Gyermekkori depresszió

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Gyermekkori depresszió"

Átírás

1 Gyermekkori depresszió kognitív-viselked viselkedésterápiás s kezelése

2 A depresszió diagnózisa D = Deprimált hangulat E = Energiahiány, érdeklıdés csökk. P = Pszichomotoros agitáció R = Retardáció (meglassultság) E = Evési zavar (étvágy változása) S = Súlyváltozás SZ = Szuicid gondolatok, halállal való fogl. I = Inszomnia, Ingerlékenység O = Organikus ok kizárható, önértékelési probl. 5/8 Németh A.: Pszichiátria - másképp, 2003

3

4 Kezelés hatékonyság (Weersing és Weisz, 2002: a hagyományos terápia mellett a gyógyulás megegyezik a depresszió természetes lefolyásával) mivel ártunk többet bizonyíték család bevonása gyerekkorban az MDD 60%-a placebóra is gyógyul (Rancurello, 1986)

5 Kognitív v viselkedéster sterápia Rövid Gyakran manualizált Problémaorientált Direktív

6 PASCET Primary and Secondary Control Enhancement Training az elsıdleges és másodlagos kontroll erısítésére kidolgozott program Depresszió kezelésére alkalmas Strukturált módszer 8-15-(17) éves gyerekek és serdülık számára Specifikus pszichoszociális modellre épül: depresszió készség gondolat modellje (SAT)

7 A depresszió készség-gondolat gondolat modellje A gyerekkori depresszió hátterében: Készségdeficitek Jellemzı kognitív habitus depressziós hajlamot alakítanak ki. Depressziós hajlam + Adott környezeti esemény Depresszív reakció Egyéni jellegzetességek Egyénre szabott terápia

8 Készségdeficitek a. Tevékenységek nem megfelelı kiválasztása (alacsony tevékenységi szint, örömet okozó tev. keresésének hiánya, egyedüli, én-központú tevékenységek) b. Feszültség és alulfejlett önvigasztaló készség (aggodalmaskodás, új helyzetek elkerülése) c. Bátortalan, nem kezdeményezı szociális stílus (adekvát interakció gátlása, kapcsolatteremtési nehézségek) d. Alacsonyabb teljesítmény az iskola / kortársak által értékelt területen (sport, tanulás) negatív szociális összehasonlítás önbecsülés csökken, perifériás helyzet Hammen és Rudolph, 1990

9 Gyermekkori depresszióban kogníci ciók a. Negatív (depressziogén): pl: túlzott önvád, katasztrofizálás, események jó oldalának figyelmen kívül hagyása b. Egyéni kogníciók: másik nézıpontjának figyelmen kívül hagyása c. İrlıdés a depresssziogén események és kogníciók felett d. Észlelt tehetetlenség reménytelenség kontrollvesztés: megküzdésben csökken a kitartás

10 Egyéni különbségek SAT modell 2. Körkörös folyamat, stressz öngenerálása Pl: visszahúzódó szociális stílus kapcsolatteremtési nehézség közeli kapcs hiánya egyéni kogníciók depressziogén kogníciók alternatíva nélkül maradnak Szociokulturális és családi kontextus kp. szerepe

11 A depresszió kognitív viselkedéster sterápiájának összetevıi a. Aktivitás és pozitív élmények színvonalának javítása (pl: aktivitási listák, kellemes események listája, kognitív elpróbálás, szerepjáték) b. A kognitív struktúra módosítása (pl: automatikus gondolatok és képzetek felismerése, kontrollja és korrekciója) c. A viselkedésrepertoár fejlesztése (pl: szociális készségek fejlesztése: asszertív tréning)

12 A szerszámosláda koncepció A terapeuta otthon is használható eszközt akar adni a páciens kezébe Minden stratégiát megtanítunk, de nem fog az összes beválni A végén átismételjük és begyakoroljuk a leghasznosabb szerszámok használatát

13 Konceptualizáci ció Hajlamosító, kiváltó és fenntartó tényezık Konkrét problémák Hiedelmek, vélekedések Milyen szituációkban erısebbek a tünetek, mikor enyhülnek Milyen tünetei vannak

14 Nagyon fontos Kapcsolat a szülıvel Potenciálisan a leghatékonyabb koterapeuta Három négyszemközti beszélgetés A kezelés elıtt A kezelés közepén A kezelés végén Ülések végén Családlátogatás, iskolalátogatás

15 Elsıdleges és s másodlagos m kontroll modell Elsıdleges kontroll: objektív körülmények alakítása saját kívánság szerint Cél: megváltoztatható problémák alakítása, készségdeficitek csökkentése Másodlagos kontroll: az egyén változtatása az objektív körülményeknek megfelelıen Cél: megváltoztathatatlan körülmények elviselése, kogníciók javítása Weisz, 1982

16 TESZ GONDOL stratégi giák Tevékenységek Ellazulás/Erısség magabiztosság Szorgalom GOndolkozz pozitívan! Ne legyenek ismétlıdı rossz gondolataid! Derítsd ki az események jó oldalát! Oszd meg valakivel! Lépj tovább!

17 Ülések menete 1. Beszélgetés elmúlt hétrıl, korábbi ülésen tanultak átismétlése 2. Házi feladat megbeszélése 3. Adott napi ülés feldolgozása játékos formában (in vivo, in sensu gyakorlat) 4. Házi feladat adása 5. (Szülı tájékoztatása)

18 A szülı tájékoztatása Elıtte tisztázni a gyermekkel, hogy van-e bármi, amit a terapeutával megosztott, és nem szeretné, ha a szülı tudomására jutna Terapeuta vázolja a gyermeknek, hogy mit közöl a szülıvel Szülı tájékoztatása az ülésen tanultakról Szülıknek kiadható segédanyag átadása Cél: szülı megnyerése koterapeutaként (fogalmak, eszközök megismertetése szükséges)

19 1. Ülés s Tevékenys kenységek- Az ülés céljai: L.É.P.CS..P.CS.İ. Ismerkedés - a terápiás szövetség elsı lépései Hangulat Hımérı bemutatása Az ülések céljának és menetének megbeszélése A kezelés alapvetı elemeinek áttekintése A gyermek néhány jellegzetes vonása A problémamegoldó LÉPCSİ megtanítása

20 Hangulat Hımérı

21 LÉPCSİ Hatékony problémamegoldás L: Leírjuk a problémát É: Észtorna: Hogyan lehetne megoldani a problémát? Lehetséges alternatívák P: Próbáld ki gondolatban a fenti ötleteket, és írd le, mik az elınyei, hátrányai! CS: Csináld meg valamelyiket! İ: Összejött?

22 2. ülés: Tevékenys kenységek 1. Szívesesen végzett tevékenységek 2. Közösen végzett tevékenység 3.Figyelmet lekötı tevékenység 4. Segítségnyújtás másoknak

23 3. ülés: Ellazulás: Relaxáci ció 1. Elızı ülésen tanultak átismétlése 2. Relaxálás hangulatjavító ill. feszültségcsökkentı hatásának átbeszélése 3. Két relaxációs módszer megtanítása a. Mélyizom-relaxálás b. Titkos ellazulás

24 Relaxáci ció II. 1. Különbség érzékelése: ellazult feszült 2. Légzés lassítása és figyelése 3. Izmok megfeszítése és ellazítása 4. Kellemes imagináció ellazulás élménye felerısödik 5. Feszültség felismerése és ennek ellazítása

25 Relaxáci ciós s gyakorlat Fekvı vagy ülı helyzet Magnófelvétel Hangulathımérı: elıtte és utána Progresszív relaxáció: izmok megfeszítése, majd ellazítása: 3x

26 4.ülés: Erıs s vagyok, magabiztos maradok 1. Pozitív, vidám stílus elınyeinek átbeszélése 2. Magabizos fellépés trükkjeinek megtanulása 3. Személyre szabott lista készítése

27 4.ülés: Erıs s vagyok, magabiztos maradok Mogorva vis. Hangulat romlik Mások elford. Pozitív vis. Hangulat javul Mások odaford. Pozitív vis: a. elsajátítható b. elemekbıl áll (mosoly, beszéd, testtartás stb.) c. gyakorolható

28 Negatív v stílus Tekintet: földre Testtartás: görnyedt Arckifejezés: szomorú v. mogorva Hangszín: szomorú, mogorva v. nyafogós Beszéd: halk, döcögös, nehezen érthetı Beszéd tartalma: negatív (magáról, másokról, tevékenységrıl, jövırıl)

29 Pozitív v stílus Tekintet: szemkontaktus Testtartás: egyenes Arckifejezés: vidám, mosolygós Hangszín: vidám, magabiztos Beszéd: jó hangerı, folyamatos, érthetı Beszéd tartalma: pozitív (magáról, másokról, tevékenységrıl, jövırıl)

30 5. Ülés- Szorgalom Új j készsk szség g elsajátítása 1. lépés: a cél kitőzése (kosárlabda, angolból ötöst kapni) 2. lépés:a célhoz vezetı lépések megfogalmazása 3. lépés: gyakorlás, hogy lépésenként eljussunk a célhoz

31 6. Ülés- Gondolkozz pozitívan! Másodlagos kontroll Megtörtént eseményeken ill. bizonyos körülményeken nem lehet változtatni A hangulati állapoton viszont igen Hangsúly: a gondolkozás befolyásolja a hangulatot

32 BÁ bántom, hibáztatom magam perszonalizáció N nem veszem észre a jó dolgokat szelektív absztrakció A alaptalanul feltételezek rossz dolgokat korai következtetés T túlzásokba esem rosszabbnak állítom be a helyzetet, mint amilyen az valójában (katasztrófát képzelek) katasztrofizálás

33 Megért rtést segítı módszerek Képregény, üres szövegbuborék hogy érzi magát, miért, mire gondolhatna, hogy jobban érezze magát Filmrészlet Képek (újságokból, internet)

34 Helyzet Érzés Elsı gondolat Valóságnak jobban megfelelı gondolat

35 7.ülés N- Ne legyenek ismétlıdı rossz gondolataim! Elterelem a gondolataimat az olyan dolgokról, amelyektıl rosszkedvő leszek! D-Derítsd ki az események jó oldalát! O-Oszd meg egy barátoddal.

36 Ne legyenek ismétl tlıdı rossz gondolataim! Cél:Rossz gondolatok leállítása Kapcsolj át egy másik csatornára! Figyelemelterelı tevékenységek összegyőjtése: a gyermek által megvalósíthatók a szülık számára elfogadhatók a gyermek számára kellemesek nagy valószínőséggel leállítják a ruminációt

37 Derítsd ki az események jój oldalát! Minden rosszban van valami jó! j A legtöbb eseménynek, ami velünk történik van jó, nem csak rossz oldala A hangulatunkat befolyásolja, hogy melyik oldal köti le a gondolatainkat Cél:az események pozitív oldalának kiderítése.

38 Oszd meg valakivel! Beszéld meg valakivel, akiben megbízol! Cél: szociális támasz keresése (ventillálás) Olyan emberek összegyőjtése, akikkel a gyermek beszélhet, ha valami rossz történik vele (barát, iskolapszichológus, szomszéd) A listán legyen egy-két felnıtt is (kedvezı kimenetel prediktora)

39 8.ülés - Lépj tovább! Ne add fel! Addig próbálgatom a TESZ és GONDOL stratégiákat, amíg el nem múlik a rosszkedvem Tervek készítése a rossz hangulat ellen Szerepjátékok, terapeuta szerep kipróbálása Elsı próbálkozás esetleges kudarcára felkészítés Adj idıt egy stratégiának!

40 Rosszkedvő,, feszült, veszekedıs s vagyok TESZ és GONDOL stratégiákat használom. 3 (A, B és C) tervet készítek arra, hogyan próbálom megszüntetni a rosszkedvemet. Kipróbálom az A tervet Most milyen a hangulatom? Jobb Sikerült! Nem javult Kipróbálom a B tervet

41 Most milyen a hangulatom? Sikerült! Nem javult Kipróbálom a C tervet Lépj tovább! Ne add fel! Addig próbálgatom a TESZ és GONDOL stratégiákat, amíg el nem múlik a rosszkedvem.

42 Mi történhet ezen a héten, ami elronthatja a hangulatomat? A terv Ha tényleg elromlik a hangulatom, ez lesz az elsı dolog, amit ki fogok próbálni, hogy jobb kedvem legyen: TESZ és GONDOL betőjel és név: Ezt fogom csinálni: B terv Ha még mindig rossz a hangulatom, ez lesz a második dolog, amit ki fogok próbálni, hogy jobb kedvem legyen: TESZ és GONDOL betőjel és név: Ezt fogom csinálni: C terv Ha még mindig rossz a hangulatom, ez lesz a harmadik dolog, amit ki fogok próbálni, hogy jobb kedvem legyen: TESZ és GONDOL betőjel és név: Ezt fogom csinálni:

43 ülés Tesz és s gondol stratégi giák k alkalmazása a mindennapi életben A TESZ és GONDOL stratégiák átismétlése Az egyes stratégiák személyessé tétele Rizikóhelyzetek összegyőjtése 3 legjobban bevált stratégia Tervek készítése rossz hangulat legyızésére Összefoglalás

44 ülés- Gyakorlás, terápia lezárása A stratégiák korábbi alkalmazásának felidézése Pozitív élmények keresése Negatív élmények elfogadása Háromlépcsıs terv hangsúlyozása Felkészülés a késıbbi idıszakra Reklám Szülı behívása Jövıben valószínősíthetı depressziogén helyzetek Coping tervek, segítség megköszönése

45 A technikák k alkalmazási területe MDD, minor depresszió Megelızés, mentálhigiénia Súlyos depresszó (suicid veszély), disztímia esetén további intervenciók

46 Hatékonys konyságvizsgálat: PASCET (Weiss et.al) Farmakoterápia N=16 Többnyire TCAszerekkel Pszichoterápia N=21 CBT alkalmazása

47 EREDMÉNYEK: Javulás mértéke PSZICHOTERÁPIA GYEREKEK GYÓGYSZERES SERDÜLİK

48 Hazai beteganyag (n=9) Bevételi kritériumok év Major Depresszív Zavar (DSM-IV) GyD > 9 CGAS < 60 Vizsgált populáció: 9 gyermek átlag életkor: 13,8 év 3 lány, 6 fiú Kizáró kritériumok bipoláris/pszichotikus zavar mentális retardáció 1 hónapon belül: pszichoaktív szer szedése suicid kísérlet Kiss Enikı, 2005

49 Eredmények 1. (n=9) GyD csökkenés GyD pontszám GyD idıpont Kiss Enikı, 2005

50 Eredmények 2. (n=9) CGAS Kiss Enikı, 2005

51 Terápia hasznossága a gyermek szerint (n=9) 7 pontos Likert skála: 1= egyáltalán nem segített 7= nagyon sokat segített Átlag: 5.6 pont 5 pont: 3 gyermek 6 pont: 5 gyermek 7 pont: 1 gyermek Kiss Enikı, 2005

52 Gyermekkori szorongás kognitív-viselked viselkedésterápiája

53 A gyermekkori szorongás normális, adaptív jelenség új kihívások jelentkezésekor Hol a határ? Egészséges- Kóros? a kezelés módszerei hasonlóak, a betegség különbözı

54 Szorongás s vs depresszió nem epizódikus depressziós gyerekek motiváltabbak lehetnek passzív vagy aktív ellenállás (15%-ban komorbid oppozíciós zavar) motiváció kiépítése és fenntartása

55 Szorongásos zavarok elkülönítése 1. Pánik : rosszullét, szituációtól független 2. Szociális fóbia: rosszullét szituációban 3. Agorafóbia: félelem zsúfolt terektıl, elkerülés 4. Kényszer: visszatérı gondolat, ill. cselekvés 5. Egyszerő fóbia: konkrét tárgy 6. Poszttraumás stressz: nem átlagos trauma után 7. GAD: krónikus aggódás, feszültség 8.Szeparációs szorongás

56 Fiziológiai tünetekt 1. Szájszárazság 2. Izzadás 3. Gyomorfájás 4. Remegés 5. Fejfájás, szédülés 6. Torokgombóc érzés 7. Szívdobogás

57 Viselkedésbeli sbeli tünetekt 1. Szemkontaktus hiánya 2. Elkerülés 3. Lábrázás 4. Kéztördelés, körömrágás 5. Halk beszéd

58 Kognitív v tünetekt Negatív önközlések Negatív predikciók Logikai hibák

59 Kognitív v tünetekt Félelem a veszélytıl Katasztrofizálás Félelem a fájdalomtól Önkritikus gondolatok Félelem mások értékelésétıl Környezet elvárásainak félreértelmezése

60 Epstein, S. A szorongás s kognitív elmélet letének alapjai A veszélylehetıséget tartalmazó helyzetek feletti kontroll élménye befolyásolja a szorongás alakulását Lazarus, A.A. Elsıdleges minısítés (veszélyes-e?) Másodlagos minısítés (elhárítható-e?) Igen támadás, védekezés Nem szorongás Mórotz Kenéz, 2004

61 Beck szorongás-koncepci koncepciója Szorongás alapja: helyzetek veszélyességének megítélése és a veszéllyel szemben mobilizálható erıforrások viszonya Erre vonatkozó becslések: helyzetértékelı automatikus gondolatokban fogalmazódnak meg. DE! Szorongó egyénnél diszfunkcionális sémák akadályozó tényezık. Mórotz Kenéz, 2004

62 A szorongás-tanul tanulás s kettıs faktor elmélete lete Szorongásos válasz kondicionálódása Operáns elkerülı reakció megjelenése - passzív (pl: fóbia) - aktív (pl. kényszer) Megerısítés

63 A kezelés s elıtt Mit kezeljünk? Diagnózis Funkcióromlás Mivel kezeljünk? Gyógyszeres kezelés Pszichoterápia

64 Érvek a terápia mellett a szorongásos zavarok nem enyhülnek az idıvel (pl. Keller et al., 1992; Pine, Cohen, Gurley, Brook, & Ma, 1998) szorongó felnıttek jelentıs része gyermekkori szorongásról is beszámol (e.g., Öst, 1987; Sheehan, Sheehan, & Minichiello, 1981; Weissman, Leckman, Merikangas, Gammon, & Prusoff, 1974) depresszióval (Last, Hersen, Kazdin, Finkelstein, & Strauss, 1987) és suicidalitással való társulás (Brent et al., 1986)

65 Érvek a terápia mellett a gyermekkori szorongásos zavarok általában idıben megelızik a depresszív zavarokat (e.g., Biederman, Faraone, Mick, & Lelon, 1995; Brady & Kendall, 1992; Kovacs, Gatsonis, Paulauskas, & Richards, 1989) potenciális rizikófaktor a késıbbi szerhasználatra (Compton, Burns, Egger, & Robertson, 2002) öngyógyító próbálkozás? (Manassis & Monga, 2001)

66 A szorongásos sos zavarok kognitív viselkedéster sterápiájának alapjai Új tanulási tapasztalat megszerzése Hatékonyság-tudat kialakítása Diszfunkcionális kognitív sémák korrekciója

67 A kognitív v viselkedéster sterápia Konceptualizáció Viselkedéses elemek Kognitív elemek elemei Menet: általánosabb rész (edukáció), majd specifikusabb (egyénre szabott rész gyakorlás)

68 CBT - specificitások sok SAD, iskolafóbia: expozíció, coping technikák, jutalmazási rendszer Specifikus fóbia: pszichoedukáció + CBT in vivo expozíció, jutalmazási r. v. kognitív önkontroll stratégiák GAD: szorongással kapcsolatos kognitív folyamatok azonosítása Szociális fóbia: szociális készségek tréningje, szülık bevonása (pl. modellálás) OCD: ingerexpozíció, válasz-megelızés, ingerelárasztás Pánik: vészjelzık azonosítása, relaxáció, légzés

69 Coping Cat: FÉLSZF LSZ-program Szorongás jeleinek felismerése - Érzések felismerése - Testi jelek felismerése Kognitív folyamatok felismerése Szorongáskezelı stratégiák tanítása

70 A Coping Cat / Merész Macska program kombinált stratégiák a tünetek három területének megfelelıen szisztematikus deszenzitizáció hierarchizált expozíció modellálás modelltanulás képregény film élı modell gyakorlás in vivo vs imaginált helyzetek

71 FÉLSZ? LSZ? - program F = Feszült vagy? (Affektív edukáció, feszültség jeleinek felismerése, relaxáció) É = Érdemes ennyire félni? Anxiogén gondolatok azonosítása és módosítása L = Lehet valamin változtatni? Problémamegoldás Sz=Szerinted hogy ment? Miért érdemelsz jutalmat? Önjutalmazás és önminısítés

72 Kognitív v viselkedéster sterápiás technikák Problémamegoldás Pl. LÉPCSİ Modellálás Terapeuta, film, képregény Jutalmazás Negatív automatikus gondolatok azonosítása és korrekciója

73 Kognitív v viselkedéster sterápiás Kisebb gyerekeknél technikák Gondolatok és érzések összefüggései Mások történetei Képregények Szerepjáték Rávezetı kérdések

74 Kognitív v viselkedéster sterápiás technikák Házi feladatok - a in vivo gyakorlás idıtartamának maximalizálása Hierarchizált expozíció Elképzelt In vivo a hatékony terápiához feltétlen szükséges Tervek készítése Reklám

75 Kognitív v viselkedéster sterápiás Család bevonása Pszichoedukáció technikák Ülések végén megbeszélés Az egész családnak szóló feladatok Szükség esetén családos ülések Csoport

76 Struktúra ra Strukturált: 16+1 ülés 1-8. ülés: terápiás szakasz ülés: gyakorlás (3-4. ülés között: Szülı konzultáció) 8-15-(18) éves korosztály számára Terapeuta kézikönyv, munkafüzet, jegyzetfüzet FOKOZATOSSÁG

77 ülés Rapport, program bemutatása Szorongás testi jeleinek felismerése+naplóvezetés (Jegyzetfüzet) Gyermek saját szorongásos testi reakcióinak azonosítása Relaxálás (ld. PASCET+lokalizált relaxáció)

78 Ülés s a szülıkkel: célok c és feladatok 1. Szülı kooperációjának megnyerése 2. Tájékoztatás, információnyújtás 3. Terápia célja: Nem a szorongás megszüntetése, hanem olyan készségek megtanítása, amelyek révén a GY tudni fogja, hogy hogyan és mikor küzdjön meg a szorongással 4. Szülık elvárásainak és kétségeinek megbeszélése 5. Részletes viselkedésdiagnosztika 6. Szülık szerepe a terápia során

79 ülés: GONDOLATOK Milyen bizonyíték van arra, hogy ez a gondolat igaz/ nem igaz? Lehetne-e máshogy értelmezni a helyzetet? Mi a legrosszabb dolog, ami történhet? Ha ez történne, kibírnám? Mi a legjobb dolog, ami történhet? Mi a legvalószínőbb, hogy történni fog? Ha egy barátom vagy barátnım lenne ilyen helyzetben, és ugyanez a gondolat járna a fejében, mit mondanék neki?

80 Helyzet Érzés Gondolat Valóságnak jobban megfelelı gondolat

81 7. ülés: Önminısítés és jutalmazás s gyakorlása Képregény (szövegbuborékok kitöltése vagy film bemutatása Terapeuta, mint coping modell Helyzetek (képregény és GY saját élményei) a. Teljes siker b. Részleges siker is siker (pl: Michael Jordan) c. Sikeres megküzdés a szorongással, azonban minden erıfeszítés ellenére negatív a végsı kimenetel ( Önjutalmazás, amely akkor is jár, ha a végkifejlet kedvezıtlen lesz )

82 8. ülés Készségek átismétlése FÉLSZ négy lépéses megküzdési terv megtanítása

83 ülés: GYAKORLÁS Enyhe, közepes, erıs szorongást kiváltó helyzetekben gyakorlás In vivo és in sensu helyzetek Zárás: játékos összefoglaló: reklám

84 Csoportos formában Alapvetıen en bentlakásos program Zárt csoport fıf 5 napos (speciális esetben 2x5 napos) Kitöltend ltendı tesztek: Spielberger-Gy, GYD, CBCL Napi több t perces csoportfoglalkozás A team összetétele: tele: 1 állandó orvos, 1 változv ltozó orvos, 1 pszichológus, 2 állandó ápoló Szülıcsoport - az elsı és s az utolsó napon

85 Hétfı Kedd Szerda Csütörtök Péntek 9-10 Mozgás Mozgás Mozgás Magabiztosság Szülıcsoport Tevékenység Relaxáció asszertív tréning/ Filmcsoport/ Piszkálódás kezelése Búcsúcsop Bemutatkozó csoport Csoportos viselkedésdiagnosztika (Pszichoeduk áció) órától Kreatív foglalkozás LÉPCSİ Gondolat Összefoglalás Kreatív foglalkozás Kreatív foglalk. Kreatív foglalkozás Szülıcsoport

86 Hétfı Kedd Szerda Csütörtök Péntek 9-10 Mozgás Mozgás Mozgás Asszertív tréning/ Szülıcsoport Magabiztos fellépés LÉPCSİ Felelés Filmcsoport/ Piszkálódás kezelése Búcsúcsop Bemutatkozó csoport Csop.visdg (Pszichoedukáció) Relaxáció Gondolat önminısítés önjutalmazás összefoglalás Szülıcsoport órától Kreatív foglalkozás Kreatív foglalkozás Kreatív foglal. Kreatív foglalkozás

87 Hatékonys konyságvizsgálat Vizsg. személyek: 99 szorongó gyermek (53 fiú, 46 lány) átl. életkor: 13,19 Dg.: DSM-IV Tesztfelvétel idıpontjai: csoport kezdetén és végén Statisztikai módszer: Páros T-próba

88 A Spielberger és a Beck tesztek eredményei (n=99) 38,11 38,83 33,48 30,82 17,32 spiel. T spiel. Á Beck 10,45 terápia elıtt terápia után p<0.01

89 A SCL-90R tünetlista átlageredményei (n=99) p<0.01 terápia elıtt terápia után s z o m a t. k é n y s z. in t. é rz. d e p r. s z o r. e lle n s. fó b ia p a ra n o ia p s z ic h o t.

90 Köszönöm m a figyelmet!

Tartalom. BEVEZETÉS 13 A szerzô megjegyzése 16

Tartalom. BEVEZETÉS 13 A szerzô megjegyzése 16 Tartalom BEVEZETÉS 13 A szerzô megjegyzése 16 1. fejezet AZ ISKOLAFÓBIÁRÓL 19 Iskolakerülésrôl van-e szó? 19 Az iskolafóbia típusai 20 Az iskolafóbia szempontjából fontos három korcsoport 21 Szorongásos

Részletesebben

A KOGNITÍV PSZICHOTERÁPIA ALAPJAI 1. Perczel Forintos Dóra Semmelweis Egyetem Klinikai Pszichológia Tanszék 2010

A KOGNITÍV PSZICHOTERÁPIA ALAPJAI 1. Perczel Forintos Dóra Semmelweis Egyetem Klinikai Pszichológia Tanszék 2010 A KOGNITÍV PSZICHOTERÁPIA ALAPJAI 1. Perczel Forintos Dóra Semmelweis Egyetem Klinikai Pszichológia Tanszék 2010 INGER TUDATTALAN KÉSZTETÉS EMÓCIÓ PSZICHOANALITIKUS MODELL Beck, 1974. INGER EMÓCIÓ TANULÁSELMÉLETI

Részletesebben

ADHD Attention Deficit Hyperaktivity Disorder

ADHD Attention Deficit Hyperaktivity Disorder ADHD Attention Deficit Hyperaktivity Disorder ELİADÁS KIVONAT 2008. november 06. Balázs Judit Vadaskert Gyermekpszichiátriai Kórház és Ambulancia, Budapest ADHD pervalenciája 3-7 %-a az iskolás korú gyermekeknek

Részletesebben

Szorongás, szorongásos zavarok, szomatoform zavarok. Hidasi Zoltán

Szorongás, szorongásos zavarok, szomatoform zavarok. Hidasi Zoltán Szorongás, szorongásos zavarok, szomatoform zavarok Hidasi Zoltán Szorongás Meghatározás Fiziológiás szorongás Tünetek Szorongásos zavarok Terápia Fogászati vonatkozások Félelem v. szorongás Szorongás:

Részletesebben

SIMONTON TERÁPIA hitek és tévhitek a gondolat teremtő erejéről

SIMONTON TERÁPIA hitek és tévhitek a gondolat teremtő erejéről SIMONTON TERÁPIA hitek és tévhitek a gondolat teremtő erejéről rák: az új évszázad kihívása 1930 1:14 1990 1:5 2007 1:3 2020 1:2 Évente 33 000 regisztrált új daganatos megbetegedés Második halálok: férfiak

Részletesebben

Az alkalmazott sportpszichológia módszerei. Baky Dániel Sport szakpszichológus Tanácsadó szakpszichológus

Az alkalmazott sportpszichológia módszerei. Baky Dániel Sport szakpszichológus Tanácsadó szakpszichológus Az alkalmazott sportpszichológia módszerei Baky Dániel Sport szakpszichológus Tanácsadó szakpszichológus Sportpszichológiai tanácsadás - Professzionális segítő beszélgetés - Központjában a sportoló, vagy

Részletesebben

A pszichodiagnosztika és terápia elvei a pszichiátriai rehabilitációban. Dr. Magyar Erzsébet

A pszichodiagnosztika és terápia elvei a pszichiátriai rehabilitációban. Dr. Magyar Erzsébet A pszichodiagnosztika és terápia elvei a pszichiátriai rehabilitációban Dr. Magyar Erzsébet A pszichiátriai rehabilitáció célja a rokkant, fogyatékos személy számára a legszélesebb körű lehetőség biztosítása

Részletesebben

lyiségzavarok Dr. Unoka Zsolt

lyiségzavarok Dr. Unoka Zsolt Sémakérdıív v a személyis lyiségzavarok mérésében Dr. Unoka Zsolt Személyis lyiségzavarok DSM-IV rendszere Személyiségzavarok általános kritériumai: 1. kogníciók (az a mód, ahogy önmagát, a másikat és

Részletesebben

A pszichiátriai rehabilitáció célja. A pszichiátriai rehabilitáció alapelvei. A rehabilitáció folyamata. A diagnózis felállítása

A pszichiátriai rehabilitáció célja. A pszichiátriai rehabilitáció alapelvei. A rehabilitáció folyamata. A diagnózis felállítása A pszichodiagnosztika és terápia elvei a pszichiátriai rehabilitációban Dr. Magyar Erzsébet A pszichiátriai rehabilitáció célja a rokkant, fogyatékos személy számára a legszélesebb körű lehetőség biztosítása

Részletesebben

GYEREKTERÁPIA. K. Németh Margit szakpszichológus képzés

GYEREKTERÁPIA. K. Németh Margit szakpszichológus képzés GYEREKTERÁPIA K. Németh Margit szakpszichológus képzés A két fı irányzat Anna Freud Gyereket nem lehet analízisbe venni Pedagógia hangsúlyozása A terapeuta valós személy A felettes én az ödipális örököse

Részletesebben

A személyiségtanuláselméleti megközelítései

A személyiségtanuláselméleti megközelítései Boross Viktor A személyiségtanuláselméleti megközelítései tanulás: viselkedésváltozás a tapasztalatok függvényében (pszichoterápia: viselkedésváltozása pszichoterápiás tapasztalatok függvényében) tanulás

Részletesebben

STRESSZ KEZELÉS MESTERFOKON

STRESSZ KEZELÉS MESTERFOKON STRESSZ KEZELÉS MESTERFOKON Tény, hogy a munkavállalók munkahelyi, családi és magán életi problémái nagymértékben képesek befolyásolni a munkavállaló munkahelyi teljesítményét, és ez által közvetett vagy

Részletesebben

Kognitív viselkedésterápiás konzultáns képzés 1. Megbeszélés 2013. december 17.

Kognitív viselkedésterápiás konzultáns képzés 1. Megbeszélés 2013. december 17. Kognitív viselkedésterápiás konzultáns képzés és foglalkoztatás Kognitív viselkedésterápiás konzultáns képzés 1. Megbeszélés 2013. december 17. Kognitív viselkedésterápiás konzultáns képzés és foglalkoztatás

Részletesebben

Egészségfejlesztés és egészség. Pszicho-szociális- és egészség kockázatok kezelése JUHÁSZ ÁGNES PhD 2012.03.03.

Egészségfejlesztés és egészség. Pszicho-szociális- és egészség kockázatok kezelése JUHÁSZ ÁGNES PhD 2012.03.03. Egészségfejlesztés és egészség coaching Pszicho-szociális- és egészség kockázatok kezelése JUHÁSZ ÁGNES PhD 2012.03.03. Bevezetés Kulcsfogalmak Egészségfejlesztés Egészség coaching A változás szakaszai

Részletesebben

Gyermekpszichiátriai ismeretek

Gyermekpszichiátriai ismeretek Gyermekpszichiátriai ismeretek Speciális szükséglet megállapításának pszichiátriai vonzatai Dr. Nagy Péter, Vadaskert Kórház és Szakambulancia. Vázlat Gyermekpszichiátriai diagnosztika általában Gyermekpszichiátriai

Részletesebben

Szocioterápiás eljárások az agresszió kezelésére. Csibi Enikő Baja, 2014.04.10-11-12.

Szocioterápiás eljárások az agresszió kezelésére. Csibi Enikő Baja, 2014.04.10-11-12. Szocioterápiás eljárások az agresszió kezelésére Csibi Enikő Baja, 2014.04.10-11-12. Az agresszió Ranschburg Jenő: Szándékos cselekedet, melynek indítéka, hogy valakinek, vagy valaminek kárt, sérelmet,

Részletesebben

A DEPRESSZIÓ KOGNITÍV VISELKEDÉSTERÁPIÁJA

A DEPRESSZIÓ KOGNITÍV VISELKEDÉSTERÁPIÁJA A DEPRESSZIÓ KOGNITÍV VISELKEDÉSTERÁPIÁJA Perczel Forintos Dóra Semmelweis Egyetem Budapest ÁOK, Klinikai Pszichológia Tanszék DEPRESSZIÓ előfordulás: 15-25% deprimere (lat.): lenyomni a hangulati élet

Részletesebben

Az akut koronária eseményt 1 évvel követő életminőség

Az akut koronária eseményt 1 évvel követő életminőség Az akut koronária eseményt 1 évvel követő életminőség biopszichoszociális prediktorai Tiringer István (1) Simon Attila (2) Veress Gábor (2) 1, Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Magatartástudományi

Részletesebben

Pszichoszomatikus kórképek. Dr. Gallai Mária SE I.sz. Gyermekklinika

Pszichoszomatikus kórképek. Dr. Gallai Mária SE I.sz. Gyermekklinika Pszichoszomatikus kórképek Dr. Gallai Mária SE I.sz. Gyermekklinika Testi tünetek A testi tünetek nagyon gyakoriak a gyermekek között elmúlt 2 hétben a gyermekek 24%-nak volt valamilyen testi panasza (Saps

Részletesebben

Asperger syndrome related suicidal behavior: two case studies Neuropsychiatric Disease and Treatement 2013 (9), 1815-1819

Asperger syndrome related suicidal behavior: two case studies Neuropsychiatric Disease and Treatement 2013 (9), 1815-1819 Asperger syndrome related suicidal behavior: two case studies Neuropsychiatric Disease and Treatement 2013 (9), 1815-1819 Csupor Éva 2014. október 27. Bevezetés (általában az Asperger-szindrómáról) diagnosztizálás

Részletesebben

ELŐADÁS VÁZLAT. Balázs Judit

ELŐADÁS VÁZLAT. Balázs Judit ELŐADÁS VÁZLAT GYERMEKKORBAN KEZDŐDŐ FELNŐTT PSZICHIÁTRIAI KÓRKÉPEK: AUTIZMUS, ADHD, TIC-ZAVAR Balázs Judit 2012. november 15-17. SEMMELWEIS EGYETEM, KÖTELEZŐ SZINTEN TARTÓ TANFOLYAM AUTIZMUS FOGALMI SOKASÁG

Részletesebben

Betegségmagatartás. Orvosi pszichológia előadás 3. hét Merza Katalin

Betegségmagatartás. Orvosi pszichológia előadás 3. hét Merza Katalin Betegségmagatartás Orvosi pszichológia előadás 3. hét Merza Katalin WHO definíciója: Mi az egészség? Az egészség a teljes testi, lelki és szociális jólét állapota, és nem csupán a betegség vagy fogyatékosság

Részletesebben

Nemhétfejű sárkány! A major depresszió észlelése és kezelése az emlődaganatos betegeknél. dr Ágoston Gabriella Pszichiáter, klinikai farmakológus

Nemhétfejű sárkány! A major depresszió észlelése és kezelése az emlődaganatos betegeknél. dr Ágoston Gabriella Pszichiáter, klinikai farmakológus Nemhétfejű sárkány! A major depresszió észlelése és kezelése az emlődaganatos betegeknél dr Ágoston Gabriella Pszichiáter, klinikai farmakológus Krónikusstressz és daganatképződés TU inc fejlődés kezelés

Részletesebben

A kiégés problémája a szakmai és civil segítő munkákban, hasznos tippek a probléma csökkentésére

A kiégés problémája a szakmai és civil segítő munkákban, hasznos tippek a probléma csökkentésére Konferencia a női egészségről az emlő egészségéről 2011. szeptember 21. Novotel Budapest Centrum A kiégés problémája a szakmai és civil segítő munkákban, hasznos tippek a probléma csökkentésére Bánfi Ildikó

Részletesebben

Pszichiátriai megbetegedések előfordulása, tünettana és korai felismerése

Pszichiátriai megbetegedések előfordulása, tünettana és korai felismerése Pszichiátriai megbetegedések előfordulása, tünettana és korai felismerése Dr. Németh Attila Főigazgató főorvos Nyírő Gyula Kórház Országos Pszichiátriai és Addiktológiai Intézet Pszichiátriai zavarok gyakorisága

Részletesebben

Relaxációs és szimbólumterápia során megjelenő diszfunkcionális kognitív sémák. dr. Bátfai Ágnes

Relaxációs és szimbólumterápia során megjelenő diszfunkcionális kognitív sémák. dr. Bátfai Ágnes Relaxációs és szimbólumterápia során megjelenő diszfunkcionális kognitív sémák dr. Bátfai Ágnes Vázlat: I. Az előadás célja, fontosabb kulcsszavak II. Imaginációval, szimbólumokkal való munka III. Sémák

Részletesebben

Stressz, szorongás, megküzdés a 12-15 éves korosztálynál. Dr. Járai Róbert Zánka 2006.

Stressz, szorongás, megküzdés a 12-15 éves korosztálynál. Dr. Járai Róbert Zánka 2006. Stressz, szorongás, megküzdés a 12-15 éves korosztálynál Dr. Járai Róbert Zánka 2006. lőadás vázlata Stressz fogalma Szorongás és félelem Megküzdés Önbizalom és képesség 2 tressz A szervezet egészséges

Részletesebben

Játszva segíteni Készítette: Barta Erika fejlesztı pedagógus tréningvezetı

Játszva segíteni Készítette: Barta Erika fejlesztı pedagógus tréningvezetı Játszva segíteni Készítette: Barta Erika fejlesztı pedagógus tréningvezetı Barta Erika: Játszva segíteni 1/6 A Fıvárosi Önkormányzat Kéthelyi Értelmi Fogyatékosok Otthona 214 fı értelmi fogyatékos személy

Részletesebben

Iskolafóbia kialakulása és kognitív viselkedésterápiás kezelése. Dr. Gallai Mária gyermekpszichiáter

Iskolafóbia kialakulása és kognitív viselkedésterápiás kezelése. Dr. Gallai Mária gyermekpszichiáter Iskolafóbia kialakulása és kognitív viselkedésterápiás kezelése Dr. Gallai Mária gyermekpszichiáter Iskolából távolmaradás okai és gyakorisága Összességében naponta a gyerekek 5-8%-a hiányzik indokolatlanul

Részletesebben

SZERVEZETI HATÉKONYSÁG FEJLESZTÉSE AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÓRENDSZERBEN TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK KIALAKÍTÁSA TÁMOP 6.2.5 B

SZERVEZETI HATÉKONYSÁG FEJLESZTÉSE AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÓRENDSZERBEN TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK KIALAKÍTÁSA TÁMOP 6.2.5 B SZERVEZETI HATÉKONYSÁG FEJLESZTÉSE AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÓRENDSZERBEN TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK KIALAKÍTÁSA TÁMOP 6.2.5 B KONFERENCIA AZ EGÉSZSÉGESEBB EGÉSZSÉGÜGYÉRT 2015 06 30 TÁMOP-6.2.5-B-13/1-2014-0001

Részletesebben

Az egyéni fejlesztési tervek és az adminisztráció

Az egyéni fejlesztési tervek és az adminisztráció Az egyéni fejlesztési tervek és az adminisztráció Hol történik? Ki végzi? Mennyi idıt vesz igénybe? Meddig tart???? Biztos, hogy szükséges, hogy kell? Miért szükséges? Egyéni fejlesztés A gyermekek, tanulók

Részletesebben

AGRESSZÍV, MERT NINCS MÁS ESZKÖZE Magatartászavaros gyerekek megküzdési stratégiáinak vizsgálata a Pszichológiai Immunkompetencia Kérdőív tükrében

AGRESSZÍV, MERT NINCS MÁS ESZKÖZE Magatartászavaros gyerekek megküzdési stratégiáinak vizsgálata a Pszichológiai Immunkompetencia Kérdőív tükrében AGRESSZÍV, MERT NINCS MÁS ESZKÖZE Magatartászavaros gyerekek megküzdési stratégiáinak vizsgálata a Pszichológiai Immunkompetencia Kérdőív tükrében Készítette: Uicz Orsolya Lilla 2011. Erőszakos, támadó!

Részletesebben

A stressz és az érzelmi intelligencia Készítette: Géróné Törzsök Enikő

A stressz és az érzelmi intelligencia Készítette: Géróné Törzsök Enikő A stressz és az érzelmi intelligencia Készítette: Géróné Törzsök Enikő A lelki egészség a WHO szerint Mentális egészség: A jóllét állapota, amelyben az egyén meg tudja valósítani képességeit, meg tud birkózni

Részletesebben

Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához

Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához A Tanulásmódszertan az iskolai tantárgyak között sajátos helyet foglal el, hiszen nem hagyományos értelemben vett iskolai tantárgy. Inkább a képességeket felmérő

Részletesebben

A KONZULTÁCIÓ FOLYAMATA. Konzultáció a segítésben WJLF ÁSZM

A KONZULTÁCIÓ FOLYAMATA. Konzultáció a segítésben WJLF ÁSZM A KONZULTÁCIÓ FOLYAMATA Konzultáció a segítésben WJLF ÁSZM TANÁCSADÁSI MODELLEK I. Számtalan konzultációs terület és elmélet: a konz. folyamat leírására sok elképzelés született 1. Általános tanácsadási

Részletesebben

A kompetencia terület neve

A kompetencia terület neve Pomáz Város Önkormányzata TÁMOP 3.1.4/08-1-2008-0024 Kompetencia alapú oktatás bevezetése Pomáz Város Önkormányzata nevelési oktatási intézményeiben A kompetencia terület neve SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS

Részletesebben

Z Generáció - MeGeneráció

Z Generáció - MeGeneráció Z Generáció - MeGeneráció Kökönyei Gyöngyi 1, Urbán Róbert 1, Örkényi Ágota 2,3, Költő András 2,3, Zsiros Emese 2, Kertész Krisztián 2, Németh Ágnes 2, Demetrovics Zsolt 1 1 ELTE Pszichológiai Intézet

Részletesebben

Személyközpontú terápiás elemek a kognitív terápiákban

Személyközpontú terápiás elemek a kognitív terápiákban Ratkóczi Éva (Nap-Kör Mentálhigiénés Alapítvány) Személyközpontú terápiás elemek a kognitív terápiákban A közeledés okai Az irányzatok identitásának megerősödése Kutatások Súlyos személyiségzavarok kihívásai

Részletesebben

Az asztma és a kardiovaszkuláris megbetegedések pszichológiai vonatkozásai. Tisljár-Szabó Eszter eszter.szabo@sph.unideb.hu

Az asztma és a kardiovaszkuláris megbetegedések pszichológiai vonatkozásai. Tisljár-Szabó Eszter eszter.szabo@sph.unideb.hu Az asztma és a kardiovaszkuláris megbetegedések pszichológiai vonatkozásai Tisljár-Szabó Eszter eszter.szabo@sph.unideb.hu ASZTMA A betegség lefolyása Időszakosság, váltakozóság Nem feltétlenül észlelhetők

Részletesebben

2008.01.19. Fővárosi Diákönkormányzati. A Diákakadémia célja. A tanulási folyamat

2008.01.19. Fővárosi Diákönkormányzati. A Diákakadémia célja. A tanulási folyamat Fővárosi Diákönkormányzati Akadémia Hotel Római, 2008. január 18. A Diákakadémia célja hogy a hallgatók megszerezzék mindazokat az ismereteket, készségeket és attitűdöt, amelyek szükségesek ahhoz, hogy

Részletesebben

Affektív zavarok - hangulatzavarok. Hidasi Zoltán

Affektív zavarok - hangulatzavarok. Hidasi Zoltán Affektív zavarok - hangulatzavarok Hidasi Zoltán Alapfogalmak Érzelem (emóció) Indulat (affektus) Hangulat (-thymia) Közérzet (-phoria) Hangulatzavarok Szindrómák Klasszifikáció Epidemiológia Diagnózis

Részletesebben

Az érzelmi felismerés viselkedészavaros lányokban (Emotion recognition in girls with conduct problems)

Az érzelmi felismerés viselkedészavaros lányokban (Emotion recognition in girls with conduct problems) Az érzelmi felismerés viselkedészavaros lányokban (Emotion recognition in girls with conduct problems) Christina Schwenck, Angelika Gensthaler Marcel Romanos Christine M. Freitag, Wolfgang Schneider, Regina

Részletesebben

A kognitív viselkedésterápiának megfelelő új szempontok megjelenése a pszichoanalitikus terápiákban

A kognitív viselkedésterápiának megfelelő új szempontok megjelenése a pszichoanalitikus terápiákban A kognitív viselkedésterápiának megfelelő új szempontok megjelenése a pszichoanalitikus terápiákban Szőnyi Gábor VIKOTE Kongresszus Budapest, 2014. június 6-7. Miről beszélek és miről nem Van-e magatartáslélektan

Részletesebben

Szorongás és depresszió a reprodukciós problémával küzdő nők körében

Szorongás és depresszió a reprodukciós problémával küzdő nők körében Szorongás és depresszió a reprodukciós problémával küzdő nők körében Lakatos Enikő¹, ², Balog Piroska¹ ¹Semmelweis Egyetem Magatartástudományi Intézet, Budapest ²Semmelweis Egyetem Mentális Egészségtudományok

Részletesebben

Dr. Antalfai Márta. XIII. Igazságügyi Környezetvédelmi Szakértői Konferencia Budapest, 2011. április 8. Minden jog fenntartva

Dr. Antalfai Márta. XIII. Igazságügyi Környezetvédelmi Szakértői Konferencia Budapest, 2011. április 8. Minden jog fenntartva Dr. Antalfai Márta XIII. Igazságügyi Környezetvédelmi Szakértői Konferencia Budapest, 2011. április 8. Minden jog fenntartva A katasztrófa legtöbbször végzetes következményekkel járó, nem várt fordulat,

Részletesebben

GYERMEKPSZICHIÁTRIAI ISMERETEK

GYERMEKPSZICHIÁTRIAI ISMERETEK GYERMEKPSZICHIÁTRIAI ISMERETEK SPECIÁLIS SZÜKSÉGLET MEGÁLLAPÍTÁSÁNAK PSZICHIÁTRIAI VONZATAI DR. NAGY PÉTER 2015. JÚNIUS 5. TÁMOP 5.5.7-08/1-2008-0001 Betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi képviselői hálózat

Részletesebben

Az ápolási folyamat. Gál Lászlóné - Perger Csaba diáinak felhasználásával

Az ápolási folyamat. Gál Lászlóné - Perger Csaba diáinak felhasználásával Az ápolási folyamat Gál Lászlóné - Perger Csaba diáinak felhasználásával Ápolási folyamat fogalma A humanisztikus ellátás olyan rendszeres módszere, mely költséghatékony módon összpontosít a kívánt eredmények

Részletesebben

Különböző pszichoterápiás módszerek. Lajkó Károly SZTE MAGATARTÁSTUDOMÁNYI INTÉZET SZEGED, 2011. 11. 15.

Különböző pszichoterápiás módszerek. Lajkó Károly SZTE MAGATARTÁSTUDOMÁNYI INTÉZET SZEGED, 2011. 11. 15. Különböző pszichoterápiás módszerek Lajkó Károly SZTE MAGATARTÁSTUDOMÁNYI INTÉZET SZEGED, 2011. 11. 15. Legismertebb pszichoterápiás megközelítések Pszichoanalitikus Fenomenológiai Kognitív- és viselkedésterápiás

Részletesebben

Oktatók, stratégiák, motiváció tanulás

Oktatók, stratégiák, motiváció tanulás Oktatók, stratégiák, motiváció tanulás 1 A felnőttképző oktatóval szemben támasztott követelmények 1.Tanácsadó szerep szakmai felkészültség oktatási módszerek ismerete és alkalmazása a tudás átadásának

Részletesebben

A GYERMEK TÁRSAS KÉSZSÉGEINEK FEJLESZTÉSE

A GYERMEK TÁRSAS KÉSZSÉGEINEK FEJLESZTÉSE Tartalom A KÖNYVRÔL 11 BEVEZETÉS 13 Kommunikációs készségek 14 Társas készségek 14 Fejleszthetôk-e tanítással a kommunikációs és a társas készségek? 15 Miért kell a gyermeknek elsajátítania a kommunikációs

Részletesebben

XVI. Országos Járóbeteg Szakellátási Konferencia és XI. Országos Járóbeteg Szakdolgozói Konferencia. Balatonfüred 2014.szeptember 11-13.

XVI. Országos Járóbeteg Szakellátási Konferencia és XI. Országos Járóbeteg Szakdolgozói Konferencia. Balatonfüred 2014.szeptember 11-13. XVI. Országos Járóbeteg Szakellátási Konferencia és XI. Országos Járóbeteg Szakdolgozói Konferencia Balatonfüred 2014.szeptember 11-13. Mától nem gyújtok rá! Mától nem gyújtok rá! Dohányzás leszokás nehézségei.

Részletesebben

Kontrollcsoportok (viszonyítás): Gyermek standard (saját életkornak megfelelıen) Felnıtt standard

Kontrollcsoportok (viszonyítás): Gyermek standard (saját életkornak megfelelıen) Felnıtt standard Grafológiai elemzés összefoglaló A vizsgálat célja: achondropláziás ek és gyermekek mentális képességének vizsgálata, az esetleges tartalmi és/vagy fejlıdési sajátságok feltárása Vizsgálat körülményei:

Részletesebben

Figyelemhiány/Hiperaktivitás Zavar - ADHD TÁJÉKOZTATÓ FÜZET. ADHD-s gyermekek családjai részére

Figyelemhiány/Hiperaktivitás Zavar - ADHD TÁJÉKOZTATÓ FÜZET. ADHD-s gyermekek családjai részére Figyelemhiány/Hiperaktivitás Zavar - ADHD TÁJÉKOZTATÓ FÜZET ADHD-s gyermekek családjai részére KEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ FÜZET Ezt a tájékoztató füzetet azért készítettük, hogy segítsünk a FIGYELEMHIÁNY/HIPERAKTIVITÁS

Részletesebben

Kevert epizód DEPRESSZIÓ

Kevert epizód DEPRESSZIÓ 5. Előadás AZ ÉRZELMEK PATOLÓGIÁJA A hangulatzavarok osztályozása BNO-10 DSM-IV s epizód Enyhe Mérsékelt Súlyos Súlyos, pszichotikus Visszatérő depressziós zavar Perzisztáló affektív zavar Ciklotímia disztímia

Részletesebben

Új szemlélet az egészségügyi ellátásban? Dr. Gábor Katalin

Új szemlélet az egészségügyi ellátásban? Dr. Gábor Katalin Új szemlélet az egészségügyi ellátásban? Dr. Gábor Katalin Florence Nightingale 1860 Bárki, aki felelős pozícióba kerül, tartsa észben a következőt: nem az a legfontosabb kérdés, hogy én magam hogyan tehetem

Részletesebben

PSZICHOTERÁPI DR.FEKETE SANDOR PTE AOK PSZICHIÁTRIAI ÉS PSZICHOTERÁPIÁS KLINIKA, PÉCS. http://psychiatry.pote.hu

PSZICHOTERÁPI DR.FEKETE SANDOR PTE AOK PSZICHIÁTRIAI ÉS PSZICHOTERÁPIÁS KLINIKA, PÉCS. http://psychiatry.pote.hu PSZICHOTERÁPI PIÁK DR.FEKETE SANDOR PTE AOK PSZICHIÁTRIAI ÉS PSZICHOTERÁPIÁS KLINIKA, PÉCS http://psychiatry.pote.hu A pszichoterápia definíciója miről beszélünk? A pszichoterápiás elméletek összetevői

Részletesebben

A fiatalok közérzete, pszichés állapota az ezredfordulón

A fiatalok közérzete, pszichés állapota az ezredfordulón A fiatalok közérzete, pszichés állapota az ezredfordulón Susánszky Éva, Szántó Zsuzsa Semmelweis Egyetem, Magatartástudományi Intézet Kutatási célkitűzések A fiatal felnőtt korosztályok pszichés állapotának

Részletesebben

3 + 1 SZEMPONT. gy jó coach többek között arról ismerszik meg, hogy mielőtt a hogyannal

3 + 1 SZEMPONT. gy jó coach többek között arról ismerszik meg, hogy mielőtt a hogyannal 24 SÁNDOR Jenő 3 + 1 SZEMPONT A COACH-KÉPZÉS KIVÁLASZTÁSÁHOZ Először is lépjünk egyet hátra: mi a coaching? E gy jó coach többek között arról ismerszik meg, hogy mielőtt a hogyannal foglalkozna, világos

Részletesebben

Méhzümmögés és Dühroham avagy a figyelemzavar tünetei. Reményi Tamás 2010. november 25.

Méhzümmögés és Dühroham avagy a figyelemzavar tünetei. Reményi Tamás 2010. november 25. Méhzümmögés és Dühroham avagy a figyelemzavar tünetei Reményi Tamás 2010. november 25. A kapcsolat és forrás 2002-ben 8 hallgataó az ELTE-GYFK-ról Bergenben, Uelzenben és Berlinben Rega Schaefgennél Zentrum

Részletesebben

Prof. dr. Szabó Lajos c. egyetemi tanár ELTE Társadalomtudományi Kar Szociális Munka Tanszék

Prof. dr. Szabó Lajos c. egyetemi tanár ELTE Társadalomtudományi Kar Szociális Munka Tanszék Prof. dr. Szabó Lajos c. egyetemi tanár ELTE Társadalomtudományi Kar Szociális Munka Tanszék A demens ellátás hazai körülményei A demenciával élő idősek hazai ellátása alapvetően bentlakásos otthoni ellátásra

Részletesebben

ELTÉRİ VESZÉLYEZTETETTSÉGEK ELTÉRİ PREVENCIÓS LEHETİSÉGEK. Perczel Forintos Dóra

ELTÉRİ VESZÉLYEZTETETTSÉGEK ELTÉRİ PREVENCIÓS LEHETİSÉGEK. Perczel Forintos Dóra ELTÉRİ VESZÉLYEZTETETTSÉGEK ELTÉRİ PREVENCIÓS LEHETİSÉGEK Perczel Forintos Dóra Semmelweis Egyetem ÁOK Klinikai Pszichológiai Tanszék perczel@kpt.sote.hu 2009 március 26. Nemzeti Drogmegelızési Intézet

Részletesebben

Karner Orsolya ELTE PPK Tanácsadás Pszichológiája Tanszék. Álláskeresők részére nyújtott csoportos pályatanácsadás hatékonyságvizsgálata

Karner Orsolya ELTE PPK Tanácsadás Pszichológiája Tanszék. Álláskeresők részére nyújtott csoportos pályatanácsadás hatékonyságvizsgálata Karner Orsolya ELTE PPK Tanácsadás Pszichológiája Tanszék Álláskeresők részére nyújtott csoportos pályatanácsadás hatékonyságvizsgálata MPT Nagygyűlés Szombathely 2012. június 1. Társadalmi igény A társadalompolitikai

Részletesebben

Kognitív újhullám a szomatizációs kórképekben

Kognitív újhullám a szomatizációs kórképekben Kognitív újhullám a szomatizációs kórképekben Érzelem, indulat, testi tünetek CBT Ajtay Gyöngyi VIKOTE KONGRESSZUS 2015.06.5-6. A kognitív terápia fejlődése Standard kognitív terápia szorongásos zavarok,

Részletesebben

Terápia és szemlélet

Terápia és szemlélet Terápia és szemlélet A krónikus deréktáji fájdalom testi, lelki tüneteinek kezelése Simoncsics Eszter Rehabilitációs Centrum Egyesített Szent István és Szent László Kórház 2015.06.05. Bemutatkozás Reumatológus

Részletesebben

A szülés utáni depresszióról. Várnai Dóra Genium Med Egészségügyi Központ (Országos Gyermekegészségügyi Intézet) varnai.dora.eszter@gmail.

A szülés utáni depresszióról. Várnai Dóra Genium Med Egészségügyi Központ (Országos Gyermekegészségügyi Intézet) varnai.dora.eszter@gmail. A szülés utáni depresszióról Várnai Dóra Genium Med Egészségügyi Központ (Országos Gyermekegészségügyi Intézet) varnai.dora.eszter@gmail.com Szülés után lehetséges. Poszt partum blue Poszt partum depresszió

Részletesebben

Sématerápia elmélete, Dr. Unoka Zsolt Semmelweis Egyetem, Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika unoka@psych.sote.hu

Sématerápia elmélete, Dr. Unoka Zsolt Semmelweis Egyetem, Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika unoka@psych.sote.hu Sématerápia elmélete, terápiás technikák Dr. Unoka Zsolt Semmelweis Egyetem, Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika unoka@psych.sote.hu Sématerápia Jeffrey E. Young által kidolgozott integratív terápiás

Részletesebben

5. A vezetıi dönt. ntéshozatal. A döntéselmélet tárgya. A racionális viselkedés feltételei megszervezésének, megnyilvánulásának, vizsgálata.

5. A vezetıi dönt. ntéshozatal. A döntéselmélet tárgya. A racionális viselkedés feltételei megszervezésének, megnyilvánulásának, vizsgálata. 5. A vezetıi dönt ntéshozatal A döntéselmélet tárgya A racionális viselkedés feltételei megszervezésének, megnyilvánulásának, logikai, matematikai és, empirikus vizsgálata. 1 A döntéselmélet rendeltetése

Részletesebben

A SZABADEGYETEM FŐ TÉMAKÖREI. 1. Az autizmus spektrum zavarral kapcsolatos általános, korszerű ismeretek átadása 2011. március 26-27., április 9-10.

A SZABADEGYETEM FŐ TÉMAKÖREI. 1. Az autizmus spektrum zavarral kapcsolatos általános, korszerű ismeretek átadása 2011. március 26-27., április 9-10. A SZABADEGYETEM FŐ TÉMAKÖREI 1. rész: az autizmus spektrum zavarral kapcsolatos általános, korszerű ismeretek átadása (részletes tartalom: lásd BHRG Szabadegyetem 2011. tavasz című file ) 1. Az autizmus

Részletesebben

TÁMOP 5.3.1 Munkába lépés Zárókonferencia Tréningek, klubfoglalkozások a projektben

TÁMOP 5.3.1 Munkába lépés Zárókonferencia Tréningek, klubfoglalkozások a projektben TÁMOP 5.3.1 Munkába lépés Zárókonferencia Tréningek, klubfoglalkozások a projektben 2011. január 27. Kommunikációs és csoportépítő tréning 3x6 óra Célok: - a csoporttagok beilleszkedésének csoportba és

Részletesebben

NORMA. Dr- Perczel Forintos Dóra. Mi a klinikai pszichológia? 1 DEFINICIÓ MODELLEK NORMALITÁS ÉS ABNORMALITÁS KÉRDÉSE A PSZICHOPATOLÓGIÁBAN

NORMA. Dr- Perczel Forintos Dóra. Mi a klinikai pszichológia? 1 DEFINICIÓ MODELLEK NORMALITÁS ÉS ABNORMALITÁS KÉRDÉSE A PSZICHOPATOLÓGIÁBAN NORMALITÁS ÉS ABNORMALITÁS KÉRDÉSE A PSZICHOPATOLÓGIÁBAN Perczel Forintos Dóra Semmelweis Egyetem, ÁOK Klinikai Pszichológia Tanszék NORMA 1. TÁRSADALMI KONVENCIÓ 2. KULTURÁLISA NORMA 3. STATISZTIKAI v.

Részletesebben

Utánpótláskorú válogatott férfi jégkorongozók sportpszichológiai felkészítése

Utánpótláskorú válogatott férfi jégkorongozók sportpszichológiai felkészítése Alkalmazott Sportpszichológiai Konferencia, 2014. április 16. Budapest, TF Utánpótláskorú válogatott férfi jégkorongozók sportpszichológiai felkészítése Egy képzeletbeli modell Tóth László A (pszichés)

Részletesebben

Stresszkezelés a munkahelyen és a magánéletben

Stresszkezelés a munkahelyen és a magánéletben Stresszkezelés a munkahelyen és a magánéletben Melyik okozhat stresszt? Bevezető A stressz olyan mint a borivás: kis mennyiségben jótékony hatása van, motivál és élénkebbé tesz. A túlzott és folyamatos

Részletesebben

Mohamed Aida* 58% 27% 42% EGYÉNI STRESSZLELTÁRA. (valós eredmény kitalált névvel) STRESSZHATÁSOK EGÉSZSÉGI ÁLLAPOT SZOKÁSOK /JELLEMZŐK

Mohamed Aida* 58% 27% 42% EGYÉNI STRESSZLELTÁRA. (valós eredmény kitalált névvel) STRESSZHATÁSOK EGÉSZSÉGI ÁLLAPOT SZOKÁSOK /JELLEMZŐK Mohamed Aida* EGYÉNI STRESSZLELTÁRA (valós eredmény kitalált névvel) STRESSZHATÁSOK 100-66% 65-36% 35-0% 27% EGÉSZSÉGI ÁLLAPOT 0-35% 36-65% 66-100% 42% SZOKÁSOK /JELLEMZŐK 0-35% 36-65% 66-100% 58% Cégnév:

Részletesebben

Asszertivitás viselkedésterápiás módszerek. Perczel Forintos Dóra SE ÁOK Klinikai Pszichológiai Tanszék 2010

Asszertivitás viselkedésterápiás módszerek. Perczel Forintos Dóra SE ÁOK Klinikai Pszichológiai Tanszék 2010 Asszertivitás viselkedésterápiás módszerek Perczel Forintos Dóra SE ÁOK Klinikai Pszichológiai Tanszék 2010 1 asserro (latin): igényelni, állítani valamit assertion (angol): magabiztosság, kiállás valakinek

Részletesebben

KOGNITÍV V SZEMPONTÚ DIAGNOSZTIKA

KOGNITÍV V SZEMPONTÚ DIAGNOSZTIKA KOGNITÍV V SZEMPONTÚ DIAGNOSZTIKA Perczel Forintos Dóra Semmelweis Egyetem ÁOK, Klinikai Pszichológia Tanszék Szakképzés I. évfolyam 2010. 1 Az interjú célja alapján, strukturált: standard kérdések, kötött

Részletesebben

A HAZAI ÖNKÉNTES TÁRSULÁSOK TAGSÁGÁNAK EGÉSZSÉGI ÁLLAPOTA EGY ORSZÁGOS REPREZENTATÍV. Susánszky Éva Semmelweis Egyetem, Magatartástudományi Intézet

A HAZAI ÖNKÉNTES TÁRSULÁSOK TAGSÁGÁNAK EGÉSZSÉGI ÁLLAPOTA EGY ORSZÁGOS REPREZENTATÍV. Susánszky Éva Semmelweis Egyetem, Magatartástudományi Intézet A HAZAI ÖNKÉNTES TÁRSULÁSOK TAGSÁGÁNAK EGÉSZSÉGI ÁLLAPOTA EGY ORSZÁGOS REPREZENTATÍV FELMÉRÉS ALAPJÁN Susánszky Éva Semmelweis Egyetem, Magatartástudományi Intézet Felmérések Hungarostudy 2002, 2006 A

Részletesebben

SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN

SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN Táskai Erzsébet 2010 KISKÖRÖS A Bárczi Gusztáv Módszertani Központ szervezeti felépítése Önálló intézményegységek Egységes Gyógypedagógiai

Részletesebben

A fiatalok Internet használati szokásai, valamint az online kapcsolatok társas támogató hatása.

A fiatalok Internet használati szokásai, valamint az online kapcsolatok társas támogató hatása. A fiatalok Internet használati szokásai, valamint az online kapcsolatok társas támogató hatása. Árgyelán Anikó-Kriston Pálma SZTE-BTK Pszichológia a.ancsa27@gmail.com 2012 Összefoglalás Serdülők és egyetemisták:

Részletesebben

A szorongásos zavarok kognitív viselkedésterápiája Klinikai szakpszichológus képzés 2014/2015 III. évfolyam

A szorongásos zavarok kognitív viselkedésterápiája Klinikai szakpszichológus képzés 2014/2015 III. évfolyam A szorongásos zavarok kognitív viselkedésterápiája Klinikai szakpszichológus képzés 2014/2015 III. évfolyam Ajtay Gyöngyi SE Klinikai Pszichológia Tanszék F 40 Fóbiás szorongás rendellenességek F 40. Agorafóbia

Részletesebben

Burnout, Segítő Szindróma

Burnout, Segítő Szindróma TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Burnout, Segítő Szindróma Hőhn Ildikó ellátottjogi képviselő. Segítő attitűd és a jogvédő Az attitűd étékelő

Részletesebben

IV./4. Szorongás tüneteinek pszichoterápiás kezelése

IV./4. Szorongás tüneteinek pszichoterápiás kezelése IV./4. Szorongás tüneteinek pszichoterápiás kezelése A szorongásos tünetektől szenvedő személy kezelésének az alapját a biztonságot nyújtó, elfogadó légkörű terápiás kapcsolat kialakítása adja. Az orvosi

Részletesebben

A beteg és családja lelki reakciói az életet fenyegető betegségre és a veszteségre. Magyari Judit

A beteg és családja lelki reakciói az életet fenyegető betegségre és a veszteségre. Magyari Judit A beteg és családja lelki reakciói az életet fenyegető betegségre és a veszteségre Magyari Judit A betegek és családtagjaik lelki alkalmazkodásában nagy szerepe van: a rákkal kapcsolatos mai társadalmi

Részletesebben

dr. Simon Lajos MORAVCSIK Alapítvány SE Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika 2011. december 6., Szemtgotthárd

dr. Simon Lajos MORAVCSIK Alapítvány SE Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika 2011. december 6., Szemtgotthárd A kognitív szemlélet alkalmazása pszichotikus betegek rehabilitációja és gondozása során dr. Simon Lajos MORAVCSIK Alapítvány SE Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika 2011. december 6., Szemtgotthárd

Részletesebben

VESZÉLYES EBEK A RENDELŐBEN. Tényleg veszélyesebbek-e az ebek a rendelőben?!

VESZÉLYES EBEK A RENDELŐBEN. Tényleg veszélyesebbek-e az ebek a rendelőben?! VESZÉLYES EBEK A RENDELŐBEN Tényleg veszélyesebbek-e az ebek a rendelőben?! VESZÉLYES EBEK Néhány gondolat a statisztikák kapcsán KUTYAHARAPÁSI STATISZTIKÁK - MAGYARORSZÁG Kevés pontos adat, W54 BNO kód

Részletesebben

Vienna Test System Sportpszichológiai méréssel a sikerért

Vienna Test System Sportpszichológiai méréssel a sikerért Emeljük a szintet Pedagógia és pszichológia a labdarúgásban Vienna Test System Sportpszichológiai méréssel a sikerért Fózer-Selmeci Barbara sport szakpszichológus +36 20 405 72 77 barbara.selmeci@atwork.hu

Részletesebben

Milton Kft. Tréning ajánló. Elérhető tudás hiteles forrásból. Nyílt és belső tréningek Vezetői tréningek Tréningek munkaadóknak és munkavállalóknak

Milton Kft. Tréning ajánló. Elérhető tudás hiteles forrásból. Nyílt és belső tréningek Vezetői tréningek Tréningek munkaadóknak és munkavállalóknak Milton Kft. Tréning ajánló Elérhető tudás hiteles forrásból Nyílt és belső tréningek Vezetői tréningek Tréningek munkaadóknak és munkavállalóknak Bevezetés Tisztelt Ügyfelünk! Kedves Hölgyem és Uram! Belső,

Részletesebben

A betegséggel kapcsolatos nézetek, reprezentációk

A betegséggel kapcsolatos nézetek, reprezentációk A betegséggel kapcsolatos nézetek, reprezentációk Összeállította: dr. Pék Győző Forrás: Csabai-Molnár: Egészség, betegség, gyógyítás Medicina Laikus teóriák az egészségről és annak elvesztéséről A stressz,

Részletesebben

ZSIBRIKI DROGTERÁPIÁS INTÉZET Kallódó Ifjúságot Mentő Misszió Támogató Alapítvány

ZSIBRIKI DROGTERÁPIÁS INTÉZET Kallódó Ifjúságot Mentő Misszió Támogató Alapítvány ZSIBRIKI DROGTERÁPI PIÁS S INTÉZET Kallódó Ifjúságot Mentő Misszió Támogató Alapítv tvány Szenvedélybetegek kezelési programja Kanadai módszer m alapján Egyedi és s megújított program Reintegrálja a szenvedélybetegeket

Részletesebben

A TE IS PROGRAM MÓDSZERTANI ÚTVONALAI. Határok, keretek és elvárások ISKOLAI TESTMOZGÁSPROGRAMOK TÁRSAS KÖZPONTÚ EGÉSZSÉGTUDATOS ISKOLAI KULTÚRA

A TE IS PROGRAM MÓDSZERTANI ÚTVONALAI. Határok, keretek és elvárások ISKOLAI TESTMOZGÁSPROGRAMOK TÁRSAS KÖZPONTÚ EGÉSZSÉGTUDATOS ISKOLAI KULTÚRA 0 KÜLSŐ Szabályok Védelem Feszegetés Autonómia Átlépés Átkeretezés 0 KÜLSŐ Feszültségek, félelmek Kategorizáció / Sztereotípiák Agresszió Tartalmazás, kibírás, én erő Csoportkohézió Teljesítmény, pozitív

Részletesebben

Rejtett tartalékok vagy kidobott pénz?

Rejtett tartalékok vagy kidobott pénz? Rejtett tartalékok vagy kidobott pénz? Vezetői kompetenciafejlesztés lehetőségei az egészségügyben A KONETT Team komplex vezetőfejlesztési modelljének bemutatása Előadó: Salamon Hugó, KONETT Team vezető

Részletesebben

Szülőcsoport. Mondom és. Hallgatom a magamét..

Szülőcsoport. Mondom és. Hallgatom a magamét.. Szülőcsoport Mondom és Hallgatom a magamét.. Az elsődleges tünetek alkotják a dadogás magját hangok, szótagok, szavak gyakori ismétlődése hangok megnyújtása csendes vagy hangzó blokádok Gyerekeknél

Részletesebben

A kiégés veszélyei és kezelésének lehetőségei az egészségügyben. 2013. május 28.

A kiégés veszélyei és kezelésének lehetőségei az egészségügyben. 2013. május 28. LÁNG, PARÁZS, HAMU A kiégés veszélyei és kezelésének lehetőségei az egészségügyben 2013. május 28. A kiégési tünetegyüttes (burnout szindróma) jelensége Technológiából átvett fogalom: az energiaforrás

Részletesebben

Legújabb képzésünk! Fegyvertelen Játszótárs

Legújabb képzésünk! Fegyvertelen Játszótárs Csapatépítés * Kalandpedagógia Tevékenység-központú pedagógia Animátorképzés * Kisgyerekkori fejlesztés * Multikulturális pedagógia * Agressziómegelőzés * Vezetői tréning * Legújabb képzésünk! Fegyvertelen

Részletesebben

Az egészség fogalma, az egészségi állapotot meghatározó tényezık. A holisztikus egészségszemlélet dimenziói és ezek jellemzıi. /II.

Az egészség fogalma, az egészségi állapotot meghatározó tényezık. A holisztikus egészségszemlélet dimenziói és ezek jellemzıi. /II. Az egészség fogalma, az egészségi állapotot meghatározó tényezık. A holisztikus egészségszemlélet dimenziói és ezek jellemzıi. /II. Tétel/ Ihász Ferenc PhD. Nyugat-magyarországi Egyetem Apáczai Csere János

Részletesebben

Az orvosi pszichológia alapjai III. Tanulás és emlékezés

Az orvosi pszichológia alapjai III. Tanulás és emlékezés Az orvosi pszichológia alapjai III. Tanulás és emlékezés A MAGATARTÁSTUDOMÁNYOK ALAPJAI Tisljár Roland, Ph.D. tisljar.roland@sph.unideb.hu Tanulás Viszonylag állandó, a tapasztalatok következtében kialakuló

Részletesebben

{ Budapest, 2015. április 16 16--17. A SZOLGÁLTATÓK (SEGÍTŐK) JÓ KÖZÉRZETE avagy: ki segít a segítőknek? Kineziológiával a jó közérzetért Mindenki azzal foglalkozik, hogy mit tud kínálni a kliensnek/ügyfélnek/vendégnek.

Részletesebben

Óvodai Deszegregációs modell program bemutatása. Solymosy József Bonifácz

Óvodai Deszegregációs modell program bemutatása. Solymosy József Bonifácz Óvodai Deszegregációs modell program bemutatása Solymosy József Bonifácz Országos Egészségfejlesztési Intézet EüM - roma gyermekek iskolai beilleszkedését segítı program szükséges 2003-2010. Projekt generálás

Részletesebben

Hétfı - Kedd. 9 leckébıl áll a tananyag, a végén %-os eredményt kap a tanuló. A multimédiás tananyagot minden 9. évfolyamos tanuló megoldotta.

Hétfı - Kedd. 9 leckébıl áll a tananyag, a végén %-os eredményt kap a tanuló. A multimédiás tananyagot minden 9. évfolyamos tanuló megoldotta. Hétfı - Kedd Multimédiás tananyag feldolgozása, egészséges tápanyagok címmel (elsı forduló) 9 leckébıl áll a tananyag, a végén %-os eredményt kap a tanuló. A multimédiás tananyagot minden 9. évfolyamos

Részletesebben

Csoportos pszichés támogatás a légzésrehabilitáció során

Csoportos pszichés támogatás a légzésrehabilitáció során Csoportos pszichés támogatás a légzésrehabilitáció során Hodován Zsófia 1, Gyimesi Zsófia 2, Dr. Varga János Tamás 3 Országos Korányi TBC és Pulmonológiai Intézet ORFMMT XXXII. Vándorgyűlése, Miskolc 2013.

Részletesebben

Kognitív viselkedésterápiás elemek szomatizációs betegségek kezelésében

Kognitív viselkedésterápiás elemek szomatizációs betegségek kezelésében Kognitív viselkedésterápiás elemek szomatizációs betegségek kezelésében Hirsch Anikó, Galgóczy Katalin MRE Bethesda Gyermekkórház, Pszichoszomatikus Részleg Mert az a legnagyobb hiba a betegségek kezelésénél,

Részletesebben