A április 1-jei egészségügyi reformintézkedések hatása az összes kórházi ágyszámra

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A 2007. április 1-jei egészségügyi reformintézkedések hatása az összes kórházi ágyszámra"

Átírás

1 A 7. április 1-jei egészségügyi reformintézkedések hatása az összes kórházi ágyszámra 7. április 1-jén lépett hatályba az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 6. évi CXXXII. törvény felhatalmazása alapján megállapított kórházi struktúra Magyarországon. A törvény megalkotása és hatálybalépése között eltelt fél háromnegyed év szakmai és társadalmi vitáktól volt hangos, melyek utózengéi ma is tartanak. Komoly hiányossága azonban az egészségpolitikai szakirodalomnak az ágyszámreform számszerű hatásainak elemzése és bemutatása, mely hiányt ehelyütt igyekszünk legalább részben pótolni. Dr. Gábor 1, Imhof Gábor 2, dr. Ágoston István 1, dr. Bálint 3, dr. Betlehem József 3, Kresák Gergely 2, Endrei Dóra 4, Zemplényi Antal 4, dr. Boncz Imre 1, Bevezetés, célkitűzések Korábbi írásainkban már foglalkoztunk a kórházi ágyszámok alakulásával. Az akkori vizsgálataink során több év változását vettük górcső alá, és ez által igyekeztünk összehasonlítani a hazai és a nemzetközi ágyszámok alakulásának kapcsolatát. Ezen elemzések során vizsgáltuk tehát a hazai kórházi ágyszámokat nemzetközi összehasonlításban (1), majd megnéztük a magyar kórházi ágyszámok alakulását a rendszerváltozást követő közötti periódusban. (2) Jelen írásunkban azonban a demokratikus átalakulás utáni időszak legnagyobb horderejű magyarországi ágy számreformját, illetve annak eredményeit szeretnénk bemutatni, vagyis az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 6. évi CXXXII. törvényt, illetve ennek hatását a kórházi ágyszámokra. (3) A nevezett jogszabály volt hivatott a regnáló kormány egészségügyi törekvéseinek kapacitását szabályozni. A törvény végrehajtásáról a 361/6. (XII. 28.) Korm. rendelet intézkedett (4), míg a hozzá kapcsolódó finanszírozási, szerződéskötési és eljárási szabályokat a 41/7. (III. 13.) Korm. rendelet rögzítette. () A 6 8 közötti egészségügyi reform számos intézkedése óriási szakmai és társadalmi vitát, ellenállást váltott ki, melynek fontos elemei a szakirodalomban is tárgyalásra kerültek. (6 14.) Dolgozatunk célkitűzése tehát a magyarországi kórházi ágyszámok változásának vizsgálata a 7. április 1-jén hatályba lépett reformintézkedések hatására. Megpróbáltuk megvizsgálni, hogy az említett reformtörekvések miként alakították a hazai ellátórendszer szerkezetét. A változások vizsgálata során igyekszünk az aktív és krónikus ágyszámokat külön és együttesen is megvizsgálni, hogy ez által sokkal átfogóbb képet kapjunk a reform eredményeiről. Kutatásunk során kíváncsiak voltunk arra, hogy a -es évek legjelentősebb egészségügyi szerkezeti reformja csupán egy egyszerű létszámcsökkentést jelent, vagy ennél összetettebb módon, struktúraátalakítással egybekötve igyekszik modernizálni a hazai ellátást. Az ESKI kiváló áttekintést készített a kapacitás meghatározásokról a nemzetközi gyakorlatban. (1) Adatok és módszerek Dolgozatunk során a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) és az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (OEP) adataira támaszkodtunk. (16,17) Az itt található adatok képezték a későbbi vizsgálatok alap adatbázisát. Az elemzés az összes kórházi ágyszám vizsgálatát tartalmazza (1 4. és 7. ábra), csupán az aktív krónikus-ágyarány elemzésénél (. és 6. ábra) választottuk szét az aktív és krónikus ágyakat. Első lépésben megvizsgáltuk, hogy az aktív, krónikus és az összes kórházi ágyszám hogyan változott országos 1. táblázat. Kórházi ágyak számának változása 7. április 1-jén Aktív Krónikus Összesen Változás (darab) Változás (%) -26% 3% -11% EGÉSZSÉGÜGYI GAZDASÁGI SZEMLE 9/4.

2 szinten. (1. táblázat) Második körben elemeztük a 1 lakosra jutó összes kórházi ágyszámot és ezek változását Magyarországon 7. április 1. előtt és után regionális (1. ábra) és megyei (2. ábra) bontásban. Ezt követően a 1 lakosra jutó összes kórházi ágyszám százalékos eltérését vizsgáltuk az országos átlagtól 7. április 1-jei reformintézkedések előtt és után, szintén regionális (3. ábra) és megyei (4. ábra) bontásban. Itt kimutattuk az országos átlagtól való felfelé és lefelé mért legnagyobb eltérések közötti különbséget. 1. ábra. 1 lakosra jutó összes kórházi ágyak száma (bal oldali függőleges tengely) és ezek változása (jobb oldali függőleges tengely) Magyarországon 7. április 1. előtt és után regionális bontásban Összes ágyszám/1. lakos (db) Dél-Dunántúl Dél-Alföld Észak-Alföld -6,4-9,9-11, előtt után változás Észak-Magyaro. -7,3 Közép-Dunántúl -, Nyugat-Dunántúl -7,1 Közép-Magyaro Ágyszám százalékos változás (%) 2. ábra. 1 lakosra jutó összes kórházi ágyak száma (bal oldali függőleges tengely) és ezek változása (jobb oldali függőleges tengely) Magyarországon 7. április 1. előtt és után megyénként előtt után változás Összes ágyszám/1. lakos (db) ,8-2,6 -, -1,4-13, 1-11, 4-16,6-6, 4-4,4-3,6-4, 9-7, 4-6,1-1,4-9, -7, 2-2,9-1, 3-17,6-7, - -1 Ágyszám százalékos változás (%) Bács-K. Hajdú-B. Szabolcs-Sz-B. J-N-Szolnok Borsod-A.-Z. Komárom Győr-M.-S. - 6 EGÉSZSÉGÜGYI GAZDASÁGI SZEMLE 9/4.

3 3. ábra. 1 lakosra jutó összes kórházi ágyszám eltérése az országos átlagtól 7. április 1. előtt és után régiónként előtt után 17,9 Összes ágy / 1. lakos eltérés az országos átlagtól (%) Dél-Dunántúl -1, 6-11, 4. ábra. 1 lakosra jutó összes kórházi ágyszám eltérése az országos átlagtól 7. április 1. előtt és után megyénként előtt után Összes ágy / 1. lakos eltérés az országos átlagtól (%) ,8 3,1-4,7-2,9 Bács-K. Hajdú-B. Szabolcs-Sz-B. J-N-Szolnok Borsod-A.-Z. Dél-Alföld Észak-Alföld Komárom Győr-M.-S. Észak-Magyaro. Közép-Dunántúl Nyugat-Dunántúl Közép-Magyaro. 11, A következő fázisban megvizsgáltuk az aktív és krónikus kórházi ágyak arányát 7. április 1. előtt és után regionális (. ábra) és megyei bontásban (6. ábra). Végezetül (7. ábra) a 1 lakosra jutó összes kórházi ágyszám országos átlagtól való eltérésének változását számoltuk ki 7. április 1. előtt és után ( relatív pozícióváltozás ). Ezzel a mutatóval kívánjuk szemléltetni a reformintézkedések általános hatását az adott megyére. Ezen számítás a 4. ábránál használt adatsorra épült és a megyék egyfajta relatív helyzetváltozásának szemléltetésére szolgál. Eredmények Az 1. táblázatban foglaltuk össze számszerűleg az összes hazai kórházi férőhelyet. Ha csupán az összesített számokat nézzük, akkor elsőre megállapíthatjuk, hogy a vizsgált reform csupán 11%-os csökkenést hozott a hazai egészségügyben. Ha azonban elkezdjük tovább bontani az adatokat és csoportosítjuk az ellátási osztályokat aktív, illetve krónikus szempontok szerint, akkor viszont sokkal árnyaltabb eredményekre jutunk. EGÉSZSÉGÜGYI GAZDASÁGI SZEMLE 9/4. 7

4 Ebben az esetben megláthatjuk azt, hogy az összességében 11%-nyi csökkenés úgy alakult ki, hogy az aktív férőhelyek száma több mint negyedével (!) csökkent, a krónikus férőhelyek száma azonban több mint 3%-kal nőtt. Az országos átlagban elért 11%-os összes ágyszámcsökkenés regionális (1. ábra) és megyei (2. ábra) bontásban jelentős eltéréseket mutat. A legnagyobb arányú csökkenést a középmagyarországi (-16,%) és a dél-alföldi (-11,7%) régióban látjuk, míg a legkisebb arányú volt az ágyszámcsökkentés a közép-dunántúli (-,%) és a dél-dunántúli (-6,4%) régiókban. A reform előtt a legmagasabb kórházi ágyszámot a középmagyarországi (93,2 ágy/1 lakos) és a nyugat-dunántúli (78,3 ágy/1 lakos) régiókban találtuk, a 7. április 1-jei reformot követően ugyanezen régiókban maradt a legnagyobb az ágyszám (Közép-Magyarország: 78,3 ágy/1 lakos; Nyugat-Dunántúl: 72,7 ágy/1 lakos). Másik oldalról nézve, a legalacsonyabb kórházi ágyszámot a dél-alföldi (7,7 ágy/1 lakos) és az észak-alföldi (71,4 ágy/1 lakos). ábra. Aktív és krónikus kórházi ágyak aránya 7. április 1. után régiónként ,9% 68,2% 69,6% 61,7% 4,4% 3,4% 61,6% 1 % Dél-Dunántúl aktív krónikus Dél-Alföld Észak-Alföld Észak-Magyaro. Közép-Dunántúl Nyugat-Dunántúl Közép-Magyaro. 6. ábra. Aktív és krónikus kórházi ágyak aránya 7. április 1. után megyei bontásban aktív krónikus % ,3% 62,3% 6,4% 68,8% 73,1% 61,6% 73,% 67,% 67,9% 62,3% 6,% 61,2% 62,2% 43,7% 61,% 2,9% 3,9% 3,6% 63,8%,9% 1 Bács-K. Hajdú-B. Szab.-Sz.-B. J-N-Szolnok Borsod-A.-Z. Komárom Győr-M.-S. 8 EGÉSZSÉGÜGYI GAZDASÁGI SZEMLE 9/4.

5 régiókban találtuk, a 7. április 1-jei reformot követően ugyanezen régiókban maradt a legalacsonyabb ágyszám (délalföld: 62,4 ágy/1 lakos; észak-alföld: 64,3 ágy/1 lakos). Bár az ágyszámok eltérő arányban csökkentek az egyes régiókban, látható, hogy az ágyszámcsökkentésnek érdemi hatása nem volt a kapacitásellátottságra, a régiók közötti sorrend érdemben nem változott, ugyanazon régiók maradtak a legjobb, illetve legrosszabb ellátottságú régiók. Megyei szinten vizsgálva (2. ábra) a legnagyobb arányú csökkenést en (-17,6%), Hajdú-Bihar (-16,6%), (-14,9%) és Bács-Kiskun (-13,1%) megyékben látjuk, míg a legkisebb arányú volt az ágyszámcsökkentés (-1,4%), (-2,6%), (-2,9%) és Borsod-Abaúj-Zemplén (-3,6%) megyékben. Az ágyszámcsökkentés mértékét illetően tehát a legnagyobb (-17,6%) és a legkisebb (-1,4%) arányú csökkenés között több mint tízszeres eltérést látunk. A reform előtt a legmagasabb kórházi ágyszámot en (131,1 ágy/1 lakos), (86, ágy/1 lakos), (8,8 ágy/1 lakos) és (8, ágy/1 lakos) megyékben találtuk, a 7. április 1-jei reformot követően ugyanezen megyékben maradt a legnagyobb az ágyszám (: 18, ágy/1 lakos, : 84,6 ágy/1 lakos, 77,6 ágy/1 lakos, 76,3 ágy/1 lakos). Másik oldalról nézve a legalacsonyabb kórházi ágyszámot a reform előtt (3,8 ágy/1 lakos), Bács-Kiskun (63, ágy/1 lakos), (63,8 ágy/1 lakos) és Jász-Nagykun-Szolnok (64, ágy/1 lakos) megyékben találtuk, a 7. április 1-jei reformot követően érdemi változást itt sem látunk (: 33,3 ágy/1 lakos, Bács-Kiskun,2 ágy/1 lakos, : 9,9 ágy/1 lakos, Komárom-Esztergom 61, ágy/1 lakos). Bár az ágyszámok eltérő arányban csökkentek az egyes megyékben, látható, hogy az ágyszámcsökkentésnek érdemi hatása nem volt a kapacitásellátottságra, a megyék közötti sorrend érdemben nem változott, ugyanazon megyék maradtak a legjobb, illetve majdnem ugyanazok a legroszszabb ellátottságú megyék. A 1 lakosra jutó összes kórházi ágyszám százalékos eltérése az országos átlagtól 7. április 1-jei reformintézkedések előtt és után, regionális (3. ábra) és megyei (4. ábra) bontásban szintén érdekes jellegzetességeket mutat. A reform előtt a közép-magyarországi régió ágyszáma (93,2 ágy/1 lakos) annyival volt az országos átlag felett (17,9%), hogy az összes többi régió ágyszámértéke az országos átlag alá került. A reform hatására azonban a közép-magyarországi régió ágyszáma (78,3 ágy/1 lakos) már csak 11%-kal volt magasabb az országos átlagnál, és a dél-dunántúli (71,2 ágy/1 lakos), valamint a nyugat-dunántúli (72,7 ágy/1 lakos) régiók ágyszámai az országos átlag (7,6 ágy/1 lakos) alá kerültek. Mind a reform előtt, mind a reformot követően a legalacsonyabb ágyszámú régió a dél-alföldi volt (7,7, illetve 62,4 ágy/1 lakos), mely ágyszámainak százalékos eltérése az országos átlagtól -1,6%, illetve -11,% volt. A legkisebb (dél-alföld) és a legnagyobb (közép-magyarország) ágyellátottságú régiók közötti eltérés a reform előtt 28, százalékpont volt, ami a reformot követően 22, százalékpontra mérséklődött. Megyei bontásban vizsgálva a 1 lakosra jutó összes kórházi ágyszám százalékos eltérését az országos átlagtól 7. április 1-jei reformintézkedések előtt és után, szintén érdekes képet kapunk. (4. ábra) A reform előtt 6 megye 1 lakosra jutó ágyszámértéke volt az országos átlag felett: (6,8%), (8,8%), (8,6%), ( 7,6%), (1,1%) és (,3%) megyék. A reformot követően közülük megye értéke továbbra is az országos átlag fölött maradt: (3,1%), (1,%), (19,9%), ( 8,1%) és (1,3%) megyék. (-4,4%) megye ágyszáma azonban az országos átlag alá esett, helyét pedig elfoglalta Győr-Moson-Sopron megye (3,3%) melynek ágyszáma az országos átlag fölé nőtt. Megyei szinten tehát a reformot követően is 6 megye ágyszáma volt az országos átlag fölött. Ehelyütt is hangsúlyozzuk megye markáns pozíciójavulását az országos átlaghoz képest (8,6%-ról 19,9%- ra). A legalacsonyabb ágyszámú megyék tekintetében azt látjuk, hogy a reform előtt (-4,7%), Bács-Kiskun (-19,7%) és (-19,3%) megyék ágyszáma volt a legalacsonyabb az országos átlaghoz képest, és ez a helyzet a reformot követően sem változott ( -2,9%; Bács-Kiskun -21,8%; -1,1%). Érdekes azonban, hogy míg megye pozíciója néhány százalékpontot javult az országos átlaghoz képest, addig Bács-Kiskun megyéé romlott. A legkisebb (: -4,7%) és a legnagyobb (: +6,8%) ágyellátottságú megyék közötti eltérés a reform előtt 1,6 százalékpont volt, ami a reformot követően 16, százalékpontra mérséklődött, ami továbbra is elfogadhatatlan eltérés. Amennyiben megye helyett a második legalacsonyabb ágyellátottságú megyét (Bács-Kiskun: -19,7%) hasonlítjuk hez, akkor látható, hogy az eltérés a reform előtt 8, százalékpont volt, ami a reformot követően 74,9 százalékpontra mérséklődött. Amennyiben pedig et és megyét szerves egységként tekintjük (középmagyarországi régió), akkor az eltérés a reform előtt a középmagyarországi régió (+17,9%) és Bács-Kiskun megye (-19,7%) között 37,6 százalékpont volt. A reformot követően pedig a közép-magyarországi régió szélső értéke (+11,%) helyébe megye (+19,9%) lép, és így közte és a további pozíciót vesztő Bács-Kiskun megye (-21,8%) közötti eltérés 41,7 százalékpontra nő, mely növekmény szintén elfogadhatatlan egészségpolitikai eredmény. Országos átlagban az aktív és krónikus ágyak aránya 74,9% versus 2,1% volt a reform előtt. Ez jelentős mértékben módosult a reformot követően: 61,9% versus 38,1% értékre. Az aktív krónikus-arányt vizsgálva regionális bontásban (. ábra) a reformot követően az észak-alföldi (69,6%) és dél-alföldi (68,2%) régiókban látjuk a legmagasabb aktív ágyarányt, míg a nyugat-dunántúli (3,4%) és a közép-dunántúli (4,4%) régiókban a legalacsonyabbat. Megyei bontásban vizsgálva (6. ábra) a legmagasabb aktív ágyszám arányt Hajdú-Bihar (73,%), (68,8%), Jász-Nagykun-Szolnok (67,9%) és Szabolcs-Szatmár-Bereg (67,%) megyékben találjuk, míg a legalacsonyabb aktív ágyszám arány (43,7%), (,9%), Győr-Moson-Sopron (2,9%) és (3,6%) megyékben figyelhető meg. A 1 lakosra jutó összes kórházi ágyszám országos átlagtól való eltérésének változását 7. április 1. előtt és után a 7. ábra szemlélteti. A lista élén található megye 1 lakosra jutó ágyszáma a reform előtt 8,6%-kal volt az országos átlag fölött, ami a reformot követően 19,9%-ra nőtt, így eredményezve 11,3%-os relatív pozíciójavulást. A második helyen álló megye ágyszámeltérése a reform előtti -1,3%-ról változott -2,1%-ra. Kiemeljük még megye esetét, ahol az ágyszám eltérése a reform előtti -19,3%-ról változott -1,1%-ra. EGÉSZSÉGÜGYI GAZDASÁGI SZEMLE 9/4. 9

6 7. ábra. 1 lakosra jutó összes kórházi ágyszám országos átlagtól való eltérésének változása 7. április 1. előtt és után ( relatív pozícióváltozás ) 1 Országos átlagtól való eltérés változása(%) 1-11,3% 8,2% 7,8% 7,4%,8%,% 4,2% 4,2% 3,9% 3,4% 1,9% 1,6% 1,1%,%,3% -,7% -2,1% -4,7 % -6,% -12,8% -1-1 Borsod-A-Z J-n-szolnok Szabolcs-Sz-B Győr-M-S Komárom-e Bács-k Hajdú-B A 7. ábrán bemutatott példa alapján a 3 relatív nyertes közé sorolható megye esetében más-más eredményt jelent a relatív nyereség. megye 1 lakosra jutó ágyszáma a reform előtt és megye után a 3. legmagasabb volt, a reformot követően pedig megelőzve megyét, megye a 2. helyre lépett elő. megye ezzel a nagy ugrással a 11. helyről lépett elő a 8. helyre, míg megye a szintén markáns pozíciójavulás ellenére a reform előtt és a reform utáni is az utolsók között, egész pontosan a 18. helyen áll a megyék összes kórházi ágyszám szerinti rangsorában. Megbeszélés, következtetés Dolgozatunk célkitűzése a magyarországi kórházi ágyszámok változásának vizsgálata volt a 7. április 1-jén hatályba lépett egészségügyi reformintézkedések hatására. Főbb megállapításként leszögezhetjük, hogy az ágyszámcsökkenés mennyiségi értelemben markánsan megvalósult, és az ágyszám csökkenés mellett megfigyelhető volt az aktív és krónikus ágyak arányának eltolódása is az alacsonyabb aktív ágyarány irányába. Bár az ágyszámok eltérő arányban csökkentek az egyes régiókban és megyékben, bemutattuk, hogy az ágyszám csökkentésnek érdemi hatása nem volt a kapacitásellátottságra, a régiók és megyék közötti sorrend érdemben nem változott, szinte teljes egészében ugyanazon régiók és megyék maradtak a legjobb, illetve legrosszabb ellátottságú területek. A regionális és megye-ágyszámok eltérése az országos átlagtól a választott mutatószám függvényében kismértékben csökkenhetett, azonban a kórházi kapacitásokban megmutatkozó területi egyenlőtlenségek érdemben nem változtak, ami egészségpolitikai szempontból elégtelen és elfogadhatatlan egy ilyen volumenű intézkedéssorozatot követően. Bár nem volt elsődleges célkitűzése a dolgozatnak, megemlítjük, hogy eddigi elemzéseink alapján az ágyszám-allokáció mechanizmusát vagy képletét nem sikerült visszafejtenünk. Rendkívül sajnálatos, hogy egy ilyen nagy volumenű, az egészségügyi ellátórendszert markánsan befolyásoló intézkedés esetében nem átlátható, és sem a szakmai, sem a laikus közvélemény számára nem elérhetők azon információk, amik az ágyszámelosztás módszertanára vonatkoznak. mindig is kritikus kérdés volt kórházi kapacitások tekintetében, itt azonban azt láthatjuk, hogy az egészségügyi kapacitások megyei szintű elemzésénél sem mindig célszerű és megye szétválasztása, mivel ez nagyon torz adatokat eredményez. Itt tehát a megyei szintű elemzéseknél is a 18 megye mellett és megye egyetlen egységként történő kezelése indokolt lehet adott esetben. A relatív pozícióváltozás elemzése (7. ábra) kapcsán felmerülő további kérdés, hogy ha valaki ennek a konkrét, 7. április 1-jéhez kötődő intézkedés nyertesének tekinthető, az önmagában egyenlő azzal, hogy megfelelő az adott régió vagy megye ágyszáma. Erre a kérdésre egyértelműen nem a válasz, ahogy azt a 3 bemutatott megye példája is szemlélteti. Egyes helyeken a természeti adottságok (pl. megye és a hévízi tó), illetve az ehhez kapcsolódó kapacitások (Zalában krónikus ágyak), vagy a tradicionális profilok (pl. erős rehabilitációs szerep) magyarázhatják a jelenségeket. Hangsúlyozzuk, hogy jelen elemzésünk az összes kórházi ágyszám elemzését foglalta magába. További kutatási témánk az aktív és a krónikus ágyszámok változásának elkülönítetten történő elemzése az itt bemutatott módszertan alapján. Erről későbbi dolgozatunkban számolunk be. Irodalomjegyzék 1. G., Kóti Cs., Imhof G., Ágoston I., B., Boncz I.: Kórházi ágyszámok összehasonlítása nemzetközi viszonylatban. Egészségügyi Gazdasági Szemle. 8;46(6): EGÉSZSÉGÜGYI GAZDASÁGI SZEMLE 9/4.

7 2. G., Kóti Cs., Imhof G., Ágoston I., B., Betlehem J., Kresák G., Boncz I.: A kórházi ágyszámok alakulása Magyarországon között. Nôvér. 9;22(2): évi CXXXII. törvény az egészségügyi ellátórendszer fejlesztésérôl. Magyar Közlöny. 6/16. (XII. 22.) /6. (XII. 28.) Korm. rendelet az egészségügyi ellátórendszer fejlesztésérôl szóló 6. évi CXXXII. törvény végrehajtásáról. Magyar Közlöny. 6/16. (XII. 28.). 41/7. (III. 13.) Korm. rendelet az egészségügyi ellátórendszer fejlesztésérôl szóló 6. évi CXXXII. törvény végrehajtásával kapcsolatos egyes finanszírozási, szerzôdéskötési és eljárási kérdésekrôl. Magyar Közlöny. 7/29. (III. 13.) 6. Gaál P.: Egészségügyi reform és korszerû egészségpolitika. Informatika és Menedzsment az Egészségügyben. 7;6(1): Babos J., Gyüre I.: Egészségügyi reform Javaslatok a felkészüléshez és a sikeres alkalmazkodáshoz. Informatika és Menedzsment az Egészségügyben. 7;6(2): Szummer Cs.: Reform romokban. Informatika és Menedzsment az Egészségügyben. 7;6(4): Szakolczai Gy.: A biztosítási reformról a szakirodalom és a társadalom véleményének tükrében. Informatika és Menedzsment az Egészségügyben. 7;6(7): Bugovics E., Bugovics Z.: Reform: a finanszírozható közellátás létrehozása és mûködtetése. Egészségügyi Gazdasági Szemle. 7;4(1): Radnai A.: Kevesebb ágy, magasabb minôség. Egészségügyi Gazdasági Szemle. 7;4(2): Bugovics E., Bugovics Z.: Javaslat a magyarországi kórházak struktúra- és ágyszámváltozásához. Egészségügyi Gazdasági Szemle. 7;4(3): Boris A., Ludwig K., Roman M.: Kapacitástervezés a németországi kórházakban. Egészségügyi Gazdasági Szemle. 7;4(): Mikola B.: Gondolatok az egészségügyi ellátórendszer átszervezésérôl. Egészségügyi Gazdasági Szemle. 8;46(1): ESKI Egészségügyi Rendszertudományi Iroda. Kapacitások meghatározása az egészségügyben., Központi Statisztikai Hivatal (KSH) Országos Egészségbiztosítási Pénztár (OEP) 1 Pécsi Tudományegyetem, Egészségtudományi Kar, Egészség-gazdaságtani, Egészségpolitikai és Egészségügyi Menedzsment Tanszék 2 Pécsi Tudományegyetem, Gazdasági Főigazgatóság 3 Pécsi Tudományegyetem, Egészségtudományi Kar, Ápolás és Betegellátás Intézet 4 Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ i Corvinus Egyetem, Közgazdaság-tudományi Kar, Egészség-gazdaságtani és Technológiaelemzési Kutatóközpont EGÉSZSÉGÜGYI GAZDASÁGI SZEMLE 9/4. 11

Beruházás-statisztika

Beruházás-statisztika OSAP 1576 Beruházás-statisztika Egészségügyi ágazat Önkormányzatok és önállóan jelentő egészségügyi szolgáltatók 2011 Önkormányzatok és önállóan jelentő egészségügyi szolgáltatók beruházási és felújítási

Részletesebben

Pest megye önálló régióvá válása: a vállalkozások helyzete

Pest megye önálló régióvá válása: a vállalkozások helyzete www.pest.hu Pest önálló régióvá válása: a vállalkozások helyzete A vállalkozások számának alakulása, a megszűnő és az új cégek száma, a cégek tevékenységének típusa hatással van az adott terület foglalkoztatási

Részletesebben

MTA KIK Tudománypolitikai és Tudományelemzési Osztály. A hazai tudományos kibocsátás regionális megoszlása az MTMT alapján (2007-2013)

MTA KIK Tudománypolitikai és Tudományelemzési Osztály. A hazai tudományos kibocsátás regionális megoszlása az MTMT alapján (2007-2013) MTA KIK Tudománypolitikai és Tudományelemzési Osztály A hazai tudományos kibocsátás regionális megoszlása az MTMT alapján (2007-2013) Projektszám: TÁMOP-4.2.5.A-11/1-2012-0001 A Magyar Tudományos Művek

Részletesebben

4. ábra: A GERD/GDP alakulása egyes EU tagállamokban 2000 és 2010 között (%) 1,8 1,6 1,4 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 2000 2001 2002 2003 Észtország Portugália 2004 2005 2006 2007 Magyarország Románia 2008

Részletesebben

A magyar lakosság 40%-a ül kerékpárra több-kevesebb rendszerességgel

A magyar lakosság 40%-a ül kerékpárra több-kevesebb rendszerességgel A magyar lakosság 40%-a ül kerékpárra több-kevesebb rendszerességgel Friss országos adatok a kerékpárhasználatról 2010. tavaszától a Magyar Kerékpárosklub háromhavonta országos reprezentatív adatokat fog

Részletesebben

Források Hozzáférés a pszichiátriai ellátáshoz az OPNI bezárása után

Források Hozzáférés a pszichiátriai ellátáshoz az OPNI bezárása után Források Hozzáférés a pszichiátriai ellátáshoz az OPNI bezárása után Bondár Éva: Az OPNI megszüntetése a számok tükrében. 2010, május Állami Számvevőszék jelentése 2012, július Dr. Németh Attila Főigazgató

Részletesebben

Munkaerőpiaci mutatók összehasonlítása székelyföldi viszonylatban

Munkaerőpiaci mutatók összehasonlítása székelyföldi viszonylatban HARGITA MEGYE TANÁCSA ELEMZŐ CSOPORT RO 530140, Csíkszereda, Szabadság Tér 5. szám Tel.: +4 0266 207700/1120, Fax.: +4 0266 207703 e-mail: elemzo@hargitamegye.ro web: elemzo.hargitamegye.ro Munkaerőpiaci

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI FŐIGAZGATÓSÁG STATISZTIKAI ZSEBKÖNYVE

AZ ORSZÁGOS NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI FŐIGAZGATÓSÁG STATISZTIKAI ZSEBKÖNYVE 8 AZ ORSZÁGOS NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI FŐIGAZGATÓSÁG STATISZTIKAI ZSEBKÖNYVE 2008 Kiadja az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság Budapest, XIII. Visegrádi u. 49. Postacím: 1392 Bp. Pf. 251. Telefon: 270-8000;

Részletesebben

Hozzáférés a pszichiátriai ellátáshoz az OPNI bezárása után Dr. Németh Attila

Hozzáférés a pszichiátriai ellátáshoz az OPNI bezárása után Dr. Németh Attila Hozzáférés a pszichiátriai ellátáshoz az OPNI bezárása után Dr. Németh Attila Főigazgató főorvos Nyírő Gyula Kórház Források Bondár Éva: Az OPNI megszüntetése a számok tükrében. 2010, május Állami Számvevőszék

Részletesebben

Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat munkanélküli nyilvántartásának fontosabb adatai szeptember FOGLALKOZTATÁSI HIVATAL

Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat munkanélküli nyilvántartásának fontosabb adatai szeptember FOGLALKOZTATÁSI HIVATAL Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat munkanélküli nyilvántartásának fontosabb adatai FOGLALKOZTATÁSI HIVATAL A munkaerőpiaci helyzet alakulása 2004. szeptemberében az Állami Foglalkoztatási Szolgálat adatai

Részletesebben

OSAP Bér- és létszámstatisztika. Vezetõi összefoglaló

OSAP Bér- és létszámstatisztika. Vezetõi összefoglaló OSAP 1626 Bér- és létszámstatisztika Vezetõi összefoglaló 2003 Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet Vezetői összefoglaló Az OSAP 1626/02 nyilvántartási számú bérstatisztika adatszolgáltatóinak köre a

Részletesebben

Gazdasági mutatók összehasonlítása székelyföldi viszonylatban

Gazdasági mutatók összehasonlítása székelyföldi viszonylatban HARGITA MEGYE TANÁCSA ELEMZŐ CSOPORT RO 530140, Csíkszereda, Szabadság Tér 5. szám Tel.: +4 0266 207700/1120, Fax.: +4 0266 207703 e-mail: elemzo@hargitamegye.ro web: elemzo.hargitamegye.ro Gazdasági mutatók

Részletesebben

Mezőgazdasági termőföldárak és bérleti díjak

Mezőgazdasági termőföldárak és bérleti díjak Mezőgazdasági termőföldárak és bérleti díjak Központi Statisztikai Hivatal 2013. június Tartalom Bevezető...2 A szántó árának és forgalmi értékének alakulása...2 További művelési ágak áralakulása...3 Országos

Részletesebben

Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat munkanélküli nyilvántartásának fontosabb adatai augusztus FOGLALKOZTATÁSI HIVATAL

Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat munkanélküli nyilvántartásának fontosabb adatai augusztus FOGLALKOZTATÁSI HIVATAL Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat munkanélküli nyilvántartásának fontosabb adatai FOGLALKOZTATÁSI HIVATAL A munkaerőpiaci helyzet alakulása 2004. augusztusában az Állami Foglalkoztatási Szolgálat adatai

Részletesebben

1. A gyermekjóléti szolgáltatás fenntartói megyénként, 2006. Az intézmény fenntartója. Összesen. Terület

1. A gyermekjóléti szolgáltatás fenntartói megyénként, 2006. Az intézmény fenntartója. Összesen. Terület 1. A gyermekjóléti szolgáltatás fenntartói megyénként, 2006 1. Gyermekjóléti alapellátások Az intézmény fenntartója önkormányzat a) egyház, egyházi intézmény alapítvány, közalapítvány egyesület egyéni

Részletesebben

TURIZMUS ÉS REGIONALITÁS

TURIZMUS ÉS REGIONALITÁS A magyarországi turisztikai régiók vendégforgalma 2002-ben 1 Kiss Kornélia Sulyok Judit kapacitása 2002-ben 2 Magyarországon 3377 kereskedelmi szálláshely mûködött, összesen 77 155 szobával és 335 163

Részletesebben

A rehabilitációs ellátási programok (REP) jogszabályi megjelentetésének előkészítése

A rehabilitációs ellátási programok (REP) jogszabályi megjelentetésének előkészítése A rehabilitációs ellátási programok (REP) jogszabályi megjelentetésének előkészítése Dr. Cserháti Péter miniszteri biztos EMMI tájékoztató 2014. március 5. Tartalom 1. A rehabilitációs medicinát érintő

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ végén lassult a lakásárak negyedéves dinamikája

TÁJÉKOZTATÓ végén lassult a lakásárak negyedéves dinamikája TÁJÉKOZTATÓ 2016 végén lassult a lakásárak negyedéves dinamikája Budapest, 2017. május 5. 2016 negyedik negyedévében nominális alapon egy százalékkal emelkedett az aggregált MNB lakásárindex, amely jelentősen

Részletesebben

Szebényi Anita Magyarország nagyvárosi térségeinek társadalmi-gazdasági

Szebényi Anita Magyarország nagyvárosi térségeinek társadalmi-gazdasági Szebényi Anita Magyarország nagyvárosi térségeinek társadalmi-gazdasági összehasonlítása Bevezetés A rendszerváltás óta eltelt másfél évtized társadalmi-gazdasági változásai jelentősen átrendezték hazánk

Részletesebben

Területi egyenlőtlenségek I.

Területi egyenlőtlenségek I. Finanszírozás A Kórház szaklap melléklete AZ OEP AKTÍV FEKVŐBETEG SZAKELLÁTÁSI KASSZA IGÉNYBEVÉTELE Területi egyenlőtlenségek I. T anulmányunk célja, hogy az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (OEP)

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL. A bruttó hazai termék (GDP) területi megoszlása 2002-ben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL. A bruttó hazai termék (GDP) területi megoszlása 2002-ben KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL A bruttó hazai termék (GDP) területi megoszlása 2002-ben Budapest, 2004 Központi Statisztikai Hivatal Pénzügy-statisztikai főosztály Főosztályvezető: Gábriel Katalin Készítették:

Részletesebben

Országos Szakfelügyeleti Módszertani Központ

Országos Szakfelügyeleti Módszertani Központ Országos Szakfelügyeleti Módszertani Központ 1. Adatlapok területi megoszlása 2. Mikrobiológiai tevékenység anyagszámai 3. Laboratóriumi létszám adatok 4. M szerezettség és m ködési feltétel statisztika

Részletesebben

Az almatermesztés időjárási

Az almatermesztés időjárási Az almatermesztés időjárási vonatkozásai Tőkei László, Sepsi Panna Budapesti Corvinus Egyetem Kertészettudományi Kar Talajtan és Vízgazdálkodás Tanszék 1118 Budapest, Villányi út 29-43. K épület, 3. emelet

Részletesebben

Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat munkanélküli nyilvántartásának fontosabb adatai április FOGLALKOZTATÁSI HIVATAL

Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat munkanélküli nyilvántartásának fontosabb adatai április FOGLALKOZTATÁSI HIVATAL Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat munkanélküli nyilvántartásának fontosabb adatai FOGLALKOZTATÁSI HIVATAL A munkaerőpiaci helyzet alakulása 2004. áprilisában az Állami Foglalkoztatási Szolgálat adatai

Részletesebben

Ismertté vált közvádas bűncselekmények a Nyugat-Dunántúlon

Ismertté vált közvádas bűncselekmények a Nyugat-Dunántúlon 2010/77 Összeállította: Központi Statisztikai Hivatal www.ksh.hu IV. évfolyam 77. szám 2010. július 6. Ismertté vált közvádas bűncselekmények a Nyugat-Dunántúlon A tartalomból 1 Bevezető 1 Bűnügyi helyzetkép

Részletesebben

Statisztikai Jelentések TÁJÉKOZTATÓ JELENTÉS AZ ŐSZI MEZŐGAZDASÁGI MUNKÁKRÓL

Statisztikai Jelentések TÁJÉKOZTATÓ JELENTÉS AZ ŐSZI MEZŐGAZDASÁGI MUNKÁKRÓL XIX. évfolyam, 7. szám, 2014 Statisztikai Jelentések TÁJÉKOZTATÓ JELENTÉS AZ ŐSZI MEZŐGAZDASÁGI MUNKÁKRÓL (2014. november 24-i operatív jelentések alapján) Tájékoztató jelentés az őszi mezőgazdasági munkákról

Részletesebben

A munkaerő-piac fontosabb jelzőszámai a Közép-magyarországi régióban 2010. május

A munkaerő-piac fontosabb jelzőszámai a Közép-magyarországi régióban 2010. május Pályázathoz anyagok a TÁMOP 4.1.1/AKONV2010-2019 Munkaerőpiaci alkalmazkodás fejlesztése 1/b képzéskorszerűsítési alprojekt Munkaerőpiaci helyzetkép II. negyedév Negyed adatok régiókra bontva 2010. 1.

Részletesebben

BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETE AUGUSZTUS

BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETE AUGUSZTUS BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETE Megnevezés A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK FŐBB ADATAI 216. aug. Változás az előző hónaphoz képest Változás az előző évhez képest Főben %-ban Főben %-ban Nyilvántartott

Részletesebben

7/2006. (I. 13.) Korm. rendelet

7/2006. (I. 13.) Korm. rendelet 7/2006. (I. 13.) Korm. rendelet a 2006. évi decentralizált fejlesztési programok előirányzatainak régiók és megyék közötti felosztásáról, valamint a terület- és régiófejlesztési célelőirányzat felhasználásának

Részletesebben

Demográfiai mutatók összehasonlítása székelyföldi viszonylatban

Demográfiai mutatók összehasonlítása székelyföldi viszonylatban HARGITA MEGYE TANÁCSA ELEMZŐ CSOPORT RO 530140, Csíkszereda, Szabadság Tér 5. szám Tel.: +4 02 207700/1120, Fax.: +4 02 207703 e-mail: elemzo@hargitamegye.ro web: elemzo.hargitamegye.ro Demográfiai mutatók

Részletesebben

1/2009. (I. 20.) NFGM rendelet

1/2009. (I. 20.) NFGM rendelet a nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések megszerzésére irányuló szakmai vizsga szervezésére feljogosított intézményekrıl A szakképzésrıl szóló 1993. évi LXXVI. törvény

Részletesebben

Egészségpolitika. Az egészségpolitika azon szabályok és szervezett cselekedetek összessége, amelyek. hatnak.

Egészségpolitika. Az egészségpolitika azon szabályok és szervezett cselekedetek összessége, amelyek. hatnak. Dr. Stubnya Gusztáv Egészségpolitika Az egészségpolitika azon szabályok és szervezett cselekedetek összessége, amelyek az egészség (gyógyításon kívüli) feltételeinek biztosítására, a lakosok és a közösségek

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZAT MONTHLY REPORT OF THE HUNGARIAN NATIONAL EMPLOYMENT OFFICE augusztus / August 2006

ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZAT MONTHLY REPORT OF THE HUNGARIAN NATIONAL EMPLOYMENT OFFICE augusztus / August 2006 ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZAT MONTHLY REPORT OF THE HUNGARIAN NATIONAL EMPLOYMENT OFFICE / August 2006 Megnevezés / Number of 2006 aug. Aug. 2006 Változás az előző hónaphoz képest / Changes compared to previous

Részletesebben

2.3.2 Szociális ellátás

2.3.2 Szociális ellátás 2.3.2 Szociális ellátás A szociális szolgáltatások, ellátások, juttatások célja a szociális jogok érvényre juttatása, a szociális biztonság megteremtése, megőrzése. A szociális ellátás intézményrendszeréhez

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL ÁPRILIS

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL ÁPRILIS TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL Megnevezés A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK FŐBB ADATAI 213.. Változás az előző hónaphoz képest Változás az előző évhez képest Főben %-ban

Részletesebben

Az otthoni szakápolás jogszabályváltozásai

Az otthoni szakápolás jogszabályváltozásai Az otthoni szakápolás jogszabályváltozásai a társadalombiztosítási finanszírozás tükrében 2010. és 2015. között Dr. Kőrösi László Országos Egészségbiztosítási Pénztár Általános Finanszírozási Főosztály

Részletesebben

A regionális támogatási térkép azonosítja azokat a régiókat, amelyek az Európai Unió Működéséről szóló Szerződés (EUMSZ) állami támo-

A regionális támogatási térkép azonosítja azokat a régiókat, amelyek az Európai Unió Működéséről szóló Szerződés (EUMSZ) állami támo- Állami támogatások joga 7 (2010/3) 3 8. A BERUHÁZÁSI TÁMOGATÁSOK ESETÉBEN BUDAPESTRE ALKALMAZANDÓ MAXIMÁLIS TÁMOGATÁSI INTENZITÁS 2011-TŐL TÖRTÉNŐ VÁLTOZÁSÁVAL KAPCSOLATBAN FELMERÜLŐ EGYES KÉRDÉSEK Hargita

Részletesebben

A HARMADIK TERMELÉSI TÉNYEZŐ REGIONÁLIS ASPEKTUSBAN. Készítette:

A HARMADIK TERMELÉSI TÉNYEZŐ REGIONÁLIS ASPEKTUSBAN. Készítette: A HARMADIK TERMELÉSI TÉNYEZŐ REGIONÁLIS ASPEKTUSBAN Készítette: Dr. habil. Nagy Sándor * Dr. Nagyné Schiffer Rita** A meg nem testesült (MNT, közismert angol elnevezéssel: disembodied) technikai haladás

Részletesebben

Készült a Helyi demokrácia erősítése Székesfehérváron című Phare program keretében (Phare 2003/ ) május. Készítette: Ruff Tamás

Készült a Helyi demokrácia erősítése Székesfehérváron című Phare program keretében (Phare 2003/ ) május. Készítette: Ruff Tamás A helyi demokrácia helyzete Székesfehérváron Helyi Demokrácia Audit 2. jelentés Az 1998. és 2002. évi önkormányzati választások valamint a 2006. évi parlamenti választások részvételi adatainak elemzése

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A KÖZBESZERZÉSEK ELSŐ FÉLÉVI ALAKULÁSÁRÓL

TÁJÉKOZTATÓ A KÖZBESZERZÉSEK ELSŐ FÉLÉVI ALAKULÁSÁRÓL KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA TÁJÉKOZTATÓ A KÖZBESZERZÉSEK 2010. ELSŐ FÉLÉVI ALAKULÁSÁRÓL 1. 2010. első félévében az ajánlatkérők összesen 4356 eredményes közbeszerzési t folytattak le, ami közel 145-os növekedést

Részletesebben

LAKÁSPIACI KÖRKÉP A NYUGAT-DUNÁNTÚLON

LAKÁSPIACI KÖRKÉP A NYUGAT-DUNÁNTÚLON KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL GYŐRI IGAZGATÓSÁGA LAKÁSPIACI KÖRKÉP A NYUGAT-DUNÁNTÚLON GYŐR 2006. július KÉSZÜLT A KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL GYŐRI IGAZGATÓSÁGÁN, 2006 ISBN 963 215 994 2 IGAZGATÓ: Nyitrai

Részletesebben

A gabonafélék termésmennyisége mintegy harmadával nőtt 2013-ban (A fontosabb növényi kultúrák előzetes terméseredményei, 2013)

A gabonafélék termésmennyisége mintegy harmadával nőtt 2013-ban (A fontosabb növényi kultúrák előzetes terméseredményei, 2013) Közzététel: 2014. január 22. Következik: 2014. január 24., Népmozgalom, 2013. januárnovember Sorszám: 13. A gabonafélék termésmennyisége mintegy harmadával nőtt 2013ban (A fontosabb növényi kultúrák előzetes

Részletesebben

Kistérségi gazdasági aktivitási adatok

Kistérségi gazdasági aktivitási adatok Kistérségi gazdasági aktivitási adatok 1. A KMSR rendszerben alkalmazott statisztikai módszerek Előadó: Dr. Banai Miklós 2. A KMSR rendszer által szolgáltatott adatok, jelentések Előadó: Kovács Attila

Részletesebben

A kutya vacsorája. Az E-alap bevételeinek alakulása 1993 és 2009 között

A kutya vacsorája. Az E-alap bevételeinek alakulása 1993 és 2009 között A kutya vacsorája Az E-alap bevételeinek alakulása 1993 és 2009 között Magyarországon az E-alap a 2010-es évben 1376 milliárd forintot kezel, amiből az ország egészségügyi közkiadásainak tetemes része

Részletesebben

Struktúraváltás az Észak-magyarországi régió kórházaiban

Struktúraváltás az Észak-magyarországi régió kórházaiban Egészségügyi kar Egészségügyi szervező szak Egészségturizmus-szervező szakirány Struktúraváltás az Észak-magyarországi régió kórházaiban Konzulens: Dr. Dózsa Csaba Morvai Ádám 2014. ...a legjobb, amit

Részletesebben

A jövedelmi viszonyok változása Hajdú-Bihar megyében az 1990-es és 2000-es évtizedben

A jövedelmi viszonyok változása Hajdú-Bihar megyében az 1990-es és 2000-es évtizedben A jövedelmi viszonyok változása Hajdú-Bihar megyében az 1990-es és 2000-es évtizedben Dr. Kozma Gábor, PhD, egyetemi adjunktus Debreceni Egyetem Társadalomföldrajzi és Területfejlesztési Tanszék 4010 Debrecen

Részletesebben

MTA KIK Tudománypolitikai és Tudományelemzési Osztály

MTA KIK Tudománypolitikai és Tudományelemzési Osztály MTA KIK Tudománypolitikai és Tudományelemzési Osztály A hazai tudományos kibocsátás regionális együttműködésben létrejött publikációinak megoszlása az MTMT alapján (2007-2013) Projektszám: TÁMOP-4.2.5.A-11/1-2012-0001

Részletesebben

SAJTÓKÖZLEMÉNY. a hitelintézetekről 1 a IV. negyedév végi 2 prudenciális adataik alapján

SAJTÓKÖZLEMÉNY. a hitelintézetekről 1 a IV. negyedév végi 2 prudenciális adataik alapján SAJTÓKÖZLEMÉNY a hitelintézetekről 1 a 2014. IV. negyedév végi 2 prudenciális adataik alapján Budapest, 2015. február 27. A hitelintézetek mérlegfőösszege 2014. IV. negyedévben 2,2%-kal, 2014. év egészében

Részletesebben

A évi demográfiai adatok értékelése. Dr. Valek Andrea Országos Gyermekegészségügyi Intézet

A évi demográfiai adatok értékelése. Dr. Valek Andrea Országos Gyermekegészségügyi Intézet A 212. évi demográfiai adatok értékelése Dr. Valek Andrea Országos Gyermekegészségügyi Intézet Tartalom Népesség száma, megoszlása Élveszületések Magzati veszteségek Születés körüli halálozás Csecsemőhalálozás

Részletesebben

2/2010. (II. 16.) SZMM rendelet

2/2010. (II. 16.) SZMM rendelet 2/2010. (II. 16.) SZMM rendelet a felnőttképzési tevékenység megkezdésének és folytatásának részletes szabályairól A felnőttképzésről szóló 2001. évi CI. törvény 4. (3) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás

Részletesebben

Regionális Gazdaságtan II 3. Gyakorlathoz

Regionális Gazdaságtan II 3. Gyakorlathoz Regionális Gazdaságtan II 3. Gyakorlathoz Beadandó Házi Feladat Magyarországi megyék versenyképessége Beadandó házi feladat levelezı tagozatosoknak A 3. gyakorlatban bemutatott eljárással elkészített megyék

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ nov.

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ nov. DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ A MUNKAERİ-PIACI HELYZET ALAKULÁSÁRÓL A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESİK FİBB ADATAI Nevezés 29. Változás az elızı hónaphoz képest Változás az elızı évhez

Részletesebben

Beruházások Magyarországon és a környező országokban. A Budapest Bank és a GE Capital kutatása. 2013. május 28.

Beruházások Magyarországon és a környező országokban. A Budapest Bank és a GE Capital kutatása. 2013. május 28. Beruházások Magyarországon és a környező országokban A Budapest Bank és a GE Capital kutatása 2013. május 28. A kutatásról A kutatás a GE Capital, a Budapest Bank anyavállalata és a Budapest Bank által

Részletesebben

SAJTÓKÖZLEMÉNY. a hitelintézetekről 1 a IV. negyedév végi 2 előzetes prudenciális adataik alapján

SAJTÓKÖZLEMÉNY. a hitelintézetekről 1 a IV. negyedév végi 2 előzetes prudenciális adataik alapján SAJTÓKÖZLEMÉNY a hitelintézetekről 1 a 2015. IV. negyedév végi 2 előzetes prudenciális adataik alapján Budapest, 2016. február 24. A hitelintézetek mérlegfőösszege 2015. IV. negyedévben 2,4%-kal nőtt,

Részletesebben

A teljesítmény-volumen korlát (keret) hatása az onkológiai ellátás finanszírozására

A teljesítmény-volumen korlát (keret) hatása az onkológiai ellátás finanszírozására Magyar Onkológusok Társasága XXVIII. Kongresszusa Budapest, 2009. november 14. A teljesítmény-volumen korlát (keret) hatása az onkológiai ellátás finanszírozására Dr. Boncz Imre 1,2, Donkáné Verebes Éva

Részletesebben

BARANYA MEGYE MUNKAERŐPIACI HELYZETE NOVEMBER

BARANYA MEGYE MUNKAERŐPIACI HELYZETE NOVEMBER BARANYA MEGYE MUNKAERŐPIACI HELYZETE Megnevezés A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK FŐBB ADATAI 2016. nov. Változás az előző hónaphoz képest Változás az előző évhez képest Főben %-ban Főben %-ban Nyilvántartott

Részletesebben

A szolgáltatási díjak alakulása 2014-ben

A szolgáltatási díjak alakulása 2014-ben A szolgáltatási díjak alakulása 2014-ben A Kormány 2012-ben rendeletben vezette be a vényköteles gyógyszerek kiváltásához kapcsolódó gyógyszerbiztonsági ellenőrzésért járó szolgáltatási díjat, amely díj

Részletesebben

AZ INTEGRÁLT EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ELLÁTÁS

AZ INTEGRÁLT EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ELLÁTÁS AZ INTEGRÁLT EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ELLÁTÁS LÉTREHOZÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI Doktori (Ph.D.) értekezés tézisei Cs. Horváth Zoltán Az Egészségtudományi Doktori Iskola vezetője: Prof. Dr. Bódis József Az Egészségtudományi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének november 8-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének november 8-i ülésére VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel. (88) 545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu Szám: 07/271/2007. ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. DECEMBER 20-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. DECEMBER 20-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. DECEMBER 20-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 2212/2006. MELLÉKLETEK: 2 DB TÁRGY: Pályázat benyújtása új kórház- struktúrák kialakítására ELŐTERJESZTŐ:

Részletesebben

TERÜLETFEJLESZTÉSI ORSZÁGGYŰLÉSI JELENTÉS

TERÜLETFEJLESZTÉSI ORSZÁGGYŰLÉSI JELENTÉS VÁTI - OTO TERÜLETFEJLESZTÉSI ORSZÁGGYŰLÉSI JELENTÉS 2. Háttéranyag Pénzügyi eszközök 2000. VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Kht. ORSZÁGOS TERÜLETFEJLESZTÉSI OSZTÁLY Készítette: Dobozi

Részletesebben

Tovább nőtt az orvoshoz forduló betegek száma. Az influenza B vírus felelős a megbetegedések többségéért.

Tovább nőtt az orvoshoz forduló betegek száma. Az influenza B vírus felelős a megbetegedések többségéért. Az Országos Epidemiológiai Központ tájékoztatója az influenza figyelőszolgálat adatairól Magyarország 2016. 6. hét Tovább nőtt az orvoshoz forduló betegek száma. Az influenza B vírus felelős a megbetegedések

Részletesebben

Az egészségügyi és gazdasági indikátorok összefüggéseinek vizsgálata Magyarországon

Az egészségügyi és gazdasági indikátorok összefüggéseinek vizsgálata Magyarországon Az egészségügyi és gazdasági indikátorok összefüggéseinek vizsgálata Magyarországon Készítette: Bakos Izabella Mária SZIE-GTK Enyedi György RTDI PhD-hallgató Kutatási téma Az egészségügyi állapot (lakosság

Részletesebben

Laboratóriumi vizsgálatok összehasonlító elemzése 2010-2013

Laboratóriumi vizsgálatok összehasonlító elemzése 2010-2013 Laboratóriumi vizsgálatok összehasonlító elemzése 2010-2013 dr. Kramer Mihály tanácsadó Magyar Diagnosztikum Gyártók és Forgalmazók Egyesülete (HIVDA) 2014.08.30 MLDT 57 Nyíregyháza 1 Célkitűzések Négy

Részletesebben

Magyarország szerepe a nemzetközi turizmusban

Magyarország szerepe a nemzetközi turizmusban Magyarország szerepe a nemzetközi turizmusban A VILÁG TURIZMUSÁNAK ALAKULÁSA 1990 ÉS 2002 KÖZÖTT Nemzetközi turistaérkezések 1990 és 2002 között a nemzetközi turistaérkezések száma több mint másfélszeresére,

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ aug.

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ aug. DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ A MUNKAERİ-PIACI HELYZET ALAKULÁSÁRÓL A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESİK FİBB ADATAI Nevezés 2009. Változás az elızı hónaphoz képest Változás az elızı

Részletesebben

Az egész büntetőeljárás időtartama a kizárólag fiatalkorú terheltek ellen indult ügyekben

Az egész büntetőeljárás időtartama a kizárólag fiatalkorú terheltek ellen indult ügyekben 1. sz. táblázat Az egész büntetőeljárás időtartama a kizárólag fiatalkorú terheltek ellen indult ügyekben Ügyészségek A nyomozás elrendelésétől számított A nyomozás elrendelésétől a jogerős bírósági 1

Részletesebben

A teljesítményvolumen-korlát (TVK) hatása az aktív fekvôbeteg szakellátás teljesítménymutatóira intézményi, megyei és regionális bontásban

A teljesítményvolumen-korlát (TVK) hatása az aktív fekvôbeteg szakellátás teljesítménymutatóira intézményi, megyei és regionális bontásban A teljesítményvolumen-korlát (TVK) hatása az aktív fekvôbeteg szakellátás teljesítménymutatóira intézményi, megyei és regionális bontásban Dr. Boncz Imre, PTE Orvostudományi és Egészségtudományi Koordinációs

Részletesebben

A települések infrastrukturális ellátottsága, 2010

A települések infrastrukturális ellátottsága, 2010 2011/75 Összeállította: Központi Statisztikai Hivatal www.ksh.hu V. évfolyam 75. szám 2011. november 14. A települések infrastrukturális ellátottsága, 2010 A tartalomból 1 Összefoglaló 1 Energiaellátás

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. az MNB-lakásárindex alakulásáról a harmadik negyedéves adatok alapján

TÁJÉKOZTATÓ. az MNB-lakásárindex alakulásáról a harmadik negyedéves adatok alapján TÁJÉKOZTATÓ az MNB-lakásárindex alakulásáról a 2016. harmadik negyedéves adatok alapján Gyorsult a lakásárak növekedési üteme 2016 harmadik negyedévében Budapest, 2017. február 8. 2016 harmadik negyedéve

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Nógrád megye, 2012/4

Statisztikai tájékoztató Nógrád megye, 2012/4 Statisztikai tájékoztató Nógrád megye, 2012/4 Központi Statisztikai Hivatal 2013. március Tartalom Összefoglaló... 2 Demográfia...... 3 Munkaerőpiac... 3 Gazdasági szervezetek... 5 Beruházás... 6 Mezőgazdaság...

Részletesebben

18. napirendi pont Megtárgyalta: Egészségügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottság 01/555-2/2009. Pénzügyi és Vagyonkezelő Bizottság

18. napirendi pont Megtárgyalta: Egészségügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottság 01/555-2/2009. Pénzügyi és Vagyonkezelő Bizottság 18. napirendi pont Megtárgyalta: Egészségügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottság 01/555-2/2009. Pénzügyi és Vagyonkezelő Bizottság A Petz Aladár Megyei Oktató Kórház főigazgató főorvosának előterjesztése

Részletesebben

1. táblázat: A hitelintézetek nemteljesítő kitettségei (bruttó értéken)

1. táblázat: A hitelintézetek nemteljesítő kitettségei (bruttó értéken) SAJTÓKÖZLEMÉNY a hitelintézetekről 1 a III. negyedév végi 2 prudenciális adataik alapján Budapest, november 23. A hitelintézetek mérlegfőösszege III. negyedévben 2,1%-kal nőtt, így a negyedév végén 33

Részletesebben

A MAGUKAT BAPTISTÁNAK VALLÓK SZOCIODEMOGRÁFIAI SAJÁTOSSÁGAI. Készítették: Kocsis-Nagy Zsolt Lukács Ágnes Rövid Irén Tankó Tünde Tóth Krisztián

A MAGUKAT BAPTISTÁNAK VALLÓK SZOCIODEMOGRÁFIAI SAJÁTOSSÁGAI. Készítették: Kocsis-Nagy Zsolt Lukács Ágnes Rövid Irén Tankó Tünde Tóth Krisztián A MAGUKAT BAPTISTÁNAK VALLÓK SZOCIODEMOGRÁFIAI SAJÁTOSSÁGAI Készítették: Kocsis-Nagy Zsolt Lukács Ágnes Rövid Irén Tankó Tünde Tóth Krisztián 2013 1 Tartalomjegyzék 1. Előszó...3 2. Bevezető...3 3. A baptisták

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL GYŐRI IGAZGATÓSÁGA NYUGAT-DUNÁNTÚL MUNKAERŐ-PIACI HELYZETE

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL GYŐRI IGAZGATÓSÁGA NYUGAT-DUNÁNTÚL MUNKAERŐ-PIACI HELYZETE KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL GYŐRI IGAZGATÓSÁGA NYUGAT-DUNÁNTÚL MUNKAERŐ-PIACI HELYZETE Győr 2006 Központi Statisztikai Hivatal Győri Igazgatósága, 2006 ISBN-10: 963-235-050-2 ISBN-13: 978-963-235-050-9

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Csongrád megye, 2012/1

Statisztikai tájékoztató Csongrád megye, 2012/1 Statisztikai tájékoztató Csongrád megye, 2012/1 Központi Statisztikai Hivatal 2012. június Tartalom Összefoglalás... 2 Demográfiai helyzet... 2 Munkaerőpiac... 3 Gazdasági szervezetek... 4 Beruházás...

Részletesebben

Jelentés az országos emberi mérgezési esetekről

Jelentés az országos emberi mérgezési esetekről O R S Z Á G O S K É M I A I B I Z T O N S Á G I I N T É Z E T Jelentés az országos emberi mérgezési esetekről 2010 Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat B u d a p e s t 2 0 1 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88) , Fax: (88)

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88) , Fax: (88) VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu Szám: 02/86-2/2010. ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Az egészségügyi intézményi struktúra átalakítása

Az egészségügyi intézményi struktúra átalakítása Az egészségügyi intézményi struktúra átalakítása dr. Helmle László 2012. szeptember 20. A Semmelweis Terv tézisei Az ellátórendszer összhangjának ismételt megteremtése (térségi szervezés, progresszív ellátás)

Részletesebben

1,7 MILLIÓ VENDÉG ÉS 5,4 MILLIÓ VENDÉGÉJSZAKA AZ ÜZLETI CÉLÚ EGYÉB SZÁLLÁSHELYEKEN 2015-BEN. 1. Az üzleti célú egyéb szálláshelyek vendégforgalma

1,7 MILLIÓ VENDÉG ÉS 5,4 MILLIÓ VENDÉGÉJSZAKA AZ ÜZLETI CÉLÚ EGYÉB SZÁLLÁSHELYEKEN 2015-BEN. 1. Az üzleti célú egyéb szálláshelyek vendégforgalma 2016. június 1. 1,7 MILLIÓ VENDÉG ÉS 5,4 MILLIÓ VENDÉGÉJSZAKA AZ ÜZLETI CÉLÚ EGYÉB SZÁLLÁSHELYEKEN 2015-BEN 1. Az üzleti célú egyéb szálláshelyek vendégforgalma A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) adatai

Részletesebben

AZ ÚJSÁGÍRÓK SAJTÓSZABADSÁG- KÉPE -BEN MAGYARORSZÁGON

AZ ÚJSÁGÍRÓK SAJTÓSZABADSÁG- KÉPE -BEN MAGYARORSZÁGON MÉRTÉK MÉDIAELEMZŐ MŰHELY AZ ÚJSÁGÍRÓK SAJTÓSZABADSÁG- KÉPE -BEN MAGYARORSZÁGON MÉRTÉK FÜZETEK. 1 MÉRTÉK FÜZETEK 7. szám 2016. március Szerző: Timár János AZ ÚJSÁGÍRÓK SAJTÓSZA- BADSÁG-KÉPE 2015-BEN MAGYARORSZÁGON

Részletesebben

2014/114 STATISZTIKAI TÜKÖR

2014/114 STATISZTIKAI TÜKÖR 214/114 STATISZTIKAI TÜKÖR 214. október 3. Lakáspiaci árak, lakásárindex, 214. II. negyedév* Tartalom Bevezető...1 Főbb folyamatok...1 Az ingatlanforgalom alakulása...1 Éves árindexek...2 Negyedéves tiszta

Részletesebben

STATISZTIKAI TÜKÖR. Jelentés a beruházások 2014. évi alakulásáról. Tartalom. 1. Összefoglalás...2. 2. Nemzetközi kitekintés...2

STATISZTIKAI TÜKÖR. Jelentés a beruházások 2014. évi alakulásáról. Tartalom. 1. Összefoglalás...2. 2. Nemzetközi kitekintés...2 215. április Jelentés a beruházások 214. évi alakulásáról STATISZTIKAI TÜKÖR Tartalom 1. Összefoglalás...2 2. Nemzetközi kitekintés...2 3. Gazdasági környezet...2 4. A beruházások főbb jellemzői...3 5.

Részletesebben

Területi fejlettségi egyenlőtlenségek alakulása Európában. Fábián Zsófia KSH

Területi fejlettségi egyenlőtlenségek alakulása Európában. Fábián Zsófia KSH Területi fejlettségi egyenlőtlenségek alakulása Európában Fábián Zsófia KSH A vizsgálat célja Európa egyes térségei eltérő természeti, társadalmi és gazdasági adottságokkal rendelkeznek. Különböző történelmi

Részletesebben

EGER DEMOGRÁFIAI FOLYAMATAINAK ELEMZÉSE ÉS ELŐREJELZÉSE (összegzés) 1995-2024

EGER DEMOGRÁFIAI FOLYAMATAINAK ELEMZÉSE ÉS ELŐREJELZÉSE (összegzés) 1995-2024 CSALÁDSEGÍTŐ INTÉZET 3300 EGER, KERTÉSZ ÚT 3. TELEFON / FAX: 06-36/784-825 E-mail: csaladsegito.intezet@upcmail.hu Web: csskeger.hu EGER DEMOGRÁFIAI FOLYAMATAINAK ELEMZÉSE ÉS ELŐREJELZÉSE (összegzés) 1995-2024

Részletesebben

KAPITÁNY ZSUZSA MOLNÁR GYÖRGY VIRÁG ILDIKÓ HÁZTARTÁSOK A TUDÁS- ÉS MUNKAPIACON

KAPITÁNY ZSUZSA MOLNÁR GYÖRGY VIRÁG ILDIKÓ HÁZTARTÁSOK A TUDÁS- ÉS MUNKAPIACON KAPITÁNY ZSUZSA MOLNÁR GYÖRGY VIRÁG ILDIKÓ HÁZTARTÁSOK A TUDÁS- ÉS MUNKAPIACON KTI IE KTI Könyvek 2. Sorozatszerkesztő Fazekas Károly Kapitány Zsuzsa Molnár György Virág Ildikó HÁZTARTÁSOK A TUDÁS- ÉS

Részletesebben

AZ EURÓÁRFOLYAM VÁLTOZÁSÁNAK HATÁSA NYUGAT- MAGYARORSZÁG KERESKEDELMI SZÁLLÁSHELYEINEK SZÁLLÁSDÍJ-BEVÉTELEIRE, VENDÉGFORGALMÁRA 2000 ÉS 2010 KÖZÖTT

AZ EURÓÁRFOLYAM VÁLTOZÁSÁNAK HATÁSA NYUGAT- MAGYARORSZÁG KERESKEDELMI SZÁLLÁSHELYEINEK SZÁLLÁSDÍJ-BEVÉTELEIRE, VENDÉGFORGALMÁRA 2000 ÉS 2010 KÖZÖTT AZ EURÓÁRFOLYAM VÁLTOZÁSÁNAK HATÁSA NYUGAT- MAGYARORSZÁG KERESKEDELMI SZÁLLÁSHELYEINEK SZÁLLÁSDÍJ-BEVÉTELEIRE, VENDÉGFORGALMÁRA 2000 ÉS 2010 KÖZÖTT Készítette: Vályi Réka Neptun-kód: qk266b 2011 1 Az elemzés

Részletesebben

Jirkovszkyné Szép Mária főosztályvezető Egészségügyi, Családvédelmi és Foglalkoztatáspolitikai Főosztály

Jirkovszkyné Szép Mária főosztályvezető Egészségügyi, Családvédelmi és Foglalkoztatáspolitikai Főosztály MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ALPOLGÁRMESTERE ESZ:746.272/2006. Javaslat a Semmelweis Kórház- Rendelőintézet és Egyetemi Oktató Kórház valamint a Diósgyőri Kórház - Rendelőintézet struktúrájának átalakítására,

Részletesebben

SAJTÓKÖZLEMÉNY. a hitelintézetekről 1 a I. negyedév végi 2 prudenciális adataik alapján

SAJTÓKÖZLEMÉNY. a hitelintézetekről 1 a I. negyedév végi 2 prudenciális adataik alapján SAJTÓKÖZLEMÉNY a hitelintézetekről 1 a 2015. I. negyedév végi 2 prudenciális adataik alapján Budapest, 2015. május 29. A hitelintézetek mérlegfőösszege 2015. I. negyedévben 1,4%-kal csökkent, így 2015.

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó

T Á J É K O Z T A T Ó Magyar Bányászati és Földtani Hivatal T Á J É K O Z T A T Ó bányajáradék önbevallásról, befizetésről 2014. év Budapest, 2015. május 1 Tartalomjegyzék Bevezetés 3 I. Bányajáradék fizetési kötelezettség

Részletesebben

I.1. Az otthoni szakellátás működése és finanszírozása 2008-ban

I.1. Az otthoni szakellátás működése és finanszírozása 2008-ban TARTALOM I. Bevezetés...3 I.1. Az otthoni szakellátás működése és finanszírozása 2008-ban...4 I.2. Alapfogalmak...6 I.3. Az otthoni szakellátási statisztika...7 II. Az otthoni szakápolás adatai...11 II.1.

Részletesebben

A KÖZOKTATÁS TERÜLETI KÜLÖNBSÉGEI. Bevezetés

A KÖZOKTATÁS TERÜLETI KÜLÖNBSÉGEI. Bevezetés CSÁSZÁR ZSUZSA A KÖZOKTATÁS TERÜLETI KÜLÖNBSÉGEI Bevezetés Az 1990-es években a magyar földrajztudomány érdeklődésének fókuszába a cselekvő ember térbeli viselkedésének vizsgálata került. A végbemenő paradigmaváltás

Részletesebben

HABLICSEKNÉ RICHTER MÁRIA HOLLÓSNÉ DR. MAROSI JUDIT

HABLICSEKNÉ RICHTER MÁRIA HOLLÓSNÉ DR. MAROSI JUDIT ELEMZÉSEK HABLICSEKNÉ RICHTER MÁRIA HOLLÓSNÉ DR. MAROSI JUDIT A nyugdíjban, nyugdíjszerű ellátásban részesülők halandóságának földrajzi különbségei Magyarországon Bevezetés Ez a tanulmány folytatása az

Részletesebben

A szegénység fogalmának megjelenése a magyar online médiában

A szegénység fogalmának megjelenése a magyar online médiában A szegénység fogalmának megjelenése a magyar online médiában Tartalomelemzés 2000 január és 2015 március között megjelent cikkek alapján Bevezetés Elemzésünk célja, hogy áttekintő képet adjunk a szegénység

Részletesebben

ÉVKÖZI MINTA AZ EGÉSZSÉGÜGYI BÉR- ÉS LÉTSZÁMSTATISZTIKÁBÓL. (2007. III. negyedév) Budapest, március

ÉVKÖZI MINTA AZ EGÉSZSÉGÜGYI BÉR- ÉS LÉTSZÁMSTATISZTIKÁBÓL. (2007. III. negyedév) Budapest, március ÉVKÖZI MINTA AZ EGÉSZSÉGÜGYI BÉR- ÉS LÉTSZÁMSTATISZTIKÁBÓL (2007. III. negyedév) Budapest, 2008. március Évközi minta az egészségügyi bér- és létszámstatisztikából Vezetői összefoglaló Módszertan Táblázatok:

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG (OMMF) ELÉRHETŐSÉGEI

AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG (OMMF) ELÉRHETŐSÉGEI AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG (OMMF) ELÉRHETŐSÉGEI KÖZPONT Cím: 1024 Bp. Margit krt. 85. Postacím: 1399 Budapest 62. Pf. 639. Telefon: 06-1-346-9400 Fax: 06-1-346-9415 E-mail: titkarsag@ommf.gov.hu

Részletesebben

A magyar lakosság belföldi és külföldi utazásai 2013-ban

A magyar lakosság belföldi és külföldi utazásai 2013-ban Budapest, 2014. március 17. A magyar lakosság belföldi és külföldi utazásai 2013-ban A KSH keresletfelmérésének adatai alapján 1. A magyar lakosság többnapos belföldi utazásai 2013-ban 2013-ban a magyar

Részletesebben

Új módszertan a kerékpározás mérésében

Új módszertan a kerékpározás mérésében Új módszertan a kerékpározás mérésében Megváltoztattuk reprezentatív kutatásunk módszertanát, mely 21 márciusa óta méri rendszeresen a magyarországi kerékpárhasználati szokásokat. Ezáltal kiszűrhetővé

Részletesebben

ADATLAP TERMÉKLEÍRÁSHOZ. A válaszadásra kihagyott pontozott rész szabadon bővíthető.

ADATLAP TERMÉKLEÍRÁSHOZ. A válaszadásra kihagyott pontozott rész szabadon bővíthető. A válaszadásra kihagyott pontozott rész szabadon bővíthető. 1. A termék bemutatása 1.1 Kérjük, adja meg azt az elnevezést, amellyel a terméke értékesítésre kerül:. 1.2 Amennyiben ismert más elnevezése

Részletesebben

A regisztrált gazdasági szervezetek száma, 2013

A regisztrált gazdasági szervezetek száma, 2013 STATISZTIKAI TÜKÖR A regisztrált gazdasági szervezetek száma, 2014/30 2014. március 21. Tartalom Bevezetés...1 A regisztrált vállalkozások...1 Új regisztrációk...3...3 Végelszámolások...4 Csődeljárások...4

Részletesebben