Módszerfejlesztés extrahálható ásványolajeredetű szénhidrogének (EPH) meghatározására gyors GC-s technikával

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Módszerfejlesztés extrahálható ásványolajeredetű szénhidrogének (EPH) meghatározására gyors GC-s technikával"

Átírás

1 - ELTE Kémiai Intézet Tudományos Diákköri Konferencia - VIND KRISZTINA Módszerfejlesztés extrahálható ásványolajeredetű szénhidrogének (EPH) meghatározására gyors GC-s technikával Témavezető: Rikker Tamás Készült az Eötvös Loránd Tudományegyetem Általános és Szervetlen Kémiai Tanszék és a dr.e.wessling Kémiai Laboratóriumi Kft együttműködésében - Budapest,

2 Köszönetnyilvánítás: Köszönetet szeretnék mondani: RIKKER TAMÁSnak, témavezetőmnek az érdekes téma kiválasztásáért, TORKOS KORNÉLnak, a dolgozat elkészítéséhez nyújtott értékes segítségért, ANGYAL VILMOS, doktorandusznak a munkám során felmerült problémák orvoslásáért és a dolgozat megírásában nyújtott hasznos tanácsokért, Dr.E.WESSLING KÉMIAI LABORATÓRIUMI KFT-nek, a méréshez használt oszlopok biztosításáért, KROMAT Kft-nek, a méréshez használt gázkromatográf biztosításáért, SZEPES LÁSZLÓnak, a tanszék vezetőjének, amiért lehetővé tette, hogy az általa vezetett tanszéken készítsem el a Tudományos Diákköri dolgozatomat. 2

3 TARTALOMJEGYZÉK I. Célkitűzések...4 II. Irodalmi összefoglalás...5 II. 1. Gyors gázkromatográfia..5 II A gyors GC néhány definíciója...5 II A gyors GC jellemzői...6 II A gyors GC-s analízis..7 II. 2. Extrahálható ásványolaj-eredetű szénhidrogének (EPH)...11 II A szénhidrogén szennyezések...11 II A szénhidrogén szennyezők csoportosítása II Az EPH mérése...13 III. Kísérleti rész III. 1. Az eredeti mérés...15 III Az eredeti mérés körülményei...15 III. 2. A gyors GC-s módszer kifejlesztése..16 III A gyors GC-s mérések körülményei a hőprogram fejlesztésénél..18 III A gyors GC-s mérések kiértékelése III. 3. Az injektálási technika...23 III Az injektálás körülményei. 23 III Az injektálásnál kapott eredmények..24 III. 4. A mérés kalibrálása 26 III A kalibráció körülményei.26 III A kalibrálásnál kapott eredmények 26 IV. Összefoglalás...29 V. Irodalomjegyzék.30 3

4 I. Célkitűzések A mai rohanó világban az analitikai vizsgálatok fontos követelménye, hogy az elemzés minél rövidebb idő alatt legyen elvégezhető. Az analízis idő csökkentésével lehetőség nyílik több minta vizsgálatára, vagy éppen ugyanazon mintából több elemzés elvégzésére. Az ipari szférában így rengeteg idő, pénz és energia takarítható meg. A hosszú analízis idővel igen gyakran kell megküzdenünk a gázkromatográfiás módszereknél. Ez főleg környezetanalitikai elemzésekben lehet probléma, de a gyógyszer-analitikában, az élelmiszeranalitikában is felmerülhet. Ezért került előtérbe az elmúlt években az ún.gyors (fast) GC technika, melynek célja olyan metodikák kidolgozása, amellyel az egyes komponensek mérése adott oszlopokon jelentősen meggyorsítható. A tudományos diákköri munkám során célkitűzésem volt egy gyors GC-s eljárás kidolgozása EPH (Extractable Petrol Hydrocarbons, extrahálható ásványolaj-eredetű szénhidrogének) meghatározására. A megfelelő oszlop kiválasztása után az analízis idő csökkentéséhez olyan hőmérséklet- és nyomásprogramot dolgoztam ki, amellyel a mérés meggyorsítható, de a felbontása nem romlik az eredeti méréshez képest. A megfelelő hő és nyomásprogram kidolgozása után további feladatom volt a megfelelő injektálási módszer megtalálása és a módszer kalibrálása. Ez jelentette a legnagyobb kihívást, hiszen talajvizek EPH tartalmára a legkisebb mérhető koncentrációra (QL) 25 µg/l a követelmény. 4

5 II. Irodalmi összefoglalás II. 1. Gyors gázkromatográfia (fast GC) A gázkromatográfia kezdetei óta (1941 Martin és Synge) fontos cél az analízis idő csökkentése. Bár voltak korai próbálkozások, az első igazán komoly eredmények eléréséhez még évtizedeket kellett várni. A próbálkozások ellenére ez a terület még csak az elmúlt években terjedt el. A gyors GC-nek, mint gázkromatográfiás eljárásnak igazán egzakt definíciója nincs. A fogalom definiálásával többen is próbálkoztak. Ezen meghatározások közös sajátossága, hogy a gyors GC definiálása, bizonyos, a gázkromatográfiában előforduló paraméterek segítségével történik. II A gyors GC néhány definíciója: ban Blumberg és Kee vezették be a gázkromatográfiás analízis sebességének fogalmát. Ezt a sebességet ők a csúcsszélességgel definiálták. Gyors kapilláris GC analízis az, amikor az átlagos csúcsszélesség kisebb, mint 1 s. E megközelítésből kiindulva Superfast GC-ről (átl. csúcsszélesség 100 ms) és Ultrafast GC-ről (átl. csúcsszélesség 10 ms) beszélhetünk [1]. 2. Az előző megállapításokból kiindulva Magni definiálta a konvencionális GC (conventional, CGC), a rövid oszlopon végzett GC (short column, SC-GC), a gyors GC (fast, F-GC) és az ultragyors fűtőmodulos GC (Ultrafast module, UFM-GC) eljárásokat. A technikák jellemzése az oszlophossz, az oszlop belső átmérője, az analízis idő, a felfűtési sebesség és az átlagos csúcsszélesség alapján történt [1]. 1. Táblázat: UFM-GC F-GC SC-GC CGC Oszlophossz /m Oszlop belső átmérője /mm 0,10-0,05 0,10-0,25 0,25 0,25-0,32 Analízis idő / min <1 < Felfűtési sebesség / C*min -1 > Átlagos csúcsszélesség / s 0,05-0,2 0,

6 3. Van Deursen csoportosításának alapja a csúcsszélesség meghatározása [2]: a. Gyors GC (Fast GC): néhány perc alatt történő elválasztás, 1-3 s (1,6* *10-2 perc) nagyságú csúcsszélességekkel b. Nagyon gyors GC (Very fast GC): másodpercek alatt történő elválasztás, ms (5*10-4 3,3*10-3 perc) nagyságú csúcsszélességekkel c. Ultra gyors GC (Ultra-fast GC): másodpercek alatt történő elválasztás, 5-30 ms (8,3* *10-4 perc) nagyságú csúcsszélességekkel II A gyors GC jellemzői: Az elmúlt években egyre több olyan cikk jelent meg, mely a gyors GC-s technikával foglalkozik. Ezek főleg a módszer előnyeiről szólnak, s az analízis idő csökkenthetőségét emelik ki. A gyors GC-vel az analitikai teljesítőképesség megnövelhető, nagyobb mintakapacitás érhető el. Az ipari szférában így rengeteg idő spórolható meg, a költségek jelentősen csökkenthetők [3]. Az irodalmi hivatkozások nagy része csak azt emelik ki, hogy milyen mértékű gyorsítás érhető el, hogy emellett a felbontás és a szelektivitás hogyan változik arra már nem minden esetben térnek ki [1],[3]. Megfelelően megválasztott körülményekkel nemcsak a mérés gyorsítható, de a felbontás is megőrizhető, bizonyos esetekben még javítható is. A gyors GC hátránya, hogy kicsi az injektálható oldattérfogat, ezért a kis koncentrációknál a csúcsok nem láthatók, így a módszer érzékenysége kicsi. Ezért jelent nagy kihívást a kis koncentrációk detektálása és értékelése, a módszer kalibrálása és nyomanalitikai alkalmazása. 6

7 II A gyors GC-s analízis: Ahhoz, hogy megfelelően gyors és jó elválasztást kapjunk, három fontos paramétert kell figyelembe venni: az analízis idejét, egymást követő csúcsok felbontását, és a szelektivitást. Ezekkel a paraméterekkel az oszlopok elválasztóképességét, vagyis hatékonyságát jellemezhetjük. A szelektivitás (α)értéke adott állófázis és állandó hőmérséklet esetén egy adott csúcspárra vonatkoztatva csak az állófázisra jellemző érték[4]. Olyan állófázisú oszlopot kell választani, mely lehetőleg a legjobb elválasztást biztosítja adott csúcspárok között. Nem elég olyan rendszert kidolgozni, melyben az elválasztás ideje jelentősen csökken, szükséges a felbontás (R) megőrzése is. A felbontás azt fejezi ki, hogy két egymást követő csúcs aktuálisan milyen mértékben különül el egymástól. Mivel R=1 értéknél még nem valósul meg az alapvonalon történő elválás, alapvető feltétel, hogy R>1,5 [4]. Az oszlop hatékonyságát jellemző paraméterek (szelektivitás, felbontás) definiálása képlettel [4]: α = K K i j ahol, K i a jobban kötődő komponens megoszlási hányadosa K j a kevésbé kötődő komponens megoszlási hányadosa R ij = t' w R bi i t' R + w 2 j bj t' w R bi ij ahol, t Ri, és t Rj, a két egymást követő csúcs korrigált retenciós ideje w bi és w bj a két csúcs alapvonalon mért csúcsszélessége A gyors GC véghezvitele nagymértékben a technikai felszereltségen múlik. Az injektor belépőnyomása, a vivőgáz lineáris gázsebessége, a nagy felfűtési sebesség fontos szerepet játszanak a mérés gyorsításában. A felfűtési sebesség és a lineáris gázsebesség növelésével csökkenthető a mérés ideje. A hőmérséklet növelésével a mozgófázis diffúziós állandója és viszkozitása is nő, s emiatt a 7

8 lineáris gázsebesség csökken. Ezt a kedvezőtlen változást a vivőgáz fejnyomásának növelésével lehet ellensúlyozni. Így a nyomás és hőmérsékletprogramozás egymás melletti alkalmazása megfelelő elválasztást adhat [4]. Természetesen ehhez a technikához egy megfelelő adatgyűjtési sebességgel rendelkező detektor ( Hz) is szükséges [2]. A gyors GC definíciójaiból is kitűnik, hogy milyen fontos az analitikai oszlop kiválasztása. A gyors GC-s méréseknél főleg rövid (5-15 m) és kis átmérőjű (narrow-bore 0,05-0,1 mm) kapilláris oszlopokat használunk. A kis átmérőjű oszlop alkalmazásánál a csúcsok magassága nő, az alapon mért csúcsszélességek (w b ) pedig csökkennek. A csúcsmagasság növekedésével, a csúcsterület viszont nem változik. Vékonyabb oszlopra (gyors GC-s oszlop) elég kevesebb anyagmennyiséget injektálni ahhoz, hogy ugyanakkora csúcsmagasságot kapjunk. Hogy a gázkromatográfiás méréseknél a legjobb elválasztást érjük el a Van Deemter egyenlet alapján a lineáris gázsebesség optimális tartományában dolgozunk. A sebességi elmélet összefüggést állapít meg az elméleti tányérmagasság (HETP) és a mozgófázis lineáris sebessége között. A Van Deemter (sebességi) egyenlet [4]: 2qD HETP = A + u g π k ( k + 1) 2 d D 2 f f u ahol, A u q D g k d f D f a töltet szemcseméretére, alakjára jellemző állandó a lineáris sebesség a szemcsék közötti holt térre jellemző állandó a komponens diffúziós állandója a mobil fázisban retenciós tényező az állófázis filmvastagsága a komponens diffúziós állandója az állófázisban 8

9 1. Ábra: A Van Deemter egyenlet grafikus alakja[4] A gyors GC esetében a mérés gyorsítása miatt az optimális tartomány felső értékein végezzük a méréseket. További meghatározó tényező maga a vivőgáz. Általában a gázkromatográfiás elemzéseknél hidrogént, héliumot, esetleg nitrogént használunk. A nitrogént kizárólag izoterm körülményeknél alkalmazzuk, ugyanis a hőmérséklet emelésével a gázok belső súrlódása a moláris tömeggel arányosan nő, s ez a lineáris gázsebesség állandó csökkenését eredményezi a kromatogram felvétele során. Míg lángionizációs detektor (FID) esetében a hidrogént, addig tömegszelektív detektor (MSD) esetében héliumot alkalmazunk. Mivel a hidrogén belső súrlódása adott hőmérsékleten kisebb, mint a héliumé, az analízis idő hidrogén esetében akár a fele is lehet mint hélium esetében [4]. Ezt mutatja a következő ábra is: 2. Ábra: Az analízis idők összehasonlítása hidrogén és hélium vivőgáz esetén [5] 9

10 A technikai felszereltség mellett a másik fontos szempont a megfelelő injektálási technika megtalálása, hiszen ha az analízisnek ezen lépésén átsiklunk, értéktelen és értékelhetetlen lesz a mérés. Ennek ellenére sok esetben nem fordítanak az injektálásra kellő figyelmet. Az alkalmazott injektálási technika ( split, splitless, pulsed splitless, pulsed split ), az injektált térfogat, a megfelelő alakú és gőztérfogatú linerek alkalmazása és az injektor paraméterei ( hőmérséklete, fejnyomás splitless idő ) nagy mértékben befolyásolják mérésünket. A cél persze mindig a lehető legnagyobb térfogat injektálása, úgy hogy az jelentős csúcstorzulást ne okozzon [6]. Manapság a gyors GC egy elterjedőben lévő területe a kromatográfiás analíziseknek, már számos környezetanalitikai, élelmiszeranalitikai és gyógyszer-analitikai alkalmazása ismert. Gyors GC-s mérési metodikákat fejlesztettek már ki például peszticidek[3], lipidek[7], maradékoldószerek[8], és alkoholok[9] meghatározására. 10

11 II. 2. Extrahálható ásványolaj-eredetű szénhidrogének (EPH) II A szénhidrogén szennyezések: Környezetanalitikai szempontból a szennyezőanyagok egyik fontos csoportját a szénhidrogének jelentik. A szénhidrogén-szennyezések legtöbb esetben kőolaj és kőolajtermék eredetűek. A különböző kőolajpárlatok és termékek a nagymértékű és széles körű felhasználás miatt a leggyakoribb környezetszennyezők közé tartoznak. A nyersolaj foltszerű szennyezéseket okoz a szárazföldi és tengeri kutak illetve a finomítók környékén. Csővezetékes szállításnál a nyomvonal mentén szivárgás, csőtörés jelentkezhet. A tisztítatlanul az élővizekbe juttatott olajtartalmú szennyvizek rontják a tavak, folyók, tengerek vízminőségét, veszélyeztetik biológiai egyensúlyát és károsítják az adott területen élő fajokat. A vízfelszínre került kőolaj eredetű szennyezés gyorsan szétterül és akadályozza az oxigénforgalmat. Az illékony alkotók egy része viszonylag gyorsan elpárolog, de a gázhalmazállapotú szénhidrogének a vízfelszín hullámzásával képesek beoldódni a vízbe. A talajréteg felszínére kerülve az illékony komponensek az időjárási viszonyoktól függően viszonylag gyorsan elpárolognak. A talajba került szénhidrogén-szennyezés rontja a talaj permeabilitását, gátolja a növények anyagcsere folyamatait [10]. II A szénhidrogén szennyezők csoportosítása: Az olajszennyezések közül kiemelkedő jelentőséggel bírnak az összes ásványolajeredetű szénhidrogének (TPH Total Petrol Hydrocarbons ). A halmaz vizsgálata kétféleképpen történhet: egy lépésben, illetve két lépésben, a szénhidrogén halmaz feldarabolásával. Az egylépéses technikánál gázkromatográfiát és infravörös spektroszkópiát alkalmaznak [11]. Az infravörös technika esetén csak minimális minőségi információ nyerhető. A kétlépéses technika esetén a TPH halmaz feldarabolása történik. Az így kapott két részhalmaz az extrahálható ásványolaj-eredetű szénhidrogének (EPH - Extractable Petrol Hydrocarbons) és az illékony ásványolaj-eredetű szénhidrogének 11

12 (VPH Volatile Petrol Hydrocarbons) megfelelő gázkromatográfiás körülmények között már elemezhetők. C 5 -C 36 szénhidrogének TPH VPH EPH C 5 -C 8 alifások BTEX C 9 -C 18 alifások C 11 -C 22 aromások C 9 -C 12 alifások C 9 -C 10 aromás C 19 -C 36 alifások 17 PAH 3. Ábra: a TPH, VPH és EPH fogalmak közötti kapcsolat Az illékony ásványiolaj-eredetű szénhidrogének (VPH) közé a C 5 -C 8 alifás, a C 9 -C 12 alifás, a C 9 -C 10 aromás szénhidrogének tartoznak. Az extrahálható ásványiolaj-eredetű szénhidrogének (EPH) közé C 9 -C 18 alifásokat, C 19 -C 36 alifásokat, C 11 -C 22 aromásokat soroljuk, ugyanakkor nem tartoznak ide ezek alkil szubsztituált formái, a PAH-k és az erősen poláros alifások. Ahogy az ábrán is látható a VPH és EPH csoportok között átfedés van a C 9 -C 12 tartományban [12]. Olajszennyezések kockázatbecslése nem az egyes komponensek kockázatának meghatározásával, majd ezek külön-külön azonosításával és mérésével zajlik, mert ez, a komponensek nagy száma miatt nagyon bonyolult. A szénhidrogén komponensek nagy többségére nincsenek toxicitási adatok, ezért a kockázatbecslésnél néhány egyszerűsítő feltevéssel élnek. Mivel a csoportokon belüli komponensek toxicitás szempontjából jelentősen különböznek még kisebb osztályokat hoznak létre és ezek toxicitását az adott 12

13 osztályba sorolt egy jellegzetesnek ítélt molekula toxicitásával jellemzik. Ez az oka annak, hogy az EPH és VPH halmazok definiálásánál az alifásokat több alcsoportként tárgyalják [10], [12]. Szénhidrogén csoport C 5 -C 8 alifások C 9 -C 18 alifások C 19 -C 36 alifások C 9 -C 22 aromások Jellemző komponens n-hexán n-nonán Eikozán Pirén 2. Táblázat: A szénhidrogén csoportokra jellemző komponensek kockázatelemzés szempontjából Megjegyzendő, hogy az EPH (ugyanúgy, mint a TPH és a VPH is) módszerdefiniált paraméter, melynek ez csak egy lehetséges, ugyanakkor a legelterjedtebb értelmezése [12]. II Az EPH mérése: A Massachusetts Departement of Environmental Protection ( MADEP ) 1998-ban metodikát fejlesztett ki a talajokban, vizekben és szedimentekben előforduló EPH meghatározására. Ez az eljárás meghatározza, hogy az egyes részhalmazokba milyen frakciók tartoznak, azokra mi jellemző, hogyan történik a mintaelőkészítés, és hogyan lehet a komponenseket gázkromatográfiásan vizsgálni. A vízminta előkészítésének első lépése egy metil-kloridos extrakció, melyet oldószer csere követ (metil-kloridot hexánra cserélik le) Talajminták esetében a hexános extrakciónál acetont szoktak alkalmazni segédoldószerként. Az extraktum szárítása és koncentrálása után a tisztítás szilárd fázisú extrakcióval (SPE) történik, szilika patronon. A patronról hexánnal lemossák az alifás komponenseket, metil-kloriddal pedig az aromásokat. A két frakció 1 ml-re való koncentrálása után külön-külön GC-FID-del vizsgálhatók. 13

14 Az EPH-ra vonatkozó módszert C 9 -C 18 alifások, C 19 -C 36 alifások, C 11 -C 22 aromások meghatározására használják, de az eljárás alkalmas még 17 poliaromás szénhidrogén (PAH) mérésére is [12]. A magyar szabvány szerinti analitikai eljárás alkalmas felszíni és felszín alatti vizek, valamint ivóvíz alifás, aciklusos és monoaromás szénhidrogének okozta szennyezettségének meghatározására [13]. A magyar szabvány által kínált módszerrel meghatározható szénhidrogének forráspontja hozzávetőlegesen a C forráspont-tartományba esik, amely az alifás szénhidrogének esetén kb. a C 10 - C szénatomszám-tartománynak felel meg. A módszerrel meghatározható 40 tipikus ásványolaj-ipari termékek: kerozin, petróleum, gázolaj, tüzelőolaj, továbbá egyes kenőolajok és kenőzsírok. A módszer nem alkalmas olyan ásványolaj-ipari termékek meghatározására, amelyek jelentős mennyiségben tartalmaznak C 10 -nél kisebb (pl. különféle benzinek) vagy C 36 -nál nagyobb szénatomszámú komponenseket (pl. nyersolaj, egyes párlási maradékok, kenőolajok, kenőzsírok, paraffinok). A vizsgálat céljának megfelelően előkészített (szűrt, homogenizált stb.) vízminta ismert térfogatú részletét apoláris szerves oldószerrel (pl. hexánnal) extrahálják, majd az extraktumot szükség esetén bepárlással koncentrálják. Az extraktumból az alifás, aciklusos és monoaromás szénhidrogéneket szilikagél adszorbensen végzett oszlopkromatográfiás frakcionálással (szilárd fázisú extrakció SPE) különítik el a poláris komponensektől (ide sorolva a policiklusos aromás szénhidrogéneket is). Az így megtisztított extraktumot, szükség szerinti újabb koncentrálási művelet után, polidimetilsziloxán állófázison gázkromatográfiásan elemezik lángionizációs (FID) detektort alkalmazva [13]. 14

15 III. Kísérleti rész III. 1. Az eredeti mérés Mind az eredeti méréshez, mind a módszerfejlesztéshez egy komponensenként 20 µg/ml töménységű EPH vegyületeket tartalmazó oldatot alkalmaztam, melyben n-c 9 - n-c 24 szénhidrogének voltak, hexánban oldva. Komponens Forráspont / C Komponens Forráspont / C n-c 9 H n-c 14 H n-c 10 H n-c 16 H , 4 diklórbenzol (ISTD) 173,4 n-c 18 H n-c 11 H n-c 20 H n-c 12 H n-c 22 H n-c 13 H n-c 24 H Táblázat: az EPH oldatban lévő komponensek III Az eredeti mérés körülményei: Gázkromatográf típusa Agilent 6890 N GC Automata mintaadagoló Gerstel MPS-2 Kolonna HP-1 (15m x 0,25 mm x 100µm ) Injektálás módja 2 µl splitless (0,7 perc splitless idő ) Injektor hőmérséklete 280 C Vivőgáz H 2 (5.0) Vivőgáz sebessége 1,4 cm 3 /perc Detektor FID (adatgyűjtés: 100 Hz) 300 C Hőmérsékletprogram 40 C (2 min), 15 C/min, 300 C (7min) 4. Táblázat: Az eredeti mérés körülményei 15

16 pa FID1 A, (051007\FGCB0009.D) C C ISTD C C C C C C C C C Ábra: az eredeti splitless mérés kromatogramja min III. 2. A gyors GC-s módszer kifejlesztése A mérés meggyorsítására különböző hőmérséklet és nyomásprogramokat próbáltam ki, háromféle injektálási technikával (split, splitless, pulsed splitless). A módszerfejlesztéshez olyan gázkromatográfot kellett alkalmaznom mely gyors felfűtésre és nagy belépőnyomásra képes. Ennek teljes mértékben megfelelt az Agilent 6890N típusú gázkromatográfja, mivel ez 100 C/perc felfűtési sebességet és 150 psi belépőnyomást is tud alkalmazni.. A felfűtés során a hőmérsékletet ± 0,1 C pontossággal képes tartani. A méréseket lángionizációs detektorral (FID) végeztem, hidrogén vivőgázzal, hiszen a hidrogén belső súrlódása adott hőmérsékleten kisebb, mint a héliumé, s így rövidebb analízis idő érhető el. A készülékhez MPS-2 automata mintaadagoló berendezés kapcsolódik. 16

17 5. Ábra: A 6890N típusú gázkromatográf MPS-2 mintaadagolóval A módszerfejlesztéshez először egy DB-1 (10 m x 0,1 mm x 0,4 µm ) oszlopot használtam. Bár az analízis idő jelentősen csökkent, a felbontás romlott a HP-1-es oszlopon végzett méréshez képest, mivel ez a nagy filmvastagságú oszlop főleg illékony komponensek meghatározására alkalmas. FID1 A, (050928\001B4901.D) pa C C C C C C C C C C C min 6. Ábra: A DB-1-s oszlopon végzett gyors GC-s mérés kromatogramja Helyette egy másik oszlopot választottam: HP-5 (20 m x 0,1 mm x 100 µm ), ami már megfelelőnek, bizonyult. 17

18 III A gyors GC-s mérések körülményei a hőprogram fejlesztésénél: Gázkromatográf típusa Agilent 6890 N GC Automata mintaadagoló Gerstel MPS-2 Kolonna HP-5 (20 m x 0,10 mm x 100µm ) Injektor Split / splitless injektor 280 C Vivőgáz H 2 (5.0) Detektor FID (adatgyűjtés: 200Hz) 300 C 5. Táblázat: A gyors GC-s mérésekhez használt gázkromatográf paraméterei A mérések során több változó paraméterrel dolgoztam. A hőmérsékletprogram: (a felfűtés sebessége) Injektálási technika Kiindulási Alkalmazott felfűtési Véghőmérséklet / C hőmérséklet / C sebességek / C*perc Split 90 (0 min) (2min) Splitless / 40 (2 min) (7min) Pulsed splitless Táblázat: A hőmérsékletprogram A lineáris gázsebesség: (u / cm*s -1 ) Lineáris gázsebesség / cm*s

19 Az injektálás: Split 2 µl splitarány 1:30 Splitless / Pulsed 2µl 0,7 perc splitless idő splitless Pulsed splitless mérések esetében az injektálásnál alkalmazott impulzus 1,5 -szerese volt a kiindulási hőmérséklethez tartozó nyomásnak. III A gyors GC-s mérések kiértékelése: A méréseket minden lehetséges paraméter változtatása mellett mérési pontonként háromszor végeztem el. A mérés kiértékelését több szempont szerint végeztem el. Először a legjobb felfűtési sebességet és nyomásprogramot akartam megtalálni. Ennek kiválasztásához először vizuális értékelést alkalmaztam, hogy eldöntsem a csúcsok kiértékelhetők-e. Minden mérésnél meghatároztam a C 24 komponens retenciós idejét, s megvizsgáltam az egymást követő csúcsok felbontását (R). A kiértékelés kritériumai a következők voltak: az analízis idő (jelen esetben a C 24 komponens retenciós ideje) csökkenjen az eredeti mérésekhez képest csúcsszélesedés a lehető legkisebb legyen a kromatogram elején (C 9 -C 10 ), végén (C 22 -C 24 ) és közepén (C 12 -C 13 ) lévő csúcspárok felbontása ne romoljon az eredeti módszerhez képest, sőt lehetőség szerint, még javuljon is Hogy egyszerre tudjam összehasonlítani a felfűtési sebesség és a lineáris gázsebesség hatását az aktuálisan vizsgált paraméterre, a kiértékeléshez 3 dimenziós grafikonokat készítettem. Példaként itt a pulsed splitless injektálásnál kapott eredményeket mutatom be. 19

20 A C 24 retenciós idejének változása Az eredeti mérésnél t R (C 24 )=13, Ábra: A C 24 retenciós idejének változása a felfűtési sebesség és a lineáris gázsebesség hatására pulsed splitless injektálásnál A grafikonon látható, hogy az eredeti méréshez képest a C 24 komponens retenciós ideje 13,147 percről 8,274 percre csökkent a 40 C/perc és 45 cm/s hőmérséklet-és nyomásprogram hatására, így pusztán csak a retenciós idők figyelembe vételével a 40 C/perc felfűtési sebesség és 45 cm/s lineáris gázsebesség bizonyult a legjobbnak hőprogramnak. 20

21 A C 9 -C 10 csúcspár felbontásának változása Az eredeti mérésnél R=7, Ábra: A C 9 -C 10 csúcspár felbontásának változása a felfűtési sebesség és a lineáris gázsebesség hatására pulsed splitless injektálásnál A C 12 -C 13 csúcspár felbontásának változása Az eredeti mérésnél R=5, Ábra: A C 12 -C 13 csúcspár felbontásának változása a felfűtési sebesség és a lineáris gázsebesség hatására pulsed splitless injektálásnál 21

22 A C 22 -C 24 csúcspár felbontásának változása Az eredeti mérésnél R=6, Ábra: A C 22 -C 24 csúcspár felbontásának változása a felfűtési sebesség és a lineáris gázsebesség hatására pulsed splitless injektálásnál A felbontást szemléltető grafikonok alapján a legjobb hőmérséklet-és nyomásprogramnak a 40 C/perccel történő felfűtés és a 40 cm/s lineáris gázsebesség bizonyult, ugyanis a 45 cm/s lineáris gázsebesség esetében már csökkent a felbontás az eredeti méréshez képest. 22

23 pa FID1 A, (051013A\FGCB0044.D) C C ISTD C C C C C C C C C Ábra: A 40 C/perc felfűtéssel és 40 cm/s lineáris gázsebességgel felvett mérés kromatogramja min III. 3. Az injektálási technika A legjobb hőprogram (40 C/perc felfűtési sebesség és 40 cm/s lineáris gázsebesség) kifejlesztése után az injektálási körülményeket dolgoztam ki. Ehhez a kísérletrészhez 80 µg/ml-s EPH oldatot alkalmaztam. III Az injektálás körülményei: Splitless idő: Splitless idő / perc 0,7 1 2 Injektált térfogat: Injektált térfogat / µl

24 Injektálásnál adott impulzus: Injektálásnál adott impulzus 1,5-szeres 2-szeres Az 1,5 szeres 57 psi, a 2-szeres pedig 76 psi kiindulási hőmérséklethez tartozó nyomásnak felel meg. III Az injektálásnál kapott eredmények: Splitless idő változtatásánál nem találtam különbségeket, ezért az 1 perces splitless idővel folytattam a kísérleteket. A túl nagy térfogatok (itt a 3 és 4 µl) esetében az oszlop túlterhelése miatt csúcsszélesedés jelent meg, s a kromatogram kiértékelhetetlenné vált. Ez alapján a maximálisan injektálható térfogat 2 µl-nek bizonyult. Itt megmutatkozott a gyors GC hátránya, vagyis az, hogy kis oldattérfogat injektálható. pa 2250 FID1 A, (051110\FGC00018.D) C C ISTD C C C C C C C C C Ábra: 4 µl EPH oldat injektálása esetén kapott kromatogram min 24

25 Pulsed splitless technika esetében az injektálásnál adott impulzus többszöröse a kiindulási hőmérséklethez tartozó fejnyomásnak. 1,5 szeres (57 psi) és 2-szeres (76 psi) értékeket alkalmaztam. A 76 psi esetében csúcsszélesedés figyelhető meg, az alkalmazott nyomás túl nagynak bizonyult. FID1 A, (051110\FGC00021.D) pa C C ISTD C C C C C C C C C Ábra: 76 psi nyomás esetében kapott kromatogram min Összefoglalva az 1 perces splitless idő, a 2 µl injektálható térfogat és 57 psi injektálásnál adott impulzus bizonyult megfelelőnek. 25

26 III. 4. A mérés kalibrálása III A kalibráció körülményei: A legjobb hőmérséklet és nyomásprogram, valamint a legjobb injektálási technika beállítása után elvégeztem a mérés kalibrálását. A kalibráció során 10, 20, 40, 50 és 80 µg/ml koncentrációjú EPH oldatokat injektáltam. Felfűtési sebesség 40 C/perc Lineáris gázsebesség 40 cm/s Injektált térfogat 2 µl Splitless idő 1 perc Injektálásnál adott impulzus 1,5-szeres 7. Táblázat: A kalibráció körülményei: III A kalibrálásnál kapott eredmények: A kalibrálás során három komponenst (C 9, C 13, C 24 ) vizsgálva kalibráló egyenest készítettem. µ 14. Ábra: Kalibráció a C 9 komponens esetén 26

27 µ 15. Ábra: Kalibráció a C 13 komponens esetén µ 16. Ábra: Kalibráció a C 24 komponens esetén A kalibrációt megpróbáltam még 0,5; 2; és 6 µg/ml koncentrációjú oldatokkal, de ezen esetekben megmutatkozott a gyors GC-nek az a hátránya, hogy kis koncentrációknál a csúcsok nem láthatok, a módszer érzékenysége kicsi.

28 IV. Összefoglalás A munkám fő célkitűzése gyors GC-s módszerfejlesztés volt EPH mérésére. A kísérleteim során hőmérséklet és nyomásprogramot, valamint injektálási technikát fejlesztettem ki. A kiértékelés eredményeit (az analízis idő csökkenése, a felbontás megőrzése és a csúcsszélesedés elkerülése) figyelembe véve a legjobb hőprogramnak a 40 C / perc felfűtési sebességet és 40 cm/s lineáris gázsebességet találtam, mind splitless, mind pedig pulsed splitless injektálás esetében. Az injektálási technika fejlesztése esetében a splitless időt, az injektálási térfogatot, és az injektálás során adott impulzust változtattam. Itt megmutatkozott a gyors GC legnagyobb hátránya, vagyis csak kis oldattérfogatok injektálhatók. A kalibráció során a legkisebb értékelhető koncentrációnak 10 µg/ml bizonyult. Távlati terveim, hogy a kapott eredményekből kiindulva, még nagyobb felfűtési sebességet és lineáris gázsebességet alkalmazva további kísérleteket folytassak a mérés gyorsítására, valamint az injektálható térfogat növelésére speciális eljárásokat dolgozzak ki. 29

29 V. Irodalomjegyzék [1] C. Bicchi, C. Brunelli, C. Cordero, P. Rubiolo, M. Galli, A. Sironi Journal of Chromatography A, 1024 (2004) [2] P. Korytar, H.G. Janssen, E. Matisova, U.A.Th.Brinkman Trends in Analytical Chemistry, Vol.21, nos.9+10, 2002 [3] M. Kirchner, E. Matisova, R. Otrekal, A. Hercegova, J. de Zeeuw Journal of Chromatography A, 1084 (2005) [4] Kremmer Tibor, Torkos Kornél, Szókán Gyula: Elválasztástechnikai módszerek elmélete és gyakorlata (Egyetemi jegyzet Budapest 2004) [5] [6] M. Kirchner, E. Matisova, M. Dömötörova, J. de Zeeuw Journal of Chromatography A, 1055 (2004) [7] L. Mondello, A. Casilli, P. Q. Tranchida, R. Costa, B. Chiofalo, P. Dugo, G. Dugo Journal of Chromatography A, 1035 (2004) [8] Journal of Chromatography B, 805 (2004) [9] K. Mac Namara, R. Leardi, A. Sabineti Analytica Chimica Acta 542 (2005) [10] Pap Tímea: Szilárd fázisú extrakcióval történő mintaelőkészítés vizek extrahálható szénhidrogéntartalmának gázkromatográfiás meghatározásához (Budapesti Műszaki Egyetem 1999) 30

30 [11] ( Rikker Tamás: Alkalmazott gázkromatográfia) [12] [13] MSZE

Minta-előkészítési módszerek és hibák a szerves analitikában. Volk Gábor WESSLING Hungary Kft.

Minta-előkészítési módszerek és hibák a szerves analitikában. Volk Gábor WESSLING Hungary Kft. Minta-előkészítési módszerek és hibák a szerves analitikában Volk Gábor WESSLING Hungary Kft. Véletlen hiba, szisztematikus hiba Szisztematikus hiba: nehezen felderíthető, nagy eltérést is okozhat Véletlen

Részletesebben

Nagyhatékonyságú folyadékkromatográfia (HPLC)

Nagyhatékonyságú folyadékkromatográfia (HPLC) Nagyhatékonyságú folyadékkromatográfia (HPLC) Kromatográfiás módszerek osztályba sorolása 2 Elúciós technika A mintabevitel ún. dugószerűen történik A mozgófázis a kromatogram kifejlesztése alatt folyamatosan

Részletesebben

Kromatográfiás módszerek

Kromatográfiás módszerek Kromatográfiás módszerek Mi a kromatográfia? Kromatográfia ugyanazon az elven működik, mint az extrakció, csak az egyik fázis rögzített ( állófázis ) és a másik elhalad mellette ( mozgófázis ). Az elválasztást

Részletesebben

Vizek illékony szénhidrogén (VPH) tartalmának a GC-MS vizsgálata

Vizek illékony szénhidrogén (VPH) tartalmának a GC-MS vizsgálata B&B Analitika Kft. Minden, ami analitika! Vizek illékony szénhidrogén (VPH) tartalmának a GC-MS vizsgálata Készítette: Mészárosné Basics Blanka, Basics Ferenc, Dr Balla József 2014.05.27. Célkitűzés Munkánk

Részletesebben

Adatgyőjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb mőszerei

Adatgyőjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb mőszerei GazdálkodásimodulGazdaságtudományismeretekI.Közgazdaságtan KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSIMÉRNÖKIMScTERMÉSZETVÉDELMIMÉRNÖKIMSc Tudományos kutatásmódszertani, elemzési és közlési ismeretek modul Adatgyőjtés, mérési

Részletesebben

Duna-víz extrahálható komponenseinek meghatározása GC- MSD rendszerrel. Elméleti bevezető

Duna-víz extrahálható komponenseinek meghatározása GC- MSD rendszerrel. Elméleti bevezető Duna-víz extrahálható komponenseinek meghatározása GC- MSD rendszerrel A gyakorlat az előző félévi kötelező analitika laborgyakorlat gázkromatográfiás laborjára épít. Az ott szerzett ismeretek a gyakorlat

Részletesebben

Szénhidrogén szennyezők gázkromatográfiás meghatározása. Volk Gábor WESSLING Hungary Kft.

Szénhidrogén szennyezők gázkromatográfiás meghatározása. Volk Gábor WESSLING Hungary Kft. Szénhidrogén szennyezők gázkromatográfiás meghatározása Volk Gábor WESSLING Hungary Kft. Szénhidrogének csoportosítása Szénhidrogének csoportosítása 6/2009 14/2005 alifás aliciklusos monoaromás policiklikus

Részletesebben

Vízből extrahálható ásványolaj-eredetű szénhidrogének meghatározása membrán segített oldószeres extrakcióval

Vízből extrahálható ásványolaj-eredetű szénhidrogének meghatározása membrán segített oldószeres extrakcióval - ELTE TTK Tudományos Diákköri Konferencia - CSERNYÁK IZABELLA Vízből extrahálható ásványolaj-eredetű szénhidrogének meghatározása membrán segített oldószeres extrakcióval Témavezető: Kende Anikó Készült

Részletesebben

SERTRALINI HYDROCHLORIDUM. Szertralin-hidroklorid

SERTRALINI HYDROCHLORIDUM. Szertralin-hidroklorid Sertralini hydrochloridum Ph.Hg.VIII. Ph.Eur.7.1-1 SERTRALINI HYDROCHLORIDUM Szertralin-hidroklorid 01/2011:1705 javított 7.1 C 17 H 18 Cl 3 N M r 342,7 [79559-97-0] DEFINÍCIÓ [(1S,4S)-4-(3,4-Diklórfenil)-N-metil-1,2,3,4-tetrahidronaftalin-1-amin]

Részletesebben

Az elválasztás elméleti alapjai

Az elválasztás elméleti alapjai Az elválasztás elméleti alapjai Az elválasztás során, a kromatogram kialakulása közben végbemenő folyamatok matematikai leirása bonyolult, ezért azokat teljességgel nem tárgyaljuk. Cél: * megismerni az

Részletesebben

LACTULOSUM. Laktulóz

LACTULOSUM. Laktulóz Lactulosum Ph.Hg.VIII. Ph.Eur.6.3-1 01/2009:1230 LACTULOSUM Laktulóz és C* epimere C 12 H 22 O 11 M r 342,3 [4618-18-2] DEFINÍCIÓ 4-O-(β-D-galaktopiranozil)-D-arabino-hex-2-ulofuranóz- Tartalom: 95,0 102,0

Részletesebben

Duna-víz extrahálható komponenseinek meghatározása GC-MSD rendszerrel. I. Elméleti áttekintés

Duna-víz extrahálható komponenseinek meghatározása GC-MSD rendszerrel. I. Elméleti áttekintés Duna-víz extrahálható komponenseinek meghatározása GC-MSD rendszerrel A gyakorlat az előző évi kötelező műszeres analitika laborgyakorlat gázkromatográfiás laborjára épít. Az ott szerzett ismeretek a gyakorlat

Részletesebben

Folyadékinjektálásos gázkromatográfiás mérések a WESSLING-tesztben: EPH, SVOC, peszticidek

Folyadékinjektálásos gázkromatográfiás mérések a WESSLING-tesztben: EPH, SVOC, peszticidek Új utak keresése a környezetanalitikában Folyadékinjektálásos gázkromatográfiás mérések a WESSLING-tesztben: EPH, SVOC, peszticidek dr. Berente Bálint WESSLING Közhasznú Nonprofit Kft. (WIREC) Áttekintés

Részletesebben

CLAZURILUM AD USUM VETERINARIUM. Klazuril, állatgyógyászati célra

CLAZURILUM AD USUM VETERINARIUM. Klazuril, állatgyógyászati célra Clazurilum ad usum veterinarium Ph.Hg.VIII. Ph.Eur.6.8-1 07/2010:1714 CLAZURILUM AD USUM VETERINARIUM Klazuril, állatgyógyászati célra C 17 H 10 Cl 2 N 4 O 2 M r 373,2 [101831-36-1] DEFINÍCIÓ (2RS)-[2-Klór-4-(3,5-dioxo-4,5-dihidro-1,2,4-triazin-2(3H)-il)fenil](4-

Részletesebben

Biomassza anyagok vizsgálata termoanalitikai módszerekkel

Biomassza anyagok vizsgálata termoanalitikai módszerekkel Biomassza anyagok vizsgálata termoanalitikai módszerekkel Készítette: Patus Eszter Nagykanizsa, Batthyány Lajos Gimnázium Témavezető: Sebestyén Zoltán 2010. júl. 2. Mit is vizsgáltunk? Biomassza: A Földön

Részletesebben

LACTULOSUM LIQUIDUM. Laktulóz-szirup

LACTULOSUM LIQUIDUM. Laktulóz-szirup Lactulosum liquidum Ph.Hg.VIII. Ph.Eur.6.3-1 01/2009:0924 LACTULOSUM LIQUIDUM Laktulóz-szirup DEFINÍCIÓ A laktulóz-szirup a 4-O-(β-D-galaktopiranozil)-D-arabino-hex-2-ulofuranóz vizes oldata, amelyet általában

Részletesebben

SZABADALMI IGÉNYPONTOK. képlettel rendelkezik:

SZABADALMI IGÉNYPONTOK. képlettel rendelkezik: SZABADALMI IGÉNYPONTOK l. Izolált atorvasztatin epoxi dihidroxi (AED), amely az alábbi képlettel rendelkezik: 13 2. Az l. igénypont szerinti AED, amely az alábbiak közül választott adatokkal jellemezhető:

Részletesebben

MOTORHAJTÓANYAG ADALÉKOK KÖRNYEZETI HATÁSAI ÉS MEGHATÁROZÁSI MÓDSZEREI

MOTORHAJTÓANYAG ADALÉKOK KÖRNYEZETI HATÁSAI ÉS MEGHATÁROZÁSI MÓDSZEREI Eötvös Loránd Tudományegyetem - Természettudományi Kar Környezettudományi Centrum MOTORHAJTÓANYAG ADALÉKOK KÖRNYEZETI HATÁSAI ÉS MEGHATÁROZÁSI MÓDSZEREI Varga Mária Környezettudomány MSc Témavezetők: Havas-Horváth

Részletesebben

Élelmiszerek. mikroszennyezőinek. inek DR. EKE ZSUZSANNA. Elválasztástechnikai Kutató és Oktató Laboratórium. ALKÍMIA MA november 5.

Élelmiszerek. mikroszennyezőinek. inek DR. EKE ZSUZSANNA. Elválasztástechnikai Kutató és Oktató Laboratórium. ALKÍMIA MA november 5. Élelmiszerek mikroszennyezőinek inek nyomában DR. EKE ZSUZSANNA Elválasztástechnikai Kutató és ktató Laboratórium ALKÍMIA MA 2009. november 5. Kémiai veszélyt lytényezők Természetesen előforduló mérgek

Részletesebben

2.4.22. ZSÍRSAVÖSSZETÉTEL GÁZKROMATOGRÁFIÁS VIZSGÁLATA

2.4.22. ZSÍRSAVÖSSZETÉTEL GÁZKROMATOGRÁFIÁS VIZSGÁLATA 2.4.22 Ph.Hg.VIII. Ph.Eur.5.6-1 01/2007:20422 2.4.22. ZSÍRSAVÖSSZETÉTEL GÁZKROMATOGRÁFIÁS VIZSGÁLATA Az idegen olajok vizsgálatát gázkromatográfiásan végezzük (2.2.28), és ehhez a vizsgálandó olajban található

Részletesebben

KROMATOGRÁFIÁS VIZSGÁLATI MÓDSZEREK

KROMATOGRÁFIÁS VIZSGÁLATI MÓDSZEREK KROMATOGRÁFIÁS VIZSGÁLATI MÓDSZEREK KÖRNYEZETMÉRNÖK HAGYOMÁNYOS KÉPZÉS TANTÁRGYI KOMMUNIKÁCIÓS DOSSZIÉ MISKOLCI EGYETEM MŐSZAKI ANYAGTUDOMÁNYI KAR KÉMIAI TANSZÉK Miskolc, 2008. Tartalomjegyzék 1. Tantárgyleírás,

Részletesebben

Új alternatív módszer fenol származékok vizsgálatára felszíni és felszín alatti víz mintákban

Új alternatív módszer fenol származékok vizsgálatára felszíni és felszín alatti víz mintákban Új alternatív módszer fenol származékok vizsgálatára felszíni és felszín alatti víz mintákban Teke Gábor 2014 www.elgoscar.eu Fenol származékok csoportosítása 6/2009. (IV. 14.) KvVM EüM FVM együttes rendelet

Részletesebben

Földgáz összetételének vizsgálata gázkromatográffal

Földgáz összetételének vizsgálata gázkromatográffal MISKOLCI EGYETEM MŰSZAKI ANYAGTUDOMÁNYI KAR ENERGIA- ÉS MINŐSÉGÜGYI INTÉZET TÜZELÉSTANI ÉS HŐENERGIA INTÉZETI TANSZÉK Földgáz összetételének vizsgálata gázkromatográffal Felékszülési tananyag a Tüzeléstan

Részletesebben

AMIKACINUM. Amikacin

AMIKACINUM. Amikacin 07/2012:1289 AMIKACINUM Amikacin C 22 H 43 N 5 O 13 M r 585,6 [37517-28-5] DEFINÍCIÓ 6-O-(3-Amino-3-dezoxi-α-D-glükopiranozil)-4-O-(6-amino-6-dezoxi-α-D-glükopiranozil)-1-N-[(2S)-4- amino-2-hidroxibutanoil]-2-dezoxi-d-sztreptamin.

Részletesebben

FOENICULI AMARI HERBAE AETHEROLEUM. Keserű édeskömény virágos hajtás illóolaj

FOENICULI AMARI HERBAE AETHEROLEUM. Keserű édeskömény virágos hajtás illóolaj Foenuculi amari herbae aetheroleum Ph.Hg.VIII. Ph.Eur.7.0-1 FOENICULI AMARI HERBAE AETHEROLEUM Keserű édeskömény virágos hajtás illóolaj 07/2009:2380 javított 7.0 DEFINÍCIÓ A Foeniculum vulgare Mill. ssp.

Részletesebben

UV-sugárzást elnyelő vegyületek vizsgálata GC-MS módszerrel és kimutatásuk környezeti vízmintákban

UV-sugárzást elnyelő vegyületek vizsgálata GC-MS módszerrel és kimutatásuk környezeti vízmintákban UV-sugárzást elnyelő vegyületek vizsgálata GC-MS módszerrel és kimutatásuk környezeti vízmintákban Készítette: Kovács Tamás Környezettudomány szakos hallgató Témavezető: Zsigrainé Dr. Vasanits Anikó adjunktus

Részletesebben

Gázolajminták szilárd fázison történő frakcionálásának automatizálása CTC Combi PAL mintaadagolóval

Gázolajminták szilárd fázison történő frakcionálásának automatizálása CTC Combi PAL mintaadagolóval Gázolajminták szilárd fázison történő frakcionálásának automatizálása CTC Combi PAL mintaadagolóval Novák Márton PhD hallgató 2013.10.01 Áttekintés Szénhidrogén szennyezések kor és eredet meghatározása

Részletesebben

AUTOMATIZÁLT MINTA-ELŐKÉSZÍTÉSI MÓDSZER POLICIKLUSOS AROMÁS SZÉNHIDROGÉNEK ÉS BIOMARKER VEGYÜLETEK GÁZOLAJMINTÁBÓL TÖRTÉNŐ ELVÁLASZTÁSÁRA

AUTOMATIZÁLT MINTA-ELŐKÉSZÍTÉSI MÓDSZER POLICIKLUSOS AROMÁS SZÉNHIDROGÉNEK ÉS BIOMARKER VEGYÜLETEK GÁZOLAJMINTÁBÓL TÖRTÉNŐ ELVÁLASZTÁSÁRA Tudományos Diákköri Dolgozat KIRCHKESZNER CSABA AUTOMATIZÁLT MINTA-ELŐKÉSZÍTÉSI MÓDSZER POLICIKLUSOS AROMÁS SZÉNHIDROGÉNEK ÉS BIOMARKER VEGYÜLETEK GÁZOLAJMINTÁBÓL TÖRTÉNŐ ELVÁLASZTÁSÁRA Dr. Eke Zsuzsanna

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Hatóság. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAH /2016 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Hatóság. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAH /2016 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Hatóság RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAH-1-1364/2016 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A MOL Petrolkémia Zrt. Tiszaújváros Termelés Igazgatóság Minőségellenőrzés Környezetanalitikai

Részletesebben

GÁZKROMATOGRÁFIA 1952 James és Martin -gáz-folyadék kromatográfia; -Nobel díj a megoszlási kromatográfia kidolgozásáért.

GÁZKROMATOGRÁFIA 1952 James és Martin -gáz-folyadék kromatográfia; -Nobel díj a megoszlási kromatográfia kidolgozásáért. GÁZKROMATOGRÁFIA 1952 James és Martin -gáz-folyadék kromatográfia; -Nobel díj a megoszlási kromatográfia kidolgozásáért. típus állófázis mozgófázis mechanizmus gáz-szilárd GSC gázfolyadék GLC szilárd gáz

Részletesebben

Sör etanoltartalmának meghatározása GC-FID módszerrel

Sör etanoltartalmának meghatározása GC-FID módszerrel Sör etanoltartalmának meghatározása GC-FID módszerrel FIGYELEM! A gyakorlat elvégzéséhez a gázkromatográfia alapjainak (a gázkromatográf részei, ezen részek típusai és funkciói; a minőségi azonosítás és

Részletesebben

Mérési feladat: Illékony szerves komponensek meghatározása GC-MS módszerrel

Mérési feladat: Illékony szerves komponensek meghatározása GC-MS módszerrel Kromatográfia A műszeres analízis kromatográfiás módszereinek feladata, hogy a vizsgálandó minta komponenseit egymástól elválassza, és azok minőségét, valamint mennyiségi viszonyait megállapítsa. Az elválasztás

Részletesebben

NEHÉZFÉMEK ELTÁVOLÍTÁSA IPARI SZENNYVIZEKBŐL Modell kísérletek Cr(VI) alkalmazásával növényi hulladékokból nyert aktív szénen

NEHÉZFÉMEK ELTÁVOLÍTÁSA IPARI SZENNYVIZEKBŐL Modell kísérletek Cr(VI) alkalmazásával növényi hulladékokból nyert aktív szénen NEHÉZFÉMEK ELTÁVOLÍTÁSA IPARI SZENNYVIZEKBŐL Modell kísérletek Cr(VI) alkalmazásával növényi hulladékokból nyert aktív szénen Készítette: Battistig Nóra Környezettudomány mesterszakos hallgató A DOLGOZAT

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Hatóság. SZŰKÍTETT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAT /2014 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Hatóság. SZŰKÍTETT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAT /2014 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Hatóság SZŰKÍTETT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAT-1-1593/2014 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A MEDIO TECH Környezetvédelmi és Szolgáltató Kft. (9700 Szombathely, Körmendi út

Részletesebben

Triklór-etilén eltávolításának vizsgálata vizekből nagy hatékonyságú oxidációs eljárással

Triklór-etilén eltávolításának vizsgálata vizekből nagy hatékonyságú oxidációs eljárással Triklór-etilén eltávolításának vizsgálata vizekből nagy hatékonyságú oxidációs eljárással Készítette: Tegze Anna Témavezetők: Dr. Záray Gyula Dobosy Péter 1 Szennyezőanyagok a talajvizekben A környezetbe

Részletesebben

CLOXACILLINUM NATRICUM. Kloxacillin-nátrium

CLOXACILLINUM NATRICUM. Kloxacillin-nátrium Cloxacillinum natricum Ph.Hg.VIII. Ph.Eur.5.7-1 04/2007:0661 CLOXACILLINUM NATRICUM Kloxacillin-nátrium C 19 H 17 ClN 3 NaO 5 S.H 2 O M r 475,9 DEFINÍCIÓ Nátrium-[(2S,5R,6R)-6-[[[3-(2-klórfenil)-5-metilizoxazol-4-il]karbonil]amino]-

Részletesebben

Tájékoztató képzési programról. XLIII. Kromatográfiás tanfolyam Csoportos képzés, amely nem a felnőttképzési törvény hatálya alá tartozó képzés.

Tájékoztató képzési programról. XLIII. Kromatográfiás tanfolyam Csoportos képzés, amely nem a felnőttképzési törvény hatálya alá tartozó képzés. Tájékoztató képzési programról XLIII. Kromatográfiás tanfolyam Csoportos képzés, amely nem a felnőttképzési törvény hatálya alá tartozó képzés. A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Vegyészmérnöki

Részletesebben

Kromatográfiás módszerek a környezetvédelmi analízisben. Juvancz Zoltán

Kromatográfiás módszerek a környezetvédelmi analízisben. Juvancz Zoltán Kromatográfiás módszerek a környezetvédelmi analízisben Juvancz Zoltán Kromatográfia elınyei a környezeti analízisekben Pontos meghatározás nyomnyi mennyiségekre Mátrixkomponensek zavaró hatása kiküszöbölhetı

Részletesebben

CICLOSPORINUM. Ciklosporin

CICLOSPORINUM. Ciklosporin Ciclosporinum Ph.Hg.VIII. Ph.Eur.5.0-1 CICLOSPORINUM 01/2005:0994 javított Ciklosporin C 62 H 111 N 11 O 12 M r 1203 DEFINÍCIÓ A ciklosporin szárított anyagra vonatkoztatott ciklo[[(2s,3r,4r,6e)-3-hidroxi-4-

Részletesebben

DR. FEKETE JENŐ. 1. ábra: Átviteli módok HPLC, GC ill. CE technikák esetén

DR. FEKETE JENŐ. 1. ábra: Átviteli módok HPLC, GC ill. CE technikák esetén KÖRNYEZETI ANALITIKA I. DR. FEKETE JENŐ JEGYZET A 2003/04 ES TANÉV ŐSZI FÉLÉVÉNEK 3. ELŐADÁSÁHOZ. (02. 24) 1. KAPILLÁRIS ELEKTROFORÉZIS (CE) KÉSZÍTETTE: KELEMEN PÉTER, KORDA ANDRÁS A korábbi előadások

Részletesebben

MICONAZOLI NITRAS. Mikonazol-nitrát

MICONAZOLI NITRAS. Mikonazol-nitrát Miconazoli nitras Ph.Hg.VIII. Ph.Eur.7.3-1 01/2012:0513 MICONAZOLI NITRAS Mikonazol-nitrát, HNO 3 C 18 H 15 Cl 4 N 3 O 4 M r 479,1 [22832-87-7] DEFINÍCIÓ [1-[(2RS)-2-[(2,4-Diklórbenzil)oxi]-2-(2,4-diklórfenil)etil]-1H-imidazol-3-ium]-nitrát.

Részletesebben

MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAH /2015 nyilvántartási számú (1) akkreditált státuszhoz

MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAH /2015 nyilvántartási számú (1) akkreditált státuszhoz MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAH-1-1003/2015 nyilvántartási számú (1) akkreditált státuszhoz A BIO-KALIBRA Környezetvédelmi Szolgáltató Bt. (1037 Budapest, Zay utca 1-3.) akkreditált területe II.

Részletesebben

GLUCAGONUM HUMANUM. Humán glükagon

GLUCAGONUM HUMANUM. Humán glükagon 01/2008:1635 GLUCAGONUM HUMANUM Humán glükagon C 153 H 225 N 43 O 49 S M r 3483 DEFINÍCIÓ A humán glükagon 29 aminosavból álló polipeptid; szerkezete megegyezik az emberi hasnyálmirígy α-sejtjei által

Részletesebben

CICLOPIROX OLAMINUM. Ciklopirox-olamin

CICLOPIROX OLAMINUM. Ciklopirox-olamin Ciclopirox olaminum Ph.Hg.VIII. Ph.Eur.6.8-1 07/2010:1302 CICLOPIROX OLAMINUM Ciklopirox-olamin C 14 H 24 N 2 O 3 M r 268,4 [41621-49-2] DEFINÍCIÓ 6-Ciklohexil-1-hidroxi-4-metilpiridin-2(1H)-on és 2-aminoetanol.

Részletesebben

Fiziko-kémiai módszerek a finomkémiai ipar hulladékvizeinek kezelésére

Fiziko-kémiai módszerek a finomkémiai ipar hulladékvizeinek kezelésére Fiziko-kémiai módszerek a finomkémiai ipar hulladékvizeinek kezelésére Környezettudományi Doktori Iskolák Konferenciája 2012. 08. 31. Tóth András József 1 Dr. Mizsey Péter 1, 2 andras86@kkft.bme.hu 1 Kémiai

Részletesebben

Gliceril-triheptanoát (GTH) jelzőanyag meghatározása feldolgozott állati melléktermékekben GC/MS módszerrel

Gliceril-triheptanoát (GTH) jelzőanyag meghatározása feldolgozott állati melléktermékekben GC/MS módszerrel Gliceril-triheptanoát (GTH) jelzőanyag meghatározása feldolgozott állati melléktermékekben GC/MS módszerrel Lovász Csaba, Debreczeni Lajos NÉBIH ÉTbI Takarmányvizsgáló NRL Hungalimentária - 2013. április

Részletesebben

a NAT-1-1003/2007 számú akkreditálási ügyirathoz

a NAT-1-1003/2007 számú akkreditálási ügyirathoz Nemzeti Akkreditáló Testület MELLÉKLET a NAT-1-1003/2007 számú akkreditálási ügyirathoz A BIO-KALIBRA Környezetvédelmi és Szolgáltató Bt. (telephely: 1037 Budapest, Zay u.1-3.) akkreditált mûszaki területe

Részletesebben

Sör etanoltartalmának meghatározása GC-FID módszerrel

Sör etanoltartalmának meghatározása GC-FID módszerrel Sör etanoltartalmának meghatározása GC-FID módszerrel FIGYELEM! A gyakorlat elvégzéséhez a gázkromatográfia alapjainak (a gázkromatográf részei, ezen részek típusai és funkciói; a minőségi azonosítás és

Részletesebben

TIZANIDINI HYDROCHLORIDUM. Tizanidin-hidroklorid

TIZANIDINI HYDROCHLORIDUM. Tizanidin-hidroklorid Tizanidini hydrochloridum Ph.Hg.VIII. Ph.Eur.8.4-1 04/2015:2578 TIZANIDINI HYDROCHLORIDUM Tizanidin-hidroklorid C 9H 9Cl 2N 5S M r 290,2 [64461-82-1] DEFINÍCIÓ [5-Klór-N-(4,5-dihidro-1H-imidazol-2-il)2,1,3-benzotiadiazol-4-amin]

Részletesebben

SZILÁRD FÁZISÚ EXTRAKCIÓ MINDIG UGYANÚGY

SZILÁRD FÁZISÚ EXTRAKCIÓ MINDIG UGYANÚGY SZILÁRD FÁZISÚ EXTRAKCIÓ MINDIG UGYANÚGY Szakács Tibor, Szepesi Ildikó ABL&E-JASCO Magyarország Kft. 1116 Budapest, Fehérvári út 130. ablehun@ablelab.com www.ablelab.com SZILÁRD FÁZISÚ EXTRAKCIÓ SOLID

Részletesebben

Biocidok és kábítószerek mérési tanulmánya a gázkromatográfia- tömegspektrometria felhasználásával: elemzésük környezeti vízmintákban

Biocidok és kábítószerek mérési tanulmánya a gázkromatográfia- tömegspektrometria felhasználásával: elemzésük környezeti vízmintákban Biocidok és kábítószerek mérési tanulmánya a gázkromatográfia- tömegspektrometria felhasználásával: elemzésük környezeti vízmintákban Készítette: Balogh Zsanett Edit Környezettudomány MSc Témavezető: Perlné

Részletesebben

XXXXI. Kromatográfiás iskola

XXXXI. Kromatográfiás iskola XXXXI. Kromatográfiás iskola A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar Szervetlen és Analitikai Kémia Tanszéke és a Per-Form Hungária Kft. ismét megrendezi kromatográfiás

Részletesebben

FENOFIBRATUM. Fenofibrát

FENOFIBRATUM. Fenofibrát Fenofibratum Ph.Hg.VIII. Ph.Eur.6.0-1 01/2008:1322 FENOFIBRATUM Fenofibrát C 20 H 21 ClO 4 M r 360,8 [49562-28-9] DEFINÍCIÓ 1-metiletil-[2-[4-(4-klórbenzoil)fenoxi]-2-metilpropanoát]. Tartalom: 98,0102,0%

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Testület. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT-1-1003/2015 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Testület. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT-1-1003/2015 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT-1-1003/2015 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A BIO-KALIBRA Környezetvédelmi Szolgáltató Bt. (1037 Budapest, Zay utca 1-3.) akkreditált területe

Részletesebben

AMPHOTERICINUM B. Amfotericin B

AMPHOTERICINUM B. Amfotericin B Amphotericinum B Ph.Hg.VIII. Ph.Eur.6.6. - 1 AMPHOTERICINUM B Amfotericin B 01/2009:1292 javított 6.6 C 47 H 73 NO 17 M r 924 [1397-89-3] DEFINÍCIÓ Streptomyces nodosus meghatározott törzseinek tenyészeteiből

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Testület. MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAT /2011 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Testület. MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAT /2011 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAT-1-1003/2011 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A BIO-KALIBRA Környezetvédelmi Szolgáltató Bt. (1037 Budapest, Zay utca 1-3.)

Részletesebben

XXXVI. Kromatográfiás iskola

XXXVI. Kromatográfiás iskola XXXVI. Kromatográfiás iskola A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar Szervetlen és Analitikai Kémia Tanszéke és a Per Form Hungária Kft. ismét megrendezi kromatográfiás

Részletesebben

OMEGA-3 ACIDORUM ESTERI ETHYLICI 90. Omega-3-sav-etilészterek 90

OMEGA-3 ACIDORUM ESTERI ETHYLICI 90. Omega-3-sav-etilészterek 90 1 01/2009:1250 OMEGA-3 ACIDORUM ESTERI ETHYLICI 90 Omega-3-sav-etilészterek 90 DEFINÍCIÓ Az alfa-linolénsav (C18:3 n-3), a moroktsav (sztearidonsav; C18:4 n-3), az ejkozatetraénsav (C20:4 n-3), a timnodonsav

Részletesebben

LEVONORGESTRELUM. Levonorgesztrel

LEVONORGESTRELUM. Levonorgesztrel Levonorgestrelum Ph.Hg.VIII. Ph.Eur. 8.0-1 01/2014:0926 LEVONORGESTRELUM Levonorgesztrel C 21 H 28 O 2 M r 312,5 [797-63-7] DEFINÍCIÓ 13-etil-17-hidroxi-18,19-dinor-17α-pregn-4-én-20-in-3-on. Tartalom:

Részletesebben

Adszorbeálható szerves halogén vegyületek koncentráció változásának vizsgálata kommunális szennyvizek eltérő módszerekkel történő fertőtlenítése során

Adszorbeálható szerves halogén vegyületek koncentráció változásának vizsgálata kommunális szennyvizek eltérő módszerekkel történő fertőtlenítése során Eötvös Loránd Tudományegyetem Analitikai Kémiai Tanszék Adszorbeálható szerves halogén vegyületek koncentráció változásának vizsgálata kommunális szennyvizek eltérő módszerekkel történő fertőtlenítése

Részletesebben

LC-MS QQQ alkalmazása a hatósági gyógyszerellenőrzésben

LC-MS QQQ alkalmazása a hatósági gyógyszerellenőrzésben LC-MS QQQ alkalmazása a hatósági gyógyszerellenőrzésben Jankovics Péter Országos Gyógyszerészeti Intézet Gyógyszerminőségi Főosztály 2010. január 14. A QQQ analizátor felépítése Forrás: Introducing the

Részletesebben

Mérési módszer szelektivitása, specifikus jellege

Mérési módszer szelektivitása, specifikus jellege Dr. Abrankó László Elválasztástechnika az analitikai kémiában Mérési módszer szelektivitása, specifikus jellege Egy mérési módszernek, reagensnek (vagy általában kölcsönhatásnak) azt a jellemzőjét, hogy

Részletesebben

7. gyak. Szilárd minta S tartalmának meghatározása égetést követően jodometriásan

7. gyak. Szilárd minta S tartalmának meghatározása égetést követően jodometriásan 7. gyak. Szilárd minta S tartalmának meghatározása égetést követően jodometriásan A gyakorlat célja: Megismerkedni az analízis azon eljárásaival, amelyik adott komponens meghatározását a minta elégetése

Részletesebben

Komplex rekultivációs feladat tervezése, kivitelezése és utóértékelése ipari tevékenység által károsított területen

Komplex rekultivációs feladat tervezése, kivitelezése és utóértékelése ipari tevékenység által károsított területen Komplex rekultivációs feladat tervezése, kivitelezése és utóértékelése ipari tevékenység által károsított területen Készítette: Fekete Anita Témavezetők: Angyal Zsuzsanna Tanársegéd ELTE TTK Környezettudományi

Részletesebben

Adszorbeálható szerves halogén vegyületek kimutatása környezeti mintákból

Adszorbeálható szerves halogén vegyületek kimutatása környezeti mintákból Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar Adszorbeálható szerves halogén vegyületek kimutatása környezeti mintákból Turcsán Edit környezettudományi szak Témavezető: Dr. Barkács Katalin adjunktus

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Testület. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT /2015 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Testület. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT /2015 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT-1-1333/2015 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. Környezetvédelmi Osztály Laboratóriumi Csoport Központi Laboratórium

Részletesebben

A TÖMEGSPEKTROMETRIA ALAPJAI

A TÖMEGSPEKTROMETRIA ALAPJAI A TÖMEGSPEKTROMETRIA ALAPJAI web.inc.bme.hu/csonka/csg/oktat/tomegsp.doc alapján tömeg-töltés arány szerinti szétválasztás a legérzékenyebb módszerek közé tartozik (Nagyon kis anyagmennyiség kimutatására

Részletesebben

LABORLEIRAT A GYORS FOLYADÉKKROMATOGRÁFIA LABORATÓRIUMI GYAKORLATHOZ

LABORLEIRAT A GYORS FOLYADÉKKROMATOGRÁFIA LABORATÓRIUMI GYAKORLATHOZ LABORLEIRAT A GYORS FOLYADÉKKROMATOGRÁFIA LABORATÓRIUMI GYAKORLATHOZ (ELVÁLASZTÁSTECHNIKA, AZ ELVÁLASZTÁSTECHNIKA KORSZERŰ MÓDSZEREI C. TÁRGYAKHOZ) A laborleirat A folyadékkromatográfia fejlesztési irányai

Részletesebben

A tisztítandó szennyvíz jellemző paraméterei

A tisztítandó szennyvíz jellemző paraméterei A tisztítandó szennyvíz jellemző paraméterei A Debreceni Szennyvíztisztító telep a kommunális szennyvizeken kívül, időszakosan jelentős mennyiségű, ipari eredetű vizet is fogad. A magas szervesanyag koncentrációjú

Részletesebben

SZTERINEK ZSÍROS OLAJOKBAN

SZTERINEK ZSÍROS OLAJOKBAN 2.4.23. Szterinek zsíros olajokban Ph.Hg.VIII. Ph.Eur.5.1-1 2.4.23. SZTERINEK ZSÍROS OLAJOKBAN 04/2005:20423 A SZTERINFRAKCIÓ ELVÁLASZTÁSA A zsíros olajból kivonjuk az el nem szappanosítható anyagokat,

Részletesebben

OMEGA-3 ACIDORUM ESTERI ETHYLICI 90. Omega-3-sav-etilészterek 90

OMEGA-3 ACIDORUM ESTERI ETHYLICI 90. Omega-3-sav-etilészterek 90 Omega-3 acidorum esterici ethylici 90 Ph.Hg.VIII. Ph.Eur.7.5-1 07/2012:1250 OMEGA-3 ACIDORUM ESTERI ETHYLICI 90 Omega-3-sav-etilészterek 90 DEFINÍCIÓ Az alfa-linolénsav (C18:3 n-3), a moroktsav (sztearidonsav;

Részletesebben

NATRII AUROTHIOMALAS. Nátrium-aurotiomalát

NATRII AUROTHIOMALAS. Nátrium-aurotiomalát Natrii aurothiomalas Ph.Hg.VIII. Ph.Eur.5.8-1 07/2007:1994 NATRII AUROTHIOMALAS Nátrium-aurotiomalát DEFINÍCIÓ A (2RS)-2-(auroszulfanil)butándisav mononátrium és dinátrium sóinak keveréke. Tartalom: arany

Részletesebben

Természetes vizek szennyezettségének vizsgálata

Természetes vizek szennyezettségének vizsgálata A kísérlet, mérés megnevezése, célkitűzései: Természetes vizeink összetételének vizsgálata, összehasonlítása Vízben oldott szennyezőanyagok kimutatása Vízben oldott ionok kimutatása Eszközszükséglet: Szükséges

Részletesebben

5. Laboratóriumi gyakorlat

5. Laboratóriumi gyakorlat 5. Laboratóriumi gyakorlat HETEROGÉN KÉMIAI REAKCIÓ SEBESSÉGÉNEK VIZSGÁLATA A CO 2 -nak vízben történő oldódása és az azt követő egyensúlyra vezető kémiai reakció az alábbi reakcióegyenlettel írható le:

Részletesebben

LAUROMACROGOLUM 400. Lauromakrogol 400

LAUROMACROGOLUM 400. Lauromakrogol 400 01/2009:2046 javított 7.0 LAUROMACROGOLUM 400 Lauromakrogol 400 DEFINÍCIÓ Különböző makrogolok lauril-alkohollal (dodekanollal) képzett étereinek keveréke. Szabad makrogolokat tartalmazhat. Szabad lauril-alkohol-tartalma

Részletesebben

OLSALAZINUM NATRICUM. Olszalazin-nátrium

OLSALAZINUM NATRICUM. Olszalazin-nátrium Olsalazin natricum Ph.Hg.VIII. Ph.Eur.5.7-1 OLSALAZINUM NATRICUM Olszalazin-nátrium 01/2005:1457 javított 5.7 C 14 H 8 N 2 Na 2 O 6 M r 346,2 DEFINÍCIÓ Dinátrium- (6,6 -dihidroxi-3,3 -diazéndiildibenzoát)

Részletesebben

Rugalmas állandók mérése

Rugalmas állandók mérése KLASSZIKUS FIZIKA LABORATÓRIUM 2. MÉRÉS Rugalmas állandók mérése Mérést végezte: Enyingi Vera Atala ENVSAAT.ELTE Mérés időpontja: 2011. november 16. Szerda délelőtti csoport 1. A mérés rövid leírása Mérésem

Részletesebben

A Kémiai Laboratórium feladata

A Kémiai Laboratórium feladata A Kémiai Laboratórium feladata Az új mérőeszközök felhasználási lehetőségei a gyakorlatban 2. Előadó: Csiki Tímea osztályvezető Nemzeti Munkaügyi Hivatal Munkaügyi és Munkavédelmi Igazgatóság Munkahigiénés

Részletesebben

Kőolaj- és élelmiszeripari hulladékok biodegradációja

Kőolaj- és élelmiszeripari hulladékok biodegradációja Kőolaj- és élelmiszeripari hulladékok biodegradációja Kis Ágnes 1,2, Laczi Krisztián, Tengölics Roland 1, Zsíros Szilvia 1, Kovács L. Kornél 1,2, Rákhely Gábor 1,2, Perei Katalin 1 1 Szegedi Tudományegyetem,

Részletesebben

Debreceni Egyetem Műszaki Kar Környezet- és Vegyészmérnöki Tanszék

Debreceni Egyetem Műszaki Kar Környezet- és Vegyészmérnöki Tanszék Debreceni Egyetem Műszaki Kar Környezet- és Vegyészmérnöki Tanszék Belső konzulens: Dr. Bodnár Ildikó Külső konzulens: Dr. Molnár Mihály Társkonzulens: Janovics Róbert Tanszékvezető: Dr. Bodnár Ildikó

Részletesebben

TCE-el szennyezett földtani közeg és felszín alatti víz kármentesítése bioszénnel

TCE-el szennyezett földtani közeg és felszín alatti víz kármentesítése bioszénnel TCE-el szennyezett földtani közeg és felszín alatti víz kármentesítése bioszénnel Tervezési feladat Készítette: Csizmár Panni 2015.05.06 Szennyezet terület bemutatása Fiktív terület TEVA Gyógyszergyár

Részletesebben

A gáz halmazállapot. A bemutatót összeállította: Fogarasi József, Petrik Lajos SZKI, 2011

A gáz halmazállapot. A bemutatót összeállította: Fogarasi József, Petrik Lajos SZKI, 2011 A gáz halmazállapot A bemutatót összeállította: Fogarasi József, Petrik Lajos SZKI, 0 Halmazállapotok, állapotjelzők Az anyagi rendszerek a részecskék közötti kölcsönhatásoktól és az állapotjelzőktől függően

Részletesebben

Modern Fizika Labor. 12. Infravörös spektroszkópia. Fizika BSc. A mérés dátuma: okt. 04. A mérés száma és címe: Értékelés:

Modern Fizika Labor. 12. Infravörös spektroszkópia. Fizika BSc. A mérés dátuma: okt. 04. A mérés száma és címe: Értékelés: Modern Fizika Labor Fizika BSc A mérés dátuma: 011. okt. 04. A mérés száma és címe: 1. Infravörös spektroszkópia Értékelés: A beadás dátuma: 011. dec. 1. A mérést végezte: Domokos Zoltán Szőke Kálmán Benjamin

Részletesebben

RIBOFLAVINUM. Riboflavin

RIBOFLAVINUM. Riboflavin Riboflavinum 1 01/2008:0292 RIBOFLAVINUM Riboflavin C 17 H 20 N 4 O 6 M r 376,4 [83-88-5] DEFINÍCIÓ 7,8-Dimetil-10-[(2S,3S,4R)-2,3,4,5-tetrahidroxipentil]benzo[g]pteridin- 2,4(3H,10H)-dion. E cikkely előírásait

Részletesebben

9. Hét. Műszeres analitika Folyadékkromatográfia Ionkromatográfia Gélkromatográfia Affinitás kromatográfia Gázkromatográfia. Dr.

9. Hét. Műszeres analitika Folyadékkromatográfia Ionkromatográfia Gélkromatográfia Affinitás kromatográfia Gázkromatográfia. Dr. Bioanalitika előadás 9. Hét Műszeres analitika Folyadékkromatográfia Ionkromatográfia Gélkromatográfia Affinitás kromatográfia Gázkromatográfia Dr. Andrási Melinda Kromatográfia Nagy hatékonyságú, dinamikus

Részletesebben

Levegıvizsgálati módszerek. Jánosik Eszter BME VBK Környezetmérnök MSc I. félév Környezeti mikrobiológia és biotechnológia

Levegıvizsgálati módszerek. Jánosik Eszter BME VBK Környezetmérnök MSc I. félév Környezeti mikrobiológia és biotechnológia Levegıvizsgálati módszerek Jánosik Eszter BME VBK Környezetmérnök MSc I. félév Környezeti mikrobiológia és biotechnológia Légszennyezı anyagok I. Üvegházhatású gázok (légköri koncentráció): szén-dioxid

Részletesebben

Természetes vizek, keverékek mindig tartalmaznak oldott anyagokat! Írd le milyen természetes vizeket ismersz!

Természetes vizek, keverékek mindig tartalmaznak oldott anyagokat! Írd le milyen természetes vizeket ismersz! Összefoglalás Víz Természetes víz. Melyik anyagcsoportba tartozik? Sorolj fel természetes vizeket. Mitől kemény, mitől lágy a víz? Milyen okokból kell a vizet tisztítani? Kémiailag tiszta víz a... Sorold

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Testület. MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT /2012 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Testület. MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT /2012 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT-1-1031/2012 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A Nitrogénművek Vegyipari Zrt. Minőségellenőrző és minőségbiztosítási osztály

Részletesebben

A rizsben előforduló mérgező anyagok és analitikai kémiai meghatározásuk

A rizsben előforduló mérgező anyagok és analitikai kémiai meghatározásuk A rizsben előforduló mérgező anyagok és analitikai kémiai meghatározásuk Készítette: Varga Dániel környezettan alapszakos hallgató Témavezető: Dr. Tatár Enikő egyetemi docens Analitikai Kémiai Tanszék

Részletesebben

- Fajlagos elektromos vezetőképesség (konduktometria, eluálással) MSZ EN 13370:2003; MSZE : µs/cm

- Fajlagos elektromos vezetőképesség (konduktometria, eluálással) MSZ EN 13370:2003; MSZE : µs/cm Leírás Fizikaikémiai alapparaméterek Módszer, szabvány (* Nem akkreditált) QL ph (potenciometria, eluálással) MSZ EN 12506:2003; MSZ 219785:1984; MSZE 2142021:2005; EPA Method 9040B Fajlagos elektromos

Részletesebben

Tartalom. 2011, XII. évfolyam 1. szám. GEN-LAB Kft.

Tartalom. 2011, XII. évfolyam 1. szám. GEN-LAB Kft. GEN-LAB Kft. 2011, XII. évfolyam 1. szám Tartalom Aeris Forradalom a biokromatográfiában 2-3. oldal Lux királis állófázisok - Minőség, megfizethetőség egyben 4-5. oldal Zebron GC fókuszban a környezetvédelem

Részletesebben

Áttekintő tartalomjegyzék

Áttekintő tartalomjegyzék 4 Áttekintő tartalomjegyzék Új trendek a kromatográfiában (Gyémánt Gyöngyi, Kurtán Tibor, Lázár István) 5 Új technikák és alkalmazási területek a tömegspektrometriában (Gyémánt Gyöngyi, Kéki Sándor, Kuki

Részletesebben

PREGABALINUM. Pregabalin

PREGABALINUM. Pregabalin 04/2016:2777 PREGABALINUM Pregabalin C8H17NO2 Mr 159,2 [148553-50-8] DEFINÍCIÓ (3S)-3-(Aminometil)-5-metilhexánsav. Tartalom: 98,0 102,0% (vízmentes anyagra). SAJÁTSÁGOK Küllem: fehér vagy csaknem fehér

Részletesebben

Nagyhatékonyságú Folyadékkromatográfia

Nagyhatékonyságú Folyadékkromatográfia Nagyhatékonyságú Folyadékkromatográfia A kromatográfia a többfokozatú, nagyhatékonyságú, dinamikus elválasztási módszerek gyűjtőneve: közös alapjuk az, hogy az elválasztandó komponensek egy állófázis és

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Testület. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT /2014 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Testület. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT /2014 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT-1-1050/2014 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Az IVÓVÍZ-6 Üzemeltető és Szolgáltató Kft. Laboratóriuma (4405 Nyíregyháza, Tünde u. 18.) akkreditált

Részletesebben

Biomatematika 13. Varianciaanaĺızis (ANOVA)

Biomatematika 13. Varianciaanaĺızis (ANOVA) Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Kar Biomatematikai és Számítástechnikai Tanszék Biomatematika 13. Varianciaanaĺızis (ANOVA) Fodor János Copyright c Fodor.Janos@aotk.szie.hu Last Revision Date:

Részletesebben

OMEGA-3 ACIDORUM ESTERI ETHYLICI 60. Omega-3-sav-etilészterek 60

OMEGA-3 ACIDORUM ESTERI ETHYLICI 60. Omega-3-sav-etilészterek 60 1 OMEGA-3 ACIDORUM ESTERI ETHYLICI 60 Omega-3-sav-etilészterek 60 01/2009:2063 DEFINÍCIÓ Az alfa-linolénsav (C18:3 n-3), a moroktsav (sztearidonsav; C18:4 n-3), az ejkozatetraénsav (C20:4 n-3), a timnodonsav

Részletesebben

Az extrakció. Az extrakció oldószerszükségletének meghatározása

Az extrakció. Az extrakció oldószerszükségletének meghatározása Az extrakció Az extrakció oldószerszükségletének meghatározása Az extrakció fogalma és fajtái olyan szétválasztási művelet, melynek során szilárd vagy folyadék fázisból egy vagy több komponens kioldását

Részletesebben

GYORS, HATÉKONY MÓDSZER A TRIAZIN TÍPUSÚ NÖVÉNYVÉDŐSZER-MARADÉKOK VIZSGÁLATÁRA FELSZÍNI ÉS FELSZÍN ALATTI VIZEKBŐL GC/MS MÓDSZERREL

GYORS, HATÉKONY MÓDSZER A TRIAZIN TÍPUSÚ NÖVÉNYVÉDŐSZER-MARADÉKOK VIZSGÁLATÁRA FELSZÍNI ÉS FELSZÍN ALATTI VIZEKBŐL GC/MS MÓDSZERREL Műszaki Földtudományi Közlemények, 83. kötet, 1. szám (2012), pp. 165 174. GYORS, HATÉKONY MÓDSZER A TRIAZIN TÍPUSÚ NÖVÉNYVÉDŐSZER-MARADÉKOK VIZSGÁLATÁRA FELSZÍNI ÉS FELSZÍN ALATTI VIZEKBŐL GC/MS MÓDSZERREL

Részletesebben

Pórusos polimer gélek szintézise és vizsgálata és mi a közük a sörgyártáshoz

Pórusos polimer gélek szintézise és vizsgálata és mi a közük a sörgyártáshoz Pórusos polimer gélek szintézise és vizsgálata és mi a közük a sörgyártáshoz Póta Kristóf Eger, Dobó István Gimnázium Témavezető: Fodor Csaba és Szabó Sándor "AKI KÍVÁNCSI KÉMIKUS" NYÁRI KUTATÓTÁBOR MTA

Részletesebben