A hasnyálmirigy radiológiai vizsgálata: aktualitások

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A hasnyálmirigy radiológiai vizsgálata: aktualitások"

Átírás

1 TOVÁBBKÉPZÔ FÓRUM A hasnyálmirigy radiológiai vizsgálata: aktualitások G ASTRO U PDATE, 2007 Forrai Gábor Radiology of pancreas: review from the last year Gastro Update 2007 CÉLKITÛZÉS A pancreas radiológiai diagnosztikájának új eredményei kerülnek bemutatásra, az egyes képalkotó módszerek és intervenciók mai helyének ismertetésével. MÓDSZER A legutolsó év szakirodalmának áttekintése a következô témakörökben: akut pancreatitis, krónikus pancreatitis, autoimmun pancreatitis, térfoglaló folyamatok: carcinoma és egyéb tumorok, PET, a pancreastranszplantáció képalkotó vonatkozásai. EREDMÉNYEK A pancreas diagnosztikai módszereivel kapcsolatos tapasztalatok világszerte évrôl évre rohamosan gyûlnek. Emiatt az aktuális kivizsgálási algoritmus folyamatos átalakulásban van, új diagnosztikai és terápiás eljárások is belépnek a napi rutinba. Egyesek akár kéthárom év alatt teljesen elavulnak, sôt, már hibának is számíthat az alkalmazásuk. Más módszerek kötelezô jelleggel lépnek be a diagnosztikus lépések közé. Ezért is rendkívül fontos a szakirodalom naprakész ismerete. PURPOSE To demonstrate the recent results in radiological diagnostics of pancreas, and the actual place of the imaging and interventional methods. METHOD Systematic review of the most recent articles from the last year in the following subjects: acute, chronic and autoimmune pancreatitis, pancreatic cancer and other tumors, PET and special imaging problems in pancreas transplantation. RESULTS Annually, experience in pancreatic diagnostical methods are accumulating rapidly. Therefore, there is a continuous change in the examination algorithm with new diagnostic and therapeutic modalities making their way into the daily routine. Some of the algorithms become obsolete within a few years and their further application is considered mismanagement. Some other methods become obligatory steps in the diagnostics. These are the reasons why up-to-date knowledge of the literature is mandatory. pancreatitis, pancreastumor, pancreastranszplantáció, ultrahang, CT, MRI, PET pancreatitis, pancreatic cancer, pancreas transplantation, ultrasound, CT, MRI, PET DR. FORRAI GÁBOR (levelezési cím/correspondence): Állami Egészségügyi Központ, Központi Radiológiai Diagnosztika Osztály/State Health Center, Department of Radiology; H-1134 Budapest, Róbert Károly krt t-online.hu A Gastro Update munkacsoport évrôl évre áttekinti a gasztroenterológia szakirodalmát, és beszámol újdonságairól. A gasztroenterológiai radiológia folyamatos fejlôdése miatt rendszeresen revideálni kell a vizsgálati algoritmust, a technikai fejlôdés nyomán a protokollok is gyakran módosulnak. Ehhez kíván ez az aktuális összeállítás segítséget nyújtani. A hasnyálmirigy radiológiai diagnosztikájáról 2007-ben az alábbi témákban születtek fôbb közlemények: akut pancreatitis, 256 Érkezett: október 5. Elfogadva: október 16.

2 krónikus pancreatitis, autoimmun pancreatitis, térfoglaló folyamatok: carcinoma és egyéb tumorok, pozitronemissziós tomográfia (PET), a pancreastranszplantáció képalkotó vonatkozásai. A KUT PANCREATITIS Egy svájci munkacsoport 310 betegen tanulmányozta az akut pancreatitis súlyossága megítélésének különbözô lehetôségeit 1. Az 1992-es Atlanta klasszifikációról már több szerzô bebizonyította, hogy alkalmatlan erre. Az akut gyulladás ebben a betegcsoportban 80%-ban közepesnek, 20%-ban súlyosnak, ezen belül 12,7%-ban letálisnak bizonyult. A beteg életkorát fontos prognosztikai faktornak találták. A CT-kritériumok közül a pancreas objektív mérete, a peripancreaticus zsírréteg rendellenességei és a necrosis kiterjedése szintén ideszámítottak. Mindezen tényezôk ellenére összefoglalóan megállapítható, hogy a CT-morfológiai kritériumok önmagukban nem alkalmasak a pancreatitis súlyosság szerinti osztályozására. Kaya és munkatársai prospektív tanulmányukban beteg bevonásával elemezték a demográfiai adatokat, az etiológiát, az átlagos kórházi ápolási idôt, a klinikai, radiológiai, biokémiai leleteket, a kezelési módokat, a mortalitást és a morbiditást. Az endokrin funkciókat orális glükóztoleranciateszttel mérték. E paraméterek viszonyát, a scoretípusokat (Ranson, Imrie, APACHE II) és a betegség kimenetelét statisztikailag elemezték. A mortalitás és morbiditás megfelelô prediktorának az APACHE II score, az LDH, a base excess és a Balthazar Ronson-féle CT severity index bizonyultak. Az ERCP-t követô pancreatitis (PEP) 1 40% (prospektív tanulmányokban 4 8%) gyakoriságú szövôdmény. Aziz és munkatársai 3 áttekintették a szakirodalmat, és megkíséreltek bizonyítékokkal alátámasztott (evidence-based) megállapításokat tenni a kialakulás kockázati tényezôirôl, az elkerülés lehetséges módjairól, a gyógyszeres prevencióról, a követendô technikáról, a betegkiválasztásról és a szövôdmények markereirôl. A cikkben szereplô táblázatok minden endoszkópos retrográd kolangiopankreatográfiát (ERCP) végzô szakember figyelmébe ajánlhatók. Akut pancreatitis kapcsán végzett ERCP-vel foglalkozik Cherian és munkatársai cikke 4. A beavatkozás hasznos lehet biliaris pancreatitis speciális helyzeteiben, microlithiasis, specifikus Oddi-sphincter-diszfunkciókban, pancreasdivisum, ascariasis és malignitás eseteinek menedzselésében. Diagnosztikus értéke pancreatitisben manapság már elhanyagolható, de rekurrens akut pancreatitisben és lappangó pancreatitisben határozott terápiás haszon mutatható ki. A pancreasvezeték-ruptura stentelése, a benignus folyadékgyülemek intervenciós ellátása is fontos elemei a terápiának. Groove (pancreatoduodenalis árok) pancreatitis esete kapcsán tekintik át az irodalmat Balakrishnan és munkatársai 5. CT-vel igazolt pancreasfejmegnagyobbodás, hipodenz térfoglalás és duodenumfal-megvastagodás, lumenszûkület hátterében carcinomát gyanítottak, de a biopszia igazolta a gyulladásos folyamatot. Képalkotó szakembereknek is gondolniuk kell erre az entitásra, habár a képi differenciáció nagyon nehéz feladat. A pancreasfej, a processus uncinatus és a duodenum fokális gyulladásos jeleinek együttese esetén lehet felvetni ezt a diagnózist. Gyomorcarcinomát utánzó heterotopiás pancreasállomány akut gyulladása kerül bemutatásra Wilde közleményében 6. Az ultrahang, a CT és az endoszkópos megjelenés malignitás gyanúját vetette fel, míg aspirációs finomtû-biopsziával (FNA) gyulladást találtak. Csak a mûtétet követô szövettani feldolgozás igazolta a terime valódi természetét. A jó minôségû MPR-MSCT- (multiplanar rekonstrukciós, sokszeletes CT) és az endoszkópos ultrahang- (EUS) képek áttekintése igen tanulságos. Viremouneix és munkatársai 7 a natív MR szerepét taglalják akut pancreatitisben, kontrasztos CT-vel összehasonlítva. A kontrasztos CT-hez mint gold standardhoz hasonlítva 100%-os érzékenységet, 82,6%-os specificitást, 100%-os pozitív prediktív értéket (PPV) és 21%-os negatív prediktív értéket (NPV) találtak. Ezt ôk viszonylag jó korrelációként értékelik, és a módszert megfelelônek tartják az akut pancreatitis súlyosságának megítélésére. (Megjegyzés: Még a CT alkalmasságát is folyamatosan vitatja az irodalom, nemhogy az MR-ét, így ez az eredmény erôsen megkérdôjelezhetô.) A UTOIMMUN PANCREATITIS Az utóbbi években egyre inkább közismertté váló autoimmun pancreatitis (AIP) egyik variációs meg- M AGYAR R ADIOLÓGIA 2008;82(7 8):

3 jelenését mutatják be Kobayashi és munkatársa 8. Megállapításuk szerint a betegségen belül létezik egy alcsoport, amely körülírt lágyrészképlet-képzôdéssel és a fô pancreasvezeték szûkületével, valamint prominens obliteratív phlebitissel társul a normális ductalis szegmentum területén. Kilenc ilyen beteget mutatnak be, átlagéletkoruk 64 év (39 75). Az ultrahang-, CT-, MR-vizsgálatokkal körülírt pancreasmegvastagodást találtak, specifikus képi jel nélkül. Kitano és munkatársai egy boncolási AIP-esetet közöltek 9. A 81 éves férfi beteg elsô vizsgálatai a pancreas diffúz megnagyobbodását, a pancreas- és epevezeték diffúz szûkületét találták, az iránydiagnózis cholangiocarcinoma volt. A krónikus pancreatitis igazolása után stentbehelyezés, obszerváció történt. Több ízben észlelték a Vater-papilla megduzzadását és a szûkületek spontán javulását, szteroidterápia nélkül. Késôbb a pancreas atrofizált, a beteg hét évvel az elsô tünetek fellépése után exitált. A szerzôk felvetik a krónikus és autoimmun pancreatitis sikeres differenciálása esetén alkalmazott különbözô terápiák eltérô hatását a két betegség kimenetelére (szteroid). Takahashi és munkatársai 45, autoimmun pancreatitisben szenvedô beteg (38 férfi, 7 nô, átlagéletkor 64 év) veseérintettségét tanulmányozták 10. Közülük nagy arányban, 14 betegnél (35%) találtak képalkotó módszerekkel vesemanifesztációt. Tizenkettôt parenchymás, ötöt extraparenchymás lokalizációban fedeztek fel. A parenchymás eltérések kis corticalis nodulusok, ék alakú vagy diffúz foltos eltérések formájában jelentkeztek. Szteroid hatására regressziót észleltek, e nélkül általában progressziót. A cikk bemutatja a jellegzetes CT- és MRmorfológiát. Az eltérések szövettanilag az eddigi megfigyelések alapján tubulointerstitialis nephritisnek feleltek meg. K RÓNIKUS PANCREATITIS Patlas és munkatársai 11 pancreasfej-megnagyobbodás eseteinél megfigyelték, hogy a férfi nem, a nagyméretû feji térfoglalás (5,5 cm-nél nagyobb átlagos átmérô) és a pancreas test-farok atrophia hiánya azok a tulajdonságok, amelyek krónikus gyulladásra inkább jellemzôk, mint tumorra. Krónikus pancreatitist mindig figyelembe kell venni differenciáldiagnózisként a körülírt pancreas-térfoglalások észlelésekor, még akkor is, ha nincs gyulladásra utaló klinikai jel. T ÉRFOGLALÓ FOLYAMATOK: CARCINOMA ÉS EGYÉB TUMOROK Schima és munkatársai 12 nagyon alapos, számos radiológiai képpel illusztrált összefoglalót közöltek a pancreas adenocarcinomájának diagnosztikájáról. Érintik a pseudolaesiók, a gyulladások differenciálásának kérdéseit is. A multidetektoros CT (MDCT) a legmegfelelôbb vizsgálat, az MR segít a differenciálásban. A Mangafodipir kontrasztanyaggal végzett MR-vizsgálat a kis tumorok felfedezésében lehet sikeres. Az alkalmas lokalizációjú, kis tumorok képi vezérelt mintavételéhez a legjobb módszernek az EUS-t tartják, amelynek 98%-os az érzékenysége. Hasonlóan részletes, technikai paramétereket és stádiumbesorolás (staging) -táblázatot is tartalmazó, oktató jellegû cikket közöltek a 64 szeletes CTrôl Brennan és munkatársai 13 a Radiographics hasábjain. Bemutatják a korábbi szakirodalomban a kisebb szeletszámú CT-kre alkalmazott protokollokat is. A CT-angiográfiának nagy jelentôséget tulajdonítanak a preoperatív kivizsgálásban. Zamboni és munkatársai 14 szintén a multislice- CT-angiográfia (MSCTA) preoperatív szerepét taglalják. Az MDCTA értékét a reszekabilitásra 114 beteg vizsgálatából a következônek találták: 100%- os érzékenység, 72%-os specificitás, 89%-os PPV, 100%-os NPV. Különbözô típusú (4 64 detektorsoros) MDCT-készülékek között nem észleltek ezekben az adatokban különbséget. Gyakorlott radiológusok által végzett retrospektív értékeléssel a specificitás 94%-ra, a PPV 98%-ra emelkedett, a másik két paraméter változatlan maradt. Olivié és munkatársai 15 a pancreasfej-carcinoma reszekabilitásának megítélésében az MDCT-t 100%-osnak találták, de amennyiben a negatív szövettani széleket vették kritériumnak, a pozitív prediktív érték 83%-ra esett vissza. Egy ezt megelôzô tanulmány (Vargas 16 ) 87%-os prediktív értéket talált. Ha az irreszekabilitás preoperatív diagnosztizálását vizsgáljuk, az irodalmi adatok %-os prediktív értékeket adnak meg. Gusmini és munkatársai 17 az endokrin tumorok ábrázolhatóságát jobbnak találták a pancreas-, mint az artériás kontrasztfázisban. Az artériás fázis idôpontját bolus trackinggel határozták meg, a pancreas- és portalis fázisok 25 és 50 s-mal következtek ez után (45 és 70 s-mal a kontrasztbeadás kezdetétôl számítva). A feldolgozás során nemcsak az abszolút denzitásértékeket mérték, hanem a mirigyállomány-tumor denzitáskülönbség számszerû 258 Forrai Gábor: A hasnyálmirigy radiológiai vizsgálata: aktualitások

4 adatait is rögzítették. (Megjegyzés: A szerzôk egyenesen feleslegesnek minôsítik az artériás fázist, amelynek elvégzése azonban például a jó minôségû CT-angiográfiás feldolgozáshoz egyelôre elengedhetetlennek látszik.) Az endokrin tumorok részletes leírását és legújabb WHO-csoportosítását adja meg Rha közleménye a vonatkozó képalkotó sajátosságok egyidejû ismertetésével 18. A cikkben leírtak ismerete egyaránt fontos a különbözô endokrin tumorok egymástól, sôt, az adenocarcinomától való differenciációja miatt is. További ritka endokrin tumorokat, metasztázisokat, a vizsgálattechnika kérdéseit, az EUS, az intraoperatív ultrahang és a PET szerepét is érintik Rockall és Reznek igen részletes, sok radiológiai képpel illusztrált munkájukban 19. Okkult malignitás umbilicalis bôrmetasztázisa a szakirodalomból Sister Mary Joseph s nodule (SMJN) néven ismert. A gyakori pancreaseredetre kívánják felhívni a figyelmet Yendluri és munkatársai 20, akik a saját esetüket mutatják be a szakirodalomból kigyûjtött, 57, pancreastumorral társult esettel együtt. A kialakulás mechanizmusának a lymphogen disszemináció több különbözô útját jelölik meg. Gomez és munkatársai a cisztikus pancreaslaesiók karakterizálásáról írtak közleményt 21. A ciszta méretét (>25 mm) önálló malignitási jelnek tartják, de a társult epeúti tágulatot szintén komoly malignitási prediktorként jellemzik. Wu és munkatársai 22 a CT-t B-módú ultrahanggal és EUS-vezérelt finomtû-citológiával kombinálták, amelynek során az aspirált folyadékban és a szérumban carcinoembrionalis antigént (CEA) és CA 19-9-et is meghatároztak. A B-módú ultrahang és a CT érzékenysége cystadenocarcinomára 52,8% és 77,8%, a specificitása 78,9% és 86,7% volt. A cisztafolyadék CEA- és CA19-9-szintjének mérése EUS-vezérelt FNA-val kombinálva 94,4%-os érzékenységûnek bizonyult, ami magasabb, mint a B- ultrahang és a CT (P<0,05). A cisztafolyadék CEAés CA19-9-vizsgálatait lényegesen megbízhatóbbaknak találták, mint a szérumét (P<0,05). A szerzôk szerint a báriumos felsô passzázsvizsgálat és az ERCP alacsony érzékenységû és specificitású. Sahani és munkatársai 2006-ban megjelentettek egy közleményt 23 a pancreas 3 cm-nél kisebb cisztáival kapcsolatos teendôkrôl. Ennek megállapításait vitatja Goh 24, szintén a Radiology hasábjain. Válaszukban a szerzôk hangsúlyozzák, hogy a beteg kora és a laesiók morfológiája alapján kell eldönteni a hozzáállást. Megerôsítik, hogy a morfológiailag benignus kis ciszták java része jóindulatú, illetve nagyon lassan növô, borderline tumor. Potenciálisan malignusak a neuroendokrin tumorok, a mucinosus cisztikus neoplasiák (MCN) és az intraductalis mucinosus neoplasiák (IPMN). A két utóbbi tumor az epithelialis dysplasia mértéke alapján az alábbi módon csoportosítható: benignus adenoma, borderline neoplasma, carcinoma in situ, invazív carcinoma. Mivel a kis IPMN-ek és MCN-ek nagy arányban benignusak, és a carcinomairányú transzformáció sok évig tart, továbbra is elegendônek tartják a követést. Multiplex serosus cystadenomák diagnosztikájáról szóló cikkükben Leonard és munkatársai 25 egy nem Hippel Lindau-betegséggel összefüggô saját esetük kapcsán leírják a differenciáldiagnosztika menetét. Ebben felidézik, hogy nemrégiben Sperti és munkatársai 26 a PET-vizsgálat érzékenységét 94%-nak, specificitását 95%-nak találták a cisztikus pancreaslaesiók malignitásának megítélésében. A serosus cystadenomák malignizálódásának esélye az irodalom szerint 3% alatti. A szerzôk a negatív PET és a teljesen benignus morfológia mellett a laesio nagy kiterjedése ellenére is megelégedtek a konzervatív megközelítéssel: csupán követték a beteget. Van Rijn és munkatársai 27 ismertetik egy cisztikus fibrosis talaján kialakult pancreascystosis esetét képalkotó sajátosságok (ultrahang, CT, MR) bemutatásával. Vullierme és munkatársai 28 IPMN-ek reszekabilitásának meghatározásában a CT-t 100%-os pozitív prediktív értékûnek találták, míg az artériás érintettség felülbecsülése miatt az irreszekabilitás meghatározása 17%-ban helytelennek bizonyult. Öszszességében a CT pontosságát 94%-ban adják meg. A fali nodulusok, illetve az infiltratív szövetszaporulat kimutatása az in situ és invazív karakter differenciálásának az alapja. Fali nodulust 93%-ban in situ eseteknél, infiltratív szövetszaporulatot 90%- ban invazív szövettanú daganatoknál észleltek. Így a CT-t megfelelônek találták az in situ és az invazív karakter elkülönítésére is. Jayanthi és munkatársai 29 a pancreas lymphomájának diagnosztikájáról szólva megállapítják, hogy a jellegtelen, rosszul határolt, infiltratív jellegû szövetszaporulatok diagnózisa egyedül képalkotó módszerekkel nem állítható fel, viszont a terápia megtervezéséhez feltétlenül szükséges a folyamat természetének preoperatív ismerete. Közölt esetükben nem mûtét, hanem kemoterápiás kezelés M AGYAR R ADIOLÓGIA 2008;82(7 8):

5 történt, miután vékonytû-citológiai mintavétellel és a klinikai adatokkal való összevetéssel tisztázták, hogy nem adenocarcinomáról van szó. P OZITRONEMISSZIÓS TOMOGRÁFIA Az európai gyakorlattal ellentétben, Kelet-Ázsiában a PET-et sok alkalommal használták szûrésre. Ennek során gyakran találtak tumorokat, bár a stádiumokról nem áll rendelkezésre információ. Ono és munkatársai , negatív daganatos anamnézisû személyen meghatározták a különbözô carcinomák felfedezési arányát teljestest-pet-tel. Malignitásra gyanús folyamatot 65 esetben (1,96%) találtak az alábbi szervekben: colon 14; pajzsmirigy 10; gyomor hét; tüdô öt; máj három; emlô kettô; vese, epehólyag, nyelôcsô, pancreas, retroperitoneum egyegy. Ezek közül 46 elváltozás valós pozitívnak igazolódott. Tizenkilenc álnegatív esetet találtak (0,6%). A talált stádiumok: 0. stádium öt, I. stádium 17, II. stádium 10, III. stádium hét, IV. stádium hat. Calculli 31 a PET-tel kiegészített MDCT szerepét helyezi el a pancreas korszerû ellátásában. A CT-t gold standardnak tartják, a PET a recidíva kimutatásában és a neoadjuváns terápia monitorizálásában jelentôs. Az MR a kis májmetasztázisok felfedezésében, az EUS a kis tumorok ábrázolásában összességében az esetek 10%-ában kiegészíti a MDCT-t. Egy nemrég megjelent, 17 tanulmányt összefoglaló metaanalízisre (Orlando és munkatársai 32 ) is hivatkoznak, amelyben számszerûsítik a PET-CT önálló érzékenységét (71 100%) és specificitását (53 100%) a pancreascarcinoma felfedezésére vonatkoztatva. Sperti és munkatársai 33 a malignus-benignus IPMN-ek elkülönítésében, így a sebészi beavatkozás indikációjának alátámasztásában, illetve a követés melletti döntés elôkészítésében lényegesen jobbnak találták a PET-et a hagyományos (CT-MR) technikáknál. Neuroendokrin tumorok eseteiben hasonlították 68 össze a Ga-DOTATOC PET és az Octreoscan (DTPAOC SPECT) teljesítôképességét Buchmann és munkatársai 34. A tüdô és a csontozat szekunder érintettségének meghatározásában a PET jobbnak bizonyult, de a máj és az agy érintettségét hasonló arányban mutatta ki mindkét eljárás. A nyirokcsomók, a pancreas és a gastrointestinum megítélésében sem észleltek különbséget. Nakayo és munkatársai 35 a PET szerepét elemezték autoimmun pancreatitisben és extrapancreaticus autoimmun laesiókban. Mind a hat AIP-betegnél intenzív FDG- (fluoro-deoxiglükóz) felvételt tapasztaltak. Kórosan magas FDG-felvételt tapasztaltak az alábbi extrapancreaticus esetekben: sclerotizáló sialadenitis (n=5), lymphadenopathia (n=5), retroperitonealis fibrosis (n=2), interstitialis nephritis (n=2), sclerotizáló cholecystitis (n=1). A kóros FDG-felvétel szteroidkezelés után megszûnt a nyálmirigyekben (n=4), a nyirokcsomókban (n=4), a retroperitoneumban (n=2), a vesékben (n=1) és az epehólyagban (n=1). A spontán remisszióba kerülô betegnél a nyálmirigy és a nyirokcsomók abnormális FDG-felvétele megmaradt. T RANSZPLANTÁCIÓ Az allograft pancreastranszplantáció vascularis komplikációinak megítélését nagy felbontású kontrasztos MR-angiográfiával vizsgálták Hagspiel és munkatársai 36. A transzplantátum diszfunkciója miatt elvégzett, 13 vizsgálatból tíznél vascularis szövôdményt vagy kilökôdésre utaló jeleket találtak, csupán három vizsgálat mutatott normális leletet. Az artériás és a vénás oldal anatómiáját egyaránt jól lehetett ábrázolni. Az artériás oldalon az MRA-val egy esetben becsülték felül a stenosist, két esetben alulbecslés történt. A többi (61) vascularis szegmens megítélése megegyezett a hagyományos angiográfiával kapottal és a mûtéti lelettel. A vénás oldalon egy alulbecslést találtak. A lépartérián két szûkületet becsültek alul. A transzplantátum intraparenchymás ágai 13-ból 11 esetben ábrázolhatóak voltak. A szerzôk mindezek alapján nagyon ajánlják ezt a módszert a fenti indikációban. Köszönetnyilvánítás Köszönetünket fejezzük ki a Gastro Update Alapítványnak, Metzger Péternek, Papp Jánosnak és Asztalos Imrének. 260 Forrai Gábor: A hasnyálmirigy radiológiai vizsgálata: aktualitások

6 Irodalom 1. Knoepfli AS, Kinkel K, Berney T, et al. Prospective study of 310 patients: can early CT predict the severity of acute pancreatitis? Abdom Imaging 2007;32: Kaya E, Dervisoglu A, Polat C. Evaluation of diagnostic findings and scoring systems in outcome prediction in acute pancreatitis. World J Gastroenterol 2007;13(22): Abdel Aziz AM, Lehman GA. Pancreatitis after endoscopic retrograde cholangio-pancreatography. World J Gastroenterol 2007;13(19): Cherian JV, Varghese Selvaraj J, Natrayan R, Venkataraman J. ERCP in acute pancreatitis. Hepatobiliary Pancreat Dis Int 2007;6: Balakrishnan V, Chatni S, Radhakrishnan L. Groove pancreatitis: A case report and review of literature JOP. J Pancreas (Online) 2007;8(5): Wildea GE, Gakhala M, Sartipa KA, et al. Pancreatitis in initially occult gastric heterotopic pancreas. Clinical Imaging 2007;31: Viremouneix L, Monneuse O, Gautier G. Prospective evaluation of nonenhanced MR imaging in acute pancreatitis. J Magn Reson Imaging 2007;26(2): Kobayashi G, Fujita N, Noda Y, et al. Lymphoplasmacytic sclerosing pancreatitis forming a localized mass: a variant form of autoimmune pancreatitis. J Gastroenterol 2007;42: Kitano Y, Matsumoto K, Chisaka K. An autopsy case of autoimmune pancreatitis JOP. J Pancreas (Online) 2007;8(5): Takahashi N, Kawashima A, Fletcher JG, et al. Renal involvement in patients with autoimmune pancreatitis: CT and MR imaging findings. Radiology 242(3): Patlas M, Deitel W, Taylor B. Focal chronic pancreatitis mimicking pancreatic head carcinoma: are there suggestive features on ultrasound? Can Assoc Radiol J 2007;58(1): Schima W, Ba-Ssalamah A, Kölblinger C, et al. Pancreatic adenocarcinoma. Eur Radiol 2007;17: Brennan DD, Zamboni GA, Raptopoulos VD, Kruskal JB. Comprehensive preoperative assessment of pancreatic adenocarcinoma with 64-section volumetric CT. RadioGraphics 2007;27: Zamboni GA, Kruskal JB, Vollmer CM. Pancreatic adenocarcinoma: value of multidetector CT angiography in preoperative evaluation. Radiology 2007;245(3): Olivié D, Lepanto L, Billiard JS. Predicting resectability of pancreatic head cancer with multi-detector CT. Surgical and pathologic correlation JOP. J Pancreas (Online) 2007;8(6): Vargas R, Nino-Murcia M, Trueblood W, Jeffrey RB Jr. MDCT in pancreatic adenocarcinoma: prediction of vascular invasion and resectability using a multiphasic technique with curved planar reformations. AJR Am J Roentgenol 2004;182: Gusmini S, Nicoletti R, Martinenghi C, et al. Arterial vs pancreatic phase: which is the best choice in the evaluation of pancreatic endocrine tumours with multidetector computed tomography (MDCT)? Radiol Med 2007;112: Rha SE, Jung SE, Lee KH, et al. CT and MR imaging findings of endocrine tumor of the pancreas according to WHO classification. European Journal of Radiology 2007;62: Rockall AG, Reznek RH. Imaging of neuroendocrine tumours (CT/MR/US). Best Practice & Research Clinical Endocrinology & Metabolism 2007;21(1): Yendluri V, Centeno B, Springett GM. Pancreatic cancer presenting as a sister Mary Joseph s Nodule case report and update of the literature. Pancreas 2007;34: Gomez D, Rahman SH, Wong LF, et al. Predictors of malignant potential of cystic lesions of the pancreas. Eur J Surg Oncol [Epub ahead of print] 22. Hong Wu, Nan-Sheng Cheng, Yan-Ge Zhang, Hong-Zhi Luo, et al. Improved early diagnosis of cystadenocarcinoma of the pancreas. Hepatobiliary Pancreat Dis Int 2007;6: Sahani DV, Saokar A, Hahn PF, Brugge WR, et al. Pancreatic cysts 3 cm or smaller: how aggressive should treatment be? Radiology 2006;238: Goh BKP. Pancreatic cysts 3 cm or smaller. (Letters to the editor.) Radiology 2007;243(2): Leonard D, Baulieux J, Rode A. Multiple synchronous serous cystadenomas of the pancreas: uncommon CT and MRI findings. J Hepatobiliary Pancreat Surg 2007;14: Sperti C, Pasquali C, Chierichetti F, et al. Value of 18- fluorodeoxyglucose positron emission tomography in the management of patients with cystic tumors of the pancreas. Ann Surg 2001;234: Van Rijn RR, Schilte PPM, Wiarda BM, et al. Case 113: Pancreatic Cystosis. Radiology 2007;243: Vullierme MP, Giraud-Cohen M, Hammel P, et al. Malignant intraductal papillary mucinous neoplasm of the pancreas: in situ versus invasive carcinoma surgical resectability. Radiology 2007;245(2): Jayanthi V, Randhir J, Rajesh N. Problems in diagnosing lymphoma of the pancreas with computed tomography. A case report. J Gastrointestin Liver Dis 2007;16(1): Ono K, Ochiai R, Yoshida T, et al. The detection rates and tumor clinical/pathological stages of whole-body FDG-PET cancer screening. Ann Lucia Calculli, Raffaele Pezzilli, Riccardo Casadei. Nucl Med 2007;21(1): Calculli L, Pezzilli R, Casadei R, et al. The imaging of pancreatic exocrine solid tumors: The role of computed tomography and positron emission tomography, JOP. J Pancreas (Online) 2007;8(1Suppl.): Orlando LA, Kulasingam Si, Matchar DB. Metaanalysis: the detection of pancreatic malignancy with positron emission tomography. Aliment Pharmacol Ther 2004;20: Sperti C, Bissoli S, Pasquali C, et al. 18-fluorodeoxyglucose positron emission tomography enhances computed tomography diagnosis of malignant intraductal papillary mucinous neoplasms of the pancreas. Ann Surg 2007;246(6): Buchmann I, Henze M, Engelbrecht S. Comparison of 68Ga- DOTATOC PET and 111In-DTPAOC (Octreoscan) SPECT in patients with neuroendocrine tumours. Eur J Nucl Med Mol Imaging 2007;34: Nakajo M, Jinnouchi S, Fukukura Y, et al. The efficacy of whole-body FDG-PET or PET/CT for autoimmune pancreatitis and associated extrapancreatic autoimmune lesions. Eur J Nucl Med Mol Imaging 2007;34: Hagspiel KD, Nandalur K, Pruett TL, et al. Evaluation of vascular complications of pancreas transplantation with highspatial-resolution contrast enhanced MR angiography. Radiology 2007;242(2): M AGYAR R ADIOLÓGIA 2008;82(7 8):

Sarkadi Margit1, Mezősi Emese2, Bajnok László2, Schmidt Erzsébet1, Szabó Zsuzsanna1, Szekeres Sarolta1, Dérczy Katalin3, Molnár Krisztián3,

Sarkadi Margit1, Mezősi Emese2, Bajnok László2, Schmidt Erzsébet1, Szabó Zsuzsanna1, Szekeres Sarolta1, Dérczy Katalin3, Molnár Krisztián3, Sarkadi Margit1, Mezősi Emese2, Bajnok László2, Schmidt Erzsébet1, Szabó Zsuzsanna1, Szekeres Sarolta1, Dérczy Katalin3, Molnár Krisztián3, Rostás Tamás3, Ritter Zsombor4, Zámbó Katalin1 Pécsi Tudományegyetem

Részletesebben

RADIOLÓGIA. A vesetumorok vaseularisatiójának és vénás terjedésének komputer tomográfiás vizsgálata

RADIOLÓGIA. A vesetumorok vaseularisatiójának és vénás terjedésének komputer tomográfiás vizsgálata 1 RADIOLÓGIA A vesetumorok vaseularisatiójának és vénás terjedésének komputer tomográfiás vizsgálata Írta: PALKÓ ANDRÁS Bevezetés A vese térfoglaló folyamatok kimutatása, elkülönítı kórismézése, stádiumba

Részletesebben

A MELLÉKVESE ÉS ENDOKRIN PANCREAS DAGANATOK RADIOLÓGIAI VIZSGÁLATA

A MELLÉKVESE ÉS ENDOKRIN PANCREAS DAGANATOK RADIOLÓGIAI VIZSGÁLATA A MELLÉKVESE ÉS ENDOKRIN PANCREAS DAGANATOK RADIOLÓGIAI VIZSGÁLATA Dr. Weninger Csaba PTE Klinikai Központ Radiológiai Klinika, Pécsi Diagnosztikai Központ Pécs Indikáció Mellékvese vizsgálata Endokrin

Részletesebben

RADIOLÓGIA. A vesetumorok vaseularisatiójának és vénás terjedésének komputer tomográfiás vizsgálata

RADIOLÓGIA. A vesetumorok vaseularisatiójának és vénás terjedésének komputer tomográfiás vizsgálata 1 RADIOLÓGIA A vesetumorok vaseularisatiójának és vénás terjedésének komputer tomográfiás vizsgálata Írta: PALKÓ ANDRÁS Bevezetés A vese térfoglaló folyamatok kimutatása, elkülönítı kórismézése, stádiumba

Részletesebben

A máj és a hasnyálmirigy daganatainak korszerű radiológiai vizsgálata

A máj és a hasnyálmirigy daganatainak korszerű radiológiai vizsgálata 30 Összefoglaló közlemény A máj és a hasnyálmirigy daganatainak korszerű radiológiai vizsgálata Mátéka Ilona 1, Ziad Bikhazi 1, Bartha Éva 1, Palkó András 2 1 Diagnoscan Magyarország Kft., 2 Szegedi Tudományegyetem,

Részletesebben

A hasnyálmirigy-daganatok radiológiai vizsgálata

A hasnyálmirigy-daganatok radiológiai vizsgálata TOVÁBBKÉPZÔ FÓRUM A hasnyálmirigy-daganatok radiológiai vizsgálata Onco Update 2005 Forrai Gábor, Bodoky György Radiological diagnostics of the pancreas neoplasms Onco Update 2005 A szerzôk a pancreasdaganatok

Részletesebben

A mellékvese és a retroperitoneum képalkotó diagnosztikája

A mellékvese és a retroperitoneum képalkotó diagnosztikája Dr. Palkó András A mellékvese és a retroperitoneum képalkotó diagnosztikája Vizsgáló módszerek: natív röntgen (felvétel, átvilágítás, tomogr.) kontrasztanyagos röntgen (incl. angiographia) ultrahang (b-mód,

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT TÉMÁK. 1.) A stroke képalkotó diagnosztikája és differenciál diagnosztikája.

SZAKDOLGOZAT TÉMÁK. 1.) A stroke képalkotó diagnosztikája és differenciál diagnosztikája. PTE ETK KAPOSVÁRI KÉPZÉSI KÖZPONT KÉPALKOTÓ DIAGNOSZTIKAI ANALITIKA SZAKIRÁNY SZAKDOLGOZAT TÉMÁK 1.) A stroke képalkotó diagnosztikája és differenciál diagnosztikája. 2.) Az agy fejlődési rendellenességeinek

Részletesebben

A CT-angiografia szerepe az acut gastrointestinalis vérzésekben

A CT-angiografia szerepe az acut gastrointestinalis vérzésekben A CT-angiografia szerepe az acut gastrointestinalis vérzésekben Szudi Gábor, Simon Eszter MH-EK KRDO 2016.08.03. 1 Kórkép jelentősége Gastrointestinalis vérzés (GIV) incidenciája: felső 40-150, alsó 20-27

Részletesebben

2355-06 Egyéb citológiai vizsgálatok követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai

2355-06 Egyéb citológiai vizsgálatok követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai 1. feladat Tájékoztassa a munkahelyére érkező vendégeket a különféle szervekből nyert citológiai anyagok feldolgozásáról, diagnosztikára való előkészítéséről! Tájékoztatója során az alábbi szempontokra

Részletesebben

Emlőbetegségek komplex diagnosztikája

Emlőbetegségek komplex diagnosztikája Emlőbetegségek komplex diagnosztikája Preoperatív citológiai-patológiai diagnosztika Dr. Hamar Sándor SZTE ÁOK Patológiai Intézet Emlőbetegségek diagnosztikája Az emlőbetegségek diagnosztikájában a nem

Részletesebben

Hasi parenchymás szervek képalkotó diagnosztikája

Hasi parenchymás szervek képalkotó diagnosztikája Hasi parenchymás szervek képalkotó diagnosztikája KOLLÁR Attila klinikai főorvos, általános igazgatóhelyettes Semmelweis Egyetem, Radiológiai és Onkoterápiás Klinika, Budapest Történeti előzmények: RTG

Részletesebben

Rosszindulatú májdaganatok képalkotó diagnosztikája a terápia tervezése és eredményességének megítélése. Palkó András SZTE ÁOK Radiológiai Klinika

Rosszindulatú májdaganatok képalkotó diagnosztikája a terápia tervezése és eredményességének megítélése. Palkó András SZTE ÁOK Radiológiai Klinika Rosszindulatú májdaganatok képalkotó diagnosztikája a terápia tervezése és eredményességének megítélése. Palkó András SZTE ÁOK Radiológiai Klinika Malignusgócos májelváltozások Primer Hepatocellularis

Részletesebben

A sejt és szövettani diagnosztika modern eszközei a diagnosztikában és terápiában. Cifra János. Tolna Megyei Balassa János Kórház, Pathologia Osztály

A sejt és szövettani diagnosztika modern eszközei a diagnosztikában és terápiában. Cifra János. Tolna Megyei Balassa János Kórház, Pathologia Osztály A sejt és szövettani diagnosztika modern eszközei a diagnosztikában és terápiában Cifra János Tolna Megyei Balassa János Kórház, Pathologia Osztály Szekszárd 2016. Május 6. Patológus feladatai Preoperatív

Részletesebben

Az endoszkópos ultrahang alkalmazása a gastrointestinalis betegségek diagnosztikájában és terápiájában

Az endoszkópos ultrahang alkalmazása a gastrointestinalis betegségek diagnosztikájában és terápiájában ÖSSZEFOGLALÓ KÖZLEMÉNY Az endoszkópos ultrahang alkalmazása a gastrointestinalis betegségek diagnosztikájában és terápiájában Czakó László dr. 1 Dubravcsik Zsolt dr. 2 Gasztonyi Beáta dr. 3 Hamvas József

Részletesebben

Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar Klinikai Radiológiai Tanszék által a 2010/2011-es tanévre meghirdetésre leadott szakdolgozati és TDK témák

Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar Klinikai Radiológiai Tanszék által a 2010/2011-es tanévre meghirdetésre leadott szakdolgozati és TDK témák Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar Klinikai Radiológiai Tanszék által a 2010/2011-es tanévre meghirdetésre leadott szakdolgozati és TK témák V Védőnő szakirány GY Gyógytornász szakirány Képalkotó iagnosztikai

Részletesebben

Colorectalis carcinomában szenvedő betegek postoperatív öt éves követése

Colorectalis carcinomában szenvedő betegek postoperatív öt éves követése Colorectalis carcinomában szenvedő betegek postoperatív öt éves követése Kegyes Lászlóné 1, Némethné Lesó Zita 1, Varga Sándor Attiláné 1, Barna T. Katalin 1, Rombauer Edit 2 Dunaújvárosi Prodia Központi

Részletesebben

Képalkotó eljárások a gyermekonkológiában

Képalkotó eljárások a gyermekonkológiában Képalkotó eljárások a gyermekonkológiában Onkoradiológia 2012 Varga Edit, Rudas Gábor oncoradiologia feladata differenciáldiagnosztika terápia követése háziorvos klinikus radiológus congenitalis NBL vs

Részletesebben

Emlődaganatok neoadjuváns kezelésének hatása a műtéti technikára Témavezető: Dr. Harsányi László egyetemi tanár

Emlődaganatok neoadjuváns kezelésének hatása a műtéti technikára Témavezető: Dr. Harsányi László egyetemi tanár SZAKDOLGOZAT TÉMAJAVASLATOK A 2014/2015 TANÉVRE Semmelweis Egyetem Budapest Általános Orvostudományi Kar I. sz. Sebészeti Klinika Emlődaganatok neoadjuváns kezelésének hatása a műtéti technikára Csírasejtes

Részletesebben

Esetbemutatás. Dr. Iván Mária Uzsoki Kórház 2013.11.07.

Esetbemutatás. Dr. Iván Mária Uzsoki Kórház 2013.11.07. Esetbemutatás Dr. Iván Mária Uzsoki Kórház 2013.11.07. Esetbemutatás I. 26 éves férfi 6 héttel korábban bal oldali herében elváltozást észlelt,majd 3 héttel később haemoptoe miatt kereste fel orvosát antibiotikumos

Részletesebben

1. Emlődaganatok neoadjuváns kezelésének hatása a műtéti technikára Témavezető: Dr. Harsányi László PhD egyetemi docens

1. Emlődaganatok neoadjuváns kezelésének hatása a műtéti technikára Témavezető: Dr. Harsányi László PhD egyetemi docens SZAKDOLGOZAT TÉMAJAVASLATOK A 2012/2013 tanévre Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar I. sz. Sebészeti Klinika SEBÉSZET 1. Emlődaganatok neoadjuváns kezelésének hatása a műtéti technikára 2.

Részletesebben

A felnôttkori combfejnecrosis korai kimutatása

A felnôttkori combfejnecrosis korai kimutatása MOZGÁSSZERVI DIAGNOSZTIKA Összefoglaló közlemény A felnôttkori combfejnecrosis korai kimutatása Gion Katalin, Palkó András Early detection of adult femoral head necrosis A felnôttkori combfejnecrosis a

Részletesebben

A tananyag tanulási egységei I. Általános elméleti onkológia I/1. Jelátviteli utak szerepe a daganatok kialakulásában I/2.

A tananyag tanulási egységei I. Általános elméleti onkológia I/1. Jelátviteli utak szerepe a daganatok kialakulásában I/2. A tananyag tanulási egységei I. Általános elméleti onkológia I/1. Jelátviteli utak szerepe a daganatok kialakulásában I/2. Vírusok szerepe a daganatok kialakulásában I/3. A környezet hatása a daganatok

Részletesebben

2354-06 Nőgyógyászati citodiagnosztika követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai

2354-06 Nőgyógyászati citodiagnosztika követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai 1. feladat A laboratóriumba vendég érkezik. Tájékoztassa a rákmegelőzés lehetőségeiről! Ismertesse a citológiai előszűrő vizsgálatok lényegét! - a primer és szekunder prevenció fogalma, eszközei - a citológia

Részletesebben

A tüdőcitológia jelentősége a tüdődaganatok neoadjuváns kezelésének tervezésében

A tüdőcitológia jelentősége a tüdődaganatok neoadjuváns kezelésének tervezésében A tüdőcitológia jelentősége a tüdődaganatok neoadjuváns kezelésének tervezésében Pápay Judit SE, I.sz.Patológiai és Kísérleti Rákkutató Intézet 70. Patológus Kongresszus Siófok 2011. szept. 29 - okt.1.

Részletesebben

SUPRACLAVICULARIS NYIROKCSOMÓ DAGANATOK DIFFERENCIÁLDIAGNOSZTIKÁJA CSAPDÁK

SUPRACLAVICULARIS NYIROKCSOMÓ DAGANATOK DIFFERENCIÁLDIAGNOSZTIKÁJA CSAPDÁK SUPRACLAVICULARIS NYIROKCSOMÓ DAGANATOK DIFFERENCIÁLDIAGNOSZTIKÁJA CSAPDÁK Péter Ilona¹, Boér András² és Orosz Zsolt¹ Országos Onkológiai Intézet, Humán és Kísérletes Daganatpatológiai Osztály¹ és Fej-Nyak,

Részletesebben

A gyermekkori onkoterápia hasi szövődményeinek képalkotó diagnosztikája

A gyermekkori onkoterápia hasi szövődményeinek képalkotó diagnosztikája MRT XXVIII. Kongresszusa, Budapest, 2016. június 23-25. A gyermekkori onkoterápia hasi szövődményeinek képalkotó diagnosztikája Koller Orsolya, Harkányi Zoltán, Kovács Éva Heim Pál Gyermekkórház, Radiológiai

Részletesebben

Emlődaganatok neoadjuváns kezelésének hatása a műtéti technikára Témavezető: Dr. Harsányi László egyetemi docens

Emlődaganatok neoadjuváns kezelésének hatása a műtéti technikára Témavezető: Dr. Harsányi László egyetemi docens SZAKDOLGOZAT - TÉMAJAVASLATOK A 2013/2014 tanévre Semmelweis Egyetem Budapest Általános Orvostudományi Kar I. sz. Sebészeti Klinika Emlődaganatok neoadjuváns kezelésének hatása a műtéti technikára Csírasejtes

Részletesebben

Lehetőségek és korlátok a core-biopszián alapuló limfóma diagnosztikában

Lehetőségek és korlátok a core-biopszián alapuló limfóma diagnosztikában Lehetőségek és korlátok a core-biopszián alapuló limfóma diagnosztikában Strausz Tamás Tóth Erika Országos Onkológiai Intézet Sebészeti és Molekuláris Patológiai Osztály FiPaT 2012 Elvi alapok WHO klasszifikáció

Részletesebben

Gastrointestinalis képalkotás

Gastrointestinalis képalkotás Gastrointestinalis képalkotás 2014 Hagyományos-Modern Változó kérdések, változó technikák, változó prioritások Fókuszált, specifikus vizsgálatok Sugárterhelés/eredményesség egyensúly Elérhetőség/rutin

Részletesebben

pt1 colorectalis adenocarcinoma: diagnózis, az invázió fokának meghatározása, a daganatos betegség ellátása (EU guideline alapján)

pt1 colorectalis adenocarcinoma: diagnózis, az invázió fokának meghatározása, a daganatos betegség ellátása (EU guideline alapján) pt1 colorectalis adenocarcinoma: diagnózis, az invázió fokának meghatározása, a daganatos betegség ellátása (EU guideline alapján) Szentirmay Zoltán Országos Onkológiai Intézet Daganatpatológiai Centrum

Részletesebben

A GYŰRŰSZERŰ KONTRASZTHALMOZÁS JELENTŐSÉGE A RECTUM TUMOROK MÁJMETASZTÁZISAINAK MEGÍTÉLÉSÉNÉL

A GYŰRŰSZERŰ KONTRASZTHALMOZÁS JELENTŐSÉGE A RECTUM TUMOROK MÁJMETASZTÁZISAINAK MEGÍTÉLÉSÉNÉL Egészségtudományi Közlemények, 3. kötet, 1. szám (2013), pp. 83 90. A GYŰRŰSZERŰ KONTRASZTHALMOZÁS JELENTŐSÉGE A RECTUM TUMOROK MÁJMETASZTÁZISAINAK MEGÍTÉLÉSÉNÉL KISS MÁTÉ 1,2, DR. SHAIKH M. SHOAIB 1,

Részletesebben

A hepatocellularis carcinoma diagnosztikájának és kezelésének finanszírozási protokollja

A hepatocellularis carcinoma diagnosztikájának és kezelésének finanszírozási protokollja A hepatocellularis carcinoma diagnosztikájának és kezelésének finanszírozási protokollja Országos Egészségbiztosítási Pénztár Elemzési, Orvosszakértıi és Szakmai Ellenırzési Fıosztály Budapest, 2010. október

Részletesebben

67. Pathologus Kongresszus

67. Pathologus Kongresszus A kemoirradiáció okozta oncocytás átalakulás szövettani, immunhisztokémiai, ultrastruktúrális jellemzői és lehetséges prognosztikus jelentősége rectum adenocarcinomákban 67. Pathologus Kongresszus Bogner

Részletesebben

Bár az emlőrák elsősorban a posztmenopauzális nők betegsége, a betegek mintegy 5,5%-a 40 évesnél, 2%-a 35 évesnél fiatalabb a diagnózis idején. Ezekbe

Bár az emlőrák elsősorban a posztmenopauzális nők betegsége, a betegek mintegy 5,5%-a 40 évesnél, 2%-a 35 évesnél fiatalabb a diagnózis idején. Ezekbe Bár az emlőrák elsősorban a posztmenopauzális nők betegsége, a betegek mintegy 5,5%-a 40 évesnél, 2%-a 35 évesnél fiatalabb a diagnózis idején. Ezekben a korcsoportokban ez a leggyakoribb daganatos halálozási

Részletesebben

Szemeszter 2014.I.félév Jelleg. Semmelweis Egyetem Továbbképzési Központ Akkr.pont 50. 2014.01.20 Vége 2014.01.24 Tanácsterem Napok 5.

Szemeszter 2014.I.félév Jelleg. Semmelweis Egyetem Továbbképzési Központ Akkr.pont 50. 2014.01.20 Vége 2014.01.24 Tanácsterem Napok 5. Tanfolyam adatlap Alapadatok Kódszám Főcím Állapot Szervező Partner SE- TK/2014.I./00079 Szemeszter 2014.I.félév Jelleg Daganatok és komplex terápiája A tanfolyam akkreditálásra került Országos Onkológiai

Részletesebben

Katasztrófális antifoszfolipid szindróma

Katasztrófális antifoszfolipid szindróma Katasztrófális antifoszfolipid szindróma Gadó Klára Semmelweis Egyetem, I.sz. Belgyógyászati Klinika Antifoszfolipid szindróma Artériás és vénás thrombosis Habituális vetélés apl antitest jelenléte Mi

Részletesebben

Szakorvosjelöltek számára kötelező szakvizsga előkészítő tanfolyam programja 2007. május 21-június 1.

Szakorvosjelöltek számára kötelező szakvizsga előkészítő tanfolyam programja 2007. május 21-június 1. Szakorvosjelöltek számára kötelező szakvizsga előkészítő tanfolyam programja 2007. május 21-június 1. Sorsz. 1. 2007.05.21. hétfő 9:00 45 A tanfolyam megnyitása. A primer és áttéti májdaganatok sebészete

Részletesebben

Kettős férfi emlőrák és a beteg utógondozása

Kettős férfi emlőrák és a beteg utógondozása Bevezetés A férfi emlőrák ritka betegség, általában 100 női emlőrákra jut egy férfi emlőrákos beteg. Egyes populációkban ez az arány más lehet, így például az afrikai fekete lakosság körében 2,4% (1).

Részletesebben

Pulmonalis embólia Akut Aorta Szindrómák. Szukits Sándor PTE - KK - Radiológiai Klinika

Pulmonalis embólia Akut Aorta Szindrómák. Szukits Sándor PTE - KK - Radiológiai Klinika Pulmonalis embólia Akut Aorta Szindrómák Szukits Sándor PTE - KK - Radiológiai Klinika Pulmonális Embólia - Kivizsgálási taktika Klinikai valószínűség Scoring rendszerek: Wells Genfi Pisa-Ped Módosított

Részletesebben

Dr. Zalatnai Attila EPEHÓLYAG, EPEUTAK PATOLÓGIÁJA

Dr. Zalatnai Attila EPEHÓLYAG, EPEUTAK PATOLÓGIÁJA Dr. Zalatnai Attila EPEHÓLYAG, EPEUTAK PATOLÓGIÁJA AZ EPE FŐ ALKOTÓRÉSZEI epesavas sók bilirubin (conjugált, direkt!) cholesterin phospholipidek zsírsavak mucoproteinek calcium víz EPEKÖVESSÉG (CHOLELITHIASIS)

Részletesebben

Sebész szerepe az axilla ellátásában Mersich Tamás Uzsoki utcai Kórház Sebészeti-onkosebészeti Osztály 2014. május 24. Kecskemét Bevezetés A nyirokcsomók sebészi eltávolítása felel a legtöbb szövődményért

Részletesebben

Intervenciós radiológia és sugárterápia

Intervenciós radiológia és sugárterápia Intervenciós radiológia és sugárterápia Hadjiev Janaki dr. Kaposvári Egyetem, Egészségügyi Centrum, Kaposvár A keresztmetszeti képalkotás forradalmi szerepe, a céltérfogat pontosabb meghatározása a CT-

Részletesebben

A HASNYÁLMIRIGY DAGANATAI

A HASNYÁLMIRIGY DAGANATAI X Lo3; C63 TULASSAY ZSOLT - LAPIS KÁROLY - ZALATNAI ATTILA A HASNYÁLMIRIGY DAGANATAI MEDICINA KÖNYVKIADÓ ZRT. BUDAPEST, 2014 KTE Klebeisberg Könyvtár Egyvtem Lektorok: HELYBEN OLVASHATÓ SCHAFF ZSUZSA,

Részletesebben

Többfázisú CT vizsgálat a rutin diagnosztikában - indokolt-e a többlet sugárterhelés?

Többfázisú CT vizsgálat a rutin diagnosztikában - indokolt-e a többlet sugárterhelés? Többfázisú CT vizsgálat a rutin diagnosztikában - indokolt-e a többlet sugárterhelés? Schiszler Tamás(1), Szukits Sándor(2), Újlaki Mátyás(3), Cseri Zsolt(3), Kárteszi Hedvig(4) 1: Monklands Hospital,

Részletesebben

Szemeszter 2015.I.félév Jelleg

Szemeszter 2015.I.félév Jelleg Tanfolyam adatlap Alapadatok Kódszám Főcím Állapot Szervező Partner Szemeszter 2015.I.félév Jelleg Szabadon választható SE- TK/2015.I./00099 Daganatok és komplex terápiája A tanfolyamot az EEKH elfogadta,

Részletesebben

Tanfolyami órák Jelentkezési hat.idő 2013.01.11. www.oncol.hu. Sorsz. Nap Időpont Hossz Előadás címe Előadó Minősítése

Tanfolyami órák Jelentkezési hat.idő 2013.01.11. www.oncol.hu. Sorsz. Nap Időpont Hossz Előadás címe Előadó Minősítése Tanfolyam adatlap Alapadatok Kódszám SE- TK/2013.I./00025 Szemeszter 2013.I.félév Jelleg Főcím Daganatok és komplex terápiája Állapot Tanfolyam adatok még változtathatóak a szervező által Szervező Országos

Részletesebben

A hólyagrák aktuális kérdései a pathologus szemszögéből. Iványi Béla SZTE Pathologia

A hólyagrák aktuális kérdései a pathologus szemszögéből. Iványi Béla SZTE Pathologia A hólyagrák aktuális kérdései a pathologus szemszögéből Iványi Béla SZTE Pathologia Hólyagrák 7. leggyakoribb carcinoma Férfi : nő arány 3.5 : 1 Csúcsa: 60-80 év között Oka: jórészt ismeretlen Rizikótényezők:

Részletesebben

MR szerepe a politraumát elszenvedett betegek képalkotó diagnosztikájában

MR szerepe a politraumát elszenvedett betegek képalkotó diagnosztikájában MR szerepe a politraumát elszenvedett betegek képalkotó diagnosztikájában Gion Katalin 1, 2; Szabovik Géza 3; Palkó András 2 Diagnoscan Magyarország Kft. Affidea Csoport 1; SZTE Radiológiai Klinika 2;

Részletesebben

A radiológus szakorvosképzés tematikája (a Radiológiai Szakmai Kollégium 2005. 01. 16-i állásfoglalása alapján)

A radiológus szakorvosképzés tematikája (a Radiológiai Szakmai Kollégium 2005. 01. 16-i állásfoglalása alapján) A radiológus szakorvosképzés tematikája (a Radiológiai Szakmai Kollégium 2005. 01. 16-i állásfoglalása alapján) Általános szempontok I.: Követelmények: A képzés eredményeként a radiológia szakvizsgát tett

Részletesebben

AKUT ÉS KRÓNIKUS PANCREATITIS

AKUT ÉS KRÓNIKUS PANCREATITIS AKUT ÉS KRÓNIKUS PANCREATITIS Dr Nehéz László Fejlődés: Anatomiai variációk ektópiás pancreas Bárhol a gasztrointesztinalis traktusban 2% a boncolási anyagban Gyakorta tünetmentes Álatában submucosában,

Részletesebben

Publication list. List of papers published in extenso. Other publications

Publication list. List of papers published in extenso. Other publications Publication list List of papers published in extenso 1. Horváth K, Gődény M: Képalkotó vizsgálatok a nőgyógyászati daganatok stádium meghatározásában. Magyar Radiológia 2004; 78(6):284-292. 2. Horváth

Részletesebben

A KRÓNIKUS PANCREATITIS IMMUNOLÓGIAI ÉS DIABETOLÓGIAI VONATKOZÁSAI. Ph. D. értekezés tézisei. Dr. Terzin Viktória. Témavezető: Dr. habil.

A KRÓNIKUS PANCREATITIS IMMUNOLÓGIAI ÉS DIABETOLÓGIAI VONATKOZÁSAI. Ph. D. értekezés tézisei. Dr. Terzin Viktória. Témavezető: Dr. habil. A KRÓNIKUS PANCREATITIS IMMUNOLÓGIAI ÉS DIABETOLÓGIAI VONATKOZÁSAI Ph. D. értekezés tézisei Dr. Terzin Viktória Témavezető: Dr. habil. Czakó László SZTE I. Sz. Belgyógyászati Klinika Szeged 2012 1. BEVEZETÉS

Részletesebben

NOAC-kezelés pitvarfibrillációban. Thrombolysis, thrombectomia és kombinációja. Az ischaemiás kórképek szekunder prevenciója. A TIA új, szöveti alapú

NOAC-kezelés pitvarfibrillációban. Thrombolysis, thrombectomia és kombinációja. Az ischaemiás kórképek szekunder prevenciója. A TIA új, szöveti alapú NOAC-kezelés pitvarfibrillációban. Thrombolysis, thrombectomia és kombinációja. Az ischaemiás kórképek szekunder prevenciója. A TIA új, szöveti alapú meghatározása. (Megj.: a felsorolt esetekben meghatározó

Részletesebben

A patológiai vizsgálatok metodikája. 1. Biopsziástechnikák 2. Speciális vizsgálatok

A patológiai vizsgálatok metodikája. 1. Biopsziástechnikák 2. Speciális vizsgálatok A patológiai vizsgálatok metodikája 1. Biopsziástechnikák 2. Speciális vizsgálatok Biopsziaindikációk Diffus/multifocalis eltérések Folyamat etiológiájának tisztázása Szisztémás kezeléshez szükséges paraméterek

Részletesebben

Post-varicella angiopathia (PVA): klinikai és radiológiai jellemzők összefoglalása hét eset alapján

Post-varicella angiopathia (PVA): klinikai és radiológiai jellemzők összefoglalása hét eset alapján Post-varicella angiopathia (PVA): klinikai és radiológiai jellemzők összefoglalása hét eset alapján Kovács Éva 1,Várallyay György 2, Harkányi Zoltán 1, Rosdy Beáta 3, Móser Judit 3, Kollár Katalin 3, Barsi

Részletesebben

Diagnosztikai problémák onkoplasztikai műtétek után a radiológus szemszögéből

Diagnosztikai problémák onkoplasztikai műtétek után a radiológus szemszögéből Diagnosztikai problémák onkoplasztikai műtétek után a radiológus szemszögéből Bidlek M., Kovács E. Országos Onkológiai Intézet 2013. május 17-18 Szenológiai Kongresszus Kecskemét Műtéti típusok Kozmetikai

Részletesebben

A vesedaganatok sebészi kezelése

A vesedaganatok sebészi kezelése A vesedaganatok sebészi kezelése Szendrői Attila Semmelweis Egyetem, Urológiai Klinika és Uroonkológiai Centrum Az Európai Urológus Testület képzőhelye Robson elvek (1963) Nincs szisztémás kezelés -radikális

Részletesebben

Szerző:Forrai Gábor www.radiologia.hu. Tisztelt Főszerkesztő Úr!

Szerző:Forrai Gábor www.radiologia.hu. Tisztelt Főszerkesztő Úr! Tisztelt Főszerkesztő Úr! Érdeklődéssel olvastam a 2013. márciusi online számban A főszerkesztő dilemmája című cikket ( http:///szakma/mro/cikk/a_foszerkeszto_dilemmaja.html), amelyben a fő hangsúly arra

Részletesebben

A tüdôrák radiológiai diagnosztikája

A tüdôrák radiológiai diagnosztikája TOVÁBBKÉPZÔ FÓRUM A tüdôrák radiológiai diagnosztikája Irodalmi áttekintés Onco Update, 2005 Balázs György Irodalmi áttekintésünkben a 2004-ben megjelentek mellett néhány fontosabb, 2003-ban megjelent

Részletesebben

Bevacizumab kombinációval elért hosszútávú remissziók metasztatikus colorectális carcinomában

Bevacizumab kombinációval elért hosszútávú remissziók metasztatikus colorectális carcinomában Bevacizumab kombinációval elért hosszútávú remissziók metasztatikus colorectális carcinomában G E LE N C S É R V I K TÓ R I A, B O É R K ATA LI N SZ E N T MA RGIT KÓ RH Á Z, O N KO LÓ GIA MAGYOT, 2016.05.05

Részletesebben

Eredményes temozolamid kezelés 2 esete glioblasztómás betegeknél

Eredményes temozolamid kezelés 2 esete glioblasztómás betegeknél Eredményes temozolamid kezelés 2 esete glioblasztómás betegeknél Dr. Mangel László 1,2, Prof. Dr. Dóczi Tamás 3, Dr. Balogh Zsolt 4, Dr. Lövey József 2, Dr. Sipos László 5 Pécsi Tudományegyetem, Onkoterápiás

Részletesebben

Leukocyta scintigraphia - a gyulladásos bélbetegségek noninvazív vizsgálómódszereinek gold standard - je?

Leukocyta scintigraphia - a gyulladásos bélbetegségek noninvazív vizsgálómódszereinek gold standard - je? Leukocyta scintigraphia - a gyulladásos bélbetegségek noninvazív vizsgálómódszereinek gold standard - je? Bevezetés Dr. Salamon Ágnes Szekszárd A gyulladásos bélbetegségek (inflammatory bowel diseases,

Részletesebben

A nem világossejtes vesedaganatok diagnosztikájának és kezelésének finanszírozási protokollja (eljárásrend)

A nem világossejtes vesedaganatok diagnosztikájának és kezelésének finanszírozási protokollja (eljárásrend) A nem világossejtes vesedaganatok diagnosztikájának és kezelésének finanszírozási protokollja (eljárásrend) Országos Egészségbiztosítási Pénztár Elemzési, Orvosszakértői és Szakmai Ellenőrzési Főosztály

Részletesebben

Ph.D. doktori értekezés tézisei. Az értekezés szerzõje Dr. Bencsik Zsuzsa Fejér megyei Szent György Kórház II Belgyógyászat Székesfehérvár 2005

Ph.D. doktori értekezés tézisei. Az értekezés szerzõje Dr. Bencsik Zsuzsa Fejér megyei Szent György Kórház II Belgyógyászat Székesfehérvár 2005 MELLÉKVESE INCIDENTALOMÁK: SZÖVETTANI HETEROGENITAS, A DEHYDROEPIANDROSTERON SULFAT SZINT ÉS A MELLÉKVESEKÉREG IZOTÓP VIZSGÁLAT DIAGNOSZTIKAI ÉRTÉKE, NYOMONKÖVETÉS Ph.D. doktori értekezés tézisei Az értekezés

Részletesebben

Fejezetek a klinikai onkológiából

Fejezetek a klinikai onkológiából Fejezetek a klinikai onkológiából Előadás jegyzet Szegedi Tudományegyetem Általános Orvosi Kar Onkoterápiás Klinika 2012. A patológiai, képalkotó és laboratóriumi diagnosztika jelentősége az onkológiában.

Részletesebben

Az onkológiai megbetegedések diffúzió-súlyozott MR képalkotása. Kezdeti tapasztalatok, eredmények II.

Az onkológiai megbetegedések diffúzió-súlyozott MR képalkotása. Kezdeti tapasztalatok, eredmények II. Az onkológiai megbetegedések diffúzió-súlyozott MR képalkotása. Kezdeti tapasztalatok, eredmények II. Dr. Puskás Tamás, Henits Imre, Vas Megyei Markusovszky Kórház Radiológiai Osztály A cikk első részét

Részletesebben

Döntéshozatal a klinikai gyakorlatban. Fülep Zoltán Bács-Kiskun Megyei Kórház, Szegedi Egyetem Általános Orvostudományi Kar Oktató Kórháza Kecskemét

Döntéshozatal a klinikai gyakorlatban. Fülep Zoltán Bács-Kiskun Megyei Kórház, Szegedi Egyetem Általános Orvostudományi Kar Oktató Kórháza Kecskemét Döntéshozatal a klinikai gyakorlatban Fülep Zoltán Bács-Kiskun Megyei Kórház, Szegedi Egyetem Általános Orvostudományi Kar Oktató Kórháza Kecskemét Cogito ergo sum René Descartes Immanuel Kant A klinikai

Részletesebben

Disszekciós technika. Guillotine technika

Disszekciós technika. Guillotine technika Az endokrin szervek sebészete A hasnyálmirigy sebészete Dr. Németh Tibor, Ph.D, DipECVS tanszékvezető egyetemi docens SzIE, ÁOTK Sebészeti és Szemészeti Tanszék és Klinika Sebészi anatómia Sebészi anatómia

Részletesebben

Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar Klinikai Radiológiai Tanszék által a 2012 / 2013-as tanévre meghirdetésre leadott szakdolgozati és TDK témák

Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar Klinikai Radiológiai Tanszék által a 2012 / 2013-as tanévre meghirdetésre leadott szakdolgozati és TDK témák Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar Klinikai Radiológiai Tanszék által a 2012 / 2013-as tanévre meghirdetésre leadott szakdolgozati és TDK témák V: Védőnő szakirány GY: Gyógytornász szakirány KDA: Képalkotó

Részletesebben

Virtuális bronchoszkópia: új noninvazív vizsgálati lehetõség a pulmonológiában

Virtuális bronchoszkópia: új noninvazív vizsgálati lehetõség a pulmonológiában ÚJABB VIZSGÁLÓ MÓDSZEREK Virtuális bronchoszkópia: új noninvazív vizsgálati lehetõség a pulmonológiában Márk Zsuzsa dr. 1, Bajzik Gábor dr. 2, Repa Imre dr. 2 és Strausz János dr. 1 Pest Megyei Tüdőgyógyintézet,

Részletesebben

Súlyos infekciók differenciálása a rendelőben. Dr. Fekete Ferenc Heim Pál Gyermekkórház Madarász utcai Gyermekkórháza

Súlyos infekciók differenciálása a rendelőben. Dr. Fekete Ferenc Heim Pál Gyermekkórház Madarász utcai Gyermekkórháza Súlyos infekciók differenciálása a rendelőben Dr. Fekete Ferenc Heim Pál Gyermekkórház Madarász utcai Gyermekkórháza Miért probléma a lázas gyermek a rendelőben? nem beteg - súlyos beteg otthon ellátható

Részletesebben

III./4. Hasnyálmirigy daganatai

III./4. Hasnyálmirigy daganatai III./4. Hasnyálmirigy daganatai Herszényi László A fejezet célja egy esetbemutatáson keresztül a pancreasrák epidemiológiájának, tüneteinek, diagnosztikájának és kezelésének áttekintése. Az olvasó a fejezet

Részletesebben

Szcintimammográfia, sentinel nyirokcsomó vizsgálat emlő- és nőgyógyászati tumorokban, PET. dr. Schmidt Erzsébet PTE KK Nukleáris Medicina Intézet

Szcintimammográfia, sentinel nyirokcsomó vizsgálat emlő- és nőgyógyászati tumorokban, PET. dr. Schmidt Erzsébet PTE KK Nukleáris Medicina Intézet Szcintimammográfia, sentinel nyirokcsomó vizsgálat emlő- és nőgyógyászati tumorokban, PET dr. Schmidt Erzsébet PTE KK Nukleáris Medicina Intézet Tumorokban nem specifikus módon dúsuló radiofarmakonok -

Részletesebben

Endokrin betegek perioperatív ellátása Továbbképző tanfolyam

Endokrin betegek perioperatív ellátása Továbbképző tanfolyam Endokrin betegek perioperatív ellátása Továbbképző tanfolyam Célcsoport: endokrinológia, aneszteziológia-intenzív terápia, családorvos, belgyógyászat, sebészet, gyermeksebészet, gyermekgyógyászat, idegsebészet,

Részletesebben

Beutalást igénylô állapotok. A beutalás az emlôbetegséggel foglalkozó sebészhez történjen. Minden új, körülírt csomó.

Beutalást igénylô állapotok. A beutalás az emlôbetegséggel foglalkozó sebészhez történjen. Minden új, körülírt csomó. Az emlôpanaszos nôk beutalásának irányelve (Guidelines for the referral of patients with breast problems) NHS Breast Screening Programme & The Cancer Research Campaign Elôszó Az emlôrák a nôket érintô

Részletesebben

GLUSCAN 500 500 MBq/mL a kalibrálás idején. GLUSCAN 500 500 MBq/mL a kalibrálás idején. GLUSCAN PL 500 MBq/mL a kalibrálás idején

GLUSCAN 500 500 MBq/mL a kalibrálás idején. GLUSCAN 500 500 MBq/mL a kalibrálás idején. GLUSCAN PL 500 MBq/mL a kalibrálás idején I. MELLÉKLET FELSOROLÁS: MEGNEVEZÉS, GYÓGYSZERFORMA, GYÓGYSZERKÉSZÍTMÉNYDÓZIS, ALKALMAZÁSI MÓD, KÉRELMEZŐK, FORGALOMBA HOZATALI ENGEDÉLY JOGOSULTJAI A TAGÁLLAMOKBAN 1 Tagállam EU/EGT Franciaország Németország

Részletesebben

Magyar Radiológusok Társasága XXVIII. Kongresszusa Június 23-25

Magyar Radiológusok Társasága XXVIII. Kongresszusa Június 23-25 Magyar Radiológusok Társasága XXVIII. Kongresszusa 2016. Június 23-25 Fekvő digitális stereotaxiás emlő vacuum asszisztált biopszia (VAB) alkalmazása Magyarországon, 6 év tapasztalatai Riedl Erika, Forrai

Részletesebben

A világossejtes vesedaganatok diagnosztikájának és kezelésének finanszírozási protokollja

A világossejtes vesedaganatok diagnosztikájának és kezelésének finanszírozási protokollja A világossejtes vesedaganatok diagnosztikájának és kezelésének finanszírozási protokollja Országos Egészségbiztosítási Pénztár Elemzési, Orvosszakértői és Szakmai Ellenőrzési Főosztály Budapest, 2009.

Részletesebben

Os capitatumban elhelyezkedő osteoid osteoma okozta csuklótáji fájdalom Esetismertetés

Os capitatumban elhelyezkedő osteoid osteoma okozta csuklótáji fájdalom Esetismertetés A Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ Traumatológiai Klinika és Pathológia Intézet közleménye Os capitatumban elhelyezkedő osteoid osteoma okozta

Részletesebben

Terhességi papilláris pajzsmirigycarcinoma Citodiagnózis, kiegészítő vizsgálatok

Terhességi papilláris pajzsmirigycarcinoma Citodiagnózis, kiegészítő vizsgálatok Terhességi papilláris pajzsmirigycarcinoma Citodiagnózis, kiegészítő vizsgálatok Esetbemutatás dr. Székely Tamás, dr. Székely Eszter, dr. Istók Roland, dr. Kovács István, dr. Járay Balázs dr. Tóbiás Bálint*,

Részletesebben

A nem világossejtes vesedaganatok diagnosztikájának és kezelésének finanszírozási protokollja

A nem világossejtes vesedaganatok diagnosztikájának és kezelésének finanszírozási protokollja A nem világossejtes vesedaganatok diagnosztikájának és kezelésének finanszírozási protokollja (finanszírozási eljárásrend) Országos Egészségbiztosítási Pénztár Elemzési, Orvosszakértői és Szakmai Ellenőrzési

Részletesebben

Kontrasztanyagos ultrahangvizsgálatok Magyarországon

Kontrasztanyagos ultrahangvizsgálatok Magyarországon A kontrasztanyagos ultrahangvizsgálatok (contrast enhanced ultrasound CEUS) klinikai alkalmazása két évtizede indult el Európában, és ma már a többi kontinensen is elterjedt. Az ultrahangvizsgálatok az

Részletesebben

Mit is csinál pontosan a patológus?

Mit is csinál pontosan a patológus? Szász A. Marcell Mit is csinál pontosan a patológus? Ceglédi Kossuth Lajos Gimnázium Cegléd, 2015. március 19. www.meetthescientist.hu 1 26 Google - patológus www.meetthescientist.hu 2 26 Google - patológia

Részletesebben

A nem tapintható emlőrák kezelésének multidisciplináris megközelítése

A nem tapintható emlőrák kezelésének multidisciplináris megközelítése A nem tapintható emlőrák kezelésének multidisciplináris megközelítése Fővárosi Önkormányzat Uzsoki utcai Oktató Kórház Sebészeti Érsebészeti Osztály*, Nukleáris Medicina Osztály**, Pathológiai Osztály***,

Részletesebben

Daganatok sebészi szemmel

Daganatok sebészi szemmel Daganatok sebészi szemmel Dr Bánfi András; Dr Zsoldos László Primavet Kisállat-Rendelőintézet 1152 Bp. Rákos út 60. www.primavetrendelo.hu T.: 306-1364 Korai diagnózis Senior care vizsgálatok 6 havonta

Részletesebben

Klinikai SPECT/CT III. Nukleáris pulmonológia. Zámbó Katalin Pécsi Tudományegyetem Nukleáris Medicina Intézet

Klinikai SPECT/CT III. Nukleáris pulmonológia. Zámbó Katalin Pécsi Tudományegyetem Nukleáris Medicina Intézet Klinikai SPECT/CT III. Nukleáris pulmonológia Zámbó Katalin Pécsi Tudományegyetem Nukleáris Medicina Intézet A tüdő vizsgálómódszerei A tüdő malignus betegségeinek specifikus vizsgálata indirekt és direkt

Részletesebben

Diagnosztikai irányelvek Paget-kórban

Diagnosztikai irányelvek Paget-kórban Diagnosztikai irányelvek Paget-kórban Dr. Donáth Judit Országos Reumatológiai és Fizioterápiás Intézet, Budapest HALADÁS A REUMATOLÓGIA, IMMUNOLÓGIA ÉS OSTEOLÓGIA TERÜLETÉN 2012-2014 2015. ÁPRILIS 17.

Részletesebben

Emlődiagnosztika. Szabó Endre

Emlődiagnosztika. Szabó Endre Emlődiagnosztika Szabó Endre Aki csak 1 dolgot bír megjegyezni: Ne nyúlj az emlőhöz menstruáció előtt! Fejlődés Klinikai vizsgálat csomó váladék bőr elváltozás Szűrés Tabár László fájdalom Módszerek mammográfia

Részletesebben

Jelentkezési hat.idő 2011.03.01. Sorsz. Nap Időpont Hossz Előadás címe Előadó Minősítése

Jelentkezési hat.idő 2011.03.01. Sorsz. Nap Időpont Hossz Előadás címe Előadó Minősítése Tanfolyam adatlap Kódszám SE-TK/2011.I./00339 Szemeszter 2011.I.félév Jelleg Kötelezően választható Főcím Állapot A nőgyógyászati daganatok korai diagnosztikája és komplex kezelése. Kolposzkópos tanfolyam

Részletesebben

Új képalkotó eljárások a daganatdiagnosztikában. DEOEC Radiológiai Klinika

Új képalkotó eljárások a daganatdiagnosztikában. DEOEC Radiológiai Klinika Új képalkotó eljárások a daganatdiagnosztikában DEOEC Radiológiai Klinika MSCT 1998 - Még gyorsabb aquisitiós idő, - alacsony dózis, - jobb kontraszt és térbeli feloldás, - tetszés szerinti vastagságú

Részletesebben

CCSVI. Történelmi és tudományos háttér

CCSVI. Történelmi és tudományos háttér CCSVI Történelmi és tudományos háttér Prof. Paolo Zamboni érsebész Felesége SM beteg Hipotézis: Vénás keringési zavar Vaslerakódás Érfalkárosodás Sejtpusztulás Autoimmun folyamat SM Az agy vénás rendszere

Részletesebben

Kalcium, D-vitamin és a daganatok

Kalcium, D-vitamin és a daganatok Kalcium, D-vitamin és a daganatok dr. Takács István SE ÁOK I.sz. Belgyógyászati Klinika Napi kalcium vesztés 200 mg (16% aktív transzport mellett ez 1000 mg bevitelnek felel meg) Emilianii huxley Immun

Részletesebben

Képalkotó vizsgálatok a hepatocellularis carcinoma szűrésére

Képalkotó vizsgálatok a hepatocellularis carcinoma szűrésére ÖSSZEFOGLALÓ REFERÁTUMOK Képalkotó vizsgálatok a hepatocellularis carcinoma szűrésére JAKAB ZSUZSA DR. Semmelweis Egyetem, Általános Orvostudományi Kar, II. Belgyógyászati Klinika, Budapest A képalkotó

Részletesebben

2014. évi Vándorgyűlése

2014. évi Vándorgyűlése Magyar Gasztroenterológiai Társaság Endoszkópos Szekció 2014. évi Vándorgyűlése 2014. október 3-4. Második értesítő Pécs, Tudásközpont 7622 Pécs, Universitas utca 2/A Tisztelt Kolléganők és Kollégák! Nagy

Részletesebben

A világossejtes vesedaganatok diagnosztikájának és kezelésének finanszírozási eljárásrendje

A világossejtes vesedaganatok diagnosztikájának és kezelésének finanszírozási eljárásrendje MGYRKÖZLÖNY 2010. évi 77. szám 16751 2. melléklet a 31/2010. (V. 13.) EüM rendelethez világossejtes vesedaganatok diagnosztikájának és kezelésének finanszírozási eljárásrendje 1. z eljárásrend tárgyát

Részletesebben

Gamma-kamera SPECT PET

Gamma-kamera SPECT PET Gamma-kamera SPECT PET 2012.04.16. Gamma sugárzás Elektromágneses sugárzás (f>10 19 Hz, E>100keV (1.6*10-14 J), λ

Részletesebben

VÁLASZ DR. JULOW JENİ TANÁR ÚR, AZ MTA DOKTORA OPPONENSI VÉLEMÉNYÉRE. Tisztelt Julow Jenı Tanár Úr!

VÁLASZ DR. JULOW JENİ TANÁR ÚR, AZ MTA DOKTORA OPPONENSI VÉLEMÉNYÉRE. Tisztelt Julow Jenı Tanár Úr! 1 VÁLASZ DR. JULOW JENİ TANÁR ÚR, AZ MTA DOKTORA OPPONENSI VÉLEMÉNYÉRE Tisztelt Julow Jenı Tanár Úr! Köszönöm Dr. Julow Jenı Tanár Úr részletes, minden szempontra kiterjedı opponensi véleményezését, megtisztelı,

Részletesebben

Mágneses rezonanciás vizsgálat a hasi diagnosztikában

Mágneses rezonanciás vizsgálat a hasi diagnosztikában Mágneses rezonanciás vizsgálat a hasi diagnosztikában Palkó András LAM-TUDOMÁNY TOVÁBBKÉPZÉS A TÁRSSZAKMÁK HALADÁSA MAGNETIC RESONANCE IMAGING IN ABDOMINAL DIAGNOSTICS A hasi képalkotó diagnosztikában

Részletesebben

Gasztrointesztinális tumorok. Esetbemutatások

Gasztrointesztinális tumorok. Esetbemutatások Gasztrointesztinális tumorok Esetbemutatások 1. Eset: 54 éves férfibeteg 1997 jul.-ban sigma tumor miatt sigma resectio. Szövettan: adenocc. G3, pt3, pn0 (5 nyirokcsomóból) pn0, kevés eltávolított nycs.

Részletesebben