Önkormányzati Lap 10. évf sz Július - Augusztus

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Önkormányzati Lap 10. évf. 104-105. sz. 2007. Július - Augusztus"

Átírás

1 Önkormányzati Lap 10. évf sz Július - Augusztus Tisztelt Újságolvasó! Zsadány Község Önkormányzata pályázatot adott be az Európai Unió központjába, Brüsszelbe testvértelepülések találkozójának megrendezésére. Pályázatunk sikeres volt és 4274 Eurót azaz a változó árfolyamot figyelembe véve kb Ft-ot nyertünk. Ebbıl a pénzbıl vendégül tudjuk látni Erdıfüle küldöttségét, akik augusztus 21 és 27 között tartózkodnak Magyarországon Zsadányban. Kérem a lakosságot, hogy fogadják szeretettel a népes küldöttséget, akik autóbusszal érkeznek Zsadányba és baráti családoknál, lesznek elszállásolva. Néhány család még soha nem járt Zsadányba és lehetıség van a vendéglátásukra, akik késıbb viszont hívhatják a most vendégfogadókat Erdıfülére. Ezért kérem azokat, akik tudnak és akarnak vendégül látni valakit, hogy jelezzék szándékukat az Önkormányzat 3. számú irodájában. A következı családokat, személyeket lehet vendégül látni: Simon János 2 felnıtt 1 lány Varga Annamária 1 személy Bedı Kálmán 2 felnıtt 2 gyerek Tájékoztatom a jelentkezıket, hogy a látogatás alatt Zsadányban alszanak minden nap, de naponta elutaznak valahová, Debrecenbe, Hortobágy, Eger, Ópusztaszer, Szeged, sıt egy napon még Budapestre. Településünk lakossága 1990 óta jó kapcsolatot ápol Erdıfüle lakosságával, amikor Zsadányból három teherautó élelmiszert vittünk a romániai forradalom után székelyföldi embereknek. Ezt követıen a helyi református egyházak és a helyi önkormányzatok kezdeményezésére megindult egy baráti ismerkedés a települések lakosai között. Kezdetektıl fogva a vendégek elszállásolása családoknál történik mind a két településen. Így teljesen családias hangulat alakult ki az emberek között. A vendéglátók aktívan kiveszik részüket a programok megvalósításában, így minden olyan rendezvényen részt vesznek, amely a találkozóval kapcsolatos. A testvér települési kapcsolatot 1999-ben fogadta el mindkét település képviselı testülete. Dudás Árpád Polgármester

2 - 2 - Egy hét kézmőves tábor élményei, egy életre szólnak! Harmadik alkalommal került megrendezésre Zsadányban a Kézmőves tábor. Az egy hét alatt a táborban részt vevı 30 gyerek, Makra Márta keramikus, Rácz Ernı fafaragó, Kerekes Mihály bırdíszmőves és Zászlósi Marika rajz-mővésztanár segítségével tanulhatták a négy szakma alapfogásait, készíthették el remekmőveiket. A tábor megszervezésére, anyagi finanszírozására a Zsadányi Helytörténeti, Hagyományırzı és Faluszépítı Egyesület pályázatott adott be, amelyre még eddig válasz nem érkezett. Így a tábor költségének nagy részét a Zsadányi Önkormányzat vállalta magára, amelyért köszönettel tartozunk a 30 gyermek nevében is. A gyermekek táborban készített munkáit, szeptemberben állítják ki a Mővelıdési Házban. A 2006-ban megrendezett II. Kézmőves tábor egyik feladata volt a fafaragó mestereknek és a gyerekeknek, hogy elkészítsék a zsadányi buszmegálló faragott tartópilléreit. Az oszlopot a környéken honos vadállatok, madarak faragot képei díszítik. Az oszlopok faragását Rácz Ernı és Sós Mihály fafaragók készítették, irányították. A buszmegállót a zsadányi Tóth László asztalos állította fel. Ennek köszönhetıen a Zsadányból indulók, vagy átutazók megpihenhetnek az árnyékot adó, szemet gyönyörködtetı buszmegállóban. Új buszmegálló ékesíti Zsadány fıterét.

3 - 3 - Káptalanfüredi tábor június 25. július 2. Utazásunk június 25-én, hétfı reggel 6 órakor vette kezdetét. 21 gyermek és 15 felnıtt utazott három kisbusszal és két személyautóval. A 32 fokos melegben, viszonylag kevés megállóval könnyen vettük az akadályokat. Délelıtt 11 körül már megpillanthattuk a Balaton csábító habjait. Délre mindannyian a táborban voltunk és türelmetlenül vártuk a szobabeosztást, ami kiderült nem is volt olyan egyszerő. 13 órakor elfoglaltuk házainkat és rá kellett jönnünk, hogy nem vagyunk egyedül. Egy Gyırhöz közeli kisváros, Enese szimpatikus fiataljaival osztjuk meg a tábort. A verıfényes délután hatására elsı utunk a partra vezetett, ahol mindenki megmártózott a magyar tenger hős vizében. A vacsora várt minket fél 7-kor. Felfedeztük az újonnan épített strandröplabda és egyben futballpályát, ahol azonnal kihívtuk Enese bátor ifjait egy röplabda-mérkızésre, amely csapatnak jómagam is tagja voltam. Ám a csoport még nem volt teljes. Úton voltak a szlovákiai Berzéte diákjai is, akik éjfél körül foglalták el a helyüket közöttünk. Nagy részük ismerıs arc volt, mivel 2006-ben mi zsadányiak mentük hozzájuk. Szóval barátként üdvözöltük másnap egymást, de voltak új gyerekek is. Másnap reggel 7:30-kor ébresztı. Hővösebb idıre ébredtünk, ami kicsit ijesztı volt számunkra. Nyolckor sziréna hívogató szavára a reggeli elfogyasztására került sor, amely így történt a tábor többi napján is. Fél 10- tıl a gyermekek játékos hittanfoglalkozáson vehettek részt, amelyben Demeter Ottó tiszteletes úr segítségére volt egy másik lelkészházaspár. A hét minden napján érdekes és szórakoztató vetélkedık sorozata színesítette a hittanórákat. Minden táborozó most is szívesen emlékszik vissza ezen órákra. A Nap bíztató sugarai hatására kimentünk a strandra, bár már nem volt olyan jó idı, mint hétfın. A már ismert úton visszamentünk vacsorázni és jött az esti röplabda-bajnokság, ahol ismét gyızedelmeskedtünk. Az elkövetkezendı napok hasonlóan teltek. Az ébresztı után reggeli, majd foglakozás. Ebéd után egy kis lubickolás, de az idı nem nagyon kedvezett nekünk. Visszasétáltunk és a vacsorára várakoztunk. A kisebbek a többi éjszakához hasonlóan nagy aktivitást mutattak és immáron a szlovákokkal összebarátkozva tevékenykedtek. Pénteken ellátogattunk Tihanyba, ahol megcsodálhattuk az apátságot és a gyönyörő panorámát; szombaton pedig a felnıttek kirándultak egyet Veszprémben és a gyerekek inkább a Balatont választották. Most már Berettyóújfaluval osztoztunk a táboron, akikkel szintén emlékezetes meccseket játszottunk. Eljött a vasárnap. Még utoljára kimentünk fürödni és beszélgettünk szlovák barátainkkal, akiktıl nemsokára fájdalmas búcsút vettünk. A régi barátságok megerısödtek és újak szövıdtek. Délután 4 órakor a jövıbeni viszontlátás reményében elhagyták a tábort és országunkat. Hétfın követtük példájukat. Reggel összepakoltunk cuccainkat és élményeinket és délelıtt 10-kor hazaindultunk. Mindenki élményekkel gazdagon tért haza. Mindannyiunk nevében köszönetet szeretnék mondani Demeter Ottó lelkészünknek a remek szervezésért és a lehetıségért, hogy ott lehettünk. Árgyelán Attila

4 Továbbtanulás június 16-án 28 ballagó nyolcadikos diák vett búcsút az iskolánktól. İk szeptembertıl mindannyian új intézményben fogják folytatni a tanulmányaikat. Három tanuló gimnáziumban tanul tovább: közülük egy a gyulai Erkel Ferenc Gimnázium általános tagozatán, ketten pedig a mezıberényi Petıfi Sándor Gimnázium általános tagozatán. Két tanuló szakközépiskolát választott: a békéscsabai Szent - Györgyi Albert Szakközépiskola egészségügyi tagozatát és a gyulai Göndöcs Benedek Szakközépiskola belügyi rendészeti tagozatát. A legtöbben szakiskolát választottak, ahol szakmát tanulhatnak. Itt széles a paletta. Sokan nyertek felvételt a gyulai Munkácsy Mihály Szakiskolába, különbözı szakmacsoportokra: asztalos, villanyszerelı, ábécé eladó, vendéglátó eladó, mezıgazdasági gépész, központi főtés víz gázszerelı. Három tanuló a szabadkígyósi Gámán János Szakiskolába folytatja a tanulmányait, ahol pék cukrász szakmát tanulnak. Ezen kívül felvételt nyertek még Békéscsabára a Kós Károly Szakiskolába fodrásznak, Elekre a Radványi György Szakiskolába mőkövesnek, Kétegyházára mezıgazdasági gépésznek és Békésre a Békés Megyei Gyógypedagógiai Intézménybe. A továbbtanulásotokhoz sok sikert, jó egészséget és szorgalmat kívánok. Polgári József osztályfınök Nyár Vakáció Zánka Július 21-tıl 25-ig újra a Balaton partján üdülhettek a zsadányi gyerekek. A fürdés és a napozás mellett volt foci, asztaltenisz és futás méteren. Alapítvány a jövı nemzedékért alapítvány meghívására vettünk részt már 6. alkalommal. Ezt az alapítványt Papp László és Puskás Ferenc hozta létre, árva, intézeti és hátrányos helyzető gyermekek, kellemes és sportos idıtöltésére. Az idén 9 megyébıl és Beregszászról /Ukrajna/ érkeztek gyerekek kísérıikkel. A tábort Kovács Kokó István nyitotta meg, egyszerő kedves szerény ember, aki szívesen állt fényképezıgép elé mindenkivel. Itt említem meg, hogy a tábort az Alapítvány új elnöke Kató Ernı úr zárta. Szép sikereket értünk el. A focit a zsadányi fiúk nyerték s vele a kupát is. 100 m-es futás elsı három helyezettjei zsadányi lányok lettek. Futásban a fiúk második helyen végeztek. Mindenki igyekezett a legjobb formáját hozni. A kupákon túl, érmekkel nyakukban kaptak még órát, esernyıt, pólókat. Szövıdtek régi új barátságok. Mindenki jókedvvel, élményekkel telve jött haza. A táborozásért köszönetet mondunk: Községi Önkormányzatnak, Zsadány Fejlıdéséért Alapítványnak, Általános Iskolának, Szalai Róbert kereskedınek és mindenkinek, aki hozzájárult a táborozáshoz. H. Papp Katalin Táborszervezı

5 - 5 - Zsadányi Nyugdíjasok Érdekvédelmi Egyesülete FIGYELEM! FIGYELEM! KIRÁNDULÁS! Ezúton Tisztelettel értesítjük Kedves Tagtársainkat, hogy a korábbi szokásoktól eltérıen, ez évben két kirándulást kívánunk megszervezni augusztus 25-én BEREKFŐRDİRE Indulás: reggel 6 órakor. /Lencsi-bolt, Pékség, TSZ iroda./ Az Országos Nyugdíjas Találkozó elsı napján a strandszínpadon 8-18 óráig mősorok szórakoztatják a résztvevıket, folyamatos fürdési lehetıség mellett, majd 21 órától utcabál lesz. A kirándulás részvételi díja, mely az utazás költségét és a kollektív belépıt tartalmazza, az autóbusz teljes kihasználtsága esetén Ft/Fı. Jelentkezéseket 42 fıig fogadunk el. Legalább 30 fı jelentkezése esetén indítunk csak autóbuszt, ez esetben viszont a résztvevıknek további 400 Ft-ot kell befizetni. Vacsora igényeket kérjük a jelentkezéssel egy idıben bejelenteni, és további 800.-Ft-ot befizetni. Ez választás szerint lehet frissensült, birkapörkölt, vagy halétel, körettel, savanyúsággal, amit kérünk elıre megjelölni. Az ez évben tagdíjat fizetett nyugdíjas társaink részére a vacsorát ingyen biztosítjuk az Önkormányzat segítségével. Jelentkezéseket augusztus 15-ig fogadunk el, a részvételi díj egyidejő befizetése mellett, mivel a belépıket és a vacsorát augusztus 17-ig meg kell rendelni. A 42 férıhelyig a teljes költség megfizetése esetén más érdeklıdık jelentkezésére is számítunk szeptember 29-én ERDÉLYBE. Indulás: reggel 5 /ÖT/ órakor! /a fenti helyekrıl. Kilépés a nagyszalontai határátkelınél, majd Nagyszalonta, Tenke érintésével utazunk Belényesre ahol a Medve-cseppkıbarlangot látogatjuk meg, majd a Bihari Hegységen át Nagyváradra utazunk, ahol lehetıség lesz a város nevezetességeinek megtekintésére, és fürdésre a FÉLIX - Fürdıben. Belépés a borsi határátkelınél. Jelentkezéseket 50 fıig fogadunk el. Teljes kihasználtság esetén az utazás költsége Ft/fı. Legalább 30 fı jelentkezése esetén indítunk csak autóbuszt. Ez esetben viszont további Ft-ot ken a részvevıknek befizetni. Szervezett étkezést nem tervezünk, a belépıket mindenki maga fizeti. Az 50 férıhelyig jobb kihasználtság és az olcsóbb utazás érdekében, más érdeklıdık jelentkezését is elfogadjuk. A kiutazáshoz érvényes útlevél. vagy új típusú /puha fedelő Köztársaság Címeres, vagy a legújabb kártya formájú személyi igazolvány szükséges. Jelentkezéseket a részvételi díj befizetésével egyidejőleg augusztus 21-ig fogadunk el. JELETKEZNI LEHET MINDKÉT ÚTRA: Bari Bertalannénál, Takács /butikos/ Magdinál, és Bordás Józsefnénél /nyugdíjas bolt/ akik a részvételi díjak átvételére is jogosultlak Két jó program sikeres lebonyolításához szeretettel várunk minden érdeklıdıt. az Egyesület Vezetısége

6 - 6 - Feltételek: Ha szereted a kihívásokat és szeretnél egy jó csapat tagja lenni, jelentkezz szerzıdéses katonai szolgálatra év közötti életkor, Állandó belföldi lakóhely, vagy tartózkodási hely, Kizárólagos Magyar állampolgárság, Büntetlen elıélet, Minimum 8 általános iskolai végzettség (elıny a középiskolai végzettség), JELENTKEZNI LEHET: Magyar Honvédség Kelet - Magyarországi Hadkiegészítı Parancsnokság 4. Toborzó és Érdekvédelmi Iroda Békéscsaba Cím: 5600 BÉKÉSCSABA, Andrássy út Telefon: 66/ Ügyfélfogadás: Hétfıtıl - Csütörtökig: tól ig. Péntek: tól ig. "Kerülj a legjobbak közé!" Rendırségi Hírek Békés Megyei Rendır-fıkapitányság Sarkad Rendırkapitányság Sarkad, Árpádfejedelem tér 4. sz. fax: 66/ RENDÖRSÉGI TÁJÉKOZTATÓ Az 58/2007. (III.31.) Kormányrendelettel április 0l-ei módosításra került a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II.5.) KPM-BM együttes rendelet (KRESZ), ezért szükségesnek tartom a helyi közlekedésben résztvevık tájékoztatását a jogszabályi változásokról. 1. Sebességhatárok módosulása: teherszállításra kialakított motoros tricikli legnagyobb sebessége 40 km/h. mezıgazdasági vontató, valamint mezıgazdasági vontatóból és pótkocsiból álló jármőszerelvény legnagyobb sebessége 40 km/h kg megengedett legnagyobb össztömeget meg nem haladó gépkocsival, személygépkocsival és motorkerékpárral - amennyiben a sebességkorlátozás jelzıtábla lakott területen belül 50 km/hnál, lakott területen kívül 90 km/h-nál nagyobb sebességet jelez - legfeljebb a jelzıtáblán megjelölt sebességgel szabad közlekedni.

7 A rendelet június 1-jével hatályba lépı 8. -a szerint, lakott területen kívül éjszaka és korlátozott látási viszonyok között a kerékpárt hajtószemélynek - a kerékpár kivilágítása mellett - fényvisszaverı mellényt is viselnie kell. A szabályozás csupán a kerékpárt hajtó személyre vonatkozik, ebbıl adódóan a kerékpáron utasként tartózkodónak (a 18. életévet betöltött vezetı egy, 10 éven aluli gyermeket szállíthat) nem kell fényvisszaverı mellényt viselnie. Ha a kerékpárt két vagy több személy hajtja (pl. tandem kerékpár), úgy minden személynek viselnie kell az elıírt fényvisszaverı mellényt. 3. A rendelet január 1-jétıl hatályba lépı 9. -a és 10. -a alapján a kézikocsival közlekedı személynek lakott területen kívül, az állatot hajtó vagy vezetı személynek lakott területen kívüli út úttestén vagy leállósávján éjszaka és korlátozott látási viszonyok között fényvisszaverı mellényt kell viselnie. Abban az esetben, ha több személy végzi az állatok hajtását, vezetését, úgy az elıírt fényvisszaverı mellényt minden személynek viselnie kell. A KRESZ 21. -a értelmében a lóháton közlekedı (lovagló) személy vezetınek minısül, ezért számára a fényvisszaverı mellény viselése nem kötelezı. A fényvisszaverı mellényre vonatkozó követelményeket az MSZ EN 471:2003. számú szabvány határozza meg. A kereskedelmi forgalomban általában a fenti szabványnak megfelelı fényvisszaverı mellény kapható, melynek megfelelıségét a mellényen (pl. annak címkéjén) fel kell tüntetni. A kereskedelmi forgalomban kapható fényvisszaverı mellények mellett elfogadható, illetve használható bármilyen olyan ruházat, amely a fenti szabványnak megfelel. A fényvisszaverı, reflektív csíkok önmagukban, pl. karra, lábra rögzítve nem töltik be maradéktalanul funkciójukat, ezért kizárólag azok viselése nem elegendı. A fényvisszaverı mellény használati kötelezettsége mellett hangsúlyozandó, hogy a közlekedıknek figyelemmel kell lenni a KRESZ 54. (6) bekezdésében, az 55. (2) bekezdésében és a 62. (4) bekezdésében meghatározottakra is. Éjszaka és korlátozott látási viszonyok között gondoskodniuk kell a kerékpár, a kézikocsi, az állat és az állatcsoport kellı távolságból észlelhetı kivilágításáról. A fényvisszaverı anyagok alkalmazása ugyanis növeli a biztonságot, de nem helyettesíti a megfelelı kivilágítást. A fentiekben leírt tájékoztató nem a rendelet egészét tartalmazza, abból csak a legfontosabb aktuális - változásokat emeltük ki. A jogszabályi módosításokat teljes terjedelmében az 58/2007. (III.31.) Kormányrendelt tartalmazza. Sarkad Városi Baleset-megelızési Szervezet É R T E S Í T É S! Értesítjük a község lakosságát, hogy a II. félévi iparőzési, kommunális, gépjármő adóját szeptember 17-ig lehet kamatmentesen befizetni Befizetési csekket a Polgármesteri Hivatal Kommunális Irodájában lehet kérni Elek Lajosnénál.

8 - 8 - Tőzgyújtási tilalom Ismételten tőzgyújtási tilalmat rendelt el az illetékes fıhatóság. Ennek értelmében semmilyen célból nem lehet tüzet gyújtani sem külterületen, sem pedig belterületen. Felhívjuk a Lakosság figyelmét, hogy fokozottan tartsa be a tilalmat, mert a nagy szárazság miatt bármilyen felügyelet mellett történı égetés vagy tőzgyújtás nagy veszéllyel járhat. Kérjük tartsák be a szabályokat, sem gazégetés, sem tarlóégetés miatt ne gyújtsanak tüzet. A tilalom megszegıi ellen mind a Tőzoltóság, mind pedig a szabálysértési hatóság szigorúan el kell járjon, súlyos pénzbírság kiszabására kerülhet sor és az okozott kárt meg kell téríteni, illetve az oltásban közremőködık költségeit is fizetni kell. Parlagfő mentesítés Évente visszatérı téma községünkben is a parlagfő, a gyomok irtása. Nagyon sok felelıtlen ember elhanyagolja környezetét, udvarát, kertjét és ott nagymértékő gazosodás indul be. Szükséges védekezni kapálással, kaszálással vagy gyomirtó permetezéssel. A tulajdonosok és használók közös felelıssége, hogy a gyomosodás, különösen a parlagfő ellen folyamatosan védekezni kell. Ennek számtalan oka van: a parlagfő virágzásakor egészségre káros, az erre érzékeny személyeknek allergiás megbetegedést okoz. A gyommentesítés szükségessége azért is merül fel, mert az jó búvóhelye a rágcsálóknak, és elszaporodásuk, elterjedésük esetén ellenük való védekezés is költséges és nehézkes. Másik oldala pedig az, hogy a gyommagokat a szél elviszi, az a szomszédokhoz átkerül és ott telepszik meg. A parlagfő és egyéb gyomok elleni védekezés mindenki számára kötelezı! Aki ezeket elmulasztja megszegi a jogszabályi elıírásokat, feljelentik és ellene szabálysértési eljárást kell lefolytatni, valamint közérdekő védekezés keretében felelısségére és terhére elrendelhetı a gyommentesítés, amely jelentıs összegekbe kerülhet. A fentiek miatt is kérjük a Lakosságot, hogy a parlagfő ellen folyamatosan védekezzenek, irtsák ki, de ez vonatkozik az egyéb gazokra is. Lehetıleg ne kelljen eljárást folytatni senki ellen, mert a bírság 20 ezertıl több millió Ft-ig terjed. Kiadó: Községi Önkormányzat Felelıs Kiadó: dr. Makai Sándor Felelıs Szerkesztı: Botlikné Fábián Erzsébet Szerkesztık: Szabó Lajosné, Kocsis Krisztina, Kovács Olga, Takács Zoltán Elérhetıség: 5537 Zsadány, Béke u Tel/fax: 66/

10 ÉVES A. 2009. AUGUSZTUS 10. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 250 Ft

10 ÉVES A. 2009. AUGUSZTUS 10. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 250 Ft 10 ÉVES A Jászboldogháza Község idıszakos lapja P O L G Á R M E S T E R I H I V A T A L 5144 Jászboldogháza Rákóczi u. 27. Tel.: 06 (57) 460-023 faluujsag@jaszboldoghaza.hu www.jaszboldoghaza.hu 2009.

Részletesebben

A HÍR IGAZ TISZTELT VÁLASZTÓK! MEGKEZDİDÖTT A POLGÁRMESTERI HIVATAL AKADÁLYMENTESÍTÉSE. 2 2011. augusztus

A HÍR IGAZ TISZTELT VÁLASZTÓK! MEGKEZDİDÖTT A POLGÁRMESTERI HIVATAL AKADÁLYMENTESÍTÉSE. 2 2011. augusztus 2 2011. augusztus KRÓNIKA A júliusi megjelenése óta történt fontosabb eseményekrıl. Július 12-én az ÖKOVÍZ képviselıjével tárgyaltunk egy építési törmelék lerakó (Vásártér) létesítésérıl. Július 13-án

Részletesebben

Nınap alkalmából sok boldogságot és örömteli pillanatot kívánok a Boldogházi Hírek minden kedves Hölgy Olvasójának! A TARTALOMBÓL

Nınap alkalmából sok boldogságot és örömteli pillanatot kívánok a Boldogházi Hírek minden kedves Hölgy Olvasójának! A TARTALOMBÓL Jászboldogháza Község idıszakos lapja P O L G Á R M E S T E R I H I V A T A L 5144 Jászboldogháza Rákóczi u. 27. Tel.: 06 (57) 460-023 faluujsag@jaszboldoghaza.hu www.jaszboldoghaza.hu 2012. MÁRCIUS 13.

Részletesebben

Péteri Hírlevél. Pest megyei milleniumi zászlót kaptunk! Péteriért emléklap adományozása. Péteri új jegyzıje: Dr. Guba Zsolt

Péteri Hírlevél. Pest megyei milleniumi zászlót kaptunk! Péteriért emléklap adományozása. Péteri új jegyzıje: Dr. Guba Zsolt HÍRLEVÉL DECEMBER jó 2009.12.18. de. 8:39 Péteri Hírlevél Péteri Község Önkormányzatának hivatalos lapja 2009. évi 6. szám (2009. december) Pest megyei milleniumi zászlót kaptunk! dr. Guba Zsolt személyében.

Részletesebben

Petıfi Sándor: Kemény szél fúj / Részlet /

Petıfi Sándor: Kemény szél fúj / Részlet / ZSADÁNYI HÍRLAP Önkormányzati Lap 10. évf. 100. sz. 2007. Március Petıfi Sándor: Kemény szél fúj / Részlet / Kemény szél fúj, lángra kap a szikra, Vigyázzatok a házaitokra, Hátha mire a nap lehanyatlik

Részletesebben

VI. Autós Ügyességi Verseny és Rally Show

VI. Autós Ügyességi Verseny és Rally Show XXI. évf. 7. (170.) szám 2012. július http://letavertes.hu http://letahirek.blog.hu iwiw-en és facebook-on - letahirek@gmail.com VI. Autós Ügyességi Verseny és Rally Show augusztus 11, szombat 9.00 óra

Részletesebben

2 2009. október K R Ó N I K A. Beszámoló Önkormányzatunk életérıl

2 2009. október K R Ó N I K A. Beszámoló Önkormányzatunk életérıl 2 2009. október K R Ó N I K A Beszámoló Önkormányzatunk életérıl Augusztus 20-án nagysikerő ünnepi mősorral, koncerttel és tőzijátékkal ünnepeltük Szent István királyunkat és településünk várossá nyilvánítását.

Részletesebben

Berczeli. XII. évfolyam 2. szám, 2007. július. Ön a Berczeli Napló 102. számát tartja a kezében.

Berczeli. XII. évfolyam 2. szám, 2007. július. Ön a Berczeli Napló 102. számát tartja a kezében. Berczeli Ön a Berczeli Napló 102. számát tartja a kezében. XII. évfolyam 2. szám, 2007. július Az idén már 8.(!) alkalommal szervezi meg a Tiszabercelért Egyesület ezt az országhatárokon túl is ismert

Részletesebben

kisterseg@paksivmk.hu www.paksivmk.hu

kisterseg@paksivmk.hu www.paksivmk.hu Tisztelt Olvasó! A Paksi Kistérségi Közkincs Kerekasztal által szerkesztett és online módon megjelentetett hírlevélben lehetıséget kívánunk biztosítani a paksi kistérség területén mőködı kulturális intézmények,

Részletesebben

Az emberi természet lényege abban a sok ezernyi kis jótettben gyökerezik, amelyek meghatározzák mindennapjainkat.

Az emberi természet lényege abban a sok ezernyi kis jótettben gyökerezik, amelyek meghatározzák mindennapjainkat. Jászboldogháza Község idıszakos lapja P O L G Á R M E S T E R I H I V A T A L 5144 Jászboldogháza Rákóczi u. 27. Tel.: 06 (57) 460-023 faluujsag@jaszboldoghaza.hu www.jaszboldoghaza.hu 2012. JÚLIUS 13.

Részletesebben

NYIRlevél. Önkormányzati rendeletek kihirdetése

NYIRlevél. Önkormányzati rendeletek kihirdetése NYIRlevél XII. évfolyam 1. szám 2010 március Értesítjük a lakosságot, hogy a településen 2010. április 1. 8 00 17 00 és 2010. április 2. 8 00 16 00 a Mővelıdési Ház udvarán TÜDİSZŐRÉS lesz. A vizsgálat

Részletesebben

HALIMBAI HÍREK ÖNKORMÁNYZATI HÍREK. Halimba Község Önkormányzata idıszaki lapja VIII. évfolyam. 1. szám 2010. március

HALIMBAI HÍREK ÖNKORMÁNYZATI HÍREK. Halimba Község Önkormányzata idıszaki lapja VIII. évfolyam. 1. szám 2010. március HALIMBAI HÍREK Halimba Község Önkormányzata idıszaki lapja VIII. évfolyam. 1. szám 2010. március Tisztelt Halimbaiak, Tisztelt Olvasóink! ÖNKORMÁNYZATI HÍREK A Képviselı-testület az Önkormányzat 2010.

Részletesebben

KÖRÖSLADÁNYI HÍRMONDÓ

KÖRÖSLADÁNYI HÍRMONDÓ KÖRÖSLADÁNYI HÍRMONDÓ KÖRÖSLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK DÍJTALAN, KÖZÉRDEKŐ INFORMÁCIÓS LAPJA XX. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2009. SZEPTEMBER Lapszámunk tartalmából: - Miért is áll újra Körösladányban az Erzsébet-emlék?

Részletesebben

I. Érmelléki Néptánc Találkozó

I. Érmelléki Néptánc Találkozó XXII. évf. 11. (186.) szám 2013. november http://letavertes.hu http://letahirek.blog.hu iwiwen és facebookon - letahirek@gmail.com 2013. december 14. én, szombat este 17 órától Nagytemplomunkban (Károlyi

Részletesebben

K I S Z O M B O R N A G Y K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K I N F O R M Á C I Ó S L A P J A

K I S Z O M B O R N A G Y K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K I N F O R M Á C I Ó S L A P J A KISZOMBORI - XIX. évfolyam HÍRADÓ 2010. 3. szám (máj.-júni. júni.) K I S Z O M B O R N A G Y K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K I N F O R M Á C I Ó S L A P J A Kiszombor Nagyközség Önkormányzata

Részletesebben

Berczeli. Ahogy Sajó Sándor pályadíjverse mondja: - szelleme az idık szellemébe árad, és az utódokban

Berczeli. Ahogy Sajó Sándor pályadíjverse mondja: - szelleme az idık szellemébe árad, és az utódokban Berczeli Ön a Berczeli Napló 101. számát tartja a kezében. XII. évfolyam 1. szám, 2007. január-június június 2007. május 13-án került sor Nyíregyházán a Bessenyei-szobornál a Bessenyei - társaság által

Részletesebben

NYIRlevél. Önkormányzati hírek

NYIRlevél. Önkormányzati hírek NYIRlevél XI. évfolyam 2. szám 2009 június Önkormányzati hírek 2009. április 20-án átvehettük a 9/2008. (I.24.) FVM rendelet alapján EMVA-ból nyújtandó, a kistérségi közlekedési szolgáltatások fejlesztésének

Részletesebben

Csorvási Híradó. Európai Parlamenti választások. 2009. március-április KÖZÉLETI LAP XX. ÉVFOLYAM 3-4. SZÁM

Csorvási Híradó. Európai Parlamenti választások. 2009. március-április KÖZÉLETI LAP XX. ÉVFOLYAM 3-4. SZÁM Csorvási Híradó 2009. március-április KÖZÉLETI LAP XX. ÉVFOLYAM 3-4. SZÁM Az Európai Unió országaiban több mint 490 millió lakos él. Közülük azok, akik szerepelnek valamelyik ország választási névjegyzékében,

Részletesebben

Ismét jól szerepelt a létavértesi úszóváltó az országos diákolimpián.

Ismét jól szerepelt a létavértesi úszóváltó az országos diákolimpián. XXII. évf. 3. (178.) szám 2013. március http://letavertes.hu http://letahirek.blog.hu iwiwen és facebookon - letahirek@gmail.com Múzeumi Húsvét a Rozsnyai Győjteményben A Rozsnyai István Muzeális Győjtemény

Részletesebben

A TARTALOMBÓL. Jászboldogháza Község idıszakos lapja 2012. OKTÓBER

A TARTALOMBÓL. Jászboldogháza Község idıszakos lapja 2012. OKTÓBER Jászboldogháza Község idıszakos lapja POLGÁRMESTERI H I V A T A L 5144 Jászboldogháza Rákóczi u. 27. Tel.: 06 (57) 460-023 faluujsag@jaszboldoghaza.hu www.jaszboldoghaza.hu 2012. OKTÓBER 13. ÉVFOLYAM 5.

Részletesebben

KRÓNIKA A januári Önkormányzati Híradó megjelenése óta történt fontosabb eseményekrıl.

KRÓNIKA A januári Önkormányzati Híradó megjelenése óta történt fontosabb eseményekrıl. 2 2011. február KRÓNIKA A januári megjelenése óta történt fontosabb eseményekrıl. Január 14-én az Új Széchenyi Terv elképzeléseirıl kaptunk tájékoztatót. Január 23-án ünnepeltük a Magyar Kultúra Napját.,

Részletesebben

KRÓNIKA A februári Önkormányzati Híradó megjelenése óta történt fontosabb eseményekrıl. A féligazság fele hazugság

KRÓNIKA A februári Önkormányzati Híradó megjelenése óta történt fontosabb eseményekrıl. A féligazság fele hazugság 2 2011. március KRÓNIKA A februári megjelenése óta történt fontosabb eseményekrıl. Február 23-án ülésezett a Szociális és a Közmővelıdési Bizottság. Február 24-én Az Ökovíz Kft. közgyőlése volt Cegléden.

Részletesebben

2 2010. december KRÓNIKA. December

2 2010. december KRÓNIKA. December 2 2010. december November 16-án a kistérségi Kulturális és sportélet összehangolásáról tartott 8 polgármester megbeszélést Tápiógyörgyén. November 20-án a Pest Megyei Természetbarát Klubok tartották éves

Részletesebben

Leányvári Újság. Leinwarer Zeitung. Beköszönı

Leányvári Újság. Leinwarer Zeitung. Beköszönı Leányvári Újság Leinwarer Zeitung AZ ÖNKORMÁNYZAT LAPJA Beköszönı I/1-2. szám 2006. október-november A 2006. október 16.-i alakuló ülését a 2006. október 1.-i Önkormányzati Választásokon mandátumot szerzett

Részletesebben

Levél Önkormányzatának idıszaki lapja

Levél Önkormányzatának idıszaki lapja Levél Önkormányzatának idıszaki lapja A Képviselı-testület a 2013. február 28-i ülésén egyhangúlag, 6 igen szavazattal megalkotta Levél Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 1/2013 (III. 01.) önkormányzati

Részletesebben

Verseny után... Az idén elıször díjugrató versenyt is rendeztek

Verseny után... Az idén elıször díjugrató versenyt is rendeztek V. évfolyam 9. szám Bükkösdi Bükkösd Község Önkormányzatának hivatalos lapja 2008. SZEPTEMBER Hírlap Önnek is ingyen jár! Verseny után... Az idén elıször díjugrató versenyt is rendeztek 20-án lezajlott

Részletesebben

Péteri Hírlevél. Munkába álltak a településırök! 2010. évi közmődíjak

Péteri Hírlevél. Munkába álltak a településırök! 2010. évi közmődíjak Hírlevél VÉGLEGES 2010.04.06. de. 8:50 Péteri Hírlevél Péteri Község Önkormányzatának hivatalos lapja 2010. évi 1. szám (2010. március-április) április) Sikeres óvoda-felújítási pályázat! Üdülıházas övezetekben:

Részletesebben

Röjtökmuzsaj Önkormányzatának lapja VI. évfolyam 2. szám 2013. július A FALUNAP PROGRAMJA:

Röjtökmuzsaj Önkormányzatának lapja VI. évfolyam 2. szám 2013. július A FALUNAP PROGRAMJA: Röjtökmuzsaj Önkormányzatának lapja VI. évfolyam 2. szám 2013. július MEGHÍVÓ RÖJTÖKMUZSAJI FALUNAPRA 2013. augusztus 3. (szombat) A FALUNAP PROGRAMJA: 9.00 Kerékpártúra Ebergıcre (Indulás a röjtöki buszmegállóból)

Részletesebben

2 2010. szeptember KRÓNIKA. Beszámoló az Önkormányzatunkat érintı fontosabb eseményekrıl. Tisztelt Tápiószeleiek!

2 2010. szeptember KRÓNIKA. Beszámoló az Önkormányzatunkat érintı fontosabb eseményekrıl. Tisztelt Tápiószeleiek! 2 2010. szeptember Augusztus 20-án a megszokott méltósággal ünnepelte településünk Szent István királyunk ünnepét. Augusztus 27-én több évtizedes munkásság után nyugállományba vonult az iskola két pedagógusa

Részletesebben

Az elmúlt idıszak eseményeirıl

Az elmúlt idıszak eseményeirıl 2 Zsámboki Krónika Az elmúlt idıszak eseményeirıl Kedves Zsámbokiak! Önkormányzatunk a legutóbbi testületi üléseken több rendeletet is alkotott. Ezek összefoglalóit a Krónika következı oldalain láthatják.

Részletesebben