Az élelmiszerek termelõi és fogyasztói árának alakulása ban

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az élelmiszerek termelõi és fogyasztói árának alakulása ban"

Átírás

1 29/12 Összeállította: Központi Statisztikai Hivatal III. évfolyam 12. szám 29. augusztus 3. Az élelmiszerek termelõi és fogyasztói árának alakulása ban A tartalomból 1 Élelmiszerek termelõi és fogyasztói árának tendenciái 2 Európai uniós kitekintés 3 Fõbb termékpályák i Élelmiszerek termelõi és fogyasztói árának tendenciái 24 és 28 között a mezõgazdasági termelõi k színvonala évrõl évre (25-öt kivéve) jelentõs mértékben ingadozott. A változások kisebb idõbeli eltolódással és tompított hatással voltak az élelmiszer-ipari termelõi kra, valamint az élelmiszerek fogyasztói ár. 1. tábla A mezõgazdasági termékekkel, élelmiszerekkel kapcsolatos árindexek (elõzõ év=,) Év termelőiár-index termelői árindex Élelmiszeripar belföldi értékesítési árindexe Élelmiszerek harmonizált fogyasztóiár-indexe 24. év 94,6 16,8 15,8 25. év,7,1 11,6 26. év,6 12,9 19,2 27. év 122,2 18,5 112,8 28. év 97, 111,3,7 A táblázatban az élelmiszeripar belföldi értékesítési árindexe a NACE Rev 2. szerinti C1-es élelmiszerek gyártása ágazatot, az élelmiszerek harmonizált fogyasztóiárindexe (HICP) a COICOP szerinti 11 élelmiszerek fogyasztóiár-indexét jelenti. A mezõgazdasági termelõi kat az idõjárástól függõ terméseredmények, illetve a világpiaci ármozgások évrõl évre jelentõs mértékben befolyásolják. A viszonylag kedvezõtlen (aszályos) 23-at követõen 24 elején a mezõgazdasági termelõi k csökkenésnek indultak, és az év egészében is mérséklõdést mutattak, majd 25-ben nagyjából ezen a szinten maradtak. A mezõgazdasági termékek körében az utóbbi évtized legjelentõsebb áremelkedési trendje 26 második felétõl kezdõdött el, majd az extrém idõjárási körülmények (fagykárok, aszályos idõjárás), továbbá a világpiaci ártendenciák következtében 27 második felében különösen a gabonafélék és a gyümölcsök termelõi i rendkívüli mértékben megugrottak. 28 tavaszától kezdve ennek a nagymértékû áremelkedésnek a visszarendezõdése volt tapasztalható egészen az év végéig, amikorra ismét a 27. eleji szintre mérséklõdtek a mezõgazdasági termelõi k. 28-ban összességében 3-kal csökkentek a mezõgazdasági termelõi k a 27-ben tapasztalt 22,2-os éves növekedés után. Ezen belül a növényi és kertészeti termékek i 14,9-kal mérséklõdtek, az élõ állatok és állati termékek pedig 13,6-kal kerültek többe, mint 27-ben. Az élelmiszeripar belföldi értékesítési it jelentõs mértékben befolyásolják a mezõgazdasági termékek felvásárlási i, noha a termelési költségeket többek között a munkabérek és az energiaköltségek is alakítják. A költségek átháríthatósága az ipari eladási kban ugyanakkor jelentõs mértékben függ a termelõk piaci pozícióitól is. Az ipar belföldi értékesítésében jelentõs súlyt képviselõ élelmiszeripar szakágazat árnövekedési ütemében tompítottan tükrözõdött vissza a mezõgazdasági k alakulásának tendenciája. A gyors mezõgazdasági áremelkedést az élelmiszer-ipari k lassabban követték, és a mezõgazdasági termékek árcsökkenésének hatásai is mérsékelten (inkább az áremelkedési ütem csökkenésében) jelentek meg. Ezt mutatja, hogy az élelmiszer-ipari termékek belföldi értékesítési inak 27. eleji 6-7-os növekedési üteme az év végére közel 13-ra nõtt, 28 végére viszont 3-ra csökkent. Az élelmiszerek fogyasztói árában is idõbeli eltolódással tompítottan jelent meg a mezõgazdasági k jelentõs kilengése. A kevésbé hektikus lakulásban szerepet játszott a lakosság élelmiszer-fogyasztásának a mezõgazdasági termeléstõl eltérõ szerkezete, valamint az élelmiszerimport A mezõgazdasági termelõi k, az élelmiszeripar belföldi értékesítési, valamint az élelmiszerek fogyasztói inak alakulása, 23 átlaga= 24. január 26. január 26. július 26. október 27. január 27. április 27. július 27. október 28. január Élelmiszerek fogyasztóiár-indexe i Élelmiszeripar belföldi értékesítési árindexe i termelői termelőár-index k 1. ábra

2 2 Az élelmiszerek termelõi és fogyasztói inak alakulása ban Statisztikai tükör 29/12 növekedése is. 24-ben és 25-ben az élelmiszer-ipari belföldi értékesítési k és a fogyasztói élelmiszerk közel hasonló ütemben növekedtek. A 28 elsõ felére jellemzõ, 12 feletti tizenkét havi drágulás 28 decemberére 4-ra mérséklõdött. Az élelmiszerek fogyasztói inak jelentõs, 5 év alatt több mint 4-os növekedésében megjelenik az áfakulcsok 24. januári, 26. januári, illetve 26. szeptemberi változása is. Az élelmiszerek döntõ többsége a kedvezményes (23 végéig a 12, 24. január 1-jétõl 26. augusztusig a 15-os) kulcs alá tartozott, 26. szeptembertõl pedig a 2-os normál áfakulcs alá. A 26. januári 25-rõl 2-ra történõ normáláfakulcs-csökkentés hatása jóval kisebb volt a kedvezményes kulcsok emelésénél, mivel csak néhány élelmiszerterméket (egyes keksz- és csokoládéfélék, kávé, tea stb.) érintett. Európai uniós kitekintés A hazai lakulás tendenciái fõ irányaikban követték a nemzetközi változásokat. A hazai mezõgazdasági termelõi k színvonala az EU-27 árszínvonal-változásához képest jelentõsebb kilengéseket mutat, ami az idõjárási körülményeknek és a világpiaci ármozgásoknak jobban kitett növénytermesztésnek, ezen belül is elsõsorban annak a következménye, hogy a gabonatermesztésnek a magyar mezõgazdasági árindexben nagy súlya van. Az élelmiszeripar belföldi értékesítési árindexének, valamint az élelmiszerek harmonizált fogyasztói ár indexének éves növekedése ugyanakkor hazánkban rendre meghaladta az EU-27-ben mértet. Az ipari termelõi és a fogyasztói k gyorsabb magyarországi növekedése egyrészt a magasabb inflációs környezettel magyarázható, másrészt a fogyasztói k gyorsabb emelkedésében szerepet játszottak a már említett áfakulcs-változások is. (A kedvezményes áfakulcs növelése és a normál áfakulcs csökkentésének eredõjeként tekintve az érintett termékek súlyarányát a fogyasztóiár-indexben az áfakulcsváltozások ötéves idõtávlatban mindenképpen árszínvonal-emelõ hatást fejtettek ki) ábra A mezõgazdasági, az élelmiszer-ipari termelõi, valamint az élelmiszerek fogyasztói árának változása az elõzõ évhez képest Magyarorszáorszáország Magyar- Magyar- EU-27 HU EU-27 HU EU-27 HU Élelmiszergyártás belföldi Élelmiszerek harmonizált termelőiár-index ár értékesítési árindexe fogyasztóiár-indexe A 28. évi adatok alapján az élelmiszer-ipari belföldi értékesítési árindexek és a fogyasztóiár-indexek között szorosabb összefüggés fedezhetõ fel, mint a mezõgazdasági termelõiár- és a másik két index között. Ez részben azért lehetséges, mert az éves mezõgazdasági termelõiár-indexek számítási módja különbözik az ipari termelõi- és a fogyasztóiár-indexekétõl (éven belüli havi árindexek súlyozott indexeként áll elõ, míg az ipari termelõi- és a fogyasztóiár-indexeké a tizenkét havi adatok egyszerû számtani átlagaként), illetve a mezõgazdasági ártrendek késleltetve jelennek meg az ipari és a fogyasztói kban, amit az éves árindexek némiképp elfednek. 2. tábla Az éves mezõgazdasági termelõi, az élelmiszer-ipari belföldi értékesítési, valamint az élelmiszerek harmonizált fogyasztói árának változása, 28 (előző évhez képest, ) Ország, országcsoport termelői k Az élelmiszeripar belföldi értékesítési i Az élelmiszerek harmonizált fogyasztói i EU-27 5,5* 8,4 6,7 Ausztria 4,* 7,1 6,7 Belgium -3,2* 7,1* 6,3 Bulgária 9, 15,8 16,6 Ciprus 16,6.. 7,5 Csehország 8,8 7,6 8,1 Dánia 11,2 6,6 7,6 Észtország 12,4.. 14,6 Finnország 1,6* 8,4 9, Franciaország 6,4 7,1 5,2 Görögország 3,2 6,6 5,5 Hollandia -1,5 8,5 5,8 Írország 3,6 7,7* 6,8 Lengyelország -2,7 2,5 5,9 Lettország 6,2.. 18,8 Litvánia,7 15,5 16,4 Luxemburg 6,7.. 5,8 Magyarország -3, 11,3 1,7 Málta 4,4.. 9,1 Nagy-Britannia 2,5 1,9 1, Németország 2,9 7,5 5,5 Olaszország 6,3 1,2 5,6 Portugália 2,8 6,7 3,8 Románia 11,1 19,4 9,9 Spanyolország 2,9 8, 5,9 Svédország -,3 1,9 7,3 Szlovákia 4,1.. 7,3 Szlovénia 12,8 12,1 1,2 A táblázatban az élelmiszeripar belföldi értékesítési árváltozása a NACE Rev 2. szerinti C1-es, élelmiszerek gyártása ágazat árindexét, az élelmiszerek harmonizált fogyasztóiár-változása pedig a COICOP szerinti 11-es, élelmiszerek ágazat árindexét jelenti. * Elõzetes, vagy becsült adat.. Nincs adat Forrás: Eurostat-adatbázis

3 Statisztikai tükör 29/12 Az élelmiszerek termelõi és fogyasztói inak alakulása ban 3 A mezõgazdasági termelõi k a legnagyobb mértékben, 28-ban Nagy- Britanniában (2,5), Cipruson (16,6), illetve Szlovéniában (12,8) nõttek. Az élelmiszer-ipari értékesítési k tekintetében Romániában (19,4), Bulgáriában (15,8) és Litvániában (15,9) volt a legintenzívebb az árnövekedés. A fogyasztói k esetében pedig Lettországban (18,8), Bulgáriában (16,6), Litvániában (16,4) volt a legmagasabb az élelmiszerek árának emelkedése. A mezõgazdasági termelõi k tekintetében a legnagyobb árcsökkenés 28-ban Belgiumban (3,2), Magyarországon (3,) és Lengyelországban (2,7) következett be. Az élelmiszer-ipari értékesítési kban Lengyelországban (2,5), Szlovákiában (6,4), illetve Dániában és Görögországban (6,6) volt a legkisebb árnövekedés. A fogyasztói kat tekintve Portugáliában (3,8), Franciaországban (5,2) és Görögországban (5,5) nõttek a legkevésbé az élelmiszerk. Általánosságban elmondható, hogy a három árváltozó között összefüggés van a tekintetben, hogy az alacsonyabb mezõgazdasági és élelmiszer-ipari termelõiárindex-növekedés alacsonyabb fogyasztóiár-változásokat indukál. Meg kell azonban jegyezni, hogy az éves indexek mindig tartalmaznak áthúzódó hatásokat, így a három indextípus közti összefüggés csak hosszabb, fix bázisú idõsorok esetén mutatható ki, ahogy ez jól látszik a következõ, a 27 EU-tagállam 25-ös fix bázisú árindexeit bemutató ábrán is. 3. ábra A mezõgazdasági termelõi, az élelmiszergyártás belföldi értékesítési, valamint az élelmiszerek harmonizált fogyasztói árának alakulása az EU-27 tagállamában, 25= Gabonafélék termésmennyisége (tonna) Gabonafélék összesen Búza Kukorica Árpa ábra ekkor tizenkét havi összevetésben 86-kal voltak magasabbak a gabonafélék felvásárlási i. Ez után éles korrekció következett, aminek eredményeképpen az év végére a gabonafélék i a 27 elején tapasztalt szintre estek vissza; a 28-as éves index így 24-os csökkenést mutat az elõzõ évhez viszonyítva. A tendencia megjelent a malomipari termék, keményítõ gyártása élelmiszer-ipari alágazat belföldi értékesítési árváltozásaiban is: a 24-es bõvülés és a 25-ös csökkenés után három év intenzív növekedés következett, de 28 decemberében már 13-os mérséklõdés volt tapasztalható az elõzõ év azonos hónapjához képest, szemben a januárban mért 4-os növekedéssel. A fogyasztói k területén a liszt- és darafélék elõzõ év azonos idõszakához viszonyított árindexe a 24-es növekedés után 25-ben szintén csökkent, majd 26 és 28 között egy növekedési szakasz következett, 27-ben és 28-ban 3 feletti ütemet mutatva. A liszt fogyasztói 28 elején, januárban még 54-kal nõtt, decemberben azonban már 6-kal mérséklõdött az elõzõ év azonos hónapjához viszonyítva. A fentebb leírtak a kenyér árának változásában nem jelentek meg ennyire 25.I.n.év 25.II.n.év 25.III.n.év 25.IV.n.év 26.I.n.év 26I.n.év 26.II.n.év 26.III.n.év 26.IV.n.év 27.I.n.év 27.II.n.év 27.III.n.év 27.IV.n.év 28.I.n.év 28.II.n.év 28.III.n.év 28.IV.n.év A gabonafélék felvásárlási, a malomipari termékek ipari termelõi, valamint a liszt és a kenyér fogyasztó árának alakulása, 23= 5. ábra termelőiár-index k, EU-27 Élelmiszergyártás belföldi értékesítési i, árindex EU-27 Élelmiszerek fogyasztói fogysztóiár-index i, EU-27 A fõbb élelmiszer-termékpályák lakulási tendenciái hazánkban A gabonatermelést az utóbbi években a korábbiaknál is fokozottabb termés- és áringadozás jellemezte. Gabonából 27-ben a hosszan tartó hõség és szzság miatt az évtized során a legkevesebbet, 28-ban viszont az eddig mért legmagasabb mennyiséget takarították be. Ezen belül a kukorica termelése 4 millióról 9 millió tonn nõtt. A termésmennyiség változása és a világpiaci ármozgások hatás a gabonafélék mezõgazdasági termelõi 24-ben és 25-ben csökkent az elõzõ évhez viszonyítva, majd 26-ban növekedésbe váltott át. A 27-es magas, 7-os növekedési ütem egy, 26 közepén indult növekedési trendbe illik bele, melynek a csúcspontja 28 márciusa január 26. január 26. július 26. október 27. január 27. április 27. július 27. október 28. január Liszt, dara fogy. Malomipari termékek termelői Kenyér fogy. Gabonafélék felvásárlási

4 4 Az élelmiszerek termelõi és fogyasztói inak alakulása ban Statisztikai tükör 29/12 drasztikusan. A kenyér-, pékáru, tésztafélék gyártása élelmiszer-ipari szakágazat belföldi értékesítési i 27-ben és 28-ban 1 fölötti mértékben emelkedtek, 28 januárja és decembere között viszont a tizenkét havi drágulás üteme a 2 körüli értékrõl 4 alá csökkent. A kenyér árában 27-ben és 28-ban 15 körüli növekedés volt észlehetõ; 28 folyamán a januári közel 2-os árnövekedési ütem év végére 3 körülire mérséklõdött. A zöldségfélék és gyümölcsök termesztésének mennyisége is jelentõs mértékben ingadozott az elmúlt években. A 27. évi gyümölcstermesztés mennyisége pl. a fele volt a megelõzõ és az azt követõ évek termelésének Zöldségfélék és gyümölcsök termésmennyisége (tonna) Zöldségfélék Gyümölcsök Alma ábra A zöldségfélék mezõgazdasági termelõiár-változása ban éves szinten folyamatos növekedést mutatott, melynek mértéke 26-ban volt a legnagyobb (14); 28-ban 8-kal nõtt. 28 folyamán az elõzõ év azonos hónapjához viszonyított legmagasabb növekedés májusban jelentkezett (25,6), decemberben pedig már közel 7-os csökkenés volt megfigyelhetõ. A fogyasztói k az ötéves idõszakban változatosabban alakultak: a 24-es csökkenés után három éven át növekedés következett, a legnagyobb mértékben 26-ban nõttek az k (44), 28-ban enyhe, 1- os mérséklõdés következett be. 28 folyamán a januárban tapasztalt közel 12-os tizenkét havi árnövekedés a zöldségek körében decemberre 1-os csökkenéssé változott. A gyümölcsök esetében a vizsgált ötéves idõszakban az éves mezõgazdasági termelõiár-indexek 24-ben és 28-ban mutattak csökkenést (25, illetve 28-ban 26), 25 és 27 között folyamatos árnövekedés volt jellemzõ, 27-ben kiugró mértékû, közel 43-os áremelkedés jelentkezett. 27-ben az idõjárás hatásai (fõként a tavaszi fagykárok) mind a termésmennyiségre, mind a mezõgazdasági termelõi kra döntõ befolyást gyakoroltak: az év közepén, júniusban még csak 1 körüli árnövekedési ütem decemberre 93-ra szökött fel az elõzõ év azonos idõszakához viszonyítva. 28-ban ennek a drágulási trendnek a visszarendezõdése következett be, az év eleji magas árindexek (5-6) után decemberben 52-os árcsökkenés volt tapasztalható. 28 végére nagyjából a 27 elsõ félévére jellemzõ árszint állt vissza. Szinte az összes gyümölcsféleségnél hasonló folyamatok zajlottak le ebben a két évben a legnagyobb mértékben a nagy súlyt képviselõ alma nõtt 27-ben (83), ami 28-ban szintén az elsõ helyre került az árcsökkenések rangsorában (49). A növekvõ arányú importgyümölcsöt is tartalmazó fogyasztói k alakulásában a nagyfokú ingadozás kevésbé tükrözõdött: mind az öt évben emelkedés jelentkezett az elõzõ évhez viszonyítva. (27-ben 16, 28-ban 5). 27 második felétõl azonban itt is nagyfokú áremelkedés érvényesült: az elsõ félévre jellemzõ 1 körüli, elõzõ év azonos idõszakához viszonyított növekedési ütem decemberre 33-ra bõvült. Az árnövekedés 28. márciusban érte el a csúcspontot (42); az év második felétõl intenzív csökkenés következett be, decemberre pedig már 21-kal voltak alacsonyabbak a gyümölcsök fogyasztói i 27 decemberihez képest. A zöldség- és gyümölcsfeldolgozás élelmiszer-ipari szakágazat belföldi értékesítési éves árindexe 24 és 26 között szerényebb növekedési ütemet mutatott: 27-ben 7-kal, 28-ban 11-kal nõttek az k. 27-ben az elõzõ év azonos hónapjához viszonyított árindex a januárban mért 4-os növekedési ütem után decemberre 1 fölé gyorsult, 28. februárban 13-os értékkel tetõzött, majd enyhe lassulást mutatva az év végére tért vissza 1 alá; azonban a mezõgazdasági termelõi és fogyasztói k esetében jelentkezõ éles árnövekedés, illetve -csökkenés nem jelentkezett hasonlóan nagy mértékben ábra A zöldségek és gyümölcsök mezõgazdasági termelõi, a feldolgozás ipari termelõi, valamint a zöldségek, gyümölcsök fogyasztói árának alakulása, 23= 24. január 26. január 26. július 26. október 27. január 27. április 27. július 27. október 28. január Zöldségfélék termelői termelőár-indexe Gyümölcsfélék termelői (szőlő nélkül) Gyümölcs-, zöldségfeldolgozás termelőiár-indexe Friss zöldség, főzelék fogyasztóár-indexe fogy. Friss hazai és déligyümölcs fogy. fogyasztóiár-indexe Az ipari növények termésének mennyiségére legnagyobb hatással az EUcukorkvóta csökkentése miatt visszaszoruló cukorrépatermelés volt. Az olajos magvak termelése 28-ban jelentõsebben emelkedett. Az ipari növények mezõgazdasági termelõi i 24 és 28 között mind az öt évben növekedést mutattak éves szinten a megelõzõ évhez képest, a legnagyobb mértékben 27-ben és 28-ban (1, illetve 7). Az ipari növényeken belül jelentõs súlyt képviselõ olajnövények termelõi i a 24-es enyhe árcsökkenést leszámítva minden évben nõttek, a legjelentõsebb mértékben 27-ben, ekkor 26-kal, de 28-ban is 9--os áremelkedés volt megfigyelhetõ. Az olajnövények 27

5 Statisztikai tükör 29/12 Az élelmiszerek termelõi és fogyasztói inak alakulása ban 5 õszétõl nagyfokú növekedést mutatott, ebben döntõ szerepe volt a nemzetközi tõzsdei jegyzésk alakulásának. Az elõzõ év azonos hónapjához viszonyított árindex 27 októberétõl 28 szeptemberéig magas értékekkel volt jellemezhetõ (26-69), 28. decemberben azonban már közel 19-os árcsökkenés jelentkezett. Éves szinten az elõzõ évhez viszonyítva 27-ben a legnagyobb mértékû drágulás a szójababnál és napraforgómagvaknál volt megfigyelhetõ (35, illetve 31), míg 28-ban a repcemagvaknál (62) és az egyéb olajos növényeknél (51) volt kiemelkedõ mértékû az áremelkedés. A növényi olaj gyártása élelmiszer-ipari szakágazat belföldi értékesítési iban ugyanez a tendencia tükrözõdik. 24 és 26 között éves szinten csökkentek az k az elõzõ évhez viszonyítva, a 27-es magas mezõgazdasági termelõiár-növekedés 28-ban gyûrûzött tovább (36). A 27 elején még csökkenést mutató, az elõzõ év azonos hónapjához Ipari növények termésmennyisége (tonna) Ipari növények Napraforgómag Repcemag január 26. január 26. július 26. október 27. január 27. április 27. július 27. október 28. január Olajnövények termelőiár-indexe Növényolajgyártás termelőiár-indexe Étolaj fogyasztóiár-indexe 8. ábra 9. ábra Az olajnövények mezõgazdasági termelõi, a növényolajgyártás ipari termelõi, valamint az étolaj fogyasztói árának alakulása, 23= viszonyított árindexek után decemberben 2 árnövekedést mérhettünk, ban pedig már közel 59 volt az emelkedés üteme, ami decemberre 6-ra esett vissza. Az étolaj fogyasztói éves szinten 24-ben és 25-ben csökkent, 26 és 28 között pedig az elõzõ évhez viszonyítva minden évben nõtt (5-kal, 14-kal, illetve 56-kal). Az elõzõ év azonos hónapjához viszonyított árnövekedési ütem 27 elsõ felében 1 körül ingadozott, szeptembertõl határozott gyorsulást mutatva decemberre már 4 fölé került, a csúcspontját pedig 86-os értékkel ban érte el, ahonnan decemberre 13-ra mérséklõdött, követve a mezõgazdasági és ipari termelõi kat. Az idõjárási szélsõségek kevésbé hatnak az állattenyésztésre, mint a növénytermesztésre, ami a termelési mennyiségek és az k mérsékeltebb ingadozásában is kifejezõdik Vágóállatok termelése (tonna) 1. ábra Vágómarha Vágósertés Vágóbaromfi Vágótyúkféle A vágóállatok mezõgazdasági termelõi i éves szinten 24 és 28 között 27 kivételével emelkedtek az elõzõ évhez viszonyítva, a legnagyobb mértékben 28-ban (14). Havonként vizsgálva: a 27-es év nagyobbik részében az elõzõ év azonos hónapjához viszonyítva csökkentek az k, az utolsó két hónapban ez gyorsuló növekedésbe váltott át, 28. júniusra 26-os ütemet ért el, majd decemberig 1 alá süllyedt. A vágómarha mezõgazdasági termelõi i éves szinten 24 és 26 között jelentõsen nõttek az elõzõ évhez mérten, 27-ben viszont 9-os árcsökkenés, 28-ban 3-os áremelkedés következett. Az utolsó két év egyes hónapjaiban az elõzõ év azonos hónapjához viszonyítva 27. júniusban volt a legnagyobb árcsökkenés (19); a következõ év júniusában 12-os áremelkedés volt megfigyelhetõ. A vágósertés mezõgazdasági termelõi i éves szinten 24 és 26 között szintén nõttek, 27-ben közel 11-kal mérséklõdtek, majd 28- ban 17-kal bõvültek az elõzõ évhez viszonyítva. A as idõszak havi adatait vizsgálva elmondható, hogy az elõzõ év azonos hónapjához viszonyított árváltozást tekintve 27-ben minden hónapban csökkenés következett be, a legnagyobb mértékû októberben (15). 28-ban viszont minden hónapban magasabb volt a vágósertés termelõi a 27. ugyanazon havi adatnál, a legnagyobb árnövekedés 28. júniusban (29) volt. A vágóbaromfi esetében 27-ben (16) és 28-ban (14) tapasztalhattunk jelentõs éves szintû áremelkedést az elõzõ évhez képest. A két év havi adatait vizsgálva elmondható, hogy különösen a 27. július és 28. június közti idõben láthattunk magas, 1-ot meghaladó, az elõzõ év azonos hónapjához viszonyított árnövekedést, 28. júniusi 29-os csúcsértékkel, ami decemberre 2-os árcsökkenésbe fordul át.

6 6 Az élelmiszerek termelõi és fogyasztói inak alakulása ban Statisztikai tükör 29/12 A húsfeldolgozás belföldi értékesítési it tekintve között az éves árindexek minden évben nõttek az elõzõ évhez képest (27-ben 5, 28-ban 1) havi adatait vizsgálva elmondható, hogy az elõzõ év azonos havi bázishoz viszonyítva 27-ben egész évben 5 körüli árnövekedés volt a jellemzõ; ennek üteme 28 elsõ felében gyorsult, 13- ot ért el 28. júniusban, majd decemberre 1-os szintre került. A baromfihús feldolgozása szakágazatban 27 és 28 egyes hónapjaiban a 27 elejétõl egészen ig magas, 1 feletti növekedést tapasztaltunk az elõzõ év azonos hónapjához képest, ami decemberre 6 alá süllyedt. A húsfélék fogyasztói 24 és 28 között minden évben emelkedett az elõzõ évihez képest. 27-ben és 28-ban 8, illetve 9-kal nõttek a húsfélék fogyasztói i. Ezen belül a marhahús 11-kal, illetve 4- kal; a sertéshús 27-ben 1-os csökkenés után 28-ban 11-kal nõtt; a legnagyobb mértékben pedig a baromfihús emelkedett, rendre 17-kal, illetve 13-kal a két év folyamán. A baromfihús esetében elmondható, hogy a 27. január és a 28. június közti tizennyolc hónapos idõszakban az elõzõ év azonos hónapjához viszonyított árnövekedés üteme magas szinten, 13 és 2 között stabilizálódott, majd 28 második felében csökkenésnek indult, és decemberben már csak 4-ot tett ki A baromfihús mezõgazdasági és ipari termelõi, valamint fogyasztói árának alakulása, 23= 24. január 26. január 26. július 26. október 27. január 27. április 27. július 27. október 28. január Baromfihús fogyasztóiár-indexe Baromfi termelőiár-indexe Baromfihús-feldolgozás termelőiár-indexe 11. ábra Az állati termékek esetében érdemes kiemelni a tej és a tojás termelésének és árának alakulását. Mindkét termék termelése viszonylag stabil, a tojás esetében enyhén csökkenõ volt a vizsgált években. A tej felvásárlási árában 25-ben és 26-ban minimális éves ármozgás volt tapasztalható, 27-ben és 28-ban viszont nagyobb drágulás (13-13) jelentkezett. A 27. januári, elõzõ év azonos hónapjához viszonyított 3,5-os árnövekedési ütem az év második felétõl felgyorsult, decemberben már 28, 28. januárban pedig közel 4 volt az egy évre visszatekintõ drágulás mértéke. A drágulási hullám 28 második felétõl került ki az árindexbõl, decemberben már 14-os árcsökkenés volt megfigyelhetõ. A tejfeldolgozás élelmiszer-ipari szakágazatban a belföldi értékesítési i 27-ben 9-kal, 28-ban 11-kal nõttek. A 27. januárban az elõzõ év azonos hónapjához viszonyított 3-os növekedési ütem 28. januárra 19-ra emelkedett; az év végén, decemberben már közel 3-os árcsökkenés volt megfigyelhetõ, az lakulás így hasonló volt a mezõgazdasági termelõi kéhoz, a változékonyság azonban kisebb. A tej fogyasztói árában éves szinten 24-ben és 25-ben csökkenés, 26 és 28 között növekedés jelentkezett. 28-ban közel 17-kal nõttek az k az elõzõ évhez mérten. 27 elsõ felében az elõzõ év azonos hónapjához viszonyított fogyasztóiár-emelkedés 1 körül alakult. Az év második felében felgyorsult az ütem, 28. februárban volt a legnagyobb mértékû drágulás (23), az év második felétõl látványos ütem Állati termékek termelése 5 Tehéntej (millió l) 24. január 26. január 26. július 26. október 27. január 27. április 27. július 27. október 28. január Tej fogyasztóiár-indexe Tej termelőiár-indexe Tejfeldolgozás termelőiár-indexe Tojás fogyasztóiár-indexe Tojás termelőiár-indexe Tojás (millió db) ábra 13. ábra A tej és a tojás mezõgazdasági termelõi, a tejfeldolgozás ipari termelõi, valamint a tej, illetve a tojás fogyasztói inak alakulása, 23=

7 Statisztikai tükör 29/12 Az élelmiszerek termelõi és fogyasztói inak alakulása ban 7 mérséklõdés következett be, amelynek eredményeképpen decemberben a tej mindössze,6-kal haladta meg a 27. azonos havit. A tojás esetében az éves mezõgazdasági termelõi k 25 kivételével mind az öt évben emelkedtek az elõzõ évhez viszonyítva, a leginkább 27-ben (14) és 28-ban (13). 28 év elsõ felében 1 fölötti volt az árnövekedés, decemberben viszont már csak 2,9-kal nõttek az k az elõzõ év azonos idõszakához képest. A fogyasztói k esetében is hasonló tendencia mutatkozott, 25 kivételével minden évben nõttek az k az elõzõ évhez mérten. Az lakulás mértéke nagyfokú hasonlóságot mutatott a mezõgazdasági termelõi k alakulásával. A tojás fogyasztói a 28 elsõ félévére jellemzõ 2 körüli, az elõzõ év azonos hónapjához viszonyított növekedés után decemberben csak minimális mértékben,,4-kal emelkedett. Készítette: Józsa Balázs Elérhetõségek: Telefon: Információszolgálat Telefon: KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL, 29 A kiadvány kialakítása egyedi, annak tördelési, grafikai, elrendezési és megjelenési megoldásai a KSH tulajdonát képezik. Ezek átvétele, alkalmazása esetén a KSH engedélyét kell kérni.

Szolgáltatási kibocsátási árak, IV. negyedév

Szolgáltatási kibocsátási árak, IV. negyedév 213/28 Összeállította: Központi Statisztikai Hivatal www.ksh.hu VII. évfolyam 28. szám 213. április 19. Szolgáltatási kibocsátási árak, 212. IV. negyedév A tartalomból 1 Bevezető 1 Összegzés 2 H Szállítás,

Részletesebben

Mezőgazdasági termelői árak és hatásuk az élelmiszerek fogyasztói árára

Mezőgazdasági termelői árak és hatásuk az élelmiszerek fogyasztói árára 211/31 Összeállította: Központi Statisztikai Hivatal www.ksh.hu V. évfolyam 31. szám 211. május 23. Mezőgazdasági termelői árak és hatásuk az élelmiszerek fogyasztói árára A tartalomból 1 Bevezetés 1 Élelmiszerek

Részletesebben

Mezőgazdasági termelői árak, november

Mezőgazdasági termelői árak, november Közzététel: 2009. január 14. Sorszám: 8. Következik: 2009. január 15. Fogyasztói árak Mezőgazdasági termelői árak,. november Az agrár termelőiár-szintje. novemberben 22,3%-kal mérséklődött az előző év

Részletesebben

Bruttó hazai termék, 2010. III. negyedév

Bruttó hazai termék, 2010. III. negyedév Közzététel: 1. december 9. Sorszám: 19. Következik: 1. december 9., Külkereskedelmi termékforgalom, 1. január-október (előzetes) Bruttó hazai termék, 1. III. Magyarország bruttó hazai terméke 1 III. ében

Részletesebben

Mezőgazdasági termelői árak, április

Mezőgazdasági termelői árak, április Közzététel:. június 15. Sorszám: 96. Következik:. június 18. Létszám és kereset a nemzetgazdaságban Mezőgazdasági termelői árak,. április Az agrár termelőiár-szintje áprilisában 5,7%-kal csökkent az előző

Részletesebben

Mezőgazdasági termelői árak, január

Mezőgazdasági termelői árak, január Közzététel:. március 12. Sorszám: 44. Következik:. március 17. Ipar Mezőgazdasági termelői árak,. január Az agrár termelőiár-szintje januárjában 3,6%-kal növekedett az előző év azonos időszakához képest.

Részletesebben

AGRÁRPIACI JELENTÉSEK

AGRÁRPIACI JELENTÉSEK AGRÁRPIACI JELENTÉSEK ÉLİÁLLAT ÉS HÚS 2010. április 19. Élıállat és Hús Élıállat és Hús 2010. 14. hét Megjelenik kéthetente Felelıs szerkesztı: Dr. Stummer Ildikó Készítette: Módos Rita modos.rita@aki.gov.hu

Részletesebben

A K I. 300 Ft/kg. tonna

A K I. 300 Ft/kg. tonna PIAC Agrárgazdasági Kutató Intézet Piac-árinformációs Szolgálat A K I V. évfolyam/13. szám 7.12. 25/ BAROMFI Tartalom Piaci jelentés..........1 A vágócsirke piaci, és a csirkehúsok értékesítési árai...

Részletesebben

XV. évfolyam, 2. szám, Agrárpiaci Jelentések ÉLŐÁLLAT ÉS HÚS

XV. évfolyam, 2. szám, Agrárpiaci Jelentések ÉLŐÁLLAT ÉS HÚS XV. évfolyam, 2. szám, 202 Agrárpiaci Jelentések ÉLŐÁLLAT ÉS HÚS Élőállat és Hús Élőállat és Hús XV. évfolyam, 2. szám, 202 Megjelenik kéthetente Felelős szerkesztő Dr. Stummer Ildikó Tartalomjegyzék Piaci

Részletesebben

Szolgáltatási kibocsátási árak, I. negyedév Nem változtak a szolgáltatási kibocsátási árak

Szolgáltatási kibocsátási árak, I. negyedév Nem változtak a szolgáltatási kibocsátási árak 213/56 Összeállította: Központi Statisztikai Hivatal www.ksh.hu VII. évfolyam 56. szám 213. július 19. Szolgáltatási kibocsátási árak, 213. I. negyedév Nem változtak a szolgáltatási kibocsátási árak A

Részletesebben

Mezőgazdasági termelői árak, december

Mezőgazdasági termelői árak, december Közzététel: 2009. február 12. Sorszám: 22. Következik: 2009. február 13. Bruttó hazai termék (GDP) Mezőgazdasági termelői árak, 2008. december Az agrár termelőiár-szintje 2008. decemberben 22,6%-kal mérséklődött

Részletesebben

2014/74 STATISZTIKAI TÜKÖR 2014. július 18.

2014/74 STATISZTIKAI TÜKÖR 2014. július 18. 14/74 STATISZTIKAI TÜKÖR 14. július 18. Szolgáltatási kibocsátási árak, 14. I. negyedév Tartalom Összegzés...1 H Szállítás, raktározás nemzetgazdasági ág... J Információ, kommunikáció nemzetgazdasági ág...

Részletesebben

STATISZTIKAI TÜKÖR. Lakáspiaci árak, lakásárindex, III. negyedév január 27.

STATISZTIKAI TÜKÖR. Lakáspiaci árak, lakásárindex, III. negyedév január 27. STATISZTIKAI TÜKÖR 217. január 27. Lakáspiaci árak, lakásárindex, 216. III. negyedév Tartalom Bevezető...1 Az ingatlanforgalom alakulása...1 Éves árindexek...2 Negyedéves tiszta árindex...2 A teljes árváltozás

Részletesebben

Mezőgazdasági termelői árak, május

Mezőgazdasági termelői árak, május Közzététel:. július 12. Sorszám: 108. Következik:. július 13. Fogyasztói árak,. június Mezőgazdasági termelői árak,. május Az agrár termelőiár-szintje májusában 0,6%-kal csökkent az előző év azonos időszakához

Részletesebben

Mezőgazdasági termelői árak, 2009. november

Mezőgazdasági termelői árak, 2009. november Közzététel: 2010. január 13. Sorszám: 8. Következik: 2010. január 14. Fogyasztói árak Mezőgazdasági termelői árak,. november Az agrár termelőiár-szintje novemberében 5,2%-kal csökkent az előző év azonos

Részletesebben

2015/33 STATISZTIKAI TÜKÖR

2015/33 STATISZTIKAI TÜKÖR 2015/33 STATISZTIKAI TÜKÖR 2015. április 29. Lakáspiaci árak, lakásárindex, 2014. IV. negyedév* Tartalom Bevezető...1 Az ingatlanforgalom alakulása...1 Éves árindexek...2 Negyedéves tiszta árindex...2

Részletesebben

STATISZTIKAI TÜKÖR. Lakáspiaci árak, lakásárindex, II. negyedév* október 28.

STATISZTIKAI TÜKÖR. Lakáspiaci árak, lakásárindex, II. negyedév* október 28. STATISZTIKAI TÜKÖR 2016. október 28. Lakáspiaci árak, lakásárindex, 2016. II. negyedév* Tartalom Bevezető...1 Az ingatlanforgalom alakulása...1 Éves árindexek...2 Negyedéves tiszta árindex...2 A teljes

Részletesebben

2015/78 STATISZTIKAI TÜKÖR

2015/78 STATISZTIKAI TÜKÖR 215/78 STATISZTIKAI TÜKÖR 215. október 3. Lakáspiaci árak, lakásárindex, 215. II. negyedév* Tartalom Bevezető...1 Az ingatlanforgalom alakulása...1 Éves árindexek...2 Negyedéves tiszta árindex...2 A teljes

Részletesebben

XI. évfolyam/17. szám /35. hét ÉLİÁLLAT ÉS HÚS. A világ marhapiacán júliusban többnyire

XI. évfolyam/17. szám /35. hét ÉLİÁLLAT ÉS HÚS. A világ marhapiacán júliusban többnyire PIAC Agrárgazdasági Kutató Intézet Piac-árinformációs Szolgálat A K I XI. évfolyam/17. szám.09.08. /35. hét ÉLİÁLLAT ÉS HÚS Tartalom Piaci jelentés...1 Ábrák...3 Táblázatok...7 Külpiaci információk...9

Részletesebben

Mezőgazdasági termelői árak, március

Mezőgazdasági termelői árak, március Közzététel: 2011. május 12. Sorszám: 74. Következik: 2011. május 13. Bruttó hazai termék (GDP) Mezőgazdasági termelői árak, 2011. március Az agrár termelőiár-szintje 2011 márciusában 48,2%-kal magasabb

Részletesebben

Jelentés az építőipar évi teljesítményéről

Jelentés az építőipar évi teljesítményéről Központi Statisztikai Hivatal Jelentés az építőipar 2011. évi teljesítményéről 2012. április Tartalom Az építőipar fejlődése az elmúlt években...2 Az építőipar teljesítménye 2011-ben...2 Az építőipar helyzete

Részletesebben

XIV. évfolyam, 1. szám, Statisztikai Jelentések NÖVÉNYVÉDŐ SZEREK ÉRTÉKESÍTÉSE év

XIV. évfolyam, 1. szám, Statisztikai Jelentések NÖVÉNYVÉDŐ SZEREK ÉRTÉKESÍTÉSE év XIV. évfolyam, 1. szám, 2014 Statisztikai Jelentések NÖVÉNYVÉDŐ SZEREK ÉRTÉKESÍTÉSE 2013. év Növényvédő szerek értékesítése Növényvédő szerek értékesítése XIV. évfolyam, 1. szám, 2014 Megjelenik évente

Részletesebben

AGRÁRPIACI JELENTÉSEK

AGRÁRPIACI JELENTÉSEK AGRÁRPIACI JELENTÉSEK BAROMFI 2010. november 29. Baromfi 2010. 46. hét Megjelenik kéthetente Felelős szerkesztő: Dr. Stummer Ildikó Készítette: Thury Eszter thury.eszter@aki.gov.hu Kiadja: Agrárgazdasági

Részletesebben

Mezőgazdasági termelői árak, 2009. május

Mezőgazdasági termelői árak, 2009. május Közzététel:. július 10. Sorszám: 110. Következik:. július 14. Fogyasztói árak Mezőgazdasági termelői árak,. május Az agrár termelőiár-szintje májusában 21,7%-kal csökkent az előző év azonos időszakához

Részletesebben

A magyar gazdaság főbb számai európai összehasonlításban

A magyar gazdaság főbb számai európai összehasonlításban A magyar gazdaság főbb számai európai összehasonlításban A Policy Solutions makrogazdasági gyorselemzése 2011. szeptember Bevezetés A Policy Solutions a 27 európai uniós tagállam tavaszi konvergenciaprogramjában

Részletesebben

Születések és termékenység az Európai Unióban

Születések és termékenység az Európai Unióban 2011/38 Összeállította: Központi Statisztikai Hivatal www.ksh.hu V. évfolyam 38. szám 2011. június 14. A tartalomból 1 Bevezető 1 Élveszületések száma 1 Nyers élveszületési arányszám 2 Teljes termékenységi

Részletesebben

AGRÁRPIACI JELENTÉSEK

AGRÁRPIACI JELENTÉSEK AGRÁRPIACI JELENTÉSEK ÉLİÁLLAT ÉS HÚS 2011. április 4. Élıállat és Hús hét Megjelenik kéthetente Felelıs szerkesztı: Dr. Stummer Ildikó Készítette: Módos Rita modos.rita@aki.gov.hu Kiadja: Agrárgazdasági

Részletesebben

AGRÁRPIACI JELENTÉSEK

AGRÁRPIACI JELENTÉSEK AGRÁRPIACI JELENTÉSEK ÉLİÁLLAT ÉS HÚS 2009. augusztus 10. Élıállat és Hús 2009. 31. hét Megjelenik kéthetente Felelıs szerkesztı: Dr. Stummer Ildikó Készítette: Módos Rita modos.rita@aki.gov.hu Kiadja:

Részletesebben

Közlekedésbiztonsági trendek az Európai Unióban és Magyarországon

Közlekedésbiztonsági trendek az Európai Unióban és Magyarországon Közlekedésbiztonsági trendek az Európai Unióban és Magyarországon Prof. Dr. Holló Péter, az MTA doktora KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. kutató professzor Széchenyi István Egyetem, Győr egyetemi

Részletesebben

HOGYAN TOVÁBB IRÁNYVÁLTÁS A FOGLALKOZTATÁSPOLITIKÁBAN

HOGYAN TOVÁBB IRÁNYVÁLTÁS A FOGLALKOZTATÁSPOLITIKÁBAN HOGYAN TOVÁBB IRÁNYVÁLTÁS A FOGLALKOZTATÁSPOLITIKÁBAN DR. CZOMBA SÁNDOR államtitkár Nemzetgazdasági Minisztérium 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 76,3 74,1 72,9 71,4 71,0 Forrás: Eurostat TARTÓS LEMARADÁS

Részletesebben

PIAC A K I. Agrárgazdasági Kutató Intézet Piac-árinformációs Szolgálat. Tartalom. V. évfolyam/10. szám /20. hét BAROMFI PIACI JELENTÉS

PIAC A K I. Agrárgazdasági Kutató Intézet Piac-árinformációs Szolgálat. Tartalom. V. évfolyam/10. szám /20. hét BAROMFI PIACI JELENTÉS PIAC Agrárgazdasági Kutató Intézet Piac-árinformációs Szolgálat A K I V. évfolyam/1. szám 5.3. 25/ BAROMFI Tartalom Piaci jelentés..........1 A vágócsirke piaci, és a csirkehúsok értékesítési árai... 6

Részletesebben

Területi fejlettségi egyenlőtlenségek alakulása Európában. Fábián Zsófia KSH

Területi fejlettségi egyenlőtlenségek alakulása Európában. Fábián Zsófia KSH Területi fejlettségi egyenlőtlenségek alakulása Európában Fábián Zsófia KSH A vizsgálat célja Európa egyes térségei eltérő természeti, társadalmi és gazdasági adottságokkal rendelkeznek. Különböző történelmi

Részletesebben

XI. évfolyam/8. szám /17. hét ÉLİÁLLAT ÉS HÚS. A világpiacon 2008 elején a kereslet élénkülése

XI. évfolyam/8. szám /17. hét ÉLİÁLLAT ÉS HÚS. A világpiacon 2008 elején a kereslet élénkülése PIAC Agrárgazdasági Kutató Intézet Piac-árinformációs Szolgálat A K I XI. évfolyam/8. szám.05.05. /17. hét ÉLİÁLLAT ÉS HÚS Tartalom Piaci jelentés...1 Ábrák...3 Táblázatok...5 Külpiaci információk...7

Részletesebben

STATISZTIKAI TÜKÖR. Jelentés a beruházások 2014. évi alakulásáról. Tartalom. 1. Összefoglalás...2. 2. Nemzetközi kitekintés...2

STATISZTIKAI TÜKÖR. Jelentés a beruházások 2014. évi alakulásáról. Tartalom. 1. Összefoglalás...2. 2. Nemzetközi kitekintés...2 215. április Jelentés a beruházások 214. évi alakulásáról STATISZTIKAI TÜKÖR Tartalom 1. Összefoglalás...2 2. Nemzetközi kitekintés...2 3. Gazdasági környezet...2 4. A beruházások főbb jellemzői...3 5.

Részletesebben

2014/21 STATISZTIKAI TÜKÖR

2014/21 STATISZTIKAI TÜKÖR 1/1 STATISZTIKAI TÜKÖR 1. március 5. 13 negyedévében,7%-kal nőtt a GDP EMBARGÓ! Közölhető: 1. március 5-én reggel 9 órakor Tartalom Bevezető...1 13 negyedév...1 13. év... Bevezető Magyarország bruttó hazai

Részletesebben

ALKALMAZOTTI LÉTSZÁM AZ ERDŐGAZDÁLKODÁSBAN, A FA- ÉS BÚTORIPARBAN LÉTSZÁM-KATEGÓRIÁNKÉNT

ALKALMAZOTTI LÉTSZÁM AZ ERDŐGAZDÁLKODÁSBAN, A FA- ÉS BÚTORIPARBAN LÉTSZÁM-KATEGÓRIÁNKÉNT ALKALMAZOTTI LÉTSZÁM AZ ERDŐGAZDÁLKODÁSBAN, A FA- ÉS BÚTORIPARBAN LÉTSZÁM-KATEGÓRIÁNKÉNT Az új osztályozási rendszer bevezetésével a létszám adatokban is változás következett be. A 0-9 fő közötti kategória

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Veszprémi Igazgatósága. A kalászos gabonák évi terméseredményei a Közép-Dunántúlon. Veszprém 2005.

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Veszprémi Igazgatósága. A kalászos gabonák évi terméseredményei a Közép-Dunántúlon. Veszprém 2005. KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Veszprémi Igazgatósága A kalászos gabonák 2005. évi terméseredményei a Közép-Dunántúlon Veszprém 2005. október Készült: a Központi Statisztikai Hivatal Veszprémi Igazgatóság,

Részletesebben

X. évfolyam/19. szám /38. hét ÉLİÁLLAT ÉS HÚS. Magyarország hústermelésének és -fogyasztásának

X. évfolyam/19. szám /38. hét ÉLİÁLLAT ÉS HÚS. Magyarország hústermelésének és -fogyasztásának PIAC Agrárgazdasági Kutató Intézet Piac-árinformációs Szolgálat A K I X. évfolyam/9. szám.0.0. /38. hét ÉLİÁLLAT ÉS HÚS Tartalom Piaci jelentés... Ábrák...3 Táblázatok...7 Külpiaci információk...9 Összeállította:

Részletesebben

A fogyasztói árak alakulása 2011-ben

A fogyasztói árak alakulása 2011-ben Központi Statisztikai Hivatal A fogyasztói árak alakulása 2011-ben 2012. március Tartalom Bevezető...2 Európai uniós kitekintés...3 A fogyasztói árak alakulása 2011-ben Magyarországon...4 Maginfláció...7

Részletesebben

A magyar építőipar számokban

A magyar építőipar számokban Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége Landesfachverband der Bauunternehmer A magyar építőipar számokban 1. Az építőipari termelés alakulása A magyar építőipari termelés hat éves csökkenés után mélyponton

Részletesebben

ALKALMAZOTTI LÉTSZÁM AZ ERDŐGAZDÁLKODÁSBAN, A FA- ÉS BÚ-

ALKALMAZOTTI LÉTSZÁM AZ ERDŐGAZDÁLKODÁSBAN, A FA- ÉS BÚ- ALKALMAZOTTI LÉTSZÁM AZ ERDŐGAZDÁLKODÁSBAN, A FA- ÉS BÚ- TORIPARBAN LÉTSZÁM-KATEGÓRIÁNKÉNT Az új osztályozási rendszer bevezetésével a létszám adatokban is változás következett be. A 0-9 fő közötti kategória

Részletesebben

2015/02 STATISZTIKAI TÜKÖR január 16.

2015/02 STATISZTIKAI TÜKÖR január 16. 2015/02 STATISZTIKAI TÜKÖR 2015. január 16. Szolgáltatási kibocsátási árak, 2014. III. negyedév Tartalom Összegzés...1 H Szállítás, raktározás nemzetgazdasági ág...1 J Információ, kommunikáció nemzetgazdasági

Részletesebben

Havi elemzés az infláció alakulásáról. 2015. augusztus

Havi elemzés az infláció alakulásáról. 2015. augusztus Havi elemzés az infláció alakulásáról. augusztus A jegybanktörvény (a Magyar Nemzeti Bankról szóló,. évi CXXXIX. tv.). () az árstabilitás elérését és fenntartását jelöli meg a Magyar Nemzeti Bank elsődleges

Részletesebben

Mezőgazdasági termelői árak, augusztus

Mezőgazdasági termelői árak, augusztus Közzététel:. október 12. Sorszám: 163. Következik:. október 13. Fogyasztói árak Mezőgazdasági termelői árak,. augusztus Az agrár termelőiár-szintje augusztusában 11,8%-kal csökkent az előző év azonos időszakihoz

Részletesebben

X. évfolyam/11. szám /22. hét ÉLİÁLLAT ÉS HÚS. Az EU marhahús-termelése. Az EU-25 marhaállománya 2006 végén 1,1%-kal

X. évfolyam/11. szám /22. hét ÉLİÁLLAT ÉS HÚS. Az EU marhahús-termelése. Az EU-25 marhaállománya 2006 végén 1,1%-kal PIAC Agrárgazdasági Kutató Intézet Piac-árinformációs Szolgálat A K I X. évfolyam/. szám.06.. /22. hét ÉLİÁLLAT ÉS HÚS Tartalom Piaci jelentés... Ábrák...3 Táblázatok...7 Külpiaci információk...9 Összeállította:

Részletesebben

Augusztusban 3,3%-kal csökkentek a mezőgazdasági termelői árak

Augusztusban 3,3%-kal csökkentek a mezőgazdasági termelői árak Közzététel:. október 13. Következik:. október 16. Építőipar,. augusztus Sorszám: 134. Augusztusban 3,3%-kal csökkentek a mezőgazdasági termelői árak Mezőgazdasági termelői árak,. augusztus augusztusában

Részletesebben

Mire, mennyit költöttünk? Az államháztartás bevételei és kiadásai 2003-2006-ban

Mire, mennyit költöttünk? Az államháztartás bevételei és kiadásai 2003-2006-ban Mire, mennyit költöttünk? Az államháztartás bevételei és kiadásai 2003-2006-ban Kiadások változása Az államháztartás kiadásainak változása (pénzforgalmi szemléletben milliárd Ft-ban) 8 500 8 700 9 500

Részletesebben

XI. évfolyam/19. szám /39. hét ÉLİÁLLAT ÉS HÚS. A világ marhapiacán augusztusban folytatódott az

XI. évfolyam/19. szám /39. hét ÉLİÁLLAT ÉS HÚS. A világ marhapiacán augusztusban folytatódott az PIAC Agrárgazdasági Kutató Intézet Piac-árinformációs Szolgálat A K I XI. évfolyam/19. szám 2008.10.06. 2008/39. hét ÉLİÁLLAT ÉS HÚS Tartalom Piaci jelentés...1 Ábrák...3 Táblázatok...7 Külpiaci információk...9

Részletesebben

Zöldenergia szerepe a gazdaságban

Zöldenergia szerepe a gazdaságban Zöldenergia szerepe a gazdaságban Zöldakadémia Nádudvar 2009 május 8 dr.tóth József Összefüggések Zöld energiák Alternatív Energia Alternatív energia - a természeti jelenségek kölcsönhatásából kinyerhető

Részletesebben

PIAC PIACI JELENTÉS. Agrárgazdasági Kutató Intézet Piac-árinformációs Szolgálat. Tartalom. VIII. évfolyam/10. szám /21.

PIAC PIACI JELENTÉS. Agrárgazdasági Kutató Intézet Piac-árinformációs Szolgálat. Tartalom. VIII. évfolyam/10. szám /21. PIAC Agrárgazdasági Kutató Intézet Piac-árinformációs Szolgálat VIII. évfolyam/10. szám 06.03. 2008/ BAROMFI Tartalom Piaci jelentés..........1 A vágócsirke termelői, és a csirkehúsok feldolgozói értékesítési

Részletesebben

STATISZTIKAI TÜKÖR május 2.

STATISZTIKAI TÜKÖR május 2. STATISZTIKAI TÜKÖR 2017. május 2. Lakáspiaci árak, lakásárindex, 2016. IV. Tartalom Bevezető...1 Az ingatlanforgalom alakulása...1 Éves árindexek...1 Negyedéves tiszta árindex...2 A teljes árváltozás tényezői

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL MISKOLCI IGAZGATÓSÁGA. Szántóföldön termelt főbb növények terméseredményei Észak-Magyarországon 2006

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL MISKOLCI IGAZGATÓSÁGA. Szántóföldön termelt főbb növények terméseredményei Észak-Magyarországon 2006 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL MISKOLCI IGAZGATÓSÁGA Szántóföldön termelt főbb növények terméseredményei Észak-Magyarországon 2006 Miskolc, 2007. február Igazgató: Dr. Kapros Tiborné Tájékoztatási osztályvezető:

Részletesebben

Nemzetközi vándorlás az Európai Unió országaiban

Nemzetközi vándorlás az Európai Unió országaiban 21/63 Összeállította: Központi Statisztikai hivatal www.ksh.hu IV. évfolyam 63. szám 21. május 26. Nemzetközi vándorlás az Európai Unió országaiban A tartalomból 1 Bevezetõ 1 Az Európai Unió országaiban

Részletesebben

Agrárgazdaságunk jelene és jövője az EU tagság tükrében

Agrárgazdaságunk jelene és jövője az EU tagság tükrében Agrárgazdaságunk jelene és jövője az EU tagság tükrében Kapronczai István 52. KÖZGAZDÁSZ-VÁNDORGYŰLÉS Nyíregyháza, 2014. szeptember 4-6. Az induló állapot Kérdés: Felkészült agrárgazdasággal csatlakoztunk

Részletesebben

A közúti közlekedésbiztonság helyzete Magyarországon

A közúti közlekedésbiztonság helyzete Magyarországon A közúti közlekedésbiztonság helyzete Magyarországon Prof. Dr. Holló Péter KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. kutató professzor Széchenyi István Egyetem egyetemi tanár Tartalom 1. A hazai közúti

Részletesebben

AGRÁRPIACI JELENTÉSEK

AGRÁRPIACI JELENTÉSEK AGRÁRPIACI JELENTÉSEK ÉLİÁLLAT ÉS HÚS 2010. május 17. Élıállat és Hús 2010. 18. hét Megjelenik kéthetente Felelıs szerkesztı: Dr. Stummer Ildikó Készítette: Módos Rita modos.rita@aki.gov.hu Kiadja: Agrárgazdasági

Részletesebben

Központi Statisztikai Hivatal

Központi Statisztikai Hivatal Központi Statisztikai Hivatal Korunk pestise az Európai Unióban Míg az újonnan diagnosztizált AIDS-megbetegedések száma folyamatosan csökken az Európai Unióban, addig az EuroHIV 1 adatai szerint a nyilvántartott

Részletesebben

Decemberben 6,6%-kal csökkentek a mezőgazdasági termelői árak

Decemberben 6,6%-kal csökkentek a mezőgazdasági termelői árak Közzététel: 2015. február 16. Következik: 2015. február 20. Keresetek Sorszám: 26. Decemberben 6,6%-kal csökkentek a mezőgazdasági termelői árak Mezőgazdasági termelői árak, 2014. december 2014 decemberében

Részletesebben

A magyar építőipar számokban és a 2015. évi várakozások

A magyar építőipar számokban és a 2015. évi várakozások A magyar építőipar számokban és a 2015. évi várakozások Az építőipari termelés alakulása A magyar építőipari termelés hat éves csökkenés után mélyponton 2012. évben volt ~1600 Mrd Ft értékkel. 2013-ban

Részletesebben

Márciusban 10,2%-kal csökkentek a mezőgazdasági termelői árak

Márciusban 10,2%-kal csökkentek a mezőgazdasági termelői árak Közzététel: 2014. május 14. Következik: 2014. május 15. Bruttó hazai termék (GDP), 2014. I. negyedév (első becslés) Sorszám: 65. Márciusban 10,2%-kal csökkentek a mezőgazdasági termelői árak Mezőgazdasági

Részletesebben

2014/114 STATISZTIKAI TÜKÖR

2014/114 STATISZTIKAI TÜKÖR 214/114 STATISZTIKAI TÜKÖR 214. október 3. Lakáspiaci árak, lakásárindex, 214. II. negyedév* Tartalom Bevezető...1 Főbb folyamatok...1 Az ingatlanforgalom alakulása...1 Éves árindexek...2 Negyedéves tiszta

Részletesebben

PIAC PIACI JELENTÉS. Agrárgazdasági Kutató Intézet Piac-árinformációs Szolgálat. Tartalom. VIII. évfolyam/15. szám /31.

PIAC PIACI JELENTÉS. Agrárgazdasági Kutató Intézet Piac-árinformációs Szolgálat. Tartalom. VIII. évfolyam/15. szám /31. PIAC Agrárgazdasági Kutató Intézet Piac-árinformációs Szolgálat VIII. évfolyam/15. szám 08.12. 2008/ BAROMFI Tartalom Piaci jelentés..........1 A vágócsirke termelői, és a csirkehúsok feldolgozói értékesítési

Részletesebben

STATISZTIKAI TÜKÖR 2015/54. Lakáspiaci árak, lakásárindex, 2015. I. negyedév* 2015. július 31.

STATISZTIKAI TÜKÖR 2015/54. Lakáspiaci árak, lakásárindex, 2015. I. negyedév* 2015. július 31. STATISZTIKAI TÜKÖR Lakáspiaci árak, árindex, 2015. I. negyedév* 2015/54 2015. július 31. Tartalom Bevezető...1 Az ingatlanforgalom alakulása...1 Éves árindexek...2 Negyedéves tiszta árindex...2 A teljes

Részletesebben

X. évfolyam/24. szám /48. hét ÉLİÁLLAT ÉS HÚS. A világ juh- és kecskehús termelése várhatóan

X. évfolyam/24. szám /48. hét ÉLİÁLLAT ÉS HÚS. A világ juh- és kecskehús termelése várhatóan PIAC Agrárgazdasági Kutató Intézet Piac-árinformációs Szolgálat A K I X. évfolyam/24. szám.12.10. /48. hét ÉLİÁLLAT ÉS HÚS Tartalom Piaci jelentés...1 Ábrák...3 Táblázatok...7 Külpiaci információk...9

Részletesebben

Mezőgazdaság számokban

Mezőgazdaság számokban Mezőgazdaság számokban Jász-Nagykun-Szolnok megyei információk a 1 11. oldalon A mezőgazdaság teljesítménye % 18 16 14 12 1 8 A mezőgazdaság bruttó termelése (2=1%) 6 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 21 211

Részletesebben

A földgáz fogyasztói árának 1 változása néhány európai országban 1999. július és 2001. június között

A földgáz fogyasztói árának 1 változása néhány európai országban 1999. július és 2001. június között A földgáz fogyasztói árának 1 változása néhány európai országban 1999. július és 2001. június között A gázárak változását hat európai ország -,,,,, Egyesült Királyság - és végfelhasználói gázárának módosulásán

Részletesebben

Mezőgazdasági termelői árak, január

Mezőgazdasági termelői árak, január Közzététel:. március 10. Sorszám: 42. Következik:. március 11. Bruttó hazai termék (GDP) Mezőgazdasági termelői árak,. január Az agrár termelőiár-szintje januárjában 39,6%-kal magasabb volt az egy évvel

Részletesebben

STATISZTIKAI TÜKÖR. Lakáspiaci árak, lakásárindex, I. negyedév* július 29.

STATISZTIKAI TÜKÖR. Lakáspiaci árak, lakásárindex, I. negyedév* július 29. STATISZTIKAI TÜKÖR 2016. július 29. Lakáspiaci árak, árindex, 2016. I. negyedév* Tartalom Bevezető...1 Az ingatlanforgalom alakulása...1 Éves árindexek...2 Az éves piaci forgalom összértéke...2 Negyedéves

Részletesebben

Decemberben 0,4% volt az infláció (Fogyasztói árak, december és év)

Decemberben 0,4% volt az infláció (Fogyasztói árak, december és év) Közzététel: 2014. január 15. Következik: 2014. január 16. Építőipar Sorszám: 10. Decemberben 0,4% volt az infláció (Fogyasztói árak, 2013. december és 2013. év) Decemberben a fogyasztói árak 0,4%-kal voltak

Részletesebben

AGRÁRPIACI JELENTÉSEK

AGRÁRPIACI JELENTÉSEK AGRÁRPIACI JELENTÉSEK ÉLİÁLLAT ÉS HÚS 2010. december 13. Élıállat és Hús 2010. 48. hét Megjelenik kéthetente Felelıs szerkesztı: Dr. Stummer Ildikó Készítette: Módos Rita modos.rita@aki.gov.hu Kiadja:

Részletesebben

VI. évfolyam, 2. szám Statisztikai Jelentések. FŐBB TERMÉNYEK ÉS TERMÉKEK KÉSZLETALAKULÁSA év

VI. évfolyam, 2. szám Statisztikai Jelentések. FŐBB TERMÉNYEK ÉS TERMÉKEK KÉSZLETALAKULÁSA év VI. évfolyam, 2. szám 215 Statisztikai Jelentések FŐBB TERMÉNYEK ÉS TERMÉKEK KÉSZLETALAKULÁSA 214. év Főbb termények és termékek alakulása Főbb termények és termékek alakulása VI. évfolyam, 2. szám 215

Részletesebben

Munkaidő-szab{lyoz{s Európ{ban A Policy Solutions közpolitikai h{ttérelemzése az Európai Unió egyes tag{llamainak munkaidő-szab{lyoz{s{ról

Munkaidő-szab{lyoz{s Európ{ban A Policy Solutions közpolitikai h{ttérelemzése az Európai Unió egyes tag{llamainak munkaidő-szab{lyoz{s{ról Munkaidő-szab{lyoz{s Európ{ban A Policy Solutions közpolitikai h{ttérelemzése az Európai Unió egyes tag{llamainak munkaidő-szab{lyoz{s{ról 2011. augusztus Vezetői összefoglaló A munkaidőre vonatkozó szabályozás

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.8.9. C(2016) 5091 final A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A kötelezettségszegési eljárások keretében a Bizottság által a Bíróságnak javasolt rögzített összegű és kényszerítő bírságok

Részletesebben

XV. évfolyam, 24. szám, Agrárpiaci Jelentések ÉLŐÁLLAT ÉS HÚS

XV. évfolyam, 24. szám, Agrárpiaci Jelentések ÉLŐÁLLAT ÉS HÚS XV. évfolyam, 24. szám, 2012 Agrárpiaci Jelentések ÉLŐÁLLAT ÉS HÚS Élőállat és Hús Élőállat és Hús XV. évfolyam, 24. szám, 2012 2012. december 10. Megjelenik kéthetente Felelős szerkesztő Dr. Stummer Ildikó

Részletesebben

Októberben 5,7%-kal csökkentek a mezőgazdasági termelői árak

Októberben 5,7%-kal csökkentek a mezőgazdasági termelői árak Közzététel:. december 12. Következik:. december 15. Építőipar,. október Sorszám: 162. Októberben 5,7%-kal csökkentek a mezőgazdasági termelői árak Mezőgazdasági termelői árak,. október októberében a mezőgazdasági

Részletesebben

Mezőgazdasági termelői árak, 2010. szeptember

Mezőgazdasági termelői árak, 2010. szeptember Közzététel: 2010. november 15. Következik: 2010. november18. Személysérüléses közúti közlekedési balesetek, 2010. III. negyedév Sorszám:178. Mezőgazdasági termelői árak, 2010. szeptember Az agrár termelőiár-szintje

Részletesebben

REGISZTRÁLT GAZDASÁGI SZERVEZETEK SZÁMA AZ ERDŐGAZDÁLKODÁSBAN, FA- ÉS BÚTORIPARBAN

REGISZTRÁLT GAZDASÁGI SZERVEZETEK SZÁMA AZ ERDŐGAZDÁLKODÁSBAN, FA- ÉS BÚTORIPARBAN REGISZTRÁLT GAZDASÁGI SZERVEZETEK SZÁMA AZ ERDŐGAZDÁLKODÁSBAN, FA- ÉS BÚTORIPARBAN ERDŐGAZDÁLKODÁS 2013-ban tovább emelkedett a regisztrált szervezetek száma az erdőgazdálkodás területén (+4,8%). Folytatódott

Részletesebben

A közlekedésbiztonság helyzete Magyarországon

A közlekedésbiztonság helyzete Magyarországon A közlekedésbiztonság helyzete Magyarországon Prof. Dr. Holló Péter KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. kutató professzor Széchenyi István Egyetem egyetemi tanár A közlekedésbiztonság aktuális

Részletesebben

Mezőgazdaság számokban

Mezőgazdaság számokban Mezőgazdaság számokban Vas megyei információk a 1 11. oldalon A mezőgazdaság teljesítménye % 18 16 14 12 1 8 A mezőgazdaság bruttó termelése (2=1%) 6 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 21 211 Növénytermesztés

Részletesebben

Mezőgazdasági termelői árak, február

Mezőgazdasági termelői árak, február Közzététel:. április 11. Sorszám: 58. Következik:. április 12. Fogyasztói árak Mezőgazdasági termelői árak,. február Az agrár termelőiár-szintje februárjában 47,5%-kal magasabb volt az egy évvel korábbinál.

Részletesebben

Állatállomány, 2012. június 1.

Állatállomány, 2012. június 1. 212/56 Összeállította: Központi Statisztikai Hivatal www.ksh.hu VI. évfolyam 56. szám 212. augusztus 3. Állatállomány, 212. június 1. A tartalomból 1 Bevezető 1 Szarvasmarha-állomány 2 állomány 3 Baromfiállomány

Részletesebben

Az Otthonteremtési Program hatásai

Az Otthonteremtési Program hatásai Az Otthonteremtési Program hatásai NEMZETI MINŐSÉGÜGYI KONFERENCIA 2016. szeptember 16. Balogh László Pénzügypolitikáért Felelős Helyettes Államtitkár Nemzetgazdasági Minisztérium 2016. Szeptember 16.

Részletesebben

Szolgáltatási kibocsátási árak, 2013. III. negyedév

Szolgáltatási kibocsátási árak, 2013. III. negyedév 214/3 Összeállította: Központi Statisztikai Hivatal www.ksh.hu VIII. évfolyam 56. szám 214. január 17. Szolgáltatási kibocsátási árak, 213. III. negyedév A tartalomból 1 Összegzés 1 H Szállítás, raktározás

Részletesebben

Tematikus füzetek. Az uniós tagállamok időarányos abszorpciós teljesítménye

Tematikus füzetek. Az uniós tagállamok időarányos abszorpciós teljesítménye Az uniós tagállamok időarányos abszorpciós teljesítménye Tartalomjegyzék Bevezetés... 4 Időközi kifizetések időbeni alakulása a 2007-2013-as időszakban uniós szinten... 6 Időközi kifizetések országcsoportonként....

Részletesebben

XV. évfolyam, 21. szám, Agrárpiaci Jelentések ÉLŐÁLLAT ÉS HÚS

XV. évfolyam, 21. szám, Agrárpiaci Jelentések ÉLŐÁLLAT ÉS HÚS XV. évfolyam, 21. szám, 2012 Agrárpiaci Jelentések ÉLŐÁLLAT ÉS HÚS Élőállat és Hús Élőállat és Hús XV. évfolyam, 21. szám, 2012 2012. október 27. Megjelenik kéthetente Felelős szerkesztő Dr. Stummer Ildikó

Részletesebben

A BÚZA KERESKEDELEM FONTOSABB SZEREPLŐI 2. RÉSZ, EURÓPAI UNIÓS VONATKOZÁS 1. Kulcsszavak: búza, terménykereskedelem, világpiac, export, import, EU-27

A BÚZA KERESKEDELEM FONTOSABB SZEREPLŐI 2. RÉSZ, EURÓPAI UNIÓS VONATKOZÁS 1. Kulcsszavak: búza, terménykereskedelem, világpiac, export, import, EU-27 Franciaország Németország Egyesült Királyság Lengyelország Románia Spanyolország Olaszország Csehország Dánia Bulgária Magyarország Svédország Litvánia Ausztria Görögország Belgium Szlovákia Hollandia

Részletesebben

Állatállomány, 2013. június 1., (előzetes adatok)

Állatállomány, 2013. június 1., (előzetes adatok) 213/85 Összeállította: Központi Statisztikai Hivatal www.ksh.hu VII. évfolyam 85. szám 213. október 25. Állatállomány, 213. június 1., (előzetes adatok) A tartalomból 1 Bevezető 1 Szarvasmarha-állomány

Részletesebben

A mezőgazdaság szerepe a nemzetgazdaságban, 2012

A mezőgazdaság szerepe a nemzetgazdaságban, 2012 A mezőgazdaság szerepe a nemzetgazdaságban, 212 Központi Statisztikai Hivatal 213. július Tartalom 1. Az élelmiszergazdaság nemzetgazdasági súlya és külkereskedelme...2 1.1. Makrogazdasági jellemzők...2

Részletesebben

XVI. évfolyam, 18. szám, Agrárpiaci Jelentések ÉLŐÁLLAT ÉS HÚS

XVI. évfolyam, 18. szám, Agrárpiaci Jelentések ÉLŐÁLLAT ÉS HÚS XVI. évfolyam, 18. szám, 2013 Agrárpiaci Jelentések ÉLŐÁLLAT ÉS HÚS Élőállat és Hús Élőállat és Hús XVI. évfolyam, 18. szám, 2013 2013. szeptember 16. Megjelenik kéthetente Felelős szerkesztő Dr. Stummer

Részletesebben

ADÓVERSENY AZ EURÓPAI UNIÓ ORSZÁGAIBAN

ADÓVERSENY AZ EURÓPAI UNIÓ ORSZÁGAIBAN ADÓVERSENY AZ EURÓPAI UNIÓ ORSZÁGAIBAN Bozsik Sándor Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar pzbozsi@uni-miskolc.hu MIRŐL LESZ SZÓ? Jelenlegi helyzetkép Adóverseny lehetséges befolyásoló tényezői Az országklaszterek

Részletesebben

Nyugdíjasok, rokkantsági nyugdíjasok az EU országaiban

Nyugdíjasok, rokkantsági nyugdíjasok az EU országaiban Nyugdíjasok, rokkantsági nyugdíjasok az EU országaiban Biztosításmatematikus, ONYF ESSPROS (European System of integrated Social Protection Statistics) A szociális védelem integrált európai statisztikai

Részletesebben

2014/92 STATISZTIKAI TÜKÖR

2014/92 STATISZTIKAI TÜKÖR 14/9 STATISZTIKAI TÜKÖR 14. szeptember 3. 14 II. ében 3,9-kal nőtt a GDP Bruttó hazai termék, 14. II., második becslés Tartalom Bevezető...1 Termelési oldal...1 Felhasználási oldal... A GDP változása az

Részletesebben

A változatos NUTS rendszer

A változatos NUTS rendszer Nomenclature of Territorial Units for Statistics GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR, GÖDÖLLŐ A változatos NUTS rendszer Péli László RGVI Statisztikai Célú Területi Egységek Nomenklatúrája, 1970-es évek

Részletesebben

A CTOSZ álláspontja az EU Bizottság cukor reform tervével kapcsolatban

A CTOSZ álláspontja az EU Bizottság cukor reform tervével kapcsolatban A CTOSZ álláspontja az EU Bizottság cukor reform tervével kapcsolatban Budapest, 24. szeptember hó A Cukorrépatermesztők Országos Szövetsége Elnökségének 24. szeptember 17-i határozata: Az EU Bizottság

Részletesebben

PIAC A K I ÉLÁLLAT ÉS HÚS. Agrárgazdasági Kutató Intézet Piac-árinformációs Szolgálat. VIII. évfolyam/10. szám /20. hét.

PIAC A K I ÉLÁLLAT ÉS HÚS. Agrárgazdasági Kutató Intézet Piac-árinformációs Szolgálat. VIII. évfolyam/10. szám /20. hét. PIAC Agrárgazdasági Kutató Intézet Piac-árinformációs Szolgálat A K I VIII. évfolyam/10. szám.05.30. /20. hét ÉLÁLLAT ÉS HÚS Tartalom Piaci jelentés...1 Ábrák...3 Táblázatok...6 Külföldi piaci információk...9

Részletesebben

Fogyasztói árak, 2008. február

Fogyasztói árak, 2008. február Közzététel: 2008. március 11. Sorszám: 47. Következik: 2008. március 12.Mezőgazdasági árak Fogyasztói árak, 2008. február 2008. februárban az egyhavi átlagos fogyasztóiár-emelkedés 1,1% volt, 2007. februárhoz

Részletesebben

Márciusban 2,2%-os volt az infláció (Fogyasztói árak, március)

Márciusban 2,2%-os volt az infláció (Fogyasztói árak, március) Közzététel: 2013. április 11. Következik: 2013. április 12. Ipar Sorszám: 58. Márciusban 2,2%-os volt az infláció (Fogyasztói árak, 2013. március) Márciusban a fogyasztói árak 2,2%-kal voltak magasabbak,

Részletesebben

Szántóföldön termelt főbb növények terméseredményei a Közép-Dunántúlon 2005

Szántóföldön termelt főbb növények terméseredményei a Közép-Dunántúlon 2005 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Veszprémi Igazgatósága Szántóföldön termelt főbb növények terméseredményei a Közép-Dunántúlon 2005 Veszprém 2006. január Készült: a Központi Statisztikai Hivatal Veszprémi

Részletesebben

Állatállomány, 2013. december 1.

Állatállomány, 2013. december 1. 214/15 Összeállította: Központi Statisztikai Hivatal www.ksh.hu VIII. évfolyam 15. szám 214. február 21. Állatállomány, 213. december 1. Tartalom Bevezető...1 Szarvasmarha-állomány...1 állomány...2 Baromfiállomány...3

Részletesebben

Fogyasztói árak, 2006. szeptember

Fogyasztói árak, 2006. szeptember www.ksh.hu A KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL LEGFRISSEBB ADATAIBÓL Következik: Mezőgazdasági árak 2006. október 12. Közzététel: 2006. október 11. Sorszám: 176. Fogyasztói árak, 2006. szeptember 2006. szeptemberben

Részletesebben