Zöldség és gyümölcs. A friss zöldség és gyümölcs piacszabályozása az Európai Unióban. Bevezetés. Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Zöldség és gyümölcs. A friss zöldség és gyümölcs piacszabályozása az Európai Unióban. Bevezetés. Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium"

Átírás

1 A friss zöldség és gyümölcs piacszabályozása az Európai Unióban Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Zöldség és gyümölcs Bevezetés A tájékoztató fô célja az, hogy megismertesse a magyar zöldség- és gyümölcstermesztôket az Európai Unió piacszabályozásával, különösen pedig a zöldség- és gyümölcstermesztôk által létrehozható termelôi szervezetekkel 1, amelyek a piacszabályozásban is kulcsszerepet töltenek be. A zöldség-gyümölcs piacszabályozás megismerése több szempontból is fontos a magyar termelôk számára már az EU-csatlakozásunk elôtti idôszakban is. Az elsô szempont az, hogy csatlakozásunk után a magyar termelôkre is teljes egészében vonatkozni fognak az EU szabályai. Bár az EU zöldséggyümölcs piacszabályozása más ágazatokhoz (pl. a tejhez) képest laza, hiszen bárki korlátozás nélkül folytathat termelést, a csatlakozásra elsôsorban a Magyar Élelmiszerkönyv által is elôírt kötelezô minôségi elôírások megismerésével és betartásával a termelôknek és a kereskedôknek egyaránt fel kell készülniük. A második szempont, a TÉSZ-ek mûködésének megismerése, és a magyar termelôk által hasonló szervezetek kialakítása talán az elsônél is fontosabb. A kereskedelem világszerte koncentrálódik, és a szupermarket-hálózatok már Magyarországon is jelentôs részt képviselnek a zöldséggyümölcsforgalmazásban. Ezek a hálózatok jó minôségû, egyöntetû és nagy mennyiségû áru pontos szállítását követelik meg, s e feltételeknek az egyéni termelôk az Európai Unióban is nehezen, vagy egyáltalán nem tudnak megfelelni. További érv a TÉSZ-ek mellett az, hogy jelentôs mennyiségû áruval jelentkeznek a piacon, ami jobb alkupozíciót, magasabb bevételt jelent a termelô számára. A termelô bevételeit növeli az is, hogy az ilyen szervezetekbe szervezôdött termelôk együttesen képesek az áru válogatásához, csomagolásához szükséges gépek beszerzésére, tárolók létesítésére, ami által értékesebb árut állíthatnak elô, illetve az áru értékesítésével megvárhatják a piac kedvezô alakulását. A harmadik szempont az, hogy az Európai Unió a zöldség- és gyümölcstermesztôket nem egyénileg, hanem TÉSZ-eiken keresztül részesíti támogatásban. Másképpen megfogalmazva a támogatás haszonélvezôje a termelô, de a támogatáshoz csak a szervezet tagjaként juthat hozzá. Ezért a magyar termelôk alapvetô érdeke, hogy csatlakozásunk idôpontjára minél nagyobb arányban szervezôdjenek TÉSZ-ekbe. Az itt leírt és magyarázott szabályok kiválasztásakor a cél az volt, hogy ezek alapján a magyar termelôk képesek legyenek versenyképes TÉSZ-ek létrehozására, amelyeken keresztül EU-csatlakozásunk után az Unió támogatásait is igénybe vehetik majd. A tömörség érdekében a szabályozás egészérôl csak rövid áttekintést adunk, részletesebben csak a TÉSZ-ekkel foglalkozunk. 1 E szervezetek számára nehéz jó magyar elnevezést találni. Angol nevük ugyanis producer organisation, rövidítve PO, szó szerinti fordításban termelõi szervezet. E kifejezés rövidítése TSZ viszont komoly félreértést okozna, mivel ezek a szervezetek nem rokonai a régi 'termelõszövetkezeteknek'. Mivel az ilyen szervezetek elismerésérõl szóló magyar rendelet a zöldség-, gyümölcstermelõi, értékesítõ szervezet kifejezést, illetve a TÉSZ rövidítést használja, a tájékoztató további részében elsõsorban a TÉSZ illetve a szervezet megnevezést fogjuk használni.

2 Az Európai Unió zöldség-gyümölcs piacszabályozása Az Európai Unió októberében új alaprendeletet hozott a zöldség-gyümölcspiac szabályozásáról. Az alábbiakban ezt a 2200/96/EK számú rendeletet, valamint a hozzá kapcsolódó végrehajtási rendeleteket tekintjük át. A csatlakozási felkészülés keretében a rendelet TÉSZ-ekre vonatkozó egyes szabályait Magyarország is átvette. Az errôl szóló jogszabály A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 25/1999. (III. 5.) FVM rendelete a zöldség-, gyümölcstermelôi, értékesítô szervezetekrôl, amely a Magyar Közlöny 1999/18. számában jelent meg. Mivel a magyar rendelet a hazai viszonyokra való tekintettel csak az EU rendelet TÉSZ-ekre vonatkozó részét vette át kisebb módosításokkal célszerûbbnek tartottuk az EU rendelet ismertetését, annak fô fejezetei szerint haladva. A rendelet hatálya alá tartozó termékek A rendelet minden élelmezési célra termesztett zöldségre és gyümölcsre vonatkozik, beleértve a termesztett gombát, a csemegeszôlôt és a déligyümölcsöket is. Kivétel ez alól a hazánkban termesztett növények közül a burgonya és a csemegekukorica. Minôségi elôírások Zöldség articsóka bimbóskel cukkini étkezési paprika fejes saláta, fodros és széles levelû endívia fejes- és kelkáposzta fokhagyma halványító zeller karfiol paradicsom paraj póréhagyma sárgarépa spárga tojásgyümölcs uborka vöröshagyma witloof cikória zöldbab zöldborsó A minôségi elôírások jelentôsége Az Európai Unió több mint 30 fontos zöldség- és gyümölcsfaj (lásd a táblázatot) esetében kötelezôvé tette a minôségi elôírások alkalmazását, a jövôben pedig további fajok esetében is minôségi elôírások életbe léptetése várható. Kereskedelmi forgalomba csak ezeknek megfelelô minôségû termékek kerülhetnek (ez alól kivételt jelentenek pl. a termelô saját gazdaságában, közvetlenül a fogyasztónak eladott áruk, illetve a feldolgozóiparnak szállított alapanyagok). Ez azt jelenti, hogy a termékeknek a termelôtôl a fogyasztóig a kereskedelem minden lépésében meg kell felelniük az érvényes elôírásoknak. Az áru minôségéért mindig az áru birtokosa felelôs. A minôségi elôírások egyaránt vonatkoznak az EU-ban megtermelt, az importált és az exportált termékekre. Az áru minôségi követelményei Gyümölcs alma és körte csemegeszôlô cseresznye görögdinnye kajszi ôszibarack és nektarin sárgadinnye szamóca szilva avokádó banán citrusfélék kiwi A minôségi elôírások alapját a minimumkövetelmények képezik. Ezek legtöbbje az összes termékre vonatkozik. Ezek értelmében az áru legyen ép, egészséges, tiszta, friss megjelenésû; állati kártevôktôl és azok kártételétôl, betegségek nyomaitól, nem természetes felületi nedvességtôl, idegen szagtól és íztôl mentes; megfelelôen fejlett és érett. A kötelezô elôírások méretelôírásokat is tartalmaznak. Ezeket a termék jellemzôinek megfelelôen határozták meg. Így vonatkozhatnak az átmérôre (pl. a fokhagyma vagy az alma esetében) a tömegre (pl. a saláta vagy a csemegeszôlô esetében), a hosszra (a cukkini esetben) vagy ezek kombinációjára. A méret szerinti osztályozás csak bizonyos fajok Extra és I. 2

3 osztályú áruja esetében kötelezô, a többi esetben csak lehetséges. Mivel a válogatás illetve osztályozás tökéletesen nem végezhetô el, a kötelezô elôírások megengednek bizonyos minôségi és méreteltéréseket. Ez minôségi osztálytól és terméktôl függôen általában 5 10%. Az árunak ugyanakkor minden esetben fogyasztásra alkalmasnak kell lennie (pl. nem lehet erôsen zúzódott). Az áru csomagolására és jelölésére szintén részletes követelményeket állapítanak meg a rendeletek. Elsôdleges követelmény, hogy a csomagolóanyag és a csomagolás módja biztosítsa a termék megfelelô védelmét. A csomagoláshoz használt anyagok nem tartalmazhatnak az egészségre ártalmas összetevôket (pl. bizonyos festékeket), az áruval érintkezô anyagoknak pedig újnak és tisztának kell lenniük, és nem szabad külsô vagy belsô elváltozást okozniuk a termékben. A göngyölegen a következô adatokat kötelezô feltüntetni: Egyes termékeknél az elôírások további adatok csomagoló és/vagy forgalmazó neve és címe; termék megnevezése (ha az kívülrôl nem látható); minôségi osztály; származási ország; fajtanév (egyes Extra és I. osztályú termékeknél); méret (méret szerint válogatott termékeknél); nettó tömeg (tömeg alapján értékesített termékeknél); darabszám (darabszám alapján értékesített termékeknél). feltüntetését is megkövetelik. A fenti információkat jól láthatóan, olvashatóan és letörölhetetlenül kell feltüntetni a göngyöleg egy oldalára nyomtatva vagy eltávolíthatatlan címkével ráragasztva. Ömlesztve szállított termékek esetében az adatokat az árut kísérô dokumentumon, vagy a szállítóeszköz belsejében jól láthatóan elhelyezve kell feltüntetni. Amint a fentiekbôl látható, az elôírások elsôsorban az áru küllemére vonatkoznak, ízével, zamatával mivel e tulajdonságok objektív megítélése, ilyen kategóriák felállítása igen nehéz általában nem foglalkoznak. Hasonlóképpen nem esik szó az elôírásokban a káros beltartalmi anyagokról (pl. nitrátok, növényvédôszer-maradványok), mivel ezeket a növényegészségügyi és az általános élelmiszerellenôrzô vizsgálatok keretében ellenôrzik. Magyarországi helyzet Magyarország a Magyar Élelmiszerkönyv kialakítása során kötelezô elôírásként átvette az Európai Unió minôségi elôírásait. A Magyar Élelmiszerkönyv elôírásainak való megfelelést 1993 óta vizsgálják az Állategészségügyi és Élelmiszerellenôrzési Állomások. Az ellenôrzési rendszer fokozatosan kerül kiépítésre. Jelenleg az Európai Unióba exportált tételeket minden esetben, kötelezô jelleggel ellenôrzik, de növekszik a más országokba menô export ellenôrzésének aránya is. A következô lépésben fokozatosan ki kell építeni a hazai és import termékek ellenôrzését is. Termelôi szervezetek A termelôi szervezetek termelôk természetes vagy jogi személyek által, elsôsorban termékeik zöldség és gyümölcs termelésének megszervezése, közös áruvá készítése, tárolása és értékesítése céljából létrehozott szervezetek. Társasági formájuk nincs megkötve, de többségük szövetkezeti formában mûködik. A TÉSZ ugyanis nem jelent önálló jogi formát, ezért az elismerést kérô szervezeteket elôször valamilyen jogi formában (szövetkezet, Kft., Rt.) be kell jegyeztetni a Cégbíróságnál. Beszerzô-értékesítô szervezetek, szövetkezetek más ágazatokban is mûködnek Európa-szerte és Magyarországon is. A zöldség-gyümölcs ágazatban betöltött különleges szerepüket az adja, hogy más ágazatokkal ellentétben az EU-piacszabályozás részét képezik, így meglétük befolyásolja hazánk csatlakozási esélyeit, valamint támogatáshoz is csak ezeken keresztül fognak jutni a magyar zöldséggyümölcstermelôk. Méretük nagy változatosságot mutat: forgalmuk az évi tonnás értékesítéstôl több százezer tonnáig, taglétszámuk 5 10 fôtôl több ezer fôig terjed. (Az utóbbi években egyre gyakoribb forgalmuk növekedése pl. kisebb szervezetek összeolvadásával.) Általában jellemzô rájuk a földrajzi és termék 3

4 szerinti szervezôdés: rendszerint egy-egy termesztôkörzet termelôi, termékcsoportonként (pl. gyümölcs vagy zöldség, esetleg csak bizonyos növények a körzetben termesztettek közül) szervezik meg ôket. Jelenleg több mint 1300 TÉSZ mûködik az EU-ban, és ezek értékesítik a nagykereskedelem és az üzletláncok felé a zöldség-gyümölcs közel 50%-át. Az általuk végzett feladatok között jelentôs különbségek lehetnek. A különbséget elsôsorban az okozza, hogy a tagok más-más feladatokat ruháznak át az általuk létrehozott szervezetre, továbbá minden feladat többféleképpen oldható meg. A tapasztalatok szerint a konkrét feladatok megoldásának módjától függetlenül sikeres mûködésüknek három alapfeltétele van: 1. A termelôk adott csoportjának fel kell ismernie, hogy a közös értékesítés számukra gazdasági elônyt jelent. 2. Ezek a termelôk egyetértésben válasszák meg a szervezet szakmailag és gazdaságilag felkészült vezetôségét. 3. A megválasztott vezetôknek biztosítsanak széles hatáskört és tartsák be döntéseiket. Az alábbi ábra segítségével tekintsük át, hogyan jut el az áru a TÉSZ közremûködésével a termelôtôl a fogyasztóig. Az áru útja a termelotol a fogyasztóig termelô termelô termelô Válogatás, csomagolás: Egyes TÉSZ-eknél a termelôk saját válogató-csomagoló gépekkel rendelkeznek, és maguk végzik ezt a feladatot, más helyeken a termelôk ömlesztve szállítják központi feldolgozásra az árut. Tárolás: A termelt áru fajtájától függôen rendszerint rendelkeznek az áru átmeneti hûtésére (pl. paprika, paradicsom) vagy hosszú távú (pl. alma, körte) tárolására szolgáló közös hûtôtárolóval. Értékesítés: Szintén több módja lehetséges. Jól ismert a holland típusú, aukciós értékesítés, ahol az árut a szervezet központjában kialakított aukciós teremben vásárolják meg a nagy- és kiskereskedôk. Az utóbbi idôben egyre fontosabbá válik és a jövôben még jelentôsebb lesz az elôre megkötött szerzôdéseken alapuló, a nagykereskedôk és a szupermarket-hálózatok felé történô közvetlen értékesítés. Nagybani piacokra ritkábban szállítanak árut gyakran azokat a minôségi elôírásoknak ugyan megfelelô, de gyengébb minôségû termékeket viszik ide, amelyek a szupermarketeknek nem eladhatók. Az elôírásoknak nem megfelelô minôségû, illetve a speciálisan e célra termelt termékek a feldolgozóiparnak adhatók el, illetve a TÉSZ maga is végezhet feldolgozást (pl. savanyúságok készítését). A TÉSZ az értékesítés mellett egyéb tevékenységekkel is foglalkozhat. Ilyen például a közös anyagbeszerzés (vetômag, növényvédô szer, mûtrágya stb.), mivel nagy tételek esetén komoly árkedvezményeket tud elérni, a közös gépbeszerzés (nagy értékû, egy termelô által nem kihasználható gépek esetén), palántanevelés, szaktanácsadó szerzôdtetése (pl. a növényvédelem esetében) stb. szupermarket hálózat válogatás csomagolás tárolás értékesítés nagykereskedô feldolgozóipar kiskereskedô fogyasztó Elismerési feltételei Amint azt a fentiekben láttuk, a TÉSZ-ek feladatai változatosak lehetnek, és ennek megfelelôen felépítésük is különbözô. Annak érdekében, hogy a termelôk minél nagyobb arányban alakítsanak ki ilyen szervezeteket, az Európai Unió kidolgozta a TÉSZ-ek elismerési feltételeit, és az eszerint mûködô szervezeteket anyagi támogatásban részesíti. Itt ismételten hangsúlyozni kell, hogy az Európai Unióban bármely magángazda vagy szervezet szabadon folytathat zöldség- és gyümölcstermesztést, de csak az elismerési feltételeknek megfelelô szervezeteken keresztül részesülhetnek az EU támogatásában. 4

5 A szabályok széles mozgásteret engednek a TÉSZ-eknek, mivel az elismeréshez megszabott feltételek fô szerepe az, hogy e szervezetek kellô gazdasági erôt képviseljenek, és ezáltal életképesek legyenek. Az áttekintés elôtt röviden ki kell térni az Európai Unió rendeletei végrehajtásának módjára. A rendeletek a 15 tagállam mindegyikére azonos módon vonatkoznak. A szabályok betartatása ugyanakkor elsôsorban a tagállamok feladata. Ezért a TÉSZ-ek elismerésével vagy bármilyen egyéb kérdéssel kapcsolatban az 'állami szervek' illetékesek. Ez a szerv mezôgazdasági kérdésekben rendszerint a tagország mezôgazdasági minisztériuma, illetve annak valamely hivatala. Az EU kétféle szervezetet különböztet meg: a teljes elismerésben illetve az elôzetes elismerésben részesíthetô TÉSZ-eket. Az EU-rendelet felépítését követve elôször a teljes elismerés feltételeit tekintjük át, majd azt, hogy milyen könnyítéseket jelent ehhez képest az elôzetes elismerés. Fô feladatai a termelésnek az igényekhez történô illesztése (mennyiségileg és minôségileg egyaránt); a tagok termékeinek forgalmazása, ezáltal a kínálat koncentrálása; a termelési költségek csökkentése és a termelôi árak stabilizálása; olyan termesztési módszerek és környezetbarát hulladékkezelési eljárások (pl. a selejt vagy a nem értékesíthetô áru megsemmisítése) elterjedésének elôsegítése, amelyek védik a környezet (elsôsorban a víz, a talaj és a táj) minôségét, és/vagy javítják a környezet biológiai állapotát (pl. integrált vagy biotermelés). Tagjainak 5 fô kötelezettsége a szervezet által meghatározott termelési, forgalmazási és környezetvédelmi szabályok betartása; a teljes termékmennyiségnek a szervezeten keresztüli forgalmazása, az alábbi kivételekkel, amelyeket minden esetben a szervezetnek kell engedélyeznie: a tagok termésük legfeljebb 25%-át maguk is eladhatják, de csak saját területükön, közvetlenül a fogyasztók számára; a tagok másik TÉSZ-en keresztül, illetve saját maguk értékesíthetik azon termékeiket, amelyekkel saját szervezetük nem foglalkozik; pénzügyi hozzájárulás fizetése (a forgalmazott termék mennyisége vagy értéke alapján); statisztikai adatok szolgáltatása (terület, hozam, értékesítés) a szervezet számára, amelyet az az állami szervek felé továbbít; tagság kizárólag egy TÉSZ-ben. A szervezet 5 fô kötelezettsége Az alapszabálynak a következôket kell biztosítania: a tagok kötelezettségeinek betartathatóságát; a szervezet mûködtetéséhez szükséges tagdíjfizetés módjának meghatározását; a szervezet demokratikus felépítését; szankciókat a szabályok be nem tartása esetére (ezek rendszerint a következôk: pénzbüntetés, a tagság felfüggesztése, kizárás); szabályokat új tagok felvételére (pl. minimális tagsági idô, tagjelöltség, belépési díj). A minimális tagsági idô legalább egy év. Amennyiben egy termelô ki akar lépni a szervezetbôl, azt május 31-ig írásban be kell jelentenie, és tagsága a következô év január 1-én szûnik meg. (A szervezet ennél hosszabb bejelentési idôt is meghatározhat.) Amennyiben a szervezet mûködési programmal (lásd a pontot) rendelkezik, annak tartama alatt a tag csak a TÉSZ beleegyezésével léphet ki. A gyakorlatban a kilépés ritka, leggyakoribb oka a tag idôs kora. Minimális méret A minimális taglétszám és termelési érték meghatározása azért szükséges, mert e nélkül a szervezetek nem képviselnek kellô gazdasági erôt, s így nem képesek tagjaik piaci érdekeinek hatékony érvényesítésére. A minimális méretet az Európai Unió a tagországokban mûködô TÉSZ-ek jellegzetességeire való tekintettel országcsoportonként eltérôen határozta meg. Hazánkban a többek között Portugáliára vonatkozó minimális méretet célszerû figyelembe venni, mivel ott a termelôk szervezettsége hasonlóan ala- 5

6 csony fokú. Ez a minimális méret legalább 15 tag esetén 0,5 millió EURO (kb. 125 millió Ft), 5 tag (nagyobb termelôk) esetén 1 millió EURO (kb. 250 millió Ft) éves forgalom. Megjegyzendô, hogy a gazdasági szükségszerûségek miatt az EU országaiban a termelési érték általában jelentôs mértékben meghaladja a minimálisan elôírtat (rendszerint 1 milliárd Ft feletti összeg), és hosszú távon a magyar gazdálkodóknak is erre érdemes törekedniük. Támogatása az Európai Unióban A támogatásokkal kapcsolatban meg kell ismerkedni két fogalommal: a mûködési alappal és a mûködési programmal, mivel ezekhez kötôdnek a támogatások. A mûködési alap A mûködési alapot a TÉSZ a tagok befizetéseibôl képezi és elsôsorban fejlesztési célokra használja fel. A befizetés alapja a tagdíjhoz hasonlóan az értékesített termék mennyisége vagy értéke lehet. A termelôk befizetéseit az EU bizonyos korlátok között ugyanannyival kiegészíti. A támogatás felsô határa a TÉSZ által forgalmazott termékek értékének 4,5%-a. Azon országokban, ahol a TÉSZ-ek aránya alacsony, a tagállam saját költségvetésébôl további támogatást is adhat a mûködési alaphoz. Ennek mértéke a termelôi befizetések fele (a forgalmazott érték 2,25%-a) lehet. A mûködési alap felhasználható a mûködési program, illetve részben árukivonás (intervenció) finanszírozására (lásd a 4. pontot). A mûködési program A mûködési program olyan, a TÉSZ által kialakított, 3-5 év hosszú fejlesztési program, amelynek célja a pontban megfogalmazott feladatok (a termelésnek az igényekhez történô illesztése, a tagok termékeinek forgalmazása, a termelési költségek csökkentése és a termelôi árak stabilizálása, környezetbarát termesztési és hulladékkezelési módszerek bevezetése) minél jobb teljesítése, továbbá a termékminôség javítása, a termékek értékének növelése, a termékek reklámozása (kivéve márkanevek reklámozását). A mûködési programban szerepelhet pl. beruházások (hûtôtároló, válogató gépsor stb.) megvalósítása vagy a termelôk szakmai ismereteinek bôvítése (pl. speciális tanfolyamok szervezése) is. A törvény lehetôséget biztosít arra is, hogy több TÉSZ szövetséget alkosson, és együtt kezeljék mûködési alapjukat. Ez elônyös lehet például közös marketing-programok kidolgozása, esetleg nagy, közös beruházások finanszírozása során. Az új szervezetek elôzetes elismerése és támogatása Azok a szervezetek, amelyek újonnan alakultak, illetve még nem felelnek meg minden elismerési feltételnek (pl. minimális méret, a tagok önálló értékesítésének túl magas aránya), elôzetes elismerést kérhetnek az állami szervektôl. A teljes és az elôzetes elismerés közötti fô különbségek röviden úgy foglalhatók össze, hogy az elôzetes elismerést kérô szervezetnek még nem kell rendelkeznie az áruvá készítést végzô mûszaki háttérrel, nem vonatkozik a tagokra a száz százalékos beszállítási kötelezettség, illetve nincs szükség termelési és környezetvédelmi szabályok kialakítására. Az elôzetes elismeréshez a szervezeteknek részletes, ütemezett elismerési tervet kell benyújtaniuk. A tervnek részletesen, éves bontásban be kell mutatnia, hogyan kívánja a szervezet elérni a teljes elismerés feltételeinek való megfelelést. Az elismerési terv idôtartama legfeljebb öt év lehet, és tartalmaznia kell a következô információkat: a terv idôtartamát; a kezdeti helyzet részletes leírását: taglétszám, a tagok termelési adatai, értékesítés, létesítmények stb.; a terv céljait; a célok eléréséhez végrehajtandó feladatokat és megvalósításuk módját, éves bontásban, költség-haszon elemzéssel kiegészítve; azokat a lépéseket, amelyek ahhoz szükségesek, hogy a szervezet az összes elismerési feltételnek megfeleljen; a szükséges beruházások megvalósításának tervezett költségeit, éves bontásban. 6

7 Az elôzetes elismerés öt éve alatt a TÉSZ-ek anyagi támogatást kaphatnak az Európai Uniótól: A megalakulás segítését és az adminisztratív feladatok megkönnyítését szolgáló támogatás mértéke 1 millió EURO (kb. 250 millió Ft) forgalomig öt éven át az árbevétel %-a, az 1 millió EURO feletti részre az árbevétel 2,5 2,5 2,0 1,5 1,5%-a; a támogatás felsô határa EURO. A beruházási támogatások mértéke legfeljebb 75% vissza nem térítendô támogatás; pontos mértékét az egyes tagállamok állapítják meg, rendszerint 50 60% között. Az elismerési terv megvalósítása során a szervezet bármikor kérheti a végleges elismerést. Egyúttal mûködési programjának tervezetét is beadhatja, így lehetségessé válik az, hogy az elismerés után a kialakulási támogatást azonnal felváltsa a mûködési alapon keresztül kapható fejlesztési támogatás. Szövetségei Egy-egy régió vagy ország TÉSZ-ei gyakran szövetségeket is létrehoznak. Ezek célja rendszerint gazdasági tevékenységük összehangolása. Az EU rendeletei lehetôséget biztosítanak arra is, hogy amenynyiben a tagszervezetek úgy döntenek a mûködési alapot a TÉSZ-ek szövetsége kezelje. Ennek közösen megvalósítható programok (pl. országos szintû reklámtevékenység) esetében van jelentôsége. Amennyiben a szövetség adott termék(ek) termelôi és termelése terén (az országban vagy egy régiójában) reprezentatívnak tekinthetô, a szervezet kezdeményezheti az államnál a szervezet bizonyos szabályainak korlátozott idôre történô kiterjesztését azon piaci résztvevôkre is, akik nem tagjai a szervezetnek. A reprezentativitás feltétele az, hogy a szervezetnek tagja legyen az adott termék(ek) termelôinek legalább kétharmada és ôk adják a termelés legalább kétharmadát is. Intervenció, árukivonás Az intervenció célja az, hogy amennyiben adott évben a termés mennyisége túl nagy és az a piacon nem értékesíthetô, a termelô számára biztonsági hálóként korlátozott mértékû támogatást nyújtson. Ebbôl következôen a kivonási ár alacsony szintû, hozzávetôleg a termelési költségeket fedezi. (A kivonási árakat a 6. fejezetnél található táblázat tartalmazza.) Intervenciós felvásárlási támogatást az EU 16 terméknél biztosít. Ennek mértéke maximum a TÉSZ forgalmazott termelésének 10%-a, alma és körte esetében 8,5%-a. Magyarországon a kivonható termékek közül jelentôs a karfiol, a paradicsom, az alma, a csemegeszôlô, a görög- és sárgadinnye, a kajszi, a körte és az ôszibarack. A kivont mennyiségrôl és a kivonás idôszakáról a szervezet dönt. A kivont árunak a csomagolás kivételével meg kell felelnie az érvényes minôségi elôírásoknak. A TÉSZ a mûködési alapból más termékeknél is adhat tagjainak kompenzációt, illetve korlátozott mértékben kiegészítést adhat az EU kivonási támogatásához. A mûködési alapnak legfeljebb 30%-a használható ilyen célra. A kivont áru felhasználható elsôsorban karitatív célokra, továbbá takarmányozásra, ipari alkohol gyártására illetve a feldolgozóiparban. Az így fel nem használható mennyiség környezetbarát módon megsemmisíthetô. Egyéni termelôk csak TÉSZ-eken keresztül részesülhetnek intervenciós kifizetésekben. Az EU ebben az esetben 10%-kal alacsonyabb kivonási árat fizet, amelybôl a szervezet levonhatja a kivonással kapcsolatos költségeit. A kivonható mennyiség itt is legfeljebb a termelô értékesített termésének 10%-a. Szakmaközi szervezetek A zöldség- és gyümölcspiacot szabályozó rendelet lehetôvé teszi a tagállamok számára úgynevezett szakmaközi szervezetek elismerését. (Jelenleg fôleg Hollandiában és Franciaországban mûködnek hasonló szervezetek. A magyarországi terméktanácsok hasonlítanak e szervezetekhez nem véletlenül, hiszen e példák alapján alakították ki ôket. Ugyanakkor több különbség is van felépítésükben és feladataikban. A szakmaközi szervezetek létrehozói, illetve tagjai a rendelet hatálya alá tartozó bármely termék termelésével és/vagy kereskedelmével és/vagy feldolgozásával foglalkozókat tömörítô szövetségek lehet- 7

8 nek. (Azaz természetes személyek közvetlenül nem, csak a szövetségeken keresztül lehetnek tagjaik.) Mûködésük fô célja a termelés, a feldolgozás, a kereskedelem és a fogyasztás összhangjának megteremtése, ezáltal a piaci résztvevôk kockázatának csökkentése, jövedelmének növelése. E szervezetek számára támogatást az EU nem biztosít. Mûködésüket rendszerint tagdíjakból finanszírozzák. A szakmaközi szervezetek maguk nem folytathatnak termelô, kereskedô vagy feldolgozó tevékenységet. Mûködésük nem torzíthatja a piaci versenyt, nem járhat az árak rögzítésével és nem befolyásolhatja a piacszabályozás egészséges mûködését. A szervezet kérésére az állami szervek a fenti feladatokat ellátó, az ágazat jelentôs hányadát képviselô szervezeteket elismerhetik. Ehhez be kell nyújtani a szervezet mûködését és képviseleti arányát bemutató dokumentumokat. Amennyiben egy elismert szakmaközi szervezet adott termék(ek) termelése és/vagy kereskedelme és/vagy feldolgozása terén (az országban vagy egy régiójában) reprezentatívnak tekinthetô, a szervezet a TÉSZ-ek szövetségéhez hasonlóan kezdeményezheti az államnál a szervezet bizonyos szabályainak korlátozott idôre történô kiterjesztését azon piaci résztvevôkre is, akik nem tagjai a szervezetnek. Kereskedelem az Európai Unión kívüli országokkal Az Európai Unió a zöldség-gyümölcs ágazat esetében csak néhány termékre (alma, egyes héjas gyümölcsök, csemegeszôlô, ôszibarack, nektarin, paradicsom) ad exporttámogatást, erôsen korlátozott mennyiségben és értékben. E termékek importvédelme ugyanakkor igen erôs. A vámok ugyan általában alacsonyabbak (hozzávetôleg 5 20% közöttiek) mint a Magyarország által alkalmazott vámok (hozzávetôleg 20 50%), ám a vámokon túlmenôen amelyek az EU szezon ideje alatt több termék esetében magasabbak egyes, az EU-ban nagy mennyiségben termelt termékekre (lásd a táblázatot) bizonyos idôszakokban a belépési ár-rendszer vonatkozik. A meglehetôsen magas belépési ár alatt importált termékekre a vám mellett kiegészítô vámot is kell fizetni. A belépési ár-rendszer fôleg a magyar gyümölcstermelôk számára okoz nehézségeket, elsôsorban az alacsonyabb értéket képviselô feldolgozóipari alapanyagok, de a friss fogyasztásra kerülô áru esetében is, csatlakozás után viszont számunkra is védelmet fog biztosítani a nem tagállamokból érkezô áruval szemben. A nem belépôáras termékek esetében ugyanakkor az import növekedését okozhatja a jelenleg Magyarországon magasabb vámok kölcsönös eltörlése. Termék Belépési ár Kivonási ár Kivonási ár érvényes EURO/100 kg Ft/100 kg Zöldség articsóka XI. 1. VI. 30. cukkini II. 1. I. 31. karfiol 7, paradicsom I. 1. XII , tojásgyümölcs 3, uborka I. 1. XII. 31. Gyümölcs alma VII. 1. VI , csemegeszôlô VII. 21. XI , cseresznye, meggy V. 21. VIII. 10. görögdinnye 4, kajszi VI. 1. VII , körte VII. 1. IV , nektarin VI. 11. IX , ôszibarack VI. 11. IX , sárgadinnye 4, szilva VI. 11. IX. 30. citrom VI. 1. V , klementin XI. 1. II. vége 13, mandarin XI. 1. II. vége 13, narancs XII. 1. V , satsuma XI. 1. II. vége 13,

OROSZ EMBARGÓ HATÁSA, KÖVETKEZMÉNYEI A MAGYAR ZÖLDSÉG-GYÜMÖLCS ÁGAZATRA. Készítette: Márton Gábor

OROSZ EMBARGÓ HATÁSA, KÖVETKEZMÉNYEI A MAGYAR ZÖLDSÉG-GYÜMÖLCS ÁGAZATRA. Készítette: Márton Gábor OROSZ EMBARGÓ HATÁSA, KÖVETKEZMÉNYEI A MAGYAR ZÖLDSÉG-GYÜMÖLCS ÁGAZATRA. Készítette: Márton Gábor A FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ JOGI AKTUS HÁTTERE Oroszország kormánya augusztus 7-én importtilalmat vezetett

Részletesebben

EU PIACSZABÁLYOZÁSA KERTÉSZET

EU PIACSZABÁLYOZÁSA KERTÉSZET EU PIACSZABÁLYOZÁSA KERTÉSZET FVM KÉPZÉSI ÉS SZAKTANÁCSADÁSI INTÉZET BUDAPEST, 2005 EU PIACSZABÁLYOZÁSA KERTÉSZET Szerző: ZÖLDSÉG- ÉS GYÜMÖLCSTERMESZTÉS: DÍSZ- ÉS GYÓGYNÖVÉNYTERMESZTÉS: SZŐLŐTERMESZTÉS

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 130/2014. (IX. 5.) MVH közleménye

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 130/2014. (IX. 5.) MVH közleménye A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 130/2014. (IX. 5.) MVH közleménye az egyes gyümölcs- és zöldségfélék termelőinek nyújtandó ideiglenes rendkívüli támogatás igénybevételéről I. Jogszabályi alap

Részletesebben

Termelői szervezetek működési tapasztalatai és fejlesztésének lehetőségei. Bittsánszky Márton Agrárpiaci Főosztály

Termelői szervezetek működési tapasztalatai és fejlesztésének lehetőségei. Bittsánszky Márton Agrárpiaci Főosztály Termelői szervezetek működési tapasztalatai és fejlesztésének lehetőségei Bittsánszky Márton Agrárpiaci Főosztály Termelői szervezetek és kialakulásuk Feladatkörük Érdekviszonyaik Szerves fejlődés Európai

Részletesebben

FODOR ZOLTÁN Termeléshez kötött támogatások a kertészeti ágazatban 2015-2020

FODOR ZOLTÁN Termeléshez kötött támogatások a kertészeti ágazatban 2015-2020 FODOR ZOLTÁN Termeléshez kötött támogatások a kertészeti ágazatban 2015-2020 Budapest, 2015. január 30. KAP I. termeléshez kötött támogatás önkéntes, legfeljebb az éves pénzügyi keret 13%-a (évente közel

Részletesebben

2004.9.25. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 300/5

2004.9.25. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 300/5 2004.9.25. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 300/5 A BIZOTTSÁG 1673/2004/EK RENDELETE (2004. szeptember 24.) a kivire alkalmazandó forgalmazási előírás megállapításáról AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

Részletesebben

Az Európai Unió zöldség-gyümölcs piaci rendtartása

Az Európai Unió zöldség-gyümölcs piaci rendtartása Az Európai Unió zöldség-gyümölcs piaci rendtartása Piaci rendtartások az Európai Unióban sorozat része A Magyar Agrárkamara információs kiadványa Az EU mezőgazdasági jogi szabályozásának napi követését

Részletesebben

A hazai zöldség és gyümölcs termelés helyzete

A hazai zöldség és gyümölcs termelés helyzete A hazai zöldség és gyümölcs termelés helyzete Múlt, jelen, jövő Tervgazdaság Termelési rendszer (Szövetkezetek, állami gazdaságok) Hagyományos piacok Rendszerváltás az agráriumban Privatizáció Piaci átrendezıdés

Részletesebben

TAJÉKOZTATÓ AZ INGYENESEN SZÉTOSZTÁSBAN RÉSZTVEVŐ, FOGADÓ SZERVEZETEK FELADATAIRÓL

TAJÉKOZTATÓ AZ INGYENESEN SZÉTOSZTÁSBAN RÉSZTVEVŐ, FOGADÓ SZERVEZETEK FELADATAIRÓL TAJÉKOZTATÓ AZ INGYENESEN SZÉTOSZTÁSBAN RÉSZTVEVŐ, FOGADÓ SZERVEZETEK FELADATAIRÓL Ingyenes szétosztás Az ingyenes szétosztás olyan az Európai Unió által támogatott válság-megelőzési és -kezelési intézkedés,

Részletesebben

36 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2002.9.7. AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK HIVATALOS LAPJA

36 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2002.9.7. AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK HIVATALOS LAPJA 36 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 03/37. kötet 32002L0076 2002.9.7. AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK HIVATALOS LAPJA L 240/45 A TANÁCS 2002/76/EK IRÁNYELVE (2002. szeptember 6.) a gabonafélékben, illetőleg az egyes

Részletesebben

A Magyar Zöldség-Gyümölcs ága- zat bemutatása

A Magyar Zöldség-Gyümölcs ága- zat bemutatása A Magyar Zöldség-Gyümölcs ága- zat bemutatása Magyar Zöldség-Gyümölcs Szakmaközi Szervezet Dr. Mártonffy Béla ügyvezető igazgató A FRUITVEB rövid története 1992-ben alakultak jogelőd szervezetei az Agrárpiaci

Részletesebben

36/2014. (XII. 17.) FM rendelet. az élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásról

36/2014. (XII. 17.) FM rendelet. az élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásról 36/2014. (XII. 17.) FM rendelet az élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásról Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. (2) bekezdés 26. pontjában, a 13. tekintetében

Részletesebben

MÓDOSÍTOTT NEMZETI STRATÉGIA ISKOLAGYÜMÖLCS-PROGRAM 2014/2015.

MÓDOSÍTOTT NEMZETI STRATÉGIA ISKOLAGYÜMÖLCS-PROGRAM 2014/2015. DR. FELDMAN ZSOLT agrárgazdaságért felelős helyettes államtitkár Ügyiratszám: ApF/908/2014. MÓDOSÍTOTT NEMZETI STRATÉGIA ISKOLAGYÜMÖLCS-PROGRAM 2014/2015. (az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi

Részletesebben

Termékfeldolgozás I. (BSc)

Termékfeldolgozás I. (BSc) Termékfeldolgozás I. (BSc) Szárítás Összeállította: Dr. Simon László Nyíregyházi Fiskola Szárítási módszerek és berendezések Az élelmiszerek víztartalmát természetes szárítással (aszalással) vagy mesterséges

Részletesebben

Elismert zöldség-gyümölcs termelői szervezetek

Elismert zöldség-gyümölcs termelői szervezetek Elismert zöldség-gyümölcs termelői szervezetek Név Megye Székhely Elismerési kategória TÉSZ 3 Dél-alföldi Kertészek Zöldség-Gyümölcs Termelői e Csongrád Szentes 6000 Szarvasi út 3/b gyümölcs-zöldség TÉSZ

Részletesebben

Elismert zöldség-gyümölcs termelői szervezetek

Elismert zöldség-gyümölcs termelői szervezetek Elismert zöldség-gyümölcs termelői szervezetek Azonosító Név Megye Székhely Elismerési kategória TÉSZ-3 Délalföldi Kertészek Zöldség-Gyümölcs Termelői és Értékesítő Szövetkezete Csongrád Szentes 6000 Szarvasi

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, 2009. július 10. (OR. fr) 10433/09 AGRILEG 87

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, 2009. július 10. (OR. fr) 10433/09 AGRILEG 87 AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2009. július 10. (OR. fr) 10433/09 AGRILEG 87 JOGI AKTUSOK ÉS EGYÉB ESZKÖZÖK Tárgy: A TANÁCS HATÁROZATA a metámnak a 91/414/EGK irányelv I. mellékletébe történő felvétele

Részletesebben

MAGYAR ÉLELMISZERKÖNYV. Codex Alimentarius Hungaricus

MAGYAR ÉLELMISZERKÖNYV. Codex Alimentarius Hungaricus MAGYAR ÉLELMISZERKÖNYV Codex Alimentarius Hungaricus 2-100 számú irányelv Megkülönböztető minőségi jelöléssel ellátott mézfélékről Honey with disctinctive quality indication Jóváhagyta a Magyar Élelmiszerkönyv

Részletesebben

XVII. évfolyam, 8. szám, 2013. Agrárpiaci Jelentések ZÖLDSÉG, GYÜMÖLCS ÉS BOR

XVII. évfolyam, 8. szám, 2013. Agrárpiaci Jelentések ZÖLDSÉG, GYÜMÖLCS ÉS BOR XVII. évfolyam, 8. szám, 2013 Agrárpiaci Jelentések ZÖLDSÉG, GYÜMÖLCS ÉS BOR Zöldség, Gyümölcs és Bor Zöldség, Gyümölcs és Bor XVII. évfolyam, 8. szám, 2013 Megjelenik kéthetente 2013. május 7. Felelős

Részletesebben

a mezőgazdasági biztosítás díjához nyújtott támogatás igénybevételi feltételeiről

a mezőgazdasági biztosítás díjához nyújtott támogatás igénybevételi feltételeiről 143/2011. (XII. 23.) VM rendelet a mezőgazdasági biztosítás díjához nyújtott támogatás igénybevételi feltételeiről A mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló

Részletesebben

Helyi élelmiszer, helyben feldolgozás, helyben értékesítés, helyi fogyasztás

Helyi élelmiszer, helyben feldolgozás, helyben értékesítés, helyi fogyasztás Helyi élelmiszer, helyben feldolgozás, helyben értékesítés, helyi fogyasztás Szabadkai Andrea MIS-ÖKO Kft. Kisléptékű Termékelőállítók és Szolgáltatók Országos Érdekképviseletének Egyesülete www.kisleptek.hu

Részletesebben

A Nemzeti Parki Termék védjegy minősítési rendszere és követelményei az élelmiszerszabályozásban.

A Nemzeti Parki Termék védjegy minősítési rendszere és követelményei az élelmiszerszabályozásban. A Nemzeti Parki Termék védjegy minősítési rendszere és követelményei az élelmiszerszabályozásban. Pest megyei Kormányhivatal Váci Járási Hivatal Járási Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Hivatala

Részletesebben

7. Hét. feladatok. Kis nyitott gazdaság: vám.

7. Hét. feladatok. Kis nyitott gazdaság: vám. 7. Hét feladatok Kis nyitott gazdaság: vám. Kidolgozott feladat Az általunk vizsgált kis nyitott gazdaságban az X termék iránti keresleti függvényt, valamint a termék kínálati függvényét 1. Mekkora lenne

Részletesebben

Gyümölcs Zöldség. 1. Mintavétel. 2. Mérési módszer gyümölcsnél és zöldségnél

Gyümölcs Zöldség. 1. Mintavétel. 2. Mérési módszer gyümölcsnél és zöldségnél Gyümölcs Zöldség 1. Mintavétel A gyümölcsből és zöldségből való mintavétel történhet facsarással, préseléssel és reszeléssel. Attól függően, hogy a mintát milyen zöldségből és gyümölcsből, illetve azoknak

Részletesebben

A szociális szövetkezetek lehetőségei a vidékfejlesztésben, a Völgység Kincse Szövetkezet működésének tükrében

A szociális szövetkezetek lehetőségei a vidékfejlesztésben, a Völgység Kincse Szövetkezet működésének tükrében A szociális szövetkezetek lehetőségei a vidékfejlesztésben, a Völgység Kincse Szövetkezet működésének tükrében Dr. Tóth György elnök, Völgység Kincse Szövetkezet Völgység Kincse Gyümölcsfeldolgozó Szociális

Részletesebben

HATÓSÁGI TAPASZTALATOK A VM MAGYAR TERMÉK RENDELETE KAPCSÁN

HATÓSÁGI TAPASZTALATOK A VM MAGYAR TERMÉK RENDELETE KAPCSÁN HATÓSÁGI TAPASZTALATOK A VM MAGYAR TERMÉK RENDELETE KAPCSÁN DR. ORAVECZ MÁRTON elnök Sárváriné Lakatos Éva 2014. május 20. Élelmiszer- és Takarmánybiztonsági Igazgatóság Genealógia (származástan) 74/2012.

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések. II. fejezet

I. fejezet. Általános rendelkezések. II. fejezet 78/2004. (IV. 19.) Korm. rendelet a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek földrajzi árujelzőinek oltalmára vonatkozó részletes szabályokról 2005. november 1-jétől hatályos szöveg A védjegyek és a földrajzi

Részletesebben

I. félév 2. óra. Készült az Európai Unió finanszírozásával megvalósult iskolagyümölcsprogramban részt vevő iskolák számára 2013/2014

I. félév 2. óra. Készült az Európai Unió finanszírozásával megvalósult iskolagyümölcsprogramban részt vevő iskolák számára 2013/2014 Oktatási anyag, oktatási segédlet az egészséges étkezési szokásokat érintő ismeretek fejlesztése és azok gyakorlati alkalmazása érdekében 2. osztályos tanulók részére I. félév 2. óra Készült az Európai

Részletesebben

26/2008. (III. 7.) FVM rendelet

26/2008. (III. 7.) FVM rendelet 1 26/2008. (III. 7.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a kertészeti gépek, technológiai berendezések beszerzéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről A mezőgazdasági,

Részletesebben

(telefon, e-mail, stb.)

(telefon, e-mail, stb.) I. Tanya paraméterei Címe: Tulajdonosa: Mérete, terület nagysága, épületei: Üzemeltető: Megközelíthetősége: Elérhetőségei: (telefon, e-mail, stb.) Lakott, ott élők száma: Infrastruktúra (internet, telefon,

Részletesebben

A vidékfejlesztési miniszter /2011. ( ) VM rendelete. egyes önkéntes megkülönböztető megjelölések élelmiszereken történő használatáról

A vidékfejlesztési miniszter /2011. ( ) VM rendelete. egyes önkéntes megkülönböztető megjelölések élelmiszereken történő használatáról A vidékfejlesztési miniszter /2011. ( ) VM rendelete egyes önkéntes megkülönböztető megjelölések élelmiszereken történő használatáról Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI.

Részletesebben

XVII. évfolyam, 10. szám, 2013. Agrárpiaci Jelentések ZÖLDSÉG, GYÜMÖLCS ÉS BOR

XVII. évfolyam, 10. szám, 2013. Agrárpiaci Jelentések ZÖLDSÉG, GYÜMÖLCS ÉS BOR XVII. évfolyam, 10. szám, 2013 Agrárpiaci Jelentések ZÖLDSÉG, GYÜMÖLCS ÉS BOR Zöldség, Gyümölcs és Bor Zöldség, Gyümölcs és Bor XVII. évfolyam, 10. szám, 2013 Megjelenik kéthetente június 4. Felelős szerkesztő

Részletesebben

EU Környezetvédelmi Vezetési és Hitelesítési Rendszer (EMAS III.) 3. EMAS KEREKASZTAL (2009. május 29.) EMAS EMAS I. rendelet (1993.) Új szabályozási megközelítés: önkéntes eszköz Alternativa a szokásos

Részletesebben

A 2012-es szezon értékelése

A 2012-es szezon értékelése A 2012-es szezon értékelése Kecskés Gábor ELNÖK Országos Burgonya Szövetség és Terméktanács Burgonya Ágazati Fórum Keszthely 2013.január 17. Európai helyzetkép Rekord alacsony burgonya termés az idei esztendőben

Részletesebben

Szaktanácsadás képzés- előadás programsorozat

Szaktanácsadás képzés- előadás programsorozat Szaktanácsadás képzés- előadás programsorozat Helyszín: Földi Kincsek Vására Oktatóközpont, 2632 Letkés Dózsa György út 22. IDŐ ELŐADÁS SZAKTANÁCSADÁS KÉPZÉS 2014.09.27 Innováció a helyi gazdaság integrált

Részletesebben

82/2004. (V. 11.) FVM rendelet. a gyümölcs és zöldség ellenőrzéséről

82/2004. (V. 11.) FVM rendelet. a gyümölcs és zöldség ellenőrzéséről 1 82/2004. (V. 11.) FVM rendelet a gyümölcs és zöldség ellenőrzéséről Az élelmiszerekről szóló 2003. évi LXXXII. törvény 20. -a (7) bekezdésének a) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket

Részletesebben

A kereskedelem helye, szerepe

A kereskedelem helye, szerepe A kereskedelem helye, szerepe Kereskedelem: Egyrészt tevékenység, melynek során a termékek előállítójuktól eljutnak a felhasználóhoz. Másrészt szervezet, amelyhez azok a vállalatok tartoznak, amelyek fő

Részletesebben

A vidékfejlesztési miniszter /2011. ( ) VM rendelete egyes önkéntes megkülönböztető megjelölések élelmiszereken történő használatáról

A vidékfejlesztési miniszter /2011. ( ) VM rendelete egyes önkéntes megkülönböztető megjelölések élelmiszereken történő használatáról 1 A vidékfejlesztési miniszter /2011. ( ) VM rendelete egyes önkéntes megkülönböztető megjelölések élelmiszereken történő használatáról Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI.

Részletesebben

Az ágazat helyzete, tendenciák a gyümölcslé, gyümölcsital és ásványvízfogyasztás alakulásában

Az ágazat helyzete, tendenciák a gyümölcslé, gyümölcsital és ásványvízfogyasztás alakulásában Az ágazat helyzete, tendenciák a gyümölcslé, gyümölcsital és ásványvízfogyasztás alakulásában Bikfalvi Istvánné Magyarországi Üdítőital-, Gyümölcslé- és Ásványvízgyártók Szövetsége Zöldség és gyümölcslevek

Részletesebben

ÉLELMISZERBIZTONSÁG Egyes hormonhatású anyagok állattenyészésben való felhasználásának tilalma Élelmiszerjog, élelmiszerbiztonsági eljárások

ÉLELMISZERBIZTONSÁG Egyes hormonhatású anyagok állattenyészésben való felhasználásának tilalma Élelmiszerjog, élelmiszerbiztonsági eljárások Az FVM Vidékfejlesztési, Képzési és Szaktanácsadási Intézet megbízásából készült ÉLELMISZERBIZTONSÁG Egyes hormonhatású anyagok állattenyészésben való felhasználásának tilalma Élelmiszerjog, élelmiszerbiztonsági

Részletesebben

KÁLIUM a magas hozamokat versenyképes minőségben előállító intenzív gyümölcstermesztés alaptápanyaga

KÁLIUM a magas hozamokat versenyképes minőségben előállító intenzív gyümölcstermesztés alaptápanyaga KÁLIUM a magas hozamokat versenyképes minőségben előállító intenzív gyümölcstermesztés alaptápanyaga Kálium szerepe a gyümölcstermő növények fejlődésében A kálium meghatározó jelentőségű a gyümölcstermő

Részletesebben

Bejelentés. a bejelentés-köteles kereskedelmi tevékenység folytatásáról. 1. A kereskedő neve:... címe:... székhelye:...

Bejelentés. a bejelentés-köteles kereskedelmi tevékenység folytatásáról. 1. A kereskedő neve:... címe:... székhelye:... Bejelentés a bejelentés-köteles kereskedelmi tevékenység folytatásáról I. A kereskedő és a kereskedelmi tevékenység adatai 1. A kereskedő neve:... címe:... székhelye:... 2. A kereskedő cégjegyzékszáma,

Részletesebben

Földi Kincsek Vására Oktatóközpont Programfüzete

Földi Kincsek Vására Oktatóközpont Programfüzete Földi Kincsek Vására Oktatóközpont Programfüzete Előadás- képzés-szaktanácsadás a Börzsöny-Duna-Ipoly Vidékfejlesztési Egyesület szervezésében Helyszín: Földi Kincsek Vására Oktatóközpont (2632, Letkés

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Javasoljuk, hogy a kérelem csomagot tértivevényes ajánlott küldeményként adja postára.

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Javasoljuk, hogy a kérelem csomagot tértivevényes ajánlott küldeményként adja postára. KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A termelői csoportok létrehozásának és működésének támogatása intézkedés kifizetési kérelmének kitöltéséhez 1. A formanyomtatványok kitöltése előtt kérjük, alaposan tanulmányozza át

Részletesebben

Erdély 2020 a szülőföld EU forrásokra alapozott intelligens, fenntartható és inkluzív növekedésének közös stratégiai kerete fejlesztési terve

Erdély 2020 a szülőföld EU forrásokra alapozott intelligens, fenntartható és inkluzív növekedésének közös stratégiai kerete fejlesztési terve Erdély 2020/ Ágazat pg. 1 of 9 Erdély 2020 a szülőföld EU forrásokra alapozott intelligens, fenntartható és inkluzív növekedésének közös stratégiai kerete fejlesztési terve Ágazati konzultációs dokumentum

Részletesebben

Az élelmiszerbiztonsággal és a másodlagos élelmiszerellenőrzéssel kapcsolatos új szabályozás legfontosabb elemei, végrehajtásának gyakorlata

Az élelmiszerbiztonsággal és a másodlagos élelmiszerellenőrzéssel kapcsolatos új szabályozás legfontosabb elemei, végrehajtásának gyakorlata Az élelmiszerbiztonsággal és a másodlagos élelmiszerellenőrzéssel kapcsolatos új szabályozás legfontosabb elemei, végrehajtásának gyakorlata Dr. Kardeván Endre élelmiszerlánc-felügyeletért és agrárigazgatásért

Részletesebben

A Mórakert TÉSZ információs rendszere

A Mórakert TÉSZ információs rendszere A Mórakert TÉSZ információs rendszere Berecz Patrícia DE AMTC GVK SU 2009-2009.08.27 Tartalom A Mórakert TÉSZ bemutatás Informatikai ellátottság Kommunikáció Egyéb informatikai rendszerek A Mórakert TÉSZ

Részletesebben

ZÖLDSÉGFÉLÉK SZAPORÍTÁSA ANYAGCSERE. előnevelési praktikák. 2014 06 24. Vágvölgyi Erika

ZÖLDSÉGFÉLÉK SZAPORÍTÁSA ANYAGCSERE. előnevelési praktikák. 2014 06 24. Vágvölgyi Erika ZÖLDSÉGFÉLÉK SZAPORÍTÁSA előnevelési praktikák ANYAGCSERE 2014 06 24. Vágvölgyi Erika Egyéves egynyári növény: lágyszárú, egy év alatt csírázik, virágzik, termésérés után elpusztul. (kukorica, borsó, karfiol,

Részletesebben

Kalóriaszegény mintaétrend

Kalóriaszegény mintaétrend Kalóriaszegény mintaétrend Varga Gábor dr. www.gvmd.hu 1/9 1. nap 2 dl 1,5%-os tej 94 5 dkg párizsi 106 2 db abonett 60 10 dkg zöldpaprika 20 1 db kockasajt (3,3 dkg) 75 15 dkg alma 45 3 dl Garden rostos

Részletesebben

XVII. évfolyam, 16. szám, 2013. Agrárpiaci Jelentések ZÖLDSÉG, GYÜMÖLCS ÉS BOR

XVII. évfolyam, 16. szám, 2013. Agrárpiaci Jelentések ZÖLDSÉG, GYÜMÖLCS ÉS BOR XVII. évfolyam, 16. szám, 2013 Agrárpiaci Jelentések ZÖLDSÉG, GYÜMÖLCS ÉS BOR Zöldség, Gyümölcs és Bor Zöldség, Gyümölcs és Bor XVII. évfolyam, 16. szám, 2013 Megjelenik kéthetente 2013. augusztus 27.

Részletesebben

Támogatásban részesíthető Kedvezményezettek. Támogatható felhasználások

Támogatásban részesíthető Kedvezményezettek. Támogatható felhasználások 1. MELLÉKLET Termékleírás Támogatásban részesíthető Kedvezményezettek A GOP 4 Portfoliógarancia Program keretében Támogatásra jogosultak a devizabelföldinek minősülő, a Magyar Köztársaság területén székhellyel,

Részletesebben

EU AGRÁR JOGSZABÁLY VÁLTOZÁSOK, BIOSZÉN JOGHARMÓNIZÁCIÓ

EU AGRÁR JOGSZABÁLY VÁLTOZÁSOK, BIOSZÉN JOGHARMÓNIZÁCIÓ Bioszén, a mezőgazdaság új csodafegyvere EU agrár jogszabály változások a bioszén és komposzt termékek vonatkozásában EU AGRÁR JOGSZABÁLY VÁLTOZÁSOK, BIOSZÉN JOGHARMÓNIZÁCIÓ A REFERTIL projekt az Európai

Részletesebben

A MÓRAHALMI FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS HÁZA

A MÓRAHALMI FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS HÁZA A MÓRAHALMI FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS HÁZA A mórahalmi Fenntartható Fejlődés Háza Pályázati azonosító: KEOP-6.2.0/B-2008-0007 Projekt gazda: Mórahalom Város Önkormányzata A fenntartható életmódot és az ehhez

Részletesebben

2010. Telephelyfejlesztés 2010.03.10.

2010. Telephelyfejlesztés 2010.03.10. 2010. Telephelyfejlesztés 2010.03.10. Kedves Pályázó! Ezúton szeretném Önöket értesíteni az alábbi pályázati lehetőségről. Amennyiben a megküldött pályázati anyag illeszkedik az Önök elképzeléseihez, kérem,

Részletesebben

35 milliárd forint vidékfejlesztési forrásra lehet pályázni

35 milliárd forint vidékfejlesztési forrásra lehet pályázni 35 milliárd forint vidékfejlesztési forrásra lehet pályázni 2015. április 20. 13:23 Összesen 35 milliárd forint vidékfejlesztési forrásra lehet pályázni a 2007-2013 között még fel nem használt keret terhére

Részletesebben

L 199/84 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2005.7.29. (Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező) BIZOTTSÁG

L 199/84 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2005.7.29. (Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező) BIZOTTSÁG L 199/84 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2005.7.29. II (Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező) BIZOTTSÁG A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (2005. július 20.) az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garanciaalap

Részletesebben

HÁZTARTÁSI KÖLTSÉGVETÉSI FELVÉTEL

HÁZTARTÁSI KÖLTSÉGVETÉSI FELVÉTEL Központi Statisztikai Hivatal Megye: MEGYE Az adatszolgáltatás nem kötelező. Az adatgyűjtés statisztikai célra történik! Nyilvántartási szám: 537/3 Település: TERUL Számlálókörzet száma: SZLOK Lakás sorszáma:

Részletesebben

KMS Védjegy általános szakmai követelményei

KMS Védjegy általános szakmai követelményei KMS Védjegy általános szakmai követelményei A Kiváló Minőségű Sertéshús (KMS) védjegy céljai: felhívja a hazai és külföldi fogyasztók figyelmét az ellenőrzötten kiváló minőségű sertéshúsból készült termékekre

Részletesebben

Az élelmiszerlánc hatósági felügyelete

Az élelmiszerlánc hatósági felügyelete Az élelmiszerlánc hatósági felügyelete dr. Reiterer Zoltán Ózd, 2013. szeptember 27. Az Európai Unió élelmiszerjogának alapelve Alapelv: a biztonságos és egészséges élelmiszer szabad mozgása biztosított

Részletesebben

Az EU gazdasági és politikai unió

Az EU gazdasági és politikai unió Brüsszel 1 Az EU gazdasági és politikai unió Egységes piacot hozott létre egy egységesített jogrendszer révén, így biztosítva a személyek, áruk, szolgáltatások és a tőke szabad áramlását. Közös politikát

Részletesebben

a kertészeti ágazat fejlesztésére Budapest, 2011. szeptember 23.

a kertészeti ágazat fejlesztésére Budapest, 2011. szeptember 23. Fiatal gazdálkodók javaslatai a kertészeti ágazat fejlesztésére Budapest, 2011. szeptember 23. Helyzetértékelés 1. Zöldség: 68.000 ha 1144 ezer tonna Gyümölcs: 93.000 ha 766 ezer tonna Szőlő: 80.000 ha

Részletesebben

Termésbecslés Tavaszi munkák jelentése Nyári munkák jelentése Őszi munkák jelentése OSAP jelentések. Székesfehérvár 2014.11.27

Termésbecslés Tavaszi munkák jelentése Nyári munkák jelentése Őszi munkák jelentése OSAP jelentések. Székesfehérvár 2014.11.27 Termésbecslés Tavaszi munkák jelentése Nyári munkák jelentése Őszi munkák jelentése OSAP jelentések Székesfehérvár 2014.11.27 Termésbecslés 6/2014. (II. 6.) VM rendelet a termésbecslésről A szakmaközi

Részletesebben

Termelők együttműködését segítő szervezetek felmérése KÉRDŐÍV

Termelők együttműködését segítő szervezetek felmérése KÉRDŐÍV 1119 Budapest, Fehérvári út 89-95. www.nak.hu Termelők együttműködését segítő szervezetek felmérése KÉRDŐÍV Kérjük, hogy lehetőség szerint jelen kérdőívet a szervezet elsőszámú döntéshozója töltse ki!

Részletesebben

AZ ÉLELMISZEREK JELÖLÉSÉRE VONATKOZÓ UNIÓS RENDELETTEL KAPCSOLATOS FŐBB VÁLTOZÁSOK

AZ ÉLELMISZEREK JELÖLÉSÉRE VONATKOZÓ UNIÓS RENDELETTEL KAPCSOLATOS FŐBB VÁLTOZÁSOK AZ ÉLELMISZEREK JELÖLÉSÉRE VONATKOZÓ UNIÓS RENDELETTEL KAPCSOLATOS FŐBB VÁLTOZÁSOK Kovács Krisztina osztályvezető Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (NÉBIH) Élelmiszer-és Takarmánybiztonsági Igazgatóság

Részletesebben

A Magyar EU elnökség a halászatban, a Közös Halászati Politika változásának lehetséges hatásai a haltermelésre

A Magyar EU elnökség a halászatban, a Közös Halászati Politika változásának lehetséges hatásai a haltermelésre A Magyar EU elnökség a halászatban, a Közös Halászati Politika változásának lehetséges hatásai a haltermelésre Bardócz Tamás halászati osztályvezető Vidékfejlesztési Minisztérium Az előadás tartalma: Magyar

Részletesebben

Mezőgazdasági és környezetügyi szakdiplomaták éves beszámolója

Mezőgazdasági és környezetügyi szakdiplomaták éves beszámolója Embajada de Hungría Mezőgazdasági és környezetügyi szakdiplomaták éves beszámolója Maácz Miklós Spanyolország, Madrid 2015. július 20. Spanyol politikai helyzet Kormányzó párt: Partido Popular (PP), Szaktárca:

Részletesebben

TÉRINFORMATIKAI ADATRENDSZEREK

TÉRINFORMATIKAI ADATRENDSZEREK TÉRINFORMATIKAI ADATRENDSZEREK A NÖVÉNY- ÉS TALAJVÉDELEMBEN SZABÓ LEVENTE TÉRINFORMATIKAI VEZETŐ MEZŐGAZDASÁGI SZAKIGAZGATÁSI HIVATAL, NÖVÉNY- TALAJ- ÉS AGRÁR-KÖRNYEZETVÉDELMI IGAZGATÓSÁG (MGSZH NTAI)

Részletesebben

Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetsége ALAPSZABÁLYA

Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetsége ALAPSZABÁLYA Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetségének ALAPSZABÁLYA Az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 1. -ban írt felhatalmazás alapján a 2001. év október 13. napján tartott alakuló közgyűlésen

Részletesebben

19/2008. (II. 19.) FVM rendelet. a zöldség-gyümölcs termelői csoportok és termelői szervezetek nemzeti szabályozásáról

19/2008. (II. 19.) FVM rendelet. a zöldség-gyümölcs termelői csoportok és termelői szervezetek nemzeti szabályozásáról 19/2008. (II. 19.) FVM rendelet a zöldség-gyümölcs termelői csoportok és termelői szervezetek nemzeti szabályozásáról A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb

Részletesebben

1. melléklet a 35/2010. (IV. 9.) FVM rendelethez

1. melléklet a 35/2010. (IV. 9.) FVM rendelethez 1. melléklet a 35/010. (IV. 9.) FVM rendelethez A B C D E F G H I J K Maximális Kötelező Elvárt Legkisebb Legkisebb Ültetvény Intenzív ültetvény Öntözési követelmények fajlagos termesztésb hozamok a támogatható

Részletesebben

Szeretettel köszöntöm a A legszebb konyhakertek Magyarország legszebb konyhakertje program. karcagi rendezvényének minden résztvevőjét

Szeretettel köszöntöm a A legszebb konyhakertek Magyarország legszebb konyhakertje program. karcagi rendezvényének minden résztvevőjét Szeretettel köszöntöm a A legszebb konyhakertek Magyarország legszebb konyhakertje program karcagi rendezvényének minden résztvevőjét Kerttervezés faj és fajtatársítással Előadó: Dr. Roszík Péter c. egyetemi

Részletesebben

Beadási határidő A pályázat benyújtására 2015.július 9-től 2017. július 10-ig van lehetőség. Rendelkezésre álló keret

Beadási határidő A pályázat benyújtására 2015.július 9-től 2017. július 10-ig van lehetőség. Rendelkezésre álló keret Tájékoztató A mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése (GINOP 1.2.1) és A mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése (GINOP 1.2.2) pályázathoz Beadási

Részletesebben

Állattartó telepek korszerűsítéséhez nyújtandó támogatás

Állattartó telepek korszerűsítéséhez nyújtandó támogatás Állattartó telepek korszerűsítéséhez nyújtandó támogatás Wayda Imre vezető főtanácsos Agrárfejlesztési Főosztály Kaposvár, 2012. szeptember 21-22. Előzmények A 2007-2013. vidékfejlesztési program (ÚMVP

Részletesebben

terménysegélyről szóló rendelet Mell: 2 pld rendelet-tervezet (hatásvizsgálati lap, indokolás)

terménysegélyről szóló rendelet Mell: 2 pld rendelet-tervezet (hatásvizsgálati lap, indokolás) Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz.: 22-110/2015. Tárgy: A természetben nyújtott mezőgazdasági terménysegélyről

Részletesebben

Agrártermelők együttműködési hálózata

Agrártermelők együttműködési hálózata Agrártermelők együttműködési hálózata Békés Megyéért Vállalkozásfejlesztési Közhasznú Közalapítvány megbízásából készítette a 3K Consens Iroda HU-RO-SCG-05/01 sz. Interreg program HU-RO-SCG-1/263 számú

Részletesebben

Termék fogalma. Termék tulajdonságai - Termékkörök. A termék fogalma, a mezőgazdasági termék sajátosságai a forgalmazás szempontjából, csoportosításuk

Termék fogalma. Termék tulajdonságai - Termékkörök. A termék fogalma, a mezőgazdasági termék sajátosságai a forgalmazás szempontjából, csoportosításuk A termék fogalma, a mezőgazdasági termék sajátosságai a forgalmazás szempontjából, csoportosításuk Készítette: Tóth Éva Tanársegéd Pannon Egyetem, Georgikon Kar 2 Termék fogalma Terméknek minősül mindaz,

Részletesebben

Bejelentés. A kereskedő és a kereskedelmi tevékenység adatai. 1./ A kereskedő neve (cégneve) :... A kereskedő székhelye: Ir.szám:... Település:...

Bejelentés. A kereskedő és a kereskedelmi tevékenység adatai. 1./ A kereskedő neve (cégneve) :... A kereskedő székhelye: Ir.szám:... Település:... Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője 3.000,-Ft illetékköteles Bejelentés Bejelentésköteles kereskedelmi tevékenység folytatásáról ( A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló

Részletesebben

Az értékesítési rendszer szereplői, a közvetítők. Az értékesítési rendszer szereplői

Az értékesítési rendszer szereplői, a közvetítők. Az értékesítési rendszer szereplői Az értékesítési rendszer szereplői, a közvetítők Az értékesítési rendszer szereplői Készítette: Tóth Éva Tanársegéd Pannon Egyetem, Georgikon Kar Tóth É. - Kereskedelmi ismeretek 2 Az értékesítési rendszer

Részletesebben

Összefoglaló jelentés

Összefoglaló jelentés NEMZETI FOGYASZTÓVÉDELMI HATÓSÁG SZOLGÁLTATÁS-ELLENRZÉSI FOSZTÁLY Iktatószám: Készítette: SEF-418/2014. Csengeri Éva Balogh Edina Összefoglaló jelentés Az élelmiszerek származási helyével kapcsolatos megtéveszt

Részletesebben

MAGYAR ÉLELMISZERKÖNYV. Codex Alimentarius Hungaricus. 2-107 számú irányelv

MAGYAR ÉLELMISZERKÖNYV. Codex Alimentarius Hungaricus. 2-107 számú irányelv MAGYAR ÉLELMISZERKÖNYV Codex Alimentarius Hungaricus 2-107 számú irányelv Megkülönböztető minőségi jelöléssel ellátott gyümölcsbor Fruit wine with distinctive quality indication Jóváhagyta a Magyar Élelmiszerkönyv

Részletesebben

Fehér és csípős paprika

Fehér és csípős paprika Fehér és csípős paprika fehér paprika Kertész kollégák! Amikor találkozunk Önökkel szakmai rendezvényeinken, bemutatóinkon mindig nagy érdeklődéssel várjuk, hogy új fajtáinkat hogyan fogadják, mennyire

Részletesebben

Külföldről rendel, vagy oda küld karácsonyi ajándékot? Erre figyeljen!

Külföldről rendel, vagy oda küld karácsonyi ajándékot? Erre figyeljen! S A J T Ó H Á T T É R A N Y A G Külföldről rendel, vagy oda küld karácsonyi ajándékot? Erre figyeljen! A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) tapasztalata szerint egyre több a magáncélú, külföldről történő

Részletesebben

Pályázati feltételek és bírálati szempontok a Duna-Dráva Nemzeti Parki Termék védjegy használatához

Pályázati feltételek és bírálati szempontok a Duna-Dráva Nemzeti Parki Termék védjegy használatához Pályázati feltételek és bírálati szempontok a Duna-Dráva Nemzeti Parki Termék védjegy használatához 1. A védjegy A Duna-Dráva Nemzeti Parki Termék védjegyet az 1. számú melléklet tartalmazza. 2. A védjegy

Részletesebben

Új törvények az élelmiszerlánc szabályozásban

Új törvények az élelmiszerlánc szabályozásban Új törvények az élelmiszerlánc szabályozásban BIOMI KFT GMO Szimpózium Ősz Csabáné FVM Élelmiszerlánc-elemzési Főosztály 2008. november 6. 1 Új törvények az élelmiszerlánc szabályozásban 2008. évi XLVI.

Részletesebben

Mit ellenőriz az. hatóság? ISOFÓRUM XXII. NMK

Mit ellenőriz az. hatóság? ISOFÓRUM XXII. NMK Mit ellenőriz az Építésfelügyeleti hatóság? Hatóságok Építésigazgatás (általános építmények) Első fokú hatóságok Járási székhely Járási (kerületi) Hivatal jegyzője (198) (38+21) Általános építésügyi hatósági

Részletesebben

Nemzetközi gazdaságtan PROTEKCIONIZMUS: KERESKEDELEM-POLITIKAI ESZKÖZÖK

Nemzetközi gazdaságtan PROTEKCIONIZMUS: KERESKEDELEM-POLITIKAI ESZKÖZÖK Nemzetközi gazdaságtan PROTEKCIONIZMUS: KERESKEDELEM-POLITIKAI ESZKÖZÖK A vám típusai A vám az importált termékre kivetett adó A specifikus vám egy fix összeg, amelyet az importált áru minden egységére

Részletesebben

Hernádszentandrási Sport Egyesület

Hernádszentandrási Sport Egyesület Hernádszentandrási Sport Egyesület Alapszabálya 1. Általános rendelkezések 1.1. Az egyesület neve: Hernádszentandrási Sport Egyesület Rövidítése: HSE Színe: fekete-fehér Alapításának éve: 2006 Székhelye:

Részletesebben

Szeretettel köszöntöm a A legszebb konyhakertek Magyarország legszebb konyhakertje program. Badacsonytördemici rendezvényének minden résztvevőjét

Szeretettel köszöntöm a A legszebb konyhakertek Magyarország legszebb konyhakertje program. Badacsonytördemici rendezvényének minden résztvevőjét Szeretettel köszöntöm a A legszebb konyhakertek Magyarország legszebb konyhakertje program Badacsonytördemici rendezvényének minden résztvevőjét Kerttervezés faj és fajtatársítással Előadó: Dr. Roszík

Részletesebben

16/1998. (IV. 3.) FM rendelet. a vágójuhok vágás utáni minősítéséről és kereskedelmi osztályba sorolásáról

16/1998. (IV. 3.) FM rendelet. a vágójuhok vágás utáni minősítéséről és kereskedelmi osztályba sorolásáról 16/1998. (IV. 3.) FM rendelet a vágójuhok vágás utáni minősítéséről és kereskedelmi osztályba sorolásáról Az agrárpiaci rendtartásról szóló 1993. évi VI. törvény 27. -ának (2) bekezdésében kapott felhatalmazás

Részletesebben

Tájékozódás az élelmiszerek világában. Élelmiszer-jelölés, szabályozás, jelek és védjegyek

Tájékozódás az élelmiszerek világában. Élelmiszer-jelölés, szabályozás, jelek és védjegyek Tájékozódás az élelmiszerek világában. Élelmiszer-jelölés, szabályozás, jelek és védjegyek Pálfi Erzsébet, dietetikus,, főiskolai tanársegéd Semmelweis Egyetem Egészségügyi Főiskolai Kar Ételed az életed!

Részletesebben

Tájékoztató a 2015-től induló termeléshez kötött támogatásokról

Tájékoztató a 2015-től induló termeléshez kötött támogatásokról Tájékoztató a 2015-től induló termeléshez kötött támogatásokról A 2015-től érvényes Közös Agrárpolitikában (KAP) megjelenő számos újdonság között meghatározó és Magyarország számára kiemelt jelentőségű

Részletesebben

Tájékoztató. 1. Jogalap: 2. Mikor kötelező a bejelentés. EKÁER-rendszer

Tájékoztató. 1. Jogalap: 2. Mikor kötelező a bejelentés. EKÁER-rendszer Tájékoztató EKÁER-rendszer - Termékek közúti fuvarozásának bejelentése Tájékoztató aktualizálva: 2015.03.02. 2015. január 1-jén elindult az Elektronikus Közúti Árumozgásokat Ellenőrző Rendszer (EKAER).

Részletesebben

RASKÓ GYÖRGY MIT ÉR AZ ÉLELMISZER, HA MAGYAR? Újratervezés. GKI üzleti konferencia. 2011 december 1.

RASKÓ GYÖRGY MIT ÉR AZ ÉLELMISZER, HA MAGYAR? Újratervezés. GKI üzleti konferencia. 2011 december 1. RASKÓ GYÖRGY MIT ÉR AZ ÉLELMISZER, HA MAGYAR? Újratervezés. GKI üzleti konferencia. 2011 december 1. MI A MAGYAR ÉLELMISZER? A VM már egy éve próbálja megfogalmazni, de még ma sincs rendelet róla A VM

Részletesebben

A KÖZÖS AGRÁRPOLITIKA REFORMJA. Czerván György agrárgazdaságért felelős államtitkár

A KÖZÖS AGRÁRPOLITIKA REFORMJA. Czerván György agrárgazdaságért felelős államtitkár A KÖZÖS AGRÁRPOLITIKA REFORMJA Czerván György agrárgazdaságért felelős államtitkár A magyar mezőgazdaság Európai Unión belüli súlya a termelési érték alapján 2006-1,83% 2007-1,86% 2008-2,07% 2009-1,76%

Részletesebben

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter. /2007. ( ) FVM rendelete

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter. /2007. ( ) FVM rendelete A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter /2007. ( ) FVM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a kedvezőtlen adottságú területeken történő gazdálkodáshoz nyújtandó kompenzációs

Részletesebben

6200 Kiskőrös, Luther tér 1. Tel.: 78/415-540 2014. szeptember

6200 Kiskőrös, Luther tér 1. Tel.: 78/415-540 2014. szeptember Megvalósítási határidő hosszabbítás A LEADER HACS közreműködésével megvalósuló, 2012-2014. években benyújtott támogatásban részesült kérelmek esetében meghosszabbításra került a megvalósítási határidő.

Részletesebben

A baromfi ágazat stratégiája. Dr. Csorbai Attila elnök-igazgató Baromfi Termék Tanács

A baromfi ágazat stratégiája. Dr. Csorbai Attila elnök-igazgató Baromfi Termék Tanács A baromfi ágazat stratégiája Dr. Csorbai Attila elnök-igazgató Baromfi Termék Tanács 1949 1951 1953 1955 1957 1959 1961 1963 1965 1967 1969 1971 1973 1975 1977 1979 1981 1983 1985 1987 1989 1991 1993 1995

Részletesebben

Gyógynövények az élelmiszerek között

Gyógynövények az élelmiszerek között Gyógynövények az élelmiszerek között Budapest, 2011. március 25. Sárvár Deák Ferenc főosztályvezető-helyettes Vidékfejlesztési Minisztérium Élelmiszerlánc-felügyeleti Főosztály 1 Az emberi felhasználásra

Részletesebben

A növénytermesztés közvetlen támogatásai 2015-2020

A növénytermesztés közvetlen támogatásai 2015-2020 A növénytermesztés közvetlen támogatásai 2015-2020 Potori Norbert Martonvásár, 2014. szeptember 25. Magyarország KAP pénzügyi kerete 2016-2020 (pénzügyi év) + 15% Pillérek közötti átcsoportosítás -15%

Részletesebben