Berényi Vilmos: Minőségbiztosítás patológusok számára, előadás jegyzet, 2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Berényi Vilmos: Minőségbiztosítás patológusok számára, előadás jegyzet, 2016"

Átírás

1 Az előadás a minőségirányítási rendszerekben alkalmazható minőségbiztosítási eszközökről szól, melynek legfontosabb feladata a bizalom megteremtése, fenntartása és fokozása a laboratórium működésével kapcsolatban a belső és külső érdekelt felek számára

2 A követelmények jogszabályban meg lettek határozva, de ezen laboratóriumok nagy része még nem teljesítette mindent tekintetben a fenti követelményeket A patológiai laboratórium érintettsége, ha nem is direkt módon, de magyarázható. A Nemzeti Akkreditáló Hatóság adatbázisa szerint mindösszesen öt laboratórium szerzett orvosi laboratóriumi akkreditációt hazánkban Az ISO rendszereket a NAH jogosult akkreditálni, noha ez az akkreditáció a jogszabály szerint a laboratóriumok egy részére kötelező. A minőségügyi tudatosság, minőségbiztosítási rendszer bevezetése és minőségbiztosítási eszközök alkalmazása viszont minden laboratórium számára erkölcsi és szakmai kérdés!

3 Az általános és laboratóriumi szabványos minőségirányítási rendszerek közül kiemelkedik az ISO ban kiadott orvosi laborok minőségirányítási követelményeit leíró szabvány, amely alapjául szolgál az akkreditációnak. A GLP viszont nem ennek a területnek a szakmai követelményrendszerét írja le, hanem a gyógyszeranyagok és növényvédőszerek biztonságossági vizsgálataival foglalkozó laboratóriumok számára jelent jogszabályi és szakmai alapot. Tanúsítani, akkreditálni a szabványos minőségirányítási követelményrendszerek szerint lehet, egy ilyen rendszerben alkalmazni kívánt, bizalomerősítésként bevezetett minőségbiztosítási eszközöktől függ, hogy milyen erős lesz egy minőségbiztosítási rendszer a minőségirányításon belül. A minőségirányítás, a minőségbiztosításon túl, vagy az mellett, tartalmaz még minőségellenőrzésre, minőségtervezésre, minőségfejlesztésre vonatkozó elemeket is, de azt itt nem tárgyaljuk

4 Kilenc önkényesen kiválasztott minőségbiztosítási eszközt beszélünk meg, és ezeken keresztül bemutatjuk, hogy milyen módon fokozható egy rendszer erőssége pusztán az eszközök erősségétől. Az előíró dokumentumok tekintetében egy eszköz hatékonyságát, erősségét például az határozza meg, mit és milyen formában, milyen részletességgel írunk elő a laboratóriumban dolgozók számára követelményeket. A szabványok lehetővé teszik az úgynevezett kompetencia alapú szabályozást is, például az orvosi értékelés számára, de a rendszer annál erősebb, minél nagyobb az előírást tartalmazó dokumentumok iránt támasztott igényszint. Azok elfogadásában, közzétételi módjában, teljeskörűségében. Az előadásanyag végén az ISO által kötelezően előírt előíró dokumentumok, dokumentált eljárások felsorolása is megtalálható, angol nyelven (mivel a szabvány nem jelent meg hivatalosan magyarul) A helyes gyakorlatokat le kell írni, be kell vezetni a rendszerbe, hogy hivatkozni lehessen rájuk. A dokumentáció csúcsát jelentő kézikönyv összeállítása, mint láttuk korábban, jogszabályi követelmény is

5 Egy ilyen kézikönyv ISO szerinti folyamattérképét tartalmazza az előadásanyag is, a legvégén. Az előírások szerint elvégzett munka igazolásában, elsősorban a jogi szempontok miatt kialakuló defenzív medicina következtében alapvetően fontos, hogy a laboratórium igazolni tudja, hogy a szakmai ajánlások alapján kialakított belső szabályozások szerint járt el, minden lépésben és minden minta vizsgálata során betartotta a követelményeket. A minőségbiztosítási eszköz legerősebb lépcsője az adatintegritás szempontja, amely a keletkező adatok számon kérhetőségét, törölhetetlenségét, rendelkezésre állását és az eredeti nyersadatok változatlanságát garantálja. Ezt a követelményt a jogi eljárásokban is alkalmazni kell, tehát egy adatintegritást biztosító rendszer adataiban az eljárásban részt vevők jobban hisznek Az önellenőrzés, vagy keresztellenőrzés az egyik legfontosabb minőségbiztosítási eszköz, annak megfelelően, hogy a kialakult szabályozás és gyakorlat szerint ki végzi azt, milyen rendszerességgel, milyen redundanciával, milyen dokumentáltsággal, ez elvégzett tevékenységek mekkora részére alkalmazza a laboratórium. Az ellenőrzést végző helyszíni jelenléte, kevés esetet kivéve, nem követelmény még a

6 nagyon erős minőségbiztosítási rendszerekben sem. A szakmai ellenőrzések révén, amely ki kell hogy terjedjen a laboratórium minden munkatársára, főorvosokra, vezetőkre is, a diagnosztikai tévedés esélyes csökkenthető. Az ellenőrzés, legyen az bármilyen erős is, leszámítva az extrém eseteket, a gondatlan, súlyosan gondatlan és szándékos szabályelkerülés megakadályozására nem garantál megoldást, ennek a laboratóriumi kultúrában kell elejét venni. Az ellenőrzést végző egyben az elvégzett munka egyik felelős személyévé válik. Egy minőségbiztosítási rendszer erősségét az ellenőrzései során alkalmazott jogkör nagyban meghatározza. Amennyiben a minőségbiztosítási rendszerben definiált ellenőrzések következményeként lépéseket, tevékenységeket lehet szabályosan visszavonni, visszavonatni, esetleg tevékenységeket lehet időlegesen megszüntetni, akkor az a rendszer erősségét befolyásolja, fokozza. A legtöbb minőségirányítási rendszerben kialakult a minőségügyi egység vagy minőségbiztosítási funkció, amelynek laboratóriumon belüli szerepe, függetlensége, jogköre, feladatai adják meg a minőségbiztosítási rendszer egyik fő erősségét. Ennek a képzett minőségügyi felelősnek az alkalmazása, mint láttuk korábban, jogszabályi követelmény is. A QA egység, QA funkció számos hagyományosan minőségbiztosítási feladatot kaphat, amelyet elsősorban a laboratórium felső vezetése és egyszemélyi vezetője biztosíthat. A minőségbiztosítás a laboratóriumon belül csendőr és tanácsadó funkciót is elláthat, a kialakult gyakorlat és kultúra szerint. Az ISO által a laboratórium vezetőjére és a minőségügyi funkció vezetőjére előírt legfontosabb jogköröket az előadásanyag végén felsoroltuk

7 Nem arról van szó, hogy a minőségbiztosítási egység ezekhez jobban értene, sőt, mindenhez értene (merthogy ez a vád sokszor elhangzik a minőségbiztosítási funkciót elvállalókkal szemben), viszont a független, támogató egység garantálni képes a fent felsorolt feladatok elvégzése révén a minőségbiztosítási rendszer következetességét, formalitását, dokumentáltságát, ellenőrizhetőségét, végső soron erejét. Az ISO által a minőségügyi funkció vezetőjére előírt legfontosabb feladatokat az előadásanyag végén felsoroltuk

8 Az eltérések és változtatások kezelése olyan eszköz a minőségbiztosítási eszköztárt alkalmazók kezében, amelyekkel elő lehet segíteni azt, hogy a laboratóriumban elkövetett hibák megfelelően orvosolva, sőt, a hozzájuk vezető okok is javítva, helyesbítve legyenek. A tervezett eltérések, vagy a rendszerben bekövetkező változások kezelése, elsősorban az engedélyezés tekintetében, egy rendkívül következetes és erős rendszert alkothatnak. A fenti folyamatok sok vállalatnál, laboratóriumban, rendszerben ösztönösen már léteznek, de ezek dokumentálása, időszakos átnézése, felügyelete fokozza a rendszerek átláthatóságát, megbízhatóságát. Egy tervezett eltérés, vagy változtatás bevezetését és engedélyezését megelőző kipróbálás, validálás egy másik módszer a minőségbiztosításban, de ez nélkül semmilyen változtatás nem végezhető el

9 Az anyagok, minták, tevékenységek és dokumentumok összekeveredése, a minták és anyagok szennyeződése, keresztszennyeződése a legfontosabb szakmai minőségbiztosítási kockázat a laboratórium életében. A felsorolt lehetőségek mellet számos más olyan eszközt lehetne említeni, amivel ezek a kockázatok csökkenthetők. A minőségbiztosítási ranglétrán ebben a tekintetben, az ösztönös és szakmailag jól átgondolt, vagy triviális lépések mellett, számos lépcsőfokot ugorhat a laboratórium felfelé Az a követelményrendszer, amit a munkatársak kiválasztásában, képzésében, a kulcsemberek felelősség és jogkörének meghatározásában, a helyettesítések alkalmazásában alkalmaz a laboratórium, alapjában megalapozza a minőségbiztosítási rendszert. A minőségbiztosítási egységre vonatkozó kiválasztás, képzés, a minőségbiztosítási kulcsemberek felelősség és jogkörének meghatározása természetesen hatványozottan emeli a rendszer erősségét

10 Bizonyos tevékenységeket a laboratóriumok nem képesek ellátni, vagy kapacitáshiányból, más megfontolásból kiadják külső partnerek, alvállalkozók, szolgáltatók felé. Ilyen esetekben a rendszerek működése, a megosztott felelősségek és jogkörök írásban rögzített, átlátható és számon kérhető meghatározása minőségbiztosítási eszköz. Az elvégzett tevékenységek engedélyezése, helyszíni ellenőrzése (auditja) is hatékony minőségbiztosítási eszköz, amivel nagyon sok minőségbiztosítási rendszerben, minőségkultúrában élnek. A bejövő áruk és szolgáltatások átvételében, ellenőrzésében alkalmazott (és dokumentált) gyakorlat jelentősen fokozhatja a laboratóriumi minőségbiztosítást. A laboratórium szakmai megfelelőségét garantáló egyik eszköz a jártassági vizsgálatok rendszere. Belső jártasság igazolást a változások bevezetése, hibák elemzése és a folyamatos megfelelőség dokumentált igazolása is indukálhat. A külső ellenőrzésekben, összehasonlításokban, kőrkontrollokban való részvétel, mint láttuk korábban, jogszabályi követelmény is

11 A validálás, bármilyen folyamat, eljárás, módszer esetében olyan dokumentált eszköz, amivel igazolni lehet, hogy az adott eljárás, módszer, folyamat megbízhatóan alkalmas arra a célra, amire szánták. A Helyes Validálási Gyakorlat szerint minden ilyen igazolási tevékenységet meg kell tervezni, jóvá kell hagyni, majd dokumentálni kell. A validálást már optimált rendszereken kell elvégezni, egy validálás következtése nem lehet az, hogy a nem megfelelő érzékenység, pontosság, ismételhetőség, specifikusság, torzítatlanság miatt változtatni kell a rendszeren, eljárásban, folyamaton, módszerben, hiszen a módosított rendszert is validálni kell majd. A validálás során a dokumentált validált állapot megváltoztatását a change control (változáskezelési) rendszerben figyelembe kell venni, védeni kell. A validálást célszerű a bevezetés előtt elvégezni, mindazonáltal lehetnek olyan lépések, rendszerek a laboratórium munkájában, amiket évek óta alkalmaz, de még nem validálták, akkor bizonyos körülmények között elvégezhető az úgynevezett retrospektív (visszamutató) validálás is

12 Az ISO 15189:2013 szabvány struktúrája: Contents Foreword Introduction 1 Scope 2 Normative references 3 Terms and definitions 4 Management requirements 4.1 Organization and management responsibility Organization General Legal entity Ethical conduct Laboratory director Management responsibility Management commitment Needs of users Quality policy Quality objectives and planning Responsibility, authority and interrelationships Communication Quality manager 4.2 Quality management system General requirements Documentation requirements General Quality manual 4.3 Document control 4.4 Service agreements Establishment of service agreements Review of service agreements 4.5 Examination by referral laboratories Selecting and evaluating referral laboratories and consultants Provision of examination results 4.6 External services and supplies

13 4.7 Advisory services 4.8 Resolution of complaints 4.9 Identification and control of nonconformities 4.10 Corrective action 4.11 Preventive action 4.12 Continual improvement 4.13 Control of records 4.14 Evaluation and audits General Periodic review of requests, and suitability of procedures and sample requirements Assessment of user feedback Staff suggestions Internal audit Risk management Quality indicators Reviews by external organizations 4.15 Management review General Review input Review activities Review output 5 Technical requirements 5.1 Personnel General Personnel qualifications Job descriptions Personnel introduction to the organizational environment Training Competence assessment Reviews of staff performance Continuing education and professional development Personnel records 5.2 Accommodation and environmental conditions General Laboratory and office facilities Storage facilities

14 5.2.4 Staff facilities Patient sample collection facilities Facility maintenance and environmental conditions 5.3 Laboratory equipment, reagents, and consumables Equipment General Equipment acceptance testing Equipment instructions for use Equipment calibration and metrological traceability Equipment maintenance and repair Equipment adverse incident reporting Equipment records Reagents and consumables General Reagents and consumables Reception and storage Reagents and consumables Acceptance testing Reagents and consumables Inventory management Reagents and consumables Instructions for use Reagents and consumables Adverse incident reporting Reagents and consumables Records 5.4 Pre examination processes General Information for patients and users Request form information Primary sample collection and handling General Instructions for pre collection activities Instructions for collection activities Sample transportation Sample reception Pre examination handling, preparation and storage 5.5 Examination processes Selection, verification and validation of examination procedures General Verification of examination procedures Validation of examination procedures

15 Measurement uncertainty of measured quantity values Biological reference intervals or clinical decision values Documentation of examination procedures 5.6 Ensuring quality of examination results General Quality control General Quality control materials Quality control data Interlaboratory comparisons Participation Alternative approaches Analysis of interlaboratory comparison samples Evaluation of laboratory performance Comparability of examination results 5.7 Post examination processes Review of results Storage, retention and disposal of clinical samples 5.8 Reporting of results General Report attributes Report content 5.9 Release of results General Automated selection and reporting of results Revised reports 5.10 Laboratory information management documented procedure General Authorities and responsibilities Information system management Annex A (informative) Correlation with ISO 9001:2008 and ISO/IEC 17025:2005 Annex B (informative) Comparison of ISO 15189:2007 to ISO 15189:

16 AZ ISO 15189:2013 szabvány az alábbi 25 pontban teszi kötelezővé a dokumentált eljárás készítését: 4.3 The laboratory shall have a documented procedure to ensure that the following conditions are met. a) All documents are reviewed and approved by authorized personnel before issue. b) All documents are identified c) Current authorized editions and their distribution are identified by means of a list (e.g. document register, log or master index). d) Only current, authorized editions of applicable documents are available at points of use. e) Where a laboratory s document control system allows for the amendment of documents by hand, pending the re issue of documents, the procedures and authorities for such amendments are defined, amendments are clearly marked, initialled and dated, and a revised document is issued within a specified time period. f) Changes to documents are identified. g) Documents remain legible. h) Documents are periodically reviewed and updated at a frequency that ensures that they remain fit for purpose. i) Obsolete controlled documents are dated and marked as obsolete. j) At least one copy of an obsolete controlled document is retained for a specified time period or in accordance with applicable specified requirements The laboratory shall have documented procedures for the establishment and review of agreements for providing medical laboratory services The laboratory shall have a documented procedure for selecting and evaluating referral laboratories and consultants who provide opinions as well as interpretation for complex testing in any discipline. 4.6 The laboratory shall have a documented procedure for the selection and purchasing of external services, equipment, reagents and consumable supplies that affect the quality of its service. 4.8 The laboratory shall have a documented procedure for the management of complaints or other feedback received from clinicians, patients, laboratory staff or other parties. Records shall be maintained of all complaints and their investigation and the action taken. 4.9 The laboratory shall have a documented procedure to identify and manage nonconformities in any aspect of the quality management system, including pre examination, examination or post examination processes The laboratory shall have a documented procedure for: a. reviewing nonconformities;

17 b. determining the root causes of nonconformities; c. evaluating the need for corrective action to ensure that nonconformities do not recur; d. determining and implementing corrective action needed; e. recording the results of corrective action taken; f. reviewing the effectiveness of the corrective action taken The laboratory shall have a documented procedure for: a. reviewing laboratory data and information to determine where potential nonconformities exist; b. determining the root cause(s) of potential nonconformities; c. evaluating the need for preventive action to prevent the occurrence of nonconformities; d. determining and implementing preventive action needed; e. recording the results of preventive action taken; f. reviewing the effectiveness of the preventive action taken The laboratory shall have a documented procedure for identification, collection, indexing, access, storage, maintenance, amendment and safe disposal of quality and technical records The laboratory shall have a documented procedure to define the responsibilities and requirements for planning and conducting audits, and for reporting results and maintaining records The laboratory shall have a documented procedure for personnel management and maintain records for all personnel to indicate compliance with requirements The laboratory shall have a documented procedure for the selection, purchasing and management of equipment The laboratory shall have a documented procedure for the calibration of equipment that directly or indirectly affects examination results The laboratory shall have a documented procedure for the reception, storage, acceptance testing and inventory management of reagents and consumables The laboratory shall have documented procedures and information for pre examination activities to ensure the validity of the results of examinations The laboratory shall have a documented procedure concerning verbal requests for examinations that includes providing confirmation by request form or electronic equivalent within a given time

18 The laboratory shall have documented procedures for the proper collection and handling of primary samples. The documented procedures shall be available to those responsible for primary sample collection whether or not the collectors are laboratory staff The laboratory shall have a documented procedure for monitoring the transportations of samples The laboratory shall document the procedure used for the verification and record the results obtained. Staff with the appropriate authority shall review the verification results and record the review The laboratory shall document the procedure used for the validation and record the results obtained. Staff with the authority shall review the validation results and record the review The laboratory shall establish a documented procedure for interlaboratory comparison participation that includes defined responsibilities and instructions for participation, and any performance criteria that differ from the criteria used in the interlaboratory comparison programme The laboratory shall have a documented procedure for identification, collection, retention, indexing, access, storage, maintenance and safe disposal of clinical samples The laboratory shall establish documented procedures for the release of examination results, including details of who may release results and to whom. The procedures shall ensure that the following conditions are met If the laboratory implements a system for automated selection and reporting of results, it shall establish a documented procedure The laboratory shall have a documented procedure to ensure that the confidentiality of patient information is maintained at all times

19 AZ ISO 15189:2013 szabvány az alábbi 8 pontban teszi kötelezővé dokumentáció készítését: 4.9 h) each episode of nonconformity is documented and recorded, with these records being reviewed at regular specified intervals to detect trends and initiate corrective action Findings and actions arising from management reviews shall be recorded and reported to laboratory staff Laboratory management shall document personnel qualifications for each position. The qualifications shall reflect the appropriate education, training, experience and demonstrated skills needed, and be appropriate to the tasks performed Where the user requires deviations and exclusions from, or additions to, the documented collection procedure, these shall be recorded and included in all documents containing examination results and shall be communicated to the appropriate personnel d) All samples received are recorded in an accession book, worksheet, computer or other comparable system. The date and time of receipt and/or registration of samples shall be recorded. Whenever possible, the identity of the person receiving the sample shall also be recorded The laboratory shall select examination procedures which have been validated for their intended use. The identity of persons performing activities in examination processes shall be recorded Quality control data shall be reviewed at regular intervals to detect trends in examination performance that may indicate problems in the examination system. When such trends are noted, preventive actions shall be taken and recorded The laboratory shall document, record and, as appropriate, expeditiously act upon results from the comparisons performed. Problems or deficiencies identified shall be acted upon and records of actions retained

20 AZ ISO 15189:2013 szabvány az alábbi pontokban teszi kötelezővé rendszer kialakítását : Laboratory management shall establish quality objectives, including those needed to meet the needs and requirements of the users, at relevant functions and levels within the organization. The quality objectives shall be measurable and consistent with the quality policy The laboratory shall establish and maintain a quality manual that includes: a) the quality policy or makes reference to it; b) a description of the scope of the quality management system; c) a presentation of the organization and management structure of the laboratory and its place in any parent organization; d) a description of the roles and responsibilities of laboratory management (including the laboratory director and quality manager) for ensuring compliance with this International Standard; e) a description of the structure and relationships of the documentation used in the quality management system; f) the documented policies established for the quality management system and reference to the managerial and technical activities that support them. 4.7 The laboratory shall establish arrangements for communicating with users on the following: a) advising on choice of examinations and use of the services, including required type of sample, clinical indications and limitations of examination procedures and the frequency of requesting the examination; b) advising on individual clinical cases; c) professional judgments on the interpretation of the results of examinations; d) promoting the effective utilization of laboratory services; e) consulting on scientific and logistic matters such as instances of failure of sample(s) to meet acceptance criteria The laboratory shall establish quality indicators to monitor and evaluate performance throughout critical aspects of pre examination, examination and post examination processes. The laboratory, in consultation with the users, shall establish turnaround times for each of its examinations that reflect clinical needs. The laboratory shall periodically evaluate whether or not it is meeting the established turnaround times The laboratory shall establish an inventory control system for reagents and consumables

21 AZ ISO 15189:2013 szabvány által a laboratórium vezetőjére (laboratórium igazgatóra) és a minőségügyi vezetőre, illetve a legfelső vezetésre előírt feladatok: Laboratory director The laboratory shall be directed by a person or persons with the competence and delegated responsibility for the services provided. The responsibilities of the laboratory director shall include professional, scientific, consultative or advisory, organizational, administrative and educational matters relevant to the services offered by the laboratory. The laboratory director may delegate selected duties and/or responsibilities to qualified personnel; however, the laboratory director shall maintain the ultimate responsibility for the overall operation and administration of the laboratory. The duties and responsibilities of the laboratory director shall be documented. The laboratory director (or the designates for delegated duties) shall have the necessary competence, authority and resources in order to fulfil the requirements of this International Standard. The laboratory director (or designate/s) shall: a) provide effective leadership of the medical laboratory service, including budget planning and financial management, in accordance with institutional assignment of such responsibilities; b) relate and function effectively with applicable accrediting and regulatory agencies, appropriate administrative officials, the healthcare community, and the patient population served, and providers of formal agreements, when required; c) ensure that there are appropriate numbers of staff with the required education, training and competence to provide medical laboratory services that meet the needs and requirements of the users; d) ensure the implementation of the quality policy; e) implement a safe laboratory environment in compliance with good practice and applicable requirements; f) serve as a contributing member of the medical staff for those facilities served, if applicable and appropriate; g) ensure the provision of clinical advice with respect to the choice of examinations, use of the service and interpretation of examination results; h) select and monitor laboratory suppliers; i) select referral laboratories and monitor the quality of their service (see also 4.5); j) provide professional development programmes for laboratory staff and opportunities to participate in scientific and other activities of professional laboratory organizations; k) define, implement and monitor standards of performance and quality improvement of the medical laboratory service or services; NOTE This may be done within the context of the various quality improvement committees of the parent organization, as appropriate, where applicable. l) monitor all work performed in the laboratory to determine that clinically relevant information is being generated; m) address any complaint, request or suggestion from staff and/or users of laboratory services (see also 4.8, and );

22 n) design and implement a contingency plan to ensure that essential services are available during emergency situations or other conditions when laboratory services are limited or unavailable; NOTE Contingency plans should be periodically tested. o) plan and direct research and development, where appropriate Quality manager Laboratory management shall appoint a quality manager who shall have, irrespective of other responsibilities, delegated responsibility and authority that includes: a) ensuring that processes needed for the quality management system are established, implemented, and maintained; b) reporting to laboratory management, at the level at which decisions are made on laboratory policy, objectives, and resources, on the performance of the quality management system and any need for improvement; c) ensuring the promotion of awareness of users needs and requirements throughout the laboratory organization Management commitment Laboratory management shall provide evidence of its commitment to the development and implementation of the quality management system and continually improve its effectiveness by: a) communicating to laboratory personnel the importance of meeting the needs and requirements of users (see ) as well as regulatory and accreditation requirements; b) establishing the quality policy (see ); c) ensuring that quality objectives and planning are established (see ); d) defining responsibilities, authorities and interrelationships of all personnel (see ); e) establishing communication processes (see ); f) appointing a quality manager, however named (see ); g) conducting management reviews (see 4.15); h) ensuring that all personnel are competent to perform their assigned activities (see 5.1.6); i) ensuring availability of adequate resources (see 5.1, 5.2 and 5.3) to enable the proper conduct of preexamination, examination and post examination activities (see 5.4, 5,5, and 5.7)

23 Néhány felhasznált definíció: Minőség Quality Egy minőségre összpontosító szervezet olyan kultúrát segít elő, ami megjelenik a viselkedésmódban, magatartásokban, tevékenységekben, valamint a vevők és más érdekelt felek szükségleteinek és elvárásainak teljesítésén keresztül értéket teremtő folyamatokban. Egy szervezet termékeinek és szolgáltatásainak minőségét meghatározza a vevők kielégítésé-nek képessége, valamint az érintett érdekelt fe-lekre gyakorolt tervezett és nem tervezett hatás. A termékek és szolgáltatások minősége nem csak a tervezett funkciójukat és teljesítményüket foglalja magába, hanem a vevőnél észlelt értéküket és előnyüket is minőségbiztosítás quality assurance a minőségirányításnak az a része, amely a bizalom megteremtésére összpontosít aziránt, hogy a minőségkövetelmények teljesülni fognak érvényesítés/jóváhagyás (validálás) validation annak megerősítése objektív bizonyíték szolgáltatásával, hogy a meghatározott szándék szerinti használatra vagy alkalmazásra vonatkozó követelmények teljesültek 1. Megjegyzés: Az érvényesítéshez/jóváhagyáshoz szükséges objektív bizonyíték egy vizsgálatnak vagy a meghatározás más formájának, mint pl. alternatív számítások végzésének, vagy dokumentumok átvizsgálásának lehet az eredménye. An organization focused quality promotes a culture that results in the behaviour, attitudes, activities and processes that deliver value through fulfilling the needs and expectations of customers and other relevant interested parties. The quality of an organization s products and services is determined by the ability to satisfy customers and the intended and unintended impact on relevant interested parties. The quality of products and services includes not only their intended function and performance, but also their perceived value and benefit to the customer part of quality management (3.3.4) focused on providing confidence that quality requirements (3.6.5) will be fulfilled confirmation, through the provision of objective evidence (3.8.3), that the requirements (3.6.4) for a specific intended use or application have been fulfilled Note 1 to entry: The objective evidence (3.8.3) needed for a validation is the result of a test (3.11.8) or other form of determination (3.11.1) such as performing alternative calculations or reviewing documents (3.8.5) kockázat risk a bizonytalanság hatása effect of uncertainty 1. Megjegyzés: Egy hatás, az elvárttól való eltérés, Note 1 to entry: An effect is a deviation from the lehet pozitív vagy negatív. expected positive or negative. 2. Megjegyzés: A bizonytalanság egy esemény, Note 2 to entry: Uncertainty is the state, even partial, of annak következménye vagy valószínűsége deficiency of information (3.8.2) related to, megértésével vagy ismeretével kapcsolatos understanding or knowledge of, an event, its információ, akár részleges hiányának állapota. consequence, or likelihood. 3. Megjegyzés: A kockázatot gyakran jellemzik lehetséges eseményekre és következményekre vagy ezek kombinációjára való utalással. 4. Megjegyzés: A kockázatot gyakran fejezik ki egy esemény következményeinek (beleértve a körülmények változását) és az előfordulás kapcsolódó való-színűségének kombinációjával. Note 3 to entry: Risk is often characterized by reference to potential events (ISO Guide 73:2009, ) and consequences (ISO Guide 73:2009, ), or a combination of these. Note 4 to entry: Risk is often expressed in terms of a combination of the consequences of an event (including changes in circumstances) and the associated likelihood

24

DG(SANCO)/2012-6290-MR

DG(SANCO)/2012-6290-MR 1 Ensure official controls of food contaminants across the whole food chain in order to monitor the compliance with the requirements of Regulation (EC) No 1881/2006 in all food establishments, including

Részletesebben

BKI13ATEX0030/1 EK-Típus Vizsgálati Tanúsítvány/ EC-Type Examination Certificate 1. kiegészítés / Amendment 1 MSZ EN 60079-31:2014

BKI13ATEX0030/1 EK-Típus Vizsgálati Tanúsítvány/ EC-Type Examination Certificate 1. kiegészítés / Amendment 1 MSZ EN 60079-31:2014 (1) EK-TípusVizsgálati Tanúsítvány (2) A potenciálisan robbanásveszélyes környezetben történő alkalmazásra szánt berendezések, védelmi rendszerek 94/9/EK Direktíva / Equipment or Protective Systems Intended

Részletesebben

Könnyen bevezethető ITIL alapú megoldások a Novell ZENworks segítségével. Hargitai Zsolt Sales Support Manager Novell Hungary

Könnyen bevezethető ITIL alapú megoldások a Novell ZENworks segítségével. Hargitai Zsolt Sales Support Manager Novell Hungary Könnyen bevezethető ITIL alapú megoldások a Novell ZENworks segítségével Hargitai Zsolt Sales Support Manager Novell Hungary Napirend ITIL rövid áttekintés ITIL komponensek megvalósítása ZENworks segítségével

Részletesebben

5. RÉSZ MSZ EN ISO 14001:2005

5. RÉSZ MSZ EN ISO 14001:2005 Környezeti menedzsment rendszerek V. MSZ EN ISO 14001:2004 163 Célkitűzések: 5. RÉSZ MSZ EN ISO 14001:2005 Miután ezt az anyagot átvette, képesnek kell lennie Egy szabványos környezetirányítási rendszer

Részletesebben

Cashback 2015 Deposit Promotion teljes szabályzat

Cashback 2015 Deposit Promotion teljes szabályzat Cashback 2015 Deposit Promotion teljes szabályzat 1. Definitions 1. Definíciók: a) Account Client s trading account or any other accounts and/or registers maintained for Számla Az ügyfél kereskedési számlája

Részletesebben

Felnőttképzés Európában

Felnőttképzés Európában Felnőttképzés Európában Nincs szükség annyi diplomásra, amennyit képeznek Helyettük szakképzett emberekre lenne kereslet Az itthon OKJ-s képzés európai hagyományában két vonal érvényesül: - dán - német

Részletesebben

Decision where Process Based OpRisk Management. made the difference. Norbert Kozma Head of Operational Risk Control. Erste Bank Hungary

Decision where Process Based OpRisk Management. made the difference. Norbert Kozma Head of Operational Risk Control. Erste Bank Hungary Decision where Process Based OpRisk Management made the difference Norbert Kozma Head of Operational Risk Control Erste Bank Hungary About Erste Group 2010. 09. 30. 2 Erste Bank Hungary Erste Group entered

Részletesebben

Eladni könnyedén? Oracle Sales Cloud. Horváth Tünde Principal Sales Consultant 2014. március 23.

Eladni könnyedén? Oracle Sales Cloud. Horváth Tünde Principal Sales Consultant 2014. március 23. Eladni könnyedén? Oracle Sales Cloud Horváth Tünde Principal Sales Consultant 2014. március 23. Oracle Confidential Internal/Restricted/Highly Restricted Safe Harbor Statement The following is intended

Részletesebben

Nemzetközi vállalat - a vállalati szoftvermegoldások egyik vezető szállítója

Nemzetközi vállalat - a vállalati szoftvermegoldások egyik vezető szállítója Nemzetközi vállalat - a vállalati szoftvermegoldások egyik vezető szállítója A Novell világszerte vezető szerepet tölt be a Linux-alapú és nyílt forráskódú vállalati operációs rendszerek, valamit a vegyes

Részletesebben

This document has been provided by the International Center for Not-for-Profit Law (ICNL).

This document has been provided by the International Center for Not-for-Profit Law (ICNL). This document has been provided by the International Center for Not-for-Profit Law (ICNL). ICNL is the leading source for information on the legal environment for civil society and public participation.

Részletesebben

FOLYAMATMÉRNÖK FRÖCCSÖNTÉSI TERÜLETRE

FOLYAMATMÉRNÖK FRÖCCSÖNTÉSI TERÜLETRE A Delphi Connection Systems Hungary Kft. autóipari csatlakozókat gyártó vállalat. A termelést Tatabányán 2000 januárjában indítottuk be és folyamatos fejlesztések révén jelenleg az ipari park egyik legnagyobb

Részletesebben

A szoftver tesztelés alapjai

A szoftver tesztelés alapjai Szoftverellenőrzési technikák A szoftver tesztelés alapjai Micskei Zoltán, Majzik István http://www.inf.mit.bme.hu/ 1 Hol tartunk a félévi anyagban? Követelményspecifikáció ellenőrzése Ellenőrzések a tervezési

Részletesebben

Orvosi eszközök gyártmányfejlesztése Aktív orvosi eszköz szoftver verifikálása, validálása (V&V) Dolgos Márton Budapest, 2013-11-07

Orvosi eszközök gyártmányfejlesztése Aktív orvosi eszköz szoftver verifikálása, validálása (V&V) Dolgos Márton Budapest, 2013-11-07 Orvosi eszközök gyártmányfejlesztése Aktív orvosi eszköz szoftver verifikálása, validálása (V&V) Dolgos Márton Budapest, 2013-11-07 Bemutatkozás Dolgos Márton Okleveles villamosmérnök (2008) Bay Zoltán

Részletesebben

TELJESÍTMÉNY NYILATKOZAT 0832-CPD-1651

TELJESÍTMÉNY NYILATKOZAT 0832-CPD-1651 E-mail: info@fulleon.co.uk Web: www.cooperfulleon.co m TELJESÍTMÉNY NYILATKOZAT 0832-CPD-1651 Termék azonosító kód: ROLP/SV és ROLP/SV/WP Típus, adagszám vagy gyári szám, illetve bármilyen más elem, amely

Részletesebben

Vision & Values. Jövôképünk & Értékeink. Team-munka és vezetési irányelvek. Code of Teamwork and Leadership

Vision & Values. Jövôképünk & Értékeink. Team-munka és vezetési irányelvek. Code of Teamwork and Leadership Vision & Values Jövôképünk & Értékeink Team-munka és vezetési irányelvek Code of Teamwork and Leadership Team-munka és vezetési irányelvek Jövôképünk & Értékeink címen ismert normáink szabják meg a vállalaton

Részletesebben

Nagyvállalati Linux üzemeltetés Horváth Gábor Kálmán

Nagyvállalati Linux üzemeltetés Horváth Gábor Kálmán Nagyvállalati Linux üzemeltetés Horváth Gábor Kálmán vezető tanácsadó gabor.horvath@npsh.hu Szerverek életciklusa Szerver életciklus Telepít Beállít Tesztel Frissít Kivezet 3 Élesít Üzemel Problémák? Tömeges

Részletesebben

Új funkciók az RBP-ben 2015. október 1-től New functions in RBP from 1 October 2015. Tatár Balázs

Új funkciók az RBP-ben 2015. október 1-től New functions in RBP from 1 October 2015. Tatár Balázs Új funkciók az RBP-ben 2015. október 1-től New functions in RBP from 1 October 2015 Tatár Balázs Üzletfejlesztés vezető / Business Development Manager Rendszerhasználói Tájékoztató Nap, 2015. szeptember

Részletesebben

CMMI modell v1.2 verziójának bemutatása. Tartalom. Dr. Balla Katalin 2006.11.28. A CMMI v1.2 bemutatása 2006.11.28.

CMMI modell v1.2 verziójának bemutatása. Tartalom. Dr. Balla Katalin 2006.11.28. A CMMI v1.2 bemutatása 2006.11.28. CMMI modell v1.2 verziójának bemutatása Dr. Balla Katalin 2006.11.28. Tartalom ~ A CMMI v1.2 kiadása ~ A CMMI modell új kiadása iránti igény ~ a CMMI korábbi verziójához képest ~ A CMMI v1.2 jellemzői

Részletesebben

Kiadás dátuma/date: 2014.09.15. Azonosító/Reference: M2-6 Változat/Version: 05 Oldal/Page: M2-6 1/5

Kiadás dátuma/date: 2014.09.15. Azonosító/Reference: M2-6 Változat/Version: 05 Oldal/Page: M2-6 1/5 Azonosító/Reference: M2-6 Változat/Version: 05 Oldal/Page: M2-6 1/5 Technológiai leírás a tiltott tárgyak SRA területére történő beviteléhez és SRA-n belüli tárolásához Technological description concerning

Részletesebben

SUSE Success Stories Varga Zsolt

SUSE Success Stories Varga Zsolt SUSE Success Stories Varga Zsolt operatív igazgató / Novell PSH Varga.zsolt@npsh.hu 2 Nagy forgalmú webes portál infrastruktúra kialakítása (közszféra) Megoldandó feladatok, nehézségek Igen nagy számú

Részletesebben

T/3402. számú. törvényjavaslat

T/3402. számú. törvényjavaslat MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/3402. számú törvényjavaslat a Magyarország Kormánya és a Koreai Köztársaság Kormánya között a vezetői engedélyek kölcsönös elismeréséről és cseréjéről szóló megállapodás kihirdetéséről

Részletesebben

INTELLIGENT ENERGY EUROPE PROGRAMME BUILD UP SKILLS TRAINBUD. Quality label system

INTELLIGENT ENERGY EUROPE PROGRAMME BUILD UP SKILLS TRAINBUD. Quality label system INTELLIGENT ENERGY EUROPE PROGRAMME BUILD UP SKILLS TRAINBUD WP4: Deliverable 4.5 Development of voluntary qualification system Quality label system 1 INTELLIGENT ENERGY EUROPE PROGRAMME BUILD UP SKILLS

Részletesebben

Óbudai Egyetem Neumann János Informatikai Kar. Tóth Béla 2015.

Óbudai Egyetem Neumann János Informatikai Kar. Tóth Béla 2015. Óbudai Egyetem Neumann János Informatikai Kar Tóth Béla 2015. Név: Tóth Béla Tanulmányok: 2010 - Óbudai Egyetem / NIK Informatikai Biztonság szak Mérnök Diploma Főállásban: Pénzügyi szektor IT Infrastruktúra

Részletesebben

A HUEDU OpenLab iskolai alkalmazáscsomag Kovács Lajos

A HUEDU OpenLab iskolai alkalmazáscsomag Kovács Lajos A HUEDU OpenLab iskolai alkalmazáscsomag Kovács Lajos Rendszermérnök kovacs.lajos@npsh.hu A HUEDU program háttere 2 2009: 3 éves megállapodás az NFM és a Novell között --» 2012: keretszerződés meghosszabbítása

Részletesebben

Személyes adatváltoztatási formanyomtatvány- Magyarország / Personal Data Change Form - Hungary

Személyes adatváltoztatási formanyomtatvány- Magyarország / Personal Data Change Form - Hungary Személyes adatváltoztatási formanyomtatvány- Magyarország / Personal Data Change Form - Hungary KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ: A formanyomtatványon a munkavállaló a személyes adatainak módosítását kezdeményezheti.

Részletesebben

A "Risk-based" monitoring háttere és elméleti alapja

A Risk-based monitoring háttere és elméleti alapja MAGYAR KLINIKAI FARMAKOLOGUSOK, XV. TOVABBKÉPZŐ NAPOK Debrecen, 2013. december 12 14.. Dr. Szakolczai-Sándor Norbert A "Risk-based" monitoring háttere és elméleti alapja 2011 INC Research, LLC 1 Agenda

Részletesebben

ENROLLMENT FORM / BEIRATKOZÁSI ADATLAP

ENROLLMENT FORM / BEIRATKOZÁSI ADATLAP ENROLLMENT FORM / BEIRATKOZÁSI ADATLAP CHILD S DATA / GYERMEK ADATAI PLEASE FILL IN THIS INFORMATION WITH DATA BASED ON OFFICIAL DOCUMENTS / KÉRJÜK, TÖLTSE KI A HIVATALOS DOKUMENTUMOKBAN SZEREPLŐ ADATOK

Részletesebben

Rotary District 1911 DISTRICT TÁMOGATÁS IGÉNYLŐ LAP District Grants Application Form

Rotary District 1911 DISTRICT TÁMOGATÁS IGÉNYLŐ LAP District Grants Application Form 1 A Future Vision pilot célja a Future Vision Plan (Jövőkép terv) egyszerűsített támogatási modelljének tesztelése, és a Rotaristák részvételének növelése a segélyezési folyamatokban. A teszt során a districteknek

Részletesebben

MŰANYAGOK ÉS A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS. Nyéki Anikó, 2012. december 7.

MŰANYAGOK ÉS A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS. Nyéki Anikó, 2012. december 7. MŰANYAGOK ÉS A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS Nyéki Anikó, 2012. december 7. EZ A SABIC A PETROLKÉMIAI IPAR LEGVÁLTOZATOSABB PORTFOLIÓJA 6 STRATÉGIAI ÜZLETI EGYSÉG VEGYI ANYAGOK POLIMEREK INNOVATÍV MŰANYAGOK TELJESÍTMÉNYJAVÍTÓ

Részletesebben

ADQ megfelelő együttműködés az adatkezelésben. Mi kell ahhoz, hogy ez ne a magyar AIP legyen?

ADQ megfelelő együttműködés az adatkezelésben. Mi kell ahhoz, hogy ez ne a magyar AIP legyen? ADQ megfelelő együttműködés az adatkezelésben Mi kell ahhoz, hogy ez ne a magyar AIP legyen? 1 ADQ megfelelő együttműködés az adatkezelésben ADQ EASA Adatkeletkeztető (Originator) Adatszolgáltató (Data

Részletesebben

Személyes adatváltoztatási formanyomtatvány - Magyarország / Personal Data Change Form - Hungary

Személyes adatváltoztatási formanyomtatvány - Magyarország / Personal Data Change Form - Hungary Személyes adatváltoztatási formanyomtatvány - Magyarország / Personal Data Change Form - Hungary Kitöltési útmutató: A formanyomtatványon a munkavállaló a személyes adatainak módosítását kezdeményezheti.

Részletesebben

Cloud computing. Cloud computing. Dr. Bakonyi Péter.

Cloud computing. Cloud computing. Dr. Bakonyi Péter. Cloud computing Cloud computing Dr. Bakonyi Péter. 1/24/2011 1/24/2011 Cloud computing 2 Cloud definició A cloud vagy felhő egy platform vagy infrastruktúra Az alkalmazások és szolgáltatások végrehajtására

Részletesebben

Informatikai audit a könyvvizsgálat folyamatában

Informatikai audit a könyvvizsgálat folyamatában Informatikai audit a könyvvizsgálat folyamatában 2011. szeptember 9 Pajdics Veronika IT Tanácsadás - Információkockázat-kezelés Tartalom Bevezető Az informatikai audit szerepe a pénzügyi auditban Munkamódszer

Részletesebben

ACO burkolható fedlapok. ACO műszaki katalógus ACO Burkolható fedlapok UNIFACE PAVING SOLID

ACO burkolható fedlapok. ACO műszaki katalógus ACO Burkolható fedlapok UNIFACE PAVING SOLID ACO burkolható fedlapok ACO burkolható fedlapok ACO műszaki katalógus ACO Burkolható fedlapok UNIFACE PAVING SOLID ACO gully Tartalom Általános információk 3 page ACO Uniface ACO UNIFACE burkolható fedlap

Részletesebben

WIL-ZONE TANÁCSADÓ IRODA

WIL-ZONE TANÁCSADÓ IRODA WIL-ZONE TANÁCSADÓ IRODA Berényi Vilmos vegyész, analitikai kémiai szakmérnök akkreditált minőségügyi rendszermenedzser regisztrált vezető felülvizsgáló Telefon és fax: 06-33-319-117 E-mail: info@wil-zone.hu

Részletesebben

TELJESÍTMÉNY NYILATKOZAT 0333-CPD

TELJESÍTMÉNY NYILATKOZAT 0333-CPD E-mail: info@fulleon.co.uk TELJESÍTMÉNY NYILATKOZAT 0333-CPD-075441 Termék azonosító kód: Típus, adagszám vagy gyári szám, illetve bármilyen más elem, amely lehetővé teszi az építési termékek azonosítását

Részletesebben

A Continental Automotive Hungary beszállítói stratégiája Beszállítók kiválasztása és fejlesztése helyben és globálisan

A Continental Automotive Hungary beszállítói stratégiája Beszállítók kiválasztása és fejlesztése helyben és globálisan A Continental Automotive Hungary beszállítói stratégiája Beszállítók kiválasztása és fejlesztése helyben és globálisan Business Unit Passive Safety & Sensorics Continental Corporation A Continental világszerte

Részletesebben

Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság

Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság 16.3.2010 2008/0241(COD) MÓDOSÍTÁS 172-273 Jelentéstervezet Karl-Heinz Florenz (PE430.635v03-00) az hulladékairól

Részletesebben

DECLARATION OF PERFORMANCE CPR-20-IC-040

DECLARATION OF PERFORMANCE CPR-20-IC-040 Page 1 of 4 DECLARATION OF PERFORMANCE CPR-20-IC-040 1. Unique identification code of the product-type: Name: Item Number: UPONOR RENOVIS PANEL PACK 1.2/0.8; 5 M2 1062201 UPONOR RENOVIS PANEL PACK 1.2/0.8;

Részletesebben

TELJESÍTMÉNY NYILATKOZAT 0333-CPD

TELJESÍTMÉNY NYILATKOZAT 0333-CPD E-mail: info@ fu leon.co.uk TELJESÍTMÉNY NYILATKOZAT 0333-CPD-075444 Termék azonosító kód: Típus, adagszám vagy gyári szám, illetve bármilyen más elem, amely lehetővé teszi az építési termékek azonosítását

Részletesebben

Az ISO 9001 és az ISO 14001 irányítási rendszerszabványok revíziója Állapot: 2015. január

Az ISO 9001 és az ISO 14001 irányítási rendszerszabványok revíziója Állapot: 2015. január Az ISO 9001 és az ISO 14001 irányítási rendszerszabványok revíziója Állapot: 2015. január SL MELLÉKLET SL MELLÉKLET Az ISO útmutatásai valamennyi ISO irányítási rendszerszabványra vonatkozóan előírják

Részletesebben

Vállalati kockázatkezelés jelentősége

Vállalati kockázatkezelés jelentősége www.pwc.com/hu Vállalati kockázatkezelés jelentősége Fedor Péter 2013. szeptember 19. Miről lesz szó 1. Mi is az az ERM? 2. Miért fontos? 3. Gyakorlati sajátosságok PwC Magyarország Mi is az az ERM? PwC

Részletesebben

Az egészségügyi munkaerő toborzása és megtartása Európában

Az egészségügyi munkaerő toborzása és megtartása Európában Az egészségügyi munkaerő toborzása és megtartása Európában Vezetői összefoglaló Európai Egészségügyi Menedzsment Társaság. április Fogyasztó-, Egészség-, Élelmiszerügyi és Mezőgazdasági Végrehajtó Ügynökség

Részletesebben

Magyar ügyek az Európai Unió Bírósága előtt Hungarian cases before the European Court of Justice

Magyar ügyek az Európai Unió Bírósága előtt Hungarian cases before the European Court of Justice Magyar ügyek az Európai Unió Bírósága előtt Hungarian cases before the European Court of Justice FEHÉR Miklós Zoltán Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Európai Uniós Jogi Főosztály Ministry of Public

Részletesebben

Társadalmi-gazdasági szempontok Az ipari termelési folyamatok kedvezőbbé tétele és az ipari együttműködési láncok sűrűsége pozitív társadalmi és gazdasági eredmények létrejöttéhez is hozzájárul. A társadalmi

Részletesebben

CXVI. ÉVFOLYAM ÁRA: 1680 Ft 5. SZÁM

CXVI. ÉVFOLYAM ÁRA: 1680 Ft 5. SZÁM CXVI. ÉVFOLYAM ÁRA: 1680 Ft 5. SZÁM AZ IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2008. MÁJUS 31. TARTALOM A KORMÁNY RENDELETE Oldal 85/2008. (IV. 11.) Korm. r. a Magyar Köztársaság

Részletesebben

Cloud computing Dr. Bakonyi Péter.

Cloud computing Dr. Bakonyi Péter. Cloud computing Dr. Bakonyi Péter. 1/24/2011 Cloud computing 1/24/2011 Cloud computing 2 Cloud definició A cloud vagy felhő egy platform vagy infrastruktúra Az alkalmazások és szolgáltatások végrehajtására

Részletesebben

+ Milyenfeladatokatvégeznekés

+ Milyenfeladatokatvégeznekés + Milyenfeladatokatvégeznekés milyen szabályozottság alapján az Sz-Sz-B-M-K laboratóriumai? 3. fejezet + A TTP koncepció mentén szervezett laboratóriumok koordinálják az in vitro diagnosztika teljes folyamatát,

Részletesebben

Munkahelykeresés. Önéletrajz és állásinterjú 12. ÉVFOLYAM. Felkészülés a felnőtt szerepekre. A modul szerzõje: Simon Gabriella SZKB_212_04

Munkahelykeresés. Önéletrajz és állásinterjú 12. ÉVFOLYAM. Felkészülés a felnőtt szerepekre. A modul szerzõje: Simon Gabriella SZKB_212_04 SZKB_212_04 Felkészülés a felnőtt szerepekre Munkahelykeresés Önéletrajz és állásinterjú A modul szerzõje: Simon Gabriella SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 12. ÉVFOLYAM 66 Szociális, életviteli

Részletesebben

Hasznos és kártevő rovarok monitorozása innovatív szenzorokkal (LIFE13 ENV/HU/001092)

Hasznos és kártevő rovarok monitorozása innovatív szenzorokkal (LIFE13 ENV/HU/001092) Hasznos és kártevő rovarok monitorozása innovatív szenzorokkal (LIFE13 ENV/HU/001092) www.zoolog.hu Dr. Dombos Miklós Tudományos főmunkatárs MTA ATK TAKI Innovative Real-time Monitoring and Pest control

Részletesebben

Megbízási szerződés (KP) Agency Agreement (TP) mely létrejött egyrészről a. concluded by and between

Megbízási szerződés (KP) Agency Agreement (TP) mely létrejött egyrészről a. concluded by and between Megbízási szerződés (KP) Agency Agreement (TP) mely létrejött egyrészről a Cégnév: Székhely: Cégjegyzékszám:. Adószám: mint megbízó (továbbiakban: Megbízó) másrészről pedig a concluded by and between Company

Részletesebben

2007. évi XXXIV. törvény

2007. évi XXXIV. törvény 2007. évi XXXIV. törvény az Európa Tanács keretében Strasbourgban, 1989. november 16-án létrejött, a tiltott teljesítményfokozó szerek és módszerek használata elleni Egyezmény Varsóban, 2002. szeptember

Részletesebben

Ister-Granum EGTC. Istvan FERENCSIK Project manager. The Local Action Plans to improve project partners crossborder

Ister-Granum EGTC. Istvan FERENCSIK Project manager. The Local Action Plans to improve project partners crossborder Expertising Governance for Transfrontier Conurbations Ister-Granum EGTC Istvan FERENCSIK Project manager The Local Action Plans to improve project partners crossborder governance «EGTC» URBACT Final conference

Részletesebben

- Bevándoroltak részére kiadott személyazonosító igazolvány

- Bevándoroltak részére kiadott személyazonosító igazolvány HUNGARY - Bevándoroltak részére kiadott személyazonosító igazolvány (Blue booklet form or card format issued for permanent residents - from 1 January 2000 a new card format has been introduced and issued)

Részletesebben

This document has been provided by the International Center for Not-for-Profit Law (ICNL).

This document has been provided by the International Center for Not-for-Profit Law (ICNL). This document has been provided by the International Center for Not-for-Profit Law (ICNL). ICNL is the leading source for information on the legal environment for civil society and public participation.

Részletesebben

System maintenance services

System maintenance services System maintenance services Info Version 1 Url http://com.mercell.com/permalink/42342846.aspx External tender id 417688-2013 Tender type Tender Document type Contract notice Procurement procedure Negotiated

Részletesebben

BEVEZETÉS A NORMÁKHOZ

BEVEZETÉS A NORMÁKHOZ INTERNATIONAL STANDARDS FOR THE PROFESSIONAL PRACTICE OF INTERNAL AUDITING (STANDARDS) Introduction to the Standards Internal auditing is conducted in diverse legal and cultural environments; for organizations

Részletesebben

ANIMAL HEALTH CERTFICATE for the exportation of rodents from the Republic of Hungary to Japan

ANIMAL HEALTH CERTFICATE for the exportation of rodents from the Republic of Hungary to Japan 02/15/39/2008 ANIMAL HEALTH CERTFICATE for the exportation of rodents from the Republic of Hungary to Japan ÁLLATEGÉSZSÉGÜGYI BIZONYÍTVÁNY rágcsálók Magyar Köztársaságból Japánba történő exportjához Number

Részletesebben

Training of integrity advisors in Hungary. dr. Princzinger Péter NUPS Institute of Executive Training and Continuing Education

Training of integrity advisors in Hungary. dr. Princzinger Péter NUPS Institute of Executive Training and Continuing Education Training of integrity advisors in Hungary dr. Princzinger Péter NUPS Institute of Executive Training and Continuing Education Strategic frameworks I. Magyary Program Good State Task Organization Procedure

Részletesebben

A WHO HRH támogató tevékenysége és prioritásai A WHO és a Semmelweis Egyetem Egészségügyi Menedzserképző Központja közötti együttműködés

A WHO HRH támogató tevékenysége és prioritásai A WHO és a Semmelweis Egyetem Egészségügyi Menedzserképző Központja közötti együttműködés A WHO HRH támogató tevékenysége és prioritásai A WHO és a Semmelweis Egyetem Egészségügyi Menedzserképző Központja közötti együttműködés WHO ~ HRH Millenium Development Goals (Achieving the health related

Részletesebben

MSZ EN 50014:2001; MSZ EN 50020:2003, MSZ EN 50284:2000

MSZ EN 50014:2001; MSZ EN 50020:2003, MSZ EN 50284:2000 ROBBANÁSBIZTOS BERENDEZÉSEK VIZSGÁLÓ ÁLLOMÁSA Testing Station for Explosion Proof Equipment 1/5 (1) Hungary, 1037 Budapest, Mikoviny S. u. 2-4. tel/fax: 36 1 250 1720 E-mail: bkiex@bki.hu EK-TípusVizsgálati

Részletesebben

Oracle E-Business Suite auditok tapasztalatai. Gáspár Gyula Senior Manager Oracle License Management Services, Central Europe április 6.

Oracle E-Business Suite auditok tapasztalatai. Gáspár Gyula Senior Manager Oracle License Management Services, Central Europe április 6. Oracle E-Business Suite auditok tapasztalatai Gáspár Gyula Senior Manager Oracle License Management Services, Central Europe 2016. április 6. Copyright 2016, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.

Részletesebben

Pénzügy, számvitel. Váradi Mónika 2013.01.29.

Pénzügy, számvitel. Váradi Mónika 2013.01.29. Pénzügy, számvitel Váradi Mónika 2013.01.29. Pénzügy, számvitel A rendszer megoldást nyújt a teljeskörű pénzügyi, számviteli műveletek elvégzésére a törvényi megfelelőségek biztosítása mellett. Pénzügy,

Részletesebben

Az ISO 9001:2015 szabványban szereplő új fogalmak a tanúsító szemszögéből. Szabó T. Árpád

Az ISO 9001:2015 szabványban szereplő új fogalmak a tanúsító szemszögéből. Szabó T. Árpád Az ISO 9001:2015 szabványban szereplő új fogalmak a tanúsító szemszögéből. Szabó T. Árpád Bevezetés Az új fogalmak a TQM ből ismerősek? ISO 9001:2015 új fogalmainak az érdekelt felek általi értelmezése

Részletesebben

Intézményi IKI Gazdasági Nyelvi Vizsga

Intézményi IKI Gazdasági Nyelvi Vizsga Intézményi IKI Gazdasági Nyelvi Vizsga Név:... Születési hely:... Születési dátum (év/hó/nap):... Nyelv: Angol Fok: Alapfok 1. Feladat: Olvasáskészséget mérő feladat 20 pont Olvassa el a szöveget és válaszoljon

Részletesebben

LIFELONG LEARNING A MINSÉG SZEMSZÖGÉBL

LIFELONG LEARNING A MINSÉG SZEMSZÖGÉBL LIFELONG LEARNING A MINSÉG SZEMSZÖGÉBL Bazsa György a MAB elnöke 4. MELLearN Konferencia Nyíregyháza, 2008. április 17. Változó társadalmi környezet: tudás alapú gazdaság és társadalom (a korábban meghatározó

Részletesebben

T/3484. számú. törvényjavaslat

T/3484. számú. törvényjavaslat MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/3484. számú törvényjavaslat a Magyarország Kormánya és az Amerikai Egyesült Államok Kormánya között a szociális biztonságról szóló Egyezmény kihirdetéséről Előadó: Balog Zoltán

Részletesebben

Hogyan szűrjük a röntgensugarat?

Hogyan szűrjük a röntgensugarat? Hogyan szűrjük a röntgensugarat? (A röntgencsőegység állandó szűrésének nemzetközi szabványáról) Porubszky Tamás OSSKI Munkahelyi Sugáregészségügyi Osztály E-mail: porubszky@osski.hu 1 IEC 60522 (IEC 522):

Részletesebben

ITIL V3 Hungarian Glossary

ITIL V3 Hungarian Glossary ITIL V3 Hungarian Glossary Notes: 1. This ITIL V3 Hungarian Glossary (internal version: 2.5) is the itsmf Hungary s official translation of ITIL V3 Glossary of Terms, Definitions and Acronyms (version

Részletesebben

VW3A5103 motor fojtótekercs - 90 A - vált. seb. meghajtáshoz

VW3A5103 motor fojtótekercs - 90 A - vált. seb. meghajtáshoz Product data sheet Characteristics VW3A5103 motor fojtótekercs - 90 A - vált. seb. meghajtáshoz The information provided in this documentation contains general descriptions and/or technical characteristics

Részletesebben

History. Barcelona 11 June 2013 HLASA 1

History. Barcelona 11 June 2013 HLASA 1 History 1893 National Ornithological Centre (Ottó Herman) New ways of breeding and use of laboratory animals (Dr.Kállai László A laboratoriumiállat-tenyésztés és felhasználás új útjai. In: A biológia aktuális

Részletesebben

1. A TERMÉK ÉS A VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA

1. A TERMÉK ÉS A VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA Kibocsátás dátuma 22-febr.-2010 1. A TERMÉK ÉS A VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA Felülvizsgálási szám 1 Termékazonosító Termék neve Cat No. 357400000; 357400010; 357400050; 357400250 Szinonimák Silicon dioxide

Részletesebben

Szükség van-e az Szt és az ESZE további harmonizálására?

Szükség van-e az Szt és az ESZE további harmonizálására? Szükség van-e az Szt és az ESZE további harmonizálására? Dr. Pethő Árpád, a MIE ügyvezető elnöke 1/10 SZTNH Felhasználói Fórum, 2014.04.23. ESZE 64. cikk Az európai szabadalmi oltalom tartalma (1) Az európai

Részletesebben

TRENDnetVIEW Pro szoftvert. ŸGyors telepítési útmutató (1)

TRENDnetVIEW Pro szoftvert. ŸGyors telepítési útmutató (1) TRENDnetVIEW Pro szoftvert ŸGyors telepítési útmutató (1) TRENDnetVIEW Pro/05.29.2014 Tartalomjegyzék TRENDnetVIEW Pro Management Software követelmények... 13 TRENDnetVIEW Pro Telepítése... 14 Videokamerák

Részletesebben

2/1 ARTUR SZERVÍZ Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

2/1 ARTUR SZERVÍZ Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság ARTUR SZERVÍZ Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (1055 Budapest, Markó utca 1. al. 3.) Tax number: 25199750-2-41 Company history 1 Registration number Company register number::

Részletesebben

HALLGATÓI KÉRDŐÍV ÉS TESZT ÉRTÉKELÉSE

HALLGATÓI KÉRDŐÍV ÉS TESZT ÉRTÉKELÉSE HALLGATÓI KÉRDŐÍV ÉS TESZT ÉRTÉKELÉSE EVALUATION OF STUDENT QUESTIONNAIRE AND TEST Daragó László, Dinyáné Szabó Marianna, Sára Zoltán, Jávor András Semmelweis Egyetem, Egészségügyi Informatikai Fejlesztő

Részletesebben

www.pwc.com Aktuális adózási és szabályozási kérdések a turizmusban 2012-es adóváltozások Személyi jövedelemadó

www.pwc.com Aktuális adózási és szabályozási kérdések a turizmusban 2012-es adóváltozások Személyi jövedelemadó www.pwc.com Aktuális adózási és szabályozási kérdések a turizmusban 2012-es adóváltozások Személyi jövedelemadó SZJA változások Tartalom Személyi jövedelemadó Összevonás alá eső juttatások Béren kívüli

Részletesebben

Széchenyi István Egyetem www.sze.hu/~herno

Széchenyi István Egyetem www.sze.hu/~herno Oldal: 1/6 A feladat során megismerkedünk a C# és a LabVIEW összekapcsolásának egy lehetőségével, pontosabban nagyon egyszerű C#- ban írt kódból fordítunk DLL-t, amit meghívunk LabVIEW-ból. Az eljárás

Részletesebben

Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Factor Analysis

Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Factor Analysis Factor Analysis Factor analysis is a multiple statistical method, which analyzes the correlation relation between data, and it is for data reduction, dimension reduction and to explore the structure. Aim

Részletesebben

Minőségtanúsítás a gyártási folyamatban

Minőségtanúsítás a gyártási folyamatban Minőségtanúsítás a gyártási folyamatban Minőség fogalma (ISO 9000:2000 szabvány szerint): A minőség annak mértéke, hogy mennyire teljesíti a saját jellemzők egy csoportja a követelményeket". 1. Fogalom

Részletesebben

1. Bevezető rendelkezések 1 Introductory Provisions

1. Bevezető rendelkezések 1 Introductory Provisions ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT DATA MANAGEMENT REGULATIONS amely készült a Jaipur Consulting Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1023 Budapest, Bécsi út 3-5. 3. ; cégjegyzékszáma: 01-09- 984763) (a továbbiakban:

Részletesebben

This document has been provided by the International Center for Not-for-Profit Law (ICNL).

This document has been provided by the International Center for Not-for-Profit Law (ICNL). This document has been provided by the International Center for Not-for-Profit Law (ICNL). ICNL is the leading source for information on the legal environment for civil society and public participation.

Részletesebben

Beszámoló a Codex Alimentarius Élelmiszer-adalékanyagok Szakbizottság (CCFA) 40. ülésérıl

Beszámoló a Codex Alimentarius Élelmiszer-adalékanyagok Szakbizottság (CCFA) 40. ülésérıl Beszámoló a Codex Alimentarius Élelmiszer-adalékanyagok Szakbizottság (CCFA) 40. ülésérıl Kína, Peking, 2008. április 21-25. I. Bevezetı A CCFA 40. ülésére Kínában, Pekingben, 2008. április 21-25 között

Részletesebben

AUDIT REPORT / AUDIT JELENTÉS

AUDIT REPORT / AUDIT JELENTÉS n.v. AIB-VINÇOTTE International s.a. Head office: Diamant Building A. Reyerslaan 80 B-1030 Brussels Company nr : BE 0462.513.222 HRB : 621315 Internet : www.vincotte.com Safety, quality and environmental

Részletesebben

Cut-Off Time for Payment Orders, Incoming Payments And Fulfilment Orders

Cut-Off Time for Payment Orders, Incoming Payments And Fulfilment Orders Cut-Off Time for Payment Orders, Incoming Payments And Fulfilment Orders Effective from 1 st of January 2016 1 Cut-off times for the receipt of payment orders for same-day processing: On every business

Részletesebben

Master of Arts. International Hotel Management and Hotel Companies Management. Strategy for Caribbean Hotel Association

Master of Arts. International Hotel Management and Hotel Companies Management. Strategy for Caribbean Hotel Association Master of Arts International Hotel Management and Hotel Companies Management Strategy for Caribbean Hotel Association Első szakasz Phase 1 Jövőkép megfogalmazás Vision Statement Misszió kinyilatkozása

Részletesebben

Portfolió menedzsment folyamatok bevezetése Kontra József ERSTE Bank Projekt Portfolió Menedzsment Iroda

Portfolió menedzsment folyamatok bevezetése Kontra József ERSTE Bank Projekt Portfolió Menedzsment Iroda Portfolió menedzsment folyamatok bevezetése Kontra József ERSTE Bank Projekt Portfolió Menedzsment Iroda 18. Projektmenedzsment Fórum Budapest, 2015. április 9. Pár szó az ERSTE gyökereiről Alapítva: 1819.

Részletesebben

Számlakezelés az ELO DocXtraktor modullal

Számlakezelés az ELO DocXtraktor modullal ELOECMSzakmai Kongresszus2013 Számlakezelés az ELO DocXtraktor modullal Kovács Eszter Kovacs.eszter@pentatrade.hu Projekt bemutatása A Cég Cégcsoport Éves árbevétel 140 mrd FT > 5 500 dolgozó ( 1 000 fı

Részletesebben

24th October, 2005 Budapest, Hungary. With Equal Opportunities on the Labour Market

24th October, 2005 Budapest, Hungary. With Equal Opportunities on the Labour Market 24th October, 2005 Budapest, Hungary Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Jogok With Equal Opportunities on the Labour Market Equal Opportunities for the Roma Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Jogok The government

Részletesebben

MINO V2 ÁLLVÁNY CSERÉJE V4-RE

MINO V2 ÁLLVÁNY CSERÉJE V4-RE MINO V2 remote controlled MINO V2 ÁLLVÁNY CSERÉJE V4-RE Mino V3 circuit board replacement Mino V2-V4 csere készlet ezüst Art# 59348S, Mino V2-V4 csere készlet fehér Art# 59348W V4 áramköri lap Art# 75914

Részletesebben

3. A Jegyzőkönyv hiteles angol nyelvű szövege és annak hivatalos magyar nyelvű fordítása a következő:

3. A Jegyzőkönyv hiteles angol nyelvű szövege és annak hivatalos magyar nyelvű fordítása a következő: 2014. évi VIII. törvény a Biológiai Sokféleség Egyezményhez kapcsolódó, a genetikai erőforrásokhoz való hozzáférésről, valamint a hasznosításukból származó hasznok igazságos és méltányos megosztásáról

Részletesebben

Utasítások. Üzembe helyezés

Utasítások. Üzembe helyezés HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Üzembe helyezés Utasítások Windows XP / Vista / Windows 7 / Windows 8 rendszerben történő telepítéshez 1 Töltse le az AORUS makróalkalmazás telepítőjét az AORUS hivatalos webhelyéről.

Részletesebben

Bérczi László tű. dandártábornok Országos Tűzoltósági Főfelügyelő

Bérczi László tű. dandártábornok Országos Tűzoltósági Főfelügyelő The role of volunteer firefighter organizations, municipality and facility firefighter departments in the unified disaster management system of Hungary Bérczi László tű. dandártábornok Országos Tűzoltósági

Részletesebben

A Lean Beszállító fejlesztés tapasztalatai a Knorr Bremse-nél

A Lean Beszállító fejlesztés tapasztalatai a Knorr Bremse-nél A Lean Beszállító fejlesztés tapasztalatai a Knorr Bremse-nél Magyar Minőséghét Konferencia 206 Május 3. Lantos Gábor Lean Beszállító fejlesztés tapasztalatai a Knorr Bremse-nél Continuous mprovement Program

Részletesebben

ÉRTÉKEINK: Magas minőség és megbízható alapanyagok. Hatékony és rugalmas gyártás

ÉRTÉKEINK: Magas minőség és megbízható alapanyagok. Hatékony és rugalmas gyártás BEMUTATKOZÁS Cégünk, a Sragner & Sragner Kft. már több mint 15 éve egyike Magyarország vezető irodabútor gyártó és forgalmazó vállalkozásainak. Nagy tapasztalattal rendelkezünk teljes beruházások és belsőépítészeti

Részletesebben

SCHOOL SELF-REVIEW FRAMEWORK

SCHOOL SELF-REVIEW FRAMEWORK elemér 1 SCHOOL SELF-REVIEW FRAMEWORK for the school developmental use of ICT tools and digital pedagogical methods 2011. 05. 17. The self-review framework analyses the school developmental use of ICT

Részletesebben

NEWSLETTER Internal audit. HÍRLEVÉL Belső ellenőrzés. - A globalizáció hatása, nemzetközi konszernek és a belső ellenőrzés kapcsolata

NEWSLETTER Internal audit. HÍRLEVÉL Belső ellenőrzés. - A globalizáció hatása, nemzetközi konszernek és a belső ellenőrzés kapcsolata HÍRLEVÉL Belső ellenőrzés - A globalizáció hatása, nemzetközi konszernek és a belső ellenőrzés kapcsolata NEWSLETTER Internal audit - Effect of globalization, relationship of international concerns and

Részletesebben

GMP a helyes gyártási gyakorlat

GMP a helyes gyártási gyakorlat GMP a helyes gyártási gyakorlat GMP az élelmiszeripari csomagolóanyagok (FCM) gyártói részére Dr. Martin Andrea Vezető tanácsadó és szakértő WESSLING Hungary Kft. Dátum Helyes gyártási gyakorlat (valamennyi

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 19. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 19. szám MAGYAR KÖZLÖNY 19. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. február 11., kedd Tartalomjegyzék 2014. évi VIII. törvény A Biológiai Sokféleség Egyezményhez kapcsolódó, a genetikai erőforrásokhoz való hozzáférésről,

Részletesebben

USER MANUAL Guest user

USER MANUAL Guest user USER MANUAL Guest user 1 Welcome in Kutatótér (Researchroom) Top menu 1. Click on it and the left side menu will pop up 2. With the slider you can make left side menu visible 3. Font side: enlarging font

Részletesebben