CIG PANNÓNIA ÉLETBIZTOSÍTÓ NYRT.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "CIG PANNÓNIA ÉLETBIZTOSÍTÓ NYRT."

Átírás

1

2

3

4 CIG PANNÓNIA ÉLETBIZTOSÍTÓ NYRT. ÁTVEVŐ TÁRSASÁG VAGYONMÉRLEG TERVEZET március 9.

5 CIG PANNÓNIA ÉLETBIZTOSÍTÓ NYRT. ÁTVEVŐ TÁRSASÁG VAGYONMÉRLEG TERVEZET Mérleg fordulónapja / Accounting date of Balance sheet: Az adatok ezer forintban értendők / all data in thousand forint CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. Megnevezés Description Könyv szerinti érték / Book value Átértékelési különbözet / Revaluation difference Vagyonértékelés szerinti érték / Value according to evaluation A. Immateriális javak A. Intangible assets B. Befektetések B. Investments I. Ingatlanok I. Land and buildings ebből: saját használatú ingatlanok of which: property in own use II. Befektetések kapcsolt vállalkozásokban II. Investments in related companies Tulajdoni részesedést jelentő befektetés anya- és leányvállalatban 1. Ownership share investments in parent and subsidiary companies Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír anya- és leányvállalattól, anya- és leányvállalatnak adott kölcsön 2. Debt securities in parent and subsidiaries, loans granted Tulajdoni részesedést jelentő befektetés közös és társult vállalkozásban 3. Ownership share investments in joint venture and associated companies Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír közös- és társult vállalkozástól, közös 4. Debt securities in joint venture and associated companies és társult vállalkozásnak adott kölcsön III. Egyéb befektetések III. Other investments Tulajdoni részesedést jelentő befektetés egyéb részesedési viszonyban lévő 1. Ownership share investments in affiliated companies vállalkozásban Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (II/2. és II/4. kivételével) 2. Debt securities (except II/2 and II/4) Részesedés befektetési közösségben (invesment pool) 3. Holding in investment pool Jelzáloggal fedezett kölcsön (II/2. és II/4. és III/5. kivételével) 4. Mortgaged loans (except II/2, II/4 and III/5) Egyéb kölcsön (II/2. és II/4. és III/4. kivételével) 5. Other loans (except II/2 and II/4 and III/4) Betétek hitelintézetnél 6. Deposits at credit institutions 0 0 0

6 CIG PANNÓNIA ÉLETBIZTOSÍTÓ NYRT. ÁTVEVŐ TÁRSASÁG VAGYONMÉRLEG TERVEZET Mérleg fordulónapja / Accounting date of Balance sheet: Az adatok ezer forintban értendők / all data in thousand forint CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. Megnevezés Description Könyv szerinti érték / Book value Átértékelési különbözet / Revaluation difference Vagyonértékelés szerinti érték / Value according to evaluation 7. Más befektetések 7. Other investments IV. Viszontbiztosításba vett biztosítási ügyletből eredő letéti követelések IV. Deposit receivables from reinsurance business assumed V. A befektetések értékhelyesbítése V. Adjustments for investments VI. Befektetések értékelési különbözete VI. Valuation difference for investments C. A befektetési egységekhez kötött (unit-linked) életbiztosítások C. Investments executed for policyholders of unit-linked life szerződői javára végrehajtott befektetések insurance policies D. Követelések D. Receivables I. Közvetlen biztosítási ügyletből származó követelések I. Receivables from direct insurance transactions Követelések a biztosítási kötvénytulajdonosoktól 1. Receivables from insurance policy holders ebből: a) kapcsolt vállalkozástól of which: a) from related companies b) jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozástól b) from affiliated companies c) egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozástól c) from companies in other participations Követelések a biztosítási közvetítőktől 2. Receivables from insurance brokers ebből: a) kapcsolt vállalkozástól of which: a) from related companies b) jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozástól b) from affiliated companies c) egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozástól c) from companies in other participations Egyéb közvetlen biztosítási tevékenységből származó követelések 3. Other receivables from direct insurence transactions ebből: a) kapcsolt vállalkozástól of which: a) from related companies b) jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozástól b) from affiliated companies c) egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozástól c) from companies in other participations 0 0 0

7 CIG PANNÓNIA ÉLETBIZTOSÍTÓ NYRT. ÁTVEVŐ TÁRSASÁG VAGYONMÉRLEG TERVEZET Mérleg fordulónapja / Accounting date of Balance sheet: Az adatok ezer forintban értendők / all data in thousand forint CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. Megnevezés Description Könyv szerinti érték / Book value Átértékelési különbözet / Revaluation difference Vagyonértékelés szerinti érték / Value according to evaluation II. Követelések viszontbiztosítói ügyletekből II. Receivables from reinsurance ebből:a) kapcsolt vállalkozástól of which: a) from related companies b) jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozástól b) from affiliated companies c) egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozástól c) from companies in other participations III. Viszontbiztosítóra jutó tartalékrész az életbiztosítási díjtartalékból III. Reinsurers' share of life insurance premium reserve IV. Egyéb követelések IV. Other receivables ebből: a) kapcsolt vállalkozástól of which: a) from related companies b) jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozástól b) from affiliated companies c) egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozástól c) from companies in other participations V. Követelések értékelési különbözete V. Revaluation difference on receivables VI. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete VI. Revaluation difference (+) on derivative transactions E. Egyéb eszközök E. Other assets Tárgyi eszközök (az ingatlanok kivételével), készletek 1. Tangible assets (without land and buildings), inventories Bankbetétek, pénztár 2. Bank deposits, cash and cash equivalents Visszavásárolt saját részvények 3. Repurchased treasury shares Egyéb 4. Other F. Aktív időbeli elhatárolások F. Prepaid expenses and accrued income Kamatok, bérleti díjak 1. Interest and rentals Halasztott szerzési költségek 2. Deferred acquisition cost Egyéb aktív időbeli elhatárolások 3. Other prepaid expenses and accrued income Eszközök összesen TOTAL ASSETS

8 CIG PANNÓNIA ÉLETBIZTOSÍTÓ NYRT. ÁTVEVŐ TÁRSASÁG VAGYONMÉRLEG TERVEZET Mérleg fordulónapja / Accounting date of Balance sheet: Az adatok ezer forintban értendők / all data in thousand forint CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. Megnevezés Description Könyv szerinti érték / Book value Átértékelési különbözet / Revaluation difference Vagyonértékelés szerinti érték / Value according to evaluation A. Saját tőke A. Shareholders capital I. Jegyzett tőke I. Share capital ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken of which: repurchased treasury shares at face value II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-) II. Subscribed, but unpaid capital (-) III. Tőketartalék III. Capital reserve IV. Eredménytartalék (+/-) IV. Profit reserve (+/-) V. Lekötött tartalék V. Tied-up reserve VI. Értékelési tartalék VI. Valuation reserve Értékhelyesbítés értékelési tartaléka 1. Valuation reserve from upwards revaluations Valós értékelés értékelési tartaléka 2. Valuation reserve from fair valuations ebből: biztosítottakra jutó rész of which: share attributable to insureds VII. Adózott eredmény (+/-) VII. Retained profit or loss for the year (+/-) B. Alárendelt kölcsöntőke B. Subordinated loan capital C. Biztosítástechnikai tartalékok C. Technical reserves Meg nem szolgált díjak tartaléka [a) + b)] 1. Unearned premium reserve [a)+b)] a) bruttó összeg a) gross amount b) viszontbiztosítóra jutó tartalékrész (-) b) reinsurers' share of the reserve (-)

9 CIG PANNÓNIA ÉLETBIZTOSÍTÓ NYRT. ÁTVEVŐ TÁRSASÁG VAGYONMÉRLEG TERVEZET Mérleg fordulónapja / Accounting date of Balance sheet: Az adatok ezer forintban értendők / all data in thousand forint CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. Megnevezés Description Könyv szerinti érték / Book value Átértékelési különbözet / Revaluation difference Vagyonértékelés szerinti érték / Value according to evaluation 2. Matematikai tartalékok 2. Actuarial reserves a) életbiztosítási díjtartalék [aa) + ab)] a) life insurance premium reserve [aa) + ab)] aa) bruttó összeg aa) gross amount ebből: viszontbiztosítóra jutó tartalékrész of which: reinsurers' share of the reserve 0 0 ab) viszontbiztosítóra jutó tartalékrész (kockázati bizt.) (-) ab) reinsurers' share of the reserve (term insurance)(-) b) betegségbiztosítási díjtartalék [ba) + bb)] b) health insurance premium reserve [ba) + bb)] ba) bruttó összeg ba) gross amount bb) viszontbiztosítóra jutó tartalékrész (-) bb) reinsurers' share of the reserve (-) c) balesetbiztosítási járadéktartalék [ca) + cb)] c) casualty insurance annuity reserve [ca) + cb)] ca) bruttó összeg ca) gross amount cb) viszontbiztosítóra jutó tartalékrész (-) cb) reinsurers' share of the reserve (-) d) felelősségbiztosítási járadéktartalék [da) + cb)] d) liability insurance annuity reserve [da) + cb)] bruttó összeg 1. gross amount viszontbiztosítóra jutó tartalékrész (-) 2. reinsurers' share of the reserve (-) Függőkár tartalékok [a)+b)] 3. Reserves for outstanding claims [a)+b)] a) tételes függőkár tartalék [aa)+ab)] a) RBNS reserve (outstanding claims) [aa)+ab)] aa) bruttó összeg aa) gross amount ab) viszontbiztosítóra jutó tartalékrész (-) ab) reinsurers' share of the reserve (-) b) IBNR tartalék [ba)+bb)] b) IBNR reserve [ba)+bb)] ba) bruttó összeg ba) gross amount bb) viszontbiztosítóra jutó tartalékrész (-) bb) reinsurers' share of the reserve (-)

10 CIG PANNÓNIA ÉLETBIZTOSÍTÓ NYRT. ÁTVEVŐ TÁRSASÁG VAGYONMÉRLEG TERVEZET Mérleg fordulónapja / Accounting date of Balance sheet: Az adatok ezer forintban értendők / all data in thousand forint CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. Megnevezés Description Könyv szerinti érték / Book value Átértékelési különbözet / Revaluation difference Vagyonértékelés szerinti érték / Value according to evaluation 4. Díj-visszatérítési tartalékok [a)+b)] 4. Reserves for premium refunds [a)+b)] a) eredménytől függő díj-visszatérítési tartalék [aa)+ab)] a) reserve for result-dependent premium refunds [aa)+ab)] aa) bruttó összeg aa) gross amount ab) viszontbiztosítóra jutó tartalékrész (-) ab) reinsurers' share of the reserve (-) b) eredménytől független díj-visszatérítési tartalék [ba)+bb)] b) reserve for premium refunds independent of profit [ba)+bb)] ba) bruttó összeg ba) gross amount bb) viszontbiztosítóra jutó tartalékrész (-) bb) reinsurers' share of the reserve (-) Káringadozási tartalék 5. Equalisation reserve Egyéb tartalékok [a)+b)+c)] 6. Other reserves [a)+b)+c)] a) nagy károk tartaléka a) reserve for major losses b) törlési tartalék [ba)+bb)] b) cancellation reserve [ba)+bb)] ba) bruttó összeg ba) gross amount bb) viszontbiztosítóra jutó tartalékrész (-) bb) reinsurers' share of the reserve (-) c) egyéb biztosítástechnikai tartalék [ca)+cb)] c) other technical reserve [ca)+cb)] ca) bruttó összeg ca) gross amount cb) viszontbiztosítóra jutó tartalékrész (-) cb) reinsurers' share of the reserve (-) 0 0 0

11 CIG PANNÓNIA ÉLETBIZTOSÍTÓ NYRT. ÁTVEVŐ TÁRSASÁG VAGYONMÉRLEG TERVEZET Mérleg fordulónapja / Accounting date of Balance sheet: Az adatok ezer forintban értendők / all data in thousand forint CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. Megnevezés Description Könyv szerinti érték / Book value Átértékelési különbözet / Revaluation difference Vagyonértékelés szerinti érték / Value according to evaluation D. Biztosítástechnikai tartalékok a befektetési egységekhez kötött D. Technical reserves for policyholders of unit-linked life (unit-linked) életbiztosítás szerződői javára (1+2) insurance policies (1+2) bruttó összeg 1. gross amount viszontbiztosítóra jutó tartalékrész (-) 2. reinsurers' share of the reserve (-) E. Céltartalékok E. Provisions Céltartalék a várható kötelezettségekre 1. Provisions for expected liabilities Céltartalék a jövőbeni költségekre 2. Provisions for future charges Egyéb céltartalék 3. Other provisions F. Viszontbiztosítóval szembeni letéti kötelezettségek F. Deposit liabilities to reinsurers G. Kötelezettségek G. Liabilities I. Kötelezettségek közvetlen biztosítási ügyletekből I. Liabilities from direct insurance ebből: a) kapcsolt vállalkozással szemben of which: a) to related companies b) jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozástól b) to affiliated companies c) egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben c) from companies in other participations II. Kötelezettségek viszontbiztosítási ügyletekből II. Liabilities from reinsurance ebből: a) kapcsolt vállalkozással szemben of which: a) to related companies b) jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozástól b) to affiliated companies c) egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben c) from companies in other participations III. Kötelezettségek kötvénykibocsátásból III. Liabilities from the issuance of bonds ebből: a) kapcsolt vállalkozással szemben of which: a) to related companies b) jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozástól b) to affiliated companies c) egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben c) from companies in other participations 0 0 0

12

13

14 A. Immateriális javak MNB árfolyam Balance sheet line: A. intangible assets EUR 311,02 RON 68,53 Vagyonmérleg érték (ezer Ft) ,00 Amount in balance sheet (HUF thousand) ,00 Azonosító Magyar megnevezés Angol megnevezés Deviza Összeg eredeti devizában Összeg forintban Asset / Liability ID Description in HU Description in EN Currency Amount in original ccy Amount in HUF #11110 Alapítás aktivált értéke Capitalized value of formation HUF #11119 Alapítás écs Depreciation of capitalized value of formation HUF #11120 Átszervezés aktivált értéke Capitalized value ofrestructuring HUF #11129 Átszervezés écs Depreciation of capitalized value ofrestructuring HUF #11610 Szellemi termékek Intellectual property, valuable rights HUF #11619 Szellemi termékek écs Depreciation of intellectual property, valuable rights HUF #15110 Immateriális javak beruházása Intangible assets in progress EUR Összesen

15 B. Befektetések / II. Befektetések kapcsolt vállalkozásokban MNB árfolyam Balance sheet line: B. Investments / III. Investments in related companies EUR 311,02 Vagyonmérleg érték (ezer Ft) ,00 Amount in balance sheet (HUF thousand) ,00 Azonosító Magyar megnevezés Angol megnevezés Deviza Asset / Liability ID Description in HU Description in EN Currency Összeg eredeti devizában Amount in original ccy Összeg forintban Amount in HUF #17310 Tulajdoni rész.cig Pannonia B.Zrt. Ownership share investments in CIG Pannónia EMABIT Zrt. HUF #17311 CIG Pannonia non-life értékvesztés Impairment of CIG Pannónia EMABIT Zrt. HUF #17350 Tulajdoni rész.pi-eta Ownership share investments in Pi-Éta HUF #17360 Tulajdoni rész.p Befekt. Ownership share investments in Pannónia CIG Alapkezelő Zrt. HUF Összesen

16 B. Befektetések / III. Egyéb befektetések MNB árfolyam Balance sheet line: B. Investments / III. Other investments EUR 311,02 Vagyonmérleg érték (ezer Ft) ,00 Amount in balance sheet (HUF thousand) ,00 Azonosító Magyar megnevezés Angol megnevezés Deviza Asset / Liability ID Description in HU Description in EN Currency Összeg eredeti devizában Összeg forintban Amount in original ccy Amount in HUF #17411 Államp. mat. tart. HUF Government securities - actuarial reserve HUF HUF #17421 Államp. egy. tart. HUF Government securities - other reserve HUF HUF #17422 Államp. egy. tart. EUR Government securities - other reserve EUR EUR #17431 Államp. saj. HUF Government securities - own funds HUF HUF #17432 Államp. saj. EUR Government securities - own funds EUR EUR #36611 Rövidlejáratú kölcsön Short-term loans against employee HUF #36619 Rövidlejáratú kölcsön Short-term loans against employee HUF Összesen

17 C. A befektetési egységekhez kötött (unit-linked) életbiztosítások szerződői javára végrehajtott befektetések Balance sheet line: C. Investments executed for policyholders of unit-linked life insurance policies MNB árfolyam Vagyonmérleg érték (ezer Ft) ,00 EUR 311,02 Amount in balance sheet (HUF thousand) ,00 Azonosító Magyar megnevezés Angol megnevezés Deviza Összeg eredeti devizában Összeg forintban Asset / Liability ID Description in HU Description in EN Currency Amount in original ccy Amount in HUF #37100 UL befektetések (HUF) Unit-linked investments (HUF) HUF #37101 UL befektetések (EUR) Unit-linked investments (EUR) EUR Összesen

18 D. Követelések / I. Közvetlen biztosítási ügyletből származó követelések MNB árfolyam Balance sheet line: D. Receivables / I. Receivables from direct insurance transactions EUR 311,02 RON 68,53 Vagyonmérleg érték (ezer Ft) ,00 Amount in balance sheet (HUF thousand) ,00 Azonosító Magyar megnevezés Angol megnevezés Deviza Összeg eredeti devizában Összeg forintban Asset / Liability ID Description in HU Description in EN Currency Amount in original ccy Amount in HUF #31111 UL díjkövetelés számla HUF Premium reveivables from UL life insurance - HUF HUF #31112 Hagyományos dij számla HUF Premium reveivables from TRAD life insurance - HUF HUF #31113 UL díjkövetelés számla EURO Premium reveivables from UL life insurance - EUR EUR #31114 Hagyományos dijpótlás köv. Supplements of premium reveivables from TRAD HUF #31115 Hagyományos dij számla EURO Premium reveivables from TRAD life insurance - EUR EUR #31116 Csoportos dijbev. köv. Premium reveivables from group insurance HUF #31118 TRAD díjkövetelés Romania Premium reveivables from TRAD life insurance - RON RON #31201 Követelés a bizt.közv.kil saját HUF Receivables from agents - HUF HUF #31202 Követelés a bizt.közv.kil saját EURO Receivables from agents - EURO EUR #31203 Követelés a bizt.közv.kil bróker HUF Receivables from brokers - HUF HUF #31204 Követelés a bizt.közv.kil brók. EURO Receivables from brokers - EURO EUR #31207 Követelés a bizt.közv.től bróker HUF Receivables from brokers / Other- HUF HUF #31209 Követelés a bizt.közv.től SAJÁT HU Receivables from agents / Other - HUF HUF #31212 Jutalékkövetelés tech.szla. Commissions receivables technical account HUF #31301 Követelések értékvesztése Impairment for receivables HUF #35400 Szállítói (jutalék) előlegek Commission advances HUF #36900 Különféle egyéb követelés HUF Other insurance receivables - HUF HUF #36905 Különféle egyéb követelés EUR Other insurance receivables - EUR EUR Összesen

19 D. Követelések / II. Követelések viszontbiztosítói ügyletekből MNB árfolyam Balance sheet line: D. Receivables / II. Receivables from reinsurance EUR 311,02 RON 68,53 Vagyonmérleg érték (ezer Ft) ,00 Amount in balance sheet (HUF thousand) ,00 Azonosító Magyar megnevezés Angol megnevezés Deviza Összeg eredeti devizában Összeg forintban Asset / Liability ID Description in HU Description in EN Currency Amount in original ccy Amount in HUF #31411 Követelések VB ügyl.aon Receivables from reinsurance HUF #31412 Követelések VB ügyl. Swiss Re Receivables from reinsurance HUF - - #31414 Követelés VB ügyl. kockázati Receivables from reinsurance HUF #31415 Követelés VB ügyl. vegyes 1 Receivables from reinsurance HUF #31416 Követelés VB ügyl. vegyes 2 Receivables from reinsurance HUF #31417 Követelés VB ügyl. BD-JLT Receivables from reinsurance HUF #31419 Követelés EMABIT Receivables from reinsurance HUF Összesen

20 D. Követelések / IV. Egyéb követelések MNB árfolyam Balance sheet line: D. Receivables / IV. Other receivables EUR 311,02 RON 68,53 Vagyonmérleg érték (ezer Ft) ,00 Amount in balance sheet (HUF thousand) ,00 Azonosító Magyar megnevezés Angol megnevezés Deviza Összeg eredeti devizában Összeg forintban Asset / Liability ID Description in HU Description in EN Currency Amount in original ccy Amount in HUF #31300 Követ.áruszáll-ból, szolg-ból (vevő) Customers HUF #35300 Egyéb szállítói előlegek Others advances to suppliers HUF #35700 Kaució security deposit HUF #35800 Részesedésvásárlás előleg Share purchase advance EUR #36100 Követelések munkavállalóktól Receivables from employees HUF #36110 Bérelőleg < 6 hó Receivables from employees HUF #36120 Követelés munkaváll. (telefon, eszk) Receivables from employees HUF #36300 OEP követelés Receivables from health care fund HUF #36601 Rövidlejáratú követelés (S+H) Short-term receivables (S+H) HUF #36802 Követelés EMABIT - kapcsolt Receivables from affiliate HUF #46110 Társasági adó elszámolása Corporation tax HUF #46310 Önell.pótl.bírs.kés.pótl.elsz Self-revision settlement account HUF #46892 Áfa elszámolási számla EMABIT - kapcsolt Technical accouant of taxation in related co HUF #46901 Helyi iparűzési adó Local business tax HUF #46905 Helyi iparűzési adó Mickolc Local business tax - Miskolc HUF #47121 Kafeteria tech. elsz. Számla Technical accouant of benefits HUF #47408 Innovációs járulék Innovation tax settlement account HUF Összesen

21 E 1. Tárgyi eszközök (az ingatlanok kivételével), készletek MNB árfolyam Balance sheet line: E 1. Tangible assets (excluding real estate), inventories EUR 311,02 Vagyonmérleg érték (ezer Ft) ,00 Amount in balance sheet (HUF thousand) ,00 Azonosító Magyar megnevezés Angol megnevezés Deviza Összeg eredeti devizában Összeg forintban Asset / Liability ID Description in HU Description in EN Currency Amount in original ccy Amount in HUF #12210 Bérelt ingat.végzett beruházás Invest-ment on rented property HUF #12219 Bérelt ingat.végzett beruházás écs Amortization of Invest-ment on rented property HUF #13100 Számítástechnikai eszközök Computer equipments HUF #13190 Számítástechnikai eszközök écs Amortization of computer equipments HUF #13200 Ügyvitel technikai eszk. (telefon) Business management equipments HUF #13290 Ügyvitel technikai eszközök écs Amortization of business management equipments HUF #13300 Bútorok, berendezési tárgyak Furnitures and equipments HUF #13390 Bútorok, berendezési tárgyak écs Amortization of Furnitures and equipments HUF #13400 Kisértékű műszaki berend Low-value other equipments HUF #13490 Kisértékű műszaki berend écs Amortization of low-value technical equipments HUF #13500 Személygépkocsik Motor car, vehicles HUF #13590 Személygépkocsik écs Amortization of Motor car, Vehicles HUF #13600 Egyéb berendezések, felszerelések Other equipments HUF #13690 Egyéb berendezések, felsz. Écs Amortization of other equipments HUF #13700 Kisértékű egyéb berendezések Low-value other equipments HUF #13790 Kisértékű egyéb berend.écs Amortization of low-value other equipments HUF #14500 Jóléti berend, felsz. képzőműv.alkot Welfare equipments; fine arts HUF #15120 Tárgyi eszköz beruházás Fixed asset investment HUF #22100 Nyomtatványok Printed forms HUF #22200 Reklámtárgyak Promotional items HUF #36711 Étk.jegy elsz.szla Food vouchers HUF Összesen

22 E. 2. Bankbetétek, pénztár MNB árfolyam Balance sheet line: E. 2. Bank, Petty cash EUR 311,02 RON 68,53 Vagyonmérleg érték (ezer Ft) ,00 Amount in balance sheet (HUF thousand) ,00 Azonosító Magyar megnevezés Angol megnevezés Deviza Összeg eredeti devizában Összeg forintban Asset / Liability ID Description in HU Description in EN Currency Amount in original ccy Amount in HUF #38100 Házipénztár HUF Petty Cash HUF #38101 Házipénztár EUR Petty Cash EUR #38409 UniC elévülési számla Bank HUF #38410 UniC gyűjtő Bank HUF #38411 UniC díj1 HUF Bank HUF #38412 UniC díj2 HUF Bank HUF #38413 UniC díj EURO Bank EUR #38414 UniCr EUR folyószámla Bank EUR #38416 UniC f.szlahu Bank HUF #38417 UniCredit Card kártya Bank HUF #38423 UniCredit EUR Sk 0003 díj Bank EUR #38425 MKB SZÁMLA 13 Bank HUF #38426 UniCredit HUF 863 Bank HUF #38427 GRANITBANK Bank HUF #38429 UniCredit EUR termék 636 Bank EUR #38433 BTRL EUR Bank EUR

23 Azonosító Magyar megnevezés Angol megnevezés Deviza Összeg eredeti devizában Összeg forintban Asset / Liability ID Description in HU Description in EN Currency Amount in original ccy Amount in HUF #38434 BTRL RON Bank RON #38435 UniCredit bér Bank HUF #38436 UniCredit EUR Sk 0011 Bank EUR #38437 UniC EUR elévülési számla Bank EUR #38438 V POS folyószámla (3024) Bank HUF #38452 OTP promóciós számla Bank HUF #38467 Raiffeisen Saját HUF Bank HUF #38468 Raiffeisen Saját EUR Bank EUR #38469 Raiffeisen Matek HUF Bank HUF #38470 Raiffeisen Matek EUR Bank EUR #38471 Raiffeisen Egyéb HUF Bank HUF #38472 Raiffeisen Egyéb EUR Bank EUR Összesen

24 E. Egyéb eszközök/ 3. Visszavásárolt saját részvények MNB árfolyam Balance sheet line: E. Other assets / 3. Repurchased treasury shares EUR 311,02 RON 68,53 Vagyonmérleg érték (ezer Ft) ,00 Amount in balance sheet (HUF thousand) ,00 Azonosító Magyar megnevezés Angol megnevezés Deviza Összeg eredeti Összeg forintban devizában Asset / Liability ID Description in HU Description in EN Currency Amount in original ccy Amount in HUF #17309 CIGPANNONIA saját részvény CIGPANNONIA own shares HUF #17391 CIGPANNONIA saját részvény ÉV CIGPANNONIA impairment of own shares HUF Összesen

25 F. Aktív időbeli elhatárolások / 1. Kamatok, bérleti díjak MNB árfolyam Balance sheet line: F. Prepaid expenses and accrued income / 1. Interest and rentals EUR 311,02 Vagyonmérleg érték (ezer Ft) ,00 Amount in balance sheet (HUF thousand) ,00 Azonosító Magyar megnevezés Angol megnevezés Deviza Összeg eredeti devizában Összeg forintban Asset / Liability ID Description in HU Description in EN Currency Amount in original ccy Amount in HUF #39100 Aktív elhat: kamatokok Prepayments and accrued income: Interest HUF #39200 Aktív elhat. halasztott szerz. Ktg Prepayments and accrued income: Deffered acquisition costs HUF #39121 Aktív elhat:bev.(pending charge) HUF Prepayments and accrued income: Pending charge HUF HUF #39122 Aktív elhat:bev.(pending charge) EUR Prepayments and accrued income: Pending charge EUR EUR #39300 Aktív időbeli elhatárolás: egyéb Prepayments and accrued income: Other HUF Összesen

26 A CIG Pannónia Eéletbiztosító Nyrt., mint átvevő társaság Balance sheet line: A. Saját tőke A. Own Funds Vagyonmérleg érték (ezer Ft) Amount in balance sheet (HUF thousand) Azonosító Magyar megnevezés Angol megnevezés Deviza Összeg eredeti devizában Összeg forintban Asset / Liability ID Description in HU Description in EN Currency Amount in original ccy Amount in HUF #41100 Jegyzett tőke Registered capital HUF #41300 Tőketartalék Capital reserve HUF #41400 Eredménytartalék Profit reserves HUF #41500 Lekötött tartalék Tied up reserves HUF Összesen

27 C. Biztosítástechnikai tartalékok MNB árfolyam Balance sheet line: C. Technical reserves EUR 311,02 RON 68,53 Vagyonmérleg érték (ezer Ft) ,00 Amount in balance sheet (HUF thousand) ,00 Összeg eredeti Azonosító Magyar megnevezés Angol megnevezés Deviza devizában Amount in original Asset / Liability ID Description in HU Description in EN Currency ccy Összeg forintban Amount in HUF #42101 Meg nem szolgált díjak tar.huf Unearned premiums reserves - HUF HUF #42102 Meg nem szolgált díjak tar.eur Unearned premiums reserves - EUR EUR #42103 Meg nem szolgált díjak tar.ron Unearned premiums reserves - RON RON #42110 Meg nem szolgált díjak tar.huf VB Unearned premiums reserves reinsurers' share HUF HUF #42111 Meg nem szolgált díjak tar.eur VB Unearned premiums reserves reinsurers' share EUR EUR #42201 Biztosítástech.tart. HUF Other technical reserves HUF HUF #42202 Biztosítástech.tartalékok EUR Other technical reserves EUR EUR #42211 Matematikai tart.huf Actuarial reserves HUF HUF #42212 Matematikai tart. EUR Actuarial reserves EUR EUR #42213 Matematikai tart. RON Actuarial reserves RON RON #42215 Matematikai tartalék HUF VB Actuarial reserves reinsurers' share HUF HUF #42301 Beköv.,de be nem jel. k.t IBNR HU IBNR reserve HUF HUF #42302 Beköv.,de be nem jel. k.t IBNR EU IBNR reserve EUR EUR #42303 Tételes függők.t RBNS HU RBNS reserve (outstanding claims) HUF HUF #42304 Tételes függők.t RBNS EU RBNS reserve (outstanding claims) EUR EUR #42305 Beköv.,de be nem jel. k.t IBNR RON IBNR reserve RON RON - - #42311 Beköv.,de be nem jel. VB_IBNR HU IBNR reserve reinsurers' share HUF HUF #42312 Beköv.,de be nem jel. VB_IBNR EU IBNR reserve reinsurers' share EUR EUR #42313 Tételes függőkár tar.vb_rbns_huf RBNS reserve (outstanding claims) reinsurers' share HUF HUF #42314 Tételes függőkár tar.vb_rbns_eur RBNS reserve (outstanding claims) reinsurers' share EUR EUR

28 Azonosító Magyar megnevezés Angol megnevezés Deviza Asset / Liability ID Description in HU Description in EN Currency Összeg eredeti devizában Összeg forintban Amount in original ccy Amount in HUF #42410 Eredménytől függő díjvisszat HUF Reserve for result-dependent premium refunds HUF HUF #42411 Eredménytől függő díjvisszat.eur Reserve for result-dependent premium refunds EUR EUR #42421 Eredménytől független díjvissz.eur Reserve for premium refunds independent of profit EUR EUR - - #42711 Törlési tart. UL HUF Cancellation reserve HUF HUF #42712 Törlési tart. UL EUR Cancellation reserve EUR EUR #42713 Törlési tart. UL ROMÁNIA Cancellation reserve RON RON Összesen

29 D. Biztosítástechnikai tartalékok a befektetési egységekhez kötött (unit-linke MNB árfolyam Balance sheet line: D. Technical reserves for policyholders of unit-linked life insurance policies EUR 311,02 RON 68,53 Vagyonmérleg érték (ezer Ft) ,00 Amount in balance sheet (HUF thousand) ,00 Azonosító Magyar megnevezés Angol megnevezés Deviza Összeg eredeti devizában Összeg forintban Asset / Liability ID Description in HU Description in EN Currency Amount in original ccy Amount in HUF #42821 UL bizt.tart. HUF Unit-linked reserves - HUF HUF #42822 UL bizt.tart. EURO Unit-linked reserves - EUR EUR Összesen

30 E. Céltartalékok MNB árfolyam Balance sheet line: E. Provisions EUR 311,02 RON 68,53 Vagyonmérleg érték (ezer Ft) ,00 Amount in balance sheet (HUF thousand) ,00 Azonosító Magyar megnevezés Angol megnevezés Deviza Összeg eredeti devizában Összeg forintban Asset / Liability ID Description in HU Description in EN Currency Amount in original ccy Amount in HUF #43120 Céltart.várható kötelezettségekre Provisions for expected liabilities HUF Összesen

31 G. Kötelezettségek / I. Kötelezettségek közvetlen biztosítási ügyletekből MNB árfolyam Balance sheet line: G. Liabilities / I. Liabilities from direct insurance EUR 311,02 RON 68,53 Vagyonmérleg érték (ezer Ft) ,00 Amount in balance sheet (HUF thousand) ,00 Azonosító Magyar megnevezés Angol megnevezés Deviza Asset / Liability ID Description in HU Description in EN Currency Összeg eredeti devizában Amount in original ccy Összeg forintban Amount in HUF #44100 Jutalékátvezetés tech. szla. Commission technical account HUF #44111 Bizt.közv.kapcs.köt.saját HUF Liabilities related to agents - HUF HUF #44112 Bizt.közv.kapcs.köt.saját EURO Liabilities related to agents - EUR EUR #44113 Bizt.közv.kapcs.köt.bróker HUF Liabilities related to brokers - HUF HUF #44114 Bizt.közv.kapcs.köt.bróker EURO Liabilities related to brokers - EUR EUR #44116 Bizt.közv.kapcs.köt.RO Liabilities related to agents - RON RON #44171 HUF kár kötelezettség Claim liabilities - HUF HUF #44172 EUR kár kötelezettség Claim liabilities - EUR EUR #44196 Közvetítői díj köv.befolyás Broker's payments liabilities HUF #44211 Ügyféllel szembeni kötelezettség HUF Liabilities related to policyholders - HUF HUF #44213 Ügyfél. köt.visszajött tételek Returned liabilities related to policyholders - HUF HUF #44214 Ügyféllel szembeni köt EUR Liabilities related to policyholders - EUR EUR #44215 KÁRBÓL DIJRA köt. Liabilities from claims to premiums HUF #44218 Ügyfél köt. visszajött tételek EUR Returned liabilities related to policyholders - EUR EUR #44219 Ügyfél elévülési számla Prescription account - HUF HUF #44220 Ügyfél elévülési számla EUR Prescription account - EUR EUR #44231 Függő díj HUF Pending premiums unidentified - HUF HUF #44232 Függő díj EUR Pending premiums unidentified - EUR EUR #44233 Ajánlati díj HUF Pending premiums proposals - HUF HUF #44234 Ajánlati díj EUR Pending premiums proposals- EUR EUR #44235 Szerzodesre konyvelt díj HUF Pending premiums of policies - HUF HUF #44236 Szerzodesre konyvelt díj EUR Pending premiums of policies - EUR EUR #45200 Szállítói köt.(jutalék) HUF Account payables (commission) - HUF HUF #45210 Szállítói köt.(jutalék) EUR Account payables (commission) - EUR EUR Összesen

32 G. Kötelezettségek / II. Kötelezettségek viszontbiztosítási ügyletekből MNB árfolyam Balance sheet line: G. Liabilities / II. Liabilities from reinsurance EUR 311,02 RON 68,53 Vagyonmérleg érték (ezer Ft) ,00 Amount in balance sheet (HUF thousand) ,00 Azonosító Magyar megnevezés Angol megnevezés Deviza Összeg eredeti devizában Összeg forintban Asset / Liability ID Description in HU Description in EN Currency Amount in original ccy Amount in HUF #44311 VB kötelezettség AON Reinsurance payables - AON HUF #44312 VB kötelezettség Swiss Re Reinsurance payables - Swiss Re HUF #44314 VB kötelezettség kockázati Reinsurance payables - Life insurance HUF #44315 VB kötelezettség vegyes 1 Reinsurance payables - Endowment life insurance 1 HUF #44316 VB kötelezettség vegyes 2 Reinsurance payables - Endowment life insurance 2 HUF #44318 VB kötelezettség BD-PartnerRe Reinsurance payables - BD Partner Re HUF Összesen

33 G. Kötelezettségek / V. Egyéb kötelezettségek MNB árfolyam Balance sheet line: G. Liabilities / V. Other liabilities EUR 311,02 RON 68,53 Vagyonmérleg érték (ezer Ft) ,00 Amount in balance sheet (HUF thousand) ,00 Azonosító Magyar megnevezés Angol megnevezés Deviza Asset / Liability ID Description in HU Description in EN Currency Összeg eredeti devizában Amount in original ccy Összeg forintban Amount in HUF #36712 SZÉP kártya Other benefits HUF #37141 ÉP függő mat. HUF Pendig fees on investments - actuarial HUF #37151 ÉP függő e.tart.huf Pendig fees on investments - other HUF #37161 ÉP függő e.saj.huf Pendig fees on investments - equity HUF #44604 Alapkezelői útonlévő pe.2010 Pending money to investment manager HUF #44605 UL Alapkezelői útonlévő e.2010 Pending money to investment manager HUF #45100 Szállítói kötelezettségek HUF Accounts payable - HUF HUF #45110 Szállítói kötelezettségek EUR Accounts payable - EUR EUR #45499 Idegen bizonylat HUF Unknown document - HUF HUF #46201 Kamatadó (ügyfél) Interests tax HUF #46202 EHO (ügyfél) Health contributions settlement account HUF #46203 SZJA (ügyfél) Personal income tax settlement account HUF #46205 Kifizetői SZJA kötelezettség Personal income tax settlement account HUF

34 Azonosító Magyar megnevezés Angol megnevezés Deviza Asset / Liability ID Description in HU Description in EN Currency Összeg eredeti devizában Amount in original ccy Összeg forintban Amount in HUF #46206 Természetbeni utáni SZJA Personal income tax settlement account HUF #46210 EHO százalékos Health contributions settlement account HUF #46213 Cégautó adó 2009 Company car tax HUF #46215 SZJA munkaviszony 2010 Personal income tax settlement account HUF #46700 Fizetendő áfa VAT settlement account HUF #46890 NAV Csop.áfa fiz.köt.telj VAT settlement account to parent company HUF #46913 Biztosítási adó elszámolási számla Insurance tax settlement account HUF #47112 Jövedelemelsz.számla 12 Income Settlement account HUF #47302 Egészségpénztári befiz. Health insurance account HUF #47304 Önkéntes nyugdíjpénztári befiz. Voluntary pension fund account HUF # % Ny.bizt 2011 Pension contribution account HUF #47338 Szociális hozzájárulás adó Social contribution tax account HUF #47399 Biztosítotti egészségbizt.járulék Health contribution account HUF #47401 Szakképzési hozzájárulás Vocational training contribution account HUF #47402 Rehabilitációs hozzájárulás Rehabilitation contribution account HUF #48122 Kamatozó részvény kamata Interest on interest-bearing shares HUF Összesen

35 H. Passzív időbeli elhatárolások MNB árfolyam Balance sheet line: H. Accrued expenses and deferred income EUR 311,02 RON 68,53 Vagyonmérleg érték (ezer Ft) ,00 Amount in balance sheet (HUF thousand) ,00 Azonosító Magyar megnevezés Angol megnevezés Deviza Összeg eredeti devizában Összeg forintban Asset / Liability ID Description in HU Description in EN Currency Amount in original ccy Amount in HUF #48120 Passzív elhat.: költs., ráf. Accruals and deferred income: Cost and expe HUF #48121 Passzív elhat:bef.amort.veszt Accruals and deferred income: Losses on inve HUF #48130 Passzív elhat.: halasztott bevéaccruals and deferred income: Deferred inco HUF #48131 Passzív elhat.: VB kamat Accruals and deferred income: Reinsurers' interest HUF #48133 Passzív: halasztott bev. tér.néaccruals and deferred income: Deferred inco HUF Összesen

Statisztikai számjel / Statistical Code

Statisztikai számjel / Statistical Code 1 1 1 0 0 0 1 3 9 6 2 1 A EREDMÉNYKIMUTATÁS / PROFIL/LOSS ACCOUNT A VARIANT (Összköltség eljárással) (Prepared using the total coust method) Previous year Tárgyév / The year under review 01. Belföldi értékesítés

Részletesebben

A Fővárosi Vízművek Zrt évi Üzleti terve

A Fővárosi Vízművek Zrt évi Üzleti terve A Fővárosi Vízművek Zrt. 2012. évi Üzleti terve 1. oldal a 5 oldalból Vezetői összefoglaló 1 Vezetői összefoglaló A Fővárosi Vízművek Zrt. stratégiai céljai alapjaiban nem változnak. A 2012-es gazdálkodást

Részletesebben

KONSZOLIDÁLT MÉRLEG Eszközök 2002. december 31.

KONSZOLIDÁLT MÉRLEG Eszközök 2002. december 31. Statisztikai számjel: 10197879-6512-114-01 KONSZOLIDÁLT MÉRLEG Eszközök 2002. december 31. adatok millió Ft-ban A tétel megnevezése 2001.12.31 2002.12.31 a b c d e 1 Pénzeszközök 12 064 35 449 2 Állampapírok

Részletesebben

Equilor Befektetési Zrt. ÉVES BESZÁMOLÓ ÉVES BESZÁMOLÓ 2011

Equilor Befektetési Zrt. ÉVES BESZÁMOLÓ ÉVES BESZÁMOLÓ 2011 Equilor Befektetési Zrt. ÉVES BESZÁMOLÓ 2011 1 EQUILOR Szécsényi Bálint Gereben András Az Equilor rövid bemutatása Az Equilor Befektetési Zrt. több, mint 20 éve áll lakossági és intézményi ügyfelei rendelkezésére

Részletesebben

MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINTI ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG 2014.12.31.

MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINTI ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG 2014.12.31. MÉRLEG ESZKÖZÖK (aktívák) adatok millió forintban 2013 2014 1. Pénzeszközök 39,870 459,330 2. Állampapírok 153,646 70,686 a) forgatási célú 92,910 16,462 b) befektetési célú 60,736 54,224 2/A. Állampapírok

Részletesebben

MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINTI ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEG 2014.12.31. HATVAN ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET

MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINTI ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEG 2014.12.31. HATVAN ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET MÉRLEG 2014.12.31 Hatvan, 2015. március 26... Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet Juhász Ferenc Turányikné Borsik Éva elnök ügyvezető ügyvezető igazgató MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z

Részletesebben

MÉRLEG MÉRLEG KSH:10045916-6512-122-16. Újszász és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet. Cg.:16-02-001531

MÉRLEG MÉRLEG KSH:10045916-6512-122-16. Újszász és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet. Cg.:16-02-001531 MÉRLEG KSH:10045916-6512-122-16 Cg.:16-02-001531 Újszász és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2012.év 2013.év a. b. c. d. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V

Részletesebben

ESZKÖZÖK (aktívák) KSH: Cg.: adatok: eft-ban. Kelt, Lövő, Április 28.

ESZKÖZÖK (aktívák) KSH: Cg.: adatok: eft-ban. Kelt, Lövő, Április 28. a b d 1. 1. Pénzeszközök 390.477 444.835 2. 2. Állampapírok 3.344.645 3.316.016 3. a) forgatási célú 3.286.315 3.257.686 4. b) befektetési célú 58.330 58.330 5. 2/A. Állampapírok értékelési különbözete

Részletesebben

Környe-Bokod Takarékszövetkezet Statisztikai számjel: 10044874-6419-122-11. MÉRLEG 2010. év. ESZKÖZÖK (aktívák)

Környe-Bokod Takarékszövetkezet Statisztikai számjel: 10044874-6419-122-11. MÉRLEG 2010. év. ESZKÖZÖK (aktívák) ESZKÖZÖK (aktívák) 1. Pénzeszközök 159 267 192 484 2. Állampapírok 4 310 515 0 4 762 679 a) forgatási célú 4 257 225 4 709 389 b) befektetési célú 53 290 53 290 2/A. Állampapírok értékelési különbözete

Részletesebben

Pénzügyi gyorsjelentés 2005

Pénzügyi gyorsjelentés 2005 Pénzügyi gyorsjelentés 2005 Financial overview 2005 Pénzügyi gyorsjelentés 2005 1. Az E.ON Hungária Kulcsmutatói Az E.ON Hungária Kulcsmutatói Árbevétel 1 559 Mio Befektetett tőke 1 026 Mio Villamos energia

Részletesebben

KSH: 10043897 6419 122 06 Cg.: 06-02-000014 PILLÉR Takarékszövetkezet

KSH: 10043897 6419 122 06 Cg.: 06-02-000014 PILLÉR Takarékszövetkezet KSH: 10043897 6419 122 06 Cg.: 06-02-000014 PILLÉR Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2009.év 2010.év a. b. c. d. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K ) 01 1.Pénzeszközök

Részletesebben

E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K

E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K Adószám:10044465-1-09 Cégjegyzékszám:09-02-000180 Hajdúdorog és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.s z. M e g n e v e z és 2013.év 2014.év a. b. c. d. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á

Részletesebben

KELER Zrt. Hitelintézeti MÉRLEG ESZKÖZÖK (aktívák)

KELER Zrt. Hitelintézeti MÉRLEG ESZKÖZÖK (aktívák) Hitelintézeti MÉRLEG ESZKÖZÖK (aktívák) 1. 1. Pénzeszközök (MNB nostro + MNB betét) 10 717 0 146 714 2. 2. Állampapírok (3.+4. sorok) 140 954 0 28 301 3. a) forgatási célú (MÁK + DKJ) 140 954 0 28 301

Részletesebben

AEGON Magyarország Lakástakarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Mérleg 2013.05.07-2013.12.31

AEGON Magyarország Lakástakarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Mérleg 2013.05.07-2013.12.31 AEGON Magyarország Lakástakarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság Mérleg 2013.05.07-2013.12.31 Cégnév: AEGON Magyarország Lakástakarékpénztár Zrt. Székhely: 1091 Budapest, Üllői út 1. Cégjegyzékszám:

Részletesebben

Pénzügyi gyorsjelentés 2006.

Pénzügyi gyorsjelentés 2006. Pénzügyi gyorsjelentés 2006. Financial overview 2006 1. Az E.ON Hungária kulcsmutatói Az E.ON Hungária kulcsmutatói Árbevétel 1 884 Mio Kumulált befektetett tőke 1 043 Mio Villamos energia elosztás 15,6

Részletesebben

ESZKÖZÖK (aktívák) A tétel megnevezése Az előző év Tárgyév

ESZKÖZÖK (aktívák) A tétel megnevezése Az előző év Tárgyév KSH: 10044276-6419-122-08 Cg. 08-02-000916 Sorszám ESZKÖZÖK (aktívák) A tétel megnevezése Az előző év Tárgyév a b c d 1. 1. Pénzeszközök 1 938 211 1 686 753 2. 2. Állampapírok 14 542 341 16 807 748 3.

Részletesebben

a K&H fix plusz London 2012 származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap éves jelentése

a K&H fix plusz London 2012 származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap éves jelentése ÉVES JELENTÉS 211 a K&H fix plusz London 212 származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap éves jelentése 1) alapadatok a) az Alap megnevezése, típusa, futamideje tárgyidőszak: 211.1.1.- 211.12.31.

Részletesebben

K&H plusz német-svájci származtatott zártvégű alap. 2012. évi. éves jelentése

K&H plusz német-svájci származtatott zártvégű alap. 2012. évi. éves jelentése K&H plusz német-svájci származtatott zártvégű alap 212. évi éves jelentése Tartalomjegyzék független könyvvizsgálói jelentés éves beszámoló (mérleg, eredménykimutatás, kiegészítő melléklet) vezetőségi/üzleti

Részletesebben

1. melléklet a./2011 (.) PSZÁF rendelethez ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZAT

1. melléklet a./2011 (.) PSZÁF rendelethez ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZAT . melléklet a./20 (.) PSZÁF rendelethez ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZAT Táblakód Megnevezés Adatszolgáltató Gyakoriság Beküldési határidő 49KSZ 49KSZ2 49KSZ3A 49KSZ3BO 49KSZ3BA 49KSZ3BB 49KSZ3BB2 49KSZ3BC 49T0 Korrigált

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 1 4 4 4 8 0 4 3 6 9 2 0 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 6 1 5 7 Cégjegyzék szám FairConto Ügyviteli Szolgáltató és Tanácsadó Zrt. A vállakozás megnevezése 1134 Budapest, Róbert Károly krt. 61-65.

Részletesebben

EREDMÉNYKIMUTATÁS I. (függőleges tagolás)

EREDMÉNYKIMUTATÁS I. (függőleges tagolás) EREDMÉNYKIMUTATÁS I. (függőleges tagolás) A tétel megnevezése Az előző év év(ek) Tárgyév a b d 01. 1. Kapott kamatok és kamatjellegű bevételek 2 960 398 3 526 440 02. a) rögzített kamatozású hitelviszonyt

Részletesebben

MÉRLEG. KSH: Cg.: Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet

MÉRLEG. KSH: Cg.: Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z é s 2014.év 2015.év a. b. d. d. ESZKÖZÖK ( AKTÍVÁK ) 01. 1.Pénzeszközök 587 900 404 993 02. 2.Állampapírok 1 928 700 1 759 645 03. a) forgatási célú 1 926

Részletesebben

KONSZOLIDÁLT MÉRLEG 2010.

KONSZOLIDÁLT MÉRLEG 2010. HAJDÚ TAKARÉK Takarékszövetkezet 4026 Debrecen, Bethlen u. 10-12. Cg.: 09-02-000644 KONSZOLIDÁLT MÉRLEG 2010. KSH: 13975410641912209 Cg.: 09-02-000644 HAJDÚ TAKARÉK Takarékszövetkezet ÖSSZEVONT (konszolidált)

Részletesebben

A Biharnagybajom és Vidéke Takarékszövetkezet vagyonleltára

A Biharnagybajom és Vidéke Takarékszövetkezet vagyonleltára A Biharnagybajom és Vidéke Takarékszövetkezet vagyonleltára Eszközök összesen 1.618.226 eft 1. Pénzeszközök 97.260 eft 2. Állampapírok 354.732 eft 3. Hitelintézetekkel szembeni követelések 295.000 eft

Részletesebben

Éves beszámoló 2013.

Éves beszámoló 2013. 2 4 3 1 9 9 3 1 6 4 9 9 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 7 7 3 5 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése Alliance Jura-Hongrie Kockázati Tőkealapkezelő Zrt. a vállalkozás címe, telefonszáma

Részletesebben

Környe-Bokod Takarékszövetkezet Statisztikai számjel: 10044874-6419-122-11. MÉRLEG 2014. év. ESZKÖZÖK (aktívák)

Környe-Bokod Takarékszövetkezet Statisztikai számjel: 10044874-6419-122-11. MÉRLEG 2014. év. ESZKÖZÖK (aktívák) ESZKÖZÖK (aktívák) 1. Pénzeszközök 251 412 559 074 2. Állampapírok 6 846 664 0 4 900 163 a) forgatási célú 6 846 664 4 900 163 b) befektetési célú 0 0 2/A. Állampapírok értékelési különbözete 3. Hitelintézetekkel

Részletesebben

Közlemény a CIB Bank Zrt évi üzleti évére vonatkozó auditált éves beszámolójáról és konszolidált éves beszámolójáról

Közlemény a CIB Bank Zrt évi üzleti évére vonatkozó auditált éves beszámolójáról és konszolidált éves beszámolójáról Közlemény a CIB Bank Zrt. 2005. évi üzleti évére vonatkozó auditált éves beszámolójáról és konszolidált éves beszámolójáról A CIB Bank Zrt. (1027 Budapest, Medve u. 4-14., cégjegyzék szám: 01-10-041004,

Részletesebben

2012. december 31. adatok E Ft-ban Előző év Tárgyév módosí tásai a b c d e. A tétel megnevezése

2012. december 31. adatok E Ft-ban Előző év Tárgyév módosí tásai a b c d e. A tétel megnevezése Statisztikai jel 1/6. oldal A MÉRLEG Eszközök (aktívák) év l A. Befektetett eszközök 208981 0 216469 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 4678 0 3580 3 Alapítás-átszervezés aktivált értéke 4 Kísérleti fejlesztés aktivált

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ. MÉRLEGE üzleti évről

ÉVES BESZÁMOLÓ. MÉRLEGE üzleti évről 1117 Budapest, Gábor Dénes u. ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEGE 20100-20113 üzleti évről Budapest, 201 április Az üzleti év mérlegforduló napja : 201 1 3 MÉRLEG A változat Eszközök(aktívák) A. Befektetett eszközök

Részletesebben

A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság 2006. I. félévi gyorsjelentése

A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság 2006. I. félévi gyorsjelentése A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság 2006. I. félévi gyorsjelentése A tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 52. -a alapján a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság az alábbiakban teszi közzé

Részletesebben

MÉRLEG. KSH: 10047808-6419-122-05 Cg.:05-02-000250 Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet

MÉRLEG. KSH: 10047808-6419-122-05 Cg.:05-02-000250 Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z é s 2013.év 2014.év a. b. d. d. ESZKÖZÖK ( AKTÍVÁK ) 01. 1.Pénzeszközök 634 459 587 900 02. 2.Állampapírok 1 959 141 1 928 700 03. a) forgatási célú 1 856

Részletesebben

Semi-Annual Report 2016

Semi-Annual Report 2016 Semi-Annual Report 2016 Consolidated Income Statement IFRS consolidated, not audited income statement (HUF million) 2016 2015 Change (%) Interest and similar income 29,102 35,616 (18.29%) - cash and cash

Részletesebben

Statisztikai számjel: 23024216-6420-114-01 Cégjegyzék szám: 01-10-046833. BVK Holding Zrt. MÉRLEG Eszközök (aktívák)

Statisztikai számjel: 23024216-6420-114-01 Cégjegyzék szám: 01-10-046833. BVK Holding Zrt. MÉRLEG Eszközök (aktívák) MÉRLEG Eszközök (aktívák) 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sorok) 55 999 937-103 742 764 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03. - 09. sorok) 2 029-3 942 03. Alapítás- átszervezés aktivált értéke - - 04.

Részletesebben

E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K

E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K KSH: 10043691641912205 Cg.: 05-02-000266 Ricse és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2013.év 2014.év a. b. c. d. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K ) 01 1.Pénzeszközök

Részletesebben

Térségi Hulladék-Gazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság Nyíregyháza, Bokréta u. 22. Éves beszámoló mérlege - "A"

Térségi Hulladék-Gazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság Nyíregyháza, Bokréta u. 22. Éves beszámoló mérlege - A Adószám: Cégbíróság: Cégjegyzék szám: 13992013-2-15 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság mint Cégbíróság 15-09-071642 2007.év Térségi Hulladék-Gazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság Nyíregyháza,

Részletesebben

Éves beszámoló 2015.

Éves beszámoló 2015. 1 1 1 0 9 0 0 0 1 5 0 1 1 3 0 7 Statisztikai számjel 0 7-0 9-0 0 3 0 6 2 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése Pálhalmai Agrospeciál Kft. a vállalkozás címe, telefonszáma 2407 Dunaújváros, Pálhalma,

Részletesebben

PARKOLÓ-GAZDA Kft. Éves beszámoló. 2010. év. 8900 Zalaegerszeg, Rákóczi F. u. 10-22. 12701227-5221-113-20 Statisztikai számjel

PARKOLÓ-GAZDA Kft. Éves beszámoló. 2010. év. 8900 Zalaegerszeg, Rákóczi F. u. 10-22. 12701227-5221-113-20 Statisztikai számjel 12701227-5221-113-20 Statisztikai számjel 20-09-065082 Cégjegyzék száma PARKOLÓ-GAZDA Kft. 8900 Zalaegerszeg, Rákóczi F. u. 10-22. Éves beszámoló 2010. év Oldal 1 12701227-5221-113-20 Statisztikai számjel

Részletesebben

Éves Beszámoló. A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. "A" változat

Éves Beszámoló. A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. A változat A vállalkozás neve: A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. Éves Beszámoló Beszámolási időszak: 2005. január 1. - Előző időszak: 2004. január 1. - 2004. december 31. Beszámoló készítés oka: Normál,

Részletesebben

MÉRLEG KSH: Cg.: DRB Dél-Dunántúli Regionális bank ZRt.

MÉRLEG KSH: Cg.: DRB Dél-Dunántúli Regionális bank ZRt. MÉRLEG KSH: 14819131-6919-2 Cg.: 02-10-060351 DRB Dél-Dunántúli Regionális bank ZRt. MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2012.év 2013.év a. b. c. d. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K ) 01

Részletesebben

10. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez

10. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez 10. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez A független biztosításközvetítő éves felügyeleti jelentése Éves jelentés ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA Táblakód Megnevezés Adatszolgáltató Gyakoriság Beküldési határidő

Részletesebben

Éves beszámoló. Belvárosi Kaszinó Kft december 31-ei. Budapest, április 01. Mészáros László a vállalkozás vezetője (képviselője)

Éves beszámoló. Belvárosi Kaszinó Kft december 31-ei. Budapest, április 01. Mészáros László a vállalkozás vezetője (képviselője) : 11927198-9200-113-01 : Belvárosi Kaszinó Kft. Budapest, 1015 Csalogány u. 30-32. 2013. december 31-ei Éves beszámoló Budapest, 2014. április 01. Mészáros László a vállalkozás vezetője (képviselője) "A"MÉRLEG

Részletesebben

Semi-Annual Report 2015

Semi-Annual Report 2015 Semi-Annual Report 2015 Consolidated Income Statement IFRS consolidated, not audited income statement (HUF million) 2015 2014 Change (%) Interest and similar income 35,616 42,658 (16.51%) - cash and cash

Részletesebben

Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság Budapest, Csalogány u december 31-ei. Éves beszámoló

Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság Budapest, Csalogány u december 31-ei. Éves beszámoló Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1015 Budapest, Csalogány u. 30-32. 2013. december 31-ei Éves beszámoló..... a vállalkozás vezetője (képviselője) 1 MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

Részletesebben

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév II. évfolyam Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014 II. félév 1. feladat (lekötött tartalék meghatározása, osztalékkal kapcsolatos számítások, saját tőke mérlegrészlet

Részletesebben

5. Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, beleértve a rögzített kamatozásúakat is

5. Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, beleértve a rögzített kamatozásúakat is KSH: 10044427641912209 Cg.: 09-02-000061 Biharkeresztesi Takarékszövetkezet ZÁRÓMÉRLEG adatok: ezer Ft-ban Sor szám M e g n e v e z és 2010. év 2011. év a. b. c. d. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K ) 01

Részletesebben

Átalakulási (jogutód) vagyonleltár-tervezet

Átalakulási (jogutód) vagyonleltár-tervezet e A. Befektetett eszközök 17 700 136 417,50 17 700 136 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 206 558 290,00 206 557 VAGYONI ÉRTÉKŰ JOGOK 198 417 876,00 198 417 VAGYONI ÉRTÉKŰ JOGOK AKTIVÁLT ÉRTÉKE 451 994 650,00 VAGYONI

Részletesebben

Mérleg- és eredménykimutatás adatok - E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt Éves beszámoló Forgalmi költség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat

Mérleg- és eredménykimutatás adatok - E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt Éves beszámoló Forgalmi költség eljárással készített eredménykimutatás A változat Mérleg- és eredménykimutatás adatok - E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt Éves beszámoló Forgalmi költség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat A beszámolóban szereplő cégnév: E.R.Ö.V. Víziközmû Zrt Beszámolási

Részletesebben

Éves beszámoló. Csepeli Hőszolgáltató Kft Budapest, Kalotaszeg utca Statisztikai számjel Cégjegyzék száma

Éves beszámoló. Csepeli Hőszolgáltató Kft Budapest, Kalotaszeg utca Statisztikai számjel Cégjegyzék száma Csepeli Hőszolgáltató Kft Éves beszámoló 2011 "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) módosí- tásai 1 A. Befektetett eszközök 288 472 6 289 281 544 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 3 787 0 2 526 3 Alapítás-átszervezés aktivált

Részletesebben

Norbi Update Lowcarb Nyrt Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés

Norbi Update Lowcarb Nyrt Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés 24359573774011401 Statisztikai számjel 0110047754 Cégjegyzék szám Norbi Update Lowcarb Nyrt. 1031. Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés 01.01-06.30 Cégjegyzék szám "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)

Részletesebben

Semi-Annual Report 2014

Semi-Annual Report 2014 Semi-Annual Report 2014 Consolidated Income Statement IFRS consolidated, not audited income statement (HUF million) 2014 2013 Interest and similar income 42,658 57,786 - cash and cash equivalents 679 1,299

Részletesebben

Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság Budapest, Csalogány u december 31-ei. Éves beszámoló

Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság Budapest, Csalogány u december 31-ei. Éves beszámoló Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1015 Budapest, Csalogány u. 30-32. 2012. december 31-ei Éves beszámoló..... a vállalkozás vezetője (képviselője) 1 MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

Részletesebben

MÉRLEG(A) részletes ezer forintban ESZKÖZÖK AKTÍVÁK Korábbi évek helyesbítés ei

MÉRLEG(A) részletes ezer forintban ESZKÖZÖK AKTÍVÁK Korábbi évek helyesbítés ei Madách Színház Nonprofit Kft. Cégjegyzékszám: 01-09-917954 Stat. szám: 21974593-9001-572-01 MÉRLEG(A) részletes ezer forintban ESZKÖZÖK AKTÍVÁK 2014.12.31 Korábbi évek helyesbítés ei 2015.12.31 1. Alapítás,

Részletesebben

. melléklet a 3 /2013. (XII. 29.) MNB rendelethez

. melléklet a 3 /2013. (XII. 29.) MNB rendelethez . melléklet a 3 /2013. (XII. 29.) MNB rendelethez 10. melléklet a 38/2013. (XII. ) MNB rendelethez A független biztosításközvetítő éves felügyeleti jelentése ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA Táblakód Megnevezés Adatszolgáltató

Részletesebben

Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai

Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai Stratégiai és Pénzügyi Divízió Befektetői Kapcsolatok és Tőkepiaci Műveletek Hivatkozási szám: BK-049/2015 Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai A 2013. évi V. törvény (a

Részletesebben

Éves beszámoló mérlege - "A"

Éves beszámoló mérlege - A Cégbíróság: Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság Global NRG Kereskedelmi és Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1122 Budapest, Maros u. 12. A mérleg fajtája: Évzáró beszámoló Budapest, 2007. május

Részletesebben

Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai

Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai Stratégiai és Pénzügyi Divízió Befektetői Kapcsolatok és Tőkepiaci Műveletek Hivatkozási szám: BK-099/2014 Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai A 2013. évi V. törvény (a

Részletesebben

MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2009.év 2010.év a. b. c. d. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K ) 01 1.

MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2009.év 2010.év a. b. c. d. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K ) 01 1. KSH: 10117066-6419-122-14 Cg.: 14-02-000327 Nagybajom és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2009.év 2010.év a. b. c. d. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K ) 01 1.Pénzeszközök

Részletesebben

Éves beszámoló. 2 1 1 1 4 1 4 6 9 0 0 1 5 7 1 0 1 Statisztikai számjel: 0 1 -- 0 9 -- 9 1 7 9 4 2 Cégjegyzék száma: 2011 Üzleti évről

Éves beszámoló. 2 1 1 1 4 1 4 6 9 0 0 1 5 7 1 0 1 Statisztikai számjel: 0 1 -- 0 9 -- 9 1 7 9 4 2 Cégjegyzék száma: 2011 Üzleti évről 2 1 1 1 4 1 4 6 9 0 0 1 5 7 1 0 1 Statisztikai számjel: 0 1 -- 0 9 -- 9 1 7 9 4 2 Cégjegyzék száma: A vállalkozás megnevezése: Thália Színház Nonprofit Kft A vállalkozás címe, telefonszáma: 1065 Budapest

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 1 4 8 8 6 5 7 1 6 9 2 0 1 1 3 0 1 Statisztikai számjel 0 1-0 9-9 2 4 5 2 8 Cégjegyzék szám FairConto Audit Könyvvizsgáló Kft A vállakozás megnevezése 1134 Budapest, Róbert Károly krt 61-65. A vállalkozás

Részletesebben

Éves beszámoló mérlege - "A"

Éves beszámoló mérlege - A Cégbíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága AGROSTER Besugárzó Zrt. 1106 Budapest, Jászberényi út 5. Budapest, 2013. április 30. Bánréti Miklós vezérigazgató P.h. AGROSTER Zrt. Oldal: 1 ESZKÖZÖK

Részletesebben

Főnix Takarékszövetkezet

Főnix Takarékszövetkezet MÉRLEG Főnix Takarékszövetkezet KSH: 10044575-6419-122-09 Cg.: 09-02-000063 MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z é s 2012.év 2013.év a. b. c. d. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K ) 01 1.Pénzeszközök

Részletesebben

E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K

E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K KSH: 10043732 6419 122 05 Cg.: 05 02 000269 Szerencs és KörnyékeTakarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2012. év 2013. év a. b. c. d. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K ) 01

Részletesebben

Éves beszámoló mérlege - "A"

Éves beszámoló mérlege - A Cégbíróság: Pest Megyei Cégbíróság ABÉVA Alsónémedi Beruházó és Vagyonhasznosító Kft 2351 Alsónémedi, Fõ út 54 A gazdálkodó képviselője Ph Abéva Kft Oldal: 1 ESZKÖZÖK (aktívák) 01 A Befektetett eszközök

Részletesebben

www.szamviteltanar.hu

www.szamviteltanar.hu ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG A változat Eszközök (aktívák) 200X. december 31. adatok E Ft-ban Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) módosításai Tárgyév a b c d e 1 A. Befektetett eszközök 2 I. IMMATERIÁLIS

Részletesebben

2015. I. féléves beszámoló

2015. I. féléves beszámoló 1 3 8 1 2 2 0 3 5 8 2 9 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 5 5 3 1 Cégjegyzék száma Kulcs-Soft Számítástechnika Nyrt. a vállalkozás megnevezése 1022 Budapest, Törökvész út 30/a a vállalkozás címe,

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 1 4 4 4 8 0 4 3 6 9 2 0 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 6 1 5 7 Cégjegyzék szám FairConto Ügyviteli Szolgáltató és Tanácsadó Zrt. A vállakozás megnevezése 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt.

Részletesebben

ESZKÖZÖK (aktívák) "Rábaközi" Takarékszövetkezet Csorna, Szent István tér 23. KSH: Cg

ESZKÖZÖK (aktívák) Rábaközi Takarékszövetkezet Csorna, Szent István tér 23. KSH: Cg a b d 1. 1. Pénzeszközök 279 102 306 514 2. 2. Állampapírok 1 567 938 2 325 317 3. a) forgatási célú 1 251 066 2 224 526 4. b) befektetési célú 316 872 100 791 5. 2/A. Állampapírok értékelési különbözete

Részletesebben

Az Igazgatóság jelentése a 2008-as évrôl. Semi-Annual Report 2013

Az Igazgatóság jelentése a 2008-as évrôl. Semi-Annual Report 2013 Az Igazgatóság jelentése a 2008-as évrôl Semi-Annual Report 2013 Consolidated Income Statement IFRS consolidated, not audited income statement (HUF million) 2013 2012 Interest and similar income 57,786

Részletesebben

Keltezés: a vállalkozás vezetője Vidnyánszky Attila

Keltezés: a vállalkozás vezetője Vidnyánszky Attila 1 1 Eszközök (aktívák) 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sor) 11 635 628 0 11 532 310 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok) 5 934 0 5 460 03. Alapítás-átszervezés aktívált értéke 04. Kísérleti

Részletesebben

E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K

E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K MÉRLEG KSH: 10043158 6419 122 03 Cg.: 03 02 000162 Borotai Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2011.év 2012.év a. b. c. d. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K ) 01 1.Pénzeszközök

Részletesebben

NAVIGATOR INFORMATIKA ZRT. a vállalkozás megnevezése. 1095 Budapest, Máriássy u. 5-7. a vállalkozás címe. 2010. december 31.

NAVIGATOR INFORMATIKA ZRT. a vállalkozás megnevezése. 1095 Budapest, Máriássy u. 5-7. a vállalkozás címe. 2010. december 31. 1 2 6 8 2 5 1 5 6 2 0 9 1 1 4 0 1 0 1-1 0-0 4 4 6 2 1 Cégjegyzék a a vállalkozás megnevezése 1095 Budapest, Máriássy u. 5-7. a vállalkozás címe 2010. december 31. Éves beoló P.H. 0.1 " A " MÉRLEG Eszközök

Részletesebben

Éves beszámoló mérlege - "A"

Éves beszámoló mérlege - A Cégbíróság: Baranya Megyei Bíróság mint Cégbíróság Mecseki Erdészeti Zártkörűen Működő Rt. 7623 Pécs, Rét utca 8. A gazdálkodó képviselője P.h. Mecseki Erdészeti Zrt. Oldal: 1 ESZKÖZÖK (aktívák) 01. A.

Részletesebben

E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K

E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K KSH: 10043189-6419-122-03 Cg.: 03-02-000278/90 Rónasági Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2014.év 2015.év a. b. c. d. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K ) 01 1.Pénzeszközök

Részletesebben

Norbi Update Lowcarb Nyrt Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés

Norbi Update Lowcarb Nyrt Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés 24359573774011401 Statisztikai számjel 0110047754 Cégjegyzék szám Norbi Update Lowcarb Nyrt. 1031. Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés 2015.01.01-2015.09.30 Cégjegyzék szám "A" MÉRLEG Eszközök

Részletesebben

Éves beszámoló üzleti évről

Éves beszámoló üzleti évről 2 2 2 6 0 3 3 6139257201 Statisztikai jel 0 1-0 9-9 1 9 8 82 Cégjegyzék a KÉZMŰ Fővárosi Kézműipari Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 1147 Budapest, Csömöri út 50-60. Éves beoló 2012. üzleti évről

Részletesebben

1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31. Éves beszámoló. Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva

1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31. Éves beszámoló. Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva Csepeli Hőszolgáltató Kft Éves beszámoló 2013 Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) módosí- év tásai 1 A. Befektetett eszközök 268 396 255 285 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 1

Részletesebben

Éves beszámoló. Halasi Városgazda Zrt. 13993492 3530 114 03 Statisztikai számjel Halasi Városgazda Zrt. 03-10-100381 Cégjegyzék száma 2014.12.

Éves beszámoló. Halasi Városgazda Zrt. 13993492 3530 114 03 Statisztikai számjel Halasi Városgazda Zrt. 03-10-100381 Cégjegyzék száma 2014.12. Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése: a vállalkozás címe: 6400 Kiskunhalas, Bem u.1. Éves beszámoló 2014.12.31 üzleti évről Kelt: 13993492 3530 114 03 ÉVES MÉRLEGBESZÁMOLÓ MÉRLEGE Eszközök (aktívák)/1

Részletesebben

Semi-Annual Report 2012

Semi-Annual Report 2012 Az Igazgatóság jelentése a 2008-as évrôl Semi-Annual Report 2012 1 www.raiffeisen.hu Igazgatóság jelentése Részvényesek RZB Csoport, Raiffeisen International Consolidated Income Statement IFRS consolidated,

Részletesebben

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft a vállalkozás címe, telefonszáma 2030 Érd,

Részletesebben

KSH:10047808641912205. Cg.: 0502000250 Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG

KSH:10047808641912205. Cg.: 0502000250 Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG KSH:10047808641912205 Cg.: 0502000250 Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. Megnevezés 2012.év 2013.év a. b. c. d. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K ) 01 1.Pénzeszközök 490

Részletesebben

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! .

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! . Eredménykimutatás A FORRÁS Zrt. (továbbiakban: Társaság) 2009. december 31-i főkönyvi kivonatának forgalmi adatai (forintban). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül

Részletesebben

2015 évi Éves beszámoló

2015 évi Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 7 7 5 4 a vállalkozás megnevezése a vállalkozás címe, telefonszáma 2015 évi Éves zárómérleg 2015.01.01. - 2015. 12. 31. a vállalkozás vezetője (képviselője) P.H. Sorszám 2 4 3 5 9 5 7 3 7 7

Részletesebben

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük.

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. ESZKÖZÖK (aktívák) Előző év Tárgyév A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 79 260 72 655 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 10

Részletesebben

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8. Statisztikai számjel. Cégjegyzék száma. Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2014. december 31.

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8. Statisztikai számjel. Cégjegyzék száma. Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2014. december 31. 1 0 7 0 6 9 9 6 6 8 3 2 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8 Cégjegyzék száma Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság a vállalkozás megnevezése 1156 Budapest, Száraznád u. 4-6.,

Részletesebben

Éves beszámoló Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt szeptember 30.

Éves beszámoló Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt szeptember 30. A vállalkozás megnevezése Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt. A vállalkozás címe, telefonszáma 1118 Budapest, Ménesi út 22. 2015. szeptember 30. Éves beszámoló a vállalkozás vezetője Első

Részletesebben

Éves beszámoló Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt március 31.

Éves beszámoló Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt március 31. A vállalkozás megnevezése Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt. A vállalkozás címe, telefona 1118 Budapest, Ménesi út 22. 2015. március 31. Éves beoló a vállalkozás vezetője "A" EREDMÉNYKIMUTATÁS

Részletesebben

Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft. Éves beszámoló üzleti évről. Keltezés: Érd, február 29. a vállalkozás vezetője (képviselője)

Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft. Éves beszámoló üzleti évről. Keltezés: Érd, február 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 a vállalkozás megnevezése Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft. a vállalkozás íme, telefonszáma 2030 Érd, Fehérvári út 63/b-; 06-23-500-000 Éves beszámoló 2015. üzleti évről a vállalkozás

Részletesebben

Éves beszámoló. EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság üzleti évről

Éves beszámoló. EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság üzleti évről 0 1-1 4-0 0 0 3 0 8 EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság a vállalkozás megnevezése 1134 Budapest,Váci út. 37. Tel.: 06/1-477-3100 a vállalkozás címe, telefonszáma Éves beszámoló 2005.01.01-2005.12.31.

Részletesebben

statisztikai számjel cégjegyzék szám. Szegedi Sport és Fürdők Kft Szeged, Temesvári krt. 33.

statisztikai számjel cégjegyzék szám. Szegedi Sport és Fürdők Kft Szeged, Temesvári krt. 33. statisztikai számjel cégjegyzék szám Szegedi Sport és Fürdők Kft. 2011. december 31. BESZÁMOLÓ Keltezés: Szeged, 2012.június 08. vállalkozás vezetője (képviselője) PH. MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

Részletesebben

HÁZI DOLGOZAT 1. Pénzügyi számvitel 2.

HÁZI DOLGOZAT 1. Pénzügyi számvitel 2. III. évfolyam PSZ szak Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 1. Pénzügyi számvitel 2. LEADÁSI HATÁRIDŐ: NOV. 27. 2015/2016. I. félév PSZK Mester és Távoktatási Központ / H-1149 Budapest, Buzogány

Részletesebben

Éves Beszámoló Gazdasági Társaságok (Fióktelepek) részére (angol nyelvű számszaki adatokkal) Verzió: 2001.1.1

Éves Beszámoló Gazdasági Társaságok (Fióktelepek) részére (angol nyelvű számszaki adatokkal) Verzió: 2001.1.1 Éves Beszámoló Gazdasági Társaságok (Fióktelepek) részére (angol nyelvű számszaki adatokkal) Verzió: 2001.1.1 KSH szám 1 1 1 3 7 6 6 5 7 0 1 2 1 1 4 0 1 Cégjegyzékszám 0 1 1 0 0 4 2 8 4 2 Időszak éve 2006

Részletesebben

HITELINTÉZETEK ÉS PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK 2009. DECEMBER 31-i MÉRLEGE ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁSA

HITELINTÉZETEK ÉS PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK 2009. DECEMBER 31-i MÉRLEGE ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁSA Statisztikai számjel: 10044393641912208 Téti Takarékszövetkezet vállalkozás megnevezése 9100 Tét, Fı u. 86. címe 96/561-240 telefonszáma HITELINTÉZETEK ÉS PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK 2009. DECEMBER 31-i MÉRLEGE

Részletesebben

1 0. s z. m e l l é k l e t

1 0. s z. m e l l é k l e t 1. sz. me lléklet Az üzleti év fordulónapja: 214.12.31. Budaörsi Települési Nonprofit Kft. üzletág MÉRLEG eszközök (aktívák) Sorszám tev. Btg egész 1. A. Befektetett eszközök (2.+1.+18.sor) 197 932 2 238

Részletesebben

ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE

ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE ESZKÖZÖK (aktívák) ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE Tervadat 2014.év 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+17.) 739 644 712 382 703 558 02. I. Immateriális javak (03.-09.) 15 846 12 883 23 858 03. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

Nextent Informatika Zrt.

Nextent Informatika Zrt. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1 - 4 5 2 6 a vállalkozás megnevezése 1112 Budapest, Facsemete u. 1/5 a vállalkozás címe 27. évi ÉVES BESZÁMOLÓ Budapest, 28. május 6. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1

Részletesebben

CIG PANNÓNIA ELSŐ MAGYAR ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ ZRT.

CIG PANNÓNIA ELSŐ MAGYAR ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ ZRT. CIG PANNÓNIA ELSŐ MAGYAR ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ ZRT. NEGYEDÉVES TÁJÉKOZTATÓ 2014. HARMADIK NEGYEDÉV 2014. november 13. 1. Összefoglaló Jelen tájékoztató célja, hogy a CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító

Részletesebben

2014. évi. Éves beszámoló. Beszámolási időszak: 2014.01.01-2014.12.31.

2014. évi. Éves beszámoló. Beszámolási időszak: 2014.01.01-2014.12.31. 0 1-1 0-0 4 4 1 7 6 a vállalkozás megnevezése 1027 Budapest, Kapás u. 6-12. 452-5780 a vállalkozás címe, telefonszáma 2014. évi Beszámolási időszak: 2014.01.01-2014.12.31. 0 1-1 0-0 4 4 1 7 6 2 1 "A" EREDMÉNYKIMUTATÁSA

Részletesebben

Statisztikai számjel: Cégjegyzékszám: MECSEKERDŐ Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Statisztikai számjel: Cégjegyzékszám: MECSEKERDŐ Zártkörűen Működő Részvénytársaság Statisztikai számjel: 1 1 0 0 9 4 2 9-0 2 1 0-1 1 4-0 2 Cégjegyzékszám: 0 2-1 0-0 6 0 0 9 3 MECSEKERDŐ Zártkörűen Működő Részvénytársaság 7623 Pécs, Rét u. 8. 2012. év Éves beszámoló Pécs, 2013. február

Részletesebben

K&H gyógyszeripari nyíltvégű alap

K&H gyógyszeripari nyíltvégű alap K&H gyógyszeripari nyíltvégű alap 216. évi Éves beszámoló Beszámolási időszak: 216.1.1-216.1.2. Budapest, 216. január 28. Horváth Barnabás s.k. Ziaja György s.k. 2 K&H gyógyszeripari nyíltvégű alap EREDMÉNYKIMUTATÁS

Részletesebben

KÖSZÖNTŐ. Megbízható német minőség korrekt magyar díjért! Budapest, június

KÖSZÖNTŐ. Megbízható német minőség korrekt magyar díjért! Budapest, június ÉVES JELENTÉS 2010 KÖSZÖNTŐ A hazai biztosítói szektor egy kihívásokban és nem várt eseményekben gazdag évet tudhat maga mögött. A gazdasági válság elhúzódása, a természeti katasztrófák, valamint az év

Részletesebben