Bevallás

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Bevallás 2014 2014.02.10."

Átírás

1 Bevallás

2 SZJA bevallás *13M29 munkáltatói elszámolással, *melyhez a munkáltató felé a nyilatkozat megtételének határideje január 31. *1353NY nyilatkozatot kitöltve *egyszerűsített adóbevallással, amennyiben a törvényi feltételeknek megfelel február 17-éig. *1353Adónyilatkozat kitöltésével, *melynek benyújtási határideje május 20. *1353-as teljes adattartalmú, *kitöltésével és benyújtásával, határidő: február 25., illetve május 20. *1353M csökkentett adattartalmú *kitöltésével és benyújtásával, határidő: május 20.

3 SZJA bevallás

4 SZJA bevallás *Bevallás ajánlat: *tértivevényes levélben, *ügyfélkapun keresztül *Adózó nem küldi vissza az ajánlatot, az bevallásnak minősül, *Vissza kell küldeni az adózónak a bevallást: *a családi kedvezmény megosztása, *ingatlan, vagyoni értékű jog, illetve ingó értékesítése, *visszafizetendő adókedvezmény keletkezése,

5 SZJA bevallás *A bevallást csak a főlapon kell aláírni, a mellékleteken nem *2013.január 1-től megszűnt a járulékfizetési felsőhatár, így visszaigénylési lehetőség már nincs a bevalláson *Önellenőrzés benyújtható a bevallásra előírt határidőt megelőzően is. (célszerű érdeklődni előtte, hogy nem történt-e hivatali javítás) *Visszaigényelt összeg kiutalása csak akkor, ha nincs köztartozás, illetve bevallási kötelezettségeinek eleget tett. *Pótlékmentes részletfizetés 6 havi, első részlet május 20. (csekk és határozat nem kerül postázásra) *Egyszerűsített foglalkoztatásnál a mentes keretösszeg napi 4510 Ft. Ha a keretösszeget nem éri el a jövedelem, akkor nem kell bevallani, amennyiben meghaladja úgy a feletti részt kell a bevallás 1. sorába írni.

6 SZJA bevallás Egyéni vállalkozók Ki kell tölteni ezt a mellékletet annak is: * aki egyéni vállalkozói tevékenységét megszüntette, ezt a es melléklet 4 sorában jelölni kell, és az időszak a megszűnést megelőző napig tart. * aki egyéni vállalkozói tevékenységét szüneteltette, ezt a es melléklet 5 sorában kell jelölni, a bevallási időszak pedig a szünetelést megelőző napig terjed. Nem kell viszont annak benyújtani az szja bevallást aki egész évben szünetelteti a tevékenységét, ő 1353NY-t, vagy 1353Adónyilatkozatot is benyújthat. * aki a szünetelés alatt megszűnik, annak az időszak vége a megszűnést megelőző nap. * aki egész évben EVA-s KATA-s volt és nem keletkezett személyi jövedelemadó fizetési kötelezettsége (kisvállalkozások adókedvezménye,foglalkoztatási-, kisvállalkozói kedvezmény, stb. miatti visszafizetési kötelezettség) annak nem kell a 13-as mellékleteket kitölteni. * aki kikerült az EVA, KATA hatálya alól, annak az áttérés időpontjától kell a jövedelmét levezetni ezen a mellékleten.

7 SZJA bevallás *A vállalkozói osztalékalap után 14-es EHO-t kell fizetni. Sok a hibás bevallás mert ezt nem vallják be a vállalkozók. De minimis támogatásnak minősül többek között: *az egyéni vállalkozót saját maga után terhelő szociális hozzájárulási adóból érvényesített kedvezmény, *a pénztárgép cseréjéhez adott támogatás is, ha azt gazdasági tevékenységhez használják. 14-es melléklet *A kiegészítő tevékenységet folytató egyéni vállalkozó havi Ft egészségügyi szolgáltatási járulék fizetésére kötelezett, függetlenül attól, hogy van-e vállalkozói kivétje, vagy átalányadózóként elért bevétele. A mellékleten a TAJ-számot is fel kell tüntetni.

8 KATA *Február 25-ig kell benyújtani a 13KATA nyomtatványt, illetve évközi megszűnés esetén a megszűnést követő 30 napon belül. *A százalékos adó megfizetésére is ezek a határidők vonatkoznak. *Aki szünetelteti a tevékenységét, annak február 25 a határidő, viszont a bevallási időszak a szünetelést megelőző nap.

9 1301 A törzsben lévő bevallási gyakoriságot felejtsük el. *A bevallásban szereplő adónemekre vonatkozó gyakoriság szerint kell teljesíteni a bevallási kötelezettséget. Nemlegesen nem kérjük a bevallást,(kivéve soron kívüli kötelezettség) NY nyilatkozat sem szükséges. *Nemlegesen a helyes kitöltés: D blokk Éves elszámolás miatt nyújtom be X, 1. sor m oszlop 0. *Non profit szervezetek Tao bevallást helyettesítő nyilatkozat miatt május 31-ig nyújthatják be a bevallást. Soron kívüli bevallás benyújtása esetén nyilatkozni nem lehet. *Kitöltés: csak a Tao hely. nyilatkozathoz kell az X, más jelölés, nulla adat rögzítés nem kell. *Egyéni vállalkozó és magánszemély esetében az adózó magánszemély neve mezőt kell kitölteni az adózó neve üres marad.

10 1329 *Bővült a nyomtatvány tartalma az energiaellátók jövedelemadójáról szóló kötelezettség után előlegfizetési és bevallási kötelezettség is keletkezik. (06-05-ös lap) *Létszám-bér összefüggésre figyelni, amennyiben a bérköltség eléri a minimálbér éves összegét létszám adatot kötelező feltüntetni. *Mérlegadatokat az egyéb gazdálkodási forma választása esetén kettős könyvvezetés esetében kötelező kitölteni. (sokan szándékosan nem töltik ki, mert nincsenek készen a bevallással, majd később javítják) *2013-ban jogelőd nélkül alakult adózó esetében a bevallási időszak a társasági szerződés kelte, vagy ellenjegyzésének dátuma, amennyiben az előtársasági időszak nem minősül önálló üzletei évnek (a többi bevallásnál nem ez az időszak). A hibátlan kitöltéshez továbbra is szükséges jelölni a bevallási időszak az előtársasági időszakot is tartalmazza kódkockát.

11 08-as bevallás *A évi decemberi bevallás 1308A lap sorait az elszámolás jelölése mellett, az egész évre vonatkozó adatokkal kell feltölteni (alapot, alapot csökkentő kedvezményeket, kötelezettséget csökkentő kedvezményeket, kötelezettséget). Abban az esetben, ha az elszámolás benyújtását követően a bevallott előleg(ek)et módosítja, akkor amennyiben szükséges az elszámolást is célszerű felülvizsgálni. * bevallás önellenőrzése, helyesbítése esetén a 1308A (az adózót terhelő egyéb kötelezettségek, valamint adatok a csekély összegű (de minimis) támogatásokról) és a 1308A (a szakképzési hozzájárulásra vonatkozó adatok) lapokat a teljes állományra vonatkozó, helyes adatokkal kell feltölteni, akkor is, ha nem változik az összege. Nagyon sok esetben a 2013-as elszámoló bevallás is emiatt hibás.

12 08-as bevallás *1408 bevallásban az M-lapon a magánszemélyeknél kötelező kitölteni: *januári bevallásban a munkáltatói adómegállapítás választására vonatkozó nyilatkozatot (I/N) fokozott figyelem a magánszemély adózása miatt is! *1408M-09 lapot érintő jogviszony esetén a családi járulékkedvezmény igénybevételére vonatkozó kódkockát (I/N). *1408 bevallás NY nyilatkozattal történő kiváltása: kizárólag egy

13 58-as bevallás * A hibás bevallások nagy többsége azért áll hibaágon, mert a bevallásban szereplő alkalmazás minősége kód nem egyezik a törzsnyilvántartásban szereplő kóddal. Gyakran nem is a bevallás adatai hibásak, ugyanis nem érkezik változás bejelentő, vagy hibás adatokkal küldik, és nincs szinkronban a bevallással. * Ugyanez a helyzet, ha a vállalkozó nyugdíjba vonul, vagy fordítva, a nyugellátást visszamenőleg megvonják, ezért beadja a bevallást, de a törzsadatokat nem módosítja. * Nagyon fontos tehát, hogy a törzsnyilvántartás adatai egyezzenek a bevallásban szereplő adatokkal. * Szüneteltetés alatt nem kell benyújtani a bevallást!!! * Őstermelők esetében figyelni kell, hogy az éppen aktuális őstermelői igazolványszám kerüljön a bevallásra. * Általános probléma, hogy hiába küldjük a levelet a hibás bevallásról, hetekig, hónapokig nem reagálnak rá, ezért sok a hibás bevallás. Jobban nyomon kellene követni a beküldött bevallások sorsát, főleg, mert ellátás függ tőle.

14 PTG *74/2013. (XII. 30.) NGM rendelet a nyugtaadási kötelezettség gépi kiállítással történő megvalósítása esetén kötelező, közvetlen adatlekérdezéssel megvalósított adatszolgáltatást biztosító valamennyi szolgáltatás hatósági áráról és a hatósági árszabályozás részletes szabályairól és egyéb adózási tárgyú NGM rendelet módosításáról *50/2013. (XI. 15.) NGM rendelet a nyugtakibocsátásra szolgáló pénztárgépek üzemeltetésének, szervizelésének egyes, az adóügyi ellenőrző egységgel rendelkező pénztárgépekre való átállást elősegítő szabályokról *48/2013. (XI. 15.) NGM rendelet a pénztárgépek műszaki követelményeiről, a nyugtakibocsátásra szolgáló pénztárgépek forgalmazásáról, használatáról és szervizeléséről, valamint a pénztárgéppel rögzített adatok adóhatóság felé történő szolgáltatásáról *3/2013. (II. 15.) NGM rendelet a pénztárgépek és taxaméterek műszaki követelményeiről, a nyugtakibocsátásra szolgáló pénztárgépek és taxaméterek forgalmazásáról, használatáról és szervizeléséről, valamint a pénztárgéppel rögzített adatok adóhatóság felé történő szolgáltatásáról *1059/2013. (II. 13.) Korm. határozat a Nemzeti Adó- és Vámhivatallal online adatkapcsolatra képes pénztárgépek bevezetésének ütemezéséről

15 PTG *A 2/2014. (I. 22.) NGM rendelet január 23-i hatállyal módosította az online pénztárgépekre való átállást elősegítő szabályokról szóló 50/2013. (XI. 15.) NGM rendeletet. Azt a pénztárgép használatra kötelezett adóalanyt, aki bizonylatkibocsátási kötelezettségének nyugta helyett kizárólag számla kibocsátásával tesz eleget, az adatszolgáltatási kötelezettség szempontjából úgy kell tekinteni, mint aki nyugtaadási kötelezettségét gépi nyugtakibocsátással teljesíti. *A 3/2014. (I. 31.) NGM rendelet február 1-jei hatállyal a visszavont forgalmazási engedélyű pénztárgépek érintettjei érdekében módosította a pénztárgépek cseréjéhez nyújtott támogatásról szóló 16/2013. (VI. 3.) NGM rendeletet.

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27 A pénztárgépek műszaki követelményeiről, a nyugtakibocsátásra szolgáló pénztárgépek forgalmazásáról, használatáról és szervizeléséről, valamint a pénztárgéppel rögzített adatok adóhatóság felé történő szolgáltatásáról szóló 48/2013. (XI. 15.) NGM rendelet A Rendelet 72. (1) bekezdése alapján a március 20-át megelőzően engedélyezett, de a Rendeletben foglalt előírásoknak meg nem felelő, elektronikus naplóval rendelkező pénztárgépek tekintetében az adózónak az általános forgalmi adóról szóló évi CXXVII. törvény 178. (1a) bekezdésében meghatározott adatszolgáltatási kötelezettségét július 1. és a pénztárgép használatból történő kivonása (legkésőbb december 31.) között az elektronikus naplók, valamint az elektronikus naplók adattartalmának Nemzeti Adó- és Vámhivatal (a továbbiakban: NAV) részére elektronikus úton történő megküldésével kell teljesítenie havonta a tárgyhónapot követő hónap 10. napjáig, első alkalommal augusztus 10-ig. Továbbá meg kívánjuk jegyezni, az üzemeltetőnek hogy első alkalommal visszamenőlegesen nem, kizárólag a július hónap, mint első tárgyhónap tekintetében van adatszolgáltatási kötelezettsége.

28

29

30 Tájékoztató az online pénztárgéprendszerben használt csere pénztárgépekkel kapcsolatos egyes kérdésekről Tájékoztató az online pénztárgépek üzembe helyezését követően nem használható, hulladékká vált pénztárgépek selejtezéséről, kezeléséről, átvételéről Tájékoztató támogatás kiutalásáról, ha a pénztárgép tévedésből nem a támogatásra jogosító üzembe helyezési kóddal került megszemélyesítésre

31 Aktualitások *A többször mulasztók bírságolása várható felszólítás helyett. *A késett és hibás teljesítésért i várható szankció, nagyobb odafigyelést kérünk. *A hibaüzenetek beszédesebbek lesznek a kiértesítő leveleken (500 karakter helyett 2000 karakter) *ÜCC használata konkrét ügyekben *

32

33 Régió Bejelentkezett Összes IVR-ban maradt Összes sikertelen Összes sikeres hívás Összes hívás Hatékonyság ügyintézők száma* hívás hívás Közép-Magyarországi Régió (KMR) ,68% Pest-megye ,27% Észak-Pest ,01% Kelet-Pest ,54% Dél-Pest ,98% Észak-Magyarországi Régió (ÉMR) ,41% Borsod-Abaúj-Zemplén ,28% Heves ,92% Nógrád ,86% Észak-Alföldi Régió (ÉAR) ,94% Jász-Nagykun-Szolnok ,66% Hajdú-Bihar ,09% Szabolcs-Szatmár-Bereg ,52% Dél-Alföldi Régió (DAR) ,01% Bács-Kiskun ,25% Békés ,86% Csongrád ,77% Nyugat-Dunántúli Régió (NYDR) ,86% Győr-Moson-Sopron ,83% Vas ,62% Zala ,21% Közép-Dunántúli Régió (KDR) ,36% Fejér ,82% Komárom-Esztergom ,10% Veszprém ,31% Dél-Dunántúli Régió (DDR) ,32% Baranya ,42% Somogy ,23% Tolna ,68% Régiók összesen ,61% Kiemelt Adózók Főigazgatósága ,99% Általános Főosztály (ALTFO51) ,99% Kiemelt Adózók (KAIG44) ,91% Központi Kapcsolattartó Iroda** ,83% Összesen ,40%

34 A bevallási szakterülethez érkező ÜCC hívások hetenkénti alakulása 2013-ban Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December 116

35 Sikeres ÜCC hívások témakörönkénti megoszlása 2013-ban Adóalany Folyószámla Bevallás Meggyőződés az ellenőrzés tényéről Ügyfélazonosító tiltása Jövedelemigazolás Tagállami adószám Gépjármű forgalmazók illetékmentessége ÖSSZES HÍVÁS: Összes sikeres hívás Összes sikertelen hívás Összes IVR-ban maradt hívás

36 Köszönöm a figyelmet!

ÚTMUTATÓ MIRŐL OLVASHAT A BEVALLÁS ÚTMUTATÓJÁBAN?

ÚTMUTATÓ MIRŐL OLVASHAT A BEVALLÁS ÚTMUTATÓJÁBAN? ÚTMUTATÓ A 2014. ÉVRŐL SZÓLÓ SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ, A JÁRULÉK, A KÜLÖNADÓ, AZ EGYSZERŰSÍTETT KÖZTEHERVISELÉSI HOZZÁJÁRULÁS, AZ EGÉSZSÉGÜGYI HOZZÁJÁRULÁS BEVALLÁSÁHOZ, HELYESBÍTÉSÉHEZ, ÖNELLENŐRZÉSÉHEZ

Részletesebben

A kisadózó vállalkozások tételes adójának (a kata) szabályai

A kisadózó vállalkozások tételes adójának (a kata) szabályai A kisadózó vállalkozások tételes adójának (a kata) szabályai A kisadózó vállalkozások tételes adójával kapcsolatos rendelkezéseket a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló

Részletesebben

ÚTMUTATÓ A 1453NY JELŰ NYILATKOZAT KITÖLTÉSÉHEZ A 1453E JELŰ EGYSZERŰSÍTETT BEVALLÁST VÁLASZTÓ ADÓZÓK RÉSZÉRE

ÚTMUTATÓ A 1453NY JELŰ NYILATKOZAT KITÖLTÉSÉHEZ A 1453E JELŰ EGYSZERŰSÍTETT BEVALLÁST VÁLASZTÓ ADÓZÓK RÉSZÉRE ÚTMUTATÓ A 1453NY JELŰ NYILATKOZAT KITÖLTÉSÉHEZ A 1453E JELŰ EGYSZERŰSÍTETT BEVALLÁST VÁLASZTÓ ADÓZÓK RÉSZÉRE Az egyszerűsített adóbevallás az önadózásnak egy formája, amely lehetőséget nyújt arra, hogy

Részletesebben

Közlemény I. Bevezetés II. Támogatásra jogosultak

Közlemény I. Bevezetés II. Támogatásra jogosultak Közlemény a hagyományos pénztárgép online kapcsolatra képes, adóügyi ellenőrzési egységgel rendelkező pénztárgépre való 2013. évi cseréjéhez nyújtott támogatásról I. Bevezetés A Magyar Közlöny 2013/24.

Részletesebben

Felkészült Érdekvédelem az ÁFEOSZ-COOP Szövetség kapacitásfejlesztése a Dél-alföldi régióban. Alternatív Adózás

Felkészült Érdekvédelem az ÁFEOSZ-COOP Szövetség kapacitásfejlesztése a Dél-alföldi régióban. Alternatív Adózás Alternatív Adózás A) KIVA A kisvállalati adó mértéke az adó alapjának 16 százaléka. A kisvállalati adó alanya mentesül a 10 százalékos társasági adó, a 27 százalékos szociális hozzájárulási adó, és a 1,5

Részletesebben

Kitöltési útmutató a kisvállalati adóról szóló 13KIVA jelű bevalláshoz

Kitöltési útmutató a kisvállalati adóról szóló 13KIVA jelű bevalláshoz Kitöltési útmutató a kisvállalati adóról szóló 13KIVA jelű bevalláshoz Jogszabályi háttér: Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) A kisadózó vállalkozások tételes adójáról

Részletesebben

15T101E BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP az egyéni vállalkozók nyilvántartásában szereplő egyéni vállalkozók részére

15T101E BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP az egyéni vállalkozók nyilvántartásában szereplő egyéni vállalkozók részére 15T101E BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP az egyéni vállalkozók nyilvántartásában szereplő egyéni vállalkozók részére Kinyomtatva két példányban, vagy elektronikus úton egy példányban kell benyújtani.

Részletesebben

Adónaptár a lényegesebb adófizetési, bevallási határidőkről

Adónaptár a lényegesebb adófizetési, bevallási határidőkről 1 Adónaptár a lényegesebb adófizetési, bevallási határidőkről 1. Személyi jövedelemadó A) Személyi jövedelemadó előlege a) A munkáltatónak az általa levont jövedelemadó-előleget az elszámolt hónapot követő

Részletesebben

I. A személyi jövedelemadó törvény hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók jövedelmének meghatározására vonatkozó alapvető szabályok

I. A személyi jövedelemadó törvény hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók jövedelmének meghatározására vonatkozó alapvető szabályok A személyi jövedelemadó törvény hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók jövedelmének meghatározására és járulékfizetésére vonatkozó alapvető szabályok 2014. évben I. A személyi jövedelemadó törvény hatálya

Részletesebben

13T101E BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP az egyéni vállalkozók nyilvántartásában szereplő egyéni vállalkozók részére

13T101E BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP az egyéni vállalkozók nyilvántartásában szereplő egyéni vállalkozók részére 13T101E BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP az egyéni vállalkozók nyilvántartásában szereplő egyéni vállalkozók részére Kinyomtatva két példányban, vagy elektronikus úton egy példányban kell benyújtani.

Részletesebben

a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról

a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/7954. számú törvényjavaslat a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról Előadó: Dr. Matolcsy György nemzetgazdasági miniszter Budapest, 2012. július 1 2012.

Részletesebben

Személyi jövedelemadó 2015. évi változásai. Az adózás elkerülése az egyetlen olyan szellemi tevékenység, amely némi hasznot hoz.

Személyi jövedelemadó 2015. évi változásai. Az adózás elkerülése az egyetlen olyan szellemi tevékenység, amely némi hasznot hoz. Személyi jövedelemadó 2015. évi változásai Az adózás elkerülése az egyetlen olyan szellemi tevékenység, amely némi hasznot hoz. 1 NAV sajtótájékoztatója alapján SZJA bevallások kiemelt adatai 2008-2013.

Részletesebben

Az egyszerűsített vállalkozói adó 2015. évi legfontosabb szabályai

Az egyszerűsített vállalkozói adó 2015. évi legfontosabb szabályai Az egyszerűsített vállalkozói adó 2015. évi legfontosabb szabályai Az egyszerűsített vállalkozói adó (továbbiakban: eva) az általános forgalmi adóval együtt számítva 30 millió forintot meg nem haladó éves

Részletesebben

- 1 - KITÖTLTÉSI ÚTMUTATÓ A BEVALLÁS HELYI IPARŰZÉSI ADÓRÓL ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG ESETÉN

- 1 - KITÖTLTÉSI ÚTMUTATÓ A BEVALLÁS HELYI IPARŰZÉSI ADÓRÓL ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG ESETÉN - 1 - KITÖTLTÉSI ÚTMUTATÓ A BEVALLÁS HELYI IPARŰZÉSI ADÓRÓL ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG ESETÉN A bevallást az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényben (továbbiakban: Art.) meghatározott

Részletesebben

Kisadózó vállalkozások tételes adójáról KATA

Kisadózó vállalkozások tételes adójáról KATA a kiegyensúlyozott gazdasági növekedés záloga és egyben a társadalmi jólét forrása egyfelől az értékteremtő munka, másfelől a vállalkozások, kiemelten a kis-és közepes vállalkozások adózási feltételeinek

Részletesebben

Adóváltozások 2013. Államháztartási szakirány. Szentirmainé Holi Gabriella

Adóváltozások 2013. Államháztartási szakirány. Szentirmainé Holi Gabriella Adóváltozások 2013. Államháztartási szakirány Szentirmainé Holi Gabriella 1 Témák Személyi jövedelemadó Járulék szabályok Általános forgalmi adó Helyi adó Adózás rendjének változásai Kata, kiva Társasági

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 8900 Zalaegerszeg, Kossuth Lajos u. 17-19. Telefon: 92/502-100

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 8900 Zalaegerszeg, Kossuth Lajos u. 17-19. Telefon: 92/502-100 ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 8900 Zalaegerszeg, Kossuth Lajos u. 17-19. Telefon: 92/502-100 TISZTELT ADÓZÓ! Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének az 56/2007. (XII.28.) önkormányzati

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Frissítve: 2011.08.01.

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Frissítve: 2011.08.01. KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Frissítve: 2011.08.01. 11T1041 Bejelentő és változás-bejelentő lap a munkáltató vagy kifizető által foglalkoztatott biztosítottak adatairól A magánnyugdíj-pénztári tagság megszűnése

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ az állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén benyújtandó 2012. évi iparűzési adó bevallásához Székhelynek

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ az állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén benyújtandó 2012. évi iparűzési adó bevallásához  Székhelynek 1 KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ az állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén benyújtandó 2012. évi iparűzési adó bevallásához Az éves bevallást az adóévet követő év május 31-ig kell benyújtani és az

Részletesebben

Jogszabályi háttér. A be vallásra kötelezettek

Jogszabályi háttér. A be vallásra kötelezettek Kitöltési útmutató a 1048. számú, az ingatlannal rendelkező társaság külföldi tagjának a részesedés elidegenítésekor keletkező adókötelezettségének bevallásához, valamint önellenőrzéséhez Jogszabályi háttér

Részletesebben

14T180 BEJELENTÉS ÉS ADÓHATÓSÁGI REGISZTRÁCIÓS ADATLAP AZ ADÓÜGYEK ELEKTRONIKUS INTÉZÉSÉHEZ

14T180 BEJELENTÉS ÉS ADÓHATÓSÁGI REGISZTRÁCIÓS ADATLAP AZ ADÓÜGYEK ELEKTRONIKUS INTÉZÉSÉHEZ Tisztelt Adózó! 14T180 BEJELENTÉS ÉS ADÓHATÓSÁGI REGISZTRÁCIÓS ADATLAP AZ ADÓÜGYEK ELEKTRONIKUS INTÉZÉSÉHEZ az elektronikus adóbevallásra, illetve az összesítő nyilatkozat benyújtására kötelezett, valamint

Részletesebben

a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap befizetéséhez, a támogatások elnyeréséhez és a K+F kedvezmények igénybevételéhez

a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap befizetéséhez, a támogatások elnyeréséhez és a K+F kedvezmények igénybevételéhez NEMZETI KUTATÁSI ÉS TECHNOLÓGIAI HIVATAL ÚTMUTATÓ a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap elszámolásához, befizetéséhez, a támogatások elnyeréséhez és a K+F kedvezmények igénybevételéhez Budapest, 2004.

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2014. ÉVBEN KEZDŐDÖTT ADÓÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2014. ÉVBEN KEZDŐDÖTT ADÓÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2014. ÉVBEN KEZDŐDÖTT ADÓÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ AZ IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS BENYÚJTÁSÁRA KÖTELEZETTEK KÖRE Ezt a bevallási

Részletesebben

Adóváltozások 2014. Tartalom: Személyi jövedelemadó Társasági adó Általános forgalmi adó Adózás rendje Számvitel Illetékek PARTNER A SIKERHEZ

Adóváltozások 2014. Tartalom: Személyi jövedelemadó Társasági adó Általános forgalmi adó Adózás rendje Számvitel Illetékek PARTNER A SIKERHEZ Adóváltozások 2014. Tartalom: Személyi jövedelemadó Társasági adó Általános forgalmi adó Adózás rendje Számvitel Illetékek Személyi Jövedelemadó Családi kedvezmény, családi járulékkedvezmény Az Országgyűlés

Részletesebben

HírAdó Extra. Megszavazott adótörvény-módosítások 2014. 2013. november 19.

HírAdó Extra. Megszavazott adótörvény-módosítások 2014. 2013. november 19. Az Év Adótanácsadó és Transzferár-tanácsadó Cége Európában Az Év Adótanácsadó Cége Közép-Európában International Tax Review European Tax Awards 2013 HírAdó Extra Megszavazott adótörvény-módosítások 2014

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2014. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2014. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2014. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ AZ IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS BENYÚJTÁSÁRA KÖTELEZETTEK KÖRE Ezt a bevallási nyomtatványt azoknak

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2013. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2013. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2013. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ AZ IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS BENYÚJTÁSÁRA KÖTELEZETTEK KÖRE Ezt a bevallási nyomtatványt azoknak

Részletesebben

Az iparűzési adó bevallása a 2014-ben kezdődő adóévre

Az iparűzési adó bevallása a 2014-ben kezdődő adóévre TISZAÚJVÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 3581 Tiszaújváros, Bethlen Gábor út 7. 49 / 548-014 49 / 548-011 Honlap: www.tiszaujvaros.hu E-mail: phivatal@tujvaros.hu Magyar Közigazgatási Minőség Díj 2005 Az iparűzési

Részletesebben

Adótanácsadó Általános adózási tájékoztató kis- és középvállalkozások részére a 2015-ös évre

Adótanácsadó Általános adózási tájékoztató kis- és középvállalkozások részére a 2015-ös évre Adótanácsadó Általános adózási tájékoztató kis- és középvállalkozások részére a 2015-ös évre Szerzők: Keztyűs Mónika, a PricewaterhouseCoopers Magyarország Kft. munkatársa (1., 3-5., 7-9. fejezet) Tóth

Részletesebben

AZONOSÍTÓ ADATOK ... Az építmény tulajdonosának neve, címe:... 2. Bevallás jellege (A bevallás jellegét a megfelelő négyzetbe x-szel jelölje.

AZONOSÍTÓ ADATOK ... Az építmény tulajdonosának neve, címe:... 2. Bevallás jellege (A bevallás jellegét a megfelelő négyzetbe x-szel jelölje. HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS 2012. adóévről MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről Az adóhatóság tölti

Részletesebben