BEKÖSZÖNTŐ. Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Esztendőt kívánunk a Hírlevél minden olvasójának!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BEKÖSZÖNTŐ. Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Esztendőt kívánunk a Hírlevél minden olvasójának!"

Átírás

1 1 BEKÖSZÖNTŐ 1997 nyarán Soros György a szokásosnál hosszabb időt töltött el Magyarországon. A négy évre tervezett Egészségügyi Rendszerfejlesztő Program, mely 1995 januárjában indult, éppen a félidejénél tartott, és Soros kíváncsi volt addigi eredményeinkre. Balatonalmádiban találkozott több sikeres pályázónkkal. Mindössze másfél órát beszélgetett a meghívottakkal, akik a legkülönfélébb területeken tevékenykednek, egymástól nagyon eltérő képzettségűek és világnézetűek. A találkozás azonban nemcsak az én emlékezetemben él élénken. Többekkel együtt már sokszor felidéztük azt a délutánt. Soros személyiségének a varázsa, szűkszavú, közhelymentes fogalmazása, és különösen az az összpontosítás, ahogy egy-egy résztvevő szavaira figyelt, mindannyiunkat megfogott. Az összejövetelre azonban nem csak őmiatta gondolok vissza szívesen. Felismerésszerű élményemmé vált, hogy a Soros filozófiája alapján megfogalmazott pályázati kiírásaink nyertesei mennyi közös témát találnak. Később mesélték a többiek, hogy miután mi visszaindultunk Budapestre, még milyen sokáig beszélgettek. Többen azóta is kapcsolatban állnak egymással, megosztják a munkájuk során szerzett tapasztalatokat, segítenek, hogy máshol is meg tudják szervezni a sajátjukhoz hasonló szolgáltatásokat, tevékenységeket. A Soros György elképzelése szerinti Nyílt Társadalom így szerveződik: a maguk közösségéért felelősséget érző emberek láthatatlan hálózata egyszer majd talán a saját elesettjeiért, betegeiért, egészségeseinek jövőjéért is felelős társadalmat teremt. Ezért indítjuk most útjára ezt a Hírlevelet is. Legyen fórum, ahol egymásra találhatnak azok, akik képesek tárgyilagosan szembenézni az őket közvetlenül övező valósággal, és távlatokban képesek gondolkodni a maguk településéről, azok, akik tudják, hogy ha a közösség másokon segít, önmagának tesz jót. Kérem, érezzék sajátjuknak ezt a Fórumot, osszák meg egymással és velünk a kétségeiket és a bizonyosságaikat, éljenek vele, mint olyan eszközzel, mely segíti Önöket elképzeléseik megvalósításában. Belia Anna programigazgató, Soros Alapítvány A Községi egészségterv program rövid története A Soros Alapítvány általános egészségmegőrző, prevenciós programja 1992-ben alakult és egyre nőtt az érdeklődés a pályázat iránt, különösen a hátrányos helyzetűekkel foglalkozók körében, olyannyira, hogy már-már kezdte átvenni egy szociális program szerepét. Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Esztendőt kívánunk a Hírlevél minden olvasójának! 1997-ben a hatékonyabb támogatás érdekében egy követelményeiben jobban behatárolt program indult: a Közösségi egészségmegőrzés. Bár a kuratórium a pályázati kiírásban az előző éviekhez képest sokkal több támpontot nyújtott, nagyon kevés pályázat felelt meg annak az elvárásnak, hogy a pályázati program az életminőség javításán túl a közösség tagjainak széles körű együttműködésén alapuljon. A pályázók között csak elvétve akadtak olyanok, akiknek sikerült biztosítékot felmutatni arra, hogy a megpályázott tevékenység a Soros Alapítvány támogatásának megszűnése után is folytatódhat. A tanulságok levonása után 1998-ban a Közösségi egészségmegőrzés program irányelveinek megtartása mellett új keretet szabtunk a pályázatoknak, és az egészség, mint rendező elv körül a helyi közösségek megerősítését, fejlesztését tűztük ki célul. Abból a tényből indultunk ki, hogy egészségi állapotunk minősége döntő mértékben meghatározza életkilátásainkat, jövőnket, egyéni, családi és közösségi szinten egyaránt.

2 A Községi egészségterv programban olyan pályázatokat várunk, ahol az önkormányzatok és a községben működő civil szervezetek a helyi lakosok bevonásával számba veszik a lakosság közérzetét és egészségi állapotát kedvezőtlenül befolyásoló körülményeket, saját erőforrásaik bevonásával, a lakosok készségének, képességének mozgósításával pedig stratégiát, cselekvési programot dolgoznak ki e körülmények befolyásolására, megváltoztatására. A programok megvalósításának is közösségi összefogással, a részvételi elv érvényesítése mellett kell megtörténnie ben két alkalommal lesz mód pályázatok benyújtására. Az első beadási határidőt február 15-ére, a másodikat október hónapra tervezzük. Program részletes ismertetése Az egészségterv az életminőséggel és az egészséggel kapcsolatos helyi adatok és igények összegyűjtése, feldolgozása, valamint értékelése. Erre épül az a cselekvési program, amely a közösség legfontosabb problémáira kíván reálisan megvalósítható megoldásokat adni az egészséges életmód, a betegségmegelőzés és a rehabilitáció széles körére kiterjedően. A programoknak elsősorban a helyi erőforrásokra támaszkodva kell a közösség életminőségét javítaniuk. Szükséges feltétel, hogy mind a tervezés, mind a programok megvalósítása a helyi társadalom önkormányzati intézmények, civil szervezetek, vállalkozók széleskörű összefogásán és együttműködésén alapuljon. Fontos A szempont, hogy a programoknak az egyszeri támogatás megszűnése után is folytathatóknak kell lenniük. Pályázat beadására községi jogállású településekről jogi személyek (önkormányzatok, civil szervezetek és a velük együttműködő intézmények) jogosultak. Több falu közös pályázatára is lehetőséget adunk. A Községi egészségterv programban a Soros Alapítvány az egészségterv elkészítését és az annak részét képező, a pályázó által legfontosabbnak tartott egy év alatt megvalósítható programot támogatja. A pályázót módszertani útmutató, regionális tréningek és a pályázat beadása előtt egy hónapig telefonos konzultáció segíti. A pályázók támogatás, illetve elutasítás esetén is részletes írásos szakvéleményt kapnak az általuk összeállított egészségképről, a cselekvési tervről és a pályázott programról. A nyertes pályázókkal évente szeretnénk megbeszélést tartani programjaik alakulásáról. Községi egészségterv pályázatokról Szőke Katalin programvezető A Hírlevél a tapasztalatok cseréjének fóruma! Ez a fórum csak az Ön segítségével működhet! Írja meg ötleteit, véleményét, tapasztalatait a programmal kapcsolatban! Abban a reményben, hogy ezzel segítjük a későbbiek során pályázó, saját Egészségterveiket elkészíteni kívánó községek munkáját, röviden összefoglaljuk az eddig benyújtott pályázatokkal kapcsolatos tapasztalatainkat, benyomásainkat, amelyek a pályázatok benyújtását megelőző tréningek, a telefonos konzultációk, illetve a pályázatok olvasása során alakultak ki bennünk. Előszó - féleként A bizalom a mai magyar társadalom talán egyik legkomolyabb problémája. Hiányzik a bizalom önmagunkkal, embertársainkkal, illetve azoknak a közösségeknek a tagjaival szemben, amelyben élünk az a bizalom, melyre támaszkodva, erőfeszítéseink eredményességében bízva kézbe vehetnénk problémáink megoldását. Az egyéni, közösségi önbizalom e hiánya lehet talán az egyik oka az oly gyakran áhított autonómia hiányának. Az önbizalomhiány kialakulása persze érthető. A majd emberöltőnyi ideig tartó paternalista politikai gyakorlat lezárultával amikor mindent az államtól kaptunk, nehéz rövid idő alatt megváltozni. Különösen így van ez akkor, ha ez a paternalizmus egyfajta kényelmet is jelent. Ha problémáink vannak, még ha magunk is okozzuk azokat, akkor azt várjuk: oldja 2 meg az állam, az önkormányzat, az egészségügyi ellátásért felelős intézmények, stb. Paradox módon a hatóságok, állampolgári csoportok, vagy éppen lelkes egyének segítő szándéka tovább éltetheti a paternalizmus gyakorlatát. Az ismert közmondást torzítva : a minek neked háló, hisz adok én halat segítő jószándéka az a bizonyos pokolba vezető út, amely akadályozhatja az autonóm közösségek kialakulását. Hogy mi köze ezeknek a gondolatoknak a községi egészségterv pályázatokhoz? Az egészségterv policy Az egészségterv policy (nem politika, nem községfejlesztési, nem közösségfejlesztési, nem egészségfejlesztési politika). A policy pedig cselekvő és autonóm

3 egyéneket, közösségeket feltételez és ezt az autonómiát kiszolgáló államot. Mi is az a policy Ahogy mondani szokás, történelmi okok miatt ennek az angol szónak nincs magyar megfelelője, ezért nem lehet lefordítani. (Egyesek közpolitikának fordítják, ez azonban jelentős félreértések forrása lehet.) A policy voltaképpen társadalmi (közösségi) problémák menedzselésének egy rendkívül sajátos demokratikus gyakorlata. Ez a gyakorlat abban nyilvánul meg, hogy a közösség számára fontos problémák megoldásának minden fázisában egyenrangú félként és aktívan vesz részt a közösség minden tagja. A policy tehát a megoldandó probléma kiválasztásával kezdődik már ezt is a közösség tagjai határozzák meg. Majd a megoldási módok közös keresésével folytatódik az eljárás, és a vége természetesen az, hogy a közösen kitűzött feladatokat aztán közösen is oldják meg. Eszerint tehát az a pályázat tekinthető egészségtervnek, amely a gyakorlatát illetően policy-t valósít (ne legyünk maximalisták: legalább közelít) meg. Kedvenc közmondásunkat használva: a jó egészségtervben kevéssé a halakról, inkább a hálóról, a hálókezelés technikájáról esik szó, no meg arról, ki hol fogja, és húzza azt. Magasan volt a léc? Nem! Bizonyíték erre, hogy a Soros Alapítvány Községi egészségterv pályázatára benyújtott anyagok közül néhány minden kiegészítés, korrekció nélkül megfelelt a kívánalmaknak. És ha ők meg tudták tenni, miért ne tudnák mások is? Valami más kezdődhet Úgy véljük, ez a pályázat alkalmas arra, hogy a hazai települések körében beindítson egy olyan - talán történelmi jelentőségű - folyamatot, melynek eredményeként, ha nem is máról holnapra, de a községek közül egyre többen válnak saját sorsukat tudatosan tervező, autonóm közösséggé is. A pályázatokkal kapcsolatos tapasztalatok A pályázatokat áttekintve a következő általános tapasztalatok fogalmazhatóak meg: b A pályázók többsége számára láthatóan nem okozott semmiféle nehézséget az egészségkép elkészítése bár a tréningeken emiatt aggódtak a legtöbben. b Az egészségkép adatainak elemzésére már kevesebb pályázó vállalkozott. Sokan eleve tendenciózus egészségképet készítettek, olyat, amely a leginkább alátámasztotta a kért támogatás jogosságát. b Kevés pályázó gondolta át az egészségkép adataiból következő stratégiát vagyis kevés pályázó készítette el az adott közösség problématérképét, és még kevesebben mérlegelték azt, hogy a felsorolt problémák közül melyek azok, amelyek a közösség erőforrásaira támaszkodva esetleg már rövid időn belül megoldhatóak. A tapasztalatok azt sugallják, a pályázókra (legalábbis a pályázatok elkészítése során) még nem eléggé jellemző a stratégiai gondolkodás. Ez bizony nehezen ment Lényegesen nehezebbnek bizonyult a pályázók számára a kiírásnak megfelelő programok elkészítése. Tapasztalataink arra utalnak, hogy számos községben nem gondolkodnak (nem mernek?) közösségekben legfeljebb csoportokban, leginkább azonban intézményekben, illetve ezekhez az intézményekhez rendelt programokban. Az egyes problémák megoldására vonatkozó kompetencia (meg tudjuk oldani magunk is, vagy mindenképpen városi embert kell megfizetnünk hozzá?) mérlegelésének hiánya arra utal, amit bevezető gondolataink között már elmondtunk. Úgy tűnik, mintha sokan nem bíznának eléggé sem magukban, sem községük lakosságában. Pedig a szomszéd rétje gyakran csak távolról nézve zöldebb! Számos pályázat esetében komoly nehézségeket okozott a pályázott programok és a benyújtott költségvetés megfeleltetése. (Több részprogramot tartalmazó pályázat esetében célszerű a költségvetést a részprogramokra külön is megadni!) A fenntarthatóság A pályázatok elbírálása során különösen fontos szempont volt a programok fenntarthatóságának biztosítása. Másként fogalmazva: a támogatás megszűnését követően az elkezdett tevékenység magától folytatódik-e, vagy pénz hiányában leáll? A pályázó községek többsége a programok fenntarthatóságára kevés figyelmet fordított. (Erre utal azoknak a pályázatoknak a viszonylag nagy száma is, amelyek 3

4 fizetett külső szakértők bevonásával valósulnának meg. Kérdés: mi lesz ezekkel a programokkal, ha nincs többé pénz a szakértőket megfizetni?) Nyilvánvaló számunkra, hogy a programok fenntarthatósága elsősorban csak belső emberi erőforrásokra támaszkodva valósítható meg. Ilyen is volt A pályázók közül néhányan a pályázat céljától függetlenül közösségi egészségfejlesztés címen megpróbáltak pénzt szerezni saját elképzeléseikhez (például rendelő felszerelése, autóvásárlás az orvos számára, kutatási program folytatása, már korábban kidolgozott és finanszírozott - módszerek megismétlése, stb.). Figyelemre méltó, hogy több pályázatban korábban alkalmazott módszerek hatástalansága fogalmazódott meg, ennek ellenére a pályázók nem léptek tovább ezeken a módszereken. (Jellemző példája ennek a hagyományos, előadásokon nyugvó egészségnevelés.) Néhány esetben az előadók cseréjével, máskor a témák szélesítésével kívántak a pályázók eredményeket elérni, de a módszert nem kérdőjelezték meg. Az egészségnevelésre irányuló pályázatok másik csapdája, hogy leggyakrabban a betegségek oldaláról közelítették meg a problémát. Sokkal inkább beteg-felvilágosító előadásoknak lehetne ezeket nevezni, mint egy pozitív egészségkép kialakítására törekvő programnak. A legfontosabb tapasztalat A pályázatok között számos, a kiírásnak és a Soros Alapítvány általános céljainak is teljes mértékben megfelelő program akadt. Ezek mögött a pályázatok mögött egy nagyon fontos dolog sejlik: az, hogy e programok elkészítői képesek voltak szemléletükön változtatni. A szemléletváltást követően pedig már könnyen megy. dr. Füzesi Zsuzsanna dr. Tistyán László Fact Alapítvány Egy kis statisztika A Soros Alapítvány Községi egészségterv pályázata nem csupán tartalmában, de a pályázat kiírását, majd a pályázókat támogató módszereit tekintve is rendhagyó eljárást követett. Mit jelent ez a számok tükrében? b 2921 község levélben kapott tájékoztatást a pályázat lehetőségéről, illetve meghívást a pályázat megírására felkészítő regionális tréningekre; b 195 község képviselői részt vettek az öt helyszínen tartott előkészítésen, ahol a Soros Alapítvány szakértői ismertették a pályázattal kapcsolatos tudnivalókat; 4 b 20 község képviselői vették igénybe a pályázatok elkészítését támogató telefonos konzultáció lehetőségét; b 86 pályázó készítette el, és nyújtotta be határidőre pályázatát; b 8 pályázó részesült támogatásban (két pályázó a Soros Alapítvány más programjaiból kapott támogatást). További 49 pályázatot a kuratórium kiegészítés céljából visszaadott készítőinek. E pályázók közül 23 elvégezte a szükséges korrekciókat, és ismét benyújtotta programját. Az első forduló nyertesei Gratulálunk! Borsodbóta Községi Önkormányzat (Kért támogatás: Ft. Megítélt támogatás: Ft.) Ferencszállás Egyesített Oktatási, Nevelési, Kulturális, Egészségügyi Intézmény (Kért támogatás: Ft. Megítélt támogatás: Ft.) Gemzse Községi Önkormányzat (Kért támogatás: Ft. Megítélt támogatás: Ft.) Kincsesbánya Községi Önkormányzat (Kért támogatás: Ft. Megítélt támogatás: Ft.) Orfű Községi Önkormányzat (Kért támogatás: Ft. Megítélt támogatás: Ft.) Patvarc Községi Önkormányzat (Kért támogatás: Ft. Megítélt támogatás: Ft.) Pusztaföldvár Községi Önkormányzat (Kért támogatás: Ft. Megítélt támogatás: Ft.) Rozsály Községi Önkormányzat (Kért támogatás: Ft. Megítélt támogatás: Ft.) Lapzártakor kaptuk a hírt: megszületett a döntés a második fordulóban pályázó községek támogatásáról! A második fordulóban támogatott programok listája a Hírlevél utolsó oldalán található! A Hírlevelet automatikusan megkapja minden olyan pályázó, akinek programját a Soros Alapítvány támogatja. Ha Ön nem tartozik ebbe a körbe, de szeretné a Hírlevelet rendszeresen megkapni, kérjük, ezt jelezze a Fact Alapítványnak!

5 Az július 26-án záruló pályázati fordulóban a következő községek nyújtották be pályázataikat. A pályázó jogi személyiséggel rendelkező szervezet neve mellett feltüntetjük a pályázati program vezetőjeként megadott személy nevét, illetve a pályázott program témáját is. Egyesített Oktatási, Nevelési, Kulturális, Egészségügyi Intézmény (Ferencszállás) A pályázat képviselője: Keményné Balogh Ágnes A pályázat témája: Prevenciós és rehabilitációs hosszú távú programsorozatok beindítása. Kincsesbánya, Községi Önkormányzat A pályázat képviselője: Nagy Istvánné A pályázat témája: A lakókörnyezet szépítése, környezeti kultúra javítása, károsító hatások csökkentése. Orfű, Községi Önkormányzat A pályázat képviselője: Dr. Harmat Béla A pályázat témája: A közösségi érzés erősítése a helyi kommunikáció javítása és lakossági akciók szervezése révén. Rozsály, Községi Önkormányzat A pályázat képviselője: Ignácz Zoltán A pályázat témája: A településen élő roma családok személyi és környezeti higiéniájának javítása, a tbc-s környezet felszámolása, az egészségügyi alapellátás korszerűsítése. Pusztaföldvár, Községi Önkormányzat A pályázat képviselője: Dr. Baranyi István A pályázat témája: Szabadidő centrum létrehozása, programok szervezése, felvilágosító előadások megtartása az életmód, az életminőség javítása céljából. Sóshartyán, Polgármesteri Hivatal A pályázat képviselője: Sirkó Andrásné A pályázat témája: Komplex egészségfejlesztési program. Gemzse, Községi Önkormányzat A pályázat képviselője: Kósa Levente A pályázat témája: Egészségmegőrzési program. Borsodbóta, Községi Önkormányzat A pályázat képviselője: Gulyás János A pályázat témája: Prevenciós programok. Patvarc, Községi Önkormányzat A pályázat képviselője: Dr. Tassy Gábor A pályázat témája: Egészséges életmódra nevelés, a környezeti minőség, és ezzel az életfeltételek javítása. Keszü, Községi Önkormányzat A pályázat képviselője: Lukácsiné dr. Barta Zsuzsa A pályázat témája: A község lakosságának életminőségét, életfeltételei javítását szolgáló tényezők feltárása, az egészségesebb életmód kialakítása érdekében tudatformálás. Szőc, Községi Önkormányzat A pályázat képviselője: Perger József A pályázat témája: Komplex egészségnevelési program, szűrés. Zsadány, Községi Önkormányzat A pályázat képviselője: Dudás Árpád A pályázat témája: Szűrés, eszközbeszerzés. Szent Miklós Alapítvány, Kazincbarcika A pályázat képviselője: Kormos Illés A pályázat témája: Az egészséges életmódot szolgáló programok beindítása, fejlesztése, a résztvevők körének szélesítése. Beremend, Polgármesteri Hivatal A pályázat képviselője: Frischmanné László Jolán A pályázat témája: Mentálhigiénés rendszer létrehozása. Érsekhalma, Polgármesteri Hivatal A pályázat képviselője: Boromisza Tibor A pályázat témája: A község egészségügyi alapellátásának minőségi javítása, a foglalkozás-egészségügyi ellátás követelményeinek megfelelő biztosítása. Ecsegfalva, Községi Önkormányzat A pályázat képviselője: Vágóné dr.kelemen Margit Katalin A pályázat témája: A lakosság egészségvédelmét és a háziorvosi szolgálat munkáját segítő eszközök beszerzése. Dánszentmiklós, Polgármesteri Hivatal A pályázat képviselője: Bimbó József A pályázat témája: Fizioterápiás szakellátás működtetése a település lakossága életminőségének javítása érdekében. Timár, Polgármesteri Hivatal A pályázat képviselője: Türk János A pályázat témája: Az általános iskolában működő szakkörök kibővítése, továbbfejlesztése a településen és környékén, a lakosság egészségmegőrzése érdekében. Árpádhalom, Polgármesteri Hivatal A pályázat képviselője: Kajla Barna A pályázat témája: Sportpálya építése. Kulturált, Egészséges Etyekért Közalapítvány, Etyek A pályázat képviselője: Papp Ferenc A pályázat témája: Etyeken folyó lakosság-szűrés érintettjei részére egészséges életmód megismertetését, kondíció javítását szolgáló programok kidolgozása, megvalósítása. Balatonvilágos, Községi Önkormányzat A pályázat képviselője: Kovács Béla A pályázat témája: Óvodai és általános iskolai egészségre nevelési program. Felnőtt és nyugdíjas korúak egészségmegőrzési programja. Egészséges és Művelt Kengyeli Lakosságért Alapítvány, Kengyel A pályázat képviselője: Dr. Vántus Péter A pályázat témája: Egészségnevelési, környezet-egészségügyi és rehabilitációs programok. Szatymaz, Községi Önkormányzat A pályázat képviselője: Lengyel Istvánné dr. A pályázat témája: Komplex egészségügyi program. Bőny, Községi Önkormányzat A pályázat képviselője: Patonai Tiborné A pályázat témája: Egészségmegőrzés érdekében végzett megelőző szűrő vizsgálatok, tájékoztatók tartása. Nagycsaládosok Dévaványai Egyesülete, Dévaványa A pályázat képviselője: Bukva Miklósné A pályázat témája: Játszó és pihenő parkok megvalósítása. Mórahalom Város Önkormányzata A pályázat képviselője: Nógrádi Zoltán A pályázat témája: A lakosság életminőségének, életfeltételeinek javítása. 5

6 Sándorfalva, Polgármesteri Hivatal A pályázat képviselője: Muhiné dr.boruzs Ilona A pályázat témája: Egészségügyi prevenciós program, egészségnevelési hét, eszközök biztosítása, erdei iskola megszervezése, Sándorfalvi Kisbíró különszámának kiadása. Petőfi Sándor Iskolafejlesztési Alapítvány, Mezőfalva A pályázat képviselője: Molnár Lászlóné A pályázat témája: Terápiás lovaglás, amelyben részt vesznek a község kisegítő osztályának tanulói, gerinc-ferdüléses gyerekek, dunaújvárosi sérült gyerekek. Boldogasszonyfa, Községi Önkormányzat A pályázat képviselője: Dr. Bengerno Miklós A pályázat témája: Hátrányos helyzetű települések szociális, egészségügyi gondjainak enyhítése. Nagycsaládosok Országos Egyesületének Tiszalúci Tagegyesülete, Tiszalúc A pályázat képviselője: Müller Istvánné A pályázat témája: A lakosság egészségi állapotát javító program. Földes, Nagyközségi Polgármesteri Hivatal A pályázat képviselője: Jeneiné Egri Izabella A pályázat témája: Egészségtan tantárgy bevezetése az általános iskolában, felnőtt korú lakosság részére előadások. Egressy Gábor Kht., Ócsa A pályázat képviselője: Kovács Gábor A pályázat témája: Ócsa lakossága egészséggel kapcsolatos ismereteinek és tudatosságának, ill. egészségérték-tudatának növelése. Szajol, Községi Önkormányzat A pályázat képviselője: Szabó Zsigmond A pályázat témája: Szajol község lakossága egészséges környezetének, életminőségének javítása zöld program keretében. Misszió Kht., Veresegyház A pályázat képviselője: Kovács Éva A pályázat témája: Helyi egészségtervhez szükséges információs rendszer kialakítása, cselekvési program. Becsvölgye, Községi Önkormányzat A pályázat képviselője: Magai Ágota A pályázat témája: Környezet-egészségügyi és életmódprogram. Lovászi Községért Közalapítvány, Lovászi A pályázat képviselője: Póka György A pályázat témája: Egészségügyi és életmód változtató ismeretterjesztő programok szervezése, kerékpártúrák rendezése, kondicionáló lehetőségek biztosítása. Maráza Község Egészség Egyesülete, Maráza A pályázat képviselője: Dr. Rajnai Gabriella A pályázat témája: Maráza község fiatalságának összefogása: egészséges életmódra nevelés egy kerékpáros klub létrehozásával. Tiszadobi Jövőműhely Egyesület, Tiszadob A pályázat képviselője: Bertalan Lászlóné A pályázat témája: A lakosság egészségi állapotának javíása. Fertőendréd, Községi Önkormányzat A pályázat képviselője: Németh Alajosné 6 A pályázat témája: A lakosság fizikális és mentálhigiénés állapotának javítása. Mezőszilas, Községi Önkormányzat A pályázat képviselője: Dr. Jáky Lászlóné A pályázat témája: 500 óvodás és általános iskolás tanúló szájhigiéniai felvilágosítása, 30 év feletti lakosság szűrése. Nyírtelekért Ápolási Egyesület, Nyírtelek A pályázat képviselője: Szekrényes Zoltánné A pályázat témája: Prevenciós, egészségnevelési, egészségügyi és rehabilitációs tevékenységek bemutatása. 670 éves Sajószöged Községért Alapítvány, Sajószöged A pályázat képviselője: Albecz Mihály A pályázat témája: Komplex program megvalósítása a Községi Egészségkép ismeretében. Iklad, Polgármesteri Hivatal A pályázat képviselője: Madarász István A pályázat témája: Óvodai és általános iskolai úszásoktatás szervezése, reformkonyha-bemutatók, főzőtanfolyam, tornaterem éjszakai nyitvatartásának megszervezése. Acsáért Alapítvány, Acsa A pályázat képviselője: Czeba Pálné A pályázat témája: Egészségmegőrző tábor, farönk játszótér, óvodai mozgásfejlesztő program kialakítása. Taktaharkány, Nagyközségi Önkormányzat A pályázat képviselője: Dr. Gadnai Mária A pályázat témája: Közösségi mozgósítási akcióterv végrehajtása az egészség megtartása és a betegségek megelőzése érdekében. Homokmégy, Községi Önkormányzat A pályázat képviselője: Tormáné Kapronczai Gyöngyi A pályázat témája: A homokmégyi gyerekek és felnőttek számára szabadidő park kialakítása. Nagyvenyim, Művelődési Ház A pályázat képviselője: Rozbora Piroska A pályázat témája: Egészségnevelési programsorozat. Nyíracsád, Községi Önkormányzat A pályázat képviselője: Dr. Patay Irén A pályázat témája: A község egészségi állapotát javító programok beindítása és fenntartása Életmód Klub keretében. Nyárlőrinc, Általános Iskola A pályázat képviselője: Pénzváltó István A pályázat témája: Egészségmegőrző és rehabilitációs célzatú sport és szabadidős tevékenység. Tüskevár, Községi Önkormányzat A pályázat képviselője: Oláh István A pályázat témája: Sporttal, játékkal, előadásokkal az egészségért. Bakonysárkány, Községi Önkormányzat A pályázat képviselője: Udvardi Erzsébet A pályázat témája: Komplex egészségnevelési program. Beregdaróc, Községi Önkormányzat A pályázat képviselője: Mágocs Bertalanné A pályázat témája: Szemléletmód-változás elősegítése az egész lakosságot átfogó előadássorozatokkal. Tarany, Polgármesteri Hivatal A pályázat képviselője: Kálmán László A pályázat témája: Gyermek- és ifjúságvédelem, a cigány kisebbség helyzetének javítása, egészségmegőrzés.

7 Bordányi Ifjak Társasága, Bordány A pályázat képviselője: Tanács Gábor A pályázat témája: Allergiás betegségek megelőzése, a helyes táplálkozási szokások kialakítása, valamint testnevelés sport - testmozgás. Borsodnádasdi Művelődésért, Kultúráért és Sportért Közalapítvány, Borsodnádasd A pályázat képviselője: Pappné Szalka Magdolna A pályázat témája: Egészségfejlesztési program. Alsómocsolád, Községi Önkormányzat A pályázat képviselője: Dicső László A pályázat témája: Egészségnevelési és környezet-egészségügyi programok. Szederkény Községért Közalapítvány, Szederkény A pályázat képviselője: Dr. Kincses József A pályázat témája: Egészségnevelő, mentalhigiénés megelőző és szabadidős programok. Domaszék Lakosságának Egészségesebb Életéért Alapítvány, Domaszék A pályázat képviselője: Bacsóné Váradi Anikó A pályázat témája: Program mentálhigiénés problémák megoldására. Nyirád, Községi Önkormányzat A pályázat képviselője: Rédei Zsolt A pályázat témája: A községben élők egészséges életmódra nevelése és szabadidejük hasznos eltöltése kisgyermek kortól a nyugdíjas korig. Porrog és Környéke Egészség Egyesület, Porrogszentkirály A pályázat képviselője: Dr. Sík József A pályázat témája: Egészségfejlesztési programok. Békésszentandrás, Nagyközségi Önkormányzat A pályázat képviselője: Strassburger Gyöngyi A pályázat témája: Pozitív gondolkodás kialakítása, felvilágosítás és prevenció. Röszke Község Egészségvédő Egyesülete, Röszke A pályázat képviselője: Dr. Sövényházi Ilona A pályázat témája: Komplex egészségnevelési program. Általános Oktatási és Közművelődési Intézmény, Fajsz A pályázat képviselője: Szabadi József A pályázat témája: Táplálkozási program. Halimba, Községi Önkormányzat A pályázat képviselője: Dr. Babos István A pályázat témája: Egészségnevelési komplex program-sorozat beindítása, illetőleg folytatása. A Mi Falunkért Alapítvány, Mezőnagymihály A pályázat képviselője: Dr. Gondi Teodóra A pályázat témája: A közösségi élet, a lakókörnyezet fejlesztése, az egészséges életmódra nevelés. Erdősmecske, Községi Önkormányzat A pályázat képviselője: Lőrinczné Takács Aranka A pályázat témája: Egészségfejlesztési program. Markotabödöge, Községi Önkormányzat A pályázat képviselője: Szabóné Szűcs Ildikó A pályázat témája: Primer prevenciós program, amely a helyi összefogásra alapoz. Nagyigmánd, Nagyközségi Önkormányzat A pályázat képviselője: Dr. Horváth Györgyike A pályázat témája: Egészségnevelési és környezet-egészségügyi programok. Sümegprága, Települési Önkormányzat A pályázat képviselője: Hujber János A pályázat témája: A lakosság egészségi állapotának felmérése, civil szervezet egészségmegőrzési programja, a fiatalság szabadidejének hasznos eltöltése. Pálfa Jövőjéért Egyesület, Pálfa A pályázat képviselője: Tóth Terézia A pályázat témája: Közösségi szemléletformáló, ismeretterjesztő, készségfejlesztő és szolgáltató program, amely a lakosság életminőségének javítását célozza. Ősi, Községi Önkormányzat A pályázat képviselője: Grüll Lászlóné A pályázat témája: Óvodás gyermekek úszásoktatása, parkosítás, helyi újság létrehozása. Kótaj, Községi Önkormányzat A pályázat képviselője: Berki Zoltánné A pályázat témája: Az ismeretek átélése, fölfedezése játékos keretek között. Ecséd, Polgármesteri Hivatal A pályázat képviselője: Bóta Lajosné A pályázat témája: Szélesebb társadalmi rétegeket érintő problémák feltárása, prevencióra irányuló programok. Ásotthalom, Községi Önkormányzat A pályázat képviselője: Palatinszkiné Szekeres Ildikó A pályázat témája: A lakosság egészét érintő közösségi programok szervezése. Rózsaszentmárton, Községi Önkormányzat A pályázat képviselője: Komendáné Nagy Márta A pályázat témája: A községben élő lakosok életminőségének javítása. Türje, Községi Önkormányzat A pályázat képviselője: Guitprechtné Molnár Erzsébet A pályázat témája: Komplex egészségfejlesztési program. Csanádapácáért Közalapítvány, Csanádapáca A pályázat képviselője: Dévai Katalin Andrea A pályázat témája: Szociális és egészségügyi intézmények környezetének parkosítása és intézményesített fluorpótlás megvalósítása. Geresdlak Község Egészség Egyesülete, Geresdlak A pályázat képviselője: Fenyvesiné Szűcs Zsuzsanna A pályázat témája: Geresdlak község idősebb korosztályának kulturális és életminőséget javító programjai. Községi Román Kisebbségi Települési Önkormányzat Polgármesteri Hivatala, Méhkerék A pályázat képviselője: Dr. Ruzsa György A pályázat témája: Óvodai, iskolai tornaterem felszereltségének javítása, illetve játszó-pihenő park kialakítása. Hajdúsámson, Nagyközség Polgármesteri Hivatala A pályázat képviselője: Bagolyné Szűcs Mariann A pályázat témája: A lakosság életminőségének, életfeltételeinek, egészségi, szociális helyzetének javítása. Bakonyszombathely, Községi Önkormányzat A pályázat képviselője: Háberfelner László A pályázat témája: Rövid- és középtávú egészségterv program a preventatív módszerekre alapozva. 7

8 Somogyvámos, Községi Önkormányzat A pályázat képviselője: Hanzel László A pályázat témája: A község gyermekeinek életvitelére, szórakoztatására irányuló tevékenység. Veszprémvarsány, Községi Önkormányzat A pályázat képviselője: Bognár Jenőné A pályázat témája: A gyermekek szabadidejének értelmes kitöltése, életmód klub működtetése, a művelődési ház tevékenységi körének bővítése. Belvárdgyula, Községi Önkormányzat A pályázat képviselője: Németh Jenő A pályázat témája: Szabadtéri játszó- és sporteszközök beszerzése. Berzencéért Alapítvány, Berzence A pályázat képviselője: Dr. Varga István A pályázat témája: A település lakóival összefogva, együtt dolgozva változtatni azokon a körülményeken, amelyek az életminőséget, az egészségi állapotot hátrányosan befolyásolják. Újléta, Községi Önkormányzat A pályázat képviselője: Kiss Zoltánné A pályázat témája: A község lakosságának egészséges életvitele, betegségmegelőzés, munkanélküliség csökkentése, az etnikai kisebbség felzárkóztatása. Felszállt a füst Megszületett a döntés a kiegészített pályázatok ügyében! A kuratórium döntése értelmében az első fordulóban támogatásban részesített községek listája az alábbiakkal egészült ki! Acsa - Acsáért Alapítvány Kért támogatás: Ft Megítélt támogatás: Ft. Ásotthalom - Községi Önkormányzat Kért támogatás: Ft Megítélt támogatás: Ft. Borsodnádasd - Borsodnádasdi Művelődésért, Kultúráért és Sportért Közalapítvány Kért támogatás: Ft Megítélt támogatás: Ft. Csanádapáca - Csanádapácáért Közalapítvány Kért támogatás: Ft Megítélt támogatás: Ft. Domaszék - Domaszék Lakosságának Egészségesebb Életéért Alapítvány Kért támogatás: Ft Megítélt támogatás: Ft. Halimba - Községi Önkormányzat Kért támogatás: Ft Megítélt támogatás: Ft. Kótaj Községi Önkormányzat Kért támogatás: Ft Megítélt támogatás: Ft. Maráza - Maráza Község Egészség Egyesülete Kért támogatás: Ft Megítélt támogatás: Ft. 8 Markotabödöge - Községi Önkormányzat Kért támogatás: Ft Megítélt támogatás: Ft. Mezőnagymihály - A Mi Falunkért Alapítvány Kért támogatás: Ft Megítélt támogatás: Ft. Méhkerék - Községi Román Kisebbségi Települési Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Kért támogatás: Ft Megítélt támogatás: Ft. Nagyigmánd - Nagyközségi Önkormányzat Kért támogatás: Ft Megítélt támogatás: Nagyvenyim - Művelődési Ház Kért támogatás: Ft Megítélt támogatás: Ft. Nyárlőrinc - Általános Iskola Kért támogatás: Ft Megítélt támogatás: Ft. Nyirád - Községi Önkormányzat Kért támogatás: Ft Megítélt támogatás: Ft. Pálfa - Pálfa Jövőjéért Egyesület Kért támogatás: Ft Megítélt támogatás: Ft. Porrogszentkirály - Porrog és Környéke Egészség Egyesület Kért támogatás: Ft Megítélt támogatás: Ft. Rózsaszentmárton - Községi Önkormányzat Kért támogatás: Ft Megítélt támogatás: Ft. Röszke- Röszke Község Egészségvédő Egyesülete Kért támogatás: Ft Megítélt támogatás: Ft. Sajószöged éves Sajószöged Községért Alapítvány Kért támogatás: Ft Megítélt támogatás: Ft. Somogyvámos - Községi Önkormányzat Kért támogatás: Ft Megítélt támogatás: Ft. Tüskevár - Községi Önkormányzat Kért támogatás: Ft Megítélt támogatás: Ft A Községi Egészségterv Hírlevelet a Fact Alapítvány a Soros Alapítvány támogatásával készíti. Írásait, észrevételeit a következő címen várjuk! Pécs, Pf.: 293. Tel.: (72) e mail:

az Önkormányzat közművelődési feladatairól, a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról szóló 22/2009. (X.30.) számú rendelet függeléke

az Önkormányzat közművelődési feladatairól, a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról szóló 22/2009. (X.30.) számú rendelet függeléke 1 az Önkormányzat közművelődési feladatairól, a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról szóló 22/2009. (X.30.) ú rendelet függeléke K I M U T A T Á S FÖLDESEN MŰKÖDŐ TÁRSADALMI SZERVEZETEKRŐL, EGYESÜLETEKRŐL,

Részletesebben

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Kulturális

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 12. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Képviselő-testület új i és

Részletesebben

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a többször módosított 1990. évi LXV. tv. 16.. / 1 / bekezdésében

Részletesebben

Csákberény Községi Önkormányzat Képviselo-testületének. 11/2002. (VI. 27.) sz. rendelete. a közmuvelodésrol. A közmuvelodési rendelet kiemelt célja

Csákberény Községi Önkormányzat Képviselo-testületének. 11/2002. (VI. 27.) sz. rendelete. a közmuvelodésrol. A közmuvelodési rendelet kiemelt célja Csákberény Községi Önkormányzat Képviselo-testületének 11/2002. (VI. 27.) sz. rendelete a közmuvelodésrol A kulturális javak védelmérol és a muzeális intézményekrol, a nyilvános könyvtári ellátásról és

Részletesebben

MEZŐBERÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT IFJÚSÁGI KONCEPCIÓ CSELEKVÉSI TERVE 2015-2020.

MEZŐBERÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT IFJÚSÁGI KONCEPCIÓ CSELEKVÉSI TERVE 2015-2020. MEZŐBERÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT IFJÚSÁGI KONCEPCIÓ CSELEKVÉSI TERVE 2015-2020. A koncepcióban megfogalmazott feladatok elvégzéséhez szükséges elkészíteni a cselekvési tervet, amely tartalmazza a felelősöket

Részletesebben

AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013

AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013 AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013 HOGYAN LESZ A NEVELÉSI PROGRAMBÓL PEDAGÓGIAI PROGRAM? Törvényi változás az elnevezésben A tartalmak

Részletesebben

Sand Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009.(IV.03.) számú képviselő-testület rendelete a sportról

Sand Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009.(IV.03.) számú képviselő-testület rendelete a sportról Sand Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009.(IV.03.) számú képviselő-testület rendelete a sportról Sand Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az egyetemes emberi kultúra és a nemzeti kultúra

Részletesebben

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz 1. sz. melléklet Orientáló mátrix a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz Kistérség Projekt címe Összeg (mft) Baktalórántháza Játszva, tanulva, sportolva a társadalom hasznos tagjává válni Leírás

Részletesebben

Kiadó: Perkáta Nagyközség Önkormányzata. Felelős kiadó: Somogyi Balázs

Kiadó: Perkáta Nagyközség Önkormányzata. Felelős kiadó: Somogyi Balázs Kiadó: Perkáta Nagyközség Önkormányzata Felelős kiadó: Somogyi Balázs Kiadási év, 2014 A perkátai Győry-kastély parkja fenntartható hasznosítása Győry kastély és Perkáta Perkáta település Fejér megyében

Részletesebben

Az Egészségporta Egyesület stratégiája

Az Egészségporta Egyesület stratégiája Az Egészségporta Egyesület stratégiája A Nemzeti Népegészségügyi Program és az ehhez csatlakozó Nemzeti Programok (A a Szív és Érrendszeri Betegségek Megelőzésének és Gyógyításának Nemzeti Programja, a

Részletesebben

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM Szeresd az egészséged, mert ez a jelen. Védd a kisgyermeket, mert ő a jövő. őrizd a szüleid egészségét! merta múlton épül föl a jelen és a jövő. Bárczy Gusztáv 2 Tartalom 1. Egészséges

Részletesebben

1. TEVK 1. számú szavazókör (Művelődési és Ifjúsági Központ, Deák F. u. 6.)

1. TEVK 1. számú szavazókör (Művelődési és Ifjúsági Központ, Deák F. u. 6.) A 2010. október 3. napjára kitűzött helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választásán Kisújszállás városban működő szavazatszámláló bizottságok választott tagjai, póttagjai 1. TEVK

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS TARTALOMJEGYZÉK I. Előzmények ismertetése 3. oldal II. Az ajánlatkérő adatai III. Az ajánlatkérés tárgya, mennyisége 4. oldal 4. oldal IV. Az ajánlatok kötelező tartalmi elemei 4.

Részletesebben

7/2007. /V.7./ A HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATOK ELLÁTÁSRÓL

7/2007. /V.7./ A HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATOK ELLÁTÁSRÓL ZOMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETE 7/2007. /V.7./ RENDELETE A HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATOK ELLÁTÁSRÓL 2 Zomba község Önkormányzat Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános

Részletesebben

Miskolci kistérség életmódprogram: Együtt az egészségesebb életért

Miskolci kistérség életmódprogram: Együtt az egészségesebb életért Kedvezményezett neve: Miskolci Semmelweis Kórház és Egyetemi íoktatókórház A projekt címe: Miskolci kistérség életmódprogram: Együtt az egészségesebb életért A pályázat azonosító száma: TÁMOP-6.1.2-11/3-2012-0016

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének. nyilvános, rendkívüli üléséről június 8.

JEGYZŐKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének. nyilvános, rendkívüli üléséről június 8. Ügyszám: 87-75/2015. JEGYZŐKÖNYV nyilvános, rendkívüli üléséről 2015. június 8. Nyirád 2015 1 Jegyzőkönyv Készült: Az ülés helye: nyilvános, rendkívüli üléséről Nyirádi Közös Önkormányzati Hivatal Nyirád,

Részletesebben

Többcélú közösségi terek fejlesztése. 25 szolgáltatásfejlesztési modellprogram jó gyakorlatokkal, egy kiadványsorozatban

Többcélú közösségi terek fejlesztése. 25 szolgáltatásfejlesztési modellprogram jó gyakorlatokkal, egy kiadványsorozatban Ebédszünet 18 diányira 1 Többcélú közösségi terek fejlesztése 25 szolgáltatásfejlesztési modellprogram jó gyakorlatokkal, egy kiadványsorozatban 2 Eddig Közösségi művelődés társadalomfejlesztési-, vidékfejlesztési

Részletesebben

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján -

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján - 1. 5-2/2013 Terdik Ferenc Kossuth 2. 1 m3 2. 5-4/2013 Nagy Ferencné Kossuth 17. 1 m3 3. 5-5/2013 Cseh Gyula Kossuth 20. 1 m3 4. 5-6/2013 Lukács György Kossuth 38. 1 m3 5. 5-7/2013 Deák László Kossuth 49/b.

Részletesebben

Lepsény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete. 12/2002. (IX.30.) számú. R e n d e l e t e. a helyi közművelődésről. Általános rendelkezések

Lepsény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete. 12/2002. (IX.30.) számú. R e n d e l e t e. a helyi közművelődésről. Általános rendelkezések Lepsény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 12/2002. (IX.30.) számú R e n d e l e t e a helyi közművelődésről Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

TÁMOP-3.2.3-08/2-2009-0038 Esély a tanulásra

TÁMOP-3.2.3-08/2-2009-0038 Esély a tanulásra TÁMOP-3.2.3-08/2-2009-0038 Esély a tanulásra Pályázati kiírás Új Magyarország Fejlesztési Terv Társadalmi Megújulás Operatív Program Kódszám: TÁMOP-3.2.3/08/2 Cím: Építő közösségek - a közművelődés a nem

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja:

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 12/1999.(VI.01.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: A helyi közművelődésről Módosított rendelet azonosítója: 25/2003.(XI.27.)

Részletesebben

Javaslat Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében kiírt TÁMOP- 3.1.4-12/2 Innovatív iskolák fejlesztése című pályázatban való részvételre

Javaslat Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében kiírt TÁMOP- 3.1.4-12/2 Innovatív iskolák fejlesztése című pályázatban való részvételre Pásztó Városi Önkormányzat Általános Iskolája 3060 Pásztó, Nagymező út 36. 1 124/2012. A határozat elfogadása egyszerű szavazattöbbséget igényel. Javaslat Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének. nyilvános, rendkívüli üléséről június 18.

JEGYZŐKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének. nyilvános, rendkívüli üléséről június 18. Ügyszám: 87-79/2015. JEGYZŐKÖNYV nyilvános, rendkívüli üléséről 2015. június 18. Nyirád 2015 1 Jegyzőkönyv Készült: Az ülés helye: nyilvános, rendkívüli üléséről Nyirádi Közös Önkormányzati Hivatal Nyirád,

Részletesebben

Gyermekkori elhízás megelőzése, elhízott gyermekek életmódváltásának SAJTÓMAPPA. Pályázató azonosító: TÁMOP-6.1.2.-11/1-2012-1171

Gyermekkori elhízás megelőzése, elhízott gyermekek életmódváltásának SAJTÓMAPPA. Pályázató azonosító: TÁMOP-6.1.2.-11/1-2012-1171 SAJTÓMAPPA Pályázató azonosító: TÁMOP-6.1.2.-11/1-2012-1171 Gyermekkori elhízás megelőzése, elhízott gyermekek életmódváltásának ösztönzése 2013. november 20. MEGHÍVÓ Projektindító sajtóbeszélgetésre Projekt

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Nyirád és Szőc Községek Önkormányzatai Képviselő-testületeinek. együttes, nyilvános üléséről november 24.

JEGYZŐKÖNYV. Nyirád és Szőc Községek Önkormányzatai Képviselő-testületeinek. együttes, nyilvános üléséről november 24. Ügyszám: 24-161/2016. JEGYZŐKÖNYV Nyirád és Szőc Községek Önkormányzatai Képviselő-testületeinek együttes, nyilvános üléséről 2016. november 24. Nyirád 2016 1 Jegyzőkönyv Készült: Az ülés helye: Nyirád

Részletesebben

KULTURÁLIS, OKTATÁSI ÉS NÉPJÓLÉTI BIZOTTSÁG

KULTURÁLIS, OKTATÁSI ÉS NÉPJÓLÉTI BIZOTTSÁG hirdet a Kulturális és tudományos keretből elnyerhető támogatásra. A felosztható keretösszeg: 3 millió Ft. 1. A 2012. évben megvalósítandó ünnepi rendezvényekre, eseményekre, kiemelten az irodalmi, történelmi,

Részletesebben

Előterjesztés. - a Közgyűléshez

Előterjesztés. - a Közgyűléshez NYíREGYHÁZA Ügyiratszám: szoc-8266-1/2016. Ügyintéző: Dr. Krizsai Anita Előterjesztés - a Közgyűléshez - "Gyermekeinkért 16" Alapítvány által benyújtani kívánt a "Társadalmi szerepvállalás erősítése a

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. február 6-i soron kívüli üléséről. Jelen vannak: Arnóth Sándor polgármester, Kardos István alpolgármester, Petőné

Részletesebben

Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2002. (VIII.30.) számú rendelete a HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL

Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2002. (VIII.30.) számú rendelete a HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2002. (VIII.30.) számú rendelete a HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a kulturális javak védelméről

Részletesebben

Bag Nagyközségi Önkormányzat. Képviselő-testületének 5/2011. (III.30.) rendelete. az önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatairól

Bag Nagyközségi Önkormányzat. Képviselő-testületének 5/2011. (III.30.) rendelete. az önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatairól Bag Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2011. (III.30.) rendelete az önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatairól Bag Nagyközség Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi

Részletesebben

KONFERENCIA AZ EGÉSZSÉGESEBB EGÉSZSÉGÜGYÉRT

KONFERENCIA AZ EGÉSZSÉGESEBB EGÉSZSÉGÜGYÉRT SZERVEZETI HATÉKONYSÁG FEJLESZTÉSE AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÓRENDSZERBEN TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK KIALAKÍTÁSA TÁMOP 6.2.5 B KONFERENCIA AZ EGÉSZSÉGESEBB EGÉSZSÉGÜGYÉRT 2015 06 30 TÁMOP-6.2.5-B-13/1-2014-0001

Részletesebben

Városi Civil Pályázat 2015. Alapítványok. Igényelt támogatás. Megítélt. Szervezet neve

Városi Civil Pályázat 2015. Alapítványok. Igényelt támogatás. Megítélt. Szervezet neve Városi Civil Pályázat 2015. Alapítványok Szervezet neve Igényelt támogatás Megítélt támogatás Indoklás 1 Apró Léptek Alapítvány 500 000 Ft 350 000 Ft 2 Az emberség erejével - CUM VIRTUTE HUMANITATIS Alapítvány

Részletesebben

A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola Humán munkaközösségének éves munkaterve. (2016/2017. tanév)

A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola Humán munkaközösségének éves munkaterve. (2016/2017. tanév) A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola Humán munkaközösségének éves munkaterve (2016/2017. tanév) Készítette:.. Dr. Fábiánné Balogh Edina tanár Jóváhagyta:.. Szántó Zoltán igazgató Fertőszentmiklós,

Részletesebben

2011-ben a park területén végzett munka (bozótírtás, kapálás, gyomlálás, levélszüret, tüzelés, kerítésjavítás stb.) ledolgozott.

2011-ben a park területén végzett munka (bozótírtás, kapálás, gyomlálás, levélszüret, tüzelés, kerítésjavítás stb.) ledolgozott. kerítésjavítás 1 Bába János 8.50 Bába János 0.00 8.50 2 Bába Jánosné 6.50 Bába Jánosné 0.00 6.50 Bagladi Sándor 0.00 1 Bagladi Sándor 10.00 10.00 3 Bajusz Balázs 4.50 Bajusz Balázs 0.00 4.50 4 Bajusz Bence

Részletesebben

PROGRAM. Aktív időskor Generációk egészsége. Az Egészséges Városok Magyarországi Szövetsége XXIV. Szimpóziuma. Zalaegerszeg, 2012. november 6-7-8.

PROGRAM. Aktív időskor Generációk egészsége. Az Egészséges Városok Magyarországi Szövetsége XXIV. Szimpóziuma. Zalaegerszeg, 2012. november 6-7-8. PROGRAM Az Egészséges Városok Magyarországi Szövetsége XXIV. Szimpóziuma Aktív időskor Generációk egészsége Zalaegerszeg, 2012. november 6-7-8. 1 2 PROGRAM 2012. november 6. (kedd) Az Egészséges Városok

Részletesebben

A projekt folytatási lehetőségei

A projekt folytatási lehetőségei "Függő(k) kapcsolatok - a drog területet képviselő civil szervezetek érdekképviseleti célú együttműködését fejlesztő projektje az ország három régiójában A projekt folytatási lehetőségei Gondi János Debrecen,

Részletesebben

Tanárképzés főiskolai és egyetemi szinten. Egészségtan tanár (1995-2005) kb. 1000-1200 fő Egészségfejlesztés-tanár MA ( 2005-) képzés kb 150 fő

Tanárképzés főiskolai és egyetemi szinten. Egészségtan tanár (1995-2005) kb. 1000-1200 fő Egészségfejlesztés-tanár MA ( 2005-) képzés kb 150 fő Tanárképzés főiskolai és egyetemi szinten. Egészségtan tanár (1995-2005) kb. 1000-1200 fő Egészségfejlesztés-tanár MA ( 2005-) képzés kb 150 fő Szakterületi ismeretek Az egészségfejlesztés célja, fogalma,

Részletesebben

Pályázó neve. Pályázat célja. Megítélt (e támogatás Ft) Mozgáskorlátozottak Csongrád Megyei Egyesülete Szeged Városi cs

Pályázó neve. Pályázat célja. Megítélt (e támogatás Ft) Mozgáskorlátozottak Csongrád Megyei Egyesülete Szeged Városi cs 2007. évi Fogyatékosügyi Keretre benyújtott pályázatok eredményei: Pályázó neve Pályázat célja Megítélt (e támogatás Ft) 1. Mozgáskorlátozottak Csongrád Megyei Egyesülete Szeged Városi cs Szegedi csoport

Részletesebben

Polgármester JAVASLAT. a közoktatási intézmények felújításáról szóló KMOP-2007-4.6.1.-es pályázaton való részvételre

Polgármester JAVASLAT. a közoktatási intézmények felújításáról szóló KMOP-2007-4.6.1.-es pályázaton való részvételre BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA Polgármester JAVASLAT a közoktatási intézmények felújításáról szóló KMOP-2007-4.6.1.-es pályázaton való részvételre Készítette: Vukovich Zoltán irodavezető Kovács

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS II. FORDULÓ. Kisújszállás Város Önkormányzata által megbízott Közvetítő Szervezet

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS II. FORDULÓ. Kisújszállás Város Önkormányzata által megbízott Közvetítő Szervezet PÁLYÁZATI FELHÍVÁS II. FORDULÓ Kisújszállás Város Önkormányzata által megbízott Közvetítő Szervezet pályázatot hirdet az ÉAOP-2009. 5.1.1/D-09-2f 2011 0006 számú, Kisújszállás városközpont funkcióbővítő

Részletesebben

SMaragd SM Egyesületnél elfogadva 2015.04.25 1. oldal/4 SMaragd Kecskemét és Vonzáskörzete Sclerosis Multiplexes Betegeinek Egyesülete Közhasznúsági jelentés szöveges kiegészítés 2014 évről SMaragd SM

Részletesebben

CASTANEA Egyesület. Középkorúak egészségéért

CASTANEA Egyesület. Középkorúak egészségéért CASTANEA Egyesület Középkorúak egészségéért CASTANEA 2007-ben alapított civil szervezet, melyet Vas megyei értelmiségiek alapítottak - felismerve azt a társadalmi kihívást, mely a lakónépesség egészségi

Részletesebben

hozzáállás és a költséghatékonyság megerősítésével, az ügyfél- és partnerkapcsolati folyamatok fejlesztésével.

hozzáállás és a költséghatékonyság megerősítésével, az ügyfél- és partnerkapcsolati folyamatok fejlesztésével. HONLAP tartalom Előzmények: Biharkeresztes Város Önkormányzata az Államreform Operatív Program (ÁROP) A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése tárgyú kiírás keretében benyújtotta Biharkeresztes Város

Részletesebben

a Képviselő-testülethez

a Képviselő-testülethez FÖLDESI KARÁCSONY SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA IGAZGATÓJA 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 6. /Fax: (54) 531 008 E-mail: muvhfold@t-online.hu Iktatószám: 2915-2/2014. 12. E LŐTERJESZTÉS

Részletesebben

EMBERI ERŐFORRÁS FEJLESZTÉSI OP ÉS RÁSZORULÓ SZEMÉLYEKET TÁMOGATÓ OP BEMUTATÁSA HORVÁTH VIKTOR FŐOSZTÁLYVEZETŐ

EMBERI ERŐFORRÁS FEJLESZTÉSI OP ÉS RÁSZORULÓ SZEMÉLYEKET TÁMOGATÓ OP BEMUTATÁSA HORVÁTH VIKTOR FŐOSZTÁLYVEZETŐ EMBERI ERŐFORRÁS FEJLESZTÉSI OP ÉS RÁSZORULÓ SZEMÉLYEKET TÁMOGATÓ OP BEMUTATÁSA HORVÁTH VIKTOR FŐOSZTÁLYVEZETŐ EFOP tartalmi áttekintése Kiemelt beavatkozási irányok: a) társadalmi felzárkózás b) szociális

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja I. Előszó a felülvizsgált Pedagógiai programhoz...3 II. Bevezetés...4 1. Az intézmény múltja...8 1.1. A mérki iskola

Részletesebben

hatályos:

hatályos: 1886/2016. (XII. 28.) Korm. határozat az Egészséges Magyarország 2014 2020 Egészségügyi Ágazati Stratégia 2017 2018 évekre vonatkozó cselekvési tervéről A Kormány hatályos: 2016.12.28 - a) elfogadja az

Részletesebben

A civil szervezetek és a szakdolgozók lehetőségei a táplálkozási prevenció területén

A civil szervezetek és a szakdolgozók lehetőségei a táplálkozási prevenció területén A civil szervezetek és a szakdolgozók lehetőségei a táplálkozási prevenció területén Kovács Ildikó dietetikus Szívbarát program Szívbarát életmóddal a szív- és érrendszeri betegségek megelőzéséért Budapest,

Részletesebben

Országos KID Egyesület

Országos KID Egyesület Országos KID Egyesület ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 Debrecen, 2012. szeptember 27. Az első KID-ek 2002-2005 A KID-típusú programok módszertanát az Országos Foglalkoztatási Közalapítvánnyal (OFA)

Részletesebben

Előterjesztés. Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. november 30-án tartandó testületi ülésére

Előterjesztés. Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. november 30-án tartandó testületi ülésére Lengyeltóti Városi Önkormányzat 8693 Lengyeltóti, Zrínyi u. 2 Ügyiratszám: 7652-4/2011 Előterjesztés Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. november 30-án tartandó testületi ülésére Napirend:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS az Egészségügyi Szociális és Sport Bizottság 2015. március 18 -i ülésére

ELŐTERJESZTÉS az Egészségügyi Szociális és Sport Bizottság 2015. március 18 -i ülésére Iktatószám: SZ-102 /2015. Budapest Főváros I. Kerület Ferencváros Önkormányzata ELŐTERJESZTÉS az Egészségügyi Szociális és Sport Bizottság 2015. március 18 -i ülésére Tárgy: Javaslat a 3301. Egészségügyi

Részletesebben

TÁMOP-3.2.11/10-1-2010-0139

TÁMOP-3.2.11/10-1-2010-0139 Nevelési-oktatási intézmények tanórai, tanórán kívüli és szabadidős tevékenységeinek támogatása TÁMOP-3.2.11/10-1-2010-0139 Az Eötvös Károly Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet által szervezett szakkörök

Részletesebben

TÁMOP 6.1.4. Koragyermekkori (0-7 év) kiemelt projekt

TÁMOP 6.1.4. Koragyermekkori (0-7 év) kiemelt projekt TÁMOP 6.1.4. Koragyermekkori (0-7 év) kiemelt projekt Kapcsolat a Programmal II. cél: Gyermek alapellátás egységesebbé tétele az esélyegyenlőség javítása érdekében a hozzáférhetőség javításával és a jobb

Részletesebben

Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete. a közművelődésről

Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete. a közművelődésről Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete a közművelődésről Kacsóta községi Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi közművelődési feladatok ellátása érdekében a kulturális javak

Részletesebben

A választók névjegyzéke

A választók névjegyzéke A választók névjegyzéke 1. Czikhardt Gyula 41. Fekete Lídia 81. Tarcsi Béla 2. Egyházy Béla 42. Csizmadia Zoltán 82. Tarcsi Béláné 3. Egyházy Sarolta 43. Ifj. Csizmadia Zoltán 83. Kovács Gáspárné 4. Ifj.

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS TARTALOMJEGYZÉK I. Előzmények ismertetése 3. oldal II. Az ajánlatkérő adatai III. Az ajánlatkérés tárgya, mennyisége 4. oldal 4. oldal IV. Az ajánlatok kötelező tartalmi elemei 4.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET december 18-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET december 18-i ülésére Iktató szám: 213/2014. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2014. december 18-i ülésére Tárgy: A József Attila Terv területére vonatkozó Egészségügyi

Részletesebben

SZERVEZETI HATÉKONYSÁG FEJLESZTÉSE AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÓRENDSZERBEN TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK KIALAKÍTÁSA TÁMOP 6.2.5 B

SZERVEZETI HATÉKONYSÁG FEJLESZTÉSE AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÓRENDSZERBEN TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK KIALAKÍTÁSA TÁMOP 6.2.5 B SZERVEZETI HATÉKONYSÁG FEJLESZTÉSE AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÓRENDSZERBEN TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK KIALAKÍTÁSA TÁMOP 6.2.5 B KONFERENCIA AZ EGÉSZSÉGESEBB EGÉSZSÉGÜGYÉRT 2015 06 30 TÁMOP-6.2.5-B-13/1-2014-0001

Részletesebben

FOGYATÉKOS DIÁKOK SPORTJA ÉS SZABADIDŐS SPORTOLÁSI LEHETŐSÉGEI MAGYARORSZÁGON

FOGYATÉKOS DIÁKOK SPORTJA ÉS SZABADIDŐS SPORTOLÁSI LEHETŐSÉGEI MAGYARORSZÁGON FOGYATÉKOS DIÁKOK SPORTJA ÉS SZABADIDŐS SPORTOLÁSI LEHETŐSÉGEI MAGYARORSZÁGON Egy kis számtan Magyarország lakossága: 10.000.000 ember 600.000 fogyatékkal élő felnőtt ember 80.000 fogyatékkal élő diák

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. (hirdetmény)

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. (hirdetmény) PÁLYÁZATI FELHÍVÁS (hirdetmény) Nyírmada Város Önkormányzata mint Közvetítő Szervezet pályázatot hirdet a Nyírmada szociális célú városrehabilitációja című városrehabilitációs projekt keretében elkülönített

Részletesebben

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének. 21/2012.(VI.27.) önkormányzati rendelete. A város közművelődési feladatainak és ellátásának feltételeiről

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének. 21/2012.(VI.27.) önkormányzati rendelete. A város közművelődési feladatainak és ellátásának feltételeiről Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 21/2012.(VI.27.) önkormányzati rendelete A város közművelődési feladatainak és ellátásának feltételeiről Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a muzeális intézményekről,

Részletesebben

Teskánd község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2003. /II.03./ számú r e n d e l e t e

Teskánd község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2003. /II.03./ számú r e n d e l e t e Teskánd község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2003. /II.03./ számú r e n d e l e t e az Önkormányzat közművelődési feladatairól, a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról. Teskánd Község Önkormányzat

Részletesebben

Önkormányzati pályázati elképzelések, eredmények 2008-2009. években Berhidán

Önkormányzati pályázati elképzelések, eredmények 2008-2009. években Berhidán i pályázati elképzelések, eredmények 2008-2009. években Berhidán Sorszám Pályázati cél pályázó Projekt helyzete Támogatási igény- összeg Megjegyzés 1 TIOP-1.1.1/07/1 Informatikai infrastruktúra fejlesztése

Részletesebben

TÁMOP 6.1.2/11/3-2012-0012 Egészségfejlesztési irodák létrehozása és fejlesztése Háziorvosi tájékoztatás

TÁMOP 6.1.2/11/3-2012-0012 Egészségfejlesztési irodák létrehozása és fejlesztése Háziorvosi tájékoztatás A A kaposvári kistérs rség egészs szségfejlesztése TÁMOP 6.1.2/11/3-2012-0012 Egészségfejlesztési irodák létrehozása és fejlesztése Háziorvosi tájékoztatás Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház 2013.

Részletesebben

Beszámoló. Medgyesbodzás Község Önkormányzat tanyagondnoki szolgálatának. 2013. évi tevékenységéről

Beszámoló. Medgyesbodzás Község Önkormányzat tanyagondnoki szolgálatának. 2013. évi tevékenységéről Beszámoló Medgyesbodzás Község Önkormányzat tanyagondnoki szolgálatának 2013. évi tevékenységéről A tanyagondnoki szolgáltatás célja a hátrányos helyzetű, szolgáltatáshiányos egyéb belterületi lakott hely,

Részletesebben

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014. (IV. 11.) önkormányzati rendelete a sportról. 1. A rendelet célja

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014. (IV. 11.) önkormányzati rendelete a sportról. 1. A rendelet célja Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014. (IV. 11.) önkormányzati rendelete a sportról Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában,

Részletesebben

Generációk Központ és a Chili Jóga Római

Generációk Központ és a Chili Jóga Római szombat vasárnap Generációk Központ és a Chili Jóga Római közösségi megnyitója 2013. február 2-3. NEXT 2. oldal szombat Részletes Programterv SZOMBAT Kapunyitás» Ünnepélyes megnyitó» Elôadások» Tanácsadás»

Részletesebben

Társadalmi Megújulás Operatív Program. Hazai és nemzetközi testvériskolai kapcsolatok kialakítása

Társadalmi Megújulás Operatív Program. Hazai és nemzetközi testvériskolai kapcsolatok kialakítása PÁLYÁZAT Program neve Támogatás szakmai iránya Program kódja Megvalósítandó cél: Kedvezményezettek Társadalmi Megújulás Operatív Program Hazai és nemzetközi testvériskolai kapcsolatok kialakítása TÁMOP-3.3.14.A-12/1

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2006. október 30-i ülésére Tárgy: Döntés Zirc város részvételéről a Szociális és Munkaügyi Minisztérium helyi önkormányzatok gyermek

Részletesebben

NEM NYERTES PÁLYÁZÓK febrár 8. és február 22. között kiírt KÖLTSÉGELVŰ LAKÁSPÁLYÁZAT

NEM NYERTES PÁLYÁZÓK febrár 8. és február 22. között kiírt KÖLTSÉGELVŰ LAKÁSPÁLYÁZAT NEM NYERTES PÁLYÁZÓK 2016. febrár 8. és február 22. között kiírt KÖLTSÉGELVŰ LAKÁSPÁLYÁZAT Ssz. Név 1. Bakos Zoltán 2. Bakos Zoltán 3. Bakos Zoltán 4. Bakos Zoltán 5. Balog Csaba 6. Balog Csaba 7. Balog

Részletesebben

A Figyelj Rám! Közhasznú Egyesület szerepe a társadalmi integráció elérésében. Készítette: Bergmann Károly Áron Kócziánné Szalai Teréz Vajda Viktória

A Figyelj Rám! Közhasznú Egyesület szerepe a társadalmi integráció elérésében. Készítette: Bergmann Károly Áron Kócziánné Szalai Teréz Vajda Viktória A Figyelj Rám! Közhasznú Egyesület szerepe a társadalmi integráció elérésében Készítette: Bergmann Károly Áron Kócziánné Szalai Teréz Vajda Viktória Figyelj Rám! Közhasznú Egyesület bemutatása A Figyelj

Részletesebben

(1) A képviselő-testület választásakor 13 képviselőből és a polgármesterből áll. A települési képviselők névsorát a 2. számú melléklet tartalmazza.

(1) A képviselő-testület választásakor 13 képviselőből és a polgármesterből áll. A települési képviselők névsorát a 2. számú melléklet tartalmazza. 1 Tárnok Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2006. (X. 17.) rendelete az Önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 13/1995. (IX. 20.) rendelet módosításáról Tárnok Nagyközség

Részletesebben

Generációk. Probléma v. erőforrás Mi az az ifjúsági munka? Por és hamu. Tervezési környezet. 0-16 éves. 17-32 éves. 33-47 éves. 48-66 éves.

Generációk. Probléma v. erőforrás Mi az az ifjúsági munka? Por és hamu. Tervezési környezet. 0-16 éves. 17-32 éves. 33-47 éves. 48-66 éves. Mobilitás az ifjúsági munka módszertani szolgáltatója Generációk 33-47 17-32 0-16 48-66 67-87 Probléma v. erőforrás Mi az az ifjúsági munka? Látjátuk feleim szümtükhel, mik vogymuk: isa, por ës homou vogymuk

Részletesebben

2014-2019. Kapolcs község Önkormányzata

2014-2019. Kapolcs község Önkormányzata 2014-2019 Kapolcs község Önkormányzata 2 BEVEZETŐ Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116. -a kimondja, hogy a képviselő-testület hosszú távú fejlesztési elképzeléseit

Részletesebben

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR gyakorlatunk: A 2003/2004-es tanévtől foglalkozunk tudatosan a HH és a HHH gyerekek fejlesztésével. Az intézményi dokumentumaink tartalmazzák az IPR elemeit. A napi

Részletesebben

A Dunaújvárosi Széchenyi István Gimnázium és Kollégiummal együttműködő szervezetek a közösségi szolgálat teljesítése során

A Dunaújvárosi Széchenyi István Gimnázium és Kollégiummal együttműködő szervezetek a közösségi szolgálat teljesítése során Együttműködési megállapodások Hely Kezdete Felelős az iskola részéről Mentor a szervezet részéről Szent Bernát Arborétuma Alapítvány, Nagyvenyim 2015 Ajtony Krisztina Kiss Csaba Gábor Szent Ferenc Szegénygondozó

Részletesebben

Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 13/2004. (IV. 30.) rendelete. a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról

Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 13/2004. (IV. 30.) rendelete. a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2004. (IV. 30.) rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2004.

Részletesebben

Napközis Munkaközösség Munkaterve. 2013/2014-es tanév. 2013. szeptember 16.

Napközis Munkaközösség Munkaterve. 2013/2014-es tanév. 2013. szeptember 16. Napközis Munkaközösség Munkaterve 2013/2014-es tanév 2013. szeptember 16. Munkaközösségünk helyzete A Napközis Közösség Munkaterve 2013/2014-es tanév Iskolánkban a szülők igényének megfelelően biztosítjuk

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó a Képviselő-testülethez

B E S Z Á M O L Ó a Képviselő-testülethez FÖLDESI POLGÁRMESTERI HIVATAL JEGYZŐJE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. (54) 531 000 ; 531 031 ; Fax (54) 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: /2013. 2. B E S Z Á M O L Ó a Képviselő-testülethez

Részletesebben

FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013

FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013 FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013 Fiatalok Lendületben Program Időtartam: 2007-2013 Célja: Fiatalok tapasztalati tanulása nem-formális tanulási közegben a fiatalok aktív polgári részvételének elősegítése

Részletesebben

CIVIL-EGÉSZSÉG-HÍD HELYZETFELMÉRÉS 2012 FÖLDES

CIVIL-EGÉSZSÉG-HÍD HELYZETFELMÉRÉS 2012 FÖLDES CIVIL-EGÉSZSÉG-HÍD HELYZETFELMÉRÉS 2012 FÖLDES Készítette: dr. Tamás Gábor, a projekt szakmai vezetője EGÉSZSÉG (WHO DEFINÍCIÓ) Az ember testi, lelki és szociális jólétét jelenti és nem csupán a betegség

Részletesebben

NMI IKSZT Program Szolgáltatási modellek

NMI IKSZT Program Szolgáltatási modellek NMI IKSZT Program Szolgáltatási modellek Közösségfejlesztés Közösségfejlesztési folyamatok generálása, folyamatkövetése TÁMOP-3.2.3/B-12/1 Építő közösségek Korszerű, többfunkciós közművelődési fejlesztéseket

Részletesebben

KARÁCSONY SÁNDOR ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT IGAZGATÓJA

KARÁCSONY SÁNDOR ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT IGAZGATÓJA KARÁCSONY SÁNDOR ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT IGAZGATÓJA 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 6. /Fax: (54) 531 008 E-mail: muvhfold@t-online.hu Iktatószám: 3410/2012. 3. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez

Részletesebben

A természetismeret munkaközösség munkaterve

A természetismeret munkaközösség munkaterve A természetismeret munkaközösség munkaterve A munkaközösség tagjai: Stankovicsné Soós Mária biológia-technika szakos nevelő, intézményvezetőhelyettes Csiszár Attila földrajz-testnevelés szakos nevelő Györéné

Részletesebben

MIT JELENT A MODELL ALKALMAZÁSA A SZERVEZET, A MENEDZSMENT, A VEZETŐ SZAKEMBEREK, A TEAM, A SEGÍTŐK ÉS A TÁMOGATÁST IGÉNYBE VEVŐK SZINTJÉN

MIT JELENT A MODELL ALKALMAZÁSA A SZERVEZET, A MENEDZSMENT, A VEZETŐ SZAKEMBEREK, A TEAM, A SEGÍTŐK ÉS A TÁMOGATÁST IGÉNYBE VEVŐK SZINTJÉN MIT JELENT A MODELL ALKALMAZÁSA A SZERVEZET, A MENEDZSMENT, A VEZETŐ SZAKEMBEREK, A TEAM, A SEGÍTŐK ÉS A TÁMOGATÁST IGÉNYBE VEVŐK SZINTJÉN MIT JELENT A PROGRAM A SZERVEZET OLDALÁRÓL? SZASZÁK TIBOR Mit

Részletesebben

Szendrő Város Önkormányzatának 10/2014.(V.29.) önkormányzati rendelete a közművelődési tevékenység helyi feladatairól

Szendrő Város Önkormányzatának 10/2014.(V.29.) önkormányzati rendelete a közművelődési tevékenység helyi feladatairól Szendrő Város Önkormányzatának 10/2014.(V.29.) önkormányzati rendelete a közművelődési tevékenység helyi feladatairól Szendrő Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános

Részletesebben

Csátalja Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 3/2003.(III.27.) önkormányzati rendelete. a helyi közművelődésről A rendelet hatálya

Csátalja Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 3/2003.(III.27.) önkormányzati rendelete. a helyi közművelődésről A rendelet hatálya Csátalja Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2003.(III.27.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődésről Csátalja Község Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv.

Részletesebben

Orvosné Dr. Kósa Ildikó

Orvosné Dr. Kósa Ildikó Á LMOSD Farkas Pál (független) Demeter Csaba Kozma Barnáné Adorján Csaba Ármós Zoltán Asztalos Sándor Fórián József Markocsány Tamásné Wrábel Gyula Sándor Toplak Jenő B AGAMÉR Orvos Mihály (MSZP) Erdősné

Részletesebben

A koncepció felülvizsgálatának folyamatában érintett személyek, szervek és intézmények

A koncepció felülvizsgálatának folyamatában érintett személyek, szervek és intézmények 13. sz. melléklet A koncepció felülvizsgálatának folyamatában érintett személyek, szervek és intézmények Sorszám A szervezet neve Tevékenysége Önkormányzati szervek 1. Polgármester Részvétel a döntés-előkészítési,

Részletesebben

TÁMOP pályázatok szakmai megalapozása

TÁMOP pályázatok szakmai megalapozása TÁMOP pályázatok szakmai megalapozása I. komponens: Cél: a kistérségi és helyi humánkapacitás fejlesztése és képzése, az egészségterv gyakorlatának elterjesztése a színtereken. Tevékenység: Hat kistérségben,

Részletesebben

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS FÖLDES, 2012. MÁRCIUS 28.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS FÖLDES, 2012. MÁRCIUS 28. FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 4. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Földesen működő civil

Részletesebben

Gazsó József. A munkahelyi egészségtervrıl. Budapest, 2010. március 12.

Gazsó József. A munkahelyi egészségtervrıl. Budapest, 2010. március 12. Gazsó József Kiss Judit A munkahelyi egészségtervrıl Budapest, 2010. március 12. Az egészség meghatározása így és így A jó egészség elsısorban nem az egészségügyi szolgálaton vagy az orvoson múlik. Egészségi

Részletesebben

Projektnyitó IKSZT találkozó

Projektnyitó IKSZT találkozó Projektnyitó IKSZT találkozó 2012. október 25. csütörtök 12 óra IFI PONT Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda Eger, Dobó tér 7. I. szakasz Projektnyitó IKSZT találkozó Heves megyében (2012. október)

Részletesebben

Felnőttek, mert felnőttek

Felnőttek, mert felnőttek Zolnai Erika Felnőttek, mert felnőttek Értelmi sérült felnőttek szexuálpedagógiai támogatása KLTE S z o c í o Í ő í í í ű Tanszék Könyvtára Leli, KEZEM FOGVA ÖSSZ EfO & K > Kézenfogva Alapítvány Budapest,

Részletesebben

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS FÖLDES, MÁRCIUS 23.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS FÖLDES, MÁRCIUS 23. FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 1372-2/2011. 8. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Földesen

Részletesebben

Háziorvosi tájékoztatás 2. Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház 2014. Április 15. Háziorvosi értekezlet

Háziorvosi tájékoztatás 2. Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház 2014. Április 15. Háziorvosi értekezlet A kaposvári kistérség egészségfejlesztése TÁMOP 6.1.2/11/3-2012-0012 Háziorvosi tájékoztatás 2. Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház 2014. Április 15. Háziorvosi értekezlet Mirıl lesz szó? A projekt

Részletesebben

K I V O N A T. Tárgy: A szociális célú segítő tevékenységet végző szervezetek 2015. évi pályázatainak elbírálása

K I V O N A T. Tárgy: A szociális célú segítő tevékenységet végző szervezetek 2015. évi pályázatainak elbírálása K I V O N A T Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Szociális és Egészségügyi Bizottsága 2015. június 24. napján tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből Tárgy: A szociális célú segítő

Részletesebben

Szakács Tamás Közigazgatási jog 3 kollokvium 2012.

Szakács Tamás Közigazgatási jog 3 kollokvium 2012. 12.A területfejlesztés és területrendezés jogintézményei és szervei /A területfejlesztés és területrendezés célja és feladata/ Szabályozás: 1996. évi XXI. törvény a területfejlesztésről és a területrendezésről

Részletesebben

Tiszaszentmárton község Önkormányzat Képviselı Testületének Településüzemeltetési és Összeférhetetlenséget Vizsgáló Bizottsági ülésének

Tiszaszentmárton község Önkormányzat Képviselı Testületének Településüzemeltetési és Összeférhetetlenséget Vizsgáló Bizottsági ülésének Tiszaszentmárton község Önkormányzat Képviselı Testületének Településüzemeltetési és Összeférhetetlenséget Vizsgáló Bizottsági ülésének a) jegyzıkönyve b) határozata : 2/2015 Napirendi pontok: 1. A 2015.

Részletesebben