HATÁROZAT. megállapítom,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HATÁROZAT. megállapítom,"

Átírás

1 Iktatószám: /2015. Előadó: Czigány András dr. Kovács Mónika Tárgy: KÜJ: KTJ: Az Újmohács 0311/1 hrsz. ingatlanon ORFK megfigyelő állomás energia ellátása, 20 kvos hálózat, OTRDf létesítésének előzetes vizsgálati eljárása HATÁROZAT Az EDF DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Kft. (6724 Szeged, Kossuth Lajos sgt , a továbbiakban: Meghatalmazó) meghatalmazása alapján az SKSZ- Ingatlan Vagyonkezelő és Szolgáltató Kft. (6724 Szeged, Makkoserdő sor 42., a továbbiakban: Kérelmező) kérelmére és az általa elkészített előzetes vizsgálati dokumentáció alapján lefolytatott előzetes vizsgálat lezárásaként megállapítom, hogy az Újmohács 0311/1 hrsz. ingatlanon ORFK megfigyelő állomás energia ellátása, 20 kv-os hálózat, OTRDf létesítésével kapcsolatban környezetvédelmi engedélyezést kizáró ok nem merült fel, a tervezett tevékenységnek jelentős környezeti hatása nincs, ezért környezeti hatásvizsgálati eljárás lefolytatása nem szükséges. A tevékenység megkezdéséhez vezetékjogi engedély megszerzése szükséges. I. A közreműködő szakhatóságok állásfoglalásai A Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság a 35300/3506-1/2015. ált. számú vízügyi és vízvédelmi szakhatósági állásfoglalását az alábbiak szerint adta meg: Az EDF DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Kft. (6724 Szeged, Kossuth sgt ) megbízásából eljáró SKSZ- Ingatlan Vagyonkezelő és Szolgáltató Kft. (6724 Szeged, Makkoserdő sor 42.) részére, az Újmohács, 0311/1 hrsz. alatti ingatlanon ORFK megfigyelőállomás villamos energia ellátása, 20 kv-os szabadvezeték, OTRDF1 20/10 típusú transzformátor állomás, és földkábel létesítése, kiemelt jelentőségű ügyben előzetes vizsgálati eljárását lezáró határozat kiadásához előírás mellett hozzájárulok. Előírás: A Sáros-csatorna keresztezését a csatornakezelő hozzájárulásában foglaltak szerint kell végezni. A tevékenység vízvédelmi, vízgazdálkodási szempontból nem jelent olyan hatást, amely miatt környezeti hatásvizsgálati eljárás lefolytatása válna szükségessé. Jelen szakhatósági állásfoglalás más jogszabályi kötelezettség alól nem mentesít. Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi Hatósági és Komplex Engedélyezési Osztály 7621 Pécs, Papnövelde u Pécs, Pf.: Honlap:

2 2 II. Egyéb rendelkezések Az eljárás során a Kérelmező által megfizetett igazgatási szolgáltatási díjakon és eljárási illetékeken felül egyéb eljárási költség nem merült fel, ezért annak megállapításáról és viseléséről a környezetvédelmi és természetvédelmi hatáskörben eljáró Baranya Megyei Kormányhivatal (a továbbiakban: Környezetvédelmi Hatóság) nem rendelkezett. A határozat ellen annak kézbesítésétől számított 15 napon belül az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőséghez (1016 Budapest, Mészáros u. 58/a.) mint II. fokú hatósághoz címzett, de a Környezetvédelmi Hatóságnál előterjesztett kétpéldányos fellebbezéssel lehet élni. A szakhatóságok állásfoglalásai, illetve végzései ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, azok jelen határozat elleni jogorvoslat keretében támadhatók meg. A fellebbezési eljárás igazgatási szolgáltatási díja az elsőfokú hatósági eljárás igazgatási szolgáltatási díjának 50%-a, azaz forint, természetes személyek, illetve társadalmi szervezetek esetében az elsőfokú hatósági eljárás igazgatási szolgáltatási díjának 1%-a, azaz forint, amelyet a Magyar Államkincstárnál vezetett Baranya Megyei Kormányhivatal számú előirányzat-felhasználási számlára kell a közlemény rovatban ügyiratszámra utalással átutalni. Az átutalási megbízást (annak hiteles másolatát) a Környezetvédelmi Hatóság részére meg kell küldeni. A Környezetvédelmi Hatóság a befizetési igazolást elektronikus úton is fogadja a címen. INDOKOLÁS A Kérelmező április 15. napján a tárgyi ügyben előzetes vizsgálati kérelmet nyújtott be a Környezetvédelmi Hatósághoz, valamint kérelméhez csatolta a Kérelmező által készített előzetes vizsgálati dokumentációt 2 nyomtatott példányban, valamint 1 példány elektronikus adathordozón. A Kérelmező az előzetes vizsgálati dokumentációt elkészítő szakértő a jogszabály tartalmi követelményeinek megfelelő részszakterületek szerinti szakértői jogosultságát igazolta. A Környezetvédelmi Hatóság megállapította, hogy a tervezett tevékenység a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 3. (1) bekezdés a) pontja és a 3. számú melléklet 76. pontja [ villamos vezeték (amennyiben nem tartozik az 1. számú mellékletbe) légvezetéknél 20 kv-tól ] alapján előzetes vizsgálat, és a Környezetvédelmi Hatóság döntésétől függően környezeti hatásvizsgálat köteles. A Kérelmező az eljárás indításakor hatályban lévő környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 33/2005.(XII. 27.) KvVM rendelet (a továbbiakban: Díjr.) 1. számú mellékletének I. fejezete 49. pontja szerinti forint összegű igazgatási szolgáltatási díjat a Környezetvédelmi Hatóság jogelődjének felhívására megfizette.

3 3 A Kérelmező a területileg illetékes vízügyi hatóság szakhatósági közreműködéséért az illetékekről szóló évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) mellékletének XIII. fejezete 1. pontja szerinti forint összegű eljárási illetéket a Környezetvédelmi Hatóság felhívására lerótta. A Környezetvédelmi Hatóság a kérelem és az előzetes vizsgálati dokumentáció benyújtását követően a R. 3. (3) bekezdése értelmében a hivatalában és a honlapján közzétette az eljárás megindulásáról szóló közleményt, továbbá a R. 3. (4) bekezdése alapján a vonatkozó iratokat közhírré tétel céljából megküldte a tervezett tevékenység helye szerint illetékes település, Mohács Város Jegyzőjének (a továbbiakban: Jegyző). A Jegyző április 24. napján kelt, /2015. számú iratában arról tájékoztatta a Környezetvédelmi Hatóságot, hogy az eljárás megindulásáról szóló közleményt hivatalában április 24. napján közhírré tette. A dokumentációba való betekintés hivatali időben a Városfejlesztési Osztályon biztosította. A Jegyző május 13. napján kelt levelében tájékoztatta a Környezetvédelmi Hatóságot, hogy a közleményt május 11. napjáig kifüggesztették és az üggyel kapcsolatban bejelentés vagy észrevétel nem érkezett. A Környezetvédelmi Hatóság által a Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságnak (a továbbiakban: Igazgatóság) megküldött szakhatósági megkeresést az Igazgatóság áttette a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) 28. (3) bekezdés, valamint az 5. melléklet II. táblázat 3. pontja valamint, a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 04.) Korm. rendelet 10. (1) és (2) bekezdése, a 2. melléklet 3. pontja alapján a vízügyi és vízvédelmi szakkérdésekben a területileg illetékes vízügyi hatósághoz a Bács-Kisun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatósághoz. A Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság a 35300/3506-1/2015. ált. számú vízügyi és vízvédelmi szakhatósági állásfoglalását az alábbiak szerint indokolta: A Baranya Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya (Pécs) /2015. számon, június 03-án, a Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságtól áttett levelében az EDF DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Kft. (6724 Szeged, Kossuth sgt ) megbízásából eljáró SKSZ-Ingatlan Vagyonkezelő és Szolgáltató Kft. (6724 Szeged, Makkoserdő sor 42.) részére, az Újmohács, 0311/1 hrsz. alatti ingatlanon ORFK megfigyelőállomás villamos energia ellátása, 20 kv-os szabadvezeték, OTRDF1 20/10 típusú transzformátor állomás, és földkábel létesítése, kiemelt jelentőségű ügyben előzetes vizsgálati eljárását lezáró határozat kiadásához kereste meg a vízügyi hatóságot. Az Országos Rendőr-főkapitányság Folyami határőrizeti rendszer fejlesztése Mohácson című projektjével, továbbá a Nemzeti Adó- és Vámhivatal által megvalósítandó, Magyarország és a Szerb Köztársaság közti határforgalom ellenőrzésért, valamint vámellenőrzésért felelős hatóságok számára az ellenőrzés feltételeinek magyar államterületen, közös helyen való biztosítását célzó, Bácsszentgyörgy- Rastina (Haraszti) közúti határátkelőhelyet érintő beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 293/2013. (Wll. 26.) Korm. rendelet 1. (1) bekezdése alapján az eljárás nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű. Az SKSZ-Ingatlan Vagyonkezelő és Szolgáltató Kft. (6724 Szeged, Makkoserdő sor 42.) szaktervező

4 4 által készített előzetes vizsgálati dokumentáció alapján az alábbiakat állapítottam meg. A beruházás tárgya Újmohács, 0311/1 hrsz. alatti ingatlanon ORFK megfigyelőállomás villamos energia ellátása érdekében 840 m nyomvonalon közös oszlopsoros 20 kv-os légvezeték hálózat, 1 db közcélú oszloptranszformátor állomás (OTRDF 20/100), és földkábel létesítése. A tervezett beruházáshoz nem kapcsolódik vízellátás, nem keletkezik szennyvíz. A csapadékvíz elvezetés a beruházáshoz nem szükséges, a beruházás megvalósításához nem szükséges vízilétesítmény kialakítása ill. vízimunka elvégzése. Az építési tevékenység, a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet szerint felszín alatti vizekbe, földtani közegbe szennyezést okozó anyag juttatásával nem jár. A trafóolaj földbe jutásának megakadályozására a kábelteret belülről olajálló, míg kívülről vízzáró festékkel festik le, ill. a kábeleket bevezető nyílásokat is olaj és vízzáró tömítésekkel látják el. A beruházással érintett ingatlanok a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízi létesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet alapján kijelölt üzemelő, illetve távlati vízbázis védőterületét, továbbá nagyvízi medret, illetve a nagyvízi meder, a parti sáv, a vízjárta és a fakadó vizek által veszélyeztetett területek használatáról, hasznosításáról valamint a folyók esetében a nagyvízi mederkezelési terv készítésének rendjére és tartalmára vonatkozó szabályokról szóló 83/2014. ( ) Korm. rend. 2. (3) bekezdése alapján felszíni vízfolyás parti sávját nem érintik. Ugyanakkor a tervezett létesítmény a Mohács 0681/1 hrsz-ú kivett árkot, (Sáros-csatornát) keresztezi. A terület tulajdonosa a Magyar Állam, a kezelője az Alsó-Dunavölgyi Vízügyi Igazgatóság. A rendelkező részben előírást tettem a csatornakeresztezés kivitelezésénél a kezelő hozzájárulásának betartására. A beruházás a vizek természetes lefolyására nincs hatással. Az Igazgatóság hatáskörét a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III.30.) Korm. rendelet 28. (3) bekezdése és 5. sz. melléklet II. táblázata, illetékességét a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 04.) Korm. rendelet 10. (1) és (2) bekezdése, a 2. melléklet 3. pontja állapítja meg. A szakhatósági állásfoglalást a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. Tv. 44. (1) bekezdés szerint eljárva adtam meg. A Környezetvédelmi Hatóság továbbá a Kr. 5. melléklet I. táblázatban meghatározott szakkérdés tekintetében a vélemények megadása céljából a kérelem elbírálásába bevonta a Baranya Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági, Növény- és Talajvédelmi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztályát, a Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Osztályát, a Baranya Megyei Kormányhivatal Mohácsi Járási Hivatal Járási Földhivatalát, a Baranya Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi és Erdőgazdálkodási Főosztály Erdészeti Osztályát és a Baranya Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály Közegészségügyi Osztályát. Baranya Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági, Növény- és Talajvédelmi Főosztály, Növény- és Talajvédelmi Osztálya a BAF/1438-2/2015. számú véleménye alapján: A beruházással kapcsolatban talajvédelmi szempontból kizáró ok nem merült fel, az előzetes vizsgálati dokumentációt talajvédelmi szempontból elfogadható. Véleménye kifejtése során előadta: A megküldött dokumentum alapján megállapítottam, hogy a Mohács 0311/1 hrsz-ú ingatlan villamos energia ellátása (22 kv-os légvezeték hálózat kiépítése, a 0,4 kv-os hálózat átépítése, 0,4 kv-os földkábelek fektetése) termőföldet is érintenek, a Mohács 0683/6-7, 0684/3-4, 0686/6, 10801/1 hrsz-ú, szántó, gyümölcsös művelési ágú ingatlanokon. Az oszlopokat a kivett művelési ágú ingatlanokról állítják fel, a humuszos termőréteg és az altalaj külön kerül deponálásra, először az altalajt, majd a humuszos

5 5 réteget töltik vissza. A nyomvonal melletti területen a munkagépek mozgásából eredően kismértékű taposási kár keletkezik, leromlás esetén trágyát dolgoznak be a talajba. A bontásból származó hulladékot a legközelebbi hulladéklerakó telepre szállítják. A benyújtott dokumentációban ismertetett technológia maradéktalan betartása biztosítja a talajvédelmi követelmények érvényre juttatását, ezért talajvédelmi szempontból az előzetes vizsgálati dokumentáció elfogadható. A talajvédelmi hatóság a más célú hasznosítási eljárásban és a villamosenergia-ipari építési engedélyezési eljárásban szakkérdést vizsgáló hatóságként működik közre. Ha az engedélyezési eljárások során a talajvédelmi véleményben foglaltakat betartják, a tevékenységgel kapcsolatban kizáró ok nem merülhet fel. A Baranya Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztálya a BAR/006/0635-2/2015. ügyiratszámú véleményében rögzítette, a létesítmény megvalósítása ellen közegészségügyi szempontból kifogás nem merült fel. A Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Osztálya a BA-04D/EO/472-2/2015. iktatószámú nyilatkozata alapján a tárgyi ügyben tervezett munkák jelenlegi adataik szerint sem műemléket, illetve műemléki területet, sem régészeti lelőhelyet vagy régészeti védőövezet területét nem érintik, így nincs feltétel az előzetes vizsgálati eljárással kapcsolatban. A Baranya Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi és Erdőgazdálkodási Főosztály Erdészeti Osztálya BAG/3482-2/2015. iktatószámú szakkérdésre adott állásfoglalása alapján a tárgyi ügyben az erdőre gyakorolt hatások szakkérdésének tekintetében kizáró ok nem merült fel, a környezeti hatásvizsgálat és egységes környezethasználati engedélyezési eljárás lefolytatása erdészeti szempontból nem indokolt. Felhívom azonban engedélyes figyelmét az alábbiakra: A kivitelezés során a környező erdőterületek (felvonulási, tárolási, szállítási, stb.) igénybe nem vehetők! Az erdőben építési anyag, szennyező anyag, depónia nem helyezhető el! Az erdőt veszélyeztető és a faanyag értékét csökkentő károsító hatás a környező erdőtervezett erdőterületeket nem érheti! Indoklásában kifejtette: A tárgyi ügyben megküldött dokumentáció és helyszínrajzok alapján Hivatalom megállapította, hogy a létesülő villamosvezeték nem erdőterületeken keresztül halad, ezért erdő igénybevételi eljárás lefolytatása nem indokolt, A vezeték biztonsági övezete azonban érinti az Országos Erdőállomány Adattárban nyilvántartott erdők közül a Mohács 0695 hrsz, ingatlanon lévő Mohács 7 A, a Mohács 0691/1 hrsz. ingatlanon lévő Mohács 7 B, valamint a Mohács 0689 hrsz. ingatlanon lévő Mohács 45 B erdőtervi jelű területeket. Az érintett erdők állapotára a villamosvezeték számottevő hatást várhatóan nem gyakorol. A Baranya Megyei Kormányhivatal Mohácsi Járási Hivatal Járási Földhivatali Osztálya a /2015. számú véleményében termőföldvédelmi szempontból az alábbiakat állapította meg: Újmohács, ORFK megfigyelő állomás 0311/1. hrsz. energia ellátása, 20 kv-os közös oszlopsoros hálózat és OTRDf 20/100 áll. létesítés, földkábel létesítés tárgyú közigazgatási hatósági eljáráshoz termőföldvédelmi szempontból hozzájárulok, amennyiben a termőföld (időleges és végleges) más célú hasznosítása az alábbi táblázatokban foglalt ingatlanokat az ott meghatározott mértékig érinti, egyúttal tájékoztatom, hogy:

6 6 az EDF DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Kft. (6724 Szeged, Kossuth L. sgt ) április 27. napján az alábbi táblázatban foglalt ingatlanokat érintően termőföld időleges és végleges más célú hasznosításának engedélyezését kérte hivatalomtól az Újmohács, ORFK megfigyelő állomás 0311/1. hrsz. energia ellátása, 20 kv-os közös oszlopsoros hálózat és OTRDf 20/100 áll. létesítés, földkábel létesítés céljára, melyet a Baranya Megyei kormányhivatal Mohácsi Járási Hivatal Földhivatali Osztálya május 13. napján kelt, /2015. ügyiratszámú határozatában engedélyezett. Helyrajzi szám Művelési ág Minőségi Időlegesen más célra igénybevett osztály terület (m 2 ) Ak Mohács 0654/13 szántó 4. 2,2 0,0073 Mohács 0683/6 szántó 4. 5,0 0,0165 Mohács 0683/7 szántó 4. 8,0 0,0264 Mohács 0684/4 szántó 4. 28,0 0,0924 Mohács 0684/3 szántó 4. 1,0 0,0033 Mohács 0686/6 szántó 4. 52,0 0,1716 Összesen: 96,2 0,3175 Helyrajzi szám Művelési ág Minőségi Véglegesen más célra igénybevett osztály terület (m 2 ) Ak Mohács 0654/13 szántó 4. 1,0 0,0033 Mohács 0683/6 szántó 4. 1,0 0,0033 Mohács 0683/7 szántó 4. 1,0 0,0033 Mohács 0684/4 szántó 4. 4,0 0,0132 Mohács 0684/3 szántó 4. 1,0 0,0033 Mohács 0686/6 szántó 4. 3,0 0,0099 Összesen: 11,0 0,0363 Amennyiben a beruházás fentieken felül is érint termőföldet, a beruházást megelőzően az érintett, termőföldként nyilvántartott földrészletekre vonatkozóan más célú hasznosítási engedélyezési eljárást kell kezdeményezni és lefolytattatni az illetékes ingatlanügyi hatóságnál. Indoklásában megállapította: A hatáskörömbe tartozó kérdéseket megvizsgálva megállapítottam, hogy az Újmohács, ORFK megfigyelő állomás 0311/1. hrsz. energia ellátása, 20 kv-os közös oszlopsoros hálózat és OTRDf 20/100 áll. létesítés, földkábel létesítés előzetes vizsgálati eljárása hivatalom részéről földvédelmi szempontból nem kifogásolt, amennyiben a termőföld (időleges és végleges) más célú hasznosítása csak a fenti táblázatokban foglalt ingatlanokat az ott meghatározott mértékig érinti. A benyújtott előzetes vizsgálati dokumentációban feltüntetett adatok szerint a tervezett fejlesztéshez legközelebb eső, természetvédelmi oltalom alatt álló terület a Duna-Dráva Nemzeti Park a fejlesztés közvetlen közelében található, mivel a tervezett 20 kv-os légvezeték a védett terület irányába halad, majd a védett terület határán kisfeszültségű földkábellel történik a továbbvezetés. A legközelebbi Natura 2000 területek a [Béda-Karapancsa (HUDD100004, HUDD20045)] távolsága megegyezik a Duna-Dráva Nemzeti Park határával az érintett szakaszon.

7 7 Az előbbiekre tekintettel a Környezetvédelmi Hatóság /2015. iktatószámú végzésében belföldi jogsegélyben megkereste a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóságot (a továbbiakban: Igazgatóság). Az Igazgatóság /2015.iktatószámú nyilatkozatát az alábbiak szerint adta meg: Fenti ingatlan területileg a Duna-Dráva Nemzeti Park törzsterületén, helyezkedik el (7/1996. KTN rendelet a Duna-Dráva Nemzeti Park létesítéséről), valamint a 275/2004. (X.8) Korm. rendelet alapján a 14/2010. KvVM rendelet mellékleteiben kihirdetett Európai Közösségek Natura 2000 hálózatába tartozik Különleges Madárvédelmi Területként (SPA) és Kiemelt Jelentőségű Különleges.Természetmegőrzési Területként (psci) egyaránt.(hudd10004; HUDD20045) A beruházással szemben természetvédelmi kezelői szempontok szerint kizáró ok nem merült fel. Az előzetes vizsgálati eljárásban benyújtott dokumentációban leírtak szerinti beruházás védett területet részben érint, a nem védett területen tervezett oszlopsoros hálózatot és OTRDf állomást madárbarát megoldással kell kiépíteni, a védett területet érintő szakaszt a beruházó a Mohács 0338 hrsz.- ú ingatlanon földkábel kialakításával építi meg, ez természetvédelmi kezelői szempontok szerint elfogadható módszer. Nyilatkozatának indoklásában kifejtette: A szabadvezetékes építéssel érintett terület közvetlenül határos a védett természeti területtel, ahol koncentráltan, nagy számban találhatók védett és fokozottan védett madárfajok egyedei. Ezen fajok egyedei az erdőből a szántóföldek felé haladva előszeretettel használják az oszlopokat pihenésre és táplálkozásra. A Környezetvédelmi Hatóság a R április 1-jétől hatályos 1. (6b) bekezdése alapján, figyelemmel a Ket. 26. (1) bekezdés c) pontjára, a /2015. iktatószámú végzésében belföldi jogsegélyben megkereste a területileg érintett település, Mohács Város Önkormányzat Jegyzőjét. A jogsegélykérelem szerint a jegyzőtől kérte, adják meg az arra vonatkozó - rendelkezésére álló - adatokat, hogy a tevékenység összhangban van-e a helyi környezet- és természetvédelemmel kapcsolatos önkormányzati szabályozással, valamint a településrendezési eszközökkel. A Környezetvédelmi Hatóság a R. 1. (6c) bekezdése alapján felhívta a jegyző figyelmét arra is, hogy jogsegélyükhöz mellékelhetik a tervezett tevékenységgel kapcsolatos véleményüket is Mohács Város Önkormányzat Jegyzője a /2015. számú végzésben a belföldi jogsegélyt az alábbiak szerint teljesítette: A beadott kérelem a Mohács Város Önkormányzata által elfogadott 25/2009. (XI.30.) számú helyi építési szabályzatról szóló rendelet (továbbiakban: HÉSZ) előírásaival nem ellentétes, valamint a tevékenység összhangban van a helyi környezet- és természetvédelemmel kapcsolatos önkormányzati szabályozással. A jogsegély indoklásában kifejtette: A Baranya Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi Hatósági és Komplex Engedélyezési Osztálynak a Mohács, 0311/1 helyrajziszámú ingatlant érintő megkeresését megvizsgáltam, és megállapítottam, hogy kérelem a HÉSZ előírásaiba nem ütközik, valamint a helyi környezet- és természetvédelemmel nem ellentétes. A Környezetvédelmi Hatóság a benyújtott előzetes vizsgálati dokumentációt áttanulmányozva a következőket állapította meg:

8 8 A tervezett beruházás célja és a tevékenység jellemzői: EDF DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Kft. az Újmohács 0311/1 hrsz. ingatlanon ORFK megfigyelő állomás elektromos energia ellátása, 20 kv-os hálózat, OTRDf létesítését tervezi. Újmohács és Homorúd között Sáros területén a meglévő jelzőszámú Sáros nevű OTR állomástól 3x502 AASC 20kV-os légvezetéki hálózatot kell építeni a töltés felé a meglévő 0,4kV-os légvezetékig kb. 845 m hosszan a hrsz. út mentén vezetve a meglévő kisfeszültségű hálózat helyén (részben közös oszlopsoron). A középfeszültségű hálózat végpontjára egy OTRDF 20/100-as típusú, 50 KVA-es TPC géppel és 2 db SZ56 kisfeszültségű oszlopkapcsolóval szerelt oszlop transzformátor állomást terveznek. A tervezett 0,4-20kV-os közös oszlopsoros légvezeték hálózat keresztezi a 0681/1 árkot, a transzformátor állomástól induló 0,4kV-os leágazó földkábellel a 0338.hrsz. töltést. A töltés melletti végoszlopról induló kb. 200 m hosszú leágazó földkábel az árvízvédelmi töltést keresztezve, majd légvonalban a hrsz. erdő szélén lévő tisztástól indítva a fúrást a hrsz. kivágott erdő sarka felé lévő hrsz.erdei út széléhez az erdő alatt irányított fúrási technológiával lefektetett 0,4kV-os földkábel juttatja a villamos energiát a villamosítandó 0311/1. hrsz. ingatlanig. A 20 kv-os légvezeték és transzformátor állomás építése során a B 8,5-200, B , BB 8, oszlopokról a vezetékek, a szerelvények leszerelése és az oszlopok elbontása, helyszínről történő elszállítása is megtörténik. Tervezett középfeszültségű hálózat jellemzői: Üzemfeszültség: 3x22kV Áram neme és periódusszáma: 3 fázisú váltakozó áram 50 Hz Vezeték mérete és anyaga: 3x502 AASC (kb. 845m, madárvédő ker.tartó, leesésgátló) Tervezett transzformátor állomás jellemzői: Transzformátor állomás neve, jelzőszáma: Sáros III. ORFK (Jsz.: ) Tr. állomás típusa: OTRDf 20kV/100kVA Tr. teljesítménye, típusa: TPC 20kV/50kVA KÖF leszálló: 3x50mm2 BSZV (burkolt szabadvez.) alulvezetett áramkötésekkel KIF leszálló: 4x95mm2 NFA2X (védőcsőben) KIF elosztó: 2db SZ56 KIF szakaszoló kapcsoló (Ny felé menő ill. É+K felé menő ák.) A tervezett tevékenység helye és területigénye: A tervezett 20 kv-os hálózat, és oszloptranszformátor létesítése Mohács külterületi ingatlanjait érinti. A hálózati oszlophelyek kivett közút, kivett árok és szántó művelési ágú magánterületen, állami területen és önkormányzati területen kerülnek elhelyezésre, a biztonsági övezet magántulajdonú, önkormányzati tulajdonú és közút ingatlanokat érint. A tervezett 22 kv-os légvezetékes hálózat nyomvonalhossza: 845 m. A megvalósítás tervezett időszaka: A kivitelezés időtartama maximum 1 hónap. Az üzembe helyezés várható időpontja: II. negyedév, a létesítmény fennmaradása véglegesnek tekinthető, felhagyása belátható időn belül nem várható.

9 9 A Kormány a beruházást szakmai indokoltságának, valamint nemzeti és nemzetközi jelentőségének köszönhetően a 293/2013. (VII. 26.) Korm. rendelet alapján nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségűvé nyilvánította. Természet- és tájvédelmi szempontból megállapítható: A Környezetvédelmi Hatóság a rendelkezésre álló adatok alapján megállapította, hogy a tervezett beruházás azon szakasza, mely légvezetékkel épül ki, nem érinti a Duna-Dráva Nemzeti Park (a továbbiakban: Nemzeti Park) országos jelentőségű védett természeti területét, és nem érinti az Európai Közösségek Natura 2000 hálózatát sem. A légvezeték végpontja és az árvízvédelmi töltés keresztezése után a tervezett földkábel nyomvonala a 7/1996. (IV. 17.) KTM rendelettel létesített Nemzeti Park védett természeti területén halad, mely egyben része a 275/2004. (X. 8.) Kormányrendelet alapján az Európai Közösségek Natura 2000 hálózatának is. A földkábel fektetésének engedélyezése nem tárgya jelen eljárásnak tekintettel arra, hogy nem előzetes vizsgálat köteles tevékenység. A Nemzeti Park közelsége miatt a tervezési területen és környezetében nagyszámban és koncentráltan található védett madárfaj populáció. A védett madarak egyedei az erdőből a szántóföldek felé haladva előszeretettel használják az oszlopokat pihenésre és táplálkozásra. A természet védelméről szóló évi LIII. törvény (a továbbiakban: Tvt.) 7. (5) bekezdése szerint az elektromosenergia-szállító légvezetékek létesítésekor, valamint középfeszültségű szabad légvezeték teljes szakaszhosszra kiterjedő felújításakor olyan műszaki megoldásokat kell alkalmazni, amelyek a vadon élő madarakat nem veszélyeztetik. A Tvt. 43. (1) bekezdése szerint tilos a védett állatfajok egyedének zavarása, károsítása, kínzása, elpusztítása, szaporodásának és más élettevékenységének veszélyeztetése, lakó-, élő-, táplálkozó-, költő-, pihenő- vagy búvóhelyeinek lerombolása, károsítása. Ezért a 20 kv-os hálózat vezetékek síkjainak elrendezését, az oszlopokon építendő fejszerkezeteket és a tervezett transzformátor állomást úgy kell kialakítani, hogy elkerülhető legyen a madarak áramütése. Ennek érdekében a vezetékek minél távolabb helyezkedjenek el, a fejszerkezet háromszög elrendezésű legyen, a kereszttartókra pedig hatékony szigetelők használata szükséges. A transzformátor állomás áramkötéseit burkolt vezetékekkel kell kialakítani a madarak áramütés elleni védelme érdekében. A Környezetvédelmi Hatóság a tervezett tevékenység hatásait megbecsülte és megállapította, hogy az - a kivitelezés okozta átmeneti zavaráson túl, amennyiben madárbarát kialakítással történik - a védett természeti területet állapotát és jellegét, valamint a Natura 2000 hálózat kijelölésének céljait nem veszélyezteti. A Natura 2000 terület kijelölésének alapjául szolgáló fajok és élőhelytípusok természetvédelmi helyzetére nem gyakorol negatív hatásokat, ezért természet- és tájvédelmi szempontból kizáró okot nem állapított meg, jelentős környezeti hatás nem várható a tervezett beruházás nyomán. Ugyanakkor a védett madárfajok oltalma érdekében felhívta a figyelmet a természetvédelmi hatóság, hogy a tervezett szabadvezeték hálózat kiépítése során kiemelt figyelmet kell fordítani a madarak áramütés elleni védelmére.

10 10 Zajvédelmi szempontból megállapítható: Az SKSZ-Ingatlan Vagyonkezelő és Szolgáltató Kft. (7624 Szeged, Makkoserdő sor 42.) által készített előzetes vizsgálati dokumentáció zajvédelmi munkarészében rögzített építési technológia, illetve gépi berendezések működése melletti zajkibocsátás mértéke a megengedett zajvédelmi követelményértékeket várhatóan nem haladja meg. Az építési munkálatokhoz kapcsolódó közúti szállítás forgalomnövekedéséből eredő zajkibocsátás az előzetes vizsgálatok alapján nem növeli észrevehetően a szállítási útvonal melletti területek zajterheltségét. Az üzemelési időszakban várható zajkibocsátás mértéke a megengedett zajterhelési határértékeket nem haladja meg, a zajvédelmi hatásterület nem érint védendő létesítményt, így az üzemeltető részére zajkibocsátási határérték megállapítása nem szükséges. Az üzemeléshez szállítási forgalom nem kapcsolódik. A zajvédelmi szakági vélemény kialakítása a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet, és a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008.(XII.3.) KvVM-EüM együttes rendelet alapján történt. Levegőtisztaság-védelmi szempontból megállapítható: A tervezett tevékenység nem okoz többletterhelést az érintett területek levegőminőségében, légszennyező pontforrás nem épül. Az építési tevékenység során nem várható jelentős levegőterhelés, a diffúz porkibocsátás műszaki intézkedésekkel minimalizálható. A levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 1. mellékletében meghatározott levegőminőségi határértékeket meghaladó légszennyezettség kialakulása nem várható. A Környezetvédelmi Hatóság az előzetes vizsgálati dokumentációban foglaltakat levegőtisztaság-védelmi szempontból a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet figyelembevételével vizsgálta. Hulladékgazdálkodási szempontból megállapítható: - A tervezett tevékenység során esetlegesen keletkező hulladékok kezelése szabályszerűen tervezett. - Felhívjuk a figyelmet, hogy a tevékenység során esetlegesen keletkező hulladékokról a hulladékról szóló évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) ai szerint kell gondoskodni, továbbá a hatályos jogszabályok szerint nyilvántartást kell vezetni, és adatot kell szolgáltatni. - A Környezetvédelmi Hatóság a hulladékgazdálkodási szakági vélemény kialakítása során a Ht. 4. -a, a 31. (1) és (5) bekezdéseit vette figyelembe.

11 11 Összességében megállapítható, hogy a Környezetvédelmi Hatóság és az egyéb szakkérdéseket vizsgáló szervezeti egységei, valamint az eljárásba bevont szakhatóság az előzetes vizsgálat megállapításai alapján környezetvédelmi engedélyezést kizáró okot nem találtak a tervezett tevékenységgel kapcsolatban, annak várható környezeti hatásait nem ítélték jelentősnek, így környezeti hatásvizsgálat elvégzését nem tartották szükségesnek. A Környezetvédelmi Hatóság a beruházáshoz kapcsolódó konkrét előírásait a vezetékjogi engedélyezési eljárás során adja meg. E határozat jogerőre emelkedését követően a vezetékjogi hatósági eljárás lefolytatható, a vezetékjogi engedély birtokában a tevékenység megkezdhető. Az üggyel kapcsolatban a Környezetvédelmi Hatósághoz, továbbá a Mohács Város Önkormányzat Jegyzőjéhez, az érintett nyilvánosság részéről észrevétel nem érkezett. A fentiek alapján a Környezetvédelmi Hatóság a környezet védelmének általános szabályairól szóló évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.) 67. (1) bekezdése és a R. 5. (2) bekezdés ac) pontja értelmében a rendelkező részben foglaltak szerint határozott. A Környezetvédelmi Hatóság a döntést a Ket. 71. (1) bekezdése értelmében határozatba foglalta. A határozatot a Környezetvédelmi Hatóság a Kvt. 71. (3) bekezdése értelmében a hivatalában és a honlapján közzéteszi. A határozat kifüggesztésének napja: június 24. A határozat levételének napja: július 9. Továbbá a R. 5. (6) bekezdése alapján közli a döntést az eljárásban részt vett Jegyzővel, aki a Ket. 80. (4) és (5) bekezdéseire figyelemmel a kézhezvételtől számított 8. napon gondoskodik a határozat teljes szövegének nyilvános közzétételéről, és a közzétételt követő öt napon belül tájékoztatják a Környezetvédelmi Hatóságot a közzététel időpontjáról, helyéről, valamint a határozatba való betekintési lehetőség módjáról. A Ket. 78. (10) bekezdése szerint a közzététel ideje 15 nap. A határozat nem mentesít más hatóságok, valamint az érintett ingatlanok fölött rendelkezni jogosultak (tulajdonos, használó, vagyonkezelő, stb.) engedélyének, hozzájárulásának beszerzése alól, és polgári jogi vitákat nem dönt el. A Környezetvédelmi Hatóság tárgyi ügyben, mint joghatósággal rendelkező magyar hatóság a Ket. 18. (1) bekezdése, környezetvédelmi hatóságként a Kr. 9. (2) bekezdése és (3) bekezdés a) pontja alapján járt el. A Környezetvédelmi Hatóság illetékességi területéről a Kr. 2. számú melléklete rendelkezik. A határozat elleni önálló fellebbezési lehetőséget a Ket. 98. (1) és a 99. (1) bekezdései biztosítják, a szakhatóságok állásfoglalásai és végzései ellen önálló fellebbezési lehetőséget a Ket. 44. (9) bekezdése zárja ki. A fellebbezési eljárás igazgatási szolgáltatási díja a Díjr. 2. (1) bekezdése alapján, e rendelet 1. számú mellékletének I. fejezet 49. pontja, valamint a 2. (4)-(5) és (7) bekezdései szerint került megállapításra.

12 12 A Ket. 78. (10) bekezdése értelmében, a hirdetmény útján közölt döntést a kifüggesztést követő tizenötödik napon, azaz a határozat levételének napján kell kézbesítettnek tekinteni. A Ket. 80. (5) bekezdése alapján, a hirdetményi közléshez kapcsolódó határidők számításánál a hirdetménynek a hatóság hirdetőtábláján való kifüggesztését kell alapul venni. Ellenkező értesítés hiányában a határozat annak levételét követő naptól számított 15. napon jogerőre emelkedik. Pécs, június 23. Dr. Horváth Zoltán kormánymegbízott felhatalmazása alapján kiadmányozta: Schwarcz Tibor főosztályvezető Kapják: 1. EDF DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Kft. tv 6724 Szeged, Kossuth Lajos sgt is: 2. SKSZ- Ingatlan Vagyonkezelő és Szolgáltató Kft. tv 6724 Szeged, Makkoserdő sor ORFK en: 4. Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály 5. Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság tv 7625 Pécs, Tettye tér HNYR (helyben) 7. Zöld Pont Iroda (helyben)/web (közzététel céljából: 8. Irattár Hivatali kapun keresztül kapják: 9. Baranya Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztálya Közegészségügyi Osztály 10. Baranya Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági, Növény- és Talajvédelmi Főosztály, Növény- és Talajvédelmi Osztály 11. Baranya Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi és Erdőgazdálkodási Főosztály Erdészeti Osztály 12. Baranya Megyei Kormányhivatal Mohácsi Járási Hivatal Járási Földhivatala 13. Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Hatósági Osztály 14. Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 15. Alsó-Dunavölgyi Vízügyi Igazgatóság tájékoztatásul 16. Mohács Város Önkormányzat Jegyzője (közzététel céljából is) Nyt: (a jogerő miatt)

Tárgy: KÜJ: KTJ: HAT ÁROZAT

Tárgy: KÜJ: KTJ: HAT ÁROZAT Iktatószám: 14053-4/2015. Ügyintéző: Biczó Zsolt dr. Ötvös Tünde Telefon: 72/567-143 Tárgy: KÜJ: KTJ: HAT ÁROZAT IPARK Pécs Kft., Déli Ipari Park (152,6927 ha) környezetvédelmi engedélyének módosítása

Részletesebben

HATÁROZAT. megállapítom,

HATÁROZAT. megállapítom, Iktatószám: 6230-20/2015. Előadó: Geresics Angéla dr. Jeges-Varga Ferenc Tárgy: KÜJ: KTJ: Töttös, Mohács-Töttös 22kV-os gerincvezeték 97-122. sz. oszlopok között rekonstrukciójának előzetes vizsgálati

Részletesebben

Tárgy: KÜJ: KTJ: HATÁROZAT

Tárgy: KÜJ: KTJ: HATÁROZAT Iktatószám: 11827-17/2015. Előadó: Pappné László Erika Mészárosné dr. Szilágyi Szilvia Telefonszám: 72/567-146 Tárgy: KÜJ: KTJ: Mecsek Szolár Kft. Pellérd, Keleti Ipari Park 554, 555 hrsz-on létesülő napelemes

Részletesebben

Tárgy: KÜJ: KTJ: HATÁROZAT

Tárgy: KÜJ: KTJ: HATÁROZAT Iktatószám: 10084-19/2015. Előadó: Geresics Angéla dr. Ötvös Tünde Tárgy: KÜJ: KTJ: Ecoeline Zrt., meglévő betonelem gyártó csarnok bővítésének előzetes vizsgálati eljárása 103 407 746 100 355 162 HATÁROZAT

Részletesebben

A dokumentációban foglaltak alapján közegészségügyi szempontból nem indokolt a környezeti hatásvizsgálati eljárás lefolytatása.

A dokumentációban foglaltak alapján közegészségügyi szempontból nem indokolt a környezeti hatásvizsgálati eljárás lefolytatása. CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Ügyiratszám: 107872-1-10/2016. Ügyintéző: dr. Séra Judit Berényi Anita Kovács Viktor Andrásné Nemes Edit Bodó Ádám Darányi Réka Tel.: +36 (62) 681-663 Tárgy: EDF DÉMÁSZ Hálózati

Részletesebben

Tárgy: KÜJ: KTJ: HATÁROZAT

Tárgy: KÜJ: KTJ: HATÁROZAT Iktatószám: 343-7/2016. Ügyintéző: Czigány András dr. Ötvös Tünde Telefonszám: 72/567-146 Tárgy: KÜJ: KTJ: Aranyeső Kft., Kapoly-Kapolypuszta, 0103 hrsz. alatti ingatlanon tervezett új gabonatároló csarnoképület

Részletesebben

Tárgy: KÜJ: KTJ: HATÁROZAT

Tárgy: KÜJ: KTJ: HATÁROZAT Iktatószám: 6897-19/2015. Előadó: Geresics Angéla dr. Jeges-Varga Ferenc Tárgy: KÜJ: KTJ: Keszü, 22 kv szabadvezeték átépítésének előzetes vizsgálati eljárása 100 170 346 102 589 730 HATÁROZAT Az E.ON

Részletesebben

Tárgy: KÜJ: KTJ: HATÁROZAT

Tárgy: KÜJ: KTJ: HATÁROZAT Iktatószám: 598-14/2016. Ügyintéző: Geresics Angéla Mészárosné dr. Szilágyi Szilvia Telefonszám: 72/567-146 Tárgy: KÜJ: KTJ: Harman Professional Kft., elektronikus fogyasztási cikk, villamos világítóeszköz

Részletesebben

B Á C S - K I S K U N M E G Y E I K O R M Á N Y H I V A T A L K E C S K E M É T I J Á R Á S I H I V A T A L A

B Á C S - K I S K U N M E G Y E I K O R M Á N Y H I V A T A L K E C S K E M É T I J Á R Á S I H I V A T A L A B Á C S - K I S K U N M E G Y E I K O R M Á N Y H I V A T A L K E C S K E M É T I J Á R Á S I H I V A T A L A Ikt. szám: 112663-1-13/2017. Hiv. szám: - Melléklet: - Ügyintéző: dr. Séra Judit dr. Sárközi

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. A dokumentációban foglaltak alapján közegészségügyi szempontból nem indokolt a környezeti hatásvizsgálati eljárás lefolytatása.

H A T Á R O Z A T. A dokumentációban foglaltak alapján közegészségügyi szempontból nem indokolt a környezeti hatásvizsgálati eljárás lefolytatása. CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL KTFO-azonosító: 111049-1-16/2016. Ügyiratszám: CSZ/01/11552-17/2016. Ügyintéző: dr. Balthazár Éva Filakné Enyedi Andrea Kovács Viktor Herceg László Hegedűs Helga Aszódi jános

Részletesebben

Tárgy: KÜJ: KTJ: HATÁROZAT

Tárgy: KÜJ: KTJ: HATÁROZAT Iktatószám: 11587-25/2015. Előadó: Geresics Angéla Mészárosné dr. Szilágyi Szilvia Tárgy: KÜJ: KTJ: King Nuts Kft., 22kV-os leágazás, OTR állomás létesítésének előzetes vizsgálati eljárása 103 309 576

Részletesebben

Tárgy: Jászfelsőszentgyörgy I.- homok védnevű bányatelek bányabezárása, tájrendezése HATÁROZAT

Tárgy: Jászfelsőszentgyörgy I.- homok védnevű bányatelek bányabezárása, tájrendezése HATÁROZAT MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG Ikt. szám: SZBK/1225-6/2014. Ügyintéző: Szeifert Konrád : 06-56-512-314 : 06-56-512-337 E-mail: konrad.szeifert@mbfh.hu Jogerős: 2014. 06.

Részletesebben

Tárgy: KÜJ: KTJ: HATÁROZAT

Tárgy: KÜJ: KTJ: HATÁROZAT Ügyiratszám: 10434-22/2015. Ügyintéző: Geresics Angéla dr. Ötvös Tünde Telefonszám: 72/567-146 Tárgy: KÜJ: KTJ: Inke, 072 hrsz. alatti ingatlanon majorközpont létesítésének előzetes vizsgálati eljárása

Részletesebben

Tárgy: KÜJ: KTJ: HATÁROZAT

Tárgy: KÜJ: KTJ: HATÁROZAT Iktatószám: 10914-25/2015. Ügyintéző: Czigány András dr. Ötvös Tünde Telefonszám: 72/567-146 Tárgy: KÜJ: KTJ: Darim Kft. Sávoly 052/3 hrsz-ú ingatlanon tervezett 1 db terménytároló silótorony létesítésének

Részletesebben

HATÁROZAT. Helység fekvés hrsz. Művelési ág Kivett töltés, Kivett udvar, erdő,

HATÁROZAT. Helység fekvés hrsz. Művelési ág Kivett töltés, Kivett udvar, erdő, ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím : 9002 Győr, Pf. 471.

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. A zajforrás működési helye. Részben szabadtéren

H A T Á R O Z A T. A zajforrás működési helye. Részben szabadtéren CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Ügyiratszám: 105918-1-8/2015. Ügyintéző: dr. Séra Judit Bakacsi Judit Tel.: +36 (62) 553-060/44253 Tárgy: D.H. INTERTRADE Kft. Csongrád zajkibocsátási határérték megállapítása

Részletesebben

HATÁROZAT. megállapítom,

HATÁROZAT. megállapítom, Iktatószám: 1421-15/2015. Előadó: Czigány András dr. Ötvös Tünde Tárgy: KÜJ: KTJ: Hegyhátmaróc 080/19 hrsz. alatti telephelyen tervezett állattartási technológia módosításának és bővítésének előzetes vizsgálati

Részletesebben

Tárgy: Dévaványa I.- agyag védnevű bányatelek egy részterületének tájrendezése HATÁROZAT

Tárgy: Dévaványa I.- agyag védnevű bányatelek egy részterületének tájrendezése HATÁROZAT MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG Ikt. szám: SZBK/682-5/2014. Ügyintéző: Szeifert Konrád : 06-56-512-314 : 06-56-512-337 E-mail: konrad.szeifert@mbfh.hu Jogerős: 2014. 05.

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség H A T Á R O Z A T

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség H A T Á R O Z A T Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Üi.szám: 76.735-1-10/2010. Ea: dr. Balthazár Éva Filakné Enyedi Andrea Tárgy: EDF DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Kft., Szeged, el zetes

Részletesebben

Tárgy: Kaposvár, Nádasdi u. 0133/2 hrsz. Előadó: alatti hulladéklerakó rekultivációs dr. Ötvös Tünde. engedélyének módosítása Telefonszám: KÜJ:

Tárgy: Kaposvár, Nádasdi u. 0133/2 hrsz. Előadó: alatti hulladéklerakó rekultivációs dr. Ötvös Tünde. engedélyének módosítása Telefonszám: KÜJ: Iktatószám: 7897-16/2015. Tárgy: Kaposvár, Nádasdi u. 0133/2 hrsz. Előadó: Wéber Béla alatti hulladéklerakó rekultivációs dr. Ötvös Tünde engedélyének módosítása Telefonszám: 72-567-120 KÜJ: 100 151 091

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. A zajforrás működési helye Részben zárt térben Szabad téren

H A T Á R O Z A T. A zajforrás működési helye Részben zárt térben Szabad téren CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Ügyiratszám: 105475-1-7/2015. Ügyintéző: dr. Kisgyörgyei Ágnes Tel.: +36 (62) 553-060/44255 Tárgy: Sajt-Expressz Kft, Kecskemét zajkibocsátási határérték megállapítása H

Részletesebben

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Iktatószám: 702-3/2016. Tárgy: Osli, Külterület 025/9 hrsz. villamos energia ellátásának előzetes vizsgálata Ügyintéző: dr. Király Bernadett Zsófia / Mellékletek:

Részletesebben

HATÁROZAT. megállapítom,

HATÁROZAT. megállapítom, 1 Iktatószám: 65-9/2015. Előadó: Juronicsné Füredi Krisztina dr. Ötvös Tünde Tárgy: KÜJ: KTJ: BOS-FRUCHT Agrárszövetkezet kazsoki tehenészeti telepén új trágyatároló építésének előzetes vizsgálati eljárása

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 1. Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szervének BKR/001/00773-2/2015. számú állásfoglalása:

H A T Á R O Z A T. 1. Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szervének BKR/001/00773-2/2015. számú állásfoglalása: CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Ügyiratszám: 104440-1-12/2015. Ügyintéz : dr. Baltazár Éva Berényi Anita Kovács Tibor Tel.: +36 (62) 553-060/44145 Tárgy: EDF DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Kft. Kiskunhalas MOL

Részletesebben

KÖZLEMÉNY. környezetvédelmi hatósági eljárás megindulásáról

KÖZLEMÉNY. környezetvédelmi hatósági eljárás megindulásáról KÖZLEMÉNY környezetvédelmi hatósági eljárás megindulásáról Az ügy tárgya: E.ON Zrt., Szulimán Téglagyár vonalon KÖF 22 kv-os légvezeték átépítésének előzetes vizsgálati eljárása Az ügy iktató száma: 7161/2016.

Részletesebben

év: hó: nap: KÜJ: KTJ: Iktatószám: /2013. Hiv. szám: - Tárgy: Ágfalva, E.ON Észa-dunántúli Előadó: Vargáné/

év: hó: nap: KÜJ: KTJ: Iktatószám: /2013. Hiv. szám: - Tárgy: Ágfalva, E.ON Észa-dunántúli Előadó: Vargáné/ ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság Környezet-és Természetvédelmi Iroda Levegő-és Zajvédelmi

Részletesebben

- A dokumentációban foglaltak alapján, közegészségügyi szempontból nem indokolt a környezeti hatásvizsgálati eljárás lefolytatása.

- A dokumentációban foglaltak alapján, közegészségügyi szempontból nem indokolt a környezeti hatásvizsgálati eljárás lefolytatása. CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FŐOSZTÁLY KTFO-azonosító: 111532-1-14/2016. Ügyiratszám: CSZ/01/13127-16/2016. Ügyintéző: dr. Valastyán Réka Katona Csaba Privitzer Jenő

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség H A T Á R O Z A T

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség H A T Á R O Z A T Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Üi.szám: 73.813-1-4/2010. Ea: dr. Ruzsáli Pál Tóth Lajos Kovács Viktor Tárgy: Démász Hálózati Elosztó Kft., el zetes vizsgálat

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség. Szám: /2011. Tárgy: EDF Démász Hálózati Elosztó Kft.

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség. Szám: /2011. Tárgy: EDF Démász Hálózati Elosztó Kft. Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Szám: 80084-1-10/2011. Tárgy: EDF Démász Hálózati Elosztó Kft. El adó: dr. Séra Judit (jogi) Kecskemét- el zetes vizsgálati

Részletesebben

KÖZLEMÉNY. környezetvédelmi hatósági eljárás megindulásáról

KÖZLEMÉNY. környezetvédelmi hatósági eljárás megindulásáról KÖZLEMÉNY környezetvédelmi hatósági eljárás megindulásáról Az ügy tárgya: E.ON Zrt., Borjád és Nagybudmér települések területén 22 kv-os csoportos leágazás átépítésének előzetes vizsgálati eljárása Az

Részletesebben

CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FŐOSZTÁLY

CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FŐOSZTÁLY CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FŐOSZTÁLY KTFO-azonosító: 111720-1-13/2016. Ügyiratszám: CSZ/01/13879-16/2016. Ügyintéző: dr. Vajda Hajnalka Filakné Enyedi Andrea Kovács

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 4. A telephelyen pékség üzemel. A technológiához tartozó zajforrások: hűtőaggregát, tehergépjárművek. A zajforrás működési helye

H A T Á R O Z A T. 4. A telephelyen pékség üzemel. A technológiához tartozó zajforrások: hűtőaggregát, tehergépjárművek. A zajforrás működési helye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Ügyiratszám: 107353-1-5/2015. Ügyintéző: dr. Balthazár Éva Sipos László Tel.: +36 (62) 553-060/44145 Tárgy: Rónasági Pékség Kft., Mindszent zajkibocsátási határérték megállapítása

Részletesebben

TÁRGY: Településrendezési terv 2016/2. sz. részleges módosításához kapcsolódó környezeti vizsgálat szükségletének megállapítása

TÁRGY: Településrendezési terv 2016/2. sz. részleges módosításához kapcsolódó környezeti vizsgálat szükségletének megállapítása AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 176. MELLÉKLET: - db TÁRGY: Településrendezési terv 2016/2. sz. részleges módosításához kapcsolódó környezeti vizsgálat szükségletének megállapítása E L Ő T E R J E S Z T É S

Részletesebben

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Iktatószám: 465-10/2015. Hiv. szám: Tárgy: Ügyintéző: dr. Király Bernadett Zsófia / Sovánné Nagy Gréte Melléklet: Rábaszentmihály, Németh Csaba egyéni vállalkozó,

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. Az előzetes vizsgálati dokumentáció talajvédelmi szempontból elfogadható.

H A T Á R O Z A T. Az előzetes vizsgálati dokumentáció talajvédelmi szempontból elfogadható. CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Ügyiratszám: 107009-1-20/2015. Ügyintéző: dr. Séra Judit Enyedi Andrea Lovászi Péter Kiss Imre Miklós Tímea Kocsis János Báló Bertalan Mészáros Patrícia Katona Lívia Tel.:

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. A dokumentációban foglaltak alapján közegészségügyi szempontból nem indokolt a környezeti hatásvizsgálati eljárás lefolytatása.

H A T Á R O Z A T. A dokumentációban foglaltak alapján közegészségügyi szempontból nem indokolt a környezeti hatásvizsgálati eljárás lefolytatása. CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FŐOSZTÁLY KTFO-azonosító: 111663-1-12/2016. Ügyiratszám: CSZ/01/13702-15/2016. Ügyintéző: dr. Séra Judit Kissné Nagy Ildikó Privitzer

Részletesebben

CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL H A T Á R O Z A T

CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL H A T Á R O Z A T CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Ügyiratszám: 105438-1-13/2015. Ügyintéz : dr. Valastyán Réka Berényi Anita Lipták Dávid Király Dániel Kovács Tibor Tel.: +36 (62) 553-060 / 44147 Tárgy: EDF Démász Hálózati

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 9249-3/2012. Tárgy: Budapest XIX. kerület, Hoffher Albert

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. A zajforrás működési helye

H A T Á R O Z A T. A zajforrás működési helye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Ügyiratszám: 107549-1-3/2016. Ügyintéző: dr. Séra Judit Bakacsi Judit Tel.: +36 (62) 553-060/44253 Tárgy: CE GLASS Zrt. Szatymaz zajkibocsátási határérték megállapítása H

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. A zajforrás működési helye. Baromfinevelés Légtechnikai gépek Zárt térben

H A T Á R O Z A T. A zajforrás működési helye. Baromfinevelés Légtechnikai gépek Zárt térben CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Ügyiratszám: 107032-1-8/2015. Ügyintéző: dr. Kisgyörgyei Ágnes Tel.: +36 (62) 553-060/44255 Tárgy: Szalai László, Kunfehértó zajkibocsátási határérték megállapítása H A T

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Szám: 72.224-1-4/2010. Ea.: Dr. Kiss Renáta Bánfi Szabolcs (táj- és természetvéd.) Tóth Lajos (víz- és talajvéd. + összefogó)

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Szám: 93.761-1-9/2013. Ea: dr. Balthazár Éva Berényi Anita Radócz Zoltán Tárgy: EDF Démász Hálózati Elosztó Kft., Domaszék,

Részletesebben

Tárgy: KÜJ: KTJ: HATÁROZAT

Tárgy: KÜJ: KTJ: HATÁROZAT Iktatószám: 11688-28/2015. Előadó: Geresics Angéla Mészárosné dr. Szilágyi Szilvia Telefonszám: 72/567-146 Tárgy: KÜJ: KTJ: Somogyszob, 015.; 371/3.; 371/4. hrsz.-on létesítendő tejelő tehenészeti telep

Részletesebben

Tárgy: Tiszagyenda II.- homok védnevű bányatelek bányabezárása, tájrendezése HATÁROZAT

Tárgy: Tiszagyenda II.- homok védnevű bányatelek bányabezárása, tájrendezése HATÁROZAT MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG Ikt. szám: SZBK/2806-11/2013. Ügyintéző: Szeifert Konrád : 06-56-512-314 : 06-56-512-337 E-mail: konrad.szeifert@mbfh.hu Jogerős: 2013. 12.

Részletesebben

Tárgy: KÜJ: KTJ: HATÁROZAT

Tárgy: KÜJ: KTJ: HATÁROZAT Iktatószám: 3361-17/2016. Ügyintéző: Czigány András dr. Ötvös Tünde Telefonszám: 72/567-146 Tárgy: KÜJ: KTJ: Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság Barcs-Drávaszentes 0912 hrsz.-ú ingatlanon lévő állattartó

Részletesebben

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183.

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183. NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! Szám: Ea: 3500-1/2/2013. Törkenczi

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 1608-8/2011. Tárgy: Az Omninvest Kft. Pilisborosjenő, Fő u.

Részletesebben

év: hó: nap: KÜJ: KTJ: H A T Á R O Z A T

év: hó: nap: KÜJ: KTJ: H A T Á R O Z A T ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság Hatósági Engedélyezési Iroda - Környezetvédelmi Engedélyezési

Részletesebben

Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság elsőfokú vízügyi és vízvédelmi hatóság

Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság elsőfokú vízügyi és vízvédelmi hatóság Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság elsőfokú vízügyi és vízvédelmi hatóság Előadás tartalma 1. A Ket. és az anyagi jogszabályok 2. Eljárásrend vízjogi engedélyezéshez 3. Ügyintézési

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím : 9002 Győr, Pf. 471.

Részletesebben

Tárgy: Törökszentmiklós I.- agyag védnevű bányatelek egy részének tájrendezése HATÁROZAT

Tárgy: Törökszentmiklós I.- agyag védnevű bányatelek egy részének tájrendezése HATÁROZAT MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG Ikt. szám: SZBK/2625-8/2013. Ügyintéző: Szeifert Konrád : 06-56-512-314 : 06-56-512-337 E-mail: konrad.szeifert@mbfh.hu Jogerős: 2014. 01.

Részletesebben

év: hó: nap: KÜJ: KTJ:

év: hó: nap: KÜJ: KTJ: ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság Környezet-és Természetvédelmi Iroda Levegő-és Zajvédelmi

Részletesebben

A települési önkormányzat jegyzőjének közreműködése a komplex környezetvédelmi hatósági eljárásokban

A települési önkormányzat jegyzőjének közreműködése a komplex környezetvédelmi hatósági eljárásokban A települési önkormányzat jegyzőjének közreműködése a komplex környezetvédelmi hatósági eljárásokban Dél-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 2011. június 8. dr. Jeges-Varga

Részletesebben

A határozat JOGERŐS: év: hó: nap: KÜJ: KTJ: Hiv. szám: Melléklet: Tárgy: H A T Á R O Z A T

A határozat JOGERŐS: év: hó: nap: KÜJ: KTJ: Hiv. szám: Melléklet: Tárgy: H A T Á R O Z A T ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság Hatósági Engedélyezési Iroda Környezetvédelmi Engedélyezési

Részletesebben

9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183

9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! Szám: 3234-2/1/2012.II. Tárgy:

Részletesebben

Tárgy: KÜJ: KTJ: HATÁROZAT

Tárgy: KÜJ: KTJ: HATÁROZAT Iktatószám: 4762-21/2016. Ügyintéző: Muck Péter Telefonszám: dr. Jeges-Varga Ferenc 72/567-143 Tárgy: KÜJ: KTJ: Sungarden Hotel Siófok, 6656 hrsz. alatti ingatlanon tervezett geotermikus célú hidegvizes

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Engedélyezési Jogi Titkárság

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Engedélyezési Jogi Titkárság 1 Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Engedélyezési Jogi Titkárság Szám: 74847-1-12/2010. Tárgy: EDF Démász Hálózati Elosztó El adó: dr. Séra Judit (jogi) Kft.

Részletesebben

Tér- Háló Kft. Tervező Juhász Balázs Településtervezés TT Leitner Attilai Tervező munkatárs. Készítette:

Tér- Háló Kft. Tervező Juhász Balázs Településtervezés TT Leitner Attilai Tervező munkatárs. Készítette: RÁBASZENTMIHÁLY község rendezési tervének módosítása 314/2012. (XI.8.) Korm. rend. szerinti előzetes tájékoztatási szakaszban érkezett állásfoglalások ismertetése Tervező Juhász Balázs Településtervezés

Részletesebben

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! Szám: 1108-1/4/2013./II. Tárgy:

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. A dokumentációban foglaltak alapján, közegészségügyi szempontból nem indokolt a környezeti hatásvizsgálati eljárás lefolytatása.

H A T Á R O Z A T. A dokumentációban foglaltak alapján, közegészségügyi szempontból nem indokolt a környezeti hatásvizsgálati eljárás lefolytatása. CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Ügyiratszám: 104393-1-13/2015. Tárgy: EDF DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Kft. Lajosmizse - el zetes vizsgálati eljárása Ügyintéz : dr. Séra Judit Berényi Anita Kiss Brigitta Tel.:

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Ügyiratszám: 98416-1-12/2014. Tárgy: EDF DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Kft., Domaszék 0325/38 hrsz. Ügyintéz : dr. Balthazár Éva ingatlan többlet

Részletesebben

Tárgy: KÜJ: KTJ: HATÁROZAT

Tárgy: KÜJ: KTJ: HATÁROZAT Iktatószám: 231-14/2016. Ügyintéző: Biczó Zsolt Mészárosné dr. Szilágyi Szilvia Telefonszám: 72/567-143 Tárgy: KÜJ: KTJ: Kaposvár, Cseri út 16. (9342 hrsz.) sz. alatti ingatlanon gépjármű (autóbusz) telephely

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Ügyiratszám: 93595-1-12/2014. Tárgy: EDF Démász Hálózati Elosztó Kft., Kiskunfélegyháza Ügyintéz : dr. Barka Dóra 043-059 transzformátor

Részletesebben

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! Szám: 1912-4/6/2013.I. Tárgy:

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. A dokumentációban foglaltak alapján közegészségügyi szempontból nem indokolt a környezeti hatásvizsgálati eljárás lefolytatása.

H A T Á R O Z A T. A dokumentációban foglaltak alapján közegészségügyi szempontból nem indokolt a környezeti hatásvizsgálati eljárás lefolytatása. CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL KTFO-azonosító: 110783-1-16/2016. Ügyiratszám: CSZ/01/10274-18/2016. Ügyintéző: dr. Balthazár Éva Filakné Enyedi Andrea Kovács Viktor Mandula Róbert Hegedűs Helga Kovács

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. A zajkibocsátási A védendő épület határérték, db Építményjegyzék szerinti besorolása száma

H A T Á R O Z A T. A zajkibocsátási A védendő épület határérték, db Építményjegyzék szerinti besorolása száma CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL SZEGEDI JÁRÁSI HIVATALA KTO-azonosító: 112648-1-6/2017. Ügyiratszám: CSZ/01/16626-8/2016. Ügyintéző: dr. Balthazár Éva Bakacsi Judit Tel.: +36 (62) 681-673 Tárgy: Euro-Chicken

Részletesebben

Beadványában ügyiratszámunkra szíveskedjék hivatkozni! Határozat

Beadványában ügyiratszámunkra szíveskedjék hivatkozni! Határozat ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság Környezet-és Természetvédelmi Iroda Levegő-és Zajvédelmi

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024 web:

Részletesebben

H a t á r o z a t II.

H a t á r o z a t II. ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság Környezet- és Természetvédelmi Iroda Levegő- és Zajvédelmi

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471.

Részletesebben

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! Szám: Ea.: 425-1/2/2014/II. Paksa Tibor

Részletesebben

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség mint I. fokú hatóság 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. Tel.: (06 56) 523-423 Fax: (06 56) 343-768 Postacím: 5002 Szolnok, Pf. 25

Részletesebben

Szám: /3/2013. Tárgy: A Magyar Telekom Távközlési Nyrt. (1541 Budapest) Nagykanizsa, Bartók B. u. 8. szám alatti ingatlanon lévő telefonközpont

Szám: /3/2013. Tárgy: A Magyar Telekom Távközlési Nyrt. (1541 Budapest) Nagykanizsa, Bartók B. u. 8. szám alatti ingatlanon lévő telefonközpont NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! Szám: 2843-2/3/2013. Tárgy:

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Szám: 81.468-1-11/2011. Ea: dr. Balthazár Éva Filakné Enyedi Andrea Tárgy: EDF DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Kft., Újtelek, 285-002

Részletesebben

CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL H A T Á R O Z A T

CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL H A T Á R O Z A T CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Ügyiratszám: 106166-1-13/2015. Ügyintéz : dr. Kisgyörgyei Ágnes Katona Csaba Kovács Tibor Mészáros Patrícia Sziveri Szilárd Borcsik Zoltán Tel.: +36 (62) 553-060/44255 Tárgy:

Részletesebben

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! Szám: Jogi ea: Műszaki ea.: 4938-2/1/2014./I.

Részletesebben

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség mint I. fokú hatóság 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. Tel.:(06 56) 423-422, 422-255, 375-111, 501-900 Fax: (06 56) 343-768 Postacím:

Részletesebben

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Iktatószám: 522-9/2016. Tárgy: Szil, Ügyintéző: dr. Tatár Beatrix Margit Bartókné Hajnali Beáta Mellékletek: - Telefon: (96) 524-000 Hiv. szám: - HIDRÁNS Kft., 045/1

Részletesebben

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Iktatószám: 7464-19/2016. Tárgy: Pázmándfalu, Töltéstavai Mezőgazdasági Zrt., 062/3 és 062/8 hrsz. alatti sertéstelep egységes környezethasználati engedélyének módosítása

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024 web:

Részletesebben

Melléklet: - H A T Á R O Z A T

Melléklet: - H A T Á R O Z A T A határozat év: hó: nap: KÜJ: KTJ: jogerős: Iktatószám: 6957-19/2010. Hiv. szám: - Előadó: ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség. Szám: /2011. Tárgy: EDF Démász Hálózati Elosztó Kft.

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség. Szám: /2011. Tárgy: EDF Démász Hálózati Elosztó Kft. Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Szám: 79430-1-12/2011. Tárgy: EDF Démász Hálózati Elosztó Kft. El adó: dr. Séra Judit (jogi) Orosháza, Tatársánc- el zetes vizsgá-

Részletesebben

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség mint I. fokú hatóság 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. Tel.:(06 56) 523-423 Fax: (06 56) 343-768 Postacím: 5002 Szolnok, Pf. 25

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024 web:

Részletesebben

A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok

A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi

Részletesebben

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség mint I. fokú hatóság 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. Tel.: (06 56) 523-423 Fax: (06 56) 343-768 Postacím: 5002 Szolnok, Pf. 25

Részletesebben

CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL H A T Á R O Z A T

CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL H A T Á R O Z A T CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Ügyiratszám: 105560-1-14/2015. Ügyintéz : dr. Valastyán Réka Berényi Anita Kissné Nagy Ildikó Katona Csaba Lovászi Péter Tel.: +36 (62) 553-060 / 44147 Tárgy: EDF Démász

Részletesebben

CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FŐOSZTÁLY

CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FŐOSZTÁLY CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FŐOSZTÁLY KTFO-azonosító: 111432-1-13/2016. Ügyiratszám: CSZ/01/12870-14/2016. Ügyintéző: dr. Vajda Hajnalka Katona Csaba Kiss Brigitta

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Üi.szám: 95.167-1-12/2013. Ea: dr. Hofszang Brigitta Filakné Enyedi Andrea Kovács Viktor Tárgy: EDF Démász Hálózati Elosztó

Részletesebben

A határozat JOGERŐS: év: hó: nap: KÜJ: KTJ: H a t á r o z a t

A határozat JOGERŐS: év: hó: nap: KÜJ: KTJ: H a t á r o z a t ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471.

Részletesebben

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Iktatószám: 4585-18/2016. Tárgy: Lázi, Agro-Milch Kft. 078 hrsz-ú ingatlanon lévő sertéstelep egységes környezethasználati engedély módosítása Ügyintéző: dr. Jagadics

Részletesebben

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség mint I. fokú hatóság 5000 Szolnok, Boldog Sándor István krt. 4. Tel.: (06 56) 523-423 Fax: (06 56) 343-768 Postacím: 5002 Szolnok, Pf.

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Szám: 88.075-1-10/2012. Ea: dr. Balthazár Éva Filakné Enyedi Andrea Tárgy: EDF DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Kft., Kistelek 0233/2

Részletesebben

A határozat JOGERŐS: év: hó: nap: KÜJ: 100 170 656 KTJ: 102 243 647 H A T Á R O Z A T

A határozat JOGERŐS: év: hó: nap: KÜJ: 100 170 656 KTJ: 102 243 647 H A T Á R O Z A T ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság Hatósági Engedélyezési Iroda Környezetvédelmi Engedélyezési

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 587-1/2011. Tárgy: Romhány II-homokkő védnevű bányatelek területén

Részletesebben

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183.

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183. NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! Szám: Ea: 2810-4/1/2013. Törkenczi

Részletesebben

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség mint I. fokú hatóság 5000 Szolnok, Boldog Sándor István krt. 4. Tel.: (06 56) 523-423 Fax: (06 56) 343-768 Postacím: 5002 Szolnok, Pf.

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYEL HATÁROZAT

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYEL HATÁROZAT ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYEL SÉG 9021 Gyÿr, Árpád u. 28-32. Levélcím : 9002 Gyÿr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024

Részletesebben

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség mint I. fokú hatóság 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. Tel.: (06 56) 523-423 Fax: (06 56) 343-768 Postacím: 5002 Szolnok, Pf. 25

Részletesebben

CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL H A T Á R O Z A T

CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL H A T Á R O Z A T CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Ügyiratszám: 106546-1-14/2015 Ügyintéz : dr. Kisgyörgyei Ágnes Berényi Anita Kiss Brigitta Vida Éva Sziveri Szilárd Mészáros Patrícia Tel.: +36 (62) 553-060/44255 Tárgy:

Részletesebben