1. Általános tudnivalók

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1. Általános tudnivalók"

Átírás

1 Útmutató a évről szóló személyi jövedelemadó, járulék, egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás, egészségügyi hozzájárulás és különadó bevallásához, helyesbítéséhez, önellenőrzéséhez A 0853-as bevallási nyomtatvány a törvényi rendelkezések alapján készült, annak hű tükörképe. Az útmutatóval segítséget kívánunk nyújtani Önnek abban, hogy a bevallását a törvényi előírásoknak megfelelően tudja elkészíteni, azonban felhívjuk figyelmét, hogy az itt olvasható magyarázatok a törvényt nem pótolják. 1. Általános tudnivalók A 2008-as évről szóló bevallási nyomtatvány: a személyi jövedelemadó, az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás, a különadó, az egészségügyi hozzájárulás, az egyes magánszemélyek járulékainak, a nyugdíj mellett egyéni vállalkozói tevékenységet folytatók egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékának a bevallására szolgál. Ha Önnek magánszemély munkáltatóként a költségvetés felé a kötelezettségeit be kell vallania (az alkalmazottól levont adóelőleg, munkaadói, munkavállalói járulék, társadalombiztosítási-, egészségbiztosítási- és nyugdíjjárulék), akkor a 0808-as bevallást kellett beküldenie elektronikus úton. A járulékfizetési kötelezettség felső határát meghaladóan Öntől levont egyéni nyugdíjjárulékot továbbra is a bevallás erre szolgáló sorainak kitöltésével kérheti vissza akkor, ha azt év közben a foglalkoztatójával nem számolta el. Ha Ön magánnyugdíj-pénztár tagja, akkor a tagdíjfizetési kötelezettség felső határát meghaladóan Öntől levont tagdíj visszaigénylésére ez a bevallás nem alkalmas, annak elszámolását a foglalkoztatójától kérheti. Magánnyugdíj-pénztári tagság esetén a túlvont nyugdíjjárulékot is foglalkoztatótól kérheti vissza. Az egészségbiztosítási járuléknak felső határa nincs, ezért ilyen címen visszaigényelhető túlvont járulék sem keletkezhetett. A különadó-előleg esetleges év közbeni túlvonása esetén ennek visszaigénylésére is ebben a bevallásban van lehetősége. Miről olvashat a továbbiakban, a bevallás útmutatójában? 2. Mikor nem kell Önnek a bevallást benyújtania? 3. Milyen határidőkhöz kell igazodnia? 4. A nyomtatvány kitöltése 5. Az adóbevallás aláírása 6. Mit tegyen a bevallás kitöltéséhez felhasznált irataival? 7. Hogyan lehet az adótartozást megfizetni?

2 2 8. A túlfizetés rendezése 9. A bevallás pótlása 10. A bevallás javítása 11. A bevallás helyesbítése 12. A bevallás önellenőrzése 13. A bevallás részei 14. A személyi adatok kitöltése pont alatt, a 0853-as bevallás egyes lapjaihoz tartozó útmutatók találhatók A bevallás mellékletében minden olyan adat megtalálható, mely a kitöltés során szükséges lehet (Pl.: adótábla, befizetési számlaszámok, az 1%-os rendelkezéshez a technikai számok). A bevallás útmutatójának része a Példatár, mely példákkal segíti a bevallás helyes kitöltését. Az egyéni vállalkozók és a mezőgazdasági őstermelők adózási tudnivalóit (kitöltési útmutató, melléklet, példák) önálló útmutató tartalmazza. 2. Mikor nem kell Önnek a bevallást benyújtania? Ha Ön a nyilatkozatával az adóhatóság közreműködésével elkészített bevallást vagy a munkáltató által történő adómegállapítást választotta; Ha Ön kizárólag adómentes jogcímen szerzett jövedelmet (Kivétel ez alól a termőföld értékesítéséből származó, nem az általános szabály szerinti 16. évben történő értékesítés miatti adómentes jövedelem, mert ebben az esetben az értékesítés céljáról nyilatkoznia kell az adóbevallásban); Ha Ön nyugdíjas és a nyugdíján kívül más jövedelme nem volt; Ha Ön nyugdíjas és a nyugdíján, baleseti járadékán, jövedelempótló kártérítési járadékán kívül más jövedelme nem volt, feltéve, hogy már betöltötte az Önre vonatkozó nyugdíjkorhatárt; Ha Ön a bevallás soraihoz fűzött magyarázatnál felsorolt, adóterhet nem viselő járandóságnak minősülő jövedelemmel rendelkezik, és e jövedelem mellett nem szerzett más bevallásadási kötelezettség alá eső jövedelmet; Ha Önnek bevallásadási kötelezettség alá nem eső más jövedelme mellett megszerzett értékpapír-kölcsönzésből, osztalékból, árfolyamnyereségből származó, a vállalkozásból kivont, valamint kifizetővel kötött szerződés alapján ellenszolgáltatás nélkül kapott életjáradékból származó jövedelmeinek együttes összege nem haladja meg az forintot, és ebből a kifizető az igazolás alapján, az adót levonta; Ha Ön ingatlanát, vagyoni értékű jogát értékesítette ugyan, de ebből jövedelme nem keletkezett, és más bevallásköteles jövedelme sem volt;

3 3 Ha Ön bevallási kötelezettség alá nem eső más jövedelme mellett ingó értékesítéséből is vagy csak ebből szerzett jövedelmet, és e jövedelme a forintot nem haladta meg; Ha Ön alkalmi munkavállalói könyvvel rendelkezik, és az alkalmi munkavállalás során elért jövedelme a forintot nem érte el, feltéve, hogy más bevallásadási kötelezettség alá eső jövedelme az adóterhet nem viselő járandóság kivételével nem volt; Ha Ön az adóévben kizárólag olyan jövedelmet szerzett, amely nemzetközi szerződés vagy viszonosság alapján Magyarországon nem adóztatható; Ha Ön mezőgazdasági kistermelő, és az ebből származó, az őstermelők részére készült külön útmutató szerint megállapított a támogatásokkal csökkentett bevétele a forintot nem haladta meg, feltéve, hogy más, bevallásadási kötelezettség alá eső jövedelme nem volt. Ha Önnek a 2008-as évről nem kell bevallást benyújtania, de az adóhatóságtól bevallási csomagot kapott, azt nem kell kitöltenie. Előfordulhat, hogy az adóhatóság által kiküldött bevallási csomag címzettje a kézbesítéskor már nem él. Ha ilyen helyzet adódik, akkor az elhunyt magánszemély adóját az adóhatóság határozattal állapítja meg, hozzátartozói nem készíthetik el az adóbevallását. Teendőiről érdeklődjön a NAV ügyfélszolgálatánál. 3. Milyen határidőkhöz kell igazodnia? január 31-ig meg kell kapnia az adóbevallása kitöltéséhez szükséges minden igazolást és tájékoztatást. 1 Ha Ön egyéni vállalkozó, vagy általános forgalmi adó fizetésére kötelezett magánszemély, akkor a bevallását február 25-ig nyújtsa be és rendezze az esetleges adótartozását is. 2 Más esetekben május 20-a az adóbevallás benyújtásának és az adótartozás megfizetésének a végső határideje december 31-ig őrizzen meg minden olyan okmányt, igazolást és egyéb bizonylatot, amelyet a évi adóbevallása kitöltése során felhasznált! Ne feledje! A bevallás aláírás nélkül érvénytelen! Ne feledje, hogy az adó megfizetése nem pótolja az adóbevallást! 1 Az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény (Art.) 46. (4) bekezdés 2 Art. 1. sz. melléklet I./B/2/a) pont és 2. sz. melléklet I./1./B/ d) pont, valamint 37. (2) bekezdés 3 Art. 1. sz. melléklet I./B/2/b) pont és 2. sz. melléklet I./1./B/ c) pont, valamint 37. (2) bekezdés

4 4 4. A bevallás kitöltése Az adóbevallási nyomtatványt két példányban, tintával, nyomtatott betűkkel vagy írógéppel töltse ki! Az adóbevallásnak csak a fehér rovataiba írjon! Hagyja szabadon a nyomtatvány alapszínével megegyező rovatokat! Ha a kitöltés közben hibázik, a hibás adatot húzza át, és aláírásával igazolja a javítást. A bevallás aláírás nélkül érvénytelen! A bevallásához a NAV honlapjáról is letöltheti az ott megtalálható kitöltő - ellenőrző programot, melynek segítségével könnyen kiszámíthatja kötelezettségeit. Választhatja az elektronikus úton történő benyújtást is, feltéve, hogy nem kötelezett ezen a módon teljesíteni. Ennek feltétele, hogy az okmányirodában e célból regisztráltassa magát. Amennyiben Önnek alkalmazottja van és ezért a 0808-as vagy a 0858-as bevallás benyújtására kötelezett, akkor a 0853-as bevallást is csak elektronikus úton nyújthatja be. A mezőgazdasági őstermelőként biztosított magánszemély csak a 0858-as bevallás tekintetében kötelezett a bevallás elektronikus benyújtására, a 0853-as bevallást választása szerinti formában teljesítheti. A kitöltést támogató program segíti abban, hogy a legkevesebb hibát kövesse el, mivel a szükséges kitöltések esetében figyelmezteti Önt, illetve a kitöltés befejezésekor elvégzett ellenőrzés esetén felhívja a további teendőire, ha valamit nem jól (hiányosan) közölt volna a bevallásban. Bizonyos adatokat elegendő egyszer kitöltenie, a továbbiakban a program önállóan számol, illetve biztosítja a bevallásban az adatok megjelenését. Fontos tudnia, hogy a kitöltési program gyakorlati alkalmazása során felmerülő problémákat folyamatosan kiigazítjuk, ezért a program letöltésekor mindig az utolsó verziót válassza. Amennyiben módja van arra, hogy az Interneten lévő program segítségével töltse ki a bevallását, akkor célszerű ezt választania, ugyanis a program a hiba elkövetésének a lehetőségét gyakorlatilag a legkisebbre korlátozza. Fontos! A kitöltő program segít Önnek bevallása kitöltésében, de a használata az útmutató ismerete nélkül nem biztosítja a hibátlan kötelezettség teljesítést. Figyeljen arra is, ha átír (javít) egy korábbi értékadatot, mindig vegye igénybe a mezők újraszámolása menüpontot. Ha elkészült adóbevallásának kitöltésével, a kitöltött és aláírt egyik példányt az erre a célra szolgáló borítékban adja ajánlott küldeményként postára a bevallás benyújtásának időpontjában illetékes adóhatóság (az állandó lakcím szerinti adóhatóság) címére, ezzel időt takarít meg. A postára adásért május 20-ig nem kell fizetnie. A feldolgozás beérkezési

5 5 sorrendben történik. A bevallás másik kitöltött példányát, a postai feladóvényt és ezt az Útmutatót is őrizze meg, szüksége lehet rájuk! 5. Az adóbevallás aláírása Az adóbevallás hitelességét Ön az aláírásával igazolja, ezért kérjük, hogy azt az előnyomott helye(ke)n (például a 0853-as lap alján) feltétlenül írja alá! Ha Ön helyett törvényes képviselője, meghatalmazottja járt el, a bevallást neki kell aláírnia. Az adóbevallását az Art. 4 szerint adótanácsadó, adószakértő, okleveles adószakértő is ellenjegyezheti. Amennyiben az adóbevallása elkészítése során adótanácsadó, adószakértő közreműködését is igénybe veszi, akkor az ellenjegyző neve (elnevezése, adószáma) mellett az erre szolgáló helyen az adótanácsadói bizonyítvány vagy adószakértői igazolvány számát is fel kell tüntetnie. Az ellenjegyzett hibás adóbevallás esetén a mulasztási bírságot az adóhatóság az adótanácsadó, adószakértő terhére állapítja meg. Ha az adóbevallását adótanácsadó, adószakértő ellenjegyezte, akkor azt a bevallás első oldalán (F blokkjában), az erre szolgáló helyen aláírásával kell jeleznie. Ha elkészült az adóbevallásával, a torlódások elkerülése végett mielőbb adja postára! Ha tartozása van, azt a bevallás benyújtásának határidejéig fizesse meg! Amennyiben a tartozását nem tudja egy összegben megfizetni, részletfizetés engedélyezését kérheti az adóhatóságtól. Lehetősége van arra is, hogy fizetési halasztást kérjen. A kérelemben részletesen ismertetnie kell a szociális körülményeit, közölnie kell, hogy mi az oka fizetési problémájának. A kérelmet ne a bevallásához csatolja, azt külön borítékban adja postára. Számoljon azzal, hogy a részletfizetés vagy a fizetési halasztás időtartamára késedelmi pótlékot is kell fizetnie. A fizetési könnyítést már elektronikus úton is kérheti. A fizetési könnyítés iránti kérelem illetékköteles. 6. Mit tegyen a bevallás kitöltéséhez felhasznált irataival? december 31-ig őrizzen meg minden olyan okmányt, igazolást és egyéb bizonylatot, amelyet a évi adóbevallása kitöltése során felhasznált! 5 Ezeket nem kell a bevalláshoz csatolnia. Ha Ön bármely évben az összevont adóalap utáni adóját az élet- és nyugdíjbiztosítási díj után érvényesített adókedvezménnyel csökkentette, illetőleg tartós adományozására tekintettel külön kedvezményt vett igénybe, akkor a bevallásait mindaddig meg kell őriznie, amíg a kedvezmény véglegessé válásához szükséges időtartam leteltét követő általános elévülési idő nem telt el. Ez a szabály vonatkozik a lakáscélú megtakarítás 4 Art. 31. (8) bekezdés 5 Art (1) bekezdés f) pont alapján Ft mulasztási bírság szabható ki, ha az iratmegőrzési kötelezettségének nem tesz eleget

6 6 adókedvezményére is, mellyel utoljára a 2001-es évről szóló bevallásában csökkenthette az összevont adóalap utáni adóját. 7. Hogyan lehet az adótartozást megfizetni? Tartozásait a saját lakossági folyószámlájáról történő utalással is rendezheti. 6 Ebben az esetben ne felejtse el az utaláson az adóazonosító jelét, vagy ha adószáma van, akkor azt feltüntetni. A kötelezettség teljesítésével kapcsolatos számlaszámok, a bevallás 1. számú mellékletében és az egyes kötelezettségeknél találhatók meg. Ha Ön bankszámla nyitására kötelezett adózó, akkor befizetési kötelezettségeit kizárólag a belföldi pénzforgalmú bankszámláról történő átutalással rendezheti. A 100 forintnál kisebb összegű személyi jövedelemadót, egészségügyi hozzájárulást, járulékot, ekho-t, ekho különadót, és a magánszemélyek különadóját nem kell megfizetnie, azt az adóhatóság sem téríti vissza. A magán-nyugdíjpénztári tagdíj, tagdíj-kiegészítés összegét akkor is meg kell fizetni, ha az nem éri el a 100 forintot. Amennyiben a bevallás benyújtására előírt időpontig nem fizeti meg az adót, az esedékesség napjától az adótartozás megfizetésének napjáig késedelmi pótlékot kell fizetnie. Mértéke: a felszámítás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének naptári naponként a 365-öd része a tartozás összege után számítva. Ha Önnek a levont (befizetett) adóelőlegből, egészségügyi hozzájárulásból, nyugdíjjárulékból visszatérítés jár, azt az adóbevallása alapján feltéve, hogy az hibátlan a bevallás beérkezésétől számított 30 napon belül, de legkorábban március 1-jétől fizeti vissza az adóhatóság. Abban az esetben, ha elektronikus úton nyújtja be a bevallását, a visszafizetés legkorábbi időpontja február 1. 7 Amennyiben a 0853-as bevallásban visszaigényelhető összeg mutatkozik valamely adónemben (például nyugdíjjárulékot igényel vissza), és például a személyi jövedelemadóban vagy egészségügyi hozzájárulásban befizetési kötelezettsége van, és a többletként mutatkozó összeg elegendő a befizetendő összegre, akkor a es pótlap kitöltésével és beküldésével tehet eleget a befizetési kötelezettségének. A bevallás első oldalán a (C) mezőben, a visszajáró összeg átvezetésére vonatkozó nyilatkozattételre szolgáló helyre ekkor is írja be az X-et! Ha a többletként jelentkező adó kevesebb, mint a fizetési kötelezettsége, akkor a es lap kitöltése mellett természetesen a különbözetet meg kell fizetnie. Ha tartozását a határidőre nem rendezi, késedelmi pótlékot kell fizetnie. 6 Art. 37. (2) bekezdés 7 Art. 37. (4) bekezdés

7 7 Új lehetőség! 8 Abban az esetben, ha Ön nem folytat vállalkozási tevékenységet és nem kötelezett általános forgalmi adó fizetésére, lehetősége van arra, hogy a Ft-nál nem több személyi jövedelemadó fizetési kötelezettségét, feltéve, hogy más adónemben nincs (vagy nem nyújt fedezetet) visszaigényelhető összeg, a bevallása esedékességétől (2009. május 20-tól) számított legfeljebb négy hónapon belül, pótlékmentesen, egyenlő részletekben is megfizethesse. Ehhez, a bevallás első oldalán a (D) mezőben nyilatkoznia kell arról, hogy részletekben kívánja teljesíteni a fizetési kötelezettségét. A részletben történő teljesítés lehetősége maximum négy hónap lehet. Ennél rövidebb (két vagy három hónap) idő is lehetséges a teljesítésre. A választott időtartamot (2, 3, 4) kell beírnia az erre szolgáló helyre. Abban az esetben, ha visszaigényelhető összeg is szerepel a bevallásában, úgy csak a személyi jövedelemadó fizetési kötelezettségének csak arra részére terjed ki a részletfizetés kedvezményes lehetősége, amelyre esedékességkor nem nyújt fedezetet a visszaigényelhető összeg. Fontos! Ha Ön nem teljesíti az esedékes részlet megfizetését, a kedvezmény érvényét veszti és a tartozás egy összegben esedékessé válik. Ekkor az adóhatóság a tartozás fennmaradt részére az eredeti esedékesség napjától késedelmi pótlékot számít fel. Továbbra is lehetősége van fizetési könnyítést kérni az adóhatóságtól, ennek szabályai nem változtak. A bevallási csomagban az Ön nevére kiállított, azonosító számmal ellátott 2 db csekket talál (egyet a személyi jövedelemadó, egyet az egészségügyi hozzájárulás befizetéséhez). Amennyiben különadót, egyszerűsített közteherviselési hozzájárulást, nyugdíjbiztosítási vagy egészségbiztosítási járulékot is kell fizetnie, akkor ügyfélszolgálataink bármelyikén személyesen kérhet csekket a befizetéséhez. Ilyenkor ne felejtse el az adókártyáját is magával vinni, mert csak így kaphat a befizetéseihez csekke(ke)t. Ellenőrizze, hogy helyesek-e a csekkeken szereplő adatok (név, lakcím). Ha téves adatokat talál, akkor azok kijavítása érdekében feltétlenül keresse fel az adóhatóságot. Ügyeljen arra, hogy a megfelelő csekket használja, ugyanis ha pl. a személyi jövedelemadó tartozását az egészségügyi hozzájárulás befizetésére szolgáló csekken adja fel, akkor a személyi jövedelemadó tartozását nem rendezte, a befizetett összeg átvezetésére a nyomtatványboltban beszerezhető, illetőleg a NAV honlapjáról letölthető 0917-es számú nyomtatvány beküldésével van csak lehetősége. Ha Ön eddig még nem nyújtott be adóbevallást, akkor az adóhatóságtól kérjen az adó megfizetéséhez az adónemnek megfelelő csekket. Ezt kell tennie akkor is, ha az Interneten lévő program segítségével tölti ki a bevallását. Az adóhatóság kijelölt ügyfélszolgálatainál lehetősége van bankkártyával teljesíteni a kötelezettségeit (Lásd a NAV honlapján). 8 Art. 133/A.

8 8 Ne felejtse el, hogy tartozásait a saját lakossági folyószámlájáról történő utalással is rendezheti! Átutalás esetén a közlemény rovatban az adóazonosító számát feltétlenül tüntesse fel. 8. A túlfizetés rendezése 9 A visszakért összeget csak Önnek utaljuk vissza, ezért más személyt vagy más személy pénzintézetnél vezetett számlájának számát ne jelölje meg. A visszakért összeget postai úton vagy a folyószámlájára utalással kaphatja meg. Ha a visszaigényelt összeget a folyószámlájára kéri, akkor a bevallás C lapján található (A) mezőben az erre szolgáló négyzetekbe írja be a hitelintézeti számlaszámát. Ha az Ön számlaszáma csak 2x8 jegyű, akkor a harmadik (utolsó) nyolc négyzetet hagyja üresen. Ne felejtse el a számláját vezető hitelintézet elnevezését, címét is feltüntetni. Szükség esetén a számlát vezető hitelintézet segítséget nyújt az adatok megállapításához. Ha Ön bankszámla nyitására kötelezett, akkor az Ön által visszakért összeget csak a belföldi pénzforgalmi bankszámlájára történő utalással kaphatja meg, ezért az erre szolgáló helyen azt kell feltüntetnie! 9. A bevallás pótlása Ha a 2008-as évről szóló bevallását határidőn túl nyújtja be, akkor is e nyomtatványt töltse ki és küldje be az adóhatósághoz, vagy töltse le az Internetről. Ha bármilyen ok miatt nem tudja határidőre elkészíteni a bevallását, akkor a késedelemre okot adó körülmény megszűnését követő 15 napon belül igazolási kérelem 10 csatolása mellett nyújtsa be a bevallást. Az igazolási kérelemben jelölje meg a késedelem okát, és küldje be a késedelmet igazoló iratokat is. A családi kedvezmény megosztása miatt az adóbevallás nem adható be késedelmesen, és ez az igazolási kérelemnek sem lehet az indoka. Amennyiben a évvel bezárólag terjedő időszakra szóló adóbevallását kívánja ben pótolni, akkor a nyomtatványboltban kapható vagy a NAV Internetes honlapjáról (http://www.nav.gov.hu) letöltött 0736-os bevalláspótló nyomtatványt kell kitöltenie és benyújtania. Ha nem az internes honlapról tölti le a 0736-os bevallást, figyeljen az elévülésre, mert a bevallás korábbi éve(ke)t is tartalmaz! A bevallás késedelmes, de az adóhatóság felszólítását, ellenőrzését megelőző benyújtása esetén számoljon azzal, hogy az adóhatóság a törvényben 11 foglaltak alapján Art. 37. (4) bekezdés 10 Art (6) bekezdés 11 Art (1) bekezdés b) pont

9 9 forintig terjedő mulasztási bírságot állapíthat meg az Ön terhére akkor, ha a késedelmét hitelt érdemlő módon, nem menti ki A bevallás adóhatósági javítása Javítás: hibás bevallás esetén kijavításnak van helye, ha a bevallás hiányosságát az adóhatóság tárja fel, és ha a hiányosság nem eredményez adóhiányt. 13 Előfordulhat, hogy a bevallásban olyan adat van, mely nem felel meg a törvényben leírt feltételeknek. Ilyenkor az adóhatóság, ha lehetséges, az Ön közreműködése nélkül kijavítja, és erről értesíti. Egyrészt a hibásan kitöltött bevallás miatt az Ön terhére az adóhatóság forintig terjedő mulasztási bírságot 14 állapíthat meg. Hibás bevallás esetén az adóhatóságra kötelező 30 napos visszatérítési határidőt hibás bevallás esetén a bevallás kijavításának napjától kell számítani. Abban az esetben, ha elektronikus úton küldte be a bevallását, úgy a javításra kiértesítő levelet kap elektronikus úton. Az adóhatósági javítás során kérjük csak az adóhatóság által jelzett hibákat javítsa ki, mert ez a feltétele a bevallása elfogadásának. Feltétlenül töltse ki a bevallás főlapján az adóhatósági javítással érintett bevallás vonalkódját is az azonosítás táblájában (B). Az adóhatósági javítás során kijavított bevallást ismételten be kell nyújtania a teljes adattartalommal. 11. A bevallás adózói javítása (helyesbítése) Adózói javítás (helyesbítés): hibás bevallás esetén adózói javításnak akkor van helye, ha az adóhatóság a benyújtott bevallást elfogadta, és amelynek korrigálása összességében nem eredményezi az adóalap, illetve az adó változását. 15 Adózói javításról (helyesbítésről) akkor van szó, amikor Ön utóbb észlelte, hogy az adóhatóság által elfogadott bevallása bármely adat tekintetében téves, vagy valamely adat az elfogadott bevallásból kimaradt, azaz a bevallás nem teljeskörű, vagy a vonatkozó bevallás időszaka helytelen volt. Abban az esetben, ha a bevallás benyújtása adózói javítás miatt történik, akkor az erre szolgáló helyre írja be az Ön által javítani kívánt bevallás típusát (0853, 0853E vagy 08M29)! Az egyik adózói javítási típus, amikor azonosításhoz szükséges adatot kíván Ön javítani. Ilyen lehet: valamelyik természetes azonosító, az adóazonosító jel. A NAV által elfogadott bevallás után, ugyanarra az időszakra csak adózói javításként vagy önellenőrzésként nyújtható be ismételten a bevallás. Abban az esetben, ha az adóhatóság 12 Art (6) bekezdés 13 Art Art (10) bekezdés 15 Art. 34. (7) bekezdés

10 10 a bevallás elfogadása előtt a bevallást elektronikus teljesítés esetén adóhatósági javításra adja vissza, úgy a bevallás adóhatósági javításáról lehet csak szó, azaz utólag beírni elmaradt adatokat nem lehet, csak az adóhatóság által jelzett hibák javíthatók. Az adózói javítás (helyesbítés) lényege a teljes adatcsere. Amennyiben a magánszemély jövedelem-, járulék adatainak valamelyikét kell javítania (a 0853-as bevallás lapjainak kivéve a 0853-D és es lap - valamely sora), akkor az adózói javítással (helyesbítéssel) nem érintett adatokat is ismételten közölni kell, vagyis nem csak az adózói javítással (helyesbítéssel) érintett adatokat kell feltüntetni. Az adózói javítás (helyesbítés) során az adózói javítással (helyesbítéssel) érintett bevallási időszak (az eredeti 0853-as bevallásban szereplő) valamennyi részletező lapját ismételten be kell nyújtania. Fontos! Amennyiben az adózói javítás (helyesbítés) kötelezettség változást eredményezne, azaz az adóalap, adó összege változna az adózói javítással, úgy a as bevallás tekintetében önellenőrzést kell végezni (erre szolgál a es lap). Ebben az esetben az önellenőrzést jelölje a főlapon, az erre szolgáló helyen. Adózó által nem javítható (helyesbítheő) adatok A bevallás azon adatai, amelyek az Ön olyan nyilatkozatait tartalmazzák, melyek kitöltése az Ön döntésétől függ, utóbb adózói javítás címén nem korrigálhatók. Ilyen lehet például adózási mód választása (átalányadót választott, de helyesbíteni kívánja ezt a döntését). 12. A bevallás önellenőrzése Önellenőrzés 16 : az a helyesbítés, amely során az adóalap (járulékalap), illetve az adó (járulék) összege az eredeti bevalláshoz képest változik. Nincs helye az önellenőrzésnek, ha a törvényben megengedett választási lehetőségével élve, ezt a döntését változtatná meg. 17 Önellenőrzésre csak a bevallás benyújtására előírt határidőt követően van lehetőség. 18 Önellenőrzéssel csak azt az adót (adóalapot), járulékot lehet (és kell) helyesbíteni, amely helyesbítésnek az együttes összege az 100 Ft-ot meghaladja. 19 Egy önellenőrzéssel csak egy bevallási időszakra vonatkozó adatok helyesbíthetők. Például, ha Ön a és évi bevallásában is tévedett, úgy külön bevalláson kell önellenőriznie a évi, illetve évi kötelezettségét. Az önellenőrzést tartalmazó bevallást a tévedés feltárását követő 15 napon belül kell benyújtani. 20 Amennyiben az önellenőrzés kapcsán visszaigényelhető adója keletkezik, úgy annak más adónemre történő átvezetését a 0917-es nyomtatvány felhasználásával kérheti. 16 Art. 49. (1) bekezdés 17 Art. 49. (1) bekezdés 18 Art. 51. (3) bekezdés 19 Art. 50. (3) bekezdés 20 Art. 50. (1) bekezdés

11 11 A évben keletkezett kötelezettségek tekintetében teljesített 0853-as, 0853E bevallás, a 08M29-es munkáltatói adómegállapítás önellenőrzésére is a 0853-as bevallást kell benyújtani, de az adóellenőrzés jogerős határozatával előírt tételeket nem szabad a bevallásban szerepeltetni. Amennyiben az Ön kötelezettsége változik, akkor önellenőrzésként kell a bevallását benyújtania, és ezt a főlapon az erre szolgáló helyen az önellenőrzésnél kell jeleznie. Önellenőrzésnek csak az az adózói javítás (helyesbítés) tekinthető, amely során az adóalap (járulékalap), illetve az adó (járulék) összege az eredeti bevallásához képest változik. Abban az esetben, ha az adott adóban (járulékban) bevallott és később korrigált adókötelezettség változása különbözetének előjelhelyes összege nulla, úgy az nem önellenőrzés, csupán (helyesbítés) adózói javítás. Amennyiben adózói javítás után, azonos adónemben előjelhelyesen (+-) összesítjük (pl.: a személyi jövedelemadóban az összevonás alá elő jövedelmet terhelő adóban kiszámított eltérést a különadózó jövedelem adójának levezetése után megállapított eltéréssel a személyi jövedelemadóban) a kötelezettséget, lehet, hogy nem keletkezik eltérés, így a bevallást csak adózói javításként kell benyújtani. Például a korábban bevallott összevonás alá eső jövedelem kedvezményekkel csökkentett adója (35. sor) Ft volt, mely a helyesbítés után Ft lett (eltérés Ft). Ezzel egyidejűleg helyesbíti az ingatlan bérbeadásból (163. sor) származó jövedelmét ( d oszlop) és az azt terhelő adót ( e oszlop), ami a bevallott Ft ( e oszlop) helyett csak Ft (eltérés Ft) lesz. Ezzel a 183. sorban a különadózó jövedelmek együttes adója Ft-ról Ft-ra csökkent. Amikor a bevallás 51. sorába írandó összeget (a évi jövedelem adója) az adózói javítás (helyesbítés) után kiszámította ( = ), azt látta, hogy az eredeti bevallásában közölt ( = ) összeggel megegyezik. Mivel mást nem javított (helyesbített), a különbözet nulla lesz, vagyis az Ön adókötelezettsége nem változik. Ebből következően az adózói javítása (helyesbítés) után, a 0853-as bevallás nem minősül önellenőrzésnek, vagyis a es lapot sem kell kitöltenie. Abban az esetben azonban, ha (a korábbi példa alapján) A 163. sorban az e oszlopban (a 183. sorban is) Ft-tal csökken csak az adó összege, úgy a évi jövedelem adója a korábban bevallott Ft helyett Ft lesz. Ekkor Önnek a főlapon jelölnie kell, hogy önellenőrzésről van szó, továbbá ki kell töltenie a es lapot is, ott a 1. sor d oszlopában kell a különbözetet (NEM a 0853-as bevallás 67. sorában feltüntetett összeget!), vagyis a példa szerint = Ft-tot feltüntetnie. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy az adóhatósági ellenőrzés megkezdését követően a vizsgálat alá vont adó és támogatás a vizsgált időszak tekintetében önellenőrzéssel nem helyesbíthető. 21 Az önellenőrzést az Art aiban foglaltak szerint kell végrehajtani. 21 Art. 49. (2) bekezdés

12 12 Ugyanazon időszakra vonatkozó ismételt önellenőrzés esetén X jelet kell a 0853-as bevallás főlapján erre rendszeresített kódkockájába bejegyezni. Amennyiben az önellenőrzéssel történő helyesbítéssel Önnek pénzügyileg rendezendő adókötelezettsége keletkezik, akkor az adót és az esetlegesen felszámított önellenőrzési pótlékot az önellenőrzési bevallás esedékességi időpontjáig lehet késedelmi pótlék felszámítása nélkül megfizetni. Kötelezettség csökkenése esetén az adó visszaigénylésének lehetősége ugyanezen esedékesség időpontjától nyílik meg. Az önellenőrzési pótlékkal kapcsolatos előírásokat az Art ai tartalmazzák. Az önellenőrzést az önellenőrizni kívánt időszakban, azaz 2008-ban hatályos jogszabályok figyelembevételével végezze el. Amennyiben az Ön a korábbi önellenőrzése során hibásan számította ki és vallotta be az önellenőrzési pótlék összegét, akkor annak helyesbítését is a 0853-as bevalláson végezheti el. Az önellenőrzési pótlék helyesbítése esetén kizárólag az önellenőrzési pótlék bevallására szolgáló sor(ok)ban szerepeltethető adat. Abban az esetben, ha a korábbi önellenőrzési bevallásban feltüntetett önellenőrzési pótlék összege annak helyesbítése miatt csökken, akkor a negatív előjelet is fel kell tüntetni a vonatkozó sor c) rovatában. Az önellenőrzéssel kapcsolatos további információk a es jelű lap kitöltésére vonatkozó útmutatónál találhatók. Fontos! Mielőtt az adózói javítást (helyesbítést), az önellenőrzést elvégezné, érdeklődjön az adóhatóságnál, mert lehet, hogy a hiba adóhatósági javítása már hivatalból megtörtént, ugyanis a kisebb hibákat az adóhatóság az adatok feldolgozása során javítja. Fontos tudnia, hogy a személyi jövedelemadó bevallását legkorábban a bevallás benyújtására előírt határidőt követően (február 16-e, illetőleg május 21-e után) helyesbítheti, önellenőrizheti. Ha a hibát adóhatósági ellenőrzés tárja fel, és adóhiányt állapít meg, akkor az adó és a késedelmi pótlék megfizetése mellett adóbírságot kell fizetnie. Az adóbírság az adóhiány 50%-a. 22 A bevallás négy fő részből áll. 13. A bevallás részei Magánszemélyek a főlapokon túl a 01-es pótlaptól a 11-es pótlapig Mezőgazdasági őstermelők az előzőeken túl a 12-es pótlapok Egyéni vállalkozók a főlapokon túl a 01-es pótlaptól a 11-es pótlapig, a 13-as pótlapok és a 14-es pótlaptól a 15-ös pótlapig Önellenőrzés a 16-os pótlapok. (Ezek a lapok nem részei az egységcsomagnak) 22 Art. 170.

13 13 A bevallási lapok 1. Ha Ön nem folytat egyéni vállalkozói vagy őstermelői tevékenységet, akkor a 0853-as főlap (A-C lapok) és az 1%-os rendelkező nyilatkozat (D lap) mellett, a pótlaptól a 11-es pótlapig, illetve önellenőrzés esetén a 16-os pótlapokat kell kitöltenie. Ez utóbbiak nem részei az egységcsomagnak. Önnek a főlapokon túl, csak azokat a lapokat kell beküldenie, melyeken adatot tüntetett fel. 2. Ha Ön őstermelő vagy családi gazdaság tagja, az előzőeken túlmenően a as pótlapokat is ki kell töltenie. 3. Ha Ön egyéni vállalkozó vagy az egyéni vállalkozói tevékenységét 2008-ban megszüntette vagy a személyi jövedelemadó hatálya alól áttért a társasági adó hatálya alá, akkor a csomagjának tartalmaznia kell a 13-as, továbbá a 15-ös pótlapokat, illetve amennyiben Ön nyugdíjas, a 14-es pótlapot is. 4. Ha Ön kiegészítő tevékenységet folytató, azaz nyugdíjas egyéni vállalkozó, és őstermelői tevékenységet nem folytat, akkor a 13-as, 14-es, és 15-ös pótlapokat kell kitöltenie. 5. Ha Ön egyéni vállalkozó: a es lapok kivételével, értelemszerűen az összes lapot ki kell töltenie. 6. Ha Ön egyéni vállalkozó és őstermelő is egyben, a komplett 0853-as bevallást ki kell töltenie. Ahhoz, hogy ellenőrizni tudja, minden szükséges nyomtatvány a rendelkezésére áll-e vagy sem, segítségül olvassa el, hogy a bevallás fő lapját kiegészítő egyes nyomtatványok mire szolgálnak! : Kedvezmények: az összevont adóalap utáni adót csökkentő kedvezmények részletezése : Nyilatkozatok: ha az ingatlan, vagyoni értékű jog átruházásából származó jövedelemét a szjatörvény szerint használta fel, az összevont adóalap utáni adót a lakáscélú hitel törlesztésére tekintettel csökkenti, kedvezményezett részesedéscsere révén évben megszerzett értékpapírok adókötelezettségére milyen adózási módot választott, fizetővendéglátóként tételes átalányadózást választ vagy azt megszünteti a 2009-es adóévre : Rendelkező nyilatkozatok: az önkéntes kölcsönös biztosító pénztárnál vezetett egyéni számlára, a nyugdíj-előtakarékossági számlára utalandó összegek feltüntetése, egyéb ezekkel összefüggő nyilatkozatok : Családi kedvezmény érvényesítéséhez szükséges nyilatkozatok.

14 : Elkülönülten adózó jövedelmek és adójuk: Pl.: ingó-, ingatlanértékesítésből, osztalékból, árfolyamnyereségből, kamatból, tőzsdei ügyletekből, ingatlan bérbeadásából származó jövedelmek : Elkülönülten adózó jövedelmek: az elkülönülten adózó tőzsdei és/vagy csereügyletből származó jövedelmek és adójuk részletezése, az adókiegyenlítés kiszámítása : Cégautó adó: a személygépkocsi magáncélú használatát külföldi személy biztosította, egyéni vállalkozó és a személygépkocsi beszerzési, illetőleg a magáncélú használat költségeit elszámolta, egyéni vállalkozó és kisvállalkozói kedvezményt érvényesített a személygépkocsira tekintettel : Különadó kötelezettség: magánszemélyként, egyéni vállalkozóként, ha az államháztartás egyensúlyát javító törvény alapján erre kötelezett : Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás nyilatkozat alapján adózott bevételek utáni adókötelezettség bevallása : Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás nyilatkozat alapján a bevételeket terhelő, a magánszemély által átvállalt, valamint saját kötelezettségként befizetett ekho levezetése, bevallása : Egészségügyi hozzájárulási kötelezettsége őstermelőként, családi gazdaság tagjaként, egyéni vállalkozóként, illetve magánszemélyként is lehet : Az egyéni vállalkozónak nem minősülő magánszemély járulék bevallása: ha vendéglátó üzlet felszolgálójaként a fogyasztótól közvetlenül kapott borravaló után 15%-os nyugdíjjárulékot kíván fizetni, ha külföldi személytől szerzett járulékalapot képező jövedelmet, és járulékfizetési kötelezettsége van : Átvezetési kérelem: Ha a személyi jövedelemadóban, egészségügyi hozzájárulásban, különadóban vagy az egyéni nyugdíjjárulékban túlfizetésként jelentkező összeget, összegeket teljes egészében nem kéri vissza, és adófolyószámlákra kívánja átvezettetni : Nyilatkozat és az őstermelői jövedelem levezetése: őstermelőkre vonatkozó adózói nyilatkozatok ( ) adózási mód választása, mezőgazdasági kistermelő egyszerűsített bevallási nyilatkozata, az államháztartással szemben fennálló egyéb kötelezettségről.

15 15 Ha Ön mezőgazdasági őstermelői igazolvánnyal rendelkezik, regisztrált mezőgazdasági termelő, illetőleg családi gazdaság tagjaként az őstermelőkre vonatkozó szabályok szerint adózik, és az e tevékenységéből származó támogatások összegével csökkentett bevétele a forintot meghaladta, a pótlapok a kötelezettségei levezetetésére szolgálnak : Egyéni vállalkozókra vonatkozó nyilatkozatok: a vállalkozói tevékenységükből származó jövedelmének a jövedelemszámítás módszere, a tevékenység megszüntetésével (az átalakulással) kapcsolatos adatok, adózási mód választása, a jövedelem-(nyereség)-minimum szerinti adózással kapcsolatos nyilatkozat, az államháztartással szemben fennálló egyéb kötelezettségről. csekély összegű támogatás (de minimis), az un. csoportmentességi és az adórendszeren kívüli támogatás nem érvényesítéséről szóló nyilatkozat : Egyéni vállalkozók vállalkozói tevékenységükből származó jövedelmének és/vagy veszteségének levezetése, e tevékenység megszüntetése, átalakulás esetén is : Nyugdíjas egyéni vállalkozó járulék levezetése. Egészségügyi szolgáltatási és nyugdíjjárulék levezetése, egyéni vállalkozói tevékenység nyugdíj mellett történő gyakorlása esetén : Bevallást kiegészítő nyilatkozat. 23 A jövedelem-(nyereség)-minimum számítási kötelezettséggel összefüggésben adandó be. Ha valamelyik Önnek szükséges nyomtatvány a bevallási csomagból hiányzik, akkor azt az ügyfélszolgálatainkon ingyen beszerezheti. A bevallás , a és as számmal ellátott, önellenőrzésre szolgáló lapja nem része a bevallási csomagnak! Azonosítás (B) mező 14. A személyi adatok kitöltése A bevallási nyomtatvány első oldalán találhatók az Ön személyi adatainak feltüntetésére szolgáló előnyomtatott sorok. A nevének és adóazonosító jelének kitöltése után a saját adószámát is írja be, ha van. Abban az esetben, ha Ön családi gazdaság tagja, akkor a családi gazdaság nyilvántartási számát is fel kell tüntetnie az erre szolgáló helyen. Ha Ön a mezőgazdasági őstermelői adókedvezményt érvényesíteni kívánja, a regisztrációs okirat számát is fel kell tüntetnie. A születési nevét minden esetben írja be függetlenül attól, hogy az a jelenlegi nevével megegyezik-e vagy sem. A munkáltatói igazoláson szereplő adószámot, mely a munkáltatójának az azonosítója, a bevalláson nem szabad feltüntetnie! évi CXVII. törvény (Szja) 49/B. (8) bekezdés ba) pont és az Art. 91/A. (1) bekezdés

16 16 Levelezési címként azt a címet jelölje meg, ahol jellemzően tartózkodik. A gyorsabb ügyintézés érdekében kérjük, hogy írja be azt a telefonszámot is, amelyen napközben elérhetjük. Ha Ön külföldi állampolgár, a személyazonosságát adóazonosító jellel tudja csak igazolni, az útlevelének számát január 1-jétől nem használhatja az adóhatóság előtti azonosításra. Ha az Ön állandó lakcíme nem Magyarországon van, levelezési címként a magyarországi tartózkodási helyét jelölje meg, ez utóbbi hiányában pedig a külföldi lakcímét tüntesse fel. A (C) mező Ha Önnek valamelyik kiegészítő lapot ki kell töltenie, és be kell küldenie, akkor ezt jelezze úgy, hogy az erre szolgáló négyzetbe beírja, hogy a beküldendő nyomtatványból hány darabot csatol. A bevalláskitöltő program elvégzi Ön helyett a benyújtandó lapok jelölését. Ügyeljen arra, hogy a kiegészítő lapokat is a jelölt helyen, alá kell írnia! A kiegészítő lapok kitöltéséhez szükséges tudnivalókat az útmutatónak az egyes lapokhoz fűzött magyarázatából ismerheti meg. Ha az Ön által befizetett, vagy a kifizető, munkáltató által 2008-ra Öntől levont adó, adóelőleg, a foglalkoztató által levont nyugdíjjárulék, az Ön által befizetett járulék, egészségügyi hozzájárulás összegéből visszatérítés jár Önnek, és a többletként mutatkozó összeget valamennyi adónemben teljes egészében visszakéri, visszatérítési igényét a bevallás első oldalán az erre szolgáló helyen jelezze az X beírásával! Ebben az esetben a 11-es kiegészítő lapot nem kell kitöltenie és beküldenie. A visszaigényelhető összegek teljes egészében történő visszatérítése természetesen csak akkor lehetséges, ha Önnek nincs köztartozása 24. Ha Ön az egyébként visszajáró összegnek csak egy részét kéri vissza, vagy a 11-es lapon szereplő adónemek között átvezetést kér, vagy a visszajáró összeget későbbi kötelezettségeire a számláján kívánja hagyni, akkor ezt is jelölje az X beírásával az erre fenntartott helyen. A 11-es lapot akkor is ki kell töltenie, ha önellenőrzést nyújt be. Fontos! Ha van esedékessé vált köztartozása, az adóhatóság a rendelkezésére álló adatok szerinti tartozása erejéig él a visszatartási jogával, vagyis csak a tartozást meghaladó összeget utalja vissza az Ön részére. A (D) mező Ha élni kíván a Ft-ot meg nem haladó személyi jövedelemadó fizetési kötelezettség részletekben történő megfizetési lehetőségével, a (D) mezőben nyilatkoznia kell arról, hogy részletekben kívánja teljesíteni a fizetési kötelezettségét. A részletben történő teljesítés lehetősége maximum négy hónap lehet. Ennél rövidebb (két vagy három hónap) idő is lehetséges a teljesítésre. A választott időtartamot (2, 3, 4) kell beírnia erre a helyre. Olvassa el a 7. pontnál leírtakat is. 24 Art (2) bekezdés

17 17 Az (E) mező A törvényes képviselő, meghatalmazott neve, adóazonosító jele és címe sorokat természetesen csak akkor kell kitölteni, ha az adózó kiskorú, vagy egyéb ok miatt kell őt a törvényes képviselőjének képviselnie. Kérjük, hogy a bevalláson aláhúzással jelölje az (E) mezőben, hogy a bevallást Ön törvényes képviselőként vagy meghatalmazottként tölti ki és írja alá. Az elektronikus úton beküldött bevallás esetén az aláhúzásra természetesen nincs módja. Az adóbevallást fő szabály szerint Önnek kell aláírnia. Lehetőség van arra is, hogy a bevallást az adózó helyett a törvényben 25 meghatározott képviselője, meghatalmazottja írja alá. Az (F) mező A bevallást aláírhatja a magánszemély törvényes képviselője. Amennyiben a meghatalmazó magánszemély, úgy a bevallást meghatalmazottként aláírhatja: közokiratba, vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt eseti meghatalmazás vagy megbízás alapján más nagykorú személy; képviseleti jogosultságát igazoló ügyvéd, ügyvédi iroda, európai közösségi jogász, adószakértő, okleveles adószakértő, adótanácsadó, könyvelő, számviteli, könyvviteli szolgáltatásra vagy adótanácsadásra jogosult gazdasági társaság alkalmazottja, tagja; egyéni vállalkozó meghatalmazó esetén a képviseleti jogosultságát igazoló nagykorú alkalmazottja is. A teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazás, megbízás alapján meghatalmazott más nagykorú magánszemély csak eseti meghatalmazott lehet. Ha a bevallást meghatalmazott írja alá, - az adózás rendjéről szóló törvény 7. (3) bekezdésében meghatározott, az adóhatósághoz bejelentett, és a bevallás aláírására is jogosult állandó meghatalmazott kivételével a meghatalmazást csatolni kell az adóbevalláshoz, és ezt a borítólapon a megfelelő kódkockában az X beírásával is jelölni kell. Ilyen esetben a meghatalmazás csatolása nélkül az adóbevallás érvénytelen. Abban az esetben, ha a bevallást az adózás rendjéről szóló törvény 7. (3) bekezdése szerinti, az adóhatósághoz, az adóhatóság által rendszeresített formanyomtatványon bejelentett és a bevallás aláírására jogosult állandó meghatalmazott írja alá, akkor ezt a tényt a főlapon a megfelelő kódkockában kell jelölni az X beírásával. 25 Art. 7. (1) bekezdés

18 18 Fontos! Az adóhatósághoz nem bejelentett, vagy az adóhatósághoz bejelentett, de a bevallás aláírására nem jogosult állandó meghatalmazott által aláírt adóbevallás a meghatalmazás csatolása nélkül érvénytelen, csak az adóhatósághoz bejelentett, a személyi jövedelemadó bevallás aláírására jogosult állandó meghatalmazott esetén lehet a meghatalmazás bevalláshoz történő csatolásától eltekinteni. A meghatalmazásnak tartalmaznia kell a kiállítás időpontját, valamint a meghatalmazó és a meghatalmazott mindazon adatait, amelyből a meghatalmazó és a meghatalmazott személye egyértelműen megállapítható. Ne felejtse el a bevallása kitöltésének időpontját feltüntetni és a bevallást aláírni. 15. A 0853-A lap kitöltése Ha nyomdai úton előállított nyomtatványt használ, ügyeljen arra, hogy minden egyes lapon a neve, adóazonosító jele (adószáma) feltüntetésre kerüljön. Az általános tanácsokon túlmenően Önnek csak azon sorokhoz fűzött útmutatót kell áttanulmányoznia, amelyeknél érintett lehet. A munkáltatójától (társaságától) kapott 08M30-as igazolás 26 segít eligazodnia a bevallás kitöltése során, tekintettel arra, hogy az igazolás megfelelő jogcímeinek sorszámai megegyeznek a bevallás sorszámaival. Azon sorszámok, amelyek hatszázzal kezdődnek, olyan egyéb adatokat tartalmaznak, melyekre a bevallása kitöltése során szüksége lehet. Az igazolt összegek lehetővé teszik az Ön számára, hogy a bevallás kitöltési útmutatóját nem kell soronként végigolvasnia. Ha munkaviszonya 2008-ban megszűnt és nem létesített új munkaviszonyt, a kilépéskor kapott Adatlap számú igazolást használja! Ha új munkaviszonyt létesített és munkáltatójának átadta az Adatlapot, úgy a kapott 08M30-as igazolásnak tartalmaznia kell az Adatlap összegeit is! Győződjön meg arról, hogy mit tartalmaz a munkáltató(k)tól kapott igazolás, mert azon nemcsak a munkaviszonyból származó jövedelem szerepelhet, hanem minden más (pl. az önálló tevékenységből, a különféle juttatásokból származó, valamint a költségtérítés és egyéb jogcímen megszerzett) bevétel is, amely a munkáltatójától származik. A munkáltatótól származó jövedelmeit a kapott igazolás alapján az adóbevallás azon sorában tüntesse fel, amely sorban az az igazoláson szerepel. A kifizetőtől származó igazolások nem minden esetben tartalmazzák a bevallás megfelelő sorának sorszámát. Az igazolásnak azonban mindig tartalmaznia kell a jövedelem kifizetés (juttatás) jogcímét, így ez alapján is beazonosíthatja, mely sort kell kitöltenie. 27 Ha az igazolásban levont adó, adóelőleg is szerepel, ne felejtse el az sorokban feltüntetni. Az összevont adóalapba tartozó jövedelmek Nem önálló tevékenységből származó jövedelmek 26 Art. 46. (1) bekezdés 27 Art. 46.

19 19 A munkaviszonyból származó bérjövedelem 1. sor: Munkaviszonyából származó bérjövedelem. A kapott M30-as Igazolás(ok) vagy Adatlap alapján töltse ki. A külföldről származó, de a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezmény alapján, vagy ennek hiányában a Magyarországon adóztatható azon jövedelem, amely a külföldi jog szerinti olyan jogviszonyra tekintettel illette Önt meg, amely a belföldi jog szerinti munkaviszonynak felel meg. Ha Ön 2008-ban külszolgálatot teljesített, és a belföldi munkáltatójától kapott munkaviszonyból származó jövedelme után külföldön (is) kellett adóznia, akkor vegye figyelembe a következőket! Amennyiben a jövedelme olyan országban adózott, amely országgal van kettős adóztatást kizáró egyezményünk, akkor olvassa el a 14. és a 22., ha olyan országban (is) fizetett adót, amely országgal nincs a kettős adóztatást kizáró egyezményünk, akkor a 23. sorhoz fűzött magyarázatot! Bérjövedelem: a természetben adott munkabér, a munkáltató által adományozott kitüntetéssel járó jutalom, a munkáltató által pénzben kifizetett adóköteles étkezési hozzájárulás, a természetbeni juttatásnak nem minősülő étkeztetés értéke, a dolgozónak megtérített albérlet (szállás) díja, pénzbeli szociális segély, iskolakezdési támogatás és más juttatás összege (értéke), ha az nem felelt meg az adómentes juttatás feltételeinek, a borravaló és a hálapénz összege, ha az a munkáltatóhoz folyik be, és azt mintegy bérként számfejtik, továbbá az értékpapír-juttatás és az a kamat is, amelyet a felek között egyébként fennálló jogviszonyra és a juttatás körülményei szerint munkaviszonyára tekintettel kap a magánszemély. Amennyiben a munkáltató által természetben nyújtott vagyoni érték juttatása nem minősül természetbeni juttatásnak, akkor munkaviszonyból származó jövedelem keletkezik. Bérnek minősül a munkáltató által átvállalt kötelezettség, vagy elengedett tartozás, valamint a magánszemély javára vagy érdekében teljesített kiadás teljes összege is. Ugyancsak bérjövedelemként kell figyelembe venni mindazon befizetés adóköteles részét, melyet a munkáltató hozzájárulásként fizet be az önkéntes kölcsönös biztosítópénztárakba, illetőleg a foglalkozatói nyugdíjszolgáltató intézménybe. Ha Ön társas vállalkozás tagja vagy egyéni vállalkozó, akkor az ott folytatott személyes közreműködés ellenértéke és a vállalkozói kivét összege nem munkaviszonyból származó jövedelem, azt az 5., illetve 10. sorban kell bevallania. Nem bér! A 15. sorban kell feltüntetni a vendéglátó üzlet felszolgálójaként a fogyasztótól közvetlenül kapott borravaló összegét, valamint a felszolgálási díj címén megszerzett összeget. Ha az Ön javára a munkáltatója az önkéntes kölcsönös biztosító pénztárba adományt fizetett, az egyéb összevonás alá eső jövedelemnek minősül. Ezt a jövedelmet a munkáltatói igazolás nem tartalmazza. Ha ilyen jogcímen is szerzett

20 20 jövedelmet, azt a pénztár igazolása alapján a 21. sorban kell bevallania. Ebből a jövedelméből szja-előleg levonás év közben nem volt. 28 Ha a munkáltatója az adóelőleg megállapításakor az érdekképviseleti tagdíjat figyelembe vette (M30-as igazolás 42. sora), akkor az 1. sorban igazolt összeg már nem tartalmazza az adóévben az érdekképviseleti tagdíj címén befizetett (levont) összeget. Ha az Ön által fizetett érdekképviseleti tagdíjat a munkáltatója év közben az adóelőleg megállapítása során nem vette figyelembe (nem szerepel az igazolás 42. sorában), vagy ha Ön valamely érdekképviseletet ellátó kamarának is tagja, és a tagdíjat önálló tevékenység hiányában költségként nem tudja érvényesíteni, úgy ezen összeggel a bérjövedelmét csökkentheti. A munkáltatója által levont, és az Ön által befizetett tagdíj együttes összegét az egyéb adatok között ne felejtse el feltüntetni a 42. sorban! Alkalmi munkavállalóként szerzett jövedelem Ha Ön 2008-ban alkalmi munkavállalóként is szerzett jövedelmet, és ezt az alkalmi munkavállalói könyvébe is bejegyezték, akkor ez is bérjövedelemnek minősül és az 1. sorban kell bevallania az állami foglalkoztatási szerv által kiadott igazolás alapján. Amennyiben Önnek az így megszerzett jövedelme a forintot nem éri el és más összevonás alá eső jövedelme nincs, ezt a bérjövedelmet nem kell bevallania. Nem kell az alkalmi munkavállalásból származó jövedelmét bevallania abban az esetben sem, ha az abból származó bérjövedelme a forintot nem éri el, és e mellett csak adóterhet nem viselő járandóságnak minősülő jövedelmet szerzett. Olvassa el a 2. pont alattiakat is. Amennyiben az alkalmi munkavállalás során megszerzett jövedelme a forintot meghaladja, akkor azt be kell vallania. Fontos tudnia, hogy a kifizetett munkadíj után az alkalmi munkavállalói könyvbe a munkáltató által beragasztott közteherjegy nem tartalmaz személyi jövedelemadó előleget. Ugyanakkor, a törvényi feltételek megléte esetén, a kapott igazolásban feltüntetett hónapok számának figyelembe vételével adójóváírást érvényesíthet. Nem minősül bérnek, ha alkalmi munkavállalói könyv, vagy munkaviszony létesítése nélkül végzett alkalmi munkát, az ebből származó jövedelem. Az ilyen jövedelmet értékhatárra tekintet nélkül a 9. sorban kell bevallania. A munkaviszonnyal kapcsolatos költségtérítés 2. sor: Költségtérítésnek csak az számít, amit a törvényben költségként elismert kiadás megtérítésére adnak. Nem számít költségtérítésnek az olyan kiadás megtérítése, amely akár részben is a személyes vagy családi szükségletet kielégítő javak vagy szolgáltatások megszerzésére szolgál. Ilyen például a ruházati, az üdülési, a lakáshasználati, az étkezési hozzájárulás stb. Ezek a törvényben meghatározott eseteket kivéve - akkor sem tekinthetők költségtérítésnek, ha a juttatást, illetőleg annak mértékét jogszabály határozza meg, ezért az 28 Szja-törvény 49. (2) bekezdés c) pont

Adatlap 2012. A munkáltató (kifizető) neve:... címe: adószáma: A dolgozó (tag) neve:...

Adatlap 2012. A munkáltató (kifizető) neve:... címe: adószáma: A dolgozó (tag) neve:... Adatlap 2012 A munkáltatótól (társas vállalkozástól, polgári jogi társaságtól) származó jövedelemről, az adó és adóelőleg levonásáról a munkaviszony (tagsági viszony) megszűnésekor Felhívjuk szíves figyelmét

Részletesebben

Adatlap Budapest, János utca 55. Budapest, Bíbor utca 22

Adatlap Budapest, János utca 55. Budapest, Bíbor utca 22 Adatlap 212 A munkáltatótól (társas vállalkozástól, polgári jogi társaságtól) származó jövedelemről, az adó és adóelőleg levonásáról a munkaviszony (tagsági viszony) megszűnésekor Felhívjuk szíves figyelmét

Részletesebben

Szja bevallás a 2012-es évről

Szja bevallás a 2012-es évről Szja bevallás a 2012-es évről Önkéntes pénztári adójóváírás és önkéntes pénztári adóköteles kifizetés esetén 132. sor: Az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárba befizetett összeg utáni rendelkezési jogosultság

Részletesebben

A munkáltató az adatszolgáltatást a tárgyévet követő év január 31-éig (2015. február 2-áig) köteles teljesíteni. 3

A munkáltató az adatszolgáltatást a tárgyévet követő év január 31-éig (2015. február 2-áig) köteles teljesíteni. 3 Kitöltési útmutató a 14K37 jelű, a munkáltató adatszolgáltatása az általa munkavállalónak lakáscélú felhasználásra hitelintézet vagy a kincstár közvetítésével nyújtott kölcsön 2014. évben elengedett összegéről

Részletesebben

BEVALLÁS. az elmulasztott személyi jövedelemadó, egészségügyi hozzájárulás és járulék bevallásának pótlására

BEVALLÁS. az elmulasztott személyi jövedelemadó, egészségügyi hozzájárulás és járulék bevallásának pótlására Adó- és Pénzügy i Ellenőrzési Hiv atal HIVATAL (A) 0436 BEVALLÁS az elmulasztott személyi jövedelemadó, egészségügyi hozzájárulás és járulék bevallásának pótlására Benyújtandó 1 példányban az illetékes

Részletesebben

Az adatszolgáltatás kitöltésével és benyújtásával kapcsolatos általános tudnivalók

Az adatszolgáltatás kitöltésével és benyújtásával kapcsolatos általános tudnivalók Kitöltési útmutató a 14K50 jelű, a hitelintézet és a kincstár adatszolgáltatása a vissza nem térítendő munkáltatói támogatások 2014. évi kifizetéséről elnevezésű nyomtatványhoz Jogszabályi háttér: - A

Részletesebben

Az adatszolgáltatást a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal az adóévet követő év január 31-éig (2015. február 2-áig) köteles teljesíteni.

Az adatszolgáltatást a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal az adóévet követő év január 31-éig (2015. február 2-áig) köteles teljesíteni. Kitöltési útmutató a 14K83 jelű, a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal adatszolgáltatása az általa a magánszemélynek kifizetett támogatásokról elnevezésű nyomtatványhoz Jogszabályi háttér: - A személyi

Részletesebben

Kitöltési útmutató a 2015. évre kiállítandó Adatlaphoz, a magánszemély munkaviszonyának (tagsági viszonyának) megszűnésekor

Kitöltési útmutató a 2015. évre kiállítandó Adatlaphoz, a magánszemély munkaviszonyának (tagsági viszonyának) megszűnésekor Kitöltési útmutató a 2015. évre kiállítandó Adatlaphoz, a magánszemély munkaviszonyának (tagsági viszonyának) megszűnésekor Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (továbbiakban: Art.) 46. (5)

Részletesebben

A munkáltató az adatszolgáltatást a tárgyévet követő év január 31-éig (2015. február 2-áig) köteles teljesíteni. 3

A munkáltató az adatszolgáltatást a tárgyévet követő év január 31-éig (2015. február 2-áig) köteles teljesíteni. 3 Kitöltési útmutató a 14K37 jelű, a munkáltató adatszolgáltatása az általa munkavállalónak lakáscélú felhasználásra hitelintézet vagy a kincstár közvetítésével nyújtott kölcsön 2014. évben elengedett összegéről

Részletesebben

ÖNELLENŐRZÉS 1. Ha az önellenőrzés Önnek visszajáró összeget eredményez, úgy feltétlenül töltse ki a 1153 főlap (D) tábláját.

ÖNELLENŐRZÉS 1. Ha az önellenőrzés Önnek visszajáró összeget eredményez, úgy feltétlenül töltse ki a 1153 főlap (D) tábláját. ÖNELLENŐRZÉS 1 Ezek a lapok a 1153-as, a csökkentett adattartalmú 1153-as, a 1153E számú bevallás, a 1153ANY adónyilatkozat és a 11M29 (munkáltatói adómegállapítás) önellenőrzésének eredményeként mutatkozó

Részletesebben

A postára adás dátuma: A beérkezés dátuma: Az átvevő adóhatóság kódja: helye: közterület. neve. SWIFT kód: közterület

A postára adás dátuma: A beérkezés dátuma: Az átvevő adóhatóság kódja: helye: közterület. neve. SWIFT kód: közterület Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal (A) H I V A T A L 0953 BEVALLÁS a 2009. évre a személyi jövedelemadó, a járulék, az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás, az egészségügyi hozzájárulás és a

Részletesebben

Az adatszolgáltatás kitöltésével és benyújtásával kapcsolatos általános tudnivalók

Az adatszolgáltatás kitöltésével és benyújtásával kapcsolatos általános tudnivalók 1 Kitöltési útmutató a 14K89 jelű, a nyugdíjat illetve rehabilitációs járadékot 1, korhatár előtti ellátást, szolgálati járandóságot, balettművészeti életjáradékot, átmeneti bányászjáradékot 2 (továbbiakban

Részletesebben

MAGÁNSZEMÉLYENKÉNTI ÖSSZESÍTŐ 1308M

MAGÁNSZEMÉLYENKÉNTI ÖSSZESÍTŐ 1308M 38M MAGÁNSZEMÉLYENKÉNTI ÖSSZESÍTŐ a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról, valamint a szakképzési hozzájárulásról Az adózó adószáma adóazonosító jele neve (elnevezése)

Részletesebben

Az adatszolgáltatás kitöltésével és benyújtásával kapcsolatos általános tudnivalók

Az adatszolgáltatás kitöltésével és benyújtásával kapcsolatos általános tudnivalók 1 A nyugdíjat, illetve rehabilitációs járadékot 1, korhatár előtti ellátást, szolgálati járandóságot, balettművészeti életjáradékot, átmeneti bányászjáradékot 2 (továbbiakban együtt: járadékot) folyósító

Részletesebben

Kitöltő verzió: Nyomtatvány verzió:8.0 Nyomtatva:

Kitöltő verzió: Nyomtatvány verzió:8.0 Nyomtatva: Tisztelt Adózó! A 1053-as személyi jövedelemadó bevallás kitöltése előtt, feltétlenül jelölnie kell a jövedelmének megállapítására vonatkozó elszámolási módot, ahhoz hogy a bevallás kitöltő program a megfelelő

Részletesebben

A százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulás alapjának megállapítása

A százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulás alapjának megállapítása EHO 2012: az egészségügyi hozzájárulás bevallása 2012-ben - ADÓBEVALLÁS 2014 - Adó 2014 - Adó 1 sz EHO 2012: az egészségügyi hozzájárulás bevallása 2012-ben, EHO (egészségügyi hozzájárulás) fizetési kötelezettség

Részletesebben

Az adatszolgáltatás kitöltésével és benyújtásával kapcsolatos általános tudnivalók

Az adatszolgáltatás kitöltésével és benyújtásával kapcsolatos általános tudnivalók Kitöltési útmutató a K100 jelű, az adókedvezményre jogosító igazolást kiállító szerv adatszolgáltatása a tartósan álláskereső, a gyermekgondozási díjban, gyermekgondozási segélyben, gyermeknevelési támogatásban

Részletesebben

MAGÁNSZEMÉLYENKÉNTI ÖSSZESÍTŐ 1308M

MAGÁNSZEMÉLYENKÉNTI ÖSSZESÍTŐ 1308M 1308M MAGÁNSZEMÉLYENKÉNTI ÖSSZESÍTŐ a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról, valamint a szakképzési hozzájárulásról Az adózó adószáma adóazonosító jele neve (elnevezése)

Részletesebben

ÖNELLENŐRZÉSI PÓTLÉKSZÁMÍTÁS

ÖNELLENŐRZÉSI PÓTLÉKSZÁMÍTÁS ÖNELLENŐRZÉSI LAP a/az évi helyi iparűzési adó helyesbítéséhez Adózó neve: Székhelye: Telephelye: Levelezési címe: Adószám: -_- Adóazonosító jel: Statisztikai számjel: - - _- ÖNELLENŐRZÉSI PÓTLÉKSZÁMÍTÁS

Részletesebben

Kitöltési útmutató a 13K90 jelű, a befektetési szolgáltató adatszolgáltatása értékpapír átruházásáról elnevezésű nyomtatványhoz

Kitöltési útmutató a 13K90 jelű, a befektetési szolgáltató adatszolgáltatása értékpapír átruházásáról elnevezésű nyomtatványhoz Kitöltési útmutató a 13K90 jelű, a befektetési szolgáltató adatszolgáltatása értékpapír átruházásáról elnevezésű nyomtatványhoz Jogszabályi háttér: - A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény

Részletesebben

ÖNELLENŐRZÉSI LAP ÖNELLENŐRZÉSI PÓTLÉKSZÁMÍTÁS

ÖNELLENŐRZÉSI LAP ÖNELLENŐRZÉSI PÓTLÉKSZÁMÍTÁS BAJI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2836 Baj, Petőfi S. u. 50. Tel.: 34/488-597, fax: 34/488-020 ÖNELLENŐRZÉSI LAP a/az évi helyi iparűzési adó helyesbítéséhez Adózó neve: Székhelye: Telephelye: Levelezési címe:

Részletesebben

NYILATKOZAT. Postára adás dátuma 2 0. Beérkezés dátuma 2 0. Adózó adóazonosító jele. utóneve. jellege hsz. ép.

NYILATKOZAT. Postára adás dátuma 2 0. Beérkezés dátuma 2 0. Adózó adóazonosító jele. utóneve. jellege hsz. ép. az egyszerűsített bevallás (1353E) elkészítéséhez (személyi jövedelemadó,egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás és egészségügyi hozzájárulás) vonalkód helye Nemzeti Adóés Vámhivatal H I V A 1353NY

Részletesebben

Az egyéni vállalkozó átalányadózása

Az egyéni vállalkozó átalányadózása Átalányadó és szja 2012: az átalányadózás és adóbevallás új szabályai 2012-től. Az átalányadózásra vonatkozó szabályokat a személyi jövedelemadó törvény 50 56. -ai tartalmazzák. Az átalányadót a következő

Részletesebben

Kitöltési útmutató a nulla értékadatú bevallás kiváltásáról szóló NY jelű Nyilatkozathoz

Kitöltési útmutató a nulla értékadatú bevallás kiváltásáról szóló NY jelű Nyilatkozathoz Kitöltési útmutató a nulla értékadatú bevallás kiváltásáról szóló NY jelű Nyilatkozathoz Törvényi háttér Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) A társadalombiztosítás

Részletesebben

Jogszabályi háttér. Az adatszolgáltatás kötelezettje és tárgya

Jogszabályi háttér. Az adatszolgáltatás kötelezettje és tárgya Kitöltési útmutató a 13K51 jelű, a súlyosan fogyatékos magánszemély részére 2013. évben kiállított, adókedvezményre jogosító igazolás tartalmáról teljesítendő adatszolgáltatásra szolgáló nyomtatványhoz

Részletesebben

A különadó. Kire nem vonatkozik a minimum járulékalap. Új járulék kedvezmények július 1- jétől. A minimum járulék-alap II. A minimum járulék-alap I.

A különadó. Kire nem vonatkozik a minimum járulékalap. Új járulék kedvezmények július 1- jétől. A minimum járulék-alap II. A minimum járulék-alap I. A minimum járulék-alap I. A járulék és egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség várható változásai 2007. január 1-jétől 2006. december 15. A munkaviszonyban álló biztosított foglalkoztatója a társadalombiztosítási

Részletesebben

A 2013. évi személyi jövedelemadó-bevallás legfontosabb tudnivalói

A 2013. évi személyi jövedelemadó-bevallás legfontosabb tudnivalói A 2013. évi személyi jövedelemadó-bevallás legfontosabb tudnivalói Összeállította: Horváth Józsefné Okl. adószakértő nem kell az 1353-as számú bevallást benyújtani - ha az adózó az adóévben egyáltalán

Részletesebben

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi szolgáltatások finanszírozásához szükséges források kiegészítése érdekében egészségügyi hozzájárulást kell fizetni. Az egészségügyi hozzájárulás

Részletesebben

Jogszabályi háttér. Az adatszolgáltatás kötelezettje és tárgya

Jogszabályi háttér. Az adatszolgáltatás kötelezettje és tárgya Kitöltési útmutató a 14K51 jelű, adatszolgáltatás a súlyosan fogyatékos magánszemély részére a 2014. évben kiállított, adókedvezményre jogosító igazolás tartalmáról elnevezésű nyomtatványhoz Jogszabályi

Részletesebben

ÖNELLENŐRZÉSI LAP a 2013. év havi Beszedett Idegenforgalmi Adó helyesbítéséhez

ÖNELLENŐRZÉSI LAP a 2013. év havi Beszedett Idegenforgalmi Adó helyesbítéséhez ÖNELLENŐRZÉSI LAP a 2013. év havi Beszedett Idegenforgalmi Adó helyesbítéséhez Adózó neve: Székhelye: Telephelye: Levelezési címe: Adószám: Adóazonosító jel: Statisztikai számjel: Nyilvántartási száma:

Részletesebben

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi szolgáltatások finanszírozásához szükséges források kiegészítése érdekében egészségügyi hozzájárulást kell fizetni. Az egészségügyi hozzájárulás

Részletesebben

Vagyonadó bevallás (adóköteles vagyononként) 9000

Vagyonadó bevallás (adóköteles vagyononként) 9000 2009 évi személyi jövedelemadó bevallások elkészítésének árjegyzéke, illetve fontosabb tudnivalói (Áraink a 2008-as bevalláshoz képest nem változtak!) Csak 1 munkáltatótól származó jövedelem, adókedvezmények

Részletesebben

Adatlap 2013. b c d. 1. A munkaviszonyból származó rendszeres bérjövedelem érdekképviseleti tagdíj nélkül:

Adatlap 2013. b c d. 1. A munkaviszonyból származó rendszeres bérjövedelem érdekképviseleti tagdíj nélkül: Adatlap 213 a munkáltatótól (társas vállalkozástól, polgári jogi társaságtól) származó jövedelemről, az adó és adóelőleg levonásáról a munkaviszony (tagsági viszony) megszűnésekor Felhívjuk szíves figyelmét

Részletesebben

Jogszabályi háttér. Az adatszolgáltatás kötelezettje és tárgya

Jogszabályi háttér. Az adatszolgáltatás kötelezettje és tárgya Kitöltési útmutató a 13K85 jelű, a lakáscélú hitelszerződés alapján folyósított hitel 2013. évi törlesztésével összefüggésben a hitelintézet által teljesítendő adatszolgáltatásra szolgáló nyomtatványhoz

Részletesebben

Kitöltési útmutató a SZAMLAZO nyomtatványhoz

Kitöltési útmutató a SZAMLAZO nyomtatványhoz Kitöltési útmutató a SZAMLAZO nyomtatványhoz Jogszabályi háttér: - a számla és a nyugta adóigazgatási azonosításáról, valamint az elektronikus formában megőrzött számlák adóhatósági ellenőrzéséről szóló

Részletesebben

Személyi jövedelemadó és családi kedvezmény Dr. Andrási Jánosné NAV Központi hivatal

Személyi jövedelemadó és családi kedvezmény Dr. Andrási Jánosné NAV Központi hivatal Személyi jövedelemadó és családi kedvezmény 2014 Dr. Andrási Jánosné NAV Központi hivatal Nyugdíjbiztosítási szerződés utáni rendelkezési jogosultság A nyugdíjbiztosítási szerződés (fogalmát az Szja tv.

Részletesebben

Az átmeneti szabályok szerint három adózói csoport

Az átmeneti szabályok szerint három adózói csoport Az elektronikus adó- és járulékbevallások szabályai 2006-2007 dr Zsohár Istvánné Az Art. 31. (2) bekezdése szerinti bevallás benyújtására kötelezett minden kifizető és munkáltató (ideértve az egyéni vállalkozónak

Részletesebben

Útmutató. az SZJA- bevalláshoz

Útmutató. az SZJA- bevalláshoz Útmutató az SZJA- bevalláshoz Utmutató A magánszemély által értékpapír-kölcsönzés díjaként megszerzett összeg egésze jövedelemnek minõsül. Az értékpapír-kölcsönzésbõl származó jövedelem után az adó mértéke

Részletesebben

ADÓSZÁMÍTÁSSAL KAPCSOLATOS ADATOK:

ADÓSZÁMÍTÁSSAL KAPCSOLATOS ADATOK: ÖNELLENŐRZÉSI LAP a/az évi helyi iparűzési adó helyesbítéséhez Adózó neve: Székhelye: Telephelye: Levelezési címe: Adószám: - - Adóazonosító jel: Statisztikai számjel: - - - ADÓSZÁMÍTÁSSAL KAPCSOLATOS

Részletesebben

Kitöltési útmutató a 09VAMO Állandó meghatalmazás bejelentésére szolgáló nyomtatványhoz

Kitöltési útmutató a 09VAMO Állandó meghatalmazás bejelentésére szolgáló nyomtatványhoz Kitöltési útmutató a 09VAMO Állandó meghatalmazás bejelentésére szolgáló nyomtatványhoz Az állami adóhatóság előtti eljárásban az adózónak lehetősége van arra, hogy ügyében helyette képviselője, meghatalmazottja

Részletesebben

Az adatszolgáltatás kitöltésével és benyújtásával kapcsolatos általános tudnivalók

Az adatszolgáltatás kitöltésével és benyújtásával kapcsolatos általános tudnivalók A nyugdíj-előtakarékossági számla vezetőjének adatszolgáltatása a nála ilyen címen vezetett számlára a magánszemély által 2012. évben befizetett (átutalt), illetőleg a magánszemély részére nem-nyugdíj

Részletesebben

nem kell bevallást benyújtani?

nem kell bevallást benyújtani? SZJA bevallás 2012 nem kell bevallást benyújtani? Ha az adóévben egyáltalán nem, vagy csak olyan bevételt szerzett a magánszemély, amelyet a törvény rendelkezései szerint nem kell bevallani. Ilyenek lehetnek:

Részletesebben

Jogszabályi háttér: Az adatszolgáltatás benyújtásának módja, határideje: Az adatszolgáltatás csak elektronikus úton teljesíthető!

Jogszabályi háttér: Az adatszolgáltatás benyújtásának módja, határideje: Az adatszolgáltatás csak elektronikus úton teljesíthető! Kitöltési útmutató a 14K106 jelű, a biztosító adatszolgáltatása az Európai Unió más tagállamában illetőséggel rendelkező személy részére életbiztosítási szerződés alapján történő teljesítés 2014. évi összegéről

Részletesebben

TB, EHO, SZOCHO változások 2015. Zahoránszki Szilvia

TB, EHO, SZOCHO változások 2015. Zahoránszki Szilvia TB, EHO, SZOCHO változások 2015. Zahoránszki Szilvia Társadalombiztosítás Járulékalapot képező jövedelem: / Tbj. 4. k) pont/ 1. a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

MAGÁNSZEMÉLYENKÉNTI ÖSSZESÍTŐ a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról. Tamás Sándor.

MAGÁNSZEMÉLYENKÉNTI ÖSSZESÍTŐ a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról. Tamás Sándor. 1008M MAGÁNSZEMÉLYENKÉNTI ÖSSZESÍTŐ a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról Az adózó adószáma adóazonosító jele neve (elnevezése) Káta Parképítő Kft. A magánszemély

Részletesebben

Útmutató a 0635-ös önellenőrzési lap kitöltéséhez. Tisztelt Adózó!

Útmutató a 0635-ös önellenőrzési lap kitöltéséhez. Tisztelt Adózó! Útmutató a 0635-ös önellenőrzési lap kitöltéséhez Tisztelt Adózó! Ez a nyomtatvány a magánszemélyek személyi jövedelemadójának, az egyéni vállalkozó saját járulékának, a járulékfizetési felső határt meghaladóan

Részletesebben

Jogszabályi háttér. Az adatszolgáltatás kötelezettje és tárgya

Jogszabályi háttér. Az adatszolgáltatás kötelezettje és tárgya Kitöltési útmutató a 14K85 jelű, a hitelintézet adatszolgáltatása a lakáscélú hitelszerződés alapján folyósított hitel 2014. évi törlesztésével kapcsolatban elnevezésű nyomtatványhoz Jogszabályi háttér

Részletesebben

Kitöltési útmutató a 13K84 jelű, a nyugdíj-előtakarékossági számla vezetőjének adatszolgáltatása elnevezésű nyomtatványhoz

Kitöltési útmutató a 13K84 jelű, a nyugdíj-előtakarékossági számla vezetőjének adatszolgáltatása elnevezésű nyomtatványhoz Kitöltési útmutató a 13K84 jelű, a nyugdíj-előtakarékossági számla vezetőjének adatszolgáltatása elnevezésű nyomtatványhoz Jogszabályi háttér: - A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény

Részletesebben

10M30. közt. közt. Alapja:** Alapja:** Alapja:** Alapja:** Alapja:** Alapja:** Alapja:** Alapja:** Alapja:** Alapja:** Alap:

10M30. közt. közt. Alapja:** Alapja:** Alapja:** Alapja:** Alapja:** Alapja:** Alapja:** Alapja:** Alapja:** Alapja:** Alap: 10M30 A munkáltató (társas vállalkozás, polgári jogi társaság) által az szja előleg levonásánál figyeleme vett összegekről kiadott igazolás, a 2010. évi személyi jövedelemadó és különadó evallásához 1.

Részletesebben

Az EGYSZA lap kitöltése. Rendelkező nyilatkozat a befizetett személyi jövedelemadó 1+1%-áról

Az EGYSZA lap kitöltése. Rendelkező nyilatkozat a befizetett személyi jövedelemadó 1+1%-áról Az EGYSZA lap kitöltése Rendelkező nyilatkozat a befizetett személyi jövedelemadó 1+1%-áról Ebben az évben ismét lehetősége van arra, hogy az összevont adóalap utáni, a kedvezmények és az önkéntes kölcsönös

Részletesebben

Az, aki a gazdasági tevékenységet saját nevében és kockázatára haszonszerzés céljából, üzletszerűen végző

Az, aki a gazdasági tevékenységet saját nevében és kockázatára haszonszerzés céljából, üzletszerűen végző IPARŰZÉSI ADÓ ( nyomtatvány ) Adókötelezettség: Adóköteles Szerencs Város illetékességi területén állandó vagy ideiglenes jelleggel végzett v állalkozási tevékenység (a továbbiakban: iparűzési tevékenység).

Részletesebben

útmutató az adóhatósági adómegállapítást választó adózók részére a 05530. számú bejelentés és nyilatkozat kitöltéséhez

útmutató az adóhatósági adómegállapítást választó adózók részére a 05530. számú bejelentés és nyilatkozat kitöltéséhez útmutató az adóhatósági adómegállapítást választó adózók részére a 05530. számú bejelentés és nyilatkozat kitöltéséhez Az adóhatósági adómegállapításra vonatkozó bejelentését és nyilatkozatát Ön 2006.

Részletesebben

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi szolgáltatások finanszírozásához szükséges források kiegészítése érdekében egészségügyi hozzájárulást kell fizetni. Az egészségügyi hozzájárulás

Részletesebben

Kitöltési útmutató a TAONY nyilatkozathoz. Általános tudnivalók

Kitöltési útmutató a TAONY nyilatkozathoz. Általános tudnivalók Jogszabályi háttér Kitöltési útmutató a TAONY nyilatkozathoz - az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) - a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI.

Részletesebben

Útmutató. Miről olvashat a bevallás útmutatójában?

Útmutató. Miről olvashat a bevallás útmutatójában? Útmutató a 2011. évről szóló személyi jövedelemadó, a járulék, a különadó, az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás, az egészségügyi hozzájárulás bevallásához, helyesbítéséhez, önellenőrzéséhez

Részletesebben

Az EGYSZA lap kitöltése. Rendelkező nyilatkozat a befizetett személyi jövedelemadó 1+1%-áról

Az EGYSZA lap kitöltése. Rendelkező nyilatkozat a befizetett személyi jövedelemadó 1+1%-áról Az EGYSZA lap kitöltése Rendelkező nyilatkozat a befizetett személyi jövedelemadó 1+1%-áról Ebben az évben ismét lehetősége van arra, hogy az összevont adóalap utáni, a kedvezmények és az önkéntes kölcsönös

Részletesebben

A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai

A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai A természetes személyek között háztartási munkára létesített munkavégzésre irányuló jogviszony szabályairól 2010. augusztus 15. napjától a 2010. évi

Részletesebben

Jogszabályi háttér. Az adatszolgáltatás kötelezettje és tárgya

Jogszabályi háttér. Az adatszolgáltatás kötelezettje és tárgya Kitöltési útmutató a 13K97 jelű, a tartós befektetésből származó 2013. évi jövedelemről a kifizető által teljesítendő adatszolgáltatásra szolgáló nyomtatványhoz Jogszabályi háttér - Az adózás rendjéről

Részletesebben

Családi járulékkedvezmény 2014

Családi járulékkedvezmény 2014 Családi járulékkedvezmény 2014 NAV tájékoztató Ha Ön igényli, hogy a munkáltatója az Ön járandóságaiból a családi kedvezmény figyelembe vételével vonja le az adóelőleget, ezt a nyilatkozatot két példányban

Részletesebben

13TMUNK BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP

13TMUNK BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP 13TMUNK BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP a munkaerő-kölcsönzésre vonatkozó adatokról a munkavállalót kölcsönvevő, foglalkoztató adózó részére történő bejelentéshez Tisztelt Adózó! Felhívjuk szíves figyelmét,

Részletesebben

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Művelődési és Sportosztály

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Művelődési és Sportosztály Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Művelődési és Sportosztály Azzal a kéréssel fordulok Önökhöz, hogy részemre óvodapedagógusi/ tanítói/ tanári díszoklevelet kiállítani szíveskedjenek.

Részletesebben

HAVI BEVALLÁS. a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról, valamint a szakképzési hozzájárulásról

HAVI BEVALLÁS. a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról, valamint a szakképzési hozzájárulásról 1508A HAVI BEVALLÁS a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról, valamint a szakképzési hozzájárulásról Nemzeti Adóés Vámhivatal Benyújtandó az állami adóhatósághoz

Részletesebben

Útmutató a 0541-es számú bevallás kitöltéséhez

Útmutató a 0541-es számú bevallás kitöltéséhez Útmutató a 0541-es számú bevallás kitöltéséhez Tisztelt Társasház! Ezen a bevallási lapon kell a társasház, a társasüdülő (a továbbiakban együtt: társasház) tulajdonközösségének a nem kizárólag magánszemélyekből

Részletesebben

e-apeh_p_(6.5.14)_4.1 Nyomtatva : 2008.05.12 12.18.18

e-apeh_p_(6.5.14)_4.1 Nyomtatva : 2008.05.12 12.18.18 Tisztelt Adózó! Kérjük jelölje meg, hogy a 0753-as bevallását "magánszemélyként" vagy egyéni vállalkozóként és/vagy mezőgazdasági őstermelőként nyújtja be. a) magánszemélyként nyújtom be a bevallásom X

Részletesebben

Munkáltatói adó-megállapítás

Munkáltatói adó-megállapítás A tartalomból: A magánszemélyek személyi jövedelemadó bevallása Munkáltatói bevallás Csökkentett adattartalmú bevallás 2015. évi 3.szám, 2015.január 29. Egyszerűsített adóbevallás Adónyilatkozat Fontos

Részletesebben

Tagviszony-módosító nyilatkozat

Tagviszony-módosító nyilatkozat Tagviszony-módosító nyilatkozat A pénztártag azonosító adatai: (Az adatok kitöltése kötelező!) Név: Az alábbiak közül a megfelelő részt kérjük bejelölni. Tagviszony-módosítás Egyéni taggá válás Az általam

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A számú bevalláshoz

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A számú bevalláshoz KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 0605. számú bevalláshoz Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (továbbiakban Art.) 1. számú mellékletében foglaltak alapján a havi és az évközi adóbevallás benyújtására

Részletesebben

ŐSTERMELŐK HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSA ÉVRŐL

ŐSTERMELŐK HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSA ÉVRŐL Adóhatóság tölti ki! Adóhatóság megnevezése:. Bevallás benyújtásának időpontja:. Azonosító szám: ŐSTERMELŐK HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSA 2009. ÉVRŐL 2003. december 31-e előtt kezdett őstermelők részére,

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 8900 Zalaegerszeg, Kossuth Lajos u Telefon: 92/

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 8900 Zalaegerszeg, Kossuth Lajos u Telefon: 92/ ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 8900 Zalaegerszeg, Kossuth Lajos u. 17-19. Telefon: 92/502-100 TISZTELT ADÓZÓ! Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének az 56/2007. (XII.28.) önkormányzati

Részletesebben

Adatszolgáltatás a tartós befektetésből származó 2012. évi jövedelemről 12K97-es számú nyomtatvány

Adatszolgáltatás a tartós befektetésből származó 2012. évi jövedelemről 12K97-es számú nyomtatvány Adatszolgáltatás a tartós befektetésből származó 2012. évi jövedelemről 12K97-es számú nyomtatvány Az adatszolgáltatás benyújtásának módja, időpontja: Az adatszolgáltatás csak elektronikus úton 1 teljesíthető!

Részletesebben

HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS

HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS 2005. adóévről... önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről Benyújtás, postára adás napja:... év... hó...

Részletesebben

Útmutató. Miről olvashat a bevallás útmutatójában?

Útmutató. Miről olvashat a bevallás útmutatójában? Útmutató a 2012. évről szóló személyi jövedelemadó, a járulék, a különadó, az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás, az egészségügyi hozzájárulás bevallásához, helyesbítéséhez, önellenőrzéséhez

Részletesebben

Útmutató. Miről olvashat a bevallás útmutatójában?

Útmutató. Miről olvashat a bevallás útmutatójában? Útmutató a 2012. évről szóló személyi jövedelemadó, a járulék, a különadó, az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás, az egészségügyi hozzájárulás bevallásához, helyesbítéséhez, önellenőrzéséhez

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. többször módosított 43/1992. (1993.I.1.) rendelete*

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. többször módosított 43/1992. (1993.I.1.) rendelete* NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK többször módosított 43/1992. (1993.I.1.) rendelete* a helyi iparűzési adóról (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) A Közgyűlés a helyi adókról

Részletesebben

Kitöltési útmutató a 0506. számú bevalláshoz

Kitöltési útmutató a 0506. számú bevalláshoz Kitöltési útmutató a. számú bevalláshoz Az adózás rendjérõl szóló 2003. évi XCII. törvény (továbbiakban Art.) 33. (5) bekezdésében foglaltak alapján az elõtársaságoknak azokról az adókról és járulékokról,

Részletesebben

Ezen a nyomtatványon a adóévre vonatkozó kötelezettség teljesíthető!

Ezen a nyomtatványon a adóévre vonatkozó kötelezettség teljesíthető! Kitöltési útmutató a 16K97 jelű, a tartós befektetésből származó 2016. évi jövedelemről a kifizető által teljesítendő adatszolgáltatásra szolgáló nyomtatványhoz Ezen a nyomtatványon a 2016. adóévre vonatkozó

Részletesebben

Kitöltési útmutató a 14K59 jelű, az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár 2014. évi adatszolgáltatása elnevezésű nyomtatványhoz

Kitöltési útmutató a 14K59 jelű, az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár 2014. évi adatszolgáltatása elnevezésű nyomtatványhoz Kitöltési útmutató a 14K59 jelű, az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár 2014. évi adatszolgáltatása elnevezésű nyomtatványhoz Jogszabályi háttér: - A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény

Részletesebben

Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás, postára adás napja:. év. hó. nap Az adóhatóság megnevezése:... Az adóhatóság azonosító száma:.. ...

Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás, postára adás napja:. év. hó. nap Az adóhatóság megnevezése:... Az adóhatóság azonosító száma:.. ... HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS 2005. adóévről Pásztó önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás, postára

Részletesebben

Adó Hírlevél SZJA bevallás 2014

Adó Hírlevél SZJA bevallás 2014 Adó Hírlevél SZJA bevallás 2014 2014. április Magánszemélyek adóbevallása 2014 Belföldi illetőségű magánszemélyeknek a teljes jövedelmük után, míg a nem belföldi illetőségű magánszemélyeknek a Magyarországon

Részletesebben

Kitöltési útmutató a 06081. számú bevalláshoz

Kitöltési útmutató a 06081. számú bevalláshoz Kitöltési útmutató a 06081. számú bevalláshoz Az adózás rendjéről szóló törvény egyes rendelkezéseinek alkalmazásáról és módosításáról, valamint egyes törvények módosításáról szóló 2005. évi CLXIII. törvény

Részletesebben

A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai

A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai A természetes személyek között háztartási munkára létesített munkavégzésre irányuló jogviszony szabályairól 2010. augusztus 15. napjától a 2010. évi

Részletesebben

Or«Ággyülés Hivatala. irornányszám :

Or«Ággyülés Hivatala. irornányszám : irornányszám : Or«Ággyülés Hivatala Érkezett : 2005 O KT 0 5. Országgyűlési Képviselő Módosító javaslat Dr. Szili Katalinnak az Országgyűlés elnökének Helyben Tisztelt Elnök Asszony! A házszabály 94. (1)

Részletesebben

Vállalkozási forma. A tevékenység TEÁOR önálló vállalkozói tevékenységek jegyzéke KSH 36/2011(XII.23) KIM rendelet

Vállalkozási forma. A tevékenység TEÁOR önálló vállalkozói tevékenységek jegyzéke KSH 36/2011(XII.23) KIM rendelet Vállalkozási forma A tevékenység TEÁOR önálló vállalkozói tevékenységek jegyzéke KSH 36/2011(XII.23) KIM rendelet Bejelentés köteles telepengedély köteles tevékenységek 57/2013 (II.27.) Korm. rendelet

Részletesebben

HAVI BEVALLÁS. a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról, valamint a szakképzési hozzájárulásról

HAVI BEVALLÁS. a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról, valamint a szakképzési hozzájárulásról 1508A HAVI BEVALLÁS a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról, valamint a szakképzési hozzájárulásról Nemzeti Adóés Vámhivatal Benyújtandó az állami adóhatósághoz

Részletesebben

Adatlap b c d. 1. A munkaviszonyból származó rendszeres bérjövedelem érdekképviseleti tagdíj nélkül:

Adatlap b c d. 1. A munkaviszonyból származó rendszeres bérjövedelem érdekképviseleti tagdíj nélkül: Adatlap 213 a munkáltatótól (társas vállalkozástól, polgári jogi társaságtól) származó jövedelemről, az adó és adóelőleg levonásáról a munkaviszony (tagsági viszony) megszűnésekor Felhívjuk szíves figyelmét

Részletesebben

a 3. számú Bejelentő laphoz

a 3. számú Bejelentő laphoz KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a 3. számú Bejelentő laphoz a nyugdíjbiztosítási adatszolgáltatás elektronikus ügyintézés keretében, papír alapon vagy számítástechnikai adathordozón történő teljesítéséhez az Art. 7.

Részletesebben

A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai 2016.

A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai 2016. A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai 2016. A természetes személyek között háztartási munkára létesített munkavégzésre irányuló jogviszony szabályairól 2010. augusztus 15. napjától a 2010.

Részletesebben

A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai

A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai A természetes személyek között háztartási munkára létesített munkavégzésre irányuló jogviszony szabályairól 2010. augusztus 15. napjától a 2010. évi

Részletesebben

Az adatszolgáltatás kitöltésével és benyújtásával kapcsolatos általános tudnivalók

Az adatszolgáltatás kitöltésével és benyújtásával kapcsolatos általános tudnivalók Kitöltési útmutató a 14K86 jelű, a kifizetőnek minősülő befektetési szolgáltató adatszolgáltatása a magánszemély (ideértve az Szja tv. szerint a társasházat is) 2014. évben megvalósult ellenőrzött tőkepiaci

Részletesebben

kukta.hu Tbj Járulékalapot képező jövedelem: Tbj. 4. k) pont 2. alpont helyébe

kukta.hu Tbj Járulékalapot képező jövedelem: Tbj. 4. k) pont 2. alpont helyébe kukta.hu Tbj. 2015. 1. Járulékalapot képező jövedelem: Tbj. 4. k) pont 2. alpont helyébe 2014. 12. 31-ig az 1.) alpont szerinti jövedelem hiányában a munkaszerződésben meghatározott alapbér, ha a munkát

Részletesebben

Tájékoztató a 10NY29 munkáltatói elszámoláshoz adható nyilatkozathoz

Tájékoztató a 10NY29 munkáltatói elszámoláshoz adható nyilatkozathoz Tájékoztató a 10NY29 munkáltatói elszámoláshoz adható nyilatkozathoz (Részlet a 2010. évi személyi jövedelemadó, valamint a mezőgazdasági kistermelő egészségügyi hozzájárulásának munkáltatói adómegállapításával

Részletesebben

HAVI BEVALLÁS. a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról, valamint a szakképzési hozzájárulásról

HAVI BEVALLÁS. a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról, valamint a szakképzési hozzájárulásról 1308A HAVI BEVALLÁS a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról, valamint a szakképzési hozzájárulásról Nemzeti Adóés Vámhivatal Benyújtandó az illetékes alsó fokú

Részletesebben

2.7. A személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint mezőgazdasági őstermelő bevallása

2.7. A személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint mezőgazdasági őstermelő bevallása HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS 2008. adóévről Elek Város Önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás,

Részletesebben

HAVI BEVALLÁS. a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról. Benyújtandó az illetékes elsőfokú adóhatósághoz

HAVI BEVALLÁS. a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról. Benyújtandó az illetékes elsőfokú adóhatósághoz 0708A HAVI BEVALLÁS a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal Benyújtandó az illetékes elsőfokú adóhatósághoz 0A0001C A javítani

Részletesebben

AZONOSÍTÓ ADATOK 1. Az adózó neve (cégneve):... ... telephelye:... ... levelezési címe:...

AZONOSÍTÓ ADATOK 1. Az adózó neve (cégneve):... ... telephelye:... ... levelezési címe:... HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS 2007. adóévről MONOSZLÓ önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás, postára

Részletesebben

VENDÉGLÁTÓ ÉS IDEGENFORGALMI SZAKSZERVEZET. A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ FONTOSABB JELLEMZŐI ÉS VÁLTOZÁSAI 2010. január 1-től

VENDÉGLÁTÓ ÉS IDEGENFORGALMI SZAKSZERVEZET. A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ FONTOSABB JELLEMZŐI ÉS VÁLTOZÁSAI 2010. január 1-től VENDÉGLÁTÓ ÉS IDEGENFORGALMI SZAKSZERVEZET A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ FONTOSABB JELLEMZŐI ÉS VÁLTOZÁSAI 2010. január 1-től Adótábla: Új előírás: az adó alapját a munkából származó jövedelmeknél 27% adóalap

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység bevallásáról

TÁJÉKOZTATÓ állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység bevallásáról TÁJÉKOZTATÓ állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység bevallásáról A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény szerint adóköteles az önkormányzat illetékességi területén állandó vagy ideiglenes jelleggel

Részletesebben

Bevallási határidő: 2009. 06. 02. ev hó.nap

Bevallási határidő: 2009. 06. 02. ev hó.nap Bevallási határidő: 2009. 06. 02. Az adóhatóság megnevezése: Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás, postára adás napja: Tokaj Város Jegyzője Adóiroda ev hó.nap Adóhatóság azonosító száma: 1. AZONOSÍTÓ AATOK

Részletesebben

9. A nyilatkozatot tevő magánszemély aláírása: 8. Munkáltatóm, rendszeres bevételt juttató kifizetőm van: nincs:

9. A nyilatkozatot tevő magánszemély aláírása: 8. Munkáltatóm, rendszeres bevételt juttató kifizetőm van: nincs: Adóelőleg-nyilatkozat a 2015. évben a családi kedvezmény (és járulékkedvezmény) érvényesítéséről (Kérjük, olvassa el a nyilatkozat kitöltési útmutatóját!) I. A nyilatkozatot adó magánszemély neve:.. adóazonosító

Részletesebben

AZONOSÍTÓ ADATOK. 2. Bevallás jellege (A bevallás jellegét a megfelelő négyzetben x-szel jelölje)

AZONOSÍTÓ ADATOK. 2. Bevallás jellege (A bevallás jellegét a megfelelő négyzetben x-szel jelölje) Helyi iparűzési adóbevallás 200. adóévről Albertirsa Város illetékességi területén folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás, postára

Részletesebben