TÁBOROK April 28.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TÁBOROK April 28."

Átírás

1 TÁBOROK April 28. A Békés Megyei Népmqvészeti Egyesület a Békés Megye Népmqvészetéért Alapítvánnyal, a Dél-alföldi Regionális KözmqvelQdési Egyesülettel és a Kézmqves Szakiskola és Alapfokú Mqvészeti Iskolával közösen FELNPTT ÉS IFJÚSÁGI NÉPMpVÉSZETI TÁBOROKAT szervez Békéscsabán, az Iskolacentrumban FELNPTT ÉS IFJÚSÁGI NÉPMpVÉSZETI TÁBOROK Békéscsaba július A Békés Megyei Népmqvészeti Egyesület a Békés Megye Népmqvészetéért Alapítvánnyal, a Dél-alföldi Regionális KözmqvelQdési Egyesülettel és a Kézmqves Szakiskola és Alapfokú Mqvészeti Iskolával közösen FELNPTT ÉS IFJÚSÁGI NÉPMpVÉSZETI TÁBOROKAT szervez Békéscsabán, az Iskolacentrumban III. Országos FelnQtt Népi Kézmqves KépzQ Tábor IX. DÉL-ALFÖLDI GYERMEK KÉZMpVES TÁBOR XIV. NEMZETKÖZI HATÁROK NÉLKÜLI NÉPRAJZI NÉPFPISKOLA XVI. ORSZÁGOS KOSÁRFONÓ MESTERKURZUS XVII. NEMZETKÖZI FAFARAGÓ TALÁLKOZÓ XX. DÉL-ALFÖLDI REGIONÁLIS Népmqvészeti TÁBOR A népmqvészeti táborok célja a népi díszítqmqvészet, népi kismesterségek területén dolgozó egyéni alkotók és alkotóközösségek vezetqinek képzése. A résztvevqk az egy hét alatt megismerkednek a magyar népmqvészet számukra még ismeretlen területeivel, illetve meglévq tudásukat, gyakorlati jártasságukat bqvíthetik. Szeretettel várjuk és látjuk Önt, érdeklqdq munkatársait, barátait táborainkban. JELENTKEZÉS: Békés Megyei Népmqvészeti Egyesület 5600 Békéscsaba, Orosházi út 32. Pál Miklósné Telefon/fax: 66/ , 30/ Honlap: A TÁBORBAN MpKÖDP CSOPORTOK BPRMpVES

2 A résztvevqk eredeti timsós és növényi cserzésq finom kecske és juhbqrökbql készíthetnek népi szqcstechnikákkal díszített (szironyozás, gömbölyq fonás, kéttqs kézi varrás, stb.) hagyományos, vagy a mai kor ízlésének megfelelq bqrtárgyakat (bqrerszény, öv, stb.). - azokat, akik középfokú szakmai képesítést kívánnak szerezni a bqrmqves mesterségbql. (A képzés szeptembertql folytatódik) - mindazokat, akik szabadidejükbql szívesen áldoznak egy hetet a fenti ismeretek elsajátítására. CsoportvezetQ: Szakács Aliz, népmqvészet ifjú mestere, népi iparmqvész Részvételi díj: Ft, továbbá az igényelt SZÍJGYÁRTÓ és BPRMpVES A bqrmqves résztvevqk a 6 nap alatt elsajátítják a válltáska tervezését, szabását, díszítését és készítését. Továbbá népi ékszereket készítenek. A szíjgyártók a 6 nap alatt csipkés kocsizó hám alkatrészeit készítik el kötélistráng, farmatring, ágyékszíj. - szíjgyártó és bqrmqves képzés II. éves hallgatóit, - mindazokat, akik szabadidejükbql szívesen áldoznak egy hetet a fenti ismeretek elsajátítására. CsoportvezetQ: Szakács Aliz, népmqvészet ifjú mestere, népi iparmqvész Részvételi díj: Ft, (A Békés Megyei Népmqvészeti Egyesület tagjainak Ft, a szíjgyártó és bqrmqves képzés hallgatóinak Ft) továbbá az igényelt

3 CSIPKEKÉSZÍTP A résztvevqk a csipkeverés alapjaival ismerkedhetnek meg, vászon-, fél- és egészveréses csipkét készítenek. - azokat, akik középfokú szakmai képesítést kívánnak szerezni csipkekészítésbql (a képzés szeptembertql folytatódik); - azokat, akik szabadidejükbql szívesen áldoznak egy hetet, hogy elsajátítsák a csipke készítésének fortélyait. A csoport vezetqje: Tóthné Kiss Szilvia, népi iparmqvész Részvételi díj: Ft, továbbá az igényelt CSIPKEKÉSZÍTP A résztvevqk megismerkednek a sajátos szerkezetq és mintájú Spanja Dolina csipkével, amelybql textilek szélcsipkéit és különbözq méretq keszkenqket készítenek. - azokat, akik szabadidejükbql szívesen áldoznak egy hetet, hogy elsajátítsák a sóvári csipke készítésének fortélyait. A csoport vezetqje: Tóthné Kiss Szilvia, népi iparmqvész Meghívott vendég: Troll Istvánné, csipkekészítq Részvételi díj: Ft, (a Békés Megyei Népmqvészeti Egyesület tagjainak Ft), továbbá az igényelt

4 FAJÁTÉK KÉSZÍTP, FAMpVES A résztvevqk a hat nap alatt használati tárgyak vájt technikával tálka, csanak, fogas, stb. - és fajátékok készítésével foglalkoznak. Megismerkedhetnek a népi díszítq faragásokkal (vésés, ékrovás, lapos, domború és áttört faragás). - azokat, akik középfokú szakmai képesítést kívánnak szerezni a famqves, vagy fajáték készítq mesterségbql (a képzés szeptembertql folytatódik); - azokat, akik szabadidejükbql szívesen áldoznak egy hetet a népi fafaragás újabb ismereteinek elsajátítására. CsoportvezetQ: Széll János etnográfus, népi iparmqvész FAZEKAS A fazekassággal most ismerkedqk hat nap alatt a népi fazekasság alapfogásait sajátítják el, elektromos korongokon kis tálakat, bögréket korongozhatnak, fülezhetnek, díszíthetnek. Az Alföldre jellemzq díszítqtechnikákkal ismerkedhetnek meg írókázás, vésés, karcolás. Az elkészült tárgyak égetés után hazavihetqk.

5 - azokat, akik középfokú szakmai képesítést kívánnak szerezni a fazekas mesterségbql (a képzés szeptembertql folytatódik); - azokat, akik szabadidejükbql szívesen áldoznak egy hetet a fazekasság kezdq, vagy újabb ismereteinek elsajátítására. CsoportvezetQ: Barcsay Andrea, népmqvészet ifjú mestere, népi iparmqvész Részvételi díj: Ft, továbbá az igényelt FAZEKAS A továbbképzq csoportba jelentkezqk elsajátítják a hagyományos magyar kályhaszem reneszánsztól napjainkig korongozási technikáit és a különbözq díszítési módjaikat: gótikus, rozettás, stb. Foglalkoznak kályhapárkányok és egyéb használati tárgyak elqállításával. Betekintést nyernek a gipszformák kialakításába, döngölt technikával kályhaszemeket készítenek. - a fazekas II. éves képzés hallgatóit; - azokat, akik szabadidejükbql szívesen áldoznak egy hetet a fazekasság újabb ismereteinek elsajátítására. CsoportvezetQ: Hugyecz László, fazekas mester Részvételi díj: Ft, (a Békés Megyei Népmqvészeti Egyesület tagjainak Ft, a II. éves fazekas képzés hallgatóinak Ft) továbbá az igényelt GYAPJÚSZÖVP A résztvevqk a hat nap alatt megismerkedhetnek a népi szövés alapfogásaival és díszítqtechnikáival. Kisebb szövqeszközökön, szövqállványokon használati tárgyakat készítenek gyapjúból.

6 - azokat, akik középfokú szakmai képesítést kívánnak szerezni a kézi szövés mesterségébql (a képzés szeptembertql folytatódik); - azokat, akik szabadidejükbql szívesen áldoznak egy hetet arra, hogy meg tanuljanak szqni. CsoportvezetQ: Dávidné Gyarmati Zsuzsanna, népi iparmqvész, népmqvészet ifjú mestere és tanítványai Részvételi díj: Ft, továbbá az igényelt GYAPJÚSZÖVP A résztvevqk a hat nap alatt megismerkedhetnek a mintás gyapjúszövés pl. festékes, torontáli, szumák, stb. tervezésével, szabályaival és kivitelezésével. - azokat, akik szabadidejükbql szívesen áldoznak egy hetet arra, hogy meg tanuljanak szqni. CsoportvezetQ: Dávidné Gyarmati Zsuzsanna, népi iparmqvész, népmqvészet ifjú mestere és tanítványai GYÉKÉNY-, SZALMA-, CSUHÉ TÁRGYKÉSZÍTP A résztvevqk a hat nap alatt megtanulhatják a gyékény-, szalma-, csuhé fonás alapismereteit, elsajátíthatják a használati tárgyak és játékok készítésének fortélyait.

7 - azokat, akik középfokú szakmai képesítést kívánnak szerezni a fenti mesterségbql (a képzés szeptembertql folytatódik); - azokat, akik szabadidejükbql szívesen áldoznak egy hetet arra, hogy megtanulják a gyékény-, szalma-, csuhéfonást. CsoportvezetQk: Bencsik Márta, Hodoroga Péter népi iparmqvészek Részvételi díj: Ft, továbbá az igényelt GYÉKÉNY-, SZALMA-, CSUHÉ TÁRGYKÉSZÍTP (továbbképzq csoport I.) A csoport szalmafonatból kalapokat és táskákat készít, sablonra szövéstechnikákkal foglalkozik. Csuhésodrással táskát, székülqkést és csomózási technikával szakajtót készít. - azokat, akik szabadidejükbql szívesen áldoznak egy hetet arra, hogy a fenti technikákat elsajátítsák. CsoportvezetQ: Bencsik Márta, népi iparmqvész GYÉKÉNY-, SZALMA-, CSUHÉ TÁRGYKÉSZÍTP (továbbképzq csoport II.)

8 A csoport gyékénybql nánási kötéssel különbözq oldalformájú pogácsás kosarakat, illetve békési kötéssel ovális formájú kenyeres tálcákat készít, valamint 30-as kismolnár szatyor szövésével foglalkozik. - a népi játék gyékény-, szalma-, csuhé tárgykészítq oktatói képzés hallgatóit (a képzés szeptemberben kezdqdik); - azokat, akik szabadidejükbql szívesen áldoznak egy hetet arra, hogy a fenti technikákat elsajátítsák. CsoportvezetQ: Hodoroga Péter, népi iparmqvész GYÖNGYFpZP A résztvevqk a hat nap alatt megismerkedhetnek a népi gyöngyfqzés alapjaival, kezdqsorok, sárközi nyaksik, gyöngyszalagok egyszerq, íves, egycsavarásos, három, öt és hétsoros fqzésével. - azokat, akik szabadidejükbql szívesen áldoznak egy hetet arra, hogy a fenti technikákat elsajátítsák. CsoportvezetQ: Tóth Imréné, népi iparmqvész

9 GYÖNGYFpZP A hat nap alatt a gyakorlattal rendelkezqk megismerkednek Sárköz, Váralja és Lakócsa gyöngy hagyatékával. A meglévq mustrákból saját tervezésq népi ékszereket készítenek. - azokat, akik szabadidejükbql szívesen áldoznak egy hetet arra, hogy a fenti technikákat elsajátítsák. CsoportvezetQ: Tóth Imréné, népi iparmqvész Hagyományalapú dizájntervezq (csoport) A hat nap alatt a gyakorlattal rendelkezq kézmqvesek hímzqk, szövqk, csipkeverqk, fazekasok, stb. megismerkednek a tudatos tervezés elméleti és gyakorlati tudnivalóival. A kortárs szövés és az archaikus tárgyak kapcsolatával a motívumok, jelek tartalmával, a népmqvészet, az iparmqvészet és a hagyományéltetq dizájn kapcsolatával. Az egy hét alatt egyéni terveket készítenek, amelyeket a csoportvezetq konzultációval és tárgyelemzéssel segít. - azokat, akik szabadidejükbql szívesen áldoznak egy hetet arra, hogy a fenti ismereteket elsajátítsák. CsoportvezetQ: Holb Margit, iparmqvész

10 KÁLYHÁS A cserépkályha és kandalló készítéssel most ismerkedqk a hat nap alatt hagyományos technikával udvari sütqkemencét építenek Orosháza mellett, Gellértegyházán. - azokat, akik középfokú szakmai képesítést kívánnak szerezni a cserépkályha és kandalló készítq mesterségbql (a képzés szeptembertql folytatódik); - azokat, akik szabadidejükbql szívesen áldoznak egy hetet, hogy elsajátítsák a kemence építés fortélyait. CsoportvezetQ: Vereczkei László, cserépkályha és kandallókészítq mester Részvételi díj: Ft, továbbá az igényelt szállás, étkezés költsége. A csoport tagjai ebédet és szállást térítésmentesen kapnak a kemence építés helyszínén. KÁLYHÁS A cserépkályha és kandalló készítésben már jártas szakemberek a hat nap alatt hagyományos technikával udvari sütqkemencét építenek Orosháza mellett, Gellértegyházán. - a kályhás képzés másodéves hallgatóit; - cserépkályha és kandalló készítésben már járatos szakembereket. CsoportvezetQ: Gyalog Tamás, cserépkályha és kandallókészítq mester Részvételi díj:

11 - a kályhás képzés II. éves hallgatóinak Ft - érdeklqdqknek Ft, (a Békés Megyei Népmqvészeti Egyesület tagjainak Ft) A csoport tagjai ebédet és szállást térítésmentesen kapnak a kemence építés helyszínén. KÉZI HÍMZÉS A résztvevqk a hat nap alatt megismerkednek a kalocsai, az orosházi hímzések ornamentikájával, öltéstechnikájával, színezésével, továbbá a szálhúzásos technikákkal. - azokat, akik középfokú szakmai képesítést kívánnak szerezni a kézi- és gépi hímzés mesterségébql (a képzés szeptembertql folytatódik); - azokat, akik szívesen áldoznak szabadidejükbql egy hetet, hogy megismerkedjenek a fenti hímzésekkel. CsoportvezetQ: Dr. Illés Károlyné népi iparmqvész, a népmqvészet mestere és tanítványai Részvételi díj: Ft, továbbá az igényelt KÉZI HÍMZÉS A résztvevqk a hat nap alatt megismerkednek a rábaközi, a hódmezqvásárhelyi és a matyó hímzések ornamentikájával, öltéstechnikájával, színezésével, Foglalkoznak mintagyqjtéssel, néprajzi témakörökbql elqadásokat hallgatnak meg. - a kézi- és gépi hímzq II. éves képzés hallgatóit; - azokat, akik szívesen áldoznak szabadidejükbql egy hetet, hogy megismerkedjenek a fenti hímzésekkel. CsoportvezetQ: Dr. Illés Károlyné, népi iparmqvész, a népmqvészet mestere és tanítványai

12 VendégelQadó: Erdélyiné Horváth Gabriella, népi iparmqvész, Szalontai Judit etnográfus Részvételi díj: Ft, (a Békés Megyei Népmqvészeti Egyesület tagjainak és a kézi- és gépi hímzq képzés II. éves hallgatóinak Ft) továbbá az igényelt Kosárfonó és fonott BÚTORKÉSZÍTP A résztvevqk a hat nap alatt megismerkedhetnek a kosárfonás alapismereteivel. Használati tárgyakat készítenek. - azokat, akik középfokú szakmai képesítést kívánnak szerezni a kosárfonás mesterségébql (a képzés szeptembertql folytatódik); - mindazokat, akik szabadidejükbql szívesen áldoznak egy hetet arra, hogy megtanulják a kosárfonást. CsoportvezetQ: Kocsor Imréné, népi iparmqvész, a népmqvészet mestere és tanítványai Részvételi díj: Ft, továbbá az igényelt MÉZESKALÁCS ÉS HÍMESTOJÁS KÉSZÍTP A hat nap alatt az alapképzésben résztvevqk megismerkedhetnek a debreceni és a puha mézeskalács készítésével, illetve díszítésével, továbbá elsajátíthatják a karcolt, az írókázott és a berzselt tojás készítésének fortélyait. A csoportba várjuk - azokat, akik szabadidejükbql szívesen áldoznak egy hetet arra, hogy megtanulják a mézeskalács és a hímestojás készítését.

13 CsoportvezetQ: Lázár Julianna, mézeskalács- és hímestojás készítq, népi iparmqvész és tanítványai szállás-, étkezés és a felhasznált anyagköltség. MÉZESKALÁCS KÉSZÍTP A résztvevqk megismerkednek a lakodalomhoz és a karácsonyi ünnepkörhöz kapcsolódó mézeskalács készítéssel és a különbözq díszítéssel (írókázott, eijzolt, felrakottas, magvas). Grillázs alapanyagból tortát és figurákat készítenek - azokat, akik szabadidejükbql szívesen áldoznak egy hetet arra, hogy megtanulják a fenti mézeskalács készítq- és díszítq eljárásokat. CsoportvezetQ: Lázár Julianna, mézeskalács- és hímes tojás készítq, népi iparmqvész és tanítványai szállás-, étkezés és a felhasznált anyagköltség. NEMEZKÉSZÍTP ÉS NÖVÉNYI FESTP alap és továbbképzq csoport A résztvevqk a hat nap alatt palmettás motívumokkal elqnemezes technikával készített domborvarrott válltarsolyt, tarisznyát készítenek. - azokat, akik középfokú szakmai képesítést kívánnak szerezni a nemezkészítés mesterségébql (a képzés

14 szeptembertql folytatódik); - azokat, akik szabadidejükbql szívesen áldoznak egy hetet arra, hogy meg tanuljanak nemezelni és különbözq növényekk festeni. CsoportvezetQ: Kaszás Ákos, nemezkészítq NÉPVISELET - RUHAKÉSZÍTP csoport A résztvevqk a hat nap alatt megismerkednek a dél-alföldi testhön álló nqi ruha stílusával és készítésének módjával. - azokat, akik szívesen áldoznak szabadidejükbql egy hetet, hogy meglévq ismereteiket tovább bqvítsék. CsoportvezetQ: Mlinárné Kolarovszki Mária viseletkészítq Részvételi díj: Ft, (a Békés Megyei Népmqvészeti Egyesület tagjainak Ft), továbbá az igényelt TAKÁCS A hat nap alatt a résztvevqk megismerkedhetnek a vászonszövés alapjaival: láncbefqzés, nyüstbefqzés, bordázás fogalmával, gyakorlati alkalmazásával. Csíkritmusok tervezésével, gyakorlati alkalmazásával. Alapkötésekkel a hét végére egyszerqbb vászonszqttest készíthetnek az önállóan elkészített terv alapján. A csoportba várjuk

15 - azokat, akik középfokú szakmai képesítést kívánnak szerezni a takácsmesterségbql (a képzés szeptembertql folytatódik); - azokat, akik szabadidejükbql szívesen áldoznak egy hetet arra, hogy megtanulják a vászonszövés alapismereteit. CsoportvezetQ: Debreczeni János, népi iparmqvész Részvételi díj: Ft, továbbá az igényelt szállás-, étkezés és a felhasznált anyagköltség. TAKÁCS A hat nap alatt a résztvevqk megismerkedhetnek a Dél-alföldi szedettesek tervezésével, kivitelezésével a Dél-alföldi takács szqttesekkel. Mintázás befqzéssel, a takács szqttesek tervezésével, a tervek alapján a befqzési sorrend meghatározásával. A hét végére a megtervezett szedettes szqttes vagy takács szqttesbql önálló munkát készítenek el. - azokat, akik szabadidejükbql szívesen áldoznak egy hetet arra, hogy megtanulják a vászonszövés alapismereteit CsoportvezetQ: Debreczeni János, népi iparmqvész IX. Dél-alfÖldi Gyermek Kézmqves Tábor A táborban résztvevq felnqttek gyermekei, unokái és hozzátartozói az egy hét alatt különbözq népi kézmqves mesterségek alapjaival ismerkedhetnek meg, pl. gyöngyfqzés, agyagozás, gyékény-csuhé-szalmatárgy készítés, vesszqfonás, nemezelés, stb. Megtanulják a moldvai táncok alaplépéseit, továbbá népmesékkel, népdalokkal és gyermekjátékokkal ismerkednek meg.

16 A csoportba 5-14 éves gyermekeket várunk. CsoportvezetQk: Vaszkó János, Mochnács Renáta, néptánc oktatók, Lugosiné Pál Ildikó, pszichológus, Sindelné Ábrahám Erika, népi játék és kismesterség oktató Részvételi díj: Ft, (a Békés Megyei Népmqvészeti Egyesületi tagok gyermekeinek Ft) továbbá az igényelt szállás és étkezés költsége. XIV. HATÁROK NÉLKÜLI NÉPRAJZI NÉPFPISKOLA A résztvevqk a hat nap alatt megismerkednek a rábaközi, a hódmezqvásárhelyi hímzések ornamentikájával, öltéstechnikájával, színezésével, foglalkoznak mintagyqjtéssel. Néprajzi témakörökbql elqadásokat hallgatnak meg. - Romániából, Szerbia Montenegróból, Szlovákiából, Szlové-niából meghívott hímzéssel foglalkozó alkotókat; - azokat, akik szívesen áldoznak szabadidejükbql egy hetet, hogy megismerkedjenek a fenti hímzésekkel. CsoportvezetQ: Dr. Illés Károlyné, népi iparmqvész, a népmqvészet mestere és tanítványai Vendég elqadóink: Erdélyiné Horváth Gabriella, népi iparmqvész, Szalontai Judit, etnográfus Részvételi díj: - a külföldrql meghívott vendégeknek ingyenes; - érdeklqdqknek Ft, (a Békés Megyei Népmqvészeti Egyesület tagjainak Ft) továbbá az igényelt szállás, étkezés és a felhasznált anyag költsége. XVI. országos KOSÁRFONÓ MESTERKURZUS

17 A tábor hat napján a részvevqk tároló edényeket, szögletes, ovális és kerek kosarakat, valamint lakberendezési kiegészítq tárgyakat készítenek. LehetQségük lesz arra, hogy saját terveik alapján a mester segítségével különbözq vesszqbql készített alkotásokat hozzanak létre. Az ország területérql a gyakorlattal rendelkezq kosárfonókat és a kézmqves iskolák kosárfonó oktatóit. CsoportvezetQ: Kocsor Imréné, kosárfonó, a népmqvészet mestere Részvételi díj: Ft, (a Békés Megyei Népmqvészeti Egyesület tagjainak az országos kosárfonó mesterkurzusnál Ft) továbbá az igényelt szállás, étkezés és a felhasznált anyag költsége. XVII. NEMZETKÖZI FAFARAGÓ TALÁLKOZÓ A XVI. találkozóra Szlovákiából, Romániából, Szerbia-Montenegróból és Békés megyébql hívunk meg gyakorlattal rendelkezq fafaragókat, akik az egy hét alatt a békéscsabai Munkácsy Emlékház udvarába játékot, a József Attila iskola udvarába padokat és egyéb szabadtéri elemeket készítenek. CsoportvezetQ: Nagy József, famqves oktató Szakmai tanácsadó: Széll János, etnográfus, népi iparmqvész Részvételi díj: - külföldrql és Békés megyébql meghívott vendégeknek ingyenes; - érdeklqdqknek Ft, továbbá az igényelt szállás, étkezés és a felhasznált anyag költsége. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

18 A tábor idqtartama alatt az egyes csoportok az elqzqekben leírt tematika alapján külön-külön dolgoznak. A reggeli, a délutáni és az esti órákban a tábor valamennyi résztvevqjének közös programokat szervezünk. Az idei év fq témája a vásár. A programok között szerepelnek néprajzi elqadások, viselet-bemutatók, népi ételek kóstolója, szokások felelevenítése, stb. A közös rendezvényeket táncbemutatók és táncházak teszik színessé. A tábor ideje alatt nyílik meg a Országos Népmqvészeti Pályázat Dél-alföld Békés, Csongrád, Bács- Kiskun és Vajdaság élq népmqvészetét bemutató kiállítás, továbbá a Békés Megyei Népmqvészeti Egyesület 20 éves évfordulója tiszteletére 20 mesterségbql 20 órás bemutatót szervezünk Békéscsaba centrumában. SZÁLLÁS ÉS ÉTKEZÉS KÖLTSÉGE Szállásköltség: Szent-Györgyi Albert Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium (Iskolacentrum) 3-4 ágyas szobák Ft/fQ/éj (az összeg 200 Ft idegenforgalmi adót is tartalmaz) FérQhely: 400 fq Étkezési költség: 1 napra Ft/fQ Az étkezés megoszlása: Reggeli 350 Ft Ebéd 750 Ft Vacsora 600 Ft

19 LETÖLTÉS: jelentkezesi_lap_nepmuveszeti_taborok_2010.doc

I. NÉPI KISMESTERSÉGEK

I. NÉPI KISMESTERSÉGEK I. NÉPI KISMESTERSÉGEK 1.) CSIPKEKÉSZÍTP A szakképzés azonosító száma: OKJ 312150200103101 A képzés célja és tartalma: a kézi csipkekészítq szakma elméletének és gyakorlatának elsajátítása. A hallgató

Részletesebben

I. NÉPI KISMESTERSÉGEK

I. NÉPI KISMESTERSÉGEK I. NÉPI KISMESTERSÉGEK 1.) BPRTÁRGYKÉSZÍTP A szakképzés azonosító száma: OKJ 21527201. A képzés célja és tartalma: a bqrtárgy-készítq szakma elméletének és gyakorlatának az elsajátítása. A résztvevqk a

Részletesebben

FELNŐTT ÉS IFJÚSÁGI NÉPMŰVÉSZETI TÁBOROK

FELNŐTT ÉS IFJÚSÁGI NÉPMŰVÉSZETI TÁBOROK FELNŐTT ÉS IFJÚSÁGI NÉPMŰVÉSZETI TÁBOROK Békéscsaba 2014. július 13-20. 2013. évi tábor Vésztő-Mágor, Történelmi Emlékhely bejárati kapuja A Békés Megyei Népművészeti Egyesület a Békés Megye Népművészetéért

Részletesebben

FELNŐTT ÉS IFJÚSÁGI NÉPMŰVÉSZETI TÁBOROK. Békéscsaba 2012. július 16.22.

FELNŐTT ÉS IFJÚSÁGI NÉPMŰVÉSZETI TÁBOROK. Békéscsaba 2012. július 16.22. FELNŐTT ÉS IFJÚSÁGI NÉPMŰVÉSZETI TÁBOROK Békéscsaba 2012. július 16.22. A Békés Megyei Népművészeti Egyesület a Békés Megye Népművészetéért Alapítvánnyal, Kézműves Szakiskola és Alapfokú Művészeti Iskolával

Részletesebben

FELNŐTT ÉS IFJÚSÁGI NÉPMŰVÉSZETI TÁBOROK. Békéscsaba 2013. július 22-27.

FELNŐTT ÉS IFJÚSÁGI NÉPMŰVÉSZETI TÁBOROK. Békéscsaba 2013. július 22-27. FELNŐTT ÉS IFJÚSÁGI NÉPMŰVÉSZETI TÁBOROK Békéscsaba 2013. július 22-27. A Békés Megyei Népművészeti Egyesület a Békés Megye Népművészetéért Alapítvánnyal, Kézműves Szakiskola és Alapfokú Művészeti Iskolával

Részletesebben

FELNŐTT ÉS IFJÚSÁGI NÉPMŰVÉSZETI TÁBOROK. Békéscsaba 2015. július 12-18. 2014 évi nyári tábor Felújított harangláb átadása - Békéscsaba

FELNŐTT ÉS IFJÚSÁGI NÉPMŰVÉSZETI TÁBOROK. Békéscsaba 2015. július 12-18. 2014 évi nyári tábor Felújított harangláb átadása - Békéscsaba FELNŐTT ÉS IFJÚSÁGI NÉPMŰVÉSZETI TÁBOROK Békéscsaba 2015. július 12-18. 2014 évi nyári tábor Felújított harangláb átadása - Békéscsaba A Békés Megyei Népművészeti Egyesület a Békés Megye Népművészetéért

Részletesebben

FELNŐTT ÉS IFJÚSÁGI NÉPMŰVÉSZETI TÁBOROK. Békéscsaba 2016. július 18-23. 2015 évi nyári tábor Békéscsaba, Széchenyi Liget bejárati kapu

FELNŐTT ÉS IFJÚSÁGI NÉPMŰVÉSZETI TÁBOROK. Békéscsaba 2016. július 18-23. 2015 évi nyári tábor Békéscsaba, Széchenyi Liget bejárati kapu FELNŐTT ÉS IFJÚSÁGI NÉPMŰVÉSZETI TÁBOROK Békéscsaba 2016. július 18-23. 2015 évi nyári tábor Békéscsaba, Széchenyi Liget bejárati kapu A Békés Megyei Népművészeti Egyesület a Békés Megye Népművészetéért

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés - 2004 A Békés Megyei Népmqvészeti Egyesület 2004. évi tevékenységérql készített Közhasznúsági jelentés (Beszámoló a 2005. december 17. közgyqlésen) I. Képzések táborok Az idei évünkben

Részletesebben

KÖZÉP- ÉS FELSŐFOKÚ SZAKMAI VÉGZETTSÉGET ÉS TANÚSÍTVÁNYT NYÚJTÓ KÉPZÉSEKRE

KÖZÉP- ÉS FELSŐFOKÚ SZAKMAI VÉGZETTSÉGET ÉS TANÚSÍTVÁNYT NYÚJTÓ KÉPZÉSEKRE KÖZÉP- ÉS FELSŐFOKÚ SZAKMAI VÉGZETTSÉGET ÉS TANÚSÍTVÁNYT NYÚJTÓ KÉPZÉSEKRE KÉZMŰVES SZAKISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA BÉKÉSCSABA BŐVEBB FELVILÁGOSÍTÁS KÉRHETŐ KÉZMŰVES SZAKISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI

Részletesebben

Kedves Egyesületi Tag! September 10.

Kedves Egyesületi Tag! September 10. Kedves Egyesületi Tag! 2008. September 10. 2008. ötödik információs levelét tartod a kezedben, amely a következq idqszak teendqit és programjait tartalmazza. Szeptember 5-14-én Pszi Mqvészetei Napok, FQvárosi

Részletesebben

III. TanÚsítványt nyújtó akkreditált képzések pedagógusoknak

III. TanÚsítványt nyújtó akkreditált képzések pedagógusoknak I. Népi kismesterségek Jelentkezési lap letöltése - Csipkekészítő - Fajátékkészítő - Faműves - Fazekas - Gyékény-, szalma-, csuhé tárgykészítő - Kályhás - Kézi- és gépi hímző - Kosárfonó és fonott-bútor

Részletesebben

KÖZÉP- ÉS FELSŐFOKÚ SZAKMAI VÉGZETTSÉGET ÉS TANÚSÍTVÁNYT NYÚJTÓ KÉPZÉSEKRE

KÖZÉP- ÉS FELSŐFOKÚ SZAKMAI VÉGZETTSÉGET ÉS TANÚSÍTVÁNYT NYÚJTÓ KÉPZÉSEKRE KÖZÉP- ÉS FELSŐFOKÚ SZAKMAI VÉGZETTSÉGET ÉS TANÚSÍTVÁNYT NYÚJTÓ KÉPZÉSEKRE KÉZMŰVES SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA BÉKÉSCSABA BŐVEBB FELVILÁGOSÍTÁS KÉRHETŐ KÉZMŰVES SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS ALAPFOKÚ

Részletesebben

KÖZÉP- ÉS FELSŐFOKÚ SZAKMAI VÉGZETTSÉGET ÉS TANÚSÍTVÁNYT NYÚJTÓ KÉPZÉSEKRE

KÖZÉP- ÉS FELSŐFOKÚ SZAKMAI VÉGZETTSÉGET ÉS TANÚSÍTVÁNYT NYÚJTÓ KÉPZÉSEKRE KÖZÉP- ÉS FELSŐFOKÚ SZAKMAI VÉGZETTSÉGET ÉS TANÚSÍTVÁNYT NYÚJTÓ KÉPZÉSEKRE BÉKÉS MEGYEI IBSEN OKTATÁSI, MŰVÉSZETI ÉS KÖZMŰVELŐDÉSI NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG KÉZMŰVES SZAKISKOLÁJA ÉS ALAPFOKÚ

Részletesebben

programja 2010. július 18-25.

programja 2010. július 18-25. TARTALOM 2 TÁBORSZINTÛ KÖZÖS PROGRAMOK 6 XVII. NEMZETKÖZI FAFARAGÓ TALÁLKOZÓ 7 XVI. ORSZÁGOS KOSÁRFONÓ MESTERKURZUS 8 XIV. HATÁROK NÉLKÜLI NÉPRAJZI NÉPFÕISKOLA 10 IX. DÉL-ALFÖLDI GYERMEK KÉZMÛVES TÁBOR

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. XII. Országos Gyermek és Ifjúsági Népi Kézműves Pályázat

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. XII. Országos Gyermek és Ifjúsági Népi Kézműves Pályázat PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Debreceni Művelődési Központ, a Népművészeti Egyesületek Szövetsége, a Hagyományok Háza - együttműködve a Kézműves Alapítvánnyal - a népművészeti hagyományok továbbéltetése, a fiatalok

Részletesebben

Kedves Hímző Alkotó! A találkozó célja:

Kedves Hímző Alkotó! A találkozó célja: Kedves Hímző Alkotó! A Hagyományok Háza támogatásával 2017. május 12-13-án szervezzük meg az Országos Hímző Találkozót és Továbbképzést. Ennek keretében nyílik meg Dr. Illés Károlyné, Népi Iparművész,

Részletesebben

XI. ORSZÁGOS TEXTILES KONFERENCIA BÉKÉSCSABA 2008. MÁRCIUS 7-9.

XI. ORSZÁGOS TEXTILES KONFERENCIA BÉKÉSCSABA 2008. MÁRCIUS 7-9. XI. ORSZÁGOS TEXTILES KONFERENCIA BÉKÉSCSABA 2008. MÁRCIUS 7-9. A KONFERENCIA ÉS A PÁLYÁZATOK MEGHIRDETÔI: Békés Megyei Népmûvészeti Egyesület Hagyományok Háza Népmûvészeti Egyesületek Szövetsége A konferencia

Részletesebben

Kedves Egyesületi Tag! June 18.

Kedves Egyesületi Tag! June 18. Kedves Egyesületi Tag! 2008. June 8. 2008. negyedik információs levelét tartod a kezedben, amely a következq idqszak teendqit és programjait tartalmazza. Június 2025. Kallós Zoltán népmqvészeti tábor Válaszút

Részletesebben

FELNŐTT ÉS IFJÚSÁGI NÉPMŰVÉSZETI TÁBOROK. Békéscsaba július évi nyári tábor Telekgerendás, Harangláb átadás

FELNŐTT ÉS IFJÚSÁGI NÉPMŰVÉSZETI TÁBOROK. Békéscsaba július évi nyári tábor Telekgerendás, Harangláb átadás FELNŐTT ÉS IFJÚSÁGI NÉPMŰVÉSZETI TÁBOROK Békéscsaba 2017. július 17-22. 2016. évi nyári tábor Telekgerendás, Harangláb átadás 1 A Békés Megyei Népművészeti Egyesület a Békés Megye Népművészetéért Alapítvánnyal,

Részletesebben

Kulcsi Kemencés Kézműves Egyesület

Kulcsi Kemencés Kézműves Egyesület Kulcsi Kemencés Kézműves Egyesület a 10 évig sikeresen működő Mesterségek Bölcsője Alkotó napok elnevezésű rendezvény kapcsán jött létre 2008-ban, azokkal a segítőkkel, akik az évente egyszer megrendezésre

Részletesebben

Felnõtt Népmûvészeti Táborok

Felnõtt Népmûvészeti Táborok 28 Felnõtt Ifjúsági Népmûvzeti ok programja 2011. július 18-24. Iskolacentrum 5600 Békcsaba, Gyulai út 53-57. A tábor szervezõje lebonyolítója: Bék Megyei Népmûvzeti Egyesület, Békcsaba Jegyzet Együttmûködõ

Részletesebben

TEHETSÉGPROGRAM Hímzés Faművesség

TEHETSÉGPROGRAM Hímzés Faművesség TEHETSÉGPROGRAM A Békés Megyei Népművészeti Egyesület megalakulásától fontos feladatának tartja a gyermekekkel és fiatalokkal foglalkozást. Arra törekszünk, hogy a felnövekvő nemzedék megismerje a népi

Részletesebben

5600 Békéscsaba, Orosházi út 32. Békéscsaba, Bajza u. 33.

5600 Békéscsaba, Orosházi út 32. Békéscsaba, Bajza u. 33. Mmeghívó A KONFERENCIA ÉS A PÁLYÁZATOK MEGHIRDETÕI: Békés Megyei Népmûvészeti Egyesület, Békéscsaba Hagyományok Háza, Budapest Népmûvészeti Egyesületek Szövetsége, Budapest Fõvédnök: Schmittné Makray Katalin,

Részletesebben

Kedves Egyesületi Tagok! 2009. May 3.

Kedves Egyesületi Tagok! 2009. May 3. Kedves Egyesületi Tagok! 2009. May 3. A szokásos információs levelünket küldjük, amely a következq néhány hónap eseményeit tartalmazza. A levélhez hasonlóan kérésünk is szokásos: alaposan olvasd át, ami

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 2011. május 1-én, a Békés Megyei Népművészeti Egyesület irodájában

JEGYZŐKÖNYV. 2011. május 1-én, a Békés Megyei Népművészeti Egyesület irodájában JEGYZŐKÖNYV Készült: 2011. május 1-én, a Békés Megyei Népművészeti Egyesület irodájában Tárgy: IX. Dél-alföldi Regionális Gyermek és Ifjúsági Népi Kézműves Pályázat, IX. Országos Ifjúsági Népi Kézműves

Részletesebben

Tájékoztató az iskola képzési profiljáról. Összeállította: Dr. Takácsné Baranyai Etelka intézményvezető

Tájékoztató az iskola képzési profiljáról. Összeállította: Dr. Takácsné Baranyai Etelka intézményvezető Tájékoztató az iskola képzési profiljáról Összeállította: Dr. Takácsné Baranyai Etelka intézményvezető Kézműves arculat A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ fenntartásában lévő Nádudvari Népi Kézműves

Részletesebben

KREATÍV TERÜLETEK FOGLALKOZÁSOK

KREATÍV TERÜLETEK FOGLALKOZÁSOK KREATÍV TERÜLETEK FOGLALKOZÁSOK KÉZMŰVESSÉG FAZEKASSÁG - Honti Rita, - Szarka Szilvia A foglalkozás indításának tervezett időpontja: 2013. február A foglalkozásokon a tanulók megismerkednek: - a fazekasság

Részletesebben

XV. Országos Textiles Konferencia

XV. Országos Textiles Konferencia XV. ORSZÁGOS TEXTILES KONFERENCIA BÉKÉSCSABA, 2016. MÁRCIUS 4-6. M E G H Í V Ó XV. Országos Textiles Konferencia Békéscsaba, 2016. március 4-6. A KONFERENCIA ÉS A PÁLYÁZAT MEGHIRDETÕI: Békés Megyei Népmûvészeti

Részletesebben

Kaszás Attila Kulturális fesztivál 2015

Kaszás Attila Kulturális fesztivál 2015 Kaszás Attila Kulturális fesztivál 2015 Zsigárd 2015. július 13-augusztus 8. 2015. július 13-17. Kistérségi nyári kézműves tábor Helyszín: tájház Napi foglalkozások: 09:00-14:00 5 napon keresztül különböző

Részletesebben

Banczikné Tamási Eszter. Cím(ek) Magyarország, 8741 Zalaapáti, Deák Ferenc utca 60. Telefonszám(ok) 06/83/352-468 Mobil: 06/30/563-5760

Banczikné Tamási Eszter. Cím(ek) Magyarország, 8741 Zalaapáti, Deák Ferenc utca 60. Telefonszám(ok) 06/83/352-468 Mobil: 06/30/563-5760 Europass Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév / Utónév(ek) Banczikné Tamási Eszter Cím(ek) Magyarország, 8741 Zalaapáti, Deák Ferenc utca 60. Telefonszám(ok) 06/83/352-468 Mobil: 06/30/563-5760 E-mail(ek)

Részletesebben

Március 2-ig látogatható az Élő Népművészet XVI. Országos Népművészeti Kiállítás a Néprajzi Múzeumban. Részletek itt

Március 2-ig látogatható az Élő Népművészet XVI. Országos Népművészeti Kiállítás a Néprajzi Múzeumban. Részletek itt Népművészeti Egyesületek Szövetségének hírlevele Ha problémája van a megjelenítéssel, kattintson ide. Hírek A februári elnökségi értekezlet témái: Együttműködés lehetőségei a Nemzeti Parkokkal; A NESZ

Részletesebben

Népművészeti Egyesületek Szövetségének hírlevele megjelenítéssel, kattintson ide.

Népművészeti Egyesületek Szövetségének hírlevele megjelenítéssel, kattintson ide. Népművészeti Egyesületek Szövetségének hírlevele Ha problémája van a megjelenítéssel, kattintson ide. Elnökségi értekezlet A márciusi értekezlet témái: Kitüntetési javaslatok (Király Zsiga, Aranykoszorú,

Részletesebben

A 85. sorszámú Népi kézműves (a szakmairány megjelölésével) megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

A 85. sorszámú Népi kézműves (a szakmairány megjelölésével) megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye A 85. sorszámú Népi kézműves (a szakmairány megjelölésével) megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma:

Részletesebben

Gyermeki Jogok Napja November 13.

Gyermeki Jogok Napja November 13. Gyermeki Jogok Napja 2007. November 13. Felhívás általános iskolai diákönkormányzatok számára Az ENSZ november 20-át a Gyermeki Jogok Napjává nyilvánította. EbbQl az alkalomból a Dél-alföldi Regionális

Részletesebben

Népművészeti Egyesületek Szövetségének hírlevele megjelenítéssel, kattintson ide.

Népművészeti Egyesületek Szövetségének hírlevele megjelenítéssel, kattintson ide. Népművészeti Egyesületek Szövetségének hírlevele Ha problémája van a megjelenítéssel, kattintson ide. Elnökségi értekezlet A februári értekezlet témái: A NESZ stratégiájának módosítása, munkamódszer megvitatása;

Részletesebben

Megvalósítók létszáma, képesítésük. A magyar-, és ezen belül Somogy megye népművészetének megismerése 2.A.1. Elméleti szakasz

Megvalósítók létszáma, képesítésük. A magyar-, és ezen belül Somogy megye népművészetének megismerése 2.A.1. Elméleti szakasz 1 célja, Elméleti Szeptember Magyar népművészet, Somogy megye népművészetének jellemzése (népi tárgykultúra és hagyományok megismerése) Előadó muzeológus Oktatói előadás 1-2. alom Magyarország és Somogy

Részletesebben

Február hónap. Gondos Gabriella óvodapedagógus. Kiticsics Anikó óvodapedagógus. Priskin Ágota óvodapedagógus. Március hónap

Február hónap. Gondos Gabriella óvodapedagógus. Kiticsics Anikó óvodapedagógus. Priskin Ágota óvodapedagógus. Március hónap Február hónap 1. 2011.02.15. Népi kismesterségek fazekasság Képkészítés különböző technikákkal. A technika önálló alkalmazása. 2 3 2011.02.17. 2011.02.22. Vegyes technika: olajpasztell és tempera alkalmazásával-tenger.

Részletesebben

tut Beszprémy Katalin

tut Beszprémy Katalin A népi hagyományok oktatásának fontossága az iskolarendszerben tut Beszprémy Katalin A népi kézművesség megmaradásának záloga a mesterségbeli tudás hiteles átadása a felnövekvő nemzedékek számára, ami

Részletesebben

ADATLAP MINTA. AZ AJÁNLÓ MEGNEVEZÉSE Előadó_egyéni_művészeti ág megnevezése_település.pdf Kézműves_egyéni_termék megnevezés_település.

ADATLAP MINTA. AZ AJÁNLÓ MEGNEVEZÉSE Előadó_egyéni_művészeti ág megnevezése_település.pdf Kézműves_egyéni_termék megnevezés_település. ADATLAP MINTA Az alábbi adatok feltöltése szükséges, értelemszerűen a relevánsak. - Név (csoport/egyéni alkotó) - Elérhetőségek (cím, e-mail, telefonszám, honlap) - Képviselő neve, elérhetőségei - Művészeti

Részletesebben

Múzeumok İszi Fesztiválja a Karacs Ferenc Múzeumban. 2009. október 1.- 2009. november 15.

Múzeumok İszi Fesztiválja a Karacs Ferenc Múzeumban. 2009. október 1.- 2009. november 15. Múzeumok İszi Fesztiválja a Karacs Ferenc Múzeumban 2009. október 1.- 2009. november 15. Programjaink: Október 1. (csütörtök) 17 óra Múzeumok İszi Fesztiváljának megnyitója és a Zene világnapja alkalmából

Részletesebben

I. NÉPI KISMESTERSÉGEK

I. NÉPI KISMESTERSÉGEK I. NÉPI KISMESTERSÉGEK 1.) CSIPKEKÉSZÍTP A szakképzés azonosító száma: OKJ 3121502 00103101 A képzés célja és tartalma: a kézi csipkekészítq szakma elméletének és gyakorlatának elsajátítása. A hallgató

Részletesebben

A TARTALOMBÓL: AZ ALKOTÓ NÉPMŰVÉSZET JEGYÉBEN. Hungarikumszeminárium. (1. oldal) Tolna megye a Mesterségek Ünnepén a Budai Várban (2-3.

A TARTALOMBÓL: AZ ALKOTÓ NÉPMŰVÉSZET JEGYÉBEN. Hungarikumszeminárium. (1. oldal) Tolna megye a Mesterségek Ünnepén a Budai Várban (2-3. 2011 ((V.. ÉVFOLLYAM)) 8.. SZÁM www..ttmamk..hu A TARTALOMBÓL: AZ ALKOTÓ NÉPMŰVÉSZET JEGYÉBEN Hungarikumszeminárium (1. oldal) Tolna megye a Mesterségek Ünnepén a Budai Várban (2-3. oldal) Berekai Éva

Részletesebben

ZOMBA. 1. A település területére vonatkozó információk:

ZOMBA. 1. A település területére vonatkozó információk: ZOMBA 1. A település területére vonatkozó információk: Teljes terület 5729 Ebből szántó 4393 gazdasági erdő 356 védett terület 0 ipari hasznosítású 0 terület egyéb 980 Polgármesteri Hivatal: 7173 Zomba

Részletesebben

Elnökségi értekezlet. Hírek

Elnökségi értekezlet. Hírek Népművészeti Egyesületek Szövetségének hírlevele Ha problémája van a megjelenítéssel, kattintson ide. Elnökségi értekezlet A májusi értekezlet témái: A NESZ és Tagszervezetek belföldi- és külföldi kapcsolatrendszerének

Részletesebben

I. NÉPI KISMESTERSÉGEK

I. NÉPI KISMESTERSÉGEK I. NÉPI KISMESTERSÉGEK 1.) CSIPKEKÉSZÍTP A szakképzés azonosító száma: OKJ 312150200103101 A képzés célja és tartalma: a kézi csipkekészítq szakma elméletének és gyakorlatának elsajátítása. A hallgató

Részletesebben

Iskolánk az első középfokú intézmények között, 2000/2001-es tanévben kezdte meg a ruhatervezéssel összefüggő művészeti oktatását.

Iskolánk az első középfokú intézmények között, 2000/2001-es tanévben kezdte meg a ruhatervezéssel összefüggő művészeti oktatását. KÉPZÉSI KÍNÁLATUNK: Általános iskola 8. osztályos tanulóinak: 01: Divat- és stílustervező képzés OKJ 54 211 02 02: Textilműves képzés OKJ 54 211 08 01: DIVAT- ÉS STÍLUSTERVEZŐ PÁRHUZAMOS KÉPZÉS OKJ száma:

Részletesebben

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. összesen

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. összesen 9. osztályosok 1. Koncz Imre Debrecen Debreceni Református Kollégium Gimnáziuma Bertalan Mária, Bán István 20 15 20 16 71 2. Csathó Botond Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 20 12 20 17 69 3.

Részletesebben

kattintson ide. Hírek

kattintson ide. Hírek Népművészeti Egyesületek Szövetségének hírlevele Ha problémája van a megjelenítéssel, kattintson ide. Hírek A NESZ közreműködésével s tagjai által felajánlott alkotásokból nyílt kiállítás a New Yorki Magyar

Részletesebben

Képzőművészeti kiállítás-katalógus: Gyulai fazekasság

Képzőművészeti kiállítás-katalógus: Gyulai fazekasság Képzőművészeti kiállítás-katalógus: Gyulai fazekasság 7. Ltsz.: 60. 167. 84. Korong alakú cserépfedő.; 8. Régi ltsz.: 1756. Yasttg, dombordíszes kályhacsempe vagy épületdisz Középkori és XVI XVII. századi

Részletesebben

S O M O G Y M E G Y E I M Ú Z E U M O K I G A Z G A T Ó S Á G A H Í R L E V É L

S O M O G Y M E G Y E I M Ú Z E U M O K I G A Z G A T Ó S Á G A H Í R L E V É L Kedves Látogatónk! Hírlevelünkben legújabb kiállításainkat és májusi programjainkat ajánljuk figyelmébe! Programok: Népi Kalendárium 2011. május 14. A Népi Kalendárium májusi témája a gyapjú. Ez alkalommal

Részletesebben

Továbbra is látogatható az Élő Népművészet XVI. Országos Népművészeti Kiállítás a Néprajzi Múzeumban. Részletek itt

Továbbra is látogatható az Élő Népművészet XVI. Országos Népművészeti Kiállítás a Néprajzi Múzeumban. Részletek itt Népművészeti Egyesületek Szövetségének hírlevele Ha problémája van a megjelenítéssel, kattintson ide. Hírek Továbbra is látogatható az Élő Népművészet XVI. Országos Népművészeti Kiállítás a Néprajzi Múzeumban.

Részletesebben

Győri Kovács Margit. Népi kézműves (Faműves, 3 + 2 év 021 fajátékkészítő) KÉZMŰVES SZAKKÖZÉPISKOLA

Győri Kovács Margit. Népi kézműves (Faműves, 3 + 2 év 021 fajátékkészítő) KÉZMŰVES SZAKKÖZÉPISKOLA Győri Kovács Margit Német Nyelvoktató Nemzetiségi Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Iparművészeti Szakközépiskola és Szakiskola 9024 Győr, Répce u. 2. Telefon: 96/428-033, Fax: 411-056 E-mail:

Részletesebben

KÁRPÁTALJAI ÉRTÉKTÁR. Külhoni Nemzeti Értékek gyűjtése. Molnár Eleonóra Kárpátaljai Népfőiskolai Egyesület

KÁRPÁTALJAI ÉRTÉKTÁR. Külhoni Nemzeti Értékek gyűjtése. Molnár Eleonóra Kárpátaljai Népfőiskolai Egyesület KÁRPÁTALJAI ÉRTÉKTÁR Külhoni Nemzeti Értékek gyűjtése Molnár Eleonóra Kárpátaljai Népfőiskolai Egyesület molnar.eleonora@gmail.com Előadás vázlata A Kárpátaljai Népfőiskolai Egyesület bemutatása Az értékfeltáró

Részletesebben

22. BOLYAI NYÁRI AKADÉMIA 2014. Analitikus program

22. BOLYAI NYÁRI AKADÉMIA 2014. Analitikus program A nevelés egyet jelent azzal, hogy segítünk a gyermeknek valóra váltani lehetőségeit Kosztolányi Dezső 22. BOLYAI NYÁRI AKADÉMIA 2014 Differenciált oktatás, felzárkóztatás és tehetségápolás a A. Curriculáris

Részletesebben

NTP-TM-13-0003 A szem muzsikája. A szem muzsikája című projekt szakmai beszámolója

NTP-TM-13-0003 A szem muzsikája. A szem muzsikája című projekt szakmai beszámolója A szem muzsikája című projekt szakmai beszámolója Az Orosházi Táncsics Mihály Tehetséggondozó Gimnázium, Szakközépiskola, Általános Iskola és Kollégium Vörösmarty Mihály Tagintézményében az ének-zenei

Részletesebben

1. Kheristangli sütés sváb nagymamákkal: Wunderland Kindergarten programja.

1. Kheristangli sütés sváb nagymamákkal: Wunderland Kindergarten programja. Német nemzetiségi gyermek, ifjúsági és felnıtt programok 2015. 1. melléklet Gyermek és ifjúsági programok 1. Kheristangli sütés sváb nagymamákkal: Wunderland Kindergarten programja. Helyszín:Wunderland

Részletesebben

Zsoldos Napok október

Zsoldos Napok október Hódmezővásárhelyi Szakképzési Centrum 2016. október 20. csütörtök 8 óra: A Zsoldos Napok megnyitója Programok az A épületben Zsoldos Napok 2016. október 20-21. 8 12 óra: A szentesi laktanya (II. Rákóczi

Részletesebben

kattintson ide. Elnökségi értekezlet

kattintson ide. Elnökségi értekezlet Népművészeti Egyesületek Szövetségének hírlevele Ha problémája van a megjelenítéssel, kattintson ide. Elnökségi értekezlet A júliusi értekezlet témái voltak: 1. Közös megbeszélés a NESZ Szakmai - és Szakmaközi

Részletesebben

23. BOLYAI NYÁRI AKADÉMIA 2015. Analitikus program

23. BOLYAI NYÁRI AKADÉMIA 2015. Analitikus program 23. BOLYAI NYÁRI AKADÉMIA 2015 "A nyelv írja a szöveget, a beszéd szövi a szellemet" Kántor Zoltán A kommunikációs kompetenciák fejlesztése tanórán A. Curriculáris szempontok Analitikus program 1. Tanfolyam

Részletesebben

Kedves Egyesületi Tag! January 10.

Kedves Egyesületi Tag! January 10. Kedves Egyesületi Tag! 2008. January 10. A 2008-as esztendqre nagyon jó egészséget és sok sikerélményt kívánunk Neked és a hozzád közelállóknak! Ez az év a korábbiakhoz hasonlóan nagyon sok teendqt, feladatot

Részletesebben

Audiológiai szakrendelés. Belgyógyászati szakrendelés. Belgyógyászati szakrendelés I.

Audiológiai szakrendelés. Belgyógyászati szakrendelés. Belgyógyászati szakrendelés I. Rendelőintézet Cím: Cegléd, Rákóczi út 17. Telefonközpont, információ (53) 505-650 munkanapokon: 07.00-17.00 A földszinten lévő Kartonozó munkanapokon 06.00-18.00 között működik. Tel: 505-651 Audiológiai

Részletesebben

Kardos István (1897. december 13. 1984. október 1) a Csanád (ma Csongrád) megyei Apátfalva egyik legkiválóbb táncos egyénisége volt, aki a Dél-Alföld

Kardos István (1897. december 13. 1984. október 1) a Csanád (ma Csongrád) megyei Apátfalva egyik legkiválóbb táncos egyénisége volt, aki a Dél-Alföld Kardos István (1897. december 13. 1984. október 1) a Csanád (ma Csongrád) megyei Apátfalva egyik legkiválóbb táncos egyénisége volt, aki a Dél-Alföld töredékes, gyorsan átalakuló tánchagyományában a többi

Részletesebben

2015/2016. Tanévi AMATŐR KOSÁRLABDA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT Kecskemét, április

2015/2016. Tanévi AMATŐR KOSÁRLABDA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT Kecskemét, április SORSOLÁS Budapest, 2016. március 09. (szerda), 11:00 óra A csoport A csoport A/1 Szekszárd, Garay A/1 Orosháza, Táncsics A/2 Baja, Szent László A/2 Gyula, Erkel A/3 Pannonhalma, Bencés A/3 Ajka, Bródy

Részletesebben

ke zmu ves tanszak 2013/2014

ke zmu ves tanszak 2013/2014 Művészeti beszámoló ke zmu ves tanszak 2013/2014 Az alapfokú művészeti képzés nagymértékben elõsegíti a tanulók személyiségfejlõdését és biztosítja a tehetséggondozás lehetõségét. Figyelembe veszi az életkori

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Tisztelt Intézményvezető Asszony/Úr! Kedves Pedagógus Kollégák!

MEGHÍVÓ. Tisztelt Intézményvezető Asszony/Úr! Kedves Pedagógus Kollégák! MEGHÍVÓ Tisztelt Intézményvezető Asszony/Úr! Kedves Pedagógus Kollégák! A Nyugat-dunántúli Regionális Hálózatkoordinációs Központ tisztelettel meghívja Önt és munkatársait a A jövő iskolája, a közoktatás-fejlesztési

Részletesebben

Kapócs Horváth Zsófia I. Erdőpedagógai szm.

Kapócs Horváth Zsófia I. Erdőpedagógai szm. Kapócs Horváth Zsófia I. Erdőpedagógai szm. Célok és s téma t kiválaszt lasztásasa Téma: Vidéki élet, családi gazdálkodás, hagyományőrzés Helyszín: Patca, Katica tanya (Somogy megye) Probléma: A vidékről

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés - 2006

Közhasznúsági jelentés - 2006 Közhasznúsági jelentés - 2006 A Békés Megyei Népmqvészeti Egyesület 2006. évi tevékenységérql készített Közhasznúsági jelentés (Beszámoló a 2006. december 16-i közgyqlésen) I. Képzések táborok Az idei

Részletesebben

Márványos Tamburazenekar

Márványos Tamburazenekar Márványos Tamburazenekar MŰSORAINK "Húzzad édes muzsikásom" - Magyar népi hangszerek, hangadó játékszerek bemutatója: Az interaktív előadás során a magyar népzene hangszereit mutatjuk be. Egy műsoron belül

Részletesebben

A tábor szervezője és lebonyolítója: Békés Megyei Népművészeti Egyesület, Békéscsaba

A tábor szervezője és lebonyolítója: Békés Megyei Népművészeti Egyesület, Békéscsaba A tábor szervezője lebonyolítója: Bék Megyei Népművzeti Egyesület, Békcsaba Együttműködő partnerek: Bék Megye Népművzetéért Alapítvány, Békcsaba Kézműves Szakiskola Alapfokú Művzeti Iskola, Békcsaba A

Részletesebben

Csongrád Megyei Diáksport Egyesület

Csongrád Megyei Diáksport Egyesület Csongrád Megyei Diáksport Egyesület 2014/2015. TANÉV VÉGEREDMÉNY 1 VÉGEREDMÉNY LEÁNYOK Megye Iskola neve Település Testnevelő, felkészítő 1. Békés Békéscsabai Andrássy Gyula Gimnázium és Kollégium Békéscsaba

Részletesebben

Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat munkaterve a 2012-2013-as tanévre

Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat munkaterve a 2012-2013-as tanévre ADY ENDRE ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS PESTERZSÉBETI PEDAGÓGIAI INTÉZET 1204 Budapest, Ady Endre u. 98. Tel/fax: 284-01-38; Tel.: 421-07-71 Email: pepe20@pepint.sulinet.hu Honlap: www.pepint.hu Pesterzsébeti Ifjúsági

Részletesebben

III. TanÚsítványt nyújtó akkreditált képzések pedagógusoknak

III. TanÚsítványt nyújtó akkreditált képzések pedagógusoknak I. Népi kismesterségek Jelentkezési lap letöltése - Csipkekészítő - Fajátékkészítő - Faműves - Fazekas - Gyékény-, szalma-, csuhé tárgykészítő - Kályhás - Kézi- és gépi hímző - Kosárfonó és fonott-bútor

Részletesebben

FIT-jelentés :: KLIK Békéscsabai Tankerülete 5600 Békéscsaba, Kiss Ernő utca 3. Fenntartói azonosító: Fenntartói jelentés

FIT-jelentés :: KLIK Békéscsabai Tankerülete 5600 Békéscsaba, Kiss Ernő utca 3. Fenntartói azonosító: Fenntartói jelentés FIT-jelentés :: 2014 KLIK Békéscsabai Tankerülete 5600 Békéscsaba, Kiss Ernő utca 3. Fenntartói azonosító: 39011654-033000 Létszámadatok Az intézmények kódtáblázata A Békéscsabai Andrássy Gyula Gimnázium

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából Visszapillantó 2015. november 14 Visszapillantó 2015. november 14 A Debreceni Főnix

Részletesebben

Győri Kovács Margit. Német Nyelvoktató Nemzetiségi Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Iparművészeti Szakgimnázium és Szakközépiskola

Győri Kovács Margit. Német Nyelvoktató Nemzetiségi Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Iparművészeti Szakgimnázium és Szakközépiskola Győri Kovács Margit Német Nyelvoktató Nemzetiségi Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Iparművészeti Szakgimnázium és Szakközépiskola 9024 Győr, Répce u. 2. Telefon: 96/428-033, Fax: 411-056 E-mail:

Részletesebben

Elérhetőségek: Makra Márta - Tel.:+36/20-926-91-13 - E-mail: makramarta@gmail.com Levelezési cím: Bors Alapítvány 4400 Nyíregyháza, Szabolcs u. 6.

Elérhetőségek: Makra Márta - Tel.:+36/20-926-91-13 - E-mail: makramarta@gmail.com Levelezési cím: Bors Alapítvány 4400 Nyíregyháza, Szabolcs u. 6. A Bors Alapítvány idén első alkalommal rendezi meg az I. Népművészeti Tábor a Sóstói Múzeumfaluban című rendezvényét Hagyomány és ökológia a helyi természeti erőforrások fenntartható használata a kézművességben.

Részletesebben

K I V O N A T. Tárgy: A szociális célú segítő tevékenységet végző szervezetek 2015. évi pályázatainak elbírálása

K I V O N A T. Tárgy: A szociális célú segítő tevékenységet végző szervezetek 2015. évi pályázatainak elbírálása K I V O N A T Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Szociális és Egészségügyi Bizottsága 2015. június 24. napján tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből Tárgy: A szociális célú segítő

Részletesebben

TERMÉK ADATLAP. Szív nagy. Termék neve

TERMÉK ADATLAP. Szív nagy. Termék neve Szív nagy fonal X szalag egyéb: gipsz, festék, lakk, Alkalmazott technikák varrás X ragasztás X festés gyöngyözés 125 g gipsz, 3ml lakk, 10 cm organza szalag, 5 ml festék Szükséges eszközök gipsz kiöntő

Részletesebben

Név Végzettség szintje Szakképzettségek

Név Végzettség szintje Szakképzettségek Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettségei Név Végzettség szintje Szakképzettségek 1 Aradi Katalin Judit egyetem 2 Barna Judit mesterfokozat MA 3 Benkovich András egyetem 4 Bíró Adrienn egyetem

Részletesebben

Kétkezi Munka Becsülete

Kétkezi Munka Becsülete Kétkezi Munka Becsülete Népi kézmûves tanfolyamok és helyi termékek készítéséhez kapcsolódó szaktanácsadások Megvalósítás idõtartama: 2012. novembertõl 2014. januárig Megvalósítás helyszíne: Néprajzi Kiállítóterem,

Részletesebben

Debreceni Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Debreceni Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Debreceni Vörösmarty Mihály és Alapfokú Művészeti Iskola Megyei Német Nyelvi Verseny Eredménye 2016. november 28. 5. osztály Elérhető pontszám: 79 pont S.sz. Név Iskola Felkészítő tanár Pontszám Helyezés

Részletesebben

Békés M egyei Népművészeti Egyesület tagjai

Békés M egyei Népművészeti Egyesület tagjai ÁCS ANITA 5520 Szeghalom, Bajcsy-Zs. U. 11. (70) 230-3618 ANDRÉKÓ PÁLNÉ 5945 Kardoskút, Petőfi 60. (68)429-258; 20/533-7519 E-mail: pappnebori@citromail.hu; andrekone.kati@freemail.hu Művészeti ág: gyékény-

Részletesebben

Nyíri Arborétumért, Természetért, Kultúráért Egyesület

Nyíri Arborétumért, Természetért, Kultúráért Egyesület Nyíri Arborétumért, Természetért, Kultúráért Egyesület KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. TARTALOM 1. A szervezet alapadatai 2. Egyszerűsített könyvvitelt vezető egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolójának

Részletesebben

Fazekasság alapjai szakkör

Fazekasság alapjai szakkör Fazekasság alapjai szakkör Pályázó:Zalaapáti Község Önkormányzata Projekt címe: Zalaapáti Érték-Tár Azonosító: TÁMOP-3.2.3/A-11/1-2012-0024 1 Tematika Kézművesség- Fazekasság alapjai 1.B A tematika sablon

Részletesebben

Szabadidős programtervezet (havi 2 x 2 óra)

Szabadidős programtervezet (havi 2 x 2 óra) ünnepitabi14_6.qxp 7/25/2006 5:59 PM Page 6 Szabadidős programtervezet (havi 2 x 2 óra) 6 Szeptember 1. Bemutatkozás Az éves program ismertetése Az elkészítendõ ok bemutatása Ismerkedés az Ünnepváró könyvvel

Részletesebben

A 85. sorszámú Népi kézműves (a szakmairány megjelölésével) megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

A 85. sorszámú Népi kézműves (a szakmairány megjelölésével) megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye A 85. sorszámú Népi kézműves (a szakmairány megjelölésével) megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma:

Részletesebben

A 84. sorszámú Népi játék és kismesterségek oktatója megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye

A 84. sorszámú Népi játék és kismesterségek oktatója megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye A 84. sorszámú Népi játék és kismesterségek oktatója megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés-ráépülés azonosító

Részletesebben

Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat munkaterve a 2011-2012-es tanévre

Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat munkaterve a 2011-2012-es tanévre ADY ENDRE ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS PESTERZSÉBETI PEDAGÓGIAI INTÉZET 1204 Budapest, Ady Endre u. 98. Tel/fax: 284-01-38; Tel.: 421-07-71 Email: pepe20@pepint.sulinet.hu Honlap: www.pepint.hu Pesterzsébeti Ifjúsági

Részletesebben

Október 7. 14.00 óra: Idősek Világnapja - megyei rendezvény az életet az éveknek" Zm. Szövetség klubjai részére

Október 7. 14.00 óra: Idősek Világnapja - megyei rendezvény az életet az éveknek Zm. Szövetség klubjai részére PROGRAMJAINK: Keresztury Dezső Általános Művelődési Központ 8900 Zalaegerszeg, Landorhegyi út 21. Tel: 92/314-120, Fax: 92/815-522 E-mail: info@kereszturyamk.hu Október 7. 14.00 óra: Idősek Világnapja

Részletesebben

2014.október Gyermekek Háza

2014.október Gyermekek Háza 2014.október Gyermekek Háza 2014.október 1. 17.45-19.45 óráig 2014.október 1. 15-17 óra István fotográfus.. Részvételi díj: 4.500 Ft/hó. 2014.október 2. 9.15-9.45 óra 2014.október 2. 10-10.40 óra és 11-11.40

Részletesebben

2009 / Szeptember Békéscsabai programok

2009 / Szeptember Békéscsabai programok 2009 / Szeptember Békéscsabai programok Bábkészítı pályázat és kiállítás Kiállítás helye: Békési Úti Közösségi Házak 5600 Békéscsaba, Békési út 15-17. Tel.: 66/326-370 Fax: 66/326-370 E-mail: mesehaz@mesehaz.hu

Részletesebben

ISKOLAI ÜNNEPSÉGEK, RENDEZVÉNYEK

ISKOLAI ÜNNEPSÉGEK, RENDEZVÉNYEK ISKOLAI ÜNNEPSÉGEK, RENDEZVÉNYEK 1. Tanévnyitó ünnepség 2013. augusztus 31. 17 óra 2. Te szedd!!! akció 2013. szeptember 13. Felelős: 3. Projekttalálkozó 2013. szeptember 20-24. Vágnerné F. Nagy Alíz 4.

Részletesebben

2014. évi programterv (művelődési házbeli és egyéb nagyobb rendezvények)

2014. évi programterv (művelődési házbeli és egyéb nagyobb rendezvények) 2014. évi programterv (művelődési házbeli és egyéb nagyobb rendezvények) Január - Január 20. Szép magyar beszéd a Kazinczy verseny városi döntője a Városi Könyvtárban - Január 21. A Magyar Kultúra Napja

Részletesebben

A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI NÉPMŐVÉSZETI EGYESÜLET BEMUTATÁSA

A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI NÉPMŐVÉSZETI EGYESÜLET BEMUTATÁSA Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Népmővészeti Egyesület 5092 Tiszavárkony, Endre király út 121. Levelezési cím: 5000 Szolnok, Czakó E. u. 3. 1/15. E-mail: kenyeresne@t-online.hu A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI

Részletesebben

SZONEK Bükkösdi Általános Iskola és Óvoda Tagintézménye. ALKOT-LAK Tehetségműhely

SZONEK Bükkösdi Általános Iskola és Óvoda Tagintézménye. ALKOT-LAK Tehetségműhely SZONEK Bükkösdi Általános Iskola és Óvoda Tagintézménye ALKOT-LAK Tehetség A tervezett 30 órásprogramja Február tervezett tevékenységek Időpont- időkeret helyszín Tevékenységekdifferenciálás Felelős Sikerkritérium

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Tisztelt Szerkesztő/Újságíró! A Nyugat-dunántúli Regionális Hálózatkoordinációs Központ tisztelettel meghívja Önt és munkatársait a

MEGHÍVÓ. Tisztelt Szerkesztő/Újságíró! A Nyugat-dunántúli Regionális Hálózatkoordinációs Központ tisztelettel meghívja Önt és munkatársait a MEGHÍVÓ Tisztelt Szerkesztő/Újságíró! A Nyugat-dunántúli Regionális Hálózatkoordinációs Központ tisztelettel meghívja Önt és munkatársait a A jövő iskolája, a közoktatás-fejlesztési szolgáltatásokat nyújtó

Részletesebben

Beszámoló Tiszazugi Földrajzi Múzeum NKA 3507/00080

Beszámoló Tiszazugi Földrajzi Múzeum NKA 3507/00080 A TISZAZUGI FÖLDRAJZI MÚZEUM SZAKMAI BESZÁMOLÓJA A 2015. ÉVI MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJÁNAK MEGVALÓSÍTÁSÁRÓL A fény útja - Éjszaka a Tiszazugban címmel és tematikával került megrendezésre a programunk 2015 A Fény

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából Tájékoztató az Alapítvány elmúlt éves munkájáról 2012. novemberében a 13. születésnap alkalmából

Részletesebben

Szakközépiskolai Párhuzamos Szakképzés Helyi tanterve

Szakközépiskolai Párhuzamos Szakképzés Helyi tanterve Ikt.sz: 1/c. számú melléklet Békés Megyei Harruckern János Gimnázium, Szakképző Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Kollégium /Gyula Szent István

Részletesebben

A «A Polgárok Európai Éve találkozó Szihalmon» projektet az Európai Unió finanszírozta az Európa a polgárokért program keretében

A «A Polgárok Európai Éve találkozó Szihalmon» projektet az Európai Unió finanszírozta az Európa a polgárokért program keretében EURÓPA A POLGÁROKÉRT A «A Polgárok Európai Éve találkozó Szihalmon» projektet az Európai Unió finanszírozta az Európa a polgárokért program keretében Az 1. alprogram, 1.1. pályázati típusra vonatkozóan

Részletesebben