A szociális párbeszéd kibővítése különböző szinteken. Enhancing social dialogue at various levels

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A szociális párbeszéd kibővítése különböző szinteken. Enhancing social dialogue at various levels"

Átírás

1 A szociális párbeszéd kibővítése különböző szinteken Enhancing social dialogue at various levels 1

2 Jelen kiadvány a Szociális párbeszéd szélesítése a különböző szinteken, a LIGA Szakszervezetek 2012/ számú projektje keretében, a Norvég Alapok támogatásával jött létre. Supported by the Norway Grants, through the Fund for Decent Work and Tripartite Dialogue A szociális párbeszéd kibővítése különböző szinteken. Beszámoló a LIGA Szakszervezetek projektjéről Kissgyörgy Sándor, Pásztóy András, Kozák László Pásztor Miklós és Dr Kiss Mihály tanulmányainak felhasználásával összeállította Dr. Kiss Mihály. Enhancing social dialogue at various levels. Report on the project of the LIGA Unions - with study results by Sándor Kissgyörgy, András Pásztóy, László Kozák and Miklós Pásztor complied by dr. Mihály Kiss. Kiadta Published by : LIGA Szakszervezetek 1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 27/A. Tel.: , Fax.: Honlap: Felelős kiadó / Publisher: Gaskó István Szerkesztette / Edited by: Kozák László Tartalom A projekt célja A norvég modell A norvég rendszer tapasztalatai 8 A magyar, országos párbeszéd A szociális partnerek 14 Az ágazati párbeszéd helyzete az energetikai szektorban Villamosenergia-ipar 18 Bányaipar 20 Gázipar 20 Kőolajipar 20 Víziközmű Ágazat 22 A projekt tevékenységei Projekt-irányító megbeszélések 24 Konferenciák 24 Közös munkáltatói, munkavállalói szemináriumok 26 Tanfolyam az Infópontos felelősök részére 28 Ágazati tanfolyamok 28 Infópontos szolgáltatás 30 A megjelent kiadványok 32 Contents Project goal The Norwegian model Experiences of the Norwegian system 9 Social dialogue at the national level in Hungary The Social partners 15 Sectoral dialogue in the energy sector The electricity sector 19 The mining industry 21 Gas industry 21 Oil industry 21 Water services 23 Project activities Project control meetings 25 Conferences 25 Joint seminars for employees and employers 27 Training course for Infopoint representatives 29 Sectoral training courses 29 Info point services 31 Publications 33 Perspektívák a magyar Perspectives of Hungarian trade szakszervezetek számára unions

3 A projekt célja A szociális dialógus bővítése különböző szinteken projekt célja az volt, hogy a megváltozott jogi, gazdasági és politikai környezetben a norvég tapasztalatok felhasználásával és a magyarországi együttműködés megerősítésével újragondolja a különböző szintű érdekegyeztető fórumok működését, bővítse a szociális dialógus témaköreit és hatókörét, elősegítse az európai kérdések hazai átültetését. A projekt három szinten kívánt eredményeket elérni. Egyrészt országos szinten, az országos érdekegyeztetés bővítési lehetőségeiről írt tanulmánnyal, konferenciával (amelynek fontos eleme volt a norvég tapasztalatok megismerése), és a partnerek közötti információs hálózat kiépítésével. Másrészt ágazati szinten az energiaiparra koncentrálva tanulmány írásával, információs pontok kialakításával, valamint tanfolyamsorozat szervezésével. Harmadrészt helyi szinteken, a munkáltatók és a munkavállalók képviselőit közös tanfolyam keretében oktató, ismeretterjesztő képzéssorozat keretében. További célként fogalmazódott meg, hogy a romló körülmények ellenére az országos, az ágazati és a helyi szakszervezeti partnerségi kapcsolatok megerősödjenek a projektben biztosított időszak végére. Továbbá, hogy újraépítse és megerősítse a szociális dialógust egy kiválasztott ágazatban, az energiaiparban, erősítse a tisztességes munkafeltételeket a kapacitásnöveléssel, az együttműködés erősítésével, új stratégia kidolgozásával, valamint információs pontok felállításával. Az ágazati dialógus megerősítése érdekében a projekt országos szinten az országos versenyszférás tripartit érdekegyeztetésben részt vevő három konföderációt (MSZOSZ, Munkástanácsok, LIGA Szakszervezetek) és egy munkáltatói szövetséget (VOSZ), ágazati szinten pedig a villamos-energia ipari szakszervezetek mellett a víz-, gáz-, olajipari, valamint bányász szakszervezeteket is bevonta a munkába. A projekt továbbá a munkavállalók, munkáltatók, tájékoztatását, képzését, valamint a közöttük lévő párbeszéd javítását célozta helyi, ágazati és országos szinteken. Ennek érdekében a projekt információs pontokat alakított ki a munkavállalók tájékoztatásának céljával, valamint egy országos előadássorozat keretében egy asztalhoz ültette munkáltatókat és munkavállalókat. A projekt az együttműködés fejlesztésére saját maga is példát kívánt adni azzal, hogy a partnerként bevont munkavállalói szervezetek között hálózatokat épített ki. Project goal The goal of the project Enhancing social dialogue at various levels was to reconsider the operation of the different consultation forums at the different levels, to extend the themes and the scope of social dialogue and to promote the national transposition of European issues in a new legal, economic and political environment by using the Norwegian experiences and improving the national cooperation. The project was to deliver at three levels. First, on the national level: by a study and conference on the possibilities of extending the national consultation (learning the Norwegian experiences was an important element in both) and by creating an information network among the partners. Second, at the sectoral level: by making the energy sector the focal point of the study, by creating information points and by organising a series of training courses. Third, at the local level: within the framework of a joint promotional training course for representatives of employers and employees. Another objective was to strengthen partnership relations among trade unions at the national, sectoral and local level before the end of the project period and in spite of the worsening conditions. The project intended to rebuild and strengthen the dialogue in the selected energy sector, to strengthen decent working conditions by capacity increase, by strengthening cooperation, developing new strategies and to set up information points. To strengthen the sectoral dialogue, the project organisers invited three tripartite confederations (MSZOSZ, Munkástanácsok and LIGA Unions) and one employers organisation (VOSZ) at the national level - and at the sectoral level not the only the electric energy workers unions, but the trade unions in the water, gas, oil and mining sectors. The project intended to provide training and information for employees and employers and to improve their dialogue at the local, sectoral and national levels. Therefore, the project set up information points to inform employees and brought employers and employees together within the frame of a series of events. The project itself intended to set an example for improving cooperation by creating networks among the partner unions involved. 4 5

4 A projekt Partnerei voltak: 1. LO- Norway konföderáció 2. Elektronikai és Számítástechnikai ágazati szakszervezet EL&IT (Electricians and IT Workers Union) 3. Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége (VOSZ, National Association of Enterpreneurs and Employers) 4. Magyar Szakszervezetek Országos Szövetsége (MSZOSZ, National Confederation of Hungarian Trade Unions) 5. Munkástanácsok Országos Szövetsége (MOSZ, National Confederation of Workers Councils) 6. Egyesült Villamosenergia-ipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége (EVDSZ, Federation of Trade Unions in Electric Energy Industry) 7. Bánya-, Energia-, és Ipari Dolgozók Szakszervezete (BDSZ, Trade Union of Mine-, Energy- and Industry Workers) 8. Vízügyi Közszolgáltatási Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége (VKDSZSZ, Trade Union of Water Service Workers) 9. Gázipari Szakszervezeti Szövetség (GSZSZ, The Federation of Trade Unions in Gas industry) 10. Magyar Olaj- és Gázipari Bányász Szakszervezet (Hungarian Oil and Gas Miner Trade Union) 11. Olajipari Szakszervezet (Trade Union of Oil Industry) Project partners: 1. LO- Norway confederation 2. Electricians and IT Workers Union EL&IT, sectoral organisation 3. VOSZ, National Association of Entrepreneurs and Employers (Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége ) 4. MSZOSZ, National Confederation of Hungarian Trade Unions (Magyar Szakszervezetek Országos Szövetsége) 5. MOSZ, National Confederation of Workers Councils (Munkástanácsok Országos Szövetsége) 6. EVDSZ, Federation of Trade Unions in Electric Energy Industry (Egyesült Villamosenergia-ipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége) 7. BDSZ, Trade Union of Mining-, Energy- and Industry Workers (Bánya-, Energia-, és Ipari Dolgozók Szakszervezete) 8. VKDSZSZ, Trade Union of Water Service Workers (Vízügyi Közszolgáltatási Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége) 9. GSZSZ, The Federation of Trade Unions in Gas industry (Gázipari Szakszervezeti Szövetség ) 10. Hungarian Oil and Gas Mining Industry Union (Magyar Olaj- és Gázipari Bányász Szakszervezet) 11. Trade Union of Oil Industry (Olajipari Szakszervezet ) A norvég modell 1 A norvég modellre a szociális korporatizmus a jellemző, amely a nemzeti tőke viszonylagos gyengeségére épül. Ez nem a hazai pozíció gyengeségét jelenti, hanem azt, hogy a világgazdasági pozíciói gyengék. Ezért a nemzeti tőke is szívesen támaszkodik az államra, ha versenyképességét javítani akarja. Ebben a modellben a szakszervezetek erősek, erős a pártok és az ideológiailag hasonuló szakszervezetek szimbiózisa, és a baloldaliság a meghatározó. Az állam maga is része a szociális párbeszédnek, az ugyanis háromoldalú és az állami eszközökkel történik a kompromisszumkészség szükséges ellentételezése. The Norwegian model 1 The Norwegian model is typically one of social corporatism based on the relative weakness of the national capital. This however, does not mean that domestic positions would be weak, but that the positions of the global economy are weak. National capital therefore makes use of the support of the state to improve its competitiveness. Trade unions in this model are strong and similarly strong is the symbiosis of parties and ideologically alike trade unions; leftism is decisive. The state is part of social dialogue, which is tripartite and the readiness for compromises is counterbalanced by state policies. 1 Forrás: Dr Pásztor Miklós: A norvég szociális párbeszéd (Tanulmány. www. szocialisdialogus.hu) 1 Source: Dr Miklós Pásztor : A norvég szociális párbeszéd (Tanulmány. www. szocialisdialogus.hu) /The Norwegian social dialogue/ 6 7

5 A norvég szociális párbeszéd jellemzői: A norvég piacgazdaság; szociális neokorporatív vegyes gazdaság. o központi tárgyalás; a gazdaság irányításáról, a nemzetközi piachoz való alkalmazkodásért és a társadalmi célokért. o erős és központosított tárgyaló felek, különösen a szociális partnereknél. o erős jogi és intézményi feltételek a tárgyalásokhoz. E jellegzetességét még a 2008 utáni válságból kilábalva is megőrizte, amikor mások a vállalati versenyképesség helyreállítását a hasonló rendszerek leépítésében találták meg. A norvég szociális párbeszéd képes volt a versenyképességet is helyreállítani, amikor arra szükség volt, különösebb társadalmi békétlenség nélkül. A munkáltatók és a munkavállalók közötti együttműködés négy pillér együttesén nyugszik: Szoros nemzeti szintű együttműködés az erős szakszervezeti központok, a centralizált munkáltatók szövetségei és az állam között. Helyi szintű együttműködés, amely a legitimitást, a produktivitásban való munkavállalói részvételt és az alacsony szintű konfliktust biztosítja. A vállalat vezetőszervezeteiben való képviselet és kölcsönösség érvényesítése a helyi szinten is. A munkáról szóló törvények és jogszabályok védik a munkavállalók jogait és egyúttal megerősíti a munkavállalók felelősségét a megfelelő munkakörülmények kialakításában. Main features of the Norwegian social dialogue: The Norwegian market economy; social neo-corporative mixed economy. o central bargaining; on economic governance, to adapt to the international market and for social goals. o strong and centralised negotiating partners, especially among social partners. o strong legal and institutional environment for the negations. These characteristics have been retained after the recovery from the crises of 2008 when others found the key to restoring the corporate competitiveness in dismantling similar systems. When needed, the Norwegian social dialogue was able to help to restore competitiveness without social unrest. The cooperation between employees and employers is based on four pillars: Close cooperation at the national level among the strong central unions, the centralized employers federations and the state. Cooperation at the local level guarantees legitimacy, workers participation in productivity and low conflict levels. Representation and reciprocity in the managing bodies of companies at the local level, too. Labour laws and regulations protect workers rights and reconfirm workers responsibility in creating appropriate working conditions. A norvég rendszer tapasztalatai A norvég társadalmi párbeszéd nem törvényeken és jogszabályokon alapul, hanem a két fél, a munkavállalók és a munkaadók megállapodásán. Magyarországon a kormányzatok elébe mentek ennek azzal, hogy a törvényeket megalkották és így jogot teremtettek, de nem konszenzust. A Norvégia esetében tárgyalások másik fontos területe a kollektív szerződések ágazati jellege. Magyarországon az ágazati kollektív szerződések tekintetében még érdemi áttörés nem következett be. A szakszervezetek törekvése jelenleg fennakad a munkáltatók ellenállásán és a helyzetet a kormányzati intézkedések és a jogszabályok változásai sem javítják. Experiences of the Norwegian system The Norwegian social dialogue is not based on laws or regulations but on the agreement between the two parties: the employers and employees. In Hungary, governments have been pre-empting this by passing laws and providing ground for rights but not for consensus. In Norway, the other main feature of negotiations is the sectoral nature of collective agreements. In Hungary, there has been no breakthrough in the area of collective agreements. Trade unions at the moment bump into the resistance of employers and government measures and regulations do not change this situation. In the Norwegian model, the themes of sectoral negotiations cover a broad 8 9

6 A norvég modellben az ágazati tárgyalások tematikája a széles spektrumú ágazati tárgyalásokat jelenti, amelyet a szociális párbeszéd alapjának tekintjük. A magyar rendszer inkább szűken értelmezettnek tekinthető. A II. világháború előtt nálunk is a széles spektrumú ágazati kollektív szerződések voltak rendszeresítve. A rendszerváltás után a politikai és a munkaadói akaratok is ezt lehetetlenné tették. Ezért jött létre a központi bértárgyalások és jogi egyezkedések rendszere, a helyi kollektív szerződésekkel kiegészítve. A norvég rendszer sajátossága, a minimálbér heves ellenzése. A minimálbérrel szemben azonban ott áll az ágazati kollektív szerződések egyes ágazatokra vonatkozó minimálbére. Persze problémát okozhat, ha sokakat nem véd kollektív szerződés, az ilyen csoportokra valóban egyfajta védelmet jelent az állam által kikényszeríthető, kötelező minimálbér. Ugyanakkor a magyar minimálbér rendszer arra is példa, hogy valóban csökkenti a kölcsönös érdekeltséget a további tárgyalásokra. A norvég tárgyalásokat a kölcsönös tisztelet jellemzi. A magyar központi tárgyalócsoportok között ez a tisztelet lényegében talán megvan, de már távolról sem mondható el ez helyi szinteken. Ez utóbbi körben inkább a bizalmatlanság a jellemző. E bizalmatlan légkör a magyar társadalom egészére, a magyar általános tárgyalási/együttműködési kultúrára jellemző, amelyet csak egy-egy kisebb kör képes átlépni. A kölcsönösség és együttdöntés norvég rendszerének nálunk való leképezése szükségszerű lenne, de ehhez társadalmi konszenzus lenne szükséges. Ugyanakkor megfontolandó a tárgyalásokon való szakértői részvétel a közös szakértői bázis norvég megoldása. Magyarországon, központi szinten még úgy-ahogy biztosított a szakértői háttér, de ágazati és helyi szinteken szinte egyáltalán nem áll rendelkezésre. Ebből következően a szükséges szakértői munkákat a piacról veszi meg mindkét oldal, amely az erőforrások felélését eredményezi. További tanulságok: A taglétszám tekintetében fontos elem, hogy az erősen szaporodó szellemi munkások is igen nagy számban szerveződnek Norvégiában. A tagszervezés fontos feladata a norvég szakszervezeteknek. Nálunk mintha erre kevesebb erő jutna. A szakszervezetek Norvégiában is állandó átszervezés alatt állnak, ahogyan másutt is Európában. Nálunk ebben nagyobb a merevség. A tagdíj igen magasnak tekinthető Norvégiában, egyes esetekben a 1,5 %-t is jelentősen meghaladhatja. Ez nálunk elképzelhetetlen, ami nyilván összefügg spectrum of sectoral issues; this is the basis of social dialogue. The Hungarian system is more restricted. Before World War II we had a broad spectrum of sectoral agreements. After the change of the political system the political will and employers did not allow this. Therefore, a system of central wage agreements and legal negotiations was established which was supplemented by local collective agreements. A special feature of the Norwegian system is that it opposes heavily the system of minimum wages. But Norway has sectoral collective agreements with sectoral minimum wages. For workers who are not protected by the collective agreement, mandatory minimum wages enforced by the state can indeed provide a certain level of protection. The Hungarian system of minimum wages on the other hand, exemplifies how (minimum wages) can weaken the interest in further negotiations. In the Norwegian system, negotiations are typically conducted in mutual respect. The Hungarian negotiating teams however, may respect each other at the central level but this is by far not typical at the local levels. Here, the lack of trust is more typical. The lack of trust is perceivable in the Hungarian society at large and in the culture of Hungarian negotiation/cooperation, as well. Only some groups managed to overcome this. It is most desirable to reflect the Norwegian system of mutuality and co-decision in ours - but this requires a social consensus. The Norwegian idea of involving experts in the negotiations a pool of experts should also be considered. In Hungary, experts are more or less involved at the central level but they are not available at the sectoral or local levels. Therefore, both parties need to acquire expert opinions from the free market which exhausts their resources. Other lessons learned: From point of view of membership, it is important that many people are organised in Norway in the speedily increasing group of intellectual workers, too. Organising is important for Norwegian unions. As if we had less energy for this area. Trade unions in Norway are under constant reorganisation like in other countries in Europe. We are more rigid in this respect. Membership fees are very high in Norway, in certain cases much above 1.5%

7 a jövedelmi viszonyokkal, de nyilvánvalóan csökkenti a szakszervezetek lehetőségeit. A politikai elkötelezettség korábban jelentős volt a norvég szakszervezeti életben. Ez mára már gyengült, de még mindig sokak számára felvállalható. Magyarországon ma inkább a semlegesség az elvárt, de azért kapcsolatok léteznek. This would be impossible in our country, among others due to the income relations, but it clearly narrows trade unions opportunities. Political commitment used to play a big role in the life of Norwegian trade unions. This is weaker today but is still acceptable for many. In Hungary, neutrality is expected but there are still certain connections. A magyar, országos párbeszéd Social dialogue at the national level in Hungary Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanács (NGTT) Ma az NGTT tekinthető, az 1988 és 2011 közötti időszak társadalmi párbeszéd intézményének, az Országos Érdekegyeztető Tanács (OÉT) formális utódának. 2 A Tanács tagjai az országos gazdasági kamarák elnökei; az országos munkáltatói érdekképviseletek elnökei; az országos munkavállalói érdekképviseletek, illetve érdekképviseleti szövetségek elnökei; a civil szervezetek képviselői, beleértve a nemzetpolitika területén tevékenykedő civil szervezeteket is; a tudomány képviselői (Magyar Tudományos Akadémia, Rektori Konferencia, ) és az egyházak képviselői. Ugyanakkor a kormány nem tagja a Tanácsnak, képviselői csak állandó meghívottak. Az NGTT-ről szóló törvény értelmében a társadalmi és civil kapcsolatok fejlesztéséért felelős miniszter minden év március 31-ig jelentést köteles készíteni arról, hogy hasznosultak a megelőző évben a jogszabályalkotásban, illetve a Kormány munkájában a Tanács véleményei, állásfoglalásai. A jelentésekből nem vonható le olyan következtetés, miszerint az NGTT keretében a korábbinál eredményesebb társadalmi párbeszéd folyna, illetve hogy a Tanács tagjai által megfogalmazott vélemények, álláspontok jelentősen befolyásolták volna a gazdasági és társadalompolitikai döntéseket. Így a Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fórumának (VKF) létrehozása az NGTT-ben folyó szociális párbeszéd kritikájaként is értékelhető. A Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fóruma (VKF): A Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fóruma Február 22- én alakult meg a Kormány, valamint három-három munkáltatói és munkavállalói érdekképviselet részvételével, melyeket a Kormány választott ki. /Általános Fogyasztási Szövetkezetek és Kereskedelmi Társaságok Országos Szövetsége (ÁFEOSZ-Coop Szövetség, KÉSZ); Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szö- 2 A fejezet és a következők nagymértékben támaszkodnak Kissgyörgy Sándor Pásztóy András: Az országos szintű dialógus és bővítésének lehetőségei című, a projekt keretében megjelent tanulmányára. The National Economic and Social Council (NGTT) NGTT is today the formal successor of the social dialogue institution, the National Consultation Council (OÉT) that operated in the period between 1988 and Members of the Council are the presidents of the national chambers of economy; presidents of the national employers organisations; the national workers organisations resp. the presidents of the federations; representatives of NGOs, including NGOs in the area of domestic policy; representatives of science (Hungarian Academy of Sciences, Conference of Deans, ) and the representatives of the churches. The government is not a member in the Council, its representatives are standing invitees. Under the Act on the NGTT, the minister responsible for the development of social and civil relations shall prepare a report on the inclusion of the opinions and positions of the Council into the legislative work and the work of the government during the preceding year before the 31st March each year. From these reports we cannot draw the conclusion that social dialogue within the frame of the NGTT would be more efficient than it had been before or that the opinions and positions of the Council would have a major impact on the economic and social policy decisions. Therefore, the establishment of the Standing Consultation Forum between the Private sector and the Government (VKF) may be understood as a criticism of the social dialogue within the NGTT. The Standing Consultation Forum of the government and the private sector (VKF): The Standing Consultation Forum of the government and the private sector: established on 22. February 2012 by the Government and by three employers and three workers organisations, which were selected by the Government. / Hungarian National Federation of Consumer Co-operative Societies and Trade 2 This and the following chapters have used the study results from Sándor Kissgyörgy András Pásztóy : Dialogue at the national level and the possibilities of its extension, published within the frame of the project

8 vetsége (MGYOSZ); Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége (VOSZ); Független Szakszervezetek Demokratikus Ligája (LIGA Szakszervezetek); Magyar Szakszervezetek Országos Szövetsége (MSZOSZ); Munkástanácsok Országos Szövetsége./ A VKF a versenyszférát közvetlenül érintő gazdasági tárgyú kormányzati döntések előkészítésében közreműködő háromoldalú konzultatív, véleményező és javaslattevő fórum. Az elmúlt időszak bizottsági üléseinek áttekintése után megállapítható, hogy a Fórum leginkább a minimálbérrel, garantált bérminimummal és a bérajánlással foglalkozott. Az elmúlt három évben (2012, 2013, 2014) a konzultációk megállapodással zárultak. Erős hiányérzet fogalmazódik meg annak kapcsán, hogy a VKF érdemben nem foglalkozott, illetve foglalkozik a munkavilágát érintő jogszabályok véleményezésével, mivel azok nem kerülnek napirendre, holott a szakszervezeti oldal részéről több ilyen irányú kezdeményezés is volt. A szociális partnerek A munkáltatói szervezetek szövetségi modell szerint épülnek fel, amelyen belül a tagszervezetek és a tagvállalatok teljes autonómiát élveznek céljaik kialakításában. E laza szerveződési forma az egyik oka, hogy a munkáltatói szervezetek a fejlett piacgazdaságbeli megfelelőiktől eltérően nem a szakszervezeti nyomás ellensúlyozására jöttek létre, érdekképviseletük létrejöttét a kormány és a gazdaságpolitika befolyásolásának szándéka ösztönözte. 3 Az autonóm párbeszéd erősödésének egyik legfőbb akadály, hogy a szociális partnerek nem egymástól, hanem mindketten a kormánytól remélnek segítséget céljaik elérése érdekében. Az autonóm párbeszéd gyengeségeinek okait nem a hiányos szabályozásban, hanem sokkal inkább a munkáltatói érdektelenségben és a szakszervezetek gyenge alkupozíciójában kell keresnünk. A szakszervezetek helyi és ágazati szintén nagy autonómiát élveznek, országos szinten pedig bár jelenleg hat szakszervezeti konföderáció működik kétpólusúnak nevezhető a szakszervezeti tér. Míg az Autonómok, az MSZOSZ és a SZEF hármas közös szövetség létrehozásával (Magyar Szakszervezeti Szövetség) kívánnak létrehozni egy erős szakszervezeti centrumot, addig a Liga Szakszervezetek szervezéssel és a meglévő szakszervezetek beolvasztásával szándékozik ugyanezt elérni. Ezek a törekvések egyelőre nem változtatták meg a munkáltatók és a szakszervezetek közötti fent leírt egyenlőtlen erőviszonyokat. Associations ÁFEOSZ-COOP Federation (KÉSZ); Confederation of Hungarian Employers and Industrialists (MGYOSZ); National Association of Entrepreneurs and Employer (VOSZ); Democratic League of Independent Trade Unions (LIGA Unions); National Confederation of Hungarian Trade Unions(MSZOSZ); National Federation of Workers Councils./ The VKF is a tripartite forum involved in the preparation of government decisions on economic issues that concern the private sector directly and has consultation, opinion making and proposal rights. By revisiting the committee meetings of the past period we can conclude that the Forum dealt mainly the problems of minimum wages, the guaranteed wage minimum and wage recommendations. In the past three years (2012, 2013, 2014) the consultations led to agreements. There is however an aching need, for the VKF has never expressed its opinion in relation to regulations on the world of labour as these have never been put on the agenda in spite of repeated requests of the trade unions. The Social partners Employers organisations are federations in which member organisations and member companies enjoy full autonomy in determining their own objectives. This loose structure is one of the explanations for the fact that employers organisations - in contrast to their counterparts in developed market economies - were not established to counterbalance trade unions but were encouraged by the government and economics. 3 One of the main obstacles to the improvement of autonomous dialogue is that to achieve their goals, social partners do not rely on each others help but expect it rather from the government. The weaknesses of an autonomous dialogue do not go back to deficient regulations but to the lack of interest on the employers side and to the weak bargaining position of trade unions. Trade unions at the local and sectoral level have greater autonomy than at the national level, where the trade union scope is basically bipolar, in spite of the fact that there are six confederations at the moment. While the Autonomous Unions, MSZOSZ and SZEF intend to create a strong union centre by merging into one confederation (Hungarian Trade Union Confederation), the Liga unions intend to achieve the same goal by organising and by assimilating the existing trade unions. These efforts do not change the unbalanced power relations between employers and employees as described above. 3 Az idézet és a továbbiak Tóth András: A munkáltatói szövetségek helyzete és szerepük a munka világában In: Koltay Neumann old. 3 Quotation and after from András Tóth : The situation and the role of employers organisations in the world of labour, in: Koltay Neumann pp

9 Szakértői vélemények alapján ma gyengébb a centrumok közötti együttműködési hajlandóság, mint amilyen az 90-es évek közepén volt. A fentiek következtében huszonnégy évvel a rendszerváltás után a magyar szakszervezeti mozgalom, a szervezeti struktúrájában megvalósított szövetségi modell következtében, jóval decentralizáltabb, mint a nyugat-európai társaik. Pénzfelhalmozó-, mozgósító és akcióképességük hiányosságai miatt nehezen tudnak ellenhatalmi tényezőként fellépni a munkáltatókkal szemben, amivel partnereik tisztában is vannak. Mindezen túlmenően a módosított sztrájktörvény, a közszolgáltatást nyújtó területeken (amely területeken a rendszerváltás óta a sztrájkesemények döntő része zajlott) komoly akadályt jelent az érdekérvényesítésben. Mindez együtt jelentősen megváltoztatta az erőviszonyokat a munkáltatói szervezetek javára. According to experts, the readiness of centres to cooperate is today weaker than it was in the mid 1990ies. Based on the above outlined, the Hungarian trade union movement, 24 years after the change of the political system is much more decentralised than its pears are in Western Europe due to the confederation model as main organising structure,. Due to their deficiencies in their capacities and in the capability to accumulate assets and to mobilise, unions have difficulties to become a real power to employers. Also, the amended strike law put major obstacles to the enforcement of interests in public service (in areas where the overwhealming majority of strikes had been organised since the change of the political system). These factors changed the balance of powers to the benefit of the emplyers. Az ágazati párbeszéd helyzete az energetikai szektorban 4 A magyar munkajogban korábban elhanyagolt középszintű párbeszéd az Ágazati Párbeszéd Bizottságok létrejöttével élénkült fel. A munkavállalói oldalt képviselő szakszervezetek részéről erőteljes igény fogalmazódott meg az ágazati szintű párbeszéd iránt, a szakszervezetek a hatékonyság és a tárgyalandó témák tekintetében azonban számtalan akadályba ütköztek. Számtalan esetben tapasztalják, hogy csak bizonyos kényszerek ültetik tárgyaló asztalhoz a feleket az önkéntes felismerés helyett. A munka világát érintő kérdések tárgyalásba vételének azonban komoly akadálya a sztrájk, mint alkotmányos alapjog gyakorlásának törvényi akadályai, aminek következtében a munkavállalói oldalról kialakítható kényszerítő erő, jelentős mértékben korlátozottá vált. A munkavállalók alkotmányos jogainak gyakorlását lehetetlenné tevő rendelkezések kifejezetten rossz hatással voltak az ágazati párbeszéd kialakulására, fejlődésére, mivel a munkáltatóknál lévő természetes erőfölény nem teszi őket érdekeltté a párbeszédre. Az évi Munka törvénykönyve módosítása után a szociális párbeszéd az ágazati szinten nem tudott fejlődni, ám ezen szint alatti, a vállalatcsoporti szinten felélénkült. A 2006-ban elfogadott Gazdasági Társaságokról szóló törvény alapján, a Magyarországon működő vállalatcsoportok esetében elindult a párbeszéd, amelyet a felek igyekeznek intézményesíteni. Erre jó példa MVM vállalatcsoport esetében létrehozott Érdekegyeztető és Konzultációs Fórum. A 2006-os megalakulás óta a működés rendszeres és formalizált keretek között zajlott, a vállalatcsoport egészére kiterjedő bér- és szociális megállapodások születtek, illetve a vállalatcsoporton belül keletkezett konfliktusok tárgyalásos úton történő rendezésére is számos Sectoral dialogue in the energy sector 4 The dialogue at the mezzo level had been neglected previously; by creating the Sectoral Dialogue Committees, it was given a new stimulus. Trade unions on the workers side formulated a strong demand for sectoral dialogue but were confronted with numerous obstacles in connection with efficiency and issues to be discussed. Often, they had to realize that employers were only willing to sit down to the negotiating table if they were put under certain pressures but not because they recognised its importance. Strike, which is considered to be the legal obstacle to exercising a core constitutional right, makes it impossible to include in the agenda issues in connection with the world of labour and decreases substantially the capability of employees to exert pressure. The regulations which made it impossible for workers to exercise their core constitutional right, had a very negative impact on the development on sectoral dialogue. After the amendment of the Labour Code in 2012, social dialogue could not be unfolded at the sectoral level, only at lower, company group level. Under the Act on Business Associations (2006), corporate groups present in Hungary opened the dialogue made efforts to institutionalise it with their counterparts. A good example is MVM which established a Conciliation and Consultation Forum. Since its establishment in 2006 it has worked regularly and in a formalised manner, concluded wage and social agreements for the group and managed to settle conflicts through negotiations internally. Intensive consultations on the collective agreement are going on at the group level. 4 Forrás: Dr Kiss Mihály: Az ágazati párbeszéd Magyarországon (Tanulmány. www. szocialisdialogus.hu) 4 Source: Dr. Mihály Kiss. Sectoral dialogue in Hungary (Study. hu) 16 17

10 esetben került sor. Jelenleg is folyik az intenzív egyeztetés egy vállalatcsoport szintű kollektív szerződés megkötése érdekében. Hasonlóan eredményes érdekegyeztetési rendszert alakítottak ki a felek az E. ON., az RWE és EDF vállalatcsoport esetében is. A tartalom minden esetben azonos; a felek érdemi tárgyalásokat folytatnak és megállapodásokat kötnek, ezen belül kollektív szerződéseket is. A formát intézményesítést tekintve eltérő a gyakorlat. A vállalatcsoportok beillesztésének hiánya az ágazati párbeszéd intézmény rendszerébe, illetve ezen szerződések ágazati kiterjesztésének hiánya az ágazati párbeszéd fejlődésére negatívan hat. A megújítási törekvések az ágazati párbeszéd tárgyalandó témáinak kiszélesítését mutatják. Az ágazati párbeszéd intézményét szabályozó törvény erre lehetőséget ad, a feleken és a közigazgatáson múlik, hogy mely témák kerülnek a tárgyalandó témák közé. A kétoldalú szociális párbeszéd eredményességéhez feltétlenül szükség lenne kormányzati felelősségvállalásra is. Az ágazati kollektív szerződések megkötésének ösztönzésén túlmenően, a kiterjesztés zökkenő mentesebbé és általánossá tételével a munkáltatók felismernék, érdekükben áll a párbeszédben való részvétel, mert a szabályok úgy lesznek rájuk nézve kötelezőek, hogy azokat érdemben befolyásolni tudnák. További befolyásoló tényező lenne, ha a párbeszéd meglétét, a rendezett munkaügyi kapcsolatokat, bizonyos esetekben feltételként lehetne szabni. Villamosenergia-ipar A villamosenergia-iparban 2004 szeptemberében kezdte meg működését az Ágazati Párbeszéd Bizottság, amely a évi LXXIV. törvény (ÁPBtv.) hatályba lépését követően 2010 januárjában újjá alakult, és a mai napig érdemi párbeszéd zajlik a felek között. Munkaadói oldalt a Villamos-ipari Társaságok Munkaadói Szövetsége (VTMSZ), a Munkavállalói oldalt az Egyesült Villamosenergia-ipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége (EVDSZ) és a Bánya-, Energia- és Ipari Dolgozók Szakszervezete (BDSZ) képviseli. A Bizottság céljaként a munkavállalók munka- és életkörülményei javításának a gazdasági eredmények által megalapozott elősegítését, a munkabéke megteremtését jelölték meg a felek. A célok és feladatok meghatározásánál a felek az érdekegyeztetésre, ezen belül is az ágazati kollektív szerződésre fókuszálnak. A munkavállalói oldal folyamatosan igyekszik az ágazati párbeszéd témái közé felvenni szakmai jellegű kérdéseket, de a munkáltatói oldal ezek tárgyalásától az esetek döntő többségében elzárkózik, ezért közös szakmai jellegű állásfoglalás kiadására nem került sor. A munkáltatói oldal magatartását azzal indokolja, hogy a munkáltatói szövetség alapszabálya erre nem hatalmazta fel. Az elmúlt 13 év mindegyikében kisebb-nagyobb konfliktusok árán megkötésre kerültek az ágazatra kiterjedő bér-, és szociális megállapodások. A similarly successful consultation system was developed within E. ON., RWE and EDF. The substance is always the same: parties negotiate and make agreements, including collective agreements. Practices may however differ concerning the form - the formalisation - of the dialogue. The fact, that company groups are not included into the sectoral dialogue system and that their collective agreements are not extended at the sectoral level has a negative impact on the development of social dialogue at the sectoral level. The efforts to renew social dialogue include the intention of extending the issues discussed. The act on sectoral social dialogue has opened up the possibility for this and parties concerned decide with the public administration on the issues to be discussed. To make the bilateral dialogue a success, the government has to acknowledge its responsibility, as well. Encouraging sectoral agreements is important but a smoother and more general extension would convince employers that the dialogue is in their own interest: through SD they themselves can influence the form and content of mandatory regulations. It would also be expedient if the dialogue and settled labour relation were in certain cases as mandatory requirement. The electricity sector In the electricity sector, the Sectoral Dialogue Committee started was set up 2004 and was re-established 2009 after the enforcement of Act LXXIV/2010 (Act on Sectoral Dialogue Committees) and since January 2010 parties are in meaningful dialogue. The employers side is represented by the Employers Confederation of Electricity Corporation (VTMSZ), the employees side by the Federation of Trade Unions in Electric Energy Industry (EVDSZ) and the Trade Union of Mining-, Energy- and Industry Workers (BDSZ). The Committee set the goal of contributing to the improvement of the working and living conditions of workers on the basis of the economic performance and to establish industrial peace. The parties define the objectives and actions with a clear focus on consultation and sectoral collective agreements. The employees side is making efforts to include professional issues in the agenda but the employers are generally averse to this and no joint statements of professional nature have been published yet. The employers argue that they have no competence through the statutes of the employers confederation in this area. Sectoral agreements on wages and social issues have been annually made in the past 13 years - with minor or major conflicts

11 Bányaipar A Bányaipari Ágazati Párbeszéd Bizottság május 7-én alakult, majd a évi LXXIV. törvény (ÁPBtv.) hatályba lépését követően január 19- én ismételten létrejött. Munkaadói oldalt a Magyar Bányászati Szövetség, míg a munkavállalói oldalt Bánya- és Energiaipari Dolgozók Szakszervezete és a MOL Bányász Szakszervezet képviseli. A BÁPB-ben intenzív munka folyik, magas színvonalú az iparágat érintő szakmai jellegű párbeszéd. Lényegesen kevesebb a szociális típusú téma, a tárgyaltak között is inkább olyanok szerepelnek, amelyek törvénykezési hatáskörbe tartoznak. Ezekben a témákban a tárgyaló feleknek sikerül közös álláspontra helyezkedni, erős a lobby tevékenység. A munkavállalókat érintő, a munkaviszonnyal összefüggő kérdésekben általában nincs egyeztetés. Gondot jelent a munkaadói oldal felhatalmazottságának hiánya a cégek részéről a szociális típusú megállapodások megkötéséhez. Ennek oka lehet az ágazaton belüli sokszínűség, úgy az egyes alágazatok, mint a tulajdonosi szerkezet tekintetében. A felhatalmazottság hiánya sok esetben nehezíti az érdemi tárgyalások lebonyolítását és ennek egyenes következménye, hogy hiányzik az iparági kollektív szerződés. Gázipar A Gázipari Alágazati Párbeszéd Bizottság létrehozásáról szóló megállapodást március 4-én írták alá, majd január 25.-én újjáalakult. Munkaadói oldalt a Magyar Gázipari Egyesülés, míg a Munkavállalói oldalt a Gázipari Szakszervezeti Szövetség képviselte. A Gázipari Alágazati Párbeszéd Bizottság január 1-ei hatállyal megszűnt. A megszűnés oka, hogy a Gázipari A/ÁPB munkáltató oldalán résztvevő egyetlen érdekképviselet, a Magyar Gázipari Egyesülés párbeszéd bizottságbeli tagsága megszűnt. A munkavállalói oldal minden kezdeményezése eredménytelen volt az Gázipari A/ÁPB újraalakítására. A teljes piacnyitást eredményező liberalizációra való hivatkozással a munkáltatói oldal elutasította a munkavállalói oldal kollektív szerződést módosító indítványát. A tulajdonosi szerkezet átalakulásának eredménye, hogy a munkáltatói oldal reprezentativitása, s ezáltal az alágazati párbeszéd bizottság is megszűnt. The mining industry In the mining sector, the Sectoral Dialogue Committee was established and was re-established 2009 after the enforcement of Act LXXIV/2010 (Act on Sectoral Dialogue Committees) on The employers side is represented by the Hungarian Mining Federation, the employees side by the Trade Union of Mining-, Energy- and Industry Workers (BDSZ). The work in the mining dialogue committee is intensive and of a very high quality. There are much less social issues in the agenda, the negotiations focus on areas that fall within the scope of legislation. The negotiating parties develop common positions which makes their lobbying capabilities strong. In general, there is no consultation on issues concerning employees or employment. It is a problem that companies do not give a mandate to the employers side for strong social agreements. This explains the diversity within the sector, the subsectors and in the ownership structures. The lack of a mandate is often an obstacle to meaningful negotiations and this is the direct cause for no collective agreements at the sectoral level. Gas industry In the gas sector, the agreement on the establishment of the Sectoral Dialogue Committee was signed 04. March 2004 and the committee was re-established 25. January The employers side is represented by the Hungarian Gas Industry Federation, the employees side by the Federation of Trade Unions in Gas industry. The Dialogue Committee of the Gas Sector ceased to exist on The reason for this was that the membership of the Hungarian Gas Industry Federation, the only employers organisation in the Committee, was terminated. The Dialogue Committee of the Gas Sector could not be re-established in spite of all efforts of the employees side. Under the auspices of liberalisation, which resulted in a total opening of the market, employers rejected the motion of the employees side to amend the collective agreement. The transformation of the ownership structure resulted in a situation where the representativity on the employers side disappeared and consequently the sub-sectoral dialogue committee ceased to exist. Kőolajipar A kőolajipar vonatkozásában két Ágazati Párbeszéd Bizottság is érintett, a kőolaj-kitermelés, szolgáltatás a Bányaipari Ágazati Párbeszéd Bizottságnál, míg a kőolaj-feldolgozás a Vegyipari Ágazati Párbeszéd Bizottságnál szerepel. A munkaadói oldalon a MOL Zrt. az egyedüli meghatározó munkáltató, amely vállalat Oil industry There are two Sectoral Dialogue Committees in the oil sector: the crude oil extraction and services are part of the Sectoral Dialogue Committee of the mining sector, and processing belongs to the Sectoral Dialogue Committee of the chemical sector. The only and decisive employer on the employers side is 20 21

12 aktív részvételének hiánya az ágazati párbeszéd bizottságok munkájában azt eredményezi, hogy a munkáltatói oldal képviselői a kőolajipar vonatkozásában nem rendelkeznek felhatalmazással az adott bizottságokban. Az infópontos kollégák jelentéseiből, valamint a MOL Zrt. kollektív szerződésének ismeretéből azt a következtetést lehet levonni, hogy a felek között működik a párbeszéd, de ez nem tekinthető törvényi értelemben ágazati párbeszédnek. Jelenleg inkább vállalatcsoport szintű érdekegyeztetésként lehet definiálni. A hangsúly inkább az érdekegyeztetésen van, szakmai jellegű párbeszéd gyakorlatilag nem zajlik. Ez a gyakorlat nem különbözik a magyarországi, munkáltatói szinteken zajló egyeztetésektől. Munkahelyi szinteken a felek egyeztetései elsősorban az érdekegyeztetés hatáskörébe tartozó kérdésekről szólnak. Víziközmű Ágazat Az ágazati párbeszéd bizottságról szóló megállapodást a felek 2009 decemberében írták alá. Munkaadói oldalt a Magyar Víziközmű Szövetség (MAVÍZ), míg a munkavállalói oldalt a Vízügyi Közszolgáltatási Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége (VKDSZ) képviseli. Az érdekegyeztetési jellegű párbeszéd kevésbé tudott kialakulni a munkáltatói oldal bérmegállapodáshoz és kollektív szerződéshez való viszonyulásának következtében. Az ágazatban korábban érvényben lévő kollektív szerződést még az ÁPB keretein kívül, 1996-ban kötötték. Azonban az évek során ez a többmunkáltatós Kollektív Szerződés elveszítette a jelentőségét a munkahelyi szintű kollektív szerződésekkel szemben, amelyek mindenhol tartalmas munkahelyi szintű szabályozások voltak. A projekt időszakában, a december 18-án megkötött szintén többmunkáltatós kollektív szerződés alapja lehet egy új ágazati kollektív szerződésnek. (Annak ellenére, hogy a kollektív szerződés megkötése nem az ÁPB keretén belül történt, a létre jöttében kiemelkedő szerepe volt az itt folyó párbeszédnek.) Az integráció lezárását követő kevesebb üzemeltetői szervezetnél a fentebb jelzett különbségeket kell majd az egységes és kiterjesztett ágazati kollektív szerződésnek szabályoznia. Addig is az aláírók célja, hogy a megkötött többmunkáltatós kollektív szerződéshez minél több munkáltató csatlakozzon. A kiterjesztésnek jelenleg jogi akadálya, hogy azt a munkáltatói oldalon nem a munkáltatók szövetsége nevében kötötték. MOL Zrt and his absence from the work of the dialogue committees means that employers representatives on the employers side do not have a mandate for the crude oil industry. From the reports of colleagues in the info-point network and from the collective agreements of MOL Zrt we can conclude to the existence of a dialogue between the parties but in the legal sense this cannot be considered to be sectoral social dialogue. Per definition it is rather a consultation at the group level. The emphasis is on the consultation of interests and practically, there is dialogue on professional issues. Other employers in Hungary have similar practices in consultation. At the workplace level, parties consult issues that fall within the scope of the reconciliation of interests. Water services In the water sector, the parties concerned the signed agreement on the establishment of the Sectoral Dialogue Committee in December The employers side is represented by the Hungarian Water Services Industry Federation, the employees side by the Trade Union of Water Service Workers (VKDSZ). Due to the attitude of the employers side to wage agreements and collective agreements it was impossible to enter into dialogue and consult with their representatives. The previous sectoral collective agreement was made in 1996 within the frame of the former Sectoral Dialogue Committee. But throughout the years, this multiemployer collective agreement became unimportant against the background of the local agreements, which were all increasingly competent regulations for the workplace level. A new collective agreement was signed by multiple employers on 18. December 2013, during the project period. This may become the basis for a new sectoral agreement. (In spite of the fact that the collective agreement was not signed within the frame of the Dialogue Committee, social dialogue had an outstanding role in it.) After the sectoral integration is completed, less companies will have to regulate the above outlined differences through a uniform and extended sectoral collective agreement. Until then the signatories intend to include as many employers in the multiemployer agreement, as possible. The legal obstacle to the extension is that on the employers side it was not the employers confederation who signed the agreement

13 A projekt tevékenységei Project activities Projekt-irányító megbeszélések A partnerek első megbeszélése Budapesten a LIGA székházban, március 12-én zajlott le. A megbeszélésen a projekt partnerek tájékoztatása történt meg, illetve a projekt feladatairól szóló egyeztetés. A nyitórendezvény Oslóban, április án, ahol is a norvég partnerekkel történt egyeztetés, és kapcsolatfelvétel. A projekt technikai és tartalmi kérdéseinek átbeszélése következett, valamint az oslói ágazati konferencia megszervezése. Konferenciák Ágazati konferenciára került sor szeptember október 1. között az LO norvég konföderáció székházban, Oslóban. Kai Christoffersen, a norvég Elektromos és IT dolgozók Szakszervezetének vezetője, Monika Halberg oktatási részleg vezetője, Veder Blöjster, a nemzetközi részleg vezetője, Norval Mo, a norvég Munkaügyi Minisztérium volt államtitkára, Hans Olav Felix, az Elektromos IT ágazati szövetség elnöke, Line Eldring, a Munkaügyi és Szociális Kutatások Központjának kutatója és más meghívott előadók ismertették a norvég modell jellemzőit és részletes áttekintést adtak a norvég kollektív tárgyalások rendszeréről és a kollektív szerződésekről. A konferenciára népes, 16 fős magyar küldöttség, a projekt partnerek képviselői látogattak el. Monológ vagy dialóg címmel március 6-7-én rendezte meg a főpályázó A szociális dialógus kibővítése különböző szinteken norvég projekt félidős konferenciáját, a projekt partnerek részvételével, Budapesten. A konferencia célja volt, hogy a projekt eredményeiről számot adjon, a konferencia keretében végzett három kutatás eredményeit megvitassa, és szellemi hátteret biztosítson ahhoz a stratégiához, amelyet a szociális partnerek dolgoznak ki annak érdekében, hogy az országos és az ágazati dialógus az elkövetkező évben, illetve hosszabb távon fejlődjön. A konferencia 65 fő részvételével zajlott le. Másnap, március 7-én egy szűkebb körű munkacsoport értékelte a konferencia eredményeit és ajánlásokat dolgozott ki az elkövetkezendő időszakra. A második napi munkaprogramon a projekt menedzsmentje, az infópontosok, a kutatók és a norvég partnerek vettek részt. A konferencia, melyet jelenlétével megtisztelt a norvég nagykövet, Tove Skarstein asszony, nagy erénye, hogy a nyilvánosság előtt egy asztalhoz ültette a három konföderáció vezetőjét, valamint a projektben részt vevő munkáltatói Project control meetings The first meeting of the partners was held 12. March 2013, in Budapest in the LIGA head office. In the first meeting, the project partners informed each other and coordinated the project activities. The kick-off event was held April 2013, in Oslo, where first contacts were made with the Norwegian partners and further coordination was discussed. This was followed by a discussion on technical issues of the project and its content and on the sectoral conference in Oslo. Conferences The sectoral conference was held 30. September October, 2013 in Oslo, in the head office of the LO. Kai Christoffersen, the leader of the Norwegian TU of Electricity and IT Workers, Monika Halberg, head of the training department, Veder Blöjster, head of the international department, Norval Mo, former secretary of state of the Norwegian Ministry of Labour, Hans Olav Felix, president of the Electricity and IT sectoral federation, Line Eldring, researcher of the Centre for Labour and Social Research and other invitees presented the characteristics of the Norwegian model and gave a detailed overview of the collective bargaining system and the collective agreements in Norway. The big Hungarian delegation of 16 persons, the representatives of the project partners participated at the conference. Monologue or dialogue was the title of the midterm conference of the Norwegian project Enhancing social dialogue at various levels ; it was organised by the main applicant and was held in Budapest; the conference participants were the project partners. The goal of the conference was to report on the achievements of the project, to discuss the results of the three studies and to contribute with intellectual leverage to the strategy social partners develop to improve social dialogue at the national and the sectoral level in the coming year and also on the long term. There were 65 participants at the conference. On the second day, 7th March, a less extensive working group evaluated the output of the conference and drafted recommendations for the coming period. On the second day of the work programme the participants were the project management, the researchers and the Norwegian partners. The conference, which was honoured by the presence of the Ambassador of Norway, Madame Tove Skarstein, had the great merit of bringing together the leaders of the three confederations and the head of the employers organisation 24 25

14 szövetség vezetőjét, hogy összehangolják véleményeiket a szociális dialógus aktuális állásáról és a követendő lépésekről. A dolgok állása/state of Play címmel Budapesten került megrendezésre a projektzáró szeminárium november 6-7-én. Az eseményen jelen voltak a norvég nagykövetség képviselője mellett a norvég partnerszervezetek, a projektben részt vevő országos, és ágazati szervezetek elnökei illetve szakértői. A találkozó panelviták keretében szembesítette a partnereket az országos, és külön az ágazati dialógus kihívásaival. Az eseményen beszámoltak munkájukról a projekt keretében működő Infópontos szolgáltatások működtetői, valamint a projekt menedzsment a jelenlévő szervezetek bevonásával értékelte a projektet. involved in the project in public and offer them the possibility to coordinate their views on the current state of social dialogue and on the steps to come. State of Play was the title of the project closure seminar held 6-7. November 2014, in Budapest. The representative of the Norwegian embassy, the Norwegian partner organisations and national and sectoral presidents and experts of the project organisations were present. Within the frame of panel discussion the partners were confronted with the challenges of social dialogue at the national and sectoral level. The operators of the info point services of the project and the project management evaluated the project with the organisations present. Közös munkáltatói, munkavállalói szemináriumok A közös tanfolyamok célja volt, hogy egy asztalhoz ültessék a munkálattói és a munkavállalói szervezetek képviselőit, Magyarország minden megyéjében (e sorok írásakor, még nem zárult le teljesen ez a programrész) Több eseményen részt vettek a szociális partnerek szervezeteinek vezetői is, így Gaskó István, a LIGA Szakszervezetek elnöke, dr. Dávid Ferenc a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége (VOSZ) főtitkára. Az események nagy részén a LIGA Szakszervezetek helyi vagy meghívott szakértői tartottak előadásokat a jelen füzetben tárgyalt norvég projektről, illetve a szociális párbeszéd előnyeiről. Ezen kívül az előadók érintették a munkaügyi kapcsolatok magyarországi szabályozását, valamint az aktuális társadalompolitikai helyzetről születtek beszámolók, amelyet vita követett. Az események helyszínei és időpontjai: március 26-án Salgótarján április 9., Debrecen, VOSZ székház április 15., Székesfehérvár április 16., Győr április 22., Eger május 6., Szolnok május 7., Nyíregyháza május 13. Zalaegerszeg június Siófok február 21. Hódmezővásárhely március 19., Miskolc március 21., Tatabánya április 3., Budapest április 10., Szombathely október 22. Veszprém november 18. Békéscsaba Joint seminars for employees and employers The goal of the joint seminar was to bring together the representatives of employers and employees organisation from all counties of Hungary (on writing this document this part of the programme has not been concluded yet). Leaders of the social partner organisations, like István Gaskó, president of the LIGA unions and dr. Ferenc Dávid, general secretary of the National Association of Entrepreneurs and Employers (VOSZ) were also present at different events. The speakers were mainly local or invited experts of the LIGA unions and made presentations on the Norwegian project, discussed in this publication, too, and on the advantages of social dialogue. The speakers gave an insight into the Hungarian labour regulations and on the social situation; the presentations were followed by a discussion. Dates and locations: 1. Salgótarján, 26. March Debrecen, VOSZ head office, 09. April, Székesfehérvár, 15. April Győr, 16. April Eger, 22. April, Szolnok, 06. May Nyíregyháza, 07. May May 2013 Zalaegerszeg June 2013 Siófok February 2013 Hódmezővásárhely 11. Miskolc, 19. March Tatabánya, 21. March Budapest, 03. April Szombathely, 10. April October 2014 Veszprém November 2014 Békéscsaba 26 27

15 Tanfolyam az Infópontos felelősök részére Tanfolyam célja volt, hogy felkészítse az Információs pontok felelőseit a feladataik ellátására. Training course for Infopoint representatives The aim of this training course was to prepare Infopoint representatives to fullfill the requirements of their work. Ágazati tanfolyamok Az ágazati a projektben részt vevő ágazati szakszervezetek tisztségvelőinek részvételével zajlottak, tanfolyamonként 30 fő részvételével, annak érdekében, hogy az energetikai ágazat a párbeszéd helyzetének elemzésével, a jó tapasztalatok és példák átadásával hatékonyabban lépjen fel az ágazati tárgyalásokon május 31-től június elsejéig Balatongyörökön rendezte meg a LIGA Szakszervezetek első ágazati szemináriumát. A jelenlévők különböző ágazatok tisztségviselői voltak, de kiderült, problémáikban sok a közös pont. A víz, gáz, bányászati és villamos-energia szektor munkavállalói munkahelye veszélybe került a kormány rezsicsökkentési programja eredményeképpen, mivel a vállalatok vezetői jelentős megszorításokat kezdtek alkalmazni egyes területeken. A tanfolyamon a program ismertetése mellett munkajogi és munkaügyi kapcsolatok témakörében hangzottak el előadások június 14-től - június 15-ig Balatongyörökön a norvég projekt második ágazati szemináriumát a LIGA Szakszervezetek. A második szeminárium az elsőre építkezett, de hangsúlyosabban volt tematikájában jelen a párbeszéd, a kollektív szerződések témaköre és a tárgyalási gyakorlatok. Fontos eleme volt még a tanfolyamnak az az elemzés, amelyet a résztvevők végeztek annak érdekében, hogy a társadalmi párbeszéd bővülésének útjába álló akadályokat arrébb mozdítsák. Szeptember között Balatongyörökön került megrendezésre a 3. ágazati szeminárium. A célcsoport ismét a szakszervezeti tisztségviselők voltak az energia szektorból. A tematika szerint először a tanfolyamsorozatnak keretet adó Norvég projekt került bemutatásra, majd ismertetésre kerültek a projekt keretében kidolgozott A szociális dialógus c. könyv fő gondolatai, valamint a munkaügyi konfliktusok magyarországi rendezésének kérdései november án, Hajdúszoboszlón került sor az újabb ágazati tanfolyama, kétszer 30 fős létszámmal. Az eseményen részletesen ismertetésre kerül a norvég tanulmányút, a norvégiai ágazati konferencián megszerzett tapasztalatok. A résztvevők megvitatták, a norvég tapasztalatokat hogyan használhatnák fel az elektromosenergia-ipari ágazati szövetségben, és a rokon energetikai ágazatokban. Az eseményen szakelőadások hangzottak el például a gázipar helyzetéről és trendjeiről április ig Balatongyörökön rendezte meg a LIGA Szakszervezetek Sectoral training courses The sectoral training courses, with 30 participants each, were offered to functionaries of the sectoral unions involved in the project with the goal of helping them to increase the efficiency of their sectoral negotiations through the analyses of the current state of the energy sector and through the exchange and the transfer of good practices and examples. The LIGA unions held their first sectoral seminar between 31. May 01. June 2013, in Balatongyörök. The participants were functionaries of the different sectoral organisations and it soon turned out that there are many commonalities in their problems. Jobs in the water, gas, mining and electricity sectors are jeopardised by the government s energy cost-cutting programme, because upon this, company leaders started to introduce austerity measures in certain areas. During the training courses, the programme was presented to the participants and presentations were made on different issues of labour relations. The LIGA unions held their second sectoral seminar of the Norwegian project between 31. May 01. June 2013, in Balatongyörök. The second seminar was based on the first but put more emphasis in its agenda on the issue of dialogue, collective agreements and negotiating practices. An important element of the course was the analyses participants made in order to remove obstacles to the enhancement of social dialogue. The third sectoral seminar was held between September, in Balatongyörök. Also in this case, the target group was trade union functionaries from the energy sector. According to the agenda, participants were given a detailed insight into the first the Norwegian project, the frame of the series of training courses, then they discussed the main considerations of the publication Social dialogue developed within the frame of the project and the problems of settling labour conflicts in Hungary. The next sectoral seminar was held between November 2013, in Hajdúszoboszló. A detailed report was given on the study trip to Norway and the experiences of the sectoral conference in Oslo. The participants discussed how the Norwegian experiences can be used in the electric-energy confederation and in the related energy sectors. Special presentations were made e.g. on the situation and trends of the gas industry

16 a norvég projekt keretében tartott 6. ágazati szemináriumát. A rendezvényen szóba került, hogy a szociális párbeszéd keretei az utóbbi időszakban leszűkültek, és a norvég program azért indult, hogy ezen a téren bővítse a munkavállalók szervezeteinek lehetőségeit. Ezt követően a Munka Törvénykönyve két témaköréről hallhattak előadást a résztvevők, a munkaszervezésről és a szakszervezeti jogokról, annak érdekében, hogy a tárgyalások, a szociális párbeszéd jogi hátterével tisztában legyenek a tisztségviselők május én ismét Balatongyörökön került megrendezésre az ágazati szemináriumsorozat következő tanfolyama. A hangsúly ez alkalommal a tárgyalási és kommunikációs technikák oktatásán volt, de a szokott munkajogi és konfliktuskezelési képzés is szerepelt a tanfolyam tematikájában október 3-4-én a norvég projekt keretében Egerben került sor ágazati szemináriumra. A magyar gazdaság fejlődésének indikátorait mutatta be a nyitóelőadás, amelyet követően a társadalompolitikai témák következtek. A tanfolyamon a szakszervezetek által korábban felügyelt szakképzési kérdések is elhangzottak, valamint ismertető a norvég projekt programjairól és eddigi elért eredményeiről október ig Kápolnásnyéken került megrendezésre a projekt utolsó ágazati szemináriuma. A tanfolyamon az energiaipari trendek általános kérdéseivel ismerkedtek meg a hallgatók. A jelenlévők arra kérdeztek rá, mindebből milyen hosszú távú foglalkoztatottsági trendek következnek, hogy kidolgozhassák a szervezeteik hosszú távú stratégiáit. Infópontos szolgáltatás A következő iparágakban és helyszíneken létesítettek a projekt partnerek munkavállalói tanácsadó és segítségnyújtó szolgálatot: Villamosenergia-ipar, EON NyRt., Debrecen Villamosenergia-ipar, ELMŰ NyRt., Budapest Villamosenergia-ipar, Vértesi Erőmű, Bokod Bányaipar, Mátrai Erőmű, Gyöngyös Gázipar, Fővárosi Gázművek, Budapest Vizes ágazat, Fővárosi Vízművek, Budapest Olajipar, MOL NyRt., Százhalombatta The LIGA unions held their 6. sectoral seminar within the frame of the Norwegian project between April 2013, in Balatongyörök. Mention was made of the fact that while the scope of social dialogue has recently narrowed and therefore the goal of the Norwegian programme is to extend the possibilities of workers organisations. This was followed by a presentation on two areas of the Labour Code: on the organisation of work and on trade union rights; the goal of the presentation was to clarify the legal background of social dialogue for the union functionaries. The next sectoral seminar was held between May 2014, in Balatongyörök. This time, the main focus was on negotiating and communication techniques, but the agenda included a labour law and conflict management training session, as well. The next sectoral seminar was held between 3-4. October, in Eger. The opening presentation discussed the main indicators of the development of the Hungarian economy; this was followed by the presentation of social policy issues. Mention was made of vocational training issues which used to be supervised by trade unions and the Norwegian programme and its achievements were also presented. The last sectoral seminar of the project was held between October 2014, in Kápolnásnyék. Participants got an insight into the overall problems and trends of the energy industry. The participants wanted to know, what long term employment trends can be projected against that background because this is essential if they develop long-term strategies. Info point services The project partners set up consultation and aid services for employees in the following industries and locations: Electricity industry, EON NyRt., Debrecen Electricity industry, ELMŰ NyRt., Budapest Electricity industry, Vértes Power plant, Bokod Mining industry, Mátrai Power plant, Gyöngyös Gas industry, Metropolitan Gas Works (Fővárosi Gázművek), Budapest Water sector, Metropolitan Gas Works (Fővárosi Vízművek), Budapest Oil industry, MOL NyRt., Százhalombatta 30 31

17 A megjelent kiadványok Dr. Kiss Mihály: A társadalmi párbeszéd Dr. Pásztor Miklós: A norvég szociális párbeszéd Kisgyörgy Sándor Pásztóy András: Az országos szintű dialógus és bővítésének lehetőségei Dr. Kiss Mihály: Az ágazati párbeszéd Magyarországon Dr. Kiss Mihály: A Szociális párbeszéd kibővítése különböző szinteken Publications dr. Mihály Kiss. Social dialogue 2013 dr. Miklós Pásztor : The Norwegian social dialogue, 2014 Sándor Kisgyörgy András Pásztóy : Dialogue at the national level and the possibilities of its expansion dr. Mihály Kiss : Sectoral dialogue in Hungary dr. Mihály Kiss : Enhancing social dialogue at various levels 2014 Perspektívák a magyar szakszervezetek számára A norvég szociális párbeszéd speciális körülmények között, speciális időkben jött létre. Mi több szempontból más modellt választottunk, így a norvég modellt nem választhatjuk egészében. Mi erősebb állami akarattal találkozunk Magyarországon, amely a gazdasági és a munka világa szabályait inkább maga akarja definiálni, persze nem minden munkáltatói befolyás nélkül. A kormányzat önállósága mögött mindig gazdasági lobbik állnak ilyen ügyekben. A szociális párbeszéd egyik feladata, hogy ezeket nyilvánosságra hozza. 5 Kérdés, hogy folytatódik-e az erőpolitizálás, vagy egy bizonyos konszolidáció keretében fontos szerephez jut-e a szociális párbeszéd. A szakszervezeteknek elemi érdeke, hogy az érdekegyeztetés intézményrendszere hatékonnyá váljon. Szükséges újratárgyalni a Munka Törvénykönyvét, annak is leginkább a kollektív jogokra vonatkozó fejezeteit, mivel ezek szolgálhatnának a szociális dialógus kiszélesítésének eszközéül. A kollektív szerződések elterjedését, az ilyen jellegű szabályozások kiszélesedését, kifejezetten gátolja pl.: az Mt ok általi rendelkezés, amely nem tesz különbséget az állami költségvetésből finanszírozott és a verseny szférában működő köztulajdonban lévő társaságok között. A sztrájktörvény módosítása feltétlenül szükséges, mivel a jelenlegi korlátozásokkal nincs meg az eszköz az erőegyensúly megteremtéséhez. Perspectives of Hungarian trade unions The Norwegian social dialogue evolved under special conditions and in a special period of time. We opted for another model, which is different in many aspects therefore we cannot take over the Norwegian model one-toone. In Hungary, we are confronted with the strong will of the state to define the rules of economy and labour by itself but not without a certain influence of the employers. There are always economic lobbies behind the autonomy of the government. One of the responsibilities of social dialogue is to bring these to surface. 5 It is a question, if this demonstration of power in politics will continue or social dialogue can play a role within the frame of consolidation. It is the elementary interest of trade unions to make the institution of consultation efficient. We need to renegotiate the Labour Code and primarily its chapters on collective rights as these are our tools to extend and enhance social dialogue of the Labour Code and similar regulations are definitely impeding the spread of collective agreements as they make no difference between state funded and publicly owned private companies operating in the private sector. The amendment of the strike law is strictly necessary as the current limitations do not enable a balance of powers. 5 Forrás: Dr. Pásztor Miklós: A norvég szociális párbeszéd (Tanulmány. www. szocialisdialogus.hu) 5 Source: dr. Dr Miklós Pásztor : A norvég szociális párbeszéd (Tanulmány. www. szocialisdialogus.hu) /The Norwegian social dialogue/ 32 33

18 A tagszervezés területén mindenképpen hasznosítani kell a norvég tapasztalatokat. A gazdaság átalakulásának következtében a munkavállalók döntő része már nem az ipari nagy vállalatoknál van foglalkoztatva, ezért a hangsúlyt a kis- és közepes vállalkozások munkavállalóira és az alkalmazotti rétegre kell helyezni. Továbbá a szakszervezetek erőforrásait koncentrálni kell annak érdekében, hogy megfelelő szakértői bázissal rendelkezzenek, illetve a tagság számára magas színvonalú szolgáltatást legyenek képesek nyújtani. És végül, ahogy a projekt-záró konferencián elhangzott, a szakszervezetek számára a projektek segítséget jelentenek, de ez nem menti fel őket az alól, hogy megharcolják saját harcaikat. In the area of organising we must make use of the Norwegian experiences. As a result of the transformation of the economy, the overwhelming majority of employees is not employed in large industry corporations any longer and so we must focus on employees in the small and medium size enterprises. Trade unions need to concentrate their resources, create appropriate pool of experts and provide high quality service to their members. And finally, the concluding project conference underlined, projects are a great help to trade unions but this does not exempt them for fighting their own battles

24th October, 2005 Budapest, Hungary. With Equal Opportunities on the Labour Market

24th October, 2005 Budapest, Hungary. With Equal Opportunities on the Labour Market 24th October, 2005 Budapest, Hungary Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Jogok With Equal Opportunities on the Labour Market Equal Opportunities for the Roma Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Jogok The government

Részletesebben

Társadalmi-gazdasági szempontok Az ipari termelési folyamatok kedvezőbbé tétele és az ipari együttműködési láncok sűrűsége pozitív társadalmi és gazdasági eredmények létrejöttéhez is hozzájárul. A társadalmi

Részletesebben

Skills Development at the National University of Public Service

Skills Development at the National University of Public Service Skills Development at the National University of Public Service Presented by Ágnes Jenei National University of Public Service Faculty of Public Administration Public Ethics and Communication 13. 12. 2013

Részletesebben

on 19 th November, 2013

on 19 th November, 2013 The Faculty of Law and Political Sciences of the Pázmány Péter Catholic University would like to invite you to the conference on The Labour Code in the Light of International Labour Law on 19 th November,

Részletesebben

A JUHTARTÁS HELYE ÉS SZEREPE A KÖRNYEZETBARÁT ÁLLATTARTÁSBAN ÉSZAK-MAGYARORSZÁGON

A JUHTARTÁS HELYE ÉS SZEREPE A KÖRNYEZETBARÁT ÁLLATTARTÁSBAN ÉSZAK-MAGYARORSZÁGON Bevezetés A JUHTARTÁS HELYE ÉS SZEREPE A KÖRNYEZETBARÁT ÁLLATTARTÁSBAN ÉSZAK-MAGYARORSZÁGON Abayné Hamar Enikő Marselek Sándor GATE Mezőgazdasági Főiskolai Kar, Gyöngyös A Magyarországon zajló társadalmi-gazdasági

Részletesebben

Ister-Granum EGTC. Istvan FERENCSIK Project manager. The Local Action Plans to improve project partners crossborder

Ister-Granum EGTC. Istvan FERENCSIK Project manager. The Local Action Plans to improve project partners crossborder Expertising Governance for Transfrontier Conurbations Ister-Granum EGTC Istvan FERENCSIK Project manager The Local Action Plans to improve project partners crossborder governance «EGTC» URBACT Final conference

Részletesebben

THE RELATIONSHIP BETWEEN THE STATE OF EDUCATION AND THE LABOUR MARKET IN HUNGARY CSEHNÉ PAPP, IMOLA

THE RELATIONSHIP BETWEEN THE STATE OF EDUCATION AND THE LABOUR MARKET IN HUNGARY CSEHNÉ PAPP, IMOLA THE RELATIONSHIP BETWEEN THE STATE OF EDUCATION AND THE LABOUR MARKET IN HUNGARY CSEHNÉ PAPP, IMOLA Keywords: unemployment, employment policy, education system. The most dramatic socio-economic change

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 201. MELLÉKLET : 1 db TÁRGY: Partnervárosi együttmőködés aláírása E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK 2013. június 27-i ÜLÉSÉRE

Részletesebben

History. Barcelona 11 June 2013 HLASA 1

History. Barcelona 11 June 2013 HLASA 1 History 1893 National Ornithological Centre (Ottó Herman) New ways of breeding and use of laboratory animals (Dr.Kállai László A laboratoriumiállat-tenyésztés és felhasználás új útjai. In: A biológia aktuális

Részletesebben

Egyenlő bér kinek fontos? A nemek közötti bérrés megszüntetése a Visegrádi országokban

Egyenlő bér kinek fontos? A nemek közötti bérrés megszüntetése a Visegrádi országokban ***For English version, please see below*** Tisztelettel meghívjuk konferenciánkra: Egyenlő bér kinek fontos? A nemek közötti bérrés megszüntetése a Visegrádi országokban Európai Ifjúsági Központ (1024

Részletesebben

2. Local communities involved in landscape architecture in Óbuda

2. Local communities involved in landscape architecture in Óbuda Év Tájépítésze pályázat - Wallner Krisztina 2. Közösségi tervezés Óbudán Óbuda jelmondata: Közösséget építünk, ennek megfelelően a formálódó helyi közösségeket bevonva fejlesztik a közterületeket. Békásmegyer-Ófaluban

Részletesebben

Az egészségügyi munkaerő toborzása és megtartása Európában

Az egészségügyi munkaerő toborzása és megtartása Európában Az egészségügyi munkaerő toborzása és megtartása Európában Vezetői összefoglaló Európai Egészségügyi Menedzsment Társaság. április Fogyasztó-, Egészség-, Élelmiszerügyi és Mezőgazdasági Végrehajtó Ügynökség

Részletesebben

Cashback 2015 Deposit Promotion teljes szabályzat

Cashback 2015 Deposit Promotion teljes szabályzat Cashback 2015 Deposit Promotion teljes szabályzat 1. Definitions 1. Definíciók: a) Account Client s trading account or any other accounts and/or registers maintained for Számla Az ügyfél kereskedési számlája

Részletesebben

Szent László TISZK (SZLTISZK) Kocsis Ibolya

Szent László TISZK (SZLTISZK) Kocsis Ibolya Tolna Megyei Önkormányzat Szent László Szakképző Iskolája és Kollégiuma (TISZK) Szent László TISZK (SZLTISZK) Kocsis Ibolya deputy general director Leonardo Partnerships S.O.S. project coordinator Leonardo

Részletesebben

UNIVERSITY OF PUBLIC SERVICE Doctoral School of Military Sciences. AUTHOR S SUMMARY (Thesis) Balázs Laufer

UNIVERSITY OF PUBLIC SERVICE Doctoral School of Military Sciences. AUTHOR S SUMMARY (Thesis) Balázs Laufer DOI azonosító: 10.17625/NKE.2013.021 UNIVERSITY OF PUBLIC SERVICE Doctoral School of Military Sciences AUTHOR S SUMMARY (Thesis) Balázs Laufer LAW ENFORCEMENT AND NATIONAL SECURITY CHALLENGES POSED BY

Részletesebben

Magyar ügyek az Európai Unió Bírósága előtt Hungarian cases before the European Court of Justice

Magyar ügyek az Európai Unió Bírósága előtt Hungarian cases before the European Court of Justice Magyar ügyek az Európai Unió Bírósága előtt Hungarian cases before the European Court of Justice FEHÉR Miklós Zoltán Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Európai Uniós Jogi Főosztály Ministry of Public

Részletesebben

COOPERATION IN THE CEREAL SECTOR OF THE SOUTH PLAINS REGIONS STRÉN, BERTALAN. Keywords: cooperation, competitiveness, cereal sector, region, market.

COOPERATION IN THE CEREAL SECTOR OF THE SOUTH PLAINS REGIONS STRÉN, BERTALAN. Keywords: cooperation, competitiveness, cereal sector, region, market. COOPERATION IN THE CEREAL SECTOR OF THE SOUTH PLAINS REGIONS STRÉN, BERTALAN Keywords: cooperation, competitiveness, cereal sector, region, market. Using a questionnaire, we determined the nature and strength

Részletesebben

A jövedelem alakulásának vizsgálata az észak-alföldi régióban az 1997-99. évi adatok alapján

A jövedelem alakulásának vizsgálata az észak-alföldi régióban az 1997-99. évi adatok alapján A jövedelem alakulásának vizsgálata az észak-alföldi régióban az 1997-99. évi adatok alapján Rózsa Attila Debreceni Egyetem Agrártudományi Centrum, Agrárgazdasági és Vidékfejlesztési Intézet, Számviteli

Részletesebben

Innovative Drug Research Initiative: a Hungarian National Technological Platform. Adam Vas MD PhD Platform Leader

Innovative Drug Research Initiative: a Hungarian National Technological Platform. Adam Vas MD PhD Platform Leader Innovative Drug Research Initiative: a Hungarian National Technological Adam Vas MD PhD Leader The beginning The National Research and Technology Office launches its initiative with the title: Support

Részletesebben

A WHO HRH támogató tevékenysége és prioritásai A WHO és a Semmelweis Egyetem Egészségügyi Menedzserképző Központja közötti együttműködés

A WHO HRH támogató tevékenysége és prioritásai A WHO és a Semmelweis Egyetem Egészségügyi Menedzserképző Központja közötti együttműködés A WHO HRH támogató tevékenysége és prioritásai A WHO és a Semmelweis Egyetem Egészségügyi Menedzserképző Központja közötti együttműködés WHO ~ HRH Millenium Development Goals (Achieving the health related

Részletesebben

Mangalica: The VM-MOE Treaty. Olmos és Tóth Kft. Monte Nevado

Mangalica: The VM-MOE Treaty. Olmos és Tóth Kft. Monte Nevado Mangalica: The VM-MOE Treaty The agreement 2013 the Goverment of Hungary decided to launch a strategic cooperation with the MOE. The deal is based in the Hungarian Pig Development Strategy (3 to 6 millon

Részletesebben

This document has been provided by the International Center for Not-for-Profit Law (ICNL).

This document has been provided by the International Center for Not-for-Profit Law (ICNL). This document has been provided by the International Center for Not-for-Profit Law (ICNL). ICNL is the leading source for information on the legal environment for civil society and public participation.

Részletesebben

Sectio Juridica et Politico, Miskolc, Tomus XXVII/2. (2009), pp. 573-579 A FOGVA TARTOTTAK MUNKAVÉGZÉSÉRŐL RÁCZ ZOLTÁN *-RÁCZ ORSOLYA"

Sectio Juridica et Politico, Miskolc, Tomus XXVII/2. (2009), pp. 573-579 A FOGVA TARTOTTAK MUNKAVÉGZÉSÉRŐL RÁCZ ZOLTÁN *-RÁCZ ORSOLYA Sectio Juridica et Politico, Miskolc, Tomus XXVII/2. (2009), pp. 573-579 A FOGVA TARTOTTAK MUNKAVÉGZÉSÉRŐL RÁCZ ZOLTÁN *-RÁCZ ORSOLYA" Bevezetés Kutatásunkat a témában azért kezdtük meg, mert ez egy speciális

Részletesebben

Eladni könnyedén? Oracle Sales Cloud. Horváth Tünde Principal Sales Consultant 2014. március 23.

Eladni könnyedén? Oracle Sales Cloud. Horváth Tünde Principal Sales Consultant 2014. március 23. Eladni könnyedén? Oracle Sales Cloud Horváth Tünde Principal Sales Consultant 2014. március 23. Oracle Confidential Internal/Restricted/Highly Restricted Safe Harbor Statement The following is intended

Részletesebben

Európai szakszervezet fordul a miniszterelnökhöz

Európai szakszervezet fordul a miniszterelnökhöz Magyarországon sérülnek a szakszervezeti jogok - állítja az UFE http://nol.hu/belfold/magyarorszagon_serulnek_a_szakszervezeti_jogok_-_allitja_az_ufe (UFE) a magyarországi szakszervezeti jogok sérülése

Részletesebben

ROSSU BALÁZS (Agrárjog, munkajog és társtudományai)

ROSSU BALÁZS (Agrárjog, munkajog és társtudományai) ROSSU BALÁZS (Agrárjog, munkajog és társtudományai) I. Publikációk Idegen (angol) nyelven: 1) Series Eds.: Tayo Fashoyin and Michele Tiraboschi, Guest Eds.: Pietro Manzella and Lisa Rustico; Productivity,

Részletesebben

Vision & Values. Jövôképünk & Értékeink. Team-munka és vezetési irányelvek. Code of Teamwork and Leadership

Vision & Values. Jövôképünk & Értékeink. Team-munka és vezetési irányelvek. Code of Teamwork and Leadership Vision & Values Jövôképünk & Értékeink Team-munka és vezetési irányelvek Code of Teamwork and Leadership Team-munka és vezetési irányelvek Jövôképünk & Értékeink címen ismert normáink szabják meg a vállalaton

Részletesebben

Technopolisz Program Technopolisz Iroda Miskolc. Technopolis Programme Technopolis Office Miskolc. www.technopolisz.hu

Technopolisz Program Technopolisz Iroda Miskolc. Technopolis Programme Technopolis Office Miskolc. www.technopolisz.hu Technopolisz Program Technopolisz Iroda Miskolc Technopolis Programme Technopolis Office Miskolc www.technopolisz.hu A TECHNOPOLISZ program THE TECHNOPOLIS PROGRAMME HELYI GAZDASÁGFEJLESZTÉS LOCAL ECONOMIC

Részletesebben

Using the CW-Net in a user defined IP network

Using the CW-Net in a user defined IP network Using the CW-Net in a user defined IP network Data transmission and device control through IP platform CW-Net Basically, CableWorld's CW-Net operates in the 10.123.13.xxx IP address range. User Defined

Részletesebben

Emelt szint SZÓBELI VIZSGA VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY VIZSGÁZTATÓI. (A részfeladat tanulmányozására a vizsgázónak fél perc áll a rendelkezésére.

Emelt szint SZÓBELI VIZSGA VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY VIZSGÁZTATÓI. (A részfeladat tanulmányozására a vizsgázónak fél perc áll a rendelkezésére. Emelt szint SZÓBELI VIZSGA VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY A feladatsor három részből áll 1. A vizsgáztató társalgást kezdeményez a vizsgázóval. 2. A vizsgázó egy vita feladatban vesz részt a

Részletesebben

INTELLIGENT ENERGY EUROPE PROGRAMME BUILD UP SKILLS TRAINBUD. Quality label system

INTELLIGENT ENERGY EUROPE PROGRAMME BUILD UP SKILLS TRAINBUD. Quality label system INTELLIGENT ENERGY EUROPE PROGRAMME BUILD UP SKILLS TRAINBUD WP4: Deliverable 4.5 Development of voluntary qualification system Quality label system 1 INTELLIGENT ENERGY EUROPE PROGRAMME BUILD UP SKILLS

Részletesebben

Training of integrity advisors in Hungary. dr. Princzinger Péter NUPS Institute of Executive Training and Continuing Education

Training of integrity advisors in Hungary. dr. Princzinger Péter NUPS Institute of Executive Training and Continuing Education Training of integrity advisors in Hungary dr. Princzinger Péter NUPS Institute of Executive Training and Continuing Education Strategic frameworks I. Magyary Program Good State Task Organization Procedure

Részletesebben

9. Táppénz Sick-pay TÁPPÉNZ SICK-PAY 153

9. Táppénz Sick-pay TÁPPÉNZ SICK-PAY 153 9. Táppénz Sick-pay 9.1. Kifizetőhelyi betegszabadsági adatok... 154 Sick-leave data on payment offices 9.2. Összefoglaló táppénzes adatok... 154 Aggregate sick-pay data 9.3. Táppénzes adatok a foglalkoztatás

Részletesebben

Újraszabni Európa egészségügyét II. rész

Újraszabni Európa egészségügyét II. rész Újraszabni Európa egészségügyét II. rész A dokumentum első részét lapunk előző számában olvashatják Tisztelt Olvasóink! Ezzel a jelszóval indítja programdokumentumát a European ehealth Task Force munkacsoport

Részletesebben

TOURNAMENT DRAW ALL KYOKUSHIN KARATE WT - TOURNAMENT DRAW ALL KYOKUSHIN KARATE WT - TOURNAMENT DRAW

TOURNAMENT DRAW ALL KYOKUSHIN KARATE WT - TOURNAMENT DRAW ALL KYOKUSHIN KARATE WT - TOURNAMENT DRAW TOURNAMENT DRAW WOMAN KATA TOURNAMENT DRAW WOMAN 55 KG TOURNAMENT DRAW WOMAN 65 KG TOURNAMENT DRAW WOMAN +65 KG Minôségi termékeink Világbajnok csomagolásban! World Champion in packaging! Valdor Darfresh

Részletesebben

A rosszindulatú daganatos halálozás változása 1975 és 2001 között Magyarországon

A rosszindulatú daganatos halálozás változása 1975 és 2001 között Magyarországon A rosszindulatú daganatos halálozás változása és között Eredeti közlemény Gaudi István 1,2, Kásler Miklós 2 1 MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutató Intézete, Budapest 2 Országos Onkológiai Intézet,

Részletesebben

A SYMBI projekt általános bemutatása

A SYMBI projekt általános bemutatása A SYMBI projekt általános bemutatása Kalcsú Zoltán Projektmenedzser zoltan.kalcsu@pannonnovum.hu Regionális Stakeholder Csoportülés, Győr, 2016.09.08 SYMBI proposal Industrial Symbiosis for Regional Sustainable

Részletesebben

HBONE+ projekt - campus best practices

HBONE+ projekt - campus best practices HBONE+ projekt - campus best practices 2011. Június 9. Mohácsi János NIIF Intézet A slide-ok GN3 projekt NA3T4 munkacsoportjának vezetőjétől Gunnar Bøe-től származnak a TNC2011 konferencián elhangzott

Részletesebben

Utolsó frissítés / Last update: február Szerkesztő / Editor: Csatlós Árpádné

Utolsó frissítés / Last update: február Szerkesztő / Editor: Csatlós Árpádné Utolsó frissítés / Last update: 2016. február Szerkesztő / Editor: Csatlós Árpádné TARTALOM / Contents BEVEZETŐ / Introduction... 2 FELNŐTT TAGBÉLYEGEK / Adult membership stamps... 3 IFJÚSÁGI TAGBÉLYEGEK

Részletesebben

Decision where Process Based OpRisk Management. made the difference. Norbert Kozma Head of Operational Risk Control. Erste Bank Hungary

Decision where Process Based OpRisk Management. made the difference. Norbert Kozma Head of Operational Risk Control. Erste Bank Hungary Decision where Process Based OpRisk Management made the difference Norbert Kozma Head of Operational Risk Control Erste Bank Hungary About Erste Group 2010. 09. 30. 2 Erste Bank Hungary Erste Group entered

Részletesebben

Ta rsadalmi szemle letforma la s e s va llalati kommunika cio? Gondolatok egy non-profit va llalat e s egy multinaciona lis ce g partnerse ge kapcsa n

Ta rsadalmi szemle letforma la s e s va llalati kommunika cio? Gondolatok egy non-profit va llalat e s egy multinaciona lis ce g partnerse ge kapcsa n Ta rsadalmi szemle letforma la s e s va llalati kommunika cio? Gondolatok egy non-profit va llalat e s egy multinaciona lis ce g partnerse ge kapcsa n Csillag Sa ra Rada csi La szló - Hidegh Anna A gondolatmenet

Részletesebben

One of the economical and political aims of the Hungarian government and the European Union (EU) is improving and supporting the micro, small and

One of the economical and political aims of the Hungarian government and the European Union (EU) is improving and supporting the micro, small and Közgazdász Fórum Forum on Economics and Business 16 (1), 21 35. 2013/1 7 The activity of chambers of commerce an international perspective ERIKA SZILÁGYINÉ DR. FÜLÖP One of the economical and political

Részletesebben

ó Ú ő ó ó ó ö ó ó ő ö ó ö ö ő ö ó ö ö ö ö ó ó ó ó ó ö ó ó ó ó Ú ö ö ó ó Ú ú ó ó ö ó Ű ő ó ó ó ő ó ó ó ó ö ó ó ó ö ő ö ó ó ó Ú ó ó ö ó ö ó ö ő ó ó ó ó Ú ö ö ő ő ó ó ö ö ó ö ó ó ó ö ö ő ö Ú ó ó ó ü ú ú ű

Részletesebben

Történeti betekintés

Történeti betekintés Történeti betekintés 2011. december 22.-én a munka Törvénykönyvéről a Kormánnyal egyeztető szakszervezeti tömörülések vezetői, a szféra munkaadói tárgyaltak a Versenyszféra és a Kormány közötti egyeztetések

Részletesebben

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY A feladatsor három részből áll 1. A vizsgáztató társalgást kezdeményez a vizsgázóval. 2. A vizsgázó egy szituációs feladatban vesz részt a

Részletesebben

OLAJOS Péter Európai parlamenti képviselõ (EPP-ED / MDF) Uniós Energiapolitika, közvetlen támogatások a geotermikus energia

OLAJOS Péter Európai parlamenti képviselõ (EPP-ED / MDF) Uniós Energiapolitika, közvetlen támogatások a geotermikus energia OLAJOS Péter Európai parlamenti képviselõ (EPP-ED / MDF) Környezetvédelmi Bizottság / Költségvetési Bizottság Éghajlatváltozással foglalkozó Bizottság Fenntartható Fejlõdés Intergroup Energia- és Közlekedési

Részletesebben

Felnőttképzés Európában

Felnőttképzés Európában Felnőttképzés Európában Nincs szükség annyi diplomásra, amennyit képeznek Helyettük szakképzett emberekre lenne kereslet Az itthon OKJ-s képzés európai hagyományában két vonal érvényesül: - dán - német

Részletesebben

PIACI HIRDETMÉNY / MARKET NOTICE

PIACI HIRDETMÉNY / MARKET NOTICE PIACI HIRDETMÉNY / MARKET NOTICE HUPX DAM Másnapi Aukció / HUPX DAM Day-Ahead Auction Iktatási szám / Notice #: Dátum / Of: 18/11/2014 HUPX-MN-DAM-2014-0023 Tárgy / Subject: Változások a HUPX másnapi piac

Részletesebben

2007. évi XXXIV. törvény

2007. évi XXXIV. törvény 2007. évi XXXIV. törvény az Európa Tanács keretében Strasbourgban, 1989. november 16-án létrejött, a tiltott teljesítményfokozó szerek és módszerek használata elleni Egyezmény Varsóban, 2002. szeptember

Részletesebben

9. Táppénz Sick-pay TÁPPÉNZ SICK-PAY 159

9. Táppénz Sick-pay TÁPPÉNZ SICK-PAY 159 9. Táppénz Sick-pay 9.1. Kifizetőhelyi betegszabadsági adatok... 160 Sick-leave data on payment offices 9.2. Összefoglaló táppénzes adatok... 160 Aggregate sick-pay data 9.3. Táppénzes adatok a foglalkoztatás

Részletesebben

Megbízási szerződés (KP) Agency Agreement (TP) mely létrejött egyrészről a. concluded by and between

Megbízási szerződés (KP) Agency Agreement (TP) mely létrejött egyrészről a. concluded by and between Megbízási szerződés (KP) Agency Agreement (TP) mely létrejött egyrészről a Cégnév: Székhely: Cégjegyzékszám:. Adószám: mint megbízó (továbbiakban: Megbízó) másrészről pedig a concluded by and between Company

Részletesebben

COOPERATION AGREEMENT

COOPERATION AGREEMENT COOPERATION AGREEMENT I, Mátyás Prikler hereby confirm in the name of the above partner organisation my interest in participating in the preparation, realization and evaluation of the 5 th GOMBUSHO WORKSHOP

Részletesebben

Go&Learn projekt. KIEGÉSZÍTŐ DOkUMENTUMOK 1. MELLÉKLET. Az LNMB és a VÁLLALKOZÁS közötti MEGÁLLAPODÁS

Go&Learn projekt. KIEGÉSZÍTŐ DOkUMENTUMOK 1. MELLÉKLET. Az LNMB és a VÁLLALKOZÁS közötti MEGÁLLAPODÁS Go&Learn projekt KIEGÉSZÍTŐ DOkUMENTUMOK 1. MELLÉKLET Az LNMB és a VÁLLALKOZÁS közötti MEGÁLLAPODÁS A Go&Learn kezdeményezés az EU LLP alapja által támogatott multilaterális hálózat. Célja egy európai

Részletesebben

A. Hírek B. NEA C. Program D. Könyvajánló E. News in English F. A hírlevélről

A. Hírek B. NEA C. Program D. Könyvajánló E. News in English F. A hírlevélről A. Hírek B. NEA C. Program D. Könyvajánló E. News in English F. A hírlevélről **************************************** Az Európa Ház Facebook oldala: www.facebook.com/europa.haz ****************************************

Részletesebben

NYOMÁSOS ÖNTÉS KÖZBEN ÉBREDŐ NYOMÁSVISZONYOK MÉRÉTECHNOLÓGIAI TERVEZÉSE DEVELOPMENT OF CAVITY PRESSURE MEASUREMENT FOR HIGH PRESURE DIE CASTING

NYOMÁSOS ÖNTÉS KÖZBEN ÉBREDŐ NYOMÁSVISZONYOK MÉRÉTECHNOLÓGIAI TERVEZÉSE DEVELOPMENT OF CAVITY PRESSURE MEASUREMENT FOR HIGH PRESURE DIE CASTING Anyagmérnöki Tudományok, 39/1 (2016) pp. 82 86. NYOMÁSOS ÖNTÉS KÖZBEN ÉBREDŐ NYOMÁSVISZONYOK MÉRÉTECHNOLÓGIAI TERVEZÉSE DEVELOPMENT OF CAVITY PRESSURE MEASUREMENT FOR HIGH PRESURE DIE CASTING LEDNICZKY

Részletesebben

OLYMPICS! SUMMER CAMP

OLYMPICS! SUMMER CAMP OLYMPICS! SUMMER CAMP YOUNG BUSINESS CAMP 3D DESIGN CAMP OLYMPICS SUMMER CAMP 20 24 JUNE AND 27 JUNE 1 JULY AGE: 6-14 Our ESB native-speaking teachers will provide a strong English learning content throughout

Részletesebben

Directors and Officers Liability Insurance Questionnaire Adatlap vezetõ tisztségviselõk és felügyelõbizottsági tagok felelõsségbiztosításához

Directors and Officers Liability Insurance Questionnaire Adatlap vezetõ tisztségviselõk és felügyelõbizottsági tagok felelõsségbiztosításához Directors and Officers Liability Insurance Questionnaire Adatlap vezetõ tisztségviselõk és felügyelõbizottsági tagok felelõsségbiztosításához 1. Name, legal form and address of company Társaság neve, címe,

Részletesebben

Könnyen bevezethető ITIL alapú megoldások a Novell ZENworks segítségével. Hargitai Zsolt Sales Support Manager Novell Hungary

Könnyen bevezethető ITIL alapú megoldások a Novell ZENworks segítségével. Hargitai Zsolt Sales Support Manager Novell Hungary Könnyen bevezethető ITIL alapú megoldások a Novell ZENworks segítségével Hargitai Zsolt Sales Support Manager Novell Hungary Napirend ITIL rövid áttekintés ITIL komponensek megvalósítása ZENworks segítségével

Részletesebben

Sex: Male Date of Birth: 02 August 1947 Citizenship: Hungarian

Sex: Male Date of Birth: 02 August 1947 Citizenship: Hungarian PERSONAL INFORMATION Dr. János Szlávik 3300 Eger, Tompa Mihály u. 8. +36-36-520-400/3082 +36-30-4365-541 szlavik@ektf.hu www.gti.ektf.hu Sex: Male Date of Birth: 02 August 1947 Citizenship: Hungarian WORK

Részletesebben

Intézményi IKI Gazdasági Nyelvi Vizsga

Intézményi IKI Gazdasági Nyelvi Vizsga Intézményi IKI Gazdasági Nyelvi Vizsga Név:... Születési hely:... Születési dátum (év/hó/nap):... Nyelv: Angol Fok: Alapfok 1. Feladat: Olvasáskészséget mérő feladat 20 pont Olvassa el a szöveget és válaszoljon

Részletesebben

FORGÁCS ANNA 1 LISÁNYI ENDRÉNÉ BEKE JUDIT 2

FORGÁCS ANNA 1 LISÁNYI ENDRÉNÉ BEKE JUDIT 2 FORGÁCS ANNA 1 LISÁNYI ENDRÉNÉ BEKE JUDIT 2 Hátrányos-e az új tagállamok számára a KAP támogatások disztribúciója? Can the CAP fund distribution system be considered unfair to the new Member States? A

Részletesebben

Széchenyi István Egyetem www.sze.hu/~herno

Széchenyi István Egyetem www.sze.hu/~herno Oldal: 1/6 A feladat során megismerkedünk a C# és a LabVIEW összekapcsolásának egy lehetőségével, pontosabban nagyon egyszerű C#- ban írt kódból fordítunk DLL-t, amit meghívunk LabVIEW-ból. Az eljárás

Részletesebben

A Magyar Honvédség hírrendszerének továbbfejlesztése

A Magyar Honvédség hírrendszerének továbbfejlesztése A Magyar Honvédség hírrendszerének továbbfejlesztése Pándi Balázs 1 A zártcélú távközlõ hálózatokról szóló hatályos jogszabályban megfogalmazottak alapján a Magyar Honvédség Hálózata 2 mentesített az Elektronikus

Részletesebben

Technológia-semlegesség a szabályozásban

Technológia-semlegesség a szabályozásban 16. Távközlési és Informatikai Hálózatok Szeminárium és Kiállítás 2008. október 15-17. Zalakaros Technológia-semlegesség a szabályozásban Nagy Péter nagy.peter@hte.hu Szabályozás korai szakasza Technológia

Részletesebben

- Bevándoroltak részére kiadott személyazonosító igazolvány

- Bevándoroltak részére kiadott személyazonosító igazolvány HUNGARY - Bevándoroltak részére kiadott személyazonosító igazolvány (Blue booklet form or card format issued for permanent residents - from 1 January 2000 a new card format has been introduced and issued)

Részletesebben

General information for the participants of the GTG Budapest, 2017 meeting

General information for the participants of the GTG Budapest, 2017 meeting General information for the participants of the GTG Budapest, 2017 meeting Currency is Hungarian Forint (HUF). 1 EUR 310 HUF, 1000 HUF 3.20 EUR. Climate is continental, which means cold and dry in February

Részletesebben

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY A feladatsor három részbol áll 1. A vizsgáztató társalgást kezdeményez a vizsgázóval. 2. A vizsgázó egy szituációs feladatban vesz részt a

Részletesebben

- tools. Zsolt Mogyorósi, Mária Nagy, György Mészáros. 12.12.2008, Győr

- tools. Zsolt Mogyorósi, Mária Nagy, György Mészáros. 12.12.2008, Győr Enrichment of a(n existing) Curriculum by adopting TICKLE - tools Zsolt Mogyorósi, Mária Nagy, György Mészáros 12.12.2008, Győr First steps of enrichment 1. Give a short review of the main features of

Részletesebben

Curriculum Vitae Csaba Toth, PhD Born: October 7, 1979; Miskolc, Hungary

Curriculum Vitae Csaba Toth, PhD Born: October 7, 1979; Miskolc, Hungary Curriculum Vitae Csaba Toth, PhD Born: October 7, 1979; Miskolc, Hungary Studies concluded: PhD in Political Science ELTE, Faculty of Law and Political Science, Budapest, Hungary (2012) MA in Sociology

Részletesebben

Irodalomjegyzék. Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata (angolul) elérhető: http://www.un.org/en/documents/udhr/ a letöltés napja: {2009.11.30.

Irodalomjegyzék. Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata (angolul) elérhető: http://www.un.org/en/documents/udhr/ a letöltés napja: {2009.11.30. Irodalomjegyzék ENSZ (hivatalos) dokumentumok Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata (angolul) elérhető: http://www.un.org/en/documents/udhr/ a letöltés napja: {2009.11.30.} Polgári és Politikai Jogok Egyezségokmánya

Részletesebben

LÔRINCZ ANDREA 1. A könyvtár a felsôoktatás szolgálatában

LÔRINCZ ANDREA 1. A könyvtár a felsôoktatás szolgálatában LÔRINCZ ANDREA 1 A könyvtár a felsôoktatás szolgálatában The role of libraries in higher education Higher education is inseparable from its libraries as there is common ground between their aims, users

Részletesebben

FÖLDRAJZ ANGOL NYELVEN

FÖLDRAJZ ANGOL NYELVEN Földrajz angol nyelven középszint 1411 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2015. május 14. FÖLDRAJZ ANGOL NYELVEN KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Paper

Részletesebben

RENDEZVÉNYTERMEK / EVENT VENUE

RENDEZVÉNYTERMEK / EVENT VENUE RENDEZVÉNYTERMEK / EVENT VENUE A tökéletes választás rendezvények, csapatépítő tréningek, konferenciák és üzleti találkozók számára. Az épület a város szívében helyezkedik el kiváló tömegközlekedési csatlakozással,

Részletesebben

Válasz az Éghajlatváltozás hatásaira az. integrált városfejlesztésen keresztül

Válasz az Éghajlatváltozás hatásaira az. integrált városfejlesztésen keresztül Válasz az Éghajlatváltozás hatásaira az integrált városfejlesztésen keresztül Climate Change Response through integrated urban management Egerszegi Zita Balatoni Integrációs Közhasznú Nonprofit Kft. Balatoni

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ EVK SZAKKOLLÉGIUM. BESZÁMOLÓ: A 2014/2015 A Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány pályázatára 2014/2015-ÖS TANÉV

SZAKMAI BESZÁMOLÓ EVK SZAKKOLLÉGIUM. BESZÁMOLÓ: A 2014/2015 A Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány pályázatára 2014/2015-ÖS TANÉV SZAKMAI BESZÁMOLÓ EVK SZAKKOLLÉGIUM BESZÁMOLÓ: A 2014/2015 A Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány pályázatára 2014/2015-ÖS TANÉV 1 Tőzsdekurzus A kurzus fókuszában - az elméleti bevezetőt követően

Részletesebben

KELER KSZF Zrt. bankgarancia-befogadási kondíciói. Hatályos: 2014. július 8.

KELER KSZF Zrt. bankgarancia-befogadási kondíciói. Hatályos: 2014. július 8. KELER KSZF Zrt. bankgarancia-befogadási kondíciói Hatályos: 2014. július 8. A KELER KSZF a nem-pénzügyi klíringtagjaitól, és az energiapiaci alklíringtagjaitól a KELER KSZF Általános Üzletszabályzata szerinti

Részletesebben

Számlakezelés az ELO DocXtraktor modullal

Számlakezelés az ELO DocXtraktor modullal ELOECMSzakmai Kongresszus2013 Számlakezelés az ELO DocXtraktor modullal Kovács Eszter Kovacs.eszter@pentatrade.hu Projekt bemutatása A Cég Cégcsoport Éves árbevétel 140 mrd FT > 5 500 dolgozó ( 1 000 fı

Részletesebben

RENDEZVÉNYBIZTOSÍTÁS, AVAGY A 22-ES ÚJ CSAPDÁI

RENDEZVÉNYBIZTOSÍTÁS, AVAGY A 22-ES ÚJ CSAPDÁI BIZTONSÁGTECHNIKA LASZ GYÖRGY RENDEZVÉNYBIZTOSÍTÁS, AVAGY A 22-ES ÚJ CSAPDÁI A cikk a rendezvénybiztosítás néhány problematikáját a tiltakozási kultúra fejlıdésén át tekinti egy piacvezetı cég optikáján

Részletesebben

III. Bajai Gabona Partnerség. III. Baja Grain Partnership

III. Bajai Gabona Partnerség. III. Baja Grain Partnership III. Bajai Gabona Partnerség Előadó:Nagy László, a Bajai OKK Kft. ügyvezetője 2011. Június 16. III. Baja Grain Partnership Presenter: László Nagy, managing director of Baja Public Port Ltd. 16th June,

Részletesebben

Az erős kéz, mely elenged- Családi vállalkozások utódlásának dilemmái

Az erős kéz, mely elenged- Családi vállalkozások utódlásának dilemmái Az erős kéz, mely elenged- Családi vállalkozások utódlásának dilemmái Dr.Heidrich Balázs- Csákné Dr. Filep Judit BGF PSZK-Dékán, intézetvezető Corvinus Egyetem Kisvállalkozás-fejlesztési Központ, munkatárs

Részletesebben

Expansion of Red Deer and afforestation in Hungary

Expansion of Red Deer and afforestation in Hungary Expansion of Red Deer and afforestation in Hungary László Szemethy, Róbert Lehoczki, Krisztián Katona, Norbert Bleier, Sándor Csányi www.vmi.szie.hu Background and importance large herbivores are overpopulated

Részletesebben

zott az e- - z- r- ben e- r- -es i- - t-

zott az e- - z- r- ben e- r- -es i- - t- a zott az 1960 e z r ben e r es i a a i r meghaladja t The Republic of Korea is one of the newly industrializing economies of Asia (ANIES) which showed spectacular economic development during the recent

Részletesebben

INFO-CAPITALISM IN CENTRAL EUROPE: THE VISEGRAD STRATEGY. By Pál TAMÁS [Institute of Sociology, HAS, Budapest]

INFO-CAPITALISM IN CENTRAL EUROPE: THE VISEGRAD STRATEGY. By Pál TAMÁS [Institute of Sociology, HAS, Budapest] INFO-CAPITALISM IN CENTRAL EUROPE: THE VISEGRAD STRATEGY By Pál TAMÁS [Institute of Sociology, HAS, Budapest] A typology of FUAs, based on 5 functions: - population - transport - manufacturing GVA - no

Részletesebben

VÁROSI KÖZLEKEDÉSMENEDZSMENT INTEGRÁLT TELEMATIKAI RENDSZERREL. Abstract

VÁROSI KÖZLEKEDÉSMENEDZSMENT INTEGRÁLT TELEMATIKAI RENDSZERREL. Abstract Csiszár Csaba Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Közlekedésmérnöki Kar Közlekedésüzemi Tanszék 1111 Budapest Bertalan Lajos u. 2. 618.sz. csiszar@kku.bme.hu Tel.: (1) 463-19-26 Fax: (1) 463-32-69

Részletesebben

1918 December 1 út, 15/H/4, Sepsiszentgyörgy (Románia) Mobil 0040 748239263 biro_biborka@yahoo.com

1918 December 1 út, 15/H/4, Sepsiszentgyörgy (Románia) Mobil 0040 748239263 biro_biborka@yahoo.com Europass Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév (nevek) / Utónév (nevek) Cím(ek) Bíró Bíborka Eszter 1918 December 1 út, 15/H/4, Sepsiszentgyörgy (Románia) Mobil 0040 748239263 E-mail(ek) biro_biborka@yahoo.com

Részletesebben

T/3402. számú. törvényjavaslat

T/3402. számú. törvényjavaslat MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/3402. számú törvényjavaslat a Magyarország Kormánya és a Koreai Köztársaság Kormánya között a vezetői engedélyek kölcsönös elismeréséről és cseréjéről szóló megállapodás kihirdetéséről

Részletesebben

ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2014 A CSOPORT

ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2014 A CSOPORT ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2014 A CSOPORT A feladatok megoldására 45 perc áll rendelkezésedre, melyből körülbelül 10-15 percet érdemes a fogalmazási feladatra szánnod. Megoldásaid a válaszlapra írd! 1.

Részletesebben

Can/be able to. Using Can in Present, Past, and Future. A Can jelen, múlt és jövő idejű használata

Can/be able to. Using Can in Present, Past, and Future. A Can jelen, múlt és jövő idejű használata Can/ Can is one of the most commonly used modal verbs in English. It be used to express ability or opportunity, to request or offer permission, and to show possibility or impossibility. A az egyik leggyakrabban

Részletesebben

Partnership between Gerjen and Desnogorsk

Partnership between Gerjen and Desnogorsk Honnan érkeztünk? Where do we come from? Testvérvárosi Megállapodás aláírása Gerjenben, 2016. szeptember 25. 25 September 2016 - signing of the Town Twinning Agreement in Gerjen A 2016. évi közös programok

Részletesebben

A CORONA Projekt két részből áll: 1. CORONA ( ) EU FP-7-es projekt, 2. CORONA II ( ) EU H2020-as projekt (azonosító száma: ).

A CORONA Projekt két részből áll: 1. CORONA ( ) EU FP-7-es projekt, 2. CORONA II ( ) EU H2020-as projekt (azonosító száma: ). Bevezetés A CORONA Projekt két részből áll: 1. CORONA (2011-2014) EU FP-7-es projekt, 2. CORONA II (2015-2018) EU H2020-as projekt (azonosító száma: 662125). CORONA II: o Koordinációs és támogató (CSA)

Részletesebben

ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2012 A CSOPORT. to into after of about on for in at from

ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2012 A CSOPORT. to into after of about on for in at from ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2012 A CSOPORT A feladatok megoldására 45 perc áll rendelkezésedre, melyből körülbelül 10-15 percet érdemes a levélírási feladatra szánnod. Sok sikert! 1. Válaszd ki a helyes

Részletesebben

A rendıri korrupció háttere

A rendıri korrupció háttere A rendıri korrupció háttere A hatalomcsere tere Field of Power exchange in Hungary Zárt, rugalmatlan hatalomcsere (Closed and inflexible power exchange) Formális csatorna Formal Channel túlszabályozott

Részletesebben

Egyidejûleg a nemzeti delegációk titkárainak tanácskozása a CLRAE Titkárságával, majd ezt követõen. PLENÁRIS ÜLÉS(Hemicycle- Körterem)

Egyidejûleg a nemzeti delegációk titkárainak tanácskozása a CLRAE Titkárságával, majd ezt követõen. PLENÁRIS ÜLÉS(Hemicycle- Körterem) 3. számú melléklet Az Európa Tanács Helyi és Regionális Hatóságok Kongresszusa 11. plenáris ülésszakának(, 2004 május 25-27) napirend-tervezetének (2004. 05 20 -.ai verzió)magyar nyelvü összefoglalója

Részletesebben

CONCERTO COMMUNITIES IN EU DEALING WITH OPTIMAL THERMAL AND ELECTRICAL EFFICIENCY OF BUILDINGS AND DISTRICTS, BASED ON MICROGRIDS. WP 5 Del 5.

CONCERTO COMMUNITIES IN EU DEALING WITH OPTIMAL THERMAL AND ELECTRICAL EFFICIENCY OF BUILDINGS AND DISTRICTS, BASED ON MICROGRIDS. WP 5 Del 5. CONCERTO COMMUNITIES IN EU DEALING WITH OPTIMAL THERMAL AND ELECTRICAL EFFICIENCY OF BUILDINGS AND DISTRICTS, BASED ON MICROGRIDS WP 5 Del 5.14 1 st period Szentendre Papers and articles in specialist

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat A TANÁCS RENDELETE

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat A TANÁCS RENDELETE AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 23.4.2004 COM(2004) 57 végleges 2004/0026 (CNS). Javaslat A TANÁCS RENDELETE az Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért létrehozásáról szóló

Részletesebben

Rotary District 1911 DISTRICT TÁMOGATÁS IGÉNYLŐ LAP District Grants Application Form

Rotary District 1911 DISTRICT TÁMOGATÁS IGÉNYLŐ LAP District Grants Application Form 1 A Future Vision pilot célja a Future Vision Plan (Jövőkép terv) egyszerűsített támogatási modelljének tesztelése, és a Rotaristák részvételének növelése a segélyezési folyamatokban. A teszt során a districteknek

Részletesebben

TERÜLETFEJLESZTÉSI CÉLOK ÉS MEGVALÓSULÁSUK KÉSMÁRKI GALLI SZILVIA

TERÜLETFEJLESZTÉSI CÉLOK ÉS MEGVALÓSULÁSUK KÉSMÁRKI GALLI SZILVIA TERÜLETFEJLESZTÉSI CÉLOK ÉS MEGVALÓSULÁSUK KÉSMÁRKI GALLI SZILVIA ÖSSZEFOGLALÁS A kilencvenes éveket mindenekelőtt a munkanélküliség és a gazdasági megújulás elemei, elsősorban a külföldi tőkebefektetések

Részletesebben

Performance Modeling of Intelligent Car Parking Systems

Performance Modeling of Intelligent Car Parking Systems Performance Modeling of Intelligent Car Parking Systems Károly Farkas Gábor Horváth András Mészáros Miklós Telek Technical University of Budapest, Hungary EPEW 2014, Florence, Italy Outline Intelligent

Részletesebben

Budapest Innopolis Programme. Éva Beleznay, Chief Architect/Planner, City of Budapest CLUSNET Budapest, 3 March 2010

Budapest Innopolis Programme. Éva Beleznay, Chief Architect/Planner, City of Budapest CLUSNET Budapest, 3 March 2010 Budapest Innopolis Programme Éva Beleznay, Chief Architect/Planner, City of Budapest CLUSNET Budapest, 3 March 2010 HISTORICAL CAPITAL Living settlement since the age of Roman Empire Photo: Cultural Capital

Részletesebben

MEGÚJULÓ ENERGIÁK HASZNOSÍTÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI HAJDÚ-BIHAR ÉS SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYÉKBEN

MEGÚJULÓ ENERGIÁK HASZNOSÍTÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI HAJDÚ-BIHAR ÉS SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYÉKBEN MEGÚJULÓ ENERGIÁK HASZNOSÍTÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI HAJDÚ-BIHAR ÉS SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYÉKBEN OPPORTUNITIES OF RENEWABLE ENERGY USE IN HAJDU-BIHAR AND SZABOLCS- SZATMAR-BEREG COUNTIES TAMÁS András PhD

Részletesebben