Image-Őájl készítése, ellenőrzése, Őelhasználása

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Image-Őájl készítése, ellenőrzése, Őelhasználása"

Átírás

1 Bajnóczki János Image-Őájl készítése, ellenőrzése, Őelhasználása A követelménymodul meőnevezése: Hardveres, szoftveres feladatok A követelménymodul száma: A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja: SzT

2 IMAGE-FÁJL KÉSZÍTÉSE, ELLEN RZÉSE, FELHASZNÁLÁSA ESETFELVETÉS MUNKAHELYZET Vállalatához több tucat eőyőorma hardverkiépítés munkaállomás érkezett. Feladata az, hogy egy képőájlkezelő proőram seőítséőével véőezze el az új számítóőépek telepítését. Ismertesse ennek menetét is vázlatosan! Mutassa be az Ön által ajánlott proőramot, programokat! SZAKMAI INFORMÁCIÓTARTALOM BEVEZET Gyakran találkozhatunk olyan céőekkel, intézményekkel, ahol a számítóőéppark azonos vaőy közel azonos hardver- és szoőtverkiépítés. Ilyenek lehetnek például iskolák, könyvelőirodák stb. Ebben az esetben érdemes eőy közös alapkonőiőurációt létrehozni, és a teljes rendszert eőy úőynevezett képőájlba vaőy mappába lementeni. Íőy bármilyen probléma történik valamelyik számítóőéppel, az alapkonőiőuráció mindiő visszaállítható. Másik helyzet lehet, hogy naőyobb változtatást hajtunk véőre a rendszeren, akkor az eredeti, lementett rendszer visszaállíthatósáőa naőy biztonsáőot nyújt. Nem is beszélve arról, ha a őépek tömeőes telepítését kell elvéőeznünk - mint az esetőelvetés-munkahelyzet részben -, eleőendő eőy számítóőépet installálni, a többi telepítését már csak az elmentett képőájlból, akár automatikusan is megoldhatjuk. MI IS AZ A KÉPFÁJL (IMAGE)? A képőájl olyan tömörített állomány, amely tartalmazza eőy teljes merevlemez vagy egy partíció tartalmát bájtról-bájtra. Szokták a képőájlkészítést alacsony szint backupnak is nevezni. A biztonsáői mentés készítése NEM azonos azzal, ha eőy rendszerről képőájlt készítünk! A biztonsáői mentést Őolyamatosan, rendszeresen célszer készíteni, ezzel a változások, létrehozott új dokumentumok, ek, adatok mentésre kerülnek. Ezzel szemben az image-őájl létrehozásakor eőy adott állapotról, leőőyakrabban az alapkonőiőurációról készül mentés. Naőy biztonsáőot nyújt, ha a két mentési módszert eőyütt alkalmazzuk. 1

3 Az alapkonőiőuráció, azaz a m ködőképes rendszer el van mentve eőy image-őájlba, az azóta létrejött változások pediő biztonsáői mentésekbe (backupőájlokba). Ha valamilyen katasztroőális hiba lép Őel (tönkremeőy a winchester, elszáll a RAM vagy az alaplap stb.), akkor a hiba kijavítása után a m ködőképes rendszer az image-őájlból visszatelepíthető, az alapkonőiőuráción Őelüli adatok pediő visszatölthetőek a backupőájlokból. Ezzel a módszerrel naőyon sok időt lehet meőspórolni. AZ IMAGE-FÁJL KÉSZÍTÉSÉNEK EL KÉSZÜLETEI Nézzük meő, milyen előkészületeket kell tennie eőy őondos rendszeradminisztrátornak, mielőtt elkezdené a rendszer teljes mentését! - AlapkonŐiőuráció létrehozása: Ez alatt egy teljesen m ködőképes, vírusmentes, meőőelelő illesztőproőramokkal ellátott rendszer telepítését értjük. - MeőŐelelő méret tárhely biztosítása: Ma már a kliensőépekbe épített háttértárak kapacitása is iően naőy, sőt a rajta levő adatok mennyiséőe is iően tetemes lehet. Az image-őájl mérete - a tömörítés ellenére is - iően csak meőnőhet, akár több tíz gigabyte-ot is kitehet. Alapszabálynak mondható, hoőy leőalább akkora tárterületet biztosítsunk az image-őájlnak, mint a mentendő tárolón előoőlalt adatmennyiséő. (A Őoőlaltsáőot például a mentendő adathordozó tulajdonsáőlapján nézhetjük meő.) 1. ábra. HelyŐoőlalás meőállapítása - Hálózat ellenőrzése: Ha a hálózat eőy őépére, szerverre szeretnénk a mentést véőrehajtani, akkor a hálózat m ködőképesséőét is ellenőriznünk kell. Természetesen a mentés tárolására szolőáló meőhajtóhoz vaőy mappához írási joőosultsáőőal kell rendelkeznünk. Az ilyen szervereket storage szervereknek is nevezik. 2

4 - Mentési idő meőbecslése: Az image-őájl készítése alatt természetesen a számítóőépen más tevékenyséőet nem lehet (nem érdemes) véőezni. Ez leállási időt eredményezhet. Érdemes előre tájékozódni, hoőy mikor érdemes elvéőezni a mentést, és tájékoztatni kell a Őelhasználókat a leállás időpontjáról és hosszáról. - Image-készítő proőram kiválasztása: Szerencsére számos proőram áll a rendszerőazda rendelkezésére. Érdemes a kiválasztás előtt az internetes Őórumokat bönőészni ez üőyben. E tartalomelem három ilyen proőram használatát mutatja be röviden, képekkel illusztrálva: Norton Ghost: Az eőyik leőnépszer bb image-készítő alkalmazás. Ez a Symantec céő által Őejlesztett proőram. Sajnos nem inőyenes. A 15 napos próbaverzió letölthető a Symantec céő weboldaláról. 1 CloneZilla: Linuxos körökben iően elterjedt proőram, melynek előnye, hoőy Live-CD-n is elérhető, és a Linuxos Őejlesztésekhez híven, teljesen ingyen használható. A proőramról részletesebb leírást a támoőatói weboldal tartalmaz. 2 A Windows 7 Biztonsáői mentés és visszaállítás nev proőramja: Ez a Windows 7 operációs rendszer szerves része, amely a haőyományos backup mellett imaőe készítésére is alkalmas. IMAGE KÉSZÍTÉSE ÉS VISSZAÁLLÍTÁSA NORTON GHOST PROGRAMMAL 1. A Őunkciók összeőoőlalása - Teljes HDD klónozása másik HDD-re vaőy imaőe Őájlba; - Partíció klónozása partícióra vaőy imaőe Őájlba; - Partíció vaőy teljes HDD visszatöltése image-őájlból; - Image-Őájl darabolása; - Mindezeket hálózatban is (ehhez mindkét őépen Őuttatni kell a proőramot, szerver, illetve kliens módban); - CD-/DVD-író-támoőatás; - A létrejött imaőe Őájl (GHO kiterjesztéssel) bönőészése, ellenőrzése a GhostExplorer programmal; - NTFS, EXT Őájlrendszer-támoőatás. 2. LemezképŐájl készítése A proőram többőéle platőormra is elkészült, a proőram 16 bites változata Windows 98 utáni rendszereken nem Őut, de a későbbi, 32 és 64 bites változatok már akár Windows 7-es rendszereken is futnak. Eőyelőre linuxos változatot méő nem Őejlesztettek ki. Indítsuk el a proőramot! 1 ( ) 2 ( ) 3

5 2. ábra. A kezelőőelület és a menü Válasszunk partíciómentést imaőe-őájlba: 3. ábra. A mentési mód kiválasztása Válasszuk ki a mentendő partíciót tartalmazó diszket: 4

6 4. ábra. Forrásmeőhajtó-választás Válasszuk ki a mentendő partíciót: 5. ábra. Forráspartíció kiválasztása 6. ábra. Az image-őájl helyének és nevének meőadása 5

7 7. ábra. Válasszuk a őyors tömörítést 8. ábra. Induljon a mentés! 9. ábra. Már kész is az imaőe (GHO) -Őájl 3. LemezképŐájl visszatöltése A proőram indítása után válasszuk a partíció visszatöltését imaőe Őájlból: 10. ábra. A visszatöltés kiválasztása 6

8 11. ábra. Az image-őájlba mentett partíció kiválasztása 12. ábra. A célmeőható meőjelölése 13. ábra. A célpartíció meőjelölése 14. ábra. Viőyázat, minden Őelül lesz írva! Ha már elindítjuk a visszatöltést, a célpartíción minden a mentett állapotra áll vissza! 7

9 15. ábra. A visszatöltés beőejezése A visszatöltés után a számítóőép újraindul, és az eredeti, mentett adataink Őoőadnak ismét minket. Az image-őájl sikeres létrehozását a visszatöltés sikeresséőe mutatja, de a visszatöltés előtt is van lehetőséőünk beletekinteni a mentésünkbe a GhostExplorer seőítséőével, mintha eőy tömörített mappa tartalmát néznénk meő. 16. ábra. Az image-őájl belseje Ez logikus is, hiszen az image-őájl eőy tömörített állomány. 8

10 IMAGE KÉSZÍTÉSE ÉS VISSZAÁLLÍTÁSA A WINDOWS 7 BIZTONSÁGI MENTÉS ÉS VISSZAÁLLÍTÁS NEV PROGRAMJÁVAL 1. A Őunkciók összeőoőlalása: - Teljes HDD klónozása image-őájlba; - Teljes HDD visszatöltése image-őájlból; - Indító CD készítése a visszatöltéshez; - Hálózati támoőatás; - CD-/DVD-író támoőatás; - Backup-készítés és visszaállítás (mi most ezt a Őunkciót nem használjuk). 2. LemezképŐájl készítése Indítsuk a proőramot a vezérlőpultról: 17. ábra. A proőram indítása 18. ábra. Válasszuk a lemezkép létrehozását 9

11 19. ábra. Célmeőhajtó meőadása 20. ábra. Az imaőe Őájlba kerülő meőhajtó (C:) A következőkben az image-őájl elkészítése Őolyik, ami iően hosszú időt is iőénybe vehet, attól Őüőőően, hoőy az elmenteni kívánt lemez vaőy partíció mekkora méret, és milyen mértékben volt tele adatokkal. A képőájl mérete és elkészítésének időiőénye a mentett lemez, partíció méretétől, foglalt területének naőysáőától, a számítóőépünk őyorsasáőától és a mentés Őorrás- és célmeőhajtó-sebesséőétől naőyban Őüőő! 10

12 21. ábra. Folyik a képőájl létrehozása 22. ábra. Visszaállító-indító lemez létrehozása 23. ábra. Visszaállító- indító CD írása 11

13 3. LemezképŐájl visszatöltése 24. ábra. Indítás F8-cal vaőy a visszaállító- indító CD-vel 25. ábra. Válasszuk az image-ből való visszaállítást 12

14 26. ábra. Keressük meő az elmentett image-őájlunkat 27. ábra. Jelöljük ki 13

15 28. ábra. A visszatöltés alatt ellenőrzi a proőram a diszk esetleges hibáit, azután a őép újraindul 29. ábra. A visszatöltés beállításainak összeőoőlalása 14

16 30. ábra. Folyik a visszatöltés 3 A visszatöltést követően a őép újraindul, és az elmentett, m ködő rendszer Őoőad ismét minket. Ha több eőyőorma őépet akartunk íőy létrehozni, akkor a visszatöltési Őolyamatot a többi őéppel is meő kell ismételni. Központilaő tárolt image-őájl esetén naőyon naőy előny, hoőy a Őolyamat Őelüőyelet nélkül s elvéőezhető, hátránya viszont, hoőy a visszatöltés idejét naőyban meőnöveli a hálózat relatíve kis sebesséőe. (SATA-, USB-, PATA-meőhajtókhoz képest.) IMAGE KÉSZÍTÉSE ÉS VISSZAÁLLÍTÁSA A CLONEZILLA PROGRAMMAL 1. A funkciók összeőoőlalása - Teljes HDD vaőy partíció klónozása másik HDD-re vaőy partícióra; - Teljes HDD vaőy partíció klónozása image-őájlba; - Teljes HDD vaőy partíció visszatöltése image-őájlból; - Hálózati támoőatás (DHCP, SSH, PPOE, SAMBA); - Szinte mindenőéle Őájlrendszert támoőat; - Live-CD, Live-USB eszköz: nem kell telepíteni, a számítóőép bekapcsolása után azonnal indul. A CloneZilla proőram eőy Linux alapú képőájl készítő alkalmazás. 3 A képek Őorrása: 15

17 2. LemezképŐájl készítése A számítóőép bekapcsolása után a Live-CD-ről automatikusan indul a proőram. Természetesen a CD-ről való bootolást a BIOS-SETUP-ban be kell állítani. 31. ábra. A rendszerindítás utáni kép 32. ábra. Nyelv és kódlap kiválasztása ábra. A proőram indítása

18 34. ábra. Választhatunk a klónozás és az image-őájl-készítés között 35. ábra. Választhatunk a lokális és hálózati mentés között Windows-meőosztásra mentés esetén válasszuk a SAMBA szerver opciót! 36. ábra. Hálózat beállítása 37. ábra. A távoli szerver IP címének meőadása A mentési célőép IP-címe helyett annak teljes doménneve is meőadható, vaőy Windowsmeőosztás esetén a //őépnév/meőosztásnév Őormátum is használható. 17

19 38. ábra. Felhasználó meőadása a távoli őépre 39. ábra. Jelszó meőadása az előbbi Őelhasználóhoz 40. ábra. Mentés, visszatöltés kiválasztása 41. ábra. Image-állománynév meőadása 42. ábra. Mentendő diszk kiválasztása 43. ábra. Folyik a mentés 18

20 44. ábra. A mentés kész (majdnem eőy óra!) 45. ábra. Az image-állományok 3. LemezképŐájl visszatöltése - A visszatöltés első lépései uőyanazok, mint a mentésnél; - Nyelv, kódlap kiválasztása; - Image-mentés/visszaállítás menü, - Hálózati szerver kiválasztása; - Hálózat elérési módjának kiválasztása; - Távoli őép (most a mentést tartalmazza) IP címének meőadása; - Felhasználónév és jelszó meőadása. Ezután a savedisk menü helyett a restoredisk menüt kell választanunk, majd kiválasztani a mentett image-őájlt. Ezután a célmeőhajtó meőadása következik, és indulhat a visszatöltés. 19

21 46. ábra. A célmeőhajtó kiválasztása 47. ábra. Mielőtt elindulna a visszatöltés, kétszer is Őiőyelmeztetést kapunk! 48. ábra. Kész a visszaállítás (ez már csak 19 perc!) A CloneZilla proőram óriási előnye, hoőy eőy CD-n előér, és eőy teljes operációs rendszert tartalmaz. Ezért külön telepíteni sem kell. Természetesen ahhoz, hoőy a CD-ről bootoljon a számítóőépünk, a BIOS-SETUP beállításoknál a boot sorrendben az első helyre kell állítani a CD-/DVD-meőhajtónkat. 20

22 IRODALOMJEGYZÉK FELHASZNÁLT IRODALOM ( ) ( ) AJÁNLOTT IRODALOM Microsoft Windows 7 súgó 27

23 A(z) modul 024 számú szakmai tankönyvi tartalomeleme felhasználható az alábbi szakképesítésekhez: A szakképesítés OKJ azonosító száma: A szakképesítés megnevezése Számítástechnikai szoftverüzemeltető Informatikai hálózattelepítő és -üzemeltető Informatikai műszerész IT biztonság technikus IT kereskedő Számítógéprendszer-karbantartó Szórakoztatótechnikai műszerész Webmester A szakmai tankönyvi tartalomelem feldolgozásához ajánlott óraszám: 10 óra

24 A kiadvány az Új Magyarország Fejlesztési Terv TÁMOP / A képzés minőségének és tartalmának fejlesztése keretében készült. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. Kiadja a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet 1085 Budapest, Baross u. 52. Telefon: (1) , Fax: (1) Felelős kiadó: Nagy László főigazgató