A április 1-jei egészségügyi reformintézkedések hatása az összes kórházi ágyszámra

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A 2007. április 1-jei egészségügyi reformintézkedések hatása az összes kórházi ágyszámra"

Átírás

1 A 7. április 1-jei egészségügyi reformintézkedések hatása az összes kórházi ágyszámra 7. április 1-jén lépett hatályba az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 6. évi CXXXII. törvény felhatalmazása alapján megállapított kórházi struktúra Magyarországon. A törvény megalkotása és hatálybalépése között eltelt fél háromnegyed év szakmai és társadalmi vitáktól volt hangos, melyek utózengéi ma is tartanak. Komoly hiányossága azonban az egészségpolitikai szakirodalomnak az ágyszámreform számszerű hatásainak elemzése és bemutatása, mely hiányt ehelyütt igyekszünk legalább részben pótolni. Dr. Gábor 1, Imhof Gábor 2, dr. Ágoston István 1, dr. Bálint 3, dr. Betlehem József 3, Kresák Gergely 2, Endrei Dóra 4, Zemplényi Antal 4, dr. Boncz Imre 1, Bevezetés, célkitűzések Korábbi írásainkban már foglalkoztunk a kórházi ágyszámok alakulásával. Az akkori vizsgálataink során több év változását vettük górcső alá, és ez által igyekeztünk összehasonlítani a hazai és a nemzetközi ágyszámok alakulásának kapcsolatát. Ezen elemzések során vizsgáltuk tehát a hazai kórházi ágyszámokat nemzetközi összehasonlításban (1), majd megnéztük a magyar kórházi ágyszámok alakulását a rendszerváltozást követő közötti periódusban. (2) Jelen írásunkban azonban a demokratikus átalakulás utáni időszak legnagyobb horderejű magyarországi ágy számreformját, illetve annak eredményeit szeretnénk bemutatni, vagyis az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 6. évi CXXXII. törvényt, illetve ennek hatását a kórházi ágyszámokra. (3) A nevezett jogszabály volt hivatott a regnáló kormány egészségügyi törekvéseinek kapacitását szabályozni. A törvény végrehajtásáról a 361/6. (XII. 28.) Korm. rendelet intézkedett (4), míg a hozzá kapcsolódó finanszírozási, szerződéskötési és eljárási szabályokat a 41/7. (III. 13.) Korm. rendelet rögzítette. () A 6 8 közötti egészségügyi reform számos intézkedése óriási szakmai és társadalmi vitát, ellenállást váltott ki, melynek fontos elemei a szakirodalomban is tárgyalásra kerültek. (6 14.) Dolgozatunk célkitűzése tehát a magyarországi kórházi ágyszámok változásának vizsgálata a 7. április 1-jén hatályba lépett reformintézkedések hatására. Megpróbáltuk megvizsgálni, hogy az említett reformtörekvések miként alakították a hazai ellátórendszer szerkezetét. A változások vizsgálata során igyekszünk az aktív és krónikus ágyszámokat külön és együttesen is megvizsgálni, hogy ez által sokkal átfogóbb képet kapjunk a reform eredményeiről. Kutatásunk során kíváncsiak voltunk arra, hogy a -es évek legjelentősebb egészségügyi szerkezeti reformja csupán egy egyszerű létszámcsökkentést jelent, vagy ennél összetettebb módon, struktúraátalakítással egybekötve igyekszik modernizálni a hazai ellátást. Az ESKI kiváló áttekintést készített a kapacitás meghatározásokról a nemzetközi gyakorlatban. (1) Adatok és módszerek Dolgozatunk során a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) és az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (OEP) adataira támaszkodtunk. (16,17) Az itt található adatok képezték a későbbi vizsgálatok alap adatbázisát. Az elemzés az összes kórházi ágyszám vizsgálatát tartalmazza (1 4. és 7. ábra), csupán az aktív krónikus-ágyarány elemzésénél (. és 6. ábra) választottuk szét az aktív és krónikus ágyakat. Első lépésben megvizsgáltuk, hogy az aktív, krónikus és az összes kórházi ágyszám hogyan változott országos 1. táblázat. Kórházi ágyak számának változása 7. április 1-jén Aktív Krónikus Összesen Változás (darab) Változás (%) -26% 3% -11% EGÉSZSÉGÜGYI GAZDASÁGI SZEMLE 9/4.

2 szinten. (1. táblázat) Második körben elemeztük a 1 lakosra jutó összes kórházi ágyszámot és ezek változását Magyarországon 7. április 1. előtt és után regionális (1. ábra) és megyei (2. ábra) bontásban. Ezt követően a 1 lakosra jutó összes kórházi ágyszám százalékos eltérését vizsgáltuk az országos átlagtól 7. április 1-jei reformintézkedések előtt és után, szintén regionális (3. ábra) és megyei (4. ábra) bontásban. Itt kimutattuk az országos átlagtól való felfelé és lefelé mért legnagyobb eltérések közötti különbséget. 1. ábra. 1 lakosra jutó összes kórházi ágyak száma (bal oldali függőleges tengely) és ezek változása (jobb oldali függőleges tengely) Magyarországon 7. április 1. előtt és után regionális bontásban Összes ágyszám/1. lakos (db) Dél-Dunántúl Dél-Alföld Észak-Alföld -6,4-9,9-11, előtt után változás Észak-Magyaro. -7,3 Közép-Dunántúl -, Nyugat-Dunántúl -7,1 Közép-Magyaro Ágyszám százalékos változás (%) 2. ábra. 1 lakosra jutó összes kórházi ágyak száma (bal oldali függőleges tengely) és ezek változása (jobb oldali függőleges tengely) Magyarországon 7. április 1. előtt és után megyénként előtt után változás Összes ágyszám/1. lakos (db) ,8-2,6 -, -1,4-13, 1-11, 4-16,6-6, 4-4,4-3,6-4, 9-7, 4-6,1-1,4-9, -7, 2-2,9-1, 3-17,6-7, - -1 Ágyszám százalékos változás (%) Bács-K. Hajdú-B. Szabolcs-Sz-B. J-N-Szolnok Borsod-A.-Z. Komárom Győr-M.-S. - 6 EGÉSZSÉGÜGYI GAZDASÁGI SZEMLE 9/4.

3 3. ábra. 1 lakosra jutó összes kórházi ágyszám eltérése az országos átlagtól 7. április 1. előtt és után régiónként előtt után 17,9 Összes ágy / 1. lakos eltérés az országos átlagtól (%) Dél-Dunántúl -1, 6-11, 4. ábra. 1 lakosra jutó összes kórházi ágyszám eltérése az országos átlagtól 7. április 1. előtt és után megyénként előtt után Összes ágy / 1. lakos eltérés az országos átlagtól (%) ,8 3,1-4,7-2,9 Bács-K. Hajdú-B. Szabolcs-Sz-B. J-N-Szolnok Borsod-A.-Z. Dél-Alföld Észak-Alföld Komárom Győr-M.-S. Észak-Magyaro. Közép-Dunántúl Nyugat-Dunántúl Közép-Magyaro. 11, A következő fázisban megvizsgáltuk az aktív és krónikus kórházi ágyak arányát 7. április 1. előtt és után regionális (. ábra) és megyei bontásban (6. ábra). Végezetül (7. ábra) a 1 lakosra jutó összes kórházi ágyszám országos átlagtól való eltérésének változását számoltuk ki 7. április 1. előtt és után ( relatív pozícióváltozás ). Ezzel a mutatóval kívánjuk szemléltetni a reformintézkedések általános hatását az adott megyére. Ezen számítás a 4. ábránál használt adatsorra épült és a megyék egyfajta relatív helyzetváltozásának szemléltetésére szolgál. Eredmények Az 1. táblázatban foglaltuk össze számszerűleg az összes hazai kórházi férőhelyet. Ha csupán az összesített számokat nézzük, akkor elsőre megállapíthatjuk, hogy a vizsgált reform csupán 11%-os csökkenést hozott a hazai egészségügyben. Ha azonban elkezdjük tovább bontani az adatokat és csoportosítjuk az ellátási osztályokat aktív, illetve krónikus szempontok szerint, akkor viszont sokkal árnyaltabb eredményekre jutunk. EGÉSZSÉGÜGYI GAZDASÁGI SZEMLE 9/4. 7

4 Ebben az esetben megláthatjuk azt, hogy az összességében 11%-nyi csökkenés úgy alakult ki, hogy az aktív férőhelyek száma több mint negyedével (!) csökkent, a krónikus férőhelyek száma azonban több mint 3%-kal nőtt. Az országos átlagban elért 11%-os összes ágyszámcsökkenés regionális (1. ábra) és megyei (2. ábra) bontásban jelentős eltéréseket mutat. A legnagyobb arányú csökkenést a középmagyarországi (-16,%) és a dél-alföldi (-11,7%) régióban látjuk, míg a legkisebb arányú volt az ágyszámcsökkentés a közép-dunántúli (-,%) és a dél-dunántúli (-6,4%) régiókban. A reform előtt a legmagasabb kórházi ágyszámot a középmagyarországi (93,2 ágy/1 lakos) és a nyugat-dunántúli (78,3 ágy/1 lakos) régiókban találtuk, a 7. április 1-jei reformot követően ugyanezen régiókban maradt a legnagyobb az ágyszám (Közép-Magyarország: 78,3 ágy/1 lakos; Nyugat-Dunántúl: 72,7 ágy/1 lakos). Másik oldalról nézve, a legalacsonyabb kórházi ágyszámot a dél-alföldi (7,7 ágy/1 lakos) és az észak-alföldi (71,4 ágy/1 lakos). ábra. Aktív és krónikus kórházi ágyak aránya 7. április 1. után régiónként ,9% 68,2% 69,6% 61,7% 4,4% 3,4% 61,6% 1 % Dél-Dunántúl aktív krónikus Dél-Alföld Észak-Alföld Észak-Magyaro. Közép-Dunántúl Nyugat-Dunántúl Közép-Magyaro. 6. ábra. Aktív és krónikus kórházi ágyak aránya 7. április 1. után megyei bontásban aktív krónikus % ,3% 62,3% 6,4% 68,8% 73,1% 61,6% 73,% 67,% 67,9% 62,3% 6,% 61,2% 62,2% 43,7% 61,% 2,9% 3,9% 3,6% 63,8%,9% 1 Bács-K. Hajdú-B. Szab.-Sz.-B. J-N-Szolnok Borsod-A.-Z. Komárom Győr-M.-S. 8 EGÉSZSÉGÜGYI GAZDASÁGI SZEMLE 9/4.

5 régiókban találtuk, a 7. április 1-jei reformot követően ugyanezen régiókban maradt a legalacsonyabb ágyszám (délalföld: 62,4 ágy/1 lakos; észak-alföld: 64,3 ágy/1 lakos). Bár az ágyszámok eltérő arányban csökkentek az egyes régiókban, látható, hogy az ágyszámcsökkentésnek érdemi hatása nem volt a kapacitásellátottságra, a régiók közötti sorrend érdemben nem változott, ugyanazon régiók maradtak a legjobb, illetve legrosszabb ellátottságú régiók. Megyei szinten vizsgálva (2. ábra) a legnagyobb arányú csökkenést en (-17,6%), Hajdú-Bihar (-16,6%), (-14,9%) és Bács-Kiskun (-13,1%) megyékben látjuk, míg a legkisebb arányú volt az ágyszámcsökkentés (-1,4%), (-2,6%), (-2,9%) és Borsod-Abaúj-Zemplén (-3,6%) megyékben. Az ágyszámcsökkentés mértékét illetően tehát a legnagyobb (-17,6%) és a legkisebb (-1,4%) arányú csökkenés között több mint tízszeres eltérést látunk. A reform előtt a legmagasabb kórházi ágyszámot en (131,1 ágy/1 lakos), (86, ágy/1 lakos), (8,8 ágy/1 lakos) és (8, ágy/1 lakos) megyékben találtuk, a 7. április 1-jei reformot követően ugyanezen megyékben maradt a legnagyobb az ágyszám (: 18, ágy/1 lakos, : 84,6 ágy/1 lakos, 77,6 ágy/1 lakos, 76,3 ágy/1 lakos). Másik oldalról nézve a legalacsonyabb kórházi ágyszámot a reform előtt (3,8 ágy/1 lakos), Bács-Kiskun (63, ágy/1 lakos), (63,8 ágy/1 lakos) és Jász-Nagykun-Szolnok (64, ágy/1 lakos) megyékben találtuk, a 7. április 1-jei reformot követően érdemi változást itt sem látunk (: 33,3 ágy/1 lakos, Bács-Kiskun,2 ágy/1 lakos, : 9,9 ágy/1 lakos, Komárom-Esztergom 61, ágy/1 lakos). Bár az ágyszámok eltérő arányban csökkentek az egyes megyékben, látható, hogy az ágyszámcsökkentésnek érdemi hatása nem volt a kapacitásellátottságra, a megyék közötti sorrend érdemben nem változott, ugyanazon megyék maradtak a legjobb, illetve majdnem ugyanazok a legroszszabb ellátottságú megyék. A 1 lakosra jutó összes kórházi ágyszám százalékos eltérése az országos átlagtól 7. április 1-jei reformintézkedések előtt és után, regionális (3. ábra) és megyei (4. ábra) bontásban szintén érdekes jellegzetességeket mutat. A reform előtt a közép-magyarországi régió ágyszáma (93,2 ágy/1 lakos) annyival volt az országos átlag felett (17,9%), hogy az összes többi régió ágyszámértéke az országos átlag alá került. A reform hatására azonban a közép-magyarországi régió ágyszáma (78,3 ágy/1 lakos) már csak 11%-kal volt magasabb az országos átlagnál, és a dél-dunántúli (71,2 ágy/1 lakos), valamint a nyugat-dunántúli (72,7 ágy/1 lakos) régiók ágyszámai az országos átlag (7,6 ágy/1 lakos) alá kerültek. Mind a reform előtt, mind a reformot követően a legalacsonyabb ágyszámú régió a dél-alföldi volt (7,7, illetve 62,4 ágy/1 lakos), mely ágyszámainak százalékos eltérése az országos átlagtól -1,6%, illetve -11,% volt. A legkisebb (dél-alföld) és a legnagyobb (közép-magyarország) ágyellátottságú régiók közötti eltérés a reform előtt 28, százalékpont volt, ami a reformot követően 22, százalékpontra mérséklődött. Megyei bontásban vizsgálva a 1 lakosra jutó összes kórházi ágyszám százalékos eltérését az országos átlagtól 7. április 1-jei reformintézkedések előtt és után, szintén érdekes képet kapunk. (4. ábra) A reform előtt 6 megye 1 lakosra jutó ágyszámértéke volt az országos átlag felett: (6,8%), (8,8%), (8,6%), ( 7,6%), (1,1%) és (,3%) megyék. A reformot követően közülük megye értéke továbbra is az országos átlag fölött maradt: (3,1%), (1,%), (19,9%), ( 8,1%) és (1,3%) megyék. (-4,4%) megye ágyszáma azonban az országos átlag alá esett, helyét pedig elfoglalta Győr-Moson-Sopron megye (3,3%) melynek ágyszáma az országos átlag fölé nőtt. Megyei szinten tehát a reformot követően is 6 megye ágyszáma volt az országos átlag fölött. Ehelyütt is hangsúlyozzuk megye markáns pozíciójavulását az országos átlaghoz képest (8,6%-ról 19,9%- ra). A legalacsonyabb ágyszámú megyék tekintetében azt látjuk, hogy a reform előtt (-4,7%), Bács-Kiskun (-19,7%) és (-19,3%) megyék ágyszáma volt a legalacsonyabb az országos átlaghoz képest, és ez a helyzet a reformot követően sem változott ( -2,9%; Bács-Kiskun -21,8%; -1,1%). Érdekes azonban, hogy míg megye pozíciója néhány százalékpontot javult az országos átlaghoz képest, addig Bács-Kiskun megyéé romlott. A legkisebb (: -4,7%) és a legnagyobb (: +6,8%) ágyellátottságú megyék közötti eltérés a reform előtt 1,6 százalékpont volt, ami a reformot követően 16, százalékpontra mérséklődött, ami továbbra is elfogadhatatlan eltérés. Amennyiben megye helyett a második legalacsonyabb ágyellátottságú megyét (Bács-Kiskun: -19,7%) hasonlítjuk hez, akkor látható, hogy az eltérés a reform előtt 8, százalékpont volt, ami a reformot követően 74,9 százalékpontra mérséklődött. Amennyiben pedig et és megyét szerves egységként tekintjük (középmagyarországi régió), akkor az eltérés a reform előtt a középmagyarországi régió (+17,9%) és Bács-Kiskun megye (-19,7%) között 37,6 százalékpont volt. A reformot követően pedig a közép-magyarországi régió szélső értéke (+11,%) helyébe megye (+19,9%) lép, és így közte és a további pozíciót vesztő Bács-Kiskun megye (-21,8%) közötti eltérés 41,7 százalékpontra nő, mely növekmény szintén elfogadhatatlan egészségpolitikai eredmény. Országos átlagban az aktív és krónikus ágyak aránya 74,9% versus 2,1% volt a reform előtt. Ez jelentős mértékben módosult a reformot követően: 61,9% versus 38,1% értékre. Az aktív krónikus-arányt vizsgálva regionális bontásban (. ábra) a reformot követően az észak-alföldi (69,6%) és dél-alföldi (68,2%) régiókban látjuk a legmagasabb aktív ágyarányt, míg a nyugat-dunántúli (3,4%) és a közép-dunántúli (4,4%) régiókban a legalacsonyabbat. Megyei bontásban vizsgálva (6. ábra) a legmagasabb aktív ágyszám arányt Hajdú-Bihar (73,%), (68,8%), Jász-Nagykun-Szolnok (67,9%) és Szabolcs-Szatmár-Bereg (67,%) megyékben találjuk, míg a legalacsonyabb aktív ágyszám arány (43,7%), (,9%), Győr-Moson-Sopron (2,9%) és (3,6%) megyékben figyelhető meg. A 1 lakosra jutó összes kórházi ágyszám országos átlagtól való eltérésének változását 7. április 1. előtt és után a 7. ábra szemlélteti. A lista élén található megye 1 lakosra jutó ágyszáma a reform előtt 8,6%-kal volt az országos átlag fölött, ami a reformot követően 19,9%-ra nőtt, így eredményezve 11,3%-os relatív pozíciójavulást. A második helyen álló megye ágyszámeltérése a reform előtti -1,3%-ról változott -2,1%-ra. Kiemeljük még megye esetét, ahol az ágyszám eltérése a reform előtti -19,3%-ról változott -1,1%-ra. EGÉSZSÉGÜGYI GAZDASÁGI SZEMLE 9/4. 9

6 7. ábra. 1 lakosra jutó összes kórházi ágyszám országos átlagtól való eltérésének változása 7. április 1. előtt és után ( relatív pozícióváltozás ) 1 Országos átlagtól való eltérés változása(%) 1-11,3% 8,2% 7,8% 7,4%,8%,% 4,2% 4,2% 3,9% 3,4% 1,9% 1,6% 1,1%,%,3% -,7% -2,1% -4,7 % -6,% -12,8% -1-1 Borsod-A-Z J-n-szolnok Szabolcs-Sz-B Győr-M-S Komárom-e Bács-k Hajdú-B A 7. ábrán bemutatott példa alapján a 3 relatív nyertes közé sorolható megye esetében más-más eredményt jelent a relatív nyereség. megye 1 lakosra jutó ágyszáma a reform előtt és megye után a 3. legmagasabb volt, a reformot követően pedig megelőzve megyét, megye a 2. helyre lépett elő. megye ezzel a nagy ugrással a 11. helyről lépett elő a 8. helyre, míg megye a szintén markáns pozíciójavulás ellenére a reform előtt és a reform utáni is az utolsók között, egész pontosan a 18. helyen áll a megyék összes kórházi ágyszám szerinti rangsorában. Megbeszélés, következtetés Dolgozatunk célkitűzése a magyarországi kórházi ágyszámok változásának vizsgálata volt a 7. április 1-jén hatályba lépett egészségügyi reformintézkedések hatására. Főbb megállapításként leszögezhetjük, hogy az ágyszámcsökkenés mennyiségi értelemben markánsan megvalósult, és az ágyszám csökkenés mellett megfigyelhető volt az aktív és krónikus ágyak arányának eltolódása is az alacsonyabb aktív ágyarány irányába. Bár az ágyszámok eltérő arányban csökkentek az egyes régiókban és megyékben, bemutattuk, hogy az ágyszám csökkentésnek érdemi hatása nem volt a kapacitásellátottságra, a régiók és megyék közötti sorrend érdemben nem változott, szinte teljes egészében ugyanazon régiók és megyék maradtak a legjobb, illetve legrosszabb ellátottságú területek. A regionális és megye-ágyszámok eltérése az országos átlagtól a választott mutatószám függvényében kismértékben csökkenhetett, azonban a kórházi kapacitásokban megmutatkozó területi egyenlőtlenségek érdemben nem változtak, ami egészségpolitikai szempontból elégtelen és elfogadhatatlan egy ilyen volumenű intézkedéssorozatot követően. Bár nem volt elsődleges célkitűzése a dolgozatnak, megemlítjük, hogy eddigi elemzéseink alapján az ágyszám-allokáció mechanizmusát vagy képletét nem sikerült visszafejtenünk. Rendkívül sajnálatos, hogy egy ilyen nagy volumenű, az egészségügyi ellátórendszert markánsan befolyásoló intézkedés esetében nem átlátható, és sem a szakmai, sem a laikus közvélemény számára nem elérhetők azon információk, amik az ágyszámelosztás módszertanára vonatkoznak. mindig is kritikus kérdés volt kórházi kapacitások tekintetében, itt azonban azt láthatjuk, hogy az egészségügyi kapacitások megyei szintű elemzésénél sem mindig célszerű és megye szétválasztása, mivel ez nagyon torz adatokat eredményez. Itt tehát a megyei szintű elemzéseknél is a 18 megye mellett és megye egyetlen egységként történő kezelése indokolt lehet adott esetben. A relatív pozícióváltozás elemzése (7. ábra) kapcsán felmerülő további kérdés, hogy ha valaki ennek a konkrét, 7. április 1-jéhez kötődő intézkedés nyertesének tekinthető, az önmagában egyenlő azzal, hogy megfelelő az adott régió vagy megye ágyszáma. Erre a kérdésre egyértelműen nem a válasz, ahogy azt a 3 bemutatott megye példája is szemlélteti. Egyes helyeken a természeti adottságok (pl. megye és a hévízi tó), illetve az ehhez kapcsolódó kapacitások (Zalában krónikus ágyak), vagy a tradicionális profilok (pl. erős rehabilitációs szerep) magyarázhatják a jelenségeket. Hangsúlyozzuk, hogy jelen elemzésünk az összes kórházi ágyszám elemzését foglalta magába. További kutatási témánk az aktív és a krónikus ágyszámok változásának elkülönítetten történő elemzése az itt bemutatott módszertan alapján. Erről későbbi dolgozatunkban számolunk be. Irodalomjegyzék 1. G., Kóti Cs., Imhof G., Ágoston I., B., Boncz I.: Kórházi ágyszámok összehasonlítása nemzetközi viszonylatban. Egészségügyi Gazdasági Szemle. 8;46(6): EGÉSZSÉGÜGYI GAZDASÁGI SZEMLE 9/4.

7 2. G., Kóti Cs., Imhof G., Ágoston I., B., Betlehem J., Kresák G., Boncz I.: A kórházi ágyszámok alakulása Magyarországon között. Nôvér. 9;22(2): évi CXXXII. törvény az egészségügyi ellátórendszer fejlesztésérôl. Magyar Közlöny. 6/16. (XII. 22.) /6. (XII. 28.) Korm. rendelet az egészségügyi ellátórendszer fejlesztésérôl szóló 6. évi CXXXII. törvény végrehajtásáról. Magyar Közlöny. 6/16. (XII. 28.). 41/7. (III. 13.) Korm. rendelet az egészségügyi ellátórendszer fejlesztésérôl szóló 6. évi CXXXII. törvény végrehajtásával kapcsolatos egyes finanszírozási, szerzôdéskötési és eljárási kérdésekrôl. Magyar Közlöny. 7/29. (III. 13.) 6. Gaál P.: Egészségügyi reform és korszerû egészségpolitika. Informatika és Menedzsment az Egészségügyben. 7;6(1): Babos J., Gyüre I.: Egészségügyi reform Javaslatok a felkészüléshez és a sikeres alkalmazkodáshoz. Informatika és Menedzsment az Egészségügyben. 7;6(2): Szummer Cs.: Reform romokban. Informatika és Menedzsment az Egészségügyben. 7;6(4): Szakolczai Gy.: A biztosítási reformról a szakirodalom és a társadalom véleményének tükrében. Informatika és Menedzsment az Egészségügyben. 7;6(7): Bugovics E., Bugovics Z.: Reform: a finanszírozható közellátás létrehozása és mûködtetése. Egészségügyi Gazdasági Szemle. 7;4(1): Radnai A.: Kevesebb ágy, magasabb minôség. Egészségügyi Gazdasági Szemle. 7;4(2): Bugovics E., Bugovics Z.: Javaslat a magyarországi kórházak struktúra- és ágyszámváltozásához. Egészségügyi Gazdasági Szemle. 7;4(3): Boris A., Ludwig K., Roman M.: Kapacitástervezés a németországi kórházakban. Egészségügyi Gazdasági Szemle. 7;4(): Mikola B.: Gondolatok az egészségügyi ellátórendszer átszervezésérôl. Egészségügyi Gazdasági Szemle. 8;46(1): ESKI Egészségügyi Rendszertudományi Iroda. Kapacitások meghatározása az egészségügyben., Központi Statisztikai Hivatal (KSH) Országos Egészségbiztosítási Pénztár (OEP) 1 Pécsi Tudományegyetem, Egészségtudományi Kar, Egészség-gazdaságtani, Egészségpolitikai és Egészségügyi Menedzsment Tanszék 2 Pécsi Tudományegyetem, Gazdasági Főigazgatóság 3 Pécsi Tudományegyetem, Egészségtudományi Kar, Ápolás és Betegellátás Intézet 4 Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ i Corvinus Egyetem, Közgazdaság-tudományi Kar, Egészség-gazdaságtani és Technológiaelemzési Kutatóközpont EGÉSZSÉGÜGYI GAZDASÁGI SZEMLE 9/4. 11

Források Hozzáférés a pszichiátriai ellátáshoz az OPNI bezárása után

Források Hozzáférés a pszichiátriai ellátáshoz az OPNI bezárása után Források Hozzáférés a pszichiátriai ellátáshoz az OPNI bezárása után Bondár Éva: Az OPNI megszüntetése a számok tükrében. 2010, május Állami Számvevőszék jelentése 2012, július Dr. Németh Attila Főigazgató

Részletesebben

1. A gyermekjóléti szolgáltatás fenntartói megyénként, 2006. Az intézmény fenntartója. Összesen. Terület

1. A gyermekjóléti szolgáltatás fenntartói megyénként, 2006. Az intézmény fenntartója. Összesen. Terület 1. A gyermekjóléti szolgáltatás fenntartói megyénként, 2006 1. Gyermekjóléti alapellátások Az intézmény fenntartója önkormányzat a) egyház, egyházi intézmény alapítvány, közalapítvány egyesület egyéni

Részletesebben

Mezőgazdasági termőföldárak és bérleti díjak

Mezőgazdasági termőföldárak és bérleti díjak Mezőgazdasági termőföldárak és bérleti díjak Központi Statisztikai Hivatal 2013. június Tartalom Bevezető...2 A szántó árának és forgalmi értékének alakulása...2 További művelési ágak áralakulása...3 Országos

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL. A bruttó hazai termék (GDP) területi megoszlása 2002-ben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL. A bruttó hazai termék (GDP) területi megoszlása 2002-ben KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL A bruttó hazai termék (GDP) területi megoszlása 2002-ben Budapest, 2004 Központi Statisztikai Hivatal Pénzügy-statisztikai főosztály Főosztályvezető: Gábriel Katalin Készítették:

Részletesebben

A munkaerő-piac fontosabb jelzőszámai a Közép-magyarországi régióban 2010. május

A munkaerő-piac fontosabb jelzőszámai a Közép-magyarországi régióban 2010. május Pályázathoz anyagok a TÁMOP 4.1.1/AKONV2010-2019 Munkaerőpiaci alkalmazkodás fejlesztése 1/b képzéskorszerűsítési alprojekt Munkaerőpiaci helyzetkép II. negyedév Negyed adatok régiókra bontva 2010. 1.

Részletesebben

1/2009. (I. 20.) NFGM rendelet

1/2009. (I. 20.) NFGM rendelet a nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések megszerzésére irányuló szakmai vizsga szervezésére feljogosított intézményekrıl A szakképzésrıl szóló 1993. évi LXXVI. törvény

Részletesebben

2.3.2 Szociális ellátás

2.3.2 Szociális ellátás 2.3.2 Szociális ellátás A szociális szolgáltatások, ellátások, juttatások célja a szociális jogok érvényre juttatása, a szociális biztonság megteremtése, megőrzése. A szociális ellátás intézményrendszeréhez

Részletesebben

A rehabilitációs ellátási programok (REP) jogszabályi megjelentetésének előkészítése

A rehabilitációs ellátási programok (REP) jogszabályi megjelentetésének előkészítése A rehabilitációs ellátási programok (REP) jogszabályi megjelentetésének előkészítése Dr. Cserháti Péter miniszteri biztos EMMI tájékoztató 2014. március 5. Tartalom 1. A rehabilitációs medicinát érintő

Részletesebben

2/2010. (II. 16.) SZMM rendelet

2/2010. (II. 16.) SZMM rendelet 2/2010. (II. 16.) SZMM rendelet a felnőttképzési tevékenység megkezdésének és folytatásának részletes szabályairól A felnőttképzésről szóló 2001. évi CI. törvény 4. (3) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás

Részletesebben

Az egészségügyi és gazdasági indikátorok összefüggéseinek vizsgálata Magyarországon

Az egészségügyi és gazdasági indikátorok összefüggéseinek vizsgálata Magyarországon Az egészségügyi és gazdasági indikátorok összefüggéseinek vizsgálata Magyarországon Készítette: Bakos Izabella Mária SZIE-GTK Enyedi György RTDI PhD-hallgató Kutatási téma Az egészségügyi állapot (lakosság

Részletesebben

A jövedelmi viszonyok változása Hajdú-Bihar megyében az 1990-es és 2000-es évtizedben

A jövedelmi viszonyok változása Hajdú-Bihar megyében az 1990-es és 2000-es évtizedben A jövedelmi viszonyok változása Hajdú-Bihar megyében az 1990-es és 2000-es évtizedben Dr. Kozma Gábor, PhD, egyetemi adjunktus Debreceni Egyetem Társadalomföldrajzi és Területfejlesztési Tanszék 4010 Debrecen

Részletesebben

Jelentés az országos emberi mérgezési esetekről

Jelentés az országos emberi mérgezési esetekről O R S Z Á G O S K É M I A I B I Z T O N S Á G I I N T É Z E T Jelentés az országos emberi mérgezési esetekről 2010 Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat B u d a p e s t 2 0 1 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

TURIZMUS ÉS REGIONALITÁS

TURIZMUS ÉS REGIONALITÁS A magyarországi turisztikai régiók vendégforgalma 2002-ben 1 Kiss Kornélia Sulyok Judit kapacitása 2002-ben 2 Magyarországon 3377 kereskedelmi szálláshely mûködött, összesen 77 155 szobával és 335 163

Részletesebben

AZ INTEGRÁLT EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ELLÁTÁS

AZ INTEGRÁLT EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ELLÁTÁS AZ INTEGRÁLT EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ELLÁTÁS LÉTREHOZÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI Doktori (Ph.D.) értekezés tézisei Cs. Horváth Zoltán Az Egészségtudományi Doktori Iskola vezetője: Prof. Dr. Bódis József Az Egészségtudományi

Részletesebben

Gazdasági mutatók összehasonlítása székelyföldi viszonylatban

Gazdasági mutatók összehasonlítása székelyföldi viszonylatban HARGITA MEGYE TANÁCSA ELEMZŐ CSOPORT RO 530140, Csíkszereda, Szabadság Tér 5. szám Tel.: +4 0266 207700/1120, Fax.: +4 0266 207703 e-mail: elemzo@hargitamegye.ro web: elemzo.hargitamegye.ro Gazdasági mutatók

Részletesebben

4. ábra: A GERD/GDP alakulása egyes EU tagállamokban 2000 és 2010 között (%) 1,8 1,6 1,4 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 2000 2001 2002 2003 Észtország Portugália 2004 2005 2006 2007 Magyarország Románia 2008

Részletesebben

Jirkovszkyné Szép Mária főosztályvezető Egészségügyi, Családvédelmi és Foglalkoztatáspolitikai Főosztály

Jirkovszkyné Szép Mária főosztályvezető Egészségügyi, Családvédelmi és Foglalkoztatáspolitikai Főosztály MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ALPOLGÁRMESTERE ESZ:746.272/2006. Javaslat a Semmelweis Kórház- Rendelőintézet és Egyetemi Oktató Kórház valamint a Diósgyőri Kórház - Rendelőintézet struktúrájának átalakítására,

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG (OMMF) ELÉRHETŐSÉGEI

AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG (OMMF) ELÉRHETŐSÉGEI AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG (OMMF) ELÉRHETŐSÉGEI KÖZPONT Cím: 1024 Bp. Margit krt. 85. Postacím: 1399 Budapest 62. Pf. 639. Telefon: 06-1-346-9400 Fax: 06-1-346-9415 E-mail: titkarsag@ommf.gov.hu

Részletesebben

1.3 Gazdasági szervezetrendszer

1.3 Gazdasági szervezetrendszer 1.3 Gazdasági szervezetrendszer A rendszerváltozást követően megindult, a gazdasági szereplők számával, összetételével jellemezhető struktúra-átalakulás üteme 1996 után erőteljesen lefékeződött. Kialakult

Részletesebben

A regisztrált gazdasági szervezetek száma, 2013

A regisztrált gazdasági szervezetek száma, 2013 STATISZTIKAI TÜKÖR A regisztrált gazdasági szervezetek száma, 2014/30 2014. március 21. Tartalom Bevezetés...1 A regisztrált vállalkozások...1 Új regisztrációk...3...3 Végelszámolások...4 Csődeljárások...4

Részletesebben

STATISZTIKAI JELENTÉS A MENTŐSZOLGÁLATOK TEVÉKENYSÉGÉRŐL ÉS A BETEGSZÁLLÍTÁSRÓL 2014

STATISZTIKAI JELENTÉS A MENTŐSZOLGÁLATOK TEVÉKENYSÉGÉRŐL ÉS A BETEGSZÁLLÍTÁSRÓL 2014 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése alapján kötelező. Nyilvántartási szám: 1017 STATISZTIKAI JELENTÉS A MENTŐSZOLGÁLATOK

Részletesebben

A magyar lakosság belföldi és külföldi utazásai 2013-ban

A magyar lakosság belföldi és külföldi utazásai 2013-ban Budapest, 2014. március 17. A magyar lakosság belföldi és külföldi utazásai 2013-ban A KSH keresletfelmérésének adatai alapján 1. A magyar lakosság többnapos belföldi utazásai 2013-ban 2013-ban a magyar

Részletesebben

Az egészségügyi intézményi struktúra átalakítása

Az egészségügyi intézményi struktúra átalakítása Az egészségügyi intézményi struktúra átalakítása dr. Helmle László 2012. szeptember 20. A Semmelweis Terv tézisei Az ellátórendszer összhangjának ismételt megteremtése (térségi szervezés, progresszív ellátás)

Részletesebben

2014/114 STATISZTIKAI TÜKÖR

2014/114 STATISZTIKAI TÜKÖR 214/114 STATISZTIKAI TÜKÖR 214. október 3. Lakáspiaci árak, lakásárindex, 214. II. negyedév* Tartalom Bevezető...1 Főbb folyamatok...1 Az ingatlanforgalom alakulása...1 Éves árindexek...2 Negyedéves tiszta

Részletesebben

Országos Egészségbiztosítási Pénztár 2012.01.02 1 oldal. Összesen: 3 Országos Egészségbiztosítási Pénztár 2012.01.02 2 oldal. Összesen: 3 Országos Egészségbiztosítási Pénztár 2012.01.02 3 oldal. Összesen:

Részletesebben

A 25-x éves korú népességből felsőfokú végzettségűek aránya 2001. Jelmagyarázat. százalék 11.1-23.8 8.6-11.0 7.1-8.5 5.6-7.0 3.4-5.

A 25-x éves korú népességből felsőfokú végzettségűek aránya 2001. Jelmagyarázat. százalék 11.1-23.8 8.6-11.0 7.1-8.5 5.6-7.0 3.4-5. 2.1.3 Tudásbázis A sikeres térségekben a munkaerő tudásbázisa magas, rugalmasan tud alkalmazkodni a változásokhoz. A kilencvenes évek magyarországi területi folyamatai is azt támasztják alá, hogy a társadalmi-gazdasági

Részletesebben

Részvétel a felnőttképzésben

Részvétel a felnőttképzésben 2010/87 Összeállította: Központi Statisztikai Hivatal www.ksh.hu IV. évfolyam 87. szám 2010. augusztus 05. Részvétel a felnőtt Az egész életen át tartó tanulás kiemelt szerepe az Európai Unió versenyképességének

Részletesebben

1. ábra: Az egészségi állapot szubjektív jellemzése (%) 38,9 37,5 10,6 9,7. Nagyon rossz Rossz Elfogadható Jó Nagyon jó

1. ábra: Az egészségi állapot szubjektív jellemzése (%) 38,9 37,5 10,6 9,7. Nagyon rossz Rossz Elfogadható Jó Nagyon jó Fábián Gergely: Az egészségügyi állapot jellemzői - 8 A nyíregyházi lakosok egészségi állapotának feltérképezéséhez elsőként az egészségi állapot szubjektív megítélését vizsgáltuk, mivel ennek nemzetközi

Részletesebben

A kutatás-fejlesztés regionális különbségei

A kutatás-fejlesztés regionális különbségei A kutatás-fejlesztés regionális különbségei Központi Statisztikai Hivatal 2013. március Tartalom Bevezetés... 2 A kutatás-fejlesztés főbb mutatói... 3 A kutató-fejlesztő helyek számának alakulása... 6

Részletesebben

ISMERTETŐ ORSZÁGOS BANKFIÓK-HÁLÓZAT FEJLESZTÉSI DÖNTÉSEK MEGALAPOZÁSA A Q&Q BANKNÁL BUDAPEST 2008. MÁRCIUS HÓ

ISMERTETŐ ORSZÁGOS BANKFIÓK-HÁLÓZAT FEJLESZTÉSI DÖNTÉSEK MEGALAPOZÁSA A Q&Q BANKNÁL BUDAPEST 2008. MÁRCIUS HÓ MŰ-HELY TERVEZŐ ÉS TANÁCSADÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 1065 Bp., VI. Bajcsy-Zs. út 31. POB: 1368 BP 5. PF 215, TEL: 312 4570, 312 4573, /FAX: 312 2598 E MAIL: muhelyrt@muhelyrt.hu ORSZÁGOS BANKFIÓK-HÁLÓZAT

Részletesebben

Struktúraváltás Zirci Erzsébet Kórházban (2007-2014) avagy, van élet az aktív ellátások megszűnése után is''

Struktúraváltás Zirci Erzsébet Kórházban (2007-2014) avagy, van élet az aktív ellátások megszűnése után is'' Struktúraváltás Zirci Erzsébet Kórházban (2007-2014) avagy, van élet az aktív ellátások megszűnése után is'' Veszprém Megyei Orvos- Gyógyszerész Napok Sümeg, 2014. november 22. Zirci Erzsébet Kórház- Rendelőintézet

Részletesebben

Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértői Intézet

Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértői Intézet Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértői Intézet Statisztikai jelentés az Intézet 2009. évi munkájáról Budapest, 2010. ORSZÁGOS REHABILITÁCIÓS ÉS SZOCIÁLIS SZAKÉRTŐI INTÉZET Főigazgató Dr. Juhász

Részletesebben

Laboratóriumi vizsgálatok összehasonlító elemzése 2010-2013

Laboratóriumi vizsgálatok összehasonlító elemzése 2010-2013 Laboratóriumi vizsgálatok összehasonlító elemzése 2010-2013 dr. Kramer Mihály tanácsadó Magyar Diagnosztikum Gyártók és Forgalmazók Egyesülete (HIVDA) 2014.08.30 MLDT 57 Nyíregyháza 1 Célkitűzések Négy

Részletesebben

SZENNYVÍZTISZTÍTÁS INFRASTRUKTÚRÁJÁNAK TERÜLETI MEGHATÁROZOTTSÁGA AZ EURÓPAI UNIÓBAN Szigeti Cecília 1

SZENNYVÍZTISZTÍTÁS INFRASTRUKTÚRÁJÁNAK TERÜLETI MEGHATÁROZOTTSÁGA AZ EURÓPAI UNIÓBAN Szigeti Cecília 1 SZENNYVÍZTISZTÍTÁS INFRASTRUKTÚRÁJÁNAK TERÜLETI MEGHATÁROZOTTSÁGA AZ EURÓPAI UNIÓBAN Szigeti Cecília 1 Bevezetés Az OECD a XXI. század első évtizedére Környezeti Előretekintést készített, amelyben közlekedési

Részletesebben

Az otthoni hospice ellátás magyarországi helyzete

Az otthoni hospice ellátás magyarországi helyzete Az otthoni hospice ellátás magyarországi helyzete TURCSÁNYI Katalin, PAKAI Annamária PTE ETK Zalaegerszegi Képzési Központ, Zalaegerszeg, Magyarország katalin.turcsanyi@etk.pte.hu, annamaria.pakai@etk.pte.hu

Részletesebben

Egészségügyi technológiák és szakellátások befogadása

Egészségügyi technológiák és szakellátások befogadása Egészségügyi technológiák és szakellátások befogadása Kasik Dávid Osztályvezető Általános Finanszírozási Főosztály Egészségügyi Gazdasági Vezetők Egyesülete, 2014. május 16. Egészségügyi technológiák befogadása

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Érték alapú szolgáltatás és biztosítás vásárlás az egészségügyben. Corvinus Egészségpolitikai Konferenciák 2012/1.

MEGHÍVÓ. Érték alapú szolgáltatás és biztosítás vásárlás az egészségügyben. Corvinus Egészségpolitikai Konferenciák 2012/1. Corvinus Egészségpolitikai Konferenciák 2012/1 Budapesti Corvinus Egyetem, Közgazdaságtudományi Kar Biztosítási Oktató és Kutató Csoport Egészség-gazdaságtani és Egészségügyi Technológiaelemzési Kutatóközpont

Részletesebben

A regionális támogatási térkép azonosítja azokat a régiókat, amelyek az Európai Unió Működéséről szóló Szerződés (EUMSZ) állami támo-

A regionális támogatási térkép azonosítja azokat a régiókat, amelyek az Európai Unió Működéséről szóló Szerződés (EUMSZ) állami támo- Állami támogatások joga 7 (2010/3) 3 8. A BERUHÁZÁSI TÁMOGATÁSOK ESETÉBEN BUDAPESTRE ALKALMAZANDÓ MAXIMÁLIS TÁMOGATÁSI INTENZITÁS 2011-TŐL TÖRTÉNŐ VÁLTOZÁSÁVAL KAPCSOLATBAN FELMERÜLŐ EGYES KÉRDÉSEK Hargita

Részletesebben

2.2.5 Bűnözés. Százezer lakosr a jutó ismer té vált bűncselekmények számának változása 1998 és 2003 között. Jelmagyarázat

2.2.5 Bűnözés. Százezer lakosr a jutó ismer té vált bűncselekmények számának változása 1998 és 2003 között. Jelmagyarázat 2.2.5 Bűnözés A bűnözés területi és típus szerinti, valamint időbeli strukturálódása és alakulása a társadalmigazdasági folyamatok kölcsönhatásának következménye, és egyben a lakosság életkörülményeit,

Részletesebben

Foglalkoztatás és munkanélküliség alakulása 2012. január-február

Foglalkoztatás és munkanélküliség alakulása 2012. január-február Foglalkoztatás és munkanélküliség alakulása 2012. január-február A javuló és romló pozíciójú foglalkozások országosan és régiónként 2012-ben Országos helyzetkép A 2011. évben a munkaerőpiac tendenciáit

Részletesebben

A hajléktalan emberek véleménye a kidolgozott szakmai és módszertani elveket alkalmazó programokról MUNKÁNK EREDMÉNYEI

A hajléktalan emberek véleménye a kidolgozott szakmai és módszertani elveket alkalmazó programokról MUNKÁNK EREDMÉNYEI A hajléktalan emberek véleménye a kidolgozott szakmai és módszertani elveket alkalmazó programokról MUNKÁNK EREDMÉNYEI Az elégedettségi kérdőív A válaszadás önkéntes volt A kérdőív kitöltése névtelen volt

Részletesebben

A postai szolgáltatások alakulása 2006 és 2010 között

A postai szolgáltatások alakulása 2006 és 2010 között 2011/55 Összeállította: Központi Statisztikai Hivatal www.ksh.hu V. évfolyam 55. szám 2011. augusztus 11. A postai szolgáltatások alakulása 2006 és 2010 között A tartalomból 1 Előzmények 1 A Magyar Posta

Részletesebben

263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet a Nemzeti Közlekedési Hatóságról

263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet a Nemzeti Közlekedési Hatóságról 263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet a Nemzeti Közlekedési Hatóságról A Kormány az Alkotmány 35 -ának (2) bekezdésében megállapított eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alkotmány 40 -ának (3) bekezdésében

Részletesebben

2.2.1 Foglalkoztatottság, munkanélküliség

2.2.1 Foglalkoztatottság, munkanélküliség 2.2.1 Foglalkoztatottság, munkanélküliség A kilencvenes években a több évtizedes szünet után tömegesen jelentkező munkanélküliség, az ország területi társadalmi folyamatainak meghatározó elemévé vált.

Részletesebben

Rehabilitációs kapacitások változása az elmúlt 10 évben

Rehabilitációs kapacitások változása az elmúlt 10 évben Rehabilitációs kapacitások változása az elmúlt 10 évben Kontra Andrea ESZSZK Rehabilitációs centrum, egészségpolitikai szakértő XII. FESZ kongresszus Gyógyászati segédeszközök szerepe a tartós ápolásban

Részletesebben

Szegénység, lakáskörülmények, lakókörnyezet, 2012

Szegénység, lakáskörülmények, lakókörnyezet, 2012 2013/33 Összeállította: Központi Statisztikai Hivatal www.ksh.hu VII. évfolyam 33. szám 2013. május 3. Szegénység, lakáskörülmények, lakókörnyezet, 2012 A tartalomból 1 Adatok és indikátorok 2 Különbségek

Részletesebben

Galasi Péter: Fiatal diplomások életpálya-vizsgálata

Galasi Péter: Fiatal diplomások életpálya-vizsgálata Galasi Péter: Fiatal diplomások életpálya-vizsgálata (elektronikus verzió, készült 2006-ban) A tanulmány eredetileg nyomtatásban megjelent: Galasi Péter (2002) Fiatal diplomások életpálya-vizsgálata :

Részletesebben

Beruházások Magyarországon és a környező országokban. A Budapest Bank és a GE Capital kutatása. 2013. május 28.

Beruházások Magyarországon és a környező országokban. A Budapest Bank és a GE Capital kutatása. 2013. május 28. Beruházások Magyarországon és a környező országokban A Budapest Bank és a GE Capital kutatása 2013. május 28. A kutatásról A kutatás a GE Capital, a Budapest Bank anyavállalata és a Budapest Bank által

Részletesebben

STATISZTIKAI TÜKÖR 2014/81. Lakáspiaci árak, lakásárindex, 2014. I. negyedév* 2014. július 30.

STATISZTIKAI TÜKÖR 2014/81. Lakáspiaci árak, lakásárindex, 2014. I. negyedév* 2014. július 30. STATISZTIKAI TÜKÖR Lakáspiaci árak, lakásárindex, 214. I. negyedév* 214/81 214. július 3. Tartalom Bevezető...1 Főbb folyamatok...1 Az ingatlanforgalom alakulása...1 Éves árindexek...2 Negyedéves tiszta

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL 2013. DECEMBER

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL 2013. DECEMBER TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL Megnevezés A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK FŐBB ADATAI 2013.. Változás az előző hónaphoz képest Változás az előző évhez képest Főben %-ban

Részletesebben

Új módszertan a kerékpározás mérésében

Új módszertan a kerékpározás mérésében Új módszertan a kerékpározás mérésében Megváltoztattuk reprezentatív kutatásunk módszertanát, mely 21 márciusa óta méri rendszeresen a magyarországi kerékpárhasználati szokásokat. Ezáltal kiszűrhetővé

Részletesebben

1. Melléklet Új rokkantsági nyugdíjasok és rehabilitációs járadékosok megyénkénti statisztikája - 2010 Rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíj

1. Melléklet Új rokkantsági nyugdíjasok és rehabilitációs járadékosok megyénkénti statisztikája - 2010 Rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíj Terület=Budapest (Közép-Magyarország) Nyugd. életkor 43 52,7 8,1 29 47,7 9,7 72 50,7 9,1 Rokk. életkor 43 51,7 8,1 29 46,0 12,1 72 49,4 10,2 Átlagkereset 43 105 931,2 25 415,8 29 120 700,3 61 588,6 72

Részletesebben

Dél-Alföld Bács-Kiskun megye Kiskőrösi kistérség. Dél-Alföld. Bács-Kiskun megye KISKŐRÖSI KISTÉRSÉG KISTÉRSÉGI HELYZETKÉP. 2006.

Dél-Alföld Bács-Kiskun megye Kiskőrösi kistérség. Dél-Alföld. Bács-Kiskun megye KISKŐRÖSI KISTÉRSÉG KISTÉRSÉGI HELYZETKÉP. 2006. Dél-Alföld Bács-Kiskun megye KISKŐRÖSI KISTÉRSÉG KISTÉRSÉGI HELYZETKÉP A kistérség települései A kistérség elhelyezkedése 2006. január # Településnév Fő # Településnév Fő # Településnév Fő # Településnév

Részletesebben

Iceberg ajánlatok a BÉT-en Összefoglalás

Iceberg ajánlatok a BÉT-en Összefoglalás Iceberg ajánlatok a BÉT-en Összefoglalás A Xetra kereskedési rendszer bevezetésével a Budapesti Értéktőzsdén is elérhetővé váltak az iceberg ajánlatok. Az új ajánlattípus bevezetésekor a Kereskedési Bizottságon

Részletesebben

Norvég Civil Támogatási Alap pályázóinak értékelése. - Tématerületek és tevékenység típusok-

Norvég Civil Támogatási Alap pályázóinak értékelése. - Tématerületek és tevékenység típusok- Rubeus Egyesület Szedervessző 1082 Budapest, Nap u. 3. Tel.: 06-20/669-5629 www.rubeus.hu e-mail: rubeus@rubeus.hu Norvég Civil Támogatási Alap pályázóinak értékelése - Tématerületek és tevékenység típusok-

Részletesebben

Cooper Center Irodaház Fax: (1) 288-8533 1135 Budapest, Lehel út 61. III. / 302-305. E-mail: info@prospera.hu

Cooper Center Irodaház Fax: (1) 288-8533 1135 Budapest, Lehel út 61. III. / 302-305. E-mail: info@prospera.hu GINOP-2015-1.2.1 Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásának bővítése - Ügyféltájékoztató - TERVEZET I. A TÁMOGATÁS CÉLJA A hazai ipar fejlesztése érdekében jelen felhívás célja a hazai

Részletesebben

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Regionális VP főigazgatóságai és a felügyeletük alatt álló VP igazgatóságok közérdekű információi:

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Regionális VP főigazgatóságai és a felügyeletük alatt álló VP igazgatóságok közérdekű információi: A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Regionális VP főigazgatóságai és a felügyeletük alatt álló VP igazgatóságok közérdekű információi: szerv NAV Repülőtéri NAV 1. számú Repülőtéri NAV 2. számú Repülőtéri K, Cs:

Részletesebben

A leghidegebb napok 2011/2012 telén,

A leghidegebb napok 2011/2012 telén, A leghidegebb napok 2011/2012 telén, avagy mi történt február 1. és február 15. között? (Menhely Alapítvány) 1 Regionális Diszpécser Szolgálatok Intézmény Ellátási terület Telefonszám Utcai Szociális Segítők

Részletesebben

Az építőipar helyzete és az építési piac térbelisége

Az építőipar helyzete és az építési piac térbelisége Az építőipar helyzete és az építési piac térbelisége 15 Az építőipar helyzete és az építési piac térbelisége Annak ellenére, hogy az építőipar a modern gazdaságok ágazati struktúrájában általában nem tölt

Részletesebben

Opten Törvénytár Opten Kft. 1. 7/2008. (X. 8.) ÖM rendelet. A 2008.10.11. óta hatályos szöveg

Opten Törvénytár Opten Kft. 1. 7/2008. (X. 8.) ÖM rendelet. A 2008.10.11. óta hatályos szöveg Opten Törvénytár Opten Kft. 1. 7/2008. (X. 8.) ÖM rendelet 7/2008. (X. 8.) ÖM rendelet az önkormányzati miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések megszerzésére irányuló szakmai vizsga ekről A 2008.10.11.

Részletesebben

ORSZÁGOS GYERMEKEGÉSZSÉGÜGYI INTÉZET

ORSZÁGOS GYERMEKEGÉSZSÉGÜGYI INTÉZET ORSZÁGOS GYERMEKEGÉSZSÉGÜGYI INTÉZET H- Budapest, Diószegi út. Telefon: 0 5 50 Fax: 0 09 7 Postacím: 59 OGYEI Bp. Pf.: 78 Web: www.ogyei.hu E-mail: titkarsag@ogyei.hu Gyermekjogi kérdőívek eredményei A

Részletesebben

A Pénzügyi Békéltető Testület első 100 napjának eredményei

A Pénzügyi Békéltető Testület első 100 napjának eredményei A Pénzügyi Békéltető Testület első 100 napjának eredményei A korábbi (2011. július 1-jét) megelőző helyzet Kettősség: 1. A kamarák mellett működő békéltető testületek jellemzői - jó szándék - speciális

Részletesebben

A turizmus szerepe a Mátravidéken

A turizmus szerepe a Mátravidéken gazdálkodás 53. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 460 A turizmus szerepe a vidéken DÁVID LÓRÁNT TÓTH GÉZA Kulcsszavak: turizmus,, idegenforgalmi statisztika. ÖSSZEFOGLALÓ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK A településeinek

Részletesebben

A regisztrált gazdasági szervezetek száma, 2012

A regisztrált gazdasági szervezetek száma, 2012 2013/26 Összeállította: Központi Statisztikai Hivatal www.ksh.hu VII. évfolyam 26. szám 2013. március 28. A regisztrált gazdasági szervezetek száma, 2012 Tartalom 1 Bevezetés 1 A regisztrált vállalkozások

Részletesebben

2.3.3 Oktatás. Gyermekek, tanulók, hallgatók számának változása az oktatási intézményekben 1998-2003

2.3.3 Oktatás. Gyermekek, tanulók, hallgatók számának változása az oktatási intézményekben 1998-2003 2.3.3 Oktatás A demográfiai folyamatoknak megfelelően az oktatás alsóbb szintjei a folyamatosan csökkenő gyermeklétszám következtében változnak az iskolarendszer mennyiségi mutató, a magasabb szinteken,

Részletesebben

A halálozások haláloki jellemzői, elvesztett életévek

A halálozások haláloki jellemzői, elvesztett életévek II. évfolyam 176. szám 2008. december 17. 2008/176 Összeállította: Központi Statisztikai Hivatal A halálozások haláloki jellemzői, elvesztett életévek A tartalomból 1 Bevezető 1 A haláloki struktúra változásai

Részletesebben

Közlekedésföldrajz. Összeállította: Sallai András

Közlekedésföldrajz. Összeállította: Sallai András Közlekedésföldrajz Összeállította: Sallai András 1. Ausztria (1995) 2. Belgium (1957) 3. Bulgária (2007) 4. Ciprus (2004) 5. Csehország (2004) 6. Dánia (1973) 7. Egyesült Királyság (1973) 8. Észtország

Részletesebben

A csapat tagjai. Bozsoki Szilvia Erdélyi Réka Gulyás Gábor Kapás Anna Palkó Zsuzsanna Viderman Zsolt

A csapat tagjai. Bozsoki Szilvia Erdélyi Réka Gulyás Gábor Kapás Anna Palkó Zsuzsanna Viderman Zsolt Autókereskedők A csapat tagjai Bozsoki Szilvia Erdélyi Réka Gulyás Gábor Kapás Anna Palkó Zsuzsanna Viderman Zsolt A feladat Magyarországon belül hol érdemes új autókereskedést nyitni? Az üzletben milyen

Részletesebben

Közel 4,9 milliárd forint befektetés érkezett 60 társaságba. 2007-ben több mint nyolcszorosára nőttek a KKV-kba irányuló befektetések

Közel 4,9 milliárd forint befektetés érkezett 60 társaságba. 2007-ben több mint nyolcszorosára nőttek a KKV-kba irányuló befektetések www.startgarancia.hu SAJTÓKÖZLEMÉNY Közel 4,9 milliárd forint befektetés érkezett 60 társaságba 2007-ben több mint nyolcszorosára nőttek a KKV-kba irányuló befektetések Budapest, 2009. május 4. A Start

Részletesebben

Megyei statisztikai profil a Smart Specialisation Strategy (S3) megalapozásához Jász-Nagykun-Szolnok megye

Megyei statisztikai profil a Smart Specialisation Strategy (S3) megalapozásához Jász-Nagykun-Szolnok megye Megyei statisztikai profil a Smart Specialisation Strategy (S3) megalapozásához Jász-Nagykun-Szolnok megye Az alábbi statisztikai profil a megye általános, a Smart Specialisation Strategy (S3)-hoz kapcsolódó

Részletesebben

KÖZPONTI SZOCIÁLIS INFORMÁCIÓS FEJLESZTÉSEK

KÖZPONTI SZOCIÁLIS INFORMÁCIÓS FEJLESZTÉSEK KÖZPONTI SZOCIÁLIS INFORMÁCIÓS FEJLESZTÉSEK Dr. Magyar Gyöngyvér Szakmai vezető, 5.4.2-12/1-2012-0001 Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal Keszthely 2014. november 14. ELŐADÁS TÉMÁI TÁMOP 5.4.2-12

Részletesebben

Mi várható a megyei közgyűlésekben?

Mi várható a megyei közgyűlésekben? Mi várható a megyei közgyűlésekben? A REPUBLIKON INTÉZET ELEMZÉSE Az önkormányzati választásokon a településeket vezető polgármester és képviselő-testület mellett minden megye választ magának megyei közgyűlést

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 8/2011. (II. 8.) KIM utasítás miniszteri biztos kinevezésérõl 1023

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 8/2011. (II. 8.) KIM utasítás miniszteri biztos kinevezésérõl 1023 HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2011. február 8., kedd 9. szám Tartalomjegyzék I. Utasítások 8/2011. (II. 8.) KIM utasítás miniszteri biztos kinevezésérõl 1023 III. Alapító

Részletesebben

CÉGALAPÍTÁSOK, KOCKÁZATOS IPARÁGAK, FIZETÉSI FEGYELEM 2010 ELSŐ FÉLÉVÉBEN

CÉGALAPÍTÁSOK, KOCKÁZATOS IPARÁGAK, FIZETÉSI FEGYELEM 2010 ELSŐ FÉLÉVÉBEN JELENTÉS CÉGALAPÍTÁSOK, KOCKÁZATOS IPARÁGAK, FIZETÉSI FEGYELEM 2010 ELSŐ FÉLÉVÉBEN Még mindig az építőipar a legkockázatosabb iparág, de a gépjármű- kereskedelemben és bútorgyártásban tevékenykedő vállalatok

Részletesebben

Munkaerőpiaci helyzetkép az Észak-alföldi régióban

Munkaerőpiaci helyzetkép az Észak-alföldi régióban 1 TÁMOP 5.5.1/A-10/1-2010-0024 Jó pályán! Jó gyakorlatok továbbfejlesztése és alkalmazása a munkaerő-piaci integrációért és esélyegyenlőségért Munkaerőpiaci helyzetkép az Észak-alföldi régióban Marmol,

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA IGAZSÁGÜGYI SZOLGÁLATA

BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA IGAZSÁGÜGYI SZOLGÁLATA BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA IGAZSÁGÜGYI SZOLGÁLATA Cím 1111 Budapest, Prielle Kornélia u. 4. Telefon / fax 209-93-38 / Fax 209-9339 e-mail isz.aso@bfkh.hu 13:00-18:00 13:00-16:00 8:30-13:00 8:30-12:30

Részletesebben

Az ápolási díj rendszere

Az ápolási díj rendszere Az ápolási díj rendszere Bódiné Pájer Marianna vezető-tanácsos Szociális és Munkaügyi Minisztérium Pénzbeli Ellátási és Nyugdíjbiztosítási Főosztály Az ellátás szabályozása A szociális igazgatásról és

Részletesebben

Otthon Melege Program Háztartási nagygépek (mosógép) energia megtakarítást eredményező cseréje alprogram Pályázat kódszáma: MGCS/15

Otthon Melege Program Háztartási nagygépek (mosógép) energia megtakarítást eredményező cseréje alprogram Pályázat kódszáma: MGCS/15 Otthon Melege Program Háztartási nagygépek (mosógép) energia megtakarítást eredményező cseréje alprogram Pályázat kódszáma: MGCS/15 PÁLYÁZATBENYÚJTÁSSAL KAPCSOLATOS FONTOS TUDNIVALÓK A pályázati adatlap

Részletesebben

KORMÁNYZATI KEZDEMÉNYEZÉSEK, A FIATALOK MUNKAERŐ-PIACI HELYZETE. SZOMBATHELY, 2013. október 17.

KORMÁNYZATI KEZDEMÉNYEZÉSEK, A FIATALOK MUNKAERŐ-PIACI HELYZETE. SZOMBATHELY, 2013. október 17. KORMÁNYZATI KEZDEMÉNYEZÉSEK, A FIATALOK MUNKAERŐ-PIACI HELYZETE SZOMBATHELY, 2013. október 17. Az egy főre jutó bruttó hazai termék a Nyugat-Dunántúlon Egy főre jutó bruttó hazai termék Megye, régió ezer

Részletesebben

Építoipar és az ingatlanpiac fobb jellemzoi. Dr. Mályusz Levente BME Építéskivitelezési Tanszék

Építoipar és az ingatlanpiac fobb jellemzoi. Dr. Mályusz Levente BME Építéskivitelezési Tanszék Építoipar és az ingatlanpiac fobb jellemzoi BME, Építéskivitelezési Tanszék Az európai építési piac Építési-szerelési tevékenység md euróban Németország 250,00 200,00 227,35 221,90 212,80 212,37 214,71

Részletesebben

LELKI EGÉSZSÉG VÁLTOZÁSA AZ EGÉSZSÉGÜGYI SZAKDOLGOZÓK KÖRÉBEN

LELKI EGÉSZSÉG VÁLTOZÁSA AZ EGÉSZSÉGÜGYI SZAKDOLGOZÓK KÖRÉBEN Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ Pszichiátriai Klinika LELKI EGÉSZSÉG VÁLTOZÁSA AZ EGÉSZSÉGÜGYI SZAKDOLGOZÓK KÖRÉBEN Irinyi Tamás Németh Anikó 2012 Szubjektív megállapításaim

Részletesebben

OSAP 1626. Bér- és létszámstatisztika. Egészségügyi ágazat Kórházak és önálló járóbetegszakrendelõk. IV. kötet

OSAP 1626. Bér- és létszámstatisztika. Egészségügyi ágazat Kórházak és önálló járóbetegszakrendelõk. IV. kötet OSAP 1626 Bér- és létszámstatisztika Egészségügyi ágazat Kórházak és önálló járóbetegszakrendelõk adatai IV. kötet Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet 2006 TARTALOM IV./1. A foglalkoztatottak átlaglétszáma

Részletesebben

Központi Statisztikai Hivatal A felsőoktatási expanzió a magyarországi régiókban és az Európai Unióban

Központi Statisztikai Hivatal A felsőoktatási expanzió a magyarországi régiókban és az Európai Unióban Központi Statisztikai Hivatal A felsőoktatási expanzió a magyarországi régiókban és az Európai Unióban Az Európai Uniós csatlakozással Magyarországon fokozottan előtérbe került a tudásalapú gazdaság fejlesztése.

Részletesebben

Széchenyi Kártya Program és Útdíj Hitelprogram országos rendezvénysorozat 2013. november-december

Széchenyi Kártya Program és Útdíj Hitelprogram országos rendezvénysorozat 2013. november-december Széchenyi Kártya Program és Útdíj Hitelprogram országos rendezvénysorozat 2013. november-december A Széchenyi Kártya Programot koordináló KAVOSZ Zrt. a megyei VOSZ Szervezetekkel és a területi Kereskedelmi

Részletesebben

Az OEP és Területi Hivatalai részére papír közbeszerzése

Az OEP és Területi Hivatalai részére papír közbeszerzése Az OEP és Területi Hivatalai részére papír közbeszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/49 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es Hirdetmény típusa: minta)/ké/2013.07.01

Részletesebben

2007-2013 közötti Operatív programok Irányító Hatóságainak betagozódása ÁROP IH TIOP IH EKOP IH

2007-2013 közötti Operatív programok Irányító Hatóságainak betagozódása ÁROP IH TIOP IH EKOP IH Európai Uniós fejlesztési források hazai intézményrendszere A Kormány elkötelezett abban, hogy a 2014 2020-as programozási időszakban az uniós források felhasználásához kapcsolódó feladatok ellátása során

Részletesebben

Munkaerő-piaci folyamatok (2007/2008)

Munkaerő-piaci folyamatok (2007/2008) Munkaerő-piaci folyamatok (2007/2008) Dr. Teperics Károly egyetemi adjunktus E-mail: teperics@puma.unideb.hu Foglalkoztatottság, gazdasági aktivitás 4. 208.700 fő van jelen a munkaerőpiacon (15-64) Aktivitási

Részletesebben

Megjegyzés: a zárójelben levő számok azt jelzik, hány megye tartozik az adott kategóriába. Forrás: Országos Területfejlesztési Koncepció [1997].

Megjegyzés: a zárójelben levő számok azt jelzik, hány megye tartozik az adott kategóriába. Forrás: Országos Területfejlesztési Koncepció [1997]. 2. Emberi tényezők Nem panaszkodhat a hazai regionális tudomány, mert az emberi tényezőkön belül a népességi adatok, az azokból leszűrhető tendenciák alaposan feldolgozottak. A népességi jellemzők bár

Részletesebben

Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal

Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal (Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértıi Intézet) Beszámoló jelentés a Hivatal évi szakmai munkájáról Budapest, 2011 -2- NEMZETI REHABILITÁCIÓS és SZOCIÁLIS

Részletesebben

Térítésmentes jogi segítségnyújtás

Térítésmentes jogi segítségnyújtás A MUNKAHELYI EGÉSZSÉG ÉS BIZTONSÁG FEJLESZTÉSE, A MUNKAÜGYI ELLENŐRZÉS FEJLESZTÉSE TÁMOP 2.4.8-12/1-2012-0001 Térítésmentes jogi segítségnyújtás Tájékoztató az országos JOGPONT+ Mini irodák tevékenységéről

Részletesebben

A NEMZETI NOSOCOMIALIS SURVEILLANCE RENDSZER (NNSR) EREDMÉNYEI: KÖTELEZŐ JELENTÉSEK: I. MULTIREZISZTENS KÓROKOZÓK ÁLTAL OKOZOTT EPINFO 2006; 7:89-95.

A NEMZETI NOSOCOMIALIS SURVEILLANCE RENDSZER (NNSR) EREDMÉNYEI: KÖTELEZŐ JELENTÉSEK: I. MULTIREZISZTENS KÓROKOZÓK ÁLTAL OKOZOTT EPINFO 2006; 7:89-95. A NEMZETI NOSOCOMIALIS SURVEILLANCE RENDSZER (NNSR) EREDMÉNYEI: KÖTELEZŐ JELENTÉSEK: I. MULTIREZISZTENS KÓROKOZÓK ÁLTAL OKOZOTT NOSOCOMIALIS FERTŐZÉSEK, 2005. JANUÁR 1- DECEMBER 31. EPINFO 2006; 7:89-95.

Részletesebben

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Regionális VP főigazgatóságai és a felügyeletük alatt álló VP igazgatóságok közérdekű információi:

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Regionális VP főigazgatóságai és a felügyeletük alatt álló VP igazgatóságok közérdekű információi: A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Regionális VP főigazgatóságai és a felügyeletük alatt álló VP igazgatóságok közérdekű információi: szerv NAV Repülőtéri NAV 1. számú Repülőtéri NAV 2. számú Repülőtéri K, Cs:

Részletesebben

Debreceni Egészségügyi Minőségügyi Napok Elmélettől a gyakorlatig az egészségügyi minőségbiztosításban és fejlesztésben

Debreceni Egészségügyi Minőségügyi Napok Elmélettől a gyakorlatig az egészségügyi minőségbiztosításban és fejlesztésben Debreceni Egészségügyi Minőségügyi Napok Elmélettől a gyakorlatig az egészségügyi minőségbiztosításban és fejlesztésben A konferencia célja: 2001. június. 7-8. Debreceni Akadémiai Bizottság Székháza (Debrecen,

Részletesebben

NCA jogosultsági és sikerességi arányok (%)

NCA jogosultsági és sikerességi arányok (%) A Komárom-Esztergom megyei civil szervezetek NCA pályázati forrásai A Nemzeti Civil Alapprogram számottevő forrás a Komárom-Esztergom megyei civil szervezetek életében, ezért a megyei civil szolgáltatásfejlesztési

Részletesebben

epatológia 2013 GYEMSZI Semmelweis Egyetem

epatológia 2013 GYEMSZI Semmelweis Egyetem epatológia 2013 GYEMSZI Semmelweis Egyetem Hazai patológia problémája Krónikus súlyos patológus hiány Megoldás központi patológus rezidens létszám fejlesztés (?) epatológia fejlesztés (akut kezelés) Előzmény

Részletesebben

Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása GINOP-1.2.2-15

Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása GINOP-1.2.2-15 Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása GINOP-1.2.2-15 A pályázat célja A Nemzetgazdasági Minisztérium által a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP)

Részletesebben

5. Alapinformációk a települési önkormányzatok szociális tevékenységéről 2002 2003

5. Alapinformációk a települési önkormányzatok szociális tevékenységéről 2002 2003 Szociális Statisztikai Közlemények 5. Alapinformációk a települési önkormányzatok szociális tevékenységéről 2002 2003 Központi Statisztikai Hivatal Budapest, 2004 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL, 2004 ISSN

Részletesebben

XXXI. KONCZ DEZSŐ ORSZÁGOS TANULMÁNYI VERSENY az értelmileg akadályozott tanulók nevelését, oktatását ellátó általános iskolák diákjai számára

XXXI. KONCZ DEZSŐ ORSZÁGOS TANULMÁNYI VERSENY az értelmileg akadályozott tanulók nevelését, oktatását ellátó általános iskolák diákjai számára XXXI. KONCZ DEZSŐ ORSZÁGOS TANULMÁNYI VERSENY az értelmileg akadályozott tanulók nevelését, oktatását ellátó általános iskolák diákjai számára A verseny időpontja: 2015. május 29-30. Rendező: Esély Pedagógiai

Részletesebben

GINOP 2.1.1-15. Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása

GINOP 2.1.1-15. Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása Vállalatok K+F+I tevékenységének a GINOP 2.1.1-15 Célja Jelen pályázat célja a hazai vállalkozások kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenységének növelése olyan hazai kutatás-fejlesztési és innovációs

Részletesebben