Bennfentes Kereskedelemre Vonatkozó Szabályzat

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Bennfentes Kereskedelemre Vonatkozó Szabályzat"

Átírás

1 Bennfentes Kereskedelemre Vonatkozó Szabályzat Készítette: dr. Hargitai Julianna Jóváhagyta: dr. Kádár Gabriella Hatályba lépés dátuma: szeptember 1. Módosítva: március 23. Dokumentum kódja: CIGBEF-1003 V4

2 TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rész... 3 I.1. A Szabályzat célja 3 I.2. A Szabályzat tárgyi hatálya 3 I.3. A Szabályzat személyi hatálya 3 I.4. Fogalom-meghatározások 3 II. Különös rész Bennfentes kereskedelem... 5 II.1. Bennfentes kereskedelem 5 II.2. Bennfentes személyek 5 II.3. Általános tilalom 6 II.4. Speciális tilalmak 6 II.5. Ügyletkötés bejelentési kötelezettség 7 II.6. Bennfentes nyilvántartás 8 II.6.1. Nyilvántartás vezetési kötelezettség 8 II.6.2. A Nyilvántartás adattartalma 9 II.6.3. A Nyilvántartás Vezetésére Kijelölt Személy 10 II.6.4. A Nyilvántartás vezetésére kijelölt személy jogai és a nyilvántartásba vett személyek kötelezettségei 10 II.6.5. A Nyilvántartás vezetéséhez szükséges, a Pannónia Életbiztosítón belüli adatszolgáltatás teljesítése 11 II.6.6. A bennfentes információ közzététele 11 III. Különös rész - Piacbefolyásolás tilalma III.1. Piacbefolyásolás 12 III.2. A piacbefolyásolás tilalma 12 IV. A szabályzatban meghatározott kötelezettségek megszegésének jogkövetkezményei V. Záró rendelkezések Mellékletek:

3 I.1. I. Általános rész A Szabályzat célja Jelen szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) célja, hogy a CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt., mint nyilvános értékpapír-kibocsátó (a továbbiakban Pannónia Életbiztosító, vagy Társaság), amelynek részvényei a Budapest Értéktőzsdére bevezetésre kerültek, meghatározza a bennfentes kereskedelemre vonatkozó törvényi előírások - így különösen a tőkepiacról szóló évi CXX. törvény előírásai - betartásának rendjét, meghatározza a bennfentes személyek körét, rögzítse a Pannónia Életbiztosító feladatait a bennfentes információk kezelése, illetve a bennfentes személyek nyilvántartási kötelezettségének tekintetében. Jelen szabályzat kiterjed a Pannónia Életbiztosító leányvállalatainak alkalmazottaira, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban foglalkoztatott személyekre is. I.2. A Szabályzat tárgyi hatálya Jelen Szabályzat tárgyi hatálya kiterjed mindazon információkra, amelyek a jelen Szabályzat tekintetében bennfentes információnak minősülnek. A bennfentes információkkal kapcsolatos tájékoztatásra a Pannónia Életbiztosító Minősített információ nyilvánosságra hozatalára vonatkozó Szabályzata alkalmazandó. I.3. A Szabályzat személyi hatálya A jelen Szabályzat hatálya kiterjed mindazon személyekre akik, a jogszabályok és a jelen Szabályzat tekintetében bennfentes személynek minősülnek. I.4. Fogalom-meghatározások Fogalom Árfolyam Befolyásolására Alkalmas Információ 1 Meghatározás Minden olyan információ, amely a befektető által nagy valószínűséggel felhasználásra kerülne befektetési döntése meghozatalakor. Bennfentes Információ 2 a) a pénzügyi eszközzel - ide nem értve az árualapú származtatott ügyletet - kapcsolatos olyan lényeges információ, amely - még nem került nyilvánosságra; - közvetlenül vagy közvetve a pénzügyi eszközre vagy a pénzügyi eszköz kibocsátójára vonatkozik; - nyilvánosságra kerülése esetén a pénzügyi eszköz árfolyamának lényeges befolyásolására alkalmas; b) a pénzügyi eszközzel kapcsolatos megbízások végrehajtásával megbízott személyek esetében olyan lényeges információ az a) 1 Tpt (5) bekezdés 2 Tpt (3) bekezdés a) b) pont 3

4 pontban meghatározottakon kívül, amely az ügyfél által adott és az ügyfél folyamatban lévő megbízásához kapcsolódik; BÉT BÉT Honlap Felügyelet Honlap Lényeges Információ 3 Nyilvántartás 4 Nyilvántartás Vezetésére Kijelölt Személy Pannónia Életbiztosító Budapesti Értéktőzsde Magyar Nemzeti Bank Lényeges Információ minden olyan információ, amely olyan eseményre vagy körülményre vonatkozik, amely bekövetkezett vagy bekövetkezése megalapozottan várható, és elég konkrét ahhoz, hogy lehetővé tegye következtetések levonását az adott körülménynek vagy eseménynek egy adott pénzügyi eszköz árfolyamára esetlegesen gyakorolt hatásáról. A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. által, a munkaviszony vagy egyéb jogviszony alapján részére tevékenységet végző és Bennfentes Információhoz hozzáférő személyekről a Bennfentes Kereskedelemhez kapcsolódó hatósági ellenőrzés elősegítése érdekében vezetett nyilvántartása. A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. által a Nyilvántartás vezetésére kijelölt személy. CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. Pénzügyi Eszköz 5 a) a pénzügyi eszköz, az egyéb tőzsdei termék és bármilyen más eszköz, amelyet szabályozott piacra bevezettek, vagy amelynek bevezetésére vonatkozóan az ilyen piacon történő forgalmazás engedélyezés iránti kérelmet nyújtottak be, Tpt. Tájékoztatási kötelezettség b) az az eszköz, amelyet szabályozott piacra nem vezettek be, de értéke az a) pontban felsorolt valamelyik eszköz értékétől, illetve árfolyamától függ, c) a nyilvánosan forgalomba hozott értékpapír a rendszeres, illetve rendkívüli tájékoztatási kötelezettség megszűnéséig. A tőkepiacról szóló évi CXX. törvény A Tpt-ben, illetve a nyilvános forgalomba hozott értékpapírokkal kapcsolatos tájékoztatási kötelezettség részletes szabályairól szóló 24/2008. (VIII. 15.) PM rendeletben előírt esetekben részletezett kötelezettségek teljesítése 3 Tpt (4) bekezdés 4 Tpt. 201/D. (1) bekezdése alapján 5 Tpt (5) bekezdés 4

5 II. Különös rész Bennfentes kereskedelem II.1. Bennfentes kereskedelem Bennfentes kereskedelemnek minősül 6 : a) a bennfentes személy által Bennfentes Információ felhasználásával a Bennfentes Információval érintett pénzügyi eszközre közvetlen vagy közvetett módon ügylet kötése, illetőleg ügylet kötésére adott megbízás; b) a bennfentes személy által a Bennfentes Információ továbbadása más személynek; c) a bennfentes személy által javaslattétel más személynek arra, hogy a Bennfentes Információval érintett pénzügyi eszközre ügyletet kössön; d) bármely személynek az a)-c) pontban leírt cselekménye, amennyiben tudta vagy az adott helyzetben általában elvárható gondossággal eljárva tudnia kellett volna, hogy a felhasznált információ Bennfentes Információnak minősül. Nem minősül bennfentes kereskedelemnek 7 : a) az az ügylet, amelyet a bennfentes információ birtokba jutásának időpontját megelőzően kötött megállapodás alapján teljesítenek; b) a bennfentes információ átadása, amennyiben azt a bennfentes személy beosztásából kifolyólag, munkavégzése vagy szokásos feladatainak elvégzése során szolgáltatta. Nem minősül bennfentes kereskedelemnek a részvény-visszavásárlási program keretében történő ügyletkötés, és pénzügyi eszközök árfolyamának stabilizálása érdekében kötött ügylet, ha azt a Bizottság 2273/2003/EK rendeletében szabályozott módon hajtják végre 8. II.2. Bennfentes személyek A Pannónia Életbiztosító, mint kibocsátó vonatkozásában bennfentes személynek minősülnek 9 : a) a CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. igazgatósági tagja és felügyelőbizottsági tagja; b) a CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt., a Pannónia CIG Alapkezelő Zrt., a Pannónia PI-ETA Kft., valamint annak a gazdasági társaságnak az ügyvezetője, vezető tisztségviselője és felügyelő bizottsági tagja, amelyben a CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. huszonöt százalékot elérő vagy azt meghaladó közvetlen, illetőleg közvetett részesedéssel vagy szavazati joggal rendelkezik; c) a CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt.-ben tíz százalékot elérő vagy azt meghaladó közvetlen, illetőleg közvetett részesedéssel vagy szavazati joggal rendelkező jogi személynek a vezető tisztségviselője, felügyelő bizottsági tagja és ügyvezetője; 6 Tpt (1) bekezdés 7 Tpt (1) bekezdés 8 Tpt (3) bekezdés 9 Tpt (2) bekezdés alapján 5

6 d) a forgalomba hozatal, illetve a nyilvános vételi ajánlat szervezésében közreműködő bármely szervezet (pl. bróker) érdemi ügyintézője, vezető tisztségviselője, felügyelő bizottsági tagja, továbbá ezen szervezetnek és a CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt.-nek a kibocsátásban és a forgalomba hozatalban közreműködő más alkalmazottja, aki munkavégzésével kapcsolatosan Bennfentes Információhoz jutott, a forgalomba hozatalt követő egy évig; e) a CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. alaptőkéje tíz százalékát elérő vagy azt meghaladó közvetlen, illetőleg közvetett részesedéssel rendelkező természetes és jogi személy; f) a CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. számlavezető hitelintézete vezető tisztségviselője, felügyelő bizottsági tagja, és érdemi ügyintézője; g) aki a bennfentes információt munka- vagy feladatköréből kifolyólag, munkavégzése vagy szokásos feladatainak elvégzése során kapta meg, vagy egyéb módon jutott tudomására; h) aki a Bennfentes Információt bűncselekmény útján szerezte; i) az a)-h) pontban felsorolt személlyel közös háztartásban élő személy, illetőleg közeli hozzátartozója; j) az olyan társaság nevében eljáró személy, amelyben az a)-i) pontokban megjelölt bennfentes személy befolyásoló részesedéssel bír; k) az a személy, akit a Befektetői kapcsolatok vezetője javaslatára a Társaság a Bennfentes személyekről szóló nyilvántartásba felvesz. A Pannónia Életbiztosító által a Tpt (2) bekezdése szerint bennfentesnek minősített személyek listáját jelen Szabályzat 1. számú melléklete tartalmazza. II.3. Általános tilalom Bennfentes Személy Bennfentes Információ felhasználásával sem közvetlen, sem közvetett módon nem köthet ügyletet a Pannónia Életbiztosító által kibocsátott, a bennfentes információval érintett Pénzügyi Eszközre vonatkozóan, illetve ilyen ügylet kötésére nem adhat megbízást. II.4. Speciális tilalmak ( tilalmi időszakok ) Az adott Bennfentes Információ szempontjából Bennfentesnek minősített Nyilvántartásba vett személy nem köthet ügyletet: a) a tárgyévi mérleg fordulónapjától az éves jelentés teljes terjedelmű nyilvánosságra hozataláig tartó időszakban; b) a negyedéves jelentések esetében, a tárgyidőszak végét követő 10. munkanaptól a jelentés közzétételéig; c) a rendkívüli tájékoztatási kötelezettségek körébe tartozó szerződéskötés közzétételét megelőző három napon belül a Pannónia Életbiztosító által kibocsátott Pénzügyi Eszközre vonatkozóan. 6

7 II.5. Ügyletkötés bejelentési kötelezettség Az alábbi személyek haladéktalanul kötelesek bejelenteni a Felügyelet felé amennyiben a Pannónia Életbiztosító által kibocsátott Pénzügyi Eszközre vonatkozóan személyesen vagy megbízott útján ügyletet kötöttek: 10 a) a Pannónia Életbiztosító igazgatósági tagja és felügyelőbizottsági tagja; illetve - a vele közös háztartásban élő személy, - a közeli hozzátartozója, és - a Bennfentes Személy minősített befolyásával működő társaság, valamint b) a CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt., a Pannónia CIG Alapkezelő Zrt., a Pannónia PI-ETA Kft., valamint annak a gazdasági társaságnak az ügyvezetője, vezető tisztségviselője és felügyelő bizottsági tagja, amelyben a CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. huszonöt százalékot elérő vagy azt meghaladó közvetlen, illetőleg közvetett részesedéssel vagy szavazati joggal rendelkezik; valamint c) a Pannónia Életbiztosítóban tíz százalékot elérő vagy azt meghaladó közvetlen, illetőleg közvetett részesedéssel vagy szavazati joggal rendelkező jogi személynek, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságnak a vezető tisztségviselője, felügyelő bizottsági tagja, és ügyvezetője. A bejelentésnek tartalmaznia kell 11 : a) a bejelentésre kötelezett személy nevét; b) a bejelentési kötelezettség indokát; c) a Pénzügyi Eszköz kibocsátójának nevét; d) az ügyletben szereplő Pénzügyi Eszköz megnevezését; e) az ügyletben szereplő Pénzügyi Eszköz mennyiségét; f) az ügyletben szereplő Pénzügyi Eszköz árfolyamát; g) az ügylet jellegét (pl. vétel vagy eladás); h) az ügyletkötés időpontját és helyét; i) az ügyletet lebonyolító befektetési vállalkozás vagy hitelintézet megnevezését. A bejelentésre a Kormányzati Portálon van lehetőség, a Bejelentő űrlap a Tpt. 201/B. -ában meghatározott a természetes személy, mint bennfentes személy által kötött ügylet adatainak a Felügyelet részére történő bejelentési kötelezettség teljesítéséhez elnevezésű elektronikus bejelentő űrlap használatával (a portál útmutatást ad az űrlap kitöltésre és a beküldésre vonatkozóan). Az űrlap elérhetősége 12 : 10 Tpt. 201/B. (1) bekezdés 11 Tpt. 201/B. (2) bekezdés 12 A bejelentés módja és a bejelentésre szolgáló űrlap elérhetősége kizárólag tájékoztató jellegű. 7

8 csolatos.html A Pannónia Életbiztosító igazgatóságának tagjai, felügyelőbizottságának tagjai és ügyvezetői a fent meghatározott bejelentési kötelezettségen túlmenően, kötelesek haladéktalanul, de legkésőbb két naptári napon belül tájékoztatni a Pannónia Életbiztosítót, ha személyesen, vagy megbízott útján a Pannónia Életbiztosító által kibocsátott Pénzügyi Eszközre vonatkozóan kötnek ügyletet, illetve olyan Pénzügyi Eszközre vonatkozóan kötnek ügyletet, amelynek értéke a Pannónia Életbiztosító által kibocsátott Pénzügyi Eszköz értékétől vagy árfolyamától függ, és az adott naptári évben végrehajtott ügyletkötéseik összértéke meghaladja az egymillió forintot 13. Az adott naptári évben végrehajtott ügyletkötések összértékének számításánál figyelembe kell venni: a) a Bennfentes Személy, és b) a vele közös háztartásban élő személy, c) a közeli hozzátartozója, d) a minősített befolyásával működő társaság által kötött ügyleteket. A Pannónia Életbiztosító a fentiek alapján hozzá érkezett bejelentést haladéktalanul, de legkésőbb két naptári napon belül köteles közzétenni a vonatkozó jogszabályokban foglaltaknak megfelelően. 14 II.6. Bennfentes nyilvántartás II.6.1. Nyilvántartás vezetési kötelezettség A Bennfentes kereskedelemhez kapcsolódó hatósági ellenőrzés elősegítése érdekében a Pannónia Életbiztosító, a munkaviszony vagy egyéb jogviszony alapján részére tevékenységet végző és Bennfentes Információhoz hozzáférő személyekről Nyilvántartást vezet. A Nyilvántartást a Felügyelet kérésére, a Nyilvántartást vezető személy köteles átadni. A Nyilvántartás bennfentes információnkénti bontásban tartalmazza az adott bennfentes információhoz hozzáférő személyek körét, a bennfentes információ keletkezését, tudomásra jutását és törlésének időpontját feltüntetve. A Bennfentes Információhoz való hozzáférést követően haladéktalanul nyilvántartásba kell venni a Pannónia Életbiztosító által munkaviszony keretében vagy egyéb jogviszony alapján foglalkoztatott, Bennfentes Információhoz hozzáférő személyt. Nem szükséges nyilvántartásba venni a II.2. pont i) és j) alpontja szerinti személyeket, ugyanakkor a nyilvántartásba vett személyek kötelessége és felelőssége, hogy a fenti pontokban megjelölt személyek és gazdasági társaságok ügylete esetén a bejelentést megtegye. Ha a nyilvántartásba vett személy Bennfentes Információhoz való hozzáférése bármilyen módon megszűnt, a személyt haladéktalanul törölni kell a Nyilvántartásból oly módon, hogy a törölt adatok utóbb megállapíthatók legyenek. 15 A nyilvántartásba vétel alapjául szolgáló Bennfentes Információ különösen: 13 Tpt. 201/B. (3) bekezdés 14 Tpt. 201/C. (6) bekezdés 15 Tpt. 201/D. (4)-(5) bekezdés 8

9 - pénzügyi jelentések, azok adattartalma; - tájékoztatási kötelezettség alá eső személyi-, szervezeti változások; - a Pannónia Életbiztosító működését, piaci helyzetét jelentősen befolyásoló döntés, szerződés, együttműködési megállapodás; - a Pannónia Életbiztosító által kibocsátott Pénzügyi Eszközre vonatkozó ügyletkötés, - minden olyan döntés előkészítés körébe tartozó információ, amely tájékoztatási kötelezettséget eredményez. A Bennfentes Információról, nyilvántartásba vétel alapjául szolgáló adatról, tényről a Nyilvántartás Vezetésére Kijelölt Személy hivatalból szerez tudomást, vagy a Bennfentes Információ keletkezéséről haladéktalanul értesítik. A Pannónia Életbiztosító részére munkaviszony, vagy egyéb jogviszony alapján tevékenységet végző és Bennfentes Információhoz hozzájutó személy az információ megszerzését követően haladéktalanul, de legkésőbb 2 munkanapon belül köteles a Bennfentes Információ keletkezéséről a nyilvántartásba vételhez szükséges adatok közlésével tájékoztatni a Nyilvántartás Vezetésére Kijelölt Személyt, annak érdekében, hogy a Nyilvántartás vezetési kötelezettségének maradéktalanul eleget tudjon tenni. II.6.2. A Nyilvántartás adattartalma A Nyilvántartásnak az alábbi adatokat kell tartalmaznia 16 : a) természetes személy esetén - személyes azonosító adatait; - címét; - lakcímét; - állampolgárságát; - külföldi természetes személy esetében az előző pontokban meghatározott adatok közül az azonosító okmány alapján megállapítható adatokat, valamint a magyarországi tartózkodási helyet; - a nyilvántartásba vétel okát; - a nyilvántartás összeállításának, illetve frissítésének időpontját; b) jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezet esetén - nevét, rövidített nevét, - székhelyének, külföldi székhelyű vállalkozás esetén magyarországi fióktelepének címét, - azonosító okiratának számát; c) a nyilvántartásba vétel okát; d) a nyilvántartás összeállításának, illetve frissítésének időpontját. A Pannónia Életbiztosító a jelen pontban hivatkozott adatok kezelését jogszabályi felhatalmazás alapján, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló évi CXII. törvény rendelkezéseivel összhangban végzi. 16 Tpt. 201/D. (3) bekezdés 9

10 II.6.3. A Nyilvántartás Vezetésére Kijelölt Személy A Pannónia Életbiztosító vezető jogtanácsosa gondoskodik a Nyilvántartás vezetéséről, ennek érdekében ellátja a Nyilvántartás vezetését, vagy javaslatot tesz a Nyilvántartás Vezetésére Kijelölt Személy kijelölésére. A Nyilvántartás Vezetésére Kijelölt Személy nevét és elérhetőségeit jelen Szabályzat 2. számú melléklete tartalmazza. A Nyilvántartás Vezetésére Kijelölt Személy mindenkor köteles gondoskodni 17 : a) a Nyilvántartás folyamatos karbantartásáról, változások esetén a file megfelelő azonosítóval történő archiválásáról; b) a Nyilvántartás bármely időpontban aktualizált változatának naprakészségéről; c) a Nyilvántartásban foglalt adatok frissítése esetén a legutolsó frissítést közvetlenül megelőző állapotnak a frissítés évének utolsó napját követő öt évig történő megőrzéséről; d) a Nyilvántartásban szereplő természetes és jogi személyek a nyilvántartásba vétellel összefüggő jogi és közigazgatási kötelezettségekről való tájékoztatásáról a jelen Szabályzat 3. számú mellékletét (a Tpt (2) bekezdés b) pontja szerinti bennfentes személyek esetében), illetve 4. számú mellékletét (a Tpt (2) bekezdés g) pontja szerinti bennfentes személyek esetében) képező minta alapján; e) a jelen Szabályzatnak a Bennfentes Információhoz hozzáférő személy számára az adatszolgáltatását megelőzően és külön kérésre bármikor történő rendelkezésre bocsátásáról; f) a Nyilvántartásba vételt vagy a Nyilvántartásból való törlést követően e tényről a Nyilvántartásba vett és a Nyilvántartásból törölt személyek haladéktalan, ben történő értesítéséről. II.6.4. A Nyilvántartás vezetésére kijelölt személy jogai és a nyilvántartásba vett személyek kötelezettségei A Nyilvántartás Vezetésére Kijelölt Személy bármikor jogosult a Nyilvántartásba vétel és a Nyilvántartás frissítése esetén a Bennfentes Információkhoz hozzáférő személytől/vállalkozástól az adatok egyeztetése céljából az alábbi dokumentumokat bekérni és a Bennfentes Információkhoz hozzáférő személy/vállalkozás köteles az alábbi dokumentumokat az adatok egyeztetése céljából bemutatni 18 : a) természetes személy esetén - ha a személy belföldi: személyazonosító igazolványát és a lakcímét igazoló hatósági igazolványát, vagy útlevelét és a lakcímét igazoló hatósági igazolványát, vagy kártya formátumú vezetői engedélyét és a lakcímét igazoló hatósági igazolványát, - ha a személy külföldi: útlevelét, személyi azonosító igazolványát vagy érvényes tartózkodási engedélyét; b) jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezet esetén azt a harminc napnál nem régebben kiállított okiratot, amely igazolja, hogy 17 Tpt. 201/D. (4) bekezdés 18 Tpt. 201/D. (10) bekezdés 10

11 - a belföldi gazdálkodó szervezetet a cégbíróság bejegyezte, vagy a bejegyzési kérelmét benyújtotta, egyéni vállalkozó esetében azt, hogy adószámmal rendelkezik, illetőleg az adóhatósági bejelentkezési kérelmét benyújtotta, - más belföldi jogi személy esetén, ha annak létrejöttéhez hatósági vagy bírósági nyilvántartásba vétel szükséges, a nyilvántartásba vétel megtörtént, illetőleg a nyilvántartásba vétel iránti kérelmét benyújtotta, - külföldi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezet esetén a saját országának joga szerinti bejegyzése vagy nyilvántartásba vétele megtörtént; - cégbejegyzési, hatósági vagy bírósági nyilvántartásba vétel iránti kérelem cégbírósághoz, hatósághoz vagy bírósághoz történő benyújtását megelőzően a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezet társasági szerződését (alapító okiratát, alapszabályát). A Nyilvántartásban szereplő személyek kötelesek a Nyilvántartás Vezetésére Kijelölt Személy kérésére, a nyilvántartásba vételkor a fenti adataikról haladéktalanul, de legkésőbb 2 munkanapon belül tájékoztatást adni. A Nyilvántartásban szereplő személy a II.6.2. pontban foglalt adatainak változásáról 5 munkanapon belül köteles értesíteni a nyilvántartást vezetőt. Az adatközlés elmulasztása esetén a felelősség kizárólagosan a bennfentes személyt terheli. II.6.5. A Nyilvántartás vezetéséhez szükséges, a Pannónia Életbiztosítón belüli adatszolgáltatás teljesítése A Pannónia Életbiztosítón belüli, a Nyilvántartás vezetéséhez szükséges adatszolgáltatás teljesítéséért a Pannónia Életbiztosító elsődlegesen azon igazgatósági tagjai felelősek, akik a bennfentes információt keletkeztetik, másodlagosan azon személy, aki a jelen szabályzat szerinti bennfentes információ keletkezéséről először szerez tudomást. Az adatszolgáltatást a jelen Szabályzat 5. számú mellékletében foglalt adattartalommal kell teljesíteni. Az ilyen adatszolgáltatásért felelős személyek a saját szakmai irányításuk alá tartozó szervezeteken belül kötelesek meghatározni azon a) alkalmazottak, b) a Pannónia Életbiztosító részére történő munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személyek, c) a Pannónia Életbiztosító javára vagy nevében eljáró természetes és nem természetes, illetve jogi és nem jogi személyiségű vállalkozások körét, akik szokásos munkavégzésük során Bennfentes Információ birtokába juthatnak. Ezzel egyidejűleg kötelesek gondoskodni a jelen szabályzat tartalmának megismertetéséről. II.6.6. A bennfentes információ közzététele A Pannónia Életbiztosító köteles haladéktalanul, a Tpt a szerint, a tájékoztatási kötelezettségének megfelelően a megfelelő közzétételi helyeken közzétenni a rá vonatkozó bennfentes információkat. A Pannónia Életbiztosító a bennfentes információk közzétételéről külön szabályzatban rendelkezik. 11

12 III. Különös rész - Piacbefolyásolás tilalma III.1. Piacbefolyásolás Piacbefolyásolásnak minősül 19 : a) olyan ügylet kötése vagy ügylet kötésére megbízásadás, amely hamis vagy félrevezető jelzéseket ad vagy adhat az adott pénzügyi eszköz keresleti vagy kínálati viszonyairól, árfolyamáról; b) olyan ügylet kötése vagy ügylet kötésére való megbízásadás, amely az adott pénzügyi eszköz árfolyamát mesterséges vagy rendellenes szinten rögzíti; c) olyan ügylet kötése vagy ügylet kötésére megbízásadás, amely színlelt, illetve amelyben bármilyen más formájú megtévesztéshez, manipulációhoz folyamodnak; d) megalapozatlan, félrevezető, hamis információ közlése, híresztelése, nyilvánosságra hozása vagy nyilvános közlése, feltéve, hogy az információt terjesztő személy az információ hamis vagy félrevezető mivoltának tudatában van vagy az adott helyzetben elvárható gondossággal eljárva tudatában kellett volna lennie. III.2. A piacbefolyásolás tilalma Tilos a III.1. pont szerinti piacbefolyásolás. Nem minősül piacbefolyásolásnak, ha a III.1. pont a) b) pontjában foglaltak megvalósulása esetén: a) az ügyletet kötő, illetve a megbízást adó bizonyítja, hogy az ügylet megkötéséhez, illetve a megbízás adásához méltányolható érdeke fűződött, és b) a megbízás megfelel az adott szabályozott piac elfogadott piaci gyakorlatának. Nem minősül piacbefolyásolásnak a részvény-visszavásárlási program keretében történő ügyletkötés, és pénzügyi eszközök árfolyamának stabilizálása érdekében kötött ügylet, ha azt a Bizottság 2273/2003/EK rendeletében szabályozott módon hajtják végre. IV. A szabályzatban meghatározott kötelezettségek megszegésének jogkövetkezményei A Nyilvántartásba vétel elmulasztása, ill. annak nem a jelen szabályzat szerinti vezetése, a Bennfentes Információval való visszaélés és az ilyen információ nem megfelelő továbbítása az eset súlyosságától függően vétkes kötelezettségszegést, illetve munkáltatói rendes vagy rendkívüli felmondást von maga után, továbbá a Büntető Törvénykönyvről szóló évi C. törvény a (bennfentes kereskedelem) 20 és a (tőkebefektetési csalás) 21 szerinti bűncselekményt valósíthat meg. 19 Tpt Btk Bennfentes kereskedelem: Aki a) bennfentes információ felhasználásával pénzügyi eszközre vonatkozó ügyletet köt, b) a birtokában lévő bennfentes információra tekintettel mást azzal bíz meg, hogy a bennfentes információval érintett pénzügyi eszközre vonatkozó ügyletet kössön, vagy c) előnyszerzés végett bennfentes információt illetéktelen személynek átad, bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. 21 Btk Tőkebefektetési csalás: Aki 12

13 V. Záró rendelkezések Jelen szabályzat a módosításokkal egységes szerkezetben március 23-án lép hatályba. Jelen Szabályzat hatályba lépésével a Pannónia Életbiztosító munkaügyi feladatainak ellátásáért felelős személye köteles a Pannónia Életbiztosítóval munkaviszonyt vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyt, vagy tisztségviselői jogviszonyt létesítő természetes személlyel munkaviszonya kezdetekor, illetve a szabályzat hatályba lépésének, módosításának időpontjában a jelen Szabályzatot megismertetni. A Nyilvántartás Vezetésére Kijelölt Személy gondoskodik a munkaviszonyt vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyt létesítő személyek rendszeres, évente legalább egy alkalommal, jogszabály, vagy szabályzatváltozás esetén a változást követő 30 napon belül megszervezett képzéséről. A Pannónia Életbiztosító jelen szabályzatát a honlapján teszi közzé. Budapest, március 23. dr. Kádár Gabriella vezérigazgató a) a gazdálkodó szervezet vagyoni helyzetéről vagy vezető állású személyéről e tevékenységével összefüggésben, illetve a gazdálkodó szervezetre vonatkozóan pénzügyi eszközről valótlan adat közlésével vagy híresztelésével, illetve adat elhallgatásával vagy b) pénzügyi eszközre vonatkozó színlelt ügylet kötésével másokat tőkebefektetésre vagy a befektetés emelésére, illetve tőkebefektetés eladására vagy a befektetés csökkentésére rábír, bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. 13

14 Mellékletek: 1. számú melléklet: A Pannónia Életbiztosító bennfentes személyeinek listája 2. számú melléklet: A bennfentes személyeket tartalmazó nyilvántartás vezetéséért és a bennfentes információra vonatkozó közzétételi kötelezettségért felelős személy 3. számú melléklet: Tájékoztatás a bennfentes nyilvántartásba vétellel összefüggő jogi és közigazgatási kötelezettségekről, a Tpt (2) bekezdés b) pontja szerinti bennfentes személyek esetében 4. számú melléklet: Tájékoztatás a bennfentes nyilvántartásba vétellel összefüggő jogi és közigazgatási kötelezettségekről, a Tpt (2) bekezdés g) pontja szerinti bennfentes személyek esetében 5. számú melléklet: A Bennfentes Nyilvántartásba vételhez szükséges adatszolgáltatás adattartalma 14

15 1. számú melléklet A Pannónia Életbiztosító bennfentes személyeinek listája 1. A Pannónia Életbiztosító jogszabály alapján minősített bennfentes személyei: Pannónia Életbiztosító Felügyelőbizottságának és Igazgatóságának tagjai; CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt. Felügyelőbizottságának és Igazgatóságának tagjai; Pannónia CIG Alapkezelő Zrt. vezető tisztségviselői és felügyelőbizottsági tagjai; a Pannónia PI-ETA Kft. ügyvezetője; annak a gazdasági társaságnak az ügyvezetője, vezető tisztségviselője és felügyelő bizottsági tagja, amelyben a Pannónia Életbiztosító huszonöt százalékot elérő vagy azt meghaladó közvetlen, illetőleg közvetett részesedéssel vagy szavazati joggal rendelkezik; a Pannónia Életbiztosító tíz százalékot elérő vagy azt meghaladó közvetlen, illetőleg közvetett részesedéssel vagy szavazati joggal rendelkező jogi személynek, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságnak a vezető tisztségviselője, felügyelő bizottsági tagja és ügyvezetője. 2. A Pannónia Életbiztosító által bennfentesnek minősített személyek köre; Pannónia Életbiztosító Vezetői Bizottságának tagjai; további, a munkaviszony vagy egyéb jogviszony alapján a Pannónia Életbiztosító részére tevékenységet végző és az adott bennfentes információhoz hozzáférő személyek. 15

16 2. számú melléklet A bennfentes személyeket tartalmazó nyilvántartás vezetéséért és a bennfentes információra vonatkozó közzétételi kötelezettségért felelős személy A bennfentes személyeket tartalmazó nyilvántartásért felelős személy: dr. Hargitai Julianna jogtanácsos A bennfentes információra vonatkozó közzétételi kötelezettségért felelős személy: Kerényi Judit befektetői kapcsolattartó tel: , fax: , 16

17 3. számú melléklet Tájékoztatás a bennfentes nyilvántartásba vétellel összefüggő jogi és közigazgatási kötelezettségekről, a Tpt (2) bekezdés b) pontja szerinti bennfentes személyek esetében (minta) Tisztelt [Név]! A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt, mint nyilvánosan működő, tőzsdén jegyzett részvénytársaság különböző jogszabályi kötelezettségeknek, előírásoknak kell, hogy eleget tegyen, így többek között figyelemmel a tőkepiacról szóló évi CXX. törvény ( Tpt. ) 201/D. -ban meghatározottakra a bennfentes kereskedelemhez kapcsolódó hatósági ellenőrzés elősegítése érdekében a részére tevékenységet végző, és bennfentes információhoz hozzáférő személyekről nyilvántartást kell vezetnie. Társaságunknak továbbá szabályzatban kell meghatároznia többek között, a nyilvántartásba vétellel összefüggő kötelezettségeket, valamint a bennfentes információval való visszaélésnek és az ilyen információ nem megfelelő továbbításának következményeit. Társaságunk hatályos Bennfentes kereskedelemre vonatkozó szabályzatát mellékleteként megküldöm. Tájékoztatom, hogy a [leányvállalat neve] [tisztség megnevezése] tagjaként bennfentes személynek minősül, tekintettel arra, hogy a [leányvállalat neve]-ben a társaság 25%-ot meghaladó közvetlen részesedéssel rendelkezik. Tpt (2) Bennfentes személy b) az a jogi személy, illetve ennek ügyvezetője, vezető tisztségviselője és felügyelőbizottsági tagja, amelyben a kibocsátó huszonöt százalékot elérő vagy azt meghaladó közvetlen, illetőleg közvetett részesedéssel vagy szavazati joggal rendelkezik Tekintettel a fentiekre és különösen a Tpt (2) bekezdésének b) pontjára az említett nyilvántartásunkba Önt is fel kell vennünk, így kérem szíveskedjen a mellékelt szabályzatot tanulmányozni, az abban foglaltakra fokozott figyelmet fordítani, valamint megküldeni nekünk a nyilvántartásba vételhez szükséges személyazonosító adatait: Anyja neve: Születési hely és idő: Lakcím: Természetesen bármilyen kérdés esetén állok rendelkezésére. Üdvözlettel: [A Nyilvántartás Vezetésére Kijelölt Személy] 17

18 4. számú melléklet Tájékoztatás a bennfentes nyilvántartásba vétellel összefüggő jogi és közigazgatási kötelezettségekről, a Tpt (2) bekezdés g) pontja szerinti bennfentes személyek esetében (minta) Tisztelt [Név]! A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt, mint nyilvánosan működő, tőzsdén jegyzett részvénytársaság különböző jogszabályi kötelezettségeknek, előírásoknak kell, hogy eleget tegyen, így többek között figyelemmel a tőkepiacról szóló évi CXX. törvény ( Tpt. ) 201/D. -ban meghatározottakra a bennfentes kereskedelemhez kapcsolódó hatósági ellenőrzés elősegítése érdekében a részére tevékenységet végző, és bennfentes információhoz hozzáférő személyekről nyilvántartást kell vezetnie. Társaságunknak továbbá szabályzatban kell meghatároznia többek között, a nyilvántartásba vétellel összefüggő kötelezettségeket, valamint a bennfentes információval való visszaélésnek és az ilyen információ nem megfelelő továbbításának következményeit. Társaságunk hatályos Bennfentes kereskedelemre vonatkozó szabályzatát mellékleteként megküldöm. Tájékoztatom Önt, hogy a [bennfentes információ megjelölése] tekintettel a Tpt (2) bekezdése alapján a [amennyiben jogi személy is a bennfentes információ birtokába jut, a jogi személy megnevezése] és Ön is bennfentesnek minősül. Tpt (2) Bennfentes személy g) aki a bennfentes információt munka- vagy feladatköréből kifolyólag, munkavégzése vagy szokásos feladatainak elvégzése során kapta meg, vagy egyéb módon jutott tudomására; (3) Bennfentes információ: a) a pénzügyi eszközzel - ide nem értve az árualapú származtatott ügyletet - kapcsolatos olyan lényeges információ, amely aa) még nem került nyilvánosságra; ab) közvetlenül vagy közvetve a pénzügyi eszközre vagy a pénzügyi eszköz kibocsátójára vonatkozik; ac) nyilvánosságra kerülése esetén a pénzügyi eszköz árfolyamának lényeges befolyásolására alkalmas; Tekintettel a fentiekre és különösen a Tpt (2) bekezdés g) pontjára az említett nyilvántartásunkba a [amennyiben jogi személy is a bennfentes információ birtokába jut, a jogi személy megnevezése]-t, illetve Önt is fel kell vennünk, így kérem szíveskedjen a mellékelt szabályzatot tanulmányozni, az abban foglaltakra fokozott figyelmet fordítani, valamint megküldeni nekünk a nyilvántartásba vételhez a következő személyazonosító adatait: Anyja neve: Születési hely és idő: Lakcím: (Kérném továbbá, hogy amennyiben tudomása szerint a [amennyiben jogi személy is a bennfentes információ birtokába jut, a jogi személy megnevezése] bármely munkatársának hozzáférése van a Társaságunkkal összefüggésben felmerült bennfentes információhoz (ideértve a levelezéshez elektronikusan vagy fizikailag történő hozzáférést is), 18

19 azt haladéktalanul jelezze felénk az érintett személyek nevének és elektronikus levélcímének megküldésével, hogy a bennfentes nyilvántartásba történő felvétel iránt intézkedni tudjunk.) 22 Természetesen bármilyen kérdés esetén állok rendelkezésére. Üdvözlettel: [A Nyilvántartás Vezetésére Kijelölt Személy] 22 Csak abban az esetben szükséges, amennyiben jogi személy is a bennfentes információ birtokába jut 19

20 5. számú melléklet A Bennfentes Nyilvántartásba vételhez szükséges adatszolgáltatás adattartalma A jelen Szabályzat II.6.5. pontja szerinti adatszolgáltatásért felelős személyek az adatszolgáltatás teljesítése során az alábbi adatok megadására kötelesek. A II.6.5. pont szerinti bennfentes személyek listája, az alábbi adatok megadásával. Valamennyi bennfentes személy tekintetében megadandó adatok: a bennfentes személy neve; a bennfentes személy elérhetősége; a bennfentes információ keletkezésének időpontja; a bennfentes információ tudomásra jutásának időpontja valamennyi bennfentes személy tekintetében; a bennfentes információ megszűnése esetén a bennfentes jelleg megszűnésének időpontja. 20

A KEG Nyrt. bennfentes kereskedelemre vonatkozó irányelvei

A KEG Nyrt. bennfentes kereskedelemre vonatkozó irányelvei A KEG Nyrt. bennfentes kereskedelemre vonatkozó irányelvei Bennfentes kereskedelem és piacbefolyásolás tilalma Tilos a bennfentes kereskedelem és a piacbefolyásolás. Bennfentes kereskedelem: a) a bennfentes

Részletesebben

FINEXT Vagyonkezelő. Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

FINEXT Vagyonkezelő. Nyilvánosan Működő Részvénytársaság FINEXT Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság BENNFENTES INFORMÁCIÓKRÓL ÉS NYILVÁNTARTÁS VEZETÉSÉRŐL ILLETVE A BENNFENTES KERESKEDELEM TILALMÁRÓL SZÓLÓ SZABÁLYZATA Igazgatóság a 3/2010 (február

Részletesebben

B E N N F E N T E S K E R E S K E D E L E M R E

B E N N F E N T E S K E R E S K E D E L E M R E A PPENINN NYRT. B E N N F E N T E S K E R E S K E D E L E M R E V O N A T K O Z Ó S Z A B Á L Y Z A T T A R T A L O M J E G Y Z É K 1. BEVEZETÉS... 3 1.1 A SZABÁLYZAT CÉLJA... 3 1.2 A BENNFENTES SZEMÉLYEK

Részletesebben

BENNFENTES SZABÁLYZAT

BENNFENTES SZABÁLYZAT TWD Investments Nyrt. BENNFENTES SZABÁLYZAT Elfogadva a TWD Investments Nyrt. Igazgatóságának 8/2014. (XII. 2.) számú határozatával Hatályos 2014. december 2. napjától TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rész...

Részletesebben

BENNFENTES INFORMÁCIÓKRÓL ÉS NYILVÁNTARTÁS VEZETÉSÉRŐL ILLETVE A BENNFENTES KERESKEDELEM TILALMÁRÓL SZÓLÓ SZABÁLYZATA

BENNFENTES INFORMÁCIÓKRÓL ÉS NYILVÁNTARTÁS VEZETÉSÉRŐL ILLETVE A BENNFENTES KERESKEDELEM TILALMÁRÓL SZÓLÓ SZABÁLYZATA 2 FUSO Ecosystem Nyilvánosan Működő Részvénytársaság BENNFENTES INFORMÁCIÓKRÓL ÉS NYILVÁNTARTÁS VEZETÉSÉRŐL ILLETVE A BENNFENTES KERESKEDELEM TILALMÁRÓL SZÓLÓ SZABÁLYZATA Elfogadva az FUSO Ecosystem Nyrt.

Részletesebben

ALTERA Vagyonkezelő. Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

ALTERA Vagyonkezelő. Nyilvánosan Működő Részvénytársaság ALTERA Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság BENNFENTES INFORMÁCIÓKRÓL ÉS NYILVÁNTARTÁS VEZETÉSÉRŐL ILLETVE A BENNFENTES KERESKEDELEM TILALMÁRÓL SZÓLÓ SZABÁLYZATA 2013. február 18. Elfogadva

Részletesebben

Bennfentes kereskedelem és a Piacbefolyásolás tilalmáról

Bennfentes kereskedelem és a Piacbefolyásolás tilalmáról a MASTERPLAST Nyilvánosan Működő Részvénytársaság szabályzata és irányelvei a Bennfentes kereskedelem és a Piacbefolyásolás tilalmáról a MASTERPLAST Nyilvánosan Működő Részvénytársaság a Tőkepiacról szóló

Részletesebben

A KEG Nyrt. bennfentes kereskedelemre vonatkozó irányelvei

A KEG Nyrt. bennfentes kereskedelemre vonatkozó irányelvei A KEG Nyrt. bennfentes kereskedelemre vonatkozó irányelvei Bennfentes kereskedelem és piacbefolyásolás tilalma Tilos a bennfentes kereskedelem és a piacbefolyásolás. Bennfentes kereskedelem: a) a bennfentes

Részletesebben

TWD Investments Tanácsadó és Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

TWD Investments Tanácsadó és Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság TWD Investments Tanácsadó és Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Bennfentes szabályzata 2013.10.01. 1. A SZABÁLYZAT HATÁLYA... 4 1.1. Tárgyi hatály... 4 1.2. Alanyi hatály... 4 2. ÉRTELMEZŐ

Részletesebben

Bennfentes kereskedelem tilalmára vonatkozó irányelvek

Bennfentes kereskedelem tilalmára vonatkozó irányelvek SYNERGON Informatikai Rendszereket Tervező és Kivitelező Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (SYNERGON Informatika Nyrt.) és leányvállalatai Bennfentes kereskedelem tilalmára vonatkozó irányelvek Verziószám:

Részletesebben

10/2011. sz. vezérigazgatói utasítás. a Diákhitel Központ Zrt. bennfentes kereskedelemre vonatkozó szabályzata

10/2011. sz. vezérigazgatói utasítás. a Diákhitel Központ Zrt. bennfentes kereskedelemre vonatkozó szabályzata 10/2011. sz. vezérigazgatói utasítás a Diákhitel Központ Zrt. bennfentes kereskedelemre vonatkozó szabályzata A Diákhitel Központ Zrt. (a továbbiakban DK Zrt.) Felügyelıbizottságának 25/2010. (IX.15.)

Részletesebben

A PHYLAXIA-PHARMA Rt. bennfentes kereskedelemre vonatkozó irányelvei

A PHYLAXIA-PHARMA Rt. bennfentes kereskedelemre vonatkozó irányelvei A PHYLAXIA-PHARMA Rt. bennfentes kereskedelemre vonatkozó irányelvei Bennfentes kereskedelem és piacbefolyásolás tilalma Tilos a bennfentes kereskedelem és a piacbefolyásolás. Bennfentes kereskedelem:

Részletesebben

1. számú függelék ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGET FELTÁRÓ NYILATKOZAT

1. számú függelék ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGET FELTÁRÓ NYILATKOZAT 1. számú függelék ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGET FELTÁRÓ NYILATKOZAT Lakossági minősítésű természetes és jogi személy számlatulajdonos esetén töltendő ki! Jogi személy számlatulajdonosnak csak a szürke háttérrel

Részletesebben

Összeférhetetlenségi nyilatkozat (természetes személy esetén)

Összeférhetetlenségi nyilatkozat (természetes személy esetén) Összeférhetetlenségi nyilatkozat (természetes személy esetén) a Rábaközi Takarékszövetkezettel esetleg fennálló, a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény (Hpt.),

Részletesebben

ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ. A bennfentes kereskedelem és piacbefolyásolás megelőzéséről

ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ. A bennfentes kereskedelem és piacbefolyásolás megelőzéséről ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ A bennfentes kereskedelem és piacbefolyásolás megelőzéséről Hatályos: 2012. december 21. napjától Közzétéve: 2012. december 21. napján 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1.1. A szabályozás célja A szabályozás

Részletesebben

Pénzmosás elleni szabályzat

Pénzmosás elleni szabályzat Pénzmosás elleni szabályzat A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvényben foglaltak értelmében az Euro Quattro Bróker Kft. köteles ügyfeleit

Részletesebben

A PLANINVEST BRÓKER ZRT. (8360 Keszthely, Erzsébet királyné útja 21.)

A PLANINVEST BRÓKER ZRT. (8360 Keszthely, Erzsébet királyné útja 21.) A PLANINVEST BRÓKER ZRT. (8360 Keszthely, Erzsébet királyné útja 21.) ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI POLITIKA KESZTHELY 2013. Hatályos: 2013. szeptember 16-tól 1. A szabályzat célja: - a Társaság alkalmazottai ügyletkötésének

Részletesebben

Szabályzat a Pénzmosás Megelőzéséről és Megakadályozásáról

Szabályzat a Pénzmosás Megelőzéséről és Megakadályozásáról ... (társaság neve)... (adószám) Szabályzat a Pénzmosás Megelőzéséről és Megakadályozásáról Érvényes:... -tól Érvénybe helyezte:... Tartalomjegyzék 1. A pénzmosás megelőzéséről és megakadályozásáról szóló

Részletesebben

ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI POLITIKA

ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI POLITIKA A PLANINVEST BRÓKER ZRT. (8360 Keszthely, Erzsébet királyné útja 21.) ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI POLITIKA KESZTHELY 2013. Hatályos: 2013. december 30. 1. A szabályzat célja: - a Társaság alkalmazottai ügyletkötésének

Részletesebben

7/2014. sz. vezérigazgatói utasítás a Diákhitel Központ Zrt. bennfentes kereskedelemre vonatkozó szabályzata

7/2014. sz. vezérigazgatói utasítás a Diákhitel Központ Zrt. bennfentes kereskedelemre vonatkozó szabályzata 7/2014. sz. vezérigazgatói utasítás a Diákhitel Központ Zrt. bennfentes kereskedelemre vonatkozó szabályzata A Diákhitel Központ Zrt. (a továbbiakban DK Zrt.) Felügyelőbizottságának 81/2012. (XI.21.) sz.

Részletesebben

ÜGYFÉL NYILATKOZATA A TÉNYLEGES TULAJDONOSRÓL**

ÜGYFÉL NYILATKOZATA A TÉNYLEGES TULAJDONOSRÓL** Értékpapír-, és ügyfélszámla vezetéséről szóló számlaszerződéshez kapcsolódó azonosítási adatlap JOGI SZEMÉLYEK ÉS JOGI SZEMÉLYISÉGGEL NEM RENDELKEZŐ GAZDÁLKODÓ SZERVEZETEK RÉSZÉRE Jelen Azonosítási adatlap

Részletesebben

Természetes személy(ek) minősített befolyás szerzésének engedélyezésére irányuló kérelem esetén

Természetes személy(ek) minősített befolyás szerzésének engedélyezésére irányuló kérelem esetén Kérdőív pénzügyi intézményben minősített befolyásszerzés engedélyezéséhez a Kérelmezőnek a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény 44/C. -ában foglalt jó üzleti hírneve

Részletesebben

A személyazonosság igazoló ellenőrzése érdekében az ügyfél köteles valamely alábbi, érvényes és sérülésmentes okiratát bemutatni:

A személyazonosság igazoló ellenőrzése érdekében az ügyfél köteles valamely alábbi, érvényes és sérülésmentes okiratát bemutatni: H I R D E T M É N Y A pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény által támasztott követelményekről A Magyarországi Volksbank Zrt. (a továbbiakban:

Részletesebben

Kitöltési útmutató tényleges tulajdonosi nyilatkozat Jogi személy (alapítvány), jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet

Kitöltési útmutató tényleges tulajdonosi nyilatkozat Jogi személy (alapítvány), jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet Kitöltési útmutató tényleges tulajdonosi nyilatkozat Jogi személy (alapítvány), jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet 1. Lépés - Tényleges tulajdonos meghatározása Alapítvány jogi személy esetében

Részletesebben

Természetes személy(ek) befolyásoló részesedésszerzésének engedélyezésére irányuló kérelem esetén

Természetes személy(ek) befolyásoló részesedésszerzésének engedélyezésére irányuló kérelem esetén Kérdőív pénzügyi intézményben befolyásoló részesedésszerzés engedélyezéséhez a Kérelmezőnek a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény 139. -ában foglalt jó üzleti

Részletesebben

Piacfelügyeleti vonatkozású könyvvizsgálati tapasztalatok

Piacfelügyeleti vonatkozású könyvvizsgálati tapasztalatok Piacfelügyeleti vonatkozású könyvvizsgálati tapasztalatok Előadó: Farkas Ákos, piacfelügyeleti tanácsadó 2014. december 8. Tartalom Jogszabályi keret Piacfelügyeleti tevékenység bemutatása Kapuőri szerep

Részletesebben

Jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet

Jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet Jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet (ideértve egyszemélyes kft. egyszemélyes rt. egyéni cég, egyéni vállalkozó és őstermelőt is) ügyfél nyilatkozata a 2007. évi CXXXVI. Törvény

Részletesebben

SOLAR CAPITAL MARKETS ÉRTÉKPAPÍRFORGALMAZÁSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

SOLAR CAPITAL MARKETS ÉRTÉKPAPÍRFORGALMAZÁSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SOLAR CAPITAL MARKETS ÉRTÉKPAPÍRFORGALMAZÁSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZABÁLYZAT Kiadás: 03 Személyes tevékenységről és összeférhetetlenségről szóló Oldal: 15 szabályzat Hatályos: 2011.03.01.

Részletesebben

Természetes személy(ek) befolyásoló részesedésszerzésére vonatkozó bejelentés esetén

Természetes személy(ek) befolyásoló részesedésszerzésére vonatkozó bejelentés esetén Kérdőív pénzforgalmi intézményben/elektronikuspénz-kibocsátó intézményben befolyásoló részesedés szerzésének bejelentéséhez a Bejelentőnek az egyes fizetési szolgáltatókról szóló 2013. évi CCXXXV. törvény

Részletesebben

Random Capital Zrt. Összeférhetetlenségi Politika

Random Capital Zrt. Összeférhetetlenségi Politika Hatályba léptette: dr. Tóth Nándor vezérigazgató Hatályba lépés dátuma: 2011. július 27. Érvényes: Visszavonásig Tartalomjegyzék 1 Általános szabályok... 3 2 A bennfentes információk kezelésének szabályai...

Részletesebben

Tájékoztatás az e-ügyintézés bevezetéséről

Tájékoztatás az e-ügyintézés bevezetéséről Tájékoztatás az e-ügyintézés bevezetéséről a nyilvános kibocsátók, a befektetési alapkezelők és a kockázati tőkealap-kezelők részére 2013. június 24. Bevezetés 2013. május 2. kihirdetésre kerültek egyes

Részletesebben

Rendkívüli tájékoztatás

Rendkívüli tájékoztatás Rendkívüli tájékoztatás Az Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhelye: 1082 Budapest, Üllői út 48.; cégjegyzék: Cg. 01-10-043638 a továbbiakban: Társaság) Dr. Spéder Zoltán (anyja neve: Boller Anna,

Részletesebben

Közzétételi Szabályzat

Közzétételi Szabályzat Közzétételi Szabályzat ALTERA Vagyonkezelő Nyrt. Utolsó frissítés: 2012. November 29. A Közzételi Szabályzat (továbbiakban: Szabályzat) célja, hogy a Társaság a hatályos jogszabályoknak, továbbá a nyilvánosság

Részletesebben

TERMÉSZETES SZEMÉLYEK RÉSZÉRE

TERMÉSZETES SZEMÉLYEK RÉSZÉRE Számlaszerződéshez kapcsolódó azonosítási adatlap TERMÉSZETES SZEMÉLYEK RÉSZÉRE Jelen Azonosítási adatlap a Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. (székhely: 1122 Budapest, Pethényi köz 10. Cg.: 01-10-041206;

Részletesebben

Kitöltési útmutató tényleges tulajdonosi nyilatkozat Jogi személy (cég), jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet

Kitöltési útmutató tényleges tulajdonosi nyilatkozat Jogi személy (cég), jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet Kitöltési útmutató tényleges tulajdonosi nyilatkozat Jogi személy (cég), jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet 1. Lépés - Tényleges tulajdonos meghatározása Jogi személy számlatulajdonos esetében

Részletesebben

HIRDETMÉNY. rögzíteni és azokat a Pmt-ben meghatározott ideig visszakereshető módon nyilvántartani.

HIRDETMÉNY. rögzíteni és azokat a Pmt-ben meghatározott ideig visszakereshető módon nyilvántartani. HIRDETMÉNY A pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről l és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény által támasztott követelményekről 2013. november 01 A Sberbank Magyarország Zrt.

Részletesebben

SOLAR CAPITAL MARKETS ÉRTÉKPAPÍRFORGALMAZÁSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

SOLAR CAPITAL MARKETS ÉRTÉKPAPÍRFORGALMAZÁSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SOLAR CAPITAL MARKETS ÉRTÉKPAPÍRFORGALMAZÁSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZABÁLYZAT Kiadás: 03 Hatályos:2011.03.01. Személyes tevékenységről és összeférhetetlenségről szóló szabályzat Felülvizsgálva:2013.09.06

Részletesebben

SYNERGON INFORMATIKAI RENDSZEREKET TERVEZŐ ÉS KIVITELEZŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRA VONATKOZÓ HATÁROZAT-TERVEZET

SYNERGON INFORMATIKAI RENDSZEREKET TERVEZŐ ÉS KIVITELEZŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRA VONATKOZÓ HATÁROZAT-TERVEZET SYNERGON INFORMATIKAI RENDSZEREKET TERVEZŐ ÉS KIVITELEZŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRA VONATKOZÓ HATÁROZAT-TERVEZET A TÁRSASÁG 2005 ÁPRILIS 28 29. - i KÖZGYŰLÉSÉRE A jelen előterjesztésben

Részletesebben

Közzétételi Szabályzat

Közzétételi Szabályzat Közzétételi Szabályzat Érvényes: 2014. szeptember 15 től Elfogadva az ALTERA Nyrt. Igazgatóságának 4/2014. (IX.15.) sz.határozatával. 1 1. Általános keretek A Közzételi Szabályzat (továbbiakban: Szabályzat)

Részletesebben

A 30/2013. (XII. 16.) MNB

A 30/2013. (XII. 16.) MNB A Magyar Nemzeti Bank elnökének 30/2013. (XII. 16.) MNB rendelete16 a befektetési alapokkal összefüggő bejelentési kötelezettségek teljesítésének tartalmi és formai feltételeiről A Magyar Nemzeti Bankról

Részletesebben

CIG PANNÓNIA ÉLETBIZTOSÍTÓ NYRT. ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS május

CIG PANNÓNIA ÉLETBIZTOSÍTÓ NYRT. ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS május CIG PANNÓNIA ÉLETBIZTOSÍTÓ NYRT. ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS 2015. május A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. (székhely: 1033 Budapest, Flórián tér 1.; cégjegyzékszám: Cg.01-10-045857; továbbiakban Társaság )

Részletesebben

Az Alapforgalmazó Zrt. Összeférhetetlenségi politikája. Hatályos: 2016. március 8.

Az Alapforgalmazó Zrt. Összeférhetetlenségi politikája. Hatályos: 2016. március 8. Az Alapforgalmazó Zrt. Összeférhetetlenségi politikája Hatályos: 2016. március 8. Értelmező rendelkezések Az árfolyam befolyásolására alkalmas információ: minden olyan információ, amely a befektető által

Részletesebben

Természetes személy(ek) minősített befolyás szerzésének engedélyezésére irányuló kérelem esetén

Természetes személy(ek) minősített befolyás szerzésének engedélyezésére irányuló kérelem esetén Kérdőív befektetési vállalkozásban minősített befolyásszerzés engedélyezéséhez a Kérelmezőnek a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek

Részletesebben

A Magyar Nemzeti Bank elnökének. 20/2014. (VI.3.) MNB rendelete. az ISIN azonosítóról

A Magyar Nemzeti Bank elnökének. 20/2014. (VI.3.) MNB rendelete. az ISIN azonosítóról A Magyar Nemzeti Bank elnökének 20/2014. (VI.3.) MNB rendelete az ISIN azonosítóról A tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 451. (3) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyar Nemzeti

Részletesebben

iktatószámú értékpapír-kölcsön. szerződés 1. sz. melléklete

iktatószámú értékpapír-kölcsön. szerződés 1. sz. melléklete iktatószámú értékpapír-kölcsön. szerződés 1. sz. melléklete Alulírott név:.. születési név: szül. helye, ideje:..,..év..hónap nap anyja születési neve:... lakcíme:. levelezési címe: személyazonosító okmányának

Részletesebben

10/2015. ATÁRNOKI POLGÁRMESTERI HIVATAL HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA

10/2015. ATÁRNOKI POLGÁRMESTERI HIVATAL HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA 10/2015. ATÁRNOKI POLGÁRMESTERI HIVATAL HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA 1 I. A Polgármesteri Hivatal (továbbiakban: Hivatal) honlapjának működtetéséhez kapcsolódó feladatok és felelőségi

Részletesebben

SOLAR CAPITAL MARKETS ÉRTÉKPAPÍRFORGALMAZÁSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

SOLAR CAPITAL MARKETS ÉRTÉKPAPÍRFORGALMAZÁSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SOLAR CAPITAL MARKETS ÉRTÉKPAPÍRFORGALMAZÁSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZABÁLYZAT Kiadás: 03 Személyes tevékenységről és összeférhetetlenségről szóló Oldal: 20 szabályzat Hatályos:2011.03.01.

Részletesebben

Természetes személy(ek) minősített befolyás szerzésének bejelentése esetén

Természetes személy(ek) minősített befolyás szerzésének bejelentése esetén Kérdőív ABAK-alapkezelőkben minősített befolyásszerzés bejelentéséhez a Bejelentőnek a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014.

Részletesebben

Az I. pont alá nem tartozó jogi személyek vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezetek

Az I. pont alá nem tartozó jogi személyek vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezetek Nyilatkozat az államháztartásról szóló 2011 évi CXCV törvény 41 (6) bekezdés, 50 (1) bekezdés c) és a nemzeti vagyonról szóló 2011 évi CXCVI törvény 3 (1) 1 pontjának való megfelelésről I Törvény erejénél

Részletesebben

SZABÁLYZAT A KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ IGÉNYEK TELJESÍTÉSI RENDJÉRŐL

SZABÁLYZAT A KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ IGÉNYEK TELJESÍTÉSI RENDJÉRŐL Iktatószám: VI-B-001/2777-1/2012. CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL SZABÁLYZAT A KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ IGÉNYEK TELJESÍTÉSI RENDJÉRŐL Hatályos: 2012. január 01. teljesítési rendjéről szóló

Részletesebben

Támogató döntéssel, támogatási szerződéssel/okirattal rendelkező pályázók esetén

Támogató döntéssel, támogatási szerződéssel/okirattal rendelkező pályázók esetén Nyilatkozat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. (1) bekezdés c) és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. (1) 1. pontjának való megfelelésről Támogató döntéssel, támogatási

Részletesebben

Az I. pont alá nem tartozó jogi személyek vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezetek

Az I. pont alá nem tartozó jogi személyek vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezetek KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. (1) bekezdés c) és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. (1) bekezdés 1. pontjának való megfelelésről szóló átláthatósági

Részletesebben

SZEMÉLYES TEVÉKENYSÉG VÉGZÉSÉRE VONATKOZÓ SZABÁLYZAT ÉS ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI POLITIKA

SZEMÉLYES TEVÉKENYSÉG VÉGZÉSÉRE VONATKOZÓ SZABÁLYZAT ÉS ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI POLITIKA Geo Professional Portfolio Zrt. (1036 Budapest, Lajos u. 48-66. B ép. 2. em) SZEMÉLYES TEVÉKENYSÉG VÉGZÉSÉRE VONATKOZÓ SZABÁLYZAT ÉS ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI POLITIKA Verziószá m Hatály Elfogadó határozat

Részletesebben

CIG PANNÓNIA ÉLETBIZTOSÍTÓ NYRT. ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS május

CIG PANNÓNIA ÉLETBIZTOSÍTÓ NYRT. ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS május CIG PANNÓNIA ÉLETBIZTOSÍTÓ NYRT. ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS 2014. május A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. (székhely: 1033 Budapest, Flórián tér 1.; cégjegyzékszám: Cg.01-10-045857; továbbiakban Társaság )

Részletesebben

Random Capital Zrt. Összeférhetetlenségi Politika

Random Capital Zrt. Összeférhetetlenségi Politika Hatályba léptette: Virág Ferenc vezérigazgató Hatályba lépés dátuma: 2015. április 30. Érvényes: Visszavonásig Tartalomjegyzék 1 Általános szabályok... 3 2 A bennfentes információk kezelésének szabályai...

Részletesebben

Pályázat benyújtásához. A jelen nyilatkozatot nem kell kitöltenie a következő szervezeteknek:

Pályázat benyújtásához. A jelen nyilatkozatot nem kell kitöltenie a következő szervezeteknek: Nyilatkozat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. (1) bekezdés c) és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. (1) 1. pontjának való megfelelésről Pályázat benyújtásához I.

Részletesebben

árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló évi

árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló évi Igazgatósági utasítás Infosz: 021 Hatályba lép: 2011. július 4. 1/6 oldal Verzió: 4. Érvényes: módosításig Melléklet: Készítette: Ellenőrizte: Tapodi Alexandra Schuszter Péter Jóváhagyók: Schuszter Péter

Részletesebben

Alulírott, (név).., mint a (cégnév) (adószám).

Alulírott, (név).., mint a (cégnév) (adószám). 34 6. sz. melléklet Nyilatkozat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. (1) bekezdés c) és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. (1) 1. pontjának való megfelelésről I. Törvény

Részletesebben

Természetes személy(ek) tulajdonszerzése esetén

Természetes személy(ek) tulajdonszerzése esetén Kérdőív a bizalmi vagyonkezelő vállalkozás tagjának/tulajdonosának (Tulajdonos) a bizalmi vagyonkezelőkről és tevékenységük szabályairól szóló 2014. évi XV. törvény 4. (1) bekezdés f) pontjában foglalt

Részletesebben

Útmutató kockázati tőkealap nyilvántartásba vételéhez

Útmutató kockázati tőkealap nyilvántartásba vételéhez Útmutató kockázati tőkealap nyilvántartásba vételéhez Tartalom Irányadó jogszabályok... 3 A Felügyelet engedélyezési hatásköre... 3 Egyéb jogszabályi rendelkezések... 3 A Felügyelethez benyújtandó dokumentumok...

Részletesebben

ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI POLITIKA

ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI POLITIKA ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI POLITIKA A befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. tv (továbbiakban Bszt.

Részletesebben

II. 3. Szerződésminta befektetési tanácsadásra. Szerződés befektetési tanácsadásra

II. 3. Szerződésminta befektetési tanácsadásra. Szerződés befektetési tanácsadásra II. 3. Szerződésminta befektetési tanácsadásra Jelen melléklet azon a napon lép hatályba, amelyen a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete a befektetési tanácsadási tevékenység végzését az Alapkezelő

Részletesebben

BENNFENTES KERESKEDELEMRE VONATKOZÓ SZABÁLYZAT ÉMÁSZ Nyrt.

BENNFENTES KERESKEDELEMRE VONATKOZÓ SZABÁLYZAT ÉMÁSZ Nyrt. BENNFENTES KERESKEDELEMRE VONATKOZÓ SZABÁLYZAT ÉMÁSZ Nyrt. TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS...3 1.1. A SZABÁLYZAT CÉLJA...3 1.2. A BENNFENTES SZEMÉLYEK KÖRE, A SZABÁLYZAT HATÁLYA...3 1.3. A VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK...3

Részletesebben

ELJÁRÁSI REND A MAGYAR ÁLLAMPAPÍRPIACI REFERENCIAHOZAMOK KÉPZÉSÉRŐL

ELJÁRÁSI REND A MAGYAR ÁLLAMPAPÍRPIACI REFERENCIAHOZAMOK KÉPZÉSÉRŐL ELJÁRÁSI REND A MAGYAR ÁLLAMPAPÍRPIACI REFERENCIAHOZAMOK KÉPZÉSÉRŐL Hatályba lép: 2012. április 18. Az Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) mint az

Részletesebben

LAKOSSÁGI KERETSZERZŐDÉS KIEGÉSZÍTÉS természetes személy Számlatulajdonosok részére a Takarék Alapszámla elnevezésű számlatermék igénybe vételéhez

LAKOSSÁGI KERETSZERZŐDÉS KIEGÉSZÍTÉS természetes személy Számlatulajdonosok részére a Takarék Alapszámla elnevezésű számlatermék igénybe vételéhez Hatályos:2016.10.15-től LAKOSSÁGI KERETSZERZŐDÉS KIEGÉSZÍTÉS természetes személy Számlatulajdonosok részére a Takarék Alapszámla elnevezésű számlatermék igénybe vételéhez amely létrejött Számlavezető Hitelintézet

Részletesebben

EURÓPA BRÓKERHÁZ ZRT. ÜZLETSZABÁLYZAT 10. sz. melléklet - BeVA

EURÓPA BRÓKERHÁZ ZRT. ÜZLETSZABÁLYZAT 10. sz. melléklet - BeVA 1. A Befektető-védelmi Alap és célja 1.1. A Befektető-védelmi Alap a befektetési szolgáltatók kötelező tagságával működő és a befektetők vagyoni kártalanítását szolgáló szervezet, amely a befektető erre

Részletesebben

Önkéntes munka nyilvántartásának rendje

Önkéntes munka nyilvántartásának rendje a Magyar Hadtudományi Társaság Szervezeti és Működési Szabályzatának 3. számú melléklete Önkéntes munka nyilvántartásának rendje Jelen dokumentum a Magyar Hadtudományi Társaság (MHTT) 2014. február 28-án

Részletesebben

ENERGETIKUS MEGOLDÁSOK

ENERGETIKUS MEGOLDÁSOK Az RFV Regionális Fejlesztési, Beruházó, Termelő és Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság H I R D E T M É N Y E szavazati jog mértékének bejelentéséhez fűződő részvényesi kötelezettségekkel kapcsolatosan

Részletesebben

Új kihívások a pénzügyi szektorban, a pénzügyi visszaélések visszaszorítása és megelőzése, közös fellépés Szeniczey Gergő főosztályvezető

Új kihívások a pénzügyi szektorban, a pénzügyi visszaélések visszaszorítása és megelőzése, közös fellépés Szeniczey Gergő főosztályvezető Pénz- és tőkepiaci visszaélések a 2008. év végi turbulens piaci környezetben Új kihívások a pénzügyi szektorban, a pénzügyi visszaélések visszaszorítása és megelőzése, közös fellépés Szeniczey Gergő főosztályvezető

Részletesebben

Rendkívüli tájékoztatás

Rendkívüli tájékoztatás NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Székhely: 1147 Budapest, Telepes u. 53. Cégjegyzékszám: 01-10-043104 Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság Rendkívüli tájékoztatás A NUTEX Nyrt közleménye

Részletesebben

Útmutató befektetési alapok kezelési szabályzatának módosításához

Útmutató befektetési alapok kezelési szabályzatának módosításához Útmutató befektetési alapok kezelési szabályzatának módosításához Tartalom Irányadó jogszabályok... 3 A Felügyelet engedélyezési hatásköre... 3 Egyéb jogszabályi rendelkezések... 3 A Felügyelethez benyújtandó

Részletesebben

Pénzügyi vállalkozásban befolyásoló részesedés megszerzésének és növelésének engedélyezése

Pénzügyi vállalkozásban befolyásoló részesedés megszerzésének és növelésének engedélyezése Pénzügyi vállalkozásban befolyásoló részesedés megszerzésének és növelésének engedélyezése I. BEFOLYÁSOLÓ RÉSZESEDÉS A befolyásoló részesedés: olyan közvetlen vagy közvetett részesedés egy vállalkozásban,

Részletesebben

Az ERDŐKERTESI POLGÁRMESTERI HIVATAL. a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjét rögzítő SZABÁLYZATA

Az ERDŐKERTESI POLGÁRMESTERI HIVATAL. a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjét rögzítő SZABÁLYZATA Az ERDŐKERTESI POLGÁRMESTERI HIVATAL a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjét rögzítő SZABÁLYZATA Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló

Részletesebben

PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZABÁLYZATA. a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjéről

PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZABÁLYZATA. a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjéről PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZABÁLYZATA a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjéről A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992.

Részletesebben

ELJÁRÁSI REND A MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNYEK LEJÁRAT ELŐTTI - TŐZSDÉN KÍVÜLI OTC ÜGYLET KERETÉBEN TÖRTÉNŐ - MÁSODPIACI VISSZAVÁSÁRLÁSÁHOZ

ELJÁRÁSI REND A MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNYEK LEJÁRAT ELŐTTI - TŐZSDÉN KÍVÜLI OTC ÜGYLET KERETÉBEN TÖRTÉNŐ - MÁSODPIACI VISSZAVÁSÁRLÁSÁHOZ ELJÁRÁSI REND A MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNYEK LEJÁRAT ELŐTTI - TŐZSDÉN KÍVÜLI OTC ÜGYLET KERETÉBEN TÖRTÉNŐ - MÁSODPIACI VISSZAVÁSÁRLÁSÁHOZ Budapest, 2009. március 11. Az Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen

Részletesebben

A CIG PANNÓNIA ÉLETBIZTOSÍTÓ NYRT. ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS

A CIG PANNÓNIA ÉLETBIZTOSÍTÓ NYRT. ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS A CIG PANNÓNIA ÉLETBIZTOSÍTÓ NYRT. ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. (székhely: 1033 Budapest, Flórián tér 1.; cégjegyzékszám: Cg.01-10-045857; továbbiakban Társaság ) a tőkepiacról

Részletesebben

Az FHB Nyrt ,- Ft keretösszegű évi Kibocsátási Programjához. készített Összevont Alaptájékoztatójának. 7. sz.

Az FHB Nyrt ,- Ft keretösszegű évi Kibocsátási Programjához. készített Összevont Alaptájékoztatójának. 7. sz. FHB Jelzálogbank Nyrt. Az FHB Nyrt. 200.000.000.000,- Ft keretösszegű 2014-2015. évi Kibocsátási Programjához készített Összevont Alaptájékoztatójának 7. sz. Kiegészítése Jelen dokumentum alapjául szolgáló

Részletesebben

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. A Kormány

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. A Kormány 1 1. melléklet a BM/14323/2014. számú előterjesztéshez A Kormány /2014. ( ) Korm. rendelete a nemzetbiztonsági ellenőrzéssel összefüggő lényeges adatokról, valamint a lényeges adatok bejelentésének rendjéről

Részletesebben

A BEFEKTETÉSI VÁLLALKOZÁSOK (ÁRUTŐZSDEI SZOLGÁLTATÓK) VEZETŐ ÁLLÁSÚ SZEMÉLYEINEK ENGEDÉLYEZÉSE ÉS BEJELENTÉSE, TOVÁBBÁ EGYÉB SZEMÉLYEK BEJELENTÉSE

A BEFEKTETÉSI VÁLLALKOZÁSOK (ÁRUTŐZSDEI SZOLGÁLTATÓK) VEZETŐ ÁLLÁSÚ SZEMÉLYEINEK ENGEDÉLYEZÉSE ÉS BEJELENTÉSE, TOVÁBBÁ EGYÉB SZEMÉLYEK BEJELENTÉSE A BEFEKTETÉSI VÁLLALKOZÁSOK (ÁRUTŐZSDEI SZOLGÁLTATÓK) VEZETŐ ÁLLÁSÚ SZEMÉLYEINEK ENGEDÉLYEZÉSE ÉS BEJELENTÉSE, TOVÁBBÁ EGYÉB SZEMÉLYEK BEJELENTÉSE 2015. január 1. napjától a Magyar Nemzeti Bank előtti

Részletesebben

Útmutató vételi ajánlat jóváhagyásához

Útmutató vételi ajánlat jóváhagyásához Útmutató vételi ajánlat jóváhagyásához Tartalom Irányadó jogszabályok... 3 A Felügyelet engedélyezési hatásköre... 3 Egyéb jogszabályi háttér... 4 Az engedélyezési eljárás... Hiba! A könyvjelző nem létezik.

Részletesebben

15746-1/2015 I. TÉNYÁLLÁS

15746-1/2015 I. TÉNYÁLLÁS 15746-1/2015 Állásfoglalás a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény (Pmt.) egyes rendelkezéseinek értelmezésével kapcsolatban A Társaság

Részletesebben

A bíróságon kívüli adósságrendezési eljárásokban történő együttműködés és kapcsolattartás rendje

A bíróságon kívüli adósságrendezési eljárásokban történő együttműködés és kapcsolattartás rendje A bíróságon kívüli adósságrendezési eljárásokban történő együttműködés és kapcsolattartás rendje Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 3 2. A felek közötti kapcsolattartás módja... 3 3. A felek

Részletesebben

NYILATKOZAT a vállalatirányítási gyakorlatról a Budapesti Értéktőzsde Részvénytársaság által közzétett Felelős Vállalatirányítási Ajánlások alapján

NYILATKOZAT a vállalatirányítási gyakorlatról a Budapesti Értéktőzsde Részvénytársaság által közzétett Felelős Vállalatirányítási Ajánlások alapján NYILATKOZAT a vállalatirányítási gyakorlatról a Budapesti Értéktőzsde Részvénytársaság által közzétett Felelős Vállalatirányítási Ajánlások alapján A Budapesti Elektromos Művek Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Részletesebben

EURÓPA BRÓKERHÁZ ZRT. Ügyfél besorolás mellékletei

EURÓPA BRÓKERHÁZ ZRT. Ügyfél besorolás mellékletei Ügyfél besorolás mellékletei 1/a. számú melléklete Értesítés ügyfélbesorolásról, módosításának lehetőségeiről, és annak következményeiről Név (Cégnév): Azonosító okmány száma: Tisztelt Ügyfelünk! A befektetési

Részletesebben

Budapest Önkéntes Nyugdíjpénztár

Budapest Önkéntes Nyugdíjpénztár szerzõdés száma :.../... TÁMOGATÁSI (ADOMÁNYOZÁSI) SZERZÕDÉS amely létrejött egyrészrõl a Budapest Országos Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár (1138 Budapest, Váci út 193.) továbbiakban a Pénztár, valamint

Részletesebben

KÖZÉRDEKŰ ADATOK EGYEDI IGÉNYLÉSÉNEK RENDJE

KÖZÉRDEKŰ ADATOK EGYEDI IGÉNYLÉSÉNEK RENDJE KÖZÉRDEKŰ ADATOK EGYEDI IGÉNYLÉSÉNEK RENDJE A Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény 61. (1) bekezdése értelmében A Magyar Köztársaságban mindenkinek joga van a szabad véleménynyilvánításra,

Részletesebben

A tervezet előterjesztője

A tervezet előterjesztője Jelen előterjesztés csak tervezet, amelynek közigazgatási egyeztetése folyamatban van. A minisztériumok közötti egyeztetés során az előterjesztés koncepcionális kérdései is jelentősen módosulhatnak, ezért

Részletesebben

SZEMÉLYES TEVÉKENYSÉG VÉGZÉSÉRE VONATKOZÓ SZABÁLYZAT ÉS ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI POLITIKA

SZEMÉLYES TEVÉKENYSÉG VÉGZÉSÉRE VONATKOZÓ SZABÁLYZAT ÉS ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI POLITIKA Geo Professional Portfolio Zrt. (1036 Budapest, Lajos u. 48-66. B ép. 2. em) SZEMÉLYES TEVÉKENYSÉG VÉGZÉSÉRE VONATKOZÓ SZABÁLYZAT ÉS ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI POLITIKA Verziószám Hatály Elfogadó határozat Módosítás

Részletesebben

NYILATKOZAT ÁTLÁTHATÓSÁGRÓL

NYILATKOZAT ÁTLÁTHATÓSÁGRÓL NYILATKOZAT ÁTLÁTHATÓSÁGRÓL Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 50. (1) bekezdés c) pontja és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (Nvt.) 3. (1) bekezdés 1. pontja alapján

Részletesebben

Pénztártag rendelkezése az egészségpénztári szolgáltatásra jogosult személyéről (Társkártya megrendelés)

Pénztártag rendelkezése az egészségpénztári szolgáltatásra jogosult személyéről (Társkártya megrendelés) Pénztártag rendelkezése az egészségpénztári szolgáltatásra jogosult személyéről (Társkártya megrendelés) A pénztártag azonosító adatai: Név: Adóazonosító: Email cím: Tagsági azonosító: Születési dátum:

Részletesebben

RENDELETTERVEZET. Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. (XII..) önkormányzati rendelete A kötelező adatkezelés szabályairól

RENDELETTERVEZET. Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. (XII..) önkormányzati rendelete A kötelező adatkezelés szabályairól RENDELETTERVEZET Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. (XII..) önkormányzati rendelete A kötelező adatkezelés szabályairól Enying Város Önkormányzat Képviselő-testülete az információs

Részletesebben

MELLÉKLETEK 1. MELLÉKLET RÉSZVÉNYESI NYILATKOZAT

MELLÉKLETEK 1. MELLÉKLET RÉSZVÉNYESI NYILATKOZAT MELLÉKLETEK 1. MELLÉKLET RÉSZVÉNYESI NYILATKOZAT Kérjük a Részvényeseket, hogy a Részvényesi Nyilatkozatot nyomtatott nagybetűkkel töltsék ki, és minden vonatkozó melléklettel együtt nyújtsák be az Elfogadóhelyen

Részletesebben

Pannon 2005 Faktor és Hitel Zrt. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

Pannon 2005 Faktor és Hitel Zrt. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Pannon 2005 Faktor és Hitel Zrt. 1016 Budapest, Naphegy utca 19. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Érvényes 2014.08.01-től Jóváhagyta: Igazgatóság elnöke 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. A SZABÁLYZAT CÉLJA... 3 2. A SZABÁLYZAT

Részletesebben

Tulajdonosi bejelentés

Tulajdonosi bejelentés Tulajdonosi bejelentés FreeSoft Nyrt. és részvényesei, a Credicet Fejlesztési Zrt., az Image Consulting és Marketing Kft. valamint Boródi Ferenc közös tulajdonosi bejelentése A FreeSoft Nyrt. (1037 Budapest,

Részletesebben

Tulajdonosi bejelentés

Tulajdonosi bejelentés Tulajdonosi bejelentés FreeSoft Nyrt., Kaptár Zrt., Credicet Fejlesztési Zrt. és Boródi Ferenc közös tulajdonosi bejelentése A FreeSoft Nyrt. (1037 Budapest, Montevideo utca 8.), a Kaptár Zrt., a Credicet

Részletesebben

Értékpapírkölcsön-keretszerződés a Takarék Alapkezelő Zrt. általi kölcsönbe vételre

Értékpapírkölcsön-keretszerződés a Takarék Alapkezelő Zrt. általi kölcsönbe vételre amely létrejött egyrészről Lakcím/Székhely: --- Számlaszám: --- Adóazonosító jel/adószám: --- Telefonszám: --- Elektronikus levélcím: --- Postacím: --- Értékpapírkölcsön-keretszerződés a Takarék Alapkezelő

Részletesebben

Tájékoztató a végrehajtási politikánkról Üzletszabályzat Melléklet

Tájékoztató a végrehajtási politikánkról Üzletszabályzat Melléklet 1. M ELLÉKLET Politika Tájékoztató a végrehajtási politikánkról Üzletszabályzat Melléklet A pénzügyi eszközök piacáról szóló 2004/39/EK irányelv (továbbiakban MIFID), illetve a befektetési vállalkozásokról

Részletesebben

4IG NYRT. IGAZGATÓSÁGÁNAK

4IG NYRT. IGAZGATÓSÁGÁNAK 4IG NYRT. IGAZGATÓSÁGÁNAK KÖZGYŰLÉSI ELŐTERJESZTÉSE a 2016. április 29-én tartandó rendkívüli közgyűlés 9. számú napirendi pontjához AZ IGAZGATÓSÁG ALAPSZABÁLY MÓDOSÍTÁSÁRA VONATKOZÓ JAVASLATA Készítette:

Részletesebben

Tisztelt Munkáltató!

Tisztelt Munkáltató! Tisztelt Munkáltató! 1 A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény (továbbiakban Pmt.) értelmében Pénztárunk részére kötelező a szerződés

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÁS. Társaságunknak tevékenysége során számos jogszabályi, felügyeleti előírásnak, hazai és nemzetközi sztenderdnek kell megfelelnie.

TÁJÉKOZTATÁS. Társaságunknak tevékenysége során számos jogszabályi, felügyeleti előírásnak, hazai és nemzetközi sztenderdnek kell megfelelnie. TÁJÉKOZTATÁS Az ügyfél-átvilágítás során a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről szóló 2007. évi CXXXVI. törvény (továbbiakban: Pmt.) 6-7 -ai alapján: Kedves Ügyfelünk! Társaságunknak tevékenysége

Részletesebben