Közhasznú tevékenységi program kedvező hatása tartósan munkanélküliek pszichés egészségi állapotára

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Közhasznú tevékenységi program kedvező hatása tartósan munkanélküliek pszichés egészségi állapotára"

Átírás

1 FOGLALKOZÁS-EGÉSZSÉGÜGY 3.6 Közhasznú tevékenységi program kedvező hatása tartósan munkanélküliek pszichés egészségi állapotára Tárgyszavak: munkanélküliség; lelki egészség; tevékenység; közhasznú munka. Németországban a munkanélküliek száma 2002 januárjában elérte a 4,29 milliót, aránya a keresőképes lakosságból 10, a keleti tartományokban 19%. Ezen belül különösen aggasztó a tartós munkanélkülieknek (Langzeitarbeitslose, LZA), vagyis azoknak a régóta állandósult 35%-os (Szászországban 40%-os) hányada, akiknek 12 hónapnál hosszabb ideje nincs állásuk. Az iparilag fejlett országokban a műszaki fejlődés által szükségképpen csökkent élőmunka helyettesítése a szolgáltatások keretében és a polgári elkötelezettség jegyében végzett tevékenységekkel megkívánja a munka fogalmának amely a közfelfogásban egyenlő a függő helyzetű kereső foglalkozással politikailag közvetítendő nagyfokú kibővítését. Az új munkafogalomnak fel kell ölelnie minden társadalmi hasznot hajtó tevékenységet (bármely kereső és saját gondozási és közhasznú munkát). A TAURIS munkaprogram A szász tartományi kormány 1999-ben elindított, új feladatok elvégzését kezdeményező regionális TAURIS programja (Tätigkeiten und Aufgaben. Regionale Initiativen in Sachsen) 50 évnél idősebb tartós munkanélkülieknek és szociális segélyre szoruló munkaképteleneknek önkéntes alapon lehetőséget nyújt ésszerű tevékenységre közhasznú területen, állandó jövedelmük megtartása mellett. A program szervezői továbbra is ajánlatokat várnak ilyen, a harmadik szektor -hoz tartozó tevékenységekre. A TAURIS felfogható olyan szociális konvojok egyikének, amelyekre egy évi német közlemény felvetése szerint a hivatásos tevékenységek kíséretében szükség van mint az LZA-állapotot az aktív élettel időszakosan összekötő hídra. Ilyen programok kiemelkedő szociálpolitikai jelentősége a kockázatkiegyenlítésben jut érvényre, amennyiben az idősebb, csekély kép

2 zettségű és egészségileg korlátozott munkavállalók viselik a legnagyobb egzisztenciális kockázatokat. A munkanélküliség hatásai az egészségre A munkanélküliek közt az átlagosnál gyakoribb a depresszióba hajló kedélyállapot, a szorongás és ingerlékenység, az álmatlanság, valamint az alkoholizmus és erős dohányzás, számos országban pedig az öngyilkosok megnövekedett arányát tanúsítja a statisztika. Egy 1997-ben készült felmérés a munkanélküliek körében az állásban levőkkel összehasonlítva a szív és érrendszeri, valamint májmegbetegedések fokozott veszélyét állapította meg (1. táblázat). 1. táblázat Dolgozó és munkanélküli menopauzás nők veszélyeztetettségi mutatói Mutató Dolgozó nők Munkanélküli nők középérték szórás középérték eltérés Életkor 50,1 4,0 51,0 1,5 Testtömegindex, BMI 24,1 4,1 27,2 5,1 Nagy sűrűségű lipoproteinkoleszterin 1,69 0,38 1,56 0,26 (HDL-C) Szabad zsírsavak Gamma-glutamintranszferáz 0,40 0,26 0,52 0,52 Klímakterális panaszok 2,3 0,5 2,5 0,5 Kritikus események 1,5 0,3 1,6 0,4 Koherenciaélmények 5,2 0,7 4,8 0,7 Érdekes megfigyelés (1999), hogy az állás elvesztésének gyengébb negatív hatása van az egészségre, mint amennyire az újabb munkába lépés kedvezően változtatja meg a lelkiállapoton keresztül az egészségi mutatókat. Egy újabb metaanalízis (2001) megerősíti azt az eredményt, egy másik közlemény szerint azonban nem zárható ki a visszacsatolás sem (drift-effect), ti., hogy a pszichésen terheltek inkább kerülnek az utcára, bár az effektuserősség ez esetben kisebb. A vizsgálati módszer adatai és eredményei A TAURIS-program munkafiziológiai értékelése során ( ) megvizsgálták közhasznú tevékenységek egészségmegőrző hatásait tartós munkanélküliekre és szociális segélyben részesülőkre. Egy kontrollcsoportban elle

3 nőrizték a szúrópróbák szelekciós, valamint az intézkedések nettó hatásait is. A TAURIS-felmérés 312 résztvevője közül I. az 54 éves átlagéletkorú LZA-csoport átlagosan 42, az 52 éves átlagéletkorú kontrollcsoport 56 hónapja volt munkanélküli, II. a másik TAURIS-csoport átlagosan 67 hónapja, a kontrollcsoport 42 hónapja részesült szociális segélyben. A kérdőíveket a TAURIS-program résztvevőinek 91%-a, a kontrollcsoportbelieknek 86%-a küldte vissza kitöltve. Összehasonlításképpen megvizsgálták az 1. munkapiac 24 hasonló foglalkozású, 49 éves átlagéletkorú tagját. Az eredmények meglepő módon arról tanúskodnak, hogy a kereső foglalkozásokkal összehasonlítva, az ezeken kívüli hasonló tevékenységek pszichikai munkakövetelményei magasabbak, ennek megfelelően a munkaerőpiacon foglalkoztatottak munkájuk motivációs potenciálját a TAURISrésztvevőknél alacsonyabbra becsülik. A közhasznú szervezetek keretében felkínált tanulás és a személyiséget erősítő feladatok kimutathatóan javítják az ezeket elfogadók pszichés egészségi állapotát. Így egy rövid kérdőív válaszainak segítségével meghatározott jó pszichoszociális közérzet értékvarianciáiból a szervezési feladatok mennyisége 26, a meglevő képesítések felhasználása 30, a munkára vonatkozó visszajelzések minősége 9%-ról szolgál magyarázattal. A felsoroltak a munkavégzés olyan, a kivitelt meghatározó alapjegyei, amelyek a közhasznú tevékenységek területén is megőrzik érvényüket (2. táblázat). Az eredmények időbeli alakulása A megismételt vizsgálatok alapján a TAURIS-program egészségstabilizáló hatásai nem tartósak (3. táblázat). A foglalkoztatás pozitív hatásai után valószínűleg a megszokás állítja vissza egy év alatt a status quo -t. Megjegyzendő azonban, hogy ez a szubjektív egészségi állapot még mindig megegyezik a hasonló szintű munkakövetelményekkel jellemezhető kereső foglalkozásúakéval. A munkaszervezésnek a munkavégzés és a munka kialakítása szempontjából releváns jellemzői: a feladatok teljes (befejezhető, önálló) jellege, szervezési funkciók átvétele, eredmények visszajelzése, szabad időeltolások és fizikai-testi változatosság pszichés hatásai mindenképpen mérhetők, sőt szembetűnők, ami azt bizonyítja, hogy mind a közhasznú, mind a sajátmunka területén van létjogosultsága a lelki egészséget gondozó tudományos munkakoncepciók gyakorlati

4 megvalósításának. Ezek elemei teljes összhangban vannak a számú ISO DIN EN-szabvány optimális terhelésre, igénybevételre és munkakörülményekre vonatkozó javaslatával. 2. táblázat A kezdeti TAURIS-munkakövetelmények szignifikáns tényezőinek 1 hatása a pszichés egészségre négy hónap után Követelményjellemzők (mérés) Jó pszichoszociális közérzet Koherenciaélmény 2 Szervezőfunkciók 3 Teljesség (önálló munka) Tanulási követelmény Önkifejtési igény Előzetes képzettség használata Visszajelentés 3 Depreszsziók Szorongások Előreláthatóság Mozgási lehetőség Változatosság, fizikai A mérőskála belső állandósága (egyneműsége) 0,818 0,834 0,812 0,763 0,887 1 R 2 lineáris regressziós elemzésekből, 2 koherencia = összefüggés, összetartozás, 3 növekedés, csökkenés 3. táblázat A pszichikai egészségre jellemző paraméterek időbeli alakulása az egyes vizsgálati csoportokban Paraméter Közérzet TAURIS Kontroll 5 Munkapiac Koherenciaélmény TAURIS Kontroll Munkapiac I. csoport 1 II. csoport 2 1 hónap 4 hónap 12 hónap 1 hónap 4 hónap ké. 3 sd. 4 ké. sd. ké. sd. ké. sd. ké. sd. 3,6 3,2 65,3 59,9 0,62 0,66 12,0 10,8 3,5 3,2 67,7 59,1 0,53 0,72 10,1 12,9 2,9 62,9 0,46 10,5 2,9 2,7 2,9 64,5 60,5 63,3 0,51 0,57 0,51 11,0 11,2 10,3 3,1 2,5 66,8 58,3 0,44 0,54 10,6 12,0 1 rövidebb ideje munkanélküliek; 2 hosszabb ideje munkanélküliek, szociális segélyen élők; 3 középérték; 4 szórás; 5 nem vettek részt a TAURIS-programban

5 A TAURIS-program eredményeként könyvelhető el, hogy a résztvevők 4,3%-a elkelt az 1. munkapiacon (a kontrollcsoportból az arány 0,9), 15,7%-uk 4 hónap után átképzésre jelentkezett (szemben a kontrolltagok 4,6%-ával). Az utóvizsgálatokból az kiderül, hogy illúzió volna hasonló programoknak hosszú távú motiváltsági és egészségmegőrző hatást tulajdonítani. Ezek inkább valóban a munkanélküliségből a kereső foglalkozásba való átmenetet megkönnyítő és kitöltő pontonhidak lehetnek, és arra is felhívják a figyelmet, hogy a passzív szociális háló mellett erősíteni kell kockázatkiegyenlítő munkapiaci és szociálpolitikai szerepüket. (Dr. Boros Tiborné) Richter, P.; Nitsche, J.: Langzeiterwerbslosigkeit und Gesundheit stabilisierende Effekte durch Tätigkeiten ausserhalb der Erwerbsarbeit. = Zentralblatt für Arbeitsmedizin, Arbeitsschutz und Ergonomie, 52. k. 7. sz p Nickel, P.; Eilers, K. stb.: Zur Reliabilität, Validität, Sensitivität und Diagnostizität von Herzfrequenz- und Herzfrequenzvaribilitätsmassen als Indikatoren psychisher Beanspruchung. = Zeitschrift für Arbeitswissenschaft, 56. k. 12. sz ápr. p HÍR A passzív dohányzás egészségi következményei A levegőben lévő izgató hatású gázok és porok, a külső levegőben mért konkurenciájuknak mintegy a fele, a dízelkorom és a finom porok kétharmada jut a belső helyiségekbe, ugyanakkor a dohányzás hatására a belső terhelés sokkal nagyobb. Még jó szellőztetés esetén is egyetlen cigaretta elszívásakor a részecskekoncentráció 1000-szeresére nő. A szén-monoxid és a formaldehid koncentrációja tízszeresére-százszorosára nőhet a dohányzás során, és a gáz alakú nikotin koncentrációja a 10 µg/m 3 -t is elérheti. A füst tartalmaz még dimetil-nitrozamint, benzolt, Po-t, Ra-t, Th-ot és policiklusos aromás szénhidrogéneket mint rákkeltő anyagokat. A dohányfüstös helyiségekben több a mutagén anyag, mint a nagyforgalmú városközpontok levegőjében. A gyermekek különösen veszélyeztetettek Az újszülöttek vérében kétszer akkora volt a CO-koncentráció, mint az anyáknál, de az apák dohányzása sokszor okozott hirtelen halált, nehéz légúti fertőzéseket, középfülgyulladást és asztmát. A kisgyermekek vérében a do

6 hányzó családokban rákkeltő anyagokat is találtak. Ausztriában tanulót vizsgáltak és megállapították, hogy a passzív dohányzás ugyanúgy zavarja a tüdő működését, mint az ipari és közlekedési gázok. A passzív dohányzás a felnőttek számára is egészségi kockázat, a rákkeltő anyagok és a finom porok miatt. Egy svájci tanulmány szerint felnőtteknél a passzív dohányzás 50%-ban okozott hörghurutot, és a betegség tünetei a dohányzó kollégák számával és a tartózkodási idővel nőttek. A tüdőrák kockázata a passzív dohányzás következtében kb. 30%, ami Európában évi 2000 tüdőrákos megbetegedést jelent. A szív és érrendszeri betegségek 20%-os emelkedése plusz halálesetet jelent évente. Felnőtt korban a passzív dohányzás hatására, a szív és keringési megbetegedések okozta halálesetek dominálnak. Nőknél a munkahelyi passzív dohányzás megduplázza a szívinfarktus előfordulást. Férfiaknál a szélütések száma kétszeresére nő a nemkívánatos együttdohányzás hatására. Jelenleg még nem tisztázott, hogy az aktív dohányosoknál talált munkahelyi és környezeti kedvezőtlen kombinált hatások a passzív dohányosoknál is jelentkeznek-e. (Sichere Arbeit, sz. p. 5.)

Humánerõforrásfejlesztési. Operatív Program. 2004 2006 Magyar Köztársaság. CCI No.: 2003 HU 05 1 PO 001

Humánerõforrásfejlesztési. Operatív Program. 2004 2006 Magyar Köztársaság. CCI No.: 2003 HU 05 1 PO 001 Humánerõforrásfejlesztési Operatív Program 2004 2006 Magyar Köztársaság CCI No.: 2003 HU 05 1 PO 001 Humánerõforrás-fejlesztési Operatív Program 2004 2006 Magyar Köztársaság CCI No.: 2003 HU 05 1 PO 001

Részletesebben

Hogyan alakult a kétkeresős családok munka és magánélet közötti konfliktusa a válság hatására 2004 és 2010 között Európában? 1

Hogyan alakult a kétkeresős családok munka és magánélet közötti konfliktusa a válság hatására 2004 és 2010 között Európában? 1 Szociológiai Szemle 24(1): 102 129. Hogyan alakult a kétkeresős családok munka és magánélet közötti konfliktusa a válság hatására 2004 és 2010 között Európában? 1 Szalma Ivett ivett.szalma@unil.ch Beérkezés:

Részletesebben

Nők és férfiak egészségi állapota Magyarországon

Nők és férfiak egészségi állapota Magyarországon Kopp Mária Skrabski Árpád: Nők és férfiak egészségi állapota Magyarországon Nők és férfiak egészségi állapota Magyarországon Kopp Mária Skrabski Árpád 1. Bevezetés A felnőtt népesség egészségi állapotának

Részletesebben

Egészséges munkahelyek krónikus beteg munkavállalók számára Útmutató

Egészséges munkahelyek krónikus beteg munkavállalók számára Útmutató Egészséges munkahelyek krónikus beteg munkavállalók számára Útmutató Munkahelyi Egészségfejlesztés Európai Hálózata (ENWHP) Országos Egészségfejlesztési Intézet (OEFI) www.enwhp.org www.oefi.hu Kinek ajánljuk

Részletesebben

Egészségfelmérés (ELEF), 2009

Egészségfelmérés (ELEF), 2009 21/ Összeállította: Központi Statisztikai Hivatal www.ksh.hu IV. évfolyam. szám 21. április 27. Egészségfelmérés (ELEF), 29 A tartalomból 1 Fókuszban az egészség 1 Főbb megállapítások 1 Az egészség önértékelése,

Részletesebben

Magyarország egészségügye és szociális rendszere

Magyarország egészségügye és szociális rendszere Magyarország egészségügye és szociális rendszere Szerkesztette: Dr. Kincses Gyula Az egészségügyi rendszerrõl szóló részt készítették: Borbás Ilona, Dr. Németh György, Dr. Villusz Lászlóné Zelenkáné Lux

Részletesebben

A városi levegőszennyezettség hatása az egészségre, különös tekintettel az allergiás légzőszervi betegségekre

A városi levegőszennyezettség hatása az egészségre, különös tekintettel az allergiás légzőszervi betegségekre A városi levegőszennyezettség hatása az egészségre, különös tekintettel az allergiás légzőszervi betegségekre Dr. Rudnai Péter közegészségtan-járványtan szakorvos főosztályvezető főorvos Országos Közegészségügyi

Részletesebben

Jelentés a Legyen jobb a gyermekeknek! Nemzeti Stratégia Értékelő Bizottság 2011. évi feladatainak végrehajtásáról

Jelentés a Legyen jobb a gyermekeknek! Nemzeti Stratégia Értékelő Bizottság 2011. évi feladatainak végrehajtásáról Jelentés a Legyen jobb a gyermekeknek! Nemzeti Stratégia Értékelő Bizottság 2011. évi feladatainak végrehajtásáról Budapest, 2012. március 29. SZERKESZTETTE: Drosztmérné Kánnai Magdolna magdolna.kannai@kim.gov.hu

Részletesebben

Nemzeti Rákellenes Program

Nemzeti Rákellenes Program ... Az Élet él és élni akar... Nemzeti Rákellenes Program 2006. FEBRUÁR Kiadta az Egészségügyi Minisztérium megbízásából az Egészségügyi Szakképzõ és Továbbképzõ Intézet Felelõs kiadó: Dr. Rácz Jenõ egészségügyi

Részletesebben

A munkaerőpiac peremén lévők és a költségvetés

A munkaerőpiac peremén lévők és a költségvetés levelezési cím 1112 Budapest, Budaörsi út 45. telefon + 361-309-2652 e-mail kti@krtk.mta.hu A munkaerőpiac peremén lévők és a költségvetés Készítette: Bakó Tamás, Cseres-Gergely Zsombor, Kálmán Judit,

Részletesebben

Műszakos munkavállalók Magyarországon Összeállította: Fekets Gábor

Műszakos munkavállalók Magyarországon Összeállította: Fekets Gábor Műszakos munkavállalók Magyarországon Összeállította: Fekets Gábor Készült az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány támogatásával Kiadta a LIGA Szakszervezetek 1068 Budapest, Benczúr u. 41. Tel.: 321-5262,

Részletesebben

TERVEZET - KÖZÖS FOGLALKOZTATÁSI JELENTÉS. amely a Bizottság 2014. évre szóló növekedési jelentését kíséri

TERVEZET - KÖZÖS FOGLALKOZTATÁSI JELENTÉS. amely a Bizottság 2014. évre szóló növekedési jelentését kíséri EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.11.13. COM(2013) 801 final TERVEZET - KÖZÖS FOGLALKOZTATÁSI JELENTÉS amely a Bizottság 2014. évre szóló növekedési jelentését kíséri HU HU 1. MUNKAERŐ-PIACI ÉS TÁRSADALMI

Részletesebben

A válság és az egyenlőtlenségek alakulása egy lokális példa

A válság és az egyenlőtlenségek alakulása egy lokális példa A válság és az egyenlőtlenségek alakulása egy lokális példa A kutatás célja, előzményei és körülményei Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztálya és a Debreceni Egyetem Egészségügyi

Részletesebben

dohányzás visszaszorítása

dohányzás visszaszorítása dohányzás visszaszorítása 2007 Készült az Egészségügyi Minisztérium támogatásával a Nemzeti Népegészségügyi Program keretében. Kiadja az Országos Egészségfejlesztési Intézet, 2007 Felelős kiadó: Gábor

Részletesebben

A férfiak és nők közötti jövedelemegyenlőtlenség. szegregáció a mai Magyarországon

A férfiak és nők közötti jövedelemegyenlőtlenség. szegregáció a mai Magyarországon TÁMOP-5.5.5/08/1 A diszkrimináció elleni küzdelem a társadalmi szemléletformálás és hatósági munka erősítése A férfiak és nők közötti jövedelemegyenlőtlenség és a nemi szegregáció a mai Magyarországon

Részletesebben

Felnôttképzés, vállalati képzés

Felnôttképzés, vállalati képzés COMPETITIO KÖNYVEK Felnôttképzés, vállalati képzés Szerkesztette: Barizsné Hadházi Edit Polónyi István Debreceni Egyetem Közgazdaságtudományi Kar 2004 1 COMPETITIO Könyvek Sorozatszerkesztô: Polónyi István

Részletesebben

Jól nézünk ki (?!) Háztartások helyzete a válság után

Jól nézünk ki (?!) Háztartások helyzete a válság után Jól nézünk ki (?!) Háztartások helyzete a válság után TÁRKI MONITOR JELENTÉSEK 2014 SZERKESZTETTE SZIVÓS PÉTER TÓTH ISTVÁN GYÖRGY Budapest, 2015. március A KUTATÁST A TÁRKI ZRT. AZ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

Részletesebben

AZ EGÉSZ ÉLETEN ÁT TARTÓ TANULÁS IRÁNYAI

AZ EGÉSZ ÉLETEN ÁT TARTÓ TANULÁS IRÁNYAI ZACHÁR LÁSZLÓ AZ EGÉSZ ÉLETEN ÁT TARTÓ TANULÁS IRÁNYAI Az elmúlt tíz évben az emberi erőforrás-fejlesztés a magyar társadalomfejlődés egyik központi problémakörévé vált, különösen a felnőttek oktatása

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSOKKAL A GYERMEKSZEGÉNYSÉG ELLEN SZOLGÁLTATÁSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ A GYERMEKSZEGÉNYSÉG ELLENI NEMZETI PROGRAMHOZ

SZOLGÁLTATÁSOKKAL A GYERMEKSZEGÉNYSÉG ELLEN SZOLGÁLTATÁSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ A GYERMEKSZEGÉNYSÉG ELLENI NEMZETI PROGRAMHOZ SZOLGÁLTATÁSOKKAL A GYERMEKSZEGÉNYSÉG ELLEN SZOLGÁLTATÁSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ A GYERMEKSZEGÉNYSÉG ELLENI NEMZETI PROGRAMHOZ Az összefoglaló tanulmányt készítette Pataki Éva Somorjai Ildikó A háttértanulmányok

Részletesebben

A Dohányzás vagy Egészség Kiegészítő Óvodai Program hatásvizsgálata

A Dohányzás vagy Egészség Kiegészítő Óvodai Program hatásvizsgálata A Dohányzás vagy Egészség Kiegészítő Óvodai Program hatásvizsgálata A kutatást végezte Berkes Tímea, Sági Andrea és Bartha Enikő Szupervízor: Urbán Róbert PhD Budapest, 2008-2009. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék...

Részletesebben

A MUNKAERŐPIAC MAGYARORSZÁGON 2003-BAN LAKY TERÉZ

A MUNKAERŐPIAC MAGYARORSZÁGON 2003-BAN LAKY TERÉZ A MUNKAERŐPIAC MAGYARORSZÁGON 2003-BAN LAKY TERÉZ laky teréz A munkaerőpiac Magyarországon 2003-ban Bevezetés 1. A munkaerőpiac néhány jellemzője 2. A foglalkoztatottság 3. A munkanélküliség 4. A gazdaságilag

Részletesebben

Gyermekszegénység programok

Gyermekszegénység programok ÁGOSTON László GYÔRI Gábor KOLLÁNYI Zsófia TORNAI István Gyermekszegénység programok Legjobb gyakorlatok 2006. október Tartalom 4 BEVEZETÔ 10 SZOCIÁLPOLITIKÁK ÉS SZOCIÁLIS MODELLEK 10 11 12 13 Egyesült

Részletesebben

1. melléklet az 1068/2012. (III.20.) Korm. határozathoz. Nemzeti Önkéntes Stratégia 2012-2020

1. melléklet az 1068/2012. (III.20.) Korm. határozathoz. Nemzeti Önkéntes Stratégia 2012-2020 1. melléklet az 1068/2012. (III.20.) Korm. határozathoz Nemzeti Önkéntes Stratégia 2012-2020 Tartalomjegyzék I. HELYZETELEMZÉS 1. Az önkéntesség meghatározása 2. Az önkéntesség hazai történetének áttekintése

Részletesebben

Gazdaság - munkanélküliség

Gazdaság - munkanélküliség Gazdaság - munkanélküliség Növekedésről szóló elméletek: Ciklikus növekedéselmélet: 1950-es évekig: hosszú távú növekedés, rövidtávú hullámvölgyekkel 1960-as években: 1970-es évek közepétől : technológiai

Részletesebben

Az EQUAL Programot az Európai Szociális Alap és a magyar kormány finanszírozza.

Az EQUAL Programot az Európai Szociális Alap és a magyar kormány finanszírozza. Az EQUAL Programot az Európai Szociális Alap és a magyar kormány finanszírozza. A nõk és férfiak bére közötti különbségek Helyzetkép és javaslatok a BérBarométer 10000-es mintája alapján Szerzõk: Dr.

Részletesebben

FOGLALKOZTATÁSI REHABILITÁCIÓS JÓ GYAKORLATOK MAGYARORSZÁGON

FOGLALKOZTATÁSI REHABILITÁCIÓS JÓ GYAKORLATOK MAGYARORSZÁGON FOGLALKOZTATÁSI REHABILITÁCIÓS JÓ GYAKORLATOK MAGYARORSZÁGON Scharle Ágota Budapest Szakpolitikai Elemző Intézet Kutatási jelentés (javított változat) 2011. április A kutatás megvalósulását az OFA/K-9843/0005/2010.

Részletesebben

A magyarországi felnőttképzés

A magyarországi felnőttképzés A magyarországi felnőttképzés Készült a Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium megbízásából Budapest, 2004. január Professzorok Háza Felsőoktatási Kutatóintézet 2 Összeállította: Györgyi Zoltán

Részletesebben

Demográfiai jövőkép. Magyarország demográfiai jövőjét meghatározó tényezők alakulásának áttekintése és értékelése a fenntarthatóság szempontjából

Demográfiai jövőkép. Magyarország demográfiai jövőjét meghatározó tényezők alakulásának áttekintése és értékelése a fenntarthatóság szempontjából Magyarország demográfiai jövőjét meghatározó tényezők alakulásának áttekintése és értékelése a fenntarthatóság szempontjából Spéder Zsolt (szerk.), Bálint Lajos, Földházi Erzsébet, Gödri Irén, Kovács Katalin,

Részletesebben

A szociális gazdaság jelene és jövõje Magyarországon

A szociális gazdaság jelene és jövõje Magyarországon Dr. Futó Péter, Hanthy Kinga, Lányi Pál, Mihály András, Dr. Soltész Anikó A szociális gazdaság jelene és jövõje Magyarországon Kutatási zárótanulmány Budapest, 2005 Sorozatszerkesztõ: Lada László Szerkesztette:

Részletesebben

10 kérdés az ifjúságról. Magyar Ifjúság 2012. kutatás első eredményei

10 kérdés az ifjúságról. Magyar Ifjúság 2012. kutatás első eredményei 0 kérdés az ifjúságról Magyar Ifjúság 0 kutatás első eredményei tartalom Tartalom Köszöntő... Szociodemográfiai jellemzők.... Családalapítás.... Oktatási helyzetkép... 9. Munkavállalás.... Nemzetközi

Részletesebben