a mágneses játékok által jelentett veszélyekről szóló figyelmeztetés e játékokon való feltüntetéséről

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "a mágneses játékok által jelentett veszélyekről szóló figyelmeztetés e játékokon való feltüntetéséről"

Átírás

1 EZ A A MINISZTÉRIUM ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM Iktatószám: a mágneses játékok által jelentett veszélyekről szóló figyelmeztetés e játékokon való feltüntetéséről Budapest, július

2 EZ A A MINISZTÉRIUM ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI EGYEZTETÉSI LAP A) Állami szervek MeH Jogi és Közigazgatási Államtitkárság MeH EKK Nem ért egyet Szervezet Név Egyetért Észrevételt tett Határidőben nem adott véleményt IRM KüM PM SZMM Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság Magyar Szabványügyi Testület B) Társadalmi és érdekképviseleti szervek Szervezet Név Egyetért Nem ért egyet Magyar Játékkereskedők Egyesülete Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Ipartestületek Országos Szövetsége Vállalkozók Országos Szövetsége Országos Kereskedelmi Szövetség Kereskedők és Vendéglátók Országos Észrevételt tett Határidőben nem adott véleményt

3 3 Érdekképviseleti Szövetsége Általános Fogyasztási Szövetkezetek és Kereskedelmi Társaságok Országos Szövetsége C) A tervezettel kapcsolatban észrevételt tett szervezetek meghívásával tartott közigazgatási egyeztető értekezlet időpontja: Résztvevők: Vezette:

4 EZ A A MINISZTÉRIUM ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI I. Tartalmi összefoglaló: VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ Az Európai Bizottság április 21-én fogadta el a forgalomba hozott vagy a piacon hozzáférhetővé tett mágneses játékok által az egészségre és a biztonságra jelentett veszélyről szóló figyelmeztetés e játékokon való feltüntetésének tagállamok számára való előírásáról szóló 2008/329/EK bizottsági határozatát (a továbbiakban: Határozat). A Határozat elfogadására az általános termékbiztonságról szóló 2001/95/EK irányelv 13. cikke alapján került sor, melynek alapján az Európai Bizottság a fogyasztók egészségére és biztonságára súlyosan veszélyes termék esetében egyes feltételek fennállása esetén határozatot fogadhat el, mely a tagállamokat forgalmazási előírások meghozatalára kötelezheti. Tekintettel a mágneses játékok által jelentett súlyos veszélyre és az EU-n belüli következetes és magas szintű fogyasztói biztonság és egészségvédelem biztosítása, valamint a kereskedelem akadályozásának elkerülése érdekében a 2001/95/EK irányelv 13. cikkének értelmében sürgősen ideiglenes határozatot kellett elfogadni. A Határozat alapján a mágneses játékokon a lenyelhető alakú és méretű, a gyermekek számára hozzáférhető mágnesek vagy mágneses alkatrészek meglétéhez kapcsolódó veszélyekre vonatkozó figyelmeztető feliratot kell feltüntetni, és az ezen előírásnak nem megfelelő mágneses játékokat ki kell vonni a forgalomból. A miniszteri rendelet a fentieknek megfelelően meghatározza a mágneses játékokon feltüntetendő figyelmeztető felirat szövegét, valamint annak feltüntetésének módját. Megtiltja továbbá a figyelmeztető feliratot nem tartalmazó játékok forgalomba hozását és forgalmazását, és előírja az előírásoknak nem megfelelő mágneses játékok forgalomból történő kivonását. II. A kormányprogramhoz való viszony: Az előterjesztés a kormányprogramban szereplő, Védelem a fogyasztóknak című fejezethez, azon belül a fogyasztóvédelem erősítéséhez kapcsolódik és emellett uniós kötelezettség teljesítését szolgálja. III. Előzmények: Az Európai Bizottság április 21-én fogadta el a forgalomba hozott vagy a piacon hozzáférhetővé tett mágneses játékok által az egészségre és a biztonságra jelentett veszélyről szóló figyelmeztetés e játékokon való feltüntetésének tagállamok számára való előírásáról szóló 2008/329/EK bizottsági határozatát. Az előterjesztés benyújtására az I. és II. pontokban hivatkozott jogalkotási és jogharmonizációs kötelezettségek teljesítése céljából kerül sor.

5 5 A főbb érintett szakmai szervezeteknek (Magyar Kereskedelmi és Iparkamara, Kereskedők és Vendéglátók Országos Érdekképviseleti Szövetsége, Országos Kereskedelmi Szövetség, Általános Fogyasztási Szövetkezetek és Kereskedelmi Társaságok Országos Szövetsége, Magyar Játékkereskedők Egyesülete) a rövid átültetési, és ebből következő rövid felkészülési határidőre tekintettel május 22-én a következő tájékoztatást küldtük meg: Tisztelt címzettek! Az Európai Unió Hivatalos Lapjában Április 26-án jelent meg a forgalomba hozott vagy a piacon hozzáférhetővé tett mágneses játékok által az egészségre és a biztonságra jelentett veszélyről szóló figyelmeztetés e játékokon való feltüntetésének tagállamok számára való előírásáról szóló 2008/329/EK Bizottsági Határozat. A határozat előírásainak július 21-től kell megfelelnie az abban meghatározott termékeknek. Tekintettel arra, hogy a határozat érinti a kereskedőket, és előírásainak betartása felkészülést igényel, megküldöm a határozat elérhetőségét Az eddig lefolytatott szakmai egyeztetések Szervezet Észrevétel Megjegyzés IRM Észrevételt tett, emellett jelzik a hatálybalépésre rendelkezésre álló idő rövidségét. Átvezetve. Kivétel: Az 1. -ból a forgalomba hozatal fogalmának törlését kérik. A határozat tartalmazza és alkalmazza a fogalmat, továbbá eplicite egyértelművé teszi, hogy vámkezelésre sem kerülhet olyan termék, amely nem rendelkezik ezzel a felirattal. SzMM Észrevételt tett. Átvezetve. Kivétel: a játék fogalmával kapcsolatosan tett észrevételt. A rendelettervezetbe a játékok biztonságára vonatkozó 88/378/EGK irányelvet átültető 24/1998. (IV. 29.) IKIM- NM rendeletnek megfelelő fogalmat építettük be azért, mert az irányelv és a Határozat angol nyelvű fogalma teljesen azonos, ezért a konzisztencia fenntartása érdekében indokolt a korábbi, bevett, jogszabályi fogalom használata. KüM Észrevételt tett. Átvezetve. MKIK KISOSZ ÁFEOSZ OKSZ Magyar Játékkereskedők Egyesülete Egyetért, de jelzik a hatálybalépésre rendelkezésre álló idő rövidségét. Határidőben nem tett észrevételt. Határidőben nem tett észrevételt. Határidőben nem tett észrevételt. Határidőben nem tett észrevételt. Felhívja tagjai figyelmét a július 21- én hatályba lépő rendelkezésekre.

6 6 Szakmapolitikai munkacsoport ülése: A szakmapolitikai munkacsoport június 27-i ülése a tervezet közigazgatási egyeztetésre bocsátását jóváhagyta. További egyeztetés: közigazgatási egyeztetés IV-V. Várható szakmai, illetve gazdasági hatások: Az előterjesztés a mágneses játékok esetében figyelmeztető felirat feltüntetését írja elő, amely az ilyen játékokat gyártó, importáló vállalkozásoknak, illetve kereskedőknek költséget jelent. VI. Várható társadalmi hatások: A mágneses játékokat vásárló fogyasztók a figyelmeztető felirat elolvasásán keresztül értesülnek a mágneses játékok által jelentett veszélyekről, ezáltal az ilyen termékek okozta sérülések, veszélyek száma csökkenhet. VII. Kapcsolódások (az Országgyűléshez vagy a Kormányhoz már benyújtott vagy tervezett döntésekhez, az EU jogszabályaihoz): Az előterjesztés a fogyasztóvédelemről szóló évi CLV. törvényhez, és annak szeptember 1-jén hatályba lépő módosításához kapcsolódik. A közösségi jogszabályokhoz történő kapcsolódást a II. pont tartalmazza. VIII. Fennmaradt vitás kérdések (államigazgatási egyeztetés, érdekképviseletitársadalmi egyeztetés, politikai egyeztetés szükségessége): - IX. Javaslat a sajtó tájékoztatására: Az előterjesztés kommunikációja Igen Nem Javasolt-e a kommunikáció Kormányülést követő szóvivői tájékoztató Tárcaközlemény Tárca által szervezett sajtótájékoztató További szakmai programok szervezése Részletezve: Az Európai Bizottság április 21-én fogadta el a forgalomba hozott vagy a piacon hozzáférhetővé tett mágneses játékok által az egészségre és a biztonságra jelentett veszélyről szóló figyelmeztetés e játékokon való feltüntetésének tagállamok számára való előírásáról szóló 2008/329/EK bizottsági határozatát (a továbbiakban: Határozat).

7 7 A Határozat elfogadására a mágneses játékok által jelentett súlyos veszélyek, az EU-n belüli következetes és magas szintű fogyasztói biztonság és egészségvédelem biztosítása, valamint a belső piaci kereskedelem akadályozásának elkerülése érdekében került sor. A Határozat alapján a lenyelhető alakú és méretű, a gyermekek számára hozzáférhető mágneseket vagy mágneses alkatrészeket tartalmazó játékokon a veszélyre vonatkozó, a Határozat által meghatározott tartalmú figyelmeztető feliratot kell elhelyezni, és az ezen előírásnak nem megfelelő mágneses játékokat ki kell vonni a forgalomból. A Határozat rendelkezéseit július 21-től kell a tagállamoknak, így Magyarországnak is alkalmaznia. A Határozatot átültető jövőbeni szabályozás a fentieknek megfelelően meghatározza a mágneses játékokon feltüntetendő figyelmeztető feliratot, valamint annak feltüntetésének módját. Megtiltja továbbá a figyelmeztető feliratot nem tartalmazó játékok forgalomba hozását és forgalmazását, és előírja az előírásoknak nem megfelelő mágneses játékok forgalomból történő kivonását. Nyilatkozó: az NFGM részéről: szóvivő További lakossági tájékoztatás Részletezve (célcsoport-bontásban): X. Megjegyzés Nincs. XI. Nyilatkozat a műszaki tartalmú jogszabálytervezeteknek az Európai Bizottsággal és az Európai Unió tagállamaival való egyeztetéséről szóló 94/2004. (IV. 27.) Korm. rendelet szerinti kötelezettség fennállásáról A tervezett miniszteri rendelet megalkotása mivel jogharmonizációs kötelezettséget teljesít és nem tartalmaz olyan eljárásokat, amelyek a műszaki tartalmú jogszabálytervezeteknek az Európai Bizottsággal és az Európai Unió tagállamaival való egyeztetéséről szóló 94/2004. (IV. 27.) Korm. rendelet, valamint a kereskedelem, illetve az áruk szabad áramlása akadályaival kapcsolatos egyes értesítési és bejelentési eljárások végrehajtásáról szóló 44/2004. (III. 16.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó műszaki leírásnak tekinthetők nem keletkeztet előzetes bejelentési kötelezettséget az Európai Bizottság felé és egyeztetési kötelezettséget az Európai Unió tagállamaival.

8 8 A nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter../2008. (...) NFGM rendelete a mágneses játékok által jelentett veszélyekről szóló figyelmeztetés e játékokon való feltüntetéséről A fogyasztóvédelemről szóló évi CLV. törvény (a továbbiakban: Fgytv.) ának a) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter feladat- és hatásköréről szóló 134/2008. (V. 14.) Korm. rendelet 3. -a (2) bekezdésének g) pontjában foglalt feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el: E rendelet alkalmazásában: 1. a) játék: olyan termék, amelyet egyértelműen játék céljára terveztek és gyártottak 14 évnél fiatalabb gyermekek számára, b) mágneses játék: olyan játék, amely egy vagy több, gyermek számára hozzáférhető, lenyelhető alakú és méretű mágnest vagy mágneses alkatrészt tartalmaz vagy ilyenből áll, c) lenyelhető alakú és méretű: az, ami teljesen beleillik az MSZ EN 71-1:2005 szabványban meghatározott kis alkatrészek vizsgálóhengerébe, d) gyermek számára hozzáférhető: laza, vagy a gyermek általi rendes vagy ésszerűen előrelátható körülmények közötti használat során a játékról leválni képes, akkor is, ha eredetileg a játék belsejében, tokban, mélyedésben vagy foglalatban volt, e) forgalmazás: mágneses játék gazdasági tevékenység keretében értékesítés, fogyasztás vagy használat céljára ellenérték fejében vagy ingyenesen történő rendelkezésre bocsátása, ideértve a fogyasztó számára történő felkínálást is, f) forgalomba hozatal: a mágneses játéknak első alkalommal történő forgalmazása. 2. Mágneses játék akkor forgalmazható vagy hozható forgalomba, ha azon a (2) bekezdésben meghatározott módon feltüntetésre kerül a következő figyelmeztetés vagy azzal tartalmában megegyező, könnyen érthető más figyelmeztető szöveg:

9 9 "Figyelem! Ez a játék mágnest vagy mágneses alkatrészt tartalmaz. Az emberi test belsejében az egymáshoz vagy más fémtárgyhoz tapadó mágnesek súlyos vagy halálos sérülést okozhatnak. Azonnal kérjen orvosi segítséget a mágnes lenyelése vagy belélegzése esetén!". (2) A figyelmeztető feliratot a csomagoláson vagy más módon a játékhoz rögzítve, magyar nyelven, jól láthatóan és olvashatóan, valamint szembetűnően kell feltüntetni, oly módon, hogy az a vásárlás helyén a fogyasztó számára látható legyen. 3. (1) A fogyasztóvédelmi hatóság elrendeli a 2. -ban előírt figyelmeztető felirattal nem rendelkező játék forgalomból történő kivonását, és a fogyasztókat megfelelően tájékoztatja annak veszélyességéről. (2) A fogyasztóvédelmi hatóság haladéktalanul tájékoztatja az Európai Bizottságot az e szerint tett intézkedéseiről. 4. (1) Ez a rendelet július 21-én lép hatályba. (2) Az 1. e) és f) pontja szeptember 1-jén hatályát veszti. (3) Ez a rendelet a forgalomba hozott vagy a piacon hozzáférhetővé tett mágneses játékok által az egészségre és a biztonságra jelentett veszélyről szóló figyelmeztetés e játékokon való feltüntetésének tagállamok számára való előírásáról szóló, április 21-i 2008/329/EK bizottsági határozatnak való megfelelést szolgálja. nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter

10 10 INDOKOLÁS Az Európai Bizottság április 21-én fogadta el a forgalomba hozott vagy a piacon hozzáférhetővé tett mágneses játékok által az egészségre és a biztonságra jelentett veszélyről szóló figyelmeztetés e játékokon való feltüntetésének tagállamok számára való előírásáról szóló 2008/329/EK bizottsági határozatát (a továbbiakban: Határozat). A Határozat elfogadására az általános termékbiztonságról szóló 2001/95/EK irányelv 13. cikke alapján került sor, melynek alapján az Európai Bizottság a fogyasztók egészségére és biztonságára súlyosan veszélyes termék esetében egyes feltételek fennállása esetén határozatot fogadhat el, mely a tagállamokat forgalmazási előírások meghozatalára kötelezheti. Tekintettel a mágneses játékok által jelentett súlyos veszélyre és az EU-n belüli következetes és magas szintű fogyasztói biztonság és egészségvédelem biztosítása, valamint a kereskedelem akadályozásának elkerülése érdekében a 2001/95/EK irányelv 13. cikkének értelmében sürgősen ideiglenes határozatot kellett elfogadni. A Határozat alapján a mágneses játékokon a lenyelhető alakú és méretű, a gyermekek számára hozzáférhető mágnesek vagy mágneses alkatrészek meglétéhez kapcsolódó veszélyekre vonatkozó figyelmeztetést kell feltüntetni, és az ezen előírásnak nem megfelelő mágneses játékokat ki kell vonni a forgalomból. A miniszteri rendelet a fentieknek megfelelően meghatározza a mágneses játékokon feltüntetendő figyelmeztetés szövegét, valamint annak feltüntetésének módját. Megtiltja továbbá a figyelmeztetést nem tartalmazó játékok forgalomba hozását és forgalmazását, és előírja az előírásoknak nem megfelelő mágneses játékok forgalomból történő kivonását. A fogyasztóvédelemről szóló évi CLV. törvény módosítása szeptember 1-jén lép hatályba. Jelen rendelet a hatályos törvény rendelkezései alapján került előkészítésre, de már figyelemmel a törvénymódosítás új szabályaira, ezzel elkerülve a törvénymódosítás és a rendelet rendelkezéseinek jövőbeni összeütközését. Ezért kerül sor egyes, a törvénymódosításban bevezetett fogalmak hatályon kívül helyezésére. Ugyanakkor a Határozat kötelezővé teszi a tagállamok számára, hogy rendelkezései július 21-től alkalmazásra kerüljenek, így más, a fogyasztóvédelmi törvény felhatalmazásán alapuló szabályozástól eltérően nincs lehetőség megvárni a törvénymódosítás hatályba lépését, tekintettel a jogbiztonság és az érintett vállalkozások, fogyasztók érdekeire.

11 11 Közösségi jogi aktus/community Act: az Európai Bizottság 2008/329/EK határozata (2008. április 21.) a forgalomba hozott vagy a piacon hozzáférhetővé tett mágneses játékok által az egészségre és a biztonságra jelentett veszélyről szóló figyelmeztetés e játékokon való feltüntetésének tagállamok számára való előírásáról Magyar Jogszabály(ok)/Hungarian National Implementing Measure(s): tervezet(ek)../2008. (...) NFGM rendelet a mágneses játékok által jelentett veszélyekről szóló figyelmeztetés e játékokon való feltüntetéséről hatályos rendelkezés(ek) EK/EU-RENDELKEZÉSEK EC/EU PROVISIONS 1. cikk cikk cikk cikk 5. cikk 6. cikk ÁTÜLTETŐ RENDELKEZÉSEK IMPLEMENTING PROVISIONS MEGJEGYZÉSEK NOTES Notifikációs kötelezettséget előíró, a tagállamoknak szóló rendelezés, átültetést nem igényel. A határozat alkalmazási időszakát határozza meg, átültetést nem igényel. A határozat címzettjeit határozza meg, nem igényel átültetést.

Budapest, 2008. április

Budapest, 2008. április Gazdasági és Közlekedési Minisztérium GKM/223/ /2008. a vásárokról és a piacokról szóló kormányrendeletről Budapest, 2008. április 1 EGYEZTETÉSI LAP A) Állami szervek MeH MeH jogi és közigazgatási Államtitkár

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM Szám: 6089/2008-SZMM E L Ő T E R J E S Z T É S a Kormány részére a fogyasztóvédelemről szóló

Részletesebben

Íc g«t : 2012 JuN 2 5,

Íc g«t : 2012 JuN 2 5, Oíwagwyűlés Hivatala Íc g«t : 2012 JuN 2 5, 2012. évi... törvény a termékek piacfelügyeletér ől* Az Országgyűlés annak biztosítása érdekében, hogy a forgalomba hozatalra szánt és a má r forgalomban lév

Részletesebben

EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI TERVEZET

EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI TERVEZET Gazdasági és közlekedési miniszter TERVEZET az üzletek működésének rendjéről, valamint az egyes üzlet nélkül folytatható kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 133/2007 (VI. 13.) Korm.

Részletesebben

TERVEZET. a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény módosításáról

TERVEZET. a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény módosításáról IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM IRM/AJFO/634/2008. TERVEZET a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény módosításáról Budapest, 2008. augusztus

Részletesebben

EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM Munkanyag

EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM Munkanyag GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM Munkanyag E l ő t e r j e s z t é s (közigazgatási egyeztetés anyaga) a Bernben 1980. május 9-én kelt, Nemzetközi Vasúti Fuvarozási

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére BELÜGYMINISZTER../../BM Az 1992. évi LXIII. törvény 19/A. rendelkezései szerint NEM NYILVÁNOS. Készült 2011....-án. ELŐTERJESZTÉS a Kormány részére a települési önkormányzat hivatásos tűzoltóság, önkormányzati

Részletesebben

TERVEZET. 1. napirend Az 5/2009 (IV. 14.) KvVM rendelet ismertetése Előadó Dr Kéri Szilvia KvVM KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM

TERVEZET. 1. napirend Az 5/2009 (IV. 14.) KvVM rendelet ismertetése Előadó Dr Kéri Szilvia KvVM KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM TERVEZET 1. napirend Az 5/2009 (IV. 14.) KvVM rendelet ismertetése Előadó Dr Kéri Szilvia KvVM KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KvVM/KJKF/79/ /2009 TERVEZET a vízgazdálkodási tanácsokról szóló

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. (közigazgatási egyeztetés)

ELŐTERJESZTÉS. (közigazgatási egyeztetés) Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KVVM/KJKF/1304/2009. Az 1992. évi LXIII. törvény 19/A. rendelkezései

Részletesebben

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2011/65/EU IRÁNYELVE

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2011/65/EU IRÁNYELVE L 174/88 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2011.7.1. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2011/65/EU IRÁNYELVE (2011. június 8.) egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazásának

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére TERVEZET GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTER III-3TK/77/3/2006. E L Ő T E R J E S Z T É S a Kormány részére az Ipari Hulladékhasznosító Közhasznú Társaság végelszámolásáról, és feladatainak a Közlekedéstudományi

Részletesebben

36/2014. (XII. 17.) FM rendelet. az élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásról

36/2014. (XII. 17.) FM rendelet. az élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásról 36/2014. (XII. 17.) FM rendelet az élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásról Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. (2) bekezdés 26. pontjában, a 13. tekintetében

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére. az egyes adótörvények és azokkal összefüggő más törvények módosításáról. Budapest, 2013.

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére. az egyes adótörvények és azokkal összefüggő más törvények módosításáról. Budapest, 2013. NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM NGM/ / 2013 A 2011. évi CXII. törvény 27. (5)-(7) bekezdés rendelkezései szerint NEM NYILVÁNOS. Készült 2013. szeptember-én ELŐTERJESZTÉS a Kormány részére az egyes adótörvények

Részletesebben

TERVEZET A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium

TERVEZET A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium TERVEZET! Előterjesztés a Kormány részére az élelmiszerlánc biztonságáról és hatósági felügyeletéről szóló törvényről

Részletesebben

M i n i s z t e r i r e n d e l e t

M i n i s z t e r i r e n d e l e t NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTER Ikt. szám: 59747-4/2011-NEFMI(SZ) M i n i s z t e r i r e n d e l e t a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTER JF/ /2015 NFM. a személygépkocsival díj ellenében végzett közúti személyszállításról. Budapest, 2015.

ELŐTERJESZTÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTER JF/ /2015 NFM. a személygépkocsival díj ellenében végzett közúti személyszállításról. Budapest, 2015. 1 NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTER IGAZSÁGÜGYI MINISZTER JF/ /2015 NFM A 2011. évi CXII. törvény 27. (5) (7) bekezdése szerint NEM NYILVÁNOS. március Készült: 2015. ELŐTERJESZTÉS a személygépkocsival díj

Részletesebben

2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól

2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól 2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól Az Országgyűlés a polgárok, így különösen a fiatalkorúak egészségének védelme, a társadalom rendjére

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. a Kormány részére. a döntéselőkészítéshez szükséges adatok hozzáférhetőségének biztosításáról szóló.../2007. (...

ELŐ TERJESZTÉS. a Kormány részére. a döntéselőkészítéshez szükséges adatok hozzáférhetőségének biztosításáról szóló.../2007. (... PÉNZÜGYMINISZTER IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTER TERVEZET 4791/2007. ELŐ TERJESZTÉS a Kormány részére a döntéselőkészítéshez szükséges adatok hozzáférhetőségének biztosításáról szóló.../2007. (...)

Részletesebben

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2011/62/EU IRÁNYELVE

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2011/62/EU IRÁNYELVE L 174/74 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2011.7.1. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2011/62/EU IRÁNYELVE (2011. június 8.) az emberi felhasználásra szánt gyógyszerek közösségi kódexéről szóló 2001/83/EK

Részletesebben

Budapest, 2014. január

Budapest, 2014. január BELÜGYMINISZTER BM/699/2014. Munkaanyag, nem tekinthető a minisztérium végleges álláspontjának. A 2011. évi CXII. törvény 27. (5) és (7) bekezdése szerint NEM NYILVÁNOS. Készült: 2014. január 14-én. MUNKAANYAG

Részletesebben

IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTER

IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTER IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTER TERVEZET ELŐTERJESZTÉS a Kormány részére az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló törvény koncepciójáról Budapest, 2007. április TARTALOMJEGYZÉK Vezetői összefoglaló

Részletesebben

445/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet. az elem- és akkumulátorhulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről

445/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet. az elem- és akkumulátorhulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről 445/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet az elem- és akkumulátorhulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről A Kormány a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. (1) bekezdés 5., 7.,

Részletesebben

A Kormány 445/2012. (XII. 29.) Korm. rendelete az elem- és akkumulátorhulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekrõl

A Kormány 445/2012. (XII. 29.) Korm. rendelete az elem- és akkumulátorhulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekrõl A Kormány 445/2012. (XII. 29.) Korm. rendelete az elem- és akkumulátorhulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekrõl A Kormány a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. (1) bekezdés

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Kormány részére

ELŐTERJESZTÉS a Kormány részére Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. Közigazgatási és Igazságügyi Miniszter XXII-4/153- (2011) Az 1992. évi LXIII. törvény 19/A. rendelkezései

Részletesebben

4/2009. (III. 17.) EüM rendelet. az orvostechnikai eszközökről. A rendelet hatálya

4/2009. (III. 17.) EüM rendelet. az orvostechnikai eszközökről. A rendelet hatálya 4/2009. (III. 17.) EüM rendelet az orvostechnikai eszközökről Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. (2) bekezdés k) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az egészségügyi miniszter feladat-

Részletesebben

a gépekről szóló 2006/42/EK irányelv alkalmazásához

a gépekről szóló 2006/42/EK irányelv alkalmazásához EURÓPAI BIZOTTSÁG VÁLLALKOZÁSI ÉS IPARI FŐIGAZGATÓSÁG Útmutató a gépekről szóló 2006/42/EK irányelv alkalmazásához Második kiadás 2010. június Bevezetés a második kiadáshoz A 2006/42/EK irányelv a gépekről

Részletesebben

3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet

3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet 3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet az építési termékek műszaki követelményeinek, megfelelőség igazolásának, valamint forgalomba hozatalának és felhasználásának részletes szabályairól Az épített

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 54. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 54. szám MAGYAR KÖZLÖNY 54. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. április 20., hétfő Tartalomjegyzék 98/2015. (IV. 20.) Korm. rendelet A nemzetpolitikai tevékenységgel kapcsolatos közigazgatási ösztöndíjakról

Részletesebben

M i n i s z t e r i r e n d e l e t. egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

M i n i s z t e r i r e n d e l e t. egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERE IGAZSÁGÜGYI MINISZTER NEMZETGAZDASÁGI MINISZTER BELÜGYMINISZTER Ikt. szám: 54402-2/2014/JISZOC A 2011. évi CXII. törvény 27. (5)-(7) bekezdései szerint NEM NYILVÁNOS. Készült

Részletesebben

F R A K C I Ó V E Z E T Ő Fidesz - Magyar Polgári Szövetség Képviselőcsoportja

F R A K C I Ó V E Z E T Ő Fidesz - Magyar Polgári Szövetség Képviselőcsoportja F R A K C I Ó V E Z E T Ő Fidesz - Magyar Polgári Szövetség Képviselőcsoportja Összefoglaló a Magyar Kormány és a Fidesz-KDNP Frakciószövetség által a Magyar Országgyűlés elé terjesztett és 2013. június

Részletesebben