A parlamenti karácsonynak szép hagyománya van Interjú Kövér László úrral, az Országgyűlés elnökével

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A parlamenti karácsonynak szép hagyománya van Interjú Kövér László úrral, az Országgyűlés elnökével"

Átírás

1 A parlamenti karácsonynak szép hagyománya van Interjú Kövér László úrral, az Országgyűlés elnökével A nice tradition of Christmas in the Parliament Interview with László Kövér, Speaker of the Parliament PP Elnök úr, az ön második ciklusában a képviselők száma csaknem a felére csökkent. Milyen tapasztalatokat szerzett az új helyzettel kapcsolatban? Alig van olyan házelnök kollégám, aki magyarországi látogatásán ne tenné szóvá elismerőleg, hogy a magyar Országgyűlés képes volt arra az önmagát megcsonkító döntésre, amellyel 199-re csökkentette a mandátumok számát. Én is büszke vagyok erre, mert ez a sokat szidott politikai osztály erkölcsi tartásáról tesz tanúbizonyságot. Ami a döntés praktikus vonatkozásait illeti, úgy érzékelem az elmúlt néhány hónap tapasztalatai alapján, hogy sokkal fegyelmezettebbé vált az Országgyűlés, a kisebb létszám jótékony hatást gyakorol az idegekre, jobban tudunk egymás gondolataira figyelni. A döntést mindkét oldal nyugodtan fogadta, úgy gondolták, hogy van élet a parlamenten kívüli közéletben is. Azon képviselők egy része például Pokorni Zoltán a XII. kerületben, akik a polgármesteri és képviselői tisztséget együtt töltötték be, inkább a polgármesteri tisztséget választották. A változás egyetlen negatívuma, hogy nőtt a képviselők leterheltsége. Az egy képviselőre jutó választói létszám megduplázódott, és a választókerületek nagysága is megnövekedett. PPTörtént változás a bizottságok munkáját illetően? A képviselők parlamenten belüli munkaterhe is nyilvánvalóan növekedett. A bizottságok száma nagyságrendileg nem változott, ám most jóval kevesebb képviselő tud helyet foglalni bennük, így az adott képviselőkre jóval nagyobb teher hárul. Ahhoz, hogy szakmailag helyt álljanak, gondosabb és hatékonyabb munkaszervezésre van szükség. Úgy gondoltuk, hogy a törvényjavaslatok részletes vitáját célszerű a bizottságokban szakmai keretek között lefolytatni a plenáris ülésen zajló kissé felületes és éles politikai csörték helyett. Az újonnan létrehozott, 39 fős törvényalkotási bizottság összegzi a szakbizottságok módosító javaslatait, és terjeszti elő szavazásra a törvényjavaslat ezekkel véglegesített szövegét. Ennek a bizottságnak azok a képviselők tagjai, akik kellő politikai súllyal és döntéshozói felhatalmazással rendelkeznek. Az új bizottság eddig beváltotta a hozzáfűzött reményeket. PP Hogyan alakultak az Országgyűlés nemzetközi kapcsolatai? A kétoldalú kapcsolatok a világ változásainak következtében kapnak politikai lendületet: ilyen volt az uniós csatlakozás és a keleti nyitás stratégiájának meghirdetése. A parlamenti diplomáciára befolyást gyakorol a kormány külpolitikai stratégiája, amely érdemi eredményeket hoz, és releváns következményei vannak az ország és az emberek életére. A parlamenti diplomácia szimbolikus, de hasznos. A parlamenteknek és az általuk megszervezett eseményeknek súlya van a nemzetközi életben, ezért a parlamenti diplomácia eszközei kiegészítik a kormányzati diplomáciát, a légkör, az általános kétoldalú viszonyok megalapozása és megerősítése révén. Jóllehet nem vagyok lelkes szereplője a diplomáciának, mégis a munkámban sokkal több időt tölt ki P P In your second legislative term the number of MPs decreased to nearly a half. What are your experiences about the new situation? There is hardly any foreign Speaker of Parliament, who during their visit to Hungary would not say some words of appreciation that the Hungarian Parliament could make a self-decreasing decision with which the number of mandates was reduced to 199. I am also proud of it, because this often scolded political class shows its moral strength of character. As far as the practical side of the decision is concerned, the experiences of the past few months show that the Parliament has become much more orderly, the lower number of MPs has a beneficial impact on the nerves and we can listen to each other s thoughts better. The decision was received in peace on both sides, they thought there is also a life in the public life outside the Parliament. Some of those MPs, who were also mayors in some districts, such as Zoltán Pokorni in the 12 th district, chose mayoral duties instead. The only negative side of the change is that the burden on the MPs has increased. The number of electors per MP has doubled, and the size of the electoral districts has grown as well. P P Are there any changes regarding the work of the committees? The MPs work load within the Parliament has obviously increased as well. The number of the committees has not really changed, but now there are fewer MPs working in them, so they all have more work to do. In order to be able to meet the professional requirements a more careful and more efficient work organisation is needed. We thought the thorough debate of bills should be held in professional framework in the committees 4 DIPLOMATA

2 a külügyi kapcsolatok ápolása, mint korábban gondoltam. PPHatalmas átalakítás történt Magyarország emblematikus épülete, az Országház körüli területen. Milyen visszajelzéseket kapott az új arculatot illetően? Magyarország és Budapest egyik legfőbb turisztikai attrakciója az Országház, álszerénység nélkül bátran merem mondani, hogy a világon a legszebb parlament a miénk, s ezt visszaigazolja az évi ezer látogató. Ezért is egyre tarthatatlanabbá váltak az épület körüli állapotok, amelyek nem illettek a Házhoz: a bejutásra várók kígyózó sora, a töredezett aszfalton parkoló autók és az esztétikai hiányosságok. A 2010 előtti méltatlan körülmények mindannyiunk szégyene volt, amin változtatni kellett. A Kossuth tér teljes átalakításával egy időben fejeződött be az épület homlokzati felületének több évtizedes felújítása, megtisztítása. A tér arculatának kialakításában a történelmi hagyományokat követtük, s képzőművészeti értelemben rekonstruáltuk a teret, mert erre a koncepcióra ütötte rá a pecsétjét a parlament. Nagyon hatékony volt a munkavégzés, és jó minőségű a kivitelezés. Mélygarázst és látogatóközpontot építettünk a tér alatt. Összességében: ez egy sikertörténet. A politikai kritikák és támadások a koncepcióval szemben a munkálatok előrehaladtával és az eredmények láthatóvá válásával fokozatosan csendesedtek el. Egy foghíj maradt a téren, a metróállomás feletti épület, melynek felújítására miután visszakerül állami tulajdonba pályázatot hirdetünk. Oda szeretnénk elhelyezni az Országgyűlés Hivatalát. A bizottságok tagjai és a parlamenti tisztségviselők maradnának a parlamentben. Még hiányzik két műalkotás: a Kossuth-szoboregyüttes és az Andrássy-szoborcsoport. Nagy elismeréssel adózom azoknak, akik részt vesznek a szobrok, fényképek alapján történő rekonstrukciójában, mert egyszerűbb valamit eredetileg alkotni, mint egy míves alkotásnak a pontos mását igényesen elkészíteni. Természetesnek tartom, hogy a programot korábban hevesen támadók szerint minden érdem és dicséret a szakmai munkát végző munkatársaimat és a szakembereket illeti, s minden esetleges hiba nekem és politikustársaimnak tulajdonítható. Szerintem nagy jelentőséggel bírnak a szimbólumok, a hagyoinstead of the somewhat superficial and sharp political bouts on the plenary sessions. The new legislative committee of 39 members summarises the modification suggestions of the professional committees, tables the final written version of the bill. The members of this committee have sufficient political background and have decision making delegation. The new committee has fulfilled our hopes so far. P P What are the international relations of the parliament like? Due to the changes in the world bilateral relations get a political impulse: that is how the EU accession and eastern Opening Strategy was announced. Parliamentary diplomacy is influenced by the Government s foreign policy strategy, which brings real achievements and has relevant consequences for the country and its people s life. Parliamentary diplomacy is symbolic, yet very useful. Parliaments and events organised by them carry authority in international life, so the means of parliamentary diplomacy complete governmental diplomacy through the atmosphere and the foundation and strengthening of general bilateral relations. Although I am not an enthusiastic participant of diplomacy, still in my work the cultivation of foreign relations consumes more time then I would have thought before. P P Great changes have been made around Hungary s emblematic building, the Houses of Parliament. What feedback have you got about the new looks so far? One of the greatest tourist attractions of Hungary and Budapest is the Houses of Parliament. I daresay we have the most beautiful Houses of Parliament in the world, and it is proven by the thousand visitors every year. That is why the conditions around the building could not be maintained any longer, as they did not fit the building. The long queue of people who were waiting to get in, the parking cars on the broken surface of the square and other aesthetic imperfections. The unworthy conditions from the times before 2010 were a shame of us all, and all that had to be changed. The complete reconstruction of the Kossuth Square and the decades long renovation and cleaning of the building s façade were finished at the same time. In creating the image of the square historic traditions were followed. The square has been reconstructed in fine arts terms, because that concept was accepted by the Parliament. The work was very effective, and the implementation was of good quality. All in all this is a success story. As the work was getting in progress the political criticisms and attacks of the concept gradually faded away as the results could be seen. There is one gap in the square, the building above the underground station. Its renovation after it gets back into state ownership will be tendered. We would like to move the Office of the Parliament there. Only the members of the committees and the office-holders of the parliament would stay in the building. There are two other works of art also missing: the Kossuth sculptures and the Andrássy sculpture group. I highly acknowledge those who reconstruct the statues after photographs, because it is easier to create something original, than to make the exact copy of a fine work of art. I think it is only natural that the ones who earlier attacked the programme fiercely think all merit should go to those who did the professional work and all mis- DIPLOMATA 5

3 mányok, mert fegyelmező erővel bírnak, általuk az ember azt érzi, hogy maga körül rend van. A környezet kihat a gondolkodásunkra, magatartásunkra. Hiszek abban, hogy amit csinálunk esztétikai és tartalmi szempontból is fontos. takes are up to me and my fellow politicians. I think symbols and traditions are very important, because they have a disciplinary power and they make people feel there is order around them. The environment influences your way of thinking and behaviour. I believe what we do is important both in aesthetic terms and in contents. PPA Néprajzi Múzeum kiköltözése továbbra is napirenden van? Régóta úgy gondolom, hogy a Néprajzi Múzeumnak nem itt, a Kossuth téren van a helye. A műfajjal gyerekkorom óta szimpatizálok, de ezt az épületet nem erre a célra építették. Szeretném, ha a Kúria visszakapná eredeti helyét, s a néprajzi gyűjtemény megújulva, egy a célra alkalmas környezetbe kerülne. Úgy vélem, hogy a miniszterelnök hivatalát, irodáit is a lehető legrövidebb időn belül el kellene költöztetni az Országgyűlés épületéből. A kényszerű társbérletet a végrehajtó hatalommal a kommunizmusból örököltük. A jogállamiság alapelve a hatalmi ágak szétválasztása, aminek fizikailag is meg kell jelenítődnie. A felújított Várkert Bazárhoz képest most még feltűnőbb a királyi palota megkopott és igénytelen állapota. A felújítás után szerintem oda kellene költözzön a köztársasági elnök és hivatala, míg a Miniszterelnökségnek az eredeti elképzelések és a történelmi hagyományok szerint a Sándor-palotában kéne elhelyezést adni. PPHogyan tölti kevés szabadidejét, mivel kapcsolódik ki? Szeretek olvasni, szeretem a jó filmeket, de egyikre sem jut annyi időm, mint szeretném. Mindig szerettem focizni, és egyetemi futballcsapatom tagjaként igyekszem minden pénteken időt szakítani a mozgásra. Ez jó a fizikai, szellemi állóképesség megőrzésére és a stresszoldásra is. A hobbim a családom, a velük való együttlét is a luxusidőtöltések sorába került. Szerencsére szeretetteljes családban élek, a feleségem érdeme, hogy egybetartja a családot az én távollétemben. Szóba került az utazás is. Évente többször járok Erdélybe, főleg Székelyföldre, ami igazi felüdülést jelent. A Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat magyarországi elnöke is vagyok, amely egy orvoscsoporttal minden év októberében Csíkba utazik, hogy felmérje több száz gyermek egészségi állapotát. Ilyenkor egy focimeccs erejéig, amit a helyi polgármesterek, politikusok csapatával vívunk meg én is velük tartok. Ennek már több mint egy évtizedes hagyománya van. P P Is the moving of the Ethnographic Museum still on the agenda? I have been on the opinion for a long time that the Ethnographic Museum should not be here, in the Kossuth Square. I have liked the genre since my childhood, but this building was not built with this purpose. I would like if the Supreme Court could get its original building back, and the Ethnographic collection could be renewed and placed in a much more appropriate venue. I think the Prime Minister s Offices should be moved out of the parliament building as soon as possible. The involuntary co-tenancy with the executive power was inherited from the communism. The basic principle of the rule of law is the separation of the power areas, which also has to appear physically. Compared to the recently renovated Várkert Bazaar, the shabby and low state of the Buda Castle is in high contrast. I think the President s Office should move there after its renovation, whereas the Prime Minister s Offices should be placed in the Sándor Palace according to the original idea and the historic traditions. P P How do you spend your leisure time, How do you unwind? I like reading and I like good films, but I haven t got as much time for either of them as I would like to have. I have always liked playing football, and as a member of my university football team I always try to find time every Friday to do sports. This is good to keep my physical and mental fitness, and also good to fight stress. My hobby is my family, as being with them is considered a luxury pastime. Fortunately, I live in a loving family, and it is up to my wife to keep the family together while I am away. Every year I travel to Transylvania, especially to the Székely (Eastern) part, which a real recreation. I am also Chairman of the Save the Children International, which together with a medical team travels to Csík (Transylvania) every October to survey the health state of hundreds of children. On that occasion we play a football match with the team of local mayors and politicians. This has been a tradition for over a decade. PPMilyen lesz az idei parlamenti karácsony? Az adventi időszakban a legintenzívebb az Országgyűlés munkája, ekkor van a költségvetési vita, és a protokolláris teendők miatt is nagyon zsúfolt, de szép ez az időszak, csak a lelki készülődéstől fosztja meg az embert. Idén már az új környezetben állítjuk fel a hatalmas karácsonyfát, az Országház előtt. A parlamenti gyermekkarácsonynak szép hagyománya van. A Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálattal közösen gazdag programokkal látunk vendégül mintegy 700 gyermeket a Kárpát-medence magyar lakta területeiről, olyanokat, akik e segítség nélkül nehezen juthatnának el ide. PP Elnök úr, ön hogyan tölti a karácsonyt? Úgy várom a karácsonyt, mint iskolás koromban, hogy a legszűkebb családom körében lehessek, és békésen beszélgethessünk nem fontos dolgokról. Édesapám sajnálatos korai halála óta kialakult rituálé szerint édesanyámmal és a gyerekekkel együtt töltjük a szentestét, s másnap Zalába utazunk, a feleségem szüleihez. A karácsonyfa ma is mint a gyermekkoromban a plafonig kell érjen. Popper Anna P P What will the Christmas celebration in the Parliament be like this year? During Advent the work of the Parliament is the most intense, because we have the debate of the budget then. And there are many protocol events that make this time busy. This is a nice time of year, only it would not let you prepare in your soul. This year the huge Christmas tree will be erected in the new settings in front of the Houses of Parliament. Children s Christmas in the Parliament has a nice tradition. Working together with the Save the Children International organisation we will host and entertain with rich programmes some 700 children from the Hungarian-inhabited territories of the Carpathian Basin. These children would have great difficulties to get here without our help. P P How do You spend Christmas? I am looking forward to Christmas like I did while at school. I would like to be with my close family, have peaceful conversations about not-so-important things. Since my father s unfortunately premature death a special habit has been created: we spend Christmas Eve with my mother and the children. The following day we travel to Zala to visit my wife s parents. The Christmas tree just like in my childhood has to touch the ceiling. 6 DIPLOMATA

For God so loved the world that he gave his one and only Son, that whoever believes in him shall not perish but have eternal life.

For God so loved the world that he gave his one and only Son, that whoever believes in him shall not perish but have eternal life. VOLUME 89. No. 4. OCTOBER-NOVEMBER-DECEMBER 2010. 89. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 2010. OKTÓBER-NOVEMBER-DECEMBER Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az Ő egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz Őbenne, el ne vesszen,

Részletesebben

Nagyon kellemes dolog nagykövetnek lenni Magyarországon Interjú őexcellenciája Roland Galharague-val, Franciaország magyarországi nagykövetével

Nagyon kellemes dolog nagykövetnek lenni Magyarországon Interjú őexcellenciája Roland Galharague-val, Franciaország magyarországi nagykövetével Nagyon kellemes dolog nagykövetnek lenni Magyarországon Interjú őexcellenciája Roland Galharague-val, Franciaország magyarországi nagykövetével It is very pleasant to be an ambassador in Hungary Interview

Részletesebben

Látom a munkám eredményét és ez nap, mint nap sikerélményt jelent Seeing the results of my work gives me a sense of achievement day by day.

Látom a munkám eredményét és ez nap, mint nap sikerélményt jelent Seeing the results of my work gives me a sense of achievement day by day. Fogadószoba Látom a munkám eredményét és ez nap, mint nap sikerélményt jelent Seeing the results of my work gives me a sense of achievement day by day. Mártha Imre, bármely hihetetlen, egész fiatalon az

Részletesebben

Az év támogatottja program 2011-12. Charity of the Year Programme 2011-12

Az év támogatottja program 2011-12. Charity of the Year Programme 2011-12 Az év támogatottja program 2011-12 Charity of the Year Programme 2011-12 1 Az év támogatottja programról Tartalom Table of contents Az év támogatottja programot Magyarországon 2003-ban hagyományteremtő

Részletesebben

Canada Without Shadows I am a Romani Woman. Kanada Bizo Uchalipe. Me Sem Romni

Canada Without Shadows I am a Romani Woman. Kanada Bizo Uchalipe. Me Sem Romni Canada Without Shadows I am a Romani Woman red tree & chirikli collective the witness project Kanada Bizo Uchalipe Me Sem Romni Testimonies, lives and dreams of five Hungarian Romani women in Toronto Canada

Részletesebben

VOLUME 89. No. 1-2. JANUARY - JUNE 2010 89. ÉVFOLYAM 1-2. SZÁM 2010. JANUÁR - JÚNIUS

VOLUME 89. No. 1-2. JANUARY - JUNE 2010 89. ÉVFOLYAM 1-2. SZÁM 2010. JANUÁR - JÚNIUS VOLUME 89. No. 1-2. JANUARY - JUNE 2010 89. ÉVFOLYAM 1-2. SZÁM 2010. JANUÁR - JÚNIUS Nem azt kérem, hogy vedd ki őket a világból, hanem, hogy őrizd meg őket a gonosztól. Szenteld meg őket az igazsággal:

Részletesebben

Setting the Pace from New Europe. State of the art project at TVK. Massive developments at INA. Records at Slovnaft. Friss lendület az Új Európából

Setting the Pace from New Europe. State of the art project at TVK. Massive developments at INA. Records at Slovnaft. Friss lendület az Új Európából Winter / Tél 2005 2006 MOL Group s Business Magazine A MOL-csoport üzleti magazinja Setting the Pace from New Europe Friss lendület az Új Európából State of the art project at TVK Aranykönyvbe illô beruházás

Részletesebben

DIPLOMÁK MENKYO - TAGSÁG Nemzetközi RAJI Budóiskola ; Jaff RAJI iskolaalapító tanár (Head-Instructor) ALL about MENKYO MEMBERSHIP CERTIFICATES

DIPLOMÁK MENKYO - TAGSÁG Nemzetközi RAJI Budóiskola ; Jaff RAJI iskolaalapító tanár (Head-Instructor) ALL about MENKYO MEMBERSHIP CERTIFICATES EUROPE HONBU DOJO 7 rue André Désilles 35000 RENNES France membership@ecoledebudo.com www.aikido-jaffraji.com DIPLOMÁK MENKYO - TAGSÁG Nemzetközi RAJI Budóiskola ; Jaff RAJI iskolaalapító tanár (Head-Instructor)

Részletesebben

A szociális párbeszéd kibővítése különböző szinteken. Enhancing social dialogue at various levels

A szociális párbeszéd kibővítése különböző szinteken. Enhancing social dialogue at various levels A szociális párbeszéd kibővítése különböző szinteken Enhancing social dialogue at various levels 1 Jelen kiadvány a Szociális párbeszéd szélesítése a különböző szinteken, a LIGA Szakszervezetek 2012/0104596

Részletesebben

Petőfi Sándor: Itt van az ősz, itt van újra...

Petőfi Sándor: Itt van az ősz, itt van újra... 2008. SZEPTEMBER szeptember 26. évfolyam 7. szám 1 September 2008 Volume SEPTEMBER 26, Issue 20087. A Washingtoni Magyar Amerikai Szövetség Lapja Newsletter of the Hungarian American Association of Washington

Részletesebben

ÚJ TÍPUSÚ TURIZMUS, ÚJ TÍPUSÚ TURIZMUS MARKETING A NEW TYPES OF TOURISM AND TOURISM MARKETING IN THE POST-INDUSTRIAL WORLD POST-INDUSZTRIÁLIS KORBAN

ÚJ TÍPUSÚ TURIZMUS, ÚJ TÍPUSÚ TURIZMUS MARKETING A NEW TYPES OF TOURISM AND TOURISM MARKETING IN THE POST-INDUSTRIAL WORLD POST-INDUSZTRIÁLIS KORBAN ÁRVA LÁSZLÓ ÚJ TÍPUSÚ TURIZMUS, ÚJ TÍPUSÚ TURIZMUS MARKETING A POST-INDUSZTRIÁLIS KORBAN LÁSZLÓ ÁRVA NEW TYPES OF TOURISM AND TOURISM MARKETING IN THE POST-INDUSTRIAL WORLD Szolnoki Főiskola 2012 ÚJ TÍPUSÚ

Részletesebben

Sri Nisargadatta Maharaj I AM THAT, magyarul: Én Az vagyok

Sri Nisargadatta Maharaj I AM THAT, magyarul: Én Az vagyok Q: You seem to take for granted that there can be a dream without a dreamer and that I identify myself with the dream of my own sweet will. But I am the dreamer and the dream too. Who is to stop dreaming?

Részletesebben

A futball mindenkié! Football is for everyone. KÖSZÖNTŐ Welcome message

A futball mindenkié! Football is for everyone. KÖSZÖNTŐ Welcome message KÖSZÖNTŐ Welcome message Benkő László a magyarországi cigányválogatott alapítója, a Magyar Labdarúgó Szövetség volt elnöke, az MLSZ tiszteletbeli elnöke Founder, Hungarian Roma national team, Former president

Részletesebben

VOLUME 86. No. 3. 4. JULY DECEMBER 2007. 86. ÉVFOLYAM 3. 4. SZÁM 2007. JÚLIUS DECEMBER

VOLUME 86. No. 3. 4. JULY DECEMBER 2007. 86. ÉVFOLYAM 3. 4. SZÁM 2007. JÚLIUS DECEMBER VOLUME 86. No. 3. 4. JULY DECEMBER 2007. 86. ÉVFOLYAM 3. 4. SZÁM 2007. JÚLIUS DECEMBER Az Ige volt az igazi világosság, amely megvilágosít minden embert: Ő jött el a világba.... Az Ige testté lett, közöttünk

Részletesebben

Sri Nisargadatta Maharaj I AM THAT, magyarul: Én Az vagyok

Sri Nisargadatta Maharaj I AM THAT, magyarul: Én Az vagyok most important in your life -- yourself. Of your personal universe you are the centre -- without knowing the centre what else can you know? Q: But how can I know myself? To know myself I must be away from

Részletesebben

INSTEAD OF AN EDITORIAL

INSTEAD OF AN EDITORIAL INSTEAD OF AN EDITORIAL Year 2010 was a milestone in several respects both in Serbian regional policy and the life of the small workshop of regional science the Regional Science Association (RTT) from

Részletesebben

GRAMMAR AND VOCABULARY TEST LEVEL II. Choose the correct option a, b, c or d to complete the sentences.

GRAMMAR AND VOCABULARY TEST LEVEL II. Choose the correct option a, b, c or d to complete the sentences. Szolnoki Főiskola Belső nyelvi vizsga Angol nyelv II. (közép) szint GRAMMAR AND VOCABULARY TEST LEVEL II Choose the correct option a, b, c or d to complete the sentences. 30 points 1. The flat of three

Részletesebben

A karácsony kisgyermekekkel az igazi

A karácsony kisgyermekekkel az igazi A karácsony mindenki számára az összetartozás, az ajándékozás, a szeretet bensőséges ünnepe. December 24-én díszítjük fel a karácsonyfát, ezen az estén ajándékozzuk meg egymást itt, Magyarországon, bár

Részletesebben

Észak-magyarországi Stratégiai Füzetek

Észak-magyarországi Stratégiai Füzetek Észak-magyarországi Stratégiai Füzetek a regionális kutatások periodikus kiadványa, az észak-magyarországi regionális fejlesztés szakmai folyóirata Megjelenik félévenként az Észak-magyarországi Regionális

Részletesebben

Ildikó Váradi (Jyväskylä): The Status of Finnish Women Between the World Wars in János Kodolányi s Travelogue

Ildikó Váradi (Jyväskylä): The Status of Finnish Women Between the World Wars in János Kodolányi s Travelogue Ildikó Váradi (Jyväskylä): The Status of Finnish Women Between the World Wars in János Kodolányi s Travelogue In my article I will focus on the work of János Kodolányi, who was one of the most significant

Részletesebben

Monor. www.monor.hu. Monor Város Önkormányzatának kiadványa Jó itt élni! Monor

Monor. www.monor.hu. Monor Város Önkormányzatának kiadványa Jó itt élni! Monor Monor www.monor.hu Jó itt élni! A Great Place to Live! 1 Monor Város Önkormányzatának kiadványa Mayor s Foreword Polgármesteri köszöntő Photography is the art of the moment. Each photo is an uncompromising,

Részletesebben

Elméleti tanulmányok / Theoretical Studies THE THEORETICAL BASES OF KNOWLEDGE MANAGEMENT

Elméleti tanulmányok / Theoretical Studies THE THEORETICAL BASES OF KNOWLEDGE MANAGEMENT Elméleti tanulmányok / Theoretical Studies THE THEORETICAL BASES OF KNOWLEDGE MANAGEMENT Dr. Márta B. ERDŐS Dr. Gábor JUHÁSZ Dr. Péter GARAI Absztrakt A XX. század második felére a tudás a termelés meghatározó

Részletesebben

Ha személyesen megismerhetnéd Istent, érdekelne-e?

Ha személyesen megismerhetnéd Istent, érdekelne-e? Ha személyesen megismerhetnéd Istent, érdekelne-e? Have You Heard of the Four Spiritual Laws? Just as there are physical laws that govern the physical universe, so are there spiritual laws which govern

Részletesebben

The Lost Archive DLC

The Lost Archive DLC The Lost Archive DLC William: Akkor eggyet értünk, érd el a célod és gyere ki onnan! So we're in agreement. Reach your goal, then get out of there. 01 Pap: Az úr az én pásztorom, nem szűkölködöm. Füves

Részletesebben

TAMÁSINÉ DSUPIN BORBÁLA A NÉPI JÁTÉKOK ÉS A MOZGÁS RELÁCIÓJA, ÉS FUNKCIÓJA A 3-7 ÉVES GYERMEKEK SZEMÉLYISÉGFEJLŐDÉSÉBEN

TAMÁSINÉ DSUPIN BORBÁLA A NÉPI JÁTÉKOK ÉS A MOZGÁS RELÁCIÓJA, ÉS FUNKCIÓJA A 3-7 ÉVES GYERMEKEK SZEMÉLYISÉGFEJLŐDÉSÉBEN TAMÁSINÉ DSUPIN BORBÁLA A NÉPI JÁTÉKOK ÉS A MOZGÁS RELÁCIÓJA, ÉS FUNKCIÓJA A 3-7 ÉVES GYERMEKEK SZEMÉLYISÉGFEJLŐDÉSÉBEN JYVÄSKYLÄ 2010 A NÉPI JÁTÉKOK ÉS A MOZGÁS RELÁCIÓJA, ÉS FUNKCIÓJA A 3-7 ÉVES GYERMEKEK

Részletesebben

ANDRAGÓGIA ÉS MŰVELŐDÉSELMÉLET

ANDRAGÓGIA ÉS MŰVELŐDÉSELMÉLET ANDRAGÓGIA ÉS MŰVELŐDÉSELMÉLET ANDRAGOGY AND CULTURAL THEORY II. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2014 Tanulmányok / Studies Brachinger Tamás Közösségi művelődés valódi lehetőség-e a kulturális ágazatban? Maróti Andor

Részletesebben

Nincs, és ne is legyen (2012)

Nincs, és ne is legyen (2012) 2015 Edina Szvoren Hungary Nincs, és ne is legyen (2012) There Is None, Nor Let There Be Zoltán Kocsis Publishing House Palatinus Biography Edina Szvoren was born in 1974 in Budapest. An alumni of Béla

Részletesebben

A telc nyelvvizsga levélírás feladata irányított fogalmazás, amely a feladatban megadott helyzet rögzített szempontok alapján történő megoldását

A telc nyelvvizsga levélírás feladata irányított fogalmazás, amely a feladatban megadott helyzet rögzített szempontok alapján történő megoldását Általános útmutató a telc English B2 levélírás (writing) feladatának megoldáshoz A telc nyelvvizsga levélírás feladata irányított fogalmazás, amely a feladatban megadott helyzet rögzített szempontok alapján

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 171. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. december 17., hétfõ. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 171. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. december 17., hétfõ. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. december 17., hétfõ 171. szám Tartalomjegyzék 360/2012. (XII. 17.) Korm. rendelet 361/2012. (XII. 17.) Korm. rendelet 362/2012. (XII. 17.) Korm. rendelet

Részletesebben

Ki kicsoda. Who s Who. a magyar. in Hungary? bevándorlásügyben? in the field of immigration

Ki kicsoda. Who s Who. a magyar. in Hungary? bevándorlásügyben? in the field of immigration Ki kicsoda a magyar bevándorlásügyben? Who s Who in the field of immigration in Hungary? Ki kicsoda a magyar bevándorlásügyben? A kiadvány a Nemzeti Civil Alapprogram finanszírozásával jött létre Sponsored

Részletesebben