Ézs 40,12-27 Kihez hasonlítjátok az Istent?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Ézs 40,12-27 Kihez hasonlítjátok az Istent?"

Átírás

1 Ézs 40,12-27 Kihez hasonlítjátok az Istent? Ki mérte meg markával a vizeket, és ki mértéklé az egeket arasszal, a föld porát ki foglalá mérczébe, és a hegyeket ki tette körtefontra, és a halmokat a mérlegserpenyőbe? Kicsoda igazgatta az Úr lelkét, és ki oktatta Őt, mint tanácsosa? Kivel tanácskozott, hogy felvilágosítsa Őt, és tanítsa Őt igazság ösvényére, és tanítsa ismeretre, és oktassa Őt az értelem útára? Ím a népek, mint egy csöpp a vederben, és mint egy porszem a mérlegserpenyőben, olyanoknak tekintetnek; ímé a szigeteket mint kis port emeli föl! És a Libánon nem elég a tűzre, és vada sem elég az áldozatra. Minden népek semmik Ő előtte, a semmiségnél és ürességnél alábbvalóknak tartja. És kihez hasonlítjátok az Istent, és minő képet készítetek Ő róla? A bálványt a mester megönti, és az ötvös megaranyozza azt, és olvaszt ezüst lánczot reá; A ki szegény ily áldozatra, oly fát választ, a mely meg nem rothad; okos mestert keres, hogy oly bálványt állítson, a mely nem ingadoz. Hát nem tudjátok és nem hallottátok-é, hát nem hirdettetett néktek eleitől fogva, hát nem értettétek-é meg a föld fundamentomait? Ki ül a föld kereksége fölött, a melynek lakói mint sáskák előtte, ki az egeket kiterjeszti mint egy kárpitot, és kifeszíti, mint a sátort, lakásra; Ki a fejedelmeket semmivé teszi, és a föld biráit hiábavalókká változtatja; Még alig plántáltattak, még alig vettetének el, alig vert gyökeret a földben törzsük, és Ő csak rájok fuvall, és kiszáradnak és őket, mint polyvát, forgószél ragadja el: Kihez hasonlíttok hát engem, hogy hasonló volnék? szól a Szent. Emeljétek föl a magasba szemeiteket, és lássátok meg, ki teremté azokat? Ő, a ki kihozza seregöket szám szerint, mindnyáját nevén szólítja; nagy hatalma és erőssége miatt egyetlen híjok sincsen. Miért mondod Jákób és szólsz ekként Izráel: Elrejtetett az én útam az Úrtól, és ügyemmel nem gondol Istenem?! Bevezetés Főleg két verset állítanék a középpontba, de a többivel is foglalkozunk: Kihez hasonlíttok hát engem, hogy hasonló volnék? szól a Szent [ ] Miért mondod Jákób és szólsz ekként Izráel: Elrejtetett az én útam az Úrtól, és ügyemmel nem gondol Istenem?! ( v.). Ebben a felolvasott részben Isten több oldalról mutatkozik be. Beszél magáról úgy, mint aki a Teremtő (12. és 22. vers), aztán bemutatja az Ő bölcsességét ( és 28. versek). Szól arról is, hogy Ő a népek fölött van, és a népek fejedelmei fölött is Ő az Úr ( és vers). Azután felteszi ezt a kérdést, hogy kihez hasonlítjuk Őt, vagy kihez lehetne Őt hasonlítani (25. vers). Végül arról szólnék, hogy Isten önmaga hasonlítja magát mégis valamihez. Ez nekünk sokat mond arra a kérdésre, hogy: Miért mondod Jákób és szólsz ekként Izráel: Elrejtetett az én útam az Úrtól, és ügyemmel nem gondol Istenem?! (27. vers). Isten a Teremtő Nézzük meg először, hogy hogyan beszél Istenről mint Teremtőről. Azt olvastuk, hogy: ki mérte meg markával a vizeket, és ki mértéklé az egeket arasszal? (12. vers). Már volt arról szó, hogy úgy beszél az Ige Istenről, mint kézművesről, aki nemcsak az embert formálta a föld porából, hanem Aki az egeket is arasszal mérte, a hatalmas tejútrendszereket, a földnek a vizeit és tengereit is csak úgy a markával. A hegyeket is, mintha csak úgy feltette volna a serpenyőbe. De azért ebben benne van az is, hogy megmérte Isten, hogy a földön mennyi legyen a víz, a folyó, mennyi legyen a föld pora. Hány hegy legyen, hol legyenek a hegyek és a halmok, és azok milyen nagyságúak legyenek. Jól megmérte az egeket is, az egész világmindenséget. Arról beszél, hogy az egeket, és itt a levegőégről van szó, kifeszítette, mint

2 hogy ha a sátor kárpitját feszítette volna ki, lakásra (22. vers). Valóban, mennyire kell ez a levegőég minden élethez, nemcsak az ember életéhez! Ebből lélegzünk, ebből öntözi Isten esővel a földet, ebben szállnak a virágporok, a virágmagvak, a madarak, de ez óv meg minket a káros sugárzásoktól is. A levegőég égeti el a földre hulló meteorokat, hogy ne legyen olyan a föld számára, mint hogyha egy hatalmas bomba csapódna be. Mindent el tud sorolni a tudomány is, hogy mit jelent ez a levegőég. Ha ez nem lenne, akkor nem lehetne lakásul ez a föld. Isten feszítette ki, mint egy kárpitot, hogy lakásul legyen. A csillagos égről beszél: Emeljétek föl a magasba szemeiteket, és lássátok meg, ki teremté azokat? Ő, a ki kihozza seregüket szám szerint, mindnyáját nevén szólítja; nagy hatalma és erőssége miatt egyetlen híjuk sincsen (26. vers). Ki teremtette a csillagos eget? Nyilván Isten, és megkérdezi, hogy ki az, aki kihozza seregüket szám szerint. Hány seregük van? Mondjuk így: hány naprendszer van a világmindenségben, vagy hány tejútrendszer van a világmindenségben? Ez a csillagoknak a serege. Egyáltalán hány csillag van? Nem tudjuk megszámolni, a tudomány sem tud vele mit kezdeni. Azt mondja itt az Ige, hogy nagy hatalma és erőssége miatt egyetlen híjuk sincsen. Úgy is fordítják, hogy egy sem mer hiányozni, ha Isten a nevén szólítja. Vagyis a legnagyobb csillagtól a legkisebb üstökösig, Isten mindegyiknek kiszabta az útját, és azt kell bejárnia. Egy sem mer letérni arról. Mindegyik azt teszi, amit Isten kijelölt a számára, és amit Isten parancsolt neki. Ez a mi Teremtő Istenünk. Isten bölcsessége Aztán beszél Isten bölcsességéről is ez az Ige. Azt olvastuk: Kicsoda igazgatta az Úr lelkét, és ki oktatta Őt, mint tanácsosa? (13. vers). Nyilván, senki, hiszen amikor Ő teremtett, nem is volt még rajta kívül senki, ki is oktathatta volna őt. Ki volt a tanácsadója? Hát, nyilvánvalóan senki. Itt egy picit meg kell állnunk, mert ez a kérdés megszégyenít bennünket, mert mi olykor oktatjuk Istent, tanácsot adunk Neki imádságainkban. Elsoroljuk Neki, hogy hogyan lenne jó, hogyan kellene eljárni ebben az ügyben, meg abban az ügyben. Mit kellene csinálni az én egészségemmel, betegségemmel, mit kellene csinálni a szomszédommal, mit kellene csinálni a népekkel, az emberekkel. Nem azt jelenti, hogy nem kérhetjük, nem tárhatnánk Isten elé. Elmondhatjuk, azt mondja: Tárjátok fel kívánságaitokat! Csak egyre vigyázzunk: Ne oktassuk, és főleg nehogy parancsoljunk Istennek. Mindig tegyük oda, hogy mindazonáltal ne úgy legyen, ahogy én akarom, hanem ahogy Te. Olvastuk, hogy: Kivel tanácskozott, hogy felvilágosítsa Őt, és tanítsa Őt igazság ösvényére, és tanítsa ismeretre, és oktassa Őt az értelem útára? (14. vers). Nyilván, hogy nem volt más tanács, csak az isteni tanács. Az Atya, a Fiú és a Szent Szellem, nem volt más tanács. Nem is volt szüksége Istennek semmiféle tanácsra. Nekünk, embereknek, szükségünk van tanácsra. Ezt a hívő testvérek felé is hadd mondjam, hogy szükségünk van tanácsra, mert rész szerint van bennünk az ismeret, és a prófétálás. Vannak olyan Igék az ószövetségben, a Példabeszédek könyvében például, hogy jó, amikor meghallgatunk tanácsadókat, hogy ne menjen az ember a maga feje után. Nyilván, hogy a legfőbb tanácsadónk az Úr, így is mondja az Ige, de azért az érettebb testvéreknek a tanácsa mellett nem mehetnek el csak úgy. Különösen a fiatalok vannak úgy, hogy ó, mindent tudunk! Addig olyan magabiztos az ember, amíg egy jó párszor rá nem jön, hogy nem tud semmit, szüksége lenne tanácsadókra. De Istennek nem kell tanácsadó, és ezért vigyázzunk mi is, hogy nehogy az imádságainkban kioktassuk Istent, tiszteletlenek legyünk vele szemben, vagy olyanokat mondjunk Istennek, hogy én ezt a betegséget már nem bírom, én ezt a helyzetet már nem tudom elviselni. Jól megméri az Isten, amikor ránk ad valamit, nincs szüksége rá, hogy mi mondjuk meg, hogy mit bírunk, vagy mit nem bírunk. Vagy a gyerekünk mit bír, vagy a népünk mit bír. Nincs szüksége tanácsra, de elmondhatjuk, mint szívünknek a kéréseit. Csak mindig ott legyen

3 bennünk az az igazi megadás, hogy de mindenesetre úgy legyen, ahogy Te akarod, és ne úgy, ahogy én. Isten Úr a népek és fejedelmek fölött is A harmadik, amiről itt szól az Ige, hogy Isten az emberek és a népek fölött való Úr. Olvassuk, hogy: a népek, mint egy csepp a vederben, mint egy porszem a mérleg serpenyőben, olyanoknak tekintetnek (15. vers). Nemcsak egy ember kis porszem, nemcsak én vagyok kis porszem, hanem a népek mind. A nagy népek mind, milliók vagy milliárdnyi népek, és a népek összessége is, csak mint egy csepp a vederben, mint egy porszem a mérleg serpenyőjén. Egy porszem a mérleg serpenyőjében nem nyom semmit. Én már dolgoztam nagyon érzékeny mérlegekkel, nagyon kicsi dolgokat mértünk rajta, de egy porszem ott sem volt érzékelhető. Sőt, azt mondja az Ige, hogy minden népek semmik Őelőtte, a semmiségnél, az ürességnél alábbvalóknak tartja (17. vers). Tehát ki is mondja itt az Ige, hogy semmik, még a semminél is alábbvalók, az ürességnél is alábbvalók. Mondjuk, amikor Izraelnek szólt ez az Ige, akkor biztos jó volt nekik hallani, biztatás volt a számukra az, hogy majd jön a fogság, népek fognak uralkodni rajtuk, náluknál jóval hatalmasabb népek, de Isten előtt semmik ezek a népek. Egy porszem, vagy még annyi sem; semmik, az ürességnél is alábbvalók. Ezt jó nekünk most is tudni, erre biztat bennünket éppen ezért az Úr, hogy ne féljünk emberektől, ne féljünk még sok népektől sem. A kormányrúd és az uralkodói szék az az Istené, és az Úré, a mi Urunké. Aztán úgy folytatja az Ige: Ki ül a föld kereksége fölött, a melynek lakói mint sáskák előtte (22. vers). Ül a föld kereksége fölött, tehát Isten trónol, és a népek, csak mint a sáskák őelőtte. Ahogy a levegőégtől, az egektől függ minden élőnek az élete, ugyanúgy a népeknek az élete is. Életünk, eledelünk, mindenünk annak a kezében van, aki trónol a föld kereksége fölött. És nemcsak a mi életünk, hanem minden ember élete, és ezért nem kell nekünk emberektől félni. Sőt, így folytatja az Ige, hogy nemcsak a népek fölött van az Úr, hanem a népek fejedelmei fölött is: Ki a fejedelmeket semmivé teszi, és a föld biráit hiábavalókká változtatja (23. vers). Isten azt emel fel népek fölé fejedelmekül, akit akar. Ő emel királyokat, és dönt királyokat. Amely fejedelem Isten akaratát nem cselekszi, azt félreteszi. Ha egy uralkodó elvégezte az, amit Isten akart vele elvégeztetni, félreteszi. Hány birodalom omlott már össze a vezéreivel együtt! Hány király, vezér, császár, diktátor tűnt már el egyik napról a másikra! Pedig amíg uralkodtak, addig embermilliók rettegtek tőlük. Azt gondolták magukról, hogy ők mindent megtehetnek. Így olvastuk, hogy a fejedelmeket semmikké teszi, a föld bíráit hiábavalókká változtatja. Nem kell emberektől félnünk. Azt mondja az Ige: Még alig plántáltattak, [És ez a fejedelmekre vonatkozik] még alig vettetének el, alig vert gyökeret a földben törzsük, és Ő csak rájok fuvall, és kiszáradnak és őket, mint polyvát, forgószél ragadja el (24. vers). Olyan hasonlatot hoz itt Isten, mint amikor palántáznak tavasszal, vagy nyár elején. A gyenge palántát beleteszik a földbe, ha azt nem öntözik, ha arra nem vigyáznak, kiszárad, hamar ellankad, és semmivé lesz. Azt mondja Isten, ilyenek a fejedelmek, én plántáltam el. De ha én nem vigyázok rájuk, ha én nem öntözöm, ha én rájuk fuvallok, kiszárítom őket, elmozdítom a helyükről, akkor, mint a polyvát úgy ragadja el őket a szél. Teljesen Istentől függenek. Ő ad mindeneknek életet, leheletet és mindent. Ezért int bennünket Isten Igéje, hogy imádkozzunk királyokért, és minden méltóságban levőkért, hogy csendes és nyugodalmas életet éljünk. Milyennek látjuk, milyennek ismerjük Istent? Ezek után teszi fel Isten a kérdést: És kihez hasonlítjátok az Istent, és minő képet készítetek Ő róla? (18. vers). Ez egy nagyon lényeges kérdés. Ha Isten ilyen hatalmas, ilyen bölcs, mindenekfelett való, Aki uralkodik égen és földön, Akivel senki össze nem hasonlítható, milyen képet alkot Róla az ember? Jeremiás könyvéből elolvasok egy kis szakaszt, hogy

4 milyen képet alkottak annak idején Istenről, és mit gondol Isten ezekről a képekről. Mert a népek bálványai csupa hiábavalóság, hiszen az erdő fájából vágják azt; ács-mester kezei készítik bárddal. Ezüsttel és aranynyal megékesíti azt, szegekkel és pőrölyökkel megerősítik, hogy le ne essék. Olyanok, mint az egyenes pálmafa, és nem beszélnek; viszik-hordják őket, mert mozdulni nem tudnak. Ne féljetek tőlök, mert nem tehetnek rosszat; de jót tenni se képesek! Nincs hozzád hasonló, Uram! Nagy vagy és nagy a te neved a te hatalmadért! Ki ne félne tőled, nemzetek királya? Bizony tiéd a tisztelet, mert a nemzetek minden bölcse közt és azok minden országában sincs hozzád hasonló! Mind egyig balgatagok és bolondok; hiábavalóságokra tanít; fa az. Társisból hozott lapított ezüst és Ofirból való arany; az ácsnak és az ötvös kezének munkája; De az Úr igaz Isten, élő Isten ő, és örökkévaló király; az ő haragja előtt reszket a föld, és a nemzetek nem szenvedhetik el az ő felindulását. (Mondjátok meg hát nékik: Az istenek, a kik az eget és földet nem alkották, el fognak veszni e földről és az ég alól!) Ő teremtette a földet az ő erejével, ő alkotta a világot az ő bölcseségével, és ő terjesztette ki az egeket az ő értelmével. Szavára víz-zúgás támad az égben, és felhők emelkednek fel a föld határairól; villámlásokat készít az esőnek, és kihozza a szelet az ő rejtekhelyéből. Minden ember bolonddá lett, tudomány nélkül, minden ötvös megszégyenül az ő öntött képével, mert hazugság az ő öntése, és nincsen azokban lélek. Hiábavalók azok, nevetségre való munka, elvesznek az ő megfenyíttetésök idején! Nem ilyen a Jákób része, mint ezek; mert a mindenség alkotója ő, és Izráel az ő örökségének pálczája; Seregek Ura az ő neve! (Jer 10,3-16). Látjuk, hogy mit mond Isten azokról a bálványképekről, amit öntöttek vagy faragtak, de most emlékeztetném a testvéreket arra, hogy régebben már kétszer is szó volt arról közöttünk, hogy nemcsak fából, aranyból és ezüstből készíthet magának az ember bálványképeket. Nagyon sok ember alkot magának képet Istenről, amelyik nem helyes kép. Mintegy a maga elgondolása szerinti istent készít az eszével, az értelmével, az érzelmeivel magának. Erre most részletesebben nem akarok kitérni, de gondoljunk vissza, hogy szó volt arról, hogy nem az igazi Istent ismeri még a bibliaolvasó ember sem, hanem amit elképzel magának Istenről. Vagy az egyik oldalát ragadja ki Istennek, mintha Isten egy félelmetes Isten lenne, aki ül az Ő királyi székében, és majd megbünteti a gonoszokat, akik nem járnak úgy el, ahogy kívánja. Másik oldalról vannak olyanok, akik csak az irgalmas Istent ismerik, aki minden bűn felett szemet huny, és minden bűnt megbocsát, mert az a dolga, hogy megbocsásson minden bűnt. De Isten olyan sok mindent kijelent magáról. Azt az Istent ismerjük-e, akit kijelent a Biblia, és akit kijelent Jézus Krisztus? Mert ha nem azt az Istent ismerjük, akkor magunknak alkotunk egy bálványistent, amit mi elképzeltünk magunknak. És a mi bálványistenünk nekünk mindig igazat ad. Ha mi vétkezünk, ha mi haragszunk, a mi bálványistenünk mindig azt mondja, hogy nem baj, ne félj! A mi bálványistenünk az egyszer porba fog hullni az igazi Isten előtt. És hogy milyen Istent hirdetünk? Ez még súlyosabb. Nem hiába mondja az Ige: Az ökör ismeri a gazdáját, a szamár az urának jászlát. Az én népem nem ismer engem. Elvész az én népem ismeret nélkül. Ezek nagyon komoly dolgok. Nemcsak aranyból, ezüstből lehet bálványokat készíteni, hanem intellektuálisan is, és ez még veszedelmesebb. Most is felteszi Isten ezt a kérdést: Kihez hasonlíttok hát engem, hogy hasonló volnék? szól a Szent (25. vers). Ezekben a kérdésekben benne van nyilván, amit ezek után Isten elmond, hogy Ő milyen hatalmas, milyen bölcs, és hogy kicsoda. Ebben a kérdésben, hogy kihez hasonlítotok engem, benne van a válasz. Nincs senki Hozzá hasonló, nem lehet senkihez hasonlítani. Kihez volna hasonló? Mégis, és most erre szeretném a hangsúlyt tenni ma este. Mégis, Isten maga hasonlítja Önmagát néhány olyan jól ismert személyhez, amiről ma este szólnék. Mi nem mernénk magunknak venni ezt a bátorságot, hogy hasonlítsuk valamihez, de Ő hasonlítja magát.

5 Amikor most ezeket el fogom mondani az Igéből, ennek a fényében nézzük meg: Miért mondod Jákób és szólsz ekként Izráel: Elrejtetett az én útam az Úrtól, és ügyemmel nem gondol Istenem?! (27. vers). Hogy ha ezt a hatalmas Istent látjuk, ezt a szent, bölcs és nagy Istent, a rettenetes Istent, akinél a népek a semmiségnél és az ürességnél alábbvalók, talán még úgy gondolhatnánk, hogy hát az én porszem kis ügyemmel mit gondol ez a hatalmas Isten! Nézzük csak meg, hogy kihez hasonlítja saját magát! Itt négy olyan személyt említek meg, akihez hasonlítja magát Isten. Pásztor Először is hasonlítja magát ugyanebben a részben a pásztorhoz: Mint pásztor, nyáját úgy legelteti, karjára gyűjti a bárányokat és ölében hordozza, a szoptatósokat szelíden vezeti (Ézs 40,11). Erről bővebben nem szólnék, mert az elmúlt alkalommal volt erről szó, csak emlékeztetésképpen idetennék két Igét, vagy hármat. Szó volt Márk evangyéliuma 6. részéből arról, hogy látta az Úr Jézus az összegyűlt sokaságot, és megszánta őket, mert olyanok voltak, mint a pásztor nélkül való juhok. Sokra tanította őket, és utána megszaporította nekik a kenyeret meg a halat, mert irgalmas volt hozzájuk. Vagy - azt mondja az Úr Jézus, akiben az Atyát szemlélhetjük -, hogy én vagyok a jó pásztor. A jó pásztor életét adja a juhokért. Vagy egészen a mindennapi életünkre nézve, azt mondja itt, hogy karjára gyűjti a bárányokat és ölében hordozza, a kicsiket, a tehetetleneket (Ézs 40,11). Az a hatalmas Isten, aki az eget csak úgy kifeszítette, aki csak úgy a tejútrendszert az araszával méri le, akik előtt a népek semmik, az összes nép semmi, a tehetetlen, kicsi bárányt az ölébe veszi, és hordozza. Aki utána megy az elveszett báránynak, a vállaira veszi, örül, és úgy megy haza. Ki ez az Isten, aki Jézus Krisztusban mint pásztor meghalt a bűnös emberért? Látjuk a hatalmas ellentéteket? Ezért kell vigyázni, hogy az Istenről való összes kijelentést figyelembe vegyük, hogy milyen a mi Istenünk. Mint pásztor. Atya A másik, amit megemlítek, hogy mihez hasonlítja magát Isten: hasonlítja az apához, az atyához. Csak egyetlen igehelyet olvasok el: A milyen könyörülő az atya a fiakhoz, olyan könyörülő az Úr az őt félők iránt. Mert ő tudja a mi formáltatásunkat; megemlékezik róla, hogy por vagyunk (Zsolt 103,13-14). Amilyen könyörülő az atya a fiakhoz, olyan könyörülő az Úr az őt félők iránt. Hát milyen könyörülő az atya a fiakhoz? Van egy példázat, amit az Úr Jézus mondott a tékozló fiúról. Ott láthatjuk, hogy milyen könyörülő az atya a fiakhoz. Itt van ez a fiú, kikérte az örökséget. Elment, mind elpocsékolta az utolsó fillérig. A barátaival eldorbézolta, és a parázna nőkkel. A végén oda jutott, hogy disznókat őrzött, és olyan éhes volt, hogy még azt is megette volna, amit a disznók ettek, de abból sem kapott. Akkor visszagondolt, hogy milyen könyörülő az ő apja. Az ő atyja házában még a béres is jobban él, sokkal jobban van a béresnek is a dolga. Bővölködnek a kenyérben, őneki meg nincs. Azt mondja, elmegyek. Azt tudnunk kell, hogy megalázkodva ment. Nem úgy, hogy megmondom, hogy mégis csak a fiad vagyok, és köteles vagy visszafogadni. Nem, nem így ment. Ez nem istenfélelem. Amilyen könyörülő az atya a fiakhoz, olyan könyörülő Isten az Őt félők iránt. Akiben van egy kis istenfélelem, mint ebben a fiúban volt, az megalázkodva ment. Nem vagyok méltó, hogy fiadnak neveztessem. De amikor az atya látta, az eleibe futott. Ilyen a könyörülő atya! Magához szorította, és megcsókolgatta. Nemcsak egyszer, hanem csókolgatta. Levették a rongyos ruhát, felöltöztették a legszebb ruhába. Levágatták a hízott borjút, örültek, vigadtak. Mert az én fiam meghalt, és feltámadott; elveszett és megtaláltatott. Ilyen a könyörülő atya. Az, Aki előtt a népek semmik, egy csepp, a vederben, a porszemnél alábbvalóak. Az az Isten, aki csak ráfuvall, és oda lesznek a népek, a fejedelmükkel együtt, az az Isten az Őt félők iránt, a bűnbánó ember iránt olyan könyörülő, mint amilyen az atya a fiához. Mert azt mondja, hogy

6 megemlékezik rólunk, hogy por vagyunk, tudja a mi formáltatásunkat. Jó lenne, ha mi is mindig tudnánk, amikor úgy duzzadnak az erőink, és mindenre képesek vagyunk, hogy csak por vagyunk, csak egy lehelet van az orrunkban, de így mehetünk a mi Atyánkhoz. És a megalázottak, amikor az Atya könyörülő, mert megemlékezik róla, hogy por vagyunk. Anya Aztán egy harmadikat is megemlítek, hogy Isten mihez hasonlítja magát. Az anyához is hasonlítja magát: És szól Sion: Elhagyott az Úr engem, és rólam elfeledkezett az Úr! Hát elfeledkezhetik-é az anya gyermekéről, hogy ne könyörüljön méhe fián? És ha elfeledkeznének is ezek: én te rólad el nem feledkezem. Imé, az én markaimba metszettelek fel téged, kőfalaid előttem vannak szüntelen (Ézs 49,14-15). Az anyák ezt tudják. Senki sem tudja úgy igazából, csak úgy hallomásból, ezt csak az anyák tudják. Még a gyerekek sem tudják, hogy mit jelent az, hogy az anya nem felejtkezik el a gyermekéről. Itt azt mondja az Ige, hogy a markaimba belemetszettelek. A férjek, az apák, azok vannak úgy, valahogy úgy érzelmileg nem kötődnek a gyerekhez. Könyörülő az atya is, de az anya azt mondja, hogy belőlem való, én hordtam a szívem alatt. Én belőlem való, belőlem táplálkozott, és valahogy a gyerek már régen elszakítja ezt a köldökzsinórt, a lelki köldökzsinórt is, de az anyáknál nagyon nehezen szakad el. Van egy 80 éves anya és van egy 60 éves gyereke, az akkor is az ő gyereke. Akkor is kisfiam és kislányom. Ha még lenne is egy olyan rendetlen, nem tudom milyen jelzőt mondjak, aki elfeledkezne a gyermekéről, azt mondja Isten: én nem. Én terólad el nem felejtkezem. Lehet, hogy erre a kérdésre, hogy Miért mondod Jákób és szólsz ekként Izráel: Elrejtetett az én útam az Úrtól, és ügyemmel nem gondol Istenem?! Lehet, hogy úgy érzi valaki magát ebben a világban, olyan vagyok, mint egy apátlan-anyátlan árva, nincs senkim. Az én ügyemmel nem gondol senki. Ki törődik az én utammal, meg énvelem? Azt mondja az Úr, hogy nem vagy anyátlan és apátlan árva, nem vagy. Az Úr nekünk apánk is, meg anyánk is. Könyörülő hozzánk, és bele vagyunk metszve a tenyerébe, bele vagyunk írva, őriz, mint a szeme fényét. Ha ilyen gondolatok támadnának bennünk, hogy Elrejtetett az én útam az Úrtól, és ügyemmel nem gondol Istenem?! Hát akkor, aki anya, gondoljon arra, hogy az ő gyermekét csak úgy el tudja-e felejteni? Nem minden fájdalma fáj neki is? Nem minden rossz útja neki is rossz, és minden öröme nem öröm neki is? Vagy az apák gondoljanak arra, hogy mindegy neki, nem tudja, hogy a fia ki? Nem vagyunk apátlan és anyátlan árvák. Aki azt gondolja, hogy olyan vagyok, mint egy elveszett juh, gyenge, csetlő-botló, gondoljon arra, hogy ez az örökkévaló Isten, aki teremtette a világmindenséget, Ő vesz fel a karjaira, és Ő hordoz. Drágák vagyunk előtte, az életét adta értünk. Férj Hadd említsek meg még egyet, amihez Isten hasonlítja magát: Mert férjed a te Teremtőd, seregeknek Ura az Ő neve, és megváltód Izráelnek Szentje, az egész föld Istenének hívattatik. Mert mint elhagyott és fájó lelkű asszonyt hív téged az Úr, és mint megvetett ifjú asszonyt; ezt mondja Istened (Ézs 54,5-6). Férjed a Teremtőd. Az ember Isten nélkül olyan, mint egy elhagyott, és fájó lelkű asszony, mint egy megvetett ifjú asszony. Most különösen hadd szóljak a lányokhoz, özvegyekhez, mert ezt ők értik meg, mit jelent megvetett, ifjú asszonynak lenni. Én sem tudom azt felfogni, hogy milyen az, amikor mondjuk egy lány úgy érzi, hogy én nem kellek senkinek, engem nem kért meg senki. Így öregedtem meg lányként, és nem kért meg senki. Vagy mit érez egy elhagyott asszony, akit megcsalt a férje. Azt mondja: nem kellesz, mert találtam mást, aki nekem szebb, aki nekem jobb, aki fiatalabb. Megvetett ifjúasszony - iszonyatos fájdalom! Nem kellek, talán nem kellek annak, akinek eddig kellettem.

7 Azt mondja az Úr, hogy van férjed, mégis van: a te férjed a te teremtőd. Mert miért kell férj? Azért kell férj, mert a lányok, asszonyok szeretnek támaszkodni valakire, vagy gondoskodni valakiről, vagy biztonságot keresni valakinél. Elmondhatják valakinek a problémáikat és a terheiket. Azt mondja az Úr, hogy ugyan emberek közt nincs, de én a férjed vagyok. Rám támaszkodhatsz, nekem elmondhatod. Olyan férj, aki nincs az emberek között! Nincs, mert én is férj vagyok, és csak gyarló ember vagyok. Sokszor, többet kellene meghallgatni a feleségemet, és nem tudom. Isten olyan férj, akinek van ideje meghallgatni. Van ideje, sok ideje van, el lehet Neki mondani mindent. Isten olyan férj, akinek van ereje elhordozni mindent. Mindent el tud hordozni, mindent elmondhatunk neki. Isten olyan férj, akinek van hatalma megvigasztalni, és a fájó lelkű asszonynak erre van szüksége. Isten meg tud vigasztalni, úgy tud megvigasztalni, mint senki más. Szeretlek! - hangzik majd a biztatás egy régi énekben. Nem régen volt szó a vigasztalásról, a 2Korinthusi levélben, hogy Isten a minden vigasztalásnak az Istene, a megalázottaknak a vigasztalója. Isten olyan férj, aki bölcsen tud tanácsolni, sőt, amit egyetlen férj sem tud megtenni, a bölcs tanácshoz Isten még erőt is ad, hogy végre tudjuk hajtani azt a bölcs tanácsot. Isten olyan férj, akinek van szíve megérteni. S van módja meggyógyítani a fájó lelket. Ő belátásra tud bírni, ha eltévedünk. Éspedig úgy tud belátásra bírni, hogy nem okoz fájdalmat, mint mondjuk mi, férjek gyakran okozunk fájdalmat. Meg akarjuk magyarázni, nevelni akarjuk a feleségünket, csak fájdalmat okozunk. Isten is nevel, de Ő másképp nevel. Ő tud nevelni, mi nem. (Nem szabad a feleségünket nevelni!) Isten olyan férj, aki a szívére is tud beszélni. Volt szó korábban arról a Hóseás könyvében: Kicsalogatom a pusztába, és a szívére beszélek, mert Istennek az Igéje a szívbe hatol. Mi tudunk az érzelmeire hatni a feleségünknek, az értelmére is tudunk hatni, de a szívbe csak az Ige tud belehatolni. Férjed a te Teremtőd. Befejezés Most gondoljuk meg ezeket, hogy az az Isten, aki a mindenséget teremtette, az az Isten, aki csak úgy fogja, markával méri az óceánokat, és ide meg oda helyezi; az egeket csak úgy arasszal, fogja és kifeszíti, ez a hatalmas Isten, akinek nincs, aki tanácsot adhasson, aki bölcs; aki előtt minden csak semmi - ez az Isten olyan gyengéd hozzánk, mint a pásztor. A kicsi bárányokat az ölében hordozza. Mint az apa a fiakhoz, mint az anya a gyermekeihez, vagy mint egy igazi jó férj. Valahol mindenki benne van ebben. És ezek után, ha felmerülnének ilyen kérdések bennünk, hogy Miért mondod Jákób? Mert még ezek után is, amennyire balgatag tud lenni az ember, amennyire sötét tud lenni a szívünk, vagy amennyire a nehézségek le tudnak húzni bennünket, ezek után is sokszor feltör bennünk, hogy elrejtetett az én utam előled, ügyemmel már nem gondol Istenem! Hát ne gondoljunk ilyet, mert ilyen szerető Istenünk van, és ilyen hatalmas Istenünk van! Ámen. Debrecen, március 1.

BIBLIA ÉS TUDOMÁNY. 1

BIBLIA ÉS TUDOMÁNY.  1 BIBLIA ÉS TUDOMÁNY 1 Valóban elavult lenne a Biblia? Össze lehet-e egyezetni a mai tudományos eredményeket a Bibliával vagy feloldhatatlan ellentét van a kettő között? Esetleg a Biblia jóval megelőzte

Részletesebben

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút 1 1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút És lőn abban az időben, hogy Abimélek és Pikhól annak hadvezére megszólíták Ábrahámot mondván: Az Isten van te veled mindenben, a mit cselekszel. Mostan azért

Részletesebben

Dániel könyve. Világtörténelem dióhéjban

Dániel könyve. Világtörténelem dióhéjban Dániel könyve Világtörténelem dióhéjban 2300 éves prófécia Kr.e. 457 Kr.u. 34 Kr.u. 1844 490 év 1810 év 70 hét Rendelet 1. rész Evangélium 2. rész 10-11 Ki Mikáél? Mózes éneke Szólt az ellenség: `Üldözöm

Részletesebben

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Pasarét, 2014. február 2. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Lekció: ApCsel 4,23-31 Alapige: Zsolt 124,8 A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette

Részletesebben

Ézs 33,17-24 Milyen az Úr, és az Ő országa?

Ézs 33,17-24 Milyen az Úr, és az Ő országa? Ézs 33,17-24 Milyen az Úr, és az Ő országa? A királyt ékességében látják szemeid; látnak széles országot. Szíved elgondolja a mult félelmét: hol az író, hol a mérlegelő, hol a tornyok összeírója? A gőgös

Részletesebben

Arcodat keresem, Uram!

Arcodat keresem, Uram! Arcodat keresem, Uram! Imádságok az Eukarisztia elõtt Pan non hal ma, 2011. AZ EUKARISZTIA ELÕTT SZENTSÉGIMÁDÁSI ÓRA IMÁDÁS Az Úr Jézus köztünk van az Élet Kenyerében. Hálaadó lélekkel imádjuk ôt, a mi

Részletesebben

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1 É N E K F Ü Z E T A S V Á B H E G Y I R E F O R M Á T U S G Y Ü L E K E Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN JÓ ISTENÜNKRŐL ÉNEKELNI, MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K

Részletesebben

Hamis és igaz békesség

Hamis és igaz békesség Hamis és igaz békesség Lectio: Jer 1,1-15 Textus: Jer 1,14 A lelkipásztor így szólt egy asszonyhoz: - Asszonyom, szokta önt kínozni a Sátán? - Engem? Soha! - No, akkor ez annak a jele, hogy ön még a Sátáné,

Részletesebben

Az Istentől származó élet

Az Istentől származó élet Az Istentől származó élet Előszőr is mi az élet? Sokan próbálták deffiniálni, különféle kulturális, tudományos vagy vallási nézőpontokból is. A tudomány mivel a fő forrása a megfigyelés és az információ

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Bevezetés a 3. részhez: Jézus természete és céljai 113 14. Csodálatos Tanácsadó 115 15. Békesség Fejedelme 119

Tartalomjegyzék. Bevezetés a 3. részhez: Jézus természete és céljai 113 14. Csodálatos Tanácsadó 115 15. Békesség Fejedelme 119 Tartalomjegyzék Előszó 5 i. rész: A neveiben föltárulkozó Isten Bevezetés az 1. részhez: Egység és többesség: Atya, Fiú és Szent Szellem 9 1. Elóhim 15 2. Jehova vagy Jahve 21 3. Ő, Aki gondot visel 27

Részletesebben

NYILVÁNVALÓ SZERETET

NYILVÁNVALÓ SZERETET Pasarét, 2015. december 25. (péntek) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza NYILVÁNVALÓ SZERETET Énekek: 182; 321,1-3. 4. 6-7; 447 Lekció: Lukács 2,1-14 Alapige: 1János 4,9-10 Azáltal lett nyilvánvalóvá

Részletesebben

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ Immár hoz hasznos magvakat, díszíti ékes,

Részletesebben

ISTEN IGAZI CSODÁJA. Pasarét, 2014. augusztus 10. (vasárnap) Horváth Géza. Lekció: 2Királyok 4,1-7

ISTEN IGAZI CSODÁJA. Pasarét, 2014. augusztus 10. (vasárnap) Horváth Géza. Lekció: 2Királyok 4,1-7 Pasarét, 2014. augusztus 10. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza ISTEN IGAZI CSODÁJA Lekció: 2Királyok 4,1-7 Alapige: 2Királyok 4,1-2 Egyszer egy prófétatanítvány felesége így kiáltott

Részletesebben

Tanuljunk imádkozni ADUNARE

Tanuljunk imádkozni ADUNARE Tanuljunk imádkozni ADUNARE Tanuljunk imádkozni. Imádkozni tanulni olyasvalami ami örömet hoz az életünkbe és Istennek is tetsző. Az egyik legfontosabb lecke amelyet megtanulhatunk az az hogy hogyan imádkozzunk,

Részletesebben

A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi

A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi együtt vagyunk 126 A tisztelet csak Istené 48 A végtelenhez

Részletesebben

boldog ember az, a kit az Isten megdorgál; azért a Mindenhatónak büntetését meg ne utáljad! (Jób 5:17)

boldog ember az, a kit az Isten megdorgál; azért a Mindenhatónak büntetését meg ne utáljad! (Jób 5:17) BOLDOGMONDÁSOK boldog ember az, a kit az Isten megdorgál; azért a Mindenhatónak büntetését meg ne utáljad! (Jób 5:17) Boldog ember az, a ki nem jár gonoszok tanácsán, bűnösök útján meg nem áll, és csúfolódók

Részletesebben

HÁZASSÁG ÉS VÁLÁS. Pasarét, 2014. február 09. (vasárnap) Szepesy László

HÁZASSÁG ÉS VÁLÁS. Pasarét, 2014. február 09. (vasárnap) Szepesy László Pasarét, 2014. február 09. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Szepesy László HÁZASSÁG ÉS VÁLÁS Alapige: Malakiás 2,13-16 És ezt is cselekszitek: betöltitek az Úr oltárát könnyhullatással, sírással

Részletesebben

A bölcsesség otthon: szülők és gyerekek

A bölcsesség otthon: szülők és gyerekek A bölcsesség otthon: szülők és gyerekek Lekció: Lk. 15.1-3, 11b-32/Textus: Péld. 4.1-6, 17.6, 20.29, 13.24, 19.18, 23.13-16, 20.11, 22.6, 17.21, 17.25, 19.13, 20.20-21 2013. okt. 13. A bölcsesség otthon.

Részletesebben

24. ÁLDÁSOK. az ordinációhoz, valamint a püspöki szolgálatba indításhoz

24. ÁLDÁSOK. az ordinációhoz, valamint a püspöki szolgálatba indításhoz 24. ÁLDÁSOK az ordinációhoz, valamint a püspöki szolgálatba indításhoz 1. Az Úr a te kősziklád, várad és megmentőd, benne lelj oltalmat. Az Úr áldjon meg téged, hogy áldás légy sokak üdvösségére. Zsolt

Részletesebben

Jézus az ég és a föld Teremtője

Jézus az ég és a föld Teremtője 1. tanulmány december 29 január 4. Jézus az ég és a föld Teremtője SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: 1Mózes 1:1; Zsoltár 19:2-4; János 1:1-3, 14; 2:7-11; Kolossé 1:15-16; Zsidók 11:3 Kezdetben teremté

Részletesebben

ISTEN MENNYEI ATYÁNK ÉS URUNK

ISTEN MENNYEI ATYÁNK ÉS URUNK Pasarét, 2013. június 27. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Szepesy László ISTEN MENNYEI ATYÁNK ÉS URUNK Alapige: Malakiás 1,6a A fiú tiszteli atyját, a szolga is az ő urát. És ha én atya

Részletesebben

ALAPTANÍTÁSOK. Út a gyızelemhez 9. (Jelenések könyve, avagy az utolsó idık) A hetedik pecsét

ALAPTANÍTÁSOK. Út a gyızelemhez 9. (Jelenések könyve, avagy az utolsó idık) A hetedik pecsét ALAPTANÍTÁSOK Út a gyızelemhez 9. (Jelenések könyve, avagy az utolsó idık) A hetedik pecsét Jelenések 8:1 És mikor felnyitotta a hetedik pecsétet, lett nagy csendesség a mennyben, mintegy fél óráig. Itt

Részletesebben

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ 2 SZENT BERNÁT

Részletesebben

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem?

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Amikor úgy döntöttél, hogy behívod Jézust az életedbe, lehet, hogy felmerült benned a kérdés: Vajon Isten hallotta egyáltalán, amit mondtam?

Részletesebben

Keresztút 2. JÉZUS VÁLLÁRA VESZI A KERESZTET

Keresztút 2. JÉZUS VÁLLÁRA VESZI A KERESZTET Keresztút Ha jó emberekkel találkozol, megtapasztalod, milyen jó, ha szeretnek. Kérdezted már egyszer is magadtól: honnan ez a szeretet? Mi, emberek ezt nem az utcán találtuk valahol vagy a kereskedőnél

Részletesebben

Csak az Isten kegyelme segíthet

Csak az Isten kegyelme segíthet Csak az Isten kegyelme segíthet Lectio: Ef 2,1-13 Textus: Ef 2,4-10 Kedves Testvéreim! Róm 1,18-ban ezt olvassuk: Mert nyilván van az Istennek haragja mennyekből, az embereknek minden hitetlensége és hamissága

Részletesebben

Ez 46,1-24 A fejedelem és az áldozatok rendje

Ez 46,1-24 A fejedelem és az áldozatok rendje Ez 46,1-24 A fejedelem és az áldozatok rendje Ezt mondja az Úr Isten: A belső pitvar kapuja, mely keletre néz, zárva legyen a dologtevő hat napon, szombatnapon pedig nyissák ki, és újhold napján is nyissák

Részletesebben

IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT

IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT Újpest-Belsőváros 2004. 03. 14. Loránt Gábor IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT Alapige (textus): Neh 1 és Lk 11,1 Lectio: Neh 1 Lk 11,1: Történt egyszer, hogy valahol imádkozott, és mikor befejezte, így szólt hozzá

Részletesebben

Ézs 65,17-25 Isten ígéretei Izraelnek

Ézs 65,17-25 Isten ígéretei Izraelnek Ézs 65,17-25 Isten ígéretei Izraelnek Mert ímé, új egeket és új földet teremtek, és a régiek ingyen sem emlittetnek, még csak észbe sem jutnak; Hanem örüljetek és örvendjetek azoknak mindörökké, a melyeket

Részletesebben

Bibliai tanítás a részegségről

Bibliai tanítás a részegségről Bibliai tanítás a részegségről ADUNARE Bibliai tanítás a részegségről A részegségről tanulni nehéz feladat de ugyanakkor nagyon fontos. Mi úgy szeretnénk leélni az életünket hogy az Istennek tetsző legyen

Részletesebben

Szabó Józsué Dániel PORTFÓLIÓ

Szabó Józsué Dániel PORTFÓLIÓ Szabó Józsué Dániel PORTFÓLIÓ plakát plakát roll-up, fagyiölcsér kampány üzlet portál könyv A teljes Írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre,

Részletesebben

bibliai felfedező 1. TörTénET: Az evangélisták Máté Bibliatanulmányozó Feladatlap

bibliai felfedező 1. TörTénET: Az evangélisták Máté Bibliatanulmányozó Feladatlap Írd ide az adataidat! neved: Korod: Születésnapod: Címed: Telefonszámod: e-mail címed: Aki javítani szokta: Bibliatanulmányozó Feladatlap bibliai felfedező 1. TörTénET: Az evangélisták Máté Olvasd el:

Részletesebben

Gazdagrét. Prédikáció 2013.10.13

Gazdagrét. Prédikáció 2013.10.13 Gazdagrét. Prédikáció 2013.10.13 Számomra mindig jelzés értékű az, ha valamilyen formában megrezdül a lelkem, megérinti valami. Ilyenkor az jut az eszembe, hogy ott még feladatom, tanulni valóm van. Üzenni

Részletesebben

ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK REGGELI DICSÉRET. Ez azonban elmarad, ha az Imádságra hívás közvetlenül az imaóra előtt van.

ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK REGGELI DICSÉRET. Ez azonban elmarad, ha az Imádságra hívás közvetlenül az imaóra előtt van. V. Istenem, jöjj segítségemre! 1 ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK REGGELI DICSÉRET F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. Alleluja.

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Énekeljünk!... 66

TARTALOMJEGYZÉK. Énekeljünk!... 66 TARTALOMJEGYZÉK Előszó... 6 1. Ismerjük meg egymást!... 8 2. Magyar reformátusok vagyunk... 10 3. Ismerkedés a Bibliával... 12 4. Isten teremtette a világot... 14 5. Isten teremtette az embert... 18 6.

Részletesebben

URUNK JÉZUS KRISZTUS FELTÁMADÁSÁNAK ÜNNEPLÉSE NAGYSZOMBAT

URUNK JÉZUS KRISZTUS FELTÁMADÁSÁNAK ÜNNEPLÉSE NAGYSZOMBAT URUNK JÉZUS KRISZTUS FELTÁMADÁSÁNAK ÜNNEPLÉSE NAGYSZOMBAT 1 Az 1. olvasmány után A 2. olvasmány után A 3. olvasmány után: Mózes éneke (a kórus énekli) A 4. olvasmány után 2 Az 5. olvasmány után Alleluja

Részletesebben

KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT

KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT Pasarét, 2011. november 17. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT Alapige: 2Korinthus 5,10 Mert nékünk, mindnyájunknak meg kell jelennünk a Krisztus ítélőszéke előtt,

Részletesebben

Gyermekimák. mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában.

Gyermekimák. mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában. PPEK 879 Gyermekimák Gyermekimák mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában. Bővebb felvilágosításért és a könyvtárral kapcsolatos legfrissebb

Részletesebben

ŐRIZZ, URAM! Lekció: 1Sámuel 24,1-9

ŐRIZZ, URAM! Lekció: 1Sámuel 24,1-9 Pasarét, 2011. szeptember 4. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza ŐRIZZ, URAM! Lekció: 1Sámuel 24,1-9 Alapige: 1Sámuel 26,23-25 Az Úr mindenkinek megfizet a maga igazsága és hűsége szerint, mert

Részletesebben

Ez 1,1-28; 2,1-7 Ezékiel elhívása

Ez 1,1-28; 2,1-7 Ezékiel elhívása Ez 1,1-28; 2,1-7 Ezékiel elhívása És lőn a harminczadik esztendőben, a negyedik hónapban, a hónap ötödikén, mikor én a foglyok közt a Kébár folyó mellett voltam: megnyilatkozának az egek, és láték isteni

Részletesebben

SDG Bibliaismereti verseny 2014. Példabeszédek könyve

SDG Bibliaismereti verseny 2014. Példabeszédek könyve SDG Bibliaismereti verseny 2014. Példabeszédek könyve Csapat/iskola: Beadás ideje: Tudnivalók A teszt 100 kérdésből áll. Minden kérdésnél felsoroltunk 3 lehetséges választ, amelyek közül a Példabeszédek

Részletesebben

Ézs 9,1-7 Az Úr eljövetele és az ember állapota

Ézs 9,1-7 Az Úr eljövetele és az ember állapota Ézs 9,1-7 Az Úr eljövetele és az ember állapota De nem lesz mindig sötét ott, a hol most szorongatás van; először megalázta Zebulon és Nafthali földjét, de azután megdicsőíti a tenger útját, a Jordán túlsó

Részletesebben

A Mennyország, Isten gyönyör otthona

A Mennyország, Isten gyönyör otthona A Biblia gyermekeknek bemutatja A Mennyország, Isten gyönyör otthona Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Lazarus Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Átírta : Sarah S. 60/60. Történet www.m1914.org Bible

Részletesebben

Ézs 6,1-7 Jaj nekem! VII. Isten jelenlétében

Ézs 6,1-7 Jaj nekem! VII. Isten jelenlétében Ézs 6,1-7 Jaj nekem! VII. Isten jelenlétében A mely esztendőben meghala Uzziás király, látám az Urat ülni magas és felemeltetett székben, és palástja betölté a templomot. Szeráfok állanak vala felette:

Részletesebben

Pasarét, 2014. november 6. (csütörtök) Horváth Géza. PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu ELMARADT BŰNBÁNAT

Pasarét, 2014. november 6. (csütörtök) Horváth Géza. PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu ELMARADT BŰNBÁNAT Pasarét, 2014. november 6. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza ELMARADT BŰNBÁNAT Alapige: Lukács 11,37-54 Beszéd közben egy farizeus arra kérte őt, hogy ebédeljen nála. Jézus bement,

Részletesebben

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA 1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA A mi Urunk Jézus Krisztus így szól: Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. (Mt 11,28) Tőle kaptuk ezt

Részletesebben

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája Jézusom, bízom Benned! Az Isteni irgalmasság kilencede valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája 1937. augusztus 10-én mondta az Úr Szent Faustina nővérnek: Azt kívánom,

Részletesebben

Ézs 12,1-6 Isten szabadítása

Ézs 12,1-6 Isten szabadítása Ézs 12,1-6 Isten szabadítása És így szólsz ama napon: Hálákat adok néked, oh Uram! Mert jóllehet haragudtál reám, de elfordult haragod, és megvigasztaltál engemet! Ímé, az Isten az én szabadítóm! Bízom

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Az asszony

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Az asszony A Biblia gyermekeknek bemutatja Az asszony a kútnál Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Lazarus Átírta : Ruth Klassen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org BFC

Részletesebben

Kérem, nyissa ki az Újszövetséget Máté 1:1-nél. Itt kezdi Máté magyarázatát arról, hogy mi az Evangélium. Ezt olvashatjuk:

Kérem, nyissa ki az Újszövetséget Máté 1:1-nél. Itt kezdi Máté magyarázatát arról, hogy mi az Evangélium. Ezt olvashatjuk: Mi az evangélium? Jó az, ha időt tudunk áldozni arra, hogy átgondoljuk mi a Biblia üzenete. Bizonyára sokan óvatosak a vallásokkal, a templomba járással, az egyházi rituálékkal, és a hagyományok követésével.

Részletesebben

AZ ÉLET ISTENTISZTELETE

AZ ÉLET ISTENTISZTELETE Pasarét, 2014. június 1. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Földvári Tibor AZ ÉLET ISTENTISZTELETE Lekció: Róm 11,33-12,2 Alapige: 3 Móz 2,1-16 Amikor valaki ételáldozatot akar áldozni az ÚRnak,

Részletesebben

VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) Horváth Géza. Lekció: Márk 10.

VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) Horváth Géza. Lekció: Márk 10. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT Lekció: Márk 10. Alapige: Márk 10,45 Mert az Emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak,

Részletesebben

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde.

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Pasarét, 2013. október 24. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza A LÉLEK KARDJA Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Imádkozzunk! Hálaadással

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Az asszony

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Az asszony A Biblia gyermekeknek bemutatja Az asszony a kútnál Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Lazarus Átírta : Ruth Klassen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org 2012

Részletesebben

A Fiú. 2. tanulmány. július 5 11.

A Fiú. 2. tanulmány. július 5 11. 2. tanulmány A Fiú július 5 11. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: Dániel 7:13-14; Máté 11:27; 20:28; 24:30; Lukács 5:17-26; János 8:58 Mert az embernek Fia sem azért jött, hogy néki szolgáljanak, hanem

Részletesebben

A Raffay-Prõhle Agendák szerinti istentiszteleti rendek kiegészítése

A Raffay-Prõhle Agendák szerinti istentiszteleti rendek kiegészítése A Raffay-Prõhle Agendák szerinti istentiszteleti rendek kiegészítése 13. Bûnbánati imádságok Advent 1. vasárnapja Istenem! Méltatlan vagyok kegyelmedre, mert sokszor és sokféleképpen vétkeztem. De légy

Részletesebben

A Hegyi Beszéd. 3. tanulmány. április 9-15.

A Hegyi Beszéd. 3. tanulmány. április 9-15. 3. tanulmány A Hegyi Beszéd április 9-15. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: 1Mózes 15:6; Mikeás 6:6-8; Máté 5 7; 13:44-52; Lukács 6:36; Róma 7:7; 8:5-10 Amikor befejezte Jézus ezeket a beszédeket, a

Részletesebben

Ézs 45,9-13 A Fazekas, mindennek Alkotója

Ézs 45,9-13 A Fazekas, mindennek Alkotója Ézs 45,9-13 A Fazekas, mindennek Alkotója Jaj annak, a ki alkotójával perbe száll, holott cserép a föld többi cserepeivel! Vajjon mondjaé az agyag alkotójának: Mit csinálsz? és csinálmányod ezt: Nincsenek

Részletesebben

MEGELÉGEDETTSÉG. Drágakövek Abdu l-bahá szavaiból

MEGELÉGEDETTSÉG. Drágakövek Abdu l-bahá szavaiból MEGELÉGEDETTSÉG Drágakövek Abdu l-bahá szavaiból Fordította: Kerekes Mariann Lektorálta: Mannó Judit A fordítás alapja: CONTENTMENT Bahá í Publishing Trust; London, 1996 Magyarországi Bahá í Közösség Országos

Részletesebben

NEM MINDENKI. Budapest, 2015. november 29. Vasárnap 10 óra Somogyi Péter lp.

NEM MINDENKI. Budapest, 2015. november 29. Vasárnap 10 óra Somogyi Péter lp. Budapest, 2015. november 29. Vasárnap 10 óra Somogyi Péter lp. NEM MINDENKI Lekció: Mt 7,21 23 Alapige: Mt 7,21 Nem mindenki megy be a mennyek országába, aki ezt mondja nekem: Uram, Uram, hanem csak az,

Részletesebben

PRÉDIKÁCIÓ A KAPUBAN

PRÉDIKÁCIÓ A KAPUBAN Pasarét, 2014. október 9. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza PRÉDIKÁCIÓ A KAPUBAN Alapige: Jer 7,1-7. 10. 1. Az a beszéd, amelyet az Úr szólt Jeremiásnak: 2. Állj az Úr házának

Részletesebben

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3)

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Szentségek vételére felkészítő kiadvány. Kiadja: Szent József Plébánia. Cím: 8800 Nagykanizsa Ady E. 15. Felelős kiadó és szerkesztő: Váron István. E-mail: varonistvan@gmail.com

Részletesebben

Első szín (Osztályterem, a diákok ülnek, dr Wieser a hitoktató vezetésével folyik az óra) Rövid, de velős! Durva bűn a lopás?

Első szín (Osztályterem, a diákok ülnek, dr Wieser a hitoktató vezetésével folyik az óra) Rövid, de velős! Durva bűn a lopás? DRÁMAJÁTÉK TINIKNEK Vári Lili: A KULCS A történet egy vallási középiskolában játszódik. Szereplők: Tanár dr Wieser Tanár Brown Diákok: Jim, Larry, Jeff, Tom és Matthew Első szín (Osztályterem, a diákok

Részletesebben

AZ ÚR TÚLÁRADÓ KEGYELME

AZ ÚR TÚLÁRADÓ KEGYELME Pasarét, 2014. július 20. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Földvári Tibor AZ ÚR TÚLÁRADÓ KEGYELME Lekció: Zsidók 3,7-19 Alapige: 4 Mózes 15,1-7 Azután így szólt az ÚR Mózeshez: Szólj Izráel

Részletesebben

nk és s Istennek? megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett

nk és s Istennek? megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett A húsvh svét értéke nekünk nk és s Istennek? Mit jelent a húsvét az átlagember számára? Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software

Részletesebben

Isten nem személyválogató

Isten nem személyválogató más. Ezért gondolhatja őszintén azt, hogy ő, aki az összes többi apostolnál többet tett, még arról is lemond, ami a többi apostolnak jár. Mert mid van, amit nem Istentől kaptál volna? És amit tőle kaptál,

Részletesebben

Új kiadás János első levele

Új kiadás János első levele 1 Új kiadás János első levele Az 1975-ben megjelent és 1990-ben revideált protestáns új fordítású Biblia legújabb revíziójának próbakiadását tartja kezében a Tisztelt Olvasó. A Magyar Bibliatársulat 2006-

Részletesebben

Napszaki Áhítatok Liturgikus Füzete. Böjt idejére I. (Első két hét) (2016. február 10-20.)

Napszaki Áhítatok Liturgikus Füzete. Böjt idejére I. (Első két hét) (2016. február 10-20.) Napszaki Áhítatok Liturgikus Füzete Böjt idejére I. (Első két hét) (2016. február 10-20.) Erdélyi Gyülekezet Budapest, 2016 2 Tartalomjegyzék Napi változó részek a Reggeli áhítathoz - II.10 (Böjt 1. napja)

Részletesebben

Vérfolyásos hívő gondolkozás (mód)otok megújulásával alakuljatok át harc az elménkben dől el

Vérfolyásos hívő gondolkozás (mód)otok megújulásával alakuljatok át harc az elménkben dől el Vérfolyásos hívő Róm 12:1 Kérlek titeket testvérek, Isten irgalmára, adjátok oda a testeteket Isten számára élő, szent, és neki tetsző áldozatul, ez legyen a ti ésszerű, igeszerű istentiszteletetek, 12:2

Részletesebben

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3)

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Szentségek vételére felkészítő kiadvány. Kiadja: Szent József Plébánia. Cím: 8800 Nagykanizsa Ady E. 15. Felelős kiadó és szerkesztő: Váron István. E-mail: varonistvan@gmail.com

Részletesebben

A TAN. Az Evangéliumok és a Beszélgetés az Angyallal című könyv azonosságai, ahogy én látom. Összeállította: Petróczi István

A TAN. Az Evangéliumok és a Beszélgetés az Angyallal című könyv azonosságai, ahogy én látom. Összeállította: Petróczi István A TAN Az Evangéliumok és a Beszélgetés az Angyallal című könyv azonosságai, ahogy én látom. Összeállította: Petróczi István 1943. szeptember 10. péntek. 12. BESZÉLGETÉS LILIVEL L. Köszönöm, hogy eljöttél.

Részletesebben

A KING JAMES BIBLIA 1611 APOKRIF IMÁDSÁG és AZARIAH dal három zsidó. A dal, a három zsidók és Azariah ima

A KING JAMES BIBLIA 1611 APOKRIF IMÁDSÁG és AZARIAH dal három zsidó. A dal, a három zsidók és Azariah ima www.scriptural-truth.com Az ima Azariah A KING JAMES BIBLIA 1611 APOKRIF IMÁDSÁG és AZARIAH dal három zsidó A dal, a három zsidók és Azariah ima 1:1 és mentek a tűz közepén dicsérő Isten, és az áldás az

Részletesebben

SEGÍTSÉG AZ ÚRTÓL. Pasarét, 2015. november 29. (vasárnap) Horváth Géza. Énekek: 151; 307,1-3; 461,2-3; 307,4; 344,1. 4-5. Lekció: Lukács 3,2-11; 15-18

SEGÍTSÉG AZ ÚRTÓL. Pasarét, 2015. november 29. (vasárnap) Horváth Géza. Énekek: 151; 307,1-3; 461,2-3; 307,4; 344,1. 4-5. Lekció: Lukács 3,2-11; 15-18 Pasarét, 2015. november 29. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza SEGÍTSÉG AZ ÚRTÓL Énekek: 151; 307,1-3; 461,2-3; 307,4; 344,1. 4-5 Lekció: Lukács 3,2-11; 15-18 Alapige: Zsoltárok

Részletesebben

VIZSGÁLJÁTOK MEG A LELKEKET!

VIZSGÁLJÁTOK MEG A LELKEKET! Pasarét, 2012. augusztus 30. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza VIZSGÁLJÁTOK MEG A LELKEKET! Alapige: 1János 4,1 Szeretteim, ne higgyetek minden léleknek, hanem vizsgáljátok meg a lelkeket,

Részletesebben

Üdvözlünk Isten családjában!

Üdvözlünk Isten családjában! Üdvözlünk Isten családjában! Amikor Jézust elfogadod Megváltódnak, Isten családjának tagja leszel. Isten azt akarja, hogy ha az Ő gyermeke lettél, növekedj az Ő megismerésében, és válj minél inkább Jézushoz

Részletesebben

Wittinger László: Passiójáték

Wittinger László: Passiójáték Wittinger László: Passiójáték I. (AZ UTOLSÓ VACSORA) ELSŐ APOSTOL: Íme, Mester, elkészítettük az ételt, ahogyan kérted! JÉZUS: Vágyva vágytam arra, hogy a húsvéti bárányt veletek együtt fogyasszam el.

Részletesebben

KERESZTREFESZÍTÉS. Újpest-Belsőváros. 2008. 03. 21. Nagypéntek. Loránt Gábor. Olvasandó (lectio): Mt 27,31-56

KERESZTREFESZÍTÉS. Újpest-Belsőváros. 2008. 03. 21. Nagypéntek. Loránt Gábor. Olvasandó (lectio): Mt 27,31-56 Újpest-Belsőváros 2008. 03. 21. Nagypéntek Loránt Gábor KERESZTREFESZÍTÉS Olvasandó (lectio): Mt 27,31-56 Miután kigúnyolták mármint Jézust levették róla a köpenyt, felöltöztették a saját ruhájába, és

Részletesebben

AZ AJÁNDÉK. Alapige: 2. Korinthus 9,15 Hála legyen Istennek az Ő kimondhatatlan ajándékáért!

AZ AJÁNDÉK. Alapige: 2. Korinthus 9,15 Hála legyen Istennek az Ő kimondhatatlan ajándékáért! Pasarét, 2012. december 25. (karácsony) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza AZ AJÁNDÉK Lekció: Máté 2,1-12 Alapige: 2. Korinthus 9,15 Hála legyen Istennek az Ő kimondhatatlan ajándékáért! Imádkozzunk! Mennyei

Részletesebben

magát. Kisvártatva Vakarcs, a kutya is csatlakozott hozzájuk. Kedveskedve hol a Papa, hol meg az unoka lábaira fektette meleg tappancsait.

magát. Kisvártatva Vakarcs, a kutya is csatlakozott hozzájuk. Kedveskedve hol a Papa, hol meg az unoka lábaira fektette meleg tappancsait. Göncölszekér M ári szólt asszonyához Pista, te csak maradj az ágyban, próbálj meg aludni. Ez a szegény lánygyerek folyton köhög. Nem hagy téged aludni. Nem tudsz pihenni. Lehet, hogy a komámnak lesz igaza.

Részletesebben

Aki elbocsátja feleségét, és mást vesz el, házasságtörő, és aki férjétől elbocsátott asszonyt vesz el, szintén házasságtörő.

Aki elbocsátja feleségét, és mást vesz el, házasságtörő, és aki férjétől elbocsátott asszonyt vesz el, szintén házasságtörő. Válás és újraházasodás a Biblia szemszögéből Ebben az írásunkban a Biblia válás és újraházasodás kérdésére vonatkozó kijelentéseivel szeretnénk foglalkozni. Az Újszövetség világosan elutasítja a válást.

Részletesebben

Istennel töltött idő Isten & én Ötletek a személyes áhítathoz Mi a személyes áhítat? Erről már mindent tudok Olvasom a Bibliát és imádkozom! Ennyi? Olvastad ma a Bibliát? Mit olvastál? Hogyan hatott rád?

Részletesebben

SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK

SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK MEGJELENIK A HÓNAP UTOLSÓ VASÁRNAPJÁN 2013. JÚNIUS 29. Alapítva: 2003. XI. évfolyam VI. szám SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK 2. OLDAL VISSZAPILLANTÓ 5. OLDAL SZENT MÓNIKA 3. OLDAL KEDVES CSALÁDOK 6. OLDAL

Részletesebben

Üzenet. A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 18. szám, 2009. Máj. 3. Kedves Testvéreim!

Üzenet. A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 18. szám, 2009. Máj. 3. Kedves Testvéreim! Üzenet A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 18. szám, 2009. Máj. 3. Kedves Testvéreim! Vala pedig a farizeusok közt egy ember, a neve Nikodémus, a zsidók főembere: Ez jöve Jézushoz

Részletesebben

Hittel élni. 11. tanulmány. március 7 13.

Hittel élni. 11. tanulmány. március 7 13. 11. tanulmány Hittel élni március 7 13. SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Példabeszédek 28:4-5, 7, 9; 29:13; Róma 1:16-17; Galata 3:24; 1János 2:15-17 Az emberektől való félelem csapdába ejt, de aki

Részletesebben

Egy pokoli házasság. (Rm 7:1-6) Suhai György. Balatonszárszó, 2014.03.19.

Egy pokoli házasság. (Rm 7:1-6) Suhai György. Balatonszárszó, 2014.03.19. 1 Egy pokoli házasság (Rm 7:1-6) Suhai György Balatonszárszó, 2014.03.19. Mindannyian egy tökéletes társra vágyunk! Na de úgy valaha is igazán belegondoltunk már abba, hogy milyen lehet egy tökéletes társsal

Részletesebben

Segítség a család lelki növekedéséhez

Segítség a család lelki növekedéséhez Segítség a család lelki növekedéséhez Hogyan válhatnak családi áhítataink a meghittség, a közösség és a szeretet különös pillanataivá? Szeresd azért az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből

Részletesebben

Üzenet. A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja III. Évfolyam 32. szám, 2010. Aug. 15.

Üzenet. A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja III. Évfolyam 32. szám, 2010. Aug. 15. Kedves Testvérek! Üzenet A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja III. Évfolyam 32. szám, 2010. Aug. 15. Csütörtök óta, amikoris az Agora című filmet megtekintettem a moziban, le nem lohadó nyugtalanság

Részletesebben

A Mese és a Dal. Bevezetés (Zsolt. 19 és a Zsidó levél 1 alapján) (Zsoltárok 19,1-2, parafrázis)

A Mese és a Dal. Bevezetés (Zsolt. 19 és a Zsidó levél 1 alapján) (Zsoltárok 19,1-2, parafrázis) A Mese és a Dal Bevezetés (Zsolt. 19 és a Zsidó levél 1 alapján) A Menny arról énekel, hogy milyen nagy az Isten, és az egek azt kiáltják: nézzétek, mit teremtett! Minden nap és minden éjjel errõl beszélnek.

Részletesebben

AZ ÚR SZABADÍTÁSA. Alapige: Zsoltár 107,13 De az Úrhoz kiáltottak nyomorúságukban, és megszabadította őket szorult helyzetükből.

AZ ÚR SZABADÍTÁSA. Alapige: Zsoltár 107,13 De az Úrhoz kiáltottak nyomorúságukban, és megszabadította őket szorult helyzetükből. Pasarét, 2013. november 10. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza AZ ÚR SZABADÍTÁSA Lekció: Zsoltár 107,1-16 Alapige: Zsoltár 107,13 De az Úrhoz kiáltottak nyomorúságukban, és megszabadította

Részletesebben

1Móz 47,11-27 Az üdvösség kegyelem. Krisztuséi vagyunk

1Móz 47,11-27 Az üdvösség kegyelem. Krisztuséi vagyunk 1Móz 47,11-27 Az üdvösség kegyelem. Krisztuséi vagyunk Megtelepíté tehát József az ő atyját és atyjafiait, és ada nékik birtokot Égyiptom földén, annak a földnek legjobb részében a Rameszesz földén; a

Részletesebben

Hit Gyülekezete Hitvallása

Hit Gyülekezete Hitvallása ISTEN Isten szellem, legfelsőbb, láthatatlan és halhatatlan lény, valóságos személy, Aki teremtője, fenntartója és kormányzója az egész világmindenségnek (láthatóknak és láthatatlanoknak egyaránt). Székhelye

Részletesebben

Bérmálási vizsgakérdések

Bérmálási vizsgakérdések 1 Bérmálási vizsgakérdések 1. Miért bérmálkozol? Hogy a Szentlélek ajándékát elnyerjem. 2. Mire képesít a Szentlélek a bérmálkozásban? Hogy felnőtt keresztény legyek, vagyis saját akaratomból Jézus tanítványa

Részletesebben

Pasarét, 2007. április 7. Földvári Tibor

Pasarét, 2007. április 7. Földvári Tibor Pasarét, 2007. április 7. Földvári Tibor NAGYSZOMBAT AZ ÚR AKARATA SZERINT Ézs 53, 9-12 És a gonoszok közt adtak sírt néki, és a gazdagok mellé jutott kínos halál után: pedig nem cselekedett hamisságot,

Részletesebben

Lődd be magad Krisztussal

Lődd be magad Krisztussal Lődd be magad Krisztussal 2014-01-12 (Istentisztelet kivonatos jegyzete) Ma egy két gondolatot szeretnék veletek megosztani. Tulajdonképp nem is tanítás, inkább elgondolkodásra remélem - késztető, dolgok,

Részletesebben

ALAPTANÍTÁSOK. A Biblia megértése 4. Szent Szellem bennünk és rajtunk

ALAPTANÍTÁSOK. A Biblia megértése 4. Szent Szellem bennünk és rajtunk ALAPTANÍTÁSOK A Biblia megértése 4. Szent Szellem bennünk és rajtunk János 14:17 Az igazságnak ama Szellemét: akit a világ be nem fogadhat, mert nem látja İt és nem ismeri İt; de ti ismeritek İt, mert

Részletesebben

Bata Mária BIBLIAÓRÁK 6. RÉSZ NOÉ ÉS AZ ÖZÖNVÍZ

Bata Mária BIBLIAÓRÁK 6. RÉSZ NOÉ ÉS AZ ÖZÖNVÍZ Bata Mária BIBLIAÓRÁK 6. RÉSZ NOÉ ÉS AZ ÖZÖNVÍZ 2. www.ujteremtes.hu Noé és az özönvíz Az emberek sokasodni kezdtek a föld színén, és leányaik születtek. Látták az Istennek fiai az emberek leányait, hogy

Részletesebben

2Móz 3,13-22 Isten: a VAGYOK

2Móz 3,13-22 Isten: a VAGYOK 2Móz 3,13-22 Isten: a VAGYOK Mózes pedig monda az Istennek: Ímé én elmegyek az Izráel fiaihoz és ezt mondom nékik: A ti atyáitok Istene küldött engem ti hozzátok; ha azt mondják nékem: Mi a neve? mit mondjak

Részletesebben

ISTEN MEGISMERÉSE A Belső Fény Közösségének (Inner Light Ministries, ILM) könyve. írta Jim Gordon Harmadik fejezet Ami Isten és ami nem

ISTEN MEGISMERÉSE A Belső Fény Közösségének (Inner Light Ministries, ILM) könyve. írta Jim Gordon Harmadik fejezet Ami Isten és ami nem ISTEN MEGISMERÉSE A Belső Fény Közösségének (, ILM) könyve. írta Jim Gordon Harmadik fejezet Ami Isten és ami nem Ha megkérdezünk embereket Mester, melyik a nagy Parancsolat a Törvényben? sokan azt fogják

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Ésaiás a jövőbe lát

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Ésaiás a jövőbe lát A Biblia gyermekeknek bemutatja Ésaiás a jövőbe lát Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Jonathan Hay Átírta : Mary-Anne S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org

Részletesebben

CSELEKEDJ! Bevezetés. 1 Majd szólt a tanítványaihoz is: Volt egy gazdag ember, akinek volt egy sáfára. Ezt bevádolták nála,

CSELEKEDJ! Bevezetés. 1 Majd szólt a tanítványaihoz is: Volt egy gazdag ember, akinek volt egy sáfára. Ezt bevádolták nála, CSELEKEDJ! 1 Majd szólt a tanítványaihoz is: Volt egy gazdag ember, akinek volt egy sáfára. Ezt bevádolták nála, hogy eltékozolja a vagyonát. 2 Ezért előhívatta, és így szólt hozzá: Mit hallok rólad? Adj

Részletesebben