A Svájci Fehér Juhászkutya fajta számára, csak egy törzskönyv vezethető.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "5.1.1.2. A Svájci Fehér Juhászkutya fajta számára, csak egy törzskönyv vezethető."

Átírás

1 5. SZABÁLYZAT A SVÁJCI FEHÉR JUHÁSZKUTYA EBFAJTA TÖRZSKÖNYVEZÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁHOZ 5.1. A törzskönyvezés célja A tenyésztési-, teljesítményvizsgálati adatok, öröklődő tulajdonságok gyűjtése, feldolgozása, rendszerezése, oly módon, hogy az egyes egyedek tenyész-értéke felismerhető legyen, egészséges, a nemzetközi előírásoknak megfelelő fajtajelleggel rendelkező törzskönyvezett eb állomány alakuljon ki, melynek nemesítése, teljesítményének fokozása lehetővé válik. A tenyésztési adatok gyűjtése, törzskönyvben történő nyilvántartása, feldolgozása, rendszerezése és igazolása. A kutyák egyedi nyilvántartása és megjelölése. A törzskönyv két részből áll: Főtörzskönyv és Melléktörzskönyv A törzskönyv vezetésének szabályai A TÖRZSKÖNYV: a BBS Kutyatenyésztő Kör Egyesülete által vezetett központi nyilvántartás, amely a tenyésztési programban elfogadott fajtatiszta ebek tenyésztési adatainak nyilvántartására és igazolására szolgál A Svájci Fehér Juhászkutya fajta számára, csak egy törzskönyv vezethető A törzskönyv tartalma, szerkezete és vezetése A törzskönyv minden bejegyzett ebre az alábbi adatokat kell tartalmazza: - a tenyésztő és a tulajdonos nevét és címét; - az eb születésének időpontját; - az eb nevét, ivarát, azonosítóját, ismertetőjeleit; - az eb szüleinek, nagyszüleinek és dédszüleinek nevét azonosítóját, ismertetőjeleit, tenyészminősítését, valamint teljesítményvizsgálati eredményeit; - tenyésztőszervezet által ismert összes teljesítményvizsgálati eredményét; - a kiesés időpontját, és amennyiben ismert ennek okát; - a kiállított, illetve kiadott tenyészigazolások dátumát és célját; - a törzskönyvet sorszámozni kell A Főtörzskönyv A főtörzskönyvi részbe azok az ebek sorolhatók be, amelyek saját teljesítményük alapján megfelelnek valamennyi tenyészminősítési feltételnek, valamint szüleik és nagyszüleik ugyanazon fajta főtörzskönyvében vannak bejegyezve A Melléktörzskönyv A "Melléktörzskönyv"-i részbe kerülnek azon kutyák utódai, amelyek nem teljesítették, illetve nem felelnek meg a Tenyésztési Szabályzat és Tenyész-vizsga vizsgaszabályzat előírásainak, de a szülei rendelkeznek FCI. Származási lappal. A melléktörzskönyvi bejegyzéshez az egyednek meg kell felelnie a törzskönyvben megállapított szabályok szerinti azonosíthatóságnak, a fajta küllemi jegyeinek és a tenyésztési programban meghatározott teljesítményvizsgálati feltételeknek. A 32

2 melléktörzskönyvi bejegyzés kizárólag 3 generációig visszamenőleg ismert származású és fehér színű egyedekre vonatkozhat A Főtörzskönyv és a Melléktörzskönyv kapcsolata Azon utódok, amelyek a feltételek alapján a főtörzskönyvi részbe sorolhatóak, származási igazolást kapnak. Azon utódok, amelyek a feltételek alapján melléktörzskönyvi részbe jegyezhetőek, regisztrációs lapot kapnak. A regisztrációs lap csak az egyed azonosítására és nyilvántartására szolgál, regisztrációs lappal rendelkező egyedek tenyésztésbe nem vonhatók Törzskönyvezhető egyedek A SVÁJCI FEHÉR JUHÁSZKUTYA fajtába sorolás feltételrendszerét és az egyedek minősítését a BBS-KTK tenyésztési szabályzatában határozza meg. Fajtamegjelöléssel származási igazolás csak azon egyedekre állítható ki, amelyeket az Egyesület tenyésztési szabályzata alapján fajtához tartozónak elismer A törzskönyv formája kartoték, amelyet a törzskönyvezési vezető aláírásával és száraz bélyegzővel hitelesít. Ez képezi az alapját, egy számítógépes adatbázisnak, melyet évenként archiválunk A Svájci fehér juhászkutya törzskönyvet a BBS-KTK törzskönyvezési vezetője vezeti. A Törzskönyvek nem selejtezhetők! A törzskönyvezéskor a Tenyésztési Szabályzat előírásai az irányadók. A BBS KTK Egyesület támogatja a Magyarországon egységes FCI által elfogadott és támogatott törzskönyv és származási lap készítését és vezetését. A BBS-KTK az egységes Magyar törzskönyv, származási lap és regisztrációs lap készítésével a kinológiai szövetséget bízza meg A tenyészebek és tenyésztési programhoz szükséges utódaik nyilvántartása Minden egyedet, amely teljesítette a tenyésztésbe vételi feltételeket a BBS-KTK nyilvántartásába regisztrálni kell a tenyésztésbe vétel előtt (Tenyész-eb bizonyítvány ld. 22. oldal) Egy egyed azonosításának lehetősége és származásának ismerete még nem ad az egyed tenyésztési adatairól, örökítő képességéről, vagyis a tenyésztési értékéről tájékoztatást. A tenyésztési érték megállapítása céljából, valamint az utódok értékelhetősége érdekében az egyes állatokat tenyésztési ellenőrzés alá kell vonni. A tenyésztési ellenőrzés nem más, mint a tenyésztési adatok gyűjtése, összesítése és értékelése. Ez a törzskönyvezés egyik legfontosabb feladata. Az Egyesület törzskönyvező szerve gyűjti a fedezőkanok és tenyészszukák tenyésztési (fedeztetés, ellés, kiskutyák adatai) és teljesítményvizsgálati eredményeit. Törzskönyvezni kell, tenyésztési és teljesítmény ellenőrzés alatt kell tartani a tenyésztésbe állított összes fedezőkant. Törzskönyvezni kell azokat a szukákat, melyek a törzskönyvezés feltételinek megfelelnek, a tulajdonosa a törzskönyvezést és ellenőrzésben tartás kéri és az ezzel járó kötelezettségeknek eleget tesz. Az engedélyek megadása illetve visszavonása a BBS KTK tenyésztési szabálya szerint történik. Az engedélyezett kanok listáját BBS-KTK minden évben nyilvánosságra hozza. 33

3 A törzskönyvi nyilvántartásban tartott szukák listáját a BBS-KTK minden évben nyilvánosságra hozza A fedeztetés nyilvántartása A fedeztetést a törzskönyvvezető által kiadott fedeztetési jegyre (10. melléklet) azonnal fel kell vezetni. A fedeztetési jegy díját a törzskönyvező szerv minden év elején meghatározza, és hivatalos lapjában közzéteszi. A fedeztetési jegy díjat a fedező kan tulajdonosa fizeti az Egyesület részére számla ellenében. Mesterséges megtermékenyítés esetén a fedeztetési jegy mellé kell csatolna a sperma levevő állatorvos által kiadott azonosító nyomtatványt illetve a szukába a sperma beültetését végző állatorvos által kiadott nyomtatványt. A fedeztetési jegy 3 példányos, 1. példány a szuka tulajdonosáé, 2. példány a kan tulajdonosáé, 3. példányt a fedeztetéstől számított 15 napon belül a szuka tulajdonosának be kell küldeni az Egyesület részére Az alombejelentés A kölykezés bejelentése Az ellés bejelentésére "Alombejelentő" szolgál (11. melléklet.). A szuka tulajdonosának, illetőleg az alom tenyésztőjének az alom megszületése után 30 napon belül az alombejelentőt az Egyesület törzskönyvvezetőjének meg kell küldeni. A törzskönyvvezető és a tenyésztési vezető minden év végén a fedeztetési jegyzőkönyvek és az alombejelentők alapján a fedeztetési eredményeket és a tenyész eredményeket kanonként illetve szukánként összesíti. A tenyésztési idényben (naptári évben) végzett munkája áttekinthetősége érdekében elkészítik a Fedeztetési eredmények összesítése (az egyesület központi adatbankjából lehívható), valamint "Tenyész eredmények összesítése" (a megszületett egyedek száma) (az egyesület központi adatbankjából lehívható) elnevezésű kimutatást. Ezen kimutatásokat a kinologiai szövetségnek és a szükséges szerveknek elküldi. A megszületett kiskutyákat az azonosíthatóság érdekében 8 hetes korukig, de mindenképpen az alomellenőrzés előtt egy kamarai engedéllyel rendelkező állatorvos által microchip beültetésével tartósan meg kell jelölni. Az állatorvos a kiskutyákat a tenyésztő nevére regisztrálja, amit az új tulajdonosok azután állatorvosukkal a saját nevükre majd átregisztráltatnak A törzskönyvbevétel alapjaként szükséges alapbizonylatok - fedeztetési jegy 3. példánya (ld pont) - alombejelentő nyomtatvány (ld pont) - a szülők származási igazolásának fénymásolatai - a szülök származási igazolást kísérő teljesítményvizsgálati könyv fénymásolata - tenyész-eb bizonyítvány (ld. I./5.7.pont 22. oldal) 5.6. Származásellenőrzés módja: 34

4 Alomellenőrzés Az alomellenőrzés általános szabályai Az alomellenőrzést a tenyésztésvezető vagy megbízottja végzi. Az alomellenőrzést elvégezni csak az alábbi feltételek megléte esetén szabad: - a kiskutyákat az anyával együtt kell bemutatni, amitől csak akkor lehet eltekinteni, ha az anyakutya elfogadható okból nem tud jelen lenni (pld. elpusztult) - a kiskutyák születését a szuka tulajdonosa/tartója az alombejelentő visszaküldésével bejelentette, - a kölykök microchip beültetése megtörtént - a kiskutyák microchipjét az alomellenőr leolvassa, - a kétes apaságú kiskutyák pontos származását DNS vizsgálattal kell megállapítani. - az alomellenőr megvizsgálja a kiskutyák fajtajellegét, fejlettségét, korra jellemző testsúlyát, higieniai körülményeit - a kiskutyák rendszeres féreghajtását és oltását kamarai engedéllyel rendelkező állatorvos igazolásával kell igazolni Az alomellenőrzés megtörténtét az alomellenőr jegyzőkönyvben rögzíti. Az alomellenőrzési jegyzőkönyvet az ellenőrzést követően 8 napon belül az Egyesület törzskönyvvezetőjének vissza kell küldeni. Aki az alomellenőrzés megtörténtét a szuka törzskönyvébe köteles bevezetni Az alomellenőrzés menete Az elkészített származási igazolást a BBS-KTK juttatja el a tenyésztési vezetőhöz. Az Egyesület tenyésztésvezetője köteles figyelembe venni a tenyésztő kérését az alomellenőr személyét illetően. Az alomellenőrzés időpontját a tenyésztővel együtt úgy kell megállapítani, hogy a kölykök 7-8 hetes korában történjen, de semmiképpen sem előtte. Származási igazolást csak az a kölyök kaphat, aki az alomellenőrzéskor jelen van. Kölyköt 8 hetes kor előtt eladni nem szabad. A származási igazolás megfelelő rovatába a microchip számot be kell írni vagy a vonalkódját el kell helyezni. Az alomellenőr aláírásával és bélyegzőjével igazolja a származási igazoláson az ellenőrzés megtörténtét. Az alomellenőr a chipszámokat az alomellenőrzési jegyzőkönyvbe is felvezeti. Az elhullott vagy fel nem lelhető kutyák származási igazolását a tenyésztési vezető köteles haladéktalanul a BBS-KTK-nak visszaadni. Meg kell tagadni az egész alom elfogadását akkor, ha az egyedek a fajtajellegnek nem felelnek meg, bármely kétség merül fel a fajtatisztasággal kapcsolatban. Ezen vitás esetben az alomellenőr nem adja át származási igazolásokat a kölykökre, a tényt jegyzőkönyvezi. Továbbá DNS vizsgálatot kezdeményez DNS vizsgálat szükségességének esetei A származás ellenőrzést minden esetben el kell végezni, ha a vélt származással kapcsolatosan vétlen vagy szándékolt tévedés gyanúja merül fel. A származás-ellenőrzés DNS vizsgálattal történik. A mintákat a származásellenőrzéshez állatorvossal kell vetetni, aki a kutya azonosítását kísérőiratban igazolja. 35

5 Ha a feltételezett származást a DNS vizsgálat eredménye alátámasztotta, akkor az ennek alapján készített származási igazolásokra a DNS vizsgálattal igazolt származás záradékot fel kell vezetni, amit a kiállító aláírásával és bélyegzőjével ellát. A vizsgálati eredményt az Egyesület a tulajdonostól bevonja és irattárban megőrzi. Az esetleges visszaélések megelőzése érdekében a DNS labor a vizsgálati eredmények egy másolatát az Egyesület törzskönyvvezetőjének is megküldi. Szankció: Bizonyítottan szándékos visszaélés esetén az elkövetőt az egyesületből ki kell zárni és fegyelmi eljárást kell indítványozni a kinológiai szövetségnél Tulajdonosváltozás bejelentése A tenyésztő köteles az eladott kölykök új tulajdonosát regisztráció végett bejelenteni az eladást követő 14 napon belül a BBS-KTK központi irodájába, ahol számítógépes nyilvántartásba kerül. Ehhez be kell küldeni a tulajdonosváltozást igazoló szerződést illetve a kutya származási igazolását a BBS-KTK-hoz, melybe a törzskönyvezési vezető rögzíti az új tulajdonos adatait, majd az új tulajdonos részére eljuttatja azt. Ennek célja a kereskedelem céljára történő eladás kiszorítása. Amennyiben az új tulajdonos adatainak az egyesület felé közlésévhez nem járul hozzá, úgy neki kiskutya nem adható. Minden egyéb tulajdonosváltozási esetben a régi tulajdonosnak kötelessége a változást bejelenteni a változástól számított 14 napon belül. Ehhez be kell küldeni a tulajdonosváltozást igazoló szerződést illetve a kutya származási igazolását a BBS-KTK-hoz, melybe a törzskönyvezési vezető rögzíti az új tulajdonos adatait, majd az új tulajdonos részére eljuttatja azt Felelősségek Tenyésztő felelősségei: - a kölykök microchippel való jelölése legkésőbb 8 hetes korig - a kölykök eladását követő 14 napon belül az új tulajdonos bejelentése, a származási igazolás beküldése a BBS-KTK részére a tulajdonos átírása céljából - tenyésztő tulajdonában levő kutya eladását követő 14 napon belül az új tulajdonos bejelentése, a származási igazolás beküldése a BBS-KTK részére a tulajdonos átírása céljából - tulajdonában levő kutyák elhullásának bejelentése és azok származási igazolásának visszaküldése a BBS-KTK részére 30 napon belül - fedeztetés bejelentése a fedeztetési jegy beküldésével a BBS-KTK részére 15 napon belül - kölykök születésének bejelentése az alombejelentő nyomtatvány beküldésével az alom születésétől számított 30 napon belül - a tenyésztési feltételeket teljesített ebek tenyész-eb nyilvántartásba vételéért (tenyész-eb bizonyítvány kiváltása) legkorábban a feltételek teljesültével, de legkésőbb a kutya tenyésztésbe vétele előtt - importált tenyészkutyák származási igazolásának honosítása tenyésztésbe vétel előtt BBS-KTK Egyesület felelősségei: - határidőn belül beérkezett alombejelentések esetén az alomellenőrzés és a származási igazolások kiadása 30 napon belül 36

6 - tulajdonos változás bejelentése esetén az új tulajdonos regisztrációja, a származási igazolás elküldése az új tulajdonos részére 30 napon belül - tenyész-eb bizonyítvány kérvényezése esetén a feltételeket teljesítő ebek tulajdonosának részére a kérvény beérkezésétől számított 30 napon belül a bizonyítvány kiállítása 5.9. A kinológiai szövetséggel kötött szerződésben vállat adatszolgáltatási rendet a BBS-KTK önmagára nézve kötelezőnek ismeri el A származási igazolás Származási igazolást csak azon egyedek utódai kaphatnak, amelyek főtörzskönyvbe be vannak jegyezve, származási lappal rendelkeznek és megfelelnek a BBS-KTK Tenyésztési szabályzatának és Tenyész-szemle szabályzatának feltételeinek A származási igazolás tartalmazza: - sorszámot; - a tenyésztőszervezet nevét, a törzskönyv megnevezését és az osztályba sorolást; - az eb születési dátumát, fajtáját és ivarát; - az eb megjelölésének módját, egyedazonosítóját és ismertetőjelét, valamint törzskönyvi számát; - a tenyésztő és a tulajdonos nevét és címét; - az eb származását legalább a dédszülői generációig visszamenőleg, az ősök törzskönyvi számát; - az eb és szülei, valamint nagyszülei minősítését, annak időbeni korlátait; - a kiállítás helyét és időpontját; - a szakmai munkáért felelős személy aláírását és a tenyésztőszervezet bélyegzőlenyomatát; - a származási igazolást kísérő teljesítményvizsgálati könyv sorszámát A származási igazolásnak a tenyészeb tartási helyén rendelkezésre kell állnia A származási igazolásról másodlatot az eredeti sorszám jelöléssel a kiállító adhat ki. A másodlaton fel kell tüntetni a másodlat kiadásának okát és a kiállítás időpontját. A másodlat kiadását nyilvántartásba kell venni A törzskönyvezés szervezeti rendje és feladatai A BBS-KTK törzskönyvezési feladatait a törzskönyvvezető látja el. Szakmai munkáját az elnök koordinálja, az ő feladata az eredményes működés feltételeinek biztosítása. A BBS-KTK törzskönyvező szerve: A Törzskönyvezési vezető Törzskönyvezési vezető: Név: Belágyi Judit (5. sz. melléklet : aláírás minta) Cím: 2462 Martonvásár, Szent László u. 10. A BBS-KTK törzskönyv-vezetőjének feladatai - az törzskönyvezés egységes végrehajtása, - egyedi megjelölés (törzskönyvi egyedi azonosító szám) 37

7 - származás nyilvántartás - teljesítményvizsgálati adatok gyűjtése feldolgozása, - információs rendszer működtetése, - tagjaik törzskönyvezéssel kapcsolatos adatszolgáltatásának koordinálása. - tartja a kapcsolatot a származási igazolást kiállító szervezettel - felelős a törzskönyvön szereplő adatok valódiságáért - elszámolással tartozik a vezetőség felé - gondoskodik a törzskönyvezési szabályzat betartatásáról. - kötelese feltölteni a származási igazolások másolatát az állatok védelméről és kíméletéről szóló évi XXVIII. törvény 42/A. paragrafusa szerinti országos elektronikus adatbázisba A törzskönyvi nyilvántartás rendszere Származási adatok nyilvántartása A származás nyilvántartás a rokoni kapcsolatok nyilvántartását szolgálja. Elemei a következők: - fedeztetés nyilvántartása - a megszületett kiskutyák azonosító jellel való ellátása - esetleges származás ellenőrzés DNS vizsgálattal - tenyészebek nyilvántartása Származási igazolások elszámolási rendje A tenyésztési vezető havonta elszámol a BBS-KTK-nél. Az elszámolási jegyzék a nyomtatványok között szerepel. Általános rendelkezések A tenyésztési vezető igazolványt és bélyegzőt kap a BBS-KTK-tól. A microchip leolvasót az Egyesület biztosítja, és az ő leltári tárgyát képezi. A kiskutyák elnevezése A kiskutyák elnevezése: kennelnév plusz a tenyésztő által választott egyedi név. Az egyedi név csak egyszer használható az adott kennelnév mellett. A származási igazolás kiállítása Adott egyed származásának igazolására a hiteles Származási igazolás szolgál, melyet az Egyesület szerződéses formában kíván kitöltetni. Származási igazolás csak ismert származású, pontosan azonosítható kutyára állítható ki. Származási igazolás a kutya tulajdonosának kérésére illetve a tenyésztésvezető engedélyével készíthető el és adható ki. A származási igazolás tulajdonjogot nem igazol. A származási igazolást az alombejelentő és a szuka ill. kan származási igazolásai alapján kell kitölteni. A származási igazolás kiváltásának módja Adott egyed származási igazolását a tulajdonos kérelmére az Egyesület szerződéses partnerével állíttatja ki és az Egyesület törzskönyvvezetője hitelesíti. 38

8 A származási igazolás akkor adható ki a tenyésztőnek, ha az annak díját már befizette. A származási igazolást a tenyésztő a tenyésztési felügyelőtől kapja meg az alomellenőrzés után. A befizetés számla ellenében történhet utánvétellel, készpénzzel vagy átutalással. Az átutalás megtörténtét bizonylattal kell a megrendelőnek igazolnia. A hitelesítés nélküli származási igazolás nem közhitelű, tartalma adatszolgáltatásra, továbbá feldolgozásra nem használható fel. A származási igazolás szabályos kitöltése A származási igazolás számítógéppel tölthető ki. A törzskönyvi szám első két karaktere a fajta megjelölésére szolgál, a fajtakódok listájáról kerül beírásra. (SFJ) Az utolsó két karakter a kutya születési évének utolsó két számjegye. A törzskönyvi szám után csupa nagybetűvel jön a név. Az azonosítót magánál az egyednél a név után kell beírni, az ősi soroknál közvetlenül a név alá. A születési dátumnál a hónapot ki kell írni, a napoknál egyjegyű számok esetén a tízesek helyére 0 kerül. A kutya neme kisbetűvel írandó. A színt és a jegyeket rövidítés nélkül kisbetűvel kell írni. A tenyésztőnél és a tulajdonosnál a nevet és a teljes címet be kell írni. A kitöltésnél az első két ősi sorban a törzskönyvi szám után a nevet csupa nagybetűvel kell írni, alatta feltüntetve, hogy melyik törzskönyvben szerepel az egyed. A törzskönyvi szám után nem szabad pontot tenni. Az egyedek neve előtti sorban azok teljesítményvizsgálati eredményeit fel kell tüntetni, helytől függően mindet, vagy csak a legfontosabbakat. A dátumnál a hónapot betűvel, rövidítés nélkül kell kiírni. A kiállító és a hitelesítő helyére nevet nem kell írni. Honosítás Külföldről származó kutyák származási igazolása Magyarországon csak honosítás után fogadható el hitelesnek. A honosítási igényt az Egyesület törzskönyvvezetőjének kell bejelenteni. A bejelentés a kutya származását igazoló ország hivatalos, eredeti törzskönyvével történik. A BBS-KTK az eredeti származási igazolást iktatja, azt a tulajdonos tovább használja. Fénymásolat alapján honosítás nem lehetséges. Honosítani csak az FCI által elismert származási igazolást lehet, amennyiben a kutya FCI tagországból származik. A származási igazolás hitelességét a törzskönyvvezető állapítja meg. Az egyed azonosítását a törzskönyvvezető vagy általa felkért szakember végzi el. Az ennek kapcsán felmerülő esetleges kiszállási költséget a megrendelő közvetlenül az azonosítást végző szakembernek téríti. A honosított származási igazolást a törzskönyvvezető készíti el. A honosítási díj beérkezése után a törzskönyvvezető visszaküldi a megrendelőnek az eredeti származási igazolást is. Tenyésztési ellenőrzésbe vétel A tenyésztési adatok egyedenkénti gyűjtésére és összesítésére a Törzskönyvi lap szolgál. A törzskönyvi lapok felfektetése A törzskönyvi lapok alapján adja ki az Egyesület törzskönyvét. Tenyészetenként (kennelenként) és egyedenként kell felfektetni. A törzskönyvi lapot a törzskönyvvezető fekteti fel. Az ő feladata a 39

9 törzskönyvi lapok naprakész vezetése is. Alapadatainak felfektetésére a hiteles származási lap szolgál. A törzskönyvi lapok adatainak gyűjtése számítógépen történik. Testméretek felvétele A helyesen felvett testméretek tárgyilagos adatokat nyújtanak a fejlettség, arányosság, fajtajelleg, nemi jelleg megítéléséhez és a küllemi bírálatoknál is fontos tényező. A testméretek felvétele nem kötelező, de amennyiben megtörtént úgy annak eredményét a törzskönyvi lapokra rá kell vezetni. A tenyésztési adatok gyűjtése A termékenyülési eredményeket a törzskönyvi lapon rögzíteni kell. A szaporasági adatok naprakész vezetéséért és az adatok hitelességért a törzskönyvvezető, az alomellenőr és a tenyésztő közösen felelős. Az adatok naprakész és valóságnak megfelelő vezetése esetén a hitelesítés a fedeztetési jegyzőkönyv és a törzskönyv megfelelő rovatában történik. Amennyiben az adatok nem naprakészek vagy nem felelnek meg a valóságnak, úgy a kérdéses adatok nem vehetők figyelembe és azokból kiállított származási igazolások nem hitelesíthetők és nem záradékolhatók. Hitelességi észrevételezés esetén a tenyészetet a törzskönyvezésből ki kell zárni amennyiben bizonyított a szándékoltság. Teljesítmény adatok nyilvántartása A teljesítményvizsgálatok célja a tenyészállatok tenyészértékének megállapítása. A teljesítményvizsgálatokat és az adatok gyűjtését az Egyesület a teljesítményvizsgálati szabályzatában rögzítettek szerint végzi A hitelesítés és záradékolás rendszere: A tenyésztési adatok hitelesítését a tenyésztési hatóság, vagy az általa megbízott szakmai szervezet végzi ellenőrzés alapján. A származási igazolásokat külön szükséges hitelesíteni. A hitelesítéssel megbízott szervezet csak a törzskönyvezéshez kötelezően előírt nyomtatványokon bejegyzett tenyésztési és teljesítményvizsgálati adatokat hitelesíti. Az adatok csak a hitelesítés után közhitelűek. Az adatok naprakészségét és pontosságát a törzskönyvezést végzőnek (törzskönyvezési vezető) és a tenyésztőnek együttesen kell biztosítani. Hitelesíteni kell: (törzskönyvezési osztályvezető) - a fedeztetési jegyzőkönyvbe, - a származási igazolásra, - a törzskönyvekbe, - a teljesítményvizsgálati jegyzőkönyvekbe bejegyzett adatokat. Záradékolás: Záradékkal kell ellátni a tenyészállatok származási igazolásait a tenyésztésbevételhez szükséges sajátteljesítmény vizsgálatok utáni minősítéskor. Tenyészthető vagy nem tenyészthető minősítést a származási igazolásra és a törzskönyvre is rá kell vezetni A zárás és adatszolgáltatás rendszere 40

10 Az egységes adatszolgáltatás érdekében a törzskönyvvezetőnek az éves törzskönyvezési munkáról az alábbi összesítő kimutatásokat kell elkészítenie: - Tenyészeredmény összesítő - Összesítő jelentés a fedeztetésekről - alomellenőrzési jegyzőkönyvek - Jelentés a hitelesített, záradékolt származási igazolások számáról, dátumáról, milyen célból lettek kiadva (negyedéves jelentés) Kiesések nyilvántartása A tenyésztési engedély visszavonását és az elhullás tényét a törzskönyvi lapokra a dátummal együtt fel kell vezetni. Az elhullást a tenyésztő 15 napon belül köteles jelenteni a törzskönyvvezetőnek. A tenyésztési engedély megvonását a tenyésztésvezető szintén 8 napon belül köteles jelenteni a törzskönyvvezetőnek Állatvédelem Kutyakereskedelem Az FCI tagországok nagy igénye, érdeklődése miatt az FCI június 4-én Bécsben megtárgyalta kutyakereskedelem kérdését A következő döntés született. Az FCI elnöksége felszólítja tagállamait, hogy tenyésztőinek tiltsa meg, hogy kutyáikat és kölykeiket kereskedőknek vagy állatkereskedéseknek adják el. A BBS-KTK megtiltja tagjainak, hogy kutyáikat illetve azok kölykeit kereskedőknek vagy állatkereskedéseknek adják el. Amennyiben a BBS-KTK tenyésztőjéről bebizonyosodik hogy megszegi a tiltást, az Egyesület visszavonja tenyésztői engedélyét és kizárja tagjai sorából. Fentiek megelőzése érdekében a kölyökeladást a BBS-KTK nyilvántartja. A TENYÉSZTÉSI PROGRAMOT A BBS-KTK EGYESÜLET KÖZGYŰLÉSE JANUÁR 24- ÉN MEGTÁRGYALTA ÉS JÓVÁHAGYTA. Magyar Katalin, elnök 41

TÖRZSKÖNYVEZÉSI SZABÁLYZAT A német juhászkutya ebfajta törzskönyvezése és a származási lap kiadása Elfogadva 2014. október 15.

TÖRZSKÖNYVEZÉSI SZABÁLYZAT A német juhászkutya ebfajta törzskönyvezése és a származási lap kiadása Elfogadva 2014. október 15. Hunnia-Rex Német Juhászkutya Egyesület (HNJE) H-1116 Budapest, Tétényi út 128/b-130. TÖRZSKÖNYVEZÉSI SZABÁLYZAT A német juhászkutya ebfajta törzskönyvezése és a származási lap kiadása Elfogadva 2014. október

Részletesebben

64/1998. (XII. 31.) FVM rendelet a fajtatiszta ebek tenyésztési szabályairól

64/1998. (XII. 31.) FVM rendelet a fajtatiszta ebek tenyésztési szabályairól 64/1998. (XII. 31.) FVM rendelet a fajtatiszta ebek tenyésztési szabályairól Az állattenyésztésről szóló az 1996. évi CXXX. törvénnyel módosított 1993. évi CXIV. törvény (a továbbiakban: Átv.) 49. -a (1)

Részletesebben

Kennelkönyv. ami tartalmazza:

Kennelkönyv. ami tartalmazza: a kutya tenyésztõk és fedezõkan tulajdonosok számára ami tartalmazza: " tenyészszukák nyilvántartása (egyéni lap + összesítő) " ellések nyilvántartása - ellési ló " kölykök listája " fedezõkanok listája

Részletesebben

2464 Gyúró, Akácfa u. 3. Tel: +36-20-9348-925, e-mail: info@oroszterrier.hu

2464 Gyúró, Akácfa u. 3. Tel: +36-20-9348-925, e-mail: info@oroszterrier.hu A Magyarországi Orosz Feketer Terrier Egyesület a Közösségért (MOFTEK) TENYÉSZTÉSI SZABÁLYZATA 1. A szabályzat célja. 1.1 A fajta tenyésztésének irányítását és felügyeletét biztosítani úgy, hogy az FCI

Részletesebben

64/1998. (XII. 31.) FVM rendelet. a fajtatiszta ebek tenyésztési szabályairól

64/1998. (XII. 31.) FVM rendelet. a fajtatiszta ebek tenyésztési szabályairól 64/1998. (XII. 31.) FVM rendelet a fajtatiszta ebek tenyésztési szabályairól Az állattenyésztésről szóló az 1996. évi CXXX. törvénnyel módosított 1993. évi CXIV. törvény (a továbbiakban: Átv.) 49. -a (1)

Részletesebben

64/1998. (XII. 31.) FVM rendelet. a fajtatiszta ebek tenyésztési szabályairól

64/1998. (XII. 31.) FVM rendelet. a fajtatiszta ebek tenyésztési szabályairól - 1-64/1998. (XII. 31.) FVM rendelet Az állattenyésztésről szóló az 1996. évi CXXX. törvénnyel módosított 1993. évi CXIV. törvény (a továbbiakban: Átv.) 49. -a (1) bekezdésének a) 7 8. pontjaiban és a

Részletesebben

- egészségügyi feltételeket teljesítették: HD minősítésük: A,B,C illetve ED minősítésük: 0,1

- egészségügyi feltételeket teljesítették: HD minősítésük: A,B,C illetve ED minősítésük: 0,1 3. TENYÉSZTÉSI SZABÁLYOK A Svájci Fehér Juhászkutyák tenyésztésénél kötelezően be kell tartani a jelen Tenyésztési Szabályzat szabályait. Minden tenyésztőnek és fedező kan tulajdonosnak valamint klubtagnak

Részletesebben

A vidékfejlesztési miniszter 98/2013. (X. 24.) VM rendelete a fajtatiszta ebek tenyésztési szabályairól

A vidékfejlesztési miniszter 98/2013. (X. 24.) VM rendelete a fajtatiszta ebek tenyésztési szabályairól A vidékfejlesztési miniszter 98/2013. (X. 24.) VM rendelete a fajtatiszta ebek tenyésztési szabályairól Az állattenyésztésről szóló 1993. évi CXIV. törvény 49. (1) bekezdés a) pont 2., 3., 8., 13. alpontjában,

Részletesebben

A MINŐSÍTÉSI RENDSZERBEN CSAK AZON EGYEDEK OSZTÁLYOZHATÓAK, AMELYEK A TENYÉSZ-SZEMLÉN TENYÉSZTHETŐ MINŐSÍTÉST SZEREZTEK.

A MINŐSÍTÉSI RENDSZERBEN CSAK AZON EGYEDEK OSZTÁLYOZHATÓAK, AMELYEK A TENYÉSZ-SZEMLÉN TENYÉSZTHETŐ MINŐSÍTÉST SZEREZTEK. 2.4 Minősítési rendszer A minősítési rendszernél kiemelt fontosságúak az egészségügyi eredmények, a küllem és temperamentum minősítések. Ezért az Egyesület a következő pozitív kiemeléseket és minősítési

Részletesebben

Lóútlevél. egyedi megjelölés. a múlt, a jövő. és a problémás jelen. Dr. Németh Csaba

Lóútlevél. egyedi megjelölés. a múlt, a jövő. és a problémás jelen. Dr. Németh Csaba Lóútlevél egyedi megjelölés a múlt, a jövő és a problémás jelen Dr. Németh Csaba 2005 június 30-óta minden lóra kötelező! Lótenyésztési, állategészségügyi, élelmiszerbiztonsági, partnernyilvántartási,

Részletesebben

TENYÉSZTÉSSZERVEZÉS. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010

TENYÉSZTÉSSZERVEZÉS. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 TENYÉSZTÉSSZERVEZÉS Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A gazdasági állatfajok elismert tenyésztőszervezeteinek ismertetése Tenyésztőszervezeti munka a lótenyésztésben

Részletesebben

TENYÉSZTÉSI PROGRAM. Hungária Cane Corso Club Egyesület (rövidítve: HCCC) Székhelye: 2173 Kartal, Jókai u. 2/a

TENYÉSZTÉSI PROGRAM. Hungária Cane Corso Club Egyesület (rövidítve: HCCC) Székhelye: 2173 Kartal, Jókai u. 2/a Hungária Cane Corso Club Egyesület (rövidítve: HCCC) Székhelye: 2173 Kartal, Jókai u. 2/a A HCCC létrejöttének célja hogy összefogja és koordinálja az egyesülethez tartozó Cane Corso kutyafajta magyarországi

Részletesebben

HUNGÁRIA SCHNAUZER PINSCHER KLUB EGYESÜLET

HUNGÁRIA SCHNAUZER PINSCHER KLUB EGYESÜLET HUNGÁRIA SCHNAUZER PINSCHER KLUB EGYESÜLET Tenyésztési szabályzat BEVEZETÉS A Tenyésztési Szabályzat kötelező érvényű minden Hungária Schnauzer Pinscher Klub Egyesület (HSPK) tagjára, szerződéses partnerére

Részletesebben

MAGYAR EBTENYÉSZTŐK ORSZÁGOS EGYESÜLETE TENYÉSZTÉSI SZABÁLYZATA

MAGYAR EBTENYÉSZTŐK ORSZÁGOS EGYESÜLETE TENYÉSZTÉSI SZABÁLYZATA MAGYAR EBTENYÉSZTŐK ORSZÁGOS EGYESÜLETE TENYÉSZTÉSI SZABÁLYZATA BEVEZETÉS 1. A Tenyésztési Szabályzat kötelező érvényű minden Magyar Ebtenyésztők Országos Egyesület (MEOE) tagjára, tagszervezetére, szerződéses

Részletesebben

129/2004. (VIII. 25.) FVM rendelet

129/2004. (VIII. 25.) FVM rendelet 129/2004. (VIII. 25.) FVM rendelet a tenyészállat, illetve szaporítóanyag behozatalának és kivitelének szakmai előírásairól Az állattenyésztésről szóló 1993. évi CXIV. törvény (a továbbiakban: Tv.) 49.

Részletesebben

TENYÉSZTÉSI SZABÁLYZAT

TENYÉSZTÉSI SZABÁLYZAT TENYÉSZTÉSI SZABÁLYZAT LABRADOR RETRIEVER fajtára MAGYAR LABRADOR RETRIEVER EGYESÜLET 2014 TARTALOMJEGYZÉK 1. A fajta leírása. 4 2. Tenyészcél 6 3. Tenyésztés módszere. 6 3.1. A fajtára jellemző és a tenyésztésnél

Részletesebben

MAGYARORSZÁGI AMERIKAI STAFFORDSHIRE TERRIER EGYESÜLET TENYÉSZTÉSI PROGRAMJA

MAGYARORSZÁGI AMERIKAI STAFFORDSHIRE TERRIER EGYESÜLET TENYÉSZTÉSI PROGRAMJA MAGYARORSZÁGI AMERIKAI STAFFORDSHIRE TERRIER EGYESÜLET Továbbiakban MASTAFF Egyesület, mint az alább említett ebfajta államilag elismert tenyésztő szervezete TENYÉSZTÉSI PROGRAMJA amely vonatkozik a MASTAFF

Részletesebben

Szociális Intézmények Országos Szövetsége BIZONYLATI REND

Szociális Intézmények Országos Szövetsége BIZONYLATI REND Szociális Intézmények Országos Szövetsége BIZONYLATI REND 1. A könyvvezetés módja A Szövetség egyszeres könyvvitelre kötelezett. Az egyszeres könyvvitelt keretében a Szövetség a kezelésében, a használatában,

Részletesebben

A Magyarországi Orosz Feketer Terrier Egyesület a Közösségért (MOFTEK) TENYÉSZSZEMLE SZABÁLYZATA

A Magyarországi Orosz Feketer Terrier Egyesület a Közösségért (MOFTEK) TENYÉSZSZEMLE SZABÁLYZATA A Magyarországi Orosz Feketer Terrier Egyesület a Közösségért (MOFTEK) TENYÉSZSZEMLE SZABÁLYZATA 1. A tenyészszemle célja: A tenyészszemle a fajta tenyésztési programjának meghatározó eleme. Célja: a gondozott

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem [1] Bizonylati Szabályzata. Preambulum

A Pécsi Tudományegyetem [1] Bizonylati Szabályzata. Preambulum A Pécsi Tudományegyetem [1] Bizonylati Szabályzata Preambulum A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól rendelkező

Részletesebben

Város Polgármestere. Tájékoztató. Biatorbágy Város közigazgatási területén tervezett ebösszeírásról

Város Polgármestere. Tájékoztató. Biatorbágy Város közigazgatási területén tervezett ebösszeírásról Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/118. Fax: 06 23 310-135 E-mail: igazgatas@pmh.biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Tájékoztató Biatorbágy Város közigazgatási

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ ÉS KÓDSZÁMJEGYZÉK AZ FNY-01, FNY-02, FNY-03 FORMANYOMTATVÁNYOKHOZ

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ ÉS KÓDSZÁMJEGYZÉK AZ FNY-01, FNY-02, FNY-03 FORMANYOMTATVÁNYOKHOZ KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ AZ EGYESÜLETI NYILVÁNTARTÁSHOZ SZÜKSÉGES AZONOSÍTÁSI BEJELENTŐ NYOMTATVÁNYOKHOZ Az adatlapok a megszülete egyed származásának és fontosabb egyedi tulajdonságainak adatrögzítését szolgálják.

Részletesebben

A BBS-KTK a szabályzat összeállításakor a fajta származási országának követelmény rendszerét figyelembe vette.

A BBS-KTK a szabályzat összeállításakor a fajta származási országának követelmény rendszerét figyelembe vette. 4. TENYÉSZ-VIZSGA (TELJESÍTMÉNYVIZSGÁLATI) SZABÁLYZAT A TENYÉSZ-VIZSGA RÉSZEI: 4.1 TENYÉSZ-SZEMLE 4.2 TEMPERAMENTUMVIZSGÁLAT A BBS-KTK a szabályzat összeállításakor a fajta származási országának követelmény

Részletesebben

TENYÉSZTÉSI PROGRAM. Angol és Ausztrál Pásztorkutya Klub Egyesület ( továbbiakban AAPKK).

TENYÉSZTÉSI PROGRAM. Angol és Ausztrál Pásztorkutya Klub Egyesület ( továbbiakban AAPKK). TENYÉSZTÉSI PROGRAM Angol és Ausztrál Pásztorkutya Klub Egyesület ( továbbiakban AAPKK). Székhelye: 2083 Solymár, Pacsirta u.1. Az egyesület létrejöttének célja hogy összefogja és koordinálja az egyesülethez

Részletesebben

Ingatlan-nyilvántartási kérelem I.

Ingatlan-nyilvántartási kérelem I. Ingatlan-nyilvántartási kérelem I. IKTATÓ BÉLYEGZŐ HELYE A vékony vonallal bekeretezett rovatokat a kérelmező vagy a nevében eljáró képviselő tölti ki. A kérelem kitöltésével kapcsolatban a kérelmező/

Részletesebben

SEGÉDLET. a méhcsaládok számának szinten tartásának támogatása (méhanya támogatás) iránti kérelem (B1217-02 jelű nyomtatvány) helyes kitöltéséhez

SEGÉDLET. a méhcsaládok számának szinten tartásának támogatása (méhanya támogatás) iránti kérelem (B1217-02 jelű nyomtatvány) helyes kitöltéséhez SEGÉDLET a méhcsaládok számának szinten tartásának támogatása (méhanya támogatás) iránti kérelem (B1217-02 jelű nyomtatvány) helyes kitöltéséhez Általános tudnivalók 1. A kifizetési kérelem nyomtatványainak

Részletesebben

Nonius Lótenyésztő Országos Egyesület Közgyűlés 2015. március 27.

Nonius Lótenyésztő Országos Egyesület Közgyűlés 2015. március 27. Nonius Lótenyésztő Országos Egyesület Közgyűlés 2015. március 27. 2014. évi támogatások 2015. évi pályázati lehetőségek 2015. évi adminisztratív kötelezettségek Őshonos támogatások - kancatámogatás Tartási

Részletesebben

Adatlap. Merck Tanulmányi Támogatás a 2014/2016. tanévre. 1. Személyes adatok: 1.1 A pályázatot benyújtó személyi adatai: Születési hely: Név:

Adatlap. Merck Tanulmányi Támogatás a 2014/2016. tanévre. 1. Személyes adatok: 1.1 A pályázatot benyújtó személyi adatai: Születési hely: Név: Beadási határidő: 2014. október 1. 2 eredeti példányban kell benyújtani! Kérjük, hogy kitöltés előtt figyelmesen olvassa el a kitöltési útmutatót! Adatlap Merck Tanulmányi Támogatás a 2014/2016. tanévre

Részletesebben

K5600/K5601Támogatási kérelem Főlap

K5600/K5601Támogatási kérelem Főlap KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a 2005-ös támogatási évi anyatehéntartás támogatás igényléséhez szükséges K5600/K5601 Támogatási kérelem Főlaphoz és K5602 Támogatási kérelem Betétlaphoz Fontos! Anyatehéntartás támogatási

Részletesebben

2 eredeti példányban kell benyújtani! Kérjük, hogy kitöltés előtt figyelmesen olvassa el a kitöltési útmutatót! Beadási határidő: 2015. október 1.

2 eredeti példányban kell benyújtani! Kérjük, hogy kitöltés előtt figyelmesen olvassa el a kitöltési útmutatót! Beadási határidő: 2015. október 1. 2 eredeti példányban kell benyújtani! Kérjük, hogy kitöltés előtt figyelmesen olvassa el a kitöltési útmutatót! Beadási határidő: 2015. október 1. Adatlap Merck Tanulmányi Támogatás a 2015/2017 tanévre

Részletesebben

123/2005. (XII. 27.) FVM rendelet

123/2005. (XII. 27.) FVM rendelet 123/2005. (XII. 27.) FVM rendelet a tenyésztő szervezeti és fajtaelismerés rendjéről Az állattenyésztésről szóló 1993. évi CXIV. törvény (a továbbiakban: Átv.) 49. (1) bekezdése a) pontjának 7. és 8. alpontjában

Részletesebben

Hungária Komondor Klub Tenyésztési Tanács

Hungária Komondor Klub Tenyésztési Tanács Hungária Komondor Klub Tenyésztési Tanács Tájékoztató a Tanácsadói Hálózat működésének megkezdéséről, feladatairól, a kennel- és alomlátogatások rendjéről A HKK a Tenyésztési Tanácsa a 2/2014.sz., 2014.02.04-én

Részletesebben

JOKER USZKÁR KLUB TENYÉSZTÉSI ÉS TENYÉSZSZEMLE SZABÁLYZAT (Többszínű uszkár vonatkozásában)

JOKER USZKÁR KLUB TENYÉSZTÉSI ÉS TENYÉSZSZEMLE SZABÁLYZAT (Többszínű uszkár vonatkozásában) JOKER USZKÁR KLUB TENYÉSZTÉSI ÉS TENYÉSZSZEMLE SZABÁLYZAT (Többszínű uszkár vonatkozásában) A Joker Uszkár Klub igazodva az FCI vonatkozó szabályzataihoz, követve az állattenyésztés tudományos törvényszerűségeit,

Részletesebben

ADATLAP 1 a külföldön történt születés hazai anyakönyvezéséhez

ADATLAP 1 a külföldön történt születés hazai anyakönyvezéséhez ADATLAP 1 a külföldön történt születés hazai anyakönyvezéséhez I. Kérelem Alulírott anya apa meghatalmazottként eljáró (neve) kérem külföldön történt születésnek hazai anyakönyvezését. II. A gyermek/ anyakönyvezendő

Részletesebben

Magyar Bernipásztor Egyesület (MBE) Tenyésztési Szabályzata

Magyar Bernipásztor Egyesület (MBE) Tenyésztési Szabályzata Magyar Bernipásztor Egyesület (MBE) Tenyésztési Szabályzata 1. Bevezetés Jelen tenyésztési szabályzatot amely a Schweizerische Kynologische Gesellschaft (SKG) által elismert Schweizerischer Klub für Berner

Részletesebben

Kiegészítő megállapodás az NIIFI Tagintézményi szerződéshez szerver tanúsítványok kiállítását illetően

Kiegészítő megállapodás az NIIFI Tagintézményi szerződéshez szerver tanúsítványok kiállítását illetően Kiegészítő megállapodás az NIIFI Tagintézményi szerződéshez szerver tanúsítványok kiállítását illetően amely létrejött egyrészt a másrészől a(z) Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Intézet székhely:

Részletesebben

A BIZONYLATOK FAJTÁI

A BIZONYLATOK FAJTÁI A BIZONYLATOK FAJTÁI Pénzügyi bizonylatok Tevékenységi bizonylatok Átvételi bizonylatok Keletkezési helyek szerinti bizonylatok A szigorú számadású nyomtatványok Állampolgársági, hatósági bizonyítványok

Részletesebben

SEGÉDLET A SZAKMAI BESZÁMOLÓ ÉS PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁS

SEGÉDLET A SZAKMAI BESZÁMOLÓ ÉS PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁS SEGÉDLET A SZAKMAI BESZÁMOLÓ ÉS PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁS ELKÉSZÍTÉSÉHEZ A HAJLÉKTALANOKÉRT KÖZALAPÍTVÁNY ÁLTAL TÁMOGATOTT 2012-13-HEF KÓDÚ PÁLYÁZATI PROGRAMOKH OZ A támogatási szerződésben rögzített feladatok,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV LEOE KÖZGYÜLÉS 2014.02.22.

JEGYZŐKÖNYV LEOE KÖZGYÜLÉS 2014.02.22. JEGYZŐKÖNYV LEOE KÖZGYÜLÉS 2014.02.22. HELYE Gastland étterem Budapest, M0, 19.km. időpontja : 15,30 ismételt összehívás időpontja : 15,45 A közgyűlésen az első meghirdetett időpontra 18 tag jelent meg,

Részletesebben

TENYÉSZTÉSI SZABÁLYZAT mint a Magyarországi Német Juhászkutya Klub (MNJK) tenyésztési programjának része 2014. évi módosított változat

TENYÉSZTÉSI SZABÁLYZAT mint a Magyarországi Német Juhászkutya Klub (MNJK) tenyésztési programjának része 2014. évi módosított változat TENYÉSZTÉSI SZABÁLYZAT mint a Magyarországi Német Juhászkutya Klub (MNJK) tenyésztési programjának része 2014. évi módosított változat TARTALOMJEGYZÉK: 1. ÁLTALÁNOS FOGALMAK 2. A TENYÉSZTŐ 2.1. A tenyésztési

Részletesebben

Középfokú Közoktatási Intézmények Felvételi Információs Rendszere JELENTKEZÉSI LAP Kitöltési útmutató

Középfokú Közoktatási Intézmények Felvételi Információs Rendszere JELENTKEZÉSI LAP Kitöltési útmutató Középfokú Közoktatási Intézmények Felvételi Információs Rendszere JELENTKEZÉSI LAP Kitöltési útmutató A Jelentkezési lapok kétoldalas másolatként másolhatók. Csak azok a Jelentkezési lapok használhatók,

Részletesebben

VIN-FAKTOR ZRT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

VIN-FAKTOR ZRT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT VIN-FAKTOR ZRT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Hatályba léptette: 1/2010. sz. Vezérigazgatói Utasítás Hatályba lépés dátuma: 2010. január 05. Érvényes: Visszavonásig A Társaság Panaszkezelési Szabályzatában

Részletesebben

SZÁMLAKEZELÉSI SZABÁLYZAT

SZÁMLAKEZELÉSI SZABÁLYZAT 9. számú melléklet az SZMSZ-hez NYUGÁLLOMÁNYÚ LÉGVÉDELMI TÜZÉREK BAJTÁRSI EGYESÜLETE SZÁMLAKEZELÉSI SZABÁLYZAT NAGYOROSZI 2012. 1. BEVEZETŐ (1) Jelen szabályozás célja, hogy az Egyesület által kibocsátott,

Részletesebben

MAGYAR LOVAS SZÖVETSÉG

MAGYAR LOVAS SZÖVETSÉG MAGYAR LOVAS SZÖVETSÉG A Magyar Köztársaság 2000. évi CXLV. törvénye a sportról, továbbiakban Sporttörvény alapján a Magyar Lovas Szövetség elnöksége a sportágban versenyszerűen tevékenykedő sportolók

Részletesebben

A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA SZABÁLYZATA A BÉLYEGZŐK ÉS PECSÉTEK BESZERZÉSÉRŐL, HASZNÁLATÁRÓL ÉS SELEJTEZÉSÉRŐL

A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA SZABÁLYZATA A BÉLYEGZŐK ÉS PECSÉTEK BESZERZÉSÉRŐL, HASZNÁLATÁRÓL ÉS SELEJTEZÉSÉRŐL A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA SZABÁLYZATA A BÉLYEGZŐK ÉS PECSÉTEK BESZERZÉSÉRŐL, HASZNÁLATÁRÓL ÉS SELEJTEZÉSÉRŐL BUDAPEST 2003. május A Budapesti Műszaki Főiskola Szabályzata a bélyegzők és pecsétek beszerzéséről,

Részletesebben

Kitöltési útmutató. a D4405-01 Őshonos állatfajták megőrzése Kiesés-pótlás Alapadatok betétlaphoz

Kitöltési útmutató. a D4405-01 Őshonos állatfajták megőrzése Kiesés-pótlás Alapadatok betétlaphoz Kitöltési útmutató a D4405-01 Őshonos állatfajták megőrzése Kiesés-pótlás Alapadatok betétlaphoz Ez a formanyomtatvány szolgál a védett őshonos és a veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták megőrzése

Részletesebben

LOVAK IMPORTJA MAGYARORSZÁGRA

LOVAK IMPORTJA MAGYARORSZÁGRA LOVAK IMPORTJA MAGYARORSZÁGRA IMPORT LOVAK ÜGYINTÉZÉSE Európai Uniós tagságunk jelentősen egyszerűsítette az Unió területén belül tenyésztett lovak Magyarországra történő behozatalát. Attól függően azonban,

Részletesebben

16. számú melléklet a 35/2000. (XI. 30.) BM rendelethez

16. számú melléklet a 35/2000. (XI. 30.) BM rendelethez 16. számú melléklet a 35/2000. (XI. 30.) BM rendelethez I. A járművek származás-ellenőrzési nyilvántartásba vételéhez szükséges okmányok 1. A nyilvántartásba vételi eljárás megindítására irányuló kérelem

Részletesebben

TENYÉSZTÉSI SZABÁLYZAT mint a Magyarországi Német Juhászkutya Klub (MNJK) tenyésztési programjának része 2012. évi módosított változat

TENYÉSZTÉSI SZABÁLYZAT mint a Magyarországi Német Juhászkutya Klub (MNJK) tenyésztési programjának része 2012. évi módosított változat TENYÉSZTÉSI SZABÁLYZAT mint a Magyarországi Német Juhászkutya Klub (MNJK) tenyésztési programjának része 2012. évi módosított változat TARTALOMJEGYZÉK: 1. ÁLTALÁNOS FOGALMAK 2. A TENYÉSZTŐ 2.1. A tenyésztési

Részletesebben

E) AZ ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ ELSZÁMOLÁSÁNAK BIZONYLATAI

E) AZ ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ ELSZÁMOLÁSÁNAK BIZONYLATAI E) AZ ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ ELSZÁMOLÁSÁNAK BIZONYLATAI Sorszám Bizonylat megnevezése Bizonylat száma Azonosító 1. Egyszerűsített adattartalmú számla (3 példányos) Sz.ny. 13-373 E01. 2. Számla (3 példányos)

Részletesebben

Sportszervezet neve:, bajnoki osztálya:

Sportszervezet neve:, bajnoki osztálya: Sportszervezet neve:, bajnoki osztálya: Az MLSZ Pest Megyei Igazgatóság által szervezett férfi felnőtt és fiú utánpótlás-bajnokságokba való digitálisan kitöltött nevezési nyomtatvány mellékletei (2014/2015.)

Részletesebben

igazgató-helyettesi Szervezet Budapest, 2013. május m

igazgató-helyettesi Szervezet Budapest, 2013. május m Gazdasági FőigazgatF igazgató-helyettesi Szervezet Költségvetési FőosztF osztály Tájékoztató a 2013. évi pályp lyázat elszámol molásáról Budapest, 2013. május m 25. Pintér r SándorS tű.. főhadnagyf Az

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ az elektronikus ügyintézéshez rendszeresített Regisztrációs lap hoz

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ az elektronikus ügyintézéshez rendszeresített Regisztrációs lap hoz KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ az elektronikus ügyintézéshez rendszeresített Regisztrációs lap hoz KÉRJÜK, HOGY A REGISZTRÁCIÓS LAP KITÖLTÉSE ELŐTT A KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ T FIGYELMESEN OLVASSA EL! AZ ELEKTRONIKUS ÜGYINTÉZÉST

Részletesebben

BIZONYLATI ALBUM II.

BIZONYLATI ALBUM II. Békés Megyei Tisza Kálmán Közoktatási Intézmény BIZONYLATI ALBUM II.. igazgató P.H. D) LELTÁROZÁS NYOMTATVÁNYAI Sorszám Bizonylat megnevezése Bizonylat száma Azonosító 1. Leltárfelvételi jegy ingatlanok

Részletesebben

Szabályzat a Pénzmosás Megelőzéséről és Megakadályozásáról

Szabályzat a Pénzmosás Megelőzéséről és Megakadályozásáról ... (társaság neve)... (adószám) Szabályzat a Pénzmosás Megelőzéséről és Megakadályozásáról Érvényes:... -tól Érvénybe helyezte:... Tartalomjegyzék 1. A pénzmosás megelőzéséről és megakadályozásáról szóló

Részletesebben

Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT. Jóváhagyva: 2003. április 17.

Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT. Jóváhagyva: 2003. április 17. Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT Jóváhagyva: 2003. április 17. A gazdálkodás általános elvei A gazdálkodás célja: - az Egyesület alapszabályában

Részletesebben

Nem adható segély és támogatás tárgyévben annak a tagnak, akinek a kérelem benyújtásának időpontjában tagdíjhátraléka van, annak rendezéséig.

Nem adható segély és támogatás tárgyévben annak a tagnak, akinek a kérelem benyújtásának időpontjában tagdíjhátraléka van, annak rendezéséig. A VPDSz Választmányi Értekezlete a Segélyezési Szabályzatot módosította, melyet egységes szerkezetben az alábbiakban tesz közzé. SEGÉLYEZÉSI ÉS TÁMOGATÁSI SZABÁLYZAT Jelen szabályzat minden szakszervezeti

Részletesebben

Versenyszabályzat. 1. Hatálya. 2. Kizárólagosság. 3. Versenynaptár. 4. Versenyek fajtái

Versenyszabályzat. 1. Hatálya. 2. Kizárólagosság. 3. Versenynaptár. 4. Versenyek fajtái Versenyszabályzat 1. Hatálya 1.1. Jelen versenyszabályzat (továbbiakban: VSZ) vonatkozik valamennyi Magyarországon, a Magyar Tamburello Szövetség (továbbiakban: MATAMSZ) szervezésében vagy jóváhagyásában

Részletesebben

123/2005. (XII. 27.) FVM rendelet. a tenyésztő szervezeti- és fajtaelismerés rendjéről

123/2005. (XII. 27.) FVM rendelet. a tenyésztő szervezeti- és fajtaelismerés rendjéről 123/2005. (XII. 27.) FVM rendelet a tenyésztő szervezeti- és fajtaelismerés rendjéről Az állattenyésztésről szóló 1993. évi CXIV. törvény (a továbbiakban: Átv.) 49. (1) bekezdése a) pontjának 7. és 8.

Részletesebben

A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA SZABÁLYZATA A BÉLYEGZŐK ÉS PECSÉTEK BESZERZÉSÉRŐL, HASZNÁLATÁRÓL ÉS SELEJTEZÉSÉRŐL

A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA SZABÁLYZATA A BÉLYEGZŐK ÉS PECSÉTEK BESZERZÉSÉRŐL, HASZNÁLATÁRÓL ÉS SELEJTEZÉSÉRŐL 1. verzió A Budapesti Műszaki Főiskola Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 32. függelék A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA SZABÁLYZATA A BÉLYEGZŐK ÉS PECSÉTEK BESZERZÉSÉRŐL,

Részletesebben

16/1998. (IV. 3.) FM rendelet. a vágójuhok vágás utáni minősítéséről és kereskedelmi osztályba sorolásáról

16/1998. (IV. 3.) FM rendelet. a vágójuhok vágás utáni minősítéséről és kereskedelmi osztályba sorolásáról 16/1998. (IV. 3.) FM rendelet a vágójuhok vágás utáni minősítéséről és kereskedelmi osztályba sorolásáról Az agrárpiaci rendtartásról szóló 1993. évi VI. törvény 27. -ának (2) bekezdésében kapott felhatalmazás

Részletesebben

Az állattenyésztőket érintő jogszabályi kötelezettségek változása

Az állattenyésztőket érintő jogszabályi kötelezettségek változása Az állattenyésztőket érintő jogszabályi kötelezettségek változása Németh Csaba igazgató 2014. február 25. március 6. Jogszabályi háttér 99/2002. (XI.5.) FVM rendelet a szarvasmarhafajok egyedeinek jelöléséről,

Részletesebben

F) AZ ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ ELSZÁMOLÁSÁNAK BIZONYLATAI

F) AZ ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ ELSZÁMOLÁSÁNAK BIZONYLATAI F) AZ ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ ELSZÁMOLÁSÁNAK BIZONYLATAI Sorszám Bizonylat megnevezése Bizonylat száma Azonosító 1. Egyszerűsített adattartalmú számla (3 példányos) Sz.ny. 13-373 F01. 2. Számla (3 példányos)

Részletesebben

MESTERVIZSGA JELENTKEZÉSI LAP

MESTERVIZSGA JELENTKEZÉSI LAP Címzett: Kérjük, ne töltse ki! A jelentkezés kódszáma:. Szakma azonosító száma:.... MESTERVIZSGA JELENTKEZÉSI LAP Tisztelt Győr-Moson-Sopron Megyei Kereskedelmi és Iparkamara! Kérem, hogy.. szakmában a

Részletesebben

Kérjük, kitöltés előtt figyelmesen olvassa el az alábbi információkat!

Kérjük, kitöltés előtt figyelmesen olvassa el az alábbi információkat! Pénzügyi és szakmai beszámoló és útmutató Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 2008. évi Egészségügyi célú feladatok támogatása előirányzatból nyújtott támogatás felhasználásáról Támogatott szervezet

Részletesebben

1.10. Adószáma (11 hosszan): - - 1.11. Pénzforgalmi (átutalási) számlaszáma(i) és a számlavezető pénzintézet(ek) megnevezése, fiókja, számlaszáma:

1.10. Adószáma (11 hosszan): - - 1.11. Pénzforgalmi (átutalási) számlaszáma(i) és a számlavezető pénzintézet(ek) megnevezése, fiókja, számlaszáma: Kérelem benyújtásának időpontja: Kérelmet átvevő vámszerv megnevezése, aláírása: KÉRELEM vámhatósági nyilvántartásba vételhez a kereskedelmi gázolaj utáni adó-visszaigénylés érvényesítéséhez Új kérelem

Részletesebben

Országos illetékességre tekintettel a kérelem bármelyik okmányirodán benyújtható A JÁRMŰVEK SZÁRMAZÁS-ELLENŐRZÉSI NYILVÁNTARTÁSBA VÉTELE

Országos illetékességre tekintettel a kérelem bármelyik okmányirodán benyújtható A JÁRMŰVEK SZÁRMAZÁS-ELLENŐRZÉSI NYILVÁNTARTÁSBA VÉTELE Országos illetékességre tekintettel a kérelem bármelyik okmányirodán benyújtható A JÁRMŰVEK SZÁRMAZÁS-ELLENŐRZÉSI NYILVÁNTARTÁSBA VÉTELE A jármű tulajdonjog jogszerű megszerzését igazoló okirat eredeti

Részletesebben

FELVÉTELI SZABÁLYZAT. Azonosító kód: SZ6 Verzió: 4. Dátum: 2012. 09. 07.

FELVÉTELI SZABÁLYZAT. Azonosító kód: SZ6 Verzió: 4. Dátum: 2012. 09. 07. SOLA SCRIPTURA Teológiai Főiskola 1121 Budapest, Remete út. 16/A 1536 Budapest 114. Pf.: 253 E-mail: sola@sola.hu Web: www.sola.hu 06-1/391-01-80; 06-20/379-6260 Intézményi azonosító: FI70788 FELVÉTELI

Részletesebben

A szombathelyi Kutyamenhely Alapítvány BÉLYEGZŐ HASZNÁLATI SZABÁLYZATA

A szombathelyi Kutyamenhely Alapítvány BÉLYEGZŐ HASZNÁLATI SZABÁLYZATA A szombathelyi Kutyamenhely Alapítvány BÉLYEGZŐ HASZNÁLATI SZABÁLYZATA ( módosításokkal együtt, egységes szerkezetben) Utolsó módosítás dátuma: 2010. november 10. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.A szabályzat

Részletesebben

ELŐADÓ: 2008. ÉVI MOLÁSAINAK

ELŐADÓ: 2008. ÉVI MOLÁSAINAK ELŐADÓ: 2008. ÉVI PÁLYÁZATOK PÉNZP NZÜGYI ELSZÁMOL MOLÁSAINAK ÖSSZEÁLLÍTÁSA 2008. ÉVI NCA PÁLYÁZATOK PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSAINAK ÖSSZEÁLLÍTÁSA 1. JÓVÁHAGYOTT KÖLTSÉGVETÉSNEK MEGFELELŐEN A TELJES TÁMOGATÁSI

Részletesebben

JELENTKEZÉSI LAP KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A HATOSZTÁLYOS KÉPZÉSRE JELENTKEZŐK SZÁMÁRA

JELENTKEZÉSI LAP KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A HATOSZTÁLYOS KÉPZÉSRE JELENTKEZŐK SZÁMÁRA JELENTKEZÉSI LAP KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A HATOSZTÁLYOS KÉPZÉSRE JELENTKEZŐK SZÁMÁRA Általános rész A felvételi eljárásban részt vevő tanuló tetszőleges számú Jelentkezési lapot állíthat ki. Egy Jelentkezési

Részletesebben

A Kormány. 78/2007. (IV. 24.) Korm. r e n d e l e t e. a környezeti alapnyilvántartásról

A Kormány. 78/2007. (IV. 24.) Korm. r e n d e l e t e. a környezeti alapnyilvántartásról A Kormány 78/2007. (IV. 24.) Korm. r e n d e l e t e a környezeti alapnyilvántartásról A Kormány a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.) 110.

Részletesebben

TENYÉSZTÉSI PROGRAM A CHOW CHOW FAJTÁRA

TENYÉSZTÉSI PROGRAM A CHOW CHOW FAJTÁRA TENYÉSZTÉSI PROGRAM A CHOW CHOW FAJTÁRA 1 Megnevezés: Magyar Chow Chow Klub Rövidített neve: M.C.C.K. Székhelye: Tatabánya Alkotmány út 61. A Magyar Chow Chow Klub 2002. február 17-én alakult. (továbbiakban:

Részletesebben

E) SELEJTEZÉS NYOMTATVÁNYAI

E) SELEJTEZÉS NYOMTATVÁNYAI E) SELEJTEZÉS NYOMTATVÁNYAI Sorszám Bizonylat megnevezése Bizonylat száma Azonosító 1. Immateriális javak, tárgyi eszközök selejtezési jegyzőkönyve 2. Selejtezett immateriális javak (szellemi termékek),

Részletesebben

Kérelem. a 2012. évi CXXVII (VII. 24.) törvény 38.. szerinti Állategészségügyi szolgáltatói engedély (Praxis engedély) kiállítására 1......

Kérelem. a 2012. évi CXXVII (VII. 24.) törvény 38.. szerinti Állategészségügyi szolgáltatói engedély (Praxis engedély) kiállítására 1...... 1 Kérelem a 2012. évi CXXVII (VII. 24.) törvény 38.. szerinti Állategészségügyi szolgáltatói engedély (Praxis engedély) kiállítására 1 1. Az Praxis engedélyt kérelmező vállalkozás (önálló állategészségügyi

Részletesebben

Hatályos: 2011. május 26-tól

Hatályos: 2011. május 26-tól GYULA ÉS KÖRNYÉKE TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS FELESLEGES VAGYONTÁRGY HASZNOSÍTÁSI ÉS SELEJTEZÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2011. május 26-tól A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Kistérségi Iroda

Részletesebben

A gazdasági és közlekedési miniszter. /2006. (...) GKM rendelete. a kereskedelmi szakértői tevékenység engedélyezéséről

A gazdasági és közlekedési miniszter. /2006. (...) GKM rendelete. a kereskedelmi szakértői tevékenység engedélyezéséről A gazdasági és közlekedési miniszter /2006. (...) GKM rendelete a kereskedelmi szakértői tevékenység engedélyezéséről A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 12. -a (2) bekezdésének c) pontjában

Részletesebben

I. Általános tudnivalók a fedezetkezelői számláról

I. Általános tudnivalók a fedezetkezelői számláról TÁJÉKOZTATÓ a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) hatálya alá nem tartozó, de a Kbt. szerinti közösségi értékhatárt elérő vagy azt meghaladó értékű építési beruházást

Részletesebben

KÉRELEM AZ ELISMERT MUNKAVÁLLALÓI ÉRTÉKPAPÍR-JUTTATÁSI PROGRAM NYILVÁNTARTÁSBA VÉTELÉRE

KÉRELEM AZ ELISMERT MUNKAVÁLLALÓI ÉRTÉKPAPÍR-JUTTATÁSI PROGRAM NYILVÁNTARTÁSBA VÉTELÉRE Benyújtandó 4 példányban! példány Az elismert munkavállalói értékpapír-juttatási program szervezőjének (a továbbiakban Szervező) neve (cégneve):. székhelye:. ir. sz. levelezési címe: ir. sz. Az ügyben

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Az ösztöndíjpályázat benyújtásának határideje: 2014. szeptember 15.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Az ösztöndíjpályázat benyújtásának határideje: 2014. szeptember 15. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Szigetszentmiklós Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 312/2014. (VIII. 27.)sz. Önkormányzati Határozatával ösztöndíjpályázatot hirdet a 2014/2015-ös tanévre azzal a céllal,

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Javasoljuk, hogy a kérelem csomagot tértivevényes ajánlott küldeményként adja postára.

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Javasoljuk, hogy a kérelem csomagot tértivevényes ajánlott küldeményként adja postára. KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A termelői csoportok létrehozásának és működésének támogatása intézkedés kifizetési kérelmének kitöltéséhez 1. A formanyomtatványok kitöltése előtt kérjük, alaposan tanulmányozza át

Részletesebben

Kitöltési útmutató a 09VAMO Állandó meghatalmazás bejelentésére szolgáló nyomtatványhoz

Kitöltési útmutató a 09VAMO Állandó meghatalmazás bejelentésére szolgáló nyomtatványhoz Kitöltési útmutató a 09VAMO Állandó meghatalmazás bejelentésére szolgáló nyomtatványhoz Az állami adóhatóság előtti eljárásban az adózónak lehetősége van arra, hogy ügyében helyette képviselője, meghatalmazottja

Részletesebben

Vizsgaszervezés rendje 2013.

Vizsgaszervezés rendje 2013. Vizsgaszervezés rendje 2013. A Nemzeti Munkaügyi Hivatal, mint vizsgaszervező a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről szóló 20/2007. (V.21.) SZMM rendelet, a 9/2008. (VI. 28.)

Részletesebben

Pénzmosás elleni szabályzat

Pénzmosás elleni szabályzat Pénzmosás elleni szabályzat A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvényben foglaltak értelmében az Euro Quattro Bróker Kft. köteles ügyfeleit

Részletesebben

BIZONYLATI ALBUM II.

BIZONYLATI ALBUM II. BIZONYLATI ALBUM II. C) LELTÁROZÁS NYOMTATVÁNYAI Sorszám Bizonylat megnevezése Bizonylat száma Azonosító 1. Leltárfelvételi jegy ingatlanok (épületek, építmények, telkek) felvételére 2. Tárgyi eszköz leltárfelvételi

Részletesebben

MUNKANAPLÓ az önkormányzati könyvtárak forgalmi adatainak méréséhez a 200 évre

MUNKANAPLÓ az önkormányzati könyvtárak forgalmi adatainak méréséhez a 200 évre MUNKANAPLÓ az önkormányzati könyvtárak forgalmi adatainak méréséhez a 200 évre Nem selejtezhető! A könyvtár neve:. Székhelye:.. ÚTMUTATÓ A munkanaplót ebben az évben is a Deák Ferenc Megyei Könyvtár biztosítja

Részletesebben

Területi szervezetek pénzkezelése

Területi szervezetek pénzkezelése Területi szervezetek pénzkezelése Bizonylatok A pénztárbizonylatok szigorú számadásúak, azaz kötelező nyilvántartani őket. Mk központ veszi meg a kiadási és bevételi pénztárbizonylatokat és azokat nyilvántartja.

Részletesebben

A MAGYAR ÁLLATORVOSI KAMARA SZABÁLYZATA A KUTYÁK, MACSKÁK, ÉS EGYÉB KEDVTELÉSB TARTOTT KISÁLLATOK MIKROCHIPES MEGJELÖLÉSÉR

A MAGYAR ÁLLATORVOSI KAMARA SZABÁLYZATA A KUTYÁK, MACSKÁK, ÉS EGYÉB KEDVTELÉSB TARTOTT KISÁLLATOK MIKROCHIPES MEGJELÖLÉSÉR A MAGYAR ÁLLATORVOSI KAMARA SZABÁLYZATA A KUTYÁK, MACSKÁK, ÉS EGYÉB KEDVTELÉSBŐL TARTOTT KISÁLLATOK MIKROCHIPES MEGJELÖLÉSÉRŐL ÉS MIKROCHIPPEL TÖRTÉNŐ EGYEDI ELEKTRONIKUS AZONOSÍTÁSÁRÓL ( MIKROCHIP SZABÁLYZAT

Részletesebben

NEMZETI VIZSGABIZOTTSÁG

NEMZETI VIZSGABIZOTTSÁG NEMZETI VIZSGABIZOTTSÁG LICENCVIZSGA TÁJÉKOZTATÓ 2014. augusztus 21. 2014. november 19. közötti vizsgaidőszakra Általános tudnivalók A vizsgára történő jelentkezés és a szükséges dokumentumok beérkezési

Részletesebben

A felelős személyre vonatkozó képesítési előírások

A felelős személyre vonatkozó képesítési előírások 1. számú melléklet a 348/2006. (XII. 23.) Korm. rendelethez A felelős személyre vonatkozó képesítési előírások Felelős személy lehet, aki az alábbi egyetemi vagy főiskolai végzettségek valamelyikével és

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A termelői csoportok létrehozásának és működtetésének támogatása intézkedés kifizetési kérelmének kitöltéséhez

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A termelői csoportok létrehozásának és működtetésének támogatása intézkedés kifizetési kérelmének kitöltéséhez KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A termelői csoportok létrehozásának és működtetésének támogatása intézkedés kifizetési kérelmének kitöltéséhez 1. A formanyomtatványok kitöltése előtt kérjük, alaposan tanulmányozza

Részletesebben

- aktív tagja a Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara

- aktív tagja a Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara 1135 B u d a p e s t, Szegedi út 37-39. Telefon: 00-(36)-1-220-5690 FAX: 00-(36)-1-220-8921. A Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara

Részletesebben

Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SELEJTEZÉSI SZABÁLYZAT. Jóváhagyva: 2002. február 27.

Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SELEJTEZÉSI SZABÁLYZAT. Jóváhagyva: 2002. február 27. Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SELEJTEZÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyva: 2002. február 27. 1) A használhatatlannak minősítés és egyéb fogalmak: Vagyontárgyak: minden

Részletesebben

Á Általános iskola 5-8. évf. K Középiskola 7-13. évf.

Á Általános iskola 5-8. évf. K Középiskola 7-13. évf. DUNAHARASZTI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK OKTATÁSI, MŰVELŐDÉSI ÉS SPORTBIZOTTSÁGA ÁLTAL KIÍRT "DUNAHARASZTI DIÁKÖSZTÖNDÍJ-PÁLYÁZAT 2011" Beadási határidő: 2011. június 24. 10 óra Aláírás nélküli

Részletesebben

Jelentkezési lap mestervizsgához

Jelentkezési lap mestervizsgához /4 Jelentkezési kód:... Kérem, hogy... szakmában /OKJ száma is/ mestervizsgára bocsátani szíveskedjenek. Név:... Lakcím:... Telefon: / - mobil: / - E-mail:... Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara -

Részletesebben

Az ÓBUDAI EGYETEM SZABÁLYZATA BÉLYEGZŐK és PECSÉTEK BESZERZÉSÉRŐL, HASZNÁLATÁRÓL és SELEJTEZÉSÉRŐL

Az ÓBUDAI EGYETEM SZABÁLYZATA BÉLYEGZŐK és PECSÉTEK BESZERZÉSÉRŐL, HASZNÁLATÁRÓL és SELEJTEZÉSÉRŐL 3. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 32. függelék Az ÓBUDAI EGYETEM SZABÁLYZATA BÉLYEGZŐK és PECSÉTEK BESZERZÉSÉRŐL, HASZNÁLATÁRÓL és

Részletesebben

A Magyar Táncsport Szakszövetség VERSENYTÁNC szakág IGAZOLÁSI-, ÁTIGAZOLÁSI-, NYILVÁNTARTÁSI SZABÁLYZATA

A Magyar Táncsport Szakszövetség VERSENYTÁNC szakág IGAZOLÁSI-, ÁTIGAZOLÁSI-, NYILVÁNTARTÁSI SZABÁLYZATA A Magyar Táncsport Szakszövetség VERSENYTÁNC szakág IGAZOLÁSI-, ÁTIGAZOLÁSI-, NYILVÁNTARTÁSI SZABÁLYZATA Igazolási szabályok MTÁSZ Igazolási-, Átigazolási-, Nyilvántartási szabályzat (1) Igazolt versenyzőnek

Részletesebben

CTPE-CHIHUAHUA ÉS TÖRPE SPÁNIEL TENYÉSZTŐK KYNOLÓGIAI

CTPE-CHIHUAHUA ÉS TÖRPE SPÁNIEL TENYÉSZTŐK KYNOLÓGIAI Pályázni lehet: Év Derby kutyája Év Felnőtt Kutyája Év Veterán kutyája Év Minor Puppy / Puppy kutyája Év Tenyésztője címre A 2015. év Derby kutyája címre nevezni lehet minden olyan kutyát, amely 2014ben

Részletesebben

A teljesítésigazolásra, illetve számlabefogadásra vonatkozó egyedi kikötések

A teljesítésigazolásra, illetve számlabefogadásra vonatkozó egyedi kikötések A teljesítésigazolásra, illetve számlabefogadásra vonatkozó egyedi kikötések BGYH ZRt. számlabefogadási rend Partnereinknek a számlájukat a központi levelezési címre kell megküldeniük: 1138 Budapest, Népfürdő

Részletesebben