HACCP hatósági ellenőrzése a takarmányipari létesítményekben

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HACCP hatósági ellenőrzése a takarmányipari létesítményekben"

Átírás

1 Országos Takarmányigazgatási konzultációs nap HACCP hatósági ellenőrzése a takarmányipari létesítményekben Holló-Szabó Péter dr. MgSzHK ÉTbI TFO március 19.

2 Jelen Konzultációs nap szervezésének Oka: - értelmezési problémák a HACCP-terv (rendszer) vizsgálata során - FVO audit megállapítása a CCP-k hatósági értékelésére Célja: - problémák megbeszélése - hatósági ellenőrzés hatékonyságának javítása - szakmai ismertek fejlesztése - egységes értelmezés megvalósítása

3 Takarmány-felügyelők részéről leggyakrabban felmerült kérdések, gyakorlati problémák - HACCP - Kire vonatkozik? - Mit követeljek meg? - Hogyan értékeljem? - Milyen intézkedéseket kell hoznom nem megfelelőség, hiány, hiba esetén?

4 Kire vonatkozik?

5 Kire vonatkozik a HACCP bevezetésének kötelezettsége? I. Takarmányipari vállalkozások 183/2005/EK r. 6. cikk (1) bekezdés (EU szabályozás) Azok a takarmányipari vállalkozások, melyek a rendelet 5. cikk (1) bekezdésében említett tevékenységeken kívüli tevékenységeket végeznek, kötelesek a veszélyelemzés és kritikus ellenőrzési pontok (HACCP) alapelvein alapuló állandó írásos eljárást, vagy eljárásokat bevezetni, megvalósítani és fenntartani.

6 Kire vonatkozik a HACCP bevezetésének kötelezettsége? II. Takarmányipari vállalkozások évi XLVI. törvény (nemzeti szabályozás) +: kedvtelésből tartott állatok eledelének kiskereskedelme! 183/2005/EK r. 2. cikk (3) bekezdés A tagállamok megállapíthatnak a 2. bekezdésben említett tevékenységekre irányadó szabályokat és útmutatást. Az ilyen nemzeti szabályoknak és útmutatásnak biztosítaniuk kell e rendelet célkitűzéseinek megvalósulását.

7 Kire nem vonatkozik a HACCP bevezetésének kötelezettsége? I. 183/2005/EK r. 5. cikk (1) bekezdés Az elsődleges takarmány-termelés és az utána következő kapcsolódó tevékenységek szintjén kifejtett tevékenységek: a) az elsődleges termékek termelés helyén történő szállítása, raktározása és kezelése; b) az elsődleges termékeknek a termelés helyétől egy létesítménybe történő szállítási műveletek; c) a kizárólag a saját tulajdonba tartozó vállalkozás szükségletére történő takarmánykeverés tekintetében, a silózási adalékanyagok kivételével adalékanyagok vagy előre összekevert adalékanyagok felhasználása nélkül, előkeverék

8 Kire nem vonatkozik a HACCP bevezetésének kötelezettsége? II. 183/2005/EK r. 2. cikk (2) bekezdés a) takarmány magánjellegű házi előállítása: i) belföldi magánfogyasztásra szánt élelmiszer-termelő állatok etetése és ii) nem élelmiszertermelés céljából tartott állatok etetése; b) a magánfogyasztásra szánt élelmiszer-termelő állatok élelmezésére és a április 29-i, az élelmiszer-higiéniáról szóló 852/2004/EK rendelet 1. cikke (2) bekezdésének (c) pontjában említett tevékenységek; c) a nem élelmiszertermelés céljából tartott állatok élelmezése; d) a termelő által elsődlegesen előállított takarmány kis mennyiségeinek helyi szinten, ottani felhasználásra a helyi mezőgazdasági létesítmények részére történő közvetlen szállítása. 852/2004/EK rendelet 1. cikke (2) bekezdésének (c) pontjában említett tevékenység a termelők azon tevékenysége, amellyel kis mennyiségű alaptermékkel közvetlenül látják el a végső felhasználót, vagy a végső felhasználót közvetlenül ellátó helyi kiskereskedelmi létesítményeket.

9 Kire nem vonatkozik a HACCP bevezetésének kötelezettsége? III. 183/2005/EK r. 2. cikk (2) bekezdés takarmány elsődleges előállítása : mezőgazdasági termékek előállítása, beleértve különösen a növénytermesztést, a betakarítást, a fejést és az állatok tenyésztését (levágásuk előtt), vagy a halászatát, amely kizárólag olyan termékeket eredményez, amelyek betakarításuk, begyűjtésük, vagy kifogásuk után az egyszerű fizikai feldolgozáson kívül nem mennek keresztül semmilyen egyéb más műveleten. 183/2005/EK r. preambulum 8. pontja részlet A takarmány elsődleges előállítása olyan termékeket foglal magában, amelyek csak egyszerű külső kezelésen mennek keresztül, mint például a tisztítás, a csomagolás, a tárolás, a természetes szárítás vagy a silózás. ld. silózási adalékanyagok!

10 Mit követeljek meg?

11 Mit követeljek meg? I. 183/2005/EK r. 1. cikk A rendelet tárgya a takarmányhigiénia általános szabályai takarmányhigiénia: a veszélyek ellenőrzéséhez, valamint egy takarmány állati fogyasztásra való alkalmasságának biztosításához szükséges intézkedések és feltételek, figyelembe véve a takarmány felhasználásának szándékát [183/2005/EK r. 3. cikk a) bekezdés] a takarmányok nyomon követhetőségét biztosító feltételek és módozatok nyomon követhetőség: lehetőség arra, hogy nyomon követhető legyen egy élelmiszer, takarmány, élelmiszer előállítására szánt állat vagy olyan anyag, amely anyagot élelmiszer vagy takarmány előállításánál felhasználásra szánnak, illetve amelynél ez várható, a termelés, a feldolgozás és a forgalmazás minden szakaszában [178/2002/EK r. 3. cikk 15. pont]

12 A takarmányipari vállalkozóknak biztosítaniuk kell, hogy az irányításuk alatt álló termelés, feldolgozás és forgalmazás valamennyi szakaszát a közösségi jogszabályokkal, a közösségi jogszabályokkal kompatibilis nemzeti törvényekkel és a helyes gyakorlattal összhangban hajtsák végre. Biztosítaniuk kell különösen, hogy eleget tesznek az e rendeletben meghatározott, vonatkozó higiéniai követelményeknek. Mit követeljek meg? II. 183/2005/EK r. 6. cikk (1) bekezdés HACCP veszélyelemzés és kritikus ellenőrzési pontok (HACCP) alapelvein alapuló állandó írásos eljárás vagy eljárások bevezetése, megvalósítása és fenntartása. 183/2005/EK r. 5. cikk (2) bekezdés Jó higiéniai gyakorlat, nyomon követhetőség Az (1) bekezdésben említett műveleteken kívüli egyéb műveletek tekintetében, beleértve a saját tulajdonba tartozó vállalkozás kizárólagos szükségletére történő takarmánykeverést is, ha a silózási adalékanyagokon kívül adalékanyagok, vagy előre kevert adalékanyagok felhasználásával történik, a takarmányipari vállalkozóknak be kell tartaniuk a II. melléklet rendelkezéseit amennyiben ezek a rendelkezések vonatkoznak a végzett műveletekre. 183/2005/EK r. 4. cikk (1) bekezdés Jogszabályok, Helyes gyakorlat

13 Mit követeljek meg? III. 7 alapelv 183/2005/EK r. 6. cikk (2) bekezdés 1. alapelv - Veszélyelemzés végzése (HA) 2. alapelv - Kritikus Szabályozási Pontok (CCP-k) meghatározása 3. alapelv - Kritikus határérték(ek) megállapítása 4. alapelv - CCP szabályozását felügyelő rendszer felállítása 5. alapelv - Helyesbítő tevékenység meghatározása 6. alapelv - Igazolásra szolgáló eljárások megállapítása 7. alapelv - Dokumentáció létrehozása 183/2005/EK r. 6. cikk (3) bekezdés Ha a termékben, a folyamatban vagy az előállítás bármely szakaszában, a feldolgozásban, tárolásban vagy forgalmazásban bármely módosítást eszközölnek, a takarmányipari vállalkozóknak felül kell vizsgálniuk eljárásukat, és azon el kell végezniük a szükséges változtatásokat.

14 Mit követeljek meg? IV. A takarmányipari vállalkozók kötelesek: a) az illetékes hatóságnak tanúsítani az illetékes hatóság által kért formában, hogy eleget tesznek a 6. cikkben leírt rendelkezéseknek b) biztosítani, hogy a 6. cikknek megfelelően kidolgozott eljárásokat leíró dokumentumok mindenkor napra készek legyenek. 183/2005/EK r. 6. cikk (4) bekezdés Az (1) bekezdésben említett eljárások részeként a takarmányipari vállalkozók a HACCP alkalmazásával kapcsolatban a 20. cikkel összhangban kidolgozott, a jó gyakorlatot bemutató útmutatókat használhatnak fel. 183/2005/EK r. 5. cikk (4) bekezdés 183/2005/EK r. 7. cikk (1) bekezdés A HACCP-rendszerre vonatkozó dokumentumok A takarmányipari vállalkozók a III. fejezetben meghatározott útmutatókat felhasználhatják, hogy azok segítsék őket az e rendelet alapján fennálló kötelezettségeik teljesítésében.

15 A dokumentumoknak a Codex Alimetariusban foglaltak szerinti megőrzése követelményének is rugalmasnak kell lennie annak érdekében, hogy ne terheljék ésszerűtlenül a nagyon kis vállalkozásokat. Mit követeljek meg? V. 183/2005/EK r. 7. cikk (2) bekezdés A HACCP-rendszerre vonatkozó dokumentumok Az illetékes hatóság figyelembe veszi: a takarmányipari vállalkozás természetét és méretét, amikor meghatározza az (1) bekezdés (a) pontjában említett formára vonatkozó követelményeket. 183/2005/EK r. preambulum 15. pontja részlet Bizonyos takarmányipari vállalkozásoknál a kritikus ellenőrzési pontok nem határozhatók meg, és bizonyos esetekben a helyes gyakorlatok helyettesíthetik a kritikus ellenőrzési pontok megfigyelését. CCP HACCP alapelvek!

16 Mit követeljek meg? VI. A takarmányipari létesítmények HACCP rendszerre vonatkozó dokumentumainak formai és tartalmi elemei Magyarországon: magyar nyelven, írásban (A/4-es méret), nyomtatott formában, a HACCP alapelvek alapján kidolgozva, Előbbiek alapján hatóság által elvárt a takarmányozással kapcsolatos, mindenkori, érvényben lévő EK és magyar jogszabályok, abban meghatározott fogalmak alkalmazásával, valamint szakmai-jogi előírások (vonatkozó útmutatók, ajánlások, szabványok) figyelembevételével

17 Mit követeljek meg? VII. ÚTMUTATÓK A HELYES GYAKORLATHOZ 183/2005/EK r. 20. cikk (1) bekezdés A Bizottság ösztönzi a takarmányágazatban a helyes gyakorlatról, valamint a HACCP- alapelvek alkalmazásáról szóló útmutatók kidolgozását, a 22. cikkel összhangban. Közösségi útmutatók 183/2005/EK r. 20. cikk (1) bekezdés Szükség esetén a tagállamok ösztönzik nemzeti útmutatók kidolgozását, a 21. cikkel összhangban. Nemzeti útmutatók 183/2005/EK r. 20. cikk (2) bekezdés Az illetékes hatóságok ösztönzik, mind a közösségi, mind a nemzeti útmutatók terjesztését és használatát.

18 Mit követeljek meg? VIII. ÚTMUTATÓK A HELYES GYAKORLATHOZ 183/2005/EK r. 20. cikk (3) bekezdés A takarmányipari vállalkozók önkéntes alapon használhatják fel ezeket az útmutatókat.

19 Mit követeljek meg? IX. ÚTMUTATÓK A HELYES GYAKORLATHOZ Közösségi útmutatók 183/2005/EK r. 22. cikk (2) bekezdés Abban az esetben, ha közösségi útmutatók kidolgozására kerül sor, a Bizottságnak biztosítania kell, hogy az útmutatókat: a) az európai takarmányipari ágazatok megfelelő képviselőivel és egyéb érdekelt felekkel, így fogyasztói csoportokkal konzultálva; b) azon felekkel való együttműködésben dolgozzák ki és terjesszék, amelyek lényeges érdekeit az útmutatók érinthetik, beleértve az illetékes hatóságokat. 183/2005/EK r. 22. cikk (6) bekezdés A közösségi útmutatók címét és referenciaadatait az Európai Unió Hivatalos Lapjának C sorozatában kell közzétenni.

20 Mit követeljek meg? X. ÚTMUTATÓK A HELYES GYAKORLATHOZ Közösségi útmutatók 183/2005/EK r. 22. cikk (3) bekezdés A közösségi útmutatókat az alábbiak figyelembevételével kell kidolgozni és terjeszteni: a) a Codex Alimentarius vonatkozó magatartási szabályzatait, és b) amennyiben az útmutatók a takarmány elsődleges előállítására vonatkoznak, az I. mellékletben megállapított követelményeket.

21 Mit követeljek meg? XI. ÚTMUTATÓK A HELYES GYAKORLATHOZ Nemzeti útmutatók 183/2005/EK r. 21. cikk (1) bekezdés Azokban az esetekben, amikor a helyes gyakorlatról nemzeti útmutatók kidolgozására kerül sor, ezeket az útmutatókat a takarmányipari ágazatoknak: a) azon felekkel például az illetékes hatóságokkal és a felhasználói csoportokkal konzultálva kell kidolgozniuk és terjeszteniük, akiknek az érdekeit azok lényegesen érintik;!!! b) a Codex Alimentarius vonatkozó magatartási szabályzatainak figyelembe kell venniük, és c) azokban az esetekben, amikor az útmutatók a takarmány elsődleges előállítását érintik, az I. mellékletben leírt követelményekre is tekintettel kell lenniük.

22 Mit követeljek meg? XII. ÚTMUTATÓK A HELYES GYAKORLATHOZ Közösségi útmutatók Takarmány-gyártók Európai Szövetsége Európai Unió Hivatalos Lapjának C sorozata Állateledel-gyártók Európai Szövetsége Európai Unió Hivatalos Lapjának C sorozata (?) Nemzeti útmutatók A magyar takarmányiparban jelenleg nincs kidolgozva, fenti útmutatókat veszik alapul a hazai gyártói szövetségek Élelmiszer-forgalmazás területén kidolgozás alatt

23 Hogyan értékeljem?

24 Hogyan értékeljem? I. HACCP előfeltétel: Helyes gyakorlat alkalmazása 183/2005/EK r. II. számú melléklet Közösségi útmutatók MgSzHK, ÉTbI TFO segédanyaga Előfeltételi programok: jó gyártási gyakorlat (GMP) jó higiéniai gyakorlat (GHP) jó termelési gyakorlat (GPP) jó kereskedelmi vagy forgalmazás gyakorlat (GTP, GDP) A takarmányhigiéniai építőelemei : Személyi higiénia 1 Környezet, az épület és a berendezések kialakítása 2 Tárolási feltételek 3 Szállítási feltételek 4 Rovarok, madarak távoltartása, rágcsálók elleni védekezés 5 Tisztítás takarítás, fertőtlenítés, hulladék-kezelés 6 feltételek, intézkedések eljárások, utasítások Alapanyagok, késztermékek minőségellenőrzés, nyomon követhetőség! 7 Előállítási (szárítási)/forgalmazási feltételek 8 Panaszkezelés, termékvisszahívás! 9

25 Hogyan értékeljem? II. HACCP rendszer kidolgozásának lépései ( 12+2 lépés ) Munkacsoport összeállítása 1 - HACCP team kialakítása (megbízás) ==> különböző végzettségű szakemberek (pl. agrármérnök, gépészmérnök, állatorvos,stb.) - A munkacsoport képzése ==> amennyiben a HACCP rendszert nem ismerik, szükséges lehet HACCP ismertető (alapelvek, alkalmazás, döntési fa, stb.) Termékek leírása 2 - Terméklista ==> termékek csoportosítása - Alap-, adalékanyag, előkeverék, stb. lista ==> anyagok csoportosítása - Csomagolóanyag lista ==> csomagolók csoportosítása - Termék-leírások, specifikációk elkészítése <==> gyártmánylap TERVEZETT FELHASZNÁLÁS 3 Technológia folyamatábrái 4 - Termelés folyamatábráinak elkészítése termék csoportonként, termékenként - Alap-, és adalékanyagok, előkeverék, stb. és csomagolóanyagok érkeztetésének folyamatábrája <==> műszaki folyamatábra Ellenőrzés (1) 5

26 Hogyan értékeljem? III. HACCP rendszer kidolgozásának főbb lépései Ellenőrzés (1) - Termelés folyamatábráinak helyszíni ellenőrzése - Alap-, és adalékanyagok, előkeverék, stb. és csomagolóanyagok érkeztetésének folyamatábráinak helyszíni ellenőrzése - Állapot-felmérés (helyzet-értékelés) Veszélyelemzés (HA), megelőző intézkedések /1. alapelv/ 6 - Termelés technológiai, műveleti lépéseinél, valamint az alap-, adalékanyagok, előkeverék, stb. és csomagolóanyagok érkeztetésére elkészített folyamatábrák szerint a műveleti lépéseknél felmerülő veszélyek elemzése - Veszélyek megelőzésére irányuló műveleti utasítások, szabványosított intézkedések Kritikus Szabályozási Pontok (CCP-k) meghatározása /2. alapelv/ 7 - Termelés technológiai, műveleti lépéseihez tartozó veszélyek, valamint az alap-, adalékanyagok, előkeverék, stb. és csomagolóanyagok érkeztetésére elkészített folyamatábrák szerint a műveleti lépéseknél felmerülő veszélyek közül a Kritikus Szabályozási Pontok meghatározása ==> DÖNTÉSI FA Ellenőrzés (2)

27 Hogyan értékeljem? IV. - Veszélyelemzés helyszíni ellenőrzése - Kritikus Szabályozási Pontok helyszíni ellenőrzése HACCP rendszer kidolgozásának főbb lépései Ellenőrzés (2) Kritikus határértékek, előírt felügyeletek /3. és 4. alapelv/ 8; 9 -Termelés technológiai, műveleti lépéseihez tartozó, valamint az alap-, adalékanyagok, előkeverékek, stb. és csomagolóanyagok érkeztetésére elkészített folyamatábrák szerint a műveleti lépéseknél meghatározott Kritikus Szabályozási Pontokhoz meghatározható kritikus határértékek - Felelős, eljárás, tevékenység, gyakoriság, dokumentálás meghatározása, elkészítése / felügyelő rendszer felállítása/ HACCP TERV: Helyesbítő tevékenységek, igazoló eljárások, dokumentációk / alapelv/ 10; 11;12 -Termelés technológiai, műveleti lépéseihez tartozó, valamint az alap-, adalékanyagok, előkeverékek, stb. és csomagolóanyagok érkeztetésére elkészített folyamatábrák szerint a műveleti lépéseknél meghatározott Kritikus Szabályozási Pontokhoz meghatározható helyesbítő tevékenységek - Igazoló eljárások - Dokumentációk, nyilvántartások (pl. csekk listák, ellenőrző lapok, naplók, feljegyzések, stb.) Ellenőrzés (3)

28 Hogyan értékeljem? V. HACCP rendszer kidolgozásának főbb lépései Ellenőrzés (3) - HACCP TERV helyszíni véglegesítése, üzembe helyezése - Dokumentációk, csekk listák, ellenőrző lapok, naplók üzembe helyezése Oktatás 13 - Élelmiszer- és takarmánybiztonság, vállalkozás minőség-politikája - Jó Gyártási Gyakorlat - Jó Higiéniai Gyakorlat" - HACCP, stb. ==> oktatási jegyzőkönyv Az elkészített dokumentációk takarmányellenőrzési hatóság felé történő tanúsítása /bemutatása/ Hatósági ellenőrzés HACCP audit 14 - HACCP dokumentáció ellenőrzése - Belső felülvizsgálati jegyzőkönyv (belső audit) - HACCP dokumentáció ellenőrzése Külső, független auditor által végzett felülvizsgálat (külső audit)

29 Hogyan értékeljem? VI. Termékleírás, tervezett felhasználás - Gyártmánylap A gyártmánylapon feltüntetendő adatok: 1. Takarmány-előállító üzem neve, címe, nyilvántartási száma 2. Takarmány neve 3. A takarmány-előállító üzem által megállapított termékszám 4. A Takarmánykódex 1. számú mellékletében feltüntetett alapanyagok esetén a Takarmánykódex 1. számú mellékletében feltüntetett szám. 5. Felhasználási útmutató, takarmány-adalékanyagoknál és előkeverékeknél a bekeverés százaléka, etetési útmutató 6. A takarmány előállításának első napja 7. A takarmány részletes, tételes összetétele 8. Az előállító által garantált beltartalmi (hatóanyag) értékek (minimum érték, maximum érték, pontérték) 9. Takarmányba kevert állatgyógyászati készítmény a) megnevezése b) hatóanyagának megnevezése, mennyisége (mg/kg) c) törzskönyvi száma d) végtermékbe való bekeverés %-a 10. A gyógyszeres takarmány élelmiszer-egészségügyi várakozási ideje 11. Tárolási, raktározási javaslat 12. Vényköteles állatgyógyászati készítményt tartalmazó takarmány esetén: "CSAK ÁLLATORVOSI VÉNYRE SZOLGÁLTATHATÓ KI!" 13. Minőségmegőrzés ideje 14. A takarmány kiszerelése 15. Munka-egészségügyi és munkabiztonsági előírások az előállítás, tárolás területén

30 1. Vásárlás Hogyan értékeljem? VII. Folyamatábra 2. Szállítás.3. Átvétel 4. Raktározás 5. Feldolgozás 6. Raktározás 7. Forgalmazás 8. Zsákos értékesítés 9. Ömlesztett értékesítés

31 Hogyan értékeljem? VIII. CCPk értékelése Kritikus Szabályozási Pont (CCP): olyan lépés, amikor szabályozást lehet alkalmazni a lényeges takarmány-biztonsági veszélyek megelőzéséhez, kiküszöböléséhez vagy elfogadható szintre csökkentéséhez Kritikus határérték: olyan előírás, amely elválasztja az elfogadhatóságot a nem elfogadhatóságtól Felügyelet (monitor): a megfigyelések vagy a mérések tervezett sorozatának végzésére irányuló tevékenység annak megállapítására, hogy a CCP szabályozás alatt áll-e (folyamatos vagy egy időintervallumon belüli adatrögzítés, pl. maghőmérséklet mérése az elvégzett hőkezelés valódi, tényleges hőmérsékletének ellenőrzésére) Igazolás (verifikálás): a felügyelettől eltérő módszerek, eljárások, vizsgálatok és más értékelések alkalmazása, a HACCP-tervnek való megfelelés megállapítására (pl. egy alapanyag gyommaggal való szennyezettségének felügyelete szemrevételezéssel mikroszkópos vizsgálat, fajazonosítás, mérés, stb.).

32 Hogyan értékeljem? IX. verifikálás, monitoring, validálás bevezetés előtt validálás Mikor végzik? működés közben verifikálás érvényesítés Mi a célja? Alkalmasság bizonyítása megfigyelés, adatgyűjtés validálás verifikálás monitoring szakirodalmi adatok modellezés alapján Hogyan bizonyítja az alkalmasságot? monitoring adatai, saját tapasztalatok alapján validálás verifikálás 6. alapelv igazolás 11. lépés

33 Hogyan értékeljem? X. Kritikus határérték - paraméterek -hőmérséklet (pl. higienizálás, állateledel hőkezelése) - idő (pl. keverési-, pihentetési-, hőkezelési idő) - nedvességtartalom - ph - (pl. kokcidiosztatikum-, gyógyszer-) hatóanyag-tartalom - érzékszervi paraméterek, pl. az állag és szín, szag, - szemcseméret - határérték paraméter (pl. kémiai szennyezők) gyorsan elvégezhető és könnyen alkalmazható módszerek fizikai és a kémiai vizsgálatok általában előnyösebbek, mint a mikrobiológiai vizsgálatok CCP-k felügyeletével kapcsolatos nyilvántartás

34 Hogyan értékeljem? XI. Veszélyelemzés Művelet Veszély Döntési fa s.sz. megnevezése s.sz. megnevezése és forrása Szabályozó intézkedés Q 1 Q 2 Q 3 Q 4 CCP 4. Raktározás 2. B mikrobák szaporodása, helytelen tárolási hőmérséklet Jó gyakorlat tárolási utasítás - Raktározási szabályok betartása I N I N CCP

35 Hogyan értékeljem? XII. DÖNTÉSI FA

36 Hogyan értékeljem? XIII. CCPk értékelése Művelet Veszély Felügyelő eljárás s.s z. megnevezése s.s z. Kritikus határérték megnevezése neve gyakorisága felelőse nyilvántartása 4. Raktározás (a hűtést igénylő termék) CCP 2. B mikrobák szaporodása a tárolótér léghőmérsékle te 0-+5 C vagy a gyártó által meghatározott Hőmérséklet mérés Műszak kezdés előtt és végén (naponta legalább kétszer) megbízott dolgozó Hűtőterek léghőmérséklete ellenőrzési napló

37 Hogyan értékeljem? XIV. Igazolási eljárások - Verifikálás Az igazoló tevékenységek az alábbiakra terjednek ki: HACCP rendszer és nyilvántartásainak felülvizsgálata az eltérések és a nem megfelelő termékekre vonatkozó intézkedések felülvizsgálata annak megerősítése, hogy a CCP-k felügyelet alatt állnak hatósági ellenőrzések során tett észrevételek megvalósításának áttekintése vevői reklamációk okainak kivizsgálására tett intézkedések felülvizsgálata Az igazolási eljárást le kell folytatni: HACCP rendszer kialakítását és bevezetését követően takarmány-biztonsággal kapcsolatos vevői reklamációk, illetve hatósági intézkedések esetén új veszély jelentkezése, vagy a termékben, előállítás folyamatában bekövetkező változás esetén meghatározott terv szerint

38 KÉPZÉS (útmutató alapján) Hogyan értékeljem? XV. Az élelmiszeripari vállalkozó biztosítja, hogy valamennyi alkalmazott ismerje az azonosított veszélyeket (ha van ilyen), a gyártási, tárolási, szállítási és/vagy forgalmazási folyamatban rejlő kritikus pontokat, valamint a vállalkozásánál alkalmazandó helyesbítő intézkedéseket, megelőző intézkedéseket és dokumentációs eljárásokat Az élelmiszeripari ágazatoknak törekedniük kell arra, hogy tájékoztatókat, így például (általános) HACCP útmutatókat készítsenek, és képzést nyújtsanak az élelmiszeripari vállalkozóknak A hatáskörrel rendelkező hatóság amennyiben szükséges segítséget nyújt a 2. pontban említettekhez hasonló tevékenységek kidolgozásában, különösen azokban az ágazatokban, amelyek szervezettsége gyér vagy amelyek tájékozottsága elégtelennek bizonyul az élelmiszeripari vállalkozásoknál dolgozó alkalmazottak HACCP képzésének az élelmiszeripari vállalkozás jellegének és méretének megfelelőnek kell lennie.

39 Hogyan értékeljem? XVI. Miben jelent többlet előírást, illetve ellenőrzést? - 183/2005/EK r. - Előzmények: a) 95/69/EK tanácsi irányelv; b) 98/51/EK bizottsági irányelv. c) 90/167/EGK tanácsi irányelv Elvárások január 1-je előtt: Felszerelések és berendezések! Személyzet GHP/GMP Termelés Minőségellenőrzés Tárolás Dokumentáció, nyilvántartás Panaszok és termékvisszavonás 183/2005/EK r HACCP alapelvek! Vízminőség Szállítás

40 Hogyan értékeljem? XVII. Rugalmasság értelmezése Élelmiszeripari EUs segédanyagok: tevékenységekről Útmutató az élelmiszer-higiéniáról szóló 852/2004/EK rendelet bizonyos rendelkezéseinek végrehajtásáról (2005) Útmutató tervezet a HACCP-elveken alapuló eljárások végrehajtásáról, és a HACCPelveknek a bizonyos élelmiszeripari vállalkozásokban történő végrehajtásának egyszerűsítéséről (2005) Hazai segédanyagok: Útmutató a HACCP-elveken alapuló eljárások végrehajtásáról, és a HACCP-elveknek a bizonyos élelmiszeripari vállalkozásokban történő végrehajtásának egyszerűsítéséről (2004) Vegyes - átvett: A Magyar Élelmiszerkönyv /93. számú előírása - a FAO/WHO Codex Alimentarius Bizottság által meghatározott HACCP alapelvek - az alapelvek megvalósítását segítő alkalmazási útmutató

41 Hogyan értékeljem? XVIII. Rugalmasság értelmezése Útmutató az élelmiszer-higiéniáról szóló 852/2004/EK rendelet bizonyos rendelkezéseinek végrehajtásáról (2005) A HACCP-eljárásokat alkalmazásuk formájától függetlenül a vállalkozóknak a saját felelősségükre kell kidolgozniuk! A HACCP és a rugalmasság A HACCP módszertana saját jellegénél fogva rugalmas, mivel alapját korlátozott számú elv és eljárás nyújtja, amelyek anélkül támogatják az élelmiszerbiztonság célkitűzését, hogy arra kényszerítenék az élelmiszeripari vállalkozásokat, hogy olyan szabályoknak feleljenek meg vagy olyan eljárásokat hajtsanak végre, amelyek nem relevánsak vagy nem igazodnak tevékenységük különös tartalmához. A higiéniára és a HACCP-elvek alkalmazására vonatkozó helyes gyakorlattal kapcsolatos, a maguk az élelmiszeripari vállalkozási ágazatok által akár nemzeti akár közösségi szinten kidolgozott útmutatóknak segíteniük kell a vállalkozásokat a gyártásuk tulajdonságaira szabott HACCP-alapú eljárások végrehajtásában.

42 Hogyan értékeljem? XIX. Rugalmasság értelmezése Útmutató tervezet a HACCP-elveken alapuló eljárások végrehajtásáról, és a HACCP-elveknek a bizonyos élelmiszeripari vállalkozásokban történő végrehajtásának egyszerűsítéséről (2005) A hét HACCP-elv a jelentős veszélyek állandó alapon történő azonosítására és ellenőrzésére vonatkozó gyakorlati minta Az azt jelenti, hogy amennyiben ez a célkitűzés a hét elvet egyszerűsített, de hatékony módon helyettesítő, egyenértékű eszközökkel is elérhető, akkor úgy kell tekinteni, hogy a 852/2004/EK rendelet 5. cikkének (1) bekezdésében megállapított kötelezettség teljesült Az élelmiszeripari vállalkozóknak állandóan rendelkezniük kell egy, a jelentős veszélyek azonosítására és ellenőrzésére irányuló rendszerrel, valamint szükség esetén a rendszert ki kell igazítaniuk

43 Hogyan értékeljem? XX. Rugalmasság értelmezése Útmutató tervezet a HACCP-elveken alapuló eljárások végrehajtásáról, és a HACCP-elveknek a bizonyos élelmiszeripari vállalkozásokban történő végrehajtásának egyszerűsítéséről (2005) A HACCP-rendszer nem a többi élelmiszer-higiénia követelmény helyettesítése, hanem egy olyan élelmiszer-higiéniai intézkedéscsomag része, amelynek a biztonságos élelmiszert kell biztosítania. Különösen azt kell szem előtt tartani, hogy a HACCP-eljárások létrehozása előtt az élelmiszer-higiéniai előkövetelményeknek meg kell lenniük Egy teljesen HACCP-alapú eljárás olyan élelmiszerbiztonság-kezelési rendszer, ami különösen az élelmiszereket előkészítő, gyártó vagy feldolgozó élelmiszeripari vállalkozások számára megfelelő

44 Hogyan értékeljem? XXI. Rugalmasság értelmezése Útmutató tervezet a HACCP-elveken alapuló eljárások végrehajtásáról, és a HACCP-elveknek a bizonyos élelmiszeripari vállalkozásokban történő végrehajtásának egyszerűsítéséről (2005) Amennyiben az előkövetelmények (függetlenül attól, hogy a helyes gyakorlatokról szóló útmutatókkal kiegészítve vagy sem) elérik az élelmiszerekben meglévő veszélyek ellenőrzésére irányuló célkitűzést, az arányosság elve alapján úgy kell tekintetni, hogy az élelmiszer-higiéniai szabályokban megállapított kötelezettségek teljesültek, és hogy nincs szükség arra, hogy a HACCP-elveken alapuló folyamatos eljárás bevezetése, végrehajtása és fenntartása megtörténjen.

45 Hogyan értékeljem? XXII. Rugalmasság értelmezése Útmutató tervezet a HACCP-elveken alapuló eljárások végrehajtásáról, és a HACCP-elveknek a bizonyos élelmiszeripari vállalkozásokban történő végrehajtásának egyszerűsítéséről (2005) Bizonyos esetekben különösen az olyan élelmiszeripari vállalkozásoknál, ahol nem készítenek elő, nem gyártanak és nem dolgoznak fel élelmiszert úgy tűnhet, hogy az előkövetelmények végrehajtásával valamennyi veszély ellenőrizhető Ezekben az esetekben úgy tekinthető, hogy a HACCP-eljárás első lépését (veszélyelemzés) elvégezték, és nincs további szükség arra, hogy a többi HACCP-elvet kidolgozzák és végrehajtsák

46 Hogyan értékeljem? XXIII. Rugalmasság értelmezése Útmutató tervezet a HACCP-elveken alapuló eljárások végrehajtásáról, és a HACCP-elveknek a bizonyos élelmiszeripari vállalkozásokban történő végrehajtásának egyszerűsítéséről (2005) Ilyen vállalkozások lehetnek (többek között) a következők: Sátrak, piaci árusító helyek és mozgó, árusító járművek Főként italokat kiszolgáló létesítmények (bárok, kávézók, stb.) Kiskereskedelmi egységek (mind pl. élelmiszerbolt) Előrecsomagolt vagy nem romló élelmiszer élelmiszer szállítása és tárolása, amennyiben ez általában nem jár együtt az élelmiszer előkészítésével Az ilyen vállalkozások egyszerű élelmiszer-előkészítési műveleteket is végezhetnek (mint pl az élelmiszer aprítása), amely műveletek az élelmiszerhigiéniai előkövetelmények helyes alkalmazása mellett biztonságosan végezhetők.

47 Hogyan értékeljem? XXIV. Rugalmasság értelmezése Útmutató tervezet a HACCP-elveken alapuló eljárások végrehajtásáról, és a HACCP-elveknek a bizonyos élelmiszeripari vállalkozásokban történő végrehajtásának egyszerűsítéséről (2005) Általános szabályként a HACCP-vel kapcsolatos nyilvántartásvezetés szükségességének kiegyensúlyozottnak kell lennie, és az az élelmiszerbiztonság tekintetében alapvető információkra korlátozható. A HACCP-vel kapcsolatos dokumentáció a következőket foglalja magában: a) Egy meghatározott élelmiszeripari vállalkozás tekintetében megfelelő HACCP-alapú eljárásokra vonatkozó dokumentumok és b) Az elvégzett mérésekre és elemzésre vonatkozó nyilvántartások

48 Hogyan értékeljem? XV. Hatósági takarmányellenőrzési tevékenységek, módszerek és technikák 882/2004/EK r. 10. cikk A takarmányokra vonatkozó helyi hatósági ellenőrzések többek között a következő tevékenységek alkalmazását jelenti: 1. A takarmányipari vállalkozók által működtetett bármely ellenőrző rendszer vizsgálata. 2. A takarmányipari vállalkozók által működtetett bármely ellenőrző rendszer alkalmazása során kapott eredmények vizsgálata. 3. A takarmányipari vállalkozó létesítményének és eszközeinek ellenőrzése. [elsődleges termelők létesítményei, a takarmányipari vállalkozások, ezen belül azok környéke, telephelyei, irodái, berendezései, felszerelései és gépei, szállítóeszközei] 4. A takarmányipari vállalkozó által előállított, tárolt, forgalomba hozott, felhasználni kívánt termékek ellenőrzése. [alapanyagok, technológiai segédanyagok, adalékanyagok és a takarmányok előállítása során alkalmazott egyéb termékek (előkeverék, kiegészítő takarmány, gyógypremix, csomagolóanyag, víz, félkész termék, rework, mosatóanyag, késztermék)] 5. A takarmányjelölés [címke, kísérőirat], kiszerelés és reklám, illetve nyomon követhetőség ellenőrzése. 6. A takarmányipari vállalkozások higiéniai körülményeinek ellenőrzése. 7. A helyes gyártási gyakorlat (GMP), a helyes higiéniai gyakorlat (GHP), a helyes gazdálkodási gyakorlat (GAP) és a HACCP eljárásainak értékelése. [Egyben a közösségi hazai jogszabályokkal összhangban megállapított útmutatókat alkalmazza, figyelembe veszi a hatóság ezen értékelési eljárás során] 8. A takarmányjog betartásának felmérése szempontjából lényeges, vonatkozó írásos anyagok és más dokumentumok vizsgálata. 9. A takarmányipari vállalkozók és személyzetük kikérdezése. 10. A takarmányipari vállalkozások mérőműszerei által rögzített értékek leolvasása. 11. A takarmányipari vállalkozók által végzett mérések felülvizsgálata érdekében a hatóság saját műszereivel végez ellenőrzéseket. 12. A hatóság gyanú alapján végez mintavételt, az éves terv szerinti mintavételezés mellett. 13. Bármely egyéb tevékenység, amely takarmányjog célkitűzéseinek megvalósításához szükséges.

49 Hogyan értékeljem? XVI. Takarmányellenőrzési listák A fő vizsgálandó témák egymáshoz viszonyított aránya, a check-lista kérdések száma alapján HACCP Minőségellenőrzés Feljegyzések, specifikációk - nyomon követhetőség, jelölés GHP / GMP Előfeltételi programok

50 Hogyan értékeljem? XVII. Takarmányellenőrzési listák állítás: II. 11. A dolgozók a feladatuk elvégzéséhez szükséges ismeretekkel, végzettséggel rendelkeznek. II. 12. A dolgozók az előírt szakmai képzéseken (pl. HACCP-oktatás) részt vesznek. [Igazolt] (kikérdezés) VIII. 1. Biztosított a HACCP-tervben és kézikönyvben meghatározott kritikus ellenőrzési pontok (CCP) gyakorlati felügyelete. [kikérdezés] IX. 4. A gyártmánylapok tartalma megfelel a működési engedélyben foglaltaknak és a jogszabályi előírásoknak. A gyártmánylapok megőrzése biztosított. IX. 14. Ellenőrzési napló (kritikus pontok ellenőrzése, intézkedések). IX. 21. A személyzet minden tagjával írásban (munkaköri leírás, műveleti utasítás) közölték feladatait, felelősségét és döntési jogkörét. IX. 26. Rendelkeznek a HACCP alapelveken alapuló írásos eljárásokkal.

51 Hogyan értékeljem? XVIII. Takarmányellenőrzési listák A fő vizsgálandó témák egymáshoz viszonyított takarmánybiztonsági súlya a nem-megfelelőség megállapítása alapján: GHP/GMP < HACCP Higiéniai előírások Jó gyakorlat és HACCP Nem-megfelelőség dokumentálása Külső körülmények ágazat specifikus GHP/GMP veszélyt okozhat Megfelelőség dokumentálása veszélyhez vezet HACCP Termék, folyamat specifikus

52 HACCP ellenőrzési technikák, módszerek takarmányipari létesítményben 1. HACCP kézikönyv áttanulmányozása, kiemelten: CCP-k és azok felügyelete, ennek összevetése a gyakorlattal /technológiai folyamatábra! 2. Személyzet kikérdezése és munkavégzésének ellenőrzése, egy CCP kiválasztása és vizsgálata (oktatásról rövid kikérdezés 4. pont) 3. Saját (ön)ellenőrzési, mérési eredmények vizsgálata, dokumentumok ellenőrzése 4. Oktatási anyag (könyv, előadás) kikérése, áttanulmányozása 5. Panaszos bejelentések, vevői reklamációk kivizsgálásának dokumentumai, ezek vizsgálata 6. Éves vagy egyéb audit dokumentumai, annak megállapításai, helyesbítő (javító) intézkedések, ezek vizsgálata 7. Termék, technológiai módosítás esetén HACCP felülvizsgálat, annak hatósági ellenőrzése engedély/nyilvántartásba v. határozat 8. Takarmányjog fontosabb jogszabályaihoz a hozzáférés biztosított (irat dokumentum, elektronikus forma) 9. Hatósági mérések, mintavételezés Hogyan értékeljem? XXIX. 10. HACCP terv kialakításának és bevezetésének dokumentumai, ezek vizsgálata (ld. még 1. pont) ki végzi a CCP felügyeletet és az ellenőrzést, Takarmány Létesítményfelügyeleti Osztály mikor végzi a felügyeletet és az ellenőrzést, hogyan végzi a felügyeletet és az ellenőrzést.

53 Hogyan értékeljem? XXX. Hatósági vizsgálatok (útmutató alapján) A hatósági vizsgálatokat a vállalkozások által a HACCP-követelmény betartásának biztosítása tekintetében megválasztott eszközökre figyelemmel kell elvégezni: Amennyiben a vállalkozások az élelmiszerbiztonságot csak az előkövetelményekkel biztosítják, a hatáskörrel rendelkező hatóságnak igazolnia kell e követelmények megfelelő végrehajtását! Amennyiben az élelmiszeripari vállalkozások a higiéniára és a HACCP-elvek alkalmazására vonatkozó, helyes gyakorlatokról szóló útmutatókat használják a HACCP-követelmény betartásának biztosítására, az ellenőrző hatóság rendes gyakorlata az, hogy ezen útmutatók ellenében értékelje az ilyen vállalkozásokat. A HACCP-követelmény végrehajtásának értékelése során a hatáskörrel rendelkező hatóság kiigazítások megtételét kérheti. Ez azonban nem tekinthető az eljárások formális jóváhagyásának.

54 Hogyan értékeljem? XXXI. Az audit, illetve a hatósági ellenőrzés, felülvizsgálat során, a HACCP rendszer nem megfelelősége állapítható meg, ha: a HACCP terv működés közben nem felel meg a jogi/szakmai követelményeknek a vállalkozás alkalmazottai nem a HACCP tervben leírt módon végzik feladatukat probléma esetén nem teszik meg a szükséges helyesbítő (hibajavító) intézkedéseket az adatállományt nem tartják karban (nincs adatrögzítés, illetve nincs felülvizsgálat/audit) a rendszer adatállománya hamisított (valótlan adatok)

55 Milyen intézkedéseket kell hoznom nem megfelelőség, hiány, hiba esetén?

56 Milyen intézkedéseket kell hoznom? I. A 178/2002/EK r. 17. cikk (2) bekezdése szerint: a tagállamoknak meghatározzák az élelmiszer- és takarmánytörvény megszegésére vonatkozó intézkedések és büntető rendelkezések szabályait. Az intézkedések és büntető rendelkezések hatékonyak, arányosak és van visszatartó erejük. A 882/2004/EK rendelet 54. cikke (1) bekezdése értelmében: Amikor az illetékes hatóság a szabályok be nem tartását állapítja meg, fellép annak biztosítása érdekében, hogy a vállalkozó orvosolja a helyzetet. Annak eldöntése során, hogyan lépjen fel, az illetékes hatóság figyelembe veszi a szabályok be nem tartásának jellegét, valamint a vállalkozóra vonatozó korábbi adatokat a szabályok be nem tartásával kapcsolatban.

57 Milyen intézkedéseket kell hoznom? II. A 882/2004/EK rendelet 54. cikke (2) bekezdés szerint a fenti fellépés adott esetben a következő intézkedésekből állhat: a) közegészségügyi eljárások előírása vagy a takarmányok vagy élelmiszerek biztonságosságának, illetve a takarmány- vagy élelmiszerjog, valamint az állategészségügyi és az állatok kíméletére vonatkozó szabályok betartásának biztosításához szükségesnek ítélt bármely egyéb intézkedés; b) a takarmányok, élelmiszerek vagy állatok forgalomba hozatalának, behozatalának vagy kivitelének korlátozása vagy megtiltása; c) nyomon követés és szükség esetén a takarmány vagy élelmiszer visszahívásának, bevonásának és/vagy megsemmisítésének elrendelése; d) a takarmányok vagy élelmiszerek eredeti rendeltetésétől eltérő célra történő felhasználásának engedélyezése; e) az érintett vállalkozás egésze vagy egy része működésének megfelelő időre történő felfüggesztése vagy bezárása; f) a létesítmény engedélyezésének felfüggesztése vagy visszavonása; g) a harmadik országokból származó szállítmányok kapcsán a 19. cikkben említett intézkedések; h) bármely más intézkedés, amelyet az illetékes hatóság helyénvalónak ítél.

58 Milyen intézkedéseket kell hoznom? III. Szabálybetartásra vonatkozó megállapítások A közösségi jogban előírt egyetlen értékelés a tagállamok hatáskörrel rendelkező hatóságai által a rendes hatósági ellenőrzési kötelezettségeikkel összefüggésben elvégzendő értékelés. Az audit szabálybetartással foglalkozó része azt vizsgálja, hogy a személyzet az eljárások, jogi előírások szerint végzi-e munkáját. A helyesbítő intézkedések rangsorolása - szabálysértési kategóriák: - Kritikus - ahol a szabálysértés kritikus mértékben befolyásolja a termék rendeltetésére való alkalmasságát - Súlyos - ahol a szabálysértés közvetlenül befolyásolja a termék minőségét - Enyhe - ahol a szabálysértés közvetlenül nem befolyásolja a termék minőségét

59 Milyen intézkedéseket kell hoznom? IV.

60 Milyen intézkedéseket kell hoznom? V. A hiba helye előfeltételi programok - PRP - működési PRP A hiba összetettsége GHP/GMP/GDP/! HACCP terv átfogó szabályozás - CCP A hiba gyakorisága minőségirányítás r. konkrét valós veszély Nyomon követhetőség működési feltételek/jogosítványok

61 Milyen intézkedéseket kell hoznom? VI. Az illetékes hatóság visszavonja egy létesítmény egy vagy több tevékenysége tekintetében a nyilvántartásba vételt, vagy az engedélyt abban az esetben, ha: súlyos hiányosságokat állapít meg, vagy ismételten arra kényszerült, hogy leállítsa a termelést egy létesítménynél, és a takarmányipari vállalkozó még mindig nem képes megfelelő garanciákat nyújtani a jövőbeli termelésre vonatkozóan. (183/2005/EK r.)

62 Köszönöm a figyelmet!

A HACCP rendszer bevezetésének célja

A HACCP rendszer bevezetésének célja HACCP 4.tétel HACCP Lényege: - Nemzetközileg elfogadott módszer arra, hogy lehetséges veszélyeket azonosítsunk, értékeljünk, kezeljük a biztonságos élelmiszerek forgalmazása érdekében, - valamint rendszer

Részletesebben

A HACCP minőségbiztosítási rendszer

A HACCP minőségbiztosítási rendszer A HACCP minőségbiztosítási rendszer A HACCP története Kialakulásának okai A HACCP koncepció, bár egyes elemei a racionális technológiai irányításban mindig is megvoltak, az 1970-es évekre alakult ki, nem

Részletesebben

A vidékfejlesztési miniszter /2011. ( ) VM rendelete. egyes önkéntes megkülönböztető megjelölések élelmiszereken történő használatáról

A vidékfejlesztési miniszter /2011. ( ) VM rendelete. egyes önkéntes megkülönböztető megjelölések élelmiszereken történő használatáról A vidékfejlesztési miniszter /2011. ( ) VM rendelete egyes önkéntes megkülönböztető megjelölések élelmiszereken történő használatáról Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI.

Részletesebben

Kovács Vilmos Okleveles Élelmiszermérnök Élelmiszerbiztonsági szakmérnök Haccp, ISO9001,ISO2200 vezető auditor

Kovács Vilmos Okleveles Élelmiszermérnök Élelmiszerbiztonsági szakmérnök Haccp, ISO9001,ISO2200 vezető auditor Az állattenyésztésben alkalmazható minőségirányítási és élelmiszerbiztonsági rendszerek ismertetése, állathigiéniai előírások, állatjólét Kovács Vilmos Okleveles Élelmiszermérnök Élelmiszerbiztonsági szakmérnök

Részletesebben

A vidékfejlesztési miniszter /2011. ( ) VM rendelete egyes önkéntes megkülönböztető megjelölések élelmiszereken történő használatáról

A vidékfejlesztési miniszter /2011. ( ) VM rendelete egyes önkéntes megkülönböztető megjelölések élelmiszereken történő használatáról 1 A vidékfejlesztési miniszter /2011. ( ) VM rendelete egyes önkéntes megkülönböztető megjelölések élelmiszereken történő használatáról Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI.

Részletesebben

TERMÉKMINŐSÍTÉS ÉS TERMÉKHIGIÉNIA. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010

TERMÉKMINŐSÍTÉS ÉS TERMÉKHIGIÉNIA. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 TERMÉKMINŐSÍTÉS ÉS TERMÉKHIGIÉNIA Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 Gyakorlat áttekintése Tej és tejtermékek előállításának jó higiéniai gyakorlata Vonatkozó jogszabályok

Részletesebben

Tatár Anikó Sósné dr. Gazdag Mária

Tatár Anikó Sósné dr. Gazdag Mária Tatár Anikó Sósné dr. Gazdag Mária Előnyök és alapvető követelmények Ez a nemzetközi szabvány az élelmiszer-biztonsági irányítási rendszerekkel szemben támasztott követelményeket határozza meg, összekapcsolva

Részletesebben

TERMÉKMINŐSÍTÉS ÉS TERMÉKHIGIÉNIA. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010

TERMÉKMINŐSÍTÉS ÉS TERMÉKHIGIÉNIA. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 TERMÉKMINŐSÍTÉS ÉS TERMÉKHIGIÉNIA Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 Gyakorlat áttekintése A HACCP-terv kidolgozásának gyakorlati tudnivalói A HACCP 7 alapelve Veszélyelemzés

Részletesebben

SANCO/1955/2005 Rev. 3 (PLSPV/2005/1955/1955R3-EN.doc)

SANCO/1955/2005 Rev. 3 (PLSPV/2005/1955/1955R3-EN.doc) HU SANCO/1955/2005 Rev. 3 (PLSPV/2005/1955/1955R3-EN.doc) HU HU AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, C(2005) végleges TERVEZET Útmutató a HACCP-elveken alapuló eljárások végrehajtásáról, és a HACCP-elveknek

Részletesebben

A HACCP rendszer fő részei

A HACCP rendszer fő részei A HACCP története Kialakulásának okai A HACCP koncepció, bár egyes elemei a racionális technológiai irányításban mindig is megvoltak, az 1970-es évekre alakult ki, nem kis mértékben az űrutazásokhoz szükséges

Részletesebben

MINTA! Beszállítói audit önellenőrző lista. Auditált szervezet:

MINTA! Beszállítói audit önellenőrző lista. Auditált szervezet: Oldal: 1 MEGJEGYZÉS Ez a dokumentum a beszállítói auditok során segédletként használható. A követelmények való megfelelőség értékelésekor az (I)igen, (N)nem vagy a (N/A)nem alkalmazható jelölést kell használni.

Részletesebben

jelentése: Hazard Analysis Critical Control Points = Veszélyelemzés Kritikus Ellenőrzési Pontok HACCP lényege: nemzetközileg elfogadott,

jelentése: Hazard Analysis Critical Control Points = Veszélyelemzés Kritikus Ellenőrzési Pontok HACCP lényege: nemzetközileg elfogadott, jelentése: Hazard Analysis Critical Control Points = Veszélyelemzés Kritikus Ellenőrzési Pontok HACCP lényege: nemzetközileg elfogadott, szisztematikus, megelőző jellegű módszer az élelmiszerek biztonságának

Részletesebben

A KMS Védjegy Tanúsító Rendszer bemutatása,

A KMS Védjegy Tanúsító Rendszer bemutatása, A KMS Védjegy Tanúsító Rendszer bemutatása, Tóth Éva vezető auditor Vágóállat és Hús Szakmaközi Szervezet és Terméktanács (VHT) EOQ MNB Konferencia Szeged 2015. november 25. A cél és elérésének biztosítása

Részletesebben

MAGYAR ÉLELMISZERKÖNYV (Codex Alimentarius Hungaricus)

MAGYAR ÉLELMISZERKÖNYV (Codex Alimentarius Hungaricus) MAGYAR ÉLELMISZERKÖNYV (Codex Alimentarius Hungaricus) 2-1/1969 számú irányelv A Veszélyelemzés, Kritikus Szabályozási Pontok (HACCP) rendszer és alkalmazásának útmutatója Bevezetés 1. Az irányelv a FAO/WHO

Részletesebben

vitanell Az LVA Mertcert cégcsoport megkülönböztető tanúsítási jele Helyzetjelentés és zárszó

vitanell Az LVA Mertcert cégcsoport megkülönböztető tanúsítási jele Helyzetjelentés és zárszó Az LVA Mertcert cégcsoport megkülönböztető tanúsítási jele vitanell Helyzetjelentés és zárszó Sándor János (MERT-CERT Kft.) Dr. Gombos János (LVA GmbH) 2012. május 23. A vitanell -ről Az LVA Mertcert Cégcsoport

Részletesebben

A műszaki vizsgálatról

A műszaki vizsgálatról A műszaki vizsgálatról A Nemzeti Közlekedési Hatóság a kormány kijelölése alapján felelős többek között a közúti járművek műszaki megvizsgálásáért is. A járművek műszaki megvizsgálásáról rendelkező jogszabályok

Részletesebben

2011. ÓE BGK Galla Jánosné,

2011. ÓE BGK Galla Jánosné, 2011. 1 A mérési folyamatok irányítása Mérésirányítási rendszer (a mérés szabályozási rendszere) A mérési folyamat megvalósítása, metrológiai megerősítés (konfirmálás) Igazolás (verifikálás) 2 A mérési

Részletesebben

ÖKOLÓGIAI ÜZEMLEÍRÁS

ÖKOLÓGIAI ÜZEMLEÍRÁS 1. példány: beküldendő a Biokontrollhoz vagy legkésőbb ellenőrzéskor az ellenőrnek átadandó 2. példány: saját példány ÖKOLÓGIAI ÜZEMLEÍRÁS A Bejelentkezési lappal, az Éves adatközlő lappal és a gazdálkodó

Részletesebben

ÖKOLÓGIAI ÜZEMLEÍRÁS

ÖKOLÓGIAI ÜZEMLEÍRÁS 1. példány: beküldendő a Biokontrollhoz vagy legkésőbb ellenőrzéskor az ellenőrnek átadandó 2. példány: saját példány ÖKOLÓGIAI ÜZEMLEÍRÁS A Bejelentkezési lappal, az Éves adatközlő lappal és a gazdálkodó

Részletesebben

Élelmiszerbiztonsági rendszerek

Élelmiszerbiztonsági rendszerek Élelmiszerbiztonsági rendszerek» HACCP jelentése: Hazard Analysis Critical Control Points=Veszélyelemzés Kritikus Ellenőrzési Pontok» HACCP lényege: nemzetközileg elfogadott, szisztematikus, megelőző jellegű

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ ELJÁRÁS

Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ ELJÁRÁS Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ Készítette: Dr. Traiber-Harth Ibolya minőségirányítási igazgató 2014.04.30. Felülvizsgálta, aktualizálta:... Hegedüs Zsuzsanna mb. operatív vezető 2016.02.21. Jóváhagyta:...

Részletesebben

A SERTÉS HÚSVIZSGÁLATA

A SERTÉS HÚSVIZSGÁLATA A SERTÉS HÚSVIZSGÁLATA 854/2004/EK AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE AZ EMBERI FOGYASZTÁSRA SZÁNT ÁLLATI EREDETŰ TERMÉKEK HATÓSÁGI ELLENŐRZÉSÉNEK MEGSZERVEZÉSÉRE VONATKOZÓ KÜLÖNLEGES SZABÁLYOK

Részletesebben

A mikotoxinok elleni védekezés a Bonafarm csoportnál 2011.03.10. Kádár Péter

A mikotoxinok elleni védekezés a Bonafarm csoportnál 2011.03.10. Kádár Péter A mikotoxinok elleni védekezés a Bonafarm csoportnál 2011.03.10. Kádár Péter Bonafarm csoport márkái, Bóly Zrt., Dalmand Zrt. Bonafarm csoport takarmány ágazat Takarmány előállítás: 5 telephely 14 gyártóvonal

Részletesebben

Pécsi Többcélú Kistérségi Társulás (7621 Pécs, Perczel u. 2.) Állati melléktermék gyűjtő-átrakó telep Kővágószőllős 022/46 hrsz.

Pécsi Többcélú Kistérségi Társulás (7621 Pécs, Perczel u. 2.) Állati melléktermék gyűjtő-átrakó telep Kővágószőllős 022/46 hrsz. Pécsi Többcélú Kistérségi Társulás (76 Pécs, Perczel u..) Állati melléktermék gyűjtőátrakó telep Kővágószőllős 0/46 hrsz. HACCP terv Pécsi Többcélú Kistérségi Társulás (76 Pécs, Perczel u..) Állati melléktermék

Részletesebben

A BIZOTTSÁG.../.../EU RENDELETE (XXX)

A BIZOTTSÁG.../.../EU RENDELETE (XXX) EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, XXX SANCO/10387/2013 Rev. 1 (POOL/E3/2013/10387/10387R1- EN.doc) D030733/02 [ ](2013) XXX draft A BIZOTTSÁG.../.../EU RENDELETE (XXX) a folyékony olaj és zsír tengeri szállítása

Részletesebben

Biztonság és önellenőrzés. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály

Biztonság és önellenőrzés. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Biztonság és önellenőrzés Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Alapvető fogyasztói elvárások az élelmiszerekkel szemben Az élelmiszer legyen biztonságos elegendő mennyiségű

Részletesebben

Minőségtanúsítás a gyártási folyamatban

Minőségtanúsítás a gyártási folyamatban Minőségtanúsítás a gyártási folyamatban Minőség fogalma (ISO 9000:2000 szabvány szerint): A minőség annak mértéke, hogy mennyire teljesíti a saját jellemzők egy csoportja a követelményeket". 1. Fogalom

Részletesebben

Uwe CORSEPIUS, az Európai Unió Tanácsának főtitkára

Uwe CORSEPIUS, az Európai Unió Tanácsának főtitkára AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2014. február 19. (OR. en) 6648/14 AGRILEG 39 DENLEG 36 FEDŐLAP Küldi: Az átvétel dátuma: 2014. február 17. Címzett: Biz. dok. sz.: D030733/03 Tárgy: az Európai Bizottság

Részletesebben

ÖKOLÓGIAI ÜZEMLEÍRÁS

ÖKOLÓGIAI ÜZEMLEÍRÁS 1. példány: beküldendő a Biokontrollhoz vagy legkésőbb ellenőrzéskor az ellenőrnek átadandó 2. példány: saját példány ÖKOLÓGIAI ÜZEMLEÍRÁS A Bejelentkezési lappal, az Éves adatközlő lappal és a gazdálkodó

Részletesebben

ÖKOLÓGIAI ÜZEMLEÍRÁS

ÖKOLÓGIAI ÜZEMLEÍRÁS 1. példány: beküldendő a Biokontrollhoz vagy legkésőbb ellenőrzéskor az ellenőrnek átadandó 2. példány: saját példány ÖKOLÓGIAI ÜZEMLEÍRÁS A Bejelentkezési lappal, az Éves adatközlő lappal és a gazdálkodó

Részletesebben

Intézményközi referenciaszám: 2014/0100 (COD)

Intézményközi referenciaszám: 2014/0100 (COD) Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2015. május 6. (OR. en) Intézményközi referenciaszám: 2014/0100 (COD) 8576/15 AGRILEG 102 CODEC 651 FELJEGYZÉS Küldi: Címzett: az elnökség a Tanács Előző dok. sz.: 14760/14,

Részletesebben

HACCP az élelmiszer előállításban, különös tekintettel a tejtermelésre; az állatorvos szerepe

HACCP az élelmiszer előállításban, különös tekintettel a tejtermelésre; az állatorvos szerepe HACCP az élelmiszer előállításban, különös tekintettel a tejtermelésre; az állatorvos szerepe Dr. Ózsvári László PhD, MBA osztályvezető FVM VERSEC, 2008. október 17. MIT IS JELENT A HACCP KIFEJEZÉS? Have

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS RENDELETE

Javaslat A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2012.10.3. COM(2012) 578 final 2012/0280 (NLE) Javaslat A TANÁCS RENDELETE a tejsavnak a szarvasmarhák hasított testén található felületi mikrobiológiai szennyeződések csökkentésére

Részletesebben

Vidékgazdaság és élelmiszerbiztonság főbb összefüggései

Vidékgazdaság és élelmiszerbiztonság főbb összefüggései Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Regionális Gazdaságtani és Vidékfejlesztési Intézet Vidékgazdaság és élelmiszerbiztonság főbb összefüggései Készítette: Gódor Amelita Kata, PhD hallgató Enyedi György

Részletesebben

36/2014. (XII. 17.) FM rendelet. az élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásról

36/2014. (XII. 17.) FM rendelet. az élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásról 36/2014. (XII. 17.) FM rendelet az élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásról Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. (2) bekezdés 26. pontjában, a 13. tekintetében

Részletesebben

Gyártástechnológia alapjai Méréstechnika rész 2011.

Gyártástechnológia alapjai Méréstechnika rész 2011. Gyártástechnológia alapjai Méréstechnika rész 2011. 1 Kalibrálás 2 Kalibrálás A visszavezethetőség alapvető eszköze. Azoknak a műveleteknek az összessége, amelyekkel meghatározott feltételek mellett megállapítható

Részletesebben

Termék- és tevékenység ellenőrzés tervezése

Termék- és tevékenység ellenőrzés tervezése Termék- és tevékenység ellenőrzés tervezése Tirián Attila NÉBIH Rendszerszervezési és Felügyeleti Igazgatóság 2016. November 15. Élelmiszerlánc-biztonsági Stratégia Időtáv 2013. október 8-tól hatályos

Részletesebben

Az előadási anyagot összeállította: dr. Váró György

Az előadási anyagot összeállította: dr. Váró György Az előadási anyagot összeállította: dr. Váró György A VCA/SCC biztonsági, egészség- és környezetvédelmi ellenőrző listája a beszállítók és alvállalkozók SHE (safety, health, environment) értékelési és

Részletesebben

HIGIÉNIAI AUDITÁLÁS. etterembiztonsagert.hu. étterem I hotel I közétkeztetés I catering

HIGIÉNIAI AUDITÁLÁS. etterembiztonsagert.hu. étterem I hotel I közétkeztetés I catering HIGIÉNIAI AUDITÁLÁS etterembiztonsagert.hu étterem I hotel I közétkeztetés I catering NYUGTALANÍTÓ KÉRDÉSEK Biztonságos az étel, amit a szolgáltató kínál Önnek? BIZTONSÁGBAN VAN? Élelmiszerbiztonsági előírásoknak

Részletesebben

A., ALAPELVEK VÁLTOZÁSAI

A., ALAPELVEK VÁLTOZÁSAI A., ALAPELVEK VÁLTOZÁSAI S.sz. ISO 9001:2008 ISO 9001:2015 1) vevőközpontúság vevőközpontúság 2) vezetés vezetői szerepvállalás 3) a munkatársak bevonása a munkatársak elköteleződése 4) folyamatszemléletű

Részletesebben

ÖKOLÓGIAI ÜZEMLEÍRÁS

ÖKOLÓGIAI ÜZEMLEÍRÁS 1. példány: beküldendő a Biokontrollhoz, de legkésőbb az ellenőrzéskor az ellenőrnek átadandó 2. példány: saját példány ÖKOLÓGIAI ÜZEMLEÍRÁS A Bejelentkezési lappal, az Éves adatközlő lappal és a gazdálkodó

Részletesebben

1428-06 BIZTONSÁGVÉDELMI ÉS MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI FELADATOK VÉGZÉSE

1428-06 BIZTONSÁGVÉDELMI ÉS MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI FELADATOK VÉGZÉSE 1428-06 BIZTONSÁGVÉDELMI ÉS MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI FELADATOK VÉGZÉSE 1428-06/1 AZ ÉLELMEZÉSI ÜZEMRE VONATKOZÓ MUNKAVÉDELMI, ÉRINTÉSVÉDELMI, BALESET- ÉS TŰZVÉDELMI, VALAMINT A MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSRA VONATKOZÓ

Részletesebben

HATÓSÁGI TAPASZTALATOK A VM MAGYAR TERMÉK RENDELETE KAPCSÁN

HATÓSÁGI TAPASZTALATOK A VM MAGYAR TERMÉK RENDELETE KAPCSÁN HATÓSÁGI TAPASZTALATOK A VM MAGYAR TERMÉK RENDELETE KAPCSÁN DR. ORAVECZ MÁRTON elnök Sárváriné Lakatos Éva 2014. május 20. Élelmiszer- és Takarmánybiztonsági Igazgatóság Genealógia (származástan) 74/2012.

Részletesebben

HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point Kockázat Elemzés, Kritikus Ellenőrzési Pontok)

HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point Kockázat Elemzés, Kritikus Ellenőrzési Pontok) HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point Kockázat Elemzés, Kritikus Ellenőrzési Pontok) Dr. Fehér Ágnes OÉTI Semmelweis Egyetem Egészségügyi Főiskolai Kar közegészségügyi-járványügyi felügyelők élelmiszerbiztonsági

Részletesebben

ÖKOLÓGIAI ÜZEMLEÍRÁS

ÖKOLÓGIAI ÜZEMLEÍRÁS 1. példány: beküldendő a Biokontrollhoz vagy legkésőbb ellenőrzéskor az ellenőrnek átadandó 2. példány: saját példány ÖKOLÓGIAI ÜZEMLEÍRÁS A Bejelentkezési lappal, az Éves adatközlő lappal és a gazdálkodó

Részletesebben

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1100/2008/EK RENDELETE. (2008. október 22.)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1100/2008/EK RENDELETE. (2008. október 22.) 2008.11.14. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 304/63 AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1100/2008/EK RENDELETE (2008. október 22.) a tagállamok határain a közúti és belvízi közlekedés terén végzett ellenőrzések

Részletesebben

Magyar Repülőszövetség Siklórepülő szakág ELJÁRÁSI UTASÍTÁS. Oldalszám: 3. Melléklet: - Változat : 2. ME-852 MEGELŐZŐ TEVÉKENYSÉG

Magyar Repülőszövetség Siklórepülő szakág ELJÁRÁSI UTASÍTÁS. Oldalszám: 3. Melléklet: - Változat : 2. ME-852 MEGELŐZŐ TEVÉKENYSÉG Magyar Repülőszövetség Siklórepülő szakág ELJÁRÁSI UTASÍTÁS Oldalszám: 3 Melléklet: - Változat : 2. ME-852 MEGELŐZŐ TEVÉKENYSÉG Hatálybalépés dátuma: 2003. november 1 Készítette: 1 / 6 Kerekes László minőségirányítási

Részletesebben

Gyógynövények az élelmiszerek között

Gyógynövények az élelmiszerek között Gyógynövények az élelmiszerek között Budapest, 2011. március 25. Sárvár Deák Ferenc főosztályvezető-helyettes Vidékfejlesztési Minisztérium Élelmiszerlánc-felügyeleti Főosztály 1 Az emberi felhasználásra

Részletesebben

2010.10.23. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 279/3 RENDELETEK

2010.10.23. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 279/3 RENDELETEK 2010.10.23. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 279/3 RENDELETEK A BIZOTTSÁG 955/2010/EU RENDELETE (2010. október 22.) a 798/2008/EK rendeletnek a Newcastle-betegség elleni vakcinák felhasználása tekintetében

Részletesebben

Minőségbiztosítás gyógyszer és növényvédő szer vizsgáló laboratóriumokban

Minőségbiztosítás gyógyszer és növényvédő szer vizsgáló laboratóriumokban GLP Minőségbiztosítás gyógyszer és növényvédő szer vizsgáló laboratóriumokban 31/1999. (VIII.6.) EÜM-FVM együttes rendelet az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerekre és a növényvédő szerekre vonatkozó

Részletesebben

A HADFELSZERELÉSEK GYÁRTÁS UTÁNI VÉGELLENŐRZÉSÉNEK NATO MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI ELŐÍRÁSAI

A HADFELSZERELÉSEK GYÁRTÁS UTÁNI VÉGELLENŐRZÉSÉNEK NATO MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI ELŐÍRÁSAI (1.kiadás) A HADFELSZERELÉSEK GYÁRTÁS UTÁNI VÉGELLENŐRZÉSÉNEK NATO MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI ELŐÍRÁSAI (2003. június) NATO/PFP NYILT ÉSZAKATLANTI SZERZŐDÉS SZERVEZETE, NATO SZABVÁNYOSÍTÁSI HIVATAL (NSA) NATO

Részletesebben

ÁOGYTI Takarmányellenőrzési Főosztály

ÁOGYTI Takarmányellenőrzési Főosztály ÁOGYTI Takarmányellenőrzési Főosztály Útmutató A Veszélyelemzés, Kritikus Szabályozási Pontok (HACCP) rendszerének kialakításához és alkalmazásához Tájékoztató segédanyag* a takarmányipari vállalkozások

Részletesebben

Egyetemi oktatás. Minőség. Álatlános áttekintés. egyetemi oktatás - 2006

Egyetemi oktatás. Minőség. Álatlános áttekintés. egyetemi oktatás - 2006 Egyetemi oktatás 2006 Álatlános áttekintés Egyetemi oktatás. 1 Minőség A célnak való megfelelőség (a vevői követelmények, előírások teljes kielégítése, mindig) Hozzáférhetőség A minőség a vevő igényeinek

Részletesebben

A földművelésügyi miniszter 61/2016. (IX. 15.) FM rendelete a GMO-mentességre utaló jelölésről M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 138.

A földművelésügyi miniszter 61/2016. (IX. 15.) FM rendelete a GMO-mentességre utaló jelölésről M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 138. A földművelésügyi miniszter 61/2016. (IX. 15.) FM rendelete a GMO-mentességre utaló jelölésről M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2016. évi 138. szám Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008.

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek III. EU ismeretek. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek III. EU ismeretek. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek III. EU ismeretek KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Élelmiszer-szabályozás és fogyasztó védelem az Európai Unióban 148.lecke

Részletesebben

Nemzeti Élelmiszer Nyomonkövetési Platform

Nemzeti Élelmiszer Nyomonkövetési Platform Nemzeti Élelmiszer Nyomonkövetési Platform Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Laszlovszky Gábor főosztályvezető Előzmények 1990- BSE Reformok az Európai Unió élelmiszer politikájában egyik alappillér a

Részletesebben

RENDELETEK. 2012.3.16. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 77/1. (Nem jogalkotási aktusok)

RENDELETEK. 2012.3.16. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 77/1. (Nem jogalkotási aktusok) 2012.3.16. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 77/1 II (Nem jogalkotási aktusok) RENDELETEK A BIZOTTSÁG 225/2012/EU RENDELETE (2012. március 15.) a 183/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II.

Részletesebben

A Fővárosi Vízművek Zrt. Vízbiztonsági tervének, a jogszabályi változások által szükségessé vált átdolgozásának módszere

A Fővárosi Vízművek Zrt. Vízbiztonsági tervének, a jogszabályi változások által szükségessé vált átdolgozásának módszere H-1134 Budapest, Váci út 23-27. Postacím: 1325 Bp., Pf.: 355. Telefon: 465 2400 Fax: 465 2961 www.vizmuvek.hu vizvonal@vizmuvek.hu A Fővárosi Vízművek Zrt. Vízbiztonsági tervének, a jogszabályi változások

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések. II. fejezet

I. fejezet. Általános rendelkezések. II. fejezet 78/2004. (IV. 19.) Korm. rendelet a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek földrajzi árujelzőinek oltalmára vonatkozó részletes szabályokról 2005. november 1-jétől hatályos szöveg A védjegyek és a földrajzi

Részletesebben

ÉLELMISZERBIZTONSÁG 8.

ÉLELMISZERBIZTONSÁG 8. ÉLELMISZERBIZTONSÁG 8. Élelmiszerbiztonsági irányítási rendszerek szabványai MSZ EN ISO 22000 szabványcsalád Összeállította: Dr. Simon László Nyíregyházi Főiskola Az élelmiszerbiztonsági szabványok jelentősége

Részletesebben

Változások folyamata

Változások folyamata ISO 9001:2008 Változások az új szabványban Változások folyamata A változtatások nem csak a rendszer dokumentumait előállítókra vonatkozik, hanem: az ellenőrzéseket végzőkre, a belső auditot végzőkre, és

Részletesebben

Fertőtlenítőszerek engedélyezése/engedély módosítása az átmeneti időszakban

Fertőtlenítőszerek engedélyezése/engedély módosítása az átmeneti időszakban Fertőtlenítőszerek engedélyezése/engedély módosítása az átmeneti időszakban Cserháti Pálma MSc, biológus Országos Epidemiológiai Központ, Dezinfekciós osztály Biocidok és szabályozásuk Biocid termék: hatóanyag,

Részletesebben

A 11. félév keretében teljesítendő élelmiszer-higiénia gyakorlat követelményei

A 11. félév keretében teljesítendő élelmiszer-higiénia gyakorlat követelményei A 11. félév keretében teljesítendő élelmiszer-higiénia gyakorlat követelményei I. A gyakorlat keretében teljesítendő feladatok A gyakorlat keretében teljesítendő feladatok a következők: Feladat 1. Húsvizsgálat

Részletesebben

Koch's Torma Kft. Közel a Német piac Prezentáció. Beszállítói kapcsolatok, minőségbiztosítás az élelmiszeriparban

Koch's Torma Kft. Közel a Német piac Prezentáció. Beszállítói kapcsolatok, minőségbiztosítás az élelmiszeriparban Koch's Torma Kft. Közel a Német piac Prezentáció Beszállítói kapcsolatok, minőségbiztosítás az élelmiszeriparban Előadó: Ujházi Attila Ügyvezető, www.kochs.cc Több, Mint Torma! Beszállítókkal szemben támasztott

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK (EU) 2016/1993 IRÁNYMUTATÁSA

AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK (EU) 2016/1993 IRÁNYMUTATÁSA L 306/32 IRÁNYMUTATÁSOK AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK (EU) 2016/1993 IRÁNYMUTATÁSA (2016. november 4.) az 575/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti értékelés összehangolásának elveiről, valamint

Részletesebben

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 95. cikkére és 152. cikke (4) bekezdésének b) pontjára,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 95. cikkére és 152. cikke (4) bekezdésének b) pontjára, Az Európai Parlament és a Tanács 852/2004/EK rendelete (2004. április 29.) az élelmiszer-higiéniáról AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA, tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre

Részletesebben

Az ISO 9001:2015 szabványban szereplő új fogalmak a tanúsító szemszögéből. Szabó T. Árpád

Az ISO 9001:2015 szabványban szereplő új fogalmak a tanúsító szemszögéből. Szabó T. Árpád Az ISO 9001:2015 szabványban szereplő új fogalmak a tanúsító szemszögéből. Szabó T. Árpád Bevezetés Az új fogalmak a TQM ből ismerősek? ISO 9001:2015 új fogalmainak az érdekelt felek általi értelmezése

Részletesebben

TERMÉKMINŐSÍTÉS ÉS TERMÉKHIGIÉNIA. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010

TERMÉKMINŐSÍTÉS ÉS TERMÉKHIGIÉNIA. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 TERMÉKMINŐSÍTÉS ÉS TERMÉKHIGIÉNIA Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 Gyakorlat áttekintése Sertés-, juh- és szarvasmarha másodlagos feldolgozásának jó higiéniai gyakorlata

Részletesebben

Üzemi gyártásellenőrzés a kavics- és kőbányákban Kő- és kavicsbányász nap Budapest 2008

Üzemi gyártásellenőrzés a kavics- és kőbányákban Kő- és kavicsbányász nap Budapest 2008 gyártásellenőrzés a kavics- és kőbányákban Kő- és kavicsbányász nap Budapest 2008 A bányászat során előállított építési termékekre vonatkozó előírások 3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet az

Részletesebben

Compliance szerepe és felelőssége a magyar bank/tőke és biztosítási piacon

Compliance szerepe és felelőssége a magyar bank/tőke és biztosítási piacon Compliance szerepe és felelőssége a magyar bank/tőke és biztosítási piacon Szabó Katalin Csilla felügyelő Tőkepiaci felügyeleti főosztály Tőkepiaci és piacfelügyeleti igazgatóság 2015. november 27. 1 A

Részletesebben

Gyöngy István MS osztályvezető

Gyöngy István MS osztályvezető Gyöngy István MS osztályvezető www.emi-tuv.hu Hogyan készítsük el az új MIR dokumentációt, hogyan készüljünk fel a külső fél általi auditra?. 25 éve Magyarországon Tanúsítás / Hitelesítés: NAT akkreditáció

Részletesebben

IRÁNYÍTÁSI ÉS KONTROLL RENDSZEREK SCHMIDT ZSÓFIA

IRÁNYÍTÁSI ÉS KONTROLL RENDSZEREK SCHMIDT ZSÓFIA IRÁNYÍTÁSI ÉS KONTROLL RENDSZEREK SCHMIDT ZSÓFIA AMIRŐL SZÓ LESZ Általános alapelvek A megosztott irányítási rendszer jelentése A rendszer felépítése A szereplők kijelölésének menete Szereplők és feladataik

Részletesebben

Az élelmiszerlánc hatósági felügyelete

Az élelmiszerlánc hatósági felügyelete Az élelmiszerlánc hatósági felügyelete dr. Reiterer Zoltán Ózd, 2013. szeptember 27. Az Európai Unió élelmiszerjogának alapelve Alapelv: a biztonságos és egészséges élelmiszer szabad mozgása biztosított

Részletesebben

DOMBÓVÁR VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA

DOMBÓVÁR VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA DOMBÓVÁR VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA ME-04 BELSŐ AUDIT Átdolgozta és aktualizálta:... Tigerné Schuller Piroska minőségirányítási vezető Jóváhagyta és a bevezetést elrendelte:... Dr. Gábor Ferenc Jegyző

Részletesebben

MAGYAR ÉLELMISZERKÖNYV. Codex Alimentarius Hungaricus

MAGYAR ÉLELMISZERKÖNYV. Codex Alimentarius Hungaricus MAGYAR ÉLELMISZERKÖNYV Codex Alimentarius Hungaricus 2-100 számú irányelv Megkülönböztető minőségi jelöléssel ellátott mézfélékről Honey with disctinctive quality indication Jóváhagyta a Magyar Élelmiszerkönyv

Részletesebben

UL Tanúsítási Kézikönyv - ULKK / MRSZ - Motoros Könnyűrepülő Sport Szövetség

UL Tanúsítási Kézikönyv - ULKK / MRSZ - Motoros Könnyűrepülő Sport Szövetség A.4. Felelősségek az MRSZ - Motoros Könnyű repülő Sport Szövetség MKSSZ Légi alkalmasság Tanúsítás folyamatában: A.4.1. Felelősségek a SES A1 és az UL A2 területek Légi alkalmasság felülvizsgáló folyamatában:

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ A ÉVI AUDITOKRÓL ÉS BELSŐ ELLENŐRZÉSEKRŐL

ÖSSZEFOGLALÓ A ÉVI AUDITOKRÓL ÉS BELSŐ ELLENŐRZÉSEKRŐL ÖSSZEFOGLALÓ A 2009. ÉVI AUDITOKRÓL ÉS BELSŐ ELLENŐRZÉSEKRŐL 2009. ÉVI FELÜLVIZSGÁLATI PROGRAM VÉGREHAJTÁSA A 2009. évben módosított eljárási utasítás értelmében, 2009. évben is kéttípusú felülvizsgálat

Részletesebben

Munkahelyi egészség és biztonság. helyi programja

Munkahelyi egészség és biztonság. helyi programja Munkahelyi egészség és biztonság tantárgy helyi programja Készült a tantárgy központi programja alapján 2013. A tantárgy tanításának célja: A tanuló általános felkészítése az egészséget nem veszélyeztető

Részletesebben

Egészségügyi Minisztérium

Egészségügyi Minisztérium Szívességi fordítás Egészségügyi Minisztérium ÁLLATEGÉSZSÉGÜGYI, ÉLELMEZÉSI ÉS ÉLELMISZERBIZTONSÁGI FŐOSZTÁLY ÉLELMISZERBIZTONSÁGI ÉS ÉLELMEZÉSI OSZTÁLY III. sz. Hivatal Állati Eredetű Élelmiszerek Higiéniája

Részletesebben

8-1. melléklet: A felszíni vízvédelmi szabályozás felülvizsgálatának tervezete

8-1. melléklet: A felszíni vízvédelmi szabályozás felülvizsgálatának tervezete 8-1. melléklet: A felszíni vízvédelmi szabályozás felülvizsgálatának tervezete A felszíni vízvédelmi szabályozási struktúra hazánkban (a vízgyűjtő-gazdálkodásról szóló átfogó 221/2004. (VII.21.) kormány

Részletesebben

Mellékelten továbbítjuk a delegációknak a D034473/02 számú dokumentumot.

Mellékelten továbbítjuk a delegációknak a D034473/02 számú dokumentumot. Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2014. augusztus 20. (OR. en) 12561/14 DENLEG 144 AGRI 536 SAN 317 FEDŐLAP Küldi: az Európai Bizottság Az átvétel dátuma: 2014. augusztus 6. Címzett: a Tanács Főtitkársága

Részletesebben

AZ ISO 50001 ÉS AZ ENERGIAHATÉKONYSÁGI DIREKTÍVA KAPCSOLATA

AZ ISO 50001 ÉS AZ ENERGIAHATÉKONYSÁGI DIREKTÍVA KAPCSOLATA AZ ISO 50001 ÉS AZ ENERGIAHATÉKONYSÁGI DIREKTÍVA KAPCSOLATA BÁRCZI ISTVÁN A FENNTARTHATÓSÁGI DIVÍZIÓ VEZETŐJE XXII. MAGYAR MINŐSÉG HÉT 2013.11.05-06. Világszerte Magyarországon AZ SGS Genfi központ 140

Részletesebben

EURÓPAI UNIÓ AZ EURÓPAI PARLAMENT

EURÓPAI UNIÓ AZ EURÓPAI PARLAMENT EURÓPAI UNIÓ AZ EURÓPAI PARLAMENT A TANÁCS Brüsszel, 2013. május 31. (OR. en) 2012/0040 (COD) PE-CONS 10/13 AGRILEG 28 VETER 17 CODEC 540 OC 134 JOGALKOTÁSI AKTUSOK ÉS EGYÉB ESZKÖZÖK Tárgy: AZ EURÓPAI

Részletesebben

KTI KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET NONPROFIT KFT. 1119 BUDAPEST, THAN KÁROLY U. 3-5. TELEFON: 371-5936 TELEFAX: 205-5951

KTI KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET NONPROFIT KFT. 1119 BUDAPEST, THAN KÁROLY U. 3-5. TELEFON: 371-5936 TELEFAX: 205-5951 KTI KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET NONPROFIT KFT. 1119 BUDAPEST, THAN KÁROLY U. 3-5. TELEFON: 371-5936 TELEFAX: 205-5951 TÁJÉKOZATÓ T-1-03-02 A kölcsönös átjárhatóságot biztosító infrastruktúra alrendszer

Részletesebben

SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK a Fogyasztóbarát Védjegy és Áldomás közösségi márka megjelölés használati jog elnyeréséhez /élelmiszer termékek/ Kivonat! (csak az érdeklődők tájékoztatására szolgál!) 2016. július

Részletesebben

Megehetők-e az orvostechnikai eszközök?

Megehetők-e az orvostechnikai eszközök? Megehetők-e az orvostechnikai eszközök? Az orvostechnikai eszközök fogalmi és besorolási szabályai 2014. március 28., Budapest Balázs György Ferenc, GYEMSZI- EMKI Főosztályvezető Az egészségügyről szóló

Részletesebben

Az ESTA szabvány és a változások.

Az ESTA szabvány és a változások. Az ESTA szabvány és a változások. Erdélyi Zsolt SSC üzletág / Vezető auditor 2014.05.22. SGS Hungária Kft. - Budapest A szabvány célja Ipari szabvány Minőségbiztosítási rendszer központúság Lánc szemlélet

Részletesebben

5. Témakör TARTALOMJEGYZÉK

5. Témakör TARTALOMJEGYZÉK 5. Témakör A méretpontosság technológiai biztosítása az építőiparban. Geodéziai terv. Minőségirányítási terv A témakör tanulmányozásához a Paksi Atomerőmű tervezési feladataiból adunk példákat. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A GMO-mentes jelölés jogszabályi háttere. dr. Jasinka Anita főosztályvezető-helyettes Földművelésügyi Minisztérium Jogalkotási Főosztály

A GMO-mentes jelölés jogszabályi háttere. dr. Jasinka Anita főosztályvezető-helyettes Földművelésügyi Minisztérium Jogalkotási Főosztály A GMO-mentes jelölés jogszabályi háttere dr. Jasinka Anita főosztályvezető-helyettes Földművelésügyi Minisztérium Jogalkotási Főosztály Hazánk GMO mentes stratégiája - 53/2006. (XI. 29.) OGY határozat

Részletesebben

A Bankok Bázel II megfelelésének informatikai validációja

A Bankok Bázel II megfelelésének informatikai validációja A Bankok Bázel II megfelelésének informatikai validációja 2010. november 30. Informatika felügyeleti főosztály: Gajdosné Sági Katalin Gajdos.Katalin@PSZAF.hu Kofrán László - Kofran.Laszlo@PSZAF.hu Bázel

Részletesebben

Működési és eljárási szabályzat. 1. sz. melléklet: Folyamatábra

Működési és eljárási szabályzat. 1. sz. melléklet: Folyamatábra Oldal: 1 / 5 1. A szabályzat célja Jelen működési és eljárási szabályzat célja a megfelelőségértékelési tevékenység szabályozása a kijelölt területen. 2. Alkalmazási terület ÉMI-TÜV SÜD Kft. kijelölt területe.

Részletesebben

Dr. Zoboky Péter Zöldgazdaság Fejlesztési Főosztály

Dr. Zoboky Péter Zöldgazdaság Fejlesztési Főosztály A nagyvállalatok energetikai audit kötelezettsége Dr. Zoboky Péter Zöldgazdaság Fejlesztési Főosztály Az EU energiahatékonysági szabályozása 1. 2. 3. 2010/30/EU irányelv az energia címkézésről 2010/31/EU

Részletesebben

XXIII. MAGYAR MINŐSÉG HÉT

XXIII. MAGYAR MINŐSÉG HÉT XXIII. MAGYAR MINŐSÉG HÉT MŰHELYMUNKA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDSZEREK ÁTALAKÍTÁSA AZ ISO 9001:2015 SZERINT GYAKORLATI FOGÁSOK. TOHL ANDRÁS TECHNIKAI VEZETŐ SGS HUNGÁRIA KFT. NAPIREND Bevezetés, problémák,

Részletesebben

Pest Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági, Növény és Talajvédelmi Főosztály Telek Anita, élelmiszer-biztonsági felügyelő

Pest Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági, Növény és Talajvédelmi Főosztály Telek Anita, élelmiszer-biztonsági felügyelő Élelmiszerlánc-biztonsági, Növény és Talajvédelmi Főosztály Telek Anita, élelmiszer-biztonsági felügyelő Budapest, 2015. november 18. Mi a Gyártmánylap? Az élelmiszer-előállító által vezetett, a feldolgozott

Részletesebben

1. sz. melléklet HACCP A tejtermelés kockázatelemzése és a megelőzés módja

1. sz. melléklet HACCP A tejtermelés kockázatelemzése és a megelőzés módja sz. melléklet HACCP A tejtermelés kockázatelemzése és a megelőzés módja VESZÉLYELEMZÉSI MUNKALAP A oszlop döntésének igazolása A veszély megelőzésének 0. Vemhesítés (inszeminálás) Fizikai: sérülés nincs

Részletesebben

2 CE minõsítés megléte (amennyiben ezt harmonizált EU direktíva megköveteli)

2 CE minõsítés megléte (amennyiben ezt harmonizált EU direktíva megköveteli) Elõre gyártott építészeti hõ(hang)szigetelõ anyagok I. Termékjellemzõk Vonatkozó jogszabályok: 3/2003 (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet A mûszaki specifikáció: MSZ EN ÉME Egyéb A megfelelõség-igazolás

Részletesebben

Új törvények az élelmiszerlánc szabályozásban

Új törvények az élelmiszerlánc szabályozásban Új törvények az élelmiszerlánc szabályozásban BIOMI KFT GMO Szimpózium Ősz Csabáné FVM Élelmiszerlánc-elemzési Főosztály 2008. november 6. 1 Új törvények az élelmiszerlánc szabályozásban 2008. évi XLVI.

Részletesebben

Amit a minőségről tudni kell Certified Process Quality Manager course 1 Az előadás tematikája: ISO 9001 minőségirányítási rendszer közérthetően Minőségirányítási rendszertanúsítások egy tapasztalt auditor

Részletesebben

ÉMI-TÜV SÜD Kft. Hogyan készítsük el az új MIR dokumentációt, hogyan készüljünk fel a külső fél általi auditra? Gyöngy István

ÉMI-TÜV SÜD Kft. Hogyan készítsük el az új MIR dokumentációt, hogyan készüljünk fel a külső fél általi auditra? Gyöngy István ÉMI-TÜV SÜD Kft. Hogyan készítsük el az új MIR dokumentációt, hogyan készüljünk fel a külső fél általi auditra? Gyöngy István ÉMI-TÜV ÉMI-TÜV SÜD SÜD 2016.06.02.-03. ISO Fórum ISOFÓRUM Tavasz ÉMI-TÜV SÜD

Részletesebben

Minőségbiztosítás a laboratóriumi munkában - Akkreditáció -

Minőségbiztosítás a laboratóriumi munkában - Akkreditáció - Minőségbiztosítás a laboratóriumi munkában - Akkreditáció - Kulcsszavak - Teljes dokumentáltság, szabályozottság - Visszavezethetőség - Rendszeres külső és belső ellenőrzés - Folyamatos fejlődés - Esetlegesség,

Részletesebben