KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ELMÉLETI GAZDASÁGTAN)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ELMÉLETI GAZDASÁGTAN)"

Átírás

1 Közgazdasági alapismeretek (elméleti gazdaságtan) emelt szint Javítási-értékelési útmutató 1311 ÉRETTSÉGI VIZSGA május 23. KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ELMÉLETI GAZDASÁGTAN) EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

2 Javítási-értékelési útmutató Fontos tudnivalók A javítás során a tanuló által használt tintától jól megkülönböztethető színű tintával fel kell tüntetni a részmegoldásért megítélt részpontszámokat, és meg kell jelölni a hibátlan megoldást, illetve az előforduló hibákat és a tévedéseket. Egy feladat megoldásáért járó összesített pontszámot az előre nyomtatott mezőbe írja be, ebbe a mezőbe csak egész számot írhat! A feladatlap végén lévő összesítő táblázatot értelemszerűen kell kitölteni. A feladatoknál többféle megoldás is elképzelhető, ezért előfordulhat, hogy a javítási útmutatóban közölt eljárástól (v. szöveges megnevezéstől) eltérő a megoldás. Ha a megoldás szakmailag korrekt elemekre épül, az eljárás kellően részletezett, és helyes eredményre vezet, akkor ezekért a megoldásokért is a teljes pontszám jár. A pontszámok odaítélésénél a következő elveket kell követni: 1. A feladat teljes pontszáma csak hibátlan megoldásért adható meg. Hiányzó válasz esetén a válaszért adható részpontszámot le kell vonni. 2. Tisztán számolási hiba esetében, tehát logikailag helyes eljárásnál a részpontszám felét kell levonni a hibavétés helyén, majd a feladat későbbi részében a logikailag jó megoldás a tovagyűrűző számbeli eltérés ellenére is teljes értékűnek számít, tehát a későbbi részpontszámokat egyetlen hiba miatt nem kell csökkenteni. Az összesített pontszám megállapításakor alkalmazza az alábbi eljárást: a pontszámot a matematika szabályai szerint egész számra kerekítve kell beírni (pl.: 23,33 pont kerekítve 23 pont, 23,5 pont vagy 23,66 pont kerekítve 2 pont, egész szám esetén nincs teendő.) 3. Logikai hiba esetén a hibavétés helyén nem jár pont, a további hibátlan lépésekért viszont megadható a fele pontszám. Az összesített pontszám megállapításakor alkalmazza az alábbi eljárást: a pontszámot a matematika szabályai szerint egész számra kerekítve kell beírni (pl.: 23,33 pont kerekítve 23 pont, 23,5 pont vagy 23,66 pont kerekítve 2 pont, egész szám esetén nincs teendő.). Egy feladatnál csak egy megoldás értékelhető. 5. Igaz hamis kérdéseknél a pontszám két részből áll. A szöveges indoklás mellett álló I vagy H megjelöléséért 1 pont adható. Ha a helyes jelölés mellett szakmailag helytelen vagy hibás indoklás szerepel, akkor az ellentmondásos választ 0 ponttal kell értékelni. Ennek figyelembevételével az értékelés a következő: - helyes válasz megfelelő indoklással: 1+; - helyes válasz hiányos indoklással: 1+1 pont; - indoklás nélküli vagy hibás válasz mindig 0 pont. 6. A III. részben található feladatok részpontszámai tovább nem bonthatók, ezektől eltérni csak az előbbiekben említett számolási hiba esetében lehet. írásbeli vizsga / május 23.

3 Javítási-értékelési útmutató I. Választásos, egyszerű, rövid választ igénylő feladatok Feleletválasztás (6 2 = 1) C A D B C C Minden helyes válasz ot ér, maximális pontszám: 6 2=1. II. Szöveges (kifejtendő) feladatok 1. Igaz-hamis állítások (6 3 = 18 pont) I-H Indoklás Pontszám H 1) A haszonmaximalizálás feltétele Gossen II. törvénye alapján az MU a /p a = MU b /p b, ezért ha a jószágok hasznossága különböző, az azonos ár ellenére is különböző lesz a vásárolt mennyiség. 1+ H H H I I 2) Ha a határtermék pozitív előjelű és csökken, akkor a termelés lassulva nő a megadott tartományban. 3) A határköltség-függvény növekedését csak akkor kíséri az átlagköltség függvény növekedése, ha az MC > AC összefüggés fennáll. vagy Ha az MC < AC, akkor a határköltség növekedése mellett az átlagköltség csökkenni fog. ) A külföldre utalt transzferek értékét a GNDI és a GNI mutatók felhasználásával határozhatjuk meg. Képletben: GNDI = GNI külföldre utalt transzferek + külföldről kapott transzferek 5) Az infláció akkor mérséklődik, ha az aggregált keresleti függvény balra tolódik, míg a kibocsátás növelése érdekében az aggregált keresleti függvény jobbra tolódása lenne kívánatos. 6) A vámok hatására a belföldi fogyasztás csökken, mivel a belföldi árak nőnek a vám hatására, ezért a hazai fogyasztók kevesebbet vásárolnak, kisebb hasznossághoz jutnak és a fogyasztói többlet is csökken írásbeli vizsga / május 23.

4 Javítási-értékelési útmutató 2. Kiegészítés ( 1 = pont) Sorszám Válasz Pontozás 2.1. csökken 1 pont 2.2. növekszik 1 pont 2.3. csökken csökken 1 pont 2.. csökken 1 pont 3. Párosítás ( 1 = pont) Sorszám Válasz Pontozás 3.1. B)= Gazdaságilag aktív népesség 1 pont 3.2. E) Munkanélküliek száma 1 pont 3.3. F) Aktivitási ráta 1 pont 3.. G) Munkanélküliségi ráta 1 pont írásbeli vizsga 1311 / május 23.

5 Közgazddasági alapism meretek (elm méleti gazdasságtan) em melt szint. Összeehasonlításs ( = 7 pont) Válasz Sorszáám 1. áb bra Javítássi-értékelési útmutató Pon ntszám 2. ábra á MS = nominális pénzkínálat p M/P P = reálpénzzmennyiségg Pontoozás: A két helyes h válasszért együtttesen adható ó meg a ponntszám. D MS/P a reálpénnzkínálati függf M pénzkeresleti függgvény vény függőlegess egyenes, vál- nega atív mered dekségű, azzt fetozásaa nem függg a kamatláábtól, jezi ki, hogy a pénzkerreslet mert a reálpénzm mennyiség vál- adottt reáljöveedelem m mellett tozatllan, ha adottt az árszínvvonal a kaamatláb válltozásával eellenés a nominális péénzmennyisség is tétess irányba vááltozik. változzatlan. Pontoozás: - 1 pont 2-2 A pontozáss ábránként külön k történiik. A pontszám m bontható. Az ábráhooz tartozó akkor adható megg, ha a válasszban mindkét kieemelt szöveggrész megjeleenik, vagy haasonló kifejezzéssel utalnak ezeekre az összeefüggésekre. A noominális pénzmenny p yiség A reeáljövedelem növeked dése növek kedése miattt a reálpénnzkí- miattt a pénzkerresleti függvvény nálati függvény joobbra tolóddott. jobb bra tolódott pont 1-1 Pontozzás: - A pontozáss ábránként külön k történiik. p akkor ad dható meg, ha h az ábrán hhelyes - Az ábráhozz tartozó 1 pont a jelölés, és é a kiemelt szövegrész s megjelenik m a válaszban! v v 1311 írásbeli vizsga 5 / 10 m május

6 Javítási-értékelési útmutató 5. Elemző, értékelő feladat ( = 7 pont) Sorszám Válasz b) rugalmas b) az ár és a teljes bevétel azonos irányba változnak Pontszám 1 pont 1 pont 5.3. A megszűnt napos matricák helyettt is részben havi matricát vásárolnak, ezért a havi matricák kereslete nőtt, a függvény jobbra eltolódott Pontozás: - a szöveges válasz 1 pont - az ábra kiegészítés 1 pont - a benzin árának változása - a jövedelem változása - az utazási szándék változása (nyaralás autóval) stb. Helyettesítő termék lehet: - éves matrica, havi matrica Kiegészítő termék lehet: - benzin, szélvédő mosószer stb. 1-1 pont 1 pont írásbeli vizsga / május 23.

7 Közgazddasági alapism meretek (elm méleti gazdasságtan) em melt szint Javítássi-értékelési útmutató III. Számítáási és grafik kus feladatok k 6. felad dat ( = 1 pont) Sorszám Válasz Pontozás P A kitöltöött táblázat 6.1. Q P TR R MR x TC VC C AC x , ,25 53,6 52,17 52,57 57,25 6,22 75,8 AVC A x 16 15, , , 2 26, , ,75 6, ,2 MC x Tπ pont Pontozáás: - Minden helyyes beírt 10 adatért a adható 1 pont - A teljes tábllázat kitöltésére maximállisan 7 pont adható. A 7 pont akkor is megadható, ha vaan egy üres mező, m vagy 1 adat hibáss a táblázatban A táblázzat adatai alaapján az MR= =MC feltétell a Q = 1, éss P = 85 feltéétel mellett teljesül. t A megoldást az a) ábbra részen keell elkészíten ni: pont Pontozáás: - Ha az MR füüggvény hiánnyzik, a mego oldásra ponttszám nem addható. - A pontszám nem bonthattó! v 1311 írásbeli vizsga 7 / 10 m május

8 Közgazddasági alapism meretek (elm méleti gazdasságtan) em melt szint Javítássi-értékelési útmutató Az összbbevételi függvvény maximuumhelyét és zérushelyét z k ellenőrizzni! kell A megolldás az alábbbi ábrán láthható. 6.. v 1311 írásbeli vizsga 8 / 10 m május

9 Javítási-értékelési útmutató 7. feladat ( = 10 pont) Sorszám Válasz Pontozás A vállalkozó tevékenységét mind az input, mind az output piacon tökéletes verseny viszonyai között végezheti, ezért input oldalról: MFC L = P L = 800 output oldalról: MRP L = p x MP L = 160 (11-0,0L) A profitmaximum elérésének feltétele: MFC L = MRP L Az egyenlet: 800 = 160 (11-0,0L) Eredmény: L = 150 A termelési függvénybe kell visszahelyettesíteni az L értékét: Q = , Q = TR = P Q = = TC = L p L = = Tπ = TR TC = Tökéletes verseny mellett optimális esetben az MC = MR feltétel érvényesül, ezért MC = feladat (6 + 6 = 1) Sorszám Válasz Pontozás Az árupiacon: Y D = C + I + G Az adatok alapján: C(Y di ) = ,8 (Y ) 8.1. ezért Y D = ,8 (Y ) i azaz Y = i (1) A pénzpiacon: M S /P = M D 5 000/5 = 0,1Y 50i azaz Y= i (2) Az egyenletrendszer (1) és (2) megoldása Y = és i = 10% 8.2. Az új egyensúlyi jövedelem Y = 1, = Változatlan kamatláb mellett a beruházás I = =1 000 az új egyensúlyi jövedelemre teljesül, hogy = ,8 ( T ) Az előbbi egyenletet kell megoldani. Eredmény: T = tehát az adót 375 egységgel kell csökkenteni. pont írásbeli vizsga / május 23.

10 Javítási-értékelési útmutató 9. feladat ( + + = 1) Sorszám Válasz Pontszám A munkapiaci egyensúly miatt L S = L D, azaz (W/P) = 96 (W/P) 20 egyenlet megoldásaként W/P = 20 adódik. Ha a P = 1,5, akkor W 0 = 30. A potenciális kibocsátás szintje a termelési függvény segítségével történhet, ha ismerjük az egyensúlyi foglalkoztatást. Az egyensúlyi foglalkoztatottság L fogl = L S = L D = = Ha L S - L D = 576, akkor a következő egyenletet kell megoldani: =576 azaz W/P = 2, és ezért ha W 0 = 30, akkor P = 1,25 A reálbér magasabb, mit az egyensúlyi, ezért a foglalkoztatás a munkakeresleti oldal szerint alakul, azaz L D = L fogl = = 1 88 A munkanélküliségnél a foglalkoztatottak száma L D -el egyezik meg. Ha L D = L fogl = 1 392, akkor W/P = W/P = 26 L S (W/P = 26) = = 2 256, L S -L D = = 86 A munkanélküliség növekedett 288 fővel. Az árszínvonal növekedett, mert ha W/P = 26 és W 1 = 39, akkor P = 1,5 írásbeli vizsga / május 23.

Makroökonómia feladatgyűjtemény

Makroökonómia feladatgyűjtemény Fekete Dóra Makroökonómia feladatgyűjtemény 1/ 101 TARTALOMJEGYZÉK 1. FEJEZET: A MAKROÖKONÓMIA ALAÖSSZEFÜGGÉSEI... 5 I. Szöveges feladatok... 5 Feleletválasztás... 5 Igaz - hamis... 6 Kiegészítés... 7

Részletesebben

MATEMATIKA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

MATEMATIKA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Matematika középszint 0813 ÉRETTSÉGI VIZSGA 008. május 6. MATEMATIKA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM Fontos tudnivalók Formai előírások:

Részletesebben

Közgazdasági alapismeretek (Elméleti gazdaságtan)

Közgazdasági alapismeretek (Elméleti gazdaságtan) Közgazdasági alapismeretek (Elméleti gazdaságtan) KÉPLETEK ÁBRÁK Mikroökonómia Makroökonómia BELSŐ HASZNÁLATRA! Összeállította: Sárközy Józsefné Tóth Ágnes Fodor Tiborné 1 Tartalomjegyzék Károlyi Mihály

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Matematika középszint 0511 ÉRETTSÉGI VIZSGA 005. május 10. MATEMATIKA KÖZÉPSZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGA Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM Fontos tudnivalók

Részletesebben

MATEMATIKA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

MATEMATIKA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Matematika középszint 1313 ÉRETTSÉGI VIZSGA 013. május 7. MATEMATIKA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Fontos tudnivalók Formai előírások:

Részletesebben

MATEMATIKA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

MATEMATIKA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Matematika középszint 111 É RETTSÉGI VIZSGA 011. október 18. MATEMATIKA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM Fontos tudnivalók Formai előírások:

Részletesebben

MATEMATIKA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

MATEMATIKA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Matematika középszint 091 ÉRETTSÉGI VIZSGA 011. május 3. MATEMATIKA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM Fontos tudnivalók Formai előírások:

Részletesebben

MATEMATIKA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

MATEMATIKA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Matematika középszint 080 ÉRETTSÉGI VIZSGA 009. május 5. MATEMATIKA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM Fontos tudnivalók Formai előírások:

Részletesebben

MATEMATIKA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

MATEMATIKA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Matematika középszint 11 ÉRETTSÉGI VIZSGA 01. október 16. MATEMATIKA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Fontos tudnivalók Formai előírások:

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Matematika középszint 051 É RETTSÉGI VIZSGA 005. október 5. MATEMATIKA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM Fontos tudnivalók Formai előírások: A dolgozatot

Részletesebben

MATEMATIKA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

MATEMATIKA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Matematika középszint 131 ÉRETTSÉGI VIZSGA 013. október 15. MATEMATIKA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Fontos tudnivalók Formai előírások:

Részletesebben

MATEMATIKA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

MATEMATIKA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Matematika középszint 1414 ÉRETTSÉGI VIZSGA 014. május 6. MATEMATIKA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Fontos tudnivalók Formai előírások:

Részletesebben

MATEMATIKA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

MATEMATIKA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Matematika középszint 081 É RETTSÉGI VIZSGA 009. október 0. MATEMATIKA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM Fontos tudnivalók Formai előírások:

Részletesebben

Tisztelt hallgatók! Farkas Péter egyetemi adjunktus, tananyagfejlesztõ, tutor (gyõri és pécsi csoport) egyetemi adjuntus, tutor (budapesti csoport)

Tisztelt hallgatók! Farkas Péter egyetemi adjunktus, tananyagfejlesztõ, tutor (gyõri és pécsi csoport) egyetemi adjuntus, tutor (budapesti csoport) Tisztelt hallgatók! E-LEARNING KÉZÉS Az alábbiakban a Gazdálkodási szakos, e-learning rendszerben mûködõ képzés tananyagához készült hibalistát olvashatja. A visszajelzések és az anyag folyamatos gondozása

Részletesebben

P R Ó B A É R E T T S É G I 2 0 0 4. m á j u s KÖZÉPSZINT JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

P R Ó B A É R E T T S É G I 2 0 0 4. m á j u s KÖZÉPSZINT JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ P R Ó B A É R E T T S É G I 0 0 4. m á j u s MATEMATIKA KÖZÉPSZINT JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Formai előírások: A dolgozatot a vizsgázó által használt színűtől eltérő színű tollal kell javítani, és a

Részletesebben

Makroökonómia szemináriumi feladatok

Makroökonómia szemináriumi feladatok Makroökonómia szemináriumi feladatok 1 Tartalomjegyzék 1. A makroökonómia tudománya 3 2. A makroökonómia mutatói 6 3. Nemzeti jövedelem: termelelés, elosztás, felhasználás 10 4. Pénzpiac: Pénzkínálat pénzkereslet,

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2014. május 6. MATEMATIKA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2014. május 6. 8:00 I. Időtartam: 45 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Matematika középszint

Részletesebben

MUNKAANYAG. Speigelné Szabó Margit. A makroökonómia alapfogalmai. A követelménymodul megnevezése: Gazdálkodási feladatok

MUNKAANYAG. Speigelné Szabó Margit. A makroökonómia alapfogalmai. A követelménymodul megnevezése: Gazdálkodási feladatok Speigelné Szabó Margit A makroökonómia alapfogalmai A követelménymodul megnevezése: Gazdálkodási feladatok A követelménymodul száma: 1968-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja: SzT-002-50 MAKROÖKOMÓMIA

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGTAN II. (MAKROÖKONÓMIA)

KÖZGAZDASÁGTAN II. (MAKROÖKONÓMIA) A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával, az Európa terv keretében valósul meg. Misz József Tömpe Ferenc KÖZGAZDASÁGTAN II. (MAKROÖKONÓMIA) DE AMTC AVK 2007 Misz József Tömpe Ferenc KÖZGAZDASÁGTAN

Részletesebben

TÖRTÉNELEM JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

TÖRTÉNELEM JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Történelem középszint 0713 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2007. május 9. TÖRTÉNELEM KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM Útmutató az írásbeli vizsgafeladatok

Részletesebben

TÖRTÉNELEM JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

TÖRTÉNELEM JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Történelem középszint 0712 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2007. október 26. TÖRTÉNELEM KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM Útmutató az írásbeli vizsgafeladatok

Részletesebben

KÖZÉP- ÉS EMELT SZINT

KÖZÉP- ÉS EMELT SZINT A 2012. MÁJUS-JÚNIUSI ÉRETTSÉGI FELADATSOR ÉS AZ EGYES FELADATOK MÉRÉSMETODIKAI VIZSGÁLATA A TÁMOP-3.1.8-09/1-2010-0004 AZONOSÍTÓ SZÁMÚ PROJEKT KERETÉBEN MATEMATIKA KÖZÉP- ÉS EMELT SZINT Tartalom KÖZÉPSZINT...

Részletesebben

Piaci koordináció Bürokratikus (centralizált) koordináció Vegyes típusú gazdaságkoordináció

Piaci koordináció Bürokratikus (centralizált) koordináció Vegyes típusú gazdaságkoordináció Közgazdaságtan: Gazdaság: Szükséglet: Hasznosság: Termelés: Termelési 1. A közgazdaságtan fogalma, területei, alapkérdései. A gazdaság alapfogalmai. A termelési lehet ségek határgörbéje. A gazdaságkoordinációs

Részletesebben

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI EMELT SZINT Függvények Analízis

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI EMELT SZINT Függvények Analízis MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI EMELT SZINT Függvények Analízis A szürkített hátterű feladatrészek nem tartoznak az érintett témakörhöz, azonban szolgálhatnak fontos információval az érintett

Részletesebben

Oskar Lange. A szocializmus gazdaságelméletéről. Oskar Lange: Economic Theory and Market Socialism (részlet, 1 3 fejezet).

Oskar Lange. A szocializmus gazdaságelméletéről. Oskar Lange: Economic Theory and Market Socialism (részlet, 1 3 fejezet). Oskar Lange A szocializmus gazdaságelméletéről Oskar Lange: Economic Theory and Market Socialism (részlet, 1 3 fejezet). A vita jelenlegi állása A szocialistáknak minden bizonnyal jó okuk van arra, hogy

Részletesebben

Szakolczai György * A reális és monetáris gazdaság egyensúlya: AZ IS-LM ELEMZÉS NÉHÁNY PROBLÉMÁJA **

Szakolczai György * A reális és monetáris gazdaság egyensúlya: AZ IS-LM ELEMZÉS NÉHÁNY PROBLÉMÁJA ** 23 Szakolczai György * A reális és monetáris gazdaság egyensúlya: AZ IS-LM ELEMZÉS NÉHÁNY PROBLÉMÁJA ** Az IS-LM elemzés fontos elemévé vált a mai nemzetközi és hazai makroökonómiai irodalomnak. Leírása,

Részletesebben

Keresleti és kínálati függvény. Minden piacnak van egy keresleti és egy kínálati oldala, amelyeket a normatív közgazdaságtanban

Keresleti és kínálati függvény. Minden piacnak van egy keresleti és egy kínálati oldala, amelyeket a normatív közgazdaságtanban tehát attól függ, hogy x milyen értéket vesz fel. A függvényeket a közgazdaságtanban is a jól ismert derékszögû koordináta-rendszerben ábrázoljuk, ahol a változók nevének megfelelõen általában a vízszintes

Részletesebben

KÉMIA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

KÉMIA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Kémia emelt szint 1312 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2013. május 15. KÉMIA EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Az írásbeli feladatok értékelésének alapelvei

Részletesebben

Gazdasági ismeretek. Szerző: MÁTÉ DOMICIÁN főiskolai tanársegéd (EKF) (Válogatott fejezetek a mikro- és makroökonómiából)

Gazdasági ismeretek. Szerző: MÁTÉ DOMICIÁN főiskolai tanársegéd (EKF) (Válogatott fejezetek a mikro- és makroökonómiából) Gazdasági ismeretek (Válogatott fejezetek a mikro- és makroökonómiából) Szerző: MÁTÉ DOMICIÁN főiskolai tanársegéd (EKF) Lektorálta: Dr. Kádek István tanszékvezető főiskolai docens (EKF) Eger, 2006 Gazdasági

Részletesebben

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI 2011. május 3. KÖZÉPSZINT

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI 2011. május 3. KÖZÉPSZINT MATMATIKA ÉRTTSÉGI 011. május 3. KÖZÉPSZINT 1) gyszerűsítse a következő törtet, ahol b 6 b b 36 6 I. Az egyszerűsítés utáni alak: b 6 Összesen: pont ) A, 4 és 5 számjegyek mindegyikének felhasználásával

Részletesebben