Modul 5. Határon átnyúló együttműködés a képzési menedzsment területén OPENING. OPtimized ENlargement TrainING Academy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Modul 5. Határon átnyúló együttműködés a képzési menedzsment területén OPENING. OPtimized ENlargement TrainING Academy"

Átírás

1 Modul 5 Határon átnyúló együttműködés a képzési menedzsment területén OPENING OPtimized ENlargement TrainING Academy

2 Modul 1: Turisztikai együttműködés Modul 2: Nők egészsége Modul 3: Integratív várostervezés Modul 4: Ecodata Kiadja Bécs város, MD-BD A kiadvány tartalmáért felel Bécs Városi Tanügyi Tanács Európa Irodája Dragana Lichtner, Franz Schimek & Stuart Simpson Modulkoordináció & szerkesztés Europaforum Wien Alexander Wolffhardt, Johannes Lutter Fordítás Básthy Orsolya Lektorálás Marlene Hutter Grafika neuwirthåsteinborn, Idegennyelvű fotókészlet Karin Enzinger, Artemiss Nyomda druckreif.at, Wien Bécs város, 2005 Minden jog fenntartva. Az OPENING projekt az Európai Bizottság Határon átnyúló kezdeményezések a csatlakozó országokkal határos EU-régiókban a helyi és regionális hatóságok között című program keretében nyújtott anyagi támogatásával valósult meg. Az ebben a jelentésben közölt tartalmak a projektben résztvevő partnerek nézeteit és nem az Európai Unió hivatalos véleményét tükrözik.

3 Modul 5: Képzési menedzsment Modul 6: Terület- és közlekedéstervezés Modul 7: Fenntartható energiahasznosítás Előszó 2 Európai kihívások a képzés területén 3 A Határon átnyúló együttműködés a képzési menedzsment területén című OPENING-modul célkitűzései és tevékenységei 5 Kiinduló helyzet és célkitűzések 5 Megvalósítás és tevékenységek 5 Adminisztráció az iskolákban és óvodákban című témakör 7 Az I. workshop célkitűzései és eredményei 7 Job Shadowing az iskolákban és óvodákban 8 Képzésgazdaságtan a CENTROPE régióban című témakör 13 A II. workshop célkitűzései és eredményei 13 Betekintés a Képzésgazdaságtan a CENTROPE régióban című workshop-ba 13 Határon átnyúló képzés és együttműködés az iskolai végzettségek összehasonlíthatósága című témakör 16 A III. workshop célkitűzései és eredményei 16 Betekintés a Határon átnyúló képzés és együttműködés az iskolai végzettségek összehasonlíthatósága című workshop-ba 16 Szolgáltató rész: a modulpartnerek elérhetőségei 20

4 Modul 1: Turisztikai együttműködés Modul 2: Nők egészsége Modul 3: Integratív várostervezés Modul 4: Ecodata Előszó május 1-én, tíz új tagállam csatlakozásával megvalósult az Európai Unió eddigi legnagyobb és legmélyrehatóbb bővítése. A vasfüggöny egész kontinenst átszelő törésvonala begyógyult, és ma már összeköti azt a térséget, amit évtizedekig szétválasztott. Különösen a közép-európai térségben, Csehország, Szlovákia, Magyarország és Ausztria találkozásánál indul fejlődésnek egy új európai központi régió a CENTROPE Középeurópa régió, amelyet nem csak a múltbéli kulturális közösség, hanem a jelen figyelemre méltó gazdasági dinamikája is jellemez. Az EU-bővítés különféle gazdasági, szociális és regionális hatásairól az elmúlt években részletes felmérések készültek. Az elkészült tanulmányok egyik legjelentősebb közös felismerése, hogy az átmeneti problémákat amelyek jelentkezése mindenekelőtt a határmenti régiókban prognosztizálható előrelátó, határon átnyúló együttműködéssel és intézkedésekkel közösen kell enyhíteni. A Bécs városa által kezdeményezett és az Európai Unió társfinanszírozásában megvalósult OPENING projekttel határozott lépés történt a CENTROPE régióban már meglévő együttműködés intenzívebbé tételének, és különösen a régi és új tagállamok helyi és regionális szervei közötti konkrét együttműködéseken alapuló projektek és strukturált tapasztalatcserék előkészítésének irányában. Az OPENING munkája során nagy figyelmet fordítottunk a tartalmak sokszínűségére és a módszertani rugalmasságra. Összesen hét tematikus projektmodul került megvalósításra minden esetben más és más szereplőkkel, a célcsoportok által önállóan megfogalmazott, eltérő kérdésfelvetésekkel, valamint az egyes problémahelyzetekhez igazított módszerekkel. Ez a felmerülő problémákkal és lehetséges megoldási modellekkel szemben tanúsított nyitottság a projekt sikerességét döntően befolyásoló tényező volt. Ez a kézikönyv a Határon átnyúló együttműködés a képzési menedzsment területén című projektmodul eredményeit foglalja össze. A modullal illetve a témával foglalkozó szereplők és intézmények felsorolása a kézikönyv végén, a szolgáltató részben található meg. További részletes információkat, valamint az OPENING keretében megvalósuló többi projektmodulra vonatkozó áttekintést a honlap nyújt. Dr. Peter Pollak Bécs város, Magisztrátusvezetés Az alkotmány-szolgálati és EU-ügyekért felelős csoport vezetője Projektgazda Dr. Johannes Lutter Europaforum Wien Projektmenedzsment

5 Modul 5: Képzési menedzsment Modul 6: Terület- és közlekedéstervezés Modul 7: Fenntartható energiahasznosítás 3 Európai kihívások a képzés területén A harmadik évezred elején, amikor az Európán belüli gazdasági és társadalmi kapcsolatok és összefonódások révén az egy államban, egy régióban, egy körülhatárolt lakóterületen való együttélés egyre nagyobb mértékben új, európai dimenzióval bővül, egyre növekvő jelentőséget nyer az iskolai képzés azon feladata, amelynek célja az összetartozás érzésének és a közép-európai régióban zajló együttműködésnek az elmélyítése és támogatása. Ausztriában és különösen Bécs városában az elmúlt évtizedeket döntő jelentőségű események határozták meg: 1989-ben a kelet felé történő nyitás, Ausztria csatlakozása az Európai Unióhoz 1995-ben, valamint az Európai Unió 2004-es kibővítése. Ezek a nagy politikai változások tartósan befolyást gyakorolnak együttélésünkre. Az emberi kapcsolatok már nem torpannak meg a nyelvi határok előtt, a szociális és gazdasági élet egyre növekvő mértékben támaszt igényt a nemzetközivé válásra. Ezen oknál fogva fejleszteni kell a diákokban azt a képességet, hogy a sajátjuknál jóval tágabb élettérben is képesek legyenek érvényesülni, valamint azt a beállítottságot, azokat az ismereteket és készségeket, amelyek lehetővé teszik számukra, hogy az európai unió polgárai közé tartozónak érezzék magukat, és ekként cselekedjenek. Ezért az európai dimenzió elmélyítése a képzési folyamat központi céljává válik és ugyanakkor iránymutató a jövőbeli fejlesztések szempontjából is. Ezt csak az iskolai képzési folyamat valamennyi területén végrehajtott konkrét lépésekkel lehet megvalósítani Bécs Város Tanügyi Tanácsa foglalkozni kezdett ezzel a kihívással és lényeges innovatív impulzusokat tett. Az összeurópai fejlődést reálisan felbecsülve, kelet és nyugat közötti képzési fordítókorongként intenzívebbé tette a nemzetközi kapcsolatok és tevékenységek felvételét, bővítését, elmélyítését valamint ápolását Csehországban, Magyarországon és Szlovákiában fekvő szomszédos régiókkal. Különösen szeretnénk a CERNET (Central European Regional Network for Education Transfer = Középeurópai Regionális Hálózat a Képzési Tapasztalatcseréért) projektre utalni, amelyet Bécs Város Tanügyi Tanácsának Európa Irodája valósított meg 1996 és 2004 között. A projekt intenzív határon átnyúló képzési együttműködést valósított meg Dél- Morvaország (Brno), Pozsony és Győr-Moson-Sopron megye között. A program Bécs város egyik legnagyobb EU-projektjeként nagymértékű támogatásban részesült az INTERREG II A és IIIA EU-programokból.

6 Modul 1: Turisztikai együttműködés Modul 2: Nők egészsége Modul 3: Integratív várostervezés Modul 4: Ecodata A program során a következő célkitűzéseket határozták meg: a tapasztalatcsere támogatása a képzési folyamatban résztvevő valamennyi érintett között képzési szakértők, tanárok, és diákok mobilitásának fokozása szinteket és régiókat átfogó intézkedések az idegennyelv-oktatás továbbfejlesztése érdekében képzési hálózat kiépítése Közép-Európában a gazdasági, társadalmi és kulturális együttműködés támogatása képzési és továbbképzési programok segítségével új együttműködési modellek kifejlesztése általános és középiskolák számára és azok megvalósítása. a partnerrégiók közötti hálózat kiépítése új információs technológiák alkalmazásával innovatív képzési projektek kifejlesztése és megvalósítása ezen képzési tervek tudományos követése Összefoglalva megállapítható, hogy a kitűzött célok messzemenően teljesültek és a megszerzett knowhow is nagymértékben hozzájárult ahhoz, hogy a sikeres CERNET koncepció tovább folytatódik és bővül az eddigi CERNET régiókban az EdQ (Education Quality) nevű új EU-projekt, valamint a teljes európai térségben az EdGATE (Education Gate) projekt keretei között.

7 Modul 5: Képzési menedzsment Modul 6: Terület- és közlekedéstervezés Modul 7: Fenntartható energiahasznosítás 5 A Határon átnyúló együttműködés a képzési menedzsment területén című OPENING-modul célkitűzései és tevékenységei Kiinduló helyzet és célkitűzések A határon átnyúló képzési együttműködés területén szerzett többéves tapasztalatokból kiindulva kiderült, hogy a tartalmi együttműködés gyakran korlátokba ütközik, mivel a képzési rendszerek struktúrái különbözőek, és csak feltételesen lehet összehasonlításokat végezni. Ezért a határon átnyúló képzési kínálatnak figyelembe kell vennie ezeket a különbözőségeket, hogy realisztikus megoldásokat kínálhasson. Ha viszont abból indulhatunk ki, hogy az összenövés folyamatában lévő CENTROPE régióban (Kelet- Ausztria, Dél-Morvaország, Nyugat-Szlovákia és Nyugat-Magyarország területén) a polgárok nagymértékű mobilitására lesz szükség, akkor a képzés területén is meg kell teremteni ennek feltételeit. A lakóhely ideiglenes változtatása miatt szükségessé váló váltás másik képzési rendszerbe a jövőben egyre kevésbé lesz szokatlan jelenség. Ezen oknál fogva egyrészt elő kell készíteni a diákokat az ilyen irányú mobilitásra, másrészt törekedni kellene az iskolai végzettségek összehasonlíthatóságára is. Ezért Bécs Város Tanügyi Tanácsának Európa Irodája foglalkozni kezdett a célirányos tapasztalatcsere lehetőségével az OPENING projekt keretében és kidolgozott egy ennek megfelelő modult Határon átnyúló együttműködés a képzési menedzsment területén címmel. A következő súlypontok kerültek meghatározásra: Iskolai adminisztráció Hogyan szervezik meg és adminisztrálják az iskolát? Képzésgazdaságtan Mennyibe kerül az iskola? Ki állja a költségeket? Iskolai képesítések Hogyan lehet iskolai képesítéseket összehasonlítani és kiegyenlíteni? A modul a CENTROPE régió regionális képzési döntéshozóit célozta meg, nekik kívánt lehetőséget nyújtani a felsorolt a témákban folytatott intenzív tapasztalatcserére. Munkacsoportok keretében kerülnek bemutatásra a különböző modellek, megfelelő összehasonlítások készülnek, és sor kerül a további együttműködési lehetőségek keresésére. Megvalósítás és tevékenységek A megnevezett súlypontokhoz kapcsolódóan a következő három tapasztalatcserére irányuló workshop került megrendezésre: Workshop I: Adminisztráció az iskolákban és óvodákban célcsoport: különböző iskolatípusok vezetői Workshop II: Képzésgazdaságtan a képzés gazdasági környezete a CENTROPE régióban célcsoport: döntéshozók a regionális iskolai adminisztráció területén Workshop III: Határon átnyúló képzés és együttműködés célcsoport: döntéshozók a regionális tanfelügyelők köréből, ill. a pedagógusok szakképzése és továbbképzése területén tevékenykedő szakértők.

8 Modul 1: Turisztikai együttműködés Modul 2: Nők egészsége Modul 3: Integratív várostervezés Modul 4: Ecodata A felsorolt tanácsadási workshop-ok mellett a job shadowing ( követés munka közben ) lehetőségét is biztosították a résztvevők számára. Lehetőséget kaptak arra, hogy a fent megnevezett régiók egyik képviselője egy-két napra egy másik régióban dolgozó kollégájának árnyékává váljon, első kézből nyerve így betekintést a másik partner feladataiba és felelősségi körébe. Az adott látogatónak a szerzett tapasztalatokról, valamint benyomásokról rövid beszámolót (Action Diary) kellett készítenie. Ez az ún. job shadowing mindenek előtt az iskolavezetők körében váltott ki nagy érdeklődést. A Határon átnyúló együttműködés a képzési menedzsment területén című modul a szakmai kompetenciák bővítése mellett alapvetően az interkulturális kompetenciákat is hivatott támogatni a képzési folyamat valamennyi szintjén. Ez általában különösen az idegen azaz a saját kultúrával ellentétes kultúrális sajátosságok felismerésére és kezelésére való képesség fejlesztéséhez járul hozzá.

9 Modul 5: Képzési menedzsment Modul 6: Terület- és közlekedéstervezés Modul 7: Fenntartható energiahasznosítás 7 Adminisztráció az iskolákban és óvodákban című témakör Az I. workshop célkitűzései és eredményei (Körmöci Katalin, Győri Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, Okatási Iroda, workshop koordinátor) Az Európai Unió kibővítésével a CENTROPE régió regionális képzési döntéshozóinak körében megfogalmazódott az az igény és kívánság, hogy közösen megbeszélést folytassanak különböző képzési témákkal kapcsolatban. Az OPENING programnak köszönhetően Magyarországon, Győrben október 11 és 12-én workshop-ot rendeztek Adminisztráció az iskolákban és óvodákban címmel. A tapasztalatcserére irányuló kétnapos workshopon 23 szakértő vett részt, elsősorban általános és középiskolák igazgatói, akik azzal a központi kérdéssel foglalkoztak, hogy hogyan működik az iskola? Első nap bemutatták és megvitatták a régiók képzési rendszereit, valamint az iskolák számos adminisztratív feladatát, aminek során a résztvevők sok közös vonást fedezhettek fel. A jelenlevők összehasonlítottak számos dokumentumot is, mint például az iskola felvételi- és hiányzási naplóját, a tájékozódási füzetet, a tanulói törzslapot, az osztálynaplót, tehát mindazokat a dokumentumokat, amelyek nélkül az iskola nem működhet. A második nap során a résztvevők két párhuzamosan működő munkacsoportban megbeszélhették a közös vonásokat, valamint a különbözőségeket és megszervezték a job shadowing -ot. A rendezvény végén bemutattak és megbeszéltek valamennyi eredményt. Az Adminisztráció az iskolákban és óvodákban témában megrendezett workshop sikeresnek bizonyult, annak ellenére, hogy a részletkérdések megvitatására viszonylag kevés idő állt rendelkezésre. Az OPENING-nek köszönhetően új partnerkapcsolatok születtek, amelyek már most nagyon jól működnek.

10 Modul 1: Turisztikai együttműködés Modul 2: Nők egészsége Modul 3: Integratív várostervezés Modul 4: Ecodata Job Shadowing az iskolákban és óvodákban A workshop résztvevőinek lehetőséget biztosítottak az ún. job shadowing -ra, azaz alkalmat kínáltak arra, hogy a résztvevő régió egyik képviselője egy-két napra egy másik régióban tevékenykedő kollégájának árnyékába szegődjön és így betekinthessen a másik partner feladataiba és felelősségi köreibe. A mindenkori látogatónak rövid beszámolót (Action Diary) kellett készítenie a szerzett tapasztalatokról, valamint benyomásokról. Job Shadowing Action Diary (Hubert Denk, Hauptschule Illmitz, Burgenland a pozsonyi Zakladna Skola Gessayova-t és a znojmoi Zakladna Skola-t látogatta meg) Pozsonyban és Znojmoban vettem részt job shadowing programon feleségemmel, Henriette Denkkel közösen, aki a Wallerni Egyházi Óvoda óvodavezetője. Amíg a feleségem a két említett városban az óvodákat látogatta meg és az óvodákban zajló foglalkozásokon vett részt, addig én néhány óráig a pozsonyi és znojmoi középiskola igazgatóit kísérhettem munkájuk során és velük, valamint német nyelvű kollégákkal összehasonlítottuk az osztrák, cseh és szlovák igazgatók feladatait és munkaterületeit. Munkánk során a hangsúlyt az iskola működtetéséhez szükséges pénzügyi keretfeltételekre helyeztük, továbbá az igazgatók ezen a területen jelentkező feladataira és a rendelkezésükre álló lehetőségekre, azután elemeztük a bürokratikus előírásokat és feladatokat (űrlapokat és eljárásokat), az igazgató munkájának irodai munkatársak által történő támogatását az adminisztráció területén és a (kötelező) iskolarendszer alapvető helyzetét és alakulását az egyes országokban november 8-án 9 óra 30-kor érkeztünk meg a pozsonyi iskolába, ahol Bohuslav Dilhof igazgató fogadott minket. Eduard Moik, a kittsee-i középiskola, azaz a szlovák középiskola testvériskolájának

11 Modul 5: Képzési menedzsment Modul 6: Terület- és közlekedéstervezés Modul 7: Fenntartható energiahasznosítás 9 igazgatója elkísért minket a petrzalkai iskolába, mivel nem volt egyszerű megtalálni az odavezető utat. Bohuslav Dilhof igazgató azt is felajánlotta, hogy értünk jön a kittsee-i határátkelőhöz. A rendkívül baráti fogadtatást követően Dilhof igazgató elkísérte feleségemet a közeli óvodába, ahol munkához látott Olga Ferencikova igazgatónővel. A középiskolába visszaérve körbevezettek az iskolavezetés épülettraktusának irodáiban és bemutatták azt a két titkárnőt, aki különböző adminisztratív feladatokat lát el. Míg egyikük a személyzet bérezésével foglalkozik, addig a másik titkárnő a költségvetés megtervezéséért és kezeléséért felel. Az igazgató a két munkatársnő felettese és pedagógiai szempontból is ő viseli a felelősséget. A pozsonyi iskola vezetése alapvetően eltér az illmitz-i iskolai szervezettől. Míg Ausztriában az általános iskolai tanárok az adott tartománytól kapják a bérüket, és az általános iskola épületeit az iskola körzetéhez tartozó településeknek kell fenntartaniuk, addig a pozsonyi iskola messzemenően autonóm, bizonyos éves költségvetésben részesül, ami az iskolában tanuló diákok létszámához igazodik. Ebből kell fedezni az iskola teljes működését, a teljes személyzet (tanárok, irodai és konyhai dolgozók, valamint a takarító személyzet) bérköltségét és az épület fenntartási költségeit (javításokat, fűtést, áramot, stb.). Az igazgató tanárok alkalmazása esetén is messzemenően szélesebb hatáskörrel rendelkezik, mint Ausztriában. Ha tanárra van szükség, az igazgató saját maga választja ki az általa támasztott követelményeknek megfelelő munkatársat. A munkahely iránt érdeklődő tanárok az iskolaigazgatóhoz juttatják el pályázatukat. A pályázathoz erkölcsi bizonyítványt, szakmai önéletrajzot, orvosi igazolást és vizsgaigazolásokat kell csatolni. A tanárok elbocsátását is maga az igazgató teheti meg. A munkaviszonyt munkaszerződésben rögzítik (évente). Ez a munkaszerződés tartalmazza a bérezésről szóló megállapodást is, amely meghatározott bértáblák alapján történik. Az átlagos havi fizetés kb. 400 és 450 között van.

12 Modul 1: Turisztikai együttműködés Modul 2: Nők egészsége Modul 3: Integratív várostervezés Modul 4: Ecodata Az igazgatónak lehetősége van viszont arra is, hogy havi prémiumot ítéljen oda a tanárnak, amennyiben ezt az iskola anyagi helyzete lehetővé teszi. A lehetőségek itt nagyon korlátozottak. Továbbá az osztályfőnökök osztályfőnöki pótlékban részesülnek. Ami az oktatást illeti, az iskolák autonóm módon változtathatják az órarendet. Minden diák ún. képzési utalványokat kap az államtól (75 SKK/hónap), amit délutáni tanfolyamokon lehet beváltani. Ezeket az utalványokat olyan iskolában is be lehet váltani, amit a diák iskolarendszerű képzés keretében nem látogat. A szóban forgó tanfolyamokat tartó tanár az illetékes minisztériumnál válthatja be a diákoktól kapott utalványokat, és így kapja meg a munkája után járó fizetést. Dilhof igazgató tájékoztatása szerint iskolájában az utalványok kb. 92% váltják be, vannak azonban olyan régiók is, ahol ez az érték jóval alacsonyabb, ami az adott régió szociális helyzetével is összefügg. A Dilhof igazgatóval és a középiskola néhány tanárával elfogyasztott közös vacsora után egy panzióban szálltunk meg, amelyet mindenek előtt egyetemisták és fiatal tanárok vesznek igénybe. Másnap, november 9-én az iskola igazgatói titkárságán elfogyasztott reggelit követően továbbindultunk Znojmo-ba. Miután útközben telefonon bejelentettük érkezésünket, Gabi Havliková már a szállodában várt minket. Zák Petr igazgató ezt a napot váratlan és halaszthatatlan elfoglaltsága miatt sajnos nem tudta velünk tölteni. Iskoláját bezárták és ő néhány napja munkanélküli volt; ebben az ügyben idézték be a Munkaügyi Központba. A program első pontja így számomra is Gabi Havliková óvodájának meglátogatása volt. Mivel Wallern községben az önkormányzat vezetésében is részt veszek, és így közvetett módon felelős vagyok óvodánk finanszírozásáért és fenntartásáért, különösen érdekes volt számomra, hogy betekinthettem egy cseh óvoda szervezetébe és finanszírozásába. Egy történelmi kolostorban tett látogatással, valamint az azt követő, a kolostor szomszédságában lévő vinotékában szervezett hazai borokat bemutató borkóstolóval ért véget az információkban gazdag nap. November 10-én már reggel 8 óra előtt értünk jött Gabi és Petr, hogy megkezdjük a munkát az óvodában és az iskolában. Mivel Petr iskoláját bezárták, alternatív lehetőségként egy a szálloda szomszédságában lévő középiskolába szervezett nekünk látogatást, amelyben a hangsúlyt a sport- és a zenei tevékenységre helyezték. Az iskola igazgatója, valamint németül kiválóan beszélő helyettese fogadott minket és körbevezetett az iskolában. Ennek során lehetőségem nyílt egy hosszabb beszélgetés keretében betekintést nyerni egy csehországi igazgató feladatkörébe. A helyzet alapvetően nagyon hasonló a Szlovákiában tapasztaltakhoz. Az iskolák autonóm módon működnek. Pénzügyi eszközeiket viszont két különböző forrásból kapják. Az iskoláknak szánt pénz egy része a minisztériumból érkezik a brünn-i tanügyi hivatalon, valamint az önkormányzatokon keresztül. Ezeknek a pénzeszközöknek a mértéke a tanulók számától függ és iskolai könyvekre, oktatási eszközökre, a tanításban részt nem vevő személyzet bérezésére, a tanárok bérezésére és továbbképzésére, stb. kell fordítani. A második pénzügyi forrás közvetlenül az önkormányzatoktól érkezik. Ezeket az eszközöket az épület fenntartására, fűtésre, áramra és hasonlóra biztosítják. Az igazgató felelős a költségvetési eszközökért és ő dönt azok felhasználásáról. A tanárok alkalmazása és bérezése hasonlóan történik, mint Szlovákiában. A fizetések viszont átlagosan kb. 30%-al magasabbak. Az igazgatók általában négy évre kapnak megbízást az önkormányzattól. A megbízást egy grémium adja. Ezen időszak után a grémiumnak új igazgatót kell kineveznie. Viszont az önkormányzat a hivatalban lévő igazgatót gyakran külön eljárás nélkül erősíti meg hivatalában.

13 Modul 5: Képzési menedzsment Modul 6: Terület- és közlekedéstervezés Modul 7: Fenntartható energiahasznosítás 11 November 10-én délután, miután számos új ismerettel lettünk gazdagabbak, hazaindultunk. Job Shadowing Action Diary (Stanislav Papánek és Marta Šestáková, a Pozsonyi Imricha Karvaša Kereskedelmi Szakközépiskolából a Mosonmagyaróvári Szakközépiskolában tettek látogatást Győr-Moson-Sopron megyében) Programunk köszöntő beszélgetés, és a teljes iskolavezetés bemutatása tájékoztatás az iskoláról általános tájékoztató az iskolavezetés mindennapi munkájáról az általános iskola alsó és felső tagozatának megtekintése a szakképző iskola megtekintése a program zárása november nap Szirányi Mária igazgatónő bemutatja munkatársait. Az általános iskolának, valamint a szakközépiskolának két igazgatóhelyettese van. Ezután bemutat két titkárnőt és az iskola további négy alkalmazottját. A szakközépiskola olyan iskola, amely több iskolatípust tartalmaz. Van itt egy kétnyelvű németmagyar általános iskola, a középiskolában nulladik évfolyam, amely évben intenzív német nyelvoktatás folyik. Van továbbá egy négyéves szakközépiskola vendéglátás és idegenforgalom szakiránnyal, amely érettségi vizsgával fejeződik be, valamint egy kétéves szakképző iskola, itt szakácsokat, cukrászokat és pincéreket képeznek. Két évvel ezelőtt az iskolához rendeltek még egy közeli általános iskolát is. Az iskolavezetés hétköznapi munkája nagyban hasonlít a miénkéhez: postai küldemények feldolgozása, a tanárokkal valamint az iskolával együttműködő különböző intézmények képviselőivel folytatott beszélgetések, aktuális iskolai problémák megoldása. A minden területen nagy gondossággal kidolgozott tanterv rendszeres ellenőrzése. Valamennyi új és aktuális feladatot a tanév során azonnal beépítik a tervbe. Az iskola az Oktatási Minisztériumtól és az önkormányzattól kap támogatást. Az utóbbi években sikerült az iskolavezetésnek több iskolai projekten részt venni és ezáltal további pénzügyi támogatásra szert tenni. Az iskola vezetői körbekísértek bennünket az iskola épületében. Különösen érdekes volt számunkra a kétnyelvű általános iskolában tett látogatás, ahol a második és harmadik osztályt figyelhettük meg számítógéppel támogatott német nyelvórán. A középiskola harmadikos tanulói bemutatták projektjüket, egy az iskolájukról készített videofilmet. Megtekintettük a nyelvi labort, valamint a számítógéptermeket is november nap A következő napon megtekintettük az iskola további termeit. Az intézmény új dolgozó helyiségeket kapott a szakács, cukrász és felszolgálás szakmák oktatásához. Az öltözők, mosdók, valamint a konyha és egy nagyon ízlésesen berendezett kis vendéglő és bár újonnan került berendezésre. Ezen a napon készítették elő a tanárok és szülők számára szervezett iskolabált, amelyen a tanulók bemutathatták mindazt, amit tanultak. Finom ételeket és pékárut készítettek és természetesen kitűnő volt a felszolgálás is. Rendkívül érdekes volt számunkra az ebben az iskolában tett látogatásunk. Mindkét fél kifejezésre juttatta azon kívánságát, hogy érdemes lenne további kölcsönös látogatásokat szervezni, hogy lehetővé tegyék közös programok megszervezését úgy a tanárok, mint a diákok számára. A földrajzi közelség miatt semmi sem akadályozhatja meg ezt a tervet.

14 Modul 1: Turisztikai együttműködés Modul 2: Nők egészsége Modul 3: Integratív várostervezés Modul 4: Ecodata Job Shadowing Action Diary (Edith Jainschig, Reisnerstraße-i Általános Iskola, Bécs a Győri Fekete István Általános Iskolában és Óvodában tett látogatást, Győr-Moson-Sopron megye) november nap Az iskola vezetője szertettel fogadott minket, azaz Johanna Kirchmayer kolléganőt, Eva Richlik kolléganőt és engem. Az idegenforgalmi szakképző iskola egyik diáklánya rövid városnézést szervezett számunkra. Ezután én meglátogattam a tizenkét évfolyamos iskolát, és két információkban nagyon gazdag napot töltöttem ott. Az iskola minden tekintetben (pénzügy, munkatársak kiválasztása, stb.) autonóm módon működik. Annak ellenére, hogy a finanszírozás (ami a tanulók létszáma alapján történik) a megye és az önkormányzat támogatásával valósul meg, szűkösek az anyagi eszközök és nagy odaadást igényel az iskolában tevékenykedők részéről. Az oktatás részben kétnyelvű (német és magyar) és már az óvodában lehetőség van angolul tanulni. A beszédproblémával, olvasási és helyesírási gondokkal küzdő gyerekek speciális támogatásban részesülnek. A helyspecifikus tanterv kötelező érvényű, és a tanárok és iskolavezetők számára kötelező a dokumentálás is (ez nagyon részletes és gyakorta sort kell rá keríteni mindenről írásban kell beszámolni). Az osztálylétszám és az iskolai kötelezettségek teljes mértékben összevethetők a bécsi előírásokkal. Az idegennyelv-oktatáshoz használt könyvek részben Németországból származnak, az oktatáshoz használt anyagokat pedig nagy lelkesedéssel dolgozó tanárok készítik saját kezűleg. Az iskola légköre nagyon pozitív. Nagymértékű érdeklődés mutatkozik a hátrányos helyzetű gyerekek integrációja iránt. Valóban szeretettel fogadott vendégek voltunk!

15 Modul 5: Képzési menedzsment Modul 6: Terület- és közlekedéstervezés Modul 7: Fenntartható energiahasznosítás 13 Képzésgazdaságtan a CENTROPE régióban A II. workshop célkitűzései és eredményei (Johann Studencki, Bécs város tanügyi tanácsosa Kerületi Tanügyi Felügyelőség, workshop koordinátor) A november án Bécsben megrendezett workshop-on a következő célok elérése érdekében dolgoztunk: a régiók különböző rendszereinek megismerése fogalmak tisztázása, körülhatárolása és meghatározása ésszerű struktúra kidolgozása, amelyből felismerhetőek a különböző és hasonló vonások az iskola költségeinek kérdéskörét áttekinteni nem csak gazdasági/pénzügyi szemszögből, hanem annak pedagógiai és szociális aspektusait is figyelembe véve Összefoglalóan megállapítható, hogy a forrásodaítélés, -kezelés és rendszerirányítás különböző rendszerei alapján nem lehetett megtalálni azt a közös nevezőt, amely a költségek területén ésszerű összehasonlítást tenne lehetővé. Mindez annak ellenére, hogy a workshop résztvevői a látszólag legegyszerűbb és legáttekinthetőbb területben, a 6-10 év közötti tanulók iskolájában állapodtak meg. A különböző rendszerek komplexitásának és adminisztrációjának megismerése minden résztvevő számára nagyon érdekes volt. Konkrét témák és központi kérdések mentén lehetett bemutatni a különböző rendszereket és rávilágítani a különbségekre. Betekintés a Képzésgazdaságtan a CENTROPE régióban című workshop-ba A résztvevők által kinyilvánított valamint feljegyzett elvárások meglehetősen eltérőek voltak. Tapasztalatok gyűjtése, a határon átnyúló együttműködés megszakítás nélküli folytatása, tapasztalatcsere más régiókból érkező kollégákkal, információk a tanfelügyelői rendszerről, a régió iskoláinak finanszírozásáról és gazdálkodásáról, betekintés a pénzügyi eszközök mértékébe, betekintés a szomszédos rendszerekbe, a különböző régiókból érkezett kollégák javaslatai. A csoporttagok megállapodnak abban, hogy egy raszter-modellt alkalmaznak a különböző régiókban

16 Modul 1: Turisztikai együttműködés Modul 2: Nők egészsége Modul 3: Integratív várostervezés Modul 4: Ecodata található általános iskolák összehasonlítása során felmerülő kérdésekre adott válaszok szemléltetésére. Magyarország Létezik egy törvény, amely kimondja, hogy átlagosan hány gyerek járhat egy osztályba. Az első osztályban 20 kötelező tanóra van és további két szabadon szétosztható tanóra. A hittan itt nem tartozik a kötelező órák közé. Magyarországon a tanév 185 tanítási napból áll, amiből ötöt az iskola autonóm módon kiadhat iskolaszüneti napként. Viszont fennáll az a kötelezettség, hogy ezeken a napokon alternatív programokat, mint pl. kirándulásokat, tanfolyamokat, stb. kell szervezni. A magyar iskolák számára létezik egy államilag meghatározott költségvetés, amelyből valamennyi költséget fedezni kell. Ezt a költségvetést az adott iskolában tanuló diákok száma alapján állapítják meg. Az iskola tanulónként évente meghatározott összeget kap. Amennyiben további pénzügyi támogatás iránti igény áll fenn, az iskolának az alábbi saját bevételi források közül kell választaniuk: szponzorok tantermek bérbeadása iskola alapítvány vállalatoktól kapott támogatás Ezenkívül megemlítették, hogy Magyarországon, ellentétben a workshop-on résztvevő többi régiókval, nagyon sok tizenkét osztályos iskola működik. Szlovákia Az iskolareformot célzó új törvény új kihívás elé állítja a felelős személyeket. Az iskolák, amelyek formájuktól és szervezetüktől függetlenül az államtól pontosan ugyanannyi pénzt kapnak, az idén 4%-kal kevesebb támogatásban részesültek, mint az elmúlt évben. Lehetőségük van viszont további pénzügyi támogatást igényelni azoktól az önkormányzatoktól, amelyekben működnek. A szlovákiai iskolákban következőképpen oszlanak meg a költségek: 70% oktató személyzet 15% üzemeltetési költségek 15% képzési költség

17 Modul 5: Képzési menedzsment Modul 6: Terület- és közlekedéstervezés Modul 7: Fenntartható energiahasznosítás 15 Ha a hiányzó pénzt nem lehet alternatív pénzügyi források segítségével kiegészíteni, akkor az iskoláknak össze kell vonni egyes osztályokat és így kevesebb tanárt foglalkoztatva csökkenthetik a személyi jellegű kiadásaikat. Amennyiben ez sem segít, akkor néhányat akár be is kell zárni. Továbbá tájékoztattak arról, hogy Szlovákiában az iskolák igazgatói végzik a tanfelügyelői munkát, tehát nincs kívülről érkező ellenőrzés. Ausztria Alapvetően meg kell különböztetni a magasabb szintű iskolákat és az általános (kötelező) iskolákat. Az első csoporthoz tartozó iskolák finanszírozásáért kizárólag a szövetség (állam) felel, a második csoportba soroltakért a tartományok felelősek. A tanárok költségeit általában az állam viseli, az általános iskolai tanárok bérének kifizetéséért a tartományok felelősek, miközben ezeket a költségeket az állam bizonyos meghatározott kulcs alapján visszatéríti, tehát a tanárokat a tartományok alkalmazzák, ezt a jogot egyedül Bécsben kapta meg a Tanügyi Hatóság, azaz a Bécsi Tanügyi Tanács. Az egyes iskolák egy a tartomány által finanszírozott árukosárból szolgálhatják ki magukat, más forrásokból az iskolák közvetlenül nem kapnak pénzt. Ha felújítási munkálatokra kerül sor, akkor annak 90%-át Bécs önkormányzata, 10%-át pedig az a kerület állja, amelyikben az iskola található. Burgenlandban az iskola költségvetését Burgenland tartomány biztosítja, főleg a számítástechnikához kapcsolódó beszerzések, valamint a népcsoportoknak és kisebbségeknek nyújtott rendkívüli támogatások területén. Alsó-Ausztriáról nem lehetett egységes bemutatót tartani, mivel ott ez a rendszer településenként változik. Az eltérő rendszerek bemutatásán kívül téma volt a bruttó bérek közötti különbség is: Ausztria (első évben pályakezdő tanárok esetében) Magyarország 408 Szlovákia

18 Modul 1: Turisztikai együttműködés Modul 2: Nők egészsége Modul 3: Integratív várostervezés Modul 4: Ecodata Határon átnyúló képzés és együttműködés az iskolai végzettségek összehasonlíthatósága című témakör A III. workshop célkitűzései és eredményei (Stefan Szecsenyi, járási tanügyi tanácsos Neusiedl am See, workshop-koordinátor) Mint sok más európai polgár számára, úgy számomra is május 1. nem az Európai Unió kibővítésének, hanem Európa újjászületésének a napját jelentette. Összenőtt valami, ami összetartozik. Hiszen e történelmileg fontos esemény mögött az egyesült Európa eszméje mellett olyan népek közös múltja húzódik meg, amelyek kitartása és ereje révén egy fél generáció ideje alatt sikerült egy teljes történelmi korszak hátrányait pótolni, és teljesíteni ezáltal az Európai Unióba való belépés gazdasági és politikai feltételeit. Még ezen események idején a feletteseim megbízásából részt vehettem a Határon átnyúló együttműködés a képzési menedzsment területén című OPENING modul előkészítését célzó munkaértekezleten, amely december 2-3. között került megrendezésre a Fertő-tó melletti Podersdorfban. A professzionális projektmenedzsmentnek és a CENTROPE-régióból érkező kompetens projekt-partnereknek köszönhetően nagyon rövid időn belül elkészült egy projekt tervezet. Miután megbíztak a Határon átnyúló képzés és együttműködés az iskolai végzettségek összehasonlíthatósága című workshop megszervezésével és koordinálásával, hirtelen egy konkrét európai integrációs folyamat közepén találtam magam. A rendelkezésünkre álló információs és kommunikációs eszközök segítségével hamar meg tudtunk egyezni az értekezlet helyszínében, a tartalmakban és az egyes programpontokban. Közös munkánkat nyitott, sőt szívélyes egymáshoz való közeledés, a kérdések kiegyensúlyozott megvitatása és a részletek érdeklődéssel történő megvizsgálása jellemezte. Az egyes kérdésfelvetések megítélésében valamint a megoldások keresése során sok közös pont, és jónéhány érdekes eltérés is napvilágra került. Ahogy azt Konrád György magyar író és szociológus megfogalmazta, tényleg eléggé eltérőek vagyunk egymástól ahhoz, hogy érdeklődést tanúsítsunk mások iránt, és eléggé hasonlítunk egymáshoz, hogy lábunk alatt szilárd talajt érezzünk. Európa lehetne ez a közös szilárd talaj és a személyes tapasztalatcsere az az út, amely segít elkerülni a félreértéseket. A jobb megismerés és megértés a sikeres és eredményes együttműködés feltétele. Betekintés a Határon átnyúló képzés és együttműködés az iskolai végzettségek összehasonlíthatósága c. workshop-ba december nap A résztvevők elfogadják Stefan Szecsenyi workshop koordinátor javaslatát, hogy egy első input-szakasz keretében rövid hozzászólásokban fogalmazzák meg gondolataikat a megállapodásnak megfelelő kerettémákkal kapcsolatban: tankötelezettség, ill. iskolalátogatási jogosultság általánosságban, (a szomszédos országból érkező) külföldi tanulók az egyes iskolarendszerekben a kisebbségi oktatás helyzete az egyes országokban a szomszédos országok nyelve az egyes rendszerekben általános alkalmazási követelmények tanárok esetében, ill. a végzettség elismertetésének útja az Európai Unió országaiból érkező pályázók esetében Már ebben a szakaszban voltak felszólalások, amelyek egyrészt sok párhuzamos vonásra derítettek fényt, másrészt a különbségek terén is tudatossá tették azt, hogy csak intenzívebb tapasztalatcsere révén lehet megelelőbb értékelést ill. jobb összehasonlítást elvégezni.

19 Modul 5: Képzési menedzsment Modul 6: Terület- és közlekedéstervezés Modul 7: Fenntartható energiahasznosítás 17 Az első nap végén megterveztük a második nap programját. Ezt követően megállapodtunk abban, hogy két munkacsoportban a következő témákkal fogunk foglalkozni: 1. munkacsoport Tanulók az országok iskolai rendszerében: tankötelezettség, iskolalátogatási jogosultság, besorolás, végzettségek elismerése (diákoknál, tanároknál és szakmunkásoknál) moderátor: Fritz Luisser 2. munkacsoport Nyelvtanulás az egyes rendszerekben, tanári képesítés, különleges nyelvtanulási, ill. iskolaprojektek moderátor: Edith Mühlgaszner december nap csoportmunka (az egyes rendszerek összehasonlítása, plakátok készítése a csoportbeszámolóhoz) csoportok beszámolója Az eredmények összefoglalása A résztvevők tájékoztatása szerint Szlovákiában, Csehországban és Magyarországon az adott ország állampolgáraira vonatkozó tankötelezettség áll fenn, ez Ausztriában a huzamosabb ideig ott-tartózkodó gyerekekre is vonatkozik, függetlenül a tartózkodás jogcímétől. A tankötelezettség hatéves korban kezdődik és Magyarországon, valamint Szlovákiában 10 tanéven keresztül tart, miközben Szlovákiában a 10. tanévet felsőbb iskolában kell elvégezni. Csehországban és Ausztriában a tankötelezettség 9 tanév. Magyarországon, Csehországban és Szlovákiában az iskolaérettség hiánya esetén lehetőség van a visszamaradásra, Ausztriában azonban erre nincs lehetőség. Az iskolakezdési szakasz nagyon eltérő az egyes rendszerekben. Magyarországon tervezik egy kötelező utolsó óvodai év bevezetését; Szlovákiában és Csehországban az óvoda keretében már létezik ez a kötelező előkészítés az iskolakezdésre. Az osztrák résztvevők bemutatták a hároméves iskolabevezetési szakasz modellt, amely egy iskolaelőkészítő tantervnek megfelelően ad lehetőséget az iskola látogatására. Eltérően történik azoknak a gyermekek felvétele, akik már jártak iskolába külföldön: besorolási vizsga, vagy a bemutatott bizonyítvány honosítása után történik a besorolás. Az oktatási nyelv ismeretének hiánya esetén a besorolás általában a nyelvtudás alapján történik (az oktatási nyelv osztályozása nélkül), néha pedig úgy, hogy a nyelvoktatás területén alacsonyabb iskolai szintre történik a diák besorolásra. Úgy tűnik, hogy ebben a formában csak Ausztriában van arra lehetőség, hogy a diákot az elején egyéni tanrendű tanulóként vegyék fel és később, fokozatosan kapja meg a rendes tanuló státuszt. A tanári végzettségek elismerési folyamatával kapcsolatban arról számoltak be, hogy létezik a tanári végzettségeket illetően egy az egyenlő elbánásra vonatkozó alapvető jog az Európai Unióból származó tanárok számára, miközben átmeneti szabályozások vannak érvényben az új EU-tagállamok esetében és éppen az általános iskola területén nemzeti feltételeket is figyelembe kell venni, mint például a nyelv- ill. iskolajog ismeretével kapcsolatos követelmények. Szlovákiában és Csehországban a tanárokat egyetemeken képzik, míg Magyarországon az első szint számára tanárképző főiskolákon, a második szint számára pedig egyetemeken történik a képzés. Ausztriában az általános iskolai tanárok képzése tanítóképzőkön zajlik. Ami a nyelvtanulást illeti, sokféle modell létezik az egyes országokban. A magyar résztvevők a magyar iskolarendszerben zajló idegennyelv-oktatás különös fontosságáról, a német tannyelvű osztályok, egy kéttannyelvű általános iskola, valamint a középiskolákban működő kétnyelvű osztályok munkájáról számoltak be. A szlovák résztvevők az általános iskolák órarendjét elemezték, ahol az első négy osztályban nem jelenik meg az idegen nyelv, ötödikben egy idegen nyelv szerepel heti négy órában, hatodiktól kilencedik osztályig pedig heti három órában az órarendben.

20 Modul 1: Turisztikai együttműködés Modul 2: Nők egészsége Modul 3: Integratív várostervezés Modul 4: Ecodata A nemzetiségi iskolákban az adott anyanyelven (magyar, ukrán, rutén, német, lengyel nyelven) folyik az oktatás; hetente egy óra áll rendelkezésre szlovák nyelvű szaktársalgásra. Léteznek azonban olyan iskolák is, amelyekben az anyanyelvet tantárgyként oktatják. Csehországból kéttannyelvű iskolákról (francia, ill. német nyelvvel), valamint emelt szintű nyelvoktatást kínáló iskolákról számoltak be, ahol spanyol, olasz, német vagy angol nyelvet lehet tanulni autonóm módon meghatározott heti óraszámban. A kisebbséghez tartozók (vietnámiak, romák, törökök) kiegészítő oktatásban részesülnek cseh valamint roma nyelvből, mint anyanyelvből, integrált vagy saját osztályokban. A résztvevők nagyon átfogó tájékoztatást kaptak a nyelvtanulás bécsi modelljeiről és az azok alapjául szolgáló koncepcióról: Az anyanyelv támogatása és megóvása, a köznyelv integráló módon történő elsajátítása és additív támogatási koncepció az egyéni nyelvi feltételek figyelembe vételével. Kiegészítő anyanyelvi oktatás a következő nyelveken áll rendelkezésre: török, bosnyák, horvát, szerb, lengyel, cseh és szlovák. A hagyományos külföldi tanterv alapján működő magán képzőintézmények, mint a Vienna International School vagy a LycŹe Francais de Vienne mellett léteznek kétnyelvű koncepciók angol, francia vagy olasz és török nyelvvel. ( VBS - Vienna Bilingual Schooling, FIP - Franćais intégré ą l'école primaire, SIB - Scuola elementare italiana bilingue, TIP - Türkće Ikidilli Proje). Különösen figyelemfelkeltőek a CERNET által kifejlesztett iskolai koncepciók, amelyekben az oktatás során az európai dimenzió adekvát átültetése mellett nagymértékben a diákok nyelvi képzésének fokozását célozzák meg. Az EPS (European Primary School) alsó tagozatos tanulói magasabb óraszámú angol nyelvoktatásban részesülnek. Ezen kívül alapszintű ismereteket szereznek egy további idegen nyelvből, ahol különös hangsúlyt kap a szlovák, cseh és magyar nyelv. Az EMS (European Middle School) és az EHS (European High School) elnevezésű iskolákban a bécsi, pozsonyi, brno-i és győri diákok közös tanterv alapján nyelvi irányultságú és Európa-orientált képzésben részesülnek. Az oktatás több tantárgyban kombinált módon zajlik, az angol, mint munkanyelv használatával az egyénileg létrehozott Európai tanulmányok nevű tantárgy keretében. Az idegen nyelvek alkalmazását ezekben az iskolamodellekben úgy ösztönzik, hogy a tanítás során az európai képzésre helyezik a hangsúlyt. A burgenlandi általános iskolákban az angol, helyenként a francia a kötelező tantárgy, miközben az általános iskolákban zajló nyelvoktatás általában integratív módon történik. Felső tagozatban lehetőség van a heti óraszámot autonóm módon meghatározni. Az egyes tantárgyak kétnyelvű (angol nyelvű) oktatása mellett a francia és olasz nyelvet szabadon választható tantárgyként, vagy pedig nem kötelező gyakorlási lehetőségként kínálják.

OPENING. Hozzunk ki a legtöbbet a bõvítésbõl! Határon átnyúló együttműködés a CENTROPE régióban ENIN

OPENING. Hozzunk ki a legtöbbet a bõvítésbõl! Határon átnyúló együttműködés a CENTROPE régióban ENIN OPENING. Hozzunk ki a legtöbbet a bõvítésbõl! Határon átnyúló együttműködés a CENTROPE régióban Nemzetközi konferencia 2005. június 1., 10.00 16.30 óra Bécs, Városháza, Címerterem (Wappensaal) OPENING

Részletesebben

Smart City Tudásbázis

Smart City Tudásbázis Smart City Tudásbázis Projektpartner: Vezető partner és további projektpartnerek: TINA VIENNA (Vezető partner) Esetleg Bécs város kollégái és üzlettársai a kiválasztott tématerületeken Potenciális projektpartnerek

Részletesebben

RECOM multilaterális hálózati találkozó Mobilitás Jegyzőkönyv

RECOM multilaterális hálózati találkozó Mobilitás Jegyzőkönyv RECOM multilaterális hálózati találkozó Mobilitás Jegyzőkönyv Technologiezentrum Eisenstadt (Technológia Centrum, Kismarton), 2010.12.1 Idő: 09:30-15:30 Résztvevők: kb. 45 személy Ausztriából, Szlovákiából,

Részletesebben

Köznevelési törvény. A hatályba lépés fontosabb dátumai

Köznevelési törvény. A hatályba lépés fontosabb dátumai Köznevelési törvény A hatályba lépés fontosabb dátumai 2012. szeptember 1. Ekkor lép hatályba a nemzeti köznevelésről szóló törvény, de legtöbb intézkedése késleltetve, illetve fokozatosan kerül bevezetésre.

Részletesebben

Osztályszám Tagozatkód Humán gimnázium (angol német) 4 év 32 fő 1 01 Humán gimnázium (angol olasz)

Osztályszám Tagozatkód Humán gimnázium (angol német) 4 év 32 fő 1 01 Humán gimnázium (angol olasz) GYŐRI KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM, KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZÉPISKOLA, IDEGENFORGALMI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA 9024 Győr, Örkény I. utca 8 10. Tel.: 96/510-670 E-mail: titkar@krudy.gyor.hu OM azonosító:

Részletesebben

Oktatási kínálatunkról

Oktatási kínálatunkról Oktatási kínálatunkról Az általános iskolák honlapjaira elsõsorban ismerõsök (jelenlegi és volt diákok, szülõk) ugranak be" néhány futó pillanatra, hogy körülkémleljenek, történt-e valami érdemleges utolsó

Részletesebben

Gundel Károly Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakképző Iskola

Gundel Károly Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakképző Iskola Gundel Károly Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakképző Iskola FELVÉTELI a 2015-2016-os tanévre TANDÍJ NINCS! Szakközépiskola Összesen 6 osztály 204 tanuló, ebből 2 osztály turizmus szakirány érettségi

Részletesebben

Képzési idő. Tagozat kód Humán gimnázium (angol német) 4 év 32 fő Humán gimnázium (angol olasz)

Képzési idő. Tagozat kód Humán gimnázium (angol német) 4 év 32 fő Humán gimnázium (angol olasz) GYŐRI SZOLGÁLTATÁSI SZC KRÚDY GYULA GIMNÁZIUMA, KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZÉPISKOLÁJA, TURISZTIKAI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA 9024 Győr, Örkény I. utca 8 10. Tel.: 96/510-670 E-mail: titkar@krudy.gyor.hu

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 15-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 15-i ülésére 1181-1/2012. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 15-i ülésére Tárgy: Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény az Egész

Részletesebben

meet europe. meet centrope. 2011. május 5. Győri Városháza Politikai Bizottság Munkaerő mobilitása & telephely választás

meet europe. meet centrope. 2011. május 5. Győri Városháza Politikai Bizottság Munkaerő mobilitása & telephely választás 2011. május 5. Győri Városháza Politikai Bizottság Munkaerő mobilitása & telephely választás Nyilvános konferencia Egy határok nélküli régió Workshop Telephely marketing és branding a centrope térségben

Részletesebben

Osztályszám Tagozatkód (tanult idegen nyelv) Humán gimnázium (angol német) 4 év 32 fő 1 01 Humán gimnázium (német angol)

Osztályszám Tagozatkód (tanult idegen nyelv) Humán gimnázium (angol német) 4 év 32 fő 1 01 Humán gimnázium (német angol) KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM, KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZÉPISKOLA, IDEGENFORGALMI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA 9024 Győr, Örkény I. u. út 8 10. Tel.: 96/510-670 E-mail: titkar@krudy.gyor.hu, honlap: www.krudy.gyor.hu

Részletesebben

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) hatályba lépésének ütemezése

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) hatályba lépésének ütemezése A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) hatályba lépésének ütemezése A törvény 2012. szeptember 1-jén lép hatályba, de legtöbb intézkedése késleltetve, illetve fokozatosan kerül bevezetésre,

Részletesebben

Bernáth Kálmán Református Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskola. felvételi tájékoztató

Bernáth Kálmán Református Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskola. felvételi tájékoztató Bernáth Kálmán Református Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskola felvételi tájékoztató 2016/2017 BEMUTATKOZÁS Iskolánkban 60 év óta folyik kereskedelmi és vendéglátóipari szakemberek képzése.

Részletesebben

Megnevezés (tanult idegen nyelv) Létszám (fő) Tagozatkód

Megnevezés (tanult idegen nyelv) Létszám (fő) Tagozatkód KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM, KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZÉPISKOLA, IDEGENFORGALMI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA 9024 Győr, Örkény I. u. út 8 10. Tel.: 96/510-670 E-mail: titkar@krudy.gyor.hu OM azonosító: 030716

Részletesebben

Szakgimnázium A évfolyamon közismereti (érettségire felkészítő) és szakmai alapozó képzés folyik a vendéglátásturisztika

Szakgimnázium A évfolyamon közismereti (érettségire felkészítő) és szakmai alapozó képzés folyik a vendéglátásturisztika GYŐRI SZOLGÁLTATÁSI SZC HALLER JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA, SZAKGIMNÁZIUMA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLÁJA Cím 9200 Mosonmagyaróvár, Mosonvár u. 15. Telefon: 96/ 213-222 E-mail: haller.mosonvar@gmail.com Honlap:/ http//www.halleriskola.hu

Részletesebben

SAJTÓKÖZLEMÉNY 2013/01

SAJTÓKÖZLEMÉNY 2013/01 Projekt címe: Turizmus határok nélkül információs látogatóközpontok fejlesztése Nagyatádon és Križevciben Projekt rövid címe: ViNaK Projekt azonosító: HUHR/1101/1.2.2/2020 Vezető Kedvezményezett: Križevci

Részletesebben

Bókay János Humán Szakközépiskola

Bókay János Humán Szakközépiskola Beiskolázási tájékoztató a 2015-16. tanévre A tájékoztató a 35/2014. EMMI rendelet és a 20/2012. EMMI rendelet alapján készült. I. Általános adatok Az iskola neve: Bókay János címe: 1086 Budapest, Csobánc

Részletesebben

Társadalmi Megújulás Operatív Program. Hazai és nemzetközi testvériskolai kapcsolatok kialakítása

Társadalmi Megújulás Operatív Program. Hazai és nemzetközi testvériskolai kapcsolatok kialakítása PÁLYÁZAT Program neve Támogatás szakmai iránya Program kódja Megvalósítandó cél: Kedvezményezettek Társadalmi Megújulás Operatív Program Hazai és nemzetközi testvériskolai kapcsolatok kialakítása TÁMOP-3.3.14.A-12/1

Részletesebben

Munkáltatói igények, foglalkoztatási stratégiák, együttműködések

Munkáltatói igények, foglalkoztatási stratégiák, együttműködések A foglalkoztatás fejlesztés helyzete, céljai Szabolcs- Szatmár-Bereg megyében Munkáltatói igények, foglalkoztatási stratégiák, együttműködések Kisvárda, 2017. január 23. Dr. Papp Csaba megyei jegyző Szabolcs-Szatmár-Bereg

Részletesebben

Gundel Károly Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakképző Iskola

Gundel Károly Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakképző Iskola Gundel Károly Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakképző Iskola FELVÉTELI a 2013-2014-es tanévre Szakközépiskola 01 KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ IDEGENFORGALMI SZAKKÖZÉP (német) (1 osztály 34 fő) 02 NYELVI ELŐKÉSZÍTŐS

Részletesebben

Szakmai beszámoló. A program részletes leírása:

Szakmai beszámoló. A program részletes leírása: Szakmai beszámoló Az idei évben az ERASMUS+ adminisztratív dolgozói mobilitás keretében 2015.09.28. és 10.02. között szakmai úton vettem részt a portugáliai Portóban; a Portói Egyetem Sporttudományi Karán,

Részletesebben

Audi Hungaria Iskola. Német-magyar iskola a találkozások iskolája. 2015 március

Audi Hungaria Iskola. Német-magyar iskola a találkozások iskolája. 2015 március Német-magyar iskola a találkozások iskolája 2015 március Iskolánk fekvése 9026 Győr, Bácsai út 55. 47.701426, 17.638167 2 Magyarország egy ország európa szívében Ukrajna Szlovákia Ausztria Szlovénia Régió

Részletesebben

TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment /BSc/ /Differenciált szakmai ismeretek modul/ Információs irodák menedzsmentje

TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment /BSc/ /Differenciált szakmai ismeretek modul/ Információs irodák menedzsmentje Gyakorlatorientált képzési programok kidolgozása a turisztikai desztináció menedzsment és a kapcsolódó ismeretanyagok oktatására TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment

Részletesebben

Felvételi a GUNDEL-ben

Felvételi a GUNDEL-ben Felvételi a GUNDEL-ben BVHSZC = Budapesti Vendéglátó és Humán Szakképzési Centrum (összesen 9 iskola) Közös (!) oktatási azonosító: 203078 Négy vendéglátó szakképző iskola Dobos C. József Szakképző Iskola,

Részletesebben

Általános képzési keretterv ARIADNE. projekt WP 4 Euricse módosítva a magyarországi tesztszeminárium alapján

Általános képzési keretterv ARIADNE. projekt WP 4 Euricse módosítva a magyarországi tesztszeminárium alapján Általános képzési keretterv ARIADNE projekt WP 4 Euricse módosítva a magyarországi tesztszeminárium alapján A jelen dokumentumban a szociális gazdaság témakörében tartandó háromnapos vezetői tréning általános

Részletesebben

Azonosító, cím Szakmai tartalom Keret, támogatott pályázatok száma, intenzitás Benyújtási határidő

Azonosító, cím Szakmai tartalom Keret, támogatott pályázatok száma, intenzitás Benyújtási határidő Azonosító, cím Szakmai tartalom Keret, támogatott pályázatok száma, intenzitás Benyújtási határidő A tehetségsegítő programokban korábban vagy jelenleg részt vevő tehetséges fiatalok kortárs tehetségsegítővé

Részletesebben

AZ ISKOLAI KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT SZERVEZÉSÉVEL KAPCSOLATOS SZABÁLYZAT

AZ ISKOLAI KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT SZERVEZÉSÉVEL KAPCSOLATOS SZABÁLYZAT AZ ISKOLAI KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT SZERVEZÉSÉVEL KAPCSOLATOS SZABÁLYZAT 2015. A közösségi szolgálatra vonatkozó jogszabályok Nkt. 4. (15) közösségi szolgálat: szociális, környezetvédelmi, a tanuló helyi közösségének

Részletesebben

AZ ISKOLA ADATAI NYÍLT FÓRUMAINK. FONTOS DÁTUMOK Jelentkezés az iskolánkban a felvételi eljárást megelőző írásbeli

AZ ISKOLA ADATAI NYÍLT FÓRUMAINK. FONTOS DÁTUMOK Jelentkezés az iskolánkban a felvételi eljárást megelőző írásbeli AZ ISKOLA ADATAI Postacímünk: Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma és Általános Iskolája, 4029 Debrecen, Csengő u. 4. E-mail: titkarsag@kossuth-gimn.unideb.hu Web-oldal: www.kossuth-gimn.unideb.hu

Részletesebben

ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30

ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 Hátrányos helyzetű fiatalok munkaerő-piaci integrációjában szerzett svájci és magyar tapasztalatok felhasználása egy közös módszertan kidolgozásához c. projekt bemutatása

Részletesebben

tantervvel rendelkeznek.

tantervvel rendelkeznek. n...tphl"np!t tekintett csak abban az esetben C'rrc...c>,n.c>I....o!r n'tr,""h:r!rp".,t" az adott órarendi iskolákra vonatkozó lnt-r.rin-l.,rll',\t" JLI,_,,-,.t'::LL.tJ tantervvel rendelkeznek. kisebb-

Részletesebben

SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ANGOL NYELVBŐL

SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ANGOL NYELVBŐL SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ANGOL NYELVBŐL Az érettségi vizsga tartalmi részét az alább felsorolt témakörök képezik, azaz a feladatok minden vizsgarészben tematikusan ezekre épülnek. Ez a lista az érettségi

Részletesebben

Diósgyőri Gimnázium. A 2013/2014-es tanévben induló képzések

Diósgyőri Gimnázium. A 2013/2014-es tanévben induló képzések Diósgyőri Gimnázium OM azonosító: 029262 Cím: 3534 Miskolc Kiss tábornok 42. Tel/Fax: 46/370-701 E-mail: suli@dig-misk.sulinet.hu Honlap: www.dig-misk.sulinet.hu A 2013/2014-es tanévben induló képzések

Részletesebben

Határon átnyúló foglalkoztatási együttműködések Győr-Moson-Sopron megyében

Határon átnyúló foglalkoztatási együttműködések Győr-Moson-Sopron megyében Határon átnyúló foglalkoztatási együttműködések Győr-Moson-Sopron megyében A munkaerőpiac jellemzői 2010. IV. negyedév Megnevezés Országos Gy-M-S megye Foglalkoztatottak száma (fő)* Vas megye Zala megye

Részletesebben

Beiskolázási információk

Beiskolázási információk Újbudai Teleki Blanka Általános Iskola Teleki-Blanka-Grundschule Beiskolázási információk Ö R Ö K Ö S ÖKOISK LA 2017/2018 A TELEKI Iskolánkban a pedagógiai munka legfőbb célja olyan tartalmas, bensőséges

Részletesebben

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1. melléklet a 152013. (II.26.) EMMI rendelethez SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1. A GYERMEK, A TANULÓ SZEMÉLYI ADATAI: Név: Lakcímetartózkodási helye:... ir.sz.... (település)... (utca, hsz.) Születési

Részletesebben

BELLEVUE ÖSZTÖNDÍJPROGRAM

BELLEVUE ÖSZTÖNDÍJPROGRAM BELLEVUE ÖSZTÖNDÍJPROGRAM BUNDESPRÄSIDIALAMT ROBERT BOSCH STIFTUNG Háttér A Szövetségi Elnöki Hivatal és a Robert Bosch Alapítvány a Bellevue Ösztöndíjprogrammal új programot hozott létre, amely Európa

Részletesebben

A HHH-s tanulók továbbtanulásra felkészítő programja 2011-2012

A HHH-s tanulók továbbtanulásra felkészítő programja 2011-2012 Szepte mber A HHH-s tanulók továbbtanulásra felkészítő programja 2011-2012 IPR Első szülői értekezlet: szept.27. : 2011-2012-es tanév programjainak, feladatainak ismertetése. 7.-8. évfolyamon kiemelkedő

Részletesebben

Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum Than Károly Ökoiskolája Gimnáziuma, Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája PANASZKEZELÉSI REND

Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum Than Károly Ökoiskolája Gimnáziuma, Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája PANASZKEZELÉSI REND Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum Than Károly Ökoiskolája Gimnáziuma, Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája PANASZKEZELÉSI REND Nem magyar anyanyelvű tanulók iskoláztatása 1. Az eljárásrend hatálya Az

Részletesebben

2700 Cegléd, Rákóczi út 46. tel: (53)-310-934, (53)-500-525 fax:(53)-500-625 E-mail: cklg@cklg.hu www.cklg.hu

2700 Cegléd, Rákóczi út 46. tel: (53)-310-934, (53)-500-525 fax:(53)-500-625 E-mail: cklg@cklg.hu www.cklg.hu Beiskolázási tájékoztató a 2016/2017-es tanévre Ceglédi Kossuth Lajos Gimnázium OM azonosító: 032549 Telephely kódja: 001 2700 Cegléd, Rákóczi út 46. tel: (53)-310-934, (53)-500-525 fax:(53)-500-625 E-mail:

Részletesebben

ZÖLDLIGET MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ BAPTISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA (2481 Velence, Kis u. 1.)

ZÖLDLIGET MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ BAPTISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA (2481 Velence, Kis u. 1.) Fenntartói értékelés [Nkt.85. (3) bek., és 83. (2) bek. e), h) pontja alapján] a Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személy által fenntartott ZÖLDLIGET MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ BAPTISTA ÁLTALÁNOS

Részletesebben

IPR AKCIÓTERV. IPR alkalmazása tanév. Bárna, szeptember 1. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015.

IPR AKCIÓTERV. IPR alkalmazása tanév. Bárna, szeptember 1. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015. Tárgy : Megrendelés IPR AKCIÓTERV 2015-2016. tanév IPR alkalmazása Bárna, 2015. szeptember 1. I.Helyzetelemzés Gyermekek/tanulók és

Részletesebben

2011 az ÖNKÉNTESSÉG EURÓPAI ÉVE. Papp-Váry Borbála helyettes államtitkár KIM

2011 az ÖNKÉNTESSÉG EURÓPAI ÉVE. Papp-Váry Borbála helyettes államtitkár KIM 2011 az ÖNKÉNTESSÉG EURÓPAI ÉVE Papp-Váry Borbála helyettes államtitkár KIM AZ ÖNKÉNTESSÉG EURÓPAI ÉVÉNEK CÉLKITŰZÉSEI az Unio Tanácsa 2010/37/EK döntése alapján Az Európai Unión belüli önkéntes tevékenység

Részletesebben

A Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet tevékenysége az életen át tartó tanulás. Dr. Majoros Anna.

A Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet tevékenysége az életen át tartó tanulás. Dr. Majoros Anna. A Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet tevékenysége az életen át tartó tanulás Dr. Majoros Anna igazgatóhelyettes Erősségek Az intézet hírneve Nyitottság innovációra Vezetői

Részletesebben

2016. január 1-je után érettségiz diákok kötelez en teljesítend 50 órás közösségi szolgálattal Arra is lehet

2016. január 1-je után érettségiz diákok kötelez en teljesítend 50 órás közösségi szolgálattal Arra is lehet Kedves Szülők! Az alábbiakban tájékoztatót olvashatnak a 2016. január 1-je után érettségiző középiskolai diákok által kötelezően teljesítendő 50 órás közösségi szolgálattal kapcsolatban. A Köznevelési

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat ISZTI

Szervezeti és Működési Szabályzat ISZTI Szervezeti és Működési Szabályzat Innovációs Szakképző, Továbbképző Iskola Központ és Gimnázium ISZTI OM azonosító: 100 534 Készítette: Boldog István, igazgató Tartalom 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2. A

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

ÚJ TÍPUSÚ SZAKKÉPZÉS BEVEZETÉSE A SOPRONI FÁYBAN TÁMOP-2.2.5.B-12/1-2012-0045

ÚJ TÍPUSÚ SZAKKÉPZÉS BEVEZETÉSE A SOPRONI FÁYBAN TÁMOP-2.2.5.B-12/1-2012-0045 ÚJ TÍPUSÚ SZAKKÉPZÉS BEVEZETÉSE A SOPRONI FÁYBAN TÁMOP-2.2.5.B-12/1-2012-0045 Elnyert támogatás mértéke: 12 431 400 Ft Projekt időtartama: 18 hónap A kivitelezés befejezésének időpontja: 2014. augusztus

Részletesebben

A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium felvételi tájékoztatója

A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium felvételi tájékoztatója A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium felvételi tájékoztatója Az iskola neve: Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium Az iskola OM-azonosítója: 028300

Részletesebben

a) börze (erre iskolai osztályokat várunk) b) szakmai fórum (erre az oktatási intézmények közszolgálatos felelőseit, intézményvezetőit várjuk)

a) börze (erre iskolai osztályokat várunk) b) szakmai fórum (erre az oktatási intézmények közszolgálatos felelőseit, intézményvezetőit várjuk) Tisztelt Intézményvezetők, kedves Kollégák! A Pro Kultúra Liszt-központja egy Közösségi Szolgálati Börzét szervez a soproni középiskoláknak. Részvétel esetén 2 óra igazolható az érettségihez szükséges

Részletesebben

KÖZÉPISKOLAI FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓJA

KÖZÉPISKOLAI FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓJA A Batthyány Fülöp Gimnázium és Általános Iskola 201202 KÖZÉPISKOLAI FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓJA a. tanév középfokú beiskolázásához A középfokú iskolába történő jelentkezés rendjét és a felvételi eljárás szabályait

Részletesebben

Felvételi tájékoztató

Felvételi tájékoztató Felvételi tájékoztató Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium (OM azonosító: 035282) Györgyi Albert) Az iskola dolga, hogy megtanítsa vélünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2013/2014-es tanévre

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2013/2014-es tanévre FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2013/2014-es tanévre Hunfalvy János Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági és Kereskedelemi Szakközépiskola OM azonosító: 035424 www.hunfalvy-szki.hu 2012.10.30. TANULMÁNYI TERÜLETEK

Részletesebben

Felvételi tájékoztató 2013/2014-es tanév

Felvételi tájékoztató 2013/2014-es tanév Sipkay Barna Kereskedelmi, Vendéglátóipari, Idegenforgalmi Középiskola, Szakiskola és Kollégium 4400 Nyíregyháza, Krúdy Gy.u.32. Telefon: (42) 445-332 Fax: (42) 447-545 E-mail: sipkay@chello.hu http://www.sipkay.hu

Részletesebben

ÜDVÖZÖLJÜK Tanítsunk, Tanuljunk határok nélkül Határon átnyúló együttm

ÜDVÖZÖLJÜK Tanítsunk, Tanuljunk határok nélkül Határon átnyúló együttm ÜDVÖZÖLJÜK Tanítsunk, Tanuljunk határok nélkül Határon átnyúló együttmőködési szeminárium Nyugatmagyarországi és industrievierteli iskolák számára 2010. november 24. szerda HLW Sta. Christiana, Frohsdorf

Részletesebben

Szakképző Intézmények felkészülésének támogatása a rövidebb képzési idejű szakképzés bevezetésére

Szakképző Intézmények felkészülésének támogatása a rövidebb képzési idejű szakképzés bevezetésére Társadalmi Megújulás Operatív Program TÁMOP-2.2.5.B-12/1 számú pályázati felhívás a Szakképző Intézmények felkészülésének támogatása a rövidebb képzési idejű szakképzés bevezetésére A projekt az Európai

Részletesebben

Így tehát, nyarától több sikeres pályázatot valósíthatunk meg az Egész életen át tartó tanulás címet viselő európai uniós oktatási programban.

Így tehát, nyarától több sikeres pályázatot valósíthatunk meg az Egész életen át tartó tanulás címet viselő európai uniós oktatási programban. Újra nemzetközi partnerségi programok indulnak iskolánkban Az Egész életen át tartó tanulás (Life Long Learning) programja gyerekkortól időskorig teljes mértékben lefedi az élethosszig való tanulást. A

Részletesebben

ReGenerál magyar szerb foglalkoztatási partnerség projektjavaslatainak megvalósítása a helyi foglalkoztatás bővítése érdekében címmel, TÁMOP

ReGenerál magyar szerb foglalkoztatási partnerség projektjavaslatainak megvalósítása a helyi foglalkoztatás bővítése érdekében címmel, TÁMOP ReGenerál magyar szerb foglalkoztatási partnerség projektjavaslatainak megvalósítása a helyi foglalkoztatás bővítése érdekében címmel, TÁMOP 1.4.5-12/1-2012-0011 azonosítószámon. Kedves Olvasó! A kiadvány,

Részletesebben

Felnőttképzési tevékenység elemzése a 2014. évi minőségcélok tükrében. Valamennyi folyamat, valamennyi tagintézményben működjön

Felnőttképzési tevékenység elemzése a 2014. évi minőségcélok tükrében. Valamennyi folyamat, valamennyi tagintézményben működjön Felnőttképzési tevékenység elemzése a 2014. évi minőségcélok tükrében Cél Sikerkritérium Tényleges eredmény 1. A felnőttképzési minőségirányítási kézikönyv korrekciója a felnőttképzési minőségbiztosítási

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2012/2013-es tanévre

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2012/2013-es tanévre FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2012/2013-es tanévre Hunfalvy János Fővárosi Gyakorló, Kéttannyelvű Külkereskedelemi, Közgazdasági Szakközépiskola OM azonosító: 035424 www.hunfalvy-szki.hu 2011.10.01. TANULMÁNYI

Részletesebben

Földes Ferenc Gimnázium (a 2015/2016-os tanévi beiskolázás)

Földes Ferenc Gimnázium (a 2015/2016-os tanévi beiskolázás) Földes Ferenc Gimnázium (a 2015/2016-os tanévi beiskolázás) 1. A felvételi vizsgák jelentkezési határideje: 2014. december 9. (kedd)-ig jelentkezés a hat és a négy, illetve öt évfolyamos képzésre jelentkezők

Részletesebben

Tervezettájékoztató Rendezvény

Tervezettájékoztató Rendezvény Tervezettájékoztató Rendezvény EREG - Eigenständige Regionalentwicklung im Donauraum östlich von Wien. Mi az EREG Az EREG az önálló határmenti regionáis fejlödést jelzi. Az EREG támogatja és erõsíti a

Részletesebben

A Társadalmi Felzárkózási Stratégia oktatási intézkedéseinek bemutatása. 2013. november 27.

A Társadalmi Felzárkózási Stratégia oktatási intézkedéseinek bemutatása. 2013. november 27. A Társadalmi Felzárkózási Stratégia oktatási intézkedéseinek bemutatása 2013. november 27. 1. Keretek - ORÖ megállapodás, Nemzeti Társadalmi Felzárkózási stratégia 2. Keretek - EU 2007-2013 - EU 2020,

Részletesebben

Szeretem, mert Vasból van

Szeretem, mert Vasból van VAS MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 9700 Szombathely, Berzsenyi D. tér 1. Vas megyei Általános Iskolák részére Tárgy: Versenykiírás Iktatószám: 2-45/2013 Székhelyén Tisztelt Igazgató Asszony/Úr! Tisztelt Pedagógusok!

Részletesebben

Egység a sokféleségben beszélgetés Ján Figel európai biztossal

Egység a sokféleségben beszélgetés Ján Figel európai biztossal 23. Egység a sokféleségben beszélgetés Ján Figel európai biztossal Egység a sokféleségben - 2008 a Kultúrák Közötti Párbeszéd Európai Éve A KultúrPont Iroda munkatársa a 2008: a Kultúrák Közötti Párbeszéd

Részletesebben

Börzsöny-Duna-Ipoly Vidékfejlesztési Egyesület 2628 Szob, Köztársaság u. 2. / 06-27-370-890 / borzsony.duna@gmail.com / www.borzsonyleader.

Börzsöny-Duna-Ipoly Vidékfejlesztési Egyesület 2628 Szob, Köztársaság u. 2. / 06-27-370-890 / borzsony.duna@gmail.com / www.borzsonyleader. Emlékeztető Tárgy: Projektlátogatások ECOSYAL program 2. Időpont: 2014. augusztus 28. Helyszín: Szokolya, IKSZT 2014. áprilisától a Börzsöny Duna Ipoly Vidékfejlesztési Egyesület bekapcsolódott egy már

Részletesebben

Milyen tevékenységre vonatkozik (I.)

Milyen tevékenységre vonatkozik (I.) KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT Kire vonatkozik. első alkalommal a 2016. január 1-je után érettségi vizsgára jelentkező tanulókra ez a 2012/2013. tanévben 9. évfolyamos középiskolai tanulókat már érinti Milyen tevékenységre

Részletesebben

Menü. Az Európai Unióról dióhéjban. Továbbtanulás, munkavállalás

Menü. Az Európai Unióról dióhéjban. Továbbtanulás, munkavállalás Az Európai Unióról dióhéjban Továbbtanulás, munkavállalás Dorka Áron EUROPE DIRECT - Pest Megyei Európai Információs Pont Cím: 1117 Budapest Karinthy F. utca 3. Telefon: (1) 785 46 09 E-mail: dorkaa@pmtkft.hu

Részletesebben

TANULMÁNYI TERÜLETEK és FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

TANULMÁNYI TERÜLETEK és FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ SZENT BENEDEK ÁLTALÁNOS ISKOLA, KÖZÉPISKOLA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM Budapesti Tagintézménye OM száma: 201410 TANULMÁNYI TERÜLETEK és FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK A Magyar

Részletesebben

FÉLÚTON SZAKMAI KONFERENCIA. A Térségi Pedagógiai Központ hálózati és kommunikációs tevékenységei

FÉLÚTON SZAKMAI KONFERENCIA. A Térségi Pedagógiai Központ hálózati és kommunikációs tevékenységei MENTOR(H)ÁLÓ 2.0 PROGRAM FÉLÚTON SZAKMAI KONFERENCIA A Térségi Pedagógiai Központ hálózati és kommunikációs tevékenységei Tóth Károly hálózati alprogram vezetője Iván Zsuzsanna intézményvezető Porkoláb

Részletesebben

KULTÚRÁK EGYMÁSRA HATÁSA, INTERETNIKUS VISZONYOK A KÁRPÁT- MEDENCÉBEN

KULTÚRÁK EGYMÁSRA HATÁSA, INTERETNIKUS VISZONYOK A KÁRPÁT- MEDENCÉBEN Köznevelési reformok operatív megvalósítása TÁMOP-3.1.15-14-2012-0001 KULTÚRÁK EGYMÁSRA HATÁSA, INTERETNIKUS VISZONYOK A KÁRPÁT- MEDENCÉBEN GONDA ZSUZSA A kutatás-fejlesztés közvetlen céljai Szakmai-módszertani

Részletesebben

Beiskolázás a Gundel -ben

Beiskolázás a Gundel -ben Beiskolázás a Gundel -ben BVHSZC = Budapesti Vendéglátó és Humán Szakképzési Centrum Oktatási azonosító: 203078 (közös!!!) Négy vendéglátó szakképző iskola Dobos C. J., Gundel K., G. Perlasca, Szamos M.

Részletesebben

Salgótarjáni Bolyai János Gimnázium 2017/2018

Salgótarjáni Bolyai János Gimnázium 2017/2018 Salgótarjáni Bolyai János Gimnázium 2017/2018 Elérhetőségeink OM kód: 032286 Igazgató: Pálfalvai Zoltán Telephely kód: 001 Pályaválasztási felelős: Szabóné Básti Csilla Iskola címe: 3100 Salgótarján, Kissomlyó

Részletesebben

. AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE

. AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE . AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE 1. A belső kommunikációs rendszer 1.1. Az intézményen belüli információáramlás szóbeli formái: MÓDSZER TARTALOM FELELŐS ÉRINTETTEK IDŐPONT / HATÁRIDŐ DOKUMENTUM 1.

Részletesebben

Készítette:Fürjes-Gáborné Csépányi Ágnes igazgató tanügyigazgatási-szakértő

Készítette:Fürjes-Gáborné Csépányi Ágnes igazgató tanügyigazgatási-szakértő A lelkesedés nagyon fontos a siker elérése érdekében, lelkesedni pedig csak olyan dolog iránt tud az ember, amit szeret is. Amikor hivatást választunk érdemes tehát figyelembe venni az érdeklődési területeinket,

Részletesebben

Bukovics Eszter szakmai vezető SZAKMAI NAPOK

Bukovics Eszter szakmai vezető SZAKMAI NAPOK Bukovics Eszter szakmai vezető SZAKMAI NAPOK A 2012/2013. tanévben a következő intézményközi szakmai napok megrendezését tervezzük: 1. Szakmai nap az intervenció jegyében - Felkészítés a preventív óvodai

Részletesebben

GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA

GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA E-mail: gimnazium@mnamk.hu Internet: www.mnamk.hu OM azonosító: 027939 BEISKOLÁZÁSI TÁJÉKOZTATÓ Az MNÁMK képzési kínálata

Részletesebben

S Z A K M A I Ö N É L E T R A J Z

S Z A K M A I Ö N É L E T R A J Z S Z A K M A I Ö N É L E T R A J Z SZEMÉLYES ADATOK Vezetéknév / Utónév) Cím SUSKÓ JÁNOS Békéscsaba Kőris utca 7.2.7. 5600 Hungary Telefon Mobil: (+36-20)488-2331 E-mail suskoj@vipmail.hu, suskoj@gmail.com

Részletesebben

A szakmai munkaközösségek véleménye Kis Gábor intézményvezetői pályázatáról

A szakmai munkaközösségek véleménye Kis Gábor intézményvezetői pályázatáról A szakmai munkaközösségek véleménye Kis Gábor intézményvezetői A magyar nyelv és irodalom, mozgóképkultúra és médiaismeret, ének, rajz munkaközösség véleménye Kis Gábor intézményvezetői A pályázat formai

Részletesebben

Tagozat kód Humán gimnázium (angol német) 4 év 32 fő 1 501 Humán gimnázium (angol olasz) Képzési idő

Tagozat kód Humán gimnázium (angol német) 4 év 32 fő 1 501 Humán gimnázium (angol olasz) Képzési idő GYŐRI SZOLGÁLTATÁSI SZC KRÚDY GYULA GIMNÁZIUMA, KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZÉPISKOLÁJA, IDEGENFORGALMI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA 9024 Győr, Örkény I. utca 8 10. Tel.: 96/510-670 E-mail: titkar@krudy.gyor.hu

Részletesebben

Pályázati lehetőségek az Egész életen át tartó tanulás programban Tempus Közalapítvány Előadó: Csesztregi Eszter Tempus Közalapítvány Pályáztatás Egész életen át tartó tanulás program: Leonardo / Erasmus

Részletesebben

2012. évi közhasznúsági jelentése

2012. évi közhasznúsági jelentése KOSSUTH ISKOLA GYŐR A KORSZERŰ SZAKKÉPZÉSÉRT ALAPÍTVÁNY 9025 Győr, Kossuth Lajos u. 7. 2012. évi közhasznúsági jelentése 1 TARTALOM Tartalom 1. A SZERVEZET ALAPADATAI... 3 2. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ... 4

Részletesebben

1 tanóra hetente, összesen 33 óra

1 tanóra hetente, összesen 33 óra Művelődési terület Tantárgy Óraszám Évfolyam Ember és társadalom Regionális nevelés 1 tanóra hetente, összesen 33 óra nyolcadik Iskolai végzettség ISCED 2 Tanítási nyelv Ez a tanmenet a Szlovák Köztársaság

Részletesebben

QALL Végzettséget mindenkinek! A kamara támogató szerepe gazdasági szempontból

QALL Végzettséget mindenkinek! A kamara támogató szerepe gazdasági szempontból QALL Végzettséget mindenkinek! A kamara támogató szerepe gazdasági szempontból Piacsek László Zoltán szakképzési tanácsadó Iparkamara A kamara feladatai, szerepe a szakképzésben 1. Gyakorlati képzőhelyek

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ Iskolánk vendéglátó-ipari, kereskedelmi és idegenforgalmi szakképző iskola, ahol szakközép- és szakiskolai képzés keretében a nyolc általános iskolai osztályt végzett, illetve az

Részletesebben

Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév

Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév Gyulaffy László Általános Iskola 8412 Veszprém-Gyulafirátót, Vízi u. 24 OM azonosító: 037040 Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév Készítette: Fodorné Szöllősi

Részletesebben

KÖZÖS NYILATKOZAT 2001.05.22.

KÖZÖS NYILATKOZAT 2001.05.22. KÖZÖS NYILATKOZAT 2001.05.22. A Közép-európai Rendőrakadémia résztvevő minisztériumai tekintettel a Közép- Európában lezajlott társadalmi, politikai és társadalmi fejleményekre, amelyek Európa államainak

Részletesebben

A Dalton-terv magyar útja

A Dalton-terv magyar útja A Dalton-terv magyar útja A Dalton-terv fejlődése a győri régióban 2001. novemberében Jürgen Peters a bécsi Oktatási Osztály (Stadtschulrates für Wien)Europa- Büro képviselője, a CERNEDA projekt főkoordinátora

Részletesebben

Képzési idő. Tagozat kód Humán gimnázium (angol német) 4 év 32 fő 1 501 Humán gimnázium (angol olasz)

Képzési idő. Tagozat kód Humán gimnázium (angol német) 4 év 32 fő 1 501 Humán gimnázium (angol olasz) GYŐRI SZOLGÁLTATÁSI SZC KRÚDY GYULA GIMNÁZIUMA, KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZÉPISKOLÁJA, IDEGENFORGALMI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA 9024 Győr, Örkény I. utca 8 10. Tel.: 96/510-670 E-mail: titkar@krudy.gyor.hu

Részletesebben

ZA4893. Country Specific Questionnaire Hungary

ZA4893. Country Specific Questionnaire Hungary ZA4893 Flash Eurobarometer 212 (Attitudes towards the planned EU pilot project "Erasmus for Young Entrepreneurs" Trainers and counsellors of start-up organisations) Country Specific Questionnaire Hungary

Részletesebben

Beszámoló a Partneri igény- és elégedettségmérésről 2009 / 2010.

Beszámoló a Partneri igény- és elégedettségmérésről 2009 / 2010. Beszámoló a Partneri igény- és elégedettségmérésről 2009 / 2010. Készítette: Scsureczné Pór Magdolna minőségirányítási vezető 1 1. A mérés előzményei Októberben a Partneri igény és elégedettségmérés végrehajtásáért

Részletesebben

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda Küldetésünk: A gyermek személyiségének fejlesztése családias környezetben Alapítás: 2012-ben az Audi Hungaria Iskola Intézményegységeként Két, 25-25 fős vegyes korosztályú csoport Egész napos felügyelet

Részletesebben

Beszámoló. CEIPES-LEONARDO PROJECT "People with learning disabilities in the labour market" Yozgat workshop 2015.05.14-17

Beszámoló. CEIPES-LEONARDO PROJECT People with learning disabilities in the labour market Yozgat workshop 2015.05.14-17 Beszámoló CEIPES-LEONARDO PROJECT "People with learning disabilities in the labour market" Yozgat workshop 2015.05.14-17 Résztvevők: Balla Gyula önkéntes, HR tanácsadó, tréner, pszichológus Erdei Gábor

Részletesebben

2700 Cegléd, Rákóczi út 46. tel: (53)-310-934, (53)-500-525 fax:(53)-500-625 E-mail: cklg@cklg.hu www.cklg.hu

2700 Cegléd, Rákóczi út 46. tel: (53)-310-934, (53)-500-525 fax:(53)-500-625 E-mail: cklg@cklg.hu www.cklg.hu Beiskolázási tájékoztató a 2015/2016-os tanévre Ceglédi Kossuth Lajos Gimnázium OM azonosító: 032549 2700 Cegléd, Rákóczi út 46. tel: (53)-310-934, (53)-500-525 fax:(53)-500-625 E-mail: cklg@cklg.hu www.cklg.hu

Részletesebben

Idegen nyelvi munkaközösség

Idegen nyelvi munkaközösség Idegen nyelvi munkaközösség A Szent-Györgyi Albert Általános Iskolában kiemelt odafigyeléssel kezeljük az idegen nyelv oktatását. Az iskolavezetés, a szakmai munkaközösség és a tantestület támogatásának

Részletesebben

VERSEGHY FERENC GIMNÁZIUM A KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT RENDJE

VERSEGHY FERENC GIMNÁZIUM A KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT RENDJE VERSEGHY FERENC GIMNÁZIUM A KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT RENDJE 2013 A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 6. (4) bekezdésének értelmében 2016. január 1-jétől az érettségi bizonyítvány kiadásának

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ Budapest IX. Kerületi Szent Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ A L SÓ TAGOZAT P edagógiai programunkban célul tűztük ki, hogy minden tanulónkat képességének megfelelő szinten

Részletesebben

Szolgáltatások. a sikeres német-magyar üzletekért. A Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara szolgáltatásai

Szolgáltatások. a sikeres német-magyar üzletekért.  A Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara szolgáltatásai Szolgáltatások a sikeres német-magyar üzletekért A Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara szolgáltatásai www.duihk.hu Kivonat a DUIHK szolgáltatási katalógusából * a hivatkozások a teljes katalógusra

Részletesebben

LLP program - Comenius. Tempus Közalapítvány LLP Nemzeti iroda

LLP program - Comenius. Tempus Közalapítvány LLP Nemzeti iroda LLP program - Comenius Tempus Közalapítvány LLP Nemzeti iroda Comenius Közoktatás Egész életen át tartó tanulás program LLP Erasmus Felsıoktatás és felsıfokú szakképzés Leonardo da Vinci Grundtvig Felnıttoktatás

Részletesebben

KÉPZÉSI PROGRAM. 1. A képzési program «B» képzési kör SEE-REUSE

KÉPZÉSI PROGRAM. 1. A képzési program «B» képzési kör SEE-REUSE KÉPZÉSI PROGRAM 1. A képzési program «B» képzési kör 1.1. Megnevezése Megújuló energetikai asszisztens 1.2. Szakmai, vagy nyelvi programkövetelmény azonosítója 1.3. Engedély megszerzését követően a nyilvántartásba-vételi

Részletesebben

A projekt részcéljai:

A projekt részcéljai: ÓVODAI ÉS ISKOLAI SZOCIÁLIS SEGÍTŐ TEVÉKENYSÉG FEJLESZTÉSE A FELHÍVÁS KÓDSZÁMA: EFOP-3.2.9-16 Magyarország Kormányának felhívása a család-és gyermekjóléti központok vagy az általuk kiszerződött feladatellátó

Részletesebben