Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete február 5-én (csütörtök) órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. február 5-én (csütörtök) 10.05 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről."

Átírás

1 Szám: 1/1-28/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete február 5-én (csütörtök) órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Városháza Díszterme (Keszthely, Fő tér 1.) Jelen vannak: Ruzsics Ferenc polgármester, Nagy Bálint alpolgármester Berki László, Csótár András, Dósa Zsolt, Dr. Ifi Ferenc, Kovács Viktória, Mohácsi József, Nemes Klára, Raffai Róbertné és Vozár Péterné képviselők Tanácskozási joggal jelen vannak: Dr. Horváth Teréz jegyző Dr. Gábor Hajnalka jogi és szervezési osztályvezető Némethné Bali Mária közgazdasági osztályvezető Dr. Ihász Lajosné igazgatási osztályvezető Szigligeti Aladár városüzemeltetési osztályvezető Ruzsics Ferenc polgármester köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy 11 képviselő van jelen, Dr. Boldizsár Erzsébet képviselő igazoltan van távol. A képviselő-testület határozatképes, így a rendkívüli ülést órakor megnyitotta. Elsőként a napirendi javaslatot terjesztette a képviselő-testület elé. Felkérte a képviselőket a napirenddel kapcsolatos javaslataik, észrevételeik megtételére. Kérdés, hozzászólás hiányában a napirendet szavazásra tette fel. A képviselő-testület 11 egyhangú igen szavazattal elfogadta az alábbi napirendet. Napirend: 1. Jelentés az önkormányzati képviselők vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettsége teljesítéséről Előterjesztő: Mohácsi József pénzügyi, jogi bizottsági elnök 2. Keszthely Város Önkormányzata évi költségvetési rendeletének megalkotása (rendelettervezet) Előterjesztő: Ruzsics Ferenc polgármester 1. Jelentés az önkormányzati képviselők vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettsége teljesítéséről Előterjesztő: Mohácsi József pénzügyi, jogi bizottsági elnök (Az előterjesztés és a bizottsági javaslatokról készült összesítő a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

2 2 Ruzsics Ferenc polgármester tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalta a Pénzügyi, Jogi Bizottság. Felkérte az előterjesztést tárgyaló bizottság elnökét a bizottsági javaslat esetleges kiegészítésére, majd a képviselőket az előterjesztéssel kapcsolatos hozzászólásaik megtételére. Kérdés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot. A képviselő-testület 11 egyhangú igen szavazattal meghozta a következő határozatot. 12/2015. (II. 5.) sz. képviselő-testületi határozat Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Jelentés az önkormányzati képviselők vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének teljesítéséről című előterjesztést és az alábbi határozatot hozta: Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Pénzügyi, Jogi Bizottság jelentése alapján megállapítja, hogy Keszthely Város Polgármestere, továbbá Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének tagjai a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 39. -ában előírt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségüknek határidőre eleget tettek. A képviselők jogaikat gyakorolhatják és a jogszabályban meghatározott juttatásokban részesülhetnek. 2. Keszthely Város Önkormányzata évi költségvetési rendeletének megalkotása (rendelettervezet) Előterjesztő: Ruzsics Ferenc polgármester (Az előterjesztés és a bizottsági javaslatokról készült összesítő a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) Ruzsics Ferenc polgármester tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy az előterjesztést mindhárom bizottság megtárgyalta, ismertette a bizottsági javaslatokat. Felkérte az előterjesztést tárgyaló bizottságok elnökeit a bizottsági javaslatok esetleges kiegészítésére, majd a képviselőket az előterjesztéssel kapcsolatos hozzászólásaik megtételére. Mohácsi József Pénzügyi, Jogi Bizottsági elnök elfogadásra javasolta a költségvetést. Hozzátette, hogy egy-két helyen kimaradtak olyan tervek, amelyeket az év során talán más forrásokból pótolhatnak. Az iparűzési adó megkurtítása hátrányosan érinti a költségvetést. Ruzsics Ferenc polgármester az elhangzottakat kiegészítette azzal, hogy a költségvetés tárgyalását megelőző munkaértekezleten a kiadásokat és a bevételeket sikerült egyensúlyba hozni. Dr. Ifi Ferenc képviselő felidézte, hogy a költségvetés prioritásai közé tartozik a sportcsarnok építése, a Balaton-part beruházás II. üteme, intézmények felújítása. Véleménye szerint ezek kényszerprioritások, mert ezekre volt pályázati lehetőség. Sok mindenre van pályázat, csak arra nem, amire kellene. Ha megkérdeznék a város lakosságát, a véleményük alapján mások lennének a prioritások. Elsősorban jó munkahelyek kellenének, olyan jövedelemmel, amelyből a családokat el lehet tartani. A másik sok problémát felvető területnek a lakáskérdést nevezte. Fontosnak tartotta a lakókörnyezet állapotát, példaként említette, hogy Kiskeszthelyen rossz állapotúak az utak, a javításukra nincs se pénz, se pályázat. Ha az év során lesznek a belterületi utak rendbehozatalára pályázatok, akár a költségvetés módosításával is élni kell vele. Azt kérte, hogy ne legyen szentírás a prioritás-sor a költségvetésben. Ruzsics Ferenc polgármester emlékeztetett, hogy a munkaértekezleten ezekről a kérdésekről is szó volt. Ő is támogatta, hogy ha lesznek ilyen pályázatok, ha a tartalékból marad pénz, akkor

3 3 az elhanyagolt, felújításra szoruló útszakaszok sorra fognak kerülni. A prioritások között szereplő beruházások közül a sportcsarnok térségi sportcsarnok lesz, a Balaton parti elkezdett beruházást pedig be kell fejezni. Munkahelyteremtő beruházásokat tehet egy önkormányzat, de az önkormányzat munkahelyeket nem hozhat létre. A lakókörnyezet felújításához sok pénz szükséges, ezt csak részben tudja az önkormányzat teljesíteni. Nemes Klára képviselő véleménye szerint a sport, a mozgás fontossága indokolja a sportcsarnok létesítésének prioritását. Szomorúnak tartotta, hogy Dr. Ifi Ferenc orvosként más véleményen van. Jelenleg a városban a Csány-Szendrey iskola sportcsarnoka a legnagyobb, ott tanórák is vannak, amelyek időbeosztásához igazodni kell. Több szabványméretű pálya nincsen a városban. Keszthelyen vannak sportegyesületek, amelyek eredményekkel büszkélkedhetnek, szükség van egy sportcsarnokra. A költségvetésben a Keszthely Marathon támogatását soknak tartotta, jelentősen nőtt az előző évhez képest. Ruzsics Ferenc polgármester válaszában rámutatott, hogy eddig is ekkora mértékű volt a Keszthelyi Kilométerek támogatása, csak megosztva, a költségvetésben biztosított összegen túl a polgármesteri és bizottsági keretből is kapott a rendezvény. Idén egy költségvetési sorra kerültek a korábbi támogatások. A sportverseny az elmúlt években már bizonyított, nagy tömeget vonz, érdemes a támogatásra. Kovács Viktória képviselő egyetértett a Dr. Ifi Ferenc által elmondottakkal, ő személy szerint egy ipari park kialakítását tekintené prioritásnak. Véleménye szerint az, hogy valaki sportol-e vagy sem, nem sportcsarnok kérdése. Felvetette, hogy meg kellene vizsgálni, hogy a vasárnapi boltbezárások Keszthelyen mely üzleteket érinti, és tájékoztatni kell az érintett vállalkozásokat. Megkérdezte, hogy a törvényben kivételként szereplő világörökségi terület van-e Keszthelyen? Ruzsics Ferenc polgármester a kérdésre válaszolva hangsúlyozta, hogy az önkormányzatnak a felvetettek vizsgálatára nincsen jogosítványa, és az nem is feladata. Az érintett üzleteknek kell ebben a kérdésben tájékozódniuk. Világörökségi terület nincsen Keszthelyen. Kovács Viktória képviselő az üzletek vasárnapi zárva tartásával kapcsolatban még elmondta, hogy annak hatása az iparűzési adóbevételben meg fog jelenni mint bevételkiesés. Tudomása szerint felmerült az intézkedés kiterjesztése a kereskedelmen túl más területekre is, ez érintheti a turizmust, és káros lehet Keszthelyre. Megkérdezte, hogy készült-e valamilyen terv a VÜZ Kft. devizahiteleivel kapcsolatban az árfolyam-ingadozás kivédésére? A Magyarok Nagyasszonya templom felújítása nemrég megtörtént, most miért került erre a célra 10 millió forint a költségvetésbe? Nem lehetne ezt összevonni a Festetics Mauzóleum felújításával? Ruzsics Ferenc polgármester a kérdésekre válaszolva elsőként arról tájékoztatott, hogy a templomnak a tornya került felújításra, de a két rossz állapotú támpillér nem. A templom melletti rendházat a rend felújította. Tavaly az önkormányzat elkülönített 10 millió forintot a támpillérek felújításának céljára, a tervet azonban javítani kellett, ezért ez nem valósult meg az év végéig. Az a cél, hogy a Fő téri önkormányzati tulajdonú épületek lépésről lépésre megújuljanak. Ezt a beruházást lehetetlen a Festetics Mauzóleum felújításával összefűzni. Az adóbevétel csökkenése igazából 2016-ban fogja az önkormányzatot érinteni. Némethné Bali Mária közgazdasági osztályvezető az elhangzottakat kiegészítette azzal, hogy az előterjesztés C tájékoztató elnevezésű mellékletében szerepel az adóbevétel várható összege. Ruzsics Ferenc polgármester Kovács Viktória képviselőnek a VÜZ Kft devizahiteleivel kapcsolatos kérdésére azt válaszolta, hogy vállalkozásokra sajnos nem vonatkozik az árfolyamgát és az árfolyamrögzítés lehetősége, így ezzel a Kft nem tud élni.

4 4 Berki László képviselő kijelentette, hogy nem támogatja a költségvetést. Véleménye szerint ez a túlélés költségvetése, súlyos problémákat akar megoldani kis pénzből. Nincs a városnak bevétele, mert nincs munkahely, nincs turizmus. Nincsen Keszthelyen szálloda, mert a polgármester úgy lett polgármester, hogy ezt megakadályozta. Ruzsics Ferenc polgármester visszautasította a képviselő vádjait, figyelmeztette, hogy megint olyan területre tévedt, amely kimerítheti a rágalmazás esetét. Berki László képviselő szerint a város feléli a vagyonát, a költségvetésben semmi sincs, ami a jövőre nézve biztató lenne. Nehezményezte, hogy a tavalyi évhez hasonlóan ügyvédi költségekre ismét 10 millió forint lett betervezve a költségvetésbe. Sokallta a polgármester ki nem adott szabadsága megváltásának terheit is. Ruzsics Ferenc polgármester ismételten visszautasította Berki László képviselő vádaskodásait. Felhívta a figyelmet, hogy képviselőként nem akadályozta meg a szálloda-beruházás megvalósítását. Szerette volna, hogy megvalósuljon, de nem abban a formában, ahogyan azt az akkori városvezetés elképzelte. Figyelmeztette Berki Lászlót, hogy ha fenntartja a rágalmait, akkor azokért felelnie kell! A polgármester ki nem adott szabadságának a megváltásáról ciklusváltáskor a volt jegyző nem gondoskodott. A és a között bennragadt szabadságot meg kell váltani. Ezt csak 2014 októberében lehetett kifizetni, amikor a polgármester megbízatása megszűnt, a Jegyző asszony a törvényes megoldást választotta. Megkérdezte Berki Lászlótól, hogy hol szerepel az a költségvetésben, hogy a város folyamatosan adja el a vagyonát? Berki László képviselő példaként említette, hogy a város eladta a jachtkikötőt. Ruzsics Ferenc polgármester rámutatott, hogy a jachtkikötő soha nem volt a város tulajdonában. A kikötő üzemeltetésének a joga volt a városé. Berki László képviselő további példaként hozta fel a Sirály épületét, amelyet szeretett volna eladni a város, de nem tudta, és a Kossuth utcai volt iskola épületét. Ruzsics Ferenc polgármester nyomatékosította, hogy nincs olyan határozat, amely a volt iskolaépület eladásáról szól, kedvezményes bérbeadásáról döntött a képviselő-testület. Berki László képviselő szerint ami iskolának épült, azt nem lehet gazdaságosan étteremnek kialakítani. Ruzsics Ferenc polgármester emlékeztette a képviselőt, hogy az épület nagyon régen, még az ő gyerekkorukban volt iskola, azóta sok átalakításon ment keresztül. A határozat értelmében nem csak éttermet lehet az ingatlanban kialakítani. Berki László képviselő felvetette az önkormányzati tulajdonú lakások eladását. Ruzsics Ferenc polgármester pontosított, hogy öt lakás eladásáról van szó, amelyek felújítása annyiba kerülne, hogy a bérleti díjakból 60 év alatt térülne meg. Feltette a kérdést, hogy egy felelősen gazdálkodó önkormányzat megteheti-e, hogy ilyen feltételekkel felújítja ezeket az ingatlanokat? Berki László képviselő kijelentette, hogy Keszthelyre nem jön senki, még a lakosság is elmegy innen. A jachtkikötő eladását a város szégyenének nevezte. Ruzsics Ferenc polgármester figyelmeztette Berki László képviselőt, hogy állításai tévesek.

5 5 Dr. Ifi Ferenc képviselő elmondta, tudatában van annak, hogy a munkahelyteremtés nem az önkormányzat feladata. A befektetőket nem várni kell, utánuk kell menni, ez a polgármester és a képviselők feladata. Örül a sportcsarnoknak, de jobban örült volna az utak felújításának. Megkérdezte, hogy a meglévő sporttermek ki vannak-e használva a városban? Ruzsics Ferenc polgármester azt válaszolta, hogy igen, ki vannak használva a sporttermek. Dr. Ifi Ferenc képviselő vitatkozott Kovács Viktória képviselő véleményével az üzletek vasárnapi nyitva tartásával kapcsolatban. Véleménye szerint az emberek hat nap alatt is el tudják költeni a pénzüket, vasárnap ne dolgozzanak azok, akiknek nem kellene. Ruzsics Ferenc polgármester arra hívta fel Dr. Ifi Ferenc képviselő figyelmét, hogy a sportcsarnok építésére szánt pénzt nem lehet az utakra fordítani, a vállalkozások társasági adóalapjának egy részét lehet erre a célra igénybe venni, másra nem lehet felhasználni. Ez tulajdonképpen a sportegyesületeket illeti meg. Vozár Péterné képviselő szerint az elmúlt öt év legjobb költségvetését tartják a kezükben. Az elmúlt évek szigorú gazdálkodásának köszönhetően sok olyan beruházást, fejlesztést meg tud engedni az önkormányzat, amelyekre korábban nem is gondolhattak. Kovács Viktória képviselő álláspontja szerint az üzletek vasárnapi zárva tartásának megvalósulására a társadalom még nincsen felkészülve. A jachtkikötő ügyében kijelentette, hogy a DK nem beszélt szégyen -ről, véleménye szerint a tévében tényszerűen nyilatkozott. Ruzsics Ferenc polgármester megerősítette, hogy Kovács Viktória képviselő nyilatkozata előtt felhívta őt, egyeztetett vele, és a nyilatkozata alatt is korrektül viselkedett. Csótár András emberi erőforrások bizottsága elnöke úgy érezte, hogy viszonylag szűk keretet biztosít a költségvetés a bizottságoknak, de elfogadhatónak tartotta azt. Azt tartotta a fő kérdésnek, hogy mitől város egy város? Ehhez munkahelyekre van szükség, az önkormányzat ennek legfeljebb a táptalaját teremtheti meg. Fontos, hogy az emberek tartalmasan tudják eltölteni a szabadidejüket, szerinte itt méltatlanul került szembe a vita során az út és a sportcsarnok kérdése. Keszthelyen sok sportegyesület működik, az iskolai tornatermek este 10- ig is foglaltak. Menedzselni kell a várost, keresni kell a befektetőket. Támogatta a lakáseladásokat, a felújítás soha nem térülne meg, az önkormányzat nem jutna a pénzéhez. Kijelentette, hogy felelős gazdálkodás folyik a városban, nem pedig vagyonfelélés. Egyensúlyban levőnek tartotta a költségvetést, azt el kell fogadni, hogy mindig minden nem teljesülhet. Mohácsi József pénzügyi, jogi bizottsági elnök arra hívta fel a figyelmet, hogy a vita során felmerült kérdéseket a munkaértekezleten kitárgyalhatták volna. Az önkormányzat költségvetésének főösszege csökkent a járáshoz átkerült feladatok miatt. A jachtkikötővel kapcsolatban sikernek tartotta, hogy ebben a gazdasági helyzetben sikerült eladni, az mindegy, hogy hívják a vevőt. A befektetőkkel kapcsolatban úgy vélte, hogy a város lehetőségei széleskörűek. Az orosz turisták számának visszaesése Keszthelyen is érezhető. Kijelentette, hogy meg fogja szavazni a költségvetést, azt kezelhetőnek tartotta. Véleménye szerint a közötti ciklus pályázati lehetőségeket hoz majd a városnak. Ruzsics Ferenc polgármester egyetértett Vozár Péterné képviselő véleményével, 2002 óta ezt tartotta a legjobb költségvetésnek. Igyekeznek a befektetők elé menni, ennek érdekében készül el a város portfoliója. Keszthely adottsága, hogy a legnagyobb összefüggő Balaton-parti területtel rendelkezik. Sok befektetővel beszéltek, akiknek az volt a véleményük, hogy

6 6 Keszthelyen igazából nincs munkanélküliség, ezért a beruházás munkaerő-szükségletét nem tudják Keszthelyen megoldani. A költségvetést támogathatónak és megszavazhatónak tartotta. További kérdés, hozzászólás hiányában elsőként a határozati javaslatot bocsátotta szavazásra. A képviselő-testület 9 igen és 2 nem szavazattal meghozta a következő határozatot. 13/2015. (II. 5.) sz. képviselő-testületi határozat Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Keszthely Város Önkormányzata évi költségvetési rendeletének megalkotása (rendelettervezet) c. előterjesztést és az alábbi határozatot hozta: Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a évi költségvetési évet követő három évre várható összegét a Melléklet szerint állapítja meg. Határidő: folyamatos Felelős: Ruzsics Ferenc polgármester Dr. Horváth Teréz jegyző (Némethné Bali Mária közgazdasági osztályvezető) Ruzsics Ferenc polgármester szavazásra bocsátotta a rendelettervezetet. A képviselő-testület 9 igen és 2 nem szavazattal megalkotta az alábbi önkormányzati rendeletet. Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 4/2015. (II. 5.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetéséről (A rendelet elfogadott és kihirdetett szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) Ruzsics Ferenc polgármester megállapította, hogy az önkormányzati rendelet elfogadásra került, amely a kihirdetését követő napon lép hatályba. Felkérte a jegyzőt, hogy az önkormányzati rendelet kihirdetéséről gondoskodjon. A képviselő-testületi ülés napirendjével kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem merült fel. Ruzsics Ferenc polgármester tájékoztatta a képviselőket, hogy a februári soros képviselőtestületi ülés időpontja február 25. szerda 10 órára módosul tekintettel arra, hogy 26-án csütörtökön Budapesten, az Utazás kiállítás megnyitóján képviseli Keszthely városát. Ezt követően a képviselő-testület rendkívüli ülését órakor bezárta. Kmf. Ruzsics Ferenc polgármester Dr. Horváth Teréz jegyző

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2015. február 18-án 16 órakor a Jánossomorjai Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében megtartott képviselő-testületi ülésről. Jelen vannak: Jelenléti ív szerint

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2015. március 25-én 16 órakor a Jánossomorjai Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében megtartott képviselő-testületi ülésről. Jelen vannak: Jelenléti ív szerint

Részletesebben

Tanácskozási joggal jelen volt: Fedorné dr. Fráter Zsófia címzetes főjegyző, Brősztl Gyula a Városvédő és Szépítő Egyesület elnöke

Tanácskozási joggal jelen volt: Fedorné dr. Fráter Zsófia címzetes főjegyző, Brősztl Gyula a Városvédő és Szépítő Egyesület elnöke Sátoraljaújhelyi Város Önkormányzat Képviselő-testülete Szám: 8-2/2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete rendkívüli nyílt ülésén A Képviselő-testületi ülés ideje:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: 2015. február 16-án, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: 2015. február 16-án, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről Jegyzőkönyv Készült: 2015. február 16-án, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről Az ülés helye: Megyeháza II. emeleti Barkóczy terme Eger, Kossuth Lajos utca 9. Jelen voltak: Csik Balázs, Dudás Róbert, Érsek

Részletesebben

Nagyhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. február 25.

Nagyhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. február 25. Nagyhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. február 25. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Pult Név Voks Frakció 1. Bajusz Istvánné polgármester 1-2. Buczi Zoltán képviselő 1-3. Kissné Pusztai Ibolya

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Miután a napirendi pontokkal kapcsolatban javaslat, módosítás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:

JEGYZŐKÖNYV. Miután a napirendi pontokkal kapcsolatban javaslat, módosítás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: JEGYZŐKÖNYV Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottságának 2015. március 17-én 9.30 órakor a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal kistermében

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 11-én megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 11-én megtartott üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 11-én megtartott üléséről Határozat Tárgya: száma: 4/2015.(II.11.) Hort Község Önkormányzatának átmeneti gazdálkodásáról

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Tanácskozási joggal: Cservenák Zsuzsanna körjegyző Rácz Tibor Sóshartyáni Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke

JEGYZŐKÖNYV. Tanácskozási joggal: Cservenák Zsuzsanna körjegyző Rácz Tibor Sóshartyáni Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke JEGYZŐKÖNYV Készült: 2012. október 17-én Sóshartyán Község Önkormányzatának hivatali helyiségében Sóshartyán és Magyargéc Község Önkormányzatai -testületének együttes ülésén. Jelen vannak: Sóshartyán Község

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 4-8/2015. (II. 16.) számú határozatok. d. rendeletek:-

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Az ülés helye: Pázmándfalu Község Önkormányzat Hivatal helyiségében 9085 Pázmándfalu, Fő utca 64. Dr. Németh Balázs jegyző

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Az ülés helye: Pázmándfalu Község Önkormányzat Hivatal helyiségében 9085 Pázmándfalu, Fő utca 64. Dr. Németh Balázs jegyző Jegyzőkönyv I. ülés Készült: 1példányban J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Pázmándfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 20-án 17.00 órai kezdettel megtartott nyílt képviselő-testületi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: /2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Nagyvázsony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 08- án 16.00 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. Az ülés helyszíne: Községháza

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének, Serényfalva Község Képviselőtestületének, Hét Község Képviselő-testületének, Sajópüspöki Község Képviselő-testületének 2012. május

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Miután a napirendi pontokkal kapcsolatban javaslat, módosítás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:

JEGYZŐKÖNYV. Miután a napirendi pontokkal kapcsolatban javaslat, módosítás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: JEGYZŐKÖNYV Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottságának 2015. május 14-én 9.30 órakor a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal kistermében

Részletesebben

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. április 09-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. április 09-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. április 09-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok: 23/2015. (IV. 09.) önkormányzati határozat Nagykereki Község Önkormányzatának

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Miután a napirendi pontokkal kapcsolatban javaslat, módosítás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:

JEGYZŐKÖNYV. Miután a napirendi pontokkal kapcsolatban javaslat, módosítás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: JEGYZŐKÖNYV Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottságának 2014. szeptember 25-én 8.30 órakor a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal kistermében

Részletesebben

Jegyzőkönyv Készült Jelen vannak Hiányzik Meghívott Tanácskozási joggal részt vesz 73/2013. (VI. 27.) határozata

Jegyzőkönyv Készült Jelen vannak Hiányzik Meghívott Tanácskozási joggal részt vesz 73/2013. (VI. 27.) határozata Jegyzőkönyv Készült: Lébény Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 27-én, a községházán tartott nyilvános üléséről. Jelen vannak: Kovács Gábor polgármester Kiszeli Lajos alpolgármester

Részletesebben

220. sz. EMLÉKEZTETŐ

220. sz. EMLÉKEZTETŐ 220. sz. EMLÉKEZTETŐ Készült a Magyar Mozgókép Közalapítvány (1068 Budapest, Városligeti fasor 38.) Kuratóriumának 2010. június 16-i üléséről. Jelen vannak: - az MMK Kuratóriuma: Kőrösi Zoltán elnök dr.

Részletesebben

Etyek Község 1/2009. (I. 29.) rendelete 3/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 4/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 5/2009. (I.

Etyek Község 1/2009. (I. 29.) rendelete 3/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 4/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 5/2009. (I. Etyek Község 1/2009. (I. 29.) rendelete 3/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 4/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 5/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 6/2009. (I. 28.)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. képviselő Dr. Csobolyó Eszter. képviselő Herczeg Mariann. képviselő Kun László Károly. Surányi Tibor képviselő.

JEGYZŐKÖNYV. képviselő Dr. Csobolyó Eszter. képviselő Herczeg Mariann. képviselő Kun László Károly. Surányi Tibor képviselő. JEGYZŐKÖNYV Készült: Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Dunavarsány Város Közös Önkormányzati Hivatal Polgármesteri irodájában, 2015. február 24-én, 17 40 órai kezdettel megtartott,

Részletesebben

Napirend. Előadó: Nagy Józsefné polgármester. Előadó: Nagy Józsefné polgármester. Előadó: Nagy Józsefné polgármester

Napirend. Előadó: Nagy Józsefné polgármester. Előadó: Nagy Józsefné polgármester. Előadó: Nagy Józsefné polgármester Sáránd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4272 Sáránd, Nagy u. 44. Tel: 52/374-104 Tel/Fax: 52/567-209 e-mail: sarandph@t-online.hu, sarandph@gmail.com Iktatószám: 6-32 /2014. J E G Y Z Ő K Ö

Részletesebben

Kaskantyú, Hunyadi J. u. 34

Kaskantyú, Hunyadi J. u. 34 Kaskantyú Községi Önkormányzat Képviselő - Testülete 17/2013. Test. ül. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kaskantyú Községi Önkormányzat képviselő testületének és az 1. napirendi pont tárgyalásánal Tabdi

Részletesebben

Ikt. sz.: VFB/29-3/2014. VFB-10/2014. sz. ülés (VFB-10/2014-2018. sz. ülés) Jegyzőkönyv

Ikt. sz.: VFB/29-3/2014. VFB-10/2014. sz. ülés (VFB-10/2014-2018. sz. ülés) Jegyzőkönyv Ikt. sz.: VFB/29-3/2014. VFB-10/2014. sz. ülés (VFB-10/2014-2018. sz. ülés) Jegyzőkönyv az Országgyűlés Vállalkozásfejlesztési bizottságának 2014. december 9-én, kedden, 8 óra 06 perckor az Országház főemelet

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Makkos Dóra képviselő (5 fő) Kelemen Dóra aljegyző (1 fő) I. NAPIRENDEK ELŐTT

JEGYZŐKÖNYV. Makkos Dóra képviselő (5 fő) Kelemen Dóra aljegyző (1 fő) I. NAPIRENDEK ELŐTT Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Szám: 9/2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: Győrladamér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. május 20-án 11.00 órai kezdettel a Polgármesteri

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 18/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Vasszécseny Község Képviselő-testületének 2011. december 9-én megtartott üléséről Hozott döntések: 12/2011. (XII.10.) önkormányzati rendelet az önkormányzat ivóvíz-szolgáltatási

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Dél-Békési Kistérségi Többcélú Társulása Cím: 5800 Mezőkovácsháza, Árpád u. 176. Tel/Fax: 68/381-011/121, E-mail: delbekesi@citromail.hu Web: www.del-bekes.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a Dél-Békési

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-án 15:00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-án 15:00 órakor megtartott nyilvános üléséről. KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ikt.szám: 504-4/2015. JEGYZŐKÖNYV Készült: Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-án 15:00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Szentbékkálla

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2014. január 29. NAPJÁN MEGTARTOTT 2. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2014. január 29. NAPJÁN MEGTARTOTT 2. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2014. január 29. NAPJÁN MEGTARTOTT 2. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL Határozatok száma TARTALOMJEGYZÉK a Kistelek Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. Január 13-án

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. SZEPTEMBER 21-ÉN TARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. SZEPTEMBER 21-ÉN TARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL a 7011 Alap, Dózsa György utca 31. 25/221-102, 25/220-370 titkar.aphiv@invitel.hu 1 JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. SZEPTEMBER 21-ÉN TARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL Napirendi

Részletesebben

ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. május 22-én megtartott rendkívüli ülésének T Á R G Y S O R O Z A T

ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. május 22-én megtartott rendkívüli ülésének T Á R G Y S O R O Z A T ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. május 22-én megtartott rendkívüli ülésének A./ TÁRGYSOROZATA B./ JEGYZŐKÖNYVE C./ HATÁROZATAI: 44-45. Száma: 1-64/2013. T Á R G Y S O R O Z A T 1. Előterjesztés

Részletesebben

KÖZÉLET GAZDASÁG ÉLHETÔ TELEPÜLÉSEK KÖRNYEZETVÉDELEM PÁLYÁZATOK EURÓPAI UNIÓ

KÖZÉLET GAZDASÁG ÉLHETÔ TELEPÜLÉSEK KÖRNYEZETVÉDELEM PÁLYÁZATOK EURÓPAI UNIÓ KÖZÉLET GAZDASÁG ÉLHETÔ TELEPÜLÉSEK KÖRNYEZETVÉDELEM PÁLYÁZATOK EURÓPAI UNIÓ DÖNTSÖN OKOSAN! ÁLLAMI TÁMOGATÁS A KAZÁNCSERÉKHEZ (Információk a 2 11. oldalon) GAZDASÁG Elkészültek a költségvetések (10. oldal)

Részletesebben