Nyomtatva az Egyesült Államokban. 12/11. Oldal 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Nyomtatva az Egyesült Államokban. 12/11. Oldal 2"

Átírás

1 4. DNS amplifikációs protokollok a PowerPlex ESX 17 rendszer használatával A felhasználó által biztosítandó eszközök és anyagok GeneAmp PCR System 9700 vagy 2720 PCR készülék (Applied Biosystems) mikrocentrifuga 0,2 ml-es MicroAmp reakciócső vagy MicroAmp optikai 96-lyukú reakciólemez (Applied Biosystems) 1,5 ml-es mikrocentrifuga cső aeroszol-rezisztens pipettahegy (lásd 9.F rész) A rutineljárás során 25 µl reakciótérfogatban 0,5 ng DNS templátból indul az amplifikálás az alábbi protokollban részletezett módon. A PowerPlex ESX 17 rendszer a GeneAmp PCR System 9700 PCR készülékkel történő használatra optimalizált. A GeneAmp PCR System 2720 PCR készülékhez való amplifikációs protokollt is mellékeljük. 4.A. Az amplifikációs reakció összeállítása A keresztszennyezés elkerülése érdekében erősen javasolt kesztyű és aeroszolrezisztens pipettahegyek használata. A pre-amplifikációs és poszt-amplifikációs reagenseket tartsa külön helyiségekben. Az amplifikációs reakciót egy, erre a célra fenntartott helyiségben állítsa össze. Az amplifikációs reakciókat csak az erre a célra fenntartott eszközök, fogyóeszközök és anyagok használatával állítsa össze. A 9947A DNS koncentrációjának meghatározása a 260 nm-en mért abszorbancia alapján történt. Ezen kontroll DNS más módszerekkel, mint például qpcr-ral történő mennyiségi meghatározása eltérő értéket eredményezhet. Minden amplifikációhoz készítsen friss DNS hígítást. Ne tároljon hígított (pl. 0,25 ng/µl vagy alacsonyabb koncentrációjú) DNS-t. A sejtvonalból származó 9947A DNS allélikus, valamint STR lókuszok közötti kiegyensúlyozatlanságot mutat. Ne használjon sejtvonalból származó DNS-t érzékenységi tesztre. Az érzékenységi tesztekhez használandó DNS-t használat előtt egy éjszakán át tárolja 4 C-on.! A sikeres amplifikáció alapos, gondos előkészítést igényel. Az amplifikációs problémák elhárításával kapcsolatos útmutató a 7.A részben található. 1. Várjon, míg a következő komponensek teljesen fel nem olvadnak: PowerPlex ESX 5X Master Mix, PowerPlex ESX 17 10X Primer Pair Mix, 9947A DNS, és amplifikációs minőségű víz. Megjegyzés: Használat előtt centrifugálja röviden a csöveket, hogy tartalmuk a cső alján összegyűljön, majd 15 másodpercig vortexelje a reagenseket. Az első centrifugálás után ne centrifugálja újra a 10X Primer Pair Mix-et, mivel az ismételt centrifugálás következtében a primerek összekoncentrálódhatnak a cső alján. 2. Határozza meg az összemérendő reakciók számát. Számítsa bele a pozitív és negatív kontroll reakciókat is. A pipettázási hiba kompenzálására számítson hozzá további 1 vagy 2 reakciót. Ez ugyan további kis mennyiséget használ minden reagensből, viszont garantálja, hogy a PCR amplifikációs keverék mennyisége elegendő lesz valamennyi mintához. Garantálja továbbá, hogy minden reakció ugyanazt az összetételű PCR amplifikációs keveréket tartalmazza. Oldal 2

2 3. Helyezzen minden reakcióhoz egy tiszta, 0,2 ml-es reakciócsövet egy állványba és lássa el azokat a megfelelő felirattal. Alternatív megoldásként használható megfelelően feliratozott MicroAmp reakciólemez is. 4. Egy steril, 1,5 ml-es csőbe mérje össze az 1. táblázatban felsorolt reagenseket. Az 1. táblázat a komponensek egy reakcióhoz szükséges térfogatát jelzi. A 9.D részben található egy, az egyes komponensek PCR amplifikációs mixhez szükséges mennyiségeinek kiszámítására szolgáló munkalap (5. táblázat). 1. táblázat. PCR amplifikációs keverék a PowerPlex ESX 17 rendszerhez. Egy reakcióra PCR amplifikációs keverék komponens 1 számított térfogat Víz, amplifikációs minőségű 25,0 µl végső térfogatra PowerPlex ESX 5X Master Mix 5,0 µl PowerPlex ESX 17 10X Primer Pair Mix 2,5 µl templát DNS (0,5 ng) 2,3 max. 17,5 µl teljes reakciótérfogat 25 µl 1Először adjon amplifikációs minőségű vizet a reakciócsőbe, majd PowerPlex ESX 5X Master Mix és PowerPlex ESX 17 10X Primer Pair Mix reagenseket. A templát DNS-t a 6. pontban kell hozzáadni. 2A DNS templátot nukleázmentes vízben vagy TE -4 pufferben (10mM Tris-HCl [ph 8.0], 0,1mM EDTA) tárolja. Ha a DNS templátot olyan TE pufferben tárolják,melynek kémhatása nem ph 8.0 vagy nagyobb koncentrációban tartalmaz EDTA-t, a hozzáadott DNS mennyisége nem haladhatja meg a végső reakciótérfogat 20%-át. A PCR amplifikáció hatékonyságát és minőségét erősen befolyásolják a ph változásai (a hozzáadott Tris-HCl hatására), a szabad magnézium-koncentráció (az EDTA kelátképző hatása következtében), valamint egyéb PCR inhibítorok hatásai, melyek a templát DNS-eredetétől és az alkalmazott DNS-extrakciós eljárástól függően alacsony koncentrációban jelen lehetnek. 3Az alkalmazott DNS-meghatározási módszertől függően eltérő DNS-koncentráció értékek mérhetőek (13). A DNS-templát itt ajánlott mennyisége a DNS-koncentrációnak a 260 nm-en mért abszorbanciával történt meghatározásán alapul. Erősen javasolt az optimális DNS-mennyiség meghatározása az Ön által használt DNS-mérési módszerrel másodpercig vortexelje a PCR amplifikációs keveréket, majd pipettázza a megfelelő mennyiségeket a reakciócsövekbe. A nem kellően összekevert (vortexelt) PCR amplifikációs keverék gyenge! amplifikációt vagy lókuszok közti inbalanciát eredményezhet. 6. Az egyes mintákhoz tartózó templát DNS-eket (0,5ng) pipettázza a PCR amplifikációs keveréket tartalmazó reakciócsövekbe. 7. A pozitív amplifikációs kontrollhoz hígítsa a 9947A DNS-t úgy, hogy a kiveendő térfogat 1,0 ng DNS-t tartalmazzon. Ezt az 1,0 ng DNS-t tartalmazó térfogatot pipettázza a PCR amplifikációs keveréket tartalmazó reakciócsőbe. 8. A negatív amplifikációs kontrollhoz pipettázzon amplifikációs minőségű vizet (templát DNS helyett) az amplifikációs keveréket tartalmazó PCRcsőbe. Oldal 3

3 4.B. Amplifikációs program Ez a kézikönyv a PowerPlex ESX 17 rendszernek a GeneAmp PCR System 9700 és 2700 PCR készülékekkel történő használatára vonatkozó protokollokat tartalmaz. Az amplifikáció és a detektálás során használt készülékek eltérhetnek. Az eltérő laboratóriumi készülékek használata esetén szükséges lehet a protokollok, beleértve a ciklusszámok és az injektálási idők optimalizálása. A Promega Corporation által végzett tesztek szerint 0,5 ng tisztított DNS templát amplifikációjához megfelelő a 30 ciklus. 1. Helyezze a PCR-csöveket vagy a MicroAmp reakciólemezt a PCR készülékbe. 2. Válassza ki és futtassa le a javasolt protokollt. A GeneAmp PCR System 9700 és 2720 PCR készülékekhez javasolt protokoll alább található. PCR protokoll 1 96 C, 2 perc, majd: 94 C, 30 másodperc 59 C 2 perc 72 C, 90 másodperc 30 cikluson keresztül, majd: 60 C, 45 perc 4 C állás 1 GeneAmp PCR System 9700 PCR készülék használata esetén a programnak 9600-os hűtési-fűtési (ramp) sebességgel kell futnia. A ramp sebesség a PCR program elindítása után állítható be. Megjelenik a Select Method Options képernyő. A ramp speed pontban válassza a 9600 opciót, és adja meg a reakciótérfogatot. 3. A PCR program befejezése után tárolja a mintákat 20 C-on, fénytől védett dobozban. Megjegyzés: Az amplifikált minták 4 C-on vagy magasabb hőmérsékleten történő tárolása a PCR-termékek degradációjához vezethet. Oldal 4

4 5. A készülék beállítása és minta-előkészítés 5.A. Az amplifikált fragmentek kimutatása Applied Biosystems 3500 és 3500xL Genetic Analyzer készülékek használatával A felhasználó által biztosítandó anyagok: 95 C szárazblokkos inkubátor, vízfürdő vagy PCR-készülék jégkása vagy jeges vízfürdő 96 lyukú lemezekkel kompatibilis centrifuga aeroszol-rezisztens pipettahegyek 3500/3500xL kapilláris array, 36 cm 96 lyukú lemezekhez lemeztartó és aljzat (normál) (Applied Biosystems Kat.sz ) POP-4 polimer tasakban az Applied Biosystems 3500 vagy 3500xL készülékekhez Genetic Analyzer anód puffer tartály katód puffer tartály kondicionáló reagens tasak az Applied Biosystems 3500 vagy 3500xL készülékekhez Genetic Analyzer MicroAmp optikai 96 lyukú reakciólemez és szeptumok Hi-Di formamid (Applied Biosystems Kat.sz ) PowerPlex 5-Dye Matrix standardok, 3100/3130 (Kat.sz. DG4700)!! A formamid minősége nagyon fontos. Használjon Hi-Di formamidot. A formamidot alikvotokban 20 C-on fagyasztva tárolja. Az ismételt lefagyasztásfelolvasztás vagy a hosszú távú 4 C-on történő tárolás a formamid bomlását okozhatja. A rossz minőségű formamid olyan ionokat tartalmazhat, melyek az injektálás során versengenek a DNS-sel, ami alacsonyabb csúcsmagassághoz és csökkent érzékenységhez vezet. A hosszabb befecskendezési idő nem biztos, hogy növeli a jelet. A formamid irritáló, teratogén anyag: kerülje belégzését és a bőrrel történő érintkezést. Olvassa el a vegyszeren található figyelmeztető címkét, és a megfelelő elővigyázatossággal használja az anyagot. A formamiddal végzett munka során mindig viseljen gumikesztyűt és védőszemüveget. Mintaelőkészítés 1. Az alábbiak szerint készítse elő a mintafelviteli koktélt CC5 Internal Lane Standard 500 és Hi-Di formamid összekeverésével: [(1,0 μl CC5 ILS 500) (injektálások száma)] + [(10,0 μl Hi-Di formamid) (injektálások száma)] Megjegyzés: A méretstandard csúcsok intenzitásának beállításához a mintafelviteli koktélban lévő belső standard térfogata megduplázható. A formamid mennyiségét tartsa 10,0 μl-en, és a 3. lépésben a lyukakhoz hozzáadott térfogatokat igazítsa a megváltozott belső standard térfogatnak megfelelően másodpercig vortexelve keverje össze az elegyet. 3. Pipettázzon 11 μl formamid/belső standard keveréket minden lyukba. Oldal 5

5 5.A. Az amplifikált fragmentek kimutatása Applied Biosystems 3500 és 3500xL Genetic Analyzer készülékek használatával (folytatás) 4. Adjon hozzá 1 μl amplifikált mintát (vagy 1 μl allélikus létra keveréket). A lyukakat fedje a megfelelő szeptumokkal. Megjegyzés: A készülék detektálási határai változóak lehetnek; ezért szükség lehet az injektálási idő, az injektálási feszültség vagy a mintafelviteli koktéllal összekevert termék mennyiségének növelésére vagy csökkentésére. Ha a futtatási modulban szeretné módosítani az injektálási időt vagy a feszültséget, válassza az adatgyűjtő szoftverben lévő Library menüből az Instrument Protocol opciót. Ha a csúcsmagasságok a kívántnál magasabbak, a kívánt jelintenzitás elérése érdekében használjon kevesebb DNS-templátot az amplifikációs reakciókban vagy csökkentse a ciklusok számát 2-4 ciklussal. 5. A légbuborékok eltávolítása érdekében centrifugálja a lemezt rövid ideig. 6. A mintákat denaturálja 95 C-on 3 percig, majd azonnal hűtse le jégkásán vagy jeges vízfürdőben szintén 3 percig. A mintákat csak a készülékre történő felvitelüket közvetlenül megelőzően denaturálja. Oldal 6

6 A készülék előkészítése A készülék karbantartási menetrendjével, a kapilláris array, a pufferek és a polimer tasak használatával, valamint a térbeli kalibráció végrehajtásával kapcsolatos utasításokat megtalálja az Applied Biosystems 3500/3500xL Genetic Analyzer felhasználói kézikönyvében. A mintákat az Applied Biosystems 3500/3500xL Genetic Analyzer felhasználói kézikönyvében leírtaknak megfelelően analizálhatja. 1. Nyissa meg a 3500 Data Collection szoftvert. A műszer vezérlőképernyője elindul (2. ábra). Gondoskodjon arról, hogy a fogyóeszköz információk (Consumables Information) és a karbantartási értesítések (Maintenance Notifications) elfogadhatóak legyenek. A fűtőblokk hőmérsékletét állítsa 60 C-ra, majd az előfűtés elindításához válassza a Start Pre-Heat opciót legalább 30 perccel az első injektálás előtt. 2. ábra. A műszer vezérlőképernyője ( Dashboard ). Oldal 7

7 5.A. Az amplifikált fragmentek kimutatása Applied Biosystems 3500 és 3500xL Genetic Analyzer készülékek használatával (folytatás) 2. Egy új készülék protokoll létrehozásához a Library menüben válassza az Instrument Protocol, majd a Create opciót. Használhat előzetesen létrehozott készülék protokollt is. A 3. ábra bemutatja a Promegánál az Applied Biosystems 3500xL Genetic Analyzer készüléken használt beállításokat az alkalmazás típusát, a festékkészletet, a kapillárishosszt, a polimert, a futtatási modult és a megfelelő protokoll információkat illetően. Az alapértelmezett beállítások közül csak a festékkészlet beállítása változott.! A készülék protokoll létrehozása során mindenképpen ugyanazt a festékkészletet használja, mint a Promega 5-dye spektrális kalibrálásához. Az ajánlott futtatási idő 1210 másodperc, és használja az alapértelmezett injektálási körülményeket. A futtatási időt és az egyéb készülékbeállítási paramétereket minden laboratóriumban optimalizálni és validálni kell. Olyan nevet használjon, mely jellemzi az adott protokollt. Megjegyzés: Részletesebb információkért olvassa el az Applied Biosystems 3500/3500xL Genetic Analyzer készülékek felhasználói kézikönyvét. 9393TA 3. ábra. A Create New Instrument Protocol ablak Oldal 8

8 3. A QC protokollhoz használandó új méretstandard létrehozásához lépjen a Library menühöz. Válassza a Size Standards, majd a Create opciót. Használhat előzetesen létrehozott méretstandardot is. A méretstandardnak adjon PPlex_ILS500 vagy más megfelelő nevet. Válassza az Orange festékszínt (Dye Color). A méretstandardokban a fragmentek 60, 65, 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200, 225, 250, 275, 300, 325, 350, 375, 400, 425, 450, 475 és 500 bázis hosszúságúak. Lásd a 4. ábrát. 9227TA 4. ábra. A Create New Size Standard ablak. Oldal 9

9 5.A. Az amplifikált fragmentek kimutatása Applied Biosystems 3500 és 3500xL Genetic Analyzer készülékek használatával (folytatás) 4. Egy új QC protokoll létrehozásához lépjen a Library menühöz. Válassza a QC Protocols, majd a Create opciót. Használhat előzetesen létrehozott QC protokollt is. Olyan nevet használjon, mely jellemzi az adott protokollt. Válassza a 3. lépésben létrehozott méretstandardot. A QC protokollhoz tartozó beállításoknak az Applied Biosystems 3500 vagy 3500xL Genetic Analyzer készülék PowerPlex ESX 17 rendszeréhez belsőleg validált körülményeken kell alapulnia. Az 5. ábra bemutat egy lehetőséget ezekhez a beállításokhoz. 9228TA 5. ábra. A Create New QC Protocol ablak. Oldal 10

10 5. Egy új assay létrehozásához lépjen a Library menühöz. Válassza az Assays opciót, majd a Create parancsot. Használhat előzetesen létrehozott assayt is. A Create New Assay ablakban (6. ábra) válassza a 2. lépésben létrehozott készülék protokollt, valamint a 4. lépésben létrehozott QC protokollt. Olyan nevet adjon, amely jellemzi az adott assayt. Válassza az HID alkalmazástípust. Egy lemezen az összes elnevezett mintához szükséges egy assay. 9229TA 6. ábra. A Create New Assay ablak. Oldal 11

11 5.A. Az amplifikált fragmentek kimutatása Applied Biosystems 3500 és 3500xL Genetic Analyzer készülékek használatával (folytatás) 6. Egy új fájlnév konvenció létrehozásához (7. ábra) lépjen a Library menühöz. Válassza a File Name Convention, majd a Create opciót. Használhat előzetesen létrehozott fájlnév konvenciót is. A laboratóriumi gyakorlatnak megfelelően válassza ki a fájlnév tulajdonságait (File Name Attributes), és mentse el egy jellemző néven. 9252TA 7. ábra. A Create New File Name Convention ablak. Oldal 12

12 7. Egy új eredmény csoport létrehozásához (8. ábra) lépjen a Library menühöz. Válassza a Results Group, majd a Create parancsot. Használhat előzetesen létrehozott eredmény csoportot is. A laboratóriumi gyakorlatnak megfelelően válassza ki az eredmény csoport tulajdonságait (Results Group Attributes), és mentse el egy jellemző néven. 8. Egy új lemez létrehozásához lépjen a Library menühöz, és a Manage menüből válassza a Plates, majd a Create opciót. 9253TA 8. ábra. A Create New Results Group ablak. Oldal 13

13 5.A. Az amplifikált fragmentek kimutatása Applied Biosystems 3500 és 3500xL Genetic Analyzer készülékek használatával (folytatás) 9. Olyan nevet használjon, mely jellemzi az adott lemezt. A legördülő menüből válassza az HID lemez típust (9. ábra). 9. ábra. Lemeztulajdonságok definiálása. 10. Válassza az Assign Plate Contents opciót (10. ábra). 11. A lyukakhoz rendeljen mintaneveket. 12. A képernyő bal alsó részén, az Assays alatt használja az Add from Library opciót az 5. lépésben vagy előzetesen létrehozott assay kiválasztásához. Klikkeljen az Add to Plate gombra, és zárja be az ablakot. 9255TA 9254TA 10. ábra. Lemeztartalom hozzárendelése. Oldal 14

14 13. A File Name Convention alatt, a 6. lépésben vagy előzetesen létrehozott fájlnévkonvenció kiválasztásához használja az Add from Library opciót. Klikkeljen az Add to Plate gombra, és zárja be az ablakot. 14. A Results Groups alatt, a 7. lépésben vagy előzetesen létrehozott eredmény csoport kiválasztásához használja az Add from Library opciót. Klikkeljen az Add to Plate gombra, és zárja be az ablakot. 15. Jelölje ki a minta lyukakat, majd pipálja ki az Assays, a File Name Convention és a Results Groups adott mintákra vonatkozó jelölőnégyzeteit. 16. Válassza a Link Plate for Run opciót. 17. Megjelenik a Load Plate ablak. Válassza a Yes lehetőséget. 18. A Run Information ablakban (11. ábra) adjon meg egy futtatási nevet. Válassza a Start Run opciót (nincs feltüntetve). 11. ábra. Futtatási név megadása. Oldal 15

15 5.B. Az amplifikált fragmentumok kimutatása 2.0 verziójú Data Collection szoftverrel ellátott ABI PRISM 3100 vagy 3100-Avant Genetic Analyzer készülékkel vagy 3.0 verziójú Data Collection szoftverrel ellátott Applied Biosystems 3130 vagy 3130xl Genetic Analyzer készülékkel.!! A felhasználó által biztosítandó anyagok 95 C-ra fűtött szárazblokkos inkubátor, vízfürdő vagy PCR készülék jégkása vagy jeges vízfürdő 96-lyukú lemezekhez használható centrifuga aeroszol-rezisztens pipettahegyek 3100 vagy 3130 kapilláris array, 36 cm teljesítményoptimalizált polimer 4 (POP-4 ) a 3100 vagy 3130 készülékhez 10X genetic analyzer puffer EDTA-val MicroAmp optikai 96-lyukú reakciólemez és szeptumok Hi-Di formamid (Applied Biosystems Kat.sz ) PowerPlex 5-Dye Matrix standardok, 3100/3130 (Kat.sz. DG4700) A formamid minősége nagyon fontos. Használjon Hi-Di formamidot. A formamidot alikvotokban, 20 C-on fagyasztva tárolja. Az ismételt lefagyasztásfelolvasztás vagy a hosszú távú, 4 C-on történő tárolás a formamid bomlását okozhatja. A rossz minőségű formamid olyan ionokat tartalmazhat, melyek az injektálás során kompetálnak a DNS-sel, mely alacsonyabb csúcsmagassághoz és csökkent érzékenységhez vezet. A hosszabb befecskendezési idő nem biztos, hogy növeli a jelet. A formamid irritáló, teratogén anyag; kerülje belégzését és a bőrrel történő érintkezést. Olvassa el a vegyszeren található figyelmeztető címkét és a megfelelő elővigyázatossággal használja azt. A formamiddal végzett munka során mindig viseljen gumikesztyűt és védőszemüveget. Minta előkészítés 1. Az alábbiak szerint készítse elő a mintafelviteli koktélt a CC5 Internal Lane Standard 500 és Hi-Di formamid összekeverésével: [(1.0 µl CC5 ILS 500) (injektálások száma)] + [(10.0 µl Hi-Di formamid) (injektálások száma)] Megjegyzés: A méretstandardcsúcsok intenzitásának beállításához a mintafelviteli koktélban lévő belső standard térfogata megduplázható. A formamid mennyiségét tartsa 10,0 μl-en, és a 3. lépésben a lyukakhoz hozzáadott térfogatokat igazítsa a megváltozott belső standard térfogatnak megfelelően másodpercig vortexelve keverje össze az elegyet. 3. Pipettázzon 11 µl formamid/belső standard keveréket minden lyukba. 4. Adjon hozzá 1 µl amplifikált mintát (beleértve a pozitív-negatív kontrollt is) vagy 1 µl PowerPlex ESX 17 Allelic Ladder Mix-et. Fedje le a lyukakat a megfelelő szeptummal. Megjegyzés: A készülék detektálási határai változók lehetnek; ezért szükség lehet az injektálási idő, az injektálási feszültség vagy a mintafelviteli koktéllal összekevert termék mennyiségének beállítására. Az adatgyűjtő szoftverben a Module Manager -t használja az injektálási idő vagy feszültség futtatási modulban történő módosításához. (Lásd Készülék előkészítése, alább.) Oldal 16

16 5. Szükség esetén röviden centrifugálja le a lemezt a légbuborékok eltávolítása érdekében. 6. Denaturálja a mintákat 95 C-on 3 percig, majd azonnal helyezze jégkására vagy jeges vízfürdőbe 3 percre. A mintákat közvetlenül a készülékbe történő behelyezés előtt denaturálja. Készülék előkészítése A tisztítással, a kapilláris array előkészítésével, a kalibráció elvégzésével és a polimer hozzáadásával kapcsolatos utasításokat a készülék felhasználói kézikönyve tartalmazza. A mintákat a 2.0 verziójú Data Collection szoftverrel ellátott ABI PRISM 3100 vagy 3100-Avant Genetic Analyzer vagy 3.0 verziójú Data Collection szoftverrel ellátott Applied Biosystems 3130 vagy 3130xl Genetic Analyzer készülékhez mellékelt felhasználói kézikönyvben leírt módon analizálja, az alábbi kivételekkel: 1. A Module Manager-ben válassza a New opciót. A Type legördülő listából válassza a Regular opciót, majd a Template legördülő listában a HIDFragmentAnalysis36_POP4 opciót. Győződjön meg róla, hogy a befecskendezési idő 5 másodperc, a befecskendezési feszültség 3 kv és a futtatási idő 1500 másodperc. Adjon jól beazonosítható nevet a futtatási modulnak, majd válassza az OK -t. Megjegyzés: A készülékek érzékenysége eltérhet. Az injektálási idő és feszültség a Module Manager-ben beállítható. Az injektálási idő javasolt tartománya 3-22 másodperc, a befecskendezési feszültségé 1-3 kv. 2. A Protocol Manager-ben válassza a New opciót. Adjon nevet a protokollnak. A Type legördülő listából válassza a Regular opciót, majd a Run Module legördülő listából válassza ki azt a futási modult, melyet a megelőző lépésben létrehozott. Végül a dye-set legördülő listában jelölje ki a G5 -t. Kattintson az OK -ra. 3. A Plate Manager modulban hozzon létre új lemez rekordot, a készülék felhasználói kézikönyvében leírtak szerint. A megjelenő párbeszédablakban az Application legördülő listában jelölje ki a GeneMapper Generic pontot, majd válassza ki a megfelelő lemez típust (96-lyukú). Töltse ki a tulajdonos és az operátor ablakokat, majd kattintson az OK pontra. Megjegyzés: Ha a mintaadatok automatikus analízise szükséges, az ezzel kapcsolatos útmutatás a felhasználói kézikönyvben található. Oldal 17

17 5.B. Az amplifikált fragmentumok kimutatása 2.0 verziójú Data Collection szoftverrel ellátott ABI PRISM 3100 vagy 3100-Avant Genetic Analyzer készülékkel vagy 3.0 verziójú Data Collection szoftverrel ellátott Applied Biosystems 3130 vagy 3130xl Genetic Analyzer készülékkel (folytatás) 4. A GeneMapper lemez bejegyzésnél a megfelelő rubrikákban adja meg a mintaneveket. Gördítse jobbra az ablakot. A Results group 1 oszlopban válassza ki a kívánt eredmény csoportot. Az Instrument Protocol 1 oszlopban válassza ki a 2. lépésben létrehozott protokollt. Ellenőrizze, hogy ez az információ minden olyan sorban szerepeljen, mely mintanevet tartalmaz. Kattintson az OK -ra. Megjegyzés: Új eredmény csoport létrehozásához kattintson a New pontra az eredmény csoport oszlop legördülő menüjében. Válassza a General fület, majd adjon meg egy nevet. Válassza az Analysis fület, majd kattintson a GeneMapper Generic opcióra az Analysis type legördülő listában. 5. Helyezze a mintákat a készülékbe, és zárja be a készülék ajtaját. 6. A spektrum ablakban válassza a G5 festékkészletet és ellenőrizze, hogy az aktív festékkészlet a PowerPlex 5-festék rendszerhez generált fájl. Nagyon fontos, hogy a megfelelő G5 spektrumot válassza a PowerPlex! 5-festék rendszerhez. Ha nem a PowerPlex 5-festék rendszer az aktív festékkészlet, keresse meg a PowerPlex 5-festék spektrumot a G5 festékkészlethez tartozó kalibrációs listában (List of Calibrations for Dye Set G5) és kattintson a Set pontra. 7. A futástervezőnél keresse meg a 3. és 4. pontban létrehozott lemez bejegyzést és kattintson egyszer a névre a kiemeléshez. 8. A lemez bejegyzés kiemelése után kattintson az autosamplerben lévő, az amplifikált mintákat tartalmazó lemeznek megfelelő lemez grafikára. 9. Ha a lemez bejegyzést a lemezhez társította a rendszer, a lemez grafikája sárgáról zöldre vált, és a zöld színű Run Instrument nyíl aktívvá válik. 10. Kattintson az eszközlistán lévő zöld Run Instrument nyílra és indítsa el a minta futtatást. 11. Kövesse az elektroforézist az adatgyűjtő szoftver futási, megtekintő, array vagy kapilláris ablakában. Minden injektálás kb. 40 percig tart. Oldal 18

18 5.C. Az amplifikált fragmentum detektálása az ABI PRISM 310 Genetic Analyzer készülékkel!! A felhasználó által biztosítandó anyagok 95 C-os szárazblokkos inkubátor, vízfürdő vagy PCR készülék jégkása vagy jeges vízfürdő 310-es kapilláris, 47 cm 50 µm teljesítményoptimalizált polimer 4 (POP-4 ) 10X genetic analyzer puffer EDTA-val mintacsövek és szeptumok aeroszol-rezisztens pipettahegyek Hi-Di formamid (Applied Biosystems Kat.sz ) PowerPlex 5-Dye Matrix standardok, 310 (Kat.sz. DG4600) A formamid minősége nagyon fontos. Használjon Hi-Di formamidot. A formamidot alikvotokban, 20 C-on fagyasztva tárolja. Az ismételt lefagyasztásifelolvasztási ciklusok vagy a hosszú távú, 4 C-on történő tárolás a formamid bomlását okozhatják. A rossz minőségű formamid ionokat tartalmazhat, melyek a befecskendezés során kompetíciót jelentenek a DNS számára, mely alacsonyabb csúcsmagasságokhoz és csökkent érzékenységhez vezet. A hosszabb befecskendezési idő nem biztos, hogy növeli a jelet. A formamid irritáló, teratogén anyag; kerülje belégzését és a bőrrel történő érintkezést. Olvassa el a vegyszeren található figyelmeztető címkét és a megfelelő elővigyázatossággal használja azt. A formamiddal végzett munka során mindig viseljen gumikesztyűt és védőszemüveget. Minta előkészítés 1. Az alábbiak szerint készítse elő a mintafelviteli koktélt a CC5 Internal Lane Standard 500 standard és Hi-Di formamid összekeverésével: [(1.0 µl CC5 ILS 500) (befecskendezések száma)] + [(24.0 µl Hi-Di formamid) (befecskendezések száma)] Megjegyzés: A méretstandard csúcsok intenzitásának beállításához a mintafelviteli koktélban lévő belső standard térfogata megduplázható. Ha a csúcsmagasságok túl nagyok, ajánlott a felviteli koktél tartalmának megváltoztatása 0,5 µl CC5 ILS 500-ra és 24,5 µl Hi-Di formamidra másodpercig vortexelve keverje össze az elegyet. 3. Keverjen össze 25,0 µl előkészített mintafelviteli koktélt és 1,0 µl amplifikált mintát (vagy 1 µl PowerPlex ESX 17 Allelic Ladder Mix-et). Megjegyzés: A készülék detektálási határai változóak lehetnek; ezért szükség lehet az injektálási idő, az injektálási feszültség vagy a mintafelviteli koktéllal összekevert termék mennyiségének növelésére vagy csökkentésére. Az adatgyűjtő szoftverben a "Module Manager"-t használja az injektálási idő vagy feszültség futtatási modulban történő módosításához. (Lásd Készülék előkészítése, alább.) 4. Szükség esetén röviden centrifugálja a csöveket a légbuborékok eltávolítása érdekében. Oldal 19

19 5.C. Az amplifikált fragmentum detektálása az ABI PRISM 310 Genetic Analyzer készülékkel (folytatás) 5. Denaturálja a mintákat és a létrát 95 C-on 3 percig melegítve, majd azonnal helyezze jégkására vagy jeges vízfürdőbe 3 percre. A mintákat közvetlenül az injektálás előtt denaturálja. 6. A reakciócsöveket állítsa össze a megfelelő automata mintaadagoló tálcán. 7. Helyezze az autosampler tálcát a készülékbe, és zárja be a készülék ajtaját. Készülék előkészítése A pumpa blokk tisztításával, a kapilláris készülékbe helyezésével, az autosampler kalibrálásával és a polimer fecskendőbe adásával kapcsolatos utasításokat a készülék használati útmutatója tartalmazza. 1. Nyissa meg az ABI PRISM 310 adatgyűjtő szoftvert. 2. Az ABI PRISM 310 Genetic Analyzer felhasználói kézikönyvében leírtak szerint készítsen elő egy GeneScan mintalapot. Adja meg a megfelelő mintainformációt a Sample Info oszlopban. A PowerPlex ESX 17 Allelic Ladder Mix markert tartalmazó sorokban a fluoreszcein, JOE, TMR-ET, CXR-ET és CC5 festékekhez a ladder szót írja be a Sample Info oszlopba. Ezt az információt meg kell adni ahhoz, hogy az adatokat a PowerTyper ESX 17 makró segítségével sikeresen analizálni lehessen. 3. Hozzon létre egy új GeneScan injektálási listát. A legördülő menüből válassza ki a megfelelő mintalapot. 4. A legördülő menüből válassza ki a GS STR POP4 (1 ml) G5 modult. Állítsa 3 másodpercre az injektálási időt és 28 percre a futási időt. A további beállításokat hagyja változatlanul:! Inj. Secs: 3 Inj. kv: 15,0 Run kv: 15,0 Run C: 60 Run Time: 28 Szükség lehet az injektálási idő egyes készülékekhez történő optimalizálására. A 0,5 ng templát DNS-t tartalmazó mintákhoz 2 5 másodperc injektálási idő javasolt. Megjegyzés: A fragmentumok migrációja kismértékű eltérést mutathat hosszú ABI PRISM 310 Genetic Analyzer futások során. Ez a hőmérséklet vagy az oszlop változásának lehet a következménye. Nagyszámú minta analízise során a minták pontos genotipizálását segítheti, ha a futtatás során többször, különböző időpontokban allélikus létrát injektálunk. 5. Válassza ki a megfelelő mátrix fájlt. Oldal 20

20 6. Adatelemzés 6. Az adatok automatikus analíziséhez jelölje be az auto analyze jelölőnégyzetet, valamint a megfelelő analízis paramétereket és méretstandardot. Az opciókkal kapcsolatos specifikus információk az ABI PRISM 310 Genetic Analyzer felhasználói kézikönyvében találhatóak. 7. A mintatálca betöltése és az ajtó bezárása után a Run segítségével indítsa el a kapilláris elektroforézis rendszert. 8. Kövesse az elektroforézis folyamatát a raw data és a status ablakokban. Minden mintánál kb. 35 percet vesz igénybe a pumpálás, a minta injektálása és az elektroforézise. 6.A. PowerPlex ESX Panel, Bin és Stutter sorozatok GeneMapper ID-X 1.2 verziójú szoftverrel A PowerPlex ESX 17 rendszerrel generált adatok analízésének megkönnyítése érdekében létrehoztunk panel és bin fájlokat, ezzel lehetővé téve a genotípusok automatikus hozzárendelését a GeneMapper ID-X szoftver használatával. Javasoljuk, hogy a felhasználók az Applied Biosystems által biztosított oktatáson ismerkedjenek meg a GeneMapper ID-X szoftver megfelelő üzemeltetésével. Megjegyzés: Az itt említett panel és bin sorozatok kompatibilisek a GeneMapper ID-X szoftver korábbi verzióival is. Első lépések 1. A PowerPlex ESX 17 rendszerhez a megfelelő panel, bin és stutter fájlok letölthetők az alábbi webhelyről: 2. Adja meg kapcsolati információit, és válassza a GeneMapper ID-X opciót. Válassza a Submit opciót. 3. Mentse a PowerPlex_ESX_Panels_IDX_vX.x.txt, PowerPlex_ESX_Bins_IDX_vX.x.txt és a PowerPlex_ESX_Stutter_IDX_vX.x.txt fájlokat (az X.x a panel és bin fájlok legutóbbi verzióira vonatkozik) a számítógépére, és jegyezze meg a fájlok helyét. A panel, bin és stutter fájlok importálása 1. Nyissa meg a GeneMapper ID-X szoftvert. 2. Válassza a Tools, majd a Panel Manager opciót. 3. Jelölje ki a Panel Manager ikont a bal felső navigációs panelen. 4. Válassza a File, majd az Import Panels opciót. 5. Lépjen az Első lépések részben letöltött panel fájlhoz. Jelölje ki a fájlt, majd válassza az Import opciót. 6. A navigácós panelen jelölje ki azt a PowerPlex ESX mappát, melyet az imént importált az 5-ös lépésben. Oldal 21

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV. WF-2322 Vezetéknélküli Hozzéférési Pont

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV. WF-2322 Vezetéknélküli Hozzéférési Pont FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV WF-2322 Vezetéknélküli Hozzéférési Pont Netis Vezetéknélküli Hozzáférési Pont Felhasználói Kézikönyv Netis Vezetéknélküli Hozzáférési Pont Felhasználói Kézikönyv 1. A csomag tartalma

Részletesebben

Az FMH weboldal megnyitásakor megjelenő angol nyelvű üzenetek eltüntetése

Az FMH weboldal megnyitásakor megjelenő angol nyelvű üzenetek eltüntetése Az FMH weboldal megnyitásakor megjelenő angol nyelvű üzenetek eltüntetése A Java kliensprogram telepítése, és megfelelő beállítása szükséges az FMH weblap megfelelő működéséhez. Ha nincs telepítve vagy

Részletesebben

Merevlemez üzembe helyezése, particionálása

Merevlemez üzembe helyezése, particionálása Merevlemez üzembe helyezése, particionálása (gyakorlati) A meghajtók és partíciók fogalma A meghajtó egy fizikai tárolóeszközt, például a merevlemez-meghajtó vagy a cserélhető USB-meghajtó. A partíció

Részletesebben

Netis vezeték nélküli, N típusú Router Gyors Telepítési Útmutató

Netis vezeték nélküli, N típusú Router Gyors Telepítési Útmutató Netis vezeték nélküli, N típusú Router Gyors Telepítési Útmutató Tartalomjegyzék 1. A csomag tartalma... 1 2. Hardware csatlakoztatása... 1 3. A router webes felületen történő beüzemelése... 2 4. Hibaelhárítás...

Részletesebben

A Windows 7 operációs rendszerrel kompatibilis DS150E felhasználói útmutatója. Dangerfield,február 2010 V1.0 Delphi PSS

A Windows 7 operációs rendszerrel kompatibilis DS150E felhasználói útmutatója. Dangerfield,február 2010 V1.0 Delphi PSS A Windows 7 operációs rendszerrel kompatibilis DS150E felhasználói útmutatója Dangerfield,február 2010 V1.0 Delphi PSS 1 TARTALOM Főalkatrészek. 3 Telepítési útmutató...5 A Bluetooth telepítése....17 A

Részletesebben

Ez a felhasználói útmutató a következő modellekre vonatkozik:

Ez a felhasználói útmutató a következő modellekre vonatkozik: AirPrint útmutató Ez a felhasználói útmutató a következő modellekre vonatkozik: HL-L850CDN/L8350CDW/L8350CDWT/L900CDW/L900CDWT DCP-L8400CDN/L8450CDW MFC-L8600CDW/L8650CDW/L8850CDW/L9550CDW A verzió HUN

Részletesebben

Ez a Használati útmutató az alábbi modellekre vonatkozik:

Ez a Használati útmutató az alábbi modellekre vonatkozik: AirPrint útmutató Ez a Használati útmutató az alábbi modellekre vonatkozik: HL-340CW/350CDN/350CDW/370CDW/380CDW DCP-905CDW/900CDN/900CDW MFC-930CW/940CDN/9330CDW/9340CDW A verzió HUN Megjegyzések meghatározása

Részletesebben

Digitális fényképezőgép Szoftver útmutató

Digitális fényképezőgép Szoftver útmutató EPSON Digitális fényképezőgép / Digitális fényképezőgép Szoftver útmutató Minden jog fenntartva. Jelen kézikönyv a SEIKO EPSON CORPORATION előzetes írásbeli engedélye nélkül sem részben sem egészben nem

Részletesebben

AirPrint útmutató. 0 verzió HUN

AirPrint útmutató. 0 verzió HUN AirPrint útmutató 0 verzió HUN Megjegyzések meghatározása Ebben a használati útmutatóban végig az alábbi ikont használjuk: Megjegyzés A Megjegyzések útmutatással szolgálnak a különböző helyzetek kezelésére,

Részletesebben

DLNA- beállítási útmutató

DLNA- beállítási útmutató MAGYAR DLNA- beállítási útmutató LAN hálózati csatlakozáshoz Tapasztalja meg a valóságot AQUOS LCD-TV 2011 tavasz/nyár Oldal - 1 - LE820 - LE822 - LE814 - LE824 - LE914 - LE925 Tartalom: 1. A PC előkészítése

Részletesebben

Di1611/Di2011. KEZELÉSI ÚTMUTATÓ: Twain

Di1611/Di2011. KEZELÉSI ÚTMUTATÓ: Twain Di1611/Di2011 KEZELÉSI ÚTMUTATÓ: Twain Driver Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 1 A PC szkennelés beállítása 2 Csatlakozás az USB portra 3 A TWAIN meghajtó telepítése 3.1 A TWAIN meghajtó telepítése Plug

Részletesebben

AirPrint útmutató. A Használati útmutató a következő modellekre vonatkozik: MFC-J6520DW/J6720DW/J6920DW. 0 verzió HUN

AirPrint útmutató. A Használati útmutató a következő modellekre vonatkozik: MFC-J6520DW/J6720DW/J6920DW. 0 verzió HUN AirPrint útmutató A Használati útmutató a következő modellekre vonatkozik: MFC-J650DW/J670DW/J690DW 0 verzió HUN Megjegyzések meghatározása A használati útmutatóban a megjegyzéseket végig az alábbi stílusban

Részletesebben

Easton420. Automata Telefon hangrögzítő. V 6.0 Telepítése Windows XP rendszerre

Easton420. Automata Telefon hangrögzítő. V 6.0 Telepítése Windows XP rendszerre Easton420 Automata Telefon hangrögzítő V 6.0 Telepítése Windows XP rendszerre A mellékelt telepítő CD-t helyezze a számítógép lemez olvasó egységbe, várja meg az automatikus indítási képernyőt. Majd válassza

Részletesebben

Tanúsítvány feltöltése Oberthur kártyára és Oberthur SIM termékre

Tanúsítvány feltöltése Oberthur kártyára és Oberthur SIM termékre Tanúsítvány feltöltése Oberthur kártyára és Oberthur SIM termékre Windows XP, Vista és Windows 7 operációs rendszeren 1(6) 1. Tartalomjegyzék 1. Tartalomjegyzék... 2 2. Bevezető... 3 3. AuthentIC Manager

Részletesebben

MEDITOR 5 KLÓN telepítési segédlete

MEDITOR 5 KLÓN telepítési segédlete MEDITOR 5 KLÓN telepítési segédlete I. Az adatbázis motor telepítése II. A MEDITOR 5 KLÓN program telepítése III. Adatok feltöltése a KLÓN programba I. Adatbázis motor telepítése Kérem, hogy a telepítések

Részletesebben

Netis vezeték nélküli, N típusú, router

Netis vezeték nélküli, N típusú, router Netis vezeték nélküli, N típusú, router Gyors üzembe helyezési kézikönyv Típusok: WF-2409/WF2409/WF2409D A csomagolás tartalma (Vezeték nélküli, N típusú, router, hálózati adapter, ethernet kábel, kézikönyv,

Részletesebben

MEGÚJÍTOTT GIROLOCK_CA TANÚSÍTVÁNYCSERE

MEGÚJÍTOTT GIROLOCK_CA TANÚSÍTVÁNYCSERE MEGÚJÍTOTT GIROLOCK_CA TANÚSÍTVÁNYCSERE Technikai segédlet webes alkalmazás használata esetén 1054 Budapest, Vadász utca 31. Telefon: (1) 428-5600, (1) 269-2270 Fax: (1) 269-5458 www.giro.hu Készítette

Részletesebben

Java telepítése és beállítása

Java telepítése és beállítása A pályázati anyagok leadás Mozilla Firefox böngészőn keresztül: Tartalom Java telepítése és beállítása... 1 USB kulcs eszközkezelő telepítése... 4 USB kulcs telepítése böngészőbe... 4 Kiadói tanúsítvány

Részletesebben

Gyors telepítési kézikönyv

Gyors telepítési kézikönyv netis Vezeték nélküli, N router Gyors telepítési kézikönyv 1. A csomagolás tartalma (Vezeték nélküli,n Router, Hálózati adapter, Ethernet kábel, Kézikönyv) * A kézikönyv, az összes, Netis, 150Mbps/300Mbps

Részletesebben

Gyors üzembe helyezési kézikönyv

Gyors üzembe helyezési kézikönyv Netis vezeték nélküli, kétsávos router Gyors üzembe helyezési kézikönyv WF2471/WF2471D A csomagolás tartalma (Két sávos router, hálózati adapter, ethernet kábel, kézikönyv) 1. Csatlakozás 1. Kapcsolja

Részletesebben

RIEL Elektronikai Kft v1.0

RIEL Elektronikai Kft v1.0 DeskCamera v1.6.1 1. DESKCAMERA A DeskCamera segítségével lehetőség nyílik a számítógép monitorán megjelenő képet rögzítő (NVR, DVR) segítségével rögzíteni. 1.1. TECHNIKAI ADATOK Maximális monitor szám:

Részletesebben

VisualBaker Telepítési útmutató

VisualBaker Telepítési útmutató VisualBaker Telepítési útmutató Office Hungary Bt web: www.visualbaker.hu e-mail: info@visualbaker.hu Tartalomjegyzék: Telepítési útmutató... 1 Tartalomjegyzék:... 2 Első lépések:... 3 Telepítési kulcs...

Részletesebben

A fényképezőgép-firmware frissítése

A fényképezőgép-firmware frissítése A fényképezőgép-firmware frissítése Köszönjük, hogy a Nikon termékét választotta! A jelen útmutató a firmware-frissítés elvégzését ismerteti. Ha nem biztos benne, hogy sikeresen végre tudja hajtani a frissítést,

Részletesebben

Használati útmutató a Székács Elemér Szakközépiskola WLAN hálózatához

Használati útmutató a Székács Elemér Szakközépiskola WLAN hálózatához Használati útmutató a Székács Elemér Szakközépiskola WLAN hálózatához Készítette: Szentgyörgyi Attila Turcsányi Tamás Web: http://www.wyonair.com E-mail: 2008. november 8. TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A telepítési útmutató tartalma

A telepítési útmutató tartalma 1 A telepítési útmutató tartalma 3 Kompatibilitás és rendszerkövetelmények A telepítési folyamat röviden 4 A telepítés indítása 5 Adatbáziskezelő beállítása / telepítése 8 Telepítési módozatok 11 Az ENSO

Részletesebben

Oktatás. WiFi hálózati kapcsolat beállítása Windows XP és Windows 7-es számítógépeken. SZTE Egyetemi Számítóközpont

Oktatás. WiFi hálózati kapcsolat beállítása Windows XP és Windows 7-es számítógépeken. SZTE Egyetemi Számítóközpont Oktatás WiFi hálózati kapcsolat beállítása Windows XP és Windows 7-es számítógépeken SZTE Egyetemi Számítóközpont WLAN kapcsolat beállítása 1 Tartalom Windows XP... 2 Tanúsítvány telepítése... 2 WPA2 védett

Részletesebben

Gyors üzembe helyezési kézikönyv

Gyors üzembe helyezési kézikönyv Netis 150Mbps, vezeték nélküli, kültéri, N hozzáférési pont Gyors üzembe helyezési kézikönyv Típus szám: WF2301 A csomagolás tartalma *WF2301 *PoE adapter *Gyors üzembe helyezési kézikönyv LED-ek LED Állapot

Részletesebben

Magyar változat. A termék bemutatása. A hardver telepítése. PU013 Sweex 1 portos párhuzamos és 2 portos soros PCI kártya

Magyar változat. A termék bemutatása. A hardver telepítése. PU013 Sweex 1 portos párhuzamos és 2 portos soros PCI kártya PU013 Sweex 1 portos párhuzamos és 2 portos soros PCI kártya A termék bemutatása Szélsőséges hőmérséklettől óvja a PU013 kártyát. Ne tegye ki közvetlen napsugárzásnak, és ne helyezze fűtőszerkezetek közelébe.

Részletesebben

Magyar változat. A termék bemutatása. A hardver telepítése. PU011 Sweex 1 portos párhuzamos PCI expressz kártya

Magyar változat. A termék bemutatása. A hardver telepítése. PU011 Sweex 1 portos párhuzamos PCI expressz kártya PU011 Sweex 1 portos párhuzamos PCI expressz kártya A termék bemutatása Szélsőséges hőmérséklettől óvja a PU011 kártyát. Ne tegye ki közvetlen napsugárzásnak, és ne helyezze fűtőszerkezetek közelébe. A

Részletesebben

Telepítési útmutató a SMART Notebook 10.6 oktatói szoftverhez

Telepítési útmutató a SMART Notebook 10.6 oktatói szoftverhez Telepítési útmutató a SMART Notebook 10.6 oktatói szoftverhez Tisztelt Felhasználó! Ezt a dokumentációt abból a célból hoztuk létre, hogy segítse Önt a telepítés során. Kövesse az alábbi lépéseket, és

Részletesebben

Microsec Zrt. által kibocsátott elektronikus aláírás telepítése Windows 7 (x86/x64) Internet Explorer 9 (32 bites) böngészőbe

Microsec Zrt. által kibocsátott elektronikus aláírás telepítése Windows 7 (x86/x64) Internet Explorer 9 (32 bites) böngészőbe Microsec Zrt. által kibocsátott elektronikus aláírás telepítése Windows 7 (x86/x64) Internet Explorer 9 (32 bites) böngészőbe 1. Indítsa el az Internet Explorer 9 (32 bites) böngészőt. (Start menü > Internet

Részletesebben

Internetkonfigurációs követelmények. A számítógép konfigurálása. Beállítások Windows XP alatt

Internetkonfigurációs követelmények. A számítógép konfigurálása. Beállítások Windows XP alatt Internetkonfigurációs követelmények Annak érdekében, hogy csatlakoztatni tudja a Hozzáférési Pontját a Hozzáférési Pont Kezelőhöz, a következő konfigurációs paramétereket kell beállítania a számítógépe

Részletesebben

OTOsuite. Telepítési útmutató. Magyar

OTOsuite. Telepítési útmutató. Magyar OTOsuite Telepítési útmutató Magyar Ez a dokumentum leírja miképp telepítse az OTOsuite szoftvert DVD-ről, pendrive-ról vagy tömörített fájlból. Rendszerkövetelmények 1,5 GHz processzor vagy gyorsabb (ajánlott:

Részletesebben

Samsung Universal Print Driver Felhasználói útmutató

Samsung Universal Print Driver Felhasználói útmutató Samsung Universal Print Driver Felhasználói útmutató képzelje el a lehetőségeket Szerzői jog 2009 Samsung Electronics Co., Ltd. Minden jog fenntartva. Ez a felügyeleti útmutató csak tájékoztató célt szolgál.

Részletesebben

A CAPICOM ActiveX komponens telepítésének és használatának leírása Windows 7 operációs rendszer és Internet Explorer 9 verziójú böngésző esetén

A CAPICOM ActiveX komponens telepítésének és használatának leírása Windows 7 operációs rendszer és Internet Explorer 9 verziójú böngésző esetén A CAPICOM ActiveX komponens telepítésének és használatának leírása Windows 7 operációs rendszer és Internet Explorer 9 verziójú böngésző esetén Tartalomjegyzék 1. Az Internet Explorer 9 megfelelősségének

Részletesebben

AirPrint útmutató. Ez a dokumentáció a tintasugaras modellekre vonatkozik. 0 verzió HUN

AirPrint útmutató. Ez a dokumentáció a tintasugaras modellekre vonatkozik. 0 verzió HUN AirPrint útmutató Ez a dokumentáció a tintasugaras modellekre vonatkozik. 0 verzió HUN Vonatkozó modellek Ez a Használati útmutató a következő modellekre vonatkozik. MFC-J450DW Megjegyzések meghatározása

Részletesebben

Acer kivetítők 3D technológiával. Gyorsútmutató

Acer kivetítők 3D technológiával. Gyorsútmutató Acer kivetítők 3D technológiával Gyorsútmutató 2012. Minden jog fenntartva. Használati útmutató az Acer kivetítősorozatához Eredeti kiadás: 8/2012 Típusszám: Sorozatszám: Vásárlás időpontja: Vásárlás helye:

Részletesebben

Telepítési útmutató a SMART Response 2009 szoftverhez

Telepítési útmutató a SMART Response 2009 szoftverhez Telepítési útmutató a SMART Response 2009 szoftverhez Tisztelt Felhasználó! Ezt a dokumentációt abból a célból hoztuk létre, hogy segítse Önt a telepítés során. Kövesse az alábbi lépéseket, és a telepítés

Részletesebben

GIROLOCK2 ROOT_CA ÉS ÜZEMI CA TANÚSÍTVÁNY IMPORTÁLÁSI SEGÉDLET

GIROLOCK2 ROOT_CA ÉS ÜZEMI CA TANÚSÍTVÁNY IMPORTÁLÁSI SEGÉDLET GIROLOCK2 ROOT_CA ÉS ÜZEMI CA TANÚSÍTVÁNY IMPORTÁLÁSI SEGÉDLET 1054 Budapest, Vadász utca 31. Telefon: (1) 428-5600, (1) 269-2270 Fax: (1) 269-5458 www.giro.hu Készítette GIRO Zrt. A jelen dokumentum tartalma

Részletesebben

VARIO Face 2.0 Felhasználói kézikönyv

VARIO Face 2.0 Felhasználói kézikönyv VARIO Face 2.0 Felhasználói kézikönyv A kézikönyv használata Mielőtt elindítaná és használná a szoftvert kérjük olvassa el figyelmesen a felhasználói kézikönyvet! A dokumentum nem sokszorosítható illetve

Részletesebben

Rövid leírás a Make Your Mark szoftver használatához

Rövid leírás a Make Your Mark szoftver használatához Rövid leírás a Make Your Mark szoftver használatához Ahhoz, hogy egy gyors példán keresztül bemutassunk, a program működését, egy Plytex címkét hozunk létre. Először létre kell hozni egy címkét, majd kinyomtatni

Részletesebben

Netis Vezetékes ADSL2+, N Modem Router Gyors Telepítési Útmutató

Netis Vezetékes ADSL2+, N Modem Router Gyors Telepítési Útmutató Netis Vezetékes ADSL2+, N Modem Router Gyors Telepítési Útmutató Modell szám: DL4201 Tartalomjegyzék 1. A csomag tartalma... 1 2. Hardware csatlakoztatása... 1 3. A modem webes felületen történő beüzemelése...

Részletesebben

CareLink Personal telepítési útmutató. Első lépések a CareLink Personal adatfeltöltéshez

CareLink Personal telepítési útmutató. Első lépések a CareLink Personal adatfeltöltéshez CareLink Personal telepítési útmutató Első lépések a CareLink Personal adatfeltöltéshez A CareLink USB illesztőprogram telepítése A CareLink USB illesztőprogramot telepíteni kell. Ez az illesztőprogram

Részletesebben

A számítógépes adatgyűjtő program használata

A számítógépes adatgyűjtő program használata A számítógépes adatgyűjtő program használata I. Bekapcsolás 1. Az elosztó szekrényen lévő főkapcsoló felkapcsolásával helyezzük a Sütő berendezést feszültség alá! 2. Vezérlés be feliratú nyomógombot ütközésig

Részletesebben

Kezdő lépések Microsoft Outlook

Kezdő lépések Microsoft Outlook Kezdő lépések Microsoft Outlook A Central Europe On-Demand Zrt. által, a Telenor Magyarország Zrt. részére nyújtott szolgáltatások rövid kezelési útmutatója 1 Tartalom Áttekintés... 3 MAPI mailbox konfiguráció

Részletesebben

A CAPICOM ActiveX komponens telepítésének és használatának leírása Windows7 operációs rendszer és Internet Explorer 8-es verziójú böngésző esetén

A CAPICOM ActiveX komponens telepítésének és használatának leírása Windows7 operációs rendszer és Internet Explorer 8-es verziójú böngésző esetén A CAPICOM ActiveX komponens telepítésének és használatának leírása Windows7 operációs rendszer és Internet Explorer 8-es verziójú böngésző esetén Tartalomjegyzék 1. A CAPICOM ACTIVEX KOMPONENS TELEPÍTÉSE...3

Részletesebben

MAGYAR. Android 4.0 vagy újabb, vagy ios 5.0 vagy újabb operációs rendszerű készülék. WiFi útválasztó.

MAGYAR. Android 4.0 vagy újabb, vagy ios 5.0 vagy újabb operációs rendszerű készülék. WiFi útválasztó. IP kamera Bevezetés: MAGYAR Szem előtt tarthatja tulajdonát és értékeit ezzel a ténylegesen Plug & Play IP kamerával. Könnyen és egyszerűen használatba vehető, nem kell konfigurálni. Az ingyenes ucare

Részletesebben

FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ A. NOKIA PC SUITE 4.51a FOR NOKIA 6510 PROGRAMCSOMAGHOZ. Copyright Nokia Corporation 2002. Minden jog fenntartva.

FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ A. NOKIA PC SUITE 4.51a FOR NOKIA 6510 PROGRAMCSOMAGHOZ. Copyright Nokia Corporation 2002. Minden jog fenntartva. FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ A NOKIA PC SUITE 4.51a FOR NOKIA 6510 PROGRAMCSOMAGHOZ Copyright Nokia Corporation 2002. Minden jog fenntartva. Tartalom 1. BEVEZETÉS...1 2. RENDSZERKÖVETELMÉNYEK...1 3. A PC SUITE

Részletesebben

Tisztelt Telepítő! 2. Ellenőrizze, hogy a modul engedélyezve van-e: Szekció [382] Opció 5 (alternatív kommunikátor) BE.

Tisztelt Telepítő! 2. Ellenőrizze, hogy a modul engedélyezve van-e: Szekció [382] Opció 5 (alternatív kommunikátor) BE. Tisztelt Telepítő! A PowerSeries NEO GO alkalmazás segítségével távolról vezérelhetőek a NEO központok. Ehhez a központokat valamely TL280/TL2803G/3G2080 modullal kell bővíteni. A modul verziószámának

Részletesebben

Bluetooth Software frissítés leírása Windows 7 rendszerhez IVE-W530BT

Bluetooth Software frissítés leírása Windows 7 rendszerhez IVE-W530BT Bluetooth Software frissítés leírása Windows 7 rendszerhez IVE-W530BT 1 Bevezetés Ez a kézikönyv leírja a szükséges lépéseket a fejegység Bluetooth firmware frissítéséről. Olvassa el az összes figyelmeztetést

Részletesebben

Tanúsítvány feltöltése Micardo kártyára

Tanúsítvány feltöltése Micardo kártyára Windows operációs rendszeren Tanúsítvány feltöltése Micardo kártyára A termék értékesítésének befejezése miatt a dokumentáció nem kerül frissítésre a továbbiakban. A termék nem támogatja az SHA-256 kriptográfiai

Részletesebben

Windows 8.1 frissítés, részletes útmutató

Windows 8.1 frissítés, részletes útmutató Windows 8.1 frissítés, részletes útmutató A Windows 8.1 telepítése és frissítése A BIOS, illetve alkalmazások és illesztőprogramok frissítése, valamint a Windows Update futtatása A telepítés típusának

Részletesebben

Diósd, Álmos fejedelem u. 27. info@ laborexpert.hu www.laborexpert.hu Tel: 06-1-424-0960 Fax: 06-1-226-2064

Diósd, Álmos fejedelem u. 27. info@ laborexpert.hu www.laborexpert.hu Tel: 06-1-424-0960 Fax: 06-1-226-2064 Mi a DiaLog? A DiaSorin Internetes felületen elérhető információs oldala, mely folyamatosan frissülve részletes információt nyújt valamennyi DiaSorin termékkel kapcsolatban. Kinek készült az oldal? Valamennyi

Részletesebben

Protection Service for Business. Az első lépések Windows-számítógépeken

Protection Service for Business. Az első lépések Windows-számítógépeken Protection Service for Business Az első lépések Windows-számítógépeken Rendszerkövetelmények Rendszerkövetelmények Támogatott operációs rendszerek Microsoft Windows 7, Windows 8 és Vista Windows-munkaállomások

Részletesebben

Tanúsítvány feltöltése Oberthur kártyára és Oberthur SIM termékre

Tanúsítvány feltöltése Oberthur kártyára és Oberthur SIM termékre Tanúsítvány feltöltése Oberthur kártyára és Oberthur SIM termékre Windows XP, Vista és Windows 7 operációs rendszeren 1(6) 1. Tartalomjegyzék 1. Tartalomjegyzék... 2 2. Bevezető... 3 3. A szoftver/hardver

Részletesebben

Norton Family. 1. lépés: Felhasználói fiók beállítása gyermeke számára

Norton Family. 1. lépés: Felhasználói fiók beállítása gyermeke számára Norton Family TM Getting Started 1. lépés: Felhasználói fiók beállítása gyermeke számára A Norton Family használatához először szokásos felhasználói fiókokat kell létrehozni a gyereknek minden általa használt

Részletesebben

Java telepítése és beállítása

Java telepítése és beállítása A pályázati anyagok leadás Mozilla Firefox böngészőn keresztül: Tartalom Java telepítése és beállítása... 1 USB kulcs eszközkezelő telepítése... 4 USB kulcs telepítése böngészőbe... 4 Kiadói tanúsítvány

Részletesebben

Sygic: Voucher Edition for Android telepítése

Sygic: Voucher Edition for Android telepítése Sygic: Voucher Edition for Android telepítése A mellékelt képernyőképek illusztrációként szolgálnak! 1. A szoftver letöltése és telepítése 1.1. Töltse le az alkalmazást készülékén keresztül a Google Play

Részletesebben

G-Mail levelezőrendszerben e-mail fiók levélforgalmának kezelése Outlook Express program segítségével

G-Mail levelezőrendszerben e-mail fiók levélforgalmának kezelése Outlook Express program segítségével G-Mail levelezőrendszerben e-mail fiók levélforgalmának kezelése Outlook Express program segítségével 1. lépés: regisztráljunk e-mail fiókot a G-Mail rendszerében http://www.google.hu weboldalon a bal

Részletesebben

Aromo Szöveges Értékelés

Aromo Szöveges Értékelés Aromo Szöveges Értékelés AROMO Iskolaadminisztrációs Szoftver v2.50 - Felhasználói kézikönyv- Szöveges értékelés 1 Tartalomjegyzék Aromo Szöveges Értékelés 1 Bevezetés 3 A Szöveges Értékelés modul koncepciója

Részletesebben

Magyar változat. A termék bemutatása. A hardware telepítése. Telepítés Windows 2000-re és XP-re

Magyar változat. A termék bemutatása. A hardware telepítése. Telepítés Windows 2000-re és XP-re PU007V2 Sweex 1 portos párhuzamos és 2 portos soros PCI kártya A termék bemutatása Szélsőséges hőmérséklettől óvja a PU007V2 kártyát. Ne tegye ki közvetlen napsugárzásnak, és ne helyezze fűtőszerkezetek

Részletesebben

TavIRisp (STK500) USB felületű programozó firmware frissítése

TavIRisp (STK500) USB felületű programozó firmware frissítése TavIRisp (STK500) USB felületű programozó firmware frissítése Felhasználói dokumentáció TavIR-AVR 2008. augusztus 22. 1 / 9 Frissítés A TavIRisp (STK500) programozó belső firmware járulékos programozó

Részletesebben

MÉRY Android Alkalmazás

MÉRY Android Alkalmazás MÉRY Android Alkalmazás Felhasználói kézikönyv Di-Care Zrt. Utolsó módosítás: 2014.06.12 Oldal: 1 / 7 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés 3 1.1. MÉRY Android alkalmazás 3 1.2. A MÉRY Android alkalmazás funkciói

Részletesebben

FITNESS SYSTEM Telepítési útmutató

FITNESS SYSTEM Telepítési útmutató FITNESS SYSTEM Telepítési útmutató web: www.szakk.hu e-mail: info@szakk.hu Tartalomjegyzék: Első lépések:... 3 Licenc megállapodás... 3 Telepítési kulcs... 4 Felhasználói adatok... 5 Telepítő csomagok

Részletesebben

A Szoftvert a Start menü Programok QGSM7 mappából lehet elindítani.

A Szoftvert a Start menü Programok QGSM7 mappából lehet elindítani. Telepítés A programot a letöltött telepítőprogrammal lehet telepíteni. A telepítést a mappában lévő setup.exe fájlra kattintva lehet elindítani. A telepítő a meglévő QGSM7 szoftver adatbázisát törli. Ezután

Részletesebben

ER alpha 1D5 Protocol Updater Telepítési útmutató

ER alpha 1D5 Protocol Updater Telepítési útmutató ER alpha 1D5 Protocol Updater Telepítési útmutató A telepítő célja Az ER alpha 1D5 Protocol Updater a következőket teszi: a. Frissíti a DakoLink adatbázist, az IR657 tet beállítva az alapértelmezett ER

Részletesebben

AUSB DIGITÁLIS HÚSKEMÉNYSÉGMÉRŐ

AUSB DIGITÁLIS HÚSKEMÉNYSÉGMÉRŐ Az AUSB egy alapkészülék, amely roncsolásmentesen méri a gyümölcsök, zöldségek, különféle farm-termékek, agrár-ipari termékek és élelmiszerek keménységét Szabdalmaztatott készülék. Tervezte és gyártja

Részletesebben

Thermo1 Graph. Felhasználói segédlet

Thermo1 Graph. Felhasználói segédlet Thermo1 Graph Felhasználói segédlet A Thermo Graph program a GIPEN Thermo eszközök Windows operációs rendszeren működő grafikus monitorozó programja. A program a telepítést követően azonnal használható.

Részletesebben

Csatlakozás a BME eduroam hálózatához Setting up the BUTE eduroam network

Csatlakozás a BME eduroam hálózatához Setting up the BUTE eduroam network Csatlakozás a BME eduroam hálózatához Setting up the BUTE eduroam network Table of Contents Windows 7... 2 Windows 8... 6 Windows Phone... 11 Android... 12 iphone... 14 Linux (Debian)... 20 Sebők Márton

Részletesebben

POLAR WEBSYNC POLARGOFIT.COM FELHASZNÁLÓKNAK

POLAR WEBSYNC POLARGOFIT.COM FELHASZNÁLÓKNAK POLAR WEBSYNC POLARGOFIT.COM FELHASZNÁLÓKNAK A Polar WebSync 2.2 (vagy újabb) szoftver és a Polar FlowLink adatátviteli egység lehetővé teszi a Polar Active aktivitásmérők és a polargofit.com webes szolgáltatás

Részletesebben

SZILÁRD FÁZISÚ EXTRAKCIÓ MINDIG UGYANÚGY

SZILÁRD FÁZISÚ EXTRAKCIÓ MINDIG UGYANÚGY SZILÁRD FÁZISÚ EXTRAKCIÓ MINDIG UGYANÚGY Szakács Tibor, Szepesi Ildikó ABL&E-JASCO Magyarország Kft. 1116 Budapest, Fehérvári út 130. ablehun@ablelab.com www.ablelab.com SZILÁRD FÁZISÚ EXTRAKCIÓ SOLID

Részletesebben

Gyökértanúsítványok telepítése Windows Mobile operációs rendszerekre

Gyökértanúsítványok telepítése Windows Mobile operációs rendszerekre Gyökértanúsítványok telepítése Windows Mobile operációs rendszerekre Windows Mobile 2003 / 2003 SE / WM 5 / WM6 rendszerekre 1(8) 1. Tartalomjegyzék 1. Tartalomjegyzék... 2 2. Bevezető... 3 3. A Windows

Részletesebben

EDInet Connector telepítési segédlet

EDInet Connector telepítési segédlet EDInet Connector telepítési segédlet A cégünk által küldött e-mail-ben található linkre kattintva, a következő weboldal jelenik meg a böngészőben: Az EdinetConnectorInstall szövegre klikkelve(a képen pirossal

Részletesebben

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB Figyelem! Ne tegye ki a Sweex Wireless 300N Adapter USB szélsőséges hőmérsékleti viszonyoknak. Ne tegye ki a készüléket közvetlen napsugárzásnak, és ne helyezze azt

Részletesebben

Telepítési megjegyzések Windows 7 és Windows Server 2008 R2 felhasználók részére

Telepítési megjegyzések Windows 7 és Windows Server 2008 R2 felhasználók részére FONTOS: Telepítési megjegyzések Windows 7 és Windows Server 2008 R2 felhasználók részére Sajnálattal értesítjük, hogy a készülékkel együtt szállított CD vagy DVD lemezen található automata telepítőprogramok

Részletesebben

Magyar Gyors felhasználói útmutató A GW-7100PCI driver telepítése Windows 98, ME, 2000 és XP operációs rendszerek alatt

Magyar Gyors felhasználói útmutató A GW-7100PCI driver telepítése Windows 98, ME, 2000 és XP operációs rendszerek alatt 43 Magyar Gyors felhasználói útmutató Ez a telepítési útmutató végigvezeti Önt a GW-7100PCI adapter és szoftver telepítésének folyamatán. A vezeték nélküli hálózati kapcsolat létrehozásához kövesse a következő

Részletesebben

A CA-42 adatkommunikációs kábel gyors telepítési útmutatója

A CA-42 adatkommunikációs kábel gyors telepítési útmutatója A CA-42 adatkommunikációs kábel gyors telepítési útmutatója 9234594 2. kiadás A Nokia, a Nokia Connecting People és a Pop-Port a Nokia Corporation bejegyzett védjegyei. Copyright 2005 Nokia. Minden jog

Részletesebben

Image Processor BarCode Service. Felhasználói és üzemeltetői kézikönyv

Image Processor BarCode Service. Felhasználói és üzemeltetői kézikönyv Image Processor BarCode Service Áttekintés CIP-BarCode alkalmazás a Canon Image Processor programcsomag egyik tagja. A program feladata, hogy sokoldalú eszközt biztosítson képállományok dokumentumkezelési

Részletesebben

Bevezetés a QGIS program használatába Összeálította dr. Siki Zoltán

Bevezetés a QGIS program használatába Összeálította dr. Siki Zoltán Bevezetés Bevezetés a QGIS program használatába Összeálította dr. Siki Zoltán A QGIS program egy nyiltforrású asztali térinformatikai program, mely a http://www.qgis.org oldalról tölthető le. Ebben a kis

Részletesebben

Bluetooth Software frissítés leírása Android eszköz használata esetén IVE-W530BT

Bluetooth Software frissítés leírása Android eszköz használata esetén IVE-W530BT Bluetooth Software frissítés leírása Android eszköz használata esetén IVE-W530BT Ez a kézikönyv leírja a szükséges lépéseket az IVE-W530BT Bluetooth firmware frissítéséről. Olvassa el az összes figyelmeztetést

Részletesebben

Megújított tanúsítvány cseréje a Windows tanúsítványtárban

Megújított tanúsítvány cseréje a Windows tanúsítványtárban Megújított tanúsítvány cseréje a Windows tanúsítványtárban Windows operációs rendszeren 1(9) 1. Tartalomjegyzék 1. Tartalomjegyzék...2 2. Bevezető...3 3. Tanúsítvány megújítása...4 3.1. Megújított tanúsítvány

Részletesebben

CGS Civil 3D Extensions 2012 telepítése

CGS Civil 3D Extensions 2012 telepítése CGS Civil 3D Extensions 2012 telepítése Indítsuk el a telepítést a setup_2012_hun_xx 1 bit_vyy 2.exe fájlra való kattintással. A megjelenő telepítő varázsló lapon olvassuk el az információkat, majd kattintsunk

Részletesebben

Ez a Használati útmutató a következő modellekre vonatkozik:

Ez a Használati útmutató a következő modellekre vonatkozik: AirPrint útmutató Ez a Használati útmutató a következő modellekre vonatkozik: DCP-J05/J3W/J5W/J7W/J55DW/J75DW, MFC-J00/ J85DW/J450DW/J470DW/J475DW/J650DW/J870DW/J875DW A verzió HUN Megjegyzések meghatározása

Részletesebben

A GeoEasy telepítése. Tartalomjegyzék. Hardver, szoftver igények. GeoEasy telepítése. GeoEasy V2.05 Geodéziai Feldolgozó Program

A GeoEasy telepítése. Tartalomjegyzék. Hardver, szoftver igények. GeoEasy telepítése. GeoEasy V2.05 Geodéziai Feldolgozó Program A GeoEasy telepítése GeoEasy V2.05 Geodéziai Feldolgozó Program (c)digikom Kft. 1997-2008 Tartalomjegyzék Hardver, szoftver igények GeoEasy telepítése A hardverkulcs Hálózatos hardverkulcs A GeoEasy indítása

Részletesebben

DNS molekulák elválasztása agaróz gélelektroforézissel és kapilláris elektroforézissel

DNS molekulák elválasztása agaróz gélelektroforézissel és kapilláris elektroforézissel DNS molekulák elválasztása agaróz gélelektroforézissel és kapilláris elektroforézissel Gyakorlat helye: BIOMI Kft. Gödöllő, Szent-Györgyi A. u. 4. (Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ épülete volt

Részletesebben

munkafüzet open eseményéhez

munkafüzet open eseményéhez Makrók használata az Excelben - munkafüzet open eseményéhez VBA-eljárás létrehozása Az Auto_Open makróval kapcsolatos fenti korlátozások megkerülhetők az Open eseményhez rendelt VBA-eljárással. Példa Auto_open

Részletesebben

GIRO GSM MODEM/VPN KAPCSOLAT TELEPÍTÉSI ÚTMUTATÓ

GIRO GSM MODEM/VPN KAPCSOLAT TELEPÍTÉSI ÚTMUTATÓ GIRO GSM MODEM/VPN KAPCSOLAT TELEPÍTÉSI ÚTMUTATÓ Készítette A jelen dokumentum tartalma szerzői jogi védelem alatt áll, a mű felhasználói jogai a -t illetik. A dokumentumot az Ügyfél korlátlan számban

Részletesebben

AirPrint útmutató. A Használati útmutató a következő modellekre vonatkozik: DCP-J4120DW/MFC-J4420DW/J4620DW/ J5320DW/J5620DW/J5720DW.

AirPrint útmutató. A Használati útmutató a következő modellekre vonatkozik: DCP-J4120DW/MFC-J4420DW/J4620DW/ J5320DW/J5620DW/J5720DW. AirPrint útmutató A Használati útmutató a következő modellekre vonatkozik: DCP-J40DW/MFC-J440DW/J460DW/ J530DW/J560DW/J570DW 0 verzió HUN Megjegyzések meghatározása A használati útmutatóban a megjegyzéseket

Részletesebben

EU LOGIN KÉZIKÖNYV. Tartalom

EU LOGIN KÉZIKÖNYV. Tartalom EU LOGIN KÉZIKÖNYV Az EU Login az Európai Bizottság megújult felhasználó-azonosítási rendszere, amely a korábbi ECAS rendszert váltja fel. Az EU Login lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy egyetlen

Részletesebben

A számítógép beállításainak megváltoztatása

A számítógép beállításainak megváltoztatása Megjelenés és témák Először tekintsük át, hogy hogyan lehet a képernyőn megjelenő elemek küllemét módosítani. Válasszuk a Start menü Vezérlőpultban a Megjelenés és témák hivatkozást. Itt kattintsunk a

Részletesebben

Bluetooth párosítás. Felhasználói útmutató

Bluetooth párosítás. Felhasználói útmutató Bluetooth párosítás Felhasználói útmutató Copyright 2012, 2016 HP Development Company, L.P. A Microsoft, a Windows és a Windows Vista a Microsoft Corporation az Egyesült Államokban bejegyzett védjegyei.

Részletesebben

Dokumentum létrehozása/módosítása a portálon:

Dokumentum létrehozása/módosítása a portálon: Dokumentum létrehozása/módosítása a portálon: 1. Belépés a szerkesztőfelületre A következő webcímre belépve - http://www.zalaegerszeg.hu/licoms/login - megjelenik a szerkesztőfelület beléptető ablaka,

Részletesebben

Telepítési útmutató a Solid Edge ST7-es verziójához Solid Edge

Telepítési útmutató a Solid Edge ST7-es verziójához Solid Edge Telepítési útmutató a Solid Edge ST7-es verziójához Solid Edge Tartalomjegyzék Bevezetés 2 Szükséges hardver és szoftver konfiguráció 3 Testreszabások lementése előző Solid Edge verzióból 4 Előző Solid

Részletesebben

Általános nyomtató meghajtó útmutató

Általános nyomtató meghajtó útmutató Általános nyomtató meghajtó útmutató Brother Universal Printer Driver (BR-Script3) Brother Mono Universal Printer Driver (PCL) Brother Universal Printer Driver (Inkjet) B verzió HUN 1 Áttekintés 1 A Brother

Részletesebben

A digitális SLR fényképezőgép-firmware frissítése

A digitális SLR fényképezőgép-firmware frissítése A digitális SLR fényképezőgép-firmware frissítése Köszönjük, hogy a Nikon termékét választotta! A jelen útmutató a firmware-frissítés elvégzését ismerteti. Ha nem biztos benne, hogy sikeresen végre tudja

Részletesebben

Hálózati kapcsolathoz Windowst használó ügyfeleknek

Hálózati kapcsolathoz Windowst használó ügyfeleknek Hálózati kapcsolathoz Windowst használó ügyfeleknek Ha különböző operációs rendszert, vagy architektúrát használ szerverhez vagy klienshez, előfordulhat, hogy a kapcsolat nem működik megfelelően a kézikönyv

Részletesebben

Telepítési útmutató a SMART Notebook 10 SP1 szoftverhez

Telepítési útmutató a SMART Notebook 10 SP1 szoftverhez Tisztelt Felhasználó! Telepítési útmutató a SMART Notebook 10 SP1 szoftverhez Ezt a dokumentációt abból a célból hoztuk létre, hogy segítse Önt a telepítés során. Kövesse az alábbi lépéseket, és a telepítés

Részletesebben

U42S Felhasználási példák Gitárjáték rögzítése

U42S Felhasználási példák Gitárjáték rögzítése U42S Felhasználási példák Gitárjáték rögzítése Az U42S gyors használatbavételéhez kövesse az itt leírtakat. Ebben a példában Cubase LE 4-et használunk, de az U42S ugyan úgy használható más hangszerkesztőkkel

Részletesebben

HIK-CONNECT szolgáltatás beállítása

HIK-CONNECT szolgáltatás beállítása HIK-CONNECT szolgáltatás beállítása Felhasználói segédlet v1.1 2017. 02. 15 HU Tartalomjegyzék 1. A HIK-CONNECT szolgáltatásról... 3 2. A HIK-CONNECT szolgáltatás beállítása (PORT TOVÁBBÍTÁS nélkül)...

Részletesebben

Budapest Internetbank számlaadatok áttöltése Kézi PC-be. (Felhasználási útmutató)

Budapest Internetbank számlaadatok áttöltése Kézi PC-be. (Felhasználási útmutató) számlaadatok áttöltése Kézi PC-be. (Felhasználási útmutató) A szolgáltatás új funkciójának segítségével számlaadatait, számlakivonatát, tranzakció történetét tárolhatja offline módon és áttöltheti azt

Részletesebben