Gyermekkori depresszió

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Gyermekkori depresszió"

Átírás

1 Gyermekkori depresszió kognitív-viselked viselkedésterápiás s kezelése

2 A depresszió diagnózisa D = Deprimált hangulat E = Energiahiány, érdeklıdés csökk. P = Pszichomotoros agitáció R = Retardáció (meglassultság) E = Evési zavar (étvágy változása) S = Súlyváltozás SZ = Szuicid gondolatok, halállal való fogl. I = Inszomnia, Ingerlékenység O = Organikus ok kizárható, önértékelési probl. 5/8 Németh A.: Pszichiátria - másképp, 2003

3

4 Kezelés hatékonyság (Weersing és Weisz, 2002: a hagyományos terápia mellett a gyógyulás megegyezik a depresszió természetes lefolyásával) mivel ártunk többet bizonyíték család bevonása gyerekkorban az MDD 60%-a placebóra is gyógyul (Rancurello, 1986)

5 Kognitív v viselkedéster sterápia Rövid Gyakran manualizált Problémaorientált Direktív

6 PASCET Primary and Secondary Control Enhancement Training az elsıdleges és másodlagos kontroll erısítésére kidolgozott program Depresszió kezelésére alkalmas Strukturált módszer 8-15-(17) éves gyerekek és serdülık számára Specifikus pszichoszociális modellre épül: depresszió készség gondolat modellje (SAT)

7 A depresszió készség-gondolat gondolat modellje A gyerekkori depresszió hátterében: Készségdeficitek Jellemzı kognitív habitus depressziós hajlamot alakítanak ki. Depressziós hajlam + Adott környezeti esemény Depresszív reakció Egyéni jellegzetességek Egyénre szabott terápia

8 Készségdeficitek a. Tevékenységek nem megfelelı kiválasztása (alacsony tevékenységi szint, örömet okozó tev. keresésének hiánya, egyedüli, én-központú tevékenységek) b. Feszültség és alulfejlett önvigasztaló készség (aggodalmaskodás, új helyzetek elkerülése) c. Bátortalan, nem kezdeményezı szociális stílus (adekvát interakció gátlása, kapcsolatteremtési nehézségek) d. Alacsonyabb teljesítmény az iskola / kortársak által értékelt területen (sport, tanulás) negatív szociális összehasonlítás önbecsülés csökken, perifériás helyzet Hammen és Rudolph, 1990

9 Gyermekkori depresszióban kogníci ciók a. Negatív (depressziogén): pl: túlzott önvád, katasztrofizálás, események jó oldalának figyelmen kívül hagyása b. Egyéni kogníciók: másik nézıpontjának figyelmen kívül hagyása c. İrlıdés a depresssziogén események és kogníciók felett d. Észlelt tehetetlenség reménytelenség kontrollvesztés: megküzdésben csökken a kitartás

10 Egyéni különbségek SAT modell 2. Körkörös folyamat, stressz öngenerálása Pl: visszahúzódó szociális stílus kapcsolatteremtési nehézség közeli kapcs hiánya egyéni kogníciók depressziogén kogníciók alternatíva nélkül maradnak Szociokulturális és családi kontextus kp. szerepe

11 A depresszió kognitív viselkedéster sterápiájának összetevıi a. Aktivitás és pozitív élmények színvonalának javítása (pl: aktivitási listák, kellemes események listája, kognitív elpróbálás, szerepjáték) b. A kognitív struktúra módosítása (pl: automatikus gondolatok és képzetek felismerése, kontrollja és korrekciója) c. A viselkedésrepertoár fejlesztése (pl: szociális készségek fejlesztése: asszertív tréning)

12 A szerszámosláda koncepció A terapeuta otthon is használható eszközt akar adni a páciens kezébe Minden stratégiát megtanítunk, de nem fog az összes beválni A végén átismételjük és begyakoroljuk a leghasznosabb szerszámok használatát

13 Konceptualizáci ció Hajlamosító, kiváltó és fenntartó tényezık Konkrét problémák Hiedelmek, vélekedések Milyen szituációkban erısebbek a tünetek, mikor enyhülnek Milyen tünetei vannak

14 Nagyon fontos Kapcsolat a szülıvel Potenciálisan a leghatékonyabb koterapeuta Három négyszemközti beszélgetés A kezelés elıtt A kezelés közepén A kezelés végén Ülések végén Családlátogatás, iskolalátogatás

15 Elsıdleges és s másodlagos m kontroll modell Elsıdleges kontroll: objektív körülmények alakítása saját kívánság szerint Cél: megváltoztatható problémák alakítása, készségdeficitek csökkentése Másodlagos kontroll: az egyén változtatása az objektív körülményeknek megfelelıen Cél: megváltoztathatatlan körülmények elviselése, kogníciók javítása Weisz, 1982

16 TESZ GONDOL stratégi giák Tevékenységek Ellazulás/Erısség magabiztosság Szorgalom GOndolkozz pozitívan! Ne legyenek ismétlıdı rossz gondolataid! Derítsd ki az események jó oldalát! Oszd meg valakivel! Lépj tovább!

17 Ülések menete 1. Beszélgetés elmúlt hétrıl, korábbi ülésen tanultak átismétlése 2. Házi feladat megbeszélése 3. Adott napi ülés feldolgozása játékos formában (in vivo, in sensu gyakorlat) 4. Házi feladat adása 5. (Szülı tájékoztatása)

18 A szülı tájékoztatása Elıtte tisztázni a gyermekkel, hogy van-e bármi, amit a terapeutával megosztott, és nem szeretné, ha a szülı tudomására jutna Terapeuta vázolja a gyermeknek, hogy mit közöl a szülıvel Szülı tájékoztatása az ülésen tanultakról Szülıknek kiadható segédanyag átadása Cél: szülı megnyerése koterapeutaként (fogalmak, eszközök megismertetése szükséges)

19 1. Ülés s Tevékenys kenységek- Az ülés céljai: L.É.P.CS..P.CS.İ. Ismerkedés - a terápiás szövetség elsı lépései Hangulat Hımérı bemutatása Az ülések céljának és menetének megbeszélése A kezelés alapvetı elemeinek áttekintése A gyermek néhány jellegzetes vonása A problémamegoldó LÉPCSİ megtanítása

20 Hangulat Hımérı

21 LÉPCSİ Hatékony problémamegoldás L: Leírjuk a problémát É: Észtorna: Hogyan lehetne megoldani a problémát? Lehetséges alternatívák P: Próbáld ki gondolatban a fenti ötleteket, és írd le, mik az elınyei, hátrányai! CS: Csináld meg valamelyiket! İ: Összejött?

22 2. ülés: Tevékenys kenységek 1. Szívesesen végzett tevékenységek 2. Közösen végzett tevékenység 3.Figyelmet lekötı tevékenység 4. Segítségnyújtás másoknak

23 3. ülés: Ellazulás: Relaxáci ció 1. Elızı ülésen tanultak átismétlése 2. Relaxálás hangulatjavító ill. feszültségcsökkentı hatásának átbeszélése 3. Két relaxációs módszer megtanítása a. Mélyizom-relaxálás b. Titkos ellazulás

24 Relaxáci ció II. 1. Különbség érzékelése: ellazult feszült 2. Légzés lassítása és figyelése 3. Izmok megfeszítése és ellazítása 4. Kellemes imagináció ellazulás élménye felerısödik 5. Feszültség felismerése és ennek ellazítása

25 Relaxáci ciós s gyakorlat Fekvı vagy ülı helyzet Magnófelvétel Hangulathımérı: elıtte és utána Progresszív relaxáció: izmok megfeszítése, majd ellazítása: 3x

26 4.ülés: Erıs s vagyok, magabiztos maradok 1. Pozitív, vidám stílus elınyeinek átbeszélése 2. Magabizos fellépés trükkjeinek megtanulása 3. Személyre szabott lista készítése

27 4.ülés: Erıs s vagyok, magabiztos maradok Mogorva vis. Hangulat romlik Mások elford. Pozitív vis. Hangulat javul Mások odaford. Pozitív vis: a. elsajátítható b. elemekbıl áll (mosoly, beszéd, testtartás stb.) c. gyakorolható

28 Negatív v stílus Tekintet: földre Testtartás: görnyedt Arckifejezés: szomorú v. mogorva Hangszín: szomorú, mogorva v. nyafogós Beszéd: halk, döcögös, nehezen érthetı Beszéd tartalma: negatív (magáról, másokról, tevékenységrıl, jövırıl)

29 Pozitív v stílus Tekintet: szemkontaktus Testtartás: egyenes Arckifejezés: vidám, mosolygós Hangszín: vidám, magabiztos Beszéd: jó hangerı, folyamatos, érthetı Beszéd tartalma: pozitív (magáról, másokról, tevékenységrıl, jövırıl)

30 5. Ülés- Szorgalom Új j készsk szség g elsajátítása 1. lépés: a cél kitőzése (kosárlabda, angolból ötöst kapni) 2. lépés:a célhoz vezetı lépések megfogalmazása 3. lépés: gyakorlás, hogy lépésenként eljussunk a célhoz

31 6. Ülés- Gondolkozz pozitívan! Másodlagos kontroll Megtörtént eseményeken ill. bizonyos körülményeken nem lehet változtatni A hangulati állapoton viszont igen Hangsúly: a gondolkozás befolyásolja a hangulatot

32 BÁ bántom, hibáztatom magam perszonalizáció N nem veszem észre a jó dolgokat szelektív absztrakció A alaptalanul feltételezek rossz dolgokat korai következtetés T túlzásokba esem rosszabbnak állítom be a helyzetet, mint amilyen az valójában (katasztrófát képzelek) katasztrofizálás

33 Megért rtést segítı módszerek Képregény, üres szövegbuborék hogy érzi magát, miért, mire gondolhatna, hogy jobban érezze magát Filmrészlet Képek (újságokból, internet)

34 Helyzet Érzés Elsı gondolat Valóságnak jobban megfelelı gondolat

35 7.ülés N- Ne legyenek ismétlıdı rossz gondolataim! Elterelem a gondolataimat az olyan dolgokról, amelyektıl rosszkedvő leszek! D-Derítsd ki az események jó oldalát! O-Oszd meg egy barátoddal.

36 Ne legyenek ismétl tlıdı rossz gondolataim! Cél:Rossz gondolatok leállítása Kapcsolj át egy másik csatornára! Figyelemelterelı tevékenységek összegyőjtése: a gyermek által megvalósíthatók a szülık számára elfogadhatók a gyermek számára kellemesek nagy valószínőséggel leállítják a ruminációt

37 Derítsd ki az események jój oldalát! Minden rosszban van valami jó! j A legtöbb eseménynek, ami velünk történik van jó, nem csak rossz oldala A hangulatunkat befolyásolja, hogy melyik oldal köti le a gondolatainkat Cél:az események pozitív oldalának kiderítése.

38 Oszd meg valakivel! Beszéld meg valakivel, akiben megbízol! Cél: szociális támasz keresése (ventillálás) Olyan emberek összegyőjtése, akikkel a gyermek beszélhet, ha valami rossz történik vele (barát, iskolapszichológus, szomszéd) A listán legyen egy-két felnıtt is (kedvezı kimenetel prediktora)

39 8.ülés - Lépj tovább! Ne add fel! Addig próbálgatom a TESZ és GONDOL stratégiákat, amíg el nem múlik a rosszkedvem Tervek készítése a rossz hangulat ellen Szerepjátékok, terapeuta szerep kipróbálása Elsı próbálkozás esetleges kudarcára felkészítés Adj idıt egy stratégiának!

40 Rosszkedvő,, feszült, veszekedıs s vagyok TESZ és GONDOL stratégiákat használom. 3 (A, B és C) tervet készítek arra, hogyan próbálom megszüntetni a rosszkedvemet. Kipróbálom az A tervet Most milyen a hangulatom? Jobb Sikerült! Nem javult Kipróbálom a B tervet

41 Most milyen a hangulatom? Sikerült! Nem javult Kipróbálom a C tervet Lépj tovább! Ne add fel! Addig próbálgatom a TESZ és GONDOL stratégiákat, amíg el nem múlik a rosszkedvem.

42 Mi történhet ezen a héten, ami elronthatja a hangulatomat? A terv Ha tényleg elromlik a hangulatom, ez lesz az elsı dolog, amit ki fogok próbálni, hogy jobb kedvem legyen: TESZ és GONDOL betőjel és név: Ezt fogom csinálni: B terv Ha még mindig rossz a hangulatom, ez lesz a második dolog, amit ki fogok próbálni, hogy jobb kedvem legyen: TESZ és GONDOL betőjel és név: Ezt fogom csinálni: C terv Ha még mindig rossz a hangulatom, ez lesz a harmadik dolog, amit ki fogok próbálni, hogy jobb kedvem legyen: TESZ és GONDOL betőjel és név: Ezt fogom csinálni:

43 ülés Tesz és s gondol stratégi giák k alkalmazása a mindennapi életben A TESZ és GONDOL stratégiák átismétlése Az egyes stratégiák személyessé tétele Rizikóhelyzetek összegyőjtése 3 legjobban bevált stratégia Tervek készítése rossz hangulat legyızésére Összefoglalás

44 ülés- Gyakorlás, terápia lezárása A stratégiák korábbi alkalmazásának felidézése Pozitív élmények keresése Negatív élmények elfogadása Háromlépcsıs terv hangsúlyozása Felkészülés a késıbbi idıszakra Reklám Szülı behívása Jövıben valószínősíthetı depressziogén helyzetek Coping tervek, segítség megköszönése

45 A technikák k alkalmazási területe MDD, minor depresszió Megelızés, mentálhigiénia Súlyos depresszó (suicid veszély), disztímia esetén további intervenciók

46 Hatékonys konyságvizsgálat: PASCET (Weiss et.al) Farmakoterápia N=16 Többnyire TCAszerekkel Pszichoterápia N=21 CBT alkalmazása

47 EREDMÉNYEK: Javulás mértéke PSZICHOTERÁPIA GYEREKEK GYÓGYSZERES SERDÜLİK

48 Hazai beteganyag (n=9) Bevételi kritériumok év Major Depresszív Zavar (DSM-IV) GyD > 9 CGAS < 60 Vizsgált populáció: 9 gyermek átlag életkor: 13,8 év 3 lány, 6 fiú Kizáró kritériumok bipoláris/pszichotikus zavar mentális retardáció 1 hónapon belül: pszichoaktív szer szedése suicid kísérlet Kiss Enikı, 2005

49 Eredmények 1. (n=9) GyD csökkenés GyD pontszám GyD idıpont Kiss Enikı, 2005

50 Eredmények 2. (n=9) CGAS Kiss Enikı, 2005

51 Terápia hasznossága a gyermek szerint (n=9) 7 pontos Likert skála: 1= egyáltalán nem segített 7= nagyon sokat segített Átlag: 5.6 pont 5 pont: 3 gyermek 6 pont: 5 gyermek 7 pont: 1 gyermek Kiss Enikı, 2005

52 Gyermekkori szorongás kognitív-viselked viselkedésterápiája

53 A gyermekkori szorongás normális, adaptív jelenség új kihívások jelentkezésekor Hol a határ? Egészséges- Kóros? a kezelés módszerei hasonlóak, a betegség különbözı

54 Szorongás s vs depresszió nem epizódikus depressziós gyerekek motiváltabbak lehetnek passzív vagy aktív ellenállás (15%-ban komorbid oppozíciós zavar) motiváció kiépítése és fenntartása

55 Szorongásos zavarok elkülönítése 1. Pánik : rosszullét, szituációtól független 2. Szociális fóbia: rosszullét szituációban 3. Agorafóbia: félelem zsúfolt terektıl, elkerülés 4. Kényszer: visszatérı gondolat, ill. cselekvés 5. Egyszerő fóbia: konkrét tárgy 6. Poszttraumás stressz: nem átlagos trauma után 7. GAD: krónikus aggódás, feszültség 8.Szeparációs szorongás

56 Fiziológiai tünetekt 1. Szájszárazság 2. Izzadás 3. Gyomorfájás 4. Remegés 5. Fejfájás, szédülés 6. Torokgombóc érzés 7. Szívdobogás

57 Viselkedésbeli sbeli tünetekt 1. Szemkontaktus hiánya 2. Elkerülés 3. Lábrázás 4. Kéztördelés, körömrágás 5. Halk beszéd

58 Kognitív v tünetekt Negatív önközlések Negatív predikciók Logikai hibák

59 Kognitív v tünetekt Félelem a veszélytıl Katasztrofizálás Félelem a fájdalomtól Önkritikus gondolatok Félelem mások értékelésétıl Környezet elvárásainak félreértelmezése

60 Epstein, S. A szorongás s kognitív elmélet letének alapjai A veszélylehetıséget tartalmazó helyzetek feletti kontroll élménye befolyásolja a szorongás alakulását Lazarus, A.A. Elsıdleges minısítés (veszélyes-e?) Másodlagos minısítés (elhárítható-e?) Igen támadás, védekezés Nem szorongás Mórotz Kenéz, 2004

61 Beck szorongás-koncepci koncepciója Szorongás alapja: helyzetek veszélyességének megítélése és a veszéllyel szemben mobilizálható erıforrások viszonya Erre vonatkozó becslések: helyzetértékelı automatikus gondolatokban fogalmazódnak meg. DE! Szorongó egyénnél diszfunkcionális sémák akadályozó tényezık. Mórotz Kenéz, 2004

62 A szorongás-tanul tanulás s kettıs faktor elmélete lete Szorongásos válasz kondicionálódása Operáns elkerülı reakció megjelenése - passzív (pl: fóbia) - aktív (pl. kényszer) Megerısítés

63 A kezelés s elıtt Mit kezeljünk? Diagnózis Funkcióromlás Mivel kezeljünk? Gyógyszeres kezelés Pszichoterápia

64 Érvek a terápia mellett a szorongásos zavarok nem enyhülnek az idıvel (pl. Keller et al., 1992; Pine, Cohen, Gurley, Brook, & Ma, 1998) szorongó felnıttek jelentıs része gyermekkori szorongásról is beszámol (e.g., Öst, 1987; Sheehan, Sheehan, & Minichiello, 1981; Weissman, Leckman, Merikangas, Gammon, & Prusoff, 1974) depresszióval (Last, Hersen, Kazdin, Finkelstein, & Strauss, 1987) és suicidalitással való társulás (Brent et al., 1986)

65 Érvek a terápia mellett a gyermekkori szorongásos zavarok általában idıben megelızik a depresszív zavarokat (e.g., Biederman, Faraone, Mick, & Lelon, 1995; Brady & Kendall, 1992; Kovacs, Gatsonis, Paulauskas, & Richards, 1989) potenciális rizikófaktor a késıbbi szerhasználatra (Compton, Burns, Egger, & Robertson, 2002) öngyógyító próbálkozás? (Manassis & Monga, 2001)

66 A szorongásos sos zavarok kognitív viselkedéster sterápiájának alapjai Új tanulási tapasztalat megszerzése Hatékonyság-tudat kialakítása Diszfunkcionális kognitív sémák korrekciója

67 A kognitív v viselkedéster sterápia Konceptualizáció Viselkedéses elemek Kognitív elemek elemei Menet: általánosabb rész (edukáció), majd specifikusabb (egyénre szabott rész gyakorlás)

68 CBT - specificitások sok SAD, iskolafóbia: expozíció, coping technikák, jutalmazási rendszer Specifikus fóbia: pszichoedukáció + CBT in vivo expozíció, jutalmazási r. v. kognitív önkontroll stratégiák GAD: szorongással kapcsolatos kognitív folyamatok azonosítása Szociális fóbia: szociális készségek tréningje, szülık bevonása (pl. modellálás) OCD: ingerexpozíció, válasz-megelızés, ingerelárasztás Pánik: vészjelzık azonosítása, relaxáció, légzés

69 Coping Cat: FÉLSZF LSZ-program Szorongás jeleinek felismerése - Érzések felismerése - Testi jelek felismerése Kognitív folyamatok felismerése Szorongáskezelı stratégiák tanítása

70 A Coping Cat / Merész Macska program kombinált stratégiák a tünetek három területének megfelelıen szisztematikus deszenzitizáció hierarchizált expozíció modellálás modelltanulás képregény film élı modell gyakorlás in vivo vs imaginált helyzetek

71 FÉLSZ? LSZ? - program F = Feszült vagy? (Affektív edukáció, feszültség jeleinek felismerése, relaxáció) É = Érdemes ennyire félni? Anxiogén gondolatok azonosítása és módosítása L = Lehet valamin változtatni? Problémamegoldás Sz=Szerinted hogy ment? Miért érdemelsz jutalmat? Önjutalmazás és önminısítés

72 Kognitív v viselkedéster sterápiás technikák Problémamegoldás Pl. LÉPCSİ Modellálás Terapeuta, film, képregény Jutalmazás Negatív automatikus gondolatok azonosítása és korrekciója

73 Kognitív v viselkedéster sterápiás Kisebb gyerekeknél technikák Gondolatok és érzések összefüggései Mások történetei Képregények Szerepjáték Rávezetı kérdések

74 Kognitív v viselkedéster sterápiás technikák Házi feladatok - a in vivo gyakorlás idıtartamának maximalizálása Hierarchizált expozíció Elképzelt In vivo a hatékony terápiához feltétlen szükséges Tervek készítése Reklám

75 Kognitív v viselkedéster sterápiás Család bevonása Pszichoedukáció technikák Ülések végén megbeszélés Az egész családnak szóló feladatok Szükség esetén családos ülések Csoport

76 Struktúra ra Strukturált: 16+1 ülés 1-8. ülés: terápiás szakasz ülés: gyakorlás (3-4. ülés között: Szülı konzultáció) 8-15-(18) éves korosztály számára Terapeuta kézikönyv, munkafüzet, jegyzetfüzet FOKOZATOSSÁG

77 ülés Rapport, program bemutatása Szorongás testi jeleinek felismerése+naplóvezetés (Jegyzetfüzet) Gyermek saját szorongásos testi reakcióinak azonosítása Relaxálás (ld. PASCET+lokalizált relaxáció)

78 Ülés s a szülıkkel: célok c és feladatok 1. Szülı kooperációjának megnyerése 2. Tájékoztatás, információnyújtás 3. Terápia célja: Nem a szorongás megszüntetése, hanem olyan készségek megtanítása, amelyek révén a GY tudni fogja, hogy hogyan és mikor küzdjön meg a szorongással 4. Szülık elvárásainak és kétségeinek megbeszélése 5. Részletes viselkedésdiagnosztika 6. Szülık szerepe a terápia során

79 ülés: GONDOLATOK Milyen bizonyíték van arra, hogy ez a gondolat igaz/ nem igaz? Lehetne-e máshogy értelmezni a helyzetet? Mi a legrosszabb dolog, ami történhet? Ha ez történne, kibírnám? Mi a legjobb dolog, ami történhet? Mi a legvalószínőbb, hogy történni fog? Ha egy barátom vagy barátnım lenne ilyen helyzetben, és ugyanez a gondolat járna a fejében, mit mondanék neki?

80 Helyzet Érzés Gondolat Valóságnak jobban megfelelı gondolat

81 7. ülés: Önminısítés és jutalmazás s gyakorlása Képregény (szövegbuborékok kitöltése vagy film bemutatása Terapeuta, mint coping modell Helyzetek (képregény és GY saját élményei) a. Teljes siker b. Részleges siker is siker (pl: Michael Jordan) c. Sikeres megküzdés a szorongással, azonban minden erıfeszítés ellenére negatív a végsı kimenetel ( Önjutalmazás, amely akkor is jár, ha a végkifejlet kedvezıtlen lesz )

82 8. ülés Készségek átismétlése FÉLSZ négy lépéses megküzdési terv megtanítása

83 ülés: GYAKORLÁS Enyhe, közepes, erıs szorongást kiváltó helyzetekben gyakorlás In vivo és in sensu helyzetek Zárás: játékos összefoglaló: reklám

84 Csoportos formában Alapvetıen en bentlakásos program Zárt csoport fıf 5 napos (speciális esetben 2x5 napos) Kitöltend ltendı tesztek: Spielberger-Gy, GYD, CBCL Napi több t perces csoportfoglalkozás A team összetétele: tele: 1 állandó orvos, 1 változv ltozó orvos, 1 pszichológus, 2 állandó ápoló Szülıcsoport - az elsı és s az utolsó napon

85 Hétfı Kedd Szerda Csütörtök Péntek 9-10 Mozgás Mozgás Mozgás Magabiztosság Szülıcsoport Tevékenység Relaxáció asszertív tréning/ Filmcsoport/ Piszkálódás kezelése Búcsúcsop Bemutatkozó csoport Csoportos viselkedésdiagnosztika (Pszichoeduk áció) órától Kreatív foglalkozás LÉPCSİ Gondolat Összefoglalás Kreatív foglalkozás Kreatív foglalk. Kreatív foglalkozás Szülıcsoport

86 Hétfı Kedd Szerda Csütörtök Péntek 9-10 Mozgás Mozgás Mozgás Asszertív tréning/ Szülıcsoport Magabiztos fellépés LÉPCSİ Felelés Filmcsoport/ Piszkálódás kezelése Búcsúcsop Bemutatkozó csoport Csop.visdg (Pszichoedukáció) Relaxáció Gondolat önminısítés önjutalmazás összefoglalás Szülıcsoport órától Kreatív foglalkozás Kreatív foglalkozás Kreatív foglal. Kreatív foglalkozás

87 Hatékonys konyságvizsgálat Vizsg. személyek: 99 szorongó gyermek (53 fiú, 46 lány) átl. életkor: 13,19 Dg.: DSM-IV Tesztfelvétel idıpontjai: csoport kezdetén és végén Statisztikai módszer: Páros T-próba

88 A Spielberger és a Beck tesztek eredményei (n=99) 38,11 38,83 33,48 30,82 17,32 spiel. T spiel. Á Beck 10,45 terápia elıtt terápia után p<0.01

89 A SCL-90R tünetlista átlageredményei (n=99) p<0.01 terápia elıtt terápia után s z o m a t. k é n y s z. in t. é rz. d e p r. s z o r. e lle n s. fó b ia p a ra n o ia p s z ic h o t.

90 Köszönöm m a figyelmet!

A KOGNITÍV PSZICHOTERÁPIA ALAPJAI 1. Perczel Forintos Dóra Semmelweis Egyetem Klinikai Pszichológia Tanszék 2010

A KOGNITÍV PSZICHOTERÁPIA ALAPJAI 1. Perczel Forintos Dóra Semmelweis Egyetem Klinikai Pszichológia Tanszék 2010 A KOGNITÍV PSZICHOTERÁPIA ALAPJAI 1. Perczel Forintos Dóra Semmelweis Egyetem Klinikai Pszichológia Tanszék 2010 INGER TUDATTALAN KÉSZTETÉS EMÓCIÓ PSZICHOANALITIKUS MODELL Beck, 1974. INGER EMÓCIÓ TANULÁSELMÉLETI

Részletesebben

Tartalom. BEVEZETÉS 13 A szerzô megjegyzése 16

Tartalom. BEVEZETÉS 13 A szerzô megjegyzése 16 Tartalom BEVEZETÉS 13 A szerzô megjegyzése 16 1. fejezet AZ ISKOLAFÓBIÁRÓL 19 Iskolakerülésrôl van-e szó? 19 Az iskolafóbia típusai 20 Az iskolafóbia szempontjából fontos három korcsoport 21 Szorongásos

Részletesebben

ADHD Attention Deficit Hyperaktivity Disorder

ADHD Attention Deficit Hyperaktivity Disorder ADHD Attention Deficit Hyperaktivity Disorder ELİADÁS KIVONAT 2008. november 06. Balázs Judit Vadaskert Gyermekpszichiátriai Kórház és Ambulancia, Budapest ADHD pervalenciája 3-7 %-a az iskolás korú gyermekeknek

Részletesebben

SIMONTON TERÁPIA hitek és tévhitek a gondolat teremtő erejéről

SIMONTON TERÁPIA hitek és tévhitek a gondolat teremtő erejéről SIMONTON TERÁPIA hitek és tévhitek a gondolat teremtő erejéről rák: az új évszázad kihívása 1930 1:14 1990 1:5 2007 1:3 2020 1:2 Évente 33 000 regisztrált új daganatos megbetegedés Második halálok: férfiak

Részletesebben

Gyermekpszichiátriai ismeretek

Gyermekpszichiátriai ismeretek Gyermekpszichiátriai ismeretek Speciális szükséglet megállapításának pszichiátriai vonzatai Dr. Nagy Péter, Vadaskert Kórház és Szakambulancia. Vázlat Gyermekpszichiátriai diagnosztika általában Gyermekpszichiátriai

Részletesebben

lyiségzavarok Dr. Unoka Zsolt

lyiségzavarok Dr. Unoka Zsolt Sémakérdıív v a személyis lyiségzavarok mérésében Dr. Unoka Zsolt Személyis lyiségzavarok DSM-IV rendszere Személyiségzavarok általános kritériumai: 1. kogníciók (az a mód, ahogy önmagát, a másikat és

Részletesebben

Szorongás, szorongásos zavarok, szomatoform zavarok. Hidasi Zoltán

Szorongás, szorongásos zavarok, szomatoform zavarok. Hidasi Zoltán Szorongás, szorongásos zavarok, szomatoform zavarok Hidasi Zoltán Szorongás Meghatározás Fiziológiás szorongás Tünetek Szorongásos zavarok Terápia Fogászati vonatkozások Félelem v. szorongás Szorongás:

Részletesebben

Pszichoszomatikus kórképek. Dr. Gallai Mária SE I.sz. Gyermekklinika

Pszichoszomatikus kórképek. Dr. Gallai Mária SE I.sz. Gyermekklinika Pszichoszomatikus kórképek Dr. Gallai Mária SE I.sz. Gyermekklinika Testi tünetek A testi tünetek nagyon gyakoriak a gyermekek között elmúlt 2 hétben a gyermekek 24%-nak volt valamilyen testi panasza (Saps

Részletesebben

A személyiségtanuláselméleti megközelítései

A személyiségtanuláselméleti megközelítései Boross Viktor A személyiségtanuláselméleti megközelítései tanulás: viselkedésváltozás a tapasztalatok függvényében (pszichoterápia: viselkedésváltozása pszichoterápiás tapasztalatok függvényében) tanulás

Részletesebben

Pszichiátriai megbetegedések előfordulása, tünettana és korai felismerése

Pszichiátriai megbetegedések előfordulása, tünettana és korai felismerése Pszichiátriai megbetegedések előfordulása, tünettana és korai felismerése Dr. Németh Attila Főigazgató főorvos Nyírő Gyula Kórház Országos Pszichiátriai és Addiktológiai Intézet Pszichiátriai zavarok gyakorisága

Részletesebben

Asperger syndrome related suicidal behavior: two case studies Neuropsychiatric Disease and Treatement 2013 (9), 1815-1819

Asperger syndrome related suicidal behavior: two case studies Neuropsychiatric Disease and Treatement 2013 (9), 1815-1819 Asperger syndrome related suicidal behavior: two case studies Neuropsychiatric Disease and Treatement 2013 (9), 1815-1819 Csupor Éva 2014. október 27. Bevezetés (általában az Asperger-szindrómáról) diagnosztizálás

Részletesebben

A pszichodiagnosztika és terápia elvei a pszichiátriai rehabilitációban. Dr. Magyar Erzsébet

A pszichodiagnosztika és terápia elvei a pszichiátriai rehabilitációban. Dr. Magyar Erzsébet A pszichodiagnosztika és terápia elvei a pszichiátriai rehabilitációban Dr. Magyar Erzsébet A pszichiátriai rehabilitáció célja a rokkant, fogyatékos személy számára a legszélesebb körű lehetőség biztosítása

Részletesebben

Az alkalmazott sportpszichológia módszerei. Baky Dániel Sport szakpszichológus Tanácsadó szakpszichológus

Az alkalmazott sportpszichológia módszerei. Baky Dániel Sport szakpszichológus Tanácsadó szakpszichológus Az alkalmazott sportpszichológia módszerei Baky Dániel Sport szakpszichológus Tanácsadó szakpszichológus Sportpszichológiai tanácsadás - Professzionális segítő beszélgetés - Központjában a sportoló, vagy

Részletesebben

Nemhétfejű sárkány! A major depresszió észlelése és kezelése az emlődaganatos betegeknél. dr Ágoston Gabriella Pszichiáter, klinikai farmakológus

Nemhétfejű sárkány! A major depresszió észlelése és kezelése az emlődaganatos betegeknél. dr Ágoston Gabriella Pszichiáter, klinikai farmakológus Nemhétfejű sárkány! A major depresszió észlelése és kezelése az emlődaganatos betegeknél dr Ágoston Gabriella Pszichiáter, klinikai farmakológus Krónikusstressz és daganatképződés TU inc fejlődés kezelés

Részletesebben

A DEPRESSZIÓ KOGNITÍV VISELKEDÉSTERÁPIÁJA

A DEPRESSZIÓ KOGNITÍV VISELKEDÉSTERÁPIÁJA A DEPRESSZIÓ KOGNITÍV VISELKEDÉSTERÁPIÁJA Perczel Forintos Dóra Semmelweis Egyetem Budapest ÁOK, Klinikai Pszichológia Tanszék DEPRESSZIÓ előfordulás: 15-25% deprimere (lat.): lenyomni a hangulati élet

Részletesebben

ELŐADÁS VÁZLAT. Balázs Judit

ELŐADÁS VÁZLAT. Balázs Judit ELŐADÁS VÁZLAT GYERMEKKORBAN KEZDŐDŐ FELNŐTT PSZICHIÁTRIAI KÓRKÉPEK: AUTIZMUS, ADHD, TIC-ZAVAR Balázs Judit 2012. november 15-17. SEMMELWEIS EGYETEM, KÖTELEZŐ SZINTEN TARTÓ TANFOLYAM AUTIZMUS FOGALMI SOKASÁG

Részletesebben

A stressz és az érzelmi intelligencia Készítette: Géróné Törzsök Enikő

A stressz és az érzelmi intelligencia Készítette: Géróné Törzsök Enikő A stressz és az érzelmi intelligencia Készítette: Géróné Törzsök Enikő A lelki egészség a WHO szerint Mentális egészség: A jóllét állapota, amelyben az egyén meg tudja valósítani képességeit, meg tud birkózni

Részletesebben

Szocioterápiás eljárások az agresszió kezelésére. Csibi Enikő Baja, 2014.04.10-11-12.

Szocioterápiás eljárások az agresszió kezelésére. Csibi Enikő Baja, 2014.04.10-11-12. Szocioterápiás eljárások az agresszió kezelésére Csibi Enikő Baja, 2014.04.10-11-12. Az agresszió Ranschburg Jenő: Szándékos cselekedet, melynek indítéka, hogy valakinek, vagy valaminek kárt, sérelmet,

Részletesebben

A pszichiátriai rehabilitáció célja. A pszichiátriai rehabilitáció alapelvei. A rehabilitáció folyamata. A diagnózis felállítása

A pszichiátriai rehabilitáció célja. A pszichiátriai rehabilitáció alapelvei. A rehabilitáció folyamata. A diagnózis felállítása A pszichodiagnosztika és terápia elvei a pszichiátriai rehabilitációban Dr. Magyar Erzsébet A pszichiátriai rehabilitáció célja a rokkant, fogyatékos személy számára a legszélesebb körű lehetőség biztosítása

Részletesebben

GYERMEKPSZICHIÁTRIAI ISMERETEK

GYERMEKPSZICHIÁTRIAI ISMERETEK GYERMEKPSZICHIÁTRIAI ISMERETEK SPECIÁLIS SZÜKSÉGLET MEGÁLLAPÍTÁSÁNAK PSZICHIÁTRIAI VONZATAI DR. NAGY PÉTER 2015. JÚNIUS 5. TÁMOP 5.5.7-08/1-2008-0001 Betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi képviselői hálózat

Részletesebben

Egészségfejlesztés és egészség. Pszicho-szociális- és egészség kockázatok kezelése JUHÁSZ ÁGNES PhD 2012.03.03.

Egészségfejlesztés és egészség. Pszicho-szociális- és egészség kockázatok kezelése JUHÁSZ ÁGNES PhD 2012.03.03. Egészségfejlesztés és egészség coaching Pszicho-szociális- és egészség kockázatok kezelése JUHÁSZ ÁGNES PhD 2012.03.03. Bevezetés Kulcsfogalmak Egészségfejlesztés Egészség coaching A változás szakaszai

Részletesebben

Affektív zavarok - hangulatzavarok. Hidasi Zoltán

Affektív zavarok - hangulatzavarok. Hidasi Zoltán Affektív zavarok - hangulatzavarok Hidasi Zoltán Alapfogalmak Érzelem (emóció) Indulat (affektus) Hangulat (-thymia) Közérzet (-phoria) Hangulatzavarok Szindrómák Klasszifikáció Epidemiológia Diagnózis

Részletesebben

Az akut koronária eseményt 1 évvel követő életminőség

Az akut koronária eseményt 1 évvel követő életminőség Az akut koronária eseményt 1 évvel követő életminőség biopszichoszociális prediktorai Tiringer István (1) Simon Attila (2) Veress Gábor (2) 1, Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Magatartástudományi

Részletesebben

GYEREKTERÁPIA. K. Németh Margit szakpszichológus képzés

GYEREKTERÁPIA. K. Németh Margit szakpszichológus képzés GYEREKTERÁPIA K. Németh Margit szakpszichológus képzés A két fı irányzat Anna Freud Gyereket nem lehet analízisbe venni Pedagógia hangsúlyozása A terapeuta valós személy A felettes én az ödipális örököse

Részletesebben

SZERVEZETI HATÉKONYSÁG FEJLESZTÉSE AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÓRENDSZERBEN TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK KIALAKÍTÁSA TÁMOP 6.2.5 B

SZERVEZETI HATÉKONYSÁG FEJLESZTÉSE AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÓRENDSZERBEN TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK KIALAKÍTÁSA TÁMOP 6.2.5 B SZERVEZETI HATÉKONYSÁG FEJLESZTÉSE AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÓRENDSZERBEN TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK KIALAKÍTÁSA TÁMOP 6.2.5 B KONFERENCIA AZ EGÉSZSÉGESEBB EGÉSZSÉGÜGYÉRT 2015 06 30 TÁMOP-6.2.5-B-13/1-2014-0001

Részletesebben

Kognitív újhullám a szomatizációs kórképekben

Kognitív újhullám a szomatizációs kórképekben Kognitív újhullám a szomatizációs kórképekben Érzelem, indulat, testi tünetek CBT Ajtay Gyöngyi VIKOTE KONGRESSZUS 2015.06.5-6. A kognitív terápia fejlődése Standard kognitív terápia szorongásos zavarok,

Részletesebben

Óvodai Deszegregációs modell program bemutatása. Solymosy József Bonifácz

Óvodai Deszegregációs modell program bemutatása. Solymosy József Bonifácz Óvodai Deszegregációs modell program bemutatása Solymosy József Bonifácz Országos Egészségfejlesztési Intézet EüM - roma gyermekek iskolai beilleszkedését segítı program szükséges 2003-2010. Projekt generálás

Részletesebben

A kiégés problémája a szakmai és civil segítő munkákban, hasznos tippek a probléma csökkentésére

A kiégés problémája a szakmai és civil segítő munkákban, hasznos tippek a probléma csökkentésére Konferencia a női egészségről az emlő egészségéről 2011. szeptember 21. Novotel Budapest Centrum A kiégés problémája a szakmai és civil segítő munkákban, hasznos tippek a probléma csökkentésére Bánfi Ildikó

Részletesebben

XVI. Országos Járóbeteg Szakellátási Konferencia és XI. Országos Járóbeteg Szakdolgozói Konferencia. Balatonfüred 2014.szeptember 11-13.

XVI. Országos Járóbeteg Szakellátási Konferencia és XI. Országos Járóbeteg Szakdolgozói Konferencia. Balatonfüred 2014.szeptember 11-13. XVI. Országos Járóbeteg Szakellátási Konferencia és XI. Országos Járóbeteg Szakdolgozói Konferencia Balatonfüred 2014.szeptember 11-13. Mától nem gyújtok rá! Mától nem gyújtok rá! Dohányzás leszokás nehézségei.

Részletesebben

Kevert epizód DEPRESSZIÓ

Kevert epizód DEPRESSZIÓ 5. Előadás AZ ÉRZELMEK PATOLÓGIÁJA A hangulatzavarok osztályozása BNO-10 DSM-IV s epizód Enyhe Mérsékelt Súlyos Súlyos, pszichotikus Visszatérő depressziós zavar Perzisztáló affektív zavar Ciklotímia disztímia

Részletesebben

dr. Simon Lajos MORAVCSIK Alapítvány SE Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika 2011. december 6., Szemtgotthárd

dr. Simon Lajos MORAVCSIK Alapítvány SE Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika 2011. december 6., Szemtgotthárd A kognitív szemlélet alkalmazása pszichotikus betegek rehabilitációja és gondozása során dr. Simon Lajos MORAVCSIK Alapítvány SE Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika 2011. december 6., Szemtgotthárd

Részletesebben

A KONZULTÁCIÓ FOLYAMATA. Konzultáció a segítésben WJLF ÁSZM

A KONZULTÁCIÓ FOLYAMATA. Konzultáció a segítésben WJLF ÁSZM A KONZULTÁCIÓ FOLYAMATA Konzultáció a segítésben WJLF ÁSZM TANÁCSADÁSI MODELLEK I. Számtalan konzultációs terület és elmélet: a konz. folyamat leírására sok elképzelés született 1. Általános tanácsadási

Részletesebben

Az egyéni fejlesztési tervek és az adminisztráció

Az egyéni fejlesztési tervek és az adminisztráció Az egyéni fejlesztési tervek és az adminisztráció Hol történik? Ki végzi? Mennyi idıt vesz igénybe? Meddig tart???? Biztos, hogy szükséges, hogy kell? Miért szükséges? Egyéni fejlesztés A gyermekek, tanulók

Részletesebben

Sématerápia elmélete, Dr. Unoka Zsolt Semmelweis Egyetem, Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika unoka@psych.sote.hu

Sématerápia elmélete, Dr. Unoka Zsolt Semmelweis Egyetem, Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika unoka@psych.sote.hu Sématerápia elmélete, terápiás technikák Dr. Unoka Zsolt Semmelweis Egyetem, Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika unoka@psych.sote.hu Sématerápia Jeffrey E. Young által kidolgozott integratív terápiás

Részletesebben

Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához

Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához A Tanulásmódszertan az iskolai tantárgyak között sajátos helyet foglal el, hiszen nem hagyományos értelemben vett iskolai tantárgy. Inkább a képességeket felmérő

Részletesebben

Relaxációs és szimbólumterápia során megjelenő diszfunkcionális kognitív sémák. dr. Bátfai Ágnes

Relaxációs és szimbólumterápia során megjelenő diszfunkcionális kognitív sémák. dr. Bátfai Ágnes Relaxációs és szimbólumterápia során megjelenő diszfunkcionális kognitív sémák dr. Bátfai Ágnes Vázlat: I. Az előadás célja, fontosabb kulcsszavak II. Imaginációval, szimbólumokkal való munka III. Sémák

Részletesebben

A HAZAI ÖNKÉNTES TÁRSULÁSOK TAGSÁGÁNAK EGÉSZSÉGI ÁLLAPOTA EGY ORSZÁGOS REPREZENTATÍV. Susánszky Éva Semmelweis Egyetem, Magatartástudományi Intézet

A HAZAI ÖNKÉNTES TÁRSULÁSOK TAGSÁGÁNAK EGÉSZSÉGI ÁLLAPOTA EGY ORSZÁGOS REPREZENTATÍV. Susánszky Éva Semmelweis Egyetem, Magatartástudományi Intézet A HAZAI ÖNKÉNTES TÁRSULÁSOK TAGSÁGÁNAK EGÉSZSÉGI ÁLLAPOTA EGY ORSZÁGOS REPREZENTATÍV FELMÉRÉS ALAPJÁN Susánszky Éva Semmelweis Egyetem, Magatartástudományi Intézet Felmérések Hungarostudy 2002, 2006 A

Részletesebben

Az ápolási folyamat. Gál Lászlóné - Perger Csaba diáinak felhasználásával

Az ápolási folyamat. Gál Lászlóné - Perger Csaba diáinak felhasználásával Az ápolási folyamat Gál Lászlóné - Perger Csaba diáinak felhasználásával Ápolási folyamat fogalma A humanisztikus ellátás olyan rendszeres módszere, mely költséghatékony módon összpontosít a kívánt eredmények

Részletesebben

Dr. Antalfai Márta. XIII. Igazságügyi Környezetvédelmi Szakértői Konferencia Budapest, 2011. április 8. Minden jog fenntartva

Dr. Antalfai Márta. XIII. Igazságügyi Környezetvédelmi Szakértői Konferencia Budapest, 2011. április 8. Minden jog fenntartva Dr. Antalfai Márta XIII. Igazságügyi Környezetvédelmi Szakértői Konferencia Budapest, 2011. április 8. Minden jog fenntartva A katasztrófa legtöbbször végzetes következményekkel járó, nem várt fordulat,

Részletesebben

IV./4. Szorongás tüneteinek pszichoterápiás kezelése

IV./4. Szorongás tüneteinek pszichoterápiás kezelése IV./4. Szorongás tüneteinek pszichoterápiás kezelése A szorongásos tünetektől szenvedő személy kezelésének az alapját a biztonságot nyújtó, elfogadó légkörű terápiás kapcsolat kialakítása adja. Az orvosi

Részletesebben

Az érzelmi felismerés viselkedészavaros lányokban (Emotion recognition in girls with conduct problems)

Az érzelmi felismerés viselkedészavaros lányokban (Emotion recognition in girls with conduct problems) Az érzelmi felismerés viselkedészavaros lányokban (Emotion recognition in girls with conduct problems) Christina Schwenck, Angelika Gensthaler Marcel Romanos Christine M. Freitag, Wolfgang Schneider, Regina

Részletesebben

Karner Orsolya ELTE PPK Tanácsadás Pszichológiája Tanszék. Álláskeresők részére nyújtott csoportos pályatanácsadás hatékonyságvizsgálata

Karner Orsolya ELTE PPK Tanácsadás Pszichológiája Tanszék. Álláskeresők részére nyújtott csoportos pályatanácsadás hatékonyságvizsgálata Karner Orsolya ELTE PPK Tanácsadás Pszichológiája Tanszék Álláskeresők részére nyújtott csoportos pályatanácsadás hatékonyságvizsgálata MPT Nagygyűlés Szombathely 2012. június 1. Társadalmi igény A társadalompolitikai

Részletesebben

Diagnosztika és terápiás eljárások a rehabilitációban. Lukács Péter DEOEC ORFMT

Diagnosztika és terápiás eljárások a rehabilitációban. Lukács Péter DEOEC ORFMT Diagnosztika és terápiás eljárások a rehabilitációban Lukács Péter DEOEC ORFMT A pszichológiában a pszichodiagnosztika alatt a különféle lelki folyamatok egyéni, ill. típusos jellegzetességeinek feltérképezése

Részletesebben

AGRESSZÍV, MERT NINCS MÁS ESZKÖZE Magatartászavaros gyerekek megküzdési stratégiáinak vizsgálata a Pszichológiai Immunkompetencia Kérdőív tükrében

AGRESSZÍV, MERT NINCS MÁS ESZKÖZE Magatartászavaros gyerekek megküzdési stratégiáinak vizsgálata a Pszichológiai Immunkompetencia Kérdőív tükrében AGRESSZÍV, MERT NINCS MÁS ESZKÖZE Magatartászavaros gyerekek megküzdési stratégiáinak vizsgálata a Pszichológiai Immunkompetencia Kérdőív tükrében Készítette: Uicz Orsolya Lilla 2011. Erőszakos, támadó!

Részletesebben

NORMA. Dr- Perczel Forintos Dóra. Mi a klinikai pszichológia? 1 DEFINICIÓ MODELLEK NORMALITÁS ÉS ABNORMALITÁS KÉRDÉSE A PSZICHOPATOLÓGIÁBAN

NORMA. Dr- Perczel Forintos Dóra. Mi a klinikai pszichológia? 1 DEFINICIÓ MODELLEK NORMALITÁS ÉS ABNORMALITÁS KÉRDÉSE A PSZICHOPATOLÓGIÁBAN NORMALITÁS ÉS ABNORMALITÁS KÉRDÉSE A PSZICHOPATOLÓGIÁBAN Perczel Forintos Dóra Semmelweis Egyetem, ÁOK Klinikai Pszichológia Tanszék NORMA 1. TÁRSADALMI KONVENCIÓ 2. KULTURÁLISA NORMA 3. STATISZTIKAI v.

Részletesebben

A szorongásos zavarok kognitív viselkedésterápiája Klinikai szakpszichológus képzés 2014/2015 III. évfolyam

A szorongásos zavarok kognitív viselkedésterápiája Klinikai szakpszichológus képzés 2014/2015 III. évfolyam A szorongásos zavarok kognitív viselkedésterápiája Klinikai szakpszichológus képzés 2014/2015 III. évfolyam Ajtay Gyöngyi SE Klinikai Pszichológia Tanszék F 40 Fóbiás szorongás rendellenességek F 40. Agorafóbia

Részletesebben

KOGNITÍV V SZEMPONTÚ DIAGNOSZTIKA

KOGNITÍV V SZEMPONTÚ DIAGNOSZTIKA KOGNITÍV V SZEMPONTÚ DIAGNOSZTIKA Perczel Forintos Dóra Semmelweis Egyetem ÁOK, Klinikai Pszichológia Tanszék Szakképzés I. évfolyam 2010. 1 Az interjú célja alapján, strukturált: standard kérdések, kötött

Részletesebben

Tisztelt Kollegák! 60 órás pedagógusképzés

Tisztelt Kollegák! 60 órás pedagógusképzés Tisztelt Kollegák! A mindennapokban, az oktató-, nevelő-, és fejlesztő munkájuk során bizonyára egyre több pszichés panaszokkal küzdő gyerekkel és serdülővel találkoznak. A Vadaskert Alapítvány 2008 elején

Részletesebben

Munkahelyi stressz és egészségügyi következményei. Stresszkezelési módszerek.

Munkahelyi stressz és egészségügyi következményei. Stresszkezelési módszerek. Munkahelyi stressz és egészségügyi következményei. Stresszkezelési módszerek. Dr. Salavecz Gyöngyvér Semmelweis Egyetem, Magatartástudományi Intézet egyetemi adjunktus, pszichológus, közgazdász Leggyakoribb

Részletesebben

XII./2.1.2. Krízisszupporció

XII./2.1.2. Krízisszupporció XIII./2. fejezet: A lélektani segítségnyújtás a pszichoterápiás beavatkozás lehetőségei Bevezetés Sorolja fel az akut segítő beavatkozás elemeit! A mindennapi gyakorlatban az akut szomatikus ellátást végző

Részletesebben

Asszertivitás viselkedésterápiás módszerek. Perczel Forintos Dóra SE ÁOK Klinikai Pszichológiai Tanszék 2010

Asszertivitás viselkedésterápiás módszerek. Perczel Forintos Dóra SE ÁOK Klinikai Pszichológiai Tanszék 2010 Asszertivitás viselkedésterápiás módszerek Perczel Forintos Dóra SE ÁOK Klinikai Pszichológiai Tanszék 2010 1 asserro (latin): igényelni, állítani valamit assertion (angol): magabiztosság, kiállás valakinek

Részletesebben

Terápia és szemlélet

Terápia és szemlélet Terápia és szemlélet A krónikus deréktáji fájdalom testi, lelki tüneteinek kezelése Simoncsics Eszter Rehabilitációs Centrum Egyesített Szent István és Szent László Kórház 2015.06.05. Bemutatkozás Reumatológus

Részletesebben

Az emberi motivációk és az érzelmek

Az emberi motivációk és az érzelmek Általános és személyis lyiséglélektanlektan Az emberi motivációk és az érzelmek A Yerkes-Dodson törvény (1908) Sikerorientáció Hi Sikerkereső Túligyekvő Lo Kudarcfélelem Hi Kudarc elfogadó Kudarckerülő

Részletesebben

Személyközpontú terápiás elemek a kognitív terápiákban

Személyközpontú terápiás elemek a kognitív terápiákban Ratkóczi Éva (Nap-Kör Mentálhigiénés Alapítvány) Személyközpontú terápiás elemek a kognitív terápiákban A közeledés okai Az irányzatok identitásának megerősödése Kutatások Súlyos személyiségzavarok kihívásai

Részletesebben

Új szemlélet az egészségügyi ellátásban? Dr. Gábor Katalin

Új szemlélet az egészségügyi ellátásban? Dr. Gábor Katalin Új szemlélet az egészségügyi ellátásban? Dr. Gábor Katalin Florence Nightingale 1860 Bárki, aki felelős pozícióba kerül, tartsa észben a következőt: nem az a legfontosabb kérdés, hogy én magam hogyan tehetem

Részletesebben

2008.01.19. Fővárosi Diákönkormányzati. A Diákakadémia célja. A tanulási folyamat

2008.01.19. Fővárosi Diákönkormányzati. A Diákakadémia célja. A tanulási folyamat Fővárosi Diákönkormányzati Akadémia Hotel Római, 2008. január 18. A Diákakadémia célja hogy a hallgatók megszerezzék mindazokat az ismereteket, készségeket és attitűdöt, amelyek szükségesek ahhoz, hogy

Részletesebben

Utánpótláskorú válogatott férfi jégkorongozók sportpszichológiai felkészítése

Utánpótláskorú válogatott férfi jégkorongozók sportpszichológiai felkészítése Alkalmazott Sportpszichológiai Konferencia, 2014. április 16. Budapest, TF Utánpótláskorú válogatott férfi jégkorongozók sportpszichológiai felkészítése Egy képzeletbeli modell Tóth László A (pszichés)

Részletesebben

Az orvosi pszichológia alapjai III. Tanulás és emlékezés

Az orvosi pszichológia alapjai III. Tanulás és emlékezés Az orvosi pszichológia alapjai III. Tanulás és emlékezés A MAGATARTÁSTUDOMÁNYOK ALAPJAI Tisljár Roland, Ph.D. tisljar.roland@sph.unideb.hu Tanulás Viszonylag állandó, a tapasztalatok következtében kialakuló

Részletesebben

Az egészség fogalma, az egészségi állapotot meghatározó tényezık. A holisztikus egészségszemlélet dimenziói és ezek jellemzıi. /II.

Az egészség fogalma, az egészségi állapotot meghatározó tényezık. A holisztikus egészségszemlélet dimenziói és ezek jellemzıi. /II. Az egészség fogalma, az egészségi állapotot meghatározó tényezık. A holisztikus egészségszemlélet dimenziói és ezek jellemzıi. /II. Tétel/ Ihász Ferenc PhD. Nyugat-magyarországi Egyetem Apáczai Csere János

Részletesebben

Kontrollcsoportok (viszonyítás): Gyermek standard (saját életkornak megfelelıen) Felnıtt standard

Kontrollcsoportok (viszonyítás): Gyermek standard (saját életkornak megfelelıen) Felnıtt standard Grafológiai elemzés összefoglaló A vizsgálat célja: achondropláziás ek és gyermekek mentális képességének vizsgálata, az esetleges tartalmi és/vagy fejlıdési sajátságok feltárása Vizsgálat körülményei:

Részletesebben

Hétfı - Kedd. 9 leckébıl áll a tananyag, a végén %-os eredményt kap a tanuló. A multimédiás tananyagot minden 9. évfolyamos tanuló megoldotta.

Hétfı - Kedd. 9 leckébıl áll a tananyag, a végén %-os eredményt kap a tanuló. A multimédiás tananyagot minden 9. évfolyamos tanuló megoldotta. Hétfı - Kedd Multimédiás tananyag feldolgozása, egészséges tápanyagok címmel (elsı forduló) 9 leckébıl áll a tananyag, a végén %-os eredményt kap a tanuló. A multimédiás tananyagot minden 9. évfolyamos

Részletesebben

Rejtett tartalékok vagy kidobott pénz?

Rejtett tartalékok vagy kidobott pénz? Rejtett tartalékok vagy kidobott pénz? Vezetői kompetenciafejlesztés lehetőségei az egészségügyben A KONETT Team komplex vezetőfejlesztési modelljének bemutatása Előadó: Salamon Hugó, KONETT Team vezető

Részletesebben

PSZICHOTERÁPIÁS ÉS MŰVÉSZETTERÁPIÁS CSOPORT TERVEZETT, REHABILITÁCIÓS IRÁNYÚ SZAKMAI MŰKÖDÉSE

PSZICHOTERÁPIÁS ÉS MŰVÉSZETTERÁPIÁS CSOPORT TERVEZETT, REHABILITÁCIÓS IRÁNYÚ SZAKMAI MŰKÖDÉSE PSZICHOTERÁPIÁS ÉS MŰVÉSZETTERÁPIÁS CSOPORT TERVEZETT, REHABILITÁCIÓS IRÁNYÚ SZAKMAI MŰKÖDÉSE Pszichológus: Bujdosó Balázs Déri Barna Krekó Kata Művészetterapeuta: Giczi Andrea Horváth Judit Takács Marianna

Részletesebben

Kreatív Napok 2015 Test és testtudat a mese- és művészetterápiákon

Kreatív Napok 2015 Test és testtudat a mese- és művészetterápiákon Kreatív Napok 2015 Test és testtudat a mese- és művészetterápiákon Mosoly tevékenység Ingyenes mese- és művészetterápiákkal segítünk a testi betegséggel együtt járó lelki problémák feldolgozásában kiegészítjük

Részletesebben

AZ AGRESSZÍV ÉS A SEGÍTŐ VISELKEDÉS ALAKULÁSA ÓVODÁS KORBAN. Zsolnai Anikó SZTE BTK Neveléstudományi Intézet zsolnai@edpsy.u-szeged.

AZ AGRESSZÍV ÉS A SEGÍTŐ VISELKEDÉS ALAKULÁSA ÓVODÁS KORBAN. Zsolnai Anikó SZTE BTK Neveléstudományi Intézet zsolnai@edpsy.u-szeged. AZ AGRESSZÍV ÉS A SEGÍTŐ VISELKEDÉS ALAKULÁSA ÓVODÁS KORBAN Zsolnai Anikó SZTE BTK Neveléstudományi Intézet zsolnai@edpsy.u-szeged.hu Szociális kompetencia társas viselkedés Nagy József (2000): A szociális

Részletesebben

Stresszkezelés a munkahelyen és a magánéletben

Stresszkezelés a munkahelyen és a magánéletben Stresszkezelés a munkahelyen és a magánéletben Melyik okozhat stresszt? Bevezető A stressz olyan mint a borivás: kis mennyiségben jótékony hatása van, motivál és élénkebbé tesz. A túlzott és folyamatos

Részletesebben

Kognitív viselkedésterápiás elemek szomatizációs betegségek kezelésében

Kognitív viselkedésterápiás elemek szomatizációs betegségek kezelésében Kognitív viselkedésterápiás elemek szomatizációs betegségek kezelésében Hirsch Anikó, Galgóczy Katalin MRE Bethesda Gyermekkórház, Pszichoszomatikus Részleg Mert az a legnagyobb hiba a betegségek kezelésénél,

Részletesebben

Öngyilkosság megelőzéséről szóló közösségi és alapellátási programokhoz

Öngyilkosság megelőzéséről szóló közösségi és alapellátási programokhoz PROGRAM ADATLAP Öngyilkosság megelőzéséről szóló közösségi és alapellátási programokhoz 1. A PROGRAM ÖSSZEGZŐ ADATAI A program címe: Alcíme: (A főcím pontosítására, értelmezésére szolgáló tömör összetett

Részletesebben

Legújabb képzésünk! Fegyvertelen Játszótárs

Legújabb képzésünk! Fegyvertelen Játszótárs Csapatépítés * Kalandpedagógia Tevékenység-központú pedagógia Animátorképzés * Kisgyerekkori fejlesztés * Multikulturális pedagógia * Agressziómegelőzés * Vezetői tréning * Legújabb képzésünk! Fegyvertelen

Részletesebben

A poszttraumás stressz-zavar kognitív viselkedésterápiája. Ismertetés. Várkonyi Erika

A poszttraumás stressz-zavar kognitív viselkedésterápiája. Ismertetés. Várkonyi Erika A poszttraumás stressz-zavar kognitív viselkedésterápiája Ismertetés Várkonyi Erika 2011 A poszttraumás stressz-zavar (PTSD) fogalma, diagnosztikai kritériumai, előfordulása és jellemzői Az egyének életében

Részletesebben

Mi a kognitív pszichoterápia? Betegtájékoztató

Mi a kognitív pszichoterápia? Betegtájékoztató Mi a kognitív pszichoterápia? Betegtájékoztató A kognitív terápia célja meglehetősen ambiciózus, mert többre törekszik az egyszerű tüneti kezelésnél. A terápia segítségével a páciens saját kognitív terapeutájává

Részletesebben

Burnout, Segítő Szindróma

Burnout, Segítő Szindróma TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Burnout, Segítő Szindróma Hőhn Ildikó ellátottjogi képviselő. Segítő attitűd és a jogvédő Az attitűd étékelő

Részletesebben

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal!

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal! II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen

Részletesebben

A fejezet felépítése

A fejezet felépítése II./3.16. fejezet: A daganatos betegek lelki gondozása Hegedűs Katalin A fejezet célja, hogy felhívja a figyelmet a daganatos betegségek pszichoszociális jellemzőire, a segítségnyújtás lehetőségeire, valamint

Részletesebben

Egészség és fejlesztés az ÁNTSZ megújult rendszerében. szakmai találkozó

Egészség és fejlesztés az ÁNTSZ megújult rendszerében. szakmai találkozó Egészség és fejlesztés az ÁNTSZ megújult rendszerében szakmai találkozó változás Jelen helyzet Kívánt helyzet 2007. Május 10. irányított változtatás Jelen helyzet Kívánt helyzet Minıség javulás Változás

Részletesebben

Motivációs állapotfelmérés. Egyéni kezelési terv. Relapszus prevenció

Motivációs állapotfelmérés. Egyéni kezelési terv. Relapszus prevenció Motivációs állapotfelmérés. Egyéni kezelési terv. Relapszus prevenció Kapcsolatfelvétel Első interjú Nyugodt körülmények, az érintett felek részvételével Titoktartás kiemelése Önmagában is terápiás lehet

Részletesebben

A fiatalok Internet használati szokásai, valamint az online kapcsolatok társas támogató hatása.

A fiatalok Internet használati szokásai, valamint az online kapcsolatok társas támogató hatása. A fiatalok Internet használati szokásai, valamint az online kapcsolatok társas támogató hatása. Árgyelán Anikó-Kriston Pálma SZTE-BTK Pszichológia a.ancsa27@gmail.com 2012 Összefoglalás Serdülők és egyetemisták:

Részletesebben

Hospitalizáció, műtét-előkészítés, intenzív ellátás; a krónikus betegség

Hospitalizáció, műtét-előkészítés, intenzív ellátás; a krónikus betegség Hospitalizáció, műtét-előkészítés, intenzív ellátás; a krónikus betegség Tisljár-Szabó Eszter eszter.szabo@sph.unideb.hu Debreceni Egyetem Magatartástudományi Intézet Hospitalizáció Szorongással teli események:

Részletesebben

DEMENCIA. Viselkedési zavarok és pszichiátriai tünetek (BPSD) Dr Egervári Ágnes

DEMENCIA. Viselkedési zavarok és pszichiátriai tünetek (BPSD) Dr Egervári Ágnes DEMENCIA Viselkedési zavarok és pszichiátriai tünetek (BPSD) Dr Egervári Ágnes a demencia mindig tünetegyüttes, melynek hátterében sokféle betegség állhat Demencia tünetei Alaptünetek: memóriazavar ( rövid

Részletesebben

Fizikailag aktív és passzív szabadidőeltöltési formák néhány összefüggése egymással és a pszichés jólléttel serdülőkorúak körében 2010-ben

Fizikailag aktív és passzív szabadidőeltöltési formák néhány összefüggése egymással és a pszichés jólléttel serdülőkorúak körében 2010-ben Fizikailag aktív és passzív szabadidőeltöltési formák néhány összefüggése egymással és a pszichés jólléttel serdülőkorúak körében 2010-ben Németh Ágnes 1, Kertész Krisztián 1, Örkényi Ágota 1, Költő András

Részletesebben

2011/12. Csernus Ágnes

2011/12. Csernus Ágnes Szent Benedek Iskolaközpont 2011/12. Csernus Ágnes Szülősuli5. alkalom Ha elfog is benneteket az indulat, ne vétkezzetek. A nap ne nyugodjék le haragotok fölött. (Ef4,26) A szelíd felelet csillapítja a

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ Mozgásjavító Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógia Mozgásjavító Módszertani Általános Intézmény Iskola, és Diákotthon Egységes Gyógypedagógia Módszertani Intézmény A 2010-2011-es

Részletesebben

Milton Kft. Tréning ajánló. Elérhető tudás hiteles forrásból. Nyílt és belső tréningek Vezetői tréningek Tréningek munkaadóknak és munkavállalóknak

Milton Kft. Tréning ajánló. Elérhető tudás hiteles forrásból. Nyílt és belső tréningek Vezetői tréningek Tréningek munkaadóknak és munkavállalóknak Milton Kft. Tréning ajánló Elérhető tudás hiteles forrásból Nyílt és belső tréningek Vezetői tréningek Tréningek munkaadóknak és munkavállalóknak Bevezetés Tisztelt Ügyfelünk! Kedves Hölgyem és Uram! Belső,

Részletesebben

IDŐS KUTYA A CSALÁDBAN ÉS A RENDELŐBEN. Várható viselkedési változások, idősekkel való bánásmód a rendelőben

IDŐS KUTYA A CSALÁDBAN ÉS A RENDELŐBEN. Várható viselkedési változások, idősekkel való bánásmód a rendelőben IDŐS KUTYA A CSALÁDBAN ÉS A RENDELŐBEN Várható viselkedési változások, idősekkel való bánásmód a rendelőben XXI. S zázad Az idősek százada 2 Várható élettartam növekedése (ember, társállat) Idősek arányának

Részletesebben

A TÁMOP-3.1.4/08/2 2008-0072 Kompetencia alapú oktatás egyenlı hozzáférés Innovatív intézményekben pályázat innovációi

A TÁMOP-3.1.4/08/2 2008-0072 Kompetencia alapú oktatás egyenlı hozzáférés Innovatív intézményekben pályázat innovációi A TÁMOP-3.1.4/08/2 2008-0072 Kompetencia alapú oktatás egyenlı hozzáférés Innovatív intézményekben pályázat innovációi Móricz Zsigmond Általános Iskola Nyíregyháza, Virág u. 65. Moduláris oktatás Irodalom-birodalom

Részletesebben

Szemléletváltás a női szexuális zavarok megítélésében és terápiájában. dr. Lukács Eszter magánpraxis

Szemléletváltás a női szexuális zavarok megítélésében és terápiájában. dr. Lukács Eszter magánpraxis Szemléletváltás a női szexuális zavarok megítélésében és terápiájában dr. Lukács Eszter magánpraxis Problémák a szexuális válaszciklus hagyományos, lineáris modelljével (avagy a férfi szexualitás Prokrusztész

Részletesebben

Az ÉP LÉLEK Egyesület 2009. évi közhasznúsági jelentése 1. BESZÁMOLÓ AZ ÉP LÉLEK EGYESÜLET TEVÉKENYSÉGÉRİL

Az ÉP LÉLEK Egyesület 2009. évi közhasznúsági jelentése 1. BESZÁMOLÓ AZ ÉP LÉLEK EGYESÜLET TEVÉKENYSÉGÉRİL ÉP LÉLEK EGYESÜLET VESZPRÉM JUTASI U. 79. 8200 Az ÉP LÉLEK Egyesület 2009. évi közhasznúsági jelentése 1. BESZÁMOLÓ AZ ÉP LÉLEK EGYESÜLET TEVÉKENYSÉGÉRİL MEGVALÓSULT PROGRAMOK: 2006. októbertıl jelenleg

Részletesebben

SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN

SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN Táskai Erzsébet 2010 KISKÖRÖS A Bárczi Gusztáv Módszertani Központ szervezeti felépítése Önálló intézményegységek Egységes Gyógypedagógiai

Részletesebben

KÉNYSZERBETEGSÉG - OBSZESSZIV-KOMPULZIV ZAVAR

KÉNYSZERBETEGSÉG - OBSZESSZIV-KOMPULZIV ZAVAR KÉNYSZERBETEGSÉG - OBSZESSZIV-KOMPULZIV ZAVAR A szorongásos zavarok A szorongás, az irracionális és patológiás félelem tárgyat keres magának. A struktúraképzõ A szorongásos zavarok elem lehet az idõ (pánik),

Részletesebben

KIEMELT PROJEKT AZ ELEMZÉSI FELADATOK TÜKRÉBEN

KIEMELT PROJEKT AZ ELEMZÉSI FELADATOK TÜKRÉBEN KIEMELT PROJEKT AZ ELEMZÉSI FELADATOK TÜKRÉBEN Kostyál L. Árpád elemzési alprojekt vezető TÁMOP-5.2.6-13/1-2014-0001 kiemelt projekt Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet Budapest - Moha Ház, 2014.12.12.

Részletesebben

Az AdRisk program eddigi hazai eredményei Fiatalok baleseteinek megelőzése 2008. 11. 24.

Az AdRisk program eddigi hazai eredményei Fiatalok baleseteinek megelőzése 2008. 11. 24. Az AdRisk program eddigi hazai eredményei Fiatalok baleseteinek megelőzése 2008. 11. 24. Röviden az eddigi tevékenységről Felderítés olyan magyar programok és gyakorlatok keresése, melyek kapcsolódhatnak

Részletesebben

Egészséged testben, lélekben c. személyiségfejlesztő, drogmegelőző program fiataloknak

Egészséged testben, lélekben c. személyiségfejlesztő, drogmegelőző program fiataloknak Egészséged testben, lélekben c. személyiségfejlesztő, drogmegelőző program fiataloknak A TÁMOP 5.2.5. pályázati konstrukció c) kábítószerügyi komponensére A program tematikáját kidolgozta: Benyusz Tamás

Részletesebben

Gábor Edina. A Move Europe programról. Lillafüred, 2008. április 22.

Gábor Edina. A Move Europe programról. Lillafüred, 2008. április 22. Gábor Edina A Move Europe programról Lillafüred, 2008. április 22. Miért kell nekünk egy újabb EU-s program? A rendszeres dohányzók aránya (%) a 15 év feletti korcsoportban 2003-ban Germany Luxembourg

Részletesebben

Értelmi fogyatékos ügyfelek felkészítése önálló

Értelmi fogyatékos ügyfelek felkészítése önálló Down Alapítvány MENTÁLISAN AKADÁLYMENTES KÖZLEKEDÉS 1145 Budapest, Amerikai út 14. Tel.: (061) 363-63-53 e-mail: down@downalapitvany.hu Értelmi fogyatékos ügyfelek felkészítése önálló közlekedésre,, utazásra

Részletesebben

Szigma Integrisk integrált kockázatmenedzsment rendszer

Szigma Integrisk integrált kockázatmenedzsment rendszer Szigma Integrisk integrált kockázatmenedzsment rendszer A rendszer kidolgozásának alapja, hogy a vonatkozó szakirodalomban nem volt található olyan eljárás, amely akkor is megbízható megoldást ad a kockázatok

Részletesebben

Csoportos pszichés támogatás a légzésrehabilitáció során

Csoportos pszichés támogatás a légzésrehabilitáció során Csoportos pszichés támogatás a légzésrehabilitáció során Hodován Zsófia 1, Gyimesi Zsófia 2, Dr. Varga János Tamás 3 Országos Korányi TBC és Pulmonológiai Intézet ORFMMT XXXII. Vándorgyűlése, Miskolc 2013.

Részletesebben

Méhzümmögés és Dühroham avagy a figyelemzavar tünetei. Reményi Tamás 2010. november 25.

Méhzümmögés és Dühroham avagy a figyelemzavar tünetei. Reményi Tamás 2010. november 25. Méhzümmögés és Dühroham avagy a figyelemzavar tünetei Reményi Tamás 2010. november 25. A kapcsolat és forrás 2002-ben 8 hallgataó az ELTE-GYFK-ról Bergenben, Uelzenben és Berlinben Rega Schaefgennél Zentrum

Részletesebben

Az integráció, az együttnevelés. Sió László

Az integráció, az együttnevelés. Sió László Az integráció, az együttnevelés lehetıségei Sió László Válaszra váró kérdések Elfogadjuk-e az integráció szükségességét? Kizárólagos eszköznek tekintjük-e az integrációt? Milyen integrációról beszélünk?

Részletesebben

Az enyhe kognitív zavar szűrése számítógépes logikai játékok segítségével

Az enyhe kognitív zavar szűrése számítógépes logikai játékok segítségével Az enyhe kognitív zavar szűrése számítógépes logikai játékok segítségével Kovács Vivienne Semmelweis Egyetem, ÁOK V. évfolyam Témavezető: Dr. Csukly Gábor Az enyhe kognitív zavar (Mild cognitive impairment=mci)

Részletesebben