Nyomtatva az Egyesült Államokban. 12/11. Oldal 2

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Nyomtatva az Egyesült Államokban. 12/11. Oldal 2"

Átírás

1 4. DNS amplifikációs protokollok a PowerPlex ESX 17 rendszer használatával A felhasználó által biztosítandó eszközök és anyagok GeneAmp PCR System 9700 vagy 2720 PCR készülék (Applied Biosystems) mikrocentrifuga 0,2 ml-es MicroAmp reakciócső vagy MicroAmp optikai 96-lyukú reakciólemez (Applied Biosystems) 1,5 ml-es mikrocentrifuga cső aeroszol-rezisztens pipettahegy (lásd 9.F rész) A rutineljárás során 25 µl reakciótérfogatban 0,5 ng DNS templátból indul az amplifikálás az alábbi protokollban részletezett módon. A PowerPlex ESX 17 rendszer a GeneAmp PCR System 9700 PCR készülékkel történő használatra optimalizált. A GeneAmp PCR System 2720 PCR készülékhez való amplifikációs protokollt is mellékeljük. 4.A. Az amplifikációs reakció összeállítása A keresztszennyezés elkerülése érdekében erősen javasolt kesztyű és aeroszolrezisztens pipettahegyek használata. A pre-amplifikációs és poszt-amplifikációs reagenseket tartsa külön helyiségekben. Az amplifikációs reakciót egy, erre a célra fenntartott helyiségben állítsa össze. Az amplifikációs reakciókat csak az erre a célra fenntartott eszközök, fogyóeszközök és anyagok használatával állítsa össze. A 9947A DNS koncentrációjának meghatározása a 260 nm-en mért abszorbancia alapján történt. Ezen kontroll DNS más módszerekkel, mint például qpcr-ral történő mennyiségi meghatározása eltérő értéket eredményezhet. Minden amplifikációhoz készítsen friss DNS hígítást. Ne tároljon hígított (pl. 0,25 ng/µl vagy alacsonyabb koncentrációjú) DNS-t. A sejtvonalból származó 9947A DNS allélikus, valamint STR lókuszok közötti kiegyensúlyozatlanságot mutat. Ne használjon sejtvonalból származó DNS-t érzékenységi tesztre. Az érzékenységi tesztekhez használandó DNS-t használat előtt egy éjszakán át tárolja 4 C-on.! A sikeres amplifikáció alapos, gondos előkészítést igényel. Az amplifikációs problémák elhárításával kapcsolatos útmutató a 7.A részben található. 1. Várjon, míg a következő komponensek teljesen fel nem olvadnak: PowerPlex ESX 5X Master Mix, PowerPlex ESX 17 10X Primer Pair Mix, 9947A DNS, és amplifikációs minőségű víz. Megjegyzés: Használat előtt centrifugálja röviden a csöveket, hogy tartalmuk a cső alján összegyűljön, majd 15 másodpercig vortexelje a reagenseket. Az első centrifugálás után ne centrifugálja újra a 10X Primer Pair Mix-et, mivel az ismételt centrifugálás következtében a primerek összekoncentrálódhatnak a cső alján. 2. Határozza meg az összemérendő reakciók számát. Számítsa bele a pozitív és negatív kontroll reakciókat is. A pipettázási hiba kompenzálására számítson hozzá további 1 vagy 2 reakciót. Ez ugyan további kis mennyiséget használ minden reagensből, viszont garantálja, hogy a PCR amplifikációs keverék mennyisége elegendő lesz valamennyi mintához. Garantálja továbbá, hogy minden reakció ugyanazt az összetételű PCR amplifikációs keveréket tartalmazza. Oldal 2

2 3. Helyezzen minden reakcióhoz egy tiszta, 0,2 ml-es reakciócsövet egy állványba és lássa el azokat a megfelelő felirattal. Alternatív megoldásként használható megfelelően feliratozott MicroAmp reakciólemez is. 4. Egy steril, 1,5 ml-es csőbe mérje össze az 1. táblázatban felsorolt reagenseket. Az 1. táblázat a komponensek egy reakcióhoz szükséges térfogatát jelzi. A 9.D részben található egy, az egyes komponensek PCR amplifikációs mixhez szükséges mennyiségeinek kiszámítására szolgáló munkalap (5. táblázat). 1. táblázat. PCR amplifikációs keverék a PowerPlex ESX 17 rendszerhez. Egy reakcióra PCR amplifikációs keverék komponens 1 számított térfogat Víz, amplifikációs minőségű 25,0 µl végső térfogatra PowerPlex ESX 5X Master Mix 5,0 µl PowerPlex ESX 17 10X Primer Pair Mix 2,5 µl templát DNS (0,5 ng) 2,3 max. 17,5 µl teljes reakciótérfogat 25 µl 1Először adjon amplifikációs minőségű vizet a reakciócsőbe, majd PowerPlex ESX 5X Master Mix és PowerPlex ESX 17 10X Primer Pair Mix reagenseket. A templát DNS-t a 6. pontban kell hozzáadni. 2A DNS templátot nukleázmentes vízben vagy TE -4 pufferben (10mM Tris-HCl [ph 8.0], 0,1mM EDTA) tárolja. Ha a DNS templátot olyan TE pufferben tárolják,melynek kémhatása nem ph 8.0 vagy nagyobb koncentrációban tartalmaz EDTA-t, a hozzáadott DNS mennyisége nem haladhatja meg a végső reakciótérfogat 20%-át. A PCR amplifikáció hatékonyságát és minőségét erősen befolyásolják a ph változásai (a hozzáadott Tris-HCl hatására), a szabad magnézium-koncentráció (az EDTA kelátképző hatása következtében), valamint egyéb PCR inhibítorok hatásai, melyek a templát DNS-eredetétől és az alkalmazott DNS-extrakciós eljárástól függően alacsony koncentrációban jelen lehetnek. 3Az alkalmazott DNS-meghatározási módszertől függően eltérő DNS-koncentráció értékek mérhetőek (13). A DNS-templát itt ajánlott mennyisége a DNS-koncentrációnak a 260 nm-en mért abszorbanciával történt meghatározásán alapul. Erősen javasolt az optimális DNS-mennyiség meghatározása az Ön által használt DNS-mérési módszerrel másodpercig vortexelje a PCR amplifikációs keveréket, majd pipettázza a megfelelő mennyiségeket a reakciócsövekbe. A nem kellően összekevert (vortexelt) PCR amplifikációs keverék gyenge! amplifikációt vagy lókuszok közti inbalanciát eredményezhet. 6. Az egyes mintákhoz tartózó templát DNS-eket (0,5ng) pipettázza a PCR amplifikációs keveréket tartalmazó reakciócsövekbe. 7. A pozitív amplifikációs kontrollhoz hígítsa a 9947A DNS-t úgy, hogy a kiveendő térfogat 1,0 ng DNS-t tartalmazzon. Ezt az 1,0 ng DNS-t tartalmazó térfogatot pipettázza a PCR amplifikációs keveréket tartalmazó reakciócsőbe. 8. A negatív amplifikációs kontrollhoz pipettázzon amplifikációs minőségű vizet (templát DNS helyett) az amplifikációs keveréket tartalmazó PCRcsőbe. Oldal 3

3 4.B. Amplifikációs program Ez a kézikönyv a PowerPlex ESX 17 rendszernek a GeneAmp PCR System 9700 és 2700 PCR készülékekkel történő használatára vonatkozó protokollokat tartalmaz. Az amplifikáció és a detektálás során használt készülékek eltérhetnek. Az eltérő laboratóriumi készülékek használata esetén szükséges lehet a protokollok, beleértve a ciklusszámok és az injektálási idők optimalizálása. A Promega Corporation által végzett tesztek szerint 0,5 ng tisztított DNS templát amplifikációjához megfelelő a 30 ciklus. 1. Helyezze a PCR-csöveket vagy a MicroAmp reakciólemezt a PCR készülékbe. 2. Válassza ki és futtassa le a javasolt protokollt. A GeneAmp PCR System 9700 és 2720 PCR készülékekhez javasolt protokoll alább található. PCR protokoll 1 96 C, 2 perc, majd: 94 C, 30 másodperc 59 C 2 perc 72 C, 90 másodperc 30 cikluson keresztül, majd: 60 C, 45 perc 4 C állás 1 GeneAmp PCR System 9700 PCR készülék használata esetén a programnak 9600-os hűtési-fűtési (ramp) sebességgel kell futnia. A ramp sebesség a PCR program elindítása után állítható be. Megjelenik a Select Method Options képernyő. A ramp speed pontban válassza a 9600 opciót, és adja meg a reakciótérfogatot. 3. A PCR program befejezése után tárolja a mintákat 20 C-on, fénytől védett dobozban. Megjegyzés: Az amplifikált minták 4 C-on vagy magasabb hőmérsékleten történő tárolása a PCR-termékek degradációjához vezethet. Oldal 4

4 5. A készülék beállítása és minta-előkészítés 5.A. Az amplifikált fragmentek kimutatása Applied Biosystems 3500 és 3500xL Genetic Analyzer készülékek használatával A felhasználó által biztosítandó anyagok: 95 C szárazblokkos inkubátor, vízfürdő vagy PCR-készülék jégkása vagy jeges vízfürdő 96 lyukú lemezekkel kompatibilis centrifuga aeroszol-rezisztens pipettahegyek 3500/3500xL kapilláris array, 36 cm 96 lyukú lemezekhez lemeztartó és aljzat (normál) (Applied Biosystems Kat.sz ) POP-4 polimer tasakban az Applied Biosystems 3500 vagy 3500xL készülékekhez Genetic Analyzer anód puffer tartály katód puffer tartály kondicionáló reagens tasak az Applied Biosystems 3500 vagy 3500xL készülékekhez Genetic Analyzer MicroAmp optikai 96 lyukú reakciólemez és szeptumok Hi-Di formamid (Applied Biosystems Kat.sz ) PowerPlex 5-Dye Matrix standardok, 3100/3130 (Kat.sz. DG4700)!! A formamid minősége nagyon fontos. Használjon Hi-Di formamidot. A formamidot alikvotokban 20 C-on fagyasztva tárolja. Az ismételt lefagyasztásfelolvasztás vagy a hosszú távú 4 C-on történő tárolás a formamid bomlását okozhatja. A rossz minőségű formamid olyan ionokat tartalmazhat, melyek az injektálás során versengenek a DNS-sel, ami alacsonyabb csúcsmagassághoz és csökkent érzékenységhez vezet. A hosszabb befecskendezési idő nem biztos, hogy növeli a jelet. A formamid irritáló, teratogén anyag: kerülje belégzését és a bőrrel történő érintkezést. Olvassa el a vegyszeren található figyelmeztető címkét, és a megfelelő elővigyázatossággal használja az anyagot. A formamiddal végzett munka során mindig viseljen gumikesztyűt és védőszemüveget. Mintaelőkészítés 1. Az alábbiak szerint készítse elő a mintafelviteli koktélt CC5 Internal Lane Standard 500 és Hi-Di formamid összekeverésével: [(1,0 μl CC5 ILS 500) (injektálások száma)] + [(10,0 μl Hi-Di formamid) (injektálások száma)] Megjegyzés: A méretstandard csúcsok intenzitásának beállításához a mintafelviteli koktélban lévő belső standard térfogata megduplázható. A formamid mennyiségét tartsa 10,0 μl-en, és a 3. lépésben a lyukakhoz hozzáadott térfogatokat igazítsa a megváltozott belső standard térfogatnak megfelelően másodpercig vortexelve keverje össze az elegyet. 3. Pipettázzon 11 μl formamid/belső standard keveréket minden lyukba. Oldal 5

5 5.A. Az amplifikált fragmentek kimutatása Applied Biosystems 3500 és 3500xL Genetic Analyzer készülékek használatával (folytatás) 4. Adjon hozzá 1 μl amplifikált mintát (vagy 1 μl allélikus létra keveréket). A lyukakat fedje a megfelelő szeptumokkal. Megjegyzés: A készülék detektálási határai változóak lehetnek; ezért szükség lehet az injektálási idő, az injektálási feszültség vagy a mintafelviteli koktéllal összekevert termék mennyiségének növelésére vagy csökkentésére. Ha a futtatási modulban szeretné módosítani az injektálási időt vagy a feszültséget, válassza az adatgyűjtő szoftverben lévő Library menüből az Instrument Protocol opciót. Ha a csúcsmagasságok a kívántnál magasabbak, a kívánt jelintenzitás elérése érdekében használjon kevesebb DNS-templátot az amplifikációs reakciókban vagy csökkentse a ciklusok számát 2-4 ciklussal. 5. A légbuborékok eltávolítása érdekében centrifugálja a lemezt rövid ideig. 6. A mintákat denaturálja 95 C-on 3 percig, majd azonnal hűtse le jégkásán vagy jeges vízfürdőben szintén 3 percig. A mintákat csak a készülékre történő felvitelüket közvetlenül megelőzően denaturálja. Oldal 6

6 A készülék előkészítése A készülék karbantartási menetrendjével, a kapilláris array, a pufferek és a polimer tasak használatával, valamint a térbeli kalibráció végrehajtásával kapcsolatos utasításokat megtalálja az Applied Biosystems 3500/3500xL Genetic Analyzer felhasználói kézikönyvében. A mintákat az Applied Biosystems 3500/3500xL Genetic Analyzer felhasználói kézikönyvében leírtaknak megfelelően analizálhatja. 1. Nyissa meg a 3500 Data Collection szoftvert. A műszer vezérlőképernyője elindul (2. ábra). Gondoskodjon arról, hogy a fogyóeszköz információk (Consumables Information) és a karbantartási értesítések (Maintenance Notifications) elfogadhatóak legyenek. A fűtőblokk hőmérsékletét állítsa 60 C-ra, majd az előfűtés elindításához válassza a Start Pre-Heat opciót legalább 30 perccel az első injektálás előtt. 2. ábra. A műszer vezérlőképernyője ( Dashboard ). Oldal 7

7 5.A. Az amplifikált fragmentek kimutatása Applied Biosystems 3500 és 3500xL Genetic Analyzer készülékek használatával (folytatás) 2. Egy új készülék protokoll létrehozásához a Library menüben válassza az Instrument Protocol, majd a Create opciót. Használhat előzetesen létrehozott készülék protokollt is. A 3. ábra bemutatja a Promegánál az Applied Biosystems 3500xL Genetic Analyzer készüléken használt beállításokat az alkalmazás típusát, a festékkészletet, a kapillárishosszt, a polimert, a futtatási modult és a megfelelő protokoll információkat illetően. Az alapértelmezett beállítások közül csak a festékkészlet beállítása változott.! A készülék protokoll létrehozása során mindenképpen ugyanazt a festékkészletet használja, mint a Promega 5-dye spektrális kalibrálásához. Az ajánlott futtatási idő 1210 másodperc, és használja az alapértelmezett injektálási körülményeket. A futtatási időt és az egyéb készülékbeállítási paramétereket minden laboratóriumban optimalizálni és validálni kell. Olyan nevet használjon, mely jellemzi az adott protokollt. Megjegyzés: Részletesebb információkért olvassa el az Applied Biosystems 3500/3500xL Genetic Analyzer készülékek felhasználói kézikönyvét. 9393TA 3. ábra. A Create New Instrument Protocol ablak Oldal 8

8 3. A QC protokollhoz használandó új méretstandard létrehozásához lépjen a Library menühöz. Válassza a Size Standards, majd a Create opciót. Használhat előzetesen létrehozott méretstandardot is. A méretstandardnak adjon PPlex_ILS500 vagy más megfelelő nevet. Válassza az Orange festékszínt (Dye Color). A méretstandardokban a fragmentek 60, 65, 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200, 225, 250, 275, 300, 325, 350, 375, 400, 425, 450, 475 és 500 bázis hosszúságúak. Lásd a 4. ábrát. 9227TA 4. ábra. A Create New Size Standard ablak. Oldal 9

9 5.A. Az amplifikált fragmentek kimutatása Applied Biosystems 3500 és 3500xL Genetic Analyzer készülékek használatával (folytatás) 4. Egy új QC protokoll létrehozásához lépjen a Library menühöz. Válassza a QC Protocols, majd a Create opciót. Használhat előzetesen létrehozott QC protokollt is. Olyan nevet használjon, mely jellemzi az adott protokollt. Válassza a 3. lépésben létrehozott méretstandardot. A QC protokollhoz tartozó beállításoknak az Applied Biosystems 3500 vagy 3500xL Genetic Analyzer készülék PowerPlex ESX 17 rendszeréhez belsőleg validált körülményeken kell alapulnia. Az 5. ábra bemutat egy lehetőséget ezekhez a beállításokhoz. 9228TA 5. ábra. A Create New QC Protocol ablak. Oldal 10

10 5. Egy új assay létrehozásához lépjen a Library menühöz. Válassza az Assays opciót, majd a Create parancsot. Használhat előzetesen létrehozott assayt is. A Create New Assay ablakban (6. ábra) válassza a 2. lépésben létrehozott készülék protokollt, valamint a 4. lépésben létrehozott QC protokollt. Olyan nevet adjon, amely jellemzi az adott assayt. Válassza az HID alkalmazástípust. Egy lemezen az összes elnevezett mintához szükséges egy assay. 9229TA 6. ábra. A Create New Assay ablak. Oldal 11

11 5.A. Az amplifikált fragmentek kimutatása Applied Biosystems 3500 és 3500xL Genetic Analyzer készülékek használatával (folytatás) 6. Egy új fájlnév konvenció létrehozásához (7. ábra) lépjen a Library menühöz. Válassza a File Name Convention, majd a Create opciót. Használhat előzetesen létrehozott fájlnév konvenciót is. A laboratóriumi gyakorlatnak megfelelően válassza ki a fájlnév tulajdonságait (File Name Attributes), és mentse el egy jellemző néven. 9252TA 7. ábra. A Create New File Name Convention ablak. Oldal 12

12 7. Egy új eredmény csoport létrehozásához (8. ábra) lépjen a Library menühöz. Válassza a Results Group, majd a Create parancsot. Használhat előzetesen létrehozott eredmény csoportot is. A laboratóriumi gyakorlatnak megfelelően válassza ki az eredmény csoport tulajdonságait (Results Group Attributes), és mentse el egy jellemző néven. 8. Egy új lemez létrehozásához lépjen a Library menühöz, és a Manage menüből válassza a Plates, majd a Create opciót. 9253TA 8. ábra. A Create New Results Group ablak. Oldal 13

13 5.A. Az amplifikált fragmentek kimutatása Applied Biosystems 3500 és 3500xL Genetic Analyzer készülékek használatával (folytatás) 9. Olyan nevet használjon, mely jellemzi az adott lemezt. A legördülő menüből válassza az HID lemez típust (9. ábra). 9. ábra. Lemeztulajdonságok definiálása. 10. Válassza az Assign Plate Contents opciót (10. ábra). 11. A lyukakhoz rendeljen mintaneveket. 12. A képernyő bal alsó részén, az Assays alatt használja az Add from Library opciót az 5. lépésben vagy előzetesen létrehozott assay kiválasztásához. Klikkeljen az Add to Plate gombra, és zárja be az ablakot. 9255TA 9254TA 10. ábra. Lemeztartalom hozzárendelése. Oldal 14

14 13. A File Name Convention alatt, a 6. lépésben vagy előzetesen létrehozott fájlnévkonvenció kiválasztásához használja az Add from Library opciót. Klikkeljen az Add to Plate gombra, és zárja be az ablakot. 14. A Results Groups alatt, a 7. lépésben vagy előzetesen létrehozott eredmény csoport kiválasztásához használja az Add from Library opciót. Klikkeljen az Add to Plate gombra, és zárja be az ablakot. 15. Jelölje ki a minta lyukakat, majd pipálja ki az Assays, a File Name Convention és a Results Groups adott mintákra vonatkozó jelölőnégyzeteit. 16. Válassza a Link Plate for Run opciót. 17. Megjelenik a Load Plate ablak. Válassza a Yes lehetőséget. 18. A Run Information ablakban (11. ábra) adjon meg egy futtatási nevet. Válassza a Start Run opciót (nincs feltüntetve). 11. ábra. Futtatási név megadása. Oldal 15

15 5.B. Az amplifikált fragmentumok kimutatása 2.0 verziójú Data Collection szoftverrel ellátott ABI PRISM 3100 vagy 3100-Avant Genetic Analyzer készülékkel vagy 3.0 verziójú Data Collection szoftverrel ellátott Applied Biosystems 3130 vagy 3130xl Genetic Analyzer készülékkel.!! A felhasználó által biztosítandó anyagok 95 C-ra fűtött szárazblokkos inkubátor, vízfürdő vagy PCR készülék jégkása vagy jeges vízfürdő 96-lyukú lemezekhez használható centrifuga aeroszol-rezisztens pipettahegyek 3100 vagy 3130 kapilláris array, 36 cm teljesítményoptimalizált polimer 4 (POP-4 ) a 3100 vagy 3130 készülékhez 10X genetic analyzer puffer EDTA-val MicroAmp optikai 96-lyukú reakciólemez és szeptumok Hi-Di formamid (Applied Biosystems Kat.sz ) PowerPlex 5-Dye Matrix standardok, 3100/3130 (Kat.sz. DG4700) A formamid minősége nagyon fontos. Használjon Hi-Di formamidot. A formamidot alikvotokban, 20 C-on fagyasztva tárolja. Az ismételt lefagyasztásfelolvasztás vagy a hosszú távú, 4 C-on történő tárolás a formamid bomlását okozhatja. A rossz minőségű formamid olyan ionokat tartalmazhat, melyek az injektálás során kompetálnak a DNS-sel, mely alacsonyabb csúcsmagassághoz és csökkent érzékenységhez vezet. A hosszabb befecskendezési idő nem biztos, hogy növeli a jelet. A formamid irritáló, teratogén anyag; kerülje belégzését és a bőrrel történő érintkezést. Olvassa el a vegyszeren található figyelmeztető címkét és a megfelelő elővigyázatossággal használja azt. A formamiddal végzett munka során mindig viseljen gumikesztyűt és védőszemüveget. Minta előkészítés 1. Az alábbiak szerint készítse elő a mintafelviteli koktélt a CC5 Internal Lane Standard 500 és Hi-Di formamid összekeverésével: [(1.0 µl CC5 ILS 500) (injektálások száma)] + [(10.0 µl Hi-Di formamid) (injektálások száma)] Megjegyzés: A méretstandardcsúcsok intenzitásának beállításához a mintafelviteli koktélban lévő belső standard térfogata megduplázható. A formamid mennyiségét tartsa 10,0 μl-en, és a 3. lépésben a lyukakhoz hozzáadott térfogatokat igazítsa a megváltozott belső standard térfogatnak megfelelően másodpercig vortexelve keverje össze az elegyet. 3. Pipettázzon 11 µl formamid/belső standard keveréket minden lyukba. 4. Adjon hozzá 1 µl amplifikált mintát (beleértve a pozitív-negatív kontrollt is) vagy 1 µl PowerPlex ESX 17 Allelic Ladder Mix-et. Fedje le a lyukakat a megfelelő szeptummal. Megjegyzés: A készülék detektálási határai változók lehetnek; ezért szükség lehet az injektálási idő, az injektálási feszültség vagy a mintafelviteli koktéllal összekevert termék mennyiségének beállítására. Az adatgyűjtő szoftverben a Module Manager -t használja az injektálási idő vagy feszültség futtatási modulban történő módosításához. (Lásd Készülék előkészítése, alább.) Oldal 16

16 5. Szükség esetén röviden centrifugálja le a lemezt a légbuborékok eltávolítása érdekében. 6. Denaturálja a mintákat 95 C-on 3 percig, majd azonnal helyezze jégkására vagy jeges vízfürdőbe 3 percre. A mintákat közvetlenül a készülékbe történő behelyezés előtt denaturálja. Készülék előkészítése A tisztítással, a kapilláris array előkészítésével, a kalibráció elvégzésével és a polimer hozzáadásával kapcsolatos utasításokat a készülék felhasználói kézikönyve tartalmazza. A mintákat a 2.0 verziójú Data Collection szoftverrel ellátott ABI PRISM 3100 vagy 3100-Avant Genetic Analyzer vagy 3.0 verziójú Data Collection szoftverrel ellátott Applied Biosystems 3130 vagy 3130xl Genetic Analyzer készülékhez mellékelt felhasználói kézikönyvben leírt módon analizálja, az alábbi kivételekkel: 1. A Module Manager-ben válassza a New opciót. A Type legördülő listából válassza a Regular opciót, majd a Template legördülő listában a HIDFragmentAnalysis36_POP4 opciót. Győződjön meg róla, hogy a befecskendezési idő 5 másodperc, a befecskendezési feszültség 3 kv és a futtatási idő 1500 másodperc. Adjon jól beazonosítható nevet a futtatási modulnak, majd válassza az OK -t. Megjegyzés: A készülékek érzékenysége eltérhet. Az injektálási idő és feszültség a Module Manager-ben beállítható. Az injektálási idő javasolt tartománya 3-22 másodperc, a befecskendezési feszültségé 1-3 kv. 2. A Protocol Manager-ben válassza a New opciót. Adjon nevet a protokollnak. A Type legördülő listából válassza a Regular opciót, majd a Run Module legördülő listából válassza ki azt a futási modult, melyet a megelőző lépésben létrehozott. Végül a dye-set legördülő listában jelölje ki a G5 -t. Kattintson az OK -ra. 3. A Plate Manager modulban hozzon létre új lemez rekordot, a készülék felhasználói kézikönyvében leírtak szerint. A megjelenő párbeszédablakban az Application legördülő listában jelölje ki a GeneMapper Generic pontot, majd válassza ki a megfelelő lemez típust (96-lyukú). Töltse ki a tulajdonos és az operátor ablakokat, majd kattintson az OK pontra. Megjegyzés: Ha a mintaadatok automatikus analízise szükséges, az ezzel kapcsolatos útmutatás a felhasználói kézikönyvben található. Oldal 17

17 5.B. Az amplifikált fragmentumok kimutatása 2.0 verziójú Data Collection szoftverrel ellátott ABI PRISM 3100 vagy 3100-Avant Genetic Analyzer készülékkel vagy 3.0 verziójú Data Collection szoftverrel ellátott Applied Biosystems 3130 vagy 3130xl Genetic Analyzer készülékkel (folytatás) 4. A GeneMapper lemez bejegyzésnél a megfelelő rubrikákban adja meg a mintaneveket. Gördítse jobbra az ablakot. A Results group 1 oszlopban válassza ki a kívánt eredmény csoportot. Az Instrument Protocol 1 oszlopban válassza ki a 2. lépésben létrehozott protokollt. Ellenőrizze, hogy ez az információ minden olyan sorban szerepeljen, mely mintanevet tartalmaz. Kattintson az OK -ra. Megjegyzés: Új eredmény csoport létrehozásához kattintson a New pontra az eredmény csoport oszlop legördülő menüjében. Válassza a General fület, majd adjon meg egy nevet. Válassza az Analysis fület, majd kattintson a GeneMapper Generic opcióra az Analysis type legördülő listában. 5. Helyezze a mintákat a készülékbe, és zárja be a készülék ajtaját. 6. A spektrum ablakban válassza a G5 festékkészletet és ellenőrizze, hogy az aktív festékkészlet a PowerPlex 5-festék rendszerhez generált fájl. Nagyon fontos, hogy a megfelelő G5 spektrumot válassza a PowerPlex! 5-festék rendszerhez. Ha nem a PowerPlex 5-festék rendszer az aktív festékkészlet, keresse meg a PowerPlex 5-festék spektrumot a G5 festékkészlethez tartozó kalibrációs listában (List of Calibrations for Dye Set G5) és kattintson a Set pontra. 7. A futástervezőnél keresse meg a 3. és 4. pontban létrehozott lemez bejegyzést és kattintson egyszer a névre a kiemeléshez. 8. A lemez bejegyzés kiemelése után kattintson az autosamplerben lévő, az amplifikált mintákat tartalmazó lemeznek megfelelő lemez grafikára. 9. Ha a lemez bejegyzést a lemezhez társította a rendszer, a lemez grafikája sárgáról zöldre vált, és a zöld színű Run Instrument nyíl aktívvá válik. 10. Kattintson az eszközlistán lévő zöld Run Instrument nyílra és indítsa el a minta futtatást. 11. Kövesse az elektroforézist az adatgyűjtő szoftver futási, megtekintő, array vagy kapilláris ablakában. Minden injektálás kb. 40 percig tart. Oldal 18

18 5.C. Az amplifikált fragmentum detektálása az ABI PRISM 310 Genetic Analyzer készülékkel!! A felhasználó által biztosítandó anyagok 95 C-os szárazblokkos inkubátor, vízfürdő vagy PCR készülék jégkása vagy jeges vízfürdő 310-es kapilláris, 47 cm 50 µm teljesítményoptimalizált polimer 4 (POP-4 ) 10X genetic analyzer puffer EDTA-val mintacsövek és szeptumok aeroszol-rezisztens pipettahegyek Hi-Di formamid (Applied Biosystems Kat.sz ) PowerPlex 5-Dye Matrix standardok, 310 (Kat.sz. DG4600) A formamid minősége nagyon fontos. Használjon Hi-Di formamidot. A formamidot alikvotokban, 20 C-on fagyasztva tárolja. Az ismételt lefagyasztásifelolvasztási ciklusok vagy a hosszú távú, 4 C-on történő tárolás a formamid bomlását okozhatják. A rossz minőségű formamid ionokat tartalmazhat, melyek a befecskendezés során kompetíciót jelentenek a DNS számára, mely alacsonyabb csúcsmagasságokhoz és csökkent érzékenységhez vezet. A hosszabb befecskendezési idő nem biztos, hogy növeli a jelet. A formamid irritáló, teratogén anyag; kerülje belégzését és a bőrrel történő érintkezést. Olvassa el a vegyszeren található figyelmeztető címkét és a megfelelő elővigyázatossággal használja azt. A formamiddal végzett munka során mindig viseljen gumikesztyűt és védőszemüveget. Minta előkészítés 1. Az alábbiak szerint készítse elő a mintafelviteli koktélt a CC5 Internal Lane Standard 500 standard és Hi-Di formamid összekeverésével: [(1.0 µl CC5 ILS 500) (befecskendezések száma)] + [(24.0 µl Hi-Di formamid) (befecskendezések száma)] Megjegyzés: A méretstandard csúcsok intenzitásának beállításához a mintafelviteli koktélban lévő belső standard térfogata megduplázható. Ha a csúcsmagasságok túl nagyok, ajánlott a felviteli koktél tartalmának megváltoztatása 0,5 µl CC5 ILS 500-ra és 24,5 µl Hi-Di formamidra másodpercig vortexelve keverje össze az elegyet. 3. Keverjen össze 25,0 µl előkészített mintafelviteli koktélt és 1,0 µl amplifikált mintát (vagy 1 µl PowerPlex ESX 17 Allelic Ladder Mix-et). Megjegyzés: A készülék detektálási határai változóak lehetnek; ezért szükség lehet az injektálási idő, az injektálási feszültség vagy a mintafelviteli koktéllal összekevert termék mennyiségének növelésére vagy csökkentésére. Az adatgyűjtő szoftverben a "Module Manager"-t használja az injektálási idő vagy feszültség futtatási modulban történő módosításához. (Lásd Készülék előkészítése, alább.) 4. Szükség esetén röviden centrifugálja a csöveket a légbuborékok eltávolítása érdekében. Oldal 19

19 5.C. Az amplifikált fragmentum detektálása az ABI PRISM 310 Genetic Analyzer készülékkel (folytatás) 5. Denaturálja a mintákat és a létrát 95 C-on 3 percig melegítve, majd azonnal helyezze jégkására vagy jeges vízfürdőbe 3 percre. A mintákat közvetlenül az injektálás előtt denaturálja. 6. A reakciócsöveket állítsa össze a megfelelő automata mintaadagoló tálcán. 7. Helyezze az autosampler tálcát a készülékbe, és zárja be a készülék ajtaját. Készülék előkészítése A pumpa blokk tisztításával, a kapilláris készülékbe helyezésével, az autosampler kalibrálásával és a polimer fecskendőbe adásával kapcsolatos utasításokat a készülék használati útmutatója tartalmazza. 1. Nyissa meg az ABI PRISM 310 adatgyűjtő szoftvert. 2. Az ABI PRISM 310 Genetic Analyzer felhasználói kézikönyvében leírtak szerint készítsen elő egy GeneScan mintalapot. Adja meg a megfelelő mintainformációt a Sample Info oszlopban. A PowerPlex ESX 17 Allelic Ladder Mix markert tartalmazó sorokban a fluoreszcein, JOE, TMR-ET, CXR-ET és CC5 festékekhez a ladder szót írja be a Sample Info oszlopba. Ezt az információt meg kell adni ahhoz, hogy az adatokat a PowerTyper ESX 17 makró segítségével sikeresen analizálni lehessen. 3. Hozzon létre egy új GeneScan injektálási listát. A legördülő menüből válassza ki a megfelelő mintalapot. 4. A legördülő menüből válassza ki a GS STR POP4 (1 ml) G5 modult. Állítsa 3 másodpercre az injektálási időt és 28 percre a futási időt. A további beállításokat hagyja változatlanul:! Inj. Secs: 3 Inj. kv: 15,0 Run kv: 15,0 Run C: 60 Run Time: 28 Szükség lehet az injektálási idő egyes készülékekhez történő optimalizálására. A 0,5 ng templát DNS-t tartalmazó mintákhoz 2 5 másodperc injektálási idő javasolt. Megjegyzés: A fragmentumok migrációja kismértékű eltérést mutathat hosszú ABI PRISM 310 Genetic Analyzer futások során. Ez a hőmérséklet vagy az oszlop változásának lehet a következménye. Nagyszámú minta analízise során a minták pontos genotipizálását segítheti, ha a futtatás során többször, különböző időpontokban allélikus létrát injektálunk. 5. Válassza ki a megfelelő mátrix fájlt. Oldal 20

20 6. Adatelemzés 6. Az adatok automatikus analíziséhez jelölje be az auto analyze jelölőnégyzetet, valamint a megfelelő analízis paramétereket és méretstandardot. Az opciókkal kapcsolatos specifikus információk az ABI PRISM 310 Genetic Analyzer felhasználói kézikönyvében találhatóak. 7. A mintatálca betöltése és az ajtó bezárása után a Run segítségével indítsa el a kapilláris elektroforézis rendszert. 8. Kövesse az elektroforézis folyamatát a raw data és a status ablakokban. Minden mintánál kb. 35 percet vesz igénybe a pumpálás, a minta injektálása és az elektroforézise. 6.A. PowerPlex ESX Panel, Bin és Stutter sorozatok GeneMapper ID-X 1.2 verziójú szoftverrel A PowerPlex ESX 17 rendszerrel generált adatok analízésének megkönnyítése érdekében létrehoztunk panel és bin fájlokat, ezzel lehetővé téve a genotípusok automatikus hozzárendelését a GeneMapper ID-X szoftver használatával. Javasoljuk, hogy a felhasználók az Applied Biosystems által biztosított oktatáson ismerkedjenek meg a GeneMapper ID-X szoftver megfelelő üzemeltetésével. Megjegyzés: Az itt említett panel és bin sorozatok kompatibilisek a GeneMapper ID-X szoftver korábbi verzióival is. Első lépések 1. A PowerPlex ESX 17 rendszerhez a megfelelő panel, bin és stutter fájlok letölthetők az alábbi webhelyről: 2. Adja meg kapcsolati információit, és válassza a GeneMapper ID-X opciót. Válassza a Submit opciót. 3. Mentse a PowerPlex_ESX_Panels_IDX_vX.x.txt, PowerPlex_ESX_Bins_IDX_vX.x.txt és a PowerPlex_ESX_Stutter_IDX_vX.x.txt fájlokat (az X.x a panel és bin fájlok legutóbbi verzióira vonatkozik) a számítógépére, és jegyezze meg a fájlok helyét. A panel, bin és stutter fájlok importálása 1. Nyissa meg a GeneMapper ID-X szoftvert. 2. Válassza a Tools, majd a Panel Manager opciót. 3. Jelölje ki a Panel Manager ikont a bal felső navigációs panelen. 4. Válassza a File, majd az Import Panels opciót. 5. Lépjen az Első lépések részben letöltött panel fájlhoz. Jelölje ki a fájlt, majd válassza az Import opciót. 6. A navigácós panelen jelölje ki azt a PowerPlex ESX mappát, melyet az imént importált az 5-ös lépésben. Oldal 21

A Windows 7 operációs rendszerrel kompatibilis DS150E felhasználói útmutatója. Dangerfield,február 2010 V1.0 Delphi PSS

A Windows 7 operációs rendszerrel kompatibilis DS150E felhasználói útmutatója. Dangerfield,február 2010 V1.0 Delphi PSS A Windows 7 operációs rendszerrel kompatibilis DS150E felhasználói útmutatója Dangerfield,február 2010 V1.0 Delphi PSS 1 TARTALOM Főalkatrészek. 3 Telepítési útmutató...5 A Bluetooth telepítése....17 A

Részletesebben

Az FMH weboldal megnyitásakor megjelenő angol nyelvű üzenetek eltüntetése

Az FMH weboldal megnyitásakor megjelenő angol nyelvű üzenetek eltüntetése Az FMH weboldal megnyitásakor megjelenő angol nyelvű üzenetek eltüntetése A Java kliensprogram telepítése, és megfelelő beállítása szükséges az FMH weblap megfelelő működéséhez. Ha nincs telepítve vagy

Részletesebben

Samsung Universal Print Driver Felhasználói útmutató

Samsung Universal Print Driver Felhasználói útmutató Samsung Universal Print Driver Felhasználói útmutató képzelje el a lehetőségeket Szerzői jog 2009 Samsung Electronics Co., Ltd. Minden jog fenntartva. Ez a felügyeleti útmutató csak tájékoztató célt szolgál.

Részletesebben

DLNA- beállítási útmutató

DLNA- beállítási útmutató MAGYAR DLNA- beállítási útmutató LAN hálózati csatlakozáshoz Tapasztalja meg a valóságot AQUOS LCD-TV 2011 tavasz/nyár Oldal - 1 - LE820 - LE822 - LE814 - LE824 - LE914 - LE925 Tartalom: 1. A PC előkészítése

Részletesebben

SZILÁRD FÁZISÚ EXTRAKCIÓ MINDIG UGYANÚGY

SZILÁRD FÁZISÚ EXTRAKCIÓ MINDIG UGYANÚGY SZILÁRD FÁZISÚ EXTRAKCIÓ MINDIG UGYANÚGY Szakács Tibor, Szepesi Ildikó ABL&E-JASCO Magyarország Kft. 1116 Budapest, Fehérvári út 130. ablehun@ablelab.com www.ablelab.com SZILÁRD FÁZISÚ EXTRAKCIÓ SOLID

Részletesebben

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB Figyelem! Ne tegye ki a Sweex Wireless 300N Adapter USB szélsőséges hőmérsékleti viszonyoknak. Ne tegye ki a készüléket közvetlen napsugárzásnak, és ne helyezze azt

Részletesebben

MEDITOR 5 KLÓN telepítési segédlete

MEDITOR 5 KLÓN telepítési segédlete MEDITOR 5 KLÓN telepítési segédlete I. Az adatbázis motor telepítése II. A MEDITOR 5 KLÓN program telepítése III. Adatok feltöltése a KLÓN programba I. Adatbázis motor telepítése Kérem, hogy a telepítések

Részletesebben

A telepítési útmutató tartalma

A telepítési útmutató tartalma 1 A telepítési útmutató tartalma 3 Kompatibilitás és rendszerkövetelmények A telepítési folyamat röviden 4 A telepítés indítása 5 Adatbáziskezelő beállítása / telepítése 8 Telepítési módozatok 11 Az ENSO

Részletesebben

Netis vezeték nélküli, N típusú, router

Netis vezeték nélküli, N típusú, router Netis vezeték nélküli, N típusú, router Gyors üzembe helyezési kézikönyv Típusok: WF-2409/WF2409/WF2409D A csomagolás tartalma (Vezeték nélküli, N típusú, router, hálózati adapter, ethernet kábel, kézikönyv,

Részletesebben

POLAR WEBSYNC POLARGOFIT.COM FELHASZNÁLÓKNAK

POLAR WEBSYNC POLARGOFIT.COM FELHASZNÁLÓKNAK POLAR WEBSYNC POLARGOFIT.COM FELHASZNÁLÓKNAK A Polar WebSync 2.2 (vagy újabb) szoftver és a Polar FlowLink adatátviteli egység lehetővé teszi a Polar Active aktivitásmérők és a polargofit.com webes szolgáltatás

Részletesebben

U42S Felhasználási példák Gitárjáték rögzítése

U42S Felhasználási példák Gitárjáték rögzítése U42S Felhasználási példák Gitárjáték rögzítése Az U42S gyors használatbavételéhez kövesse az itt leírtakat. Ebben a példában Cubase LE 4-et használunk, de az U42S ugyan úgy használható más hangszerkesztőkkel

Részletesebben

Kezdő lépések Microsoft Outlook

Kezdő lépések Microsoft Outlook Kezdő lépések Microsoft Outlook A Central Europe On-Demand Zrt. által, a Telenor Magyarország Zrt. részére nyújtott szolgáltatások rövid kezelési útmutatója 1 Tartalom Áttekintés... 3 MAPI mailbox konfiguráció

Részletesebben

A Szoftvert a Start menü Programok QGSM7 mappából lehet elindítani.

A Szoftvert a Start menü Programok QGSM7 mappából lehet elindítani. Telepítés A programot a letöltött telepítőprogrammal lehet telepíteni. A telepítést a mappában lévő setup.exe fájlra kattintva lehet elindítani. A telepítő a meglévő QGSM7 szoftver adatbázisát törli. Ezután

Részletesebben

Java telepítése és beállítása

Java telepítése és beállítása A pályázati anyagok leadás Mozilla Firefox böngészőn keresztül: Tartalom Java telepítése és beállítása... 1 USB kulcs eszközkezelő telepítése... 4 USB kulcs telepítése böngészőbe... 4 Kiadói tanúsítvány

Részletesebben

Gyors üzembe helyezési kézikönyv

Gyors üzembe helyezési kézikönyv Netis vezeték nélküli, kétsávos router Gyors üzembe helyezési kézikönyv WF2471/WF2471D A csomagolás tartalma (Két sávos router, hálózati adapter, ethernet kábel, kézikönyv) 1. Csatlakozás 1. Kapcsolja

Részletesebben

Bluetooth Software frissítés leírása

Bluetooth Software frissítés leírása Bluetooth Software frissítés leírása Windows 7 rendszerhez Alkalmazandó 2012 utáni termékek esetén CDE-13xBT & CDE-W235BT & CDA-137BTi Ez a kézikönyv leírja a szükséges lépéseket a fejegység Bluetooth

Részletesebben

A CAPICOM ActiveX komponens telepítésének és használatának leírása Windows 7 operációs rendszer és Internet Explorer 9 verziójú böngésző esetén

A CAPICOM ActiveX komponens telepítésének és használatának leírása Windows 7 operációs rendszer és Internet Explorer 9 verziójú böngésző esetén A CAPICOM ActiveX komponens telepítésének és használatának leírása Windows 7 operációs rendszer és Internet Explorer 9 verziójú böngésző esetén Tartalomjegyzék 1. Az Internet Explorer 9 megfelelősségének

Részletesebben

Használati útmutató a Székács Elemér Szakközépiskola WLAN hálózatához

Használati útmutató a Székács Elemér Szakközépiskola WLAN hálózatához Használati útmutató a Székács Elemér Szakközépiskola WLAN hálózatához Készítette: Szentgyörgyi Attila Turcsányi Tamás Web: http://www.wyonair.com E-mail: 2008. november 8. TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

MÉRY Android Alkalmazás

MÉRY Android Alkalmazás MÉRY Android Alkalmazás Felhasználói kézikönyv Di-Care Zrt. Utolsó módosítás: 2014.06.12 Oldal: 1 / 7 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés 3 1.1. MÉRY Android alkalmazás 3 1.2. A MÉRY Android alkalmazás funkciói

Részletesebben

Rövid leírás a Make Your Mark szoftver használatához

Rövid leírás a Make Your Mark szoftver használatához Rövid leírás a Make Your Mark szoftver használatához Ahhoz, hogy egy gyors példán keresztül bemutassunk, a program működését, egy Plytex címkét hozunk létre. Először létre kell hozni egy címkét, majd kinyomtatni

Részletesebben

Netis Vezetékes ADSL2+, N Modem Router Gyors Telepítési Útmutató

Netis Vezetékes ADSL2+, N Modem Router Gyors Telepítési Útmutató Netis Vezetékes ADSL2+, N Modem Router Gyors Telepítési Útmutató Modell szám: DL4201 Tartalomjegyzék 1. A csomag tartalma... 1 2. Hardware csatlakoztatása... 1 3. A modem webes felületen történő beüzemelése...

Részletesebben

Pro Printer Telepítése és beállítása

Pro Printer Telepítése és beállítása Pro Printer Telepítése és beállítása 265ced1609a17cf1a5979880a2ad364653895ae8 Index _ Amadeus szoftvertelepítő 3 _ Rendszerkövetelmények 3 Támogatott operációs rendszerek: 3 Támogatott böngészők: 3 _ A

Részletesebben

Rendszergazda Debrecenben

Rendszergazda Debrecenben LEVELEZŐKLIENS BEÁLLÍTÁSA A levelezés kényelmesen kliensprogramokkal is elérhető, és használható. Ezen útmutató beállítási segítséget nyújt, két konkrét klienssel bemutatva képernyőképekkel. Természetesen

Részletesebben

Windows 8.1 frissítés, részletes útmutató

Windows 8.1 frissítés, részletes útmutató Windows 8.1 frissítés, részletes útmutató A Windows 8.1 telepítése és frissítése A BIOS, illetve alkalmazások és illesztőprogramok frissítése, valamint a Windows Update futtatása A telepítés típusának

Részletesebben

VARIO Face 2.0 Felhasználói kézikönyv

VARIO Face 2.0 Felhasználói kézikönyv VARIO Face 2.0 Felhasználói kézikönyv A kézikönyv használata Mielőtt elindítaná és használná a szoftvert kérjük olvassa el figyelmesen a felhasználói kézikönyvet! A dokumentum nem sokszorosítható illetve

Részletesebben

G-Mail levelezőrendszerben e-mail fiók levélforgalmának kezelése Outlook Express program segítségével

G-Mail levelezőrendszerben e-mail fiók levélforgalmának kezelése Outlook Express program segítségével G-Mail levelezőrendszerben e-mail fiók levélforgalmának kezelése Outlook Express program segítségével 1. lépés: regisztráljunk e-mail fiókot a G-Mail rendszerében http://www.google.hu weboldalon a bal

Részletesebben

ER alpha 1D5 Protocol Updater Telepítési útmutató

ER alpha 1D5 Protocol Updater Telepítési útmutató ER alpha 1D5 Protocol Updater Telepítési útmutató A telepítő célja Az ER alpha 1D5 Protocol Updater a következőket teszi: a. Frissíti a DakoLink adatbázist, az IR657 tet beállítva az alapértelmezett ER

Részletesebben

1. Gyakorlat: Telepítés: Windows Server 2008 R2 Enterprise, Core, Windows 7

1. Gyakorlat: Telepítés: Windows Server 2008 R2 Enterprise, Core, Windows 7 1. Gyakorlat: Telepítés: Windows Server 2008 R2 Enterprise, Core, Windows 7 1.1. Új virtuális gép és Windows Server 2008 R2 Enterprise alap lemez létrehozása 1.2. A differenciális lemezek és a két új virtuális

Részletesebben

VBA makrók aláírása Office XP/2002/2003 esetén

VBA makrók aláírása Office XP/2002/2003 esetén VBA makrók aláírása Office XP/2002/2003 esetén Windows tanúsítványtárban és kriptográfia eszközökön található tanúsítványok esetén Office XP/2002/2003 alkalmazással 1(11) 1. Tartalomjegyzék 1. Tartalomjegyzék...

Részletesebben

Java telepítése és beállítása

Java telepítése és beállítása A pályázati anyagok leadás Mozilla Firefox böngészőn keresztül: Tartalom Java telepítése és beállítása... 1 USB kulcs eszközkezelő telepítése... 4 USB kulcs telepítése böngészőbe... 4 Kiadói tanúsítvány

Részletesebben

telepítési útmutató K&H Bank Zrt.

telepítési útmutató K&H Bank Zrt. K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. telefon: (06 1) 328 9000 fax: (06 1) 328 9696 Budapest 1851 www.kh.hu bank@kh.hu telepítési útmutató K&H e-bank Budapest, 2015. március 09. K&H e-bank

Részletesebben

EDInet Connector telepítési segédlet

EDInet Connector telepítési segédlet EDInet Connector telepítési segédlet A cégünk által küldött e-mail-ben található linkre kattintva, a következő weboldal jelenik meg a böngészőben: Az EdinetConnectorInstall szövegre klikkelve(a képen pirossal

Részletesebben

KISOKOS Windows TARTALOM. Vista rendszerhez

KISOKOS Windows TARTALOM. Vista rendszerhez KISOKOS Windows Vista rendszerhez TARTALOM 1. fejezet: RENDSZERKöVETELMéNYEK...1 2. fejezet: NYOMTATóSZOFTVER TELEPíTéSE WINDOWS HASZNáLATA ESETéN...2 Szoftver telepítése helyi nyomtatáshoz... 2 Szoftver

Részletesebben

Microsec Zrt. által kibocsátott elektronikus aláírás telepítése Windows 7 (x86/x64) Internet Explorer 9 (32 bites) böngészőbe

Microsec Zrt. által kibocsátott elektronikus aláírás telepítése Windows 7 (x86/x64) Internet Explorer 9 (32 bites) böngészőbe Microsec Zrt. által kibocsátott elektronikus aláírás telepítése Windows 7 (x86/x64) Internet Explorer 9 (32 bites) böngészőbe 1. Indítsa el az Internet Explorer 9 (32 bites) böngészőt. (Start menü > Internet

Részletesebben

A Telepítés hajlékonylemezről panelen kattintson az OK gombra.

A Telepítés hajlékonylemezről panelen kattintson az OK gombra. Mivel a Windows 95, 98 és Millenium Edition operációs rendszerek még nem tartalmazzák az ún. PPPoE kapcsolathoz szükséges programot, ezért azt le kell tölteni. Az alábbi tájékoztató a http://www.raspppoe.com/

Részletesebben

Telepítési megjegyzések Windows 7 és Windows Server 2008 R2 felhasználók részére

Telepítési megjegyzések Windows 7 és Windows Server 2008 R2 felhasználók részére FONTOS: Telepítési megjegyzések Windows 7 és Windows Server 2008 R2 felhasználók részére Sajnálattal értesítjük, hogy a készülékkel együtt szállított CD vagy DVD lemezen található automata telepítőprogramok

Részletesebben

WYWdent Dental 4.8 kiegészítő dokumentáció

WYWdent Dental 4.8 kiegészítő dokumentáció 1. Adatmentés WYWdent Dental 4.8 kiegészítő dokumentáció A WYWdent Dental 4.8 frissítés telepítése előtt felétlenül készítsen mentést a programról, így ha bármilyen probléma esetén bármikor visszaállítható

Részletesebben

Telepítési útmutató a SMART Notebook 10 SP1 szoftverhez

Telepítési útmutató a SMART Notebook 10 SP1 szoftverhez Tisztelt Felhasználó! Telepítési útmutató a SMART Notebook 10 SP1 szoftverhez Ezt a dokumentációt abból a célból hoztuk létre, hogy segítse Önt a telepítés során. Kövesse az alábbi lépéseket, és a telepítés

Részletesebben

Telepítési útmutató a Solid Edge ST7-es verziójához Solid Edge

Telepítési útmutató a Solid Edge ST7-es verziójához Solid Edge Telepítési útmutató a Solid Edge ST7-es verziójához Solid Edge Tartalomjegyzék Bevezetés 2 Szükséges hardver és szoftver konfiguráció 3 Testreszabások lementése előző Solid Edge verzióból 4 Előző Solid

Részletesebben

Telepítési Kézikönyv

Telepítési Kézikönyv Intelligens Dokumentum Kezelő Rendszer Telepítési Kézikönyv 1/15. oldal Dokumentum áttekintés Dokumentum címe: doknet telepítési kézikönyv Dokumentum besorolása: szoftver telepítési leírás Projektszám:

Részletesebben

F-Secure Biztonsági megoldás. Az első lépések Windows-számítógépeken

F-Secure Biztonsági megoldás. Az első lépések Windows-számítógépeken F-Secure Biztonsági megoldás Az első lépések Windows-számítógépeken Rendszerkövetelmények Rendszerkövetelmények Támogatott operációs rendszerek Microsoft Windows 7, Windows 8 és Vista Windows-munkaállomások

Részletesebben

Mobil Telefonon Keresztüli Felügyelet Felhasználói Kézikönyv

Mobil Telefonon Keresztüli Felügyelet Felhasználói Kézikönyv Mobil Telefonon Keresztüli Felügyelet Felhasználói Kézikönyv Tartalomjegyzék 1. Symbian rendszer...2 1.1 Funkciók és követelmények...2 1.2 Telepítés és használat...2 2. Windows Mobile rendszer...6 2.1

Részletesebben

A P-touch Transfer Manager használata

A P-touch Transfer Manager használata A P-touch Transfer Manager használata Verzió 0 HUN Bevezetés Fontos megjegyzés A dokumentum tartalma és a termék műszaki adatai értesítés nélkül módosulhatnak. A Brother fenntartja a jogot, hogy értesítés

Részletesebben

SDX Professional 1.0 Telepítési leírás

SDX Professional 1.0 Telepítési leírás SDX Professional 1.0 Telepítési leírás Készült: 2003. július 21. Utolsó módosítás időpontja: 2004. szeptember 22. E-Group Magyarország Rt. Tartalomjegyzék 1. Bevezetés...3 2. Hardver és szoftver követelmények...3

Részletesebben

Segédlet kriptográfiai szolgáltatást beállító szoftverhez (CSPChanger)

Segédlet kriptográfiai szolgáltatást beállító szoftverhez (CSPChanger) Segédlet kriptográfiai szolgáltatást beállító szoftverhez (CSPChanger) szoftveres, PKCS#12 formátumú tanúsítvány átalakításához 1(8) 1. Tartalomjegyzék 1. Tartalomjegyzék... 2 2. Bevezető... 3 3. CSPChanger

Részletesebben

Telepítési és indítási útmutató. DataPage+ 2013

Telepítési és indítási útmutató. DataPage+ 2013 DataPage+ 2013 Tartalomjegyzék Telepítés előfeltételei Alkotólemek... 1 Áttekintés... 1 1. lépés: Futtassuk a setup.exe fájlt és indítsuk el a varázslót... 1 2. lépés: Fogadjuk el a licencszerződést...

Részletesebben

Gyakorló 9. feladat megoldási útmutató

Gyakorló 9. feladat megoldási útmutató Gyakorló 9. feladat megoldási útmutató 1. Minek a leírása a következő? Aktív hálózati hardver eszközök (pl.: routerek) és szoftverek segítségével létrehozott biztonsági rendszer két hálózat (jellemzően

Részletesebben

Biztonsági mentés és visszaállítás Felhasználói útmutató

Biztonsági mentés és visszaállítás Felhasználói útmutató Biztonsági mentés és visszaállítás Felhasználói útmutató Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. A Windows elnevezés a Microsoft Corporation Amerikai Egyesült Államokban bejegyzett kereskedelmi

Részletesebben

3.5.2 Laborgyakorlat: IP címek és a hálózati kommunikáció

3.5.2 Laborgyakorlat: IP címek és a hálózati kommunikáció 3.5.2 Laborgyakorlat: IP címek és a hálózati kommunikáció Célkitűzések Egyszerű egyenrangú csomópontokból álló hálózat építése, és a fizikai kapcsolat ellenőrzése. Különböző IP-cím beállításoknak a hálózati

Részletesebben

Avery Design Pro 4.0

Avery Design Pro 4.0 Avery Design Pro 4.0 Felhasználói útmutató Az Avery Design egy egyszerű, de sokfunkciós, könnyen kezelhető címkenyomtató, kártyatervező program. Készítsük el a kártyasablont Indításkor az Üdvözlő ablak

Részletesebben

Fontos megjegyzés: Telepítse először az illesztőprogramot, majd csatlakoztassa a VideoCAM ExpressII eszközt az USB porthoz!

Fontos megjegyzés: Telepítse először az illesztőprogramot, majd csatlakoztassa a VideoCAM ExpressII eszközt az USB porthoz! Fontos megjegyzés: Telepítse először az illesztőprogramot, majd csatlakoztassa a VideoCAM ExpressII eszközt az USB porthoz! Telepítés előtt olvassa el ezt a fontos megjegyzést! 1. A VideoCAM ExpressII

Részletesebben

5.6.3 Laborgyakorlat: Windows rendszerleíró adatbázis biztonsági mentése és visszaállítása

5.6.3 Laborgyakorlat: Windows rendszerleíró adatbázis biztonsági mentése és visszaállítása 5.6.3 Laborgyakorlat: Windows rendszerleíró adatbázis biztonsági mentése és visszaállítása Bevezetés Nyomtasd ki a laborgyakorlatot és végezd el a lépéseit! Ezen a laborgyakorlaton elvégezzük egy számítógép

Részletesebben

Minták és ismertetők változat 7 alváltozat 5. Munkaerő-felvételi példa oktatóanyag az IBM Process Designer alkalmazáshoz

Minták és ismertetők változat 7 alváltozat 5. Munkaerő-felvételi példa oktatóanyag az IBM Process Designer alkalmazáshoz Minták és ismertetők változat 7 alváltozat 5 Munkaerő-felvételi példa oktatóanyag az IBM Process Designer alkalmazáshoz ii Munkaerő-felvételi példa PDF-könyvek és az információközpont A PDF-könyveket nyomtatásra

Részletesebben

Tájékoztató a Budapesti Gazdasági Főiskolán üzemelő vezeték nélküli (WiFi) hálózat használatához

Tájékoztató a Budapesti Gazdasági Főiskolán üzemelő vezeték nélküli (WiFi) hálózat használatához Tájékoztató a Budapesti Gazdasági Főiskolán üzemelő vezeték nélküli (WiFi) hálózat használatához (ver 1.1) A fejlesztés a KIOSZK - Komplex információs on-line szolgáltatások kialakítása - egységes rendszer

Részletesebben

Gyorsindítási útmutató

Gyorsindítási útmutató Enterprise Network Center Gyorsindítási útmutató Hálózatkezelő rendszer 1.2-es verzió 1. kiadás, 2011/3 ALAPÉRTELMEZETT BEJELENTKEZÉSI ADATOK Felhasználói root név Jelszó root Az ENC bemutatása Az Enterprise

Részletesebben

Médiatár. Rövid felhasználói kézikönyv

Médiatár. Rövid felhasználói kézikönyv Médiatár Rövid felhasználói kézikönyv Tartalomjegyzék Bevezetés Tartalomjegyzék Bevezetés Bevezetés... 3 Kezdô gondolatok... 4 Hálózati követelmények... 4 Támogatott operációs rendszerek a számítógépeken...

Részletesebben

Tartalomjegyzék 2. RENDSZER FELÉPÍTÉSE... 3

Tartalomjegyzék 2. RENDSZER FELÉPÍTÉSE... 3 Tartalomjegyzék 1. BEVEZETŐ... 2 2. RENDSZER FELÉPÍTÉSE... 3 2.1. FELÜLET... 3 2.2. FELHASZNÁLÓI FUNKCIÓK... 4 2.2.1. Modulok... 4 2.2.2. Előzmények... 4 2.2.3. Lekérdezés működése, beállítások... 5 2.2.4.

Részletesebben

A AVIEXTRAS TOOLBOX TELEPÍTÉSE

A AVIEXTRAS TOOLBOX TELEPÍTÉSE A AVIEXTRAS TOOLBOX TELEPÍTÉSE Mielőtt letölti a telepítőprogramot a Letöltések oldalról, kérjük győződjön meg arról, hogy számítógépe megfelel a minimális rendszerkövetelményeknek (operációs rendszer,

Részletesebben

A GeoEasy telepítése. Tartalomjegyzék. Hardver, szoftver igények. GeoEasy telepítése. GeoEasy V2.05+ Geodéziai Feldolgozó Program

A GeoEasy telepítése. Tartalomjegyzék. Hardver, szoftver igények. GeoEasy telepítése. GeoEasy V2.05+ Geodéziai Feldolgozó Program A GeoEasy telepítése GeoEasy V2.05+ Geodéziai Feldolgozó Program (c)digikom Kft. 1997-2010 Tartalomjegyzék Hardver, szoftver igények GeoEasy telepítése A hardverkulcs Hálózatos hardverkulcs A GeoEasy indítása

Részletesebben

Protection Service for Business. Az első lépések Android-készülékeken

Protection Service for Business. Az első lépések Android-készülékeken Protection Service for Business Az első lépések Android-készülékeken Protection Service for Business az első lépések Ez az útmutató ismerteti a PSB Mobile Security telepítését és konfigurálását Android-eszközökön.

Részletesebben

MOME WiFi hálózati kapcsolat beállítása 2010. február 25.

MOME WiFi hálózati kapcsolat beállítása 2010. február 25. MOME WiFi hálózati kapcsolat beállítása 2010. február 25. A MOME wifi hálózatában három hálózati azonosító (SSID) került beállításra: 1. SSID: guest Titkosítatlan hálózati forgalom, szabad csatlakozási

Részletesebben

FITNESS SYSTEM Telepítési útmutató

FITNESS SYSTEM Telepítési útmutató FITNESS SYSTEM Telepítési útmutató web: www.szakk.hu e-mail: info@szakk.hu Tartalomjegyzék: Első lépések:... 3 Licenc megállapodás... 3 Telepítési kulcs... 4 Felhasználói adatok... 5 Telepítő csomagok

Részletesebben

ivms-4200 kliensszoftver

ivms-4200 kliensszoftver ivms-4200 kliensszoftver Felhasználói segédlet v1.02 2012.11.21. HU 1. TARTALOM 1. Tartalom... 2 2. Bevezető... 2 2.1. Felhasználás... 2 2.2. Hardverigény... 2 3. Használat... 3 3.1. Vezérlőpult... 3 3.2.

Részletesebben

Az Ön kézikönyve STRONG SRT 50 http://hu.yourpdfguides.com/dref/3231706

Az Ön kézikönyve STRONG SRT 50 http://hu.yourpdfguides.com/dref/3231706 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató STRONG SRT 50. Megtalálja a választ minden kérdésre az STRONG SRT 50 a felhasználói kézikönyv (információk,

Részletesebben

Digitális aláíró program telepítése az ERA rendszeren

Digitális aláíró program telepítése az ERA rendszeren Digitális aláíró program telepítése az ERA rendszeren Az ERA felületen a digitális aláírásokat a Ponte webes digitális aláíró program (Ponte WDAP) segítségével lehet létrehozni, amely egy ActiveX alapú,

Részletesebben

CD-ROM (Szoftver, Használati útmutató, garancia) 5V DC, 2.5A Áram-adapter

CD-ROM (Szoftver, Használati útmutató, garancia) 5V DC, 2.5A Áram-adapter Ez a terméket bármely ma használatos web böngészővel (pl. Internet Explorer 6 or Netscape Navigator 7.0) beállítható. Kezdő lépések DP-G321 AirPlus G 802.11g/2.4GHz Vezeték nélküli Multi-Port Nyomtató

Részletesebben

Netis vezeték nélküli, N típusú USB adapter

Netis vezeték nélküli, N típusú USB adapter Netis vezeték nélküli, N típusú USB adapter Gyors üzembe helyezési útmutató WF-2109, WF-2111, WF-2116, WF-2119, WF-2119S, WF-2120, WF-2123, WF-2150, WF-2151, WF-2190, WF-2503 1 A csomag tartalma A csomag,

Részletesebben

Tájékoztató a Budapesti Gazdasági Főiskolán üzemelő vezeték nélküli (WiFi) hálózat használatához

Tájékoztató a Budapesti Gazdasági Főiskolán üzemelő vezeték nélküli (WiFi) hálózat használatához Tájékoztató a Budapesti Gazdasági Főiskolán üzemelő vezeték nélküli (WiFi) hálózat használatához (ver 1.3) A fejlesztés a KIOSZK - Komplex információs on-line szolgáltatások kialakítása - egységes rendszer

Részletesebben

DuneHD.hu. Kompatibilis médialejátszók: Dune HD Center Dune BD Prime Dune HD Base 2.0 Dune HD Base 3.0 Dune BD Prime 3.0

DuneHD.hu. Kompatibilis médialejátszók: Dune HD Center Dune BD Prime Dune HD Base 2.0 Dune HD Base 3.0 Dune BD Prime 3.0 A Zappiti egy donationware, vagyis ingyenes program, mellyel kibővítheted Dune médialejátszód képességeit. A leírás a Zappiti 1.2.1 Beta változata alapján készült. Kompatibilis médialejátszók: Dune HD

Részletesebben

MEH-EIA felhasználói dokumentáció gyakran ismételt kérdések

MEH-EIA felhasználói dokumentáció gyakran ismételt kérdések MAGYAR ENERGIA HIVATAL MEH-EIA felhasználói dokumentáció gyakran ismételt kérdések 2009. 05. 29. Magyar Energia Hivatal Energiainformációs Adattár Dokumentum verziók Verziószám Dátum Állapot Módosító Leírás

Részletesebben

Vodafone-os beállítások Android operációs rendszer esetében

Vodafone-os beállítások Android operációs rendszer esetében Vodafone Magyarország zrt. 1096 Budapest, Lechner Ödön fasor 6. Vodafone-os beállítások Android operációs rendszer esetében Tartalom: Internet MMS SMS Gmail fiók beállításai Vodamail fiók beállításai Jelmagyarázat

Részletesebben

N150 Wi-Fi útválasztó (N150R)

N150 Wi-Fi útválasztó (N150R) Easy, Reliable & Secure Telepítési útmutató N150 Wi-Fi útválasztó (N150R) Védjegyek Az egyéb márka- és terméknevek a tulajdonosaik védjegyei vagy bejegyzett védjegyei. Az itt közölt adatok előzetes figyelmeztetés

Részletesebben

Magyar. Biztonsági információk. Magyar

Magyar. Biztonsági információk. Magyar Az útmutató tartalma: Biztonsági információk, 29. oldal. Az üzembe helyezéssel kapcsolatos hibaelhárítás, 30. oldal. További információk keresése, 34. oldal. Biztonsági információk A készülékhez csak a

Részletesebben

Google Cloud Print útmutató

Google Cloud Print útmutató Google Cloud Print útmutató A verzió HUN Megjegyzések meghatározása Ebben a Használati útmutatóban a megjegyzéseket végig a következő módon használjuk: A Megjegyzések útmutatással szolgálnak a különböző

Részletesebben

Image Processor BarCode Service. Felhasználói és üzemeltetői kézikönyv

Image Processor BarCode Service. Felhasználói és üzemeltetői kézikönyv Image Processor BarCode Service Áttekintés CIP-BarCode alkalmazás a Canon Image Processor programcsomag egyik tagja. A program feladata, hogy sokoldalú eszközt biztosítson képállományok dokumentumkezelési

Részletesebben

Hálózati betekint ő program telepítése mobil telefonra. Symbian. alarm shop. Windows mobile Android IPhone Blackberry

Hálózati betekint ő program telepítése mobil telefonra. Symbian. alarm shop. Windows mobile Android IPhone Blackberry Glover Electric kft. www.visiotech.hu Hálózati betekint ő program telepítése mobil telefonra. Symbian Windows mobile Android IPhone Blackberry 1.Symbian Operációs Rendszer 1. Először telepítenie kell a

Részletesebben

BT-R820 Használati utasítás BT-R820 Wireless GPS Egység Használati utasítás Dátum: Szeptember, 2006 Verzió: 1.1

BT-R820 Használati utasítás BT-R820 Wireless GPS Egység Használati utasítás Dátum: Szeptember, 2006 Verzió: 1.1 BT-R820 Wireless GPS Egység Használati utasítás Dátum: Szeptember, 2006 Verzió: 1.1 1. oldal TARTALOMJEGYZÉK 0. Gyors telepítés...3 1. Bevezetés...4 1.1 Áttekintés...4 1.2 Fő jellemzők...4 1.3 Alkalmazási

Részletesebben

HÁLÓZATI BEÁLLÍTÁS. Videorögzítőkhöz

HÁLÓZATI BEÁLLÍTÁS. Videorögzítőkhöz I BEÁLLÍTÁS Videorögzítőkhöz Kérjük olvassa át figyelmesen ezt az útmutatót a készülék használata előtt és tartsa meg jövőben felhasználás céljára. Fenntartjuk a jogot a kézikönyv tartalmának bármikor

Részletesebben

Teljes vírusirtás a NOD32 Antivirus System segítségével. vírusirtási útmutató

Teljes vírusirtás a NOD32 Antivirus System segítségével. vírusirtási útmutató Teljes vírusirtás a NOD32 Antivirus System segítségével vírusirtási útmutató 1. A vírus definíciós adatbázis frissítése A tálca jobb alsó sarkán található NOD32 ikon segítségével nyissa meg a Vezérlő központot.

Részletesebben

NSR TAO rendszer használatához kiadott tanúsítvány megújításának lépései

NSR TAO rendszer használatához kiadott tanúsítvány megújításának lépései NSR TAO rendszer használatához kiadott tanúsítvány megújításának lépései Windows XP, Vista, Windows 7, Windows 8 operációs rendszeren 1(8) 1. Tartalomjegyzék 1. Tartalomjegyzék... 2 2. Bevezető... 3 3.

Részletesebben

Tanúsítványkérelem készítése, tanúsítvány telepítése Microsoft Internet Information szerveren

Tanúsítványkérelem készítése, tanúsítvány telepítése Microsoft Internet Information szerveren Tanúsítványkérelem készítése, tanúsítvány telepítése Microsoft Internet Information szerveren Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS...3 2. A MICROSOFT IIS INDÍTÁSA...3 3. TITKOS KULCS GENERÁLÁSA...3 4. TANÚSÍTVÁNYKÉRELEM

Részletesebben

Adat le,- és feltöltés a DOS operációs rendszerrel rendelkező Topcon mérőállomásokra, TopconLink szoftver alkalmazásával (V1.0)

Adat le,- és feltöltés a DOS operációs rendszerrel rendelkező Topcon mérőállomásokra, TopconLink szoftver alkalmazásával (V1.0) Adat le,- és feltöltés a DOS operációs rendszerrel rendelkező Topcon mérőállomásokra, TopconLink szoftver alkalmazásával (V1.0) 1/11 Tartalomjegyzék 1. Koordináta konverzió Topcon Link szoftverrel, feltöltéshez

Részletesebben

Hozzávalók keresése és csatolása

Hozzávalók keresése és csatolása Hozzávalók keresése és csatolása VUE támogatja digitális tartalmak hozzáadását saját gépről, WEB-ről, távoli rendszerekből, mint az FTP oldalak, digitális forrásokból és Google szerverekről. A tartalmak

Részletesebben

Az Euro2A PLU letöltő-feltöltő program telepítése és használata Windows 9x/NT/2000/XP/Vista/Windows7/Windows8 (32/64bit) V2.1 2014. január 7.

Az Euro2A PLU letöltő-feltöltő program telepítése és használata Windows 9x/NT/2000/XP/Vista/Windows7/Windows8 (32/64bit) V2.1 2014. január 7. Az Euro2A PLU letöltő-feltöltő program telepítése és használata Windows 9x/NT/2000/XP/Vista/Windows7/Windows8 (32/64bit) V2.1 2014. január 7. Telepítés 1. Csomagolja ki és telepítse az Euro2A_ver5_24c_HU.exe

Részletesebben

KIRA. KIRA rendszer. Telepítési útmutató v1

KIRA. KIRA rendszer. Telepítési útmutató v1 KIRA rendszer Telepítési útmutató v1 1. Bevezetés A dokumentáció, illetve a dokumentáció mellékleteként megtalálható állományok segítségével készíthető fel a kliens oldali számítógép a KIRA rendszer működtetésére.

Részletesebben

EW-7416APn v2 & EW-7415PDn

EW-7416APn v2 & EW-7415PDn EW-7416APn v2 & EW-7415PDn Macintosh telepítési útmutató 09-2012 / v2.0 0 KEZDŐ LÉPÉSEK A termék használata előtt győződjön meg arról, hogy a csomagból semmi sem hiányzik. Vegye fel a kapcsolatot a forgalmazóval,

Részletesebben

www.testiny.hu Mark-X Használati utasítás

www.testiny.hu Mark-X Használati utasítás Mark-X Használati utasítás Kérjük, hogy a készülék használata előtt figyelmesen olvassa el a használati utasítást. Az Alcovisor Mark X digitális alkoholszonda elektrokémiai érzékelőt használva határozza

Részletesebben

Selling Platform Telepítési útmutató Gyakori hibák és megoldások

Selling Platform Telepítési útmutató Gyakori hibák és megoldások Selling Platform Telepítési útmutató Gyakori hibák és megoldások 265ced1609a17cf1a5979880a2ad364653895ae8 Index _ Amadeus szoftvertelepítő 3 _ Rendszerkövetelmények 3 Támogatott operációs rendszerek 3

Részletesebben

A másolás folyamata VAGY. Xerox WorkCentre 5845/5855/5865/5875/5890. Vezérlőpanel. Dokuadagoló opció. Dokuüveg opció

A másolás folyamata VAGY. Xerox WorkCentre 5845/5855/5865/5875/5890. Vezérlőpanel. Dokuadagoló opció. Dokuüveg opció Xerox WorkCentre 8/8/8/8/890 A másolás folyamata Szolgáltatások kezdőlap Munkaállapot Érintőképernyő Start Összes törlése Leállítás. A dokumentumokat nyomtatott oldallal felfelé helyezze a dokuadagoló

Részletesebben

15.5.1 Laborgyakorlat: Egy vezeték nélküli NIC beszerelése

15.5.1 Laborgyakorlat: Egy vezeték nélküli NIC beszerelése 15.5.1 Laborgyakorlat: Egy vezeték nélküli NIC beszerelése Bevezetés Nyomtasd ki a laborgyakorlatot, és végezd el a lépéseit! A laborgyakorlat során egy vezeték nélküli hálózati kártya beszerelését és

Részletesebben

Tájékoztató a kollégiumi internet beállításához

Tájékoztató a kollégiumi internet beállításához Tájékoztató a kollégiumi internet beállításához V 1.3 A támogatott operációs rendszerekhez tartozó leírás hamarosan bıvülni fog, jelenleg a következı leírásokat tartalmazza: Windows XP, Windows Vista,

Részletesebben

E-mail beállítása Outlook kliensen. Magyar verzió 1.0

E-mail beállítása Outlook kliensen. Magyar verzió 1.0 E-mail beállítása Outlook kliensen Magyar verzió 1.0 1 Tartalom Általános info... 3 MAPI postafiók bállítása Outlook 2010-ben, Autodiscovery szolgáltatással... 4 MAPI postafiók kézi bállítása Outlook 2010-ben...

Részletesebben

Az ActiveX beállítása

Az ActiveX beállítása Az ActiveX beállítása Windows XP, Vista és Windows 7 operációs rendszeren 1(9) 1. Tartalomjegyzék 1. Tartalomjegyzék... 2 2. Bevezető... 3 3. Operációs rendszer követelmények... 3 4. Az ActiveX-ről...

Részletesebben

Tanúsítvány feltöltése Gemalto TPC IM CC és ID Classic 340 típusú kártyára

Tanúsítvány feltöltése Gemalto TPC IM CC és ID Classic 340 típusú kártyára Tanúsítvány feltöltése Gemalto TPC IM CC és ID Classic 340 típusú kártyára Windows XP, Vista, Windows 7 és Windows 8 operációs rendszeren 1(6) 1. Tartalomjegyzék 1. Tartalomjegyzék... 2 2. Bevezető...

Részletesebben

SP-1101W Quick Installation Guide

SP-1101W Quick Installation Guide SP-1101W Quick Installation Guide 06-2014 / v1.2 1 I. Termékinformációk... 3 I-1. A csomag tartalma... 3 I-2. Elülső panel... 3 I-3. LED állapota... 4 I-4. Kapcsoló-státusz gomb... 4 I-5. Termékcímke...

Részletesebben

POSZEIDON dokumentáció (1.2)

POSZEIDON dokumentáció (1.2) POSZEIDON dokumentáció (1.2) Bevezetés a Poszeidon rendszer használatába I. TELEPÍTÉS Poszeidon alkalmazás letölthető: www.sze.hu/poszeidon/poszeidon.exe Lépések: FUTTATÁS / (FUTTATÁS) / TOVÁBB / TOVÁBB

Részletesebben

ios iphone Az iphone beállítása Ahhoz, hogy használni tudd az iphone-od, először be kell állítani (aktiválni) az itunes-ban.

ios iphone Az iphone beállítása Ahhoz, hogy használni tudd az iphone-od, először be kell állítani (aktiválni) az itunes-ban. ios iphone Vodafone Magyarország zrt. 1096 Budapest, Lechner Ödön fasor 6. Tartalom: Az iphone aktiválása Az iphone beállítása Aktiválás számítógéppel Levelezés Szinkronizálás számítógéppel és az itunes

Részletesebben

Útmutató az OKM 2007 FIT-jelentés telepítéséhez

Útmutató az OKM 2007 FIT-jelentés telepítéséhez Útmutató az OKM 2007 FIT-jelentés telepítéséhez 1. OKM 2007 FIT-JELENTÉS ASZTALI HÁTTÉRALKALMAZÁS telepítése 2. Adobe Acrobat Reader telepítése 3. Adobe SVG Viewer plugin telepítése Internet Explorerhez

Részletesebben

Az MA-660 eszközillesztő program telepítése

Az MA-660 eszközillesztő program telepítése 1. oldal, összesen: 14 Az MA-660 eszközillesztő program telepítése Megjegyzés: A hardver telepítésének megkezdéséhez helyezze be az Handset Manager szoftver CD-lemezt a számítógép CD-ROM-meghajtójába,

Részletesebben