JOGI TANÁCSADÁS MAGYAR- ORSZÁGON

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JOGI TANÁCSADÁS MAGYAR- ORSZÁGON"

Átírás

1 JOGI TANÁCSADÁS MAGYAR- ORSZÁGON

2 TARTALOM A Noerr Magyarországon 3 Ágazati szakértelem 4 Társasági jog és M&A 5 Bank- & finanszírozási jog 6 Biztosítás 6 Restrukturálás & csődjog 7 Ingatlan- & építési jog 8 Környezetvédelem 8 Munkajog 9 Verseny- & kartelljog 10 Szabályozott iparágak 10 Forgalmazási & kereskedelmi jog 11 Médiajog, szellemi alkotások & IT 12 Adatvédelem 12 Kapcsolat 13 A Noerr 14 Elismerések 15 Irodák 16 2

3 A NOERR MAGYARORSZÁGON Átfogó szolgáltatáskínálatunk különösen az alábbi jogterületekre összpontosít: 1990-ben alapított budapesti irodánk volt az első német nyelvű, teljes körű szolgáltatást nyújtó ügyvédi iroda Magyarországon. Azóta nyújtunk átfogó tanácsadást a magyar gazdasági jog valamennyi területén, külföldi és magyar ügyfelek részére egyaránt. Tapasztalataink szerint az egy adott feladatra összpontosító, átfogó jogi tanácsadás során érhető el a legjobb eredmény. - társasági jog és M&A - építési- & ingatlanjog, környezetvédelem - bank- & finanszírozási jog - restrukturálás & csődjog - biztosítási jog - munka- & társadalombiztosítási jog - verseny- & kartelljog, szabályozott iparágak - forgalmazási & kereskedelmi jog - energiajog - közbeszerzés - termékfelelősség - médiajog, szellemi alkotások joga - IT & telekommunikáció - adatvédelem - egészségügyi & gyógyszeripari jog - peres eljárások & alternatív vitarendezés - adójog 3

4 ÁGAZATI SZAKÉRTELEM Nemzetközi és hazai vállalatoknak nyújtunk tanácsadást a legkülönbözőbb területeken, mint például: - autóipar - banki & finanszírozási tevékenységek - kiskereskedelem & fogyasztási cikkek - energia & megújuló energia - ingatlan - turizmus & szabadidőipar - ipari szolgáltatások - IT & telekommunikáció - tervezés & gyárépítés - média & szórakoztatóipar - divat - gyógyszeripar - biztosítás & viszontbiztosítás Tanácsadói szolgáltatásunk kiválóságát szakmai körökben is elismerik. A brit ACQ Finance magazin a Noerr-t az ACQ Global Awards 2009 keretében az Év Kelet-Európai Kereskedelmi Jogi Irodája címmel tüntette ki. A magazin kiadója egy több mint 2200 vállalati jogász és ügyvéd bevonásával készült felmérés során választotta a Noerr-t Közép- és Kelet- Európa 2008-ban legaktívabb ügyvédi irodájának. 4

5 TÁRSASÁGI JOG ÉS M&A Hazai és nemzetközi társaságoknak nyújtunk tanácsadást a közepes méretű családi vállalatoktól a tőzsdén jegyzett nagyvállalatokig a legkülönfélébb üzletágakban, valamennyi társasági jogi kérdésben. Az alábbi területeken nyújtunk tanácsot: - Társaságok, fióktelepek és képviseleti irodák alapítása - Vállalati részesedésszerzések (share deal), eszközátruházások (asset deal), és üzletrészértékesítések strukturálása - Konzorciumi szerződésekkel kapcsolatos tárgyalások lebonyolítása, közös vállalatok létrehozása - Átalakulással kapcsolatos tanácsadás (ideértve a cégforma-váltást, illetve a beolvadást, összeolvadást, szétválást és kiválást) - Due diligence - Privatizációs és pályázati eljárások - Folyamatos tanácsadás a társasági jogi előírásoknak való megfeleléssel kapcsolatban 5

6 BANK- & FINANSZÍROZÁSI JOG BIZTOSÍTÁS Átfogó szolgáltatásaink körébe beletartozik a hazai és nemzetközi hitelintézetek, pénzügyi intézmények, befektetési alapok, lízingcégek és vállalati ügyfelek részére nyújtott széleskörű tanácsadás, mint például: - Akvizíciós, projekt- és vállalatfinanszírozási tranzakciók strukturálása - Pénzügyi szolgáltatók alapítása, engedélyeztetése és restrukturálása - Pénzügyi szolgáltatók (bankok, biztosítók, brókercégek, befektetési tanácsadók, stb.) napi üzletmenetében használt blankettaszerződések és dokumentációk elkészítése - Pénzügyi dokumentációk, pl. kétoldalú, konzorciumi és egyéb, egy vagy több pénznemben kötött kölcsönszerződések (ideértve bármely biztosítéki szerződés és kapcsolódó üzleti dokumentáció elkészítését és bejegyeztetését az illetékes hatóságoknál) - Jogi tanácsadás és képviselet a pénz- és tőkepiaci felügyeleti hatóságok előtt 6

7 RESTRUKTURÁLÁS & CSODJOG Szolgáltatásaink körébe tartozik a válságmegelőzéssel és -kezeléssel kapcsolatos tanácsadás is. Ügyfeleinket akár hitelezői, akár adósi pozícióban vannak különösen az alábbi területeken támogatjuk szakértelmünkkel: Tanácsot nyújtunk vállalatok, ügyvezetők, részvényesek, bankok és felszámolók részére restrukturálás és szanálás esetén minden társasági és csődjogi kérdéssel kapcsolatban. - Restrukturálási és szanálási tervek kidolgozása - Társaságok feltőkésítése - Eszközök átstrukturálása üzleti tevékenységek és nem stratégiai befektetések átcsoportosítása és értékesítése révén - Restrukturálásra alkalmas vállalkozások és üzleti tevékenységek értékesítése és átruházása - Támogatás az üzleti tevékenység folytatásához - Pénzügyi és szervezeti restrukturálás - Társaságok végelszámolási, illetve csődeljáráson keresztül történő strukturált felszámolása - Ügyvezetők és részvényesek személyes felelőssége - Tanácsadás 'csőd-biztos' szerződések kialakítását illetően - Hitelezők részére nyújtott tanácsadás fizetésképtelen, illetve romló hitelminőségű adósokkal szemben, követeléseik érvényesítését és biztosítékaik igénybevételét illetően 7

8 INGATLAN- & ÉPÍTÉSI JOG KÖRNYEZETVÉDELEM Ügyfeleink részére tanácsot nyújtunk összetett szerződéses kapcsolatok és kereskedelmi ingatlanprojektek strukturálását illetően. Tanácsadói tevékenységünk súlypontjai: - Ingatlanberuházási és finanszírozási tranzakciók strukturálása, tárgyalása és lebonyolítása - Tervezési- és építési keretszerződésekkel, illetve projektdokumentációkkal kapcsolatos valamint jótállási kérdésekben nyújtott tanácsadás - Szolgáltatási szerződések, projekt- és létesítmény-management szerződések - Kereskedelmi bérleti szerződések előkészítésével és megkötésével kapcsolatos tanácsadás - Dologi biztosíték (jelzálog, önálló zálog), szolgalmi jog és úthasználati jog, elővásárlási jog - Kereskedelmi és lakóingatlanok, erőművek, átviteli és ellátási vezetékek, csővezetékek építési és használatbavételi engedélyeinek beszerzésével kapcsolatos tanácsadás - FIDIC előírások szerinti gyártervezési szerződések - Képviselet építésügyi hatósági eljárások során - Ingatlan- és környezetvédelmi jogi due diligence - Hulladék- és környezetvédelmi jogi tanácsadás - Környezeti hatásvizsgálatok és határon átívelő környezeti hatástanulmányok - Környezetszennyezésre, vízhasználatra, hulladékkezelésre és újrahasznosításra vonatkozó környezetvédelmi engedélyeztetési eljárások - Képviselet bírósági és választottbírósági eljárások során 8

9 MUNKAJOG Átfogó tanácsadást nyújtunk ügyfeleink részére az egyéni és kollektív munkajog területén, úgymint: - Munkaszerződések elkészítése, vizsgálata és harmonizálása - Vezető beosztású munkavállalók munkaszerződéseinek elkészítése - Belső szabályzatok és előírások kidolgozása - Munkaidő-modellek strukturálása, munkaidőkeretek kidolgozása - Munkavédelmi előírásokra és felügyeleti eljárásokra vonatkozó tanácsadás - Munkavállalók Magyarországra, illetve Magyarországról történő kiküldetésével kapcsolatos tanácsadás - Munkaviszonyok megszüntetése, csoportos létszámleépítés előkészítése és végrehajtása - Outsourcing, insourcing megállapodások, munkáltatói jogutódlást eredményező tranzakciók munkajogi szempontú strukturálása, tárgyalása és lebonyolítása - Javadalmazási és munkaidő-rendszerek vállalati tranzakciókat követő harmonizálása - Kollektív szerződések előkészítése, egyeztetése, módosítása - Munkaügyi vitákkal kapcsolatos peres és nemperes képviselet - Állami támogatási intézkedésekkel kapcsolatos tanácsadás 9

10 VERSENY- & KARTELLJOG SZABÁLYOZOTT IPARÁGAK Átfogó tanácsadást nyújtunk ügyfeleinknek az adott ágazatra jellemző valamennyi speciális szabályozási kérdésben, különösen az alábbi területeken: - energiajog - pénzpiaci felügyelet (banki, biztosítási, tőkepiaci felügyelet) - médiafelügyelet, telekommunikáció és adatvédelem - szerencsejátékokkal kapcsolatos jogi tanácsadás - légiközlekedés, vasúti fuvarozás, személy- és áruszállítás szabályozása Különböző iparágak területén tevékenykedő hazai és nemzetközi ügyfelek részére nyújtunk tanácsot a magyar és európai versenyjog valamennyi területén. Különösen az alábbi területeken segítjük ügyfeleinket: - Fúziókontroll vállalati tranzakciók és joint venture létrehozása során - Versenyjogi eljárásokban nyújtott tanácsadás (kartell-megállapodások és piaci erőfölénnyel való visszaélés esetén) - Tanácsadás előzetes értesítés nélküli helyszíni vizsgálatokat (dawn raid), valamint engedékenységi programokat illetően - Tanácsadás ágazati vizsgálatok esetén - Versenyjogi megfelelőségi (compliance) programok kialakítása és megvalósítása 10

11 FORGALMAZÁSI & KERESKEDELMI JOG Tevékenységünk fontos területét képezi a vállalatok és szállítóik, vevőik és együttműködő partnereik közötti szerződéses kapcsolatokra vonatkozó tanácsadás. Ügyfeleink profitálhatnak a praktikus és jogilag megalapozott forgalmazási rendszerek strukturálása terén szerzett jelentős tapasztalatainkból, valamint a szállítási, logisztikai és ügynöki tevékenységre vonatkozó jogi szakértelmünkből. A következő területeken nyújtunk ügyfeleink részére átfogó tanácsadást: - Forgalmazási rendszerek strukturálása és megvalósítása (franchise tevékenység, kereskedelmi ügynöki szerződések, kizárólagos képviseleti megállapodások) - Együttműködési szerződések, kutatás-fejlesztési megállapodások, szakosítási megállapodások létrehozása - Általános szerződési feltételek, szállítási és beszerzési megállapodások, titoktartási szerződések, opciós szerződések létrehozása - Kizárólagossági, árrögzítési és szállítási megállapodások kialakítása - E-kereskedelem - Forgalmazási rendszerek védelme, ideértve különösen a védjegyek, szerzői jogok és ipari minták oltalmát - Képviseleti szerződések létrehozása - Szállítási és kereskedelmi keretszerződések létrehozása - Szabályozott termékek, pl. gyógyszerek, élelmiszerek értékesítésével, illetve szabályozott szolgáltatások nyújtásával kapcsolatos tanácsadás - Peres eljárásokban és peren kívüli egyezségek során nyújtott tanácsadás 11

12 MÉDIAJOG, SZELLEMI ALKOTÁSOK & IT ADATVÉDELEM Tanácsot nyújtunk médiavállalatok, reklámozók, IT-szolgáltatók, szoftvercégek és rendszerszállítók részére az iparjogvédelem, valamint a média-, IT- és adatvédelmi jog valamennyi kérdésében, különösen az alábbi területeken: - szerzői- és licencjog - védjegy- és mintaoltalom - IT jog - reklám- és médiajog - domain-nevek védelme - online szolgáltatók és tartalomszolgáltatók felelősségével kapcsolatos tanácsadás - szoftverek forgalmazása, licencelése és védelme - IT-outsourcing és IT-offshoring - adatvédelmi- és IT biztonsági konstrukciók kidolgozása - adatvédelmi szabályzatok és egyetértési záradékok kialakítása - adatvédelem, különösen szoftver- és internetalkalmazásokat illetően - IT-compliance, valamint az IT-compliance biztosításáért felelős személyek képzése 12

13 KAPCSOLAT Prof. Dr. Jörg K. Menzer Managing Partner Rechtsanwalt T T S.P.R.L. Menzer & Bachmann Noerr együttműködésben a Noerr & Társai Irodával Fő utca Budapest Dr. Nádasdy Zoltán Irodavezető ügyvéd környezetvédelmi szakjogász T Noerr & Társai Iroda Fő utca Budapest 13

14 A NOERR Nemzetközi, multidiszciplináris, ágazat-specifikus Szakértelem: kollégáink számos jogterület és ágazat vezető szakemberei, akik a legjobb meg- oldásra törekedve, a legnagyobb szakmai igényességgel nyújtanak tanácsot. Tanácsadásunk skálája az autóipartól kezdve a környezetvédelmen, megújuló energián, médián és információ- technológián át egészen az egészségügyig és a pénzügyi szolgáltatásokig terjed. A Noerr egy Európában vezető szerepet betöltő nemzetközi ügyvédi iroda: több mint 450 ügyvéddel, Németországban öt, Közép- és Kelet Európában hét, Londonban és Alicanteban (Spanyolország) egy-egy irodával, valamint New York-ban egy képviselettel. Tevékenységünk fő pillérét a kiváló jogi- és adótanácsadás adja, amely: - tartós megoldásokat dolgoz ki és értéktöbble- Nemzetközi hálózat: 11 jogterületen működő tet teremt a gazdasági jog számos területén saját irodáinkkal, Londonban és New Yorkban - újító és proaktív szorosan együttműködő irodákkal, valamint a független gazdasági jogi irodák világszerte veze- - megoldásközpontú és tudományosan megala- tő egyesülete, a Lex Mundi - a németországi iropozott dák közül - egyedüli tagjaként biztosítjuk a legmagasabb - szerteágazó szakmai ismeretekkel és gyakorlatvilágszerte. nemzetközi szintű jogi tanácsadást tal összpontosít az adott területre - vezető partnerek által ösztönzött és ügyfélori- Közép- és kelet-európai szakértelem: Azon első entált nyugati ügyvédi irodák közé tartozunk, amelyek - stratégiai kompetenciával rendelkezik irodát nyitottak Közép- és Kelet-Európában. Ezt az előnyt azóta folyamatosan növeltük az ipari, a Együttműködő partnereinkkel, a Noerr Consul- politikai és a közigazgatási területeken kiépített ting AG-val és a Noerr Könyvvizsgáló és Adóta- kapcsolatrendszerünkön és megszerzett tapasznácsadó Kft-vel közösen tartós és értékteremtő talatainkon keresztül. Több mint 150 ügyvémegoldásokat dolgozunk ki a jog, az adózás, a dünkkel a közép- és kelet-európai régió vezető pénzügyek és a management területén. ügyvédi irodák közé tartozunk. Még többet megtudhat rólunk honlapunkon: 14

15 ELISMERÉSEK A Chambers and Partners brit jogi kiadó a Noerr-t 2010 májusában Az Év Ügyfél-szolgálati Jogi Irodájává választotta Németországban. A zsűri többek között az alábbi ügyfélvélemények alapján döntött: A reakcióidő, az ágazati szakértelem, a tanácsadás megfelelősége és az ár-érték arány kiemelkedő. Hangsúlyozni kell, hogy ez az iroda nemcsak kiváló minőséget nyújt, de mindig pragmatikus és cél-orientált módon jár el. A neves International Legal Alliance Summit & Awards (ILASA) zsűrije a Noerr részére a Legjobb Német Ügyvédi Iroda címet, valamint sorozatban másodszor is a Gold Award díjat ítélte oda. Az ILASA zsűri 2010-ben olyan cégek vezető vállalati jogászaiból állt, mint az EADS, az Oracle, a Pernod Ricard francia bor- és szeszipari csoport, a Tiscali olasz telekommunikációs cég, az Alcatel Lucent, a Genpact indiai üzleti folyamatmenedzsment-specialista, és a Trend Micro japán szoftvercég. A zsűri valamennyi jelentős ipari- és fejlődő ország ügyvédi irodáit értékeli. A 2010-es Juve Awards keretében a német Juve kiadó a Vállalatfúziók és felvásárlások, illetve a Vitarendezés területén az Év Ügyvédi Irodája díjat adományozta a Noerr részére. A Noerr 2009-ben antitröszt-jogi szolgáltatásai, valamint kelet-németországi tevékenysége, 2008-ban pedig beszerzési jogi szolgáltatásai kapcsán nyerte el az Év Ügyvédi Irodája címet. A vezető német jogi kiadó szerkesztői széleskörű kutatás és a piaci szereplők véleménye alapján hozzák meg döntésüket. 15

16 IRODÁK Alicante (2011 nyarától) Noerr Alicante IP, S.L. Paseo de la Explanada 2, 2 izq Alicante Spanyolország Berlin Noerr LLP Charlottenstraße Berlin Németország T Budapest Noerr & Társai Iroda Fő utca Budapest Magyarország T Bukarest S.P.R.L. Menzer & Bachmann - Noerr Str. General Constantin Budişteanu nr. 28 C, Sector Bukarest Románia T Drezda Noerr LLP Paul-Schwarze-Straße Drezda Németország T Düsseldorf Noerr LLP Speditionstraße Düsseldorf Németország T Frankfurt am Main Noerr LLP Börsenstraße Frankfurt am Main Németország T Kijev Noerr TOV Vul. Khreschatyk, 7/ Kijev Ukrajna T London Noerr LLP Tower Old Broad Street London EC2N 1HQ Egyesült Királyság Moszkva Noerr OOO 1-ya Brestskaya ul Moszkva Oroszországi Föderáció T München Noerr LLP Brienner Straße München Németország T New York Noerr LLP Representative Office 885 Third Avenue, Suite 2406 New York, NY USA T Pozsony Noerr s.r.o. AC Diplomat Palisády 29/A Pozsony Szlovákia T Prága Noerr s. r. o. Na Poříčí 1079/3a Prága 1 Cseh Köztársaság T Varsó Noerr Sp. z o.o. Spiering Sp. k. Al. Armii Ludowej Varsó Lengyelország T

17 NAGYON MEGBÍZHATÓ ÉS ÜZLETILEG HASZNOSÍTHATÓ TANÁCSOKAT AD, ÉS KIVÁLÓ JOGÁSZAI [ ] IGEN KÉSZSÉGESEK. Legal500, 2010

18 Legal advice in Germany and CEE / Focus: Hungary NOERR AUTOMOTIVE GROUP 0

19 NOERR AUTOMOTIVE GROUP A Centre of Excellence Our Strengths Distribution systems: development and structuring including suppliers Distribution agreements: drafting and reviewing, in particular contracts for distributors, contract workshops, commercial agents, supply agreements, general conditions for purchase and sale etc. Our specialists for the automotive industry advise well-known vehicle manufacturers and importers as well as suppliers specifically on the legal and financial conditions of the sectors together with partner offices from our network Lex Mundi in more than 100 jurisdictions coordinated from a single source worldwide. We advise Dax30 automotive companies in strategic corporate and tax matters as well as on international dispute resolution. Moreover, as one of the first law firms we advised automotive companies in establishing comprehensive, sector-specific compliance systems. Noerr is regarded an industry-focussed market leader, e.g. for product liability and distribution, by leading legal directories such as Chambers, JUVE, Legal 500 and PLC s Which lawyer?. Distribution cartel law Defence against claims at the ending of distribution agreements e.g. for compensation, takeback and investment claims Court enforcement of claims Product liability: defence against product liability claims including international litigation management and coordination of defence strategies Product recalls: official notification proceedings, legal and communicative direction of international product recalls, enforcement and defence of regress claims for recall costs International expansion: joint ventures, buildup of production and sales in particular in Central and Eastern Europe 1

20 New challenges such as stricter environment and climate protection, alternative power (electric mobility) Protection of patents, technology and knowhow: national and international patent infringement proceedings including injunctions and customs border seizures, patent valuation, employees invention law, state innovation subsidies, licensing law, patent due diligence Type approvals M&A and Private Equity transactions Restructuring, insolvency and financing (special situation), particularly in cooperation with our management consultancy division Noerr Consulting AG Compliance systems Noerr s strong position in various industry sectors, especially media and automotive, is a significant factor for the success of the firm s M&A practice. JUVE 2010 on M&A Noerr does not see itself exposed to even the indication of any doubt as to its position as one of the leading law firms in franchise and distribution law. Quite the contrary: Especially when is comes to advice auto makers and importers in distribution matters, this highly recommended firm becomes active more and more often, increasingly in strategic issues in the background. JUVE 2010 on Distribution Highly recommended firm in corporate ( ) the team's strength remains its extensive experience in advice to private companies of all size, as well as diverse industry focuses ( ). Strengths: A sector focus which is very well received in legal departments. Strong Eastern European practice. JUVE 2009 on Corporate 2

21 ABOUT NOERR Successful sector focus, combined with a full-service offering / JUVE 2010 Noerr is a first-class European law firm with more than 450 professionals, five offices in Germany, seven in Central and Eastern Europe, an office in London and a representative office in New York. Our core business is excellent legal and tax advice which develops sustainable solutions and creates added business value in selected areas of commercial law innovative and proactive solution-oriented and on solid academic foundations with integrated skills and abilities and focus on sectors partner-driven and client-oriented with strategic competence Together with our cooperation partners, Noerr Consulting AG and Noerr auditing and tax advisory companies, we develop sustainable and value-creating solutions for legal, tax, finance and management. Focussed: Leading experts in many legal areas and branches of industry deliver solutionoriented advice to the highest professional standards. The spectrum of our interdisciplinary industry groups and functional groups ranges from Automotive through Compliance and Corporate Rescue to Distribution systems & Logistics. International: Our own offices in ten jurisdictions and reliable best friends among other law firms, especially in London and New York, as well as our exclusive German membership in Lex Mundi, the largest global network of independent law firms, ensure legal services at the highest international level worldwide. Competence in Central and Eastern Europe: We were among the first Western firms to establish offices in Central and Eastern Europe. We have continuously extended this advantage by establishing networks in industry, politics and administration. With more than 150 professionals in Central and Eastern Europe, we are among the leading law firms in the region. For more information visit noerr.com 3

22 Selected Honours Noerr has been recognized as Law Firm of the Year in M&A and Dispute Resolution at the 2010 JUVE Awards. The jury ranked Noerr among the top M&A advisors. It singled out the M&A team for farseeing commitment to its engagement in Eastern Europe and that the team is in strong demand for complicated joint ventures and transaction structures for Dax30 companies. At the 2010 Global Law Experts Awards, Noerr was selected as Litigation Law Firm of the Year for German y. The leading legal directory Chambers named Noerr Client Service Law Firm of the Year in Germany at the 2010 Chambers Europe Awards for Excellence. Clients stated: the response times, industry knowledge, appropriateness of advice and value for money are outstanding. Noerr was honoured as the Best German Law Firm of the Year at the 2010 International Legal Alliance Summit & Awards (ILASA). For the second time in succession, the firm was selected as the winner of the Gold Award, recognising its outstanding achievements across a number of categories. Noerr was selected as being International M&A Law Firm of the Year in Germany at the Corporate Intl Magazine Global Awards, recognising the Firm's commitment and reputation for offering its clients the best service and focussed advice in selected areas of law. At the JUVE Awards 2009, Noerr received the Antitrust Law Firm of the Year award, emphasizing the highly regarded work in distribu- tion antitrust, amongst others. Noerr has been named Product Liability Law Firm of the Year in Germany at the ACQ Law Awards 2009, approving the firm s pre-eminent position in this area. International Financial Law Re- view (IFLR) named Noerr a winner of the award for the Restructuring Deal of the Year 2008 for the advice in the insolvency of Schefenacker, the world market leader for automotive mirror systems. Schefenacker was the second German company to make use of the advantages of English insolvency law by the formation of an English company with a view to facilitating a restructuring. 4

23 REFERENCES Germany and CEE TRANSACTIONS: Buy Side SAF-Holland: acquisition of all the shares in German Georg Fischer Verkehrstechnik. Robert Bosch: take-over the Danish Holger Christiansen A/S, a repairer of starters and generators and dealer in automobile electrical spare parts (together with all its subsidiaries and the trademarks HC-Parts and Cargo) in a successful tender process in Poland and Slovakia. GCI Automotive: acquisition of Maschinenfabrik Spaichingen. We advised ACP Capital, a finance investor listed on the AIM segment of the London stock exchange, and one of the shareholders in GCI Automotive. Wynnchurch Capital, a US private equity firm specializing in middle market companies: acquisition of the worldwide GDX Automotive Group from Cerberus Capital Management. Daido Metal, a Japanese producer of auto components: acquisition from Severstalauto of a Russian producer of plain bearings for the car industry. Transaction volume: 15.3m. TRANSACTIONS: Sell Side AKsys: the automotive supplier on the rescue of the company, including five asset deals thitherto: Faist ChemTec and Hannover Finanz acquired the assets and business of the sound deadening division, AKsys insulation division was acquired by auto supplier Borgers AG, Dr. Freist Automotive took-over an acoustics facility, and the suppliers Geiger Automotive and Minda Schenk Plastic Solutions acquired further plants. All transactions have been finalized in close cooperation with Noerr Consulting. Robert Bosch: sale of the car lock systems business to Brose; contemplated acquisition of a major producer of garden appliances with two big production sites in the Czech Republic; restructuring of several Czech subsidiaries. Knaus Tabbert Group: the caravan and camper manufacturer on the sale of all three production sites in Germany and Hungary to Dutch investor HTP Investments Group. Karmann: sale of its subsidiary Julius Heywinkel to the German finance investor Nord Holding which took place in the form of a structured bidding procedure. Bombardier Transportation: minority shareholding in one of the biggest Electric Railway- Carriage Repair plants in Russia and its sale to a Russian buyer. 5

24 JOINT VENTURES Daimler: cross-over joint venture with Kamaz, the largest Russian manufacturer of heavy duty trucks, relating the production and distribution of trucks in Russia. Knorr Bremse: joint venture with Kamaz for the production of brake systems for freight cars in the Russian Federation; advising on an industrial assembly agreement with the Ministry of the Economic Development & Trade of the Russian Federation. Volkswagen: joint venture of Volkswagen with Škoda Automobilová a.s., which still represents one of the largest and most successful foreign investments in the Czech Republic. Robert Bosch and Denso Corp. of Japan: joint venture in relation to a major project involving the construction of an automotive manufacturing plant in south-western Poland. GREENFIELDS Daimler: establishment of a new auto plant in Hungary, the largest Greenfield investment in Hungary ever since. Volkswagen: establishment of a new auto plant in Kaluga, Russia. Automotive supplier on Greenfield projects in Central and Eastern Europe: INA Schaeffler, Webasto, Kromberg & Schubert, Robert Bosch and Denso Corp. of Japan VARIOUS Volkswagen: negotiation and structure of Partnership Agreement as Vehicle Partner of the Olympic Winter Games and Paralympic Winter Games SAF-Holland S.A.: actual restructuring, including the appointment of Berlin partner Martin Kleinschmitt, managing director of Noerr Consulting, as Chief Restructuring Officer on 1 August Volkswagen: master import and distribution agreements, antitrust, supply, customs, tax and transportation issues. Subsequent: intended share capital increase in a Russian manufacturing subsidiary. Noerr's Moscow office also advised the client in the course of this project on 6

25 corporate, real estate, tax, customs, contract law and investment issues. General Motors: advise on a continuous base in a broad field of practice areas, including litigation, distribution law, product liability, IT, intellectual property, antitrust, employment and corporate law. Opel and General Motors: advise relating challenging developments of the automaker group. To keep the production alive, we prepared scenarios, in case of suppliers insolvencies. Schefenacker, the world market leader for rearview mirrors: negotiations of a restructuring plan - IFLR Restructuring Deal of the Year Škoda: successful representation in a proceeding before the Czech Cartel Authority due to alleged market abuse, involving a fundamental cartel law dispute as to the admissibility of the entire Škoda distribution system in the Czech Republic. German automotive company: representation in an international ICC arbitration proceedings against an American automotive producer regarding claims for damages in connection with multi-annual production and supply contracts, amount in dispute: 350m. German automotive supplier: acquisition of a group with businesses in Ukraine, Hungary, and Romania. German premium auto maker: representation in an appellate procedure against a victim of an accident in connection with an alleged product defect. Ongoing advice to, especially in distribution and product related issues: Adam Opel, AUDI, A.T.U Auto-Teile-Unger, Automobili Lamborghini, Chevrolet, DAF Trucks, Kia Motors, Mitsubishi Motors, Nissan Center Europe, Opel Eisenach, Saab, SAF-Holland, Shenyang Brilliance Jinbei Automobile, Škoda, Volkswagen. Nissan: successful representation in a test case after the termination of dealer contracts for the purpose of reorganising the whole dealer network; the litigation went up to the Federal Supreme Court (BGH). 7

26 REFERENCES Hungary The automotive sector is one of the focus sectors of our Budapest office. We advise car manufacturers, distributors and suppliers in the establishment of production sites and the acquisition of companies, in the restructuring of their businesses, employment matters and in connection with the supply and distribution of goods and services. Major Projects We advised Daimler AG comprehensively with regard to the establishment of a new car production facility in Kecskemét. With a volume of more than 800 million EUR, this project is one of the largest Greenfield investments in Hungary ever made. We advised Daimler AG on the acquisition of the real property, the registration and rededication procedure with the land registry, all matters in connection with construction the factory (construction contracts and related agreements, archaeological works), the construction of apartments for expatriates, and the connection to the utilities supplies (gas, electricity, water). As part of this instruction, we represented the interests of Daimler AG in connection with the granting of state aid in excess of 120 million EUR by the Hungarian state and the state aid procedure with the European Commission. We further advised the client in setting up working time and remuneration models for the employees, the preparation of standard contracts for the supply of goods and services and negotiations on behalf of the client with contractual partner, local and state authorities. We regularly advise Opel Southeast Europe Kft., the wholesale distribution subsidiary of Adam Opel AG responsible for whole Southeast Europe, with regard to various issues in connection with the distribution of Opel and GM cars (Chevrolet), in particular the implementation of the new Motor Vehicle Block Exemption Regulation in the national dealer and service station agreements. We advised a car dealership for Ford passenger cars in connection with a contractual dispute with Ford Magyarország Kft. on matters of competition law, in particular with regard to the Motor Vehicle Block Exemption Regulation. We regularly advise Goodyear Dunlop Tires in connection with the distribution of car tires in Hungary and Southeast Europe, corporate and employment matters. We advised EMI-TEC, a German producer of catalytic converters and membranes for the automotive sector, in connection with the corporate restructuring of its Hungarian subsidiary. This project was one of the first corporate restructurings in Hungary using the framework of the new bankruptcy procedure introduced into Hungarian law in late

SZABÓ, KELEMEN ÉS TÁRSAI ÜGYVÉDI IRODA

SZABÓ, KELEMEN ÉS TÁRSAI ÜGYVÉDI IRODA SZABÓ, KELEMEN ÉS TÁRSAI ÜGYVÉDI IRODA A Szabó, Kelemen és Társai Ügyvédi Iroda teljes körű jogi szolgáltatásokat nyújtó iroda, amelynek létrejötte a Szabó és Társai Ügyvédi Irodára vezethető vissza, amely

Részletesebben

SZABÓ, KELEMEN ÉS TÁRSAI ÜGYVÉDI IRODA

SZABÓ, KELEMEN ÉS TÁRSAI ÜGYVÉDI IRODA SZABÓ, KELEMEN ÉS TÁRSAI ÜGYVÉDI IRODA SZABÓ, KELEMEN ÉS TÁRSAI ÜGYVÉDI IRODA A Szabó, Kelemen és Társai Ügyvédi Iroda létrejötte a Szabó és Társai Ügyvédi Irodára vezethető vissza, amelyet Szabó Tamás

Részletesebben

Decision where Process Based OpRisk Management. made the difference. Norbert Kozma Head of Operational Risk Control. Erste Bank Hungary

Decision where Process Based OpRisk Management. made the difference. Norbert Kozma Head of Operational Risk Control. Erste Bank Hungary Decision where Process Based OpRisk Management made the difference Norbert Kozma Head of Operational Risk Control Erste Bank Hungary About Erste Group 2010. 09. 30. 2 Erste Bank Hungary Erste Group entered

Részletesebben

TOURNAMENT DRAW ALL KYOKUSHIN KARATE WT - TOURNAMENT DRAW ALL KYOKUSHIN KARATE WT - TOURNAMENT DRAW

TOURNAMENT DRAW ALL KYOKUSHIN KARATE WT - TOURNAMENT DRAW ALL KYOKUSHIN KARATE WT - TOURNAMENT DRAW TOURNAMENT DRAW WOMAN KATA TOURNAMENT DRAW WOMAN 55 KG TOURNAMENT DRAW WOMAN 65 KG TOURNAMENT DRAW WOMAN +65 KG Minôségi termékeink Világbajnok csomagolásban! World Champion in packaging! Valdor Darfresh

Részletesebben

FOLYAMATMÉRNÖK FRÖCCSÖNTÉSI TERÜLETRE

FOLYAMATMÉRNÖK FRÖCCSÖNTÉSI TERÜLETRE A Delphi Connection Systems Hungary Kft. autóipari csatlakozókat gyártó vállalat. A termelést Tatabányán 2000 januárjában indítottuk be és folyamatos fejlesztések révén jelenleg az ipari park egyik legnagyobb

Részletesebben

2/1 ARTUR SZERVÍZ Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

2/1 ARTUR SZERVÍZ Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság ARTUR SZERVÍZ Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (1055 Budapest, Markó utca 1. al. 3.) Tax number: 25199750-2-41 Company history 1 Registration number Company register number::

Részletesebben

Az ügyvédi iroda célja, hogy ügyfelei számára teljes körű megoldásokat nyújtson a legmagasabb szakmai színvonalon.

Az ügyvédi iroda célja, hogy ügyfelei számára teljes körű megoldásokat nyújtson a legmagasabb szakmai színvonalon. Az ügyvédi iroda bemutatása A Szabó, Kelemen és Társai Ügyvédi Iroda jogelődje 1996-ban Szabó Tamás vezetésével az Ernst & Young Magyarország adó- és jogi osztályán dolgozó ügyvédekből alakult, akik többségükben

Részletesebben

Directors and Officers Liability Insurance Questionnaire Adatlap vezetõ tisztségviselõk és felügyelõbizottsági tagok felelõsségbiztosításához

Directors and Officers Liability Insurance Questionnaire Adatlap vezetõ tisztségviselõk és felügyelõbizottsági tagok felelõsségbiztosításához Directors and Officers Liability Insurance Questionnaire Adatlap vezetõ tisztségviselõk és felügyelõbizottsági tagok felelõsségbiztosításához 1. Name, legal form and address of company Társaság neve, címe,

Részletesebben

Skills Development at the National University of Public Service

Skills Development at the National University of Public Service Skills Development at the National University of Public Service Presented by Ágnes Jenei National University of Public Service Faculty of Public Administration Public Ethics and Communication 13. 12. 2013

Részletesebben

CONCERTO COMMUNITIES IN EU DEALING WITH OPTIMAL THERMAL AND ELECTRICAL EFFICIENCY OF BUILDINGS AND DISTRICTS, BASED ON MICROGRIDS. WP 5 Del 5.

CONCERTO COMMUNITIES IN EU DEALING WITH OPTIMAL THERMAL AND ELECTRICAL EFFICIENCY OF BUILDINGS AND DISTRICTS, BASED ON MICROGRIDS. WP 5 Del 5. CONCERTO COMMUNITIES IN EU DEALING WITH OPTIMAL THERMAL AND ELECTRICAL EFFICIENCY OF BUILDINGS AND DISTRICTS, BASED ON MICROGRIDS WP 5 Del 5.14 1 st period Szentendre Papers and articles in specialist

Részletesebben

Vállalati kockázatkezelés jelentősége

Vállalati kockázatkezelés jelentősége www.pwc.com/hu Vállalati kockázatkezelés jelentősége Fedor Péter 2013. szeptember 19. Miről lesz szó 1. Mi is az az ERM? 2. Miért fontos? 3. Gyakorlati sajátosságok PwC Magyarország Mi is az az ERM? PwC

Részletesebben

Kelet-Közép-Európa az autóipar nemzetközi munkamegosztásában. Eastern Europe in the international division of labour of the automotive industry

Kelet-Közép-Európa az autóipar nemzetközi munkamegosztásában. Eastern Europe in the international division of labour of the automotive industry Tér és Társadalom / Space and Society 26. évf., 1. szám, 2012 Kelet-Közép-Európa az autóipar nemzetközi munkamegosztásában Eastern Europe in the international division of labour of the automotive industry

Részletesebben

Zalaegerszeg, 2014.10.29. Innotech konferencia

Zalaegerszeg, 2014.10.29. Innotech konferencia Funded by Angster Tamás, innovációs menedzser - Pannon Novum Nonprofit Kft. Zalaegerszeg, 2014.10.29. Innotech konferencia Electromobility Solutions for Cities and Regions E-mobility projektjeink (www.pannonnovum.hu)

Részletesebben

Gazdasági társaságok működéséhez kapcsolódó szerződések elkészítése

Gazdasági társaságok működéséhez kapcsolódó szerződések elkészítése Büntetőjog Csődjog Ingatlanjog Családjog Munkajog Társasági jog Polgári jog Képviselet közigazgatási eljárásban Követelések, adósságok behajtása Állandó, komplex képviselet Gazdasági társaságok működéséhez

Részletesebben

Cégismertető. About us

Cégismertető. About us Cégismertető A Tűzőrség Kft. 2008.ban alakult Orosházán. Azzal az alapvető céllal jött létre, hogy partnereink európai színvonalú termékekhez és szolgáltatásokhoz jussanak, a kedvező lehetőségek kihasználásával,

Részletesebben

(A) DESNET Identification. CORTEX Technical R&D Ltd. CORTEX Technical R&D Ltd. Identification

(A) DESNET Identification. CORTEX Technical R&D Ltd. CORTEX Technical R&D Ltd. Identification V-LAB-Instruction Ver 4.0.doc (A) DESNET Identification Name Address Web site E - mail CORTEX Technical R&D Ltd. CORTEX Technical R&D Ltd. www.cortex.hu info@cortex.hu Identification Product Termék Sector

Részletesebben

ELOECMSzakmai Kongresszus2013

ELOECMSzakmai Kongresszus2013 ELOECMSzakmai Kongresszus2013 Keynote Horváth Szilvia Ügyvezető s.horvath@elo.com Cégünk rövid bemutatása 1871 Louis Leitz megalapítja első vállalatát 1995 Az első elektronikus Leitz dokumentumkezelő (ELOoffice)

Részletesebben

ÉRTÉKEINK: Magas minőség és megbízható alapanyagok. Hatékony és rugalmas gyártás

ÉRTÉKEINK: Magas minőség és megbízható alapanyagok. Hatékony és rugalmas gyártás BEMUTATKOZÁS Cégünk, a Sragner & Sragner Kft. már több mint 15 éve egyike Magyarország vezető irodabútor gyártó és forgalmazó vállalkozásainak. Nagy tapasztalattal rendelkezünk teljes beruházások és belsőépítészeti

Részletesebben

Újabb versenyjogi követelmények magyar és európai fejlemények, valamint azok gyakorlati jelentősége a vállalatok számára

Újabb versenyjogi követelmények magyar és európai fejlemények, valamint azok gyakorlati jelentősége a vállalatok számára Újabb versenyjogi követelmények magyar és európai fejlemények, valamint azok gyakorlati jelentősége a vállalatok számára New antitrust challenges for companies recent Hungarian and European developments

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ EVK SZAKKOLLÉGIUM. BESZÁMOLÓ: A 2014/2015 A Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány pályázatára 2014/2015-ÖS TANÉV

SZAKMAI BESZÁMOLÓ EVK SZAKKOLLÉGIUM. BESZÁMOLÓ: A 2014/2015 A Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány pályázatára 2014/2015-ÖS TANÉV SZAKMAI BESZÁMOLÓ EVK SZAKKOLLÉGIUM BESZÁMOLÓ: A 2014/2015 A Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány pályázatára 2014/2015-ÖS TANÉV 1 Tőzsdekurzus A kurzus fókuszában - az elméleti bevezetőt követően

Részletesebben

www.pwc.com/hu Az áfa alapkérdései October 2010 PricewaterhouseCoopers

www.pwc.com/hu Az áfa alapkérdései October 2010 PricewaterhouseCoopers www.pwc.com/hu Az áfa alapkérdései Agenda 1. Közvetett, össz-fázisú hozzáadott-érték adó 2. Az öt alapkérdés 1. kérdés : Adóalany végzi a tevékenységet? 2. kérdés : Az áfa hatálya alá tartozik az ügylet?

Részletesebben

Áprilisban 14%-kal nőtt a szálláshelyek vendégforgalma Kereskedelmi szálláshelyek forgalma, 2014. április

Áprilisban 14%-kal nőtt a szálláshelyek vendégforgalma Kereskedelmi szálláshelyek forgalma, 2014. április Közzététel: 2014. június 10. Következik: 2014. június 11. Fogyasztói árak, 2014. május Sorszám: 77. Áprilisban 14%-kal nőtt a szálláshelyek vendégforgalma Kereskedelmi szálláshelyek forgalma, 2014. április

Részletesebben

Intelligens közlekedés: a járműipar és járműirányítás IKT igényei, a VehicleICT projekt. Lengyel László lengyel@aut.bme.hu

Intelligens közlekedés: a járműipar és járműirányítás IKT igényei, a VehicleICT projekt. Lengyel László lengyel@aut.bme.hu Intelligens közlekedés: a járműipar és járműirányítás IKT igényei, a projekt Lengyel László lengyel@aut.bme.hu Az IT ma Havonta 850 millió aktív felhasználó a facebookon Az előadásom alatt 1,400,000 tweet

Részletesebben

építészet & design ipari alkalmazás teherautó felépítmény

építészet & design ipari alkalmazás teherautó felépítmény A Design-Composit egy kompozitpaneleket gyártó vállalat, mely teherautó felépítményekhez, az építészet számára és design termékekhez készít paneleket. We are an innovative manufacturer of composite panels

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 201. MELLÉKLET : 1 db TÁRGY: Partnervárosi együttmőködés aláírása E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK 2013. június 27-i ÜLÉSÉRE

Részletesebben

III. Bajai Gabona Partnerség. III. Baja Grain Partnership

III. Bajai Gabona Partnerség. III. Baja Grain Partnership III. Bajai Gabona Partnerség Előadó:Nagy László, a Bajai OKK Kft. ügyvezetője 2011. Június 16. III. Baja Grain Partnership Presenter: László Nagy, managing director of Baja Public Port Ltd. 16th June,

Részletesebben

A USER Kft - mint Open Text partner - bemutatása

A USER Kft - mint Open Text partner - bemutatása A USER Kft - mint Open Text partner - bemutatása SAP konferencia 2008.szeptember 22. Tihany Copyright 2008 Open Text Inc. All rights reserved. Kárász Vilmos Sales Manager USER KFT vilmos.karasz@user.hu

Részletesebben

Helló Magyarország, megérkeztünk! partneri ajánlat

Helló Magyarország, megérkeztünk! partneri ajánlat Helló Magyarország, megérkeztünk! partneri ajánlat MI AZ A TAX FREE? WHAT IS TAX FREE SHOPPING? Tax free, vagyis ÁFA mentes vásárláskor a vásárló a termék ÁFA tartalmának jelentős részét visszaigényelheti.

Részletesebben

Ingatlanpiaci jelentés Magyarország 2014. Éves összefoglaló jelentés

Ingatlanpiaci jelentés Magyarország 2014. Éves összefoglaló jelentés Ingatlanpiaci jelentés Magyarország 2014 Éves összefoglaló jelentés ` Tartalomjegyzék Összefoglalás 2013-ról... 3... 3 Befektetési piac... 4 Összefoglalás 2013-ról... 4... 4 Irodapiac... 5 Összefoglalás

Részletesebben

Versenyképesség és innováció a magyar gazdaságban nemzeti és vállalati szempontok

Versenyképesség és innováció a magyar gazdaságban nemzeti és vállalati szempontok Innováció 2012-ben Lehetőségek és finanszírozási források a hazai közép- és nagyvállalatok számára Joint Venture Szövetség Versenyképesség és innováció a magyar gazdaságban nemzeti és vállalati szempontok

Részletesebben

Move into a modern warehouse today+

Move into a modern warehouse today+ Goodman Kecskemét Logistics Centre For lease: 25,259 sqm of logistics space Move into a modern warehouse today Goodman Kecskeméti Logisztikai Központ 6000 Kecskemét, Fuvar u. 1. Goodman Kecskemét Logistics

Részletesebben

BKI13ATEX0030/1 EK-Típus Vizsgálati Tanúsítvány/ EC-Type Examination Certificate 1. kiegészítés / Amendment 1 MSZ EN 60079-31:2014

BKI13ATEX0030/1 EK-Típus Vizsgálati Tanúsítvány/ EC-Type Examination Certificate 1. kiegészítés / Amendment 1 MSZ EN 60079-31:2014 (1) EK-TípusVizsgálati Tanúsítvány (2) A potenciálisan robbanásveszélyes környezetben történő alkalmazásra szánt berendezések, védelmi rendszerek 94/9/EK Direktíva / Equipment or Protective Systems Intended

Részletesebben

Magyar ügyek az Európai Unió Bírósága előtt Hungarian cases before the European Court of Justice

Magyar ügyek az Európai Unió Bírósága előtt Hungarian cases before the European Court of Justice Magyar ügyek az Európai Unió Bírósága előtt Hungarian cases before the European Court of Justice FEHÉR Miklós Zoltán Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Európai Uniós Jogi Főosztály Ministry of Public

Részletesebben

OLYMPICS! SUMMER CAMP

OLYMPICS! SUMMER CAMP OLYMPICS! SUMMER CAMP YOUNG BUSINESS CAMP 3D DESIGN CAMP OLYMPICS SUMMER CAMP 20 24 JUNE AND 27 JUNE 1 JULY AGE: 6-14 Our ESB native-speaking teachers will provide a strong English learning content throughout

Részletesebben

Duális felsőfokú képzés

Duális felsőfokú képzés Duális felsőfokú képzés Tartalom 1) A Linamar Hungary Zrt. bemutatása 2) A felsőfokú duális képzés indítása a Linamar Hungary Zrt-nél 3) A duális képzésben résztvevő hallgatók előnyei 4) A felsőfokú duális

Részletesebben

Számlakezelés az ELO DocXtraktor modullal

Számlakezelés az ELO DocXtraktor modullal ELOECMSzakmai Kongresszus2013 Számlakezelés az ELO DocXtraktor modullal Kovács Eszter Kovacs.eszter@pentatrade.hu Projekt bemutatása A Cég Cégcsoport Éves árbevétel 140 mrd FT > 5 500 dolgozó ( 1 000 fı

Részletesebben

Nagy László Ügyvezető

Nagy László Ügyvezető Nagy László Ügyvezető Bajai Országos Közforgalmú Kikötőműködtető Kft. / Baja Public Port Ltd. H - 6500 Baja, Szentjánosi utca 12. Tel/Fax: +36 79/422-502 info@portofbaja.hu, www.portofbaja.hu 2015.02.19.

Részletesebben

The Leader for Exceptional Client Service. Pénzügyi tanácsadás. Bizalom Diszkréció Szakértelem

The Leader for Exceptional Client Service. Pénzügyi tanácsadás. Bizalom Diszkréció Szakértelem The Leader for Exceptional Client Service Pénzügyi tanácsadás Bizalom Diszkréció Szakértelem A BDO VILÁGSZERTE A BDO a világ ötödik legnagyobb könyvelő, könyvvizsgáló, profeszszionális tanácsadó hálózata.

Részletesebben

Dr. Sasvári Péter Egyetemi docens

Dr. Sasvári Péter Egyetemi docens A KKV-k Informatikai Infrastruktúrájának vizsgálata a Visegrádi országokban The Analysis Of The IT Infrastructure Among SMEs In The Visegrád Group Of Countries Dr. Sasvári Péter Egyetemi docens MultiScience

Részletesebben

Smart City strategy in Hungary

Smart City strategy in Hungary Smart City strategy in Hungary Dr. Kálmán Kovács Director, Federated Innovation and Knowledge Centre of Budapest University of Technology, Hungary 9th IT STAR, Warsawa, 8-9 October 2015 Topic I - National

Részletesebben

Mangalica: The VM-MOE Treaty. Olmos és Tóth Kft. Monte Nevado

Mangalica: The VM-MOE Treaty. Olmos és Tóth Kft. Monte Nevado Mangalica: The VM-MOE Treaty The agreement 2013 the Goverment of Hungary decided to launch a strategic cooperation with the MOE. The deal is based in the Hungarian Pig Development Strategy (3 to 6 millon

Részletesebben

Technology Offer - Profile Template. Updated - June 2013. European Commission

Technology Offer - Profile Template. Updated - June 2013. European Commission Technology Offer - Profile Template Updated - June 2013 European Commission Technology Offer Profile The following table can be used as a template for drafting a Technology Offer profile. Please be sure

Részletesebben

Könnyen bevezethető ITIL alapú megoldások a Novell ZENworks segítségével. Hargitai Zsolt Sales Support Manager Novell Hungary

Könnyen bevezethető ITIL alapú megoldások a Novell ZENworks segítségével. Hargitai Zsolt Sales Support Manager Novell Hungary Könnyen bevezethető ITIL alapú megoldások a Novell ZENworks segítségével Hargitai Zsolt Sales Support Manager Novell Hungary Napirend ITIL rövid áttekintés ITIL komponensek megvalósítása ZENworks segítségével

Részletesebben

INNONET Innovációs és Technológiai Központ

INNONET Innovációs és Technológiai Központ TECHNONET Autóipari Technológia Kompetencia Központ INNONET Innovációs és Technológiai Központ Vasvári Bálint - projektmenedzser ismertető / INNONET INNONET Innovációs és Technológiai Központ Kedvezményes

Részletesebben

MINO V2 ÁLLVÁNY CSERÉJE V4-RE

MINO V2 ÁLLVÁNY CSERÉJE V4-RE MINO V2 remote controlled MINO V2 ÁLLVÁNY CSERÉJE V4-RE Mino V3 circuit board replacement Mino V2-V4 csere készlet ezüst Art# 59348S, Mino V2-V4 csere készlet fehér Art# 59348W V4 áramköri lap Art# 75914

Részletesebben

www.pwc.com Aktuális adózási és szabályozási kérdések a turizmusban 2012-es adóváltozások Személyi jövedelemadó

www.pwc.com Aktuális adózási és szabályozási kérdések a turizmusban 2012-es adóváltozások Személyi jövedelemadó www.pwc.com Aktuális adózási és szabályozási kérdések a turizmusban 2012-es adóváltozások Személyi jövedelemadó SZJA változások Tartalom Személyi jövedelemadó Összevonás alá eső juttatások Béren kívüli

Részletesebben

SAJTÓKÖZLEMÉNY Budapest 2011. július 13.

SAJTÓKÖZLEMÉNY Budapest 2011. július 13. SAJTÓKÖZLEMÉNY Budapest 2011. július 13. A MinDig TV a legdinamikusabban bıvülı televíziós szolgáltatás Magyarországon 2011 elsı öt hónapjában - A MinDig TV Extra a vezeték nélküli digitális televíziós

Részletesebben

Eladni könnyedén? Oracle Sales Cloud. Horváth Tünde Principal Sales Consultant 2014. március 23.

Eladni könnyedén? Oracle Sales Cloud. Horváth Tünde Principal Sales Consultant 2014. március 23. Eladni könnyedén? Oracle Sales Cloud Horváth Tünde Principal Sales Consultant 2014. március 23. Oracle Confidential Internal/Restricted/Highly Restricted Safe Harbor Statement The following is intended

Részletesebben

SZAKMAI ÉLETRAJZ. Dr. Szuchy Róbert PhD. egyetemi adjunktus

SZAKMAI ÉLETRAJZ. Dr. Szuchy Róbert PhD. egyetemi adjunktus SZAKMAI ÉLETRAJZ Dr. Szuchy Róbert PhD egyetemi adjunktus Tudományos minősítés PhD 2010 Állam- és jogtudományok Summa cum laude A disszertáció címe: Az összefonódás-ellenőrzés európai uniós szabályai a

Részletesebben

A környezetközpontú tanácsadás. Environmental Management Consulting

A környezetközpontú tanácsadás. Environmental Management Consulting A környezetközpontú tanácsadás Environmental Management Consulting Minden gazdasági-társadalmi folyamat közvetlenül vagy közvetve hatással van a környezetre, így ennek védelméhez kapcsolódó intézkedések

Részletesebben

24th October, 2005 Budapest, Hungary. With Equal Opportunities on the Labour Market

24th October, 2005 Budapest, Hungary. With Equal Opportunities on the Labour Market 24th October, 2005 Budapest, Hungary Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Jogok With Equal Opportunities on the Labour Market Equal Opportunities for the Roma Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Jogok The government

Részletesebben

Cashback 2015 Deposit Promotion teljes szabályzat

Cashback 2015 Deposit Promotion teljes szabályzat Cashback 2015 Deposit Promotion teljes szabályzat 1. Definitions 1. Definíciók: a) Account Client s trading account or any other accounts and/or registers maintained for Számla Az ügyfél kereskedési számlája

Részletesebben

ACO burkolható fedlapok. ACO műszaki katalógus ACO Burkolható fedlapok UNIFACE PAVING SOLID

ACO burkolható fedlapok. ACO műszaki katalógus ACO Burkolható fedlapok UNIFACE PAVING SOLID ACO burkolható fedlapok ACO burkolható fedlapok ACO műszaki katalógus ACO Burkolható fedlapok UNIFACE PAVING SOLID ACO gully Tartalom Általános információk 3 page ACO Uniface ACO UNIFACE burkolható fedlap

Részletesebben

OLAJOS Péter Európai parlamenti képviselõ (EPP-ED / MDF) Uniós Energiapolitika, közvetlen támogatások a geotermikus energia

OLAJOS Péter Európai parlamenti képviselõ (EPP-ED / MDF) Uniós Energiapolitika, közvetlen támogatások a geotermikus energia OLAJOS Péter Európai parlamenti képviselõ (EPP-ED / MDF) Környezetvédelmi Bizottság / Költségvetési Bizottság Éghajlatváltozással foglalkozó Bizottság Fenntartható Fejlõdés Intergroup Energia- és Közlekedési

Részletesebben

Links. controlling. Design, integration and software experiences in manufacturing automation and control

Links. controlling. Design, integration and software experiences in manufacturing automation and control V-LAB-Instruction Ver 4.0.doc (A) DESNET Identification Name CIM-EXP Engineering and Software Ltd. Address 1111 Budapest, Lágymányosi út 9-11. Web site E - mail www.cimexp.hu info@cimexp.hu Identification

Részletesebben

Intézményi IKI Gazdasági Nyelvi Vizsga

Intézményi IKI Gazdasági Nyelvi Vizsga Intézményi IKI Gazdasági Nyelvi Vizsga Név:... Születési hely:... Születési dátum (év/hó/nap):... Nyelv: Angol Fok: Alapfok 1. Feladat: Olvasáskészséget mérő feladat 20 pont Olvassa el a szöveget és válaszoljon

Részletesebben

HATÁROK NÉLKÜL IRODA Teljeskörű kiállításszervezés: területfoglalás, standépítés, utazás, szállás, szállítás! NEMZETKÖZI IPARI VÁSÁROK EURÓPA 2013

HATÁROK NÉLKÜL IRODA Teljeskörű kiállításszervezés: területfoglalás, standépítés, utazás, szállás, szállítás! NEMZETKÖZI IPARI VÁSÁROK EURÓPA 2013 City Exhibition Name Cycle Proch. date Armenia Armenia Yerevan INDUSTRIAL ARMENIA EXPO once a year 13.09-15.09 2013 Industrial Fair of Armenia Austria Austria Dornbirn INTERTECH BODENSEE every 2 years

Részletesebben

Társadalmi-gazdasági szempontok Az ipari termelési folyamatok kedvezőbbé tétele és az ipari együttműködési láncok sűrűsége pozitív társadalmi és gazdasági eredmények létrejöttéhez is hozzájárul. A társadalmi

Részletesebben

A jövedelem alakulásának vizsgálata az észak-alföldi régióban az 1997-99. évi adatok alapján

A jövedelem alakulásának vizsgálata az észak-alföldi régióban az 1997-99. évi adatok alapján A jövedelem alakulásának vizsgálata az észak-alföldi régióban az 1997-99. évi adatok alapján Rózsa Attila Debreceni Egyetem Agrártudományi Centrum, Agrárgazdasági és Vidékfejlesztési Intézet, Számviteli

Részletesebben

Innovative Drug Research Initiative: a Hungarian National Technological Platform. Adam Vas MD PhD Platform Leader

Innovative Drug Research Initiative: a Hungarian National Technological Platform. Adam Vas MD PhD Platform Leader Innovative Drug Research Initiative: a Hungarian National Technological Adam Vas MD PhD Leader The beginning The National Research and Technology Office launches its initiative with the title: Support

Részletesebben

A nemzeti gazdaságpolitikák környezete: a globalizáció. Dr. Dombi Ákos (dombi@finance.bme.hu)

A nemzeti gazdaságpolitikák környezete: a globalizáció. Dr. Dombi Ákos (dombi@finance.bme.hu) A nemzeti gazdaságpolitikák környezete: a globalizáció Dr. Dombi Ákos (dombi@finance.bme.hu) I. A globalizáció értelmezése II. A globalizáció externáliái III. A globalizáció újratervezése A globalizáció

Részletesebben

Befektetési lehetőségek Investment schemes

Befektetési lehetőségek Investment schemes letenye és vidéke LETENYE AND ITS REGION Befektetési lehetőségek Investment schemes Letenye Helyrajzi szám 1793 Terület nagyság 10278 m 2 Épület nagyság 2830 m 2 Víz, gáz, villany, telefon Felhasználhatóság

Részletesebben

The right environment for your business+

The right environment for your business+ Goodman Kecskemét Logistics Centre (Building 4) 7,523 sqm production or warehouse space The right environment for your business+ Goodman Kecskeméti Logisztikai Központ 6000 Kecskemét, Fuvar u. 1. Goodman

Részletesebben

TUDOMÁNYOS ÉS SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ

TUDOMÁNYOS ÉS SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ TUDOMÁNYOS ÉS SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ 1. Személyes adatok: Név: Menyhárd Attila Cím otthon: H-9024 Győr, Vécsey u. 14 I/1 Cím munkahely: ELTE Állam- és Jogtudományi Kar, Polgári Jogi Tanszék; H-1364 Budapest,

Részletesebben

Pénzügyi gyorsjelentés 2005

Pénzügyi gyorsjelentés 2005 Pénzügyi gyorsjelentés 2005 Financial overview 2005 Pénzügyi gyorsjelentés 2005 1. Az E.ON Hungária Kulcsmutatói Az E.ON Hungária Kulcsmutatói Árbevétel 1 559 Mio Befektetett tőke 1 026 Mio Villamos energia

Részletesebben

EETEK akvizíció Értékteremtés 2011.05.17.

EETEK akvizíció Értékteremtés 2011.05.17. akvizíció Értékteremtés 2011.05.17. Az E-STAR felvásárolja az -et: fókuszban az erős eredménytermelő projektek Az -et 1998-ban alapították, a régió egyik első cleantech vállalataként. 2011. május 16-án

Részletesebben

Interreg IVC tapasztalatok és a DIFASS projekt eredményei. Németh Róbert Pannon Gazdasági Hálózat Egyesület

Interreg IVC tapasztalatok és a DIFASS projekt eredményei. Németh Róbert Pannon Gazdasági Hálózat Egyesület Interreg IVC tapasztalatok és a DIFASS projekt eredményei Németh Róbert Pannon Gazdasági Hálózat Egyesület Pannon Gazdasági Hálózat Egyesület Pannon Business Network Földrajzi helyzet Austria, Slovakia,

Részletesebben

A jogszabályi változások értelmezésének nehézségei és annak számviteli kihatásai

A jogszabályi változások értelmezésének nehézségei és annak számviteli kihatásai A jogszabályi változások értelmezésének nehézségei és annak számviteli kihatásai Agenda Fizetési határidő Jogszabályváltozás a késedelmes fizetésekre vonatkozóan 2013. július 1- től Késedelmi kamat Behajtási

Részletesebben

LDV Project. Szeretettel köszönjük Önöket Egerben a Leonardo Projekt Workshopján. We welcome - with much love - our dear guests!

LDV Project. Szeretettel köszönjük Önöket Egerben a Leonardo Projekt Workshopján. We welcome - with much love - our dear guests! LDV Project Szeretettel köszönjük Önöket Egerben a Leonardo Projekt Workshopján We welcome - with much love - our dear guests! Akkreditációs eljárás Magyarországon Accreditation in Hungary 1. Tankönyv

Részletesebben

Bérczi László tű. dandártábornok Országos Tűzoltósági Főfelügyelő

Bérczi László tű. dandártábornok Országos Tűzoltósági Főfelügyelő The role of volunteer firefighter organizations, municipality and facility firefighter departments in the unified disaster management system of Hungary Bérczi László tű. dandártábornok Országos Tűzoltósági

Részletesebben

INTELLIGENT ENERGY EUROPE PROGRAMME BUILD UP SKILLS TRAINBUD. Quality label system

INTELLIGENT ENERGY EUROPE PROGRAMME BUILD UP SKILLS TRAINBUD. Quality label system INTELLIGENT ENERGY EUROPE PROGRAMME BUILD UP SKILLS TRAINBUD WP4: Deliverable 4.5 Development of voluntary qualification system Quality label system 1 INTELLIGENT ENERGY EUROPE PROGRAMME BUILD UP SKILLS

Részletesebben

ENROLLMENT FORM / BEIRATKOZÁSI ADATLAP

ENROLLMENT FORM / BEIRATKOZÁSI ADATLAP ENROLLMENT FORM / BEIRATKOZÁSI ADATLAP CHILD S DATA / GYERMEK ADATAI PLEASE FILL IN THIS INFORMATION WITH DATA BASED ON OFFICIAL DOCUMENTS / KÉRJÜK, TÖLTSE KI A HIVATALOS DOKUMENTUMOKBAN SZEREPLŐ ADATOK

Részletesebben

Ister-Granum EGTC. Istvan FERENCSIK Project manager. The Local Action Plans to improve project partners crossborder

Ister-Granum EGTC. Istvan FERENCSIK Project manager. The Local Action Plans to improve project partners crossborder Expertising Governance for Transfrontier Conurbations Ister-Granum EGTC Istvan FERENCSIK Project manager The Local Action Plans to improve project partners crossborder governance «EGTC» URBACT Final conference

Részletesebben

A reklám helye a gazdaságban Evolution / Sere Péter, Igazgató, PwC

A reklám helye a gazdaságban Evolution / Sere Péter, Igazgató, PwC www.pwc.com/hu Evolution / Sere Péter, Igazgató, 1. A reklám helye a médiában 2. Foglalkoztatás 3. Fogyasztás 4. GDP 5. Költségvetés 6. Trendek 2008 2018 7. Ahogy a CEO-k látják 2 1. A reklám helye a médiában

Részletesebben

és szaktudáshoz jutni, így a lehető legkomplexebb, legmagasabb hozzáadott értékű tanácsadást nyújtjuk ügyfeleink számára.

és szaktudáshoz jutni, így a lehető legkomplexebb, legmagasabb hozzáadott értékű tanácsadást nyújtjuk ügyfeleink számára. 1 2 3 Üzletfilozófiánk Irodánk, a Kovács Réti Szegheő Ügyvédi Iroda 1992-ben jött létre; azon első ügyvédi irodák egyikeként, amelyek kifejezetten gazdálkodó szervezetek jogi képviseletére és a gazdasági

Részletesebben

2014. üzleti évben futó pályázatok Bay Zoltán Közhasznú Nonprofit Kft.

2014. üzleti évben futó pályázatok Bay Zoltán Közhasznú Nonprofit Kft. 2014. üzleti évben futó pályázatok Bay Zoltán Közhasznú Nonprofit Kft. Sor szám Projekt témája/címe Futamidő Összköltségvetés - Bay Kft. Pályázati program 1. 2. 3. 4. Fáradt olajok és hulladékká vált szénhidrogén-

Részletesebben

Extreme flood events in the Lower Tisza Region The relevance of the excess water

Extreme flood events in the Lower Tisza Region The relevance of the excess water Extreme flood events in the Lower Tisza Region The relevance of the excess water Dr. Péter Kozák Ph.D Director Flooded areas in Hungary before the beginning of river regulation works (1846.) Temporary

Részletesebben

A Continental Automotive Hungary beszállítói stratégiája Beszállítók kiválasztása és fejlesztése helyben és globálisan

A Continental Automotive Hungary beszállítói stratégiája Beszállítók kiválasztása és fejlesztése helyben és globálisan A Continental Automotive Hungary beszállítói stratégiája Beszállítók kiválasztása és fejlesztése helyben és globálisan Business Unit Passive Safety & Sensorics Continental Corporation A Continental világszerte

Részletesebben

Goodman Üllő Airport Logistics Centre. 110,000 sqm development opportunity near Budapest airport. designed for growth+

Goodman Üllő Airport Logistics Centre. 110,000 sqm development opportunity near Budapest airport. designed for growth+ Goodman Üllő Airport Logistics Centre 110,000 sqm development opportunity near Budapest airport designed for growth Goodman Üllő Airport Logisztikai Központ 2225 Üllő, Zsaróka út 8. Egyedi raktármegoldások

Részletesebben

2012.11.16. Bevezetés a szállodák világába. Szállodaipar piaci elemei. I. Szállodaipar története és piaci elemei 2. Szállodák piaci elemei

2012.11.16. Bevezetés a szállodák világába. Szállodaipar piaci elemei. I. Szállodaipar története és piaci elemei 2. Szállodák piaci elemei Bevezetés a szállodák világába 1 I.Szállodaipar, története és piaci elemei (History of Accommodation) 1. Szállodaipar és története (History of Accommodation) 2. Szálloda piaci elemei (Elements of Hospitality

Részletesebben

TELJESÍTMÉNY NYILATKOZAT 0832-CPD-1651

TELJESÍTMÉNY NYILATKOZAT 0832-CPD-1651 E-mail: info@fulleon.co.uk Web: www.cooperfulleon.co m TELJESÍTMÉNY NYILATKOZAT 0832-CPD-1651 Termék azonosító kód: ROLP/SV és ROLP/SV/WP Típus, adagszám vagy gyári szám, illetve bármilyen más elem, amely

Részletesebben

Képviselet és tanácsadás márkavédelemmel rendelkező termékek előállítói számára kereskedelmi kalózokkal szembeni eljárásban

Képviselet és tanácsadás márkavédelemmel rendelkező termékek előállítói számára kereskedelmi kalózokkal szembeni eljárásban Gazdasági jog Német, európai és nemzetközi gazdasági jog Iparjogvédelem Képviselet és tanácsadás márkavédelemmel rendelkező termékek előállítói számára kereskedelmi kalózokkal szembeni eljárásban Képviselet

Részletesebben

- Bevándoroltak részére kiadott személyazonosító igazolvány

- Bevándoroltak részére kiadott személyazonosító igazolvány HUNGARY - Bevándoroltak részére kiadott személyazonosító igazolvány (Blue booklet form or card format issued for permanent residents - from 1 January 2000 a new card format has been introduced and issued)

Részletesebben

PIACI HIRDETMÉNY / MARKET NOTICE

PIACI HIRDETMÉNY / MARKET NOTICE PIACI HIRDETMÉNY / MARKET NOTICE HUPX DAM Másnapi Aukció / HUPX DAM Day-Ahead Auction Iktatási szám / Notice #: Dátum / Of: 18/11/2014 HUPX-MN-DAM-2014-0023 Tárgy / Subject: Változások a HUPX másnapi piac

Részletesebben

A WHO HRH támogató tevékenysége és prioritásai A WHO és a Semmelweis Egyetem Egészségügyi Menedzserképző Központja közötti együttműködés

A WHO HRH támogató tevékenysége és prioritásai A WHO és a Semmelweis Egyetem Egészségügyi Menedzserképző Központja közötti együttműködés A WHO HRH támogató tevékenysége és prioritásai A WHO és a Semmelweis Egyetem Egészségügyi Menedzserképző Központja közötti együttműködés WHO ~ HRH Millenium Development Goals (Achieving the health related

Részletesebben

Szent László TISZK (SZLTISZK) Kocsis Ibolya

Szent László TISZK (SZLTISZK) Kocsis Ibolya Tolna Megyei Önkormányzat Szent László Szakképző Iskolája és Kollégiuma (TISZK) Szent László TISZK (SZLTISZK) Kocsis Ibolya deputy general director Leonardo Partnerships S.O.S. project coordinator Leonardo

Részletesebben

Pálhalmai Biogáz Üzem Pálhalma Biogas Plant

Pálhalmai Biogáz Üzem Pálhalma Biogas Plant Pálhalmai Biogáz Üzem Pálhalma Biogas Plant Megújuló energiák a megújuló mezőgazdaságban Renewable energy sources in a renewing agriculture Szárszó Tibor környezetgazdálkodási osztályvezető Head, Department

Részletesebben

InterregIVC tapasztalatok és a DIFASS projekt eredményei. Németh Róbert Pannon Gazdasági Hálózat Egyesület

InterregIVC tapasztalatok és a DIFASS projekt eredményei. Németh Róbert Pannon Gazdasági Hálózat Egyesület InterregIVC tapasztalatok és a DIFASS projekt eredményei Németh Róbert Pannon Gazdasági Hálózat Egyesület Pannon Gazdasági Hálózat Egyesület Pannon Business Network Földrajzi helyzet Austria, Slovakia,

Részletesebben

Technopolisz Program Technopolisz Iroda Miskolc. Technopolis Programme Technopolis Office Miskolc. www.technopolisz.hu

Technopolisz Program Technopolisz Iroda Miskolc. Technopolis Programme Technopolis Office Miskolc. www.technopolisz.hu Technopolisz Program Technopolisz Iroda Miskolc Technopolis Programme Technopolis Office Miskolc www.technopolisz.hu A TECHNOPOLISZ program THE TECHNOPOLIS PROGRAMME HELYI GAZDASÁGFEJLESZTÉS LOCAL ECONOMIC

Részletesebben

Budapest Innopolis Programme. Éva Beleznay, Chief Architect/Planner, City of Budapest CLUSNET Budapest, 3 March 2010

Budapest Innopolis Programme. Éva Beleznay, Chief Architect/Planner, City of Budapest CLUSNET Budapest, 3 March 2010 Budapest Innopolis Programme Éva Beleznay, Chief Architect/Planner, City of Budapest CLUSNET Budapest, 3 March 2010 HISTORICAL CAPITAL Living settlement since the age of Roman Empire Photo: Cultural Capital

Részletesebben

This document has been provided by the International Center for Not-for-Profit Law (ICNL).

This document has been provided by the International Center for Not-for-Profit Law (ICNL). This document has been provided by the International Center for Not-for-Profit Law (ICNL). ICNL is the leading source for information on the legal environment for civil society and public participation.

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL HUNGARIAN CENTRAL STATISTICAL OFFICE Számítástechnikai szolgáltatók és szolgáltatások 2003 (angol nyelvű táblázatokkal) Computer Suppliers and Services 2003 (with tables in

Részletesebben

Digital Agenda Scoreboard 2014 2

Digital Agenda Scoreboard 2014 2 KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓ A Vállalati informatika fejlesztési támogatások 2015 című előadáshoz Vállalati e-kereskedelem European SMEs continue to miss out on the opportunities of online sales. Only 14.5% of

Részletesebben

Goodman Üllő Airport Logistics Centre. 110,000 m 2 development opportunity near Budapest airport. designed for growth+

Goodman Üllő Airport Logistics Centre. 110,000 m 2 development opportunity near Budapest airport. designed for growth+ Goodman Üllő Airport Logistics Centre 110,000 m 2 development opportunity near Budapest airport designed for growth+ Goodman Üllő Airport Logisztikai Központ 2225 Üllő, Zsaróka út 8. Goodman Üllő Airport

Részletesebben

Using the CW-Net in a user defined IP network

Using the CW-Net in a user defined IP network Using the CW-Net in a user defined IP network Data transmission and device control through IP platform CW-Net Basically, CableWorld's CW-Net operates in the 10.123.13.xxx IP address range. User Defined

Részletesebben

General information for the participants of the GTG Budapest, 2017 meeting

General information for the participants of the GTG Budapest, 2017 meeting General information for the participants of the GTG Budapest, 2017 meeting Currency is Hungarian Forint (HUF). 1 EUR 310 HUF, 1000 HUF 3.20 EUR. Climate is continental, which means cold and dry in February

Részletesebben

EGYÜTT KÖNNYEBB MI JÓT HOZHAT, HA KLASZTERBE SZERVEZŐDÜNK? Dr. Puskás János DARIÜ társelnök

EGYÜTT KÖNNYEBB MI JÓT HOZHAT, HA KLASZTERBE SZERVEZŐDÜNK? Dr. Puskás János DARIÜ társelnök EGYÜTT KÖNNYEBB MI JÓT HOZHAT, HA KLASZTERBE SZERVEZŐDÜNK? Dr. Puskás János DARIÜ társelnök Stratégiai menedzsment S W O T Quality, Level, Value 2 1 6 5 3 X 4 S W O T Time Dr. Puskás János 2 Cluster -

Részletesebben

Felnőttképzés Európában

Felnőttképzés Európában Felnőttképzés Európában Nincs szükség annyi diplomásra, amennyit képeznek Helyettük szakképzett emberekre lenne kereslet Az itthon OKJ-s képzés európai hagyományában két vonal érvényesül: - dán - német

Részletesebben

R&D a perspective: What are the required abilities of a future oriented engineer?

R&D a perspective: What are the required abilities of a future oriented engineer? R&D a perspective: What are the required abilities of a future oriented engineer? K+F nézőpont: Milyen elvárásoknak kell megfelelni a jövő tervezőmérnökeinek? XVI. CLAAS Symposium Gödöllő, March 26, 2014

Részletesebben

Pénzügyi gyorsjelentés 2006.

Pénzügyi gyorsjelentés 2006. Pénzügyi gyorsjelentés 2006. Financial overview 2006 1. Az E.ON Hungária kulcsmutatói Az E.ON Hungária kulcsmutatói Árbevétel 1 884 Mio Kumulált befektetett tőke 1 043 Mio Villamos energia elosztás 15,6

Részletesebben