A jövedelmi viszonyok változása Hajdú-Bihar megyében az 1990-es és 2000-es évtizedben

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A jövedelmi viszonyok változása Hajdú-Bihar megyében az 1990-es és 2000-es évtizedben"

Átírás

1 A jövedelmi viszonyok változása Hajdú-Bihar megyében az 1990-es és 2000-es évtizedben Dr. Kozma Gábor, PhD, egyetemi adjunktus Debreceni Egyetem Társadalomföldrajzi és Területfejlesztési Tanszék 4010 Debrecen Pf. 9 A rendszerváltás egyik igen fontos területi következmények tekinthető, hogy az as évek közepe óta csökkenő regionális különbségek különböző okok miatt 1990 után ismét növekedésnek indultak (Illés 2002). A különbségek egyik területét jelenti a jövedelmi differenciálódás, amelynek mérésére különböző mutatószámok (például összes belföldi jövedelem, adóköteles jövedelem, személyi jövedelemadó) használhatóak. A Magyarországon az eddigiek során elvégzett ilyen jellegű vizsgálatok (például Bódi et al. 1999, Kovács 1993, Major et al. 1999, Nemes Nagy et al. 2001, Ruttkay 1997) rámutattak az egyes megyék, országrészek és település-kategóriák közötti különbségekre, a jövedelem nagyságát befolyásoló tényezőkre (például a gyorsforgalmi úthálózat hatása), valamint a rendszerváltás óta megfigyelhető új tendenciákra. Dolgozatom célja egy konkrét terület, Hajdú-Bihar megye esetében elemezni az 1992 és 2004 között az összes belföldi jövedelem és összetevői vonatkozásában lezajlott változásokat. Ennek keretében alapvetően az alábbi kérdésekre keresem a választ: - Hogyan változott a vizsgált időszakban Hajdú-Bihar megye jövedelmi helyzete az országos és a megyei trendekhez képest. - Hogyan befolyásolták a különböző objektív adottságok és a gazdasági-társadalmi folyamatok (például a határmenti fekvés, a szuburbanizáció folyamata, egyes települések gazdasági felemelkedése) a jövedelmek térbeli szerkezetét - milyen okokra vezethetőek vissza a települések közötti különbségek. - Hogyan változott a megyén belül a különböző jövedelem-típusok (például főállásból származó jövedelem, egyéni vállalkozásból származó jövedelem, társas vállalkozásból származó jövedelem, mezőgazdasági kistermelésből származó jövedelem) aránya a megye egyes térségeiben, és ez milyen kapcsolatban van az érintett települések jellegzetességeivel. Az összehasonlíthatóság érdekében az egyes évek adatait a fogyasztói árindex felhasználásával 1992-es árakra számoltam át. A megye helyzetét országos szinten vizsgálva igen kedvezőtlen kép rajzolódik ki (1. táblázat). Az 1992 és 2004 közötti időszakot egy egységnek véve Hajdú-Bihar megye a megyék közötti rangsorban a 14. helyen áll, értéke az országos átlagnak mindössze 79,9%-a. A megye helyzete az 1992 és 2004 közötti növekedés üteme szempontjából sem tekinthető kedvezőnek: 1992-es árakon vizsgálva a növekedés mértéke 4,5% volt, amelynél csak öt megye rendelkezett rosszabb értékkel, és ennek következtében Hajdú-Bihar megye a megyék sorrendjében a 13. helyről a 15. helyre csúszott vissza. A megyén belüli jövedelem-viszonyokat elemezve (2. táblázat, 1. ábra) jól megállapítható, hogy az összes belföldi jövedelem nagyságát befolyásoló egyik fontos tényező a települések nagysága: minél nagyobb település-kategóriáról van szó, annál nagyobb az egy főre jutó jövedelem, és ez az érték az 500 főnél kisebb településeken a fele a és fő közötti nagyságú települések értékének. Ugyanezt bizonyítja az a tény is, hogy a nyolc főnél átlag-népességű település közül hat a legnagyobb átlagjövedelmű kategóriába tartozik, és csak Hajdúhadház helyzete ( Ft/fő/év) tekinthető kedvezőtlennek. A jelenség hátterében minden valószínűség szerint az áll, hogy a nagyobb 1

2 településeken a gazdaság, a közigazgatás és a szolgáltatások elérnek egy olyan szintet, amely magasabb jövedelmet biztosít az ott élőknek. 1. táblázat A magyarországi megyék jövedelmi viszonyai 1992 és 2004 között (Forrás: TEIR) A B C D E F G Bács-Kiskun ,2 106,9 2,52 76,21 0,15 1,07 20,05 Baranya ,8 100,9 2,11 73,35 0,02 1,16 23,36 Békés ,4 103,5 2,16 74,45 0,14 0,84 22,42 Borsod-Abaúj-Zemplén ,8 101,6 1,54 76,77 0,01 0,84 20,84 Budapest ,3 106,9 1,54 69,18 0,00 1,44 27,84 Csongrád ,0 101,9 2,23 72,89 0,08 1,00 23,80 Fejér ,7 118,3 1,85 73,74 0,02 1,00 23,39 Győr-Moson-Sopron ,0 118,1 2,22 75,14 0,03 1,00 21,61 Hajdú-Bihar ,8 104,5 2,18 75,08 0,07 1,01 21,66 Heves ,3 114,9 2,14 76,50 0,03 0,76 20,57 Jász-Nagykun-Szolnok ,2 107,4 1,94 75,88 0,05 0,90 21,23 Komárom-Esztergom ,3 120,7 2,06 75,92 0,01 0,88 21,12 Nógrád ,4 108,7 1,96 77,39 0,01 0,82 19,82 Pest ,7 122,0 2,19 76,73 0,02 1,28 19,79 Somogy ,7 101,5 2,44 75,91 0,03 1,00 20,63 Szabolcs-Szatmár-Bereg ,0 106,8 2,13 77,30 0,06 0,82 19,69 Tolna ,8 112,1 2,05 74,88 0,06 0,94 22,07 Vas ,0 118,3 1,74 78,73 0,02 0,74 18,76 Veszprém ,6 109,7 2,12 74,91 0,02 0,83 22,12 Zala ,0 111,1 2,31 76,08 0,02 0,99 20,59 Magyarország ,9 108,6 1,94 73,95 0,03 1,10 22,97 A - az egy lakosra jutó összes belföldi jövedelem 1992 és 2004 közötti éves átlaga a magyarországi megyékben (Ft/fő, 1992-es árakon számolva a fogyasztói árindexet felhasználva), B - az egy lakosra jutó összes belföldi jövedelem 1992 és 2004 közötti növekedési üteme a magyarországi megyékben (%, 1992-es árakon számolva a fogyasztói árindexet felhasználva), C az egyéni vállalkozásból származó összes belföldi jövedelem aránya az összes belföldi jövedelmen belül (%), D a főállásból származó összes belföldi jövedelem aránya az összes belföldi jövedelmen belül (%), E a mezőgazdasági kistermelésből származó összes belföldi jövedelem aránya az összes belföldi jövedelmen belül (%), F a társas vállalkozásból származó összes belföldi jövedelem aránya az összes belföldi jövedelmen belül (%), G az egyéb forrásból származó összes belföldi jövedelem aránya az összes belföldi jövedelmen belül (%) 2. táblázat Az egy lakosra jutó összes belföldi jövedelem 1992 és 2004 közötti éves átlaga Hajdú-Bihar megye különböző nagyságú településein (Ft/fő, 1992-es árakon számolva a fogyasztói árindexet felhasználva, Forrás: TEIR) település-kategóriák összes belföldi jövedelem fő fő fő fő fő fő Debrecen

3 A jövedelmi viszonyokat befolyásoló egyéb tényezők az 1. ábra és a népesség-nagyság hatását kiküszöbölő 2. ábra együttes elemzése során állapíthatóak meg. Egyrészt magasabb jövedelemmel rendelkeznek mindazon alacsonyabb lakosságszámú ( főnél kisebb) települések (például Nádudvar, Hortobágy, Nagyhegyes), ahol 1990 előtt fejlett gazdaság alakult ki, és ez többé-kevésbé a rendszerváltás után is fennmaradt. Másrészt elsősorban a 3. ábra alapján jól kitűnik, hogy a Debrecen környékén található, és a városból történő kiáramlás célpontjául szolgáló települések közül több (például Ebes, Bocskaikert) is magas jövedelemmel jellemezhető, amely elsősorban arra vezethető vissza, hogy ezek döntő mértékben a gazdagabb rétegek számára jelentettek igazi vonzerőt. 1. ábra Az egy lakosra jutó összes belföldi jövedelem 1992 és 2004 közötti éves átlaga Hajdú- Bihar megyében (Ft, 1992-es árakon a fogyasztói árindexet felhasználva, Forrás: TEIR) 3

4 A 2. ábrát elemezve még két, magasabb jövedelmű térséget lehet kijelölni Hajdú-Bihar megyében. Az egyik már hosszú ideje működő magyar-román határátkelőhely közelében fekvő három település (Ártánd, Bedő, Biharkeresztes), amelyek részben legális (a határátkelőhelyeken dolgozók jelentős része ezeken a településeken lakik, és ez egy biztos, az átlagosnál magasabb jövedelmet eredményez), részben illegális (a határmenti kereskedelem hatása) okoknak köszönhetik a magasabb jövedelmet. Emellett a megye északnyugati részén is jól kirajzolódik egy magasabb jövedelmű zóna (például Polgár, Újtikos, Tiszagyulaháza), amelynek kialakulása elsősorban a közelben található Tiszaújváros fejlett gazdasága által teremtett gazdasági lehetőségekre vezethető vissza. 2. ábra A saját népesség-kategóriája átlagánál 20%-kal nagyobb vagy kisebb 1992 és 2004 közötti egy lakosra jutó belföldi jövedelmet felmutató települések Hajdú-Bihar megyében (Forrás: TEIR) 4

5 Az alacsonyabb jövedelmű települések elsősorban a megye keleti és délkeleti részén helyezkednek el, amely részben ezen térség településhálózati sajátosságaira (az alacsonyabb lakosságszámú települések túlsúlya) vezethető vissza. A 2. ábra elemzése ugyanakkor rávilágít a határmenti fekvés negatív hatásaira is. A Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások Központja vizsgálatai alapján Hajdú-Bihar megye 30 települése sorolható a határmenti kategóriába, amelyek közül 11 esetében az összes belföldi jövedelem 20%-kal kisebb, mint az adott település-kategória átlaga (a 16 ilyen település közül tehát 11 a határmenti térségbe található). Ez a tény minden bizonnyal arra vezethető vissza, hogy a periférikus fekvés következtében ezeken a településeken csak igen korlátozottan van lehetőség magasabb jövedelmet eredményező tevékenység folytatására. 3. ábra Az egy lakosra jutó összes belföldi jövedelem változása 1992 és 2004 között a Hajdú- Bihar megyei településeken a megyei átlaghoz képest (%, 1992-es árakon, a fogyasztói árindexet felhasználva, Forrás: TEIR) 5

6 Az 1992 és 2004 közötti növekedést elemezve (3. ábra) igen mozaikos képet lehet megállapítani: sem a település-nagyság, sem az 1992-es kiindulóérték nincs közvetlen kapcsolatban a növekedés ütemével. A legnagyobb jövedelem-növekedést felmutató települések földrajzi elhelyezkedését elemezve ugyanakkor jól megfigyelhető a Debrecent körülölelő, és az onnan 1990 után megindult kiköltözés elsődleges célterületének számító szuburbanizációs zónában elhelyezkedő települések (például Ebes, Bocskaikert, Vámospércs, Hajdúbagos, Monostorpályi, Hosszúpályi) magasabb értéke, ami elsősorban arra vezethető vissza, hogy a megyeszékhelyet elhagyók, bár egyes esetekben nem tartoztak a gazdagabb rétegek közé, mégis nagyobb jövedelemmel rendelkeztek, mint a korábban helyben élők. Az összes belföldi jövedelem forrás szerinti összetételét országos szinten vizsgálva (1. táblázat) megállapítható, hogy Hajdú-Bihar megye értéke három esetben (egyéni vállalkozásból származó összes belföldi jövedelem, főállásból származó összes belföldi jövedelem, mezőgazdasági kistermelésből származó összes belföldi jövedelem) haladja meg az országos átlagot. A három eset közül a megyék között a legjobb pozíciót Hajdú-Bihar megye a mezőgazdasági kistermelés esetében foglalja el (4. hely), ami a térség országos átlagnál nagyobb mezőgazdasági jelentőségének tükrében (például az országos értéknél magasabb mezőgazdasági GDP és foglalkoztatotti arány) nem tekinthető meglepőnek. Ugyanakkor érdekes, hogy egyrészt a társas vállalkozások vonatkozásában a megye értéke ugyan kisebb, mint az országos átlag, mégis az 5. helyen áll (ez a megye második legjobb helyezése), másrészt a főállásból származó jövedelem esetében éppen fordított a helyzet (Hajdú-Bihar megye értéke jobb, mint az országos átlag, a rangsorban azonban a 13., amely a legrosszabb helyezés). A megyén belüli helyzetet vizsgálva (4. ábra) az egyes jövedelemforrások esetében a legmagasabb részesedést felmutató települések döntő mértékben a térben szétszórtan találhatóak, elhelyezkedésük csak egy-két esetben mutat bizonyos szabályszerűséget: - A főállásból származó összes belföldi jövedelem magas részesedésével jellemezhető települések között igen nagy arányban találhatóak olyan települések, amelyek az elmúlt időszakban a Debrecenből kiköltöző, elsősorban alacsonyabb jövedelmű rétegek számára voltak vonzóak (például Hajdúsámson, Sáránd, Hajdúbagos, Nyírmártonfalva). - A mezőgazdasági kistermelésből származó összes belföldi jövedelem magas részesedésével jellemezhető települések csaknem kizárólagosan a megye délkeleti felében, mezőgazdasági szempontból nem a legjobb adottságokkal rendelkező térségben helyezkednek el. - Az egyéb forrásból származó összes belföldi jövedelem magas részesedésével jellemezhető települések esetében az ártándi magyar-román határátkelőhely közelében lehet egy kisebb koncentrálódást megfigyelni. Az egyes jövedelemforrások fontossága alapvetően a települések gazdasági adottságaival van összefüggésben. A százalékos részesedést a relatív mutatókkal (1.000 főre jutó egyéni vállalkozások száma, főre jutó főállásúak száma, főre jutó mezőgazdasági kistermelők száma, főre jutó társas vállalkozások száma) összevetve a korrelációs együttható minden esetben nagyobb, mint 0,9 (0,988; 0,978; 0,925; 0,987), ami igen szoros kapcsolatra utal. 6

7 egyéni vállalkozások főállás mezőgazdasági kistermelés társas vállalkozás egyéb jövedelmek 4. ábra Az egyes jövedelemforrások százalékos részesedését vizsgálva a felső kvintilisbe tartozó települések elhelyezkedése (1992-es árakon, a fogyasztói árindexet felhasználva, Forrás: TEIR) 7

8 Az egyes jövedelemforrások jelentőségét a települések összjövedelmével és lakosságszámával összevetve a korrelációs együtthatók ugyan sokkal kisebbek, de bizonyos következtetéseket ebben az esetben is le lehet vonni (3. és 4. táblázat): - Az egyéni vállalkozásból és az egyéb forrásokból származó összes belföldi jövedelem magas aránya magas összes belföldi jövedelemmel jár együtt, míg a mezőgazdasági kistermelésből származó összes belföldi jövedelem magas aránya általában alacsonyabb jövedelmet eredményez. - Az egyéni vállalkozásból származó összes belföldi jövedelem alacsony aránya alacsony összes belföldi jövedelemmel párosul, ezzel szemben a mezőgazdasági kistermelésből származó összes belföldi jövedelem alacsony aránya általában magasabb jövedelmet eredményez. - Az egyéni vállalkozásból, a társas vállalkozásból és az egyéb forrásból származó összes belföldi jövedelem magas aránya elsősorban a nagyobb településekre jellemző, míg a mezőgazdasági kistermelésből származó összes belföldi jövedelem magas aránya döntő mértékben kisebb településeken figyelhető meg. - Az egyéni vállalkozásból, és a társas vállalkozásból származó összes belföldi jövedelem alacsony aránya a kisebb települések jellegzetessége, ezzel szemben a mezőgazdasági kistermelésből származó összes belföldi jövedelem alacsony aránya a nagyobb lakosságszámú települések sajátossága. 3. táblázat Az egyes jövedelem-források esetében az adott kvintilisbe tartozó települések összes belföldi jövedelem értékeinek átlaga (Ft/fő, 1992-es árakon, a fogyasztói árindexet felhasználva, az első kvintilisbe a legnagyobb, az ötödikbe a legkisebb százalékos aránnyal rendelkező települések tartoznak, Forrás: TEIR) egyéni főállás mezőgazdasági társas egyéb forrás vállalkozás kistermelés vállalkozás első , , , , ,3 második , , , , ,1 harmadik , , , , ,4 negyedik , , , , ,2 ötödik , , , , ,5 4. táblázat Az egyes jövedelem-források esetében az adott kvintilisbe tartozó települések lakosságszámának átlaga (fő, az első kvintilisbe a legnagyobb, az ötödikbe a legkisebb százalékos aránnyal rendelkező települések tartoznak, Forrás: TEIR) egyéni főállás mezőgazdasági társas egyéb forrás vállalkozás kistermelés vállalkozás első 7.792, , , , ,5 második 5.019, , , , ,4 harmadik 5.194, , , , ,0 negyedik 2.905, , , , ,0 ötödik 971, , , , ,9 8

9 Felhasznált irodalom Bódi F. Obádovics Cs. Mokos B Adózás, jövedelemkülönbségek Magyarországon. Területi Statisztika, 2. (39.), 2., pp Illés I Közép- és Délkelet-Európa az ezredfordulón. Dialóg Campus Kiadó, Budapest Pécs, 362. p. Kovács Cs A települési és térségi jövedelemegyenlőtlenségek az adóköteles jövedelmek és a nyugdíjak alapján. In (szerk. Enyedi Gy.) Társadalmi-területi egyenlőtlenségek Magyarországon, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest, pp Major K. Nemes Nagy J Területi jövedelemegyenlőtlenségek a kilencvenes években. Statisztikai Szemle, 77., 6., pp Nemes Nagy J. Jakobi Á. Németh N A jövedelemegyenlőtlenségek térségi és településszerkezeti összetevői. Statisztikai Szemle, 79., , pp Ruttkay É Területi és települési különbségek a lakossági jövedelmekben. Pénzügyi Szemle, 41., 9., pp

CIVIL SZERVEZETEK REGIONÁLIS ÖSSZEFÜGGÉSEI

CIVIL SZERVEZETEK REGIONÁLIS ÖSSZEFÜGGÉSEI CIVIL SZERVEZETEK REGIONÁLIS ÖSSZEFÜGGÉSEI Kákai László I. Előzmények A társadalmi életben kimagasló jelentősége van a civil társadalom szerveződéseinek, azok száma, gyarapodásának és terjedésének a településhálózat

Részletesebben

MAGYARORSZÁG RÉGIÓINAK TÁRSADALMI-GAZDASÁGI PROFILJA 2013/5

MAGYARORSZÁG RÉGIÓINAK TÁRSADALMI-GAZDASÁGI PROFILJA 2013/5 MAGYARORSZÁG RÉGIÓINAK TÁRSADALMI-GAZDASÁGI PROFILJA 2013/5 MAGYARORSZÁG RÉGIÓINAK TÁRSADALMI-GAZDASÁGI PROFILJA Budapest, 2013. október 2 Az MKIK Gazdaság- és Vállalkozáskutató Intézet olyan non-profit

Részletesebben

Fejlődő és leszakadó járások Magyarország társadalmi-gazdasági profilja 2014/6

Fejlődő és leszakadó járások Magyarország társadalmi-gazdasági profilja 2014/6 Fejlődő és leszakadó járások Magyarország társadalmi-gazdasági profilja 2014/6 Az MKIK Gazdaság- és Vállalkozáskutató Intézet olyan non-profit kutatóműhely, amely elsősorban alkalmazott közgazdasági kutatásokat

Részletesebben

Faluvégi Albert - Fazekas Károly - Nemes-Nagy József - Németh Nándor A HELY ÉS A FEJ - MUNKAPIAC ÉS REGIONALITÁS MAGYARORSZÁGON

Faluvégi Albert - Fazekas Károly - Nemes-Nagy József - Németh Nándor A HELY ÉS A FEJ - MUNKAPIAC ÉS REGIONALITÁS MAGYARORSZÁGON Faluvégi Albert - Fazekas Károly - Nemes-Nagy József - Németh Nándor A HELY ÉS A FEJ - MUNKAPIAC ÉS REGIONALITÁS MAGYARORSZÁGON KT I IE KTI Könyvek 6. Sorozatszerkesztő Fazekas Károly Faluvégi Albert -

Részletesebben

Helyzetkép a 2001 2010 között városi rangot kapott településekről

Helyzetkép a 2001 2010 között városi rangot kapott településekről Helyzetkép a 2001 2010 között városi rangot kapott településekről Központi Statisztikai Hivatal 2012. december Tartalom Bevezetés... 2 Összefoglaló... 5 Demográfiai helyzetkép... 7 Nyilvántartott álláskeresők

Részletesebben

RECHNITZER JÁNOS SMAHÓ MELINDA A HUMÁN ERŐFORRÁSOK SAJÁTOSSÁGAI AZ ÁTMENETBEN

RECHNITZER JÁNOS SMAHÓ MELINDA A HUMÁN ERŐFORRÁSOK SAJÁTOSSÁGAI AZ ÁTMENETBEN RECHNITZER JÁNOS SMAHÓ MELINDA A HUMÁN ERŐFORRÁSOK SAJÁTOSSÁGAI AZ ÁTMENETBEN KTI IE KTI Könyvek 5. Sorozatszerkesztő Fazekas Károly Rechnitzer János Smahó Melinda A HUMÁN ERŐFORRÁSOK REGIONÁLIS SAJÁTOSSÁGAI

Részletesebben

MELLÉKLET Tartalomjegyzék

MELLÉKLET Tartalomjegyzék MELLÉKLET MELLÉKLET Tartalomjegyzék I. A GAZDASÁG TERÜLETI FOLYAMATAI...1 1. A FŐBB MAKROGAZDASÁGI FOLYAMATOK TÉRSZERKEZETI HATÁSAI...3 1.1 Privatizáció...5 1.2 A külföldi tőke beáramlása...7 1.3 A gazdasági

Részletesebben

A 25-x éves korú népességből felsőfokú végzettségűek aránya 2001. Jelmagyarázat. százalék 11.1-23.8 8.6-11.0 7.1-8.5 5.6-7.0 3.4-5.

A 25-x éves korú népességből felsőfokú végzettségűek aránya 2001. Jelmagyarázat. százalék 11.1-23.8 8.6-11.0 7.1-8.5 5.6-7.0 3.4-5. 2.1.3 Tudásbázis A sikeres térségekben a munkaerő tudásbázisa magas, rugalmasan tud alkalmazkodni a változásokhoz. A kilencvenes évek magyarországi területi folyamatai is azt támasztják alá, hogy a társadalmi-gazdasági

Részletesebben

1. A területi egyenlőtlenségek mérséklése

1. A területi egyenlőtlenségek mérséklése I. AZ OTK ÁTFOGÓ CÉLJAINAK TELJESÜLÉSE A területfejlesztési politikának az OTK alapján megfogalmazható céljai a következők voltak: 1. A területi egyenlőtlenségek mérséklése; 2. A Budapest központú térszerkezet

Részletesebben

2.3.3 Oktatás. Gyermekek, tanulók, hallgatók számának változása az oktatási intézményekben 1998-2003

2.3.3 Oktatás. Gyermekek, tanulók, hallgatók számának változása az oktatási intézményekben 1998-2003 2.3.3 Oktatás A demográfiai folyamatoknak megfelelően az oktatás alsóbb szintjei a folyamatosan csökkenő gyermeklétszám következtében változnak az iskolarendszer mennyiségi mutató, a magasabb szinteken,

Részletesebben

ISBN 978-963-215-914-0. A fiatal gazdák helyzete Magyarországon

ISBN 978-963-215-914-0. A fiatal gazdák helyzete Magyarországon ISBN 978-963-215-914-0 A fiatal gazdák helyzete Magyarországon A fiatal gazdák helyzete Magyarországon Központi Statisztikai Hivatal, 2013 ISBN 978-963-215-914-0 Készült a Központi Statisztikai Hivatal

Részletesebben

Munkaerőpiaci kereslet szerkezet és előrejelzés kutatások 1999-2004. A régiók gazdasági és foglalkoztatási szerkezete. 3K Consens Iroda.

Munkaerőpiaci kereslet szerkezet és előrejelzés kutatások 1999-2004. A régiók gazdasági és foglalkoztatási szerkezete. 3K Consens Iroda. Munkaerőpiaci kereslet szerkezet és előrejelzés kutatások 1999-2004 A régiók gazdasági és foglalkoztatási szerkezete 2004 3K Consens Iroda Munkatársak Fülöp Edit Dávid János Tajti József Mód Péter 1 Fülöp

Részletesebben

Bevezetés A határvidék kutatás nem csak azért lényeges, mert a tér felosztásakor új

Bevezetés A határvidék kutatás nem csak azért lényeges, mert a tér felosztásakor új Népességföldrajzi vizsgálatok Magyarország ÉK-i határvidékén Bevezetés A határvidék kutatás nem csak azért lényeges, mert a tér felosztásakor új megközelítést igényel, amely elkülönül más társadalmi-gazdasági

Részletesebben

FALUVÉGI ALBERT A TÁRSADALMI-GAZDASÁGI JELLEMZŐK TERÜLETI ALAKULÁSA AZ ÁTMENET IDŐSZAKÁBAN ÉS AZ ÚJ ÉVEZRED KÜSZÖBÉN

FALUVÉGI ALBERT A TÁRSADALMI-GAZDASÁGI JELLEMZŐK TERÜLETI ALAKULÁSA AZ ÁTMENET IDŐSZAKÁBAN ÉS AZ ÚJ ÉVEZRED KÜSZÖBÉN FALUVÉGI ALBERT A TÁRSADALMI-GAZDASÁGI JELLEMZŐK TERÜLETI ALAKULÁSA AZ ÁTMENET IDŐSZAKÁBAN ÉS AZ ÚJ ÉVEZRED KÜSZÖBÉN 9 10 Bevezetés A tanulmány fő feladatának tekinti, hogy bemutassa a piacgazdaságra való

Részletesebben

A belsô vándormozgalom Magyarországon: folyamatok és struktúrák

A belsô vándormozgalom Magyarországon: folyamatok és struktúrák A belsô vándormozgalom Magyarországon: folyamatok és struktúrák Dövényi Zoltán, az MTA Földrajztudományi Kutatóintézet tudományos igazgatóhelyettese, a Pécsi Tudományegyetem Földrajzi Intézetének igazgatója

Részletesebben

A kutatás-fejlesztés regionális különbségei

A kutatás-fejlesztés regionális különbségei A kutatás-fejlesztés regionális különbségei Központi Statisztikai Hivatal 2013. március Tartalom Bevezetés... 2 A kutatás-fejlesztés főbb mutatói... 3 A kutató-fejlesztő helyek számának alakulása... 6

Részletesebben

MAGYARORSZÁG TÁRSADALMI ATLASZA

MAGYARORSZÁG TÁRSADALMI ATLASZA MAGYARORSZÁG TÁRSADALMI ATLASZA Központi Statisztikai Hivatal Magyarország társadalmi atlasza Budapest, 2012 Központi Statisztikai Hivatal, 2012 ISBN: 978-963-235-391-3 Készült: a Tájékoztatási főosztályon

Részletesebben

2.2.1 Foglalkoztatottság, munkanélküliség

2.2.1 Foglalkoztatottság, munkanélküliség 2.2.1 Foglalkoztatottság, munkanélküliség A kilencvenes években a több évtizedes szünet után tömegesen jelentkező munkanélküliség, az ország területi társadalmi folyamatainak meghatározó elemévé vált.

Részletesebben

A vállalkozások regionális sajátosságai

A vállalkozások regionális sajátosságai Központi Statisztikai Hivatal A vállalkozások regionális sajátosságai 2013. október Tartalom Bevezetés... 2 Összefoglalás... 3 A működő vállalkozások számának alakulása... 4 A működő vállalkozások szervezeti

Részletesebben

TERÜLETI STATISZTIKA, 2014, 54(4): 308 332. NÉMETH ÁDÁM VERCSE TÍMEA DR. DÖVÉNYI ZOLTÁN

TERÜLETI STATISZTIKA, 2014, 54(4): 308 332. NÉMETH ÁDÁM VERCSE TÍMEA DR. DÖVÉNYI ZOLTÁN TANULMÁNYOK NÉMETH ÁDÁM VERCSE TÍMEA DR. DÖVÉNYI ZOLTÁN A fejlettség térbeli egyenlőtlenségei Magyarországon az európai uniós csatlakozás után Egy külhoni módszer adaptálása A társadalmi-gazdasági fejlettség

Részletesebben

ISMERTETŐ ORSZÁGOS BANKFIÓK-HÁLÓZAT FEJLESZTÉSI DÖNTÉSEK MEGALAPOZÁSA A Q&Q BANKNÁL BUDAPEST 2008. MÁRCIUS HÓ

ISMERTETŐ ORSZÁGOS BANKFIÓK-HÁLÓZAT FEJLESZTÉSI DÖNTÉSEK MEGALAPOZÁSA A Q&Q BANKNÁL BUDAPEST 2008. MÁRCIUS HÓ MŰ-HELY TERVEZŐ ÉS TANÁCSADÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 1065 Bp., VI. Bajcsy-Zs. út 31. POB: 1368 BP 5. PF 215, TEL: 312 4570, 312 4573, /FAX: 312 2598 E MAIL: muhelyrt@muhelyrt.hu ORSZÁGOS BANKFIÓK-HÁLÓZAT

Részletesebben

A FIZETÉSKÉPTELENSÉG TERÜLETI JELLEMZ ŐI MAGYARORSZÁGON1

A FIZETÉSKÉPTELENSÉG TERÜLETI JELLEMZ ŐI MAGYARORSZÁGON1 TÉT XXI. évf. 2007 2 Gyors ténykép 95 A FIZETÉSKÉPTELENSÉG TERÜLETI JELLEMZ ŐI MAGYARORSZÁGON1 Kulcsszavak: (Regional Features of Insolvency in Hungary) KONDOR ATTILA CSABA fizetésképtelenség csődeljárás

Részletesebben

A kistérségek egyes foglalkoztatási és képzési jellemzőinek térinformatikai megjelenítése

A kistérségek egyes foglalkoztatási és képzési jellemzőinek térinformatikai megjelenítése Szentiványi Tamás, Szentiványi Zoltán, Nagy János, Entz Domokos A kistérségek egyes foglalkoztatási és képzési jellemzőinek térinformatikai megjelenítése Kutatási zárótanulmány Budapest, 2006 Sorozatszerkesztő:

Részletesebben

A HÁZTARTÁSOK ENERGIAFELHASZNÁLÁSA A TELEPÜLÉSSZERKEZET SZEMPONTJÁBÓL THE ENERGY CONSUMPTION OF HOUSHOLD IN VIEW OF SETTLEMENTS STRUCTURE

A HÁZTARTÁSOK ENERGIAFELHASZNÁLÁSA A TELEPÜLÉSSZERKEZET SZEMPONTJÁBÓL THE ENERGY CONSUMPTION OF HOUSHOLD IN VIEW OF SETTLEMENTS STRUCTURE A HÁZTARTÁSOK ENERGIAFELHASZNÁLÁSA A TELEPÜLÉSSZERKEZET SZEMPONTJÁBÓL THE ENERGY CONSUMPTION OF HOUSHOLD IN VIEW OF SETTLEMENTS STRUCTURE DOMÁN CSABA 1, DR. SZEMMELVEISZ TAMÁSNÉ 2 Miskolci Egyetem, Üzleti

Részletesebben

MT DP. 2004/24 LŐCSEI HAJNALKA. Magyar Tudományos Akadémia Közgazdaságtudományi Intézet. Budapest

MT DP. 2004/24 LŐCSEI HAJNALKA. Magyar Tudományos Akadémia Közgazdaságtudományi Intézet. Budapest MŰHELYTANULMÁNYOK DISCUSSION PAPERS MT DP. 2004/24 A VIDÉKI VÁROSI AGGLOMERÁCIÓK FEJLŐDÉSI PÁLYÁJA LŐCSEI HAJNALKA Magyar Tudományos Akadémia Közgazdaságtudományi Intézet Budapest MŰHELYTANULMÁNYOK 2004/24

Részletesebben

A vállalkozások regionális különbségei Magyarországon

A vállalkozások regionális különbségei Magyarországon A vállalkozások regionális különbségei Magyarországon Központi Statisztikai Hivatal A vállalkozások regionális különbségei Magyarországon Gyõr 2008. szeptember Központi Statisztikai Hivatal Központi Statisztikai

Részletesebben

Tér és Társadalom XVII. évf. 2003 3: 145 197 VERSENYKÉPESSÉG

Tér és Társadalom XVII. évf. 2003 3: 145 197 VERSENYKÉPESSÉG Tér és Társadalom XVII. évf. 2003 3: 145 197 VERSENYKÉPESSÉG A MAGYAR VÁROSHÁLÓZAT TAGOZÓDÁSA AZ INFOKOMMUNIKÁCIÓS INFRASTRUKTÚRA ALAPJÁN AZ EZREDFORDULÓN (The Hungarian Urban Network s Structure Based

Részletesebben

Az Észak-Alföldi Régió

Az Észak-Alföldi Régió Az Észak-Alföldi Régió 1. Bevezetés A kutatási eredmények elemzéséhez elengedhetetlen az Észak-Alföldi Régió bemutatása, megismerése. Célunk a régió olyan aspektusú vizsgálata, mely tematikájában és hatásában

Részletesebben

A KÜLFÖLDI TŐKEBEFEKTETÉSEK TÉRSZERKEZETI VONATKOZÁSAI. Kiss Éva 1

A KÜLFÖLDI TŐKEBEFEKTETÉSEK TÉRSZERKEZETI VONATKOZÁSAI. Kiss Éva 1 1 A KÜLFÖLDI TŐKEBEFEKTETÉSEK TÉRSZERKEZETI VONATKOZÁSAI Kiss Éva 1 Bevezetés Hazánkban 1972-től van lehetőség külföldi tőkebefektetésekre, de az ilyen jellegű beruházások felélénkülése csak 1989 után

Részletesebben

TERÜLETFEJLESZTÉS MAGYARORSZÁGON

TERÜLETFEJLESZTÉS MAGYARORSZÁGON TERÜLETI FOLYAMATOK ALAKULÁSA AZ 1990-ES ÉVTIZEDBEN TERÜLETFEJLESZTÉS MAGYARORSZÁGON A TERÜLETFEJLESZTÉS FELADATAI A XXI. SZÁZAD ELSÔ ÉVEIBEN TARTALOM ELÔSZÓ.............................................................................

Részletesebben