A KLINIKAI FOGÁSZATI HIGIÉNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS KÖZPONTI PROGRAMJA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A KLINIKAI FOGÁSZATI HIGIÉNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS KÖZPONTI PROGRAMJA"

Átírás

1 Népjóléti Minisztérium A KLINIKAI FOGÁSZATI HIGIÉNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS KÖZPONTI PROGRAMJA Engedélyszám: 20310/95.

2 2 A klinikai fogászati higiénikus szakképesítés Szerkesztő: Petrók Jánosné Szerzők: Petrók Jánosné Szeker Györgyné Szakmai lektorok: Dr. Kaán Miklós Dr. Orosz Mihály Szakmai szakértők: Dr. Bánóczy Jolán Dr. Keszthelyi Gusztáv Dr. Szőke Judit Pedagógiai szakértő: Laczkovics Jánosné Kiadó: a Népjóléti Minisztérium II. Ápolási Főosztálya

3 központi programja 3 Tartalomjegyzék I. FEJEZET Alapelvek és általános rendelkezések A szakképzés és szakképesítés megnevezése A szakképzési program bevezetésének indoklása A szakképzés intézményei A szakképesítéssel betölthető munkakörök A szakképzés célja, a képzés filozófiája A szakképzés előfeltételei A szakképzés tartalmi szerkezete A szakképzés tantárgyi szerkezete Tantárgyak az elméleti oktatásban Tantárgyak a gyakorlati szakképzésben A klinikai fogászati higiénikus szakképzés tantárgyi szerkezete A szakképzés óraterve A vizsgák rendje Évközi vizsgák A szakmai vizsgára jelentkezés feltételei A szakmai vizsga részei A tantárgyakat tanítók végzettsége Módszertani ajánlások a tanítási, tanulási folyamat megtervezéséhez...18 II. FEJEZET A képzési program szakmai tartalma Részletes tantárgyi program (elmélet) Részletes tantárgyi program (gyakorlat) Alapozó gyakorlatok A fogászati asszisztencia gyakorlatai A klinikai fogászati higiénikus gyakorlatai Készségfejlesztő gyakorlati foglalkozások...64 III. FEJEZET Mellékletek A klinikai fogászati higiénikusi tevékenység főbb csoportjai A szakmai vizsga ajánlott kérdései és feladatai A szóbeli szakmai vizsga kérdései A megelőző szakmai gyakorlati vizsga ajánlott feladatai A vizsgabizottság előtti szakmai gyakorlati vizsga ajánlott feladatai A szakmai gyakorlati vizsgafeladatok értékelésének szempontjai A klinikai fogászati higiénikus képzéshez javasolt irodalmi segédletek A szakképzéshez szükséges taneszközök és felszerelések...83

4 4 A klinikai fogászati higiénikus szakképesítés

5 központi programja 5 I. ALAPELVEK ÉS ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

6 6 A klinikai fogászati higiénikus szakképesítés

7 központi programja 7 1. A szakképzés és szakképesítés megnevezése A szakképzés és szakképesítés megnevezése: Klinikai fogászati higiénikus OKJ azonosító száma: A klinikai fogászati higiénikus a szájüregben lévő elváltozások gyógyításával és megelőzésével foglalkozó fogorvos-fogászati asszisztens team olyan tagja, aki a fogászati megbetegedések megelőző tevékenységeit az orvos irányításával, fogászati egészségnevelő tevékenységét teljes önállósággal látja el. A klinikai fogászati higiénikus képzése iskolarendszerben, nappali szakképzés formájában történik. 2. A szakképzési program bevezetésének indoklása A két, plakk által okozott fogászati népbetegség, a fogszuvasodás és a fogágybetegségek világszerte és hazánkban is sok problémát okoz. A betegek és a kezeltek száma között óriási a szakadék. Ennek áthidalása egyedül a fogorvosok létszámának növelésével nem lehetséges, mivel hatalmas képzési összeget jelentene. Az iparilag fejlett országok a probléma megoldásának két, egymással párhuzamos módját választották: - széleskörű megelőző módszerek bevezetését - a fogorvosok irányítása, felügyelete mellett a betegeken beavatkozást végző fogászati segédszemélyzetet állítottak munkába. Utóbbiak között a legnagyobb múltra tekintenek vissza a dentálhigiénikusok, akik a világ több mint 30 országában dolgoznak. Feladatuk lényege a betegek és az egészségesek szájhigiénére nevelése mellett az időigényes oki kezelések elvégzése, továbbá helyi fluorid készítmények alkalmazása. A WHO 1985-ben, hazánkban végzett felmérése alapján arra a következtetésre jutott, hogy az ivóvíz és a háztartási konyhasó fluorid dúsításának bevezetése mellett 1:1,4 fogorvos-fogászati higiénikus arányra lesz szükség ahhoz, hogy a lakosság fogászati ellátása megnyugtató legyen. A fogászati szakterület évek óta sürgeti a fogászati asszisztens szakképzésének reformját oly módón, hogy a szakképzés érettségi utáni nappali képzés formájában történjen és igazodjon az egészségügyi ellátás megváltozott követelményeihez. Megfogalmazódott továbbá az az igény, hogy hazánkban is tevékenykedjenek önálló munkakörben preventív szakemberek a fogászat területén. A gyakorlott fogászati asszisztensek részére szervezett két hetes higiénikus tanfolyam azonban nem elegendő ahhoz, hogy a fogászati higiénikus önálló szakterülettel rendelkező szakmai képesítést jelentsen. E törekvések eredményeképpen a klinikai fogászati higiénikus, mint egészségügyi szakmai végzettség, az decemberében közölt Országos Képzési Jegyzékben jelent meg először. Az OKJ-ban megjelölt időtartamban és feltételekkel szervezett klinikai fogászati higiénikus szakképzés számára készült e tanterv. A tantervben megjelennek azok a tananyagtartalmak, melyek az 1992-ben összeállított képzési anyag alapját képezik. Útmutatásul szolgált a Zürichben működő Dentalhygiene-Schule tantárgyi struktúrája és az iskola által megfogalmazott dentálhigiénikusi hivatás célkitűzései. 3. A szakképzés intézményei A klinikai fogászati higiénikusok oktatását azok az egészségügyi szakképzést folytató intézmények végezhetik, amelyek a szakképzéshez szükséges személyi és tárgyi feltételekkel, valamint helyi tantervvel rendelkeznek. A szakképzés gyakorlati intézményei az Orvostudományi Egyetemek Fogászati Klinikái által kijelölt gyakorlóhelyek. Gyakorlóhely lehet a fogorvosi magánpraxis akkor, ha a gyakorlati képzés követelményeinek megfelel.

8 8 A klinikai fogászati higiénikus szakképesítés 4. A szakképesítéssel betölthető munkakörök A klinikai fogászati higiénikus szakképesítéssel rendelkezők fogászati asszisztens és klinikai fogászati higiénikus munkakör betöltésére jogosultak. FEOR száma: 3233 A klinikai fogászati higiénikus munkaterületei: Gyermek vagy felnőtt fogászati alapellátásban: - önállóan és az orvos irányításával megelőző tevékenységet végez a szájüregben - foglalkozik a betegek irányításával, a betegek fogászati egészségnevelésével. Fogászati szakellátásban: - segédkezik az orvosnak a betegek ellátásában - kezelt, műtött betegeket szájhigiénés feladatokra tanítja - részt vesz a betegek pszichés támogatásában Fogászati preventív intézményrendszerben, oktatási intézményekben, különböző gondozási területeken: - terhesgondozás, - csecsemő és kisgyermek gondozás, - idős gondozás, fogyatékos gondozás területén: - egészségmegőrző, fogászati egészségnevelő tevékenysége kerül előtérbe: - motiválást, instruálást végez különböző életkorú, műveltségű, összetételű csoportok illetve egyének körében A fogorvosi praxisban: - a fogorvos mellett végzi feladatait, ahol a fogorvos - fogászati asszisztens - fogászati higiénikus team tagjaként szakképzettségének megfelelő szolgáltatásokat nyújt 5. A szakképzés célja, a képzés filozófiája A klinikai fogászati higiénikus képzés célja felkészíteni a tanulót arra, hogy a fogorvos mellett asszisztensként képes legyen: - a fogászati beavatkozásokat megfelelően előkészíteni, segédkezni a fogorvosnak - felismerni a sürgősségi ellátást igénylő eseteket és segédkezni azok ellátásában - felismerni a munkájával kapcsolatos iatrogén ártalmakat és alkalmazni az ellen védekezés módjait - elvégezni a fogorvosi rendelés dokumentációs feladatait - kapcsolatot teremteni, megfelelően kommunikálni a betegekkel. A klinikai fogászati higiénikus képes legyen: - összefüggésében látni az ember egészségi állapotát és a szájüreg egészségét - önállóan elvégezni preventív fogászati beavatkozásokat a fogorvos utasítására és irányítása mellett - alkalmazni és megtanítani a szájhigiénés eljárások formáit - tevékenységében szociológiai tapasztalatokat gyűjteni, rizikófaktorokat feltárni, epidemiológiai vizsgáló eljárásokat alkalmazni - pedagógiai, pszichológiai ismeretei alapján hatékony egészségnevelési feladatokat elvégezni - felhasználni a modern információ hordozókat és az azokban rejlő prevenciós lehetőségeket - munkáját megszervezni - szakmai ismereteit bővíteni, képességeit fejleszteni

9 központi programja 9 A képzés filozófiája: - A klinikai fogászati ellátás a fogászati higiénikusokat elsősorban egészségmegőrző, preventív fogászati tevékenységet végző, önálló munkakörrel rendelkező egészségügyi szakembereknek tekinti. - Kiemelt feladatának tartja a holisztikus szemléletű fogászati egészségnevelést. - Munkájukkal segítik a fogorvos tevékenységét, a higiénés feltételek megteremtését - Tevékenységük során lelkileg támogatják a pácienst 6. A szakképzés előfeltételei: - középiskolai végzettség - pszichés és orvosi alkalmasság - jó manuális és kommunikációs készség 7. A szakképzés tartalmi szerkezete A klinikai fogászati higiénikus képzés kerettanterve moduláris felépítésű. A két tanév 11 modulból áll. A szakképzés óraszáma: 2712 óra. (30% elméleti oktatás, 70% gyakorlati képzés. ) Az egyes modulok végén elméleti ismeretanyagból a tanulók beszámolnak. A szakképzés tartalmazza a fogászati asszisztensek követelményeit, ezért a 7. modul végén (1700 óra) a tanulónak lehetősége van tanulmányait befejezni és fogászati asszisztensi munkakör betöltéséhez szükséges szakmai vizsgát tenni. A szakképzés tantárgyai: Alapozó tantárgyak: - tanítási anyaguk segíti a szakmai tantárgyak tanulását - bővítik a tanulók egészségügyi kulturáltságát - hozzájárulnak a szakmai ismeretek összefüggéseinek megértéséhez Szakmai tantárgyak: - ismeretanyaguk a fogászati asszisztens és a klinikai fogászati higiénikus tevékenység alapja Készségfejlesztő tantárgyak: - témakörei a klinikai fogászati higiénikus hivatásának gyakorlásához kiegészítésként szolgálnak - elmélyítik a tanulók szakmai ismereteit - felkészítik a tanulókat a helyes viselkedésre az emberek közötti kontaktus teremtésére - segítik személyiségük fejlődését. 8. A szakképzés tantárgyi szerkezete Tantárgyak az elméleti oktatásban: Alapozó tantárgyak: Anatómia-élettan Táplálkozási alapismeretek Dietetika Orvosi latin alapismeretek Mikrobiológia-immunitástan Általános és orális patológia Belgyógyászati és gyógyszertani alapismeretek

10 10 A klinikai fogászati higiénikus szakképesítés Szakmai tantárgyak: Fogorvosi váró, rendelő berendezése és higiénéje Műszertan Fogászati radiológia Konzerváló fogászat Fogpótlástan, anyagtan Gyermekfogászat, fogszabályozás Fogtechnikai laboratóriumi alapismeretek Szájsebészet Szájnyálkahártya betegségei, parodontológia Fogászati prevenció Orális higiéné Munkavédelem Ügyvitel Készségfejlesztő tantárgyak: Etika Pszichológiai alapismeretek Pedagógiai alapismeretek, egészségnevelés Szociológiai alapismeretek Informatikai alapismeretek Tantárgyak a gyakorlati szakképzésben Alapozó gyakorlatok: Ápolástan-gondozástan Elsősegélynyújtás A fogászati asszisztencia gyakorlatai: Fogászati röntgenosztály Konzerváló fogászat Fogpótlástan Fogtechnikai laboratórium Gyermekfogászat-fogszabályozás Szájsebészeti rendelés, betegosztály Szájnyálkahártya betegségei-parodontológia A klinikai fogászati higiénikus gyakorlatai: Fogászati prevenció Orális higiéné Fogászati egészségnevelés Készségfejlesztő gyakorlati foglalkozások: Testnevelés Kommunikációs foglalkozások Számítógépes informatikai gyakorlatok Pedagógiai alapismeretek, egészségnevelés Idegen nyelvi kommunikáció

11 központi programja A klinikai fogászati higiénikus szakképzés tantárgyi szerkezete Sorszám Alapozó tantárgyi blokk Szakmai tantárgyak blokkja Készségfejlesztési blokk Ellenőrzés - értékelés Elmélet Gyakorlat Elmélet Gyakorlat Elmélet Gyakorlat 1. Mikrobiológia - imm. tan. Orvosi latin nyelvi alapism. Táplálkozási alapismeretek Anatómia - élettan Elsősegélynyújtás Ápolástan 2. Első segélynyújtás Ápolástan 3. Általános és orális patológia Konzerváló fogászat, Fogászati radiológia, Fogászati váró, rendelő berendezése higiénéje, Munkavédelem Fogorvosi műszertan Fogászati radiológia Konzerváló fogászat Gyermekfogászatfogszabályozás Fogpótlástan - anyagtan Ügyviteli ismeretek Fogászati radiológia Konzerváló fogászat Fogpótlástan Pszichológiai alapismeretek Etika Idegen nyelvi kommunikáció Kommunikációs foglalkozás 4. Gyermekfogászat, fogszabályozás Fogászati radiológia Konzerváló fogászat 5. Belgyógyászati - gyógyszertani alapismeretek Fogtechnikai lab. alapismeretek Parodontológia, szájnyálka-hártya betegségei Szájsebészet Fogtechnikai laboratórium Pszichológiai alapismeretek Etika Idegen nyelvi kommunikáció Kommunikációs foglalkozás Konzultáció beszámoló

12 12 A klinikai fogászati higiénikus szakképesítés Sorszám Alapozó tantárgyi blokk Szakmai tantárgyak blokkja Készségfejlesztési blokk Ellenőrzés - értékelés Elmélet Gyakorlat Elmélet Gyakorlat Elmélet Gyakorlat 6. Szájsebészet Parodontológia Fogpótlástan Gyemekfogászatfogszabályozás Fogászati prevenció Orális higiéné 8. Orális higiéné Fogászati prevenció 11. Orális higiéné Fogászati egészségnevelés Szociológiai alap ismeretek 7. Dietetika Fogpótlástan Fogtechnikai laboratórium Parodontológia Szájsebészet Gyermekfogászat, fogszabályozás Konzerváló fogászat Parodontológia Informatikai alapismeretek Pedagógiai alapismeretek egészségnevelés 9. Orális higiéné Fogászati prevenció 10. Fogászati prevenció Egészségnevelés Pedagógiai alapismeretek egészségnevelés Idegen nyelvi kommunikáció Kommunikációs foglalkozás Idegen nyelvi kommunikáció Informatikai gyakorlatok Konzultáció, beszámoló Konzultáció, beszámoló

13 központi programja A szakképzés óraterve Modulok Tantárgyak - elmélet össz Anatómia - élettan Táplálkozási alapismeretek Dietetika Orvosi latin nyelvi alapismeretek Mikrobiológia immunitástan Általános és orális patológia Belgyógyászati gyógyszertani alapismeretek Fogorvosi váró, rendelő berendezése, higiénéje Fogpótlástan, anyagtan Fogászati radiológia Konzerváló fogászat Fogtechnikai laboratóriumi alapismeretek Gyermekfogászat fogszabályozás Szájsebészet Szájnyálkahártya betegségei, parodontológia Munkavédelem 8 8 Orális higiéné Fogászati prevenció Etika Pszichológiai alapismeretek Szociológiai alapismeretek. Pedagógiai alapismeretek egészségnevelés Ügyvitel 8 8 Informatikai alapismeretek. Konzultáció - beszámoló

14 14 A klinikai fogászati higiénikus szakképesítés Összesen

15 központi programja 15 Gyakorlat össz. Elsősegélynyújtás Ápolástan Fogászati radiológia Konzerváló fogászat Fogpótlástan Szájsebészet Parodontológia Fogtechnikai labor Gyermekfogászat fogszabályozás Orális higiéné Fogászati prevenció Fogászati egészségnevelés Kommunikációs ismeretek Idegen nyelvi kommunikáció Informatikai gyakorlat Testnevelés Összesen: Modulok összesített óraszámai Elméleti órák: 806 Gyakorlati órák: 1906

16 16 A klinikai fogászati higiénikus szakképesítés 10. A vizsgák rendje A tanulók a szakképzés ismeretanyagából az egyes modulok végén és a képzést záró szakmai vizsgán számolnak be Évközi vizsgák 3. modul végén: Anatómia-élettan Táplálkozási alapismeretek Mikrobiológia-immunitástan Általános és orális patológia Orvosi latin nyelvi alapismeretek Ápolástan Elsősegélynyújtás Fogászati váró, rendelő berendezése és higiénéje Munkavédelem 5. modul végén: Belgyógyászati-gyógyszertani alapismeretek Fogászati radiológia Konzerváló fogászat Pszichológiai alapismeretek Etika Ügyviteli ismeretek Fogtechnikai laboratóriumi alapismeretek 7. modul végén: Dietetika Fogpótlástan, anyagtan Gyermekfogászat, fogszabályozás Szájnyálkahártya betegségei, parodontológia Szájsebészet Szociológiai alapismeretek 10. modul végén: Fogászati prevenció Orális higiéne Pedagógiai alapismeretek, fogászati egészségnevelés Informatikai alapismeretek A tanulók teljesítményének értékelése érdemjegyekkel történik. Az eredménytelen beszámoló után a helyi tantervben meghatározott módon és időben van lehetősége a tanulónak a javításra A gyakorlati munka teljesítményét egy-egy gyakorlóterületen az előírt gyakorlati óraszám letöltése után kell értékelni. Az értékelést a gyakorlóterület gyakorlatvezetője végzi A szakmai vizsgára jelentkezés feltételei: A szakmai vizsgára jelentkezés feltételei iskolarendszerű képzésben - a klinikai fogászati higiénikus szakképesítés /95 sz. központi programjában meghatározott gyakorlati követelmények teljesítése - eredményes tantárgyi záróvizsgák letétele A szakmai vizsgára jelentkezés feltételei iskolarendszeren kívüli képzésben - középiskolai végzettség, érettségi vizsga - fogászati asszisztensi vagy fogorvosi asszisztensi előképzettség - 2 éves, igazolt, fogászati munkaterületen eltöltött gyakorlat - a klinikai fogászati higiénikus szakképesítés /95 számú központi tantervében meghatározott eredményes tantárgyi vizsgák és gyakorlati követelmények teljesítése

17 központi programja A szakmai vizsga részei Szakmai elmélet a, írásbeli b, szóbeli Szakmai gyakorlat a, megelőző gyakorlati vizsga a gyakorlóterületen b, szóbeli vizsga a vizsgabizottság előtt A szakmai vizsga követelményei Írásbeli vizsga A szakmai elmélet írásbeli vizsgarészének vizsgakérdéseit, az egységes megoldólapot és értékelési útmutatót a Népjóléti Minisztérium központilag határozza meg. Az írásbeli vizsga komplex feladatsor formájában a képzési program szakmai és készségfejlesztő tantárgyi követelményeinek teljesítését méri. Szóbeli vizsga A szakmai elmélet szóbeli vizsgáján a vizsgázók a MELLÉKLET 16. fejezetrészében meghatározott témakörökből válaszolnak meg kérdéseket. A szakmai elméleti vizsga értékelése: a, a szóbeli vizsga feleleteit 1-5-ig terjedő osztályzattal kell minősíteni, a szóbeli vizsgarészek eredményeit egy osztályzattal kell értékelni b, a szakmai elméleti vizsga eredményét az írásbeli és szóbeli vizsga eredményei alapján kell meghatározni: - a szóbeli vizsgarészek osztályzataiból egyetlen érdemjegyet kell megállapítani - eredménytelen a vizsga, ha bármelyik vizsgarész osztályzata elégtelen - a szakmai elmélet eredményét az írásbeli és szóbeli vizsga jegyeinek átlaga adja, középérték esetén a végső érdemjegyet a szóbeli vizsga osztályzata határozza meg Szakmai gyakorlat A gyakorlati vizsga két részből áll: a, megelőző vizsgafeladat - gyakorlati vizsga azon a gyakorlóterületen szervezhető, ahol a személyi és tárgyi feltételek és a betegforgalom nagysága a vizsgázók létszámának megfelelően biztosítottak - a gyakorlati vizsga a gyakorlati képzésbe illeszkedő, a gyakorlóterületen adott vizsganapon végzett gyakorlati feladatok teljesítéséből áll - a javasolt vizsgafeladatokat a MELLÉKLET tartalmazza A vizsgafeladat értékelését a gyakorlat vezetésével megbízott oktató végzi, és annak eredményét jegyzőkönyvbe rögzíti A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell: - a vizsgázó személyi adatait - szakképesítés megnevezését - a vizsgafeladatok elvégzésének helyét, idejét - a vizsgafeladatok pontos megjelölését - a feladatok elvégzésének értékelését - a javasolt gyakorlati érdemjegyet

18 18 A klinikai fogászati higiénikus szakképesítés A megelőző vizsgafeladatokról készült jegyzőkönyvet - a gyakorlóterület vezetőinek aláírásával és bélyegzőjével kell ellátni - a vizsga irataihoz kell csatolni - a vizsgairatok megőrzésére vonatkozó előírások szerint kell kezelni A megelőző gyakorlati vizsga értékelése független a tanuló utolsó gyakorlóterületen kapott osztályzatától b, Vizsgabizottság előtti gyakorlati vizsga A gyakorlati vizsgát a vizsgabizottság munkáját segítő szakoktató és a gyakorlati oktatás vezetője szervezi A gyakorlati vizsga az iskola vagy a gyakorlóterület demonstrációs termében szervezhető A javasolt vizsgafeladatokat a melléklet tartalmazza Szakmai gyakorlati vizsga értékelése: - A szakmai gyakorlati érdemjegyet a megelőző vizsgafeladatra és a vizsgabizottság előtti feladatra kapott vizsgajegyek alapján kell kialakítani oly módon, hogy a vizsgabizottság előtti feladatra kapott érdemjegy legyen a döntő - Ha bármely gyakorlati osztályzata elégtelen, a gyakorlati vizsga végső érdemjegye is elégtelen 11. A tantárgyakat tanítók végzettsége A klinikai fogászati higiénikusok szakképzése team feladat, melyben fogorvosok, szakképzett fogászati asszisztensek, felsőfokú pedagógiai végzettséggel rendelkező pedagógusok, egészségügyi szakoktatók vesznek részt. Javaslat az oktatók szakmai végzettségével kapcsolatban: Alapozó tantárgyak oktatása: - felsőfokú végzettségű, a tantárgyak oktatásában gyakorlott, egészségügyi szakoktató Szakmai tárgyak oktatása: - szakterületen dolgozó, preventív fogászati feladatokat is ellátó fogorvos - fogászati asszisztens, aki a gyakorlati oktatásba is bekapcsolódik Készségfejlesztő tantárgyak: Kommunikáció: - csoportfoglalkozások vezetésére kiképzett, egészségügyi munkaterületen tapasztalatot szerzett szaktanár Pedagógia, egészségnevelési gyakorlatok: - felsőfokú pedagógiai végzettségű szaktanár, szakoktató Pszichológia: - pszichológus, felsőfokú végzettséggel rendelkező szakoktató Etika: - felsőfokú végzettséggel rendelkező szaktanár, szakoktató Szociológia: - felsőfokú végzettséggel rendelkező szaktanár, szakoktató Idegen nyelvi kommunikáció: - nyelvtanár Informatika: - informatika szakos, számítástechnika oktatásában jártas szaktanár Testnevelés: - testnevelő szakos tanár

19 központi programja 19 Szakmai gyakorlatok vezetésére javasolt gyakorlatvezetők Fogászati asszisztencia gyakorlatának vezetése: - legalább 5 éves gyakorlattal rendelkező fogászati asszisztens - fogorvosi magánrendelőben a gyakorlatvezetést vállaló fogorvos Klinikai fogászati higiénikus prevenciós gyakorlatának vezetése: - egyetemi oktatók, fogszakorvosok, akik munkájuk során rendszeresen végeznek preventív beavatkozásokat a szájüregben Fogászati egészségnevelési gyakorlatok: - szakmai irányítását fogorvos végzi - módszertani, szervezési feladatok elvégzését pedagógiai végzettséggel rendelkező egészségügyi szakoktató segíti A munkaterületeken folyó gyakorlati szakképzés feladatait az iskolai és területi gyakorlatvezetők összehangoltan végzik. 12. Módszertani ajánlások a tanítási, tanulási folyamat megtervezéséhez Elméleti oktatás: - előadás - tanulói felkészülés, beszámoló - szemléltetés falitáblák, folyamatábrák alkalmazásával - audiovizuális eszközök - eszközök, műszerek közvetlen bemutatása - szakirodalom felkutatása, felhasználása Gyakorlati oktatás iskolai oktatótermekben: - csoportmunka - egyéni tevékenység - feladat megbeszélés - csoport értékelés - egyéni értékelés - szituatív feladatok Gyakorlati oktatás intézményekben: - egy fogorvosi szék mellé egy tanuló kerüljön beosztásra - a tanulók ismerjék meg a fogászati ügyelet feladatait is - a szakképzés végén a tanulók ott legyenek beosztva gyakorlatra, ahol a megelőző gyakorlati vizsgafeladataikat teljesíteni fogják - a fogászati egészségnevelés és orális higiéne gyakorlatainál a tanulók önálló felkészülését, szervezőmunkáját kell előtérbe helyezni és az evvel eltöltött időt is be lehet számítani a gyakorlatba A hat hetes modulok közel azonos képzési óraszámot tartalmaznak. Egyes modulok elméleti és gyakorlati képzést is tartalmaznak: E modulok esetében a gyakorlatok folyamatos szervezésére kell törekedni.

20 20 A klinikai fogászati higiénikus szakképesítés II. A KÉPZÉSI PROGRAM SZAKMAI TARTALMA

21 központi programja 21

22 22 A klinikai fogászati higiénikus szakképesítés 13. RÉSZLETES TANTÁRGYI PROGRAM (elmélet)

23 központi programja 23

24 24 A klinikai fogászati higiénikus szakképesítés ALAPOZÓ TANTÁRGYAK Anatómia-élettan Javasolt óraszám : 64 óra Modul: 1. 2 Tantárgy tanításának célja: - megismertetni az emberi szervezet morfológiai felépítését, élettani működését - a szakmai tantárgyak anatómiai megalapozása - az orális tájék funkcionális anatómiájának részletes megtanítása Követelmény: a tanuló legyen képes: - bemutatni az életfontosságú szervek, szervrendszerek felépítését, működését - megkülönböztetni az élettanit a kórostól - jellemezni a szájüreg képleteinek anatómiáját, működését Tananyag tartalma: 1. Anatómiai alapfogalmak - anatómia és élettan tárgya, felosztása - terminus technikusok alkalmazása - anatómiai vizsgálati eljárások - az emberi test főbb szerkezeti elvei - síkok, irányok 2. Mozgásrendszer - csontvázrendszer felépítése - a csontok általános tulajdonságai - a csontok összeköttetései - a koponya csontjai - az arckoponya csontjai, üregei - izomrendszer, az izmokról általában - a rágóizomzat anatómiája, működése 3. Keringés és vér anatómiája, élettana - a szív felépítése, működése - vérerek fajtái, összeköttetéseik - kis vérkör erei, feladata - nagy vérkör főbb erei, az arckoponya, szájüreg vérellátása - a vér szövettana, vérképzés, véralvadás - vércsoportok - nyirokkeringés 4. Légzőrendszer - légzőrendszer szakaszai, felépítése - légzés élettana, mechanizmusa, szabályozása 5. Emésztőrendszer - az emésztőrendszer szakaszai, élettani működése - a szájüreg képletei és élettani működése - máj, epe, hasnyálmirigy anatómiája, működése

25 központi programja A vizelet-kiválasztás rendszere - a vese elhelyezkedése, felépítése, kiválasztó funkció - vizeletelvezető és gyűjtőrendszer - vizelet összetevői, vizeletürítés mechanizmusa 7. Neuroendokrin rendszer - az endokrin szervek elhelyezkedése, működése - a hormonális szabályozás - feed beck mechanizmus 8. Idegrendszer - az idegrendszer felosztása, szöveti felépítése - az agyvelő, gerincvelő anatómiája, működése - az agykéreg működése - a perifériás idegrendszer, agyidegek, gerincvelői idegek lefutása - vegetatív idegrendszer működése - az idegrendszer szabályozó tevékenysége 9. A szaporodás szervrendszere - külső és belső férfi és női nemi szervek - a szaporodás élettana - öröklődés 10. Az érzékszervek - az érzékelés folyamatos jelentősége - az érzékszervek elhelyezkedése, anatómiai jellemzőik, élettani működésük Értékelés: folyamatosan osztályzattal, szóbeli, írásbeli vizsga a 3. modul végén

26 26 A klinikai fogászati higiénikus szakképesítés Mikrobiológia-immunitástan Javasolt óraszám: 36 óra Modul: 1. Tantárgy tanításának célja: - a kórokozók általános tulajdonságainak megismertetése - a fertőzés folyamatának bemutatása - az immunrendszer működésének megértetése Követelmény: a tanuló legyen képes: - jellemezni a kórokozók fajtáit, tulajdonságait - bemutatni a fertőzés kialakulásának, kimenetelének folyamatát - megmagyarázni az immunitás lényegét, immunizálás módjait - felismerni az allergiás jelenségek hátterét, azok előfordulási lehetőségeit munkaterületén Tananyag tartalma: 1. Mikrobiológiai alapfogalmak - a mikrobiológia tárgya, felosztása - az orvosi mikrobiológia történeti áttekintése - a mikroorganizmusok osztályozása 2. Általános virológia - a vírusok általános jellemzése - a vírus és sejt - vírusbetegségek patogenezise 3. Általános bakterológia - baktériumok sajátosságai - vizsgálati eljárások - az emberi szervezet természetes baktériumflórája 4. Általános mykológia - a gombák morfológiai, élettani tulajdonságai - ellenállóképesség, patogenitás 5. Általános parazitológia - protozoonok általános jellemzői - parazita férgek tulajdonságai, rendszerezésük - ízeltlábúakról általában, egészségügyi jelentőségük 6. A fertőzés értelmezése - fertőzés sorsát befolyásoló tényezők - fertőzés lefolyása, kimenetele 7. Általános immunitástan - az immunológia tárgya - antitest, antigén fogalma - az immunrendszer és működése, allergia, anaphilaxia - immunitás és immunizálás Értékelés: folyamatosan, szóbeli vizsga a 3. modul végén

27 központi programja 27 Táplálkozási alapismeretek Javasolt óraszám: 30 óra Modul: 1. Tantárgyak tanításának célja: - alapvető tápanyagok élettani jelentőségének, a hiánybetegségeknek megismertetése - a táplálkozás és fogbetegségek összefüggésének megalapozása Követelmény: a tanuló legyen képes: - bemutatni az egyes tápanyagok jelentőségét a szervezetben - felsorolni a helytelen táplálkozás következményeit - egészségnevelési feladatot megoldani az egészséges táplálkozásról Tananyag tartalma: 1. Az alapvető tápanyagok - fehérjék, zsírok, szénhidrátok jelentősége a szervezet egészséges működésében, szükségességüket befolyásoló tényezők - vitaminok csoportjai, hypovitaminozisok, avitaminózisok - ásványi anyagok és fogfejlődés - folyadékszükséglet, folyadékhiány 2. Tápanyagok-élelmiszerek-táplálkozás - fehérjét tartalmazó élelmiszerek, komplettálás - szénhidrátok és zsírok a korszerű táplálkozásban - vitaminok és ásványi anyagok előfordulása az élelmiszerekben - a reformkonyha értelmezése 3. Táplálkozás és betegségek összefüggései - fehérje, szénhidrát és zsíranyagcsere zavarai - az elhízás, mint rizikófaktor - fogbetegségek és a táplálkozás összefüggései Értékelés: folyamatosan, írásbeli beszámoló a 3. modul végén

28 28 A klinikai fogászati higiénikus szakképesítés Dietetika Javasolt óraszám: 16 óra Modul: 7. Tantárgyak tanításának célja: - a korszerű diétás táplálkozás bemutatása - a tanulók egészségnevelése Követelmény: a tanuló legyen képes: - jellemezni a korszerű diétás táplálkozást - tanácsot adni a diétás konyhatechnikai eljárásokkal kapcsolatban Tananyag tartalma: 1. Dietetika - alapfogalmak - diétás alapétrendek, konyhatechnikai eljárások - diétás termékek a kereskedelemben - fogászati megbetegedések és a diétás élelmezés 2. Étrend összeállításának gyakorlása - csecsemő, kisgyermek étrendjének összeállítása, fogzás, fogváltás elősegítése, az egészséges fogazat kialakulása érdekében - bio-étrend egészséges felnőtteknél - étrendi javaslat szájüreg, fog, fogínybetegségeknél - idős emberek tápanyagszükségletének kielégítése hiányos fogazat esetén. Értékelés: folyamatosan szóbeli beszámoló a 7. modul végén

Foglalkozási napló. Fogászati asszisztens 14. évfolyam

Foglalkozási napló. Fogászati asszisztens 14. évfolyam Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Fogászati asszisztens 14. évfolyam (OKJ száma: 54 720 02) szakma gyakorlati oktatásához A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának

Részletesebben

FOGÁSZATI ASSZISZTENS SZAKKÉPESÍTÉS KÖZPONTI PROGRAMJA

FOGÁSZATI ASSZISZTENS SZAKKÉPESÍTÉS KÖZPONTI PROGRAMJA Népjóléti Minisztérium FOGÁSZATI ASSZISZTENS SZAKKÉPESÍTÉS KÖZPONTI PROGRAMJA 1995. Engedélyszám: 20311/95 2 A fogászati asszisztens szakképesítés Szerkesztő: Petrók Jánosné Szerzők: Petrók Jánosné Szeker

Részletesebben

I. A szakképesítés Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatai. II. A szakképesítés munkaterülete

I. A szakképesítés Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatai. II. A szakképesítés munkaterülete I. A szakképesítés Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatai 1. A szakképesítés azonosító száma: 61 4 3233 12 1 0 20 2. A szakképesítés megnevezése: Fogászati asszisztens II. A szakképesítés munkaterülete

Részletesebben

54/2005. (XI. 23.) EüM rendelet. az egyes egészségügyi szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadásáról * * *

54/2005. (XI. 23.) EüM rendelet. az egyes egészségügyi szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadásáról * * * 54/2005. (XI. 23.) EüM rendelet az egyes egészségügyi szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadásáról * * * 2. A FOGÁSZATI ASSZISZTENS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. A szakképesítés

Részletesebben

A 23. sorszámú Fogászati asszisztens megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 23. sorszámú Fogászati asszisztens megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 23. sorszámú Fogászati asszisztens megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54 720 02 1.2. Szakképesítés

Részletesebben

0407 EGÉSZSÉGÜGY ÁGAZAT

0407 EGÉSZSÉGÜGY ÁGAZAT 0407 EGÉSZSÉGÜGY ÁGAZAT Képzési idő: 4+1 év Szakmai oktatás célja: Megalapozott, széleskörű elméleti ismeretekkel és i képességekkel, készségekkel rendelkező egészségügyi szakemberek képzése. A tanuló

Részletesebben

Jogszabály szöveg. MHK adatbázis

Jogszabály szöveg. MHK adatbázis MHK adatbázis Jogszabály szöveg 37/1995. (X. 7.) NM rendelet 2001. december 28. - 2004. május 1. Lekérdezés ideje: 2004. július 26. (C)1992-2001. Magyar Hivatalos Közlönykiadó Kft. 1. számú melléklet a

Részletesebben

SZOCIÁLIS GONDOZÓ ÉS ÁPOLÓ OKJ

SZOCIÁLIS GONDOZÓ ÉS ÁPOLÓ OKJ SZOCIÁLIS GONDOZÓ ÉS ÁPOLÓ OKJ 34-762-01 1. A szakképesítés munkaterületének rövid leírása: A szociális gondozó és ápoló szociális szakember irányításával képes az idős és a fogyatékos ellátás intézményi

Részletesebben

A Jegyzék 40. sorszáma szerint kiadott képi diagnosztikai asszisztens szakképesítés szakmai és vizsgáztatási követelményei

A Jegyzék 40. sorszáma szerint kiadott képi diagnosztikai asszisztens szakképesítés szakmai és vizsgáztatási követelményei A Jegyzék 40. sorszáma szerint kiadott képi diagnosztikai asszisztens szakképesítés szakmai és vizsgáztatási követelményei I. A szakképesítés Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatai 1. Szakképesítés

Részletesebben

félév félév 2321-06 Interakció az egészségügyi ellátásban modul ( 78 óraelmélet,) 1.0/2321-06 Kommunikáció beteggel,

félév félév 2321-06 Interakció az egészségügyi ellátásban modul ( 78 óraelmélet,) 1.0/2321-06 Kommunikáció beteggel, OKJ: 54 723 01 1000 00 00 AZ ÁPOLÓKÉPZÉS KÖZPONTI PROGRAMJA ALAPJÁN KÉSZÍTETT HELYI TANTERV LEVELEZŐ KÉPZÉS I. tanév I. és II. TANANYAGEGYSÉGEK/TANANYAGELEMEK Óraszámok Elmélet Elméletigényes Gyakorlat

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Fogászati asszisztens szakképesítés. 2397-06 Fogászati beavatkozások, kezelések. 1. vizsgafeladat. 2011. január 11.

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Fogászati asszisztens szakképesítés. 2397-06 Fogászati beavatkozások, kezelések. 1. vizsgafeladat. 2011. január 11. Nemzeti Erőforrás Minisztérium Korlátozott terjesztésű! Érvényességi idő: az írásbeli vizsgatevékenység befejezésének időpontjáig A minősítő neve: Vízvári László A minősítő beosztása: főigazgató JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI

Részletesebben

A 32. sorszámú Gyógy- és sportmasszőr megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 32. sorszámú Gyógy- és sportmasszőr megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 32. sorszámú Gyógy- és sportmasszőr megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54 726 01 1.2. Szakképesítés

Részletesebben

Érettségi utáni képzések nappali képzés. Gyakorló ápoló (52 723 01)

Érettségi utáni képzések nappali képzés. Gyakorló ápoló (52 723 01) Érettségi utáni képzések nappali képzés 1. Gyakorló ápoló 2. Egészségügyi asszisztens A szakképesítés alapadatai Gyakorló ápoló (52 723 01) A szakképesítés azonosító száma: 52 723 01 A szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

3.34. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 55 725 11 KLINIKAI FOGÁSZATI HIGIÉNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS-RÁÉPÜLÉSHEZ

3.34. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 55 725 11 KLINIKAI FOGÁSZATI HIGIÉNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS-RÁÉPÜLÉSHEZ 3.34. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 55 725 11 KLINIKAI FOGÁSZATI HIGIÉNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS-RÁÉPÜLÉSHEZ I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.

Részletesebben

JOGSZABÁLYOK. L. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM Ára: 690 Ft 2006. JANUÁR 27. TARTALOM

JOGSZABÁLYOK. L. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM Ára: 690 Ft 2006. JANUÁR 27. TARTALOM L. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM Ára: 690 Ft 2006. JANUÁR 27. TARTALOM oldal JOGSZABÁLYOK 251/2005. (IX. 23.) Korm. r. a felsõoktatási intézmények karainak felsorolásáról szóló 209/1999. (XII. 26.) Korm. rendelet

Részletesebben

A 43. sorszámú Kardiológiai és angiológiai asszisztens megnevezésű szakképesítés ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye

A 43. sorszámú Kardiológiai és angiológiai asszisztens megnevezésű szakképesítés ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye A 43. sorszámú Kardiológiai és angiológiai asszisztens megnevezésű szakképesítés ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító

Részletesebben

2.37. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 52 723 01 GYAKORLÓ ÁPOLÓ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint az I. Egészségügy ÁGAZATHOZ

2.37. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 52 723 01 GYAKORLÓ ÁPOLÓ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint az I. Egészségügy ÁGAZATHOZ 2.37. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 52 723 01 GYAKORLÓ ÁPOLÓ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint az I. Egészségügy ÁGAZATHOZ A szakképzési kerettanterv ágazatra vonatkozó része (4x1 évfolyamos képzésben az első négy

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Klinikai fogászati higiénikus szakképesítés. 2410-06 Fogászati higiénikus tevékenysége fogászati kezeléseknél modul

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Klinikai fogászati higiénikus szakképesítés. 2410-06 Fogászati higiénikus tevékenysége fogászati kezeléseknél modul Emberi Erőforrások Minisztériuma Korlátozott terjesztésű! Érvényességi idő: az írásbeli vizsgatevékenység befejezésének időpontjáig A minősítő neve: Rauh Edit A minősítő beosztása: mb. főigazgató-helyettes

Részletesebben

Engedélyszám: 18211-2/2011-EAHUF Verziószám: 1.

Engedélyszám: 18211-2/2011-EAHUF Verziószám: 1. 1. feladat: A rendelést egy 4 hónapos várandós kismama keresi fel fogászati szűrés, valamint az intrauterin életszakaszt érintő utód gyermekfogászati prevenciós tanácsadás céljából. Tájékoztassa a kismamát

Részletesebben

2390-06 Masszázs alapozás követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai

2390-06 Masszázs alapozás követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai 1. feladat Ön azt a feladatot kapta a munkahelyén, hogy készítsen kiselőadást a sejtek működésének anatómiájáról - élettanáról! Előadása legyen szakmailag alátámasztva, de a hallgatók számára érthető!

Részletesebben

2.48. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV GYÓGY- ÉS SPORTMASSZŐR SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint az I. EGÉSZSÉG ÁGAZATHOZ 2013.

2.48. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV GYÓGY- ÉS SPORTMASSZŐR SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint az I. EGÉSZSÉG ÁGAZATHOZ 2013. 2.48. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 726 01 GYÓGY- ÉS SPORTMASSZŐR SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint az I. EGÉSZSÉG ÁGAZATHOZ 2013. A szakképzési kerettanterv ágazatra vonatkozó része (4x1 évfolyamos képzésben

Részletesebben

I. A szakképzés jogi háttere

I. A szakképzés jogi háttere 2.42. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 52 725 02 GYAKORLÓ KÉPI DIAGNOSZTIKAI, NUKLEÁRIS MEDICINA ÉS SUGÁRTERÁPIÁS ASSZISZTENS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint az I. EGÉSZSÉGÜGY ÁGAZATHOZ A szakképzési kerettanterv

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Fogászati asszisztens szakképesítés. 2398-06 Gyermekfogászati és fogszabályozási beavatkozások modul. 1.

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Fogászati asszisztens szakképesítés. 2398-06 Gyermekfogászati és fogszabályozási beavatkozások modul. 1. Nemzeti Erőforrás Minisztérium Korlátozott terjesztésű! Érvényességi idő: az írásbeli vizsgatevékenység befejezésének időpontjáig minősítő neve: Vízvári László minősítő beosztása: főigazgató JVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI

Részletesebben

Tagozatkód: 05. Szakiskola 3 éves szakképzés

Tagozatkód: 05. Szakiskola 3 éves szakképzés SZOCIÁLIS GONDOZÓ ÉS ÁPOLÓ Tagozatkód: 05 Szakiskola 3 éves szakképzés A képzést azoknak a nyolcadikosoknak ajánljuk, akik szeretnek idős emberekkel vagy gyermekotthonban elhelyezett gyerekekkel foglalkozni,

Részletesebben

A FOGORVOSTUDOMÁNY HELYE AZ ÉLETTUDOMÁNYOK VILÁGÁBAN. A FOGORVOSI TUDOMÁNYÁGAK SZEREPE A GYÓGYÍTÁSBA, A FOGORVOSI TEAM

A FOGORVOSTUDOMÁNY HELYE AZ ÉLETTUDOMÁNYOK VILÁGÁBAN. A FOGORVOSI TUDOMÁNYÁGAK SZEREPE A GYÓGYÍTÁSBA, A FOGORVOSI TEAM A FOGORVOSTUDOMÁNY HELYE AZ ÉLETTUDOMÁNYOK VILÁGÁBAN. A FOGORVOSI TUDOMÁNYÁGAK SZEREPE A GYÓGYÍTÁSBA, A FOGORVOSI TEAM Készítette: Dr. Dézsi Anna Júlia ÉLETTUDOMÁNY Alkalmazott tudományok gyakorlati tevékenység

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Klinikai fogászati higiénikus szakképesítés. 2411-06 Fogászati prevenció, szájhigiéné modul. 1.

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Klinikai fogászati higiénikus szakképesítés. 2411-06 Fogászati prevenció, szájhigiéné modul. 1. Nemzeti Erőforrás Minisztérium Korlátozott terjesztésű! Érvényességi idő: az írásbeli vizsgatevékenység befejezésének időpontjáig A minősítő neve: Vízvári László A minősítő beosztása: főigazgató-helyettes

Részletesebben

A 110. sorszámú Gyógypedagógiai segítő munkatárs megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

A 110. sorszámú Gyógypedagógiai segítő munkatárs megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye A 110. sorszámú Gyógypedagógiai segítő munkatárs megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54 140 01

Részletesebben

EGÉSZSÉGÜGYI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA KÖZÉPSZINTŰ VIZSGA

EGÉSZSÉGÜGYI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA KÖZÉPSZINTŰ VIZSGA A vizsga részei EGÉSZSÉGÜGYI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA Középszint Emelt szint Szóbeli vizsga Szóbeli vizsga 180 perc 15 perc 180 perc 20 perc 100 pont 50 pont 100 pont 50 pont

Részletesebben

GYAKORLATI KÉPZÉS TANTERVE. az 54 720 02 FOGÁSZATI ASSZISZTENS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, I. EGÉSZSÉGÜGYI ÁGAZATHOZ

GYAKORLATI KÉPZÉS TANTERVE. az 54 720 02 FOGÁSZATI ASSZISZTENS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, I. EGÉSZSÉGÜGYI ÁGAZATHOZ GYAKORLATI KÉPZÉS TANTERVE az 54 720 02 FOGÁSZATI ASSZISZTENS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, I. EGÉSZSÉGÜGYI ÁGAZATHOZ PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI SZAKKÉPZŐ ISKOLA Pécs, 2014. augusztus 28. Dr.

Részletesebben

A Gyermekfogászati és Fogszabályozási Klinika tájékoztatója IV. és V. éves fogorvoshallgatók számára

A Gyermekfogászati és Fogszabályozási Klinika tájékoztatója IV. és V. éves fogorvoshallgatók számára A tájékoztatója IV. és V. éves fogorvoshallgatók számára A gyermekfogászat és fogszabályozás oktatásának célja, hogy a hallgatók elsajátítsák mindazokat az elméleti és gyakorlati ismereteket, melyeket

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ ÍRÁSBELI VIZSGATEVÉKENYSÉGHEZ. Fogászati asszisztens szakképesítés

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ ÍRÁSBELI VIZSGATEVÉKENYSÉGHEZ. Fogászati asszisztens szakképesítés Nemzeti Erőforrás Minisztérium Korlátozott terjesztésű! Érvényességi idő: az írásbeli vizsgatevékenység befejezésének időpontjáig A minősítő neve: Vízvári László A minősítő beosztása: főigazgató JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI

Részletesebben

Fogtechnikus szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményei 1[3] I. A szakképesítés Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatai

Fogtechnikus szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményei 1[3] I. A szakképesítés Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatai Fogtechnikus szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményei 1[3] I. A szakképesítés Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatai I/1. A szakképesítés azonosító száma: 54 5046 01 I/2. A szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

A tételsor a 27/2016. (IX. 16.) EMMI rendeletben foglalt szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye alapján készült. 2/33

A tételsor a 27/2016. (IX. 16.) EMMI rendeletben foglalt szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye alapján készült. 2/33 A vizsgafeladat megnevezése: A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység a szakmai és vizsgakövetelmények alapján összeállított, a vizsgázó számára előre kiadott komplex szóbeli tételsor alapján

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Fogászati asszisztens szakképesítés Fogászati beavatkozások, kezelések modul. 1.

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Fogászati asszisztens szakképesítés Fogászati beavatkozások, kezelések modul. 1. Emberi Erőforrások Minisztériuma Korlátozott terjesztésű! Érvényességi idő: az írásbeli vizsgatevékenység befejezésének időpontjáig A minősítő neve: Rauh Edit A minősítő beosztása: mb. főigazgató-helyettes

Részletesebben

Engedélyszám: 18211-2/2011-EAHUF Verziószám: 1. 2397-06 Fogászati beavatkozások, kezelések követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai

Engedélyszám: 18211-2/2011-EAHUF Verziószám: 1. 2397-06 Fogászati beavatkozások, kezelések követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai 1. feladat: A rendelőben a gyakorlat vezető fogorvos felkéri Önt, hogy készítsen előadást a konzerváló fogászati beavatkozásokról. Referáljon a gyakorlatvezetőnek az elkészült előadás tartalmáról! - a

Részletesebben

A 22. sorszámú Fizioterápiás asszisztens megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 22. sorszámú Fizioterápiás asszisztens megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 22. sorszámú Fizioterápiás asszisztens megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma 54 725 03 1.2. Szakképesítés

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Fogászati asszisztens szakképesítés Fogászati beavatkozások, kezelések modul. 1.

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Fogászati asszisztens szakképesítés Fogászati beavatkozások, kezelések modul. 1. Nemzeti Erőforrás Minisztérium Korlátozott terjesztésű! Érvényességi idő: az írásbeli vizsgatevékenység befejezésének időpontjáig A minősítő neve: Rauh Edit A minősítő beosztása: mb. főigazgató-helyettes

Részletesebben

1.67. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a 34 762 01 Szociális gondozó és ápoló MEGNEVEZÉSŰ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

1.67. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a 34 762 01 Szociális gondozó és ápoló MEGNEVEZÉSŰ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ 1.67. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a 34 762 01 Szociális gondozó és ápoló MEGNEVEZÉSŰ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény,

Részletesebben

A 2014/2015-ös tanévben hallgatói jogviszonyt létesítő hallgatók kurrikuluma felmenő rendszerben

A 2014/2015-ös tanévben hallgatói jogviszonyt létesítő hallgatók kurrikuluma felmenő rendszerben A 2014/2015-ös tanévben hallgatói jogviszonyt létesítő hallgatók kurrikuluma felmenő rendszerben A tantárgy elnevezése Kreditkó Előtanulmány Számonkérés d ELMÉLETI MODUL 1. szemeszter kötelező Anatómia,

Részletesebben

A 2. sorszámú Általános ápolási és egészségügyi asszisztens megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

A 2. sorszámú Általános ápolási és egészségügyi asszisztens megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye A 2. sorszámú Általános ápolási és egészségügyi asszisztens megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma:

Részletesebben

Ifjúsági védőnő szakirányú továbbképzési szak

Ifjúsági védőnő szakirányú továbbképzési szak Ifjúsági védőnő szakirányú továbbképzési szak Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar 2007. Szakirányú továbbképzés I. Képzési és kimeneti követelmények 1. A kérelmező felsőoktatási intézmény neve, címe: Debreceni

Részletesebben

2. EGYÉB ADATOK A képzés megkezdésének feltételei: Iskolai előképzettség: érettségi végzettség Bemeneti kompetenciák:

2. EGYÉB ADATOK A képzés megkezdésének feltételei: Iskolai előképzettség: érettségi végzettség Bemeneti kompetenciák: A 45. sorszámú Klinikai fogászati higiénikus megnevezésű szakképesítés ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés ráépülés azonosító száma:

Részletesebben

EGÉSZSÉGÜGY ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA A VIZSGA LEÍRÁSA KÖZÉPSZINTEN. 180 perc 15 perc 100 pont 50 pont

EGÉSZSÉGÜGY ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA A VIZSGA LEÍRÁSA KÖZÉPSZINTEN. 180 perc 15 perc 100 pont 50 pont EGÉSZSÉGÜGY ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA A VIZSGA LEÍRÁSA KÖZÉPSZINTEN A vizsga részei Középszint 180 perc 15 perc A vizsgán használható segédeszközök: A vizsgázó biztosítja A vizsgabizottságot

Részletesebben

Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont Helyi tanterv Szabadon választható tantárgy: biológia 11-12. évfolyam

Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont Helyi tanterv Szabadon választható tantárgy: biológia 11-12. évfolyam 1 Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont Helyi tanterv Szabadon választható tantárgy: biológia 11-12. évfolyam 2 Tantárgyi struktúra és óraszámok A tantárgy heti óraszáma A tantárgy éves óraszáma 11. évfolyam

Részletesebben

A Jegyzék 55. sorszáma szerint kiadott egészségügyi gázmester (kártevőirtó) szakképesítés szakmai és vizsgáztatási követelményei

A Jegyzék 55. sorszáma szerint kiadott egészségügyi gázmester (kártevőirtó) szakképesítés szakmai és vizsgáztatási követelményei A Jegyzék 55. sorszáma szerint kiadott egészségügyi gázmester (kártevőirtó) szakképesítés szakmai és vizsgáztatási követelményei I. A szakképesítés Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatai 1. Szakképesítés

Részletesebben

A 9. sorszámú Egészségügyi asszisztens megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 9. sorszámú Egészségügyi asszisztens megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 9. sorszámú Egészségügyi asszisztens megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54 720 01 1.2. Szakképesítés

Részletesebben

54/2005. (XI. 23.) EüM rendelet. az egyes egészségügyi szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadásáról

54/2005. (XI. 23.) EüM rendelet. az egyes egészségügyi szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadásáról 54/2005. (XI. 23.) EüM rendelet az egyes egészségügyi szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadásáról A szakképzésrıl szóló 1993. évi LXXVI. törvény 5. -a (1) bekezdésének a) pontjában foglalt

Részletesebben

37/1995. (X. 7.) NM rendelet

37/1995. (X. 7.) NM rendelet 37/1995. (X. 7.) NM rendelet a fogászati asszisztens, klinikai fogászati higiénikus, csecsemı- és kisgyermekgondozó, fogtechnikus, egészségügyi szakasszisztens (hisztokémiai és immunhisztokémiai szakasszisztens,

Részletesebben

PEDAGÓGIAI- ÉS CSALÁDSEGÍTŐ MUNKATÁRS OKJ

PEDAGÓGIAI- ÉS CSALÁDSEGÍTŐ MUNKATÁRS OKJ PEDAGÓGIAI- ÉS CSALÁDSEGÍTŐ MUNKATÁRS OKJ 54-140-02 1. A szakképesítés munkaterületének rövid leírása: A pedagógiai és családsegítő munkatárs köznevelési intézményekben foglalkoztatott szakember, aki felsőfokú

Részletesebben

Engedélyszám: 10023-1/2011-EAHUF. 2345-06 Szakmódszertan követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai

Engedélyszám: 10023-1/2011-EAHUF. 2345-06 Szakmódszertan követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai 1. feladat Kórházában dolgozói továbbképzésen a gyakorlatvezetés minőségbiztosítási folyamatának ismertetésére kérték fel. Készüljön fel az előadásra! Előadásában térjen ki: minőség fogalma minőségirányítás,

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ OKTATÁSI PROGRAM ÁPOLÓ SZAKKÉPZÉS MEGSZERVEZÉSÉHEZ

KIEGÉSZÍTŐ OKTATÁSI PROGRAM ÁPOLÓ SZAKKÉPZÉS MEGSZERVEZÉSÉHEZ KIEGÉSZÍTŐ OKTATÁSI PROGRAM AZ ÁPOLÓ SZAKKÉPZÉS MEGSZERVEZÉSÉHEZ Moduláris képzési rendszer szerzői: Baukó Mária Dr. Bártfainé Gelencsér Teréz Dr. Drexlerné Solymos Mária Horváth Károlyné Holiné Füstös

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Klinikai fogászati higiénikus szakképesítés. 2411-06 Fogászati prevenció, szájhigiéné modul. 1.

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Klinikai fogászati higiénikus szakképesítés. 2411-06 Fogászati prevenció, szájhigiéné modul. 1. Nemzeti Erőforrás Minisztérium Korlátozott terjesztésű! Érvényességi idő: az írásbeli vizsgatevékenység befejezésének időpontjáig minősítő neve: Vízvári László minősítő beosztása: főigazgató JVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI

Részletesebben

A tételekhez használható segédeszközt a vizsgaszervező biztosítja.

A tételekhez használható segédeszközt a vizsgaszervező biztosítja. A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység a szakmai és vizsgakövetelmények alapján összeállított, a vizsgázó számára előre kiadott komplex szóbeli tételsor alapján történik. A vizsgázó a

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Gyermekfogászati és fogszabályozási beavatkozások modul. 1. vizsgafeladat november 16.

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Gyermekfogászati és fogszabályozási beavatkozások modul. 1. vizsgafeladat november 16. Nemzeti Erőforrás Minisztérium Korlátozott terjesztésű! Érvényességi idő: az írásbeli vizsgatevékenység befejezésének időpontjáig A minősítő neve: Vízvári László A minősítő beosztása: főigazgató JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI

Részletesebben

Tartós fájdalomcsillapítás központi oktatási programja

Tartós fájdalomcsillapítás központi oktatási programja 200. Tartós fájdalomcsillapítás központi oktatási programja az alap, közép, emeltszintű, valamint felsőfokú egészségügyi szakképesítéssel, egészségügyi főiskolai végzettséggel vagy felsőoktatási intézményben

Részletesebben

Egészségügyi kártevőirtó szakmunkás szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményei. I. A szakképesítés Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatai

Egészségügyi kártevőirtó szakmunkás szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményei. I. A szakképesítés Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatai Egészségügyi kártevőirtó szakmunkás szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményei I. A szakképesítés Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatai 1. Szakképesítés azonosító száma: 31 5002 04 2. Szakképesítés

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Fogászati asszisztens. 2398-06 Gyermekfogászati és fogszabályozási beavatkozások. 1. vizsgafeladat. 2010. február 2.

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Fogászati asszisztens. 2398-06 Gyermekfogászati és fogszabályozási beavatkozások. 1. vizsgafeladat. 2010. február 2. Egészségügyi Minisztérium Szolgálati titok! Titkos! Érvényességi idı: az írásbeli vizsgatevékenység befejezésének idıpontjáig minısítı neve: Vízvári László minısítı beosztása: fıigazgató JVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI

Részletesebben

A 25. sorszámú Gyakorló csecsemő- és gyermekápoló megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

A 25. sorszámú Gyakorló csecsemő- és gyermekápoló megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye A 25. sorszámú Gyakorló csecsemő- és gyermekápoló megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 52 723

Részletesebben

Engedélyszám: 10023-1/2011-EAHUF. 2411-10 Fogászati prevenció, szájhigiéné követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai

Engedélyszám: 10023-1/2011-EAHUF. 2411-10 Fogászati prevenció, szájhigiéné követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai 1. feladat A fogorvosi rendelésre érkező páciens stomato-onkológiai vizsgálata során a szájnyálkahártyáján egy letörölhetetlen, fehér foltot talál. Konzultáljon a fogorvossal a páciensnél talált elváltozásról!

Részletesebben

SZOCIÁLIS GONDOZÓ ÉS ÁPOLÓ SZAKKÉPESÍTÉS HELYI TANTERVE NAPPALI-ESTI KÉPZÉS

SZOCIÁLIS GONDOZÓ ÉS ÁPOLÓ SZAKKÉPESÍTÉS HELYI TANTERVE NAPPALI-ESTI KÉPZÉS ISZTI Innovációs Szakképző, Továbbképző Iskola Központ és Gimnázium SZOCIÁLIS GONDOZÓ ÉS ÁPOLÓ (34 762 01) SZAKKÉPESÍTÉS HELYI TANTERVE NAPPALI-ESTI KÉPZÉS azonosító száma: 34 762 01 ÉRVÉNYES: 2014. szeptember

Részletesebben

KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ A képzési kör

KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ A képzési kör Nyíregyházi Szakképzési Centrum 4400 Nyíregyháza, Dugonics utca 10-12. Tel.: 42/512-371 OM azonosító: 203045 E-mail: nyirszc@gmail.com Honlap: www.nyiregyhaziszc.hu KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ A képzési kör A

Részletesebben

SZÓBELI ÖSSZPONTSZÁM: 30 pont 20 pont 50 pont

SZÓBELI ÖSSZPONTSZÁM: 30 pont 20 pont 50 pont SZÓBELI ÖSSZPONTSZÁM: 30 pont 20 pont 50 pont 2. Az R. Melléklete az EGÉSZSÉGÜGYI TECHNIKA ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA fejezet címét követően a következő szöveggel egészül ki: I. RÉSZLETES

Részletesebben

Hallgató neve: EHA kódja: Szak: Évfolyam: Munkarend (nappali/levelező):

Hallgató neve: EHA kódja: Szak: Évfolyam: Munkarend (nappali/levelező): 1 Hallgató neve: EHA kódja: Szak: Évfolyam: Munkarend (nappali/levelező): 2 Kedves Hallgató! Kezében a Csecsemő- és kisgyermeknevelő-gondozó szak hospitálási naplóját tartja, amellyel könnyíteni és rendszerezni

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Fogászati asszisztens szakképesítés Gyermekfogászati és fogszabályozási beavatkozások modul. 1.

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Fogászati asszisztens szakképesítés Gyermekfogászati és fogszabályozási beavatkozások modul. 1. Nemzeti Erőforrás Minisztérium Korlátozott terjesztésű! Érvényességi idő: az írásbeli vizsgatevékenység befejezésének időpontjáig A minősítő neve: Vízvári László A minősítő beosztása: főigazgató-helyettes

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Fogászati asszisztens szakképesítés Fogászati beavatkozások, kezelések modul. 1. vizsgafeladat május 15.

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Fogászati asszisztens szakképesítés Fogászati beavatkozások, kezelések modul. 1. vizsgafeladat május 15. Nemzeti Erőforrás Minisztérium Korlátozott terjesztésű! Érvényességi idő: az írásbeli vizsgatevékenység befejezésének időpontjáig A minősítő neve: Rauh Edit A minősítő beosztása: mb. főigazgató-helyettes

Részletesebben

A.. sorszámú Megújuló energetikai technikus megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A.. sorszámú Megújuló energetikai technikus megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A.. sorszámú Megújuló energetikai technikus megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54.. 1.2. Szakképesítés

Részletesebben

A tételhez segédeszköz nem használható.

A tételhez segédeszköz nem használható. A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli központilag összeállított vizsga kérdései a Fürdőüzemi ügyfélkapcsolati tevékenység, a Fürdőüzemi munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelem és a Szuggesztív kommunikáció

Részletesebben

2.26. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 813 01 FITNESS-WELLNESS INSTRUKTOR SZAKKÉPESÍTÉSHEZ. valamint a XXXVII. Sport ÁGAZATHOZ

2.26. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 813 01 FITNESS-WELLNESS INSTRUKTOR SZAKKÉPESÍTÉSHEZ. valamint a XXXVII. Sport ÁGAZATHOZ 2.26. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 813 01 FITNESS-WELLNESS INSTRUKTOR SZAKKÉPESÍTÉSHEZ valamint a XXXVII. Sport ÁGAZATHOZ A szakképzési kerettanterv ágazatra vonatkozó része (4+1 évfolyamos képzésben

Részletesebben

Mozgásszervi fogyatékossághoz vezető kórképek

Mozgásszervi fogyatékossághoz vezető kórképek Mozgásszervi fogyatékossághoz vezető kórképek Dr Élő György Miért szükséges ismeretek ezek? Tudni kell a funkció károsodás okát, ismerni a beteg általános állapotát, hogy testi, szellemi és lelki állapotának

Részletesebben

A 27. sorszámú Gyakorló képi diagnosztikai, nukleáris medicina és sugárterápiás asszisztens megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

A 27. sorszámú Gyakorló képi diagnosztikai, nukleáris medicina és sugárterápiás asszisztens megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye A 27. sorszámú Gyakorló képi diagnosztikai, nukleáris medicina és sugárterápiás asszisztens megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1.

Részletesebben

Táplálkozás élettan. 4. Ismertesse és jellemezze a zsírban oldódó vitaminokat! 5. Ismertesse és jellemezze a vízben oldódó vitaminokat!

Táplálkozás élettan. 4. Ismertesse és jellemezze a zsírban oldódó vitaminokat! 5. Ismertesse és jellemezze a vízben oldódó vitaminokat! 2 A képzés tananyaga: Konyhatechnika és vendéglátási ismeretek Háztartási és háztartásgazdasági ismeretek Egészségügy és gondozás Idegenforgalom és idegenvezetés (A tantárgyak elnevezése korábbi tételsorokhoz

Részletesebben

2326- Aszepszis-antiszepszis, munkavédelem, környezetvédelem. 2327- Első ellátás-elsősegélynyújtás. 2323- Egészségnevelés-egészségfejlesztés

2326- Aszepszis-antiszepszis, munkavédelem, környezetvédelem. 2327- Első ellátás-elsősegélynyújtás. 2323- Egészségnevelés-egészségfejlesztés OKJ szám Szakképesítés Követelménymodul 54 723 1000 Ápoló 2321-2323- Egészségnevelés-egészségfejlesztés 2324- Alapápolás 2325- Diagnosztika-terápia 2329- Betegmegfigyelés/Monitorozás 2322- Gondozás 2330-

Részletesebben

A 136. sorszámú Családsegítő asszisztens megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 3. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 136. sorszámú Családsegítő asszisztens megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 3. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 136. sorszámú Családsegítő asszisztens megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 3. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 52 761 01 1.2. Szakképesítés

Részletesebben

1. félév. 15 45 5fgy 42. 15 45 5fgy 44

1. félév. 15 45 5fgy 42. 15 45 5fgy 44 Tantárgy 1. félév 2. félév Oldalszám E. Sz. Gy. V. E. Sz. Gy. V. Klinikai biokémia I. 11 6 5fgy 12 Klinikai biokémia II. 10 6 K 13 Pathológia I. 33 45 K 14 Pathológia II. 49 45 Sz 17 Klinikai Fiziológia

Részletesebben

GYAKORLATI KÉPZÉS TANTERVE. az FOGÁSZATI ASSZISZTENS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, I. EGÉSZSÉGÜGYI ÁGAZATHOZ

GYAKORLATI KÉPZÉS TANTERVE. az FOGÁSZATI ASSZISZTENS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, I. EGÉSZSÉGÜGYI ÁGAZATHOZ GYAKORLATI KÉPZÉS TANTERVE az 54 720 02 FOGÁSZATI ASSZISZTENS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, I. EGÉSZSÉGÜGYI ÁGAZATHOZ PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI SZAKKÉPZŐ ISKOLA Pécs, 2014. augusztus 28. Dr.

Részletesebben

A 2. sorszámú Asztalos megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 2. sorszámú Asztalos megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 2. sorszámú Asztalos megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 34 543 02 1.2. Szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

EGÉSZSÉGÜGYI SZAKKÉPESÍTÉSEK

EGÉSZSÉGÜGYI SZAKKÉPESÍTÉSEK 54 723 01 1000 Ápoló 2321-06 Interakció az egészségügyi ellátásban 2323-06 Egészségnevelés-egészségfejlesztés 2324-06 Alapápolás 2325-06 Diagnosztika-terápia 2329-06 Betegmegfigyelés/Monitorozás 2322-06

Részletesebben

A 119. sorszámú Pedagógiai- és családsegítő munkatárs megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

A 119. sorszámú Pedagógiai- és családsegítő munkatárs megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye A 119. sorszámú Pedagógiai- és családsegítő munkatárs megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 3. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK Pedagógiai- és családsegítő ALAP-SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A szakképesítés azonosító száma: 54 140 02 Szakképesítés megnevezése: PEDAGÓGIAI-

Részletesebben

1. Egészségügy szakmacsoport Egészségügyi alapismeretek

1. Egészségügy szakmacsoport Egészségügyi alapismeretek 1. Egészségügy szakmacsoport Egészségügyi alapismeretek 1.1. A verseny részei Első forduló Második forduló Interaktív versenyrész Írásbeli versenyrész Szóbeli versenyrész 180 perc 180 perc 20 perc 100

Részletesebben

A 172. sorszámú Okleveles nemzetköziadó-szakértő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

A 172. sorszámú Okleveles nemzetköziadó-szakértő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye A 172. sorszámú Okleveles nemzetköziadó-szakértő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 62 344 04

Részletesebben

A fogszabályozás szakvizsgára történő felkészülést segítő témakörök. I. Diagnosztika, gyermekfogászai összefüggések, prevenció

A fogszabályozás szakvizsgára történő felkészülést segítő témakörök. I. Diagnosztika, gyermekfogászai összefüggések, prevenció A fogszabályozás szakvizsgára történő felkészülést segítő témakörök I. Diagnosztika, gyermekfogászai összefüggések, prevenció 1. A fogazati rendellenességek etiológiája 2. Az orthodontiai anomáliák, a

Részletesebben

A 47. sorszámú Klinikai neurofiziológiai asszisztens megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

A 47. sorszámú Klinikai neurofiziológiai asszisztens megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye A 47. sorszámú Klinikai neurofiziológiai asszisztens megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés ráépülés azonosító száma:

Részletesebben

A 11. sorszámú Gumiabroncs-javító és kerékkiegyensúlyozó megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

A 11. sorszámú Gumiabroncs-javító és kerékkiegyensúlyozó megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye A 11. sorszámú Gumiabroncs-javító és kerékkiegyensúlyozó megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma:

Részletesebben

Egészségügyi Szakképző és továbbképző ő Intézet. Vízvári László. 4600 óra. Beszámítás és elismerés módszertana

Egészségügyi Szakképző és továbbképző ő Intézet. Vízvári László. 4600 óra. Beszámítás és elismerés módszertana 4600 óra Vízvári László Egészségügyi Szakképző és továbbképző ő Intézet Beszámítás és elismerés módszertana Témakörök 1. Eu. direkitíva a. tartalmi elemei b. Szerkezeti elemei 2. Előzetes ismeretek beszámítása

Részletesebben

Érettségi témakörök Egészségügyi ismeretek ágazati szakmai érettségi vizsga

Érettségi témakörök Egészségügyi ismeretek ágazati szakmai érettségi vizsga Érettségi témakörök 2017 Egészségügyi ismeretek ágazati szakmai érettségi vizsga Szakmai etikai és jogi ismeretek -Ismerje az egészségügyi etika alapelveit. -Ismerje a betegek jogait és kötelezettségeit,

Részletesebben

A 30. sorszámú Gyakorló csecsemő- és gyermekápoló megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

A 30. sorszámú Gyakorló csecsemő- és gyermekápoló megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye A 30. sorszámú Gyakorló csecsemő- és gyermekápoló megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54 723

Részletesebben

M2325 FELADATOK. 18 19 Felkészíti a beteget EEG-re

M2325 FELADATOK. 18 19 Felkészíti a beteget EEG-re M2325 FELADATOK Előkészít has-, mellkas-, lumbál-, ciszterna-, csontvelő 4 punkcióhoz 5 Előkészít gyomormosáshoz, gyomorszondát levezet 6 Előkészít katéterezéshez, férfi és női beteget katéterez 7 Irrigáláshoz

Részletesebben

SZOCIÁLIS ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA

SZOCIÁLIS ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA A vizsga részei SZOCIÁLIS ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA Középszint Emelt szint Írásbeli Szóbeli Írásbeli Szóbeli 180 perc 15 perc 180 perc 20 perc 100 pont 50 pont 100 pont 50 pont

Részletesebben

A 107. sorszámú Vízügyi technikus megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 107. sorszámú Vízügyi technikus megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 107. sorszámú Vízügyi technikus megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54 853 01 1.2. Szakképesítés

Részletesebben

A 157. sorszámú Pedagógiai- és családsegítő munkatárs megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

A 157. sorszámú Pedagógiai- és családsegítő munkatárs megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye A 157. sorszámú Pedagógiai- és családsegítő munkatárs megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54

Részletesebben

Gyógypedagógiai alapismeretek témakörei

Gyógypedagógiai alapismeretek témakörei Gyógypedagógiai alapismeretek témakörei 1. A gyógypedagógia fogalma, értelmezése (tárgya, célja, feladatai, integráció, szegregáció) 2. A fogyatékosság fogalma, kritériumai és területei (normalitás, okok,

Részletesebben

Engedélyszám: 18211-2/2011-EAHUF Verziószám: 1. 2398-06 Gyermekfogászati és fogszabályozási beavatkozások követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai

Engedélyszám: 18211-2/2011-EAHUF Verziószám: 1. 2398-06 Gyermekfogászati és fogszabályozási beavatkozások követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai 1. feladat: Hat éves kisfiú édesanyjával érkezik a rendelésre, ahol Ön gyakorlatát tölti. A gyermek tej kisőrlője szuvas. Az orvos töméssel kívánja ellátni a fogat. Megkéri Önt, hogy foglalja össze a tudnivalókat

Részletesebben

A 61. sorszámú Lovász megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 61. sorszámú Lovász megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 61. sorszámú Lovász megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 34 621 02 1.2. Szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

a(z) SZOCIÁLIS GONDOZÓ ÉS ÁPOLÓ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ TŐL FELMENŐ RENDSZERBEN

a(z) SZOCIÁLIS GONDOZÓ ÉS ÁPOLÓ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ TŐL FELMENŐ RENDSZERBEN 1 S Z A K K É P Z É S I K E R E T T A N T E R V a(z) 34 762 01 SZOCIÁLIS GONDOZÓ ÉS ÁPOLÓ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ 2016.09.01-TŐL FELMENŐ RENDSZERBEN 2 I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a

Részletesebben

Körzeti közösségi szakápoló OKJ 54 723 010001 54 07 klinikai gyakorlat követelményei

Körzeti közösségi szakápoló OKJ 54 723 010001 54 07 klinikai gyakorlat követelményei Név : Születési név: Születési hely: Születési dátum Anyja neve: Lakcím: Körzeti közösségi szakápoló OKJ 54 723 010001 54 07 klinikai gyakorlat követelményei Teljesítendő gyakorlatok: Óraszám: Szociális

Részletesebben

A 85. sorszámú Szőlész-borász megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 2 EGYÉB ADATOK

A 85. sorszámú Szőlész-borász megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 2 EGYÉB ADATOK A 85. sorszámú Szőlész-borász megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 34 541 06 1.2. Szakképesítés

Részletesebben

Egészségügyi rehabilitációs menedzser szakirányú továbbképzési szak

Egészségügyi rehabilitációs menedzser szakirányú továbbképzési szak Egészségügyi rehabilitációs menedzser szakirányú továbbképzési szak Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar 2007. 1. KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK A kérelmező felsőoktatási intézmény neve, címe: Debreceni

Részletesebben

Az 51.. sorszámú Műtéti szakasszisztens megnevezésű szakképesítés ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye

Az 51.. sorszámú Műtéti szakasszisztens megnevezésű szakképesítés ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye Az 51.. sorszámú Műtéti szakasszisztens megnevezésű szakképesítés ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés ráépülés azonosító száma:

Részletesebben

A 40. sorszámú Hospice szakápoló megnevezésű szakképesítés ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 40. sorszámú Hospice szakápoló megnevezésű szakképesítés ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 40. sorszámú Hospice szakápoló megnevezésű szakképesítés ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés ráépülés azonosító : 55 723 09 1.2.

Részletesebben