SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA"

Átírás

1 SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA Iktatószám: IV /2014. J E G Y Z İ K Ö N Y V Amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Gazdasági és Pénzügyi Bizottságának július 17-én (csütörtökön) 8 órakor a Polgármesteri Hivatal II. emeleti Mőszaki Tárgyalójában megtartott rendkívüli ülésérıl. Jelen van: Távolmaradt: Tanácskozási joggal megjelent: A jegyzı megbízásából: Meghívott: Kıvári László elnök, Máté Péter elnökhelyettes és Szabó Zsolt bizottsági tag. Dr. Fajszi Lajos és Ilosfai Gábor bizottsági tagok. Pál József igazgatóságvezetı Märcz László igazgatóságvezetı és Farkas Éva osztályvezetı. dr. Nagy Tímea jegyzıkönyvvezetı Dömötörné Solymár Orsika Civil Kerekasztal munkatársa Az elnök megállapítja, hogy az 5 tagú bizottságból 3 tag van jelen, a bizottság határozatképes. Az ülést 8 órakor megnyitja. Kıvári László elnök: Jegyzıkönyv hitelesítınek javasolja Máté Péter elnökhelyettest megválasztani. A bizottság 3 igen szavazattal Máté Péter elnökhelyettest választotta meg jegyzıkönyv-hitelesítınek. Pál József igazgatóságvezetı kéri, hogy a bizottság napirendjére vegye fel Javaslat az Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési Program keretében hitel felvétele tárgyában új döntés meghozatalára, valamint Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyőlésének./2014. (.) önkormányzati rendelete Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata évi költségvetésérıl szóló 6/2014. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet) tárgyú napirendeket. Az elnök szavazásra teszi fel a napirendre vonatkozó javaslatot, amelyet a bizottság 3 igen szavazattal elfogadott, és megállapította a következı napirendet: 1

2 NAPIREND 1./ napirendi pont: Megbízási szerzıdés SZMJV Önkormányzata által a KEOP-5.5.0/B/ azonosító számú Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának és Kadarka Óvodájának Energetikai Korszerősítése címő projekt keretében tájékoztatás és nyilvánosság biztosítására (112. sz. bizottsági elıterjesztés) 2./ napirendi pont: Gépkocsi beszerzése Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata részére tárgyban kiírt közbeszerzési értékhatár alatti meghívásos pályázati eljárás eredménye (113. sz. bizottsági elıterjesztés) 3./ napirendi pont: Javaslat a DDOP-5.1.1/B Szekszárd Megyei Jogú Város közösségi közlekedésének fejlesztése címő pályázat keretében közbeszerzési eljáráshoz fedezet biztosítására (115. sz. bizottsági elıterjesztés) 4./ napirendi pont: Gépkocsi beszerzése Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata részére II. tárgyban kiírt közbeszerzési értékhatár alatti meghívásos pályázati eljárás eredménye. (116. sz. bizottsági elıterjesztés) 5./ napirendi pont: Megbízási szerzıdés SZMJV Önkormányzata által a KEOP /N Fotovoltaikus rendszerek kialakítása címő pályázati konstrukció keretében energetikai audit feladatok ellátására (117. sz. bizottsági elıterjesztés) 6./ napirendi pont: rendszerek kialakítása címő pályázati konstrukció keretében kiviteli tervek elkészítésére (118. sz. bizottsági elıterjesztés) 7./ napirendi pont: rendszerek kialakítása címő pályázati konstrukció keretében tájékoztatás és nyilvánosság biztosítására (119. sz. bizottsági elıterjesztés) 8./ napirendi pont: rendszerek kialakítása címő pályázati konstrukció keretében mőszaki ellenırzésre (120. sz. bizottsági elıterjesztés) 2

3 9./ napirendi pont: rendszerek kialakítása címő pályázati konstrukció keretében projektmenedzsment feladatok ellátására (121. sz. bizottsági elıterjesztés) 10./ napirendi pont: Megbízási szerzıdés Szekszárd, Parászta patak ,5 km szelvénye közötti szakaszának és Görögszó 0381 hrsz-ú vízmosás és a 0367 helyrajzi számú út melletti árok stabilizációs munkáinak tervezésére tárgyában kiírt közbeszerzési értékhatár alatti meghívásos pályázati eljárás eredménye (114. sz. bizottsági elıterjesztés) Elıterjesztı: Märcz László igazgatóság vezetı 11./ napirendi pont: Javaslat az Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési Program keretében hitel felvétele tárgyában új döntés meghozatalára (170. sz. közgyőlési elıterjesztés) Elıterjesztı: Pál József igazgatóság vezetı 12./ napirendi pont: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyőlésének./2014. (.) önkormányzati rendelete Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata évi költségvetésérıl szóló 6/2014. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet) (171. sz. közgyőlési elıterjesztés) Elıterjesztı: Pál József igazgatóság vezetı 1./ napirendi pont: Megbízási szerzıdés SZMJV Önkormányzata által a KEOP-5.5.0/B/ azonosító számú Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának és Kadarka Óvodájának Energetikai Korszerősítése címő projekt keretében tájékoztatás és nyilvánosság biztosítására (112. sz. bizottsági elıterjesztés) Märcz László igazgatóság vezetı: Ismerteti az elıterjesztést. Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 3 igen szavazattal, Pénzügyi Bizottságának 226/2014. (VII. 17.) határozata Megbízási szerzıdés SZMJV Önkormányzata által a KEOP-5.5.0/B/ azonosító számú Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának és Kadarka Óvodájának Energetikai Korszerősítése címő projekt keretében tájékoztatás és nyilvánosság biztosítására 1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága jóváhagyja, hogy az Önkormányzat a Megbízási szerzıdés SZMJV Önkormányzata által a KEOP- 3

4 5.5.0/B/ azonosító számú Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának és Kadarka Óvodájának Energetikai Korszerősítése címő projekt keretében tájékoztatás és nyilvánosság biztosítására tárgyú értékhatár alatti meghívásos pályázati eljárás során a legkedvezıbb ajánlatot tevı Szekszárdi Turisztikai Non-profit Kft.-vel (7100 Szekszárd Béla király tér 7.) kössön szerzıdést. a szerzıdések aláírására, valamint az aljegyzıt a szükséges dokumentumok ellenjegyzésére. Határidı: július / napirendi pont: Gépkocsi beszerzése Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata részére tárgyban kiírt közbeszerzési értékhatár alatti meghívásos pályázati eljárás eredménye (113. sz. bizottsági elıterjesztés) Farkas Éva osztályvezetı: Ismerteti az elıterjesztést. Egy ajánlat érvényes, tekintettel arra, hogy az egyik nem tartotta volna az ajánlati kötöttségét csak 1-2 napig, a másik pedig nem tudott olyan dokumentációt benyújtani, mely szükséges lett volna. Megjegyzi, hogy utóbbi két ajánlat magasabb összegő volt. Märcz László igazgatóság vezetı: Egy Ford Transit gépjármőrıl van szó, átvenné az önkormányzat a Terrától a kézi úttisztítást és a kukák ürítését. További kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 3 igen szavazattal, Pénzügyi Bizottságának 227/2014. (VII. 17.) határozata Gépkocsi beszerzése Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata részére tárgyban kiírt közbeszerzési értékhatár alatti meghívásos pályázati eljárás eredménye 1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága jóváhagyja, hogy az Önkormányzat a Gépkocsi beszerzése Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata részére tárgyú közbeszerzési értékhatár alatti meghívásos pályázati eljárás során a legkedvezıbb ajánlatot tevı Mobilsansz Kft.-vel (6000 Kecskemét, Dunaföldvári út 5.) kössön szerzıdést. a szerzıdések aláírására, valamint az aljegyzıt a szükséges dokumentumok ellenjegyzésére. Határidı: július 18. 4

5 Felelıs: Horváth István polgármester 3./ napirendi pont: Javaslat a DDOP-5.1.1/B Szekszárd Megyei Jogú Város közösségi közlekedésének fejlesztése címő pályázat keretében közbeszerzési eljáráshoz fedezet biztosítására (115. sz. bizottsági elıterjesztés) Farkas Éva osztályvezetı: Ismerteti az elıterjesztést. A pályázaton csökkentett támogatást kapott az önkormányzat. A közgyőlés decemberben megszavazta, hogy ezen hiányzó összeget az önkormányzat hozzátette önerıbıl, ez kb. harmincvalahány millió forint volt. Elmondja, hogy próbáltak egy alternatív megoldást keresni, mely sikerült is, mely ,- Ft többletköltséget eredményez. Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 3 igen szavazattal, Pénzügyi Bizottságának 228/2014. (VII. 17.) határozata Javaslat a DDOP-5.1.1/B Szekszárd Megyei Jogú Város közösségi közlekedésének fejlesztése címő pályázat keretében közbeszerzési eljáráshoz fedezet biztosítására Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága jóváhagyja a DDOP-5.1.2/B Szekszárd Megyei Jogú Város közösségi közlekedésének fejlesztése címő pályázati projekthez Ft összegő forrás kiegészítést a évi költségvetés Pályázati Tartalék Keret terhére. Határidı: július / napirendi pont: Gépkocsi beszerzése Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata részére II. tárgyban kiírt közbeszerzési értékhatár alatti meghívásos pályázati eljárás eredménye. (116. sz. bizottsági elıterjesztés) Märcz László igazgatóság vezetı: Ismerteti az elıterjesztést. Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 3 igen szavazattal, Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése Gazdasági Pénzügyi Bizottságának 229/2014. (VII. 17.) határozata 5

6 Gépkocsi beszerzése Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata részére II. tárgyban kiírt közbeszerzési értékhatár alatti meghívásos pályázati eljárás eredménye 1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága jóváhagyja, hogy az Önkormányzat a Gépkocsi beszerzése Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata részére II. tárgyú közbeszerzési értékhatár alatti meghívásos pályázati eljárás során a legkedvezıbb ajánlatot tevı Mobilsansz Kft.-vel (6000 Kecskemét, Dunaföldvári út 5.) kössön szerzıdést. a szerzıdések aláírására, valamint az aljegyzıt a szükséges dokumentumok ellenjegyzésére. Határidı: július / napirendi pont: Megbízási szerzıdés SZMJV Önkormányzata által a KEOP /N Fotovoltaikus rendszerek kialakítása címő pályázati konstrukció keretében energetikai audit feladatok ellátására (117. sz. bizottsági elıterjesztés) Farkas Éva osztályvezetı: Ismerteti az elıterjesztést. Elmondja, hogy ez egy 100 %-ban finanszírozott pályázat. Feltételesen írtuk ki. Ahhoz, hogy jövı héten be lehessen nyújtani a pályázatot, ha mindenhez van élı feltételes szerzıdés, akkor plusz 20 pontot lehet szerezni. Véleménye szerint szeptemberre meg lesz a döntés. Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 3 igen szavazattal, Pénzügyi Bizottságának 230/2014. (VII. 17.) határozata Megbízási szerzıdés SZMJV Önkormányzata által a KEOP /N Fotovoltaikus rendszerek kialakítása címő pályázati konstrukció keretében energetikai audit feladatok ellátására 1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a Megbízási szerzıdés SZMJV Önkormányzata által a KEOP /N Fotovoltaikus rendszerek kialakítása címő pályázati konstrukció keretében energetikai audit feladatok ellátására tárgyú meghívásos pályázati eljárásra benyújtott ajánlatok alapján jóváhagyja, hogy az Önkormányzat a legkedvezıbb ajánlatot tevı Lenkovics Bt.-vel (7624 Pécs, Édesanyák u. 13.) kössön szerzıdést. 6

7 a szerzıdés aláírására. Határidı: július / napirendi pont: rendszerek kialakítása címő pályázati konstrukció keretében kiviteli tervek elkészítésére (118. sz. bizottsági elıterjesztés) Farkas Éva osztályvezetı: Ismerteti az elıterjesztést. Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 3 igen szavazattal, Pénzügyi Bizottságának 231/2014. (VII. 17.) határozata Megbízási szerzıdés SZMJV Önkormányzata által a KEOP /N Fotovoltaikus rendszerek kialakítása címő pályázati konstrukció keretében kiviteli tervek elkészítésére 1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a Megbízási szerzıdés SZMJV Önkormányzata által a KEOP /N Fotovoltaikus rendszerek kialakítása címő pályázati konstrukció keretében kiviteli tervek elkészítésére tárgyú meghívásos pályázati eljárásra benyújtott ajánlatok alapján jóváhagyja, hogy az Önkormányzat a legkedvezıbb ajánlatot tevı Techniq 2000 Kft.-vel (7524 Pécs, Hungária út. 53/1.) kössön szerzıdést. a szerzıdés aláírására. Határidı: július 21. Megérkezik az ülésre dr. Fajszi Lajos bizottsági tag. 7./ napirendi pont: rendszerek kialakítása címő pályázati konstrukció keretében tájékoztatás és nyilvánosság biztosítására (119. sz. bizottsági elıterjesztés) 7

8 Farkas Éva osztályvezetı: Ismerteti az elıterjesztést. Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 4 igen szavazattal, Pénzügyi Bizottságának 232/2014. (VII. 17.) határozata Megbízási szerzıdés SZMJV Önkormányzata által a KEOP /N Fotovoltaikus rendszerek kialakítása címő pályázati konstrukció keretében tájékoztatás és nyilvánosság biztosítására 1. Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a Megbízási szerzıdés SZMJV Önkormányzata által a KEOP /N Fotovoltaikus rendszerek kialakítása címő pályázati konstrukció keretében pályázat keretében tájékoztatás és nyilvánosság biztosítására tárgyú meghívásos pályázati eljárásra benyújtott ajánlatok alapján jóváhagyja, hogy az Önkormányzat a legkedvezıbb ajánlatot tevı Szekszárdi Turisztikai Non-profit Kft.-vel (7100 Szekszárd, Béla király tér 7.) kössön szerzıdést. a szerzıdés aláírására. Határidı: július / napirendi pont: rendszerek kialakítása címő pályázati konstrukció keretében mőszaki ellenırzésre (120. sz. bizottsági elıterjesztés) Farkas Éva osztályvezetı: Ismerteti az elıterjesztést. Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 4 igen szavazattal, Pénzügyi Bizottságának 233/2014. (VII. 17.) határozata Megbízási szerzıdés SZMJV Önkormányzata által a KEOP /N Fotovoltaikus rendszerek kialakítása címő pályázati konstrukció keretében mőszaki ellenırzésre 1. Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a Megbízási szerzıdés SZMJV Önkormányzata által a KEOP /N Fotovoltaikus rendszerek kialakítása címő pályázati konstrukció keretében mőszaki ellenırzésre tárgyú 8

9 meghívásos pályázati eljárásra benyújtott ajánlatok alapján jóváhagyja, hogy az Önkormányzat a legkedvezıbb ajánlatot tevı Siklósi Serena Bt.-vel (7800 Siklós, Iskola utca 7.) kössön szerzıdést. a szerzıdés aláírására. Határidı: július / napirendi pont: rendszerek kialakítása címő pályázati konstrukció keretében projektmenedzsment feladatok ellátására (121. sz. bizottsági elıterjesztés) Farkas Éva osztályvezetı: Ismerteti az elıterjesztést. Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 4 igen szavazattal, Pénzügyi Bizottságának 234/2014. (VII. 17.) határozata Megbízási szerzıdés SZMJV Önkormányzata által a KEOP /N Fotovoltaikus rendszerek kialakítása címő pályázati konstrukció keretében projektmenedzsment feladatok ellátására 1. Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a Megbízási szerzıdés SZMJV Önkormányzata által a KEOP /N Fotovoltaikus rendszerek kialakítása címő pályázati konstrukció keretében projektmenedzsment feladatok ellátására tárgyú meghívásos pályázati eljárásra benyújtott ajánlatok alapján jóváhagyja, hogy az Önkormányzat a legkedvezıbb ajánlatot tevı MSB Fejlesztési Tanácsadó Zrt.-vel (7621 Pécs, Megye u. 7/1.) kössön szerzıdést. a szerzıdés aláírására. Határidı: július / napirendi pont: Megbízási szerzıdés Szekszárd, Parászta patak ,5 km szelvénye közötti szakaszának és Görögszó 0381 hrsz-ú vízmosás és a 0367 helyrajzi számú út melletti árok 9

10 stabilizációs munkáinak tervezésére tárgyában kiírt közbeszerzési értékhatár alatti meghívásos pályázati eljárás eredménye (114. sz. bizottsági elıterjesztés) Elıterjesztı: Märcz László igazgatóság vezetı Märcz László igazgatóság vezetı: Ismerteti az elıterjesztést. Volt már a bizottság elıtt ez a dolog, meg is szavazta két lépcsıben a megvalósítást. Az elsı lépcsı, hogy a part dılésszögének megváltoztatása, de sajnos nem konszolidálódott. Kivitelezıkkel megtekintésre került, akik azt mondták, hogy engedély nélkül nem lehet hozzányúlni. Meg kell terveztetni és engedélyeztetni. Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 4 igen szavazattal, Pénzügyi Bizottságának 235/2014. (VII. 17.) határozata Megbízási szerzıdés Szekszárd, Parászta patak ,5 km szelvénye közötti szakaszának és Görögszó 0381 hrsz-ú vízmosás és a 0367 helyrajzi számú út melletti árok stabilizációs munkáinak tervezésére tárgyában kiírt közbeszerzési értékhatár alatti meghívásos pályázati eljárás eredménye 1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága jóváhagyja, hogy az Önkormányzat a Szekszárd, Parászta patak ,5 km szelvénye közötti szakaszának és Görögszó 0381 hrsz.-ú vízmosás és a 0367 helyrajzi számú út melletti árok stabilizációs munkáinak tervezése tárgyú meghívásos pályázati eljárás során a legkedvezıbb ajánlatot tevı Csernik és Tsa Kft.-vel kössön megbízási szerzıdést. a megbízási szerzıdés aláírására, valamint az aljegyzıt a szükséges dokumentumok ellenjegyzésére. Határidı: július 18. Märcz László igazgatóságvezetı 11./ napirendi pont: Javaslat az Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési Program keretében hitel felvétele tárgyában új döntés meghozatalára (170. sz. közgyőlési elıterjesztés) Elıterjesztı: Pál József igazgatóság vezetı Pál József igazgatóság vezetı: Ismerteti az elıterjesztést. Elmondja, hogy 2013-ban döntött a közgyőlés egy 600 millió forintos MFB hitel felvételérıl. Be lett építve a költségvetésbe, a költségvetési rendelet eme döntést tartalmazza. Március 17-én nyitotta meg a kincstár a feltöltési lehetıséget, fel is lett töltve a stabilitási törvénynek megfelelıen. Június hónapban elindította az önkormányzat a közbeszerzési eljárást, annak lefolytatása elıtt lekontrollálásra került a hitelkérelem közgyőlési döntése és az MFB honlapján lévı feltételek. Ezek egyeztek. Megindult a közbeszerzési eljárás, majd az ügyintézés menete során derült ki, hogy az MFB megváltoztatta a paramétereket július 10

11 hónapban. Ezért ismételten kell tárgyalnia a közgyőlésnek. A hitel most is 600 millió forint. A kamat 3,767 % volt, most fél százalékponttal kedvezıbb, azonban 25 év helyett csak 20 évre lehet igénybe venni. Összességében nem járt rosszabbul az önkormányzat. Farkas Éva osztályvezetı: Kb. két hetet csúszik a pályázat. Jövı héten, ha elfogadja a közgyőlés, akkor el lehet indítani az eljárást. Gyorsított eljárásra esett a választás, mely 20 nap alatt befejezıdik. További kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 4 igen szavazattal, Pénzügyi Bizottságának 236/2014. (VII. 17.) határozata Javaslat az Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési Program keretében hitel felvétele tárgyában új döntés meghozatalára 1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése a 288/2013.(XII.19.) határozatát visszavonja. 2. A Közgyőlés az MFB Önkormányzati Infrastruktúra fejlesztési Program bevezetésérıl, az önkormányzati hitelprogramok átalakításáról szóló 1424/2011. (XII. 6.) Korm. határozat alapján részt kíván venni a MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörően Mőködı Részvénytársaság (a továbbiakban: MFB Zrt.) által az önkormányzati feladatok ellátásához szükséges infrastruktúra-fejlesztések és az Új Széchenyi Terv pályázatainak keretében támogatott beruházások finanszírozása céljából meghirdetett, MFB Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési Programban. 3. A program keretében az 5.1 Helyi közutak építése, felújítása, a 6.6 Közvilágítás fejlesztési hitelcélokra, 5.6. Kerékpárút hálózat fejlesztése, 6.1. Egészséges ivóvíz ellátás biztosítása, 6.2. Szennyvízelvezetés és szennyvíztisztítás, 6.3. Csapadék-vízelvezetés, mint fejlesztési cél kerüljön közbeszerzési eljárás keretében kiírásra. A hitel összege: 600 millió HUF Saját erı: maximum 15 % (90 millió Ft, az önkormányzat évi költségvetése terhére) Kamatkondíciók: 3 havi EURIBOR + RKO1 + legfeljebb 3%/év Tervezett futamidı: 20 év Rendelkezésre tartási idı: 4 év Türelmi idı: 5 év Hitelbírálati díj: 1,5 % Módosítási díj: a rendelkezésre tartási idıszak alatt legfeljebb a szerzıdött hitelösszeg 1%, legfeljebb 1 millió forint rendelkezésre tartási idıszakot követıen legfeljebb a fennálló tıketartozás 1% legfeljebb 1 millió Rendelkezésre tartási jutalék: legfeljebb a rendelkezésre tartott összeg 0,4 %- a Törlesztés ütemezése, a kamatfizetés esedékessége: Türelmi idıt követıen félévente egyenlı tıketörlesztı részletekben. 11

12 Biztosítékok: ingatlanok, a Mötv. rendelkezéseinek figyelembe vételével. megnevezés hrsz Szekszárd belterület Sportpálya 3789/3 Szekszárd belterület vásártér gazdasági épület 3787 Szekszárd belterület beépítetlen terület 3785 Bemutatóterem, irodák, gépkocsi tároló 2013/A/1,2,3; 2103/B/2 Sportcsarnok 3799/9 4. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata a hitel felvétele elıtt az ingatlanokról a bank szakértıi listáján szereplı értékbecslıvel értékbecslést készíttet. 5. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata vállalja, hogy a hitel és járulékaival kapcsolatos valamennyi kötelezettséget megfizeti és ennek évenkénti összegét a hitel futamideje alatt éves költségvetésébe betervezi és jóváhagyja. 6. A Közgyőlés felkéri a polgármestert, hogy a hitelkérelemmel kapcsolatos közbeszerzési eljárásról gondoskodjon, továbbá felhatalmazza a szükséges okiratok aláírására. Határidı: szeptember 30, Dr. Göttlinger István jegyzıt helyettesítı aljegyzı 12./ napirendi pont: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyőlésének./2014. (.) önkormányzati rendelete Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata évi költségvetésérıl szóló 6/2014. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet) (171. sz. közgyőlési elıterjesztés) Elıterjesztı: Pál József igazgatóság vezetı Pál József igazgatóság vezetı: Ismerteti az elıterjesztést. Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 4 igen szavazattal, Pénzügyi Bizottságának 237/2014. (VII. 17.) határozata Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének./2014. (.) önkormányzati rendelete Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata évi költségvetésérıl szóló 6/2014. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet) Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata évi költségvetésérıl szóló 6/2014. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosítását a Közgyőlésnek elfogadásra javasolja. 12

13 Határidı: július 25. Felelıs: Kıvári László elnök További napirendi pont nem lévén, az elnök a rendkívüli ülést 8 óra 35 perckor berekeszti. Máté Péter elnökhelyettes Jegyzıkönyv hitelesítı K.m.f. Kıvári László elnök Készítette: dr. Nagy Tímea jegyzıkönyvvezetı Ellenjegyezte: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı távollétében: Dr. Göttlinger István jegyzıt helyettesítı aljegyzı 13

14 Iktatószám: IV /2014. J E G Y Z İ K Ö N Y V Amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Gazdasági és Pénzügyi Bizottságának július 17-én (csütörtökön) 13 órakor a Polgármesteri Hivatal II. emeleti Mőszaki Tárgyalójában megtartott rendkívüli ülésérıl. Jelen van: Távolmaradt: Tanácskozási joggal megjelent: A jegyzı megbízásából: Kıvári László elnök, Máté Péter elnökhelyettes és Dr. Fajszi Lajos bizottsági tag Szabó Zsolt bizottsági tag Märcz László igazgatóságvezetı és Farkas Éva osztályvezetı. dr. Nagy Tímea jegyzıkönyvvezetı Az elnök megállapítja, hogy az 5 tagú bizottságból 3 tag van jelen, a bizottság határozatképes. Az ülést 13 órakor megnyitja. Kıvári László elnök: Jegyzıkönyv hitelesítınek javasolja Máté Péter elnökhelyettest megválasztani. A bizottság 3 igen szavazattal Máté Péter elnökhelyettest választotta meg jegyzıkönyv-hitelesítınek. Az elnök szavazásra teszi fel a napirendre vonatkozó javaslatot, amelyet a bizottság 3 igen szavazattal elfogadott, és megállapította a következı napirendet: NAPIREND 1./ napirendi pont: Megbízási szerzıdés SZMJV Önkormányzata által a KEOP /N Fotovoltaikus rendszerek kialakítása címő pályázati konstrukció keretében energetikai audit feladatok ellátására (122. sz. bizottsági elıterjesztés) 1./ napirendi pont: Megbízási szerzıdés SZMJV Önkormányzata által a KEOP /N Fotovoltaikus rendszerek kialakítása címő pályázati konstrukció keretében energetikai audit feladatok ellátására (122. sz. bizottsági elıterjesztés) Farkas Éva osztályvezetı: Ismerteti az elıterjesztést. Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 3 igen szavazattal, 14

15 Pénzügyi Bizottságának 238/2014. (VII. 17.) határozata Megbízási szerzıdés SZMJV Önkormányzata által a KEOP /N Fotovoltaikus rendszerek kialakítása címő pályázati konstrukció keretében energetikai audit feladatok ellátására 1. Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a Megbízási szerzıdés SZMJV Önkormányzata által a KEOP /N Fotovoltaikus rendszerek kialakítása címő pályázati konstrukció keretében energetikai audit feladatok ellátására tárgyú, 230/2014. (VII. 17.) számú határozatát visszavonja. 2. A Bizottság a Megbízási szerzıdés SZMJV Önkormányzata által a KEOP /N Fotovoltaikus rendszerek kialakítása címő pályázati konstrukció keretében energetikai audit feladatok ellátására beszerzési eljárását érvénytelennek nyilvánítja. 3. A Bizottság felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy tájékoztassa az ajánlattevıket a döntésrıl, felkéri továbbá, hogy kezdeményezze új pályázati eljárás kiírását az ajánlattevıi kör kibıvítésével. Határidı: július 21. További napirendi pont nem lévén, az elnök a rendkívüli ülést 13 óra 15 perckor berekeszti. Készítette: Máté Péter elnökhelyettes Jegyzıkönyv hitelesítı dr. Nagy Tímea jegyzıkönyvvezetı K.m.f. Kıvári László elnök Ellenjegyezte: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı távollétében: Dr. Göttlinger István jegyzıt helyettesítı aljegyzı 15

1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése a 288/2013.(XII.19.) határozatát visszavonja.

1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése a 288/2013.(XII.19.) határozatát visszavonja. Kivonat! Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 155/2014.(VII.25.) az Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési Program keretében hitel felvétele tárgyában új döntés meghozataláról 1. Szekszárd

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA Iktatószám: IV.50-4/2012. J E G Y Z İ K Ö N Y V amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS MEZİGAZDASÁGI BIZOTTSÁGA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS MEZİGAZDASÁGI BIZOTTSÁGA SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS MEZİGAZDASÁGI BIZOTTSÁGA Iktatószám: III. /2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V amely készült Közgyőlése Gazdasági és Mezıgazdasági Bizottságának

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA Szám: IV. 199-3/2014 J E G Y Z İ K Ö N Y V amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK HUMÁN BIZOTTSÁGA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK HUMÁN BIZOTTSÁGA Iktatószám: IV. 110-17/2012. SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK HUMÁN BIZOTTSÁGA JEGYZİKÖNYV Amely készült Közgyőlése Humán Bizottságának 2012. december 27-én 9 órakor a Polgármesteri

Részletesebben

Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat

Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Szám: IV. 167-9/2013. J E G Y ZİKÖNYV a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testülete 2013. november 4-én (hétfın) 10 óra 15 perckor a Polgármesteri

Részletesebben

Távolmaradt: Horváth István polgármester, Halmai Gáborné, Máté Péter, dr. Tóth Csaba Attila képviselık

Távolmaradt: Horváth István polgármester, Halmai Gáborné, Máté Péter, dr. Tóth Csaba Attila képviselık Szám: IV. 170-15/2011. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének 2011. október 19-én (szerdán) 8 óra 20 perckor a Polgármesteri Hivatal konferencia termében megtartott rendkívüli

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA Iktatószám: IV. 75-1/2008. JEGYZİKÖNYV amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlése Pénzügyi Bizottságának 2009. február 26-án 7 óra

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA Ikt. szám: IV. 84-11/2009. SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA J E G Y Z İ K Ö N Y V amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlése Jogi és Ügyrendi Bizottságának

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK SPORT-, IFJÚSÁGI ÉS CIVIL SZERVEZETEK BIZOTTSÁGA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK SPORT-, IFJÚSÁGI ÉS CIVIL SZERVEZETEK BIZOTTSÁGA SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK SPORT-, IFJÚSÁGI ÉS CIVIL SZERVEZETEK BIZOTTSÁGA Iktatószám: IV. 86-16/2009. JEGYZİKÖNYV amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlése Sport-, Ifjúsági

Részletesebben

Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat

Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Szám: IV.112-1/2014. J E G Y ZİKÖNYV a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testülete 2014. február 21-én (pénteken) 10 órakor a Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK HUMÁN BIZOTTSÁGA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK HUMÁN BIZOTTSÁGA SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK HUMÁN BIZOTTSÁGA Iktatószám: IV. 131-15/2011. JEGYZİKÖNYV Amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése Humán Bizottságának

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA Iktatószám: IV. 23-10/2008. JEGYZİKÖNYV amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlése Pénzügyi Bizottságának 2008. augusztus 7-én 9

Részletesebben

Szekszárdi Cigány Kisebbségi Önkormányzat

Szekszárdi Cigány Kisebbségi Önkormányzat Szám: IV.535-3/2010. J E G Y ZİKÖNYV a Szekszárdi Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2010. december 10-én (pénteken) 9 00 órakor a Polgármesteri Hivatal II. emeleti mőszaki tárgyalójában megtartott ü l é s

Részletesebben

Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat

Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Szám: IV. 145-6/2012. J E G Y ZİKÖNYV a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testülete 2012. július 19-én (csütörtökön) 9 órakor a Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA Iktatószám: IV. 59-16/2015 J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGA SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGA Iktatószám: I.B.1896-12/2008. J E G Y Z İ K Ö N Y V amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének Szociális és Egészségügyi

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA Iktatószám: IV.50-17/2012. J E G Y Z İ K Ö N Y V amely készült Közgyőlésének Gazdasági és Pénzügyi Bizottságának 2012. május 22-én 14 óra 07 perckor a Polgármesteri Hivatal II. emeleti mőszaki tárgyalójában

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Iktatószám: I.B.1915-12/2011. J E G Y Z İ K Ö N Y V amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének Szociális és Egészségügyi Bizottsága 2010.10.25-én 14.00 órakor a Polgármesteri Hivatal I. emeleti

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK HUMÁN BIZOTTSÁGA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK HUMÁN BIZOTTSÁGA SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK HUMÁN BIZOTTSÁGA Iktatószám: IV. 70-12/2014. JEGYZİKÖNYV Amely készült Humán Bizottságának 2014. június 16-án (hétfın) 10 órakor a Polgármesteri

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA Iktatószám: IV. 59-19/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének

Részletesebben

Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat. ifj. Kovács György elnök-helyettes, Kovács György képviselı

Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat. ifj. Kovács György elnök-helyettes, Kovács György képviselı Szám: IV.128-2/2015. J E G Y ZİKÖNYV a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testülete 2015. február 25-én (szerdán) 9 órakor a Polgármesteri Hivatal II. emeleti mőszaki tárgyalójában megtartott

Részletesebben

Kovács György képviselı, ifj. Kovács György képviselı. Lakatos Ferenc elnök-helyettes.

Kovács György képviselı, ifj. Kovács György képviselı. Lakatos Ferenc elnök-helyettes. Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Szám: IV.112-5/2014. J E G Y ZİKÖNYV a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testülete 2014. szeptember 2-án (kedden) 10 órakor a Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

2013. évi. 2. szám. Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 2013. január 31-én megtartott rendkívüli ülésérıl készült

2013. évi. 2. szám. Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 2013. január 31-én megtartott rendkívüli ülésérıl készült 2013. évi 2. szám Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. január 31-én megtartott rendkívüli ülésérıl készült J E G Y Z İ K Ö NYV T Á R GY MUTATÓ Határozat/Rendelet száma Határozat/Rendelet

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS MEZİGAZDASÁGI BIZOTTSÁGA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS MEZİGAZDASÁGI BIZOTTSÁGA SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS MEZİGAZDASÁGI BIZOTTSÁGA Ikt. szám: III. 41-14/2009. J E G Y Z İ K Ö N Y V amely készült Közgyőlése Gazdasági és Mezıgazdasági Bizottságának

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 106. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Mőfüves labdarúgó pályák és mőanyag borítású atlétikai pálya projekt II. ütemének elindításához kapcsolódó döntések meghozatala, és az I. ütem hitelkérelmének

Részletesebben

Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat

Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Szám: IV. 145-3/2012. J E G Y ZİKÖNYV a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2012. április 26-án (csütörtökön) 9 órakor a Polgármesteri Hivatal II. emeleti

Részletesebben

Dr. Cseke László könyvvizsgáló

Dr. Cseke László könyvvizsgáló Szám: IV.110-5/2014. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Közgyőlésének 2014. április 30-án (csütörtökön) 8 óra 10 perckor a Polgármesteri Hivatal konferencia termében megtartott ülésérıl. Jelen vannak: Horváth

Részletesebben

Szekszárdi Cigány Kisebbségi Önkormányzat

Szekszárdi Cigány Kisebbségi Önkormányzat Szám: IV.535/2010. J E G Y ZİKÖNYV a Szekszárdi Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2010. október 13-án (szerdán) 15 00 órakor a Polgármesteri Hivatal II. emeleti mőszaki tárgyalójában megtartott alakuló ülésérıl.

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA Iktatószám: IV.50/2012. J E G Y Z İ K Ö N Y V amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA Iktatószám: IV.264-5/2012. J E G Y Z İ K Ö N Y V amely készült Gazdasági és Pénzügyi Bizottságának, valamint Közbiztonsági

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK MŐVELİDÉSI ÉS OKTATÁSI BIZOTTSÁGA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK MŐVELİDÉSI ÉS OKTATÁSI BIZOTTSÁGA Iktatószám: IV. 114-13/2008. SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK MŐVELİDÉSI ÉS OKTATÁSI BIZOTTSÁGA JEGYZİKÖNYV amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlése Mővelıdési és Oktatási Bizottságának,

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA Ikt. szám: IV. 102-6/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlése Jogi és Ügyrendi Bizottságának

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS MEZİGAZDASÁGI BIZOTTSÁGA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS MEZİGAZDASÁGI BIZOTTSÁGA Ikt. szám: III. 13-46/2008. SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS MEZİGAZDASÁGI BIZOTTSÁGA J E G Y Z İ K Ö N Y V amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlése Gazdasági és Mezıgazdasági

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Iktatószám: I.B.1941-13/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V amely készült Egészségügyi Bizottsága 2010.12.14-én 14 órakor a Polgármesteri Hivatal I. emeleti Házasságkötı termében megtartott nyílt ülésérıl Jelen

Részletesebben

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung 7100 Szekszárd, Rákóczi str. 69-71.

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung 7100 Szekszárd, Rákóczi str. 69-71. Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung 7100 Szekszárd, Rákóczi str. 69-71. Ikt.szám: IV. 191-4/2013. JEGYZİKÖNYV amely készült 2013. augusztus 6-án (kedden) 15

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S Elıterjesztés sorszáma: 48. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi Közbeszerzési Tervének jóváhagyására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S Elıterjesztés sorszáma: 65. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi Közbeszerzési Tervének módosítására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGA SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGA Iktatószám: I.B. 1089-3/2015. J E G Y Z İ K Ö N Y V amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének Szociális és Egészségügyi

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS MEZİGAZDASÁGI BIZOTTSÁGA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS MEZİGAZDASÁGI BIZOTTSÁGA SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS MEZİGAZDASÁGI BIZOTTSÁGA Iktatószám: III.73-2/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése

Részletesebben

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TEL.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TEL.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG. DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TEL.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU MEGHÍVÓ Dorog Város Képviselı-testületének 2010. április 9-én (péntek)

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGA SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGA Iktatószám: I.B. 747-14/2014. J E G Y Z İ K Ö N Y V amely készült Bizottsága 2014.12.09-én 14.00 órakor a Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ALJEGYZİJE Iktatószám: I.B. 747-1/2014. J E G Y Z İ K Ö N Y V amely készült Bizottsága 2014.01.28-án 14.00 órakor a Polgármesteri Hivatal (Szekszárd, Béla király tér 8.) házasságkötı

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Iktatószám: I.B. 267-6/2013. J E G Y Z İ K Ö N Y V amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének Szociális és Egészségügyi Bizottsága 2013.06.25-én 14.00 órakor a Polgármesteri Hivatal (Szekszárd,

Részletesebben

Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat Deutsche Minderheitenselbstverwaltung 7100 Szekszárd, Rákóczi str JEGYZİKÖNYV

Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat Deutsche Minderheitenselbstverwaltung 7100 Szekszárd, Rákóczi str JEGYZİKÖNYV Iktatószám: IV. 167-1/2010. Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat Deutsche Minderheitenselbstverwaltung 7100 Szekszárd, Rákóczi str. 69-71 JEGYZİKÖNYV amely készült 2010. március 2-án (kedden) 16 óra

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2011. december 19-én megtartott rendkívüli ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2011. december 19-én megtartott rendkívüli ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 24/2011. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2011. december 19-én megtartott rendkívüli ülésérıl Határozatok száma: 150-154. TARTALOMJEGYZÉK OK: 150/2011.(XII.19.)

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2013. január 15-én megtartott rendkívüli ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2013. január 15-én megtartott rendkívüli ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 2/1/2013. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2013. január 15-én megtartott rendkívüli ülésérıl Határozatok száma: 2-8., 11. TARTALOMJEGYZÉK OK: 2/2013.(I.15.)

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGA Iktatószám: I.B.4291-10/2009. SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGA J E G Y Z İ K Ö N Y V amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének Szociális és Egészségügyi

Részletesebben

Hivatal részérıl: Kovácsné dr. Bozsoki Kornélia

Hivatal részérıl: Kovácsné dr. Bozsoki Kornélia JEGYZİKÖNYV Készült: Gárdony Város Önkormányzat Képviselı-testületének a Polgármesteri Hivatal földszinti tanácskozójában 2014. április 23-án megtartott rendkívüli ülésérıl Jelen voltak: Tóth István Derecskei

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK SPORT-, IFJÚSÁGI ÉS CIVIL SZERVEZETEK BIZOTTSÁGA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK SPORT-, IFJÚSÁGI ÉS CIVIL SZERVEZETEK BIZOTTSÁGA SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK SPORT-, IFJÚSÁGI ÉS CIVIL SZERVEZETEK BIZOTTSÁGA Iktatószám: IV. 86-14/2009. JEGYZİKÖNYV amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlése Sport-, Ifjúsági

Részletesebben

Ács Rezsı alpolgármester, Halmai Gáborné, Ilosfai Gábor, Dr. Tóth Csaba Attila képviselı

Ács Rezsı alpolgármester, Halmai Gáborné, Ilosfai Gábor, Dr. Tóth Csaba Attila képviselı Szám: IV.110-13/2014. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Közgyőlésének 2014. szeptember 30- án (kedden) 9 óra 12 perckor a Polgármesteri Hivatal konferencia termében megtartott rendkívüli ülésérıl. Jelen vannak:

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 246. MELLÉKLET: - db TÁRGY: Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2011. évi Közbeszerzési Tervének módosítására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS

Részletesebben

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu. 11. sz.

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu. 11. sz. a 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu 11. sz. J E G Y Z İ K Ö N Y V Képviselı-testülete nyílt ülésérıl 2013. október 10.-én Megtartott ülésérıl Az ülés helye: Tanácskozó terme

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 1-23/2012. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. december 27-én 8.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Szám: IV.144-10/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének 2010. szeptember 30-án (csütörtökön) 9 óra 24 perckor a Polgármesteri Hivatal konferencia termében megtartott

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK MŐVELİDÉSI ÉS OKTATÁSI BIZOTTSÁGA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK MŐVELİDÉSI ÉS OKTATÁSI BIZOTTSÁGA SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK MŐVELİDÉSI ÉS OKTATÁSI BIZOTTSÁGA Ikt. szám: IV. 151-9/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlése Mővelıdési és Oktatási

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA Iktatószám: IV.120-26/2014. J E G Y Z İ K Ö N Y V amely készült Gazdasági és Pénzügyi Bizottságának 2014. december

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGA Iktatószám: I.B.1941-10/2010. SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGA J E G Y Z İ K Ö N Y V amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének Szociális és Egészségügyi

Részletesebben

TÁRGY: Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának évi elızetes beszerzési tervének jóváhagyására

TÁRGY: Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának évi elızetes beszerzési tervének jóváhagyására AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 11. MELLÉKLET:1 db TÁRGY: Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2009. évi elızetes beszerzési tervének jóváhagyására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 14 MELLÉKLET: -

ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 14 MELLÉKLET: - ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 14 MELLÉKLET: - TÁRGY: Javaslat "Szekszárd Megyei Jogú Város Közvilágítása energiatakarékos átalakítása pályázati (KEOP-2012-5.5.0/A) önerı biztosításának jóváhagyására E L İ T

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének november 28-án tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének november 28-án tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl 01/218-31/2011. JEGYZİKÖNYV 2011. november 28-án tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl Helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal tanácsterme 8130 Enying, Kossuth u. 26. Méreg János alpolgármester,

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. április 10-én megtartott rendkívüli ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. április 10-én megtartott rendkívüli ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 4/2012. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. április 10-én megtartott rendkívüli ülésérıl Határozat száma: 39-41. TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK: 39/2012.(IV.10.)

Részletesebben

Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat

Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Szám: IV. 167-8/2013. J E G Y ZİKÖNYV a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testülete 2013. szeptember 19-én (csütörtökön) 9 órakor a Polgármesteri

Részletesebben

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung 7100 Szekszárd, Rákóczi str JEGYZİKÖNYV

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung 7100 Szekszárd, Rákóczi str JEGYZİKÖNYV Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung 7100 Szekszárd, Rákóczi str. 69-71. Ikt.szám: IV. 138/2014. JEGYZİKÖNYV amely készült 2014. február 11-én (kedden) 15 órakor

Részletesebben

AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 280. MELLÉKLET: - Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának évi Közbeszerzési tervének módosítására

AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 280. MELLÉKLET: - Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának évi Közbeszerzési tervének módosítására AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 280. MELLÉKLET: - TÁRGY: Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2010. évi Közbeszerzési tervének módosítására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGA SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGA Iktatószám: I.B.1896-15/2008. J E G Y Z İ K Ö N Y V amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének Szociális és Egészségügyi

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Szám: IV.170-13/2011. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének 2011. szeptember 9-én (pénteken) 9 óra 10 perckor a Polgármesteri Hivatal konferencia termében megtartott

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK HUMÁN BIZOTTSÁGA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK HUMÁN BIZOTTSÁGA Iktatószám: IV. 577/2010. SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK HUMÁN BIZOTTSÁGA JEGYZİKÖNYV amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése Humán Bizottságának 2010.

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu ELİTERJESZTÉS - a képviselı-testületnek - a Sárospatak Város Önkormányzata

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK MŐVELİDÉSI ÉS OKTATÁSI BIZOTTSÁGA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK MŐVELİDÉSI ÉS OKTATÁSI BIZOTTSÁGA Iktatószám: IV. 85-4/2009. SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK MŐVELİDÉSI ÉS OKTATÁSI BIZOTTSÁGA JEGYZİKÖNYV amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlése Mővelıdési és Oktatási Bizottságának

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 1-4/2012. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. február 3-án 9.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA Iktatószám: IV.50-37/2012. J E G Y Z İ K Ö N Y V amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Simon Attiláné, a Wunderland Óvoda vezetıje.

JEGYZİKÖNYV. Simon Attiláné, a Wunderland Óvoda vezetıje. Iktatószám: IV. 136-2/2015. JEGYZİKÖNYV Amely készült 2015. február 24-én (kedden) 15 órakor a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testületének az Ifjúsági Cserkészházban (Szekszárd, Hrabovszki

Részletesebben

J E GY Z İ KÖ NY V. Készült: Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal III. számú tárgyaló 2010. március 16-án 14 30 perc

J E GY Z İ KÖ NY V. Készült: Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal III. számú tárgyaló 2010. március 16-án 14 30 perc J E GY Z İ KÖ NY V Készült: Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal III. számú tárgyaló 2010. március 16-án 14 30 perc Jelen vannak: Hirka Tamás, a bizottság elnöke Vrbovszki Viktor, a bizottság

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 208. MELLÉKLET: - TÁRGY: Javaslat fennmaradó folyószámla hitelkeret átütemezésérıl E L İ T E R J E S Z T É S A Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 2013. július

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA Iktatószám: IV. 75-18/2009. JEGYZİKÖNYV amely készült Közgyőlése Pénzügyi Bizottságának 2009. szeptember 24-én 8 órakor a Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat

Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Szám: IV. 145-2/2012. J E G Y ZİKÖNYV a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2012. március 19-én (hétfın) 10 órakor a Polgármesteri Hivatal II. emeleti mőszaki

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK HUMÁN BIZOTTSÁGA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK HUMÁN BIZOTTSÁGA Iktatószám: IV. 131-18/2011. SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK HUMÁN BIZOTTSÁGA JEGYZİKÖNYV Amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése Humán Bizottságának

Részletesebben

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyőlésének 39/2014.(IV.09.) határozata közcsatornára történı rákötésre vonatkozó pályázat kiírásáráról

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyőlésének 39/2014.(IV.09.) határozata közcsatornára történı rákötésre vonatkozó pályázat kiírásáráról Kivonat! Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyőlésének 39/2014.(IV.09.) közcsatornára történı rákötésre vonatkozó pályázat kiírásáráról Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA Ikt. szám: IV. 84/2009. SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA J E G Y Z İ K Ö N Y V amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlése Jogi és Ügyrendi Bizottságának 2009.

Részletesebben

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselı-testülete

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselı-testülete Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 2010. augusztus 11-én tartott rendkívüli ülésének jegyzıkönyve Az ülésen hozott rendelet száma Tárgya - - Az ülésen hozott határozat száma Tárgya

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 2/2012. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. január 18-án 15.30 órakor megtartott rendkívüli ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Pócs Margit közmővelıdési és civil referens, Radványi Petra jegyzıkönyvvezetı

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Pócs Margit közmővelıdési és civil referens, Radványi Petra jegyzıkönyvvezetı Iktatószám: I.B.1558-7/2012. J E G Y Z İ K Ö N Y V amely készült Bizottsága 2012.06.26-án 14.00 órakor a házasságkötı termében megtartott nyílt ülésérıl Jelen vannak: Igazoltan távol maradt: Tanácskozási

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Kocsis Csaba, a Tolna Megyei Kormányhivatal oktatási fıosztályvezetıje

JEGYZİKÖNYV. Kocsis Csaba, a Tolna Megyei Kormányhivatal oktatási fıosztályvezetıje Iktatószám: IV. 136-1/2015. JEGYZİKÖNYV Amely készült 2015. február 10-én (kedden) 16 órakor a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testületének az Ifjúsági Cserkészházban (Szekszárd, Hrabovszki

Részletesebben

Dr. Tóth Csaba Attila, Lemle Béláné, Halmai Gáborné képviselı

Dr. Tóth Csaba Attila, Lemle Béláné, Halmai Gáborné képviselı Szám: IV. 52-12/2012. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének 2012. augusztus 21-én (kedden) 9 óra 53 perckor a Polgármesteri Hivatal konferencia termében megtartott rendkívüli

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA Iktatószám: III. 79-37/2011. J E G Y Z İ K Ö N Y V amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS LAKÁSÜGYI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS LAKÁSÜGYI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS LAKÁSÜGYI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-839 Telefon: (66) 452-252

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA Iktatószám: III. 79-43/2011. J E G Y Z İ K Ö N Y V amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA Ikt. szám: IV. 24-23/2008. J E G Y Z İ K Ö N Y V amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlése Jogi és Ügyrendi Bizottságának,

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S Elıterjesztés sorszáma: 260. Melléklet: 1 db TÁRGY: Külterületi utak fenntartási munkáinak elvégzésére kiírt pályázatra beérkezett ajánlatok elbírálása E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS

Részletesebben

TERJESZTÉS SORSZÁMA: 27. MELLÉKLET:

TERJESZTÉS SORSZÁMA: 27. MELLÉKLET: AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 27. MELLÉKLET: 2 db TÁRGY: Városi Bölcsıde dolgozói létszámának bıvítése E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK 2014. február 20-i

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének június 15-én megtartott rendkívüli ülésérıl

Jegyzıkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének június 15-én megtartott rendkívüli ülésérıl Jegyzıkönyv Készült: 2012. június 15-én megtartott rendkívüli ülésérıl Jelen vannak:pálmai József korelnök Csonka József Dr. Pálinkási Csaba Bartók László képviselık Dr. Szabó Attila jegyzı Jegyzıkönyvvezetı:

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS Iktatószám: I.B. 747-10/2014. J E G Y Z İ K Ö N Y V amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének Szociális és Egészségügyi Bizottsága 2014.09.29-én 14.00 órakor a Polgármesteri Hivatal (Szekszárd,

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 60. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Tájékoztatás a Mőfüves labdarúgó pályák és mőanyag borítású atlétikai pálya projekt állásáról, továbbá javaslat további döntések meghozatalára a II.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend

Jegyzőkönyv. Napirend Jegyzőkönyv Készült: Szálka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 30-án 16 órakor megtartott rendkívüli üléséről Jelen vannak: Pálfi János polgármester, Dr. Sudár Zsolt, Csernik József,

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2011. szeptember 27-én megtartott rendkívüli ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2011. szeptember 27-én megtartott rendkívüli ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 18/2011. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2011. szeptember 27-én megtartott rendkívüli ülésérıl Határozatok száma: 110-112. TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK: 110/2011.(IX.27.)

Részletesebben

Hivatal részérıl: Kovácsné dr. Bozsoki Kornélia

Hivatal részérıl: Kovácsné dr. Bozsoki Kornélia JEGYZİKÖNYV Készült: Gárdony Város Önkormányzat Képviselı-testületének a Polgármesteri Hivatal földszinti tanácskozójában 2014. július 16-án megtartott rendkívüli ülésérıl Jelen voltak: Tóth István Császár

Részletesebben

Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat

Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Szám: IV. 167-5/2013. J E G Y ZİKÖNYV a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testülete 2013. június 12-én (szerdán) 9 órakor a Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

1. Döntés egyes korlátozottan forgalomképes ingatlanok értékesítésre történı kijelölésérıl

1. Döntés egyes korlátozottan forgalomképes ingatlanok értékesítésre történı kijelölésérıl JEGYZİKÖNYV Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Tulajdonosi Bizottsága, Pénzügyi és Költségvetési Bizottsága, Városstratégiai és Városmarketing Bizottsága valamint Közjóléti Bizottsága

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 196. MELLÉKLET: 2 db TÁRGY: Hozzájárulás telki szolgalmi jog földhivatali bejegyzéséhez E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK 2012.

Részletesebben