KONSZOLIDÁLT MÉRLEG Eszközök december 31.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KONSZOLIDÁLT MÉRLEG Eszközök 2002. december 31."

Átírás

1 Statisztikai számjel: KONSZOLIDÁLT MÉRLEG Eszközök december 31. adatok millió Ft-ban A tétel megnevezése a b c d e 1 Pénzeszközök Állampapírok a forgatási célú b befektetési célú Hitelintézetekkel szembeni követelések a látraszóló b egyéb követelés pénzügyi szolgáltatásból c ba éven belüli lejáratú MNB-vel szemben bb éven túli lejáratú 200 befektetési szolgáltatásból MNB-vel szemben 4 Ügyfelekkel szembeni követelések a pénzügyi szolgáltatásból aa éven belüli lejáratú ab éven túli lejáratú b befektetési szolgáltatásból ba tõzsdei befektetési szolgáltatási tevékenységbõl adódó követelés bb tõzsdén kívüli befektetési szolgáltatási tevékenységbõl bc befektetési szolgáltatási tevékenységbõl eredõ, ügyfelekkel szembeni követelés bd elszámolóházzal szembeni követelés be egyéb befektetési szolgáltatásból adódó követelés Hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírok, beleértve a rögzített kamatozásúakat is a helyi önkormányzatok és egyéb államházatartási szervek által kibocsátott értékpapírok (ide nem értve az állampapírokat) 0 0 aa ab forgatási célú befektetési célú 1. oldal

2 Statisztikai számjel: KONSZOLIDÁLT MÉRLEG Eszközök december 31. adatok millió Ft-ban A tétel megnevezése a b c d e b más kibocsátó által kibocsátott értékpapírok ba forgatási célú kapcsolt vállalkozás által kibocsátott egyéb részesedési viszonyban lévõ vállalkozás által kibocsátott visszavásárolt saját kibocsátású bb befektetési célú kapcsolt vállalkozás által kibocsátott egyéb részesedési viszonyban lévõ vállalkozás által kibocsátott 6 Részvények és más változó hozamú értékpapírok a részvények, részesedések forgatási célra kapcsolt vállalkozás által kibocsátott egyéb részesedési viszonyban lévõ vállalkozás által kibocsátott b változó hozamú értékpapírok 0 0 ba bb forgatási célú befektetési célú 7 Részvény, részesedések befektetési célra a részvények, részesedések befektetési célra b hitelintézetekben lévõ részesedés befektetési célú részvények, részesedések értékhelyesbítése hitelintézetekben lévõ részesedés 8 Részvények, részesedések kapcsolt vállalkozásban a részvények, részesedések befektetési célra b c hitelintézetekben lévõ részesedés 576 befektetési célú részvények, részesedések értékhelyesbítése hitelintézetekben lévõ részesedés Tõkekonszolidációs különbözet - leányvállalatból, közös vezetésû vállalkozásból - társult vállalkozásból 9 Immateriális javak Immateriális javak immateriális javak értékhelyesbítése 10 Tárgyi eszközök a pénzügyi és befektetési szolgáltatási célú tárgyi eszközök aa ingatlanok ab mûszaki berendezések, gépek, felszerelések, jármûvek ac beruházások ad beruházásra adott elõlegek oldal

3 Statisztikai számjel: KONSZOLIDÁLT MÉRLEG Eszközök december 31. adatok millió Ft-ban A tétel megnevezése a b c d e b nem közvetlenül pénzügyi és befektetési szolgáltatási célú tárgyi eszközök c ba ingatlanok 15 2 bb mûszaki berendezések, gépek, felszerelések, jármûvek bc bd beruházások beruházásra adott elõlegek tárgyi eszközök értékhelyesbítése 11 Saját részvények 12 Egyéb eszközök a készletek b egyéb követelések c i követelés 9 11 i követelés Konszolidációból adódó (számított) társasági adókövetelés 13 Aktív idõbeli elhatárolások a bevételek aktív idõbeli elhatárolása b költségek, ráfordítások aktív idõbeli elhatárolása c halasztott ráfordítások ESZKÖZÖK ÖSSZESEN Forgóeszközök Befektetett eszközök Kelt: Budapest, március 28. cégszerû aláírás 3. oldal

4 Statisztikai számjel: a KONSZOLIDÁLT MÉRLEG Források december 31. A tétel megnevezése b c d adatok millió Ft-ban Hitelintézetekkel szembeni kötelezettségek a látraszóló b meghatározott idõre lekötött, pénzügyi szolgáltatásból adódó kötelezettség ba éven belüli lejáratú MNB-vel szemben bb éven túli lejáratú MNB-vel szemben c befektetési szolgáltatásból Ügyfelekkel szembeni kötelezettségek a takarékbetétek aa látraszóló ab ac éven belüli lejáratú éven túli lejáratú b egyéb kötelezettségek pénzügyi szolgáltatásból ba látraszóló bb éven belüli lejáratú bc éven túli lejáratú c befektetési szolgáltatásból ca tõzsdei befektetési szolgáltatási tevékenységbõl adódó kötelezettség cb tõzsdén kívüli befektetési szolgáltatási tevékenységbõl adódó kötelezettség cc befektetési szolgáltatási tevékenységbõl adódó, ügyfelekkel szembeni kötelezettség cd elszámolóházzal szembeni kötelezettség 39 ce egyéb befektetési szolgáltatásból adódó kötelezettség 3 Kibocsátott értékpapírok miatt fennálló kötelezettség a kibocsátott kötvények aa éven belüli lejáratú ab éven túli lejáratú e 4. oldal

5 Statisztikai számjel: a KONSZOLIDÁLT MÉRLEG Források december 31. A tétel megnevezése b c d adatok millió Ft-ban b kibocsátott egyéb hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírok 0 0 c ba bb éven belüli lejáratú éven túli lejáratú számviteli szempontból értékpapírként kezelt, de az Épt. Szerint értékpapírnak nem minõsülõ hitelviszonyt megtestesítõ 0 okiratok 0 ca cb éven belüli lejáratú éven túli lejáratú 4 Egyéb kötelezettségek a éven belüli lejáratú szövetkezeti formában mûködõ hitelintézetnél tagok más vagyoni hozzájárulása b éven túli lejáratú c Konszolidációból adódó (számított) társasági adókötelezettség 5 Passzív idõbeli elhatárolások a bevételek passzív idõbeli elhatárolása 3 76 b költségek, ráfordítások passzív idõbeli elhatárolása c halasztott bevételek Céltartalékok a céltartalék nyugdíjra és végkielégítésre b kockázati céltartalék függõ és biztos (jövõbeni) kötelezettségekre c általános kockázati céltartalék d egyéb céltartalék Hátrasorolt kötelezettségek a alárendelt kölcsöntõke b Tõkekonszolidációs különbözet 792 c d - leányvállalatból, közös vezetésû vállalkozásból 792 szövetkezeti formában mûködõ hitelintézetnél a tagok más vagyoni hozzájárulása egyéb hátrasorolt kötelezettség e 5. oldal

6 Statisztikai számjel: KONSZOLIDÁLT MÉRLEG Források december 31. A tétel megnevezése b c d adatok millió Ft-ban Jegyzett tõke visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken 9 Jegyzett, de még be nem fizetett tõke (-) 10 Tõketartalék a a részvény, részesedés névértéke és kibocsátási értéke közötti különbözet (ázsió) b egyéb 11 Általános tartalék Eredménytartalék (+-) Lekötött tartalék Értékelési tartalék 15 Mérleg szerinti eredmény (+-) Leányvállalat és közös vezetésû vállalkozás saját tõke változása (+-) Konszolidáció miatti változások (+-) adósságkonszolidálás különbözetébõl - közbensõ eredmény különbözetébõl 18 Külsõ tagok (más tulajdonosok) részesedése Források összesen Rövid lejáratú kötelezettségek Hosszú lejáratú kötelezettségek Saját tõke e MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK: a a A tétel megnevezése b c d e Függõ kötelezettségek Jövõbeni kötelezettségek Függõ és jövõbeni kötelezettségek összesen Kelt: Budapest, március 28. cégszerû aláírás 6. oldal

7 Statisztikai számjel: KONSZOLIDÁLT EREDMÉNYKIMUTATÁS I december 31. adatok millió Ft-ban Tételszám A tétel megnevezése a b c d e 1 Kapott kamatok és kamatjellegû bevételek rögzített kamatozású hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírok után kapott (járó) a kamatbevételek b egyéb kapott kamatok és kamatjellegû bevételek kapcsolt vállalkozástól egyéb részesedési viszonyban lévõ vállalkozástól kapcsolt vállalkozástól egyéb részesedési viszonyban lévõ vállalkozástól 2 Fizetett kamatok és kamatjellegû ráfordítások kapcsolt vállalkozásnak egyéb részesedési viszonyban lévõ vállalkozásnak 5 Kamatkülönbözet (1-2) Bevételek értékpapírokból a b bevételek forgatási célú részvényekbõl, részesedésekbõl (osztalék, részesedés) bevételek társult vállalkozásban lévõ részesedésekbõl (osztalék, részesedés) c bevételek egyéb részesedésekbõl (osztalék, részesedés) Kapott (járó) jutalék- és díjbevételek a egyéb pénzügyi szolgáltatás bevételeibõl kapcsolt vállalkozástól egyéb részesedési viszonyban lévõ vállalkozástól b befektetési szolgáltatások bevételeibõl (kivéve a kereskedési tevékenység bevételét) kapcsolt vállalkozástól egyéb részesedési viszonyban lévõ vállalkozástól 5 Fizetett (fizetendõ) jutalék- és díjráfordítások a egyéb pénzügyi szolgáltatás ráfordításaiból kapcsolt vállalkozásnak egyéb részesedési viszonyban lévõ vállalkozásnak b befektetési szolgáltatások ráfordításaiból (kivéve a kereskedési tevékenység ráfordításait) kapcsolt vállalkozásnak egyéb részesedési viszonyban lévõ vállalkozásnak 6 Pénzügyi mûveletek nettó eredménye (6.a-6.b+6.c-6.d) a egyéb pénzügyi szolgáltatás bevételeibõl b egyéb pénzügyi szolgáltatás ráfordításaiból ba kapcsolt vállalkozástól egyéb részesedési viszonyban lévõ vállalkozástól kapcsolt vállalkozásnak egyéb részesedési viszonyban lévõ vállalkozásnak adósságkonszolidálás miatt keletkezõ - eredményt csökkentõ - konszolidációs különbözet 7. oldal

8 adatok millió Ft-ban Tételszám A tétel megnevezése a b c d e c befektetési szolgáltatás bevételeibõl (kereskedési tevékenység bevétele) d befektetési szolgáltatás ráfordításaiból (kereskedési tevékenység ráfordítása) Egyéb bevételek üzleti tevékenységbõl a nem pénzügyi és befektetési szolgáltatás bevételei b egyéb bevételek ba Általános igazgatási költségek a személyi jellegû ráfordítások aa bérköltség ab személyi jellegû egyéb kifizetések társadalombiztosítási költségek nyugdíjjal kapcsolatos költségek ac bérjárulékok társadalombiztosítási költségek nyugdíjjal kapcsolatos költségek b egyéb igazgatási költségek (anyagjellegû ráfordítások) Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások üzleti tevékenységbõl a nem pénzügyi és befektetési szolgáltatás ráfordításai b egyéb ráfordítások kapcsolt vállalkozástól egyéb részesedési viszonyban lévõ vállalkozástól forgatási célú értékpapírok értékvesztésének visszaírása kapcsolt vállalkozásnak egyéb részesedési viszonyban lévõ vállalkozásnak forgatási célú értékpapírok értékvesztése kapcsolt vállalkozástól egyéb részesedési viszonyban lévõ vállalkozástól kapcsolt vállalkozástól egyéb részesedési viszonyban lévõ vállalkozástól készletek értékvesztésének visszaírása adósságkonszolidálás miatt keletkezõ - eredményt növelõ - konszolidációs különbözet kapcsolt vállalkozásnak egyéb részesedési viszonyban lévõ vállalkozásnak kapcsolt vállalkozásnak egyéb részesedési viszonyban lévõ vállalkozásnak készletek értékvesztése Értékvesztés követelések után és kockázati céltartalékképzés függõ és biztos (jövõbeni) kötelezettségekre a értékvesztés követelések után b kockázati céltartalékképzés a függõ és biztos (jövõbeni) kötelezettségekre Értékvesztés visszaírása követelések után és kockázati céltartalék felhasználása a függõ és biztos (jövõbeni) kötelezttségekre a értékvesztés visszaírása követelések után b kockázati céltartalék felhasználása a függõ és biztos (jövõbeni) kötelezettségekre oldal

9 adatok millió Ft-ban Tételszám A tétel megnevezése a b c d e 13 Értékvesztés a befektetési célú, hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírok, kapcsolt- és egyéb részesedési viszonyban lévõ vállalkozásban való részvények, részesedések után Értékvesztés visszaírása a befektetési célú, hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírok, kapcsolt- és egyéb részesedési viszonyban lévõ vállalkozásban való részvények, részesedések után Szokásos (üzleti) tevékenység eredménye PÉNZÜGYI ÉS BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁS EREDMÉNYE ( b b ) NEM PÉNZÜGYI ÉS BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁS EREDMÉNYE (7.a-10.a) Rendkívüli bevételek Rendkívüli ráfordítások Rendkívüli eredmény (16-17) Adózás elõtti eredmény ( ) Adófizetési kötelezettség a) konszolidálásból adódó (számított) társasági adókülönbözet (+-) 6 21 Adózott eredmény ( ) Általános tartalékképzés, felhasználás (+-) Jóváhagyott osztalék és részesedés kapcsolt vállalkozásnak egyéb részesedési viszonyban lévõ vállalkozásnak 24 Külsõ tagokra jutó adózott eredmény Mérleg szerinti eredmény (+-21-/ ) Kelt: Budapest, március 28. cégszerû aláírás 9. oldal

10 Statisztikai számjel: a A tétel megnevezése 1999.december 31. b adatok ezer Ft-ban 2000.december A) FORGÓESZKÖZÖK ( sor) I. PÉNZESZKÖZÖK II. ÉRTÉKPAPÍROK ( sor) Kötvények és más tõkearányosan jövedelmezõ, piacképes értékpapírok ( sor) a) a Magyar Állam, a helyi önkormányzat által kibocsátott b) más kibocsátó által kibocsátott ba) anya- és leányvállalatok 08. bb) közös vezetésû vállalkozások 09. bc) társult vállalkozások 10. bd) egyéb c) saját kibocsátású Részvények és más nem tõkearányosan jövedelmezõ értékpapírok a) anya- és leányvállalatok 14. b) közös vezetésû vállalkozások 15. c) társult vállalkozások 16. d) egyéb Saját részvények KONSZOLIDÁLT MÉRLEG (HITELINTÉZETEK ÉS PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK) ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) december Értékpapírok után képzett céltartalék (-) III. KÖVETELÉSEK ( sor) Hitelintézetekkel szembeni követelések éven belüli lejáratra ( sor) a) látra szóló aa) anya- és leányvállalatok 23. ab) közös vezetésû vállalkozások 24. ac) társult vállalkozások 25. ad) egyéb b) egyéb ba) anya- és leányvállalatok 28. bb) közös vezetésû vállalkozások 29. bc) társult vállalkozások 30. bd) egyéb c) Magyar Nemzeti Bankkal szembeni követelések Ügyfelekkel szembeni követelések éven belüli lejáratra a) anya- és leányvállalatok 34. b) közös vezetésû vállalkozások 35. c) társult vállalkozások 36. d) egyéb oldal

11 a A tétel megnevezése 1999.december 31. b 2000.december Egyéb követelések a) tõzsdei befektetési szolgáltatási tevékenységbõl adódó követelések aa) anya- és leányvállalatok 40. ab) közös vezetésû vállalkozások 41. ac) társult vállalkozások 42. ad) egyéb 43. b) tõzsdén kívüli befektetési szolgáltatási tevékenységbõl adódó köv ba) anya- és leányvállalatok 45. bb) közös vezetésû vállalkozások 46. bc) társult vállalkozások 47. bd) egyéb 48. c) befektetési szolgáltatási tevékenységbõl eredõ ügyfelekkel sz. köv ca) anya- és leányvállalatok 50. cb) közös vezetésû vállalkozások 51. cc) társult vállalkozások 52. cd) egyéb 53. d) elszámolóházzal szembeni követelések da) anya- és leányvállalatok 55. db) közös vezetésû vállalkozások 56. dc) társult vállalkozások 57. dd) egyéb e) Különféle egyéb követelések ea) anya- és leányvállalatok 60. eb) közös vezetésû vállalkozások 61. ec) társult vállalkozások 62. ed) egyéb Hitelintézetekkel szembeni követelések éven túli lejáratra a) anya- és leányvállalatok 65. b) közös vezetésû vállalkozások 66. c) társult vállalkozások 67. d) egyéb Magyar Nemzeti Bankkal szembeni követelések Ügyfelekkel szembeni követelések éven túli lejáratra a) anya- és leányvállalatok 71. b) közös vezetésû vállalkozások 72. c) társult vállalkozások 73. d) egyéb Pénzügyi lízinggel kapcsolatos követelések a) anya- és leányvállalatok 76. b) közös vezetésû vállalkozások 77. c) társult vállalkozások 78. d) egyéb Követelések után képzett kockázati céltartalék (-) Kamatkövetelések után képzett kockázati céltartalék (-) 9. Konszolidációból adódó (számított) társasági adókövetelés oldal

12 a A tétel megnevezése 1999.december 31. b 2000.december IV. KÉSZLETEK ( sor) Anyagok Áruk Alvállalkozói teljesítmények Saját termelésû készletek Készletre adott elõlegek Készletek után képzett céltartalék (-) B) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ( sor) I. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ( sor) Részvények és más nem tõkearányosan jövedelmezõ értékpapírok ( sor) a) hitelintézetekben aa) anya- és leányvállalatok 93. ab) közös vezetésû vállalkozások 94. ac) társult vállalkozások 95. ad) egyéb b) egyéb vállalkozásokban ba) anya- és leányvállalatok 98. bb) közös vezetésû vállalkozások 99. bc) társult vállalkozások 100. bd) egyéb Egyéb pénzügyi befektetések a) anya- és leányvállalatok 103. b) közös vezetésû vállalkozások 104. c) társult vállalkozások 105. d) egyéb Kötvények és más tõkearányosan jövedelmezõ értékpapírok ( sorok) a) a Magyar Állam, helyi önkormányzat által kibocsátott b) más kibocsátó által kibocsátott ba) anya- és leányvállalatok 110. bb) közös vezetésû vállalkozások 111. bc) társult vállalkozások 112. bd) egyéb Befektetett pénzügyi eszközök után képzett kockázati céltartalék (-) Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése 6. Tõkekonszolidációs különbözet a) leányvállalatokból b) társult vállalkozásokból 115. II. IMMATERIÁLIS JAVAK ( sor) Immateriális javak Immateriális javak értékhelyesbítése 3. oldal

13 a A tétel megnevezése 1999.december 31. b 2000.december III. TÁRGYI ESZKÖZÖK ( sor) Pénzügyi szolgáltatás tárgyi eszközei ( sor) a) ingatlanok b) mûszaki berendezések, gépek, felszerelések, jármûvek c) beruházások d) beruházásra adott elõlegek Nem közvetlenül pénzügyi szolgáltatás tárgyi eszközei ( sor) a) ingatlanok b) mûszaki berendezések, gépek, felszerelések, jármûvek c) beruházások d) beruházásra adott elõlegek Tárgyi eszközök értékhelyesbítése 130. C) AKTÍV IDÕBELI ELHATÁROLÁSOK ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN ( sor) Keltezés: Budapest, április 11. a vállalkozás vezetõje (képviselõje) 4. oldal

14 Statistical number: BALANCE SHEET ASSETS 31. december Data in 000 HUF Ser.n Modifications of last Items Last year's figures Year under review o. years a b c d e 1 A) CURRENT ASSETS ( row) I. LIQUID ASSETS II. SECURITIES ( row) Bonds and other marketable securities yielding income proportionate to capital ( row) a. issued by the Hungarian state, local governments b. issued by other issuer c. own issue and repurchased Shares and other securities not yielding income proportionate to capital Own shares Provisions for securities (-) III. RECEIVABLES ( row) Receivables from credit institutions with a maturity of less than one year ( row) a. sight b. other c. receivables from the Hungarian National Bank Receivables from clients with a maturity of less than one year Other receivables a. receivables from investment activities on the exchange b. receivables from over-the-counter investment activities c. receivables from clients for investment service activities d. receivables from clearing houses e. other miscellaneous receivables Receivables from credit institutions with a maturity of more than one year of which: receivables from the Hungarian National Bank Receivables from clients with a maturity of more than one year Receivables from financial leasing activities Risk provisions for receivables (-) Risk provisions for interest receivables (-) Consolidated tax claim IV. INVENTORIES ( row) Materials Goods Performance of subcontractors Self-manufactured inventories Advances on inventories oldal

15 Ser.n Modifications of last Items Last year's figures o. years Year under review a b c d e Provisions for inventories (-) B) FIXED ASSETS ( row) I. INVESTED FINANCIAL ASSETS ( row) Shares and other securities not yielding income proportionate to capital a. in credit institutions b. in other enterprises Other financial investments Bonds and other securities yielding income proportionate to capital ( row) a. issued by the Hungarian state, local governments b. issued by other issuer Risk provisions for financial investments (-) Value adjustment of financial investments Active difference arising from the consolidation II. INTANGIBLE ASSETS ( row) Intangible assets Value adjustment of intangible assets III. TANGIBLE ASSETS ( row) Tangible assets for financial services ( row) a. land and buildings b. technical equipments, machinery, vehicles c. investments d. advances on investments Tangible assets not directly related to financial services ( row) a. land and buildings b. technical equipments, machinery, vehicles c. investments d. advances on investments Value adjustment of tangible assets C) DEFERRED EXPENSES AND ACCRUED INCOME TOTAL ASSETS ( row) Date: Budapest 11. April signs 2. oldal

16 Statisztikai számjel: KONSZOLIDÁLT MÉRLEG (HITELINTÉZETEK ÉS PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK) FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) december 31. a A tétel megnevezése 1999.december 31. b adatok ezer Ft-ban 2000.december D) KÖTELEZETTSÉGEK ( sor) I. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK ( sor) Hitelintézetekkel szembeni kötelezettségek ( sor) a) látra szóló kötelezettségek aa) anya- és leányvállalatok 137. ab) közös vezetésû vállalkozások 138. ac) társult vállalkozások 139. ad) egyéb b) meghatározott idõre lekötött kötelezettségek ba) anya- és leányvállalatok 142. bb) közös vezetésû vállalkozások 143. bc) társult vállalkozások 144. bd) egyéb c) Magyar Nemzeti Bankkal szembeni kötelezettségek Ügyfelekkel szembeni kötelezettségek ( sor) a) látra szóló takarékbetétek aa) anya- és leányvállalatok 149. ab) közös vezetésû vállalkozások 150. ac) társult vállalkozások 151. ad) egyéb b) meghatározott idõre lekötött takarékbetétek ba) anya- és leányvállalatok 154. bb) közös vezetésû vállalkozások 155. bc) társult vállalkozások 156. bd) egyéb c) egyéb látra szóló kötelezettségek ca) anya- és leányvállalatok 159. cb) közös vezetésû vállalkozások 160. cc) társult vállalkozások 161. cd) egyéb d) befektetési szolgáltatásokból eredõ, ügyfelekkel szembeni köt da) anya- és leányvállalatok 164. db) közös vezetésû vállalkozások 165. dc) társult vállalkozások 166. dd) egyéb 167. e) egyéb meghatározott idõre lekötött kötelezettségek ea) anya- és leányvállalatok 169. eb) közös vezetésû vállalkozások 170. ec) társult vállalkozások c d e 171. ed) egyéb oldal

17 A tétel megnevezése 1999.december december 31. a b c d e Kibocsátott kötvények és más forgalomképes kamatozó értékpapírok é.b a) kötvények aa) anya- és leányvállalatok 175. ab) közös vezetésû vállalkozások 176. ac) társult vállalkozások 177. ad) egyéb 178. b) egyéb értékpapírok ba) anya- és leányvállalatok 180. bb) közös vezetésû vállalkozások 181. bc) társult vállalkozások 182. bd) egyéb Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek ( sor) a) szöv. formában mûködõ hit.int.nél a tagok más vagyoni hozzájár b) tõzsdei befektetési szolgáltatási tevékenységbõl adódó kötelezettségek ba) anya- és leányvállalatok 187. bb) közös vezetésû vállalkozások 188. bc) társult vállalkozások 189. bd) egyéb 190. c) tõzsdén kívüli befektetési szolgáltatási tevékenységbõl adódó köt ca) anya- és leányvállalatok 192. cb) közös vezetésû vállalkozások 193. cc) társult vállalkozások 194. cd) egyéb 195. d) befektetési szolgáltatási tevékenységbõl eredõ, ügyfelekkel sz. köt da) anya- és leányvállalatok 197. db) közös vezetésû vállalkozások 198. dc) társult vállalkozások 199. dd) egyéb 200. e) elszámolóházzal szembeni kötelezettség ea) anya- és leányvállalatok 202. eb) közös vezetésû vállalkozások 203. ec) társult vállalkozások 204. ed) egyéb 205. f) különféle egyéb kötelezettségek fa) anya- és leányvállalatok 207. fb) közös vezetésû vállalkozások 208. fc) társult vállalkozások 209. fd) egyéb Konszolidálásból adódó (számított) társasági adótartozás 210. II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK ( sor) Kötelezettségek hitelintézetekkel szemben a) anya- és leányvállalatok 213. b) közös vezetésû vállalkozások 214. c) társult vállalkozások 215. d) egyéb Magyar Nemzeti Bankkal szembeni kötelezettségek oldal

18 A tétel megnevezése 1999.december december 31. a b c d e Kötelezettségek ügyfelekkel szemben a) anya- és leányvállalatok 219. b) közös vezetésû vállalkozások 220. c) társult vállalkozások 221. d) egyéb Kibocsátott kötvények és más forgalomképes kamatozó értékpapírok é.t a) kötvények aa) anya- és leányvállalatok 225. ab) közös vezetésû vállalkozások 226. ac) társult vállalkozások 227. ad) egyéb 228. b) egyéb értékpapírok ba) anya- és leányvállalatok 230. bb) közös vezetésû vállalkozások 231. bc) társult vállalkozások 232. bd) egyéb Hátrasorolt kötelezettségek ( sor) a) szöv. formában mûködõ hit.int.nél a tagok más vagyoni hozzájár b) alárendelt kölcsöntõke c) egyéb ca) anya- és leányvállalatok 238. cb) közös vezetésû vállalkozások 239. cc) társult vállalkozások 240. cd) egyéb Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek a) anya- és leányvállalatok 243. b) közös vezetésû vállalkozások 244. c) társult vállalkozások 245. d) egyéb 6. Tõkekonszolidációs különbözet leányvállalatokból E) PASSZÍV IDÕBELI ELHATÁROLÁSOK F) CÉLTARTALÉKOK ( sor) Függõ kötelezettségek és jövõbeni kötelezettségek után képzett ct Árfolyamkockázatra képzett céltartalék Árfolyamveszteségre képzett céltartalék Általános kockázati céltartalék Egyéb céltartalék oldal

19 253. G) SAJÁT TÕKE ( sor) Jegyzett tõke a) anya- és leányvállalatok b) közös vezetésû vállalkozások 257. c) társult vállalkozások 258. d) visszavásárolt saját részvények, üzletrészek 259. e) egyéb 260. a) visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken 261. b) a részvénytársaságnál a cégbíróságon még be nem jegyzett tõkeemelés tõkeleszállítás összege(i) Jegyzett, de még be nem fizetett tõke (-) a) anya- és leányvállalatok 266. b) közös vezetésû vállalkozások 267. c) társult vállalkozások 268. d) egyéb Tõketartalék ( sor) a) ázsió (részvénykibocsátásból) b) egyéb Eredménytartalék (+,-) Értékelési tartalék Általános tartalék Mérleg szerinti eredmény (+,-) Leányvállalati saját tõke változás (+,-) Konszolidáció miatti változások (+,-) a) adósságkonszolidálás különbözetébõl b) közbensõ eredmény különbözetébõl 10. Külsõ tagok (más tulajdonosok) részesedése FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN ( sor) MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK: A tétel megnevezése 1999.december december 31. a b c d e A tétel megnevezése 1999.december december 31. a b c d e 300 Függõ kötelezettségek Jövõbeni kötelezettségek Ellenõrzõ szám ( sor) Keltezés: Budapest, április 11. a vállalkozás vezetõje (képviselõje) 4. oldal

20 Statistical number: BALANCE SHEET EQUITY AND LIABILITIES 31. december Data in 000 HUF Ser. Modifications of Items Last year's figures Year under review no. last years a b c d e 66 D) LIABILITIES ( row) I. SHORT-TERM LIABILITIES ( row) Liabilities to credit institutions ( rows) a. sight liabilities b. liabilities for a fixed period of time c. liabilities to the Hungarian National Bank Liabilities to clients ( row) a. sight savings deposits b. savings deposits for a fixed period of time c. other sight liabilities d. liabilities to clients from investment services e. other liabilities for a fixed period of time Bonds issued and other marketable interest-bearing securities with a maturity of less than one year ( row) a. bonds b. other securities Other short-term liabilities ( row) a. pecuniary contribution of members at credit institutions operating as credit cooperatives b. liabilities from exchange investment service activities c. liabilities from over-the-counter investment service activities d. liabilities to clients from investment service activities e. liabilities to clearing houses f. miscellaneous other liabilities Consolidated tax liabilities II. LONG-TERM LIABILITIES ( row) Liabilities to credit institutions of which: liabilities to the Hungarian National Bank Liabilities to clients Bonds issued and other marketable interest-bearing securities with a maturity of more than one year ( row) a. bonds b. other securities Subordinated liabilities ( row) a. pecuniary contribution of members at credit institutions operating as credit cooperatives b. subordinated loan capital c. other Other long-term liabilities oldal

21 Ser. Modifications of Items Last year's figures Year under review no. last years a b c d e Passive difference arising from the consolidation E) ACCRUED EXPENSES AND DEFERRED INCOME F) PROVISIONS ( rows) Risk provisions for pending and future liabilities Provisions for exchange rate risk Provisions for exchange rate losses General risk provisions Other provisions G) EQUITY ( row) Issued capital of which: a. nominal value of repurchased ownership shares b. in the case of a share company, capital increase, or capital reduction, not yet registered at the CCR Unpaid issued capital (-) Capital reserve ( row) a. premium (from share issue) b. other Accumulated profit reserve (+,-) Valuation reserves General reserves Balance-sheet profit or loss figure (+,-) Equity changes at subsidiary companies Changes arising from the consolidation Participation of other holders TOTAL LIABILITIES ( row) OFF-BALANCE SHEET ITEMS Modifications of Ser. Items Last year's figures Year under review last years no. a b c d e 200 Pending liabilities Future liabilities Controll number ( row) Date: Budapest 11. April signs 4. oldal

22 Statisztikai számjel: KONSZOLIDÁLT EREDMÉNYKIMUTATÁS (HITELINTÉZETEK ÉS PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK) december 31. adatok ezer Ft-ban Tételszám A tétel megnevezése 1999.december december 31. a b c d e 1. Kapott kamatok és kamatjellegû bevételek ( ) a) anya- és leányvállalatok 3. b) közös vezetésû vállalatok 4. c) társult vállalkozások 5. d) egyéb Fizetett kamatok és kamatjellegû ráfordítások ( ) a) anya- és leányvállalatok 8. b) közös vezetésû vállalatok 9. c) társult vállalkozások 10. d) egyéb Kamatkülönbözet (1-6) Kapott osztalékok és részesedések ( ) a) anya- és leányvállalatok 14. b) közös vezetésû vállalatok 15. c) társult vállalkozások 16. d) egyéb Egyéb pénzügyi szolgáltatás bevételei ( ) a) anya- és leányvállalatok 19. b) közös vezetésû vállalatok 20. c) társult vállalkozások 21. d) egyéb Egyéb bevételek ( ) a) anya- és leányvállalatok 24. b) közös vezetésû vállalatok 25. c) társult vállalkozások 26. d) egyéb Adósságkonszolidálás miatt keletkezõ - eredményt növelõ - konsz. kül. 27. Befektetési szolgáltatások bevételei ( ) a) anya- és leányvállalatok 29. b) közös vezetésû vállalatok 30. c) társult vállalkozások 31. d) egyéb Egyéb pénzügyi szolgáltatás ráfordításai Egyéb ráfordítások Adósságkonszolidálás miatt keletkezõ - eredményt csökkentõ - konsz. kül. 34. Befektetési szolgáltatások ráfordításai Pénzügyi és befektetési szolgáltatás költségei Pénzügyi és befektetési szolgáltatás eredménye (± ) oldal

23 Tételszám A tétel megnevezése 1999.december december 31. a b c d e 37. Nem pénzügyi és befektetési szolgáltatás nettó árbevétele ( ) a) anya- és leányvállalatok 39. b) közös vezetésû vállalatok 40. c) társult vállalkozások 41. d) egyéb Nem pénzügyi és befektetési szolgáltatás nettó ráfordításai Nem pénzügyi és befektetési szolgáltatás eredménye (37-42) Szokásos vállalkozási eredmény (±36±43) Rendkívüli bevételek Rendkívüli ráfordítások Rendkívüli eredmény (45-46) Adózás elõtti eredmény (±44±47) Adófizetési kötelezettség Konszolidálásból adódó (számított) társasági adó különbözet (+,-) Adózott eredmény (48-49) Általános tartalék képzése és felhasználása (±) Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre 53. Fizetett (jóváhagyott) osztalék, részesedés ( ) a) anya- és leányvállalatok 55. b) közös vezetésû vállalatok 56. c) társult vállalkozások 57. d) egyéb 58. Külsõ tagokra jutó adózott eredmény Mérleg szerinti eredmény (±50± ) Keltezés: Budapest, április 11. a vállalkozás vezetõje (képviselõje) 2. oldal

24 Statistical number: PROFIT AND LOSS STATEMENT Ser. no. Title Last year's figures Modifications of last years a b c d e Data in 000 HUF Year to date 1 Interest received and interest-type income Interest paid and interest-type expenses Interest difference (1-2) Dividends and profit-sharings received Revenues from other financial services Other revenues Revenues from investment services Expenses on other financial services Other expenses Expenses on investment services Costs of financial and investment services Result of financial and investment services (± ) Net revenues from non-financial and investment services Expenses on non-financial and investment services Result of non-financial and investment services (13-14) Result of ordinary business activities (±12±15) Extraordinary revenues Extraordinary expenses Extraordinary profit or loss (17-18) Profit of loss before tax (±16±19) Tax liabilities Tax claim arising from the consolidation After-tax profit or loss ( ) Formation and utilization of general reserves (±) Use of accumulated profit reserve for dividends and profit-sharings Dividends and profit-sharings paid (approved) After-tax profit or loss of other holders Balance-sheet profit or loss figure (±23± ) Date: Budapest 11. April signs 1. oldal

MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINTI ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG 2014.12.31.

MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINTI ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG 2014.12.31. MÉRLEG ESZKÖZÖK (aktívák) adatok millió forintban 2013 2014 1. Pénzeszközök 39,870 459,330 2. Állampapírok 153,646 70,686 a) forgatási célú 92,910 16,462 b) befektetési célú 60,736 54,224 2/A. Állampapírok

Részletesebben

EREDMÉNYKIMUTATÁS I. (függőleges tagolás)

EREDMÉNYKIMUTATÁS I. (függőleges tagolás) EREDMÉNYKIMUTATÁS I. (függőleges tagolás) A tétel megnevezése Az előző év év(ek) Tárgyév a b d 01. 1. Kapott kamatok és kamatjellegű bevételek 2 960 398 3 526 440 02. a) rögzített kamatozású hitelviszonyt

Részletesebben

A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság 2006. I. félévi gyorsjelentése

A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság 2006. I. félévi gyorsjelentése A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság 2006. I. félévi gyorsjelentése A tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 52. -a alapján a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság az alábbiakban teszi közzé

Részletesebben

MÉRLEG. KSH: 10047808-6419-122-05 Cg.:05-02-000250 Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet

MÉRLEG. KSH: 10047808-6419-122-05 Cg.:05-02-000250 Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z é s 2013.év 2014.év a. b. d. d. ESZKÖZÖK ( AKTÍVÁK ) 01. 1.Pénzeszközök 634 459 587 900 02. 2.Állampapírok 1 959 141 1 928 700 03. a) forgatási célú 1 856

Részletesebben

Környe-Bokod Takarékszövetkezet Statisztikai számjel: 10044874-6419-122-11. MÉRLEG 2014. év. ESZKÖZÖK (aktívák)

Környe-Bokod Takarékszövetkezet Statisztikai számjel: 10044874-6419-122-11. MÉRLEG 2014. év. ESZKÖZÖK (aktívák) ESZKÖZÖK (aktívák) 1. Pénzeszközök 251 412 559 074 2. Állampapírok 6 846 664 0 4 900 163 a) forgatási célú 6 846 664 4 900 163 b) befektetési célú 0 0 2/A. Állampapírok értékelési különbözete 3. Hitelintézetekkel

Részletesebben

Környe-Bokod Takarékszövetkezet Statisztikai számjel: 10044874-6419-122-11. MÉRLEG 2010. év. ESZKÖZÖK (aktívák)

Környe-Bokod Takarékszövetkezet Statisztikai számjel: 10044874-6419-122-11. MÉRLEG 2010. év. ESZKÖZÖK (aktívák) ESZKÖZÖK (aktívák) 1. Pénzeszközök 159 267 192 484 2. Állampapírok 4 310 515 0 4 762 679 a) forgatási célú 4 257 225 4 709 389 b) befektetési célú 53 290 53 290 2/A. Állampapírok értékelési különbözete

Részletesebben

AEGON Magyarország Lakástakarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Mérleg 2013.05.07-2013.12.31

AEGON Magyarország Lakástakarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Mérleg 2013.05.07-2013.12.31 AEGON Magyarország Lakástakarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság Mérleg 2013.05.07-2013.12.31 Cégnév: AEGON Magyarország Lakástakarékpénztár Zrt. Székhely: 1091 Budapest, Üllői út 1. Cégjegyzékszám:

Részletesebben

MÉRLEG MÉRLEG KSH:10045916-6512-122-16. Újszász és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet. Cg.:16-02-001531

MÉRLEG MÉRLEG KSH:10045916-6512-122-16. Újszász és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet. Cg.:16-02-001531 MÉRLEG KSH:10045916-6512-122-16 Cg.:16-02-001531 Újszász és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2012.év 2013.év a. b. c. d. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V

Részletesebben

KSH: 10043897 6419 122 06 Cg.: 06-02-000014 PILLÉR Takarékszövetkezet

KSH: 10043897 6419 122 06 Cg.: 06-02-000014 PILLÉR Takarékszövetkezet KSH: 10043897 6419 122 06 Cg.: 06-02-000014 PILLÉR Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2009.év 2010.év a. b. c. d. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K ) 01 1.Pénzeszközök

Részletesebben

ESZKÖZÖK (aktívák) KSH: Cg.: adatok: eft-ban. Kelt, Lövő, Április 28.

ESZKÖZÖK (aktívák) KSH: Cg.: adatok: eft-ban. Kelt, Lövő, Április 28. a b d 1. 1. Pénzeszközök 390.477 444.835 2. 2. Állampapírok 3.344.645 3.316.016 3. a) forgatási célú 3.286.315 3.257.686 4. b) befektetési célú 58.330 58.330 5. 2/A. Állampapírok értékelési különbözete

Részletesebben

KONSZOLIDÁLT MÉRLEG 2010.

KONSZOLIDÁLT MÉRLEG 2010. HAJDÚ TAKARÉK Takarékszövetkezet 4026 Debrecen, Bethlen u. 10-12. Cg.: 09-02-000644 KONSZOLIDÁLT MÉRLEG 2010. KSH: 13975410641912209 Cg.: 09-02-000644 HAJDÚ TAKARÉK Takarékszövetkezet ÖSSZEVONT (konszolidált)

Részletesebben

MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINTI ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEG 2014.12.31. HATVAN ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET

MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINTI ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEG 2014.12.31. HATVAN ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET MÉRLEG 2014.12.31 Hatvan, 2015. március 26... Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet Juhász Ferenc Turányikné Borsik Éva elnök ügyvezető ügyvezető igazgató MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z

Részletesebben

ESZKÖZÖK (aktívák) A tétel megnevezése Az előző év Tárgyév

ESZKÖZÖK (aktívák) A tétel megnevezése Az előző év Tárgyév KSH: 10044276-6419-122-08 Cg. 08-02-000916 Sorszám ESZKÖZÖK (aktívák) A tétel megnevezése Az előző év Tárgyév a b c d 1. 1. Pénzeszközök 1 938 211 1 686 753 2. 2. Állampapírok 14 542 341 16 807 748 3.

Részletesebben

Közlemény a CIB Bank Zrt évi üzleti évére vonatkozó auditált éves beszámolójáról és konszolidált éves beszámolójáról

Közlemény a CIB Bank Zrt évi üzleti évére vonatkozó auditált éves beszámolójáról és konszolidált éves beszámolójáról Közlemény a CIB Bank Zrt. 2005. évi üzleti évére vonatkozó auditált éves beszámolójáról és konszolidált éves beszámolójáról A CIB Bank Zrt. (1027 Budapest, Medve u. 4-14., cégjegyzék szám: 01-10-041004,

Részletesebben

E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K

E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K Adószám:10044465-1-09 Cégjegyzékszám:09-02-000180 Hajdúdorog és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.s z. M e g n e v e z és 2013.év 2014.év a. b. c. d. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á

Részletesebben

HITELINTÉZETEK ÉS PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK 2009. DECEMBER 31-i MÉRLEGE ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁSA

HITELINTÉZETEK ÉS PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK 2009. DECEMBER 31-i MÉRLEGE ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁSA Statisztikai számjel: 10044393641912208 Téti Takarékszövetkezet vállalkozás megnevezése 9100 Tét, Fı u. 86. címe 96/561-240 telefonszáma HITELINTÉZETEK ÉS PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK 2009. DECEMBER 31-i MÉRLEGE

Részletesebben

MÉRLEG. KSH: Cg.: Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet

MÉRLEG. KSH: Cg.: Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z é s 2014.év 2015.év a. b. d. d. ESZKÖZÖK ( AKTÍVÁK ) 01. 1.Pénzeszközök 587 900 404 993 02. 2.Állampapírok 1 928 700 1 759 645 03. a) forgatási célú 1 926

Részletesebben

MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINTI ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEG ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁS SZENTLİRINC-ORMÁNSÁG TAKARÉKSZÖVETKEZET MÉRLEG

MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINTI ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEG ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁS SZENTLİRINC-ORMÁNSÁG TAKARÉKSZÖVETKEZET MÉRLEG MÉRLEG KSH: 10043093-6419-122-02 Cg.: 02 02 000142 Szentlırinc-Ormánság Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2014 2015 a. b. d. e. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K ) 01

Részletesebben

KSH:10045655-6419-122-15 Cg.:15-02-050265 TiszavasváriTakarékszövetkezet

KSH:10045655-6419-122-15 Cg.:15-02-050265 TiszavasváriTakarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z é s 2009.év 2010.év a. b. c. d. ESZKÖZÖK ( AKTÍVÁK ) 01. 1.Pénzeszközök 568 996 551 705 02. 2.Állampapírok 1 619 269 1 386 999 03. a) forgatási célú 1 545

Részletesebben

KELER Zrt. Hitelintézeti MÉRLEG ESZKÖZÖK (aktívák)

KELER Zrt. Hitelintézeti MÉRLEG ESZKÖZÖK (aktívák) Hitelintézeti MÉRLEG ESZKÖZÖK (aktívák) 1. 1. Pénzeszközök (MNB nostro + MNB betét) 10 717 0 146 714 2. 2. Állampapírok (3.+4. sorok) 140 954 0 28 301 3. a) forgatási célú (MÁK + DKJ) 140 954 0 28 301

Részletesebben

E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K

E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K KSH: 10043691641912205 Cg.: 05-02-000266 Ricse és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2013.év 2014.év a. b. c. d. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K ) 01 1.Pénzeszközök

Részletesebben

5. Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, beleértve a rögzített kamatozásúakat is

5. Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, beleértve a rögzített kamatozásúakat is KSH: 10044427641912209 Cg.: 09-02-000061 Biharkeresztesi Takarékszövetkezet ZÁRÓMÉRLEG adatok: ezer Ft-ban Sor szám M e g n e v e z és 2010. év 2011. év a. b. c. d. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K ) 01

Részletesebben

KSH:10047808641912205. Cg.: 0502000250 Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG

KSH:10047808641912205. Cg.: 0502000250 Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG KSH:10047808641912205 Cg.: 0502000250 Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. Megnevezés 2012.év 2013.év a. b. c. d. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K ) 01 1.Pénzeszközök 490

Részletesebben

ESZKÖZÖK (aktívák) "Rábaközi" Takarékszövetkezet Csorna, Szent István tér 23. KSH: Cg

ESZKÖZÖK (aktívák) Rábaközi Takarékszövetkezet Csorna, Szent István tér 23. KSH: Cg a b d 1. 1. Pénzeszközök 279 102 306 514 2. 2. Állampapírok 1 567 938 2 325 317 3. a) forgatási célú 1 251 066 2 224 526 4. b) befektetési célú 316 872 100 791 5. 2/A. Állampapírok értékelési különbözete

Részletesebben

E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K

E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K KSH: 10043189-6419-122-03 Cg.: 03-02-000278/90 Rónasági Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2014.év 2015.év a. b. c. d. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K ) 01 1.Pénzeszközök

Részletesebben

MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2009.év 2010.év a. b. c. d. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K ) 01 1.

MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2009.év 2010.év a. b. c. d. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K ) 01 1. KSH: 10117066-6419-122-14 Cg.: 14-02-000327 Nagybajom és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2009.év 2010.év a. b. c. d. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K ) 01 1.Pénzeszközök

Részletesebben

MÉRLEG KSH: Cg.: DRB Dél-Dunántúli Regionális bank ZRt.

MÉRLEG KSH: Cg.: DRB Dél-Dunántúli Regionális bank ZRt. MÉRLEG KSH: 14819131-6919-2 Cg.: 02-10-060351 DRB Dél-Dunántúli Regionális bank ZRt. MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2012.év 2013.év a. b. c. d. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K ) 01

Részletesebben

E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K

E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K MÉRLEG KSH: 10043158 6419 122 03 Cg.: 03 02 000162 Borotai Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2011.év 2012.év a. b. c. d. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K ) 01 1.Pénzeszközök

Részletesebben

Főnix Takarékszövetkezet

Főnix Takarékszövetkezet MÉRLEG Főnix Takarékszövetkezet KSH: 10044575-6419-122-09 Cg.: 09-02-000063 MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z é s 2012.év 2013.év a. b. c. d. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K ) 01 1.Pénzeszközök

Részletesebben

E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K

E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K KSH: 10043732 6419 122 05 Cg.: 05 02 000269 Szerencs és KörnyékeTakarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2012. év 2013. év a. b. c. d. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K ) 01

Részletesebben

E R E D M É N Y K I M U T A T Á S I. (függőleges tagolás)

E R E D M É N Y K I M U T A T Á S I. (függőleges tagolás) 0602000009 Cg: 10043873641912206 Kiszombor és Vidéke Takarékszövetkezet E R E D M É N Y K I M U T A T Á S I (függőleges tagolás) adatok: ezer Ft-ban Ssz M e g n e v e z é s 2008év 2009év a b c d 01 1Kapott

Részletesebben

1. melléklet a évi CI. törvényhez 1. számú melléklet a évi C. törvényhez A mérleg előírt tagolása A változat

1. melléklet a évi CI. törvényhez 1. számú melléklet a évi C. törvényhez A mérleg előírt tagolása A változat 1. melléklet a 2015. évi CI. törvényhez 1. számú melléklet a 2000. évi C. törvényhez A mérleg előírt tagolása A változat Eszközök (aktívák) A. Befektetett eszközök I. Immateriális javak 1. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

Statisztikai számjel / Statistical Code

Statisztikai számjel / Statistical Code 1 1 1 0 0 0 1 3 9 6 2 1 A EREDMÉNYKIMUTATÁS / PROFIL/LOSS ACCOUNT A VARIANT (Összköltség eljárással) (Prepared using the total coust method) Previous year Tárgyév / The year under review 01. Belföldi értékesítés

Részletesebben

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8. Statisztikai számjel. Cégjegyzék száma. Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2014. december 31.

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8. Statisztikai számjel. Cégjegyzék száma. Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2014. december 31. 1 0 7 0 6 9 9 6 6 8 3 2 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8 Cégjegyzék száma Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság a vállalkozás megnevezése 1156 Budapest, Száraznád u. 4-6.,

Részletesebben

2015. I. féléves beszámoló

2015. I. féléves beszámoló 1 3 8 1 2 2 0 3 5 8 2 9 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 5 5 3 1 Cégjegyzék száma Kulcs-Soft Számítástechnika Nyrt. a vállalkozás megnevezése 1022 Budapest, Törökvész út 30/a a vállalkozás címe,

Részletesebben

statisztikai számjel cégjegyzék szám. Szegedi Sport és Fürdők Kft Szeged, Temesvári krt. 33.

statisztikai számjel cégjegyzék szám. Szegedi Sport és Fürdők Kft Szeged, Temesvári krt. 33. statisztikai számjel cégjegyzék szám Szegedi Sport és Fürdők Kft. 2011. december 31. BESZÁMOLÓ Keltezés: Szeged, 2012.június 08. vállalkozás vezetője (képviselője) PH. MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

Részletesebben

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft a vállalkozás címe, telefonszáma 2030 Érd,

Részletesebben

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 2 8 4 2. Pannon-Váltó Vagyonkezelõ és Kereskedelmi Részvénytársaság

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 2 8 4 2. Pannon-Váltó Vagyonkezelõ és Kereskedelmi Részvénytársaság 1 1 1 3 7 6 6 5 7 1 2 1 1 4 1 1-1 - 4 2 8 4 2 a vállalkozás megnevezése 139 Budapest Kossuth Lajos üdülõpart 12. I/B. a vállalkozás címe, telefonszáma 22. december 31. Éves beszámoló Keltezés: Budapest,

Részletesebben

E R E D M É N Y K I M U T A T Á S I. (függőleges tagolás)

E R E D M É N Y K I M U T A T Á S I. (függőleges tagolás) KSH: 10043433 6419 122 04 Cg.: 04-02-000216 Gádoros és Vidéke Takarékszövetkezet E R E D M É N Y K I M U T A T Á S I. (függőleges tagolás) (adatok: ezer Ft-ban) S. sz. M e g n e v e z é s 2012.év 2013.év

Részletesebben

MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

MÉRLEG A változat - Eszközök (aktívák) 6720 Szeged, Tisza L. krt. 24. 11090081-9329-113-06 MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák) 1 A A. Befektetett eszközök 2 151 127 0 2 605 249 2 I I. Immateriális javak 7 061 6 196 3 Alapítás-átszervezés

Részletesebben

Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai

Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai Stratégiai és Pénzügyi Divízió Befektetői Kapcsolatok és Tőkepiaci Műveletek Hivatkozási szám: BK-099/2014 Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai A 2013. évi V. törvény (a

Részletesebben

Éves beszámoló 2013. december 31.

Éves beszámoló 2013. december 31. 2465481-1412-113-3 Statisztikai számjel 3-9- 126499 Cégjegyzék száma Adorján-Tex Kft. 63 Kalocsa Szent István király út 26. Éves beszámoló Keltezés: 214. április 25. 2465481-1412-113-3 1/6. oldal "A" MÉRLEG

Részletesebben

Norbi Update Lowcarb Nyrt Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés

Norbi Update Lowcarb Nyrt Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés 24359573774011401 Statisztikai számjel 0110047754 Cégjegyzék szám Norbi Update Lowcarb Nyrt. 1031. Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés 01.01-06.30 Cégjegyzék szám "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)

Részletesebben

Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai

Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai Stratégiai és Pénzügyi Divízió Befektetői Kapcsolatok és Tőkepiaci Műveletek Hivatkozási szám: BK-049/2015 Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai A 2013. évi V. törvény (a

Részletesebben

ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE

ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE ESZKÖZÖK (aktívák) ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE Tervadat 2014.év 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+17.) 739 644 712 382 703 558 02. I. Immateriális javak (03.-09.) 15 846 12 883 23 858 03. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

2015 évi Éves beszámoló

2015 évi Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 7 7 5 4 a vállalkozás megnevezése a vállalkozás címe, telefonszáma 2015 évi Éves zárómérleg 2015.01.01. - 2015. 12. 31. a vállalkozás vezetője (képviselője) P.H. Sorszám 2 4 3 5 9 5 7 3 7 7

Részletesebben

NAVIGATOR INFORMATIKA ZRT. a vállalkozás megnevezése. 1095 Budapest, Máriássy u. 5-7. a vállalkozás címe. 2010. december 31.

NAVIGATOR INFORMATIKA ZRT. a vállalkozás megnevezése. 1095 Budapest, Máriássy u. 5-7. a vállalkozás címe. 2010. december 31. 1 2 6 8 2 5 1 5 6 2 0 9 1 1 4 0 1 0 1-1 0-0 4 4 6 2 1 Cégjegyzék a a vállalkozás megnevezése 1095 Budapest, Máriássy u. 5-7. a vállalkozás címe 2010. december 31. Éves beoló P.H. 0.1 " A " MÉRLEG Eszközök

Részletesebben

Norbi Update Lowcarb Nyrt Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés

Norbi Update Lowcarb Nyrt Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés 24359573774011401 Statisztikai számjel 0110047754 Cégjegyzék szám Norbi Update Lowcarb Nyrt. 1031. Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés 2015.01.01-2015.09.30 Cégjegyzék szám "A" MÉRLEG Eszközök

Részletesebben

Keltezés: Budapest, 2015.március 25.

Keltezés: Budapest, 2015.március 25. 0 1 0 9 7 0 6 0 8 6 1 1 "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) 01. A BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (2.+10.+18.) 193 172 0 0 88 386 281 558 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (3.... 9.) 0 0 0 2 828 2 828 03. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

2014. évi. Éves beszámoló. Beszámolási időszak: 2014.01.01-2014.12.31.

2014. évi. Éves beszámoló. Beszámolási időszak: 2014.01.01-2014.12.31. 0 1-1 0-0 4 4 1 7 6 a vállalkozás megnevezése 1027 Budapest, Kapás u. 6-12. 452-5780 a vállalkozás címe, telefonszáma 2014. évi Beszámolási időszak: 2014.01.01-2014.12.31. 0 1-1 0-0 4 4 1 7 6 2 1 "A" EREDMÉNYKIMUTATÁSA

Részletesebben

Előző év(ek) módosításai a b c d e I. IMMATERIÁLIS JAVAK ( sorok)

Előző év(ek) módosításai a b c d e I. IMMATERIÁLIS JAVAK ( sorok) 0 1-1 0-0 4 6 4 7 9 1 1 MÉRLEG Eszközök (aktívák) "A" változat (ek) 01 A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sor) 7 389 0 4 358 02 I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok) 5 728 0 4 291 03 1. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság Budapest, Csalogány u december 31-ei. Éves beszámoló

Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság Budapest, Csalogány u december 31-ei. Éves beszámoló Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1015 Budapest, Csalogány u. 30-32. 2013. december 31-ei Éves beszámoló..... a vállalkozás vezetője (képviselője) 1 MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

Részletesebben

1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31. Éves beszámoló. Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva

1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31. Éves beszámoló. Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva Csepeli Hőszolgáltató Kft Éves beszámoló 2013 Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) módosí- év tásai 1 A. Befektetett eszközök 268 396 255 285 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 1

Részletesebben

Éves beszámoló. Csepeli Hőszolgáltató Kft Budapest, Kalotaszeg utca Statisztikai számjel Cégjegyzék száma

Éves beszámoló. Csepeli Hőszolgáltató Kft Budapest, Kalotaszeg utca Statisztikai számjel Cégjegyzék száma Csepeli Hőszolgáltató Kft Éves beszámoló 2011 "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) módosí- tásai 1 A. Befektetett eszközök 288 472 6 289 281 544 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 3 787 0 2 526 3 Alapítás-átszervezés aktivált

Részletesebben

Éves Beszámoló. A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. "A" változat

Éves Beszámoló. A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. A változat A vállalkozás neve: A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. Éves Beszámoló Beszámolási időszak: 2005. január 1. - Előző időszak: 2004. január 1. - 2004. december 31. Beszámoló készítés oka: Normál,

Részletesebben

www.szamviteltanar.hu

www.szamviteltanar.hu ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG A változat Eszközök (aktívák) 200X. december 31. adatok E Ft-ban Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) módosításai Tárgyév a b c d e 1 A. Befektetett eszközök 2 I. IMMATERIÁLIS

Részletesebben

Statisztikai számjel: 23024216-6420-114-01 Cégjegyzék szám: 01-10-046833. BVK Holding Zrt. MÉRLEG Eszközök (aktívák)

Statisztikai számjel: 23024216-6420-114-01 Cégjegyzék szám: 01-10-046833. BVK Holding Zrt. MÉRLEG Eszközök (aktívák) MÉRLEG Eszközök (aktívák) 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sorok) 55 999 937-103 742 764 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03. - 09. sorok) 2 029-3 942 03. Alapítás- átszervezés aktivált értéke - - 04.

Részletesebben

Éves beszámoló. a 2013. üzleti évről

Éves beszámoló. a 2013. üzleti évről 2 1 9 2 5 2 2 1 7 2 1 9 5 7 2 0 1 0 1-0 9-8 9 0 7 1 0 Cégjegyzék száma Statisztikai számjel a vállalkozás megnevezése KTI KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET NONPROFIT KFT. a vállalkozás címe, telefonszáma 1119

Részletesebben

A tétel megnevezése 2007.12.31 2008.12.31. a b d d

A tétel megnevezése 2007.12.31 2008.12.31. a b d d 1.2.4.6.4.7.8.0./5.1.9.0./1.1.4/0.1. Statisztikai jel 01-10-044336 Cégjegyzék 0.1 BMSK Beruházási, Mőszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt. MÉRLEG - 2008.01.01.- 2008.12.31. MÉRLEG

Részletesebben

Mérleg "A" változat Eszközök (aktívák)

Mérleg A változat Eszközök (aktívák) Statisztikai számjel:23711402-3600-113-17 11 Eszközök (aktívák) 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18.sorok) 263 320 0 263 320 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09.sorok) 0 0 0 03. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

Éves beszámoló üzleti évről

Éves beszámoló üzleti évről 2 2 2 6 0 3 3 6139257201 Statisztikai jel 0 1-0 9-9 1 9 8 82 Cégjegyzék a KÉZMŰ Fővárosi Kézműipari Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 1147 Budapest, Csömöri út 50-60. Éves beoló 2012. üzleti évről

Részletesebben

Befektetési vállalkozások 2014. évi beszámolója

Befektetési vállalkozások 2014. évi beszámolója Statisztikai jel 1053 Budapest, Kossuth Lajos utca 4., Telefona: 266-9095 a vállakozás megnevezése a vállakozás címe, telefona Befektetési vállalkozások 2014. évi beolója Keltezés: Budapest, 2015. április

Részletesebben

Éves beszámoló Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt szeptember 30.

Éves beszámoló Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt szeptember 30. A vállalkozás megnevezése Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt. A vállalkozás címe, telefonszáma 1118 Budapest, Ménesi út 22. 2015. szeptember 30. Éves beszámoló a vállalkozás vezetője Első

Részletesebben

Éves beszámoló Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt március 31.

Éves beszámoló Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt március 31. A vállalkozás megnevezése Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt. A vállalkozás címe, telefona 1118 Budapest, Ménesi út 22. 2015. március 31. Éves beoló a vállalkozás vezetője "A" EREDMÉNYKIMUTATÁS

Részletesebben

Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft. Éves beszámoló üzleti évről. Keltezés: Érd, február 29. a vállalkozás vezetője (képviselője)

Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft. Éves beszámoló üzleti évről. Keltezés: Érd, február 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 a vállalkozás megnevezése Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft. a vállalkozás íme, telefonszáma 2030 Érd, Fehérvári út 63/b-; 06-23-500-000 Éves beszámoló 2015. üzleti évről a vállalkozás

Részletesebben

21 - egyéb részesedési viszonyban lévı vállalkozással sz. 14 bb) éven túli lejáratú 0 15 Ebbıl:- kapcsolt vállalkozással szemben

21 - egyéb részesedési viszonyban lévı vállalkozással sz. 14 bb) éven túli lejáratú 0 15 Ebbıl:- kapcsolt vállalkozással szemben MÉRLEG KSH:10044513-6419-122-09 Cg.:09-02-000068 Kaba és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2009.év 2010.év a. b. c. d. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K ) 01 1.Pénzeszközök

Részletesebben

Éves beszámoló. EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság üzleti évről

Éves beszámoló. EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság üzleti évről 0 1-1 4-0 0 0 3 0 8 EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság a vállalkozás megnevezése 1134 Budapest,Váci út. 37. Tel.: 06/1-477-3100 a vállalkozás címe, telefonszáma Éves beszámoló 2005.01.01-2005.12.31.

Részletesebben

Konszolidált pénzügyi beszámoló

Konszolidált pénzügyi beszámoló Konszolidált pénzügyi beszámoló (MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK ALAPJÁN) 1997. december 31. Üzleti jelentés a Magyar Külkereskedelmi Bank Rt. 1997. évi magyar számviteli szabályok szerint készített konszolidált

Részletesebben

Mérleg- és eredménykimutatás adatok - E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt Éves beszámoló Forgalmi költség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat

Mérleg- és eredménykimutatás adatok - E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt Éves beszámoló Forgalmi költség eljárással készített eredménykimutatás A változat Mérleg- és eredménykimutatás adatok - E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt Éves beszámoló Forgalmi költség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat A beszámolóban szereplő cégnév: E.R.Ö.V. Víziközmû Zrt Beszámolási

Részletesebben

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 1 2 0 5 2 5 8 5-6 8 1 0-1 1 4-0 1 Statisztikai szám 0 1-1 0-0 4 2 8 5 0 cégjegyzékszám XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Mérleg : - Eszközök - Források Eredmény-kimutatás

Részletesebben

Statisztikai számjel: Cégjegyzékszám: MECSEKERDŐ Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Statisztikai számjel: Cégjegyzékszám: MECSEKERDŐ Zártkörűen Működő Részvénytársaság Statisztikai számjel: 1 1 0 0 9 4 2 9-0 2 1 0-1 1 4-0 2 Cégjegyzékszám: 0 2-1 0-0 6 0 0 9 3 MECSEKERDŐ Zártkörűen Működő Részvénytársaság 7623 Pécs, Rét u. 8. 2012. év Éves beszámoló Pécs, 2013. február

Részletesebben

Nextent Informatika Zrt.

Nextent Informatika Zrt. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1 - 4 5 2 6 a vállalkozás megnevezése 1112 Budapest, Facsemete u. 1/5 a vállalkozás címe 27. évi ÉVES BESZÁMOLÓ Budapest, 28. május 6. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1

Részletesebben

Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest

Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest Mérlegzárás éve 2005 o 1 - o 9-6 9 4 4 4 2 Cégjegyzék szám Mérlegzárás dátuma

Részletesebben

1 0. s z. m e l l é k l e t

1 0. s z. m e l l é k l e t 1. sz. me lléklet Az üzleti év fordulónapja: 214.12.31. Budaörsi Települési Nonprofit Kft. üzletág MÉRLEG eszközök (aktívák) Sorszám tev. Btg egész 1. A. Befektetett eszközök (2.+1.+18.sor) 197 932 2 238

Részletesebben

Összköltség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat

Összköltség eljárással készített eredménykimutatás A változat 31 Összköltség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat 01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele 31 863-1 189 02. Exportértékesítés nettó árbevétele I. Értékesítés nettó árbevétele (01.+ 02.)

Részletesebben

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük.

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. ESZKÖZÖK (aktívák) Előző év Tárgyév A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 79 260 72 655 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 10

Részletesebben

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel Ügyfél neve Mérlegkészítés helye Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel Budapest Mérlegzárás éve 25 O 1-1 O - O 4 4 8 4 1 Cégjegyzék szám Mérlegzárás

Részletesebben

Budaörsi Településgazdálkodási Nonprofit Kft. Távhőszolgáltatói üzem

Budaörsi Településgazdálkodási Nonprofit Kft. Távhőszolgáltatói üzem Budaörsi Településgazdálkodási Nonprofit Kft. MÉRLEG eszközök (aktívák) Sorszám A tétel megnevezés Szolgáltatói a b e 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18.sor) 114 656 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09.

Részletesebben

15EB-01. Cégadatok (A) IdomSoft Informatikai Zrt Cégjegyzékszáma: Székhelye:

15EB-01. Cégadatok (A) IdomSoft Informatikai Zrt Cégjegyzékszáma: Székhelye: 15EB-01 Cégadatok (A) Cég neve: IdomSoft Informatikai Zrt Cégjegyzékszáma: 01-10-046896 Székhelye: 1134 Budapest Tüzér utca 41. Adószáma: 23083185-2-41 KSH jelzőszáma: 23083185-6201-114-01 (B) Beszámoló

Részletesebben

Pénzügyi gyorsjelentés 2005

Pénzügyi gyorsjelentés 2005 Pénzügyi gyorsjelentés 2005 Financial overview 2005 Pénzügyi gyorsjelentés 2005 1. Az E.ON Hungária Kulcsmutatói Az E.ON Hungária Kulcsmutatói Árbevétel 1 559 Mio Befektetett tőke 1 026 Mio Villamos energia

Részletesebben

13EB-01 Robert Stöllinger Controlling Audit Kft./Török Zoltán

13EB-01 Robert Stöllinger Controlling Audit Kft./Török Zoltán 1 / 8 2015.10.16. 7:35 Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Cégadatok (A) Cég neve: 13EB-01 KPMG Tanácsadó Kft. Cégjegyzékszáma:

Részletesebben

Hungarian Interim Management Kft. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ. 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31.

Hungarian Interim Management Kft. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ. 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31. "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) Sor- A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) Tárgyév 01.

Részletesebben

Cégjegyzék szám

Cégjegyzék szám A vállalkozás megnevezése: A vállalkozás címe, telefonszáma: A beszámoló: Lehet például: Üzleti év Időszak Keltezés helye dátuma 1 1 9 9 0 7 7 8 7 2 2 0 1 1 4 0 6 0 6-1 0-0 0 0 2 7 9 Előtársasági beszámoló

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 11EB-1 11EB 11EB/A 11EB/M/A1 11EB/M/A2 11EB/M/A3 11EB/M/A4 11EB/E-O/A1 11EB/E-O/A2 Cégadatok

Részletesebben

2012. december 31. adatok E Ft-ban Előző év Tárgyév módosí tásai a b c d e. A tétel megnevezése

2012. december 31. adatok E Ft-ban Előző év Tárgyév módosí tásai a b c d e. A tétel megnevezése Statisztikai jel 1/6. oldal A MÉRLEG Eszközök (aktívák) év l A. Befektetett eszközök 208981 0 216469 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 4678 0 3580 3 Alapítás-átszervezés aktivált értéke 4 Kísérleti fejlesztés aktivált

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 1 4 4 4 8 0 4 3 6 9 2 0 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 6 1 5 7 Cégjegyzék szám FairConto Ügyviteli Szolgáltató és Tanácsadó Zrt. A vállakozás megnevezése 1134 Budapest, Róbert Károly krt. 61-65.

Részletesebben

A Fővárosi Vízművek Zrt évi Üzleti terve

A Fővárosi Vízművek Zrt évi Üzleti terve A Fővárosi Vízművek Zrt. 2012. évi Üzleti terve 1. oldal a 5 oldalból Vezetői összefoglaló 1 Vezetői összefoglaló A Fővárosi Vízművek Zrt. stratégiai céljai alapjaiban nem változnak. A 2012-es gazdálkodást

Részletesebben

A CIB Közép-Európai Nemzetközi Bank Rt évi I. féléves tőzsdei gyorsjelentése

A CIB Közép-Európai Nemzetközi Bank Rt évi I. féléves tőzsdei gyorsjelentése A CIB Közép-Európai Nemzetközi Bank Rt. 2005. évi I. féléves tőzsdei gyorsjelentése Társaság neve: CIB Közép-Európai Nemzetközi Bank Rt. Telefon: 06 (1) 212-1330 Társaság címe: 1027 Budapest, Medve utca

Részletesebben

PARKOLÓ-GAZDA Kft. Éves beszámoló. 2010. év. 8900 Zalaegerszeg, Rákóczi F. u. 10-22. 12701227-5221-113-20 Statisztikai számjel

PARKOLÓ-GAZDA Kft. Éves beszámoló. 2010. év. 8900 Zalaegerszeg, Rákóczi F. u. 10-22. 12701227-5221-113-20 Statisztikai számjel 12701227-5221-113-20 Statisztikai számjel 20-09-065082 Cégjegyzék száma PARKOLÓ-GAZDA Kft. 8900 Zalaegerszeg, Rákóczi F. u. 10-22. Éves beszámoló 2010. év Oldal 1 12701227-5221-113-20 Statisztikai számjel

Részletesebben

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! .

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! . Eredménykimutatás A FORRÁS Zrt. (továbbiakban: Társaság) 2009. december 31-i főkönyvi kivonatának forgalmi adatai (forintban). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 1 4 8 8 6 5 7 1 6 9 2 0 1 1 3 0 1 Statisztikai számjel 0 1-0 9-9 2 4 5 2 8 Cégjegyzék szám FairConto Audit Könyvvizsgáló Kft A vállakozás megnevezése 1134 Budapest, Róbert Károly krt 61-65. A vállalkozás

Részletesebben

Éves beszámoló december 31. Vértesi Erdészeti és Faipari Zrt. Tatabánya. Tatabánya, március 14.

Éves beszámoló december 31. Vértesi Erdészeti és Faipari Zrt. Tatabánya. Tatabánya, március 14. I I Cégjegyzék száma Vértesi Erdészeti és Faipari Zrt. Tatabánya 2011. december 31. Éves beszámoló Tatabánya, 2012. március 14. VÉRTES' epdészeti és FAIPARI za HKÖRUfN MUKÖDO RÉSZVÉNYTÁpR~SÁG 11187622-0201-114-11

Részletesebben

E R E D M É N Y K I M U T A T Á S I. (függőleges tagolás)

E R E D M É N Y K I M U T A T Á S I. (függőleges tagolás) KSH: 14369164191225 Cg: 5-2-266 Ricse és Vidéke Takarékszövetkezet E R E D M É N Y K I M U T A T Á S I (függőleges tagolás) adatok: ezer Ft-ban Ssz M e g n e v e z é s 213év 214év a b c d 1 1Kapott kamatok

Részletesebben

Bankmérleg jellegzetességei

Bankmérleg jellegzetességei Bankmérleg jellegzetességei Befektetési társaság és hagyományos kereskedelmi bank tételek együtt Likviditási sorrend Eszközöknél-kötelezettségeknél csoportosítás módja: Jövedelemtulajdonos Lejárat Befektetés

Részletesebben

Tárgy : Szentes Városellátó Nkft. 2015. I. negyedéves beszámolója Témafelelős: Varga Sándor Mell. : 2015 I. negyedéves mérleg Ikt. sz.

Tárgy : Szentes Városellátó Nkft. 2015. I. negyedéves beszámolója Témafelelős: Varga Sándor Mell. : 2015 I. negyedéves mérleg Ikt. sz. Szentes Városellátó Nonprofit Kft. 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Tárgy : Szentes Városellátó Nkft. 2015. I. negyedéves beszámolója Témafelelős: Varga Sándor Mell. : 2015 I. negyedéves mérleg Ikt. sz. :

Részletesebben

Pénzügyi gyorsjelentés 2006.

Pénzügyi gyorsjelentés 2006. Pénzügyi gyorsjelentés 2006. Financial overview 2006 1. Az E.ON Hungária kulcsmutatói Az E.ON Hungária kulcsmutatói Árbevétel 1 884 Mio Kumulált befektetett tőke 1 043 Mio Villamos energia elosztás 15,6

Részletesebben

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév II. évfolyam Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014 II. félév 1. feladat (lekötött tartalék meghatározása, osztalékkal kapcsolatos számítások, saját tőke mérlegrészlet

Részletesebben

Éves beszámoló 2013.

Éves beszámoló 2013. 2 4 3 1 9 9 3 1 6 4 9 9 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 7 7 3 5 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése Alliance Jura-Hongrie Kockázati Tőkealapkezelő Zrt. a vállalkozás címe, telefonszáma

Részletesebben

Éves beszámoló 2015.

Éves beszámoló 2015. 1 1 1 0 9 0 0 0 1 5 0 1 1 3 0 7 Statisztikai számjel 0 7-0 9-0 0 3 0 6 2 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése Pálhalmai Agrospeciál Kft. a vállalkozás címe, telefonszáma 2407 Dunaújváros, Pálhalma,

Részletesebben

Mecsekerdő Zrt 0 2 1 0 0 6 0 0 9 3. ország. 24 hsz. em. ajtó 5. Adóazonosító jele: Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat

Mecsekerdő Zrt 0 2 1 0 0 6 0 0 9 3. ország. 24 hsz. em. ajtó 5. Adóazonosító jele: Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat KIM KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 14EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet Kizárólag elektronikus úton nyújtható be. ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló

Részletesebben