Kétkezi Munka Becsülete

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kétkezi Munka Becsülete"

Átírás

1 Kétkezi Munka Becsülete Népi kézmûves tanfolyamok és helyi termékek készítéséhez kapcsolódó szaktanácsadások Megvalósítás idõtartama: novembertõl januárig Megvalósítás helyszíne: Néprajzi Kiállítóterem, 5310 Kisújszállás, Petõfi. u. 5. Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki területekbe beruházó Európa

2 Kedves Olvasó! Kisújszállás egy újabb, európai uniós pályázati támogatással megvalósult, négy millió forintos projektjének összefoglaló, záró dokumentumát tartja a kezében. Ez is olyan zárás azonban, amely egyben kezdete új tevékenységeknek, alkotói munkáknak. Itt nem látványos építési munkálatokról van szó, hanem átadott és mások által átvett tudásról. Olyan ismeretekrõl, amelyek ha okosan és jól hasznosítják õket tartalmasabbá teszi azok életét, akik birtokolják. Ezek az ismeretek elõször látszólag szabadidõs elfoglaltságot kínálnak, késõbb azonban alkotásra ösztönöznek, majd sikerekhez juttatnak, legyen azok forrása például éppen magának a munkálkodásnak az öröme, vagy a mások elismerését kiváltó, kész alkotás. Ha mindez a kedvvel végzett elfoglaltság még a mindennapokban is hasznosítható tudás, ismeret, akkor teljesebbé teheti annak életét, aki azt megszerezte. Látszólag egyszerû kézmûves tevékenységekrõl és ismeretekrõl van szó: egyfelõl kosárfonásról, szõnyegszövésrõl, nemezelésrõl, csipkeverésrõl, hímzésrõl, foltvarrásról, szalma- és csuhéfonásról, másfelõl hagyományos ételkészítési praktikákról, mint például hogyan kell otthon száraztésztát készíteni, gyümölcsöket befõzni, húsokat feldolgozni, biozöldséget termeszteni. Ám aki kedvet kap ahhoz, hogy eleink kismesterségeibe beletanuljon, megtapasztalja, hogy az évszázados tapasztalatokon nyugvó tudás, érték, amellyel ma is boldogulhat. A Kisújszállási Mûvelõdési Központ és Könyvtár együttmûködve a Bokorvirág Hagyományõrzõ Egyesülettel A kétkezi munka becsülete címû, novembertõl januárig tartó programsorozatával ilyen tudásokhoz juttatott el számos kisújszállásit, közöttük fiatalokat és felnõtteket. Olyanokat is, akik megélték a munkanélküliség anyagi és lelki terheit. Emellett tizenhat olyan személyt szakembereket, õstermelõket, vállalkozókat, kismesterségek tudóit vontak be a tanfolyamok és szaktanácsadások megvalósításába, akik örömmel és szívesen adták tovább tudásukat, tapasztalataikat. Köszönet illeti mindannyiukat, szervezõket, oktatókat, résztvevõket egyaránt. Olyan programsorozat zárult le, amely utakat nyit meg: tovább élteti hagyományainkat, élõvé és hasznossá teszi azokat a háztartásokban, a családokban. Alkotómunkát, munkalehetõségeket kínál, és ami talán a legfontosabb, hogy önbizalmat ad tehetséges és szorgalmas kisújszállási fiataloknak, felnõtteknek. Kívánom, hogy a megszerzett tudásuk váljék önmaguk és közösségeink hasznára, örömére és a kétkezi munka becsületére. A KÉTKEZI MUNKA BECSÜLETE címet viselõ pályázat képzés sorozatának elemei TANFOLYAMOK - Kosárfonás - Foltvarrás - Szõnyegszövés - Szalma- és csuhéfonás - Csipkeverés - Nemezelés A kézmûves tanfolyamok 40 órában, heti rendszerességgel folytak. A tanfolyamok célja a népi kismesterségek alapjainak az elsajátítása volt. A pályázatban megjelenõ mesterségek a Nagykunság hagyományos kultúrájához tartoznak. Életben tartásuk elengedhetetlen kulturális értékeink fenntartása miatt is. SZAKTANÁCSADÁSOK - Hagyományos módon elkészített húskészítmények témakörben - Házi száraztészták készítése témában - Kiskerti bio-zöldség termesztés témakörben - Népi kézmûves és vállalkozói ismeretek témában - Házi lekvár és befõtt készítés témakörben - Házi tejtermékek készítése témában A szaktanácsadások 8 órában, általában egy alkalommal valósultak meg. Kisújszállás, február 12. Kecze István polgármester

3 Foltvarrás november 28. és március 05. között 40 órás képzés Vas Ferencné foltvarró Vígh Jánosné foltvarró 1. Ari Anikó 2. Ari Sándorné 3. Ábri Jánosné 4. Blum Endréné 5. Bolgovics Bianka 6. Borók Lajosné 7. Ducza Gyuláné 8. K.Szabó Jánosné 9. Kis Sándorné 10. Kovácsné Varga Mária 11. Ladányiné Sebestyén Mariann 12. Nagyné Daku Ágnes 13. Nagyné Nánási Mária 14. Nánásiné Barta Erzsébet 15. Oros Róza 16. Sáfár Imréné 17. Sas Jánosné 18. Szabó Katinka 19. Széll Katalin 20. Szilágyiné Katona Ilona 21. Szöllõssy Gyuláné 22. Tróznai Edit 23. Vargyasi Judit 24. Zilahi Alíz 25. Zimányné Hegymegi Erzsébet Kosárfonás november 17. és április 13. között 40 órás képzés Takács Magdolna Kiss Borbála 1. Adamecz Marianna 2. Bodnár Réka 3. Bolgovics Ágnes 4. Borók Lajosné 5. Borsányi Attiláné 6. Csiszár Istvánné 7. Daku Lajos 8. Farkas Kató 9. Fehér Imréné 10. Fekete Aniella 11. Ferenczi Edit 12. K. Szabó Jánosné 13. Németh Beáta 14. Radics Zoltán A foglalkozás fõbb tematikai elemei: 15. Rehócsin Mária 16. Rideg Olga 17. Szabó Erika 18. Szabó Katinka 19. Széll Katalin 20. Tóth Anna 21. Tóth Tünde 22. Tóthné Ágoston Edit 23. Tóthné Kémeri Erika 24. Tróznai Edit 25. Tukarcs János 26. Veres Éva 27. Zilahi Zita 28. Zimány Miklósné - A kosárfonás történetének és kézi eszközeinek megismerése: metszõolló, ár, hasító kés, verõvas,fonópad - Hántolt amerikai vesszõ válogatása. Osztályozás hosszúság, vastagság és minõség szerint. - Kosárfonás technikai elemei kerek kosáralj készítése 8 fenékkaróra, oldalkarók rögzítése, oldalfonások, oldalszerkezetek kialakításának elsajátítása, karótartás, berakás, csavart fül, benyúló kosárfül készítése, hármas gyûrûfonás, elszegés, befejezõ mûveletek kivitelezése. Napjaink közkedvelt kézmûves foglalkozásába, a foltvarrásba kaphattak az érdeklõdõk betekintést. Megismerhették a patchwork alapfogalmait és az alaplépéseket. Sablonok alapján blokkok összeállítása, varrás, vasalás, bélelés, fércelés, tûzés, szegõcsík felvarrása. Ezekkel a lépésekkel bármi más foltos munka is elkészíthetõ.

4 Házi száraztészták készítése január 26. Szaktanácsadás 8 órában Kovács Károlyné 1. Borók Lajosné 2. Czakóné Nagy Mária 3. Csízi Pál 4. Kecze Andrea 5. Kiss Borbála 6. Oláh Istvánné 7. Rideg Istvánné 8. Rideg Olga 9. Szabó Gáborné 10. Szalai Józsefné 11. Szilágyiné Katona Ilona 12. Tóth Lajosné A résztvevõk gyakorlati foglalkozáson sajátíthatták el a csigatészta készítésének folyamatát, a tészta begyúrásától kezdve a kézi feldolgozásig. 8 órás szaktanácsadás a házilag, hagyományos módon elõállított húskészítményekrõl január 26. Márta István szakács-szakoktató 1. Borók Lajosné 2. Csízi Ádám 3. Csízi Pál 4. Csízi Pálné 5. Kovácsné Varga Mária 6. Oláh Istvánné 7. Rideg Istvánné A kóstolóval egybekötött nap, a házilag, hagyományos módon elõállított húskészítmények elkészítésérõl szólt.

5 Népi kézmûves és vállakozói ismeretek szaktanácsadás április óra idõtartamban Elõadó: Monoki Károly Hallgatók: 1. Ducza Gyuláné 2. Krokavecz László 3. Nagyné Daku Ágnes 4. Pál Renáta 5. Szabó Erika 6. Szabó Katinka A foglalkozás fõbb kérdései, melyekre választ kaphattak az érdeklõdõk. - Értékesíteni szeretné a kézmûves termékeit? - Hogyan teheti ezt? - Milyen adó és TB jogszabályok vonatkoznak a népi kézmûvestermékeket elõállítókra és értékesítõkre? Szõnyegszövés április 6. és június 15. között 40 órás tanfolyam Molnár Jánosné Szövõ Népi Iparmûvész 1. Ábri Jánosné 2. Bálintné Oros Ildikó 3. Balla Albertné 4. Borók Lajosné 5. Fehér Attila 6. Hermeczi Olívia 7. Horváth Kinga 8. Horváth Mihályné 9. K. Szabó Jánosné 10. Kovácsné Bulkay Julianna 11. Nánásiné Barta Erzsébet 12. Oláh István 13. Oláh Istvánné 14. Oláh Róza 15. Oláh Tünde 16. Oros Istvánné 17. Pardi Józsefné 18. Pocsaji Péter 19. Széll Katalin 20. Zilahi Aliz A tanfolyam résztvevõi megismerték a népi szövés alapjait, ornamentikáját, funkcióját. Elsajátították a gyapjúszövés technikáját, sima és csíkritmusú szõnyegeket terveztek, kiviteleztek.

6 Szaktanácsadó nap kiskerti Házilekvár- és befõttkészítés biozöldség termesztés témakörben szeptember 28. és október május 17. Szaktanácsadás 8 órában Elõadó: Krokavecz László õstermelõ 1. Borók Lajosné 2. Molnár Benedek 3. Rideg Istvánné 4. Rideg Olga 5. Sárkányné Szabó Katalin 6. Szabó Erika 7. Tukarcs János 8. Zilahi Aliz Szaktanácsadás 4-4 órában Szabó Erika Ridegné Fekete Mária 1. Kecze Andrea 2. Kovácsné Varga Mária 3. Ladányiné Sebestyén Marianna 4. Oláh István 5. Oláh Istvánné 6. Pabar Sándorné 7. Sipos Jánosné 8. Sipos Nikolett 9. Szalai Józsefné 10. Szoboszlainé Kovács Ildikó 11. Zilahi Aliz A jelentkezõk a gyakorlati foglalkozások keretében sajátíthatták el a szilvalekvár és a birsalmabefõtt készítésének folyamatát, a magozástól a hagyományos módon történõ elõállításig.

7 Házi tejtermékek készítése november 16. Szaktanácsadás 8 órában Németh Attila õstermelõ 1. Bíró András Lajos 2. Bíróné Czibi Mária 3. Bögös Csenge 4. Bögös Katalin 5. Farkas Kató 6. Kovács Anna 7. Kovácsné Varga Mária 8. Monoki Annamária 9. Pabar Sándorné 10. Rehócsin Mária 11. Szabó Erika 12. Szoboszlainé Kovács Ildikó A jelentkezõk gyakorlati foglalkozáson kaphattak betekintést a házi, hagyományos módon való sajtkészítés munkafolyamataiba Szalma- és csuhéfonás október 02. és november 06. között 40 órás tanfolyam Balogh Károlyné 1. Borsányi Attiláné 2. Csiszár Istvánné 3. Fehér Imréné 4. Ladányiné Sebestyén Marianna 5. Pápai Viktória 6. Szabó Gáborné 7. Széll Istvánné 8. Széll Kata A foglalkozás fõbb tematikai elemei: - Szalmatisztítás, darabolás, osztályozás - Hármasfonás, hajfonás, macskanadrág - Négyes, lapos, ostor - Fonatok felhasználása, kitüzõ, madárka készítése

8 Csipkeverõ tanfolyam november 21. és december 21. között 40 órás képzés Ari Anikó Balogh Károlyné 1. Ábri Jánosné 2. Bacsó Endréné 3. Bálintné Oros Ildikó 4. Borsányi Attiláné 5. Cs Nagy Andrásné 6. Csiszár Istvánné 7. Fehér Imréné 8. Hermeczi Olívia 9. Kenéz Sándorné 10. Kis Tamásné 11. Kiss Anita 12. Kiss Ferencné 13. Kiss Gáborné 14. Kovács Jánosné 15. Kovács Károlyné 16. Monoki Katalin 17. Nagyné Balogh Róza 18. Surányi Jánosné 19. Széll Istvánné 20. Széll Kata 21. Szõke Zsigmondné 22. Szûcsné Nagy Zita 23. Tanka Sándorné 24. Végh Józsefné Nemezelõ tanfolyam december 02. és január 17. között 40 órás tanfolyam Kovácsné Bulkay Julianna mûvésztanár 1. Balla Márton 2. Bárdi Károlyné 3. Csatári Vivien 4. Fehér Imréné 5. Monoki Annamária 6. Monoki Luca Anna 7. Pabar Sándorné 8. Pápai Viktória 9. Posztós Laura 10. Rideg Istvánné 11. Szabó Erika 12. Szilágyiné Katona Ilona 13. Tróznai Edit 14. Zilahi Zita A foglalkozás fõbb tematikai elemei: - Ismerkedés az anyaggal, a gyapjú tulajdonságai, a nemezelés elõélete - Egyszerû tárgyak elkészítése, karkötõ, labda - Színek elõnemezelése, minta rajzolása sablonok segítségével, terítõkészítés, dobált és vágott motívumokkal - Tarsoly, pénztárca, ujjbáb készítése - Tarisznyakészítés cserepezéstechnikával, - Sodratok, golyók, fogantyú, hímzés, gyöngyözés A foglalkozás fõbb tematikai elemei: - Eszközök ismertetése,csipkeverõ párna megtöltése, orsók feltekerése - Mintacsík megrajzolása, felrakása, vászonverés, - Félverés, egészverés - Szövés azsúr széllel, rece, pikó

9 Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki területekbe beruházó Európa

KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE

KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE XV. évfolyam, 2007. november 10. 9. KISBÍRÓ WWW.KISUJSZALLAS.HU KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE Jegyzet a kételyekrõl és a gondolkodásról "Gondolkodom, tehát vagyok" - e szállóigévé vált mondás

Részletesebben

K a r á c s o n y e l é... K e d v e s k i s ú j s z á l l á s i L a k o s o k!

K a r á c s o n y e l é... K e d v e s k i s ú j s z á l l á s i L a k o s o k! XVI. évfolyam, 2008. december 20. 12. KISBÍRÓ WWW.KISUJSZALLAS.HU KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE K a r á c s o n y e l é... K e d v e s k i s ú j s z á l l á s i L a k o s o k! Fogynak a fények

Részletesebben

KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE

KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE XXIII. évfolyam, 2015. április 11. 3. KISBÍRÓ WWW.KISUJSZALLAS.HU KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE A vers ünnepén Történt egyszer pár éve, egy napfényes szeptemberi vasárnapon, a Kisújszállásról

Részletesebben

KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE. Ezzel a segítséggel hatalmasat lépett előre Kisújszállás

KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE. Ezzel a segítséggel hatalmasat lépett előre Kisújszállás XXII. évfolyam, 2014. április 5. 3. KISBÍRÓ WWW.KISUJSZALLAS.HU KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE Ezzel a segítséggel hatalmasat lépett előre Kisújszállás Nagyon szép nap ez a mai mondtam április

Részletesebben

KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE. Tegyünk az egészségért!

KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE. Tegyünk az egészségért! XXII. évfolyam, 2014. május 31. 5. KISBÍRÓ WWW.KISUJSZALLAS.HU KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE Tegyünk az egészségért! Felelősek vagyunk magunkért és másokért. Így van ez az egészség védelmében

Részletesebben

Kisújszállás: itt mindenkire szerep vár

Kisújszállás: itt mindenkire szerep vár Kisújszállás: itt mindenkire szerep vár 23 hónap története képekben és szavakban TÁMOP 3.2.3/08/2 2009-0034 Állj mögém, szurkolj nekem, és ha együtt nyerünk, hajolj meg velem. - Presser Gábor - Előszó

Részletesebben

Közhírré tétetik! KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE. Nyugodt évkezdet. XXIII. évfolyam, 2015. február 7.

Közhírré tétetik! KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE. Nyugodt évkezdet. XXIII. évfolyam, 2015. február 7. XXIII. évfolyam, 2015. február 7. 1. KISBÍRÓ WWW.KISUJSZALLAS.HU KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE Közhírré tétetik! Hol és mit intéznek? Változások a szociális ellátásban (2. oldal) Hiány nélkül

Részletesebben

KEDVES KISÚJSZÁLLÁSI LAKOSOK! KEDVES KISÚJSZÁLLÁSRA LÁTOGATÓ VENDÉGEINK!

KEDVES KISÚJSZÁLLÁSI LAKOSOK! KEDVES KISÚJSZÁLLÁSRA LÁTOGATÓ VENDÉGEINK! KEDVES KISÚJSZÁLLÁSI LAKOSOK! KEDVES KISÚJSZÁLLÁSRA LÁTOGATÓ VENDÉGEINK! Hét éve annak, hogy először vehették kezükbe önkormányzatunk városi rendezvénynaptárát. A hetes szám hallatán elgondolkodtam Eszembe

Részletesebben

Köszöntjük otthonunkat, Földest!

Köszöntjük otthonunkat, Földest! 2010. I. negyedév KÖZÉLETI LAP VI. évfolyam, I.szám Településünk 231 éve nyerte vissza önállóságát. Az 1764-től 1779. április 14-ig tartott pereskedésnek köszönhető, hogy Földes kuriális nemesi község

Részletesebben

Közművelődési díj nyertes Cigánd

Közművelődési díj nyertes Cigánd 2013. augusztus XIII. évfolyam 2. szám CIGÁNDI www.cigand.hu www.bodrogkoz.com Közművelődési díj nyertes Cigánd 2013. május 14-én, Szegeden, a Szent- Györgyi Albert Agórában került megrendezésre a Magyar

Részletesebben

Március 15. Szavaimmal egy az érzet A TARTALOMBÓL. Értelem és érzelem Méltóságteljes öregkor Tündeváros utolsó meséje Kérem a következőt

Március 15. Szavaimmal egy az érzet A TARTALOMBÓL. Értelem és érzelem Méltóságteljes öregkor Tündeváros utolsó meséje Kérem a következőt XXIV. ÉVFOLYAM, Március 15. ÖNKORMÁNYZATI HAVILAP 2012. március Szavaimmal egy az érzet Csak a teljes igazság szenvedélyes keresői teremthetik valósághűen újjá a múltat, a hősöket írja H. Törő Györgyi

Részletesebben

A zt üzeni az őszi szél ilyenkor október táján mindenhol a világon, hogy

A zt üzeni az őszi szél ilyenkor október táján mindenhol a világon, hogy 2008. szeptember-októberi szám Megjelenik havonta 1200 példányban Kazáron Mit üzen az őszi szél? Lábam alatt zizeg, zenél a sok levél, Hallom azt is mit üzen az őszi szél. Csodálatos az ősz, olyan mint

Részletesebben

Hírlap. Sámsoni. Önkormányzati választás 2014. október 12.

Hírlap. Sámsoni. Önkormányzati választás 2014. október 12. Sámsoni Hírlap Hajdúsámson Város Önkormányzatának ingyenes lapja. Alapítva 1995-ben. XX. évf. 8. szám Önkormányzati választás 2014. október 12. 2014. SZEPTEMBER Hajdúsámson, Sámsonkert, Martinka, Liget

Részletesebben

HÍRLEVÉL. IV. Gyõri Operett Fesztivál 2009. június 26-28. TARTALOM GYÕR-MOSON-SOPRON MEGYEI KULTURÁLIS

HÍRLEVÉL. IV. Gyõri Operett Fesztivál 2009. június 26-28. TARTALOM GYÕR-MOSON-SOPRON MEGYEI KULTURÁLIS GYÕR-MOSON-SOPRON MEGYEI KULTURÁLIS V. évfolyam 2. szám Bartók Béla Megyei Mûvelõdési Központ Nonprofit Kft. 2009/2. TARTALOM Beszámoló a szakmai továbbképzésekrõl Drámapedagógusok, színjátszó-rendezõk

Részletesebben

Közhírré tétetik! KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE. XXII. évfolyam, 2014. október 18.

Közhírré tétetik! KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE. XXII. évfolyam, 2014. október 18. XXII. évfolyam, 2014. október 18. 8. KISBÍRÓ WWW.KISUJSZALLAS.HU KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE Közhírré tétetik! Meghívó a képviselő-testület alakuló ülésére (2. oldal) A választás helyi eredményei

Részletesebben

FAI_2009_6.qxd 2009.03.15. 18:44 Page 1. A Felsõvárosi Általános Iskola 25. éves jubileumi évkönyve

FAI_2009_6.qxd 2009.03.15. 18:44 Page 1. A Felsõvárosi Általános Iskola 25. éves jubileumi évkönyve FAI_2009_6.qxd 2009.03.15. 18:44 Page 1 A Felsõvárosi Általános Iskola 25. éves jubileumi évkönyve FAI_2009_6.qxd 2009.03.15. 18:44 Page 2 FAI_2009_6.qxd 2009.03.15. 18:44 Page 3 Gyöngyös 2009 FAI_2009_6.qxd

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI JELENTÉS KARCAG VÁROS 2006 2010. ÉVI ÁLLAPOTÁRÓL

ÖNKORMÁNYZATI JELENTÉS KARCAG VÁROS 2006 2010. ÉVI ÁLLAPOTÁRÓL ÖNKORMÁNYZATI JELENTÉS KARCAG VÁROS 2006 2010. ÉVI ÁLLAPOTÁRÓL Karcag 2010 Dr. Fazekas Sándor polgármester, később vidékfejlesztési miniszter, 2010. június 22-én lemondott tisztségéről A Nagykunsági Kulturális

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI JELENTÉS KARCAG VÁROS 2010 2014. ÉVI ÁLLAPOTÁRÓL

ÖNKORMÁNYZATI JELENTÉS KARCAG VÁROS 2010 2014. ÉVI ÁLLAPOTÁRÓL ÖNKORMÁNYZATI JELENTÉS KARCAG VÁROS 2010 2014. ÉVI ÁLLAPOTÁRÓL Karcag 2014 1 A karcagi REWE raktárbázis Magyarországi projekttalálkozó hét ország szakembereinek részvételével. Házigazdák a Madarász Imre

Részletesebben

A lap a Nova Villa Média Csoport tagja biharihirlap@gmail.com XXV. évfolyam 6. szám 2015. június. Bihari Hírlap

A lap a Nova Villa Média Csoport tagja biharihirlap@gmail.com XXV. évfolyam 6. szám 2015. június. Bihari Hírlap A lap a Nova Villa Média Csoport tagja biharihirlap@gmail.com XXV. évfolyam 6. szám 2015. június Bihari Hírlap Berettyóújfalu Város Önkormányzatának havonta megjelenő közéleti lapja Széchenyi Programiroda

Részletesebben

Útjaink százfelé válnak

Útjaink százfelé válnak 2012. JÚNIUS 1 Útjaink százfelé válnak Június 16-án (szombaton) 36 végzôsnek szólt utoljára a csengôszó a Kállay Miklós Általános Iskola ballagási ünnepségén. A hagyományoknak megfelelôen átadásra kerültek

Részletesebben

Sz.E.M. Szemes Encsencs Mindennapjai. Encsencs Község Önkormányzatának lapja

Sz.E.M. Szemes Encsencs Mindennapjai. Encsencs Község Önkormányzatának lapja Sz.E.M. Szemes Encsencs Mindennapjai Különszám 2014. július Tájékoztatjuk a szennyvízelvezetés és tisztítás alakulásáról A Dél-Nyírségi Víziközmű Beruházási Társulás 2014. március 31-én írta alá a Nyírbátor,

Részletesebben

Nádudvari. A városközpont-fejlesztésről

Nádudvari. A városközpont-fejlesztésről Nádudvari VÁROSI KÖZÉLETI LAP 2013. június XVIII. évfolyam 6. szám Ára: 99 Ft Ősszel indulhat a 3. ütem 2013. május 30. napján 17 órai kezdettel tartotta a Nádudvari Csatornamű Beruházó Víziközmű Társulata

Részletesebben

HÍREK KITÜNTETÉSEK APÁCZAI CSERE JÁNOS DÍJAT. Az Oktatási Miniszter POSZTUMUSZ APÁCZAI CSERE JÁNOS DÍJAT adományoz

HÍREK KITÜNTETÉSEK APÁCZAI CSERE JÁNOS DÍJAT. Az Oktatási Miniszter POSZTUMUSZ APÁCZAI CSERE JÁNOS DÍJAT adományoz KITÜNTETÉSEK A Magyar Köztársaság oktatási minisztere a 2006. évi Magyar Kultúra Napja alkalmából az alap, közép és szakoktatási területen végzett magas színvonalú munkáért, valamint a pedagógiai gyakorlatot

Részletesebben

Önkormányzati ÉrtesítŐ. Galiba Napok 2011.

Önkormányzati ÉrtesítŐ. Galiba Napok 2011. VI. ÉVFOLYAM 7. SZÁM Önkormányzati ÉrtesítŐ Újkígyós Város Önkormányzata a civil szervezetek közreműködésével 2010-ben először szervezte meg az Újkígyósi Galiba Napok gasztronómiai rendezvényét. 2011-ben

Részletesebben

www.hajdunanas.hu Nemzeti Összetartozás Napja 2014.

www.hajdunanas.hu Nemzeti Összetartozás Napja 2014. www.hajdunanas.hu XXVII. (XXXVII.) ÉVFOLYAM. SZÁM HAJDÚNÁNÁS VÁROS LAPJA Japán harcművészet oktatás Hajdúnánáson Pedagógusnap. oldal. JÚNIUS. Kiállítás megnyitó a Galériában Tűzoltók horgászversenye. oldal

Részletesebben

DERECSKE VÁROS HAVONTA MEGJELENŐ LAPJA

DERECSKE VÁROS HAVONTA MEGJELENŐ LAPJA Derecskei Hírek XIX. évf., III. szám DERECSKE VÁROS HAVONTA MEGJELENŐ LAPJA 2009. március Kész a költségvetés! 3-4-5. oldal Farsangi pillanatok 6. oldal Szükség van rájuk 7. oldal Táncos sikerek 9. oldal

Részletesebben

Pedagógiai Hírlevél. A FÖLD NAPJA április 22. április 11. Újbudai Pedagógiai Intézet 19. évfolyam 4. szám 2013. április.

Pedagógiai Hírlevél. A FÖLD NAPJA április 22. április 11. Újbudai Pedagógiai Intézet 19. évfolyam 4. szám 2013. április. Pedagógiai Hírlevél Újbudai Pedagógiai Intézet 19. évfolyam 4. szám 2013. április A FÖLD NAPJA április 22. Tartalomjegyzék Magunkról Újbudai Pedagógiai Napok Szakmai programok Versenyek Föld napja Versenyeredmények

Részletesebben

Jánoshidai Híradó. XIII. évfolyam 2. szám 2010. június. Grafika: Varga Ádám

Jánoshidai Híradó. XIII. évfolyam 2. szám 2010. június. Grafika: Varga Ádám Jánoshidai Híradó POLGÁRMESTERI HIVATAL 5143 Jánoshida, Fő út 28. 57/558-060 www.janoshida.hu Önkormányzati lap 150 Ft XIII. évfolyam 2. szám 2010. június Arany János: A rab gólya Árva gólya áll magában

Részletesebben

EGYÜTTMÛKÖDÉSRE ÍTÉLVE 1 Civilek és önkormányzatok együttmûködése K-E megyében

EGYÜTTMÛKÖDÉSRE ÍTÉLVE 1 Civilek és önkormányzatok együttmûködése K-E megyében HÍRMONDÓ Népfôiskolai A MAGYARY ZOLTÁN NÉPFÔISKOLAI TÁRSASÁG IDÔKÖZI TÁJÉKOZTATÓJA TATA, 2007. MÁRCIUS EGYÜTTMÛKÖDÉSRE ÍTÉLVE 1 Civilek és önkormányzatok együttmûködése K-E megyében A megyei közgyûlés

Részletesebben

Kétszer állhatott a világ tetejére Riminiben Vida Balázs az ifjúsági kick box világbajnokságon. Gratulálunk Balázs!

Kétszer állhatott a világ tetejére Riminiben Vida Balázs az ifjúsági kick box világbajnokságon. Gratulálunk Balázs! Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Lapja XXVI. évfolyam 8. szám 2014. szeptember-október Ajánló választási tájékoztató Az újság hasábjain pontos információt kaphatnak arról, hogy kik indulnak az idei

Részletesebben