A Svájci Fehér Juhászkutya fajta számára, csak egy törzskönyv vezethető.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "5.1.1.2. A Svájci Fehér Juhászkutya fajta számára, csak egy törzskönyv vezethető."

Átírás

1 5. SZABÁLYZAT A SVÁJCI FEHÉR JUHÁSZKUTYA EBFAJTA TÖRZSKÖNYVEZÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁHOZ 5.1. A törzskönyvezés célja A tenyésztési-, teljesítményvizsgálati adatok, öröklődő tulajdonságok gyűjtése, feldolgozása, rendszerezése, oly módon, hogy az egyes egyedek tenyész-értéke felismerhető legyen, egészséges, a nemzetközi előírásoknak megfelelő fajtajelleggel rendelkező törzskönyvezett eb állomány alakuljon ki, melynek nemesítése, teljesítményének fokozása lehetővé válik. A tenyésztési adatok gyűjtése, törzskönyvben történő nyilvántartása, feldolgozása, rendszerezése és igazolása. A kutyák egyedi nyilvántartása és megjelölése. A törzskönyv két részből áll: Főtörzskönyv és Melléktörzskönyv A törzskönyv vezetésének szabályai A TÖRZSKÖNYV: a BBS Kutyatenyésztő Kör Egyesülete által vezetett központi nyilvántartás, amely a tenyésztési programban elfogadott fajtatiszta ebek tenyésztési adatainak nyilvántartására és igazolására szolgál A Svájci Fehér Juhászkutya fajta számára, csak egy törzskönyv vezethető A törzskönyv tartalma, szerkezete és vezetése A törzskönyv minden bejegyzett ebre az alábbi adatokat kell tartalmazza: - a tenyésztő és a tulajdonos nevét és címét; - az eb születésének időpontját; - az eb nevét, ivarát, azonosítóját, ismertetőjeleit; - az eb szüleinek, nagyszüleinek és dédszüleinek nevét azonosítóját, ismertetőjeleit, tenyészminősítését, valamint teljesítményvizsgálati eredményeit; - tenyésztőszervezet által ismert összes teljesítményvizsgálati eredményét; - a kiesés időpontját, és amennyiben ismert ennek okát; - a kiállított, illetve kiadott tenyészigazolások dátumát és célját; - a törzskönyvet sorszámozni kell A Főtörzskönyv A főtörzskönyvi részbe azok az ebek sorolhatók be, amelyek saját teljesítményük alapján megfelelnek valamennyi tenyészminősítési feltételnek, valamint szüleik és nagyszüleik ugyanazon fajta főtörzskönyvében vannak bejegyezve A Melléktörzskönyv A "Melléktörzskönyv"-i részbe kerülnek azon kutyák utódai, amelyek nem teljesítették, illetve nem felelnek meg a Tenyésztési Szabályzat és Tenyész-vizsga vizsgaszabályzat előírásainak, de a szülei rendelkeznek FCI. Származási lappal. A melléktörzskönyvi bejegyzéshez az egyednek meg kell felelnie a törzskönyvben megállapított szabályok szerinti azonosíthatóságnak, a fajta küllemi jegyeinek és a tenyésztési programban meghatározott teljesítményvizsgálati feltételeknek. A 32

2 melléktörzskönyvi bejegyzés kizárólag 3 generációig visszamenőleg ismert származású és fehér színű egyedekre vonatkozhat A Főtörzskönyv és a Melléktörzskönyv kapcsolata Azon utódok, amelyek a feltételek alapján a főtörzskönyvi részbe sorolhatóak, származási igazolást kapnak. Azon utódok, amelyek a feltételek alapján melléktörzskönyvi részbe jegyezhetőek, regisztrációs lapot kapnak. A regisztrációs lap csak az egyed azonosítására és nyilvántartására szolgál, regisztrációs lappal rendelkező egyedek tenyésztésbe nem vonhatók Törzskönyvezhető egyedek A SVÁJCI FEHÉR JUHÁSZKUTYA fajtába sorolás feltételrendszerét és az egyedek minősítését a BBS-KTK tenyésztési szabályzatában határozza meg. Fajtamegjelöléssel származási igazolás csak azon egyedekre állítható ki, amelyeket az Egyesület tenyésztési szabályzata alapján fajtához tartozónak elismer A törzskönyv formája kartoték, amelyet a törzskönyvezési vezető aláírásával és száraz bélyegzővel hitelesít. Ez képezi az alapját, egy számítógépes adatbázisnak, melyet évenként archiválunk A Svájci fehér juhászkutya törzskönyvet a BBS-KTK törzskönyvezési vezetője vezeti. A Törzskönyvek nem selejtezhetők! A törzskönyvezéskor a Tenyésztési Szabályzat előírásai az irányadók. A BBS KTK Egyesület támogatja a Magyarországon egységes FCI által elfogadott és támogatott törzskönyv és származási lap készítését és vezetését. A BBS-KTK az egységes Magyar törzskönyv, származási lap és regisztrációs lap készítésével a kinológiai szövetséget bízza meg A tenyészebek és tenyésztési programhoz szükséges utódaik nyilvántartása Minden egyedet, amely teljesítette a tenyésztésbe vételi feltételeket a BBS-KTK nyilvántartásába regisztrálni kell a tenyésztésbe vétel előtt (Tenyész-eb bizonyítvány ld. 22. oldal) Egy egyed azonosításának lehetősége és származásának ismerete még nem ad az egyed tenyésztési adatairól, örökítő képességéről, vagyis a tenyésztési értékéről tájékoztatást. A tenyésztési érték megállapítása céljából, valamint az utódok értékelhetősége érdekében az egyes állatokat tenyésztési ellenőrzés alá kell vonni. A tenyésztési ellenőrzés nem más, mint a tenyésztési adatok gyűjtése, összesítése és értékelése. Ez a törzskönyvezés egyik legfontosabb feladata. Az Egyesület törzskönyvező szerve gyűjti a fedezőkanok és tenyészszukák tenyésztési (fedeztetés, ellés, kiskutyák adatai) és teljesítményvizsgálati eredményeit. Törzskönyvezni kell, tenyésztési és teljesítmény ellenőrzés alatt kell tartani a tenyésztésbe állított összes fedezőkant. Törzskönyvezni kell azokat a szukákat, melyek a törzskönyvezés feltételinek megfelelnek, a tulajdonosa a törzskönyvezést és ellenőrzésben tartás kéri és az ezzel járó kötelezettségeknek eleget tesz. Az engedélyek megadása illetve visszavonása a BBS KTK tenyésztési szabálya szerint történik. Az engedélyezett kanok listáját BBS-KTK minden évben nyilvánosságra hozza. 33

3 A törzskönyvi nyilvántartásban tartott szukák listáját a BBS-KTK minden évben nyilvánosságra hozza A fedeztetés nyilvántartása A fedeztetést a törzskönyvvezető által kiadott fedeztetési jegyre (10. melléklet) azonnal fel kell vezetni. A fedeztetési jegy díját a törzskönyvező szerv minden év elején meghatározza, és hivatalos lapjában közzéteszi. A fedeztetési jegy díjat a fedező kan tulajdonosa fizeti az Egyesület részére számla ellenében. Mesterséges megtermékenyítés esetén a fedeztetési jegy mellé kell csatolna a sperma levevő állatorvos által kiadott azonosító nyomtatványt illetve a szukába a sperma beültetését végző állatorvos által kiadott nyomtatványt. A fedeztetési jegy 3 példányos, 1. példány a szuka tulajdonosáé, 2. példány a kan tulajdonosáé, 3. példányt a fedeztetéstől számított 15 napon belül a szuka tulajdonosának be kell küldeni az Egyesület részére Az alombejelentés A kölykezés bejelentése Az ellés bejelentésére "Alombejelentő" szolgál (11. melléklet.). A szuka tulajdonosának, illetőleg az alom tenyésztőjének az alom megszületése után 30 napon belül az alombejelentőt az Egyesület törzskönyvvezetőjének meg kell küldeni. A törzskönyvvezető és a tenyésztési vezető minden év végén a fedeztetési jegyzőkönyvek és az alombejelentők alapján a fedeztetési eredményeket és a tenyész eredményeket kanonként illetve szukánként összesíti. A tenyésztési idényben (naptári évben) végzett munkája áttekinthetősége érdekében elkészítik a Fedeztetési eredmények összesítése (az egyesület központi adatbankjából lehívható), valamint "Tenyész eredmények összesítése" (a megszületett egyedek száma) (az egyesület központi adatbankjából lehívható) elnevezésű kimutatást. Ezen kimutatásokat a kinologiai szövetségnek és a szükséges szerveknek elküldi. A megszületett kiskutyákat az azonosíthatóság érdekében 8 hetes korukig, de mindenképpen az alomellenőrzés előtt egy kamarai engedéllyel rendelkező állatorvos által microchip beültetésével tartósan meg kell jelölni. Az állatorvos a kiskutyákat a tenyésztő nevére regisztrálja, amit az új tulajdonosok azután állatorvosukkal a saját nevükre majd átregisztráltatnak A törzskönyvbevétel alapjaként szükséges alapbizonylatok - fedeztetési jegy 3. példánya (ld pont) - alombejelentő nyomtatvány (ld pont) - a szülők származási igazolásának fénymásolatai - a szülök származási igazolást kísérő teljesítményvizsgálati könyv fénymásolata - tenyész-eb bizonyítvány (ld. I./5.7.pont 22. oldal) 5.6. Származásellenőrzés módja: 34

4 Alomellenőrzés Az alomellenőrzés általános szabályai Az alomellenőrzést a tenyésztésvezető vagy megbízottja végzi. Az alomellenőrzést elvégezni csak az alábbi feltételek megléte esetén szabad: - a kiskutyákat az anyával együtt kell bemutatni, amitől csak akkor lehet eltekinteni, ha az anyakutya elfogadható okból nem tud jelen lenni (pld. elpusztult) - a kiskutyák születését a szuka tulajdonosa/tartója az alombejelentő visszaküldésével bejelentette, - a kölykök microchip beültetése megtörtént - a kiskutyák microchipjét az alomellenőr leolvassa, - a kétes apaságú kiskutyák pontos származását DNS vizsgálattal kell megállapítani. - az alomellenőr megvizsgálja a kiskutyák fajtajellegét, fejlettségét, korra jellemző testsúlyát, higieniai körülményeit - a kiskutyák rendszeres féreghajtását és oltását kamarai engedéllyel rendelkező állatorvos igazolásával kell igazolni Az alomellenőrzés megtörténtét az alomellenőr jegyzőkönyvben rögzíti. Az alomellenőrzési jegyzőkönyvet az ellenőrzést követően 8 napon belül az Egyesület törzskönyvvezetőjének vissza kell küldeni. Aki az alomellenőrzés megtörténtét a szuka törzskönyvébe köteles bevezetni Az alomellenőrzés menete Az elkészített származási igazolást a BBS-KTK juttatja el a tenyésztési vezetőhöz. Az Egyesület tenyésztésvezetője köteles figyelembe venni a tenyésztő kérését az alomellenőr személyét illetően. Az alomellenőrzés időpontját a tenyésztővel együtt úgy kell megállapítani, hogy a kölykök 7-8 hetes korában történjen, de semmiképpen sem előtte. Származási igazolást csak az a kölyök kaphat, aki az alomellenőrzéskor jelen van. Kölyköt 8 hetes kor előtt eladni nem szabad. A származási igazolás megfelelő rovatába a microchip számot be kell írni vagy a vonalkódját el kell helyezni. Az alomellenőr aláírásával és bélyegzőjével igazolja a származási igazoláson az ellenőrzés megtörténtét. Az alomellenőr a chipszámokat az alomellenőrzési jegyzőkönyvbe is felvezeti. Az elhullott vagy fel nem lelhető kutyák származási igazolását a tenyésztési vezető köteles haladéktalanul a BBS-KTK-nak visszaadni. Meg kell tagadni az egész alom elfogadását akkor, ha az egyedek a fajtajellegnek nem felelnek meg, bármely kétség merül fel a fajtatisztasággal kapcsolatban. Ezen vitás esetben az alomellenőr nem adja át származási igazolásokat a kölykökre, a tényt jegyzőkönyvezi. Továbbá DNS vizsgálatot kezdeményez DNS vizsgálat szükségességének esetei A származás ellenőrzést minden esetben el kell végezni, ha a vélt származással kapcsolatosan vétlen vagy szándékolt tévedés gyanúja merül fel. A származás-ellenőrzés DNS vizsgálattal történik. A mintákat a származásellenőrzéshez állatorvossal kell vetetni, aki a kutya azonosítását kísérőiratban igazolja. 35

5 Ha a feltételezett származást a DNS vizsgálat eredménye alátámasztotta, akkor az ennek alapján készített származási igazolásokra a DNS vizsgálattal igazolt származás záradékot fel kell vezetni, amit a kiállító aláírásával és bélyegzőjével ellát. A vizsgálati eredményt az Egyesület a tulajdonostól bevonja és irattárban megőrzi. Az esetleges visszaélések megelőzése érdekében a DNS labor a vizsgálati eredmények egy másolatát az Egyesület törzskönyvvezetőjének is megküldi. Szankció: Bizonyítottan szándékos visszaélés esetén az elkövetőt az egyesületből ki kell zárni és fegyelmi eljárást kell indítványozni a kinológiai szövetségnél Tulajdonosváltozás bejelentése A tenyésztő köteles az eladott kölykök új tulajdonosát regisztráció végett bejelenteni az eladást követő 14 napon belül a BBS-KTK központi irodájába, ahol számítógépes nyilvántartásba kerül. Ehhez be kell küldeni a tulajdonosváltozást igazoló szerződést illetve a kutya származási igazolását a BBS-KTK-hoz, melybe a törzskönyvezési vezető rögzíti az új tulajdonos adatait, majd az új tulajdonos részére eljuttatja azt. Ennek célja a kereskedelem céljára történő eladás kiszorítása. Amennyiben az új tulajdonos adatainak az egyesület felé közlésévhez nem járul hozzá, úgy neki kiskutya nem adható. Minden egyéb tulajdonosváltozási esetben a régi tulajdonosnak kötelessége a változást bejelenteni a változástól számított 14 napon belül. Ehhez be kell küldeni a tulajdonosváltozást igazoló szerződést illetve a kutya származási igazolását a BBS-KTK-hoz, melybe a törzskönyvezési vezető rögzíti az új tulajdonos adatait, majd az új tulajdonos részére eljuttatja azt Felelősségek Tenyésztő felelősségei: - a kölykök microchippel való jelölése legkésőbb 8 hetes korig - a kölykök eladását követő 14 napon belül az új tulajdonos bejelentése, a származási igazolás beküldése a BBS-KTK részére a tulajdonos átírása céljából - tenyésztő tulajdonában levő kutya eladását követő 14 napon belül az új tulajdonos bejelentése, a származási igazolás beküldése a BBS-KTK részére a tulajdonos átírása céljából - tulajdonában levő kutyák elhullásának bejelentése és azok származási igazolásának visszaküldése a BBS-KTK részére 30 napon belül - fedeztetés bejelentése a fedeztetési jegy beküldésével a BBS-KTK részére 15 napon belül - kölykök születésének bejelentése az alombejelentő nyomtatvány beküldésével az alom születésétől számított 30 napon belül - a tenyésztési feltételeket teljesített ebek tenyész-eb nyilvántartásba vételéért (tenyész-eb bizonyítvány kiváltása) legkorábban a feltételek teljesültével, de legkésőbb a kutya tenyésztésbe vétele előtt - importált tenyészkutyák származási igazolásának honosítása tenyésztésbe vétel előtt BBS-KTK Egyesület felelősségei: - határidőn belül beérkezett alombejelentések esetén az alomellenőrzés és a származási igazolások kiadása 30 napon belül 36

6 - tulajdonos változás bejelentése esetén az új tulajdonos regisztrációja, a származási igazolás elküldése az új tulajdonos részére 30 napon belül - tenyész-eb bizonyítvány kérvényezése esetén a feltételeket teljesítő ebek tulajdonosának részére a kérvény beérkezésétől számított 30 napon belül a bizonyítvány kiállítása 5.9. A kinológiai szövetséggel kötött szerződésben vállat adatszolgáltatási rendet a BBS-KTK önmagára nézve kötelezőnek ismeri el A származási igazolás Származási igazolást csak azon egyedek utódai kaphatnak, amelyek főtörzskönyvbe be vannak jegyezve, származási lappal rendelkeznek és megfelelnek a BBS-KTK Tenyésztési szabályzatának és Tenyész-szemle szabályzatának feltételeinek A származási igazolás tartalmazza: - sorszámot; - a tenyésztőszervezet nevét, a törzskönyv megnevezését és az osztályba sorolást; - az eb születési dátumát, fajtáját és ivarát; - az eb megjelölésének módját, egyedazonosítóját és ismertetőjelét, valamint törzskönyvi számát; - a tenyésztő és a tulajdonos nevét és címét; - az eb származását legalább a dédszülői generációig visszamenőleg, az ősök törzskönyvi számát; - az eb és szülei, valamint nagyszülei minősítését, annak időbeni korlátait; - a kiállítás helyét és időpontját; - a szakmai munkáért felelős személy aláírását és a tenyésztőszervezet bélyegzőlenyomatát; - a származási igazolást kísérő teljesítményvizsgálati könyv sorszámát A származási igazolásnak a tenyészeb tartási helyén rendelkezésre kell állnia A származási igazolásról másodlatot az eredeti sorszám jelöléssel a kiállító adhat ki. A másodlaton fel kell tüntetni a másodlat kiadásának okát és a kiállítás időpontját. A másodlat kiadását nyilvántartásba kell venni A törzskönyvezés szervezeti rendje és feladatai A BBS-KTK törzskönyvezési feladatait a törzskönyvvezető látja el. Szakmai munkáját az elnök koordinálja, az ő feladata az eredményes működés feltételeinek biztosítása. A BBS-KTK törzskönyvező szerve: A Törzskönyvezési vezető Törzskönyvezési vezető: Név: Belágyi Judit (5. sz. melléklet : aláírás minta) Cím: 2462 Martonvásár, Szent László u. 10. A BBS-KTK törzskönyv-vezetőjének feladatai - az törzskönyvezés egységes végrehajtása, - egyedi megjelölés (törzskönyvi egyedi azonosító szám) 37

7 - származás nyilvántartás - teljesítményvizsgálati adatok gyűjtése feldolgozása, - információs rendszer működtetése, - tagjaik törzskönyvezéssel kapcsolatos adatszolgáltatásának koordinálása. - tartja a kapcsolatot a származási igazolást kiállító szervezettel - felelős a törzskönyvön szereplő adatok valódiságáért - elszámolással tartozik a vezetőség felé - gondoskodik a törzskönyvezési szabályzat betartatásáról. - kötelese feltölteni a származási igazolások másolatát az állatok védelméről és kíméletéről szóló évi XXVIII. törvény 42/A. paragrafusa szerinti országos elektronikus adatbázisba A törzskönyvi nyilvántartás rendszere Származási adatok nyilvántartása A származás nyilvántartás a rokoni kapcsolatok nyilvántartását szolgálja. Elemei a következők: - fedeztetés nyilvántartása - a megszületett kiskutyák azonosító jellel való ellátása - esetleges származás ellenőrzés DNS vizsgálattal - tenyészebek nyilvántartása Származási igazolások elszámolási rendje A tenyésztési vezető havonta elszámol a BBS-KTK-nél. Az elszámolási jegyzék a nyomtatványok között szerepel. Általános rendelkezések A tenyésztési vezető igazolványt és bélyegzőt kap a BBS-KTK-tól. A microchip leolvasót az Egyesület biztosítja, és az ő leltári tárgyát képezi. A kiskutyák elnevezése A kiskutyák elnevezése: kennelnév plusz a tenyésztő által választott egyedi név. Az egyedi név csak egyszer használható az adott kennelnév mellett. A származási igazolás kiállítása Adott egyed származásának igazolására a hiteles Származási igazolás szolgál, melyet az Egyesület szerződéses formában kíván kitöltetni. Származási igazolás csak ismert származású, pontosan azonosítható kutyára állítható ki. Származási igazolás a kutya tulajdonosának kérésére illetve a tenyésztésvezető engedélyével készíthető el és adható ki. A származási igazolás tulajdonjogot nem igazol. A származási igazolást az alombejelentő és a szuka ill. kan származási igazolásai alapján kell kitölteni. A származási igazolás kiváltásának módja Adott egyed származási igazolását a tulajdonos kérelmére az Egyesület szerződéses partnerével állíttatja ki és az Egyesület törzskönyvvezetője hitelesíti. 38

8 A származási igazolás akkor adható ki a tenyésztőnek, ha az annak díját már befizette. A származási igazolást a tenyésztő a tenyésztési felügyelőtől kapja meg az alomellenőrzés után. A befizetés számla ellenében történhet utánvétellel, készpénzzel vagy átutalással. Az átutalás megtörténtét bizonylattal kell a megrendelőnek igazolnia. A hitelesítés nélküli származási igazolás nem közhitelű, tartalma adatszolgáltatásra, továbbá feldolgozásra nem használható fel. A származási igazolás szabályos kitöltése A származási igazolás számítógéppel tölthető ki. A törzskönyvi szám első két karaktere a fajta megjelölésére szolgál, a fajtakódok listájáról kerül beírásra. (SFJ) Az utolsó két karakter a kutya születési évének utolsó két számjegye. A törzskönyvi szám után csupa nagybetűvel jön a név. Az azonosítót magánál az egyednél a név után kell beírni, az ősi soroknál közvetlenül a név alá. A születési dátumnál a hónapot ki kell írni, a napoknál egyjegyű számok esetén a tízesek helyére 0 kerül. A kutya neme kisbetűvel írandó. A színt és a jegyeket rövidítés nélkül kisbetűvel kell írni. A tenyésztőnél és a tulajdonosnál a nevet és a teljes címet be kell írni. A kitöltésnél az első két ősi sorban a törzskönyvi szám után a nevet csupa nagybetűvel kell írni, alatta feltüntetve, hogy melyik törzskönyvben szerepel az egyed. A törzskönyvi szám után nem szabad pontot tenni. Az egyedek neve előtti sorban azok teljesítményvizsgálati eredményeit fel kell tüntetni, helytől függően mindet, vagy csak a legfontosabbakat. A dátumnál a hónapot betűvel, rövidítés nélkül kell kiírni. A kiállító és a hitelesítő helyére nevet nem kell írni. Honosítás Külföldről származó kutyák származási igazolása Magyarországon csak honosítás után fogadható el hitelesnek. A honosítási igényt az Egyesület törzskönyvvezetőjének kell bejelenteni. A bejelentés a kutya származását igazoló ország hivatalos, eredeti törzskönyvével történik. A BBS-KTK az eredeti származási igazolást iktatja, azt a tulajdonos tovább használja. Fénymásolat alapján honosítás nem lehetséges. Honosítani csak az FCI által elismert származási igazolást lehet, amennyiben a kutya FCI tagországból származik. A származási igazolás hitelességét a törzskönyvvezető állapítja meg. Az egyed azonosítását a törzskönyvvezető vagy általa felkért szakember végzi el. Az ennek kapcsán felmerülő esetleges kiszállási költséget a megrendelő közvetlenül az azonosítást végző szakembernek téríti. A honosított származási igazolást a törzskönyvvezető készíti el. A honosítási díj beérkezése után a törzskönyvvezető visszaküldi a megrendelőnek az eredeti származási igazolást is. Tenyésztési ellenőrzésbe vétel A tenyésztési adatok egyedenkénti gyűjtésére és összesítésére a Törzskönyvi lap szolgál. A törzskönyvi lapok felfektetése A törzskönyvi lapok alapján adja ki az Egyesület törzskönyvét. Tenyészetenként (kennelenként) és egyedenként kell felfektetni. A törzskönyvi lapot a törzskönyvvezető fekteti fel. Az ő feladata a 39

9 törzskönyvi lapok naprakész vezetése is. Alapadatainak felfektetésére a hiteles származási lap szolgál. A törzskönyvi lapok adatainak gyűjtése számítógépen történik. Testméretek felvétele A helyesen felvett testméretek tárgyilagos adatokat nyújtanak a fejlettség, arányosság, fajtajelleg, nemi jelleg megítéléséhez és a küllemi bírálatoknál is fontos tényező. A testméretek felvétele nem kötelező, de amennyiben megtörtént úgy annak eredményét a törzskönyvi lapokra rá kell vezetni. A tenyésztési adatok gyűjtése A termékenyülési eredményeket a törzskönyvi lapon rögzíteni kell. A szaporasági adatok naprakész vezetéséért és az adatok hitelességért a törzskönyvvezető, az alomellenőr és a tenyésztő közösen felelős. Az adatok naprakész és valóságnak megfelelő vezetése esetén a hitelesítés a fedeztetési jegyzőkönyv és a törzskönyv megfelelő rovatában történik. Amennyiben az adatok nem naprakészek vagy nem felelnek meg a valóságnak, úgy a kérdéses adatok nem vehetők figyelembe és azokból kiállított származási igazolások nem hitelesíthetők és nem záradékolhatók. Hitelességi észrevételezés esetén a tenyészetet a törzskönyvezésből ki kell zárni amennyiben bizonyított a szándékoltság. Teljesítmény adatok nyilvántartása A teljesítményvizsgálatok célja a tenyészállatok tenyészértékének megállapítása. A teljesítményvizsgálatokat és az adatok gyűjtését az Egyesület a teljesítményvizsgálati szabályzatában rögzítettek szerint végzi A hitelesítés és záradékolás rendszere: A tenyésztési adatok hitelesítését a tenyésztési hatóság, vagy az általa megbízott szakmai szervezet végzi ellenőrzés alapján. A származási igazolásokat külön szükséges hitelesíteni. A hitelesítéssel megbízott szervezet csak a törzskönyvezéshez kötelezően előírt nyomtatványokon bejegyzett tenyésztési és teljesítményvizsgálati adatokat hitelesíti. Az adatok csak a hitelesítés után közhitelűek. Az adatok naprakészségét és pontosságát a törzskönyvezést végzőnek (törzskönyvezési vezető) és a tenyésztőnek együttesen kell biztosítani. Hitelesíteni kell: (törzskönyvezési osztályvezető) - a fedeztetési jegyzőkönyvbe, - a származási igazolásra, - a törzskönyvekbe, - a teljesítményvizsgálati jegyzőkönyvekbe bejegyzett adatokat. Záradékolás: Záradékkal kell ellátni a tenyészállatok származási igazolásait a tenyésztésbevételhez szükséges sajátteljesítmény vizsgálatok utáni minősítéskor. Tenyészthető vagy nem tenyészthető minősítést a származási igazolásra és a törzskönyvre is rá kell vezetni A zárás és adatszolgáltatás rendszere 40

10 Az egységes adatszolgáltatás érdekében a törzskönyvvezetőnek az éves törzskönyvezési munkáról az alábbi összesítő kimutatásokat kell elkészítenie: - Tenyészeredmény összesítő - Összesítő jelentés a fedeztetésekről - alomellenőrzési jegyzőkönyvek - Jelentés a hitelesített, záradékolt származási igazolások számáról, dátumáról, milyen célból lettek kiadva (negyedéves jelentés) Kiesések nyilvántartása A tenyésztési engedély visszavonását és az elhullás tényét a törzskönyvi lapokra a dátummal együtt fel kell vezetni. Az elhullást a tenyésztő 15 napon belül köteles jelenteni a törzskönyvvezetőnek. A tenyésztési engedély megvonását a tenyésztésvezető szintén 8 napon belül köteles jelenteni a törzskönyvvezetőnek Állatvédelem Kutyakereskedelem Az FCI tagországok nagy igénye, érdeklődése miatt az FCI június 4-én Bécsben megtárgyalta kutyakereskedelem kérdését A következő döntés született. Az FCI elnöksége felszólítja tagállamait, hogy tenyésztőinek tiltsa meg, hogy kutyáikat és kölykeiket kereskedőknek vagy állatkereskedéseknek adják el. A BBS-KTK megtiltja tagjainak, hogy kutyáikat illetve azok kölykeit kereskedőknek vagy állatkereskedéseknek adják el. Amennyiben a BBS-KTK tenyésztőjéről bebizonyosodik hogy megszegi a tiltást, az Egyesület visszavonja tenyésztői engedélyét és kizárja tagjai sorából. Fentiek megelőzése érdekében a kölyökeladást a BBS-KTK nyilvántartja. A TENYÉSZTÉSI PROGRAMOT A BBS-KTK EGYESÜLET KÖZGYŰLÉSE JANUÁR 24- ÉN MEGTÁRGYALTA ÉS JÓVÁHAGYTA. Magyar Katalin, elnök 41

Szánhúzó Kutyások Kynológiai Egyesülete SZIBÉRIAI HUSKY fajta TENYÉSZTÉSI PROGRAMJA

Szánhúzó Kutyások Kynológiai Egyesülete SZIBÉRIAI HUSKY fajta TENYÉSZTÉSI PROGRAMJA Szánhúzó Kutyások Kynológiai Egyesülete SZIBÉRIAI HUSKY fajta TENYÉSZTÉSI PROGRAMJA Tartalom: 1. Fajtaleírás, standard 1. oldal 2. Tenyészcél 9. oldal 3. Minősítési rendszer 10. oldal 4. Tenyésztési szabályzat

Részletesebben

2000. augusztus 24. napjától államilag elismert tenyésztő szervezet, a. Magyar Ír Farkasagár Egyesület. TENYÉSZTÉSI PROGRAMJA Ír farkasagár

2000. augusztus 24. napjától államilag elismert tenyésztő szervezet, a. Magyar Ír Farkasagár Egyesület. TENYÉSZTÉSI PROGRAMJA Ír farkasagár A 2000. augusztus 24. napjától államilag elismert tenyésztő szervezet, a Magyar Ír Farkasagár Egyesület TENYÉSZTÉSI PROGRAMJA Ír farkasagár a 98/20134. (X.24.) VM rendeletben foglaltak szerint 1 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

127/2008. (XII. 18.) számú hat. A SEMMELWEIS EGYETEM LELTÁROZÁSI ÉS LELTÁRKEZELÉSI S Z A B Á L Y Z A T A

127/2008. (XII. 18.) számú hat. A SEMMELWEIS EGYETEM LELTÁROZÁSI ÉS LELTÁRKEZELÉSI S Z A B Á L Y Z A T A 127/2008. (XII. 18.) számú hat. A SEMMELWEIS EGYETEM LELTÁROZÁSI ÉS LELTÁRKEZELÉSI S Z A B Á L Y Z A T A BUDAPEST 2008 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ... 4 I. LELTÁROZÁSI SZABÁLYZAT... 4 1. A szabályzat célja...

Részletesebben

3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet

3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet 3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet az építési termékek műszaki követelményeinek, megfelelőség igazolásának, valamint forgalomba hozatalának és felhasználásának részletes szabályairól Az épített

Részletesebben

20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet. a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról. A Pedagógus igazolvány

20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet. a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról. A Pedagógus igazolvány 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról A Kormány a közoktatásról szóló többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: közoktatásról

Részletesebben

EMBERI ERŐFORRÁS TÁMOGATÁSKEZELŐ

EMBERI ERŐFORRÁS TÁMOGATÁSKEZELŐ EMBERI ERŐFORRÁS TÁMOGATÁSKEZELŐ Útmutató a Nemzeti Együttműködési Alap 2014. évi forrásaira benyújtott támogatási igények (pályázat és egyedi kérelem) alapján biztosított költségvetési támogatások szakmai

Részletesebben

ÚTMUTATÓ a hulladékkal kapcsolatos adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséhez

ÚTMUTATÓ a hulladékkal kapcsolatos adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséhez ÚTMUTATÓ a hulladékkal kapcsolatos adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséhez A hulladékkal kapcsolatos adatszolgáltatási kötelezettséget a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Támogatási szabályzata

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Támogatási szabályzata Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Támogatási szabályzata 2015. 1 Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht) előírásainak, így különösen a 48. 54. -okban foglaltaknak érvényre juttatásáért,

Részletesebben

A MAGYARORSZÁGI AMERIKAI STAFFORDSHIRE TERRIER EGYESÜLET

A MAGYARORSZÁGI AMERIKAI STAFFORDSHIRE TERRIER EGYESÜLET A MAGYARORSZÁGI AMERIKAI STAFFORDSHIRE TERRIER EGYESÜLET Szervezeti és Működési Szabályzata 2015. A MAGYARORSZÁGI AMERIKAI STAFFORDSHIRE TERRIER EGYESÜLET Magyarországi Amerikai Staffordshire Terrier Egyesület

Részletesebben

Magyar C. G. Jung Analitikus Pszichológiai Egyesület KÉPZÉSI REND

Magyar C. G. Jung Analitikus Pszichológiai Egyesület KÉPZÉSI REND 1 Magyar C. G. Jung Analitikus Pszichológiai Egyesület KÉPZÉSI REND Székhely, levelezési cím: 1012 Budapest Várfok u. 7.-9. I./2 Elérhetőségek: e-mail: info@cgjung.hu honlap:www.cgjung.hu telefon:+36 20

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 197. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 197. szám MAGYAR KÖZLÖNY 197. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. november 27., szerda Tartalomjegyzék 442/2013. (XI. 27.) Korm. rendelet A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról

Részletesebben

A MAGYAR POSTA NEMZETKÖZI POSTAUTALVÁNY ÉS NEMZETKÖZI GYORSUTALVÁNY SZOLGÁLTATÁSÁNAK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

A MAGYAR POSTA NEMZETKÖZI POSTAUTALVÁNY ÉS NEMZETKÖZI GYORSUTALVÁNY SZOLGÁLTATÁSÁNAK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A MAGYAR POSTA NEMZETKÖZI POSTAUTALVÁNY ÉS NEMZETKÖZI GYORSUTALVÁNY SZOLGÁLTATÁSÁNAK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Hatályos: 2011. január 1-jétől Jelen Általános Szerződési Feltétel (a továbbiakban:

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 48. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. április 21., szombat. Tartalomjegyzék. 82/2012. (IV. 21.) Korm.

MAGYAR KÖZLÖNY. 48. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. április 21., szombat. Tartalomjegyzék. 82/2012. (IV. 21.) Korm. MAGYAR KÖZLÖNY MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. április 21., szombat 48. szám Tartalomjegyzék 82/2012. (IV. 21.) Korm. rendelet 83/2012. (IV. 21.) Korm. rendelet 84/2012. (IV. 21.) Korm. rendelet 85/2012.

Részletesebben

2007. évi LXXV. törvény

2007. évi LXXV. törvény 2007/80. szám MAGYAR KÖZLÖNY 5615 sa jelentõsen több villamosenergia felhasználását teszi szükségessé, mint az integrált digitális televízió készülékek alkalmazása. (4) Felhatalmazást kap az audiovizuális

Részletesebben

A Magyar Könyvvizsgálói Kamara alapszabálya

A Magyar Könyvvizsgálói Kamara alapszabálya A Magyar Könyvvizsgálói Kamara alapszabálya A kamara küldöttgyűlése elfogadta 2007. november 10-én. Hatályba lépett 2008. január 1-jén. Módosítva 2007. december 15-én, 2008. május 17-én, 2009. május 9-én,

Részletesebben

9/1999. (IV. 14.) EüM rendelet az egészségügyi intézmények iratkezelési mintaszabályzatáról

9/1999. (IV. 14.) EüM rendelet az egészségügyi intézmények iratkezelési mintaszabályzatáról 9/1999. (IV. 14.) EüM rendelet az egészségügyi intézmények iratkezelési mintaszabályzatáról A köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 20/2015. (I. 23.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 20/2015. (I. 23.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 20/2015. (I. 23.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez nyújtandó támogatás kifizetésének

Részletesebben

ALAPSZABÁLY TRADÍCIÓ ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS KIEGÉSZÍTŐ NYUGDÍJPÉNZTÁR

ALAPSZABÁLY TRADÍCIÓ ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS KIEGÉSZÍTŐ NYUGDÍJPÉNZTÁR ALAPSZABÁLY TRADÍCIÓ ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS KIEGÉSZÍTŐ NYUGDÍJPÉNZTÁR Preambulum Tudva, hogy a XXI. században - az állami rendszereket kiegészítve - az öngondoskodás szerepe meghatározóvá válik, mi, az alapítók

Részletesebben

ÚTMUTATÓ. Az egyházi támogatások felhasználásához. (A támogatás kódja: EGYH-15)

ÚTMUTATÓ. Az egyházi támogatások felhasználásához. (A támogatás kódja: EGYH-15) EMBERI ERŐFORRÁS TÁMOGATÁSKEZELŐ EGYHÁZI ÉS NEMZETISÉGI TÁMOGATÁSOK IGAZGATÓSÁGA ÚTMUTATÓ Az egyházi támogatások felhasználásához (A támogatás kódja: EGYH-15) TARTALOMJEGYZÉK 1. A támogatás céljai és a

Részletesebben

Buda Regionális Bank Zrt. 2053 Herceghalom, Zsámbéki u. 3 Telefon: +36-22-350-462 www.brbbank.hu kozpont@brbbank.hu

Buda Regionális Bank Zrt. 2053 Herceghalom, Zsámbéki u. 3 Telefon: +36-22-350-462 www.brbbank.hu kozpont@brbbank.hu Buda Regionális Bank Zrt. 2053 Herceghalom, Zsámbéki u. 3 Telefon: +36-22-350-462 www.brbbank.hu kozpont@brbbank.hu ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT

Részletesebben

A Magyar Telekom Szervertanúsítvány szolgáltatásának Általános Szerződési Feltételei

A Magyar Telekom Szervertanúsítvány szolgáltatásának Általános Szerződési Feltételei A Magyar Telekom Szervertanúsítvány szolgáltatásának Általános Szerződési Feltételei Verziószám: 2.0 Hatályos: 2006. október 15.-től 1 Tartalomjegyzék MEGHATÁROZÁSOK...3 1. A szolgáltató adatai...4 1.

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT. A jelen Üzletszabályzat hatályba lépésének napja 2013. november15. A) ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ÜZLETSZABÁLYZAT. A jelen Üzletszabályzat hatályba lépésének napja 2013. november15. A) ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ÜZLETSZABÁLYZAT A Concorde Értékpapír Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: Concorde ) mint befektetési szolgáltatási tevékenységet, illetve befektetési szolgáltatási tevékenységet kiegészítő

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT POLGÁRDI VÁROSI SPORTEGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Elnökség által elfogadva: 2013. január 16. Közgyűlés által elfogadva: 2013. január 21. 1 I.FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Bevezetés 1./

Részletesebben

A P L A N I N V E S T B R Ó K E R Z Á R T K Ö R Ű R É S Z V É N Y T Á R S A S Á G

A P L A N I N V E S T B R Ó K E R Z Á R T K Ö R Ű R É S Z V É N Y T Á R S A S Á G A P L A N I N V E S T B R Ó K E R Z Á R T K Ö R Ű R É S Z V É N Y T Á R S A S Á G Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T A ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI F E L T É T E L E I A Társaság Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete

Részletesebben

AZ ÓBUDAI EGYETEM PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZATA

AZ ÓBUDAI EGYETEM PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZATA 2 verzió AZ Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 16. függelék 3. melléklet AZ ÓBUDAI EGYETEM PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZATA BUDAPEST, 2013. június 1 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Kulturális és Környezeti Értékvédő Egyesület. a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény alapján

Kulturális és Környezeti Értékvédő Egyesület. a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény alapján Kulturális és Környezeti Értékvédő Egyesület Közbeszerzési Szabályzata a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény alapján Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék...2 Bevezető...4 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...5

Részletesebben

GlobalFX INVESTMENT ZRT. Üzletszabályzata. Általános Szerződési Feltételei

GlobalFX INVESTMENT ZRT. Üzletszabályzata. Általános Szerződési Feltételei GlobalFX INVESTMENT ZRT. (1113 Budapest, Nagyszőlős utca 11-15.) Üzletszabályzata és Általános Szerződési Feltételei Hatályos: 2013. november 01. Módosítási adatlap Változatszám Dátum Módosította Módosítás

Részletesebben

1 / 52 2013.07.16. 13:26

1 / 52 2013.07.16. 13:26 MHK Jogszabály szolgáltatás http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=161886.245196 1 / 52 2013.07.16. 13:26 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási

Részletesebben

SEMMELWEIS EGYETEM PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

SEMMELWEIS EGYETEM PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT SEMMELWEIS EGYETEM PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 2013. TARTALOM BEVEZETŐ... 6 I. KINCSTÁRI GAZDÁLKODÁS... 7 1. Költségvetési előirányzatok felhasználása... 8 2. Bevételek... 9 3. Finanszírozási tervekkel kapcsolatos

Részletesebben

BETÉT ÜZLETSZABÁLYZAT

BETÉT ÜZLETSZABÁLYZAT DRB Dél-Dunántúli Regionális Bank Zrt. Siklós, Felszabadulás u. 46 48. BETÉT ÜZLETSZABÁLYZAT Jelen szabályzatot a Siklós és Vidéke Takarékszövetkezet Igazgatósága a 5/29/2002. számú határozatával elfogadta,

Részletesebben