A SCLEROSIS MULTIPLEX-SZEL ÉLŐK JOGAIRA ÉS ÉLETMINŐSÉGÉRE VONATKOZÓ HELYES GYAKORLAT KÓDEXE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A SCLEROSIS MULTIPLEX-SZEL ÉLŐK JOGAIRA ÉS ÉLETMINŐSÉGÉRE VONATKOZÓ HELYES GYAKORLAT KÓDEXE"

Átírás

1 A SCLEROSIS MULTIPLEX-SZEL ÉLŐK JOGAIRA ÉS ÉLETMINŐSÉGÉRE VONATKOZÓ HELYES GYAKORLAT KÓDEXE ELŐZMÉNYEK decemberében az Európai Parlament Louise McVay, sclerosis multiplex-szel élő brit állampolgár petícióján alapuló jelentést fogadott el, amelyet aktívan támogatott az Európai Sclerosis Multiplex Platform, valamint valamennyi EU-ban működő Sclerosis Multiplex Társaság. A jelentés készítéséhez az Unió több tagországának egészségügyi szervei szolgáltattak információt A jelentés, amelyet a Parlament sclerosis multiplexben szenvedő finn előadója, Uma Aaltonen terjesztett elő, az Európában sclerosis multplex-szel elők tapasztalatait vizsgálja. Az elemzés kitér az egyes országok egészségügyi szervei által biztosított orvosi ellátás, a társadalmi és családi környezet, valamint legfőképpen az érintettek foglalkoztatási lehetőségeinek értékelésére. A jelentés a sclerosis multiplex legfontosabb jellemzőjeként kiemeli, hogy a betegség (egyéb, hasonló nagyságrendben előforduló és munkaképtelenséget okozó kórokkal ellentétben) fiatal, többségükben kisgyermekes embereket érint, karrierjük kezdeti szakaszában. A jelentés állásfoglalása utal az EK Szerződés 152. cikkére, amely szerint a Közösség fellépése, amely kiegészíti a nemzeti politikákat, a népegészségügyi helyzet javítására irányul.,továbbá a fogyatékkal élő személyeknek az Alkotmányszerződés tervezetében (Alapjogi Charta) szereplő jogaira is. A Parlament által elfogadott állásfoglalás (1) bekezdése az Európai Unió egészségügyi minisztereit a sclerosis multiplexben szenvedőkre vonatkozó legjobb gyakorlat kidolgozására kéri fel. A jelen A helyes gyakorlat kódexe címet viselő tervezetet az Európai Sclerosis Multiplex Platform a Sclerosis Multiplex Társaságok közreműködésével dolgozta ki. Célja, hogy a tervezet, megvitatás és esetleges módosítás után, mielőbb az egészségügyi miniszterek Tanácsa elé kerüljön jóváhagyásra. PREAMBULUM EK-Szerződés, 152. cikk. "A Közösség fellépése, amely kiegészíti a nemzeti politikákat, a népegészségügyi helyzet javítására, az emberi megbetegedések és betegségek, valamint az emberi egészséget fenyegető veszélyek okainak megelőzésére irányul. Az ilyen fellépés magában foglalja a széles körben terjedő súlyos betegségek elleni küzdelmet az azok okaira, terjedésére és megelőzésére vonatkozó kutatások, valamint az egészségügy tájékoztatás és oktatás által." 2. A Közösség bátorítja a tagállamok közötti együttműködést A tagállamok a Bizottsággal együttműködve összehangolják politikáikat és programjaikat az (1) bekezdésben említett területeken..." "Az Egyesült Királyságban és Európában több százezer sclerosis multiplexben szenvedő ember élete nehezebb, mint az enyém. Én azonban erős vagyok, és minden igyekezetemmel azon

2 leszek, hogy azok érdekében is, akiknek ez nem áll módjukban, kiharcoljam, ami megillet bennünket." Louise McVay az Európai Parlament Petíciós Bizottsága előtt 2003 júliusában. A sclerosis multiplex bonyolult, krónikus, megnyomorító hatású betegség. Előfordulásának aránya a nők körében kétszer olyan magas, mint a férfiaknál. Az első diagnózis felállítására általában 20 és 40 éves kor között, vagyis az élet kritikus, családi és szakmai felelősségtől leginkább terhelt időszakában kerül sor. A betegség időbeni előrehaladása előreláthatatlan. Noha a kór a beteg életét nem felétlenül rövidíti meg, a diagnózis felállításától kezdve élete végéig jelentős mértékben befolyásolja életminőségét. A betegség a sclerosis multiplex típusától, a betegtől és gyakran az adott naptól függően is változóan hat az egyénre. Jellemző tünetei: fáradtság, hólyag- és bélműködési rendellenességek, látás- és mozgáskoordinációs zavarok, görcsök, beszédkoordinációs és nyelési rendellenességek, szexuális működési zavarok, a gondolkodás lassulása, mozgászavarok, fájdalmak és depresszió. A betegség az Európai Unióban mintegy embert érint közvetlenül (lásd a betegség európai előfordulásának gyakoriságáról készített I. számú mellékletet), az érintettek hozzátartozóival együtt közvetve azonban még többeket. A sclerosis multiplex jelenleg gyógyíthatatlan. A magas színvonalú, szakirányú kezelési módok, terápiák és egészségügyi szolgáltatások - a szakértők egyöntetű és tudományosan megalapozott véleménye szerint - rendkívül kedvező hatással bírnak és meghatározó jelentőségűek a sclerosis multiplexben szenvedők életminőségének javításában, lehetővé téve, hogy az érintettek dolgozóként, fogyasztóként és állampolgárként egyaránt hozzájárulhassanak társadalmunk fejlődéséhez. A pusztán költségmegtérülési szempontból készült elemzések is egyértelműen kimutatták, hogy a a sclerosis multiplex-szel kapcsolatos ráfordítás jóval kisebb, mint az a kár, amelyet probléma helytelen kezeléséből adódó negatív gazdasági és társadalmi következmények okoznak. 1 Az Európai Unió egyes országaiban mindezek ellenére az SM-ben szenvedők kezelése, így a betegek életminősége is rendkívül eltérő képet mutat. A különbségek részben a kellő figyelem, a tájékoztatás és a betegségre vonatkozó helyes gyakorlat hiányának következményei. Az egyenlőség, a szolidaritás és az emberi jogok tiszteletben tartásának elvére épülő Európában éppen ezért rendkívül igazságtalan, hogy a fontos gyógyszerekhez, kezelésekhez és egészségügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférés csupán az uniós állampolgárok lakóhelyének függvénye. Az SM gyógyítása, a hatékony megelőzési mechanizmusok felállítása és a probléma megfelelő kezelése érdekében az emberi tényezők fokozott előtérbe helyezése mellett szükség van a betegséggel kapcsolatos kutatások ösztönzésére is. Az Európa-szerte folyó kutatómunka ezen a 1 Kobelt, G., Lindgren, P., Smala, A., Rieckmann, P and the German Cost of MS Study Group. Costs and Quality of Life in Multiple Sclerosis. An observational study in Germany. Health Economics in Prevention and Care 2; 60-68, Flachenecker P, Rieckmann P. Early Intervention in Multiple Sclerosis: Better Outcomes for Patients and Society? Drugs 63: , 2003 Flachencker P, Rieckmann P. Health outcomes in multiple sclerosis. Curr. Opin. Neurol.17: , 2004 A Sclerosis multiplexre vonatkozó helyes gyakorlat európai kódexe, november 2

3 bonyolult területen csak a megfelelő politikai elszántság és a határon átnyúló tényleges koordináció biztosításával lehet eredményes. Az SM-ben szenvedők munkavállalásának ösztönzése, valamint a betegek fokozott bevonása az őket érintő, alacsony, illetve magas szintű döntéshozatalba két további olyan terület, amely hozzájárul az SM-ben szenvedők egészségi állapotának, illetve életminőségének javításához. Ezeket a helyes gyakorlat kódexe is tartalmazza. A kódex az Európai Parlament azon határozatának 2 és jelentésének következtében jött létre, amely, az SM-ben szenvedő EU-állampolgárok közötti megkülönböztetés és eltérő bánásmód kialakulásának okait elemezve, a helyzet orvosolásához szükséges politikai és programkezdeményezéseket vázolja fel. A kódex, Egészségügyi Tanács általi jóváhagyása után, valamennyi SM-ben szenvedő életének alakításában résztvevő érdekelteknek, így politikai döntéshozóknak, vezetőknek, egészségügyi szakembereknek, testületeknek, önkénteseknek, családtagoknak és természetesen az SM-mel élőknek nyújt segítséget. Olyan politikai dokumentum, amely az SM-mel élőkkel kapcsolatos legfontosabb témákat vázolja fel. Gyakorlati útmutató, amely a következő kérdések általános elemzésével foglalkozik: A kezelés, a terápia, az egészségügyi szolgáltatások, a kutatás, valamint az SM-mel élők foglalkoztatásának és képességnövelésének optimális megközelítése. Fontos, mind az orvosi szakma, mind pedig a betegek közössége által jóváhagyott referencia-dokumentumok és segédeszközök felsorolása A tagországok kormányai és az Európai Bizottság által felállítandó független ellenőrző rendszer létrehozása, amely beleillik a népegészségügyi koordináció nyitott módszerébe. Megjegyzendő, hogy a kódex széles hatásköre ellenére nem terjed ki a megközelíthetőséget érintő olyan nagy horderejű és általános érvényű kihívásokra, amelyek nemcsak az SM-mel, de egyéb fogyatékkal élők szervezetei számára is fontosak. Ehelyett az SM-mel élők jogaival és életminőségével kapcsolatos legfontosabb problémákra koncentrál. Néhány tény - Európában az SM-mel élők átlagosan 28 %-a jut hozzá a betegség hatékony kezelésére alkalmas gyógyszerekhez. Lengyelországban ez az arány mindössze 2 %. - Az Európai Unió számos országában rendkívül kevés az SM kezelésére specializált egészségügyi szakember. Az Ír Köztársaságban például mindössze 14 ideggyógyász részesült SM-mel kapcsolatos szakirányú képzésben. - Az SM-mel élők foglalkoztatottsági aránya és a számukra fenntartott munkahelyek száma, a munkavégzés a betegek egészségére gyakorolt kedvező hatása ellenére, valamennyi EU tagországban a fennmaradó népesség körében mért mutatóknak mindössze csak a felét vagy harmadát éri el. HELYES GYAKORLAT NÉGY, AZ SM-MEL ÉLŐK EGÉSZSÉGI ÁLLAPOTÁT DÖNTŐEN BEFOLYÁSOLÓ TERÜLETEN 2 Az Európai Parlament A5-0451/3003. számú határozata az Európai Unió területén élő, sclerosis multiplexben szenvedő személyek hátrányos megkülönböztetésére vonatkozó 842/2001 sz. petícióról A Sclerosis multiplexre vonatkozó helyes gyakorlat európai kódexe, november 3

4 A sclerosis multiplex nem ismer határokat. Az SM-mel élők határon innen és túl létező nagyon hasonló szükségleteit - szervezetüket, finanszírozásukat és népességi megoszlásukat tekintve - rendkívül különböző egészségügyi rendszerek próbálják kielégíteni. Ebben a részben négy, az SM-mel élők egészségi állapotát és életminőségét döntően befolyásoló területen alkalmazott helyes gyakorlatot ismertetünk. Egyenlő hozzáférés a sclerosis multiplex elleni küzdelemben alkalmazott kezelések, terápiák, valamint egészségügyi szolgáltatások területén Az SM-mel kapcsolatos kutatótevékenység összehangolása Foglalkoztatás és a munkavállalás ösztönzése Részvétel és döntési hatáskörök Csak önmagam szeretnék lenni anya, dolgozó nő és barát. Hatalmas akarattal, a diagnózis megállapítása előtt felhalmozott tudással és tapasztalattal rendelkezem. Nem akarom, hogy az MS kerüljön az életem középpontjába. Megfelelő segítséggel szeretnék úrrá lenni rajta, hogy egyszerűen csak élhessem az életem. SM-mel élő fiatal görög nő vallomása 1. Egyenlő hozzáférés a sclerosis multiplex elleni küzdelemben alkalmazott kezelések, terápiák, valamint egészségügyi szolgáltatások területén Az egyenlő bánásmód, a nemmegkülönböztetés és az ésszerű alkalmazkodás fogalma az uniós jogszabályoknak immár szerves része. Ahhoz, hogy az SM-ben szenvedők a társadalomnak továbbra is egyenragú, aktív és hasznos tagjai maradhassanak, megfelelő, magas színvonalú ellátásra, terápiára, valamint egészségügyi szolgáltatásokra van szükség. Nagyon fontos, hogy figyelemmel kísérjük, és felismerjük a sclerosis multiplex előrehaladásának mértékét és tüneteinek sokféleségét, amelyek a mozgási rendellenességektől a hólyag és bélműködési zavarokon át a látási rendellenességekig terjedhetnek. A tüneteknek egy része könnyen észlelhető, más szimptómák, mint például a fáradtság, kevésbé látványosak, bár ez utóbbiak is gyorsan változó társadalmunktól való elidegenedést és elszigetelődést okoznak. A tünetek egy további csoportja, így például a szexuális működési zavarok vagy a depresszió néhány EU országban még mindig tabutéma. Bár a megfelelő kezeléshez, terápiához és egészségügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférés a betegek egy szerencsés hányada számára biztosított, az ellátás és az igénybe vehető támogatások között mutatkozó különbségek az egyes uniós tagországokon belül és az országok közötti összehasonlításban is jelentősek. A szükséges változások az ellátás színvonalának emelésével, valamint a hozzáférés esélyegyenlőségének megteremtésével valósíthatók meg. Az Unió egyik kötelező érvényű alapelvének, a személyek szabad áramlásának megvalósulása érdekében hathatósabb intézkedések foganatosítására van szükség, hogy az SM-mel élők az valamennyi tagországában azonos jogot formálhassanak a kezelésre. Sclerosis multiplex kezelésére szakosodott ideggyógyász által a lehető legkorábban felállított világos és érthető diagnózis Megfelelő időben történő hozzájutás a betegséget pozitív módon befolyásoló gyógyszerekhez. A Sclerosis multiplexre vonatkozó helyes gyakorlat európai kódexe, november 4

5 Olyan speciális ideggyógyászati rehabilitációs csoport véleményének kikérése, amely felismeri az SM-ben szenvedők egyéni igényeinek és várakozásainak különbözőségét. Az interdiszciplináris csoportok a következő egészségügyi területeket foglalják magukba: ideggyógyászat, rehabilitáció, betegápolás, pszichoterápia, klinikai pszichológia, szociális tanácsadás, foglalkoztatás-terápia, beszédterápia. Az SM-mel élő kezelésének és a bizalmának folytonosságát az interdiszciplináris csoportból kijelölt egy referencia-személy biztosítja. Valamennyi SM-mel élő saját SM menedzsere is egyben. Csapatmunka az interdiszciplináris csoportban. Egyéb szakemberek, mint például dietetikus, illetve a betegek rövid és hosszútávú tervezésbe, problémaelemzésbe és célkijelölésbe történő bevonása. Időben történő tájékoztatás, tanácsadás és lelki támogatás a diagnózis felállításától a betegség teljes ideje alatt. Hatásuk a beteg, a család és a szociális környezet életére. A beteg és hozzátartozói számára kidolgozott önsegítő programok. Mivel az SM-ben szenvedők állapotának visszaesése vagy fogyatékosságának előrehaladása kiszámíthatatlan, az általuk igénybe vett szolgáltatásokat késedelem és bürokrácia nélkül kell működtetni. A betegség súlyosabb, későbbi fázisában személyre szabott tünet- és fogyatékosságmenedzsment kialakítása az SM-ben szenvedő és az őt kezelő szakmai csoport közreműködésével. A betegség további előrehaladásával megfelelő közösségi ellátás biztosítása, amely a beteg mobilitásának és függetlenségének érdekében magában foglalja a lakóházban szükséges átalakítások elvégzését, az életet megkönnyítő technológiák és technikai eszközök alkalmazását, illetve lakástámogatások igénybe vételét. A fenti rövid összefoglaló az SM területén járatos nemzetközi orvos-szaktekintélyek és betegek által készített dokumentumok felhasználásával készült. A benne foglaltakat mind az orvosok szakmai közössége, mind pedig az SM-mel élők jogegyenlőségéért és kezeléshez való egyenlő jogáért küzdő európai SM szervezetek is támogatják. Ez utóbbiakat a fent említett témák nevelési aspektusokat és költségvonzatot is tartalmazó átfogó, részletes elemzésével a kódex végén soroltuk fel. A fent említett javaslatok csak gyakorlott és elkötelezett orvosi kar, valamint betegközpontú interdiszciplináris megközelítés alkalmazásával valósulhatnak meg. A kódex éppen ezért felhívja a figyelmet az ideggyógyászok, szakápolók és más gyógyászatban dolgozó szakemberek SM-mel kapcsolatos szakmai képzésének fontosságára. 2. SM-mel kapcsolatos közös kutatótevékenység A sclerosis multiplex-szel kapcsolatos kutatás a betegséghez köthető környezeti, genetikai és immunológiai tényezők sokfélesége miatt rendkívül bonyolult. A migrációval, valamint a gyermekkorban fellépő fertőző betegségek súlyosságával kapcsolatos tanulmányok kimutatták, hogy a betegség kialakulásában szerepet játszó környezeti tényezők már jóval az SM első tüneteinek megjelenése, valószínűleg a serdülőkor előtt kifejtik hatásukat. Az utóbbi évek jelentős SM-mel kapcsolatos kutatásai ellenére a betegség megértéséhez és gyógyításához még nagyobb erőfeszítésre, és hatékony megelőzési mechanizmusokra, így például oltásokra van szükség. Az SM-menedzsment is csak tényeken alapuló közös A Sclerosis multiplexre vonatkozó helyes gyakorlat európai kódexe, november 5

6 kutatómunkával, auditálással és az SM-től független kutatási területek tapasztalatainak felhasználásával fejleszthető. A tudomány e területén tevékenykedő szakemberek a kutatás következő prioritásait határozták meg Járványtan (előfordulás, gyakoriság, terjedés, halálozás) Genetika (hajlam) Klinikai patológia (a betegség különböző típusai, diagnózis és prognózis), Terápia (megelőzés, a betegséget pozitívan befolyásoló terápia, tüneti kezelés, rehabilitáció, gyógyítás) Az SM-mel kapcsolatos kutatás területén akkut problémát jelent a koordináció hiánya. A kódex ösztönzi a közös kutatási tevékenységek folytatását és az EU tagállamok uniós kutatási keretprogramokban való tudományos együttműködését az SM hatékonyabb kezelésének kifejlesztése céljából. Ennek megkönnyítése érdekében az uniós és nemzeti támogatások odaítélésekor meg kellene követelni, hogy a kedvezményezett átlátható és megvalósítható tudományos együttműködési stratégiával, valamint olyan elszámoltatási rendszerrel rendelkezzen, amelyet valamely, független, hitelt érdemlő nemzetközi szervezet, mint például a Nemzetközi Sclerosis Multiplex Szövetség üzemeltet. Az SM-mel kapcsolatos közös kutatási tevékenységbe a valódi szükségletek felmérése céljából végfelhasználóként be kellene kapcsolni az SM-mel élőket is. A kutatásnak hatékonyabban kellene befolyásolnia a politikai döntéshozatalt. A közös kutatási tevékenységek szervezését és az eredmények politikai, stratégiai, valamint programkészítésben való felhasználását összehangolt politikai erőfeszítésekkel kellene biztosítani. 3. Foglalkoztatás és a munkavállalás ösztönzése A sclerosis multiplex megjelenése gyakran fiatal korra tehető, amikor az érintettek jelentős gazdasági és társadalmi terheket viselnek. Bár az Európában végzett felmérés és elemzés eredményei megerősítik, hogy a munkaviszony fenntartása pszihológiai és fizikai szempontból egyaránt pozitívan befolyásolja a betegség terjedésének megfékezését, a támogatás hiánya mégis sok SM-mel élőt kényszerít munkájának feladására. A foglalkoztatás egyenlőségéről szóló keret-irányelv 3 a megkülönböztetés elleni küzdelem alapja; az irányelvben szereplő ésszerű alkalmazkodás fogalma rugalmas munka- és pihenőidő alkalmazását, a munkának az egyén szükségletein alapuló adaptációját, valamint a szociális védőháló megteremtését jelenti. Mindez az SM-mel élők esetében is biztosítja a munkához való jog méltóságteljes gyakorlását. Az SM-mel élők esetében az irányelv kedvező hatását csak még fokozottabb erőfeszítések árán fejtheti ki. A kódex olyan tájékoztató és figyelemfelkeltő programok kidolgozását sürgeti munkáltatók, munkatársak és az SM-mel élők számára, amelyek az irányelvvel, annak hatáskörével, valamint az általa biztosított kollektív és egyéni lehetőségekkel kapcsolatosak.. 3 A foglalkoztatási egyenlőségről szóló 2000/78/EC keret-irányelv A Sclerosis multiplexre vonatkozó helyes gyakorlat európai kódexe, november 6

7 Az erős jogi szabályozás mellett a kódex felhívja a figyelmet az igényes szakmai rehabilitáció szükségességére, amely fontos szerepet kap a megfelelő munkaeszközök meghatározásában, a munkahelyi környezet átalakításában, a feladatok szétosztásának és tartalmának a betegek igényeihez való igazításában, illetve a munkatársak és mások által biztosított segítségnyújtásban. 4. A sclerosis multiplex-szel élők részvételéről és hatásköréről A sclerosis multiplex-szel élők az életüket érintő személyi és politikai döntéshozatalban történő részvétele és erre vonatkozó jogosultsága a betegség jogalapú megközelítéséből ered. Az információhoz való hozzáférés rendkívül fontos. Az MS-szel élők jogait akkor tartjuk a legmesszemenőbben tiszteletben, ha hozzáférést biztosítunk a betegségükkel, az alkalmazott gyógyszerekkel, a kezeléssel és egyéb szolgáltatásokkal, valamint ezek életminőségükre gyakorolt várható hatásával kapcsolatos információkhoz. Az egyén számára ez olyan kezelésekhez és szolgáltatásokhoz való hozzáférést jelent 4, amelyek - Tiszteletben tartják az emberi méltóságot, - Egyéni képességeik maximális kiaknázására törekszenek, - Lehetővé teszik, hogy az SM-mel élők részvételükkel a lehető legteljesebb módon befolyásolhassák a szolgáltatások nyújtásáról szóló döntéshozatalt, - Figyelembe veszik az SM-mel élők állapotának valamennyi fizikai, kognitív, érzelmi és szociális következményét, - Megfelelnek az európai minőségi előírásoknak, - Állandó értékelés és tökéletesítés tárgyát képezik, - Időben hozzáférhetőek, - Megfelelően képzett szakemberek által biztosítottak, - Elosztásuk földrajzi, szervezeti vagy szakmai kritériumoktól független, egyenlőségen és hatékonyságon alapul. A kódex sürgeti az SM-mel élők önképző tanfolyamokon való részvételét a megfelelő kezelés, terápia és szolgáltatások jobb megértése, valamint egészségi állapotuk lehető legteljesebb önirányításának megvalósítása céljából. A kódex elismeri az SM-mel élők független élethez való jogát, amelyhez nélkülözhetetlen az idejében biztosított, megfelelő egészségügyi és szociális ellátás, valamint az egyén méltóságának és választásainak tiszteletben tartása. Az SM-mel élőket magasabb szinten a nemzeti Sclerosis Multiplex Tásaságok képviselik. Ezek a kormányokkal, az orvosok szakmai közösségével, egyéb szervezetekkel és a civil társadalommal karöltve a betegek érdek- és jogvédelmi szervezeteiként működnek. A kódex kiemeli az SM Társaságok sajátos képviseleti szerepét abban a végfelhasználókkal és támogatóikkal folytatott konzultációra és konstruktív kritikára épülő szociális párbeszédben, amelynek célja az SM-.mel élők életminőségének javítása. 4 Az Európai Sclerosis Multiplex Platformnak a Fogyatékkal élők európai éve (2003) keretében elfogadott Máltai Nyilatkozatából A Sclerosis multiplexre vonatkozó helyes gyakorlat európai kódexe, november 7

8 KÖVETKEZTETÉS A kódex az SM-mel élők életminősége szempontjából legfontosabb témákra koncentrál. A helyes gyakorlat szabályait a teljesség igénye nélkül foglalja össze. Az alábbiakban felsorolt dokumentumok teljes körű és részletes tájékoztatást nyújtanak a kódex által vizsgált témákban, valamint négy kiemelt területen ismertetik a helyes gyakorlat alkalmazásához szükséges stratégiát. Európa egyes országaiban az SM-mel kapcsolatos kutatások, valamint a kezelés, a terápia és a szolgáltatások folytonossága elősegítik azoknak a magatartásbeli és fizikai akadályoknak a leküzdését, amelyek az SM-mel élők emberi jogait és függetlenségét veszélyeztetik. A kódex központi szerepet tölt be e kedvező helyzet kiaknázásában: politikai akaratot és gyakorlati szaktudást ötvözve küzd az SM-mel élő uniós állampolgárok életminőségének és jövőbeli kilátásainak javításáért. Önmagában azonban nem más, mint az Európai Unió tagállamainak elkötelezettségét kinyilvánító szándéknyilatkozat. Jelentősége a helyes gyakorlatnak a tagállami politikák kidolgozásában való figyelembe vételében, és esetleges napi alkalmazásában rejlik. A kódex és az alapját képező rendkívül fontos referencia-dokumentumok által kifejtett hatás optimizálása érdekében az értékelés és összehasonlítás elengedhetetlenek. A kódexhez független monitoring rendszer járul, amely - kétévenként történő jelentéskészítés mellett - az egyes tagországok fejlődését a kódex ajánlásai alapján méri. Mindez szervesen illeszkedik az Európai Bizottság népegészségügyi koordinációjának nyitott módszerébe. Ahogy az SM-mel élők hátrányos megkülönböztetéséről szóló EP határozat is aláhúzta: a koordinációs tevékenységet, a világszervezet különleges, sclerosis multiplex-szel kapcsolatos kezdeményezéseinek támogatásával párhuzamosan, ki kell terjeszteni az Egészségügyi Világszervezet Központi, valamint koppenhágai Regionális Irodájára is. FŐBB REFERENCIA MUNKÁK A European Map of Multiple Sclerosis (www.europeanmapofms.org ) Escalating Immunomodulatory Therapy of MS Consensus Paper (EMSP) Recommendations on Rehabilitation Services for Persons with Multiple Sclerosis in Europe (European Multiple Sclerosis Platform and RIMS, Rehabilitation in Multiple Sclerosis) Symptomatic Therapies Consensus Paper based on the German MS Society s report Mehr Lebensqualität,Sympomatische Therapie bei MS (Angol változat készülőben) A szerző ezeken kívül az alábbi két munkát használta fel: National Institute for Clinical Excellence Guidelines on MS Services (UK) Principles to promote the quality of life of people with MS (International Federation of Multiple Sclerosis) FÜGGELÉK I The Prevalence of MS throughout the European Union (lásd: A Sclerosis multiplexre vonatkozó helyes gyakorlat európai kódexe, november 8

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, június 6. (10.06) (OR. en) 9803/05 SAN 99

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, június 6. (10.06) (OR. en) 9803/05 SAN 99 AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2005. június 6. (10.06) (OR. en) 9803/05 SAN 99 TÁJÉKOZTATÓ FELJEGYZÉS Küldi: a Főtitkárság Címzett: a delegációk Előző dok. sz.: 9181/05 SAN 67 Tárgy: A Tanács következtetései

Részletesebben

A mozgássérült személyek többszintű érdekképviselete a helyi szintektől az Európai szintig. Földesi Erzsébet. MEOSZ, alelnök EDF, alelnök

A mozgássérült személyek többszintű érdekképviselete a helyi szintektől az Európai szintig. Földesi Erzsébet. MEOSZ, alelnök EDF, alelnök A mozgássérült személyek többszintű érdekképviselete a helyi szintektől az Európai szintig Földesi Erzsébet MEOSZ, alelnök EDF, alelnök Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége (MEOSZ) számokban

Részletesebben

Hidak építése a minőségügy és az egészségügy között

Hidak építése a minőségügy és az egészségügy között DEBRECENI EGÉSZSÉGÜGYI MINŐSÉGÜGYI NAPOK () 2016. május 26-28. Hidak építése a minőségügy és az egészségügy között A TOVÁBBKÉPZŐ TANFOLYAM KIADVÁNYA Debreceni Akadémiai Bizottság Székháza (Debrecen, Thomas

Részletesebben

A szegénység és a társadalmi kirekesztés elleni küzdelem európai és hazai szemmel

A szegénység és a társadalmi kirekesztés elleni küzdelem európai és hazai szemmel A szegénység és a társadalmi kirekesztés elleni küzdelem európai és hazai szemmel A szociális védelemről és társadalmi befogadásról szóló 2008. évi Közös Jelentés A szegénység 78 millió embert, köztük

Részletesebben

A ritka betegségek területén megvalósítandó európai fellépés *

A ritka betegségek területén megvalósítandó európai fellépés * C 184 E/404 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2010.7.8. A ritka betegségek területén megvalósítandó európai fellépés * P6_TA(2009)0288 Az Európai Parlament 2009. április 23-i jogalkotási állásfoglalása a

Részletesebben

hatályos:

hatályos: 1886/2016. (XII. 28.) Korm. határozat az Egészséges Magyarország 2014 2020 Egészségügyi Ágazati Stratégia 2017 2018 évekre vonatkozó cselekvési tervéről A Kormány hatályos: 2016.12.28 - a) elfogadja az

Részletesebben

A Nyitott Koordinációs Módszer, mint az EU oktatáspolitikai eszköze

A Nyitott Koordinációs Módszer, mint az EU oktatáspolitikai eszköze A Nyitott Koordinációs Módszer, mint az EU oktatáspolitikai eszköze Előzmények a Római Szerződésben az oktatásügy kizárólagos nemzeti hatáskörbe tartozó ágazat ennek ellenére a 90-es években elsősorban

Részletesebben

Egészség: a betegség vagy fogyatékosság hiánya, a szervezet funkcionális- és anyagcsere hatékonysága

Egészség: a betegség vagy fogyatékosság hiánya, a szervezet funkcionális- és anyagcsere hatékonysága Egészség: a betegség vagy fogyatékosság hiánya, a szervezet funkcionális- és anyagcsere hatékonysága Kincses (2003): Az egészség az egyén biológiai működése, valamint a kora és neme szerint elérhető és/vagy

Részletesebben

1. A népegészségügyi munkacsoport megvitatta és jóváhagyta a mellékletben foglalt tanácsi következtetéstervezetet.

1. A népegészségügyi munkacsoport megvitatta és jóváhagyta a mellékletben foglalt tanácsi következtetéstervezetet. AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2011. november 17. (23.11) (OR. en) 16709/11 SAN 239 FELJEGYZÉS Küldi: Címzett: Tárgy: a Tanács Főtitkársága az Állandó Képviselők Bizottsága (I. rész)/a Tanács A FOGLALKOZTATÁSI,

Részletesebben

TÁMOP 1.4.2.-007/2008-0001 projekt a fogyatékos emberek munkaerőpiaci helyzetének javítására. MISKOLC 2010. november 16.

TÁMOP 1.4.2.-007/2008-0001 projekt a fogyatékos emberek munkaerőpiaci helyzetének javítására. MISKOLC 2010. november 16. TÁMOP 1.4.2.-007/2008-0001 projekt a fogyatékos emberek munkaerőpiaci helyzetének javítására MISKOLC 2010. november 16. V Á Z L A T Alapelvek A projekt célja A fogyatékosság értelmezése Projekt szolgáltatásai

Részletesebben

Nemzetpolitikai továbbképzés 2014. október 16.

Nemzetpolitikai továbbképzés 2014. október 16. Nemzetpolitikai továbbképzés 2014. október 16. A definíció hiánya Dilemma: - a szuverén állam ismeri/dönti el - az identitásválasztás szabadsága Az ET Parlamenti Közgyűlésének 1201 (1993) sz. ajánlása:

Részletesebben

A Régiók Bizottsága véleménye az európai közigazgatások közötti átjárhatósági eszközök (ISA) (2009/C 200/11)

A Régiók Bizottsága véleménye az európai közigazgatások közötti átjárhatósági eszközök (ISA) (2009/C 200/11) C 200/58 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2009.8.25. A Régiók Bizottsága véleménye az európai közigazgatások közötti átjárhatósági eszközök (ISA) (2009/C 200/11) A RÉGIÓK BIZOTTSÁGA üdvözli az előző programoknak

Részletesebben

VÉLEMÉNY. HU Egyesülve a sokféleségben HU 2010/2311(INI) 27.5.2011. a Külügyi Bizottság részéről

VÉLEMÉNY. HU Egyesülve a sokféleségben HU 2010/2311(INI) 27.5.2011. a Külügyi Bizottság részéről EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Külügyi Bizottság 27.5.2011 2010/2311(INI) VÉLEMÉNY a Külügyi Bizottság részéről az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság részére az EU terrorizmus elleni politikájáról:

Részletesebben

A társadalmi részvétel rendhagyó formái NYÍLT KORMÁNYZATI EGYÜTTMŰKÖDÉS

A társadalmi részvétel rendhagyó formái NYÍLT KORMÁNYZATI EGYÜTTMŰKÖDÉS A társadalmi részvétel rendhagyó formái NYÍLT KORMÁNYZATI EGYÜTTMŰKÖDÉS Az Együttműködésről Mi is az az OGP? A Nyílt Kormányzati Együttműködés (Open Government Partnership - OGP) egy önkéntes részvételen

Részletesebben

Az Európai Női Lobbi Együtt a nők jogaiért és a társadalmi nemek egyenlőségéért Európában Mérlegen az atipikus foglalkoztatás Budapest,

Az Európai Női Lobbi Együtt a nők jogaiért és a társadalmi nemek egyenlőségéért Európában Mérlegen az atipikus foglalkoztatás Budapest, Az Európai Női Lobbi Együtt a nők jogaiért és a társadalmi nemek egyenlőségéért Európában Mérlegen az atipikus foglalkoztatás Budapest, 2012.05.14. Brigitte Triems EWL past President Az Európai Női Lobbi

Részletesebben

Kogon Mihály ALPOK-ADRIA MUNKAKÖZÖSSÉG MULTILATERÁLIS KONFERENCIA SZOMBATHELY. A fogyatékos emberek és az FNO December 15

Kogon Mihály ALPOK-ADRIA MUNKAKÖZÖSSÉG MULTILATERÁLIS KONFERENCIA SZOMBATHELY. A fogyatékos emberek és az FNO December 15 Kogon Mihály ALPOK-ADRIA MUNKAKÖZÖSSÉG MULTILATERÁLIS KONFERENCIA SZOMBATHELY A fogyatékos emberek és az FNO 2008. December 15 TARTALOM: A fogyatékosság politikai elméleti fejlődése A fogyatékosság társadalmi

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA HU HU HU AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 2007/VIII/21 B(2007) 3926 végleges A BIZOTTSÁG HATÁROZATA 2007/VIII/21 A 435/2007/EK tanácsi határozatnak a 2007-től 2013-ig terjedő időszakra vonatkozó

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT 2014-2019. Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság VÉLEMÉNYTERVEZET

EURÓPAI PARLAMENT 2014-2019. Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság VÉLEMÉNYTERVEZET EURÓPAI PARLAMENT 2014-2019 Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság 2014/2204(INI) 5.1.2015 VÉLEMÉNYTERVEZET a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság

Részletesebben

(Vélemények) KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK BIZOTTSÁG (2008/C 14/10)

(Vélemények) KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK BIZOTTSÁG (2008/C 14/10) 2008.1.19. C 14/27 V (Vélemények) KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK BIZOTTSÁG Pályázati felhívás az emberkereskedelemmel foglalkozó szakértői csoport létrehozásáról szóló 2007/675/EK bizottsági határozatra vonatkozóan

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT. Külügyi Bizottság. 21.3.2005 PE 355.681v01-00

EURÓPAI PARLAMENT. Külügyi Bizottság. 21.3.2005 PE 355.681v01-00 EURÓPAI PARLAMENT 2004 ««««««««««««Külügyi Bizottság 2009 21.3.2005 1-24.MÓDOSÍTÁS Véleménytervezet Gerardo Galeote Quecedo Az Európai Külügyi Szolgálat létrehozásának intézményi vonatkozásai (2004/2207(INI))

Részletesebben

A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ ÉS/VAGY A FOGYATÉKKAL ÉLŐ TANULÓK RÉSZVÉTELE A SZAKKÉPZÉSBEN SZAKPOLITIKAI TÁJÉKOZTATÓ

A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ ÉS/VAGY A FOGYATÉKKAL ÉLŐ TANULÓK RÉSZVÉTELE A SZAKKÉPZÉSBEN SZAKPOLITIKAI TÁJÉKOZTATÓ A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ ÉS/VAGY A FOGYATÉKKAL ÉLŐ TANULÓK RÉSZVÉTELE A SZAKKÉPZÉSBEN SZAKPOLITIKAI TÁJÉKOZTATÓ Szakpolitikai kontextus A nemzetközi adatok azt mutatják, hogy a fogyatékkal élő, valamint

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, 2008. december 8. (10.12) (OR. fr) 16516/08 SAN 304 SOC 741 RECH 398

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, 2008. december 8. (10.12) (OR. fr) 16516/08 SAN 304 SOC 741 RECH 398 AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2008. december 8. (10.12) (OR. fr) 16516/08 SAN 304 SOC 741 RECH 398 FELJEGYZÉS Küldi: az Állandó Képviselők Bizottsága (I. rész) Címzett: a Tanács Előző dok. sz.: 16566/08

Részletesebben

Jó gyakorlatok a fogyatékosok foglalkoztatásában és rehabilitációjukban észt tapasztalatok. Sirlis Sõmer Észt Szociális Ügyek Minisztériuma

Jó gyakorlatok a fogyatékosok foglalkoztatásában és rehabilitációjukban észt tapasztalatok. Sirlis Sõmer Észt Szociális Ügyek Minisztériuma Jó gyakorlatok a fogyatékosok foglalkoztatásában és rehabilitációjukban észt tapasztalatok Sirlis Sõmer Észt Szociális Ügyek Minisztériuma Tartalom Történelmi háttér A közelmúlt irányvonalai A foglalkoztatási

Részletesebben

DEMIN XI. AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS, A SZOCÁLIS ELLÁTÁS ÉS AZ EGÉSZSÉGIPAR MINŐSÉGI HELYZETÉNEK AKTUÁLIS KÉRDÉSEI

DEMIN XI. AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS, A SZOCÁLIS ELLÁTÁS ÉS AZ EGÉSZSÉGIPAR MINŐSÉGI HELYZETÉNEK AKTUÁLIS KÉRDÉSEI DEMIN XI. AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS, A SZOCÁLIS ELLÁTÁS ÉS AZ EGÉSZSÉGIPAR MINŐSÉGI HELYZETÉNEK AKTUÁLIS KÉRDÉSEI Ahhoz, hogy valami megváltozzon: valamit meg kell változtatni. ( Hegel) DEMIN X. - DEMIN

Részletesebben

Egymást támogatva minden. Golobné Wassenszky Rita

Egymást támogatva minden. Golobné Wassenszky Rita Egymást támogatva minden könnyebb! Golobné Wassenszky Rita Parkinson Betegek Egyesülete Pécs Parkinson-kór A Parkinson-kór fokozatosan előrehaladó neurológiai betegség Tünetei: mozgásszegénység, kézremegés,

Részletesebben

Szklerózis Multiplex a munkahelyen: A munkaadók kézikönyve

Szklerózis Multiplex a munkahelyen: A munkaadók kézikönyve Szklerózis Multiplex a munkahelyen: A munkaadók kézikönyve Készült a Magyar Sclerosis Multiplex Társaság és a Sclerosis Multiplexes Betegek Országos Egyesületének szakmai útmutatása alapján Ez a kiadvány

Részletesebben

A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése

A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése FÖK: A program egyike a legjobban kidolgozott anyagoknak. Tekintve az EU-források felhasználásában rejlő kockázatokat, az operatív program hangsúlyát

Részletesebben

A CO&CO COMMUNICATION KFT ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE

A CO&CO COMMUNICATION KFT ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE A CO&CO COMMUNICATION KFT ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE CO&CO COMMUNICATION - ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV - 1.oldal A Co&Co Communication Kft esélyegyenlőségi terve az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT. Foglalkoztatási és Szociális Bizottság JELENTÉSTERVEZET

EURÓPAI PARLAMENT. Foglalkoztatási és Szociális Bizottság JELENTÉSTERVEZET EURÓPAI PARLAMENT 2004 2009 Foglalkoztatási és Szociális Bizottság IDEIGLENES 2006/2105(INI) 19.7.2006 JELENTÉSTERVEZET A fogyatékkal élık helyzete a kibıvült Európai Unióban: az Európai Akcióterv 2006-2007

Részletesebben

A Fogyatékosságügyi Tárcaközi Bizottság létrehozásáról szóló kormányhatározat

A Fogyatékosságügyi Tárcaközi Bizottság létrehozásáról szóló kormányhatározat A Fogyatékosságügyi Tárcaközi Bizottság létrehozásáról szóló kormányhatározat Magyarország Kormánya kiemelt figyelmet fordít és felelősséget visel a fogyatékos személyek iránt, és biztosítani kívánja e

Részletesebben

AZ EGSZB ÉS A NYUGAT-BALKÁN

AZ EGSZB ÉS A NYUGAT-BALKÁN Európai Gazdasági és Szociális Bizottság AZ EGSZB ÉS A NYUGAT-BALKÁN Külkapcsolatok Az EGSZB és a Nyugat-Balkán: kétszintű megközelítés Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság (EGSZB) kettős regionális

Részletesebben

Az Ír Elnökség EU Ifjúsági Konferenciája Dublin, Írország, 2013. március 11-13.

Az Ír Elnökség EU Ifjúsági Konferenciája Dublin, Írország, 2013. március 11-13. Az Ír Elnökség EU Ifjúsági Konferenciája Dublin, Írország, 2013. március 11-13. Közös ajánlások Az EU Ifjúsági Konferencia a Strukturált Párbeszéd folyamatának eleme, amely az Európai Unió fiataljait és

Részletesebben

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (2014.11.25.)

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (2014.11.25.) EURÓPAI BIZOTTSÁG Strasbourg, 2014.11.25. C(2014) 9048 final A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (2014.11.25.) a Bizottság főigazgatói, valamint a szervezetek vagy önfoglalkoztató személyek közötti megbeszélésekről

Részletesebben

Szy Ildikó DEMIN 2014.

Szy Ildikó DEMIN 2014. Szy Ildikó DEMIN 2014. Az azonos bánásmód és a szolidaritás elvének megfelelően a ritka betegségek multidiszciplináris megközelítésű diagnosztikájának és kezelésének fejlesztése, a racionalizált beteg

Részletesebben

Az információs társadalom európai jövőképe. Dr. Bakonyi Péter c. Főiskolai tanár

Az információs társadalom európai jövőképe. Dr. Bakonyi Péter c. Főiskolai tanár Az információs társadalom európai jövőképe Dr. Bakonyi Péter c. Főiskolai tanár Tartalom Lisszaboni célok és az információs társadalom Az eeurope program félidős értékelése SWOT elemzés Az információs

Részletesebben

Életkor és diszkrimináció. Dr. Gregor Katalin Egyenlő Bánásmód Hatóság 2012

Életkor és diszkrimináció. Dr. Gregor Katalin Egyenlő Bánásmód Hatóság 2012 Életkor és diszkrimináció Dr. Gregor Katalin Egyenlő Bánásmód Hatóság 2012 Összefüggések Idősödő Európa, idősödő Magyarország Növekvő kihívást jelent az életkor miatti sztereotípiák kezelése különösen

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT. Kulturális és Oktatási Bizottság VÉLEMÉNYTERVEZET. a Kulturális és Oktatási Bizottság részéről

EURÓPAI PARLAMENT. Kulturális és Oktatási Bizottság VÉLEMÉNYTERVEZET. a Kulturális és Oktatási Bizottság részéről EURÓPAI PARLAMENT 2004 Kulturális és Oktatási Bizottság 2009 2008/0047(COD) 25.6.2008 VÉLEMÉNYTERVEZET a Kulturális és Oktatási Bizottság részéről az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság részére

Részletesebben

Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság 16.4.2012 2011/0269(COD) MÓDOSÍTÁS: 13-26 Véleménytervezet Vilija Blinkevičiūtė (PE483.818v01-00) az Európai Globalizációs Alkalmazkodási

Részletesebben

KOHÉZIÓS POLITIKA 2014 ÉS 2020 KÖZÖTT

KOHÉZIÓS POLITIKA 2014 ÉS 2020 KÖZÖTT INTEGRÁLT FENNTARTHATÓ VÁROSFEJLESZTÉS KOHÉZIÓS POLITIKA 2014 ÉS 2020 KÖZÖTT Az Európai Bizottság 2011 októberében elfogadta a 2014 és 2020 közötti kohéziós politikára vonatkozó jogalkotási javaslatokat

Részletesebben

GNTP. Személyre Szabott Orvoslás (SZO) Munkacsoport. Kérdőív Értékelő Összefoglalás

GNTP. Személyre Szabott Orvoslás (SZO) Munkacsoport. Kérdőív Értékelő Összefoglalás GNTP Személyre Szabott Orvoslás (SZO) Munkacsoport Kérdőív Értékelő Összefoglalás Választ adott: 44 fő A válaszok megoszlása a válaszolók munkahelye szerint Személyre szabott orvoslás fogalma Kérdőív meghatározása:

Részletesebben

A RÉGIÓK BIZOTTSÁGA ELNÖKSÉGÉNEK 127. ÜLÉSE január 26.

A RÉGIÓK BIZOTTSÁGA ELNÖKSÉGÉNEK 127. ÜLÉSE január 26. Brüsszel, 2011. január 10. A RÉGIÓK BIZOTTSÁGA ELNÖKSÉGÉNEK 127. ÜLÉSE 2011. január 26. 6. PONT AZ EURÓPAI TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI CSOPORTOSULÁSOK (EGTC) PLATFORMJÁNAK LÉTREHOZÁSA Előterjesztő: a főtitkár

Részletesebben

A magyar kormányzat tervezett korrupcióellenes lépései és a nyílt kormányzati együttműködés

A magyar kormányzat tervezett korrupcióellenes lépései és a nyílt kormányzati együttműködés A magyar kormányzat tervezett korrupcióellenes lépései és a nyílt kormányzati együttműködés Dr. Klotz Péter, főosztályvezető-helyettes, Nemzeti Védelmi Szolgálat Budapest, 2015. május 12. Szervezeti változások

Részletesebben

A BÉKÉLTETŐ TESTÜLETEK LEHETŐSÉGEI KÖTELEZETTSÉGEI AZ ÚJ EURÓPAI UNIÓS NORMÁK FÉNYÉBEN BUDAPEST, 2014. NOVEMBER 10.

A BÉKÉLTETŐ TESTÜLETEK LEHETŐSÉGEI KÖTELEZETTSÉGEI AZ ÚJ EURÓPAI UNIÓS NORMÁK FÉNYÉBEN BUDAPEST, 2014. NOVEMBER 10. A BÉKÉLTETŐ TESTÜLETEK LEHETŐSÉGEI KÖTELEZETTSÉGEI AZ ÚJ EURÓPAI UNIÓS NORMÁK FÉNYÉBEN BUDAPEST, 2014. NOVEMBER 10. A BÉKÉLTETŐ TESTÜLETEKRE VONATKOZÓ EURÓPAI UNIÓS SZABÁLYOZÁS.MOSTANÁIG CSAK BIZOTTSÁGI

Részletesebben

Döntéshozatal, jogalkotás

Döntéshozatal, jogalkotás Az Európai Unió intézményei Döntéshozatal, jogalkotás 2012. ősz Lattmann Tamás Az Európai Unió intézményei intézményi egyensúly elve: EUSZ 13. cikk az intézmények tevékenységüket az alapító szerződések

Részletesebben

Mentőöv Információs Központ

Mentőöv Információs Központ Mentőöv Információs Központ A ritka betegségekről röviden előfordulási gyakoriságuk kisebb, mint 1/2000 (európai definíció), 6000-8000 féle ilyen betegséget azonosítottak már (definíciótól függően), sok

Részletesebben

Towards Inclusive Development Education

Towards Inclusive Development Education Towards Inclusive Development Education (Globális Nevelést mindenkinek!) EuropeAid/131141/C/ACT/MULTI 2013.04.01-2015.09.30. (30 hónap) A projekt célkitűzése A TIDE projekt célja a globális tanulás témáinak

Részletesebben

III. MELLÉKLET A RENDES JOGALKOTÁSI ELJÁRÁS JOGALAPJAI

III. MELLÉKLET A RENDES JOGALKOTÁSI ELJÁRÁS JOGALAPJAI III. MELLÉKLET A RENDES JOGALKOTÁSI ELJÁRÁS JOGALAPJAI 1 Jogalap Leírás Eljárási szabályok 1 14. cikk Általános gazdasági érdekű szolgáltatások 15. cikk (3) Hozzáférés az uniós intézmények dokumentumaihoz

Részletesebben

Alapvető jogok az Európai Unióban, Európai Polgárság

Alapvető jogok az Európai Unióban, Európai Polgárság Alapvető jogok az Európai Unióban, Európai Polgárság 2012. december 13. Európai integráció és emberi jogok az EGK/Euroatom és ESZAK keretében lezajló európai integráció egyértelműen gazdasági célkitűzéseket

Részletesebben

KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE

KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Jogi Bizottság 27.5.2011 KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE (43/2011) Tárgy: Az Ír Köztársaság képviselőházának (Dáil Éireann) indokolással ellátott véleménye a közös konszolidált

Részletesebben

8831/16 eh/ju 1 DG C 1

8831/16 eh/ju 1 DG C 1 Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2016. május 12. (OR. en) 8831/16 DEVGEN 89 ACP 67 RELEX 378 AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE Küldi: a Tanács Főtitkársága Dátum: 2016. május 12. Címzett: a delegációk Előző dok. sz.:

Részletesebben

as uniós költségvetés: lehetőség előtt a lakásügy? Dr. Pásztor Zsolt ügyvezető

as uniós költségvetés: lehetőség előtt a lakásügy? Dr. Pásztor Zsolt ügyvezető 2014-2020-as uniós költségvetés: lehetőség előtt a lakásügy? Dr. Pásztor Zsolt ügyvezető Kb. 8000 milliárd Ft 2007-2013 Lakásberuházás korlátozott lehetőségek Forrás nagysága: operatív programnak nyújtott

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. a Kormány részére. a Kábítószerügyi Koordinációs Bizottságról

ELŐ TERJESZTÉS. a Kormány részére. a Kábítószerügyi Koordinációs Bizottságról SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTER Szám: 5435-4/2006-SZMM TERVEZET ELŐ TERJESZTÉS a Kormány részére a Kábítószerügyi Koordinációs Bizottságról Budapest, 2006. november Vezetői összefoglaló I. Tartalmi összefoglaló

Részletesebben

a központi közigazgatásban dolgozó közszolgálati tisztviselők tájékoztatására és a velük folytatott konzultációra vonatkozó általános keretről

a központi közigazgatásban dolgozó közszolgálati tisztviselők tájékoztatására és a velük folytatott konzultációra vonatkozó általános keretről MEGÁLLAPODÁS a központi közigazgatásban dolgozó közszolgálati tisztviselők tájékoztatására és a velük folytatott konzultációra vonatkozó általános keretről Preambulum 1., 2013 decemberében a Bizottság

Részletesebben

e-health Task Force jelentés Dr. Szócska Miklós egészségügyért felelős államtitkár Emberi Erőforrások Minisztériuma

e-health Task Force jelentés Dr. Szócska Miklós egészségügyért felelős államtitkár Emberi Erőforrások Minisztériuma e-health Task Force jelentés Dr. Szócska Miklós egészségügyért felelős államtitkár Emberi Erőforrások Minisztériuma Legkritikusabb rendszer szintű ügyeket uniós szintre emeltük Magyarország 2011 második

Részletesebben

TESTVÉRVÁROS-PROGRAM ÚTMUTATÓ KONFERENCIÁK ÉS SZEMINÁRIUMOK

TESTVÉRVÁROS-PROGRAM ÚTMUTATÓ KONFERENCIÁK ÉS SZEMINÁRIUMOK TESTVÉRVÁROS-PROGRAM ÚTMUTATÓ 2004 KONFERENCIÁK ÉS SZEMINÁRIUMOK 1. Mit jelent a tematikus konferencia és a training szeminárium? 2. Ki szervezhet konferenciákat és szemináriumokat? 3. Ki pályázhat? 4.

Részletesebben

Minoség. Elismerés. Mobilitás. Oktatás /képzés. Standardok. Foglalkoztathatóság. Munkaerő piaci igényekre épülő képzési programok és képesítések

Minoség. Elismerés. Mobilitás. Oktatás /képzés. Standardok. Foglalkoztathatóság. Munkaerő piaci igényekre épülő képzési programok és képesítések Minoség Elismerés Mobilitás Oktatás /képzés Standardok Foglalkoztathatóság Munkaerő piaci igényekre épülő képzési programok és képesítések A VSPORT+ projekt A VSPORT+ projekt fő célja, hogy a főbb szereplők

Részletesebben

AZ INKONTINENCIA ESZKÖZEI ÉS A HÁZIORVOS. Dr. Füredi Gyula Országos Alapellátási Intézet

AZ INKONTINENCIA ESZKÖZEI ÉS A HÁZIORVOS. Dr. Füredi Gyula Országos Alapellátási Intézet AZ INKONTINENCIA ESZKÖZEI ÉS A HÁZIORVOS Dr. Füredi Gyula Országos Alapellátási Intézet A HÁZIORVOS FELADATAI 1992: Paradigma Váltás Háziorvosi kompetencia lista (az első!) Cél: definitív ellátás a lakóhely

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓRÓL SZÓLÓ SZERZŐDÉS ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ MŰKÖDÉSÉRŐL SZÓLÓ SZERZŐDÉS

AZ EURÓPAI UNIÓRÓL SZÓLÓ SZERZŐDÉS ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ MŰKÖDÉSÉRŐL SZÓLÓ SZERZŐDÉS AZ EURÓPAI UNIÓRÓL SZÓLÓ SZERZŐDÉS ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ MŰKÖDÉSÉRŐL SZÓLÓ SZERZŐDÉS P a t r o c i n i u m - k i a d v á n y W e r b ő c z y - s o r o z a t Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi

Részletesebben

SH/8/1 Alapellátás-fejlesztési Modellprogram

SH/8/1 Alapellátás-fejlesztési Modellprogram SH/8/1 Alapellátás-fejlesztési Modellprogram Dr. Margitai Barnabás Alapellátás-fejlesztési Modellprogram Projektmenedzsment Szervezet Vezető DEMIN 2016. május 27. Svájci Hozzájárulás Tematikus Prioritásai

Részletesebben

Munkaerőpiaci szolgáltatások a foglalkoztathatóság javításának új eszközei. Nemzetközi szakmai rehabilitációs konferencia 2006. Január 30-31.

Munkaerőpiaci szolgáltatások a foglalkoztathatóság javításának új eszközei. Nemzetközi szakmai rehabilitációs konferencia 2006. Január 30-31. Munkaerőpiaci szolgáltatások a foglalkoztathatóság javításának új eszközei Nemzetközi szakmai rehabilitációs konferencia 2006. Január 30-31. Igények, követelmények Befogadó társadalom Azonos jogok az élet

Részletesebben

Szakács Tamás Közigazgatási jog 3 kollokvium 2012.

Szakács Tamás Közigazgatási jog 3 kollokvium 2012. 12.A területfejlesztés és területrendezés jogintézményei és szervei /A területfejlesztés és területrendezés célja és feladata/ Szabályozás: 1996. évi XXI. törvény a területfejlesztésről és a területrendezésről

Részletesebben

J a v a s l a t. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály. Ó z d, 2014. augusztus 25.

J a v a s l a t. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály. Ó z d, 2014. augusztus 25. J a v a s l a t Területi együttműködést segítő programok kialakítása az önkormányzatoknál a konvergencia régiókban című ÁROP-1.A.3.- 2014. pályázat benyújtására Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH.

Részletesebben

Általános rehabilitációs ismeretek

Általános rehabilitációs ismeretek Tantárgy összefoglaló Tantárgy megnevezése Tantárgy képzési céljai A képzés célok részletesebb kifejtése: Általános rehabilitációs ismeretek A tanuló elsajátítsa a rehabilitáció modern szemléletét, ismerje

Részletesebben

Az EGT/Norvég Civil Támogatási Alap 2013-2016

Az EGT/Norvég Civil Támogatási Alap 2013-2016 Az EGT/Norvég Civil Támogatási Alap 2013-2016 A támogató és a lebonyolítók Forrás EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmus Lebonyolítók Ökotárs Alapítvány Autonómia Alapítvány Demokratikus Jogok Fejlesztéséért

Részletesebben

KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE

KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE Európai Parlament 2014-2019 Petíciós Bizottság 27.1.2016 KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE Tárgy: Thierry Paquet belga állampolgár által benyújtott 1759/2013. számú petíció az önkéntes tűzoltók belgiumi helyzetéről

Részletesebben

TÁMOP 1.4.2.-007/2008-0001 projekt a fogyatékos emberek munkaerő-piaci helyzetének javítására. NYÍREGYHÁZA 2010. december 14.

TÁMOP 1.4.2.-007/2008-0001 projekt a fogyatékos emberek munkaerő-piaci helyzetének javítására. NYÍREGYHÁZA 2010. december 14. TÁMOP 1.4.2.-007/2008-0001 projekt a fogyatékos emberek munkaerő-piaci helyzetének javítására NYÍREGYHÁZA 2010. december 14. V Á Z L A T Alapelvek A projekt célja Ahogy a fogyatékosságról gondolkozunk,

Részletesebben

Az ÓBUDAI EGYETEM ESÉLYEGYENLŐSÉGI SZABÁLYZATA

Az ÓBUDAI EGYETEM ESÉLYEGYENLŐSÉGI SZABÁLYZATA 1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 34. függelék Az ÓBUDAI EGYETEM ESÉLYEGYENLŐSÉGI SZABÁLYZATA BUDAPEST, 2010. január TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A PALLIÁCIÓ OKTATÁSÁNAK FONTOSSÁGA

A PALLIÁCIÓ OKTATÁSÁNAK FONTOSSÁGA A PALLIÁCIÓ OKTATÁSÁNAK FONTOSSÁGA (HANDOUT) SZEKANECZ ÉVA M.D. Ph.D. DE KK Onkológiai Intézet 2016. palliative care starts when a cure is no longer possible nem az agonizáló, hanem a progrediáló betegek

Részletesebben

A HATÁRON ÁTNYÚLÓ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁSRA VONATKOZÓ BETEGJOGOKRÓL SZÓLÓ IRÁNYELV ÁTÜLTETÉSÉVEL KAPCSOLATOS KÉRDÉSEK

A HATÁRON ÁTNYÚLÓ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁSRA VONATKOZÓ BETEGJOGOKRÓL SZÓLÓ IRÁNYELV ÁTÜLTETÉSÉVEL KAPCSOLATOS KÉRDÉSEK A HATÁRON ÁTNYÚLÓ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁSRA VONATKOZÓ BETEGJOGOKRÓL SZÓLÓ IRÁNYELV ÁTÜLTETÉSÉVEL KAPCSOLATOS KÉRDÉSEK Konferencia 2013. November 14. Dr. Gellérné dr. Lukács Éva A 2011/24/EU irányelv fő elvi

Részletesebben

2010. FEBRUÁR 11-12., SEVILLA A TANÁCSADÓ FÓRUM NYILATKOZATA AZ ÉLELMISZER-FOGYASZTÁSRÓL SZÓLÓ PÁNEURÓPAI FELMÉRÉSRŐL

2010. FEBRUÁR 11-12., SEVILLA A TANÁCSADÓ FÓRUM NYILATKOZATA AZ ÉLELMISZER-FOGYASZTÁSRÓL SZÓLÓ PÁNEURÓPAI FELMÉRÉSRŐL 2010. FEBRUÁR 11-12., SEVILLA A TANÁCSADÓ FÓRUM NYILATKOZATA AZ ÉLELMISZER-FOGYASZTÁSRÓL SZÓLÓ PÁNEURÓPAI FELMÉRÉSRŐL MI SZEREPEL AZ ÉTLAPON EURÓPÁBAN? AZ ÉLELMISZER-FOGYASZTÁSRÓL SZÓLÓ PÁNEURÓPAI FELMÉRÉS

Részletesebben

- Esélyegyenlőségi szempontok érvényesítése a pályázatokban -

- Esélyegyenlőségi szempontok érvényesítése a pályázatokban - - Esélyegyenlőségi szempontok érvényesítése a pályázatokban - A leghátrányosabb helyzetű kistérségek fejlesztési és együttműködési kapacitásainak megerősítése ÁROP-1.1.5/C A Tokaji kistérség fejlesztési

Részletesebben

AZ EURÓPAI SZOCIÁLIS PARTNEREK 2012-2014-ES MUNKAPROGRAMJA

AZ EURÓPAI SZOCIÁLIS PARTNEREK 2012-2014-ES MUNKAPROGRAMJA AZ EURÓPAI SZOCIÁLIS PARTNEREK 2012-2014-ES MUNKAPROGRAMJA MEGKÖZELÍTÉSÜNK Az Európai Unió eddigi történetének legsúlyosabb válságát éli. A 2008-ban kirobbant pénzügyi krízist követően mélyreható válság

Részletesebben

SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYI FÉRŐHELY KIVÁLTÁS A KÖZÖTTI FEJLESZTÉSI IDŐSZAKBAN

SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYI FÉRŐHELY KIVÁLTÁS A KÖZÖTTI FEJLESZTÉSI IDŐSZAKBAN SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYI FÉRŐHELY KIVÁLTÁS A 2014-2020 KÖZÖTTI FEJLESZTÉSI IDŐSZAKBAN SZAKMAI KERETEK Tanuljunk a korábbi 2007-13-as periódus problémáiból (aszinkronitás a támogatások, tevékenységek között,

Részletesebben

A Yogyakarta alapelvek és a magyar jog: Nemzetközi kötelezettségek, alkotmányos alapértékek. Polgári Eszter Közép-európai Egyetem Jogi Tanszék

A Yogyakarta alapelvek és a magyar jog: Nemzetközi kötelezettségek, alkotmányos alapértékek. Polgári Eszter Közép-európai Egyetem Jogi Tanszék A Yogyakarta alapelvek és a magyar jog: Nemzetközi kötelezettségek, alkotmányos alapértékek Polgári Eszter Közép-európai Egyetem Jogi Tanszék AZ ALAPELVEK NEMZETKÖZI JOGI ALAPJA széles körben elfogadott,

Részletesebben

Új szabvány a társadalmi felelősségvállalás fejlődéséért: ISO 26000 ÉMI-TÜV SÜD kerekasztal-beszélgetés

Új szabvány a társadalmi felelősségvállalás fejlődéséért: ISO 26000 ÉMI-TÜV SÜD kerekasztal-beszélgetés Új szabvány a társadalmi felelősségvállalás fejlődéséért: ISO 26000 ÉMI-TÜV SÜD kerekasztal-beszélgetés 2012.04.26. ÉMI-TÜV SÜD Kft. 1 7 May 2012 Az RTG Vállalati Felelősség Tanácsadó Kft. és az ISO 26000

Részletesebben

Mi a javaslat célja? Mi a szerepe az európai politikai pártoknak és a hozzájuk kapcsolódó politikai alapítványoknak?

Mi a javaslat célja? Mi a szerepe az európai politikai pártoknak és a hozzájuk kapcsolódó politikai alapítványoknak? Brüsszel, 2012. szeptember 12. Kérdések és válaszok: Az Európai Bizottság javaslata az európai politikai pártok és az európai politikai alapítványok alapszabályáról és finanszírozásáról Mi a javaslat célja?

Részletesebben

Lisszaboni stratégia és a vállalati versenyképesség

Lisszaboni stratégia és a vállalati versenyképesség Lisszaboni stratégia és a vállalati versenyképesség 46. Közgazdász-vándorgyűlés Czakó Erzsébet Eger, 2008. június 27. 1/17 Témakörök 1. Versenyképesség az EU szintjén 2. A Lisszaboni Stratégia és metamorfózisai

Részletesebben

Új válságkezelési szabályozás a pénzügyi szektorban Szakál Gyöngyvér

Új válságkezelési szabályozás a pénzügyi szektorban Szakál Gyöngyvér Új válságkezelési szabályozás a pénzügyi szektorban Szakál Gyöngyvér 2012. április Új válságkezelési rendszer szükségessége A globális pénzügyi válság rámutatott, hogy a pénzügyi szektorban a válságkezelési

Részletesebben

Az Európai Szociális Párbeszéd legutóbbi eredményei

Az Európai Szociális Párbeszéd legutóbbi eredményei Az Európai Szociális Párbeszéd legutóbbi eredményei Szeminárium: "Hogyan alkalmazható a sikeresebb szociális párbeszéd rendszerek "bevált gyakorlata?" Magyarország, 2016.ápr.21. Ruairi Fitzgerald, ESZSZ

Részletesebben

A Lelki Egészség. Magas szintú EU-konferencia. Brüsszel, 2008. június 12-13. Együtt a lelki egészségért

A Lelki Egészség. Magas szintú EU-konferencia. Brüsszel, 2008. június 12-13. Együtt a lelki egészségért A Lelki Egészség és Jól-lét Európai Paktuma Magas szintú EU-konferencia Együtt a lelki egészségért és jól-létért Brüsszel, 2008. június 12-13. Slovensko predsedstvo EU 2008 Slovenian Presidency of che

Részletesebben

IRÁNYÍTÁSI ÉS KONTROLL RENDSZEREK SCHMIDT ZSÓFIA

IRÁNYÍTÁSI ÉS KONTROLL RENDSZEREK SCHMIDT ZSÓFIA IRÁNYÍTÁSI ÉS KONTROLL RENDSZEREK SCHMIDT ZSÓFIA AMIRŐL SZÓ LESZ Általános alapelvek A megosztott irányítási rendszer jelentése A rendszer felépítése A szereplők kijelölésének menete Szereplők és feladataik

Részletesebben

A fenntartható fejlődés megjelenése az ÚMFT végrehajtása során Tóth Tamás Koordinációs Irányító Hatóság Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 2009. szeptember 30. Fenntartható fejlődés A fenntarthatóság célja

Részletesebben

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVÉNEK

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVÉNEK GÖNYŰ KÖZSÉG TELEPÜLÉSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVÉNEK szakértői véleménye Megbízó: Gönyű Község Önkormányzata Megbízott: Mosolits Lászlóné Szakértői szám: Időpont: 2011. augusztus 18. Szakértő neve: Mosolits

Részletesebben

BUDAPEST. 2006. január 30.

BUDAPEST. 2006. január 30. A jó gyakorlat megosztása Európa szerte BUDAPEST 2006. január 30. A jó gyakorlat megosztása Európa szerte Mike Buckley Stratégiai és kampány igazgató A Fogyatékosság és Rehabilitáció Királyi Egyesülete

Részletesebben

A megyei tervezési folyamat

A megyei tervezési folyamat A megyei tervezési folyamat állása, aktualitásai KÍGYÓSSY GÁBOR Területfejlesztési munkatárs, vezető tervező Fejér Megyei Önkormányzati Hivatal ÁROP Fejér megyei nyitókonferencia Székesfehérvár, 2014.

Részletesebben

SZERVEZETI HATÉKONYSÁG FEJLESZTÉSE AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÓRENDSZERBEN TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK KIALAKÍTÁSA TÁMOP 6.2.5 B

SZERVEZETI HATÉKONYSÁG FEJLESZTÉSE AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÓRENDSZERBEN TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK KIALAKÍTÁSA TÁMOP 6.2.5 B SZERVEZETI HATÉKONYSÁG FEJLESZTÉSE AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÓRENDSZERBEN TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK KIALAKÍTÁSA TÁMOP 6.2.5 B KONFERENCIA AZ EGÉSZSÉGESEBB EGÉSZSÉGÜGYÉRT 2015 06 30 TÁMOP-6.2.5-B-13/1-2014-0001

Részletesebben

A Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat kompetenciái az atipikus fejlődésű gyermekek diagnosztikájában, ellátásában

A Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat kompetenciái az atipikus fejlődésű gyermekek diagnosztikájában, ellátásában A Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat kompetenciái az atipikus fejlődésű gyermekek diagnosztikájában, ellátásában Mile Anikó Székesfehérvár, 2016. október 27. 2 A SZAKSZOLGÁLAT HELYE, SZEREPE A KÖZNEVELÉS

Részletesebben

emlékeztetve az Európa Tanács tagállamai állam- és kormányfőinek 1993. október 8 9-én Bécsben megtartott csúcstalálkozóján elfogadott Nyilatkozatra;

emlékeztetve az Európa Tanács tagállamai állam- és kormányfőinek 1993. október 8 9-én Bécsben megtartott csúcstalálkozóján elfogadott Nyilatkozatra; A Rasszizmus és Intolerancia Elleni Európai Bizottság 2. sz. általános ajánlása: A rasszizmus, az idegengyűlölet, az antiszemitizmus és az intolerancia elleni küzdelemben részt vevő szakosított nemzeti

Részletesebben

TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉST SEGÍTŐ PROGRAMOK KIALAKÍTÁSA AZ ÖNKORMÁNYZATOKNÁL A KONVERGENCIA RÉGIÓBAN ÁROP - 1.A.3. - 2014 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉST SEGÍTŐ PROGRAMOK KIALAKÍTÁSA AZ ÖNKORMÁNYZATOKNÁL A KONVERGENCIA RÉGIÓBAN ÁROP - 1.A.3. - 2014 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉST SEGÍTŐ PROGRAMOK KIALAKÍTÁSA AZ ÖNKORMÁNYZATOKNÁL A KONVERGENCIA RÉGIÓBAN ÁROP - 1.A.3. - 2014 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ESÉLYT MINDENKINEK SZAKMAI PROGRAM MARCALI, 2015.05.08.

Részletesebben

Kulturális és Oktatási Bizottság VÉLEMÉNYTERVEZET. a Kulturális és Oktatási Bizottság részéről. a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság részére

Kulturális és Oktatási Bizottság VÉLEMÉNYTERVEZET. a Kulturális és Oktatási Bizottság részéről. a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság részére Európai Parlament 2014-2019 Kulturális és Oktatási Bizottság 2015/0278(COD) 10.5.2016 VÉLEMÉNYTERVEZET a Kulturális és Oktatási Bizottság részéről a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság részére a

Részletesebben

3. Társadalmi egyenlőtlenségek, társadalmi kirekesztés, társadalmi befogadás

3. Társadalmi egyenlőtlenségek, társadalmi kirekesztés, társadalmi befogadás 3. Társadalmi egyenlőtlenségek, társadalmi kirekesztés, társadalmi befogadás 1. Társadalmi egyenlőtlenségek Fogalma: az egyének, családok és más társadalmi kategóriák helyzete a társadalomban jelentős

Részletesebben

Az egészség nemzeti érték helyzetünk nemzetközi nézőpontból

Az egészség nemzeti érték helyzetünk nemzetközi nézőpontból Az egészség nemzeti érték helyzetünk nemzetközi nézőpontból Prof. Dr. Orosz Éva egyetemi tanár ELTE Egészség-gazdaságtani Kutatóközpont vezetője, az OECD szakértője Alapvető kérdések Merre tart Európa?

Részletesebben

Nık és férfiak egyenlısége miért jó és kinek kell tenni érte?

Nık és férfiak egyenlısége miért jó és kinek kell tenni érte? Nık és férfiak egyenlısége miért jó és kinek kell tenni érte? Borbíró Fanni Magyar Nıi Érdekérvényesítı Szövetség Nık és Férfiak Társadalmi Egyenlısége Tanács Mi az a gender? Biológiai nem (sex) anatómiai,

Részletesebben

A SZEGÉNYSÉG, A TÁRSADALMI KIREKESZTÉS ÉS A MEGKÜLÖNBÖZTETÉS ELLENI KÜZDELEM

A SZEGÉNYSÉG, A TÁRSADALMI KIREKESZTÉS ÉS A MEGKÜLÖNBÖZTETÉS ELLENI KÜZDELEM A SZEGÉNYSÉG, A TÁRSADALMI KIREKESZTÉS ÉS A MEGKÜLÖNBÖZTETÉS ELLENI KÜZDELEM A szegénység, a társadalmi kirekesztés és a megkülönböztetés elleni küzdelem terén a tagállamoknak nyújtott támogatás révén

Részletesebben

Fogyatékos emberek az egészségügyi ellátásban

Fogyatékos emberek az egészségügyi ellátásban TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Fogyatékos emberek az egészségügyi ellátásban Tarjányiné Dr. Molnár Zsuzsanna 2013.12.06.. Kik a mozgássérültek?

Részletesebben

Fogyatékos személyek jogai, esélyegyenlőségük biztosítása 1998. évi XXVI. tv. Kiss Györgyi

Fogyatékos személyek jogai, esélyegyenlőségük biztosítása 1998. évi XXVI. tv. Kiss Györgyi Fogyatékos személyek jogai, esélyegyenlőségük biztosítása 1998. évi XXVI. tv Kiss Györgyi ENSZ egyezmény a fogyatékossággal élő személyek jogairól Egyesült Nemzetek Közgyűlése 2006.XII.13-án egyhangúlag

Részletesebben

AZ ÁLLAM- ÉS KORMÁ YFŐK I FORMÁLIS ÜLÉSE 2008. OVEMBER 7. HÁTTÉRA YAG

AZ ÁLLAM- ÉS KORMÁ YFŐK I FORMÁLIS ÜLÉSE 2008. OVEMBER 7. HÁTTÉRA YAG Brüsszel, 2008. november 7. AZ ÁLLAM- ÉS KORMÁ YFŐK I FORMÁLIS ÜLÉSE 2008. OVEMBER 7. HÁTTÉRA YAG 1. Az Európai Unió állam- és kormányfőinek a pénzügyi válságra adott válasz koordinálásában tanúsított

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY RÉSZÉRE. a Legyen jobb a gyermekeknek! Nemzeti Stratégia Értékelő Bizottságának létrehozásáról

ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY RÉSZÉRE. a Legyen jobb a gyermekeknek! Nemzeti Stratégia Értékelő Bizottságának létrehozásáról MeH-et vezető miniszter Iktatószám:MEH/ ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY RÉSZÉRE a Legyen jobb a gyermekeknek! Nemzeti Stratégia Értékelő Bizottságának létrehozásáról Budapest, 2008. május Melléklet A Kormány./2008.

Részletesebben

A MUNKAHELYI NEMEN ALAPULÓ KÜLÖNBSÉGTÉTEL FELSZÁMOLÁSÁNAK ELŐFELTÉTELE A NEMEN ALAPULÓ RÉSZREHA JLÁS FELSZÁMOLÁSA A SZÜLŐI SZEREPEK TEKINTETÉBEN

A MUNKAHELYI NEMEN ALAPULÓ KÜLÖNBSÉGTÉTEL FELSZÁMOLÁSÁNAK ELŐFELTÉTELE A NEMEN ALAPULÓ RÉSZREHA JLÁS FELSZÁMOLÁSA A SZÜLŐI SZEREPEK TEKINTETÉBEN A HIVATÁS ÉS A CSALÁDI ÉLET ÖSSZEEGYEZTETÉSE Várandós munkavállalók védelme; szülési szabadság; szülő i szabadság Kollonay-Lehoczky Csilla JÓ MUNKAVÁLLALÓ kontra JÓ GONDOZÓ még meddig? A MUNKAHELYI NEMEN

Részletesebben

Európai Menekültügyi Alap 2008.

Európai Menekültügyi Alap 2008. Európai Menekültügyi Alap 2008. A 2008. évi pályázati célkitűzések és prioritások Az új menedékjogról szóló törvény Jogi háttér (EU): 2007/573/EK európai parlamenti és tanácsi határozat a Szolidaritás

Részletesebben