A SCLEROSIS MULTIPLEX-SZEL ÉLŐK JOGAIRA ÉS ÉLETMINŐSÉGÉRE VONATKOZÓ HELYES GYAKORLAT KÓDEXE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A SCLEROSIS MULTIPLEX-SZEL ÉLŐK JOGAIRA ÉS ÉLETMINŐSÉGÉRE VONATKOZÓ HELYES GYAKORLAT KÓDEXE"

Átírás

1 A SCLEROSIS MULTIPLEX-SZEL ÉLŐK JOGAIRA ÉS ÉLETMINŐSÉGÉRE VONATKOZÓ HELYES GYAKORLAT KÓDEXE ELŐZMÉNYEK decemberében az Európai Parlament Louise McVay, sclerosis multiplex-szel élő brit állampolgár petícióján alapuló jelentést fogadott el, amelyet aktívan támogatott az Európai Sclerosis Multiplex Platform, valamint valamennyi EU-ban működő Sclerosis Multiplex Társaság. A jelentés készítéséhez az Unió több tagországának egészségügyi szervei szolgáltattak információt A jelentés, amelyet a Parlament sclerosis multiplexben szenvedő finn előadója, Uma Aaltonen terjesztett elő, az Európában sclerosis multplex-szel elők tapasztalatait vizsgálja. Az elemzés kitér az egyes országok egészségügyi szervei által biztosított orvosi ellátás, a társadalmi és családi környezet, valamint legfőképpen az érintettek foglalkoztatási lehetőségeinek értékelésére. A jelentés a sclerosis multiplex legfontosabb jellemzőjeként kiemeli, hogy a betegség (egyéb, hasonló nagyságrendben előforduló és munkaképtelenséget okozó kórokkal ellentétben) fiatal, többségükben kisgyermekes embereket érint, karrierjük kezdeti szakaszában. A jelentés állásfoglalása utal az EK Szerződés 152. cikkére, amely szerint a Közösség fellépése, amely kiegészíti a nemzeti politikákat, a népegészségügyi helyzet javítására irányul.,továbbá a fogyatékkal élő személyeknek az Alkotmányszerződés tervezetében (Alapjogi Charta) szereplő jogaira is. A Parlament által elfogadott állásfoglalás (1) bekezdése az Európai Unió egészségügyi minisztereit a sclerosis multiplexben szenvedőkre vonatkozó legjobb gyakorlat kidolgozására kéri fel. A jelen A helyes gyakorlat kódexe címet viselő tervezetet az Európai Sclerosis Multiplex Platform a Sclerosis Multiplex Társaságok közreműködésével dolgozta ki. Célja, hogy a tervezet, megvitatás és esetleges módosítás után, mielőbb az egészségügyi miniszterek Tanácsa elé kerüljön jóváhagyásra. PREAMBULUM EK-Szerződés, 152. cikk. "A Közösség fellépése, amely kiegészíti a nemzeti politikákat, a népegészségügyi helyzet javítására, az emberi megbetegedések és betegségek, valamint az emberi egészséget fenyegető veszélyek okainak megelőzésére irányul. Az ilyen fellépés magában foglalja a széles körben terjedő súlyos betegségek elleni küzdelmet az azok okaira, terjedésére és megelőzésére vonatkozó kutatások, valamint az egészségügy tájékoztatás és oktatás által." 2. A Közösség bátorítja a tagállamok közötti együttműködést A tagállamok a Bizottsággal együttműködve összehangolják politikáikat és programjaikat az (1) bekezdésben említett területeken..." "Az Egyesült Királyságban és Európában több százezer sclerosis multiplexben szenvedő ember élete nehezebb, mint az enyém. Én azonban erős vagyok, és minden igyekezetemmel azon

2 leszek, hogy azok érdekében is, akiknek ez nem áll módjukban, kiharcoljam, ami megillet bennünket." Louise McVay az Európai Parlament Petíciós Bizottsága előtt 2003 júliusában. A sclerosis multiplex bonyolult, krónikus, megnyomorító hatású betegség. Előfordulásának aránya a nők körében kétszer olyan magas, mint a férfiaknál. Az első diagnózis felállítására általában 20 és 40 éves kor között, vagyis az élet kritikus, családi és szakmai felelősségtől leginkább terhelt időszakában kerül sor. A betegség időbeni előrehaladása előreláthatatlan. Noha a kór a beteg életét nem felétlenül rövidíti meg, a diagnózis felállításától kezdve élete végéig jelentős mértékben befolyásolja életminőségét. A betegség a sclerosis multiplex típusától, a betegtől és gyakran az adott naptól függően is változóan hat az egyénre. Jellemző tünetei: fáradtság, hólyag- és bélműködési rendellenességek, látás- és mozgáskoordinációs zavarok, görcsök, beszédkoordinációs és nyelési rendellenességek, szexuális működési zavarok, a gondolkodás lassulása, mozgászavarok, fájdalmak és depresszió. A betegség az Európai Unióban mintegy embert érint közvetlenül (lásd a betegség európai előfordulásának gyakoriságáról készített I. számú mellékletet), az érintettek hozzátartozóival együtt közvetve azonban még többeket. A sclerosis multiplex jelenleg gyógyíthatatlan. A magas színvonalú, szakirányú kezelési módok, terápiák és egészségügyi szolgáltatások - a szakértők egyöntetű és tudományosan megalapozott véleménye szerint - rendkívül kedvező hatással bírnak és meghatározó jelentőségűek a sclerosis multiplexben szenvedők életminőségének javításában, lehetővé téve, hogy az érintettek dolgozóként, fogyasztóként és állampolgárként egyaránt hozzájárulhassanak társadalmunk fejlődéséhez. A pusztán költségmegtérülési szempontból készült elemzések is egyértelműen kimutatták, hogy a a sclerosis multiplex-szel kapcsolatos ráfordítás jóval kisebb, mint az a kár, amelyet probléma helytelen kezeléséből adódó negatív gazdasági és társadalmi következmények okoznak. 1 Az Európai Unió egyes országaiban mindezek ellenére az SM-ben szenvedők kezelése, így a betegek életminősége is rendkívül eltérő képet mutat. A különbségek részben a kellő figyelem, a tájékoztatás és a betegségre vonatkozó helyes gyakorlat hiányának következményei. Az egyenlőség, a szolidaritás és az emberi jogok tiszteletben tartásának elvére épülő Európában éppen ezért rendkívül igazságtalan, hogy a fontos gyógyszerekhez, kezelésekhez és egészségügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférés csupán az uniós állampolgárok lakóhelyének függvénye. Az SM gyógyítása, a hatékony megelőzési mechanizmusok felállítása és a probléma megfelelő kezelése érdekében az emberi tényezők fokozott előtérbe helyezése mellett szükség van a betegséggel kapcsolatos kutatások ösztönzésére is. Az Európa-szerte folyó kutatómunka ezen a 1 Kobelt, G., Lindgren, P., Smala, A., Rieckmann, P and the German Cost of MS Study Group. Costs and Quality of Life in Multiple Sclerosis. An observational study in Germany. Health Economics in Prevention and Care 2; 60-68, Flachenecker P, Rieckmann P. Early Intervention in Multiple Sclerosis: Better Outcomes for Patients and Society? Drugs 63: , 2003 Flachencker P, Rieckmann P. Health outcomes in multiple sclerosis. Curr. Opin. Neurol.17: , 2004 A Sclerosis multiplexre vonatkozó helyes gyakorlat európai kódexe, november 2

3 bonyolult területen csak a megfelelő politikai elszántság és a határon átnyúló tényleges koordináció biztosításával lehet eredményes. Az SM-ben szenvedők munkavállalásának ösztönzése, valamint a betegek fokozott bevonása az őket érintő, alacsony, illetve magas szintű döntéshozatalba két további olyan terület, amely hozzájárul az SM-ben szenvedők egészségi állapotának, illetve életminőségének javításához. Ezeket a helyes gyakorlat kódexe is tartalmazza. A kódex az Európai Parlament azon határozatának 2 és jelentésének következtében jött létre, amely, az SM-ben szenvedő EU-állampolgárok közötti megkülönböztetés és eltérő bánásmód kialakulásának okait elemezve, a helyzet orvosolásához szükséges politikai és programkezdeményezéseket vázolja fel. A kódex, Egészségügyi Tanács általi jóváhagyása után, valamennyi SM-ben szenvedő életének alakításában résztvevő érdekelteknek, így politikai döntéshozóknak, vezetőknek, egészségügyi szakembereknek, testületeknek, önkénteseknek, családtagoknak és természetesen az SM-mel élőknek nyújt segítséget. Olyan politikai dokumentum, amely az SM-mel élőkkel kapcsolatos legfontosabb témákat vázolja fel. Gyakorlati útmutató, amely a következő kérdések általános elemzésével foglalkozik: A kezelés, a terápia, az egészségügyi szolgáltatások, a kutatás, valamint az SM-mel élők foglalkoztatásának és képességnövelésének optimális megközelítése. Fontos, mind az orvosi szakma, mind pedig a betegek közössége által jóváhagyott referencia-dokumentumok és segédeszközök felsorolása A tagországok kormányai és az Európai Bizottság által felállítandó független ellenőrző rendszer létrehozása, amely beleillik a népegészségügyi koordináció nyitott módszerébe. Megjegyzendő, hogy a kódex széles hatásköre ellenére nem terjed ki a megközelíthetőséget érintő olyan nagy horderejű és általános érvényű kihívásokra, amelyek nemcsak az SM-mel, de egyéb fogyatékkal élők szervezetei számára is fontosak. Ehelyett az SM-mel élők jogaival és életminőségével kapcsolatos legfontosabb problémákra koncentrál. Néhány tény - Európában az SM-mel élők átlagosan 28 %-a jut hozzá a betegség hatékony kezelésére alkalmas gyógyszerekhez. Lengyelországban ez az arány mindössze 2 %. - Az Európai Unió számos országában rendkívül kevés az SM kezelésére specializált egészségügyi szakember. Az Ír Köztársaságban például mindössze 14 ideggyógyász részesült SM-mel kapcsolatos szakirányú képzésben. - Az SM-mel élők foglalkoztatottsági aránya és a számukra fenntartott munkahelyek száma, a munkavégzés a betegek egészségére gyakorolt kedvező hatása ellenére, valamennyi EU tagországban a fennmaradó népesség körében mért mutatóknak mindössze csak a felét vagy harmadát éri el. HELYES GYAKORLAT NÉGY, AZ SM-MEL ÉLŐK EGÉSZSÉGI ÁLLAPOTÁT DÖNTŐEN BEFOLYÁSOLÓ TERÜLETEN 2 Az Európai Parlament A5-0451/3003. számú határozata az Európai Unió területén élő, sclerosis multiplexben szenvedő személyek hátrányos megkülönböztetésére vonatkozó 842/2001 sz. petícióról A Sclerosis multiplexre vonatkozó helyes gyakorlat európai kódexe, november 3

4 A sclerosis multiplex nem ismer határokat. Az SM-mel élők határon innen és túl létező nagyon hasonló szükségleteit - szervezetüket, finanszírozásukat és népességi megoszlásukat tekintve - rendkívül különböző egészségügyi rendszerek próbálják kielégíteni. Ebben a részben négy, az SM-mel élők egészségi állapotát és életminőségét döntően befolyásoló területen alkalmazott helyes gyakorlatot ismertetünk. Egyenlő hozzáférés a sclerosis multiplex elleni küzdelemben alkalmazott kezelések, terápiák, valamint egészségügyi szolgáltatások területén Az SM-mel kapcsolatos kutatótevékenység összehangolása Foglalkoztatás és a munkavállalás ösztönzése Részvétel és döntési hatáskörök Csak önmagam szeretnék lenni anya, dolgozó nő és barát. Hatalmas akarattal, a diagnózis megállapítása előtt felhalmozott tudással és tapasztalattal rendelkezem. Nem akarom, hogy az MS kerüljön az életem középpontjába. Megfelelő segítséggel szeretnék úrrá lenni rajta, hogy egyszerűen csak élhessem az életem. SM-mel élő fiatal görög nő vallomása 1. Egyenlő hozzáférés a sclerosis multiplex elleni küzdelemben alkalmazott kezelések, terápiák, valamint egészségügyi szolgáltatások területén Az egyenlő bánásmód, a nemmegkülönböztetés és az ésszerű alkalmazkodás fogalma az uniós jogszabályoknak immár szerves része. Ahhoz, hogy az SM-ben szenvedők a társadalomnak továbbra is egyenragú, aktív és hasznos tagjai maradhassanak, megfelelő, magas színvonalú ellátásra, terápiára, valamint egészségügyi szolgáltatásokra van szükség. Nagyon fontos, hogy figyelemmel kísérjük, és felismerjük a sclerosis multiplex előrehaladásának mértékét és tüneteinek sokféleségét, amelyek a mozgási rendellenességektől a hólyag és bélműködési zavarokon át a látási rendellenességekig terjedhetnek. A tüneteknek egy része könnyen észlelhető, más szimptómák, mint például a fáradtság, kevésbé látványosak, bár ez utóbbiak is gyorsan változó társadalmunktól való elidegenedést és elszigetelődést okoznak. A tünetek egy további csoportja, így például a szexuális működési zavarok vagy a depresszió néhány EU országban még mindig tabutéma. Bár a megfelelő kezeléshez, terápiához és egészségügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférés a betegek egy szerencsés hányada számára biztosított, az ellátás és az igénybe vehető támogatások között mutatkozó különbségek az egyes uniós tagországokon belül és az országok közötti összehasonlításban is jelentősek. A szükséges változások az ellátás színvonalának emelésével, valamint a hozzáférés esélyegyenlőségének megteremtésével valósíthatók meg. Az Unió egyik kötelező érvényű alapelvének, a személyek szabad áramlásának megvalósulása érdekében hathatósabb intézkedések foganatosítására van szükség, hogy az SM-mel élők az valamennyi tagországában azonos jogot formálhassanak a kezelésre. Sclerosis multiplex kezelésére szakosodott ideggyógyász által a lehető legkorábban felállított világos és érthető diagnózis Megfelelő időben történő hozzájutás a betegséget pozitív módon befolyásoló gyógyszerekhez. A Sclerosis multiplexre vonatkozó helyes gyakorlat európai kódexe, november 4

5 Olyan speciális ideggyógyászati rehabilitációs csoport véleményének kikérése, amely felismeri az SM-ben szenvedők egyéni igényeinek és várakozásainak különbözőségét. Az interdiszciplináris csoportok a következő egészségügyi területeket foglalják magukba: ideggyógyászat, rehabilitáció, betegápolás, pszichoterápia, klinikai pszichológia, szociális tanácsadás, foglalkoztatás-terápia, beszédterápia. Az SM-mel élő kezelésének és a bizalmának folytonosságát az interdiszciplináris csoportból kijelölt egy referencia-személy biztosítja. Valamennyi SM-mel élő saját SM menedzsere is egyben. Csapatmunka az interdiszciplináris csoportban. Egyéb szakemberek, mint például dietetikus, illetve a betegek rövid és hosszútávú tervezésbe, problémaelemzésbe és célkijelölésbe történő bevonása. Időben történő tájékoztatás, tanácsadás és lelki támogatás a diagnózis felállításától a betegség teljes ideje alatt. Hatásuk a beteg, a család és a szociális környezet életére. A beteg és hozzátartozói számára kidolgozott önsegítő programok. Mivel az SM-ben szenvedők állapotának visszaesése vagy fogyatékosságának előrehaladása kiszámíthatatlan, az általuk igénybe vett szolgáltatásokat késedelem és bürokrácia nélkül kell működtetni. A betegség súlyosabb, későbbi fázisában személyre szabott tünet- és fogyatékosságmenedzsment kialakítása az SM-ben szenvedő és az őt kezelő szakmai csoport közreműködésével. A betegség további előrehaladásával megfelelő közösségi ellátás biztosítása, amely a beteg mobilitásának és függetlenségének érdekében magában foglalja a lakóházban szükséges átalakítások elvégzését, az életet megkönnyítő technológiák és technikai eszközök alkalmazását, illetve lakástámogatások igénybe vételét. A fenti rövid összefoglaló az SM területén járatos nemzetközi orvos-szaktekintélyek és betegek által készített dokumentumok felhasználásával készült. A benne foglaltakat mind az orvosok szakmai közössége, mind pedig az SM-mel élők jogegyenlőségéért és kezeléshez való egyenlő jogáért küzdő európai SM szervezetek is támogatják. Ez utóbbiakat a fent említett témák nevelési aspektusokat és költségvonzatot is tartalmazó átfogó, részletes elemzésével a kódex végén soroltuk fel. A fent említett javaslatok csak gyakorlott és elkötelezett orvosi kar, valamint betegközpontú interdiszciplináris megközelítés alkalmazásával valósulhatnak meg. A kódex éppen ezért felhívja a figyelmet az ideggyógyászok, szakápolók és más gyógyászatban dolgozó szakemberek SM-mel kapcsolatos szakmai képzésének fontosságára. 2. SM-mel kapcsolatos közös kutatótevékenység A sclerosis multiplex-szel kapcsolatos kutatás a betegséghez köthető környezeti, genetikai és immunológiai tényezők sokfélesége miatt rendkívül bonyolult. A migrációval, valamint a gyermekkorban fellépő fertőző betegségek súlyosságával kapcsolatos tanulmányok kimutatták, hogy a betegség kialakulásában szerepet játszó környezeti tényezők már jóval az SM első tüneteinek megjelenése, valószínűleg a serdülőkor előtt kifejtik hatásukat. Az utóbbi évek jelentős SM-mel kapcsolatos kutatásai ellenére a betegség megértéséhez és gyógyításához még nagyobb erőfeszítésre, és hatékony megelőzési mechanizmusokra, így például oltásokra van szükség. Az SM-menedzsment is csak tényeken alapuló közös A Sclerosis multiplexre vonatkozó helyes gyakorlat európai kódexe, november 5

6 kutatómunkával, auditálással és az SM-től független kutatási területek tapasztalatainak felhasználásával fejleszthető. A tudomány e területén tevékenykedő szakemberek a kutatás következő prioritásait határozták meg Járványtan (előfordulás, gyakoriság, terjedés, halálozás) Genetika (hajlam) Klinikai patológia (a betegség különböző típusai, diagnózis és prognózis), Terápia (megelőzés, a betegséget pozitívan befolyásoló terápia, tüneti kezelés, rehabilitáció, gyógyítás) Az SM-mel kapcsolatos kutatás területén akkut problémát jelent a koordináció hiánya. A kódex ösztönzi a közös kutatási tevékenységek folytatását és az EU tagállamok uniós kutatási keretprogramokban való tudományos együttműködését az SM hatékonyabb kezelésének kifejlesztése céljából. Ennek megkönnyítése érdekében az uniós és nemzeti támogatások odaítélésekor meg kellene követelni, hogy a kedvezményezett átlátható és megvalósítható tudományos együttműködési stratégiával, valamint olyan elszámoltatási rendszerrel rendelkezzen, amelyet valamely, független, hitelt érdemlő nemzetközi szervezet, mint például a Nemzetközi Sclerosis Multiplex Szövetség üzemeltet. Az SM-mel kapcsolatos közös kutatási tevékenységbe a valódi szükségletek felmérése céljából végfelhasználóként be kellene kapcsolni az SM-mel élőket is. A kutatásnak hatékonyabban kellene befolyásolnia a politikai döntéshozatalt. A közös kutatási tevékenységek szervezését és az eredmények politikai, stratégiai, valamint programkészítésben való felhasználását összehangolt politikai erőfeszítésekkel kellene biztosítani. 3. Foglalkoztatás és a munkavállalás ösztönzése A sclerosis multiplex megjelenése gyakran fiatal korra tehető, amikor az érintettek jelentős gazdasági és társadalmi terheket viselnek. Bár az Európában végzett felmérés és elemzés eredményei megerősítik, hogy a munkaviszony fenntartása pszihológiai és fizikai szempontból egyaránt pozitívan befolyásolja a betegség terjedésének megfékezését, a támogatás hiánya mégis sok SM-mel élőt kényszerít munkájának feladására. A foglalkoztatás egyenlőségéről szóló keret-irányelv 3 a megkülönböztetés elleni küzdelem alapja; az irányelvben szereplő ésszerű alkalmazkodás fogalma rugalmas munka- és pihenőidő alkalmazását, a munkának az egyén szükségletein alapuló adaptációját, valamint a szociális védőháló megteremtését jelenti. Mindez az SM-mel élők esetében is biztosítja a munkához való jog méltóságteljes gyakorlását. Az SM-mel élők esetében az irányelv kedvező hatását csak még fokozottabb erőfeszítések árán fejtheti ki. A kódex olyan tájékoztató és figyelemfelkeltő programok kidolgozását sürgeti munkáltatók, munkatársak és az SM-mel élők számára, amelyek az irányelvvel, annak hatáskörével, valamint az általa biztosított kollektív és egyéni lehetőségekkel kapcsolatosak.. 3 A foglalkoztatási egyenlőségről szóló 2000/78/EC keret-irányelv A Sclerosis multiplexre vonatkozó helyes gyakorlat európai kódexe, november 6

7 Az erős jogi szabályozás mellett a kódex felhívja a figyelmet az igényes szakmai rehabilitáció szükségességére, amely fontos szerepet kap a megfelelő munkaeszközök meghatározásában, a munkahelyi környezet átalakításában, a feladatok szétosztásának és tartalmának a betegek igényeihez való igazításában, illetve a munkatársak és mások által biztosított segítségnyújtásban. 4. A sclerosis multiplex-szel élők részvételéről és hatásköréről A sclerosis multiplex-szel élők az életüket érintő személyi és politikai döntéshozatalban történő részvétele és erre vonatkozó jogosultsága a betegség jogalapú megközelítéséből ered. Az információhoz való hozzáférés rendkívül fontos. Az MS-szel élők jogait akkor tartjuk a legmesszemenőbben tiszteletben, ha hozzáférést biztosítunk a betegségükkel, az alkalmazott gyógyszerekkel, a kezeléssel és egyéb szolgáltatásokkal, valamint ezek életminőségükre gyakorolt várható hatásával kapcsolatos információkhoz. Az egyén számára ez olyan kezelésekhez és szolgáltatásokhoz való hozzáférést jelent 4, amelyek - Tiszteletben tartják az emberi méltóságot, - Egyéni képességeik maximális kiaknázására törekszenek, - Lehetővé teszik, hogy az SM-mel élők részvételükkel a lehető legteljesebb módon befolyásolhassák a szolgáltatások nyújtásáról szóló döntéshozatalt, - Figyelembe veszik az SM-mel élők állapotának valamennyi fizikai, kognitív, érzelmi és szociális következményét, - Megfelelnek az európai minőségi előírásoknak, - Állandó értékelés és tökéletesítés tárgyát képezik, - Időben hozzáférhetőek, - Megfelelően képzett szakemberek által biztosítottak, - Elosztásuk földrajzi, szervezeti vagy szakmai kritériumoktól független, egyenlőségen és hatékonyságon alapul. A kódex sürgeti az SM-mel élők önképző tanfolyamokon való részvételét a megfelelő kezelés, terápia és szolgáltatások jobb megértése, valamint egészségi állapotuk lehető legteljesebb önirányításának megvalósítása céljából. A kódex elismeri az SM-mel élők független élethez való jogát, amelyhez nélkülözhetetlen az idejében biztosított, megfelelő egészségügyi és szociális ellátás, valamint az egyén méltóságának és választásainak tiszteletben tartása. Az SM-mel élőket magasabb szinten a nemzeti Sclerosis Multiplex Tásaságok képviselik. Ezek a kormányokkal, az orvosok szakmai közösségével, egyéb szervezetekkel és a civil társadalommal karöltve a betegek érdek- és jogvédelmi szervezeteiként működnek. A kódex kiemeli az SM Társaságok sajátos képviseleti szerepét abban a végfelhasználókkal és támogatóikkal folytatott konzultációra és konstruktív kritikára épülő szociális párbeszédben, amelynek célja az SM-.mel élők életminőségének javítása. 4 Az Európai Sclerosis Multiplex Platformnak a Fogyatékkal élők európai éve (2003) keretében elfogadott Máltai Nyilatkozatából A Sclerosis multiplexre vonatkozó helyes gyakorlat európai kódexe, november 7

8 KÖVETKEZTETÉS A kódex az SM-mel élők életminősége szempontjából legfontosabb témákra koncentrál. A helyes gyakorlat szabályait a teljesség igénye nélkül foglalja össze. Az alábbiakban felsorolt dokumentumok teljes körű és részletes tájékoztatást nyújtanak a kódex által vizsgált témákban, valamint négy kiemelt területen ismertetik a helyes gyakorlat alkalmazásához szükséges stratégiát. Európa egyes országaiban az SM-mel kapcsolatos kutatások, valamint a kezelés, a terápia és a szolgáltatások folytonossága elősegítik azoknak a magatartásbeli és fizikai akadályoknak a leküzdését, amelyek az SM-mel élők emberi jogait és függetlenségét veszélyeztetik. A kódex központi szerepet tölt be e kedvező helyzet kiaknázásában: politikai akaratot és gyakorlati szaktudást ötvözve küzd az SM-mel élő uniós állampolgárok életminőségének és jövőbeli kilátásainak javításáért. Önmagában azonban nem más, mint az Európai Unió tagállamainak elkötelezettségét kinyilvánító szándéknyilatkozat. Jelentősége a helyes gyakorlatnak a tagállami politikák kidolgozásában való figyelembe vételében, és esetleges napi alkalmazásában rejlik. A kódex és az alapját képező rendkívül fontos referencia-dokumentumok által kifejtett hatás optimizálása érdekében az értékelés és összehasonlítás elengedhetetlenek. A kódexhez független monitoring rendszer járul, amely - kétévenként történő jelentéskészítés mellett - az egyes tagországok fejlődését a kódex ajánlásai alapján méri. Mindez szervesen illeszkedik az Európai Bizottság népegészségügyi koordinációjának nyitott módszerébe. Ahogy az SM-mel élők hátrányos megkülönböztetéséről szóló EP határozat is aláhúzta: a koordinációs tevékenységet, a világszervezet különleges, sclerosis multiplex-szel kapcsolatos kezdeményezéseinek támogatásával párhuzamosan, ki kell terjeszteni az Egészségügyi Világszervezet Központi, valamint koppenhágai Regionális Irodájára is. FŐBB REFERENCIA MUNKÁK A European Map of Multiple Sclerosis (www.europeanmapofms.org ) Escalating Immunomodulatory Therapy of MS Consensus Paper (EMSP) Recommendations on Rehabilitation Services for Persons with Multiple Sclerosis in Europe (European Multiple Sclerosis Platform and RIMS, Rehabilitation in Multiple Sclerosis) Symptomatic Therapies Consensus Paper based on the German MS Society s report Mehr Lebensqualität,Sympomatische Therapie bei MS (Angol változat készülőben) A szerző ezeken kívül az alábbi két munkát használta fel: National Institute for Clinical Excellence Guidelines on MS Services (UK) Principles to promote the quality of life of people with MS (International Federation of Multiple Sclerosis) FÜGGELÉK I The Prevalence of MS throughout the European Union (lásd: A Sclerosis multiplexre vonatkozó helyes gyakorlat európai kódexe, november 8

Alapvető jogok az Európai Unióban, Európai Polgárság

Alapvető jogok az Európai Unióban, Európai Polgárság Alapvető jogok az Európai Unióban, Európai Polgárság 2012. december 13. Európai integráció és emberi jogok az EGK/Euroatom és ESZAK keretében lezajló európai integráció egyértelműen gazdasági célkitűzéseket

Részletesebben

A mozgássérült személyek többszintű érdekképviselete a helyi szintektől az Európai szintig. Földesi Erzsébet. MEOSZ, alelnök EDF, alelnök

A mozgássérült személyek többszintű érdekképviselete a helyi szintektől az Európai szintig. Földesi Erzsébet. MEOSZ, alelnök EDF, alelnök A mozgássérült személyek többszintű érdekképviselete a helyi szintektől az Európai szintig Földesi Erzsébet MEOSZ, alelnök EDF, alelnök Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége (MEOSZ) számokban

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, 2008. december 8. (10.12) (OR. fr) 16516/08 SAN 304 SOC 741 RECH 398

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, 2008. december 8. (10.12) (OR. fr) 16516/08 SAN 304 SOC 741 RECH 398 AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2008. december 8. (10.12) (OR. fr) 16516/08 SAN 304 SOC 741 RECH 398 FELJEGYZÉS Küldi: az Állandó Képviselők Bizottsága (I. rész) Címzett: a Tanács Előző dok. sz.: 16566/08

Részletesebben

Az Ír Elnökség EU Ifjúsági Konferenciája Dublin, Írország, 2013. március 11-13.

Az Ír Elnökség EU Ifjúsági Konferenciája Dublin, Írország, 2013. március 11-13. Az Ír Elnökség EU Ifjúsági Konferenciája Dublin, Írország, 2013. március 11-13. Közös ajánlások Az EU Ifjúsági Konferencia a Strukturált Párbeszéd folyamatának eleme, amely az Európai Unió fiataljait és

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT. Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság. a Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság részéről

EURÓPAI PARLAMENT. Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság. a Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság részéről EURÓPAI PARLAMENT 2004 2009 Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság 2008/2237(INI) 4.12.2008 VÉLEMÉNY a Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság részéről az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság részére a

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT 2014-2019. Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság VÉLEMÉNYTERVEZET

EURÓPAI PARLAMENT 2014-2019. Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság VÉLEMÉNYTERVEZET EURÓPAI PARLAMENT 2014-2019 Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság 2014/2204(INI) 5.1.2015 VÉLEMÉNYTERVEZET a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság

Részletesebben

Fogyatékos emberek az egészségügyi ellátásban

Fogyatékos emberek az egészségügyi ellátásban TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Fogyatékos emberek az egészségügyi ellátásban Tarjányiné Dr. Molnár Zsuzsanna 2013.12.06.. Kik a mozgássérültek?

Részletesebben

Nemzetpolitikai továbbképzés 2014. október 16.

Nemzetpolitikai továbbképzés 2014. október 16. Nemzetpolitikai továbbképzés 2014. október 16. A definíció hiánya Dilemma: - a szuverén állam ismeri/dönti el - az identitásválasztás szabadsága Az ET Parlamenti Közgyűlésének 1201 (1993) sz. ajánlása:

Részletesebben

Újdonságok és lehetőségek az Európai Szociális Alap segítségével a gyerekek érdekében

Újdonságok és lehetőségek az Európai Szociális Alap segítségével a gyerekek érdekében Újdonságok és lehetőségek az Európai Szociális Alap segítségével a gyerekek érdekében Beruházások a gyermekek érdekében Magyarországon: EU eszközök és támogatási lehetőségek szeminárium Budapest, 2014.

Részletesebben

Egészség: a betegség vagy fogyatékosság hiánya, a szervezet funkcionális- és anyagcsere hatékonysága

Egészség: a betegség vagy fogyatékosság hiánya, a szervezet funkcionális- és anyagcsere hatékonysága Egészség: a betegség vagy fogyatékosság hiánya, a szervezet funkcionális- és anyagcsere hatékonysága Kincses (2003): Az egészség az egyén biológiai működése, valamint a kora és neme szerint elérhető és/vagy

Részletesebben

A Nyitott Koordinációs Módszer, mint az EU oktatáspolitikai eszköze

A Nyitott Koordinációs Módszer, mint az EU oktatáspolitikai eszköze A Nyitott Koordinációs Módszer, mint az EU oktatáspolitikai eszköze Előzmények a Római Szerződésben az oktatásügy kizárólagos nemzeti hatáskörbe tartozó ágazat ennek ellenére a 90-es években elsősorban

Részletesebben

AZ EGSZB ÉS A NYUGAT-BALKÁN

AZ EGSZB ÉS A NYUGAT-BALKÁN Európai Gazdasági és Szociális Bizottság AZ EGSZB ÉS A NYUGAT-BALKÁN Külkapcsolatok Az EGSZB és a Nyugat-Balkán: kétszintű megközelítés Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság (EGSZB) kettős regionális

Részletesebben

AZ EURÓPAI SZOCIÁLIS PARTNEREK 2012-2014-ES MUNKAPROGRAMJA

AZ EURÓPAI SZOCIÁLIS PARTNEREK 2012-2014-ES MUNKAPROGRAMJA AZ EURÓPAI SZOCIÁLIS PARTNEREK 2012-2014-ES MUNKAPROGRAMJA MEGKÖZELÍTÉSÜNK Az Európai Unió eddigi történetének legsúlyosabb válságát éli. A 2008-ban kirobbant pénzügyi krízist követően mélyreható válság

Részletesebben

Fogyatékos személyek jogai, esélyegyenlőségük biztosítása 1998. évi XXVI. tv. Kiss Györgyi

Fogyatékos személyek jogai, esélyegyenlőségük biztosítása 1998. évi XXVI. tv. Kiss Györgyi Fogyatékos személyek jogai, esélyegyenlőségük biztosítása 1998. évi XXVI. tv Kiss Györgyi ENSZ egyezmény a fogyatékossággal élő személyek jogairól Egyesült Nemzetek Közgyűlése 2006.XII.13-án egyhangúlag

Részletesebben

Nık és férfiak egyenlısége miért jó és kinek kell tenni érte?

Nık és férfiak egyenlısége miért jó és kinek kell tenni érte? Nık és férfiak egyenlısége miért jó és kinek kell tenni érte? Borbíró Fanni Magyar Nıi Érdekérvényesítı Szövetség Nık és Férfiak Társadalmi Egyenlısége Tanács Mi az a gender? Biológiai nem (sex) anatómiai,

Részletesebben

TÁMOP 1.4.2.-007/2008-0001 projekt a fogyatékos emberek munkaerő-piaci helyzetének javítására. NYÍREGYHÁZA 2010. december 14.

TÁMOP 1.4.2.-007/2008-0001 projekt a fogyatékos emberek munkaerő-piaci helyzetének javítására. NYÍREGYHÁZA 2010. december 14. TÁMOP 1.4.2.-007/2008-0001 projekt a fogyatékos emberek munkaerő-piaci helyzetének javítására NYÍREGYHÁZA 2010. december 14. V Á Z L A T Alapelvek A projekt célja Ahogy a fogyatékosságról gondolkozunk,

Részletesebben

A fogyatékkal élő emberek társadalmi befogadása

A fogyatékkal élő emberek társadalmi befogadása A fogyatékkal élő emberek társadalmi befogadása Európa esélyegyenlőségi stratégiája Európai Bizottság Egyenlő esélyek az egyenlő jogokhoz Az európai hozzáadott érték A Fogyatékkal Élők Európai Éve (EYPD)

Részletesebben

A CO&CO COMMUNICATION KFT ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE

A CO&CO COMMUNICATION KFT ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE A CO&CO COMMUNICATION KFT ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE CO&CO COMMUNICATION - ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV - 1.oldal A Co&Co Communication Kft esélyegyenlőségi terve az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról

Részletesebben

SI.nergy a szlovén munkaprogram lényege a szinergia. A 18 hónapos vagy trojka-program főbb témái. A szlovén elnökség kulturális prioritásai

SI.nergy a szlovén munkaprogram lényege a szinergia. A 18 hónapos vagy trojka-program főbb témái. A szlovén elnökség kulturális prioritásai 35. A 2008-as szlovén EU-elnökség kulturális programja 1 Az Európai Unió 2008-as szlovén elnökségének kulturális programja A 2008. január 1-jén kezdődött hat hónapos szlovén EU-elnökség elsősorban a kultúrák

Részletesebben

A Lelki Egészség. Magas szintú EU-konferencia. Brüsszel, 2008. június 12-13. Együtt a lelki egészségért

A Lelki Egészség. Magas szintú EU-konferencia. Brüsszel, 2008. június 12-13. Együtt a lelki egészségért A Lelki Egészség és Jól-lét Európai Paktuma Magas szintú EU-konferencia Együtt a lelki egészségért és jól-létért Brüsszel, 2008. június 12-13. Slovensko predsedstvo EU 2008 Slovenian Presidency of che

Részletesebben

Szklerózis Multiplex a munkahelyen: A munkaadók kézikönyve

Szklerózis Multiplex a munkahelyen: A munkaadók kézikönyve Szklerózis Multiplex a munkahelyen: A munkaadók kézikönyve Készült a Magyar Sclerosis Multiplex Társaság és a Sclerosis Multiplexes Betegek Országos Egyesületének szakmai útmutatása alapján Ez a kiadvány

Részletesebben

A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ ÉS/VAGY A FOGYATÉKKAL ÉLŐ TANULÓK RÉSZVÉTELE A SZAKKÉPZÉSBEN SZAKPOLITIKAI TÁJÉKOZTATÓ

A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ ÉS/VAGY A FOGYATÉKKAL ÉLŐ TANULÓK RÉSZVÉTELE A SZAKKÉPZÉSBEN SZAKPOLITIKAI TÁJÉKOZTATÓ A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ ÉS/VAGY A FOGYATÉKKAL ÉLŐ TANULÓK RÉSZVÉTELE A SZAKKÉPZÉSBEN SZAKPOLITIKAI TÁJÉKOZTATÓ Szakpolitikai kontextus A nemzetközi adatok azt mutatják, hogy a fogyatékkal élő, valamint

Részletesebben

A Lelki Egészség és Jól-lét Európai Paktuma

A Lelki Egészség és Jól-lét Európai Paktuma A Lelki Egészség és Jól-lét Európai Paktuma Magas szint EU-konferencia Együtt a lelki egészségért és jól-létért Brüsszel, 2008. június 12-13. Slovensko predsedstvo EU 2008 Slovenian Presidency of che EU

Részletesebben

Hogyan biztosítható, hogy az osteoarthritisben és reumás arthritisben szenvedő betegek optimális kezelést kapjanak Európában: Az EUMUSC.

Hogyan biztosítható, hogy az osteoarthritisben és reumás arthritisben szenvedő betegek optimális kezelést kapjanak Európában: Az EUMUSC. Az általános európai musculoskeletális egészség javítása Javaslatokat tartalmazó Hogyan biztosítható, hogy az osteoarthritisben és reumás arthritisben szenvedő betegek optimális kezelést kapjanak Európában:

Részletesebben

Az Autizmussal élő Gyermekek Oktatási és Integrációs Szakértői Bizottsága (P-RR-AUT)

Az Autizmussal élő Gyermekek Oktatási és Integrációs Szakértői Bizottsága (P-RR-AUT) Az Autizmussal élő Gyermekek Oktatási és Integrációs Szakértői Bizottsága (P-RR-AUT) Európa Tanács, Strasbourg 2004-2006. Őszi Tamásné - gyógypedagógus A bizottság létrejötte: A P-RR-AUT létrehozásáról

Részletesebben

JELENTÉSTERVEZET. HU Egyesülve a sokféleségben HU 2014/2250(INI) 15.4.2015

JELENTÉSTERVEZET. HU Egyesülve a sokféleségben HU 2014/2250(INI) 15.4.2015 EURÓPAI PARLAMENT 2014-2019 Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság 15.4.2015 2014/2250(INI) JELENTÉSTERVEZET a lányok társadalmi szerepvállalásának az oktatáson keresztül történő ösztönzéséről az Európai

Részletesebben

A szegénység és a társadalmi kirekesztés elleni küzdelem európai és hazai szemmel

A szegénység és a társadalmi kirekesztés elleni küzdelem európai és hazai szemmel A szegénység és a társadalmi kirekesztés elleni küzdelem európai és hazai szemmel A szociális védelemről és társadalmi befogadásról szóló 2008. évi Közös Jelentés A szegénység 78 millió embert, köztük

Részletesebben

A szűrővizsgálatok változó koncepciója

A szűrővizsgálatok változó koncepciója A szűrővizsgálatok változó koncepciója Magyar Tudomány Ünnepe 2010. Vályi Péter dr. 1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről Szűrővizsgálat: olyan vizsgálat, amelynek célja a betegség tüneteit nem mutató

Részletesebben

J a v a s l a t. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály. Ó z d, 2014. augusztus 25.

J a v a s l a t. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály. Ó z d, 2014. augusztus 25. J a v a s l a t Területi együttműködést segítő programok kialakítása az önkormányzatoknál a konvergencia régiókban című ÁROP-1.A.3.- 2014. pályázat benyújtására Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH.

Részletesebben

Az információs társadalom európai jövőképe. Dr. Bakonyi Péter c. Főiskolai tanár

Az információs társadalom európai jövőképe. Dr. Bakonyi Péter c. Főiskolai tanár Az információs társadalom európai jövőképe Dr. Bakonyi Péter c. Főiskolai tanár Tartalom Lisszaboni célok és az információs társadalom Az eeurope program félidős értékelése SWOT elemzés Az információs

Részletesebben

STRATÉGIAI TERV 2012-2016

STRATÉGIAI TERV 2012-2016 STRATÉGIAI TERV 2012-2016 Elfogadva: 25/2012 (X.10.) közgyűlési határozat www.lmbtszovetseg.hu BEVEZETŐ Ez a dokumentum a Magyar Leszbikus, Meleg, Biszexuális és Transznemű Szövetség stratégiai terve,

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT. Kulturális és Oktatási Bizottság VÉLEMÉNYTERVEZET. a Kulturális és Oktatási Bizottság részéről

EURÓPAI PARLAMENT. Kulturális és Oktatási Bizottság VÉLEMÉNYTERVEZET. a Kulturális és Oktatási Bizottság részéről EURÓPAI PARLAMENT 2004 Kulturális és Oktatási Bizottság 2009 2008/0047(COD) 25.6.2008 VÉLEMÉNYTERVEZET a Kulturális és Oktatási Bizottság részéről az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság részére

Részletesebben

Hospice kultúra & palliatív ellátás az idős- és ápolási otthonokban

Hospice kultúra & palliatív ellátás az idős- és ápolási otthonokban Hospice kultúra & palliatív ellátás az idős- és ápolási otthonokban Projektcél Hospice- és palliatív kultúra meghonosítása az intézményekben Etikai dilemmák kezelése A fájdalom holisztikus megközelítése,

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓRÓL SZÓLÓ SZERZŐDÉS ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ MŰKÖDÉSÉRŐL SZÓLÓ SZERZŐDÉS

AZ EURÓPAI UNIÓRÓL SZÓLÓ SZERZŐDÉS ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ MŰKÖDÉSÉRŐL SZÓLÓ SZERZŐDÉS AZ EURÓPAI UNIÓRÓL SZÓLÓ SZERZŐDÉS ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ MŰKÖDÉSÉRŐL SZÓLÓ SZERZŐDÉS P a t r o c i n i u m - k i a d v á n y W e r b ő c z y - s o r o z a t Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi

Részletesebben

Európában számos olyan kezdeményezés létezik, mely a mentális problémákkal küzdők kutatástervezésbe és kivitelezésbe való bevonódását célozza.

Európában számos olyan kezdeményezés létezik, mely a mentális problémákkal küzdők kutatástervezésbe és kivitelezésbe való bevonódását célozza. A mentális egészség kutatásának jelentősége A mentális betegségek egyaránt hatalmas terhet rónak a páciensekre, családjaikra és a társadalomra is. Egy adott évben minden harmadik európai polgár közül legalább

Részletesebben

HORIZONTÁLIS KAPCSOLÓDÁSOK

HORIZONTÁLIS KAPCSOLÓDÁSOK Monitoring Bizottsági tagok felkészítése a fejlesztéspolitikai tevékenységükhöz kapcsolódóan 2015. június 3. HORIZONTÁLIS KAPCSOLÓDÁSOK GYENE GYÖNGYVÉR MONITORING ÉS ÉRTÉKELÉSI FŐOSZTÁLY A horizontális

Részletesebben

Esélyegyenlőségi terv

Esélyegyenlőségi terv Esélyegyenlőségi terv ÓNTE Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. 2014. január 1. 2016. december 31. közötti időszakra Preambulum Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség

Részletesebben

A Magyar LMBT Szövetség

A Magyar LMBT Szövetség A Magyar LMBT Szövetség Stratégiai terve 2012-2016 1132 Budapest, Csanády u. 4/B. Telefon: (1) 6 333 302 Fax: (1) 6 333 303 info@lmbtszovetseg.hu www.lmbtszovetseg.hu facebook.com/magyarlmbtszovetseg Bankszámla:

Részletesebben

TIDE projekt - Globális Nevelést mindenkinek! Towards Inclusive Development Education. EuropeAid/131141/C/ACT/MULTI 2013.04.01-2015.09.30.

TIDE projekt - Globális Nevelést mindenkinek! Towards Inclusive Development Education. EuropeAid/131141/C/ACT/MULTI 2013.04.01-2015.09.30. TIDE projekt - Globális Nevelést mindenkinek! Towards Inclusive Development Education EuropeAid/131141/C/ACT/MULTI 2013.04.01-2015.09.30. (30 hónap) A projekt célkitűzése A TIDE projekt célja a globális

Részletesebben

A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése

A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése FÖK: A program egyike a legjobban kidolgozott anyagoknak. Tekintve az EU-források felhasználásában rejlő kockázatokat, az operatív program hangsúlyát

Részletesebben

Egészség Tudásközpont EGÉSZSÉG INFORMÁCIÓ RENDSZER. Vitrai József TÁRKI Egészség Tudásközpont

Egészség Tudásközpont EGÉSZSÉG INFORMÁCIÓ RENDSZER. Vitrai József TÁRKI Egészség Tudásközpont EGÉSZSÉG INFORMÁCIÓ RENDSZER Vitrai József TÁRKI MIÉRT KELL TÖBB/JOBB EGÉSZSÉGSTATISZTIKA? A köz igénye kormányok és nemzetközi szervezetek elszámoltathatóságának javítására, tevékenységük monitorozására

Részletesebben

Új szabvány a társadalmi felelősségvállalás fejlődéséért: ISO 26000 ÉMI-TÜV SÜD kerekasztal-beszélgetés

Új szabvány a társadalmi felelősségvállalás fejlődéséért: ISO 26000 ÉMI-TÜV SÜD kerekasztal-beszélgetés Új szabvány a társadalmi felelősségvállalás fejlődéséért: ISO 26000 ÉMI-TÜV SÜD kerekasztal-beszélgetés 2012.04.26. ÉMI-TÜV SÜD Kft. 1 7 May 2012 Az RTG Vállalati Felelősség Tanácsadó Kft. és az ISO 26000

Részletesebben

Towards Inclusive Development Education

Towards Inclusive Development Education Towards Inclusive Development Education (Globális Nevelést mindenkinek!) EuropeAid/131141/C/ACT/MULTI 2013.04.01-2015.09.30. (30 hónap) A projekt célkitűzése A TIDE projekt célja a globális tanulás témáinak

Részletesebben

AUTIZMUS SPEKTRUM ZAVAROK ELLÁTÁSÁNAK IRÁNYELVEI

AUTIZMUS SPEKTRUM ZAVAROK ELLÁTÁSÁNAK IRÁNYELVEI AUTIZMUS SPEKTRUM ZAVAROK ELLÁTÁSÁNAK IRÁNYELVEI Dr.Balázs Anna Autizmus Alapítvány, Budapest e-mail: abalazs@autizmus.hu www.autizmus.hu 2008.01.18. ALAPFOGALMAK, ALAPINFORMÁCIÓK ASD és autizmus: Lényege

Részletesebben

ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM

ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM Tét Város Polgármesteri Hivatalának komplex szervezetfejlesztése I. BEVEZETŐ Tét Város Önkormányzata 10.819.200 forintot nyert az ÁROP-1.A2/A pályázati kiírás keretében a Polgármesteri

Részletesebben

GNTP. Személyre Szabott Orvoslás (SZO) Munkacsoport. Kérdőív Értékelő Összefoglalás

GNTP. Személyre Szabott Orvoslás (SZO) Munkacsoport. Kérdőív Értékelő Összefoglalás GNTP Személyre Szabott Orvoslás (SZO) Munkacsoport Kérdőív Értékelő Összefoglalás Választ adott: 44 fő A válaszok megoszlása a válaszolók munkahelye szerint Személyre szabott orvoslás fogalma Kérdőív meghatározása:

Részletesebben

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (2014.11.25.)

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (2014.11.25.) EURÓPAI BIZOTTSÁG Strasbourg, 2014.11.25. C(2014) 9048 final A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (2014.11.25.) a Bizottság főigazgatói, valamint a szervezetek vagy önfoglalkoztató személyek közötti megbeszélésekről

Részletesebben

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV. 2014. augusztus 20-tól 2015. december 31-ig terjedő időszakra

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV. 2014. augusztus 20-tól 2015. december 31-ig terjedő időszakra Kalocsai Nebuló Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény OM: 038451 6300 Kalocsa, Tompa M. u. 10-14.. Tel.: 78/461-667, e-mail: nebulokalocsa@gmail.com ESÉLYEGYENLŐSÉGI

Részletesebben

Péley Iván dr. Idegsebészeti és Neurológiai Klinika

Péley Iván dr. Idegsebészeti és Neurológiai Klinika Neurológiai kórképek rehabilitációja - neurorehabilitáció Péley Iván dr. Idegsebészeti és Neurológiai Klinika WHO meghatározások (1980-2013) Károsodás impairment: a szervezet biológiai működés zavara (pl.:

Részletesebben

SYNERGON ÜgymeNET TÉRSÉGFEJLESZTŐ HÁLÓZATI SZOLGÁLTATÁSOK

SYNERGON ÜgymeNET TÉRSÉGFEJLESZTŐ HÁLÓZATI SZOLGÁLTATÁSOK SYNERGON ÜgymeNET TÉRSÉGFEJLESZTŐ HÁLÓZATI SZOLGÁLTATÁSOK Szolgáltató önkormányzat, szolgáltató kistérség Az Európai Unióhoz való csatlakozás új teret nyitott hazánkban. Az önkormányzati testületek, kistérségi

Részletesebben

Hatékony Népegészségügyi politikák kialakítása, Népegészségügyi érdekképviselet és az Európai Unió. 2012. október 3.

Hatékony Népegészségügyi politikák kialakítása, Népegészségügyi érdekképviselet és az Európai Unió. 2012. október 3. Hatékony Népegészségügyi politikák kialakítása, Népegészségügyi érdekképviselet és az Európai Unió 2012. október 3. Szereplés az EU színpadán: az EU döntéshozatala és az érdekeltek szerepe Anne Hoel Európai

Részletesebben

A Magyar EU elnökség a halászatban, a Közös Halászati Politika változásának lehetséges hatásai a haltermelésre

A Magyar EU elnökség a halászatban, a Közös Halászati Politika változásának lehetséges hatásai a haltermelésre A Magyar EU elnökség a halászatban, a Közös Halászati Politika változásának lehetséges hatásai a haltermelésre Bardócz Tamás halászati osztályvezető Vidékfejlesztési Minisztérium Az előadás tartalma: Magyar

Részletesebben

A magyar kormányzat tervezett korrupcióellenes lépései és a nyílt kormányzati együttműködés

A magyar kormányzat tervezett korrupcióellenes lépései és a nyílt kormányzati együttműködés A magyar kormányzat tervezett korrupcióellenes lépései és a nyílt kormányzati együttműködés Dr. Klotz Péter, főosztályvezető-helyettes, Nemzeti Védelmi Szolgálat Budapest, 2015. május 12. Szervezeti változások

Részletesebben

Egymást támogatva minden. Golobné Wassenszky Rita

Egymást támogatva minden. Golobné Wassenszky Rita Egymást támogatva minden könnyebb! Golobné Wassenszky Rita Parkinson Betegek Egyesülete Pécs Parkinson-kór A Parkinson-kór fokozatosan előrehaladó neurológiai betegség Tünetei: mozgásszegénység, kézremegés,

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT 2014-2019. Fejlesztési Bizottság VÉLEMÉNYTERVEZET. a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság részére

EURÓPAI PARLAMENT 2014-2019. Fejlesztési Bizottság VÉLEMÉNYTERVEZET. a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság részére EURÓPAI PARLAMENT 2014-2019 Fejlesztési Bizottság 2014/0059(COD) 7.1.2015 VÉLEMÉNYTERVEZET a Fejlesztési Bizottság részéről a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság részére a konfliktusok által érintett és

Részletesebben

Döntéshozatal, jogalkotás

Döntéshozatal, jogalkotás Az Európai Unió intézményei Döntéshozatal, jogalkotás 2012. ősz Lattmann Tamás Az Európai Unió intézményei intézményi egyensúly elve: EUSZ 13. cikk az intézmények tevékenységüket az alapító szerződések

Részletesebben

K F I Egészségipari Stratégiai Fehér Könyv

K F I Egészségipari Stratégiai Fehér Könyv Innovatív Gyógyszerek Kutatására Irányuló Nemzeti Technológiai Platform P L A T F O R M N A P K F I Egészségipari Stratégiai Fehér Könyv Dr. Oberfrank Ferenc MTA Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet

Részletesebben

A BÉKÉLTETŐ TESTÜLETEK LEHETŐSÉGEI KÖTELEZETTSÉGEI AZ ÚJ EURÓPAI UNIÓS NORMÁK FÉNYÉBEN BUDAPEST, 2014. NOVEMBER 10.

A BÉKÉLTETŐ TESTÜLETEK LEHETŐSÉGEI KÖTELEZETTSÉGEI AZ ÚJ EURÓPAI UNIÓS NORMÁK FÉNYÉBEN BUDAPEST, 2014. NOVEMBER 10. A BÉKÉLTETŐ TESTÜLETEK LEHETŐSÉGEI KÖTELEZETTSÉGEI AZ ÚJ EURÓPAI UNIÓS NORMÁK FÉNYÉBEN BUDAPEST, 2014. NOVEMBER 10. A BÉKÉLTETŐ TESTÜLETEKRE VONATKOZÓ EURÓPAI UNIÓS SZABÁLYOZÁS.MOSTANÁIG CSAK BIZOTTSÁGI

Részletesebben

Városföld Község Önkormányzata. Állampolgári Tanács. Települési Esélyegyenlőségi Program készítése. Dr. Peredi Katalin, Guth Erika. 2010.

Városföld Község Önkormányzata. Állampolgári Tanács. Települési Esélyegyenlőségi Program készítése. Dr. Peredi Katalin, Guth Erika. 2010. Városföld Község Önkormányzata Állampolgári Tanács Települési Esélyegyenlőségi Program készítése Dr. Peredi Katalin, Guth Erika 2010. március 23 Kik vagyunk? Mit csinálunk? Jogszabályi háttér Mi az Állampolgári

Részletesebben

Struktúratervezés Pest megye északi mikro-régiójában minta projekt 2000-2002

Struktúratervezés Pest megye északi mikro-régiójában minta projekt 2000-2002 Struktúratervezés Pest megye északi mikro-régiójában minta projekt 2000-2002 A program a Holland Külügyminisztérium MATRA programjának finanszírozásában és a Pest Megyei Önkormányzat koordinálása mellett

Részletesebben

A Közép-Európa 2020 Operatív Program Vezetői Összefoglalója 3.2. Tervezet 2013. december

A Közép-Európa 2020 Operatív Program Vezetői Összefoglalója 3.2. Tervezet 2013. december A Közép-Európa 2020 Operatív Program Vezetői Összefoglalója 3.2. Tervezet 2013. december A CENTRAL EUROPE (KÖZÉP-EURÓPA) Transznacionális Program a 2014-2020-as programozási periódusban a közép-európai

Részletesebben

1062/2007. (VIII. 7.) Korm. határozat

1062/2007. (VIII. 7.) Korm. határozat 1062/2007. (VIII. 7.) Korm. határozat az új Országos Fogyatékosügyi Program végrehajtásának 2007-2010. évekre vonatkozó középtávú intézkedési tervéről 1. A Kormány a) elfogadja az Országgyűlés 10/2006.

Részletesebben

BUDAPEST. 2006. január 30.

BUDAPEST. 2006. január 30. A jó gyakorlat megosztása Európa szerte BUDAPEST 2006. január 30. A jó gyakorlat megosztása Európa szerte Mike Buckley Stratégiai és kampány igazgató A Fogyatékosság és Rehabilitáció Királyi Egyesülete

Részletesebben

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV Elismerve minden embernek azt a jogát, hogy egyenlő méltóságú személyként élhessen, a BZSH Benjamin Óvoda az alábbi esélyegyenlőségi tervet alkotja meg: I. Általános célok, etikai

Részletesebben

EURÓPAI ÉPÍTÉSZETPOLITIKAI FÓRUM EFAP. Magyar Építészetpolitika. Soltész Ilona Országos Főépítészi Iroda 2011. május 5.

EURÓPAI ÉPÍTÉSZETPOLITIKAI FÓRUM EFAP. Magyar Építészetpolitika. Soltész Ilona Országos Főépítészi Iroda 2011. május 5. EURÓPAI ÉPÍTÉSZETPOLITIKAI FÓRUM EFAP Budapesti Nemzetközi Konferencia Magyar Építészetpolitika Soltész Ilona Országos Főépítészi Iroda 2011. május 5. A magyar építészetpolitika Kidolgozása 2008 óta folyik

Részletesebben

Készítette: dr. Lukács Andrea közbeszerzési tanácsadó, szakértő, Közbeszerzési Tanácsadók Országos Szövetsége, alelnök

Készítette: dr. Lukács Andrea közbeszerzési tanácsadó, szakértő, Közbeszerzési Tanácsadók Országos Szövetsége, alelnök Készítette: dr. Lukács Andrea közbeszerzési tanácsadó, szakértő, Közbeszerzési Tanácsadók Országos Szövetsége, alelnök 2013.12.20. dr. Lukács Andrea, 1 A közbeszerzési irányelvek lehetőséget adnak a szociális

Részletesebben

Beszámoló az ajánlásokról

Beszámoló az ajánlásokról Hogyan biztosítsuk, hogy az arthrosisban és rheumatoid arthritisben szenvedő betegek optimális ellátást kaphassanak Európa-szerte: az EUMUSC.NET ajánlásai Az EULAR és 22 európai központ partnerségével

Részletesebben

A NAP KLUB ALAPÍTVÁNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A NAP KLUB ALAPÍTVÁNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A NAP KLUB ALAPÍTVÁNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Budapest, 2005. július 1 1. A Nap Klub Alapítvány munkaszervezete 1.1. A Nap Klub Alapítvány (továbbiakban: Alapítvány) munkaszervezete az elnök,

Részletesebben

KÖZÖS NYILATKOZAT 2001.05.22.

KÖZÖS NYILATKOZAT 2001.05.22. KÖZÖS NYILATKOZAT 2001.05.22. A Közép-európai Rendőrakadémia résztvevő minisztériumai tekintettel a Közép- Európában lezajlott társadalmi, politikai és társadalmi fejleményekre, amelyek Európa államainak

Részletesebben

Fejleszthető/tervezhető egészség egészség-egyenlőtlenségek kezelési lehetőségei Solymosy József Bonifácz

Fejleszthető/tervezhető egészség egészség-egyenlőtlenségek kezelési lehetőségei Solymosy József Bonifácz Kérdés és válaszok, avagy SZEGÉNYSÉG és EGÉSZSÉG I. szakmai konferencia 2011. január 26. Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet Fejleszthető/tervezhető egészség egészség-egyenlőtlenségek kezelési

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM Foglalkoztatás Versenyképes munkaerő Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 5-6. prioritás Nemzetgazdasági Minisztérium Munkaerőpiaci Programok Főosztály Foglalkoztatáspolitikai

Részletesebben

Az esélyegyenlőségi terv értékelése 2013.

Az esélyegyenlőségi terv értékelése 2013. Az esélyegyenlőségi terv értékelése 2013. A Debreceni Művelődési Központ fontos feladatának tekinti az esélyegyenlőség érvényesítését a munkahelyi alkalmazottak körében. 2012-ben, esélyegyenlőségi felelőst

Részletesebben

Szociális információnyújtás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél

Szociális információnyújtás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél Szociális információnyújtás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél A szolgáltatás átfogó és operatív célja A Pro-Team Nonprofit Kft. rehabilitációs akkreditált foglalkoztató, ahol több mint 2000 fő megváltozott

Részletesebben

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV A 2010. MÁJUS 31-TŐL 2012. DECEMBER 31-IG TERJEDŐ IDŐSZAKRA Elismerve minden embernek azt a jogát, hogy egyenlő méltóságú személyként élhessen Kisbér Város Önkormányzata az alábbi

Részletesebben

Az Európai Üzemi Tanácsokra vonatkozó új szabályok. Betekintés a 2009/38/EK irányelvbe

Az Európai Üzemi Tanácsokra vonatkozó új szabályok. Betekintés a 2009/38/EK irányelvbe Az Európai Üzemi Tanácsokra vonatkozó új szabályok Betekintés a 2009/38/EK irányelvbe Milyen célt szolgálnak az Európai Üzemi Tanácsok? Az Európai Üzemi Tanácsok adott vállalat európai munkavállalóit képviselik.

Részletesebben

A jövő innovatív mobilitását megalapozó 3 pillér (kutatás, felsőoktatás, üzlet) együttműködése, a sikeres integrálás feltételei

A jövő innovatív mobilitását megalapozó 3 pillér (kutatás, felsőoktatás, üzlet) együttműködése, a sikeres integrálás feltételei A jövő innovatív mobilitását megalapozó 3 pillér (kutatás, felsőoktatás, üzlet) együttműködése, a sikeres integrálás feltételei Dr. Bokor Zoltán MTA KTB közgyűlési képviselő 1 Tartalom Célok Az együttműködés

Részletesebben

Szociális gazdaság. Nyílt munkaerőpiac

Szociális gazdaság. Nyílt munkaerőpiac A szociális gazdaság fejlesztése és a foglalkoztatás növelése szociális szövetkezeteken keresztűk Ruszkai Zsolt Magyar Munka Terv Közfoglalkoztatás Szociális gazdaság Nyílt munkaerőpiac 2 Szociális gazdaság

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A PROJEKT MEGVALÓSULÁSÁRÓL

BESZÁMOLÓ A PROJEKT MEGVALÓSULÁSÁRÓL BESZÁMOLÓ A PROJEKT MEGVALÓSULÁSÁRÓL TÁMOP-6.2.4.A-11/1-2012-0013 Létszámbővítés az egészségügyi ellátás fejlesztése érdekében a Kaposi Mór Oktató Kórházban Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház 7400

Részletesebben

A nők elleni erőszakról szó sincs a költségvetésben avagy pénzkérdés-e az Isztambuli Egyezmény ratifikálása?

A nők elleni erőszakról szó sincs a költségvetésben avagy pénzkérdés-e az Isztambuli Egyezmény ratifikálása? A nők elleni erőszakról szó sincs a költségvetésben avagy pénzkérdés-e az Isztambuli Egyezmény ratifikálása? Magyar Női Érdekérvényesítő Szövetség 2015. június A Civilek a költségvetésről projektet támogatja

Részletesebben

Közétkeztetés a Nemzeti Táplálkozáspolitika Cselekvési Tervben. Dr. Biró Krisztina osztályvezető Nemzeti Erőforrás Minisztérium

Közétkeztetés a Nemzeti Táplálkozáspolitika Cselekvési Tervben. Dr. Biró Krisztina osztályvezető Nemzeti Erőforrás Minisztérium Közétkeztetés a Nemzeti Táplálkozáspolitika Cselekvési Tervben Dr. Biró Krisztina osztályvezető Nemzeti Erőforrás Minisztérium Nemzetközi előzmények (WHO, EU) Európai Elhízás-ellenes Charta WHO Európai

Részletesebben

Rehabilitációs kapacitások változása az elmúlt 10 évben

Rehabilitációs kapacitások változása az elmúlt 10 évben Rehabilitációs kapacitások változása az elmúlt 10 évben Kontra Andrea ESZSZK Rehabilitációs centrum, egészségpolitikai szakértő XII. FESZ kongresszus Gyógyászati segédeszközök szerepe a tartós ápolásban

Részletesebben

TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOGOSULTSÁG AZ UNIÓ MÁS TAGÁLLAMAIBAN

TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOGOSULTSÁG AZ UNIÓ MÁS TAGÁLLAMAIBAN TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOGOSULTSÁG AZ UNIÓ MÁS TAGÁLLAMAIBAN A társadalombiztosítási rendszerek összehangolására a személyek Unión belüli szabad mozgásának támogatása érdekében van szükség. A munkavállalókra

Részletesebben

Itthon, Magyarországon

Itthon, Magyarországon Itthon, Magyarországon Dóra Bálint Nemzetközi Migrációs Szervezet IOM Budapest 2012 Bepillantás az IOM-be Az IOM küldetése IOM Magyarországon Otthon, Magyarországon alapok Otthon, Magyarországon célok

Részletesebben

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV 2012. június 15-től 2017. június 14-ig terjedő időszakra Jelen Esélyegyenlőségi terv az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvényben,

Részletesebben

Szülők és pedagógusok körében végzett. vezetői értékelés (2015)

Szülők és pedagógusok körében végzett. vezetői értékelés (2015) Szülők és pedagógusok körében végzett vezetői értékelés (2015) A közoktatási intézmények vezetőinek munkáját a megbízatásuk során két alaklommal kell az intézmény pedagógusainak és a tanulók szüleinek

Részletesebben

A NŐK A TUDOMÁNYBAN EGYESÜLET STRATÉGIA

A NŐK A TUDOMÁNYBAN EGYESÜLET STRATÉGIA A NŐK A TUDOMÁNYBAN EGYESÜLET STRATÉGIA A Nők a Tudományban Egyesület (továbbiakban Egyesület) stratégiai célja, hogy támogassa mindazokat a törekvéseket és intézkedéseket, amelyek biztosítják a nők és

Részletesebben

2. A járási állami közigazgatási hivatalnak biztosítania kell a Program intézkedéseinek végrehajtását, illetve azok finanszírozását.

2. A járási állami közigazgatási hivatalnak biztosítania kell a Program intézkedéseinek végrehajtását, illetve azok finanszírozását. Берегівська районна рада Закарпатської області Beregszászi Tanács Kárpátalja Р І Ш Е Н Н Я 16-ої сесії VI скликання від 05.12. 2013р. 305 м.берегово _ VI _összehívású_16_ülésszaka 2013.12.05.én kelt 305

Részletesebben

Az egészség fogalma, az egészségi állapotot meghatározó tényezık. A holisztikus egészségszemlélet dimenziói és ezek jellemzıi. /II.

Az egészség fogalma, az egészségi állapotot meghatározó tényezık. A holisztikus egészségszemlélet dimenziói és ezek jellemzıi. /II. Az egészség fogalma, az egészségi állapotot meghatározó tényezık. A holisztikus egészségszemlélet dimenziói és ezek jellemzıi. /II. Tétel/ Ihász Ferenc PhD. Nyugat-magyarországi Egyetem Apáczai Csere János

Részletesebben

Figyelemhiány/Hiperaktivitás Zavar - ADHD TÁJÉKOZTATÓ FÜZET. ADHD-s gyermekek családjai részére

Figyelemhiány/Hiperaktivitás Zavar - ADHD TÁJÉKOZTATÓ FÜZET. ADHD-s gyermekek családjai részére Figyelemhiány/Hiperaktivitás Zavar - ADHD TÁJÉKOZTATÓ FÜZET ADHD-s gyermekek családjai részére KEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ FÜZET Ezt a tájékoztató füzetet azért készítettük, hogy segítsünk a FIGYELEMHIÁNY/HIPERAKTIVITÁS

Részletesebben

Veszprém Megyei TOP. 2015. április 24.

Veszprém Megyei TOP. 2015. április 24. Veszprém Megyei TOP Veszprém Megyei Önkormányzat aktuális területfejlesztési tervezési feladatai, különös tekintettel Veszprém megye Integrált Területi Programjára 2015. április 24. NGM által megadott

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT. Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság MUNKADOKUMENTUM

EURÓPAI PARLAMENT. Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság MUNKADOKUMENTUM EURÓPAI PARLAMENT 2004 ««««««««««««2009 Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság 13.6.2007 MUNKADOKUMENTUM az uniós polgár harmadik országokbeli diplomáciai és konzuli védelméről Állampolgári Jogi,

Részletesebben

TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉST SEGÍTŐ PROGRAMOK KIALAKÍTÁSA AZ ÖNKORMÁNYZATOKNÁL A KONVERGENCIA RÉGIÓBAN ÁROP - 1.A.3. - 2014 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉST SEGÍTŐ PROGRAMOK KIALAKÍTÁSA AZ ÖNKORMÁNYZATOKNÁL A KONVERGENCIA RÉGIÓBAN ÁROP - 1.A.3. - 2014 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉST SEGÍTŐ PROGRAMOK KIALAKÍTÁSA AZ ÖNKORMÁNYZATOKNÁL A KONVERGENCIA RÉGIÓBAN ÁROP - 1.A.3. - 2014 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ESÉLYT MINDENKINEK SZAKMAI PROGRAM MARCALI, 2015.05.08.

Részletesebben

ELŐADÁS VÁZLAT. Balázs Judit

ELŐADÁS VÁZLAT. Balázs Judit ELŐADÁS VÁZLAT GYERMEKKORBAN KEZDŐDŐ FELNŐTT PSZICHIÁTRIAI KÓRKÉPEK: AUTIZMUS, ADHD, TIC-ZAVAR Balázs Judit 2012. november 15-17. SEMMELWEIS EGYETEM, KÖTELEZŐ SZINTEN TARTÓ TANFOLYAM AUTIZMUS FOGALMI SOKASÁG

Részletesebben

Az EGT/Norvég Civil Támogatási Alap 2013-2016

Az EGT/Norvég Civil Támogatási Alap 2013-2016 Az EGT/Norvég Civil Támogatási Alap 2013-2016 A támogató és a lebonyolítók Forrás EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmus Lebonyolítók Ökotárs Alapítvány Autonómia Alapítvány Demokratikus Jogok Fejlesztéséért

Részletesebben

T/10746. számú törvényjavaslat. a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény módosításáról

T/10746. számú törvényjavaslat. a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény módosításáról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/10746. számú törvényjavaslat a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény módosításáról Előadó: Balog Zoltán emberi erőforrások

Részletesebben

Tájékoztatás a SPARK programról

Tájékoztatás a SPARK programról Hoippj^j Bnln jjjjkkk Társadalompolitikai Programok Értékelésének Támogatása Európában Tájékoztatás a SPARK programról Scharle Ágota/Váradi Balázs Vezető kutató, Budapest Szakpolitikai Elemző Intézet Hélène

Részletesebben

A fenntartható fejlődés megjelenése az ÚMFT végrehajtása során Tóth Tamás Koordinációs Irányító Hatóság Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 2009. szeptember 30. Fenntartható fejlődés A fenntarthatóság célja

Részletesebben

Az oszteoporosis nem gyógyszeres terápiája. Dr. Brigovácz Éva SMKMOK 2015.01.21.

Az oszteoporosis nem gyógyszeres terápiája. Dr. Brigovácz Éva SMKMOK 2015.01.21. Az oszteoporosis nem gyógyszeres terápiája Dr. Brigovácz Éva SMKMOK 2015.01.21. Az orvoslás s a bizonytalanságok tudománya és s a valósz színűségek művészete. szete. William Osler Tények/ adatok Gyógyszeres

Részletesebben

Hippocampus Intezet. ÖT-ELEMTAN képzés Budapesten

Hippocampus Intezet. ÖT-ELEMTAN képzés Budapesten Hippocampus Intezet ÖT-ELEMTAN képzés Budapesten Idõpont: 2008. április 11-12-13. Részvételi díj: 15. 000 Ft/ nap; az elsõ nap ingyenes /konzultáció/ A tanfolyam célja A bioenergetikai folyamatok szisztematikus

Részletesebben

Foglalkoztathatóság ösztönzése és a vállalati alkalmazkodóképesség fejlesztései. a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 5.

Foglalkoztathatóság ösztönzése és a vállalati alkalmazkodóképesség fejlesztései. a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 5. Foglalkoztathatóság ösztönzése és a vállalati alkalmazkodóképesség fejlesztései a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 5. prioritásában 2014. május 28. I. Európai Szociális Alapból tervezett

Részletesebben