Jegyzőkönyv a bíráló bizottsági munkáról ajánlatok bírálata, valamint döntési javaslat

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Jegyzőkönyv a bíráló bizottsági munkáról ajánlatok bírálata, valamint döntési javaslat"

Átírás

1 Jegyzőkönyv a bíráló bizottsági munkáról ajánlatok bírálata, valamint döntési javaslat Ajánlatkérő: Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata (a továbbiakban:: Ajánlatkérő) 2094 Nagykovácsi, Kossuth Lajos u. 61.) A közbeszerzési eljárás megnevezése: Kivitelezési szerződés Vállalkozói Inkubátorház építésére a Nagykovácsi»Öreg Iskola«átépítésével a HUSK/1101/1.1.1/0361 azonosítószámú projekt megvalósítása érdekében II. ütem»b«épület Készült: június 23. napján, órai kezdettel Ajánlatkérő székhelyén, hivatalos tárgyalóhelyiségében Jelen vannak: A Bíráló Bizottság tagjai: Szakértelem Név Beosztás Aláírás közbeszerzés tárgya szerinti szakértelem Papp István Györgyi Zoltán jegyző főépítész pénzügyi szakértelem Perlaki Zoltán gazdasági vezető közbeszerzési szakértelem jogi szakértelem dr. Előházi Zsófia dr. Erdélyi-Kincses Andrea megbízott közbeszerzési és jogi szakértő (ONMERIT Tanácsadó Kft.) vezetői referens I. A közbeszerzési eljárás ismertetése: A közbeszerzési szakértelemmel rendelkező Bíráló Bizottsági tag ismerteti: 1) Ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló évi CVIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) 121. (1) bekezdés b) pontja Ajánlatkérő a Kbt (1) bekezdés b) pontja alapján nemzeti eljárásrendben, nyílt közbeszerzési eljárást indított építési beruházás tárgyban; az eljárást megindító felhívás május 23. napján jelent meg a Közbeszerzési Értesítőben 9666/2014. nyilvántartási szám alatt. Az ajánlattételi határidő lejártáig, azaz június 13. napján 10:00 óráig hat ajánlattevőtől érkezett ajánlat az alábbiak szerint: 1. Ajánlattevő neve: Lőrinci Építő és Fővállalkozó Kft. Ajánlattevő székhelye: 1193 Budapest, Derkovits Gy. u. 82. Egyösszegű nettó ajánlati ár (nettó Ft): ,- 2. Ajánlattevő neve: Jánosik és Társai Kft. Ajánlattevő székhelye: 1047 Budapest, Attila u. 34. Egyösszegű nettó ajánlati ár (nettó Ft): ,- 3. Ajánlattevő neve: Windcollector Magyarország Kft. Ajánlattevő székhelye: 1027 Budapest, Horvát utca Egyösszegű nettó ajánlati ár (nettó Ft): ,- 4. Ajánlattevő neve: T-Invest 91 Kft. Ajánlattevő székhelye: 6724 Szeged, Ősz u. 11. Egyösszegű nettó ajánlati ár (nettó Ft): ,- 5. Ajánlattevő neve: Bástya Millenium Kft. Ajánlattevő székhelye: 1148 Budapest, Nagy Lajos király útja 10/3. Egyösszegű nettó ajánlati ár (nettó Ft): ,- 6. Ajánlattevő neve: Fővárosi Építő Zrt. Ajánlattevő székhelye: 1033 Budapest, Szőlőkert u. 9. Egyösszegű nettó ajánlati ár (nettó Ft): ,- OLDAL: 1 / 9

2 2) Ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát a Kbt. XI. fejezete szerint végezte el. Az ajánlatokat a bíráló bizottság tagjai megvizsgálták, hogy megfelelnek-e az eljárást megindító felhívásban, az ajánlati dokumentációban, ezek módosításaiban, valamint a kiegészítő tájékoztatásokban meghatározott feltételeknek. A tagoknak az ajánlatokat érintő bírálatát a Bíráló Bizottság tagjainak indoklással ellátott bírálati lapjai tartalmazzák. A Bíráló Bizottság egyhangú döntése alapján Ajánlatkérő a Kbt. 67. alapján ajánlattevőket június 17. napján hiánypótlásra és felvilágosítás megadására hívta fel. Ajánlatkérő egyúttal tájékoztatta az ajánlattevőket az ajánlatokban fellelt számítási hibákról a Kbt. 68. szerint. A hiánypótlásra és felvilágosítás megadására a határidő június :00 órakor járt le. II. Az ajánlatok értékelése: Lőrinci Építő és Fővállalkozó Kft. (1193 Budapest, Derkovits Gy. u. 82.) ajánlattevő: Ajánlatkérő ajánlattevőt a Kbt a alapján az alábbiak szerinti hiányok pótlására és felvilágosítás megadására hívta fel: 1. Ajánlatkérő az eljárást megindító felhívás III.2.1) pontjában előírta, hogy ajánlattevő az eljárásban nem lehet szereplő, aki a Kbt. 56. (1) bekezdés a)-k) pontjainak hatálya alá esik. Az ajánlat 22. oldalon ajánlattevő nemleges nyilatkozatot csatolt az alkalmasság igazolására igénybe vett szervezetekre vonatkozóan, viszont a NAV köztartozásmentes adatbázisban június hónapban nem szerepel a Sintesys Kft. Kérjük ezzel kapcsolatban ajánlattevő tájékoztatását! 2. Ajánlatkérő az eljárást megindító felhívás V.4) pont 7. alpontjában és a dokumentáció I. fejezet 22. pontjában előírta, nyilatkozatként aláírva kell benyújtani. Ajánlattevő a kivitelezési ütemtervet ajánlatába becsatolta, azonban nem cégszerű nyilatkozat formájában. Kérjük 3. Ajánlatkérő az eljárást megindító felhívás V.4) pont 7. alpontjában és a dokumentáció I. fejezet 22. pontjában előírta, nyilatkozatként aláírva kell benyújtani. Ajánlattevő a teljesítés-pénzügyi ütemtervet ajánlatába becsatolta, azonban nem cégszerű nyilatkozat formájában. Kérjük 4. Ajánlatkérő az eljárást megindító felhívás V.4) pont 5. alpontjában és a dokumentáció I. fejezet 22. pontjában előírta, hogy az ajánlattevőnek az ajánlata részeként árazott költségvetés főösszesítőt és tételes árazott költségvetést kell benyújtania. Az árazott költségvetést az árazatlan költségvetés tartalma alapján a dokumentációban részletezettek szerint kell elkészíteni és nyilatkozatként, cégszerűen aláírva kell benyújtani. Ajánlattevő az árazott költségvetést ajánlatába becsatolta, azonban nem cégszerű nyilatkozat formájában. Kérjük Ajánlattevő a kért felvilágosítást megadta és valamennyi hiányosságát megfelelően pótolta az előírt határidőben. Ajánlattevő továbbá írásban jelezte, hogy vele szemben megállapított számítási hiba nem áll fenn; a Bíráló Bizottság újra ellenőrizte, és a számítási hiba valóban nem áll fenn. Erre tekintettel a Bíráló Bizottság ajánlattevő ajánlati áraként a felolvasólapon szereplő összeget veszi figyelembe a bírálat során. Az előbbiek alapján a Bíráló Bizottság egyhangúan megállapítja, miszerint ajánlattevő érvényes ajánlatot tett. Jánosik és Társai Kft.. (1047 Budapest, Attila u. 34.) ajánlattevő: Ajánlatkérő az ajánlattevőt a Kbt a alapján az alábbiak szerinti hiányok pótolására hívta fel: 1. Ajánlatkérő az eljárást megindító felhívás V.4) pont 15. alpontjában előírta, hogy az ajánlatot állagsérelem nélkül nem oldható módon kötött vagy fűzött formában, egy eredeti papírpéldányban írásban, zártan (az eredeti ajánlaton meg kell jelölni, hogy az az eredeti), valamint egy elektronikus (szkennelve, pdf-formátumban) példányban eredeti, aláírt ajánlatukat teljes terjedelmében CD-n vagy DVD-n kell benyújtani. Az ajánlat összefűzése nem megfelelő, mivel állagsérelem nélkül szétbontható. Kérjük az összefűzést az eredeti ajánlatban pótolni! Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy ezen hiányosság nem okozza az ajánlat érvénytelenségét a Kbt. 74. (1) bekezdés e) pontjának második fordulata alapján. 2. Ajánlatkérő az eljárást megindító felhívás V.4) pont 15. alpontjában előírta, hogy ajánlat eredeti papírpéldányát gépelve, vagy eltávolíthatatlan tintával írva kell beadni az ajánlattevő vagy olyan személy(ek) cégszerű aláírásával, aki(k) felhatalmazottak arra, hogy a szerződést az ajánlattevő számára kötelező érvényűvé tegyék. Ajánlattevő ajánlata 12. oldalán meghatalmazást adott Ágostonné Gazdag Marianna munkatársának, hogy ajánlattevőt jelen közbeszerzési ajánlattal kapcsolatban teljes körűen képviselje, viszont nevezett meghatalmazott nem jogszerűen írt alá. Ágostonné Gazdag Marianna valamennyi cégszerű nyilatkozatot Zöld István János nevében cégszerű aláírással tette meg, sehol nem tüntette fel, hogy adott nyilatkozatot Zöld István János helyett, ajánlattevő képviseletében teszi meg saját neve alatt. Ezen nyilatkozatok joghatás kiváltására nem alkalmasak, így kérjük, hogy valamennyi, az ajánlattevő által benyújtani szükséges nyilatkozatot, cégszerűen aláírva újból megtenni szíveskedjenek! OLDAL: 2 / 9

3 3. Ajánlatkérő a dokumentáció I. fejezet 22. pontjában előírta, hogy az ajánlatba be kell csatolni ajánlattevő / alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet cégszerű nyilatkozatát a cégjegyzékszámról. Ajánlattevő az ajánlat 13. oldalán becsatolt nyilatkozata alapján az Artaco PM Kft. az alkalmasság igazolása érdekében igénybe vett szervezet, azonban ezen gazdasági szereplő nem nyilatkozott a cégjegyzékszámról. Kérjük e nyilatkozatot 4. Ajánlatkérő az eljárást megindító felhívás V.4) pont 11. alpontjában és a dokumentáció I. fejezet 22. pontjában előírta, hogy az ajánlatba be kell csatolni a Kbt. 55. (5) bekezdése tekintetében tett nyilatkozatokat. Ajánlattevő nem csatolta az alkalmasság igazolására igénybe venni kívánt szervezet nyilatkozatát a Kbt. 55. (5) bekezdése tekintetében. Kérjük e nyilatkozatot 5. Ajánlatkérő az eljárást megindító felhívás III.2.1) pontjában előírta, hogy ajánlattevő az eljárásban nem lehet szereplő, aki a Kbt. 56. (1) bekezdés a)-k) pontjainak hatálya alá esik. Ajánlattevő által az ajánlat 17. oldalán a Kbt. 56. (1) bekezdés k) pont kc) alpontja tekintetében becsatolt nyilatkozat tartalma ellentmond az elektronikus cégnyilvántartásból lekérdezett cégkivonatban foglaltaknak, mivel a cégkivonatban ényleges tulajdonosként nem csak J. L. szerepel mint a nyilatkozat szerint, hanem más magánszemélyek is fel vannak tüntetve. Kérjük, az ellentmondás feloldását, illetve a Kbt. 56. (1) bekezdés k) pont kc) alpontja szerinti nyilatkozatot megfelelő tartalommal 6. Ajánlatkérő az eljárást megindító felhívás V.4) pont 3. alpontjában és a dokumentáció I. fejezet 22. pontjában előírta, hogy az ajánlatba be kell csatolni ajánlattevő cégszerű nyilatkozatát a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek tekintetében. Ajánlattevő által az ajánlat 29. oldalán becsatolt nyilatkozat nem megfelelő tartalmú, mivel a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek közül nem nevesíti az M/2.3. alkalmassági előírás szerinti MV-ÉV szakterületet ellátó szakembert. Kérjük ajánlattevőt, hogy hiánypótlás keretében nyilatkozatát a megfelelő tartalommal ismételten benyújtani szíveskedjen! 7. Ajánlatkérő az eljárást megindító felhívás V.4) pont 23 alpontjában és a dokumentáció I. fejezet 22. pontjában előírta, hogy adott esetben az ajánlatba becsatolható cégszerű nyilatkozat az ajánlat üzleti titkot tartalmazó részei tekintetében. Ajánlattevő ajánlata 31. oldalán széles körben határozta meg az üzleti titoknak minősített adatok körét, azonban a Kbt. 80. (2) és (3) bekezdése alapján a szerződéskötést követően nem nyilvánítható üzleti titoknak az árazott költségvetés és a teljesítés-pénzügyi ütemterv, mivel ezek a megkötésre kerülő szerződés mellékletei lesznek. Kérjük, hogy erre tekintettel az üzleti titokról szóló nyilatkozatot megfelelő tartalommal ismételten benyújtani szíveskedjen! 8. Ajánlatkérő a dokumentáció I. fejezet 22. pontjában előírta, hogy az ajánlatba be kell csatolni ajánlattevő cégszerű nyilatkozata arról, hogy az ajánlata elektronikus formátumban, CD-n / DVD-n becsatolt tartalma megegyezik ajánlatának eredeti példányában szereplő résszel. Ajánlattevő ajánlata 32. oldalán benyújtott nyilatkozatában nem jelölte meg, hogy CD-n vagy DVD-n csatolta be ajánlatát elektronikus formában. Kérjük ajánlattevőt, hogy hiánypótlás keretében nyilatkozatát a megfelelő tartalommal ismételten benyújtani szíveskedjen! 9. Ajánlatkérő az eljárást megindító felhívás V.4) pont 13. alpontjában és a dokumentáció I. fejezet 22. pontjában előírta, hogy az ajánlatba be kell csatolni ajánlattevő cégszerű nyilatkozatát kapcsolattartóiról, céges adatairól, melynek tartalmaznia kell a közbeszerzési eljárás során és a szerződés teljesítése során a kapcsolatot tartó személy/ személyek megnevezését és elérhetőségi adataikat (telefonszám, telefax szám, cím), a megkötésre kerülő szerződést aláírni jogosult képviselő megnevezését és elérhetőségi adatait (telefonszám, telefax szám, cím), valamint az ajánlattevő céges adatait (cégjegyzékszám, cégbíróság, statisztikai számjel, adószám, bankszámlaszám), különös tekintettel arra, hogy a kapcsolattartóként feltüntetett személlyel/ személyekkel közöltek az ajánlattevő (adott esetben: közös ajánlattevők) vonatkozásában joghatályos közlésnek minősülnek. Ajánlattevő ajánlata 34. oldalán benyújtott nyilatkozatában a szerződés aláírása során ajánlattevő képviselőjeként Gosztom Zoltánt (építésvezetőt) nevesítette. A lekérdezett cégkivonatban nem szerepel fent nevezett, a cég nevében kötelezettségvállalásra jogosult személyként. Kérjük ajánlattevőt, hogy nyilatkozatát erre tekintettel, megfelelő tartalommal tegye meg vagy adott esetben csatolja be Gosztom Zoltán cégképviseletre jogosító meghatalmazását! Ha a meghatalmazást olyan cégjegyzésre jogosult adja, akinek az aláírási címpéldánya vagy aláírásmintája nem került az ajánlatba becsatolásra, úgy ezen személy(ek) tekintetében kérjük az aláírási címpéldány vagy aláírásminta benyújtását! 10. Ajánlatkérő az eljárást megindító felhívás V.4) pont 15. alpontjában és a dokumentáció I. fejezet 22. pontjában előírta, hogy az ajánlatot egy elektronikus példányban szkennelve (jelszóval nem védett pdf-formátumban) be kell csatolni CD-n vagy DVD-n. Az ajánlat oldalig terjedő részét a benyújtott CD nem tartalmazza. Kérjük pótolni! Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy ezen hiányosság nem okozza az ajánlat érvénytelenségét a Kbt. 74. (1) bekezdés e) pontjának második fordulata alapján. Ajánlattevő az előírt határidőben mindegyik hiányosságát pótolta az 1. hiányosság kivételével, amely nem okozza az ajánlat érvénytelenségét a Kbt. 74. (1) bekezdés e) pontjának második fordulata alapján, így a Bíráló Bizottság egyhangúan megállapítja, miszerint ajánlattevő érvényes ajánlatot tett. OLDAL: 3 / 9

4 Windcollector Magyarország Kft. (1027 Budapest, Horvát utca ) ajánlattevő: Ajánlatkérő az ajánlattevőt a Kbt a alapján az alábbiak szerinti hiányok pótolására és felvilágosítás megadására hívta fel: 1. Ajánlatkérő az eljárást megindító felhívás V.4) pont 15. alpontjában előírta, hogy az ajánlat oldalszámokkal ellátott tartalomjegyzéket követő első oldalaként felolvasólap szerepeljen, amelyen közölni kell a Kbt. 62. (3) bekezdése szerinti adatokat: az ajánlattevő nevét, székhelyét, telefon- és faxszámát, a kapcsolattartó nevét és elérhetőségeit; illetve az értékelésre kerülő ajánlati elemeket. A felolvasólap a tartalomjegyzéket megelőzi. Kérjük a helyes sorrendet az eredeti ajánlatban megfelelően hiánypótolni! Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy ezen hiányosság nem okozza az ajánlat érvénytelenségét a Kbt. 74. (1) bekezdés e) pontjának második fordulata alapján. 2. Ajánlatkérő az eljárást megindító felhívás III.2.1) pontjában előírta, hogy ajánlattevő az eljárásban nem lehet szereplő, aki a Kbt. 56. (1) bekezdés a)-k) pontjainak hatálya alá esik. Ajánlattevő ajánlatának 13. oldalán becsatolt nyilatkozata alapján nem állnak fenn vele szemben kizáró okok, viszont a NAV köztartozásmentes adatbázisban június hónapban nem szerepel. Kérjük e tekintetben ajánlattevő felvilágosítását! 3. Ajánlatkérő az eljárást megindító felhívás III.2.3) pont M/1. alpontjában előírta, hogy az ajánlattevőnek ajánlatában csatolnia kell a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. (2) bekezdés a) pontja szerint a felhívás feladásának napját megelőző öt év legjelentősebb magasépítési kivitelezési munkáinak a bemutatása, a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 16. (3) bekezdése szerint igazolva. A bemutatásnál elegendő kitérni az alkalmassági előírásoknak megfelelő számú referenciára. Az igazolásban legalább fel kell tüntetni a szerződés tárgyát (a teljesített építési beruházásokat, különösen a közbeszerzés tárgyára tekintettel); az ellenszolgáltatás összegét; a teljesítés idejét (befejezés év, hó, nap) és helyét (címe és/vagy helyrajzi száma); a szerződést kötő másik fél, valamint a részéről információt nyújtó személy nevét és telefonszámát vagy címét; nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. A referenciaigazolásnak a jogszabályi minimumon túl tartalmaznia kell: a kezdési és a befejezési határidő pontos (naptári napban megadott) megjelölését, továbbá meg kell jelölni, a felvilágosítást adó személy nevét és telefonszámát, a főbb műszaki adatokat, az építési beruházás jellegét, [adott esetben] közös ajánlattevőként. Ajánlattevő által az ajánlat 20. oldalán benyújtott referencia igazolás tartalma nem megfelelő, mivel nem tartalmazza a kezdési és a befejezési határidő pontos (naptári napban megadott) megjelölését. Kérjük ajánlattevőt, hogy az igazolást hiánypótlás keretében helyes tartalommal benyújtani szíveskedjen! 4. Ajánlatkérő az eljárást megindító felhívás III.2.3) pont M/2. alpontjában és a dokumentáció I. fejezet 22. alpontjában előírta, hogy az ajánlatba csatolni kell a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajza, ami tartalmazza az adott szakember rendelkezésre állási nyilatkozatát. Az ajánlat 21. oldalán benyújtott önéletrajzból nem állapítható meg D.L. szakmai tapasztalatának megfelelősége. Az ajánlat oldalán benyújtott önéletrajzokban az időintervallumok (munkaviszony, szakmai tapasztalat) nincsenek év/hónap/nap szerint meghatározva. Hiánypótlás keretében kérjük az alkalmassági előírásra tekintettel valamennyi teljesítésbe bevonni kívánt szakember önéletrajzának ismételt benyújtását! 5. Ajánlatkérő a dokumentáció I. fejezet 22. pontjában előírta, hogy az ajánlatba be kell csatolni ajánlattevő cégszerű nyilatkozata arról, hogy az ajánlata elektronikus formátumban, CD-n / DVD-n becsatolt tartalma megegyezik ajánlatának eredeti példányában szereplő résszel. Ajánlattevő ajánlata 26. oldalán benyújtott nyilatkozatában nem jelölte meg, hogy CD-n vagy DVD-n csatolta be ajánlatát elektronikus formában. Kérjük ajánlattevőt, hogy hiánypótlás keretében nyilatkozatát a megfelelő tartalommal ismételten benyújtani szíveskedjen! 6. Ajánlatkérő az eljárást megindító felhívás V.4) pont 7. alpontjában és a dokumentáció I. fejezet 22. pontjában előírta, nyilatkozatként aláírva kell benyújtani. Ajánlattevő a kivitelezési ütemtervet ajánlatába nem csatolta be. Kérjük 7. Ajánlatkérő az eljárást megindító felhívás V.4) pont 7. alpontjában és a dokumentáció I. fejezet 22. pontjában előírta, nyilatkozatként aláírva kell benyújtani. Ajánlattevő a teljesítés-pénzügyi ütemtervet ajánlatába nem csatolta be. Kérjük 8. Ajánlatkérő az eljárást megindító felhívás V.4) pont 15. alpontjában és a dokumentáció I. fejezet 22. pontjában előírta, hogy az ajánlatot egy elektronikus példányban szkennelve (jelszóval nem védett pdf-formátumban) be kell csatolni CD-n vagy DVD-n. Az ajánlat elektronikus formátumban nem került becsatolásra. Kérjük pótolni! Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy ezen hiányosság nem okozza az ajánlat érvénytelenségét a Kbt. 74. (1) bekezdés e) pontjának második fordulata alapján. Ajánlattevő az előírt határidőben egyik hiányosságát sem pótolta, illetve a kért felvilágosítást nem adta meg, így a Bíráló Bizottság egyhangúlag ajánlattevő ajánlatát a Kbt. 74. (1) bekezdés d) és e) pontja alapján az 1. hiányosság kivételével, amely nem okozza az ajánlat érvénytelenségét a Kbt. 74. (1) bekezdés e) pontjának második fordulata alapján érvénytelenné nyilvánítani javasolja. OLDAL: 4 / 9

5 T-Invest 91 Kft. (6724 Szeged, Ősz u. 11.) ajánlattevő: Ajánlatkérő az ajánlattevőt a Kbt a alapján az alábbiak szerinti hiányok pótolására hívta fel: 1. Ajánlatkérő az eljárást megindító felhívás V.4) pont 15. alpontjában előírta, hogy az ajánlat oldalszámokkal ellátott tartalomjegyzéket követő első oldalaként felolvasólap szerepeljen, amelyen közölni kell a Kbt. 62. (3) bekezdése szerinti adatokat: az ajánlattevő nevét, székhelyét, telefon- és faxszámát, a kapcsolattartó nevét és elérhetőségeit; illetve az értékelésre kerülő ajánlati elemeket. A felolvasólap a tartalomjegyzéket megelőzi. Kérjük a helyes sorrendet az eredeti ajánlatban megfelelően hiánypótolni! Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy ezen hiányosság nem okozza az ajánlat érvénytelenségét a Kbt. 74. (1) bekezdés e) pontjának második fordulata alapján. 2. Ajánlatkérő az eljárást megindító felhívás V.4) pont 11. alpontjában és a dokumentáció I. fejezet 22. pontjában előírta, hogy az ajánlatba be kell csatolni ajánlattevő cégszerű nyilatkozatát a Kbt. 40. (1) bekezdés a) és b) pontja tekintetében (nemleges nyilatkozat is csatolandó). Ajánlattevő az ajánlat 6-7. oldalán becsatolt nyilatkozatát nem megfelelő tartalommal nyújtotta be, mivel a dokumentáció részét képező formanyomtatványok 7. lábjegyzete szerint nem jelölte meg egyértelműen, hogy vesz-e igénybe alvállalkozót a szerződés teljesítéséhez vagy sem, azonban megnevezte a közbeszerzésnek azt a részét, melyhez igénybe kíván venni alvállalkozót. Kérjük ajánlattevőt, hogy hiánypótlás keretében e nyilatkozatát a megfelelő tartalommal megtenni szíveskedjen! 3. Ajánlatkérő az eljárást megindító felhívás V.4) pont 11. alpontjában és a dokumentáció I. fejezet 22. pontjában előírta, hogy az ajánlatba be kell csatolni a Kbt. 55. (5) bekezdése tekintetében tett nyilatkozatokat. Ajánlattevő az ajánlat oldalán található nyilatkozatát nem a megfelelő tartalommal nyújtotta be, mivel a dokumentáció részét képező formanyomtatványok 22. lábjegyzete alapján nem jelölte meg egyértelműen, hogy kíván-e az alkalmasság igazolására más szervezet kapacitásaira támaszkodni, ellenben megnevezte az alkalmasság igazolására igénybe vett szervezetet, továbbá az a/b/c pontok közül nem jelölte meg, hogy milyen módon kíván ezen szervezetre támaszkodni. Kérjük ajánlattevőt, hogy hiánypótlás keretében e nyilatkozatát a megfelelő tartalommal újból tegye meg! 4. Ajánlatkérő az eljárást megindító felhívás III.2.3) pont M/2. alpontjában és a dokumentáció I. fejezet 22. alpontjában előírta, hogy az ajánlatba csatolni kell a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajzát, amelyből megállapítható az adott alkalmassági előírásnak való megfelelés. Ajánlattevő által az ajánlat 53., 56. és 59. oldalain benyújtott, a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek önéletrajzaiban nem elégséges a szakmai gyakorlat kifejtése (időintervallum -tól, -ig megjelölése), nem tartalmazza egyik sem az adott szakember rendelkezésre állási nyilatkozatát, valamint M.L. önéletrajzából nem derül ki, hogy jelenleg munkaviszonyban álle ajánlattevővel, vagy egyéb módon (alvállalkozóként vagy más módon), egyéni vállalkozóként vagy magánszemélyként vesz részt a szerződés teljesítésében. Hiánypótlás keretében kérjük, az önéletrajzok megfelelő tartalommal történő benyújtását! Amennyiben M.L. teljesítésbe bevonni kívánt szakember nem áll ajánlattevő alkalmazásában, hanem alkalmasságot igazoló személyként vagy szervezet útján kerül a teljesítésbe bevonásra, úgy kérjük hiánypótlás keretében adott esetben a Kbt. 40. (1) bekezdése szerinti nyilatkozatot, a Kbt. 55. (5) bekezdése szerinti nyilatkozatokat, az alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet cégszerű nyilatkozatát a cégjegyzékszámról, egyéni vállalkozó vagy egyéni cég alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet (személy) képviseletére jogosult személy cégszerű nyilatkozatát, amelyben megjelölésre kerül az egyéni vállalkozó vagy egyéni cég nyilvántartási száma / igazolvány száma / adószáma, egyéni vállalkozó vagy egyéni cég alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet (személy) képviselőjének képviseletre való jogosultságát igazoló dokumentum egyszerű másolatát (pl. személyi igazolvány, aláírásminta, közjegyző által hitelesített nyilatkozat), az ajánlatot aláíró személy(ek) aláírási címpéldánya vagy aláírásmintájának egyszerű másolatát (nem magyarországi székhelyű gazdasági szereplő esetén a letelepedése szerinti országban elfogadott más, a cégjegyzésre jogosultságot igazoló dokumentum azok vonatkozásában, akik az ajánlatot aláírják) pótlólagosan benyújtani! 5. Ajánlatkérő az eljárást megindító felhívás V.4) pont 7. alpontjában és a dokumentáció I. fejezet 22. pontjában előírta, nyilatkozatként aláírva kell benyújtani. Ajánlattevő a kivitelezési ütemtervet ajánlatába nem csatolta be. Kérjük 6. Ajánlatkérő az eljárást megindító felhívás V.4) pont 7. alpontjában és a dokumentáció I. fejezet 22. pontjában előírta, nyilatkozatként aláírva kell benyújtani. Ajánlattevő a teljesítés-pénzügyi ütemtervet ajánlatába nem csatolta be. Kérjük Ajánlattevő az előírt határidőben egyik hiányosságát sem pótolta, így a Bíráló Bizottság egyhangúlag ajánlattevő ajánlatát a Kbt. 74. (1) bekezdés d) és e) pontja alapján az 1. hiányosság kivételével, amely nem okozza az ajánlat érvénytelenségét a Kbt. 74. (1) bekezdés e) pontjának második fordulata alapján érvénytelenné nyilvánítani javasolja. OLDAL: 5 / 9

6 Bástya Millenium Kft. (1148 Budapest, Nagy Lajos király útja 10/3.) ajánlattevő: Ajánlatkérő az ajánlattevőt a Kbt a alapján az alábbiak szerinti hiányok pótolására hívta fel: 1. Ajánlatkérő az eljárást megindító felhívás III.2.1) pontjában előírta, hogy ajánlattevő az eljárásban nem lehet szereplő, aki a Kbt. 56. (1) bekezdés a)-k) pontjainak hatálya alá esik. Ajánlattevő ajánlatában a 32. oldalon nemleges nyilatkozatot csatolt az alkalmasság igazolására igénybe vett szervezetekre vonatkozóan, viszont a NAV köztartozásmentes adatbázisban június hónapban nem szerepel a NYCS Kft. Kérjük e tekintetben ajánlattevő felvilágosítását! 2. Ajánlatkérő az eljárást megindító felhívás V.4) pont 23 alpontjában és a dokumentáció I. fejezet 22. pontjában előírta, hogy adott esetben az ajánlatba becsatolható cégszerű nyilatkozat az ajánlat üzleti titkot tartalmazó részei tekintetében. Ajánlattevő ajánlata 66. oldalán becsatolt nyilatkozat hiányos tartalommal került benyújtásra (nem került megjelölésre, hogy a 71. oldaltól kezdődően melyik oldalszámig tartalmaz üzleti titkot az ajánlat), illetve széles körben határozta meg az üzleti titoknak minősített adatok körét, azonban a Kbt. 80. (2) és (3) bekezdése alapján nem nyilvánítható üzleti titoknak a szerződéskötést követően az árazott költségvetés és a pénzügyiteljesítési ütemterv, továbbá nem nyilvánítható üzleti titoknak a Kbt. 54. (1) bekezdése tekintetében tett nyilatkozat, a fénymásolatban csatolt iratokról szóló nyilatkozat, a nyilatkozat változásbejegyzési eljárásról és a köztartozásmentes adózói nyilvántartás kivonata. Kérjük, hogy erre tekintettel az üzleti titokról szóló nyilatkozatot megfelelő tartalommal ismételten benyújtani szíveskedjen! 3. Ajánlatkérő a dokumentáció I. fejezet 22. pontjában előírta, hogy az ajánlatba be kell csatolni ajánlattevő cégszerű nyilatkozata arról, hogy az ajánlata elektronikus formátumban, CD-n / DVD-n becsatolt tartalma megegyezik ajánlatának eredeti példányában szereplő résszel. Ajánlattevő ajánlata 67. oldalán benyújtott nyilatkozatában nem jelölte meg, hogy CD-n vagy DVD-n csatolta be ajánlatát elektronikus formában. Kérjük ajánlattevőt, hogy hiánypótlás keretében nyilatkozatát a megfelelő tartalommal ismételten benyújtani szíveskedjen! 4. Ajánlatkérő az eljárást megindító felhívás V.4) pont 5. alpontjában és a dokumentáció I. fejezet 22. pontjában előírta, hogy az árazott költségvetés főösszesítőt és a tételesen beárazott költségvetést, az ajánlatban, nyomtatott formában, nyilatkozatként cégszerűen aláírva és CD vagy DVD adathordozón, szerkeszthető Microsoft Excel formátumban is be kell nyújtani. A benyújtott elektronikus ajánlat excel formátumú anyaga (nkinkubatorb_kiv_2014_koltsegkiiras0517-árazott költségvetés) nem nyitható meg. Kérjük megnyitható formátumban Ajánlattevő a 3. és 4. hiányosságát megfelelően pótolta az előírt határidőben. Ajánlattevő az 1. felvilágosítását nem adta meg megfelelően, azonban a Bíráló Bizottság egyhangúlag ezen okból tekintettel arra, hogy a jelen közbeszerzési eljárásban a kizáró okokról elegendő cégszerűen nyilatkozni nem javasolja az ajánlatot érvénytelenné nyilvánítani. Ajánlattevő a 2. hiányosságát nem megfelelően pótolta, de tekintettel arra, hogy ajánlattevő a közbeszerzési eljárás bírálati szempontja alapján nem lehet nyertes ajánlattevő, a Bíráló Bizottság egyhangúlag nem javasolja az ajánlatot érvénytelenné nyilvánítani. Az előbbiek alapján a Bíráló Bizottság egyhangúan megállapítja, miszerint ajánlattevő érvényes ajánlatot tett. Fővárosi Építő Zrt. (1033 Budapest, Szőlőkert u. 9.) ajánlattevő: Ajánlatkérő az ajánlattevőt a Kbt a alapján az alábbiak szerinti hiányok pótolására és felvilágosítás megadására hívta fel: 1. Ajánlatkérő az eljárást megindító felhívás V.4) pont 11. alpontjában és a dokumentáció I. fejezet 22. pontjában előírta, hogy az ajánlatba be kell csatolni ajánlattevő cégszerű nyilatkozatát a Kbt. 40. (1) bekezdés a) és b) pontja tekintetében (nemleges nyilatkozat is csatolandó). Ajánlattevő az ajánlat 3. oldalán becsatolt nyilatkozatát nem megfelelő tartalommal nyújtotta be, mivel a dokumentáció részét képező formanyomtatványok 7. lábjegyzete szerint ajánlattevő nem jelölte meg egyértelműen, hogy vesz-e igénybe alvállalkozót a szerződés teljesítéséhez vagy sem, ellenben megnevezte a közbeszerzésnek azt a részét, melyhez igénybe kíván venni alvállalkozót. Kérjük ajánlattevőt, hogy nyilatkozatát a megfelelő tartalommal megtenni szíveskedjen! 2. Ajánlatkérő a dokumentáció I. fejezet 22. pontjában előírta, hogy az ajánlatba be kell csatolni ajánlattevő / alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet cégszerű nyilatkozatát a cégjegyzékszámról. Az ajánlat nem tartalmazza az alkalmasság igazolására igénybe vett szervezet cégszerű nyilatkozatát a cégjegyzékszámról. Kérjük 3. Ajánlatkérő a dokumentáció I. fejezet 22. pontjában előírta, hogy az ajánlatba be kell csatolni az egyéni vállalkozó vagy egyéni cég ajánlattevő / alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet (személy) képviselőjének képviseletre való jogosultságát igazoló dokumentum egyszerű másolatát (pl. személyi igazolvány, aláírás-minta, közjegyző által hitelesített nyilatkozat). Az ajánlat nem tartalmazza az alkalmasság igazolására igénybe vett szervezet képviselőjének képviseletre való jogosultságát igazoló dokumentum egyszerű másolatát (pl. személyi igazolvány, aláírás-minta, közjegyző által hitelesített nyilatkozat). Kérjük 4. Ajánlatkérő az eljárást megindító felhívás V.4) pont 11. alpontjában és a dokumentáció I. fejezet 22. pontjában előírta, hogy az ajánlatba be kell csatolni a Kbt. 55. (5) bekezdése tekintetében tett nyilatkozatokat. Ajánlattevő az OLDAL: 6 / 9

Vállalkozási szerződés keretében az OKK éves kreatív programtervezésének megrendelése

Vállalkozási szerződés keretében az OKK éves kreatív programtervezésének megrendelése Vállalkozási szerződés keretében az OKK éves kreatív programtervezésének megrendelése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/65 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító

Részletesebben

Vállalkozási szerződés keretében turistaatlasz és útikönyv nyomdai kivitelezési és kötészeti munkái megadott grafikai tervek szerint

Vállalkozási szerződés keretében turistaatlasz és útikönyv nyomdai kivitelezési és kötészeti munkái megadott grafikai tervek szerint Vállalkozási szerződés keretében turistaatlasz és útikönyv nyomdai kivitelezési és kötészeti munkái megadott grafikai tervek szerint Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/77 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás

Részletesebben

Vindornyaszőlős Község Önkormányzata

Vindornyaszőlős Község Önkormányzata Vindornyaszőlős Község Önkormányzata DOKUMENTÁCIÓ AZ AJÁNLATTEVŐK SZÁMÁRA KEOP 3.1.2. KERETÉBEN- A VINDORNYA-LÁP ÉLŐHELYÉNEK HELYREÁLLÍTÁSA, FEJLESZTÉSE KÉ 26502/2011. Tartalom: I. Tájékoztató II. III.

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Méhkerék Község Önkormányzata 5726 Méhkerék, Kossuth Lajos u. 80. AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Magyarország Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 keretében Madarász és Méhkerék közötti,

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ ÁLLAMI AUTÓPÁLYA KEZELŐ ZRT. BUDAPEST, VÁCI ÚT 45/B. H-1134 AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ SZOLGÁLTATÁS MEGRENDELÉS KBT. 83. (1) BEKEZDÉS SZERINTI HIRDETMÉNY KÖZZÉTÉTELÉVEL INDULÓ KÖZÖSSÉGI KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Hitelnyújtási szolgáltatások 2014/S 179-316329. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

Magyarország-Budapest: Hitelnyújtási szolgáltatások 2014/S 179-316329. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés 1/10 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:316329-2014:text:hu:html Magyarország-Budapest: Hitelnyújtási szolgáltatások 2014/S 179-316329 Ajánlati/részvételi felhívás

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. 2. A közbeszerzés eljárás fajtája: Kbt. 122. (7) bekezdés a) pont szerinti hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás.

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. 2. A közbeszerzés eljárás fajtája: Kbt. 122. (7) bekezdés a) pont szerinti hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail): Cívis Ház Zrt. 4024 Debrecen, Iparkamara u. 2. Telefon: 52/503-111, 52/503-143, Telefax: 52/503-114 E-mail: kiralyne.aniko@civishaz.hu

Részletesebben

Metró területén hűtő-klíma és hőszivattyú berendezések karbantartása, javítása és szükség esetén telepítése (Eljárás száma: BKV Zrt. T-462/14.

Metró területén hűtő-klíma és hőszivattyú berendezések karbantartása, javítása és szükség esetén telepítése (Eljárás száma: BKV Zrt. T-462/14. Metró területén hűtő-klíma és hőszivattyú berendezések karbantartása, javítása és szükség esetén telepítése (Eljárás száma: ) KIEGÉSZÍTŐ IRATOK 2015. június 16. A. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1. Az eljárás 1.1.

Részletesebben

HU-Budapest: Pénzügyi és biztosítási szolgáltatások 2012/S 84-138558. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

HU-Budapest: Pénzügyi és biztosítási szolgáltatások 2012/S 84-138558. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés 1/11 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:138558-2012:text:hu:html HU-Budapest: Pénzügyi és biztosítási szolgáltatások 2012/S 84-138558 Ajánlati/részvételi felhívás

Részletesebben

BVK HOLDING Budapesti Városüzemeltetési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1052 Budapest, Városház u. 9-11.

BVK HOLDING Budapesti Városüzemeltetési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1052 Budapest, Városház u. 9-11. AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ BVK HOLDING Budapesti Városüzemeltetési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1052 Budapest, Városház u. 9-11. Földgáz energia beszerzése tárgyú közbeszerzési eljárásához 2014.

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ SZOLGÁLTATÁS BESZERZÉSÉHEZ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ SZOLGÁLTATÁS BESZERZÉSÉHEZ AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ SZOLGÁLTATÁS BESZERZÉSÉHEZ 1. rész: Fókuszcsoportos (kvalitatív) vizsgálat szolgáltatás megrendelés vállalkozási szerződés alapján a TÁMOP-6.1.3.B-12/1-2013-0001 Népegészségügyi kommunikáció

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Nyomdapapír 2014/S 072-123836. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

Magyarország-Budapest: Nyomdapapír 2014/S 072-123836. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/13 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:123836-2014:text:hu:html Magyarország-Budapest: Nyomdapapír 2014/S 072-123836 Ajánlati/részvételi felhívás Árubeszerzés 2004/18/EK

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS A Kbt. 38. (3) bekezdése alapján: AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a) az ajánlatkérő neve: Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal címe: 1051 Budapest, Zrínyi u. 3. képviseli: Dr. Paphalmi Rita Nevében

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ ÁLLAMI AUTÓPÁLYA KEZELŐ ZRT. BUDAPEST, VÁCI ÚT 45/B. H-1134 AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ S Z O L G Á L T A T Á S M E G R E N D E L É S E KBT. 83. (1) BEKEZDÉS SZERINTI HIRDETMÉNY KÖZZÉTÉTELÉVEL INDULÓ NYÍLT KÖZÖSSÉGI

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: FŐKÉTÜSZ Fővárosi Kéményseprőipari Kft. 1067 Budapest, Eötvös utca 21. Összegezés az ajánlatok elbírálásáról Kapcsolattartó: Molnár Zita Target Consulting Tanácsadó és Szolgáltató

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ SZOLGÁLTATÁS BESZERZÉSÉHEZ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ SZOLGÁLTATÁS BESZERZÉSÉHEZ AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ SZOLGÁLTATÁS BESZERZÉSÉHEZ Vállalkozási keretszerződés az Országos Egészségfejlesztési Intézet, TÁMOP-6.1.3.B-12/1-2013-0001 Népegészségügyi kommunikáció fejlesztése projektjének

Részletesebben

K I V O N A T. vonatkozó ajánlattételi felhívás módosításáról 8 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

K I V O N A T. vonatkozó ajánlattételi felhívás módosításáról 8 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: K I V O N A T Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 28-án megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Hétszínvirág Óvoda férőhely

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. 1. oldal

TARTALOMJEGYZÉK. 1. oldal ÉRSEKCSANÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 6347 ÉRSEKCSANÁD, DÓZSA GYÖRGY ÚT 77. AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ Érsekcsanádi sportöltöző felújítása és bővítése tárgyú, nemzeti eljárásrendben lefolytatandó, hirdetmény

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Megfigyelő és biztonsági rendszerek és eszközök 2014/S 039-064322. Ajánlati/részvételi felhívás.

Magyarország-Budapest: Megfigyelő és biztonsági rendszerek és eszközök 2014/S 039-064322. Ajánlati/részvételi felhívás. 1/10 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:64322-2014:text:hu:html Magyarország-Budapest: Megfigyelő és biztonsági rendszerek és eszközök 2014/S 039-064322 Ajánlati/részvételi

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Monitorok 2015/S 117-212169. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. Árubeszerzés

Magyarország-Budapest: Monitorok 2015/S 117-212169. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. Árubeszerzés 1/9 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:212169-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Monitorok 2015/S 117-212169 Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban

Részletesebben

7.sz.főút 148-150 km sz. közötti magaspart helyreállításának tanulmány illetve kiviteli és engedélyezési terv készítése (TK-SZ-66-2014.

7.sz.főút 148-150 km sz. közötti magaspart helyreállításának tanulmány illetve kiviteli és engedélyezési terv készítése (TK-SZ-66-2014. 7.sz.főút 148-150 km sz. közötti magaspart helyreállításának tanulmány illetve kiviteli és engedélyezési terv készítése (TK-SZ-66-2014.) Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/118 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS hirdetmény nélküli tárgyalásos eljáráshoz

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS hirdetmény nélküli tárgyalásos eljáráshoz AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS hirdetmény nélküli tárgyalásos eljáráshoz 1. Az ajánlatkérő adatai Szervezet: Előszállás Nagyközség Önkormányzata Címzett: Joó István polgármester Cím: Fő tér 3. Postai irányítószám:

Részletesebben

Zrt. Jegykiadó automaták (TVM: Ticket Vending Machine) gyártása, szállítása, telepítése és teljes körű üzemeltetése. tárgyú közbeszerzési eljárásban

Zrt. Jegykiadó automaták (TVM: Ticket Vending Machine) gyártása, szállítása, telepítése és teljes körű üzemeltetése. tárgyú közbeszerzési eljárásban Zrt. Jegykiadó automaták (TVM: Ticket Vending Machine) gyártása, szállítása, telepítése és teljes körű üzemeltetése tárgyú közbeszerzési eljárásban a tárgyalások lezárásaként az Ajánlatkérő rendelkezésre

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot. KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG Budapest, Margit krt. 85. 1525 Postafiók 166. Tel: 336-7776 Fax: 336-7778 Ikt. sz.: D.721/14 /2010. A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság)

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés Közbeszerzési eljárás indítása Biatorbágy város területén az önkormányzat tulajdonát képező bel- és külterületi úthálózat fenntartási, kátyúzási munkáinak elvégzésére (2013.január 1. 2015.

Részletesebben

TISZTELT RÉSZVÉTELRE JELENTKEZŐ! AMENNYIBEN JELEN DOKUMENTÁCIÓT ELEKTRONIKUS ÚTON LETÖLTÖTTE, KÉRJÜK, HOGY

TISZTELT RÉSZVÉTELRE JELENTKEZŐ! AMENNYIBEN JELEN DOKUMENTÁCIÓT ELEKTRONIKUS ÚTON LETÖLTÖTTE, KÉRJÜK, HOGY MAGYAR KÖZÚT NONPROFIT ZRT. 1024 BUDAPEST, FÉNYES ELEK U. 7-13. RÉSZVÉTELI DOKUMENTÁCIÓ TERVEZÉSI FELADATOK A MAGYAR KÖZÚT NONPROFIT ZRT. RÉSZÉRE - 2011/I. 31. RÉSZBEN tárgyú, gyorsított meghívásos, közösségi

Részletesebben

Oracle GoldenGate licencek beszerzése/2015.

Oracle GoldenGate licencek beszerzése/2015. Oracle GoldenGate licencek beszerzése/2015. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/68 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 1. Az Ajánlatkérő Név: Hévízgyógyfürdő és Szent András Reuma Kórház Cím: 8380 Hévíz, Dr. Schulhof Vilmos. sétány 1. Tel: +36 83501701 Fax: +36 83540144 e-mail: titkarsag@spaheviz.hu

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Az ajánlatkérő a Kbt. 251.. (2) bekezdés szerint az alábbiakban részletezett közbeszerzési eljárást kíván lefolytatni. Ajánlatkérő kéri az ajánlattevőket, hogy az ajánlattételi felhívásban

Részletesebben