BEKÖSZÖNTŐ. Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Esztendőt kívánunk a Hírlevél minden olvasójának!

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BEKÖSZÖNTŐ. Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Esztendőt kívánunk a Hírlevél minden olvasójának!"

Átírás

1 1 BEKÖSZÖNTŐ 1997 nyarán Soros György a szokásosnál hosszabb időt töltött el Magyarországon. A négy évre tervezett Egészségügyi Rendszerfejlesztő Program, mely 1995 januárjában indult, éppen a félidejénél tartott, és Soros kíváncsi volt addigi eredményeinkre. Balatonalmádiban találkozott több sikeres pályázónkkal. Mindössze másfél órát beszélgetett a meghívottakkal, akik a legkülönfélébb területeken tevékenykednek, egymástól nagyon eltérő képzettségűek és világnézetűek. A találkozás azonban nemcsak az én emlékezetemben él élénken. Többekkel együtt már sokszor felidéztük azt a délutánt. Soros személyiségének a varázsa, szűkszavú, közhelymentes fogalmazása, és különösen az az összpontosítás, ahogy egy-egy résztvevő szavaira figyelt, mindannyiunkat megfogott. Az összejövetelre azonban nem csak őmiatta gondolok vissza szívesen. Felismerésszerű élményemmé vált, hogy a Soros filozófiája alapján megfogalmazott pályázati kiírásaink nyertesei mennyi közös témát találnak. Később mesélték a többiek, hogy miután mi visszaindultunk Budapestre, még milyen sokáig beszélgettek. Többen azóta is kapcsolatban állnak egymással, megosztják a munkájuk során szerzett tapasztalatokat, segítenek, hogy máshol is meg tudják szervezni a sajátjukhoz hasonló szolgáltatásokat, tevékenységeket. A Soros György elképzelése szerinti Nyílt Társadalom így szerveződik: a maguk közösségéért felelősséget érző emberek láthatatlan hálózata egyszer majd talán a saját elesettjeiért, betegeiért, egészségeseinek jövőjéért is felelős társadalmat teremt. Ezért indítjuk most útjára ezt a Hírlevelet is. Legyen fórum, ahol egymásra találhatnak azok, akik képesek tárgyilagosan szembenézni az őket közvetlenül övező valósággal, és távlatokban képesek gondolkodni a maguk településéről, azok, akik tudják, hogy ha a közösség másokon segít, önmagának tesz jót. Kérem, érezzék sajátjuknak ezt a Fórumot, osszák meg egymással és velünk a kétségeiket és a bizonyosságaikat, éljenek vele, mint olyan eszközzel, mely segíti Önöket elképzeléseik megvalósításában. Belia Anna programigazgató, Soros Alapítvány A Községi egészségterv program rövid története A Soros Alapítvány általános egészségmegőrző, prevenciós programja 1992-ben alakult és egyre nőtt az érdeklődés a pályázat iránt, különösen a hátrányos helyzetűekkel foglalkozók körében, olyannyira, hogy már-már kezdte átvenni egy szociális program szerepét. Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Esztendőt kívánunk a Hírlevél minden olvasójának! 1997-ben a hatékonyabb támogatás érdekében egy követelményeiben jobban behatárolt program indult: a Közösségi egészségmegőrzés. Bár a kuratórium a pályázati kiírásban az előző éviekhez képest sokkal több támpontot nyújtott, nagyon kevés pályázat felelt meg annak az elvárásnak, hogy a pályázati program az életminőség javításán túl a közösség tagjainak széles körű együttműködésén alapuljon. A pályázók között csak elvétve akadtak olyanok, akiknek sikerült biztosítékot felmutatni arra, hogy a megpályázott tevékenység a Soros Alapítvány támogatásának megszűnése után is folytatódhat. A tanulságok levonása után 1998-ban a Közösségi egészségmegőrzés program irányelveinek megtartása mellett új keretet szabtunk a pályázatoknak, és az egészség, mint rendező elv körül a helyi közösségek megerősítését, fejlesztését tűztük ki célul. Abból a tényből indultunk ki, hogy egészségi állapotunk minősége döntő mértékben meghatározza életkilátásainkat, jövőnket, egyéni, családi és közösségi szinten egyaránt.

2 A Községi egészségterv programban olyan pályázatokat várunk, ahol az önkormányzatok és a községben működő civil szervezetek a helyi lakosok bevonásával számba veszik a lakosság közérzetét és egészségi állapotát kedvezőtlenül befolyásoló körülményeket, saját erőforrásaik bevonásával, a lakosok készségének, képességének mozgósításával pedig stratégiát, cselekvési programot dolgoznak ki e körülmények befolyásolására, megváltoztatására. A programok megvalósításának is közösségi összefogással, a részvételi elv érvényesítése mellett kell megtörténnie ben két alkalommal lesz mód pályázatok benyújtására. Az első beadási határidőt február 15-ére, a másodikat október hónapra tervezzük. Program részletes ismertetése Az egészségterv az életminőséggel és az egészséggel kapcsolatos helyi adatok és igények összegyűjtése, feldolgozása, valamint értékelése. Erre épül az a cselekvési program, amely a közösség legfontosabb problémáira kíván reálisan megvalósítható megoldásokat adni az egészséges életmód, a betegségmegelőzés és a rehabilitáció széles körére kiterjedően. A programoknak elsősorban a helyi erőforrásokra támaszkodva kell a közösség életminőségét javítaniuk. Szükséges feltétel, hogy mind a tervezés, mind a programok megvalósítása a helyi társadalom önkormányzati intézmények, civil szervezetek, vállalkozók széleskörű összefogásán és együttműködésén alapuljon. Fontos A szempont, hogy a programoknak az egyszeri támogatás megszűnése után is folytathatóknak kell lenniük. Pályázat beadására községi jogállású településekről jogi személyek (önkormányzatok, civil szervezetek és a velük együttműködő intézmények) jogosultak. Több falu közös pályázatára is lehetőséget adunk. A Községi egészségterv programban a Soros Alapítvány az egészségterv elkészítését és az annak részét képező, a pályázó által legfontosabbnak tartott egy év alatt megvalósítható programot támogatja. A pályázót módszertani útmutató, regionális tréningek és a pályázat beadása előtt egy hónapig telefonos konzultáció segíti. A pályázók támogatás, illetve elutasítás esetén is részletes írásos szakvéleményt kapnak az általuk összeállított egészségképről, a cselekvési tervről és a pályázott programról. A nyertes pályázókkal évente szeretnénk megbeszélést tartani programjaik alakulásáról. Községi egészségterv pályázatokról Szőke Katalin programvezető A Hírlevél a tapasztalatok cseréjének fóruma! Ez a fórum csak az Ön segítségével működhet! Írja meg ötleteit, véleményét, tapasztalatait a programmal kapcsolatban! Abban a reményben, hogy ezzel segítjük a későbbiek során pályázó, saját Egészségterveiket elkészíteni kívánó községek munkáját, röviden összefoglaljuk az eddig benyújtott pályázatokkal kapcsolatos tapasztalatainkat, benyomásainkat, amelyek a pályázatok benyújtását megelőző tréningek, a telefonos konzultációk, illetve a pályázatok olvasása során alakultak ki bennünk. Előszó - féleként A bizalom a mai magyar társadalom talán egyik legkomolyabb problémája. Hiányzik a bizalom önmagunkkal, embertársainkkal, illetve azoknak a közösségeknek a tagjaival szemben, amelyben élünk az a bizalom, melyre támaszkodva, erőfeszítéseink eredményességében bízva kézbe vehetnénk problémáink megoldását. Az egyéni, közösségi önbizalom e hiánya lehet talán az egyik oka az oly gyakran áhított autonómia hiányának. Az önbizalomhiány kialakulása persze érthető. A majd emberöltőnyi ideig tartó paternalista politikai gyakorlat lezárultával amikor mindent az államtól kaptunk, nehéz rövid idő alatt megváltozni. Különösen így van ez akkor, ha ez a paternalizmus egyfajta kényelmet is jelent. Ha problémáink vannak, még ha magunk is okozzuk azokat, akkor azt várjuk: oldja 2 meg az állam, az önkormányzat, az egészségügyi ellátásért felelős intézmények, stb. Paradox módon a hatóságok, állampolgári csoportok, vagy éppen lelkes egyének segítő szándéka tovább éltetheti a paternalizmus gyakorlatát. Az ismert közmondást torzítva : a minek neked háló, hisz adok én halat segítő jószándéka az a bizonyos pokolba vezető út, amely akadályozhatja az autonóm közösségek kialakulását. Hogy mi köze ezeknek a gondolatoknak a községi egészségterv pályázatokhoz? Az egészségterv policy Az egészségterv policy (nem politika, nem községfejlesztési, nem közösségfejlesztési, nem egészségfejlesztési politika). A policy pedig cselekvő és autonóm

3 egyéneket, közösségeket feltételez és ezt az autonómiát kiszolgáló államot. Mi is az a policy Ahogy mondani szokás, történelmi okok miatt ennek az angol szónak nincs magyar megfelelője, ezért nem lehet lefordítani. (Egyesek közpolitikának fordítják, ez azonban jelentős félreértések forrása lehet.) A policy voltaképpen társadalmi (közösségi) problémák menedzselésének egy rendkívül sajátos demokratikus gyakorlata. Ez a gyakorlat abban nyilvánul meg, hogy a közösség számára fontos problémák megoldásának minden fázisában egyenrangú félként és aktívan vesz részt a közösség minden tagja. A policy tehát a megoldandó probléma kiválasztásával kezdődik már ezt is a közösség tagjai határozzák meg. Majd a megoldási módok közös keresésével folytatódik az eljárás, és a vége természetesen az, hogy a közösen kitűzött feladatokat aztán közösen is oldják meg. Eszerint tehát az a pályázat tekinthető egészségtervnek, amely a gyakorlatát illetően policy-t valósít (ne legyünk maximalisták: legalább közelít) meg. Kedvenc közmondásunkat használva: a jó egészségtervben kevéssé a halakról, inkább a hálóról, a hálókezelés technikájáról esik szó, no meg arról, ki hol fogja, és húzza azt. Magasan volt a léc? Nem! Bizonyíték erre, hogy a Soros Alapítvány Községi egészségterv pályázatára benyújtott anyagok közül néhány minden kiegészítés, korrekció nélkül megfelelt a kívánalmaknak. És ha ők meg tudták tenni, miért ne tudnák mások is? Valami más kezdődhet Úgy véljük, ez a pályázat alkalmas arra, hogy a hazai települések körében beindítson egy olyan - talán történelmi jelentőségű - folyamatot, melynek eredményeként, ha nem is máról holnapra, de a községek közül egyre többen válnak saját sorsukat tudatosan tervező, autonóm közösséggé is. A pályázatokkal kapcsolatos tapasztalatok A pályázatokat áttekintve a következő általános tapasztalatok fogalmazhatóak meg: b A pályázók többsége számára láthatóan nem okozott semmiféle nehézséget az egészségkép elkészítése bár a tréningeken emiatt aggódtak a legtöbben. b Az egészségkép adatainak elemzésére már kevesebb pályázó vállalkozott. Sokan eleve tendenciózus egészségképet készítettek, olyat, amely a leginkább alátámasztotta a kért támogatás jogosságát. b Kevés pályázó gondolta át az egészségkép adataiból következő stratégiát vagyis kevés pályázó készítette el az adott közösség problématérképét, és még kevesebben mérlegelték azt, hogy a felsorolt problémák közül melyek azok, amelyek a közösség erőforrásaira támaszkodva esetleg már rövid időn belül megoldhatóak. A tapasztalatok azt sugallják, a pályázókra (legalábbis a pályázatok elkészítése során) még nem eléggé jellemző a stratégiai gondolkodás. Ez bizony nehezen ment Lényegesen nehezebbnek bizonyult a pályázók számára a kiírásnak megfelelő programok elkészítése. Tapasztalataink arra utalnak, hogy számos községben nem gondolkodnak (nem mernek?) közösségekben legfeljebb csoportokban, leginkább azonban intézményekben, illetve ezekhez az intézményekhez rendelt programokban. Az egyes problémák megoldására vonatkozó kompetencia (meg tudjuk oldani magunk is, vagy mindenképpen városi embert kell megfizetnünk hozzá?) mérlegelésének hiánya arra utal, amit bevezető gondolataink között már elmondtunk. Úgy tűnik, mintha sokan nem bíznának eléggé sem magukban, sem községük lakosságában. Pedig a szomszéd rétje gyakran csak távolról nézve zöldebb! Számos pályázat esetében komoly nehézségeket okozott a pályázott programok és a benyújtott költségvetés megfeleltetése. (Több részprogramot tartalmazó pályázat esetében célszerű a költségvetést a részprogramokra külön is megadni!) A fenntarthatóság A pályázatok elbírálása során különösen fontos szempont volt a programok fenntarthatóságának biztosítása. Másként fogalmazva: a támogatás megszűnését követően az elkezdett tevékenység magától folytatódik-e, vagy pénz hiányában leáll? A pályázó községek többsége a programok fenntarthatóságára kevés figyelmet fordított. (Erre utal azoknak a pályázatoknak a viszonylag nagy száma is, amelyek 3

4 fizetett külső szakértők bevonásával valósulnának meg. Kérdés: mi lesz ezekkel a programokkal, ha nincs többé pénz a szakértőket megfizetni?) Nyilvánvaló számunkra, hogy a programok fenntarthatósága elsősorban csak belső emberi erőforrásokra támaszkodva valósítható meg. Ilyen is volt A pályázók közül néhányan a pályázat céljától függetlenül közösségi egészségfejlesztés címen megpróbáltak pénzt szerezni saját elképzeléseikhez (például rendelő felszerelése, autóvásárlás az orvos számára, kutatási program folytatása, már korábban kidolgozott és finanszírozott - módszerek megismétlése, stb.). Figyelemre méltó, hogy több pályázatban korábban alkalmazott módszerek hatástalansága fogalmazódott meg, ennek ellenére a pályázók nem léptek tovább ezeken a módszereken. (Jellemző példája ennek a hagyományos, előadásokon nyugvó egészségnevelés.) Néhány esetben az előadók cseréjével, máskor a témák szélesítésével kívántak a pályázók eredményeket elérni, de a módszert nem kérdőjelezték meg. Az egészségnevelésre irányuló pályázatok másik csapdája, hogy leggyakrabban a betegségek oldaláról közelítették meg a problémát. Sokkal inkább beteg-felvilágosító előadásoknak lehetne ezeket nevezni, mint egy pozitív egészségkép kialakítására törekvő programnak. A legfontosabb tapasztalat A pályázatok között számos, a kiírásnak és a Soros Alapítvány általános céljainak is teljes mértékben megfelelő program akadt. Ezek mögött a pályázatok mögött egy nagyon fontos dolog sejlik: az, hogy e programok elkészítői képesek voltak szemléletükön változtatni. A szemléletváltást követően pedig már könnyen megy. dr. Füzesi Zsuzsanna dr. Tistyán László Fact Alapítvány Egy kis statisztika A Soros Alapítvány Községi egészségterv pályázata nem csupán tartalmában, de a pályázat kiírását, majd a pályázókat támogató módszereit tekintve is rendhagyó eljárást követett. Mit jelent ez a számok tükrében? b 2921 község levélben kapott tájékoztatást a pályázat lehetőségéről, illetve meghívást a pályázat megírására felkészítő regionális tréningekre; b 195 község képviselői részt vettek az öt helyszínen tartott előkészítésen, ahol a Soros Alapítvány szakértői ismertették a pályázattal kapcsolatos tudnivalókat; 4 b 20 község képviselői vették igénybe a pályázatok elkészítését támogató telefonos konzultáció lehetőségét; b 86 pályázó készítette el, és nyújtotta be határidőre pályázatát; b 8 pályázó részesült támogatásban (két pályázó a Soros Alapítvány más programjaiból kapott támogatást). További 49 pályázatot a kuratórium kiegészítés céljából visszaadott készítőinek. E pályázók közül 23 elvégezte a szükséges korrekciókat, és ismét benyújtotta programját. Az első forduló nyertesei Gratulálunk! Borsodbóta Községi Önkormányzat (Kért támogatás: Ft. Megítélt támogatás: Ft.) Ferencszállás Egyesített Oktatási, Nevelési, Kulturális, Egészségügyi Intézmény (Kért támogatás: Ft. Megítélt támogatás: Ft.) Gemzse Községi Önkormányzat (Kért támogatás: Ft. Megítélt támogatás: Ft.) Kincsesbánya Községi Önkormányzat (Kért támogatás: Ft. Megítélt támogatás: Ft.) Orfű Községi Önkormányzat (Kért támogatás: Ft. Megítélt támogatás: Ft.) Patvarc Községi Önkormányzat (Kért támogatás: Ft. Megítélt támogatás: Ft.) Pusztaföldvár Községi Önkormányzat (Kért támogatás: Ft. Megítélt támogatás: Ft.) Rozsály Községi Önkormányzat (Kért támogatás: Ft. Megítélt támogatás: Ft.) Lapzártakor kaptuk a hírt: megszületett a döntés a második fordulóban pályázó községek támogatásáról! A második fordulóban támogatott programok listája a Hírlevél utolsó oldalán található! A Hírlevelet automatikusan megkapja minden olyan pályázó, akinek programját a Soros Alapítvány támogatja. Ha Ön nem tartozik ebbe a körbe, de szeretné a Hírlevelet rendszeresen megkapni, kérjük, ezt jelezze a Fact Alapítványnak!

5 Az július 26-án záruló pályázati fordulóban a következő községek nyújtották be pályázataikat. A pályázó jogi személyiséggel rendelkező szervezet neve mellett feltüntetjük a pályázati program vezetőjeként megadott személy nevét, illetve a pályázott program témáját is. Egyesített Oktatási, Nevelési, Kulturális, Egészségügyi Intézmény (Ferencszállás) A pályázat képviselője: Keményné Balogh Ágnes A pályázat témája: Prevenciós és rehabilitációs hosszú távú programsorozatok beindítása. Kincsesbánya, Községi Önkormányzat A pályázat képviselője: Nagy Istvánné A pályázat témája: A lakókörnyezet szépítése, környezeti kultúra javítása, károsító hatások csökkentése. Orfű, Községi Önkormányzat A pályázat képviselője: Dr. Harmat Béla A pályázat témája: A közösségi érzés erősítése a helyi kommunikáció javítása és lakossági akciók szervezése révén. Rozsály, Községi Önkormányzat A pályázat képviselője: Ignácz Zoltán A pályázat témája: A településen élő roma családok személyi és környezeti higiéniájának javítása, a tbc-s környezet felszámolása, az egészségügyi alapellátás korszerűsítése. Pusztaföldvár, Községi Önkormányzat A pályázat képviselője: Dr. Baranyi István A pályázat témája: Szabadidő centrum létrehozása, programok szervezése, felvilágosító előadások megtartása az életmód, az életminőség javítása céljából. Sóshartyán, Polgármesteri Hivatal A pályázat képviselője: Sirkó Andrásné A pályázat témája: Komplex egészségfejlesztési program. Gemzse, Községi Önkormányzat A pályázat képviselője: Kósa Levente A pályázat témája: Egészségmegőrzési program. Borsodbóta, Községi Önkormányzat A pályázat képviselője: Gulyás János A pályázat témája: Prevenciós programok. Patvarc, Községi Önkormányzat A pályázat képviselője: Dr. Tassy Gábor A pályázat témája: Egészséges életmódra nevelés, a környezeti minőség, és ezzel az életfeltételek javítása. Keszü, Községi Önkormányzat A pályázat képviselője: Lukácsiné dr. Barta Zsuzsa A pályázat témája: A község lakosságának életminőségét, életfeltételei javítását szolgáló tényezők feltárása, az egészségesebb életmód kialakítása érdekében tudatformálás. Szőc, Községi Önkormányzat A pályázat képviselője: Perger József A pályázat témája: Komplex egészségnevelési program, szűrés. Zsadány, Községi Önkormányzat A pályázat képviselője: Dudás Árpád A pályázat témája: Szűrés, eszközbeszerzés. Szent Miklós Alapítvány, Kazincbarcika A pályázat képviselője: Kormos Illés A pályázat témája: Az egészséges életmódot szolgáló programok beindítása, fejlesztése, a résztvevők körének szélesítése. Beremend, Polgármesteri Hivatal A pályázat képviselője: Frischmanné László Jolán A pályázat témája: Mentálhigiénés rendszer létrehozása. Érsekhalma, Polgármesteri Hivatal A pályázat képviselője: Boromisza Tibor A pályázat témája: A község egészségügyi alapellátásának minőségi javítása, a foglalkozás-egészségügyi ellátás követelményeinek megfelelő biztosítása. Ecsegfalva, Községi Önkormányzat A pályázat képviselője: Vágóné dr.kelemen Margit Katalin A pályázat témája: A lakosság egészségvédelmét és a háziorvosi szolgálat munkáját segítő eszközök beszerzése. Dánszentmiklós, Polgármesteri Hivatal A pályázat képviselője: Bimbó József A pályázat témája: Fizioterápiás szakellátás működtetése a település lakossága életminőségének javítása érdekében. Timár, Polgármesteri Hivatal A pályázat képviselője: Türk János A pályázat témája: Az általános iskolában működő szakkörök kibővítése, továbbfejlesztése a településen és környékén, a lakosság egészségmegőrzése érdekében. Árpádhalom, Polgármesteri Hivatal A pályázat képviselője: Kajla Barna A pályázat témája: Sportpálya építése. Kulturált, Egészséges Etyekért Közalapítvány, Etyek A pályázat képviselője: Papp Ferenc A pályázat témája: Etyeken folyó lakosság-szűrés érintettjei részére egészséges életmód megismertetését, kondíció javítását szolgáló programok kidolgozása, megvalósítása. Balatonvilágos, Községi Önkormányzat A pályázat képviselője: Kovács Béla A pályázat témája: Óvodai és általános iskolai egészségre nevelési program. Felnőtt és nyugdíjas korúak egészségmegőrzési programja. Egészséges és Művelt Kengyeli Lakosságért Alapítvány, Kengyel A pályázat képviselője: Dr. Vántus Péter A pályázat témája: Egészségnevelési, környezet-egészségügyi és rehabilitációs programok. Szatymaz, Községi Önkormányzat A pályázat képviselője: Lengyel Istvánné dr. A pályázat témája: Komplex egészségügyi program. Bőny, Községi Önkormányzat A pályázat képviselője: Patonai Tiborné A pályázat témája: Egészségmegőrzés érdekében végzett megelőző szűrő vizsgálatok, tájékoztatók tartása. Nagycsaládosok Dévaványai Egyesülete, Dévaványa A pályázat képviselője: Bukva Miklósné A pályázat témája: Játszó és pihenő parkok megvalósítása. Mórahalom Város Önkormányzata A pályázat képviselője: Nógrádi Zoltán A pályázat témája: A lakosság életminőségének, életfeltételeinek javítása. 5

6 Sándorfalva, Polgármesteri Hivatal A pályázat képviselője: Muhiné dr.boruzs Ilona A pályázat témája: Egészségügyi prevenciós program, egészségnevelési hét, eszközök biztosítása, erdei iskola megszervezése, Sándorfalvi Kisbíró különszámának kiadása. Petőfi Sándor Iskolafejlesztési Alapítvány, Mezőfalva A pályázat képviselője: Molnár Lászlóné A pályázat témája: Terápiás lovaglás, amelyben részt vesznek a község kisegítő osztályának tanulói, gerinc-ferdüléses gyerekek, dunaújvárosi sérült gyerekek. Boldogasszonyfa, Községi Önkormányzat A pályázat képviselője: Dr. Bengerno Miklós A pályázat témája: Hátrányos helyzetű települések szociális, egészségügyi gondjainak enyhítése. Nagycsaládosok Országos Egyesületének Tiszalúci Tagegyesülete, Tiszalúc A pályázat képviselője: Müller Istvánné A pályázat témája: A lakosság egészségi állapotát javító program. Földes, Nagyközségi Polgármesteri Hivatal A pályázat képviselője: Jeneiné Egri Izabella A pályázat témája: Egészségtan tantárgy bevezetése az általános iskolában, felnőtt korú lakosság részére előadások. Egressy Gábor Kht., Ócsa A pályázat képviselője: Kovács Gábor A pályázat témája: Ócsa lakossága egészséggel kapcsolatos ismereteinek és tudatosságának, ill. egészségérték-tudatának növelése. Szajol, Községi Önkormányzat A pályázat képviselője: Szabó Zsigmond A pályázat témája: Szajol község lakossága egészséges környezetének, életminőségének javítása zöld program keretében. Misszió Kht., Veresegyház A pályázat képviselője: Kovács Éva A pályázat témája: Helyi egészségtervhez szükséges információs rendszer kialakítása, cselekvési program. Becsvölgye, Községi Önkormányzat A pályázat képviselője: Magai Ágota A pályázat témája: Környezet-egészségügyi és életmódprogram. Lovászi Községért Közalapítvány, Lovászi A pályázat képviselője: Póka György A pályázat témája: Egészségügyi és életmód változtató ismeretterjesztő programok szervezése, kerékpártúrák rendezése, kondicionáló lehetőségek biztosítása. Maráza Község Egészség Egyesülete, Maráza A pályázat képviselője: Dr. Rajnai Gabriella A pályázat témája: Maráza község fiatalságának összefogása: egészséges életmódra nevelés egy kerékpáros klub létrehozásával. Tiszadobi Jövőműhely Egyesület, Tiszadob A pályázat képviselője: Bertalan Lászlóné A pályázat témája: A lakosság egészségi állapotának javíása. Fertőendréd, Községi Önkormányzat A pályázat képviselője: Németh Alajosné 6 A pályázat témája: A lakosság fizikális és mentálhigiénés állapotának javítása. Mezőszilas, Községi Önkormányzat A pályázat képviselője: Dr. Jáky Lászlóné A pályázat témája: 500 óvodás és általános iskolás tanúló szájhigiéniai felvilágosítása, 30 év feletti lakosság szűrése. Nyírtelekért Ápolási Egyesület, Nyírtelek A pályázat képviselője: Szekrényes Zoltánné A pályázat témája: Prevenciós, egészségnevelési, egészségügyi és rehabilitációs tevékenységek bemutatása. 670 éves Sajószöged Községért Alapítvány, Sajószöged A pályázat képviselője: Albecz Mihály A pályázat témája: Komplex program megvalósítása a Községi Egészségkép ismeretében. Iklad, Polgármesteri Hivatal A pályázat képviselője: Madarász István A pályázat témája: Óvodai és általános iskolai úszásoktatás szervezése, reformkonyha-bemutatók, főzőtanfolyam, tornaterem éjszakai nyitvatartásának megszervezése. Acsáért Alapítvány, Acsa A pályázat képviselője: Czeba Pálné A pályázat témája: Egészségmegőrző tábor, farönk játszótér, óvodai mozgásfejlesztő program kialakítása. Taktaharkány, Nagyközségi Önkormányzat A pályázat képviselője: Dr. Gadnai Mária A pályázat témája: Közösségi mozgósítási akcióterv végrehajtása az egészség megtartása és a betegségek megelőzése érdekében. Homokmégy, Községi Önkormányzat A pályázat képviselője: Tormáné Kapronczai Gyöngyi A pályázat témája: A homokmégyi gyerekek és felnőttek számára szabadidő park kialakítása. Nagyvenyim, Művelődési Ház A pályázat képviselője: Rozbora Piroska A pályázat témája: Egészségnevelési programsorozat. Nyíracsád, Községi Önkormányzat A pályázat képviselője: Dr. Patay Irén A pályázat témája: A község egészségi állapotát javító programok beindítása és fenntartása Életmód Klub keretében. Nyárlőrinc, Általános Iskola A pályázat képviselője: Pénzváltó István A pályázat témája: Egészségmegőrző és rehabilitációs célzatú sport és szabadidős tevékenység. Tüskevár, Községi Önkormányzat A pályázat képviselője: Oláh István A pályázat témája: Sporttal, játékkal, előadásokkal az egészségért. Bakonysárkány, Községi Önkormányzat A pályázat képviselője: Udvardi Erzsébet A pályázat témája: Komplex egészségnevelési program. Beregdaróc, Községi Önkormányzat A pályázat képviselője: Mágocs Bertalanné A pályázat témája: Szemléletmód-változás elősegítése az egész lakosságot átfogó előadássorozatokkal. Tarany, Polgármesteri Hivatal A pályázat képviselője: Kálmán László A pályázat témája: Gyermek- és ifjúságvédelem, a cigány kisebbség helyzetének javítása, egészségmegőrzés.

7 Bordányi Ifjak Társasága, Bordány A pályázat képviselője: Tanács Gábor A pályázat témája: Allergiás betegségek megelőzése, a helyes táplálkozási szokások kialakítása, valamint testnevelés sport - testmozgás. Borsodnádasdi Művelődésért, Kultúráért és Sportért Közalapítvány, Borsodnádasd A pályázat képviselője: Pappné Szalka Magdolna A pályázat témája: Egészségfejlesztési program. Alsómocsolád, Községi Önkormányzat A pályázat képviselője: Dicső László A pályázat témája: Egészségnevelési és környezet-egészségügyi programok. Szederkény Községért Közalapítvány, Szederkény A pályázat képviselője: Dr. Kincses József A pályázat témája: Egészségnevelő, mentalhigiénés megelőző és szabadidős programok. Domaszék Lakosságának Egészségesebb Életéért Alapítvány, Domaszék A pályázat képviselője: Bacsóné Váradi Anikó A pályázat témája: Program mentálhigiénés problémák megoldására. Nyirád, Községi Önkormányzat A pályázat képviselője: Rédei Zsolt A pályázat témája: A községben élők egészséges életmódra nevelése és szabadidejük hasznos eltöltése kisgyermek kortól a nyugdíjas korig. Porrog és Környéke Egészség Egyesület, Porrogszentkirály A pályázat képviselője: Dr. Sík József A pályázat témája: Egészségfejlesztési programok. Békésszentandrás, Nagyközségi Önkormányzat A pályázat képviselője: Strassburger Gyöngyi A pályázat témája: Pozitív gondolkodás kialakítása, felvilágosítás és prevenció. Röszke Község Egészségvédő Egyesülete, Röszke A pályázat képviselője: Dr. Sövényházi Ilona A pályázat témája: Komplex egészségnevelési program. Általános Oktatási és Közművelődési Intézmény, Fajsz A pályázat képviselője: Szabadi József A pályázat témája: Táplálkozási program. Halimba, Községi Önkormányzat A pályázat képviselője: Dr. Babos István A pályázat témája: Egészségnevelési komplex program-sorozat beindítása, illetőleg folytatása. A Mi Falunkért Alapítvány, Mezőnagymihály A pályázat képviselője: Dr. Gondi Teodóra A pályázat témája: A közösségi élet, a lakókörnyezet fejlesztése, az egészséges életmódra nevelés. Erdősmecske, Községi Önkormányzat A pályázat képviselője: Lőrinczné Takács Aranka A pályázat témája: Egészségfejlesztési program. Markotabödöge, Községi Önkormányzat A pályázat képviselője: Szabóné Szűcs Ildikó A pályázat témája: Primer prevenciós program, amely a helyi összefogásra alapoz. Nagyigmánd, Nagyközségi Önkormányzat A pályázat képviselője: Dr. Horváth Györgyike A pályázat témája: Egészségnevelési és környezet-egészségügyi programok. Sümegprága, Települési Önkormányzat A pályázat képviselője: Hujber János A pályázat témája: A lakosság egészségi állapotának felmérése, civil szervezet egészségmegőrzési programja, a fiatalság szabadidejének hasznos eltöltése. Pálfa Jövőjéért Egyesület, Pálfa A pályázat képviselője: Tóth Terézia A pályázat témája: Közösségi szemléletformáló, ismeretterjesztő, készségfejlesztő és szolgáltató program, amely a lakosság életminőségének javítását célozza. Ősi, Községi Önkormányzat A pályázat képviselője: Grüll Lászlóné A pályázat témája: Óvodás gyermekek úszásoktatása, parkosítás, helyi újság létrehozása. Kótaj, Községi Önkormányzat A pályázat képviselője: Berki Zoltánné A pályázat témája: Az ismeretek átélése, fölfedezése játékos keretek között. Ecséd, Polgármesteri Hivatal A pályázat képviselője: Bóta Lajosné A pályázat témája: Szélesebb társadalmi rétegeket érintő problémák feltárása, prevencióra irányuló programok. Ásotthalom, Községi Önkormányzat A pályázat képviselője: Palatinszkiné Szekeres Ildikó A pályázat témája: A lakosság egészét érintő közösségi programok szervezése. Rózsaszentmárton, Községi Önkormányzat A pályázat képviselője: Komendáné Nagy Márta A pályázat témája: A községben élő lakosok életminőségének javítása. Türje, Községi Önkormányzat A pályázat képviselője: Guitprechtné Molnár Erzsébet A pályázat témája: Komplex egészségfejlesztési program. Csanádapácáért Közalapítvány, Csanádapáca A pályázat képviselője: Dévai Katalin Andrea A pályázat témája: Szociális és egészségügyi intézmények környezetének parkosítása és intézményesített fluorpótlás megvalósítása. Geresdlak Község Egészség Egyesülete, Geresdlak A pályázat képviselője: Fenyvesiné Szűcs Zsuzsanna A pályázat témája: Geresdlak község idősebb korosztályának kulturális és életminőséget javító programjai. Községi Román Kisebbségi Települési Önkormányzat Polgármesteri Hivatala, Méhkerék A pályázat képviselője: Dr. Ruzsa György A pályázat témája: Óvodai, iskolai tornaterem felszereltségének javítása, illetve játszó-pihenő park kialakítása. Hajdúsámson, Nagyközség Polgármesteri Hivatala A pályázat képviselője: Bagolyné Szűcs Mariann A pályázat témája: A lakosság életminőségének, életfeltételeinek, egészségi, szociális helyzetének javítása. Bakonyszombathely, Községi Önkormányzat A pályázat képviselője: Háberfelner László A pályázat témája: Rövid- és középtávú egészségterv program a preventatív módszerekre alapozva. 7

8 Somogyvámos, Községi Önkormányzat A pályázat képviselője: Hanzel László A pályázat témája: A község gyermekeinek életvitelére, szórakoztatására irányuló tevékenység. Veszprémvarsány, Községi Önkormányzat A pályázat képviselője: Bognár Jenőné A pályázat témája: A gyermekek szabadidejének értelmes kitöltése, életmód klub működtetése, a művelődési ház tevékenységi körének bővítése. Belvárdgyula, Községi Önkormányzat A pályázat képviselője: Németh Jenő A pályázat témája: Szabadtéri játszó- és sporteszközök beszerzése. Berzencéért Alapítvány, Berzence A pályázat képviselője: Dr. Varga István A pályázat témája: A település lakóival összefogva, együtt dolgozva változtatni azokon a körülményeken, amelyek az életminőséget, az egészségi állapotot hátrányosan befolyásolják. Újléta, Községi Önkormányzat A pályázat képviselője: Kiss Zoltánné A pályázat témája: A község lakosságának egészséges életvitele, betegségmegelőzés, munkanélküliség csökkentése, az etnikai kisebbség felzárkóztatása. Felszállt a füst Megszületett a döntés a kiegészített pályázatok ügyében! A kuratórium döntése értelmében az első fordulóban támogatásban részesített községek listája az alábbiakkal egészült ki! Acsa - Acsáért Alapítvány Kért támogatás: Ft Megítélt támogatás: Ft. Ásotthalom - Községi Önkormányzat Kért támogatás: Ft Megítélt támogatás: Ft. Borsodnádasd - Borsodnádasdi Művelődésért, Kultúráért és Sportért Közalapítvány Kért támogatás: Ft Megítélt támogatás: Ft. Csanádapáca - Csanádapácáért Közalapítvány Kért támogatás: Ft Megítélt támogatás: Ft. Domaszék - Domaszék Lakosságának Egészségesebb Életéért Alapítvány Kért támogatás: Ft Megítélt támogatás: Ft. Halimba - Községi Önkormányzat Kért támogatás: Ft Megítélt támogatás: Ft. Kótaj Községi Önkormányzat Kért támogatás: Ft Megítélt támogatás: Ft. Maráza - Maráza Község Egészség Egyesülete Kért támogatás: Ft Megítélt támogatás: Ft. 8 Markotabödöge - Községi Önkormányzat Kért támogatás: Ft Megítélt támogatás: Ft. Mezőnagymihály - A Mi Falunkért Alapítvány Kért támogatás: Ft Megítélt támogatás: Ft. Méhkerék - Községi Román Kisebbségi Települési Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Kért támogatás: Ft Megítélt támogatás: Ft. Nagyigmánd - Nagyközségi Önkormányzat Kért támogatás: Ft Megítélt támogatás: Nagyvenyim - Művelődési Ház Kért támogatás: Ft Megítélt támogatás: Ft. Nyárlőrinc - Általános Iskola Kért támogatás: Ft Megítélt támogatás: Ft. Nyirád - Községi Önkormányzat Kért támogatás: Ft Megítélt támogatás: Ft. Pálfa - Pálfa Jövőjéért Egyesület Kért támogatás: Ft Megítélt támogatás: Ft. Porrogszentkirály - Porrog és Környéke Egészség Egyesület Kért támogatás: Ft Megítélt támogatás: Ft. Rózsaszentmárton - Községi Önkormányzat Kért támogatás: Ft Megítélt támogatás: Ft. Röszke- Röszke Község Egészségvédő Egyesülete Kért támogatás: Ft Megítélt támogatás: Ft. Sajószöged éves Sajószöged Községért Alapítvány Kért támogatás: Ft Megítélt támogatás: Ft. Somogyvámos - Községi Önkormányzat Kért támogatás: Ft Megítélt támogatás: Ft. Tüskevár - Községi Önkormányzat Kért támogatás: Ft Megítélt támogatás: Ft A Községi Egészségterv Hírlevelet a Fact Alapítvány a Soros Alapítvány támogatásával készíti. Írásait, észrevételeit a következő címen várjuk! Pécs, Pf.: 293. Tel.: (72) e mail:

Dr. Füzesi Zsuzsanna Dr. Tistyán László EGÉSZSÉGFEJLESZTÉS ÉS KÖZÖSSÉG- FEJLESZTÉS A SZÍNTEREKEN

Dr. Füzesi Zsuzsanna Dr. Tistyán László EGÉSZSÉGFEJLESZTÉS ÉS KÖZÖSSÉG- FEJLESZTÉS A SZÍNTEREKEN Dr. Füzesi Zsuzsanna Dr. Tistyán László EGÉSZSÉGFEJLESZTÉS ÉS KÖZÖSSÉG- FEJLESZTÉS A SZÍNTEREKEN Az Egészségfejlesztési módszertani füzetek kiadványsorozat kötetei 1. Az egészségfejlesztés alapelvei (Az

Részletesebben

Felhasznált és ajánlott irodalom

Felhasznált és ajánlott irodalom Felhasznált és ajánlott irodalom Térségfejlesztők a szegénység elleni küzdelemben Térségfejlesztők a szegénység elleni küzdelemben Módszertani útmutató Készült a Közösségi felzárkóztatás a mélyszegénységben

Részletesebben

Összefogással a közbiztonságért Képes beszámoló a 21. Ugrógáláról Premier filmek a megújult Apolló moziban. 2008. JÚLIUS I. évfolyam 6.

Összefogással a közbiztonságért Képes beszámoló a 21. Ugrógáláról Premier filmek a megújult Apolló moziban. 2008. JÚLIUS I. évfolyam 6. 2008. JÚLIUS I. évfolyam 6. szám önkormányzat Összefogással a közbiztonságért Képes beszámoló a 21. Ugrógáláról Premier filmek a megújult Apolló moziban Beköszöntő Tisztelt Olvasók! Kedves Salgótarjániak!

Részletesebben

rita s) e rte Készítette: 2. LOT]

rita s) e rte Készítette: 2. LOT] A ta rsadalmi befogada st szolga lo fejleszte sek (TA MOP 5. prior rita s) e rte kele e se fu ggele k 2013. február 22. Készítette: Teller Nóra [Városkutatás HÉTFA 7. LOT] vezető értékelő ő Csite Andráss

Részletesebben

Egészségfejlesztési terv

Egészségfejlesztési terv Egészségfejlesztési terv Fráter György Gimnáziumért Alapítvány 2014. január Tartalom 1. Előszó... 4 2. Az egészségfejlesztés indokoltsága, értékei... 5 2.1 Népegészségügyi indokoltság... 5 2.2 Szakmai

Részletesebben

46/2003. (IV.16.) OGY határozat. az Egészség Évtizedének Johan Béla Nemzeti Programjáról

46/2003. (IV.16.) OGY határozat. az Egészség Évtizedének Johan Béla Nemzeti Programjáról 46/2003. (IV.16.) OGY határozat az Egészség Évtizedének Johan Béla Nemzeti Programjáról Az Országgyűlés, tekintettel arra, hogy hazánk lakosságának egészségi állapota évtizedek óta elmarad az ország társadalmi

Részletesebben

Együttműködés és partnerség

Együttműködés és partnerség Együttműködés és partnerség tanulmány Budapest, 2010. június Tartalomjegyzék 1. BEVEZETŐ... 4 2. A CIVIL SZERVEZETEK SZEREPE A HAZAI KÖZÉLETBEN... 5 3. AZ ÖNKORMÁNYZATOK ÉS CIVIL SZERVEZETEK KÖZÖTTI EGYÜTTMŰKÖDÉS

Részletesebben

46/2003. (IV. 16.) OGY határozat. az Egészség Évtizedének Johan Béla Nemzeti Programjáról

46/2003. (IV. 16.) OGY határozat. az Egészség Évtizedének Johan Béla Nemzeti Programjáról 46/2003. (IV. 16.) OGY határozat az Egészség Évtizedének Johan Béla Nemzeti Programjáról Az Országgyűlés, tekintettel arra, hogy hazánk lakosságának egészségi állapota évtizedek óta elmarad az ország társadalmi

Részletesebben

GYULAI DÜRER ALBERT ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM

GYULAI DÜRER ALBERT ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM GYULAI DÜRER ALBERT ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. 1 TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET... 8 1. Bevezető... 8 1.1 Intézményünk bemutatása... 10 1.2 Bay Zoltán Általános Iskola Tagintézmény... 13 2.

Részletesebben

Kurt Lewin Alapítvány Budapest, 2010 Második, átdolgozott változat

Kurt Lewin Alapítvány Budapest, 2010 Második, átdolgozott változat A Roma Integráció Évtizede Program által megjelölt célok megvalósulási folyamatának monitoring-vizsgálata Magyarországon a 2005-2009 közötti időszakra vonatkozóan Kurt Lewin Alapítvány Budapest, 2010 Második,

Részletesebben

Gyermekjóléti szolgáltatás A jelzőrendszer működtetése

Gyermekjóléti szolgáltatás A jelzőrendszer működtetése 1/45 TÁMOP 5.4.1. Szociális és gyermekvédelmi szabályozó rendszer kidolgozása pillér Gyermekjóléti szolgáltatás A jelzőrendszer működtetése Készült a TÁMOP 5.4.1.-08/1-2009-0002 projekt azonosító számú

Részletesebben

I. Személyes bevezető. Igazgatói pályázatomat az intézmény dolgozójaként, jelenlegi megbízott vezetőjeként adom be.

I. Személyes bevezető. Igazgatói pályázatomat az intézmény dolgozójaként, jelenlegi megbízott vezetőjeként adom be. Tisztelt Pályázatértékelő Bizottság! Tisztelt Döntéshozók! I. Személyes bevezető Igazgatói pályázatomat az intézmény dolgozójaként, jelenlegi megbízott vezetőjeként adom be. 1983 óta dolgozom az intézményben

Részletesebben

Nemadomfel Ház kistérségi felzárkóztató program mélyszegénységben élő gyermekek számára

Nemadomfel Ház kistérségi felzárkóztató program mélyszegénységben élő gyermekek számára Nemadomfel Ház kistérségi felzárkóztató program mélyszegénységben élő gyermekek számára Nem Adom Fel Alapítvány 2011. március 28. Tartalomjegyzék I. BEVEZETŐ AZ ALAPÍTVÁNYRÓL ÉS A NEMADOMFEL HÁZ PROGRAMRÓL

Részletesebben

S Z A K D O L G O Z A T

S Z A K D O L G O Z A T ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar Doktori és Továbbképzési Osztály Budapest S Z A K D O L G O Z A T Irányító tanár: Dr. Torda Ágnes főiskolai docens Készítette: Tamás Eszter gyógypedagógus szakvizsga

Részletesebben

Inklúziós index Útmutató az inkluzív iskolák fejlesztéséhez

Inklúziós index Útmutató az inkluzív iskolák fejlesztéséhez 1 Az eredeti mű címe: Index for Inclusion: developing learning and participation in schools, revised edition, 2002. Az eredeti mű szerzői: Tony Booth és Mel Ainscow A CSIE számára szerkesztette és kiadta

Részletesebben

A foglalkozási rehabilitáció komplex szolgáltatási folyamata a hazai gyakorlatban

A foglalkozási rehabilitáció komplex szolgáltatási folyamata a hazai gyakorlatban A foglalkozási rehabilitáció komplex szolgáltatási folyamata a hazai gyakorlatban I. Bevezetés: kutatási cél, definíciók Kutatásunk célja, hogy az azonosságok és különbségek feltárásának eszközével összehasonlítsuk

Részletesebben

A tanoda-típusú intézmények működésének, tevékenységének elemzése

A tanoda-típusú intézmények működésének, tevékenységének elemzése A tanoda-típusú intézmények működésének, tevékenységének elemzése Kutatási beszámoló Szerkesztette: Németh Szilvia Budapest, 2008. szeptember 2009. február 1 A tanulmány a Roma Education Fund megrendelésére

Részletesebben

Integrált Pedagógiai Rendszer

Integrált Pedagógiai Rendszer A Csornai Általános és Művészeti Iskola, Óvoda Széchenyi István Körzeti Általános Iskolája Integrált Pedagógiai Rendszer A Csornai Általános és Művészeti Iskola, Óvoda Pedagógiai Programjának 10/8. sz.

Részletesebben

A helyi-kisregionális szint szerepe a fenntarthatóságban

A helyi-kisregionális szint szerepe a fenntarthatóságban Szlávik János A helyi-kisregionális szint szerepe a fenntarthatóságban 17. szám Budapest, 2002. december ISBN 963 503 294 3 ISSN 1587-6586 A Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem Környezettudományi

Részletesebben

Kistérségi civil szektor fejlesztés és roma integrációs stratégia a foglalkoztatás és munkahelyteremtés érdekében (TÁMOP-5.1.1-09/4-2010-0007) című

Kistérségi civil szektor fejlesztés és roma integrációs stratégia a foglalkoztatás és munkahelyteremtés érdekében (TÁMOP-5.1.1-09/4-2010-0007) című Kistérségi civil szektor fejlesztés és roma integrációs stratégia a foglalkoztatás és munkahelyteremtés érdekében (TÁMOP-5.1.1-09/4-2010-0007) című projekt összefoglaló zárótanulmánya Tartalom 1./ Előzmények

Részletesebben

Norvég Civil Támogatási Alap pályázóinak értékelése. - Az egyes tématerületeken belüli tevékenységtípusok mélyelemezése -

Norvég Civil Támogatási Alap pályázóinak értékelése. - Az egyes tématerületeken belüli tevékenységtípusok mélyelemezése - Rubeus Egyesület Szedervessző 1082 Budapest, Nap u. 3. Tel.: 06-20/669-5629 www.rubeus.hu e-mail: rubeus@rubeus.hu Norvég Civil Támogatási Alap pályázóinak értékelése - Az egyes tématerületeken belüli

Részletesebben

FOGLALKOZTATÁSI REHABILITÁCIÓS JÓ GYAKORLATOK MAGYARORSZÁGON

FOGLALKOZTATÁSI REHABILITÁCIÓS JÓ GYAKORLATOK MAGYARORSZÁGON FOGLALKOZTATÁSI REHABILITÁCIÓS JÓ GYAKORLATOK MAGYARORSZÁGON Scharle Ágota Budapest Szakpolitikai Elemző Intézet Kutatási jelentés (javított változat) 2011. április A kutatás megvalósulását az OFA/K-9843/0005/2010.

Részletesebben

Nemzeti Környezeti Nevelési Stratégia

Nemzeti Környezeti Nevelési Stratégia Nemzeti Környezeti Nevelési Stratégia Magyar Környezeti Nevelési Egyesület Nemzeti Környezeti Nevelési Stratégia Alapvetés 2010 Harmadik, javított kiadás Szerkesztette: Vásárhelyi Judit Magyar Környezeti

Részletesebben

HíRMONDÓ ZSOMBÓI. A folyamat elindult tájékoztatás a csatornázásról. Felhívás Falugyűlésre. Összefogással készült el az focipálya világítása!

HíRMONDÓ ZSOMBÓI. A folyamat elindult tájékoztatás a csatornázásról. Felhívás Falugyűlésre. Összefogással készült el az focipálya világítása! 2009. március VII. évfolyam 2. szám ZSOMBÓI HíRMONDÓ Zsombó Község Önkormányzatának hivatalos információs és kulturális kiadványa A folyamat elindult tájékoztatás a csatornázásról Felhívás Falugyűlésre

Részletesebben

1. melléklet az 1068/2012. (III.20.) Korm. határozathoz. Nemzeti Önkéntes Stratégia 2012-2020

1. melléklet az 1068/2012. (III.20.) Korm. határozathoz. Nemzeti Önkéntes Stratégia 2012-2020 1. melléklet az 1068/2012. (III.20.) Korm. határozathoz Nemzeti Önkéntes Stratégia 2012-2020 Tartalomjegyzék I. HELYZETELEMZÉS 1. Az önkéntesség meghatározása 2. Az önkéntesség hazai történetének áttekintése

Részletesebben

AZ ALGYŐI FEHÉR IGNÁC ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Készítette: Algyői Fehér Ignác Általános Iskola Nevelőtestülete 2011.

AZ ALGYŐI FEHÉR IGNÁC ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Készítette: Algyői Fehér Ignác Általános Iskola Nevelőtestülete 2011. AZ ALGYŐI FEHÉR IGNÁC ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Készítette: Algyői Fehér Ignác Általános Iskola Nevelőtestülete 2011. 2 Tartalomjegyzék 1. Bevezető 4. 2. Az iskolai munka feltételei 16. NEVELÉSI

Részletesebben

Meghívó. Jelenlétére és együttmûködésére számítva, Szívélyes üdvözlettel: Dr. Sz. Tóth János elnök

Meghívó. Jelenlétére és együttmûködésére számítva, Szívélyes üdvözlettel: Dr. Sz. Tóth János elnök Tartalom Eldurvuló világkapitalizmus, vagy erõsödõ humanizmus és szolidaritás? 3 Születésnapi számvetés 6 Felnõttképzési Civil Hálózat 10 Hogyan tanulunk? 13 A mintakiválasztásra javasolt települések Pest

Részletesebben

A Kormány ifjúságpolitikai keretprogramja 2012

A Kormány ifjúságpolitikai keretprogramja 2012 A Kormány ifjúságpolitikai keretprogramja 2012 A Kormány ifjúságpolitikai keretprogramja 2012 KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM www.ujnemzedek.hu www.facebook.com/ujnemzedek

Részletesebben

Támogatott foglalkoztatás szolgáltatás

Támogatott foglalkoztatás szolgáltatás Jásper Éva Csányi Zsuzsanna Támogatott foglalkoztatás szolgáltatás Jegyzet EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM BÁRCZI GUSZTÁV GYÓGYPEDAGÓGIAI KAR Budapest, 2009 A jegyzet a következő kézikönyv átdolgozásával

Részletesebben

Sajátos nevelési igényű gyerekek az óvodákban

Sajátos nevelési igényű gyerekek az óvodákban Sajátos nevelési igényű gyerekek az óvodákban A küszöbön A küszöbön Sajátos nevelési igényű gyerekek az óvódákban Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány Budapest, 2008 A kötetet szerkesztette:

Részletesebben