GÁCSI MÁRIA DR január

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "GÁCSI MÁRIA DR. 2002. január"

Átírás

1 GÁCSI MÁRIA DR. SZOCIÁLIS PÁRBESZÉD AZ EGÉSZSÉGÜGYI ÁGAZATBAN január

2 1 Szociális párbeszéd az egészségügyi ágazatban A dolgozat a HU Az autonóm társadalmi párbeszéd megerősítése c. projekt 1. számú feladatának végrehajtása céljából, az egészségügyi ágazat szociális dialógusának tényfeltáró tanulmányaként született. A tanulmány célja a humán egészségügyi ágazatról, az ágazatban folyó szociális párbeszédről alapvető információk és dokumentumok összegyűjtése és közlése, különös tekintettel az egészségügyi ágazat jellegére és struktúrájára, a munkaügyi kapcsolatok szereplőire, az ágazati kormányszintű megállapodások ismertetésére, a szakszervezetektől kapott információkra, és a munkáltatói szervezetekre. 1.Az egészségügyi ágazat általános jellemzése: Magyarországon az évi az Egészségügyről szóló - CLIV. Törvény határozza meg az egészségügyi ellátás, az egészségügyi dolgozó, az egészségügyi szolgáltatás, az egészségügyi szolgáltató, az egészségügyi intézmény és az egészségügyi hatóság fogalmát és szakmai tartalmát. Az egészségügyi szaktörvény előírásai és végrehajtási rendeletei- tulajdonosi formától és a fenntartótól függetlenül hatályosak az egészségügyi hatóság (az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat- továbbiakban: ÁNTSZ) által kiadott működési engedély alapján tevékenykedő egészségügyi szolgáltatókra. Az egészségügyi törvény alapján a teljes egészségügyi ellátást nyújtó szolgáltatók és az egészségügyi szakhatóság együttesen képezik tágabb értelemben az egészségügyi ágazatot. Az egészséghez és a szociális biztonsághoz való alapvető állampolgári jogot az évi XX. Törvény, a Magyar Köztársaság Alkotmányának 70/D és 70/E..-ai deklarálják. A Magyar Köztársaság a szociális biztonsághoz való jogot az ellátó intézményrendszer megszervezésével és a társadalombiztosítás útján nyújtja állampolgárai számára. Az

3 2 egészségügyi ellátó rendszer alapvetően közszolgáltatásként, adó és járulék bevételekből származó közfinanszírozással, közös kockázatvállalással, a szolidaritás elvén működik. Az állampolgári és a kötelező egészségbiztosítási jogon járó egészségügyi szolgáltatások megszervezése, biztosítása- az intézményrendszer fenntartása, működtetése- az állam és a helyi önkormányzatok alkotmányos alapfeladata. Az évi a helyi önkormányzatokról szóló LXV. Törvény 107. (1) bekezdése szerint az állam tulajdonából az önkormányzatok tulajdonába került a korábban a tanácsok kezelésében, illetve irányítása alatt álló egészségügyi intézmények vagyona. Így a rendszerváltozást követően az egészségügyi ágazatban a közszolgáltatást nyújtó állami egészségügyi intézmények- hozzávetőlegesen- 95%-a a helyi önkormányzatok tulajdonába került, és a kötelező egészségbiztosítási szolgáltatások megszervezése is az önkormányzatok alapfeladata lett. Állami tulajdonban az ágazati minisztériumok fenntartásában működő ágazati és országos egészségügyi intézmények, szanatóriumok maradtak: az orvosegyetemek és klinikák, a honvédelmi, belügyi és büntetés végrehajtási, a vasútiegészségügyi, a progresszív betegellátás országos intézményei, valamint az országos szintű rehabilitációs feladatokat ellátó kórházak és szanatóriumok. A tulajdonviszonyok tekintetében az ágazatban a köztulajdon a meghatározó mind a fekvőbeteg, mind a járóbeteg szakellátást nyújtó közszolgáltatásban. A közfeladatok ellátásában az egyházak az állami tulajdonból visszakapott kórházak fenntartásával vesznek részt. Közfinanszírozás segítségével pl. a katolikus, református egyház és az izraelita felekezet működtet fekvőbeteg szakellátást. Az egészségügyi szolgáltatók működési engedélyezésének szakmai feltételeit, így a munkavállalók feladathoz rendelt szakképzettség szerinti összetételű minimális létszámát, a gép- és műszerellátottságot, infrastrukturális, építészeti előírásokat - szakmák szerint - jogszabály tartalmazza. Ezeknek az előírásoknak az egészségügyi közfeladatot ellátó intézmények és szolgáltatók többsége- a szükséges pénzügyi forrás hiányában -nem tud eleget tenni, így ideiglenes működési engedéllyel rendelkeznek. A magántulajdonú, az Országos Egészségbiztosítási Pénztárral (továbbiakban: OEP) szerződéses jogviszonyban nem álló szolgáltatók működési engedélyt csak a jogszabályi előírások teljes körű teljesítése esetén kaphatnak, gazdálkodásukat a piaci viszonyok - a fizetőképes kereslet határozza meg.

4 3 Az állami feladatokat ellátó intézmények működési, fenntartási, fejlesztési bevételei az állami, önkormányzati, társadalombiztosítási költségvetésből, és egyéb saját bevételeiből, alapítványi támogatásokból származnak. Az évi - a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló LXXXIII. Törvény és végrehajtási rendeletei alapján az OEP-pel szerződésben álló egészségügyi közszolgáltatók finanszírozása többcsatornás. Bár gazdálkodásukat nem tisztán a piaci viszonyok határozzák meg, működési zavarok jellemzik a gyógyító intézményeket költségvetési tervező munkájuk nehézségei, kiszámíthatatlansága miatt. Az 1990-től 2000-ig tartó kétszámjegyű infláció, és a folyamatos pénzügyi forráskivonás azt eredményezte, hogy az ország gazdasági teljesítőképességének növekedése ellenére az egészségügyre fordított költségek reálértéke a felére csökkent. Ezt a tényt az egymást követő kormányok elismerték. A pénzhiány az ágazatban a szociális partnerek között folyamatos feszültséget tart fenn. Az OEP által finanszírozott körben az intézmények, szolgáltatók fenntartási költségei fejlesztés, beruházás, nagy értékű műszerek beszerzése, rekonstrukció a tulajdonos, illetve a fenntartó feladata. Jelenleg sem megoldott az amortizáció elszámolása, nem igényelhetik vissza a szolgáltatók az általános forgalmi adót (áfa). A helyi önkormányzatok más alapfeladataik (például oktatás, szociális ellátás) biztosításához hasonló módon az állami költségvetésből nem kapnak egészségügyi fenntartói kötelezettségeik teljesítéséhez normatív támogatást. Az állami tulajdonú, ágazati fenntartású egészségügyi intézmények fenntartási költségeit az illetékes szaktárcák költségvetése tartalmazza (Egészségügyi Minisztérium, Honvédelmi Minisztérium, Belügyminisztérium, Igazságügyi Minisztérium). Az orvosegyetemek felsőoktatási feladatait, e feladatokkal kapcsolatos fejlesztési, fenntartási költségeit az Oktatási Minisztérium az állami költségvetésből, illetve az egyetemek egyéb külső bevételeikből együttesen finanszírozzák. A klinikák gyógyító működési költségei az OEP-pel kötött szerződésből származnak. A vasút-egészségügyi intézmények fenntartása, működtetése az egészségügyi ellátásban speciális helyzetet jelent. A többségi állami tulajdonú Magyar Állam Vasutak Részvénytársaság (MÁV)- dolgozóinak- az OEP és a Vasutas Társadalombiztosító nyújt a közlekedési és vízügyi ágazatban ágazat-specifikus ellátást. A közszolgáltatást végző egészségügyi intézmények, szolgáltatók működési bevételei döntő mértékben az OEP-től származnak. A bevételeket az Egészségbiztosítási Alap zárt

5 4 gyógyító-megelőző kasszájának- az Országgyűlés által eldöntött- szakfeladatonként elkülönített kiadási költségvetése határozza meg. A költségvetés keretein belül az egészségügyi szolgáltatás ellenértékét - a szolgáltatókkal kötött szerződés szerint - a finanszírozási jogszabályok alapján utalja át az egészségbiztosítási pénztár. Az. OEP-től származó bevétel nem az egészségügyi szolgáltatás tényleges költségeit- munkabér, gyógyszer, gyógyászati segédeszköz, műszer, hotelszolgáltatás és egyéb rezsi téríti meg. A finanszírozási jogszabályok állandó éven belül többszöri változása, a kötelező feladatok költségvetési fedezetének az éves inflációt sem ellentételező alultervezése az egészségügyi intézmények eladósodását eredményezte. Az évig egységesen költségvetési intézményként működő egészségügyi szolgáltatók köréből elsőként a háziorvosi alapellátás került ki - a praxisba bejelentkezett lakosság száma, korösszetétele, a háziorvos szakképzettsége, területi ellátási kötelezettség teljesítése alapján - az OEP-pel kötött szerződés szerinti finanszírozással. A praxisok működtetésével kezdődött el az egészségügyi privatizáció. A vállalkozási formában működő háziorvosi ellátásban az orvosok a évi II. törvény alapján a működtetési jogot tulajdonba kapták. Törvényes lehetőségük van a rendelők és műszerek megvásárlására is az önkormányzatoktól, a fenntartási kötelezettség átvállalásával. A teljes magánosítás folyamatát a pénzhiány akadályozza. A működtetés privatizációja tól a fogorvosi és a foglalkozás-egészségügyi járó-beteg szakellátásban a kötelező egészségbiztosítási ellátások körének és finanszírozásának szűkülése miatt folytatódott, és vált csaknem teljessé napjainkig. A háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi és a foglalkozás egészségügyi szolgáltatóknál dolgozók kikerültek a közalkalmazotti törvény hatálya alól, érdekérvényesítő képességük csökkent. A évi CVII. törvény rendelkezik az orvosi tevékenység végzésének formáiról. A törvény január 1-jétől vezeti be az orvosi tevékenység szellemi szabad foglalkozás keretében történő végzésének lehetőségét tól a fekvőbeteg szakellátás teljesítmény-arányos finanszírozása az intézmények saját aktív és krónikus kapacitás tervezése alapján kezdődött el. Ezt nem követette 1996 ig az intézmények tényleges teljesítménye szerinti szerződés - módosítása és finanszírozása a társadalombiztosító részéről. Több kórház eladósodása ebben az időszakban saját hibáján kívül kezdődött meg. Ehhez járult az ben hatályba lépett közalkalmazotti törvény hatásvizsgálat és költségvetési fedezet nélkül bevezetett 13. havi illetmény-fizetési kötelezettsége. A társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak évi költségvetése a 13. havi

6 5 illetmény kifizetésére fedezetet nem, csak a kamatmentes hitel felvételének lehetőségét biztosította. Ez a tervezési hiba, pl. a fekvőbeteg szakellátásban md. forint tartós bértömeg-hiányt okozott. A 13. havi illetmény fedezetét és a ki nem fizetett - hozzávetőleg 20 md forint összegű - ügyeleti díj béradósságát az egészségbiztosítás költségvetése jelenleg sem tartalmazza. l992.-től a munkajogi törvények az egészségügyi ágazatban dolgozók többségét a közalkalmazotti és köztisztviselői jogviszony hatálya alá rendelték. A közfeladatok ellátásának vállalását, a költségvetési korlátokkal behatárolt alkupozíciót, a versenyszféránál alacsonyabb munkabért, a fokozott elvárást, a jogalkotó garantált illetmény-előmeneteli rendszerrel, tisztességes munkavégzés esetén fokozott védelemmel, egzisztenciális biztonsággal és a szociális párbeszéd- törvényben- országos szintig előírt intézményrendszerével kívánta honorálni. Az egészségügyi hatósági intézményekben dolgozók a köztisztviselői, az állami és önkormányzati fenntartású intézményekben dolgozók a közalkalmazotti, a fegyveres és rendvédelmi szervek hivatásos állományú dolgozói a szolgálati jogviszony hatálya alá tartoznak. A nem költségvetési intézmények alkalmazottai a Munka Törvénykönyve (MT) szerinti munkavállalók. A közalkalmazotti jogviszony hatályát az évi XXXIII. Törvény /Kjt./ 1. szerint nem a közfeladat, hanem a munkáltató költségvetési szervként való működése határozza meg. Így a munkáltató működési formájának megváltoztatásával (átalakulásával) az azonos körülmények között, azonos feladatot ellátó egészségügyi dolgozók közalkalmazotti jogviszonya munkavállalói jogviszonyra változik. Ezzel az átalakulással a dolgozó elveszíti a törvényben és az ágazati végrehajtási rendeletekben garantált juttatásokhoz való jogát, egzisztenciális biztonságát. A köztisztviselők jogállásáról szóló törvény évi módosításával az addig a törvény hatálya alá tartozó dolgozók 1/3-a lett munkavállaló. Jogviszonyukat ebben az esetben nem a munkáltató működési formája, hanem a feladat határozza meg.

7 6 Az 1992-es munkajogi szabályozás alapelveit nem követte a költségvetési tervezés és a finanszírozás. Az egészségügyi átlagkeresetek a nemzetgazdasági ágak között az első harmad helyett tartósan az utolsó helyeket foglalták el. Ez az aránytalanság állandó bérfeszültséget okoz. Az egészségügyi közkiadások 50%-os reálérték vesztése a bérszínvonalra is vonatkozik, melynek következménye a szakképzett munkaerő elvándorlása. Az Európa Uniós normáknak megfelelő szakképzési és továbbképzési rendszer mellett az egészségügyi szakképzésre (középfokú és felsőfokú) jelentkezők száma radikálisan csökken a létminimum körüli keresetek miatt. Az egészségügyi ágazat gazdasági helyzetére jellemző, hogy az Egészségbiztosítási Alap (E.Alap) gyógyító-megelőző kasszájának évi költségvetéseit az 1999.évi szinten tartott - az éves inflációt sem kompenzáló dologi költségvetési kiadással fogadta el az Országgyűlés. Ehhez a pénzügyi forráskivonáshoz adódik a közalkalmazotti illetményrendszer bevezetése óta halmozódó költségvetési béradósság. Az egészségügyi működési költségnek átlagosan 60%-a bér-, 40%-a dologi költség A számított bértömeg 20%-os emelésével ígért a Kormány 2001-re kiemelt, átlagban 20%-os keresetnövekedést az ágazatban. Az országos minimálbér évi 50%-os növekedése bruttó forintra az ágazatban dolgozók 49%-át érintette. *Munkáltatói szinten sem a kötelező béremelésnek sem a teljesítmény szerinti differenciálásnak nem volt meg a pénzügyi fedezete. A kórházak gazdasági helyzetéről saját felmérést végzett és közölt a szociális partnerekkel a Magyar Kórházszövetség. A közalkalmazotti illetmény előmeneteli-rendszer összeomlott. A szakképesítés és a szakmai gyakorlat, tapasztalat garantált honorálására alkalmatlanná vált a közalkalmazotti illetmény-besorolás alapjául szolgáló illetmény tábla. A bérfeszültség munkáltatói szintenpénzügyi forrás hiányában kezelhetetlen volt. A helyzet költségvetés módosítás nélkülelőreláthatólag romlani fog ben a 25%-kal forintra emelt minimálbér okozta bértorlódással, a 7,75%-os ágazati átlagot jelentő keresetnövekedési lehetőséggel. Az ágazati bruttó bérek alacsony szintjéért felelős az a több cikluson átívelő kormányzati gyakorlat is, amely a reálkereset csökkenést, illetve a bérfelzárkóztatási ígéretek teljesülésének elmaradását rendszeresen egyszeri kereset-kiegészítéssel kompenzálta,

8 7 amelynek bértömegét nem építette be a következő év költségvetésének tervezési bázisába. Így munkáltatói szinten a szabad béralku korlátozott. Jelenleg az Egészségügyi Minisztérium az ágazat konszolidációjához középtávon 500 md. forint plusz forrást tart szükségesnek. A tervekben a szakellátási kapacitások folyamatos csökkentése, az intézmények tömeges átalakulása szerepel non-profit szervezetté. Ezzel az egészségügyben jelenleg többségében közalkalmazottként dolgozók munkavállalókká válnak, és velük szemben az állam kötelezettségvállalása csökken. A fenntartáshoz, fejlesztéshez, beruházás megtérüléséhez az ágazatban dolgozók bérének felzárkóztatásához, az intézmények adósságállományának szanálásához szükséges pénzügyi forrás nélkül vagy a lakossági terhek növekednek meg, vagy tovább csökken az egészségügyi ellátás színvonala. A magyarországi megbetegedési és halálozási statisztikai adatok, jövedelmi viszonyok, a szegénységre vonatkozó szociológiai elemzések ismeretében az egészségügyi ágazat konszolidációja a munkavállalói, munkaadói és a szakmai szervezetek véleménye szerint nem tűr halasztást. A rendszerváltozást követően a szociális párbeszéd a sokszereplős ágazatban munkahelyi szinten a költségvetés nyújtotta szűkös lehetőségektől behatárolt keretek között folyt a munkáltatók és a szakszervezetek között. Az évi első-az akaratuk ellenére a szociális partnerekre kényszerített- üzemi és közalkalmazotti tanácsi választások után kezdték tanulni a szereplők a dolgozók részvételi jogainak gyakorlását, amely a közalkalmazotti körben korlátozott. A fenntartó önkormányzatoknál és a szaktárcáknál ágazati szinten a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.évi XXXIII. Törvény (Kjt.) írja elő a szociális párbeszéd kötelezettségét, amely a gyakorlatban ágazatonként eltérő módon és rendszerességgel folyik. Az egészségügyi ágazathoz az ágazati szociális párbeszéd szempontjából az Egészségügyi Minisztérium fenntartásában és irányításával, valamint a helyi önkormányzatok tulajdonában és fenntartásával működő intézmények képviselői tartoznak

9 8 A közalkalmazottak egészét érintő, áttételesen a munkavállalók helyzetére is hatást gyakorló, átfogó konzultációk és megállapodások fóruma 1992-től a Közalkalmazotti Intézmények Érdekegyeztető Tanácsa (továbbiakban: (KIÉT) volt ig. A KIÉT munkavállalói oldalát az ágazatok meghatározó, reprezentatív szakszervezetei alkották. Ezen a fórumon szembesült a Kormány a közalkalmazottakra tervezett intézkedéseinek hatásaival, végrehajthatóságával önkormányzati és munkahelyi szinten, érzékelhette a várható konfliktusokat. Ezt a fórumot a kormány ben, az érintett szakszervezetek tiltakozása ellenére - a köztisztviselők jogállásáról szóló törvény módosításakor - megszüntette. A KIÉT helyett létrehozott új fórum, a Közalkalmazottak Országos Munkaügyi Tanácsa (KOMT), melynek munkavállalói oldalát a szakszervezeti konföderációk alkotják. 2. Az egészségügyi ágazat struktúrája: 2.1 Az egészségügyi ágazat szakágazati besorolása a gazdasági tevékenységek egységes ágazati osztályozása rendszerében, a Központi Statisztikai Hivatal KSH-TEÁOR szerint: 851- Humán-egészségügyi ellátás- alágazaton belül Fekvőbeteg-ellátás- szakágazat Járóbeteg-ellátás- szakágazat Közegészségügyi és járványügyi ellátás- szakágazat Mentőszolgálat- szakágazat Vérellátás- szakágazat Egyéb humán egészségügyi tevékenység- szakágazat A KSH Országos Statisztikai Adatgyűjtő Programja (OSAP) alapján a KSH és az Egészségügyi Minisztérium Gyógyító Ellátás Információs Központja (GYÓGYINFOK) gyűjt az ágazatban a szolgáltatóktól az ellátásra, létszámra és a keresetre vonatkozó adatokat. Az adatszolgáltatás a évben a 154/1999.(X. 22) Kormány rendelet alapján volt kötelező. Az évi kormányzati struktúra-változásig az egészségügyi és szociális ágazat a Népjóléti Minisztérium irányításához tartozott ig a KSH a két alágazat adatait együtt gyűjtötte és közölte ban a népjóléti ágazatból a szociális ellátás az új Szociális és Családügyi Minisztériumhoz, az egészségügyi ellátás szakmai irányítása az Egészségügyi Minisztériumhoz került.

10 9 Az egészségügyi ágazati szintű érdekegyeztetés fóruma az Egészségügyi Minisztériumban működik, de más szakminisztériumban is folyik esetenként konzultáció és egyeztetés a speciális ágazati ellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatók vonatkozásában. 2.2 Az egészségügyi ágazat jellemzése ágazati minisztériumi irányítás és ágazati szintű érdekegyeztetési fórumok szerint: Minisztérium Egészségügyi Minisztérium (EüM) Oktatási (OM) Minisztérium Honvédelmi Minisztérium (HM) Belügyminisztérium (BM) Képviselt egészségügyi szolgáltatók, munkavállalók Ágazati szintű érdekegyeztetési fórum Egészségügyi dolgozókat képviselő ágazati reprezentatív szakszervezetek Egészségügyi és Szociális Az EüM és a helyi Az egészségügyi önkormányzatok közalkalmazottak Ágazatban Dolgozók fenntartásában működő ágazati érdekegyeztető Demokratikus fekvő- és járó-beteg fóruma: Szakszervezete- EDDSZ szakellátás, Egészségügyi és közegészségügyjárványügy, Szociális Érdekegyeztető Nem reprezentatív Fórum (ESZÉF) résztvevők: mentőszolgálat, egyéb 1995-töl Népjóléti Mentődolgozók Önálló egészségügyi tevékenység, Érdekegyeztető Tanács Szakszervezete (MÖSZ) egyházi intézmények (NÉT) Közegészségügyi egészségügyi dolgozói, 1998-tól a szociális ágazat Szakszervezet (KSZ) klinikai egészségügyi kivált.2001-től Egészség- Orvosegyetemek közalkalmazottak ügyi Ágazati Érdekegyeztető Fórum alakulóban. Szaksz.Szöv. (OSZSZ) Az ágazatilag a Felsőoktatási Érdekegyeztető Orvosegyetemek Szak- felsőoktatáshoz Tanács (FÉT) tartozó szervezeti Szövetsége orvosegyetemek (OSZSZ) közalkalmazottai A HM központi fekvő- és Honvédelmi Honvédelmi Dolgozók járó-beteg intézményeinek Érdekegyeztető Tanács Szakszervezete közalkalmazottai, és a (HOVÉT) (HODOSZ) hivatásos állományú 1998-tól Honvédelmi (közalkalmazottak) egészségügyi dolgozók. 5 Érdekegyeztető Fórum Honvéd Szakszervezet fekvőbeteg intézmény, kb: (HÉF) keretében (HSZ) hivatásos 3000 fő, ebből 2600 állományúak közalkalmazott BM központi fekvő- és 1992-től Belügyi Belügyi és Rendvédelmi járó-beteg szakellátása, a Érdekegyeztető Tanács Dolgozók Szakszervezete megyei kapitányságok (BÉT) keretében BRDSZ (közalkalmazottak járó-beteg szakellátása és és hivatásos állományúak) a hivatásos állományú eü. dolgozók. 1 központi fekvőbeteg intézmény: 1700 eü. dolgozó, 90%-a közalkalmazott Az egészségügyi ágazatban dolgozók több mint 90%-ának élet- és munkakörülményeiről ágazati szinten az Egészségügyi Minisztérium a döntés-előkészítő, az EüM irányítása alá került 2001-től az OEP is.

11 Az egészségügyi ellátás intézményi rendszere a TEÁOR szerint (2000. év): (Forrás: Magyar Kórházszövetség, KSH Évkönyv) Fekvőbeteg szakellátás: (forrás: Magyar Kórházszövetség) Önkormányzati: 111 (ebből 3 közhasznú társaság) EüM fenntartású országos intézmény: 18 HM, IM, BM, OM(Orvosegyetem), MÁV: 16 (ebből 1 közhasznú társaság) Egyházi, alapítványi, vállalkozói: 9 (ebből 4 közhasznú társaság(kht) és 1 korlátolt felelősségű társaság (KFT) Összesen: 154 Járóbeteg szakellátás: -Szakorvosi rendelő intézetek: 107, ebből 9 nem önkormányzati,(1kht, 6KFT, 1Rt, 1Gmk) -Gondozó intézetek és állomások: 606 -Háziorvosi praxisok: 6689 Országos Mentő Szolgálat (OMSZ): -Mentő Kórház 2001-ben összevonva az Országos Baleseti és Sürgősségi Intézettel (OBSI) -Mentés, betegszállítás: 1 országos központ (OMSZ) és 200 állomás Országos Vérellátó Szolgálat (OVSZ): 1 országos, 6 regionális központ, 61 állomás Közegészségügyi és Járványügyi ellátás: Hatóság: Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat (ÁNTSZ) 1 országos hivatal, megyei központok, városi és fővárosi kerületi ÁNTSZ-ek 2 országos intézet: Országos Közegészségügyi Központ és Országos Epidemiológiai Központ 3. A TEÁOR szerinti egészségügyi ágazat foglalkoztatási szerkezete: - a fő- és részfoglalkoztatásban dolgozók száma, - a szakágazatonkénti foglalkoztatás, - a Foglalkozások Egységes Osztályozási Rendszere (FEOR) szerinti besorolás, - az egészségügyi ágazatban meghatározó szakmák szerinti foglalkoztatás, - az alkalmazotti (munkaviszony, köztisztviselői, közalkalmazotti, szolgálati jogviszony) vagy vállalkozó és egyéb jogviszonyban végzett tevékenység szerinti megoszlás szempontjai alapján jellemezhető. A tanulmány adatai a Központi Statisztikai Hivatal 2001 évi Évkönyvéből és tájékoztatóiból, az Egészségügyi Minisztérium Gyógyító Ellátás Információs Központja (GYÓGYINFOK) évre vonatkozó- az OSAP 1626/00 adatainak felhasználásával készült évi létszám és bérstatisztikai összefoglalójából, valamint az egészségügyi ágazatban működő munkavállalói és munkáltatói szervezetektől származnak.

12 Az egészségügyi ágazatban foglalkoztatottak száma fő- és részfoglalkoztatású bontásban (2000. december 31.-i állapot) a KSH OSAP 1019/00 szerint (forrás: GYÓGY-INFOK) Adatszolgáltatók köre: helyi önkormányzatok, valamennyi egészségügyi és szociális intézmény, illetve vállalkozás (non-profit szervezet, állami, önkormányzati, MÁV, egyházi, alapítványi, magán stb.) Megnevezés Természetes személyek (fő) Főfoglalkozású Részfoglalkozású Összesen A humán egészségügyi ágazatban foglalkoztatott természetes személyek 91,76 %-a főfoglalkozású dolgozó, napi 8 órában, illetve heti 40 órában foglalkoztatott A Humán egészségügyi ellátásban foglalkoztatottak létszáma a TEÁOR szerinti szakágazati bontásban: Szakágazat Megnevezés OSAP 1019/00 Természetes (TEÁOR) személyek (Fő) Megoszlás (%) 8511 Fekvőbeteg gyógyintézeti ellátás Járóbetegek orvosi ellátása Közegészségügyi és járványügyi ellátás Mentőszolgálat Vérellátás Egyéb humán egészségügyi tevékenység Szakágazat nem Összesen:

13 12 Az ágazatban foglalkoztatottak több mint fele (55,56 %-a) a fekvőbeteg-szakellátásban, közel 31 %-a járóbeteg-szakellátásban (szakrendelők, alapellátás, gondozó intézetek) dolgozik A betöltött állások száma alkalmazottak és vállalkozók szerinti bontásban: Betöltött állások száma 2000-ben: , amelyből állást (94.88 %) alkalmazottak, 9209 állást (5.12 %) vállalkozók töltenek be A fekvőbeteg- és a járóbeteg-szakellátásban az orvosok és a szakdolgozók által betöltött állások száma (OSAP 1019/00): Orvos Megnevezés Betöltött állások száma Fekvőbeteg ellátás Járóbeteg-ellátás Szakdolgozó Összesen A táblázat az ágazatban foglalkoztatottak 86,3 %-át kitevő fekvő- és járóbeteg-szakellátás alkalmazottainak megoszlását mutatja be orvosok és szakdolgozók szerinti bontásban A foglalkoztatottak száma az egészségügyi ágazat meghatározó szakmái szerint (forrás: KSH évi Évkönyve EüM adatok) Orvosok száma: ben nyilvántartott orvosok száma: fő ebből Dolgozó orvosok száma: fő, évben: Kórházi orvos: fő Házi orvos: fő Házi gyermekorvos: fő Foglalkozás-egészségügyi orvos: fő

14 13 Mentő orvos: 151 fő - Szakdolgozók száma 2000-ben: Kórházi ápoló és egyéb egészségügyi szakdolgozó: fő Ápoló (összesen): fő Körzeti ápoló: fő Mentő ápoló: fő Védőnő: fő Szülésznő: fő Mentő tiszt: 342 fő Gyógytornász: fő Asszisztens: fő Magyarországon az orvosokat a Magyar Orvosi Kamara tartja nyilván a kiadott diplomák és a működési engedély, valamint munkahely szerint. A fekvő- és járóbeteg-szakellátásban átfedés van a dolgozó orvosok számában, mert a főfoglalkozás mellett mellékfoglalkozásban vagy vállalkozóként is dolgozik az orvosok egy része. A szakdolgozók körében az ápolók és az asszisztensek képezik a legnagyobb foglalkoztatotti létszámot. A védőnő, szülésznő, mentőtiszt és gyógytornász a szakdolgozók között felsőfokú végzettségű szakma képviselői Foglalkoztatási szerkezet közszolgálati jogviszony szerint (OSAP 1626/00) (forrás: GYÓGYINFOK, adatszolgáltatói kör az egészségügyi szakfeladatot ellátó intézményt fenntartó önkormányzatok önálló és egyéb egészségügyi intézményei, ezen szakfeladatot ellátó központi költségvetési szervek) Megnevezés Átlaglétszám 200.év (fő) Megoszlás (%) Közalkalmazott Köztisztviselő Egyéb kiemeltek (közhasznú munkavállalók, tábornokok, tisztek) Hibásan besoroltak Összesen

15 14 A táblázatból látható, hogy a közalkalmazottak teszik ki az egészségügyi ágazatban a teljes munkaidőben foglalkoztatottak 94.79%-át. A költségvetési intézmények átalakulása következtében arányuk az elkövetkező években radikálisan csökkenhet A Foglalkozások Egységes Osztályozási Rendszere (FEOR) a foglalkozásokat a tevékenységek szakmai jellegének megfelelően tartalmazza, az adott foglalkozás gyakorlásához szükséges szakképzettség, szakértelem figyelembevételével kialakított csoportosításban. A FEOR -t az évi a statisztikáról szóló XLVI. Törvény 6. f, pontja alapján január 1.-től kell alkalmazni. A FEOR követi a nemzetközi foglalkozási osztályozás (ISCO-88) alapelveit, melyben a foglalkozás megnevezés a ténylegesen gyakorolt tevékenység tartalmából indul ki. A FEOR 9 főcsoportból áll, a foglalkozásra, mint alapegységre négy-számjegyes, a felhasználók igényei szerint további számjegyekkel bővíthető. A foglalkozási osztályozás négy-számjegyes rendszeres jegyzékét a KSH 9029/1993. számú közleménye tartalmazza A teljes munkaidőben foglalkoztatottak csoportján belül az egészségügyi ágazati szakmák FEOR szerinti besorolása, foglalkoztatási szerkezete, a évi bruttó átlagjövedelem feltüntetésével. (forrás: GYÓGYINFOK, OSAP 1626/00 adatgyűjtés alapján) FEOR főcsoport (1-től 9-ig) ezen belül FEOR kód szerint 0. Fegyveres erők, fegyveres testületek foglalkozásai 1. Törvényhozók, országos igazgatási, érdekképviseleti vezetők - Ebből eü. részlegek orvos vezetői - Ebből eü. intézetek igazgatói Átlaglétszám (fő) Létszámmegoszlás (%) Bruttó jövedelem (Ft/fő/hó)

16 15 2. Egyetemi, főiskolai képzettség, önálló alkalmazást igénylő foglalkozások, ebből: Szakorvos 3. Egyéb felsőfokú vagy középfokú végzettséget igénylő foglalkozás, ebből: Általános ápoló Szakápoló Szakasszisztens Általános asszisztens Egyéb asszisztens 4.Irodai és ügyviteli jellegű foglalkozások, ebből: Irodai adminisztrátor Szolgáltatás jellegű fogl. ebből 5320 Eü., oktatási szolgált. (pl: segédápoló, beteghordó, műtőssegéd) Mező- és erdőgazdálkodási szolgáltatások 7. Ipari és építőipari foglalkozások. 8. Gépkezelők, gépjárművezetők, összeszerelők Szakképzettséget nem igénylő (egyszerű) foglalkozások 9119 Egyéb takarítók és hasonló egyszerű fogl Intézményi takarítók FEOR főcsoport összesen

17 16 A FEOR főcsoport szerinti besorolás alapján az egészségügyi ágazat foglalkoztatási szerkezetére jellemző, hogy a teljes munkaidőben foglalkoztatott alkalmazottak többsége: - 45%-a a 3. főcsoportba (egyéb felsőfokú, középfokú végzettséget igénylő foglalkozások) - 19% -a a 2. főcsoportba (egyetemi, főiskolai képzettség, önálló alkalmazást igénylő foglalkozások), a KSH szerint a szellemi foglalkozásúak körébe tartozik, felső- és középfokú végzettségű és szakképzettségű dolgozó. - 12% a 9. főcsoportba (szakképzettséget nem igénylő egyszerű foglalkozások) - 7.3% az 5. főcsoportba (szolgáltatás jellegű foglalkozások) sorolt, a főcsoport 81% -át a középfokú szakképzettséggel nem rendelkező beteghordók, műtőssegédek, segédápolók alkotják A két utóbbi nagyobb létszámú foglalkozási csoport a KSH besorolás szerint a fizikai foglalkozásúak körébe tartozik, ebből a 12 %-ot kitevő alkalmazotti kör középfokú szakképzettséggel nem rendelkezik. A KSH január-decemberi, teljes éves tájékoztatója szerint a humán egészségügyi ellátásban a teljes munkaidőben alkalmazásban állók: - 72% -a szellemi foglalkozású, létszámuk az előző év azonos időszakának 96.8% -a; - 28% -a fizikai foglalkozású, létszámuk az előző év azonos időszakának 96.2% -a. Az egészségügyi ágazat táblázatban szereplő 2000.évi kereseti adatait felfelé torzítja az évközi reálkereset csökkenést kompenzáló központi bérintézkedés. A 15 md. forint összegű egyszeri juttatás az ágazat bértömegének 6%-át tette ki, de nem épült be az egészségügyi ágazat tartós bértömegébe, a évi költségvetés bázisába. 4. A humán egészségügyi ágazat kereseti viszonyai (KSH adatok alapján) Az évig a KSH a humán egészségügy és a szociális ellátás kereseti adatait együtt gyűjtötte és közölte től állnak rendelkezésre a humán egészségügyi ágazat önálló létszám és bérstatisztikai adatai. A nettó kereseti adatok munkáltatói szinten a személyi jövedelemadó és a társadalombiztosítási járulék átlagos mértékével a bruttó keresetekből számított adatok.

OSAP 1626. Bér- és létszámstatisztika. Egészségügyi ágazat

OSAP 1626. Bér- és létszámstatisztika. Egészségügyi ágazat OSAP 1626 Bér- és létszámstatisztika Egészségügyi ágazat Vezetõi összefoglaló Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet 2006 Vezetői összefoglaló Az egészségügyi ágazat létszám- és bérstatisztika (nyilvántartási

Részletesebben

OSAP 1626. Bér- és létszámstatisztika. Egészségügyi ágazat

OSAP 1626. Bér- és létszámstatisztika. Egészségügyi ágazat OSAP 1626 Bér- és létszámstatisztika Egészségügyi ágazat Vezetõi összefoglaló 2005 Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet Vezetői összefoglaló Az OSAP 1626/05 nyilvántartási számú bér- és létszámstatisztika

Részletesebben

OSAP 1626. Bér- és létszámstatisztika. Egészségügyi ágazat. Vezetõi összefoglaló

OSAP 1626. Bér- és létszámstatisztika. Egészségügyi ágazat. Vezetõi összefoglaló OSAP 1626 Bér- és létszámstatisztika Egészségügyi ágazat Vezetõi összefoglaló 2004 Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet Az OSAP 1626/04 nyilvántartási számú bér- és létszámstatisztika adatszolgáltatóinak

Részletesebben

OSAP Bér- és létszámstatisztika. Vezetõi összefoglaló

OSAP Bér- és létszámstatisztika. Vezetõi összefoglaló OSAP 1626 Bér- és létszámstatisztika Vezetõi összefoglaló 2003 Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet Vezetői összefoglaló Az OSAP 1626/02 nyilvántartási számú bérstatisztika adatszolgáltatóinak köre a

Részletesebben

ÉVKÖZI MINTA AZ EGÉSZSÉGÜGYI BÉR- ÉS LÉTSZÁMSTATISZTIKÁBÓL. (2010. II. negyedév) Budapest, 2010. október

ÉVKÖZI MINTA AZ EGÉSZSÉGÜGYI BÉR- ÉS LÉTSZÁMSTATISZTIKÁBÓL. (2010. II. negyedév) Budapest, 2010. október ÉVKÖZI MINTA AZ EGÉSZSÉGÜGYI BÉR- ÉS LÉTSZÁMSTATISZTIKÁBÓL (2010. II. negyedév) Budapest, 2010. október Évközi minta az egészségügyi bér- és létszámstatisztikából Vezetői összefoglaló Módszertan Táblázatok:

Részletesebben

Vezetõi összefoglaló

Vezetõi összefoglaló OSAP 1626 Bér- és létszámstatisztika ágazat Vezetõi összefoglaló 2014 ENKK Nyilvántartási és Képzési Központ EGÉSZSÉGÜGYI ÁGAZAT LÉTSZÁM ÉS BÉRSTATISZTIKA, 2014. ÉV VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ Adatszolgáltatói

Részletesebben

Vezetõi összefoglaló

Vezetõi összefoglaló OSAP 1626 Bér- és létszámstatisztika ágazat Vezetõi összefoglaló 2013 Gyógyszerészeti és Minõség- és Szervezetfejlesztési Intézet Informatikai és Rendszerelemzési Fõigazgatóság AZ EMBERI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM

Részletesebben

ÉVKÖZI MINTA AZ EGÉSZSÉGÜGYI BÉR- ÉS LÉTSZÁMSTATISZTIKÁBÓL. (2009. III. negyedév) Budapest, 2010. január

ÉVKÖZI MINTA AZ EGÉSZSÉGÜGYI BÉR- ÉS LÉTSZÁMSTATISZTIKÁBÓL. (2009. III. negyedév) Budapest, 2010. január ÉVKÖZI MINTA AZ EGÉSZSÉGÜGYI BÉR- ÉS LÉTSZÁMSTATISZTIKÁBÓL (2009. III. negyedév) Budapest, 2010. január Évközi minta az egészségügyi bér- és létszámstatisztikából Vezetői összefoglaló Módszertan Táblázatok:

Részletesebben

ÉVKÖZI MINTA AZ EGÉSZSÉGÜGYI BÉR- ÉS LÉTSZÁMSTATISZTIKÁBÓL. (2008. III. negyedév) Budapest, február

ÉVKÖZI MINTA AZ EGÉSZSÉGÜGYI BÉR- ÉS LÉTSZÁMSTATISZTIKÁBÓL. (2008. III. negyedév) Budapest, február ÉVKÖZI MINTA AZ EGÉSZSÉGÜGYI BÉR- ÉS LÉTSZÁMSTATISZTIKÁBÓL (2008. III. negyedév) Budapest, 2009. február Évközi minta az egészségügyi bér- és létszámstatisztikából Vezetői összefoglaló Módszertan Táblázatok:

Részletesebben

ÉVKÖZI MINTA AZ EGÉSZSÉGÜGYI BÉR- ÉS LÉTSZÁMSTATISZTIKÁBÓL. (2010. III. negyedév) Budapest, 2011. január

ÉVKÖZI MINTA AZ EGÉSZSÉGÜGYI BÉR- ÉS LÉTSZÁMSTATISZTIKÁBÓL. (2010. III. negyedév) Budapest, 2011. január ÉVKÖZI MINTA AZ EGÉSZSÉGÜGYI BÉR- ÉS LÉTSZÁMSTATISZTIKÁBÓL (2010. III. negyedév) Budapest, 2011. január Évközi minta az egészségügyi bér- és létszámstatisztikából Vezetői összefoglaló Módszertan Táblázatok:

Részletesebben

ÉVKÖZI MINTA AZ EGÉSZSÉGÜGYI BÉR- ÉS LÉTSZÁMSTATISZTIKÁBÓL. (2008. II. negyedév) Budapest, 2008. augusztus

ÉVKÖZI MINTA AZ EGÉSZSÉGÜGYI BÉR- ÉS LÉTSZÁMSTATISZTIKÁBÓL. (2008. II. negyedév) Budapest, 2008. augusztus ÉVKÖZI MINTA AZ EGÉSZSÉGÜGYI BÉR- ÉS LÉTSZÁMSTATISZTIKÁBÓL (2008. II. negyedév) Budapest, 2008. augusztus Évközi minta az egészségügyi bér- és létszámstatisztikából Vezetői összefoglaló Módszertan Táblázatok:

Részletesebben

ÉVKÖZI MINTA AZ EGÉSZSÉGÜGYI BÉR- ÉS LÉTSZÁMSTATISZTIKÁBÓL. (2007. III. negyedév) Budapest, március

ÉVKÖZI MINTA AZ EGÉSZSÉGÜGYI BÉR- ÉS LÉTSZÁMSTATISZTIKÁBÓL. (2007. III. negyedév) Budapest, március ÉVKÖZI MINTA AZ EGÉSZSÉGÜGYI BÉR- ÉS LÉTSZÁMSTATISZTIKÁBÓL (2007. III. negyedév) Budapest, 2008. március Évközi minta az egészségügyi bér- és létszámstatisztikából Vezetői összefoglaló Módszertan Táblázatok:

Részletesebben

Évközi minta az egészségügyi bér- és létszámstatisztikából

Évközi minta az egészségügyi bér- és létszámstatisztikából Évközi minta az egészségügyi bér- és létszámstatisztikából 2013. I. negyedév Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minõség- és Szervezetfejlesztési Intézet Informatikai és Rendszerelemzési Fõigazgatóság Budapest,

Részletesebben

Évközi minta az egészségügyi bér- és létszámstatisztikából

Évközi minta az egészségügyi bér- és létszámstatisztikából Évközi minta az egészségügyi bér- és létszámstatisztikából 2013. IV. negyedév Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minõség- és Szervezetfejlesztési Intézet Informatikai és Rendszerelemzési Fõigazgatóság Budapest,

Részletesebben

VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ. Vezetői összefoglaló

VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ. Vezetői összefoglaló VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM OSAP 1626/06 NYILVÁNTARTÁSI SZÁMÚ ADATGYŰJTÉSE, EGÉSZSÉGÜGYI ÁGAZAT LÉTSZÁM ÉS BÉRSTATISZTIKA, 2009. ÉV Adatszolgáltatói kör: Az egészségügyi ágazat létszám-

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ TÁJÉKOZTATÓ IV. NEGYEDÉVES ÉS ÉVES ADATOK AZ EGÉSZSÉGÜGYBEN DOLGOZÓK LÉTSZÁM ÉS BÉRHELYZETÉRŐL

ÖSSZEFOGLALÓ TÁJÉKOZTATÓ IV. NEGYEDÉVES ÉS ÉVES ADATOK AZ EGÉSZSÉGÜGYBEN DOLGOZÓK LÉTSZÁM ÉS BÉRHELYZETÉRŐL ÖSSZEFOGLALÓ TÁJÉKOZTATÓ AZ EGÉSZSÉGÜGYBEN DOLGOZÓK LÉTSZÁM ÉS BÉRHELYZETÉRŐL 2013. IV. NEGYEDÉVES ÉS 2013. ÉVES ADATOK A feldolgozás mintája: Azon intézmények létszám és béradatai, amelyek bérszámfejtését

Részletesebben

OSAP 1626 Bér- és létszámstatisztika. Vezetõi összefoglaló

OSAP 1626 Bér- és létszámstatisztika. Vezetõi összefoglaló OSAP 1626 Bér- és létszámstatisztika Egészségügyi ágazat Vezetõi összefoglaló 2010 GYEMSZI Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minõség- és Szervezetfejlesztési Intézet Informatikai és Rendszerelemzési Fõigazgatóság

Részletesebben

OSAP 1626 Bér- és létszámstatisztika

OSAP 1626 Bér- és létszámstatisztika OSAP 1626 Bér- és létszámstatisztika Egészségügyi ágazat Létszámadatok I. kötet 2012 GYEMSZI Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minõség- és Szervezetfejlesztési Intézet Informatikai és Rendszerelemzési Fõigazgatóság

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ TÁJÉKOZTATÓ I. NEGYEDÉVES ADATOK AZ EGÉSZSÉGÜGYBEN DOLGOZÓK LÉTSZÁM ÉS BÉRHELYZETÉRŐL

ÖSSZEFOGLALÓ TÁJÉKOZTATÓ I. NEGYEDÉVES ADATOK AZ EGÉSZSÉGÜGYBEN DOLGOZÓK LÉTSZÁM ÉS BÉRHELYZETÉRŐL ÖSSZEFOGLALÓ TÁJÉKOZTATÓ AZ EGÉSZSÉGÜGYBEN DOLGOZÓK LÉTSZÁM ÉS BÉRHELYZETÉRŐL 2015. I. NEGYEDÉVES ADATOK A feldolgozás mintája: azon intézmények létszám és béradatai, amelyek bérszámfejtését 2015. I. negyedévben

Részletesebben

ÉVKÖZI MINTA AZ EGÉSZSÉGÜGYI BÉR- ÉS LÉTSZÁMSTATISZTIKÁBÓL. (2006. II. negyedév) Budapest, 2006. augusztus

ÉVKÖZI MINTA AZ EGÉSZSÉGÜGYI BÉR- ÉS LÉTSZÁMSTATISZTIKÁBÓL. (2006. II. negyedév) Budapest, 2006. augusztus ÉVKÖZI MINTA AZ EGÉSZSÉGÜGYI BÉR- ÉS LÉTSZÁMSTATISZTIKÁBÓL (2006. II. negyedév) Budapest, 2006. augusztus Évközi minta az egészségügyi bér- és létszámstatisztikából Vezetői összefoglaló TARTALOM Módszertan

Részletesebben

OSAP 1626. Bér- és létszámstatisztika. szociális ágazat. Vezetõi összefoglaló

OSAP 1626. Bér- és létszámstatisztika. szociális ágazat. Vezetõi összefoglaló OSAP 1626 Bér- és létszámstatisztika szociális ágazat Vezetõi összefoglaló 2004 Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet Az OSAP 1626/04 nyilvántartási számú bér- és létszámstatisztika adatszolgáltatóinak

Részletesebben

Évközi minta az egészségügyi bér- és létszámstatisztikából

Évközi minta az egészségügyi bér- és létszámstatisztikából Évközi minta az egészségügyi bér- és létszámstatisztikából 2015. IV. negyedév ENKK Egészségügyi Nyilvántartási és Képzési Központ Budapest, 2016. augusztus Évközi minta az egészségügyi bér- és létszámstatisztikából

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ TÁJÉKOZTATÓ az egészségügyben dolgozók létszám- és bérhelyzetéről III. negyedév

ÖSSZEFOGLALÓ TÁJÉKOZTATÓ az egészségügyben dolgozók létszám- és bérhelyzetéről III. negyedév ÖSSZEFOGLALÓ TÁJÉKOZTATÓ az egészségügyben dolgozók létszám- és bérhelyzetéről 2010. III. negyedév A feldolgozás mintája: Azon egészségügyi intézmények létszám és béradatai, amelyek bérszámfejtését 2010.

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.)

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYBEN DOLGOZÓK LÉTSZÁM- ÉS BÉRHELYZETÉRŐL

AZ EGÉSZSÉGÜGYBEN DOLGOZÓK LÉTSZÁM- ÉS BÉRHELYZETÉRŐL ÖSSZEFOGLALÓ TÁJÉKOZTATÓ AZ EGÉSZSÉGÜGYBEN DOLGOZÓK LÉTSZÁM- ÉS BÉRHELYZETÉRŐL IV. NEGYEDÉVES ADATOK A feldolgozás mintája: azon egészségügyi intézmények létszám és béradatai, amelyek bérszámfejtését IV.

Részletesebben

Az egészségügyben, gazdasági műszaki területen dolgozók foglalkoztatási adatainak felmérése 2013.

Az egészségügyben, gazdasági műszaki területen dolgozók foglalkoztatási adatainak felmérése 2013. Az egészségügyben, gazdasági műszaki területen dolgozók foglalkoztatási adatainak felmérése 2013. Készítette az Egészségügyi Gazdasági Vezetők Egyesülete Ezúton szeretnénk köszönetet mondani azoknak az

Részletesebben

Bérfejlesztés 2013. Kivonat a szakmai szervezetek észrevételeiből

Bérfejlesztés 2013. Kivonat a szakmai szervezetek észrevételeiből Bérfejlesztés 2013. Kivonat a szakmai szervezetek észrevételeiből Szakmai szervezet Általános javaslatok Forráselosztás 2013 orvos - szakdolgozó - egyéb eü.-s Egyéb pénzügyi javaslat Emberi erőforrás intézkedési

Részletesebben

ÉVKÖZI MINTA AZ EGÉSZSÉGÜGYI BÉR- ÉS LÉTSZÁMSTATISZTIKÁBÓL. (2004. II. negyedév) Budapest, 2004. október

ÉVKÖZI MINTA AZ EGÉSZSÉGÜGYI BÉR- ÉS LÉTSZÁMSTATISZTIKÁBÓL. (2004. II. negyedév) Budapest, 2004. október ÉVKÖZI MINTA AZ EGÉSZSÉGÜGYI BÉR- ÉS LÉTSZÁMSTATISZTIKÁBÓL (2004. II. negyedév) Budapest, 2004. október Évközi minta az egészségügyi bér- és létszámstatisztikából Vezet i összefoglaló Módszertan Táblázatok:

Részletesebben

A magyar egészségügy szervezete és finanszírozása. Dr. Balázs Péter Semmelweis Egyetem ÁOK Népegészségtani Intézet

A magyar egészségügy szervezete és finanszírozása. Dr. Balázs Péter Semmelweis Egyetem ÁOK Népegészségtani Intézet A magyar egészségügy szervezete és finanszírozása. Dr. Balázs Péter Semmelweis Egyetem ÁOK Népegészségtani Intézet 1 Egészségügyi Rendszer HATALMI FUNKCIÓK EÜ. SZOLGÁLTATÁSOK 1. Parlament (eü. jogalkotás)

Részletesebben

JAVASLAT. alapító okiratok módosítására

JAVASLAT. alapító okiratok módosítására VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-155 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-189 /2010. JAVASLAT alapító okiratok módosítására Készült: a Képviselő-testület 2010. decemberi

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a hivatalos statisztikáról szóló 216. évi CLV. törvény

Részletesebben

Tájékoztató az Érdekegyeztető Tanács december 20-i üléséről

Tájékoztató az Érdekegyeztető Tanács december 20-i üléséről 1997. év Tájékoztató az Érdekegyeztető Tanács 1996. december 20-i üléséről Napirend előtti felszólalásában a munkavállalói oldal a szervezkedési szabadságot veszélyeztető és a munka világát szabályozó

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.)

Részletesebben

JELENTÉS A BETÖLTÖTT ÉS AZ ÜRES ÁLLÁSHELYEK SZÁMÁRÓL

JELENTÉS A BETÖLTÖTT ÉS AZ ÜRES ÁLLÁSHELYEK SZÁMÁRÓL KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése alapján kötelező. Nyilvántartási szám: 2009 JELENTÉS A BETÖLTÖTT ÉS AZ ÜRES ÁLLÁSHELYEK

Részletesebben

Az 1993. évi május 21. és 28. közötti közalkalmazotti tanácsi választások szavazatainak országos összesítése

Az 1993. évi május 21. és 28. közötti közalkalmazotti tanácsi választások szavazatainak országos összesítése Az 1993. évi május 21. és 28. közötti közalkalmazotti tanácsi választások szavazatainak országos összesítése 1993.szeptember 9. A 72/1993. (V. 7.) Korm. sz. rendelet (a továbbiakban rendelet)15. (1) -

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS. a személyi állomány 2008. évi illetményfejlesztéséről és a kereset növelését szolgáló intézkedésekről

MEGÁLLAPODÁS. a személyi állomány 2008. évi illetményfejlesztéséről és a kereset növelését szolgáló intézkedésekről HONVÉDELMI ÉRDEKEGYEZTETŐ FÓRUM. sz. példány MEGÁLLAPODÁS a személyi állomány 2008. évi illetményfejlesztéséről és a kereset növelését szolgáló intézkedésekről A Honvédelmi Érdekegyeztető Fórum (HÉF) munkaadói

Részletesebben

Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke azonnal

Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke azonnal Kivonat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2011. február 17. napján megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 10/2011. (II. 17.) határozata

Részletesebben

Jogszabályi változások január 1-jei hatállyal

Jogszabályi változások január 1-jei hatállyal Jogszabályi változások 2016. január 1-jei hatállyal 2015. évi CCVI. törvény az oktatás szabályozására vonatkozó egyes törvények módosításáról 1. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.

Részletesebben

2/2004. (I. 15.) FMM rendelet. a kollektív szerződések bejelentésének és nyilvántartásának részletes szabályairól

2/2004. (I. 15.) FMM rendelet. a kollektív szerződések bejelentésének és nyilvántartásának részletes szabályairól a kollektív szerződések bejelentésének és nyilvántartásának részletes A Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény (a továbbiakban: Mt.) 41/A. ának (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján

Részletesebben

OSAP Bér- és létszámstatisztika. Egészségügyi ágazat Létszámadatok. I. kötet

OSAP Bér- és létszámstatisztika. Egészségügyi ágazat Létszámadatok. I. kötet OSAP 1626 Bér- és létszámstatisztika Egészségügyi ágazat Létszámadatok I. kötet Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet 2006 TARTALOM I./1. Foglalkoztatottak átlaglétszáma 2006-ban 1 I./2. Foglalkoztatottak

Részletesebben

113/1996. (VII. 23.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatás nyújtására jogosító működési engedélyekről

113/1996. (VII. 23.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatás nyújtására jogosító működési engedélyekről 113/1996. (VII. 23.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatás nyújtására jogosító működési engedélyekről Az egészségügyi ellátási kötelezettségről és a területi finanszírozási normatívákról szóló 1996.

Részletesebben

JELENTÉS A BETÖLTÖTT ÉS AZ ÜRES ÁLLÁSHELYEK SZÁMÁRÓL

JELENTÉS A BETÖLTÖTT ÉS AZ ÜRES ÁLLÁSHELYEK SZÁMÁRÓL KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése alapján kötelező. Nyilvántartási szám: 2009 JELENTÉS A BETÖLTÖTT ÉS AZ ÜRES ÁLLÁSHELYEK

Részletesebben

Az építőipar 2012.évi teljesítménye. Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége

Az építőipar 2012.évi teljesítménye. Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége Az építőipar 2012.évi teljesítménye Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége Az építőipari termelés alakulása 2012-ben is folytatódott az építőipari termelés 2006 óta tartó csökkenése Az építőipar egésze

Részletesebben

Készült: :47 Ellenőrző kód: Érték típus: Ezer Forint

Készült: :47 Ellenőrző kód: Érték típus: Ezer Forint PIR: 450351 Elemi költségvetés DR. KENESSEY ALBERT KÓRHÁZ - RENDELŐINTÉZET Megye: 12 Településtípus: 0076 Szakág: 861000 Szektor: 1251 Év/Időszak: 2011.3 Készült: 2012.09.19 19:47 Ellenőrző kód: 3874005042

Részletesebben

Beruházás-statisztika

Beruházás-statisztika OSAP 1576 Beruházás-statisztika Egészségügyi ágazat Önkormányzatok és önállóan jelentő egészségügyi szolgáltatók 2011 Önkormányzatok és önállóan jelentő egészségügyi szolgáltatók beruházási és felújítási

Részletesebben

Város Jegyzője ELŐTERJESZTÉS

Város Jegyzője ELŐTERJESZTÉS Város Jegyzője 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a Telefon: 06 23 310-174/242 mellék Fax: 06 23 310-135 E-mail: jegyzo@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Tisztelt Képviselő-testület! ELŐTERJESZTÉS A köztisztviselők

Részletesebben

2016. évi Elemi költségvetés

2016. évi Elemi költségvetés Manolisz Glezosz 12. Évfolyamos Görögnyelv Oktató Iskola 2016. évi Elemi költségvetés Szöveges indoklás Budapest, 2016. január 20. Határozat száma: Intézmény vezető Általános indoklás A 2016. évi elemi

Részletesebben

A költségvetési szerv fogalma

A költségvetési szerv fogalma 2 3. Közintézmények A négy szektor 3 A költségvetési szerv fogalma Az államháztartás részét képező jogi személy, amely közfeladatot alaptevékenységként haszonszerzési cél nélkül, ellátási kötelezettséggel,

Részletesebben

HRH tervezés: a jelen és a jövő, elmélet és gyakorlat

HRH tervezés: a jelen és a jövő, elmélet és gyakorlat HRH tervezés: a jelen és a jövő, elmélet és gyakorlat Dr. Cserháti Zoltán Emberi Erőforrások Minisztériuma Egészségügyi Ágazati Humán Erőforrás Stratégiai Főosztály Budapest, 2013. május 29. Humán erőforrás

Részletesebben

Rövid távú munkaerő-piaci előrejelzés és konjunktúra kutatás

Rövid távú munkaerő-piaci előrejelzés és konjunktúra kutatás SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM FOGLALKOZTATÁSI ÉS SZOCIÁLIS HIVATAL MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA GAZDASÁG- ÉS VÁLLALKOZÁSELEMZŐ INTÉZET kirendeltség kódja adatszolgáltató sorszáma Rövid távú

Részletesebben

Rövid távú munkaerőpiaci előrejelzés és konjunktúra kutatás OKTÓBER

Rövid távú munkaerőpiaci előrejelzés és konjunktúra kutatás OKTÓBER SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM FOGLALKOZTATÁSI HIVATAL MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA GAZDASÁG- ÉS VÁLLALKOZÁSELEMZŐ INTÉZET kirendeltség kódja adatszolgáltató sorszáma Rövid távú munkaerőpiaci

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2010. december 16-i ülésére A Dr. Kostyán Andor Rendelőintézet alapító okiratának jóváhagyása

E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2010. december 16-i ülésére A Dr. Kostyán Andor Rendelőintézet alapító okiratának jóváhagyása 1 Városi Önkormányzat Polgármesterétől Abony Kossuth tér 1. 1918/2010/HUM. : (53) 360-017 : (53) 360-010 Az előterjesztést készítette: Humán Közszolgáltatások és Munkaügyi Osztály Az előterjesztést megtárgyalta:

Részletesebben

Rövid távú munkaerőpiaci előrejelzés és konjunktúra kutatás 2007. SZEPTEMBER - OKTÓBER

Rövid távú munkaerőpiaci előrejelzés és konjunktúra kutatás 2007. SZEPTEMBER - OKTÓBER SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM FOGLALKOZTATÁSI ÉS SZOCIÁLIS HIVATAL MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA GAZDASÁG- ÉS VÁLLALKOZÁSELEMZŐ INTÉZET kirendeltség kódja adatszolgáltató sorszáma Rövid távú

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTER

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTER l ^ l l O i j BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTER Tárgy: XVI. Kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálata alapító okiratának módosítása Tisztelt Képviselő-testület! A dr. Tóvári István

Részletesebben

LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP

LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP . ú melléklet a 005. évi... törvényhez 006. évi előirányzat LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP Egészségbiztosítási ellátások fedezetéül szolgáló bevételek Munkáltatói egészségbiztosítási járulék Biztosítotti

Részletesebben

OSAP I. kötet. Szociális ágazat Létszámadatok. Készítette: Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet

OSAP I. kötet. Szociális ágazat Létszámadatok. Készítette: Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet OSAP 1626 Szociális ágazat Létszámadatok I. kötet Készítette: Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet 2004 TARTALOM I./1. Foglalkoztatottak átlaglétszáma 2004-ben 3 I./2. Foglalkoztatottak átlaglétszáma

Részletesebben

Tartalom és módosított rendeletek:

Tartalom és módosított rendeletek: 238/2016. (VIII. 16.) Korm. rendelet az egészségügyi ágazatban foglalkoztatottak bérfejlesztéséről, valamint az ahhoz kapcsolódó támogatás igénybevételének részletes szabályairól hatályos: 2016.08.18-2016.12.31

Részletesebben

számfejtett ágazati pótlékhoz A nem állami szociális fenntartóknak kizárólag az Mt. alapján foglalkoztatottak után jár a támogatás.

számfejtett ágazati pótlékhoz A nem állami szociális fenntartóknak kizárólag az Mt. alapján foglalkoztatottak után jár a támogatás. Gyakran ismétlődő kérdések a nem állami szociális fenntartók ágazati pótlék támogatásával kapcsolatban 1. Kérdés: A támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről szóló kormányrendelet

Részletesebben

LXXII. Egészségbiztosítási Alap

LXXII. Egészségbiztosítási Alap LXXII. Egészségbiztosítási Alap I. Az Egészségbiztosítási Alap 2016. évi költségvetését megalapozó főbb tényezők Az Egészségbiztosítási Alap 2016. évi költségvetésének előirányzott bevételi főösszege

Részletesebben

Elemi költségvetés CSUKA ZOLTÁN VÁROSI KÖNYVTÁR Megye: 13 Településtípus: 0057 Szakág: Szektor: 1251 Év/Időszak:

Elemi költségvetés CSUKA ZOLTÁN VÁROSI KÖNYVTÁR Megye: 13 Településtípus: 0057 Szakág: Szektor: 1251 Év/Időszak: 02 - Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése 01 Alapilletmények 26 985 0 0 02 Illetménykiegészítések 0 0 0 03 Nyelvpótlék 0 0 0 04 Egyéb kötelező illetménypótlékok

Részletesebben

Bérek, bérpótlékok 2017-ben

Bérek, bérpótlékok 2017-ben 2017.01.01. Bérek, bérpótlékok 2017-ben a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban Az összefoglaló a 2017. január 1-én hatályos jogszabályi rendelkezések alapján készült. MINIMÁLBÉR, BÉRMINIMUM

Részletesebben

DUNAHARASZTI TERÜLETI GONDOZÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA

DUNAHARASZTI TERÜLETI GONDOZÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA Okirat száma: 2-653453/2016 Dunaharaszti Város Önkormányzata DUNAHARASZTI TERÜLETI GONDOZÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA Okirat száma: 2-653453/2016 Alapító Okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Részletesebben

Szakács Tamás Közigazgatási jog 3 kollokvium 2012.

Szakács Tamás Közigazgatási jog 3 kollokvium 2012. 18.Az állami szociálpolitika rendszere, a szociális ellátások típusai. Az állami és az önkormányzati szociális feladatok /A szociálpolitika fogalma/ Ferge Zsuzsa megfogalmazásában a szociálpolitika a társadalmi

Részletesebben

OSAP II. kötet. Szociális ágazat Illetményadatok 1. Készítette: Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet

OSAP II. kötet. Szociális ágazat Illetményadatok 1. Készítette: Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet OSAP 1626 Szociális ágazat Illetményadatok 1. II. kötet Készítette: Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet 2004 TARTALOM II./1. A foglalkoztatottak átlaglétszáma és egy főre jutó havi illetményadatai besorolási

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Szociális és Munkaügyi Minisztérium Iktatószám: 22612- /2007-SZMM E L Ő T E R J E S Z T É S a kollektív szerződések bejelentésének és nyilvántartásának részletes szabályairól szóló 2/2004. (I. 15.) FMM

Részletesebben

Tegnap Mt., ma Kjt. És holnap?

Tegnap Mt., ma Kjt. És holnap? Tegnap Mt., ma Kjt. És holnap? A gazdasági társaságok költségvetési intézménnyé alakulásának munkaügyi aspektusai dr. Illés Márta illes.marta@spaheviz.hu Az átalakulás jogszabályi háttere 2013. évi XXV.

Részletesebben

Az elvárt béremelés kompenzációját

Az elvárt béremelés kompenzációját Az elvárt béremelés kompenzációját biztosító kormányzati lépések a) A bérfejlesztés 5 % fölötti részének normatív támogatása az adórendszeren keresztül a teljes körű végrehajtás esetén Elérthető: 2012.01.01-től

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2010. október 29 -i ülésére

E l ő t e r j e s z t é s. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2010. október 29 -i ülésére BÁCS-KISKUN MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKE K E C S K E M É T Ikt. sz.: 5018/2010. E l ő t e r j e s z t é s a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2010. október 29 -i ülésére Tárgy: A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat

Részletesebben

INFORMÁCIÓK A RÖVID TÁVÚ MUNKAERŐPIACI PROGNÓZISHOZ 2005 szeptember (Az adatszolgáltatás nem kötelező!)

INFORMÁCIÓK A RÖVID TÁVÚ MUNKAERŐPIACI PROGNÓZISHOZ 2005 szeptember (Az adatszolgáltatás nem kötelező!) FOGLALKOZTATÁSPOLITIKAI ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM FOGLALKOZTATÁSI HIVATAL INFORMÁCIÓK A RÖVID TÁVÚ MUNKAERŐPIACI PROGNÓZISHOZ 2005 szeptember (Az adatszolgáltatás nem kötelező!) Az adatszolgáltató megnevezése:....

Részletesebben

2/2014. (I. 16.) EMMI rendelet. az egységes egészségügyi ágazati humánerőforrás-monitoringrendszer működésének részletes szabályairól

2/2014. (I. 16.) EMMI rendelet. az egységes egészségügyi ágazati humánerőforrás-monitoringrendszer működésének részletes szabályairól 2/2014. (I. 16.) EMMI rendelet az egységes egészségügyi ágazati humánerőforrás-monitoringrendszer működésének részletes szabályairól hatályos: 2014.01.18 - Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a kollektív szerződések bejelentésének és nyilvántartásának részletes szabályairól szóló 2/2004. (I. 15.) FMM rendelet módosításáról

ELŐTERJESZTÉS. a kollektív szerződések bejelentésének és nyilvántartásának részletes szabályairól szóló 2/2004. (I. 15.) FMM rendelet módosításáról Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM IKTATÓSZÁM: 1226 /2010-MKBERFŐ Készült 2010. február 16-án. ELŐTERJESZTÉS

Részletesebben

Kitöltési útmutató az A laphoz

Kitöltési útmutató az A laphoz Kitöltési útmutató az A laphoz A működési engedélyt telephelyenként külön kell kérni, ha a telephelyek az ÁNTSZ nem ugyanazon intézetének az illetékességi területén vannak. Annyi A lapot kell kitölteni,

Részletesebben

A felek egymásra nézve kötelező érvényűnek tekintik

A felek egymásra nézve kötelező érvényűnek tekintik HONVÉDELMI ÉRDEKEGYEZTETŐ l sz. példány FÓRUM MEGÁLLAPODÁS a Honvédelmi Minisztériumnál hivatásos és szerződéses szolgálati, önkéntes tartalékos, hallgatói, valamint a köztisztviselői és közalkalmazotti

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése. 7009 OKr "\ l <- Budapest,

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése. 7009 OKr \ l <- Budapest, Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Főosztály Budapest, 7009 OKr

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGY FINANSZÍROZÁSA: FORRÁSALLOKÁCIÓ

AZ EGÉSZSÉGÜGY FINANSZÍROZÁSA: FORRÁSALLOKÁCIÓ AZ EGÉSZSÉGÜGY FINANSZÍROZÁSA: FORRÁSALLOKÁCIÓ Módszerek: 1. Fejkvóta, 2. Költségvetési korlát, 3. Kórházi napok díjazása, 4. Szolgáltatásfinanszírozás, 5. Esetfinanszírozás A forrásallokáció két vezérelve:

Részletesebben

2012 Elemi költségvetés

2012 Elemi költségvetés A megye megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 350251 1251 05 9100 841105 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 3525 Miskolc

Részletesebben

ALPOLGÁRMESTER JAVASLAT

ALPOLGÁRMESTER JAVASLAT BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA ALPOLGÁRMESTER JAVASLAT a alapító okiratának módosítására és az egységes szerkezetű alapító okirat elfogadására Készítette: Lombos Antal ágazatvezető Előterjesztő:

Részletesebben

Készült: :58

Készült: :58 Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 01 K1-K8. Költségvetési kiadások 02 B1-B7. Költségvetési bevételek 04 B8. Finanszírozási bevételek 08 Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak,

Részletesebben

ALKALMAZOTTI LÉTSZÁM AZ ERDŐGAZDÁLKODÁSBAN, A FA- ÉS BÚ-

ALKALMAZOTTI LÉTSZÁM AZ ERDŐGAZDÁLKODÁSBAN, A FA- ÉS BÚ- ALKALMAZOTTI LÉTSZÁM AZ ERDŐGAZDÁLKODÁSBAN, A FA- ÉS BÚ- TORIPARBAN LÉTSZÁM-KATEGÓRIÁNKÉNT Az új osztályozási rendszer bevezetésével a létszám adatokban is változás következett be. A 0-9 fő közötti kategória

Részletesebben

Minőség jelentősége a szakdolgozók körében

Minőség jelentősége a szakdolgozók körében Minőség jelentősége a szakdolgozók körében Dr. Balogh Zoltán Dr. Hirdi Henriett DEMIN XVI. Konferencia Minőség az irányításban, minőség a gyakorlatban Debrecen, 2016. május 26 28. Miről is akarunk beszélni?

Részletesebben

2016 Elemi költségvetés

2016 Elemi költségvetés A fejezet megnevezése, székhelye: Irányító szerv:.................. számjel 802497 1051 01 0300 338828 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1055 Budapest

Részletesebben

C/1. MUNKAJOG ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG

C/1. MUNKAJOG ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG C/1. MUNKAJOG ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG TÉTELEK ÉS AZ ELSAJÁTÍTANDÓ JOGANYAG A megfelelő tételekhez szükséges a KK 18., 23., 25., 27. és az MK 95. számú állásfoglalásainak ismerete. MUNKAJOG 1. A Munka

Részletesebben

fr fuszámú előterjesztés

fr fuszámú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere fr fuszámú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Egészségügyi Szolgálat alapító okiratának módosításáról

Részletesebben

Magyar Tudományos Akadémia Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet. Szöveges Indoklás. 2004. évi Beszámolóhoz

Magyar Tudományos Akadémia Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet. Szöveges Indoklás. 2004. évi Beszámolóhoz Magyar Tudományos Akadémia Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet Szöveges Indoklás 2004. évi Beszámolóhoz 1. Szervezeti változások bemutatása Az Intézet 10 tudományos-, és 6 nem tudományos feladatokat

Részletesebben

Polgári védelmi szervezetek alapképzése. Beosztotti jogok, kötelezettségek

Polgári védelmi szervezetek alapképzése. Beosztotti jogok, kötelezettségek Polgári védelmi szervezetek alapképzése Beosztotti jogok, kötelezettségek Polgári védelmi kötelezettség A polgári védelmi kötelezettség személyes kötelezettség az emberi élet és a létfenntartáshoz szükséges

Részletesebben

Koncepció a 2013. évi egészségügyi béremelésre. B változat mozgóbér kiengedés nélkül

Koncepció a 2013. évi egészségügyi béremelésre. B változat mozgóbér kiengedés nélkül Emberi Erőforrások Minisztériuma Egészségügyért Felelős Államtitkárság Koncepció a 2013. évi egészségügyi béremelésre B változat mozgóbér kiengedés nélkül Az EMMI Egészségügyért Felelős Államtitkársága

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl. 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.

Sárospatak Város Polgármesterétıl. 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak. Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu J A V A S L A T - a Képviselı-testületnek - Sárospatak Város Rendelıintézete

Részletesebben

K-360/2010. MEGÁLLAPODÁS A MÁV ZRT ÉVI BÉRINTÉZKEDÉSEIRŐL ÉS A BÉREN KÍVÜLI JUTTATÁSOK FELTÉTELEIRŐL JANUÁR 16.

K-360/2010. MEGÁLLAPODÁS A MÁV ZRT ÉVI BÉRINTÉZKEDÉSEIRŐL ÉS A BÉREN KÍVÜLI JUTTATÁSOK FELTÉTELEIRŐL JANUÁR 16. K-360/2010. MEGÁLLAPODÁS A MÁV ZRT. 2010. ÉVI BÉRINTÉZKEDÉSEIRŐL ÉS A BÉREN KÍVÜLI JUTTATÁSOK FELTÉTELEIRŐL 2010. JANUÁR 16. 1 A MÁV Zrt. és az aláíró szakszervezetek megállapodnak, hogy a Társaság 2010.

Részletesebben

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 118. szám Kormányrendeletek

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 118. szám Kormányrendeletek M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2016. évi 118. szám 11983 III. Kormányrendeletek A Kormány 238/2016. (VIII. 16.) Korm. rendelete az egészségügyi ágazatban foglalkoztatottak bérfejlesztéséről, valamint az ahhoz

Részletesebben

2012 Elemi költségvetés

2012 Elemi költségvetés A fejezet megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 324809 1091 03 02/01 264967 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 2012......

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET február 16-ai ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET február 16-ai ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2017. február 16-ai ülésére Iktató szám: 33/2017. Tárgy: Előterjesztő: Készítette: I.) A közszolgálati tisztviselők

Részletesebben

195/2009. (XII. 17.) MÖK

195/2009. (XII. 17.) MÖK 195/2009. (XII. 17.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése engedélyezi, hogy a Veszprém Megyei Önkormányzat Tüdőgyógyintézete Veszprém, Áchim tér 9. szám alatt heti 6 nem szakorvosi

Részletesebben

A tevékenység felelős szakmai irányítójának szakképesítése szerinti. Az ELLÁTÁSI FORMÁT a következők szerint kell feltüntetni: ( B lap 6.

A tevékenység felelős szakmai irányítójának szakképesítése szerinti. Az ELLÁTÁSI FORMÁT a következők szerint kell feltüntetni: ( B lap 6. A tevékenység felelős szakmai irányítójának szakképesítése szerinti SZOLGÁLTATÁSI TÍPUSTOK: ( B lap 5. pont) (ha a működési engedély az alábbi feladatokra irányul): 1 = orvosi 2 = fogorvosi 3 = gyógyszerészi

Részletesebben

OSAP 1626 Bér- és létszámstatisztika

OSAP 1626 Bér- és létszámstatisztika OSAP 1626 Bér- és létszámstatisztika Egészségügyi ágazat Illetményadatok 1. II. kötet 2011 GYEMSZI Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minõség- és Szervezetfejlesztési Intézet Informatikai és Rendszerelemzési

Részletesebben

2016 Elemi költségvetés

2016 Elemi költségvetés A fejezet megnevezése, székhelye: Irányító szerv:.................. számjel 722678 1051 14 0700 229980 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 6728 Szeged

Részletesebben

Az egészségügy 2013. évi költségvetése, várható kilátások. Banai Péter Benő

Az egészségügy 2013. évi költségvetése, várható kilátások. Banai Péter Benő Az egészségügy 2013. évi költségvetése, várható kilátások Banai Péter Benő Makrogazdasági, költségvetési keretek 1. Magas növekedés és/vagy olcsó adósság-finanszírozás bővülő költségvetési mozgástér 2.

Részletesebben

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 20 1002 ${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus A fejezet megnevezése, székhelye: A megye megnevezése, önkormányzat székhelye..................

Részletesebben

A Kormány.../2005. ( ) Korm. rendelete. a felsőoktatási intézmények képzési- és fenntartási normatíva alapján történő

A Kormány.../2005. ( ) Korm. rendelete. a felsőoktatási intézmények képzési- és fenntartási normatíva alapján történő A Kormány../2005. ( ) Korm. rendelete a felsőoktatási intézmények képzési- és fenntartási normatíva alapján történő finanszírozásáról A Kormány a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. tv. (a továbbiakban:

Részletesebben

2. napirend. ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP E-szám: 118/2016. Tárgy: Döntés illetményalap emeléséről

2. napirend. ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP E-szám: 118/2016. Tárgy: Döntés illetményalap emeléséről ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP E-szám: 118/2016. Tárgy: Döntés illetményalap emeléséről Előterjesztő neve: Kiszelné Mohos Katalin polgármester Előadó neve: Perlaki Zoltán osztályvezető Az előterjesztés aláírás

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS A fejezet megnevezése, székhelye: Az irányító szerv:.................. számjel 4 9 2 3 2 4 1 0 5 1 2 0 1 0 0 2 8 6 1 0 0 0 PIR-törzsszám szektor fejezet cím/alcím szakágazat Önkormányzat/ költségvetési

Részletesebben