TERVEZET. az elektronikus hírközlési szolgáltatás minőségének a fogyasztók védelmével összefüggő követelményeiről

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TERVEZET. az elektronikus hírközlési szolgáltatás minőségének a fogyasztók védelmével összefüggő követelményeiről"

Átírás

1 Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium Iktatószám: GKM/5440/2008. TERVEZET az elektronikus hírközlési szolgáltatás minőségének a fogyasztók védelmével összefüggő követelményeiről Budapest, május

2 VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ I. Tartalmi összefoglaló Az elektronikus hírközlési szolgáltatás minőségének a fogyasztók védelmével összefüggő követelményeiről szóló 345/2004. (XII. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ehszm.) helyett új rendelet kiadására tesz javaslatot a jelen előterjesztés. Az új kormányrendelet kiadását: az Ehszm. alkalmazása során felmerült jogalkalmazói problémák; az Ehszm. hatályba lépése óta eltelt időszak alatt megjelent új technológiára épülő előfizetői szolgáltatások; {a különböző műsorterjesztési [DVB-C (kábeles) DVB-S (műholdas) DVB-T (földfelszíni)] szolgáltatások} az előfizetők tájékoztatásához fűződő fokozottabb igény teszi indokolttá. A fenti célt szolgálja, hogy a jelen előterjesztés a mobil rádiótelefon szolgáltatások közül az SMS-ekre és az MMS-ekre is elrendeli célértékek meghatározását a hírközlési szolgáltatások minőségéről szóló ETSI EG számú ajánlása alapján, mivel e szolgáltatások terén eddig minimálisak voltak az előfizetők számára nyújtott garanciák. Az új szabályozás az Ehszm. rendszerétől eltérően, amely ezt mellékletként tartalmazza beemeli a kormányrendelet normaszövegébe a forgalommérésen alapuló számlázás esetén alkalmazandó ellenőrzési rendszerre, a hálózat védettségére vonatkozó előírásokat. Ezt a megoldást az is indokolja, hogy nemcsak szolgáltatásminőségi követelmények mérőszámainak meghatározásáról van szó, hanem a számlázási rendszer tekintetében is kötelezettségeket ír elő a szolgáltatók számára. II. A kormányprogramhoz való viszony A tervezet a Kormányprogramnak több rendelkezéséhez is kapcsolódik, így a mindennapi életben az információs társadalom eszközei használatának elterjesztését megfogalmazó igényhez, a minőségi jogalkotásra vonatkozó követelményekhez, valamint a versenyképesség fokozására vonatkozó célkitűzésekhez. III. Előzmények Az Ehszm. hatálybalépése megjelent új technológiára épülő előfizetői szolgáltatások szükségessé tették az átfogó újraszabályozás előkészítését, amely az egyes szolgáltatások és a szolgáltatók vonatkozásában is biztosítja az egyenlő elbánás elvének alkalmazását. Az Ehszm. hatályba lépése óta a műsorterjesztési piacon is megjelentek a digitális szolgáltatások, ezért indokolttá vált, hogy az előfizetők az egyes új szolgáltatások között is összemérhető adatok alapján választhassanak. Készítette: dr. Barcsa Péter Látta: Bóna Ákos Jóváhagyta: Puch László 2

3 IV. Várható szakmai hatások TERVEZET Az új Korm. rendelet kiadásával az Ehszm. hatálybalépése óta felmerült jogalkalmazói problémák kiküszöbölhetőek lesznek, tekintettel arra, hogy az új szabályozás egységesebb és könnyebben alkalmazható fogalom-rendszer használatára épül. A tervezett szabályozás az időközben megjelent új technológiára épülő előfizetői szolgáltatások szolgáltatásminőségi követelményeinek meghatározásával mind az elektronikus hírközlési szolgáltatók, mind az előfizetők, mind pedig a Nemzeti Hírközlési Hatóság számára egyszerűbb, hatékonyabb és átláthatóbb jogalkalmazást biztosít. V. Várható gazdasági hatások A tervezett szabályozás a központi költségvetést érintő rendelkezést nem tartalmaz. VI. Várható társadalmi hatások A Korm. rendelet tervezet egyértelműbb tájékoztatási kötelezettséget ír elő a szolgáltatók számára az egyes szolgáltatások minőségére vállalt célértékekre vonatkozóan, így könnyebben összehasonlítható információk állnak a fogyasztók rendelkezésére a szolgáltató választáshoz. A fogyasztói döntésekhez szükséges információk nem megfelelő biztosítása ugyanis ma már gátolja az elektronikus hírközlési piacon a verseny fenntartásának lehetőségét, amelyet a Korm. rendelet tervezet a szükséges minőségi mutatók meghatározásával kiküszöbölni céloz. VII. Kapcsolódások A Korm. rendelet tervezet hatályon kívül helyezi: az elektronikus hírközlési szolgáltatás minőségének a fogyasztók védelmével összefüggő követelményeiről szóló 345/2004. (XII. 22.) Korm. rendeletet, a távközlési tevékenységet végzőket terhelő adatszolgáltatási kötelezettségről, a Hírközlési Felügyelet által végzett adatkezelésről, és a Hírközlési Felügyelet által vezetett nyilvántartásokról szóló 22/2001. (XII. 22.) MeHVM rendeletet. E rendelet hatályon kívül helyezése azért szükséges, mert nem csak címében, de tartalmában is olyan fogalomrendszert használ, amely nem igazodik az elektronikus hírközlésről szóló évi C. törvény által bevezetett új fogalmakhoz. A rendelet a folyamatos jogszabályi módosítások és hatályon kívül helyezések miatt ma már rendkívül nehézkesen alkalmazható, illetve rendelkezései más jogszabályokban megtalálhatóak, így hatályon kívül helyezésével nem alakul ki joghézag. az internet szolgáltatás távbeszélő hálózaton keresztül történő elérésének áráról, valamint az internet szolgáltatás távközlő hálózaton keresztül történő nyújtása esetén a távközlő szolgáltatás díjának azon hányadáról, melyet a távközlési szolgáltató átad az internet szolgáltatónak szóló 30/2001. (XII. 23.) MeHVM rendeletet; a rádió és televízió műsorszórás legmagasabb díjairól szóló 2/2003. (II. 7.) IHM rendeletet. E két utóbbi rendelet és módosításainak hatályon kívül helyezésére az Európai Bizottság kötelezettségszegési eljárást megelőző informális megkeresése kapcsán vállaltunk kötelezettséget. Készítette: dr. Barcsa Péter Látta: Bóna Ákos Jóváhagyta: Puch László 3

4 VIII. Fennmaradt vitás kérdések - IX. Javaslat a sajtó tájékoztatására Az előterjesztés kommunikációja Igen Nem Javasolt-e a kommunikáció x Kormányülést követő szóvivői tájékoztató x Tárcaközlemény x Tárca által szervezett sajtótájékoztató x További szakmai programok szervezése x Részletezve: Konferenciák (e-közigazgatás, e-kultúra, e-üzlet témakörben) További lakossági tájékoztatás Részletezve (célcsoport-bontásban): x A kommunikáció tartalma (sajtózáradék): Tárcán belüli nyilatkozók szintje: X. Megjegyzések Jelen kormány-előterjesztés a szabályozás tárgyára tekintettel nem tartalmaz olyan rendelkezést, amely a műszaki tartalmú jogszabálytervezeteknek az Európai Bizottsággal és az Európai Unió tagállamaival való egyeztetéséről szóló 94/2004. (IV. 27.) Korm. rendelet, vagy a kereskedelem, illetve az áruk szabad áramlása akadályaival kapcsolatos egyes értesítési és bejelentési eljárások végrehajtásáról szóló 44/2004. (III. 16.) Korm. rendelet hatálya alá tartozna. A fentiekre tekintettel, a tervezet vonatkozásában tárcánkat nem terheli az Európai Bizottság felé bejelentési kötelezettség. Készítette: dr. Barcsa Péter Látta: Bóna Ákos Jóváhagyta: Puch László 4

5 Megfelelési táblázat/correlation Table Közösségi jogi aktus/community Act: 1 Az Európai Parlamenti és a Tanács 2002/22/EK irányelve (2002. március 7.) az egyetemes szolgáltatásról, valamint az elektronikus hírközlő hálózatokhoz és elektronikus hírközlési szolgáltatásokhoz kapcsolódó felhasználói jogokról Magyar Jogszabály(ok)/Hungarian National Implementing Measure(s): 2 tervezet(ek) Az elektronikus hírközlési szolgáltatás minőségének a fogyasztók védelmével összefüggő követelményeiről szóló Korm. rendelet tervezete (Tervezet) Hatályos rendelkezés(ek): Az elektronikus hírközlésről szóló évi C. törvény (Eht.) Az elektronikus hírközlési szolgáltatás minőségének a fogyasztók védelmével összefüggő követelményeiről szóló 345/2004. (XII. 22.) Korm. rendelet 1 A közösségi /uniós jogi aktus teljes címe. 2 Az átültetést megvalósító tervezet, illetve az átültetést megvalósító magyar jogszabályok teljes címe felsorolásszerűen. (Ha a tervezet az átültetést valamely más jogszabály módosításával végzi el, úgy fel kell sorolni a módosuló magyar jogszabály(oka)t is.) Készítette: dr. Barcsa Péter Látta: Bóna Ákos Jóváhagyta: Puch László 5

6 EK/EU-RENDELKEZÉSEK EC/EU PROVISIONS * ÁTÜLTETŐ RENDELKEZÉSEK IMPLEMENTING PROVISIONS ** 1. cikk 2. cikk 3. cikk 4. cikk 5. cikk 6. cikk 7. cikk 8. cikk 9. cikk 10. cikk 11. cikk 12. cikk 13. cikk 14. cikk 15. cikk 16. cikk 17. cikk 18. cikk 19. cikk 20. cikk 21. cikk 22. cikk (1) bekezdés Eht ; Eht (5) ; Tervezet 3. (2), 4. (4), 5. MEGJEGYZÉSEK NOTES *** * Elegendő a cikkek, bekezdések, albekezdések, pontok stb. megjelölésének megadása, a rendelkezés szövege nélkül. Az érdemi, átültetést igénylő rendelkezéseket a legkisebb egység szerinti tagolásban kell feltüntetni. ** Elegendő a -ok, bekezdések, albekezdések, pontok stb. megjelölésének megadása, a rendelkezés szövege nélkül. Az érdemi, átültetést megvalósító rendelkezéseket a legkisebb egység szerinti tagolásban kell feltüntetni. (Ha a tervezet az átültetést valamely más jogszabály módosításával végzi el, úgy a módosuló magyar jogszabályhelyeket és a tervezet vonatkozó rendelkezését is fel kell tüntetni [pl. Ptk. 301/A. (3) bekezdés (Tervezet 6. ) ]!). *** Az átültetést megvalósító rendelkezéseket magyarázó, illetve az érintett EK/EU-rendelkezés jellegére, jogi megítélésére, az átültetési kötelezettség hiányára (pl. célmeghatározás, opcionális rendelkezés, az európai intézményeket kötelező rendelkezés) vonatkozó megjegyzések. Készítette: dr. Barcsa Péter Látta: Bóna Ákos Jóváhagyta: Puch László 6

7 EK/EU-RENDELKEZÉSEK EC/EU PROVISIONS * 22. cikk (2) bekezdés Tervezet 1., 2., 3. melléklete 23. cikk 24. cikk 25. cikk 26. cikk 27. cikk 28. cikk 29. cikk 30. cikk 31. cikk 32. cikk 33. cikk 34. cikk 35. cikk 36. cikk 37. cikk 38. cikk 39. cikk 40. cikk I. melléklet II. melléklet III. melléklet IV. melléklet V. melléklet VI. melléklet VII. melléklet ÁTÜLTETŐ RENDELKEZÉSEK IMPLEMENTING PROVISIONS ** MEGJEGYZÉSEK NOTES *** Készítette: dr. Barcsa Péter Látta: Bóna Ákos Jóváhagyta: Puch László 7

8 EGYEZTETÉSI LAP A) Állami szervek Véleménynyilvánítási határidő: 15 munkanap Név: egyetért nem ért egyet EüM Gál Ilona x FVM Gőgös Zoltán x HM Dr. Szeredi Péter x észrevé telt tett határidőben nem adott véleményt IRM Dr. Gadó Gábor x KvVM Dr. Erdey György x KüM Horváthné dr. Fekszi Márta x OKM Dr. Balogh Gyula x ÖTM Dr. Virág Rudolf x PM Markó Andrea x SzMM Simon Gábor x MeH jogi és koordinációs SZÁT Dr. Tordai Csaba x MeH EKK Szittner Károly x MeH NBI Dr. Dudás Ferenc x NHH Spakievics Sándor x LÜ-MJ Dr. Pálvölgyi Ferenc x GVH Dr. Nagy Márta x NFÜ Dr. Vági Márton x KSH Dr. Pukli Péter x Állampolgári Jogok Országgyűlési Biztosa Dr. Szabó Máté x (az Adatvédelmi Biztos jogkörében is eljárva) NHIT Detrekői Ákos x Magyar Nemzeti Bank Dr. Kerekes Orsolya x Készítette: dr. Barcsa Péter Látta: Bóna Ákos Jóváhagyta: Puch László 8

9 B) Társadalmi szervek Véleménynyilvánítási határidő: 15 munkanap Név: egyetért nem ért egyet észrevé telt tett HÉT Dr. Mojzes Imre x ATSZE Dr. Menyhárt Zsolt x Magyar Telekom Nyrt. Villám István x Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Dunai Péter x határidőben nem adott véleményt Készítette: dr. Barcsa Péter Látta: Bóna Ákos Jóváhagyta: Puch László 9

10 Határozati Javaslat A Kormány megtárgyalta és elfogadta az elektronikus hírközlési szolgáltatás minőségének a fogyasztók védelmével összefüggő követelményeiről szóló kormányelőterjesztést, és elrendeli az előterjesztés mellékletét képező rendelet tervezetnek a Kormány rendeleteként a Magyar Közlönyben történő kihirdetését. Készítette: dr. Barcsa Péter Látta: Bóna Ákos Jóváhagyta: Puch László 10

11 Melléklet A Kormány /2008. ( ) Korm. rendelete az elektronikus hírközlési szolgáltatás minőségének a fogyasztók védelmével összefüggő követelményeiről A Kormány az Alkotmány 35. -a (1) bekezdésének b) pontjában foglalt feladatkörében eljárva, valamint az elektronikus hírközlésről szóló évi C. törvény a (1) bekezdésének b) pontjában és a (2) bekezdésének g) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el: 1. (1) A rendelet hatálya kiterjed a) az elektronikus hírközlési szolgáltatókra (a továbbiakban: szolgáltatók), b) a Nemzeti Hírközlési Hatóságra (a továbbiakban: hatóság). (2) E rendelet szabályait kizárólag az előfizetői szerződések alapján nyújtott szolgáltatásokra kell alkalmazni. (3) A rendelet hatálya nem terjed ki az elektronikus hírközlésről szóló évi C. törvény (a továbbiakban: Eht.) ának (4) bekezdése alkalmazásával kötött előfizetői szerződés alapján nyújtott szolgáltatásokra. 2. E rendelet alkalmazásában: a) szolgáltatásminőség: a szolgáltatási képességek objektívan mérhető minőségi mutatókkal jellemezhető azon együttes hatása, amely a szolgáltatás fogyasztójának elégedettségi fokát jellemzően meghatározza; b) szolgáltatásminőségi követelmények: a szolgáltatásminőségi mutatókra vonatkozóan a szolgáltató általános szerződési feltételeiben (a továbbiakban: ÁSZF) vállalt célértékek és a számlázási rendszerre e rendeletben előírt követelmények összessége, amelyek teljesülése vagy túlteljesülése esetén a jogkövetkezmények tekintetében a szolgáltatás megfelelőnek, vagy bármelyikének nem teljesítése esetén alulteljesítettnek minősül (az egyetemes szolgáltatás minőségi követelményeire a külön jogszabályban foglalt előírások is vonatkoznak); c) megfelelőség igazolás: a megfelelőség ellenőrzésére vonatkozó eljárás alapján kiállított, a 6. (1) bekezdése szerinti dokumentum, amely hitelt érdemlően igazolja, hogy a szolgáltatás minősége megfelel a szolgáltatásminőségi követelményeknek; d) számlázási rendszer: a szolgáltatás igénybevételét, a szolgáltató teljesítésének ellenértékét meghatározó, a számlakészítéshez szükséges alapadatokat tartalmazó, feldolgozó, adatokat előállító-, számlákat generáló rendszerek, folyamatok összessége; Készítette: dr. Barcsa Péter Látta: Bóna Ákos Jóváhagyta: Puch László 11

12 e) forgalommérésen alapuló számlázási rendszer: minden olyan számlázási rendszer, ahol az előfizetők díjfizetése részben, vagy egészben, illetve ahol egy előre megfizetett forgalmi keret felhasználásának mértéke az idő, az átvitt adatmennyiség, vagy a hívások, adatközlések darabszámától függ. 3. (1) A szolgáltató az 1. mellékletben meghatározott szolgáltatásminőségi követelmények számszerű célértékeit köteles az ÁSZF-jében meghatározni. (2) A szolgáltató az (1) és a (3) bekezdés szerinti célértékeket, valamint a 2. mellékletben meghatározott információkat köteles, az Eht ának (1) bekezdése szerint, illetőleg az ÁSZF-jében meghatározott módon közzétenni. (3) A szolgáltató által nyújtott szolgáltatásokra vonatkozó, az e rendeletben nem szabályozott szolgáltatásminőségi követelményeket a szolgáltató köteles az ÁSZFjében meghatározni az Eht a szerint. (4) A (3) bekezdés szerinti szolgáltatásminőségi követelményeket a szolgáltató a vonatkozó rendszerspecifikációs szabványra, vagy ajánlásra való hivatkozással is meghatározhatja. Amennyiben a szolgáltató műszaki rendszere annak elemeit, azok egymással, és a környezetükkel való kapcsolatait is beleértve megfelel az adott rendszerre kidolgozott, arra vonatkoztatható műszaki szabványoknak, vagy ajánlásoknak az ellenkező bizonyításáig vélelmezni kell, hogy a nyújtott szolgáltatás megfelel a (3) bekezdés szerinti szolgáltatásminőségi követelményeknek. (5) A hatóság a szolgáltatás minőségére vonatkozó érvényes nemzeti, európai és nemzetközi - különösen ETSI és ITU-T - szabványok, ajánlások listáját közzéteszi. 4. (1) A szolgáltató minden, az adott helyzetben általában elvárható intézkedést köteles megtenni annak érdekében, hogy szolgáltatása megfeleljen a szolgáltatásminőségi követelményeknek. (2) A szolgáltató az e rendeletben meghatározott és az ezen felül, az ÁSZF-jében vállalt szolgáltatásminőségi célértékek vonatkozásában köteles éves szintű ütemezésnek megfelelően ellenőrzést folytatni, melyet a megfelelőségi nyilatkozatot kiállító szolgáltatónak a 7. (2) bekezdése szerint kell dokumentálnia. (3) A szolgáltatónak a minőség helyreállítása érdekében haladéktalanul intézkednie kell, ha az ellenőrzés megállapítja, hogy a szolgáltatás nem felel meg valamely szolgáltatásminőségi követelménynek. Az intézkedést követően a korábban nem teljesített szolgáltatásminőségi követelmény teljesítésének ellenőrzését meg kell ismételnie. (4) A szolgáltatásminőség megfelelőségének ellenőrzését követő 30 napon belül a szolgáltató köteles ügyfélszolgálatán és internetes honlapján közzétenni annak eredményét az ÁSZF-jében meghatározott célértékek teljesítésének számszerű adataival, valamint a 2. mellékletben megjelölt adatokkal. A nem teljesülő célértékeket mutató mérés esetén az esetleg szükséges javításokat követően a követelmények teljesülését bemutató mérés eredményét a szolgáltató köteles újra közzétenni. Készítette: dr. Barcsa Péter Látta: Bóna Ákos Jóváhagyta: Puch László 12

13 5. A szolgáltató, ha az előző naptári év december 31-én már legalább féléves időtartamban ténylegesen nyújtja szolgáltatását, akkor köteles január 31-éig benyújtani a hatósághoz szolgáltatásonként: a) az előző naptári évre vonatkozó megfelelőség igazolást; b) az előző naptári év december 31-én meglévő előfizetések számát; c) az előző naptári évben megszüntetett előfizetések számát; d) az ÁSZF-jében meghatározott minőségi mutatók vállalt célértékeit, valamint azoknak az előző évre vonatkozó teljesítési adatait, továbbá a 2. mellékletben meghatározott adatokat, e) a 7. (2) bekezdésének d) pontja szerinti tárgyévre vonatkozó vizsgálati tervet. 6. (1) E rendelet alkalmazásában megfelelőség igazolásnak minősül: a) a szolgáltató által kiadott megfelelőségi nyilatkozat, vagy b) az ISO szabványoknak megfelelően tanúsított minőségirányítási rendszerrel rendelkező szolgáltató által kiállított, e rendelet szerinti szolgáltatásminőségi követelményeknek történő megfelelőségre vonatkozó nyilatkozat és érvényes tanúsítvány, illetőleg tanúsítás felülvizsgálati jelentés, vagy c) az elektronikus hírközlésért felelős miniszter által kijelölt tanúsító szervezet által kiállított, érvényes megfelelőség tanúsítvány, illetőleg tanúsítás felülvizsgálati jelentés. (2) A megfelelőségi nyilatkozat minimális tartalmi elemeit a 3. melléklet határozza meg. (3) A hatóság, a szolgáltató által az ÁSZF-ben rögzített szolgáltatásminőségi célértékeket, valamint az 5. szerint benyújtott igazolásokat, adatokat piacfelügyeleti tevékenysége során felhasználja, valamint összehasonlító adatokat tesz közzé az Eht ának (6) bekezdése szerint. (4) A hatóság a szolgáltatók számára az 5. b)-d) pontja szerinti adatok benyújtására elektronikus adatlapot, vagy internetes adatbeviteli lehetőséget rendszeresít, amelyet a kötelezettség teljesítésére meghatározott határidő kezdete előtt legalább 1 hónappal köteles internetes honlapján közzétenni. 7. (1) A 6. (1) bekezdésének a) és b) pontja szerinti esetekben a szolgáltatónak minden megfelelőségi nyilatkozathoz műszaki dokumentációt kell kidolgoznia, és annak valamennyi dokumentumát a 3. melléklet szerinti azonosító adatokkal kell ellátnia. (2) Az (1) bekezdés szerinti műszaki dokumentációnak magában kell foglalnia különösen: a) a szolgáltatás megnevezését, a szolgáltatásminőségi követelmények leírását, értelmezését és ellenőrzésének módszerét; b) forgalommérésen alapuló számlázás esetén a számlázási rendszernek az e rendelet 8. és 9. -aiban foglaltak szerinti leírását; c) a szolgáltatásminőségi célértékeket e célértékek értelmezését és teljesítésük ellenőrzésének vizsgálati módszerét; Készítette: dr. Barcsa Péter Látta: Bóna Ákos Jóváhagyta: Puch László 13

14 d) a vizsgálati tervet, amely a szolgáltató által meghatározott ütemezés szerint ellenőrzött szolgáltatásminőségi követelményekre vonatkozóan, legalább a tárgyi időszakra vonatkozó ellenőrzések számát, ütemezését, a vizsgálat helyét és mérés esetén a vizsgálatonkénti mérések számát tartalmazza; e) a felhasznált forrásadatokat, a forrásadatok azonosítását és azt, hogy milyen formában állnak rendelkezésre, milyen módon képződnek; f) a vizsgálati, mérési jegyzőkönyveket amelyek összeállítása során elsődlegesen az MSZ EN ISO/IEC szabvány formai követelményei az irányadóak a mérési adatokat, azok kiértékelését, a származtatott eredményeket és azok származtatásának módját; g) a 4. (3) bekezdése szerinti esetben a tett intézkedésről és a megismételt ellenőrzés eredményéről az f) pont szerinti követelmények alapján készült jegyzőkönyvet; h) a szolgáltató által a belső ellenőrzéssel összefüggésben közzétett, a szolgáltatás minőségének megfelelőségével kapcsolatos adatokat, tájékoztatókat, közleményeket. (3) A szolgáltatónak az (1) bekezdés szerinti műszaki dokumentációt a megfelelőség igazolás kiadásától számított öt évig a hatóság számára rendelkezésre bocsátható módon, ellenőrzés céljából meg kell őriznie. (4) A műszaki dokumentációban bekövetkezett változásokat dokumentálni kell. 8. (1) Forgalommérésen alapuló számlázás esetén ellenőrzési rendszert kell működtetni. A számlázási rendszerbe épített ellenőrzési folyamatnak biztosítania kell a forgalom pontos mérését, az összeköttetés díjának hibátlan kiszámítását, és meg kell akadályoznia a szolgáltató elektronikus hírközlő hálózatához, a nyújtott elektronikus hírközlési szolgáltatáshoz, valamint a számlázó rendszerhez történő jogosulatlan hozzáférést. Ennek érdekében: a) rögzíteni kell a számlázási rendszer nem megfelelő működése esetén teendő intézkedések körét; b) biztosítani kell az intézkedések végrehajtását; c) nyilvántartást kell vezetni az ilyen eseményekről és a tett intézkedésekről. (2) E rendelet követelményrendszere alapján: a) a forgalmi adatgyűjtés (mérés) akkor pontos, ha az adott összeköttetésre vonatkozóan a szolgáltatás igénybevétele során mért és a számlázáshoz eltárolt érték az ugyanarra az összeköttetésre vonatkozó ellenőrző mérés alapján a (4) bekezdés a)-d) pontjaiban meghatározott pontossági kritériumon belül van. b) az összeköttetés díja akkor van hibátlanul kiszámolva, ha az előfizető felé kiszámlázott díj, az adott összeköttetésen mért forgalom mellett, nem tér el az ÁSZFben közzétett tarifa alapján számítható értéktől. (3) Az ellenőrző mérésre használt eszköz pontosságának legalább egy nagyságrenddel meg kell haladnia a (4) bekezdés a)-d) pontjaiban előírt értékeket. (4) Az adatgyűjtéshez használt eszközöknek és módszereknek az alább részletezett feltételek mellett a számlázási időszakokra vonatkozóan biztosítaniuk kell az alábbiakban meghatározott pontossági értékeket: Készítette: dr. Barcsa Péter Látta: Bóna Ákos Jóváhagyta: Puch László 14

15 a) időmérésen alapuló szolgáltatás forgalommérését olyan pontossággal kell végezni, hogy a tényleges kapcsolati idő és a mért szolgáltatási idő közötti eltérés vezetékes csatlakozás esetén egy másodpercet, rádiós csatlakozás esetén két másodpercet ne haladjon meg; b) forgalommérést egyéb esetekben olyan pontossággal kell végezni, hogy egy adott összeköttetésben a számlázott forgalom és az ellenőrző mérés által kimutatott forgalom között az eltérés ne haladja meg a számlázási rendszerben alkalmazott számlázási egység 1/2-ét; c) a b) pont szerinti esetben, ha a forgalommérésen alapuló számlázási rendszerben alkalmazott számlázási egység darabszám, akkor egy adott összeköttetésben a számlázott forgalom nem haladhatja meg az ellenőrző mérés által kimutatott forgalmat; d) az összeköttetés kezdési és befejezési időpontját, valamint a napszakváltást a közép európai zónaidő alapján kell mérni két másodperc pontossággal; e) a pontatlanul mért forgalmú összeköttetések száma nem lehet nagyobb, mint a szolgáltató által a tárgyidőszakban azonos módon mért forgalmú összeköttetések számának egy tízezrede; f) az összes pontatlanul mért forgalmú összeköttetés teljes számlázási összege a tárgyidőszakra vonatkozóan nem haladhatja meg a szolgáltató által azonos módon mért forgalmú összeköttetésekre kiszámlázott kapcsolási és forgalmi díjak összegének az egy húszezred részét; g) forgalommérési adat csak a szolgáltatás igénybevétele esetén keletkezhet, az adatállomány nem lehet utólag szerkeszthető; h) biztosítani kell, hogy a forgalommérési adatok a feldolgozó rendszerhez történő továbbítás során ne sérülhessenek, és ne lehessen azokhoz jogosulatlanul hozzáférni, függetlenül attól, hogy a forgalommérési adatok informatikai hálózaton vagy egyéb adathordozón kerülnek továbbításra; i) tízezer mért forgalmú összeköttetésből legfeljebb egynek a díja lehet hibásan kiszámolt; j) az összes hibásan kiszámolt díjú összeköttetés teljes számlázási összege nem haladhatja meg a szolgáltató által a tárgyidőszakban kiszámlázott kapcsolási és forgalmi díjak összegének az egy húszezred részét; k) ötvenezer mért forgalmú összeköttetésből legfeljebb egy eredményezhet túlszámlázást. (5) A (4) bekezdés d) pontjában alkalmazott viszonyítási időalap műszaki megvalósítását dokumentálni kell. (6) A számlázási rendszer és a hálózat védettségére vonatkozó követelmények: a) a feldolgozó helyiségekbe való belépést nyilvántartani és ellenőrizni kell elektronikus beléptetéssel vagy a személyzet által vezetett belépési napló vezetésével; b) egyéb adminisztratív intézkedésekkel a feldolgozás bemenő adataihoz, a feldolgozó folyamathoz és a keletkezett adatokhoz a hozzáférés biztonságát és a hozzáférések nyilvántartását biztosítani kell; c) az elektronikus hírközlő hálózat akkor minősül védettnek, ha a szolgáltató fizikai és adminisztratív intézkedésekkel biztosítja, hogy az elektronikus hírközlő hálózathoz, vagy az elektronikus hírközlési szolgáltatáshoz, vagy az előfizető által közölt információhoz jogosulatlanok számára a hozzáférés csak különösen nehéz feltételekkel így különösen látható rongálással járó, vagy más feltűnő módon, vagy tiltott eszközök, módszerek igénybevételével lehetséges; Készítette: dr. Barcsa Péter Látta: Bóna Ákos Jóváhagyta: Puch László 15

16 d) a helyhez kötött telefonhálózat az ellenkező bizonyításáig a jogosulatlan hozzáférés ellen védettnek tekinthető, ha a hálózat kiépítése megfelel az MSZ :1997 szabványsorozat előírásainak; e) a mobil-rádiótelefon hálózat az ellenkező bizonyításig a jogosulatlan hozzáférés ellen védettnek tekinthető, ha a hálózathoz, vagy a szolgáltatáshoz való hozzáférés biztosítását a rendszer a segélykérő összeköttetések kivételével minden alkalommal a hozzáférést kérő rádióberendezés, valamint az előfizető azonosításától teszi függővé (a rádióberendezés IMSI vagy IMEI azonosítója, illetőleg az előfizető SIM kártyája és PIN kódja vagy hasonló biztonságot nyújtó más azonosítási módszerek útján). 9. (1) A helyhez kötött telefon és mobil rádiótelefon szolgáltatás forgalommérésen alapuló számlázási rendszerének a 8. követelményein felül meg kell felelniük a számlázási időszakokra vonatkozóan az alábbi követelményeknek: a) az ellenőrző rendszer által, pozitív eltéréssel mért idejű összeköttetések száma nem lehet nagyobb, az összes mért összeköttetés egy ötvenezred részénél; b) az a) pont szerint pontatlan idejűnek mért összeköttetések teljes számlázási összege nem haladhatja meg a szolgáltató által azonos módon mért összeköttetésekre kiszámlázott kapcsolási és forgalmi díjak összegének az egy százezred részét. (2) A vizsgált időszakban a szolgáltató által vállalt, az előfizetők által kért számlázási név- és címváltozásokból eredő, a számlavezetési rendszerben történő átvezetési határidőn túli átvezetések aránya nem haladhatja meg az egytized százalékot. (3) A 8. (4) bekezdésének a)-f), i)-k) pontjai, valamint a 9. (1)-(2) bekezdései esetében az ellenőrzések igazolása történhet legalább egy hónapra vonatkozó egy számlázási időszakkal egybeeső folyamatos méréssel, vagy kijelölt tanúsító szervezet által történő tanúsítással arra vonatkozóan, hogy a szolgáltató megfelelő számlázás ellenőrzési folyamatokat és ellenőrző méréseket alkalmaz. 10. Az Eht ának (3) bekezdése szerinti nyilvántartásnak legalább az alábbiakat kell tartalmaznia: a) az Eht a (2) bekezdésének figyelembevételével az előfizető azonosításához szükséges adatokat; b) a díjreklamáció tárgyát; c) a díjreklamáció dátumát és időpontját; d) a díjreklamáció tárgyában tett intézkedéseket; e) kivizsgálás eredményét; f) előfizető értesítésének dátumát, időpontját és módját. 11. (1) A szolgáltatás minőségével kapcsolatos kötelezettségek teljesítését a hatóság piacfelügyeleti tevékenysége keretében ellenőrzi. Készítette: dr. Barcsa Péter Látta: Bóna Ákos Jóváhagyta: Puch László 16

17 (2) A hatóság ellenőrzése során a minőségirányítási rendszer tanúsítási dokumentációját a bizonyítási eljárásban figyelembe veheti, a szolgáltatás minőség megfelelőségét tanúsító dokumentációt köteles figyelembe venni. 12. (1) Ez a rendelet a (2) bekezdésben foglalt kivételekkel a kihirdetését követő 5. napon lép hatályba. (2) E rendelet 3. -ának (1) és (2) bekezdése, az 1. melléklete 3. pontjának c) és d) alpontja, valamint 6. pontja a rendelet kihirdetését követő 90. napon lép hatályba. (3) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a frekvenciahasználati jogosultság megszerzését szolgáló árverés és pályázat szabályairól szóló 78/2006. (IV. 4.) Korm. rendelet a) 21. -ának (2) bekezdésében a frekvenciahasználati jogosultság szövegrész helyébe a frekvenciahasználati jogosultság, digitális rádió- és televízió-műsorszóró hálózat, illetve -műsorszóró adó üzemeltetési jogosultság szöveg, b) 1. -ának a) pontjában, 2. -ának d) pontjában, 19. -ának (6) és (7) bekezdésében, 21. -ának (3) bekezdésében, 1. mellékletének q) pontjában, 2. mellékletének o) pontjában a frekvenciahasználati jogosultság szövegrész helyébe a frekvenciahasználati jogosultságot szöveg, c) 3. -a (3) bekezdésének bevezető szövegében a "használati jogosultság" szövegrész helyébe a "használati jogosultsága" szöveg lép. (4) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti: a) az elektronikus hírközlési szolgáltatás minőségének a fogyasztók védelmével összefüggő követelményeiről szóló 345/2004. (XII. 22.) Korm. rendelet; b) a távközlési tevékenységet végzőket terhelő adatszolgáltatási kötelezettségről, a Hírközlési Felügyelet által végzett adatkezelésről, és a Hírközlési Felügyelet által vezetett nyilvántartásokról szóló 22/2001. (XII. 22.) MeHVM rendelet; c) az Internet szolgáltatás távbeszélő hálózaton keresztül történő elérésének áráról, valamint az Internet szolgáltatás távközlő hálózaton keresztül történő nyújtása esetén a távközlő szolgáltatás díjának azon hányadáról, melyet a távközlési szolgáltató átad az Internet szolgáltatónak szóló 30/2001. (XII. 23.) MeHVM rendelet; d) az Internet szolgáltatás távbeszélő hálózaton keresztül történő elérésének áráról, valamint az Internet szolgáltatás távközlő hálózaton keresztül történő nyújtása esetén a távközlő szolgáltatás díjának azon hányadáról, melyet a távközlési szolgáltató átad az Internet szolgáltatónak szóló 30/2001. (XII. 23.) MeHVM rendelet, valamint a hálózati szolgáltatások költségszámítására vonatkozó szabályokról szóló 1/2002. (I. 11.) MeHVM rendelet módosításáról rendelkező 3/2003. (II. 7.) IHM rendelet; e) a rádió és televízió műsorszórás legmagasabb díjairól szóló 2/2003. (II. 7.) IHM rendelet; f) a rádió és televízió műsorszórás legmagasabb díjairól szóló 2/2003. (II. 7.) IHM rendelet módosításáról szóló 32/2004. (XII. 26.) IHM rendelet; g) a rádió és televízió műsorszórás legmagasabb díjairól szóló 2/2003. (II. 7.) IHM rendelet módosításáról szóló 16/2005. (XII. 21.) IHM rendelet. (5) E rendelet hatálybalépését követő napon hatályát veszti a (3)-(5) bekezdés. Készítette: dr. Barcsa Péter Látta: Bóna Ákos Jóváhagyta: Puch László 17

18 (6) A jelen rendelet hatálybalépése napjáig kiadott a szolgáltatás minőségére vonatkozó tanúsítványok érvényességét a 12. (4) bekezdésének a) pontja nem érinti, azonban a október 1-je után kezdeményezett tanúsítási eljárások során e rendeletnek való megfelelőséget kell igazolni. 13. Ez a rendelet az egyetemes szolgáltatásról és az elektronikus hírközlő hálózatokhoz és elektronikus hírközlési szolgáltatásokhoz kapcsolódó felhasználói jogokról szóló, március 7-i 2002/22/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv rendelkezéseinek való megfelelést szolgálja. Készítette: dr. Barcsa Péter Látta: Bóna Ákos Jóváhagyta: Puch László 18

19 1. melléklet a.. Korm. rendelethez 1. Valamennyi elektronikus hírközlési szolgáltatásra vonatkozóan alkalmazandó szolgáltatásminőségi követelmények: a) szolgáltatáshoz való új előfizetői hozzáférési pont előfizetői szerződés létrejöttétől számított létesítésének az esetek 80%-ában vállalt határideje napokban (egy napnál rövidebb határidő esetén órában); b) a szolgáltatásminőséggel kapcsolatos bejelentett panaszok alapján indított hibaelhárításnak az esetek 80%-ában teljesített határideje órában; c) forgalommérésen alapuló számlázás esetén a bejelentett díjreklamációk kivizsgálásának és elintézésének az esetek 80%-ában teljesített határideje napokban, összhangban az Eht ának (3) bekezdésével; d) szolgáltatás időbeli rendelkezésre állása százalékos formában; e) a szolgáltató ügyfélszolgálati ügyintézőjének 120 másodpercen belüli bejelentkezésének aránya az ügyfélszolgálatra érkező hívások esetén, összhangban az elektronikus hírközlési előfizetői szerződésekre és azok megkötésére vonatkozó részletes szabályokról szóló 16/2003. (XII. 27.) IHM rendelet 11. -ának (2) bekezdésével, százalékban. (Két tizedes jegyig tizedes törtként is megadható.) 2. Helyhez kötött telefon szolgáltatás esetén az 1. pontban foglaltakon túl alkalmazandó szolgáltatásminőségi követelmények: a) sikertelen hívások aránya százalékos formában; b) hívás felépítési idő másodpercben, a leggyorsabban felépülő 95%-nyi hívás átlagos felépítési ideje (Két tizedes jegyig tizedes törtként is megadható.) 3. Mobil rádiótelefon szolgáltatás esetén az 1. pontban foglaltakon túl alkalmazandó szolgáltatásminőségi követelmények: a) sikertelen hívások aránya százalékos formában; b) hívás felépítési idő másodpercben, a leggyorsabban felépülő 95%-nyi hívás átlagos felépítési ideje (két tizedes jegyig tizedes törtként is megadható); c) a szolgáltató saját hálózatában, két végberendezés között, 60 másodpercen belül sikeresen továbbított és fogadott SMS-ek aránya százalékban; d) a szolgáltató saját hálózatában, két végberendezés között, 10 percen belül sikeresen továbbított és fogadott MMS-ek aránya százalékban. 4. Internet szolgáltatás esetén az 1. pontban foglaltakon túl alkalmazandó szolgáltatásminőségi követelmény: Hálózaton belül az előfizetői hozzáférési pontokon garantált le- és feltöltési sebesség [kbit/s], amelyet a szolgáltató az előfizetői számára az esetek 80%-ában garantál, és amely értékeket az adott díjcsomagnál, a sávszélesség megadása mellett, minden esetben (ÁSZF, hirdetés, egyéb) fel kell tüntetni. 5. Műsorterjesztési szolgáltatás esetén az 1. pontban foglaltakon túl alkalmazandó szolgáltatásminőségi követelmények: a) valamennyi csatorna vivőszintjének az előfizetői hozzáférési ponton végzett méréssel az esetek 80%-ában teljesített értéke [dbµv]; b) a szomszédos televíziós csatornák közötti legnagyobb jelszintkülönbségnek az előfizetői hozzáférési ponton végzett méréssel az esetek 80%-ában teljesített értéke [db]; Készítette: dr. Barcsa Péter Látta: Bóna Ákos Jóváhagyta: Puch László 19

20 c) vivő/zaj viszonynak az előfizetői hozzáférési ponton végzett méréssel az esetek 80%-ában teljesített értéke [db]. 6. Digitális televízió műsorterjesztési szolgáltatás esetén az 1. pontban foglaltakon túl alkalmazandó szolgáltatásminőségi követelmények: 6.1. DVB-T és DVB-S esetén a) a vivő/zaj viszonynak az esetek 80%-ában teljesített értéke [db]; b) a bit hibaaránynak az esetek 80%-ában teljesített értéke; c) a modulációs hibaaránynak az esetek 80%-ában teljesített értéke DVB-C esetén a modulációs hibaaránynak az esetek 80%-ában teljesített értéke. Készítette: dr. Barcsa Péter Látta: Bóna Ákos Jóváhagyta: Puch László 20

21 2. melléklet a. Korm. rendelethez A szolgáltatók a 4. (4) bekezdése alapján az alábbi adatokat kötelesek közzétenni, valamint a hatóságnak megküldeni: a) a szolgáltatáshoz való új előfizetői hozzáférési pont létesítésének teljesített időtartama éves átlagban, az előfizetői szerződés létrejöttét követően megkezdett napban, egy napnál rövidebb határidő esetében órában b) a bejelentett előfizetői panaszok száma 1000 előfizetőre vetítve, ebből ba) a szolgáltatás minőségével kapcsolatban bejelentett panaszok száma; ebből a jogosnak elismert panaszok száma, bb) forgalommérésen alapuló számlázás esetén a bejelentett díjreklamációk száma; ebből a jogosnak elismert díjreklamációk száma, bc) ügyintézéssel szembeni panaszok száma; c) a szolgáltatás minőségével kapcsolatban bejelentett panaszok hibaelhárításának időtartama éves átlagban, az elektronikus hírközlési előfizetői szerződésekre és azok megkötésére vonatkozó részletes szabályokról szóló 16/2003. (XII. 27.) IHM rendelet 12. -ának (2) bekezdésében foglaltak figyelembe vételével órában; d) forgalommérésen alapuló számlázás esetén a bejelentett díjreklamációk kivizsgálásának és elintézésének időtartama éves átlagban, megkezdett napban; e) a szolgáltatás minőség e rendelet szerinti megfelelőség igazolásának módja. Készítette: dr. Barcsa Péter Látta: Bóna Ákos Jóváhagyta: Puch László 21

22 3. melléklet a Korm. rendelethez A megfelelőségi nyilatkozatok minimális tartalmi elemei Szolgáltató neve: Szolgáltató címe: Az elektronikus hírközlési szolgáltatás megnevezése és SZJ száma: A szolgáltatás megnevezése A szolgáltatás KSH az ÁSZF szerint: az NHH osztályozása szerinti SZJ száma: szerint: A szolgáltató által alkalmazott szabványok, egyéb mértékadó előírások (pl. gyártói előírások, ITU-T ajánlások, ETSI útmutatók) felsorolása: Az elektronikus hírközlési szolgáltatás minőségének megfelelőségére vonatkozó nyilatkozatot a következő dokumentumok támasztják alá: 1. Szolgáltatás megnevezése, a szolgáltatás minőségi követelmények leírása, értelmezése, az ellenőrzések módszere Dokumentum száma Kelte Címe A számlázási rendszer leírása forgalommérésen alapuló számlázás esetén Dokumentum száma Kelte Címe A szolgáltatásminőségi célértékek, és az erre vonatkozó teljesítési értékek, belső vizsgálati módszer, felhasznált forrásadatok azonosítása Dokumentum száma Kelte Címe Készítette: dr. Barcsa Péter Látta: Bóna Ákos Jóváhagyta: Puch László 22

23 4. Vizsgálati terv Dokumentum száma Kelte Címe Vizsgálati, mérési jegyzőkönyvek, kiértékelés, származtatott eredmények, származtatás módja Dokumentum száma Kelte Címe Eltérés esetén tett intézkedések, ismételt ellenőrzések Dokumentum száma Kelte Címe A szolgáltatás minőségével kapcsolatos tájékoztatók, közzétételek, hatályos ÁSZF Dokumentum száma Kelte Címe Egyéb dokumentumok (itt adható meg az ISO minőségirányítási rendszer tanúsítás dokumentuma is) Dokumentum száma Kelte Címe..... Kiadás helye, kelte Cégszerű aláírás Készítette: dr. Barcsa Péter Látta: Bóna Ákos Jóváhagyta: Puch László 23

24 ELŐTERJESZTÉS Az elektronikus hírközlési szolgáltatás minőségének a fogyasztók védelmével összefüggő követelményeiről szóló 345/2004. (XII. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ehszm.) helyett új rendelet kiadására tesz javaslatot jelen előterjesztés. Az új Korm. rendelet kiadását az Ehszm. alkalmazása során felmerült jogalkalmazói problémák, továbbá a hatályba lépése óta eltelt időszak alatt megjelent új technológiára épülő előfizetői szolgáltatások indokolják. Az Ehszm. hatályba lépése óta a műsorterjesztési piacon is megjelentek a digitális szolgáltatások, ezért indokolttá vált, hogy az előfizetők az egyes szolgáltatók között összemérhető adatok alapján választhassanak. Ennek érdekében a tervezet a DVB-C, DVB-S, DVB-T szolgáltatások, valamint a mobil rádiótelefon szolgáltatások közül az ETSI számú ajánlása alapján az SMS és az MMS szolgáltatások tekintetében ír elő összehasonlításra alkalmas tájékoztatási kötelezettséget a szolgáltatók számára. Az új szabályozás az Ehszm. rendszerétől eltérően, amely ezt mellékletként tartalmazza beemeli a Korm. rendelet normaszövegébe a forgalommérésen alapuló számlázás esetén alkalmazandó ellenőrzési rendszerre, a hálózat védettségére vonatkozó előírásokat. A Korm. rendelet tervezet hatályon kívül helyezi az elektronikus hírközlési szolgáltatás minőségének a fogyasztók védelmével összefüggő követelményeiről szóló 345/2004. (XII. 22.) Korm. rendeletet, valamint a távközlési tevékenységet végzőket terhelő adatszolgáltatási kötelezettségről, a Hírközlési Felügyelet által végzett adatkezelésről, és a Hírközlési Felügyelet által vezetett nyilvántartásokról szóló 22/2001. (XII. 22.) MeHVM rendeletet. Ez utóbbi hatályon kívül helyezése azért szükséges, mert nem csak címében, de tartalmában is olyan fogalomrendszert használ, amely nem igazodik az elektronikus hírközlésről szóló évi C. törvény (a továbbiakban: Eht.) által bevezetett új fogalmakhoz. A rendelet a folyamatos jogszabályi módosítások és hatályon kívül helyezések miatt ma már rendkívül nehézkesen alkalmazható, illetve rendelkezései más jogszabályokban megtalálhatóak, így hatályon kívül helyezésével nem alakul ki joghézag. A tervezet 12. (4) bekezdésének c)-g) pontjában szereplő jogszabályokat az Eht., illetve az árak megállapításáról szóló többször módosított évi LXXXVII. törvény évi módosításával összhangban technikai dereguláció keretében javasoljuk hatályon kívül helyezni. Tekintettel arra, hogy január 31. után ármegállapításra nem kerülhetett sor, így a hatályon kívül helyezés az érintettekre nem jár következményekkel. Az internet szolgáltatás távbeszélő hálózaton keresztül történő elérésének áráról, valamint az internet szolgáltatás távközlő hálózaton keresztül történő nyújtása esetén a távközlő szolgáltatás díjának azon hányadáról, melyet a távközlési szolgáltató átad az internet szolgáltatónak szóló 30/2001. (XII. 23.) MeHVM rendelet és módosításainak, valamint a rádió és televízió műsorszórás legmagasabb díjairól szóló 2/2003. (II. 7.) IHM rendelet és módosításainak hatályon kívül helyezésére az Európai Bizottság kötelezettségszegési eljárást megelőző informális megkeresése kapcsán vállaltunk kötelezettséget. Készítette: dr. Barcsa Péter Látta: Bóna Ákos Jóváhagyta: Puch László 24

25 A fentieken túl a rendelet tervezet az Ehszm-ben foglaltakhoz képest a következő új rendelkezéseket tartalmazza: a kormányrendelet-tervezet egységesíti a fogalmak használatát, amelynek megfelelően a szolgáltatás minőségi követelmény a szolgáltatás minőségére vonatkozó, szolgáltató által vállalt célértékek, és a számlázási rendszerre előírt követelmények összessége; a tervezet szerint, a szolgáltatónak akkor kell adatszolgáltatási kötelezettségét teljesítenie, ha az előző év december 31-én már fél éve ténylegesen elektronikus hírközlési szolgáltatást nyújtott. Ezzel a megoldással elkerülhető az az anomália, hogy olyan szolgáltatókat is terheljen adatszolgáltatási kötelezettség, amelyek szolgáltatás-nyújtásukat év közben befejezték. Ez esetben adatszolgáltatásra nincs szükség, hiszen ha a szolgáltató e tevékenységét végleg befejezte, úgy nincs értelme a korábbi elektronikus hírközlési szolgáltatásáról minőségi mutatókat közzétennie; az Ehszm. szerint a szolgáltatóknak minden megfelelőség igazoláshoz műszaki dokumentációt kell kidolgozniuk és azt a hatóság részére megküldeni. Ez a rendelkezés a gyakorlatban életszerűtlennek bizonyult és a hatóság nem is várta el terjedelmi okokra tekintettel sem a szolgáltatóktól a műszaki dokumentáció minden esetben történő megküldését, figyelemmel arra is, hogy a dokumentációkat a jogszabály alapján a hatóságnak 5 évig meg kell őriznie. A kormányrendelet tervezet ezen rendelkezései a gyakorlatnak megfelelő szabályozás kialakítását célozzák, azzal, hogy a dokumentumoknak csupán az azonosító adatait köteles a szolgáltató megadni a megfelelőségi nyilatkozatban; a rendelet tervezet mellékleteiben pontosításra kerülnek a minőségi követelmények, kiegészülnek a megfelelő mértékegységekkel, illetve a számértékek pontos formájának meghatározásával, ugyanakkor törlésre kerülnek a mérési módszerek, amelyek helyett ajánlásokra, illetve szabványokra lehet hivatkozni, amelyek listáját a hatóság köteles közzétenni. Kérem a Kormányt, hogy a mellékelt Határozati Javaslatot szíveskedjék elfogadni. Törölt: közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter Készítette: dr. Barcsa Péter Látta: Bóna Ákos Jóváhagyta: Puch László 25

229/2008. (IX. 12.) Korm. rendelet. az elektronikus hírközlési szolgáltatás minőségének a fogyasztók védelmével összefüggő követelményeiről

229/2008. (IX. 12.) Korm. rendelet. az elektronikus hírközlési szolgáltatás minőségének a fogyasztók védelmével összefüggő követelményeiről 229/2008. (IX. 12.) Korm. rendelet az elektronikus hírközlési szolgáltatás minőségének a fogyasztók védelmével összefüggő követelményeiről A Kormány az Alkotmány 35. -a (1) bekezdésének b) pontjában foglalt

Részletesebben

TERVEZET EZ A TERVEZET A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

TERVEZET EZ A TERVEZET A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Iktatószám:GKM/5440/2/2008. TERVEZET az elektronikus hírközlési szolgáltatás minőségének a fogyasztók védelmével összefüggő követelményeiről Budapest, 2008. március

Részletesebben

Ha nomád szolgáltatása is van, akkor kérem összevontan adja meg a helyhez kötött szolgáltatással! * 835

Ha nomád szolgáltatása is van, akkor kérem összevontan adja meg a helyhez kötött szolgáltatással! * 835 Adatlap Elektronikus hírközlési szolgáltatások minőség megfelelőségének igazolásához Szolgáltatástípus neve: Internet hozzáférési (elérési) szolgáltatás helyhez kötött Ha nomád szolgáltatása is van, akkor

Részletesebben

345/2004. (XII. 22.) Korm. rendelet. az elektronikus hírközlési szolgáltatás minőségének a fogyasztók védelmével összefüggő követelményeiről

345/2004. (XII. 22.) Korm. rendelet. az elektronikus hírközlési szolgáltatás minőségének a fogyasztók védelmével összefüggő követelményeiről 345/2004 (XII 22) Korm rendelet az elektronikus hírközlési szolgáltatás minőségének a fogyasztók védelmével összefüggő követelményeiről A Kormány az elektronikus hírközlésről szóló 2003 évi C törvény (a

Részletesebben

Ha nomád szolgáltatása is van, akkor kérem összevontan adja meg a helyhez kötött szolgáltatással! * 3575

Ha nomád szolgáltatása is van, akkor kérem összevontan adja meg a helyhez kötött szolgáltatással! * 3575 Adatlap Elektronikus hírközlési szolgáltatások minőség megfelelőségének igazolásához Szolgáltatástípus neve: Internet hozzáférési (elérési) szolgáltatás helyhez kötött Ha nomád szolgáltatása is van, akkor

Részletesebben

Ha nomád szolgáltatása is van, akkor kérem összevontan adja meg a helyhez kötött szolgáltatással! * 633

Ha nomád szolgáltatása is van, akkor kérem összevontan adja meg a helyhez kötött szolgáltatással! * 633 Adatlap Elektronikus hírközlési szolgáltatások minőség megfelelőségének igazolásához Szolgáltatástípus neve: Internet hozzáférési (elérési) szolgáltatás helyhez kötött Ha nomád szolgáltatása is van, akkor

Részletesebben

Ha nomád szolgáltatása is van, akkor kérem összevontan adja meg a helyhez kötött szolgáltatással! * 3337

Ha nomád szolgáltatása is van, akkor kérem összevontan adja meg a helyhez kötött szolgáltatással! * 3337 Adatlap Elektronikus hírközlési szolgáltatások minőség megfelelőségének igazolásához Szolgáltatástípus neve: Helyhez kötött telefonszolgáltatás Ha nomád szolgáltatása is van, akkor kérem összevontan adja

Részletesebben

Ha nomád szolgáltatása is van, akkor kérem összevontan adja meg a helyhez kötött szolgáltatással! * 695

Ha nomád szolgáltatása is van, akkor kérem összevontan adja meg a helyhez kötött szolgáltatással! * 695 Adatlap Elektronikus hírközlési szolgáltatások minőség megfelelőségének igazolásához Szolgáltatástípus neve: Internet hozzáférési (elérési) szolgáltatás helyhez kötött Ha nomád szolgáltatása is van, akkor

Részletesebben

Ha nomád szolgáltatása is van, akkor kérem összevontan adja meg a helyhez kötött szolgáltatással! * 215

Ha nomád szolgáltatása is van, akkor kérem összevontan adja meg a helyhez kötött szolgáltatással! * 215 Adatlap Elektronikus hírközlési szolgáltatások minőség megfelelőségének igazolásához Szolgáltatástípus neve: Internet hozzáférési (elérési) szolgáltatás helyhez kötött Ha nomád szolgáltatása is van, akkor

Részletesebben

Ha nomád szolgáltatása is van, akkor kérem összevontan adja meg a helyhez kötött szolgáltatással! * 139862

Ha nomád szolgáltatása is van, akkor kérem összevontan adja meg a helyhez kötött szolgáltatással! * 139862 Adatlap Elektronikus hírközlési szolgáltatások minőség megfelelőségének igazolásához Szolgáltatástípus neve: Televízió-műsorelosztás - Analóg Ha nomád szolgáltatása is van, akkor kérem összevontan adja

Részletesebben

Ha nomád szolgáltatása is van, akkor kérem összevontan adja meg a helyhez kötött szolgáltatással! * 70157

Ha nomád szolgáltatása is van, akkor kérem összevontan adja meg a helyhez kötött szolgáltatással! * 70157 Adatlap Elektronikus hírközlési szolgáltatások minőség megfelelőségének igazolásához Szolgáltatástípus neve: Internet hozzáférési (elérési) szolgáltatás helyhez kötött Ha nomád szolgáltatása is van, akkor

Részletesebben

Ha nomád szolgáltatása is van, akkor kérem összevontan adja meg a helyhez kötött szolgáltatással! * 35

Ha nomád szolgáltatása is van, akkor kérem összevontan adja meg a helyhez kötött szolgáltatással! * 35 Adatlap Elektronikus hírközlési szolgáltatások minőség megfelelőségének igazolásához Szolgáltatástípus neve: Internet hozzáférési (elérési) szolgáltatás helyhez kötött Ha nomád szolgáltatása is van, akkor

Részletesebben

Vizsgálati terv VT1/2013. A 13/2011. (XII. 27.) NMHH rendelet szerint, a szolgáltatás megfelelőség igazolásához

Vizsgálati terv VT1/2013. A 13/2011. (XII. 27.) NMHH rendelet szerint, a szolgáltatás megfelelőség igazolásához Vizsgálati terv VT1/2013 A 13/2011. (XII. 27.) NMHH rendelet szerint, a szolgáltatás megfelelőség igazolásához A vizsgálati időszak: 2013. január 01. napjától 2013. december 31. napjáig a. A szolgáltatás

Részletesebben

Szolgáltatás-minőség

Szolgáltatás-minőség 3. sz. melléklet Szolgáltatás-minőség A Szolgáltató által rendszeresen mért minőségi célértékek MOBIL RÁDIÓTELEFON SZOLGÁLTATÁS 1. ÚJ HOZZÁFÉRÉS LÉTESÍTÉSI IDŐ A szolgáltatáshoz való új hozzáférés létesítések

Részletesebben

https://adatkapu.nmhh.hu/neaddfel/form_print.page?nodeid=3348

https://adatkapu.nmhh.hu/neaddfel/form_print.page?nodeid=3348 1. oldal, összesen: 5 oldal Nyomtatvány adatai: Kategória: 229/2008.(IX.12.) Kormányrendelet adatszolgáltatás Név: 229./2008. (IX.12.) Kormányrendelet adatszolgáltatás - 2010 A szolgáltató alapadatai Adatlap

Részletesebben

2. számú melléklet SZOLGÁLTATÁS-MINŐSÉG

2. számú melléklet SZOLGÁLTATÁS-MINŐSÉG 2. számú melléklet SZOLGÁLTATÁS-MINŐSÉG I. A SZOLGÁLTATÓ ÁLTAL RENDSZERESEN MÉRT MINŐSÉGI CÉLÉRTÉKEK MOBIL RÁDIÓTELEFON SZOLGÁLTATÁS 1. ÚJ HOZZÁFÉRÉS LÉTESÍTÉSI IDŐ A szolgáltatáshoz való új hozzáférés

Részletesebben

5. számú MELLÉKLET A szolgáltatás minőségi mutatói. Valamennyi szolgáltatás esetén értelmezhető szolgáltatásminőségi követelmények:

5. számú MELLÉKLET A szolgáltatás minőségi mutatói. Valamennyi szolgáltatás esetén értelmezhető szolgáltatásminőségi követelmények: 5. számú MELLÉKLET A szolgáltatás minőségi mutatói Valamennyi szolgáltatás esetén értelmezhető szolgáltatásminőségi követelmények: a) szolgáltatáshoz való új előfizetői hozzáférési pont létesítésének és

Részletesebben

Valamennyi elektronikus hírközlési szolgáltatás esetében használt, azonos célértékű mutatók

Valamennyi elektronikus hírközlési szolgáltatás esetében használt, azonos célértékű mutatók A TESCO MBL Zrt. a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnökének az elektronikus hírközlési szolgáltatás minőségének az előfizetők és a felhasználók védelmével összefüggő követelményeiről, valamint a

Részletesebben

A Szolgáltató által vállalt egyedi szolgáltatásminőségi követelmények

A Szolgáltató által vállalt egyedi szolgáltatásminőségi követelmények 4. Az előfizetői szolgáltatás minősége, biztonsága 4.1. Az előfizetői szolgáltatás az elektronikus hírközlési szolgáltatás minőségének az előfizetők és felhasználók védelmével összefüggő követelményeiről

Részletesebben

A szolgáltatóra vonatkozó szabvány (R. 3. (3) bekezdése alapján. Ef: személyes ügyfélszolgálaton kéri a cserét. MSZ ETS 300 509

A szolgáltatóra vonatkozó szabvány (R. 3. (3) bekezdése alapján. Ef: személyes ügyfélszolgálaton kéri a cserét. MSZ ETS 300 509 Előfizető által érzékelt hibajelenség Lehetséges okok 1. A hálózat nem elérhető SIM hiba E 3. Szolgáltatás ideiglenesen szünetel Hálózat hiba Részleges hálózat kimaradás Hálózat átalakítása, felújítása,

Részletesebben

Tisztelt Ügyfeleink!

Tisztelt Ügyfeleink! Tisztelt Ügyfeleink! Tájékoztatjuk Önöket, hogy az NMHH CM/6839-1/2013 végzése alapján ÁSZF módosítást hajtunk végre, aminek hatályba lépése 2013-05-01. Az ÁSZF-ben lévő módosítások a következő pontokat

Részletesebben

Ezúton értesítjük, hogy a Tesco Mobile Lakossági Általános Szerződési Feltételek 2015. május 5-ei hatállyal módosul, az alábbi változásokkal.

Ezúton értesítjük, hogy a Tesco Mobile Lakossági Általános Szerződési Feltételek 2015. május 5-ei hatállyal módosul, az alábbi változásokkal. Tisztelt Ügyfelünk! Ezúton értesítjük, hogy a Tesco Mobile Lakossági Általános Szerződési Feltételek 2015. május 5-ei hatállyal módosul, az alábbi változásokkal. I. Törzsszöveg 1. 4. Az előfizeti szolgáltatás

Részletesebben

A Szolgáltató által vállalt egyedi szolgáltatásminőségi követelmények. a. Mobil rádiótelefon szolgáltatás

A Szolgáltató által vállalt egyedi szolgáltatásminőségi követelmények. a. Mobil rádiótelefon szolgáltatás 4. Az előfizetői szolgáltatás minősége, biztonsága 4. 1 Az előfizetői szolgáltatás az elektronikus hírközlési szolgáltatás minőségének az előfizetők és felhasználók védelmével összefüggő követelményeiről

Részletesebben

A szolgáltatás megnevezése

A szolgáltatás megnevezése Megfelelőségi nyilatkozat a 13/2011. (XII. 27.) NMHH rendelet szerinti 2013. évre vonatkozó szolgáltatásminőség megfelelőség igazolásához Szolgáltató neve: Dual-Plus Kft. Szolgáltató címe: 3700 Kazincbarcika

Részletesebben

9. sz. melléklet Minőségi célértékek

9. sz. melléklet Minőségi célértékek 9. sz. melléklet Minőségi célértékek 9.1. Az előfizetői szolgáltatásokra általában MEGNEVEZÉS MEGHATÁROZÁS MÉRÉSI MÓDSZER CÉLÉRTÉK/nap* Új hozzáférés létesítési idő A szolgáltatás igénybevételét lehetővé

Részletesebben

GYŐR.NET INTERNETSZOLGÁLTATÓ KFT.

GYŐR.NET INTERNETSZOLGÁLTATÓ KFT. GYŐR.NET INTERNETSZOLGÁLTATÓ KFT. 9024 Győr. Közép u. 16. Általános Szerződési Feltételek egyéni és üzleti előfizetők részére nyújtott Internet hozzáférési és IP alapú telefonszolgáltatásra. 3.sz. melléklet

Részletesebben

TERVEZET A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM TERVEZET

TERVEZET A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM TERVEZET KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM KvVM/KJKF/471/2008. TERVEZET a biológiai biztonságról szóló, Nairobiban, 2000. május 24-én aláírt és a 2004. évi

Részletesebben

Szociális és Munkaügyi Minisztérium Iktatószám: /2008-SzMM

Szociális és Munkaügyi Minisztérium Iktatószám: /2008-SzMM Szociális és Munkaügyi Minisztérium Iktatószám: 14352 - /2008-SzMM ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY RÉSZÉRE a Magyar Köztársaság által a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező átmeneti szabályokról szóló

Részletesebben

AZ INTEREURO COMPUTER KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG INTERNETSZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI VÁLTOZÁSÁNAK KIVONATA

AZ INTEREURO COMPUTER KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG INTERNETSZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI VÁLTOZÁSÁNAK KIVONATA InterEuro Computer Internet ÁSZF KIVONAT 2014. február 10. AZ INTEREURO COMPUTER KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG INTERNETSZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI VÁLTOZÁSÁNAK KIVONATA Az

Részletesebben

A szolgáltatás minőségi mutatói

A szolgáltatás minőségi mutatói A szolgáltatás minőségi mutatói 5/1 Az Internet szolgáltatásnak a megfelelő, valamint a nem elfogadható szintjét meghatározó számszerű követelmények a 229/2008. kormányrendelet szerint Kábelmodemes hozzáférés:

Részletesebben

A helyhez kötött (vezetékes) telefon szolgáltatás minőségi célértékei

A helyhez kötött (vezetékes) telefon szolgáltatás minőségi célértékei Lakossági Általános Szerződési Feltételek 4/B Melléklet A helyhez kötött (vezetékes) telefon szolgáltatás minőségi célértékei 1. Az előfizetői szolgáltatás az elektronikus hírközlési szolgáltatás minőségének

Részletesebben

1 / 6 2011/06/22 21:36

1 / 6 2011/06/22 21:36 1 / 6 2011/06/22 21:36 Nyomtatvány adatai: Kategória: 229/2008.(IX.12.) Kormányrendelet adatszolgáltatás Név: 229./2008. (IX.12.) Kormányrendelet adatszolgáltatás - 2010 A szolgáltató alapadatai Adatlap

Részletesebben

5. számú MELLÉKLET A SZOLGÁLTATÁS MINŐSÉGI MUTATÓI HÁLÓZATI SZOLGÁLTATÁSMINŐSÉGI MUTATÓK KAPCSOLT VONALI INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA.

5. számú MELLÉKLET A SZOLGÁLTATÁS MINŐSÉGI MUTATÓI HÁLÓZATI SZOLGÁLTATÁSMINŐSÉGI MUTATÓK KAPCSOLT VONALI INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA. 5. számú MELLÉKLET A SZOLGÁLTATÁS MINŐSÉGI MUTATÓI HÁLÓZATI SZOLGÁLTATÁSMINŐSÉGI MUTATÓK KAPCSOLT VONALI INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA. 1) Szolgáltató adatai: EQNet Zrt., 1138 Budapest Váci út 188., kapcsolt

Részletesebben

Megfelelőségi nyilatkozat (elektronikus hírközlési szolgáltatás 229/2008. (IX.12.) Korm. rendelet szerinti megfelelőségéről a 2011.

Megfelelőségi nyilatkozat (elektronikus hírközlési szolgáltatás 229/2008. (IX.12.) Korm. rendelet szerinti megfelelőségéről a 2011. Megfelelőségi nyilatkozat (elektronikus hírközlési szolgáltatás 229/2008. (IX.12.) Korm. rendelet szerinti megfelelőségéről a 2011. évre vonatkozóan) Szolgáltató neve: AKTV Algyői Kábeltelevízió Üzemeltető

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz

Általános Szerződési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz K I V O N A T SZŰCS IMRE EV. hírközlési szolgáltató 2017.01.01. napjától hatályos, internet elérési szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételeiből A jelen kivonat a fent megjelölt hírközlési

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére IFJÚSÁGI, CSALÁDÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVEZET MINISZTER Szám: 2690-3/2006. E L Ő T E R J E S Z T É S a Kormány részére az áruk és a szolgáltatások biztonságosságáról és az ezzel kapcsolatos

Részletesebben

MIKT - Mutatók időszakos közzé tétele. időszak: 2010.01.01-2010.12.31

MIKT - Mutatók időszakos közzé tétele. időszak: 2010.01.01-2010.12.31 MIKT - Mutatók időszakos közzé tétele időszak: 2010.01.01-2010.12.31 6760 Kistelek, Akácfa u. 6. Adószám: 1397426-2-06 Készítette: Szabó Edvin Utolsó módosítás dátuma: 2011. január 31. MIKT2010 Mutatók

Részletesebben

5. számú MELLÉKLET A SZOLGÁLTATÁS MINŐSÉGI MUTATÓI HÁLÓZATI SZOLGÁLTATÁSMINŐSÉGI MUTATÓK KAPCSOLT VONALI INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA.

5. számú MELLÉKLET A SZOLGÁLTATÁS MINŐSÉGI MUTATÓI HÁLÓZATI SZOLGÁLTATÁSMINŐSÉGI MUTATÓK KAPCSOLT VONALI INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA. 5. számú MELLÉKLET A SZOLGÁLTATÁS MINŐSÉGI MUTATÓI HÁLÓZATI SZOLGÁLTATÁSMINŐSÉGI MUTATÓK KAPCSOLT VONALI INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA. 1) Szolgáltató adatai: EQNet Zrt., 1134 Váci út 191138 Budapest Váci út

Részletesebben

Minőségi mutató neve

Minőségi mutató neve 1 6. számú melléklet: Minőségi mutatók Kondorosi Kábeltelevíziós Távközlési és Műsorszolgáltató Betéti Társaság 5553 Kondoros, Hősök tere 4-5. Tel/fax: 66/389 116; 30/219-3333 E-mail: ktv@kondorosiktv.hu

Részletesebben

Pantel International Kft. Általános Szerződési Feltételek internet és bérelt vonali szolgáltatásra

Pantel International Kft. Általános Szerződési Feltételek internet és bérelt vonali szolgáltatásra Pantel International Kft. 2040 Budaörs, Puskás Tivadar u. 8-10 Általános Szerződési Feltételek internet és bérelt vonali szolgáltatásra 3. sz. melléklet Az ÁSZF készítésének dátuma: 2009. január 23. Az

Részletesebben

5. SZÁMÚ MELLÉKLET A SZOLGÁLTATÁS MINŐSÉGI MUTATÓI

5. SZÁMÚ MELLÉKLET A SZOLGÁLTATÁS MINŐSÉGI MUTATÓI 5. SZÁMÚ MELLÉKLET A SZOLGÁLTATÁS MINŐSÉGI MUTATÓI HÁLÓZATI SZOLGÁLTATÁSMINŐSÉGI MUTATÓK KAPCSOLT VONALI INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA. 1) Szolgáltató adatai: EnterNet 2001 Kft., 1138 Budapest, Váci út 188.,

Részletesebben

ISIS-COM Szolgáltató Kereskedelmi Kft.

ISIS-COM Szolgáltató Kereskedelmi Kft. A SZOLGÁLTATÁS MINŐSÉGI MUTATÓI, CÉLÉRTÉKEI Minőségi mutatók neve, meghatározása, értelmezése 1. Új hozzáférési létesítési idő A szolgáltatáshoz létesített új hozzáféréseknek a vizsgálati tervben meghatározott

Részletesebben

5. számú MELLÉKLET A SZOLGÁLTATÁS MINŐSÉGI MUTATÓI HÁLÓZATI SZOLGÁLTATÁSMINŐSÉGI MUTATÓK ADSL SZOLGÁLTATÁSRA.

5. számú MELLÉKLET A SZOLGÁLTATÁS MINŐSÉGI MUTATÓI HÁLÓZATI SZOLGÁLTATÁSMINŐSÉGI MUTATÓK ADSL SZOLGÁLTATÁSRA. 5. számú MELLÉKLET A SZOLGÁLTATÁS MINŐSÉGI MUTATÓI HÁLÓZATI SZOLGÁLTATÁSMINŐSÉGI MUTATÓK ADSL SZOLGÁLTATÁSRA. 1) Szolgáltató adatai: Eqnet Zrt, 1138 Váci út 188, ADSL. 2) Adatszolgáltatás a szolgáltatásminőségi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTER III-3TK/137/1/2006. TERVEZET! E L Ő T E R J E S Z T É S a Kormány részére az Ipari Park címről és az ipari parkok fejlesztését szolgáló rendszer működéséről szóló 186/2005.

Részletesebben

VIZSGÁLATI TERV. Internet-szolgáltatás megfelelőség igazolásához. Jóváhagyta: Menyhárt Imre ügyvezető

VIZSGÁLATI TERV. Internet-szolgáltatás megfelelőség igazolásához. Jóváhagyta: Menyhárt Imre ügyvezető VIZSGÁLATI TERV Internet-szolgáltatás megfelelőség igazolásához Jóváhagyta: Menyhárt Imre ügyvezető A SZOLGÁLTATÓ NEVE, CÍME A szolgáltató neve: WIFISECURITY KFT. Cégjegyzékszáma: 09-09-015683 Székhelyének

Részletesebben

MOL mobile Általános Szerződési Feltételek 6. melléklet Minőségi célértékek

MOL mobile Általános Szerződési Feltételek 6. melléklet Minőségi célértékek MOL mobile Általános Szerződési Feltételek 6. melléklet Minőségi célértékek 1. sz. táblázat Előfizető által érzékelt hibajelenség Lehetséges okok Javítási hely: E: előfizetőnél, Sz: Szolgáltatónál Releváns

Részletesebben

A munkaanyagot a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. Tervezet

A munkaanyagot a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. Tervezet A munkaanyagot a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium KVVM/KJKF/32/2010. Tervezet az ózonréteget lebontó anyagokkal és egyes

Részletesebben

9. sz. melléklet Minőségi célértékek

9. sz. melléklet Minőségi célértékek 9. sz. melléklet Minőségi célértékek 9.1. Kábeltelevíziós műsorterjesztésre Új hozzáférés létesítési idő a szolgáltatáshoz létesített új hozzáféréseknek az esetek 80%-ában teljesített Az új hozzáférés

Részletesebben

Vizsgálati terv VT1/2014. A 13/2011. (XII. 27.) NMHH rendelet szerint, a szolgáltatás megfelelőség igazolásához

Vizsgálati terv VT1/2014. A 13/2011. (XII. 27.) NMHH rendelet szerint, a szolgáltatás megfelelőség igazolásához Vizsgálati terv VT1/2014 A 13/2011. (XII. 27.) NMHH rendelet szerint, a szolgáltatás megfelelőség igazolásához A vizsgálati időszak: 2014. január 01. napjától 2014. december 31. napjáig a. A szolgáltatás

Részletesebben

Budapest, január

Budapest, január GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM Iktatószám: GKM/1325/1/2008. A gazdasági és közlekedési miniszter /2008. ( ) GKM rendelete a közlekedési és az ipari területeken végzett igazságügyi szakértői tevékenység

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a bizonyítványok besorolásáról szóló 8/2004. (III. 8.) OM rendelet módosításáról

ELŐTERJESZTÉS. a bizonyítványok besorolásáról szóló 8/2004. (III. 8.) OM rendelet módosításáról Oktatási és Kulturális Minisztérium ELŐTERJESZTÉS a bizonyítványok besorolásáról szóló 8/2004. (III. 8.) OM rendelet módosításáról Budapest, 2007. április I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ I. Az előterjesztés indoka

Részletesebben

Hálózati szolgáltatásminőségi követelmények

Hálózati szolgáltatásminőségi követelmények Vezetékes internet és HotSpot hálózati szolgáltatásminőségi követelmények célértékei, értelmezése, teljesítésük ellenőrzésének mérési módszere (a 13/2011 (XII.27.) NMHH rendelet előírásai szerint) Az alábbi

Részletesebben

Megfelelőségi nyilatkozat (elektronikus hírközlési szolgáltatás 229/2008. (IX.12.) Korm. rendelet szerinti megfelelőségéről a 2008.

Megfelelőségi nyilatkozat (elektronikus hírközlési szolgáltatás 229/2008. (IX.12.) Korm. rendelet szerinti megfelelőségéről a 2008. Megfelelőségi nyilatkozat (elektronikus hírközlési szolgáltatás 229/2008. (IX.12.) Korm. rendelet szerinti megfelelőségéről a 2008. évre vonatkozóan) Szolgáltató neve: Szélmalom Kábeltévé Zrt. Szolgáltató

Részletesebben

Belső Ellenőrzési Terv

Belső Ellenőrzési Terv Belső Ellenőrzési Terv Készült:2008.01.02 Apátfalva Ludányi jános Apatnet Internet szolgáltatás belső méréseken és ellenőrzéseken alapuló minőség és szolgáltatás, megfelelőség nyilatkozat alátámasztására

Részletesebben

Megfelelőségi nyilatkozat (elektronikus hírközlési szolgáltatás 13/2011. (XII. 27.) NMHH rendelet szerinti megfelelőségéről a 2014.

Megfelelőségi nyilatkozat (elektronikus hírközlési szolgáltatás 13/2011. (XII. 27.) NMHH rendelet szerinti megfelelőségéről a 2014. Megfelelőségi nyilatkozat (elektronikus hírközlési szolgáltatás 13/2011. (XII. 27.) NMHH rendelet szerinti megfelelőségéről a 2014. évre vonatkozóan) Szolgáltató neve: AKTV Algyői Kábeltelevízió Üzemeltető

Részletesebben

VIZSGÁLATI TERV Bérelt vonali és Internet előfizetői szolgáltatás

VIZSGÁLATI TERV Bérelt vonali és Internet előfizetői szolgáltatás VIZSGÁLATI TERV Bérelt vonali és Internet előfizetői szolgáltatás A Szolgáltató neve, címe: Antenna Hungária Zrt. 1119 Budapest, Petzvál József u. 31-33. Cégjegyzékszáma: Cg. 01-10-042190 Telefonszám:

Részletesebben

3.sz. Melléklet: Szolgáltatás minőségi mutatók évre 229/2008. (IX.12.) Kormányrendelet alapján

3.sz. Melléklet: Szolgáltatás minőségi mutatók évre 229/2008. (IX.12.) Kormányrendelet alapján 3.sz. Melléklet: Szolgáltatás minőségi mutatók 2016. évre 229/2008. (IX.12.) Kormányrendelet alapján 1) Szolgáltató adatai: Szolgáltató neve: Hódmezővásárhelyi Működtető és Szolgáltató Nonprofit Zrt. Címe:

Részletesebben

4. Az előfizetői szolgáltatás minősége, biztonsága:

4. Az előfizetői szolgáltatás minősége, biztonsága: 4. Az előfizetői szolgáltatás minősége, biztonsága: 4.1. Az előfizetői szolgáltatás az elektronikus hírközlési szolgáltatás minőségének az előfizetők és felhasználók védelmével összefüggő követelményeiről

Részletesebben

Szolgáltatások minőségi mutatói - lakossági. Tartalom. 3. sz. melléklet

Szolgáltatások minőségi mutatói - lakossági. Tartalom. 3. sz. melléklet 3. sz. melléklet Szolgáltatások minőségi mutatói - lakossági Tartalom 1.1 GTS Ethernet Line... 3 1.2 GTS Ethernet VPN... 3 1.3 GTS Media Line... 3 1.4 GTS Internet Access (Bérelt vonali Internet)... 3

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére TERVEZET A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI Szociális és Munkaügyi Minisztérium Szám: 22.616-3/2007-SZMM. ELŐTERJESZTÉS a Kormány részére a Miniszterelnöki Hivatalban, a minisztériumokban, az igazgatási

Részletesebben

4. MELLÉKLET. mobilkészülékkel történő rendeltetésszerű használata már nem lehetséges.

4. MELLÉKLET. mobilkészülékkel történő rendeltetésszerű használata már nem lehetséges. 4. MELLÉKLET A TELENOR MAGYARORSZÁG ZRT. ÁLTAL A KÖZCÉLÚ MOBIL RÁDIÓTELEFON-SZOLGÁLTATÁS NYÚJTÁSÁRA VÁLLALT SZOLGÁLTATÁS-MINŐSÉGI KÖVETELMÉNYEK A SZOLGÁLTATÓ VÁLLALÁSA A SZOLGÁLTATÁS MINŐSÉGÉRE NÉZVE vállalja,

Részletesebben

A gazdasági és közlekedési miniszter, a honvédelmi miniszter és a polgári nemzetbiztonsági szolgálatokat irányító tárca nélküli miniszter

A gazdasági és közlekedési miniszter, a honvédelmi miniszter és a polgári nemzetbiztonsági szolgálatokat irányító tárca nélküli miniszter GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM Iktatószám: GKM/ /2008 A gazdasági és közlekedési miniszter, a honvédelmi miniszter és a polgári nemzetbiztonsági szolgálatokat irányító tárca nélküli miniszter /2008.

Részletesebben

Technotel Kft. Megfelelségi Nyilatkozat

Technotel Kft. Megfelelségi Nyilatkozat a tagja Megfelelségi Nyilatkozat elektronikus hírközlési szolgáltatás 229/2008. (IX.12.) Korm. rendelet szerinti megfelelségérl a 2009 évben nyújtott internet szolgáltatásra vonatkozóan INT_Megfelelosegi_Nyilatkozat_2009.doc

Részletesebben

Torzsadatok a dvkozl6si tevekenysbekkel ka pcsolatos kotelezd adatszolgaltadshoz

Torzsadatok a dvkozl6si tevekenysbekkel ka pcsolatos kotelezd adatszolgaltadshoz Adatlap lista Page of Adatlap Ke juk, ezt az adatlapot levhlben elkuldeni az NHH-ba! Torzsadatok a dvkozl6si tevekenysbekkel ka pcsolatos kotelezd adatszolgaltadshoz A srolgaltat6 teljes neve: Lasarm Szimit6stechnikai

Részletesebben

Minőségi mutatók meghatározása, mérési módszerük. Belső utasítás

Minőségi mutatók meghatározása, mérési módszerük. Belső utasítás Minőségi mutatók meghatározása, mérési módszerük Iktatószám: MM/2015 Internet Új hozzáférés létesítési idő Belső utasítás A szolgáltatáshoz létesített új hozzáféréseknek, az esetek 80 %-ában teljesített

Részletesebben

K I V O N A T ÁSZF: ...

K I V O N A T ÁSZF: ... K I V O N A T a NetKábel Kft hírközlési szolgáltató 2017.01.01. napjától hatályos, internet elérési szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételeiből A jelen kivonat a fent megjelölt hírközlési

Részletesebben

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. ELŐTERJESZTÉS

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. ELŐTERJESZTÉS OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM./2009. Az 1992. évi LXIII. törvény 19/A. rendelkezései szerint NEM NYILVÁNOS. Készült 2009.......-án/én. ELŐTERJESZTÉS a 2001. évi C. törvény III. részének hatálya alá

Részletesebben

EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM Munkanyag

EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM Munkanyag GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM Munkanyag E l ő t e r j e s z t é s (közigazgatási egyeztetés anyaga) a Bernben 1980. május 9-én kelt, Nemzetközi Vasúti Fuvarozási

Részletesebben

a mágneses játékok által jelentett veszélyekről szóló figyelmeztetés e játékokon való feltüntetéséről

a mágneses játékok által jelentett veszélyekről szóló figyelmeztetés e játékokon való feltüntetéséről EZ A A MINISZTÉRIUM ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM Iktatószám: a mágneses játékok által jelentett veszélyekről szóló figyelmeztetés e játékokon való feltüntetéséről

Részletesebben

1./1. melléklet Szolgáltatási csomagok Dusnok

1./1. melléklet Szolgáltatási csomagok Dusnok 1./1. melléklet Szolgáltatási csomagok Dusnok 2011.03.05. Egyéni előfizetők részére: A csomagok igénybevételéhez a Szolgáltatótól bérelt Motorola Docsis kábelmodem szükséges. 1. START Light szolgáltatási

Részletesebben

VIZSGÁLATI TERV Egyéb hangátviteli szolgáltatás megfelelőség igazolásához

VIZSGÁLATI TERV Egyéb hangátviteli szolgáltatás megfelelőség igazolásához VIZSGÁLATI TERV Egyéb hangátviteli szolgáltatás megfelelőség igazolásához A Szolgáltató neve, címe: Antenna Hungária Zrt. 1119 Budapest, Petzvál József u. 31-33. Cégjegyzékszáma: Cg. 01-10-042190 Telefonszám:

Részletesebben

Invitel Távközlési Zrt. Általános Szerződési Feltételek Nagykereskedelmi Szélessávú Hozzáférés Szolgáltatás igénybevételére

Invitel Távközlési Zrt. Általános Szerződési Feltételek Nagykereskedelmi Szélessávú Hozzáférés Szolgáltatás igénybevételére WS ADSL ÁSZF INVITEL Zrt. 4. sz. melléklet Invitel Távközlési Zrt. 2040 Budaörs, Puskás Tivadar u. 8-10. Általános Szerződési Feltételek Nagykereskedelmi Szélessávú Hozzáférés Szolgáltatás igénybevételére

Részletesebben

5. SZÁMÚ MELLÉKLET A SZOLGÁLTATÁS MINŐSÉGI MUTATÓI HÁLÓZATI SZOLGÁLTATÁSMINŐSÉGI MUTATÓK KAPCSOLT VONALI INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA.

5. SZÁMÚ MELLÉKLET A SZOLGÁLTATÁS MINŐSÉGI MUTATÓI HÁLÓZATI SZOLGÁLTATÁSMINŐSÉGI MUTATÓK KAPCSOLT VONALI INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA. 5. SZÁMÚ MELLÉKLET A SZOLGÁLTATÁS MINŐSÉGI MUTATÓI HÁLÓZATI SZOLGÁLTATÁSMINŐSÉGI MUTATÓK KAPCSOLT VONALI INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA. 1) Szolgáltató adatai: EnterNet 2001 Kft., 1134 Váci út 19, kapcsolt vonali

Részletesebben

Mûsorok, mûsor,- és díjcsomagok választéka

Mûsorok, mûsor,- és díjcsomagok választéka Mûsorok, mûsor,- és díjcsomagok választéka 1.a) sz. melléklet Galgóczy utca-i rendszer 1. Analóg programcsomagok választéka Minimál megnevezésû csomag Sorszám Mûsor megnevezése Tematikája Nyelve 1. 2.

Részletesebben

BROADBAND MEDIA HUNGARY Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság. Kivonat. Általános Szerződési Feltételek

BROADBAND MEDIA HUNGARY Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság. Kivonat. Általános Szerződési Feltételek BROADBAND MEDIA HUNGARY Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Kivonat Általános Szerződési Feltételek Internet-hozzáférési szolgáltatáshoz Utolsó módosítás kelte: 2012. június 1. Módosítva:

Részletesebben

A helyhez kötött (vezetékes) internethozzáférési szolgáltatás minőségi célértékei

A helyhez kötött (vezetékes) internethozzáférési szolgáltatás minőségi célértékei Lakossági Általános Szerződési Feltételek 4/c. Melléklet A helyhez kötött (vezetékes) internethozzáférési szolgáltatás minőségi célértékei Tartalomjegyzék 1. Egyéni vezetékes internetszolgáltatás minőségi

Részletesebben

BROADBAND MEDIA HUNGARY Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

BROADBAND MEDIA HUNGARY Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság BROADBAND MEDIA HUNGARY Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Általános Szerződési Feltételek KIVONAT Internet-hozzáférési szolgáltatáshoz Utolsó módosítás kelte: 2013. június 10. Módosítva:

Részletesebben

A gazdasági és közlekedési miniszter. /2006. ( ) GKM rendelete. a víziközlekedés rendjéről szóló 39/2003. (VI. 13.) GKM rendelet módosításáról

A gazdasági és közlekedési miniszter. /2006. ( ) GKM rendelete. a víziközlekedés rendjéről szóló 39/2003. (VI. 13.) GKM rendelet módosításáról A gazdasági és közlekedési miniszter /2006. ( ) GKM rendelete a víziközlekedés rendjéről szóló 39/2003. (VI. 13.) GKM rendelet módosításáról Vezetői összefoglaló I. Tartalmi összefoglaló (jogszabály-módosítások

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTER GKM 494/1/2006. Az 1992. évi LIII. törvény 19/A. -ának (1) bekezdése alapján ELŐTERJESZTÉS a Kormány részére a számhordozhatóság szabályairól szóló 46/2004. (III. 18.)

Részletesebben

LAN és CATV(Kábel) hálózaton

LAN és CATV(Kábel) hálózaton Az elektronikus hírközlési szolgáltatás minőségének az előfizetők és felhasználók védelmével összefüggő követelményei a 13/2011. (XII. 27.) NMHH rendelet szerint: LAN és CATV(Kábel) hálózaton a 12. (1)

Részletesebben

ADATLAP - SZM 2014 a 13/2011.(XII.27.) NMHH rendelet szerinti szolgáltatás megfelelőség igazolásához

ADATLAP - SZM 2014 a 13/2011.(XII.27.) NMHH rendelet szerinti szolgáltatás megfelelőség igazolásához a 13/201(XII.27.) NMHH rendelet szerinti szolgáltatás megfelelőség igazolásához Szolgáltatástípus neve Mobil telefonszolgáltatás A tanúsítvány száma: T-MA13F1_TANF-0T-HOME-SYSTEMS cél.1 1 1.1 72 24.1 30

Részletesebben

EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI TERVEZET

EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI TERVEZET Gazdasági és közlekedési miniszter TERVEZET az üzletek működésének rendjéről, valamint az egyes üzlet nélkül folytatható kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 133/2007 (VI. 13.) Korm.

Részletesebben

LAN és CATV(Kábel) hálózaton

LAN és CATV(Kábel) hálózaton Az elektronikus hírközlési szolgáltatás minőségének az előfizetők és felhasználók védelmével összefüggő követelményei a 13/2011. (XII. 27.) NMHH rendelet szerint: LAN és CATV(Kábel) hálózaton Minőségi

Részletesebben

A KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

A KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA I. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2008. SZEPTEMBER 30. A KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1260 FORINT TARTALOM I. RÉSZ SZEMÉLYI HÍR 60/2008. (IX. 9.) ME h. szakállamtitkár megbízatásának

Részletesebben

T á j é k o z t a t á s

T á j é k o z t a t á s T á j é k o z t a t á s A UPC Magyarország Kft. (továbbiakban UPC ), a Monor Telefon Társaság jogutódjaként a Nemzeti Hírközlési Hatóság DH-23398_31/2007. (a továbbiakban: 12-es piaci határozat) határozatában

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Kormány részére

ELŐTERJESZTÉS a Kormány részére MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HONVÉDELMI MINISZTERE. számú példány "Az 1992. évi LXIII. tv. 19/A. (1) bek. alapján NEM NYILVÁNOS 2006. december 1-jétől 10 évig." T E R V E Z E T ELŐTERJESZTÉS a Kormány részére az

Részletesebben

VII. számú melléklet: Minőségi mutatók

VII. számú melléklet: Minőségi mutatók VII. számú melléklet: Minőségi mutatók Az Internet szolgáltatásnak a megfelelő, valamint a nem elfogadható szintjét meghatározó számszerű követelmények a 345/2004. Kormány Rendelet (XII. 22.) szerint Hozzáférés

Részletesebben

A gazdasági és közlekedési miniszter, valamint az ifjúsági, családügyi, szociális és esélyegyenlőségi miniszter

A gazdasági és közlekedési miniszter, valamint az ifjúsági, családügyi, szociális és esélyegyenlőségi miniszter III-3TK/44/2/2006.TERVEZET A gazdasági és közlekedési miniszter, valamint az ifjúsági, családügyi, szociális és esélyegyenlőségi miniszter /2006. (..) GKM ICsSzEM együttes rendelete a textil- és textilruházati

Részletesebben

A szolgáltatás megnevezése

A szolgáltatás megnevezése Megfelelőségi nyilatkozat a 13/2011. (XII. 27.) NMHH rendelet szerinti 2013. évre vonatkozó szolgáltatásminőség megfelelőség igazolásához Szolgáltató neve: Dual-Plus Kft. Szolgáltató címe: 3700 Kazincbarcika

Részletesebben

Kitöltési útmutató HOME ZONE TÍPUSÚ TELEFONSZOLGÁLTATÁS KÉRDŐÍVEIHEZ (2014) 2015. június

Kitöltési útmutató HOME ZONE TÍPUSÚ TELEFONSZOLGÁLTATÁS KÉRDŐÍVEIHEZ (2014) 2015. június Kitöltési útmutató HOME ZONE TÍPUSÚ TELEFONSZOLGÁLTATÁS KÉRDŐÍVEIHEZ (2014) 2015. június FONTOS INFORMÁCIÓK A KÉRDŐÍV KITÖLTÉSÉVEL KAPCSOLATBAN A kérdőív kitöltésének menete Az 1.HZ_Kapcsolat munkalap

Részletesebben

Kitöltési útmutató HOME ZONE TÍPUSÚ TELEFONSZOLGÁLTATÁS KÉRDŐÍVEIHEZ (2013) 2014. július

Kitöltési útmutató HOME ZONE TÍPUSÚ TELEFONSZOLGÁLTATÁS KÉRDŐÍVEIHEZ (2013) 2014. július Kitöltési útmutató HOME ZONE TÍPUSÚ TELEFONSZOLGÁLTATÁS KÉRDŐÍVEIHEZ (2013) 2014. július Változások a 2013-as HomeZone kérdőívhez képest: A korábban külön dokumentumként szereplő Nyilatkozat rész külön

Részletesebben

A helyhez kötött (vezetékes) internetszolgáltatás minőségi célértékei

A helyhez kötött (vezetékes) internetszolgáltatás minőségi célértékei Lakossági Általános Szerződési Feltételek 4/c. Melléklet A helyhez kötött (vezetékes) internetszolgáltatás minőségi célértékei Tartalomjegyzék 1. Egyéni vezetékes internetszolgáltatás minőségi mutatók...

Részletesebben

A szolgáltatás minőségi mutatói

A szolgáltatás minőségi mutatói A szolgáltatás minőségi mutatói Internet-hozzáférési szolgáltatás minőségének a fogyasztók védelmével összefüggő követelményei Minőségi mutató megnevezése Vállalt célérték Vállaltminimálérték 1./A szolgáltatáshoz

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére BELÜGYMINISZTER../../BM Az 1992. évi LXIII. törvény 19/A. rendelkezései szerint NEM NYILVÁNOS. Készült 2011....-án. ELŐTERJESZTÉS a Kormány részére a települési önkormányzat hivatásos tűzoltóság, önkormányzati

Részletesebben

OKTATÁSI MINISZTER TERVEZET!

OKTATÁSI MINISZTER TERVEZET! OKTATÁSI MINISZTER TERVEZET! 8441-1/2006. ELŐTERJESZTÉS a Kormány részére a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról rendelkező 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet módosításáról Budapest,

Részletesebben

ADATLAP - SZM 2007 a 345/2004. (XII. 22.) Korm. rendelet (R.) szerinti szolgáltatás megfelelőség igazolásához

ADATLAP - SZM 2007 a 345/2004. (XII. 22.) Korm. rendelet (R.) szerinti szolgáltatás megfelelőség igazolásához ADATLAP - SZM 2007 a 345/2004. (XII. 22.) Korm. rendelet (R.) szerinti szolgáltatás megfelelőség igazolásához FIGYELEM! Az ADATLAP kitöltése és beküldése még nem jelenti a R. szerinti megfelelőség igazolását.

Részletesebben

EZ A TERVEZET A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

EZ A TERVEZET A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM GKM/23617/6/2007. Tervezet a légiközlekedési balesetek, a repülőesemények és a légiközlekedési rendellenességek szakmai vizsgálatának szabályairól szóló 123/2005.

Részletesebben

6. Számú melléklet: Szolgáltatásminőségi követelmények és célértékek

6. Számú melléklet: Szolgáltatásminőségi követelmények és célértékek 6. Számú melléklet: Szolgáltatásminőségi követelmények és célértékek Hatályos: 2014. augusztus 1-jétől 1. sz. táblázat Előfizető által érzékelt hibajelenség Lehetséges okok A hálózat nem elérhető SIM hiba

Részletesebben

TOVÁBBI INFORMÁCIÓT TARTALMAZÓ HIRDETMÉNY, BEFEJEZETLEN ELJÁRÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓ VAGY

TOVÁBBI INFORMÁCIÓT TARTALMAZÓ HIRDETMÉNY, BEFEJEZETLEN ELJÁRÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓ VAGY Szélessávú informatikai hálózat üzemeltetés céljából történő bérbeadása internet, telefon és kábeltelevíziós szolgáltatás biztosítására Medgyesegyháza város közigazgatási területén - Ajánlati felhívás

Részletesebben

A helyhez kötött (vezetékes) internetszolgáltatás minőségi célértékei

A helyhez kötött (vezetékes) internetszolgáltatás minőségi célértékei Lakossági Általános Szerződési Feltételek 4/c. Melléklet A helyhez kötött (vezetékes) internetszolgáltatás minőségi célértékei Tartalomjegyzék 1. Egyéni vezetékes internetszolgáltatás minőségi mutatók...

Részletesebben