1. Általános tudnivalók

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1. Általános tudnivalók"

Átírás

1 Útmutató a évről szóló személyi jövedelemadó, járulék, egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás, egészségügyi hozzájárulás és különadó bevallásához, helyesbítéséhez, önellenőrzéséhez A 0853-as bevallási nyomtatvány a törvényi rendelkezések alapján készült, annak hű tükörképe. Az útmutatóval segítséget kívánunk nyújtani Önnek abban, hogy a bevallását a törvényi előírásoknak megfelelően tudja elkészíteni, azonban felhívjuk figyelmét, hogy az itt olvasható magyarázatok a törvényt nem pótolják. 1. Általános tudnivalók A 2008-as évről szóló bevallási nyomtatvány: a személyi jövedelemadó, az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás, a különadó, az egészségügyi hozzájárulás, az egyes magánszemélyek járulékainak, a nyugdíj mellett egyéni vállalkozói tevékenységet folytatók egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékának a bevallására szolgál. Ha Önnek magánszemély munkáltatóként a költségvetés felé a kötelezettségeit be kell vallania (az alkalmazottól levont adóelőleg, munkaadói, munkavállalói járulék, társadalombiztosítási-, egészségbiztosítási- és nyugdíjjárulék), akkor a 0808-as bevallást kellett beküldenie elektronikus úton. A járulékfizetési kötelezettség felső határát meghaladóan Öntől levont egyéni nyugdíjjárulékot továbbra is a bevallás erre szolgáló sorainak kitöltésével kérheti vissza akkor, ha azt év közben a foglalkoztatójával nem számolta el. Ha Ön magánnyugdíj-pénztár tagja, akkor a tagdíjfizetési kötelezettség felső határát meghaladóan Öntől levont tagdíj visszaigénylésére ez a bevallás nem alkalmas, annak elszámolását a foglalkoztatójától kérheti. Magánnyugdíj-pénztári tagság esetén a túlvont nyugdíjjárulékot is foglalkoztatótól kérheti vissza. Az egészségbiztosítási járuléknak felső határa nincs, ezért ilyen címen visszaigényelhető túlvont járulék sem keletkezhetett. A különadó-előleg esetleges év közbeni túlvonása esetén ennek visszaigénylésére is ebben a bevallásban van lehetősége. Miről olvashat a továbbiakban, a bevallás útmutatójában? 2. Mikor nem kell Önnek a bevallást benyújtania? 3. Milyen határidőkhöz kell igazodnia? 4. A nyomtatvány kitöltése 5. Az adóbevallás aláírása 6. Mit tegyen a bevallás kitöltéséhez felhasznált irataival? 7. Hogyan lehet az adótartozást megfizetni?

2 2 8. A túlfizetés rendezése 9. A bevallás pótlása 10. A bevallás javítása 11. A bevallás helyesbítése 12. A bevallás önellenőrzése 13. A bevallás részei 14. A személyi adatok kitöltése pont alatt, a 0853-as bevallás egyes lapjaihoz tartozó útmutatók találhatók A bevallás mellékletében minden olyan adat megtalálható, mely a kitöltés során szükséges lehet (Pl.: adótábla, befizetési számlaszámok, az 1%-os rendelkezéshez a technikai számok). A bevallás útmutatójának része a Példatár, mely példákkal segíti a bevallás helyes kitöltését. Az egyéni vállalkozók és a mezőgazdasági őstermelők adózási tudnivalóit (kitöltési útmutató, melléklet, példák) önálló útmutató tartalmazza. 2. Mikor nem kell Önnek a bevallást benyújtania? Ha Ön a nyilatkozatával az adóhatóság közreműködésével elkészített bevallást vagy a munkáltató által történő adómegállapítást választotta; Ha Ön kizárólag adómentes jogcímen szerzett jövedelmet (Kivétel ez alól a termőföld értékesítéséből származó, nem az általános szabály szerinti 16. évben történő értékesítés miatti adómentes jövedelem, mert ebben az esetben az értékesítés céljáról nyilatkoznia kell az adóbevallásban); Ha Ön nyugdíjas és a nyugdíján kívül más jövedelme nem volt; Ha Ön nyugdíjas és a nyugdíján, baleseti járadékán, jövedelempótló kártérítési járadékán kívül más jövedelme nem volt, feltéve, hogy már betöltötte az Önre vonatkozó nyugdíjkorhatárt; Ha Ön a bevallás soraihoz fűzött magyarázatnál felsorolt, adóterhet nem viselő járandóságnak minősülő jövedelemmel rendelkezik, és e jövedelem mellett nem szerzett más bevallásadási kötelezettség alá eső jövedelmet; Ha Önnek bevallásadási kötelezettség alá nem eső más jövedelme mellett megszerzett értékpapír-kölcsönzésből, osztalékból, árfolyamnyereségből származó, a vállalkozásból kivont, valamint kifizetővel kötött szerződés alapján ellenszolgáltatás nélkül kapott életjáradékból származó jövedelmeinek együttes összege nem haladja meg az forintot, és ebből a kifizető az igazolás alapján, az adót levonta; Ha Ön ingatlanát, vagyoni értékű jogát értékesítette ugyan, de ebből jövedelme nem keletkezett, és más bevallásköteles jövedelme sem volt;

3 3 Ha Ön bevallási kötelezettség alá nem eső más jövedelme mellett ingó értékesítéséből is vagy csak ebből szerzett jövedelmet, és e jövedelme a forintot nem haladta meg; Ha Ön alkalmi munkavállalói könyvvel rendelkezik, és az alkalmi munkavállalás során elért jövedelme a forintot nem érte el, feltéve, hogy más bevallásadási kötelezettség alá eső jövedelme az adóterhet nem viselő járandóság kivételével nem volt; Ha Ön az adóévben kizárólag olyan jövedelmet szerzett, amely nemzetközi szerződés vagy viszonosság alapján Magyarországon nem adóztatható; Ha Ön mezőgazdasági kistermelő, és az ebből származó, az őstermelők részére készült külön útmutató szerint megállapított a támogatásokkal csökkentett bevétele a forintot nem haladta meg, feltéve, hogy más, bevallásadási kötelezettség alá eső jövedelme nem volt. Ha Önnek a 2008-as évről nem kell bevallást benyújtania, de az adóhatóságtól bevallási csomagot kapott, azt nem kell kitöltenie. Előfordulhat, hogy az adóhatóság által kiküldött bevallási csomag címzettje a kézbesítéskor már nem él. Ha ilyen helyzet adódik, akkor az elhunyt magánszemély adóját az adóhatóság határozattal állapítja meg, hozzátartozói nem készíthetik el az adóbevallását. Teendőiről érdeklődjön a NAV ügyfélszolgálatánál. 3. Milyen határidőkhöz kell igazodnia? január 31-ig meg kell kapnia az adóbevallása kitöltéséhez szükséges minden igazolást és tájékoztatást. 1 Ha Ön egyéni vállalkozó, vagy általános forgalmi adó fizetésére kötelezett magánszemély, akkor a bevallását február 25-ig nyújtsa be és rendezze az esetleges adótartozását is. 2 Más esetekben május 20-a az adóbevallás benyújtásának és az adótartozás megfizetésének a végső határideje december 31-ig őrizzen meg minden olyan okmányt, igazolást és egyéb bizonylatot, amelyet a évi adóbevallása kitöltése során felhasznált! Ne feledje! A bevallás aláírás nélkül érvénytelen! Ne feledje, hogy az adó megfizetése nem pótolja az adóbevallást! 1 Az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény (Art.) 46. (4) bekezdés 2 Art. 1. sz. melléklet I./B/2/a) pont és 2. sz. melléklet I./1./B/ d) pont, valamint 37. (2) bekezdés 3 Art. 1. sz. melléklet I./B/2/b) pont és 2. sz. melléklet I./1./B/ c) pont, valamint 37. (2) bekezdés

4 4 4. A bevallás kitöltése Az adóbevallási nyomtatványt két példányban, tintával, nyomtatott betűkkel vagy írógéppel töltse ki! Az adóbevallásnak csak a fehér rovataiba írjon! Hagyja szabadon a nyomtatvány alapszínével megegyező rovatokat! Ha a kitöltés közben hibázik, a hibás adatot húzza át, és aláírásával igazolja a javítást. A bevallás aláírás nélkül érvénytelen! A bevallásához a NAV honlapjáról is letöltheti az ott megtalálható kitöltő - ellenőrző programot, melynek segítségével könnyen kiszámíthatja kötelezettségeit. Választhatja az elektronikus úton történő benyújtást is, feltéve, hogy nem kötelezett ezen a módon teljesíteni. Ennek feltétele, hogy az okmányirodában e célból regisztráltassa magát. Amennyiben Önnek alkalmazottja van és ezért a 0808-as vagy a 0858-as bevallás benyújtására kötelezett, akkor a 0853-as bevallást is csak elektronikus úton nyújthatja be. A mezőgazdasági őstermelőként biztosított magánszemély csak a 0858-as bevallás tekintetében kötelezett a bevallás elektronikus benyújtására, a 0853-as bevallást választása szerinti formában teljesítheti. A kitöltést támogató program segíti abban, hogy a legkevesebb hibát kövesse el, mivel a szükséges kitöltések esetében figyelmezteti Önt, illetve a kitöltés befejezésekor elvégzett ellenőrzés esetén felhívja a további teendőire, ha valamit nem jól (hiányosan) közölt volna a bevallásban. Bizonyos adatokat elegendő egyszer kitöltenie, a továbbiakban a program önállóan számol, illetve biztosítja a bevallásban az adatok megjelenését. Fontos tudnia, hogy a kitöltési program gyakorlati alkalmazása során felmerülő problémákat folyamatosan kiigazítjuk, ezért a program letöltésekor mindig az utolsó verziót válassza. Amennyiben módja van arra, hogy az Interneten lévő program segítségével töltse ki a bevallását, akkor célszerű ezt választania, ugyanis a program a hiba elkövetésének a lehetőségét gyakorlatilag a legkisebbre korlátozza. Fontos! A kitöltő program segít Önnek bevallása kitöltésében, de a használata az útmutató ismerete nélkül nem biztosítja a hibátlan kötelezettség teljesítést. Figyeljen arra is, ha átír (javít) egy korábbi értékadatot, mindig vegye igénybe a mezők újraszámolása menüpontot. Ha elkészült adóbevallásának kitöltésével, a kitöltött és aláírt egyik példányt az erre a célra szolgáló borítékban adja ajánlott küldeményként postára a bevallás benyújtásának időpontjában illetékes adóhatóság (az állandó lakcím szerinti adóhatóság) címére, ezzel időt takarít meg. A postára adásért május 20-ig nem kell fizetnie. A feldolgozás beérkezési

5 5 sorrendben történik. A bevallás másik kitöltött példányát, a postai feladóvényt és ezt az Útmutatót is őrizze meg, szüksége lehet rájuk! 5. Az adóbevallás aláírása Az adóbevallás hitelességét Ön az aláírásával igazolja, ezért kérjük, hogy azt az előnyomott helye(ke)n (például a 0853-as lap alján) feltétlenül írja alá! Ha Ön helyett törvényes képviselője, meghatalmazottja járt el, a bevallást neki kell aláírnia. Az adóbevallását az Art. 4 szerint adótanácsadó, adószakértő, okleveles adószakértő is ellenjegyezheti. Amennyiben az adóbevallása elkészítése során adótanácsadó, adószakértő közreműködését is igénybe veszi, akkor az ellenjegyző neve (elnevezése, adószáma) mellett az erre szolgáló helyen az adótanácsadói bizonyítvány vagy adószakértői igazolvány számát is fel kell tüntetnie. Az ellenjegyzett hibás adóbevallás esetén a mulasztási bírságot az adóhatóság az adótanácsadó, adószakértő terhére állapítja meg. Ha az adóbevallását adótanácsadó, adószakértő ellenjegyezte, akkor azt a bevallás első oldalán (F blokkjában), az erre szolgáló helyen aláírásával kell jeleznie. Ha elkészült az adóbevallásával, a torlódások elkerülése végett mielőbb adja postára! Ha tartozása van, azt a bevallás benyújtásának határidejéig fizesse meg! Amennyiben a tartozását nem tudja egy összegben megfizetni, részletfizetés engedélyezését kérheti az adóhatóságtól. Lehetősége van arra is, hogy fizetési halasztást kérjen. A kérelemben részletesen ismertetnie kell a szociális körülményeit, közölnie kell, hogy mi az oka fizetési problémájának. A kérelmet ne a bevallásához csatolja, azt külön borítékban adja postára. Számoljon azzal, hogy a részletfizetés vagy a fizetési halasztás időtartamára késedelmi pótlékot is kell fizetnie. A fizetési könnyítést már elektronikus úton is kérheti. A fizetési könnyítés iránti kérelem illetékköteles. 6. Mit tegyen a bevallás kitöltéséhez felhasznált irataival? december 31-ig őrizzen meg minden olyan okmányt, igazolást és egyéb bizonylatot, amelyet a évi adóbevallása kitöltése során felhasznált! 5 Ezeket nem kell a bevalláshoz csatolnia. Ha Ön bármely évben az összevont adóalap utáni adóját az élet- és nyugdíjbiztosítási díj után érvényesített adókedvezménnyel csökkentette, illetőleg tartós adományozására tekintettel külön kedvezményt vett igénybe, akkor a bevallásait mindaddig meg kell őriznie, amíg a kedvezmény véglegessé válásához szükséges időtartam leteltét követő általános elévülési idő nem telt el. Ez a szabály vonatkozik a lakáscélú megtakarítás 4 Art. 31. (8) bekezdés 5 Art (1) bekezdés f) pont alapján Ft mulasztási bírság szabható ki, ha az iratmegőrzési kötelezettségének nem tesz eleget

6 6 adókedvezményére is, mellyel utoljára a 2001-es évről szóló bevallásában csökkenthette az összevont adóalap utáni adóját. 7. Hogyan lehet az adótartozást megfizetni? Tartozásait a saját lakossági folyószámlájáról történő utalással is rendezheti. 6 Ebben az esetben ne felejtse el az utaláson az adóazonosító jelét, vagy ha adószáma van, akkor azt feltüntetni. A kötelezettség teljesítésével kapcsolatos számlaszámok, a bevallás 1. számú mellékletében és az egyes kötelezettségeknél találhatók meg. Ha Ön bankszámla nyitására kötelezett adózó, akkor befizetési kötelezettségeit kizárólag a belföldi pénzforgalmú bankszámláról történő átutalással rendezheti. A 100 forintnál kisebb összegű személyi jövedelemadót, egészségügyi hozzájárulást, járulékot, ekho-t, ekho különadót, és a magánszemélyek különadóját nem kell megfizetnie, azt az adóhatóság sem téríti vissza. A magán-nyugdíjpénztári tagdíj, tagdíj-kiegészítés összegét akkor is meg kell fizetni, ha az nem éri el a 100 forintot. Amennyiben a bevallás benyújtására előírt időpontig nem fizeti meg az adót, az esedékesség napjától az adótartozás megfizetésének napjáig késedelmi pótlékot kell fizetnie. Mértéke: a felszámítás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének naptári naponként a 365-öd része a tartozás összege után számítva. Ha Önnek a levont (befizetett) adóelőlegből, egészségügyi hozzájárulásból, nyugdíjjárulékból visszatérítés jár, azt az adóbevallása alapján feltéve, hogy az hibátlan a bevallás beérkezésétől számított 30 napon belül, de legkorábban március 1-jétől fizeti vissza az adóhatóság. Abban az esetben, ha elektronikus úton nyújtja be a bevallását, a visszafizetés legkorábbi időpontja február 1. 7 Amennyiben a 0853-as bevallásban visszaigényelhető összeg mutatkozik valamely adónemben (például nyugdíjjárulékot igényel vissza), és például a személyi jövedelemadóban vagy egészségügyi hozzájárulásban befizetési kötelezettsége van, és a többletként mutatkozó összeg elegendő a befizetendő összegre, akkor a es pótlap kitöltésével és beküldésével tehet eleget a befizetési kötelezettségének. A bevallás első oldalán a (C) mezőben, a visszajáró összeg átvezetésére vonatkozó nyilatkozattételre szolgáló helyre ekkor is írja be az X-et! Ha a többletként jelentkező adó kevesebb, mint a fizetési kötelezettsége, akkor a es lap kitöltése mellett természetesen a különbözetet meg kell fizetnie. Ha tartozását a határidőre nem rendezi, késedelmi pótlékot kell fizetnie. 6 Art. 37. (2) bekezdés 7 Art. 37. (4) bekezdés

7 7 Új lehetőség! 8 Abban az esetben, ha Ön nem folytat vállalkozási tevékenységet és nem kötelezett általános forgalmi adó fizetésére, lehetősége van arra, hogy a Ft-nál nem több személyi jövedelemadó fizetési kötelezettségét, feltéve, hogy más adónemben nincs (vagy nem nyújt fedezetet) visszaigényelhető összeg, a bevallása esedékességétől (2009. május 20-tól) számított legfeljebb négy hónapon belül, pótlékmentesen, egyenlő részletekben is megfizethesse. Ehhez, a bevallás első oldalán a (D) mezőben nyilatkoznia kell arról, hogy részletekben kívánja teljesíteni a fizetési kötelezettségét. A részletben történő teljesítés lehetősége maximum négy hónap lehet. Ennél rövidebb (két vagy három hónap) idő is lehetséges a teljesítésre. A választott időtartamot (2, 3, 4) kell beírnia az erre szolgáló helyre. Abban az esetben, ha visszaigényelhető összeg is szerepel a bevallásában, úgy csak a személyi jövedelemadó fizetési kötelezettségének csak arra részére terjed ki a részletfizetés kedvezményes lehetősége, amelyre esedékességkor nem nyújt fedezetet a visszaigényelhető összeg. Fontos! Ha Ön nem teljesíti az esedékes részlet megfizetését, a kedvezmény érvényét veszti és a tartozás egy összegben esedékessé válik. Ekkor az adóhatóság a tartozás fennmaradt részére az eredeti esedékesség napjától késedelmi pótlékot számít fel. Továbbra is lehetősége van fizetési könnyítést kérni az adóhatóságtól, ennek szabályai nem változtak. A bevallási csomagban az Ön nevére kiállított, azonosító számmal ellátott 2 db csekket talál (egyet a személyi jövedelemadó, egyet az egészségügyi hozzájárulás befizetéséhez). Amennyiben különadót, egyszerűsített közteherviselési hozzájárulást, nyugdíjbiztosítási vagy egészségbiztosítási járulékot is kell fizetnie, akkor ügyfélszolgálataink bármelyikén személyesen kérhet csekket a befizetéséhez. Ilyenkor ne felejtse el az adókártyáját is magával vinni, mert csak így kaphat a befizetéseihez csekke(ke)t. Ellenőrizze, hogy helyesek-e a csekkeken szereplő adatok (név, lakcím). Ha téves adatokat talál, akkor azok kijavítása érdekében feltétlenül keresse fel az adóhatóságot. Ügyeljen arra, hogy a megfelelő csekket használja, ugyanis ha pl. a személyi jövedelemadó tartozását az egészségügyi hozzájárulás befizetésére szolgáló csekken adja fel, akkor a személyi jövedelemadó tartozását nem rendezte, a befizetett összeg átvezetésére a nyomtatványboltban beszerezhető, illetőleg a NAV honlapjáról letölthető 0917-es számú nyomtatvány beküldésével van csak lehetősége. Ha Ön eddig még nem nyújtott be adóbevallást, akkor az adóhatóságtól kérjen az adó megfizetéséhez az adónemnek megfelelő csekket. Ezt kell tennie akkor is, ha az Interneten lévő program segítségével tölti ki a bevallását. Az adóhatóság kijelölt ügyfélszolgálatainál lehetősége van bankkártyával teljesíteni a kötelezettségeit (Lásd a NAV honlapján). 8 Art. 133/A.

8 8 Ne felejtse el, hogy tartozásait a saját lakossági folyószámlájáról történő utalással is rendezheti! Átutalás esetén a közlemény rovatban az adóazonosító számát feltétlenül tüntesse fel. 8. A túlfizetés rendezése 9 A visszakért összeget csak Önnek utaljuk vissza, ezért más személyt vagy más személy pénzintézetnél vezetett számlájának számát ne jelölje meg. A visszakért összeget postai úton vagy a folyószámlájára utalással kaphatja meg. Ha a visszaigényelt összeget a folyószámlájára kéri, akkor a bevallás C lapján található (A) mezőben az erre szolgáló négyzetekbe írja be a hitelintézeti számlaszámát. Ha az Ön számlaszáma csak 2x8 jegyű, akkor a harmadik (utolsó) nyolc négyzetet hagyja üresen. Ne felejtse el a számláját vezető hitelintézet elnevezését, címét is feltüntetni. Szükség esetén a számlát vezető hitelintézet segítséget nyújt az adatok megállapításához. Ha Ön bankszámla nyitására kötelezett, akkor az Ön által visszakért összeget csak a belföldi pénzforgalmi bankszámlájára történő utalással kaphatja meg, ezért az erre szolgáló helyen azt kell feltüntetnie! 9. A bevallás pótlása Ha a 2008-as évről szóló bevallását határidőn túl nyújtja be, akkor is e nyomtatványt töltse ki és küldje be az adóhatósághoz, vagy töltse le az Internetről. Ha bármilyen ok miatt nem tudja határidőre elkészíteni a bevallását, akkor a késedelemre okot adó körülmény megszűnését követő 15 napon belül igazolási kérelem 10 csatolása mellett nyújtsa be a bevallást. Az igazolási kérelemben jelölje meg a késedelem okát, és küldje be a késedelmet igazoló iratokat is. A családi kedvezmény megosztása miatt az adóbevallás nem adható be késedelmesen, és ez az igazolási kérelemnek sem lehet az indoka. Amennyiben a évvel bezárólag terjedő időszakra szóló adóbevallását kívánja ben pótolni, akkor a nyomtatványboltban kapható vagy a NAV Internetes honlapjáról (http://www.nav.gov.hu) letöltött 0736-os bevalláspótló nyomtatványt kell kitöltenie és benyújtania. Ha nem az internes honlapról tölti le a 0736-os bevallást, figyeljen az elévülésre, mert a bevallás korábbi éve(ke)t is tartalmaz! A bevallás késedelmes, de az adóhatóság felszólítását, ellenőrzését megelőző benyújtása esetén számoljon azzal, hogy az adóhatóság a törvényben 11 foglaltak alapján Art. 37. (4) bekezdés 10 Art (6) bekezdés 11 Art (1) bekezdés b) pont

9 9 forintig terjedő mulasztási bírságot állapíthat meg az Ön terhére akkor, ha a késedelmét hitelt érdemlő módon, nem menti ki A bevallás adóhatósági javítása Javítás: hibás bevallás esetén kijavításnak van helye, ha a bevallás hiányosságát az adóhatóság tárja fel, és ha a hiányosság nem eredményez adóhiányt. 13 Előfordulhat, hogy a bevallásban olyan adat van, mely nem felel meg a törvényben leírt feltételeknek. Ilyenkor az adóhatóság, ha lehetséges, az Ön közreműködése nélkül kijavítja, és erről értesíti. Egyrészt a hibásan kitöltött bevallás miatt az Ön terhére az adóhatóság forintig terjedő mulasztási bírságot 14 állapíthat meg. Hibás bevallás esetén az adóhatóságra kötelező 30 napos visszatérítési határidőt hibás bevallás esetén a bevallás kijavításának napjától kell számítani. Abban az esetben, ha elektronikus úton küldte be a bevallását, úgy a javításra kiértesítő levelet kap elektronikus úton. Az adóhatósági javítás során kérjük csak az adóhatóság által jelzett hibákat javítsa ki, mert ez a feltétele a bevallása elfogadásának. Feltétlenül töltse ki a bevallás főlapján az adóhatósági javítással érintett bevallás vonalkódját is az azonosítás táblájában (B). Az adóhatósági javítás során kijavított bevallást ismételten be kell nyújtania a teljes adattartalommal. 11. A bevallás adózói javítása (helyesbítése) Adózói javítás (helyesbítés): hibás bevallás esetén adózói javításnak akkor van helye, ha az adóhatóság a benyújtott bevallást elfogadta, és amelynek korrigálása összességében nem eredményezi az adóalap, illetve az adó változását. 15 Adózói javításról (helyesbítésről) akkor van szó, amikor Ön utóbb észlelte, hogy az adóhatóság által elfogadott bevallása bármely adat tekintetében téves, vagy valamely adat az elfogadott bevallásból kimaradt, azaz a bevallás nem teljeskörű, vagy a vonatkozó bevallás időszaka helytelen volt. Abban az esetben, ha a bevallás benyújtása adózói javítás miatt történik, akkor az erre szolgáló helyre írja be az Ön által javítani kívánt bevallás típusát (0853, 0853E vagy 08M29)! Az egyik adózói javítási típus, amikor azonosításhoz szükséges adatot kíván Ön javítani. Ilyen lehet: valamelyik természetes azonosító, az adóazonosító jel. A NAV által elfogadott bevallás után, ugyanarra az időszakra csak adózói javításként vagy önellenőrzésként nyújtható be ismételten a bevallás. Abban az esetben, ha az adóhatóság 12 Art (6) bekezdés 13 Art Art (10) bekezdés 15 Art. 34. (7) bekezdés

10 10 a bevallás elfogadása előtt a bevallást elektronikus teljesítés esetén adóhatósági javításra adja vissza, úgy a bevallás adóhatósági javításáról lehet csak szó, azaz utólag beírni elmaradt adatokat nem lehet, csak az adóhatóság által jelzett hibák javíthatók. Az adózói javítás (helyesbítés) lényege a teljes adatcsere. Amennyiben a magánszemély jövedelem-, járulék adatainak valamelyikét kell javítania (a 0853-as bevallás lapjainak kivéve a 0853-D és es lap - valamely sora), akkor az adózói javítással (helyesbítéssel) nem érintett adatokat is ismételten közölni kell, vagyis nem csak az adózói javítással (helyesbítéssel) érintett adatokat kell feltüntetni. Az adózói javítás (helyesbítés) során az adózói javítással (helyesbítéssel) érintett bevallási időszak (az eredeti 0853-as bevallásban szereplő) valamennyi részletező lapját ismételten be kell nyújtania. Fontos! Amennyiben az adózói javítás (helyesbítés) kötelezettség változást eredményezne, azaz az adóalap, adó összege változna az adózói javítással, úgy a as bevallás tekintetében önellenőrzést kell végezni (erre szolgál a es lap). Ebben az esetben az önellenőrzést jelölje a főlapon, az erre szolgáló helyen. Adózó által nem javítható (helyesbítheő) adatok A bevallás azon adatai, amelyek az Ön olyan nyilatkozatait tartalmazzák, melyek kitöltése az Ön döntésétől függ, utóbb adózói javítás címén nem korrigálhatók. Ilyen lehet például adózási mód választása (átalányadót választott, de helyesbíteni kívánja ezt a döntését). 12. A bevallás önellenőrzése Önellenőrzés 16 : az a helyesbítés, amely során az adóalap (járulékalap), illetve az adó (járulék) összege az eredeti bevalláshoz képest változik. Nincs helye az önellenőrzésnek, ha a törvényben megengedett választási lehetőségével élve, ezt a döntését változtatná meg. 17 Önellenőrzésre csak a bevallás benyújtására előírt határidőt követően van lehetőség. 18 Önellenőrzéssel csak azt az adót (adóalapot), járulékot lehet (és kell) helyesbíteni, amely helyesbítésnek az együttes összege az 100 Ft-ot meghaladja. 19 Egy önellenőrzéssel csak egy bevallási időszakra vonatkozó adatok helyesbíthetők. Például, ha Ön a és évi bevallásában is tévedett, úgy külön bevalláson kell önellenőriznie a évi, illetve évi kötelezettségét. Az önellenőrzést tartalmazó bevallást a tévedés feltárását követő 15 napon belül kell benyújtani. 20 Amennyiben az önellenőrzés kapcsán visszaigényelhető adója keletkezik, úgy annak más adónemre történő átvezetését a 0917-es nyomtatvány felhasználásával kérheti. 16 Art. 49. (1) bekezdés 17 Art. 49. (1) bekezdés 18 Art. 51. (3) bekezdés 19 Art. 50. (3) bekezdés 20 Art. 50. (1) bekezdés

11 11 A évben keletkezett kötelezettségek tekintetében teljesített 0853-as, 0853E bevallás, a 08M29-es munkáltatói adómegállapítás önellenőrzésére is a 0853-as bevallást kell benyújtani, de az adóellenőrzés jogerős határozatával előírt tételeket nem szabad a bevallásban szerepeltetni. Amennyiben az Ön kötelezettsége változik, akkor önellenőrzésként kell a bevallását benyújtania, és ezt a főlapon az erre szolgáló helyen az önellenőrzésnél kell jeleznie. Önellenőrzésnek csak az az adózói javítás (helyesbítés) tekinthető, amely során az adóalap (járulékalap), illetve az adó (járulék) összege az eredeti bevallásához képest változik. Abban az esetben, ha az adott adóban (járulékban) bevallott és később korrigált adókötelezettség változása különbözetének előjelhelyes összege nulla, úgy az nem önellenőrzés, csupán (helyesbítés) adózói javítás. Amennyiben adózói javítás után, azonos adónemben előjelhelyesen (+-) összesítjük (pl.: a személyi jövedelemadóban az összevonás alá elő jövedelmet terhelő adóban kiszámított eltérést a különadózó jövedelem adójának levezetése után megállapított eltéréssel a személyi jövedelemadóban) a kötelezettséget, lehet, hogy nem keletkezik eltérés, így a bevallást csak adózói javításként kell benyújtani. Például a korábban bevallott összevonás alá eső jövedelem kedvezményekkel csökkentett adója (35. sor) Ft volt, mely a helyesbítés után Ft lett (eltérés Ft). Ezzel egyidejűleg helyesbíti az ingatlan bérbeadásból (163. sor) származó jövedelmét ( d oszlop) és az azt terhelő adót ( e oszlop), ami a bevallott Ft ( e oszlop) helyett csak Ft (eltérés Ft) lesz. Ezzel a 183. sorban a különadózó jövedelmek együttes adója Ft-ról Ft-ra csökkent. Amikor a bevallás 51. sorába írandó összeget (a évi jövedelem adója) az adózói javítás (helyesbítés) után kiszámította ( = ), azt látta, hogy az eredeti bevallásában közölt ( = ) összeggel megegyezik. Mivel mást nem javított (helyesbített), a különbözet nulla lesz, vagyis az Ön adókötelezettsége nem változik. Ebből következően az adózói javítása (helyesbítés) után, a 0853-as bevallás nem minősül önellenőrzésnek, vagyis a es lapot sem kell kitöltenie. Abban az esetben azonban, ha (a korábbi példa alapján) A 163. sorban az e oszlopban (a 183. sorban is) Ft-tal csökken csak az adó összege, úgy a évi jövedelem adója a korábban bevallott Ft helyett Ft lesz. Ekkor Önnek a főlapon jelölnie kell, hogy önellenőrzésről van szó, továbbá ki kell töltenie a es lapot is, ott a 1. sor d oszlopában kell a különbözetet (NEM a 0853-as bevallás 67. sorában feltüntetett összeget!), vagyis a példa szerint = Ft-tot feltüntetnie. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy az adóhatósági ellenőrzés megkezdését követően a vizsgálat alá vont adó és támogatás a vizsgált időszak tekintetében önellenőrzéssel nem helyesbíthető. 21 Az önellenőrzést az Art aiban foglaltak szerint kell végrehajtani. 21 Art. 49. (2) bekezdés

12 12 Ugyanazon időszakra vonatkozó ismételt önellenőrzés esetén X jelet kell a 0853-as bevallás főlapján erre rendszeresített kódkockájába bejegyezni. Amennyiben az önellenőrzéssel történő helyesbítéssel Önnek pénzügyileg rendezendő adókötelezettsége keletkezik, akkor az adót és az esetlegesen felszámított önellenőrzési pótlékot az önellenőrzési bevallás esedékességi időpontjáig lehet késedelmi pótlék felszámítása nélkül megfizetni. Kötelezettség csökkenése esetén az adó visszaigénylésének lehetősége ugyanezen esedékesség időpontjától nyílik meg. Az önellenőrzési pótlékkal kapcsolatos előírásokat az Art ai tartalmazzák. Az önellenőrzést az önellenőrizni kívánt időszakban, azaz 2008-ban hatályos jogszabályok figyelembevételével végezze el. Amennyiben az Ön a korábbi önellenőrzése során hibásan számította ki és vallotta be az önellenőrzési pótlék összegét, akkor annak helyesbítését is a 0853-as bevalláson végezheti el. Az önellenőrzési pótlék helyesbítése esetén kizárólag az önellenőrzési pótlék bevallására szolgáló sor(ok)ban szerepeltethető adat. Abban az esetben, ha a korábbi önellenőrzési bevallásban feltüntetett önellenőrzési pótlék összege annak helyesbítése miatt csökken, akkor a negatív előjelet is fel kell tüntetni a vonatkozó sor c) rovatában. Az önellenőrzéssel kapcsolatos további információk a es jelű lap kitöltésére vonatkozó útmutatónál találhatók. Fontos! Mielőtt az adózói javítást (helyesbítést), az önellenőrzést elvégezné, érdeklődjön az adóhatóságnál, mert lehet, hogy a hiba adóhatósági javítása már hivatalból megtörtént, ugyanis a kisebb hibákat az adóhatóság az adatok feldolgozása során javítja. Fontos tudnia, hogy a személyi jövedelemadó bevallását legkorábban a bevallás benyújtására előírt határidőt követően (február 16-e, illetőleg május 21-e után) helyesbítheti, önellenőrizheti. Ha a hibát adóhatósági ellenőrzés tárja fel, és adóhiányt állapít meg, akkor az adó és a késedelmi pótlék megfizetése mellett adóbírságot kell fizetnie. Az adóbírság az adóhiány 50%-a. 22 A bevallás négy fő részből áll. 13. A bevallás részei Magánszemélyek a főlapokon túl a 01-es pótlaptól a 11-es pótlapig Mezőgazdasági őstermelők az előzőeken túl a 12-es pótlapok Egyéni vállalkozók a főlapokon túl a 01-es pótlaptól a 11-es pótlapig, a 13-as pótlapok és a 14-es pótlaptól a 15-ös pótlapig Önellenőrzés a 16-os pótlapok. (Ezek a lapok nem részei az egységcsomagnak) 22 Art. 170.

Az EGYSZA lap kitöltése. Rendelkező nyilatkozat a befizetett személyi jövedelemadó 1+1%-áról

Az EGYSZA lap kitöltése. Rendelkező nyilatkozat a befizetett személyi jövedelemadó 1+1%-áról Az EGYSZA lap kitöltése Rendelkező nyilatkozat a befizetett személyi jövedelemadó 1+1%-áról Ebben az évben ismét lehetősége van arra, hogy az összevont adóalap utáni, a kedvezmények és az önkéntes kölcsönös

Részletesebben

Útmutató. Miről olvashat a bevallás útmutatójában?

Útmutató. Miről olvashat a bevallás útmutatójában? Útmutató a 2011. évről szóló személyi jövedelemadó, a járulék, a különadó, az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás, az egészségügyi hozzájárulás bevallásához, helyesbítéséhez, önellenőrzéséhez

Részletesebben

Útmutató. Miről olvashat a bevallás útmutatójában?

Útmutató. Miről olvashat a bevallás útmutatójában? Útmutató a 2012. évről szóló személyi jövedelemadó, a járulék, a különadó, az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás, az egészségügyi hozzájárulás bevallásához, helyesbítéséhez, önellenőrzéséhez

Részletesebben

ÚTMUTATÓ MIRŐL OLVASHAT A BEVALLÁS ÚTMUTATÓJÁBAN?

ÚTMUTATÓ MIRŐL OLVASHAT A BEVALLÁS ÚTMUTATÓJÁBAN? ÚTMUTATÓ A 2013. ÉVRŐL SZÓLÓ SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ, A JÁRULÉK, A KÜLÖNADÓ, AZ EGYSZERŰSÍTETT KÖZTEHERVISELÉSI HOZZÁJÁRULÁS, AZ EGÉSZSÉGÜGYI HOZZÁJÁRULÁS BEVALLÁSÁHOZ, HELYESBÍTÉSÉHEZ, ÖNELLENŐRZÉSÉHEZ

Részletesebben

ÚTMUTATÓ MIRŐL OLVASHAT A BEVALLÁS ÚTMUTATÓJÁBAN?

ÚTMUTATÓ MIRŐL OLVASHAT A BEVALLÁS ÚTMUTATÓJÁBAN? ÚTMUTATÓ A 2014. ÉVRŐL SZÓLÓ SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ, A JÁRULÉK, A KÜLÖNADÓ, AZ EGYSZERŰSÍTETT KÖZTEHERVISELÉSI HOZZÁJÁRULÁS, AZ EGÉSZSÉGÜGYI HOZZÁJÁRULÁS BEVALLÁSÁHOZ, HELYESBÍTÉSÉHEZ, ÖNELLENŐRZÉSÉHEZ

Részletesebben

ÚTMUTATÓ a 2004. évrôl szóló adóbevalláshoz

ÚTMUTATÓ a 2004. évrôl szóló adóbevalláshoz ÚTMUTATÓ a 2004. évrôl szóló adóbevalláshoz Általános tanácsok Az adórendszer elsôdleges feladata, hogy a társadalom közös költségeinek fedezetét biztosítsa. Ezen kívül azonban más célok megvalósítását

Részletesebben

Útmutató a 2012. évi személyi jövedelemadó kötelezettség adónyilatkozattal történő teljesítéséhez

Útmutató a 2012. évi személyi jövedelemadó kötelezettség adónyilatkozattal történő teljesítéséhez Útmutató a 2012. évi személyi jövedelemadó kötelezettség adónyilatkozattal történő teljesítéséhez Az adónyilatkozat olyan lehetőséget kínál Önnek, melynek választásával Ön a legegyszerűbb módon teljesítheti

Részletesebben

Útmutató a 2014. évi személyi jövedelemadó kötelezettség adónyilatkozattal történő teljesítéséhez

Útmutató a 2014. évi személyi jövedelemadó kötelezettség adónyilatkozattal történő teljesítéséhez Útmutató a 2014. évi személyi jövedelemadó kötelezettség adónyilatkozattal történő teljesítéséhez Az adónyilatkozat olyan lehetőséget kínál Önnek, amelynek választásával Ön a legegyszerűbb módon teljesítheti

Részletesebben

ÚTMUTATÓ A 1453NY JELŰ NYILATKOZAT KITÖLTÉSÉHEZ A 1453E JELŰ EGYSZERŰSÍTETT BEVALLÁST VÁLASZTÓ ADÓZÓK RÉSZÉRE

ÚTMUTATÓ A 1453NY JELŰ NYILATKOZAT KITÖLTÉSÉHEZ A 1453E JELŰ EGYSZERŰSÍTETT BEVALLÁST VÁLASZTÓ ADÓZÓK RÉSZÉRE ÚTMUTATÓ A 1453NY JELŰ NYILATKOZAT KITÖLTÉSÉHEZ A 1453E JELŰ EGYSZERŰSÍTETT BEVALLÁST VÁLASZTÓ ADÓZÓK RÉSZÉRE Az egyszerűsített adóbevallás az önadózásnak egy formája, amely lehetőséget nyújt arra, hogy

Részletesebben

Kitöltési útmutató a 1343. számú bevalláshoz Jogszabályi háttér Általános tudnivalók

Kitöltési útmutató a 1343. számú bevalláshoz Jogszabályi háttér  Általános tudnivalók Kitöltési útmutató a 1343. számú bevalláshoz az egyszerűsített vállalkozói adóról, az egyéni vállalkozó járulékairól, az általános forgalmi adóról, a szakképzési hozzájárulásról, a társasági adókötelezettségről

Részletesebben

8007/2006. (AEÉ 13.) APEH tájékoztató

8007/2006. (AEÉ 13.) APEH tájékoztató 8007/2006. (AEÉ 13.) APEH tájékoztató a 2006. évi személyi jövedelemadó bevallásával kapcsolatos kifizetői és munkáltatói feladatokról és az adatszolgáltatásról A 2006. január 1-jétől alkalmazandó - a

Részletesebben

Kitöltési útmutató. A kitöltési útmutató e törvényeken alapul, de azok ismeretét nem pótolja.

Kitöltési útmutató. A kitöltési útmutató e törvényeken alapul, de azok ismeretét nem pótolja. Kitöltési útmutató a 2014. évi személyi jövedelemadó, valamint a mezőgazdasági kistermelő egészségügyi hozzájárulásának munkáltatói adómegállapításával és elszámolásával kapcsolatos munkáltatói (kifizetői)

Részletesebben

a magánszemély 2014. évi személyi jövedelemadó bevallásához, adónyilatkozat benyújtásához kapcsolódó munkáltatói és kifizetői feladatokról

a magánszemély 2014. évi személyi jövedelemadó bevallásához, adónyilatkozat benyújtásához kapcsolódó munkáltatói és kifizetői feladatokról TÁJÉKOZTATÁS a magánszemély 2014. évi személyi jövedelemadó bevallásához, adónyilatkozat benyújtásához kapcsolódó munkáltatói és kifizetői feladatokról A 2014. január 1-jétől alkalmazandó a magánszemélynek

Részletesebben

a magánszemély 2013. évi személyi jövedelemadó bevallásához, adónyilatkozat benyújtásához kapcsolódó munkáltatói és kifizetői feladatokról

a magánszemély 2013. évi személyi jövedelemadó bevallásához, adónyilatkozat benyújtásához kapcsolódó munkáltatói és kifizetői feladatokról TÁJÉKOZTATÁS a magánszemély 2013. évi személyi jövedelemadó bevallásához, adónyilatkozat benyújtásához kapcsolódó munkáltatói és kifizetői feladatokról A 2013. január 1-jétől alkalmazandó a magánszemélynek

Részletesebben

Jogszabályi háttér. A be vallásra kötelezettek

Jogszabályi háttér. A be vallásra kötelezettek Kitöltési útmutató a 1048. számú, az ingatlannal rendelkező társaság külföldi tagjának a részesedés elidegenítésekor keletkező adókötelezettségének bevallásához, valamint önellenőrzéséhez Jogszabályi háttér

Részletesebben

Az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal elnökének 8015/2007. (AEÉ.13.-14. tájékoztatója

Az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal elnökének 8015/2007. (AEÉ.13.-14. tájékoztatója Az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal elnökének 8015/2007. (AEÉ.13.-14. tájékoztatója a magánszemély 2007. évi személyi jövedelemadó bevallásával kapcsolatos kifizetői és munkáltatói feladatokról és

Részletesebben

Kitöltési útmutató a 1401-es számú bevallási nyomtatványhoz

Kitöltési útmutató a 1401-es számú bevallási nyomtatványhoz Jogszabályi háttér Kitöltési útmutató a 1401-es számú bevallási nyomtatványhoz - Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) - A szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi

Részletesebben

Kitöltési útmutató a kisvállalati adóról szóló 14KIVA jelű bevalláshoz

Kitöltési útmutató a kisvállalati adóról szóló 14KIVA jelű bevalláshoz Kitöltési útmutató a kisvállalati adóról szóló 14KIVA jelű bevalláshoz Jogszabályi háttér: Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) A kisadózó vállalkozások tételes adójáról

Részletesebben

Kitöltési útmutató a 1044. számú helyi iparűzési adó bevalláshoz

Kitöltési útmutató a 1044. számú helyi iparűzési adó bevalláshoz Kitöltési útmutató a 1044. számú helyi iparűzési adó bevalláshoz Törvényi háttér A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.), Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a

Részletesebben

A nyomtatvány Nyilatkozat részét nullás adattartalommal is be kell nyújtania, ha 2014- ben nem keletkezett bevétele!

A nyomtatvány Nyilatkozat részét nullás adattartalommal is be kell nyújtania, ha 2014- ben nem keletkezett bevétele! Kitöltési útmutató a kisadózó vállalkozás által megszerzett bevételről, a bevételi értékhatárt meghaladó összeg után fizetendő százalékos mértékű adóról 2014. évre, valamint adatszolgáltatásról [14KATA]

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. a 1429. számú bevalláshoz, valamint a 1429-A jelű adatszolgáltatáshoz

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. a 1429. számú bevalláshoz, valamint a 1429-A jelű adatszolgáltatáshoz KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a 1429. számú bevalláshoz, valamint a 1429-A jelű adatszolgáltatáshoz Az éves társasági adónak, illetve a hitelintézeti járadék összegének, az energiaellátók jövedelemadójának, továbbá

Részletesebben

Kitöltési útmutató a kisvállalati adóról szóló 13KIVA jelű bevalláshoz

Kitöltési útmutató a kisvállalati adóról szóló 13KIVA jelű bevalláshoz Kitöltési útmutató a kisvállalati adóról szóló 13KIVA jelű bevalláshoz Jogszabályi háttér: Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) A kisadózó vállalkozások tételes adójáról

Részletesebben

E-AdóTanácsadó. Tartalom ÁFA. Tisztelt Olvasónk! 2014. április X. évfolyam 4. szám. Kereskedelmi képviselet. Szakmai folyóirat 1 ÁFA 3 ART

E-AdóTanácsadó. Tartalom ÁFA. Tisztelt Olvasónk! 2014. április X. évfolyam 4. szám. Kereskedelmi képviselet. Szakmai folyóirat 1 ÁFA 3 ART E-AdóTanácsadó Szakmai folyóirat 2014. április X. évfolyam 4. szám Az Art, az Áfa, az Szja, a Tao, a Tb, az Eho és a Szocho törvények változásai ÁFA Tartalom Kereskedelmi képviselet Írta: Bonácz Zsolt

Részletesebben

A személyi jövedelemadó törvény hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók jövedelmének meghatározására és járulékfizetésére vonatkozó alapvető szabályok

A személyi jövedelemadó törvény hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók jövedelmének meghatározására és járulékfizetésére vonatkozó alapvető szabályok A személyi jövedelemadó törvény hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók jövedelmének meghatározására és járulékfizetésére vonatkozó alapvető szabályok I. A személyi jövedelemadó törvény hatálya alá tartozó

Részletesebben

Az önálló tevékenység és az önálló tevékenységből származó jövedelem 2014.

Az önálló tevékenység és az önálló tevékenységből származó jövedelem 2014. Az önálló tevékenység és az önálló tevékenységből származó jövedelem 2014. A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja tv.) szerint önálló tevékenység minden olyan bevételt

Részletesebben

Az önálló tevékenység és az önálló tevékenységből származó jövedelem

Az önálló tevékenység és az önálló tevékenységből származó jövedelem Az önálló tevékenység és az önálló tevékenységből származó jövedelem A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: szja-törvény) szerint önálló tevékenység minden olyan bevételt

Részletesebben

Az önálló tevékenység és az önálló tevékenységből származó jövedelem

Az önálló tevékenység és az önálló tevékenységből származó jövedelem Az önálló tevékenység és az önálló tevékenységből származó jövedelem Önálló tevékenység minden olyan tevékenység, amelynek eredményeként a magánszemély bevételhez jut, és amely az szja-törvény 1 szerint

Részletesebben

Egészségügyi hozzájárulás

Egészségügyi hozzájárulás 7. cím Egészségügyi hozzájárulás 4551 1. fejezet Az egészségügyi hozzájárulás működése, jellemzői 4553 Az egészségügyi hozzájárulásról az 1998. évi LXVI. törvény (a továbbiakban: Eho-tv.) rendelkezik.

Részletesebben

Magánszemélyeknek és vállalkozóknak - 2014. A TÁMOP-2.5.3/B-12/1-2012-0001 számú, Dél- Alföldi JOGPONT+ Mini projekt elektronikus kiadványa

Magánszemélyeknek és vállalkozóknak - 2014. A TÁMOP-2.5.3/B-12/1-2012-0001 számú, Dél- Alföldi JOGPONT+ Mini projekt elektronikus kiadványa Adójogi tájékoztató Magánszemélyeknek és vállalkozóknak - 2014. A TÁMOP-2.5.3/B-12/1-2012-0001 számú, Dél- Alföldi JOGPONT+ Mini projekt elektronikus kiadványa Az adózási kérdések bonyolultak és komplexek,

Részletesebben

Az adó- és járuléktörvények 2010 évi változásai

Az adó- és járuléktörvények 2010 évi változásai Az adó- és járuléktörvények 2010 évi változásai Az Országgyűlés ebben az évben két alkalommal fogadott el törvénycsomagot, melyekkel véglegesítették a 2010 évtől érvényes adózási szabályokat. Először 2009.

Részletesebben