REGISZTRÁLÁSI SZABÁLYZAT

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "REGISZTRÁLÁSI SZABÁLYZAT"

Átírás

1 REGISZTRÁLÁSI SZABÁLYZAT 1. Cél A TIENS népes családjának bővítése és adatainak rögzítése a Magyarországon mindenkor hatályos jogszabályok és a TIENS saját belső szabályainak figyelembe vételével. 2. Új Tanácsadók beléptetése Belföldi magánszemély regisztrálása: A Tanácsadó jelölt csak akkor csatlakozhat a TIENS Tanácsadói körhöz, ha betöltötte 18. életévét és egy már bejegyzett Tanácsadó szponzorálja. Szükséges iratok és teendők: A Tanácsadói Kérelem és tanácsadói szerződés nyomtatvány kitöltése, amit az új tagnak (Tanácsadó) és a szponzornak is alá kell írnia. A belépési díj megfizetése, személyesen a Tréning Központban, Szponzor Pontban illetve a TIENS Központban lehetséges. A személyi igazolvány, útlevél olvasható másolata, amely tartalmazza az alábbi adatokat: fényképes oldal, személyi adatok, anyja neve, érvényesség dátuma, érvényes állandó lakcímes oldal, meghosszabbított érvényesség dátuma. A személyi igazolvány másolatára rá kell vezetni, hogy a Tanácsadó a személyes adatainak másolásába beleegyezik, és aláírásával ezt a tényt a fénymásolaton igazolnia kell. A TIENS a személyes adatokat az adatvédelmi tv. vonatkozó szabályozásának megfelelően kezeli. Cím rögzítése, amennyiben a Tanácsadó levelezési és (a személyi igazolvány vagy lakcím nyilvántartó kártya alapján) az állandó címe eltérő, akkor mind a két címet rögzíteni kell. Az adatokat egyeztetni kell a felvételi kérelmen feltüntetett adatokkal. A kártyatípusú személyigazolványok esetén a következőkre kell figyelni: A személyigazolványon csak a név, az anyja neve, a születési hely és dátum, valamint az azonosítószám és a fénykép szerepel. A kártya mindkét oldalát fénymásolni kell! A lakcím nyilvántartása külön kártyán történik, amelynek szintén mindkét oldalát le kell másolni. Fontos! A személyi igazolvány másolat csak a személyi igazolvány számával együtt érvényes! Útlevél esetében minden személyi adatot tartalmazó oldalt le kell másolni. Kártya típusú személyi igazolvány esetén ellenőrizni kell, hogy az illető magyar állampolgár e!

2 Külföldi állampolgár regisztrálása: Külföldi állampolgár csak abban az esetben léphet be, ha nyilatkozik, hogy más országban nem csatlakozott még a TIENS hez, és abban az országban ahol életvitelszerűen él, a TIENS nem rendelkezik képviselettel. az útlevél helyettesíti a személyi igazolványt, és a fényképpel ellátott oldalt le kell másolni Egyéb elfogadható okmányok: kártya típusú személyi igazolvány külföldiek részére letelepedési engedély hosszú távú tartózkodási engedély magyar igazolvány Cégek, egyéni vállalkozók regisztrálása: Amennyiben a leendő Tanácsadó egy gazdasági társaság illetve egyéni vállalkozó, minden esetben szükséges a gazdasági társaságot képviselő személy adatainak közlése és személyi igazolványának másolata. A képviselő személy: Betéti Társaság esetén a beltag Korlátolt Felelősségű Társaság esetén a Kft. résztulajdonosa lehet egyéni vállalkozó esetében saját maga a vállalkozó Amennyiben nem a résztulajdonos vagy beltag szeretné képviselni a céget, akkor a cég tulajdonosai által meghatalmazott személy. Ilyen esetekben a gazdasági társaságot képviselő személy magánszemélyként nem léphet be a Tanácsadók sorába! Amennyiben a cégként csatlakozó Tanácsadó levelezési és (cégiratokon szereplő adatok alapján) a cégbejegyzési címe eltérő, akkor mind a két címet rögzíteni kell. Mellékelni kell: a kitöltött Kérelem és tanácsadói szerződés nyomtatványt a képviselő személyi igazolványának fénymásolatát (a fent leírtak alapján), hatályos cégkivonat másolata (lehetőség szerint 30 napnál nem régebbi!) egyéni vállalkozó esetén a vállalkozói igazolvány vagy az egyéni vállalkozói tevékenység megkezdésének bejelentéséről szóló igazolás másolata

3 Cégkivonat hiányában az alábbi dokumentumok csatolása szükséges: A Társasági szerződés fénymásolata, az előszerződés (ebben az esetben az ügyvédi aláíráshoz képest 2 hónap türelmi időt fogadunk el az eredeti szerződés benyújtására). A Cégbírósági bejegyzés fénymásolata. Bankszámlakivonat vagy bankszámlaszerződés másolata (bankszámlaszám egyeztetésére). Amennyiben a Tanácsadó (vállalkozás) nem adja meg banki adatait, úgy fel kell hívni a figyelmét arra, hogy jutalékát csak árengedményként tudja érvényesíteni, banki adatainak közléséig átutalni nem tudunk. A regisztrálási díj befizetése, személyesen a Tréning Központban, Szponzor Pontban vagy TIENS Központban lehetséges. Fontos! További feltétel, hogy egy természetes személy (magánszemély) vagy csak magánszemélyként, vagy csak valamely társas vállalkozás tulajdonosaként / képviselőjeként lehet bent a hálózatban, csak egyszeri regisztrálással. Alapítványok regisztrálása Alapítvány kereskedelmi tevékenységre engedélye nem lévén alapesetben nem regisztrálható! Kivételt képez azon alapítvány belépése (tehát regisztrálható), amely nyilatkozik arról, hogy nem továbbértékesítési célból szeretne TIENS termékekhez jutni, hanem karitatív tevékenysége miatt. Már meglévő Tanácsadók adatainak módosítása, névátírás: Magánszemély esetén csak közvetlen családtagok (szülő, testvér, házastárs) között, illetve haláleset bekövetkeztekor lehetséges. Feltétele: az adatmódosító nyilatkozat kitöltése az új személy adataival (a Tanácsadói kódszám feltüntetésével!) személyi igazolvány fénymásolata (a fent leírtak alapján) lemondó nyilatkozat, amelyben a Tanácsadó nyilatkozik, hogy alulírott lemondok TIENS tagságomról X.Y. javára halál esetén halotti bizonyítvány másolata Névátírás magánszemélyről cégre: Ilyenkor mellékelni kell:

4 az adatmódosító nyilatkozatot, hatályos cégkivonatot Cégkivonat hiányában az alábbi dokumentumok csatolása szükséges: a képviselő személyi igazolványának a fénymásolata (a fent leírtak alapján) (amennyiben a képviselt cég BT, a képviselőnek beltagnak kell lennie) a Társasági Szerződés fénymásolata a Cégbírósági bejegyzés fénymásolata bankszámlakivonat vagy bankszámlaszerződés másolata, ahol a cég neve, címe és bankszámlaszáma jól látható Ha a cég képviselője a saját nevére szeretné írattatni a tagságát (pl. megszűnt a cég), vagy a cég átalakul, akkor is a fentiek alapján kell eljárni. Regisztráció a mindenkor hatályos TIENS szabályozás szerinti díj készpénzes befizetésével történik. A befizetést a Tréning Központokban, a Szponzor Pontokban illetve a TIENS Központjában lehet megtenni. 3. Regisztrálási kérelem elutasítása Nem regisztrálható az új Tanácsadó: már meglévő (regisztrált) TIENS tanácsadó új belépő, vagy szponzor aláírásának hiánya a Kérelem és tanácsadói szerződés nyomtatványon Valamint az alábbi személyazonosság igazolására alkalmas okmányok hiánya esetén: személyi igazolvány fényképes vagy összes oldala útlevél fényképes oldala (nem magyar állampolgár esetén) cégkivonat (cég esetén), ennek hiányában a korábban felsorolt dokumentumok Fontos! A pótlásként beküldendő okmányokat postai úton, illetve faxon keresztül akkor fogadjuk el, ha az adatok jól láthatóak, olvashatóak! Amennyiben a regisztrálási igényt személyesen a Tréning Központokban vagy a Szponzor Pontokban illetve a TIENS Központban adja le a Tanácsadó, és bármely fenti feltétel hiányzik a regisztrálás hoz, akkor az átvett papírok visszaadása mellett tájékoztatást kell adni a pótlandó iratról és/vagy dokumentumról és/vagy aláírásról. Amennyiben a hiányzó dokumentumok a hiány felszólítását követő 2 héten belül nem érkeznek meg a Tréning Központba, Szponzor Pontokba illetve a TIENS

5 Központba, a regisztrálást elutasító értesítést kell küldeni a Tanácsadónak. Az elutasító levelet minden esetben az adott Tanácsadó nevére szükséges kiküldeni. 4. Új belépési nyilatkozatok archiválása A belépési nyilatkozatok archiválása fizikailag egy helyen történik, a TIENS Központban. Az archiválás támogatása/előkészítése kapcsán a Tréning Köz pontokból és a Szponzor Pontokból minden TIENS hónap zárásakor el kell indítani az addig összegyűlt és feldolgozott adatlapokat az alábbi módon: A belépési nyilatkozat 1. (fehér) példányát a hozzá tartozó egyéb lapokkal (személyi igazolvány oldalainak fénymásolata) összefűzve és a TIENS által adott Tanácsadói kód szerint növekvő sorrendben kell átadni a TIENS munkatársának. A belépési nyilatkozat 4. (zöld) példányát a Tanácsadónak kell visszajuttatni, személyes regisztrációkor a TIENS Központban, Szponzor Pontokban vagy Tréning Központokban. A lefűzés sorrendje a TIENS által adott Tanácsadói kód. A lefűzésért és annak rendjéért a TIENS Ügyfélszolgálatának vezetője felel. A lefűzés határideje a TIENS hónap zárását követő 1 hét.

6