2003-as év Január Február Március. 03. Pt Elsőpéntek

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2003-as év. 2003. Január. 2003. Február. 2003. Március. 03. Pt Elsőpéntek"

Átírás

1 2003-as év Január 03. Pt Elsőpéntek Február 04. Kd Gyűlést tartott a Képviselő-testület, megtárgyalta a évi zárszámadást, és a évi költségvetést, beleértve a fíliákat is: Balotaszállás, Harkakötöny, Zsana. A testületi ülésen Vangel Imre plébános bejelenti, hogy március 23-án Rómában II. János Pál pápa boldoggá avatja Batthyány Strattmann László orvost. Április 6-án pedig Keresztény Ifjúsági Találkozó lesz Budapesten. Mindkét eseményen busszal szeretnénk részt venni a plébánia részéről. 07. Pt Elsőpéntek 20. Cs E napon tartotta a Halasi 289. sz. Dr. Monszpart László Cserkészcsapat vezetősége az előző évről a beszámolóját Március 07. Pt Elsőpéntek 15. So A szokásos évi Kolping prézes-találkozó most is Budapesten volt a III.ker. vihar u. 8. sz. alatti székházban. Szemkő Judit tartott előadást. 23. Vs Busszal részt vettünk Rómában Batthyány Strattmann László orvos boldoggáavatásán, a Makrovilág utazási iroda szervezésében. 1

2 2003. Április 02. Se Pályázatot adtunk be a templomtető héjazatának felújítására, melyhez az önrészt Érsek Atyától kértük. Ugyanekkor adott be az érsekség is a kalocsai Székesegyház tetőszerkezetének felújítására pályázatot. Egyik pályázat sem nyert, de ez a közös gond és a hozzá kapcsolódó pályázat sikertelensége indította arra Érsek Atyát, hogy később hatékony támogatást nyújtott a munkálatunk elvégzéséhe. 04. Pt Elsőpéntek 05. So Kiskunhalas is ki lett jelölve bérmálási vizsga színhelyéül. Hozdik Zsolt atya jól megszervezte a hitoktatókkal; helyszíne a Szilády Áron református Gimnáziumban volt. 06. Vs E napon került sor a II. Keresztény Ifjúsági Találkozóra (ökumenikus) a Budapest Sportarénában, melyen egyházközségünk is egy csoporttal képviseltette magát. 29. Kd Délelőtt fogadtam Kovács Mihály és Lakner Sándor kántor-hitoktató jelölteket. Személyes beszélgetésünk után a Képviselő-testület tagjai délután 14 órától a templomban meghallgatták a jelöltek orgonajátékát és énekét. Ezt követte a plébánián történő egyenkénti elbeszélgetés. Délután fél 4-re kértük Brassó Imre Albert és Hamar Róbert hitoktatókat személyes megbeszélésre. A Képviselő-testület a jelentkezők közül kántor-hitoktatónak felveszi Kovács Mihály jánoshalmi kántor-hitoktatói és zenetanári végzettséggel rendelkező személyt. A kántori munka mellett a Szent József Katolikus Iskolában főállásban hitoktat. A Képviselő-testület ugyancsak elfogadta Brassó Imre Albert felvételét, akivel már a meghallgatáson közöltük, hogy Harkakötönyben biztosítunk részére lakáslehetőséget a plébánián. Helyben ellátja a lelkipásztori kisegítői feladatokat, az általános iskolában hitoktat, és ugyancsak hitoktatni fog a Szilády Áron Református Gimnáziumban Kiskunhalason Május 02. Pt Elsőpéntek 07. Se Az Érseki Hivatal beszámolót kért megadott kérdések alapján a balotaszállási templomról. A következőket válaszoltam: 1) Hol épült a templom? 6412 Balotaszállás, Balassi Bálint u. (31. és 33.sz. között). 2) Mi a templom titulusa? Szent István király. (Búcsú: aug. 20). 3) Ki tervezte? Babud László építészmérnök, 6400 Kiskunhalas, Fácán u. 6. Tel: 77/

3 4) Mikor szentelték fel a templomot? A felszentelést Dr. Ladocsi Gáspár tábori püspök Úr végezte augusztus 22-én. 5) Ki tervezte és vitelezte ki a liturgikus teret? Egy egyszerű, kb. 100 m 2 -es kápolnáról van szó, nem készült külön terv a liturgikus térről. Berendezése gyakorlatilag ugyanaz maradt, ami a korábbi egy lakásból kialakított misézőhely berendezése volt. 6) Van-e jelentős műalkotás a templomban? A templom színes ablakait a Szegedi Damaszkuszi Szent János Ikonfestő Kör adományozta. Ők festették, a magyar szenteket ábrázolják. - A templomhoz a telket a balotaszállási Önkormányzat adta térítésmentesen. A halasi szokás módjára Mondovics Franciska hitoktató elkezdte Balotaszálláson is az egyházközségi majálisok tartását, de míg Halason ezt pünkösd utáni hétfőn tartottuk, Balotán május 1-jére került. Először a falun kívül keleten egy erdő mellett volt nagyobb rét, s ott voltak a majálisok. Később az időjárás szeszélye miatt jobbnak látszott bejönni a faluba, s a templomtéren honosodott meg a rendezvény. - Megjegyzem, hogy korábban a templom titulusa Sarlós Boldogasszony volt. A titulus azért lett változtatva, mert a millenniumra ez volt az Egyházmegyénk egyik nagyobb beruházása, melyet anyagilag is támogatott. Az új búcsúnapot azért is vettem örömmel, hogy aug. 20. általában hétköznapra esik, s ilyenkor a hívek is, papok is könnyebben szabaddá tehetik magukat az ünneplésre. Sajnos, ez a reményem nem vált be, mert éppen a jubileumi évtől szinte minden településen új kenyér megáldása volt, ami az átlag vasárnapnál több elfoglaltságot eredményezett a pap számára. - Azért Ladocsi Gáspár püspök urat kértük a felszentelésre, mert Bábel Balázs érsek atya akadályozva volt, én pedig jópár éven át tábori lelkész is voltam, s innen volt a közelebbi ismeretség. 20. Kd A mai napon 371/2003. sz. alatt levelet írtam Érsek Úrnak, amiben az Egyházmegye anyagi támogatását kértem templomunk tetőzetének felújítására. A tervezett kivitelezési költség Ft. A fenti kérelemre Dr. Tatár János általános gondnok június 3-i dátummal válaszolt, amiben értesített, hogy Érsek Úr anyagi támogatást nyújt a templomtető felújítására. A kért összegből Érsek Atya 10 millió Ft-ot segélyként biztosít, a fennmaradó Ft-ot pedig kölcsönként adná A Nagy Találkozás evangelizációs program Kiskunhalason. 3

4 2003. Június 06. Pt Elsőpéntek 11. Se A Képviselő-testület a felajánlott támogatással kapcsolatban a következő határozatot hozta: 11/(VI.11)/2003. Kth. határozat: Ezennel a Képviselőtestület úgy határoz, hogy köszönettel elfogadja a Kalocsa-Kecskeméti főegyházmegye által a plébániatemplom tetőjének javításához nyújtott Ft, azaz tízmillió forint összegű vissza nem térítendő segélyt, és a Ft, azaz négymillió forint összegű kölcsönt, melyet az Egyházközség négy egyenlő részletben fizet vissza akként, hogy az első részlet visszafizetésének határideje június 30, a második részleté december 31. napja, a harmadik részlet június 30. napján, míg a negyedik, egyben utolsó részlet visszafizetése december 31. napjáig esedékes. A felújítással kapcsolatos munkákra Kiss László kiskunfélegyházi vállalkozó árajánlatát fogadta el a Gazdasági Bizottság javaslatára a Képviselő-testület. 11/(VI.11)/2003. Kth. határozat: A Képviselő-testület hatályon kívül helyezi a korábbi 6./2002. (X.08) Kth. határozatot, egyben elfogadja Kis László ács-állványozó és tetőfedő mester (Kiskunfélegyháza, Szőlő u. 3.) 14 millió forint összegű árajánlatát, és felkéri Vangel Imre plébánost a vállalkozási szerződés aláírására. Ugyanezen az ülésen tárgyalt a Képviselő-testület az építendő közösségi házunk tervpályázatáról. Két tervpályázat érkezett: a Dinamika Kft nevében Bús József, a Hunép-Ker Kft nevében Dóka József adott be pályázatot. A Gazdasági Bizottság a Hunép-Ker Kft pályázatát fogadta el, és megbízta az engedélyezési terv elkészítésével. A várható bekerülési költség 70 millió forint. 28. So Ezen a napon volt a Kalocsai főszékesegyházban a papszentelés, melynek keretében Érsek Atya Juhász Péter hitoktatónkat akolitussá avatta. 29. Vs A délelőtt 10 órai búcsúi ünnepi szentmisét Dr. Bábel Balázs Érsek Úr tartotta Július 04. Pt Elsőpéntek 06. Vs Eddig Czékus Illés látta el a templom és a plébánia körüli takarítást. A közösségi ház várható építkezése miatt továbbiakban nem tudjuk számára biztosítani a harangozó-házban történő tartózkodást, és megköszönve eddigi munkáját, a továbbiakban nem tartunk igényt szolgálatára. Közös megállapodásban rögzítettük, hogy augusztus 15- elköltözik a lakásból. 4

5 10. Cs Régóta terveztük az orgona felújítását. Az Eggolsheimi Szent Márton Katolikus Templomalapítvány ezen a napon templomunknak ajándékozta az eggolsheimi régi orgona orgonajátékaszalát a pedálokkal. Andreas Röckelein plébános úrnak megköszöntem az ajándékozást. 31. Cs Ezen a napon a 18/2003.(VII.31.) Ktr. sz. rendeletével a Város Önkormányzata védetté nyilvánította a következő minket érintő - épületeket, illetve objektumokat: Kategória Cím Épület ill. objektum 1 Római Katolikus Temető Babenyecz család sírkápolnája 2 Árpád u. 41. Katolikus kántorlakás 2 Szabadkai út 7. Alsóvárosi Iskola 1 Szent Imre u. 14. Római Katolikus plébánia 3 Katolikus temető Babenyecz kápolna emléktábla 3 Katolikus temető Kőkereszt feszület 3 Katolikus temető Temetői feszület 3 Katolikus templom Baranyi László emléktábla 3 Katolikus templom Boskó Vilmos emléktábla 3 Szent Imre u. Köteles Kálvária 3 Szent Imre u. Mária a kereszt alatt 3 Szent Imre u. Mária kis Jézussal 3 Szent Imre u. Nepomuki Szent János szobra 3 Szent Imre u. R.kat.templom emlékműve 3 Szent Imre u. Szent Pál szobra 3 Szent Imre u. Szent Péter szobra 3 Szent Imre u. Szentháromság szobor 0 Szent Imre u. Római katolikus templom Augusztus 01. Pt Elsőpéntek 18. Ht A temetőbevételek megosztása: nov. 23-i keltezéssel 133/1978.sz. alatt a fenti témában Farkas László plébános úr és Mohos Ferenc világi elnök úr a Kiskunhalas-Felsővárosi rk. egyházközség nevében levelet intéztek a Kiskunhalas-Alsóvárosi egyházközség részére. E levélben kérték, hogy a Felsővárosi Rk. Egyházközség Képviselő-testületének 1978.nov. 19-én megtartott ülésén felvetődött annak lehetősége, hogy az Alsóvárosi Egyházközség tulajdonában 5

6 lévő temetőben eltemetett Felsővárosi hívek sírhelymegváltási árából megfelelő részösszeget juttassanak a Felsővárosi Egyházközség részére. Fenti levélre dec. 16-i keltezéssel 42/1978. sz. alatt az Alsóváros plébánosa Zsótér Antal és világi elnöke Dr. Kocsis Mátyás válaszoltak, melyben értesítik a Felsőváros Képviselő-testületét, hogy nem zárkóznak el a felvetett témával kapcsolatosan, de mivel a jövő évtől új sírhely-tarifa lép életbe, egyelőre nem tudnak foglalkozni az üggyel ben a két egyházközség között a fenti témában több megbeszélést is tartottak. Ennek eredményeképpen megállapodás született, amiben a Kiskunhalas-Felsővárosi Egyházközség által befizetett sírhelydíjak 20 %-át az Alsóvárosi Egyházközség a Felsővárosi Egyházközségnek átadja ben ez a részesedési összeg Ft volt febr. 16-i keltezéssel 27/1980. sz. alatt Zsótér Antal esperes úr kérte Dr. Bánk József Érsek Úr hozzájárulását a fenti összeg átutalásához és a 20 %-os részesedés jóváhagyásához márc. 22-i dátumozással 264/1980. sz. alatt Érsek Úr jóváhagyta a két egyházközség megállapodását és hozzájárult már az 1979 évi fenti összeg átutalásához is aug. 18-án a két egyházközség megállapodást írt alá, amiben tudomásul vették és szokásjog alapján a továbbiakban a mindenkor érvényben lévő sírhely árszabályzatának megfelelő megváltási díj nettó összegének 20 %-át számla ellenében az alsóvárosi plébánia átutalja a Felsővárosi plébániának, kivéve az urnafalba és a kiépített urnasírhelyekbe történő temetések esetét, tekintettel arra, hogy ezeket az építményeket az Alsóvárosi plébánia saját költségén hozta létre. Aláírások: az Alsóvárosi Egyházközség nevében: Vangel Imre plébános és Dr. Viszmeg Sándor világi elnök; - a Felsővárosi Egyházközség nevében: Csernák Pál plébános és Dr. Nagy Lajos világi elnök Szeptember 01. Ht Szept. 1-től a korábban meghirdetett kántori állásra meghirdetett jelentkezők közül a Képviselő-testület Kovács Mihály fiatal kántor-karnagyot ének- és zene-, valamint hittanárt választotta meg a kántori teendők ellátására mellékállásban. Főállásban a Szent József katolikus Általános Iskolában tanít és hitoktat. Az Egyházközség szeptember 1-től biztosítja részére a kántorlakást Ft/hó díjért. Egyben megköszönöm Dr. Czár György Imre nyugdíja kántor úrnak, hogy július 1-től aug. 31-ig ismét térítésmentesen vállalta a kántori szolgálatot. Szeptember 1-től állandó helyettese Kovács Mihály új kántor úrnak. Az egyházmegye megújította a megbízási szerződést Juhász Péter (szül.: Kiskunhalas aug. 4, anyja neve: Kapás Mária Klára) hitoktatóval hitoktatói és lelkipásztori kisegítői szolgálatra. 6

7 05. Pt Elsőpéntek 16. Kd Képviselő-testületi ülésünkön bemutattam Kovács Mihály főállású kántor, és Brassó Imre harkakötönyi lelkipásztori kisegítő urakat, akik ettől kezdve hivatalból tagjaivá váltak a Képviselő-testületnek. Ekkorra már a Gazdasági Bizottság áttanulmányozta és kiértékelte a közösségi ház kivitelezésére benyújtott öt árajánlatot. A Képviselő-testületnek kellett döntenie, hogy ki legyen a kivitelező. A Gazdasági Bizottság állandó tagjai: Dr. Czár György Imre a Bizottság vezetője, vállalkozó, Rékasi László gépészmérnök, vállalkozó, Knáb János építészmérnök, vállalkozó, Almádi József úszómester, Kis Benedek egyházközségi gondnok, Dr. Krammer Zoltán ügyvéd, és Németh Ferenc technikus. Ha tehettem én is mindig részt vettem a bizottsági üléseken. Nagyon jó csapat volt, ki tudta védeni, hogy a vállalkozók megkárosítsák az egyházközséget, alapos szerződéseket kötöttek minden esetben. Jó volt kapcsolatuk az Önkormányzat Szakigazgatási Szervekkel. A Bizottságon belüli viták mindig annak érdekében történtek, hogy az adott feladatot költségkímélően és szakmailag megalapozottan oldják meg. Mindenről szavaztak, egyenlő szavazat esetén az én szavazatom döntött. A megalapozottság eredményeképpen a Képviselő-testület ráhagyatkozhatott az előterjesztésre. Érsek Úr is tisztában volt az itt folyó munkával, s igen nagyra becsülte azt. 17. Se Elhunyt 92 évesen Gémes Mihály atya, c. prépost, c. esperes, ny. tiszakécskei plébános, az egyházmegye szeniorja, aki pár hónappal a halála előtt ment nyugdíjba, ig volt a tiszakécskei hívek buzgó lelkipásztora. Felejthetetlen maradt a hívek számára az ő bátor kiállása 1956-ban, a forradalom utáni több halált követelő megtorlásnál. 22. Ht Megkaptuk a közösségi ház építési engedélyét Kőrösi Dezső osztályvezetőtől, Kiskunhalas Város Jegyzőjétől /2003. sz. alatt Október Érsek Atya a Cégműves Kft bevonásával csökkentette a közösségi ház bekerülési összegét. Ugyanakkor vállalta, hogy a főegyházmegye 15 millió Ft segéllyel támogatja az építkezést, sőt kivételes szükség esetére további 5 millió forint kölcsönt helyezett kilátásba, hozzáfűzve, hogy ezen összegek felett semmilyen szükség esetén nem áll módjában további segítséget nyújtani. 03. Pt Elsőpéntek 04. So A Katolikus Pedagógiai Szervezési és Továbbképzési Intézet rendezésében Katolikus Iskolánk pedagógusai továbbképzésen vettek részt, ahová én is elkísértem őket. E napon adta vissza lelkét Teremtőjének Király András soltvadkerti plébános atya. Korábban amputálni kellett a lábát. Betegségében, gyöngeségében igazi 7

8 paptestvéri szeretettel gyámolította őt káplánja, Burányi Roland, aki utódja is lett. Ez sokat számára a szeretet örök példája marad. 07. Kd Okt.7-9-én volt az idén a Cigánypasztorációs Konferencia Leányfalun. Több évben is részt vettem az ilyen konferencián. Patai Imrét is magammal vittem Balotaszállásról. Megismerkedtem Lankó József plébános úrral, aki ilyen tekintetben igen szép munkát végez plébániáján (7826 Alsószentmárton, Kossuth u. 1. sz. Tel.: 72/ ). 12. Vs Magyarok Nagyasszonya ünnephez kapcsolódott az a hagyomány, hogy évente megrendezzük a házasok jubileumát. Kutiné Dr. Kovács Mária kezdeményezte ezt egyházközségünkben, s jánoshalmi mintára (ő onnan származik) megszervezte. Minden évben hónapokon keresztül tartó munkával felkereste az anyakönyvből és esetleg más úton begyűjtött jubilánsokat, s meghívta és páronként lelkileg ráhangolta őket az ünnepre. Első alkalommal az 5, 10, 15, 20, stb. éves házasokat céloztuk meg, később azonban elégnek látszott a 25 és 50, esetleg e feletti éves jubileum. Természetesen ha valaki kérte, bármilyen évfordulóval bekapcsolódhatott. Az idei évben éves, 1 40 éves, 7 50 éves és 1 65 éves pár jubilált. Kutiné Dr. Kovács Mária a mi teológiai tanfolyamunkon végzett. A házassági jubileum mellett a Karitász csoport vezetését vállalta fel, amivel elévülhetetlen érdemeket szerzett az egyházközségben. A magam részéről, ha bármikor betegként a segítségét kértem, mindig rögtön segített. Emberség tekintetében is nagyon sokat tanultam tőle. Alapító tagja volt annak a család-csoportnak, mely Jánoshalmán, talán Cselik László atya kezdeményezésével indult, s több évtizeden keresztül működik. Érdekes módon a családok többsége átköltözött Kiskunhalasra, s így itt működik tovább. Nagyon sokat jelent a párkapcsolatban ez az összetartás. Összejöveteleiket havonta egy vasárnap délután tartják, váltakozva hogy egyiküknél, hol másikuknál jönnek össze. Ilyenkor a gyermekek is együtt voltak (vannak), ők külön csinálnak maguknak programot. Az ő nevelődésükre is nagy hatással vannak ezek az együttlétek, hiszen a kitágult család élményét adják. Igen jól érzik ők is magukat, és szert tesznek arra a tapasztalatra, hogy nemcsak az ő családjuk hívő, hanem a másik 4-5 család is, s ezek épp a hitük miatt ennyire szeretetteljesek, emberségesek. 19. Vs Az őszi szinódusi nagytalálkozót Soltvadkerten tartottuk, délután 2-kor kezdődött, s az este 6 órai szentmisével fejeződött be. Azzal, hogy szentmise is volt a programban, jóval többen el tudtak jönni, mert a délelőttjük így otthon szabad volt. 24. Pt Este 7-kor az esti mise után - koncert volt templomunkban, Karin Leitner fuvolán játszott, Krassimira Kanzian pedig hárfán. Bár díjtalan volt a belépés, nem túl sokan jöttek el, de mindenki számára nagy élményt jelentett. 25. So Az egyházmegyei karitász napot nálunk tartották, melyet reggel 9-kor Érsek atya nyitott meg szentmisével a templomban, majd a program a Szent József Katolikus Iskolában folytatódott délután fél 4-ig. 8

9 Mi is bekapcsolódtunk abba a programba, melynek keretében aláírásokat gyűjtöttünk azért, hogy az Európai Unió alkotmányába foglalják be a keresztény gyökereket. Nagyon sokan aláírták, hiszen mindenki tudta, hogy az ellenzők legalizálni akarják az abortuszt, az egyneműek házasságát és majdan az eutanáziát November 04. Kd A templomtető munkálatai jól haladnak, az egyházmegyei építész javaslatára Érsek Atya átutaltatott Ft-ot első részletként. 07. Pt Elsőpéntek 11. Kd Prokop Péter áldozópap, festőművész visszaadta lelkét Teremtőjének. Nov. 24-én d.e. 10 órakor lesz szentmise a Főszékesegyházban, majd a kalocsai temető papi kriptájában helyezik holttestét nyugalomra. Az Érsekségen igen sok képe van, de az egyházmegye számos plébániája rendelkezik többkevesebb képpel, melyet ő festett, - sajnos, mi nem. 25. Kd november 14-én, életének 88., papságának 63., püspöki szolgálatának 24. évében az örökkévalóságba költözött MAROSI IZIDOR püspök, a Váci Egyházmegye nyugalmazott főpásztora. Nov.25-én dedden délelőtt kor volt a Váci Székesegyházban szentmise a lelki üdvéért, majd a székesegyház altemplomában helyezték nyugalomra holttestét. - Jelmondata ez volt: In aedificationem Corporis Christi : Krisztus testének építése végett. (Ef 4,12). Amikor a kunfehértói kápolnát felszentelte, a szentmise végén kértem, hogy adjon a fília számára szentírási jelmondatot. Kis gondolkodás után püspöki jelmondatát bízta ránk December 02. Kd Kiskunmajsán tartottuk az őszi esperes-kerületi korónát, melyen a fő téma Puskás Lajos diakónus előadása volt a felsősök hitoktatásáról. 03. Se Kis László kiskunfélegyházi vállalkozó a szerződésben foglaltaknál jóval később fejezte be a templomtető felújítását, jóllehet közben figyelmeztetést is kapott a késedelem miatt. A Gazdasági Bizottság érvényesítette a szerződésben rögzített kötbért, ami azt jelentette, hogy helyett Ft-ot ismertünk el, amit a vállalkozó végülis elfogadott. Ennek megfelelően a második részszámlára már Ft-ot igényeltünk az Érsekségről. 9

10 Ezen a napon terjesztettem fel vallásgyakorló nagycsaládos névsort. Érsek Úr szép kezdeményezése volt, hogy karácsonyra megajándékozta őket egy összeggel. 05. Pt Elsőpéntek. - Érsek Atya nagyon szép gesztusa, hogy karácsonyra megajándékozza a nagycsaládokat. A családonkénti Ft-ból Ft-ot az egyházmegye, a másik Ft-ot pedig a plébánia fizette. Az idén a következő 6 család kapott ilyen karácsonyi ajándékot: Borbényiné Károly Katalin és családja, Granyák Pál és családja,kis Benedek és családja, Molnár János és családja, Nagy Dénes és családja, Németh László és családja (ezekből 2 család lakik Felsővároson). 08. Ht Az egyházmegye katolikus iskolái pedagógusainak lelki napja Kiskunhalason került megrendezésre. Délelőtt 9 órakor tartott Érsek Atya szentmisét, melyet követően a főbejáraton kijőve, a plébánia felőli oldalon a templom közepénél megállva először a templomot áldotta meg, melynek tetőfelújítása befejeződött, majd pedig az új közösségi ház alapkőletétele következett. Az acélhengerben elhelyezett dokumentumban felsoroltuk a plébánián működő közösségeket, s név szerint azok valamennyi tagját. Az összeállítás során meglepődve láttuk, hogy több mint 150 aktív személy vesz részt a különböző közösségek munkájában, s ezek közül többen több közösségnek is tagjai. --- Fájl: KatIskPed 13. So A lelkipásztori kisegítőkkel minden hónap végén beosztottuk a következő hónap teendőit. Megbízatásukat mindig egy évre kapták Érsek Úrtól. A jövő évre a következő személyek részére kértem lelkipásztori kisegítői megbízatást: Buda Zsuzsanna hitoktató, Griszbacher Tiborné, Halász Kálmánné hitoktató, Kiss Edit, Kocsis Mária hitoktatók, Kutiné Dr. Kovács Mária orvos, karitász vezető, Mondovics Franciska és Török Jenőné volt hitoktatók. (Kiss Edit és Kocsis Mária kivételével a mi teológiai tanfolyamunkon végeztek.) 18. Cs Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a december 18-án megtartott ülésén 376/2003. sz. Kth. határozatot hozott melynek értelmében a Szent József Katolikus Általános Iskola szeptember 1-től városi beiskolázással, területi ellátási kötelezettség nélkül végzi. Ennek megfelelően az Önkormányzat 2004-ben 3 millió, 2005-ben 1,5 millió Ft támogatásban részesíti még az iskolát, ezt követően viszont támogatást nem nyújt. Az intézkedés kétségkívül kezdetben anyagi nehézségeket okozott, viszont ennek következménye volt az iskola színvonalának és katolikus elkötelezettségének igen gyors emelkedése. 19. Pt Egyházközségünk központi járulék összegét az egyházmegye évi Ftban határozta meg. 24. Se Délután 4 órakor ismét a Katolikus Iskolánk adott pásztorjátékot a gyermekeknek. - Éjszaka fél 12-kor elimádkoztuk az Olvasmányos imaórát a templomban. 10

11 31. Se - Kereszteltek: 92, ebből felnőtt: 6. - Elsőáldozók: ebből felnőtt: - Bérmálkozók: 6 felnőtt. - Házasságkötés: Elhunytak: 136, férfi: 61, nő: Ebben az évben a közösségi házra mintegy Ft-ot fordítottunk. 11

mert "könnyen veszélyes helyen időzhetnének". "Egy esetleg egészen más helyen építendő egészen új templomra vonatkozó lelkészi véleményét várom.

mert könnyen veszélyes helyen időzhetnének. Egy esetleg egészen más helyen építendő egészen új templomra vonatkozó lelkészi véleményét várom. Plébániája 1138-ban már említve van. Papjai: László 1332-35, Péter 1336, Tamás 1337. 1487- ben Hathy Balázs a plébánosa. 1552-ben plébánosa két forintot adott a zsinatra indulóknak. Temploma a mai belvárosi

Részletesebben

XXII. évf., 2. (62.) szám 2011. Illés-nap

XXII. évf., 2. (62.) szám 2011. Illés-nap XXII. évf., 2. (62.) szám 2011. Illés-nap Temerin népe 1853-ban úgy határozott, hogy július 20-át, Illés próféta napját fogadalmi ünnepévé teszi, azt minden évben megtartja. E hagyomány tiszteletét gyermekeire

Részletesebben

TURAI HIRLAP. (folytatás a 2. oldalon) Kalifornia pár napra Turára költözött Amusement (mulatság, élvezet)

TURAI HIRLAP. (folytatás a 2. oldalon) Kalifornia pár napra Turára költözött Amusement (mulatság, élvezet) ingyenes TURAI HIRLAP KÖZÉLETI HAVILAP 2007. JANUÁR Nyitás várhatóan június 1-jén CBA élelmiszeráruház épül a Kenderföldön Tizenkilenc jelentkezõ település közül öt helyen épít élelmiszeráruházat a CBA

Részletesebben

Adjunk értelmet és örömöt egymás életének!

Adjunk értelmet és örömöt egymás életének! XVII. évfolyam 4. szám 2010. december Adjunk értelmet és örömöt egymás életének! Az idő soha meg nem áll, és folyton-folyvást változik. Elmúlt a karácsony ünnepe, és itt az újesztendő! Engedjék meg, hogy

Részletesebben

ÉV VÉGI BESZÁMOLÓ - 2 0 1 3 -

ÉV VÉGI BESZÁMOLÓ - 2 0 1 3 - ÉV VÉGI BESZÁMOLÓ - 2 0 1 3 - Január 1 től Püspök úr összevonta a plébániánkat i Római Katolikus Plébánia néven egybekerült az Újváros és Belváros, illetve a plébánia része társplébániaként Decs, illetve

Részletesebben

www.fasor.hu A Budapest-Fasori Református Egyházközség Hírmondója 2012. május Újfolyam 50. szám Fotó: Devich Márton

www.fasor.hu A Budapest-Fasori Református Egyházközség Hírmondója 2012. május Újfolyam 50. szám Fotó: Devich Márton www.fasor.hu Újfolyam 50. szám A Budapest-Fasori Református Egyházközség Hírmondója 2012. május Fotó: Devich Márton MAGVETÉS A RÁNK BÍZOTT KINCS A rád bízott drága kincset ôrizd meg a bennünk lakozó Szentlélek

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2015. február 18-án 16 órakor a Jánossomorjai Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében megtartott képviselő-testületi ülésről. Jelen vannak: Jelenléti ív szerint

Részletesebben

Teljesíthető kihívás

Teljesíthető kihívás I n g y e n e s Váci X I I I. é v f o l y a m 4. s z á m Trianon Az elveszített országrészekre emlékezett a város. Dr. Duray Miklós író szólt a Dunaparti Ereklyés Országzászlónál. 4. oldal k i a d v á

Részletesebben

BOLDOGASSZONY PAPSZE TELÉS ÉS ELSŐMISE

BOLDOGASSZONY PAPSZE TELÉS ÉS ELSŐMISE BOLDOGASSZONY Sarlós Boldogasszony. évfolyam, 5. szám PAPSZE TELÉS ÉS ELSŐMISE Zsóka János diakónus papszentelésére június -én, pénteken, Jézus Szent Szívének ünnepén került sor a rozsnyói székesegyházban.

Részletesebben

A szavazók létszáma nem érte el az ötven százalékot

A szavazók létszáma nem érte el az ötven százalékot XVI. évfolyam III. szám 2008. március Ára: 100 Ft A szavazók létszáma nem érte el az ötven százalékot Akadtak olyanok, akik családostól mentek el szavazni és a boríték bedobását gyermekükre bízták. Március

Részletesebben

XXII. évfolyam 3. szám, 2013. december. de colores. az esztergom-budapesti cursillo hírlevele

XXII. évfolyam 3. szám, 2013. december. de colores. az esztergom-budapesti cursillo hírlevele , 2013. december de colores az esztergom-budapesti cursillo hírlevele Sehol nem ártanak, és nem pusztítanak mert a föld tele lesz az Úr ismeretével (Iz 11,9 ) Sötétben járunk, hajnalra várunk! szól a Szent

Részletesebben

Bodrogolaszi, Hercegkút és Komlóska Község Önkormányzatok képviselő-testületeinek együttesen megtartott ülése

Bodrogolaszi, Hercegkút és Komlóska Község Önkormányzatok képviselő-testületeinek együttesen megtartott ülése HERCEGKÚT KÖZSÉG INFORMÁCIÓS LAPJA 2013. FEBRUÁR HÓ, 14. ÉVFOLYAM 2 SZÁM ÁRA: 200,- FT Bodrogolaszi, Hercegkút és Komlóska Község Önkormányzatok képviselő-testületeinek együttesen megtartott ülése A Bodrogolaszi

Részletesebben

Hatalmas dolgot tett velünk az Úr, ezért örvendezünk

Hatalmas dolgot tett velünk az Úr, ezért örvendezünk Végh Tamás Hatalmas dolgot tett velünk az Úr, ezért örvendezünk (Zsolt 126,3) 20 év a Fasorban Végh Tamás Hatalmas dolgot tett velünk az Úr, ezért örvendezünk (Zsolt 126,3) 20 év a Fasorban Budapest, 2014

Részletesebben

A Veszprémi Főegyházmegye lapja III. évfolyam 5 6. szám, 2014

A Veszprémi Főegyházmegye lapja III. évfolyam 5 6. szám, 2014 Küldött A Veszprémi Főegyházmegye lapja III. évfolyam 5 6. szám, 2014 gyertyagyújtások advent 1. vasárnapján Keszthely (Fotó: Zalai Hírlap) VeszPrém PáPa Küldött: A Veszprémi Főegyházmegye lapja. Megjelenik

Részletesebben

AZ ÉV ELSŐ KŐSZEGI BABÁJA

AZ ÉV ELSŐ KŐSZEGI BABÁJA Az ÚJ évfolyam 1988 decemberétől megjelenik HAVONtA XXVIII.éVFOLyAm, 1. szám 2015. JANuár 20. AZ ÉV ELSŐ KŐSZEGI BABÁJA dilen dolgozni sándor AKArNAK Huszonnyolc csökkent munkaképességű embert első újszülöttje,

Részletesebben

Képviselőtestületi választás

Képviselőtestületi választás Mily csodálatosak a Te műveid! Az ellenség meghajol hatalmas erőd előtt. (Zsolt 66,3) XIV. évfolyam 11. szám Húsvét 6. vasárnapja 2013. május 5. Kedves Testvérek! Képviselőtestületi választás Május 25-én,

Részletesebben

VILÁGPO STA ISTEN NAGYOBB DICSÕSÉGÉRE. Magyar zarándokok Latin-Amerikában (6., 16. oldal)

VILÁGPO STA ISTEN NAGYOBB DICSÕSÉGÉRE. Magyar zarándokok Latin-Amerikában (6., 16. oldal) VILÁGPO STA Új folyam, IV. évf. 3. sz. A verbita missziós szerzetesek lapja 2008. õsz Jozefa nõvér boldoggáavatása (8. oldal) ISTEN Felszentelték az új nagybecskereki püspököt (10. oldal) NAGYOBB DICSÕSÉGÉRE

Részletesebben

A Cigányzenész emlékmű avatásán

A Cigányzenész emlékmű avatásán JÁSZFÉNYSZARU VÁROS LAPJA 2013. május Ára: 200 Ft 24. évfolyam 5. szám Az esős időjárás ellenére nagyszerű élményben részesülhettek azok, akik 2013. május 17-én, pénteken a Szent József téri Szabadidőpark

Részletesebben

SÜMEG ÉS VIDÉKÉNEK KÖZÉLETI HAVI LAPJA

SÜMEG ÉS VIDÉKÉNEK KÖZÉLETI HAVI LAPJA SÜMEG ÉS VIDÉKÉNEK KÖZÉLETI HAVI LAPJA XI. ÉVFOLYAM 3. SZÁM Sümeg versenyelőnye Történt pedig, hogy hősünk a maga és felesége személyi jövedelemadó bevallását és néhány más fontos hivatalos iratot volt

Részletesebben

III. évfolyam 3. szám. Kiadja a. 2008. augusztus

III. évfolyam 3. szám. Kiadja a. 2008. augusztus 75 éve, 1933 augusztus 15-én hunyt el Szánthó Géza református lelkész, Rákoscsaba történetének kutatója III. évfolyam 3. szám 2008. augusztus Kiadja a Ádám Ferenc Szántó Géza művének helye a korabeli helytörténetírásban

Részletesebben

Mert úgy határoztam, hogy nem tudok közöttetek másról, csak Jézus Krisztusról, róla is mint a megfeszítettről. (1Kor 2,2)

Mert úgy határoztam, hogy nem tudok közöttetek másról, csak Jézus Krisztusról, róla is mint a megfeszítettről. (1Kor 2,2) 2013. ősz XVII. évfolyam 3. szám Mert úgy határoztam, hogy nem tudok közöttetek másról, csak Jézus Krisztusról, róla is mint a megfeszítettről. (1Kor 2,2) Mi lenne, ha? Mi lenne, ha? egy társasjáték neve.

Részletesebben

A Marosvásárhelyi X. Kövesdombi Református Gyülekezet lapja, XII. évf. 2. sz., 2010 december

A Marosvásárhelyi X. Kövesdombi Református Gyülekezet lapja, XII. évf. 2. sz., 2010 december ²1 A Marosvásárhelyi X. Kövesdombi Református Gyülekezet lapja, XII. évf. 2. sz., 2010 december Kőlap XII. évf. 2. sz., 2010 december A Marosvásárhelyi X. Kövesdombi Református Gyülekezet lapja Kiadja:

Részletesebben

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA XXVI. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2014. január 10. Visszatekintés a múlt év városi eseményeire és történéseire 12-13. old.

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA XXVI. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2014. január 10. Visszatekintés a múlt év városi eseményeire és történéseire 12-13. old. SÁRVÁRI HÍRLAP SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA XXVI. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2014. január 10. Ez történt Sárváron 2013-ban Visszatekintés a múlt év városi eseményeire és történéseire 12-13. old. A beruházások

Részletesebben

Kanizsa. XXVI. évfolyam 17. szám 2014. május 8.

Kanizsa. XXVI. évfolyam 17. szám 2014. május 8. Kanizsa LOKÁLPATRIÓTA HETILAP XXVI. évfolyam 17. szám 2014. május 8. Kövessen minket okostelefonja segítségével is! Vállalkozások érdekében tájékoztattak, ám díjaztak egy szakmai kiválóságot is Több témában

Részletesebben

November közepén nyit a Csillaghegyi Egészség Ház

November közepén nyit a Csillaghegyi Egészség Ház obuda_21.qxd 10/30/2007 3:53 PM Page 1 XIII. évfolyam 21. szám 2007. november 5. Adventkor mûjégpálya a Fõ téren Szülõk fóruma Elvitték a mozdonyt a Bécsi útról Újdonság, hogy az adventi idõszakban A leendõ

Részletesebben

Karácsony példája mutatja, hogy a szív szegénysége a. a legnagyobb gazdagság. Jézus. XIX. évf. 2014. KARÁCSONY

Karácsony példája mutatja, hogy a szív szegénysége a. a legnagyobb gazdagság. Jézus. XIX. évf. 2014. KARÁCSONY Tanúság A Nagymarosi Egyházközség Hírlevele XIX. évf. 2014. KARÁCSONY Karácsony példája mutatja, hogy a szív szegénysége a legnagyobb gazdagság Páli Szent Vince szerint a szegények a mi mestereink. A szegény,

Részletesebben

IDŐSZAKOSAN MEGJELENŐ MAGAZIN 2011 TAVASZ-NYÁR. Rólunk, nekünk...

IDŐSZAKOSAN MEGJELENŐ MAGAZIN 2011 TAVASZ-NYÁR. Rólunk, nekünk... IDŐSZAKOSAN MEGJELENŐ MAGAZIN 2011 TAVASZ-NYÁR Farsang az óvodában Március 15-i ünnep Hagyományörzők Rólunk, nekünk... Kedves Sukoróiak! Ha az ünnep elérkezik életedben, akkor ünnepelj egészen. Felejts

Részletesebben

Ferences vértanúk 15. rész

Ferences vértanúk 15. rész Én azért jöttem, hogy életük legyen, és bőségben legyen (Jn 10,10) XII. évfolyam 12. szám Húsvét 4. vasárnapja 2011. május 15. Ferences vértanúk 15. rész 1955. július 19-én a püspök Pilis szentlászlóról

Részletesebben

Több, mint 200 új munkahely Lentiben

Több, mint 200 új munkahely Lentiben Az elmúlt hónapokban folyamatosan élénkülõ hazai gazdaságról szólnak a hírek, amit az utóbbi negyedév 3,9%-os, az Európai Unióban kiugróan jónak mondható magyar GDP növekedési ütem is jelez és ez pozitív

Részletesebben

24. évfolyam 6. szám 2013. június http://www.god.hu

24. évfolyam 6. szám 2013. június http://www.god.hu MEGYEI ELISMERÉS MEGÚJUL A FELSŐGÖDI BOZÓKY TÉR ZENÉS NYÁRI ESTÉK ZÖLD HÍREK AKADÉMIAI INTÉZET GÖDÖN ELBALLAGTAK A SZAKISKOLA DIÁKJAI EGY CSALÁD, KÉT VILÁG HAZAI SIKEREK A WESTERN KUPAFORDULÓN 24. évfolyam

Részletesebben