TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT és

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT és"

Átírás

1 r MADARASZ Lakásfenntartó Szövetkezet 1131 Budapest Kárász u.6. TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT és MELLÉKLETE Készítette: Tűzvédele002 BT 1157 Budapest, Zsókavár u 34. Telefon: cím: pagi

2 2 10/2011.( ) BM rendelet a Tűzvédelmi Szabályzat készítéséről. 28/2011. (IX.6.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzat Hatályba léptető rendelkezés Területi hatály: A Tűzvédelmi Szabályzat hatálya kiterjed a1131 Budapest Kárász u. 6. szám. Lakásfenntartó szövetkezet teljes területére. A lakóépületben és a hozzátartozó közös használatra, szolgáló helyiségekre, beépítetlen ingatlanrészre és a bérbe adott területekre az ott folytatott tevékenységre, berendezésekre és az ott tárolt anyagokra. Személyi hatály: A Tűzvédelmi Szabályzatban foglaltak betartása a lakóépület területén tartózkodó munkavállalók (alkalmazottak), ügyfelek, vendégek, lakók, tulajdonosok és bérlők, részére, valamint állandó vagy ideiglenes jelleggel ott tartózódókra egyaránt kötelező. Tűzvédelmi Használati Szabályok be nem tartásából eredő szabálytalanságért a tulajdonosok és a tulajdonosok által üzemeltett kereskedelmi és egyéb tevékenységű üzlethelyiségekben, irodákban az üzemeltető a felelős. A lakások bérbeadása esetén a lakás tulajdonosát és a bérlőt terheli a fellelőség. Amennyiben a tulajdonos bérbe adja az üzlethelyiséget, lakást a bérlő köteles betartani a tűzvédelmi használati szabályokat. Időbeli hatály: "Tűzvédelmi Szabályzat" április. 17-én lép hatályba és visszavonásig érvényes. Budapest, április. 17. Készítette: Pap Zsigmondné Tűzvédelmi Szolgáltató Telefon: A Tűz, elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló évi XXXI. Törvény és az Országos Tűzvédelmi Szabályzat 28/2011.(IX.6.) BM

3 3 A Tűz, elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló évi XXXI. Törvény és az Országos Tűzvédelmi Szabályzat 28/2011.(IX.6.) BM rendelet XXXII. fejezet Lakó és Szállásépületek 592. (1-5)) bekezdése alapján kiadom Társasházra vonatkozó: TŰZVÉDELMI HASZNÁLATI SZABÁLYOKAT. I. 1. A TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT HATÁLYA A lakóépületre vonatkozóan a Tűzvédelmi, szervezeti, működési és használati viszonyokat, a megelőző tűzvédelmi követelményeket a jelen szabályzatban határozom meg A Tűzvédelmi Szabályokat, előírásokat a tulajdonosok, bérlők, lakók, vendégek, valamint egyéb vállalkozások tagjai külön felhívás vagy intézkedés nélkül kötelesek végrehajtani, megtartani, illetve betartatni Ezen Tűzvédelmi Szabályzat azon idegen dolgozókra, munkavállalókra is kötelező, akik a társasház területén tevékenységet végeznek vagy feladatot, látnak el. II. 1. A Lakásfenntartó Szövetkezet TŰZVÉDELMI ÜGYINTÉZÉSÉNEK RENDJE A vonatkozó rendeletekben rögzített kötelezettség alapján a Lakásfenntartó Szövetkezet tűzvédelmi feladatainak meghatározását és a tűzvédelmi kérdésekben való döntés jogát Szövetkezet Elnöke magának tartja fent Jelen Szabályzatban foglalt előírások maradéktalan végrehajtását a jelenleg hatályban lévő Tűzvédelmi jogszabályok előírásai alapján rendszeresen ellenőrzőm, illetve ellenőriztetni fogom, a végrehajtáshoz szükséges feltételeket biztosítom.

4 4 III 1. A Lakásfenntartó Szövetkezet TŰZVÉDELMI SZERVEZETE A tűzvédelmi megelőző tűzvédelmi munka napirenden tartását a Szövetkezet Elnöke látja el Tűzvédelmi Szervezet kialakítása nem szükséges. 2.1 Szövetkezet Elnök TŰZVÉDELMI FELADATAI és KÖTELEZETTSÉGEI A szövetkezet elnök a működési területén felelős a lakóház tűzvédelméért és gondoskodik a tűzvédelem állandó fejlesztéséről A lakóházra vonatkozó megelőző Tűzvédelmi rendelkezések, Használati Szabályok előírások, szabványokban foglaltak megvalósítása érdekében: Kiadja a Tűzvédelmi Használati Szabályzatot és mellékleteit. Tűz, esetén követendő magatartási szabályokat, a használati szabályokat, amelyeket szükség szerint a változások függvényében módosít. Éves tűzvédelmi költségvetést készít, biztosítja a jelenleg érvényben lévő Tűzvédelmi rendeletek, jogszabályok és a tűzvédelmi kiadások fedezetét (pl.: tűzoltó készülék ellenőrzése, stb.). részt vesz a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság által tartott ellenőrzéseken, meghatározza a kapcsolatos megelőző tűzvédelmi követelményeket, intézkedik a tűzvédelmi szabálytalanság megszüntetése iránt és a tűzvédelmi szabályok megszegőivel szemben felelősségre vonást, kezdeményez, A lakóház területére vonatkozó szabványossági felülvizsgálatok (elektromos berendezések, villámvédelmi, érintésvédelmi, tűzoltó készülékek) felülvizsgálatok érvényességeinek figyelemmel kisérése, valamint azok lejárat után az újbóli mérések és ellenőrzések elvégeztetése. Felelős a lakóház tűzvédelmi helyzetéért, valamint a tűzmegelőzést elősegítő mindenkor hatályban lévő Tűzvédelmi, rendeletek,

5 5 jogszabályok, utasítások, szabványok előírásainak maradéktalan betartásáért és betartatásáért, gondoskodik a tűzoltó készülékek, tűzvédelmi berendezések rendszeres felülvizsgálatáról és az erre jogosult végző céggel érvényes szerződésének megkötéséről, a tűzvédelmi eszközök üzemképes állapotának fenntartásáról és rendszeres karbantartásáról, a tűzoltóság által tartott tűzvizsgálaton részt vesz, munkájukhoz minden feltételt biztosít, A közös területeken a tűzvédelmi berendezés, felszerelési helyét jól láthatóan meg kell jelölni. A tűzoltó berendezések felé útánvillágító piktogramot kell elhelyezni. A biztonsági jelölések felszerelése szövetkezet elnök, vagy az általa megbízott személy feladata. Kapcsolatot tart a Katasztrófa védelmi Igazgatósággal. Illetékes Igazgatóság: Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Észak pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltség H-1135 Budapest, Zsinór utca Tel:(06-1) Fax: (06-1) Közreműködik a területére vonatkozó fejlesztési, beruházási tervek előkészítő munkálatainál, koordinációs megbeszéléseken javaslataival elősegíti a beruházási, fejlesztési feladatok megvalósítása során a tűzvédelmi érdekek érvényesítését, A fentiek alkalmazásakor felelős vezetőnek kell tekinteni a Szövetkezet Elnök. Használónak kell tekinteni azt, aki a létesítményt, a helyiségeket használja, ((tulajdonosok, lakók, bérlők) 3. TULAJDONOSOK, LAKÓK FELADATAI és KÖTELESSÉGEI Ismerni kötelesek a társasházra vonatkozó tűzvédelmi használati szabályokat és előírásokat. Tűzvédelmi felszerelések, tűzoltó készülékek helyét, használatát. Tűz esetén követendő magatartást, a tűzjelzésének módját.

6 6 Tűz esetén kötelességük azt haladéktalanul jelenteni, hozzá fogni az életmentéshez és tűzoltáshoz, amennyiben meggyőződtek arról, hogy a saját testi épségüket nem veszélyeztetik, A közös területeken, tűzcsapszekrényekben, elektromos berendezések szekrényeiben, tárolók közlekedőiben, valamint a garázsok, kocsiszínben gyullékony, valamint tűz és robbanásveszélyes anyagokat tárolni tilos! A garázsba (a lakók tulajdona) gázüzemű személygépkocsival behajtani TILOS! Kötelesek a Tűzvédelmi Használati Szabályzatban, jogszabályokban, szabványokban, házirendben és a jelen használati szabályzatban foglaltakat maradéktalanul betartani, az Önkéntes Jogkövetés elvén, valamint Állampolgári Kötelességként! IV. A lakóház Karbantartásra, Hibaelhárításra Szerződőt -Külső- Vállalkozók és Alkalmazottainak, valamint a (kereskedelmi egységet) üzemeltető tulajdonosok és a Madarász Lakásszövetkezet fenntartó alkalamazottainak Tűzvédelmi oktatása és Kötelezettségei 1./Oktatás: Új dolgozók tűzvédelmi oktatása: - Minden dolgozót munkába állítása előtt a munkakörének megfelelő tűzvédelmi oktatásban kell részesíteni (felvétellel egy időben), - Az oktatást elméleti formában kell megtartani, A tűzvédelmi oktatás anyaga: A munkahely, lakóhely tűzvédelmi jellemzői, A munkafolyamat és az anyagok tűzveszélyessége, A végzendő tevékenységével kapcsolatos tűzvédelmi, használati szabályok, előírások, A tűzjelzés lehetőségei, a tűzjelzés módja, A rendelkezésre álló tűzoltó felszerelések teljes használata, A tűzvédelmi előírások megszegésének következményei.

7 4. Ismétlődő tűzvédelmi oktatása 7 - A dolgozókat, feladatot, ellátó személyzetet évente egy alkalommal ismétlődő tűzvédelmi oktatásban kell részesíteni, - az éves oktatásról hiányzókat pótlólagos oktatásban kell részesíteni. A tűzvédelmi oktatásról jegyzőkönyvet kell készíteni, illetve naplót vezetni, amelyben: Fel kell tüntetni: Az oktatás időpontját, az oktatott anyag felsorolását (Tematika), az oktatott személyek adatait, szakmai beosztását, alá kell íratni az oktatást végzővel és az oktatott személyekkel. Aki a kötelező tűzvédelmi oktatáson való részvételt megtagadja vagy az oktatáson igazolatlanul nem, vesz részt, pénzbírsággal sújtható, indokolt esetben a végzett tevékenységétől eltiltható. (259/2011.(XII.7.) Kormányrendelet.) Az oktatások lebonyolításáért, nyilvántartásáért felelős a munkáltató. 5. TŰZVESZÉLYES TEVÉKENYSÉG Tűzvédelmi szakvizsgára kötelezettek a 45/2011.(XII.7.) BM. rendelet az A - és B tűzveszélyességi osztályba tartozó éghető anyagok (folyadékok, pl.: benzin, festék, hígító, denaturált szesz stb.) felhasználását bármely időpontban a 300 kg tömegmennyiséget meghaladó tárolást végző, valamint nyílt láng használatát végző alkalmazottak, illetve a lakóház területén ilyen alkalmi munkát végző idegen vállalkozók (pl.: festők, víz és gázszerelők stb.). Alkalomszerű tűzveszélyes cselekmények (pl.: nyílt lánggal járó forrasztás, hegesztés, bitumenszigetelés stb.) végzésének feltételeit szabályozni kell. Az erre szolgáló nyomtatvány minta a mellékletek - benn található. Az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységet engedélyezni jogosultak: Szövetkezet elnök, vagy az általa megbízott személy, Tűzvédelmi Szakvizsgára kötelezett munkakör nincs. V.

8 8 6. TŰZVESZÉLYESSÉGI OSZTÁLYOKBA SOROLÁS A tűzvédelmi rendelkezések megállapítása és alkalmazása szempontjából az anyagokat, létesítménycsoportokat, létesítmények, építményeket, helyiségeket, szabadtereket és veszélyességi övezeteket tűzveszélyességi osztályba kell sorolni. "Fokozottan tűz- és robbanásveszélyes" (jelzése: "A") tűzveszélyességi osztályba tartozik: "Tűz- és robbanásveszélyes" (jelzése: "B") tűzveszélyességi osztályba tartozik: Tűzveszélyes (jelzés: "C") tűzveszélyességi osztályba tartozik: Mérsékelten tűzveszélyes (jelzés: "D") tűzveszélyességi osztályba tartozik: Nem tűzveszélyes (jelzés: "E") tűzveszélyességi osztályba tartozik: 7. Használati szabályok általános előírásai. A Tűzvédelmi használati szabályokat, jogszabályokat, szabványokat és a tűzvédelmi használati szabályokat, előírásokat a lakóház mindenkori, ügyrendileg kinevezett, vagy megbízott szövetkezet elnök, gondnok a helyiségek használója, valamint a lakók, tulajdonosok, illetve a dolgozók, alkalmazottak külön felhívás vagy intézkedés nélkül kötelesek végrehajtani. A szövetkezet elnök a végrehajtást köteles ellenőrizni, ellenőriztetni a hiányosságok megszüntetésére intézkedéseket tenni. A lakóházra vonatkozóan a jogszabályokban, nemzeti szabványokban, szabályzatokban, műszaki leírásokban meghatározott tűzvédelmi előírásokat, a tervező és a kivitelező külön felhívás nélkül is köteles érvényre juttatni, és írásban nyilatkozni. A tárolásnál, raktározásnál a közlekedési utakat állandóan és teljes szélességben szabadon kell tartani. Dohányozni nem szabad az "A" - "C" tűzveszélyességi osztályba tartozó létesítményben, helyiségben, övezeten belül, továbbá ott, ahol az tüzet vagy robbanást okozhat. A dohányzási tilalmat szabványos táblával kell jelölni, kell. A lakóház területén a tűzvédelmi berendezés, felszerelés helyét jól láthatóan meg kell jelölni.

9 9 Az üzemeltetés alatt azon helyiség ajtóit, amelyben emberek tartózkodnak, lezárni Tilos! A lezárt helyiség kulcsát úgy kell elhelyezni, hogy az tűz esetén könnyen hozzáférhető legyen, A kulcs helyét a helyiség bejáratánál jól láthatóan fel kell tüntetni. A lakóház ház közös területein Tilos a dohányzás! A lakóház területén a közlekedők, folyosók, Tüzqátló előterek közös területnek, valamint kiürítési útvonalnak minősülnek. A 259/2011.(XII.7.) és annak módosított 74/2012.(IV.13.) Korm.rendelet 3 számú melléklet 8. pont előírása alapján Tűzvédelmi szabálytalanságot követ el az, aki a Menekülésre, kiürítésre figyelembe vett közlekedőkön, folyósokon, előtereken éghető anyagot-tárgyat tárol, elhelyez a tűzvédelmi hatóság engedélye nélkül. A Tűzvédelmi Bírság legkisebb mértéke Ft a legnagyobb mértéke Ft. Hatósági ellenőrzés során a szabálytalanságért a lakásfenntartó Szövetkezetei bírságolják meg. A szabálytalanságot elkövető lakó, tulajdonosra áthárítható a bírság összege. 8. VILLAMOS BERENDEZÉSEK Villamos berendezést csak rendeltetésének és méretezésének megfelelően szabad használni. Villamos berendezések javítását (megfelelő áramtalanítás után) csak szakképzett személy végezheti. Villamos kapcsolók és biztosítékok rendeltetését, ki- és bekapcsolt helyzetét jelölni kell. A "C" - "E" tűzveszélyességi osztályú munkahelyen csak tüzet nem okozó világítást szabad alkalmazni. A villamos világító berendezésre vonatkozó követelményeket nemzeti szabványok határozzák meg. (OTSZ) A világító berendezést, eszközt úgy kell elhelyezni, rögzíteni, használni, hogy az a környezetére tűzveszélyt ne jelentsen. A villamos fogyasztói berendezéseket az osztályba sorolástól függően: A - B tűzveszélyességi osztály esetén: 3 évente

10 10 "C"- E - D tűzveszélyességi osztály esetén: 6 évente Országos Tűzvédelmi Szabályzat (továbbiakban: OTSZ) szerint felül kell vizsgáltatni, az elektromos berendezéseket és a feltárt hiányosságokat a minősítő iratban megjelölt határidőre meg kell szüntetni, meg kell szüntetni. Ez vonatkozik a lakóház közös és bérbe adott helyiségeire, valamint javasolt a lakásokra is! 10. TŰZOLTÓ- KÉSZÜLÉK, BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉS JELÖLÉSEK. A lakóház lépcsőházának földszinti területén a tűzoltóság hívószámát (105) jól láthatóan szemmagasságban és maradandó felírttal fel kell tüntetni. 11. Az OTSZ, valamint, nemzeti szabvány az 1-1 db tűzoltó készüléken túl további tűzoltó készülékek, illetve eszközök, felszerelések és anyagok elhelyezését is előírhatja. 12. A tűzoltó készüléket, eszközt, felszerelést jól láthatóan, könnyen hozzáférhetően' a kijárat, illetve a veszélyeztetett hely közelében kell elhelyezni és állandóan használható, üzemképes állapotban kell tartani, helyükről eltávolítani vagy rendeltetésüktől eltérő célra, használni nem szabad. 13. A tűzoltó készüléket, eszközt, felszerelést és anyagot jogszabály, illetve nemzeti szabvány előírásai szerint, azok hiányában félévenként az ÉN3 készülékeket évenként, valamint negyedévenként belső ellenőrzéssel ellenőrizni kell (Soron kívül kell ellenőriztetni egy esetleges tűzeset során igénybe vett tűzoltó készüléket). 10. DOHÁNYZÁS Dohányozni nem szabad az A - C tűzveszélyességi osztályba tartozó létesítmények helyiségben, veszélyességi övezetben, továbbá ott, ahol az tüzet vagy robbanást okozhat! Nem dohányzók törvény előírásait figyelembe kell venni. Papírkosárba, vagy szemétgyűjtőbe, illetve éghető anyagok közé már eloltott dohányneműt. gyufaszálat sem szabad dobni. 11. RAKTÁROZÁS és TÁROLÁS

11 11 A "C" és "D", illetve az "E" tűzveszélyességi osztályba tartozó anyagok nemenként csoportosítva, egy helyen is tárolhatók. Az "A" - "B" tűzveszélyességi osztályba tartozó Anyagok nemenként csoportosítva a "C" és "D", illetve az "E" tűzveszélyességi osztályba tartozó anyagoktól elkülönítve szabad csak tárolni. Éghető anyagot raktározni, tárolni jogszabályban, nemzeti szabványban meghatározott esetben, illetve a tűzvédelmi hatóság előírása szerint csak nem éghető anyagból készült állványon, polcon szabad. Egy helyiségben tárolható mennyiséget a tűzveszélyességi osztályba sorolásnál megállapítottak szerint, helyiségenként és tételesen szabad tárolni. Állványos tárolás esetén, az állványon a teherbírását fel kell tüntetni! (pl.: üzletekben) A lakóház egész területén, a kiürítésre figyelembe vett közlekedőkön, folyóson éghető anyagok, tárgyak elhelyezése a tűzvédelmi hatóság engedélye nélkül Tilos! A közlekedési utakat állandóan szabadon kell tartani, hogy ezzel a lakók akadálytalan szabadba jutását, a tűzoltók szabad közlekedését tűz vagy robbanás esetén biztosítsák. A kapubejáratokat, tűzoltóság felvonulási területet, (tűzcsapokat,) folyosókat, lépcsőket, belső közlekedési utakat, kijáratokat és vészkijáratokat szabadon kell tartani. 12. TÜZELŐ- és FŰTŐBERENDEZÉSEK A lakóház területén csak olyan fűtési rendszer létesíthető, illetőleg használható, amely rendeltetésszerű működése során nem okoz tüzet vagy robbanást. A tüzelő- és fűtőberendezés, az égéstermék-elvezető, valamint a környezetében lévő éghető anyag között olyan távolságot kell tartani, hogy az éghető anyag felületén mért hőmérséklet a legnagyobb hőterheléssel való üzemeltetés mellett se jelenthessen az éghető anyagra gyújtási veszélyt. A radiátorok, gázkonvektorok és éghető anyagok közt legalább 30 cm, egyéb hőtermelő berendezés (hősugárzó, sütő-, főző berendezések stb.) és éghető anyag közt legalább 50 cm távolság tartandó meg. 13. TŰZVÉDELMI BERENDEZÉSEK 14. VILLAMOS HÁLÓZAT és VILLÁMVÉDELEM

12 12 A D (mérsékelten tűzveszélyes) és "E" (nem tűzveszélyes) tűzveszélyességi osztályba tartozó lépcsőházak és előterei, folyosók, területét az: Országos Tűzvédelmi Szabályzat (továbbiakban: OTSZ) szerint, 6 évente erre jogosult szakemberrel felül kell vizsgáltatni, a feltárt hiányosságokat az előírt határidőre meg kell szüntetni. A lakóház villámvédelmi rendszerét legalább 9 évenként az arra jogosult szakemberrel felül kell vizsgáltatni, a feltárt hiányosságokat meg kell szüntetni. A felülellenőrzések során tapasztalt hiányosságok megszüntetését bizonyítható módon dokumentálni kell. Az A (fokozottan tűz és robbanásveszélyes) tűzveszélyes gázmérő helyiséget 3 évente felül kell vizsgálni. VI. EGYES HELYISÉGEKRE VONATKOZÓ HELYI TŰZVÉDELMI HASZNÁLATI ELŐÍRÁSOK. Közlekedési utat, tűzoltó készüléket, elektromos berendezést még ideiglenesen sem szabad eltorlaszolni. 15. Elektromos szekrény-főelosztó: / földszint / C Tűzveszélyes ******* gyullékony anyag nem tárolható. 1-darab tűzoltó készüléket készenlétben kell tartani. A vészáramtalanító a főkapcsoló a szekrényben található. Az elektromos berendezések alá, mellé gyúlékony anyagot rakni, tilos! A tűzvédelmi főkapcsolót eltorlaszolni még ideiglenesen sem szabad. 17. Kapubejárók:/ földszint./ D Mérsékelten tűzveszélyes. A közlekedési utakat eltorlaszolni még ideiglenesen sem szabad. Tűzveszélyes tevékenységet csak előzetes írásos engedély alapján lehet végezni. 16 Lépcsőházak: D Mérsékelten tűzveszélyes. A kiürítésre figyelembe vett közlekedési és menekülési utakat eltorlaszolni még ideiglenes jelleggel sem szabad. Gyullékony anyagot, még ideiglenes jelleggel sem szabad tárolni a tűzvédelmi hatóság engedélye nélkül méter, közlekedési utat,(folyosót) minden esetben szabadon kell hagyni.

13 13 Virágot csak 1,95 méter magasság felett (a virágtartó része legyen az említett magasságban) helyezhetők el a tűzvédelmi hatóság engedélye nélkül. Belső oltóvíz hallózat és Tűzjelző berendezés nincs kialakítva lakóházak területén. Tűzoltó készülékek: Az alábbi helyen vannak készenlétbe tartava: o Elektromos helyiség o Garázs, lakók tulajdona) A pontos darabszám a nyilvántartásban található. VII. Tűzriadó Terv TŰZ ESETÉN KÖVETENDŐ MAGATATÁS 1. TŰZJELZÉS Minden tüzet, még az eloltott, vagy magától kialudt tüzet is azonnal jelenteni kell a tűzoltóságnak a 105 telefonszámon Aki tüzet vagy annak közvetlen veszélyét észleli, köteles azt haladéktalanul jelenteni. Ilyen célból bármely helyen lévő telefonkészüléket lehet használni A tűzoltóság hívószáma tűzjelzésre: 105 A telefonkészülékekről a tűzoltóság hívása díjtalan A tűzjelzésnek tartalmaznia kell az alábbiakat: A tűzeset pontos helye (kerület, utca, házszám, emelet), mi ég, mit veszélyeztet a tűz, emberélet van-e veszélyben, a tüzet jelző neve és a tűzjelzésre használt telefon száma A tűzesetről az érintett személyeket a leadott értesítendők listája alapján azonnal tájékoztatni kell. Név Lakás telefon S Mobil telefon S Gondnok

14 14 2. TŰZOLTÁS A tűzjelzést követően vagy azzal egy időben meg kell kezdeni a tűzoltást A tűzoltásban az emberi élet és az anyagi javak mentésében mindenki köteles külön felszólítás nélkül részt venni A tűzoltás vezetőjének (hivatásos tűzoltó) utasításait mindenki köteles végrehajtani A tűz oltását elsősorban az erre a célra rendszeresített tűzoltó készülékekkel, felszereléssel, eszközzel kell megkísérelni Elektromos berendezéseken vagy azok közelében keletkezett tűz esetén tilos és életveszélyes addig a vízzel az oltást megkezdeni, amíg a berendezés, illetve a terület, helyiség áramtalanítsa meg nem történt. Áramtalanítás hiányában csak gázzal oltó vagy porral oltó tűzoltó készülék használható, illetőleg az új típusú vízzel vagy habbal oltókészülék, amelyen ez a lehetőség fel van tüntetve (általában 1000 V-ig) A rendszeresített kézi tűzoltó készülékek elhelyezését, illetve helyes használatát minden dolgozónak ismerni kell (oktatási téma) A tűzoltó készülékeket, felszereléseket mindig hozzáférhetően kell tartani, azokat eltorlaszolni még átmenetileg sem szabad Tűzoltó készülékkel emberen keletkezett tüzet oltani nem szabad, lehetőség szerint meg kell szabadítani égő ruhaneműitől, ha ez nem megy, le kell takarni, vagy a földön megforgatni. 3. HELYISÉGEK, ÉPÜLET KIÜRÍTÉSE A helyiségek elhagyása közben a nyílászárókat (ajtókat, ablakokat) be kell csukni A helyiségek áramtalanításáról gondoskodni kell Az orrunk és a szánk elé tartsunk (lehetőleg vizes) ruhaneműt, textil zsebkendőt A lakásokból a lépcsőházon keresztül a szabadba lehet kijutni. Áramtalanítás gázelzárási lehetőségek megjelölését lásd a Lakók használati szabályait tartalmazó mellékletben. 4. FELADATOK, AMENNYIBEN a HELYISÉGET NEM TUDJUK ELHAGYNI

15 A nyílászárókat (ajtókat, ablakokat) becsukjuk A nyílászárók hézagait lehetőség szerint el kell tömíteni A helyiség padozatára kell feküdni (arccal a padozat felé) Az orrunk és a szánk elé (lehetőleg vizes) ruhaneműt, textil zsebkendőt tartunk A tűzoltóságnak (telefonon, élőszóval) életjelt adunk. 105 IX. HELYISÉGEK, LAKÁSOK TŰZVÉDELMI HASZNÁLATI SZABÁLYAI LAKÁSOK. A lakások D" (mérsékelten tűzveszélyes) tűzveszélyességi osztályba tartoznak. Használati Szabályok lásd melléklet. X. TŰZVESZÉLYESSÉGI OSZTÁLYBA SOROLÁS A csatolt helyiség-kimutatás alapján a lakóház D Mérsékelten Tűzveszélyes Osztályba tartozik. Lásd részletes Osztályba sorolás. XI. Mellékletek 1. FELTÉTELEK ALKALOMSZERŰ TŰZVESZÉLYES MUNKA VÉGZÉSÉHEZ 28/2011.(IX.6.) BM. rendelet. A A munkavégzés ideje: A munkát végzők neve:. Beosztása: tűzv.szakvizsg.biz.sz.: munkavégzés.hó... nap hó... nap.órától óráig helye:

16 16 A munka tűzveszélyes környezetben történik? NEM, ha IGEN, akkor a felügyeletet biztosító személyek neve és beosztása: A munkavégzés helyén az alábbi tűzoltó felszereléseket, tűzoltó készülékeket kell készenlétbe helyezni: Az Országos Tűzvédelmi Szabályzat valamint a... hó... napján megtartott helyszíni szemle alapján lévő tűzvédelmi előírások és az alábbi különleges előírások... végrehajtása, illetve betartása mellett engedélyezem. Budapest Előzetesen egyeztetve: Szövetkezet Elnök, vagy az általa megbízott személy. Az engedélyben felsorolt előírásokat az alábbi - a helyi sajátosságoknak megfelelő - tűzvédelmi előírásokkal egészítem ki: (Ha a munkát külső vállalat végzi és engedélyezi) Vezető, illetve megbízottja Az engedélyben felsorolt előírásokat tudomásul veszem és azok betartásáért felelősséget, vállalok: munka befejezését az engedélyező felé jelenteni kell! Munkát végző hegesztő aláírása A A befejezés ideje: Hó,... nap... óra Lánggal járó tevékenységet végző aláírása 2. TŰZESETÉN KÖVETENDŐ MAGATARTÁS A tűzjelzéssel kapcsolatos általános tudnivalók Aki tüzet, vagy annak közvetlen veszélyét észleli, arról tudomást szerez, köteles a Tűzoltóságot késedelem nélkül értesíteni a 105 telefonszámon.

17 17 -Tűzjelzés céljára bármely városi vonallal rendelkező telefonkészüléket igénybe lehet venni. - A telefonközpont kezelői kötelesek egy városi vonalat tartalékolni, illetve tűzjelzés céljára biztosítani. -Vonal hiányában bármely városi beszélgetést meg kell szakítani. -A tűzoltóság hívószámát SM05 a fővonallal rendelkező telefonkészülékek mellett, jól látható helyen fel kell tüntetni. A tűzjelzésnek, kárjelentésnek tartalmaznia kell: - A tűzeset, káreset pontos helyét (címét), - mi ég, milyen káreset történt, mi van veszélyeztetve, - emberélet van-e veszélyben, - a jelző nevét, a jelzésre használt távbeszélő számát. A tűz oltásával kapcsolatos előírások Már a tűzjelzési feladatok elvégzése alatt a helyszínen lévő tűzoltó készülékkel, felszerelésekkel kíséreljék meg - különösen még kezdeti szakaszában lévő vagy kisebb kiterjedésű - tűz oltását, amennyiben meggyőződtek arról, hogy saját testi épségüket nem veszélyeztetik. Alapvető és fontos szabály, hogy elektromos berendezés tüzét vízzel oltani nem szabad. Mentési feladatok 1. Első feladat az emberek mentése, valamint ha a tűz az épületben van, akkor annak kiürítése, amelyet a jelenlévő vezető irányít. 2. Végre kell hajtani a részleges vagy teljes, áramtalaníts (feszültségmentesítést), amelyek elektromos szakember köteles teljesíteni. 3. A Tűzoltóság megérkezéséig a tűzoltás vezetését, kár vagy elemi csapás elhárításának irányítását a tűzvédelmi felelős vagy a jelenlévő szakmai vezető alkalmaz. 4. A mindenkori tűzoltás vezető, valamint a jelen lévő szakmai vezető utasításait a jelenlévők kötelesek teljesíteni, és mindent megtenni az eredményes tűzoltás, kárelhárítás érdekében. 5. A kárhelyet felszámolni csak akkor lehet, ha a tűzoltás vezető az engedélyt megadta.

18 18 A helyszínre kivonuló tűzoltóegység felhívására életmentés, kiürítés stb. esetén, megfelelő szakembert, munkaerőt kell biztosítani, továbbá köteles mindenki személyesen közreműködni és a tűzoltás vezető intézkedéseit, végrehajtani, a szükséges felvilágosítást megadni. A tűzvizsgálatban részt vevő hatóságnak mindenki köteles a segítségére lenni. Menekülés: A helyiségekből a lépcsőházon keresztül lehet az épületet elhagyni. Menekülés során az ajtókat, ablakokat magunk mögött be kell zárni. A tűzriadó terv 1 példányát a lakók részére át kell adni. A Tűzriadó Terve tartalmát a lakókkal ismertetni kell. Tűzvédelmi Főkapcsoló: Kárász u Tömöri u.9/a, b, c, lakóházakban a pincelejárat mellett található. Tömöri u csuka u madarász u számú lakóházaknál a bejárat mellet lévő elektromos helyiségben található. Gázfogadó helyiség a lépcsőházi folyóson található az alább felsorolt lakóházaknál: Tömöri u csuka u madarász u Kárász u Tömöri u.9/a, b, c, lakóházaknál a gázelzárási lehetőség a lakásokban található. Tűzoltó készülék az alábbi helyeken van készenlétbe helyezve: Elektromos helyiség, Pince és a gondnoki iroda. Figyelem! Minden tűzet, még az eloltott, vagy magától kialudt tüzet is azonnal, mérlegelés nélkül jelezni kell a tűzoltóság felé. 3. TŰZVÉDELMI OKTATÁSI TEMATIKA. Az egyik leggyakoribb pusztító elem a tűz. A tűzoltóság hívószáma; 105 Az ellene való védekezés a társadalmi fejlődés különböző fokain csaknem mindig a közösség, a társadalom feladata volt. Évezredeken keresztül a társadalom ezt a feladatát a kitört tűz megfékezésével és a tűz oltásával látta el. A technika fejlődésével a tűz keletkezési lehetőségeinek száma is megnövekedtet.

19 19 A megsokasodott különböző tűzesetek pusztítása rádöbbentette a társadalmat arra, hogy a tűzzel szembeni védekezésre a régi alkalmi jellegű társulások már nem biztosítanak hathatós védelmet. Kialakult és megvalósult a korszerű MEGELŐZŐ TŰZVÉDELEM. Ezt a feladatot csak a dolgozók széles körű bevonásával lehet sikeresen megoldani. A tűz elleni védekezés helyi követelményei, a vezetők és a dolgozók feladatai a Tűzvédelmi Szabályzatban vannak megfogalmazva. A Tűzvédelmi Szabályzat betartása minden munkatársra kötelező érvényű. Jelen oktatási anyagunk célja, hogy a tűzvédelmi előírások elsajátítását elősegítse és egyben figyelemfelhívás a tűz megelőzésére. Égés fogalma és feltétele - Az égés bonyolult fizikai és kémiai folyamatok összessége. Köznapi értelemben az égés tűz, amely füstöléssel, lánggal, hő- és fénysugárzással jár. Égés feltételei - éghető anyag, - levegő (oxigén), hőforrás és e három feltétel egy időben, egy helyen való együttléte. Az égés feltételeinek megszüntetése az éghető anyag eltávolítása, az oxigén elvonása, az éghető anyag hőmérsékletének csökkentése. A tűzoltó készülékek csoportosítása (színük piros) - porral oltók jelük: P - vízzel oltók jelük: V - habbal oltók jelük: H - szén-dioxiddal oltók jelük: C02 Tűzoltó készülékek típusai és tulajdonságai Porral oltó: Olyan tűzoltó készülék, amelyből az üzembe helyezéskor felszabadított vagy fejlesztett hatóanyag nyomása az oltóport irányítóan lövelli ki. A szelepkerék elforgatása, vagy törőszeg működtetése után néhány másodpercet várjunk (számoljunk at), hogy a hajtógáz az oltóport fel tudja lazítani. Csak ezután nyissuk ki a készülék (tömlő) pisztolylövőkéjét, vagy más elzáró szerkezetét. A kilövellő porsugarat mindig a lángzónára és ne a tűzfészekre irányítsuk. Az oltópor ugyanis láng oltására alkalmas, de parázs oltására nem. A készülék szakaszos működtetésű, amíg töltet van benne, többször is indítható. Szén-dioxiddal oltók: Olyan tűzoltó készülékek, amelyből üzembe helyezéskor a szén-dioxid saját nyomás hatására, irányíthatóan áramlik ki, hatását hőelvonás útján fejti ki. VÍZZEL, HABBAL, OLTÓVAL ELEKTROMOS TÜZEK OLTÁSA TILOS!

20 20 Tűz jelzése Minden keletkezett tüzet, még az eloltottat is jelenteni kell: 1) tűzoltóságnak a 105, vagy 112 hívószámon, 2) a gazdálkodó szervezet vezetőjének. Tűz jelzésekor közölni kell a) a tűzkár pontos helye, címe, kerület, út, házszám, b) mi ég, milyen káreset történt, c) mi van veszélyben, van-e emberélet veszélyben, d) a jelzést adó neve, a jelzésre használt távbeszélő száma. Tűzveszélyességi osztályok - Fokozottan tűz- és robbanásveszélyes (jelzése A ) -Tűz- és robbanásveszélyes (jelzése B ) -Tűzveszélyes (jelzése C ) - Mérsékelten tűzveszélyes (jelzése D ) - Nem tűzveszélyes (jelzése E ) Általános helyiségekre és tevékenységekre vonatkozó tűzvédelmi előírások A tűzvédelmi előírások betartásáért a mindenkori vezető, illetve a helyiséget utoljára elhagyó személy a felelős. -A helyiségben lévő papírkosárba égő gyufát, dohányneműt dobni, vagy hamutartót üríteni tilos! - A helyiségben a városi telefon mellé a tűzoltóság telefonszámát ki kell függeszteni. -A fűtés célját szolgáló radiátoron, illetve fűtőtesten és azok 30 cm-es körzetében éghető anyagot tárolni, elhelyezni tilos! - Elektromos árammal működő berendezések (írógép, számológép) áramtalanításáról a munkaidő befejezésekor az irodában dolgozónak gondoskodnia kell. -A közlekedési utakat, kijáratokat eltorlaszolni még ideiglenesen sem szabad. Elektromos kávéfőző, illetve gyorsmelegítő, mikrohullámú sütő kizárólag csak az erre rendszeresített teakonyhában üzemeltethető. A hőtermelő elektromos berendezések alá (kávéfőző) nem éghető anyagból készült hőszigetelő alátétet kell elhelyezni.

21 21 Az elektromos berendezések javítását, a hálózat bővítését csak szakember végezheti. A helyiségben tűzveszélyes folyadékot tárolni tilos! Villamos berendezést csak rendeltetésének és méretezésének megfelelően szabad használni. Dohányzás Legtöbb tűzeset a dohányzásból adódik. Dohányzási tilalom főbb szempontjai: - Égő dohányneműt, gyufát, tilos olyan helyre tenni, illetve ott eldobni, ahol az tüzet okozhat, -tilos dohányozni A - B - C tűzveszélyességi osztályba sorolt övezetben vagy helyiségben, - A - B tűzveszélyességi osztályba sorolt helyiségbe gyújtóeszközt bevinni tilos! - A dohányzási tilalmat táblákkal kell jelölni.

22 Tűzvédelmi Bírság. 259/2011.(XII.7.) Kormányrendelet 1. sz. melléklet. Magyar Közlöny évi 146. száma. 74/2012.(IV. 13.) Kormányrendelet.3. számúmelléklet. Magyar Közlöny.2012.évi. 44. szám.

23 TŰZVESZÉLYESSÉGI OSZTÁLYBA SOROLÁS 28/201 l.(ix. 6.) BM rendelet ORSZÁGOS TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATBAN foglaltak alapján Madarász Lakásfenntartó Szövetkezet Budapest Kárász utca 6. Csuka u Lakóház. 4. emeletes 3 lépcsőház. Helyiségek megnevezése Alap- Terület 2 Földszint: * m * A k B C m 2 D 2 ni * * * E Elektromos helyiségek Lakások összesen: Összes alapterület: 1501 M A" osztály: * "B" osztály: * "C" osztály: 12 "D" osztály: 1489 "E" osztály: * A fentiek alapján a lakóházat D Mérsékelten Tűzveszélyességi Osztályba sorolom. A D Tüzveszélyességi Osztály meghaladja 40%- ot. Budapest, Pap Zsigmondné Tűzvédelmi Szolgáltató

24 TŰZVESZÉLYESSÉGI OSZTÁLYBA SOROLÁS 28/201 l.(ix. 6.) BM rendelet ORSZÁGOS TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATBAN foglaltak alapján Madarász Lakásfenntartó Szövetkezet Budapest Kárász utca 6. Csuka u Lakóház. 4. emeletes 3 lépcsőház. Helyiségek megnevezése Alap- Terület 2 m Földszint: * * A B C m 2 D * * * * E Elektromos helyiségek Lakások összesen: Összes alapterület: 1482 "A" osztály: * "B" osztály: * "C" osztály: 12 "D" osztály: 1470 "E" osztály: * A fentiek alapján a lakóházat D Mérsékelten Tűzveszélyességi Osztályba sorolom. A D Tűzveszélyességi Osztály meghaladja a 40%-ot. Budapest, Pap Zsigmondné Tűzvédelmi Szolgáltató

25 TŰZVESZÉLYESSÉGI OSZTÁLYBA SOROLÁS 28/201 l.(ix. 6.) BM rendelet ORSZÁGOS TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATBAN foglaltak alapján Madarász Lakásfenntartó Szövetkezet Budapest Kárász utca 6. Madarász, u Lakóház. 4. emeletes 3 lépcsőház. Helyiségek megnevezése Alap- Terület : m Földszint: * * A k B C m 2 D * * *»E Elektromos helyiségek Lakások összesen: Összes alapterület: 1407 "A" osztály: * "B" osztály: * "C" osztály: 12 "D" osztály: 1395 "E" osztály: * A fentiek alapján a lakóházat D Mérsékelten Tűzveszélyességi Osztályba sorolom. A D Tűzveszélyességi Osztály meghaladja a 40%-ot. Budapest, Pap Zsigmondné Tűzvédelmi Szolgáltató

26 TŰZVESZÉLYESSÉGI OSZTÁLYBA SOROLÁS 28/2011.(IX. 6.) BM rendelet ORSZÁGOS TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATBAN foglaltak alapján Madarász Lakásfenntartó Szövetkezet Budapest Kárász utca 6. Kárász u Lakóház. 4. emeletes 3 lépcsőház. Helyiségek megnevezése Alap- Terület A 2 Ml B C m 2 Pince: Iroda 6 6 D V 1 ' m E Földszint: * * * * * * Elektromos helyiségek Lakások összesen: Összes alapterület: 1484 "A" osztály: * "B" osztály: * "C" osztály: 12 "D" osztály: 1472 "E" osztály: * A fentiek alapján a lakóházat,v D Mérsékelten Tűzveszélyességi Osztályba sorolom. A D Tűzveszélyességi Osztály meghaladja a 40%-ot. Budapest, Tűzvédele002 BT. Pap Zsigmondné Tűzvédelmi Szolgáltató

27 TŰZVESZÉLYESSÉGI OSZTÁLYBA SOROLÁS 28/201 l.(ix. 6.) BM rendelet ORSZÁGOS TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATBAN foglaltak alapján Madarász Lakásfenntartó Szövetkezet Budapest Kárász utca 6. Tömöri u.9./a, b, c.. Lakóház. 4. emeletes 3 lépcsőház. Helyiségek megnevezése Alap- Terület 2 m A B C M'-' 2 m Földszint: * * * * * * D 2 m E Elektromos helyiségek Lakások összesen: Összes alapterület: 1018 "A" osztály: * "B" osztály: * "C" osztály: «12 "D" osztály: 1006 "E" osztály: * A fentiek alapján a lakóházat D Mérsékelten Tűzveszélyességi Osztályba sorolom. A D Tűzveszélyességi Osztály meghaladja a 40%-ot. Budapest, 20l Tűzvédele002 BT. Pap Zsigmondné Tűzvédelmi Szolgáltató

28 TŰZVESZÉLYESSÉGI OSZTÁLYBA SOROLÁS 28/2011.(IX. 6.) BM rendelet ORSZÁGOS TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATBAN foglaltak alapján Madarász Lakásfenntartó Szövetkezet Budapest Kárász utca 6. Tömöri u Lakóház. 4. emeletes 3 lépcsőház. Helyiségek megnevezése Alap- Terület A 2 m B C m 2 D Földszint: * * * * * * E Elektromos helyiségek Lakások összesen: Összes alapterület: 1507 "A" osztály: * "B" osztály: * "C" osztály: 12 "D" osztály: 1495 "E" osztály: * A fentiek alapján a lakóházat D Mérsékelten Tűzveszélyességi Osztályba sorolom. A D Tűzveszélyességi Osztály meghaladja a 40%-ot. Budapest, 20I Pap Zsigmondné Tűzvédelmi Szolgáltató

Tűzvédelmi Szabályzat

Tűzvédelmi Szabályzat Tűzvédelmi Szabályzat Kunmadarai Repülőtér területére Mentők 104 Tűzoltóság 105 Rendőrség 107 Értesítési telefonszám 06 30 7037616 2013 Kunmadarasi Repülőtér 042 hrsz. Tűzvédelmi Szabályzata Rendkívüli

Részletesebben

Tűzvédelmi ismeretek 2013. OMKT

Tűzvédelmi ismeretek 2013. OMKT Tűzvédelmi ismeretek 2013. OMKT Tűzvédelem Tűzmegelőzés Tűzoltás Tűzvizsgálat Az égés feltétele Oxigén Gyulladási hőmérséklet Éghető anyag Az oxigén szerepe az égésben A levegő oxigéntartalma 21 % 21-18

Részletesebben

Kelenföldi Egyesült Lakásfenntartó Szövetkezet

Kelenföldi Egyesült Lakásfenntartó Szövetkezet Kelenföldi Egyesült Lakásfenntartó Szövetkezet 1119 Budapest, Etele út 65. Készítette: Csizmadia László tűzvédelmi előadó (IV-265/2006.) Novo Pyro-Controll Kft. 2013. május 22. A tűz elleni védekezésről,

Részletesebben

TŰZVÉDELMI ISMERETEK II. évfolyam 2016.

TŰZVÉDELMI ISMERETEK II. évfolyam 2016. TŰZVÉDELMI ISMERETEK II. évfolyam 2016. 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról 22. (1) Az általános és középiskolákban, a szakképző iskolákban, valamint

Részletesebben

A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA KTI EURÓPAI ÜZLETI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS SZAKKÖZÉPISKOLÁJA TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA KTI EURÓPAI ÜZLETI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS SZAKKÖZÉPISKOLÁJA TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA KTI EURÓPAI ÜZLETI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS SZAKKÖZÉPISKOLÁJA TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT A Nyíregyházi Főiskola KTI Európai Üzleti és Kommunikációs Szakközépiskolája dolgozói és tanulói tűzvédelmi

Részletesebben

Tűzvédelmi Szabályzat

Tűzvédelmi Szabályzat Neszmély Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Tűzvédelmi Szabályzat 2011. december 20. Elfogadásra került a /2011. (XII. 19.) Kt. sz. határozattal HATÁLYBALÉPÉS SZABÁLYAI A tűz elleni védekezésről,

Részletesebben

Az előadás tartalma Jogszabályi hátterek A Tűzvédelmi Szakvizsgáról Országos Tűzvédelmi Szabályzat Égéselmélet Alapvető tűzoltási módok Tűzoltó készülékek Palackok kezelése Robbanóképes közegek, robbanásvédelem

Részletesebben

NÁDASDY-VÁR PINCEKLUB TŰZRIADÓ TERV 1

NÁDASDY-VÁR PINCEKLUB TŰZRIADÓ TERV 1 NÁDASDY-VÁR PINCEKLUB TŰZRIADÓ TERV 1-2010- Sárvár, 2010. szeptember 6. Tűzriadó Tervet jóváhagyom: Intézményvezető 1a módosított 30/1996 (XII.6.) BM rendelet 4. -a alapján. Tűzjelzés: 1) A helyszíntől

Részletesebben

TŰZVÉDELMI OKTATÁS ANYAGA Pedagógusok; gyakorlati oktatók; irodai alkalmazotti dolgozók részére

TŰZVÉDELMI OKTATÁS ANYAGA Pedagógusok; gyakorlati oktatók; irodai alkalmazotti dolgozók részére TŰZVÉDELMI OKTATÁS ANYAGA Pedagógusok; gyakorlati oktatók; irodai alkalmazotti dolgozók részére A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. Tv. 22. -ban, valamint

Részletesebben

Előadó Zsákai Lajos tű. alez. Hatósági osztályvezető Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Dunaújvárosi Katasztrófavédelmi Kirendeltség

Előadó Zsákai Lajos tű. alez. Hatósági osztályvezető Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Dunaújvárosi Katasztrófavédelmi Kirendeltség Ma Előadó Zsákai Lajos tű. alez. Hatósági osztályvezető Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Dunaújvárosi Katasztrófavédelmi Kirendeltség Vonatkozó előírások I. 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni

Részletesebben

Pro School Service Nonprofit Kft. / biztonságszervezés / 0712-06 modul/ 2 vifea. segédlet

Pro School Service Nonprofit Kft. / biztonságszervezés / 0712-06 modul/ 2 vifea. segédlet 1 Biztonságszervezői alapismeretek 0712-06 modul 2-es (szóbeli) vizsgarész Egy megjelölt intézmény tűzvédelmi szempontból való felmérése, tűzvédelmi szabályzat készítése vázlatosan Tűzvédelem tervezés,

Részletesebben

Az OTSZ használati szabályainak főbb változásai

Az OTSZ használati szabályainak főbb változásai Az OTSZ használati szabályainak főbb változásai Országos Tűzvédelmi Konferencia Visegrád, 2011. szeptember 16. 2011. szeptember 16. Borsos Tibor tűzvédelmi szakértő 1 Tűzveszélyességi osztályba sorolás:

Részletesebben

3. sz. melléklet. 2011. december 10.-i módosításokkal egységes szerkezetben

3. sz. melléklet. 2011. december 10.-i módosításokkal egységes szerkezetben Szervezeti és Működési Szabályzat 3. sz. melléklet Tűzvédelmi szabályzat 2011. december 10.-i módosításokkal egységes szerkezetben 1 Tűzveszélyességi osztályba sorolás A Magyar Kolping Szövetség 1035 Budapest,

Részletesebben

TÖVISHÁT LAKÓPARK TÁRSASHÁZ TŰZVÉDELMI HÁZIRENDJE

TÖVISHÁT LAKÓPARK TÁRSASHÁZ TŰZVÉDELMI HÁZIRENDJE TÖVISHÁT LAKÓPARK TÁRSASHÁZ TŰZVÉDELMI HÁZIRENDJE BUDAPEST XVIII., CSÁTH GÉZA UTCA 1-3, VISNYOVSZKY LAJOS UTCA 2-4 A tűzvédelmi házirendben foglaltakat a lakástulajdonosok, a lakások és egyéb rendeltetésű

Részletesebben

Katasztrófavédelem, tűzvédelem közoktatási intézményekre vonatkozó szabályai

Katasztrófavédelem, tűzvédelem közoktatási intézményekre vonatkozó szabályai Hatósági feladatok az oktatási intézményekben Katasztrófavédelem, tűzvédelem közoktatási intézményekre vonatkozó szabályai Angyal István tűzoltó őrnagy osztályvezető Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

Részletesebben

Írta: MTbiztonsag szeptember 28. szombat, 18:45 - Módosítás: április 05. szombat, 21:24

Írta: MTbiztonsag szeptember 28. szombat, 18:45 - Módosítás: április 05. szombat, 21:24 Amikor a tűzvédelem fontosságáról beszélünk, akkor mindenki úgy gondolja, hogy a leégő hatalmas épületek rémképe és a várható pusztulás eléggé visszatartja a cégeket és a dolgozókat a hanyagságtól. Mivel

Részletesebben

Hatósági ellenőrzés. Tűzvédelmi szabálytalanság

Hatósági ellenőrzés. Tűzvédelmi szabálytalanság Hatósági ellenőrzés szabálytalanság legkisebb legnagyobb 1. előírás megszegése, ha az tüzet idézett elő 100 000 1 000 000 2. szabály megszegése, ha az tüzet idézett elő és az oltási 200 000 3 000 000 tevékenységben

Részletesebben

Tűzvédelem aktuális kérdései 2013-02-05

Tűzvédelem aktuális kérdései 2013-02-05 Tűzvédelem aktuális kérdései 2013-02-05 Tűzoltóság integrációja a Katasztrófavédelembe Polgári védelem: - települések veszélyeztetettségi besorolása - önkéntes és köteles polgári védelmi egységek létrehozása

Részletesebben

A tűzvédelmi bírságok rendszere A kötelezően bírságolandó tételek sorszámát színes háttérrel emeltük ki! között

A tűzvédelmi bírságok rendszere A kötelezően bírságolandó tételek sorszámát színes háttérrel emeltük ki! között 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. A tűzvédelmi bírságok rendszere A kötelezően bírságolandó tételek sorszámát színes háttérrel emeltük ki! 2016.01.01-2016.02.14. között 2016.02.15-től Tűzvédelmi szabálytalanság Tűzvédelmi

Részletesebben

TŰZRIADÓ TERVE: 2010.

TŰZRIADÓ TERVE: 2010. 2. sz. melléklet 4030 DEBRECEN Budai É.u.8/A. sz. 4030 D e b r e c e n, Híd u. 4.- 6. sz. TANMŰHELYÉNEK TŰZRIADÓ TERVE: 2010. Érvényes: 2010. szeptember 10.-től. 4030 D E B R E C E N, Budai É. u. 8/a.

Részletesebben

Társasházaktűzvédelmére vonatkozójogszabályi változások

Társasházaktűzvédelmére vonatkozójogszabályi változások Társasházaktűzvédelmére vonatkozójogszabályi változások Tűzvédelmi használati szabályok Gaszner Eszter tű.fhdgy. Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szekszárd Katasztrófavédelmi Kirendeltség Hatósági

Részletesebben

S z o l n o k i F ő i s k o l a. Tűzvédelmi Szabályzat

S z o l n o k i F ő i s k o l a. Tűzvédelmi Szabályzat S z o l n o k i F ő i s k o l a Tűzvédelmi Szabályzat 2015 A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 19. - a és a 30/1996. (XII.6.) BM rendelet alapján

Részletesebben

Győri Radnóti Miklós Általános Iskola Győr Nagy Jenő út 2.

Győri Radnóti Miklós Általános Iskola Győr Nagy Jenő út 2. Győri Radnóti Miklós Általános Iskola Győr Nagy Jenő út 2. TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT Tartalom 1. Általános rendelkezések... 3 1.1. A szabályzat jogalapja:... 3 1.2. A tűzvédelmi szabályzat célja:... 3 1.3.

Részletesebben

Orosz Ádám. Tűzvédelmi Szabályzat

Orosz Ádám. Tűzvédelmi Szabályzat Orosz Ádám Tűzvédelmi Szabályzat A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. számú Tűzvédelmi Törvény 19. (1.) bekezdése, a 30/1996. (XII.6.) számú BM rendeletének

Részletesebben

PP CENTER Ingatlan Kft.

PP CENTER Ingatlan Kft. PP CENTER Ingatlan Kft. készítette: PP CENTER Ingatlan Kft. - 1 - TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT Bevezető rendelkezések A szabályzat kiadásának jogi alapja, indokolása: A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről

Részletesebben

Tűzvédelmi Szabályzat

Tűzvédelmi Szabályzat Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum Vegyészeti Múzeum 8100 Várpalota, Hunyadi Mátyás tér 1. Tűzvédelmi Szabályzat Orosz Ádám 2015 A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló

Részletesebben

Példák magyarázattal (lakóépületre vonatkoztatva)

Példák magyarázattal (lakóépületre vonatkoztatva) LAKÁSSZÖVETKEZETEK ÉS TÁRSASHÁZAK ÉRDEKKÉPVISELETI SZAKMAI SZÖVETSÉGE Tárgy: Országos Tűzvédelmi Szabályzat (OTSZ) lakóépületek közlekedőivel kapcsolatos előírások értelmezése. Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról

Részletesebben

Tűzriadó terv. Készítette: Szekuriti Blogger Elérhetőség: szekuriti@gmail.com http://szekuriti.blog.hu 2010.01.03.

Tűzriadó terv. Készítette: Szekuriti Blogger Elérhetőség: szekuriti@gmail.com http://szekuriti.blog.hu 2010.01.03. Szekuriti Blog Központi Épület 1010 Budapest, Hamis cím tér 1. Iktatószám: 12/1a3/2010 Tűzriadó terv Készítette: Szekuriti Blogger Elérhetőség: szekuriti@gmail.com http://szekuriti.blog.hu 2010.01.03.

Részletesebben

Babits Mihály Kulturális Központ

Babits Mihály Kulturális Központ Babits Mihály Kulturális Központ Piactér F pavilon Készítette: Árendás László tűzvédelmi szaktanácsadó Dátum: 2015. november 30. 1 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 I. TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT HATÁLYA...

Részletesebben

tartás1 (2. függelék) Az eredetileg zárt (törőszeges) porral oltó tűzoltó készülékeket újratöltésre - vissza kell juttatni a gyártóhoz

tartás1 (2. függelék) Az eredetileg zárt (törőszeges) porral oltó tűzoltó készülékeket újratöltésre - vissza kell juttatni a gyártóhoz Az új OTSZ: 9/2008(II.22) ÖTM rendelet Tűzoltó készülékekről: 6 Élettartam és selejtezés. 6.1. A tűzoltó készülékek, és alkatrészek élettartama a következők kivételével nem haladhatja meg a 20 évet: a)

Részletesebben

JOGSZABÁLYI KERETEK ÖSSZEFOGLALÁSA A tűzvédelemről

JOGSZABÁLYI KERETEK ÖSSZEFOGLALÁSA A tűzvédelemről JOGSZABÁLYI KERETEK ÖSSZEFOGLALÁSA A tűzvédelemről Jelen dokumentum az ÁROP-1.2.18/A-2013-2013-0012 azonosító számú Szervezetfejlesztési program az Országos Egészségbiztosítási Pénztárban című projekt

Részletesebben

T Ű Z V É D E L M I H A S Z N Á L A T I S Z A B Á L Y O K

T Ű Z V É D E L M I H A S Z N Á L A T I S Z A B Á L Y O K Budapest XVIII.-ker. Lakatos úti 2. sz. Lakásszövetkezet 1184 Budapest, Lakatos út 32. Tel.: +36 1 295 12 77 vezetoseg2szlakszov@digikabel.hu www.lakatosszovetkezet.hu. T Ű Z V É D E L M I H A S Z N Á

Részletesebben

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT 2112 Veresegyház, Fő út 106. TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT 2015. KÉSZÍTETTE: NAS Kft. VERESEGYHÁZ TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS KÖTELEZETTSÉGEK 3. 1. A jogalapja 3. 2. A Szabályzat célja 3. 3. Hatályba lépés 4.

Részletesebben

Élelmiszeripari és Földmérési Szakképző Iskola és Kollégium Szombathely, Szent László király u. 10. T Ű ZVÉDELMI SZABÁLYZAT 2007.

Élelmiszeripari és Földmérési Szakképző Iskola és Kollégium Szombathely, Szent László király u. 10. T Ű ZVÉDELMI SZABÁLYZAT 2007. Élelmiszeripari és Földmérési Szakképző Iskola és Kollégium Szombathely, Szent László király u. 10. T Ű ZVÉDELMI SZABÁLYZAT 2007. --- 2 --- Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 3 2 A szabályzat

Részletesebben

OKTATÁSI TEMATIKA- KONYHAI KISEGÍTŐ

OKTATÁSI TEMATIKA- KONYHAI KISEGÍTŐ OKTATÁSI TEMATIKA- KONYHAI KISEGÍTŐ MUNKAVÉDELEM 1. A munkába állás feltételei: Előzetes orvosi alkalmassági vizsgálat A munkába állás napján, a munkakezdés előtt munka- és tűzvédelmi oktatás 2. A munkavállalók

Részletesebben

DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA KOLLÉGIUMOK TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA

DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA KOLLÉGIUMOK TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA KOLLÉGIUMOK TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA Dunaújváros 2014. 1. kiadás 0. módosítás 2 (27). oldal Dunaújvárosi Főiskolai Szenátusa a 44-2013/2014. (2014.04.01) sz. számú határozatával 2014.

Részletesebben

: VIKTÓRIA TANÁCSADÓ, SZOLGÁLTATÓ KFT Tel.: hu

: VIKTÓRIA TANÁCSADÓ, SZOLGÁLTATÓ KFT Tel.: hu V I K T Ó R I A TANÁCSADÓ, SZOLGÁLTATÓ KFT. Mottó: Előbb azt kell tudnunk, hogy mit nem ismerünk RENDSZERGAZDA TÁRSASHÁZ RENDSZER (VTR) 1082 Bp., Corvin köz 4. II/4. VIKTÓRIA Kft Ügyvezető igazgató A honlapon

Részletesebben

TŰZVÉDELMIHASZNÁLATISZABÁLYOK

TŰZVÉDELMIHASZNÁLATISZABÁLYOK 1---- Oldal: 1/5 TŰZVÉDELMIHASZNÁLATISZABÁLYOK 1. A lakóépületben tűzveszélyes tevékenységet csak alkalomszerűen és a vonatkozó előírásoknak megfelelően, a vonatkozó előírások figyelembevételével ("Engedély

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata 1.) melléklete 10.) függeléke CSANYTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALA

Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata 1.) melléklete 10.) függeléke CSANYTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALA Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata 1.) melléklete 10.) függeléke CSANYTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALA FALUHÁZ ÉS AZ ORVOSI RENDELŐBEN MŰKÖDTETETT VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT

Részletesebben

Tiszavárkony Község Önkormányzat. Tűzvédelmi szabályzata

Tiszavárkony Község Önkormányzat. Tűzvédelmi szabályzata Tiszavárkony Község Önkormányzat Tűzvédelmi szabályzata A tűzvédelmi szabályzat meghatározására a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. Törvény 18, valamint

Részletesebben

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT 1 TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT E L Ő S Z Ó A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény, valamint a tűzvédelmi szabályzat készítéséről szóló 30/1996. (XII.6.)

Részletesebben

ÓBUDA 21. sz. LAKÁSFENNTARTÓ SZÖVETKEZET BUDAPEST III, LAJOS U. 105-111. TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

ÓBUDA 21. sz. LAKÁSFENNTARTÓ SZÖVETKEZET BUDAPEST III, LAJOS U. 105-111. TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT ÓBUDA 21. sz. LAKÁSFENNTARTÓ SZÖVETKEZET BUDAPEST III, LAJOS U. 105-111. TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT Az Óbuda 21. sz. Lakásfenntartó Szövetkezet Tűzvédelmi Szabályzata ( a továbbiakban: TVSZ) A tűz elleni védekezésről,

Részletesebben

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT TŰZRIADÓ TERV. ÜVEGIPARI MUNKÁSOK Lakásfenntartó Szövetkezete 3100. Salgótarján Ybl Miklós út 47. Fnyt.:

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT TŰZRIADÓ TERV. ÜVEGIPARI MUNKÁSOK Lakásfenntartó Szövetkezete 3100. Salgótarján Ybl Miklós út 47. Fnyt.: ÜVEGIPARI MUNKÁSOK Lakásfenntartó Szövetkezete 3100. Salgótarján Ybl Miklós út 47. Fnyt.: J Ó V Á H A G Y O M! Salgótarján, 2012. szeptember 15. Bobrovics Árpád Ig. Elnök TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT ÉS TŰZRIADÓ

Részletesebben

LAKÓÉPÜLETEK KÖZLEKEDŐIVEL KAPCSOLATOS ELŐÍRÁSOK ÉRTELMEZÉSE. A közlekedők kialakítása

LAKÓÉPÜLETEK KÖZLEKEDŐIVEL KAPCSOLATOS ELŐÍRÁSOK ÉRTELMEZÉSE. A közlekedők kialakítása LAKÓÉPÜLETEK KÖZLEKEDŐIVEL KAPCSOLATOS ELŐÍRÁSOK ÉRTELMEZÉSE A közlekedők kialakítása Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban:

Részletesebben

: VIKTÓRIA TANÁCSADÓ, SZOLGÁLTATÓ KFT Tel.: hu

: VIKTÓRIA TANÁCSADÓ, SZOLGÁLTATÓ KFT Tel.: hu V I K T Ó R I A TANÁCSADÓ, SZOLGÁLTATÓ KFT. Mottó: Előbb azt kell tudnunk, hogy mit nem ismerünk RENDSZERGAZDA TÁRSASHÁZ RENDSZER (VTR) 1082 Bp., Corvin köz 4. II/4. VIKTÓRIA Kft Ügyvezető igazgató A honlapon

Részletesebben

2. Számú melléklet. Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum Alumíniumipari Múzeum / Ipari Örökség Múzeuma 8000 Székesfehérvár, Zombori út 12.

2. Számú melléklet. Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum Alumíniumipari Múzeum / Ipari Örökség Múzeuma 8000 Székesfehérvár, Zombori út 12. 2. Számú melléklet Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum Alumíniumipari Múzeum / Ipari Örökség Múzeuma 8000 Székesfehérvár, Zombori út 12. Telefonszámok: Mentők: 104 Tűzoltóság: 105 Rendőrség: 107 2015.

Részletesebben

53/2005. (XI. 10.) BM rendelet. a tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról, munkakörökről és a szakvizsga részletes szabályairól

53/2005. (XI. 10.) BM rendelet. a tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról, munkakörökről és a szakvizsga részletes szabályairól 53/2005. (XI. 10.) BM rendelet a tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról, munkakörökről és a szakvizsga részletes szabályairól A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról

Részletesebben

ZSOLNAY Örökségkezelő Nonprofit Kft. KODÁLY KÖZPONT 7622 Pécs, Breuer Marcell sétány 4.

ZSOLNAY Örökségkezelő Nonprofit Kft. KODÁLY KÖZPONT 7622 Pécs, Breuer Marcell sétány 4. ZSOLNAY Örökségkezelő Nonprofit Kft. KODÁLY KÖZPONT 7622 Pécs, Breuer Marcell sétány 4. TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT 2015. április 16. BEVEZETÉS A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról

Részletesebben

DEBRECENI CAMPUS Nonprofit Közhasznú KFT.

DEBRECENI CAMPUS Nonprofit Közhasznú KFT. DEBRECENI CAMPUS Nonprofit Közhasznú KFT. D e b r e c e n Kassai út 26. Tűzvédelmi Szabályzat 2015 Rendelkező rész A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI.

Részletesebben

ZSOLNAY Örökségkezelő Nonprofit Kft.

ZSOLNAY Örökségkezelő Nonprofit Kft. ZSOLNAY Örökségkezelő Nonprofit Kft. ZSOLNAY KULTURÁLIS NEGYED 7630 Pécs, Zsolnay Vilmos u. 37. TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT 2015. április 20. BEVEZETÉS A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról

Részletesebben

A TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT HATÁLYA

A TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT HATÁLYA A tűz elleni védekezésről szóló 1996. évi XXXI. törvény 19. (1) bekezdésében, a tűzvédelmi szabályzat készítéséről szóló 33/1999. (IX.24.) BM rendelettel módosított 30/1996. (XII.6.) BM sz. rendeletben

Részletesebben

BEÉPÍTETT TŰZVÉDELMI BERENDEZÉSEK ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁSA

BEÉPÍTETT TŰZVÉDELMI BERENDEZÉSEK ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁSA I. KATONAI HATÓSÁGI KONFERENCIA Balatonkenese, 2012. május 8 9. BEÉPÍTETT TŰZVÉDELMI BERENDEZÉSEK ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁSA Készítette: Fóti Zoltán vezető tanácsos HM Hatósági Hivatal Veszélyes Katonai Objektum

Részletesebben

Az I. sz. Belklinika tűzvédelmi utasítása MU021.B1

Az I. sz. Belklinika tűzvédelmi utasítása MU021.B1 Változtatás átvezetésére kötelezett példány: nem kötelezett példány: Példány sorszám: Az I. sz. Belklinika tűzvédelmi utasítása MU021.B1 Készítette: Szakácsi János tűzvédelmi megbízott Jóváhagyta: Prof.

Részletesebben

: VIKTÓRIA TANÁCSADÓ, SZOLGÁLTATÓ KFT Tel.: hu

: VIKTÓRIA TANÁCSADÓ, SZOLGÁLTATÓ KFT Tel.: hu V I K T Ó R I A TANÁCSADÓ, SZOLGÁLTATÓ KFT. Mottó: Előbb azt kell tudnunk, hogy mit nem ismerünk RENDSZERGAZDA TÁRSASHÁZ RENDSZER (VTR) 1082 Bp., Corvin köz 4. II/4. Mile Bálint Okl. mérnök-közgazdász

Részletesebben

Ismétlődő tűzvédelmi oktatási anyag 2012

Ismétlődő tűzvédelmi oktatási anyag 2012 Ismétlődő tűzvédelmi oktatási anyag 2012 Jogszabályi háttér A tűzvédelem szabályozási rendszere (legfontosabbak): 1996. évi XXXI. Törvény a tűz elleni védekézésről a műszaki mentésről a tűzoltóságról,

Részletesebben

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT ORSZÁGOS RABBIKÉPZŐ-ZSIDÓ EGYETEM BUDAPEST HUNGARY JEWISH THEOLOGICAL SEMINARY UNIVERSITY OF JEWTSH STUDIES, TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT 2003 1 A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról

Részletesebben

TŰZVÉDELEM. Győr Tánc- és Képzőművészeti Általános Iskola, Szakközépiskola és Kollégium

TŰZVÉDELEM. Győr Tánc- és Képzőművészeti Általános Iskola, Szakközépiskola és Kollégium TŰZVÉDELEM Győr Tánc- és Képzőművészeti Általános Iskola, Szakközépiskola és Kollégium 2014. december 5.-én kiadásra került az új 54/2014 BM rendelet, az új Országos Tűzvédelmi Szabályzat. A jogszabály

Részletesebben

MOHOLY-NAGY MŰVÉSZETI EGYETEM TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA

MOHOLY-NAGY MŰVÉSZETI EGYETEM TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA MOHOLY-NAGY MŰVÉSZETI EGYETEM TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA 2007. 2 Moholy Nagy Művészeti Egyetem 1121 Budapest, Zugligeti út 9-25. MOHOLY-NAGY MŰVÉSZETI EGYETEM TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA Budapest, 2007... Jóváhagyom:..

Részletesebben

OKTATÁSI TEMATIKA. Tűzvédelmi oktatási anyag tanulók részére

OKTATÁSI TEMATIKA. Tűzvédelmi oktatási anyag tanulók részére OKTATÁSI TEMATIKA Tűzvédelmi oktatási anyag tanulók részére 2 Égéselmélet Az égés feltétele - éghető anyag, - megfelelő hőmérséklet (gyújtó forrás), - oxigén (ami az égést táplálja) egy térben és időben

Részletesebben

TŰZVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

TŰZVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ TŰZVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ TŰZMEGELŐZÉS A hőtermelő berendezések és a bútorok, éghető anyagok között tartsuk meg a biztonságos távolságot! Ha gázszagot érzünk, ne csengessünk, ne kapcsoljunk villanyt, azonnal

Részletesebben

Tűzvédelmi Szabályzat Hallatóknak szóló kivonat A szabályzat teljes terjedelmében megtalálható a recepción!

Tűzvédelmi Szabályzat Hallatóknak szóló kivonat A szabályzat teljes terjedelmében megtalálható a recepción! DE TEK Kossuth Lajos Kollégium Debrecen Egyetem tér 1. 4032 Tűzvédelmi Szabályzat Hallatóknak szóló kivonat A szabályzat teljes terjedelmében megtalálható a recepción! 1 A tűz elleni védekezésről, a műszaki

Részletesebben

PP CENTER Ingatlan Kft. PP CENTER ÉS GOLIPARK. készítette:

PP CENTER Ingatlan Kft. PP CENTER ÉS GOLIPARK. készítette: PP CENTER Ingatlan Kft. PP CENTER ÉS GOLIPARK készítette: PP CENTER Ingatlan Kft. - 1 - TŰZRIADÓ TERV TŰZRIADÓ TERV A tűzvédelmi szabályzat készítéséről szóló 30/1996. (XII. 6.) BM rendelet a PP CENTER

Részletesebben

A TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT HATÁLYA

A TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT HATÁLYA A Nyíregyházi Szakképzési Centrum Wesselényi Miklós Középiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma dolgozói és tanulói tűzvédelmi feladataikat a tűz elleni védekezésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI.

Részletesebben

Partner-KOM Bt. Tűzriadó Terv

Partner-KOM Bt. Tűzriadó Terv Partner-KOM Bt Tűzriadó Terv Tartalomjegyzék Tűz esetén értesítendő személyek... 3 I. Fejezet A tűz jelzésével, bejelentésével és oltásával kapcsolatos feladatok... 4 1. Alapvető intézkedések... 4 2. A

Részletesebben

Székesfehérvári SZC Széchenyi István Műszaki Szakközépiskolája

Székesfehérvári SZC Széchenyi István Műszaki Szakközépiskolája Székesfehérvári SZC Széchenyi István Műszaki Szakközépiskolája Szervezeti és Működési Szabályzat Mellékletek Névváltozás miatt módosítva: 2015. szeptember1. Dominó Csaba igazgató Székesfehérvári SZC Széchenyi

Részletesebben

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT. Akvárium Klub 1051 Budapest, Erzsébet tér. (Gamma Trade Kft) I. rész. Akvárium Klub 1051 Budapest, Erzsébet tér.

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT. Akvárium Klub 1051 Budapest, Erzsébet tér. (Gamma Trade Kft) I. rész. Akvárium Klub 1051 Budapest, Erzsébet tér. TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT Akvárium Klub 1051 Budapest, Erzsébet tér. (Gamma Trade Kft) I. rész ÜGYVEZETŐI UTASÍTÁS A TŰZVÉDELEMRŐL! A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996.évi

Részletesebben

SZABÁLYZAT A TŰZVÉDELEMRŐL

SZABÁLYZAT A TŰZVÉDELEMRŐL --------------- SZABÁLYZAT A TŰZVÉDELEMRŐL NYME TERMÉSZETI ERŐFORRÁSOK KUTATÓKÖZPONT (LABOR ÉPÜLET) Sopron, Bajcsy Zs.u. 4. --------------- 1./Tűzészlelés A tüzet személyes észleléssel lehet érzékelni

Részletesebben

OTSZ 5.0 használati előírások

OTSZ 5.0 használati előírások OTSZ 5.0 használati előírások Visegrád, 2014. október 03. előadó: Borsos Tibor tűzvédelmi szakértő az építmények tűzvédelmi használati előírásainak számítanak a XVIII. fejezet HASZNÁLATI SZABÁLYOK XIX.

Részletesebben

Tűzvédelmi oktatási anyag ősz

Tűzvédelmi oktatási anyag ősz Tűzvédelmi oktatási anyag 2016. ősz Jogszabályi háttér A tűzvédelem szabályozási rendszere (legfontosabbak): 1996. évi XXXI. Törvény a tűz elleni védekézésről, a műszaki mentésről, a tűzoltóságról, 54/2014.

Részletesebben

MUNKA- ÉS TŰZVÉDELMI OKTATÁSI SEGÉDLET TISZTELT HALLGATÓK!

MUNKA- ÉS TŰZVÉDELMI OKTATÁSI SEGÉDLET TISZTELT HALLGATÓK! MUNKA- ÉS TŰZVÉDELMI OKTATÁSI SEGÉDLET TISZTELT HALLGATÓK! Az I. évfolyamos hallgatók kötelező munka- és tűzvédelmi oktatása távoktatás formájában történik. Kérjük, hogy jelen oktatási segédletet valamint

Részletesebben

A MISKOLCI EGYETEM TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA

A MISKOLCI EGYETEM TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA A MISKOLCI EGYETEM TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA Miskolc, 2015 Oldalszám: A3 7.3. sz. Egyetemi Szabályzat A MISKOLCI EGYETEM TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA A MISKOLCI EGYETEM SZENÁTUSÁNAK 243/2015. SZ. HATÁROZATA Készült

Részletesebben

felülvizsg lvizsgálatalata

felülvizsg lvizsgálatalata Tűzoltó készülékek forgalmazása, karbantartása, tűzoltt zoltó vízforrások felülvizsg lvizsgálatalata Tűzvédelmi szolgáltat ltatók k szakmai továbbk bbképzése 2013. június 5-6. 5 Szabados László tű. őrnagy

Részletesebben

I. Az irányított égetés engedélyezése külterületen: 1. Az engedélyezés tárgya

I. Az irányított égetés engedélyezése külterületen: 1. Az engedélyezés tárgya 2015. március 5-én hatályba lépett az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet (a továbbiakban: OTSZ), mely új rendelkezéseket tartalmaz a szabadtéri tűzgyújtásra, különösen

Részletesebben

Tűzvédelmi MINTA Szabályzat Lakásszövetkezet/Társasház/Garázsszövetkezet/Üdülőszövetkezet neve, címe:.

Tűzvédelmi MINTA Szabályzat Lakásszövetkezet/Társasház/Garázsszövetkezet/Üdülőszövetkezet neve, címe:. Tűzvédelmi MINTA Szabályzat Lakásszövetkezet/Társasház/Garázsszövetkezet/Üdülőszövetkezet neve, címe:. (lakás-, garázs-, üdülőszövetkezet továbbiakban lakásszövetkezet esetében a megszólítás:) Tisztelt

Részletesebben

CÉGFELMÉRŐ ADATLAP. A világos mezőket töltse ki értelemszerűen szövegesen, az igen nem rovatokba tegyen + jelet. A cég pontos neve:

CÉGFELMÉRŐ ADATLAP. A világos mezőket töltse ki értelemszerűen szövegesen, az igen nem rovatokba tegyen + jelet. A cég pontos neve: CÉGFELMÉRŐ ADATLAP A világos mezőket töltse ki értelemszerűen szövegesen, az igen nem rovatokba tegyen + jelet. A cég pontos neve: A cég székhelye: Részleg (ha van) megnevezése: A részleg címe: Cégvezető

Részletesebben

Tűzvédelmi Szabályzat

Tűzvédelmi Szabályzat Madarász Viktor Lakásfenntartó Szövetkezet. 1131.Budapest. Kárász u.6. Tűzvédelmi Szabályzat 2016. 2 /. HATÁLYBA LÉPTETŐ RENDELKEZÉS A Tűz Elleni Védekezésről, a Műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló

Részletesebben

Villamos és villámvédelmi berendezések

Villamos és villámvédelmi berendezések Villamos és villámvédelmi berendezések az 54/2014. (XII.5.) BM rendeletben (OTSZ) és a Tűzvédelmi Műszaki Irányelv (TvMI 7.1: 2015.03.05.)-ben Villamos tűzvédelmi követelmények építmények tervezése és

Részletesebben

a. Ismertesse a hőmérséklet, a nyomás, a hőmennyiség SI mértékegységeit!

a. Ismertesse a hőmérséklet, a nyomás, a hőmennyiség SI mértékegységeit! 2 1.. a. Ismertesse a hőmérséklet, a nyomás, a hőmennyiség SI mértékegységeit! b. Mit nevezünk pébégáz cseretelepnek? Ki létesíthet pébégáz cseretelepet és kinek az engedélyével? c. A cseretelepen milyen

Részletesebben

Munka- és tűzvédelmi oktatás. hallgatók részére

Munka- és tűzvédelmi oktatás. hallgatók részére Munka- és tűzvédelmi oktatás hallgatók részére A munkavédelem mindenki feladata! A munkavédelem nem egy külön tevékenység, azt a tanulás közben kell csinálni! 2 A munkavédelem feladata: megvédeni a veszélyektől

Részletesebben

Az üzemeltetéshez kapcsolódó jogszabályi környezet bemutatása

Az üzemeltetéshez kapcsolódó jogszabályi környezet bemutatása Az üzemeltetéshez kapcsolódó jogszabályi környezet bemutatása Katasztrófavédelem Tűzvédelem Polgári védelem Iparbiztonság Katasztrófavédelem szervezeti felépítése Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

Részletesebben

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT 10. sz. melléklet Jálics Ernő Általános és Szakképző Iskola, Óvoda, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Diákotthon, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Nevelési Tanácsadó 7530 Kadarkút, Fő u. 1. TŰZVÉDELMI

Részletesebben

Kruppa Attila MEE Tűzvédelmi Munkabizottság. A Villamos Tűzvédelmi Műszaki Irányelv

Kruppa Attila MEE Tűzvédelmi Munkabizottság. A Villamos Tűzvédelmi Műszaki Irányelv Kruppa Attila MEE Tűzvédelmi Munkabizottság A Villamos Tűzvédelmi Műszaki Irányelv Előzmények A tűzvédelem szabályrendszerének általános problémái: 2 - Tűzveszélyességi osztályba sorolás problematikája

Részletesebben

OTSZ 5.0 konferencia

OTSZ 5.0 konferencia OTSZ 5.0 konferencia Biztonsági világítás, biztonsági jelzések és menekülési útirányt jelző rendszer. Biztonsági világítás, biztonsági jelzések és menekülési útirányt jelző rendszer. Biztonsági világítás,

Részletesebben

Villamos és villámvédelmi berendezések

Villamos és villámvédelmi berendezések Villamos és villámvédelmi berendezések az 54/2014. (XII.5.) BM rendeletben (OTSZ) és a Tűzvédelmi Műszaki Irányelv (TvMI)-ben Villamos tűzvédelmi követelmények építmények tervezése és építése esetén 2

Részletesebben

Dohányzásra, dohányzókra vonatkozó szabályzat

Dohányzásra, dohányzókra vonatkozó szabályzat Tárgy: Utasítás Érvényes: 2011.06.21-től visszavonásig Minden érintett személyekre (ügyfél, alvállalkozó, bérlő,külsős cég,saját dolgozókra ) Dohányzásra, dohányzókra vonatkozó szabályzat Hung Log Two

Részletesebben

ÉPÍTŐIPARI FÓRUM. Az új Országos Tűzvédelmi Szabályzat OTSZ 5.0.

ÉPÍTŐIPARI FÓRUM. Az új Országos Tűzvédelmi Szabályzat OTSZ 5.0. ÉPÍTŐIPARI FÓRUM Az új Országos Tűzvédelmi Szabályzat OTSZ 5.0. 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet Glöckl Antal tű. őrnagy Hatósági osztályvezető Veszprémi Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2016. október 05.

Részletesebben

Pécs Városi Költségvetési Központi Elszámoló Szervezet

Pécs Városi Költségvetési Központi Elszámoló Szervezet ELSZÁMOLÓH Z Pécs Városi Költségvetési Központi Elszámoló Szervezet HELYISÉGEK ÉS BERENDEZÉSEK HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYZATA Hatályos: 2014. június 1. HELYISÉGEK ÉS BERENDEZÉSEK HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYZATA A

Részletesebben

Tűzvédelmi Szabályzat

Tűzvédelmi Szabályzat Tűzvédelmi Szabályzat 2008 A bérelt helyiségekre (létesítményekre) vonatkozó tűzvédelmi szabályzat A Felikon Kft-től bérelt helyiségekre (létesítményekre) vonatkozó tűzvédelmi szabályzatát a tűz elleni

Részletesebben

Sport tömegrendezvény helyszínek az Országos Tűzvédelmi Szabályzat tükrében.. Gyenge Koppány Fire Safety Events Kft

Sport tömegrendezvény helyszínek az Országos Tűzvédelmi Szabályzat tükrében.. Gyenge Koppány Fire Safety Events Kft Sport tömegrendezvény helyszínek az Országos Tűzvédelmi Szabályzat tükrében. Gyenge Koppány Fire Safety Events Kft Bemutatkozás Gyenge Koppány Fire Safety Events Kft cégvezető Tömegrendezvények, sport

Részletesebben

MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE

MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE 1 MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT Érvényes: 2007.március 9. Készítette: Gordius 91 Kft. Jóváhagyta: Bukta László elnök 2 TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT Létesítmény megnevezése: Mozgássérültek

Részletesebben

SINUS PRINT. Sinus Print H-3400 Mezõkövesd Kodály Zoltán u. 11. Tel.: 06/70-278-4850 www.sinusprint.hu info@sinusprint.hu gabor.papp@sinusprint.

SINUS PRINT. Sinus Print H-3400 Mezõkövesd Kodály Zoltán u. 11. Tel.: 06/70-278-4850 www.sinusprint.hu info@sinusprint.hu gabor.papp@sinusprint. SINUS PRINT Sinus Print H-3400 Mezõkövesd Kodály Zoltán u. 11. Tel.: gabor.papp@sinusprint.hu KATALÓGUS Érvényes : 2009.02.01-tõl 1. MENEKÜLÉSI ÚTIRÁNYJELEK Rendelhetõ méret(mm): 100x200 150x300 200x400

Részletesebben

INTERCISA. 0. módosítás 1. oldal (25)

INTERCISA. 0. módosítás 1. oldal (25) INTERCISA LAKÁSSZÖVETKEZET 0. módosítás 1. oldal (25). TARTALOM 0. módosítás 2. oldal (25) Fejezet Cím Módosítás száma Módosítás dátuma I. Szervezeti felépítés, személyek feladata (3) 0. II. Területre

Részletesebben

TŰZRIADÓ ÉS BOMBARIADÓ TERV

TŰZRIADÓ ÉS BOMBARIADÓ TERV TŰZRIADÓ ÉS BOMBARIADÓ TERV A Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola Debrecen, Vénkert u. 2. szám alatti létesítményére Érvényes 2013. december 01-től Aktualizálás: minden tanév

Részletesebben

54/2014. (XII.05.) BM rendelet Országos Tűzvédelmi Szabályzat használatra vonatkozó előírásai. Magyar Közlöny 166. szám

54/2014. (XII.05.) BM rendelet Országos Tűzvédelmi Szabályzat használatra vonatkozó előírásai. Magyar Közlöny 166. szám 54/2014. (XII.05.) BM rendelet Országos Tűzvédelmi Szabályzat használatra vonatkozó előírásai Magyar Közlöny 166. szám előadó: Borsos Tibor tűzvédelmi szakértő az építmények tűzvédelmi használati előírásainak

Részletesebben

Használati szabályok Ellenőrzés, karbantartás, felülvizsgálat

Használati szabályok Ellenőrzés, karbantartás, felülvizsgálat Használati szabályok Ellenőrzés, karbantartás, felülvizsgálat Nézzük meg az előzményeket! 2/2002 (I.23.) BM rendelet Ellenőrzés, javítás: Olyan műszaki és adminisztratív tevékenységek összessége, amelynek

Részletesebben

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT 1 TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT Pécsi Pollack Mihály Műszaki Szakközépiskola Szakiskola és Kollégium 7622 Pécs, Batthyány u. 1-3. 7621 Pécs, Jókai u. 8. Tűzvédelmi szervezetéről és tevékenységéről

Részletesebben

TŰZVÉDELMI ELŐÍRÁSOK

TŰZVÉDELMI ELŐÍRÁSOK TŰZVÉDELMI ELŐÍRÁSOK Rendezvény neve: POP Pont Ott Parti a felsőoktatási felvételi ponthatárok megállapításának napja Ideje: 2012. JÚLIUS 24. (15.30-22 óra között) Helyszíne, leírása: Margitszigeti Atlétikai

Részletesebben

A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 24. SZÁMÚ MELLÉKLET

A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 24. SZÁMÚ MELLÉKLET A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 24. SZÁMÚ MELLÉKLET A RIASZTÓRENDSZER HASZNÁLATA, ÜZEMELTETÉSE SZABÁLYZAT 2013 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS... 3 2.

Részletesebben

Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 II. TŰZVÉDELMI FELADATOK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK... 4 III. A HASZNÁLAT ÁLTALÁNOS TŰZVÉDELMI SZABÁLYAI...

Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 II. TŰZVÉDELMI FELADATOK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK... 4 III. A HASZNÁLAT ÁLTALÁNOS TŰZVÉDELMI SZABÁLYAI... Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 II. TŰZVÉDELMI FELADATOK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK... 4 Az intézmény vezetőjének tűzvédelmi feladatai (Kondor János igazgató):... 4 Az igazgatót helyettesítő személyek

Részletesebben

Hatálybalépés idõpontja: 2009. 01. 01. - Másolatot kapják illetékesek

Hatálybalépés idõpontja: 2009. 01. 01. - Másolatot kapják illetékesek TÛZVÉDELMI SZABÁLYZATA Készítette: Ellenõrizte: Jóváhagyta: Márki László Dátum: Dátum: Dátum: Hatálybalépés idõpontja: 2009. 01. 01. - Eredeti (tõ) példány megõrzési helye: Igazgató titkárság - Másolatot

Részletesebben