Jegyzőkönyv a bíráló bizottsági munkáról ajánlatok bírálata, valamint döntési javaslat

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Jegyzőkönyv a bíráló bizottsági munkáról ajánlatok bírálata, valamint döntési javaslat"

Átírás

1 Jegyzőkönyv a bíráló bizottsági munkáról ajánlatok bírálata, valamint döntési javaslat Ajánlatkérő: Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata (a továbbiakban:: Ajánlatkérő) 2094 Nagykovácsi, Kossuth Lajos u. 61.) A közbeszerzési eljárás megnevezése: Kivitelezési szerződés Vállalkozói Inkubátorház építésére a Nagykovácsi»Öreg Iskola«átépítésével a HUSK/1101/1.1.1/0361 azonosítószámú projekt megvalósítása érdekében II. ütem»b«épület Készült: június 23. napján, órai kezdettel Ajánlatkérő székhelyén, hivatalos tárgyalóhelyiségében Jelen vannak: A Bíráló Bizottság tagjai: Szakértelem Név Beosztás Aláírás közbeszerzés tárgya szerinti szakértelem Papp István Györgyi Zoltán jegyző főépítész pénzügyi szakértelem Perlaki Zoltán gazdasági vezető közbeszerzési szakértelem jogi szakértelem dr. Előházi Zsófia dr. Erdélyi-Kincses Andrea megbízott közbeszerzési és jogi szakértő (ONMERIT Tanácsadó Kft.) vezetői referens I. A közbeszerzési eljárás ismertetése: A közbeszerzési szakértelemmel rendelkező Bíráló Bizottsági tag ismerteti: 1) Ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló évi CVIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) 121. (1) bekezdés b) pontja Ajánlatkérő a Kbt (1) bekezdés b) pontja alapján nemzeti eljárásrendben, nyílt közbeszerzési eljárást indított építési beruházás tárgyban; az eljárást megindító felhívás május 23. napján jelent meg a Közbeszerzési Értesítőben 9666/2014. nyilvántartási szám alatt. Az ajánlattételi határidő lejártáig, azaz június 13. napján 10:00 óráig hat ajánlattevőtől érkezett ajánlat az alábbiak szerint: 1. Ajánlattevő neve: Lőrinci Építő és Fővállalkozó Kft. Ajánlattevő székhelye: 1193 Budapest, Derkovits Gy. u. 82. Egyösszegű nettó ajánlati ár (nettó Ft): ,- 2. Ajánlattevő neve: Jánosik és Társai Kft. Ajánlattevő székhelye: 1047 Budapest, Attila u. 34. Egyösszegű nettó ajánlati ár (nettó Ft): ,- 3. Ajánlattevő neve: Windcollector Magyarország Kft. Ajánlattevő székhelye: 1027 Budapest, Horvát utca Egyösszegű nettó ajánlati ár (nettó Ft): ,- 4. Ajánlattevő neve: T-Invest 91 Kft. Ajánlattevő székhelye: 6724 Szeged, Ősz u. 11. Egyösszegű nettó ajánlati ár (nettó Ft): ,- 5. Ajánlattevő neve: Bástya Millenium Kft. Ajánlattevő székhelye: 1148 Budapest, Nagy Lajos király útja 10/3. Egyösszegű nettó ajánlati ár (nettó Ft): ,- 6. Ajánlattevő neve: Fővárosi Építő Zrt. Ajánlattevő székhelye: 1033 Budapest, Szőlőkert u. 9. Egyösszegű nettó ajánlati ár (nettó Ft): ,- OLDAL: 1 / 9

2 2) Ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát a Kbt. XI. fejezete szerint végezte el. Az ajánlatokat a bíráló bizottság tagjai megvizsgálták, hogy megfelelnek-e az eljárást megindító felhívásban, az ajánlati dokumentációban, ezek módosításaiban, valamint a kiegészítő tájékoztatásokban meghatározott feltételeknek. A tagoknak az ajánlatokat érintő bírálatát a Bíráló Bizottság tagjainak indoklással ellátott bírálati lapjai tartalmazzák. A Bíráló Bizottság egyhangú döntése alapján Ajánlatkérő a Kbt. 67. alapján ajánlattevőket június 17. napján hiánypótlásra és felvilágosítás megadására hívta fel. Ajánlatkérő egyúttal tájékoztatta az ajánlattevőket az ajánlatokban fellelt számítási hibákról a Kbt. 68. szerint. A hiánypótlásra és felvilágosítás megadására a határidő június :00 órakor járt le. II. Az ajánlatok értékelése: Lőrinci Építő és Fővállalkozó Kft. (1193 Budapest, Derkovits Gy. u. 82.) ajánlattevő: Ajánlatkérő ajánlattevőt a Kbt a alapján az alábbiak szerinti hiányok pótlására és felvilágosítás megadására hívta fel: 1. Ajánlatkérő az eljárást megindító felhívás III.2.1) pontjában előírta, hogy ajánlattevő az eljárásban nem lehet szereplő, aki a Kbt. 56. (1) bekezdés a)-k) pontjainak hatálya alá esik. Az ajánlat 22. oldalon ajánlattevő nemleges nyilatkozatot csatolt az alkalmasság igazolására igénybe vett szervezetekre vonatkozóan, viszont a NAV köztartozásmentes adatbázisban június hónapban nem szerepel a Sintesys Kft. Kérjük ezzel kapcsolatban ajánlattevő tájékoztatását! 2. Ajánlatkérő az eljárást megindító felhívás V.4) pont 7. alpontjában és a dokumentáció I. fejezet 22. pontjában előírta, nyilatkozatként aláírva kell benyújtani. Ajánlattevő a kivitelezési ütemtervet ajánlatába becsatolta, azonban nem cégszerű nyilatkozat formájában. Kérjük 3. Ajánlatkérő az eljárást megindító felhívás V.4) pont 7. alpontjában és a dokumentáció I. fejezet 22. pontjában előírta, nyilatkozatként aláírva kell benyújtani. Ajánlattevő a teljesítés-pénzügyi ütemtervet ajánlatába becsatolta, azonban nem cégszerű nyilatkozat formájában. Kérjük 4. Ajánlatkérő az eljárást megindító felhívás V.4) pont 5. alpontjában és a dokumentáció I. fejezet 22. pontjában előírta, hogy az ajánlattevőnek az ajánlata részeként árazott költségvetés főösszesítőt és tételes árazott költségvetést kell benyújtania. Az árazott költségvetést az árazatlan költségvetés tartalma alapján a dokumentációban részletezettek szerint kell elkészíteni és nyilatkozatként, cégszerűen aláírva kell benyújtani. Ajánlattevő az árazott költségvetést ajánlatába becsatolta, azonban nem cégszerű nyilatkozat formájában. Kérjük Ajánlattevő a kért felvilágosítást megadta és valamennyi hiányosságát megfelelően pótolta az előírt határidőben. Ajánlattevő továbbá írásban jelezte, hogy vele szemben megállapított számítási hiba nem áll fenn; a Bíráló Bizottság újra ellenőrizte, és a számítási hiba valóban nem áll fenn. Erre tekintettel a Bíráló Bizottság ajánlattevő ajánlati áraként a felolvasólapon szereplő összeget veszi figyelembe a bírálat során. Az előbbiek alapján a Bíráló Bizottság egyhangúan megállapítja, miszerint ajánlattevő érvényes ajánlatot tett. Jánosik és Társai Kft.. (1047 Budapest, Attila u. 34.) ajánlattevő: Ajánlatkérő az ajánlattevőt a Kbt a alapján az alábbiak szerinti hiányok pótolására hívta fel: 1. Ajánlatkérő az eljárást megindító felhívás V.4) pont 15. alpontjában előírta, hogy az ajánlatot állagsérelem nélkül nem oldható módon kötött vagy fűzött formában, egy eredeti papírpéldányban írásban, zártan (az eredeti ajánlaton meg kell jelölni, hogy az az eredeti), valamint egy elektronikus (szkennelve, pdf-formátumban) példányban eredeti, aláírt ajánlatukat teljes terjedelmében CD-n vagy DVD-n kell benyújtani. Az ajánlat összefűzése nem megfelelő, mivel állagsérelem nélkül szétbontható. Kérjük az összefűzést az eredeti ajánlatban pótolni! Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy ezen hiányosság nem okozza az ajánlat érvénytelenségét a Kbt. 74. (1) bekezdés e) pontjának második fordulata alapján. 2. Ajánlatkérő az eljárást megindító felhívás V.4) pont 15. alpontjában előírta, hogy ajánlat eredeti papírpéldányát gépelve, vagy eltávolíthatatlan tintával írva kell beadni az ajánlattevő vagy olyan személy(ek) cégszerű aláírásával, aki(k) felhatalmazottak arra, hogy a szerződést az ajánlattevő számára kötelező érvényűvé tegyék. Ajánlattevő ajánlata 12. oldalán meghatalmazást adott Ágostonné Gazdag Marianna munkatársának, hogy ajánlattevőt jelen közbeszerzési ajánlattal kapcsolatban teljes körűen képviselje, viszont nevezett meghatalmazott nem jogszerűen írt alá. Ágostonné Gazdag Marianna valamennyi cégszerű nyilatkozatot Zöld István János nevében cégszerű aláírással tette meg, sehol nem tüntette fel, hogy adott nyilatkozatot Zöld István János helyett, ajánlattevő képviseletében teszi meg saját neve alatt. Ezen nyilatkozatok joghatás kiváltására nem alkalmasak, így kérjük, hogy valamennyi, az ajánlattevő által benyújtani szükséges nyilatkozatot, cégszerűen aláírva újból megtenni szíveskedjenek! OLDAL: 2 / 9

3 3. Ajánlatkérő a dokumentáció I. fejezet 22. pontjában előírta, hogy az ajánlatba be kell csatolni ajánlattevő / alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet cégszerű nyilatkozatát a cégjegyzékszámról. Ajánlattevő az ajánlat 13. oldalán becsatolt nyilatkozata alapján az Artaco PM Kft. az alkalmasság igazolása érdekében igénybe vett szervezet, azonban ezen gazdasági szereplő nem nyilatkozott a cégjegyzékszámról. Kérjük e nyilatkozatot 4. Ajánlatkérő az eljárást megindító felhívás V.4) pont 11. alpontjában és a dokumentáció I. fejezet 22. pontjában előírta, hogy az ajánlatba be kell csatolni a Kbt. 55. (5) bekezdése tekintetében tett nyilatkozatokat. Ajánlattevő nem csatolta az alkalmasság igazolására igénybe venni kívánt szervezet nyilatkozatát a Kbt. 55. (5) bekezdése tekintetében. Kérjük e nyilatkozatot 5. Ajánlatkérő az eljárást megindító felhívás III.2.1) pontjában előírta, hogy ajánlattevő az eljárásban nem lehet szereplő, aki a Kbt. 56. (1) bekezdés a)-k) pontjainak hatálya alá esik. Ajánlattevő által az ajánlat 17. oldalán a Kbt. 56. (1) bekezdés k) pont kc) alpontja tekintetében becsatolt nyilatkozat tartalma ellentmond az elektronikus cégnyilvántartásból lekérdezett cégkivonatban foglaltaknak, mivel a cégkivonatban ényleges tulajdonosként nem csak J. L. szerepel mint a nyilatkozat szerint, hanem más magánszemélyek is fel vannak tüntetve. Kérjük, az ellentmondás feloldását, illetve a Kbt. 56. (1) bekezdés k) pont kc) alpontja szerinti nyilatkozatot megfelelő tartalommal 6. Ajánlatkérő az eljárást megindító felhívás V.4) pont 3. alpontjában és a dokumentáció I. fejezet 22. pontjában előírta, hogy az ajánlatba be kell csatolni ajánlattevő cégszerű nyilatkozatát a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek tekintetében. Ajánlattevő által az ajánlat 29. oldalán becsatolt nyilatkozat nem megfelelő tartalmú, mivel a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek közül nem nevesíti az M/2.3. alkalmassági előírás szerinti MV-ÉV szakterületet ellátó szakembert. Kérjük ajánlattevőt, hogy hiánypótlás keretében nyilatkozatát a megfelelő tartalommal ismételten benyújtani szíveskedjen! 7. Ajánlatkérő az eljárást megindító felhívás V.4) pont 23 alpontjában és a dokumentáció I. fejezet 22. pontjában előírta, hogy adott esetben az ajánlatba becsatolható cégszerű nyilatkozat az ajánlat üzleti titkot tartalmazó részei tekintetében. Ajánlattevő ajánlata 31. oldalán széles körben határozta meg az üzleti titoknak minősített adatok körét, azonban a Kbt. 80. (2) és (3) bekezdése alapján a szerződéskötést követően nem nyilvánítható üzleti titoknak az árazott költségvetés és a teljesítés-pénzügyi ütemterv, mivel ezek a megkötésre kerülő szerződés mellékletei lesznek. Kérjük, hogy erre tekintettel az üzleti titokról szóló nyilatkozatot megfelelő tartalommal ismételten benyújtani szíveskedjen! 8. Ajánlatkérő a dokumentáció I. fejezet 22. pontjában előírta, hogy az ajánlatba be kell csatolni ajánlattevő cégszerű nyilatkozata arról, hogy az ajánlata elektronikus formátumban, CD-n / DVD-n becsatolt tartalma megegyezik ajánlatának eredeti példányában szereplő résszel. Ajánlattevő ajánlata 32. oldalán benyújtott nyilatkozatában nem jelölte meg, hogy CD-n vagy DVD-n csatolta be ajánlatát elektronikus formában. Kérjük ajánlattevőt, hogy hiánypótlás keretében nyilatkozatát a megfelelő tartalommal ismételten benyújtani szíveskedjen! 9. Ajánlatkérő az eljárást megindító felhívás V.4) pont 13. alpontjában és a dokumentáció I. fejezet 22. pontjában előírta, hogy az ajánlatba be kell csatolni ajánlattevő cégszerű nyilatkozatát kapcsolattartóiról, céges adatairól, melynek tartalmaznia kell a közbeszerzési eljárás során és a szerződés teljesítése során a kapcsolatot tartó személy/ személyek megnevezését és elérhetőségi adataikat (telefonszám, telefax szám, cím), a megkötésre kerülő szerződést aláírni jogosult képviselő megnevezését és elérhetőségi adatait (telefonszám, telefax szám, cím), valamint az ajánlattevő céges adatait (cégjegyzékszám, cégbíróság, statisztikai számjel, adószám, bankszámlaszám), különös tekintettel arra, hogy a kapcsolattartóként feltüntetett személlyel/ személyekkel közöltek az ajánlattevő (adott esetben: közös ajánlattevők) vonatkozásában joghatályos közlésnek minősülnek. Ajánlattevő ajánlata 34. oldalán benyújtott nyilatkozatában a szerződés aláírása során ajánlattevő képviselőjeként Gosztom Zoltánt (építésvezetőt) nevesítette. A lekérdezett cégkivonatban nem szerepel fent nevezett, a cég nevében kötelezettségvállalásra jogosult személyként. Kérjük ajánlattevőt, hogy nyilatkozatát erre tekintettel, megfelelő tartalommal tegye meg vagy adott esetben csatolja be Gosztom Zoltán cégképviseletre jogosító meghatalmazását! Ha a meghatalmazást olyan cégjegyzésre jogosult adja, akinek az aláírási címpéldánya vagy aláírásmintája nem került az ajánlatba becsatolásra, úgy ezen személy(ek) tekintetében kérjük az aláírási címpéldány vagy aláírásminta benyújtását! 10. Ajánlatkérő az eljárást megindító felhívás V.4) pont 15. alpontjában és a dokumentáció I. fejezet 22. pontjában előírta, hogy az ajánlatot egy elektronikus példányban szkennelve (jelszóval nem védett pdf-formátumban) be kell csatolni CD-n vagy DVD-n. Az ajánlat oldalig terjedő részét a benyújtott CD nem tartalmazza. Kérjük pótolni! Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy ezen hiányosság nem okozza az ajánlat érvénytelenségét a Kbt. 74. (1) bekezdés e) pontjának második fordulata alapján. Ajánlattevő az előírt határidőben mindegyik hiányosságát pótolta az 1. hiányosság kivételével, amely nem okozza az ajánlat érvénytelenségét a Kbt. 74. (1) bekezdés e) pontjának második fordulata alapján, így a Bíráló Bizottság egyhangúan megállapítja, miszerint ajánlattevő érvényes ajánlatot tett. OLDAL: 3 / 9

4 Windcollector Magyarország Kft. (1027 Budapest, Horvát utca ) ajánlattevő: Ajánlatkérő az ajánlattevőt a Kbt a alapján az alábbiak szerinti hiányok pótolására és felvilágosítás megadására hívta fel: 1. Ajánlatkérő az eljárást megindító felhívás V.4) pont 15. alpontjában előírta, hogy az ajánlat oldalszámokkal ellátott tartalomjegyzéket követő első oldalaként felolvasólap szerepeljen, amelyen közölni kell a Kbt. 62. (3) bekezdése szerinti adatokat: az ajánlattevő nevét, székhelyét, telefon- és faxszámát, a kapcsolattartó nevét és elérhetőségeit; illetve az értékelésre kerülő ajánlati elemeket. A felolvasólap a tartalomjegyzéket megelőzi. Kérjük a helyes sorrendet az eredeti ajánlatban megfelelően hiánypótolni! Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy ezen hiányosság nem okozza az ajánlat érvénytelenségét a Kbt. 74. (1) bekezdés e) pontjának második fordulata alapján. 2. Ajánlatkérő az eljárást megindító felhívás III.2.1) pontjában előírta, hogy ajánlattevő az eljárásban nem lehet szereplő, aki a Kbt. 56. (1) bekezdés a)-k) pontjainak hatálya alá esik. Ajánlattevő ajánlatának 13. oldalán becsatolt nyilatkozata alapján nem állnak fenn vele szemben kizáró okok, viszont a NAV köztartozásmentes adatbázisban június hónapban nem szerepel. Kérjük e tekintetben ajánlattevő felvilágosítását! 3. Ajánlatkérő az eljárást megindító felhívás III.2.3) pont M/1. alpontjában előírta, hogy az ajánlattevőnek ajánlatában csatolnia kell a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. (2) bekezdés a) pontja szerint a felhívás feladásának napját megelőző öt év legjelentősebb magasépítési kivitelezési munkáinak a bemutatása, a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 16. (3) bekezdése szerint igazolva. A bemutatásnál elegendő kitérni az alkalmassági előírásoknak megfelelő számú referenciára. Az igazolásban legalább fel kell tüntetni a szerződés tárgyát (a teljesített építési beruházásokat, különösen a közbeszerzés tárgyára tekintettel); az ellenszolgáltatás összegét; a teljesítés idejét (befejezés év, hó, nap) és helyét (címe és/vagy helyrajzi száma); a szerződést kötő másik fél, valamint a részéről információt nyújtó személy nevét és telefonszámát vagy címét; nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. A referenciaigazolásnak a jogszabályi minimumon túl tartalmaznia kell: a kezdési és a befejezési határidő pontos (naptári napban megadott) megjelölését, továbbá meg kell jelölni, a felvilágosítást adó személy nevét és telefonszámát, a főbb műszaki adatokat, az építési beruházás jellegét, [adott esetben] közös ajánlattevőként. Ajánlattevő által az ajánlat 20. oldalán benyújtott referencia igazolás tartalma nem megfelelő, mivel nem tartalmazza a kezdési és a befejezési határidő pontos (naptári napban megadott) megjelölését. Kérjük ajánlattevőt, hogy az igazolást hiánypótlás keretében helyes tartalommal benyújtani szíveskedjen! 4. Ajánlatkérő az eljárást megindító felhívás III.2.3) pont M/2. alpontjában és a dokumentáció I. fejezet 22. alpontjában előírta, hogy az ajánlatba csatolni kell a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajza, ami tartalmazza az adott szakember rendelkezésre állási nyilatkozatát. Az ajánlat 21. oldalán benyújtott önéletrajzból nem állapítható meg D.L. szakmai tapasztalatának megfelelősége. Az ajánlat oldalán benyújtott önéletrajzokban az időintervallumok (munkaviszony, szakmai tapasztalat) nincsenek év/hónap/nap szerint meghatározva. Hiánypótlás keretében kérjük az alkalmassági előírásra tekintettel valamennyi teljesítésbe bevonni kívánt szakember önéletrajzának ismételt benyújtását! 5. Ajánlatkérő a dokumentáció I. fejezet 22. pontjában előírta, hogy az ajánlatba be kell csatolni ajánlattevő cégszerű nyilatkozata arról, hogy az ajánlata elektronikus formátumban, CD-n / DVD-n becsatolt tartalma megegyezik ajánlatának eredeti példányában szereplő résszel. Ajánlattevő ajánlata 26. oldalán benyújtott nyilatkozatában nem jelölte meg, hogy CD-n vagy DVD-n csatolta be ajánlatát elektronikus formában. Kérjük ajánlattevőt, hogy hiánypótlás keretében nyilatkozatát a megfelelő tartalommal ismételten benyújtani szíveskedjen! 6. Ajánlatkérő az eljárást megindító felhívás V.4) pont 7. alpontjában és a dokumentáció I. fejezet 22. pontjában előírta, nyilatkozatként aláírva kell benyújtani. Ajánlattevő a kivitelezési ütemtervet ajánlatába nem csatolta be. Kérjük 7. Ajánlatkérő az eljárást megindító felhívás V.4) pont 7. alpontjában és a dokumentáció I. fejezet 22. pontjában előírta, nyilatkozatként aláírva kell benyújtani. Ajánlattevő a teljesítés-pénzügyi ütemtervet ajánlatába nem csatolta be. Kérjük 8. Ajánlatkérő az eljárást megindító felhívás V.4) pont 15. alpontjában és a dokumentáció I. fejezet 22. pontjában előírta, hogy az ajánlatot egy elektronikus példányban szkennelve (jelszóval nem védett pdf-formátumban) be kell csatolni CD-n vagy DVD-n. Az ajánlat elektronikus formátumban nem került becsatolásra. Kérjük pótolni! Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy ezen hiányosság nem okozza az ajánlat érvénytelenségét a Kbt. 74. (1) bekezdés e) pontjának második fordulata alapján. Ajánlattevő az előírt határidőben egyik hiányosságát sem pótolta, illetve a kért felvilágosítást nem adta meg, így a Bíráló Bizottság egyhangúlag ajánlattevő ajánlatát a Kbt. 74. (1) bekezdés d) és e) pontja alapján az 1. hiányosság kivételével, amely nem okozza az ajánlat érvénytelenségét a Kbt. 74. (1) bekezdés e) pontjának második fordulata alapján érvénytelenné nyilvánítani javasolja. OLDAL: 4 / 9

5 T-Invest 91 Kft. (6724 Szeged, Ősz u. 11.) ajánlattevő: Ajánlatkérő az ajánlattevőt a Kbt a alapján az alábbiak szerinti hiányok pótolására hívta fel: 1. Ajánlatkérő az eljárást megindító felhívás V.4) pont 15. alpontjában előírta, hogy az ajánlat oldalszámokkal ellátott tartalomjegyzéket követő első oldalaként felolvasólap szerepeljen, amelyen közölni kell a Kbt. 62. (3) bekezdése szerinti adatokat: az ajánlattevő nevét, székhelyét, telefon- és faxszámát, a kapcsolattartó nevét és elérhetőségeit; illetve az értékelésre kerülő ajánlati elemeket. A felolvasólap a tartalomjegyzéket megelőzi. Kérjük a helyes sorrendet az eredeti ajánlatban megfelelően hiánypótolni! Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy ezen hiányosság nem okozza az ajánlat érvénytelenségét a Kbt. 74. (1) bekezdés e) pontjának második fordulata alapján. 2. Ajánlatkérő az eljárást megindító felhívás V.4) pont 11. alpontjában és a dokumentáció I. fejezet 22. pontjában előírta, hogy az ajánlatba be kell csatolni ajánlattevő cégszerű nyilatkozatát a Kbt. 40. (1) bekezdés a) és b) pontja tekintetében (nemleges nyilatkozat is csatolandó). Ajánlattevő az ajánlat 6-7. oldalán becsatolt nyilatkozatát nem megfelelő tartalommal nyújtotta be, mivel a dokumentáció részét képező formanyomtatványok 7. lábjegyzete szerint nem jelölte meg egyértelműen, hogy vesz-e igénybe alvállalkozót a szerződés teljesítéséhez vagy sem, azonban megnevezte a közbeszerzésnek azt a részét, melyhez igénybe kíván venni alvállalkozót. Kérjük ajánlattevőt, hogy hiánypótlás keretében e nyilatkozatát a megfelelő tartalommal megtenni szíveskedjen! 3. Ajánlatkérő az eljárást megindító felhívás V.4) pont 11. alpontjában és a dokumentáció I. fejezet 22. pontjában előírta, hogy az ajánlatba be kell csatolni a Kbt. 55. (5) bekezdése tekintetében tett nyilatkozatokat. Ajánlattevő az ajánlat oldalán található nyilatkozatát nem a megfelelő tartalommal nyújtotta be, mivel a dokumentáció részét képező formanyomtatványok 22. lábjegyzete alapján nem jelölte meg egyértelműen, hogy kíván-e az alkalmasság igazolására más szervezet kapacitásaira támaszkodni, ellenben megnevezte az alkalmasság igazolására igénybe vett szervezetet, továbbá az a/b/c pontok közül nem jelölte meg, hogy milyen módon kíván ezen szervezetre támaszkodni. Kérjük ajánlattevőt, hogy hiánypótlás keretében e nyilatkozatát a megfelelő tartalommal újból tegye meg! 4. Ajánlatkérő az eljárást megindító felhívás III.2.3) pont M/2. alpontjában és a dokumentáció I. fejezet 22. alpontjában előírta, hogy az ajánlatba csatolni kell a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajzát, amelyből megállapítható az adott alkalmassági előírásnak való megfelelés. Ajánlattevő által az ajánlat 53., 56. és 59. oldalain benyújtott, a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek önéletrajzaiban nem elégséges a szakmai gyakorlat kifejtése (időintervallum -tól, -ig megjelölése), nem tartalmazza egyik sem az adott szakember rendelkezésre állási nyilatkozatát, valamint M.L. önéletrajzából nem derül ki, hogy jelenleg munkaviszonyban álle ajánlattevővel, vagy egyéb módon (alvállalkozóként vagy más módon), egyéni vállalkozóként vagy magánszemélyként vesz részt a szerződés teljesítésében. Hiánypótlás keretében kérjük, az önéletrajzok megfelelő tartalommal történő benyújtását! Amennyiben M.L. teljesítésbe bevonni kívánt szakember nem áll ajánlattevő alkalmazásában, hanem alkalmasságot igazoló személyként vagy szervezet útján kerül a teljesítésbe bevonásra, úgy kérjük hiánypótlás keretében adott esetben a Kbt. 40. (1) bekezdése szerinti nyilatkozatot, a Kbt. 55. (5) bekezdése szerinti nyilatkozatokat, az alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet cégszerű nyilatkozatát a cégjegyzékszámról, egyéni vállalkozó vagy egyéni cég alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet (személy) képviseletére jogosult személy cégszerű nyilatkozatát, amelyben megjelölésre kerül az egyéni vállalkozó vagy egyéni cég nyilvántartási száma / igazolvány száma / adószáma, egyéni vállalkozó vagy egyéni cég alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet (személy) képviselőjének képviseletre való jogosultságát igazoló dokumentum egyszerű másolatát (pl. személyi igazolvány, aláírásminta, közjegyző által hitelesített nyilatkozat), az ajánlatot aláíró személy(ek) aláírási címpéldánya vagy aláírásmintájának egyszerű másolatát (nem magyarországi székhelyű gazdasági szereplő esetén a letelepedése szerinti országban elfogadott más, a cégjegyzésre jogosultságot igazoló dokumentum azok vonatkozásában, akik az ajánlatot aláírják) pótlólagosan benyújtani! 5. Ajánlatkérő az eljárást megindító felhívás V.4) pont 7. alpontjában és a dokumentáció I. fejezet 22. pontjában előírta, nyilatkozatként aláírva kell benyújtani. Ajánlattevő a kivitelezési ütemtervet ajánlatába nem csatolta be. Kérjük 6. Ajánlatkérő az eljárást megindító felhívás V.4) pont 7. alpontjában és a dokumentáció I. fejezet 22. pontjában előírta, nyilatkozatként aláírva kell benyújtani. Ajánlattevő a teljesítés-pénzügyi ütemtervet ajánlatába nem csatolta be. Kérjük Ajánlattevő az előírt határidőben egyik hiányosságát sem pótolta, így a Bíráló Bizottság egyhangúlag ajánlattevő ajánlatát a Kbt. 74. (1) bekezdés d) és e) pontja alapján az 1. hiányosság kivételével, amely nem okozza az ajánlat érvénytelenségét a Kbt. 74. (1) bekezdés e) pontjának második fordulata alapján érvénytelenné nyilvánítani javasolja. OLDAL: 5 / 9

6 Bástya Millenium Kft. (1148 Budapest, Nagy Lajos király útja 10/3.) ajánlattevő: Ajánlatkérő az ajánlattevőt a Kbt a alapján az alábbiak szerinti hiányok pótolására hívta fel: 1. Ajánlatkérő az eljárást megindító felhívás III.2.1) pontjában előírta, hogy ajánlattevő az eljárásban nem lehet szereplő, aki a Kbt. 56. (1) bekezdés a)-k) pontjainak hatálya alá esik. Ajánlattevő ajánlatában a 32. oldalon nemleges nyilatkozatot csatolt az alkalmasság igazolására igénybe vett szervezetekre vonatkozóan, viszont a NAV köztartozásmentes adatbázisban június hónapban nem szerepel a NYCS Kft. Kérjük e tekintetben ajánlattevő felvilágosítását! 2. Ajánlatkérő az eljárást megindító felhívás V.4) pont 23 alpontjában és a dokumentáció I. fejezet 22. pontjában előírta, hogy adott esetben az ajánlatba becsatolható cégszerű nyilatkozat az ajánlat üzleti titkot tartalmazó részei tekintetében. Ajánlattevő ajánlata 66. oldalán becsatolt nyilatkozat hiányos tartalommal került benyújtásra (nem került megjelölésre, hogy a 71. oldaltól kezdődően melyik oldalszámig tartalmaz üzleti titkot az ajánlat), illetve széles körben határozta meg az üzleti titoknak minősített adatok körét, azonban a Kbt. 80. (2) és (3) bekezdése alapján nem nyilvánítható üzleti titoknak a szerződéskötést követően az árazott költségvetés és a pénzügyiteljesítési ütemterv, továbbá nem nyilvánítható üzleti titoknak a Kbt. 54. (1) bekezdése tekintetében tett nyilatkozat, a fénymásolatban csatolt iratokról szóló nyilatkozat, a nyilatkozat változásbejegyzési eljárásról és a köztartozásmentes adózói nyilvántartás kivonata. Kérjük, hogy erre tekintettel az üzleti titokról szóló nyilatkozatot megfelelő tartalommal ismételten benyújtani szíveskedjen! 3. Ajánlatkérő a dokumentáció I. fejezet 22. pontjában előírta, hogy az ajánlatba be kell csatolni ajánlattevő cégszerű nyilatkozata arról, hogy az ajánlata elektronikus formátumban, CD-n / DVD-n becsatolt tartalma megegyezik ajánlatának eredeti példányában szereplő résszel. Ajánlattevő ajánlata 67. oldalán benyújtott nyilatkozatában nem jelölte meg, hogy CD-n vagy DVD-n csatolta be ajánlatát elektronikus formában. Kérjük ajánlattevőt, hogy hiánypótlás keretében nyilatkozatát a megfelelő tartalommal ismételten benyújtani szíveskedjen! 4. Ajánlatkérő az eljárást megindító felhívás V.4) pont 5. alpontjában és a dokumentáció I. fejezet 22. pontjában előírta, hogy az árazott költségvetés főösszesítőt és a tételesen beárazott költségvetést, az ajánlatban, nyomtatott formában, nyilatkozatként cégszerűen aláírva és CD vagy DVD adathordozón, szerkeszthető Microsoft Excel formátumban is be kell nyújtani. A benyújtott elektronikus ajánlat excel formátumú anyaga (nkinkubatorb_kiv_2014_koltsegkiiras0517-árazott költségvetés) nem nyitható meg. Kérjük megnyitható formátumban Ajánlattevő a 3. és 4. hiányosságát megfelelően pótolta az előírt határidőben. Ajánlattevő az 1. felvilágosítását nem adta meg megfelelően, azonban a Bíráló Bizottság egyhangúlag ezen okból tekintettel arra, hogy a jelen közbeszerzési eljárásban a kizáró okokról elegendő cégszerűen nyilatkozni nem javasolja az ajánlatot érvénytelenné nyilvánítani. Ajánlattevő a 2. hiányosságát nem megfelelően pótolta, de tekintettel arra, hogy ajánlattevő a közbeszerzési eljárás bírálati szempontja alapján nem lehet nyertes ajánlattevő, a Bíráló Bizottság egyhangúlag nem javasolja az ajánlatot érvénytelenné nyilvánítani. Az előbbiek alapján a Bíráló Bizottság egyhangúan megállapítja, miszerint ajánlattevő érvényes ajánlatot tett. Fővárosi Építő Zrt. (1033 Budapest, Szőlőkert u. 9.) ajánlattevő: Ajánlatkérő az ajánlattevőt a Kbt a alapján az alábbiak szerinti hiányok pótolására és felvilágosítás megadására hívta fel: 1. Ajánlatkérő az eljárást megindító felhívás V.4) pont 11. alpontjában és a dokumentáció I. fejezet 22. pontjában előírta, hogy az ajánlatba be kell csatolni ajánlattevő cégszerű nyilatkozatát a Kbt. 40. (1) bekezdés a) és b) pontja tekintetében (nemleges nyilatkozat is csatolandó). Ajánlattevő az ajánlat 3. oldalán becsatolt nyilatkozatát nem megfelelő tartalommal nyújtotta be, mivel a dokumentáció részét képező formanyomtatványok 7. lábjegyzete szerint ajánlattevő nem jelölte meg egyértelműen, hogy vesz-e igénybe alvállalkozót a szerződés teljesítéséhez vagy sem, ellenben megnevezte a közbeszerzésnek azt a részét, melyhez igénybe kíván venni alvállalkozót. Kérjük ajánlattevőt, hogy nyilatkozatát a megfelelő tartalommal megtenni szíveskedjen! 2. Ajánlatkérő a dokumentáció I. fejezet 22. pontjában előírta, hogy az ajánlatba be kell csatolni ajánlattevő / alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet cégszerű nyilatkozatát a cégjegyzékszámról. Az ajánlat nem tartalmazza az alkalmasság igazolására igénybe vett szervezet cégszerű nyilatkozatát a cégjegyzékszámról. Kérjük 3. Ajánlatkérő a dokumentáció I. fejezet 22. pontjában előírta, hogy az ajánlatba be kell csatolni az egyéni vállalkozó vagy egyéni cég ajánlattevő / alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet (személy) képviselőjének képviseletre való jogosultságát igazoló dokumentum egyszerű másolatát (pl. személyi igazolvány, aláírás-minta, közjegyző által hitelesített nyilatkozat). Az ajánlat nem tartalmazza az alkalmasság igazolására igénybe vett szervezet képviselőjének képviseletre való jogosultságát igazoló dokumentum egyszerű másolatát (pl. személyi igazolvány, aláírás-minta, közjegyző által hitelesített nyilatkozat). Kérjük 4. Ajánlatkérő az eljárást megindító felhívás V.4) pont 11. alpontjában és a dokumentáció I. fejezet 22. pontjában előírta, hogy az ajánlatba be kell csatolni a Kbt. 55. (5) bekezdése tekintetében tett nyilatkozatokat. Ajánlattevő az OLDAL: 6 / 9

7 ajánlatba nem csatolta az alkalmasság igazolására igénybe vett szervezet (Gesztelyi Zrt.) nyilatkozatát a Kbt. 55. (5) bekezdése tekintetében. Kérjük e nyilatkozatot 5. Ajánlatkérő az eljárást megindító felhívás III.2.1) pontjában előírta, hogy ajánlattevő az eljárásban nem lehet szereplő, aki a Kbt. 56. (1) bekezdés a)-k) pontjainak hatálya alá esik. Az ajánlat üzleti titokká minősített részének 5. oldalán becsatolt nyilatkozatban a tényleges tulajdonos lakóhelye hiányosan került kitöltésre. Kérjük a Kbt. 56. (1) bekezdés k) pont kc) alpontja szerinti nyilatkozatot megfelelő tartalommal 6. Ajánlatkérő az eljárást megindító felhívás III.2.3) pont M/1. alpontjában előírta, hogy az ajánlattevőnek ajánlatában csatolnia kell a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. (2) bekezdés a) pontja szerint a felhívás feladásának napját megelőző öt év legjelentősebb magasépítési kivitelezési munkáinak a bemutatása, a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 16. (3) bekezdése szerint igazolva. A bemutatásnál elegendő kitérni az alkalmassági előírásoknak megfelelő számú referenciára. Az igazolásban legalább fel kell tüntetni a szerződés tárgyát (a teljesített építési beruházásokat, különösen a közbeszerzés tárgyára tekintettel); az ellenszolgáltatás összegét; a teljesítés idejét (befejezés év, hó, nap) és helyét (címe és/vagy helyrajzi száma); a szerződést kötő másik fél, valamint a részéről információt nyújtó személy nevét és telefonszámát vagy címét; nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. A referenciaigazolásnak a jogszabályi minimumon túl tartalmaznia kell: a kezdési és a befejezési határidő pontos (naptári napban megadott) megjelölését, továbbá meg kell jelölni, a felvilágosítást adó személy nevét és telefonszámát, a főbb műszaki adatokat, az építési beruházás jellegét, [adott esetben] közös ajánlattevőként. Ajánlattevő ajánlatába nem csatolta be a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. (2) bekezdés a) pontja szerint a felhívás feladásának napját megelőző öt év legjelentősebb magasépítési kivitelezési munkáinak a bemutatása, a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 16. (3) bekezdése szerint igazolva. Kérjük pótolni! 7. Ajánlatkérő az eljárást megindító felhívás III.2.3) pont M/2. alpontjában és a dokumentáció I. fejezet 22. alpontjában előírta, hogy az ajánlatba csatolni kell a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajzát, amelyből megállapítható az adott alkalmassági előírásnak való megfelelés. Az ajánlat üzleti titkot képező részének 8., , 16. oldalán becstolt G.F., SZ.Z., H.L. önéletrajzai nem tartalmazzák az adott szakember rendelkezésre állási nyilatkozatát. Kérjük 8. Ajánlatkérő az eljárást megindító felhívás III.2.3) pont M/3. alpontjában előírta, hogy ajánlattevő a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. (2) bekezdés d) pontja alapján ajánlatában csatolja az előző három évre vonatkozóan cégszerű nyilatkozatát az éves átlagos statisztikai állományi létszámáról és vezető tisztségviselőinek létszámáról. Ajánlattevő ajánlatának 4. oldalán a Kbt. 55. (5) bekezdése tekintetében tett nyilatkozata szerint ajánlattevő a Gesztelyi Zrt.-re támaszkodik az M/3. alkalmasság igazolásakor, viszont az ajánlat 19. oldalán ajánlattevő saját nevében nyilatkozik az M/3 alkalmasságra vonatkozóan. Kérjük ajánlattevőt, az ellentmondást feloldani szíveskedjen! Amennyiben a megjelölt szervezet kapacitásaira támaszkodik, úgy kérjük, csatolja az M/3. alkalmassági előírás igazolása tekintetében az alkalmasságot igazoló szervezet cégszerű nyilatkozatát! 9. Ajánlatkérő az eljárást megindító felhívás V.4) pont 23 alpontjában és a dokumentáció I. fejezet 22. pontjában előírta, hogy adott esetben az ajánlatba becsatolható cégszerű nyilatkozat az ajánlat üzleti titkot tartalmazó részei tekintetében. Ajánlattevő ajánlata 31. oldalán széles körben határozta meg az üzleti titoknak minősített adatok körét, azonban a Kbt. 80. (2) és (3) bekezdése alapján nem nyilvánítható üzleti titoknak a Kbt. 40. (1) bekezdése tekintetben tett nyilatkozat, a Kbt. 55. (5) bekezdése tekintetében tett nyilatkozat, a Kbt. 56. (1) bekezdés k) pont kc) alpontja tekintetében tett nyilatkozat, a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek kamarai tagságáról szóló nyilatkozat, valamint a szerződéskötést követően nem nyilvánítható üzleti titoknak az árazott költségvetés és a teljesítés-pénzügyi ütemterv, mivel ezek a megkötésre kerülő szerződés mellékletei lesznek. Kérjük, hogy erre tekintettel az üzleti titokról szóló nyilatkozatot megfelelő tartalommal ismételten benyújtani szíveskedjen! 10. Ajánlatkérő az eljárást megindító felhívás V.4) pont 5. alpontjában és a dokumentáció I. fejezet 22. pontjában előírta, hogy az ajánlattevőnek az ajánlata részeként árazott költségvetés főösszesítőt és tételes árazott költségvetést kell benyújtania. Az árazott költségvetést az árazatlan költségvetés tartalma alapján a dokumentációban részletezettek szerint kell elkészíteni és nyilatkozatként, cégszerűen aláírva kell benyújtani. Ajánlattevő az árazott költségvetést ajánlatába becsatolta, azonban nem cégszerű nyilatkozat formájában. Kérjük 11. Ajánlatkérő az eljárást megindító felhívás V.4) pont 7. alpontjában és a dokumentáció I. fejezet 22. pontjában előírta, nyilatkozatként aláírva kell benyújtani. Ajánlattevő a kivitelezési ütemtervet ajánlatába nem csatolta be. Kérjük 12. Ajánlatkérő az eljárást megindító felhívás V.4) pont 7. alpontjában és a dokumentáció I. fejezet 22. pontjában előírta, nyilatkozatként aláírva kell benyújtani. Ajánlattevő a teljesítés-pénzügyi ütemtervet ajánlatába nem csatolta be. Kérjük OLDAL: 7 / 9

8 Ajánlattevő az előírt határidőben egyik hiányosságát sem pótolta, illetve a kért felvilágosítást nem adta meg, így a Bíráló Bizottság egyhangúlag ajánlattevő ajánlatát a Kbt. 74. (1) bekezdés d) és e) pontja alapján érvénytelenné nyilvánítani javasolja. III. Az érvényes ajánlattevők ajánlatai a rendelkezésre álló anyagi fedezet tükrében: Ajánlattevő neve és székhelye: Lőrinci Építő és Fővállalkozó Kft. (1193 Budapest, Derkovits Gy. u. 82.) Jánosik és Társai Kft. (1047 Budapest, Attila u. 34.) Bástya Millenium Kft. (1148 Budapest, Nagy Lajos király útja 10/3.) Ajánlati ár (nettó HUF): Fedezet/becsült érték (nettó HUF) tartalékkeret nélkül: Eltérés (%): , ,- +4,05% , ,- +3,9375% , ,- +56,44% A Bíráló Bizottság egyhangú véleménye szerint a közbeszerzési eljárás eredményes volt. IV. Nyertesekre vonatkozó javaslat A Bizottság az ajánlatokat a Kbt. 71. (2) bekezdés a) pont szerint (legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás) értékeli. A Bíráló Bizottság javasolja, hogy a Döntéshozó a közbeszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítsa akként, hogy a rendelkezésre álló fedezetet további nettó ,- HUF összeggel kiegészíti. A Bíráló Bizottság a közbeszerzési eljárás nyerteseként a formai és tartalmi szempontból érvényes és alkalmas, a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást adó Jánosik és Társai Kft. (1047 Budapest, Attila u. 34.) ajánlattevő ajánlatát javasolja megnevezni, mert nyertes ajánlattevő ajánlata megfelel az ajánlattételi felhívásban, valamint a dokumentációban meghatározott követelményeknek (alkalmas a szerződés teljesítésére), és a nyertes ajánlattevő nyújtotta be a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlatot. Kelt: Nagykovácsi, június 23. napján Papp István Györgyi Zoltán dr. Erdélyi-Kincses Andrea Perlaki Zoltán dr. Előházi Zsófia OLDAL: 8 / 9

9 Bírálati lap Alulírott Papp István kijelentem, hogy a bíráló bizottsági jegyzőkönyvben foglaltakkal egyetértek, azzal kapcsolatban különvéleményem nincs. Papp István Bírálati lap Alulírott Györgyi Zoltán kijelentem, hogy a bíráló bizottsági jegyzőkönyvben foglaltakkal egyetértek, azzal kapcsolatban különvéleményem nincs. Györgyi Zoltán Bírálati lap Alulírott Perlaki Zoltán kijelentem, hogy a bíráló bizottsági jegyzőkönyvben foglaltakkal egyetértek, azzal kapcsolatban különvéleményem nincs. Perlaki Zoltán Bírálati lap Alulírott dr. Erdélyi-Kincses Andrea kijelentem, hogy a bíráló bizottsági jegyzőkönyvben foglaltakkal egyetértek, azzal kapcsolatban különvéleményem nincs. dr. Erdélyi-Kincses Andrea Bírálati lap Alulírott dr. Előházi Zsófia kijelentem, hogy a bíráló bizottsági jegyzőkönyvben foglaltakkal egyetértek, azzal kapcsolatban különvéleményem nincs. dr. Előházi Zsófia OLDAL: 9 / 9

ELŐTERJESZTÉS. Balatonkenese Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 30. napján tartandó rendes testületi ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Balatonkenese Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 30. napján tartandó rendes testületi ülésére ELŐTERJESZTÉS Balatonkenese Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 30. napján tartandó rendes testületi ülésére Tárgy: Eljárást lezáró döntés meghozatala a Vizesblokk kialakítása vállalkozási

Részletesebben

A kapcsolódó szolgáltatások részletes leírását a szerződés VII. fejezete tartalmazza.

A kapcsolódó szolgáltatások részletes leírását a szerződés VII. fejezete tartalmazza. 9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: FŐKÉTÜSZ Fővárosi Kéményseprőipari Kft. 1067 Budapest, Eötvös utca 21. Kapcsolattartó:

Részletesebben

MELLÉKLETEK, NYILATKOZATMINTÁK

MELLÉKLETEK, NYILATKOZATMINTÁK MELLÉKLETEK, NYILATKOZATMINTÁK a Szolgáltatási szerződés az esztergomi Vaszary Kolos Kórház kórházban meglévő és működő Enterprise Multi Medikai Alkalmazás használati jogának és informatikai tárgyú közbeszerzési

Részletesebben

9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez. Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez. Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. 1134 Budapest, Váci út 45/B épület 2. A közbeszerzés

Részletesebben

Nyilatkozatok, nyomtatványok

Nyilatkozatok, nyomtatványok Nyilatkozatok, nyomtatványok Nyilatkozatok Ajánlattevők a nyilatkozatmintákat nem kötelesek alkalmazni ajánlatuk elkészítésekor. 1. 1 példány (papír alapú) + elektronikus adathordozó (nem bontható kötésben)

Részletesebben

Döntés-előkészítő javaslat

Döntés-előkészítő javaslat Döntés-előkészítő javaslat " Balatonakali Község Önkormányzata Művelődési Ház (főépület) korszerűsítése, Szabadtéri közösségi színtér és technikai épület felújítása, továbbá belső út kialakítása, kerítés

Részletesebben

K i v o n a t. Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 19-én megtartott zárt ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 19-én megtartott zárt ülésének jegyzőkönyvéből K i v o n a t Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 19-én megtartott zárt ülésének jegyzőkönyvéből Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 100/2013. (06.19.) Öh.

Részletesebben

Néprajzi Múzeum ajánlattételi felhívása

Néprajzi Múzeum ajánlattételi felhívása Néprajzi Múzeum ajánlattételi felhívása a.) Az ajánlatkérő neve és címe, telefon és faxszáma (email címe): Néprajzi Múzeum 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 12. Telefon: 473-2430 Fax: 473-2431 E-mail: hudakm@neprajz.hu

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata, 7621 Pécs, Széchenyi tér 1. 2. A közbeszerzés

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS l. Ajánlatkérő neve, címe, telefon-, telefax számai, e-mail címe: Neve: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Címe: ll 02 Budapest Szent László tér 29. Címzettje: dr.

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. 1181 Budapest, Üllői út 423. Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: A Városgazda XVIII. kerület

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: FŐKÉTÜSZ Fővárosi Kéményseprőipari Kft. 1067 Budapest, Eötvös utca 21. Összegezés az ajánlatok elbírálásáról Kapcsolattartó: Molnár Zita Target Consulting Tanácsadó és Szolgáltató

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Balatonkenese Város Önkormányzat Képviselő-testületének augusztus 28. napján tartandó rendes testületi ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Balatonkenese Város Önkormányzat Képviselő-testületének augusztus 28. napján tartandó rendes testületi ülésére ELŐTERJESZTÉS Balatonkenese Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 28. napján tartandó rendes testületi ülésére Tárgy: Javaslat eljárást lezáró döntés meghozatalára a Balatonkenese,

Részletesebben

A közbeszerzési eljárás tárgya Natura 2000 területen végzendő kézi munkaerőt igénylő feladatok. A közbeszerzési eljárás mennyisége: I.

A közbeszerzési eljárás tárgya Natura 2000 területen végzendő kézi munkaerőt igénylő feladatok. A közbeszerzési eljárás mennyisége: I. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS DUNA-IPOLY NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG NAGYKŐRÖSI PUSZTAI TÖLGYESEK NATURA 2000 TERÜLETEN VÉGZENDŐ KÉZI MUNKAERŐT IGÉNYLŐ FELADATOK - LIFE06 NAT/H/000098 TÁRGYÁBAN INDÍTOTT, A KBT.

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról. I. szakasz: Ajánlatkérő. II. szakasz: Tárgy

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról. I. szakasz: Ajánlatkérő. II. szakasz: Tárgy Összegezés az ajánlatok elbírálásáról I. szakasz: Ajánlatkérő I.1) Név és címek Hivatalos név: Hírös Sport Nonprofit Kft. Postai cím: Olimpia u. 1/A. Város: Kecskemét Postai irányítószám: 6000 II. szakasz:

Részletesebben

Döntés-előkészítő javaslat Polgármesteri Hivatal építése

Döntés-előkészítő javaslat Polgármesteri Hivatal építése Döntés-előkészítő javaslat Polgármesteri Hivatal építése tárgyú Kbt. 122. (7) bekezdés a) pont szerinti hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárásban FIRMITER BT MEGBIZHATÓSÁG A KÖZBESZERZÉSBEN!

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 9. melléklet a 92./2011. (XII. 30.) NFM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Magyar Államkincstár, 1054 Budapest, Hold u. 4. 2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége:

Részletesebben

Ajánlattételi felhívás

Ajánlattételi felhívás Ajánlattételi felhívás egyszerű eljárás lefolytatására a Kbt. 299 (1) bekezdés b) pontja alapján tárgyalás tartásával I. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail): Tel: 458-4500/4924

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA AJÁNLATKÉRŐ: Zalahaláp Község Önkormányzata

KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA AJÁNLATKÉRŐ: Zalahaláp Község Önkormányzata KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA AJÁNLATKÉRŐ: Zalahaláp Község Önkormányzata 2014 Tisztelt Ajánlattevő! 1 Ajánlatkérő a Közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.)

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Kbt (2) alkalmazásával

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Kbt (2) alkalmazásával AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Kbt. 251. (2) alkalmazásával 1) Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma és elektronikus levelezési címe: Szent Margit Rendelőintézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Részletesebben

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT Aszód Város Önkormányzata Átdolgozott Szabályzat (4. pályázati elem) BESZERZÉSI SZABÁLYZAT Készítette: CONTROLL Holding Tanácsadó Zrt. Közigazgatási Igazgatósága 2014. október 1 A gazdaság verseny tisztaságának

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 6000 Kecskemét, Deák Ferenc tér

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata által bonyolított Startmunka Programhoz kapcsolódó nagyértékű gépek beszerzése

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata által bonyolított Startmunka Programhoz kapcsolódó nagyértékű gépek beszerzése 4. számú melléklet AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata által bonyolított Startmunka Programhoz kapcsolódó nagyértékű gépek beszerzése AZ AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS JOG(SZABÁLY)I ALAPJA:

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról. Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata (cím: 7400 Kaposvár, Kossuth tér 1.)

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról. Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata (cím: 7400 Kaposvár, Kossuth tér 1.) Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata (cím: 7400 Kaposvár, Kossuth tér 1.) 2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: Adásvételi keretszerződés

Részletesebben

5. A szerződés időtartama vagy a teljesítés határideje A teljesítés végső határideje: 2008. október 10. 12:00 óra

5. A szerződés időtartama vagy a teljesítés határideje A teljesítés végső határideje: 2008. október 10. 12:00 óra 1. Ajánlatkérő neve, címe: 1087 Budapest, Kerepesi út 1-5. Kapcsolattartási cím: 1087 Budapest, Kerepesi út 3., II. emelet 210. szoba Címzett: Támis Norbert Telefon: + 36 (1) 511-1922 Fax: + 36 (1) 511-1982

Részletesebben

Bem utca páratlan oldali járda építési munkák

Bem utca páratlan oldali járda építési munkák AJÁNLATKÉRÉS Bem utca páratlan oldali járda építési munkák Tárgyú eljáráshoz 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma, e-mail címe: Neve: Répcelak Város Önkormányzata Képviseli: Dr. Németh

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. I. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma és elektronikus levelezési címe (e-mail):

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. I. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma és elektronikus levelezési címe (e-mail): AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS I. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma és elektronikus levelezési címe (e-mail): 1117 Budapest, Fehérvári út 12. Tel: (+36) 1-279-2180 Fax: (+36) 1-279-2176 e-mail:

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 1. Az ajánlatkérő neve, címe, távirati címe, telefon-, és telefaxszámai: Sásd Város Önkormányzata 7370 Sásd, Rákóczi út 41. Telefon: 06/72/576-520 Fax: 06/72/576-522 2. A közbeszerzés

Részletesebben

Előterjesztés. Informatikai eszközök beszerzése a TIOP /1 pályázat keretében. Tisztelt Képviselőtestület!

Előterjesztés. Informatikai eszközök beszerzése a TIOP /1 pályázat keretében. Tisztelt Képviselőtestület! Előterjesztés Informatikai eszközök beszerzése a TIOP 1.1.1-07/1 pályázat keretében Tisztelt Képviselőtestület! Répcelak Város Önkormányzata által az Új Magyarország Fejlesztési Terv Társadalmi Infrastruktúra

Részletesebben

Az ajánlati felhívás III.2.3/M.1. pontja az igazolási mód vonatkozásában az alábbiakat tartalmazza:

Az ajánlati felhívás III.2.3/M.1. pontja az igazolási mód vonatkozásában az alábbiakat tartalmazza: I. kérelmi elem: Az ajánlati felhívás III.2.3/M.1. pontja az igazolási mód vonatkozásában az alábbiakat tartalmazza: Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: M.1. A

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a) Az ajánlatkérő neve, címe, telefon és telefax száma (e-mail) Ajánlatkérő neve: Komló Város Önkormányzata Ajánlatkérő címe: 7300 Komló, Városház tér 3. Kapcsolattartó (címzett):

Részletesebben

4242. Hajdúhadház, Bocskai tér 1. Tel.: 52/384-103, Fax: 52/384-295 e-mail: titkarsag@hajduhadhaz.hu E L Ő T E R J E S Z T É S

4242. Hajdúhadház, Bocskai tér 1. Tel.: 52/384-103, Fax: 52/384-295 e-mail: titkarsag@hajduhadhaz.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Hajdúhadház Város Polgármesterétől 4242. Hajdúhadház, Bocskai tér 1. Tel.: 52/384-103, Fax: 52/384-295 e-mail: titkarsag@hajduhadhaz.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Hajdúhadház Város Önkormányzata képviselő-testületének

Részletesebben

Ö S S Z E G E Z É S A Z A J Á N L A T O K E L B Í R Á L Á S Á R Ó L

Ö S S Z E G E Z É S A Z A J Á N L A T O K E L B Í R Á L Á S Á R Ó L Ö S S Z E G E Z É S A Z A J Á N L A T O K E L B Í R Á L Á S Á R Ó L 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. (székhely: 1122 Budapest XII. ker., Maros u. 19-21.) 2.

Részletesebben

1. Az ajánlatkérő neve és címe: Magyarországi Református Egyház Szeretetszolgálati Iroda; 1146 Bp., Hungária krt. 200.

1. Az ajánlatkérő neve és címe: Magyarországi Református Egyház Szeretetszolgálati Iroda; 1146 Bp., Hungária krt. 200. 9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez 1 Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Magyarországi Református Egyház Szeretetszolgálati Iroda; 1146 Bp., Hungária krt.

Részletesebben

A teljes mennyiséggel kapcsolatos tájékoztatást a közbeszerzési dokumentumok részeként rendelkezésre bocsátott műszaki leírás tartalmazza..

A teljes mennyiséggel kapcsolatos tájékoztatást a közbeszerzési dokumentumok részeként rendelkezésre bocsátott műszaki leírás tartalmazza.. 14. melléklet a 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ADATBÁZIS I. szakasz: Ajánlatkérő I.1) Név és címek 1 (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt) Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Részletesebben

Szécsény Város Önkormányzata ajánlatkérő Ajánlattételi felhívása hirdetmény nélküli egyszerű közbeszerzési eljárás megindítására

Szécsény Város Önkormányzata ajánlatkérő Ajánlattételi felhívása hirdetmény nélküli egyszerű közbeszerzési eljárás megindítására Laczkóné Dénes Orsolya e.v. 3100 Salgótarján, Hunyadi krt. 14. Tel/fax.: 32/784-140 E-mail: denesorsi@gmail.com Szécsény Város Önkormányzata ajánlatkérő Ajánlattételi felhívása hirdetmény nélküli egyszerű

Részletesebben

2 Adatbázis megnevezése Jogtár Plusz lokális korlátlan hálózati bővítés 2 adathordozóval HMJ Lokális hálózat, egyidejű felhasználó Iratmintatár

2 Adatbázis megnevezése Jogtár Plusz lokális korlátlan hálózati bővítés 2 adathordozóval HMJ Lokális hálózat, egyidejű felhasználó Iratmintatár ORSZÁGGYŰLÉS HIVATALA GAZDASÁGI FŐIGAZGATÓ HELYETTESE 1358 BUDAPEST, SZÉCHENYI RKP. 19..1 ~ GFH-.. ~.. /2009. Brückner István úr részére, értékesítési és marketing igazgató Complex Kiadó Kft. 1117 Budapest,

Részletesebben

14. melléklet a 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ADATBÁZIS Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

14. melléklet a 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ADATBÁZIS Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 14. melléklet a 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ADATBÁZIS Összegezés az ajánlatok elbírálásáról I. szakasz: Ajánlatkérő I.1) Név és címek 1 (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)

Részletesebben

I. Ajánlattételi felhívás

I. Ajánlattételi felhívás I. Ajánlattételi felhívás 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma, e-mail címe: Országos Egészségbiztosítási Pénztár (OEP), Beszerzési, Üzemeltetési és Vagyongazdálkodási Főosztály, 1139

Részletesebben

AJÁNLATI FELHÍVÁS. versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-352/12.

AJÁNLATI FELHÍVÁS. versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-352/12. Libegő menetjegy, Nosztalgia jegy, Sikló kartonkártya tekercs és Termotranszver beléptető rendszer megszemélyesítő nyomtatójához festékszalag beszerzése versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt..

Részletesebben

Versenyeztetési eljárás. Ajánlati felhívás. Eljárás száma: V-008/1-VJSZ/2012 Eljárás címe:

Versenyeztetési eljárás. Ajánlati felhívás. Eljárás száma: V-008/1-VJSZ/2012 Eljárás címe: Versenyeztetési eljárás Ajánlati felhívás Eljárás száma: V-008/1-VJSZ/2012 Eljárás címe: Ipari csuklós villamos járművek forgóváz alkatészeinek szállítása módosított felhívás Budapest, 2012. november 8.

Részletesebben

I. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

I. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS I. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a) Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszám, elektronikus levelezési címe: Veresegyház Város Önkormányzata Címe: 2112 Veresegyház, Fő út 35. Tel: +36 28 588-629 E-mail:

Részletesebben

NYILVÁNOS ÜLÉS napirendje A döntéshozatal minősitett többséget igényel!

NYILVÁNOS ÜLÉS napirendje A döntéshozatal minősitett többséget igényel! BÉKÉSCSABA MEGYEI JOCÚ VAROS POLGÁRMESTERE Békéscsaba, Szenl István tér 7. Ikl. SZ.: IV. 560/2010. Előadó: Liplók Margil Mell.: lrósbeli szakvélemény Hiv. sz: Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66) 523-801

Részletesebben

A BENYÚJTANDÓ IGAZOLÁSOK, NYILATKOZATOK JEGYZÉKE

A BENYÚJTANDÓ IGAZOLÁSOK, NYILATKOZATOK JEGYZÉKE A BENYÚJTANDÓ IGAZOLÁSOK, NYILATKOZATOK JEGYZÉKE TARTALOMJEGYZÉK (az ajánlathoz) Megnevezés Felolvasólap (1. számú melléklet ) Nyilatkozat a kizáró okok fenn nem állásáról (2. számú melléklet) Nyilatkozat

Részletesebben

Budapest XIV. kerület, Zugló területén útfelújítási munkálatok elvégzése.

Budapest XIV. kerület, Zugló területén útfelújítási munkálatok elvégzése. 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat 1145 Budapest, Pétervárad utca 2. 2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: 9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ENERGETIKAI TANÚSÍTVÁNY KÉSZÍTÉSE A XV. KERÜLETI GAZDASÁGI MŰKÖDTETÉSI KÖZPONT ELLÁTÁSI KÖRÉBE TARTOZÓ INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE TÁRGYÚ

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ENERGETIKAI TANÚSÍTVÁNY KÉSZÍTÉSE A XV. KERÜLETI GAZDASÁGI MŰKÖDTETÉSI KÖZPONT ELLÁTÁSI KÖRÉBE TARTOZÓ INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE TÁRGYÚ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ENERGETIKAI TANÚSÍTVÁNY KÉSZÍTÉSE A XV. KERÜLETI GAZDASÁGI MŰKÖDTETÉSI KÖZPONT ELLÁTÁSI KÖRÉBE TARTOZÓ INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE TÁRGYÚ NYÍLT PÁLYÁZAT Ajánlatkérő: Budapest Főváros XV. kerületi

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA RÉSZÉRE MIKROVOKS DÖNTÉSTÁMOGATÓ RENDSZER ÜZEMELTETÉSE

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA RÉSZÉRE MIKROVOKS DÖNTÉSTÁMOGATÓ RENDSZER ÜZEMELTETÉSE AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA RÉSZÉRE MIKROVOKS DÖNTÉSTÁMOGATÓ RENDSZER ÜZEMELTETÉSE AZ AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS JOG(SZABÁLY)I ALAPJA: Jelen Ajánlattételi Felhívást

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Az ajánlatkérő a Kbt. 251.. (2) bekezdés szerint az alábbiakban részletezett közbeszerzési eljárást kíván lefolytatni. Ajánlatkérő kéri az ajánlattevőket, hogy az ajánlattételi felhívásban

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. június 17-ei rendes, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. június 17-ei rendes, nyílt ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-041, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány

Részletesebben

9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez

9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez 9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Miskolc Holding Zrt. (3525 Miskolc, Petőfi u. 1-3.) 2. A közbeszerzés tárgya és

Részletesebben

Kivonat. Heréd Község Önkormányzatának november 9-i ülésének jegyzőkönyvéből. 210/2009.(XI.9.) képviselő-testületi határozat

Kivonat. Heréd Község Önkormányzatának november 9-i ülésének jegyzőkönyvéből. 210/2009.(XI.9.) képviselő-testületi határozat Kivonat Heréd Község Önkormányzatának 2009. november 9-i ülésének jegyzőkönyvéből 210/2009.(XI.9.) képviselő-testületi határozat Heréd Község Önkormányzat Képviselő-testülete: 1. Az élelmezési nyersanyag

Részletesebben

Szállítás:2008. december 3-án az 5. pontban megjelölt budapesti címre

Szállítás:2008. december 3-án az 5. pontban megjelölt budapesti címre 1. Ajánlatkérő neve, címe: 1087 Budapest, Kerepesi út 1-5. Kapcsolattartási cím: 1087 Budapest, Kerepesi út 3., II. emelet 210. szoba Címzett: Támis Norbert Telefon: + 36 (1) 511-1922 Fax: + 36 (1) 511-1982

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérõ neve és címe: Paks Város Önkormányzata 7030 Paks, Dózsa György u. 55.-61. Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: Tárgya: Prognosztizált, fixáras

Részletesebben

RÁTKY & TÁRSA ÜGYVÉDI IRODA

RÁTKY & TÁRSA ÜGYVÉDI IRODA RÁTKY & TÁRSA ÜGYVÉDI IRODA E-mailen továbbítva! Tárgy: A Tiszamenti Regionális Vízművek Zártkörűen működő Részvénytársaság ajánlatkérő által a TED 2016/S 148-268082 számon megjelent Szennyvíztisztítási

Részletesebben

K I V O N A T. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 16-án megtartott rendkívüli ülése jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 16-án megtartott rendkívüli ülése jegyzőkönyvéből Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete Kihagyva a kihagyandókat! K I V O N A T Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 16-án megtartott rendkívüli ülése könyvéből

Részletesebben

Hostessek biztosítása BKV Zrt. rendezvényeire Versenyeztetési eljárás

Hostessek biztosítása BKV Zrt. rendezvényeire Versenyeztetési eljárás Hostessek biztosítása BKV Zrt. rendezvényeire Versenyeztetési eljárás Eljárás száma:bkv Zrt. V-55/14 AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2014. március AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlatkérő neve: Budapesti Közlekedési

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Nagybajom Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2015. május 7-én 17.30 órai kezdettel Nagybajom Város Önkormányzat Dísztermében (7561 Nagybajom, Fő u. 40.) megtartott rendkívüli

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Napi takarítás mennyiségek:

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Napi takarítás mennyiségek: AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a) Az ajánlatkérő neve, címe, telefon és telefax száma (e-mail) Ajánlatkérő neve: Baranya Megyei Kormányhivatal Ajánlatkérő címe: 7623 Pécs József Attila u.10. Kapcsolattartó: Paróczi

Részletesebben

1. Az ajánlatkérő neve és címe: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Bűnügyi Főigazgatósága, 1122 Budapest, Hajnóczy u. 7-9.

1. Az ajánlatkérő neve és címe: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Bűnügyi Főigazgatósága, 1122 Budapest, Hajnóczy u. 7-9. 9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Bűnügyi Főigazgatósága, 1122 Budapest, Hajnóczy u. 7-9.

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK (az ajánlathoz) Oldalszám

TARTALOMJEGYZÉK (az ajánlathoz) Oldalszám AZ AJÁNLATBAN BENYÚJTANDÓ IGAZOLÁSOK, NYILATKOZATOK JEGYZÉKE Megnevezés Felolvasólap (1. számú melléklet ) TARTALOMJEGYZÉK (az ajánlathoz) Oldalszám az ajánlatban Nyilatkozat a kizáró okok fenn nem állásáról

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata által bonyolított Startmunka Programhoz kapcsolódó építőanyagok beszerzése

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata által bonyolított Startmunka Programhoz kapcsolódó építőanyagok beszerzése AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata által bonyolított Startmunka Programhoz kapcsolódó építőanyagok beszerzése AZ AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS JOG(SZABÁLY)I ALAPJA: Jelen Ajánlattételi

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Jogi adatbázis használati jogának beszerzése

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Jogi adatbázis használati jogának beszerzése AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Jogi adatbázis használati jogának beszerzése AZ AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS JOG(SZABÁLY)I ALAPJA: Jelen Ajánlattételi Felhívást Ajánlatkérő Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a) Az ajánlatkérő neve, címe, telefon és telefax száma (e-mail) Ajánlatkérő neve: Baranya Ifjúságáért Nonprofit Kft. Ajánlatkérő címe: 7621 Pécs, Apáca u.2/1. Kapcsolattartó: Kárpáti

Részletesebben

I. Fejezet AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Kbt (2) bekezdése szerinti folytatott tárgyalásos eljárásban. Postai irányítószám: 2840

I. Fejezet AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Kbt (2) bekezdése szerinti folytatott tárgyalásos eljárásban. Postai irányítószám: 2840 I. Fejezet AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Kbt. 112. (2) bekezdése szerinti folytatott tárgyalásos eljárásban 1.Ajánlatkérő neve: Vértesi Erőmű Zrt. Postai cím: külterület 0718/10 hrsz. Város/Község Oroszlány

Részletesebben

FELHÍVÁS A KIZÁRÓ OKOK HATÁLYA ALATT NEM ÁLLÁS ÉS AZ ALKALMASSÁGI KÖVETELMÉNYEK TEKINTETÉBEN ELŐÍRT IGAZOLÁSOK BENYÚJTÁSÁRA

FELHÍVÁS A KIZÁRÓ OKOK HATÁLYA ALATT NEM ÁLLÁS ÉS AZ ALKALMASSÁGI KÖVETELMÉNYEK TEKINTETÉBEN ELŐÍRT IGAZOLÁSOK BENYÚJTÁSÁRA NFFKÜ Zrt. 1037 Budapest, Montevideo u. 16. A. épület Tel: +36 20 394 3655 Fax: +36 1 999 4401 E-mail: toth.marcell@norvegalap.hu Tóth Marcell részére Tájékoztatásul: Polar Consulting Group Kft. 1054 Budapest,

Részletesebben

Versenyeztetési eljárás. Ajánlati felhívás. Eljárás száma: V-015/1-VJSZ/2012 Eljárás címe: Különböző típusú gömbcsuklók beszerzése

Versenyeztetési eljárás. Ajánlati felhívás. Eljárás száma: V-015/1-VJSZ/2012 Eljárás címe: Különböző típusú gömbcsuklók beszerzése Versenyeztetési eljárás Ajánlati felhívás Eljárás száma: V-015/1-VJSZ/2012 Eljárás címe: Különböző típusú gömbcsuklók beszerzése Budapest, 2012. november 14. AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlatkérő neve: BKV Vasúti

Részletesebben

Centrál Színház Színházművészeti Nonprofit Kft. Egyszerű tárgyalásos eljárás a közbeszerzésekről szóló A választott eljárás típusa:

Centrál Színház Színházművészeti Nonprofit Kft. Egyszerű tárgyalásos eljárás a közbeszerzésekről szóló A választott eljárás típusa: E L Ő T E R J E S Z T É S K Ö Z B E S Z E R Z É S I E L J Á R Á S R A B E N Y Ú J T O T T A J Á N L A T O K É R T É K E L É S É R Ő L E L J Á R Á S M E G N E V E Z É S E, B E S Z E R Z É S T Á R G Y A

Részletesebben

AJÁNLATI FELHÍVÁS. A BKV Zrt. irat- és dokumentumkezelő rendszerének komplett üzemeltetése Versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt.

AJÁNLATI FELHÍVÁS. A BKV Zrt. irat- és dokumentumkezelő rendszerének komplett üzemeltetése Versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. A BKV Zrt. irat- és dokumentumkezelő rendszerének komplett üzemeltetése Versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. V-284/13 AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2014. március Ajánlatkérő neve: AJÁNLATI FELHÍVÁS

Részletesebben

HU-Budapest: Irodai és számítástechnikai gépek, berendezések és kellékek, a bútorzat és a szoftvercsomagok kivételével 2010/S 223-341453

HU-Budapest: Irodai és számítástechnikai gépek, berendezések és kellékek, a bútorzat és a szoftvercsomagok kivételével 2010/S 223-341453 1/8 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:341453-2010:text:hu:html HU-Budapest: Irodai és számítástechnikai gépek, berendezések és kellékek, a bútorzat és a szoftvercsomagok

Részletesebben

BÍRÁLÓBIZOTTSÁGI JEGYZŐKÖNYV

BÍRÁLÓBIZOTTSÁGI JEGYZŐKÖNYV BÍRÁLÓBIZOTTSÁGI JEGYZŐKÖNYV a Dévaványa Város Önkormányzata ajánlatkérő által Dévaványa, Sport u. 908. hrsz. alatti ingatlanon álló földszint + tetőtérbeépítéses szintszámú, bruttó 265,66 m2 alapterületű

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a) Az ajánlatkérő neve: Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság címe: 9941 Őriszentpéter, Siskaszer 26/A. telefonszám: +36/30/280-6877 faxszám: +36/94/428-791 kapcsolattartó: Dr. Németh

Részletesebben

1087 Budapest, Kerepesi út 6. (Bagolyvár) II. emelet 2. szoba

1087 Budapest, Kerepesi út 6. (Bagolyvár) II. emelet 2. szoba 1. Ajánlatkérő neve, címe: 1087 Budapest, Kerepesi út 1-5. Kapcsolattartási cím: 1087 Budapest, Kerepesi út 6. (Bagolyvár) II. emelet 2. szoba Címzett: Molnár Tamás Telefon: + 36 (1) 511-1493 Fax: + 36

Részletesebben

Pályázati Felhívás Közszolgáltatási szerződésben meghatározott mérésekhez szükséges szoftver fejlesztése tárgyú nyílt pályázathoz

Pályázati Felhívás Közszolgáltatási szerződésben meghatározott mérésekhez szükséges szoftver fejlesztése tárgyú nyílt pályázathoz Pályázati Felhívás Közszolgáltatási szerződésben meghatározott mérésekhez szükséges szoftver fejlesztése tárgyú nyílt pályázathoz 1. Ajánlatkérő neve, címe: 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60. Kapcsolattartási

Részletesebben

HÉV üzletág kiválásához kapcsolódó könyvvizsgálói feladatok ellátása

HÉV üzletág kiválásához kapcsolódó könyvvizsgálói feladatok ellátása HÉV üzletág kiválásához kapcsolódó könyvvizsgálói feladatok ellátása versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2016. AJÁNLATI FELHÍVÁS 1. Ajánlatkérő neve: Budapesti Közlekedési

Részletesebben

Szállítás:2009. december 3-án az 5. pontban megjelölt budapesti címre

Szállítás:2009. december 3-án az 5. pontban megjelölt budapesti címre Pályázati Felhívás MÁV START Zrt. Asztali naptár nyomdai előkészítése és kivitelezése tárgyú nyílt pályázathoz 1. Ajánlatkérő neve, címe: 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60. Kapcsolattartási cím:

Részletesebben

HÉV járművek átalakításának tervezése. Versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/VB-218/2013. AJÁNLATI FELHÍVÁS. Budapest, 2013.

HÉV járművek átalakításának tervezése. Versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/VB-218/2013. AJÁNLATI FELHÍVÁS. Budapest, 2013. HÉV járművek átalakításának tervezése Versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. 15/VB-218/2013. AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2013. Ajánlatkérő neve: AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapesti Közlekedési Zártkörűen

Részletesebben

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG, BÉCSI ÚT DOROG, PF.:43. TEL.: FAX.:

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG, BÉCSI ÚT DOROG, PF.:43. TEL.: FAX.: DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG, BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG, PF.:43. TEL.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2010. augusztus 27-i rendkívüli

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Határozat tárgya: Határozat száma: Old.

Jegyzőkönyv. Határozat tárgya: Határozat száma: Old. Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 21-én megtartott soron kívüli üléséről Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. Képviselő-testület 2014.

Részletesebben

Budai Vár Csikós udvar - Nyugati kert területén épülő mélygarázs befejező kivitelezése - K

Budai Vár Csikós udvar - Nyugati kert területén épülő mélygarázs befejező kivitelezése - K Budai Vár Csikós udvar - Nyugati kert területén épülő mélygarázs befejező kivitelezése - K Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/118 Szerződés meghatározása: Vállalkozási szerződés Szerződés tárgya: Budai

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS hirdetmény nélküli tárgyalásos eljáráshoz

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS hirdetmény nélküli tárgyalásos eljáráshoz AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS hirdetmény nélküli tárgyalásos eljáráshoz 1. Az ajánlatkérő adatai Szervezet: Előszállás Nagyközség Önkormányzata Címzett: Joó István polgármester Cím: Fő tér 3. Postai irányítószám:

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. 2. A közbeszerzés eljárás fajtája: Kbt. 122. (7) bekezdés a) pont szerinti hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás.

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. 2. A közbeszerzés eljárás fajtája: Kbt. 122. (7) bekezdés a) pont szerinti hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail): Cívis Ház Zrt. 4024 Debrecen, Iparkamara u. 2. Telefon: 52/503-111, 52/503-143, Telefax: 52/503-114 E-mail: kiralyne.aniko@civishaz.hu

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Hídtervezési szolgáltatások 2015/S 018-028895. (Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához, 7.1.2015, 2015/S 4-004429)

Magyarország-Budapest: Hídtervezési szolgáltatások 2015/S 018-028895. (Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához, 7.1.2015, 2015/S 4-004429) 1/6 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:28895-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Hídtervezési szolgáltatások 2015/S 018-028895 Magyar Közút Nonprofit Zrt., AK15427,

Részletesebben

A J Á N L A T T É T E L I D O K U M E N T Á C I Ó

A J Á N L A T T É T E L I D O K U M E N T Á C I Ó A J Á N L A T T É T E L I D O K U M E N T Á C I Ó A PROJEKTMANAGEMENT SZOLGÁLTATÁSA A SZALÉZI SZENT FERENC KOMMUNIKÁCIÓS KÖZPONT PÁLYÁZATHOZ KAPCSOLÓDÓAN ELNEVEZÉSŰ, EGYSZERŰ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSHOZ TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Tisztelt Ajánlattevő! A PÁSZTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA (továbbiakban: ajánlatkérő) a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 251. (2) bekezdése alapján

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Bűnügyi Főigazgatósága, 1122 Budapest, Hajnóczy u. 7-9.

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Tisztelt Ajánlattevő! A PÁSZTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA (a továbbiakban: ajánlatkérő) a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 251. (2) bekezdése alapján

Részletesebben

06/05/2015 S87 Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - További információ - Nyílt eljárás Magyarország-Budapest: Útkarbantartási berendezések

06/05/2015 S87 Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - További információ - Nyílt eljárás Magyarország-Budapest: Útkarbantartási berendezések 06/05/2015 S87 Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - További információ - Nyílt eljárás Magyarország-Budapest: Útkarbantartási berendezések 2015/S 087-156943 Magyar Közút Nonprofit Zrt., AK15427,

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS A Kbt (2) bekezdése szerint egyszerű eljárásra

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS A Kbt (2) bekezdése szerint egyszerű eljárásra AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS A Kbt. 251. (2) bekezdése szerint egyszerű eljárásra 1. Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma és elektronikus levelezési címe /Kbt. 249. (2) bek. a.) pont/: Fővárosi Önkormányzat

Részletesebben

Energiatanúsítvány elkészítése a BKV Zrt részére

Energiatanúsítvány elkészítése a BKV Zrt részére Energiatanúsítvány elkészítése a BKV Zrt részére e-versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt V-455/14 AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2015 Beszerzési Főosztály/Közbeszerzési Osztály/Minták versenyeztetési

Részletesebben

Peronfigyelő monitorok beszerzése. versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/VB-255/12. AJÁNLATI FELHÍVÁS. Budapest, 2012.

Peronfigyelő monitorok beszerzése. versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/VB-255/12. AJÁNLATI FELHÍVÁS. Budapest, 2012. Peronfigyelő monitorok beszerzése versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. 15/VB-255/12. AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2012. augusztus AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlati felhívás 1. Ajánlatkérő neve: Budapesti

Részletesebben

AZ AJÁNLATBAN BENYÚJTANDÓ IGAZOLÁSOK, NYILATKOZATOK JEGYZÉKE

AZ AJÁNLATBAN BENYÚJTANDÓ IGAZOLÁSOK, NYILATKOZATOK JEGYZÉKE AZ AJÁNLATBAN BENYÚJTANDÓ IGAZOLÁSOK, NYILATKOZATOK JEGYZÉKE Megnevezés Felolvasólap (1. számú melléklet ) TARTALOMJEGYZÉK (az ajánlathoz) Oldalszám az ajánlatban Nyilatkozat a kizáró okok fenn nem állásáról

Részletesebben

Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás. HU-Nyíregyháza: Villamos energia 2011/S 226-367138

Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás. HU-Nyíregyháza: Villamos energia 2011/S 226-367138 1/6 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:367138-2011:text:hu:html HU-Nyíregyháza: Villamos energia 2011/S 226-367138 Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2017/16. Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: Iktatószám: 1358/2017 CPV Kód:

Közbeszerzési Értesítő száma: 2017/16. Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: Iktatószám: 1358/2017 CPV Kód: Korrigendum: 21. sz. főút Nógrád megye V, szakaszán, a 41+500-48+100 km szelvények között négynyomúsítás építési munkáihoz kapcsolódó Mérnöki és műszaki ellenőri feladatok ellátása Közbeszerzési Értesítő

Részletesebben

AZ AJÁNLATBAN BENYÚJTANDÓ IGAZOLÁSOK, NYILATKOZATOK JEGYZÉKE

AZ AJÁNLATBAN BENYÚJTANDÓ IGAZOLÁSOK, NYILATKOZATOK JEGYZÉKE AZ AJÁNLATBAN BENYÚJTANDÓ IGAZOLÁSOK, NYILATKOZATOK JEGYZÉKE Megnevezés Felolvasólap (1. számú melléklet ) TARTALOMJEGYZÉK (az ajánlathoz) Oldalszám az ajánlatban Nyilatkozat a kizáró okok fenn nem állásáról

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 27-ei ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 27-ei ülésére 219/2014. E L Ő T E R J E S Z T É S Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 27-ei ülésére Tárgy: A Pétfürdőn az Ifjúság utca út és közvilágításának kiépítése, Berhidai

Részletesebben

FELHÍVÁS A KIZÁRÓ OKOK HATÁLYA ALATT NEM ÁLLÁS ÉS AZ ALKALMASSÁGI KÖVETELMÉNYEK TEKINTETÉBEN ELŐÍRT IGAZOLÁSOK HIÁNYPÓTLÁSÁRA

FELHÍVÁS A KIZÁRÓ OKOK HATÁLYA ALATT NEM ÁLLÁS ÉS AZ ALKALMASSÁGI KÖVETELMÉNYEK TEKINTETÉBEN ELŐÍRT IGAZOLÁSOK HIÁNYPÓTLÁSÁRA Hungarian Medical Care Kft. 1063 Budapest, Kmethy György u. 19. I/4. Tel: +36 20 943 3941 Fax: - E-mail: dracs@hunmedicalcare.hu dr. Ács Péter részére Budapest, 2016. november 28. FELHÍVÁS A KIZÁRÓ OKOK

Részletesebben

19/11/2009 S223 Európai Közösségek Szolgáltatás Nyílt eljárás. HU-Hódmezővásárhely: Marketingszolgáltatás 2009/S 223-320577

19/11/2009 S223 Európai Közösségek Szolgáltatás Nyílt eljárás. HU-Hódmezővásárhely: Marketingszolgáltatás 2009/S 223-320577 19/11/2009 S223 Európai Közösségek Szolgáltatás Nyílt eljárás I. II. III. IV. VI. I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ HU-Hódmezővásárhely: Marketingszolgáltatás 2009/S 223-320577 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Szolgáltatás

Részletesebben

A J Á N L A T T É T E L I F E L H Í V Á S E G Y S Z E R Ű E L J Á R Á S

A J Á N L A T T É T E L I F E L H Í V Á S E G Y S Z E R Ű E L J Á R Á S A J Á N L A T T É T E L I F E L H Í V Á S E G Y S Z E R Ű E L J Á R Á S 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma Szent István Egyetem 2103 Gödöllő, Páter K. u. 1. Telefon:28 522 967, Fax:

Részletesebben

2. A beszerzés tárgya 21 db digitális fényképezőgép és tartozékaik (21-21 db töltőszett, memóriakártya, tok) leszállítása

2. A beszerzés tárgya 21 db digitális fényképezőgép és tartozékaik (21-21 db töltőszett, memóriakártya, tok) leszállítása 1. Ajánlatkérő neve, címe: 1087 Budapest, Kerepesi út 1-5. Kapcsolattartási cím: 1087 Budapest, Kerepesi út 3., II. emelet 210. szoba Címzett: Nosza Lajos Telefon: + 36 (1) 511-2191 Fax: + 36 (1) 511-1982

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 7. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Római Katolikus Egyházközség, 4069 Egyek, Fő tér 26. 2. A közbeszerzés tárgya

Részletesebben