SZABÁLYZAT. Belső ellenőrzési kézikönyv Tárgyszó: Igazgatás Azonosító: /14

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZABÁLYZAT. Belső ellenőrzési kézikönyv Tárgyszó: Igazgatás Azonosító: /14"

Átírás

1 MARKHOT FERENC OKTATÓKÓRHÁZ ÉS RENDELŐINTÉZET EGER Iktatószám: E/672-1/14. Hatályba lépés: SZABÁLYZAT Belső ellenőrzési kézikönyv Tárgyszó: Igazgatás Azonosító: /14 OLDAL: 1/152 DÁTUM: KIADÁS: 001 VÁLTOZAT: 001 Kiosztási lista Köteles példányt kapnak: Főigazgatói titkárság Gazdasági ig. Rendelőintézeti ig. Minőségirányítási ov Ápolási ig. Belső ellenőr Jogtanácsos További kiosztandó példányok: Példányszám Szervezeti egység / dolgozó Példányszám Szervezeti egység / dolgozó A módosult Változat Adminiszt- száma hatályba lép által érintett helyek (pontok, oldalszámok...) rálta Koordinátor: Minőségügyi felülvizsgáló: Kiadmányozó: Pelle Ágnes Dr. Tombácz Imre Dr. Fűtő László belső ellenőr minőségirányítási osztályvezető főigazgató főorvos

2 Tartalom Bevezető... 5 I. Bevezetés... 5 II. A belső ellenőrzés hatáskörét, feladatait és céljait meghatározó belső ellenőrzési alapszabály... 5 III. A belső ellenőrzési tevékenység irányítása... 9 IV. A belső ellenőrzési tevékenységre vonatkozó szabályok és eljárások A belső ellenőrzési tevékenység irányítása A belső ellenőrzés tervezésének előkészítése Kockázatelemzés A belső ellenőrzés tervezése Az ellenőrzés végrehajtása A belső ellenőrzési jelentés szerkezetére, tartalmára vonatkozó előírások Az ellenőrzések nyomon követése Beszámolás Az ellenőrzési dokumentumokkal kapcsolatos előírások A tanácsadó tevékenység A belső ellenőrzési tevékenység minőségét biztosító szabályok MELLÉKLETEK számú melléklet Belső ellenőrzési kézikönyv minta adaptációs segédlet számú melléklet Hatáskör mátrix számú melléklet Kockázatelemzési modellek számú melléklet Kockázatok számú melléklet Kockázatok az európai uniós támogatások intézményrendszerében lefolytatott kockázatelemzésekhez számú melléklet Az ellenőrzési bizonyítékok előállításának folyamata számú melléklet Összesített vélemény az ellenőrzött területről számú melléklet Az ellenőrzés megállapításainak rangsorolása IRATMINTÁK számú iratminta Belső ellenőri képességek számú iratminta Tudás- és Készség Leltár, illetve Fejlesztési Terv számú iratminta Egyéni képzési terv számú iratminta Folyamatlista számú iratminta Belső ellenőrzési fókusz számú iratminta - Interjú kérdőív a vezetés elvárásainak megismerésére számú iratminta Kockázatfelmérési kérdőív a folyamatgazdák részére számú iratminta A folyamatok jelentőségének meghatározása számú iratminta A folyamatok kockázatának értékelése és a kontrollpontok azonosítása számú iratminta Kockázatelemzés összesítése számú iratminta Az éves ellenőrzési terv végrehajtásához szükséges kapacitás megállapítása számú iratminta Éves ellenőrzési terv számú iratminta Ellenőrzési program számú iratminta Megbízólevél számú iratminta Összeférhetetlenségi nyilatkozat

3 16. számú iratminta Értesítő levél számú iratminta Munkalap (belső ellenőr által készített) számú iratminta Nyomtatvány interjú készítéshez számú iratminta Kérdéssorok számú iratminta Közös jegyzőkönyv számú iratminta Teljességi nyilatkozat számú iratminta Súlyos hiányosság gyanúját rögzítő jegyzőkönyv számú iratminta Kísérőlevél ellenőrzési jelentéstervezet megküldéséhez számú iratminta Válaszlevél az észrevételekre számú iratminta Egyeztető megbeszélés jegyzőkönyv számú iratminta Kísérőlevél lezárt ellenőrzési jelentés megküldéséhez számú iratminta Ellenőrzési jelentés/-tervezet számú iratminta Intézkedési terv elfogadása számú iratminta Intézkedések nyilvántartása számú iratminta Ellenőrzési lista a belső ellenőrzés tervezése előkészítésének folyamatos minőségbiztosításához számú iratminta Ellenőrzési lista a kockázatelemzés folyamatos minőségbiztosításához számú iratminta Ellenőrzési lista a belső ellenőrzés tervezésének folyamatos minőségbiztosításához számú iratminta Ellenőrzési lista az ellenőrzésre való felkészülés folyamatos minőségbiztosításához számú iratminta Ellenőrzési lista az ellenőrzés végrehajtásának folyamatos minőségbiztosításához számú iratminta Ellenőrzési lista az ellenőrzési jelentés elkészítésének folyamatos minőségbiztosításához számú iratminta Ellenőrzést követő felmérő lap számú iratminta Kulcsfontosságú teljesítménymutatók számú iratminta Ellenőrzések nyilvántartása számú iratminta Ellenőrzési mappa számú iratminta Tanácsadói feladat munkaprogram számú iratminta Tanácsadói feladat elvégzéséről szóló jelentés

4 Általános rendelkező rész Az államháztartásról szóló évi CXXV. törvény, valamint A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet felhatalmazása alapján a Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet Belső ellenőrzési kézikönyvének hatályba lépését jóváhagyom. A Belső ellenőrzési kézikönyv a vonatkozó, hazai és európai uniós jogszabályok és követelmények, a Pénzügyi Közlöny évi 16. számában megjelent a Belső Ellenőrök Nemzetközi Szervezete (Institute of Internal Auditors IIA) által kiadott "Belső ellenőrzési szakma gyakorlati standardjai" (különösen 2010, 2050, 2060, 2110, 2120, 2130, 2201, 2210, 2320, 2330, , 2410, 2440, 2500, 2600 számú gyakorlati standard) és a Pénzügyminisztérium által közzétett módszertani útmutatók és kézikönyv-minta alapján készült. Jelen Belső ellenőrzési kézikönyv szabályait a február 20-tól megkezdett ellenőrzésekre kell alkalmazni. Eger, február 20. Készítette: Jóváhagyta: Pelle Ágnes belső ellenőr Dr. Fűtő László főigazgató főorvos 4

5 BEVEZETŐ A Belső ellenőrzési kézikönyv az Áht., a Bkr., illetve a belső ellenőrzés nemzetközi és hazai, azaz a Belső Ellenőrzés Szakmai Gyakorlatának Nemzetközi Normáival (IIA Normák) és a Magyarországi államháztartási belső ellenőrzési standardokkal összhangban készült. Jelen kézikönyv a belső ellenőrzési tevékenységet és annak elemeit azok folyamatjellegének megfelelően mutatja be, külön tárgyalva a bizonyosságot adó és a tanácsadói tevékenységet. I. BEVEZETÉS Az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) határozza meg a belső ellenőrzés jogszabályi alapjait: A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Bkr.) határozza meg a költségvetési szervek vezetői számára a belső kontrollrendszer kialakítására és működtetésére vonatkozó további részletszabályokat, valamint a bizonyosságot adó és tanácsadó tevékenység eljárásrendjét. A nemzetközi belső ellenőrzési standardok alapján a belső ellenőrzés: A belső ellenőrzés egy, az ellenőrzés és az arról való jelentés irányultságában belső, bizonyosságot adó és tanácsadó, nem hatósági jellegű tevékenység. A belső ellenőrzés a felelős szervezetirányítás egyik legfontosabb elemeként működik. A belső ellenőrzés az eredményesség növelésével segíti a költségvetési szerv belső kontrollrendszerének folyamatait. A Belső Ellenőrzés Szakmai Gyakorlatának Nemzetközi Normáinak (IIA Normáknak) és a magyarországi államháztartási belső ellenőrzési standardoknak megfelelően a belső ellenőrzés: bizonyosságot adó tevékenység és tanácsadó tevékenység. A bizonyosságot adó szolgáltatások során a belső ellenőr objektíven értékeli a tényeket, és ennek alapján független véleményt formál vagy következtetéseket von le egy szervezetre, műveletre, funkcióra, folyamatra, rendszerre, illetve az ellenőrzés egyéb tárgyára vonatkozóan. A tanácsadó tevékenység jellegét tekintve konzultációs tevékenység, amelyet általában a megbízó konkrét felkérése alapján nyújt. A tanácsadói feladat jellege és hatóköre a megbízóval történő megállapodás eredménye. Fontos, hogy a tanácsadó tevékenység során a belső ellenőrnek meg kell őriznie tárgyilagosságát, nem vállalhat át vezetői felelősséget. II. A BELSŐ ELLENŐRZÉS HATÁSKÖRÉT, FELADATAIT ÉS CÉLJAIT MEGHATÁROZÓ BELSŐ ELLENŐRZÉSI ALAPSZABÁLY A belső ellenőrzési alapszabály (Charta) olyan hivatalos dokumentum, amely meghatározza a belső ellenőrzés célját, hatáskörét, feladatát, a belső ellenőrök és az ellenőrzöttek jogait, kötelezettségeit, valamint megadja a belső ellenőrzés szervezeti elhelyezkedését. A belső ellenőrzés célja és feladata BELSŐ ELLENŐRZÉSI ALAPSZABÁLY (CHARTA) A belső ellenőrzés független, tárgyilagos, bizonyosságot adó és tanácsadó tevékenység, melynek célja, hogy a Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet működését fejlessze és eredményességét növelje. A belső ellenőrzés az Intézmény céljai elérése érdekében rendszerszemléletű megközelítéssel és módszeresen értékeli, illetve fejleszti az ellenőrzött szervezet kockázatkezelési, ellenőrzési és irányítási eljárásainak hatékonyságát. A belső ellenőrzés feladatainak ellátása érdekében elemzéseket készít, információkat gyűjt és értékel, ajánlásokat tesz és tanácsokat ad a főigazgató számára a vizsgált folyamatokra vonatkozóan. 5

6 A belső ellenőrzés feladata annak vizsgálata és ennek során elegendő bizonyítékkal alátámasztva, megfelelő bizonyosságot adni arra vonatkozóan, hogy az Intézmény vezetői által kialakított és működtetett kockázatkezelési, irányítási és ellenőrzési rendszerek és eljárások megfelelnek-e az alábbi követelményeknek: A szervezeti célkitűzések megvalósulását veszélyeztető kockázatokat a kockázatkezelési rendszer képes felismerni, és azokat megfelelően kezelni; A szakmai területi vezetők és testületek közötti együttműködés megfelelő; A pénzügyi-, irányítási- és operatív működésre vonatkozó adatok, információk és beszámolók pontosak, megbízhatóak és a megfelelő időben rendelkezésre állnak; Az alkalmazottak tevékenysége megfelel a jogszabályokban és szabályzatokban foglalt rendelkezéseknek, valamint összhangban van a nemzetközileg elfogadott standardokkal és a pénzügyminiszteri iránymutatásokkal és módszertani útmutatókkal; Az Intézmény szervezeti egységei az eszközökkel és forrásokkal takarékosan és hatékonyan gazdálkodnak, valamint a vagyon megóvásáról megfelelően gondoskodnak; A kidolgozott tervek és célkitűzések megvalósulnak; A munkafolyamatokban a pénzügyi irányítási és ellenőrzési rendszer minősége megfelelő és folyamatos korszerűsítése biztosított; A rendszerek és eljárások teljesek-e, és biztosítják, hogy az ellenőrzések megfelelő védelmet nyújtanak a hibák, szabálytalanságok és egyéb veszteségek elkerülésére, valamint az eljárások összhangban vannak a szervezet átfogó céljaival és célkitűzéseivel; Az Intézményt érintő jogszabályok, illetve egyéb kötelező érvényű szabályok változásaira az érintett szervezeti egységek időben és megfelelően reagál. A folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzési rendszerek kiépítése, működése a jogszabályoknak és szabályzatoknak megfelel. A belső ellenőrzés végrehajtása során feltárt, a pénzügyi irányítási és ellenőrzési rendszer hatékonyságának, minőségének javítására vonatkozó lehetőségekről az ellenőrzött szervezet egység vezetőjét, az ellenőrzött szervezeti egység vezetője felett munkairányítói munkáltatói jogokat gyakorló főigazgatót tájékoztatnia kell. A belső ellenőrzés, mint vezetőt támogató tevékenység, nem mentesíti a vezetőket azon felelősségük alól, hogy a kockázatokat kezeljék, illetve a pénzügyi irányítási és ellenőrzési rendszert működtessék. A belső ellenőrzés az ellenőrzött szervezet pénzügyi irányítási és ellenőrzési rendszerének javítása érdekében javaslatokat tesz, de e javaslatok végrehajtása, vagy más intézkedések kezdeményezése kizárólag a vezetők felelősségi körébe tartozik. A belső ellenőrzés ellenőrzési hatóköre kiterjed mind a szabályzatok és más jogi eszközök pontos betartásának ellenőrzésére, mind a bevételek és kiadások, valamint a végzett tevékenység gazdaságosságának, hatékonyságának és eredményességének vizsgálatára. Az előzőek alapján: szabályszerűségi ellenőrzésekre; pénzügyi ellenőrzésekre; rendszerellenőrzésekre; teljesítmény ellenőrzésekre; informatikai rendszerek ellenőrzésére. Beszámolás A belső ellenőr köteles a főigazgató és GYEMSZI számára: Évente átfogó értékelést adni az Intézmény pénzügyi irányítási és ellenőrzési, valamint kockázatkezelési rendszeréről, nyilatkozni ezek megfelelőségéről és hatékonyságáról; A pénzügyi irányítási és ellenőrzési rendszeréhez kapcsolódó minden lényeges megállapításról beszámolni, és tájékoztatást adni ezekhez fűződő javaslatairól; Rendszeres időközönként tájékoztatást adni az éves ellenőrzési terv végrehajtásának helyzetéről, az elvégzett ellenőrzések eredményeiről, a tervtől való eltérés okairól, valamint a belső ellenőrzési egység feladatainak ellátásához szükséges személyi és tárgyi feltételek meglétéről; Más ellenőrzési tevékenységet nyomon követni és az ezeket végző szervezetekkel, személyekkel a megfelelő koordinációt biztosítani, valamint erről a vezetést rendszeresen tájékoztatni. Más ellenőrzési tevékenységek, illetve a nyomon követés (kockázatkezelés, szabályszerűségi-, biztonsági-, jogi-, etikai-, környezetvédelmi kérdések, külső ellenőrzések) vonatkozásában az egységes szakmai értelmezést, és az e feladatokat ellátó szervezetekkel, személyekkel a megfelelő koordinációt biztosítani, valamint erről a főigazgatót rendszeresen tájékoztatni. 6

7 Függetlenség Szervezeti függetlenség A belső ellenőrzés kialakításáról a költségvetési szerv vezetője gondoskodik. Az Áht. 70. (1) bekezdésének megfelelően a belső ellenőr a főigazgatónak alárendelten, szervezetileg az ellenőrzött területektől elkülönítetten helyezkedik el, végzi tevékenységét, jelentéseit közvetlenül a főigazgatónak küldi meg. A szervezeti és működési szabályzat részét képező szervezeti ábrát a belső ellenőrzés függetlenségére vonatkozóan az Áht., illetve a Bkr. előírásai meghatározzák. Funkcionális függetlenség A költségvetési szerv vezetője köteles biztosítani a belső ellenőr funkcionális függetlenségét. A belső ellenőr nem rendelkezhet semmilyen, az ellenőrzött tevékenység feletti hatáskörrel és nem lehet az ellenőrzött tevékenységért felelős. A belső ellenőr bevonása a szervezet szabályzatainak, rendszereinek, eljárásainak kidolgozásába és végrehajtásába csak tanácsadás, véleményezés jelleggel történhet. A belső ellenőr bizonyosságot adó ellenőrzési és a nemzetközi, valamint az államháztartásért felelős miniszter által közzétett belső ellenőrzési standardokkal összhangban lévő tanácsadó tevékenységen kívül más tevékenység végrehajtásába nem vonható be. A belső ellenőr hatásköre az alábbiakra NEM terjed ki: a költségvetési szerv a belső ellenőrzési egységre vonatkozókon kívül eső végrehajtási vagy irányítási tevékenységében való részvételre; pénzügyi tranzakciók kezdeményezésére vagy jóváhagyására a belső ellenőrzési egységre vonatkozókon kívül; a szervezet bármely, nem a belső ellenőrzési egység által alkalmazott munkatársa tevékenységének irányítására, kivéve, ha ezek a munkatársak megbízást kaptak arra, hogy részt vegyenek az ellenőrzésben, vagy más egyéb módon segítsék a belső ellenőröket. A főigazgató és a belső ellenőr együtt áttekintik és elemzik a belső ellenőrzési tevékenység függetlenségét és objektivitását érintő kérdéseket. Felelősség A belső ellenőr felelősségi körébe tartozik: Annak biztosítása, hogy minden, a belső ellenőrzés hatáskörébe tartozó feladatot jelen alapszabályban felsoroltaknak megfelelően végrehajtásra kerüljön; Az Intézmény belső ellenőrzési egységének eredményes vezetése és fejlesztése a szükséges szakmai, technikai és operatív iránymutatás megadásával, a standardoknak, útmutatóknak és a gyakorlatnak megfelelően; A kockázatelemzésen alapuló stratégiai és éves ellenőrzési tervet kidolgozni, melynek elkészítésekor a vezetés által feltárt kockázati tényezőket is figyelembe kell venni. Az ellenőrzési terveket és az azok módosítására irányuló javaslatokat a belső ellenőr köteles a főigazgatónak jóváhagyásra benyújtani; A jóváhagyott éves ellenőrzési terv végrehajtása, ideértve a főigazgató felkérésére végzett soron kívüli feladatokat is; Szakmailag képzett ellenőr alkalmazása, aki megfelelő szakértelemmel és tapasztalattal rendelkezik a jelen alapszabályban foglalt követelmények teljesítéséhez; Az Intézménynél működő főbb funkciók, valamint új vagy átalakuló szervezeti egységek, feladatok és folyamatok, illetve ezek kialakításával, működtetésével, kiterjesztésével kapcsolatos problémák értékelése; Rendszeres időközönként beszámoló készítése a főigazgató számára, amelyben összegzi az ellenőrzések megállapításait; A főigazgató tájékoztatása a belső ellenőrzési tevékenység mérhető célkitűzéseiről és az azokhoz mérten elért eredményekről; Megállapítások, ajánlások megfogalmazása a folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzési, illetve a belső ellenőrzési rendszerek javítására, továbbfejlesztésére; A külső ellenőrök és a jogalkotók munkájának figyelemmel kísérése azért, hogy a belső ellenőrzés az Intézmény működését ésszerű költségkihatás mellett optimálisan lefedje. 7

8 Hatáskör A belső ellenőr hatásköre az alábbiakra terjed ki: Korlátlan hozzáféréssel rendelkezik a vizsgált szervezeti egység valamennyi tevékenységéhez, nyilvántartásához, vagyontárgyához; Bármikor közvetlenül fordulhat a főigazgatóhoz; Az ellenőrzési célok elérése érdekében gazdálkodik a rendelkezésére álló erőforrásokkal, meghatározza az ellenőrzések gyakoriságát, az ellenőrzések tárgyát és kiterjedését, kiválasztja az alkalmazott ellenőrzési módszereket; A vizsgálatok végrehajtásához jogosult az ellenőrzött szervezeti egység bármely dolgozójától információt kérni, illetve speciális szakértelmet igénylő esetekben az ellenőrzés lefolytatásához más szervezeti egységtől vagy szervezettől szakértő segítségét igénybe venni. A belső ellenőr hatásköre nem terjed ki a következőkre: Részvétel, bármely (az ellenőrzéstől eltérő) végrehajtási vagy irányítási tevékenységben; Pénzügyi tranzakciók kezdeményezése vagy jóváhagyása a belső ellenőrzési egységre vonatkozókon kívül; Az Intézmény bármely, nem az ellenőrzési egység által alkalmazott munkatársa tevékenységének irányítása, kivéve, ha ezek a munkatársak megbízást kaptak arra, hogy részt vegyenek az ellenőrzésben, vagy más egyéb módon segítsék a belső ellenőrzést. Tanácsadó tevékenység A belső ellenőrzés tanácsadó tevékenységével támogathatja a szervezet vezetőit, a főigazgató megbízása alapján. A tanácsadó tevékenység keretében ellátható feladatokról a Bkr. 21. (4) bekezdése rendelkezik, azonban a jogszabályban meghatározott feladatokon túlmenően további feladatok is elláthatók, amennyiben azok megfelelnek a belső ellenőr függetlenségére vonatkozó előírásoknak. A belső ellenőr tájékoztatja a főigazgatót a bizonyosságot adó és a tanácsadó tevékenység során feltárt, a belső kontrollrendszer hatékonyságának, minőségének javítására vonatkozó lehetőségekről. A belső ellenőrzés mint vezetőt támogató tevékenység nem mentesíti ugyanakkor a vezetőket azon felelősségük alól, hogy a kockázatokat kezeljék, illetve a belső kontrollrendszert működtessék. A belső ellenőrzés a szervezet belső kontrollrendszerének javítása érdekében javaslatokat tesz, de e javaslatok végrehajtása, vagy más intézkedések kezdeményezése kizárólag a vezetők felelősségi körébe tartozik. Összeférhetetlenség Amennyiben a belső ellenőr a vizsgált szervezet számára ellenőrzési vagy tanácsadási tevékenységet végez, biztosítani kell, hogy e tevékenységek ne vezessenek összeférhetetlenséghez. Az ellenőrzések végrehajtása során kiemelt figyelmet kell fordítani az összeférhetetlenségi szabályok betartására. Az összeférhetetlenségi nyilatkozat mintáját a 15. számú iratminta tartalmazza. A belső ellenőrzési vezető feladatai A belső ellenőrzési vezető az Intézmény belső ellenőrzési egységének vezetője. A Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézetnél egy fő látja el a belső ellenőrzést, aki egy személyben belső ellenőrzési vezető is. A belső ellenőrzési vezető felelősségi körébe tartozik: Annak biztosítása, hogy minden, a belső ellenőrzés hatáskörébe tartozó tevékenység, a jelen Alapszabályban felsoroltaknak megfelelően ténylegesen végrehajtásra kerüljön; A belső ellenőrzési egység eredményes vezetése és fejlesztése a szükséges szakmai, technikai és operatív iránymutatás megadásával, a nemzetközi belső ellenőrzési standardoknak, útmutatóknak és gyakorlatnak megfelelően; A kockázatelemzésen alapuló stratégiai és éves ellenőrzési tervek kidolgozása, melyek elkészítésekor a vezetés által feltárt kockázati tényezőket is figyelembe kell venni; A jóváhagyott éves ellenőrzési terv végrehajtása, ideértve a főigazgató felkérésére végzett soron kívüli feladatokat is; 8

9 A szervezetnél működő főbb funkciók, valamint az új vagy átalakuló szervezeti egységek, feladatok és folyamatok, valamint az ezek kialakításával, működtetésével, illetve kiterjesztésével kapcsolatos kockázatok értékelése; A belső ellenőrzési tevékenység mérhető célkitűzéseinek meghatározása, figyelemmel kísérése, a főigazgató tájékoztatása a belső ellenőrzési tevékenység mérhető célkitűzéseiről és az azokhoz mérten elért eredményekről; A más szervezetek által végzett ellenőrzések és a jogalkotók munkájának figyelemmel kísérése annak érdekében, hogy a belső ellenőrzés a szervezet működését ésszerű költségkihatás mellett optimálisan lefedje. A belső ellenőr jogai és kötelezettségei A belső ellenőr jogairól és kötelezettségeiről a Bkr a rendelkezik. Az ellenőrzött szerv, illetve szervezeti egység jogai és kötelezettségei Az ellenőrzött szerv jogairól és kötelezettségeiről a Bkr a rendelkezik. Beszámolás A belső ellenőrzési vezető köteles a főigazgató számára: megküldeni az ellenőrzési jelentéseket; elkészíteni és megküldeni az éves, illetve az összefoglaló éves ellenőrzési jelentéseket; rendszeres időközönként tájékoztatást adni az éves ellenőrzési terv végrehajtásának helyzetéről, az elvégzett ellenőrzések eredményeiről, a tervtől való eltérés okairól, valamint a belső ellenőrzési egység feladatainak ellátásához szükséges személyi és tárgyi feltételek meglétéről; a főigazgató kérése esetén a más ellenőrzési tevékenységek, illetve a nyomon követés (kockázatkezelés, szabályszerűségi-, biztonsági-, jogi-, etikai-, környezetvédelmi kérdések, külső ellenőrzések) vonatkozásában az egységes szakmai értelmezést, és az e feladatokat ellátó szervezetekkel, személyekkel a megfelelő koordinációt biztosítani, valamint erről a vezetést rendszeresen tájékoztatni. III. A BELSŐ ELLENŐRZÉSI TEVÉKENYSÉG IRÁNYÍTÁSA A független belső ellenőrzés eredményes irányítása, a belső ellenőrzési erőforrások hatékony, eredményes és gazdaságos felhasználása a belső ellenőrzési vezető felelőssége annak érdekében, hogy a működésével növelje a szervezet eredményességét. A belső ellenőrzési vezető feladata a Belső Ellenőrzési Alapszabálynak, az IIA Normáknak, a magyarországi államháztartási belső ellenőrzési standardoknak és a belső ellenőrökre vonatkozó etikai kódex előírásainak történő megfelelés biztosítása. A Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézetnél egy fő látja el a belső ellenőrzési tevékenységet, belső ellenőrzési vezetőnek minősül, a Bkr. szerint ő végzi el a vezetői felelősség körébe sorolt tevékenységeket is. IV. A BELSŐ ELLENŐRZÉSI TEVÉKENYSÉGRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK ÉS ELJÁRÁSOK A belső ellenőrzés a működési folyamatokat elemzi, abból a szempontból, hogy a vezetők által létrehozott, a kockázatok kezelésére szolgáló kontrollok megfelelőségét értékelje. Ilyen kontrollok például: a szabályzatok, egyéb jogi és más igazgatási eszközök, a szervezeti tagolódás, információszolgáltatás, monitoring, informatikai kontrollok, stb. A belső ellenőrzés a működési, tevékenységi folyamatokból indul ki, miközben önmaga is egy kontroll folyamat az intézmény irányítási és szabályozási rendszerében. Jelen kézikönyv a belső ellenőrzési tevékenységet és elemeit, azok folyamatjellegét mutatja be. A belső ellenőrzési folyamat legfőbb elemei, lépései a következők: Tervezés előkészítése Kockázatelemzés Tervezés Végrehajtás 9

10 Jelentéskészítés Nyomon követés, utóvizsgálat 4.1. A BELSŐ ELLENŐRZÉSI TEVÉKENYSÉG IRÁNYÍTÁSA Belső ellenőri humánerőforrás gazdálkodás, folyamatos továbbképzésére vonatkozó alapelvek A belső ellenőrzési vezető felelőssége annak biztosítása, hogy rendelkezzen az elvárt szaktudással és szakképesítéssel. A belső ellenőrnek együtt kell működnie a szervezet munkatársaival, ugyanakkor tárgyilagosnak is kell maradnia. Megalapozott értékelést kell adnia, megfontoltságot, kitartást és becsületességet kell mutatnia szakmája végzése során. Felelősséggel tartozik a hatékony és eredményes koordinációért és kommunikációért. A belső ellenőr nem vehet részt az ellenőrzésben, ha: az ellenőrzött szervezeti egység vezetőjének, vagy alkalmazottjának a Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. törvény 685. b) pontja szerinti közeli hozzátartozója; korábban az ellenőrzött szervezeti egység vezetőjének munkáltatói jogkörébe tartozott, a jogviszony megszűnésétől számított három éven belül; az ellenőrizendő szakterülettel vagy intézménnyel közös, illetve kapcsolódó program vagy feladat végrehajtásában közreműködött, a program lezárását illetve a feladat elvégzését követő három éven belül; az ellenőrzés tárgyilagos lefolytatása tőle egyéb okból nem várható el. Kapacitás felmérés Az alkalmazott belső ellenőrök számát úgy kell megállapítani, hogy arányban álljon az Intézmény által ellátott feladatokkal, a kezelt eszközök nagyságával és az intézményi stratégiai tervben foglaltakkal. A kapacitás felmérés célja, hogy az Intézménynél mekkora belső ellenőri kapacitás szükséges ahhoz, hogy a belső ellenőrzés megfelelő bizonyosságot tudjon nyújtani a vezetők számára a kockázatkezelési, kontroll, és irányítási eljárások hatékony működéséről. A fentiek szerint elkészített felmérést rendszeres időközönként aktualizálni kell. Értékelés A belső ellenőrzési vezető felelős azért, hogy folyamatos visszacsatolást és értékelést adjon személyes teljesítményről. Az értékelési folyamat magában foglalja: Az előző évi készség- és tudásleltár, illetve fejlesztési terv felülvizsgálatát az előre meghatározott, fejlesztésre irányuló lépések teljesítésének értékelése érdekében; A belső ellenőr szakértelmének értékelését a készség- és tudásleltár, illetve fejlesztési terv aktuális kitöltése során. A tervnek tartalmaznia kell az egyeztetett fejlesztési lépéseket, amelyek az egyéni képzési terv kialakításának alapjául szolgálnak minden belső ellenőr tekintetében; Az ellenőrzéseket követő felmérések eredményeinek összegzése és elemzése. Helyettesítés A helyettesítési rend kialakításáért és naprakészen tartásáért a belső ellenőrzési vezető felelős. Tényleges helyettesítés bekövetkezésekor pedig arra kell fokozott figyelmet fordítani, hogy az ellenőrzési munka végzése során a négy szem elve és a jóváhagyási / minőségértékelési / felülvizsgálati eljárások sértetlenek maradjanak. A belső ellenőrzési vezetőt előre nem tervezhető hosszabb távollét vagy betegség esetén, a főigazgatóval történő egyeztetést követően, az általa kijelölt személy helyettesítheti. A belső ellenőr folyamatos továbbképzésére vonatkozó alapelvek A belső ellenőrnek rendelkeznie kell mindazzal a szaktudással, gyakorlattal és minden olyan ismerettel, amely feladatai elvégzéséhez szükséges. A belső ellenőrnek a szakmai fejlődés érdekében önképzés keretében is folyamatosan fejlesztenie kell szaktudását, gyakorlatát és egyéb ismereteit. 10

11 A belső ellenőrök regisztrációs kötelezettségét, a költségvetési szervnél belső ellenőrzési tevékenységet végzők nyilvántartásáról és kötelező szakmai továbbképzéséről, valamint a költségvetési szervek vezetőinek és gazdasági vezetőinek belső kontrollrendszer témájú továbbképzéséről 28/2011. (VIII. 3.) NGM rendelet határozza meg. A belső ellenőrzést végzőtől elvárt szaktudást és belső ellenőrzési képességeket az 1. számú iratminta tartalmazza. A kompetenciafejlesztés része a rendszeres szakmai továbbképzés, mely lehetőséget biztosít az ellenőrök folyamatos fejlődésére. A belső ellenőrnek a szakmai fejlődés érdekében folyamatosan fejlesztenie kell szaktudását, gyakorlatát és egyéb ismereteiket. A kialakított éves képzési terv, az éves terv elfogadásával együtt, a főigazgató által jóváhagyásra kerül. Kiemelt képzési területnek kell tekinteni: a speciális szakmai ismeretek megszerzését (pl. jogszabályi környezet változásai, informatikailag támogatott ellenőrzési technikák, csalásra utaló jelek beazonosítása), a vezetői kompetenciák fejlesztését A képzési tervek megvalósításához szükséges időszükségletet be kell tervezni az éves és stratégiai ellenőrzési tervekbe. Belső ellenőr teljesítményének értékelése A teljesítményértékelés a belső ellenőrzés működésének hatékonyságáról és eredményességéről nyújt információkat. A teljesítményértékelés elsődleges eszköze az ellenőrzést követő felmérő lapok, illetve a kulcsfontosságú teljesítménymutatók alkalmazása. A belső ellenőrzési tevékenység minőségét biztosító szabályok A belső ellenőrzési vezető felelőssége gondoskodni arról, hogy a belső ellenőrzési tevékenység során alkalmazásra kerüljenek e tevékenység minőségi végrehajtását biztosító eljárások. A belső ellenőrzési vezetőnek ezért olyan eljárásokat kell kialakítania és működtetnie, amelyek biztosítják és folyamatosan fejlesztik a teljes belső ellenőrzési tevékenységre vonatkozó minőséget, és egyben figyelemmel kísérik annak hatékonyságát. A minőségbiztosítási eljárásokat úgy kell megtervezni, hogy segítsék a revíziós tevékenységet abban, hogy a szervezet működésének gazdaságosságát, hatékonyságát és eredményességét javítsa, valamint bizonyosságot szolgáltasson arra, hogy e tevékenység megfelel a vonatkozó magyar és EU-s jogszabályoknak és követelményeknek, illetve a Belső Ellenőrök Nemzetközi Szervezete Szakmai Gyakorlati Standardjainak, valamint a belső ellenőrök szakmai etikai kódexének. A belső minőségbiztosítási és fejlesztési eljárásrend tartalmazza a következőket: az ellenőrzések végrehajtására vonatkozó megfelelő felülvizsgálatot; rendszeres belső értékeléseket és a minőség folyamatos nyomon követését; rendszeres külső értékeléseket. Felülvizsgálat A belső ellenőrzési vezető felelőssége, hogy biztosítsa az ellenőrzési tevékenység szakmai vezetői felülvizsgálatát. A felülvizsgálat kiterjed a tervezésre, a vizsgálati, értékelési, egyeztetési és utóvizsgálati folyamatokra. A felülvizsgálat keretében a belső ellenőrzési vezető: biztosítja, hogy az ellenőr rendelkezzen a vizsgálat elvégzéséhez szükséges tudással, képességgel és szakértelemmel; az ellenőrzés megtervezése során megfelelő iránymutatásokat ad és elkészíti a Ber. előírásai szerinti ellenőrzési programot, amelyet jóváhagyásra a főigazgató elé terjeszt; ellenőrzi, hogy a jóváhagyott ellenőrzési programot a tervezettnek megfelelően végrehajtották, illetve a változtatásokat jelezték, és azok megfelelő módon jóváhagyásra kerültek; biztosítja, hogy az ellenőrzés során a kommunikáció megfelelő, tárgyilagos, világos, tömör, konstruktív és megfelelő időben megtörtént; biztosítja a tervezett ellenőrzési célkitűzések teljesülését; biztosítja a belső ellenőr tudásának, képességeinek és szakmai hozzáértésének fejlesztési lehetőségét. 11

12 Belső értékelés és a minőség folyamatos nyomon követése A belső értékelés a belső ellenőrzés teljesítményének folyamatos felülvizsgálatát jelentik. A folyamatos felülvizsgálatok az alábbiak szerint végezhető: Ellenőrzési munkák listája és más, olyan eszközök alkalmazása, amelyek biztosítják, hogy a belső ellenőr a belső ellenőrzési tevékenység során a jogszabályokban és a kézikönyvben előírt eljárásoknak megfelelően járhassanak el. A belső ellenőrzési tevékenységre és a teljesítmény értékelésére szolgáló ellenőrző lista segítséget nyújt az ellenőrzés megtervezése és végrehajtása során. Az ellenőrzési munkák listája segít biztosítani, hogy az ellenőrzési folyamat szükséges lépéseit megtették. Az ellenőrzés lezárása során ezeket a nyomtatványokat a kapcsolódó ellenőrzési munkalapokkal együtt le kell fűzni, és a belső ellenőrzési vezetőnek ezeket felül kell vizsgálnia és alá kell írnia. A belső értékelés keretében a belső ellenőrzési vezető folyamatosan figyelemmel kíséri a belső ellenőrzési feladatok ellátásának minőségét, és ezen értékelések alapján nyomon követi azt is, hogy a megfelelő fejlesztéseket megtették-e? A belső értékelés és a minőségbiztosítási értékelés eredményeit, a belső ellenőrzés éves tevékenységéről szóló beszámoló jelentésben összefoglalva kell a főigazgató és a GYEMSZI elé tárni. Külső szakértők bevonására vonatkozó előírások A Ber. lehetőséget ad a belső ellenőrzési feladatainak végrehajtásába külső ellenőrzési szakértő bevonására, ha pl. a kitűzött speciális ellenőrzésekhez nem rendelkezik a szükséges szakértelemmel, szakképzettséggel. A külső szakértő bevonásáról a belső ellenőrzési vezető dönt. A külső szakértőt (szolgáltatót) is minden esetben megbízólevéllel kell ellátni, amelyet a belső ellenőrzési vezető ír alá. A külső szakértő (szolgáltató) a vonatkozó hazai és külföldi jogszabályok, valamint az intézményi belső szabályozások és a belső ellenőrzési standardok, illetve e kézikönyvbe foglaltak szerint köteles ellátni ellenőrzési feladatát (megbízását). Ugyancsak vonatkoznak rá a szakmai és etikai normák is. A szakértőknek a végrehajtandó feladatok szempontjából megfelelő gyakorlattal és tapasztalattal kell rendelkezniük. A megállapodásban részletesen meg kell határozni az ellenőrzés célját, tárgyát, lépéseit oly módon, ahogy azt az ellenőrzési programban teszik. A belső ellenőrzési vezető feladata minden kapcsolódó ellenőrzési és tanácsadói szolgáltatás, megbízás koordinálása és felügyelete, hogy a munka megfelelősége és az esetleges átfedések elkerülése biztosítva legyen A BELSŐ ELLENŐRZÉS TERVEZÉSÉNEK ELŐKÉSZÍTÉSE A tervezés előkészítése magában foglalja a kockázatelemzést megelőző előkészítő lépéseket, valamint magát a kockázatelemzést is. A kockázatelemzést megelőző előkészítés során a belső ellenőrzés: elemzi a kontroll környezetet annak érdekében, hogy azonosítsa az ellenőrzési tervezés során figyelembe veendő változásokat; azonosítja a folyamatokat és a folyamatgazdákat és a vezetőkkel egyeztet az egyes folyamatok a szervezet célkitűzéseihez viszonyított fontosságáról.; megvitatja a vezetőkkel, hogy mit várnak el a belső ellenőrzéstől; értelmezi a szervezet célkitűzéseit, a vezetőkkel közösen meghatározza a belső ellenőrzési fókuszt, a vezetőket bevonva készíti a kockázatelemzési kritérium mátrixot (KKM), amely a kockázatok felmérésének elsődleges eszköze. A tervezés előkészítésének lépései Általános felmérés Az általános felmérés részeként a költségvetési szerv külső és belső kontrollkörnyezetének vizsgálatára kerül sor. Ennek keretében a belső ellenőrzés összegyűjti és elemzi a szervezet működési környezetében és folyamataiban történt változásokra vonatkozóan rendelkezésre álló információkat is. A környezet változásának elsődleges forrásai: hazai és európai uniós jogszabályi változások; 12

13 gazdasági-politikai környezet változása; a szervezet stratégiájának, célkitűzéseinek, rövid- és hosszú távú feladattervének változása; belső szervezeti változások; belső eljárások, ellenőrzési nyomvonalak, kézikönyvek változása. Az általános felmérés részeként az Intézmény külső és belső kontroll környezetének vizsgálatára kerül sor. Ennek keretében a belső ellenőrzés összegyűjti és elemzi a szervezet működési környezetében és folyamataiban történt változásokra vonatkozóan a rendelkezésre álló információkat. A folyamatok és folyamatgazdák azonosítása A belső ellenőrzési tevékenység az Intézmény célkitűzéseinek elérése érdekében kialakított működési folyamatainak ellenőrzésére koncentrál, ezért a tervezés során figyelembe kell venni a működési folyamatokat, azonosítani a folyamatgazdákat, azokat a személyeket a szervezeten belül, akik elsődlegesen felelősek az adott folyamat végrehajtásáért, működtetéséért. A kialakított ellenőrzési nyomvonalak segítenek a helyi folyamatok azonosításában, megértésében. Az ellenőrzési nyomvonal elkészítése feltételezi, hogy a működési folyamatok már pontosan és teljes mértékben feltárásra kerültek. Az ellenőrzési nyomvonal a végrehajtási, pénzügyi lebonyolítási és ellenőrzési folyamatainak táblázatba foglalt és folyamatábrákkal szemléltetett leírása, amelynek elkészítése az érintett szabályzatot gondozó szervezeti egység vezetőjének feladata. A folyamatok és folyamatgazdák azonosítását, valamint a folyamatok fontosságának pl. 1-5-ig terjedő skálán történő elemzését az Intézmény vezetésével közösen kell elvégezni a vezetői interjúk, munkamegbeszélések keretében, illetve az elkészült folyamatlista a vezetés részére észrevételezésre történő megküldésével. A kialakított ellenőrzési nyomvonalak segítenek a szervezet folyamatainak azonosításában, megértésében. A folyamatok és folyamatgazdák azonosítása eredményeképpen egy Folyamatlista készül (ld. 4. számú iratminta). A szervezet folyamatait főfolyamatok mentén kell csoportosítani (pl.: Humánerőforrás-gazdálkodás), amelyek rész-/al-folyamatokra oszthatók (pl.: Munkaerő felvétel; Képzés, oktatás, stb.). Kockázatelemzés A belső ellenőrzés közreműködik az Intézményt fenyegető jelentős kockázatok azonosításában és értékelésében, és hozzájárul a kontroll rendszer és a kockázatkezelés fejlesztéséhez. A kockázatelemzési folyamat célja, hogy azonosítsa, elemezze és dokumentálja a folyamatokban és főbb szervezeti egységeknél létező kockázatokat. A kockázatelemzés szolgáltatja a legfontosabb információt a belső ellenőrzési tevékenységek (konkrét ellenőrzések) előkészítéséhez is. Folyamat alapú kockázatelemzési módszertan lépései A szervezet folyamatainak azonosítása és megértése A folyamatok viszonylagos megismerése és megértése után a belső ellenőrzésnek azonosítania kell a folyamathoz kapcsolódó jelentős kockázatokat. Ehhez segítséget nyújthat a folyamatgazdáknak megküldött Kockázatelemzési kérdőív (7. számú iratminta), azonban fontos megjegyezni, hogy a belső ellenőrzés a saját szakmai véleményére támaszkodva felülbírálhatja a folyamatgazdák által meghatározott kockázatokat, illetve azok mértékét. Pl: kérdések megválaszolása segít a jelentős kockázatok azonosításában: Melyek azok a tényezők, amelyeknek jól kell működniük ahhoz, hogy a folyamat a céloknak megfelelően funkcionáljon? A folyamaton belül milyen hiba, gyengeség akadályozhatja a célok teljesítését? Tartalmaz-e a folyamat eredendően olyan feltételt, amely pénzügyi vagy egyéb veszteséget eredményezhet? A fő- és alfolyamatok belső ellenőrzési fókuszhoz viszonyított relatív fontosságának elemzését a 8. számú iratminta szerinti mátrix alkalmazásával célszerű elkészíteni. 13

14 A Kockázatelemzési Kritérium Mátrix (KKM) elkészítése A Kockázatelemzési Kritérium Mátrix a szervezet folyamataira vonatkozó, következetes kockázatelemzés végrehajtásának elsődleges eszköze (7./a számú iratminta). Az egyes fő- és alfolyamathoz meghatározott kockázatokat a KKM-ben meghatározott kockázati tényezők mentén az alábbi két szempont alapján kell értékelni: a kockázati tényező bekövetkezési valószínűsége (mely lehet magas, jelentős, mérsékelt és alacsony; vagy számszerű értékkel, pl. magas: 4, jelentős: 3, mérsékelt: 2, alacsony: 1) valamint; a kockázati tényező célokra gyakorolt hatása (mely ugyancsak lehet: magas, jelentős, mérsékelt és alacsony; vagy számszerű értékkel, pl. magas: 4, jelentős: 3, mérsékelt: 2, alacsony: 1) alapján. A kontrollpontok a folyamatok végrehajtásáért felelős folyamatgazdák által kialakított folyamat elemek, ahol a folyamat eredményes működése szempontjából fontos kontroll vagy ellenőrzési lépéseket valósítanak meg. A kockázatelemzés során a legfontosabb kontrollpontokat fel kell tárni. A kockázatelemzés során értékelni kell az egyes fő- és alfolyamatokhoz tartozó egyedi kockázatokat, majd összesíteni kell azokat. Ezután a belső ellenőrzés összesítheti a hatások és valószínűségek értékelését a folyamatokhoz rendelt egyedi kockázatokra vonatkozóan. Ennek alapján egy átfogó besorolást ad az adott folyamat (9. számú iratminta) kockázatáról és a kontrollpontok azonosításáról) (8. számú iratminta a folyamatok jelentőségének és a belső ellenőrzési fókusznak a feltérképezéséről). A kockázatelemzés végeredményének kialakításához segítséget nyújt a 10. számú iratminta (Kockázatelemzés összesítése). A belső ellenőrzési fókusz kialakítása A belső ellenőrzési fókusz a belső ellenőröknek és a költségvetési szerv vezetőjének azon közös nézetét, elképzeléseit jelenti, hogy a belső ellenőrzésnek elsősorban mely területekre kell irányítania erőforrásait. A belső ellenőrzési fókuszt az elfogadott szervezeti célkitűzések és egyeztetett vezetői elvárások alapján a belső ellenőrzésnek és a szervezeti vezetőknek közösen kell kialakítania. A belső ellenőrzési fókusz megadja azokat a főbb elemeket, amelyek mentén az ellenőrök a kockázatokat elemezni fogják, és amelyekre a belső ellenőrzés a feladatainak ellátása érdekében koncentrálni fog. (5. számú iratminta: Belső ellenőrzési fókusz) A szervezet vezetésével a szervezet célkitűzéseinek, a vezetés elvárásainak és a belső ellenőrzési fókusznak a kialakítása érdekében lefolytatott interjúhoz támogatást nyújt a 6. számú iratminta. A szervezet célkitűzései A belső ellenőrzésnek az érintett területi vezetőkkel meg kell vitatnia és értelmeznie kell a szervezet éves célkitűzéseit annak érdekében, hogy ellenőrzési erőforrásokat ezen célok elérésének támogatására mozgósítsa. A célkitűzések megvalósítása szempontjából kritikus tényezőket szintén meg kell vitatni a szervezet vezetőivel. Ezen kérdések megválaszolására irányuló megbeszélést a főigazgató, szakmai vezetők és a belső ellenőrzési vezető tartanak. A kockázatelemzés és az ellenőrzés végrehajtása során mindezt részletekbe menően meghatározzák majd a folyamatgazdákkal közösen. A vezetők elvárásai Melyek azok a kérdéskörök, feladatok, amellyel kapcsolatban számítanak a belső ellenőrzés bizonyosságot adó, illetve tanácsadó tevékenységére. A vezetőknek lehetnek speciális elvárásai a belső ellenőrzéssel szemben. Ezek az elvárások általában a vezetők egyes, a szervezeti egység működésével kapcsolatos főbb elgondolásaiból adódnak. Ezen elvárásokat a lehetőségek függvényében az éves ellenőrzési terv elkészítése során kell figyelembe venni. A belső ellenőrzési fókusz kialakítása Az elfogadott célkitűzések és egyeztetett vezetői elvárások alapján a belső ellenőrzési fókuszt a vezetésnek és a belső ellenőrzésnek közösen kell kialakítania. A belső ellenőrzési fókusz megadja azokat a főbb elemeket, amelyek mentén az ellenőrök a kockázatokat elemezni fogják, és amelyekre a belső ellenőrzés a feladatainak ellátása érdekében koncentrálni fog. 14

15 4.3. KOCKÁZATELEMZÉS A kockázatelemzési folyamat célja, hogy azonosítsa, elemezze, rangsorolja és dokumentálja a szervezet folyamataiban és főbb szervezeti egységeinél létező kockázatokat. A kockázatelemzéshez használható ellenőrzési listát a jelen kézikönyvhöz tartozó 32. számú iratminta tartalmazza A BELSŐ ELLENŐRZÉS TERVEZÉSE A stratégiai terv: hosszú távra határozza meg a belső ellenőrzés célját, valamint tevékenységének és fejlesztésének irányait; segít abban, hogy a belső ellenőrzés céljának megvalósítását ne a meglévő feltételek korlátozzák, hanem megtalálja annak a módját, hogy a célok eléréséhez szükséges feltételeket előre átgondoltan megteremtse; a rendelkezésre álló információk rendszerezése és a kockázatelemzés révén lehetővé válik az erőforrások optimális tervezése és elosztása, illetve az ellenőrzési célkitűzések hatékonyabb meghatározása; a stratégiai terv hozzájárul a belső ellenőrzés és általa a költségvetési szerv céljainak eléréséhez, eredményességéhez; a stratégiai terv lehetővé teszi a belső ellenőrzés tevékenységének, céljának jobb megértését a költségvetési szerv számára; a stratégiai terv képezi az alapját az éves ellenőrzési tervnek. Az ellenőrzési munka megtervezéséhez a belső ellenőrzési vezető kockázatelemzés alapján stratégiai tervet és éves ellenőrzési tervet készít, amelyet a főigazgató hagy jóvá. Jóváhagyást követően, egy példánya, a GYEMSZI-hez küldendő. Stratégiai tervezés A belső ellenőrzés stratégiai terve, összhangban az intézmény hosszú távú terveivel, 4 évre készül. A stratégiai terv nem konkrét ellenőrzési programokat, hanem a belső ellenőrzés átfogó céljaira, a folyamatok kockázataira és a belső ellenőrzés fejlesztésének irányára vonatkozó megállapításokat tartalmaz. A stratégiai terv az alábbiakat tartalmazza: az Intézmény hosszú távú célkitűzéseivel összhangban álló belső ellenőrzési fejlesztési célokat; a belső ellenőrzés fejlesztési tervét; a belső kontrollrendszer általános értékelését; a kockázati tényezőket és értékelésüket; a belső ellenőrzésre vonatkozó fejlesztési és képzési tervet, a szükséges erőforrások felmérését, ellenőri létszám és képzettség felmérését; a belső ellenőrök hosszú távú képzési tervét; a belső ellenőrzés tárgyi és információs igényét; az ellenőrzés által vizsgált területeket, figyelembe véve az intézmény struktúrájában vagy tevékenységében végbemenő változásokat. Éves ellenőrzési terv Az éves ellenőrzési tervet a belső ellenőrzési vezető a stratégiai tervvel összhangban a tárgyévet megelőzően, egy évre dolgozza ki. Az éves ellenőrzési terv a tárgyévre tervezett belső ellenőri vizsgálatokat tartalmazza, a főigazgató hagyja jóvá. Az éves ellenőrzési terv az alábbiakat tartalmazza: a megalapozó elemzéseket, a tervezett ellenőrzések tárgyát; az ellenőrzések célját; az ellenőrizendő időszakot; a szükséges ellenőri kapacitás (erőforrás szükséglet) meghatározását; az ellenőrzések típusát és módszereit; a vizsgálatok ütemezését; 15

16 az ellenőrzendő szervezeti egységek megnevezését; tanácsadói tevékenységre vonatkozó kapacitást; soron kívüli ellenőrzésekre tervezett kapacitást; képzésekre tervezett kapacitást. Az éves ellenőrzési tervet a 12. számú iratminta tartalmazza. Az éves ellenőrzési tervet úgy kell összeállítani, hogy szükség esetén az abban nem szereplő, soron kívüli ellenőrzési feladatok is végrehajthatóak legyenek. Soron kívüli ellenőrzésre a főigazgató javaslatára, vagy a belső ellenőrzési vezető kezdeményezésére kerülhet sor. A szervezeti egységek tevékenységének jellegére figyelemmel kell összeállítani az ellenőrzési programot, különös tekintettel arra, hogy az kiterjedjen a szervezeti egység szervezeti és működési szabályzatában felsorolt összes tevékenységre. A belső ellenőrzési vezető a belső ellenőrzési tervet, a munkaidőmérleget, ezek esetleges időközbeni változásait a főigazgató elé terjeszti elfogadásra. Erőforrások elosztása Egy tervezett ellenőrzés erőforrás-szükségleteinek felmérése során elsősorban a következőket kell figyelembe venni: Az azonosított kockázatokat; A tervezett ellenőrzés szintje és típusa; A rendelkezésre álló ismeretek szintjét; Az ellenőrök képzettségét, tapasztaltságát, helyismeretét és hozzáértését; Az ellenőrzendő tevékenységek összetettségét; A tevékenységgel kapcsolatban a korábbi hasonló ellenőrzési vizsgálatnál szerzett tapasztalatokat. A tervezett ellenőrzések elvégzéséhez szükséges ellenőri napok száma az erőforrás-szükséglet felmérés alapján becsülhető meg. Az ellenőrzési kapacitás meghatározásánál figyelembe kell venni az ellenőr egyéb elfoglaltságait is. Az éves ellenőrzési terv végrehajtásához szükséges kapacitás meghatározását a 11. számú iratminta mutatja. Az ellenőrzési célnak és feladatoknak megfelelően, valamint a kockázatelemzés eredményeivel összhangban kell megválasztani az ellenőrzés végrehajtásához szükséges vizsgálati eljárásokat és módszereket. Általános szabályként a soron kívüli ellenőrzések elvégzésére ezért a rendelkezésre álló éves ellenőrzési erőforrás százalékát célszerű elkülöníteni az ellenőrzési tervezés során. Az éves ellenőrzési terv módosítása A Bkr. 31. (5) bekezdése alapján az éves ellenőrzési tervet a belső ellenőrzési vezető a főigazgató egyetértésével módosíthatja. Az éves ellenőrzési terv módosításának két legtipikusabb esete az ellenőrzés/tanácsadás elhagyása, illetve új ellenőrzés/tanácsadás felvétele. A főigazgató javaslata, vagy a belső ellenőrzési vezető kezdeményezése alapján kerül rá sor. Az ellenőrzések végrehajtása az éves ellenőrzési tervben foglalt ellenőrzések módszeres elvégzését jelenti. Az ellenőrzés végrehajtásának legfőbb célja, hogy minden egyes ellenőrzött folyamaton és területen a főbb kockázatok kezelésére létrehozott kontrollok megfelelőségét értékelje, valamint megállapítsa, hogy a folyamatok az elvárásoknak megfelelően működnek-e, illetve megállapítsa, hogy a szükséges kontrollpontok vagy folyamatok hiányosak-e. Az ellenőrzésre való felkészülés A vizsgálatokat a belső ellenőr végzi, aki felelősséget vállal az elvégzett ellenőrzési munka minőségéért és teljességéért. A felkészülési folyamatot a kockázatelemzés során azonosított főbb kockázati tényezőkre, a vonatkozó ellenőrzési célkitűzésekre kell alapozni. 16

17 A megbízólevél mintája a 14. számú iratmintában található. A megbízólevéllel egyidejűleg a belső ellenőr objektivitásának megnyilvánulásaként összeférhetetlenségi nyilatkozatot is tehet, melynek egy lehetséges példáját a 15. számú iratminta mutatja be. Az értesítőlevél mintája az ellenőrzés megkezdéséről a 16. számú iratmintában található. Az előzetes bejelentés elhagyásáról a belső ellenőrzési vezető általában akkor dönt, ha pl. a kockázatelemzés vagy mintavételezés eredménye alapján az ellenőrizendő bizonylatok nem vagy csak hiányosan állnak rendelkezésre, a vizsgálat alá vont terület szabálytalanság vagy csalás gyanújában érintett, vagy az ellenőrizendő tevékenységért felelős vezetők várhatóan meghiúsítják az ellenőrzés eredményes lefolytatását. A végrehajtás tervezése A rendelkezésre álló háttér információk összegyűjtése A belső ellenőr megvizsgálja az ellenőrzött folyamathoz, szervezeti egységhez, illetve tevékenységhez kapcsolódóan rendelkezésre álló információkat, amelynek forrásai elsősorban a következők lehetnek: vonatkozó jogszabályok, szabályzatok és útmutatók; szervezeti és működési szabályzat, ügyrend; működési kézikönyvek és eljárásrendek; a kockázatelemzés és az ellenőrzés tervezése során az egyes folyamatok vonatkozásában azonosított kockázatok; ellenőrzési nyomvonalak; szervezeti stratégia, rövid- és hosszú távú feladattervek; munkaköri leírások; az ellenőrizendő folyamatokat, tevékenységeket érintő elemzések, értékelések; korábbi évek belső ellenőrzési dokumentumai; külső ellenőrzést végzők korábbi ellenőrzési jelentései Az ellenőrzés célkitűzéseinek véglegesítése A vizsgálatot végző feladata, hogy az ellenőrzés tervezése során megfogalmazott ellenőrzési célkitűzést pontosítsa és véglegesítse. Az ellenőrzési célkitűzés annak tág megfogalmazása, hogy az ellenőrzés mire irányul. A céloknak a kockázatelemzés során azonosított kockázatok jellegzetességeit kell figyelembe venniük. Az ellenőrzési célkitűzéseket minden egyes ellenőrzési feladatra meg kell határozni. Az ellenőrzés tárgyának véglegesítése Az ellenőrzés tárgyának véglegesítése során a vizsgálatot végző határozza meg, hogy az ellenőrzés mit foglaljon magába, mely fő- és alfolyamatokra, tevékenységekre irányuljon az ellenőrzés. Ez a kockázatelemzés során nyert folyamatismeret, a háttér-információk és az ellenőrzési cél segítségével határozható meg. Az ellenőrzés tárgyának figyelembe kell vennie minden vonatkozó és fontos rendszert, folyamatot, nyilvántartást, alkalmazottat és fizikai vagyontárgyat, stb. melyek a tevékenységhez kapcsolódnak. Az ellenőrizendő időszak véglegesítése Az ellenőrzés végrehajtásának tervezése során ki kell jelölni, hogy az adott ellenőrzés mekkora időszakot ölel fel. A belső ellenőrzés jellemzően utólagos bizonyosságot adó tevékenység. Az ellenőrizendő időszak meghatározása során figyelemmel kell lenni az adott ellenőrizendő folyamat, tevékenység azonosított kockázataira, hiszen ezek jellemzői és mértéke határozzák meg, hogy mekkora időszakot szükséges átfognia az ellenőrzésnek. Fontos szem előtt tartani az ellenőrzési időszak megállapítása kapcsán, hogy a különböző években folytatott vizsgálatok folyamatot alkossanak, azaz az ellenőrzött intézménynél az ellenőrzéssel felölelt időszakok lehetőleg hézagmentesek legyenek, és feleslegesen ne fedjék egymást. Az erőforrások helyes meghatározása A vizsgálat lefolytatásához szükséges ellenőri napok végső meghatározása során mind az ellenőrzés típusát és komplexitását, mind az időkereteket és az ellenőr tapasztalatát, tudását és hozzáértését figyelembe kell venni. 17

E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület 2014. július 8-án tartandó ülésére.

E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület 2014. július 8-án tartandó ülésére. Izsák Város Címzetes Főjegyzőjétől. E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület 2014. július 8-án tartandó ülésére. Tárgy: Az Izsáki Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása.

Részletesebben

Jászivány Község Önkormányzata évi belső ellenőrzési terve

Jászivány Község Önkormányzata évi belső ellenőrzési terve Jászivány Község Önkormányzata 2016. évi belső ellenőrzési terve Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 61. -a szerint az államháztartási kontrollok célja az államháztartás

Részletesebben

B U D A P E S T I M Ű S Z A K I ÉS G A Z D A S Á G T U D O M Á N Y I E G Y E T E M

B U D A P E S T I M Ű S Z A K I ÉS G A Z D A S Á G T U D O M Á N Y I E G Y E T E M 1. sz. melléklet B U D A P E S T I M Ű S Z A K I ÉS G A Z D A S Á G T U D O M Á N Y I E G Y E T E M BELSŐ ELLENŐRZÉSI CSOPORT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Hatályba lép: 2013. július 1-jén Az államháztartásról

Részletesebben

BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV

BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV 1 BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV Seszták Oszkár a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés elnöke Lakatos István a Területi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlés elnöke Vilmos

Részletesebben

Bodorkós Ferenc polgármester évi belső ellenőrzési terv

Bodorkós Ferenc polgármester évi belső ellenőrzési terv Gencsapáti Község Önkormányzata 2017. évi belső ellenőrzési terve Bodorkós Ferenc polgármester Kőszegfalviné Pajor Klára belső ellenőrzési vezető Dr. Görög István jegyző 2017. évi belső ellenőrzési terv

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés ELNÖKÉTŐL

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés ELNÖKÉTŐL Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés ELNÖKÉTŐL 3525 MISKOLC, Városház tér 1. Telefon: (46) 517-700*, (46) 517-750, (46) 323-600 Telefax: (46) 320-601 http://www.baz.hu elnok@hivatal.baz.hu Iktatószám:

Részletesebben

Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat és intézményei 2016. évi Ellenőrzési Tervére

Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat és intézményei 2016. évi Ellenőrzési Tervére Ikt.sz: 13-14/2015/221 Heves Megyei Közgyűlés Helyben Tisztelt Közgyűlés! Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat és intézményei 2016. évi Ellenőrzési Tervére A Heves Megyei Közgyűlés 2015. évi munkatervének

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A BELSŐ ELLENŐRZÉSI IRODA ÜGYRENDJE. Elfogadva: március 22. Módosítva: január 22., hatályba lép: 2013.

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A BELSŐ ELLENŐRZÉSI IRODA ÜGYRENDJE. Elfogadva: március 22. Módosítva: január 22., hatályba lép: 2013. NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A BELSŐ ELLENŐRZÉSI IRODA ÜGYRENDJE Elfogadva: 2011. március 22. Módosítva: 2013. január 22., hatályba lép: 2013. január 24-én A Belső Ellenőrzési Iroda ügyrendjét (a továbbiakban:

Részletesebben

2015-2018. Község Önkormányzata

2015-2018. Község Önkormányzata Ikt.szám:../2015 BELSŐ ELLENŐRZÉSI STRATÉGIAI TERV 2015-2018. Község Önkormányzata A belső ellenőrzési feladat végrehajtására különböző szintű előírások vonatkoznak. Törvényi szinten az Államháztartási

Részletesebben

Kunfehértó Község Polgármesteri Hivatal Címzetes Főjegyzőjétől. a 2016. évi ellenőrzési munkaterv elfogadása tárgyában

Kunfehértó Község Polgármesteri Hivatal Címzetes Főjegyzőjétől. a 2016. évi ellenőrzési munkaterv elfogadása tárgyában Kunfehértó Község Polgármesteri Hivatal Címzetes Főjegyzőjétől E l ő t e r j e s z t é s a 2016. évi ellenőrzési munkaterv elfogadása tárgyában (Képviselő-testület 2015.október 21-i ülésére) A 2016. évre

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV SOPRON HATÁLYOS: 2016. 10. 14-TŐL A Nyugat-magyarországi Egyetemen (a továbbiakban: Egyetem) a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről

Részletesebben

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 13-i ülésére ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a 2017. évi belső i terv jóváhagyására ELŐTERJESZTŐ NEVE:

Részletesebben

Belső ellenőrzési kézikönyv

Belső ellenőrzési kézikönyv Füzesgyarmat Város Önkormányzat 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. Belső ellenőrzési kézikönyv Hatályba lépés dátuma: 2014.01.01. Készítette: LENCSILAK Szolgáltató Bt A belső ellenőrzést ellátó külső

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. december 17-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. december 17-i ülésére 6. E L Ő T E R J E S Z T É S Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. december 17-i ülésére Tárgy: Az önkormányzat 2016. évi belső i tervének jóváhagyása Az előterjesztést készítette:

Részletesebben

A Makói Kistérségi Többcélú Társulása

A Makói Kistérségi Többcélú Társulása Iktatószám: 1/1212-1/2015/I Makói Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanács 6900 Makó, Széchenyi tér 22. Tel: 62/511-800, Fax: 62/511-801 Tárgy: Belső ellenőrzés tervezése, 2016. évi belső ellenőrzési

Részletesebben

"31. A jegyző és az aljegyző" "Az aljegyző. 56/A. (1) A polgármester a jegyző javaslatára pályázat alapján aljegyzőt nevez ki.

31. A jegyző és az aljegyző Az aljegyző. 56/A. (1) A polgármester a jegyző javaslatára pályázat alapján aljegyzőt nevez ki. Cece Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2014.(II.20.)önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 18/2013.(XII.30.)önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

PÜSKI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI MUNKATERVE

PÜSKI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI MUNKATERVE PÜSKI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI MUNKATERVE Iktatószám:. PÜSKI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI MUNKATERVE Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV SOPRON 2013 A Nyugat-magyarországi Egyetemen (a továbbiakban: Egyetem) a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről

Részletesebben

Legjobb gyakorlati alkalmazások

Legjobb gyakorlati alkalmazások Legjobb gyakorlati alkalmazások A belső ellenőrzési munkafolyamatok elektronikus dokumentálása A Ber. 12. j) pontja alapján a belső ellenőrzési vezető köteles az ellenőrzések nyilvántartásáról, valamint

Részletesebben

BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYVE

BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYVE BUDAPEST FŐVÁROS XV. KERÜLETI POLGÁRMESTERI HIVATAL ÜGYIRATSZÁM: 4/88207/2013. Ágasegyházi Polgármesteri Hivatal BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYVE HATÁLYOS: 2014. január 1. napjától 1 I. Bevezetés... Hiba!

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT FŐJEGYZŐJE E L Ő T E R J E S Z T É S A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2014. november 27-i ülésére Tárgy: A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2015. évi belső

Részletesebben

HEVES MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL [g] 3300 Eger, Kossuth L. u. 9.

HEVES MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL [g] 3300 Eger, Kossuth L. u. 9. HEVES MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL [g] 3300 Eger, Kossuth L. u. 9. Ikt szám: 12-8/2016/23 1. Kivonat A Heves Megyei Közgyűlés 2016. december 6-i ülésénekjegyzőkön yvé ből 83/2016. (XII. 6.) közgyűlési

Részletesebben

TÁRGY: Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata évi belső ellenőrzési tervének elfogadására

TÁRGY: Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata évi belső ellenőrzési tervének elfogadására AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 381. MELLÉKLET: 4 db TÁRGY: Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi belső ellenőrzési tervének elfogadására E L Ő T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ

Részletesebben

Belső Ellenőrzési Alapszabály

Belső Ellenőrzési Alapszabály Belső Ellenőrzési Alapszabály Az Ecomore Befektetési és Tanácsadó Kft. ügyvezetőjének utasítása a belső ellenőrzési rendszer szabályozásáról Az Ecomore Kft ellenőrzési funkciói a belső ellenőrzési rendszer

Részletesebben

Belső Ellenőrzési Kézikönyv 2013.

Belső Ellenőrzési Kézikönyv 2013. Belső Ellenőrzési Kézikönyv 2013. Budapest Főváros XV. kerületi Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Gazdasági Működtetési Központ Iktatószám: B/10/2013. Belső Ellenőrzési Kézikönyv 2013. Készítette:

Részletesebben

8/2011. sz. Szabályzat FOLYAMATBA ÉPÍTETT ELŐZETES ÉS UTÓLAGOS VEZETŐI ELLENŐRZÉS RENDSZERE

8/2011. sz. Szabályzat FOLYAMATBA ÉPÍTETT ELŐZETES ÉS UTÓLAGOS VEZETŐI ELLENŐRZÉS RENDSZERE 8/2011. sz. Szabályzat FOLYAMATBA ÉPÍTETT ELŐZETES ÉS UTÓLAGOS VEZETŐI ELLENŐRZÉS RENDSZERE A Csákvár Nagyközség Polgármesteri Hivatala Folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés rendszerét

Részletesebben

BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV

BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV Iktatószám: BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV Hatályba lépés dátuma: 2016. január 1. 1 Jóváhagyta:... Dr. Scheuer Gyula kancellár Készítette: Sebők Szilvia, belső ellenőr 1 Egységes szerkezetben a LXI/2016.

Részletesebben

HALÁSZI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI MUNKATERVE

HALÁSZI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI MUNKATERVE HALÁSZI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI MUNKATERVE Iktatószám:. HALÁSZI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI MUNKATERVE Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés október 29-ei ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés október 29-ei ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŰLÉS ALJEGYZŐJE E L Ő T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2015. október 29-ei ülésére Tárgy: A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat és a Komárom-Esztergom

Részletesebben

Cibakháza Nagyközség Önkormányzata 144/2015.(XII.15.) KT határozata Cibakháza Nagyközség Önkormányzatának évi belső ellenőrzési tervéről

Cibakháza Nagyközség Önkormányzata 144/2015.(XII.15.) KT határozata Cibakháza Nagyközség Önkormányzatának évi belső ellenőrzési tervéről Cibakháza Nagyközség Önkormányzata 144/2015.(XII.15.) KT határozata Cibakháza Nagyközség Önkormányzatának 2016. évi belső ellenőrzési tervéről Cibakháza Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország

Részletesebben

SEMMELWEIS EGYETEM BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV 2013. Iktatószám: KS/ELL/69/2013.

SEMMELWEIS EGYETEM BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV 2013. Iktatószám: KS/ELL/69/2013. SEMMELWEIS EGYETEM BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV 2013. Iktatószám: KS/ELL/69/2013. Tartalomjegyzék I. Bevezetés... 5 II. A belső ellenőrzés hatókörét, feladatait és céljait meghatározó belső ellenőrzési

Részletesebben

Város Jegyzője. Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata évi belső ellenőrzési tervéről

Város Jegyzője. Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata évi belső ellenőrzési tervéről Város Jegyzője 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112,113 mellék Fax: 06 23 310-135 E-mail: jegyzo@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata

Részletesebben

Éves összefoglaló ellenőrzési jelentés, Tiszalök Város Önkormányzatának évi belső ellenőrzési tevékenységéről

Éves összefoglaló ellenőrzési jelentés, Tiszalök Város Önkormányzatának évi belső ellenőrzési tevékenységéről Önkormányzatának Belső ellenőre 4465 Rakamaz, Kossuth út 68. Száma:../2014. Éves összefoglaló i jelentés, Önkormányzatának 2013. évi belső i tevékenységéről A jelentésben használt jogszabályi hivatkozások:

Részletesebben

BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYVE

BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYVE Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző Iskola BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYVE 2014. Tartalom oldal Bevezetés 5-6 I. A belső ellenőrzés hatálya... 6-7 II. A belső ellenőrzés hatáskörét, feladatait

Részletesebben

Belső Ellenőrzési Kézikönyv október

Belső Ellenőrzési Kézikönyv október Szerb Országos Önkormányzat 1055 Budapest, Falk Miksa u. 3. Belső Ellenőrzési Kézikönyv 2013. október Készítette: Benkó Péter belső ellenőrzési vezető Jóváhagyta: Budapest, 2013. 10.01. Alexov Lyubomir

Részletesebben

A BELSŐ ELLENŐRZÉS ALAPJAI A BELSŐ ELLENŐZÉS GYAKORLATA

A BELSŐ ELLENŐRZÉS ALAPJAI A BELSŐ ELLENŐZÉS GYAKORLATA A BELSŐ ELLENŐRZÉS ALAPJAI A BELSŐ ELLENŐZÉS GYAKORLATA 1. A tréning programja 1.1. Megnevezés Belső ellenőrzés alapjai a belső ellenőrzés gyakorlata 1.2. A tréning célja A hatnapos tréning sikeres elvégzésével

Részletesebben

Belső ellenőrzési kézikönyv

Belső ellenőrzési kézikönyv ÜGYIRATSZÁM:. Belső ellenőrzési kézikönyv Készítette: Horváthné Székely Zita belső ellenőr Jóváhagyta: Tárnoki Renáta Sára jegyző tartós távollétében Kötél Krisztina aljegyző Verziószám: 1. 1 Tartalom

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 15-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 15-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 15-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 131/2014. (XII.15.) KT.

Részletesebben

III. 3. Egységes módszertani mérés az integritás helyzetéről (integritás menedzsment értékelő lap)

III. 3. Egységes módszertani mérés az integritás helyzetéről (integritás menedzsment értékelő lap) A Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság 0. évi integritásjelentése III.. Egységes módszertani mérés az integritás helyzetéről (integritás menedzsment értékelő lap) Az integritás menedzsment táblázat

Részletesebben

Sz-2/14 Belső ellenőrzési Kézikönyv

Sz-2/14 Belső ellenőrzési Kézikönyv 3. kiadás 0. módosítás 2 (78). oldal Tartalom I. Bevezetés... 3 II. A belső ellenőrzés hatáskörét, feladatait és céljait meghatározó belső ellenőrzési alapszabály (Charta)... 5 III. A belső ellenőrzési

Részletesebben

2014. évi. Éves ellenőrzési jelentés és éves összefoglaló ellenőrzési jelentés

2014. évi. Éves ellenőrzési jelentés és éves összefoglaló ellenőrzési jelentés Iktatószám: Készült 2 eredeti példányban 2014. évi.. Készítette: Illyésné Nagy Terézia Jóváhagyta: Márkus Erika belső ellenőr jegyző 1 TARTALOMJEGYZÉK: Vezetői összefoglaló 3 I. A belső ellenőrzés által

Részletesebben

Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsának 4/2016. (II.15.) határozata

Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsának 4/2016. (II.15.) határozata Kivonat! Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulási Tanácsa 2016. február 15-i ülésén készült jegyzőkönyvéből: Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsának 4/2016. (II.15.) határozata

Részletesebben

Javaslat a 2013. évi belső ellenőrzési feladatok elvégzésére

Javaslat a 2013. évi belső ellenőrzési feladatok elvégzésére Az előterjesztés száma: 46/2013. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs Nagyközség képviselő-testületének 2013. március 27-én, 18-órakor megtartandó ülésére Előterjesztő:

Részletesebben

Balatonakarattya Község Önkormányzata

Balatonakarattya Község Önkormányzata Balatonakarattya Község Önkormányzata Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Balatonakarattya, 2016. február 18. Polgár Beatrix jegyző E L Ő T E R J E S Z T É S Balatonakarattya Község Önkormányzat

Részletesebben

Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei. Belső Ellenőrzési Kézikönyv

Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei. Belső Ellenőrzési Kézikönyv Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei Belső Ellenőrzési Kézikönyv Jóváhagyta: Pelle József igazgató Hatályos: az aláírás napjától Érvényes: visszavonásig Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS...

Részletesebben

ELLENŐRZÉSI JELENTÉS

ELLENŐRZÉSI JELENTÉS Szeghalom Kistérség Többcélú Társulás Szeghalom, Szabadság tér 4-8. sz. Ügyszám: 16-19/2009/1. ELLENŐRZÉSI JELENTÉS Az ellenőrzésre a Társulás 2009. évi ellenőrzési munkaterve alapján került sor. Az ellenőrzés

Részletesebben

BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV

BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV 2013. április JÓVÁHAGYTA: SZENÁTUS (2013. ÁPRILIS 29-I ÜLÉSEN) Belső Ellenőrzési Kézikönyv 1 Tartalom I. Bevezetés... 3 II. A belső ellenőrzés hatáskörét, feladatait és céljait

Részletesebben

Tapasztalatok az intézményi belső ellenőrzés munkájáról - javaslatok a belső ellenőrzési munka minőségének javítására.

Tapasztalatok az intézményi belső ellenőrzés munkájáról - javaslatok a belső ellenőrzési munka minőségének javítására. Tapasztalatok az intézményi belső ellenőrzés munkájáról - javaslatok a belső ellenőrzési munka minőségének javítására Balkay Attila Tapasztalatok az intézményi belső ellenőrzés munkájáról - javaslatok

Részletesebben

BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV

BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV Iktatószám: 0591-RH/2012 DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA Szenátus 23-2012/2013. (2012. 12. 18.) sz. határozatával 2012. 12. 18-án elfogadta. Hatályba lépés: 2012. 12. 19. Készítette: Jóváhagyta: Hajnal Jánosné belső

Részletesebben

BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYVE

BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYVE BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYVE (Jelen szabályzatot a Szenátus 29/2016. (VIII.27.) sz. határozatával elfogadta) 2016. Készítette Ellenőrizte Jóváhagyta dr. Tresó Andrásné mb. belső ellenőrzési vezető Jogi

Részletesebben

Költségvetési szervek ellenőrzése. V. Előadás. A Nemzetgazdasági Minisztérium által kiadott, a belső ellenőrzésre vonatkozó útmutatók

Költségvetési szervek ellenőrzése. V. Előadás. A Nemzetgazdasági Minisztérium által kiadott, a belső ellenőrzésre vonatkozó útmutatók Költségvetési szervek ellenőrzése V. Előadás A Nemzetgazdasági Minisztérium által kiadott, a belső ellenőrzésre vonatkozó útmutatók A Nemzetgazdasági Minisztérium által kiadott, belső ellenőrzésre vonatkozó

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2005. december 19-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat 2006. évi belső ellenőrzési tervének kockázatelemzése Előterjesztés tartalma:

Részletesebben

A KECSKEMÉTI FŐISKOLA BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYVE

A KECSKEMÉTI FŐISKOLA BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYVE A KECSKEMÉTI FŐISKOLA BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYVE Készítette: Horváth Béla belső ellenőrzési vezető Jóváhagyta: Dr. Ailer Piroska rektor Kecskemét 2013 Tartalomjegyzék I. Bevezetés... 4 II. A belső ellenőrzés

Részletesebben

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének december 9-i ülésére. 4. napirendi pont

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének december 9-i ülésére. 4. napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 9-i ülésére 4. irendi pont Előterjesztés címe és tárgya: Az Önkormányzat 2014. évi belső i terve Tárgykört rendező jogszabály:

Részletesebben

Csanyteleki Polgármesteri Hivatal belső ellenőrzési kézikönyve és szakmai etikai kódexe

Csanyteleki Polgármesteri Hivatal belső ellenőrzési kézikönyve és szakmai etikai kódexe A Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata 2) melléklete 2/a) függeléke Csanyteleki Polgármesteri Hivatal belső ellenőrzési kézikönyve és szakmai etikai kódexe 1 I. Bevezetés A Hivatal

Részletesebben

A BELSŐ ELLENŐRÖKRE VONATKOZÓ ETIKAI KÓDEX

A BELSŐ ELLENŐRÖKRE VONATKOZÓ ETIKAI KÓDEX A BELSŐ ELLENŐRÖKRE VONATKOZÓ ETIKAI KÓDEX 2012. április BEVEZETŐ A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 17. -ának (3) bekezdése

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS, EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐJE Szám: EPL/6/15/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

ÚJSZÁSZ VÁROS JEGYZŐJE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/

ÚJSZÁSZ VÁROS JEGYZŐJE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/ ÚJSZÁSZ VÁROS JEGYZŐJE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/552-022 Tárgyalja: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság Tisztelt Képviselő-testület! E L Ő T E R J E S Z T É S Újszász Város Képviselő-testületének

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés ELNÖKÉTŐL

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés ELNÖKÉTŐL Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés ELNÖKÉTŐL 3525 MISKOLC, Városház tér 1. Telefon: (46) 517-700*, (46) 517-750, (46) 323-600 Telefax: (46) 320-601 http://www.baz.hu elnok@hivatal.baz.hu Iktatószám:

Részletesebben

AZ ELLENŐRZÉSI NYOMVONAL

AZ ELLENŐRZÉSI NYOMVONAL AZ ELLENŐRZÉSI NYOMVONAL 1. Az ellenőrzési nyomvonal fogalma Az Ámr. rendelkezése szerint az ellenőrzési nyomvonal A Polgármesteri Hivatal tervezési, pénzügyi lebonyolítási folyamatainak, valamint ellenőrzési

Részletesebben

Szám: 1- /2014. Előterjesztés

Szám: 1- /2014. Előterjesztés Szám: 1- /2014. Monorierdő Község Önkormányzat Jegyzője 2213 Monorierdő, Szabadság u. 50/A.. Telefon: 06-29-419-103 Fax: 06-29-619-390 E-mail: merdo.hivatal@monornet.hu Előterjesztés a Képviselő-testület

Részletesebben

Békés Város Képviselő-testülete október 20-i ülésére

Békés Város Képviselő-testülete október 20-i ülésére Tárgy: Békés Város Önkormányzata évi ellenőrzési terve Előkészítette: Juhos Józsefné belső ellenőrzési vezető Békési Kistérségi Iroda Véleményező Pénzügyi Bizottság bizottság: Sorszám: III/4. Döntéshozatal

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2012. november 27-i ülésére. 5. napirendhez. Tóth Antal Pénzügyi biz.

ELŐTERJESZTÉS. Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2012. november 27-i ülésére. 5. napirendhez. Tóth Antal Pénzügyi biz. ELŐTERJESZTÉS Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. november 27-i ülésére 5. napirendhez Tárgy: Előterjesztő: Előkészítő: Szavazás módja: 2013. évi belső ellenőrzés i terv jóváhagyása

Részletesebben

STRATÉGIAI ELLENŐRZÉSI TERVE

STRATÉGIAI ELLENŐRZÉSI TERVE Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Intézményi Kistérségi Társulás Belső Ellenőrzés 3700 Kazincbarcika, Fő tér 4., E-mail: vinati2@t-online.hu Tel. szám: 514-772, 20-823-98-47, 823-98-02 Iktatószám:

Részletesebben

BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV

BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV 2016. Belső Ellenőrzési Kézikönyv 1 Tartalom I. Bevezetés... 4 II. A belső ellenőrzés hatáskörét, feladatait és céljait meghatározó belső ellenőrzési alapszabály... 4 III. A

Részletesebben

A Magyar Államkincstár ellenőrzési feladata és a könyvvizsgálattal történő együttműködés lehetőségei

A Magyar Államkincstár ellenőrzési feladata és a könyvvizsgálattal történő együttműködés lehetőségei könyvvizsgálattal történő együttműködés lehetőségei Sebestyén Gabriella osztályvezető, Államháztartási Összefoglaló és Adatszolgáltatási Főosztály 2015. szeptember 3. A Magyar Államkincstár ellenőrzési

Részletesebben

Belső ellenőrzési kézikönyv

Belső ellenőrzési kézikönyv 1 Homokháti Kistérség Többcélú Társulása 6782 Mórahalom, Millenniumi sétány 2. Tel/Fax: 62/280-124, e-mail: r.juhasz@homokhat.hu Belső ellenőrzési kézikönyv a kistérségi együttműködésben résztvevő helyi

Részletesebben

GLOSSZÁRIUM Alapszabály (Charta) Az ellenőrzési jelentés lezárása Belső ellenőr Belső ellenőrzés Belső ellenőrzési vezető

GLOSSZÁRIUM Alapszabály (Charta) Az ellenőrzési jelentés lezárása Belső ellenőr Belső ellenőrzés Belső ellenőrzési vezető IX. GLOSSZÁRIUM 2 GLOSSZÁRIUM Alapszabály (Charta) A belső ellenőrzési alapszabály olyan írásos dokumentum, amely meghatározza a tevékenység célját, hatáskörét és felelősségét. Az Alapszabálynak a) meg

Részletesebben

BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV

BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV Recski Közös Önkormányzati Hivatal 3245 Recsk, Kossuth u. 165. BER-01/2017. BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV Készítette: Inczédy-Kovács Krisztina Reg. belső ellenőr 5114057 Recsk, 2017. január 1. Oldal: 2 /

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK DECEMBER 10-I ÜLÉSÉRE

ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK DECEMBER 10-I ÜLÉSÉRE ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTŐL 3571 Alsózsolca, Kossuth L. út 138. Tel: 46/520-020 ; Fax: 46/520-021 polgarmester@alsozsolca.hu www.alsozsolca.hu ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. - a Képviselő-testülethez. A belső ellenőrzésről

ELŐTERJESZTÉS. - a Képviselő-testülethez. A belső ellenőrzésről Mátészalka Város Önkormányzat J e g y z ő j é t ő l 4700 Mátészalka Hősök tere 9.sz. Tel:(44) 501-364 Fax:(44) 501-367 Száma:./2007. ELŐTERJESZTÉS - a Képviselő-testülethez A belső ellenőrzésről Tisztelt

Részletesebben

BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV

BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV 1 ... költségvetési szerv megnevezése BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV Hatályos: 2015. február 01- től 2 BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV A Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere JAVASLAT

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere JAVASLAT Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Szám:39253/2012. JAVASLAT Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2013. évi belső ellenőrzési tervére és a 2012. évi belső ellenőrzési terv módosítására

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés ELNÖKÉTŐL. Iktatószám: III-1580-7/2014.

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés ELNÖKÉTŐL. Iktatószám: III-1580-7/2014. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés ELNÖKÉTŐL 3525 MISKOLC, Városház tér 1. Telefon: (46) 517-700*, (46) 517-750, (46) 323-600 Telefax: (46) 320-601 http://www.baz.hu elnok@hivatal.baz.hu Iktatószám:

Részletesebben

BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV

BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV 3592 Nemesbikk, Petőfi út 13. BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV Hatályos 2014. június 01. Jóváhagyta: Nagy Géza jegyző TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetés... 5 II. A belső ellenőrzés hatáskörét, feladatait és céljait

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város J e g y zıjétıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. 32/311-683 E-mail: jegyzo@salgotarjan.hu

Salgótarján Megyei Jogú Város J e g y zıjétıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. 32/311-683 E-mail: jegyzo@salgotarjan.hu Szám: 15355/2009. Salgótarján Megyei Jogú Város J e g y zıjétıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. 32/311-683 E-mail: jegyzo@salgotarjan.hu Javaslat a 252/2005.(X.27.) Öh. sz. határozattal jóváhagyott Salgótarján

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Ügyiratszám: BO/02/62/2013 26/2013. számú Kormánymegbízotti utasítás Melléklete A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Belső Ellenőrzési Kézikönyvéről 1

Részletesebben

BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV MINTA

BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV MINTA BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV MINTA 2013. február Tartalom Bevezető a Belső Ellenőrzési Kézikönyv Mintához... 5 I. Bevezetés... 9 II. A belső ellenőrzés hatáskörét, feladatait és céljait meghatározó belső

Részletesebben

Belső Ellenőrzési Kézikönyv Hatályos: 2015.09.01-től

Belső Ellenőrzési Kézikönyv Hatályos: 2015.09.01-től IRATMINTÁK, MELLÉKLETEK... 24 1. sz. iratminta: Az éves ellenőrzési terv végrehajtásához kapacitás meghatározás... 25 2. sz. iratminta: Éves ellenőrzési terv... 26 3. sz. iratminta: Megbízólevél... 27

Részletesebben

2. E L Ő T E R J E S Z T É S Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2008. október 14-i ülésére Tárgy: Az önkormányzat 2009. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyása Az előterjesztést

Részletesebben

GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT

GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT FEUVE SZABÁLYZAT SOPRON 2013 TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetés... 3 II. Ellenőrzési nyomvonal... 3 III. A kockázatkezelés rendszerének kialakítása... 4 IV.

Részletesebben

NagykanizsaiGazdaságiEllátó Szervezet

NagykanizsaiGazdaságiEllátó Szervezet Ikt. szám: Bet.04-1/2016 NagykanizsaiGazdaságiEllátó Szervezet BELsóELLENÖRZÉSI KEZIKÖNYVE Nagykanizsa, 2016.augusztus22. Készítette: Jóváhagyta: V ' z o Horváth Vi. % % ezső István354, d',,.,? ( '3 Tartalomjegyzék

Részletesebben

Előterjesztés. Békés Város Képviselő-testülete 2013. október 30-i ülésére. Sorszám: III/9

Előterjesztés. Békés Város Képviselő-testülete 2013. október 30-i ülésére. Sorszám: III/9 Tárgy: Békés Város Önkormányzata évi ellenőrzési terve Előkészítette: Váczi Julianna osztályvezető Gazdasági osztály Gyarmati Zoltánné belső ellenőr Békési Kistérségi Iroda Véleményező Pénzügyi Bizottság

Részletesebben

Éves ellenőrzési jelentés a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm.

Éves ellenőrzési jelentés a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. BELSŐ ELLENŐRZÉSI OSZTÁLY Éves ellenőrzési jelentés a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet alapján (Tartalma a jogszabályi

Részletesebben

a Képviselő-testület 2015. február 10.-i nyilvános, soros ülésére

a Képviselő-testület 2015. február 10.-i nyilvános, soros ülésére 3. napirend Zalahaláp Község Önkormányzat Polgármesterétől 8308 Zalahaláp, Petőfi tér 4. Szám: 2/162-3/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. február 10.-i nyilvános, soros ülésére

Részletesebben

Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Vámosmikola, Ipolysági út 9-11.

Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Vámosmikola, Ipolysági út 9-11. Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona 2635 Vámosmikola, Ipolysági út 9-11. ÉVES ELLENŐRZÉSI JELENTÉS 2015. 1. oldal, összesen: 10 Az intézmény neve, címe: Az intézmény vezetője: Belső ellenőri álláshellyel

Részletesebben

A belső ellenőrzési munkatervhez kapcsolódó kockázatelemzés. Varmuzsa Péter október 17.

A belső ellenőrzési munkatervhez kapcsolódó kockázatelemzés. Varmuzsa Péter október 17. A belső ellenőrzési munkatervhez kapcsolódó kockázatelemzés Varmuzsa Péter 2016. október 17. Itt van az ősz, itt van újra, Terveink Háttér Háttér Otthon 1. Őszi hagymás növények ültetése Belső Ellenőrzésben

Részletesebben

Ruzsa Község Önkormányzata 2015-2018. évekre vonatkozó STRATÉGIAI BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERVE

Ruzsa Község Önkormányzata 2015-2018. évekre vonatkozó STRATÉGIAI BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERVE Ruzsa Község Önkormányzata 2015-2018. évekre vonatkozó STRATÉGIAI BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERVE A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és zéséről 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (továbbiakban

Részletesebben

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Belső Ellenőrzési Osztály

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Belső Ellenőrzési Osztály 3. számú melléklet Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Belső Ellenőrzési Osztály 1. A Belső Ellenőrzési Osztály alapadatai 1.1. A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Belső Ellenőrzési

Részletesebben

Előterjesztés. Békés Város Képviselő-testülete 2014. november 10-i ülésére. Sorszám: III/3.

Előterjesztés. Békés Város Képviselő-testülete 2014. november 10-i ülésére. Sorszám: III/3. Tárgy: Békés Város Önkormányzata 2015-2019. évi stratégiai ellenőrzési terve, valamint a évi éves ellenőrzési terve Előkészítette: Tárnok Lászlóné jegyző Véleményező bizottság: Juhos Józsefné belső ellenőr

Részletesebben

Markhot Ferenc Kórház SZABÁLYZAT OLDAL: 1/47 DÁTUM: 12.06.13. Belső ellenőrzési kézikönyv KIADÁS: 001. Tárgyszó: Igazgatás Azonosító: 182-101-2/10

Markhot Ferenc Kórház SZABÁLYZAT OLDAL: 1/47 DÁTUM: 12.06.13. Belső ellenőrzési kézikönyv KIADÁS: 001. Tárgyszó: Igazgatás Azonosító: 182-101-2/10 Markhot Ferenc Kórház SZABÁLYZAT OLDAL: 1/47 DÁTUM: 12.06.13. Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft. Iktatószám: Ü/559-1/10 Hatályba lépés: 2010.02.05. Belső ellenőrzési kézikönyv

Részletesebben

Rudabánya Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala A FOLYAMATBA ÉPÍTETT, ELŐZETES, UTÓLAGOS ÉS VEZETŐI ELLENŐRZÉS (FEUVE) SZABÁLYZATA

Rudabánya Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala A FOLYAMATBA ÉPÍTETT, ELŐZETES, UTÓLAGOS ÉS VEZETŐI ELLENŐRZÉS (FEUVE) SZABÁLYZATA Rudabánya Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala A FOLYAMATBA ÉPÍTETT, ELŐZETES, UTÓLAGOS ÉS VEZETŐI ELLENŐRZÉS (FEUVE) SZABÁLYZATA I. Bevezetés Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht),

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Biatorbágy Város Önkormányzata évi belső ellenőrzési tervéről

ELŐTERJESZTÉS. Biatorbágy Város Önkormányzata évi belső ellenőrzési tervéről ELŐTERJESZTÉS Biatorbágy Város Önkormányzata 2010. évi belső ellenőrzési tervéről Az Önkormányzat éves ellenőrzési terv készítési kötelezettségét több jogszabály is előírja: - a költségvetési szervek belső

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere JAVASLAT

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere JAVASLAT Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Szám: 32023/2013. JAVASLAT Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata belső ellenőrzési stratégiai tervének, a 2014. évi belső ellenőrzési tervének és a Belső

Részletesebben

BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYVE

BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYVE Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYVE 2013. 1 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 3 I. Bevezetés... 7 II. Belső ellenőrzési alapszabály (CHARTA)... 8 III. Belső ellenőrök

Részletesebben

Csabdi Község Önkormányzat 2014. éves ellenőrzési jelentése. Vezetői összefoglaló

Csabdi Község Önkormányzat 2014. éves ellenőrzési jelentése. Vezetői összefoglaló Csabdi Község Önkormányzat 2014. éves ellenőrzési jelentése Vezetői összefoglaló Csabdi Község Önkormányzatnál az ellenőrzésre vonatkozó jogszabályi felhatalmazást Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

Folyamatba épített ELŐZETES, UTÓLAGOS ÉS VEZETŐI ELLENŐRZÉS RENDSZERE

Folyamatba épített ELŐZETES, UTÓLAGOS ÉS VEZETŐI ELLENŐRZÉS RENDSZERE Folyamatba épített ELŐZETES, UTÓLAGOS ÉS VEZETŐI ELLENŐRZÉS RENDSZERE Kerekegyháza Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal folyamatba épített, előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzés rendszerét (a továbbiakban

Részletesebben

Csanádpalota Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. Csanádpalota Városi Önkormányzat 2014. évi Belső Ellenőrzési Terve

Csanádpalota Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. Csanádpalota Városi Önkormányzat 2014. évi Belső Ellenőrzési Terve Csanádpalota Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Csanádpalota Városi Önkormányzat 2014. évi Belső Ellenőrzési Terve A Makói Kistérségi Többcélú Társulása által elkészített Csanádpalota Városi Önkormányzat

Részletesebben

A kockázatkezelés az államháztartási belső kontrollrendszer vonatkozásában

A kockázatkezelés az államháztartási belső kontrollrendszer vonatkozásában A kockázatkezelés az államháztartási belső kontrollrendszer vonatkozásában Előadó: Ivanyos János Trusted Business Partners Kft. ügyvezetője Magyar Közgazdasági Társaság Felelős Vállalatirányítás szakosztályának

Részletesebben

J A V A S L A T. a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzati Hivatal évi belső ellenőrzési tervére

J A V A S L A T. a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzati Hivatal évi belső ellenőrzési tervére Előterjesztő: Dr. Kovács János főjegyző Készítette: Cseh Béla megbízott belső ellenőr (Reg. sz.: 5113853) J A V A S L A T a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzati Hivatal 2014. évi belső ellenőrzési

Részletesebben