SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK MŐVELİDÉSI ÉS OKTATÁSI BIZOTTSÁGA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK MŐVELİDÉSI ÉS OKTATÁSI BIZOTTSÁGA"

Átírás

1 SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK MŐVELİDÉSI ÉS OKTATÁSI BIZOTTSÁGA Ikt. szám: IV /2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlése Mővelıdési és Oktatási Bizottságának, valamint a Szociális és Egészségügyi Bizottságának június 22-én órakor a Polgármesteri Hivatal I. emeleti házasságkötı termében megtartott együttes ülésérıl. Jelen vannak: A Szociális és Egészségügyi Bizottság részérıl: Dr. Tóth Gyula elnök, Dr. Gaál Zsuzsanna, Csillagné Szántó Polixéna, Horváth Jánosné, Sárközi János József bizottság tagjai A Mővelıdési és Oktatási Bizottság részérıl: Csillagné Szánthó Polixéna elnök, Dr. Gaál Zsuzsanna, Dr. Faludiné Uzsoki Valéria, Schoeck Károly bizottság tagjai Távolmaradását bejelentette: Szociális és Egészségügyi Bizottság részérıl: Maller Béla bizottság tagja Távolmaradt: Szociális és Egészségügyi Bizottság részérıl: Ilosfai Gábor bizottság tagja Mővelıdési és Oktatási Bizottság részérıl: Dr. Hadházy Ákos, Dr. Tóth Csaba Attila, Fajszi Lajos bizottság tagjai Tanácskozási joggal megjelent: Dr. Fıfai Klára hivatalvezetı, Ritter Eszter szociális igazgatási ügyintézı Fábiánné Dávid Mária bizottsági referens, jkv. vezetı Dr. Tóth Gyula a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke megállapítja, hogy a 7 tagú bizottságból 5 tag jelen van, a bizottság határozatképes. Csillagné Szánthó Polixéna a Mővelıdési és Oktatási Bizottság elnöke megállapítja, hogy a 7 tagú bizottságból 4 tag jelen van, a bizottság határozatképes. Az együttes ülés a Szociális és Egészségügyi Bizottság kezdeményezésére került összehívásra, ezért az ülést Dr. Tóth Gyula bizottság elnöke vezeti. A Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke szavazásra teszi fel a napirend elfogadására

2 vonatkozó javaslatot, melyet a bizottság 5 igen szavazattal elfogadott, és a következı napirendet állapította meg: A Mővelıdési és Oktatási Bizottság elnöke szavazásra teszi fel a teljes napirend elfogadására vonatkozó javaslatot, melyet a bizottság 4 igen szavazattal elfogadott, és a következı napirendet állapította meg: N A P I R E N D 1./ napirendi pont Családi Napközik támogatására kiírt pályázatok elbírálása (írásos elıterjesztés) Elıterjesztı: Dr. Fıfai Klára hivatalvezetı A bizottságok az elfogadott napirend alapján órakor megkezdik munkájukat. 1./ napirendi pont Családi Napközik támogatására kiírt pályázatok elbírálása (írásos elıterjesztés) Elıterjesztı: Dr. Fıfai Klára hivatalvezetı Hozzászólás: Schoek Károly 5 millió Ft-ot kell elosztani 6,5 millió Ft igényre, közel azonos a megpályázott illetve a megítélt összeg. Javasolja, hogy pályázónként induljanak ki a Ft alaptámogatásból. 1. Keresztény Ádvent Közösség által mőködtetett Comenius Családi Napközi Ritter Eszter általánosságban elmondható, hogy a Családi Napközikben 5, maximum 7 gyermeket lehet ellátni, szükséges egy - családi napközire felkészítı tanfolyami végzettséggel rendelkezı - gondozó, valamint ugyanilyen végzettséggel rendelkezı helyettes. Pedagógiai végzettség, vagy akár egy csecsemıgondozói végzettség a családi napközi mőködtetéshez nem elıírás. Amennyiben a létszám 5 fı felett van, akkor szükséges egy fı kisegítı személyzetet is alkalmazni. A családi napközikben 20 hetes kortól 14 éves korig lehet ellátni gyermekeket. Mivel ez elég tág korosztály, ezért az egyes Családi Napközik a különbözı csoportok ellátására, mint pl. bölcsıdei korosztály, óvodai korosztály stb. specializálódtak. Viszonylag ismeretlen intézmény típus a családi napközi, komoly szakhatósági ellenırzéseknek kell megfeleljen. A mőködést engedélyezı hatóság jelen esetben az önkormányzat évente ellenırzi a tevékenységet. Elmondhatja, hogy a személyi és tárgyi feltételeknek valamennyi pályázó egyformán eleget tesz. Keresztény Ádvent Közösség budapesti székhelyő, nyolc családi napközit tartanak fenn. A Comenius Családi Napközi családi házban mőködik, Szekszárdon a Kálvin téren, 3 csoportban, 7-7 gyermeket látnak el. Horváth Jánosné 21 gyermekre Ft-ot kért a pályázatában, reálisnak tartja, javasolja megadni. 2

3 igen 2. Kék Madár Alapítvány által mőködtetett Családi Napközi Ritter Eszter ık a legrégebben mőködı családi napközi Szekszárdon, 12 gyermeket látnak el, 5 alkalmazottal. A Kék Madár Alapítvány a családi napközi mőködtetéséhez szükséges képzéssel is foglalkozik. Dr. Tóth Gyula elnök Ft-tal javasolja támogatni a Családi Napközit. igen 3. Micimackó Családi Napközi és Játszóház Ritter Eszter lakótelepi lakásban mőködik a szolgáltatás, 5 gyermeket látnak el. Dr. Tóth Gyula elnök Ft-ot javasol megadni. igen 4. Jaszlice Családsegítı Közhasznú Alapítvány által mőködtetett Mustármag Családi Napközi Ritter Eszter a Szent Rita Katolikus óvodával egy épületben mőködik, óvodapedagógus a családi napközit mőködtetı hölgy. 7 gyermeket látnak el, a személyi, tárgyi feltételek megfelelnek az elıírásoknak. Az intézményen belül elkülönített udvar rész van kialakítva a családi napközi részére. Dr. Tóth Gyula elnök Ft-ot javasol. Csillagné Szánthó Polixéna Ft-ot javasol adni. Dr. Tóth Gyula SZEB elnök szavazásra teszi fel az utóbbi javaslatot, melyet a SZEB 5 igen Csillagné Szánthó Polixéna MOB elnök szavazásra teszi fel az utóbbi javaslatot, melyet a MOB 4 igen 3

4 5. Tolnai MO-ZA-IK Egyesület által mőködtetett Családi Napközi Ritter Eszter társasházi lakásban mőködı családi napközi, 5 kisgyereket látnak el. A családi napközin kívül játszóház szolgáltatást is végeznek, illetve zenebölcsit is mőködtetnek. Kérdés Dr. Gaál Zsuzsanna mivel foglalkozik még az Egyesület? Válasz Ritter Eszter csak a Családi Napközi tevékenységérıl tud, illetve családbarát-családsegítı tevékenységet folyatatnak, nem feltétlenül szociális alapon. Dr. Tóth Gyula elnök Ft-ot javasol adni. igen 6. Védnök Alapítvány által mőködtetett Csemete Családi Napközi Ritter Eszter a családi napközi tevékenységen kívül kulturális és karitatív tevékenységet is folyatató alapítvány. Dr. Tóth Gyula elnök Ft-ot kért, 10 gyermeket látnak el Ft-ot javasol adni. igen Dr. Tóth Gyula a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke a megfogalmazott határozati javaslatot szavazásra teszi fel, melyet a Szociális és Egészségügyi Bizottság 5 igen szavazattal egyhangúan elfogadott és a következı határozatot hozta: 75/2010. (VI.22.) SZEB határozat Családi Napközik támogatására kiírt pályázatok elbírlálása Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Szociális és Egészségügyi Bizottsága a 1. Keresztény Advent Közösség által mőködtetett Comenius Családi Napközi támogatására Ft pályázati támogatást biztosít a évi költségvetés általános tartaléka terhére. 4

5 2. Kék Madár Alapítvány által mőködtetett Családi Napközi támogatására Ft pályázati támogatást biztosít a évi költségvetés általános tartaléka terhére. 3. Micimackó Családi napközi és Játszóház támogatására Ft pályázati támogatást biztosít a évi költségvetés általános terhére. 4. Jaszlice Családsegítı Közhasznú Alapítvány által mőködtetett Mustármag Családi Napközi támogatására Ft pályázati támogatást biztosít a évi költségvetés általános tartaléka terhére 5. Tolnai MO-ZA-IK Egyesület által mőködtetett tartaléka terhére 6. Védnök Alapítvány által mőködtetett Csemete tartaléka terhére A bizottság felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy gondoskodjon a támogatási szerzıdések elkészítésérıl, a támogatási összeg átutalásáról. Határidı: Támogatási szerzıdések megkötésére: július 15 Felelıs: Dr. Tóth Gyula bizottság elnöke Dr. Fıfai Klára hivatalvezetı Csillagné Szánthó Polixéna a MOB elnöke szavazásra teszi fel a megfogalmazott határozati javaslatot, melyet a bizottság 4 igen szavazattal egyhangúan elfogadott, és a következı határozatot hozta: 81/2010. (VI. 22.) MOB határozat Családi Napközik támogatására kiírt pályázatok elbírálása Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Mővelıdési és Oktatási Bizottsága a 1. Keresztény Advent Közösség által mőködtetett Comenius Családi Napközi támogatására Ft pályázati támogatást biztosít a évi költségvetés általános tartaléka terhére. 2. Kék Madár Alapítvány által mőködtetett Családi Napközi támogatására Ft pályázati támogatást 5

6 biztosít a évi költségvetés általános tartaléka terhére. 3. Micimackó Családi napközi és Játszóház támogatására Ft pályázati támogatást biztosít a évi költségvetés általános terhére. 4. Jaszlice Családsegítı Közhasznú Alapítvány által mőködtetett Mustármag Családi Napközi támogatására Ft pályázati támogatást biztosít a évi költségvetés általános tartaléka terhére. 5. Tolnai MO-ZA-IK Egyesület által mőködtetett tartaléka terhére 6. Védnök Alapítvány által mőködtetett Csemete tartaléka terhére. A bizottság felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy gondoskodjon a támogatási szerzıdések elkészítésérıl, a támogatási összeg átutalásáról. Határidı: Támogatási szerzıdések megkötésére: július 15. Felelıs: Csillagné Szánthó Polixéna bizottság elnöke Dr. Fıfai Klára hivatalvezetı További napirendi pont nem lévén d. Tóth Gyula SZEB elnök, az együttes ülés vezetıje 16 óra 15 perckor a nyílt ülést berekeszti. K. m. f. Csillagné Szánthó Polixéna elnök Készítette: Fábiánné Dávid Mária bizottsági referens Ellenjegyezte: Amreinné Dr. Gál Klaudia aljegyzı 6

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGA SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGA Iktatószám: I.B.1896-15/2008. J E G Y Z İ K Ö N Y V amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének Szociális és Egészségügyi

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Simon Attiláné, a Wunderland Óvoda vezetıje.

JEGYZİKÖNYV. Simon Attiláné, a Wunderland Óvoda vezetıje. Iktatószám: IV. 136-2/2015. JEGYZİKÖNYV Amely készült 2015. február 24-én (kedden) 15 órakor a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testületének az Ifjúsági Cserkészházban (Szekszárd, Hrabovszki

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: IV.56-7/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2015. május 7-én (csütörtökön) 15 órakor a Vármegyeháza dísztermében (Szekszárd, Béla király tér

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. április 29-én reggel 8 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésén. Az ülés helye: Városháza tárgyaló terme Jelen vannak:

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 59. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Szent Erzsébet Caritas Alapítvánnyal kötendı együttmőködési megállapodás jóváhagyása E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

J e g y zıkönyv. Távol maradt: Dr. Kostyálné Dr. Kovács Klára, Sümegi József képviselı (összesen: 2 fı)

J e g y zıkönyv. Távol maradt: Dr. Kostyálné Dr. Kovács Klára, Sümegi József képviselı (összesen: 2 fı) BÁTASZÉK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Képviselı-testülete Szám: 1076-8/2011./TT. J e g y zıkönyv Készült: Bátaszék Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. április 28-án 16.45 órakor a Városháza Millenniumi

Részletesebben

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete J E G Y Z İ K Ö N Y V

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete J E G Y Z İ K Ö N Y V Szám: 15/2011. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete J E G Y Z İ K Ö N Y V amely készült Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. június 9-én (csütörtökön) 15.00 órai kezdettel

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Bizottsága ülésérıl készült jegyzıkönyv 2010. november 16.

Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Bizottsága ülésérıl készült jegyzıkönyv 2010. november 16. Lajosmizse Város Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága I/3/37/2010. Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Bizottsága ülésérıl készült jegyzıkönyv 2010. november 16. Az ülésen hozott határozatok

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 1/1-93/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. május 14-én (csütörtök) 10.10 órai kezdettel megtartott soron kívüli nyílt üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

Keszthely Város Önkormányzata Képviselı-testülete 2012. október 17-én (szerda) 18.59 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésérıl.

Keszthely Város Önkormányzata Képviselı-testülete 2012. október 17-én (szerda) 18.59 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésérıl. Szám: 1/1-197/2012. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Keszthely Város Önkormányzata Képviselı-testülete 2012. október 17-én (szerda) 18.59 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésérıl. Az ülés helye:

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v. 2012. február 21-én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén.

J e g y z ı k ö n y v. 2012. február 21-én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén. J e g y z ı k ö n y v Készült: 2012. február 21-én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az ülésén. Jelen vannak: Oláh József Csaba a bizottság elnöke Egyed Attila Szabó András Papp

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2012. június 7-én 9 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésén jelenlévıkrıl. Az ülés helye: Városháza tanácskozó terme Jelen

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Pluhár László (elnök-elek polgármester) A meghívóban feltüntetett napirendeket tárgyalnánk meg, melyeket ismertetnék:

JEGYZŐKÖNYV. Pluhár László (elnök-elek polgármester) A meghívóban feltüntetett napirendeket tárgyalnánk meg, melyeket ismertetnék: JEGYZŐKÖNYV Készült: Kistérségi Iroda (5700.Gyula, Damjanich. u.6. sz.) 2010. június. 25-én 10.00 órakor kezdődő a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa Rendkívüli ülésén. Jelen

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Ceglédberceli Német Nemzetiségi Önkormányzat 2013. augusztus 15-i rendkívüli ülésérıl 40-47/2013. (08. 15.) sz. határozat 1 Készült: A Ceglédberceli Német Nemzetiségi Önkormányzat

Részletesebben

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 1. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 1. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 1. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI 1/2008. (I.31.) kt. határozat: A 2008. január 31-ei ülés napirendjének elfogadása. 2/2008. (I.31.) kt. határozat:

Részletesebben

Jegyzıkönyv. 1.) Beszámoló az Olaszliszkai Közétkeztetési intézmény tevékenységérıl. Elıterjesztı: intézményvezetı

Jegyzıkönyv. 1.) Beszámoló az Olaszliszkai Közétkeztetési intézmény tevékenységérıl. Elıterjesztı: intézményvezetı Jegyzıkönyv Készült: Olaszliszka Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2009. október 27-én 16 órától a körjegyzıség székhelyén (Olaszliszka, Szent István u. 5.) megtartott nyílt ülésérıl. Jelen vannak:

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 229. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Javaslat a Bursa Hungarica szociális ösztöndíjrendszer 2008/2009. évi fordulójához történı csatlakozásra E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. május 2-i rendkívüli testületi ülésének jegyzőkönyvéből

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. május 2-i rendkívüli testületi ülésének jegyzőkönyvéből Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2012. sz. J e g y z ő k ö n y v Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. május 2-i rendkívüli testületi ülésének jegyzőkönyvéből

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Szám:55-7/2013. J e g y z ı k ö n y v Készült: Jelen vannak: továbbá: Fejér Megye Közgyőlése 2013. december 20-i ülésérıl Adravecz Tamás, Árgyelán János, Balogh Gergely, Balogh Zoltán, Csombók Pál, Farkas

Részletesebben

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. június 23-án tartott. n y í l t ülésének jegyzőkönyve

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. június 23-án tartott. n y í l t ülésének jegyzőkönyve Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. június 23-án tartott n y í l t ülésének jegyzőkönyve Az ülésen alkotott rendelet száma Tárgya 9/2015. (VI. 24.) 2015. évi költségvetési rendelet

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2013. ÁPRILIS 29-ÉN TARTOTT SORON KÖVETKEZİ NYILVÁNOS ÜLÉSÉRİL

JEGYZİKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2013. ÁPRILIS 29-ÉN TARTOTT SORON KÖVETKEZİ NYILVÁNOS ÜLÉSÉRİL 7011 Alap, Dózsa György utca 31. 25/221-102, 25/220-370 titkar.aphiv@invitel.hu JEGYZİKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2013. ÁPRILIS 29-ÉN TARTOTT SORON KÖVETKEZİ NYILVÁNOS ÜLÉSÉRİL

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. április 10-én megtartott rendkívüli ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. április 10-én megtartott rendkívüli ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 4/2012. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. április 10-én megtartott rendkívüli ülésérıl Határozat száma: 39-41. TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK: 39/2012.(IV.10.)

Részletesebben

N A P I R E N D T Á R G Y A L Á S A

N A P I R E N D T Á R G Y A L Á S A Körjegyzıség 8452 Halimba, Petıfi S. u. 16. Tel./fax: 88/237-003. 503-420. Szám: 1-5 / 2012. J e g y z ı k ö n y v Készült: Halimba Község Önkormányzata Képviselı-testülete, Öcs Község Önkormányzata Képviselı-testülete,

Részletesebben

alapító okirat (egységes szerkezetben)

alapító okirat (egységes szerkezetben) 1.) Az alapítvány neve és székhelye: TÁMOGATÁSI KÖZALAPÍTVÁNY alapító okirat (egységes szerkezetben) 1.1 Az alapítvány neve: Támogatási Közalapítvány 1.2 Az alapítvány székhelye: Pécs Megyei Jogú Város

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v. 2010. február 23-án a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén.

J e g y z ı k ö n y v. 2010. február 23-án a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén. J e g y z ı k ö n y v Készült: 2010. február 23-án a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén. Jelen vannak: Oláh József Csaba a bizottság

Részletesebben

Jelen vannak: Dr. Hörcsik Richárd polgármester

Jelen vannak: Dr. Hörcsik Richárd polgármester Sárospatak Város Önkormányzatának Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth L. u. 44. sz. Tel.: 47/513-250, Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 12.100/2009. J e g y z ı k ö n y v Készült:

Részletesebben

SZIRÁK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK JEGYZ KÖNYV

SZIRÁK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK JEGYZ KÖNYV SZIRÁK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK JEGYZ KÖNYVE A 2013. évi október hónap 09. napján megtartott nyílt ülésr l JEGYZ KÖNYV Készült: Szirák Község Önkormányzat hivatalos helységében 3044 Szirák,

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2011. február 28-án 14 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésén a Városháza tárgyalótermében. Jelen vannak: Pádár Lászlóné

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 30-án megtartott soron kívüli ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 30-án megtartott soron kívüli ülésén. 7/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 30-án megtartott soron kívüli ülésén. Az ülés helye: Csanádapáca Község Önkormányzat Házasságkötő

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Makkos Dóra képviselő (6 fő) Kelemen Dóra aljegyző (1 fő) I. NAPIRENDEK ELŐTT

JEGYZŐKÖNYV. Makkos Dóra képviselő (6 fő) Kelemen Dóra aljegyző (1 fő) I. NAPIRENDEK ELŐTT Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Szám: 12/2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: Győrladamér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 14-én 15.00 órai kezdettel a Polgármesteri

Részletesebben