TENYÉSZTÉSI PROGRAM. Hungária Cane Corso Club Egyesület (rövidítve: HCCC) Székhelye: 2173 Kartal, Jókai u. 2/a

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TENYÉSZTÉSI PROGRAM. Hungária Cane Corso Club Egyesület (rövidítve: HCCC) Székhelye: 2173 Kartal, Jókai u. 2/a"

Átírás

1 Hungária Cane Corso Club Egyesület (rövidítve: HCCC) Székhelye: 2173 Kartal, Jókai u. 2/a A HCCC létrejöttének célja hogy összefogja és koordinálja az egyesülethez tartozó Cane Corso kutyafajta magyarországi tenyésztőit, a populációt geno- és fenotípusában egyaránt fejlesztve, a munkaképességet, funkcionalitást szem előtt tartva, az állattartási és állatvédelmi jogszabályok maximális figyelembevételével, csökkentve ezáltal a regisztrálatlan egyedek számát. Az egészségügyi problémák kiküszöbölésére nagy hangsúlyt fektet a vezetőség és tagság egyaránt. A központilag nyilvántartott szűrővizsgálati eredményekkel és a gondosan ellenőrzött párosításokkal az egyesület hatékonyan kíván fellépni ezek eliminálása érdekében. Az egyesület szakmai kiadványokat jelentet meg. A tenyésztőik rendelkezésére áll az egyesület adatbázisa, ill. az egyesület által rendezett munka és képességvizsgák adatai. TENYÉSZTÉSI SZABÁLYZAT - A TENYÉSZTÉSBEVÉTEL SZABÁLYAI Tenyésztésvezető: Huszár Arnold Feladata az Egyesület Tenyésztési Szabályzatának szigorú, következetes betartatása. Kapcsolattartás a Tenyésztési hatósággal, rendszeres tájékoztatás az egyesület vezetése felé. Tenyésztésbevétel feltételei: Az Egyesület tagjai magukra nézve kötelező érvényűnek fogadják el az Egyesület tenyésztési szabályzatát. Tenyészteni csak olyan származási lappal rendelkező kutyákkal lehet, amelyek az FCI standardban meghatározott megfelelő küllemmel és temperamentummal rendelkeznek, funkcionálisan egészségesek és örökletes betegségektől mentesek, valamint regisztrálva vannak egy elismert törzskönyvben vagy függelékben. Továbbá teljesítik jelen szabályzat követelményeit. A tenyésztés során mellőzni kell minden olyan jellegű túlzást, amely a kutyák funkcionális egészségének károsodását okozhatja. Csak funkcionálisan egészséges kutyák tenyészthetők. A tenyésztő felelősséggel tartozik azért, hogy az általa tenyésztésbe vont kutya a viselkedési és a testi adottságainál fogva alkalmas a tenyésztésbe vételre. Nem lehet kutyát tenyészteni a fajta standardjában felsorolt kizárásra okot adó hibákkal, valamint rejtettheréjűséggel (kryptorhizmus), félheréjűséggel (monorhizmus), illetve örökletes, vagy az életvitelt lehetetlenné tevő betegségekkel. A tenyésztésbe állítás a fedeztetés időpontjában, javasolt alsó korhatára 15 hónap a szukák esetében, kanoknál 12 hónap. Csak az állatvédelmi törvény követelményeinek betartásával szabad kutyát tenyészteni. A tenyésztőnek jó körülményeket kell biztosítania a tenyészegyedek részére, ami megfelel fizikai és lelki igényeiknek és az utódok fejlődésének, szocializálódásának. Ehhez alapvető feltétel a higiéniai követelmények betartása, a fajta igényeinek megfelelő, gondos ápolás, elegendő mozgás biztosítása és emberi odafigyelés. Amennyiben az importált eb a származási országában nem lett ellátva mikrochippel, úgy ezt Oldal 1

2 utólagosan pótolni kell. Az országban ideiglenesen tenyésztési/kiállítási céllal tartózkodó kutyák azonosítása szintén kötelező. Import kutyák csak honosított törzskönyvvel szerepelhetnek, az országban ideiglenesen tenyésztési céllal tartózkodó kutyák esetében érvényes tartási szerződés szükséges.. A vemhesen vagy tartási szerződéssel importált szukáknak a kölykezést követő 180 napon belül kell megszerezni az utólagos tenyésztési engedélyt. Ennek hiányában a kiadott törzskönyvek, felülbélyegzést fognak kapni. Az alombejelentőhöz csatolni kell az eredeti fedeztetési igazolást, ennek hiányában a kölykök nem kerülhetnek a nyilvántartásba. A felnőtt korban importált kutyák esetében, amennyiben a származási országban már megszerezték a tenyésztéshez szükséges minősítést, az erről szóló bizonyítvány eredeti példányával a kutya tenyésztésbe állítható. Külföldi fedeztetés csak származási lappal rendelkező kannal és fedeztetési igazolása alapján történhet. Külföldi fedeztetés vagy sperma vásárlása esetén a fedező kanra nézve az adott ország szabályai az irányadóak. A törzskönyvezési adatbázisban rögzíteni kell a fialás dátumát, az alomszámot, az alomhoz tartozó kölykök azonosítási számát, a kölykök apjának adatait és az alommal kapcsolatos esetleges megjegyzéseket. Almonként törzskönyvezhető egyedek száma Az HCCC minden egészséges, életképes kiskutyát törzskönyvez abban az esetben ha a szülők megfelelnek a tenyésztési szabályzatban szereplő kritériumoknak. Az egészséges kiskutyákat az állatvédelmi törvénynek megfelelően dajkakutya bevonásával vagy mesterséges táplálással kell felnevelni abban az esetben, ha az anyakutya nem képes őket megfelelően táplálni. Tenyésztési eljárások A Cane Corso kutyafajta esetében fajtatiszta tenyésztésről beszélünk, tehát ugyanabba a fajtába tartozó egyedeket párosítunk. A fajtatiszta tenyésztésben alapvetően két módszer ismeretes, az idegen párosítás és a beltenyésztés. Az idegen párosítás vagy vér (gén-) frissítő keresztezés során a tenyészpár között nem áll fenn rokonság, azaz közös ős a negyedik nemzedékig nem mutatható ki. Ezt a módszert új gének bevitelét célzó eljárásként alkalmazzuk. Az idegen párosítás mérsékli a homozigótaság mértékét mind a pozitív mind a negatív tulajdonságok tekintetében. Két típusa lehetséges, homogén és heterogén párosítás. Homogén párosítás esetén a tenyészpár az adott tulajdonságokra nézve nagyon hasonló, a heterogénnél pedig eltér, vagy kiegészíti egymást. Mindkét esetben a szülők genotípusai lényegesen eltérnek és az eredmény a szabad kombinálódás miatt nagy valószínűséggel kiegyenlítetlen lesz. Heterogén párosítás esetén a szélsőséges eseteket kerülni kell, vagyis egyetlen hiba sem javítható ellenkező hibával. A beltenyésztés során a tenyészpár között rokonság áll fenn, azaz négy nemzedékre visszamenően egy vagy több közös ős mutatható ki. A kutya faj esetében, mivel a beltenyésztés zárt állományban folyik, az állomány egyedei előbb-utóbb valamilyen rokonságba kerülnek egymással: ezáltal válik a beltenyésztés rokontenyésztéssé Oldal 2

3 Beltenyésztés alatt olyan rokon egyedek párosítását értjük, amelyek a populációs átlagnál közelebbi rokonságban állnak. A származásilag azonos géneket tartalmazó, tehát genetikai értelemben egymással rokonságban lévő egyedek párosítása a rokontenyésztés. A rokonpárosítások esetén fokozódik a homozigótaság mértéke mind a pozitív mind a negatív tulajdonságok tekintetében. Rokon egyedek párosításával a legfontosabb tulajdonságánál az utódok hasonlatosságára törekszünk. Ezzel együtt a heterozigótaság mértéke azonos arányban csökken, génerózióra számíthatunk. A rokontenyésztettség mértéke a Wright-féle koefficienssel fejezhető ki, melynek alapján beszélhetünk: mérsékelt: kb. 6,25 % (dédszülők és dédunokák, első fokú unokatestvérek párosítása, vagy a dédapa négyszer fordul elő a felmenő ágakon) szoros: kb. 12,5 % (nagyszülők, unokák, ill. féltestvérek párosítása) igen szoros: kb. 25 % (szülő-utód, édestestvérek párosítása) A vonaltenyésztés célja az ún. rokontenyésztett vonal létrehozása. A rokontenyésztett vonal szoros rokontenyésztéssel nagymértékben homozigótává tett részállomány, amelyben a vonalalapító ősök értékes tulajdonságai igyekszünk rögzíteni. Ezt a módszert kizárólag igazoltan nagy tenyészértékű, örökletes terheltségektől látszólag mentes tenyészállatokra kell alapozni. A vérvonaltenyésztés a rokontenyésztés enyhébb változata. A vérvonal egy kiváló állatra, a vérvonalalapítóra visszavezethető részpopuláció, melynek egyedei mérsékelt rokontenyésztés révén szorosabb rokonságban vannak a vérvonalalapító őssel, mint a vérvonal kialakításában résztvevő többi egyeddel. A vérvonaltenyésztés célja a vonalalapító értékes génjeinek minél nagyobb arányban való akkumulálása és megőrzése a vonal egyedeinek genotípusában. Szelekció: Bármely, előzőekben megfogalmazott tenyésztési eljárás elképzelhetetlen szelekció nélkül. A kutyatenyésztés esetében mesterséges szelekcióról beszélünk, mely során egy meghatározott tenyészcél érdekében választjuk ki a populáció azon egyedeit, amelyeket a következő generáció szüleinek szánunk. A kiválasztott egyedeket tenyészállatoknak, a mesterséges szelekciót tenyészkiválasztásnak nevezzük. Selejtezés: Nem azonos a szelekció fogalmával. A szelekció előre jól megfogalmazott tudatos és megválasztott cselekvések sorozata, mely a populáció genetikai szerkezetére pozitív hatással van. A selejtezés a szelekcióhoz hasonlóan tudatos tevékenység, de ezzel szemben nem tervezett, kényszerszerű esemény, amelynek oka lehet öröklött (testalkati rendellenességek, örökletes betegségek) vagy szerzett (sérülés, kiöregedés, szerzett betegségek) tulajdonság. Ez utóbbi tekintetében a selejtezés lehet genetikai értelemben káros hatással is lehet a populáció genetikai szerkezetére. Életteljesítmény: A tenyésztésbevétel alsó és a tenyésztésben tartás felső korhatárai. A minőség fenntartását és javítását célzó korlátozások, kiemelések: Kanok esetében legkorábban 12 hónapos korban lehet tenyésztésbe állítani. Kanok esetében a tenyésztésben tartásnak felső korhatára nincs Oldal 3

4 Szukák esetében egészségének megóvását szem előtt tartva, legkorábban 15 hónapos korban, legkésőbb 8 évesen lehet fedeztetni. Ettől a korhatártól csak speciális esetben, a tenyésztésvezető írásos engedélyével lehet eltérni. Két kölykezés közötti idő: Egy szuka után két naptári évenként maximum három alom törzskönyvezhető. Alombejelentés, alomellenőrzés Az alombejelentő az egyesülettől beszerezhető nyomtatvány. Az alombejelentőt a tenyésztőnek kell olvashatóan, hiánytalanul kitöltenie, a következő tartalommal: A tenyésztő neve, címe, telefonszáma, elektronikus levelezési címe, a tenyésztő nyilvántartási száma, a tenyészet neve (kennel név), fajta, születési idő, született kan és szuka utódok darabszáma, a szülők adatai (név, törzskönyvi szám, chip szám, szín, kiállítási eredmények, egészségügyi szűrések eredményei, tenyészszemle minősítés), utódok neve, színe, ívara. A bejelentett adatok valódiságát a tenyésztő az alombejelentő nyomtatvány aláírásával szavatolja. A kitöltött alombejelentőhöz csatolni kell a szülők két oldalas törzskönyv másolatát, a fedeztetési igazolást, a tenyésztő levédett kennel név igazolását, a kutyák kiállítási és tenyészszemle eredményeiről, továbbá az egészségügyi szűréseikről készült bizonyítványok másolatát. Az alombejelentőt és a csatolt dokumentumokat legkésőbb a kölykök 180 napos koráig kell az egyesületnél személyesen vagy postai úton leadni. Ezen bizonylatok a törzskönyv kiállításának bizonylatait képezik. Az alombejelentő beérkezését követő 15 napon belül az Egyesület területileg illetékes alomellenőre az almot személyesen ellenőrizheti, a kölykök fajtatisztaságát, egészségi állapotát (parazitamentesítés, életkornak megfelelő oltások megléte, stb.) és a tartási körülményeket az erre a célra rendszeresített nyomtatványon jegyzőkönyvbe veszi. TELJESÍTMÉNYVIZSGÁLATI (TENYÉSZSZEMLE) SZABÁLYZAT 1. számú melléklet HCCC Általános Tenyészszemle szabályzata TENYÉSZTÉSI ADATOK NYILVÁNTARTÁSA A kölykök azonosítása Az Egyesülethez tartozó tenyésztőknél születendő kölyköket EU konform módon, ISO szabványnak megfelelő mikrochippel kell megjelölni. Az állatorvosok a chippel megjelölt kutyák adatait az országos adatbázisban rögzítik, a tenyésztő adataival együttesen. A chipbeültetés során az állatorvos a helyszínen tölti ki az IGAZOLÁS TRANSZPONDER (MICROCHIP) BEHELYEZÉSÉRŐL című nyomtatványt, melyben rögzítve van a beültető állatorvos neve, a tenyésztő neve és címe, a kutyák fajtája, az alom szüleinek neve, törzskönyvi száma, az alom születésének napja, a megjelölt kutyák ivara, neve, és a beültetett transponder száma. A nyomtatványt az állatorvos és a tenyésztő aláírásukkal hitelesítik, majd az elkészült igazolás másolatát a tenyésztő az Egyesületnek küldi meg Oldal 4

5 Az új tulajdonos regisztrálása A tenyésztő köteles a kölykök új tulajdonosairól nyilvántartást vezetni (melyet az Egyesület Tenyésztési vezetője, ill. az alomellenőrök szúrópróbaszerűen ellenőrizhetnek) és felhívni az új tulajdonosok figyelmét arra, hogy állatorvosuknál végeztessék el adataik felvitelét az országos adatbázisba. Ennek célja az elveszett, ill. talált kutyák azonosítása és a kutyakereskedelem visszaszorítása. Az azonosítás egyedi szabályozása Mikrochip megjelölés nélküli kutyákat sem kiállításon, sem egyéb versenyeken nem lehet felvezetni, tenyészszemlén nem bírálhatók el. Olyan import kutyákat, melyek a származási helyükön tetoválással lettek megjelölve, szintén kötelező a szabványoknak megfelelő mikrochippel ellátni. Meg kell tagadni az egész alom megjelölését akkor, ha az egyedek a fajtajellegnek nem felelnek meg, bármely kétség merül fel a fajtatisztaságot illetően. Ilyen esetben az alomellenőrnek jegyzőkönyvet kell készítenie, melynek alapján a tenyésztésvezető dönt a törzskönyv kiállításáról. Általános rendelkezések Az alomellenőr igazolványt és bélyegzőt kap az Egyesülettől. A chip ellenőrzéséhez szükséges leolvasót az Egyesület biztosítja és az ő leltári tárgyát képezi. TÖRZSKÖNYVEZÉSI SZABÁLYZAT 2. számú melléklet. Törzskönyvezési szabályzat Tenyészkönyv A tenyészkönyv a törzskönyv olyan kivonata, amely az egyedek tenyésztési adatait gyűjti össze. A tenyészkönyvbe kerülnek bejegyzésre a tenyésztéssel kapcsolatos adatok (tenyészszemle eredménye, szűrővizsgálatok eredménye, fedeztetés időpontja, alom születése, száma, időpontja, stb.) AZ EGYESÜLET SZERVEZETI- ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA ELNÖK Működését az alapszabály szabályozza TÖRZSKÖNYVEZÉSI VEZETŐ A törzskönyvezési vezetőt az Klub Egyesület vezetősége választja, az Elnök irányítja és felügyeli, elszámolással is az elnök felé tartozik. Feladatai: - felelős a törzskönyvön szereplő adatok valódiságáért - elszámolással tartozik a vezetőség felé, gondoskodik a törzskönyvezési szabályzat betartásáról. - a törzskönyvezés egységes végrehajtása, - tenyészszemlék szervezése, - tenyészszemle adatok gyűjtése, feldolgozása, - információs rendszer működtetése - a tagok törzskönyvezéssel kapcsolatos adatszolgáltatásának koordinálása. Tevékenységét az elnök felügyeli Oldal 5

6 GAZDASÁGI VEZETŐ: Felügyeli az Egyesület pénztárát, kezeli a szervezet rendelkezésére álló pénzeszközöket, elkészíti a szervezet pénzügyi helyzetéről szóló jelentéseket. KIÁLLÍTÁS -ÉS RENDEZVÉNYSZERVEZŐ A kiállítási- és rendezvényszervező az Egyesület elnökének tartozik elszámolással. Megbízását az elnöktől kapja. Feladata a tenyésztésvezető által rendezett és vezetett tanfolyamok, továbbképzések teljes körű szervezése, kiállítások szervezése, munka vizsgák, versenyek és ezekre felkészít_ tanfolyamok szervezése, PR tevékenység TENYÉSZTÉSVEZETŐ Feladata a Klub Egyesület Tenyésztési Szabályzatának szigorú, következetes betartatása, az abban részletezett feladatok elvégzése. A tenyészszemléken való részvétel. Szakmai továbbképzések koordinálása. ASSZISZTENS: Az Egyesület szükség esetén asszisztenst foglalkoztat Feladatai: -A beérkező iratok iktatása, rendszerezése és továbbítása az elnök, a tenyésztési vezető vagy az Törzskönyvezési vezető részére. - Adminisztrációs munkák elvégzése, amellyel az elnök vagy a tenyésztési vezető megbízza. ÁLLATVÉDELEM Az FCI tagországok körében mutatkozó igény alapján az FCI 1996.június 4-én Bécsben megtárgyalta a kutyakereskedelem kérdését, ahol az alábbi döntés született: Az FCI elnöksége felszólítja tagállamait, hogy tenyésztőinek tiltsa meg, hogy kutyáikat és kölykeiket kereskedőknek vagy állatkereskedéseknek adják el. A HCCC csatlakozva ezen elvekhez megtiltja tagjainak, hogy kutyáikat, illetve azok kölykeit kereskedőnek vagy állatkereskedésnek adják el. Amennyiben a HCCC tenyésztőjéről bebizonyosodik, hogy megszegi a tiltást, az Egyesület visszavonja tenyésztői engedélyét és kizárja tagjai sorából. Az HCCC kapcsolatot tart az egyesülethez tartozó fajták mentését végző fajtamentő szervezetekkel. Munkájukat a tagok önkéntes karitatív munkájával, jótékonysági rendezvények szervezésével úgy anyagilag, mint tevőlegesen segíti. HCCC- taggyűlése, Budapest, február Oldal 6

2000. augusztus 24. napjától államilag elismert tenyésztő szervezet, a. Magyar Ír Farkasagár Egyesület. TENYÉSZTÉSI PROGRAMJA Ír farkasagár

2000. augusztus 24. napjától államilag elismert tenyésztő szervezet, a. Magyar Ír Farkasagár Egyesület. TENYÉSZTÉSI PROGRAMJA Ír farkasagár A 2000. augusztus 24. napjától államilag elismert tenyésztő szervezet, a Magyar Ír Farkasagár Egyesület TENYÉSZTÉSI PROGRAMJA Ír farkasagár a 98/20134. (X.24.) VM rendeletben foglaltak szerint 1 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Szánhúzó Kutyások Kynológiai Egyesülete SZIBÉRIAI HUSKY fajta TENYÉSZTÉSI PROGRAMJA

Szánhúzó Kutyások Kynológiai Egyesülete SZIBÉRIAI HUSKY fajta TENYÉSZTÉSI PROGRAMJA Szánhúzó Kutyások Kynológiai Egyesülete SZIBÉRIAI HUSKY fajta TENYÉSZTÉSI PROGRAMJA Tartalom: 1. Fajtaleírás, standard 1. oldal 2. Tenyészcél 9. oldal 3. Minősítési rendszer 10. oldal 4. Tenyésztési szabályzat

Részletesebben

A MAGYARORSZÁGI AMERIKAI STAFFORDSHIRE TERRIER EGYESÜLET

A MAGYARORSZÁGI AMERIKAI STAFFORDSHIRE TERRIER EGYESÜLET A MAGYARORSZÁGI AMERIKAI STAFFORDSHIRE TERRIER EGYESÜLET Szervezeti és Működési Szabályzata 2015. A MAGYARORSZÁGI AMERIKAI STAFFORDSHIRE TERRIER EGYESÜLET Magyarországi Amerikai Staffordshire Terrier Egyesület

Részletesebben

VIII. ORSZÁGOS KONSZENZUS KONFERENCIÁJÁNAK

VIII. ORSZÁGOS KONSZENZUS KONFERENCIÁJÁNAK A MÓDSZERTANI GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATOK ORSZÁGOS EGYESÜLETE SZERVEZÉSÉBEN MEGRENDEZETT MÓDSZERTANI GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATOK VIII. ORSZÁGOS KONSZENZUS KONFERENCIÁJÁNAK KIADVÁNYA 2008. Balatonkenese TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A NONIUS LÓTENYÉSZTŐ ORSZÁGOS EGYESÜLET

A NONIUS LÓTENYÉSZTŐ ORSZÁGOS EGYESÜLET FAJ: LÓ FAJTA: NÓNIUSZ A NONIUS LÓTENYÉSZTŐ ORSZÁGOS EGYESÜLET TEVÉKENYSÉGÉNEK TÖRVÉNYI HÁTTERE A Nonius Lótenyésztő Országos Egyesület az 1993. évi CXIV. törvény alapján, az FM 24655/ 956 sz., a tenyésztőszervezetet,

Részletesebben

Vásárlási tanácsadó az olcsokutya.uw.hu alapján

Vásárlási tanácsadó az olcsokutya.uw.hu alapján Vásárlási tanácsadó az olcsokutya.uw.hu alapján 2010 Köszönjük, hogy ellátogatott hozzánk kiskutyavásárlási szándékával. Kérem, hogy olvassa el, mielött kiskutyát vásárolna tőlünk. Mindig arra törekszünk,

Részletesebben

Markhot Ferenc Kórház SZABÁLYZAT OLDAL: 1/47 DÁTUM: 12.06.13. Belső ellenőrzési kézikönyv KIADÁS: 001. Tárgyszó: Igazgatás Azonosító: 182-101-2/10

Markhot Ferenc Kórház SZABÁLYZAT OLDAL: 1/47 DÁTUM: 12.06.13. Belső ellenőrzési kézikönyv KIADÁS: 001. Tárgyszó: Igazgatás Azonosító: 182-101-2/10 Markhot Ferenc Kórház SZABÁLYZAT OLDAL: 1/47 DÁTUM: 12.06.13. Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft. Iktatószám: Ü/559-1/10 Hatályba lépés: 2010.02.05. Belső ellenőrzési kézikönyv

Részletesebben

3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet

3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet 3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet az építési termékek műszaki követelményeinek, megfelelőség igazolásának, valamint forgalomba hozatalának és felhasználásának részletes szabályairól Az épített

Részletesebben

BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV

BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV CREDIT-AUDIT Üzletviteli Szolgáltató Kft. 1146 Budapest, Thököly út 59/A. 1. emelet 1. Adószám: 11554819-2-42 BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV KÉSZÜLT A NEMZETGAZDASAGI-MINISZTÉRIUM AJÁNLÁSA ALAPJÁN TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

SEMMELWEIS EGYETEM BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV 2013. Iktatószám: KS/ELL/69/2013.

SEMMELWEIS EGYETEM BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV 2013. Iktatószám: KS/ELL/69/2013. SEMMELWEIS EGYETEM BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV 2013. Iktatószám: KS/ELL/69/2013. Tartalomjegyzék I. Bevezetés... 5 II. A belső ellenőrzés hatókörét, feladatait és céljait meghatározó belső ellenőrzési

Részletesebben

A MAGYAR EVEZŐS SZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A MAGYAR EVEZŐS SZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A MAGYAR EVEZŐS SZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készült: Az 1991-ben készített, 2000-ben, 2005-ben, 2010-ben és 2013-ben módosított szabályzat változásokkal egységes szerkezetbe foglalásával

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT POLGÁRDI VÁROSI SPORTEGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Elnökség által elfogadva: 2013. január 16. Közgyűlés által elfogadva: 2013. január 21. 1 I.FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Bevezetés 1./

Részletesebben

A Tudományos Ismeretterjesztő Társulat TELC (The European Language Certificates) Vizsgaközpontjának VIZSGASZABÁLYZATA. Érvényes 2010.

A Tudományos Ismeretterjesztő Társulat TELC (The European Language Certificates) Vizsgaközpontjának VIZSGASZABÁLYZATA. Érvényes 2010. A Tudományos Ismeretterjesztő Társulat TELC (The European Language Certificates) Vizsgaközpontjának VIZSGASZABÁLYZATA Készült a 137/ 2008. sz. Kormányrendelet és a TELC GmbH vizsgaszabályzata alapján.

Részletesebben

1. Az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet módosítása

1. Az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet módosítása MAGYAR KÖZLÖNY 2012. évi 168. szám 27931 19. Az Európai Unió jogának való megfelelés 39. E rendelet az Európai Unió mûködésérõl szóló szerzõdés 106. cikke (2) bekezdésének az általános gazdasági érdekû

Részletesebben

MEOE ORSZÁGOS AGÁRVERSENY- ÉS COURSING SZABÁLYZAT

MEOE ORSZÁGOS AGÁRVERSENY- ÉS COURSING SZABÁLYZAT MAGYAR EBTENYÉSZTŐK ORSZÁGOS EGYESÜLETE (MEOE) mint a Fédération Cynologique Internationale (FCI) tagja MEOE ORSZÁGOS AGÁRVERSENY- ÉS COURSING SZABÁLYZAT Érvényes: 2009.02.18. 1. Általános rendelkezések

Részletesebben

Magyar Röplabda Szövetség. Közbeszerzési Szabályzat

Magyar Röplabda Szövetség. Közbeszerzési Szabályzat Magyar Röplabda Szövetség Közbeszerzési Szabályzat A Magyar Röplabda Szövetség (továbbiakban MRSZ) Közbeszerzési Szabályzatát (a továbbiakban: Szabályzat) - az alábbiak szerint állapítja meg: 1. A Szabályzat

Részletesebben

A L A P S Z A B Á L Y

A L A P S Z A B Á L Y HÍRKÖZLÉSI ÉRDEKEGYEZTETŐ TANÁCS A L A P S Z A B Á L Y 2013. május A Hírközlési Érdekegyeztető Tanács Taggyűlése az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről

Részletesebben

Vásárhelyi László Alapfokú Művészeti Iskola OM 100921

Vásárhelyi László Alapfokú Művészeti Iskola OM 100921 Vásárhelyi László Alapfokú Művészeti Iskola OM 100921 Szervezeti és Működési Szabályzata Készítette: Demarcsek Györgyné igazgató Nyíregyháza, 2013. augusztus 23. Iktatószám: 2013/D/17/3 Verziószám: 6 -

Részletesebben

20/2007. (V. 21.) SZMM rendelet a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről

20/2007. (V. 21.) SZMM rendelet a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről 20/2007. (V. 21.) SZMM rendelet a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: Szt.) 4. (2) bekezdés b) pontjában, valamint

Részletesebben

Ajánlatkérési dokumentáció

Ajánlatkérési dokumentáció Albertfalvi Don Bosco Katolikus Általános Iskola és Óvoda, mint ajánlatkérő által indított közbeszerzési eljárásban Ajánlatkérési dokumentáció Tornatermi szárny építése, bővítése, a kapcsolódó épületrészek

Részletesebben

SZÁMVITELI SZABÁLYZAT

SZÁMVITELI SZABÁLYZAT 3. számú melléklet az SZMSZ-hez NYUGÁLLOMÁNYÚ LÉGVÉDELMI TÜZÉREK BAJTÁRSI EGYESÜLETE SZÁMVITELI SZABÁLYZAT NAGYOROSZI 2012. 1. BEVEZETŐ (1) A Nyugállományú Légvédelmi Tüzérek Bajtársi Egyesület (a továbbiakban:

Részletesebben

ZALAEGERSZEGI POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ KONTROLLRENDSZERE ÁLTALÁNOS RÉSZ

ZALAEGERSZEGI POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ KONTROLLRENDSZERE ÁLTALÁNOS RÉSZ 4. számú melléklet 1 ZALAEGERSZEGI POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ KONTROLLRENDSZERE A Zalaegerszegi Polgármesteri Hivatal belső kontrollrendszerét az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, (a továbbiakban

Részletesebben

A Tudományos Ismeretterjesztő Társulat TELC (The European Language Certificates) Vizsgaközpontjának VIZSGASZABÁLYZATA

A Tudományos Ismeretterjesztő Társulat TELC (The European Language Certificates) Vizsgaközpontjának VIZSGASZABÁLYZATA A Tudományos Ismeretterjesztő Társulat TELC (The European Language Certificates) Vizsgaközpontjának VIZSGASZABÁLYZATA Készült a 137/ 2008. sz. Kormányrendelet és a TELC GmbH vizsgaszabályzata alapján.

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Közösségi Akciók

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Közösségi Akciók MNP-III-PA/01/2 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Közösségi Akciók Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat, mint Közvetítő Szervezet pályázatot hirdet a Budapest-Józsefváros, Magdolna Negyed Program

Részletesebben

2013.01.01-től hatályos állatvédelmi törvény

2013.01.01-től hatályos állatvédelmi törvény 2013.01.01-től hatályos állatvédelmi törvény 1998. évi XXVIII. törvény az állatok védelméről és kíméletéről Az Országgyűlés - annak tudatában, hogy az állatok érezni, szenvedni és örülni képes élőlények,

Részletesebben

SZABÁLYZAT. a pénzmosás megelőzésére és megakadályozására a Magyar Könyvvizsgáló Kamara Biztosítási Alkusz Kft-nél I. A SZABÁLYZAT CÉLJA

SZABÁLYZAT. a pénzmosás megelőzésére és megakadályozására a Magyar Könyvvizsgáló Kamara Biztosítási Alkusz Kft-nél I. A SZABÁLYZAT CÉLJA SZABÁLYZAT a pénzmosás megelőzésére és megakadályozására a Magyar Könyvvizsgáló Kamara Biztosítási Alkusz Kft-nél I. A SZABÁLYZAT CÉLJA A pénzmosás megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2003. évi XV.

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat 2015. Készítette: Törő Krisztina Intézményvezető Tartalomjegyzék I. Általános rendelkezések 1. A szervezeti és működési szabályzat célja, feladata, jogszabályi alapja

Részletesebben

/ 6 2009.10.27. 16:12

/ 6 2009.10.27. 16:12 Nyomtatás http://www.apeh.hu/print/adoinfo/afa080101_hatalyos/elektronikus_sz... / 6 2009.10.27. 16:12 Az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal közleménye 2009.10.26. az elektronikus úton kibocsátott számlákra

Részletesebben

Belső Ellenőrzési Kézikönyve (Szabályzata)

Belső Ellenőrzési Kézikönyve (Szabályzata) TESTNEVELÉSI EGYETEM Belső Ellenőrzési Kézikönyve (Szabályzata) Belső ellenőrzés Budapest 2015.04.23. T A R T A L O M J E G Y Z É K I. Bevezetés... 5 II. A szabályzat hatálya... 6 III. Belső ellenőrzési

Részletesebben

A MISKOLCI RENDÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA FELVÉTELI SZABÁLYZATA A 2015. ÉVI FELVÉTELI ELJÁRÁS LEFOLYTATÁSÁRA

A MISKOLCI RENDÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA FELVÉTELI SZABÁLYZATA A 2015. ÉVI FELVÉTELI ELJÁRÁS LEFOLYTATÁSÁRA MISKOLCI RENDÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA AKKREDITÁLT FELNŐTTKÉPZÉSI INTÉZMÉNY OM azonosító: 029328 Nyilvántartási szám: 05-0182-05 Akkreditálási szám: AL-0926 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 78. Levélcím: 3501

Részletesebben