TENYÉSZTÉSI SZABÁLYZAT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TENYÉSZTÉSI SZABÁLYZAT"

Átírás

1 Hunnia-Rex Német Juhászkutya Egyesület (HNJE) H-1116 Budapest, Tétényi út 128/b-130. TENYÉSZTÉSI SZABÁLYZAT 1. Általános fogalmak A Hunnia Német Juhászkutya Egyesület (HNJE) - mint a MEOE, az FCI és a WUSV tagja - az anyaországi egyesület - az SV - tenyésztési előírásainak alkalmazásával kívánja a fajta tenyésztését és az azzal kapcsolatos tevékenységet szabályozni. Ez része az alapszabály célkitűzéseinek és kötelezően vonatkozik az egyesület valamennyi tagjára A tenyésztési jog 2. A tenyésztő Minden FCI által elismert Származási Bizonyítvánnyal (SZB) rendelkező németjuhászkutya honosítható, illetve regisztrálható. Az alom tenyésztője az a személy, aki a fedeztetéskor az anyakutya tulajdonosa, vagy tenyésztési bérlője. Fedeztetett szuka eladása esetén a tenyésztési jog átruházható. Ebben az esetben - még a szuka kölykezése előtt az Egyesület részére be kell küldeni: a) az adás-vételi szerződés egy példányát. b) a fedeztetési igazolást, c) a tenyésztési jog átadási kérelmét. Egy személy egy kennelében egy naptári évben legfeljebb 9 alom regisztrálható A tenyésztési jog bérelhetősége A tenyésztési céllal anyakutyák bérbeadása, ill. bérlése az Egyesület jóváhagyása mellett lehetséges. A bérlőnek, mint az alom tenyésztőjének, legkésőbb az alom születése előtt 14 nappal a következőket kell az Egyesülethez beküldeni: 1. a tenyésztés-bérbevételi szerződés egy példányát. 2. a tenyésztési jog átadási kérelmet, 3. a fedeztetési igazolást A bérbevevő kötelezettség-vállalása A tenyésztésbérleti szerződésben a bérbevevőnek kell nyilatkoznia a vállalt kötelezettségeiről.

2 Az évenkénti engedélyezhető tenyészbérlet A bérlő egy naptári évben tenyésztés céljára legfeljebb ötször bérelhet tenyésztési jogot Tenyészbérlet külföldivel A tenyésztési jog bérlése országon kívül csak akkor engedélyezhető, ha a szóban forgó ország és helyi csoport tenyésztési felelőse szintén aláírta a megállapodást, és az Egyesület Tenyésztési Bizottsága jóváhagyta azt Tenyészbérlet a tenyésztési jog felfüggesztése esetén Törzskönyveztetési tilalom alatt álló személy befedezett szukájának tenyésztési jogát más személyre átruházni tilos. E tilalom automatikusan vonatkozik arra a személyre is, aki a tilalom ellenére a tulajdonossal tenyészbérleti szerződést köt. A törzskönyvezési tilalom alatt álló tulajdonos kanját tilos a szaklapokban, hirdetés formájában fedeztetésre ajánlani. Törzskönyvezési tilalom alatt álló személy kanját nem szabad fedezés céljából másnak átadni, ill. átvenni Kennelnév és annak védelme A kennel név tulajdonjogát az Egyesületnél kell kérelmezni (minta) és az a kiadás időpontjától védetté válik. A kennelnév FCI adatbázissal történő összevetését és visszaigazoltatását a MEOESZ végzi. A kennel név védettsége az utolsó alom bejegyzése után 10 évvel megszűnik, addig másnak ki nem adható. A kennel név örökölhető és átruházható. A bértenyésztésből származó kölyköket a bérlő kennel neve alatt kell bejegyezni. Ha egy szukára több személynek is tulajdonjoga van, azt kell tenyésztőnek tekinteni, aki az almot bejelenti, valamint a társtulajdonosoknak írásban nyilatkoznia kell, hogy az adott alom esetében lemondanak a tenyésztői jogról valamely tulajdonostárs javára. Ha nem a hivatalos tulajdonos kíván a szukával tenyészteni, szerződésre van szükség a hivatalos tulajdonostól. Ugyanez vonatkozik közös tulajdonban lévő szukákra is Helyi szervezetek tenyésztési felelőse 3. A tenyésztési tanácsadás és felügyelet A tenyésztési tevékenység regionális felügyelete, valamint az alomellenőrzés, tanácsadás, és dajkakutya közvetítés a helyi szervezetek által megválasztott tenyésztési felelősök feladata. 2

3 Helyi szervezetek tenyésztési felelőseinek hatásköre A tenyésztési felelősök hatáskörét és feladatait jelen szabályzat tartalmazza. Emellett a megyei szervezet két hatásköri elv mellett kötelezheti el magát: 1. a tenyésztő lakhelye; 2. a tenyésztő helyi szervezetéhez tartozása szerint Helyi szervezetek tenyésztési felelőseinek kötelezettsége A helyi szervezet tenyésztési felelőse köteles a szervezet tagjait felvilágosítani, tanácsot adni a tenyésztési tevékenység és a tenyésztésbe vételi feltételek kérdéseiben. Ebből adódik a tenyésztési felelősök azon kötelessége, hogy az aktuális tudásszint céljából részt vegyenek az Egyesület tenyésztési felelősi tanfolyamain, továbbképzésein. A tenyésztési felelős elsőrendű feladata illetékességi területén a tenyésztők által bejelentett almok rendszeres ellenőrzése és kapcsolattartás a tenyésztővel. Az ellenőrzésre első alkalommal az alom megszületését követő első öt nap valamelyikén kerül sor, ezt követően a kölykök chippeléséig és új tulajdonosokhoz kerüléséig (ez az időszak optimális esetben a kölykök 8 hetes koráig tart) további két alkalommal szükséges. Ezen ellenőrzések tényét és idejét, valamint az ott tapasztaltakat a tenyésztési felelős az alombejelentő nyomtatványon rögzíti és aláírásával igazolja a Törzskönyvezési Hivatal felé. Az alom ellenőrzésekor, azonosítani kell az anyakutya tetoválási, ill. chip számát. A vizsgálat kiterjed a tartási és egyéb körülményekre is, különös tekintettel az állatvédelmi törvény előírásaira is. A tenyésztési felelős további feladata a Tenyésztési Szabályzat betartásának felügyelete és ellenőrzése A tenyészérték megállapítása 4. Tenyészalkalmassági minősítések A tenyészértéket az egyed tenyészalkalmasságának megállapításával, valamint utódainak ellenőrzésével határozhatjuk meg. A tenyészalkalmassági vizsgálaton (kiállításokon, tenyészszemléken, vizsgákon) a kiválasztás a fenotípus (fajtajellem, küllem, idegtípus) és a genotípus (származás) alapján történik. Az utódellenőrzés az utódok tenyészalkalmasságának kiértékelése alapján történik Tenyészthető Tenyészhető minden az Egyesület törzskönyvébe bejegyzett német juhászkutya, amelyik a) a tenyészkort elérte, b) csípőízületi diszplázia röntgeneredménye a elismerés, c) könyökízületi diszplázia röntgeneredménye a elismerés / után születetteknél/. d) a tenyészszemlén megfelelő munkát mutat be és legalább Jó küllemi minősítésű, e) fedeztetéskor legalább egy tenyészszemlén elért Tenyészhető minősítéssel rendelkezik. 3

4 Tenyésztésre alkalmas Tenyésztésre alkalmas minden az Egyesület törzskönyvébe bejegyzett német juhászkutya, amelyik a) a tenyészkort elérte, b) csípőízületi diszplázia (HD) röntgeneredménye a elismerés, c) könyökízületi (ED) röntgeneredménye a elismerés / után születetteknél/. d) a tenyészszemlén kiváló munkát mutat be és kitűnő küllemmel rendelkezik e) fedeztetéskor egy tenyészszemlén elért Tenyésztésre Alkalmas minősítéssel rendelkezik Körungozott, Elit Körungozott, Elit minden az Egyesület törzskönyvébe bejegyzett német juhászkutya, amelyik a) a tenyészkort elérte, b) csípőízületi diszplázia röntgeneredménye a elismerés, c) könyökízületi (ED) röntgeneredménye a elismerés ( után születetteknél). d) kiállításon legalább Jó minősítést kapott, e) legalább 1-es fokozatú, három ágazatú FCI Munkavizsgával rendelkezik f) Körungozott minősítéssel rendelkezik Tenyésztésre alkalmatlan kutyák a) amelyek ún. regisztrált egyedek (ismeretlen származású, valamely ország törzskönyvezési rendszerében regisztrációs számot kapott kutyák), b) rossz természetű (vézenű), félelmében harapós, gyenge idegzetű kutyák, c) a bizonyítottan közepes vagy súlyos csípőízületi diszpláziával rendelkező egyedek, d) egy-, vagy kétoldali rejtett heréjű kanok, e) súlyos fül és farok hibával rendelkező egyedek, f) foghibás egyedek: 1 db P3 és 1 db más fog hiánya, vagy 1 db szemfog (C) hiánya, vagy 1 db P4 hiánya, vagy 1db M1 hiánya, vagy 1 db M2 hiánya, vagy összesen 3 vagy több fog hiánya. (előzápfog = P, zápfog = M, metszőfog = 1, szemfog = C) Az M3 (emberi megfelelője az ún. bölcsességfog ) hiánya figyelmen kívül hagyható. Az igazoltan szerzett foghiány, nem számít hibának. Ezeket hivatalos állatorvosi igazolás alapján a Származási Bizonyítványra rá kell vezetni. g) jelentékeny pigmenthiány, kékesség (Blauling) h) szálkásszőr, i) HD/ED műtéti javítása (pl. Musculus pectineus) Azok az utódok, amelyek a pontokban felsorolt hibákkal rendelkező kutyáktól származnak, a törzskönyvbe nem vezethetők be. Erről a határozatról a tulajdonos ajánlott levélben értesül. A kézhezvételtől számított 14 napon belül e határozat ellen fellebbezni lehet. A fellebbezésről első fokon a törzskönyvvezető, másodfokon az Egyesület elnöke dönt. 4

5 Tenyésztési módok Fajtatiszta tenyésztést folytatunk, ha mindkét nemű párosítandó egyed egyazon fajtához tartozik. Ez a mód a család rokon vagy szoros rokontenyésztés révén az örökölhető értékek legjobb kihasználásához vezet. A fajtatiszta tenyésztés módjai: Rokontenyésztés, amely egy szűkebb vérrokonságra alapozott olyan tenyésztés, amelyben egy ős legalább egyszer az apai és az anyai ágon is képviselve van. A rokonsági fogalom az első öt felmenő ősre korlátozódik, vagyis a származási bizonyítvány 4+1 oszlopa. A rokontenyésztés fajtái: a) Legszorosabb rokontenyésztés alatt értjük, ha a szülők a gyermekükkel, a nagyszülő az unokával, vagy a testvérek egymás között párosodnak, vagy az első és másodfokú rokonok párosodnak egyenes vagy oldalágon. TILTOTT TENYÉSZTÉSI MÓD!!! b) Szoros rokontenyésztés, amelyben a harmad és negyedfokú rokonok párosodnak egymás közt, indokolt egyedi esetekben a Tenyésztési Bizottság (TB) előzetes engedélyével alkalmazható a 2-2-es rokontenyésztési fok. Jelölése = közös ős neve (2-2) Az alábbi feltételekkel engedélyezhető: egy tenyésztő maximum 2 éves időközönként alkalmazhatja, az alom Származási Lapjának visszatartása mellett, melyet egy körungmester előtti bemutatás után kaphatnak meg a kutyák a körungmester értékelése szerint. A kutyák vizsgálata a teljes fogváltás után történhet. A 2-3 vagy 3-2 fokhoz nem szükséges előzetes engedély. c) Tágabb rokontenyésztést, amelyben az ötöd és hatod fokú rokonok párosodnak egymás között Közbeeső tenyésztés, amelyben egy rokontenyésztésben megszilárdított vérvonalba egy alkalommal idegen vért viszünk be Idegen tenyésztést, amelyben azonos fajtájú, rokonsági fok nélküli egyedek párosodnak egymással. Majdnem minden kitenyésztett fajta szűkebb tenyész-alapból származik, ezért elegendő a tágabb rokontenyésztést alkalmazni. Inkább a jól örökítő felmenőági ősök vérkapcsolata keresendő. A szoros rokontenyésztésből származó tenyészetekben gyakran vérfrissítésre van szükség olyan egyedekkel, amelyek nincsenek rokonságban, hogy az öröklött nem kívánatos tulajdonságokat, hibákat, ezáltal lehessen kiküszöbölni. 5

6 4.2. A tenyésztés feltételei A 4.1. pontban megadott határozatok az alábbi feltételekkel együtt érvényesek A tenyésztésbevétel alsó korhatára Kan esetében 20 hónap, szuka esetében 18 hónap. A tenyésztésbevétel időpontjaként a fedeztetés napját kell érteni. Ezen korhatárok előtti párosítások esetén a születendő alom a szülők eredményeitől függetlenül Regiszteres származási bizonyítványt kap, amennyiben a szülők a 15 hónapos kort a párosítás napján már betöltötték. Ennél fiatalabb szülőpártól a származó alom törzskönyvezése nem lehetséges. Kan kutyák esetében a tenyésztésbevételnek nincs felső korhatára, de 10 év feletti kanok tenyésztésben való használatakor minden esetben kötelező az alom DNS vizsgálata. Szuka kutyákat 8 éves korukig lehet tenyésztésben tartani. Kivételes esetben a Tenyésztési Tanács előzetes kérelem alapján engedélyezheti a 8 és 10 év közötti szuka ivarú kutya tenyésztésbe vételét. 10 év feletti szukával tenyészteni tilos, az esetlegesen ilyen párosításból születendő utódok nem törzskönyvezhetők A tenyésztésre felhasználás gyakorisága Az a kan, amelyik a elismeréssel és min. Tenyészthető minősítéssel rendelkezik, évente 60 szuka fedezését hajthatja végre, amit lehetőleg egyenletesen kell elosztani. A túl gyakori fedezést a kan kondíciójának megtartása és a biztosabb megtermékenyítés érdekében kerülni kell. Ha a kan ugyanazt a szukát 28 napon belül ismételten fedezi, a fedezést egynek kell tekinteni. Ha a kan a naptári év közben kezdi meg a fedezéseket az éves engedélyezett 60 fedezés nem mérvadó. A fedezések megkezdésétől függően havonta 5 fedezéssel kevesebb engedélyezhető. A fedező kan országhatáron túli fedezése az engedélyezett 60 fedezésbe beleszámít. A szuka kutya két naptári évben legfeljebb három alkalommal fedeztethető, úgy, hogy két egymást követő ivarzási ciklusban történő ellést követően a harmadik ivarzást kötelező kihagyni. Amennyiben sorozatosan, a harmadik ciklusban is fedeztetésre kerül a szuka, úgy az alom nem törzskönyvezhető, és a tenyésztő ellen a tenyésztési szabályzat megsértése miatt eljárás indul. Szuka esetében legfeljebb két alom, kan esetében legfeljebb 5 fedezés után lehetséges regiszteres származási bizonyítvány kiadása. Ezt követően, amennyiben a kutya nem teljesíti a Tenyészthető minősítéshez szükséges alapvető feltételeket, az utódai nem kaphatnak származási bizonyítványt. Ha egy alomnál két különböző apaállatot jelölnek meg, a törzskönyvezési bevezetésük tilos. Ha közben a Törzskönyvezési Hivatalnál a származás egyértelműen, DNS vizsgálattal tisztázódik, törzskönyvezhetők, de csak abban az esetben, ha az alomban lévő valamennyi utód ugyanattól az apától származik. 6

7 Egészséges szukák újrafedeztetésének esetében, az ellést követően min. 120 napon túli fedezést lehet elfogadni. A HNJE elnöke és a TT határozata alapján e korlátozások megszegőit a Törzskönyvezési Hivatal az alábbiak szerint bünteti: 1. Az egyed tenyészalkalmassági minősítését felfüggesztését vagy megvonását kilátásba helyezheti. 2. Más szabálytalanságok miatt (pl. fedezési bejelentési kötelezettségének elmulasztása, vagy gyors egymás utáni fedeztetés) a tulajdonost írásban figyelmezteti,időszakos szankciókat rendelhet el, legvégső esetben a Közgyűlés által meghatározott pénzbüntetést rója ki. 3. Más jelentős szabálytalanságok az Egyesület Tenyésztési Tanácsa hatáskörébe tartoznak, amelyeket az egyedenként bírál el és dönt vagy javaslatot tesz a büntetés mértékéről. A Közgyűlés megszavaztatja a pénzbüntetés bevezetését is. Ebben az esetben a kiszabott pénzbüntetés az Egyesület bevételeiben, mint névtelen adomány jelenik meg. A büntetési összeg kétharmadát a Főtenyészszemle, egyharmadát pedig a Nemzeti Bajnokság költségvetése kapja. A döntés ellen az érintett jogában áll óvást benyújtania. Az óvást az Egyesület vezetősége vizsgálja ki. Ha megállapítást nyer, hogy a kan nem, vagy csak részben nemzőképes, akkor az elért tenyészeredmény visszavonásra kerül és a született utódok törzskönyvezési tilalom alá kerülnek. Azon szukáknál, amelyek a kan bizonyított nemzőképtelensége miatt maradtak üresen, a fedezésért kifizetett összeget a tenyésztő a kan tulajdonosától visszakövetelheti. Azok a fedező kan tulajdonosok, akik tenyésztési tilalom alatt állnak, kötelesek a fedeztetési díjat visszatéríteni. Azok a kanok vagy szukák esetében, amelyek több személy tulajdonában vannak, a Törzskönyvezési Hivatal részére megegyezéses bejelentés előterjesztése alapján írásban egy személyt kell megnevezni, mint képviselőt és aláírásra jogosultat A fedeztetés A fedező kan kiválasztása a tenyésztő joga, ugyanúgy a kan tulajdonosa jogosult a szukák elfogadására vagy a fedeztetés megtagadására. A fedezés tényét a kan tulajdonosa a fedeztetési igazoláson aláírásával igazolja, egyidejűleg annak 1 példányát a Törzskönyvezési Hivatalnak elküldi a fedeztetés megtörténtét követő 72 órán belül. A megtörtént fedezés után a fedező kan termékenyítése akkor sikeres, ha a szuka vemhesül. Ezáltal a fedeztetési megállapodás feltételét a kantulajdonos a maga részéről teljesítette. Üresen maradt szuka ismételt befedeztetése díjtalan. Az elvetélést, illetve a szuka üresen maradását a kantulajdonossal haladéktalanul közölni kell. Ha a kan már nem áll a rendelkezésre: a) amennyiben eladásra került, úgy az üresen maradás miatt ismételt fedeztetési kötelezettséget viszi magával, és ezt az új tulajdonossal közölni kell. b) ha kimúlt, akkor az üresen maradt szukát a tulajdonos más kanjával közös megegyezéssel befedeztetik, vagy ezek hiányában a fedeztetési díj fele visszajár a szuka tulajdonosának. A szuka tulajdonosának a fedeztetésről és a kölykezésről az illetékes tenyésztési felelőst tájékoztatni 7

8 kell. Vitás esetben első fokon az Egyesület Tenyésztési Tanácsa, másodfokon az Egyesület vezetősége dönt Felnevelhető kölykök száma Egy szukánál saját felnevelésben almonként legfeljebb 8 kölyök engedélyezhető. További kölykök csak dajkakutya segítségével nevelhetők. A dajkakutya közvetítésében elsősorban a Helyi szervezetek tenyésztési felelősei az illetékesek Dajkakutya igénybevétele A dajkakutya alkalmazásánál a jelölt marmagassága lehetőleg érje el az 50 cm-t, legyen erős, egészséges, jó idegzetű. A dajkakutyának is csak összesen 6 kölyköt szabad felnevelnie a saját és az idegen szuka kölykeivel együtt. Ha egy dajkakutya saját almot nem nevel, úgy akár két különböző alomból is lehet kölyköt alátenni, ha azok biztonságosan jelölve vannak és elcserélhetőségük teljesen kizárt. A tenyésztési felelősnek a dajkakutya általi felnevelést és a kölykök biztonságos jelölését ellenőriznie és igazolnia kell. A kölyköket legkésőbb a 10. napon kell a dajkakutya alá helyezni. Az illetékes tenyésztési felelősnek a dajkakutya általi felnevelést az alombejelentő lapon illetve a dajkakutya felnevelő igazoláson kell dokumentálnia. Szuka német juhászkutya befedeztetése kizárólag dajkakutyaként történő felhasználás céljából tilos! Ha egy szuka a szülés után 10 napon belül elpusztul, a kölykök dajkakutya általi felnevelése engedélyezhető. A kölykök szelektálása legkésőbb az alom születése utáni 10. napig esedékes, kizárólag állatorvos közreműködésével. Ezután már az anya alatt 6 kölyöknél többet nem szabad tartani. A létszám feletti kölykök felnevelése jelen pontban leírtak szerint dajkakutyát kell igénybe venni. Az esetlegesen előforduló farkaskörmöket a kölykök születésének első hetében kell szakszerűen eltávolítani állatorvos által. A dajkakutya által felnevelt kölyköt az anyakutyához legkorábban a betöltött hetedik héten szabad visszavinni Alombejelentés A tenyésző a kölykezéskor közvetlenül tájékoztassa az illetékes tenyésztési felelőst, aki az első alomellenőrzést legkésőbb az alom öt napos koráig megtartja. Ezt követően a Tenyésztő megküldi a Törzskönyvezési Hivatalhoz az Alom Előbejelentő nyomtatványt. 8

9 9 HNJE Tenyésztési szabályzat

10 A Származási Bizonyítvány kiállítása céljából a következőket kell a Törzskönyvezési Hivatalhoz eljuttatni: a szuka eredeti Származási Bizonyítványa (ha tulajdonosváltás történt), egyéb esetben másolat fedeztetési igazolás egy példánya, alombejelentő, ( a tenyésztési felelős és a chippező állatorvos aláírásával ellátva) esetleges dajkakutya igazolás, ha a szülők közül valamelyik nem található a HNJE Törzskönyvezési Hivatal nyilvántartásában, úgy az egyedhez tartozó valamennyi irat és eredményeket igazoló dokumentum fénymásolata Származási Bizonyítvány A Származási Bizonyítvány a leszármazás igazolása. A HNJE és a MEOESZ Törzskönyvezési Hivatala igazolja a törzskönyvi bevezetés azonosságát és kiadja az SV által elkészített FCI által elismert Származási Bizonyítványt. A szülők elért tenyészminősítése alapján megkülönböztetünk Regiszteres, Normál /ZTP/, ELIT Származási Bizonyítványt, amelyek az okmány alapszínében különböztethetők meg egymástól. A Származási Bizonyítvány a HNJE megrendelésére kibocsátott hiteles okmány, melyet a MEOESZ, az FCI és a WUSV is elismer. A Származási Bizonyítvány birtokjoga - a kutya tulajdonosáé. A tenyésztés céljából bérelt szuka bérlője a bérleti szerződés idejére jogosult a Származási Bizonyítványt magánál tartani. Ugyanez vonatkozik egy kan bérlőjére is, ha fedeztetési állomást létesít. A tenyésző kötelessége a Származási Bizonyítvány kézhezvétele után az adatok helyességét átvizsgálni, majd az első oldalon, mint illetékes aláírni. Az alom Származási Bizonyítványának átadása a tulajdonosnak a tenyésztő kizárólagos joga. A tulajdonos változás igazolásának helye a Származási Bizonyítvány hátoldalán van, a vevő neve, címe feltüntetésével, továbbá az eladás kelte és az eladó és a vevő - igazoló aláírásával. A tulajdonos változást a Törzskönyvezési Hivatalnak haladéktalanul jelenteni kell. A tulajdonjog átírást a HNJE Helyi Szervezetei is végezhetik Igazolás regisztrációról A kölykök származási lapjainak elkészítése a végleges alombejelentő, chip transzponder beültető nyomtatvány és egyéb dokumentumok megküldése után kezdődik. Ez általában a kölykök 8 hetes kora környékére tehető. Ezen időszakban azonban a kölykök optimális esetben éppen az új gazdákhoz kerülnek, a tenyésztőnek viszont még nem áll rendelkezésére a kölykök származási lapja, mivel az egy több hetes folyamat eredményeként a későbbiekben kerül postázásra részére. A kölykök 8 hetes korban oltva, mikrochippel ellátva, oltási könyvvel, adás-vételi szerződéssel, és Regisztrációs Igazolással együtt kerülnek átadásra az új tulajdonosnak. A törzskönyvezési hivatal az Előalombejelentő beérkezését követően a megadott adatok alapján nyilvántartásba veszi a bejelentett almot, és a kölyköket egy regisztrációs számmal látja el, mely később a származási lapon mint MET Nj szám kerül feltüntetésre. 10

11 Ezt követően kiállításra kerül az alom valamennyi lejelentett egyedére egy igazolás a kutya regisztrációjáról. Az igazolás az alábbi adatokat tartalmazza: a kutya neve, ivara, születési ideje, regisztrációs száma tenyésztő neve, kennelneve, tagsági száma apa, anya neve és regisztrációs száma az igazolás kiállításának dátuma és a hitelesítő személy neve Ezen regisztrációs igazolást a törzskönyvezési hivatal az Előalombejelentő beérkezését és a regisztrációba vétel megtörténtét követően postai úton továbbítja a tenyésztő felé. A kiállított igazolás jelentősége, hogy a tulajdonos a kölyök megvásárlásakor már kap egy hivatalos igazolást a kutya adatairól és származásáról, valamint a vevő ezáltal biztosítva van arról is, hogy a tenyésztő a törzskönyvezési folyamatot megindította. A regisztrációs igazolás nem származási bizonyítvány, azt semmilyen formába nem helyettesíti vagy pótolja! 5. Csípőízületi diszplázia (CSD) és Könyökízületi diszplázia (ED) vizsgálat 5.1. Általános tudnivalók A csípőízületi diszplázia egy kóros elváltozás a csípőízületi vápa és a combcsont forgója ízesülésénél. A csípőízület diszplázia fokozatai az enyhe esetektől a súlyosig lehetségesek. Az anyaországi egyesület (SV) tenyésztői kötelező vizsgálatokat vezettek be, és 1986 óta alkalmazzák a szigorú tenyésztési szelektálást, amelynek eredménye a mai napig kiemelkedően sikeres. Ezért a HNJE is mindent elkövet, hogy ezt a gyakorlatot továbbvigye Az Egyesület előírásai A csípő és könyökízület helyzetének megállapítását a röntgenvizsgálat mutatja ki. A vizsgálat az alábbiak szerint történik: a) A röntgenvizsgálat elvileg csak egyszer végezhető, ennek tényét a HNJE-vel szerződött állatorvos a SZB megfelelő rovatában igazolja. b) A vizsgálat napján a kutya alsó korhatára 12 hónap. c) A vizsgálattal megbízott orvos a vizsgálat előtt köteles a kutya fülébe tetovált számot, chip-el jelölt kutya esetében a chip azonosító számát ellenőrizni és azonosítani az eredeti SZB-n szereplő számmal. Az egyezőséget - a dátum, a szám beírásával igazolja. Ha ez a szám olvashatatlansága miatt nem lehetséges, abban az esetben azonosító chippel kell, hogy ellássa az egyedet, amelyet a hivatalos előírásoknak megfelelően rögzítenie kell. d) Ezután röntgenfelvételt készít a kutya neve, tetoválási száma valamint a szűrőállomás azonosítója, vagy a felvételt végző orvos neve - a röntgenfóliára történő eltávolíthatatlan felirat rögzítésével - amelyet az Egyesület Törzskönyvezési Hivatalának megküld az általa kitöltött értékelőlappal együtt. 11

12 e) A végleges szakvéleményt az Egyesület által megbízott állatorvosi szakbizottság, illetve személy adja meg. f) A mentes, majdnem mentes, ill. még elfogadható ( enyhe ) értékelésű valamint a után született kutyák esetében egészséges ED leleteknél az SZB re a elismerés szövegű, háromszögletű bélyegző kerül. g) A közepes és a súlyos fokozatú CSD ill. ED elváltozás tenyésztési tilalmat von maga után, amely az SZB-re bejegyzésre kerül Egyéb tenyésztési előírások a) A kiválasztott Kitűnő (KK) és a Kitűnő (K) minősítéshez az a HD és ED elismerés szükséges. b) A tenyészszemlén a jelentkezés feltétele a HD és ED a elismerés Az SV németországi rendszerében végzett HD/ED és DNA minősítések rendje: A tulajdonosok számára lehetőség van arra, hogy kutyájuk HD, ED és DNA minősítését a fajta anyaországában, Németországban végeztessék el. A HNJE SV-val kötött szerződése alapján ezen vizsgálatok elvégzésére Magyarországon is van lehetőség az arra kijelölt állatorvosoknál. A mindenkori aktuális állatorvosi listát az Egyesület a tagok részére publikálja. Az SV-hoz elbírálásra kiküldendő HD, ED, DNA vizsgálatok gyakorlati lebonyolítása a következőképpen történik: A hivatalos, SV által elismert szűrőállomások valamelyikén (lásd mellékelt lista) a kijelölt állatorvos elkészíti a röntgenfelvételeket, valamint leveszi a DNA-hoz szükséges vérmintát. Ezen anyagokat akkor továbbítja Németországba, ha a kutya tulajdonosa a németországi elbírálási díjat - mely a mindenkori HNJE Díjszabásban szerepel az Egyesület Eurós bankszámlájára befizette. A befizetés megtörténtéről a szűrést végző állatorvos értesítést kap, majd ezt követően továbbítja az anyagot Németországba. Az elbírált anyag a HNJE központjába érkezik vissza, majd annak regisztrálása után az elbírálási díjak befizetését igazoló szóló számla és a származási lap lesz megküldve a tulajdonosnak. A németországi SV rendszerben szerzett minősítéseket és eredményeket a HNJE elismeri, az így szerzett minősítések nem bírálhatók felül. Az eredménnyel szemben jogorvoslat kizárólag Németországban kérhető. 6. A tenyésztés fenntartásának és fejlesztésének feltételei Ide tartoznak a teljesítményvizsgák, kiállítások, tenyészszemlék és körungok. Ezeket részleteiben a Vizsga-, a Kiállítási-, Tenyészszemle-, és Körung Szabályzatok írják le A törzskönyv A törzskönyvben és a SZB n a minőségi ún. Elit tenyésztésből származó utódok különleges megjelölést kapnak. Azok az utódok, amelyeknek mindkét szülője körungon értékelve lett (minősítése: körungozott = KÖR) 12

13 piros színű Elit tenyésztésből származó feliratú rózsaszín SZB-t kapnak. A tenyésztési engedéllyel rendelkező /Tenyészszemle/ szülőktől származó utód zöld színű, különleges megjelölést nem tartalmazó, 4 generációs normál SZB-t kap. A tenyésztési engedéllyel nem rendelkező szülőktől, illetve korhatár előtti párosításból származó utódok Regiszteres fehér (halványzöld) SZB-t kapnak. Későbbiekben, amennyiben a normál vagy regiszteres származási lappal rendelkező kutya szülei teljesítették az Elit kategória feltételeit, úgy lehetőség van ún. tenyészérték változás bejelentésére. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a tulajdonos kérésére a HNJE nyilvántartásában meglévő, valamint az igazolt és elért eredmények alapján a kutya származási lapja- költség ellenében- a magasabb kategóriának megfelelő származási lapra lesz kicserélve, és a kutya a Főtörzskönyvben az új származási lapnak megfelelő kötetbe kerül átsorolásra. Ez nem lehetséges azon kutyák esetében, ahol a szülők nem érték el a tenyésztésbevétel alsó korhatárát, és ezért kapott az alom regiszteres származási bizonyítvány. A tenyészszemle, illetve körung kiértékelési rendjét egy külön erre a célra jóváhagyott szabályzatok határozzák meg. 7. Záró rendelkezések A HNJE köteles a fajta korábbi tenyésztőszervezete, az Európai Gazdasági Térség szerződő államainak elfogadott szervezetei, illetve nemzetközi szervezet által jóváhagyott törzskönyv, származási igazolás, teljesítményvizsgálat és nemzetközi címek elfogadására, továbbá a jelen rendelet hatálybalépését megelőzően szerzett nemzetközi bírói minősítések elfogadására. Ezt a javításokkal egységes szerkezetbe foglalt Törzskönyvezési Szabályzatot a HNJE Közgyűlése megtárgyalta és október 15-én elfogadta. A szabályzat az elfogadását követő napon lép hatályba, visszamenőleges hatálya nincs. Kelt: Budapest, október

14 1. számú melléklet Szerződés szuka bérlésére 14

15 15 HNJE Tenyésztési szabályzat

16 2. számú melléklet Tenyésztési jog átruházási kérelem 16

17 17 HNJE Tenyésztési szabályzat

18 3. számú melléklet Aláírási jogosultság igazolása 18

19 4. számú melléklet Tulajdonos változás és származási bizonyítvány átírása 19

20 20 HNJE Tenyésztési szabályzat

21 5. számú melléklet Fedeztetési jegy (3 példányos) 21

22 6. számú melléklet Alom előbejelentő és alombejelentő lap 22

23 23 HNJE Tenyésztési szabályzat

24 7. számú melléklet Transzponder igazolás 24

25 8. számú melléklet A HNJE-vel szerződött állatorvosok névsora Dr. Bakos Mariann Nyíregyháza 06-42/ Dr. Balogh Béla Vác Dr. Bartos Beáta Budapest Dr. Bende Tibor Kaposvár Dr. Bertalan Gábor Budapest Dr. Bujáky Miklós Veszprém Dr. Dusa Gyula Gyula Dr. Egerszegi Péter Budapest Dr. Faragó Zsolt Károly Vác Dr. Fehér Miklós Érd Dr. Fejér Barna Eger Dr. Gaál Balázs Szeged Dr. Gálos Péter Sopron Dr. Gipper Róbert Kaposvár Dr. Hajdú Pál Hatvan Dr. Horváth Gábor Sopron Dr. Horváth Tibor Miskolc Dr. Juhász Tamás Budapest (SV röntgen) Dr. Kereszty Gábor Sárvár Dr. Koszorús József Pécs Dr. Kovács Jenő Pápa Dr. Kreisz Ágnes Mezőberény Dr. Kovács Róbert Ajka Dr. Kunvári Zoltán Kalocsa Dr. Lengyel Béla Miskolc Dr. Makai Péter Budapest Dr. Medgyesi József Kiskunfélegyháza Dr. Mentes Árpád Sopron Dr. Menyhárt Péter Jászfényszaru Dr. Mező Tibor Kecskemét Dr. Molnos Levente Budapest Dr. Nagy Elek Debrecen Dr. Nagy Zsolt Debrecen (SV röntgen) Dr. Ökrös István Gyula Dr. Papp Zoltán Cegléd Dr. Pelle György Nyíregyháza (SV rtg.) Dr. Peresztegi Attila Szombathely Dr. Plachy Gábor Paks Dr. Pozsár Miklós Kiskunfélegyháza Dr. Sebő Ottó Makó (SV röntgen) Dr. Seregi Antal Budapest Dr. Sörös József Kiskunfélegyháza Dr. Spröber Zoltán Békéscsaba Dr. Sulyok Attila Szolnok Dr. Sulyok Péter Baja

26 Dr. Suszták Béla Eger Dr. Szakál Szabolcs Kalocsa Dr. Színesi András Ajka Dr. Szőke István Szeged Dr. Talabér Gyula Nagykanizsa Dr. Tóth Zoltán Szombathely Dr. Török Lajos László Kalocsa Dr. Török Viktor Debrecen Dr. Varga Éva Eger Dr. Vitéz Tamás Győr (SV röntgen)

27 9. számú melléklet HD/ED értékelő lap 27

28 10. számú melléklet Bélyegzőlenyomatok a HD/ED minősítések igazolására Csípőröntgen megjelölése: Könyökröntgen megjelölése: Elérhető eredmény fokozatok Az a megjelölésű bélyegző: Az a eredmény fokozatai: 1. normál 2. majdnem normál 3. még elfogadható Közepes minősítés Súlyos minősítés 28

TENYÉSZTÉSI SZABÁLYZAT mint a Magyarországi Német Juhászkutya Klub (MNJK) tenyésztési programjának része 2012. évi módosított változat

TENYÉSZTÉSI SZABÁLYZAT mint a Magyarországi Német Juhászkutya Klub (MNJK) tenyésztési programjának része 2012. évi módosított változat TENYÉSZTÉSI SZABÁLYZAT mint a Magyarországi Német Juhászkutya Klub (MNJK) tenyésztési programjának része 2012. évi módosított változat TARTALOMJEGYZÉK: 1. ÁLTALÁNOS FOGALMAK 2. A TENYÉSZTŐ 2.1. A tenyésztési

Részletesebben

TENYÉSZTÉSI SZABÁLYZAT mint a Magyarországi Német Juhászkutya Klub (MNJK) tenyésztési programjának része 2014. évi módosított változat

TENYÉSZTÉSI SZABÁLYZAT mint a Magyarországi Német Juhászkutya Klub (MNJK) tenyésztési programjának része 2014. évi módosított változat TENYÉSZTÉSI SZABÁLYZAT mint a Magyarországi Német Juhászkutya Klub (MNJK) tenyésztési programjának része 2014. évi módosított változat TARTALOMJEGYZÉK: 1. ÁLTALÁNOS FOGALMAK 2. A TENYÉSZTŐ 2.1. A tenyésztési

Részletesebben

TÖRZSKÖNYVEZÉSI SZABÁLYZAT A német juhászkutya ebfajta törzskönyvezése és a származási lap kiadása Elfogadva 2014. október 15.

TÖRZSKÖNYVEZÉSI SZABÁLYZAT A német juhászkutya ebfajta törzskönyvezése és a származási lap kiadása Elfogadva 2014. október 15. Hunnia-Rex Német Juhászkutya Egyesület (HNJE) H-1116 Budapest, Tétényi út 128/b-130. TÖRZSKÖNYVEZÉSI SZABÁLYZAT A német juhászkutya ebfajta törzskönyvezése és a származási lap kiadása Elfogadva 2014. október

Részletesebben

2464 Gyúró, Akácfa u. 3. Tel: +36-20-9348-925, e-mail: info@oroszterrier.hu

2464 Gyúró, Akácfa u. 3. Tel: +36-20-9348-925, e-mail: info@oroszterrier.hu A Magyarországi Orosz Feketer Terrier Egyesület a Közösségért (MOFTEK) TENYÉSZTÉSI SZABÁLYZATA 1. A szabályzat célja. 1.1 A fajta tenyésztésének irányítását és felügyeletét biztosítani úgy, hogy az FCI

Részletesebben

A MINŐSÍTÉSI RENDSZERBEN CSAK AZON EGYEDEK OSZTÁLYOZHATÓAK, AMELYEK A TENYÉSZ-SZEMLÉN TENYÉSZTHETŐ MINŐSÍTÉST SZEREZTEK.

A MINŐSÍTÉSI RENDSZERBEN CSAK AZON EGYEDEK OSZTÁLYOZHATÓAK, AMELYEK A TENYÉSZ-SZEMLÉN TENYÉSZTHETŐ MINŐSÍTÉST SZEREZTEK. 2.4 Minősítési rendszer A minősítési rendszernél kiemelt fontosságúak az egészségügyi eredmények, a küllem és temperamentum minősítések. Ezért az Egyesület a következő pozitív kiemeléseket és minősítési

Részletesebben

- egészségügyi feltételeket teljesítették: HD minősítésük: A,B,C illetve ED minősítésük: 0,1

- egészségügyi feltételeket teljesítették: HD minősítésük: A,B,C illetve ED minősítésük: 0,1 3. TENYÉSZTÉSI SZABÁLYOK A Svájci Fehér Juhászkutyák tenyésztésénél kötelezően be kell tartani a jelen Tenyésztési Szabályzat szabályait. Minden tenyésztőnek és fedező kan tulajdonosnak valamint klubtagnak

Részletesebben

MAGYARORSZÁGI AMERIKAI STAFFORDSHIRE TERRIER EGYESÜLET TENYÉSZTÉSI PROGRAMJA

MAGYARORSZÁGI AMERIKAI STAFFORDSHIRE TERRIER EGYESÜLET TENYÉSZTÉSI PROGRAMJA MAGYARORSZÁGI AMERIKAI STAFFORDSHIRE TERRIER EGYESÜLET Továbbiakban MASTAFF Egyesület, mint az alább említett ebfajta államilag elismert tenyésztő szervezete TENYÉSZTÉSI PROGRAMJA amely vonatkozik a MASTAFF

Részletesebben

JOKER USZKÁR KLUB TENYÉSZTÉSI ÉS TENYÉSZSZEMLE SZABÁLYZAT (Többszínű uszkár vonatkozásában)

JOKER USZKÁR KLUB TENYÉSZTÉSI ÉS TENYÉSZSZEMLE SZABÁLYZAT (Többszínű uszkár vonatkozásában) JOKER USZKÁR KLUB TENYÉSZTÉSI ÉS TENYÉSZSZEMLE SZABÁLYZAT (Többszínű uszkár vonatkozásában) A Joker Uszkár Klub igazodva az FCI vonatkozó szabályzataihoz, követve az állattenyésztés tudományos törvényszerűségeit,

Részletesebben

HUNGÁRIA SCHNAUZER PINSCHER KLUB EGYESÜLET

HUNGÁRIA SCHNAUZER PINSCHER KLUB EGYESÜLET HUNGÁRIA SCHNAUZER PINSCHER KLUB EGYESÜLET Tenyésztési szabályzat BEVEZETÉS A Tenyésztési Szabályzat kötelező érvényű minden Hungária Schnauzer Pinscher Klub Egyesület (HSPK) tagjára, szerződéses partnerére

Részletesebben

A Magyarországi Orosz Feketer Terrier Egyesület a Közösségért (MOFTEK) TENYÉSZSZEMLE SZABÁLYZATA

A Magyarországi Orosz Feketer Terrier Egyesület a Közösségért (MOFTEK) TENYÉSZSZEMLE SZABÁLYZATA A Magyarországi Orosz Feketer Terrier Egyesület a Közösségért (MOFTEK) TENYÉSZSZEMLE SZABÁLYZATA 1. A tenyészszemle célja: A tenyészszemle a fajta tenyésztési programjának meghatározó eleme. Célja: a gondozott

Részletesebben

PREMIUM származási lap további tenyésztési feltételek

PREMIUM származási lap további tenyésztési feltételek GOLDEN RETRIEVER KÖR TENYÉSZTÉSI SZABÁLYZAT 13.SZÁMÚ MELLÉKLET PREMIUM származási lap további tenyésztési feltételek PREMIUM származási lapot kaphat az a kölyök, akinek szülei megfelelnek a Golden Retriever

Részletesebben

MAGYAR EBTENYÉSZTŐK ORSZÁGOS EGYESÜLETE TENYÉSZTÉSI SZABÁLYZATA

MAGYAR EBTENYÉSZTŐK ORSZÁGOS EGYESÜLETE TENYÉSZTÉSI SZABÁLYZATA MAGYAR EBTENYÉSZTŐK ORSZÁGOS EGYESÜLETE TENYÉSZTÉSI SZABÁLYZATA BEVEZETÉS 1. A Tenyésztési Szabályzat kötelező érvényű minden Magyar Ebtenyésztők Országos Egyesület (MEOE) tagjára, tagszervezetére, szerződéses

Részletesebben

Kennelkönyv. ami tartalmazza:

Kennelkönyv. ami tartalmazza: a kutya tenyésztõk és fedezõkan tulajdonosok számára ami tartalmazza: " tenyészszukák nyilvántartása (egyéni lap + összesítő) " ellések nyilvántartása - ellési ló " kölykök listája " fedezõkanok listája

Részletesebben

IV. TÖRZSKÖNYVEZÉSI SZABÁLYZAT

IV. TÖRZSKÖNYVEZÉSI SZABÁLYZAT IV. TÖRZSKÖNYVEZÉSI SZABÁLYZAT 9. Fontosabb fogalmak Törzskönyvezés A tenyésztési adatok gyűjtése, törzskönyvben történő nyilvántartása, feldolgozása, rendszerezése és igazolása. Törzskönyv A Klub által

Részletesebben

4.Tenyésztésbe vétel szabályai

4.Tenyésztésbe vétel szabályai 4.Tenyésztésbe vétel szabályai A szabályzat kiterjed azon személyekre, akik a tenyésztést Magyarországon végzik, függetlenül tagsági viszonyuktól, amennyiben a tenyésztés során a kutya számára a fajtagondozó

Részletesebben

TENYÉSZTÉSI PROGRAM. Hungária Cane Corso Club Egyesület (rövidítve: HCCC) Székhelye: 2173 Kartal, Jókai u. 2/a

TENYÉSZTÉSI PROGRAM. Hungária Cane Corso Club Egyesület (rövidítve: HCCC) Székhelye: 2173 Kartal, Jókai u. 2/a Hungária Cane Corso Club Egyesület (rövidítve: HCCC) Székhelye: 2173 Kartal, Jókai u. 2/a A HCCC létrejöttének célja hogy összefogja és koordinálja az egyesülethez tartozó Cane Corso kutyafajta magyarországi

Részletesebben

GOLDEN RETRIEVER KÖR

GOLDEN RETRIEVER KÖR GOLDEN RETRIEVER KÖR A GOLDEN RETRIEVER ÉS A FLAT COATED RETRIEVER FAJTÁK TENYÉSZTÉSI PROGRAMJA amellyel a Golden Retriever Kör a MEOESZ-el, mint az FCI szerződött partnerével kötött szerződés, megállapodás

Részletesebben

KÖRUNG SZABÁLYZAT. I. A Körungmester

KÖRUNG SZABÁLYZAT. I. A Körungmester Hunnia-Rex Német Juhászkutya Egyesület (HNJE) H-1116 Budapest, Tétényi út 128/b-130. KÖRUNG SZABÁLYZAT A Hunnia Német Juhászkutya Egyesület a szakszerű német juhászkutya tenyésztés érdekében a Standard-gazda

Részletesebben

5.1.1.2. A Svájci Fehér Juhászkutya fajta számára, csak egy törzskönyv vezethető.

5.1.1.2. A Svájci Fehér Juhászkutya fajta számára, csak egy törzskönyv vezethető. 5. SZABÁLYZAT A SVÁJCI FEHÉR JUHÁSZKUTYA EBFAJTA TÖRZSKÖNYVEZÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁHOZ 5.1. A törzskönyvezés célja A tenyésztési-, teljesítményvizsgálati adatok, öröklődő tulajdonságok gyűjtése, feldolgozása,

Részletesebben

GOLDEN RETRIEVER KÖR TENYÉSZTÉSI SZABÁLYZAT 5.SZÁMÚ MELLÉKLET TENYÉSZSZEMLE KÜLLEMI BÍRÁLAT

GOLDEN RETRIEVER KÖR TENYÉSZTÉSI SZABÁLYZAT 5.SZÁMÚ MELLÉKLET TENYÉSZSZEMLE KÜLLEMI BÍRÁLAT GOLDEN RETRIEVER KÖR TENYÉSZTÉSI SZABÁLYZAT 5.SZÁMÚ MELLÉKLET TENYÉSZSZEMLE KÜLLEMI BÍRÁLAT A küllembírálat során egy elismert küllembíró értékeli a kutya megjelenését a fajtastandard alapján. A tenyésztéshez

Részletesebben

64/1998. (XII. 31.) FVM rendelet a fajtatiszta ebek tenyésztési szabályairól

64/1998. (XII. 31.) FVM rendelet a fajtatiszta ebek tenyésztési szabályairól 64/1998. (XII. 31.) FVM rendelet a fajtatiszta ebek tenyésztési szabályairól Az állattenyésztésről szóló az 1996. évi CXXX. törvénnyel módosított 1993. évi CXIV. törvény (a továbbiakban: Átv.) 49. -a (1)

Részletesebben

Magyar Vadászgörény Klub (MVK) Törzskönyvezési Szabályzata

Magyar Vadászgörény Klub (MVK) Törzskönyvezési Szabályzata 1. Alaptételek Magyar Vadászgörény Klub (MVK) Törzskönyvezési Szabályzata 1.1. Törzskönyv formája és elnevezése: A törzskönyv elektronikus formában létezik, Magyar Görény Adatbázis (MGA) néven. 1.2. A

Részletesebben

Magyar Óriásnyúl-tenyésztők Országos Egyesülete

Magyar Óriásnyúl-tenyésztők Országos Egyesülete Magyar Óriásnyúl-tenyésztők Országos Egyesülete 7932 Mozsgó, Kassai u. 13. Tel.: 06/30/846-8726 E-mail: info@magyaroriasnyul.hu Web: www.magyaroriasnyul.hu MAGYAR ÓRIÁSNYÚL-TENYÉSZTŐK ORSZÁGOS EGYESÜLETÉNEK

Részletesebben

SZABÁLYZAT A NÉMET VIZSLA KLUB MAGYARORSZÁG (NVKM) GONDOZÁSÁBAN LÉVŐ EBFAJTÁK TÖRZSKÖNYVEZÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁHOZ

SZABÁLYZAT A NÉMET VIZSLA KLUB MAGYARORSZÁG (NVKM) GONDOZÁSÁBAN LÉVŐ EBFAJTÁK TÖRZSKÖNYVEZÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁHOZ SZABÁLYZAT A NÉMET VIZSLA KLUB MAGYARORSZÁG (NVKM) GONDOZÁSÁBAN LÉVŐ EBFAJTÁK TÖRZSKÖNYVEZÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁHOZ 1 A törzskönyvezés célja A tenyésztési-, teljesítményvizsgálati adatok, öröklődő tulajdonságok

Részletesebben

Magyar Bernipásztor Egyesület (MBE) Tenyésztési Szabályzata

Magyar Bernipásztor Egyesület (MBE) Tenyésztési Szabályzata Magyar Bernipásztor Egyesület (MBE) Tenyésztési Szabályzata 1. Bevezetés Jelen tenyésztési szabályzatot amely a Schweizerische Kynologische Gesellschaft (SKG) által elismert Schweizerischer Klub für Berner

Részletesebben

Lóútlevél. egyedi megjelölés. a múlt, a jövő. és a problémás jelen. Dr. Németh Csaba

Lóútlevél. egyedi megjelölés. a múlt, a jövő. és a problémás jelen. Dr. Németh Csaba Lóútlevél egyedi megjelölés a múlt, a jövő és a problémás jelen Dr. Németh Csaba 2005 június 30-óta minden lóra kötelező! Lótenyésztési, állategészségügyi, élelmiszerbiztonsági, partnernyilvántartási,

Részletesebben

III. TELJESÍTMÉNYVIZSGÁLATI SZABÁLYZATOK

III. TELJESÍTMÉNYVIZSGÁLATI SZABÁLYZATOK III. TELJESÍTMÉNYVIZSGÁLATI SZABÁLYZATOK 5. A tenyésztésre való alkalmasság mérésének eszközei (tenyészfelmérés) A kutya tenyészteljesítményének mérése a tenyészfelméréseken történik. A tenyészfelmérések

Részletesebben

FEDERATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE (AISBL)

FEDERATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE (AISBL) FEDERATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE (AISBL) 13, Place Albert 1er, B-6530 Thuin (Belgique), tel: +32.71.59.12.38, fax: +32.71.59.22.29, e-mail: info@fci.be F.C.I. NEMZETKÖZI TENYÉSZTÉSI SZABÁLYZATA Tartalomjegyzék

Részletesebben

TENYÉSZTÉSI PROGRAM. Angol és Ausztrál Pásztorkutya Klub Egyesület ( továbbiakban AAPKK).

TENYÉSZTÉSI PROGRAM. Angol és Ausztrál Pásztorkutya Klub Egyesület ( továbbiakban AAPKK). TENYÉSZTÉSI PROGRAM Angol és Ausztrál Pásztorkutya Klub Egyesület ( továbbiakban AAPKK). Székhelye: 2083 Solymár, Pacsirta u.1. Az egyesület létrejöttének célja hogy összefogja és koordinálja az egyesülethez

Részletesebben

REGISZTRÁLÁSI SZABÁLYZAT

REGISZTRÁLÁSI SZABÁLYZAT REGISZTRÁLÁSI SZABÁLYZAT 1. Cél A TIENS népes családjának bővítése és adatainak rögzítése a Magyarországon mindenkor hatályos jogszabályok és a TIENS saját belső szabályainak figyelembe vételével. 2. Új

Részletesebben

Tenyésztési Program. FCI által el nem ismert fajtákból: amerikai bulldog, boreboel, kontinentális bulldog, patterdale terrier. ebfajták vonatkozásában

Tenyésztési Program. FCI által el nem ismert fajtákból: amerikai bulldog, boreboel, kontinentális bulldog, patterdale terrier. ebfajták vonatkozásában Tenyésztési Program FCI III. fajtacsoportból: American Staffordshire Terrier (B) Bull Terrier (B) Miniature Bull Terrier (B) Staffordshire Bull Terrier (B) FCI által el nem ismert fajtákból: amerikai bulldog,

Részletesebben

TENYÉSZTÉSI SZABÁLYZAT

TENYÉSZTÉSI SZABÁLYZAT TENYÉSZTÉSI SZABÁLYZAT Egységes szabályozások az AAPKK és a HCSC Egyesületekhez tartozó alábbi kutyafajtákra vonatkozóan Egységes szerkezet a 2017. január 28-i módosításokkal FCI által elismert fajták

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV LEOE KÖZGYÜLÉS 2014.02.22.

JEGYZŐKÖNYV LEOE KÖZGYÜLÉS 2014.02.22. JEGYZŐKÖNYV LEOE KÖZGYÜLÉS 2014.02.22. HELYE Gastland étterem Budapest, M0, 19.km. időpontja : 15,30 ismételt összehívás időpontja : 15,45 A közgyűlésen az első meghirdetett időpontra 18 tag jelent meg,

Részletesebben

1. Magyar szürke szarvasmarha tenyésztési programhoz kapcsolódó meg nem felelések

1. Magyar szürke szarvasmarha tenyésztési programhoz kapcsolódó meg nem felelések 4B. számú melléklet: Az egyes fajták tenyésztési program előírásainak meg nem felelése a súlyosság és tartósság szempontjából az ellenőri megállapítások elvégzéséhez 1. Magyar szürke szarvasmarha tenyésztési

Részletesebben

KANCAFEDEZTETÉSI JEGYZŐKÖNYV

KANCAFEDEZTETÉSI JEGYZŐKÖNYV A központi adatbázis példánya 1 A fedeztetési állomás: OLIR szerinti nyilvántartási száma és a: (hónap, nap TERMÉSZETES FEDEZTETÉS (A Méntartó aláírásával ával nyilatkozik, hogy a fedeztetés természetes

Részletesebben

Nem adható segély és támogatás tárgyévben annak a tagnak, akinek a kérelem benyújtásának időpontjában tagdíjhátraléka van, annak rendezéséig.

Nem adható segély és támogatás tárgyévben annak a tagnak, akinek a kérelem benyújtásának időpontjában tagdíjhátraléka van, annak rendezéséig. A VPDSz Választmányi Értekezlete a Segélyezési Szabályzatot módosította, melyet egységes szerkezetben az alábbiakban tesz közzé. SEGÉLYEZÉSI ÉS TÁMOGATÁSI SZABÁLYZAT Jelen szabályzat minden szakszervezeti

Részletesebben

TENYÉSZTÉSI SZABÁLYZAT

TENYÉSZTÉSI SZABÁLYZAT TENYÉSZTÉSI SZABÁLYZAT Egységes szabályozások az AAPKK és a HCSC Egyesületekhez tartozó alábbi kutyafajtákra vonatkozóan FCI által elismert fajták collie hosszúszőrű (rough) collie rövidszőrű (smooth)

Részletesebben

TENYÉSZKIÁLLÍTÁSI SZABÁLYZAT

TENYÉSZKIÁLLÍTÁSI SZABÁLYZAT Hunnia-Rex Német Juhászkutya Egyesület (HNJE) H-1116 Budapest, Tétényi út 128/b-130. 1.1. Tenyészkiállítások fajtái TENYÉSZKIÁLLÍTÁSI SZABÁLYZAT 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Klubkiállítás: Helyi szervezet

Részletesebben

MAGYARORSZÁGI ERDÉLYI KOPÓ KLUB KIÁLLÍTÁSI SZABÁLYZAT

MAGYARORSZÁGI ERDÉLYI KOPÓ KLUB KIÁLLÍTÁSI SZABÁLYZAT MAGYARORSZÁGI ERDÉLYI KOPÓ KLUB KIÁLLÍTÁSI SZABÁLYZAT TARTALOM: 1. A KIÁLLÍTÁSOKON VALÓ RÉSZVÉTEL. 2. NEVEZÉSI FELTÉTELEK 3. KIÁLLÍTÁS 4. ÁTSOROLÁS 5. KIÁLLÍTÁSI OSZTÁLYOK 6. A KIÁLLÍTÁSON ELÉRHETŐ MINŐSÍTÉSEK

Részletesebben

A vidékfejlesztési miniszter 98/2013. (X. 24.) VM rendelete a fajtatiszta ebek tenyésztési szabályairól

A vidékfejlesztési miniszter 98/2013. (X. 24.) VM rendelete a fajtatiszta ebek tenyésztési szabályairól A vidékfejlesztési miniszter 98/2013. (X. 24.) VM rendelete a fajtatiszta ebek tenyésztési szabályairól Az állattenyésztésről szóló 1993. évi CXIV. törvény 49. (1) bekezdés a) pont 2., 3., 8., 13. alpontjában,

Részletesebben

Hungária Komondor Klub Tenyésztési Tanács

Hungária Komondor Klub Tenyésztési Tanács Hungária Komondor Klub Tenyésztési Tanács Tájékoztató a Tanácsadói Hálózat működésének megkezdéséről, feladatairól, a kennel- és alomlátogatások rendjéről A HKK a Tenyésztési Tanácsa a 2/2014.sz., 2014.02.04-én

Részletesebben

KATASZTRÓFAVÉDELMI OKTATÁSI KÖZPONT 1033 Budapest, Laktanya u. 33. Tel: 06(1)436-1500, BM: 27-500, Fax: 06(1)436-1505

KATASZTRÓFAVÉDELMI OKTATÁSI KÖZPONT 1033 Budapest, Laktanya u. 33. Tel: 06(1)436-1500, BM: 27-500, Fax: 06(1)436-1505 Beépített tűzjelző és/vagy tűzoltó berendezéseket tervezők, a kivitelezésért felelős műszaki vezetők, valamint az üzembe helyező mérnökök tűzvédelmi szakvizsgára felkészítő tanfolyama és továbbképzése

Részletesebben

Oltások. - Oltások - Féregtelenítések - Csípõizületi diszplázia (HD)

Oltások. - Oltások - Féregtelenítések - Csípõizületi diszplázia (HD) - Oltások - Féregtelenítések - Csípõizületi diszplázia (HD) Oltások A vásárolt kölyöknek az alapvetõ immunizációt már a tenyésztõnél meg kellett kapnia. A kutyákat parvovirus, hepatitis és leptospirosis

Részletesebben

A BBS-KTK a szabályzat összeállításakor a fajta származási országának követelmény rendszerét figyelembe vette.

A BBS-KTK a szabályzat összeállításakor a fajta származási országának követelmény rendszerét figyelembe vette. 4. TENYÉSZ-VIZSGA (TELJESÍTMÉNYVIZSGÁLATI) SZABÁLYZAT A TENYÉSZ-VIZSGA RÉSZEI: 4.1 TENYÉSZ-SZEMLE 4.2 TEMPERAMENTUMVIZSGÁLAT A BBS-KTK a szabályzat összeállításakor a fajta származási országának követelmény

Részletesebben

BLSZ Öregfiúk és Old Boy s Igazolási és Átigazolási Szabályzat. Érvényes: 2003. július 1-től

BLSZ Öregfiúk és Old Boy s Igazolási és Átigazolási Szabályzat. Érvényes: 2003. július 1-től BLSZ Öregfiúk és Old Boy s Igazolási és Átigazolási Szabályzat Érvényes: 2003. július 1-től 1 1. A szabályzat hatálya A szabályzat hatálya kiterjed: a./ a BLSZ-nél igazolt öregfiúk/old boy s labdarúgóra,

Részletesebben

A Magyar Kick-box Szövetség. igazolási és átigazolási szabályzata

A Magyar Kick-box Szövetség. igazolási és átigazolási szabályzata A Magyar Kick-box Szövetség igazolási és átigazolási szabályzata Tartalom: 1. A sportolók igazolása 2. A sportolók átigazolása 3. A szabályzatok életbe lépése Mellékletek: 1. Nyilvántartó lap igazoláshoz

Részletesebben

MEOE Szövetség Általános Tenyésztési Program

MEOE Szövetség Általános Tenyésztési Program MEOE Szövetség Általános Tenyésztési Program 1. Hatály A jelen Általános Tenyésztési Program (továbbiakban TP) hatálya kiterjed mindazon FCI által elismert és FCI által el nem ismert ebfajtákra melyek

Részletesebben

VI. turnus (Kontaktnapok: szerda) Képzés időtartama: 2015. augusztus 24. - 2015. október 15.

VI. turnus (Kontaktnapok: szerda) Képzés időtartama: 2015. augusztus 24. - 2015. október 15. VI. turnus (Kontaktnapok: szerda) Képzés időtartama: 2015. augusztus 24. - 2015. október 15. Budapest, Balassagyarmat, Cegléd, Debrecen, Dunaújváros, Eger, Esztergom, Kaposvár, Kecskemét, Miskolc, Nyíregyháza,

Részletesebben

3. számú melléklet Felvételi szabályzat

3. számú melléklet Felvételi szabályzat 3. számú melléklet Felvételi szabályzat 1. AZ ELLÁTÁSRA JOGOSULTAK KÖRE 1.1. A Lenvirág Bölcsőde Nagykovácsi Nagyközség közigazgatási területén lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezőknek 20 hetestől

Részletesebben

Nonius Lótenyésztő Országos Egyesület Közgyűlés 2015. március 27.

Nonius Lótenyésztő Országos Egyesület Közgyűlés 2015. március 27. Nonius Lótenyésztő Országos Egyesület Közgyűlés 2015. március 27. 2014. évi támogatások 2015. évi pályázati lehetőségek 2015. évi adminisztratív kötelezettségek Őshonos támogatások - kancatámogatás Tartási

Részletesebben

A JÁNLÁS A betegszállítási Szakértői Bizottsághoz benyújtandó kérelmek elkészítéséhez

A JÁNLÁS A betegszállítási Szakértői Bizottsághoz benyújtandó kérelmek elkészítéséhez A JÁNLÁS A betegszállítási Szakértői Bizottsághoz benyújtandó kérelmek elkészítéséhez A hatályos 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet (továbbiakban Korm. rendelet) 33. (6) bekezdésében meghatározott Szakértői

Részletesebben

64/1998. (XII. 31.) FVM rendelet. a fajtatiszta ebek tenyésztési szabályairól

64/1998. (XII. 31.) FVM rendelet. a fajtatiszta ebek tenyésztési szabályairól 64/1998. (XII. 31.) FVM rendelet a fajtatiszta ebek tenyésztési szabályairól Az állattenyésztésről szóló az 1996. évi CXXX. törvénnyel módosított 1993. évi CXIV. törvény (a továbbiakban: Átv.) 49. -a (1)

Részletesebben

I. rész: Azonosító adatok

I. rész: Azonosító adatok KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a G1030-03 jelű, Az ügyfél és a pénzügyi intézmények között létrejött, a fizetési számlaszám rögzítésére vonatkozó megállapodás nyilvántartásba vétele iránti kérelem elnevezésű nyomtatványhoz

Részletesebben

SEGÉDLET. A támogatási év minden év április 1-jétől, következő év március 31-éig tart és négy tárgynegyedévből áll.

SEGÉDLET. A támogatási év minden év április 1-jétől, következő év március 31-éig tart és négy tárgynegyedévből áll. SEGÉDLET a tenyészkoca állatjóléti támogatások igénybevételéhez szükséges N0632 számú Kifizetési kérelem, valamint N0633 számú Tartási hely adatok Kifizetési kérelemhez nyomtatványok helyes kitöltéséhez

Részletesebben

TENYÉSZKIÁLLÍTÁSI SZABÁLYZAT mint a Magyarországi Német Juhászkutya Klub (MNJK) tenyésztési programjának része 2012. évi módosított változat

TENYÉSZKIÁLLÍTÁSI SZABÁLYZAT mint a Magyarországi Német Juhászkutya Klub (MNJK) tenyésztési programjának része 2012. évi módosított változat TENYÉSZKIÁLLÍTÁSI SZABÁLYZAT mint a Magyarországi Német Juhászkutya Klub (MNJK) tenyésztési programjának része 2012. évi módosított változat TARTALOM 1. Általános rendelkezések 2. Tenyészkiállítások 3.

Részletesebben

Az utasítás hatálya. 1. Az utasítás hatálya a Pécsi Tudományegyetem valamennyi, egészségügyi szakellátásban részt vevő szervezeti egységére kiterjed.

Az utasítás hatálya. 1. Az utasítás hatálya a Pécsi Tudományegyetem valamennyi, egészségügyi szakellátásban részt vevő szervezeti egységére kiterjed. 6/2012. sz. Klinikai Főigazgatói Utasítás az 5./2009. sz. Klinikai Főigazgatói Utasítás módosításával egységes szerkezetben a külföldi személyek, illetve egészségügyi szolgáltatásra való jogosultságot

Részletesebben

GOLDEN RETRIEVER KÖR TENYÉSZTÉSI SZABÁLYZAT 3.SZÁMÚ MELLÉKLET. A fajtára jellemző és a tenyésztésnél ajánlott tartási módok

GOLDEN RETRIEVER KÖR TENYÉSZTÉSI SZABÁLYZAT 3.SZÁMÚ MELLÉKLET. A fajtára jellemző és a tenyésztésnél ajánlott tartási módok GOLDEN RETRIEVER KÖR TENYÉSZTÉSI SZABÁLYZAT 3.SZÁMÚ MELLÉKLET A fajtára jellemző és a tenyésztésnél ajánlott tartási módok MEGKÖTVE TARTANI RETRIEVERT NEM SZABAD!!! 3.1. Tenyészkutyák tartása gazdasági

Részletesebben

62/2016. (IX. 16.) FM rendelet a magyar ebfajták körének megállapításáról és genetikai fenntartásuk rendjéről

62/2016. (IX. 16.) FM rendelet a magyar ebfajták körének megállapításáról és genetikai fenntartásuk rendjéről 62/2016. (IX. 16.) FM rendelet a magyar ebfajták körének megállapításáról és genetikai fenntartásuk rendjéről Az állattenyésztésről szóló 1993. évi CXIV. törvény 49. (1) bekezdés a) pont 3., 17. és 19.

Részletesebben

SZENT ISTVÁN RÓMAI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA

SZENT ISTVÁN RÓMAI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZENT ISTVÁN RÓMAI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA 8500 Pápa, Fő tér 6. (fax): 06-89/324-852 E-mail: sztistvan@sztistvan-papa.sulinet.hu Bankszámlaszám: OTP 11748045-20018896 Pedagógus szakképzettséggel rendelkező

Részletesebben

A MAGYAR FALLABDA (SQUASH) SZÖVETSÉG IGAZOLÁSI és ÁTIGAZOLÁSI SZABÁLYZATA

A MAGYAR FALLABDA (SQUASH) SZÖVETSÉG IGAZOLÁSI és ÁTIGAZOLÁSI SZABÁLYZATA 1025 Budapest, Törökvész út 87-91. +36309724778 www.squash.hu A MAGYAR FALLABDA (SQUASH) SZÖVETSÉG IGAZOLÁSI és ÁTIGAZOLÁSI SZABÁLYZATA A Magyar Fallabda (Squash) Szövetség elnöksége a sporttörvény 23.

Részletesebben

A földművelésügyi miniszter 62/2016. (IX. 16.) FM rendelete a magyar ebfajták körének megállapításáról és genetikai fenntartásuk rendjéről

A földművelésügyi miniszter 62/2016. (IX. 16.) FM rendelete a magyar ebfajták körének megállapításáról és genetikai fenntartásuk rendjéről A földművelésügyi miniszter 62/2016. (IX. 16.) FM rendelete a magyar ebfajták körének megállapításáról és genetikai fenntartásuk rendjéről Az állattenyésztésről szóló 1993. évi CXIV. törvény 49. (1) bekezdés

Részletesebben

HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Hatályba lépés: 2007. április 12. TARTALOMJEGYZÉK I. A HTE működése...3 1. A HTE képviselete...3 2. Titkárság...3 3. Ügyvezető

Részletesebben

CTPE-CHIHUAHUA ÉS TÖRPE SPÁNIEL TENYÉSZTŐK KYNOLÓGIAI

CTPE-CHIHUAHUA ÉS TÖRPE SPÁNIEL TENYÉSZTŐK KYNOLÓGIAI Pályázni lehet: Év Derby kutyája Év Felnőtt Kutyája Év Veterán kutyája Év Minor Puppy / Puppy kutyája Év Tenyésztője címre A 2015. év Derby kutyája címre nevezni lehet minden olyan kutyát, amely 2014ben

Részletesebben

64/1998. (XII. 31.) FVM rendelet. a fajtatiszta ebek tenyésztési szabályairól

64/1998. (XII. 31.) FVM rendelet. a fajtatiszta ebek tenyésztési szabályairól - 1-64/1998. (XII. 31.) FVM rendelet Az állattenyésztésről szóló az 1996. évi CXXX. törvénnyel módosított 1993. évi CXIV. törvény (a továbbiakban: Átv.) 49. -a (1) bekezdésének a) 7 8. pontjaiban és a

Részletesebben

Jogcímkód: Általános tudnivalók

Jogcímkód: Általános tudnivalók KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A juh és kecske állatállomány elektronikus jelölése kapcsán a 79/2011. (VIII. 3.) VM rendelet alapján benyújtott támogatási kérelem kitöltéséhez Jogcímkód: 6.127.08.01 Általános tudnivalók

Részletesebben

TENYÉSZKIÁLLÍTÁSI SZABÁLYZAT

TENYÉSZKIÁLLÍTÁSI SZABÁLYZAT Hunnia-Rex Német Juhászkutya Egyesület (HNJE) H-1116 Budapest, Tétényi út 128/b-130. TENYÉSZKIÁLLÍTÁSI SZABÁLYZAT 1.1. Tenyészkiállítások fajtái 1. Általános rendelkezések Klubkiállítás: Helyi szervezet

Részletesebben

TENYÉSZTÉSI ÉS TÖRZSKÖNYVEZÉSI SZABÁLYZAT 2014

TENYÉSZTÉSI ÉS TÖRZSKÖNYVEZÉSI SZABÁLYZAT 2014 MAGYAR VERSENYAGÁR EGYESÜLET Oldal: 1 1 Tartalomjegyzék 1. A fajták leírása (lásd a mellékelt standard-eket.)... 4 1.1 Az agarak tartásának követelményei... 4 2. Tenyésztői engedély... 4 3. Kennelnév...

Részletesebben

- aktív tagja a Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara

- aktív tagja a Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara 1135 B u d a p e s t, Szegedi út 37-39. Telefon: 00-(36)-1-220-5690 FAX: 00-(36)-1-220-8921. A Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara

Részletesebben

43 Kiss György Ö. Nemzeti Győr 44 Krakovszky János I. osztályú Budapest 45 Kovács Iván EABA Budapest 46 Kovács Gábor I. osztályú Baja 47 Kovács

43 Kiss György Ö. Nemzeti Győr 44 Krakovszky János I. osztályú Budapest 45 Kovács Iván EABA Budapest 46 Kovács Gábor I. osztályú Baja 47 Kovács 2012. évi bírólista Név Minősítés Város 1 Ajtai Péter AIBA Budapest 2 Babai Sándor II. osztályú Tatabánya 3 Becsey Károly AIBA Szeged 4 Bende Szabolcs II. osztályú Hódmezővásárhely 5 Benda Tivadar Ö. Nemzeti

Részletesebben

Nagylók Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2014. (V.12.) önkormányzati rendelete az újszülöttek és csecsemők támogatásáról

Nagylók Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2014. (V.12.) önkormányzati rendelete az újszülöttek és csecsemők támogatásáról Nagylók Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2014. (V.12.) önkormányzati rendelete az újszülöttek és csecsemők támogatásáról Nagylók Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2014. (V.12.)

Részletesebben

HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Hatályba lépés: május 21. Author. Author Deleted: október

HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Hatályba lépés: május 21. Author. Author Deleted: október HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Hatályba lépés: 2015. május 21. Deleted: 3 Deleted: október Deleted: 0 TARTALOMJEGYZÉK I. A HTE működése. 3 1. A HTE képviselete.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. MEOESZ ŐRZŐ-VÉDŐ SPORTBIZOTTSÁG (továbbiakban ŐVSB) I. Általános rendelkezések

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. MEOESZ ŐRZŐ-VÉDŐ SPORTBIZOTTSÁG (továbbiakban ŐVSB) I. Általános rendelkezések SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MEOESZ ŐRZŐ-VÉDŐ SPORTBIZOTTSÁG (továbbiakban ŐVSB) I. Általános rendelkezések 1. Az ŐVSB-t a Magyar Ebtenyésztők Országos Egyesülete Szövetsége (továbbiakban MEOESZ)

Részletesebben

Kiegészítő megállapodás az NIIFI Tagintézményi szerződéshez szerver tanúsítványok kiállítását illetően

Kiegészítő megállapodás az NIIFI Tagintézményi szerződéshez szerver tanúsítványok kiállítását illetően Kiegészítő megállapodás az NIIFI Tagintézményi szerződéshez szerver tanúsítványok kiállítását illetően amely létrejött egyrészt a másrészől a(z) Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Intézet székhely:

Részletesebben

JELENTKEZÉSI ÚTMUTATÓ. a Magyar Sportcsillagok Ösztöndíj keretében megvalósuló ösztöndíjprogramra való jelentkezéshez 2013/2014. tanév 2.

JELENTKEZÉSI ÚTMUTATÓ. a Magyar Sportcsillagok Ösztöndíj keretében megvalósuló ösztöndíjprogramra való jelentkezéshez 2013/2014. tanév 2. JELENTKEZÉSI ÚTMUTATÓ a Magyar Sportcsillagok Ösztöndíj keretében megvalósuló ösztöndíjprogramra való jelentkezéshez 2013/2014. tanév 2. félév Alapvető cél A Kormány a Magyar Sportcsillagok Ösztöndíjról

Részletesebben

Sportszervezet neve:, bajnoki osztálya:

Sportszervezet neve:, bajnoki osztálya: Sportszervezet neve:, bajnoki osztálya: Az MLSZ Pest Megyei Igazgatóság által szervezett férfi felnőtt és fiú utánpótlás-bajnokságokba való digitálisan kitöltött nevezési nyomtatvány mellékletei (2014/2015.)

Részletesebben

A BARTÓK BÉLA KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A BARTÓK BÉLA KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A BARTÓK BÉLA KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1.... 3 II. A KOLLÉGIUM VEZETÉSE ÉS IRÁNYÍTÁSA... 3 2.... 3 A Kollégiumi Közgyűlés... 3 3....

Részletesebben

PUMI TENYÉSZTÉSI PROGRAM

PUMI TENYÉSZTÉSI PROGRAM PUMI TENYÉSZTÉSI PROGRAM 2014 Magyar Pumi Klub Tenyésztési program Oldal 1 BEVEZETŐ A Magyar Pumi Klub adatai Klub neve: Magyar Pumi Klub (Továbbiakban: Klub) Székhely: 1035. Budapest, Szél utca 10.II/9.

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 2. Értelmező rendelkezések

1. A rendelet hatálya. 2. Értelmező rendelkezések Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2015.(V.26.) sz. rendelete a vendéglátó üzletek éjszakai nyitva tartásának rendjéről Budapest Főváros IX. kerület Ferencvárosi

Részletesebben

Hatályos: év október hó 1. napjától

Hatályos: év október hó 1. napjától HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT Óbudai Almáskert Óvoda Hatályos: 2016. év október hó 1. napjától Az Óbudai Almáskert Óvoda köznevelési intézményben a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak

Részletesebben

Jogcímkód: Általános tudnivalók

Jogcímkód: Általános tudnivalók KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A juh és kecske állatállomány elektronikus jelölése kapcsán a 79/2011. (VIII. 3.) VM rendelet alapján benyújtott támogatási kérelem kitöltéséhez Jogcímkód: 6.131.01.01 Általános tudnivalók

Részletesebben

Vidékfejlesztési és Szaktanácsadási Szakterület

Vidékfejlesztési és Szaktanácsadási Szakterület 1119 Budapest, Fehérvári út 89-95. www.nak.hu Vidékfejlesztési és Szaktanácsadási Szakterület MEGJELENT a földművelésügyi miniszter 73/2015. (XI. 6.) FM rendelete a mezőgazdasági és vidékfejlesztési szaktanácsadói

Részletesebben

Az Előfizetői panaszok kezelése

Az Előfizetői panaszok kezelése Az Előfizetői panaszok kezelése A Szolgáltató az Előfizetők tájékoztatására, az Előfizetői bejelentések intézésére, panaszok kivizsgálására és orvoslására az Előfizetők részére telefonon és interneten

Részletesebben

Hunnia-Rex Német Juhászkutya Egyesület

Hunnia-Rex Német Juhászkutya Egyesület Hunnia-Rex Német Juhászkutya Egyesület WUSV Világbajnokság kvalifikációs feltételei 2015. Cél A HNJE és a MEOESZ nevében Magyarország képviselete a WUSV által megrendezésre kerülő világbajnokságokon. Minden

Részletesebben

Város Polgármestere. Tájékoztató. Biatorbágy Város közigazgatási területén tervezett ebösszeírásról

Város Polgármestere. Tájékoztató. Biatorbágy Város közigazgatási területén tervezett ebösszeírásról Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/118. Fax: 06 23 310-135 E-mail: igazgatas@pmh.biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Tájékoztató Biatorbágy Város közigazgatási

Részletesebben

Irányítószám Település 1011 Budapest 1012 Budapest 1013 Budapest 1014 Budapest 1015 Budapest 1016 Budapest 1021 Budapest 1022 Budapest 1023 Budapest

Irányítószám Település 1011 Budapest 1012 Budapest 1013 Budapest 1014 Budapest 1015 Budapest 1016 Budapest 1021 Budapest 1022 Budapest 1023 Budapest Irányítószám Település 1011 Budapest 1012 Budapest 1013 Budapest 1014 Budapest 1015 Budapest 1016 Budapest 1021 Budapest 1022 Budapest 1023 Budapest 1024 Budapest 1025 Budapest 1026 Budapest 1027 Budapest

Részletesebben

A MISKOLCI EGYETEM DIÁKIGAZOLVÁNYRÓL SZÓLÓ SZABÁLYZATA

A MISKOLCI EGYETEM DIÁKIGAZOLVÁNYRÓL SZÓLÓ SZABÁLYZATA A MISKOLCI EGYETEM DIÁKIGAZOLVÁNYRÓL SZÓLÓ SZABÁLYZATA Miskolc, 2012. 3.3. számú Egyetemi Szabályzat A MISKOLCI EGYETEM DIÁKIGAZOLVÁNYRÓL SZÓLÓ SZABÁLYZATA A MISKOLCI EGYETEM SZENÁTUSÁNAK 375/2012. SZÁMÚ

Részletesebben

1.10. Adószáma (11 hosszan): - - 1.11. Pénzforgalmi (átutalási) számlaszáma(i) és a számlavezető pénzintézet(ek) megnevezése, fiókja, számlaszáma:

1.10. Adószáma (11 hosszan): - - 1.11. Pénzforgalmi (átutalási) számlaszáma(i) és a számlavezető pénzintézet(ek) megnevezése, fiókja, számlaszáma: Kérelem benyújtásának időpontja: Kérelmet átvevő vámszerv megnevezése, aláírása: KÉRELEM vámhatósági nyilvántartásba vételhez a kereskedelmi gázolaj utáni adó-visszaigénylés érvényesítéséhez Új kérelem

Részletesebben

A TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM (TOP) AKTUALITÁSAI

A TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM (TOP) AKTUALITÁSAI A TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM (TOP) AKTUALITÁSAI PUSKÁS DÁNIEL FŐOSZTÁLYVEZETŐ NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI PROGRAMOKÉRT FELELŐS HELYETTES ÁLLAMTITKÁRSÁG 2016.

Részletesebben

TENYÉSZTÉSI PROGRAM A CHOW CHOW FAJTÁRA

TENYÉSZTÉSI PROGRAM A CHOW CHOW FAJTÁRA TENYÉSZTÉSI PROGRAM A CHOW CHOW FAJTÁRA 1 Megnevezés: Magyar Chow Chow Klub Rövidített neve: M.C.C.K. Székhelye: Tatabánya Alkotmány út 61. A Magyar Chow Chow Klub 2002. február 17-én alakult. (továbbiakban:

Részletesebben

1.1. A központilag rendezendő CACIB kiállítások helyét és időpontját az OE határozza meg a kiállítást megelőző két év április 30-ig.

1.1. A központilag rendezendő CACIB kiállítások helyét és időpontját az OE határozza meg a kiállítást megelőző két év április 30-ig. 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Magyar Ebtenyésztők Országos Egyesülete saját hatáskörében, vagy a helyi szervezetek, illetve a fajtaklubok útján kutyakiállításokat rendez a MEOE Országos Elnökségének (továbbiakban

Részletesebben

K5600/K5601Támogatási kérelem Főlap

K5600/K5601Támogatási kérelem Főlap KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a 2005-ös támogatási évi anyatehéntartás támogatás igényléséhez szükséges K5600/K5601 Támogatási kérelem Főlaphoz és K5602 Támogatási kérelem Betétlaphoz Fontos! Anyatehéntartás támogatási

Részletesebben

MAGYAR EBTENYÉSZTŐK ORSZÁGOS EGYESÜLETEINEK SZÖVETSÉGE FCI CÍMEKET KIADÓ RENDEZVÉNYEK SZABÁLYZATA

MAGYAR EBTENYÉSZTŐK ORSZÁGOS EGYESÜLETEINEK SZÖVETSÉGE FCI CÍMEKET KIADÓ RENDEZVÉNYEK SZABÁLYZATA MAGYAR EBTENYÉSZTŐK ORSZÁGOS EGYESÜLETEINEK SZÖVETSÉGE FCI CÍMEKET KIADÓ RENDEZVÉNYEK SZABÁLYZATA I. Általános rendelkezések (1) Jelen szabályzat a 1116 Budapest Tétényi út 128/b-130 szám alatti székhelyű

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről Viselt név (a bemutatott igazolvány szerint) : e-mail cím : Lakcím: SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Elektronikus aláírással kapcsolatos fokozott biztonságú, közigazgatási célra alkalmas

Részletesebben

HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Hatályba lépés: 2013..

HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Hatályba lépés: 2013.. HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Hatályba lépés: 2013.. TARTALOMJEGYZÉK I. A HTE működése... 3 1. A HTE képviselete... 3 2. Titkárság... 3 3. Ügyvezető

Részletesebben

Tájékoztató. Tisztelt Felhasználó! Szociálisan rászoruló és fogyatékkal élő felhasználók védendő fogyasztói nyilvántartásba felvételének lehetőségéről

Tájékoztató. Tisztelt Felhasználó! Szociálisan rászoruló és fogyatékkal élő felhasználók védendő fogyasztói nyilvántartásba felvételének lehetőségéről Tájékoztató Szociálisan rászoruló és fogyatékkal élő felhasználók védendő fogyasztói nyilvántartásba felvételének lehetőségéről Tisztelt Felhasználó! A KAVÍZ Kft. az elmúlt években is kiemelten kezelte,

Részletesebben

Pénzmosás elleni szabályzat

Pénzmosás elleni szabályzat Pénzmosás elleni szabályzat A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvényben foglaltak értelmében az Euro Quattro Bróker Kft. köteles ügyfeleit

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM. Igazságügyi szakértők jogi oktatása

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM. Igazságügyi szakértők jogi oktatása KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM Igazságügyi szakértők jogi oktatása Tisztelt Érdeklődő! Az igazságügyi szakértői tevékenységről szóló 2005. évi XLVII. törvény (a továbbiakban: Szaktv.) 18. (1)

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS KLINIKAI IDEGTUDOMÁNYI INTÉZET KERETÉBEN TEVÉKENYSÉGET ELLÁTÓ EGÉSZSÉGÜGYI DOLGOZÓK SZAKMAI FELÜGYELETÉNEK RENDJE

AZ ORSZÁGOS KLINIKAI IDEGTUDOMÁNYI INTÉZET KERETÉBEN TEVÉKENYSÉGET ELLÁTÓ EGÉSZSÉGÜGYI DOLGOZÓK SZAKMAI FELÜGYELETÉNEK RENDJE AZ ORSZÁGOS KLINIKAI IDEGTUDOMÁNYI INTÉZET KERETÉBEN TEVÉKENYSÉGET ELLÁTÓ EGÉSZSÉGÜGYI DOLGOZÓK SZAKMAI FELÜGYELETÉNEK RENDJE Jóváhagyta: A dokumentum kódja: SZ-17/M01 Változat száma: 01 Prof. Dr. Nagy

Részletesebben

A Magyar Könyvvizsgálói Kamara mentori szabályzata. A kamara küldöttgyűlése elfogadta december 4-én. Hatályba lép február 1-jén.

A Magyar Könyvvizsgálói Kamara mentori szabályzata. A kamara küldöttgyűlése elfogadta december 4-én. Hatályba lép február 1-jén. A Magyar Könyvvizsgálói Kamara mentori szabályzata A kamara küldöttgyűlése elfogadta 2004. december 4-én. Hatályba lép 2005. február 1-jén. A Magyar Könyvvizsgálói Kamara (a továbbiakban: kamara) küldöttgyűlése

Részletesebben

DR. SCHMIDT PÉTER ALPOLGÁRMESTER ELÕTERJESZTÉSE JAVASLAT A TÉRÍTÉSI DÍJ ELLENÉBEN IGÉNYBE VEHETÕ EGYES ORVOSI SZOLGÁLTATÁSOK TÉRÍTÉSI DÍJÁRÓL

DR. SCHMIDT PÉTER ALPOLGÁRMESTER ELÕTERJESZTÉSE JAVASLAT A TÉRÍTÉSI DÍJ ELLENÉBEN IGÉNYBE VEHETÕ EGYES ORVOSI SZOLGÁLTATÁSOK TÉRÍTÉSI DÍJÁRÓL ... napirendi pont DR. SCHMIDT PÉTER ALPOLGÁRMESTER ELÕTERJESZTÉSE JAVASLAT A TÉRÍTÉSI DÍJ ELLENÉBEN IGÉNYBE VEHETÕ EGYES ORVOSI SZOLGÁLTATÁSOK TÉRÍTÉSI DÍJÁRÓL A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól

Részletesebben