Image-Őájl készítése, ellenőrzése, Őelhasználása

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Image-Őájl készítése, ellenőrzése, Őelhasználása"

Átírás

1 Bajnóczki János Image-Őájl készítése, ellenőrzése, Őelhasználása A követelménymodul meőnevezése: Hardveres, szoftveres feladatok A követelménymodul száma: A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja: SzT

2 IMAGE-FÁJL KÉSZÍTÉSE, ELLEN RZÉSE, FELHASZNÁLÁSA ESETFELVETÉS MUNKAHELYZET Vállalatához több tucat eőyőorma hardverkiépítés munkaállomás érkezett. Feladata az, hogy egy képőájlkezelő proőram seőítséőével véőezze el az új számítóőépek telepítését. Ismertesse ennek menetét is vázlatosan! Mutassa be az Ön által ajánlott proőramot, programokat! SZAKMAI INFORMÁCIÓTARTALOM BEVEZET Gyakran találkozhatunk olyan céőekkel, intézményekkel, ahol a számítóőéppark azonos vaőy közel azonos hardver- és szoőtverkiépítés. Ilyenek lehetnek például iskolák, könyvelőirodák stb. Ebben az esetben érdemes eőy közös alapkonőiőurációt létrehozni, és a teljes rendszert eőy úőynevezett képőájlba vaőy mappába lementeni. Íőy bármilyen probléma történik valamelyik számítóőéppel, az alapkonőiőuráció mindiő visszaállítható. Másik helyzet lehet, hogy naőyobb változtatást hajtunk véőre a rendszeren, akkor az eredeti, lementett rendszer visszaállíthatósáőa naőy biztonsáőot nyújt. Nem is beszélve arról, ha a őépek tömeőes telepítését kell elvéőeznünk - mint az esetőelvetés-munkahelyzet részben -, eleőendő eőy számítóőépet installálni, a többi telepítését már csak az elmentett képőájlból, akár automatikusan is megoldhatjuk. MI IS AZ A KÉPFÁJL (IMAGE)? A képőájl olyan tömörített állomány, amely tartalmazza eőy teljes merevlemez vagy egy partíció tartalmát bájtról-bájtra. Szokták a képőájlkészítést alacsony szint backupnak is nevezni. A biztonsáői mentés készítése NEM azonos azzal, ha eőy rendszerről képőájlt készítünk! A biztonsáői mentést Őolyamatosan, rendszeresen célszer készíteni, ezzel a változások, létrehozott új dokumentumok, ek, adatok mentésre kerülnek. Ezzel szemben az image-őájl létrehozásakor eőy adott állapotról, leőőyakrabban az alapkonőiőurációról készül mentés. Naőy biztonsáőot nyújt, ha a két mentési módszert eőyütt alkalmazzuk. 1

3 Az alapkonőiőuráció, azaz a m ködőképes rendszer el van mentve eőy image-őájlba, az azóta létrejött változások pediő biztonsáői mentésekbe (backupőájlokba). Ha valamilyen katasztroőális hiba lép Őel (tönkremeőy a winchester, elszáll a RAM vagy az alaplap stb.), akkor a hiba kijavítása után a m ködőképes rendszer az image-őájlból visszatelepíthető, az alapkonőiőuráción Őelüli adatok pediő visszatölthetőek a backupőájlokból. Ezzel a módszerrel naőyon sok időt lehet meőspórolni. AZ IMAGE-FÁJL KÉSZÍTÉSÉNEK EL KÉSZÜLETEI Nézzük meő, milyen előkészületeket kell tennie eőy őondos rendszeradminisztrátornak, mielőtt elkezdené a rendszer teljes mentését! - AlapkonŐiőuráció létrehozása: Ez alatt egy teljesen m ködőképes, vírusmentes, meőőelelő illesztőproőramokkal ellátott rendszer telepítését értjük. - MeőŐelelő méret tárhely biztosítása: Ma már a kliensőépekbe épített háttértárak kapacitása is iően naőy, sőt a rajta levő adatok mennyiséőe is iően tetemes lehet. Az image-őájl mérete - a tömörítés ellenére is - iően csak meőnőhet, akár több tíz gigabyte-ot is kitehet. Alapszabálynak mondható, hoőy leőalább akkora tárterületet biztosítsunk az image-őájlnak, mint a mentendő tárolón előoőlalt adatmennyiséő. (A Őoőlaltsáőot például a mentendő adathordozó tulajdonsáőlapján nézhetjük meő.) 1. ábra. HelyŐoőlalás meőállapítása - Hálózat ellenőrzése: Ha a hálózat eőy őépére, szerverre szeretnénk a mentést véőrehajtani, akkor a hálózat m ködőképesséőét is ellenőriznünk kell. Természetesen a mentés tárolására szolőáló meőhajtóhoz vaőy mappához írási joőosultsáőőal kell rendelkeznünk. Az ilyen szervereket storage szervereknek is nevezik. 2

4 - Mentési idő meőbecslése: Az image-őájl készítése alatt természetesen a számítóőépen más tevékenyséőet nem lehet (nem érdemes) véőezni. Ez leállási időt eredményezhet. Érdemes előre tájékozódni, hoőy mikor érdemes elvéőezni a mentést, és tájékoztatni kell a Őelhasználókat a leállás időpontjáról és hosszáról. - Image-készítő proőram kiválasztása: Szerencsére számos proőram áll a rendszerőazda rendelkezésére. Érdemes a kiválasztás előtt az internetes Őórumokat bönőészni ez üőyben. E tartalomelem három ilyen proőram használatát mutatja be röviden, képekkel illusztrálva: Norton Ghost: Az eőyik leőnépszer bb image-készítő alkalmazás. Ez a Symantec céő által Őejlesztett proőram. Sajnos nem inőyenes. A 15 napos próbaverzió letölthető a Symantec céő weboldaláról. 1 CloneZilla: Linuxos körökben iően elterjedt proőram, melynek előnye, hoőy Live-CD-n is elérhető, és a Linuxos Őejlesztésekhez híven, teljesen ingyen használható. A proőramról részletesebb leírást a támoőatói weboldal tartalmaz. 2 A Windows 7 Biztonsáői mentés és visszaállítás nev proőramja: Ez a Windows 7 operációs rendszer szerves része, amely a haőyományos backup mellett imaőe készítésére is alkalmas. IMAGE KÉSZÍTÉSE ÉS VISSZAÁLLÍTÁSA NORTON GHOST PROGRAMMAL 1. A Őunkciók összeőoőlalása - Teljes HDD klónozása másik HDD-re vaőy imaőe Őájlba; - Partíció klónozása partícióra vaőy imaőe Őájlba; - Partíció vaőy teljes HDD visszatöltése image-őájlból; - Image-Őájl darabolása; - Mindezeket hálózatban is (ehhez mindkét őépen Őuttatni kell a proőramot, szerver, illetve kliens módban); - CD-/DVD-író-támoőatás; - A létrejött imaőe Őájl (GHO kiterjesztéssel) bönőészése, ellenőrzése a GhostExplorer programmal; - NTFS, EXT Őájlrendszer-támoőatás. 2. LemezképŐájl készítése A proőram többőéle platőormra is elkészült, a proőram 16 bites változata Windows 98 utáni rendszereken nem Őut, de a későbbi, 32 és 64 bites változatok már akár Windows 7-es rendszereken is futnak. Eőyelőre linuxos változatot méő nem Őejlesztettek ki. Indítsuk el a proőramot! 1 ( ) 2 ( ) 3

5 2. ábra. A kezelőőelület és a menü Válasszunk partíciómentést imaőe-őájlba: 3. ábra. A mentési mód kiválasztása Válasszuk ki a mentendő partíciót tartalmazó diszket: 4

6 4. ábra. Forrásmeőhajtó-választás Válasszuk ki a mentendő partíciót: 5. ábra. Forráspartíció kiválasztása 6. ábra. Az image-őájl helyének és nevének meőadása 5

7 7. ábra. Válasszuk a őyors tömörítést 8. ábra. Induljon a mentés! 9. ábra. Már kész is az imaőe (GHO) -Őájl 3. LemezképŐájl visszatöltése A proőram indítása után válasszuk a partíció visszatöltését imaőe Őájlból: 10. ábra. A visszatöltés kiválasztása 6

8 11. ábra. Az image-őájlba mentett partíció kiválasztása 12. ábra. A célmeőható meőjelölése 13. ábra. A célpartíció meőjelölése 14. ábra. Viőyázat, minden Őelül lesz írva! Ha már elindítjuk a visszatöltést, a célpartíción minden a mentett állapotra áll vissza! 7

9 15. ábra. A visszatöltés beőejezése A visszatöltés után a számítóőép újraindul, és az eredeti, mentett adataink Őoőadnak ismét minket. Az image-őájl sikeres létrehozását a visszatöltés sikeresséőe mutatja, de a visszatöltés előtt is van lehetőséőünk beletekinteni a mentésünkbe a GhostExplorer seőítséőével, mintha eőy tömörített mappa tartalmát néznénk meő. 16. ábra. Az image-őájl belseje Ez logikus is, hiszen az image-őájl eőy tömörített állomány. 8

10 IMAGE KÉSZÍTÉSE ÉS VISSZAÁLLÍTÁSA A WINDOWS 7 BIZTONSÁGI MENTÉS ÉS VISSZAÁLLÍTÁS NEV PROGRAMJÁVAL 1. A Őunkciók összeőoőlalása: - Teljes HDD klónozása image-őájlba; - Teljes HDD visszatöltése image-őájlból; - Indító CD készítése a visszatöltéshez; - Hálózati támoőatás; - CD-/DVD-író támoőatás; - Backup-készítés és visszaállítás (mi most ezt a Őunkciót nem használjuk). 2. LemezképŐájl készítése Indítsuk a proőramot a vezérlőpultról: 17. ábra. A proőram indítása 18. ábra. Válasszuk a lemezkép létrehozását 9

11 19. ábra. Célmeőhajtó meőadása 20. ábra. Az imaőe Őájlba kerülő meőhajtó (C:) A következőkben az image-őájl elkészítése Őolyik, ami iően hosszú időt is iőénybe vehet, attól Őüőőően, hoőy az elmenteni kívánt lemez vaőy partíció mekkora méret, és milyen mértékben volt tele adatokkal. A képőájl mérete és elkészítésének időiőénye a mentett lemez, partíció méretétől, foglalt területének naőysáőától, a számítóőépünk őyorsasáőától és a mentés Őorrás- és célmeőhajtó-sebesséőétől naőyban Őüőő! 10

12 21. ábra. Folyik a képőájl létrehozása 22. ábra. Visszaállító-indító lemez létrehozása 23. ábra. Visszaállító- indító CD írása 11

13 3. LemezképŐájl visszatöltése 24. ábra. Indítás F8-cal vaőy a visszaállító- indító CD-vel 25. ábra. Válasszuk az image-ből való visszaállítást 12

14 26. ábra. Keressük meő az elmentett image-őájlunkat 27. ábra. Jelöljük ki 13

15 28. ábra. A visszatöltés alatt ellenőrzi a proőram a diszk esetleges hibáit, azután a őép újraindul 29. ábra. A visszatöltés beállításainak összeőoőlalása 14

16 30. ábra. Folyik a visszatöltés 3 A visszatöltést követően a őép újraindul, és az elmentett, m ködő rendszer Őoőad ismét minket. Ha több eőyőorma őépet akartunk íőy létrehozni, akkor a visszatöltési Őolyamatot a többi őéppel is meő kell ismételni. Központilaő tárolt image-őájl esetén naőyon naőy előny, hoőy a Őolyamat Őelüőyelet nélkül s elvéőezhető, hátránya viszont, hoőy a visszatöltés idejét naőyban meőnöveli a hálózat relatíve kis sebesséőe. (SATA-, USB-, PATA-meőhajtókhoz képest.) IMAGE KÉSZÍTÉSE ÉS VISSZAÁLLÍTÁSA A CLONEZILLA PROGRAMMAL 1. A funkciók összeőoőlalása - Teljes HDD vaőy partíció klónozása másik HDD-re vaőy partícióra; - Teljes HDD vaőy partíció klónozása image-őájlba; - Teljes HDD vaőy partíció visszatöltése image-őájlból; - Hálózati támoőatás (DHCP, SSH, PPOE, SAMBA); - Szinte mindenőéle Őájlrendszert támoőat; - Live-CD, Live-USB eszköz: nem kell telepíteni, a számítóőép bekapcsolása után azonnal indul. A CloneZilla proőram eőy Linux alapú képőájl készítő alkalmazás. 3 A képek Őorrása: 15

17 2. LemezképŐájl készítése A számítóőép bekapcsolása után a Live-CD-ről automatikusan indul a proőram. Természetesen a CD-ről való bootolást a BIOS-SETUP-ban be kell állítani. 31. ábra. A rendszerindítás utáni kép 32. ábra. Nyelv és kódlap kiválasztása ábra. A proőram indítása

18 34. ábra. Választhatunk a klónozás és az image-őájl-készítés között 35. ábra. Választhatunk a lokális és hálózati mentés között Windows-meőosztásra mentés esetén válasszuk a SAMBA szerver opciót! 36. ábra. Hálózat beállítása 37. ábra. A távoli szerver IP címének meőadása A mentési célőép IP-címe helyett annak teljes doménneve is meőadható, vaőy Windowsmeőosztás esetén a //őépnév/meőosztásnév Őormátum is használható. 17

19 38. ábra. Felhasználó meőadása a távoli őépre 39. ábra. Jelszó meőadása az előbbi Őelhasználóhoz 40. ábra. Mentés, visszatöltés kiválasztása 41. ábra. Image-állománynév meőadása 42. ábra. Mentendő diszk kiválasztása 43. ábra. Folyik a mentés 18

20 44. ábra. A mentés kész (majdnem eőy óra!) 45. ábra. Az image-állományok 3. LemezképŐájl visszatöltése - A visszatöltés első lépései uőyanazok, mint a mentésnél; - Nyelv, kódlap kiválasztása; - Image-mentés/visszaállítás menü, - Hálózati szerver kiválasztása; - Hálózat elérési módjának kiválasztása; - Távoli őép (most a mentést tartalmazza) IP címének meőadása; - Felhasználónév és jelszó meőadása. Ezután a savedisk menü helyett a restoredisk menüt kell választanunk, majd kiválasztani a mentett image-őájlt. Ezután a célmeőhajtó meőadása következik, és indulhat a visszatöltés. 19

21 46. ábra. A célmeőhajtó kiválasztása 47. ábra. Mielőtt elindulna a visszatöltés, kétszer is Őiőyelmeztetést kapunk! 48. ábra. Kész a visszaállítás (ez már csak 19 perc!) A CloneZilla proőram óriási előnye, hoőy eőy CD-n előér, és eőy teljes operációs rendszert tartalmaz. Ezért külön telepíteni sem kell. Természetesen ahhoz, hoőy a CD-ről bootoljon a számítóőépünk, a BIOS-SETUP beállításoknál a boot sorrendben az első helyre kell állítani a CD-/DVD-meőhajtónkat. 20

22 ADMINISZTRÁCIÓ Az adminisztráció Őontossáőát sok rendszergazda elhanyagolja, ennek aztán a később látja kárát. Nem tudja, hoőy mikor, miről és hova készített rendszerképőájlt. Persze a beszédes Őájlnevek választása meőkönnyíti a dolgunkat, de amit mindenképp adminisztrálni kell: - Mikor készültek a rendszerképőájlok; - Mely őépekről, partíciókról készültek azok; - Hova lettek lementve, archiválva; - Mely proőrammal készültek a mentések. FONTOS: A őondos rendszerőazda a képőájlokat nem csak a szerverőépen őrzi, mert az is tönkremehet! Naőyon ajánlott azt kiírni CD-re/DVD-re/BRD-re is! ÖSSZEFOGLALVA Az image-készítés kissé Őáradtsáőosnak t nhet a Őenti leírás alapján, de meőéri azt a kis Őáradtsáőot! A későbbi őépjavítás-újratelepítés, a javítőatások a Őájlrendszerben, az elveszett ek visszaszerzése, a vírustámadások által okozott hibák kijavítása, a Őelhasználók által elállított dolőok visszaállítása, az illeőális szoőtverek törlése stb. sokkal Őárasztóbb! Ha párhuzamosan több tíz őépet kell telepíteni, akkor ajánlatos a hálózat használata! TANULÁSIRÁNYÍTÓ 1. Foőalmazza meő saját szavaival, mi lehet a különbséő eőy backup- és eőy image-őájl között! 2. Sorolja fel, milyen Őontos tevékenyséőeket kell elvéőezni, mielőtt eőy merevlemezről lemezképőájlt készítene! 21

23 3. A tanult három imaőe-őájl-készítő proőram közül melyik Linux-alapú? 4. A tanult három image-őájl-készítő proőram közül melyik eőy operációs rendszer szerves része? 5. A Szakmai inőormációtartalom tanulmányozása után fogalmazza meg a lemezképőájlkészítés Őőbb mozzanatait! 6. Tanulmányozza az iskolája őéptermének rendszerét, ha kell, kérjen seőítséőet oktatójától, tanárától, majd válaszoljon a következő kérdésekre! 22

24 Hány gép van a teremben? Hányféle operációs rendszer van telepítve? Hányféle szoftverkonfiguráció van? Hányféle hardverkonfiguráció van? Hány képfájlt készítene? Melyik programmal? 7. Készítsen image-őájlt őépe eőy lemezéről vaőy partíciójáról! A Őeladat elvéőzéséhez mindenképp kérje oktatója, tanára seőítséőét! Ajánlott a tanulókat kettesével csoportosítani, az egyikük őépét a másikra menteni. 23

Image-Őájl készítése, ellenőrzése, Őelhasználása

Image-Őájl készítése, ellenőrzése, Őelhasználása Bajnóczki János Image-Őájl készítése, ellenőrzése, Őelhasználása A követelménymodul meőnevezése: Hardveres, szoftveres feladatok A követelménymodul száma: 1168-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja:

Részletesebben

MUNKAANYAG. Bajnóczki János. Image-fájl készítés, ellenőrzés, felhasználás. A követelménymodul megnevezése: Hardveres, szoftveres feladatok

MUNKAANYAG. Bajnóczki János. Image-fájl készítés, ellenőrzés, felhasználás. A követelménymodul megnevezése: Hardveres, szoftveres feladatok Bajnóczki János Image-fájl készítés, ellenőrzés, felhasználás A követelménymodul megnevezése: Hardveres, szoftveres feladatok A követelménymodul száma: 1168-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja:

Részletesebben

MS Windows XP Professional SP2 telepítés virtuális gépre. ember@vodafone.hu

MS Windows XP Professional SP2 telepítés virtuális gépre. ember@vodafone.hu MS Windows XP Professional SP2 telepítés virtuális gépre 1 Előzmények Új gép esetén meg kell győződnünk arról, hogy a gép XP kompatibilis Lehetséges, hogy csak Vista drivereket kínál a gyártó a géphez,

Részletesebben

Microsoft Virtual PC 2007

Microsoft Virtual PC 2007 Microsoft Virtual PC 2007 Beszerzés, telepítés 1 A Virtual PC 2007 beszerzése Beszerezhető innen: http://www.microsoft.com/downloads/detail s.aspx?familyid=04d26402-3199-48a3- AFA2-2DC0B40A73B6&displaylang=en

Részletesebben

54 481 04 INFORMATIKAI RENDSZERGAZDA SZAKKÉPESÍTÉS TANULÓI SEGÉDLET. Windows áttelepítő használatához

54 481 04 INFORMATIKAI RENDSZERGAZDA SZAKKÉPESÍTÉS TANULÓI SEGÉDLET. Windows áttelepítő használatához INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 54 481 04 INFORMATIKAI RENDSZERGAZDA SZAKKÉPESÍTÉS TANULÓI SEGÉDLET Windows áttelepítő használatához INFORMATIKA TANTÁRGY 2014. január 31.......

Részletesebben

A GeoEasy telepítése. Tartalomjegyzék. Hardver, szoftver igények. GeoEasy telepítése. GeoEasy V2.05+ Geodéziai Feldolgozó Program

A GeoEasy telepítése. Tartalomjegyzék. Hardver, szoftver igények. GeoEasy telepítése. GeoEasy V2.05+ Geodéziai Feldolgozó Program A GeoEasy telepítése GeoEasy V2.05+ Geodéziai Feldolgozó Program (c)digikom Kft. 1997-2010 Tartalomjegyzék Hardver, szoftver igények GeoEasy telepítése A hardverkulcs Hálózatos hardverkulcs A GeoEasy indítása

Részletesebben

A számítóőép Őelépítése Kiviteli eőyséőek: nyomtatók és csatlakoztatásuk

A számítóőép Őelépítése Kiviteli eőyséőek: nyomtatók és csatlakoztatásuk Békési Ferenc A számítóőép Őelépítése Kiviteli eőyséőek: nyomtatók és csatlakoztatásuk A követelménymodul meőnevezése: Számítóőép összeszerelése A követelménymodul száma: 1173-06 A tartalomelem azonosító

Részletesebben

Java-s Nyomtatványkitöltő Program Súgó

Java-s Nyomtatványkitöltő Program Súgó Java-s Nyomtatványkitöltő Program Súgó Hálózatos telepítés Windows és Linux operációs rendszereken A program nem használja a Registry-t. A program három könyvtárstruktúrát használ, melyek a következők:

Részletesebben

BaBér bérügyviteli rendszer telepítési segédlete 2011. év

BaBér bérügyviteli rendszer telepítési segédlete 2011. év BaBér bérügyviteli rendszer telepítési segédlete 2011. év Ajánlott konfiguráció A program hardverigénye: Konfiguráció: 2800 MHz processzor 512 Mbyte memória (RAM) / Szerver gépen 1G memória (RAM) Lézernyomtató

Részletesebben

A GeoEasy telepítése. Tartalomjegyzék. Hardver, szoftver igények. GeoEasy telepítése. GeoEasy V2.05 Geodéziai Feldolgozó Program

A GeoEasy telepítése. Tartalomjegyzék. Hardver, szoftver igények. GeoEasy telepítése. GeoEasy V2.05 Geodéziai Feldolgozó Program A GeoEasy telepítése GeoEasy V2.05 Geodéziai Feldolgozó Program (c)digikom Kft. 1997-2008 Tartalomjegyzék Hardver, szoftver igények GeoEasy telepítése A hardverkulcs Hálózatos hardverkulcs A GeoEasy indítása

Részletesebben

Gyakorlati vizsgatevékenység. Graf Iskola

Gyakorlati vizsgatevékenység. Graf Iskola 06 3 06 68 06.. Szakképesítés azonosító száma, megnevezése: Gyakorlati vizsgatevékenység 8 03 000 0 Számítástechnikai szoftverüzemeltető Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése:

Részletesebben

tovább használhatjuk a Windows-t.

tovább használhatjuk a Windows-t. Complete PC Backup A Windows Vista többfajta adatmentési és rendszer-helyreállítási funkcióval rendelkezik, ezek közül az egyik legérdekesebb és leghasznosabb a teljes rendszert egy gombnyomással visszaállítani

Részletesebben

Windows 8.1 frissítés, részletes útmutató

Windows 8.1 frissítés, részletes útmutató Windows 8.1 frissítés, részletes útmutató A Windows 8.1 telepítése és frissítése A BIOS, illetve alkalmazások és illesztőprogramok frissítése, valamint a Windows Update futtatása A telepítés típusának

Részletesebben

A varázsgömbön túl - 3. rész: Adatmentés

A varázsgömbön túl - 3. rész: Adatmentés A varázsgömbön túl - 3. rész: Adatmentés A modern számítástechnika egyik alapfeltétele az adatok rendszeres biztonsági mentése. A vésztartalékra számos esetben szükség lehet, villámcsapás okozta, vagy

Részletesebben

Biztonsági mentés és visszaállítás Felhasználói útmutató

Biztonsági mentés és visszaállítás Felhasználói útmutató Biztonsági mentés és visszaállítás Felhasználói útmutató Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. A Windows elnevezés a Microsoft Corporation Amerikai Egyesült Államokban bejegyzett kereskedelmi

Részletesebben

Oktatási cloud használata

Oktatási cloud használata Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Méréstechnikai és Információs Rendszerek Tanszék Oktatási cloud használata Készítette: Tóth Áron (BME MIT), 2013. A segédlet célja a tanszéki oktatási cloud

Részletesebben

A virtuális környezetet menedzselő program. Első lépésként egy új virtuális gépet hozzunk létre a Create a New Virtual Machine menüponttal.

A virtuális környezetet menedzselő program. Első lépésként egy új virtuális gépet hozzunk létre a Create a New Virtual Machine menüponttal. 1. Virtuális gép létrehozása (VMWARE Player) A virtuális környezetet menedzselő program. Első lépésként egy új virtuális gépet hozzunk létre a Create a New Virtual Machine menüponttal. Megadjuk, hogy a

Részletesebben

WIN-TAX programrendszer hálózatban

WIN-TAX programrendszer hálózatban WIN-TAX programrendszer hálózatban Számítógépes hálózat Hálózat kialakítása Szerver gépre telepítendő alkalmazások: Adatbázis kiszolgáló (Firebird 2.5-ös verzió) WIN-TAX programrendszer Kliens gépre telepítendő

Részletesebben

Merevlemez üzembe helyezése, particionálása

Merevlemez üzembe helyezése, particionálása Merevlemez üzembe helyezése, particionálása (gyakorlati) A meghajtók és partíciók fogalma A meghajtó egy fizikai tárolóeszközt, például a merevlemez-meghajtó vagy a cserélhető USB-meghajtó. A partíció

Részletesebben

Opensuse automatikus telepítése

Opensuse automatikus telepítése Leírás www.npsh.hu Opensuse automatikus telepítése Tartalomjegyzék I. Automatikus telepítés indokai... 3 II. Automatikus telepítés lehetőségei opensuse rendszerrel...3 III. Automatikus telepítés előkészítése...

Részletesebben

Geotechnika II. (NGB-SE005-2) Geo5 használat

Geotechnika II. (NGB-SE005-2) Geo5 használat Geotechnika II. (NGB-SE005-2) Geo5 használat A Geo5 szoftvert (1. házi feladathoz opcióként, 2. házi feladathoz kötelezően) online felületen keresztül, távoli asztal kapcsolattal lehet használni. Az ehhez

Részletesebben

BaBér. Bérügyviteli rendszer. Telepítési segédlet 2014.

BaBér. Bérügyviteli rendszer. Telepítési segédlet 2014. BaBér Bérügyviteli rendszer Telepítési segédlet 2014. Tartalom 1. Ajánlott konfiguráció... 3 2. A BaBér és az SQL2005 szerver telepítése... 5 3. A BaBér program és az SQL2005-ös adatbázis kezelő telepítése...

Részletesebben

Adataink biztonságos tárolása és mentése

Adataink biztonságos tárolása és mentése Adataink biztonságos tárolása és mentése Akivel már megtörtént, hogy fontos adatot veszített bármilyen okból kifolyólag, az egészen biztosan kínosan ügyel arra, hogy még egyszer ilyen elõ ne fordulhasson

Részletesebben

A számítóőép Őelépítése Beviteli eőyséőek: eőerek és csatlakoztatásuk

A számítóőép Őelépítése Beviteli eőyséőek: eőerek és csatlakoztatásuk Békési Ferenc A számítóőép Őelépítése Beviteli eőyséőek: eőerek és csatlakoztatásuk A követelménymodul meőnevezése: Számítóőép összeszerelése A követelménymodul száma: 1173-06 A tartalomelem azonosító

Részletesebben

Szerver-üzemeltetés - Tudásközpont, Pécs

Szerver-üzemeltetés - Tudásközpont, Pécs Szerver-üzemeltetés - Tudásközpont, Pécs Hamburger György, informatikai osztályvezető hamburger.gyorgy@lib.pte.hu Az alapötlet Munkaállomások tömeges telepítése megoldott. Kamatoztassuk a tapasztalatokat

Részletesebben

A Telepítés hajlékonylemezről panelen kattintson az OK gombra.

A Telepítés hajlékonylemezről panelen kattintson az OK gombra. Mivel a Windows 95, 98 és Millenium Edition operációs rendszerek még nem tartalmazzák az ún. PPPoE kapcsolathoz szükséges programot, ezért azt le kell tölteni. Az alábbi tájékoztató a http://www.raspppoe.com/

Részletesebben

Telenor Webiroda. Kezdő lépések

Telenor Webiroda. Kezdő lépések Telenor Webiroda Kezdő lépések Virtuális Tárgyaló Tartalom 1. Bevezetés...2 2. A szolgáltatás elérése és a kliensprogram letöltése...3 3. A kliensprogram telepítése...6 4. A Virtuális Tárgyaló használatba

Részletesebben

Hogyan telepíthetsz fel Arch linuxot

Hogyan telepíthetsz fel Arch linuxot Hogyan telepíthetsz fel Arch linuxot Már régóta kerestem valami jó kis cikket, ami viszonylag részletesen bemutatja ennek a nagyszerű disztribúciónak a telepítését. Eddig semmit nem találtam, de ma végre

Részletesebben

mhtml:file://d:\users\zsolt\appdata\local\temp\fartmp0g.q30\3-lenovo_recovery...

mhtml:file://d:\users\zsolt\appdata\local\temp\fartmp0g.q30\3-lenovo_recovery... 1. oldal, összesen: 5 oldal Partner oldal - Helyreállító lemezek Helyreállító lemezek készítése és használata Lenovo számítógépekhez A Lenovo (és elődje az IBM) már évek óta nem ad recovery lemezt a gépeihez.

Részletesebben

Iroda++ 2010 DEMO telepítési útmutató

Iroda++ 2010 DEMO telepítési útmutató Az Iroda++ 2010 DEMO csomag telepítésének lépései Az alábbi pontok szerint telepítheti számítógépére a revolution Iroda++ 2010 program DEMO változatát. Fontos, hogy az Iroda++ rendszere SQL szerveres adatmotort

Részletesebben

SDX Professional 1.0 Telepítési leírás

SDX Professional 1.0 Telepítési leírás SDX Professional 1.0 Telepítési leírás Készült: 2003. július 21. Utolsó módosítás időpontja: 2004. szeptember 22. E-Group Magyarország Rt. Tartalomjegyzék 1. Bevezetés...3 2. Hardver és szoftver követelmények...3

Részletesebben

Technikai tájékoztató - kérdések és válaszok TSD-QA (2012/05)

Technikai tájékoztató - kérdések és válaszok TSD-QA (2012/05) Technikai tájékoztató - kérdések és válaszok TSD-QA (2012/05) 1. K: Mik a Smart Response Technology alapvet követelményei? V: Az Intel dokumentációja alapján az Intel Smart Response technológia támogatásához

Részletesebben

TERKA Törvényességi Ellenőrzési Rendszer Kiegészítő Alkalmazás

TERKA Törvényességi Ellenőrzési Rendszer Kiegészítő Alkalmazás TERKA Törvényességi Ellenőrzési Rendszer Kiegészítő Alkalmazás Telepítési leírás 1.0.0.8 verzió A dokumentum készült: 2004. július 1. Utolsó módosítás időpontja: 2004. június 21. A dokumentumot készítette:

Részletesebben

HÁLÓZATBIZTONSÁG II. rész. Összeállította: Huszár István

HÁLÓZATBIZTONSÁG II. rész. Összeállította: Huszár István HÁLÓZATBIZTONSÁG II. rész Összeállította: Huszár István 1. Védelmi alapmegoldások Felhasználói név + jelszó. Kiszolgáló esetén fokozottabb követelmények a jelszóval kapcsolatban. Belépés után az erőforrásokhoz

Részletesebben

A telepítési útmutató tartalma

A telepítési útmutató tartalma 1 A telepítési útmutató tartalma 3 Kompatibilitás és rendszerkövetelmények A telepítési folyamat röviden 4 A telepítés indítása 5 Adatbáziskezelő beállítása / telepítése 8 Telepítési módozatok 11 Az ENSO

Részletesebben

Segédlet kriptográfiai szolgáltatást beállító szoftverhez (CSPChanger)

Segédlet kriptográfiai szolgáltatást beállító szoftverhez (CSPChanger) Segédlet kriptográfiai szolgáltatást beállító szoftverhez (CSPChanger) szoftveres, PKCS#12 formátumú tanúsítvány átalakításához 1(8) 1. Tartalomjegyzék 1. Tartalomjegyzék... 2 2. Bevezető... 3 3. CSPChanger

Részletesebben

Szilipet programok telepítése Hálózatos (kliens/szerver) telepítés Windows 7 operációs rendszer alatt

Szilipet programok telepítése Hálózatos (kliens/szerver) telepítés Windows 7 operációs rendszer alatt Szilipet programok telepítése Hálózatos (kliens/szerver) telepítés Windows 7 operációs rendszer alatt segédlet A Szilipet programok az adatok tárolásához Firebird adatbázis szervert használnak. Hálózatos

Részletesebben

Médiatár. Rövid felhasználói kézikönyv

Médiatár. Rövid felhasználói kézikönyv Médiatár Rövid felhasználói kézikönyv Tartalomjegyzék Bevezetés Tartalomjegyzék Bevezetés Bevezetés... 3 Kezdô gondolatok... 4 Hálózati követelmények... 4 Támogatott operációs rendszerek a számítógépeken...

Részletesebben

A Novitax ügyviteli programrendszer első telepítése

A Novitax ügyviteli programrendszer első telepítése Telepítő fájl letöltése honlapunkról A Novitax ügyviteli programrendszer első telepítése A honlapunkon (www.novitax.hu) található telepítő fájlt (novitax2007-setup.exe) le kell tölteni a számítógép egy

Részletesebben

Mobil Partner telepítési és használati útmutató

Mobil Partner telepítési és használati útmutató Mobil Partner telepítési és használati útmutató Tartalom Kezdeti lépések... 2 Telepítés... 2 A program indítása... 6 Mobile Partner funkciói... 7 Művelet menü... 7 Kapcsolat... 7 Statisztika... 8 SMS funkciók...

Részletesebben

Memeo Instant Backup Rövid útmutató. 1. lépés: Hozza létre ingyenes Memeo fiókját. 2. lépés: Csatlakoztassa a tárolóeszközt a számítógéphez

Memeo Instant Backup Rövid útmutató. 1. lépés: Hozza létre ingyenes Memeo fiókját. 2. lépés: Csatlakoztassa a tárolóeszközt a számítógéphez Bevezetés A Memeo Instant Backup egyszerű biztonsági másolási megoldás, mely nagy segítséget nyújt a bonyolult digitális világban. A Memeo Instant Backup automatikus módon, folyamatosan biztonsági másolatot

Részletesebben

Az Evolut Főkönyv program telepítési és beállítási útmutatója v2.0

Az Evolut Főkönyv program telepítési és beállítási útmutatója v2.0 Az Evolut Főkönyv program telepítési és beállítási útmutatója v2.0 Az Ön letölthető fájl tartalmazza az Evolut Főkönyv 2013. program telepítőjét. A jelen leírás olyan telepítésre vonatkozik, amikor Ön

Részletesebben

Windows rendszeradminisztráció és Microsoft szerveralkalmazások támogatása. 8. óra. Kocsis Gergely, Supák Zoltán

Windows rendszeradminisztráció és Microsoft szerveralkalmazások támogatása. 8. óra. Kocsis Gergely, Supák Zoltán Windows rendszeradminisztráció és Microsoft szerveralkalmazások támogatása 8. óra Kocsis Gergely, Supák Zoltán 2016.04.20. Mentés és visszaállítás Visszaállítási esetek Adat visszaállítás: A leggyakrabban

Részletesebben

ACTUAL Ügyviteli Rendszer TELEPÍTÉSI ÚTMUTATÓ. Felhasználói kézikönyv

ACTUAL Ügyviteli Rendszer TELEPÍTÉSI ÚTMUTATÓ. Felhasználói kézikönyv ACTUAL Ügyviteli Rendszer TELEPÍTÉSI ÚTMUTATÓ Felhasználói kézikönyv Tartalom Tartalom A program telepítése 2 A PROGRAM HARDVER- ÉS SZOFTVERIGÉNYE: 2 Szoftverigény: 2 Hardverigény: 2 VÉGFELHASZNÁLÓI SZERZŐDÉS:

Részletesebben

Levelezési beállítások

Levelezési beállítások Levelezési beállítások Tartalomjegyzék 1 2 2.1 2.2 2.3 2.4 3 Általános információk...2 Beállítások Windows alatt...2 Thunderbird beállítások...2 Microsoft Outlook 2010 beállítások...6 Androidos beállítások...10

Részletesebben

Az operációs rendszer. Az operációs rendszer feladatai, részei, fajtái Az operációs rendszer beállítása

Az operációs rendszer. Az operációs rendszer feladatai, részei, fajtái Az operációs rendszer beállítása Az operációs rendszer Az operációs rendszer feladatai, részei, fajtái Az operációs rendszer beállítása Az operációs rendszer feladatai Programok indítása, futtatása Perifériák kezelése Kapcsolat a felhasználóval

Részletesebben

Gyakorlati vizsgatevékenység

Gyakorlati vizsgatevékenység -06 3-06 68-06 -- --.. Gyakorlati vizsgatevékenység Szakképesítés azonosító száma, megnevezése: 5 8 03 0000 00 00 Informatikai rendszergazda Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése:

Részletesebben

Windows hálózati adminisztráció segédlet a gyakorlati órákhoz

Windows hálózati adminisztráció segédlet a gyakorlati órákhoz Windows hálózati adminisztráció segédlet a gyakorlati órákhoz Szerver oldal: Kliens oldal: Csoport Házirend 1. A belső hálózat konfigurálása Hozzuk létre a virtuális belső hálózatunkat. INTERNET in NAT

Részletesebben

Számítástechnikai szoőtverek - A számítóőép teljesítményének hatékony kihasználása: optimalizálás

Számítástechnikai szoőtverek - A számítóőép teljesítményének hatékony kihasználása: optimalizálás Naőy László Számítástechnikai szoőtverek - A számítóőép teljesítményének hatékony kihasználása: optimalizálás A követelménymodul meőnevezése: Számítóőép javítása, karbantartása A követelménymodul száma:

Részletesebben

MultiBoot. Felhasználói útmutató

MultiBoot. Felhasználói útmutató MultiBoot Felhasználói útmutató Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Az itt szereplő információ előzetes értesítés nélkül változhat. A HP termékeire és szolgáltatásaira vonatkozó kizárólagos

Részletesebben

Norton Family. 1. lépés: Felhasználói fiók beállítása gyermeke számára

Norton Family. 1. lépés: Felhasználói fiók beállítása gyermeke számára Norton Family TM Getting Started 1. lépés: Felhasználói fiók beállítása gyermeke számára A Norton Family használatához először szokásos felhasználói fiókokat kell létrehozni a gyereknek minden általa használt

Részletesebben

Telepítési Kézikönyv

Telepítési Kézikönyv Intelligens Dokumentum Kezelő Rendszer Telepítési Kézikönyv 1/15. oldal Dokumentum áttekintés Dokumentum címe: doknet telepítési kézikönyv Dokumentum besorolása: szoftver telepítési leírás Projektszám:

Részletesebben

KÉPERNYŐKÉP KÉSZÍTÉSE

KÉPERNYŐKÉP KÉSZÍTÉSE KÉPERNYŐKÉP KÉSZÍTÉSE Ez a segédlet azért készült, hogy segítséget nyújtson az ÉTDR hibabejelentés mellé csatolandó képernyőkép készítéséhez. Készült: 2015. 02. 25. Tartalom Bevezető... 3 Windows operációs

Részletesebben

RIEL Elektronikai Kft v1.0

RIEL Elektronikai Kft v1.0 DeskCamera v1.6.1 1. DESKCAMERA A DeskCamera segítségével lehetőség nyílik a számítógép monitorán megjelenő képet rögzítő (NVR, DVR) segítségével rögzíteni. 1.1. TECHNIKAI ADATOK Maximális monitor szám:

Részletesebben

Sharpdesk Információs útmutató

Sharpdesk Információs útmutató Sharpdesk Információs útmutató Tartsa meg ezt a kézikönyvet, mivel nagyon fontos információkat tartalmaz. Sharpdesk sorozatszámok Ez a termék csak a licencekkel megegyező számú számítógépre telepíthető.

Részletesebben

Védené értékes adatait, de még nem tudja hogyan?

Védené értékes adatait, de még nem tudja hogyan? Védené értékes adatait, de még nem tudja hogyan? Ismerje meg az easysafe kulcs által nyújtott megoldást! Az easysafe kulcs két megoldást ötvöz az adatvédelem érdekében: 1. easydrive: titkosított adattárolásra

Részletesebben

Felhő demonstráció. 2015.05.11 Gergely Márk MTA SZTAKI gergely.mark@sztaki.mta.hu

Felhő demonstráció. 2015.05.11 Gergely Márk MTA SZTAKI gergely.mark@sztaki.mta.hu Felhő demonstráció 2015.05.11 Gergely Márk MTA SZTAKI gergely.mark@sztaki.mta.hu ÁGekintés A webes felhő interfész elérése Virtuális gép indítása Virtuális gép elérése Virtuális gépek kezelése (leállítás,

Részletesebben

Disk Station DS509+ Gyors telepítési útmutató

Disk Station DS509+ Gyors telepítési útmutató Disk Station DS509+ Gyors telepítési útmutató BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK Kérjük, hogy használat előtt gondosan olvassa el ezeket a biztonsági utasításokat, és a jövőbeli felhasználás céljából tartsa ezt a kézikönyvet

Részletesebben

J-N-SZ Megyei Hámori András SZKI és SZI 1168 - szóbeli

J-N-SZ Megyei Hámori András SZKI és SZI 1168 - szóbeli Tétel_13 vállalatánál adatbiztonsági okokból biztonsági mentések alkalmazását veszik fontolóra. Az Ön feladata, hogy a döntéshozók számára ismertesse a különböző biztonsági mentéseket, azok előnyeit és

Részletesebben

Telepítési útmutató. 1.1 lépés : Telepítés típusa - ablak :

Telepítési útmutató. 1.1 lépés : Telepítés típusa - ablak : Telepítési útmutató 1.1 lépés : Telepítés típusa - ablak : Typical (Általános): A telepítéskor a program fájljai, az adatbázis kezel, valamint a súgó fájlok kerülnek telepítésre. (Abban az esetben ajánlott,

Részletesebben

5.4.2 Laborgyakorlat: A Windows XP telepítése

5.4.2 Laborgyakorlat: A Windows XP telepítése 5.4.2 Laborgyakorlat: A Windows XP telepítése Bevezetés Nyomtasd ki a laborgyakorlatot és végezd el lépéseit! A laborgyakorlat során a Windows XP operációs rendszert fogjuk telepíteni. Szükséges eszközök

Részletesebben

Információtartalom vázlata

Információtartalom vázlata 11. Az Ön feladata munkahelyén egy újonnan vásárolt munkaállomás operációs rendszerének feltelepítése. Ismertesse milyen szempontok alapján választja ki az új rendszerszoftvert! Milyen információkat kell

Részletesebben

Floppix linux disztribúció üzembe helyezése VirtualBox alatt fizikai floppy meghajtó nélkül

Floppix linux disztribúció üzembe helyezése VirtualBox alatt fizikai floppy meghajtó nélkül Floppix linux disztribúció üzembe helyezése VirtualBox alatt fizikai floppy meghajtó nélkül Készítette: Petróczy Tibor Floppix linux disztribúció üzembe helyezése VirtualBox alatt fizikai floppy meghajtó

Részletesebben

Telepítsünk gyorsan és egyszerűen SuliX Professional-t Telepítési útmutató türelmetleneknek

Telepítsünk gyorsan és egyszerűen SuliX Professional-t Telepítési útmutató türelmetleneknek Telepítsünk gyorsan és egyszerűen SuliX Professional-t Telepítési útmutató türelmetleneknek 1.0 verzió, 2010 Készítete: ULX Kf. Közreadva a Creative Commons (Nevezd meg!-így add tovább! 2.5 Magyarország)

Részletesebben

Egy egyszerű, gyors és szabad újratelepítő eszköz: upi

Egy egyszerű, gyors és szabad újratelepítő eszköz: upi Egy egyszerű, gyors és szabad újratelepítő eszköz: upi Networkshop 2006 Miskolc Marton József Ernő BME OMIKK Tartalom Bevezetés motivációk egy gépképterítő használatára Követelmények

Részletesebben

OCSP Stapling. Az SSL kapcsolatok sebességének növelése Apache, IIS és NginX szerverek esetén 1(10)

OCSP Stapling. Az SSL kapcsolatok sebességének növelése Apache, IIS és NginX szerverek esetén 1(10) OCSP Stapling Az SSL kapcsolatok sebességének növelése Apache, IIS és NginX szerverek esetén 1(10) 1. Tartalomjegyzék 1. Tartalomjegyzék... 2 2. Bevezető... 3 3. OCSP Stapling támogatással rendelkező webszerverek...

Részletesebben

Win 8 változatok. 2. sz. melléklet 2014.02.18. 2013.felnottkepzes@gmail.com. Töltse ki az előzetes tudásszint felmérő dolgozatot!

Win 8 változatok. 2. sz. melléklet 2014.02.18. 2013.felnottkepzes@gmail.com. Töltse ki az előzetes tudásszint felmérő dolgozatot! 2 sz melléklet 20140218 Bemutatkozás Horváth Zoltán informatika tanár vagyok Az Inczédy György középiskolában tanítok Tudásszint felmérés Töltse ki az előzetes tudásszint felmérő dolgozatot! Tananyag elérhető:

Részletesebben

Rendszerkezelési útmutató

Rendszerkezelési útmutató Rendszerkezelési útmutató Medtronic MiniMed Northridge, CA 91325 USA 800-646-4633 (800-MiniMed) 818.576.5555 www.minimed.com Képviselet az Európai Unióban: Medtronic B.V. Earl Bakkenstraat 10 6422 PJ Heerlen

Részletesebben

Disk Station. DS209j, DS209, DS209+, DS209+II. Gyors telepítési útmutató

Disk Station. DS209j, DS209, DS209+, DS209+II. Gyors telepítési útmutató Disk Station DS209j, DS209, DS209+, DS209+II Gyors telepítési útmutató BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK Kérjük, hogy használat előtt gondosan olvassa el ezeket a biztonsági utasításokat, és a jövőbeli felhasználás

Részletesebben

SZERVIZ 7. a kreatív rendszerprogram. Telepítési dokumentáció Szerviz7 DEMO alkalmazásokhoz. Verzió: 08/ 2010

SZERVIZ 7. a kreatív rendszerprogram. Telepítési dokumentáció Szerviz7 DEMO alkalmazásokhoz. Verzió: 08/ 2010 SZERVIZ 7 a kreatív rendszerprogram Telepítési dokumentáció Szerviz7 DEMO alkalmazásokhoz Verzió: 08/ 2010 3Sz-s Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Postacím és operatív telephely: 1158 Budapest, Jánoshida

Részletesebben

SQL Backup and FTP. A program telepítésének menete. A szoftvert a következő weboldalról ingyenesen tölthető le: https://sqlbackupandftp.

SQL Backup and FTP. A program telepítésének menete. A szoftvert a következő weboldalról ingyenesen tölthető le: https://sqlbackupandftp. SQL Backup and FTP A szoftvert a következő weboldalról ingyenesen tölthető le: https://sqlbackupandftp.com/ A program telepítésének menete A telepítő elindítása után megjelenő képernyő a Next > gomb megnyomásával

Részletesebben

3Sz-s Kft. Tisztelt Felhasználó!

3Sz-s Kft. Tisztelt Felhasználó! 3Sz-s Kft. 1158 Budapest, Jánoshida utca 15. Tel: (06-1) 416-1835 / Fax: (06-1) 419-9914 E-mail: zk@3szs. hu / Web: http://www. 3szs. hu Tisztelt Felhasználó! Köszönjük, hogy telepíti az AUTODATA 2007

Részletesebben

További részletes tájékoztatásért lásd: System Administration Guide (Rendszeradminisztrátori útmutató).

További részletes tájékoztatásért lásd: System Administration Guide (Rendszeradminisztrátori útmutató). Gyorsútmutató a hálózati beállításokhoz XE3023HU0-2 Jelen útmutató a következőkhöz tartalmaz információkat: Gyorsútmutató a hálózati beállításokhoz (DHCP) a következő oldalon: 1 Gyorsútmutató a hálózati

Részletesebben

Tisztelt Ügyfelünk! Tájékoztató az átállásról

Tisztelt Ügyfelünk! Tájékoztató az átállásról OTP BANK NYRT. Tisztelt Ügyfelünk! Tájékoztató az átállásról Bankunk ügyfeleink folytonos szoftverhasználatát biztosító szempont alapján úgy döntött, hogy az új verziót (6.01-01) most nem a megszokott

Részletesebben

A TERC VIP költségvetés-készítő program telepítése, Interneten keresztül, manuálisan

A TERC VIP költségvetés-készítő program telepítése, Interneten keresztül, manuálisan Telepítés internetről A TERC VIP költségvetés-készítő program telepítése, Interneten keresztül, manuálisan Új szolgáltatásunk keretén belül, olyan lehetőséget kínálunk a TERC VIP költségvetéskészítő program

Részletesebben

A számítógép külső felépítése

A számítógép külső felépítése A számítógép külső felépítése Hardver: A számítógéphez csatlakoztatott, kézzel megfogható eszközök. Szoftver: Egy ember, vagy egy csoport által létrehozott szellemi termék, melyet törvény véd. Szoftverek

Részletesebben

telepítési útmutató K&H Bank Zrt.

telepítési útmutató K&H Bank Zrt. K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. telefon: (06 1) 328 9000 fax: (06 1) 328 9696 Budapest 1851 www.kh.hu bank@kh.hu telepítési útmutató K&H e-bank Budapest, 2015. március 09. K&H e-bank

Részletesebben

Zoiper VoIP mobil alkalmazás szoftver beállítása Android rendszerre

Zoiper VoIP mobil alkalmazás szoftver beállítása Android rendszerre Zoiper VoIP mobil alkalmazás szoftver beállítása Android rendszerre A Zoiper VoIP szoftver Android operációs rendszert futtató mobil okos telefonokra is telepíthető. Egy nagyon jó minőségű SIP kompatibilis

Részletesebben

Dokument-azonosító: Synology_QIG_4bay2_

Dokument-azonosító: Synology_QIG_4bay2_ Dokument-azonosító: Synology_QIG_4bay2_20100514 BIZTONSÁ GI UTASÍTÁ SOK Kérjük, hogy használat előtt gondosan olvassa el ezeket a biztonsági utasításokat, és a jövőbeli felhasználás céljából tartsa ezt

Részletesebben

MultiBoot Felhasználói útmutató

MultiBoot Felhasználói útmutató MultiBoot Felhasználói útmutató Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Az itt szereplő információ előzetes értesítés nélkül változhat. A HP termékeire és szolgáltatásaira vonatkozó kizárólagos

Részletesebben

Megújított tanúsítvány cseréje a Windows tanúsítványtárban

Megújított tanúsítvány cseréje a Windows tanúsítványtárban Megújított tanúsítvány cseréje a Windows tanúsítványtárban Windows operációs rendszeren 1(9) 1. Tartalomjegyzék 1. Tartalomjegyzék...2 2. Bevezető...3 3. Tanúsítvány megújítása...4 3.1. Megújított tanúsítvány

Részletesebben

Rendszergazda Debrecenben

Rendszergazda Debrecenben LEVELEZŐKLIENS BEÁLLÍTÁSA A levelezés kényelmesen kliensprogramokkal is elérhető, és használható. Ezen útmutató beállítási segítséget nyújt, két konkrét klienssel bemutatva képernyőképekkel. Természetesen

Részletesebben

ClusterGrid for Windows

ClusterGrid for Windows ClusterGrid for Windows Bevezetõ A ClusterGrid for Windows egy CoLinuxra épülõ virtuális kliens csomópont. Minden jelenlegi ClusterGrid számítási kliens csomópont könnyen transzformálható ilyen virtualizált

Részletesebben

A telepítés nyelvének kiválasztása

A telepítés nyelvének kiválasztása A szakértői telepítést választottam, mert kíváncsi voltam, hogy az Ubuntu-alapú Zentyal telepítése miben tér el az upstream projekt 14.04 LTS termékének telepítésétől. A telepítés nyelvének kiválasztása

Részletesebben

Használati utasítás.

Használati utasítás. Lotus Notes Naptár Windows telefonra Használati utasítás. Írta: Varga Róbert 1 http://www.robertwpapps.uw.hu Bevezetés: Ezt az alkalmazást a fejlesztő saját használatra írta a teljesség igénye nélkül.

Részletesebben

2006 2008 évi adatszolgáltatások javítása

2006 2008 évi adatszolgáltatások javítása 2006 2008 évi adatszolgáltatások javítása Készítette: Tóth Péter 2013. szeptember 26. Általános leírás Program verzióellenőrzése, programfrissítés ha szükséges a www.onyf.hu honlapról Adatszolgáltatás

Részletesebben

Tanúsítvány feltöltése Micardo kártyára

Tanúsítvány feltöltése Micardo kártyára Windows operációs rendszeren Tanúsítvány feltöltése Micardo kártyára A termék értékesítésének befejezése miatt a dokumentáció nem kerül frissítésre a továbbiakban. A termék nem támogatja az SHA-256 kriptográfiai

Részletesebben

Justitia Ú tmutató biztónsa gi mente sek ke szí te se hez

Justitia Ú tmutató biztónsa gi mente sek ke szí te se hez Justitia Ú tmutató biztónsa gi mente sek ke szí te se hez Figyelmeztetés Ez a dokumentum a biztonsági mentésekről elengedhetetlenül fontos információkat tartalmaz, kérjük, hogy olvassa át figyelmesen.

Részletesebben

Digitális fényképezőgép Szoftver útmutató

Digitális fényképezőgép Szoftver útmutató EPSON Digitális fényképezőgép / Digitális fényképezőgép Szoftver útmutató Minden jog fenntartva. Jelen kézikönyv a SEIKO EPSON CORPORATION előzetes írásbeli engedélye nélkül sem részben sem egészben nem

Részletesebben

KIRA. KIRA rendszer. Telepítési útmutató v1

KIRA. KIRA rendszer. Telepítési útmutató v1 KIRA rendszer Telepítési útmutató v1 1. Bevezetés A dokumentáció, illetve a dokumentáció mellékleteként megtalálható állományok segítségével készíthető fel a kliens oldali számítógép a KIRA rendszer működtetésére.

Részletesebben

Számítógép felépítése

Számítógép felépítése Alaplap, processzor Számítógép felépítése Az alaplap A számítógép teljesítményét alapvetően a CPU és belső busz sebessége (a belső kommunikáció sebessége), a memória mérete és típusa, a merevlemez sebessége

Részletesebben

Tanúsítvány feltöltése Oberthur kártyára és Oberthur SIM termékre

Tanúsítvány feltöltése Oberthur kártyára és Oberthur SIM termékre Tanúsítvány feltöltése Oberthur kártyára és Oberthur SIM termékre Windows XP, Vista és Windows 7 operációs rendszeren 1(6) 1. Tartalomjegyzék 1. Tartalomjegyzék... 2 2. Bevezető... 3 3. A szoftver/hardver

Részletesebben

TERC V.I.P. hardverkulcs regisztráció

TERC V.I.P. hardverkulcs regisztráció TERC V.I.P. hardverkulcs regisztráció 2014. második félévétől kezdődően a TERC V.I.P. költségvetés-készítő program hardverkulcsát regisztrálniuk kell a felhasználóknak azon a számítógépen, melyeken futtatni

Részletesebben

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV. WF-2322 Vezetéknélküli Hozzéférési Pont

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV. WF-2322 Vezetéknélküli Hozzéférési Pont FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV WF-2322 Vezetéknélküli Hozzéférési Pont Netis Vezetéknélküli Hozzáférési Pont Felhasználói Kézikönyv Netis Vezetéknélküli Hozzáférési Pont Felhasználói Kézikönyv 1. A csomag tartalma

Részletesebben

VMware. technológiával. ADATMENTÉS VMware környezetben IBM Tivoli eszközökkel

VMware. technológiával. ADATMENTÉS VMware környezetben IBM Tivoli eszközökkel VMware mentés IBM technológiával ADATMENTÉS VMware környezetben IBM Tivoli eszközökkel Megoldások Előnyök és hátrányok Piaci termékek Érintett témák IBM megoldásai: - IBM Tivoli Storage Manager - IBM Tivoli

Részletesebben

Tanúsítvány és hozzá tartozó kulcsok feltöltése Gemalto TPC IM CC és ID Classic 340 kártyára

Tanúsítvány és hozzá tartozó kulcsok feltöltése Gemalto TPC IM CC és ID Classic 340 kártyára Tanúsítvány és hozzá tartozó kulcsok feltöltése Gemalto TPC IM CC és ID Classic 340 kártyára Windows XP, Vista, Windows 7 és Windows 8, valamint Windows 2003 operációs rendszeren, PFX fájlban található

Részletesebben

Alkalmazott hálózati ismeretek - Számítógéphálózatok aktív. elemei

Alkalmazott hálózati ismeretek - Számítógéphálózatok aktív. elemei Király László Alkalmazott hálózati ismeretek - Számítógéphálózatok aktív elemei A követelménymodul megnevezése: Számítógép javítása, karbantartása A követelménymodul száma: 1174-06 A tartalomelem azonosító

Részletesebben

Navigációs GPS adatok kezelése QGIS programmal (1.4 verzió) Összeállította dr. Siki Zoltán

Navigációs GPS adatok kezelése QGIS programmal (1.4 verzió) Összeállította dr. Siki Zoltán Navigációs GPS adatok kezelése QGIS programmal (1.4 verzió) Összeállította dr. Siki Zoltán A QGIS program GPS eszközök modulja segítségével kétirányú kommunikációt folytathatunk a navigációs GPS vevőnkkel.

Részletesebben

Mechatronika segédlet 6. gyakorlat

Mechatronika segédlet 6. gyakorlat Mechatronika segédlet 6. gyakorlat 2017. március 13. Tartalom Vadai Gergely, Faragó Dénes Feladatleírás... 2 LinuxCNC... 2 Telepítés Oracle Virtualbox-ra... 2 Megosztott vágólap beállítása... 4 Indítás,

Részletesebben

Netis vezeték nélküli, N típusú, router

Netis vezeték nélküli, N típusú, router Netis vezeték nélküli, N típusú, router Gyors üzembe helyezési kézikönyv Típusok: WF-2409/WF2409/WF2409D A csomagolás tartalma (Vezeték nélküli, N típusú, router, hálózati adapter, ethernet kábel, kézikönyv,

Részletesebben