2003-as év Január Február Március. 03. Pt Elsőpéntek

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2003-as év. 2003. Január. 2003. Február. 2003. Március. 03. Pt Elsőpéntek"

Átírás

1 2003-as év Január 03. Pt Elsőpéntek Február 04. Kd Gyűlést tartott a Képviselő-testület, megtárgyalta a évi zárszámadást, és a évi költségvetést, beleértve a fíliákat is: Balotaszállás, Harkakötöny, Zsana. A testületi ülésen Vangel Imre plébános bejelenti, hogy március 23-án Rómában II. János Pál pápa boldoggá avatja Batthyány Strattmann László orvost. Április 6-án pedig Keresztény Ifjúsági Találkozó lesz Budapesten. Mindkét eseményen busszal szeretnénk részt venni a plébánia részéről. 07. Pt Elsőpéntek 20. Cs E napon tartotta a Halasi 289. sz. Dr. Monszpart László Cserkészcsapat vezetősége az előző évről a beszámolóját Március 07. Pt Elsőpéntek 15. So A szokásos évi Kolping prézes-találkozó most is Budapesten volt a III.ker. vihar u. 8. sz. alatti székházban. Szemkő Judit tartott előadást. 23. Vs Busszal részt vettünk Rómában Batthyány Strattmann László orvos boldoggáavatásán, a Makrovilág utazási iroda szervezésében. 1

2 2003. Április 02. Se Pályázatot adtunk be a templomtető héjazatának felújítására, melyhez az önrészt Érsek Atyától kértük. Ugyanekkor adott be az érsekség is a kalocsai Székesegyház tetőszerkezetének felújítására pályázatot. Egyik pályázat sem nyert, de ez a közös gond és a hozzá kapcsolódó pályázat sikertelensége indította arra Érsek Atyát, hogy később hatékony támogatást nyújtott a munkálatunk elvégzéséhe. 04. Pt Elsőpéntek 05. So Kiskunhalas is ki lett jelölve bérmálási vizsga színhelyéül. Hozdik Zsolt atya jól megszervezte a hitoktatókkal; helyszíne a Szilády Áron református Gimnáziumban volt. 06. Vs E napon került sor a II. Keresztény Ifjúsági Találkozóra (ökumenikus) a Budapest Sportarénában, melyen egyházközségünk is egy csoporttal képviseltette magát. 29. Kd Délelőtt fogadtam Kovács Mihály és Lakner Sándor kántor-hitoktató jelölteket. Személyes beszélgetésünk után a Képviselő-testület tagjai délután 14 órától a templomban meghallgatták a jelöltek orgonajátékát és énekét. Ezt követte a plébánián történő egyenkénti elbeszélgetés. Délután fél 4-re kértük Brassó Imre Albert és Hamar Róbert hitoktatókat személyes megbeszélésre. A Képviselő-testület a jelentkezők közül kántor-hitoktatónak felveszi Kovács Mihály jánoshalmi kántor-hitoktatói és zenetanári végzettséggel rendelkező személyt. A kántori munka mellett a Szent József Katolikus Iskolában főállásban hitoktat. A Képviselő-testület ugyancsak elfogadta Brassó Imre Albert felvételét, akivel már a meghallgatáson közöltük, hogy Harkakötönyben biztosítunk részére lakáslehetőséget a plébánián. Helyben ellátja a lelkipásztori kisegítői feladatokat, az általános iskolában hitoktat, és ugyancsak hitoktatni fog a Szilády Áron Református Gimnáziumban Kiskunhalason Május 02. Pt Elsőpéntek 07. Se Az Érseki Hivatal beszámolót kért megadott kérdések alapján a balotaszállási templomról. A következőket válaszoltam: 1) Hol épült a templom? 6412 Balotaszállás, Balassi Bálint u. (31. és 33.sz. között). 2) Mi a templom titulusa? Szent István király. (Búcsú: aug. 20). 3) Ki tervezte? Babud László építészmérnök, 6400 Kiskunhalas, Fácán u. 6. Tel: 77/

3 4) Mikor szentelték fel a templomot? A felszentelést Dr. Ladocsi Gáspár tábori püspök Úr végezte augusztus 22-én. 5) Ki tervezte és vitelezte ki a liturgikus teret? Egy egyszerű, kb. 100 m 2 -es kápolnáról van szó, nem készült külön terv a liturgikus térről. Berendezése gyakorlatilag ugyanaz maradt, ami a korábbi egy lakásból kialakított misézőhely berendezése volt. 6) Van-e jelentős műalkotás a templomban? A templom színes ablakait a Szegedi Damaszkuszi Szent János Ikonfestő Kör adományozta. Ők festették, a magyar szenteket ábrázolják. - A templomhoz a telket a balotaszállási Önkormányzat adta térítésmentesen. A halasi szokás módjára Mondovics Franciska hitoktató elkezdte Balotaszálláson is az egyházközségi majálisok tartását, de míg Halason ezt pünkösd utáni hétfőn tartottuk, Balotán május 1-jére került. Először a falun kívül keleten egy erdő mellett volt nagyobb rét, s ott voltak a majálisok. Később az időjárás szeszélye miatt jobbnak látszott bejönni a faluba, s a templomtéren honosodott meg a rendezvény. - Megjegyzem, hogy korábban a templom titulusa Sarlós Boldogasszony volt. A titulus azért lett változtatva, mert a millenniumra ez volt az Egyházmegyénk egyik nagyobb beruházása, melyet anyagilag is támogatott. Az új búcsúnapot azért is vettem örömmel, hogy aug. 20. általában hétköznapra esik, s ilyenkor a hívek is, papok is könnyebben szabaddá tehetik magukat az ünneplésre. Sajnos, ez a reményem nem vált be, mert éppen a jubileumi évtől szinte minden településen új kenyér megáldása volt, ami az átlag vasárnapnál több elfoglaltságot eredményezett a pap számára. - Azért Ladocsi Gáspár püspök urat kértük a felszentelésre, mert Bábel Balázs érsek atya akadályozva volt, én pedig jópár éven át tábori lelkész is voltam, s innen volt a közelebbi ismeretség. 20. Kd A mai napon 371/2003. sz. alatt levelet írtam Érsek Úrnak, amiben az Egyházmegye anyagi támogatását kértem templomunk tetőzetének felújítására. A tervezett kivitelezési költség Ft. A fenti kérelemre Dr. Tatár János általános gondnok június 3-i dátummal válaszolt, amiben értesített, hogy Érsek Úr anyagi támogatást nyújt a templomtető felújítására. A kért összegből Érsek Atya 10 millió Ft-ot segélyként biztosít, a fennmaradó Ft-ot pedig kölcsönként adná A Nagy Találkozás evangelizációs program Kiskunhalason. 3

4 2003. Június 06. Pt Elsőpéntek 11. Se A Képviselő-testület a felajánlott támogatással kapcsolatban a következő határozatot hozta: 11/(VI.11)/2003. Kth. határozat: Ezennel a Képviselőtestület úgy határoz, hogy köszönettel elfogadja a Kalocsa-Kecskeméti főegyházmegye által a plébániatemplom tetőjének javításához nyújtott Ft, azaz tízmillió forint összegű vissza nem térítendő segélyt, és a Ft, azaz négymillió forint összegű kölcsönt, melyet az Egyházközség négy egyenlő részletben fizet vissza akként, hogy az első részlet visszafizetésének határideje június 30, a második részleté december 31. napja, a harmadik részlet június 30. napján, míg a negyedik, egyben utolsó részlet visszafizetése december 31. napjáig esedékes. A felújítással kapcsolatos munkákra Kiss László kiskunfélegyházi vállalkozó árajánlatát fogadta el a Gazdasági Bizottság javaslatára a Képviselő-testület. 11/(VI.11)/2003. Kth. határozat: A Képviselő-testület hatályon kívül helyezi a korábbi 6./2002. (X.08) Kth. határozatot, egyben elfogadja Kis László ács-állványozó és tetőfedő mester (Kiskunfélegyháza, Szőlő u. 3.) 14 millió forint összegű árajánlatát, és felkéri Vangel Imre plébánost a vállalkozási szerződés aláírására. Ugyanezen az ülésen tárgyalt a Képviselő-testület az építendő közösségi házunk tervpályázatáról. Két tervpályázat érkezett: a Dinamika Kft nevében Bús József, a Hunép-Ker Kft nevében Dóka József adott be pályázatot. A Gazdasági Bizottság a Hunép-Ker Kft pályázatát fogadta el, és megbízta az engedélyezési terv elkészítésével. A várható bekerülési költség 70 millió forint. 28. So Ezen a napon volt a Kalocsai főszékesegyházban a papszentelés, melynek keretében Érsek Atya Juhász Péter hitoktatónkat akolitussá avatta. 29. Vs A délelőtt 10 órai búcsúi ünnepi szentmisét Dr. Bábel Balázs Érsek Úr tartotta Július 04. Pt Elsőpéntek 06. Vs Eddig Czékus Illés látta el a templom és a plébánia körüli takarítást. A közösségi ház várható építkezése miatt továbbiakban nem tudjuk számára biztosítani a harangozó-házban történő tartózkodást, és megköszönve eddigi munkáját, a továbbiakban nem tartunk igényt szolgálatára. Közös megállapodásban rögzítettük, hogy augusztus 15- elköltözik a lakásból. 4

5 10. Cs Régóta terveztük az orgona felújítását. Az Eggolsheimi Szent Márton Katolikus Templomalapítvány ezen a napon templomunknak ajándékozta az eggolsheimi régi orgona orgonajátékaszalát a pedálokkal. Andreas Röckelein plébános úrnak megköszöntem az ajándékozást. 31. Cs Ezen a napon a 18/2003.(VII.31.) Ktr. sz. rendeletével a Város Önkormányzata védetté nyilvánította a következő minket érintő - épületeket, illetve objektumokat: Kategória Cím Épület ill. objektum 1 Római Katolikus Temető Babenyecz család sírkápolnája 2 Árpád u. 41. Katolikus kántorlakás 2 Szabadkai út 7. Alsóvárosi Iskola 1 Szent Imre u. 14. Római Katolikus plébánia 3 Katolikus temető Babenyecz kápolna emléktábla 3 Katolikus temető Kőkereszt feszület 3 Katolikus temető Temetői feszület 3 Katolikus templom Baranyi László emléktábla 3 Katolikus templom Boskó Vilmos emléktábla 3 Szent Imre u. Köteles Kálvária 3 Szent Imre u. Mária a kereszt alatt 3 Szent Imre u. Mária kis Jézussal 3 Szent Imre u. Nepomuki Szent János szobra 3 Szent Imre u. R.kat.templom emlékműve 3 Szent Imre u. Szent Pál szobra 3 Szent Imre u. Szent Péter szobra 3 Szent Imre u. Szentháromság szobor 0 Szent Imre u. Római katolikus templom Augusztus 01. Pt Elsőpéntek 18. Ht A temetőbevételek megosztása: nov. 23-i keltezéssel 133/1978.sz. alatt a fenti témában Farkas László plébános úr és Mohos Ferenc világi elnök úr a Kiskunhalas-Felsővárosi rk. egyházközség nevében levelet intéztek a Kiskunhalas-Alsóvárosi egyházközség részére. E levélben kérték, hogy a Felsővárosi Rk. Egyházközség Képviselő-testületének 1978.nov. 19-én megtartott ülésén felvetődött annak lehetősége, hogy az Alsóvárosi Egyházközség tulajdonában 5

6 lévő temetőben eltemetett Felsővárosi hívek sírhelymegváltási árából megfelelő részösszeget juttassanak a Felsővárosi Egyházközség részére. Fenti levélre dec. 16-i keltezéssel 42/1978. sz. alatt az Alsóváros plébánosa Zsótér Antal és világi elnöke Dr. Kocsis Mátyás válaszoltak, melyben értesítik a Felsőváros Képviselő-testületét, hogy nem zárkóznak el a felvetett témával kapcsolatosan, de mivel a jövő évtől új sírhely-tarifa lép életbe, egyelőre nem tudnak foglalkozni az üggyel ben a két egyházközség között a fenti témában több megbeszélést is tartottak. Ennek eredményeképpen megállapodás született, amiben a Kiskunhalas-Felsővárosi Egyházközség által befizetett sírhelydíjak 20 %-át az Alsóvárosi Egyházközség a Felsővárosi Egyházközségnek átadja ben ez a részesedési összeg Ft volt febr. 16-i keltezéssel 27/1980. sz. alatt Zsótér Antal esperes úr kérte Dr. Bánk József Érsek Úr hozzájárulását a fenti összeg átutalásához és a 20 %-os részesedés jóváhagyásához márc. 22-i dátumozással 264/1980. sz. alatt Érsek Úr jóváhagyta a két egyházközség megállapodását és hozzájárult már az 1979 évi fenti összeg átutalásához is aug. 18-án a két egyházközség megállapodást írt alá, amiben tudomásul vették és szokásjog alapján a továbbiakban a mindenkor érvényben lévő sírhely árszabályzatának megfelelő megváltási díj nettó összegének 20 %-át számla ellenében az alsóvárosi plébánia átutalja a Felsővárosi plébániának, kivéve az urnafalba és a kiépített urnasírhelyekbe történő temetések esetét, tekintettel arra, hogy ezeket az építményeket az Alsóvárosi plébánia saját költségén hozta létre. Aláírások: az Alsóvárosi Egyházközség nevében: Vangel Imre plébános és Dr. Viszmeg Sándor világi elnök; - a Felsővárosi Egyházközség nevében: Csernák Pál plébános és Dr. Nagy Lajos világi elnök Szeptember 01. Ht Szept. 1-től a korábban meghirdetett kántori állásra meghirdetett jelentkezők közül a Képviselő-testület Kovács Mihály fiatal kántor-karnagyot ének- és zene-, valamint hittanárt választotta meg a kántori teendők ellátására mellékállásban. Főállásban a Szent József katolikus Általános Iskolában tanít és hitoktat. Az Egyházközség szeptember 1-től biztosítja részére a kántorlakást Ft/hó díjért. Egyben megköszönöm Dr. Czár György Imre nyugdíja kántor úrnak, hogy július 1-től aug. 31-ig ismét térítésmentesen vállalta a kántori szolgálatot. Szeptember 1-től állandó helyettese Kovács Mihály új kántor úrnak. Az egyházmegye megújította a megbízási szerződést Juhász Péter (szül.: Kiskunhalas aug. 4, anyja neve: Kapás Mária Klára) hitoktatóval hitoktatói és lelkipásztori kisegítői szolgálatra. 6

7 05. Pt Elsőpéntek 16. Kd Képviselő-testületi ülésünkön bemutattam Kovács Mihály főállású kántor, és Brassó Imre harkakötönyi lelkipásztori kisegítő urakat, akik ettől kezdve hivatalból tagjaivá váltak a Képviselő-testületnek. Ekkorra már a Gazdasági Bizottság áttanulmányozta és kiértékelte a közösségi ház kivitelezésére benyújtott öt árajánlatot. A Képviselő-testületnek kellett döntenie, hogy ki legyen a kivitelező. A Gazdasági Bizottság állandó tagjai: Dr. Czár György Imre a Bizottság vezetője, vállalkozó, Rékasi László gépészmérnök, vállalkozó, Knáb János építészmérnök, vállalkozó, Almádi József úszómester, Kis Benedek egyházközségi gondnok, Dr. Krammer Zoltán ügyvéd, és Németh Ferenc technikus. Ha tehettem én is mindig részt vettem a bizottsági üléseken. Nagyon jó csapat volt, ki tudta védeni, hogy a vállalkozók megkárosítsák az egyházközséget, alapos szerződéseket kötöttek minden esetben. Jó volt kapcsolatuk az Önkormányzat Szakigazgatási Szervekkel. A Bizottságon belüli viták mindig annak érdekében történtek, hogy az adott feladatot költségkímélően és szakmailag megalapozottan oldják meg. Mindenről szavaztak, egyenlő szavazat esetén az én szavazatom döntött. A megalapozottság eredményeképpen a Képviselő-testület ráhagyatkozhatott az előterjesztésre. Érsek Úr is tisztában volt az itt folyó munkával, s igen nagyra becsülte azt. 17. Se Elhunyt 92 évesen Gémes Mihály atya, c. prépost, c. esperes, ny. tiszakécskei plébános, az egyházmegye szeniorja, aki pár hónappal a halála előtt ment nyugdíjba, ig volt a tiszakécskei hívek buzgó lelkipásztora. Felejthetetlen maradt a hívek számára az ő bátor kiállása 1956-ban, a forradalom utáni több halált követelő megtorlásnál. 22. Ht Megkaptuk a közösségi ház építési engedélyét Kőrösi Dezső osztályvezetőtől, Kiskunhalas Város Jegyzőjétől /2003. sz. alatt Október Érsek Atya a Cégműves Kft bevonásával csökkentette a közösségi ház bekerülési összegét. Ugyanakkor vállalta, hogy a főegyházmegye 15 millió Ft segéllyel támogatja az építkezést, sőt kivételes szükség esetére további 5 millió forint kölcsönt helyezett kilátásba, hozzáfűzve, hogy ezen összegek felett semmilyen szükség esetén nem áll módjában további segítséget nyújtani. 03. Pt Elsőpéntek 04. So A Katolikus Pedagógiai Szervezési és Továbbképzési Intézet rendezésében Katolikus Iskolánk pedagógusai továbbképzésen vettek részt, ahová én is elkísértem őket. E napon adta vissza lelkét Teremtőjének Király András soltvadkerti plébános atya. Korábban amputálni kellett a lábát. Betegségében, gyöngeségében igazi 7

8 paptestvéri szeretettel gyámolította őt káplánja, Burányi Roland, aki utódja is lett. Ez sokat számára a szeretet örök példája marad. 07. Kd Okt.7-9-én volt az idén a Cigánypasztorációs Konferencia Leányfalun. Több évben is részt vettem az ilyen konferencián. Patai Imrét is magammal vittem Balotaszállásról. Megismerkedtem Lankó József plébános úrral, aki ilyen tekintetben igen szép munkát végez plébániáján (7826 Alsószentmárton, Kossuth u. 1. sz. Tel.: 72/ ). 12. Vs Magyarok Nagyasszonya ünnephez kapcsolódott az a hagyomány, hogy évente megrendezzük a házasok jubileumát. Kutiné Dr. Kovács Mária kezdeményezte ezt egyházközségünkben, s jánoshalmi mintára (ő onnan származik) megszervezte. Minden évben hónapokon keresztül tartó munkával felkereste az anyakönyvből és esetleg más úton begyűjtött jubilánsokat, s meghívta és páronként lelkileg ráhangolta őket az ünnepre. Első alkalommal az 5, 10, 15, 20, stb. éves házasokat céloztuk meg, később azonban elégnek látszott a 25 és 50, esetleg e feletti éves jubileum. Természetesen ha valaki kérte, bármilyen évfordulóval bekapcsolódhatott. Az idei évben éves, 1 40 éves, 7 50 éves és 1 65 éves pár jubilált. Kutiné Dr. Kovács Mária a mi teológiai tanfolyamunkon végzett. A házassági jubileum mellett a Karitász csoport vezetését vállalta fel, amivel elévülhetetlen érdemeket szerzett az egyházközségben. A magam részéről, ha bármikor betegként a segítségét kértem, mindig rögtön segített. Emberség tekintetében is nagyon sokat tanultam tőle. Alapító tagja volt annak a család-csoportnak, mely Jánoshalmán, talán Cselik László atya kezdeményezésével indult, s több évtizeden keresztül működik. Érdekes módon a családok többsége átköltözött Kiskunhalasra, s így itt működik tovább. Nagyon sokat jelent a párkapcsolatban ez az összetartás. Összejöveteleiket havonta egy vasárnap délután tartják, váltakozva hogy egyiküknél, hol másikuknál jönnek össze. Ilyenkor a gyermekek is együtt voltak (vannak), ők külön csinálnak maguknak programot. Az ő nevelődésükre is nagy hatással vannak ezek az együttlétek, hiszen a kitágult család élményét adják. Igen jól érzik ők is magukat, és szert tesznek arra a tapasztalatra, hogy nemcsak az ő családjuk hívő, hanem a másik 4-5 család is, s ezek épp a hitük miatt ennyire szeretetteljesek, emberségesek. 19. Vs Az őszi szinódusi nagytalálkozót Soltvadkerten tartottuk, délután 2-kor kezdődött, s az este 6 órai szentmisével fejeződött be. Azzal, hogy szentmise is volt a programban, jóval többen el tudtak jönni, mert a délelőttjük így otthon szabad volt. 24. Pt Este 7-kor az esti mise után - koncert volt templomunkban, Karin Leitner fuvolán játszott, Krassimira Kanzian pedig hárfán. Bár díjtalan volt a belépés, nem túl sokan jöttek el, de mindenki számára nagy élményt jelentett. 25. So Az egyházmegyei karitász napot nálunk tartották, melyet reggel 9-kor Érsek atya nyitott meg szentmisével a templomban, majd a program a Szent József Katolikus Iskolában folytatódott délután fél 4-ig. 8

9 Mi is bekapcsolódtunk abba a programba, melynek keretében aláírásokat gyűjtöttünk azért, hogy az Európai Unió alkotmányába foglalják be a keresztény gyökereket. Nagyon sokan aláírták, hiszen mindenki tudta, hogy az ellenzők legalizálni akarják az abortuszt, az egyneműek házasságát és majdan az eutanáziát November 04. Kd A templomtető munkálatai jól haladnak, az egyházmegyei építész javaslatára Érsek Atya átutaltatott Ft-ot első részletként. 07. Pt Elsőpéntek 11. Kd Prokop Péter áldozópap, festőművész visszaadta lelkét Teremtőjének. Nov. 24-én d.e. 10 órakor lesz szentmise a Főszékesegyházban, majd a kalocsai temető papi kriptájában helyezik holttestét nyugalomra. Az Érsekségen igen sok képe van, de az egyházmegye számos plébániája rendelkezik többkevesebb képpel, melyet ő festett, - sajnos, mi nem. 25. Kd november 14-én, életének 88., papságának 63., püspöki szolgálatának 24. évében az örökkévalóságba költözött MAROSI IZIDOR püspök, a Váci Egyházmegye nyugalmazott főpásztora. Nov.25-én dedden délelőtt kor volt a Váci Székesegyházban szentmise a lelki üdvéért, majd a székesegyház altemplomában helyezték nyugalomra holttestét. - Jelmondata ez volt: In aedificationem Corporis Christi : Krisztus testének építése végett. (Ef 4,12). Amikor a kunfehértói kápolnát felszentelte, a szentmise végén kértem, hogy adjon a fília számára szentírási jelmondatot. Kis gondolkodás után püspöki jelmondatát bízta ránk December 02. Kd Kiskunmajsán tartottuk az őszi esperes-kerületi korónát, melyen a fő téma Puskás Lajos diakónus előadása volt a felsősök hitoktatásáról. 03. Se Kis László kiskunfélegyházi vállalkozó a szerződésben foglaltaknál jóval később fejezte be a templomtető felújítását, jóllehet közben figyelmeztetést is kapott a késedelem miatt. A Gazdasági Bizottság érvényesítette a szerződésben rögzített kötbért, ami azt jelentette, hogy helyett Ft-ot ismertünk el, amit a vállalkozó végülis elfogadott. Ennek megfelelően a második részszámlára már Ft-ot igényeltünk az Érsekségről. 9

10 Ezen a napon terjesztettem fel vallásgyakorló nagycsaládos névsort. Érsek Úr szép kezdeményezése volt, hogy karácsonyra megajándékozta őket egy összeggel. 05. Pt Elsőpéntek. - Érsek Atya nagyon szép gesztusa, hogy karácsonyra megajándékozza a nagycsaládokat. A családonkénti Ft-ból Ft-ot az egyházmegye, a másik Ft-ot pedig a plébánia fizette. Az idén a következő 6 család kapott ilyen karácsonyi ajándékot: Borbényiné Károly Katalin és családja, Granyák Pál és családja,kis Benedek és családja, Molnár János és családja, Nagy Dénes és családja, Németh László és családja (ezekből 2 család lakik Felsővároson). 08. Ht Az egyházmegye katolikus iskolái pedagógusainak lelki napja Kiskunhalason került megrendezésre. Délelőtt 9 órakor tartott Érsek Atya szentmisét, melyet követően a főbejáraton kijőve, a plébánia felőli oldalon a templom közepénél megállva először a templomot áldotta meg, melynek tetőfelújítása befejeződött, majd pedig az új közösségi ház alapkőletétele következett. Az acélhengerben elhelyezett dokumentumban felsoroltuk a plébánián működő közösségeket, s név szerint azok valamennyi tagját. Az összeállítás során meglepődve láttuk, hogy több mint 150 aktív személy vesz részt a különböző közösségek munkájában, s ezek közül többen több közösségnek is tagjai. --- Fájl: KatIskPed 13. So A lelkipásztori kisegítőkkel minden hónap végén beosztottuk a következő hónap teendőit. Megbízatásukat mindig egy évre kapták Érsek Úrtól. A jövő évre a következő személyek részére kértem lelkipásztori kisegítői megbízatást: Buda Zsuzsanna hitoktató, Griszbacher Tiborné, Halász Kálmánné hitoktató, Kiss Edit, Kocsis Mária hitoktatók, Kutiné Dr. Kovács Mária orvos, karitász vezető, Mondovics Franciska és Török Jenőné volt hitoktatók. (Kiss Edit és Kocsis Mária kivételével a mi teológiai tanfolyamunkon végeztek.) 18. Cs Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a december 18-án megtartott ülésén 376/2003. sz. Kth. határozatot hozott melynek értelmében a Szent József Katolikus Általános Iskola szeptember 1-től városi beiskolázással, területi ellátási kötelezettség nélkül végzi. Ennek megfelelően az Önkormányzat 2004-ben 3 millió, 2005-ben 1,5 millió Ft támogatásban részesíti még az iskolát, ezt követően viszont támogatást nem nyújt. Az intézkedés kétségkívül kezdetben anyagi nehézségeket okozott, viszont ennek következménye volt az iskola színvonalának és katolikus elkötelezettségének igen gyors emelkedése. 19. Pt Egyházközségünk központi járulék összegét az egyházmegye évi Ftban határozta meg. 24. Se Délután 4 órakor ismét a Katolikus Iskolánk adott pásztorjátékot a gyermekeknek. - Éjszaka fél 12-kor elimádkoztuk az Olvasmányos imaórát a templomban. 10

11 31. Se - Kereszteltek: 92, ebből felnőtt: 6. - Elsőáldozók: ebből felnőtt: - Bérmálkozók: 6 felnőtt. - Házasságkötés: Elhunytak: 136, férfi: 61, nő: Ebben az évben a közösségi házra mintegy Ft-ot fordítottunk. 11

1999-es év. 1999. Január. 1999. Február. 1999. Március. 1999. Április. 1999. Május

1999-es év. 1999. Január. 1999. Február. 1999. Március. 1999. Április. 1999. Május 1999-es év 1999. Január 01. Pt A Munkaügyi Központ Kiss Dávid Gábort kiközvetítette hozzánk, hogy a katonai szolgálatot plébániai munkával váltsa ki. 25. Ht A Szilády Áron Református Gimnázium részéről

Részletesebben

1996-os év. 1996. Január. 1996. Február

1996-os év. 1996. Január. 1996. Február 1996-os év 1996. Január 10. Se 1996.jan.10-én kelt szórólapon megfogalmaztuk a szülők felé, hogy milyennek képzeljük el a katolikus iskolát. 1996. Február 02. Pt Elsőpéntek 06. Kd 1996. febr.6-án kelt

Részletesebben

A Körmendi Egyházközség évi tervezett programja

A Körmendi Egyházközség évi tervezett programja A Körmendi Egyházközség 2017. évi tervezett programja Január 3. kedd 18.00 A Karitász csoport összejövetele 5. csütörtök 19.00 Felnőtt katekézis 7. szombat 19.00 A Családcsoport összejövetele 8. vasárnap

Részletesebben

1991-es év. 1991. Január. 1991. Február. 1991. Március. 04. Pt Elsőpéntek

1991-es év. 1991. Január. 1991. Február. 1991. Március. 04. Pt Elsőpéntek 1991-es év 1991. Január 04. Pt Elsőpéntek 1991. Február 15. Pt A Keresztény Értelmiségi Egyesület szervezésében / szervező Dr. Kövesdi László tanár / a Biblia világa sorozat előadását tartotta Dr. Békés

Részletesebben

1989-es év. 1989. Január. 1989. Február. 1989. Március. 1989. Április. 1989. Május. 06. Pt Elsőpéntek Ú. 03. Pt Elsőpéntek. 03.

1989-es év. 1989. Január. 1989. Február. 1989. Március. 1989. Április. 1989. Május. 06. Pt Elsőpéntek Ú. 03. Pt Elsőpéntek. 03. 1989-es év 1989. Január 06. Pt Elsőpéntek Ú 1989. Február 1989. Március 1989. Április 07. Pt Elsőpéntek 1989. Május 01. Ht Délután 2 órakor volt az ünnepi szentmise, melyet Marosi Izidor váci megyéspüspök

Részletesebben

A szentgotthárdi Egyházközség programja 2007.

A szentgotthárdi Egyházközség programja 2007. A szentgotthárdi Egyházközség programja 2007. Január Február 6. szombat 9.00 Házáldások 8. hétfő 17.00 Karitász összejövetele 13. szombat 19.30 Egyházközségi farsangi bál 15. hétfő 9.00 Szentségimádás

Részletesebben

Évközi II. hét liturgikus rendje január 20-tól, január 27-ig

Évközi II. hét liturgikus rendje január 20-tól, január 27-ig Évközi II. hét liturgikus rendje 2013. január 20-tól, január 27-ig Vasárnap 01.20 Évközi II. hét II. hét Balinka 8.00 Igeliturgia BP Söréd 8.00 Szentmise int. +Takács Ambrus KJ Isztimér 8.00 Szentmise

Részletesebben

Uram! Téged tartottunk hajlékunknak

Uram! Téged tartottunk hajlékunknak Uram! Téged tartottunk hajlékunknak 90. zsoltár A Vámosmikolai Református Gyülekezet küzdelmes évtizedeiből 1 A reformáció Vámosmikolán Mikola hitújítására vonatkozó feljegyzés csak a 17. század második

Részletesebben

A NICKI SZENT ANNA TEMPLOM

A NICKI SZENT ANNA TEMPLOM A NICKI SZENT ANNA TEMPLOM Egyházasniczk István király rendeletére Nyiec településen kilenc falu templomot épített, az első okleveles említése 1267-ből való, 1328-ban a templom titulusa Szent Miklós Feltehetően

Részletesebben

HIRDETÉSEK Szent Anna Plébánia

HIRDETÉSEK Szent Anna Plébánia HIRDETÉSEK Szent Anna Plébánia 2015.12.27. Szent Család vasárnapja Egyházközségi programok A hét ünnepei, szentjei hétfő: Aprószentek péntek: Szűz Mária, Istenanyja vasárnap: karácsony 2. vasárnapja 31,

Részletesebben

Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV

Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV JEGYZŐKÖNYV Szám: 7/2012. Készült Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. április 25-én 19 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Pápateszér, Petőfi u. 17. Jelen

Részletesebben

2009. évi határozatok

2009. évi határozatok 2009. évi határozatok 1/2009. (II. 10.) sz. határozat A Heves Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat képviselő-testülete nem fogadta el Pusoma Jenő azon módosító javaslatát, mely szerint az SZMSZ-tervezet

Részletesebben

VESZPRÉMI LENGYEL NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8200 Veszprém, Szabadság tér 15.

VESZPRÉMI LENGYEL NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8200 Veszprém, Szabadság tér 15. VESZPRÉMI LENGYEL NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8200 Veszprém, Szabadság tér 15. Szám: KOZP/921/5/2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a Veszprémi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat 2016.

Részletesebben

14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről

14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete 14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről 2 Bátonyterenye

Részletesebben

#( %! ) + + +! ( ) 3 5 4 + 7! % # %! 3 5 4 3 5 (! 3 8 9, 5! # 9 8: ;66 8 9! # = 9.! #

#( %! ) + + +! ( ) 3 5 4 + 7! % # %! 3 5 4 3 5 (! 3 8 9, 5! # 9 8: ;66 8 9! # = 9.! # ! # % # % & #( %! ) + + +,!. / 0 1 2 # 3 4 5 5 3 3 4 6,. ( 3 3 5! # %& %! ( ) 3 5 4 + 7! % # %! 3 5 4 3 5 (! 3 5 3 4 + 8 + % ( 8 9, 5! # 9 8: ;66 8 9! #! 5 < 9 6! #!3 = 9.! # 4 >!?+ ( 1 ?Α & Β5 5, 5 Χ3,

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A VOLT EGYHÁZI INGATLANOK TULAJDONI HELYZETÉNEK RENDEZÉSÉRŐL

TÁJÉKOZTATÓ A VOLT EGYHÁZI INGATLANOK TULAJDONI HELYZETÉNEK RENDEZÉSÉRŐL ... sz. napirendi pont GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉNEK ELŐTERJESZTÉSE TÁJÉKOZTATÓ A VOLT EGYHÁZI INGATLANOK TULAJDONI HELYZETÉNEK RENDEZÉSÉRŐL Tisztelt Közgyűlés! A volt egyházi ingatlanok tulajdoni

Részletesebben

SZEGED VÁROS PLÉBÁNIÁI

SZEGED VÁROS PLÉBÁNIÁI HÚSVÉTI MISERENDEK 2010. CSONGRÁD MEGYE NAGYOBB TEMPLOMAIBAN SZEGEDI SZÉKESEGYHÁZ SZEGED VÁROS PLÉBÁNIÁI Április 1. Nagycsütörtök 10.00 Olajszentelési szentmise, melyet Püspök úr és az egyházmegye papsága

Részletesebben

II. János Pál vetélkedő

II. János Pál vetélkedő II. János Pál vetélkedő Hittan forduló Szent Benedek Gimnázium, Budapest 1 Hittan verseny keretében az utcán végigsétálva embereket kérdeztünk meg arról, hogy mi a véleményük a papokról. Több embert megkérdezvén

Részletesebben

Megújult az egyházközségi honlap

Megújult az egyházközségi honlap LEVÉL A VERESEGYHÁZI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉLETÉRŐL XIV. évfolyam 3. szám 2014. március Megújult az egyházközségi honlap Amint a templomi hirdetésekben már hírül adtuk, megújult a plébánia honlapja. A

Részletesebben

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről Egyesületünk 2005. október 27 én alakult szülői kezdeményezésre. Célja: Tápiószecsőn és a környező Tápió vidék - Kistérségben értelmi vagy testi

Részletesebben

KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉGEINK F

KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉGEINK F KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉGEINK F EgyházAINk HÍRei GYÓNI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG Örömünkre, a szőlősi templomunk fűtéskorszerűsítésének eredményeként mostantól a szentmiséinken 17 C van. Az adventtel megkezdődött

Részletesebben

Ünnepi szertartás- és miserend Veszprémben Szent Mih{ly Főpléb{nia

Ünnepi szertartás- és miserend Veszprémben Szent Mih{ly Főpléb{nia Ünnepi szertartás- és miserend Veszprémben Szent Mih{ly Főpléb{nia Szent Mihály Bazilika: 16.00:pásztorjáték, 24.00 éjféli érseki szentmise Károly templom: 24.00 éjféli szentmise Ferences templom: 21.00

Részletesebben

Tiszaburai. Református Egyházközség KÖLTSÉGVETÉSE 2012.

Tiszaburai. Református Egyházközség KÖLTSÉGVETÉSE 2012. A Tiszaburai Református Egyházközség KÖLTSÉGVETÉSE 2012. A Tiszaburai a Református Egyházközség Költségvetése 2012. évre Ezt a költségvetést a Tiszaburai Református Egyház Presbitériuma 2012. évi január

Részletesebben

MANS(Z)BART(H) ANTAL

MANS(Z)BART(H) ANTAL MANS(Z)BART(H) ANTAL Gyermekkora Tóvároson született 1821. december 20-án, az akkori Öreg (ma Ady Endre) utca 4-es számú házban. Apja Josefus Mansbart viaszöntő és mézesbábos mester volt. Anyja Anna Venusin

Részletesebben

H I R D E T É S E I N K november 30 december 7.

H I R D E T É S E I N K november 30 december 7. H I R D E T É S E I N K 2014. november 30 december 7. 1. A jövő heti Baba-Mama klub kivételesen nem kedden, hanem szerdán lesz 10 órától. Ekkor mikulásünnepség lesz, Petkó Tamás atyával. 2. Az Első Szeretet

Részletesebben

Rákosliget építőmesterei

Rákosliget építőmesterei Rákosliget építőmesterei Rákosliget épített környezetét alapvetően a munkáslakás építés tervei határozták meg. Ennek lezárulta után kaptak lehetőséget a különböző egyedi tervek, amelyek a nyaralótelep

Részletesebben

Tisztelt Gazdasági Bizottság! Kérem a Tisztelt Bizottságat az alábbi határozati javaslatok egyikének elfogadására.

Tisztelt Gazdasági Bizottság! Kérem a Tisztelt Bizottságat az alábbi határozati javaslatok egyikének elfogadására. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Tárgy: Budapesti Külsőkőbánya Szent Család Plébánia kérelme Tisztelt Gazdasági Bizottság! A Budapesti Külsőkőbánya Szent Család Plébánia

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Varsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 26-án (hétfő) 18 órakor megtartott rendkívüli ülésén, a Polgármesteri Hivatalban. Jelen vannak: Pintérné

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2007. május 14-én 16,15 órai kezdettel. tartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2007. május 14-én 16,15 órai kezdettel. tartott rendkívüli üléséről 14 / 2007. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. május 14-én 16,15 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről A rendkívüli képviselő-testületi ülés helyszíne:

Részletesebben

1/ 4. Budapest Főváros XVII. kerületi Lengyel Kisebbségi Önkormányzat SAMORZĄD MNIEJSZOŚCI POLSKIEJ W 17-TEJ DZIELNICY BUDAPESZTU

1/ 4. Budapest Főváros XVII. kerületi Lengyel Kisebbségi Önkormányzat SAMORZĄD MNIEJSZOŚCI POLSKIEJ W 17-TEJ DZIELNICY BUDAPESZTU 1/ 4 Ikt.szám: 18-204/4/2005. Budapest Főváros XVII. kerületi Lengyel Kisebbségi Önkormányzat SAMORZĄD MNIEJSZOŚCI POLSKIEJ W 17-TEJ DZIELNICY BUDAPESZTU J E G Y Z Ő K Ö N Y V PROTOKÓŁ amely készült a

Részletesebben

Bököny Község Képviselő-testülete 2012. augusztus 30-i rendes üléséről. Ikt. szám: 588-19/2012. a./ jegyzőkönyve. b.

Bököny Község Képviselő-testülete 2012. augusztus 30-i rendes üléséről. Ikt. szám: 588-19/2012. a./ jegyzőkönyve. b. Bököny Község Képviselő-testülete 2012. augusztus 30-i rendes üléséről Ikt. szám: 588-19/2012. a./ jegyzőkönyve b./ tárgysorozata c./ határozatai (107-113/2012.) TÁRGYSOROZAT 1./ Tudásoddal segítsd a vidéket

Részletesebben

HASZNÁLAT JOGOT ALAPÍTÓ SZERZŐDÉS

HASZNÁLAT JOGOT ALAPÍTÓ SZERZŐDÉS HASZNÁLAT JOGOT ALAPÍTÓ SZERZŐDÉS Mely egyrészről: Sükösd Nagyközség Önkormányzata (képviseli: Tamás Márta polgármester, törzsszáma: 724418) 6346 Sükösd, Dózsa Gy. út 201. sz. (továbbiakban: Önkormányzat)

Részletesebben

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 1. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 1. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 1. napján megtartott rendkívüli -testületi üléséről Hozott döntések: Határozat száma 18/2014.(IV.01.) önkormányzati határozat 19/2014.(IV.01.)

Részletesebben

8294 Kapolcs 8293 Vigántpetend JEGYZŐKÖNYV

8294 Kapolcs 8293 Vigántpetend JEGYZŐKÖNYV Önkormányzati Képviselő-testület Önkormányzati Képviselő-testület 8294 Kapolcs 8293 Vigántpetend Száma: 332-16/2012. JEGYZŐKÖNYV Készült: Kapolcs község Önkormányzata Képviselőtestülete és Vigántpetend

Részletesebben

Foglakozások ideje: péntekenként 19.00 Karitász csoport Vezetője: Werbőczi Erzsébet

Foglakozások ideje: péntekenként 19.00 Karitász csoport Vezetője: Werbőczi Erzsébet Éppen ezért minden igyekezetetekkel törekedjetek arra, hogy a hitetekben mutassátok meg az igaz emberséget, az igaz emberségben ismeretet, az ismeretben önuralmat, az önuralomban állhatatosságot, az állhatatosságban

Részletesebben

Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. május 6-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen.

Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. május 6-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. május 6-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen. Helyszín: Marcali Közös Önkormányzati Hivatal (8700

Részletesebben

K I V O N A T. 3. Előterjesztés beszámoló a 2013. évi közbeszerzésekről Előterjesztő: Hamza Gábor polgármester

K I V O N A T. 3. Előterjesztés beszámoló a 2013. évi közbeszerzésekről Előterjesztő: Hamza Gábor polgármester 9.00 órára összehívott rendkívüli nyílt ülésének könyvéből Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen szavazattal 0 ellenszavazattal és 3 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 134/2014.

Részletesebben

Beszámoló. a lejárt határidejű határozatokról. Képviselő-testület április 21 - i ülésére

Beszámoló. a lejárt határidejű határozatokról. Képviselő-testület április 21 - i ülésére Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról Képviselő-testület 2016. április 21 - i ülésére 217/2015.(XII.10)Kt. sz. Szondy u. 7. sz. alatti ingatlan Önkormányzat részére történő felajánlásáról Jánoshalma

Részletesebben

Kivonat Fácánkert Község Önkormányzata Képviselő-testületének október 18. napján tartott üléséről készített jegyzőkönyvből

Kivonat Fácánkert Község Önkormányzata Képviselő-testületének október 18. napján tartott üléséről készített jegyzőkönyvből 89/2012. (X. 18.) számú képviselő testületi határozat a Faddi Polgárőr Egyesület visszatérítendő támogatása 1.) Fácánkert Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, a civilszervezetek önkormányzati támogatásáról

Részletesebben

A képviselő-testületi ülés helye: Önkormányzat Tanácskozóterme, Markotabödöge. A képviselő-testületi ülésen tanácskozási joggal meghívott jelenlévők:

A képviselő-testületi ülés helye: Önkormányzat Tanácskozóterme, Markotabödöge. A képviselő-testületi ülésen tanácskozási joggal meghívott jelenlévők: Markotabödöge Község Képviselő-testülete 128-2/2011./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2011. február 21-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

Igazoltan távol van: Csordás Tamás, Jászné Petrovicz Márta, Simon László képviselők

Igazoltan távol van: Csordás Tamás, Jászné Petrovicz Márta, Simon László képviselők JEGYZŐKÖNYV Készült: 2009. április 14-én (kedden) 18.30 órai kezdettel tartott Kisbajcs, Nagybajcs, Vámosszabadi és Vének községek Önkormányzata Képviselő-testületeinek együttes képviselő-testületi ülésén.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Csögle község képviselő-testületének 2013. április 29-én 19 órától megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Csögle község képviselő-testületének 2013. április 29-én 19 órától megtartott üléséről. Községi Képviselő-testület Csögle Szám: 229-4/2013. JEGYZŐKÖNYV Készült: Csögle község képviselő-testületének 2013. április 29-én 19 órától megtartott üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Csögle

Részletesebben

NAGYTEVEL. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 20. napján 16 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve

NAGYTEVEL. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 20. napján 16 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve Szám: 67-10/2015. NAGYTEVEL Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 20. napján 16 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve 2 Önkormányzat Képviselő-testülete 8562 Nagytevel,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: /2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Nagyvázsony Község Önkormányzata képviselő-testületének 2010. augusztus 19-én 8,00 órakor megtartott rendkívüli nyilvános testületi üléséről. Az ülés helyszíne:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kaposvár Megyei Jogú Város Német Nemzetiségi Önkormányzata a módosított napirendet elfogadta.

Jegyzőkönyv. Kaposvár Megyei Jogú Város Német Nemzetiségi Önkormányzata a módosított napirendet elfogadta. Jegyzőkönyv Készült Kaposvár Megyei Jogú Város Német Nemzetiségi Önkormányzat Kaposvár, Szent Imre u. 14 sz. alatti székhelyén 2013. május 29-én 16.00-kor megtartott üléséről. Jelen voltak: a csatolt jelenléti

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes (később érkezett) számviteli, vagyonnyilvántartási- és kezelési osztályvezető.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes (később érkezett) számviteli, vagyonnyilvántartási- és kezelési osztályvezető. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 2014. szeptember 8-án a Városháza emeleti kistermében 9 00 órai kezdettel megtartott nyílt

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 15 - én megtartott nyílt ülésről. 45/2015(VI.15.) kt. határozat.

Jegyzőkönyv. Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 15 - én megtartott nyílt ülésről. 45/2015(VI.15.) kt. határozat. 165/6/2015. Zala Megye Ortaháza Jegyzőkönyv Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 15 - én megtartott nyílt ülésről. Határozatok: 40/2015(VI.15.) kt. határozat. 41/2015(VI.15.)

Részletesebben

A(z) i Református Egyházközség ADATTÁRI JELENTÉSE. a. évi életéről

A(z) i Református Egyházközség ADATTÁRI JELENTÉSE. a. évi életéről A(z) i Református Egyházközség ADATTÁRI JELENTÉSE a. évi életéről Kitöltési útmutató: 1.) Az egyes kérdésekre a lehető legpontosabb számadat írandó be. 2.) Készítendő: 4 példányban! Beküldendő az Esperesi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jelen vannak: J E G Y Z Ő K Ö N Y V Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 2011. október 24-én (hétfő) 15:00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

2015/2016-os tanév rendje (tanítási napok)

2015/2016-os tanév rendje (tanítási napok) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 aug. h k sze cs p sz v h szept. k sze cs p sz v h k sze cs p sz v h k sze cs p sz v h k sze cs p sz v h k sze 1 5 10

Részletesebben

Szigetszentmiklós Város Polgármestere. a Képviselő-testület 2011. november 02. napján tartandó rendkívüli, nyilvános ülésére

Szigetszentmiklós Város Polgármestere. a Képviselő-testület 2011. november 02. napján tartandó rendkívüli, nyilvános ülésére Szigetszentmiklós Város Polgármestere 2310 Szigetszentmiklós, Kossuth Lajos u. 2. Az előterjesztés meghívó szerinti sorszáma:. Előterjesztés a Képviselő-testület 2011. november 02. napján tartandó rendkívüli,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. augusztus 06. napján megtartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. augusztus 06. napján megtartott ülésén. Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3596 Szakáld, Aradi út. 4. Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. augusztus 06. napján megtartott ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLETI LENGYEL NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT Samorząd Narodowości Polskiej w 17-tej Dzielnicy Budapesztu JEGYZŐKÖNYV (PROTOKÓŁ)

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLETI LENGYEL NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT Samorząd Narodowości Polskiej w 17-tej Dzielnicy Budapesztu JEGYZŐKÖNYV (PROTOKÓŁ) BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLETI LENGYEL NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT Samorząd Narodowości Polskiej w 17-tej Dzielnicy Budapesztu Ikt.szám.: 18-1/8/2012. JEGYZŐKÖNYV (PROTOKÓŁ) Készült a Lengyel Nemzetiségi

Részletesebben

Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. május 12-én 14 00 -kor megtartott rendkívüli testületi üléséről.

Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. május 12-én 14 00 -kor megtartott rendkívüli testületi üléséről. Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. május 12-én 14 00 -kor megtartott rendkívüli testületi üléséről. tárgysorozata: határozata: 34-36 rendelete: TÁRGYSOROZAT 1. Döntéshozatal közbeszerzésekkel

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jelen vannak: J E G Y Z Ő K Ö N Y V Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 2014. február 24-én (hétfő) 15:00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

A Gubicza család találkozói, eseményei

A Gubicza család találkozói, eseményei A Gubicza család találkozói, eseményei GUBICZA CSALÁDOK ESEMÉNYEI 2006 évben I. Gubicza találkozó Bakonyszentlászló, 2006. augusztus 19. Szervező: Gubicza Ilona 2007 évben Családtörténeti kutatás, nemzetközi

Részletesebben

mely készült Vének Községek Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 14-én (szerdán) 16,30 órai kezdettel tartott ülésén

mely készült Vének Községek Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 14-én (szerdán) 16,30 órai kezdettel tartott ülésén VÉNEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV mely készült Vének Községek Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 14-én (szerdán) 16,30 órai kezdettel tartott ülésén HATÁROZATOK:

Részletesebben

K I V O N A T. Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012 szeptember 25-i soros nyílt testületi ülésének jegyzőkönyvéből:

K I V O N A T. Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012 szeptember 25-i soros nyílt testületi ülésének jegyzőkönyvéből: 2012 szeptember 25-i soros nyílt testületi ülésének könyvéből: 191/2012. (IX.25.) Kt. 2012. évi költségvetésének I. féléves gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadásáról Képviselő-testülete az önkormányzat

Részletesebben

Horvát Kisebbségi Önkormányzat Petrivente Hrvatska manjinska samouprava 2010. november 30-i testületi ülése

Horvát Kisebbségi Önkormányzat Petrivente Hrvatska manjinska samouprava 2010. november 30-i testületi ülése 2-11/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V HORVÁT KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2010. november 30-án MEGTARTOTT TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL Határozatok: Sorszáma: Kódja 18/2010. (XI.30.) G2 19/2010. (XI.30.)

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Ügyrendi és

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Ügyrendi és Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Ügyrendi és Kulturális Bizottságának Elnöke 5502 Gyomaendrőd, Fő út 80. M E G H Í V Ó Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Ügyrendi és Kulturális

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal dísztermében Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 16-i rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2012. november 29. (csütörtök) 08:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Verőce Község Művelődési Ház Termében (2621 Verőce, Árpád út 20.)

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült a Képviselő-testület 2013. december 30-án 13.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült a Képviselő-testület 2013. december 30-án 13.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Képviselő-testület Szigliget J e g y z ő k ö n y v Készült a Képviselő-testület 2013. december 30-án 13.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Jelen vannak:

Részletesebben

ÉV VÉGI BESZÁMOLÓ - 2 0 1 4 -

ÉV VÉGI BESZÁMOLÓ - 2 0 1 4 - ÉV VÉGI BESZÁMOLÓ - 2 0 1 4 - Január 1 től a i Római Katolikus Plébánia része lett társplébániaként Kakasd is. Január 11 én, szombaton este volt az egyházközségi farsangi bál, amely nagyon jól sikerült.

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/57/16/2014. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 17-i ülésére Tárgy: Jelentés a lejárt határidejű

Részletesebben

5/2014. sz. jegyzőkönyv

5/2014. sz. jegyzőkönyv 5/2014. sz. jegyzőkönyv Készült: Alsózsolca Város Polgármesteri Hivatalban megtartott képviselő-testületi ülésről, mely 2014. március 5-én 17 órakor kezdődött. Jelen vannak: Zsiros Sándorné polgármester,

Részletesebben

Petrivente Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2012. december 06-án megtartott testületi ülése

Petrivente Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2012. december 06-án megtartott testületi ülése 3-22/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V PETRIVENTE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2012. december 06-án MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL Határozatok: Sorszáma: Kódja 110/2012. (XII.06.) Z1 111/2012. (XII.06.) Z1

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 30-án tartott rendkívüli nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 30-án tartott rendkívüli nyílt üléséről HAJDÚ-BIHAR MEGYE SÁRRÉTUDVARI NAGYKÖZSÉG J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 30-án tartott rendkívüli nyílt üléséről Tartalmazza a : 87/2014.(VII.30.)

Részletesebben

10/2015. (VI.03.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 3-án megtartott rendkívüli üléséről

10/2015. (VI.03.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 3-án megtartott rendkívüli üléséről Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete 10/2015. (VI.03.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 3-án megtartott rendkívüli üléséről 2 Bátonyterenye

Részletesebben

Előterjesztés. A biatorbágyi egyházak 2011. évi támogatásáról

Előterjesztés. A biatorbágyi egyházak 2011. évi támogatásáról Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112, 113, 142 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Előterjesztés A biatorbágyi egyházak

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2015. április 15-én 15 órakor tartott rendkívüli, nyílt üléséről. Az ülés helye: Városháza tárgyaló terme Jelen vannak:

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2011.március 25-i rendes ülésére

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2011.március 25-i rendes ülésére RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Tárgyalja: PVB Képviselő-testület nyílt ülés minősített többség ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2011.március 25-i rendes ülésére RÉTSÁGI NYUGDÍJAS KLUBOK

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére 10220-1/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata 2010. évi rendezvénytervének elfogadása

Részletesebben

6. napirend. E-szám: 19/2015

6. napirend. E-szám: 19/2015 ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP E-szám: 19/2015 Tárgy: Döntés a 2014. évben nyújtott költségvetési támogatások elszámolásainak elfogadásáról Előterjesztő neve: Kiszelné Mohos Katalin polgármester Előadó neve:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Az ülés helye: Polgármesteri Iroda Apátistvánfalva, Fő út 107.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Az ülés helye: Polgármesteri Iroda Apátistvánfalva, Fő út 107. Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal Apátistvánfalva 71-13/2015.Apát szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2015. december 18- án 16:10 órakor megtartott nyílt üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri

Részletesebben

Március. Jézus Szent Szíve templom Kossuth Lajos park, Művelődési Ház 18-23 Lelkigyakorlat: szentmise 17,00 Jézus Szent Szíve templom

Március. Jézus Szent Szíve templom Kossuth Lajos park, Művelődési Ház 18-23 Lelkigyakorlat: szentmise 17,00 Jézus Szent Szíve templom Március 15 Ünnepi szentmise Ünnepi megemlékezés, centenáriumi megnyitó Kossuth Lajos park, Művelődési Ház 18-23 Lelkigyakorlat: szentmise 17,00 22 Jubileumi Missziós Keresztút 13,00 Útvonal: Plébánia,

Részletesebben

Határozatok a Szent István Egyetem Szenátusának 2011. december 14-én tartott üléséről

Határozatok a Szent István Egyetem Szenátusának 2011. december 14-én tartott üléséről Határozatok a Szent István Egyetem Szenátusának 2011. december 14-én tartott üléséről Napirend: 1. Előterjesztés általános rektorhelyettesi megbízás betöltésére Előterjesztő: Dr. Solti László rektor 2.

Részletesebben

ÉV VÉGI BESZÁMOLÓ

ÉV VÉGI BESZÁMOLÓ ÉV VÉGI BESZÁMOLÓ - 2 0 1 5 - Január 1 től a i Római Katolikus Plébánia része lett társplébániaként Szálka is. Január 10. szombat: Egyházközségi farsangi bál, amely nagyon jól sikerült. Január 19.: Ökumenikus

Részletesebben

Református Egyházközség. Tiszaburai ZÁRÓSZÁMADÁSA 2011.

Református Egyházközség. Tiszaburai ZÁRÓSZÁMADÁSA 2011. A Tiszaburai Református Egyházközség ZÁRÓSZÁMADÁSA 2011. A Tiszaburai Református Egyházközség Zárószámadása a 2011. évre Ezt a zárószámadást a Tiszaburai Református Egyház Presbitériuma 2012. évi január

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jelen vannak Mester Árpád polgármester, Bencsik János alpolgármester, Horváth Árpád képviselő / 3 fő /

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jelen vannak Mester Árpád polgármester, Bencsik János alpolgármester, Horváth Árpád képviselő / 3 fő / 1 Tormásliget Község Önkormányzat 8/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tormásliget Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28-án 17.30 órakor megtartott nyílt üléséről. Az ülés helye: Kastélyépület

Részletesebben

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petőfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu. 1. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Bér Község Önkormányzat

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petőfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu. 1. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Bér Község Önkormányzat a 3045 Bér: Petőfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu 1. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2014. január 13.-án Megtartott nyílt üléséről Az ülés helye: Tanácskozó terme Készült: Bér: 2014.január

Részletesebben

Beszámoló a Tanácsadó Testület szeptember 25.-i üléséről

Beszámoló a Tanácsadó Testület szeptember 25.-i üléséről Beszámoló a Tanácsadó Testület 2016. szeptember 25.-i üléséről Napirendi pontok: 1. Visszatekintés 2. Hitoktatás helyzete 3. Felújítások státusza 4. Előttünk álló feladatok 1. Visszatekintés: Az elmúlt

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 21. napján délután 17 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli, nyilvános üléséről, Nyáregyháza,

Részletesebben

Megállapítja, hogy a Képviselő- testület 4 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi napirendi pontotokat elfogadta:

Megállapítja, hogy a Képviselő- testület 4 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi napirendi pontotokat elfogadta: Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 8-án tartott rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak: Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testülete Véh László polgármester Gubics

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: 2015. február 12-én (csütörtök), 17.00 órakor, a Közösségi Házban megtartott munkaterv szerinti üléséről Jelen vannak: Bárány Erzsébet jegyző Bárány Pál, Bocskayné Tóth Katalin,

Részletesebben

KISBAJCS és VÉNEK KÖZSÉGEK ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETEI

KISBAJCS és VÉNEK KÖZSÉGEK ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETEI KISBAJCS és VÉNEK KÖZSÉGEK ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETEI JEGYZŐKÖNYV mely készült Kisbajcs és Vének községek Önkormányzata Képviselő-testületeinek 2012. július 11-én (szerdán) 17,30 órai kezdettel

Részletesebben

SZENT MÁRTON PLÉBÁNIA 5440 Kunszentmárton, Köztársaság tér 3. Telefon: 56/461 012 Bank: OTP 11745042-20057743 Adószám: 19865278-1-16

SZENT MÁRTON PLÉBÁNIA 5440 Kunszentmárton, Köztársaság tér 3. Telefon: 56/461 012 Bank: OTP 11745042-20057743 Adószám: 19865278-1-16 Ikt.sz.: 20/2009 Bejegyzési határozat száma: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság Pk.61.716/1994/4. Nyilvántartási szám: 475 Adó szám: 18824924 1 16 Számlaszáma: Kunszentmárton és Vidéke Tak. Szöv. 69800016-15102878

Részletesebben

KISBAJCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV. Mely készült Kisbajcs község Önkormányzata Képviselőtestületének

KISBAJCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV. Mely készült Kisbajcs község Önkormányzata Képviselőtestületének KISBAJCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV Mely készült Kisbajcs község Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. június. 30.-án (csütörtök) 19.00 órai kezdettel tartott ülésén. HATÁROZATOK:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének augusztus 31-én 14 órától megtartott rendkívüli üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének augusztus 31-én 14 órától megtartott rendkívüli üléséről. Jegyzőkönyv Készült Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. augusztus 31-én 14 órától megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Dr. Lakos Roland polgármester, Bögös István, Gáspár János,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V UZSA TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8321 Uzsa, Lázhegy út 21. Ügyiratszám: 436-2/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: Uzsa Települési Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. április

Részletesebben

KISKUNHALAS VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 18./2003.(VII.31.) Ktr. sz. r e n d e l e t e

KISKUNHALAS VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 18./2003.(VII.31.) Ktr. sz. r e n d e l e t e KISKUNHALAS VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 18./2003.(VII.31.) Ktr. sz. r e n d e l e t e a helyi művi értékvédelemmel védett épületek és épített elemek jegyzékéről MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN 1.

Részletesebben

KIVONAT. Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014.december 18-i testületi nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

KIVONAT. Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014.december 18-i testületi nyílt ülésének jegyzőkönyvéből KIVONAT Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014.december 18-i testületi nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 296/2014.(XII.18.) sz. határozat: Balatonfüred Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 5/2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Vasszécseny, Tanakajd és Csempeszkopács Községek Képviselő-testületeinek 2016. február 27-én megtartott együttes üléséről Hozott döntések: Vasszécseny Tanakajd Csempeszkopács

Részletesebben

Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2009. október 29-én megtartott nyílt üléséről

Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2009. október 29-én megtartott nyílt üléséről Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2009. október 29-én megtartott nyílt üléséről 2. Napirend: Falugazdász tájékoztatója az agrár gazdaság helyzetéről és a támogatási lehetőségekről Írásos előterjesztés a

Részletesebben

Békéscsaba, Szabadság tér 11-17. a Cigány Kisebbségi Önkormányzat székhelyén, a III. emeleti irodában.

Békéscsaba, Szabadság tér 11-17. a Cigány Kisebbségi Önkormányzat székhelyén, a III. emeleti irodában. Békéscsaba Megyei Jogú Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata 5600 Békéscsaba, Szabadság tér 11-17. Ikt.sz.: /2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V (Tekintettel az ülés hangfelvételen történt rögzítésére, a jegyzőkönyv

Részletesebben

Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 2013. augusztus 8-i határozatai

Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 2013. augusztus 8-i határozatai Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 2013. augusztus 8-i határozatai 56/2013. (VIII.08.) SZKT határozat 4 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete jegyzőkönyv

Részletesebben

A(z) i Református Egyházközség KÖLTSÉGVETÉSE

A(z) i Református Egyházközség KÖLTSÉGVETÉSE A(z) i Református Egyházközség KÖLTSÉGVETÉSE a. évre 1 január 2 február I. Egyházfenntartói járulékok BEVÉTELEK Költségvetési cím Részösszeg Összesen II. Perselypénzek 1 Gyülekezeti (templomi) perselypénzek

Részletesebben

J E G Y ZŐKÖNYV. Domony Község Önkormányzat Képviselő-testületének május 26.-án megtartott testületi ülésén.

J E G Y ZŐKÖNYV. Domony Község Önkormányzat Képviselő-testületének május 26.-án megtartott testületi ülésén. J E G Y ZŐKÖNYV Készült: Helye: Domony Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 26.-án megtartott testületi ülésén. Polgármesteri Hivatal Domony, Fő út 98. Jelen vannak: jelenléti ív szerint

Részletesebben

H A T Á R O Z A T Békéscsaba Város Képviselő-testülete az alakuló ülésen megválasztott polgármester fizetését Ft összegben állapította meg.

H A T Á R O Z A T Békéscsaba Város Képviselő-testülete az alakuló ülésen megválasztott polgármester fizetését Ft összegben állapította meg. Tárgy: A helyi Választási Bizottság elnökének tájékoztatója az önkormányzati választás eredményéről. - A képviselő-testület "A helyi Választási Bizottság elnökének tájékoztatója az önkormányzati választás

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült május 29-én a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi Képviselőtestület

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült május 29-én a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi Képviselőtestület Röjtökmuzsaj község Önkormányzata RÖJTÖKMUZSAJ Röjtöki u. 193. 9451. (Tel.: 99/544-052) 1-9/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2013. május 29-én a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi Képviselőtestület

Részletesebben