Békéscsabai Regionális Képz Központ 5600 Békéscsaba Kétegyházi út 1. SZÜL FÖLD ALAP Oktatási és Szakképzési Kollégium 4142/2008. sz.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Békéscsabai Regionális Képz Központ 5600 Békéscsaba Kétegyházi út 1. SZÜL FÖLD ALAP Oktatási és Szakképzési Kollégium 4142/2008. sz."

Átírás

1 Békéscsabai Regionális Képz Központ 5600 Békéscsaba Kétegyházi út 1. SZÜL FÖLD ALAP Oktatási és Szakképzési Kollégium 4142/2008. sz. pályázat Vadászturizmus Modulfüzet Verzió: 1.0

2 Összeállította: Beszédes Attila A modul címe: Vadászturizmus Képzés megnevezése: Vadgazdálkodó Kizárólag a BRKK és a Pannon Forrás által szervezett képzéseken használható! Másolni és alkalmazni csak a BRKK elzetes írásbeli hozzájárulásával lehet! Felels kiadó: Molnár György igazgató Békéscsaba, 2009

3 Tartalomjegyzék 1. fejezet Vadászturizmus A vadászturista kísérje és kultúrája A külföldi vadászturizmus feltételei és árai (példa) A vadvédelemhez pénz kell (Safari Club International). A vadért és a vadászatért (Nimród 4/2007) A nagy sorozatok (Grand Slam) (Nimród Safari 3/2007) Grand Slam-díjak (Nimród Safari 3/2007) A hazai vadászturizmus A hazai vadászturizmus árai Ellenrz kérdések Megoldó kulcsok oldal

4 1. fejezet Elsajátítandó kompetencia megnevezése: A vadászturizmus Részcélkitzés megnevezése: Vadászturizmus alapjai 1.1 Vadászturizmus Vadászturizmus alatt egy olyan egyre terjed tevékenységet értünk, amikor a vadász nem az otthoni megszokott körben vadászik, hanem vendégként valamely más vadászterületen, a közmeggyzdés szerint többnyire külföldön (ez így is van) október 5-15-ig Barcelonában tartotta a WCC IV. Világkongresszusát, melyen 8000 résztvev, természetvédk, politikusok, tudósok és kutatók igyekeztek meghatározni a természetvédelem kérdéseit. Ugyanott október 9-én a CIC a vadászatot, mint a turisztikai ipar egyik elemét határozta meg. A vadászturizmus mozgatója az, hogy a világon több mint 400 vadászható emlsfaj, csaknem ugyanennyi madárfaj, és tucatnyi hüllfaj vadászható, és az ebbl megszerzettekkel szeret is dicsekedni mindenki, élménnyel, trófeával, a horgászatot (tengeri és édesvízi), most nem is ideszámítva. Az igényt jól mérték fel, szinte minden országban, ahol a feltételek a vadászturizmus számára adottak (törvényi, közbiztonsági) jelents, esetenként (fként a fejld országokban) igen jelents bevételi forrás, és a természet megrzésének is eszköze, mert a vadászatból befolyt összeg egy hányada a vadászterületen él lakosságé. Néhány országban a vadászturizmus a terület elsdleges, vagy kizárólagos haszonvételi forrása, és a lakosság állati fehérjeforrása is. A vadászturistákat befogadó területek és az ott vadászó vendégekrl megfelel biztonsággal gondoskodnak, a területek gazdái és maguk az állami szerveztek (repülgépes orvosi szolgálat), kötelez hivatásos vadászkísér (White Hunter, fehér vadász), a törvényi szabályozás, CITES engedélyek biztosítása, harc az orvvadászat ellen. A vadászturizmus formai kereteit az adja, hogy a területek jó részén a vadászat eladó (gondoljunk a hazai erdgazdaságok által felkínált vadászati lehetségekre, a vadásztársaságok bevételi forrása, az elsrend trófeás nagyvadak értékesítése). Hivatásos, csak a vadászati turizmus szervezésével, eladásával, lebonyolításával foglalkozó megbízható világcégek mködnek, melyek a világ minden tájára, minden vadjára és minden idben szerveznek vadászutakat, Grönlandtól Új-Zélandig. Csak a legutóbbi idben derült ki, hogy a vadászturizmus a fajmegrzési programok egyik leghatékonyabb, aktív eszköze is lehet. Visszaszorítja a helybéli orvvadászatot, hiszen a vad húsa úgyis az övék, a lelövetéséért pedig a kis közösségek a helyi viszonyok szerint nagyon szép pénzt kapnak. A természetvédelem és a vadászat mentette meg többek között a pödröttszarvú kecskéket, a milut (Dávid szarvas), eredeti shazájukba telepítenek vissza olyan fajokat (Przsevalski vadló), melyeket eddig csak állatkertekben szaporítottak. Azokban az államokban, ahol valamilyen megfontolás alapján a legális vadászatot betiltották (Kenya, India), a vadállomány az orvvadászat miatt megtizedeldött. Európában is egyre szélesedik azon fajok száma, melyek korábban csak nagyon szk területre szorultak vissz, illetve a tudatos természetvédelem, a gondoskodás, az állattenyészti tudás nélkül ma már régen nem lennének. A Berlini Állatkert igazgatói a Heck fivérek, akik megmentik az európai és a kaukázusi bölényt a teljes kipusztulástól, pedig a kaukázusi bölény alfaját mindössze egyetlen bika képviselte. Ma Európában bölényre vadászni a Kaukázusban, Ukrajnában, 4. oldal

5 Belorussziában, Lengyelországban és Oroszországban lehet. Németországban csaknem félezer bölény él többé-kevésbé szabad körülmények között, ha lassan is, a jávor visszatelepül Németországba, és már borjaznak is a tehenek, vagyis állandó vaddá válik. Argentínában a milu állandóan vadászható vad, igaz évente csak hét bika, de a kilövési díj $, és már több évre elre eladták (akinek nem jut az Skóciában még megszerezheti). Texasban a vadászfarmokon olyan vad is elejthet, ami a szabad területeken egyelre nem lehetséges A vadászturista kísérje és kultúrája A hivatásos vadász összetett, bonyolult feladatokat ellátó szakember, akinek a mindennapi tevékenységében vadgazdákodási, rz-véd, etikai, hagyományrz, oktató-nevel, szolgáltatási és egyéb feladatok ötvözdnek. Amikor hivatásos vadászokról beszélünk, elssorban azokra gondolunk, akik a területen élnek és dolgoznak, akik mind a vaddal, mind pedig a vadászokkal mindennapi kapcsolatban állnak. Szolgálatunkat nem a merev elöljáró és beosztott függségben végeztük. Kevés kivételtl eltekintve kölcsönös bizalmon, elismerésen és megbecsülésen alapuló vadász-bajtársiasság volt, ami összetartott bennünket. (Fuchs Antal) Csak az válhat szakmája mesterévé, hivatása jeles képviseljévé, aki folyamatosan képezi magát, és akinek testi, lelki, személyiségi adottságai és tulajdonságai összecsengenek az adott szakma alapvet elvárásaival. Aki ragaszkodik a kötött munkaidhöz, a hétvégi szabadnapokhoz, aki nehezen hoz felels döntéseket, aki fél a testi megpróbáltatásoktól, aki kerüli a konfliktusos helyzeteket, aki nem képes fegyelmezni magát, akinek törékeny az egészsége és akinek nem szerez örömet a mások öröme, nos, az ne menjen hivatásos vadásznak! A hierarchikus viszonyok között él, szolgálatát többnyire alá-fölé rendeltségben teljesít hivatásos vadász emberi és szakmai tekintélyét kulturáltsága és szaktudása alapozza meg. Minden nap, minden alkalom vizsga, amikor két ember kapcsolatba kerül egymással. Különösen igaz ez a vadászat, a vadásztatás nagyon is sajátos és bonyolult viszonyai közepette. A kultúra, a kulturáltság az ember egész egyéniségét, valamennyi cselekedetét meghatározó, de legalábbis befolyásoló tényez, melynek küls jegyeivel, látványos megnyilvánulási formáival viselkedésünk folyamán szembesülnek partnereink. Életünket, tetteinket a jog, az erkölcs és az illem befolyásolja, illetve keretezi - és a viselkedés teszi mások számára is megítélhetvé és láthatóvá. A jog: a társadalom, az állam által megfogalmazott, írásba foglalt és az adott állam minden polgárára kötelez érvény normarendszer, melynek a betartása felett az állami szervek és szervezetek rködnek. A jogi, törvényi normák megsértése büntetést von maga után. Az erkölcs: a társadalom, a kisebb-nagyobb közösségek által megfogalmazott, mindenekeltt az emberek egymáshoz való viszonyát szabályozó elvárási rendszer, amely a legutóbbi idkig nemzedékrl nemzedékre hagyományozódott, s amelynek a megsértését a közösségek megszólással, elítéléssel, megvetéssel, megszégyenítéssel, kiközösítéssel szankcionálják. Az általános erkölcsi elvárásokat az úgynevezett szakmai erkölcs teszi teljessé. A vadászat szakmai erkölcse a vadászetika. A viselkedési szabályokat az etikett foglalja rendszerbe. Az etikett tehát illem-, illetve viselkedéstan, viselkedésünk pedig kulturáltságunk kifejezdése a mindennapi emberi kapcsolatok során. Megérkezik a vendég, és a hivatásos vadász fogadja t... A hivatásos vadász kulturáltságának látványos és meghatározó erej kifejezje az öltözködése, ápoltsága, testtartása, vagy ahogy azt mindennapi megfogalmazással mondani szoktuk: a kiállása. 5. oldal

6 A ruha nem csak eltakar, de ki is mutat valamit, s ez a valami nem más, mint viseljének lényege. A ruházat sok mindenre utal. Például viselje anyagi helyzetére, mveltségére - és persze az alkalomra is, amikor viselik. Különleges alkalmakkor, különleges viselet dukál! Nos, a vadászat minden vitán felül állóan különleges alkalom. A vadászat, a vadásztatás a hivatásos vadász számára egyrészt munka, másrészt többszörösen is ünnepi alkalom. Ünnepi alkalom, mert vendéget fogadunk, vendéget kísérünk, és ünnepi alkalom, mert a vadászatot, minden vadásznapot, ünnepnapnak kell tekinteni A hivatásos vadász öltözködési szabályzata szigorú, de egyszer. Mindig vadászosan, ám a konkrét feladatnak megfelelen kell öltözködni - hisz más öltözetet kíván a lesépítés, a vadetetés és megint mást a rangos vendégkísérése. De a ruházatnak mindig tisztának és ápoltnak kell lennie! Mint ahogy a hivatásos vadásznak is! (Az ápoltságot mindenekeltt a test és a ruházat illata, a hajviselet, a haj ápoltsága és a borotvált arc fejezi ki.) A magyarországi vadászviselet a bajor-stájer népviselet motívumait felhasználva alakult ki. A vadászok színe a zöld. Méltatlan az erdhöz, a vadhoz, a vállon hordott fegyverhez az elhanyagolt, az összevissza öltözet. A célszer, alkalomhoz ill és ápolt ruházatnál már csak a viseljének ápoltsága, megnyer, barátságos és rokonszenves volta fontosabb az els benyomások és ezzel együtt az emberi megítélést és együttmködést viszonylag hosszú távra meghatározó élmények és érzelmek szempontjából. A manapság oly divatos fül-, orr- és szemhéjkarikák, látható testfelületeket borító tetoválások nem illenek a hivatásos vadászokról kialakított (és velük kapcsolatban elvárt) társadalmi képhez. A frizura, a hajviselet kérdésében is illik és tanácsos mértéktartónak lenni. És ugyanez vonatkozik a felszerelési tárgyakra is! A tiszta és ápolt gépkocsi, fegyver, távcs igényességrl, szakszerségrl tanúskodik, és éppen ezért bizalmat ébreszt. A hivatásos vadász bizalmi állást tölt be. A hivatásos vadász a köztudatban férfias, egyenes, határozott, ám ugyanakkor udvarias és szolgálatkész ember, akinek a viselkedésében, intézkedéseiben és megnyilvánulásaiban maradéktalanul érvényesülnie kell a törvények ismeretének és tiszteletének. Minden kulturált emberi kapcsolatfelvétel a köszönéssel kezddik. Az köszön elre, aki egy helyiségbe belép, aki a beszélgetést kezdeményezi, aki valahonnan valahová megérkezik. Régi, ám soha el nem évül szabály: a férfi elre köszön a nnek, a fiatalabb az idsebbnek, a beosztott a felettesének. A köszönés a napszaknak és - régebbi ismeretség esetén - a már kialakult viszonynak megfelel legyen, tehát akár tegezd jelleg is lehet, de mindig és minden körülmények között át kell hatnia az udvariasságnak, a köszöntött személy iránti tiszteletnek. A kalapemelés bal kézzel, a kézfogás természetesen jobbal történik. A kézfogás egyszer, rövid, határozott, mozdulat. A barátság szimbóluma. Kézfogás alkalmával az egyenes, egymást becsül emberek egymás szemébe néznek. Ülve természetesen nem nyújtunk senkinek sem kezet... A hivatásos vadász gyakran puskával érkezik a találkozási helyre. Jelentésnél, jelentkezésnél vagy találkozásnál fegyverét helyesen és vadászosan tartsa a vállán. A szabályos tartásnál a fegyver a bal vállon lógjon, a cs végével felfelé, lehetleg függlegesen a hivatásos vadász bal melle és bal karja alatt. Vízszintesen lógó fegyverrel jelentkezni igen nagy hiba, és mindenképpen elkerülend. A fegyvernek katonamódra hátul való tartása szintén helytelen. Az ismerkedés, a kapcsolatfelvétel talán legjelentsebb mozzanata a bemutatkozás. Újabban divat, csak a keresztnevüket közölve mutatkoznak be. Ezt a hivatásos vadász szolgálatban sohasem teheti! Bemutatkozás alkalmával a teljes nevünket közöljük, intézked jelleg helyzetben pedig még hivatalos minségünket (vadr, hivatásos vadász, fvadász, stb.) is. És a vadászatra jogosult szervezetet (Rt, kft, vadásztársaság, stb.) is meg kell nevezni. A megszólítás, a dohányzás, a telefonhasználat, az ajándékozás és az ajándékelfogadás, az étkezési kultúra, a vendéghívás és a vendégfogadás kulturált rendjét és módját egyaránt illemszabályok tartalmazzák. Az illem és az etikett tanítható és tanulható. Aki tiszteli és becsüli a vele szemben álló, a vele együtt dolgozó, vagy éppen a gondjaira bízott embert, az nemigen vét az illem ellen. Mert a lényeg: egymás emberi méltóságának tisztelete, megbecsülése. És persze az, hogy minden 6. oldal

7 helyzetben ismerjük fel és tartsuk következetesen szem eltt azt a szerepet, illetve feladatot, amely a hivatásunkból következik, és az adott helyzetbl adódóan hárul ránk. A megszólítás a legérzékenyebb viselkedési szabályok egyike. Ha a kapcsolat hivatalos vagy új kelet, kötelez a családi nevet az úr szócskával kiegészíteni. Ha valamivel közelibb (bizalmasabb) a viszony, az úr megnevezést a vadásztárs megszólítás helyettesítheti. Ha valakit, aki nincs jelen, egy beszélgetés során felemlítünk, csak urazva vagy teljes nevével szólhatunk róla. Idsebb vendéget (vadásztársat), amennyiben erre felhatalmazást kapunk, bátyám szóval tisztelhetünk, s egyben szólíthatunk meg. A bácsizás kerülend. Csak családi nevén soha senkit sem szólíthatunk. Ez sért. Épületen belül csak kijelölt helyen szabad dohányozni, de ha jelen vannak nem dohányzó személyek (vendégek) is, elzetesen engedélyt kell tlük kérni. Hivatásos vadász a vadászterületen vendég jelenlétében ne dohányozzon, különösképpen autóban, magaslesen ne. (Legfeljebb akkor, ha a vendég lövést tett, és egy kis ideig várni kell a vad megkeresésével.) Újkori viselkedési problémákat okoz a mobiltelefon használata. Vannak szigorú tilalmak. Ilyenek: templomban, temetésen, kulturális rendezvényeken, politikai jelleg összejöveteleken, ünnepi megemlékezéseken a telefont kikapcsolt állapotban kell tartani. A szigorú telefontilalom áll fenn a közgylések, intéz bizottsági ülések esetében, a vadászatokat megelz eligazításokon, a terítéknél, a vadászavatási szertartások alkalmával és természetesen a töretátadásoknál is. Cserkeléskor, magaslesesen a mobiltelefon használata (hívás, hívásfogadás) nemcsak illetlen dolog, de káros is, hisz megtöri a csendet, elzavarja a vadat. Általános szabályként kimondható: a szolgálati feladatot teljesít, vadászvendéget kísér hivatásos vadász csak szolgálati érdekbl, a kapott feladattal összefüggésben használja, használhatja mobiltelefonját. A vadászatok többségét ma már gépkocsi igénybevételével szervezik. A gépkocsi vadászatra való felkészítése (takarítás, lomtalanítás ) a vendég iránt érzett tisztelet látványos kifejezése. A hivatásos vadász a gépkocsi mellett állva várja, fogadja vendégét (vendégeit). Segít a beültetésben, helyfoglalásban, hátizsákok, kabátok, fegyverek elhelyezésében. Több vendég esetében a rangids személyt a hivatásos vadász maga mellé ülteti a jobb oldali els ülésre, már csak azért is, hogy menet közben folyamatosan tájékoztathassa a programról, az útvonal által érintett területrészekrl, a látnivalókról. Ha egy vendéggel indul útnak a hivatásos vadász, t természetesen maga mellé ülteti. A gépkocsiban a hivatásos vadász (gépkocsivezet) utolsóként foglal helyet, miután mindenkit elhelyezett és mindent rendben is talált. Vannak kimondottan a vadászathoz kapcsoló viselkedési szabályok is. Ilyen az a gyakorlat, hogy a magaslesre mindig a hivatásos vadász megy fel elször (már csak azért is, hogy ellenrizze a létra, a padozat állapotát), a magasles elhagyásakor pedig a vendég kezdi meg a levonulást. Cserkészet (cserkelés) alkalmával a vezetés, az útirány, a tempó (az elrehaladás sebességének) meghatározása egyértelmen a vadászvezet, azaz a hivatásos vadász feladata. Ha a cserkészút szélessége lehetvé teszi, haladjanak egymás mellett. Ha nem, a hivatásos vadász megy elöl, hisz ismeri a körülményeket, az esetleges akadályokat, veszélyforrásokat, illetve vadászati lehetségeket. A cserkelés helyérl, idtartamáról, nehézségi fokáról, illetve a remélhet esélyekrl elzetesen tájékoztatni illik a vendéget. Ez egyébként a lesvadászat esetén is így helyes. A les megközelítési körülményeirl, a les jellegérl (fedett, nyitott, különlegesen magas, stb.), a lesen töltött id tervezett hosszáról, stb. tájékoztatást kell adni. A vendégvadász a hivatásos vadásszal szemben kiszolgáltatott helyzetben van, ami ez utóbbi nagyobb helyismeretébl, tájékozottságából, megalapozottabb szaktudásából, nagyobb gyakorlatából következik. Mindezt ellensúlyozandó, a jó hivatásos vadász nemcsak vezet az adott helyzetben, de nemes lelk, segít vadásztárs, cimbora is. Az oldott, közvetlen, kollegiális kapcsolat és hangnem megteremtése mindkét félnek érdeke. Mint ahogy ezzel együtt a kölcsönös tisztelet is. A bratyizás, bizalmaskodás (bármelyik fél kezdeményezte is) elbb-utóbb megbosszulja magát. 7. oldal

8 Minden sikeres (és jó hangulatú) vadászat elfeltétele a gondosan kidolgozott és elkészített terv. A hivatásos vadász munkája nem akkor kezddik, amikor találkozik a vendéggel. Minden vadászatot gondosan el kell készíteni. A megalapozott vadászati tervet (útvonal, idpont, vadászati mód) következetesen be kell tartani. Nem jó, ha a vendég veszi át az irányítást. A vendégvadász felszerelését, öltözetét, éberségét, gyorsaságát, terepen való mozgását nem illik minsíteni. A vadászat megkezdése eltt azonban tanácsot lehet, st kell is adni, mind az öltözködés, mind pedig a felszerelés (lámpa, lszer, stb.) tekintetében. Lhelyzetben a hivatásos vadász ne sürgesse vendégét, hogy ljön már! Hibázás esetén sincs helye bírálatnak, felháborodásnak. Még kevésbé engedheti meg magának a hivatásos vadász, hogy az egyik vendég eltt egy másik vendég szakértelmét, ltudását, viselkedését bírálja. Mások kibeszélése, leszólása, azaz a pletykálkodás nemcsak méltatlan és visszatetsz dolog, de veszélyes is, mert megbosszulja magát. Elbb-utóbb mindig minden visszajut ahhoz, akirl szó volt. A vendég véleményt mondhat a látókörükbe került vadról (életkor, agancssúly, stb.), de döntést csak a hivatásos vadász hozhat. Mert a felelsség mindenképpen az övé. Az együtt töltött órák, napok, természetesen sok alkalmat adnak a beszélgetésre, a kölcsönös informálódásra, egymás megismerésére. Ezt a lehetséget a vadászat értékes hozadékának kell tekinteni. De a hivatásos vadász nem csak azért felel, amit lövet, hanem azért is, amit mond! A vadászatra jogosult, a munkáltató bels ügyeit, üzleti eredményeit és esetleges titkait, személyi ellentéteit, gazdasági nehézségeit a kulturált hivatásos vadász nem beszélheti ki a vendégek eltt. A vendég nem kíváncsi mások gondjaira. Tehát azt (akkor és ott) illik, illetve kell a gondjainkba beavatni, aki az adott kérdések megoldásában illetékes, és mindezt akkor és ott kell (lehet) megtenni, amikor a helyzet és az idpont valóban alkalmas az ilyen jelleg beszélgetésre. A vadászat, a cserkelés nem vezeti fogadóóra a magasles pedig nem panasziroda. Külföldi vendégek esetében különös felelsség hárul mindazokra, akik kapcsolatba kerülnek velük. A sikeres, élményekben gazdag vadászat emlékei (és trófeái) mellett a vendég az országról, az adott tájról, településrl és a személyével kapcsolatba került emberekrl szerzett benyomásait, ismereteit is magával viszi. A hivatásos vadász hazánkat, az országot is képviseli, amikor külföldrl érkezett vendéget fogad, kísér, kiszolgál és tájékoztat. A vadászaton, vadgazdálkodáson túlmutató tájékozottság bizonyítása mellett a szerény, ám mégis öntudatos hazaszeretet is kifejezésre kell juttatnunk. A vadászat - mint különlegesen gazdag élményforrás -, sok új barátot szerezhet hazánknak. A vadászat - amennyiben eredményességét és hangulatát tekintve is jól sikerült -, gyakran kisebb-nagyobb ajándékok átadásával zárul. Ez szép hagyomány. Az ajándék (borravaló) elvárása, kiprovokálása azonban egyrészt erkölcstelen, másrészt tilos. Korrekt vadászat, vadásztatás esetén a bérvadász az elejtett vadért árjegyzék szerint fizet. Sem többet, sem kevesebbet. Sajnos, a vendégek (a hivatásos vadászok szolgálatát, szolgáltatását igénybe vevk) sem mindig makulátlan szentek. Az ajándék, a borítékban lapuló hálapénz gyakran korrupciós célokat szolgál, a hivatásos vadász megvásárlását célozza. Ki a hallgatását, a szemhunyását akarja tisztességtelen pénzzel, ajándékkal elérni, ki pedig azt, hogy a vadászatra jogosult árjegyzékétl eltér, egyéni árak alapján jutassa vadhoz, trófeához a hivatásos vadász. Veszélyes útra lép az a hivatásos vadász, aki kivételt tesz, aki enged a csábításnak. Csak az rizheti meg szakmai becsületét és emberi méltóságát (és hosszabb távon az állását), aki minden kérést és ajánlatot az érvényes törvények és rendeletek, illetve az erkölcs elvárásai szerint mérlegel. Aki a szakmájával, hivatásával maradéktalanul azonosul, annak a munkaidn túli élete, érdekldése, az otthona is tükrözi ezt az azonosulást. A hivatásos vadász otthona különösképpen beszédes. A trófeák kidolgozottsága, ápoltsága, elhelyezése (bármily kevés és bármily kicsik, szerények is) éppoly árulkodó, mint a könyvespolc vagy könyves-szekrény tartalma. Ahogy a vadászat mesterségét sem lehet maradéktalanul elsajátítani soha, úgy a vadászati kultúrával való ismerkedés, szépségeiben való elmélyülés is életre szóló lehetség és feladat. A szken értelmezett, szigorúan vett szakmai munka és ez a tágabb horizontú vadászati kultúra 8. oldal

9 segíti, gazdagítja és kiteljesíti egymást. A hivatásos vadász ugyanakkor nem csupán fogyasztója, de megrzje és terjesztje is mindannak, amit eldeinktl örököltünk, amit a vadászirodalom és a vadászattal kapcsolatos mvészetek értékként létrehoztak és felhalmoztak az elmúlt századok során. Az egyik ilyen érték a vadásznyelv. Mint minden szakmának, a vadászatnak is megvannak a maga sajátos elnevezései, kifejezései, szólásai. A szaknyelv ismerete, következetes használata egyrészt megkönnyíti a kommunikációt a hasonszr emberek között, másrészt fontos hozzájárulást jelent édes anyanyelvünk ápolásához és fejlesztéséhez. Finnugor eredet alapszókincsünkben számos halászattal, vadászattal, vaddal, hallal és más állatokkal kapcsolatos fnév, illetve ige található, de a változó idk változó viszonyai között mindig születtek új fogalmak és új elnevezések is. A XIX. század nagy nyelvújítási törekvései mindenekeltt azt a célt szolgálták, hogy visszaszorítsák, magyar szavakkal helyettesítsék a nyelvünkbe beáramló német szakkifejezések tömegét. Kékessy László 1925-ben jelentette meg A magyar vadász kézikönyve cím kitn munkáját, melyben egyebek mellett így irt a magyar vadásznyelvrl: Aminthogy a magyar ember háziállatainak úgyszólván minden mozdulatára külön kifejezést talált, éppúgy a vadász az vadjainak testrészeit, járáskelését, szokásait, szaporodását más-más fogalmakkal jelöli meg. Tehát nem valami jassznyelv, vagy egy elkülönült társaság titkos beszéde, hanem a mvelt, képzett vadász szabatos, célszer kifejezési módja. De a vadásznyelvet többnyire nem is könyvbl sajátítja el az igényes vadász, hanem a mindennapi gyakorlat és nyelvhasználat folyamatában, már amennyiben erre alkalmas az adott közösség. A hivatásos vadászok egyik fontos küldetése és lehetsége ma az, hogy az új vadászok egyre növekv táborán belül egyebek mellett az igényes vadásznyelv, a vadászhoz méltó beszédstílus terjeszti legyenek! Természetesen, minden szóbeli kommunikációt a szándék tisztasága és a mondanivaló átgondoltsága mi nsít. A hivatásos vadász eredményessége és elismertsége nagymértékben függ attól, hogy képes-e tömören, értheten és szakszeren kifejezni magát. A trágárság összeegyeztethetetlen a vadászat ünnepi tartalmával. A hivatásos vadászok eredményes mködése már régóta megköveteli az idegen nyelv ismeretét. Külföldi vendégvadászok jelenléte a magyarországi vadászterületeken, vadászatokon nem új kelet dolog. A legendás fúri vadászatokon mindig is voltak messzirl jött vendégek. Az 1900-as évek második felétl külföldi bérvadászok tízezrei vadásznak hazánkban. A számukra szervezett vadászatok eredményessége (és hangulata) nagymértékben függött - és függ a jövben is - a szakszemélyzet nyelvtudásától. Magyarország 2004 májusa óta az Európai Unió teljes jogú tagja. Az országhatárok spiritualizálódnak, az EU polgárai szabadon utazhatnak, mozoghatnak egymás országaiban. A vadászati turizmus új fellendülés eltt áll. Hogy mekkora lesz ebbl Magyarország részesedése (haszna), az egyebek mellett attól függ, hogy szót értünk-e majd egymással. A kulturált hivatásos vadász legalább egy idegen nyelvet ért és beszél. A vidék falvainak lakóival és elöljáróságaival, a rendrség, a határrség, a természetvédelmi szervezetek és rségek tagjaival, vezetivel is a hivatásos vadászok találkoznak a leggyakrabban. Együttmködési készségük, stílusuk meghatározó módon befolyásolja a kapcsolatok alakulását. Egy arrogáns, szereptéveszt hivatásos vadász jóvátehetetlen károkat okozhat a vadászok és nem vadászok, a vadászok és földtulajdonosok, a vadászok és természetvédk nagyon is kényes viszonyában. Minden természetben elhelyezett objektum egyfajta beavatkozás a természet rendjébe, harmóniájába. Éppen ezért mind a telepítés helyszíneit, mind pedig a létesítmények látványát (esztétikai hatását) tekintve igényesnek és körültekintnek kell lenni. Nem létesíthetünk etett, szórót, sózót például olyan területrészen, ahol védett növényeket taposhat le, pusztíthat el a vad. Minden etet befolyásolja a vad mozgását, és ez által befolyásolja (alakítja, megváltoztatja) az adott környezetet is. Alapelv, amelyet mindig, mindenütt és minden körülmények között szem eltt kell tartani: bármit is teszünk a természetben, annak 9. oldal

10 következménye van. A vadászati létesítmények tájba ill, esztétikailag kifogástalan megvalósítása (elhelyezés, méret, anyag, szín) a nagyközönség számára is látványosan jeleníti meg vadászati kultúránkat. A hivatásos vadász szakmai kötelezettségei egyébként messze túlmutatnak a szorosan vett vadászati, vadgazdálkodási tudnivalókon, feladatokon. A hivatásos vadásznak értenie kell a mezgazdasághoz (vadföldmvelés), az ácsmunkákhoz (magaslesek, etetk építése), a húskezeléshez (az elejtett vad szakszer zsigerelése, szállítása, tárolása, egészségügyi ellenrzése), a trófeák kikészítéséhez - hogy csak néhányat említsünk a mindennapi teendk közül. A vadászhagyományok, szokások és etikai normák következetes képviselete, népszersítése, terjesztése és megkövetelése is jórészt a hivatásos vadászokra vár. Korunk hivatásos vadásza tehát egyre inkább pedagógus is, hisz a vadászok tábora folyamatosan bvül, amelyen belül ugyanakkor egyre több vadász tevékenykedik bérkilövként vagy alanyi jogon, tehát közösségen kívül. Számukra szinte kizárólag a hivatásos vadászok jelentik, jelenthetik a mintát. A vadászati kultúra célja és értelme a munka (a tevékenység) eredményesebbé, az együttmködés harmonikusabbá, az együttlét kellemesebbé tétele. A vadászati kultúra nem más, mint az a mód, ahogy vadászként élünk és tevékenykedünk. Mint ahogy a vadászetika sem elvont erkölcsi kategória. Nem több és nem kevesebb, mint konkrét helyzetekben meghozott döntések sorozata. A vadászetika sokáig szinte kizárólag a vadász és a vad kapcsolatának szabályozását jelentette. Aztán kiterjedt a vadászok egymás közötti, majd a vadászok és nem vadászok kapcsolatára is. Ma a vadászetika centrumában a vadászok természethez való általános viszonya és felelssége áll. Igazvadász csak az lehet, aki elkötelezett, meggyzdéses és szakmailag képzett természetvéd is egyben. Korunk vadászetikai kódexének nyolc alapelve van: 1. a természetért érzett felelsség elve, 2. a hozzáértés és a szaktudás elve, 3. az állatok méltóságának elve, 4. az esélyadás elve, 5. az önmérséklet elve, 6. az együttmködés elve, 7. a biztonság elve, 8. a hagyományrzés elve. Korunk igazvadásza mindenekeltt élményvadász. Tehát nem akar lni, ölni minden áron. Az erkölcs végs soron egyébként nem más, mint a jó és a rossz közötti választás. A végletekig leegyszersítve, az etika lényege úgy foglalható össze, hogy vannak helyzetek, amikor valamit megtehetnék, de nem teszem meg, avagy éppen fordítva, nem lennék köteles valamit megtenni, ám mégis megteszem... A harmadik évezred hivatásos vadásza számára a szakmai hozzáértés, a kulturális igényesség és az etikai szilárdság egyenrangú, egymást feltételez és egymástól immár elválaszthatatlan tényez. Láng Rudolf ( ), aki Sólyom írói néven volt a két világháború között a Nimród Vadászújság kiemelked tehetség és hatású munkatársa, mindennapi nyelvre lefordítva, a mindennapi gyakorlat igényeit és jelenségeit szem eltt tartva fogalmazta meg a vadászetika máig érvényes alapelveit: A vérbeli vadásznak lelkében van az igazi törvény, amely esetleg tilost jelez akkor is, mikor az írott törvény szabaddá teszi a pályát. Aki, mint ember, társaival szemben nem korrekt, az nem lehet korrekt, mint vadász sem. Tiszteld a törvényt, szeresd az állatot! Becsüld meg vadásztársaidat, és ne árts szomszédodnak! A törvény határain belül is ki lehet irtani egy területet. Nem az a korrekt vadász, aki csak a törvény betjéhez ragaszkodik, hanem az, aki a törvény szelleméhez is. 10. oldal

11 Ne légy embertelen! A korrekt vadász nem kegyetlen. Irigység szülte gyanúsítás csaknem minden vadásztársulat rákfenéje. Milyen szép volna a vadászat, ha a résztvevk mindegyike azon volna, hogy a másik jól mulasson! Csak azt tedd másnak, amit magad is szívesen vennél! A hivatásos vadász etikai kódexe természetesen mindezek mellett sajátos elvárásokat is tartalmaz, hisz esküt tett emberekrl van szó. Egyértelmen leszögezhet: az eskü, a fogadalom az emberi (társadalmi) együttmködés és felelsségvállalás nélkülözhetetlen intézménye. Az eskü egyrészt köti, másrészt felemeli az esküt tett embert. Az eskü rangot és egyben védelmet is ad. A vadászat, vadgazdálkodás szakma: mesterség, hivatás, amely jól kialakított, többszint iskolarendszer keretei között sajátítható el (szakmunkás- és technikus-, szakmérnöki és vadgazda mérnöki képzés). Vannak azonban ennek a szakmának különleges vonatkozásai, ismeretei és elvárásai is. Ezek a szokások, hagyományok, szertartások formájában öltenek testet, illetve simulnak bele a vadászati ismeretek egyre táguló körébe. A magyarországi vadászat etikája és szokásrendje a német-osztrák kultúrkörhöz tartozik. A mi vadászati kultúránk alapelve a vad tisztelete mellett a vadászat különleges tevékenységként való kezelése és az úgynevezett trófeakultusz. Tehát a vadászat célja nem a hús, értékmérje pedig nem az elejtett vad mennyisége. Szokásaink és hagyományaink nemzedékrl nemzedékre örökldnek. Minden korszak, minden nemzedék tesz hozzá (vagy elvesz belle) valamit, ami által s eredetük ellenére is mindig, minden idben korszernek mondhatók. A hagyományok ismerete, tiszteletben tartása és gyakorlása által egyrészt eldeink tisztelete, másrészt önmegbecsülésünk jut kifejezésre. Szertartásszer hagyományaink öt legfontosabb eseménye, illetve alkalma: 1. vadászavatás, 2. az elejtett vad iránti tisztelet kifejezése (utolsó falat, sebtöret, tiszteletadás kürttel), 3. töretátadás az elejtnek, 4. terítékkészítés, 5. trófeakultusz. A hivatásos vadászok ezen szertartások hagyományainknak megfelel, kulturált, élményt adó módon való lebonyolításáért különleges felelsséggel tartoznak. A sikeres vadászat ünnepélyes és emelkedett percei mélyen bevésdnek az érintettek emlékezetébe. Amit kaptak, amit átéltek, az befolyásolja jövbeni igényeiket, tetteiket. A lövést eldördültét követen idt kell adni a vadnak és a vadásznak is, hogy valóban pont kerüljön a történet végére. Ha sebzés történt, a hivatásos vadász közelítse meg elsként a vadat. A biztonsági érvek mellett az is az ilyen megoldás mellett szól, hogy a gyakorlottabb hivatásos vadász gyorsabban és határozottabban tud dönteni a további teendket illeten. Dermedt vadhoz az elejt vadászt engedjük elsként odalépni. A birtokbavétel a megpillantással, a megbizonyosodás örömével veszi kezdetét. (Ezután következhet a vad, a trófea kézzel érintése, elbírálása, az elejtés gyors szakmai értékelése.) A töret valóban töretet jelent. A hivatásos vadász az elejtés (az élhely) helyszínét jellemz fa vagy cserje kicsinyke ágát töri le és nyújtja át kalapjára helyezve a sikeres vadásznak. A töret gyzedelmi jel, az öröm kifejezje. De egyben tiszteletadás, a gyász jele is, mert az igazvadász minden vad elejtését ketts érzéssel éli meg. Az öröm és a gyász együtt adja a sikeres vadászat semmi máshoz sem hasonlítható emelkedett érzését. A zsigerelés lehetségét a hivatásos vadász ajánlja fel az elejtnek. Ha az vállalja, ám gyakorlatlannak mutatkozik, a vad feltörését követen a hivatásos vadász folytassa a munkát. A sebtöret a becsapódás helyét, a vért hivatott eltakarni, az utolsó falat pedig a vadászoknak azt az si hitét fejezi ki, hogy nemcsak az ember, de a vad számára is van a földi életen túli folytatás. A terítékkészítés és a felette, mellette való tisztelgés minden vadászat legszebb és legfelemelbb mozzanata. A terítéknek (amely nem más, mint az elejtett vad szabályos 11. oldal

Országos Magyar Vadászkamara

Országos Magyar Vadászkamara Országos Magyar Vadászkamara ETIKAI KÓDEX Az Országos Magyar Vadászkamara szabályzata a vadászok vadászat során tanúsítandó alapvető kötelességeiről Budapest 2013 Preambulum A vadász önként vállalt tevékenységét

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT. Csóka Ágnes PR szakreferens szak 2006.

SZAKDOLGOZAT. Csóka Ágnes PR szakreferens szak 2006. SZAKDOLGOZAT Csóka Ágnes PR szakreferens szak 2006. ATALANTA Távoktatási Központ SZAKDOLGOZAT MI KÖNE, HA VOLNA? AZAZ EGY CIVIL SZERVEZET PR STRATÉGIÁJA Készítette: Csóka Ágnes Konzulens tanár: Morva Gábor

Részletesebben

DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS BARNA RÓBERT

DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS BARNA RÓBERT DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS BARNA RÓBERT KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR 2005. KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR Matematikai és Informatikai Intézet Informatika Tanszék Doktori Iskola vezet

Részletesebben

Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900

Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900 Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900 FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK (felhasználási engedély) Ez a dokumentum a Budapesti Gazdasági Főiskola Gazdálkodási

Részletesebben

Családbarát munkahely, motivált alkalmazott -

Családbarát munkahely, motivált alkalmazott - Családbarát munkahely, motivált alkalmazott - praktikus információk mikro- és kisvállalkozások számára SEED Kisvállalkozás-fejlesztési Alapítvány Impresszum Szerkesztk: Balassa Andrea Horváth Anna Kissné

Részletesebben

I. Jövkép. Küldetésnyilatkozat

I. Jövkép. Küldetésnyilatkozat I. Jövkép Olyan intézmény vagyunk, amely aktív kölcsönhatásban áll környezetével, tudatos része annak a társadalmi mikrokörnyezetnek, amelyben mködik. Szkebb társadalmi környezetünkhöz igazodunk, annak

Részletesebben

MUNKAANYAG. Jene Andrásné. A viselkedés, megjelenés alapvető szabályai. A követelménymodul megnevezése:

MUNKAANYAG. Jene Andrásné. A viselkedés, megjelenés alapvető szabályai. A követelménymodul megnevezése: Jene Andrásné A viselkedés, megjelenés alapvető szabályai A követelménymodul megnevezése: Ügyviteli, irodatechnikai, kommunikációs ismeretek A követelménymodul száma: 0061-06 A tartalomelem azonosító száma

Részletesebben

Segédlet a polgárr egyesületek tagjai bnmegelzési alapismereti képzéséhez

Segédlet a polgárr egyesületek tagjai bnmegelzési alapismereti képzéséhez Segédlet a polgárr egyesületek tagjai bnmegelzési alapismereti képzéséhez Az Országos Polgárr Szövetség kiadványa 2006. Tartalomjegyzék BEVEZETÉS... 5 A BNMEGELZÉS ALAPFOGALMAI... 7 A BNMEGELZÉS NEMZETKÖZILEG

Részletesebben

Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930

Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930 Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930 FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK (felhasználási engedély) Ez a dokumentum a Budapesti Gazdasági

Részletesebben

Ízelítő az Országos Vadásznap programjaiból: Ezúton is hívunk és várunk minden érdeklődőt e jeles vadászünnepre! Tisztelt Vadásztársak!

Ízelítő az Országos Vadásznap programjaiból: Ezúton is hívunk és várunk minden érdeklődőt e jeles vadászünnepre! Tisztelt Vadásztársak! XI. évf./2 2012. augusztus Az Országos Magyar Vadászkamara Győr-Moson-Sopron Megyei Területi Szervezetének lapja Tisztelt Vadásztársak! Nagy megtiszteltetés számunkra, hogy az idei évben, a Szanyban 14.

Részletesebben

A TARTALOMBÓL 2012. DECEMBER VII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM

A TARTALOMBÓL 2012. DECEMBER VII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2012. DECEMBER Tolna Megyei Vadász-Szövetség és az Országos Magyar Vadászkamara Tolna Megyei Területi Szervezetének lapja VII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM A TARTALOMBÓL Köszöntő 2. oldal Vadászjegy-érvényesítés 3.

Részletesebben

XV. évfolyam 3. szám. Környezetvéd honatyák

XV. évfolyam 3. szám. Környezetvéd honatyák XV. évfolyam 3. szám Környezetvéd honatyák Néhány napos terepszemlét tartott a Balaton északi partján és nyugati medencéjében az Országgylés környezetvédelmi bizottsága. Október 10-én Tihanyban a tó vízminség

Részletesebben

KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁSRA NEVELÉS PROTOKOLLJA A BAKONYI TISZK INTÉZMÉNYÉBEN

KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁSRA NEVELÉS PROTOKOLLJA A BAKONYI TISZK INTÉZMÉNYÉBEN A szak- és felnttképzés struktúrájának átalakítása cím konstrukció keretében az Esélyt a jövnek! elnevezés pályázata KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁSRA NEVELÉS PROTOKOLLJA A BAKONYI TISZK INTÉZMÉNYÉBEN 2010.

Részletesebben

Vállalkozási ismeretek jegyzet

Vállalkozási ismeretek jegyzet VÁLLALKOZÁSI ISMERETEK 1 Vállalkozói készségek fejlesztése a középfokú és felsőoktatásban HU 0105-03 sz. Phare program Vállalkozási ismeretek jegyzet Gyakorlatorientált vállalkozói készségfejlesztés a

Részletesebben

!"#$ %"& ' () * +, -. & /"/*0, 4

!#$ %& ' () * +, -. & //*0, 4 A JÓZSEF ATTILA MEGYEI KÖNYVTÁR ÉVKÖNYVE 2010 1 ÜRES OLDAL 2 3 !"#$%"&'() *+, -.& /"/*0, 4 Tartalom Dr. Voit Pál: Elszó helyett... 7 KÖNYVTÁR, KÖNYV, OLVASÁS L. Dürg Brigitta: A Könyvtári minségfejlesztés

Részletesebben

A BÚZASZEM NYUGATI ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A BÚZASZEM NYUGATI ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Búzaszem Nyugati Óvoda 4400 Nyíregyháza, Búza u. 7-17. sz. Tel./fax: (42) 311-815 E mail: buzaszemovi@gmail.com A BÚZASZEM NYUGATI ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. szeptember AZ INTÉZMÉNY ADATAI... 5 I.

Részletesebben

ALTERNATÍV KONFLIKTUSMEGOLDÁSI LEHETSÉGEK A SZERVEZETEK GYAKORLATÁBAN

ALTERNATÍV KONFLIKTUSMEGOLDÁSI LEHETSÉGEK A SZERVEZETEK GYAKORLATÁBAN Nyugat-magyarországi Egyetem Széchenyi István Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola Az emberi erforrások társadalmi-gazdasági összefüggései program ALTERNATÍV KONFLIKTUSMEGOLDÁSI LEHETSÉGEK

Részletesebben

Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930

Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930 Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930 FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK (felhasználási engedély) Ez a dokumentum a Budapesti Gazdasági

Részletesebben

Tudatos mûködés, ösztönzô vezetés, növekedés

Tudatos mûködés, ösztönzô vezetés, növekedés Tudatos mûködés, ösztönzô vezetés, növekedés Foglalkoztatási ismeretek mikrovállalkozóknak és (leendô) alkalmazottaiknak SEED Kisvállalkozás-fejlesztési Alapítvány Impresszum Szerz : Horváth Anna A tananyag

Részletesebben

Helyi Esélyegyenl ségi Program. Kisbajcs Község Önkormányzata

Helyi Esélyegyenl ségi Program. Kisbajcs Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlségi Program Kisbajcs Község Önkormányzata 2013-2018 Tartalom Helyi Esélyegyenlségi Program (HEP)...3 Bevezetés 3 A település bemutatása.....3 Öregedési index...7 Természetes szaporodás...8

Részletesebben

Világi Rudolf címzetes egyetemi docens A SZERVEZETI KULTÚRA ÉRVÉNYESÜLÉSE A SZERVEZET LÉTSZÁMGAZDÁLKODÁSÁBAN

Világi Rudolf címzetes egyetemi docens A SZERVEZETI KULTÚRA ÉRVÉNYESÜLÉSE A SZERVEZET LÉTSZÁMGAZDÁLKODÁSÁBAN Világi Rudolf címzetes egyetemi docens A SZERVEZETI KULTÚRA ÉRVÉNYESÜLÉSE A SZERVEZET LÉTSZÁMGAZDÁLKODÁSÁBAN TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZET GONDOLATOK 2. MUNKASZERVEZETEK M KÖDÉSÉNEK HUMÁN FELTÉTELRENDSZERE

Részletesebben

V I S E G R Á D V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K L A P J A

V I S E G R Á D V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K L A P J A XXV. évfolyam 2. szám V I S E G R Á D V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K L A P J A 2009. február Január 22-én egy ünnepi megnyitó keretében, Papp János színmvész és a Szentendrei Csellótrió emlékezetes

Részletesebben

VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA. Meghívó. Az aradi vértanúk gyásznapján, 2014. október 6-án (hétf ) 17 órakor

VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA. Meghívó. Az aradi vértanúk gyásznapján, 2014. október 6-án (hétf ) 17 órakor XXX. évfolyam 10. szám VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 2014. október Meghívó Az aradi vértanúk gyásznapján, 2014. október 6-án (hétf) 17 órakor MEGEMLÉKEZÉST tartunk a 48-as emlékmnél Idén a cserkészcsapat

Részletesebben

A vadgazdálkodás és a természetvédelem kapcsolata

A vadgazdálkodás és a természetvédelem kapcsolata A vadgazdálkodás és a természetvédelem kapcsolata Tanulmány a vadgazdálkodás kiemelt résztvevıinek véleménye alapján Budapest 2004 A tanulmány alapját jelentı kérdıívek üres példányai a Melléklet-ben megtalálhatók.

Részletesebben

SZÉűHENYI ISTVÁN RÓMAI KATOLIKUS KÖZÉPISKOLA HATVAN PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Készítette: Fehér Józsefné intézményvezet

SZÉűHENYI ISTVÁN RÓMAI KATOLIKUS KÖZÉPISKOLA HATVAN PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Készítette: Fehér Józsefné intézményvezet SZÉűHENYI ISTVÁN RÓMAI KATOLIKUS KÖZÉPISKOLA HATVAN 2013 Készítette: Fehér Józsefné intézményvezet BEVEZETÉS... 5 1. HELYZETELEMZÉS... 7 2. SZEMÉLYI FELTÉTELEK... 8 3. TÁRGYI FELTÉTELEK... 11 I. NEVELÉSI

Részletesebben

MUNKAHELYI KISOKOS. Gyakorlati tanácsok a DE AMTC BSc szakos hallgatóinak a gyakorlati félévhez DEBRECEN 2009.

MUNKAHELYI KISOKOS. Gyakorlati tanácsok a DE AMTC BSc szakos hallgatóinak a gyakorlati félévhez DEBRECEN 2009. MUNKAHELYI KISOKOS Gyakorlati tanácsok a DE AMTC BSc szakos hallgatóinak a gyakorlati félévhez DEBRECEN 2009. Tartalomjegyzék ELŐSZÓ... 3 I. MUNKAHELYI ILLEMTAN... 4 I.1. Az üdvözlés szabályai... 5 I.1.1.

Részletesebben

A nyomdai munkálatokat a Pátria Nyomda Zrt. (1117 Budapest, Hunyadi János út 7.) végezte.

A nyomdai munkálatokat a Pátria Nyomda Zrt. (1117 Budapest, Hunyadi János út 7.) végezte. SZINOPTIKUM Szinoptikum az ELTE Az Élethosszig Tartó Mveldésért Alapítvány periodikuma ISSN 2062-7009 A periodikum szerkesztje: Dr. Arapovics Mária A kötetet szerkesztették: Kedves Tímea és Varga Zsuzsanna

Részletesebben

Ünnepeltek a vadászok

Ünnepeltek a vadászok VADÁSZ KÜRT A VESZPRÉM MEGYEI VADÁSZKAMARA LAPJA 2004. december Ünnepeltek a vadászok A gyertya fényében Jó együtt lenni azokkal, akiket szeretünk. Jó, hogy korán beköszönt az este, hogy hideg havasan

Részletesebben

PROJEKTMENEDZSMENT ISMERETEK

PROJEKTMENEDZSMENT ISMERETEK Szervezetfejlesztés Kisköre Város Polgármesteri Hivatalában ÁROP-1.A.2./A-2008-0163 K É P Z É S E K PROJEKTMENEDZSMENT ISMERETEK A projektszemlélet ersítése OKTATÁSI SEGÉDANYAG Budapest 2010. február Tartalomjegyzék

Részletesebben

A Lelkisegély Telefonszolgálatok mint szervezetek

A Lelkisegély Telefonszolgálatok mint szervezetek A Lelkisegély Telefonszolgálatok mint szervezetek I. A Lelkisegély Telefonszolgálatok munkájának bemutatása A debreceni Lelkisegély Telefonszolgálat 1970-ben alakult, Magyarországon és az akkori szocialista

Részletesebben