JOGI TANÁCSADÁS MAGYAR- ORSZÁGON

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JOGI TANÁCSADÁS MAGYAR- ORSZÁGON"

Átírás

1 JOGI TANÁCSADÁS MAGYAR- ORSZÁGON

2 TARTALOM A Noerr Magyarországon 3 Ágazati szakértelem 4 Társasági jog és M&A 5 Bank- & finanszírozási jog 6 Biztosítás 6 Restrukturálás & csődjog 7 Ingatlan- & építési jog 8 Környezetvédelem 8 Munkajog 9 Verseny- & kartelljog 10 Szabályozott iparágak 10 Forgalmazási & kereskedelmi jog 11 Médiajog, szellemi alkotások & IT 12 Adatvédelem 12 Kapcsolat 13 A Noerr 14 Elismerések 15 Irodák 16 2

3 A NOERR MAGYARORSZÁGON Átfogó szolgáltatáskínálatunk különösen az alábbi jogterületekre összpontosít: 1990-ben alapított budapesti irodánk volt az első német nyelvű, teljes körű szolgáltatást nyújtó ügyvédi iroda Magyarországon. Azóta nyújtunk átfogó tanácsadást a magyar gazdasági jog valamennyi területén, külföldi és magyar ügyfelek részére egyaránt. Tapasztalataink szerint az egy adott feladatra összpontosító, átfogó jogi tanácsadás során érhető el a legjobb eredmény. - társasági jog és M&A - építési- & ingatlanjog, környezetvédelem - bank- & finanszírozási jog - restrukturálás & csődjog - biztosítási jog - munka- & társadalombiztosítási jog - verseny- & kartelljog, szabályozott iparágak - forgalmazási & kereskedelmi jog - energiajog - közbeszerzés - termékfelelősség - médiajog, szellemi alkotások joga - IT & telekommunikáció - adatvédelem - egészségügyi & gyógyszeripari jog - peres eljárások & alternatív vitarendezés - adójog 3

4 ÁGAZATI SZAKÉRTELEM Nemzetközi és hazai vállalatoknak nyújtunk tanácsadást a legkülönbözőbb területeken, mint például: - autóipar - banki & finanszírozási tevékenységek - kiskereskedelem & fogyasztási cikkek - energia & megújuló energia - ingatlan - turizmus & szabadidőipar - ipari szolgáltatások - IT & telekommunikáció - tervezés & gyárépítés - média & szórakoztatóipar - divat - gyógyszeripar - biztosítás & viszontbiztosítás Tanácsadói szolgáltatásunk kiválóságát szakmai körökben is elismerik. A brit ACQ Finance magazin a Noerr-t az ACQ Global Awards 2009 keretében az Év Kelet-Európai Kereskedelmi Jogi Irodája címmel tüntette ki. A magazin kiadója egy több mint 2200 vállalati jogász és ügyvéd bevonásával készült felmérés során választotta a Noerr-t Közép- és Kelet- Európa 2008-ban legaktívabb ügyvédi irodájának. 4

5 TÁRSASÁGI JOG ÉS M&A Hazai és nemzetközi társaságoknak nyújtunk tanácsadást a közepes méretű családi vállalatoktól a tőzsdén jegyzett nagyvállalatokig a legkülönfélébb üzletágakban, valamennyi társasági jogi kérdésben. Az alábbi területeken nyújtunk tanácsot: - Társaságok, fióktelepek és képviseleti irodák alapítása - Vállalati részesedésszerzések (share deal), eszközátruházások (asset deal), és üzletrészértékesítések strukturálása - Konzorciumi szerződésekkel kapcsolatos tárgyalások lebonyolítása, közös vállalatok létrehozása - Átalakulással kapcsolatos tanácsadás (ideértve a cégforma-váltást, illetve a beolvadást, összeolvadást, szétválást és kiválást) - Due diligence - Privatizációs és pályázati eljárások - Folyamatos tanácsadás a társasági jogi előírásoknak való megfeleléssel kapcsolatban 5

6 BANK- & FINANSZÍROZÁSI JOG BIZTOSÍTÁS Átfogó szolgáltatásaink körébe beletartozik a hazai és nemzetközi hitelintézetek, pénzügyi intézmények, befektetési alapok, lízingcégek és vállalati ügyfelek részére nyújtott széleskörű tanácsadás, mint például: - Akvizíciós, projekt- és vállalatfinanszírozási tranzakciók strukturálása - Pénzügyi szolgáltatók alapítása, engedélyeztetése és restrukturálása - Pénzügyi szolgáltatók (bankok, biztosítók, brókercégek, befektetési tanácsadók, stb.) napi üzletmenetében használt blankettaszerződések és dokumentációk elkészítése - Pénzügyi dokumentációk, pl. kétoldalú, konzorciumi és egyéb, egy vagy több pénznemben kötött kölcsönszerződések (ideértve bármely biztosítéki szerződés és kapcsolódó üzleti dokumentáció elkészítését és bejegyeztetését az illetékes hatóságoknál) - Jogi tanácsadás és képviselet a pénz- és tőkepiaci felügyeleti hatóságok előtt 6

7 RESTRUKTURÁLÁS & CSODJOG Szolgáltatásaink körébe tartozik a válságmegelőzéssel és -kezeléssel kapcsolatos tanácsadás is. Ügyfeleinket akár hitelezői, akár adósi pozícióban vannak különösen az alábbi területeken támogatjuk szakértelmünkkel: Tanácsot nyújtunk vállalatok, ügyvezetők, részvényesek, bankok és felszámolók részére restrukturálás és szanálás esetén minden társasági és csődjogi kérdéssel kapcsolatban. - Restrukturálási és szanálási tervek kidolgozása - Társaságok feltőkésítése - Eszközök átstrukturálása üzleti tevékenységek és nem stratégiai befektetések átcsoportosítása és értékesítése révén - Restrukturálásra alkalmas vállalkozások és üzleti tevékenységek értékesítése és átruházása - Támogatás az üzleti tevékenység folytatásához - Pénzügyi és szervezeti restrukturálás - Társaságok végelszámolási, illetve csődeljáráson keresztül történő strukturált felszámolása - Ügyvezetők és részvényesek személyes felelőssége - Tanácsadás 'csőd-biztos' szerződések kialakítását illetően - Hitelezők részére nyújtott tanácsadás fizetésképtelen, illetve romló hitelminőségű adósokkal szemben, követeléseik érvényesítését és biztosítékaik igénybevételét illetően 7

8 INGATLAN- & ÉPÍTÉSI JOG KÖRNYEZETVÉDELEM Ügyfeleink részére tanácsot nyújtunk összetett szerződéses kapcsolatok és kereskedelmi ingatlanprojektek strukturálását illetően. Tanácsadói tevékenységünk súlypontjai: - Ingatlanberuházási és finanszírozási tranzakciók strukturálása, tárgyalása és lebonyolítása - Tervezési- és építési keretszerződésekkel, illetve projektdokumentációkkal kapcsolatos valamint jótállási kérdésekben nyújtott tanácsadás - Szolgáltatási szerződések, projekt- és létesítmény-management szerződések - Kereskedelmi bérleti szerződések előkészítésével és megkötésével kapcsolatos tanácsadás - Dologi biztosíték (jelzálog, önálló zálog), szolgalmi jog és úthasználati jog, elővásárlási jog - Kereskedelmi és lakóingatlanok, erőművek, átviteli és ellátási vezetékek, csővezetékek építési és használatbavételi engedélyeinek beszerzésével kapcsolatos tanácsadás - FIDIC előírások szerinti gyártervezési szerződések - Képviselet építésügyi hatósági eljárások során - Ingatlan- és környezetvédelmi jogi due diligence - Hulladék- és környezetvédelmi jogi tanácsadás - Környezeti hatásvizsgálatok és határon átívelő környezeti hatástanulmányok - Környezetszennyezésre, vízhasználatra, hulladékkezelésre és újrahasznosításra vonatkozó környezetvédelmi engedélyeztetési eljárások - Képviselet bírósági és választottbírósági eljárások során 8

9 MUNKAJOG Átfogó tanácsadást nyújtunk ügyfeleink részére az egyéni és kollektív munkajog területén, úgymint: - Munkaszerződések elkészítése, vizsgálata és harmonizálása - Vezető beosztású munkavállalók munkaszerződéseinek elkészítése - Belső szabályzatok és előírások kidolgozása - Munkaidő-modellek strukturálása, munkaidőkeretek kidolgozása - Munkavédelmi előírásokra és felügyeleti eljárásokra vonatkozó tanácsadás - Munkavállalók Magyarországra, illetve Magyarországról történő kiküldetésével kapcsolatos tanácsadás - Munkaviszonyok megszüntetése, csoportos létszámleépítés előkészítése és végrehajtása - Outsourcing, insourcing megállapodások, munkáltatói jogutódlást eredményező tranzakciók munkajogi szempontú strukturálása, tárgyalása és lebonyolítása - Javadalmazási és munkaidő-rendszerek vállalati tranzakciókat követő harmonizálása - Kollektív szerződések előkészítése, egyeztetése, módosítása - Munkaügyi vitákkal kapcsolatos peres és nemperes képviselet - Állami támogatási intézkedésekkel kapcsolatos tanácsadás 9

10 VERSENY- & KARTELLJOG SZABÁLYOZOTT IPARÁGAK Átfogó tanácsadást nyújtunk ügyfeleinknek az adott ágazatra jellemző valamennyi speciális szabályozási kérdésben, különösen az alábbi területeken: - energiajog - pénzpiaci felügyelet (banki, biztosítási, tőkepiaci felügyelet) - médiafelügyelet, telekommunikáció és adatvédelem - szerencsejátékokkal kapcsolatos jogi tanácsadás - légiközlekedés, vasúti fuvarozás, személy- és áruszállítás szabályozása Különböző iparágak területén tevékenykedő hazai és nemzetközi ügyfelek részére nyújtunk tanácsot a magyar és európai versenyjog valamennyi területén. Különösen az alábbi területeken segítjük ügyfeleinket: - Fúziókontroll vállalati tranzakciók és joint venture létrehozása során - Versenyjogi eljárásokban nyújtott tanácsadás (kartell-megállapodások és piaci erőfölénnyel való visszaélés esetén) - Tanácsadás előzetes értesítés nélküli helyszíni vizsgálatokat (dawn raid), valamint engedékenységi programokat illetően - Tanácsadás ágazati vizsgálatok esetén - Versenyjogi megfelelőségi (compliance) programok kialakítása és megvalósítása 10

11 FORGALMAZÁSI & KERESKEDELMI JOG Tevékenységünk fontos területét képezi a vállalatok és szállítóik, vevőik és együttműködő partnereik közötti szerződéses kapcsolatokra vonatkozó tanácsadás. Ügyfeleink profitálhatnak a praktikus és jogilag megalapozott forgalmazási rendszerek strukturálása terén szerzett jelentős tapasztalatainkból, valamint a szállítási, logisztikai és ügynöki tevékenységre vonatkozó jogi szakértelmünkből. A következő területeken nyújtunk ügyfeleink részére átfogó tanácsadást: - Forgalmazási rendszerek strukturálása és megvalósítása (franchise tevékenység, kereskedelmi ügynöki szerződések, kizárólagos képviseleti megállapodások) - Együttműködési szerződések, kutatás-fejlesztési megállapodások, szakosítási megállapodások létrehozása - Általános szerződési feltételek, szállítási és beszerzési megállapodások, titoktartási szerződések, opciós szerződések létrehozása - Kizárólagossági, árrögzítési és szállítási megállapodások kialakítása - E-kereskedelem - Forgalmazási rendszerek védelme, ideértve különösen a védjegyek, szerzői jogok és ipari minták oltalmát - Képviseleti szerződések létrehozása - Szállítási és kereskedelmi keretszerződések létrehozása - Szabályozott termékek, pl. gyógyszerek, élelmiszerek értékesítésével, illetve szabályozott szolgáltatások nyújtásával kapcsolatos tanácsadás - Peres eljárásokban és peren kívüli egyezségek során nyújtott tanácsadás 11

12 MÉDIAJOG, SZELLEMI ALKOTÁSOK & IT ADATVÉDELEM Tanácsot nyújtunk médiavállalatok, reklámozók, IT-szolgáltatók, szoftvercégek és rendszerszállítók részére az iparjogvédelem, valamint a média-, IT- és adatvédelmi jog valamennyi kérdésében, különösen az alábbi területeken: - szerzői- és licencjog - védjegy- és mintaoltalom - IT jog - reklám- és médiajog - domain-nevek védelme - online szolgáltatók és tartalomszolgáltatók felelősségével kapcsolatos tanácsadás - szoftverek forgalmazása, licencelése és védelme - IT-outsourcing és IT-offshoring - adatvédelmi- és IT biztonsági konstrukciók kidolgozása - adatvédelmi szabályzatok és egyetértési záradékok kialakítása - adatvédelem, különösen szoftver- és internetalkalmazásokat illetően - IT-compliance, valamint az IT-compliance biztosításáért felelős személyek képzése 12

13 KAPCSOLAT Prof. Dr. Jörg K. Menzer Managing Partner Rechtsanwalt T T S.P.R.L. Menzer & Bachmann Noerr együttműködésben a Noerr & Társai Irodával Fő utca Budapest Dr. Nádasdy Zoltán Irodavezető ügyvéd környezetvédelmi szakjogász T Noerr & Társai Iroda Fő utca Budapest 13

14 A NOERR Nemzetközi, multidiszciplináris, ágazat-specifikus Szakértelem: kollégáink számos jogterület és ágazat vezető szakemberei, akik a legjobb meg- oldásra törekedve, a legnagyobb szakmai igényességgel nyújtanak tanácsot. Tanácsadásunk skálája az autóipartól kezdve a környezetvédelmen, megújuló energián, médián és információ- technológián át egészen az egészségügyig és a pénzügyi szolgáltatásokig terjed. A Noerr egy Európában vezető szerepet betöltő nemzetközi ügyvédi iroda: több mint 450 ügyvéddel, Németországban öt, Közép- és Kelet Európában hét, Londonban és Alicanteban (Spanyolország) egy-egy irodával, valamint New York-ban egy képviselettel. Tevékenységünk fő pillérét a kiváló jogi- és adótanácsadás adja, amely: - tartós megoldásokat dolgoz ki és értéktöbble- Nemzetközi hálózat: 11 jogterületen működő tet teremt a gazdasági jog számos területén saját irodáinkkal, Londonban és New Yorkban - újító és proaktív szorosan együttműködő irodákkal, valamint a független gazdasági jogi irodák világszerte veze- - megoldásközpontú és tudományosan megala- tő egyesülete, a Lex Mundi - a németországi iropozott dák közül - egyedüli tagjaként biztosítjuk a legmagasabb - szerteágazó szakmai ismeretekkel és gyakorlatvilágszerte. nemzetközi szintű jogi tanácsadást tal összpontosít az adott területre - vezető partnerek által ösztönzött és ügyfélori- Közép- és kelet-európai szakértelem: Azon első entált nyugati ügyvédi irodák közé tartozunk, amelyek - stratégiai kompetenciával rendelkezik irodát nyitottak Közép- és Kelet-Európában. Ezt az előnyt azóta folyamatosan növeltük az ipari, a Együttműködő partnereinkkel, a Noerr Consul- politikai és a közigazgatási területeken kiépített ting AG-val és a Noerr Könyvvizsgáló és Adóta- kapcsolatrendszerünkön és megszerzett tapasznácsadó Kft-vel közösen tartós és értékteremtő talatainkon keresztül. Több mint 150 ügyvémegoldásokat dolgozunk ki a jog, az adózás, a dünkkel a közép- és kelet-európai régió vezető pénzügyek és a management területén. ügyvédi irodák közé tartozunk. Még többet megtudhat rólunk honlapunkon: 14

15 ELISMERÉSEK A Chambers and Partners brit jogi kiadó a Noerr-t 2010 májusában Az Év Ügyfél-szolgálati Jogi Irodájává választotta Németországban. A zsűri többek között az alábbi ügyfélvélemények alapján döntött: A reakcióidő, az ágazati szakértelem, a tanácsadás megfelelősége és az ár-érték arány kiemelkedő. Hangsúlyozni kell, hogy ez az iroda nemcsak kiváló minőséget nyújt, de mindig pragmatikus és cél-orientált módon jár el. A neves International Legal Alliance Summit & Awards (ILASA) zsűrije a Noerr részére a Legjobb Német Ügyvédi Iroda címet, valamint sorozatban másodszor is a Gold Award díjat ítélte oda. Az ILASA zsűri 2010-ben olyan cégek vezető vállalati jogászaiból állt, mint az EADS, az Oracle, a Pernod Ricard francia bor- és szeszipari csoport, a Tiscali olasz telekommunikációs cég, az Alcatel Lucent, a Genpact indiai üzleti folyamatmenedzsment-specialista, és a Trend Micro japán szoftvercég. A zsűri valamennyi jelentős ipari- és fejlődő ország ügyvédi irodáit értékeli. A 2010-es Juve Awards keretében a német Juve kiadó a Vállalatfúziók és felvásárlások, illetve a Vitarendezés területén az Év Ügyvédi Irodája díjat adományozta a Noerr részére. A Noerr 2009-ben antitröszt-jogi szolgáltatásai, valamint kelet-németországi tevékenysége, 2008-ban pedig beszerzési jogi szolgáltatásai kapcsán nyerte el az Év Ügyvédi Irodája címet. A vezető német jogi kiadó szerkesztői széleskörű kutatás és a piaci szereplők véleménye alapján hozzák meg döntésüket. 15

16 IRODÁK Alicante (2011 nyarától) Noerr Alicante IP, S.L. Paseo de la Explanada 2, 2 izq Alicante Spanyolország Berlin Noerr LLP Charlottenstraße Berlin Németország T Budapest Noerr & Társai Iroda Fő utca Budapest Magyarország T Bukarest S.P.R.L. Menzer & Bachmann - Noerr Str. General Constantin Budişteanu nr. 28 C, Sector Bukarest Románia T Drezda Noerr LLP Paul-Schwarze-Straße Drezda Németország T Düsseldorf Noerr LLP Speditionstraße Düsseldorf Németország T Frankfurt am Main Noerr LLP Börsenstraße Frankfurt am Main Németország T Kijev Noerr TOV Vul. Khreschatyk, 7/ Kijev Ukrajna T London Noerr LLP Tower Old Broad Street London EC2N 1HQ Egyesült Királyság Moszkva Noerr OOO 1-ya Brestskaya ul Moszkva Oroszországi Föderáció T München Noerr LLP Brienner Straße München Németország T New York Noerr LLP Representative Office 885 Third Avenue, Suite 2406 New York, NY USA T Pozsony Noerr s.r.o. AC Diplomat Palisády 29/A Pozsony Szlovákia T Prága Noerr s. r. o. Na Poříčí 1079/3a Prága 1 Cseh Köztársaság T Varsó Noerr Sp. z o.o. Spiering Sp. k. Al. Armii Ludowej Varsó Lengyelország T

17 NAGYON MEGBÍZHATÓ ÉS ÜZLETILEG HASZNOSÍTHATÓ TANÁCSOKAT AD, ÉS KIVÁLÓ JOGÁSZAI [ ] IGEN KÉSZSÉGESEK. Legal500, 2010

18 Legal advice in Germany and CEE / Focus: Hungary NOERR AUTOMOTIVE GROUP 0

19 NOERR AUTOMOTIVE GROUP A Centre of Excellence Our Strengths Distribution systems: development and structuring including suppliers Distribution agreements: drafting and reviewing, in particular contracts for distributors, contract workshops, commercial agents, supply agreements, general conditions for purchase and sale etc. Our specialists for the automotive industry advise well-known vehicle manufacturers and importers as well as suppliers specifically on the legal and financial conditions of the sectors together with partner offices from our network Lex Mundi in more than 100 jurisdictions coordinated from a single source worldwide. We advise Dax30 automotive companies in strategic corporate and tax matters as well as on international dispute resolution. Moreover, as one of the first law firms we advised automotive companies in establishing comprehensive, sector-specific compliance systems. Noerr is regarded an industry-focussed market leader, e.g. for product liability and distribution, by leading legal directories such as Chambers, JUVE, Legal 500 and PLC s Which lawyer?. Distribution cartel law Defence against claims at the ending of distribution agreements e.g. for compensation, takeback and investment claims Court enforcement of claims Product liability: defence against product liability claims including international litigation management and coordination of defence strategies Product recalls: official notification proceedings, legal and communicative direction of international product recalls, enforcement and defence of regress claims for recall costs International expansion: joint ventures, buildup of production and sales in particular in Central and Eastern Europe 1

20 New challenges such as stricter environment and climate protection, alternative power (electric mobility) Protection of patents, technology and knowhow: national and international patent infringement proceedings including injunctions and customs border seizures, patent valuation, employees invention law, state innovation subsidies, licensing law, patent due diligence Type approvals M&A and Private Equity transactions Restructuring, insolvency and financing (special situation), particularly in cooperation with our management consultancy division Noerr Consulting AG Compliance systems Noerr s strong position in various industry sectors, especially media and automotive, is a significant factor for the success of the firm s M&A practice. JUVE 2010 on M&A Noerr does not see itself exposed to even the indication of any doubt as to its position as one of the leading law firms in franchise and distribution law. Quite the contrary: Especially when is comes to advice auto makers and importers in distribution matters, this highly recommended firm becomes active more and more often, increasingly in strategic issues in the background. JUVE 2010 on Distribution Highly recommended firm in corporate ( ) the team's strength remains its extensive experience in advice to private companies of all size, as well as diverse industry focuses ( ). Strengths: A sector focus which is very well received in legal departments. Strong Eastern European practice. JUVE 2009 on Corporate 2

21 ABOUT NOERR Successful sector focus, combined with a full-service offering / JUVE 2010 Noerr is a first-class European law firm with more than 450 professionals, five offices in Germany, seven in Central and Eastern Europe, an office in London and a representative office in New York. Our core business is excellent legal and tax advice which develops sustainable solutions and creates added business value in selected areas of commercial law innovative and proactive solution-oriented and on solid academic foundations with integrated skills and abilities and focus on sectors partner-driven and client-oriented with strategic competence Together with our cooperation partners, Noerr Consulting AG and Noerr auditing and tax advisory companies, we develop sustainable and value-creating solutions for legal, tax, finance and management. Focussed: Leading experts in many legal areas and branches of industry deliver solutionoriented advice to the highest professional standards. The spectrum of our interdisciplinary industry groups and functional groups ranges from Automotive through Compliance and Corporate Rescue to Distribution systems & Logistics. International: Our own offices in ten jurisdictions and reliable best friends among other law firms, especially in London and New York, as well as our exclusive German membership in Lex Mundi, the largest global network of independent law firms, ensure legal services at the highest international level worldwide. Competence in Central and Eastern Europe: We were among the first Western firms to establish offices in Central and Eastern Europe. We have continuously extended this advantage by establishing networks in industry, politics and administration. With more than 150 professionals in Central and Eastern Europe, we are among the leading law firms in the region. For more information visit noerr.com 3

22 Selected Honours Noerr has been recognized as Law Firm of the Year in M&A and Dispute Resolution at the 2010 JUVE Awards. The jury ranked Noerr among the top M&A advisors. It singled out the M&A team for farseeing commitment to its engagement in Eastern Europe and that the team is in strong demand for complicated joint ventures and transaction structures for Dax30 companies. At the 2010 Global Law Experts Awards, Noerr was selected as Litigation Law Firm of the Year for German y. The leading legal directory Chambers named Noerr Client Service Law Firm of the Year in Germany at the 2010 Chambers Europe Awards for Excellence. Clients stated: the response times, industry knowledge, appropriateness of advice and value for money are outstanding. Noerr was honoured as the Best German Law Firm of the Year at the 2010 International Legal Alliance Summit & Awards (ILASA). For the second time in succession, the firm was selected as the winner of the Gold Award, recognising its outstanding achievements across a number of categories. Noerr was selected as being International M&A Law Firm of the Year in Germany at the Corporate Intl Magazine Global Awards, recognising the Firm's commitment and reputation for offering its clients the best service and focussed advice in selected areas of law. At the JUVE Awards 2009, Noerr received the Antitrust Law Firm of the Year award, emphasizing the highly regarded work in distribu- tion antitrust, amongst others. Noerr has been named Product Liability Law Firm of the Year in Germany at the ACQ Law Awards 2009, approving the firm s pre-eminent position in this area. International Financial Law Re- view (IFLR) named Noerr a winner of the award for the Restructuring Deal of the Year 2008 for the advice in the insolvency of Schefenacker, the world market leader for automotive mirror systems. Schefenacker was the second German company to make use of the advantages of English insolvency law by the formation of an English company with a view to facilitating a restructuring. 4

23 REFERENCES Germany and CEE TRANSACTIONS: Buy Side SAF-Holland: acquisition of all the shares in German Georg Fischer Verkehrstechnik. Robert Bosch: take-over the Danish Holger Christiansen A/S, a repairer of starters and generators and dealer in automobile electrical spare parts (together with all its subsidiaries and the trademarks HC-Parts and Cargo) in a successful tender process in Poland and Slovakia. GCI Automotive: acquisition of Maschinenfabrik Spaichingen. We advised ACP Capital, a finance investor listed on the AIM segment of the London stock exchange, and one of the shareholders in GCI Automotive. Wynnchurch Capital, a US private equity firm specializing in middle market companies: acquisition of the worldwide GDX Automotive Group from Cerberus Capital Management. Daido Metal, a Japanese producer of auto components: acquisition from Severstalauto of a Russian producer of plain bearings for the car industry. Transaction volume: 15.3m. TRANSACTIONS: Sell Side AKsys: the automotive supplier on the rescue of the company, including five asset deals thitherto: Faist ChemTec and Hannover Finanz acquired the assets and business of the sound deadening division, AKsys insulation division was acquired by auto supplier Borgers AG, Dr. Freist Automotive took-over an acoustics facility, and the suppliers Geiger Automotive and Minda Schenk Plastic Solutions acquired further plants. All transactions have been finalized in close cooperation with Noerr Consulting. Robert Bosch: sale of the car lock systems business to Brose; contemplated acquisition of a major producer of garden appliances with two big production sites in the Czech Republic; restructuring of several Czech subsidiaries. Knaus Tabbert Group: the caravan and camper manufacturer on the sale of all three production sites in Germany and Hungary to Dutch investor HTP Investments Group. Karmann: sale of its subsidiary Julius Heywinkel to the German finance investor Nord Holding which took place in the form of a structured bidding procedure. Bombardier Transportation: minority shareholding in one of the biggest Electric Railway- Carriage Repair plants in Russia and its sale to a Russian buyer. 5

24 JOINT VENTURES Daimler: cross-over joint venture with Kamaz, the largest Russian manufacturer of heavy duty trucks, relating the production and distribution of trucks in Russia. Knorr Bremse: joint venture with Kamaz for the production of brake systems for freight cars in the Russian Federation; advising on an industrial assembly agreement with the Ministry of the Economic Development & Trade of the Russian Federation. Volkswagen: joint venture of Volkswagen with Škoda Automobilová a.s., which still represents one of the largest and most successful foreign investments in the Czech Republic. Robert Bosch and Denso Corp. of Japan: joint venture in relation to a major project involving the construction of an automotive manufacturing plant in south-western Poland. GREENFIELDS Daimler: establishment of a new auto plant in Hungary, the largest Greenfield investment in Hungary ever since. Volkswagen: establishment of a new auto plant in Kaluga, Russia. Automotive supplier on Greenfield projects in Central and Eastern Europe: INA Schaeffler, Webasto, Kromberg & Schubert, Robert Bosch and Denso Corp. of Japan VARIOUS Volkswagen: negotiation and structure of Partnership Agreement as Vehicle Partner of the Olympic Winter Games and Paralympic Winter Games SAF-Holland S.A.: actual restructuring, including the appointment of Berlin partner Martin Kleinschmitt, managing director of Noerr Consulting, as Chief Restructuring Officer on 1 August Volkswagen: master import and distribution agreements, antitrust, supply, customs, tax and transportation issues. Subsequent: intended share capital increase in a Russian manufacturing subsidiary. Noerr's Moscow office also advised the client in the course of this project on 6

25 corporate, real estate, tax, customs, contract law and investment issues. General Motors: advise on a continuous base in a broad field of practice areas, including litigation, distribution law, product liability, IT, intellectual property, antitrust, employment and corporate law. Opel and General Motors: advise relating challenging developments of the automaker group. To keep the production alive, we prepared scenarios, in case of suppliers insolvencies. Schefenacker, the world market leader for rearview mirrors: negotiations of a restructuring plan - IFLR Restructuring Deal of the Year Škoda: successful representation in a proceeding before the Czech Cartel Authority due to alleged market abuse, involving a fundamental cartel law dispute as to the admissibility of the entire Škoda distribution system in the Czech Republic. German automotive company: representation in an international ICC arbitration proceedings against an American automotive producer regarding claims for damages in connection with multi-annual production and supply contracts, amount in dispute: 350m. German automotive supplier: acquisition of a group with businesses in Ukraine, Hungary, and Romania. German premium auto maker: representation in an appellate procedure against a victim of an accident in connection with an alleged product defect. Ongoing advice to, especially in distribution and product related issues: Adam Opel, AUDI, A.T.U Auto-Teile-Unger, Automobili Lamborghini, Chevrolet, DAF Trucks, Kia Motors, Mitsubishi Motors, Nissan Center Europe, Opel Eisenach, Saab, SAF-Holland, Shenyang Brilliance Jinbei Automobile, Škoda, Volkswagen. Nissan: successful representation in a test case after the termination of dealer contracts for the purpose of reorganising the whole dealer network; the litigation went up to the Federal Supreme Court (BGH). 7

26 REFERENCES Hungary The automotive sector is one of the focus sectors of our Budapest office. We advise car manufacturers, distributors and suppliers in the establishment of production sites and the acquisition of companies, in the restructuring of their businesses, employment matters and in connection with the supply and distribution of goods and services. Major Projects We advised Daimler AG comprehensively with regard to the establishment of a new car production facility in Kecskemét. With a volume of more than 800 million EUR, this project is one of the largest Greenfield investments in Hungary ever made. We advised Daimler AG on the acquisition of the real property, the registration and rededication procedure with the land registry, all matters in connection with construction the factory (construction contracts and related agreements, archaeological works), the construction of apartments for expatriates, and the connection to the utilities supplies (gas, electricity, water). As part of this instruction, we represented the interests of Daimler AG in connection with the granting of state aid in excess of 120 million EUR by the Hungarian state and the state aid procedure with the European Commission. We further advised the client in setting up working time and remuneration models for the employees, the preparation of standard contracts for the supply of goods and services and negotiations on behalf of the client with contractual partner, local and state authorities. We regularly advise Opel Southeast Europe Kft., the wholesale distribution subsidiary of Adam Opel AG responsible for whole Southeast Europe, with regard to various issues in connection with the distribution of Opel and GM cars (Chevrolet), in particular the implementation of the new Motor Vehicle Block Exemption Regulation in the national dealer and service station agreements. We advised a car dealership for Ford passenger cars in connection with a contractual dispute with Ford Magyarország Kft. on matters of competition law, in particular with regard to the Motor Vehicle Block Exemption Regulation. We regularly advise Goodyear Dunlop Tires in connection with the distribution of car tires in Hungary and Southeast Europe, corporate and employment matters. We advised EMI-TEC, a German producer of catalytic converters and membranes for the automotive sector, in connection with the corporate restructuring of its Hungarian subsidiary. This project was one of the first corporate restructurings in Hungary using the framework of the new bankruptcy procedure introduced into Hungarian law in late

An invitation to grow with us. Grant Thornton Magyarországon

An invitation to grow with us. Grant Thornton Magyarországon An invitation to grow with us Grant Thornton Magyarországon Tartalomjegyzék 4 IB Grant Thornton Magyarországon 5 Rólunk 6 Helyismeret, globális csapat 9 Márkaértékeink 10 Megkülönböztető ismérveink 13

Részletesebben

Üzleti jelentés Annual Report

Üzleti jelentés Annual Report Üzleti jelentés Annual Report 2010 UNIQA Biztosító Zrt. Az új generáció biztosítója. The insurance of a new generation. 20 éve Önökért! For 20 years at your service! 3 Előszó Foreword 4 UNIQA Európában

Részletesebben

éves jelentés RÁBA 2004 1

éves jelentés RÁBA 2004 1 1 annual report CORPORATE PROFILE The Rába Automotive Holding plc with over a hundred years of experience is one of the largest Hungarian companies in the automotive industry. The business units of the

Részletesebben

Setting the Pace from New Europe. State of the art project at TVK. Massive developments at INA. Records at Slovnaft. Friss lendület az Új Európából

Setting the Pace from New Europe. State of the art project at TVK. Massive developments at INA. Records at Slovnaft. Friss lendület az Új Európából Winter / Tél 2005 2006 MOL Group s Business Magazine A MOL-csoport üzleti magazinja Setting the Pace from New Europe Friss lendület az Új Európából State of the art project at TVK Aranykönyvbe illô beruházás

Részletesebben

OLAJ MAGYARORSZÁGON PETROLEUM IN HUNGARY. Benne a magyar Ásványolaj Szövetség éves Jelentése 2003

OLAJ MAGYARORSZÁGON PETROLEUM IN HUNGARY. Benne a magyar Ásványolaj Szövetség éves Jelentése 2003 OLAJ MAGYARORSZÁGON Benne a magyar Ásványolaj Szövetség éves Jelentése 2003 PETROLEUM IN HUNGARY Encosed: Annual Report of the Hungarian Petroleum Association 2003 P E T R O L E U M IN H U N G A R Y TARTALOM

Részletesebben

INTELLIGENT ENERGY SOLUTIONS

INTELLIGENT ENERGY SOLUTIONS ENERGETIKAI MEGOLDÁSOK INTELLIGENT ENERGY SOLUTIONS AZ ENER G CÉGCSOPORT A nemzetközi ENER G cégcsoport fenntartható és energiahatékony technológiákat kínál ügyfelei számára világszerte. ENER G megtervez,

Részletesebben

A szociális párbeszéd kibővítése különböző szinteken. Enhancing social dialogue at various levels

A szociális párbeszéd kibővítése különböző szinteken. Enhancing social dialogue at various levels A szociális párbeszéd kibővítése különböző szinteken Enhancing social dialogue at various levels 1 Jelen kiadvány a Szociális párbeszéd szélesítése a különböző szinteken, a LIGA Szakszervezetek 2012/0104596

Részletesebben

European Danube Region Strategy

European Danube Region Strategy Területfejlesztési és területrendezési szakmai folyóirat Regional and spatial development review különszám / special edition 2009 / 1. Európai Duna Régió Stratégia Duna: múlt-jelen-jövô / Danube: Past-Present-Future

Részletesebben

Transzferár-szabályozás Magyarországon Transfer Pricing Hungary

Transzferár-szabályozás Magyarországon Transfer Pricing Hungary Transzferár-szabályozás Magyarországon Transfer Pricing Hungary *connectedthinking 01 Háttér* A gazdasági társaságok új piaci lehetôségek után kutatva egyre gyakrabban fordulnak a külföldi piacok felé,

Részletesebben

Roche Magyarország Doing now what patients need next

Roche Magyarország Doing now what patients need next Roche Magyarország Doing now what patients need next Kettős feladatunk van: nap mint nap biztosítjuk az emberek életminőségét javító gyógyászati megoldásokat, miközben folyamatosan a jövő innovációin

Részletesebben

Blahó János üzemigazgató

Blahó János üzemigazgató A VOLÁNBUSZ Zrt. vezetôsége Pekli Ferenc vezérigazgató Laukó Mária stratégiai igazgató Bartkóné Kovács Anikó controlling igazgató Sohár István vezérigazgatóhelyettes Fajcsák Lajos kereskedelmi igazgató

Részletesebben

Ki kicsoda. Who s Who. a magyar. in Hungary? bevándorlásügyben? in the field of immigration

Ki kicsoda. Who s Who. a magyar. in Hungary? bevándorlásügyben? in the field of immigration Ki kicsoda a magyar bevándorlásügyben? Who s Who in the field of immigration in Hungary? Ki kicsoda a magyar bevándorlásügyben? A kiadvány a Nemzeti Civil Alapprogram finanszírozásával jött létre Sponsored

Részletesebben

Előszó. Dr. Koltai Dénes Borbáth Erika Dr. Németh Balázs egyetemi tanár főigazgató egyetemi docens PTE FEEK MMIKL PTE FEEK

Előszó. Dr. Koltai Dénes Borbáth Erika Dr. Németh Balázs egyetemi tanár főigazgató egyetemi docens PTE FEEK MMIKL PTE FEEK Előszó Rendhagyó számot tart a kezében az olvasó: olyan dolgozatok olvashatóak itt összegyűjtött és szerkesztett formában, melyeket az UNESO CONFINTEA VI (6. Felnőttoktatási Világtalálkozó) budapesti 2008.

Részletesebben

Szuperluxus irodaház épül - Mi lesz a volt tévészékházzal?

Szuperluxus irodaház épül - Mi lesz a volt tévészékházzal? Szuperluxus irodaház épül - Mi lesz a volt tévészékházzal? 2012. július 20. Mintegy két éve jöttek az első hírek az ország egyik legértékesebb ingatlanának megújulásával kapcsolatban. Azóta azonban legfeljebb

Részletesebben

Erste Group Bank AG. Structured Notes Programme. Prospectus Supplement No. 1

Erste Group Bank AG. Structured Notes Programme. Prospectus Supplement No. 1 Erste Group Bank AG Structured Notes Programme Prospectus Supplement No. 1 This supplement (the Supplement) constitutes a prospectus supplement pursuant to Art 16 (1) of the Directive 2003/71/EC and sec

Részletesebben

Székesfehérvár. www.varoskalauz-mo.eu

Székesfehérvár. www.varoskalauz-mo.eu Városkalauz térképpel City Guide with Map Székesfehérvár 2014 www.varoskalauz-mo.eu ELŐSZÓ FOREWORD Kedves Olvasó! Egy több mint ezeréves város, Székesfehérvár polgár mestereként köszöntöm Önöket. Évszázadokon

Részletesebben

Elméleti tanulmányok / Theoretical Studies THE THEORETICAL BASES OF KNOWLEDGE MANAGEMENT

Elméleti tanulmányok / Theoretical Studies THE THEORETICAL BASES OF KNOWLEDGE MANAGEMENT Elméleti tanulmányok / Theoretical Studies THE THEORETICAL BASES OF KNOWLEDGE MANAGEMENT Dr. Márta B. ERDŐS Dr. Gábor JUHÁSZ Dr. Péter GARAI Absztrakt A XX. század második felére a tudás a termelés meghatározó

Részletesebben

Egyesülési szerződés. Merger Agreement. between. mely létrejött a. K&H Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság mint átvevő társaság

Egyesülési szerződés. Merger Agreement. between. mely létrejött a. K&H Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság mint átvevő társaság TERVEZET Egyesülési szerződés Merger Agreement mely létrejött a between K&H Bank Zártkörűen Működő mint átvevő társaság K&H Bank Zártkörűen Működő as the absorbing company és a and K & H Autófinanszírozó

Részletesebben

Észak-magyarországi Stratégiai Füzetek

Észak-magyarországi Stratégiai Füzetek Észak-magyarországi Stratégiai Füzetek a regionális kutatások periodikus kiadványa, az észak-magyarországi regionális fejlesztés szakmai folyóirata Megjelenik félévenként az Észak-magyarországi Regionális

Részletesebben

Több mint egy ok a DECSA termékek választása mellett More than one reason to choose Decsa Products EVAPORATIVE COOLING

Több mint egy ok a DECSA termékek választása mellett More than one reason to choose Decsa Products EVAPORATIVE COOLING Több mint egy ok a DECSA termékek választása mellett More than one reason to choose Decsa Products EVAPORATIVE COOLING Evaporatív hűtés Evaporative Cooling EVAPORATIVE COOLING 40 ÉV FEJLŐDÉSE A TERVEZÉSTŐL

Részletesebben

11. Emberierőforrás-menedzsment Szakkiállítás 11 th Exhibition for Human Resource Management. www.personal-hungary.hu. Kiállítói információk

11. Emberierőforrás-menedzsment Szakkiállítás 11 th Exhibition for Human Resource Management. www.personal-hungary.hu. Kiállítói információk Bécs Budapest Genf Hamburg Köln Moszkva Stuttgart Zürich Personal Hungary 2014. november 12-13. SYMA, Budapest 11. Emberierőforrás-menedzsment Szakkiállítás 11 th Exhibition for Human Resource Management

Részletesebben

SZERZÕDÉS a Magyar Köztársaság és Románia között a megértésrõl, az együttmûködésrõl és a jószomszédságról

SZERZÕDÉS a Magyar Köztársaság és Románia között a megértésrõl, az együttmûködésrõl és a jószomszédságról SZERZÕDÉS a Magyar Köztársaság és Románia között a megértésrõl, az együttmûködésrõl és a jószomszédságról A Magyar Köztársaság és Románia - meggyõzõdve arról, hogy a két ország közötti jószomszédság, a

Részletesebben

www.colas.hu környezet beszámoló 24 Árvízvédelmi munkák Felsőzsolca térségében 38 2010: az év dolgozói

www.colas.hu környezet beszámoló 24 Árvízvédelmi munkák Felsőzsolca térségében 38 2010: az év dolgozói rontó Emese: A nő örök Új vezetés Új lehetőségek építőipari Nívódíjat Nyert a szegedi főgyűjtő kihívásokról beszélgettünk elismerést a Colas-alterra szerezte meg 2011. MáJus XV. évf. 1. szám ÁtalakítÁsok

Részletesebben

MAGYARORSZÁG ELŐREHALADÁSI JELENTÉS 2013 2014

MAGYARORSZÁG ELŐREHALADÁSI JELENTÉS 2013 2014 NYÍLT KORMÁNYZATI EGYÜTTMŰKÖDÉS - FÜGGETLEN ÉRTÉKELÉSI MECHANIZMUS: MAGYARORSZÁG ELŐREHALADÁSI JELENTÉS 2013 2014 Reszkető Petra Edina Budapest Szakpolitikai Elemző Intézet Első előrehaladási jelentés

Részletesebben

Final Terms dated 6 August 2013

Final Terms dated 6 August 2013 Final Terms dated 6 August 2013 Citigroup Inc. Issue of HUF661,200,000 Autocall Notes due August 2016 linked to the shares of Industria de Diseño Textil, Sociedad Anónima (Inditex, S.A.) and Novo Nordisk

Részletesebben

Okos Mérés -val KNX. Smart Metering with KNX

Okos Mérés -val KNX. Smart Metering with KNX Okos Mérés -val KNX Smart Metering with KNX Inhalt / Content A KNX es fogyasztásmérés okos KNX Metering is Smart 4 A KNX Mérés műszaki meghatározása Az egyetlen vila KNX Metering Specification The only

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA ZÖLD KÖNYV

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA ZÖLD KÖNYV AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, xxx COM(2005) yyy final ZÖLD KÖNYV Az egészséges táplálkozás és a fizikai tevékenység promóciója: a túlsúly, az elhízottság és a krónikus betegségek megelőzésének

Részletesebben

Látom a munkám eredményét és ez nap, mint nap sikerélményt jelent Seeing the results of my work gives me a sense of achievement day by day.

Látom a munkám eredményét és ez nap, mint nap sikerélményt jelent Seeing the results of my work gives me a sense of achievement day by day. Fogadószoba Látom a munkám eredményét és ez nap, mint nap sikerélményt jelent Seeing the results of my work gives me a sense of achievement day by day. Mártha Imre, bármely hihetetlen, egész fiatalon az

Részletesebben

2013. évi statisztikai adatai

2013. évi statisztikai adatai A magyar villamosenergia-rendszer (VER) 213. évi statisztikai adatai Statistical data of the hungarian power system 213 IMPRESSZUM IMPRINT Tartalomjegyzék TABLE OF CONTENTS BEVEZETÉS INTRODUCTION. 6 RÖVIDÍTÉSEK,

Részletesebben

Az év támogatottja program 2011-12. Charity of the Year Programme 2011-12

Az év támogatottja program 2011-12. Charity of the Year Programme 2011-12 Az év támogatottja program 2011-12 Charity of the Year Programme 2011-12 1 Az év támogatottja programról Tartalom Table of contents Az év támogatottja programot Magyarországon 2003-ban hagyományteremtő

Részletesebben