A bibliában szereplő kegyetlenségek gyűjteménye

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A bibliában szereplő kegyetlenségek gyűjteménye"

Átírás

1 A bibliában szereplő kegyetlenségek gyűjteménye 1. Isten többre értékelte Ábel állatáldozatát, mint Káin gyümölcsökből készített ajándékát, Káin vallási féltékenységrohamában megöli testvérét. Mózes I. könyve 4 rész Isten haragszik. Úgy dönt megsemmisíti az összes embert, állatot "minden testet amelyben élő lélek van". Azt tervezi, hogy vízbe fullasztja őket. Mózes I. könyve 6. rész 7., "eltörlök a föld színéről minden állatot, melyet teremtettem" Isten megismétli azt a szándékát, hogy megöl minden élőt, amit teremtett. De miért akar ártatlan állatokat megölni? Egyszerűen a bosszúját tölti ki rajtuk is. Mózes I. könyve 7. rész "És oda vesze minden földön járó test" Mindent amely lélegzik, állatokat, embereket, kicsiket, nagyokat, egészségeseket, betegeket a könyörületes úr isten megfullasztja. Mózes I könyve 7. rész Isten azt parancsolja Ábrámnak, hogy öljön meg néhány állatot a számára. A felesleges ölés az isten, vér iránti vágyát bizonyítja. Mózes I. könyve 15. rész "Nem vesztem el a tízért." Ábrahám nem talált tíz jó embert Szodomában ezért a könyörületes úr isten elpusztította Szodomát és Gomorát a két bűnös várost. Ábrahám nem kérte az istent, hogy legalább a gyermekeket, csecsemőket kímélje meg és a könyörületes istent sem érdekelte, hogy mindenkit meg fog ölni. Pedig a gyermekek között csak akadt volna talán "tíz a jóból". De ő megölte egytől egyig mindet kénköves, tüzes esővel. Mózes I. könyve 18. rész 32., Mózes I. könyve 19. rész 7. Lót nem hajlandó kiadni az embereknek a hozzá betérő 2 angyalt, inkább felajánlja a perverzeknek két szűz lányát, hogy nekik békét hagyjanak. Mózes I. könyve 19. rész 8. Ez ugyanaz az ember, akit Péter apostol "Igaz Lót"-ként említ. Péter apostol II. levele 2. rész 7. (A könyörületes úr isten megölt mindenkit (férfiakat, nőket, gyermekeket, újszülötteket) a Szodomára és Gomorára zúdított tüzes, kénköves esővel. Pontosabban majdnem mindenkit az igazságos és igaz Lót és családja kivételével, kinek feleségét azért sóbálvánnyá változtatta.) 8. Isten azt parancsolja Ábrahámnak, hogy ölje meg fiát és égőáldozatként ajánlja fel. Ábrahám szereti az istent és elfogadja az ő akaratát. Hajlandó isteni parancsra megölni a fiát. Csak egy gonosz isten kérne egy apát ilyen cselekedetre és egy jellemtelen apa lenne hajlandó végre is hajtani ezt a parancsot. De mielőtt Izsák torkát átvágta volna isten adott neki egy kecskét, hogy inkább azt ölje meg. Mózes I. könyve 22. rész Jákób lányát Dínát megerőszakolja Sekhem, a Khivveus Khámornak, az ország fejedelmének fia. Ez után bátyjai bosszúvágyból megölik Sekhem városának férfiait, de előtte csellel körülmetélik őket. Állataikat elrabolják, feleségeiket, gyermekeiket fogságba ejtik. Mózes I. könyve 34. rész 10. A könyörületes isten újra gyermeket öl. Mózes I. könyve 38. rész 7. 1

2 11. Miután az előbbi gyermekgyilkosság megtörtént Ónán bemegy a bátyja feleségéhez "földre vesztegeti vala el a magot", ami nem tetszett a könyörületes úr istennek ezért az isten megölte őt is. Mózes I. könyve 38. rész Thámár paráználkodott és terhes lett. Emiatt megégették. Mózes I. könyve 38. rész 24. Ilyen és az előbbihez hasonlóan szép bibliai történeteket ritkán olvasnak fel az óvodákban, iskolákban, templomokban. Pedig ez csodálatosan szép könyv képezi a keresztény tanok alapjait. 13. Isten minden ok nélkül 7 éven keresztül tartó rendkívül kegyetlen éhínséget hozott az egész földre Egyiptom kivételével.mózes I könyve 41. rész 25-32, Mózes, miután meggyőződött arról, hogy senki sem nézi őt, megöl egy egyiptomit és hogy tette ki ne derüljön a holttestet elrejti a homokba. Mózes II. könyve 2. rész Isten azzal fenyegeti a fáraót, hogy megöli az elsőszülött fiát. Mózes II. könyve 4. rész "Mert ezúttal minden csapásomat reá bocsátom a te szívedre, a te szolgáidra és a te népedre azért, hogy megtudd, hogy nincs én hozzám hasonló az egész földön." Íme a keresztények könyörületes úr istene. Mózes II. könyve 9. rész A könyörületes úr isten hatalmát fitogtatja és döghalállal fenyeget, ha nem hirdetik az ő nevét. Mózes II. könyve 9. rész A könyörületes úr isten jégesővel és tűzzel pusztítja el egész Egyiptom területén, minden mezőn lévő embert, állatot egyaránt. Mózes II. könyve 9. rész A következő idézet egyértelműen mutatja, hogy az ártatlan gyermekek tömeggyilkosságát a könyörületes úr isten előre megfontolta. Mózes II. könyve 11. rész Az embertől az állatig minden elsőszülöttet is meg fog ölni a könyörületes úr isten, hogy megtudják mi a különbség az egyiptomiak és Izrael között. Mózes II. könyve 11. rész A könyörületes úr isten megölte az összes egyiptomi újszülött gyermeket. Mikor nem volt több gyermek kit megölhetett volna "az állatok minden első fajzását" is megölte. "egy ház sem vala, melyben halott ne lett volna" Mózes II. könyve 12. rész Hogy megemlékezzenek az isteni mészárlásról Mózes utasítja az izraelitákat a könyörületes úr isten parancsáról ami így hangzik:"minden méhnyitó fajzását" neki kell szentelni legyen az gyermek vagy állat. Mózes II. könyve 13. rész 2, 12, Az előbbi gyermekgyilkosságokkal sem tudott betelni a könyörületes úr isten ezért szekereket, lovasokat a fáraó minden seregét vízbe folytja, úgy, hogy "egy sem marada meg közülök" Mózes II. könyve 14. rész "Az Úr hadakozik ti érettetek" Mózes II. könyve II. 14. rész Mózes és a nép dalban dicsőítette a gyilkos istent, aki vízbe fojtotta a fáraó harcosait, lovait egyaránt. Mózes II. könyve 15. rész

3 26. A könyörületes úr isten megfenyegeti izraelt, hogy nem küld betegséget az izraelitákra, amennyiben parancsait betartják.mózes II. könyve 15. rész Józsué a könyörületes úr isten parancsára megöli Amáleket és az egész népét. Mózes II. könyve 17. rész "Megesküdött az Úr, hogy harcza lesz az Úrnak Amálek ellen nemzetségről nemzetségre." (esküdöző, bosszúálló isten) Mózes II. könyve 17. rész A könyörületes úr isten parancsa: Meg kell kövezni, vagy le kell nyilazni állatot embert egyaránt aki a kürt hangja előtt a hegyre megy. Mózes II. könyve 19. rész A könyörületes úr isten utasításokat ad állatok leölésére és elégetésére. Azt mondja, ha lesz ilyen állatáldozat az áldása sem marad el. Milyen isten az, aki kielégül vagy megnyugszik ártatlan állatok elégetésétől? Mózes II. könyve 20. rész A könyörületes úr isten parancsba adja rendeleteit. Nem kifogásolja ha valaki szolgát vásárol és a különböző cselekmények megtorlásáért gyilkosságot ír elő. "A ki megveri az ő atyját vagy anyját, halállal lakoljon. A ki embert lop, és eladja azt, vagy kezében kapják, halállal lakoljon. A ki szidalmazza az ő atyját vagy anyját, halállal lakoljon." De Mózes II. könyve 21. része tele van a brutalitásra való előírásokkal. 32. "Varázsló asszonyt ne hagyj életben." Több ezer, több tízezer nőnek lett gyötrelmes halála ezen isteni parancs miatt a boszorkányüldözések idején is. Mózes II. könyve 22. rész "A ki barommal közösül, halállal lakoljon." Valóban szükséges az ilyen embereket megölni? Nem lenne elég orvoshoz küldeni őket vagy valami más utat találni? Mózes II. könyve 22. rész "A ki isteneknek áldozik, nem csupán az Úrnak, megölettessék." A könyörületes úr isten egyik "legigazságosabb" parancsa. Ha ennek a parancsnak engedelmeskednének több milliárd embert kellene megölni, akik nem hisznek, nem áldoznak a bibliai istennek. Mózes II. könyve 22. rész Ha haragra gerjeszted a könyörületes úr istent, akkor saját kezűleg meg fog ölni. Árvává teszi gyermekedet és özveggyé feleséged. Mózes II. könyve 22. rész "fiaid elsőszülöttét nékem add. Hasonlóképen cselekedjél ökröddel, juhoddal; hét napig legyen az ő anyjával, a nyolczadik napon nékem add azt" A gyermeket csak úgy mint a juhot, ökröt égőáldozatként kellene bemutatni? Mózes II. könyve 22. rész Ismét állatokat ölnek, hogy a könyörületes úr isten kedvére tegyenek, majd testeiket égőáldozatnak használják fel, vérüket felfogják. Aztán az oltárra és az emberekre is fröcskölnek a vérből és isten boldog lesz ezáltal. Mózes II. könyve 24. rész Újabb állatáldozatokat parancsol az isten. A vérüket az emberekre, ruhájukra valamint az oltárra kenik. A különböző testrészekkel, belekkel meghatározott módon kell cselekedniük. Egyes részeket az oltáron égetnek el. Ez istent jó érzéssel tölti el, de a helyesebb megfogalmazás szerint mindez egy beteg, tébolyult isten véráldozati rendelkezésének minősíthető. Mózes II. könyve 29. rész Mosd meg a lábad vagy meghalsz! Mózes II. könyve 30. rész

4 40. Ha valaki hasonló szent kenetet csinál, mint amit az isten parancsolt drága fűszerekből az "kitöröltessék az ő népe közül". Szóval értelem szerűen meg kell ölni. Mózes II. könyve 30. rész A könyörületes úr isten újabb gyilkosságot ír elő azok számára, akik megszegik a szombati napra előírt parancsait. "A ki azt megrontja, halállal lakoljon." Mózes II. könyve 31. rész Hagyják békén istent! "hadd gerjedjen fel haragom ellenök, és törűljem el őket" ( na hajrá, gyilkolj csak kedvedre) Mózes II. könyve 32. rész A könyörületes úr isten tömeggyilkosságot parancsol, melyben bibliai adatok szerint 3000 férfi veszti életét, gyermekek válnak árvává, feleségek özveggyé, netán őket is megölték. "kiki ölje meg az ő attyafiát, barátját és rokonságát" Mózes II. könyve 32. rész A könyörületes úr isten nyugodtan ölhet kedvére, de aki ellene vétkezik "azt törlöm ki az én könyvemből" Mózes II. könyve 32. rész Ha nem tudod megváltani állataid első fajzását vágd el a torkát. Mindezt természetesen a könyörületes úr isten kedvéért. Mózes II. könyve 34. rész Ha valaki szombaton dolgozik vagy tüzet gyújt, meg kell haljon. Mózes II. könyve 35. rész A könyörületes úr isten részletes utasításokat ad a rituális állatáldozatok tekintetében. Az ilyen szertartásoknak fontosnak kell lennie istennek a szemében ha már ennyiszer megismétli az utasításokat. Valójában Mózes harmadik könyvének első 9 fejezete a következőképpen foglalható össze: Fogj egy állatot, öld meg, fröcsköld szét a vérét, darabold fel az állatot és égőáldozatul mutasd be az úrnak hiszen "Ez a tűzáldozat kedves illatú az Úrnak" Mózes III. könyve 1 résztől a 9. részig. (idézetek:"vigyék fel a vért, és hintsék a vért köröskörűl az oltárra, vonja le az égőáldozat bőrét, azt pedig vagdalja el tagjaira, a fejet és a kövérjét rakják a fára, égőáldozatul az Úrnak, gerliczékből vagy galambfiakból áldozzék, vigye azt a pap az oltárhoz, és tekerje ki annak a fejét, és füstölögtesse el az oltáron, a vérét pedig bocsássa ki az oltár falára, tekerje ki annak fejét nyakcsigájánál, a szegyével együtt vigye el, a szegyét azért, hogy meglóbálják azt az Úr előtt, melyekből tűzáldozatot visznek az Úrnak, az az ember, aki ilyet eszik, gyomláltassék ki az ő népe közül, ezalatt a 9 fejezet alatt rengeteg állat rituális megölését írja elő szakszerűen a könyörületes úr isten és több hektoliter vért fröcskölnek magukra az oltárra és szerteszét, aki szeretné végigolvashatja, itt most egyelőre Mózes III. könyve első 9 fejezetéből nem idézünk többet) 48. Abihu ás Áron fiait tűz által gyilkolja meg az isten. Mózes III. könyve 10. rész Isten megöl minden papot ha elhagyja hajlékát. Mózes III. könyve 10. rész Ha az asszony fiút vagy lányt szül bűnért való engesztelőáldozatként bárányt, galambot vagy gerlicét kell vinnie a paphoz, aki majd feláldozza az istennek mivel rajong az áldozatokért. Mózes III. könyve 12. rész Isten parancsa a leprásokkal kapcsolatban. Hozzanak két madarat az egyiket öljék meg az élő madarat pedig mártsák bele az előző felfogott vérébe. A pap fröcskölje be a leprást 7 szer a vérrel majd engedje szabadon a véráztatta madarat. Továbbá szükség van 2 bárány megölésére és vérére is. A vért a leprás jobb fülére hüvelykujjára és nagy lábujjára kell kenni valamint további áldozatokat kell bemutatni. Mózes III. könyve 14. rész

5 52. Leprával fertőzött házat madárvérrel kell megtisztítani. Az isten kinyilatkoztatja a megfelelő rituálé menetét. Mózes III. könyve 14. rész Ha valamely férfiúnak magfolyása támad, az ő folyása tisztátalan. Gyógymód: galambáldozat. Mózes III. könyve 15. rész Állatok újabb meggyilkolása, vérrel való fröcskölés, égő áldozat valamint ezen rituálék részletes leírásai. "Örökkévaló rendtartás legyen ez nálatok: a hetedik hónapban, a hónapnak tizedikén sanyargassátok meg magatokat" Mózes III. könyve 16. rész Szórd a vért az úr oltárára a kövérjét pedig füstöld el mert kedves illatú az úrnak! Mózes III. könyve 17. rész Aki útálatosságokat cselekszik "mind kiirtatik az így cselekvő ember az ő népe közül" Mózes III. könyve 18. rész Ne egyél áldozatot a harmadik napon. Aki így cselekszik "mivelhogy megfertőztette az Úrnak szentségét, irtassék ki az ilyen ember az ő népe közül" Mózes III. könyve 19. rész Öldd meg ki magzatát Moloknak áldozza. Ha nem teszed meg isten teszi meg helyetted és téged is megöl családoddal együtt. Mózes III. könyve 20. rész "Mert valaki szidalmazza az ő atyját vagy anyját, halállal lakoljon; atyját és anyját szidalmazta; vére rajta." Mózes III. könyve 20. rész "Ha valaki más ember feleségével paráználkodik, mivelhogy az ő felebarátjának feleségével paráználkodik: halállal lakoljon a parázna férfi és a parázna nő." Mózes III. könyve 20. rész "Ha valaki az ő atyjának feleségével hál, az ő atyjának szemérmét fedi fel: halállal lakoljanak mindketten; vérök rajtok." Mózes III. könyve 20. rész További esetek, melyeknek a könyörületes úr isten által kinyilatkoztatott méltó büntetése a vétkes ember meggyilkolása: "Ha valaki az ő menyével hál, halállal lakoljanak mindketten, fertelmességet követtek el; vérök rajtok. És ha valaki férfival hál, úgy a mint asszonynyal hálnak: útálatosságot követtek el mindketten, halállal lakoljanak; vérök rajtok. (Gyilkold meg a homoszexuálisokat, mondja a biblia! A papok sem lehetnek kivételek. Az úr isten mondotta vala.) És ha valaki feleségül vesz valamely asszonyt annak anyjával egybe: fajtalankodás ez; tűzzel égessék meg azt és azokat, hogy ne legyen köztetek fajtalankodás. Ha pedig valaki barommal közösül, halállal lakoljon, és a barmot is öljétek meg. Ha valamely asszony akármely baromhoz járul, hogy az meghágja őt: öld meg mind az asszonyt, mind a barmot, halállal lakoljanak; vérök rajtok. (Kinek jut ilyen eszébe? Istennek.) És ha valaki feleségül veszi az ő leánytestvérét, atyjának leányát, vagy anyjának leányát, és meglátja annak szemérmét, és az is meglátja az ő szemérmét: gyalázatosság ez; azért irtassanak ki népök fiainak láttára, az ő leánytestvérének szemérmét fedte fel: viselje gonoszságának terhét. És ha valaki havi bajos asszonynyal hál, és felfedi annak szemérmét, és forrását feltakarja, és az asszony is felfedi az ő vérének forrását: mindketten irtassanak ki az ő népökből. A te anyád leánytestvérének, vagy az atyád leánytestvérének szemérmét se fedd fel; mivelhogy az ő vérrokonát takarja ki: viseljék gonoszságuk terhét. És ha valaki az ő nagynénjével hál, az ő nagybátyjának szemérmét fedte fel: viseljék gonoszságuk terhét, magtalanul haljanak meg. Ha 5

6 pedig elveszi valaki az ő fiútestvérének feleségét: vérfertőzés az; az ő fiútestvérének szemérmét fedte fel; magtalanok legyenek. Tartsátok meg minden rendelésemet és minden végzésemet, és azokat cselekedjétek, hogy ki ne okádjon titeket az a föld, a melybe én viszlek be titeket, hogy ott lakjatok." Mózes III. könyve 20 rész Igézőket, jövendőmondókat halálra kell kövezni. (Asztrocenter munkatársai vigyázzatok és a többi tévés jós, pénztalizmánkészítő, pénzenergiaközvetítő is jobb ha odafigyel.) Mózes III. könyve 20. rész Ha egy pap lánya "kurva" lesz tűzzel kell megégetni. Mózes III. könyve 21. rész Az állatok leöléséből soha sem elég. Főleg ha "kedves illatú tűzáldozat ez az Úrnak". Bárányok, tulok, bika, kosok megölésére történő isteni parancsok. Mózes III. könyve 23. rész Ha valaki szidalmazza az úr nevét halálra kell kövezni. Mózes III. könyve 24. rész "Törést törésért, szemet szemért, fogat fogért; a milyen sérelmet ő ejtett máson, olyan ejtessék rajta is." Mózes III. könyve 24. rész " A ki barmot üt agyon, fizesse meg azt, de a ki embert üt agyon, halállal lakoljon." Mózes III. könyve 24. rész Egy izraeli asszony gyermeke káromolta az isten nevét ezért a közösség a könyörületes úr isten parancsára halálra kövezte. Mózes III. könyve 24. rész Isten azt mondja az izraelitáknak, hogy vásároljanak maguknak szolgákat. "Legyenek a ti tulajdonotok." Milyen isten az amelyik helyesli a szolgatartást, sőt elő is írja, hogy "vásárolj szolgát"? 71. Isten azt mondja az izraelitáknak, hogy űzzék el az ellenségeiket, "és elhullanak előttetek fegyver által". Tehát meg fogják ölni őket. Mózes III. könyve 26. rész A könyörületes úr isten megfenyegeti az embereket (nem is akármilyen elszántsággal), hogy ha nem tartják meg a parancsolatait nem cselekszik azt amit ő mond, "rettenetességet bocsátok reátok: a száraz betegséget és a forrólázt, a melyek szemeket égetnek és lelket epesztenek, és a ti magotokat hiába vetitek el, mert ellenségeitek emésztik meg azt." Mózes III. könyve 26. rész "És kiontom haragomat reátok, hogy elhulljatok a ti ellenségeitek előtt, és uralkodjanak rajtatok a ti gyűlölőitek, és fussatok, mikor senki nem kerget is titeket." Mózes III. könyve 26. rész Ha még ez sem lenne elég és mindig nem tartanák be isten megkérdőjelezhetetlen parancsolatait, újabb fenyegetések következnek. "hétszerte keményebben megostorozlak titeket a ti bűneitekért" Mózes III. könyve 26. rész Még tovább fokozódik a könyörületes úr isten őrjöngése, fenyegetése. Újból meghétszerezi az eddig sem kíméletes csapásait. "Ha mégis ellenemre jártok, és nem akartok reám hallgatni: hétszeres csapást borítok reátok a ti bűneitekért." Mózes III. könyve 26. rész "És reátok bocsátom a mezei vadakat, hogy megfoszszanak titeket gyermekeitektől, kiirtsák barmaitokat, és elfogyaszszanak titeket, hogy pusztákká legyenek a ti útaitok." Mózes III. könyve 26. rész 22. 6

7 77. "És hozok reátok bosszuló fegyvert, a mely bosszút álljon a szövetség megrontásáért. Ha városaitokba gyülekeztek össze, akkor döghalált bocsátok reátok, és az ellenség kezébe adattok." Mózes III. könyve 26. rész "És megeszitek a ti fiaitok húsát, és megeszitek a ti leányaitok húsát." Mózes III. könyve 26. rész Isten még mindig nem tudja visszafogni fenyegetéseit. "És városaitokat sivataggá teszem; szenthelyeiteket is elpusztítom, és nem lesz kedves nékem a ti jóillatú áldozatotok." Mózes III. könyve 26. rész "És elpusztítom ezt a földet, hogy álmélkodjanak rajta a ti ellenségeitek, a kik letelepednek ebbe." Mózes III. könyve 26. rész "Titeket pedig elszélesztelek a pogány népek közé, és kivont fegyverrel űzetlek titeket, és pusztasággá lesz a ti földetek, városaitok pedig sivataggá." Mózes III. könyve 26. rész "És egymásra hullanak, mint a fegyver előtt, pedig senki sem kergeti őket, és nem lesz megállásotok a ti ellenségeitek előtt. És elvesztek a pogány népek között, és a ti ellenségeitek földe megemészt titeket."mózes III. könyve 26. rész "A földnek minden tizede, a föld vetéséből, a fa gyümölcséből az Úré; szentség az az Úrnak." Ezen isteni kinyilatkoztatás tehető felelőssé azért, hogy az egyház a hatodik századtól kötelezően megdézsmálta az emberek vagyonát. A tized szó szinonímája=dézsma. Egész egyszerűen megdézsmálták mindenkinek a vagyonát. A tizedet Magyarországon szent istván király vezette be. Több mint 800 éven keresztül dézsmálták az emberek vagyonát miután 1848-tól a papi rend lemondott a tized jogáról. De az állam megsápolása és az egyházi adók beszedése napjainkig biztos bevételi forrást jelent a számukra. 84. A bizonyság hajlékához ha idegen járul, meg kell halnia. Mózes IV. könyve 1 rész Isten utasításba adja, hogy űzzék ki a táborból és hagyják magukra a betegeket szenvedni és meghalni. Mózes IV. könyve 5. rész Állatok tömeges lemészárlása. Amikor mózes létrehozta a hajlékot összesen 240 állatot ölnek meg és áldoznak fel a könyörületes úr isten kedvéért és előírásai szerint. Mózes IV. könyve 7. rész Minden elsőszülött izrael fiai között, legyen az ember és állat, istenhez tartozik. Megkapta őket azon a napon, amikor megölt minden egyiptomi elsőszülött gyermeket és állatot. Mózes IV. könyve 8. rész Miriámot leprával verte meg a könyörületes úr isten azért mert kérdőre vonták Mózest, hogy egy etióp nő feleségül vételével megsérti isten törvényét. Mózes IV. könyve 12. rész Isten azt mondja Mózesnek, hogy megveri az izraelitákat döghalállal, mert kérdezősködnek és lázadnak az úr ellen. Mózes IV. könyve 14. rész Isten megbünteti a gyermekeket az atyjuk bűneiért "harmad és negyedíziglen". Mózes IV. könyve 14. rész 18. 7

8 91. Az izraeliták húsz esztendős koruktól felfelé halállal fenyegeti meg az isten. "negyven esztendeig, és viselik a ti paráználkodásitoknak büntetését, míglen megemésztetnek a ti holttesteitek e pusztában" Mózes IV. könyve 14. rész A könyörületes úr isten Mózes által " a föld megkémlelésére" küldött embereit a könyörületes út isten megöli. Mózes IV. könyve 14. rész Az izraeliták találnak egy férfit aki szombaton dolgozik. A könyörületes úr isten azt parancsolja nekik, hogy "kövezze őt agyon az egész gyülekezet." Mózes IV. könyve 15. rész Isten figyelmezteti Mózest, hogy menjenek el mert meg fog még ölni egy pár embert. Mózes IV. könyve 16. rész Isten újabb tömeges emberölése. "Elevenen kerülnek a pokolra" 250 embert öl meg a könyörületes úr isten tűz által. Mózes IV. könyve 16. rész Isten miután megölte az előbbi 250 ártatlan embert nem nyugodott. További tömeges mészárlást hajtott végre. "És valának, a kik megholtak vala e csapás alatt, tizennégy ezer hétszázan". Mózes IV. könyve 16. rész Isten újból elmondja, hogyan kell rituálisan megölni az állatokat. Rendkívül fontosak ezek az isten számára, mert ezek a rituálék pecsételik meg az örökké tartó szövetséget. Mózes IV. könyve 18. rész "Ez a törvény rendelése, a melyet parancsolt az Úr". Újabb vérfröcsköléses abszurd rituálé "örök rendelésül" mindenki számára a földön. "véréből az ő újjával, és hintsen a gyülekezet sátorának eleje felé annak véréből hétszer. Azután égessék meg azt a tehenet az ő szemei előtt; annak bőrét, húsát, és vérét a ganéjával együtt égessék meg." Mózes IV. könyve 19. rész "És meghallgatá az Úr Izráelnek szavát, és kézbe adá a Kananeust, és eltörlé őket, és azoknak városait." Ha kéri istent elpusztít egész városokat is az Ön számára. Mózes IV. könyve 21. rész A könyörületes úr isten tüzes kígyókat bocsát, amik megmardossák a népet és meghalnak. Mózes IV. könyve 21. rész Isten népe ölni fog, mint egy oroszlán és "az elejtettek vérét issza" Mózes IV. könyve 23. rész Isten ereje, "mint a vad bivalyé" megöli az ellenségeit összetöri csontjaikat. Igazi "vadember". Mózes IV. könyve 24. rész Moáb lányai "kurválkodtak" izrael népével. Ezért az isten azt mondta Mózesnek, hogy akasszák fel a nép minden főemberét, "hogy elforduljon az Úr haragjának gerjedezése Izráeltől." Tehát isten mások megölésével elégíti ki bosszúvágyát, csillapítja dühét. Mózes IV. könyve 25. rész Egy izraelita férfi hazavisz egy idegen nőt. Fineás, Áron unokája látja ezt és egy lándzsával keresztüldöfi a férfi és az asszony hasát. Istennek mindez nem elég, bosszúszomját újabb huszonnégyezer ember megölésével csillapítja. Mózes IV. könyve 25. rész Fineást az emberek felnyársalásáért isten megjutalmazza "az örökkévaló papságnak szövetségével; mivelhogy bosszút állott az ő Istenéért" Mózes IV. könyve 25. rész

9 106. Isten újabb bosszúállást parancsol. "Támadjátok meg a Midiánitákat, és verjétek meg őket" Mózes IV. könyve 25. rész A föld elnyeli Kórét és gyülekezetét, valamint kétszázötven férfit "intőpélda" gyanánt. Mózes IV. könyve 26. rész Nádáb és Abihu idegen tüzet áldoztak az úr előtt, ezért meg kellett halniuk. Mózes IV. könyve 25. rész Isten újabb két fejezeten keresztül taglalja Mózesnek nevetséges részletességgel az állatok rituális feláldozásának a módját. "jóillatú tűzáldozatul az Úrnak" Mózes IV. köny rész 110. A könyörületes úr isten ismét bosszúállást parancsol Mózesnek. Minden férfit megöltek a királyok városait, falvait felgyújtották. Gyermekeket és anyákat öltek meg. "Most azért öljetek meg a kisdedek közül minden férfineműt; és minden asszonyt is, a ki férfit ismert azzal való hálás végett, megöljetek." Akit nem öltek meg az isten prédaként ajánlotta az izraelitáknak, köztük harminckétezer szűz lányt is, akik "nem ismertek vala férfival való egyesülést". Mózes IV. könyve 31. rész Isten azt parancsolja Mózesnek, hogy a Kánaán földéről űzzenek el minden ott lakó embert, valamint pusztítsák el a vallási szimbólumaikat. Mózes IV. könyve 33. rész A könyörületes úr isten vérbosszúra való parancsai. "A vérbosszuló rokon ölje meg a gyilkost; mihelyt találkozik vele" Emlékszik még valaki? "szemet szemért, fogat fogért". Mózes IV. könyve 35. rész Isten parancsa: "Ha valaki megöl valakit, tanúk szavára gyilkolják meg a gyilkost" Megszegi a saját maga által kreált tíz parancsolat ne ölj pontját? Nem baj, hisz ő az isten, megteheti... Mózes IV. könyve 35. rész "E felett az Úrnak keze is vala ő rajtok, hogy elveszítse őket a táborból az ő kipusztulásukig." Isten megölte az izraelita katonákat, lassan. "a hadra való férfiak egész nemzetségét". 38 évébe telt de végül mindet megölte. Mózes V. könyve 2. rész Isten utasítására elpusztítottak egy várost "férfiakat, asszonyokat, és kisdedeket; nem hagytunk menekülni senkit." Mózes V. könyve 2 rész Újabb hatvan várost támadtak le, ahol megölték a férfiakat, nőket, és a gyermekeket sem kímélték."és fegyverre hánytuk azokat, a mint cselekedtünk vala Szihonnal, Hesbon királyával, fegyverre hányván az egész várost: férfiakat, asszonyokat és a kisdedeket is." Mózes V. könyve 3. rész Amikor háborúba mész ne félj, mert isten a te oldaladon van. "maga hadakozik ti érettetek" Mózes V. könyve 3. rész "Uram, Isten, te elkezdetted megmutatni a te szolgádnak a te nagyságodat és hatalmas kezedet!" Milyen más isten képes megölni ennyi rengeteg embert? Mózes V. könyve 3. rész Isten elpusztította Baal-Peór követőit. Mózes V. könyve 4. rész 3. 9

10 120. Ha más isteneket imádsz vigyázz, hogy a könyörületes úr isten "haragja fel ne gerjedjen reád, és el ne törüljön téged a föld színéről." Tehát jó esély van rá, hogy féltékenységéből kifolyólag meg fog ölni. Mózes V. könyve 6. rész Isten utasítja az izraelitákat, űzzék ki és ne könyörüljenek azokon a népeken, akik azt a földet lakják melyet az isten nekik szánt. Mózes V. könyve 7. rész Az isten dühös és halállal fenyegeti az izraelitákat. "felgerjed az Úrnak haragja reátok, és hamar kipusztít titeket" Mózes V. könyve 7. rész Az isten parancsba adja, hogy oltáraikat rombolják le és égessék el faragott képeiket. Lehetetlenítsék el vallásos hitük gyakorlását. Mózes V. könyve 7. rész Isten bosszút áll azonkon, akik gyűlölik őt. Mózes V. könyve 7. rész Isten a darazsakat is segítségedre küldi, hogy megöljék ellenségeidet, "nagy romlással rontja meg" őket. "mert közötted van az Úr, a te Istened, nagy és rettenetes Isten" Mózes V. könyve 7. rész "Ha idegen istenek útján jársz és azoknak szolgálsz" ellened fordul a könyörületes úr isten és elveszejt benneteket. Mózes V. könyve 8. rész Isten egy "emésztő tűz" eltöröl és megaláz, tehát tönkreteszi az embereket. Mózes V. könyve 9. rész Pusztítsátok el az uralmatok alá hajtott nemzetek szent helyeit, kegytárgyait, oltárait, vagdaljátok szét a szent képeiket. Így kell cselekedni azokkal, akik nem a könyörületes úr istent imádják. Mózes V. könyve 12. rész "És az Úrnak, a te Istenednek oltárán áldozd meg a te egészen égőáldozataidat, azoknak húsát és vérét; egyéb áldozataidnak vérét azonban öntsd az Úrnak, a te Istenednek oltárára, a húsát pedig megeheted" Hát nem ez az a dolog, amivel a sátánistákat vádolják? Mózes V. könyve 12. rész Meg kell ölni a jövendőmondót vagy álomlátót, "aki jelt vagy csodát ád néked" és elfordít az istentől. Mózes V. könyve 13. rész Ha testvéred, fiad, lányod megpróbál rávenni, hogy más isteneket kövess; "Ne engedj néki, és ne hallgass reá, ne nézz reá szánalommal, ne kíméld és ne rejtegesd őt;hanem megölvén megöljed őt; a te kezed legyen először rajta az ő megölésére, Kövekkel kövezd meg őt, hogy meghaljon" Mózes V. könyve 13. rész Ha egy városban másik istent imádnak, égesd fel a várost és rombold le, hogy "soha többé fel ne építtessék" és ölj meg mindenkit, aki ott lakik; "Hányd kard élére annak a városnak lakosait; áldozd fel azt mindenestől, a mi benne van; a barmát is kard élére hányd." "égesd meg a várost tűzzel és annak minden prédáját is teljes áldozatul az Úrnak" Mózes V. könyve 13. rész Ölj meg mindenkit vallásos meggyőződésből ha eltér a saját hitedtől. "kövezd agyon őket, hogy meghaljanak" Mózes V. könyve 17. rész

11 134. Aki nem hallgat a papra vagy bíróra "haljon meg az ilyen ember. Így tisztítsd ki a gonoszt Izráelből." Mózes V. könyve 13. rész Meg kell ölni azt a prófétát ki idegen istenekről szól. Mózes V. könyve 18. rész Ne nézz szánalommal arra, akit vérbosszú által megölnek. Mózes V. könyve 19. rész Ne szánd meg a bűnös embert. "Ne nézz reá szánalommal; lelket lélekért, szemet szemért, fogat fogért, kezet kézért, lábat lábért." Elég nyilvánvaló és félreérthetetlen kinyilatkoztatás. Mózes V. könyve 19. rész Isten utazik az emberekkel és harcol a háborúban. Mózes V. könyve 20. rész Ha megostromolsz egy várost ölj meg minden férfineműt, felnőttet, időset, az asszonyokat és gyermekeket pedig tekintsd prédának. Mózes V. könyve. 20. rész Ha makacs és lázadó fiad van, aki nem hallgat a szóra, netán részeges "városának minden embere kövekkel kövezze meg azt, hogy meghaljon" Mózes V. könyve 21. rész "Ha valakiben halálos ítéletre való bűn van, és megölik, és felakasztatod azt fára:" Templomkerti dekorációnak nem is lenne rossz. Mózes V. könyve 21. rész Ha valaki megútálja a feleségét, mert nem volt szűz, amikor elvette őt, " Akkor vigyék ki a leányt az ő atyjának háza elé, és az ő városának emberei kövezzék meg kővel, hogy meghaljon" Mózes V. könyve 22. rész Ha egy férfi férjes asszonnyal hál, mindkettőjüket meg kell ölni. " Vigyétek ki mindkettőjöket annak a városnak kapuja elé, és kövezzétek meg őket kővel, hogy meghaljanak." Mózes V. könyve 22. rész "Ha két férfi összevesz egymással" majd felesége segítségére siet és az egyik "kinyujtja kezét, és megfogja annak szeméremtestét" le kell vágni a kezét, "meg ne szánja szemed" Mózes V. könyve 25. rész Ha nem engedelmeskedsz a törvényeknek melyeket isten nyilatkozott ki 52 soron keresztül felsorolt átkokkal kell szembenézned. Mózes V. könyve 28. rész Az isten által beígért átkok, fenyegetések, amennyiben nem engedelmeskedsz neki. "Átkozott lesz a te méhednek gyümölcse" Mózes V. könyve 28. rész "Bocsát az Úr te reád átkot, bomlást és romlást mindenben, a mit kezdesz vagy cselekszel; mígnem eltöröltetel és mígnem gyorsasággal elveszesz" Mózes V. könyve 28. rész "Hozzád ragasztja az Úr a döghalált, mígnem elemészt téged arról a földről, a melyre bemégy, hogy bírjad azt." Mózes V. könyve 28. rész " Megver téged az Úr szárazbetegséggel hidegleléssel, gyulasztó és izzasztó betegséggel, aszálylyal, szárazsággal és ragyával; és üldöznek téged, mígnem elveszesz." Mózes V. könyve 28. rész

12 151. "Az Úr eső helyett port és hamut ád a te földedre; az égből száll reád, mígnem elpusztulsz." Mózes V. könyve 28. rész "És eledelévé lesz a te holttested az ég minden madarának és a föld vadainak, és nem lesz, a ki elűzze azokat" Mózes V. könyve 28. rész "Megver téged az Isten Égyiptomnak fekélyével, és sülylyel, varral és viszketegséggel, a melyekből ki nem gyógyíttathatol." Mózes V. könyve 28. rész "Megver téged az Úr tébolyodással, vaksággal és elme-zavarodással" Mózes V. könyve 28. rész "És tapogatni fogsz délben, a mint tapogat a vak a setétségben; és szerencsétlen leszel a te útaidban, sőt elnyomott és kifosztott leszel minden időben, és nem lesz, a ki megszabadítson. Mózes V. könyve 28. rész "A te fiaid és leányaid más népnek adatnak, és a te szemeid néznek és epekednek utánok egész napon, és nem lesz erő a te kezedben." Mózes V. könyve 28. rész "A te földednek gyümölcsét, és minden fáradságos szerzeményedet oly nép emészti fel, a melyet nem ismertél, sőt elnyomott és megnyomorított leszel minden időben." Mózes V. könyve 28. rész "Megver téged az Úr gonosz kelésekkel a te térdeiden és czombjaidon, a melyekből ki nem gyógyíttathatol, talpadtól fogva a koponyádig." Mózes V. könyve 28. rész "És iszonyattá, példabeszéddé és gúnynyá leszel minden népnél, a melyek közé elűz téged az Úr" Mózes V. könyve 28. rész "Fiakat és leányokat nemzesz, de nem lesznek tiéid; mert fogságra jutnak." Mózes V. könyve 28. rész "És ez átkok mind reád szállanak, és üldöznek téged és megteljesednek rajtad, míglen elpusztulsz; mert nem hallgattál az Úrnak, a te Istenednek szavára, hogy megtartottad volna az ő parancsolatait és rendeléseit, a melyeket parancsolt néked;" Mózes V. könyve 28. rész Isten rabszolgává tesz és elpusztít benneteket az éhség, szomjúság és mindenféle nélkülözés. Mózes V. könyve 28. rész "És megeszed a te méhednek gyümölcsét, a te fiaidnak és leányidnak húsát, a kiket ád néked az Úr, a te Istened - a megszállás és szorongattatás alatt, a melylyel megszorongat téged a te ellenséged." Mózes V. könyve 28. rész Az anyák, akik megszülik gyermekeiket, mivel nem lesz étel titokban meg fogják enni őket. Mózes V. könyve 28. rész " Hogyha meg nem tartod és nem teljesíted e törvény minden ígéjét, a melyek meg vannak írva e könyvben, hogy féljed e dicsőséges és rettenetes nevet, az Úrét, a te Istenedét" "Csudálatosakká teszi az Úr a te csapásaidat, és a te magodnak csapásait: nagy és maradandó csapásokká, gonosz és maradandó betegségekké. És reád fordítja Égyiptomnak minden nyavalyáját, a melyektől irtóztál 12

13 vala, és hozzád ragadnak azok. Mindazt a betegséget és mindazt a csapást is, a melyek nincsenek megírva e törvénynek könyvében, reád rakja az Úr, míglen kipusztulsz." Hol van itt a szabad akarat a szabad választás lehetősége? Itt tébolyult fenyegetések és átkok vannak, amiket az isten bocsát az emberekre, ha nem teljesítik a törvény minden igéjét, melyet kiszabott rájuk, kiszabott mindenkire és amik ebben a gyalázatos könyvben vannak leírva örök szövetségül az ember és isten között. Mózes V. könyve 28. rész Az isten örömét fogja lelni a kínzásokban és pusztításokban. "akképen fog örvendezni az Úr rajtatok, hogy kiveszt és kipusztít titeket; és ki fogtok gyomláltatni arról a földről, a melyre te bemégy, hogy bírjad azt." Mózes V. könyve 28. rész Idegen népek közé szór az isten, hogy idegen isteneket szolgálj. Most akkor szolgáljunk e idegen isteneknek vagy sem? Istennek el kellene végre dönteni mit is akar valójában. Mózes V. könyve 28. rész Ajándékot is ad neked; "rettegő szívet, epedő szemeket és sóvárgó lelket ád ott néked az Úr." Mózes V. könyve 28. rész " És a te életed kétséges lesz majd előtted: és rettegni fogsz éjjel és nappal, és nem bízol életedben." Nem lesz már elég a fenyegetésekből?! Mózes V. könyve 28. rész "Reggel azt mondod: Bárcsak estve volna! estve pedig azt mondod: Bárcsak reggel volna! - a te szívednek rettegései miatt, a melylyel rettegsz, és a te szemeidnek látása miatt, a melyet látsz. És visszavisz téged az Úr Égyiptomba hajókon, azon az úton, a melyről azt mondtam néked, hogy nem fogod azt többé meglátni! És áruljátok ott magatokat a ti ellenségeiteknek szolgákul és szolgálóleányokul, de nem lesz, a ki megvegyen." Nincs más választás, ezt az istent valóban imádni kell. Nincs más választás, vagy betartod a törvény könyvét vagy keserves kínok között elpusztulsz az isteni átkok sokaságában. Mózes V. könyve 28. rész Aki elfordul a könyörületes úr istentől; "Nem akar majd az Úr annak megbocsátani, sőt felgerjed akkor az Úrnak haragja és búsulása az ilyen ember ellen, és rászáll arra minden átok, a mely meg van írva e könyvben, és eltörli az Úr annak nevét az ég alól." Mózes V. könyve 29. rész Az isten átkokat bocsát ellenségeidre és gyűlölőidre. Ha tényleg így van megfontolom a megtérés lehetőségét. De inkább talán mégsem... Mózes V. könyve 30. rész Mózes azt mondja az embereknek, hogy isten el fogja pusztítani azokat a nemzeteket kiknek földjén áthaladnak. Mózes V. könyve 31. rész Amikor isten megőrül, jobb lesz vigyázni! Nem kíméli a férfiakat, nőket, időseket és az újszülött gyermekeket sem. "Veszedelmeket halmozok reájok...éhségtől aszottan, láztól emésztetten és keserű dögvésztől - a vadak fogait is rájok bocsátom, a porban csúszók mérgével együtt...kivül fegyver pusztít, az ágyasházakban rettegés: ifjat és szűzet, csecsszopót a vén emberrel együtt..." Mózes V. könyve 32. rész Isten jogot formál a bosszúra. Ő fog saját kezűleg bosszút állni és amint már ismerjük valószínűleg kegyetlenül. "Enyém a bosszúállás és megfizetés, a mikor lábuk megtántorodik; mert közel van az ő veszedelmök napja," Mózes V. könyve 32. rész

14 176. Isten nem ismer el más isteneket magán kívül és hogy mindezt bebizonyítsa a bosszútól és a gyűlölködéstől valamint az emberöléstől sem riad vissza. Kész téboly... "Én ölök és elevenítek, én sebesítek és én gyógyítok, és nincs, a ki kezemből megszabadítson...ha megélesítem fényes kardomat és ítélethez fog kezem: bosszút állok ellenségeimen és megfizetek gyűlölőimnek... Megrészegítem nyilaimat vérrel, és kardom jól lakik hússal: a legyilkoltak és foglyok vérével, az ellenség vezéreinek fejéből! Ujjongjatok ti nemzetek, ő népe! Mert ő megtorolja az ő szolgáinak vérét, bosszút áll az ő ellenségein, földjének és népének megbocsát!" Ez a keresztények istene! Térdre! Mózes V. könyve 32. rész Interneten fellelhető források szerint Donald Rumsfeld ezt a bibliai idézetet küldte a katonáknak inspiráció gyanánt a 2003-as iraki invázió alatt. "Avagy nem parancsoltam-é meg néked: légy bátor és erős? Ne félj, és ne rettegj, mert veled lesz az Úr, a te Istened mindenben, a miben jársz." Józsué könyve 1 rész Ráháb a parázna asszony kivételével ( aki két izraeli kémet rejtegetett) egy egész várost kiirtanak, férfit, asszonyt a gyermekeket az időseket és az állatokat is. Senkit sem kíméltek. Józsué könyve 6. rész "És átkot szóla Józsué azon a napon, mondván: Átkozott legyen az Úr előtt az a férfiú, a ki felkél, hogy megépítse e várost, Jérikhót! Az ő első szülöttjére rakja le annak alapját s legifjabb fiára állítsa fel annak kapuit!" Nos, Jericho még ma is létezik és gyakran említik úgy, mint a világ legrégebbi, folyamatosan lakott városa. Józsué könyve 6. rész Ákán beismerte, hogy vétkezett az isten ellen, de a megbocsátás elmaradt. Halálra kövezték őt, a fiatit és lányait valamint az állatait is. Miután halálra kövezték őket a tetemeket felgyújtották, minek következtében "megszűnék az Úr haragjának gerjedzése". Józsué könyve 7. rész Az isten azt parancsolja, hogy támadják meg Ai városát és égessék fel a várost. Józsué könyve 8. rész Az isten parancsára leöltek mindenkit Ai vársából, bibliai adatok szerint összesen tizenkétezer embert gyilkoltak meg. Józsué könyve 8. rész Ai város királyát felakasztják egy fára és estig otthagyják, majd a város kapujához vitték a tetemet és egy nagy rakás kővel borították be. Józsué könyve 8. rész Öt várost foglaltak el az izraeliták (kivételesen erőszak nélkül) de az ott lévő összes embert szolgáikká tették. Józsué könyve 9. rész Az isten köveket hullat az égből az Emoreusokra kik meghalnak. De ;"Többen valának, a kik a jégeső kövei miatt haltak vala meg, mint azok, a kiket fegyverrel öltek meg Izráel fiai." Józsué könyve 10. rész Józsué azt mondja az izraeli nép vezéreinek, hogy lépjenek az elfogott királyok nyakára, akik így is tesznek. Ezek után "megölé őket és felakasztatá őket fára" és otthagyják őket estig. Úgy látszik az akasztott embereket előszeretettel hagyták lógni egy álló napon keresztül. A holttesteket "levevék őket a fákról, és behányák őket a barlangba" és köveket raktak a barlang elé. Józsué könyve 10. rész

15 186. Ezek után még további hét királyt és annak városait foglalják el a királyokat a fentiekkel megegyező módon meggyilkolják és "egy lelket sem engedek menekülni azokból a melyek benne valának". Minden egyes embert ki ott lakik az előbbiekhez hasonlóan kegyetlenül megölnek, mert "megparancsolta vala az Úr, az Izráelnek Istene". Józsué könyve 10. rész Az isten henceg, hogy vízbefojtotta az egyiptomiakat. Józsué könyve 24. rész Isten Júda kezébe adja a Kananeust és a Perizeust és jóváhagyása mellett "levágtak közülök Bézekben tízezer embert" Adonibézeket elfogták és levágták a kezén és lábán a hüvelykujjait. Bírák könyve 1. rész Isten népe az izraeliták, Ehuddal ajándékot küldenek Moáb királyának. Az ajándék pedig egy kard volt a király gyomrába de olyan mélyen, hogy még a markolatát is beledöfte a hasába. Bírák könyve 3. rész Ehud, izrael fiaival karöltve megöltek a "Moábiták közül tízezer embert mind erős és vitéz férfiakat, úgy hogy egy sem menekült el." Bírák könyve 3. rész Sámgár "600 Filiszteus férfiút ölt meg egy ökörösztökével, és megszabadítá ő is Izráelt" Istennek legyen hála. Bírák könyve 3. rész Jáhel sátorszöget ver pöröllyel egy alvó ember halántékába, aki azonnal meghal. Bírák könyve 4. rész Énekbe foglalják és dicsérik a gyilkos asszonyt. "De áldott legyen az asszonyok felett Jáhel...Balját a szegre, Jobbját pedig a munkások pőrölyére nyújtotta, És ütötte Siserát, szétzúzta fejét, És összetörte, általfúrta halántékát," (Üdvözlégy Jáhel kegyelemmel teljes az úr van teveled, áldott vagy te az asszonyok között...így kell magasztalni egy gyilkost a bibliában?!?) Bírák könyve 5. rész Kürtszóra tömegmészárlást hajtanak végre. Százhúszezer embert gyilkolnak meg. Bírák könyve 7. rész 22., Bírák könyve 8. rész Gedeon gyermekével akart megöletni két királyt, de mivel ez nem sikerült saját kezűleg ölte meg őket. Bírák könyve 8. rész Abimélek könyörületet nem ismerve megöli 69 testvérét. Valószínű be szeretett volna kerülni a Guinnes világrekordok könyvébe. Ezen sorozatgyilkos tette ha oda nem is, de a szent bibliába be tudott kerülni. Bírák könyve 9. rész Isten egy gonosz szellemet küldött, hogy bosszúját közvetítse. Bírák könyve 9. rész Isten hagyta Abiméleknek, hogy halálra égessen ezer férfit és asszonyt. Később azért isten bosszút állt. Bírák könyve 9. rész Jefte fogadást köt az istennel. Ha segít neki megölni az ammonitákat, akkor Jefte felajánlja az istennek égőáldozatul azt, aki "kijövénd az én házamnak ajtaján előmbe". Isten megtartja az alku rá eső kötelességét és segít "nagy vérontással" ebben a különös öldöklésben. Hazatérvén Jefte bánatára lánya szalad elébe. Két hónapig haladékot kap és addig siratja barátnőivel szüzességét, majd 15

16 hazatérvén az apja is megteszi a kialkudott üzlet által rá rótt kötelességet. Égőáldozatként felgyújtja lányát az istennek. Bírák könyve 11. rész A Gileádbeliek tesztjének következtében az Efraim közül való menekülő embereket lemészárolták. Negyvenkétezer embert öltek meg azért mert nem tudták helyesen kimondani a "Sibboleth" szót. Teljesen érthető, hogy meg kellett ölni őket, sőt ez a legkevesebb, ami büntetés ezért járt. Vagy talán mégsem!? 201. Sámson kettészakított egy oroszlánt, mikor"felindítá őt az úrnak lelke". Bírák könyve 14. rész Sámson haragjában, hogy teljesítse ígéretét megölt 30 ártatlan embert "és elvette ruhájukat és azoknak adta ez öltöző ruhákat, a kik a találós mesét megoldották." Bírák könyve 14. rész Sámson az állatkínzástól sem riadt vissza. 300 rókát kötözött össze a farkuknál fogva és meggyújtotta azt. Bírák könyve 15. rész "És egy nyers szamárállcsontot talála, és kinyújtván kezét, felvevé azt, és agyonvert vele ezer embert." Bírák könyve 15. rész Sámson isten segítségével megöli magát és háromezer Filiszteust férfiakat és nőket egyaránt. Az ok: bosszú. Bírák könyve 16. rész Benjámin fiai huszonkétezer izraelitát öltek meg. Bírák könyve 20. rész Az isten újabb tizennyolcezer embert küld a halálba, mikor csatába küldi az izraelitákat. Bírák könyve 20. rész Az izraeliták összeülnek és sírnak, hogy megint becsapta őket az isten. Újból megkérdezik az istent, hogy menjenek e harcolni. A válasz a szokásos "Menj, mert holnap kezedbe adom őket." De ezúttal isten megígéri, hogy győzni fognak. Az előző pár ezer áldozatot pedig csak viccnek szánta... Bírák könyve 20. rész Isten most már segít az izraelitáknak, akik így meggyilkolnak huszonötezerszáz férfit Benjámin fiai közül. Bírák könyve 20. rész Az izraelitáknak asszisztáló isten segítségével újabb huszonötezer embert ölnek meg Benjámin fiai közül. Bírák könyve 20. rész Jábes-Gileád lakói nem jelentek meg a gyülekezetben az istennek szánt égő és hálaadó áldozat bemutatásán ezért a gyülekezet tizenkétezer harcost küld Jábes-Gileádba és megparancsolják nekik, hogy öljenek meg minden lakost ne kíméljék a csecsemőket sem. 400 szűz nő kivételével mindenkit lemészárolnak. Bírák könyve 21. rész "Az Úr öl és elevenít, Sírba visz és visszahoz." és néha meg is könyörül, mielőtt hetedíziglen megbüntette a családod, válogatott szenvedések közepette. Sámuel I. könyve 2. rész Az isten ha úgy gondolja szegénnyé tesz és ha kedve éppen úgy hozza meg is aláz téged. Sámuel I. könyve 2. rész 7. 16

17 214. Isten újból fenyeget, hiszen mást nem is tud, ja de igen. Gyilkolni. " Ímé, napok jőnek, és levágom a te karodat és atyád házának karját, hogy ne legyen vén ember a te házadban." Sámuel I. könyve 2 rész Isten fekélyekkel veri az embereket és pusztítja őket. Sámuel I. könyve 5. rész Sámuel bárányt áldozott az istennek, aki ezért cserébe meg is hallgatta kéréseit. Sámuel I. könyve 7. rész Az emberek az értelmetlen gyilkolástól sem riadnak vissza ha az úr lelke rájuk szálla. "...az Úrnak lelke Saulra szálla...vett egy pár ökröt, és feldarabolá azokat, és a követektől elküldé Izráelnek minden határára..." Sámuel I. könyve 11. rész Isten nem felejt! Sámuelen keresztül gyilkolásra szólítja fel a népet. "Most azért menj el és verd meg Amáleket, és pusztítsátok el mindenét; és ne kedvezz néki, hanem öld meg mind a férfit, mind az asszonyt; mind a gyermeket, mind a csecsemőt; mind az ökröt, mind a juhot; mind a tevét, mind a szamarat." Sámuel I. könyve 15. rész A bosszúállás természetes dolog, főleg ha az úr szeme előtt teszed! "És darabokra vagdalá Sámuel Agágot az Úr előtt Gilgálban." Sámuel I. könyve 15. rész Az isten gonosz lelkeket küld ha valakit meg akar gyötörni. " És az Úrnak lelke eltávozék Saultól, és gonosz lélek kezdé gyötörni őt, mely az Úrtól küldetett. " Sámuel I. könyve 16. rész Ha az úr ellenségedet a kezedre adja, Vágd fejbe egy kővel majd fejezd le a saját kardjával. A fejét pedig vidd el egy másik városba ahogyan Dávid tette vala. Micsoda szép óvodásoknak való bibliai történet. Sámuel I. könyve 17. rész Dávid megöl 200 filiszteust és elviszi a királynak az előbőrüket, hogy megkaphassa a király lányát. Saul csak 100 előbőrt kért de Dávid úgy érezte ebben az esetben lehet egy kicsit nagyvonalú. Sámuel I. könyve 18. rész Dávid harcolt a filiszteusok ellen és megölte őket nagy öldöklésben. (a károli féle biblia nagy vereségről ír a king james féle változatban az öldöklés szó szerepel, fő a hitelesség) Sámuel I. könyve 19. rész Az isten parancsára királlyá avatott Saul 85 papot ölet meg. Sámuel I. könyve 22. rész Dühében Saul egy egész várost kiirtott férfit, asszonyt gyereket, csecsemőt, ökröt, szamarat, bárányt sem kímélve. Teljesen jó és követendő példa nemde? Sámuel I. könyve 22. rész Dávid áldja az istent, hogy bosszút állt az elszenvedett sérelmek miatt. Történetesen megölte Nábált. "tíz nap mulva megveré az Úr Nábált, és meghala" Mindezek után Dávid, Nábál özvegyét Abigailt, feleségül veszi. De egy asszony nem elég neki ezért, még egyet feleségül vesz Ahinoát. Mien szép történet... Sámuel I. könyve 25. rész "És mikor Dávid megverte az országot, sem férfit, sem asszonyt nem hagyott életben, és elvitt juhot, ökröt, szamarakat, tevéket és ruhákat" Nem csoda, hogy az isten annyira szerette Dávidot... Sámuel I. könyve 27. rész 9. 17

18 228. Saul halottidézőhöz fordul, aki megidézi neki Sámuelt. Sámuel kifejti, hogy isten haragszik Saulra mert nem ölt meg minden Amálekitát ahogyan kérte tőle. Azt mondja neki, hogy isten a filiszteusok kezébe adja Izraelt a parancsa megszegése miatt. Mivel Saul visszautasította az ártatlan emberek megölését, isten bosszút áll az izraelitákon. " Mivel nem hallgattál az Úrnak szavára, és nem hajtottad végre az ő felgerjedt haragját az Amálekitákon: azért cselekszik most így veled az Úr." Sámuel I. könyve 28. rész A filiszteusok vezetői nem bíznak Dávidban pedig Dávid sok népirtást elvégzett nekik. "Megverte Saul az ő ezerét, és Dávid is az ő tízezerét" Sámuel I. könyve 29. rész A filiszteusok megölték Saul fiait. Isten a filiszteusokkal ölette meg Saul fiait, hogy megbüntesse amiért ő nem ölte meg az Amálekitákat.(<-Sámuel I. 28. rész 19.) Sámuel I. könyve 31. rész Levágták a fejét a testét pedig kerítésre tűzték. Ez a feldarabolás is jogos büntetése volt Saulnak amiért nem ölte meg az amálekitákat? Sámuel I. könyve 31. rész Dávid megöleti az egyik szolgájával az amálekita hírnököt aki beismeri, hogy Sault saját kérésére ölte meg. Sámuel II. könyve 1. rész Abner és Joáb viadalt rendeznek. "És kiki az ő társának fejét megragadá, és fegyverét oldalába üté; és egyenlőképen mind elhullának" Szép látvány lehetett... Sámuel II. könyve 2. rész Az isten ládája (frigyláda) le akart esni a szekérről, amin vitték de Uzza észrevette és kezével megtartotta a ládát. "Ennekokáért felgerjede az Úr haragja Uzza ellen, és megölé ott őt az Isten vakmerőségéért: és meghala ott az Isten ládája mellett." Egyszerűbb volt az istennek megölni, minstem kiejteni a száján, hogy köszönöm. Sámuel II. könyve 6. rész Isten bárhová is ment Dáviddal, megölte számára az ellenségeit. "És veled voltam mindenütt, valahová mentél, és kiirtottam minden ellenségeidet előtted; és nagy hírnevet szerzettem néked" Sámuel II. könyve 7. rész Dávid megölt a szíriaiak közül huszonkétezer férfit, ez ám a tömegmészárlás. "És megoltalmazá az Úr Dávidot valahová megyen vala." Végül is megérdemli az oltalmat nem? Sámuel II. könyve 8. rész Vérfertőzés, nemi erőszak és gyilkosság. Ez áll a Sámuel II. könyve 13. részében 238. Dávid és Izráel népe ismét öldökölt. 20 ezer emebert öltek meg az erdőben, ami igen kísérteties lehetett, mert "a nép közül sokkal többet emészte meg az erdő, mint a fegyver azon a napon." Sámuel II. könyve 18. rész Joáb keresztülszürja fegyverével Amasa 5. bordája alatt és "kiontá a bélit a földre" aki ezek után meghal. "Amasa pedig fetreng vala a vérben az útnak közepén" addig amíg valaki le nem vonszolja az útról a tetemet. Sámuel II. könyve 20. rész Jóáb meg akarja ölni Sébát, aki lázította a népet és le akar rombolni egy várost. De egy asszony megelőzi a pusztítást levágatja Séba fejét és és kidobják a kőfalon keresztül Joáb elé, aki így már megnyugodva elhagyja a várost pusztítás nélkül. Óvodába illő szép bibliai történet a bajtársiasságról és a becsületről. Sámuel II. könyve 20. rész

19 241. Dávid királyságát 3 évig tartó éhínséggel sújtja az isten. Mikor Dávid megkérdezi az istentől miért az így felel: "Saulért és az ő vérszopó háznépéért van ez: mivelhogy megölte a Gibeonitákat." Ezek szerint istennek joga van a bosszúra. Sámuel II. könyve 21. rész A Gibeoniták engesztelése képpen Saul családjából felakasztanak hét embert "az Úr előtt". Divat volt akkoriban (is) a bosszúállás és ha már az isten is bosszút állhat akkor miért ne tehetnék meg ők is nyugodt szívvel. Sámuel II. könyve 21. rész A gyilkosságok után eltemették a tetemeket és lám "kiengesztelődött ez által az isten az ország iránt." Mi lenne ha ma is így engesztelnék ki az istent amikor az haragszik?! Sámuel II. könyve 21. rész Dávid hálája jeléül énekelt az istennek. "Kezeimet harczra tanítja, Hogy az érczív karjaim által törik el." Isten nagy szakértője a harcoknak és gyilkolásnak... Sámuel II. könyve 22. rész Dávid tovább hálálkodik énekében, hogy isten segítsége mellett pusztíthatott, öldökölhetett. "Üldözöm ellenségeimet és elpusztítom őket, Nem térek vissza, míg meg nem semmisítem őket. Megsemmisítem, eltiprom őket, hogy fel nem kelhetnek, Lábaim alatt hullanak el. Mert te erővel öveztél fel engem a harczra, Lenyomtad azokat, kik ellenem támadtak. Megadtad, hogy ellenségeim hátat fordítottak nékem, Gyülölőim, a kiket elpusztítottam én, Felnéztek, de nem volt, ki megszabadítsa, Az Úrhoz, de nem felelt nékik. Szétmorzsolom őket, mint a föld porát, Összezúzom, mint az utcza sarát, széttaposom őket. Megmentettél népemnek pártoskodásaitól, Népeknek fejéül tartasz fenn engemet, Oly nép szolgál nékem, melyet nem ismertem. Sámuel II. könyve 22. rész Hálát ad azért is mert az isten bosszút állt miatta és alá hajtotta a népeket... Bizonyára tetszett ez az ének, jót tett isten egójának. Sámuel II. könyve 22. rész Dávid testőreinek vezére 800 embert sebesített meg a dárdájával. Micsoda teljesítmény! Sámuel II. könyve 23. rész "Továbbá Abisai, Joábnak atyjafia, Sérujának fia, a ki e háromnak feje volt, a ki háromszáz ellen felemelvén dárdáját, megölé azokat; és néki nagy híre vala a három között." Lélegzetelállító! Sámuel II. könyve 23. rész "Benája is, Jójadának fia, vitéz ember, nagytehetségű, a ki Kabséelből való vala; ez ölé meg a Moábitáknak két fővitézét. Ugyanő elmenvén, az oroszlánt is megölé a veremben, télen. Ugyanő ölt meg egy Égyiptomból való tekintélyes embert. Az égyiptomi kezében dárda vala, és ő csak egy pálczával méne reá; és kivevé az égyiptomi kezéből a dárdát, és megölé őt a maga dárdájával." Úgy látszik a gyilkosság jó eréjnek számít(ott). Így gondolhatták ezt a biblia összeollózói is, hiszen nem hagyták ki, sőt teletűzdelték a bibliát a gyilkosságokkal. Sámuel II. könyve 23. rész Isten választást kínál Dávidnak büntetésül amiért népszámlálást csinált. Hét esztendeig tartó éhség, három hónapig tartó bújdoklás az ellenségei elől vagy pedig 3 napon át tartó döghalál közül választhatott. Dávid nem tud dönteni ezért istenre bízza a döntést. "Bocsáta annakokáért az Úr döghalált Izráelre, reggeltől fogva az elrendelt ideig, és meghalának a nép közül Dántól fogva Beersebáig, hetvenezer férfiak." A dögvészben meghalt nők és gyermekek számáról nincs említés, de ennek minimum a duplája lehet. Sámuel II. könyve

20 251. Dávid utolsó szavaiban sugalmazza fiának Salamonnak, hogy tegye el láb alól Joábot és Sémeit. "ne engedd, hogy megőszülvén, békességgel menjen a koporsóba", "Te azonban ne hagyd őt büntetés nélkül, és mivel eszes férfiú vagy, tudod, mit kelljen cselekedned vele, hogy az ő vénségét vérrel bocsássad a koporsóba." Királyok I. könyve 2. rész Salamon testvérét Adóniát megöleti. Királyok I. könyve 2. rész Salamon beteljesíti atyja Dávid parancsát és megöli Joábot. Királyok I. könyve 2. rész Salamon megöleti Sémeit is. Királyok I. könyve 2. rész Salamon megölt és feláldozott az istennek ezer állatot Gibeonban. Királyok I. könyve 2. rész Salamon király és izráel gyülekezete a szövetség ládája előtt megölt és feláldozott annyi állatot "melyek meg sem számláltathatnának, sem pedig meg nem irattathatnának a sokaság miatt." Mekkora vérfürdő lehetett... Királyok I. könyve 8. rész Újabb véráldozat és állatok tízezreinek leölése írható Salamon "javára". "És Salamon áldozék hálaadó áldozatul, a melyet áldozék az Úrnak: huszonkétezer ökröt, százhúszezer juhot. És e képen szentelék fel az Úr házát a király és az Izráel minden fiai." Királyok I. könyve 8. rész Joáb Edomban minden férfit megölt. "hat hónapig volt ott Joáb az egész Izráellel, míg minden férfiúi nemet ki nem vesztett Edomban" Királyok I. könyve 11. rész Isten dühödt fenyegetése: "Azért ímé én veszedelmet hozok a Jeroboám házára, és kiirtom Jeroboámnak még az ebét is, és mind a berekesztettet, mind az elhagyottat Izráelben, és kihányom a Jeroboám háza maradékait, miképen a ganéjt kihányják, mígnem vége lesz." Királyok I. könyve 14. rész A halottakat a kutyák fogják megenni és az égi madarak "mert az Úr szólott" Királyok I. könyve 14. rész Izráelen is bosszút áll az isten. Királyok I. könyve 14. rész Baása kiírtotta Jeroboám egész háza népét egy lelket sem hagyott, mert "felbosszantotta az Urat, Izráel Istenét." Királyok I. könyve 15. rész Isten hasonlóképpen cselekszik Baásával is. Úgyanúgy kiírtotta a háza népét. A halottakat a kutyák és a madarak ették meg. Miután Baása beteljesítette isten bosszúját, tovább már nem volt rá szükség... Királyok I. könyve 16. rész Baása és a király gyilkosa Zimri isten haragjától való félelmében "magára gyújtá a királyi házat, és meghala." Inkább halálra égette magát mintsem az isten verje meg. Királyok I. könyve 16. rész "Ennek idejében építé meg a Béthelbeli Hiel Jérikhót. Az ő elsőszülött fiának, Abirámnak élete árán veté meg annak fundamentomát, és az ő kisebbik fiának, Ségubnak élete árán állítá fel annak kapuit, az Úr beszéde szerint" Vajon az isten kérte arra, hogy áldozza fel a gyermekeit? Neem az isten jóságos ő ilyet soha sem kér. Legjobb esetben saját kezűleg öli meg a gyermekeket, mint Egyiptomban... Királyok I. könyve 16. rész

Ószövetségi bibliai történetek 6-8 évesek (egyszer sített) 1. könyv: a Teremtést l Sámuelig. Rev. C. Hanko

Ószövetségi bibliai történetek 6-8 évesek (egyszer sített) 1. könyv: a Teremtést l Sámuelig. Rev. C. Hanko Ószövetségi bibliai történetek 6-8 évesek (egyszer sített) 1. könyv: a Teremtést l Sámuelig Rev. C. Hanko Mi Urunk Istenünk, mily felséges a Te neved az egész földön! (Zsoltárok 8:10) 1 El szó Ez a könyv

Részletesebben

Új kiadás Sámuel első könyve

Új kiadás Sámuel első könyve 1 Új kiadás Sámuel első könyve Az 1975-ben megjelent és 1990-ben revideált protestáns új fordítású Biblia legújabb revíziójának próbakiadását tartja kezében a Tisztelt Olvasó. A Magyar Bibliatársulat 2006-

Részletesebben

Új kiadás. Magyar Bibliatársulat

Új kiadás. Magyar Bibliatársulat Új kiadás Az 1975-ben megjelent és 1990-ben revideált protestáns új fordítású Biblia legújabb revíziójának első próbakiadását tartja kezében a Tisztelt Olvasó. A Magyar Bibliatársulat 2006-ban kezdett

Részletesebben

A HEIDELBERGI KÁTÉ SZÖVEGE

A HEIDELBERGI KÁTÉ SZÖVEGE A HEIDELBERGI KÁTÉ SZÖVEGE BEVEZETÉS AZ EGYETLEN VIGASZTALÁS I. Úrnapja 1. KÉRDÉS: Mi életedben és halálodban egyetlen vigasztalásod? Az, hogy mind testestõl, mind lelkestõl, akár élek, akár halok, nem

Részletesebben

Isten Országa a Bibliában. A Szentlélek a Bibliában

Isten Országa a Bibliában. A Szentlélek a Bibliában Dr. Kovács L. P. Bánk OFM BIZONY MONDOM NEKED, MÉG MA VELEM LESZEL A PARADICSOMBAN Lk 23,43 Isten Országa a Bibliában A Szentlélek a Bibliában Készült XVI. Benedek pápa PORTA FIDEI motu propio apostoli

Részletesebben

azaz A MI URUNK JÉZUS KRISZTUS KÁROLI GÁSPÁR A KRISZTUS SZERETETE EGYHÁZ GONDOZÁSÁBAN

azaz A MI URUNK JÉZUS KRISZTUS KÁROLI GÁSPÁR A KRISZTUS SZERETETE EGYHÁZ GONDOZÁSÁBAN ÚJ TESTAMENTUM azaz A MI URUNK JÉZUS KRISZTUS ÚJ SZÖVETSÉGE KÁROLI GÁSPÁR fordításában A KRISZTUS SZERETETE EGYHÁZ GONDOZÁSÁBAN A Z Ú J S Z Ö V E T S É G K Ö N Y V E I Máté Evangéliuma.............................

Részletesebben

Mózes öt könyve. Dr. Bernstein Béla fordításában. www.zsido.com

Mózes öt könyve. Dr. Bernstein Béla fordításában. www.zsido.com Mózes öt könyve Dr. Bernstein Béla fordításában www.zsido.com Mózes első könyve Dr. Bernstein Béla fordítása Brésit (1Mózes 1:1 6:8.) 1. fejezet A világegyetem keletkezése és az emberi nem eredete A világ

Részletesebben

1Móz 10,1-32 Sém, Khám és Jáfet nemzetsége

1Móz 10,1-32 Sém, Khám és Jáfet nemzetsége 1Móz 10,1-32 Sém, Khám és Jáfet nemzetsége Ez pedig a Noé fiainak, Sémnek, Khámnak és Jáfetnek nemzetsége; és fiaik születének az özönvíz után. Jáfetnek fiai: Gómer, Mágog, Madai, Jáván,Thubál, Mésekh

Részletesebben

Tisztelt olvasó! Sloszár József 2006 augusztusa

Tisztelt olvasó! Sloszár József 2006 augusztusa Tisztelt olvasó! A Biblia ami a kulisszák mögött van címû kétkötetes mûvet 1999 augusztusában fejeztem be. Az azóta eltelt hét esztendõ során a nyomtatott változat, illetve az utánnyomás példányai is elfogytak.

Részletesebben

A zsoltárok könyve 92,6: Mily nagyok alkotásaid, Uram! Igen mélyek gondolataid!

A zsoltárok könyve 92,6: Mily nagyok alkotásaid, Uram! Igen mélyek gondolataid! 2014. november 1. szombat A zsoltárok könyve 92,6: Mily nagyok alkotásaid, Uram! Igen mélyek gondolataid! Igehirdetésekben számtalanszor elhangzik a felszólítás: engedelmeskedjetek Istennek, kövessétek

Részletesebben

Krisztus megaláztatása és felmagasztaltatása. nyomozódtak, Krisztus megaláztatása és. legyen számunkra. magunkat, és nem akarunk megalázkodni

Krisztus megaláztatása és felmagasztaltatása. nyomozódtak, Krisztus megaláztatása és. legyen számunkra. magunkat, és nem akarunk megalázkodni KESKENY ÚT A KÖZÉP-KELET A KÁROLYI GÁSPÁR EURÓPAI TEOLÓGIAI REFORMÁTUS ÉS MISSZIÓI PRESBITERIÁNUS INTÉZET LAPJA EGYHÁZ IX. LAPJA ÉVFOLYAM, IX. ÉVFOLYAM, 37. SZÁM, 38. 2006. SZÁM, 2006. MÁRCIUS JÚNIUS TARTALOM

Részletesebben

ÁRPÁD HÁZ. Spiró György. vérzékeny és naiv krónika

ÁRPÁD HÁZ. Spiró György. vérzékeny és naiv krónika Spiró György ÁRPÁD HÁZ vérzékeny és naiv krónika Szereplők ELSŐ ÁRPÁDHÁZI: KÁLMÁN KIRÁLY - II. ISTVÁN - BORICS - SAUL - II. LÁSZLÓ MÁSODIK ÁRPÁDHÁZI: ÁLMOS HERCEG - II. (VAK) BÉLA - II. GÉZA OTTMÁR - ILIA

Részletesebben

ZSOLTÁROK KÖNYVE 1-15. Fejezet

ZSOLTÁROK KÖNYVE 1-15. Fejezet ZSOLTÁROK KÖNYVE 1-15. Fejezet A Zsoltárok 5 nagy részre osztható, és ez volt Izrael nemzetének himnusz könyve. Eredeti formájukban a zsoltárokat énekelni szokták. A zsoltárokban nagyon sok prófécia található,

Részletesebben

Új élet Krisztusban. 2 JÉZUS FELTÁMADÁSA JÓHÍRÉNEK HIRDETÉSE... Kármel 2010/2-3. Kármel 2010/2-3 JÉZUS FELTÁMADÁSA JÓHÍRÉNEK HIRDETÉSE...

Új élet Krisztusban. 2 JÉZUS FELTÁMADÁSA JÓHÍRÉNEK HIRDETÉSE... Kármel 2010/2-3. Kármel 2010/2-3 JÉZUS FELTÁMADÁSA JÓHÍRÉNEK HIRDETÉSE... a minden új. Új technika, új módszer, új tartalom, új forma, új csomagolás, új kivitelezés, új, új, új Majd egy üzenet ezt mondja: ha az egyik áruházban minden héten mindig leáraznak, akkor miért nem adnak

Részletesebben

A MÁSODIK HELVÉT HITVALLÁS

A MÁSODIK HELVÉT HITVALLÁS A MÁSODIK HELVÉT HITVALLÁS I. fejezet A szentírás Isten igaz igéje (A kanonikus Szentírás.) Hisszük és valljuk, hogy a szent próféták és apostolok kanonikus írásai mind az Ó-, mind az Újtestamentumban

Részletesebben

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2014./2. szám.én Én vagyok a jó pásztor, én ismerem az enyéimet, és az enyéim ismernek engem... és én életemet adom a juhokért. Jn 10,14-15b 2 2014 / 2 Március

Részletesebben

NAGYOBB A SZÍVÜNKNÉL

NAGYOBB A SZÍVÜNKNÉL Szeverényi János NAGYOBB A SZÍVÜNKNÉL IGEHIRDETÉSEK ÉLŐ VÍZ füzetek 6. Kiadja az Evangélikus Missziói Központ Magyar Evangélikus Rádiómisszió és a Magyarországi Evangélikus Egyház missziói bizottsága Budapest,

Részletesebben

ISTEN TANÚSÁGTEVŐI AZ ŐT NEM ISMERŐK KÖRÉBEN. Biblia-tanulmányok. 2015 július szeptember

ISTEN TANÚSÁGTEVŐI AZ ŐT NEM ISMERŐK KÖRÉBEN. Biblia-tanulmányok. 2015 július szeptember ISTEN TANÚSÁGTEVŐI AZ ŐT NEM ISMERŐK KÖRÉBEN Biblia-tanulmányok 2015 július szeptember Isten tanúságtevői az Őt nem ismerők körében Biblia-tanulmányok (2015. július szeptember) Biblia-tanulmányok (2015.

Részletesebben

HEIDELBERGI KÁTÉ MAGYAR NYELVRE FORDÍTOTTA ERDŐS JÓZSEF A THEOLOGIA DOKTORA ÉS PROFESSZORA A TISZÁNTÜLI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET TULAJDONA

HEIDELBERGI KÁTÉ MAGYAR NYELVRE FORDÍTOTTA ERDŐS JÓZSEF A THEOLOGIA DOKTORA ÉS PROFESSZORA A TISZÁNTÜLI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET TULAJDONA r /, /, /, A HEIDELBERGI KÁTÉ MAGYAR NYELVRE FORDÍTOTTA ERDŐS JÓZSEF A THEOLOGIA DOKTORA ÉS PROFESSZORA A TISZÁNTÜLI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET TULAJDONA TIZENEGYEDIK KIADÁS^ KIADJA A MÉLIUSZ" KÖNYVKERESKEDÉS

Részletesebben

1Móz 28,1-22 Mily rettenetes ez a hely

1Móz 28,1-22 Mily rettenetes ez a hely 1 1Móz 28,1-22 Mily rettenetes ez a hely Előhívatá azért Izsák Jákóbot, és megáldá őt, és megparancsolá néki és mondá: Ne végy feleséget a Kananeusok leányai közűl. Kelj fel, menj el Mésopotámiába, Bethuélnek

Részletesebben

Új kiadás A zsoltárok könyve

Új kiadás A zsoltárok könyve 1 Új kiadás A zsoltárok könyve Az 1975-ben megjelent és 1990-ben revideált protestáns új fordítású Biblia legújabb revíziójának próbakiadását tartja kezében a Tisztelt Olvasó. A Magyar Bibliatársulat 2006-

Részletesebben

Ez 7,1-27 A vég ítélete

Ez 7,1-27 A vég ítélete Ez 7,1-27 A vég ítélete És lőn az Úr beszéde hozzám, mondván: És te, embernek fia, így szól az Úr Isten Izráel földjének: Vége! eljött a vég a föld négy szárnyára! Immár itt a vég rajtad; s bocsátom haragomat

Részletesebben

BILL SUBRITZKY SZABADULÁS A DÉMONOKTÓL

BILL SUBRITZKY SZABADULÁS A DÉMONOKTÓL BILL SUBRITZKY SZABADULÁS A DÉMONOKTÓL Fordította: Mike Tamás Minden jog fenntartva. Jelen kiadvány egyetlen része sem sokszorosítható, nem tárolható számítógépben, és nem terjeszthető sem mechanikus vagy

Részletesebben

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA. 2010./2. szám. Mit keresitek a holtak között az élőt? Nincs itt, hanem feltámadt.

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA. 2010./2. szám. Mit keresitek a holtak között az élőt? Nincs itt, hanem feltámadt. A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2010./2. szám Mit keresitek a holtak között az élőt? Nincs itt, hanem feltámadt. Lk 24,5-6 2 2010 / 2 Keresztény családba születtem. Nagyon szerettem a szüleimet,

Részletesebben

MIKEÁS KÖNYVE 1-7. FEJEZET

MIKEÁS KÖNYVE 1-7. FEJEZET MIKEÁS KÖNYVE 1-7. FEJEZET Ez volt az Úr Igéje, amely a móreseti Mikeáshoz szólt Jótámnak, Áháznak és Ezékiásnak, Júda királyának idejében. Ezt látta Samáriáról és Jeruzsálemrıl (1. vers). Mikeás nagyjából

Részletesebben

Bullinger Henrik MÁSODIK HELVÉT HITVALLÁS

Bullinger Henrik MÁSODIK HELVÉT HITVALLÁS Bullinger Henrik MÁSODIK HELVÉT HITVALLÁS Kolozsvár 2010 1 Második Helvét Hitvallás Fordította Buzogány Dezső, Juhász Tamás és Sipos Gábor (Kolozsvár, 1988) A kolozsvári protestáns teológián a református

Részletesebben

II. Richárd király tragédiája

II. Richárd király tragédiája A MAGYAR SZÍNHÁZI TÁRSASÁG FOLYÓIRATA D R Á M A M E L L É K L E T 2 0 0 9. J A N U Á R William Shakespeare II. Richárd király tragédiája Fordította Spiró György Lektorálta Borbás Mária SZEREPLÔK II. Richárd

Részletesebben

Lessz-e. világ vége? Mint van megírva

Lessz-e. világ vége? Mint van megírva Lessz-e világ vége? Mint van megírva 2 Mint van megírva Milyen kérdést tettek fel a tanítványok Jézusnak az Ő eljövetelével és a világ végével kapcsolatban?...hozzá menének a tanítványok magukban mondván:

Részletesebben

Ézsaiás 7,4: Légy óvatos, maradj nyugton! Ne félj, ne lágyuljon meg a szíved.

Ézsaiás 7,4: Légy óvatos, maradj nyugton! Ne félj, ne lágyuljon meg a szíved. 2010. jún.1. kedd Tünde Ézsaiás 7,4: Légy óvatos, maradj nyugton! Ne félj, ne lágyuljon meg a szíved. Néha könnyen mondjuk másoknak, hogy ne félj, maradj nyugton, minden jó lesz. Sokszor alaptalanul, előzetes

Részletesebben

ELTÉRÕ PRÓFÉTÁK LÁTNOKOK HASONLÓ ÜZENETEI. szorongattatás lélekmentés csapások éhínség háború stb.

ELTÉRÕ PRÓFÉTÁK LÁTNOKOK HASONLÓ ÜZENETEI. szorongattatás lélekmentés csapások éhínség háború stb. ELTÉRÕ PRÓFÉTÁK LÁTNOKOK HASONLÓ ÜZENETEI szorongattatás lélekmentés csapások éhínség háború stb. KÜLÖNBÖZÕ PRÓFÉTÁKTÓL, LÁTNOKOKTÓL SZÁRMAZÓ PRÓFÉCIÁK, ÜZENETEK Soha nem szabad hagynotok, hogy a félelem

Részletesebben