Békéscsabai Regionális Képz Központ 5600 Békéscsaba Kétegyházi út 1. SZÜL FÖLD ALAP Oktatási és Szakképzési Kollégium 4142/2008. sz.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Békéscsabai Regionális Képz Központ 5600 Békéscsaba Kétegyházi út 1. SZÜL FÖLD ALAP Oktatási és Szakképzési Kollégium 4142/2008. sz."

Átírás

1 Békéscsabai Regionális Képz Központ 5600 Békéscsaba Kétegyházi út 1. SZÜL FÖLD ALAP Oktatási és Szakképzési Kollégium 4142/2008. sz. pályázat Vadászturizmus Modulfüzet Verzió: 1.0

2 Összeállította: Beszédes Attila A modul címe: Vadászturizmus Képzés megnevezése: Vadgazdálkodó Kizárólag a BRKK és a Pannon Forrás által szervezett képzéseken használható! Másolni és alkalmazni csak a BRKK elzetes írásbeli hozzájárulásával lehet! Felels kiadó: Molnár György igazgató Békéscsaba, 2009

3 Tartalomjegyzék 1. fejezet Vadászturizmus A vadászturista kísérje és kultúrája A külföldi vadászturizmus feltételei és árai (példa) A vadvédelemhez pénz kell (Safari Club International). A vadért és a vadászatért (Nimród 4/2007) A nagy sorozatok (Grand Slam) (Nimród Safari 3/2007) Grand Slam-díjak (Nimród Safari 3/2007) A hazai vadászturizmus A hazai vadászturizmus árai Ellenrz kérdések Megoldó kulcsok oldal

4 1. fejezet Elsajátítandó kompetencia megnevezése: A vadászturizmus Részcélkitzés megnevezése: Vadászturizmus alapjai 1.1 Vadászturizmus Vadászturizmus alatt egy olyan egyre terjed tevékenységet értünk, amikor a vadász nem az otthoni megszokott körben vadászik, hanem vendégként valamely más vadászterületen, a közmeggyzdés szerint többnyire külföldön (ez így is van) október 5-15-ig Barcelonában tartotta a WCC IV. Világkongresszusát, melyen 8000 résztvev, természetvédk, politikusok, tudósok és kutatók igyekeztek meghatározni a természetvédelem kérdéseit. Ugyanott október 9-én a CIC a vadászatot, mint a turisztikai ipar egyik elemét határozta meg. A vadászturizmus mozgatója az, hogy a világon több mint 400 vadászható emlsfaj, csaknem ugyanennyi madárfaj, és tucatnyi hüllfaj vadászható, és az ebbl megszerzettekkel szeret is dicsekedni mindenki, élménnyel, trófeával, a horgászatot (tengeri és édesvízi), most nem is ideszámítva. Az igényt jól mérték fel, szinte minden országban, ahol a feltételek a vadászturizmus számára adottak (törvényi, közbiztonsági) jelents, esetenként (fként a fejld országokban) igen jelents bevételi forrás, és a természet megrzésének is eszköze, mert a vadászatból befolyt összeg egy hányada a vadászterületen él lakosságé. Néhány országban a vadászturizmus a terület elsdleges, vagy kizárólagos haszonvételi forrása, és a lakosság állati fehérjeforrása is. A vadászturistákat befogadó területek és az ott vadászó vendégekrl megfelel biztonsággal gondoskodnak, a területek gazdái és maguk az állami szerveztek (repülgépes orvosi szolgálat), kötelez hivatásos vadászkísér (White Hunter, fehér vadász), a törvényi szabályozás, CITES engedélyek biztosítása, harc az orvvadászat ellen. A vadászturizmus formai kereteit az adja, hogy a területek jó részén a vadászat eladó (gondoljunk a hazai erdgazdaságok által felkínált vadászati lehetségekre, a vadásztársaságok bevételi forrása, az elsrend trófeás nagyvadak értékesítése). Hivatásos, csak a vadászati turizmus szervezésével, eladásával, lebonyolításával foglalkozó megbízható világcégek mködnek, melyek a világ minden tájára, minden vadjára és minden idben szerveznek vadászutakat, Grönlandtól Új-Zélandig. Csak a legutóbbi idben derült ki, hogy a vadászturizmus a fajmegrzési programok egyik leghatékonyabb, aktív eszköze is lehet. Visszaszorítja a helybéli orvvadászatot, hiszen a vad húsa úgyis az övék, a lelövetéséért pedig a kis közösségek a helyi viszonyok szerint nagyon szép pénzt kapnak. A természetvédelem és a vadászat mentette meg többek között a pödröttszarvú kecskéket, a milut (Dávid szarvas), eredeti shazájukba telepítenek vissza olyan fajokat (Przsevalski vadló), melyeket eddig csak állatkertekben szaporítottak. Azokban az államokban, ahol valamilyen megfontolás alapján a legális vadászatot betiltották (Kenya, India), a vadállomány az orvvadászat miatt megtizedeldött. Európában is egyre szélesedik azon fajok száma, melyek korábban csak nagyon szk területre szorultak vissz, illetve a tudatos természetvédelem, a gondoskodás, az állattenyészti tudás nélkül ma már régen nem lennének. A Berlini Állatkert igazgatói a Heck fivérek, akik megmentik az európai és a kaukázusi bölényt a teljes kipusztulástól, pedig a kaukázusi bölény alfaját mindössze egyetlen bika képviselte. Ma Európában bölényre vadászni a Kaukázusban, Ukrajnában, 4. oldal

5 Belorussziában, Lengyelországban és Oroszországban lehet. Németországban csaknem félezer bölény él többé-kevésbé szabad körülmények között, ha lassan is, a jávor visszatelepül Németországba, és már borjaznak is a tehenek, vagyis állandó vaddá válik. Argentínában a milu állandóan vadászható vad, igaz évente csak hét bika, de a kilövési díj $, és már több évre elre eladták (akinek nem jut az Skóciában még megszerezheti). Texasban a vadászfarmokon olyan vad is elejthet, ami a szabad területeken egyelre nem lehetséges A vadászturista kísérje és kultúrája A hivatásos vadász összetett, bonyolult feladatokat ellátó szakember, akinek a mindennapi tevékenységében vadgazdákodási, rz-véd, etikai, hagyományrz, oktató-nevel, szolgáltatási és egyéb feladatok ötvözdnek. Amikor hivatásos vadászokról beszélünk, elssorban azokra gondolunk, akik a területen élnek és dolgoznak, akik mind a vaddal, mind pedig a vadászokkal mindennapi kapcsolatban állnak. Szolgálatunkat nem a merev elöljáró és beosztott függségben végeztük. Kevés kivételtl eltekintve kölcsönös bizalmon, elismerésen és megbecsülésen alapuló vadász-bajtársiasság volt, ami összetartott bennünket. (Fuchs Antal) Csak az válhat szakmája mesterévé, hivatása jeles képviseljévé, aki folyamatosan képezi magát, és akinek testi, lelki, személyiségi adottságai és tulajdonságai összecsengenek az adott szakma alapvet elvárásaival. Aki ragaszkodik a kötött munkaidhöz, a hétvégi szabadnapokhoz, aki nehezen hoz felels döntéseket, aki fél a testi megpróbáltatásoktól, aki kerüli a konfliktusos helyzeteket, aki nem képes fegyelmezni magát, akinek törékeny az egészsége és akinek nem szerez örömet a mások öröme, nos, az ne menjen hivatásos vadásznak! A hierarchikus viszonyok között él, szolgálatát többnyire alá-fölé rendeltségben teljesít hivatásos vadász emberi és szakmai tekintélyét kulturáltsága és szaktudása alapozza meg. Minden nap, minden alkalom vizsga, amikor két ember kapcsolatba kerül egymással. Különösen igaz ez a vadászat, a vadásztatás nagyon is sajátos és bonyolult viszonyai közepette. A kultúra, a kulturáltság az ember egész egyéniségét, valamennyi cselekedetét meghatározó, de legalábbis befolyásoló tényez, melynek küls jegyeivel, látványos megnyilvánulási formáival viselkedésünk folyamán szembesülnek partnereink. Életünket, tetteinket a jog, az erkölcs és az illem befolyásolja, illetve keretezi - és a viselkedés teszi mások számára is megítélhetvé és láthatóvá. A jog: a társadalom, az állam által megfogalmazott, írásba foglalt és az adott állam minden polgárára kötelez érvény normarendszer, melynek a betartása felett az állami szervek és szervezetek rködnek. A jogi, törvényi normák megsértése büntetést von maga után. Az erkölcs: a társadalom, a kisebb-nagyobb közösségek által megfogalmazott, mindenekeltt az emberek egymáshoz való viszonyát szabályozó elvárási rendszer, amely a legutóbbi idkig nemzedékrl nemzedékre hagyományozódott, s amelynek a megsértését a közösségek megszólással, elítéléssel, megvetéssel, megszégyenítéssel, kiközösítéssel szankcionálják. Az általános erkölcsi elvárásokat az úgynevezett szakmai erkölcs teszi teljessé. A vadászat szakmai erkölcse a vadászetika. A viselkedési szabályokat az etikett foglalja rendszerbe. Az etikett tehát illem-, illetve viselkedéstan, viselkedésünk pedig kulturáltságunk kifejezdése a mindennapi emberi kapcsolatok során. Megérkezik a vendég, és a hivatásos vadász fogadja t... A hivatásos vadász kulturáltságának látványos és meghatározó erej kifejezje az öltözködése, ápoltsága, testtartása, vagy ahogy azt mindennapi megfogalmazással mondani szoktuk: a kiállása. 5. oldal

6 A ruha nem csak eltakar, de ki is mutat valamit, s ez a valami nem más, mint viseljének lényege. A ruházat sok mindenre utal. Például viselje anyagi helyzetére, mveltségére - és persze az alkalomra is, amikor viselik. Különleges alkalmakkor, különleges viselet dukál! Nos, a vadászat minden vitán felül állóan különleges alkalom. A vadászat, a vadásztatás a hivatásos vadász számára egyrészt munka, másrészt többszörösen is ünnepi alkalom. Ünnepi alkalom, mert vendéget fogadunk, vendéget kísérünk, és ünnepi alkalom, mert a vadászatot, minden vadásznapot, ünnepnapnak kell tekinteni A hivatásos vadász öltözködési szabályzata szigorú, de egyszer. Mindig vadászosan, ám a konkrét feladatnak megfelelen kell öltözködni - hisz más öltözetet kíván a lesépítés, a vadetetés és megint mást a rangos vendégkísérése. De a ruházatnak mindig tisztának és ápoltnak kell lennie! Mint ahogy a hivatásos vadásznak is! (Az ápoltságot mindenekeltt a test és a ruházat illata, a hajviselet, a haj ápoltsága és a borotvált arc fejezi ki.) A magyarországi vadászviselet a bajor-stájer népviselet motívumait felhasználva alakult ki. A vadászok színe a zöld. Méltatlan az erdhöz, a vadhoz, a vállon hordott fegyverhez az elhanyagolt, az összevissza öltözet. A célszer, alkalomhoz ill és ápolt ruházatnál már csak a viseljének ápoltsága, megnyer, barátságos és rokonszenves volta fontosabb az els benyomások és ezzel együtt az emberi megítélést és együttmködést viszonylag hosszú távra meghatározó élmények és érzelmek szempontjából. A manapság oly divatos fül-, orr- és szemhéjkarikák, látható testfelületeket borító tetoválások nem illenek a hivatásos vadászokról kialakított (és velük kapcsolatban elvárt) társadalmi képhez. A frizura, a hajviselet kérdésében is illik és tanácsos mértéktartónak lenni. És ugyanez vonatkozik a felszerelési tárgyakra is! A tiszta és ápolt gépkocsi, fegyver, távcs igényességrl, szakszerségrl tanúskodik, és éppen ezért bizalmat ébreszt. A hivatásos vadász bizalmi állást tölt be. A hivatásos vadász a köztudatban férfias, egyenes, határozott, ám ugyanakkor udvarias és szolgálatkész ember, akinek a viselkedésében, intézkedéseiben és megnyilvánulásaiban maradéktalanul érvényesülnie kell a törvények ismeretének és tiszteletének. Minden kulturált emberi kapcsolatfelvétel a köszönéssel kezddik. Az köszön elre, aki egy helyiségbe belép, aki a beszélgetést kezdeményezi, aki valahonnan valahová megérkezik. Régi, ám soha el nem évül szabály: a férfi elre köszön a nnek, a fiatalabb az idsebbnek, a beosztott a felettesének. A köszönés a napszaknak és - régebbi ismeretség esetén - a már kialakult viszonynak megfelel legyen, tehát akár tegezd jelleg is lehet, de mindig és minden körülmények között át kell hatnia az udvariasságnak, a köszöntött személy iránti tiszteletnek. A kalapemelés bal kézzel, a kézfogás természetesen jobbal történik. A kézfogás egyszer, rövid, határozott, mozdulat. A barátság szimbóluma. Kézfogás alkalmával az egyenes, egymást becsül emberek egymás szemébe néznek. Ülve természetesen nem nyújtunk senkinek sem kezet... A hivatásos vadász gyakran puskával érkezik a találkozási helyre. Jelentésnél, jelentkezésnél vagy találkozásnál fegyverét helyesen és vadászosan tartsa a vállán. A szabályos tartásnál a fegyver a bal vállon lógjon, a cs végével felfelé, lehetleg függlegesen a hivatásos vadász bal melle és bal karja alatt. Vízszintesen lógó fegyverrel jelentkezni igen nagy hiba, és mindenképpen elkerülend. A fegyvernek katonamódra hátul való tartása szintén helytelen. Az ismerkedés, a kapcsolatfelvétel talán legjelentsebb mozzanata a bemutatkozás. Újabban divat, csak a keresztnevüket közölve mutatkoznak be. Ezt a hivatásos vadász szolgálatban sohasem teheti! Bemutatkozás alkalmával a teljes nevünket közöljük, intézked jelleg helyzetben pedig még hivatalos minségünket (vadr, hivatásos vadász, fvadász, stb.) is. És a vadászatra jogosult szervezetet (Rt, kft, vadásztársaság, stb.) is meg kell nevezni. A megszólítás, a dohányzás, a telefonhasználat, az ajándékozás és az ajándékelfogadás, az étkezési kultúra, a vendéghívás és a vendégfogadás kulturált rendjét és módját egyaránt illemszabályok tartalmazzák. Az illem és az etikett tanítható és tanulható. Aki tiszteli és becsüli a vele szemben álló, a vele együtt dolgozó, vagy éppen a gondjaira bízott embert, az nemigen vét az illem ellen. Mert a lényeg: egymás emberi méltóságának tisztelete, megbecsülése. És persze az, hogy minden 6. oldal

7 helyzetben ismerjük fel és tartsuk következetesen szem eltt azt a szerepet, illetve feladatot, amely a hivatásunkból következik, és az adott helyzetbl adódóan hárul ránk. A megszólítás a legérzékenyebb viselkedési szabályok egyike. Ha a kapcsolat hivatalos vagy új kelet, kötelez a családi nevet az úr szócskával kiegészíteni. Ha valamivel közelibb (bizalmasabb) a viszony, az úr megnevezést a vadásztárs megszólítás helyettesítheti. Ha valakit, aki nincs jelen, egy beszélgetés során felemlítünk, csak urazva vagy teljes nevével szólhatunk róla. Idsebb vendéget (vadásztársat), amennyiben erre felhatalmazást kapunk, bátyám szóval tisztelhetünk, s egyben szólíthatunk meg. A bácsizás kerülend. Csak családi nevén soha senkit sem szólíthatunk. Ez sért. Épületen belül csak kijelölt helyen szabad dohányozni, de ha jelen vannak nem dohányzó személyek (vendégek) is, elzetesen engedélyt kell tlük kérni. Hivatásos vadász a vadászterületen vendég jelenlétében ne dohányozzon, különösképpen autóban, magaslesen ne. (Legfeljebb akkor, ha a vendég lövést tett, és egy kis ideig várni kell a vad megkeresésével.) Újkori viselkedési problémákat okoz a mobiltelefon használata. Vannak szigorú tilalmak. Ilyenek: templomban, temetésen, kulturális rendezvényeken, politikai jelleg összejöveteleken, ünnepi megemlékezéseken a telefont kikapcsolt állapotban kell tartani. A szigorú telefontilalom áll fenn a közgylések, intéz bizottsági ülések esetében, a vadászatokat megelz eligazításokon, a terítéknél, a vadászavatási szertartások alkalmával és természetesen a töretátadásoknál is. Cserkeléskor, magaslesesen a mobiltelefon használata (hívás, hívásfogadás) nemcsak illetlen dolog, de káros is, hisz megtöri a csendet, elzavarja a vadat. Általános szabályként kimondható: a szolgálati feladatot teljesít, vadászvendéget kísér hivatásos vadász csak szolgálati érdekbl, a kapott feladattal összefüggésben használja, használhatja mobiltelefonját. A vadászatok többségét ma már gépkocsi igénybevételével szervezik. A gépkocsi vadászatra való felkészítése (takarítás, lomtalanítás ) a vendég iránt érzett tisztelet látványos kifejezése. A hivatásos vadász a gépkocsi mellett állva várja, fogadja vendégét (vendégeit). Segít a beültetésben, helyfoglalásban, hátizsákok, kabátok, fegyverek elhelyezésében. Több vendég esetében a rangids személyt a hivatásos vadász maga mellé ülteti a jobb oldali els ülésre, már csak azért is, hogy menet közben folyamatosan tájékoztathassa a programról, az útvonal által érintett területrészekrl, a látnivalókról. Ha egy vendéggel indul útnak a hivatásos vadász, t természetesen maga mellé ülteti. A gépkocsiban a hivatásos vadász (gépkocsivezet) utolsóként foglal helyet, miután mindenkit elhelyezett és mindent rendben is talált. Vannak kimondottan a vadászathoz kapcsoló viselkedési szabályok is. Ilyen az a gyakorlat, hogy a magaslesre mindig a hivatásos vadász megy fel elször (már csak azért is, hogy ellenrizze a létra, a padozat állapotát), a magasles elhagyásakor pedig a vendég kezdi meg a levonulást. Cserkészet (cserkelés) alkalmával a vezetés, az útirány, a tempó (az elrehaladás sebességének) meghatározása egyértelmen a vadászvezet, azaz a hivatásos vadász feladata. Ha a cserkészút szélessége lehetvé teszi, haladjanak egymás mellett. Ha nem, a hivatásos vadász megy elöl, hisz ismeri a körülményeket, az esetleges akadályokat, veszélyforrásokat, illetve vadászati lehetségeket. A cserkelés helyérl, idtartamáról, nehézségi fokáról, illetve a remélhet esélyekrl elzetesen tájékoztatni illik a vendéget. Ez egyébként a lesvadászat esetén is így helyes. A les megközelítési körülményeirl, a les jellegérl (fedett, nyitott, különlegesen magas, stb.), a lesen töltött id tervezett hosszáról, stb. tájékoztatást kell adni. A vendégvadász a hivatásos vadásszal szemben kiszolgáltatott helyzetben van, ami ez utóbbi nagyobb helyismeretébl, tájékozottságából, megalapozottabb szaktudásából, nagyobb gyakorlatából következik. Mindezt ellensúlyozandó, a jó hivatásos vadász nemcsak vezet az adott helyzetben, de nemes lelk, segít vadásztárs, cimbora is. Az oldott, közvetlen, kollegiális kapcsolat és hangnem megteremtése mindkét félnek érdeke. Mint ahogy ezzel együtt a kölcsönös tisztelet is. A bratyizás, bizalmaskodás (bármelyik fél kezdeményezte is) elbb-utóbb megbosszulja magát. 7. oldal

8 Minden sikeres (és jó hangulatú) vadászat elfeltétele a gondosan kidolgozott és elkészített terv. A hivatásos vadász munkája nem akkor kezddik, amikor találkozik a vendéggel. Minden vadászatot gondosan el kell készíteni. A megalapozott vadászati tervet (útvonal, idpont, vadászati mód) következetesen be kell tartani. Nem jó, ha a vendég veszi át az irányítást. A vendégvadász felszerelését, öltözetét, éberségét, gyorsaságát, terepen való mozgását nem illik minsíteni. A vadászat megkezdése eltt azonban tanácsot lehet, st kell is adni, mind az öltözködés, mind pedig a felszerelés (lámpa, lszer, stb.) tekintetében. Lhelyzetben a hivatásos vadász ne sürgesse vendégét, hogy ljön már! Hibázás esetén sincs helye bírálatnak, felháborodásnak. Még kevésbé engedheti meg magának a hivatásos vadász, hogy az egyik vendég eltt egy másik vendég szakértelmét, ltudását, viselkedését bírálja. Mások kibeszélése, leszólása, azaz a pletykálkodás nemcsak méltatlan és visszatetsz dolog, de veszélyes is, mert megbosszulja magát. Elbb-utóbb mindig minden visszajut ahhoz, akirl szó volt. A vendég véleményt mondhat a látókörükbe került vadról (életkor, agancssúly, stb.), de döntést csak a hivatásos vadász hozhat. Mert a felelsség mindenképpen az övé. Az együtt töltött órák, napok, természetesen sok alkalmat adnak a beszélgetésre, a kölcsönös informálódásra, egymás megismerésére. Ezt a lehetséget a vadászat értékes hozadékának kell tekinteni. De a hivatásos vadász nem csak azért felel, amit lövet, hanem azért is, amit mond! A vadászatra jogosult, a munkáltató bels ügyeit, üzleti eredményeit és esetleges titkait, személyi ellentéteit, gazdasági nehézségeit a kulturált hivatásos vadász nem beszélheti ki a vendégek eltt. A vendég nem kíváncsi mások gondjaira. Tehát azt (akkor és ott) illik, illetve kell a gondjainkba beavatni, aki az adott kérdések megoldásában illetékes, és mindezt akkor és ott kell (lehet) megtenni, amikor a helyzet és az idpont valóban alkalmas az ilyen jelleg beszélgetésre. A vadászat, a cserkelés nem vezeti fogadóóra a magasles pedig nem panasziroda. Külföldi vendégek esetében különös felelsség hárul mindazokra, akik kapcsolatba kerülnek velük. A sikeres, élményekben gazdag vadászat emlékei (és trófeái) mellett a vendég az országról, az adott tájról, településrl és a személyével kapcsolatba került emberekrl szerzett benyomásait, ismereteit is magával viszi. A hivatásos vadász hazánkat, az országot is képviseli, amikor külföldrl érkezett vendéget fogad, kísér, kiszolgál és tájékoztat. A vadászaton, vadgazdálkodáson túlmutató tájékozottság bizonyítása mellett a szerény, ám mégis öntudatos hazaszeretet is kifejezésre kell juttatnunk. A vadászat - mint különlegesen gazdag élményforrás -, sok új barátot szerezhet hazánknak. A vadászat - amennyiben eredményességét és hangulatát tekintve is jól sikerült -, gyakran kisebb-nagyobb ajándékok átadásával zárul. Ez szép hagyomány. Az ajándék (borravaló) elvárása, kiprovokálása azonban egyrészt erkölcstelen, másrészt tilos. Korrekt vadászat, vadásztatás esetén a bérvadász az elejtett vadért árjegyzék szerint fizet. Sem többet, sem kevesebbet. Sajnos, a vendégek (a hivatásos vadászok szolgálatát, szolgáltatását igénybe vevk) sem mindig makulátlan szentek. Az ajándék, a borítékban lapuló hálapénz gyakran korrupciós célokat szolgál, a hivatásos vadász megvásárlását célozza. Ki a hallgatását, a szemhunyását akarja tisztességtelen pénzzel, ajándékkal elérni, ki pedig azt, hogy a vadászatra jogosult árjegyzékétl eltér, egyéni árak alapján jutassa vadhoz, trófeához a hivatásos vadász. Veszélyes útra lép az a hivatásos vadász, aki kivételt tesz, aki enged a csábításnak. Csak az rizheti meg szakmai becsületét és emberi méltóságát (és hosszabb távon az állását), aki minden kérést és ajánlatot az érvényes törvények és rendeletek, illetve az erkölcs elvárásai szerint mérlegel. Aki a szakmájával, hivatásával maradéktalanul azonosul, annak a munkaidn túli élete, érdekldése, az otthona is tükrözi ezt az azonosulást. A hivatásos vadász otthona különösképpen beszédes. A trófeák kidolgozottsága, ápoltsága, elhelyezése (bármily kevés és bármily kicsik, szerények is) éppoly árulkodó, mint a könyvespolc vagy könyves-szekrény tartalma. Ahogy a vadászat mesterségét sem lehet maradéktalanul elsajátítani soha, úgy a vadászati kultúrával való ismerkedés, szépségeiben való elmélyülés is életre szóló lehetség és feladat. A szken értelmezett, szigorúan vett szakmai munka és ez a tágabb horizontú vadászati kultúra 8. oldal

9 segíti, gazdagítja és kiteljesíti egymást. A hivatásos vadász ugyanakkor nem csupán fogyasztója, de megrzje és terjesztje is mindannak, amit eldeinktl örököltünk, amit a vadászirodalom és a vadászattal kapcsolatos mvészetek értékként létrehoztak és felhalmoztak az elmúlt századok során. Az egyik ilyen érték a vadásznyelv. Mint minden szakmának, a vadászatnak is megvannak a maga sajátos elnevezései, kifejezései, szólásai. A szaknyelv ismerete, következetes használata egyrészt megkönnyíti a kommunikációt a hasonszr emberek között, másrészt fontos hozzájárulást jelent édes anyanyelvünk ápolásához és fejlesztéséhez. Finnugor eredet alapszókincsünkben számos halászattal, vadászattal, vaddal, hallal és más állatokkal kapcsolatos fnév, illetve ige található, de a változó idk változó viszonyai között mindig születtek új fogalmak és új elnevezések is. A XIX. század nagy nyelvújítási törekvései mindenekeltt azt a célt szolgálták, hogy visszaszorítsák, magyar szavakkal helyettesítsék a nyelvünkbe beáramló német szakkifejezések tömegét. Kékessy László 1925-ben jelentette meg A magyar vadász kézikönyve cím kitn munkáját, melyben egyebek mellett így irt a magyar vadásznyelvrl: Aminthogy a magyar ember háziállatainak úgyszólván minden mozdulatára külön kifejezést talált, éppúgy a vadász az vadjainak testrészeit, járáskelését, szokásait, szaporodását más-más fogalmakkal jelöli meg. Tehát nem valami jassznyelv, vagy egy elkülönült társaság titkos beszéde, hanem a mvelt, képzett vadász szabatos, célszer kifejezési módja. De a vadásznyelvet többnyire nem is könyvbl sajátítja el az igényes vadász, hanem a mindennapi gyakorlat és nyelvhasználat folyamatában, már amennyiben erre alkalmas az adott közösség. A hivatásos vadászok egyik fontos küldetése és lehetsége ma az, hogy az új vadászok egyre növekv táborán belül egyebek mellett az igényes vadásznyelv, a vadászhoz méltó beszédstílus terjeszti legyenek! Természetesen, minden szóbeli kommunikációt a szándék tisztasága és a mondanivaló átgondoltsága mi nsít. A hivatásos vadász eredményessége és elismertsége nagymértékben függ attól, hogy képes-e tömören, értheten és szakszeren kifejezni magát. A trágárság összeegyeztethetetlen a vadászat ünnepi tartalmával. A hivatásos vadászok eredményes mködése már régóta megköveteli az idegen nyelv ismeretét. Külföldi vendégvadászok jelenléte a magyarországi vadászterületeken, vadászatokon nem új kelet dolog. A legendás fúri vadászatokon mindig is voltak messzirl jött vendégek. Az 1900-as évek második felétl külföldi bérvadászok tízezrei vadásznak hazánkban. A számukra szervezett vadászatok eredményessége (és hangulata) nagymértékben függött - és függ a jövben is - a szakszemélyzet nyelvtudásától. Magyarország 2004 májusa óta az Európai Unió teljes jogú tagja. Az országhatárok spiritualizálódnak, az EU polgárai szabadon utazhatnak, mozoghatnak egymás országaiban. A vadászati turizmus új fellendülés eltt áll. Hogy mekkora lesz ebbl Magyarország részesedése (haszna), az egyebek mellett attól függ, hogy szót értünk-e majd egymással. A kulturált hivatásos vadász legalább egy idegen nyelvet ért és beszél. A vidék falvainak lakóival és elöljáróságaival, a rendrség, a határrség, a természetvédelmi szervezetek és rségek tagjaival, vezetivel is a hivatásos vadászok találkoznak a leggyakrabban. Együttmködési készségük, stílusuk meghatározó módon befolyásolja a kapcsolatok alakulását. Egy arrogáns, szereptéveszt hivatásos vadász jóvátehetetlen károkat okozhat a vadászok és nem vadászok, a vadászok és földtulajdonosok, a vadászok és természetvédk nagyon is kényes viszonyában. Minden természetben elhelyezett objektum egyfajta beavatkozás a természet rendjébe, harmóniájába. Éppen ezért mind a telepítés helyszíneit, mind pedig a létesítmények látványát (esztétikai hatását) tekintve igényesnek és körültekintnek kell lenni. Nem létesíthetünk etett, szórót, sózót például olyan területrészen, ahol védett növényeket taposhat le, pusztíthat el a vad. Minden etet befolyásolja a vad mozgását, és ez által befolyásolja (alakítja, megváltoztatja) az adott környezetet is. Alapelv, amelyet mindig, mindenütt és minden körülmények között szem eltt kell tartani: bármit is teszünk a természetben, annak 9. oldal

10 következménye van. A vadászati létesítmények tájba ill, esztétikailag kifogástalan megvalósítása (elhelyezés, méret, anyag, szín) a nagyközönség számára is látványosan jeleníti meg vadászati kultúránkat. A hivatásos vadász szakmai kötelezettségei egyébként messze túlmutatnak a szorosan vett vadászati, vadgazdálkodási tudnivalókon, feladatokon. A hivatásos vadásznak értenie kell a mezgazdasághoz (vadföldmvelés), az ácsmunkákhoz (magaslesek, etetk építése), a húskezeléshez (az elejtett vad szakszer zsigerelése, szállítása, tárolása, egészségügyi ellenrzése), a trófeák kikészítéséhez - hogy csak néhányat említsünk a mindennapi teendk közül. A vadászhagyományok, szokások és etikai normák következetes képviselete, népszersítése, terjesztése és megkövetelése is jórészt a hivatásos vadászokra vár. Korunk hivatásos vadásza tehát egyre inkább pedagógus is, hisz a vadászok tábora folyamatosan bvül, amelyen belül ugyanakkor egyre több vadász tevékenykedik bérkilövként vagy alanyi jogon, tehát közösségen kívül. Számukra szinte kizárólag a hivatásos vadászok jelentik, jelenthetik a mintát. A vadászati kultúra célja és értelme a munka (a tevékenység) eredményesebbé, az együttmködés harmonikusabbá, az együttlét kellemesebbé tétele. A vadászati kultúra nem más, mint az a mód, ahogy vadászként élünk és tevékenykedünk. Mint ahogy a vadászetika sem elvont erkölcsi kategória. Nem több és nem kevesebb, mint konkrét helyzetekben meghozott döntések sorozata. A vadászetika sokáig szinte kizárólag a vadász és a vad kapcsolatának szabályozását jelentette. Aztán kiterjedt a vadászok egymás közötti, majd a vadászok és nem vadászok kapcsolatára is. Ma a vadászetika centrumában a vadászok természethez való általános viszonya és felelssége áll. Igazvadász csak az lehet, aki elkötelezett, meggyzdéses és szakmailag képzett természetvéd is egyben. Korunk vadászetikai kódexének nyolc alapelve van: 1. a természetért érzett felelsség elve, 2. a hozzáértés és a szaktudás elve, 3. az állatok méltóságának elve, 4. az esélyadás elve, 5. az önmérséklet elve, 6. az együttmködés elve, 7. a biztonság elve, 8. a hagyományrzés elve. Korunk igazvadásza mindenekeltt élményvadász. Tehát nem akar lni, ölni minden áron. Az erkölcs végs soron egyébként nem más, mint a jó és a rossz közötti választás. A végletekig leegyszersítve, az etika lényege úgy foglalható össze, hogy vannak helyzetek, amikor valamit megtehetnék, de nem teszem meg, avagy éppen fordítva, nem lennék köteles valamit megtenni, ám mégis megteszem... A harmadik évezred hivatásos vadásza számára a szakmai hozzáértés, a kulturális igényesség és az etikai szilárdság egyenrangú, egymást feltételez és egymástól immár elválaszthatatlan tényez. Láng Rudolf ( ), aki Sólyom írói néven volt a két világháború között a Nimród Vadászújság kiemelked tehetség és hatású munkatársa, mindennapi nyelvre lefordítva, a mindennapi gyakorlat igényeit és jelenségeit szem eltt tartva fogalmazta meg a vadászetika máig érvényes alapelveit: A vérbeli vadásznak lelkében van az igazi törvény, amely esetleg tilost jelez akkor is, mikor az írott törvény szabaddá teszi a pályát. Aki, mint ember, társaival szemben nem korrekt, az nem lehet korrekt, mint vadász sem. Tiszteld a törvényt, szeresd az állatot! Becsüld meg vadásztársaidat, és ne árts szomszédodnak! A törvény határain belül is ki lehet irtani egy területet. Nem az a korrekt vadász, aki csak a törvény betjéhez ragaszkodik, hanem az, aki a törvény szelleméhez is. 10. oldal

11 Ne légy embertelen! A korrekt vadász nem kegyetlen. Irigység szülte gyanúsítás csaknem minden vadásztársulat rákfenéje. Milyen szép volna a vadászat, ha a résztvevk mindegyike azon volna, hogy a másik jól mulasson! Csak azt tedd másnak, amit magad is szívesen vennél! A hivatásos vadász etikai kódexe természetesen mindezek mellett sajátos elvárásokat is tartalmaz, hisz esküt tett emberekrl van szó. Egyértelmen leszögezhet: az eskü, a fogadalom az emberi (társadalmi) együttmködés és felelsségvállalás nélkülözhetetlen intézménye. Az eskü egyrészt köti, másrészt felemeli az esküt tett embert. Az eskü rangot és egyben védelmet is ad. A vadászat, vadgazdálkodás szakma: mesterség, hivatás, amely jól kialakított, többszint iskolarendszer keretei között sajátítható el (szakmunkás- és technikus-, szakmérnöki és vadgazda mérnöki képzés). Vannak azonban ennek a szakmának különleges vonatkozásai, ismeretei és elvárásai is. Ezek a szokások, hagyományok, szertartások formájában öltenek testet, illetve simulnak bele a vadászati ismeretek egyre táguló körébe. A magyarországi vadászat etikája és szokásrendje a német-osztrák kultúrkörhöz tartozik. A mi vadászati kultúránk alapelve a vad tisztelete mellett a vadászat különleges tevékenységként való kezelése és az úgynevezett trófeakultusz. Tehát a vadászat célja nem a hús, értékmérje pedig nem az elejtett vad mennyisége. Szokásaink és hagyományaink nemzedékrl nemzedékre örökldnek. Minden korszak, minden nemzedék tesz hozzá (vagy elvesz belle) valamit, ami által s eredetük ellenére is mindig, minden idben korszernek mondhatók. A hagyományok ismerete, tiszteletben tartása és gyakorlása által egyrészt eldeink tisztelete, másrészt önmegbecsülésünk jut kifejezésre. Szertartásszer hagyományaink öt legfontosabb eseménye, illetve alkalma: 1. vadászavatás, 2. az elejtett vad iránti tisztelet kifejezése (utolsó falat, sebtöret, tiszteletadás kürttel), 3. töretátadás az elejtnek, 4. terítékkészítés, 5. trófeakultusz. A hivatásos vadászok ezen szertartások hagyományainknak megfelel, kulturált, élményt adó módon való lebonyolításáért különleges felelsséggel tartoznak. A sikeres vadászat ünnepélyes és emelkedett percei mélyen bevésdnek az érintettek emlékezetébe. Amit kaptak, amit átéltek, az befolyásolja jövbeni igényeiket, tetteiket. A lövést eldördültét követen idt kell adni a vadnak és a vadásznak is, hogy valóban pont kerüljön a történet végére. Ha sebzés történt, a hivatásos vadász közelítse meg elsként a vadat. A biztonsági érvek mellett az is az ilyen megoldás mellett szól, hogy a gyakorlottabb hivatásos vadász gyorsabban és határozottabban tud dönteni a további teendket illeten. Dermedt vadhoz az elejt vadászt engedjük elsként odalépni. A birtokbavétel a megpillantással, a megbizonyosodás örömével veszi kezdetét. (Ezután következhet a vad, a trófea kézzel érintése, elbírálása, az elejtés gyors szakmai értékelése.) A töret valóban töretet jelent. A hivatásos vadász az elejtés (az élhely) helyszínét jellemz fa vagy cserje kicsinyke ágát töri le és nyújtja át kalapjára helyezve a sikeres vadásznak. A töret gyzedelmi jel, az öröm kifejezje. De egyben tiszteletadás, a gyász jele is, mert az igazvadász minden vad elejtését ketts érzéssel éli meg. Az öröm és a gyász együtt adja a sikeres vadászat semmi máshoz sem hasonlítható emelkedett érzését. A zsigerelés lehetségét a hivatásos vadász ajánlja fel az elejtnek. Ha az vállalja, ám gyakorlatlannak mutatkozik, a vad feltörését követen a hivatásos vadász folytassa a munkát. A sebtöret a becsapódás helyét, a vért hivatott eltakarni, az utolsó falat pedig a vadászoknak azt az si hitét fejezi ki, hogy nemcsak az ember, de a vad számára is van a földi életen túli folytatás. A terítékkészítés és a felette, mellette való tisztelgés minden vadászat legszebb és legfelemelbb mozzanata. A terítéknek (amely nem más, mint az elejtett vad szabályos 11. oldal

12 alakzatban való, rendezett elhelyezése) az a praktikus szerepe, hogy lehetvé váljék az eredmény gyors és pontos számbavétele. Igazi jelentsége azonban szimbolikus tartalmában van. A teríték díszítése (örökzölddel való körbekerítése) és a fellobbanó máglya fénye a vad iránt érzett tiszteletet hivatott kifejezni. Ez a szertartás si eredet. Vadászni kell! Ez nem lehet vita tárgya. De az sem, hogy minden élet kioltása elgondolkodtató, bizonyos értelemben megrendít esemény. A teríték készítésének szigorú szabályai vannak. A fácánokat ivar szerint szétválogatva, egyenes sorokban rakjuk le. Ha több vadfaj van a terítéken (fácán, nyúl, vízivad) fajonként is el kell azokat egymástól különíteni. Egy-egy sorban azonos számú (tíz vagy húsz) fácán, nyúl kerül. A nagyvadteríték szigorú hierarchia szerint készül. Szarvasok esetében a bikák fekszenek az els sorban, majd a tehenek és borjak következnek. A szarvasokat (dámokat, muflonokat, zeket) a jobb oldalukra fektetve helyezzük el a terítéken, a vaddisznókat hasra fektetve. A hierarchiára a disznók esetében is ügyelni kell: legelöl a kanok fekszenek, majd a kocák, süldk, malacok sora követi egymást. A teríték mellett a (puskás) vadászok, a vadászat rendezi és a hajtók egymástól elkülönült csoportokba szervezdve állnak fel. Az esemény ünnepélyességét a máglya (máglyák) begyújtása, a jelentéstétel és a kürttel való tiszteletadás teszi teljessé. A vadászkürt használata ma már újra általánossá vált. Minden vadfajnak saját kürtjele van. Ha több vadfaj egyedei fekszenek a terítéken, valamennyi szignált el kell fújni. A hivatásos vadászok közül egyre többen képesek méltó módon megszólaltatni a vadászkürtöt. A kürtölés tudománya a jól képzett és kulturált hivatás vadásztól joggal elvárható képességek és ismeretek egyre fontosabb eleme. A vadászkürtös szolgálattételének is megvan az etikája és etikettje. A legfontosabb etikai követelmény annak tudomásulvétele és maradéktalan betartása, hogy a vadászkürtös nem mvészi produkciót ad el, nem önmagát produkálja, nem saját sikerét hajszolva áll a közönség elé. A vadászkürtös küldetése és egyben vállalása a vad, a természet, a nemes és tiszta szándékú vadászat dicsérete. Szigorúak az etikett szabályok is. Ezeket az alábbiakban lehet röviden összefoglalni: A kürtös mindig ápoltan, az idjáráshoz igazodva, az alkalomhoz illen öltözve jelenjen meg. Vadászaton vagy terítéknél soha nem kürtölhet kalap nélkül. Véletlenül se szólalhat meg zsebében kürtölés közben (eltt vagy után) a mobiltelefon. A kürtös úgynevezett kisterpeszben áll fel a kürtölés megkezdése eltt. (A két láb vállszélességig nyitva.) A kürt a jobb kézben, kürtvel a jobb combra fektetve, a bal kéz csípre téve. A kürtöt lendületes mozdulattal kell szájhoz emelni. (A bal kéz végig a csípn.) A szignál befejeztével ugyancsak lendületes mozdulattal kell a kürtöt a jobb combhoz visszahelyezni. Ha több kürtös szerepel egy helyen egy idben, öltözetüket lehetleg össze kell hangolni. Az eredményes vadászat zárómozzanata a trófeák kikészítése, mely feladat többnyire a hivatásos vadászokra vár. A tökéletes munka (a koponyák elkészítése a kifzésre, a kifzés, zsírtalanítás, fehérítés) jelenti a pontot a sikeres vadászat (és a vendég felejthetetlen élménye) érdekében kifejtett erfeszítések végén. A szétfzött vagy zsíros, bzt árasztó trófea átadásátvétele olyan kínos mozzanattá válhat, amely a legszebb vadásznapok emlékét is beárnyékolja. A hivatásos vadász trófeatisztelete a trófeák kidolgozásának, kezelésének, tárolásának és átadásának mikéntjében jut kifejezésre. Az átadásra kerül trófeákat gyakran díszítik nemzeti szín szalagocskával. Ez követésre méltó szokás. A hivatásos vadászok tevékenységének természetesen csak az egyik területe a vadászat, vadásztatás. Az úgynevezett hétköznapi aprómunkák szakszer, felelsségteljes és jó szívvel történ elvégzése nélkül a vadásztatás sem lehet eredményes. Aki nem becsüli a kétkezi munkát, annak elbb-utóbb elfogynak az eredményei, és elfogynak a tiszteli, támogatói is. A hivatásos vadász csak felettesei, munkatársai - és vadásztársasági alkalmazás esetében a társaság tagjai - bizalmát és megbecsülését élvezve végezhet eredményes munkát. A bizalom és 12. oldal

13 megbecsülés alapja pedig a hozzáértés mellett a szorgalom, a pontosság, a megbízhatóság és a segítkészség. A kultúra - és annak fontos alkotóelemeként az etika - teszi lehetvé a különböz érdekeltség, szakmájú, mveltség és mentalitású emberek harmonikus együttmködését. A viták, nézeteltérések, érdekütközések és más indítékú konfliktusok rendezésére is csak a kultúrára és etikára támaszkodva kerülhet sor. A hivatásos vadászok tevékenységi területe (a vadgazdálkodás, vadászat, vagyon- és természetvédelem) az élet konfliktusos területe. Mindig is az volt. A nemes vágyak és szándékok mellett komoly anyagi érdekek, ösztönök, szenvedélyek és indulatok (is) motiválják e különleges szféra szereplinek a viselkedését, tetteit. A hivatásos vadász gyakran kerül (kerülhet) két tz közé. Pedig élete, munkavégzése során mindenki rendre, nyugalomra, kiszámíthatóságra, harmóniára vágyik. A harmónia alapja és egyben biztosítéka az erkölcs, az etika. Etika nélkül nincs harmónia A külföldi vadászturizmus feltételei és árai (példa) Kedvezményes foglalási akció Dél-Afrikában! Foglalja le idei vadászatát és 5 % kedvezményt kap a napidíjból! Vadászterület Dél-Afrikát egyedülálló nagyságú füves és bozótos szavannák jellemzik. Partnerünk két területen szervez vadászatot. A Johannesburg-tól 3 órányira lév Mpumalanga hegyvidékes területe ha, ahol kitn a blesbock, springbock, hartebeest, fehérfarkú gnu, eland, oribi, hegyi nádibak, vízibak, kudu és bozóti disznó állomány. Ettl a területtl még 1,5 órányi távolságra található KwaZuluNatal (Zululand), ahol ha áll a vadászok rendelkezésére. Erre a területre inkább a füves szavanna és a sík vidékek a jellemzek. Kitn vadászterület impala, varacskos disznó, csíkos gnu, kudu, nyala, zebra, nádibak, duiker, vízibak vadászatához. Ajánlott a 3 illetve 4 vadásznap kombinációja a két területen az elejteni kívánt vadfajoktól függen. A területek ahol a vadászatok folynak bekerített farmok. Azonban mind nagyságuknál fogva ( ha), mind a táj változatossága miatt (hegyvidék) a vadnak mindig megvan az esélye a menekülésre és a vadásznak az etikus vadászatra. Sokszor elfordul, hogy olyan vaddal találkozik a kísérvadász, amit azeltt sohasem látott. A kerítést a nagyobb antilopfélék (kudu, eland, vízibakok) átugorják, így számukra ezek a mesterséges határok nem korlátozzák a mozgásterüket. Szállás Mindkét farmon hangulatos, afrikai stílusú szálláshelyek várják a vendégeket. Zululandon 12 vadász elhelyezésére és fogadására van lehetség, 7 bungalow áll rendelkezésre medencével. A Mpumalanga farmon 8 vadász számára van férhely kis különálló házakban. Napi díjak:1 vadász + 1 hivatásos vadász: 280 / nap / vadász 2 vadász + 1 hivatásos vadász: 195 / nap / vadász Kísér (nem vadász) díja: 100 / nap / f A napidíj tartalmazza:- reptéri transzfer - szállás és teljes ellátás napi háromszori étkezéssel - alkoholmentes italok - terepjáró használat - helyi hivatásos vadász 13. oldal

14 - teljes személyzet (nyúzók, nyomkeresk, felszolgálók, stb.) - vadászengedély - ruhák mosása, vasalása - trófeák kezelése, trófeák elkészítése a szállításhoz A napi díj nem tartalmazza: - repüljegy (Budapest-Johannesburg-Budapest) - szállás és ellátás a vadászat eltt és után - fegyverkölcsönzés (20 / vadász / nap), lszerek (3 / lszer) - trófeák hazaszállítása - alkoholos ital, telefon, fax, internet, egyéb fakultatív programok stb. - utasbiztosítás, mely irodánkban megköthet (EUB) - szervezési díj: 150 / vadász Elejtési díjak: Blesbock 230 Blesbock (fehér) 450 Bozóti bak 640 Bozóti disznó 290 Duiker (szürke) 160 Duiker (vörös) 590 Eland Zsiráf Csíkos gnu 620 Fehérfarkú gnu 700 Impala 230 Kudu 950 Karakál 300 Nyala Oribi 800 Pávián 100 Vörös tehénantilop 730 Nádi bak 630 Hegyi nádi bak 420 Szervál 650 Springbock oldal

15 Kövi antilop 200 Strucc 350 Vaalrehbock 750 Varacskos disznó (kan) 250 Varacskos disznó (koca) 180 Vízibak Zebra (Styeppi) 750 Sebzett vad elejtettnek számít! A vadvédelemhez pénz kell (Safari Club International). A vadért és a vadászatért (Nimród 4/2007) A Safari Clubot C.J.McElroy alapította 36 évvel ezeltt az USA-ban. Mondhatni vizionárius volt, mert már akkor látta, világszerte milyen nagy problémákkal szembesül, és a jövben miféle nehézségekkel találja majd szembe magát a vadászok nagy tábora. A vad szempontjából ma elssorban az élhelyek beszkülése és romlása, a vadászokra nézve pedig a vadászat ellenzinek és a zöldek erteljes térhódítása jelenti a nehézségek forrását. Ezért hát McElroy olyan szervezetet alapított, amelynek egyik f célja azonkívül, hogy a vadászt és a vadat védje a pénzteremtés volt. Mindkét feladat ugyanis nagyon sok pénzt igényel. Hogy ezt elérje, arra alapozott, hogy jószerint minden embernek van egy gyenge pontja: szeret dicsekedni! Ennek megfelelen hozta létre az SCI rekordkönyvét, amely a világ valamennyi vadászható nagyvadfajának, illetleg azok trófeáinak összefoglaló áttekintése. Ez volt az els lépés. Ezenkívül megadta minden vadfaj nagyon pontos leírását: hol található, mely ország területén élnek legkiválóbb példányai, mennyire vadászható, milyenek a faj kilátásai a jövben. Miután ez már nagyon jól mködött, kialakította a Grand Slam-szisztémát, azaz a nagysorozat -ok rendszerét, melyet mivel a tagság kezdetben fként amerikai vadászokból állt elször az amerikai, majd az afrikai vadfajokra nézve dolgozott ki. 15 ilyen nagysorozat létezik. Ahogy fejldött és növekedett a Safari Club, úgy jelentkezett az igény a különféle fajokból álló sorozatok más földrészekre való kiterjesztésére. Így jött létre az úgynevezett Inner Circle Group bels kör -ök csoportja. 24 ilyen sorozat ismert. A bels Kör -ben úgy alakították ki a különféle vadfajok listáit, hogy e változatos sorozatokon belül öt különböz fokozatot határoztak meg: ez a réz-, a bronz-, az ezüst-, az arany-, végül a gyémántfokozat. Mindegyik esetében különböz számú vadfajt kell gyjteményébe sorolnia a vadásznak. Az SCI-tag els lépésként regisztráltatja az általa elejtett vadat a központban. Trófeájának minségétl függen, ezután a Rekordkönyvbe is bevezetik annak adatait. Mind a Grand Slamnél, mind az Inner Circle-ben, ahogy az illet javítja a teljesítményét ha a bronzból az ezüstbe lép elre, minden alkalommal bizonyos összeget kell fizetnie (nyilván ugyanígy fizetnie kell a trófea elsdleges regisztrálásáért és az éremért is). Miután az illet eléri valamely csoportnak a Grand Slamjét vagy a gyémántfokozatát nagyon szép bronzszobrot kap, mely persze minden csoport, illetve sorozat esetében más és más! Táblácskáján ott szerepel a vadász teljesítményére vonatkozó minden fontosabb adat. A továbbiakban az SCI díjazási rendszere meglehetsen bonyolulttá válik. Szeretném hangsúlyozni, hogy mindama pénzbl, mely az SCI kasszájába az ismertetett díjazási rendszer révén befolyt, a szervezet eddig mintegy 70 millió $-t költött a Földünk 15. oldal

16 számos vidékén súlyosan veszélyeztetett vagy kihalófélben lév nagyvadfajok fenntartására és védelmére, hatósági felügyelet alá helyezésére csakúgy, mint a vadászok jogainak megvédésére. Széchenyi Zsigmond mondta: nincs abban semmi kivetnivaló, hogy az ember gondosan megválogatja trófeáit, s azok minél jobb minségére törekszik. S az sem elítélend, ha az ember néha olyan, valóban ritka fajokra is vadászik, amelyek elejtésének lehetségére nem is gondolt. Mert mint mondani szokás evés közben jön meg az étvágy! A nagy sorozatok (Grand Slam) (Nimród Safari 3/2007) A versengés a vérünkben van, és a sikerünket szeretjük másokkal is megosztani, vagy egy kicsit kevésbé burkoltan fogalmazva, eldicsekedni vele. Kövessünk bármilyen nemes célokat, éljünk a legszigorúbb etikai normák szerint, a siker az a hajtóer, amely újabb és újabb csúcsok meghódítására sarkall. Közös szenvedélyünk a vadászat számtalan élmény és apróbbnagyobb siker forrása (no persze, kudarcoké is). Szeretünk beszélni az eredményeinkrl, és lehetleg szem eltt tartani a tárgyi bizonyítékokat, a szépen kikészített és elrendezett trófeákat. Gyakran a kudarcokat sem titkoljuk, mert a természeti népek si hite szerint, amit néven nevezünk, azt legyzzük. A mai világban a vadnak, a vadászatnak és magának a vadásznak sem éppen rózsás a helyzete. Az ember ezerféle tevékenysége rombolja a környezetet, a vad élhelyét, veszélyeztetve számos faj állományát. A pusztításért sajnos igen sokan a vadászokat is hibáztatják, azon primitív logika alapján, hogy a vadász lelövi a vadat. Pont. A dolgok továbbgondolására, a bonyolultabb összefüggések megértésére nincsen se kedvük, se idejük, néha képességük sem. Pedig a valóság éppen az ellenkezjét bizonyítja: ahol korszer elvek szerint, szabályozott keretek között folyik a vadászat, ott stabil a vadállomány, a környezetével és a nem vadászott fajokkal együtt. Ez a felismerés egyáltalán nem új, de ahhoz, hogy széles körben megismerjék és elfogadják a vadászat környezeti, társadalmi, st általános gazdasági hasznosságát, igen sokat kell dolgozni, amihez egyebek mellett nagy anyagi erforrások szükségesek. Ahhoz tehát, hogy a vadász felhtlenül élhessen szenvedélyének, törekedhessen a hn áhított sikerre, meg kell küzdenie a gátló körülményekkel, s ezt az érdekeit megfelelen képvisel szervezetek keretei között teheti a leghatékonyabban. Els ízben az SCI 1977-ben adta ki A trófeás vadfajok rekordkönyvét, amelyben meghatározott regisztrációs díj ellenében, vadfajonként csoportosítva és pontszám szerint rangsorba állítva, feltüntették az elejtett vad trófeájának legfontosabb adatait, megjelölve az elejt nevét és az elejtés idejét, st a kísér és a vadásztató nevét is. A bejegyzés feltétele még, hogy a trófea pontszáma elérje a vadfajonként meghatározott minimumot. Megjegyzend, hogy a pontozás az SCI szabályai szerint történik, a hosszmértéket az amerikai hagyományoknak megfelelen inch-ben (hüvelykben - 2,54 cm), a súlyadatokat pound-ban (fontban - 453,6 g) feltüntetve. A kiadványt rendszeresen frissítik, általában négyévente jelenik meg az új kiadás, természetesen egyre bvül terjedelemben. Minden SCItagnak van saját jelszava, ennek segítségével bármikor beléphet a Rekordkönyv információs adatbázisába, és megnézheti a saját trófeáinak a bejegyzését, pillanatnyi helyzetét. A jelenlegi adatban mintegy 130 ezer trófea adatait öleli fel. A könyvben megtalálható valamennyi trófeás vadfaj leírása, életmódja, elterjedési területe, vadászatának lehetsége. Arra alapozva, hogy a vadászok szeretik csoportosítani trófeáikat, vadászati sikerük jelképét például a földrajzi elterjedés, a fajok rokonsága, veszélyessége vagy egyéb jellemzi alapján, az SCI 1984-ben kidolgozta és bevezette e csoportok díjazásának rendszerét, elször az úgynevezett nagy sorozatokét, majd a bels köröknek nevezett csoportokét, végül mindezeket 16. oldal

17 több fokozatú csúcskategóriákba sorolva,a kiemelked teljesítményeket elismer díjak rendszerét. Vadászati csúcsteljesítmények díja I-IV fokozat; Vadászati koronadíj, Vadászati világgyr-díj. Odaítélnek még ezen kívül többféle különdíjat is, egyebek között ifjúsági, hölgyvadászokat és hivatásos vadászokat elismer díjakat. A díjak igényes kidolgozású érmek, plakettek és mvészi bronz kisplasztikák. Valamennyi vadászati teljesítmény regisztrálását igényelni kell, befizetve a fokozatnak megfelel összeget. Lényegében ezen befizetések alapozzák meg a szervezet gazdálkodását. A trófeák SCI bírálati képlet szerinti hivatalos bírálatát, képzett trófeabírálók végzik. A trófeabírálati lap beküldése után a regisztrálók befogadó nyilatkozatot küldenek, amely igazolja, hogy elfogadják a bírálatot, és közlik az adott trófea rekordkönyvben elfoglalt helyét. Azonban nem mindig fogadják el automatikusan a bírálatot, és elfordulhat, hogy kiegészít információkat kérnek a trófeáról Grand Slam-díjak (Nimród Safari 3/2007) Csoport összesen teljesítend 1. Az afrikai nagy ötös Veszélyes afrikai vadfajok afrikai vadfaj észak-amerikai vadfaj A világ nagymacskafajai A világ medvefajai Észak-amerikai vadjuhok Észak-amerikai vapiti Észak-amerikai karibu Észak-amerikai szarvasok A világ fehérfarkú szarvasai Európai szarvasfajok A világ jávorszarvasai Dél-amerikai bennszülött vadfajok Vadpulykák A hazai vadászturizmus Köztudott, hogy szinte valamennyi vadászatra jogosult, lett légyen az a vadászati jog tulajdonosa vagy bérlje, nagyon számít a vadászturizmusból származó bevételekre. Kisebb nagyobb teríték apróvadvadászatok, disznóhajtások, szarvasbika, dámbika, zbak. Ha a vadgazdaság még bekerített terület is, a vadászturista, vadászvendég elengedhetetlen feltétel az eredményes mködéshez. A felkészült vadászszemélyzeten és a megfelel mennyiség- és minség vadállományon kívül, természetesen egyéb tárgyi feltételek is nélkülözhetetlenek. Szállás, elhelyezés: legalkalmasabb a megfelel vadászház, ahol a vendég kényelmesen pihenhet, nincs távol a vadászterület, késn, korán érkezhet, indulhat, minden felesleges idpocsékolás nélkül. A vadászházaknak azért egyfajta minimális kényelmi igényt ki kell tudni elégíteni, pihenés, fürdszoba, étkez és étkezési lehetség. A nemvadász kísér részére valamilyen elfoglaltság biztosítása, illetve olyan fakultatív programok biztosítása, ami tartalmas és kényelmes kikapcsolódást is szolgál (fürd, turisztikai látványosságok). A vadászturisták fogadása már régóta inkább idegenforgalmi szolgáltatás. 17. oldal

18 A vadászszemélyzet és a vendéglátó már a megérkezés eltt alaposan tájékozódjon a vendég vadászati igényeirl, és persze miféle szolgáltatást is kíván igénybe venni, mindenféle utólagos félreértést egyértelm szerzdésben célszer rögzíteni. Mind a vendéglátó mind a vendég számára a legelnyösebb, ha pontosan tisztázzák a vendég fizikai lehetségeit, vadászati ismereteit, a rendelkezésre álló idt, hogy vadászata lehetleg eredményes legyen. Nem lehet eléggé hangsúlyozni, hogy milyen fontos annak ismerete, milyen egészségi állapotban van, az esetleges baleseteket, hirtelen rosszulléteket megelzend, a vadászati igényeinek megfelel vadászati mód biztosítása (nehéz hegyes terepre ne kényszerítsünk ids, szívével gondokkal küszköd vadászvendéget). A vendég vadászatra indulása eltt, a kísér vadász mindig mutatkozzon be, határozottan, tisztességtudóan. A vadászat megkezdése eltt mindenképpen hasznos és ajánlatos a fegyver belövése, részint hogy a fegyver használója meggyzdjön arról, hogy az utazás alatt nem mozdult el semmi a fegyveren, részint hogy a vadász kísérje meggyzdjön vendége lni tudásáról (a Swarovsky lézertávmérs céltávcsvel ellátott Take Down Krieghoff birtoklása nem bizonyosan a lni tudás bizonyítéka). Nagyon hangulatos és eredményes vadászati mód a barkácsolás, ha lehet nem terepjáróval, hanem vadászkocsi elé fogott lovakkal. (A vad ugyan jól megszokja a lovat, de szerencsésebb, ha sötét szín lovakat [pej] használunk, a lovaknál viszont alapkövetelmény a lövésállóság, vagyis a lövés csattanására ne akarjanak világgá szaladni). Nagyon vadászos az alkalmas terepen a cserkelés, ha a cserkelút-hálózat megfelelen kialakított, és a vendég tud is cserkelni, ellenkez esetben nem lesz több mint bosszankodásokkal tarkított séta. Biztos, kényelmes és csaknem mindig eredményes vadászati mód a magasles, itt kell megjegyezni, hogy a nélkülözhetetlen egészségügyi szükségleteket idben a megfelel helyen el kell végezni. Ha hosszas fenntartózkodást tervezünk, biztosítsunk megfelel eszközt a természetes szükséglet számára. A vendég biztonsága érdekében folyamatosan gondoskodni kell a magaslesek minden alkotó elemének biztonságos használatáról, illetve felhívni a vendég figyelmét az itt alkalmazandó fegyverhasználati szabályokra (üres fegyverrel, háton keresztbe vetve fel a létrán, töltött fegyver elhelyezése, soha ne tegyük a létra elé, a magunkkal hozott felszerelést célszer rendben helyezzük el). Nélkülözhetetlen, de itt mutatkozik meg a vadászszemélyzet megfelel felkészítettsége, semmi bábáskodás, de a legtökéletesebb biztonság, és eredményesség (illem, és jó modor a f )! Vadászvendégünk teljes vadászélményhez juttatása is része és feladata a vendéglátónak, ehhez természetesen hozzátartozik a teríték készítése, bemutatása, megszemlélése, és nyilvánvalóan megörökítése is. Ezt soha ne mulasszuk el, hiszen saját magunknak is nagy élmény, és munkánk valódi elismerése is. A teríték helyét legszerencsésebb módon a vadászház mellett alakíthatjuk ki, igen hangulatos, ha a vacsoraasztal melll ráláthatunk a máglya zsarátnokára. Vendégként soha ne lealázó módon juttassuk kifejezésre elismerésünket, az anyagi elismerést (borravaló), megfelel formában juttassuk kifejezésre (ne tömködjük a vadászati ágazatvezet zsebét!), de ajándékozzuk meg kísérnket, aki a sikerhez juttatott. A vadász kísérjeként soha ne tolakodjunk a jutalomért, és ne is tegyünk rá célzást, hogy ha ez lenne, akkor másképpen lenne, illetve a saját zsebre vadásztatás (egyébként bncselekmény is, a munkaadó, pedig amikor tudomást szerez róla, [elbb-utóbb biztosan] páros lábbal rúgja ki). 18. oldal

19 A hazai vadászturizmus árai Legyen itt szemléltetül és összehasonlításképpen a hazai vadászturista költsége, illetve a vadásztató árjegyzéke is...területbl.. ha saját kezelés vadászterületként kerül hasznosításra. A földrajzilag rendkívül változatos területek nyugatra fekszenek Budapesttl. A mezgazdasági táblákkal övezett, kiterjedt erdségek kiváló élhelyet nyújtanak a nagyvad számára, a gímnek, a dámnak, a vaddisznónak és az znek egyaránt. Felhívjuk tisztelt vendégeink figyelmét, hogy áraink a bérvadászati szerzdésben kerülnek rögzítésre. A számlák kiegyenlítése forintban, a teljesítés napján érvényes MNB közép árfolyamon történik. A feltüntetett árak az Áfá - t tartalmazzák! Erdeink állományalkotó fafajai 80 %-ban lombos fafajok, elssorban cser és tölgy. Vadászterületeink vadászati és vadgazdálkodási berendezésekkel jól felszereltek, rendszeresen mvelt vadföldekkel és vadlegelkkel. A vadászatokhoz terepjáró, fogat és szán áll rendelkezésre. A Erdészetünk területén egy vadaskert is található, amelyet.-ben alakítottunk ki, nagysága ha. Vendégeinket az elmúlt években felújított négy vadászházunkban tudjuk elszállásolni. A vadászházunk.. határában, az..-es autópályától öt percre található. A II. osztályú házban 3 db kétágyas és 1 db háromágyas szoba áll vendégeink rendelkezésére... vadászházunkban 4 db kétágyas szoba található, melyek mindegyikéhez saját fürdszoba tartozik. A festi szépség -völgy kapujában,.. található vadászházunkban 2 db kétágyas és 1 db 3 ágyas szobában tudunk szálláslehetséget biztosítani.. található legnagyobb vadászházunk, amely egykoron vadászkastélyként üzemelt. A különleges hangulatú épületben 9 db kétágyas szoba található, melyek mindegyikéhez külön fürdszoba tartozik. Valamennyi vadászházunkban I. osztályú ellátást biztosítunk. Gímszarvas vadászata - Bika Az agancsot kifzés után 24 óra múlva nagykoponyával mérik. A trófeához hozzátartozik - külön térítés nélkül - a gyöngyfog is. Sebzés: a kísér vadász által becsült trófeasúly 50% - a fizetend. Trófeasúly Egységár () Felár (/10 g) 2,99 kg-ig 480-3,00 3,99 kg 720-4,00 4,99 kg ,00 5,99 kg ,00 6,99 kg ,00 7,99 kg ,00 8,99 kg ,00 9,99 kg ,00 10,49 kg ,50 10,99 kg ,00 kg -tól oldal

20 Gímszarvas vadászata - Tehén, Ün Elejtés: Sebzés: 60 - Gímszarvas vadászata - Borjú Elejtés: 60 - Sebzés: 30 - z vadászata - Bak Az agancsot a kifzés után 24 óra múlva, kiskoponyával - homlok és orrcsonttal, orrsövénnyel mérik. A vadászvendég kérésére a trófeát nagykoponyával is ki lehet fzni. Ebben az esetben a vendégnek el kell fogadni a Trófeabíráló Bizottság által meghatározott fizet súlyt. Sebzés: A kísér vadász által becsült súly 50 % - a fizetend. Trófeasúly Egységár () Felár (/g) 149 g-ig g g g g g g g-tól z vadászata - Suta Elejtés: 40 - ebzés: 20 - z vadászata - Gida Elejtés: 40 - Sebzés: 20 - Dámszarvas vadászata - Bika Az agancsot kifzés után 24 órán belül a nagykoponyával mérik.sebzés: a kísér vadász által becsült trófeasúly 50% - a fizetend. Trófeasúly Egységár () Felár (/10 g) 1,99 kg-ig 410-2,00 2,49 kg 600-2,50 2,99 kg ,00 3,49 kg ,50 3,99 kg ,00 4,49 kg ,50 kg-tól oldal

Afrika igazi varázsa

Afrika igazi varázsa Z imbabwe Klasszikus nagyvad vadászatok BIG FIVE Afrika igazi varázsa KLASSZIKUS KÖRNYEZETBEN A RÉGI IDŐK HANGULATA Az ideiglenes épített, telepített sátortáborok, azaz flycamp -ek, a hosszú vadásznap

Részletesebben

Trófeabírálat. A vadászat szerepe. A trófeák kultusza. Vadászati rendszerek

Trófeabírálat. A vadászat szerepe. A trófeák kultusza. Vadászati rendszerek A vadászat szerepe Trófeabírálat I. előadás A közösség táplálékkal való ellátása A fiatalok harcra való felkészítése Sport A sportban a mérhetőség fontos Mennyiség Minőség Dopping Vadászati rendszerek

Részletesebben

VADÁSZATI ÁRJEGYZÉK. Koronás-szarvas Kft. KAB-HEGY 2004. Nonprofit Kft. Érvényes: 2010. március 1-tıl

VADÁSZATI ÁRJEGYZÉK. Koronás-szarvas Kft. KAB-HEGY 2004. Nonprofit Kft. Érvényes: 2010. március 1-tıl VADÁSZATI ÁRJEGYZÉK Koronás-szarvas Kft. KAB-HEGY 2004. Nonprofit Kft. Érvényes: 2010. március 1-tıl SZARVAS VADÁSZAT Vadászati idény: Bika, tehén: szeptember 1-január 31. Ünı, borjú: szeptember 1-február

Részletesebben

Vadászati Árjegyzék 2011/2012. Pilisi Parkerdő Zrt. Kedves Vadászok! Üdvözöljük Önöket a Pilisi Parkerdő Zrt-nél!

Vadászati Árjegyzék 2011/2012. Pilisi Parkerdő Zrt. Kedves Vadászok! Üdvözöljük Önöket a Pilisi Parkerdő Zrt-nél! Kedves Vadászok! Üdvözöljük Önöket a Pilisi Parkerdő Zrt-nél! Vadászati Árjegyzék 2011/2012 Pilisi Parkerdő Zrt Mielőtt nekilátnának áraink áttanulmányozásához, kérjük, hogy olvassák el az általános tudnivalókat.

Részletesebben

HUNOR VADASKERT Zrt. Vadászati árjegyzék Érvényes: 2014. március 1-től visszavonásig

HUNOR VADASKERT Zrt. Vadászati árjegyzék Érvényes: 2014. március 1-től visszavonásig HUNOR VADASKERT Zrt. Vadászati árjegyzék Érvényes: 2014. március 1-től visszavonásig 1. oldal 2. oldal Bemutatkozás Tisztelt Vadászvendégünk! S ok szeretettel köszönti Önt a Hunor Vadaskert Zrt.! Engedje

Részletesebben

Családias hangulat, magas színvonalon

Családias hangulat, magas színvonalon 20 Namibia ÉV TAPASZTALATÁVAL Családias hangulat, magas színvonalon AFRIKAI KÖRNYEZET KÉNYELEM ÉS KOMFORT FELSŐ SZNTEKEN Vendégeink kényelmét 4 szoba teszi lehetővé, mindegyik szoba saját fürdőszobával,

Részletesebben

HUNOR VADASKERT Zrt. Vadászati árjegyzék. Vadászati árjegyzék

HUNOR VADASKERT Zrt. Vadászati árjegyzék. Vadászati árjegyzék HUNOR VADASKERT Zrt. Vadászati árjegyzék 2015/2016 Vadászati árjegyzék 1. oldal 2. oldal Bemutatkozás Tisztelt Vadászvendégünk! S ok szeretettel köszönti Önt a Hunor Vadaskert Zrt.! Engedje meg, hogy néhány

Részletesebben

Pszichológus etika. Személy voltunk nem pusztán elvehetetlen adottság, hanem egyszersmind embert próbáló feladat is.

Pszichológus etika. Személy voltunk nem pusztán elvehetetlen adottság, hanem egyszersmind embert próbáló feladat is. Pszichológus etika I. Személy voltunk nem pusztán elvehetetlen adottság, hanem egyszersmind embert próbáló feladat is. I. Az etika tárgya A jó fogalma II. Ki határozza meg, mi a jó? III. A hétköznapok

Részletesebben

H Á Z I S Z A B Á L Y Z A T

H Á Z I S Z A B Á L Y Z A T H Á Z I S Z A B Á L Y Z A T Készült: 2010. október 16. 2 1.. /1/ A Nagycserkeszi Új Erő Vadásztársaság, (továbbiakban VT.) 2010. október 16-án tartott közgyűlése által módosított Házi Szabályzat. /2/ Jelen

Részletesebben

Ismertesse az egyéni vadászati módokat! 1. A. Információtartalom vázlata:

Ismertesse az egyéni vadászati módokat! 1. A. Információtartalom vázlata: 1. A Ismertesse az egyéni vadászati módokat! Egyéni vadászati módok Egyéni vadászat során ejthető vadfajok Egyéni vadászat biztonsági előírásai Egyéni vadászat etikai előírásai 1. B Ismertesse a vadászaton

Részletesebben

Vadászat rendje balesetvédelem részletes szabályai:

Vadászat rendje balesetvédelem részletes szabályai: Vadászat rendje balesetvédelem részletes szabályai: 1. Célja a vadászat és a fegyverhasználat részletes szabályainak ismertetése és meghatározása, a vadászati kultúra terjesztése, vadászati és fegyverhasználati

Részletesebben

Kelebiai vadászterület

Kelebiai vadászterület Kelebiai vadászterület Bérvadászati árjegyzék Érvényes: 2017. március 1-től 2018. február végéig GÍMSZARVAS ELEJTÉSE Gímszarvasbika, golyóra érett szeptember 1-től október 31-ig Gímszarvasbika, selejt

Részletesebben

Dunaszentmiklósi Rákóczi Vadásztársaság

Dunaszentmiklósi Rákóczi Vadásztársaság Dunaszentmiklósi Rákóczi Vadásztársaság árjegyzéke a 2012-2013 vadászati évre Elszámolás: - trófeás vadaknál a bírálat napján érvényes OTP Valuta középárfolyam EUR/HUF-ban. - tar vadaknál az elejtés napján

Részletesebben

A SZERB ANTAL GIMNÁZIUM

A SZERB ANTAL GIMNÁZIUM A SZERB ANTAL GIMNÁZIUM DIÁKJAINAK ETIKAI KÓDEXE átdolgozása készült: 2011. október Elfogadta: a Szerb Antal Gimnázium nevelőtestülete 2011. október 24-én Elfogadta: a Szerb Antal Gimnázium diákönkormányzata...

Részletesebben

Bugaci, Császártöltési, Kelebiai vadászterület. Bérvadászati árjegyzéke. Érvényes: 2015. március 1-től 2016. február végéig

Bugaci, Császártöltési, Kelebiai vadászterület. Bérvadászati árjegyzéke. Érvényes: 2015. március 1-től 2016. február végéig Bugaci, Császártöltési, Kelebiai vadászterület Bérvadászati árjegyzéke Érvényes: 2015. március 1-től 2016. február végéig GÍMSZARVAS ELEJTÉSE Gímszarvasbika, golyóra érett szeptember 1-től október 31-ig

Részletesebben

Gyakorló ápoló képzés 2012.03.26.

Gyakorló ápoló képzés 2012.03.26. Etikai Kódexek Hivatások, foglalkozások szakmai szabályai Az etikai kódex feladata A kódex jogra épülő, írásos erkölcsi normagyűjtemény, a jognál részletesebb, olykor szigorúbb megfogalmazásokkal is él.

Részletesebben

ADALÉKOK A DUNA HAJÓZÁSI CÉLÚ FEJLESZTÉSÉVEL

ADALÉKOK A DUNA HAJÓZÁSI CÉLÚ FEJLESZTÉSÉVEL ADALÉKOK A DUNA HAJÓZÁSI CÉLÚ FEJLESZTÉSÉVEL JÁRÓ KÖRNYEZETI KÁROK PÉNZÜGYI ÉRTÉKELÉSÉHEZ Szerz!k: Harangozó Gábor dr., egyetemi adjunktus, Budapesti Corvinus Egyetem Széchy Anna, doktorjelölt, projektmenedzser,

Részletesebben

Kétnyelvű Német Nemzetiségi Óvoda- Bölcsőde Zánka BÖLCSŐDEI SZAKMAI PROGRAM 2015.

Kétnyelvű Német Nemzetiségi Óvoda- Bölcsőde Zánka BÖLCSŐDEI SZAKMAI PROGRAM 2015. Kétnyelvű Német Nemzetiségi Óvoda- Bölcsőde Zánka BÖLCSŐDEI SZAKMAI PROGRAM 2015. Tartalomjegyzék Ellátandó célcsoport és ellátandó terület jellemzői... 6 A BÖLCSŐDEI NEVELÉS-GONDOZÁS CÉLJA, FELADATAI...

Részletesebben

Dunaszenmiklósi Rákóczi Vadásztársaság

Dunaszenmiklósi Rákóczi Vadásztársaság Gímbika: szeptember 1.-január 31. Tehén, Ünı: szeptember 1.-január 31. Borjú: szeptember 1.-február 28. Gímbika Dunaszentmiklósi Rákóczi Vadásztársaság árjegyzéke a 2008 vadászati évre Az árak nem tartalmazzák

Részletesebben

MÜTF ALUMNI SZAKMAI KÖZÖSSÉG ETIKAI KÓDEXE

MÜTF ALUMNI SZAKMAI KÖZÖSSÉG ETIKAI KÓDEXE MÜTF ALUMNI SZAKMAI KÖZÖSSÉG ETIKAI KÓDEXE 2011 1. Az Etikai Kódex célja és alapelvei 1.1 A MÜTF ALUMNI SZAKMAI KÖZÖSSÉG (továbbiakban: MASZK) Etikai Kódexe a Közösség etikai önszabályozásának dokumentuma.

Részletesebben

ETIKAI KÓDEX. Kiadja a Magyar Posta Zártkör en M köd Részvénytársaság. A kiadásért felel: a Magyar Posta vezérigazgatója

ETIKAI KÓDEX. Kiadja a Magyar Posta Zártkör en M köd Részvénytársaság. A kiadásért felel: a Magyar Posta vezérigazgatója KÓDEX ETIKAI 2015 Kiadja a Magyar Posta Zártkör en M köd Részvénytársaság A kiadásért felel: a Magyar Posta vezérigazgatója 2 Bevezet A Magyar Posta nemzeti közszolgáltatóként 1867 óta lát el postai tevékenységet.

Részletesebben

ÁRLISTA. Nagyvad Hunting Vadászatszervező Utazási Iroda

ÁRLISTA. Nagyvad Hunting Vadászatszervező Utazási Iroda Nagyvad Hunting Vadászatszervező Utazási Iroda ÁRLISTA Nagyvad Hunting Kft. H-2694, Magyarnándor, Kossuth u. 6/A Mobil: +36/30/370-9476 Fax: +36/35/300-052 E-mail: nagyvad-hunting@freemail.hu nagyvad@t-email.hu

Részletesebben

A sikeres vállalatirányítás X+I parancsolata

A sikeres vállalatirányítás X+I parancsolata A sikeres vállalatirányítás X+I parancsolata A sikeres vállalkozás vezetéséről és irányításáról szóló intelmek Budapest, 2014. Április Az AKC az MCS Kft. saját márkája! MCS Management & Controlling-Service

Részletesebben

Pedagógiai Program 2015

Pedagógiai Program 2015 Pedagógiai Program 2015 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 5 1.1. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai... 6 1.1.1. Pedagógiai alapelveink, értékeink,

Részletesebben

- 2 - ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK

- 2 - ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK Belföldi magánszemélyek Magyarországon csak érvényes vadászjegy birtokában vadászhatnak. A megkötött vadászati szerzõdés alapján a Budapesti Erdõgazdaság Zrt. biztosítja a vadászvendég

Részletesebben

Dél-Afrika, Karoo A vadászterület leírása és elhelyezkedése

Dél-Afrika, Karoo A vadászterület leírása és elhelyezkedése 2015 A vadászterület leírása és elhelyezkedése Jakkalskuil Safaris vadászterület Dél-Afrika közepe táján található, az Upper Karoo nak nevezett országrészen. Karoo, vagy Great Karoo egy félsivatag, ahol

Részletesebben

Etikai Kódex. Bevezetés Az Intézet Etikai Kódexének célja, hogy el segítse a bels ellen ri szakmában az etikai kultúra kialakulását.

Etikai Kódex. Bevezetés Az Intézet Etikai Kódexének célja, hogy el segítse a bels ellen ri szakmában az etikai kultúra kialakulását. Etikai Kódex Bevezetés Az Intézet Etikai Kódexének célja, hogy el segítse a bels ellen ri szakmában az etikai kultúra kialakulását. A bels ellen rzés olyan független, objektív bizonyosságot adó eszköz

Részletesebben

SZAKMAI PROGRAMJA 2005-2010

SZAKMAI PROGRAMJA 2005-2010 Csanádpalota Nagyközség Önkormányzatának Napsugár Óvoda és Bölcsőde Csanádpalotai Bölcsőde Tagintézménye SZAKMAI PROGRAMJA 2005-2010 Készítette: Kovács Jánosné Tagintézmény vezető 1 Szakmai program 2005-2010-ig

Részletesebben

HARSÁNYI JÁNOS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 1091 BUDAPEST, IFJÚMUNKÁS U. 31. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. MÁRCIUS 31. Hatályos: 2014. szeptember 1-jétől

HARSÁNYI JÁNOS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 1091 BUDAPEST, IFJÚMUNKÁS U. 31. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. MÁRCIUS 31. Hatályos: 2014. szeptember 1-jétől HARSÁNYI JÁNOS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 1091 BUDAPEST, IFJÚMUNKÁS U. 31. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. MÁRCIUS 31. Hatályos: 2014. szeptember 1-jétől Tartalom 1. Nevelési program... 6 1.1 ISKOLÁNK ARCULATA...

Részletesebben

Bart István A KÖNYVKIADÁS MESTERSÉGE OSIRIS KIADÓ n BUDAPEST, 2005

Bart István A KÖNYVKIADÁS MESTERSÉGE OSIRIS KIADÓ n BUDAPEST, 2005 Bart István A KÖNYVKIADÁS MESTERSÉGE OSIRIS KÉZIKÖNYVEK Bart István A KÖNYVKIADÁS MESTERSÉGE OSIRIS KIADÓ BUDAPEST, 2005 A könyv az Oktatási Minisztérium támogatásával, a Felsõoktatási Pályázatok Irodája

Részletesebben

A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA KOLLÉGIUMI HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE

A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA KOLLÉGIUMI HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE 1. verzió A Budapesti Műszaki Főiskola Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 10. függelék 3. melléklet A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA KOLLÉGIUMI HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE

Részletesebben

Pedagógiai Program. Mezőberényi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégium OM:028375

Pedagógiai Program. Mezőberényi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégium OM:028375 Mezőberényi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégium OM:028375 Székhely: 5650 Mezőberény, Petőfi út 13-15. Telephely (Kollégium): 5650 Mezőberény, Petőfi út 14. Telephely (Gimnázium): 5650 Mezőberény,

Részletesebben

ABAKUSZ Közgazdasági, Kereskedelmi és Informatikai Szakközépiskola Pedagógiai programja

ABAKUSZ Közgazdasági, Kereskedelmi és Informatikai Szakközépiskola Pedagógiai programja ABAKUSZ Közgazdasági, Kereskedelmi és Informatikai Szakközépiskola Pedagógiai programja A fenntartó a pedagógiai programot jóváhagyta:. Dr. Kecskésné Dudás Erzsébet fenntartó részéről Hatálybalépés dátuma:

Részletesebben

ERKÖLCSTAN. 1-4. évfolyam

ERKÖLCSTAN. 1-4. évfolyam ERKÖLCSTAN 1-4. évfolyam Az erkölcstan alapvető feladata az erkölcsi nevelés, a gyerekek közösséghez való viszonyának, értékrendjüknek, normarendszerüknek, gondolkodás- és viselkedésmódjuknak a fejlesztése,

Részletesebben

Az Őriszentpéteri Kistérség Területfejlesztési Koncepciója és Programja. II. Stratégiai program

Az Őriszentpéteri Kistérség Területfejlesztési Koncepciója és Programja. II. Stratégiai program Az Őriszentpéteri Kistérség Területfejlesztési Koncepciója és Programja II. Stratégiai program Natúrpark Térségfejlesztési Kht. 2002. 1 I.1. Az Őriszentpéteri Kistérség jövőképe. Az őrségi kistérség több

Részletesebben

TINÓDI SEBESTYÉN GIMNÁZIUM ÉS IDEGENFORGALMI, VENDÉGLÁTÓI SZAKKÉPZŐ ISKOLA Pedagógiai program Hatályba lépés ideje: 2013. szeptember 1. Tartalom Nevelési program...5 Az iskolában folyó nevelő-oktató munka

Részletesebben

Természetközeli erdő- és vadgazdálkodás az Ipoly mentén

Természetközeli erdő- és vadgazdálkodás az Ipoly mentén Természetközeli erdő- és vadgazdálkodás az Ipoly mentén HUSK/1101/2.2.1/0352 sz., Közösen a természeti értékek megőrzéséért a Poľana és a Börzsöny területén" c. projekt nyitó konferencia 2012. 10.24. Társaságunkról

Részletesebben

ZÖLDTURIZMUS ÉVE 2007.

ZÖLDTURIZMUS ÉVE 2007. ZÖLDTURIZMUS ÉVE 2007. Kiss Kornélia kutatási csoportvezető Magyar Turizmus Zrt. Budapest, 2007. március m 13. A kampányévet megalapozó kutatások A magyar lakosság utazási szokásai, 2000-től évente A KVVM

Részletesebben

A Piros könyv Az üzleti magatartás szabályzata

A Piros könyv Az üzleti magatartás szabályzata A Piros könyv Az üzleti magatartás szabályzata A feddhetetlenség a legfontosabb. Úgy kell dolgoznunk a mindennapok során, hogy megfeleljünk azoknak a legmagasabb szintű etikai normáknak, amelyek elvárhatók

Részletesebben

A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRA VONATKOZÓ JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOK

A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRA VONATKOZÓ JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOK A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRA VONATKOZÓ JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOK A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény pedagógiai programmal kapcsolatos rendelkezései, A nevelési-oktatási

Részletesebben

Azaz az ember a szociális világ teremtője, viszonyainak formálója.

Azaz az ember a szociális világ teremtője, viszonyainak formálója. Takáts Péter: A TEREMTŐ EMBER Amikor kinézünk az ablakon egy természetes világot látunk, egy olyan világot, amit Isten teremtett. Ez a világ az ásványok, a növények és az állatok világa, ahol a természet

Részletesebben

LURKÓFALVA ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM FÜZESGYARMAT

LURKÓFALVA ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM FÜZESGYARMAT LURKÓFALVA ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM FÜZESGYARMAT 2015 OM azonosító: 201933 ÖNÁLLÓAN MKÖDÖ KÖLTSÉGVETÉSI SZERV 1 LURKÓFALVA ÓVODA Nevelési Programja OM azonosító: 201933 FÜZESGYARMAT 2015. 2 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

bérvadászati árjegyzék Bérvadászati árjegyzék Érvényes: március február 28.

bérvadászati árjegyzék Bérvadászati árjegyzék Érvényes: március február 28. Bérvadászati árjegyzék Érvényes: 2017. március 1. 2018. február 28. 1 A pénzügyi teljesítést az alábbi számlaszámra kérjük: Kedves Vadászvendégek! A Vért Vadászati Kft. 17.000 hektár területen végez vadgazdálkodási

Részletesebben

VADGAZDÁLKODÁSI ÜZEMTERV

VADGAZDÁLKODÁSI ÜZEMTERV VADGAZDÁLKODÁSI ÜZEMTERV VADGAZDÁLKODÁSI ÜZEMTERV Vadgazdálkodási egység: Telephelye: Kelt:,.. A tervet készítette Vadgazdálkodási egység vezetõje A FÔ FEJEZETEK MUTATÓJA Ennek a lapnak a helyére kerül

Részletesebben

Kedves Vadásztársunk!

Kedves Vadásztársunk! Kedves Vadásztársunk! A HM VERGA Veszprémi Erdõgazdaság Zrt. Veszprémtõl északra, a Bakony keleti vonulatában folytat magas szintû vadgazdálkodási tevékenységet. Üzemi vadászterülete hazánk egyik legjobban

Részletesebben

A trófeaszállítás feltételei. Dr. Gombos Zoltán Főosztályvezető, Élelmiszerlánc-felügyeleti Főosztály április 5.

A trófeaszállítás feltételei. Dr. Gombos Zoltán Főosztályvezető, Élelmiszerlánc-felügyeleti Főosztály április 5. A trófeaszállítás feltételei Dr. Gombos Zoltán Főosztályvezető, Élelmiszerlánc-felügyeleti Főosztály 2016. április 5. Feltételrendszer Természetvédelmi Állategészségügyi Vadgazdálkodási előírások Vám-

Részletesebben

Tanmenet a 9. osztály viselkedéskultúra tantárgyának tanításához

Tanmenet a 9. osztály viselkedéskultúra tantárgyának tanításához Tanmenet a 9. osztály viselkedéskultúra tantárgyának tanításához A tanítási cikl. óra Új fogalmak (nevek stb.) Tanítási óra anyaga sorszáma 1. 1-2. Szerepelvárások (M) Viselkedés magatartás kultúra Az

Részletesebben

Családi Vállalkozások Országos Egyesülete ETIKAI KÓDEX

Családi Vállalkozások Országos Egyesülete ETIKAI KÓDEX Családi Vállalkozások Országos Egyesülete ETIKAI KÓDEX 2014 Tartalomjegyzék Az Etikai Kódex alkalmazási köre... 3 Magatartás az Egyesületben, illetve azon kívül... 3 A jogszabályok betartása... 3 Kapcsolat

Részletesebben

Szociális és gyermekvédelmi szabályozók NGYE-NSZ. (szolgáltatási standardok) VITAANYAG. Készítette: Dr. Magyar Gyöngyvér Vida Zsuzsanna

Szociális és gyermekvédelmi szabályozók NGYE-NSZ. (szolgáltatási standardok) VITAANYAG. Készítette: Dr. Magyar Gyöngyvér Vida Zsuzsanna NGYE-NSZ A nevelőszülői ellátás standard-leírása (szolgáltatási standardok) VITAANYAG Készítette: Dr. Magyar Gyöngyvér Vida Zsuzsanna NGYE-NSZ Létrehozás dátuma: 2006. november 2007. február 1 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

LOGIKA ÉS ÉRVELÉSTECHNIKA

LOGIKA ÉS ÉRVELÉSTECHNIKA LOGIKA ÉS ÉRVELÉSTECHNIKA ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszék Logika és érveléstechnika A RACIONÁLIS VITA Készítette: Szakmai felel s: 2011. február Készült a következ m felhasználásával: Forrai Gábor

Részletesebben

A KOMMUNIKÁCIÓ ALAPJAI. - kommunikációs készségek oktatása gyógyszerészeknek. Dr. Heim Szilvia PTE ÁOK Családorvostani Intézet

A KOMMUNIKÁCIÓ ALAPJAI. - kommunikációs készségek oktatása gyógyszerészeknek. Dr. Heim Szilvia PTE ÁOK Családorvostani Intézet A KOMMUNIKÁCIÓ ALAPJAI - kommunikációs készségek oktatása gyógyszerészeknek Dr. Heim Szilvia PTE ÁOK Családorvostani Intézet A kommunikáció Osgood-Schramm körkörös kommunikációs modell Gondolatot megfogalmaz

Részletesebben

Általános mérnöki ismeretek (nappali) 1. előadás

Általános mérnöki ismeretek (nappali) 1. előadás Általános mérnöki ismeretek (nappali) 1. előadás 1 Dr. Horváth Csaba Médiatechnológiai és Könnyűipari Intézet egyetemi docens, intézetigazgató horvath.csaba@rkk-obuda.hu okl. gépészmérnök (BME) gépészeti

Részletesebben

Vadászok Integrált, Zártkörű Segédlete, Letölthető Alap-Térképe

Vadászok Integrált, Zártkörű Segédlete, Letölthető Alap-Térképe Vadászok Integrált, Zártkörű Segédlete, Letölthető Alap-Térképe Általános ismertető A vadászterületeken kiemelt szerepet kap a biztonság kérdése, hiszen évente több vadászbalesetről is beszámolnak a híradók.

Részletesebben

TARNAMÉRAI TARNAMENTE VADÁSZTÁRSASÁG HÁZI SZABÁLYZATA

TARNAMÉRAI TARNAMENTE VADÁSZTÁRSASÁG HÁZI SZABÁLYZATA TARNAMÉRAI TARNAMENTE VADÁSZTÁRSASÁG HÁZI SZABÁLYZATA BEVEZETŐ RÉSZ A Vadásztársaság 1980. december 29.-én vált le a Hevesi Nimród Vadásztársaságtól és alakult meg Tarnamérán TARNAMENTE Vadásztársaságként.

Részletesebben

Hogyan adjuk, és hogyan fogadjuk az önkéntes tevékenységet? Önkéntes motivációk és önkéntes menedzsment elemek. Groska Éva mentor

Hogyan adjuk, és hogyan fogadjuk az önkéntes tevékenységet? Önkéntes motivációk és önkéntes menedzsment elemek. Groska Éva mentor Hogyan adjuk, és hogyan fogadjuk az önkéntes tevékenységet? Önkéntes motivációk és önkéntes menedzsment elemek Groska Éva mentor Az önkéntes szemszögéből felmerülő szempontok 1. Milyen tevékenységeket

Részletesebben

Orczy Anna Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM. Készítette: Hornyákné Szabó Bernadett Hatályba lépés: 2015. szeptember 1.

Orczy Anna Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM. Készítette: Hornyákné Szabó Bernadett Hatályba lépés: 2015. szeptember 1. Orczy Anna Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM Készítette: Hornyákné Szabó Bernadett Hatályba lépés: 2015. szeptember 1. 1 Tartalom 1. Helyzetelemzés... 5 1.1. Bevezető... 5 1.2. Küldetés... 5 1.3. A társadalmi

Részletesebben

MAGYAR ÍRÁSTERÁPIÁS EGYESÜLET MINŐSÍTETT SZAKTANÁCSADÓI BÁZIS SZAKMAI-ETIKAI KÓDEXE

MAGYAR ÍRÁSTERÁPIÁS EGYESÜLET MINŐSÍTETT SZAKTANÁCSADÓI BÁZIS SZAKMAI-ETIKAI KÓDEXE MAGYAR ÍRÁSTERÁPIÁS EGYESÜLET MINŐSÍTETT SZAKTANÁCSADÓI BÁZIS SZAKMAI-ETIKAI KÓDEXE 1. Preambulum 1.1 A Szakmai-Etikai Kódex (továbbiakban: SZEK) célja, hogy meghatározza Magyar Írásterápiás Egyesület

Részletesebben

Összeállította: Bohácsné Nyiregyházki Zsuzsanna 2011. június 17.

Összeállította: Bohácsné Nyiregyházki Zsuzsanna 2011. június 17. JANKÓ JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA és GIMNÁZIUM NEVELÉSI TERV 2011. JANKÓ JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAM Összeállította: Bohácsné Nyiregyházki Zsuzsanna 2011. június 17. 1 JANKÓ JÁNOS

Részletesebben

NAGYBEREK VADÁSZATI BT.

NAGYBEREK VADÁSZATI BT. Szarvasbika GÍMSZARVAS Trófeasúly EUR ( ) EUR ( ) / 10g 3,99 kg - ig 700.- - 4,00-4,99 kg 900.- - 5,00-5,99 kg 1200.- - 6,00-6,99 kg 1450.- + 7,5.- 7,00-7,99 kg 2150.- + 8,5.- 8,00-8,99 kg 3000.- + 10,5.-

Részletesebben

E T I K A I K Ó D E X E. I. Az Etikai Kódex célja és hatálya

E T I K A I K Ó D E X E. I. Az Etikai Kódex célja és hatálya A GYŐR-SOPRON-EBENFURTI VASÚT ZRT. E T I K A I K Ó D E X E I. Az Etikai Kódex célja és hatálya A piaci siker egyik kulcsa a vállalat céljait támogató és a munkatársak magatartásában is megnyilvánuló pozitív

Részletesebben

HARSÁNYI JÁNOS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 1091 BUDAPEST, IFJÚMUNKÁS U. 31. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. MÁRCIUS 28.

HARSÁNYI JÁNOS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 1091 BUDAPEST, IFJÚMUNKÁS U. 31. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. MÁRCIUS 28. HARSÁNYI JÁNOS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 1091 BUDAPEST, IFJÚMUNKÁS U. 31. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. MÁRCIUS 28. Tartalomjegyzék A. Nevelési program...2 1 A nevelő-oktató munka alapelvei, területei...6

Részletesebben

1. A vadgazdálkodási egység alapadatai

1. A vadgazdálkodási egység alapadatai 1. A vadgazdálkodási egység alapadatai 1.1. A vadgazdálkodási egység alapadatai 1.1.1. Név: 1.1.2. Telephely: 1.1.3. Azonosító (kódszám): - - - - 1.1.4. A vadászati jog hasznosítási formája: 1.1.5. A vadgazdálkodási

Részletesebben

FITA Terepíjász Útmutató

FITA Terepíjász Útmutató FITA Terepíjász Útmutató Tartalom Bevezet Pálya ésterep íjászat összevetése Fel és lefelé lövés Lövés lejtn Hogy becsüljünk távolságot - A céltábla nagyságának meghatározása - Távolságbecslési eljárások

Részletesebben

Játékvezető személyisége

Játékvezető személyisége Játékvezető személyisége Személyiség játék irányítási képesség 2013.05.01. CSLSZ JB továbbképzés Kormányos Gábor 1 Történelmi áttekintés abban a pillanatban, amikor az önfeledt játék átalakult tétmérkőzésekké

Részletesebben

Házi szabályzat. A vadászható terület nagysága: 3841ha. Vadvédelmi terület.

Házi szabályzat. A vadászható terület nagysága: 3841ha. Vadvédelmi terület. Házi szabályzat A vadásztársaság területének határai: A 3-as számú fôközlekedési úti Sajó hídtól a Sajó folyó Ónodig, majd nyugatra az ónodi vár elôtt a közútig. Innen Ónod- Nyékládháza közút, Nyékládháza

Részletesebben

Gyakorlati protokoll hoszteszeknek, rendezvényszervezőknek

Gyakorlati protokoll hoszteszeknek, rendezvényszervezőknek Sille István, Kepes Ágnes Gyakorlati protokoll hoszteszeknek, rendezvényszervezőknek ELŐSZÓ ELSŐ RÉSZ Alaptudnivalók hoszteszeknek és szervezőknek 1. A hosztesz általános szerepe a protokollrendezvényeken

Részletesebben

ZALALÖVŐI ÁLTALÁNOS ISKOLA

ZALALÖVŐI ÁLTALÁNOS ISKOLA ZALALÖVŐI ÁLTALÁNOS ISKOLA 8999 Zalalövő Rákóczi u. 1. Tel.: 30/386-8195 Tel/fax: 92/371-025 E-mail: iskola@zalalovo.hu PEDAGÓGIAI PROGRAM Készítette: a Zalalövői Általános Iskola Nevelőtestülete 2013.

Részletesebben

3/2014.(XII.22.) számú jegyzői intézkedés a közösségi média használat szabályairól a Berentei Közös Önkormányzati Hivatal munkatársaira vonatkozóan

3/2014.(XII.22.) számú jegyzői intézkedés a közösségi média használat szabályairól a Berentei Közös Önkormányzati Hivatal munkatársaira vonatkozóan 3/2014.(XII.22.) számú jegyzői intézkedés a közösségi média használat szabályairól a Berentei Közös Önkormányzati Hivatal munkatársaira vonatkozóan A közösségi média használatra vonatkozó jogi és etikai

Részletesebben

ÉLETMŰHELY. Mi a program célja?

ÉLETMŰHELY. Mi a program célja? ÉLETMŰHELY Mi a program célja? A kreatív gondolkodás és a kreatív cselekvés fejlesztése, a személyes hatékonyság növelése a fiatalok és fiatal felnőttek körében, hogy megtalálják helyüket a világban, életük

Részletesebben

Magyarország EURÓPA VADÁSZPARADICSOMA

Magyarország EURÓPA VADÁSZPARADICSOMA Magyarország EURÓPA VADÁSZPARADICSOMA Állami vadászterületek Magyarországon KÖZEL 1 MILLIÓ HEKTÁR VADÁSZTERÜLET ÉVENTE MINTEGY 70.000 NAGYVAD KILÖVÉSE ÉVENTE MINTEGY 15.000 APRÓ- ÉS VIZIVAD KILÖVÉSE TÖBB

Részletesebben

Kommunikáció elmélete és gyakorlata. Zombori Judit, pszichológus

Kommunikáció elmélete és gyakorlata. Zombori Judit, pszichológus Kommunikáció elmélete és gyakorlata Zombori Judit, pszichológus 1 Asszertivitás (Sam R. Lloyd alapján) Jelentése: Pozitívan gondolkodunk Önérvényesítő módon viselkedünk Önbizalmat érzünk 2 Önmagunk és

Részletesebben

A kompetenciákhoz tartozó indikátorok értelmezése példákkal az adott terület, tantárgy vonatkozásában. Szakterületi/szakspecifikus példák

A kompetenciákhoz tartozó indikátorok értelmezése példákkal az adott terület, tantárgy vonatkozásában. Szakterületi/szakspecifikus példák 1. kompetencia Szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás "A tanulók életkori sajátosságainak és tudásszintjének megfelelően képes a technika történetiségének és rohamos fejlődésének

Részletesebben

PIB tájékoztatás. A költségvetési gazdálkodás eredményességének javítása (Gazdálkodási projekt)

PIB tájékoztatás. A költségvetési gazdálkodás eredményességének javítása (Gazdálkodási projekt) PIB tájékoztatás A költségvetési gazdálkodás eredményességének javítása (Gazdálkodási projekt) 14. Új költségvetés tervezési és végrehajtási technikák alkalmazása A projekt az Európai Unió támogatásával,

Részletesebben

Margaréta Óvoda Szombathely TARTALOMJEGYZÉK

Margaréta Óvoda Szombathely TARTALOMJEGYZÉK Margaréta Óvoda Szombathely TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés 1.oldal Küldetésnyilatkozat 2. oldal Óvodánk bemutatása... 3-4. oldal Gyermekkép, óvodakép 5-6. oldal Óvodánk irányítási és szervezeti felépítése 6-7.

Részletesebben

SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA

SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA A 206/2012.(VIII.30.) határozat melléklete SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2012 Perényi Barnabás igazgató 1 A minıségirányítási program véleményezése és jóváhagyása

Részletesebben

Pedagógiai program. I. rész NEVELÉSI PROGRAM

Pedagógiai program. I. rész NEVELÉSI PROGRAM Pedagógiai program I. rész NEVELÉSI PROGRAM Orosháza 2015. TARTALOMJEGYZÉK I. A NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA PEDAGÓGIAI ALAPELVEI, CÉLJAI, FELADATAI, ESZKÖZEI, ELJÁRÁSAI... 4 1. A társadalmi igény és az egyéni

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Jóváhagyta: Békés Megye Képviselő-testülete Humán Ügyek Bizottsága

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Jóváhagyta: Békés Megye Képviselő-testülete Humán Ügyek Bizottsága BÉKÉS MEGYEI TISZA KÁLMÁN KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY PEDAGÓGIAI PROGRAM Jóváhagyta: Békés Megye Képviselő-testülete Humán Ügyek Bizottsága 2011. szeptember 1. hatállyal, 182/2011. (VIII.30.) HÜB számú határozatával

Részletesebben

Német nyelv évfolyam

Német nyelv évfolyam Német nyelv 4-8. évfolyam 4. évfolyam Éves órakeret 92,5 + 37 Heti óraszám: 2,5 + 1 Témakörök Óraszám Az én világom, bemutatkozás 10 Én és a családom: a család bemutatása 12 Az iskolám: az osztályterem

Részletesebben

ÁRJEGYZÉK VADÁSZAT. VERGA Veszprémi Erdőgazdaság Zrt. Érvényes: 2014. március 1. 2015. február 28.

ÁRJEGYZÉK VADÁSZAT. VERGA Veszprémi Erdőgazdaság Zrt. Érvényes: 2014. március 1. 2015. február 28. ÁRJEGYZÉK VADÁSZAT VERGA Veszprémi Erdőgazdaság Zrt. Érvényes: 2014. március 1. 2015. február 28. Kedves Vadásztársunk! A VERGA Veszprémi Erdőgazdaság Zrt. Veszprémtől északra, a Bakony keleti vonulatában

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK VEZETÉKES ÉS RÁDIÓTELEFONOK HASZNÁLATÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYZATA

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK VEZETÉKES ÉS RÁDIÓTELEFONOK HASZNÁLATÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYZATA HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK VEZETÉKES ÉS RÁDIÓTELEFONOK HASZNÁLATÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYZATA Hajdúhadház, 2012. június 18. A VEZETÉKES ÉS RÁDIÓTELEFONOK HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYZATA

Részletesebben

AZ ÓPUSZTASZERI VÍZÜGYI VADÁSZTÁRSASÁG HÁZI SZABÁLYZATA

AZ ÓPUSZTASZERI VÍZÜGYI VADÁSZTÁRSASÁG HÁZI SZABÁLYZATA AZ ÓPUSZTASZERI VÍZÜGYI VADÁSZTÁRSASÁG HÁZI SZABÁLYZATA 2013. március.. I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1./ A házi szabályzat hatálya kiterjed az Ópusztaszeri Vízügyi Vadásztársaság tagjaira, tagjelöltjeire, vendégvadászaira

Részletesebben

TRÓFEA KATALÓGUS GEMENC ZRT bőgési szezonban terítékre került szarvasbikák trófeái

TRÓFEA KATALÓGUS GEMENC ZRT bőgési szezonban terítékre került szarvasbikák trófeái TRÓFEA KATALÓGUS GEMENC ZRT. 2016. 2016. bőgési szezonban terítékre került szarvasbikák trófeái Előszó A gemenci szarvasbőgést és a hozzá kapcsolódó bikavadászatot a kiemelkedő minőségű gímállomány mellett

Részletesebben

Ismeretkörök : 1. Az etika tárgyának definiálása 2. Etikai irányzatok 3. Erkölcsi tapasztalat 4. Moralitás: felelősség, jogok, kötelességek 5.

Ismeretkörök : 1. Az etika tárgyának definiálása 2. Etikai irányzatok 3. Erkölcsi tapasztalat 4. Moralitás: felelősség, jogok, kötelességek 5. Etika Bevezető Oktatási cél: A kurzus célja az etika körébe tartozó fogalmak tisztázása. A félév során olyan lényeges témaköröket járunk körbe, mint erény erkölcsi tudat, szabadság, lelkiismeret, moralitás,

Részletesebben

GYŐRI MOSOLYVÁR ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

GYŐRI MOSOLYVÁR ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA GYŐRI MOSOLYVÁR ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 4 LEHEL UTCAI TAGÓVODA... 7 I. BEVEZETÉS... 8 II. GYERMEKKÉP, ÓVODAKÉP... 9 III. AZ ÓVODAI NEVELÉS FELADATAI... 10 IV. AZ ÓVODAI

Részletesebben

Eredményes értékesítés.

Eredményes értékesítés. Eredményes értékesítés. Egy belföldi vidéki wellness szálloda kínált kedvezményes, belföldi utazási lehetőséget. A szolgáltatás értékesítésénél a kedvező ár volt a motiváció. Az esettanulmány jól szemlélteti,

Részletesebben

A KÖNYVTÁRHASZNÁLÓK ELÉGEDETTSÉGÉT VIZSGÁLÓ KÉRDŐÍVES FELMÉRÉS 2009. június 15. június 19.

A KÖNYVTÁRHASZNÁLÓK ELÉGEDETTSÉGÉT VIZSGÁLÓ KÉRDŐÍVES FELMÉRÉS 2009. június 15. június 19. A KÖNYVTÁRHASZNÁLÓK ELÉGEDETTSÉGÉT VIZSGÁLÓ KÉRDŐÍVES FELMÉRÉS 29. június 15. június 19. Készítette: Gosztonyi Enikő 29. augusztus Előzmények Az utóbbi évek országos könyvtári stratégiáiban kiemelkedően

Részletesebben

Mezőberényi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégium. Házirend. Hatályos: 2015. szeptember 1.

Mezőberényi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégium. Házirend. Hatályos: 2015. szeptember 1. Mezőberényi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégium Mezőberényi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégium Hatályos: 2015. szeptember 1. 1 Tartsátok meg a törvényt, cselekedjetek igazságosan

Részletesebben

FENNTARTHATÓ FÖLDHASZNÁLATI STRATÉGIA KIALAKÍTÁSA MAGYARORSZÁGON

FENNTARTHATÓ FÖLDHASZNÁLATI STRATÉGIA KIALAKÍTÁSA MAGYARORSZÁGON SZENT ISTVÁN EGYETEM FENNTARTHATÓ FÖLDHASZNÁLATI STRATÉGIA KIALAKÍTÁSA MAGYARORSZÁGON Doktori értekezés T A R F E R E N C GÖDÖLL! 2008 1 A doktori iskola megnevezése: tudományága: tudományági részterülete:

Részletesebben

Az itsmf Informatikai Szolgáltatásmenedzsment Fórum Magyarország Egyesület Alapszabálya

Az itsmf Informatikai Szolgáltatásmenedzsment Fórum Magyarország Egyesület Alapszabálya Az itsmf Informatikai Szolgáltatásmenedzsment Fórum Magyarország Egyesület Alapszabálya egységes szerkezetben a 2014. szeptember 10-i hatályú módosításokkal, amelyek vastagon szedve, dlt betvel kerülnek

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM OM 201354

PEDAGÓGIAI PROGRAM OM 201354 DEBRECENI EGYETEM BALÁSHÁZY JÁNOS GYAKORLÓ SZAKKÖZÉPISKOLÁJA, GIMNÁZIUMA ÉS KOLLÉGIUMA PEDAGÓGIAI PROGRAM OM 201354 Debrecen-Pallag 2015 H-4014 Debrecen, Mezőgazdász u. 1, Telefonszám (52) 450-306, Fax:

Részletesebben

A BOGYISZLÓI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA BOGYISZLÓI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A BOGYISZLÓI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA BOGYISZLÓI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA BOGYISZLÓI ÁLTALÁNOS ISKOLA Tartalom BEKÖSZÖNŐ... 4 I.AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 5 1. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai... 5 Pedagógiai alapelveink...

Részletesebben

ÚJVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA

ÚJVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND 2013.-II. TARTALOMJEGYZÉK 1.1. A házirend célja... 5 1.2. A házirend feladata... 5 1.3. A házirend jogi és egyéb forrásai... 5 1.4. A házirend hatálya... 5 1.5. A házirend felülvizsgálati szabályai...

Részletesebben

SZAKMAI JAVASLATOK AZ ÚJ SZÉCHÉNYI TERV KÖZÖS TERVEZÉSÉHEZ 2010. SZEPTEMBER 15.

SZAKMAI JAVASLATOK AZ ÚJ SZÉCHÉNYI TERV KÖZÖS TERVEZÉSÉHEZ 2010. SZEPTEMBER 15. SZAKMAI JAVASLATOK AZ ÚJ SZÉCHÉNYI TERV KÖZÖS TERVEZÉSÉHEZ 2010. SZEPTEMBER 15. TARTALOM BEVEZETÉS ÁLTALÁNOS ÉSZREVÉTELEK KONKRÉT ÉSZREVÉTELEK ÉS JAVASLATOK I. Gyógyító Magyarország - Egészségipar II.

Részletesebben

ABA INTELLIGENS VÁROSSÁ VÁLÁSÁNAK STRATÉGIÁJA ÉS OPERATÍV PROGRAMJA (első változat)

ABA INTELLIGENS VÁROSSÁ VÁLÁSÁNAK STRATÉGIÁJA ÉS OPERATÍV PROGRAMJA (első változat) ABA INTELLIGENS VÁROSSÁ VÁLÁSÁNAK STRATÉGIÁJA ÉS OPERATÍV PROGRAMJA (első változat) Készítette: Stratégiakutató Intézet Kht. Ugrin Emese témavezető, szerkesztő Bese Ferenc településfejlesztő, Brunczel

Részletesebben

Csátalja-Nagybaracska Általános Művelődési Központ Pedagógiai-művelődési program

Csátalja-Nagybaracska Általános Művelődési Központ Pedagógiai-művelődési program Csátalja-Nagybaracska PEMPO 2010 Csátalja-Nagybaracska Általános Művelődési Központ Pedagógiai-művelődési program (a 2010. évi LXXI. törvény a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény módosítása alapján,

Részletesebben

Molnár Vadászati Kft.

Molnár Vadászati Kft. Molnár Vadászati Kft. Vadászatok Új-Zélandon A szafari ajánlott idıpontja: 2009 március 2009 december. Indulás: 2009. Budapest Érkezés: 2009. Christchuch Vadászat: 2009. ( különbözı hosszúságú szafarik

Részletesebben

15. BESZÉD ÉS GONDOLKODÁS

15. BESZÉD ÉS GONDOLKODÁS 15. BESZÉD ÉS GONDOLKODÁS 1. A filozófiának, a nyelvészetnek és a pszichológiának évszázadok óta visszatérô kérdése, hogy milyen a kapcsolat gondolkodás vagy általában a megismerési folyamatok és nyelv,

Részletesebben

Holnaptól nekem jobb lesz. A felnttképzés és szakképzés kommunikálása - jó gyakorlat a Szolnoki Fiskola Felnttképzési Központjának programjában

Holnaptól nekem jobb lesz. A felnttképzés és szakképzés kommunikálása - jó gyakorlat a Szolnoki Fiskola Felnttképzési Központjának programjában A felnttképzés és szakképzés kommunikálása - jó gyakorlat a Szolnoki Fiskola Felnttképzési Központjának programjában Rendezvénysorozat az egész életen át tartó tanulás, mint esélynövel tényez szerepérl,

Részletesebben

Synergon Informatikai Rendszereket Tervező és Kivitelező Nyilvános Részvénytársaság (Synergon Informatika Nyrt.) és leányvállalatai ETIKAI KÓDEX

Synergon Informatikai Rendszereket Tervező és Kivitelező Nyilvános Részvénytársaság (Synergon Informatika Nyrt.) és leányvállalatai ETIKAI KÓDEX Synergon Informatikai Rendszereket Tervező és Kivitelező Nyilvános Részvénytársaság (Synergon Informatika Nyrt.) és leányvállalatai ETIKAI KÓDEX 6. kiadás 2009 04 08 Synergon Informatika Nyrt. vezérigazgató

Részletesebben