TÁJÉKOZTATÓ A VOLT EGYHÁZI INGATLANOK TULAJDONI HELYZETÉNEK RENDEZÉSÉRŐL

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TÁJÉKOZTATÓ A VOLT EGYHÁZI INGATLANOK TULAJDONI HELYZETÉNEK RENDEZÉSÉRŐL"

Átírás

1 ... sz. napirendi pont GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉNEK ELŐTERJESZTÉSE TÁJÉKOZTATÓ A VOLT EGYHÁZI INGATLANOK TULAJDONI HELYZETÉNEK RENDEZÉSÉRŐL Tisztelt Közgyűlés! A volt egyházi ingatlanok tulajdoni helyzetének rendezéséről szóló évi XXXII. tv. az január l-eje után kártalanítás nélkül állami tulajdonba került olyan 43 győri ingatlant érintett, amely a volt tanács kezelésében állt. Az önkormányzat ezzel kapcsolatos feladatairól, a végrehajtás helyzetéről a Közgyűlés és években kapott tájékoztatást. A tulajdonjog rendezésére (illetve az államosítás előtti állapot visszaállítására) a törvény a következő lehetőségeket kínálta fel: A. / az önkormányzat és az egyház közvetlenül megállapodik csereingatlanban; kártérítést egyik fél sem kér; A mellékletben szereplő 12 ingatlan cseréje zökkenőmentesen, az egyházak és az önkormányzat számára kölcsönös előnyök figyelembe vételével történt meg. B. / az önkormányzat és az egyház közvetlenül megállapodik az ingatlan visszaadásáról és az önkormányzat az államtól kártérítést kér; között ,- Ft kártérítés érkezett a Kormánytól XII. 31-ig ,- Ft átutalásáról van döntés. Egy ingatlan visszaadásával, (József A. u. 22/B.) és egy ingatlan cseréjével (Kossuth u. 16.) kapcsolatos kárpótlás összege még nem ismert. C. / az önkormányzat az egyháznak nem adja vissza az ingatlant (mert arra kötelező feladatainak ellátásához szüksége van), az egyház az államtól kártérítést kér; A Magyar Katolikus Egyház javára 2011-ig rendezendő ingatlanok jegyzékét a Kormány 1046/1999. (V. 5.) sz., a többi egyházét a 1116/1999. (XII.6.) sz. határozatával hagyta jóvá. D. / az önkormányzat és az egyház közvetlenül megállapodik az ingatlan térítésmentes visszaadásáról;

2 E. / egyéb módon rendezett ingatlan ügyek. Az érintett ingatlanok felsorolását a fenti megosztásban az 1. sz. melléklet tartalmazza. Az egyháznak, illetve az önkormányzatnak átadásra kerülő ingatlanok jegyzékét és a kártalanítás mértékét a minisztériumok, az érdekelt egyházak, és az érintett önkormányzatok képviselőiből álló vegyesbizottság terjesztette a Kormány elé. A Kormány az Országgyűlés döntése alapján az állami költségvetésből fedezetet biztosít az egyház, illetve az önkormányzat kártalanítására. (a évi XXXII. tv. 2. -a alapján) A tulajdonjog, illetve a kárpótlás rendezésében az Önkormányzat részéről 5 ügy van folyamatban: 1. / A vegyesbizottság decemberi döntése szerint: - a Káptalandomb 24. sz. épület kártalanítására valorizált értéken Ft kerül kifizetésre XII. 31-ig, - a Győri u. 85. (Fekete I. u. 8) sz. volt óvoda és lakás visszaadásáért február 20-ig Ft kerül kifizetésre - a Heltai J. u. 8. sz. alatti kultúrház visszaadása következtében - a funkció kiváltásáért évben Ft kerül kifizetésre, de az ingatlant XII. 31-ig vissza kell adni. 2. / Az Evangélikus Egyházközséggel történt megállapodás szerint az önkormányzat tulajdonában maradó Rába u. 54-Bálint M. u. 61. sz. ingatlanért cserébe nem a Kossuth utca 14, hanem a szomszédos Kossuth u. 16. sz. ingatlant kérik. Az egyház e kérdésben nem foglalt egyértelműen állást, egy ideig feltételezhető volt, hogy a csereingatlan helyett a pénzbeli kártalanítást kezdeményezik, ezért a rendezés elhúzódott. A módosítást a vegyesbizottság elé kell terjeszteni, amelynek keretében az ingatlanok közti értékkülönbözetet kárpótlásként a Kormánytól kérni kell. Az ingatlanok értékbecslése után a cseréről szóló 230/1999. (VI. 17.) Kgy. sz. határozat módosítása szükséges, amelyet a következő közgyűlésre szeretnénk előterjeszteni. 3. / Ugyancsak az Evangélikus Egyházközséggel kapcsolatos, még befejezetlen ügy a József A. u. 26. sz. alatti volt egyházi iskola visszaadása, amelynek kárpótlási igénye nem került még a vegyesbizottság elé. Összefoglalóan megállapítható, hogy az Önkormányzat az egyházi ingatlanok tulajdoni helyzetének rendezésében a törvény és a város érdekének megfelelően

3 járt el. További, kacsolódó feladat a Heltai J. utcai kultúrház természetbeni visszaadása érdekében a funkció kiváltása, illetve a beruházás előkészítése (tervezés, közbeszerzés, kivitelezés, stb.) mivel a Kormány a december 31-ig szóló birtokbaadást határozott meg. Kérem T. Közgyűlést, a tájékoztatót szíveskedjék elfogadni. Győr, január 18. HATÁROZATI JAVASLAT A Közgyűlés - a polgármester előterjesztésére - a volt egyházi ingatlanok tulajdoni helyzetének rendezéséről szóló tájékoztatót elfogadja. A Közgyűlés egyben felkéri a polgármestert, hogy a folyamatban lévő ügyek határidőben történő intézéséhez szükséges intézkedéseket terjessze a Közgyűlés elé az alábbiak szerint: 4 A Heltai J. utcai kultúrház természetbeni visszaadása érdekében a funkció kiváltására vonatkozó javaslatát legkésőbb június 30-ig. 5 A Kossuth L. u. 16. sz. alatti csereingatlan birtokbaadásához szükséges Közgyűlési határozat módosítására vonatkozó javaslatát legkésőbb június 30-ig. Balogh József polgármester Az előterjesztést látta: ellenőrizte: Törvényességi szempontból Dr. Kun András alpolgármester dr. Kovács Lajos jegyző

4 Az előterjesztést véleményezte: Az előterjesztést készítette: Pénzügyi Bizottság Gazdasági Bizottság Lakásügyi Bizottság Vagyongazdálkodási Iroda

5 1. sz. melléklet. A. / cserével történt visszaadás, pénzbeni kártérítésre egyik fél sem tart igényt: KATOLIKUS EGYHÁZ 1. Pattantyús u. 1. (ált. Iskola) és 2. Isaszeg u. 2. (ált. iskola) helyett az Amadé L. u. 1. alatti volt eü. szakiskola 1 3. Rákóczi u. 59. (zenei középiskola) 4. Liszt F. u. 6. (zenei ált. iskola) 2 5. Kossuth L. u. 13. (ált. iskola) 2 és 6. Gyepszél u. 10. (ált. iskola) helyett a Damjanich utcai középiskolai kollégium 2 7. Káptalandomb (lakóház) helyett a Káptalandomb 5/B. (volt lakóház) 8. Szent László u (volt iskola és lakás) helyett a Gyirmóti ravatalozó felújítása 1 9. Sugár u. 42. (óvoda) 1 és 10. Váci M. u. 1. (iskola) helyett Déry T. u. 11. lakás + Ifjúság krt-i garázs 1 REFORMÁTUS EGYHÁZ 11. Bálint M. u. 4. (tornaterem) helyett a Király u. 8. helyiségcsoportja IZRAELITA EGYHÁZ 12. Kossuth u. 16. (lakóház) helyett a Baross u. 7. (egy üzlete) EVANGÉLIKUS EGYHÁZ 13. Rába u. 54-Bálint M. u. 61. (volt óvoda) helyett Kossuth u. 14. (lakóház) B. / Természetben történt visszaadás, az önkormányzat pénzbeni kártalanításra tart igényt: KATOLIKUS EGYHÁZ 14. Apáca u (volt leánykollégium és ált. iskola) Bástya u. 44. (volt ált. Iskola) Bástya u. 67. (volt óvoda) Horgas u. 1. (ált. iskola és lakás) Horgas u. 10. (volt kultúrház) Káptalandomb 24. (lakás) Győri út 85. (volt óvoda és lakás) 21. Heltai J. u. 8. (kultúrház) REFORMÁTUS EGYHÁZ 22. Kossuth u. 19. (lakóház) Kossuth u. 9. (lakás és könyvtár)

6 EVANGÉLIKUS EGYHÁZ 24. Ráth M. tér 1-2. (lakóház) 25. Petőfi tér 1-3. (lakóház és iskola) 26. Győri u (volt iskola) 27. József A. u. 26. (volt iskola) 12 C. / Az ingatlan nem került visszaadásra, az egyház pénzbeni kárpótlásra tart igényt a Kormánytól: KATOLIKUS EGYHÁZ 28. Kálvária u. 14. (ált. iskola és udvar) 29. Újkapu u (volt Rejtő S. középiskola) 30. Káptalandomb 2-4. (lakóház) 31. Apor Vilmos tér 2. (vendégház) Káptalandomb 15. (lakóház) Váci M. u (iskola, óvoda, sportpálya) 34. Apáca u. 27. (lakóház) REFORMÁTUS EGYHÁZ - EVANGÉLIKUS EGYHÁZ - D. / Térítésmentes visszaadás 35. Kálvária u. 2. (volt iskola) Katolikus Egyházmegye részére Árvaház u. 10. (apácalakás és kápolna) Katolikus Egyházmegye részére Heltai J. u. 6. (volt kántorlakás) Katolikus Egyházmegye részére E. / Egyéb módon való rendezés Az egyház a visszaadásról és a kárpótlásról is lemondott: 38. Simor p. tér 20. (óvoda udvara) Katolikus Egyházmegye 39. Bajcsy Zs. u. 51. (üres telek) Katolikus Egyházmegye Jedlik Á. u. 10. (lakóház) Katolikus Egyházmegye 41. Úttörő u. (templomkert) Katolikus Egyházmegye 42. Hermann O. u. Baross u. (templomkert) Evangélikus Egyház 43. Liezen-Mayer u. (játszótér) Evangélikus Egyház 12 Téves ingatlan-nyilvántartás miatti rendezés:

7 6 Nagysándor u. (Gyárvárosi templom) Katolikus Egyházmegye 7 Kossuth u. 11. (Újvárosi plébánia) Katolikus Egyházmegye 8 Temető u. 21. (temetőgondnoki lakás) Katolikus Egyházmegye 9 Kiskúti kápolna Katolikus Egyházmegye Kedvezményes ingatlanátadás: 10 Bajcsy Zs. u. 16. (volt lakóház) püspökség Evangélikus Egyház 11 Bisinger sétány 10. vevőkijelölés (lakás és gyülekezeti terem) HN Adventista egyház 12 Bálint M. u. 54. ingyenes használati jog (volt lakóház) közösségi ház Szent Cirill és Metód Alapítvány 13 Kossuth u. 75. Ingyenes használati jog (üres telek) Szent Cirill és Metód Alapítvány

8

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS. Dr. Lipovits Szilárd jegyző előterjesztése. Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS. Dr. Lipovits Szilárd jegyző előterjesztése. Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS 9021 Győr, Városház tér 1. Dr. Lipovits Szilárd jegyző előterjesztése Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról Győr, 2013. november 12. Előterjesztő:

Részletesebben

Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2004. március 25-én megtartott soros ülésén az Aranyszöm Rendezvényház dísztermében.

Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2004. március 25-én megtartott soros ülésén az Aranyszöm Rendezvényház dísztermében. J e g y z ő k ö n y v Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2004. március 25-én megtartott soros ülésén az Aranyszöm Rendezvényház dísztermében. Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester Balogh

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E 1 TARTALOMJEGYZÉK I. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK RENDELETEI...9-18 oldal II. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HATÁROZATAI....19-15

Részletesebben

E LŐ T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2012. június 27-i ülésére

E LŐ T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2012. június 27-i ülésére 4790-1/2012. E LŐ T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2012. június 27-i ülésére Tárgy: Folyószámla-hitelkeret és munkabérhitel felvétel szerződés felülvizsgálata Előterjesztő:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. február 11-i testületi ülésének jegyzőkönyvéből

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. február 11-i testületi ülésének jegyzőkönyvéből Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2013. sz. J e g y z ő k ö n y v Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. február 11-i testületi ülésének jegyzőkönyvéből 2 Hosszúhetény

Részletesebben

. napirendi pont JAVASLAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁST BIZTOSÍTÓ ELLÁTÁSI SZERZŐDÉSEK

. napirendi pont JAVASLAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁST BIZTOSÍTÓ ELLÁTÁSI SZERZŐDÉSEK . napirendi pont DR. OTTÓFI RUDOLF ALPOLGÁRMESTER ELŐTERJESZTÉSE JAVASLAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁST BIZTOSÍTÓ ELLÁTÁSI SZERZŐDÉSEK FELÜLVIZSGÁLATÁRA, VALAMINT SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI

Részletesebben

J a v a s l a t. önkormányzati intézmények, társaságok, valamint társadalmi és civil szervezetek helyiséghasználatának rendezésére

J a v a s l a t. önkormányzati intézmények, társaságok, valamint társadalmi és civil szervezetek helyiséghasználatának rendezésére MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE 3072-3/ A10 /2007. Miskolc Megyei Jogú Város K ö z g y ű l é s e J a v a s l a t önkormányzati intézmények, társaságok, valamint társadalmi és civil szervezetek

Részletesebben

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 26-án (csütörtök) 10.05 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről.

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 26-án (csütörtök) 10.05 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről. Szám: 1/1-118/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 26-án (csütörtök) 10.05 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 68. MELLÉKLET: 2 db. TÁRGY: Javaslat ingatlan használatának átadásáról szóló megállapodás módosítására (Szekszárd, Bartina u. 12/A) E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI

Részletesebben

Szentes Város Alpolgármestere 6600 Szentes, Kossuth tér 6. sz. Ikt.sz.: 16-4783/2007. Témafelelős: Hering Ferenc

Szentes Város Alpolgármestere 6600 Szentes, Kossuth tér 6. sz. Ikt.sz.: 16-4783/2007. Témafelelős: Hering Ferenc Szentes Város Alpolgármestere 6600 Szentes, Kossuth tér 6. sz. Ikt.sz.: 16-4783/2007. Témafelelős: Hering Ferenc Tárgy: Együttműködési megállapodás a Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskola és Óvoda,

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2006. február 2-i ülésére beterjesztett anyagok. I/B kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2006. február 2-i ülésére beterjesztett anyagok. I/B kötet I/B kötet 1. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2006. február 2-i ülésére beterjesztett anyagok I/B kötet Tartalomjegyzék: A Közművelődésről szóló 11/2002. (02.26.) Kgy. rendelet módosítása...2

Részletesebben

Határozat nyilvántartás 2014. január 14. napon megtartott Képviselő-testületi (nyílt/zárt) ülésen hozott határozatokról

Határozat nyilvántartás 2014. január 14. napon megtartott Képviselő-testületi (nyílt/zárt) ülésen hozott határozatokról nyilvántartás 2014. január 14. napon megtartott 1 E határozat előzményeit a Közbeszerzési Döntőbizottság D.449/20/2013. sz. határozata tartalmazza. A Döntőbizottság megsemmisítette az ajánlatkérő ajánlattételi

Részletesebben

Jegyzőkönyv. a Költségvetési és Gazdálkodási Bizottság nyílt üléséről

Jegyzőkönyv. a Költségvetési és Gazdálkodási Bizottság nyílt üléséről 1 Jegyzőkönyv a Költségvetési és Gazdálkodási Bizottság nyílt üléséről Felvéve: Polgármesteri Hivatal, Eger, Dobó tér 2 I. Tanácskozó Ideje: 2013. 01.23. Jelen vannak: A bizottság részéről: Csathó Csaba

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E XX. ÉVFOLYAM 4.szám 2 XX. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 2010. SZEPTEMBER MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E XX. ÉVFOLYAM 4.szám 2 TARTALOMJEGYZÉK I. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK RENDELETEI

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 30-án 18 órakor megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 30-án 18 órakor megtartott üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 314-2/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

T A R T A L O M M U T A T Ó

T A R T A L O M M U T A T Ó T A R T A L O M M U T A T Ó 1. A III. Béla Szakképző Iskola és Kollégium Pedagógiai Szakmai Program és Helyi Tanterv jóváhagyása. 2. Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített Óvodák és Bölcsőde (SZEOB) kérelme.

Részletesebben

Borkai Zsolt polgármester előterjesztése. Tájékoztató a bizottságok és a településrészi önkormányzatok átruházott hatáskörben hozott határozatairól

Borkai Zsolt polgármester előterjesztése. Tájékoztató a bizottságok és a településrészi önkormányzatok átruházott hatáskörben hozott határozatairól GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS 9021 Győr, Városház tér 1.. napirendi pont Borkai Zsolt polgármester előterjesztése Tájékoztató a bizottságok és a településrészi önkormányzatok átruházott hatáskörben hozott határozatairól

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 3-i rendkívüli ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 3-i rendkívüli ülésére 1. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 3-i rendkívüli ülésére Tárgy: Dombóvári Művelődési Ház NKft.-vel kapcsolatos ügyek

Részletesebben

1. Pénzügyi / költségvetéssel kapcsolatos előterjesztések

1. Pénzügyi / költségvetéssel kapcsolatos előterjesztések JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT Készült Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 2013. március 27-én 15.00 órakor a Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal III. em. 300-as tárgyalójában megtartott

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Balatonkenese Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 27. napján tartandó soron következő képviselő-testületi ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Balatonkenese Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 27. napján tartandó soron következő képviselő-testületi ülésére ELŐTERJESZTÉS Balatonkenese Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 27. napján tartandó soron következő képviselő-testületi ülésére Tárgy: Kormányhivatali javaslat megtárgyalása Melléklet:

Részletesebben

A fentieket figyelembe véve a 2014. évi ingatlan-értékesítésre az alábbiak szerint teszünk javaslatot:

A fentieket figyelembe véve a 2014. évi ingatlan-értékesítésre az alábbiak szerint teszünk javaslatot: Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Műszaki Iroda - Vagyongazdálkodási csoport 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-300 Ügyiratszám: U-940/2014 Témafelelős: Bakó Hilda Tárgy: A város különböző részein

Részletesebben

Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2011. március 30-i ülésére

Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2011. március 30-i ülésére 2607-2/2011. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2011. március 30-i ülésére Tárgy: Pályázat benyújtása a Gyermekétkeztetési Alapítványhoz EU Élelmiszersegély programban

Részletesebben

17/2015. (02. 17.) Kt. határozat. 18/2015. (02. 17.) Kt. határozat. 19/2015. (02. 17.) Kt. határozat

17/2015. (02. 17.) Kt. határozat. 18/2015. (02. 17.) Kt. határozat. 19/2015. (02. 17.) Kt. határozat 17/2015. (02. 17.) Kt. határozat a balatonfűzfői 1498/320 és 1498/321 helyrajzi számú ingatlanok értékesítése című napirendet Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. (2)

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2012. február 29-i ülésére. Tárgy: Szentgotthárd Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési rendelet-tervezete

Előterjesztés a Képviselő-testület 2012. február 29-i ülésére. Tárgy: Szentgotthárd Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési rendelet-tervezete Előterjesztés a Képviselő-testület 2012. február 29-i ülésére Tárgy: Szentgotthárd Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési rendelet-tervezete Tisztelt Képviselő-testület! Szentgotthárd Város Önkormányzata

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E XXIII. ÉVFOLYAM 6.sz. 2013. JÚLIUS-AUGUSZTUS-SZEPTEMBER MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E XXIII. ÉVFOLYAM 6.sz. 2 TARTALOMJEGYZÉK I. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK RENDELETEI....

Részletesebben

Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról a Képviselő-testület 2011. szeptember 08-i ülésére

Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról a Képviselő-testület 2011. szeptember 08-i ülésére Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról a Képviselő-testület 2011. szeptember 08-i ülésére 121/2011.(III.24.)Kt.sz. Előterjesztés az orvosi ügyelet Kistérségi fenntartásáról, a helyiségek biztosításáról

Részletesebben

M E G H Í V Ó NAPIREND

M E G H Í V Ó NAPIREND FONYÓD VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. július 14.-én (kedd) 14,00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal Tanácstermében tartandó RENDKÍVÜLI ülésére

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Mely készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. április 21-én (kedden) 16.30 órai kezdettel tartott ülésén

JEGYZŐKÖNYV. Mely készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. április 21-én (kedden) 16.30 órai kezdettel tartott ülésén JEGYZŐKÖNYV Mely készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. április 21-én (kedden) 16.30 órai kezdettel tartott ülésén Helye: Kisbajcs, Községháza Jelen vannak: Kamocsai Sándor

Részletesebben

M E G H Í V Ó N A P I R E N D:

M E G H Í V Ó N A P I R E N D: M E G H Í V Ó Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. október 30-án /csütörtök/ 16.00 órai kezdettel a Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal nagytermében /Sárvár, Várkerület 3. II.em./ ülést

Részletesebben

22.1 Előterjesztés az önkormányzati tulajdoni ingatlanok önkormányzati képviselők,

22.1 Előterjesztés az önkormányzati tulajdoni ingatlanok önkormányzati képviselők, 2807 Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése 2012. november 29~én tartott folytatólagos nyílt ülésének jegyzőkönyve a./ tárgysorozatai: b.1 rendeletei: 44-45/2012. c.1 határozatai: 300-307/2012. Napirend:

Részletesebben