A Svájci Fehér Juhászkutya fajta számára, csak egy törzskönyv vezethető.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "5.1.1.2. A Svájci Fehér Juhászkutya fajta számára, csak egy törzskönyv vezethető."

Átírás

1 5. SZABÁLYZAT A SVÁJCI FEHÉR JUHÁSZKUTYA EBFAJTA TÖRZSKÖNYVEZÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁHOZ 5.1. A törzskönyvezés célja A tenyésztési-, teljesítményvizsgálati adatok, öröklődő tulajdonságok gyűjtése, feldolgozása, rendszerezése, oly módon, hogy az egyes egyedek tenyész-értéke felismerhető legyen, egészséges, a nemzetközi előírásoknak megfelelő fajtajelleggel rendelkező törzskönyvezett eb állomány alakuljon ki, melynek nemesítése, teljesítményének fokozása lehetővé válik. A tenyésztési adatok gyűjtése, törzskönyvben történő nyilvántartása, feldolgozása, rendszerezése és igazolása. A kutyák egyedi nyilvántartása és megjelölése. A törzskönyv két részből áll: Főtörzskönyv és Melléktörzskönyv A törzskönyv vezetésének szabályai A TÖRZSKÖNYV: a BBS Kutyatenyésztő Kör Egyesülete által vezetett központi nyilvántartás, amely a tenyésztési programban elfogadott fajtatiszta ebek tenyésztési adatainak nyilvántartására és igazolására szolgál A Svájci Fehér Juhászkutya fajta számára, csak egy törzskönyv vezethető A törzskönyv tartalma, szerkezete és vezetése A törzskönyv minden bejegyzett ebre az alábbi adatokat kell tartalmazza: - a tenyésztő és a tulajdonos nevét és címét; - az eb születésének időpontját; - az eb nevét, ivarát, azonosítóját, ismertetőjeleit; - az eb szüleinek, nagyszüleinek és dédszüleinek nevét azonosítóját, ismertetőjeleit, tenyészminősítését, valamint teljesítményvizsgálati eredményeit; - tenyésztőszervezet által ismert összes teljesítményvizsgálati eredményét; - a kiesés időpontját, és amennyiben ismert ennek okát; - a kiállított, illetve kiadott tenyészigazolások dátumát és célját; - a törzskönyvet sorszámozni kell A Főtörzskönyv A főtörzskönyvi részbe azok az ebek sorolhatók be, amelyek saját teljesítményük alapján megfelelnek valamennyi tenyészminősítési feltételnek, valamint szüleik és nagyszüleik ugyanazon fajta főtörzskönyvében vannak bejegyezve A Melléktörzskönyv A "Melléktörzskönyv"-i részbe kerülnek azon kutyák utódai, amelyek nem teljesítették, illetve nem felelnek meg a Tenyésztési Szabályzat és Tenyész-vizsga vizsgaszabályzat előírásainak, de a szülei rendelkeznek FCI. Származási lappal. A melléktörzskönyvi bejegyzéshez az egyednek meg kell felelnie a törzskönyvben megállapított szabályok szerinti azonosíthatóságnak, a fajta küllemi jegyeinek és a tenyésztési programban meghatározott teljesítményvizsgálati feltételeknek. A 32

2 melléktörzskönyvi bejegyzés kizárólag 3 generációig visszamenőleg ismert származású és fehér színű egyedekre vonatkozhat A Főtörzskönyv és a Melléktörzskönyv kapcsolata Azon utódok, amelyek a feltételek alapján a főtörzskönyvi részbe sorolhatóak, származási igazolást kapnak. Azon utódok, amelyek a feltételek alapján melléktörzskönyvi részbe jegyezhetőek, regisztrációs lapot kapnak. A regisztrációs lap csak az egyed azonosítására és nyilvántartására szolgál, regisztrációs lappal rendelkező egyedek tenyésztésbe nem vonhatók Törzskönyvezhető egyedek A SVÁJCI FEHÉR JUHÁSZKUTYA fajtába sorolás feltételrendszerét és az egyedek minősítését a BBS-KTK tenyésztési szabályzatában határozza meg. Fajtamegjelöléssel származási igazolás csak azon egyedekre állítható ki, amelyeket az Egyesület tenyésztési szabályzata alapján fajtához tartozónak elismer A törzskönyv formája kartoték, amelyet a törzskönyvezési vezető aláírásával és száraz bélyegzővel hitelesít. Ez képezi az alapját, egy számítógépes adatbázisnak, melyet évenként archiválunk A Svájci fehér juhászkutya törzskönyvet a BBS-KTK törzskönyvezési vezetője vezeti. A Törzskönyvek nem selejtezhetők! A törzskönyvezéskor a Tenyésztési Szabályzat előírásai az irányadók. A BBS KTK Egyesület támogatja a Magyarországon egységes FCI által elfogadott és támogatott törzskönyv és származási lap készítését és vezetését. A BBS-KTK az egységes Magyar törzskönyv, származási lap és regisztrációs lap készítésével a kinológiai szövetséget bízza meg A tenyészebek és tenyésztési programhoz szükséges utódaik nyilvántartása Minden egyedet, amely teljesítette a tenyésztésbe vételi feltételeket a BBS-KTK nyilvántartásába regisztrálni kell a tenyésztésbe vétel előtt (Tenyész-eb bizonyítvány ld. 22. oldal) Egy egyed azonosításának lehetősége és származásának ismerete még nem ad az egyed tenyésztési adatairól, örökítő képességéről, vagyis a tenyésztési értékéről tájékoztatást. A tenyésztési érték megállapítása céljából, valamint az utódok értékelhetősége érdekében az egyes állatokat tenyésztési ellenőrzés alá kell vonni. A tenyésztési ellenőrzés nem más, mint a tenyésztési adatok gyűjtése, összesítése és értékelése. Ez a törzskönyvezés egyik legfontosabb feladata. Az Egyesület törzskönyvező szerve gyűjti a fedezőkanok és tenyészszukák tenyésztési (fedeztetés, ellés, kiskutyák adatai) és teljesítményvizsgálati eredményeit. Törzskönyvezni kell, tenyésztési és teljesítmény ellenőrzés alatt kell tartani a tenyésztésbe állított összes fedezőkant. Törzskönyvezni kell azokat a szukákat, melyek a törzskönyvezés feltételinek megfelelnek, a tulajdonosa a törzskönyvezést és ellenőrzésben tartás kéri és az ezzel járó kötelezettségeknek eleget tesz. Az engedélyek megadása illetve visszavonása a BBS KTK tenyésztési szabálya szerint történik. Az engedélyezett kanok listáját BBS-KTK minden évben nyilvánosságra hozza. 33

3 A törzskönyvi nyilvántartásban tartott szukák listáját a BBS-KTK minden évben nyilvánosságra hozza A fedeztetés nyilvántartása A fedeztetést a törzskönyvvezető által kiadott fedeztetési jegyre (10. melléklet) azonnal fel kell vezetni. A fedeztetési jegy díját a törzskönyvező szerv minden év elején meghatározza, és hivatalos lapjában közzéteszi. A fedeztetési jegy díjat a fedező kan tulajdonosa fizeti az Egyesület részére számla ellenében. Mesterséges megtermékenyítés esetén a fedeztetési jegy mellé kell csatolna a sperma levevő állatorvos által kiadott azonosító nyomtatványt illetve a szukába a sperma beültetését végző állatorvos által kiadott nyomtatványt. A fedeztetési jegy 3 példányos, 1. példány a szuka tulajdonosáé, 2. példány a kan tulajdonosáé, 3. példányt a fedeztetéstől számított 15 napon belül a szuka tulajdonosának be kell küldeni az Egyesület részére Az alombejelentés A kölykezés bejelentése Az ellés bejelentésére "Alombejelentő" szolgál (11. melléklet.). A szuka tulajdonosának, illetőleg az alom tenyésztőjének az alom megszületése után 30 napon belül az alombejelentőt az Egyesület törzskönyvvezetőjének meg kell küldeni. A törzskönyvvezető és a tenyésztési vezető minden év végén a fedeztetési jegyzőkönyvek és az alombejelentők alapján a fedeztetési eredményeket és a tenyész eredményeket kanonként illetve szukánként összesíti. A tenyésztési idényben (naptári évben) végzett munkája áttekinthetősége érdekében elkészítik a Fedeztetési eredmények összesítése (az egyesület központi adatbankjából lehívható), valamint "Tenyész eredmények összesítése" (a megszületett egyedek száma) (az egyesület központi adatbankjából lehívható) elnevezésű kimutatást. Ezen kimutatásokat a kinologiai szövetségnek és a szükséges szerveknek elküldi. A megszületett kiskutyákat az azonosíthatóság érdekében 8 hetes korukig, de mindenképpen az alomellenőrzés előtt egy kamarai engedéllyel rendelkező állatorvos által microchip beültetésével tartósan meg kell jelölni. Az állatorvos a kiskutyákat a tenyésztő nevére regisztrálja, amit az új tulajdonosok azután állatorvosukkal a saját nevükre majd átregisztráltatnak A törzskönyvbevétel alapjaként szükséges alapbizonylatok - fedeztetési jegy 3. példánya (ld pont) - alombejelentő nyomtatvány (ld pont) - a szülők származási igazolásának fénymásolatai - a szülök származási igazolást kísérő teljesítményvizsgálati könyv fénymásolata - tenyész-eb bizonyítvány (ld. I./5.7.pont 22. oldal) 5.6. Származásellenőrzés módja: 34

4 Alomellenőrzés Az alomellenőrzés általános szabályai Az alomellenőrzést a tenyésztésvezető vagy megbízottja végzi. Az alomellenőrzést elvégezni csak az alábbi feltételek megléte esetén szabad: - a kiskutyákat az anyával együtt kell bemutatni, amitől csak akkor lehet eltekinteni, ha az anyakutya elfogadható okból nem tud jelen lenni (pld. elpusztult) - a kiskutyák születését a szuka tulajdonosa/tartója az alombejelentő visszaküldésével bejelentette, - a kölykök microchip beültetése megtörtént - a kiskutyák microchipjét az alomellenőr leolvassa, - a kétes apaságú kiskutyák pontos származását DNS vizsgálattal kell megállapítani. - az alomellenőr megvizsgálja a kiskutyák fajtajellegét, fejlettségét, korra jellemző testsúlyát, higieniai körülményeit - a kiskutyák rendszeres féreghajtását és oltását kamarai engedéllyel rendelkező állatorvos igazolásával kell igazolni Az alomellenőrzés megtörténtét az alomellenőr jegyzőkönyvben rögzíti. Az alomellenőrzési jegyzőkönyvet az ellenőrzést követően 8 napon belül az Egyesület törzskönyvvezetőjének vissza kell küldeni. Aki az alomellenőrzés megtörténtét a szuka törzskönyvébe köteles bevezetni Az alomellenőrzés menete Az elkészített származási igazolást a BBS-KTK juttatja el a tenyésztési vezetőhöz. Az Egyesület tenyésztésvezetője köteles figyelembe venni a tenyésztő kérését az alomellenőr személyét illetően. Az alomellenőrzés időpontját a tenyésztővel együtt úgy kell megállapítani, hogy a kölykök 7-8 hetes korában történjen, de semmiképpen sem előtte. Származási igazolást csak az a kölyök kaphat, aki az alomellenőrzéskor jelen van. Kölyköt 8 hetes kor előtt eladni nem szabad. A származási igazolás megfelelő rovatába a microchip számot be kell írni vagy a vonalkódját el kell helyezni. Az alomellenőr aláírásával és bélyegzőjével igazolja a származási igazoláson az ellenőrzés megtörténtét. Az alomellenőr a chipszámokat az alomellenőrzési jegyzőkönyvbe is felvezeti. Az elhullott vagy fel nem lelhető kutyák származási igazolását a tenyésztési vezető köteles haladéktalanul a BBS-KTK-nak visszaadni. Meg kell tagadni az egész alom elfogadását akkor, ha az egyedek a fajtajellegnek nem felelnek meg, bármely kétség merül fel a fajtatisztasággal kapcsolatban. Ezen vitás esetben az alomellenőr nem adja át származási igazolásokat a kölykökre, a tényt jegyzőkönyvezi. Továbbá DNS vizsgálatot kezdeményez DNS vizsgálat szükségességének esetei A származás ellenőrzést minden esetben el kell végezni, ha a vélt származással kapcsolatosan vétlen vagy szándékolt tévedés gyanúja merül fel. A származás-ellenőrzés DNS vizsgálattal történik. A mintákat a származásellenőrzéshez állatorvossal kell vetetni, aki a kutya azonosítását kísérőiratban igazolja. 35

5 Ha a feltételezett származást a DNS vizsgálat eredménye alátámasztotta, akkor az ennek alapján készített származási igazolásokra a DNS vizsgálattal igazolt származás záradékot fel kell vezetni, amit a kiállító aláírásával és bélyegzőjével ellát. A vizsgálati eredményt az Egyesület a tulajdonostól bevonja és irattárban megőrzi. Az esetleges visszaélések megelőzése érdekében a DNS labor a vizsgálati eredmények egy másolatát az Egyesület törzskönyvvezetőjének is megküldi. Szankció: Bizonyítottan szándékos visszaélés esetén az elkövetőt az egyesületből ki kell zárni és fegyelmi eljárást kell indítványozni a kinológiai szövetségnél Tulajdonosváltozás bejelentése A tenyésztő köteles az eladott kölykök új tulajdonosát regisztráció végett bejelenteni az eladást követő 14 napon belül a BBS-KTK központi irodájába, ahol számítógépes nyilvántartásba kerül. Ehhez be kell küldeni a tulajdonosváltozást igazoló szerződést illetve a kutya származási igazolását a BBS-KTK-hoz, melybe a törzskönyvezési vezető rögzíti az új tulajdonos adatait, majd az új tulajdonos részére eljuttatja azt. Ennek célja a kereskedelem céljára történő eladás kiszorítása. Amennyiben az új tulajdonos adatainak az egyesület felé közlésévhez nem járul hozzá, úgy neki kiskutya nem adható. Minden egyéb tulajdonosváltozási esetben a régi tulajdonosnak kötelessége a változást bejelenteni a változástól számított 14 napon belül. Ehhez be kell küldeni a tulajdonosváltozást igazoló szerződést illetve a kutya származási igazolását a BBS-KTK-hoz, melybe a törzskönyvezési vezető rögzíti az új tulajdonos adatait, majd az új tulajdonos részére eljuttatja azt Felelősségek Tenyésztő felelősségei: - a kölykök microchippel való jelölése legkésőbb 8 hetes korig - a kölykök eladását követő 14 napon belül az új tulajdonos bejelentése, a származási igazolás beküldése a BBS-KTK részére a tulajdonos átírása céljából - tenyésztő tulajdonában levő kutya eladását követő 14 napon belül az új tulajdonos bejelentése, a származási igazolás beküldése a BBS-KTK részére a tulajdonos átírása céljából - tulajdonában levő kutyák elhullásának bejelentése és azok származási igazolásának visszaküldése a BBS-KTK részére 30 napon belül - fedeztetés bejelentése a fedeztetési jegy beküldésével a BBS-KTK részére 15 napon belül - kölykök születésének bejelentése az alombejelentő nyomtatvány beküldésével az alom születésétől számított 30 napon belül - a tenyésztési feltételeket teljesített ebek tenyész-eb nyilvántartásba vételéért (tenyész-eb bizonyítvány kiváltása) legkorábban a feltételek teljesültével, de legkésőbb a kutya tenyésztésbe vétele előtt - importált tenyészkutyák származási igazolásának honosítása tenyésztésbe vétel előtt BBS-KTK Egyesület felelősségei: - határidőn belül beérkezett alombejelentések esetén az alomellenőrzés és a származási igazolások kiadása 30 napon belül 36

6 - tulajdonos változás bejelentése esetén az új tulajdonos regisztrációja, a származási igazolás elküldése az új tulajdonos részére 30 napon belül - tenyész-eb bizonyítvány kérvényezése esetén a feltételeket teljesítő ebek tulajdonosának részére a kérvény beérkezésétől számított 30 napon belül a bizonyítvány kiállítása 5.9. A kinológiai szövetséggel kötött szerződésben vállat adatszolgáltatási rendet a BBS-KTK önmagára nézve kötelezőnek ismeri el A származási igazolás Származási igazolást csak azon egyedek utódai kaphatnak, amelyek főtörzskönyvbe be vannak jegyezve, származási lappal rendelkeznek és megfelelnek a BBS-KTK Tenyésztési szabályzatának és Tenyész-szemle szabályzatának feltételeinek A származási igazolás tartalmazza: - sorszámot; - a tenyésztőszervezet nevét, a törzskönyv megnevezését és az osztályba sorolást; - az eb születési dátumát, fajtáját és ivarát; - az eb megjelölésének módját, egyedazonosítóját és ismertetőjelét, valamint törzskönyvi számát; - a tenyésztő és a tulajdonos nevét és címét; - az eb származását legalább a dédszülői generációig visszamenőleg, az ősök törzskönyvi számát; - az eb és szülei, valamint nagyszülei minősítését, annak időbeni korlátait; - a kiállítás helyét és időpontját; - a szakmai munkáért felelős személy aláírását és a tenyésztőszervezet bélyegzőlenyomatát; - a származási igazolást kísérő teljesítményvizsgálati könyv sorszámát A származási igazolásnak a tenyészeb tartási helyén rendelkezésre kell állnia A származási igazolásról másodlatot az eredeti sorszám jelöléssel a kiállító adhat ki. A másodlaton fel kell tüntetni a másodlat kiadásának okát és a kiállítás időpontját. A másodlat kiadását nyilvántartásba kell venni A törzskönyvezés szervezeti rendje és feladatai A BBS-KTK törzskönyvezési feladatait a törzskönyvvezető látja el. Szakmai munkáját az elnök koordinálja, az ő feladata az eredményes működés feltételeinek biztosítása. A BBS-KTK törzskönyvező szerve: A Törzskönyvezési vezető Törzskönyvezési vezető: Név: Belágyi Judit (5. sz. melléklet : aláírás minta) Cím: 2462 Martonvásár, Szent László u. 10. A BBS-KTK törzskönyv-vezetőjének feladatai - az törzskönyvezés egységes végrehajtása, - egyedi megjelölés (törzskönyvi egyedi azonosító szám) 37

7 - származás nyilvántartás - teljesítményvizsgálati adatok gyűjtése feldolgozása, - információs rendszer működtetése, - tagjaik törzskönyvezéssel kapcsolatos adatszolgáltatásának koordinálása. - tartja a kapcsolatot a származási igazolást kiállító szervezettel - felelős a törzskönyvön szereplő adatok valódiságáért - elszámolással tartozik a vezetőség felé - gondoskodik a törzskönyvezési szabályzat betartatásáról. - kötelese feltölteni a származási igazolások másolatát az állatok védelméről és kíméletéről szóló évi XXVIII. törvény 42/A. paragrafusa szerinti országos elektronikus adatbázisba A törzskönyvi nyilvántartás rendszere Származási adatok nyilvántartása A származás nyilvántartás a rokoni kapcsolatok nyilvántartását szolgálja. Elemei a következők: - fedeztetés nyilvántartása - a megszületett kiskutyák azonosító jellel való ellátása - esetleges származás ellenőrzés DNS vizsgálattal - tenyészebek nyilvántartása Származási igazolások elszámolási rendje A tenyésztési vezető havonta elszámol a BBS-KTK-nél. Az elszámolási jegyzék a nyomtatványok között szerepel. Általános rendelkezések A tenyésztési vezető igazolványt és bélyegzőt kap a BBS-KTK-tól. A microchip leolvasót az Egyesület biztosítja, és az ő leltári tárgyát képezi. A kiskutyák elnevezése A kiskutyák elnevezése: kennelnév plusz a tenyésztő által választott egyedi név. Az egyedi név csak egyszer használható az adott kennelnév mellett. A származási igazolás kiállítása Adott egyed származásának igazolására a hiteles Származási igazolás szolgál, melyet az Egyesület szerződéses formában kíván kitöltetni. Származási igazolás csak ismert származású, pontosan azonosítható kutyára állítható ki. Származási igazolás a kutya tulajdonosának kérésére illetve a tenyésztésvezető engedélyével készíthető el és adható ki. A származási igazolás tulajdonjogot nem igazol. A származási igazolást az alombejelentő és a szuka ill. kan származási igazolásai alapján kell kitölteni. A származási igazolás kiváltásának módja Adott egyed származási igazolását a tulajdonos kérelmére az Egyesület szerződéses partnerével állíttatja ki és az Egyesület törzskönyvvezetője hitelesíti. 38

8 A származási igazolás akkor adható ki a tenyésztőnek, ha az annak díját már befizette. A származási igazolást a tenyésztő a tenyésztési felügyelőtől kapja meg az alomellenőrzés után. A befizetés számla ellenében történhet utánvétellel, készpénzzel vagy átutalással. Az átutalás megtörténtét bizonylattal kell a megrendelőnek igazolnia. A hitelesítés nélküli származási igazolás nem közhitelű, tartalma adatszolgáltatásra, továbbá feldolgozásra nem használható fel. A származási igazolás szabályos kitöltése A származási igazolás számítógéppel tölthető ki. A törzskönyvi szám első két karaktere a fajta megjelölésére szolgál, a fajtakódok listájáról kerül beírásra. (SFJ) Az utolsó két karakter a kutya születési évének utolsó két számjegye. A törzskönyvi szám után csupa nagybetűvel jön a név. Az azonosítót magánál az egyednél a név után kell beírni, az ősi soroknál közvetlenül a név alá. A születési dátumnál a hónapot ki kell írni, a napoknál egyjegyű számok esetén a tízesek helyére 0 kerül. A kutya neme kisbetűvel írandó. A színt és a jegyeket rövidítés nélkül kisbetűvel kell írni. A tenyésztőnél és a tulajdonosnál a nevet és a teljes címet be kell írni. A kitöltésnél az első két ősi sorban a törzskönyvi szám után a nevet csupa nagybetűvel kell írni, alatta feltüntetve, hogy melyik törzskönyvben szerepel az egyed. A törzskönyvi szám után nem szabad pontot tenni. Az egyedek neve előtti sorban azok teljesítményvizsgálati eredményeit fel kell tüntetni, helytől függően mindet, vagy csak a legfontosabbakat. A dátumnál a hónapot betűvel, rövidítés nélkül kell kiírni. A kiállító és a hitelesítő helyére nevet nem kell írni. Honosítás Külföldről származó kutyák származási igazolása Magyarországon csak honosítás után fogadható el hitelesnek. A honosítási igényt az Egyesület törzskönyvvezetőjének kell bejelenteni. A bejelentés a kutya származását igazoló ország hivatalos, eredeti törzskönyvével történik. A BBS-KTK az eredeti származási igazolást iktatja, azt a tulajdonos tovább használja. Fénymásolat alapján honosítás nem lehetséges. Honosítani csak az FCI által elismert származási igazolást lehet, amennyiben a kutya FCI tagországból származik. A származási igazolás hitelességét a törzskönyvvezető állapítja meg. Az egyed azonosítását a törzskönyvvezető vagy általa felkért szakember végzi el. Az ennek kapcsán felmerülő esetleges kiszállási költséget a megrendelő közvetlenül az azonosítást végző szakembernek téríti. A honosított származási igazolást a törzskönyvvezető készíti el. A honosítási díj beérkezése után a törzskönyvvezető visszaküldi a megrendelőnek az eredeti származási igazolást is. Tenyésztési ellenőrzésbe vétel A tenyésztési adatok egyedenkénti gyűjtésére és összesítésére a Törzskönyvi lap szolgál. A törzskönyvi lapok felfektetése A törzskönyvi lapok alapján adja ki az Egyesület törzskönyvét. Tenyészetenként (kennelenként) és egyedenként kell felfektetni. A törzskönyvi lapot a törzskönyvvezető fekteti fel. Az ő feladata a 39

9 törzskönyvi lapok naprakész vezetése is. Alapadatainak felfektetésére a hiteles származási lap szolgál. A törzskönyvi lapok adatainak gyűjtése számítógépen történik. Testméretek felvétele A helyesen felvett testméretek tárgyilagos adatokat nyújtanak a fejlettség, arányosság, fajtajelleg, nemi jelleg megítéléséhez és a küllemi bírálatoknál is fontos tényező. A testméretek felvétele nem kötelező, de amennyiben megtörtént úgy annak eredményét a törzskönyvi lapokra rá kell vezetni. A tenyésztési adatok gyűjtése A termékenyülési eredményeket a törzskönyvi lapon rögzíteni kell. A szaporasági adatok naprakész vezetéséért és az adatok hitelességért a törzskönyvvezető, az alomellenőr és a tenyésztő közösen felelős. Az adatok naprakész és valóságnak megfelelő vezetése esetén a hitelesítés a fedeztetési jegyzőkönyv és a törzskönyv megfelelő rovatában történik. Amennyiben az adatok nem naprakészek vagy nem felelnek meg a valóságnak, úgy a kérdéses adatok nem vehetők figyelembe és azokból kiállított származási igazolások nem hitelesíthetők és nem záradékolhatók. Hitelességi észrevételezés esetén a tenyészetet a törzskönyvezésből ki kell zárni amennyiben bizonyított a szándékoltság. Teljesítmény adatok nyilvántartása A teljesítményvizsgálatok célja a tenyészállatok tenyészértékének megállapítása. A teljesítményvizsgálatokat és az adatok gyűjtését az Egyesület a teljesítményvizsgálati szabályzatában rögzítettek szerint végzi A hitelesítés és záradékolás rendszere: A tenyésztési adatok hitelesítését a tenyésztési hatóság, vagy az általa megbízott szakmai szervezet végzi ellenőrzés alapján. A származási igazolásokat külön szükséges hitelesíteni. A hitelesítéssel megbízott szervezet csak a törzskönyvezéshez kötelezően előírt nyomtatványokon bejegyzett tenyésztési és teljesítményvizsgálati adatokat hitelesíti. Az adatok csak a hitelesítés után közhitelűek. Az adatok naprakészségét és pontosságát a törzskönyvezést végzőnek (törzskönyvezési vezető) és a tenyésztőnek együttesen kell biztosítani. Hitelesíteni kell: (törzskönyvezési osztályvezető) - a fedeztetési jegyzőkönyvbe, - a származási igazolásra, - a törzskönyvekbe, - a teljesítményvizsgálati jegyzőkönyvekbe bejegyzett adatokat. Záradékolás: Záradékkal kell ellátni a tenyészállatok származási igazolásait a tenyésztésbevételhez szükséges sajátteljesítmény vizsgálatok utáni minősítéskor. Tenyészthető vagy nem tenyészthető minősítést a származási igazolásra és a törzskönyvre is rá kell vezetni A zárás és adatszolgáltatás rendszere 40

10 Az egységes adatszolgáltatás érdekében a törzskönyvvezetőnek az éves törzskönyvezési munkáról az alábbi összesítő kimutatásokat kell elkészítenie: - Tenyészeredmény összesítő - Összesítő jelentés a fedeztetésekről - alomellenőrzési jegyzőkönyvek - Jelentés a hitelesített, záradékolt származási igazolások számáról, dátumáról, milyen célból lettek kiadva (negyedéves jelentés) Kiesések nyilvántartása A tenyésztési engedély visszavonását és az elhullás tényét a törzskönyvi lapokra a dátummal együtt fel kell vezetni. Az elhullást a tenyésztő 15 napon belül köteles jelenteni a törzskönyvvezetőnek. A tenyésztési engedély megvonását a tenyésztésvezető szintén 8 napon belül köteles jelenteni a törzskönyvvezetőnek Állatvédelem Kutyakereskedelem Az FCI tagországok nagy igénye, érdeklődése miatt az FCI június 4-én Bécsben megtárgyalta kutyakereskedelem kérdését A következő döntés született. Az FCI elnöksége felszólítja tagállamait, hogy tenyésztőinek tiltsa meg, hogy kutyáikat és kölykeiket kereskedőknek vagy állatkereskedéseknek adják el. A BBS-KTK megtiltja tagjainak, hogy kutyáikat illetve azok kölykeit kereskedőknek vagy állatkereskedéseknek adják el. Amennyiben a BBS-KTK tenyésztőjéről bebizonyosodik hogy megszegi a tiltást, az Egyesület visszavonja tenyésztői engedélyét és kizárja tagjai sorából. Fentiek megelőzése érdekében a kölyökeladást a BBS-KTK nyilvántartja. A TENYÉSZTÉSI PROGRAMOT A BBS-KTK EGYESÜLET KÖZGYŰLÉSE JANUÁR 24- ÉN MEGTÁRGYALTA ÉS JÓVÁHAGYTA. Magyar Katalin, elnök 41

SZABÁLYZAT A NÉMET VIZSLA KLUB MAGYARORSZÁG (NVKM) GONDOZÁSÁBAN LÉVŐ EBFAJTÁK TÖRZSKÖNYVEZÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁHOZ

SZABÁLYZAT A NÉMET VIZSLA KLUB MAGYARORSZÁG (NVKM) GONDOZÁSÁBAN LÉVŐ EBFAJTÁK TÖRZSKÖNYVEZÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁHOZ SZABÁLYZAT A NÉMET VIZSLA KLUB MAGYARORSZÁG (NVKM) GONDOZÁSÁBAN LÉVŐ EBFAJTÁK TÖRZSKÖNYVEZÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁHOZ 1 A törzskönyvezés célja A tenyésztési-, teljesítményvizsgálati adatok, öröklődő tulajdonságok

Részletesebben

PREMIUM származási lap további tenyésztési feltételek

PREMIUM származási lap további tenyésztési feltételek GOLDEN RETRIEVER KÖR TENYÉSZTÉSI SZABÁLYZAT 13.SZÁMÚ MELLÉKLET PREMIUM származási lap további tenyésztési feltételek PREMIUM származási lapot kaphat az a kölyök, akinek szülei megfelelnek a Golden Retriever

Részletesebben

TÖRZSKÖNYVEZÉSI SZABÁLYZAT A német juhászkutya ebfajta törzskönyvezése és a származási lap kiadása Elfogadva 2014. október 15.

TÖRZSKÖNYVEZÉSI SZABÁLYZAT A német juhászkutya ebfajta törzskönyvezése és a származási lap kiadása Elfogadva 2014. október 15. Hunnia-Rex Német Juhászkutya Egyesület (HNJE) H-1116 Budapest, Tétényi út 128/b-130. TÖRZSKÖNYVEZÉSI SZABÁLYZAT A német juhászkutya ebfajta törzskönyvezése és a származási lap kiadása Elfogadva 2014. október

Részletesebben

IV. TÖRZSKÖNYVEZÉSI SZABÁLYZAT

IV. TÖRZSKÖNYVEZÉSI SZABÁLYZAT IV. TÖRZSKÖNYVEZÉSI SZABÁLYZAT 9. Fontosabb fogalmak Törzskönyvezés A tenyésztési adatok gyűjtése, törzskönyvben történő nyilvántartása, feldolgozása, rendszerezése és igazolása. Törzskönyv A Klub által

Részletesebben

TENYÉSZTÉSI ÉS TÖRZSKÖNYVEZÉSI SZABÁLYZAT 2014

TENYÉSZTÉSI ÉS TÖRZSKÖNYVEZÉSI SZABÁLYZAT 2014 MAGYAR VERSENYAGÁR EGYESÜLET Oldal: 1 1 Tartalomjegyzék 1. A fajták leírása (lásd a mellékelt standard-eket.)... 4 1.1 Az agarak tartásának követelményei... 4 2. Tenyésztői engedély... 4 3. Kennelnév...

Részletesebben

64/1998. (XII. 31.) FVM rendelet a fajtatiszta ebek tenyésztési szabályairól

64/1998. (XII. 31.) FVM rendelet a fajtatiszta ebek tenyésztési szabályairól 64/1998. (XII. 31.) FVM rendelet a fajtatiszta ebek tenyésztési szabályairól Az állattenyésztésről szóló az 1996. évi CXXX. törvénnyel módosított 1993. évi CXIV. törvény (a továbbiakban: Átv.) 49. -a (1)

Részletesebben

Kennelkönyv. ami tartalmazza:

Kennelkönyv. ami tartalmazza: a kutya tenyésztõk és fedezõkan tulajdonosok számára ami tartalmazza: " tenyészszukák nyilvántartása (egyéni lap + összesítő) " ellések nyilvántartása - ellési ló " kölykök listája " fedezõkanok listája

Részletesebben

Magyar Óriásnyúl-tenyésztők Országos Egyesülete

Magyar Óriásnyúl-tenyésztők Országos Egyesülete Magyar Óriásnyúl-tenyésztők Országos Egyesülete 7932 Mozsgó, Kassai u. 13. Tel.: 06/30/846-8726 E-mail: info@magyaroriasnyul.hu Web: www.magyaroriasnyul.hu MAGYAR ÓRIÁSNYÚL-TENYÉSZTŐK ORSZÁGOS EGYESÜLETÉNEK

Részletesebben

2464 Gyúró, Akácfa u. 3. Tel: +36-20-9348-925, e-mail: info@oroszterrier.hu

2464 Gyúró, Akácfa u. 3. Tel: +36-20-9348-925, e-mail: info@oroszterrier.hu A Magyarországi Orosz Feketer Terrier Egyesület a Közösségért (MOFTEK) TENYÉSZTÉSI SZABÁLYZATA 1. A szabályzat célja. 1.1 A fajta tenyésztésének irányítását és felügyeletét biztosítani úgy, hogy az FCI

Részletesebben

64/1998. (XII. 31.) FVM rendelet. a fajtatiszta ebek tenyésztési szabályairól

64/1998. (XII. 31.) FVM rendelet. a fajtatiszta ebek tenyésztési szabályairól 64/1998. (XII. 31.) FVM rendelet a fajtatiszta ebek tenyésztési szabályairól Az állattenyésztésről szóló az 1996. évi CXXX. törvénnyel módosított 1993. évi CXIV. törvény (a továbbiakban: Átv.) 49. -a (1)

Részletesebben

64/1998. (XII. 31.) FVM rendelet. a fajtatiszta ebek tenyésztési szabályairól

64/1998. (XII. 31.) FVM rendelet. a fajtatiszta ebek tenyésztési szabályairól - 1-64/1998. (XII. 31.) FVM rendelet Az állattenyésztésről szóló az 1996. évi CXXX. törvénnyel módosított 1993. évi CXIV. törvény (a továbbiakban: Átv.) 49. -a (1) bekezdésének a) 7 8. pontjaiban és a

Részletesebben

A vidékfejlesztési miniszter 98/2013. (X. 24.) VM rendelete a fajtatiszta ebek tenyésztési szabályairól

A vidékfejlesztési miniszter 98/2013. (X. 24.) VM rendelete a fajtatiszta ebek tenyésztési szabályairól A vidékfejlesztési miniszter 98/2013. (X. 24.) VM rendelete a fajtatiszta ebek tenyésztési szabályairól Az állattenyésztésről szóló 1993. évi CXIV. törvény 49. (1) bekezdés a) pont 2., 3., 8., 13. alpontjában,

Részletesebben

- egészségügyi feltételeket teljesítették: HD minősítésük: A,B,C illetve ED minősítésük: 0,1

- egészségügyi feltételeket teljesítették: HD minősítésük: A,B,C illetve ED minősítésük: 0,1 3. TENYÉSZTÉSI SZABÁLYOK A Svájci Fehér Juhászkutyák tenyésztésénél kötelezően be kell tartani a jelen Tenyésztési Szabályzat szabályait. Minden tenyésztőnek és fedező kan tulajdonosnak valamint klubtagnak

Részletesebben

A MINŐSÍTÉSI RENDSZERBEN CSAK AZON EGYEDEK OSZTÁLYOZHATÓAK, AMELYEK A TENYÉSZ-SZEMLÉN TENYÉSZTHETŐ MINŐSÍTÉST SZEREZTEK.

A MINŐSÍTÉSI RENDSZERBEN CSAK AZON EGYEDEK OSZTÁLYOZHATÓAK, AMELYEK A TENYÉSZ-SZEMLÉN TENYÉSZTHETŐ MINŐSÍTÉST SZEREZTEK. 2.4 Minősítési rendszer A minősítési rendszernél kiemelt fontosságúak az egészségügyi eredmények, a küllem és temperamentum minősítések. Ezért az Egyesület a következő pozitív kiemeléseket és minősítési

Részletesebben

Magyar Vadászgörény Klub (MVK) Törzskönyvezési Szabályzata

Magyar Vadászgörény Klub (MVK) Törzskönyvezési Szabályzata 1. Alaptételek Magyar Vadászgörény Klub (MVK) Törzskönyvezési Szabályzata 1.1. Törzskönyv formája és elnevezése: A törzskönyv elektronikus formában létezik, Magyar Görény Adatbázis (MGA) néven. 1.2. A

Részletesebben

Lóútlevél. egyedi megjelölés. a múlt, a jövő. és a problémás jelen. Dr. Németh Csaba

Lóútlevél. egyedi megjelölés. a múlt, a jövő. és a problémás jelen. Dr. Németh Csaba Lóútlevél egyedi megjelölés a múlt, a jövő és a problémás jelen Dr. Németh Csaba 2005 június 30-óta minden lóra kötelező! Lótenyésztési, állategészségügyi, élelmiszerbiztonsági, partnernyilvántartási,

Részletesebben

TENYÉSZTÉSI PROGRAM. Hungária Cane Corso Club Egyesület (rövidítve: HCCC) Székhelye: 2173 Kartal, Jókai u. 2/a

TENYÉSZTÉSI PROGRAM. Hungária Cane Corso Club Egyesület (rövidítve: HCCC) Székhelye: 2173 Kartal, Jókai u. 2/a Hungária Cane Corso Club Egyesület (rövidítve: HCCC) Székhelye: 2173 Kartal, Jókai u. 2/a A HCCC létrejöttének célja hogy összefogja és koordinálja az egyesülethez tartozó Cane Corso kutyafajta magyarországi

Részletesebben

GOLDEN RETRIEVER KÖR TENYÉSZTÉSI SZABÁLYZAT 5.SZÁMÚ MELLÉKLET TENYÉSZSZEMLE KÜLLEMI BÍRÁLAT

GOLDEN RETRIEVER KÖR TENYÉSZTÉSI SZABÁLYZAT 5.SZÁMÚ MELLÉKLET TENYÉSZSZEMLE KÜLLEMI BÍRÁLAT GOLDEN RETRIEVER KÖR TENYÉSZTÉSI SZABÁLYZAT 5.SZÁMÚ MELLÉKLET TENYÉSZSZEMLE KÜLLEMI BÍRÁLAT A küllembírálat során egy elismert küllembíró értékeli a kutya megjelenését a fajtastandard alapján. A tenyésztéshez

Részletesebben

HUNGÁRIA SCHNAUZER PINSCHER KLUB EGYESÜLET

HUNGÁRIA SCHNAUZER PINSCHER KLUB EGYESÜLET HUNGÁRIA SCHNAUZER PINSCHER KLUB EGYESÜLET Tenyésztési szabályzat BEVEZETÉS A Tenyésztési Szabályzat kötelező érvényű minden Hungária Schnauzer Pinscher Klub Egyesület (HSPK) tagjára, szerződéses partnerére

Részletesebben

TENYÉSZTÉSSZERVEZÉS. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010

TENYÉSZTÉSSZERVEZÉS. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 TENYÉSZTÉSSZERVEZÉS Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A gazdasági állatfajok elismert tenyésztőszervezeteinek ismertetése Tenyésztőszervezeti munka a lótenyésztésben

Részletesebben

GOLDEN RETRIEVER KÖR

GOLDEN RETRIEVER KÖR GOLDEN RETRIEVER KÖR A GOLDEN RETRIEVER ÉS A FLAT COATED RETRIEVER FAJTÁK TENYÉSZTÉSI PROGRAMJA amellyel a Golden Retriever Kör a MEOESZ-el, mint az FCI szerződött partnerével kötött szerződés, megállapodás

Részletesebben

4.Tenyésztésbe vétel szabályai

4.Tenyésztésbe vétel szabályai 4.Tenyésztésbe vétel szabályai A szabályzat kiterjed azon személyekre, akik a tenyésztést Magyarországon végzik, függetlenül tagsági viszonyuktól, amennyiben a tenyésztés során a kutya számára a fajtagondozó

Részletesebben

MAGYAR EBTENYÉSZTŐK ORSZÁGOS EGYESÜLETE TENYÉSZTÉSI SZABÁLYZATA

MAGYAR EBTENYÉSZTŐK ORSZÁGOS EGYESÜLETE TENYÉSZTÉSI SZABÁLYZATA MAGYAR EBTENYÉSZTŐK ORSZÁGOS EGYESÜLETE TENYÉSZTÉSI SZABÁLYZATA BEVEZETÉS 1. A Tenyésztési Szabályzat kötelező érvényű minden Magyar Ebtenyésztők Országos Egyesület (MEOE) tagjára, tagszervezetére, szerződéses

Részletesebben

129/2004. (VIII. 25.) FVM rendelet

129/2004. (VIII. 25.) FVM rendelet 129/2004. (VIII. 25.) FVM rendelet a tenyészállat, illetve szaporítóanyag behozatalának és kivitelének szakmai előírásairól Az állattenyésztésről szóló 1993. évi CXIV. törvény (a továbbiakban: Tv.) 49.

Részletesebben

KANCAFEDEZTETÉSI JEGYZŐKÖNYV

KANCAFEDEZTETÉSI JEGYZŐKÖNYV A központi adatbázis példánya 1 A fedeztetési állomás: OLIR szerinti nyilvántartási száma és a: (hónap, nap TERMÉSZETES FEDEZTETÉS (A Méntartó aláírásával ával nyilatkozik, hogy a fedeztetés természetes

Részletesebben

MAGYARORSZÁGI AMERIKAI STAFFORDSHIRE TERRIER EGYESÜLET TENYÉSZTÉSI PROGRAMJA

MAGYARORSZÁGI AMERIKAI STAFFORDSHIRE TERRIER EGYESÜLET TENYÉSZTÉSI PROGRAMJA MAGYARORSZÁGI AMERIKAI STAFFORDSHIRE TERRIER EGYESÜLET Továbbiakban MASTAFF Egyesület, mint az alább említett ebfajta államilag elismert tenyésztő szervezete TENYÉSZTÉSI PROGRAMJA amely vonatkozik a MASTAFF

Részletesebben

TENYÉSZTÉSI SZABÁLYZAT

TENYÉSZTÉSI SZABÁLYZAT TENYÉSZTÉSI SZABÁLYZAT LABRADOR RETRIEVER fajtára MAGYAR LABRADOR RETRIEVER EGYESÜLET 2014 TARTALOMJEGYZÉK 1. A fajta leírása. 4 2. Tenyészcél 6 3. Tenyésztés módszere. 6 3.1. A fajtára jellemző és a tenyésztésnél

Részletesebben

1. Magyar szürke szarvasmarha tenyésztési programhoz kapcsolódó meg nem felelések

1. Magyar szürke szarvasmarha tenyésztési programhoz kapcsolódó meg nem felelések 4B. számú melléklet: Az egyes fajták tenyésztési program előírásainak meg nem felelése a súlyosság és tartósság szempontjából az ellenőri megállapítások elvégzéséhez 1. Magyar szürke szarvasmarha tenyésztési

Részletesebben

A Magyarországi Orosz Feketer Terrier Egyesület a Közösségért (MOFTEK) TENYÉSZSZEMLE SZABÁLYZATA

A Magyarországi Orosz Feketer Terrier Egyesület a Közösségért (MOFTEK) TENYÉSZSZEMLE SZABÁLYZATA A Magyarországi Orosz Feketer Terrier Egyesület a Közösségért (MOFTEK) TENYÉSZSZEMLE SZABÁLYZATA 1. A tenyészszemle célja: A tenyészszemle a fajta tenyésztési programjának meghatározó eleme. Célja: a gondozott

Részletesebben

62/2016. (IX. 16.) FM rendelet a magyar ebfajták körének megállapításáról és genetikai fenntartásuk rendjéről

62/2016. (IX. 16.) FM rendelet a magyar ebfajták körének megállapításáról és genetikai fenntartásuk rendjéről 62/2016. (IX. 16.) FM rendelet a magyar ebfajták körének megállapításáról és genetikai fenntartásuk rendjéről Az állattenyésztésről szóló 1993. évi CXIV. törvény 49. (1) bekezdés a) pont 3., 17. és 19.

Részletesebben

TENYÉSZTÉSI PROGRAM. Angol és Ausztrál Pásztorkutya Klub Egyesület ( továbbiakban AAPKK).

TENYÉSZTÉSI PROGRAM. Angol és Ausztrál Pásztorkutya Klub Egyesület ( továbbiakban AAPKK). TENYÉSZTÉSI PROGRAM Angol és Ausztrál Pásztorkutya Klub Egyesület ( továbbiakban AAPKK). Székhelye: 2083 Solymár, Pacsirta u.1. Az egyesület létrejöttének célja hogy összefogja és koordinálja az egyesülethez

Részletesebben

A földművelésügyi miniszter 62/2016. (IX. 16.) FM rendelete a magyar ebfajták körének megállapításáról és genetikai fenntartásuk rendjéről

A földművelésügyi miniszter 62/2016. (IX. 16.) FM rendelete a magyar ebfajták körének megállapításáról és genetikai fenntartásuk rendjéről A földművelésügyi miniszter 62/2016. (IX. 16.) FM rendelete a magyar ebfajták körének megállapításáról és genetikai fenntartásuk rendjéről Az állattenyésztésről szóló 1993. évi CXIV. törvény 49. (1) bekezdés

Részletesebben

Szociális Intézmények Országos Szövetsége BIZONYLATI REND

Szociális Intézmények Országos Szövetsége BIZONYLATI REND Szociális Intézmények Országos Szövetsége BIZONYLATI REND 1. A könyvvezetés módja A Szövetség egyszeres könyvvitelre kötelezett. Az egyszeres könyvvitelt keretében a Szövetség a kezelésében, a használatában,

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ ÉS KÓDSZÁMJEGYZÉK AZ FNY-01, FNY-02, FNY-03 FORMANYOMTATVÁNYOKHOZ

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ ÉS KÓDSZÁMJEGYZÉK AZ FNY-01, FNY-02, FNY-03 FORMANYOMTATVÁNYOKHOZ KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ AZ EGYESÜLETI NYILVÁNTARTÁSHOZ SZÜKSÉGES AZONOSÍTÁSI BEJELENTŐ NYOMTATVÁNYOKHOZ Az adatlapok a megszülete egyed származásának és fontosabb egyedi tulajdonságainak adatrögzítését szolgálják.

Részletesebben

Város Polgármestere. Tájékoztató. Biatorbágy Város közigazgatási területén tervezett ebösszeírásról

Város Polgármestere. Tájékoztató. Biatorbágy Város közigazgatási területén tervezett ebösszeírásról Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/118. Fax: 06 23 310-135 E-mail: igazgatas@pmh.biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Tájékoztató Biatorbágy Város közigazgatási

Részletesebben

A BBS-KTK a szabályzat összeállításakor a fajta származási országának követelmény rendszerét figyelembe vette.

A BBS-KTK a szabályzat összeállításakor a fajta származási országának követelmény rendszerét figyelembe vette. 4. TENYÉSZ-VIZSGA (TELJESÍTMÉNYVIZSGÁLATI) SZABÁLYZAT A TENYÉSZ-VIZSGA RÉSZEI: 4.1 TENYÉSZ-SZEMLE 4.2 TEMPERAMENTUMVIZSGÁLAT A BBS-KTK a szabályzat összeállításakor a fajta származási országának követelmény

Részletesebben

SEGÉDLET. a méhcsaládok számának szinten tartásának támogatása (méhanya támogatás) iránti kérelem (B1217-02 jelű nyomtatvány) helyes kitöltéséhez

SEGÉDLET. a méhcsaládok számának szinten tartásának támogatása (méhanya támogatás) iránti kérelem (B1217-02 jelű nyomtatvány) helyes kitöltéséhez SEGÉDLET a méhcsaládok számának szinten tartásának támogatása (méhanya támogatás) iránti kérelem (B1217-02 jelű nyomtatvány) helyes kitöltéséhez Általános tudnivalók 1. A kifizetési kérelem nyomtatványainak

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem [1] Bizonylati Szabályzata. Preambulum

A Pécsi Tudományegyetem [1] Bizonylati Szabályzata. Preambulum A Pécsi Tudományegyetem [1] Bizonylati Szabályzata Preambulum A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól rendelkező

Részletesebben

FEDERATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE (AISBL)

FEDERATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE (AISBL) FEDERATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE (AISBL) 13, Place Albert 1er, B-6530 Thuin (Belgique), tel: +32.71.59.12.38, fax: +32.71.59.22.29, e-mail: info@fci.be F.C.I. NEMZETKÖZI TENYÉSZTÉSI SZABÁLYZATA Tartalomjegyzék

Részletesebben

K5600/K5601Támogatási kérelem Főlap

K5600/K5601Támogatási kérelem Főlap KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a 2005-ös támogatási évi anyatehéntartás támogatás igényléséhez szükséges K5600/K5601 Támogatási kérelem Főlaphoz és K5602 Támogatási kérelem Betétlaphoz Fontos! Anyatehéntartás támogatási

Részletesebben

Ingatlan-nyilvántartási kérelem I.

Ingatlan-nyilvántartási kérelem I. Ingatlan-nyilvántartási kérelem I. IKTATÓ BÉLYEGZŐ HELYE A vékony vonallal bekeretezett rovatokat a kérelmező vagy a nevében eljáró képviselő tölti ki. A kérelem kitöltésével kapcsolatban a kérelmező/

Részletesebben

Adatlap. Merck Tanulmányi Támogatás a 2014/2016. tanévre. 1. Személyes adatok: 1.1 A pályázatot benyújtó személyi adatai: Születési hely: Név:

Adatlap. Merck Tanulmányi Támogatás a 2014/2016. tanévre. 1. Személyes adatok: 1.1 A pályázatot benyújtó személyi adatai: Születési hely: Név: Beadási határidő: 2014. október 1. 2 eredeti példányban kell benyújtani! Kérjük, hogy kitöltés előtt figyelmesen olvassa el a kitöltési útmutatót! Adatlap Merck Tanulmányi Támogatás a 2014/2016. tanévre

Részletesebben

2 eredeti példányban kell benyújtani! Kérjük, hogy kitöltés előtt figyelmesen olvassa el a kitöltési útmutatót! Beadási határidő: 2015. október 1.

2 eredeti példányban kell benyújtani! Kérjük, hogy kitöltés előtt figyelmesen olvassa el a kitöltési útmutatót! Beadási határidő: 2015. október 1. 2 eredeti példányban kell benyújtani! Kérjük, hogy kitöltés előtt figyelmesen olvassa el a kitöltési útmutatót! Beadási határidő: 2015. október 1. Adatlap Merck Tanulmányi Támogatás a 2015/2017 tanévre

Részletesebben

JOKER USZKÁR KLUB TENYÉSZTÉSI ÉS TENYÉSZSZEMLE SZABÁLYZAT (Többszínű uszkár vonatkozásában)

JOKER USZKÁR KLUB TENYÉSZTÉSI ÉS TENYÉSZSZEMLE SZABÁLYZAT (Többszínű uszkár vonatkozásában) JOKER USZKÁR KLUB TENYÉSZTÉSI ÉS TENYÉSZSZEMLE SZABÁLYZAT (Többszínű uszkár vonatkozásában) A Joker Uszkár Klub igazodva az FCI vonatkozó szabályzataihoz, követve az állattenyésztés tudományos törvényszerűségeit,

Részletesebben

Hungária Komondor Klub Tenyésztési Tanács

Hungária Komondor Klub Tenyésztési Tanács Hungária Komondor Klub Tenyésztési Tanács Tájékoztató a Tanácsadói Hálózat működésének megkezdéséről, feladatairól, a kennel- és alomlátogatások rendjéről A HKK a Tenyésztési Tanácsa a 2/2014.sz., 2014.02.04-én

Részletesebben

Nonius Lótenyésztő Országos Egyesület Közgyűlés 2015. március 27.

Nonius Lótenyésztő Országos Egyesület Közgyűlés 2015. március 27. Nonius Lótenyésztő Országos Egyesület Közgyűlés 2015. március 27. 2014. évi támogatások 2015. évi pályázati lehetőségek 2015. évi adminisztratív kötelezettségek Őshonos támogatások - kancatámogatás Tartási

Részletesebben

A MAGYAR VITORLÁS SZÖVETSÉG Hajóosztályok és hajók regisztrációs és felmérési, szabályzata 2017.

A MAGYAR VITORLÁS SZÖVETSÉG Hajóosztályok és hajók regisztrációs és felmérési, szabályzata 2017. A MAGYAR VITORLÁS SZÖVETSÉG Hajóosztályok és hajók regisztrációs és felmérési, szabályzata 2017. A szabályzatot az MVSZ Elnöksége 2017. 01. 17-én jóváhagyta A szabályozás célja Jelen szabályzat célja,

Részletesebben

123/2005. (XII. 27.) FVM rendelet

123/2005. (XII. 27.) FVM rendelet 123/2005. (XII. 27.) FVM rendelet a tenyésztő szervezeti és fajtaelismerés rendjéről Az állattenyésztésről szóló 1993. évi CXIV. törvény (a továbbiakban: Átv.) 49. (1) bekezdése a) pontjának 7. és 8. alpontjában

Részletesebben

Magyar Bernipásztor Egyesület (MBE) Tenyésztési Szabályzata

Magyar Bernipásztor Egyesület (MBE) Tenyésztési Szabályzata Magyar Bernipásztor Egyesület (MBE) Tenyésztési Szabályzata 1. Bevezetés Jelen tenyésztési szabályzatot amely a Schweizerische Kynologische Gesellschaft (SKG) által elismert Schweizerischer Klub für Berner

Részletesebben

42/1994. (VI. 28.) FM rendelet

42/1994. (VI. 28.) FM rendelet 42/1994. (VI. 28.) FM rendelet a méhanyanevelő telep üzemeltetésének engedélyezéséről, valamint a méhanya és szaporítóanyag előállításáról, felhasználásáról 1 Az állattenyésztésről szóló 1993. évi CXIV.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV LEOE KÖZGYÜLÉS 2014.02.22.

JEGYZŐKÖNYV LEOE KÖZGYÜLÉS 2014.02.22. JEGYZŐKÖNYV LEOE KÖZGYÜLÉS 2014.02.22. HELYE Gastland étterem Budapest, M0, 19.km. időpontja : 15,30 ismételt összehívás időpontja : 15,45 A közgyűlésen az első meghirdetett időpontra 18 tag jelent meg,

Részletesebben

Tenyésztési Program. FCI által el nem ismert fajtákból: amerikai bulldog, boreboel, kontinentális bulldog, patterdale terrier. ebfajták vonatkozásában

Tenyésztési Program. FCI által el nem ismert fajtákból: amerikai bulldog, boreboel, kontinentális bulldog, patterdale terrier. ebfajták vonatkozásában Tenyésztési Program FCI III. fajtacsoportból: American Staffordshire Terrier (B) Bull Terrier (B) Miniature Bull Terrier (B) Staffordshire Bull Terrier (B) FCI által el nem ismert fajtákból: amerikai bulldog,

Részletesebben

SZÁMLAKEZELÉSI SZABÁLYZAT

SZÁMLAKEZELÉSI SZABÁLYZAT 9. számú melléklet az SZMSZ-hez NYUGÁLLOMÁNYÚ LÉGVÉDELMI TÜZÉREK BAJTÁRSI EGYESÜLETE SZÁMLAKEZELÉSI SZABÁLYZAT NAGYOROSZI 2012. 1. BEVEZETŐ (1) Jelen szabályozás célja, hogy az Egyesület által kibocsátott,

Részletesebben

SEGÉDLET. Általános tudnivalók

SEGÉDLET. Általános tudnivalók SEGÉDLET a varroa atka elleni alternatív védekezés higiénikus aljdeszka, valamint a keretek megjelölésére alkalmas rádiófrekvenciás azonosító (RFID-chip) beszerzésének támogatása iránti kérelem (B1216-02

Részletesebben

TENYÉSZTÉSI SZABÁLYZAT mint a Magyarországi Német Juhászkutya Klub (MNJK) tenyésztési programjának része 2012. évi módosított változat

TENYÉSZTÉSI SZABÁLYZAT mint a Magyarországi Német Juhászkutya Klub (MNJK) tenyésztési programjának része 2012. évi módosított változat TENYÉSZTÉSI SZABÁLYZAT mint a Magyarországi Német Juhászkutya Klub (MNJK) tenyésztési programjának része 2012. évi módosított változat TARTALOMJEGYZÉK: 1. ÁLTALÁNOS FOGALMAK 2. A TENYÉSZTŐ 2.1. A tenyésztési

Részletesebben

TENYÉSZTÉSI SZABÁLYZAT mint a Magyarországi Német Juhászkutya Klub (MNJK) tenyésztési programjának része 2014. évi módosított változat

TENYÉSZTÉSI SZABÁLYZAT mint a Magyarországi Német Juhászkutya Klub (MNJK) tenyésztési programjának része 2014. évi módosított változat TENYÉSZTÉSI SZABÁLYZAT mint a Magyarországi Német Juhászkutya Klub (MNJK) tenyésztési programjának része 2014. évi módosított változat TARTALOMJEGYZÉK: 1. ÁLTALÁNOS FOGALMAK 2. A TENYÉSZTŐ 2.1. A tenyésztési

Részletesebben

ADATLAP 1 a külföldön történt születés hazai anyakönyvezéséhez

ADATLAP 1 a külföldön történt születés hazai anyakönyvezéséhez ADATLAP 1 a külföldön történt születés hazai anyakönyvezéséhez I. Kérelem Alulírott anya apa meghatalmazottként eljáró (neve) kérem külföldön történt születésnek hazai anyakönyvezését. II. A gyermek/ anyakönyvezendő

Részletesebben

EMBERI ERŐFORRÁS TÁMOGATÁSKEZELŐ

EMBERI ERŐFORRÁS TÁMOGATÁSKEZELŐ EMBERI ERŐFORRÁS TÁMOGATÁSKEZELŐ Elszámolási Kézikönyv a nemzetiségi célú előirányzatokból nyújtott működési költségvetési támogatás szakmai tájékoztatójának és pénzügyi kimutatásának elkészítéséhez 1.

Részletesebben

MEOE Szövetség Általános Tenyésztési Program

MEOE Szövetség Általános Tenyésztési Program MEOE Szövetség Általános Tenyésztési Program 1. Hatály A jelen Általános Tenyésztési Program (továbbiakban TP) hatálya kiterjed mindazon FCI által elismert és FCI által el nem ismert ebfajtákra melyek

Részletesebben

SEGÉDLET A SZAKMAI BESZÁMOLÓ ÉS PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁS

SEGÉDLET A SZAKMAI BESZÁMOLÓ ÉS PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁS SEGÉDLET A SZAKMAI BESZÁMOLÓ ÉS PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁS ELKÉSZÍTÉSÉHEZ A HAJLÉKTALANOKÉRT KÖZALAPÍTVÁNY ÁLTAL TÁMOGATOTT 2012-13-HEF KÓDÚ PÁLYÁZATI PROGRAMOKH OZ A támogatási szerződésben rögzített feladatok,

Részletesebben

Kiegészítő megállapodás az NIIFI Tagintézményi szerződéshez szerver tanúsítványok kiállítását illetően

Kiegészítő megállapodás az NIIFI Tagintézményi szerződéshez szerver tanúsítványok kiállítását illetően Kiegészítő megállapodás az NIIFI Tagintézményi szerződéshez szerver tanúsítványok kiállítását illetően amely létrejött egyrészt a másrészől a(z) Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Intézet székhely:

Részletesebben

16. számú melléklet a 35/2000. (XI. 30.) BM rendelethez

16. számú melléklet a 35/2000. (XI. 30.) BM rendelethez 16. számú melléklet a 35/2000. (XI. 30.) BM rendelethez I. A járművek származás-ellenőrzési nyilvántartásba vételéhez szükséges okmányok 1. A nyilvántartásba vételi eljárás megindítására irányuló kérelem

Részletesebben

A BIZONYLATOK FAJTÁI

A BIZONYLATOK FAJTÁI A BIZONYLATOK FAJTÁI Pénzügyi bizonylatok Tevékenységi bizonylatok Átvételi bizonylatok Keletkezési helyek szerinti bizonylatok A szigorú számadású nyomtatványok Állampolgársági, hatósági bizonyítványok

Részletesebben

123/2005. (XII. 27.) FVM rendelet. a tenyésztő szervezeti- és fajtaelismerés rendjéről

123/2005. (XII. 27.) FVM rendelet. a tenyésztő szervezeti- és fajtaelismerés rendjéről 123/2005. (XII. 27.) FVM rendelet a tenyésztő szervezeti- és fajtaelismerés rendjéről Az állattenyésztésről szóló 1993. évi CXIV. törvény (a továbbiakban: Átv.) 49. (1) bekezdése a) pontjának 7. és 8.

Részletesebben

LOVAK IMPORTJA MAGYARORSZÁGRA

LOVAK IMPORTJA MAGYARORSZÁGRA LOVAK IMPORTJA MAGYARORSZÁGRA IMPORT LOVAK ÜGYINTÉZÉSE Európai Uniós tagságunk jelentősen egyszerűsítette az Unió területén belül tenyésztett lovak Magyarországra történő behozatalát. Attól függően azonban,

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ az elektronikus ügyintézéshez rendszeresített Regisztrációs lap hoz

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ az elektronikus ügyintézéshez rendszeresített Regisztrációs lap hoz KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ az elektronikus ügyintézéshez rendszeresített Regisztrációs lap hoz KÉRJÜK, HOGY A REGISZTRÁCIÓS LAP KITÖLTÉSE ELŐTT A KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ T FIGYELMESEN OLVASSA EL! AZ ELEKTRONIKUS ÜGYINTÉZÉST

Részletesebben

igazgató-helyettesi Szervezet Budapest, 2013. május m

igazgató-helyettesi Szervezet Budapest, 2013. május m Gazdasági FőigazgatF igazgató-helyettesi Szervezet Költségvetési FőosztF osztály Tájékoztató a 2013. évi pályp lyázat elszámol molásáról Budapest, 2013. május m 25. Pintér r SándorS tű.. főhadnagyf Az

Részletesebben

ELŐADÓ: 2008. ÉVI MOLÁSAINAK

ELŐADÓ: 2008. ÉVI MOLÁSAINAK ELŐADÓ: 2008. ÉVI PÁLYÁZATOK PÉNZP NZÜGYI ELSZÁMOL MOLÁSAINAK ÖSSZEÁLLÍTÁSA 2008. ÉVI NCA PÁLYÁZATOK PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSAINAK ÖSSZEÁLLÍTÁSA 1. JÓVÁHAGYOTT KÖLTSÉGVETÉSNEK MEGFELELŐEN A TELJES TÁMOGATÁSI

Részletesebben

Az utasítás hatálya. 1. Az utasítás hatálya a Pécsi Tudományegyetem valamennyi, egészségügyi szakellátásban részt vevő szervezeti egységére kiterjed.

Az utasítás hatálya. 1. Az utasítás hatálya a Pécsi Tudományegyetem valamennyi, egészségügyi szakellátásban részt vevő szervezeti egységére kiterjed. 6/2012. sz. Klinikai Főigazgatói Utasítás az 5./2009. sz. Klinikai Főigazgatói Utasítás módosításával egységes szerkezetben a külföldi személyek, illetve egészségügyi szolgáltatásra való jogosultságot

Részletesebben

MAGYAR LOVAS SZÖVETSÉG

MAGYAR LOVAS SZÖVETSÉG MAGYAR LOVAS SZÖVETSÉG A Magyar Köztársaság 2000. évi CXLV. törvénye a sportról, továbbiakban Sporttörvény alapján a Magyar Lovas Szövetség elnöksége a sportágban versenyszerűen tevékenykedő sportolók

Részletesebben

T/9299. számú törvényjavaslat. az ebtenyésztést érintő egyes törvények módosításáról

T/9299. számú törvényjavaslat. az ebtenyésztést érintő egyes törvények módosításáról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/9299. számú törvényjavaslat az ebtenyésztést érintő egyes törvények módosításáról Előadó: Dr. Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter Budapest, 2016. február 2016. évi törvény

Részletesebben

Nem adható segély és támogatás tárgyévben annak a tagnak, akinek a kérelem benyújtásának időpontjában tagdíjhátraléka van, annak rendezéséig.

Nem adható segély és támogatás tárgyévben annak a tagnak, akinek a kérelem benyújtásának időpontjában tagdíjhátraléka van, annak rendezéséig. A VPDSz Választmányi Értekezlete a Segélyezési Szabályzatot módosította, melyet egységes szerkezetben az alábbiakban tesz közzé. SEGÉLYEZÉSI ÉS TÁMOGATÁSI SZABÁLYZAT Jelen szabályzat minden szakszervezeti

Részletesebben

A BTM Kiscelli Múzeum. reprodukció megrendelői és felhasználási szabályzata

A BTM Kiscelli Múzeum. reprodukció megrendelői és felhasználási szabályzata A BTM Kiscelli Múzeum reprodukció megrendelői és felhasználási szabályzata 2016 A Budapesti Történeti Múzeum Kiscelli Múzeuma (a továbbiakban: Kiscelli Múzeum) a gyűjteményeibe tartozó műtárgyakról tudományos

Részletesebben

2017. Kitöltési útmutató

2017. Kitöltési útmutató Középfokú Intézmények Felvételi Információs Rendszere (KIFIR) JELENTKEZÉSI LAP a 6 vagy 8 évfolyamos gimnáziumokba egyénileg jelentkezők, és a magyarországi általános iskolával tanulói jogviszonyban nem

Részletesebben

TENYÉSZTÉSI PROGRAM A CHOW CHOW FAJTÁRA

TENYÉSZTÉSI PROGRAM A CHOW CHOW FAJTÁRA TENYÉSZTÉSI PROGRAM A CHOW CHOW FAJTÁRA 1 Megnevezés: Magyar Chow Chow Klub Rövidített neve: M.C.C.K. Székhelye: Tatabánya Alkotmány út 61. A Magyar Chow Chow Klub 2002. február 17-én alakult. (továbbiakban:

Részletesebben

93/2008. (VII. 24.) FVM rendelet

93/2008. (VII. 24.) FVM rendelet 93/2008. (VII. 24.) FVM rendelet a védett őshonos állatfajták genetikai fenntartásának rendjéről Az állattenyésztésről szóló 1993. évi CXIV. törvény 49. (1) bekezdés a) pont 6., 7. és 8. alpontjaiban kapott

Részletesebben

FELVÉTELI SZABÁLYZAT. Azonosító kód: SZ6 Verzió: 4. Dátum: 2012. 09. 07.

FELVÉTELI SZABÁLYZAT. Azonosító kód: SZ6 Verzió: 4. Dátum: 2012. 09. 07. SOLA SCRIPTURA Teológiai Főiskola 1121 Budapest, Remete út. 16/A 1536 Budapest 114. Pf.: 253 E-mail: sola@sola.hu Web: www.sola.hu 06-1/391-01-80; 06-20/379-6260 Intézményi azonosító: FI70788 FELVÉTELI

Részletesebben

LABRADOR RETRIEVER fajtára

LABRADOR RETRIEVER fajtára TENYÉSZTÉSI SZABÁLYZAT LABRADOR RETRIEVER fajtára MAGYAR LABRADOR RETRIEVER EGYESÜLET 2016 TARTALOMJEGYZÉK 1. A fajta leírása... 3 2. Tenyészcél... 5 3. Tenyésztés módszere... 5 3.1. A fajtára jellemző

Részletesebben

Versenyszabályzat. 1. Hatálya. 2. Kizárólagosság. 3. Versenynaptár. 4. Versenyek fajtái

Versenyszabályzat. 1. Hatálya. 2. Kizárólagosság. 3. Versenynaptár. 4. Versenyek fajtái Versenyszabályzat 1. Hatálya 1.1. Jelen versenyszabályzat (továbbiakban: VSZ) vonatkozik valamennyi Magyarországon, a Magyar Tamburello Szövetség (továbbiakban: MATAMSZ) szervezésében vagy jóváhagyásában

Részletesebben

Az állattenyésztőket érintő jogszabályi kötelezettségek változása

Az állattenyésztőket érintő jogszabályi kötelezettségek változása Az állattenyésztőket érintő jogszabályi kötelezettségek változása Németh Csaba igazgató 2014. február 25. március 6. Jogszabályi háttér 99/2002. (XI.5.) FVM rendelet a szarvasmarhafajok egyedeinek jelöléséről,

Részletesebben

CTPE-CHIHUAHUA ÉS TÖRPE SPÁNIEL TENYÉSZTŐK KYNOLÓGIAI

CTPE-CHIHUAHUA ÉS TÖRPE SPÁNIEL TENYÉSZTŐK KYNOLÓGIAI Pályázni lehet: Év Derby kutyája Év Felnőtt Kutyája Év Veterán kutyája Év Minor Puppy / Puppy kutyája Év Tenyésztője címre A 2015. év Derby kutyája címre nevezni lehet minden olyan kutyát, amely 2014ben

Részletesebben

Útmutató a kifizetési kérelem benyújtásához vállalkozások/cégek esetében

Útmutató a kifizetési kérelem benyújtásához vállalkozások/cégek esetében Útmutató a kifizetési kérelem benyújtásához vállalkozások/cégek esetében A támogatói szerződés (VKTSZ) megkötését követően kezdődik el a projekt megvalósítása, aminek alapja, az Pályázó jogainak és kötelezettségeinek

Részletesebben

Országos illetékességre tekintettel a kérelem bármelyik okmányirodán benyújtható A JÁRMŰVEK SZÁRMAZÁS-ELLENŐRZÉSI NYILVÁNTARTÁSBA VÉTELE

Országos illetékességre tekintettel a kérelem bármelyik okmányirodán benyújtható A JÁRMŰVEK SZÁRMAZÁS-ELLENŐRZÉSI NYILVÁNTARTÁSBA VÉTELE Országos illetékességre tekintettel a kérelem bármelyik okmányirodán benyújtható A JÁRMŰVEK SZÁRMAZÁS-ELLENŐRZÉSI NYILVÁNTARTÁSBA VÉTELE A jármű tulajdonjog jogszerű megszerzését igazoló okirat eredeti

Részletesebben

Á Általános iskola 5-8. évf. K Középiskola 7-13. évf.

Á Általános iskola 5-8. évf. K Középiskola 7-13. évf. DUNAHARASZTI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK OKTATÁSI, MŰVELŐDÉSI ÉS SPORTBIZOTTSÁGA ÁLTAL KIÍRT "DUNAHARASZTI DIÁKÖSZTÖNDÍJ-PÁLYÁZAT 2011" Beadási határidő: 2011. június 24. 10 óra Aláírás nélküli

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata által meghirdetett Idősügyi támogatási keretből nyert támogatások elszámolásához kapcsolódó segédlet

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata által meghirdetett Idősügyi támogatási keretből nyert támogatások elszámolásához kapcsolódó segédlet Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata által meghirdetett Idősügyi támogatási keretből nyert támogatások elszámolásához kapcsolódó segédlet I. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK Idősügyi támogatási keretből (továbbiakban:

Részletesebben

Szabályzat a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjéről

Szabályzat a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjéről MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA Agrártudományi Kutatóközpont Szabályzat a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjéről Martonvásár, 2016. január 4. Dr. Balázs Ervin főigazgató 0

Részletesebben

SEGÉDLET. a sertés állatjóléti támogatások igénybevételéhez szükséges N0409 számú Kifizetési kérelem nyomtatvány helyes kitöltéséhez

SEGÉDLET. a sertés állatjóléti támogatások igénybevételéhez szükséges N0409 számú Kifizetési kérelem nyomtatvány helyes kitöltéséhez Általános információ SEGÉDLET a sertés állatjóléti támogatások igénybevételéhez szükséges N0409 számú Kifizetési kérelem nyomtatvány helyes kitöltéséhez 1. A kifizetési kérelem benyújtása előtt célszerű

Részletesebben

MAGYAR EBTENYÉSZTŐK ORSZÁGOS EGYESÜLETEINEK SZÖVETSÉGE FCI CÍMEKET KIADÓ RENDEZVÉNYEK SZABÁLYZATA

MAGYAR EBTENYÉSZTŐK ORSZÁGOS EGYESÜLETEINEK SZÖVETSÉGE FCI CÍMEKET KIADÓ RENDEZVÉNYEK SZABÁLYZATA MAGYAR EBTENYÉSZTŐK ORSZÁGOS EGYESÜLETEINEK SZÖVETSÉGE FCI CÍMEKET KIADÓ RENDEZVÉNYEK SZABÁLYZATA I. Általános rendelkezések (1) Jelen szabályzat a 1116 Budapest Tétényi út 128/b-130 szám alatti székhelyű

Részletesebben

... sz. REPÜLŐGÉPKÖNYV. A... típusú, HA-... lajstromjelű. motornélküli repülőgép részére

... sz. REPÜLŐGÉPKÖNYV. A... típusú, HA-... lajstromjelű. motornélküli repülőgép részére ... sz. REPÜLŐGÉPKÖNYV A... típusú, HA-... lajstromjelű motornélküli repülőgép részére ... sz. REPÜLŐGÉPKÖNYV A... típusú, HA-... lajstromjelű motornélküli repülőgép részére Adatok: 20... év,...,...-tól

Részletesebben

Középfokú Közoktatási Intézmények Felvételi Információs Rendszere JELENTKEZÉSI LAP Kitöltési útmutató

Középfokú Közoktatási Intézmények Felvételi Információs Rendszere JELENTKEZÉSI LAP Kitöltési útmutató Középfokú Közoktatási Intézmények Felvételi Információs Rendszere JELENTKEZÉSI LAP Kitöltési útmutató A Jelentkezési lapok kétoldalas másolatként másolhatók. Csak azok a Jelentkezési lapok használhatók,

Részletesebben

Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT. Jóváhagyva: 2003. április 17.

Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT. Jóváhagyva: 2003. április 17. Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT Jóváhagyva: 2003. április 17. A gazdálkodás általános elvei A gazdálkodás célja: - az Egyesület alapszabályában

Részletesebben

Kitöltési útmutató. a D4405-01 Őshonos állatfajták megőrzése Kiesés-pótlás Alapadatok betétlaphoz

Kitöltési útmutató. a D4405-01 Őshonos állatfajták megőrzése Kiesés-pótlás Alapadatok betétlaphoz Kitöltési útmutató a D4405-01 Őshonos állatfajták megőrzése Kiesés-pótlás Alapadatok betétlaphoz Ez a formanyomtatvány szolgál a védett őshonos és a veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták megőrzése

Részletesebben

A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA SZABÁLYZATA A BÉLYEGZŐK ÉS PECSÉTEK BESZERZÉSÉRŐL, HASZNÁLATÁRÓL ÉS SELEJTEZÉSÉRŐL

A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA SZABÁLYZATA A BÉLYEGZŐK ÉS PECSÉTEK BESZERZÉSÉRŐL, HASZNÁLATÁRÓL ÉS SELEJTEZÉSÉRŐL A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA SZABÁLYZATA A BÉLYEGZŐK ÉS PECSÉTEK BESZERZÉSÉRŐL, HASZNÁLATÁRÓL ÉS SELEJTEZÉSÉRŐL BUDAPEST 2003. május A Budapesti Műszaki Főiskola Szabályzata a bélyegzők és pecsétek beszerzéséről,

Részletesebben

1.10. Adószáma (11 hosszan): - - 1.11. Pénzforgalmi (átutalási) számlaszáma(i) és a számlavezető pénzintézet(ek) megnevezése, fiókja, számlaszáma:

1.10. Adószáma (11 hosszan): - - 1.11. Pénzforgalmi (átutalási) számlaszáma(i) és a számlavezető pénzintézet(ek) megnevezése, fiókja, számlaszáma: Kérelem benyújtásának időpontja: Kérelmet átvevő vámszerv megnevezése, aláírása: KÉRELEM vámhatósági nyilvántartásba vételhez a kereskedelmi gázolaj utáni adó-visszaigénylés érvényesítéséhez Új kérelem

Részletesebben

Sportszervezet neve:, bajnoki osztálya:

Sportszervezet neve:, bajnoki osztálya: Sportszervezet neve:, bajnoki osztálya: Az MLSZ Pest Megyei Igazgatóság által szervezett férfi felnőtt és fiú utánpótlás-bajnokságokba való digitálisan kitöltött nevezési nyomtatvány mellékletei (2014/2015.)

Részletesebben

Kérjük, kitöltés előtt figyelmesen olvassa el az alábbi információkat!

Kérjük, kitöltés előtt figyelmesen olvassa el az alábbi információkat! Pénzügyi és szakmai beszámoló és útmutató Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 2008. évi Egészségügyi célú feladatok támogatása előirányzatból nyújtott támogatás felhasználásáról Támogatott szervezet

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Az ösztöndíjpályázat benyújtásának határideje: 2014. szeptember 15.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Az ösztöndíjpályázat benyújtásának határideje: 2014. szeptember 15. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Szigetszentmiklós Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 312/2014. (VIII. 27.)sz. Önkormányzati Határozatával ösztöndíjpályázatot hirdet a 2014/2015-ös tanévre azzal a céllal,

Részletesebben

I. Általános tudnivalók a fedezetkezelői számláról

I. Általános tudnivalók a fedezetkezelői számláról TÁJÉKOZTATÓ a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) hatálya alá nem tartozó, de a Kbt. szerinti közösségi értékhatárt elérő vagy azt meghaladó értékű építési beruházást

Részletesebben

III. TELJESÍTMÉNYVIZSGÁLATI SZABÁLYZATOK

III. TELJESÍTMÉNYVIZSGÁLATI SZABÁLYZATOK III. TELJESÍTMÉNYVIZSGÁLATI SZABÁLYZATOK 5. A tenyésztésre való alkalmasság mérésének eszközei (tenyészfelmérés) A kutya tenyészteljesítményének mérése a tenyészfelméréseken történik. A tenyészfelmérések

Részletesebben

A Magyar Táncsport Szakszövetség VERSENYTÁNC szakág IGAZOLÁSI-, ÁTIGAZOLÁSI-, NYILVÁNTARTÁSI SZABÁLYZATA

A Magyar Táncsport Szakszövetség VERSENYTÁNC szakág IGAZOLÁSI-, ÁTIGAZOLÁSI-, NYILVÁNTARTÁSI SZABÁLYZATA A Magyar Táncsport Szakszövetség VERSENYTÁNC szakág IGAZOLÁSI-, ÁTIGAZOLÁSI-, NYILVÁNTARTÁSI SZABÁLYZATA Igazolási szabályok MTÁSZ Igazolási-, Átigazolási-, Nyilvántartási szabályzat (1) Igazolt versenyzőnek

Részletesebben