Zöldség és gyümölcs. A friss zöldség és gyümölcs piacszabályozása az Európai Unióban. Bevezetés. Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Zöldség és gyümölcs. A friss zöldség és gyümölcs piacszabályozása az Európai Unióban. Bevezetés. Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium"

Átírás

1 A friss zöldség és gyümölcs piacszabályozása az Európai Unióban Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Zöldség és gyümölcs Bevezetés A tájékoztató fô célja az, hogy megismertesse a magyar zöldség- és gyümölcstermesztôket az Európai Unió piacszabályozásával, különösen pedig a zöldség- és gyümölcstermesztôk által létrehozható termelôi szervezetekkel 1, amelyek a piacszabályozásban is kulcsszerepet töltenek be. A zöldség-gyümölcs piacszabályozás megismerése több szempontból is fontos a magyar termelôk számára már az EU-csatlakozásunk elôtti idôszakban is. Az elsô szempont az, hogy csatlakozásunk után a magyar termelôkre is teljes egészében vonatkozni fognak az EU szabályai. Bár az EU zöldséggyümölcs piacszabályozása más ágazatokhoz (pl. a tejhez) képest laza, hiszen bárki korlátozás nélkül folytathat termelést, a csatlakozásra elsôsorban a Magyar Élelmiszerkönyv által is elôírt kötelezô minôségi elôírások megismerésével és betartásával a termelôknek és a kereskedôknek egyaránt fel kell készülniük. A második szempont, a TÉSZ-ek mûködésének megismerése, és a magyar termelôk által hasonló szervezetek kialakítása talán az elsônél is fontosabb. A kereskedelem világszerte koncentrálódik, és a szupermarket-hálózatok már Magyarországon is jelentôs részt képviselnek a zöldséggyümölcsforgalmazásban. Ezek a hálózatok jó minôségû, egyöntetû és nagy mennyiségû áru pontos szállítását követelik meg, s e feltételeknek az egyéni termelôk az Európai Unióban is nehezen, vagy egyáltalán nem tudnak megfelelni. További érv a TÉSZ-ek mellett az, hogy jelentôs mennyiségû áruval jelentkeznek a piacon, ami jobb alkupozíciót, magasabb bevételt jelent a termelô számára. A termelô bevételeit növeli az is, hogy az ilyen szervezetekbe szervezôdött termelôk együttesen képesek az áru válogatásához, csomagolásához szükséges gépek beszerzésére, tárolók létesítésére, ami által értékesebb árut állíthatnak elô, illetve az áru értékesítésével megvárhatják a piac kedvezô alakulását. A harmadik szempont az, hogy az Európai Unió a zöldség- és gyümölcstermesztôket nem egyénileg, hanem TÉSZ-eiken keresztül részesíti támogatásban. Másképpen megfogalmazva a támogatás haszonélvezôje a termelô, de a támogatáshoz csak a szervezet tagjaként juthat hozzá. Ezért a magyar termelôk alapvetô érdeke, hogy csatlakozásunk idôpontjára minél nagyobb arányban szervezôdjenek TÉSZ-ekbe. Az itt leírt és magyarázott szabályok kiválasztásakor a cél az volt, hogy ezek alapján a magyar termelôk képesek legyenek versenyképes TÉSZ-ek létrehozására, amelyeken keresztül EU-csatlakozásunk után az Unió támogatásait is igénybe vehetik majd. A tömörség érdekében a szabályozás egészérôl csak rövid áttekintést adunk, részletesebben csak a TÉSZ-ekkel foglalkozunk. 1 E szervezetek számára nehéz jó magyar elnevezést találni. Angol nevük ugyanis producer organisation, rövidítve PO, szó szerinti fordításban termelõi szervezet. E kifejezés rövidítése TSZ viszont komoly félreértést okozna, mivel ezek a szervezetek nem rokonai a régi 'termelõszövetkezeteknek'. Mivel az ilyen szervezetek elismerésérõl szóló magyar rendelet a zöldség-, gyümölcstermelõi, értékesítõ szervezet kifejezést, illetve a TÉSZ rövidítést használja, a tájékoztató további részében elsõsorban a TÉSZ illetve a szervezet megnevezést fogjuk használni.

2 Az Európai Unió zöldség-gyümölcs piacszabályozása Az Európai Unió októberében új alaprendeletet hozott a zöldség-gyümölcspiac szabályozásáról. Az alábbiakban ezt a 2200/96/EK számú rendeletet, valamint a hozzá kapcsolódó végrehajtási rendeleteket tekintjük át. A csatlakozási felkészülés keretében a rendelet TÉSZ-ekre vonatkozó egyes szabályait Magyarország is átvette. Az errôl szóló jogszabály A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 25/1999. (III. 5.) FVM rendelete a zöldség-, gyümölcstermelôi, értékesítô szervezetekrôl, amely a Magyar Közlöny 1999/18. számában jelent meg. Mivel a magyar rendelet a hazai viszonyokra való tekintettel csak az EU rendelet TÉSZ-ekre vonatkozó részét vette át kisebb módosításokkal célszerûbbnek tartottuk az EU rendelet ismertetését, annak fô fejezetei szerint haladva. A rendelet hatálya alá tartozó termékek A rendelet minden élelmezési célra termesztett zöldségre és gyümölcsre vonatkozik, beleértve a termesztett gombát, a csemegeszôlôt és a déligyümölcsöket is. Kivétel ez alól a hazánkban termesztett növények közül a burgonya és a csemegekukorica. Minôségi elôírások Zöldség articsóka bimbóskel cukkini étkezési paprika fejes saláta, fodros és széles levelû endívia fejes- és kelkáposzta fokhagyma halványító zeller karfiol paradicsom paraj póréhagyma sárgarépa spárga tojásgyümölcs uborka vöröshagyma witloof cikória zöldbab zöldborsó A minôségi elôírások jelentôsége Az Európai Unió több mint 30 fontos zöldség- és gyümölcsfaj (lásd a táblázatot) esetében kötelezôvé tette a minôségi elôírások alkalmazását, a jövôben pedig további fajok esetében is minôségi elôírások életbe léptetése várható. Kereskedelmi forgalomba csak ezeknek megfelelô minôségû termékek kerülhetnek (ez alól kivételt jelentenek pl. a termelô saját gazdaságában, közvetlenül a fogyasztónak eladott áruk, illetve a feldolgozóiparnak szállított alapanyagok). Ez azt jelenti, hogy a termékeknek a termelôtôl a fogyasztóig a kereskedelem minden lépésében meg kell felelniük az érvényes elôírásoknak. Az áru minôségéért mindig az áru birtokosa felelôs. A minôségi elôírások egyaránt vonatkoznak az EU-ban megtermelt, az importált és az exportált termékekre. Az áru minôségi követelményei Gyümölcs alma és körte csemegeszôlô cseresznye görögdinnye kajszi ôszibarack és nektarin sárgadinnye szamóca szilva avokádó banán citrusfélék kiwi A minôségi elôírások alapját a minimumkövetelmények képezik. Ezek legtöbbje az összes termékre vonatkozik. Ezek értelmében az áru legyen ép, egészséges, tiszta, friss megjelenésû; állati kártevôktôl és azok kártételétôl, betegségek nyomaitól, nem természetes felületi nedvességtôl, idegen szagtól és íztôl mentes; megfelelôen fejlett és érett. A kötelezô elôírások méretelôírásokat is tartalmaznak. Ezeket a termék jellemzôinek megfelelôen határozták meg. Így vonatkozhatnak az átmérôre (pl. a fokhagyma vagy az alma esetében) a tömegre (pl. a saláta vagy a csemegeszôlô esetében), a hosszra (a cukkini esetben) vagy ezek kombinációjára. A méret szerinti osztályozás csak bizonyos fajok Extra és I. 2

3 osztályú áruja esetében kötelezô, a többi esetben csak lehetséges. Mivel a válogatás illetve osztályozás tökéletesen nem végezhetô el, a kötelezô elôírások megengednek bizonyos minôségi és méreteltéréseket. Ez minôségi osztálytól és terméktôl függôen általában 5 10%. Az árunak ugyanakkor minden esetben fogyasztásra alkalmasnak kell lennie (pl. nem lehet erôsen zúzódott). Az áru csomagolására és jelölésére szintén részletes követelményeket állapítanak meg a rendeletek. Elsôdleges követelmény, hogy a csomagolóanyag és a csomagolás módja biztosítsa a termék megfelelô védelmét. A csomagoláshoz használt anyagok nem tartalmazhatnak az egészségre ártalmas összetevôket (pl. bizonyos festékeket), az áruval érintkezô anyagoknak pedig újnak és tisztának kell lenniük, és nem szabad külsô vagy belsô elváltozást okozniuk a termékben. A göngyölegen a következô adatokat kötelezô feltüntetni: Egyes termékeknél az elôírások további adatok csomagoló és/vagy forgalmazó neve és címe; termék megnevezése (ha az kívülrôl nem látható); minôségi osztály; származási ország; fajtanév (egyes Extra és I. osztályú termékeknél); méret (méret szerint válogatott termékeknél); nettó tömeg (tömeg alapján értékesített termékeknél); darabszám (darabszám alapján értékesített termékeknél). feltüntetését is megkövetelik. A fenti információkat jól láthatóan, olvashatóan és letörölhetetlenül kell feltüntetni a göngyöleg egy oldalára nyomtatva vagy eltávolíthatatlan címkével ráragasztva. Ömlesztve szállított termékek esetében az adatokat az árut kísérô dokumentumon, vagy a szállítóeszköz belsejében jól láthatóan elhelyezve kell feltüntetni. Amint a fentiekbôl látható, az elôírások elsôsorban az áru küllemére vonatkoznak, ízével, zamatával mivel e tulajdonságok objektív megítélése, ilyen kategóriák felállítása igen nehéz általában nem foglalkoznak. Hasonlóképpen nem esik szó az elôírásokban a káros beltartalmi anyagokról (pl. nitrátok, növényvédôszer-maradványok), mivel ezeket a növényegészségügyi és az általános élelmiszerellenôrzô vizsgálatok keretében ellenôrzik. Magyarországi helyzet Magyarország a Magyar Élelmiszerkönyv kialakítása során kötelezô elôírásként átvette az Európai Unió minôségi elôírásait. A Magyar Élelmiszerkönyv elôírásainak való megfelelést 1993 óta vizsgálják az Állategészségügyi és Élelmiszerellenôrzési Állomások. Az ellenôrzési rendszer fokozatosan kerül kiépítésre. Jelenleg az Európai Unióba exportált tételeket minden esetben, kötelezô jelleggel ellenôrzik, de növekszik a más országokba menô export ellenôrzésének aránya is. A következô lépésben fokozatosan ki kell építeni a hazai és import termékek ellenôrzését is. Termelôi szervezetek A termelôi szervezetek termelôk természetes vagy jogi személyek által, elsôsorban termékeik zöldség és gyümölcs termelésének megszervezése, közös áruvá készítése, tárolása és értékesítése céljából létrehozott szervezetek. Társasági formájuk nincs megkötve, de többségük szövetkezeti formában mûködik. A TÉSZ ugyanis nem jelent önálló jogi formát, ezért az elismerést kérô szervezeteket elôször valamilyen jogi formában (szövetkezet, Kft., Rt.) be kell jegyeztetni a Cégbíróságnál. Beszerzô-értékesítô szervezetek, szövetkezetek más ágazatokban is mûködnek Európa-szerte és Magyarországon is. A zöldség-gyümölcs ágazatban betöltött különleges szerepüket az adja, hogy más ágazatokkal ellentétben az EU-piacszabályozás részét képezik, így meglétük befolyásolja hazánk csatlakozási esélyeit, valamint támogatáshoz is csak ezeken keresztül fognak jutni a magyar zöldséggyümölcstermelôk. Méretük nagy változatosságot mutat: forgalmuk az évi tonnás értékesítéstôl több százezer tonnáig, taglétszámuk 5 10 fôtôl több ezer fôig terjed. (Az utóbbi években egyre gyakoribb forgalmuk növekedése pl. kisebb szervezetek összeolvadásával.) Általában jellemzô rájuk a földrajzi és termék 3

4 szerinti szervezôdés: rendszerint egy-egy termesztôkörzet termelôi, termékcsoportonként (pl. gyümölcs vagy zöldség, esetleg csak bizonyos növények a körzetben termesztettek közül) szervezik meg ôket. Jelenleg több mint 1300 TÉSZ mûködik az EU-ban, és ezek értékesítik a nagykereskedelem és az üzletláncok felé a zöldség-gyümölcs közel 50%-át. Az általuk végzett feladatok között jelentôs különbségek lehetnek. A különbséget elsôsorban az okozza, hogy a tagok más-más feladatokat ruháznak át az általuk létrehozott szervezetre, továbbá minden feladat többféleképpen oldható meg. A tapasztalatok szerint a konkrét feladatok megoldásának módjától függetlenül sikeres mûködésüknek három alapfeltétele van: 1. A termelôk adott csoportjának fel kell ismernie, hogy a közös értékesítés számukra gazdasági elônyt jelent. 2. Ezek a termelôk egyetértésben válasszák meg a szervezet szakmailag és gazdaságilag felkészült vezetôségét. 3. A megválasztott vezetôknek biztosítsanak széles hatáskört és tartsák be döntéseiket. Az alábbi ábra segítségével tekintsük át, hogyan jut el az áru a TÉSZ közremûködésével a termelôtôl a fogyasztóig. Az áru útja a termelotol a fogyasztóig termelô termelô termelô Válogatás, csomagolás: Egyes TÉSZ-eknél a termelôk saját válogató-csomagoló gépekkel rendelkeznek, és maguk végzik ezt a feladatot, más helyeken a termelôk ömlesztve szállítják központi feldolgozásra az árut. Tárolás: A termelt áru fajtájától függôen rendszerint rendelkeznek az áru átmeneti hûtésére (pl. paprika, paradicsom) vagy hosszú távú (pl. alma, körte) tárolására szolgáló közös hûtôtárolóval. Értékesítés: Szintén több módja lehetséges. Jól ismert a holland típusú, aukciós értékesítés, ahol az árut a szervezet központjában kialakított aukciós teremben vásárolják meg a nagy- és kiskereskedôk. Az utóbbi idôben egyre fontosabbá válik és a jövôben még jelentôsebb lesz az elôre megkötött szerzôdéseken alapuló, a nagykereskedôk és a szupermarket-hálózatok felé történô közvetlen értékesítés. Nagybani piacokra ritkábban szállítanak árut gyakran azokat a minôségi elôírásoknak ugyan megfelelô, de gyengébb minôségû termékeket viszik ide, amelyek a szupermarketeknek nem eladhatók. Az elôírásoknak nem megfelelô minôségû, illetve a speciálisan e célra termelt termékek a feldolgozóiparnak adhatók el, illetve a TÉSZ maga is végezhet feldolgozást (pl. savanyúságok készítését). A TÉSZ az értékesítés mellett egyéb tevékenységekkel is foglalkozhat. Ilyen például a közös anyagbeszerzés (vetômag, növényvédô szer, mûtrágya stb.), mivel nagy tételek esetén komoly árkedvezményeket tud elérni, a közös gépbeszerzés (nagy értékû, egy termelô által nem kihasználható gépek esetén), palántanevelés, szaktanácsadó szerzôdtetése (pl. a növényvédelem esetében) stb. szupermarket hálózat válogatás csomagolás tárolás értékesítés nagykereskedô feldolgozóipar kiskereskedô fogyasztó Elismerési feltételei Amint azt a fentiekben láttuk, a TÉSZ-ek feladatai változatosak lehetnek, és ennek megfelelôen felépítésük is különbözô. Annak érdekében, hogy a termelôk minél nagyobb arányban alakítsanak ki ilyen szervezeteket, az Európai Unió kidolgozta a TÉSZ-ek elismerési feltételeit, és az eszerint mûködô szervezeteket anyagi támogatásban részesíti. Itt ismételten hangsúlyozni kell, hogy az Európai Unióban bármely magángazda vagy szervezet szabadon folytathat zöldség- és gyümölcstermesztést, de csak az elismerési feltételeknek megfelelô szervezeteken keresztül részesülhetnek az EU támogatásában. 4

5 A szabályok széles mozgásteret engednek a TÉSZ-eknek, mivel az elismeréshez megszabott feltételek fô szerepe az, hogy e szervezetek kellô gazdasági erôt képviseljenek, és ezáltal életképesek legyenek. Az áttekintés elôtt röviden ki kell térni az Európai Unió rendeletei végrehajtásának módjára. A rendeletek a 15 tagállam mindegyikére azonos módon vonatkoznak. A szabályok betartatása ugyanakkor elsôsorban a tagállamok feladata. Ezért a TÉSZ-ek elismerésével vagy bármilyen egyéb kérdéssel kapcsolatban az 'állami szervek' illetékesek. Ez a szerv mezôgazdasági kérdésekben rendszerint a tagország mezôgazdasági minisztériuma, illetve annak valamely hivatala. Az EU kétféle szervezetet különböztet meg: a teljes elismerésben illetve az elôzetes elismerésben részesíthetô TÉSZ-eket. Az EU-rendelet felépítését követve elôször a teljes elismerés feltételeit tekintjük át, majd azt, hogy milyen könnyítéseket jelent ehhez képest az elôzetes elismerés. Fô feladatai a termelésnek az igényekhez történô illesztése (mennyiségileg és minôségileg egyaránt); a tagok termékeinek forgalmazása, ezáltal a kínálat koncentrálása; a termelési költségek csökkentése és a termelôi árak stabilizálása; olyan termesztési módszerek és környezetbarát hulladékkezelési eljárások (pl. a selejt vagy a nem értékesíthetô áru megsemmisítése) elterjedésének elôsegítése, amelyek védik a környezet (elsôsorban a víz, a talaj és a táj) minôségét, és/vagy javítják a környezet biológiai állapotát (pl. integrált vagy biotermelés). Tagjainak 5 fô kötelezettsége a szervezet által meghatározott termelési, forgalmazási és környezetvédelmi szabályok betartása; a teljes termékmennyiségnek a szervezeten keresztüli forgalmazása, az alábbi kivételekkel, amelyeket minden esetben a szervezetnek kell engedélyeznie: a tagok termésük legfeljebb 25%-át maguk is eladhatják, de csak saját területükön, közvetlenül a fogyasztók számára; a tagok másik TÉSZ-en keresztül, illetve saját maguk értékesíthetik azon termékeiket, amelyekkel saját szervezetük nem foglalkozik; pénzügyi hozzájárulás fizetése (a forgalmazott termék mennyisége vagy értéke alapján); statisztikai adatok szolgáltatása (terület, hozam, értékesítés) a szervezet számára, amelyet az az állami szervek felé továbbít; tagság kizárólag egy TÉSZ-ben. A szervezet 5 fô kötelezettsége Az alapszabálynak a következôket kell biztosítania: a tagok kötelezettségeinek betartathatóságát; a szervezet mûködtetéséhez szükséges tagdíjfizetés módjának meghatározását; a szervezet demokratikus felépítését; szankciókat a szabályok be nem tartása esetére (ezek rendszerint a következôk: pénzbüntetés, a tagság felfüggesztése, kizárás); szabályokat új tagok felvételére (pl. minimális tagsági idô, tagjelöltség, belépési díj). A minimális tagsági idô legalább egy év. Amennyiben egy termelô ki akar lépni a szervezetbôl, azt május 31-ig írásban be kell jelentenie, és tagsága a következô év január 1-én szûnik meg. (A szervezet ennél hosszabb bejelentési idôt is meghatározhat.) Amennyiben a szervezet mûködési programmal (lásd a pontot) rendelkezik, annak tartama alatt a tag csak a TÉSZ beleegyezésével léphet ki. A gyakorlatban a kilépés ritka, leggyakoribb oka a tag idôs kora. Minimális méret A minimális taglétszám és termelési érték meghatározása azért szükséges, mert e nélkül a szervezetek nem képviselnek kellô gazdasági erôt, s így nem képesek tagjaik piaci érdekeinek hatékony érvényesítésére. A minimális méretet az Európai Unió a tagországokban mûködô TÉSZ-ek jellegzetességeire való tekintettel országcsoportonként eltérôen határozta meg. Hazánkban a többek között Portugáliára vonatkozó minimális méretet célszerû figyelembe venni, mivel ott a termelôk szervezettsége hasonlóan ala- 5

6 csony fokú. Ez a minimális méret legalább 15 tag esetén 0,5 millió EURO (kb. 125 millió Ft), 5 tag (nagyobb termelôk) esetén 1 millió EURO (kb. 250 millió Ft) éves forgalom. Megjegyzendô, hogy a gazdasági szükségszerûségek miatt az EU országaiban a termelési érték általában jelentôs mértékben meghaladja a minimálisan elôírtat (rendszerint 1 milliárd Ft feletti összeg), és hosszú távon a magyar gazdálkodóknak is erre érdemes törekedniük. Támogatása az Európai Unióban A támogatásokkal kapcsolatban meg kell ismerkedni két fogalommal: a mûködési alappal és a mûködési programmal, mivel ezekhez kötôdnek a támogatások. A mûködési alap A mûködési alapot a TÉSZ a tagok befizetéseibôl képezi és elsôsorban fejlesztési célokra használja fel. A befizetés alapja a tagdíjhoz hasonlóan az értékesített termék mennyisége vagy értéke lehet. A termelôk befizetéseit az EU bizonyos korlátok között ugyanannyival kiegészíti. A támogatás felsô határa a TÉSZ által forgalmazott termékek értékének 4,5%-a. Azon országokban, ahol a TÉSZ-ek aránya alacsony, a tagállam saját költségvetésébôl további támogatást is adhat a mûködési alaphoz. Ennek mértéke a termelôi befizetések fele (a forgalmazott érték 2,25%-a) lehet. A mûködési alap felhasználható a mûködési program, illetve részben árukivonás (intervenció) finanszírozására (lásd a 4. pontot). A mûködési program A mûködési program olyan, a TÉSZ által kialakított, 3-5 év hosszú fejlesztési program, amelynek célja a pontban megfogalmazott feladatok (a termelésnek az igényekhez történô illesztése, a tagok termékeinek forgalmazása, a termelési költségek csökkentése és a termelôi árak stabilizálása, környezetbarát termesztési és hulladékkezelési módszerek bevezetése) minél jobb teljesítése, továbbá a termékminôség javítása, a termékek értékének növelése, a termékek reklámozása (kivéve márkanevek reklámozását). A mûködési programban szerepelhet pl. beruházások (hûtôtároló, válogató gépsor stb.) megvalósítása vagy a termelôk szakmai ismereteinek bôvítése (pl. speciális tanfolyamok szervezése) is. A törvény lehetôséget biztosít arra is, hogy több TÉSZ szövetséget alkosson, és együtt kezeljék mûködési alapjukat. Ez elônyös lehet például közös marketing-programok kidolgozása, esetleg nagy, közös beruházások finanszírozása során. Az új szervezetek elôzetes elismerése és támogatása Azok a szervezetek, amelyek újonnan alakultak, illetve még nem felelnek meg minden elismerési feltételnek (pl. minimális méret, a tagok önálló értékesítésének túl magas aránya), elôzetes elismerést kérhetnek az állami szervektôl. A teljes és az elôzetes elismerés közötti fô különbségek röviden úgy foglalhatók össze, hogy az elôzetes elismerést kérô szervezetnek még nem kell rendelkeznie az áruvá készítést végzô mûszaki háttérrel, nem vonatkozik a tagokra a száz százalékos beszállítási kötelezettség, illetve nincs szükség termelési és környezetvédelmi szabályok kialakítására. Az elôzetes elismeréshez a szervezeteknek részletes, ütemezett elismerési tervet kell benyújtaniuk. A tervnek részletesen, éves bontásban be kell mutatnia, hogyan kívánja a szervezet elérni a teljes elismerés feltételeinek való megfelelést. Az elismerési terv idôtartama legfeljebb öt év lehet, és tartalmaznia kell a következô információkat: a terv idôtartamát; a kezdeti helyzet részletes leírását: taglétszám, a tagok termelési adatai, értékesítés, létesítmények stb.; a terv céljait; a célok eléréséhez végrehajtandó feladatokat és megvalósításuk módját, éves bontásban, költség-haszon elemzéssel kiegészítve; azokat a lépéseket, amelyek ahhoz szükségesek, hogy a szervezet az összes elismerési feltételnek megfeleljen; a szükséges beruházások megvalósításának tervezett költségeit, éves bontásban. 6

7 Az elôzetes elismerés öt éve alatt a TÉSZ-ek anyagi támogatást kaphatnak az Európai Uniótól: A megalakulás segítését és az adminisztratív feladatok megkönnyítését szolgáló támogatás mértéke 1 millió EURO (kb. 250 millió Ft) forgalomig öt éven át az árbevétel %-a, az 1 millió EURO feletti részre az árbevétel 2,5 2,5 2,0 1,5 1,5%-a; a támogatás felsô határa EURO. A beruházási támogatások mértéke legfeljebb 75% vissza nem térítendô támogatás; pontos mértékét az egyes tagállamok állapítják meg, rendszerint 50 60% között. Az elismerési terv megvalósítása során a szervezet bármikor kérheti a végleges elismerést. Egyúttal mûködési programjának tervezetét is beadhatja, így lehetségessé válik az, hogy az elismerés után a kialakulási támogatást azonnal felváltsa a mûködési alapon keresztül kapható fejlesztési támogatás. Szövetségei Egy-egy régió vagy ország TÉSZ-ei gyakran szövetségeket is létrehoznak. Ezek célja rendszerint gazdasági tevékenységük összehangolása. Az EU rendeletei lehetôséget biztosítanak arra is, hogy amenynyiben a tagszervezetek úgy döntenek a mûködési alapot a TÉSZ-ek szövetsége kezelje. Ennek közösen megvalósítható programok (pl. országos szintû reklámtevékenység) esetében van jelentôsége. Amennyiben a szövetség adott termék(ek) termelôi és termelése terén (az országban vagy egy régiójában) reprezentatívnak tekinthetô, a szervezet kezdeményezheti az államnál a szervezet bizonyos szabályainak korlátozott idôre történô kiterjesztését azon piaci résztvevôkre is, akik nem tagjai a szervezetnek. A reprezentativitás feltétele az, hogy a szervezetnek tagja legyen az adott termék(ek) termelôinek legalább kétharmada és ôk adják a termelés legalább kétharmadát is. Intervenció, árukivonás Az intervenció célja az, hogy amennyiben adott évben a termés mennyisége túl nagy és az a piacon nem értékesíthetô, a termelô számára biztonsági hálóként korlátozott mértékû támogatást nyújtson. Ebbôl következôen a kivonási ár alacsony szintû, hozzávetôleg a termelési költségeket fedezi. (A kivonási árakat a 6. fejezetnél található táblázat tartalmazza.) Intervenciós felvásárlási támogatást az EU 16 terméknél biztosít. Ennek mértéke maximum a TÉSZ forgalmazott termelésének 10%-a, alma és körte esetében 8,5%-a. Magyarországon a kivonható termékek közül jelentôs a karfiol, a paradicsom, az alma, a csemegeszôlô, a görög- és sárgadinnye, a kajszi, a körte és az ôszibarack. A kivont mennyiségrôl és a kivonás idôszakáról a szervezet dönt. A kivont árunak a csomagolás kivételével meg kell felelnie az érvényes minôségi elôírásoknak. A TÉSZ a mûködési alapból más termékeknél is adhat tagjainak kompenzációt, illetve korlátozott mértékben kiegészítést adhat az EU kivonási támogatásához. A mûködési alapnak legfeljebb 30%-a használható ilyen célra. A kivont áru felhasználható elsôsorban karitatív célokra, továbbá takarmányozásra, ipari alkohol gyártására illetve a feldolgozóiparban. Az így fel nem használható mennyiség környezetbarát módon megsemmisíthetô. Egyéni termelôk csak TÉSZ-eken keresztül részesülhetnek intervenciós kifizetésekben. Az EU ebben az esetben 10%-kal alacsonyabb kivonási árat fizet, amelybôl a szervezet levonhatja a kivonással kapcsolatos költségeit. A kivonható mennyiség itt is legfeljebb a termelô értékesített termésének 10%-a. Szakmaközi szervezetek A zöldség- és gyümölcspiacot szabályozó rendelet lehetôvé teszi a tagállamok számára úgynevezett szakmaközi szervezetek elismerését. (Jelenleg fôleg Hollandiában és Franciaországban mûködnek hasonló szervezetek. A magyarországi terméktanácsok hasonlítanak e szervezetekhez nem véletlenül, hiszen e példák alapján alakították ki ôket. Ugyanakkor több különbség is van felépítésükben és feladataikban. A szakmaközi szervezetek létrehozói, illetve tagjai a rendelet hatálya alá tartozó bármely termék termelésével és/vagy kereskedelmével és/vagy feldolgozásával foglalkozókat tömörítô szövetségek lehet- 7

8 nek. (Azaz természetes személyek közvetlenül nem, csak a szövetségeken keresztül lehetnek tagjaik.) Mûködésük fô célja a termelés, a feldolgozás, a kereskedelem és a fogyasztás összhangjának megteremtése, ezáltal a piaci résztvevôk kockázatának csökkentése, jövedelmének növelése. E szervezetek számára támogatást az EU nem biztosít. Mûködésüket rendszerint tagdíjakból finanszírozzák. A szakmaközi szervezetek maguk nem folytathatnak termelô, kereskedô vagy feldolgozó tevékenységet. Mûködésük nem torzíthatja a piaci versenyt, nem járhat az árak rögzítésével és nem befolyásolhatja a piacszabályozás egészséges mûködését. A szervezet kérésére az állami szervek a fenti feladatokat ellátó, az ágazat jelentôs hányadát képviselô szervezeteket elismerhetik. Ehhez be kell nyújtani a szervezet mûködését és képviseleti arányát bemutató dokumentumokat. Amennyiben egy elismert szakmaközi szervezet adott termék(ek) termelése és/vagy kereskedelme és/vagy feldolgozása terén (az országban vagy egy régiójában) reprezentatívnak tekinthetô, a szervezet a TÉSZ-ek szövetségéhez hasonlóan kezdeményezheti az államnál a szervezet bizonyos szabályainak korlátozott idôre történô kiterjesztését azon piaci résztvevôkre is, akik nem tagjai a szervezetnek. Kereskedelem az Európai Unión kívüli országokkal Az Európai Unió a zöldség-gyümölcs ágazat esetében csak néhány termékre (alma, egyes héjas gyümölcsök, csemegeszôlô, ôszibarack, nektarin, paradicsom) ad exporttámogatást, erôsen korlátozott mennyiségben és értékben. E termékek importvédelme ugyanakkor igen erôs. A vámok ugyan általában alacsonyabbak (hozzávetôleg 5 20% közöttiek) mint a Magyarország által alkalmazott vámok (hozzávetôleg 20 50%), ám a vámokon túlmenôen amelyek az EU szezon ideje alatt több termék esetében magasabbak egyes, az EU-ban nagy mennyiségben termelt termékekre (lásd a táblázatot) bizonyos idôszakokban a belépési ár-rendszer vonatkozik. A meglehetôsen magas belépési ár alatt importált termékekre a vám mellett kiegészítô vámot is kell fizetni. A belépési ár-rendszer fôleg a magyar gyümölcstermelôk számára okoz nehézségeket, elsôsorban az alacsonyabb értéket képviselô feldolgozóipari alapanyagok, de a friss fogyasztásra kerülô áru esetében is, csatlakozás után viszont számunkra is védelmet fog biztosítani a nem tagállamokból érkezô áruval szemben. A nem belépôáras termékek esetében ugyanakkor az import növekedését okozhatja a jelenleg Magyarországon magasabb vámok kölcsönös eltörlése. Termék Belépési ár Kivonási ár Kivonási ár érvényes EURO/100 kg Ft/100 kg Zöldség articsóka XI. 1. VI. 30. cukkini II. 1. I. 31. karfiol 7, paradicsom I. 1. XII , tojásgyümölcs 3, uborka I. 1. XII. 31. Gyümölcs alma VII. 1. VI , csemegeszôlô VII. 21. XI , cseresznye, meggy V. 21. VIII. 10. görögdinnye 4, kajszi VI. 1. VII , körte VII. 1. IV , nektarin VI. 11. IX , ôszibarack VI. 11. IX , sárgadinnye 4, szilva VI. 11. IX. 30. citrom VI. 1. V , klementin XI. 1. II. vége 13, mandarin XI. 1. II. vége 13, narancs XII. 1. V , satsuma XI. 1. II. vége 13,

A friss zöldség és gyümölcs piacszabályozása az Európai Unióban

A friss zöldség és gyümölcs piacszabályozása az Európai Unióban FÖLDMÛVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM Az Európai Unió agrárszabályozása A friss zöldség és gyümölcs piacszabályozása az Európai Unióban Bevezetés A tájékoztató fõ célja az, hogy megismertesse

Részletesebben

A ZÖLDSÉG ÉS GYÜMÖLCS PIACSZABÁLYOZÁSA AZ EURÓPAI UNIÓBAN. (EU tájékoztató kiadvány)

A ZÖLDSÉG ÉS GYÜMÖLCS PIACSZABÁLYOZÁSA AZ EURÓPAI UNIÓBAN. (EU tájékoztató kiadvány) A ZÖLDSÉG ÉS GYÜMÖLCS PIACSZABÁLYOZÁSA AZ EURÓPAI UNIÓBAN (EU tájékoztató kiadvány) Budapest 2003 Készítette: Erdész Ferencné Padisák Gábor Lektorálta: Dr. Bene László 3 TARTALOMJEGYZÉK 1. Az Európai

Részletesebben

A zöldség-gyümölcs piac szabályozása

A zöldség-gyümölcs piac szabályozása A zöldség-gyümölcs piac szabályozása (A TÉSZ-ekkel foglalkozó részek Ledóné Darázsi Hajnalka, Ledó Ferenc és Fodor Zoltán előadásai alapján készültek) Az EU-s zöldség-gyümölcs piacszabályozás főbb részelemei

Részletesebben

Termelői szervezetek működési tapasztalatai és fejlesztésének lehetőségei. Bittsánszky Márton Agrárpiaci Főosztály

Termelői szervezetek működési tapasztalatai és fejlesztésének lehetőségei. Bittsánszky Márton Agrárpiaci Főosztály Termelői szervezetek működési tapasztalatai és fejlesztésének lehetőségei Bittsánszky Márton Agrárpiaci Főosztály Termelői szervezetek és kialakulásuk Feladatkörük Érdekviszonyaik Szerves fejlődés Európai

Részletesebben

Mellékelten továbbítjuk a delegációknak a C(2015) 5533 final számú dokumentum I. és II. MELLÉKLETÉT.

Mellékelten továbbítjuk a delegációknak a C(2015) 5533 final számú dokumentum I. és II. MELLÉKLETÉT. Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2015. augusztus 12. (OR. en) 11444/15 ADD 1 FEDŐLAP Küldi: az Európai Bizottság főtitkára részéről Jordi AYET PUIGARNAU igazgató Az átvétel dátuma: 2015. augusztus 7.

Részletesebben

MAGYAR ÉLELMISZERKÖNYV. Codex Alimentarius Hungaricus /2001 számú előírás Póréhagyma. Standard for leeks

MAGYAR ÉLELMISZERKÖNYV. Codex Alimentarius Hungaricus /2001 számú előírás Póréhagyma. Standard for leeks MAGYAR ÉLELMISZERKÖNYV Codex Alimentarius Hungaricus 1-4-2396/2001 számú előírás Póréhagyma Standard for leeks Ezen előírás a Bizottság 2396/2001/EK rendeletének átvételével készült. This Regulation is

Részletesebben

OROSZ EMBARGÓ HATÁSA, KÖVETKEZMÉNYEI A MAGYAR ZÖLDSÉG-GYÜMÖLCS ÁGAZATRA. Készítette: Márton Gábor

OROSZ EMBARGÓ HATÁSA, KÖVETKEZMÉNYEI A MAGYAR ZÖLDSÉG-GYÜMÖLCS ÁGAZATRA. Készítette: Márton Gábor OROSZ EMBARGÓ HATÁSA, KÖVETKEZMÉNYEI A MAGYAR ZÖLDSÉG-GYÜMÖLCS ÁGAZATRA. Készítette: Márton Gábor A FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ JOGI AKTUS HÁTTERE Oroszország kormánya augusztus 7-én importtilalmat vezetett

Részletesebben

24/2005. (VI. 29. ) EüM - FVM együttes rendelet

24/2005. (VI. 29. ) EüM - FVM együttes rendelet 24/2005. (VI. 29. ) EüM - FVM együttes rendelet a növényekben, a növényi termékekben és a felületükön megengedhető növényvédőszer - maradék mértékéről szóló 5/2002. (II. 22. ) EüM - FVM együttes rendelet

Részletesebben

MAGYAR ÉLELMISZERKÖNYV. Codex Alimentarius Hungaricus /2001 számú előírás. Sárgadinnye. Standards for melons

MAGYAR ÉLELMISZERKÖNYV. Codex Alimentarius Hungaricus /2001 számú előírás. Sárgadinnye. Standards for melons MAGYAR ÉLELMISZERKÖNYV Codex Alimentarius Hungaricus 1-4-1615/2001 számú előírás Sárgadinnye Standards for melons Ezen előírás a Bizottsága 1615/2001/EK rendeletének átvételével készült. This Regulation

Részletesebben

MAGYAR ÉLELMISZERKÖNYV. Codex Alimentarius Hungaricus /2001 számú előírás Zöldbab. Standard for beans

MAGYAR ÉLELMISZERKÖNYV. Codex Alimentarius Hungaricus /2001 számú előírás Zöldbab. Standard for beans MAGYAR ÉLELMISZERKÖNYV Codex Alimentarius Hungaricus 1-4-912/2001 számú előírás Zöldbab Standard for beans Ezen előírás a Bizottság 912/2001/EK rendeletének átvételével készült. This Regulation is equivalent

Részletesebben

EU PIACSZABÁLYOZÁSA KERTÉSZET

EU PIACSZABÁLYOZÁSA KERTÉSZET EU PIACSZABÁLYOZÁSA KERTÉSZET FVM KÉPZÉSI ÉS SZAKTANÁCSADÁSI INTÉZET BUDAPEST, 2005 EU PIACSZABÁLYOZÁSA KERTÉSZET Szerző: ZÖLDSÉG- ÉS GYÜMÖLCSTERMESZTÉS: DÍSZ- ÉS GYÓGYNÖVÉNYTERMESZTÉS: SZŐLŐTERMESZTÉS

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 130/2014. (IX. 5.) MVH közleménye

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 130/2014. (IX. 5.) MVH közleménye A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 130/2014. (IX. 5.) MVH közleménye az egyes gyümölcs- és zöldségfélék termelőinek nyújtandó ideiglenes rendkívüli támogatás igénybevételéről I. Jogszabályi alap

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek III. EU ismeretek. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek III. EU ismeretek. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek III. EU ismeretek KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Élelmiszer-szabályozás és fogyasztó védelem az Európai Unióban 148.lecke

Részletesebben

2004.9.25. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 300/5

2004.9.25. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 300/5 2004.9.25. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 300/5 A BIZOTTSÁG 1673/2004/EK RENDELETE (2004. szeptember 24.) a kivire alkalmazandó forgalmazási előírás megállapításáról AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

Részletesebben

Logisztika és minőségügy a zöldség-gyümölcs kereskedelemben

Logisztika és minőségügy a zöldség-gyümölcs kereskedelemben Logisztika és minőségügy a zöldség-gyümölcs kereskedelemben Szállítmányozás 1 Szállítmányozás Áru továbbítása Minőség megőrzése Q U A L I T R A N S Szárazföldi Közúti Szállítási módok 2 3 Szállítási módok

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 94/2015. (VIII. 8.) MVH közleménye

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 94/2015. (VIII. 8.) MVH közleménye A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 94/2015. (VIII. 8.) MVH közleménye az egyes gyümölcs- és zöldségfélék termelőinek nyújtandó ideiglenes rendkívüli támogatási intézkedés keretében a műveletek

Részletesebben

I. félév 2. óra. Készült az Európai Unió finanszírozásával megvalósult iskolagyümölcsprogramban részt vevő iskolák számára 2013/2014

I. félév 2. óra. Készült az Európai Unió finanszírozásával megvalósult iskolagyümölcsprogramban részt vevő iskolák számára 2013/2014 Oktatási anyag, oktatási segédlet az egészséges étkezési szokásokat érintő ismeretek fejlesztése és azok gyakorlati alkalmazása érdekében 5. osztályos tanulók részére I. félév 2. óra Készült az Európai

Részletesebben

FODOR ZOLTÁN Termeléshez kötött támogatások a kertészeti ágazatban 2015-2020

FODOR ZOLTÁN Termeléshez kötött támogatások a kertészeti ágazatban 2015-2020 FODOR ZOLTÁN Termeléshez kötött támogatások a kertészeti ágazatban 2015-2020 Budapest, 2015. január 30. KAP I. termeléshez kötött támogatás önkéntes, legfeljebb az éves pénzügyi keret 13%-a (évente közel

Részletesebben

XVIII. évfolyam, 14. szám, 2014. Agrárpiaci Jelentések ZÖLDSÉG, GYÜMÖLCS ÉS BOR

XVIII. évfolyam, 14. szám, 2014. Agrárpiaci Jelentések ZÖLDSÉG, GYÜMÖLCS ÉS BOR XVIII. évfolyam, 14. szám, 2014 Agrárpiaci Jelentések ZÖLDSÉG, GYÜMÖLCS ÉS BOR Zöldség, Gyümölcs és Bor Zöldség, Gyümölcs és Bor XVIII. évfolyam, 14. szám, 2014 Megjelenik kéthetente július 29. Felelős

Részletesebben

MAGYAR ÉLELMISZERKÖNYV. Codex Alimentarius Hungaricus /2002 számú előírás. Termesztett csiperkegomba. Standard for cultivated mushrooms

MAGYAR ÉLELMISZERKÖNYV. Codex Alimentarius Hungaricus /2002 számú előírás. Termesztett csiperkegomba. Standard for cultivated mushrooms MAGYAR ÉLELMISZERKÖNYV Codex Alimentarius Hungaricus 1-4-982/2002 számú előírás Termesztett csiperkegomba Standard for cultivated mushrooms Ezen előírás a Bizottság 982/2002/EK rendeletének átvételével

Részletesebben

36/2014. (XII. 17.) FM rendelet. az élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásról

36/2014. (XII. 17.) FM rendelet. az élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásról 36/2014. (XII. 17.) FM rendelet az élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásról Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. (2) bekezdés 26. pontjában, a 13. tekintetében

Részletesebben

2004.10.28. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 325/17. A BIZOTTSÁG 1862/2004/EK RENDELETE (2004. október 26.)

2004.10.28. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 325/17. A BIZOTTSÁG 1862/2004/EK RENDELETE (2004. október 26.) 2004.10.28. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 325/17 A BIZOTTSÁG 1862/2004/EK RENDELETE (2004. október 26.) a görögdinnye forgalmazási előírásainak megállapításáról AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA, tekintettel

Részletesebben

A-Z-IG ZÖLDSÉG GYÜMÖLCS KFT. TELEFON FAX E-MAIL LÁZÁR KFT. 2014.08.05-11. IG 06303774834 06-1-283-8376 azigkft@gmail.com 32 HÉT

A-Z-IG ZÖLDSÉG GYÜMÖLCS KFT. TELEFON FAX E-MAIL LÁZÁR KFT. 2014.08.05-11. IG 06303774834 06-1-283-8376 azigkft@gmail.com 32 HÉT A-Z-IG ZÖLDSÉG GYÜMÖLCS KFT. TELEFON FAX E-MAIL LÁZÁR KFT. 2014.08.05-11. IG 06303774834 06-1-283-8376 azigkft@gmail.com 32 HÉT ÁRU MEGNEVEZÉSE SZÁRMAZÁS MÉRET NETTÓ ÁR KISZ. ZÖLDSÉGEK: Kaliforniai paprika

Részletesebben

A kertészeti ágazat helyzete, lehetőségei. Előadó: Czerván György agrárgazdaságért felelős államtitkár

A kertészeti ágazat helyzete, lehetőségei. Előadó: Czerván György agrárgazdaságért felelős államtitkár A kertészeti ágazat helyzete, lehetőségei Előadó: Czerván György agrárgazdaságért felelős államtitkár A magyar zöldség-gyümölcs termelés legfőbb jellemzői Bruttó termelési érték (folyó áron) Mezőgazdasági

Részletesebben

/2007. ( ) FVM-EÜM együttes rendelete

/2007. ( ) FVM-EÜM együttes rendelete A földmővelésügyi és vidékfejlesztési miniszter és az egészségügyi miniszter /2007. ( ) FVM-EÜM együttes rendelete a növényekben, a növényi termékekben és a felületükön megengedhetı növényvédıszer-maradék

Részletesebben

II. félév, 2 óra. Készült az Európai unió finanszírozásával megvalósuló iskolagyümölcsprogramban részt vevő iskolák számára 2013/2014

II. félév, 2 óra. Készült az Európai unió finanszírozásával megvalósuló iskolagyümölcsprogramban részt vevő iskolák számára 2013/2014 Oktatási anyag, oktatási segédlet az egészséges étkezési szokásokat érintő ismeretek fejlesztése és azok gyakorlati alkalmazása érdekében 1. osztályos tanulók részére II. félév, 2 óra Készült az Európai

Részletesebben

JELENTÉS A BIOKONTROLL HUNGÁRIA NONPROFIT KFT. 2011. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

JELENTÉS A BIOKONTROLL HUNGÁRIA NONPROFIT KFT. 2011. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL JELENTÉS A BIOKONTROLL HUNGÁRIA NONPROFIT KFT. 2011. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL Írta: Dr. Roszík Péter és szerzőtársai Budapest, 2012. május 31. Szerzőtársak: Bálintné Varga Katalin Bánfi Brigitta Bauer Lea Császár

Részletesebben

Az Európai Unió zöldség-gyümölcs piaci rendtartása

Az Európai Unió zöldség-gyümölcs piaci rendtartása Az Európai Unió zöldség-gyümölcs piaci rendtartása Piaci rendtartások az Európai Unióban sorozat része A Magyar Agrárkamara információs kiadványa Az EU mezőgazdasági jogi szabályozásának napi követését

Részletesebben

AGRÁRPIACI FŐOSZTÁLY TÁJÉKOZTATÓ IDEIGLENES, RENDKÍVÜLI VÁLSÁGKEZELÉSI INTÉZKEDÉS

AGRÁRPIACI FŐOSZTÁLY TÁJÉKOZTATÓ IDEIGLENES, RENDKÍVÜLI VÁLSÁGKEZELÉSI INTÉZKEDÉS AGRÁRPIACI FŐOSZTÁLY TÁJÉKOZTATÓ az elismert zöldség-gyümölcs termelői szervezetekben nem tag termelők részére az egyes gyümölcs- és zöldségfélék termelőinek nyújtandó ideiglenes, rendkívüli támogatási

Részletesebben

XVI. évfolyam, 15. szám, 2012. Agrárpiaci Jelentések ZÖLDSÉG, GYÜMÖLCS ÉS BOR

XVI. évfolyam, 15. szám, 2012. Agrárpiaci Jelentések ZÖLDSÉG, GYÜMÖLCS ÉS BOR XVI. évfolyam, 15. szám, 2012 Agrárpiaci Jelentések ZÖLDSÉG, GYÜMÖLCS ÉS BOR Zöldség, Gyümölcs és Bor Zöldség, Gyümölcs és Bor XVI. évfolyam, 15. szám, 2012 Megjelenik kéthetente 2012. augusztus 14. Felelős

Részletesebben

Szaktanácsadás képzés- előadás programsorozat

Szaktanácsadás képzés- előadás programsorozat Szaktanácsadás képzés- előadás programsorozat Helyszín: Földi Kincsek Vására Oktatóközpont, 2632 Letkés Dózsa György út 22. IDŐ ELŐADÁS SZAKTANÁCSADÁS KÉPZÉS 2014.09.27 Innováció a helyi gazdaság integrált

Részletesebben

1) Kérdés: Hány szállítással kell számolni hetente, szállítási pontonkénti bontásban? Válasz: A csatolt táblázat szerint.

1) Kérdés: Hány szállítással kell számolni hetente, szállítási pontonkénti bontásban? Válasz: A csatolt táblázat szerint. Tárgy: 1. sz. kiegészítő tájékoztatás Tisztelt Gazdasági Szereplő! Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat ajánlatkérő által indított Hideg élelmiszer beszerzése a Kőbányai Egyesített Bölcsődék

Részletesebben

XVII. évfolyam, 22. szám, 2013. Agrárpiaci Jelentések ZÖLDSÉG, GYÜMÖLCS ÉS BOR

XVII. évfolyam, 22. szám, 2013. Agrárpiaci Jelentések ZÖLDSÉG, GYÜMÖLCS ÉS BOR XVII. évfolyam, 22. szám, 2013 Agrárpiaci Jelentések ZÖLDSÉG, GYÜMÖLCS ÉS BOR Zöldség, Gyümölcs és Bor Zöldség, Gyümölcs és Bor XVII. évfolyam, 22. szám, 2013 Megjelenik kéthetente november 19. Felelős

Részletesebben

(HL L 297., , 1. o.)

(HL L 297., , 1. o.) 1996R2200 HU 01.01.2008 006.001 1 Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért B A TANÁCS 2200/96/EK RENDELETE (1996. október 28.) a

Részletesebben

I. A támogatásban való részvétel feltételei

I. A támogatásban való részvétel feltételei A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 56/2010. (IV.15.) számú KÖZLEMÉNYE a zöldség, gyümölcs és a dohány szerkezetátalakítási nemzeti program Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott

Részletesebben

XVIII. évfolyam, 8. szám, 2014. Agrárpiaci Jelentések ZÖLDSÉG, GYÜMÖLCS ÉS BOR

XVIII. évfolyam, 8. szám, 2014. Agrárpiaci Jelentések ZÖLDSÉG, GYÜMÖLCS ÉS BOR XVIII. évfolyam, 8. szám, 2014 Agrárpiaci Jelentések ZÖLDSÉG, GYÜMÖLCS ÉS BOR Zöldség, Gyümölcs és Bor Zöldség, Gyümölcs és Bor XVIII. évfolyam, 8. szám, 2014 Megjelenik kéthetente május 7. Felelős szerkesztő

Részletesebben

Integráció és szövetkezés

Integráció és szövetkezés Integráció és szövetkezés Jakab István Országgyűlés alelnöke MAGOSZ elnöke Napi Gazdaság Konferencia Budapest 2013. április 30. A mezőgazdasági termelés hatékonyságát a élelmiszerláncban elért magas érdekérvényesítési

Részletesebben

Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 300/33

Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 300/33 2005.11.17. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 300/33 A BIZOTTSÁG 1872/2005/EK RENDELETE (2005. november 15.) egyes romlandó áruk vámértékének meghatározása céljából az egységértékek megállapításáról AZ

Részletesebben

XVII. évfolyam, 17. szám, 2013. Agrárpiaci Jelentések ZÖLDSÉG, GYÜMÖLCS ÉS BOR

XVII. évfolyam, 17. szám, 2013. Agrárpiaci Jelentések ZÖLDSÉG, GYÜMÖLCS ÉS BOR XVII. évfolyam, 17. szám, 2013 Agrárpiaci Jelentések ZÖLDSÉG, GYÜMÖLCS ÉS BOR Zöldség, Gyümölcs és Bor Zöldség, Gyümölcs és Bor XVII. évfolyam, 17. szám, 2013 Megjelenik kéthetente 2013. szeptember 10.

Részletesebben

Sugó-Gabona Kft. VIII. Bajai Gabona Partnerség Találkozó június 9-10.

Sugó-Gabona Kft. VIII. Bajai Gabona Partnerség Találkozó június 9-10. Sugó-Gabona Kft. VIII. Bajai Gabona Partnerség Találkozó 2016. június 9-10. Termelői csoportok Magyar mezőgazdaság: kitörési pont a termelői összefogás Önkéntes együttműködés Termelői csoportok Nemzeti

Részletesebben

Földi Kincsek Vására Oktatóközpont Programfüzete

Földi Kincsek Vására Oktatóközpont Programfüzete Földi Kincsek Vására Oktatóközpont Programfüzete Előadás- képzés-szaktanácsadás a Börzsöny-Duna-Ipoly Vidékfejlesztési Egyesület szervezésében Helyszín: Földi Kincsek Vására Oktatóközpont (2632, Letkés

Részletesebben

A vidékfejlesztési miniszter /2011. ( ) VM rendelete. egyes önkéntes megkülönböztető megjelölések élelmiszereken történő használatáról

A vidékfejlesztési miniszter /2011. ( ) VM rendelete. egyes önkéntes megkülönböztető megjelölések élelmiszereken történő használatáról A vidékfejlesztési miniszter /2011. ( ) VM rendelete egyes önkéntes megkülönböztető megjelölések élelmiszereken történő használatáról Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI.

Részletesebben

Agrárgazdasági Kutató Intézet Piac-árinformációs Szolgálat. Zöldség gyümölcs piaci árak. IX. évfolyam / 3. szám

Agrárgazdasági Kutató Intézet Piac-árinformációs Szolgálat. Zöldség gyümölcs piaci árak. IX. évfolyam / 3. szám A K I Zöldség gyümölcs piaci árak IX. évfolyam / 3. szám 2. 28. 7- Zöldség-gyümölcs piaci jelentés: Néhány, a belföldi piacokért versenyz termék hazai termeli és import nagykereskedi ára A petrezselyem

Részletesebben

Melléklet a 91/2008. (VII. 24.) FVM-EüM együttes rendelethez

Melléklet a 91/2008. (VII. 24.) FVM-EüM együttes rendelethez Melléklet a 91/2008. (VII. 24.) FVM-EüM együttes rendelethez 1. Az R. 1. ú melléklete 3. acetamiprid hatóanyaga az alábbi kultúra-határérték előírásokkal egészül ki: [Sor 3. acetamiprid] endívia *5 petrezselyemlevél

Részletesebben

A Nemzeti Parki Termék védjegy minősítési rendszere és követelményei az élelmiszerszabályozásban.

A Nemzeti Parki Termék védjegy minősítési rendszere és követelményei az élelmiszerszabályozásban. A Nemzeti Parki Termék védjegy minősítési rendszere és követelményei az élelmiszerszabályozásban. Pest megyei Kormányhivatal Váci Járási Hivatal Járási Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Hivatala

Részletesebben

A vidékfejlesztési miniszter /2011. ( ) VM rendelete egyes önkéntes megkülönböztető megjelölések élelmiszereken történő használatáról

A vidékfejlesztési miniszter /2011. ( ) VM rendelete egyes önkéntes megkülönböztető megjelölések élelmiszereken történő használatáról 1 A vidékfejlesztési miniszter /2011. ( ) VM rendelete egyes önkéntes megkülönböztető megjelölések élelmiszereken történő használatáról Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI.

Részletesebben

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter./2007. ( ) FVM rendelete

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter./2007. ( ) FVM rendelete A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter./2007. ( ) FVM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a növénytermesztés és kertészet korszerűsítéséhez nyújtandó támogatások részletes

Részletesebben

A vetőmagágazatot érintő aktuális szabályozási kérdések

A vetőmagágazatot érintő aktuális szabályozási kérdések A vetőmagágazatot érintő aktuális szabályozási kérdések Dr. Feldman Zsolt agrárgazdaságért felelős helyettes államtitkár Vidékfejlesztési Minisztérium Martonvásár, 2012. szeptember 25. Az agrár- és élelmiszergazdaságstratégiai

Részletesebben

kedvező adottságok, de csökkenő termelés kemény korlátok között: időjárás, import, botrányok, feketegazdaság, A zöldség- és gyümölcsszektor - Termelés

kedvező adottságok, de csökkenő termelés kemény korlátok között: időjárás, import, botrányok, feketegazdaság, A zöldség- és gyümölcsszektor - Termelés GfK Custom Research A friss zöldség, gyümölcs vásárlások GfK Hungária / Sánta Zoltán OMÉK 2011 A zöldség- és gyümölcsszektor - Termelés kedvező adottságok, de csökkenő termelés 2 kemény korlátok között:

Részletesebben

Tájékoztatás a díjtámogatásban részesíthető mezőgazdasági biztosítási szerződések tartalmi követelményeiről és előzetes jóváhagyásáról

Tájékoztatás a díjtámogatásban részesíthető mezőgazdasági biztosítási szerződések tartalmi követelményeiről és előzetes jóváhagyásáról Tájékoztatás a díjtámogatásban részesíthető mezőgazdasági biztosítási szerződések tartalmi követelményeiről és előzetes jóváhagyásáról 2016-tól a Vidékfejlesztési Program keretében vehető igénybe a mezőgazdasági

Részletesebben

Agrárgazdasági Kutató és Informatikai Intézet Piac-árinformációs Szolgálat. Zöldség gyümölcs piaci árak

Agrárgazdasági Kutató és Informatikai Intézet Piac-árinformációs Szolgálat. Zöldség gyümölcs piaci árak A K I I Zöldség gyümölcs piaci árak VIII. évfolyam / 15. szám 24. 8. 2. 3-31. Zöldség-gyümölcs piaci jelentés: Információk a Budapesti Nagykrösi Úti Nagybani Piac kínálatáról Kitekintés néhány Európai

Részletesebben

Agrárgazdasági Kutató Intézet Piac-árinformációs Szolgálat. Zöldség gyümölcs piaci árak. VIII. évfolyam / 20. szám 2004. 10. 11. 40-41.

Agrárgazdasági Kutató Intézet Piac-árinformációs Szolgálat. Zöldség gyümölcs piaci árak. VIII. évfolyam / 20. szám 2004. 10. 11. 40-41. A K I Zöldség gyümölcs piaci árak VIII. évfolyam / 2. szám 24. 1. 11. 4-41. hét Zöldség-gyümölcs piaci jelentés: Információk a Budapesti Nagykrösi Úti Nagybani Piac kínálatáról Kitekintés néhány Európai

Részletesebben

XIX. évfolyam, 17. szám, 2015. Agrárpiaci Jelentések ZÖLDSÉG, GYÜMÖLCS ÉS BOR

XIX. évfolyam, 17. szám, 2015. Agrárpiaci Jelentések ZÖLDSÉG, GYÜMÖLCS ÉS BOR XIX. évfolyam, 17. szám, 2015 Agrárpiaci Jelentések ZÖLDSÉG, GYÜMÖLCS ÉS BOR Zöldség, Gyümölcs és Bor Zöldség, Gyümölcs és Bor XIX. évfolyam, 17. szám, 2015 Megjelenik kéthetente szeptember 8. Felelős

Részletesebben

Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA

Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA 11. Előadás Az üzleti terv tartalmi követelményei Az üzleti terv tartalmi követelményei

Részletesebben

Agrárgazdasági Kutató Intézet Piac-árinformációs Szolgálat. Zöldség gyümölcs bulletin. IX. évfolyam / 5. szám

Agrárgazdasági Kutató Intézet Piac-árinformációs Szolgálat. Zöldség gyümölcs bulletin. IX. évfolyam / 5. szám A K I Zöldség gyümölcs bulletin IX. évfolyam / 5. szám 2005. 03. 29. 11-12. hét Zöldség-gyümölcs piaci jelentés: Néhány, a belföldi piacokért versenyz termék hazai termeli és import nagykereskedi ára A

Részletesebben

BULGÁRIÁNAK ÉS ROMÁNIÁNAK AZ EURÓPAI UNIÓHOZ TÖRTÉNŐ CSATLAKOZÁSÁRÓL FOLYTATOTT TÁRGYALÁSOK

BULGÁRIÁNAK ÉS ROMÁNIÁNAK AZ EURÓPAI UNIÓHOZ TÖRTÉNŐ CSATLAKOZÁSÁRÓL FOLYTATOTT TÁRGYALÁSOK BULGÁRIÁNAK ÉS ROMÁNIÁNAK AZ EURÓPAI UNIÓHOZ TÖRTÉNŐ CSATLAKOZÁSÁRÓL FOLYTATOTT TÁRGYALÁSOK Brüsszel, 2005. március 31. (OR. en) AA 21/2/05 REV 2 CSATLAKOZÁSI SZERZŐDÉS: CSATLAKOZÁSI SZERZŐDÉS: CSATLAKOZÁSI

Részletesebben

A gyümölcs- és zöldségágazat reformja. 2007. január 24.

A gyümölcs- és zöldségágazat reformja. 2007. január 24. A gyümölcs- és zöldségágazat reformja 2007. január 24. 1. Főbb jellemzők: Termelés A világ jelentősebb termővidékei, millió tonnában (2003-2005 átlag*) Világ: 1 314 millió tonna *Kivéve: Latin-Amerika,

Részletesebben

A 2012-es szezon értékelése

A 2012-es szezon értékelése A 2012-es szezon értékelése Kecskés Gábor ELNÖK Országos Burgonya Szövetség és Terméktanács Burgonya Ágazati Fórum Keszthely 2013.január 17. Európai helyzetkép Rekord alacsony burgonya termés az idei esztendőben

Részletesebben

A Hajdú-Bihar megyei zöldség- és gyümölcspiac versenyképességi lehetőségeinek fejlesztése az Európai Unióhoz történő csatlakozás jegyében

A Hajdú-Bihar megyei zöldség- és gyümölcspiac versenyképességi lehetőségeinek fejlesztése az Európai Unióhoz történő csatlakozás jegyében A Hajdú-Bihar megyei zöldség- és gyümölcspiac versenyképességi lehetőségeinek fejlesztése az Európai Unióhoz történő csatlakozás jegyében Klutsik Andrea Debreceni Egyetem Agrártudományi Centrum, Agrárgazdasági

Részletesebben

A hazai zöldség-gyümölcs ágazat munkaerőgazdálkodásának

A hazai zöldség-gyümölcs ágazat munkaerőgazdálkodásának DEBRECENI EGYETEM Gazdaságtudományi Kar Dr. Apáti Ferenc, egyetemi docens Kurmai Viktória és Kicska Tibor, doktoranduszok A hazai zöldség-gyümölcs ágazat munkaerőgazdálkodásának helyzete és kilátásai A

Részletesebben

A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010

A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 10. Előadás Üzleti terv készítés logikai felépítése Az üzleti terv megalapozó lépései A

Részletesebben

Agrárgazdasági Kutató Intézet Piac-árinformációs Szolgálat. Zöldség gyümölcs piaci árak. VIII. évfolyam / 25. szám 2004. 12. 20. 50-51.

Agrárgazdasági Kutató Intézet Piac-árinformációs Szolgálat. Zöldség gyümölcs piaci árak. VIII. évfolyam / 25. szám 2004. 12. 20. 50-51. A K I Zöldség gyümölcs piaci árak VIII. évfolyam / 25. szám 24. 12. 2. 5-51. hét Zöldség-gyümölcs piaci jelentés: Információk a Budapesti Nagykrösi Úti Nagybani Piac kínálatáról A fokhagyma piaci elemzése

Részletesebben

Az ágazat helyzete, tendenciák a gyümölcslé, gyümölcsital és ásványvízfogyasztás alakulásában

Az ágazat helyzete, tendenciák a gyümölcslé, gyümölcsital és ásványvízfogyasztás alakulásában Az ágazat helyzete, tendenciák a gyümölcslé, gyümölcsital és ásványvízfogyasztás alakulásában Bikfalvi Istvánné Magyarországi Üdítőital-, Gyümölcslé- és Ásványvízgyártók Szövetsége Zöldség és gyümölcslevek

Részletesebben

A feldolgozóipari alapanyag-termelés helyzete és kilátásai a zöldség-gyümölcs ágazatban fejlődési lehetőségek és korlátok

A feldolgozóipari alapanyag-termelés helyzete és kilátásai a zöldség-gyümölcs ágazatban fejlődési lehetőségek és korlátok DEBRECENI EGYETEM Gazdaságtudományi Kar Dr. Apáti Ferenc, egyetemi docens Kurmai Viktória, Kicska Tibor, doktoranduszok A feldolgozóipari alapanyag-termelés helyzete és kilátásai a zöldség-gyümölcs ágazatban

Részletesebben

Agrárgazdasági Kutató Intézet Piac-árinformációs Szolgálat. Zöldség gyümölcs. X. évfolyam / 15. szám hét

Agrárgazdasági Kutató Intézet Piac-árinformációs Szolgálat. Zöldség gyümölcs. X. évfolyam / 15. szám hét A K I Zöldség gyümölcs X. évfolyam / 15. szám 6. 08. 07. 30-31. Zöldség-gyümölcs piaci jelentés: Néhány, hazai piacokért versenyz belföldi termesztés, illetve más országokból származó termék piaci ára

Részletesebben

JELENTÉS A BIOKONTROLL HUNGÁRIA NONPROFIT KFT ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

JELENTÉS A BIOKONTROLL HUNGÁRIA NONPROFIT KFT ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL JELENTÉS A BIOKONTROLL HUNGÁRIA NONPROFIT KFT. 2010. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL Írta: Dr. Roszík Péter és szerzőtársai Budapest, 2011. május 31. Szerzőtársak: Bálintné Varga Katalin Bánfi Brigitta Bauer Lea Császár

Részletesebben

XIV. évfolyam, 1. szám, Statisztikai Jelentések NÖVÉNYVÉDŐ SZEREK ÉRTÉKESÍTÉSE év

XIV. évfolyam, 1. szám, Statisztikai Jelentések NÖVÉNYVÉDŐ SZEREK ÉRTÉKESÍTÉSE év XIV. évfolyam, 1. szám, 2014 Statisztikai Jelentések NÖVÉNYVÉDŐ SZEREK ÉRTÉKESÍTÉSE 2013. év Növényvédő szerek értékesítése Növényvédő szerek értékesítése XIV. évfolyam, 1. szám, 2014 Megjelenik évente

Részletesebben

A TANÁCS 169/2009/EK RENDELETE

A TANÁCS 169/2009/EK RENDELETE 2009.3.5. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 61/1 I (Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező) RENDELETEK A TANÁCS 169/2009/EK RENDELETE (2009. február

Részletesebben

A baromfi ágazat stratégiája. Dr. Csorbai Attila elnök-igazgató Baromfi Termék Tanács

A baromfi ágazat stratégiája. Dr. Csorbai Attila elnök-igazgató Baromfi Termék Tanács A baromfi ágazat stratégiája Dr. Csorbai Attila elnök-igazgató Baromfi Termék Tanács 1949 1951 1953 1955 1957 1959 1961 1963 1965 1967 1969 1971 1973 1975 1977 1979 1981 1983 1985 1987 1989 1991 1993 1995

Részletesebben

Vidékgazdaság és élelmiszerbiztonság főbb összefüggései

Vidékgazdaság és élelmiszerbiztonság főbb összefüggései Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Regionális Gazdaságtani és Vidékfejlesztési Intézet Vidékgazdaság és élelmiszerbiztonság főbb összefüggései Készítette: Gódor Amelita Kata, PhD hallgató Enyedi György

Részletesebben

Versenyképes Zöldségágazati Platform. Stratégiai Kutatási Terv

Versenyképes Zöldségágazati Platform. Stratégiai Kutatási Terv Versenyképes Zöldségágazati Platform Stratégiai Kutatási Terv 2010 Készült a Nemzeti Technológiai Platformok Támogatása 2, FKTPKT28 azonosító jelű, Fenntartható kertészet- Versenyképes Zöldségágazati Platform

Részletesebben

Zöldségnövények csoportosítása. Zöldségfélék fogalma

Zöldségnövények csoportosítása. Zöldségfélék fogalma Zöldségfélék fogalma A zöldségfélék lágyszárú, intenzív mővelést kívánó, nyersen vagy feldolgozva emberi táplálékul szolgáló, nagy biológiai értékő, sok vitamint, ásványi sót, íz- és zamatanyagokat tartalmazó

Részletesebben

Zöldség gyümölcs. XI. évfolyam / 8. szám 2007. 05. 07. 17-18. hét. Zöldség-gyümölcs piaci jelentés: 2 old. A földieper piaci helyzete néhány

Zöldség gyümölcs. XI. évfolyam / 8. szám 2007. 05. 07. 17-18. hét. Zöldség-gyümölcs piaci jelentés: 2 old. A földieper piaci helyzete néhány A K I Zöldség gyümölcs XI. évfolyam / 8. szám 05. 07. 17- Zöldség-gyümölcs piaci jelentés: Néhány, hazai piacokért versenyzı belföldi termesztéső, illetve más országokból származó termék piaci ára 2 old.

Részletesebben

TisztaShow SZAKMAI NAP. Van más választás: pozícionálja újra szolgáltatását a piacon. Budapest, október

TisztaShow SZAKMAI NAP. Van más választás: pozícionálja újra szolgáltatását a piacon. Budapest, október TisztaShow SZAKMAI NAP Budapest, 2016. október 21-22. Van más választás: pozícionálja újra szolgáltatását a piacon Barta Géza Róbert ügyvezető Környezetbarát Termék Nonprofit Kft. Csak egy módon indulhatunk

Részletesebben

Nemzeti Élelmiszer Nyomonkövetési Platform

Nemzeti Élelmiszer Nyomonkövetési Platform Nemzeti Élelmiszer Nyomonkövetési Platform Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Laszlovszky Gábor főosztályvezető Előzmények 1990- BSE Reformok az Európai Unió élelmiszer politikájában egyik alappillér a

Részletesebben

MAGYAR ÉLELMISZERKÖNYV. Codex Alimentarius Hungaricus

MAGYAR ÉLELMISZERKÖNYV. Codex Alimentarius Hungaricus MAGYAR ÉLELMISZERKÖNYV Codex Alimentarius Hungaricus 2-100 számú irányelv Megkülönböztető minőségi jelöléssel ellátott mézfélékről Honey with disctinctive quality indication Jóváhagyta a Magyar Élelmiszerkönyv

Részletesebben

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter. /2007. ( ) FVM rendelete

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter. /2007. ( ) FVM rendelete A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter /2007. ( ) FVM rendelete a növényvédő szerek forgalomba hozatalának és felhasználásának engedélyezéséről, valamint a növényvédő szerek csomagolásáról, jelöléséről,

Részletesebben

Agrárgazdasági Kutató Intézet Piac-árinformációs Szolgálat. Zöldség gyümölcs piaci árak. VIII. évfolyam / 22. szám

Agrárgazdasági Kutató Intézet Piac-árinformációs Szolgálat. Zöldség gyümölcs piaci árak. VIII. évfolyam / 22. szám A K I Zöldség gyümölcs piaci árak VIII. évfolyam / 22. szám 24. 11. 8. 44-45. hét Zöldség-gyümölcs piaci jelentés: Információk a Budapesti Nagykrösi Úti Nagybani Piac kínálatáról Kitekintés néhány Európai

Részletesebben

26/2008. (III. 7.) FVM rendelet

26/2008. (III. 7.) FVM rendelet 1 26/2008. (III. 7.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a kertészeti gépek, technológiai berendezések beszerzéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről A mezőgazdasági,

Részletesebben

A hazai zöldség és gyümölcs termelés helyzete

A hazai zöldség és gyümölcs termelés helyzete A hazai zöldség és gyümölcs termelés helyzete Múlt, jelen, jövő Tervgazdaság Termelési rendszer (Szövetkezetek, állami gazdaságok) Hagyományos piacok Rendszerváltás az agráriumban Privatizáció Piaci átrendezıdés

Részletesebben

36 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2002.9.7. AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK HIVATALOS LAPJA

36 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2002.9.7. AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK HIVATALOS LAPJA 36 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 03/37. kötet 32002L0076 2002.9.7. AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK HIVATALOS LAPJA L 240/45 A TANÁCS 2002/76/EK IRÁNYELVE (2002. szeptember 6.) a gabonafélékben, illetőleg az egyes

Részletesebben

TÁRGY: Javaslat az Elektromos gépkocsi vásárlás támogatása című pályázat benyújtására E L Ő T E R J E S Z T É S

TÁRGY: Javaslat az Elektromos gépkocsi vásárlás támogatása című pályázat benyújtására E L Ő T E R J E S Z T É S AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 319. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Javaslat az Elektromos gépkocsi vásárlás támogatása című pályázat benyújtására E L Ő T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

Termék fogalma. Termék tulajdonságai - Termékkörök. A termék fogalma, a mezőgazdasági termék sajátosságai a forgalmazás szempontjából, csoportosításuk

Termék fogalma. Termék tulajdonságai - Termékkörök. A termék fogalma, a mezőgazdasági termék sajátosságai a forgalmazás szempontjából, csoportosításuk A termék fogalma, a mezőgazdasági termék sajátosságai a forgalmazás szempontjából, csoportosításuk Készítette: Tóth Éva Tanársegéd Pannon Egyetem, Georgikon Kar 2 Termék fogalma Terméknek minősül mindaz,

Részletesebben

AGRÁRPIACI JELENTÉSEK

AGRÁRPIACI JELENTÉSEK AGRÁRPIACI JELENTÉSEK ZÖLDSÉG, GYÜMÖLCS ÉS BOR május 25. Zöldség, Gyümölcs és Bor 19- Megjelenik kéthetente Felelıs szerkesztı: Dr. Stummer Ildikó Készítette: Isépy Anett isepy.anett@aki.gov.hu Varga Viktória

Részletesebben

Elismert zöldség-gyümölcs termelői szervezetek

Elismert zöldség-gyümölcs termelői szervezetek Elismert zöldség-gyümölcs termelői szervezetek Azonosító Név Megye Székhely Elismerési kategória TÉSZ-3 Délalföldi Kertészek Zöldség-Gyümölcs Termelői és Értékesítő Szövetkezete Csongrád Szentes 6000 Szarvasi

Részletesebben

Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 208/3

Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 208/3 2006.7.29. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 208/3 A BIZOTTSÁG 1156/2006/EK RENDELETE (2006. július 28.) az 1782/2003/EK tanácsi rendeletben előírt, az egységes támogatási rendszer részleges vagy szabad

Részletesebben

Beadási határidő A pályázat benyújtására 2015.július 9-től 2017. július 10-ig van lehetőség. Rendelkezésre álló keret

Beadási határidő A pályázat benyújtására 2015.július 9-től 2017. július 10-ig van lehetőség. Rendelkezésre álló keret Tájékoztató A mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése (GINOP 1.2.1) és A mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése (GINOP 1.2.2) pályázathoz Beadási

Részletesebben

Aktuális tapasztalatok, technológiai nehézségek és kihívások a növényvédelemben

Aktuális tapasztalatok, technológiai nehézségek és kihívások a növényvédelemben Aktuális tapasztalatok, technológiai nehézségek és kihívások a növényvédelemben Dr. Ripka Géza MgSzH Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság Monor, 2012. Mezőgazdaság az új évezredben Oly

Részletesebben

Á LTA L Á N O S F E LT É T E L E K

Á LTA L Á N O S F E LT É T E L E K Á LTA L Á N O S F E LT É T E L E K A HITELPROGRAM CÉLJA a hazai mikro- és kisvállalkozóknak kíván az indulásukhoz, a vállalkozásuk fejlesztéséhez indokolt, szükséges, megalapozott és elégséges forrásokat

Részletesebben

Agrárgazdasági Kutató Intézet Piac-árinformációs Szolgálat. Zöldség gyümölcs piaci árak. IX. évfolyam / 1. szám 2005. 01. 31. 3-4.

Agrárgazdasági Kutató Intézet Piac-árinformációs Szolgálat. Zöldség gyümölcs piaci árak. IX. évfolyam / 1. szám 2005. 01. 31. 3-4. A K I Zöldség gyümölcs piaci árak IX. évfolyam / 1. szám 1. 31. 3- Zöldség-gyümölcs piaci jelentés: Néhány, a belföldi piacokért versenyz termék hazai termeli és import nagykereskedi ára A fejeskáposzta

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések. II. fejezet

I. fejezet. Általános rendelkezések. II. fejezet 78/2004. (IV. 19.) Korm. rendelet a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek földrajzi árujelzőinek oltalmára vonatkozó részletes szabályokról 2005. november 1-jétől hatályos szöveg A védjegyek és a földrajzi

Részletesebben

XIX. évfolyam, 4. szám, 2015. Agrárpiaci Jelentések ZÖLDSÉG, GYÜMÖLCS ÉS BOR

XIX. évfolyam, 4. szám, 2015. Agrárpiaci Jelentések ZÖLDSÉG, GYÜMÖLCS ÉS BOR XIX. évfolyam, 4. szám, 2015 Agrárpiaci Jelentések ZÖLDSÉG, GYÜMÖLCS ÉS BOR Zöldség, Gyümölcs és Bor Zöldség, Gyümölcs és Bor XIX. évfolyam, 4. szám, 2015 Megjelenik kéthetente március 10. Felelős szerkesztő

Részletesebben

Esettanulmányok és modellek 2

Esettanulmányok és modellek 2 Esettanulmányok és modellek Kereskedelem Mezőgazdaság Készítette: Dr. Ábrahám István Kereskedelem. Kocsis Péter: Opt. döntések lin.pr. (. oldal) nyomán: Kiskereskedelmi cég négyféle üdítőt rendel, melyek

Részletesebben

Vajai László, Bardócz Tamás

Vajai László, Bardócz Tamás A halászat helye a magyar agrárágazatban A Közös Halászati Politika reformja és az EU halászati és akvakultúra ágazatának fejlesztési irányai Vajai László, Bardócz Tamás Az előadás tartalma: Magyarország

Részletesebben

VI. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK. A képzési feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök és felszerelések minimuma

VI. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK. A képzési feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök és felszerelések minimuma 32366 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2011. évi 131. szám 1 VI. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK a A képzési feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök és felszerelések minimuma 2 Tanterem (asztal, székek) X

Részletesebben

Az EU gazdasági és politikai unió

Az EU gazdasági és politikai unió Brüsszel 1 Az EU gazdasági és politikai unió Egységes piacot hozott létre egy egységesített jogrendszer révén, így biztosítva a személyek, áruk, szolgáltatások és a tőke szabad áramlását. Közös politikát

Részletesebben

Diétás Naplóm. http://laktozsevelesenelkule.wordpress.com/

Diétás Naplóm. http://laktozsevelesenelkule.wordpress.com/ http://laktozsevelesenelkule.wordpress.com/ Diétás Naplóm Kedves Én! Használati útmutató Ezúton megígérem magamnak, hogy a következő egy-négy hétben becsületesen vezetni fogom a diétás naplómat azzal a

Részletesebben

Helyi élelmiszer, helyben feldolgozás, helyben értékesítés, helyi fogyasztás

Helyi élelmiszer, helyben feldolgozás, helyben értékesítés, helyi fogyasztás Helyi élelmiszer, helyben feldolgozás, helyben értékesítés, helyi fogyasztás Szabadkai Andrea MIS-ÖKO Kft. Kisléptékű Termékelőállítók és Szolgáltatók Országos Érdekképviseletének Egyesülete www.kisleptek.hu

Részletesebben

Fenntartható Kertészet és Versenyképes Zöldségágazati Nemzeti Technológiai Platform Szakmai Fórum

Fenntartható Kertészet és Versenyképes Zöldségágazati Nemzeti Technológiai Platform Szakmai Fórum Fenntartható Kertészet és Versenyképes Zöldségágazati Nemzeti Technológiai Platform Szakmai Fórum Budapest, 2011. június 7. Dr. Bujáki Gábor ügyvezető igazgató Pest Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány

Részletesebben

A szociális szövetkezetek lehetőségei a vidékfejlesztésben, a Völgység Kincse Szövetkezet működésének tükrében

A szociális szövetkezetek lehetőségei a vidékfejlesztésben, a Völgység Kincse Szövetkezet működésének tükrében A szociális szövetkezetek lehetőségei a vidékfejlesztésben, a Völgység Kincse Szövetkezet működésének tükrében Dr. Tóth György elnök, Völgység Kincse Szövetkezet Völgység Kincse Gyümölcsfeldolgozó Szociális

Részletesebben