A Jegyzék 55. sorszáma szerint kiadott egészségügyi gázmester (kártevőirtó) szakképesítés szakmai és vizsgáztatási követelményei

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Jegyzék 55. sorszáma szerint kiadott egészségügyi gázmester (kártevőirtó) szakképesítés szakmai és vizsgáztatási követelményei"

Átírás

1 A Jegyzék 55. sorszáma szerint kiadott egészségügyi gázmester (kártevőirtó) szakképesítés szakmai és vizsgáztatási követelményei I. A szakképesítés Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatai 1. Szakképesítés azonosító száma: Szakképesítés megnevezése: egészségügyi gázmester (kártevőirtó) 3. Szakképzés formája: iskolarendszeren kívüli II. A szakképesítés munkaterülete 1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör, foglalkozás A munkakör, foglalkozás FEOR száma megnevezése 5353 Egészségügyi kártevőirtó 2. A szakképesítéssel betölthető további és rokon munkakörök, foglalkozások A munkakör, foglalkozás FEOR száma megnevezése 3. A munkaterület rövid, jellemző leírása Az egészségügyi gázmester: az ember közvetlen környezetében, az ipar és a mezőgazdaság területén szervezi, irányítja vagy önállóan végzi az egészségügyi szempontból káros rovarok és rágcsálók írtását, szabadforgalmú, veszélyes, mérgező és erősen mérgező minősítésű írtószerekkel. A mezőgazdaság területén gázosítószerekkel (méreg és erős méreg minősítésű gázokkal) gázosítást végez. Ellátja a szolgáltatás keretében az egészségügyi kártevőirtó tevékenységet folytató társas vállalkozások szakmai irányítását. III. A szakképesítés szakmai követelményei 1. A foglalkozás gyakorlása során előforduló legfontosabb feladatcsoportok, feladatok Gázosítószerek önálló alkalmazása, a gázosítás szervezése, irányítása és végrehajtása. Az egészségügyi kártevők elleni védekezés szervezése és végrehajtása. Szolgáltatás keretében egészségügyi kártevőirtó tevékenységet folytató társas vállalkozások szakmai irányítása. Az írtószerek, gázosítószerek, anyagok, eszközök és veszélyes hulladékok jogszabályban rögzített módon való kezelése. Az érintettek egészségnevelése, tájékoztatása az írtással, mentesítéssel, fenntartással kapcsolatos tudnivalókról. Elsősegélynyújtási feladatok végzése.

2 Dokumentációs feladatok végzése. Szakmai, etikai normák betartása, hivatásszerű munkavégzés. A szakmai területtel, vállalkozással kapcsolatos jogszabályok alkalmazása. 2. Követelmények Az egészségügyi gázmester legyen képes: a gázosítószereket a gyakorlatban alkalmazni, figyelembe véve azok fizikai, kémiai és toxikológiai tulajdonságait, ártalmait és megelőzési lehetőségeit, az egészségügyi kártevők biológiai sajátosságainak, a védekezés szakmai feltételeinek, a védekezésre szolgáló módszercsoportok felhasználási lehetőségeinek ismeretében = a kártevőket felismerni, = a védekezési eljárásokat kivitelezni, = a fertőzöttség és a védekezés során elért eredmények objektív mérésére szolgáló módszereket alkalmazni, alkalmaztatni és ellenőrizni, az írtószerek, gázosítószerek (hatóanyagok és készítmények) felhasználási lehetőségeinek, fizikai, kémiai és toxikológiai tulajdonságainak, ártalmainak és azok megelőzésének, a gázosításra és az egészségügyi kártevők elleni védekezésre vonatkozó jogszabályok ismeretében a munka- és környezetvédelmi, illetve a biztonságtechnikai előírásokat betartani, betartatni, ellenőrizni, a Johan Béla Országos Epidemiológiai Központ 1 által időszakosan megjelentetett,,tájékoztató az engedélyezett írtószerekről és az egészségügyi kártevők elleni védekezés szakmai irányelveiről'' című kiadványt használni, a munka végzéséhez szükséges gépeket kezelni, üzemeltetni, karbantartani, az írtószerek, gázosítószerek, eszközök és veszélyes hulladékok jogszabályban rögzített módon való kezeléséről gondoskodni, mérgezés esetén munkatársi elsősegélynyújtást alkalmazni, szakmai ismereteire támaszkodva tevékenysége során a környezetet védeni, az írtószerek, gázosítószerek raktározásával, szállításával, nyilvántartásával kapcsolatos előírásokat betartani, a szakmai, etikai és jogi normákat teljes felelősséggel betartani, illetve betartatni, megbízóival, munkatársaival, környezetével etikus magatartást tanúsítani, hatékony kommunikációt alkalmazni, tevékenységével kapcsolatos dokumentációs feladatokat ellátni, vállalkozási ismereteit, illetve a vállalkozással kapcsolatos jogszabályokat alkalmazni, megjelenésével, magatartásával, beszédével a munkakörével kapcsolatos elvárásoknak megfelelni. IV/1. Szakmai vizsgára jelentkezés feltételei a) Iskolai végzettség középiskolai végzettség (érettségi). b) Szakmaterületen eltöltött gyakorlat IV. A szakképesítés vizsgáztatási követelményei 1 A 6/1999. (IV. 2.) EüM rendelet 16. -a módosította.

3 kártevőirtó egyéni és társas vállalkozásoknál a vizsga megkezdéséig legalább 3 hónap szabadforgalmú írtószerekkel történő munkavégzés szakképzett egészségügyi gázmester felügyelete mellett és annak igazolása a,,gyakorlati igazolás I.'' című nyomtatványon (kivéve az egészségőr fertőtlenítő, közegészségügyi és járványügyi felügyelő, növényvédelmi képzettséggel rendelkezőket), irányított gyakorlatok teljesítése és azok igazolása a,,gyakorlati igazolás II.'' című nyomtatványon meghatározottak szerint, az abban feltüntetett munkaterületek mindegyikén (ez a gyakorlat kizárólag az ÁNTSZ Fővárosi Intézetében végezhető). Két évnél régebbi gyakorlati igazolás nem tekinthető érvényesnek. GYAKORLATI IGAZOLÁS I. az egészségügyi gázmesteri képzéshez (amely egyben igazolja, hogy a jelölt irányított gyakorlatra bocsátható) Név:... Gyakorlóhely Időtartam 480 óra* Dátum Az igazoló aláírása P. H. GYAKORLATI IGAZOLÁS II. az egészségügyi gázmesteri képzéshez (amely egyben igazolja, hogy a jelölt a gyakorlati vizsgára bocsátható) Név:... A gyakorlat témája Időtartama 80 óra* Dátum Az igazoló aláírása P. H. Demonstráció (kártevők, irtószerek) 8 Rovarok elleni védekezés 14 Rágcsálók elleni védekezés 10 Gázosítás 48 * A gyakorlat teljesítése a gyakorlóhelyen előírt munkarend szerint folyik. c) A szakmai vizsgára jelentkezés egyéb feltételei: betöltött 18. életév, erkölcsi bizonyítvány, munkaköri (egészségügyi) alkalmasság. IV/2. 2 A szakmai vizsga egyes részei alóli felmentés feltétele A szakmai vizsga a teljes szakmai ismeretanyagot átfogja, ezért felmentés a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről szóló 26/2001. (VII. 27.) OM rendelet 7. -a alapján adható. 2 A melléklet IV/2. pontja a 17/2005. (V. 19.) EüM rendelet 4. (1) bekezdésével megállapított szöveg.

4 IV/3. A szakmai vizsgán számon kérhető feladatok a szint megjelölésével Azonosak a III.,,A szakképesítés szakmai követelményei'' pontban meghatározottakkal. IV/4. A szakmai vizsga részei 4.1. Szakmai gyakorlati vizsga A gyakorlati vizsga témaköreit az ÁNTSZ Fővárosi Intézete határozza meg és munkafeladatait a vizsgát szervező intézmény dolgozza ki,,a szakképesítés szakmai követelményei''-ben meghatározottak alapján. A gyakorlati vizsga helye független a vizsgázó saját munkahelyétől, helyét a szakmai vizsgát szervező intézmény jelöli ki. A gyakorlati vizsga két részből áll: a) 3 Két napig tartó, értékelt szakmai feladatok elvégzése (megelőző vizsgafeladat). A vizsgázónak számot kell adnia arról, hogy a szakmai követelményeknek a gyakorlatban megfelel-e. A vizsgázó vizsgafeladatait két egészségügyi gázmester jelenléte mellett végzi. A megelőző vizsgafeladatot a gyakorlati felkészülés terhére kell megszervezni. b) A vizsgabizottság előtti vizsga A gyakorlati vizsga munkafeladat(ok) elvégzése vizsgabizottság előtt Szakmai elméleti vizsga Tantárgyak: a gázosítószerek és a gázosítás, az egészségügyi kártevők biológiája és a védekezés lehetőségei, az írtószerek (hatóanyagok és készítmények), toxikológia (munka-, környezetvédelem) és elsősegélynyújtás. a) Írásbeli vizsga A vizsgázók a Népjóléti Minisztérium 4 által központilag kiadott feladatlapot oldják meg a fenti tantárgyakból. b) Szóbeli vizsga A szóbeli vizsga során a vizsgázónak a megadott tantárgyak mindegyikéből egy-egy kérdést kell megválaszolnia. A gázosítószerek és a gázosítás: matematikai, fizikai és kémiai alapismeretek, a gázosítás általános alapelvei, a gázosítás hatékonyságát befolyásoló tényezők, 3 A 33/1999. (VIII. 13.) EüM rendelet 1. -a, illetve melléklet 1. pontjának g) alpontja kiegészítette. 4 Lásd az 1998:XXXVI. tv. 2. -a (1) bekezdésének b) pontját.

5 a gázosítószerek kiválasztásának szempontjai, a gázosítószerek fizikai-kémiai tulajdonságai, a gázosítás módjai, a gázosítás végrehajtásának folyamata, a gázosítás légzésvédelmi eszközei a gázosítás különleges veszélyei és megelőzésük lehetőségei. Az egészségügyi kártevők biológiája és a védekezés lehetőségei: a kártevők közegészségügyi-járványügyi és gazdasági jelentősége, a kártevők csoportosítása, a kártevők életmódja, terjedésük és felismerésük lehetőségei, a kártevők elleni védekezés szakmai feltételei, a kártevők elleni védekezésre alkalmas módszer-csoportok, az egyes kártevők életmódja és az ennek megfelelő védekezés lehetőségei. Az írtószerek (hatóanyagok és készítmények): az írtószer fogalma, tulajdonsága és szerkezete, az írtószerek hatása, az írtószerek felhasználási módjai, az írtószerek alkalmazási formái, a gyomormérgek és alkalmazásuk, a durva és fajlagos érintőmérgek alkalmazása, az írtószerekkel szembeni rezisztencia kialakulásának okai és késleltetésének lehetőségei, a riasztószerek és alkalmazásuk, a biológiai védekezésre alkalmas írtószerek és felhasználási lehetőségük. Toxikológia (munka-, környezetvédelem) és elsősegélynyújtás: toxikológia fogalma, feladatai és szakterületei, a méreg fogalma, a mérgek csoportosítása és minősítése, a mérgezés kialakulásának folyamata, a mérgezések csoportosítása, az írtószerek forgalomba hozatala és minősítése, az írtószerek beszerzése, szállítása, tárolása és felhasználása, az írtószerek ártalmai és a megelőzésük lehetőségei, az elsősegélynyújtás irányelvei és alapszabályai, az újraélesztés, a munkatársi elsősegélynyújtó általános teendői mérgezés és baleset esetén, a gázosítószerek és egyes írtószer hatóanyagok toxikológiai tulajdonságai, felhasználásuk speciális óvórendszabályai és munkatársi elsősegélynyújtás az egyes mérgezés esetén. IV/5. 5 A vizsgázó teljesítményének értékelése A gyakorlati vizsga osztályzatát a megelőző vizsgafeladat(ok)ra és a vizsgabizottság előtt végrehajtott feladat(ok)ra kapott érdemjegyek alapján kell megállapítani, és jegyzőkönyvben 5 A melléklet IV/5. pontjának utolsó mondata a 17/2005. (V. 19.) EüM rendelet 4. (2) bekezdésével megállapított szöveg.

6 rögzíteni. A vizsga átlageredményét a vizsgabizottság előtti vizsga eredménye felé kerekítve kell megállapítani. Megfigyelési és értékelési szempontok: munkaszervezés, tevékenység kivitelezése, ismeretek alkalmazása, munkacsoportban való munkavégzés képessége, munkaeszközök megválasztása, előkészítésük módja és szakszerű használatuk, megjelenés, viselkedés. Elégtelen a vizsgázó gyakorlati osztályzata, ha elméleti ismereteit a gyakorlatban nem képes alkalmazni, önálló tevékenységre nem képes, a munkavédelmi szabályokat vizsgázáskor nem tartja be. Bármely gyakorlati vizsgarész elégtelen osztályzata esetén a gyakorlati vizsga végső osztályzata elégtelen. Az írásbeli vizsga értékelését a központi feladatlaphoz kiadott útmutató szerint kell elvégezni és egyetlen (1 5-ig terjedő) osztályzattal kell minősíteni. A szóbeli vizsgát egyetlen (1 5-ig terjedő) osztályzattal kell minősíteni. A szakmai elméleti vizsga osztályzatát az írásbeli és a szóbeli vizsga eredményének alapján kell meghatározni az alábbiak szerint: az írásbeli és a szóbeli vizsga átlageredményét az írásbeli vizsga eredménye felé kerekítve kell megállapítani. A szakmai vizsga előzőekben nem szabályozott egyéb kérdéseiben a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről szóló 26/2001. (VII. 27.) OM rendeletben foglaltak az irányadók. V. Egyéb tudnivalók Az eredményes szakmai vizsga után a vizsgázó,,egészségügyi gázmester'' szakképesítést kap, amit a vizsgázó nevére kiállított,,bizonyítvány'' tanúsít. A népjóléti miniszter, a szakképzésről szóló évi LXXVI. törvény 2. (1) bekezdésében felsorolt szakképzési intézményeken túl a szakmai vizsga megszervezésére az Egészségügyi Szakképző és Továbbképző Intézetet jogosítja fel.

Jegyzék 69. sorszáma szerint kiadott gyógyászati segédeszköz forgalmazó szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményei

Jegyzék 69. sorszáma szerint kiadott gyógyászati segédeszköz forgalmazó szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményei Jegyzék 69. sorszáma szerint kiadott gyógyászati segédeszköz forgalmazó szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményei I. A szakképesítés Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatai 1. Szakképesítés azonosító

Részletesebben

I. A szakképesítés Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatai. II. A szakképesítés munkaterülete

I. A szakképesítés Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatai. II. A szakképesítés munkaterülete I. A szakképesítés Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatai 1. Szakképesítés azonosító száma: 54 5012 05 2. Szakképesítés megnevezése: Egészségügyi menedzser 3. Szakképzés formája: iskolarendszeren

Részletesebben

Jogszabály szöveg. MHK adatbázis

Jogszabály szöveg. MHK adatbázis MHK adatbázis Jogszabály szöveg 1/1996. (I. 12.) NM rendelet 1999. augusztus 21. - Lekérdezés ideje: 2004. július 26. (C)1992-2001. Magyar Hivatalos Közlönykiadó Kft. szereplo adatai 1/1996. (I. 12.) NM

Részletesebben

A Jegyzék 76. sorszáma szerint kiadott egészségügyi gyakorlatvezető szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményei

A Jegyzék 76. sorszáma szerint kiadott egészségügyi gyakorlatvezető szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményei A Jegyzék 76. sorszáma szerint kiadott egészségügyi gyakorlatvezető szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményei I. A szakképesítés Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatai 1. Szakképesítés azonosító

Részletesebben

Rehabilitációs tevékenység terapeuta szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményei. I. A szakképesítés Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatai

Rehabilitációs tevékenység terapeuta szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményei. I. A szakképesítés Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatai Rehabilitációs tevékenység terapeuta szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményei I. A szakképesítés Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatai 1. Szakképesítés azonosító száma: 54 5008 01 2. Szakképesítés

Részletesebben

25/2014. (VIII. 26.) NGM rendelet egyes szakképzési és felnőttképzési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

25/2014. (VIII. 26.) NGM rendelet egyes szakképzési és felnőttképzési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 25/2014. (VIII. 26.) NGM rendelet egyes szakképzési és felnőttképzési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról A 3. sorszámú Adótanácsadó megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye

Részletesebben

JOGSZABÁLYOK. L. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM Ára: 690 Ft 2006. JANUÁR 27. TARTALOM

JOGSZABÁLYOK. L. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM Ára: 690 Ft 2006. JANUÁR 27. TARTALOM L. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM Ára: 690 Ft 2006. JANUÁR 27. TARTALOM oldal JOGSZABÁLYOK 251/2005. (IX. 23.) Korm. r. a felsõoktatási intézmények karainak felsorolásáról szóló 209/1999. (XII. 26.) Korm. rendelet

Részletesebben

A 3. sorszámú Adótanácsadó megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 3. sorszámú Adótanácsadó megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 3. sorszámú Adótanácsadó megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés-ráépülés azonosító száma: 55 344 01 1.2.

Részletesebben

38/1995. (X. 7.) NM rendelet. egyes egészségügyi szakképesítések szakmai követelményeinek kiadásáról

38/1995. (X. 7.) NM rendelet. egyes egészségügyi szakképesítések szakmai követelményeinek kiadásáról 1. oldal 38/1995. (X. 7.) NM rendelet egyes egészségügyi szakképesítések szakmai követelményeinek kiadásáról A szakképzésrl szóló 1993. évi LXXVI. törvény 5. -a (1) bekezdésének b) pontjában foglalt felhatalmazás

Részletesebben

NÉPJÓLÉTI MINISZTÉRIUM. BONCMESTER szakképesítés központi programja

NÉPJÓLÉTI MINISZTÉRIUM. BONCMESTER szakképesítés központi programja NÉPJÓLÉTI MINISZTÉRIUM BONCMESTER szakképesítés központi programja 1997. Engedélyszám: ETI 2309/13/97. 2 Készítette Lesznyák József Véleményezték Vízvári László Tanka Dezső Szerkesztette Tankáné Sere Éva

Részletesebben

20/1996. (III. 28.) IKM rendelet

20/1996. (III. 28.) IKM rendelet 20/1996. (III. 28.) IKM rendelet az ipari és kereskedelmi szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 18/1995. (VI. 6.) IKM rendelet módosításáról A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény

Részletesebben

25/2014. (VIII. 26.) NGM rendelet egyes szakképzési és felnőttképzési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

25/2014. (VIII. 26.) NGM rendelet egyes szakképzési és felnőttképzési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 25/2014. (VIII. 26.) NGM rendelet egyes szakképzési és felnőttképzési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról A 185. sorszámú Pénzügyi ügyintéző megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

Részletesebben

TERVEZET A MINISZTÉRIUM ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI DÖNTÉSI JAVASLAT

TERVEZET A MINISZTÉRIUM ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI DÖNTÉSI JAVASLAT I. Tartalmi összefoglaló DÖNTÉSI JAVASLAT A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény 7. (3) bekezdésében foglaltak alapján a Magyar Agrárkamara kidolgozta a Kutyakozmetikus szakképesítésre szervezhető

Részletesebben

Az ortopédiai technikus szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményei. I. A szakképesítés Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatai

Az ortopédiai technikus szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményei. I. A szakképesítés Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatai Az ortopédiai technikus szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményei I. A szakképesítés Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatai 1. A szakképesítés azonosító száma: 52 5499 09 2. A szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

A 185. sorszámú Pénzügyi ügyintéző megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 185. sorszámú Pénzügyi ügyintéző megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 185. sorszámú Pénzügyi ügyintéző megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A részszakképesítés azonosító száma: 51 344 04 1.2.

Részletesebben

MUNKAANYAG A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

MUNKAANYAG A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI Szociális és Munkaügyi Minisztérium Ikt.sz: 13403-1/2007-SZMM Az ipari mesterképzés szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 31/1996. (VI. 19.) IKM rendelet módosításáról szóló miniszteri rendelet tervezete

Részletesebben

25/2014. (VIII. 26.) NGM rendelet egyes szakképzési és felnőttképzési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

25/2014. (VIII. 26.) NGM rendelet egyes szakképzési és felnőttképzési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 25/2014. (VIII. 26.) NGM rendelet egyes szakképzési és felnőttképzési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról A 228. sorszámú Vállalkozási mérlegképes könyvelő megnevezésű szakképesítésráépülés szakmai

Részletesebben

54/2005. (XI. 23.) EüM rendelet. az egyes egészségügyi szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadásáról

54/2005. (XI. 23.) EüM rendelet. az egyes egészségügyi szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadásáról 54/2005. (XI. 23.) EüM rendelet az egyes egészségügyi szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadásáról A szakképzésrıl szóló 1993. évi LXXVI. törvény 5. -a (1) bekezdésének a) pontjában foglalt

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a mérlegképes könyvelői szakképesítés megszerzésének feltételeiről

TÁJÉKOZTATÓ a mérlegképes könyvelői szakképesítés megszerzésének feltételeiről TÁJÉKOZTATÓ a mérlegképes könyvelői szakképesítés megszerzésének feltételeiről A 12/2013. (III. 28.) NGM rendelet (A nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről

Részletesebben

A 185. sorszámú Pénzügyi ügyintéző megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 185. sorszámú Pénzügyi ügyintéző megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 185. sorszámú Pénzügyi ügyintéző megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A részszakképesítés azonosító száma: 51 344 04 1.2.

Részletesebben

XII. A Jegyzék 29. sorszáma szerint kiadott csecsemő- és gyermekápoló szakképesítés szakmai (vizsgáztatási) követelményei

XII. A Jegyzék 29. sorszáma szerint kiadott csecsemő- és gyermekápoló szakképesítés szakmai (vizsgáztatási) követelményei XII. A Jegyzék 29. sorszáma szerint kiadott csecsemő- és gyermekápoló szakképesítés szakmai (vizsgáztatási) követelményei I. A szakképesítés Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatai 1. A szakképesítés

Részletesebben

18/1995. (VI. 6.) IKM rendelet

18/1995. (VI. 6.) IKM rendelet 18/1995. (VI. 6.) IKM rendelet az ipari és kereskedelmi szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeirõl Megjegyzés: 19/2000 (VII.26.) OM rendelet alpján módosítva, hatályos 2000. VIII. 3-tól BÁNYÁSZAT

Részletesebben

A 99. sorszámú IFRS mérlegképes könyvelő megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye

A 99. sorszámú IFRS mérlegképes könyvelő megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye A 99. sorszámú IFRS mérlegképes könyvelő megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés-ráépülés azonosító száma:

Részletesebben

A Jegyzék 52. sorszáma szerint kiadott gyógyúszás foglalkoztató szakképesítés szakmai és vizsgáztatási követelményei

A Jegyzék 52. sorszáma szerint kiadott gyógyúszás foglalkoztató szakképesítés szakmai és vizsgáztatási követelményei A Jegyzék 52. sorszáma szerint kiadott gyógyúszás foglalkoztató szakképesítés szakmai és vizsgáztatási követelményei I. A szakképesítés Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatai 1. A szakképesítés azonosító

Részletesebben

21/2009. (X. 9.) PM rendelet

21/2009. (X. 9.) PM rendelet 21/2009. (X. 9.) PM rendelet a pénzügyminiszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 23/2008. (VIII. 8.) PM rendelet módosításáról A szakképzésről szóló 1993. évi

Részletesebben

KLINIKAI SZAKÁPOLÓ (GYERMEK INTENZÍV TERÁPIÁS SZAKÁPOLÓ) szakképesítés központi programja

KLINIKAI SZAKÁPOLÓ (GYERMEK INTENZÍV TERÁPIÁS SZAKÁPOLÓ) szakképesítés központi programja NÉPJÓLÉTI MINISZTÉRIUM KLINIKAI SZAKÁPOLÓ (GYERMEK INTENZÍV TERÁPIÁS SZAKÁPOLÓ) szakképesítés központi programja 1997. Gyermek intenzív terápiás szakápoló képzés Engedélyszám: 2309/10/97. Készítették:

Részletesebben

A 186. sorszámú Pénzügyi-számviteli ügyintéző megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

A 186. sorszámú Pénzügyi-számviteli ügyintéző megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye A 186. sorszámú Pénzügyi-számviteli ügyintéző megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54 344 01 1.2.

Részletesebben

A 61. sorszámú Pénzügyi termékértékesítő (bank, befektetés, biztosítás) megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

A 61. sorszámú Pénzügyi termékértékesítő (bank, befektetés, biztosítás) megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye A 61. sorszámú Pénzügyi termékértékesítő (bank, befektetés, biztosítás) megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító

Részletesebben

20/1996. (III. 28.) IKM rendelet

20/1996. (III. 28.) IKM rendelet 20/1996. (III. 28.) IKM rendelet az ipari és kereskedelmi szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 18/1995. (VI. 6.) IKM rendelet módosításáról A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény

Részletesebben

FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM

FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM VIRÁGKÖTŐ RÉSZSZAKKÉPESÍTÉS ADAPTÁLT KÖZPONTI PROGRAM LÁTÁSSÉRÜLT TANULÓK SZÁMÁRA 2008 Készült a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet munkacsoportjában,

Részletesebben