MAGYAR LOVAS SZÖVETSÉG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MAGYAR LOVAS SZÖVETSÉG"

Átírás

1 MAGYAR LOVAS SZÖVETSÉG A Magyar Köztársaság évi CXLV. törvénye a sportról, továbbiakban Sporttörvény alapján a Magyar Lovas Szövetség elnöksége a sportágban versenyszerűen tevékenykedő sportolók nyilvántartásáról, igazolásáról, valamint átigazolásáról a következő szabályzatot hozza. NYILVÁNTARTÁSI, IGAZOLÁSI ÉS ÁTIGAZOLÁSI SZABÁLYZAT 1.. A rendelkezés hatálya sportegyesülettel tagsági viszonyban álló sportoló igazolására és átigazolására terjed ki. 2.. A sportoló igazolása, nyilvántartásba vétele / Versenyszerűen tevékenykedő sportolóról a Magyar Lovas Szövetség (továbbiakban: Szövetség) nyilvántartást vezet. 2./ Az igazolásra irányuló kérelmet az e célra rendszeresített igazolási nyilvántartó lapon 2 példányban kell előterjeszteni. A kérelemhez mellékelni kell a sportoló tagsági könyvét

2 3./ A nyilvántartó lapnak tartalmaznia kell: a./ mely szakágakban kíván sportolni, b./ a sportegyesület nevét, c./ sportoló nevét, d./ születési év, hó, napot, e./ születési helyét, f./ anyja nevét, g./ lakcímét, A nyilvántartásba vétellel kapcsolatos költségek fedezésére a Szövetség elnöksége nyilvántartási díjat állapít meg / Nyilvántartásból törölni kell a sportolót, ha továbbá a Szövetség által kiállítva: a./ igazolási száma, b./ tagsági könyv száma, c./ dátum, pecsét, aláírás. 4./ A nyilvántartásba vételről a sportoló és az őt foglalkoztató sportegyesület együttes kérelmére a Szövetség főtitkára gondoskodik. 3.. a./ meghalt, b./ tartósan külföldre távozott (a külföldi munkavállalás, illetőleg a sportolói tevékenység külföldön történő folytatásának eseteit kivéve), c./ sporttevékenységnek befejezésére vonatkozóan sportegyesületével megállapodott és a bejelentés óta nem vett részt hazai és nemzetközi versenynaptárban szereplő versenyen. 2./ Az 1./ bekezdés b./ és c./ pontjában meghatározott esetben a sportolót a törlésre okot adó körülmény bekövetkezésétől számított 2 év elteltével lehet törölni. A minősítő illetve a Szövetség által rendezett, vagy jóváhagyott versenyeken csak az igazolt és érvényes orvosi engedéllyel rendelkező sportolók vehetnek részt. 3./ A törlést a Szövetség hivatalból, vagy bejelentés alapján hajtja végre. A törlésről értesíti a sportolót és a nyilvántartásában szereplő sportegyesületet

3 4./ A nyilvántartásból törölt sportolót - sporttevékenységének későbbi folytatása esetén - ismét nyilvántartásba lehet venni. 5./ Az 1-4./ pontban történő feladat végrehajtása érdekében az egyesület minden páros év végén beszámolási kötelezettséggel tartozik a Szövetség felé. 2./ A sportoló - a 6. -ban meghatározott kivételekkel - a sportegyesület hozzájárulása nélkül jogosult a nyilvántartásban szereplő sportegyesülettel fennálló sportolói jogviszonyt létesíteni (átigazolni) az év bármely időszakában. 3./ A sportoló átigazolása az átigazolási eljárás keretében a sportoló és az átvevő sportegyesület együttes kérelmére történik / Az átigazolási kérelmet a Szövetséghez meghatározott átigazolási lapon 2 példányban kell benyújtani. Az átigazolási lapot benyújtása előtt láttamoztatni kell Átigazolás szabályai Sportoló átigazolása 1,/ Az amatőr sportoló a sportszerződés érvényessége alatt csak a sportszervezet hozzájárulásával igazolható át másik sportszervezethez. A sportszervezet a hozzájárulás megadását nevelési költségtérítés megfizetéséhez kötheti. A sportszerződés érvényessége alatt az amatőr sportoló csak hozzájárulásával igazolható át vagy adható ideiglenesen kölcsön más sportszervezetnek. Az amatőr sportoló a hozzájárulás megadását térítés megfizetéséhez nem kötheti. Az ezzel ellentétes megállapodás semmis. Érvényes sportszerződés hiányában az amatőr sportoló korábbi sportszervezetének az átigazolásért nevelési költségtérítés nem fizethető, az ezzel ellentétes megállapodás semmis. A nevelési költségtérítés az amatőr sportoló kinevelésének ellenértéke, amely az adózás szempontjából szolgáltatásnyújtásnak minősül. - 5 a sportolót átadó sportegyesülettel. Az átigazolási laphoz mellékelni kell továbbá a sportolói igazolványt. 5./ A sportoló átadó egyesülete jogosult az átigazolási lapon rögzíteni, ha állítása szerint a sportolót illetően az átigazolást kizáró - a 6. -ban meghatározott - körülmény áll fenn. Ez esetben a kizáró körülmény fennállására vonatkozó bizonyítékokat meg kell küldeni a Szövetség részére. 6./ A 4./ bekezdésben meghatározott esetben a Szövetség az átigazolást, az ügy kivizsgálásáig nem hajthatja végre. 7./ Ha a sportoló átadó egyesülete az átigazolási lap láttamozását megtagadja, vagy az igazolt kézhezvételtől számított 15 napon belül a láttamozást nem teljesíti, a sportolót át lehet igazolni az - 6

4 - átvevő sportegyesületbe. Ez esetben az átigazolás végrehajtását követően, a sportoló átadó sportegyesülete, az átigazolást kizáró - a 6. -ban meghatározott - körülmények fennállására érdemben nem hivatkozhat / Nem lehet átigazolni azt a sportolót, akivel szemben hatályos fegyelmi eljárás folyik, illetve fegyelmi határozat meghatározott ideig sportolás alól eltiltja. 2./ Nem lehet átigazolni azt a sportolót, akinek az átadó egyesületével szemben anyagi kötelezettségei illetve tartozása van. 3./ Nem lehet átigazolni azt a sportolót, aki hivatásszerűen versenyez és egyesületével szerződéses jogviszonyban áll, a szerződés lejártáig. A két fél között megkötött szerződés 1 példányát nyilvántartás végett az egyesület köteles a Szövetség részére megküldeni / Sportegyesület, vagy sportegyesületi szakosztály megszűnése esetén a sportolót bármely sportegyesületbe át lehet igazolni. 2./ A sportegyesületek, vagy sportegyesületi szakosztályok egyesülése esetén az egyesülő sportegyesületek, szakosztályok versenyzőit az egyesüléssel létrejövő sportegyesületbe kell átigazolni. Az átigazolás időpontja ez esetben sportegyesületek, szakosztályok egyesülésének időpontja. 3./ A sportoló a szakosztály átadásának, illetőleg sportegyesületek, szakosztályok egyesülésének időpontjáig nyilatkozhat más sportegyesületbe történő átigazolásáról. 4./ A sportegyesület névváltoztatása esetén a sportolót átigazolással kell a megváltoztatott nevű egyesületbe nyilvántartásba venni. 4./ A sportoló átigazolására vonatkozóan egyidejűleg csak egy kérelem nyújtható be. Ha a sportoló átigazolására vonatkozóan egyidejűleg több kérelmet is benyújtottak, a sportoló az utolsó átigazolási kérelem beérkezésétől számított egy évig nem igazolható át, kivéve, ha az érintett sportegyesületek a sportoló átigazolására vonatkozóan megállapodtak. 8.. A sportoló külföldi sportegyesületbe a nemzeti szövetség engedélyével, illetve a FEI Szabályok értelmében igazolható át. Az engedély megadásának feltétele a licence megadás költségeinek befizetése. Az egyebekben a külföldi sportegyesületbe történő átigazolásra is a jelen szabályzat rendelkezéseit kell alkalmazni

5 9.. Átigazolási eljárás Nincs helye az átigazolás megsemmisítésének, ha az átigazolás végrehajtásától számított 6 hónap eltelt. 1./ A sportoló átigazolását a Szövetség végzi, az átigazolásra vonatkozó adatoknak a sportoló nyilvántartásba történő bejegyzésével, valamint az átigazolási lap záradékolásával. 2./ A sportolói jogviszony megváltozását be kell jegyezni a sportolói igazolványba. 3./ A Szövetség elnöksége az átigazolási eljárással kapcsolatos költségek fedezésére átigazolási díjat állapít meg Vegyes és záró rendelkezések Ha a sportoló vagy a sportegyesület a sportoló nyilvántartásba vételével vagy átigazolásával összefüggésben szándékosan téves adatot szolgáltatott, a felelős személlyel vagy a sportegyesülettel szembeni fegyelmi eljárás indítható. 4./ Ha az átigazolási lapot a sportegyesület tévesen vagy hiányosan állította ki, a Szövetség jogosult az átigazolást megtagadni, vagy a sportegyesületet - megfelelő határidő kitűzésével - hiánypótlásra felszólítani. A felszólítás eredménytelensége esetén a Szövetség az átigazolást megtagadja. Ezen szabályzat től lép hatályba. 5./ Az átigazolást meg kell tagadni, ha az e szabályzatban meghatározott kizáró körülmény áll fenn Ha a Szövetség utóbb észleli, hogy az átigazolást kizáró körülmény áll fenn, az átigazolást meg kell semmisíteni

A MAGYAR REPÜLŐ SZÖVETSÉG NYILVÁNTARTÁSI, IGAZOLÁSI ÉS ÁTIGAZOLÁSI SZABÁLYZATA

A MAGYAR REPÜLŐ SZÖVETSÉG NYILVÁNTARTÁSI, IGAZOLÁSI ÉS ÁTIGAZOLÁSI SZABÁLYZATA A MAGYAR REPÜLŐ SZÖVETSÉG NYILVÁNTARTÁSI, IGAZOLÁSI ÉS ÁTIGAZOLÁSI SZABÁLYZATA A Magyar Repülő Szövetség elnöksége az Alapszabály 4.3 pontjában meghatározott hatáskörében eljárva a légi sportokban tevékenykedő

Részletesebben

Szabályzat a sportolók Nyilvántartásáról, Igazolásáról és Átgazolásáról

Szabályzat a sportolók Nyilvántartásáról, Igazolásáról és Átgazolásáról Magyar Úszó Szövetség Szabályzat a sportolók Nyilvántartásáról, Igazolásáról és Átgazolásáról Készítették: Sass Katalin MÚSZ elnökségi tag, a NYÁB elnöke, Dr. Szabó Tünde MÚSZ elnökségi tag NYÁB összekötő

Részletesebben

A MAGYAR VÍZILABDA SZÖVETSÉG IGAZOLÁSI ÉS ÁTIGAZOLÁSI SZABÁLYZATA És VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁSA

A MAGYAR VÍZILABDA SZÖVETSÉG IGAZOLÁSI ÉS ÁTIGAZOLÁSI SZABÁLYZATA És VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁSA A MAGYAR VÍZILABDA SZÖVETSÉG IGAZOLÁSI ÉS ÁTIGAZOLÁSI SZABÁLYZATA És VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁSA Budapest, 2007. június 29. (frissítésekkel) A Magyar Vízilabda Szövetség Elnöksége az Alapszabály 6.. 1.1. bekezdés

Részletesebben

Magyar Úszó Szövetség Igazolási- (nyilvántartási-) és Átgazolási Szabályzat

Magyar Úszó Szövetség Igazolási- (nyilvántartási-) és Átgazolási Szabályzat Magyar Úszó Szövetség Igazolási- (nyilvántartási-) és Átgazolási Szabályzat 2014. szeptember A Magyar Úszó Szövetség (továbbiakban: MÚSZ) Elnöksége a Sportról szóló 2004. évi I. törvény 23. (1) b) pontja,

Részletesebben

NYILVÁNTARTÁSI, IGAZOLÁSI ÉS ÁTIGAZOLÁSI SZABÁLYZAT

NYILVÁNTARTÁSI, IGAZOLÁSI ÉS ÁTIGAZOLÁSI SZABÁLYZAT Magyar Labdarúgó Szövetség NYILVÁNTARTÁSI, IGAZOLÁSI ÉS ÁTIGAZOLÁSI SZABÁLYZAT Az MLSZ Elnöksége 58/2009.(04.16.) számú határozatával elfogadta, a 125/2009. (06.25.) és a 68/2010. (04.14.) számú határozatával

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség NYILVÁNTARTÁSI, IGAZOLÁSI ÉS ÁTIGAZOLÁSI SZABÁLYZAT. Nyilvántartási, Igazolási és Átigazolási Szabályzat

Magyar Labdarúgó Szövetség NYILVÁNTARTÁSI, IGAZOLÁSI ÉS ÁTIGAZOLÁSI SZABÁLYZAT. Nyilvántartási, Igazolási és Átigazolási Szabályzat Magyar Labdarúgó Szövetség NYILVÁNTARTÁSI, IGAZOLÁSI ÉS ÁTIGAZOLÁSI SZABÁLYZAT 1 Tartalomjegyzék A hatálya... 4 Egyéb értelmező rendelkezések... 4 Amatőr labdarúgó... 6 Amatőr sportolói sportszerződés...

Részletesebben

NYILVÁNTARTÁSI, IGAZOLÁSI ÉS ÁTIGAZOLÁSI SZABÁLYZAT

NYILVÁNTARTÁSI, IGAZOLÁSI ÉS ÁTIGAZOLÁSI SZABÁLYZAT Magyar Labdarúgó Szövetség NYILVÁNTARTÁSI, IGAZOLÁSI ÉS ÁTIGAZOLÁSI SZABÁLYZAT A Nyilvántartási, Igazolási és Átigazolási Szabályzatot az MLSZ Elnöksége 58/2009.(04.16.) számú határozatával fogadta el.

Részletesebben

A NAPSÁRKÁNYOK KAJAK-KENU ÉS SÁRKÁNYHAJÓ KLUB FEGYELMI SZABÁLYZATA. A fegyelmi szabályzat hatálya

A NAPSÁRKÁNYOK KAJAK-KENU ÉS SÁRKÁNYHAJÓ KLUB FEGYELMI SZABÁLYZATA. A fegyelmi szabályzat hatálya A NAPSÁRKÁNYOK KAJAK-KENU ÉS SÁRKÁNYHAJÓ KLUB FEGYELMI SZABÁLYZATA A fegyelmi szabályzat hatálya 1. (1) E szabályzat rendelkezéseit kell alkalmazni a Napsárkányok Kajak-kenu és Sárkányhajó Klub (a továbbiakban:

Részletesebben

2004. évi I. törvény. a sportról

2004. évi I. törvény. a sportról 2004. évi I. törvény a sportról A Magyar Köztársaság állampolgárait megilleti a lehető legmagasabb szintű testi és lelki egészséghez való alkotmányos jog. A testkultúra az egyetemes kultúra része, az egészségvédelem

Részletesebben

Személyi feltételrendszer

Személyi feltételrendszer Személyi feltételrendszer 110. (1) Egészségügyi tevékenység - folytatásának formájától és módjától függetlenül - e törvény és külön törvény rendelkezéseire figyelemmel önállóan vagy felügyelet mellett

Részletesebben

307/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet

307/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 307/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet Hatály: 2012. I. 2-től 307/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet a közös jogkezelő szervezetek nyilvántartására, felügyeletére, felügyeleti díjára, valamint e szervezetek

Részletesebben

2004. évi I. törvény. a sportról

2004. évi I. törvény. a sportról 2004. évi I. törvény a sportról Magyarország Országgyűlése kinyilvánítja, hogy a nemzet közössége a test művelését, a sportot, a nemzet alapértékének, kívánatos célnak tekinti. A nemzet értékei között

Részletesebben

2004. évi I. törvény. a sportról

2004. évi I. törvény. a sportról 2004. évi I. törvény a sportról Magyarország Országgyűlése kinyilvánítja, hogy a nemzet közössége a test művelését, a sportot, a nemzet alapértékének, kívánatos célnak tekinti. A nemzet értékei között

Részletesebben

A Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara ALAPSZABÁLYA. 2013. május 31.

A Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara ALAPSZABÁLYA. 2013. május 31. Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara 1135 B u d a p e s t, Szegedi út 37-39. Telefon: 00-(36)-1-422-0079. FAX: 00-(36)-1-220-8921. A Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai

Részletesebben

MAGYAR KERÉKPÁRSPORTOK SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA

MAGYAR KERÉKPÁRSPORTOK SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA A MAGYAR KERÉKPÁRSPORTOK SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA 2014 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. (1) A Magyar Kerékpársportok Szövetsége (továbbiakban Szakszövetség) Magyarországon működő, a kerékpáros sportágban (amely

Részletesebben

Magyar Nemzeti Autósport Szövetség. 2015. január 7.

Magyar Nemzeti Autósport Szövetség. 2015. január 7. Magyar Nemzeti Autósport Szövetség Alapszabálya 2015. január 7. 1. (1) A Magyar Nemzeti Autósport Szövetség (a továbbiakban: Szövetség) az autó és gokart sportágak sportszövetségeként a hazai és nemzetközi

Részletesebben

SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLY

SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLY SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLY I. A sportegyesület adatai 1. A sportegyesület: neve: Szombathelyi Vízmű SC székhelye: Szombathely, Bartók Béla krt. 41. zászlaja: kék-fehér bélyegzője: háromszög alakú bélyegző

Részletesebben

A MAGYAR ÖKÖLVIVÓ SZAKSZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A MAGYAR ÖKÖLVIVÓ SZAKSZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A MAGYAR ÖKÖLVIVÓ SZAKSZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Szakszövetség a Magyar Köztársaságban működő, az ökölvívás sportágban sporttevékenységet folytató jogi személyek, pártoló tagok,

Részletesebben

CSAKAKTÍVAN SZABADIDŐS SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

CSAKAKTÍVAN SZABADIDŐS SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK CSAKAKTÍVAN SZABADIDŐS SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.. A Csakaktívan Szabadidős Sportegyesület (továbbiakban Sportegyesület) magánszemélyek és jogi személyek tevékenységét összehangoló,

Részletesebben

Atlasz Sportegyesület alapszabálya

Atlasz Sportegyesület alapszabálya Atlasz Sportegyesület alapszabálya Alapító tagok, a Magyar Köztársaság egyesülési jogáról szóló 1989. évi II. tv., a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. tv., továbbá a sportról szóló 2000. évi

Részletesebben

BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2014. (II.10.) önkormányzati rendelete. államháztartáson kívülre nyújtott forrás átadásáról

BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2014. (II.10.) önkormányzati rendelete. államháztartáson kívülre nyújtott forrás átadásáról BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2014. (II.10.) önkormányzati rendelete államháztartáson kívülre nyújtott forrás átadásáról Bököny Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

A Gi Fal- és Sportmászó Klub Sportegyesület. Alapszabálya. I. Általános rendelkezések

A Gi Fal- és Sportmászó Klub Sportegyesület. Alapszabálya. I. Általános rendelkezések A Gi Fal- és Sportmászó Klub Sportegyesület Alapszabálya I. Általános rendelkezések 1. A szervezet neve: Gi Fal- és Sportmászó Klub Sportegyesület /a továbbiakban: Sportegyesület/ 2. A szervezet rövidített

Részletesebben

VERSENYSZABÁLYZAT. Jóváhagyta az MLSZ elnöksége 74/2005. (06.30.) számú határozatával.

VERSENYSZABÁLYZAT. Jóváhagyta az MLSZ elnöksége 74/2005. (06.30.) számú határozatával. VERSENYSZABÁLYZAT Jóváhagyta az MLSZ elnöksége 74/2005. (06.30.) számú határozatával. BEVEZETŐ A versenyszabályzat a versenyrendszer keretében folytatott sporttevékenységre és az ahhoz közvetlenül kapcsolódó

Részletesebben

BUDAI AKROBATIKUS SPORT EGYESÜLET alapszabálya

BUDAI AKROBATIKUS SPORT EGYESÜLET alapszabálya 1 BUDAI AKROBATIKUS SPORT EGYESÜLET alapszabálya A Budai Akrobatikus Sport Egyesület alakuló Közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság 2004. évi I. törvénye

Részletesebben

2011. évi CLXXXI. törvény. a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról. I. Fejezet

2011. évi CLXXXI. törvény. a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról. I. Fejezet 2011. évi CLXXXI. törvény a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról I. Fejezet Általános rendelkezések 1. Hatáskör és illetékesség 1. (1) Az e törvényben

Részletesebben

DOMAINREGISZTRÁCIÓS SZABÁLYZAT

DOMAINREGISZTRÁCIÓS SZABÁLYZAT DOMAINREGISZTRÁCIÓS SZABÁLYZAT A Magyarországi Internet Szolgáltatók Tanácsa Tudományos Egyesülete abból a célból, hogy a.hu alatti közdomainek delegálásának, a regisztrálásnak és a fenntartásnak egységes

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. (1) A Magyar Snowboard Szövetség (a továbbiakban: MSBSZ) az Egyesülési jogról szóló 1989 évi II. törvény, a Ptk, a Közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI és a Sportról

Részletesebben

8/1999. (XI. 10.) SzCsM rendelet. a külföldiek magyarországi foglalkoztatásának engedélyezéséről

8/1999. (XI. 10.) SzCsM rendelet. a külföldiek magyarországi foglalkoztatásának engedélyezéséről 8/1999. (XI. 10.) SzCsM rendelet a külföldiek magyarországi foglalkoztatásának engedélyezéséről A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

A TORDAS SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A TORDAS SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A TORDAS SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Székhelye: 2463 Tordas Szabadság utca 87. I. Általános Rendelkezések 1 A TORDAS SPORTEGYESÜLET (a továbbiakban: Sportegyesület) az egyesülési jogról valamint a civil

Részletesebben

A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA OKTATÁSI IGAZOLVÁNY SZABÁLYZATA. BUDAPEST 2015 (2015. június 27-től hatályos változat)

A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA OKTATÁSI IGAZOLVÁNY SZABÁLYZATA. BUDAPEST 2015 (2015. június 27-től hatályos változat) A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA OKTATÁSI IGAZOLVÁNY SZABÁLYZATA BUDAPEST 2015 (2015. június 27-től hatályos változat) TARTALOMJEGYZÉK Az oktatási igazolvány fajtái és a jogosultak köre... 3 A diákigazolványhoz

Részletesebben